5 2 2 test ali kuzudisli by Ua4DeN1t

VIEWS: 53 PAGES: 2

									Adı Soyadı: _______________________ Sınıfı: __________ No: ________________

               …………………………………..
       Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf 2. Dönem 2. Sınav Test Soruları

1. Kuranıkerim’de geçmişte yaşamış        6. Aşağıdakilerden hangisi Lokman
 topluluklar ve peygamberler hakkında       Hekim’in oğluna verdiği öğütlerden biri
 anlatılan ibret verici hikayelere ne denir?   değildir?
a. Hikaye    b. Kıssa             a. Allah’tan başka tanrılar edinme.
c. Kısas    d. Masal             b. Anne babana iyi davran.
                         c. Yaptığın her işi Allah bilir; bu nedenle
2. Kuranıkerim’de geçmiş döneme ait ibret     kötülük yapmamaya çalış.
 verici hikayelerin anlatılış amacı nedir?   d. İnsanlara bağırarak konuş; böylece senden
a. Tarihi olayları sıralı bir şekilde anlatmak   korkarlar.
b. Hoşça vakit geçirtmek
c. İnsanların öğüt almasını sağlamak       7. Ebrehe, taş atan kuşlar, Kâbe kelimeleri
d. Çocukların ilgisini çekmek           size hangi sureyi hatırlatmaktadır.
                         a. Kevser Suresi    b. İhlas Suresi
3. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. İbrahim’in    c. Sübhaneke      d. Fil Suresi
 olaylarından çıkaracağımız bir ders
 değildir?                   8. “Toplumsal hayat ___________ üzerine
a. Varlıkların yaratıcısını düşünmemiz       kuruludur. ___________yı sevmeyen
 gerekir.                     insanlar gittikçe yalnızlaşır.”
b. Doğruyu söylemekten korkmamak         Yukarıdaki boşluklara hangi kelime
 gerekir.                     gelmelidir?
c. İnsanlarla tartışmamak, söyleneni kabul    a. Kardeşlik      b. Paylaşma
 etmek gerekir                 c. Cesaret       d. İyilik
d. Cömert olmak gerekir
                         9. Aşağıdakilerden hangisi dini
4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un      günlerimizden biri değildir?
 olaylarından çıkaracağımız bir ders      a. Ramazan Bayramı b. Recep Kandili
 değildir.?                   c. Kurban Bayramı d. Cuma günü
a. Bize yapılan bir kötülüğü asla
 unutmamalıyız.                 10. Aşağıdakilerden hangisi, Ramazan
b. Karşılaştığımız zorluklara dayanmalıyız.    Bayramında yaptığımız bir kutlama
c. Allah’a güvenimizi hiçbir zaman         değildir?
 kaybetmemeliyiz.                a. Kurban keser, etlerini dağıtırız
d. Allah’ın doğrularla ve iyilerle birlikte   b. Akraba ve dostları ziyaret eder,
 olduğuna inanmalıyız.              bayramlaşırız.
                         c. Çocuklara harçlık ve hediyeler veririz.
5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Eyüp’ün      d. Büyüklerimizin elini öper, hayır dualarını
 olaylarından çıkaracağımız bir ders       alırız.
 değildir?
a. İnsanlar bizi terk ettiklerinde bir daha   11. Peygamberimizin 571 yılında doğduğu
 onlarla konuşmamalıyız.             gecenin anısına kutlanan geceye ne denir?
b. Çok sabırlı olmalı; ümitsizliğe        a. Regaip Kandili   b. Mevlit Kandili
 kapılmamalıyız.                c. Miraç Kandili   d. Berat Kandili
c. Güzel günlerimizde olduğu gibi zor
 günlerimizde de Allah’ın yolundan       12. Kuranıkerim’de bin aydan daha hayırlı
 ayrılmamalıyız.                 olarak nitelenen gece hangisidir?
d. İyiliksever olmalıyız.            a. Recep    b. Şaban
                         c. Ramazan d. Kadir
www.dinibil.com_________________ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Kaynak Sitesi
               …………………………………..
       Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf 2. Dönem 2. Sınav Test Soruları
(Devamı arkada)
                         17. “Müslümanlar birbirini sevmekte ve
                          korumakta bir ____________ gibidir.”
13. Aşağıdakilerden hangisi Cuma gününün      hadisinde boş olan yere aşağıdakilerden
 önemini belirtmez?                hangisi gelmelidir?
a. Cuma günü Cuma namazı kılınır.        a. Kaya    b. Beyin
b. Cuma günü haftanın son iş günüdür.      c. Vücut   d. Taş
c. Peygamberimiz Cuma günü, günlerin en
 hayırlısıdır buyurmuştur.           18. Hasta ziyaretinde hangi davranış doğru
d. Cuma günü, Müslümanlar bir araya        değildir?
 toplanırlar.                  a. Hasta ziyareti kısa tutulur.
                         b. Hastaya moral verecek sözler söylenir.
14. Aşağıdakilerden hangisi kandil        c. Ameliyattan çıkmış hastayı mutlu etmek
 gecelerinde yapılan bir kutlama biçimi      için parti verilir.
 değildir?                   d. Hasta ziyaretinde, uygun hediyeler
a. Gece geç saatlere kadar oruç tutulur.      götürülür.
b. Sevap kazanmak amacıyla namazlar
 kılınır.                    19. Geçmişlerimizi anarken ne yapılması
c. Minareler ışıklandırılır.            uygun olmaz?
d. Kandile özel helvalar yapılır ve dağıtılır.  a. Onların yaptıkları hataları
                          unutturmamalıyız.
15. Aşağıdakilerin hangisinde üçaylar      b. Geçmişlerimizi hayırla anarız.
 sıralama yönünden doğru bir şekilde      c. Onların adına hayırlar yaparız.
 yazılmıştır?                  d. Bize bıraktıkları emanetlere sahip çıkarız.
a. Şaban, Recep, Ramazan
b. Ramazan, Recep, Şaban             20. “Zor durumda olanlara yardım etmek”
c. Recep, Şaban, Ramazan              sözünden aşağıdakilerden hangisi
d. Recep, Ramazan, Şaban              anlaşılmaz?
                         a. Yoksullara yardım etmeliyiz.
16. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan’ının     b. Zor durumda olan arkadaşımızın hatırına
 öneminden biri değildir?             yalancı şahitlik yapabiliriz.
a. Kuran bu ayda indirilmeye başlamıştır.    c. Engelli birine toplu taşıma araçlarında yer
b. Bu ayda Kadir gecesi yer alır.         vermeliyiz.
c. Bu ayda oruç tutulur.             d. Görev almış bir arkadaşımıza, ihtiyaç
d. Bu ay, hicri takvimin bir ayıdır.        duyduğunda yardımcı oluruz.


                         Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
                         Not: Her soru 5 puandır.
www.dinibil.com_________________ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Kaynak Sitesi

								
To top