Sara�as by 49ajBu9

VIEWS: 149 PAGES: 43

									2008 m. sausio 15 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D 22 „Dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo
patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2008-01-22, Nr. 9-318)
Eil. Nr.       Pavadinimas lietuvių kalba
1.     Karšiai
2.     Paprastasis sparis
3.     Paprastasis karšis
4.     Baltasis karšis
5.     Eršketai
6.     Sibirinis eršketas
7.     Bukasnukis eršketas
8.     Korėjinis eršketas
9.     Eţerinis eršketas
10.    Rusinis eršketas
11.    Sachalininis eršketas
12.    Japoninis eršketas
13.    Adrijinis eršketas
14.    Aralinis eršketas
15.    Aštriašnipis eršketas
18.    Persinis eršketas
19.    Sterlė
20.    Amūrinis eršketas
21.    Kininis eršketas
22.    Ţvaigţdėtasis eršketas
23.    Atlantinis eršketas
24.    Baltasis eršketas
25.    Juodoji jautakė saulaţuvė
26.    Perpelės
27.    Atlantinė perpelė
28.    Paprastieji tobiai
29.    Vilkţuvinės
30.    Melsvoji vilkţuvė
31.    Paprastoji vilkţuvė
32.    Dėmėtoji vilkţuvė
33.    Upiniai unguriai
34.    Indonezinis upinis ungurys
35.    Europinis upinis ungurys
36.    Australinis upinis ungurys
37.    Bengalinis upinis ungurys
38.    Dvispalvis upinis ungurys
39.    Barneo upinis ungurys
40.    Sulavesio upinis ungurys
41.    Naujosios Zelandijos upinis ungurys
42.  Gvinėjinis upinis ungurys
43.  Japoninis upinis ungurys
44.  Madagaskarinis upinis ungurys
45.  Didţiaţiotis upinis ungurys
46.  Mozambikinis upinis ungurys
47.  Trumpapelekis upinis ungurys
48.  Kvinslando upinis ungurys
49.  Amerikinis upinis ungurys
50.  Juodosios kardţuvės
51.  Juodoji kardţuvė
52.  Rytų Sibiro menkė
53.  Atlantinė argentina
54.  Purpurinė šukuotė
55.  Margieji plačiakakčiai
56.  Margasis plačiakaktis
57.  Argentininė krevetė
58.  Salačiai
59.  Paprastasis salatis
60.  Plačiaţnyplis vėţys
61.  Amerikinis strėliadantis paltusas
62.  Plakiai
63.  Paprastasis plakis
64.  Dryţieji jūriniai karosai
65.  Dryţasis jūrinis karosas
66.  Poliarinė menkė
67.  Jūriniai karšiai
68.  Atlantinis jūrinis karšis
69.  Karibinis jūrinis karšis
70.  Japoninis jūrinis karšis
71.  Atogrąţinis jūrinis karšis
72.  Paprastoji brosmė
73.  Paprastosios brotulės
74.  Bukcina
75.  Paprastasis krabas miegalius
76.  Paprastieji karosai
77.  Sidabrinis karosas
78.  Sidabrinis karosas
79.  Auksinis karosas
80.  Pietų Afrikos kregţdinis jūrgaidis
81.  Atlantinė kasaba
82.  Šamas afrikinis
83.  Ilgasis jūrų lieţuvis
84.  Dryţasis sterkinis kuprys
85.  Karpiai, sazanai
86.  Paprastasis karpis
87.  Vietnaminis sazanas
88.  Kininis sazanas
89.  Afrikinis šamas plėšikas
90.  Paprastosios silkės
91.  Atlantinė silkė
92.  Strimelė, Baltijos silkė
93.  Pietinis grenadierius
94.  Paprastieji jūriniai unguriai
95.  Indinis jūrinis ungurys
96.  Atlantinis jūrinis ungurys
97.  Japoninis jūrinis ungurys
98.  Baltadėmis jūrinis ungurys
99.  Amerikinis jūrinis ungurys
100.  Naujosios Zelandijos jūrinis ungurys
101.  Pietų Afrikos jūrinis ungurys
102.  Sykai
103.  Paprastoji seliava
104.  Baikalinis omulis
105.  Silkinis sykas
106.  Muksunas
107.  Peledė
108.  Didţioji auksinė skumbrė
109.  Bukasnukis ilgauodegis grenadierius
110.  Paprastoji krevetė
111.  Didţioji austrė
112.  Baltieji amūrai
113.  Baltasis amūras
114.  Paprastieji dančiai
115.  Paprastasis dančius
116.  Vilkešeriai
117.  Paprastasis vilkešeris
118.  Drugeniai
119.  Didysis kalmaras
120.  Europinė navaga
121.  Keturūsės vėgėlės
122.  Paprastoji keturūsė vėgėlė
123.  Paprastieji ančiuviai
124.  Argentininis ančiuvis
125.  Australinis ančiuvis
126.  Pietų Afrikos ančiuvis
127.  Europinis ančiuvis
128.  Sidabrinis ančiuvis
129.  Japoninis ančiuvis
130.  Kaliforninis ančiuvis
131.  Peru ančiuvis
132.  Peilenis
133.  Gelminės gyvatinės skumbrės
134.  Havajinė gyvatinė skumbrė
135.  Lydekos
136.  Amerikinė raudonpelekė lydeka
137.  Europinė lydeka
138.  Amerikinė didţioji lydeka
139.  Juodoji lydeka
140.  Amūrinė lydeka
141.  Maţieji tunai
142.  Rytinis tuniukas
143.  Vakarinis tuniukas
144.  Juodasis tuniukas
145.  Menkės
146.  Didţiagalvė menkė
147.  Baltijos menkė
148.  Baltosios jūros menkė
149.  Atlantinė menkė
150.  Grenlandinė menkė
151.  Trispyglės dyglės
152.  Trispyglė dyglė
153.  Dvispyglė dyglė
154.  Paprastosios gyvatinės skumbrės
155.  Paprastoji gyvatinė skumbrė
156.  Afrikinė kongrija
157.  Raudonoji kongrija
158.  Pūgţliai
159.  Dono ilgasnukis pūgţlys
160.  Paprastasis pūgţlys
161.  Dryţasis pūgţlys
162.  Plačiakakčiai
163.  Baltasis plačiakaktis
164.  Margasis plačiakaktis
165.  Atlantinis paltusas
166.  Kalmarai
167.  Argentininis trumpačiuptuvis kalmaras
168.  Raudonasis kalmaras
169.  Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras
170.  Dryţieji tunai
171.  Dryţasis tunas
172.  Paprastosios nėgės
173.  Amerikinė upelinė nėgė
174.  Juodauodegė nėgė praeivė
175.  Upinė nėgė
176.  Iešmutinė nėgė
177.  Didţiaţiotė nėgė
178.  Upelinė nėgė
179.  Ričardsono nėgė
180.  Didysis nilinis ešerys
181.  Riebţuvės
182.  Geltondryţė riebţuvė
183.  Uodegotosios kalavijos
184.  Uodegotoji kalavija
185.  Megrimai
186.  Paprastasis megrimas
187.  Europinis šapalas
188.  Gelsvapelekės plekšnės
189.  Paprastoji gelsvapelekė plekšnė
190.  Kalmarai
191.  Kininis kalmaras
192.  Patagoninis kalmaras
193.  Ilgačiuptuvis kalmaras
194.  Pietų Afrikos kalmaras
195.  Paprastasis kalmaras
196.  Paprastieji jūrų velniai
197.  Amerikinis jūrų velnias
198.  Juodapilvis jūrų velnias
199.  Japoninis jūrų velnias
200.  Europinis jūrų velnias
201.  Pietų Afrikos jūrų velnias
202.  Vakarų Afrikos jūrų velnias
203.  Birminis jūrų velnias
204.  Vėgėlės
205.  Paprastoji vėgėlė
206.  Paprastieji rifešeriai
207.  Grenadieriai
208.  Šiaurinis grenadierius
209.  Amerikinė ilgauodegė menkė
210.  Melsvoji ilgauodegė menkė
211.  Juodasis marlinas
212.  Paprastoji stintenė
213.  Juodadėmės menkės
214.  Juodadėmė menkė
215.  Kietoji venera
216.  Meilutės
217.  Merlangai
218.  Juodosios jūros merlangai
219.  Paprastasis merlangas
220.  Jūrinės lydekos
221.  Baltoji jūrinė lydeka
222.  Australinė jūrinė lydeka
223.  Sidabrinė jūrinė lydeka
224.  Afrikinė jūrinė lydeka
225.  Čilinė jūrinė lydeka
226.  Peru jūrinė lydeka
227.  Argentininė jūrinė lydeka
228.  Europinė paprastoji jūrinė lydeka
229.  Afrikinė giliavandenė lydeka
230.  Ilgoji jūrinė lydeka
231.  Senegalinė jūrinė lydeka
232.  Indinė rudoji krevetė
233.  Australinė krevetė
234.  Krevetė siba
235.  Ţydrieji merlangai
236.  Pietinis ţydrasis merlangas, putasu
237.  Šiaurinis ţydrasis merlangas, putasu
238.  Baltaţiotis krokeris
239.  Maţaţiotės plekšnės
240.  Europinė maţaţiotė plekšnė
241.  Paprastasis vijūnas
242.  Midijos
243.  Čilinė midija
244.  Korėjinė midija
245.  Paprastoji midija
246.  Vidurţemio jūros midija
247.  Australinė midija
248.  Ţalsvoji midija
249.  Molvos
250.  Melsvoji molva
251.  Didţiaakė molva
252.  Paprastoji molva
253.  Dryţieji ešeriai
254.  Sidabrinis dryţasis ešerys
255.  Baltasis dryţasis ešerys
256.  Gelsvasis dryţasis ešerys
257.  Paprastasis dryţasis ešerys
258.  Paprastosios kefalės
259.  Didţiagalvė kefalė
260.  Baltoji kefalė
261.  Pilengas
262.  Storalūpė kefalė
263.  Paprastosios barzdotės
264.  Europinė barzdotė
265.  Juodosios jūros barzdotė
266.  Vidurţemio jūros barzdotė
267.  Juodosios gyvatinės skumbrės
268.  Juodoji gyvatinė skumbrė
269.  Rytinės gyvatinės skumbrės
270.  Rytinė gyvatinė skumbrė
271.  Norveginis omaras
272.  Aštuonkojai
273.  Tinklinis aštuonkojis
274.  Paprastasis aštuonkojis
275.  Karališkoji argentininė aterina
276.  Raudonasis kalmaras
277.  Naujosios Zelandijos kalmaras
278.  Rytinės lašišos
279.  Kuprė
280.  Keta
281.  Didţioji lašiša
282.  Vaivorykštinis upėtakis
283.  Raudonoji lašiša
284.  Karališkoji lašiša
285.  Tridėmė tilapija
286.  Auksinė tilapija
287.  Nilinė tilapija
288.  Juodoji tilapija
289.  Paprastosios stintos
290.  Europinė stinta
291.  Azijinė stinta
292.  Nykštukinė stinta
293.  Paprastoji austrė
294.  Pagelai
295.  Sidabrinis pagelas
296.  Arabinis pagelas
297.  Raudonpelekis pagelas
298.  Dėmėtasis pagelas
299.  Raudonasis pagelas
300.  Natalio pagelas
301.  Paprastoji šiaurinė krevetė
302.  Pangasijai
303.  Maţaakis stiklinis šamas
304.  Paprastasis pangasijas
305.  Tinklinė perluotė
306.  Dygiosios gyvatmenkės
307.  Gvinėjinė krevetė
308.  Giliavandenė roţinė krevetė
309.  Dantytosios barzdotės
310.  Raudonoji barzdotė
311.  Patagoninės nototenijos
312.  Sterkinė nototenija
313.  Didţioji šukuotė
314.  Vandens oţkos
315.  Paprastoji vandens oţka
316.  Krevetės
317.  Šiaurinė pilkoji krevetė
318.  Kristalinė krevetė
319.  Kaliforninė krevetė
320.  Kininė krevetė
321.  Šiaurinė roţinė krevetė
322.  Rudoji tigrinė krevetė
323.  Japoninė krevetė
324.  Rytinė karališkoji krevetė
325.  Bananinė krevetė
326.  Didţioji tigrinė krevetė
327.  Pietinė roţinė krevetė
328.  Rausvauodegė krevetė
329.  Ţalsvoji tigrinė krevetė
330.  Šiaurinė baltoji krevetė
331.  Karališkoji krevetė
332.  Baltakojė krevetė
333.  Gėlavandeniai ešeriai
334.  Geltonasis amerikinis ešerys
335.  Paprastasis europinis ešerys
336.  Balchašinis ešerys
337.  Palai
338.  Brazilinis palas
339.  Jūrinės nėgės
340.  Jūrinė nėgė
341.  Upinės plekšnės
342.  Europinė upinė plekšnė
343.  Juodosios jūros plekšnė
344.  Baltijos upinė plekšnė
345.  Ţvaigţdėtoji upinė plekšnė
346.  Jūrinės plekšnės
347.  Jūrinė plekšnė
348.  Ledjūrio polakai
349.  Sidabrinis polakas
350.  Ledjūrio menkė
351.  Amerikiniai irklanosiai
352.  Amerikinis irklanosis
353.  Melsvieji ešeriai
354.  Melsvasis ešerys
355.  Klarko vėţys
356.  Prometėjo ţuvys
357.  Prometėjo katţuvė
358.  Paprastieji otai
359.  Paprastasis otas
360.  Daugiaspyglės dyglės
361.  Švelniauodegė dyglė
362.  Aralinė dyglė
363.  Maţoji pietinė dyglė
364.  Devynspyglė dyglė
365.  Trumpaspyglė sachalininė dyglė
366.  Kininė aštuonspyglė dyglė
367.  Kininė devynspyglė dyglė
368.  Paprastosios rombinės rajos
369.  Baltoji raja
370.  Vidurţemio jūros ţvaigţdėtoji raja
371.  Gelminė rombinė raja
372.  Švelnioji raja
373.  Bigelovo raja
374.  Trumpauodegė raja
375.  Apvalioji raja
376.  Dygioji raja
377.  Eršketinė raja
378.  Eţinė raja
379.  Apvalioji raja
380.  Šagreninė raja
382.  Šiaurinė raja
381.  Jenseno raja
383.  Krefto raja
384.  Smailiasnukė raja
385.  Baltasnukė raja
386.  Maltos raja
387.  Šlakuotoji raja
388.  Veidrodinė raja
389.  Švelniakūnė raja
390.  Montegju šlakuotoji raja
391.  Raja gegutė
392.  Naujosios Zelandijos raja
393.  Norveginė raja
394.  Didţioji taškuotoji raja
395.  Ilgasnukė raja
396.  Ţvaigţdėtoji raja
397.  Bukasnukė raja
398.  Rondeleto raja
399.  Švelniauodegė raja
400.  Rytinė raja
401.  Marmurinė rombinė raja
402.  Juodieji paltusai
403.  Juodasis paltusas
404.  Reksijos
405.  Prometėjo reksija
406.  Pietinė reksija
407.  Didţioji sepija
408.  Didţioji venera
409.  Filipininė venera
410.  Kuojos
411.  Ispaninė kuoja
412.  Azerbaidţaninė kuoja
413.  Pietinė kuoja
414.  Alpinė kuoja
415.  Italinė kuoja
416.  Paprastoji kuoja
417.  Taukinės skumbrės
418.  Taukinė skumbrė
419.  Pietinė salilotė
420.  Paprastosios lašišos
421.  Atlantinė lašiša
422.  Vaivorykštinis upėtakis
423.  Aralinis šlakis
424.  Kaspijinis šlakis
425.  Margasis upėtakis
426.  Juodosios jūros šlakis
427.  Paprastasis šlakis
428.  Paprastosios sardinės
429.  Europinė sardinė
430.  Sardinėlės
431.  Apvalioji sardinėlė
432.  Brazilinė sardinėlė
433.  Fidţinė sardinėlė
434.  Didţiagalvė sardinėlė
435.  Madeirinė sardinėlė
436.  Markizinė sardinėlė
437.  Juodauodegė sardinėlė
438.  Afrikinė sardinėlė
439.  Filipininė sardinėlė
440.  Japoninė sardinėlė
441.  Paprastoji raudė
442.  Baltieji jūriniai šamai
443.  Baltasis jūrinis šamas
444.  Paprastieji katrykliai
445.  Urugvajinis katryklis
446.  Smauglinis katryklis
447.  Maţadėmis katryklis
448.  Gelsvadėmis katryklis
449.  Vakarų Afrikos katryklis
450.  Rudadėmis katryklis
451.  Taškuotasis katryklis
452.  Baltabalnis katryklis
453.  Bahaminis katryklis
454.  Tinklinis katryklis
455.  Ţvaigţdėtasis katryklis
456.  Japoninis dulsvasis katryklis
457.  Floridinis katryklis
458.  Paprastosios skumbrės
459.  Australinė skumbrė
460.  Afrikinė skumbrė
461.  Kaliforninė skumbrė
462.  Vakarų Atlanto skumbrė
463.  Arabinė skumbrė
464.  Japoninė skumbrė
465.  Argentininė skumbrė
466.  Peru skumbrė
467.  Dėmėtoji skumbrė
468.  Atlantinė skumbrė
469.  Karališkosios skumbrės
470.  Brazilinė skumbrė
471.  Atlantinė karališkoji skumbrė
472.  Siauradryţė karališkoji skumbrė
473.  Kaliforninė vienspalvė skumbrė
474.  Indinė karališkoji skumbrė
475.  Korėjinė skumbrė
476.  Juostuotoji skumbrė
477.  Ispaninė dėmėtoji skumbrė
478.  Gvinėjinė skumbrė
479.  Australinė dėmėtoji skumbrė
480.  Japoninė šlakuotoji skumbrė
481.  Madagaskarinė skumbrė
482.  Kvinslando karališkoji skumbrė
483.  Ispaninė karališkoji skumbrė
484.  Plačiadryţė karališkoji skumbrė
485.  Kininė skumbrė
486.  Afrikinė karališkoji skumbrė
487.  Švelnusis rombas
488.  Skorpenţuvė
489.  Paprastieji jūriniai ešeriai
490.  Aleutinis jūrinis ešerys
491.  Ilgaţiomenis jūrinis ešerys
492.  Rudasis jūrinis ešerys
493.  Raudondryţis jūrinis ešerys
494.  Trumpadyglis jūrinis ešerys
495.  Sidabriškasis jūrinis ešerys
496.  Variaspalvis jūrinis ešerys
497.  Plaukuotasis jūrinis ešerys
498.  Didţiaţiotis jūrinis ešerys
499.  Ţalsvadryţis jūrinis ešerys
500.  Roţinis jūrinis ešerys
501.  Gelsvauodegis jūrinis ešerys
502.  Didysis jūrinis ešerys
503.  Gelminis ilgaţiomenis ešerys
504.  Melsvasis jūrinis ešerys
505.  Didţiaakis jūrinis ešerys
506.  Kaliforninis jūrinis ešerys
507.  Pilkšvasis jūrinis ešerys
508.  Geltonasis jūrinis ešerys
509.  Baltapilvis jūrinis ešerys
510.  Maţasis jūrinis ešerys
511.  Paprastoji sepija
512.  Maţoji sepija
513.  Tamsieji slapukai
514.  Australinis pilkasis slapukas
515.  Baikštusis slapukas
516.  Dėmėtasis slapukas
517.  Paprastasis šamas
518.  Paprastieji jūrų lieţuviai
519.  Egiptinis jūrų lieţuvis
520.  Adrijos jūros lieţuvis
521.  Kleino jūros lieţuvis
522.  Smėlinis jūrų lieţuvis
523.  Didţiaţiomenis jūrų lieţuvis
524.  Senegalinis jūrų lieţuvis
525.  Europinis jūrų lieţuvis
526.  Dumblinė krevetė
527.  Dorados
528.  Auksaspalvė dorada
529.  Melsvadėmė dorada
530.  Smaridės spikaros
531.  Paprastoji smaridė
532.  Jūrinės dyglės
533.  Jūrinė dyglė
534.  Kantarai
535.  Juodosios jūros kantaras
536.  Šprotai
537.  Pietinis šprotas
538.  Folklando šprotas
539.  Australinis šprotas
540.  Atlantinis šprotas
541.  Paprastieji dygliarykliai
542.  Paprastasis dygliaryklis
543.  Sterkai
544.  Kanadinis sterkas
545.  Paprastasis sterkas
546.  Jūrinis sterkas
547.  Gelsvapelekis sterkas
548.  Volgos sterkas
549.  Paprastosios medūznamės
550.  Brazilinė sviestaţuvė
551.  Atlantinė medūznamė
552.  Švelniagalvės talismanijos
553.  Veneros
554.  Maţoji venera
555.  Aliaskinė rudagalvė menkė
556.  Snekai
557.  Snekas
558.  Grakštieji snekai
559.  Grakštusis snekas
560.  Snekinės skumbrės
561.  Baltoji gyvatinė skumbrė
562.  Paprastieji tunai
563.  Ilgapelekis tunas
564.  Gelsvauodegis tunas
565.  Atlantinis juodapelekis tunas
566.  Australinis tunas
567.  Didţiaakis tunas
568.  Ramiojo vandenyno tunas
569.  Paprastasis tunas
570.  Ilgauodegis tunas
571.  Paprastosios tilapijos
572.  Senegalinė tilapija
573.  Juodapelekė tilapija
574.  Raudonpilvė tilapija
575.  Juostuotoji tilapija
576.  Lynai
577.  Paprastasis lynas
578.  Tonginės gyvatinės skumbrės
579.  Raudonoji gyvatinė skumbrė
580.  Paprastosios stauridės
581.  Australinė stauridė
582.  Afrikinė stauridė
583.  Arabinė stauridė
584.  Japoninė stauridė
585.  Vidurţemio jūros stauridė
586.  Juodosios jūros stauridė
587.  Naujosios Zelandijos stauridė
588.  Indinė stauridė
589.  Atlantinė stauridė
590.  Peru stauridė
591.  Kaliforninė stauridė
592.  Pietų Afrikos stauridė
593.  Paprastoji stauridė
594.  Juodoji stauridė
595.  Paprastosios siūlauodegės kalavijos
596.  Paprastoji siūlauodegė kalavija
597.  Paprastieji jūrgaidţiai
598.  Gelsvasis jūrgaidis
599.  Lyrinis jūrgaidis
600.  Menkutės
601.  Prancūzinė menkutė
602.  Maţoji menkutė
603.  Kininis kalmaras
604.  Indinis kalmaras
605.  Ietinis kalmaras
606.  Veneros
607.  Ţiobriai
608.  Paprastasis ţiobris
609.  Gyvavedės vėgėlės
610.  Ungurinė jūrinė vėgėlė
611.  Paprastoji gyvavedė vėgėlė
612.  Durklaţuvės
613.  Durklaţuvė
614.  Atlanto ūsuotoji krevetė
615.  Paprastoji saulaţuvė
 kymas Nr. 3D 22 „Dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo
9-318)
             Pavadinimas lotynų kalba
      Abramis gentis
      Abramis ballerus
      Abramis brama
      Abramis sapa
      Acipenser gentis
      Acipenser baeri
      Acipenser brevirostrum
      Acipenser dabryanus
      Acipenser fulvescens
      Acipenser gueldenstaedti
      Acipenser medirostris
      Acipenser multiscutatus
      Acipenser naccarii
      Acipenser nudiventris
      Acipenser oxyrhynchus
      Acipenser persicus
      Acipenser ruthenus
      Acipenser schrencki
      Acipenser sinensis
      Acipenser stellatus
      Acipenser sturio
      Acipenser transmontanus
      Allocyttus niger
      Alosa gentis
      Alosa fallax
      Ammodytes gentis
      Anarchichantidae gentis
      Anarchichas denticulatus
      Anarchichas lupus
      Anarchichas minor
      Anguilla gentis
      Anguilla ancestralis
      Anguilla anguilla
      Anguilla australis
      Anguilla bengalensis
      Anguilla bicolor
      Anguilla borneensis
      Anguilla celebensis
      Anguilla dieffenbachii
Anguilla interioris
Anguilla japonica
Anguilla marmorata
Anguilla megastoma
Anguilla mossambica
Anguilla obscura
Anguilla reinhardti
Anguilla rostrata
Aphanopus gentis
Aphanopus carbo
Arctogadus borisovi
Argentina silus
Argopecten purpuratus
Aristichthys gentis
Aristichthys nibilis
Artemesia longinaris
Aspius gentis
Aspius aspius
Astacus astacus
Atherestes stomias
Blicca gentis
Blicca bjoerkna
Boops gentis
Boops boops
Boreogadus saida
Brama gentis
Brama brama
Brama caribbea
Brama japonica
Brama orcini
Brosme brosme
Brotula gentis
Buccinum undatum
Cancer pagurus
Carassius gentis
Carassius auratus
Carassius auratus gibelio
Carassius carassius
Chelidonichthys capensis
Chloroscombrus chrysurus
Chrysichthys hildae
Cynoglossus lingua
Cynoscion striatus
Cyprinus gentis
Cyprinus carpio
Cyprinus exophthalmus
Cyprinus yunnanensis
Clarias gariepinus
Clupea gentis
Clupea harengus harengus
Clupea harengus membras
Coelorhynchus fasciatus
Conger gentis
Conger cinereus
Conger conger
Conger japonicus
Conger myriaster
Conger oceanicus
Conger verreauxi
Conger wilsoni
Coregonus gentis
Coregonus atbula
Coregonus autumnalis
Coregonus clupeaformis
Coregonus muksun
Coregonus peled
Coryphaena hippurus
Coryphaenoides rupestris
Crangon crangon
Crassostrea gigas
Ctenopharyngodon gentis
Ctenopharyngodon idella
Dentex gentis
Dentex dentex
Dicentrarchus gentis
Dicentrarchus labrax
Donax gentis
Dosidicus gigas
Eleginus navaga
Enchelyopus gentis
Enchelyopus cimbrius
Engraulis gentis
Engraulis anchoita
Engraulis australis
Engraulis capensis
Engraulis encrasicolus
Engraulis eurystole
Engraulis japonicus
Engraulis mordax
Engraulis ringes
Ensis macha
Epinnula gentis
Epinnula magistralis
Esox gentis
Esox americanus
Esox lucius
Esox masquinongy
Esox niger
Esox reicherti
Euthynnus gentis
Euthynnus affinis
Euthynnus alletteratus
Euthynnus lineatus
Gadus gentis
Gadus macrocephalus
Gadus morhua callarias
Gadus morhua marisalbi
Gadus morhua morhua
Gadus ogac
Gasterosteus gentis
Gasterosteus aculeatus
Gasterosteus wheatlandi
Gempylus gentis
Gempylus serpens
Genypterus capensis
Genypterus chilensis
Gymnocephalus (Acerina) gentis
Gymnocephalus acerinus
Gymnocephalus cernuus
Gymnocephalus schraetser
Hypophthalmichthys gentis
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis
Hippoglossus hippoglossus
Illex gentis
Illex argentinus
Illex coindetti
Illex illecebrosus
Katsuwonus gentis
Katsuwonus pelamis
Lampetra gentis
Lampetra aepyptera
Lampetra ayresi
Lampetra fluviatilis
Lampetra lanceolata
Lampetra macrostoma
Lampetra planeri
Lampetra richardsoni
Lates niloticus
Lepidocybium gentis
Lepidocybium flavobrunneum
Lepidopus gentis
Lepidopus caudatus
Lepidorhombus gentis
Lepidorhombus whiffiagonis
Leuciscus cephalus
Limanda gentis
Limanda limanda
Loligo gentis
Loligo formosana
Loligo gahi
Loligo pealei
Loligo reynaudi
Loligo vulgaris
Lophius gentis
Lophius americanus
Lophius budegassa
Lophius litulon
Lophius piscatorius
Lophius upsicephalus
Lophius vaillanti
Lophius vomerinus
Lota gentis
Lota lota
Lutjanus spp
Macrouridae
Macrourus berglax
Macruronus magelanicus
Macruronus novaezelandiae
Makaira indica
Mallotus villosus
Melanogrammus gentis
Melanogrammus aeglefinus
Mercenaria mercenaria
Meretrix spp
Merlangius gentis
Merlangius merlangus euxinus
Merlangius merlangus merlangus
Merluccius gentis
Merluccius albidus
Merluccius australis
Merluccius bilinearis
Merluccius capensis
Merluccius gayi
Merluccius gayi peruanus
Merluccius hubbsi
Merluccius merluccius
Merluccius paradoxus
Merluccius productus
Merluccius senegalensis
Metapenaeus affinis
Metapenaeus endevouri
Metapenaeus joineri
Micromesistius gentis
Micromesistius australis
Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou
Micropogonias furnieri
Microstomus gentis
Microstomus kitt
Misgurnus fossilis
Mytilus gentis
Mytilus chilensis
Mytilus crassitesta
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis
Mytilus planulatus
Mytilus smaragdinus
Molva gentis
Molva dipterygia dipterygia
Molva dipterygia macrophthalma
Molva molva
Morone gentis
Morone americana
Morone chrysops
Morone mississippiensis
Morone saxatilis
Mugil gentis
Mugil cephalus
Mugil curema
Mugil soiuy
Mugil labrosus
Mullus gentis
Mullus barbatus barbatus
Mullus barbatus ponticus
Mullus surmuletus
Nealotus gentis
Nealotus tripes
Neoepinnula gentis
Neoepinnula orientalis
Nephrops norvegicus
Octopus gentis
Octopus membranaceus
Octopus vulgaris
Odontesthes regia regia
Ommastrephes bartramii
Ommastrephes sagittatus
Oncorhynchus gentis
Oncorhynchus gorbuscha
Oncorhynchus keta
Oncorhynchus kisutch
Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus tschawytscha
Oreochromis andersonii
Oreochromis aureus
Oreochromis niloticus niloticus
Oreochromis placidus placidus
Osmerus gentis
Osmerus eperlanus
Osmerus mordax
Osmerus spectrum
Ostrea edulis
Pagellus gentis
Pagellus acarne
Pagellus affinis
Pagellus bogaraveo
Pagellus centrodontus
Pagellus erythrinus
Pagellus natalensis
Pandalus borealis
Pangasius gentis
Pangasius hypophthalmus
Pangasius pangasius
Paphia undulata
Paradiplospinus gentis
Parapenaeopsis atlantica
Parapenaeus longirostris
Parupeneus gentis
Parupeneus heptacanthus
Patagonotothen gentis
Patagonotothen ramsayi
Pecten maximums
Pelecus gentis
Pelecus cultratus
Penaeidae gentis
Penaeus aztecus
Penaeus brevirostris
Penaeus californiensis
Penaeus chinensis
Penaeus duoranum
Penaeus esculentus
Penaeus japonicus
Penaeus latisulcatus
Penaeus merguiensis
Penaeus monodon
Penaeus notialis
Penaeus penicillatus
Penaeus semisulcatus
Penaeus setiferus
Penaeus trisulcatus
Penaeus vannamei
Perca gentis
Perca flavescens
Perca fluviatilis
Perca schrenki
Percophis gentis
Percophis brasiliensis
Petromyzon gentis
Petromyzon marinus
Platichthys gentis
Platichthys flesus flesus
Platichthys flesus lustus
Platichthys flesus trachurus
Platichthys stellatus
Pleuronectes gentis
Pleuronectes platessa
Pollachius gentis
Pollachius pollachius
Pollachius virens
Polyodon gentis
Polyodon spathula
Pomatomus gentis
Pomatomus saltatrix
Procambarus clarki
Promethichthys gentis
Promethichthys prometheus
Psetta gentis
Psetta maxima
Pungitius gentis
Pungitius laevis
Pungitius platygaster aralensis
Pungitius platygaster platygaster
Pungitius pungitius pungitius
Pungitius pungitius tymensis
Pungitius sinensis kaibarae
Pungitius sinensis sinensis
Raja gentis
Raja alba
Raja asterias
Raja bathyphila
Raja batis
Raja bigelowi
Raja brachyura
Raja circularis
Raja clavata
Raja eglanteria
Raja erinacea
Raja fyllae
Raja fullonica
Raja hyperborea
Raja jenseni
Raja kreffti
Raja laevis
Raja lintea
Raja melitensis
Raja microocellata
Raja miraletus
Raja mollis
Raja montagui
Raja naevus
Raja nasuta
Raja nidarosiensis
Raja ocellata
Raja oxyrinchus
Raja radiata
Raja radula
Raja rondeleti
Raja senta
Raja stellulata
Raja undulata
Reinhardtius gentis
Reinhardtius hippoglossoides
Rexea gentis
Rexea prometheoides
Rexea solandri
Rossia macrosoma
Ruditapes decussatus
Ruditapes philippinarum
Rutilus gentis
Rutilus arcasi
Rutilus atropatenus
Rutilus frisii
Rutilus pigus
Rutilus rubilio
Rutilus rutilus
Ruvettus gentis
Ruvettus pretiosus
Salilota australis
Salmo gentis
Salmo salar
Salmo=parasalmo gairdneri
Salmo trutta aralensis
Salmo trutta caspius
Salmo trutta fario
Salmo trutta labrax
Salmo trutta trutta
Sardina gentis
Sardina pilchardus
Sardinella gentis
Sardinella aurita
Sardinella brasiliensis
Sardinella fijiense
Sardinella longiceps
Sardinella maderensis
Sardinella marquesensis
Sardinella melanura
Sardinella neglecta
Sardinella tawilis
Sardinella zunasi
Scardinius erythrophtalmus
Sciadeichthys gentis
Sciadeichthys albicans
Scyliorhinus gentis
Scyliorhinus besnardi
Scyliorhinus boa
Scyliorhinus canicula
Scyliorhinus capensis
Scyliorhinus cervigoni
Scyliorhinus garmani
Scyliorhinus haeckeli
Scyliorhinus hesperius
Scyliorhinus meadi
Scyliorhinus retifer
Scyliorhinus stellaris
Scyliorhinus torazame
Scyliorhinus torrei
Scomber gentis
Scomber australasicus
Scomber japonicus colias
Scomber japonicus diego
Scomber japonicus grex
Scomber japonicus janesaba
Scomber japonicus japonicus
Scomber japonicus marplatensis
Scomber japonicus peruanus
Scomber japonicus tapeinocephalus
Scomber scombrus
Scomberomorus gentis
Scomberomorus brasiliensis
Scomberomorus cavalla
Scomberomorus commerson
Scomberomorus concolor
Scomberomorus guttatus
Scomberomorus koreanus
Scomberomorus lineolatus
Scomberomorus maculatus
Scomberomorus multiradiatus
Scomberomorus munroi
Scomberomorus niphonius
Scomberomorus plurilineatus
Scomberomorus queenslandicus
Scomberomorus regalis
Scomberomorus semifasciatus
Scomberomorus sinensis
Scomberomorus tritor
Scophthalmus rhombus
Scorpaeniformes
Sebastes gentis
Sebastes aleutianus
Sebastes alutus
Sebastes auriculatus
Sebastes babcocki
Sebastes borealis
Sebastes brevispinis
Sebastes caurinus
Sebastes ciliatus
Sebastes diploproa
Sebastes elongatus
Sebastes fasciatus
Sebastes flavidus
Sebastes marinus
Sebastes mentella
Sebastes mystinus
Sebastes oculatus
Sebastes paucispinnis
Sebastes pinniger
Sebastes trivittatus
Sebastes vexillaris
Sebastes viviparus
Sepia officinalis
Sepiola rondeletti
Seriolella gentis
Seriolella brama
Seriolella porosa
Seriolella punctata
Silurus glanis
Solea gentis
Solea aegyptica
Solea impar
Solea kleinii
Solea lascaris
Solea nasuta
Solea senegalensis
Solea vulgaris
Solenocera crassicomis
Sparus gentis
Sparus auratus
Sparus coeruleostictus
Spicara gentis
Spicara smaris
Spinachia gentis
Spinachia spinachia
Spondyliosoma gentis
Spondyliosoma cantharus
Sprattus gentis
Sprattus antipodum
Sprattus fuegensis
Sprattus novachollandiae
Sprattus sprattus sprattus
Squalus gentis
Squalus acanthias
Stizostedion (Lucioperca, Sandra) gentis
Stizostedion canadense
Stizostedion lucioperca
Stizostedion marinum
Stizostedion vitreum
Stizostedion volgensis
Stromateus gentis
Stromateus brasiliensis
Stromateus fiatola
Talismania
Tapes gentis
Tapes (Venerupis) pullastra
Theragra chalcogramma
Thyrsites gentis
Thyrsites atun
Thyrsitoides gentis
Thyrsitoides marleyi
Thyrsitops gentis
Thyrsitops lepidopoides
Thunnus gentis
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus atlanticus
Thunnus maccoyii
Thunnus obesus
Thunnus thynnus orientalis
Thunnus thynnus thynnus
Thunnus tonggol
Tilapia gentis
Tilapia heudeloti
Tilapia melanotheron
Tilapia rendalli
Tilapia sparrmanii
Tinca gentis
Tinca tinca
Tongaichthys gentis
Tongaichthys robustus
Trachurus gentis
Trachurus declivis
Trachurus delagona
Trachurus indicus
Trachurus japonicus
Trachurus mediterraneus mediterraneus
Trachurus mediterraneus ponticus
Trachurus novaezelandiae
Trachurus picturatus aleevi
Trachurus picturatus picturatus
Trachurus symmetricus murphyi
Trachurus symmetricus symmetricus
Trachurus trachurus capensis
Trachurus trachurus trachurus
Trachurus trecae
Trichiurus gentis
Trichiurus lepturus
Trigla gentis
Trigla lucerna
Trigla lyra
Trisopterus gentis
Trisopterus luscus
Trisopterus minutus
Uroteuthis chinensis (Loligo chinensis)
Uroteuthis duvauceli (Loligo duvauceli)
Uroteuthis edulis (Loligo edulis)
Veneridae gentis
Vimba gentis
Vimba vimba
Zoarces gentis
Zoarces anguillaris
Zoarces viviparus
Xiphias gentis
Xiphias gladius
Xiphopenaeus kroyeri
Zeus faber
LT terminas            Sąrašo Nr.
amūrai baltieji             112
amūras baltasis             113
ančiuviai paprastieji          123
ančiuvis argentininis          124
ančiuvis europinis           127
ančiuvis japoninis           129
ančiuvis kaliforninis          130
ančiuvis Peru              131
ančiuvis Pietų Afrikos         126
ančiuvis sidabrinis           128
ančiuvis australinis          125
argentina atlantinė           53
aštuonkojai               272
aštuonkojis paprastasis         274
aštuonkojis tinklinis          273
aterina karališkoji argentininė     275
austrė didţioji             111
austrė paprastoji            293
barzdotė europinė            264
barzdotė raudonoji           310
barzdotė Vidurţemio jūros        266
barzdotė Juodosios jūros        265
barzdotės dantytosios          309
barzdotės paprastosios         263
brosmė paprastoji            72
brotulės paprastosios          73
bukcina                 74
dančiai paprastieji           114
dančius paprastasis           115
dyglė aralinė              362
dyglė devynspyglė            364
dyglė dvispyglė             153
dyglė kininė aštuonspyglė        366
dyglė kininė devynspyglė        367
dyglė maţoji pietinė          363
dyglė jūrinė              533
dyglė švelniauodegė           361
dyglė trispyglė             152
dyglė trumpaspyglė sachalininė     365
dyglės daugiaspyglės          360
dyglės jūrinės             532
dyglės trispyglės            151
dygliarykliai paprastieji        541
dygliaryklis paprastasis        542
dorada auksaspalvė           528
dorada melsvadėmė            529
dorados                 527
drugeniai               118
durklaţuvė              613
durklaţuvės              612
eršketai                5
eršketas adrijinis           13
eršketas amūrinis           20
eršketas aralinis           14
eršketas aštriašnipis         15
eršketas atlantinis          23
eršketas baltasis           24
eršketas bukasnukis           7
eršketas eţerinis            9
eršketas japoninis           12
eršketas kininis            21
eršketas persinis           18
eršketas rusinis            10
eršketas sachalininis         11
eršketas sibirinis           6
eršketas ţvaigţdėtasis         22
eršketas korėjinis           8
ešeriai dryţieji           253
ešeriai gėlavandeniai         333
ešeriai melsvieji           353
ešerys balchašinis          336
ešerys baltasis dryţasis       255
ešerys didysis nilinis        180
ešerys gelsvasis dryţasis       256
ešerys geltonasis amerikinis     334
ešerys melsvasis           354
ešerys paprastasis dryţasis      257
ešerys paprastasis europinis     335
ešerys sidabrinis dryţasis      254
gyvatinė skumbrė juodoji       268
gyvatinė skumbrė raudonoji      579
gyvatinė skumbrė rytinė        270
gyvatinės skumbrės juodosios     267
gyvatinės skumbrės rytinės      269
gyvatinės skumbrės tonginės      578
gyvatmenkės dygiosios         306
grenadieriai             207
grenadierius bukasnukis ilgauodegis  109
grenadierius pietinis         93
grenadierius šiaurinis        208
ilgaţiomenis ešerys gelminis     503
irklanosiai amerikiniai        351
irklanosis amerikinis         352
jūrgaidis gelsvasis          598
jūrgaidis lyrinis           599
jūrgaidis Pietų Afrikos kregţdinis   80
jūrgaidţiai paprastieji        597
jūrinė lydeka afrikinė         224
jūrinė lydeka argentininė       227
jūrinė lydeka australinė        222
jūrinė lydeka baltoji         221
jūrinė lydeka čilinė          225
jūrinė lydeka europinė paprastoji   228
jūrinė lydeka ilgoji          230
jūrinė lydeka Peru           226
jūrinė lydeka senegalinė        231
jūrinė lydeka sidabrinė        223
jūrinė nėgė              340
jūrinė plekšnė             347
jūrinės lydekos            220
jūrinės nėgės             339
jūrinės plekšnės            346
jūriniai ešeriai paprastieji      489
jūriniai unguriai paprastieji      94
jūrinis ešerys aleutinis        490
jūrinis ešerys baltapilvis       509
jūrinis ešerys didysis         502
jūrinis ešerys didţiaakis       505
jūrinis ešerys didţiaţiotis      498
jūrinis ešerys gelsvauodegis      501
jūrinis ešerys kaliforninis      506
jūrinis ešerys maţasis         510
jūrinis ešerys melsvasis        504
jūrinis ešerys pilkšvasis       507
jūrinis ešerys raudondryţis      493
jūrinis ešerys roţinis         500
jūrinis ešerys rudasis         492
jūrinis ešerys sidabriškasis      495
jūrinis ešerys trumpadyglis      494
jūrinis ešerys variaspalvis      496
jūrinis ešerys ţalsvadryţis      499
jūrinis ešerys geltonasis       508
jūrinis ešerys ilgaţiomenis      491
jūrinis ešerys plaukuotasis      497
jūrinis sterkas            546
jūrinis ungurys amerikinis       99
jūrinis ungurys atlantinis       96
jūrinis ungurys baltadėmis       98
jūrinis ungurys indinis         95
jūrinis ungurys japoninis        97
jūrinis ungurys Naujosios Zelandijos  100
jūrinis ungurys Pietų Afrikos     101
jūros lieţuvis Adrijos jūros      520
jūros lieţuvis Kleino             521
jūrų lieţuviai paprastieji           518
jūrų lieţuvis didţiaţiomenis          523
jūrų lieţuvis egiptinis            519
jūrų lieţuvis europinis            525
jūrų lieţuvis ilgasis              83
jūrų lieţuvis senegalinis           524
jūrų lieţuvis smėlinis             522
jūrų velniai paprastieji            196
jūrų velnias amerikinis            197
jūrų velnias birminis             203
jūrų velnias europinis             200
jūrų velnias japoninis             199
jūrų velnias juodapilvis            198
jūrų velnias Pietų Afrikos           201
jūrų velnias Vakarų Afrikos          202
kalavija paprastoji siūlauodegė        596
kalavija uodegotoji              184
kalavijos paprastosios siūlauodegės      595
kalavijos uodegotosios             183
kalmarai                166, 190
kalmaras argentininis trumpačiuptuvis     167
kalmaras didysis                119
kalmaras ilgačiuptuvis             193
kalmaras kininis            191, 603
kalmaras Naujosios Zelandijos         277
kalmaras paprastasis              195
kalmaras patagoninis              192
kalmaras Pietų Afrikos             194
kalmaras raudonasis           168, 276
kalmaras šiaurinis trumpačiuptuvis       169
kalmaras ietinis                605
kalmaras indinis                604
kantarai                    534
kantaras Juodosios jūros            535
karališkoji krevetė              331
karališkoji krevetė rytinė           324
kardţuvė juodoji                 51
kardţuvės juodosios               50
karosai dryţieji jūriniai            64
karosai paprastieji               76
karosas auksinis                 79
karosas dryţasis jūrinis             65
karosas sidabrinis           77, 78
karpiai, sazanai                 85
karpis paprastasis                86
karšiai                      1
karšiai jūriniai                 67
karšis atlantinis jūrinis    68
karšis atogrąţinis jūrinis    71
karšis baltasis          4
karšis japoninis jūrinis     70
karšis karibinis jūrinis     69
karšis paprastasis        3
kasaba atlantinė         81
katrykliai paprastieji     444
katryklis bahaminis       453
katryklis baltabalnis      452
katryklis floridinis      457
katryklis gelsvadėmis      448
katryklis japoninis dulsvasis  456
katryklis maţadėmis       447
katryklis rudadėmis       450
katryklis smauglinis      446
katryklis taškuotasis      451
katryklis tinklinis       454
katryklis urugvajinis      445
katryklis Vakarų Afrikos    449
katryklis ţvaigţdėtasis     455
katţuvė Prometėjo        357
kefalė baltoji         260
kefalė didţiagalvė       259
kefalė storalūpė        262
kefalės paprastosios      258
keta              280
kongrija afrikinė        156
kongrija raudonoji       157
krabas miegalius paprastasis   75
krevetė argentininė       57
krevetė Atlanto ūsuotoji    614
krevetė australinė       233
krevetė baltakojė        332
krevetė dumblinė        526
krevetė giliavandenė roţinė   308
krevetė gvinėjinė        307
krevetė indinė rudoji      232
krevetė japoninė        323
krevetė kaliforninė       319
krevetė kininė         320
krevetė kristalinė       318
krevetė paprastoji       110
krevetė paprastoji šiaurinė   301
krevetė pietinė roţinė     327
krevetė rausvauodegė      328
krevetė siba          234
krevetė šiaurinė baltoji    330
krevetė šiaurinė pilkoji    317
krevetė šiaurinė roţinė     321
krevetė bananinė        325
krevetės            316
krokeris baltaţiotis      238
kuoja alpinė          414
kuoja azerbaidţaninė      412
kuoja ispaninė         411
kuoja paprastoji        416
kuoja pietinė          413
kuoja italinė          415
kuojos             410
kuprė              279
kuprys dryţasis sterkinis    84
lašiša atlantinė        421
lašiša didţioji         281
lašiša karališkoji       284
lašiša raudonoji        283
lašišos paprastosios      420
lašišos rytinės         278
lydeka afrikinė giliavandenė  229
lydeka amerikinė didţioji    138
lydeka amerikinė raudonpelekė  136
lydeka amūrinė         140
lydeka europinė         137
lydeka juodoji         139
lydekos             135
lynai              576
lynas paprastasis        577
marlinas juodasis        211
medūznamė atlantinė       551
medūznamės paprastosios     549
megrimai            185
megrimas paprastasis      186
meilutės            216
menkė aliaskinė rudagalvė    555
menkė amerikinė ilgauodegė   209
menkė atlantinė         149
menkė Baltijos         147
menkė Baltosios jūros      148
menkė didţiagalvė        146
menkė grenlandinė        150
menkė ledjūrio         350
menkė melsvoji ilgauodegė    210
menkė poliarinė         66
menkė Rytų Sibiro        52
menkė juodadėmė         214
menkės             145
menkės juodadėmės           213
menkutė maţoji             602
menkutė prancūzinė           601
menkutės                600
merlangai               217
merlangai Juodosios jūros       218
merlangai ţydrieji           235
merlangas paprastasis         219
merlangas, putasu pietinis ţydrasis  236
merlangas, putasu šiaurinis ţydrasis  237
midija australinė           247
midija čilinė             243
midija korėjinė            244
midija paprastoji           245
midija Vidurţemio jūros        246
midija ţalsvoji            248
midijos                242
molva didţiaakė            251
molva melsvoji             250
molva paprastoji            252
molvos                 249
muksunas                106
navaga europinė            120
nėgė amerikinė upelinė         173
nėgė didţiaţiotė            177
nėgė iešmutinė             176
nėgė praeivė juodauodegė        174
nėgė Ričardsono            179
nėgė upelinė              178
nėgė upinė               175
nėgės paprastosios           172
nototenija sterkinė          312
nototenijos patagoninės        311
omaras norveginis           271
omulis baikalinis           104
otai paprastieji            358
otas paprastasis            359
pagelai                294
pagelas arabinis            296
pagelas dėmėtasis           298
pagelas Natalio            300
pagelas raudonasis           299
pagelas sidabrinis           295
pagelas raudonpelekis         297
palai                 337
palas brazilinis            338
paltusai juodieji           402
paltusas amerikinis strėliadantis    61
paltusas atlantinis             165
paltusas juodasis              403
pangasijai                 302
pangasijas paprastasis           304
peilenis                  132
peledė                   107
perluotė tinklinė              305
perpelė atlantinė              27
perpelės                   26
pilengas                  261
plačiakakčiai                162
plačiakakčiai margieji            55
plačiakaktis margasis       56, 164
plačiakaktis baltasis          163
plakiai                  62
plakis paprastasis             63
plekšnė europinė maţaţiotė        240
plekšnė Juodosios jūros         343
plekšnė paprastoji gelsvapelekė     189
plekšnės gelsvapelekės          188
plekšnės maţaţiotės           239
polakai ledjūrio             348
polakas sidabrinis            349
pūgţliai                 158
pūgţlys Dono ilgasnukis         159
pūgţlys dryţasis             161
pūgţlys paprastasis           160
raja apvalioji          375, 379
raja baltasnukė             385
raja baltoji               369
raja Bigelovo              373
raja bukasnukė              397
raja didţioji taškuotoji         394
raja dygioji               376
raja eršketinė              377
raja eţinė                378
raja gegutė               391
raja gelminė rombinė           371
raja ilgasnukė              395
raja Jenseno               381
raja Krefto               382
raja Maltos               386
raja marmurinė rombinė          401
raja Montegju šlakuotoji         390
raja Naujosios Zelandijos        392
raja norveginė              393
raja rytinė               400
raja rondeleto              398
raja smailiasnukė          384
raja šagreninė            380
raja šiaurinė            381
raja šlakuotoji           387
raja švelniakūnė           389
raja švelniauodegė          399
raja švelnioji            372
raja trumpauodegė          374
raja veidrodinė           388
raja Vidurţemio jūros ţvaigţdėtoji  370
raja ţvaigţdėtoji          396
rajos paprastosios rombinės     368
raudė paprastoji           441
reksija pietinė           406
reksija Prometėjo          405
reksijos               404
riebţuvė geltondryţė         182
riebţuvės              181
rifešeriai paprastieji        206
rombas švelnusis           487
salačiai               58
salatis paprastasis          59
salilotė pietinė           419
sardinė europinė           429
sardinėlė afrikinė          438
sardinėlė apvalioji         431
sardinėlė brazilinė         432
sardinėlė didţiagalvė        434
sardinėlė fidţinė          433
sardinėlė filipininė         439
sardinėlė juodauodegė        437
sardinėlė madeirinė         435
sardinėlė markizinė         436
sardinėlė japoninė          440
sardinėlės              430
sardinės paprastosios        428
saulaţuvė juodoji jautakė       25
saulaţuvė paprastoji         615
sazanas kininis            88
sazanas vietnaminis          87
seliava paprastoji          103
sepija didţioji           407
sepija maţoji            512
sepija paprastoji          511
sykai                102
sykas silkinis            105
silkė atlantinė            91
silkė Baltijos            92
silkės paprastosios        90
skorpenţuvė            488
skumbrė afrikinė         460
skumbrė afrikinė karališkoji   486
skumbrė arabinė          463
skumbrė argentininė        465
skumbrė atlantinė         468
skumbrė atlantinė karališkoji   471
skumbrė australinė        459
skumbrė australinė dėmėtoji    479
skumbrė baltoji gyvatinė     561
skumbrė dėmėtoji         467
skumbrė didţioji auksinė     108
skumbrė gvinėjinė         478
skumbrė havajinė gyvatinė     134
skumbrė indinė karališkoji    474
skumbrė ispaninė karališkoji   483
skumbrė japoninė šlakuotoji    480
skumbrė kaliforninė vienspalvė  473
skumbrė kininė          485
skumbrė korėjinė         475
skumbrė Kvinslando karališkoji  482
skumbrė madagaskarinė       481
skumbrė paprastoji gyvatinė    155
skumbrė Peru           466
skumbrė plačiadryţė karališkoji  484
skumbrė Vakarų Atlanto      462
skumbrė brazilinė         470
skumbrė ispaninė dėmėtoji     477
skumbrė japoninė         464
skumbrė juostuotoji        476
skumbrė kaliforninė        461
skumbrė siauradryţė karališkoji  472
skumbrė taukinė          418
skumbrės gelminės gyvatinės    133
skumbrės karališkosios      469
skumbrės paprastosios       458
skumbrės paprastosios gyvatinės  154
skumbrės snekinės         560
skumbrės taukinės         417
slapukai tamsieji         513
slapukas australinis pilkasis   514
slapukas baikštusis        515
slapukas dėmėtasis        516
smaridė paprastoji        531
snekai              556
snekai grakštieji         558
snekas              557
snekas grakštusis        559
sparis paprastasis        2
spikaros smaridės        530
stauridė afrikinė        582
stauridė arabinė        583
stauridė atlantinė       589
stauridė australinė       581
stauridė indinė         588
stauridė japoninė        584
stauridė juodoji        594
stauridė Juodosios jūros    586
stauridė kaliforninė      591
stauridė Naujosios Zelandijos  587
stauridė paprastoji       593
stauridė Peru          590
stauridė Pietų Afrikos     592
stauridė Vidurţemio jūros    585
stauridės paprastosios     580
sterkai             543
sterkas gelsvapelekis      547
sterkas kanadinis        544
sterkas paprastasis       545
sterkas Volgos         548
sterlė              19
stinta azijinė         291
stinta europinė         290
stinta nykštukinė        292
stintenė paprastoji       212
stintos paprastosios      289
strimelė, silkė Baltijos     92
sviestaţuvė brazilinė      550
šamai baltieji jūriniai     442
šamas afrikinis         82
šamas baltasis jūrinis     443
šamas maţaakis stiklinis    303
šamas paprastasis        517
šamas plėšikas afrikinis     89
šapalas europinis        187
šlakis aralinis         423
šlakis Juodosios jūros     426
šlakis kaspijinis        424
šlakis paprastasis       427
šprotai             536
šprotas atlantinis       540
šprotas australinis       539
šprotas pietinis        537
šprotas Folklando        538
šukuotė purpurinė        54
šukuotė didţioji               313
talismanijos švelniagalvės          552
tigrinė krevetė didţioji           326
tigrinė krevetė ţalsvoji           329
tigrinė krevetė rudoji            322
tilapija auksinė               286
tilapija juodapelekė             573
tilapija juodoji               288
tilapija juostuotoji             575
tilapija nilinė               287
tilapija raudonpilvė             574
tilapija senegalinė             572
tilapija tridėmė               285
tilapijos paprastosios            571
tobiai paprastieji               28
tunai dryţieji                170
tunai maţieji                141
tunai paprastieji              562
tunas atlantinis juodapelekis        565
tunas australinis              566
tunas didţiaakis               567
tunas dryţasis                171
tunas gelsvauodegis             564
tunas ilgapelekis              563
tunas paprastasis              569
tunas Ramiojo vandenyno           568
tunas ilgauodegis              570
tuniukas juodasis              144
tuniukas vakarinis              143
tuniukas rytinis               142
unguriai upiniai                33
ungurys amerikinis upinis           49
ungurys australinis upinis           36
ungurys Barneo upinis             39
ungurys bengalinis upinis           37
ungurys didţiaţiotis upinis          45
ungurys dvispalvis upinis           38
ungurys europinis upinis            35
ungurys gvinėjinis upinis           42
ungurys indonezinis upinis           34
ungurys japoninis upinis            43
ungurys Kvinslando upinis           48
ungurys madagaskarinis upinis         44
ungurys mozambikinis upinis          46
ungurys Naujosios Zelandijos upinis      41
ungurys Sulavesio upinis            40
ungurys trumpapelekis upinis          47
upėtakis vaivorykštinis        282, 422
upėtakis margasis          425
upinė plekšnė Baltijos       344
upinė plekšnė europinė       342
upinė plekšnė ţvaigţdėtoji     345
upinės plekšnės           341
vandens oţka paprastoji       315
vandens oţkos            314
vėgėlė paprastoji          205
vėgėlė paprastoji gyvavedė     611
vėgėlė paprastoji keturūsė     122
vėgėlė ungurinė jūrinė       610
vėgėlės               204
vėgėlės gyvavedės          609
vėgėlės keturūsės          121
venera didţioji           408
venera filipininė          409
venera kietoji           215
venera maţoji            554
veneros           553, 606
vėţys Klarko            355
vėţys plačiaţnyplis          60
vijūnas paprastasis         241
vilkešeriai             116
vilkešeris paprastasis       117
vilkţuvė dėmėtoji           32
vilkţuvė melsvoji           30
vilkţuvė paprastoji          31
vilkţuvinės              29
ţiobriai              607
ţiobris paprastasis         608
ţuvys Prometėjo           356

								
To top