Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TRANSPORTER PREZENTACIJA by xiaoyounan

VIEWS: 2 PAGES: 36

									 PREZENTACIJA
software programa
       DNEVNI RAD
• Izbornik “Dnevni rad” služi za svakodnevno
 unošenje naloga,izlaznih/ulaznih faktura.
• Lako možete pristupiti evidenciji naplate i
 troškova sa pripadajucim izbornicima
• Vođenje poslovnih obveza,i slično obavljate sa
 “Poslovnim kalendarom”
• Ponude vašim potencijalnim klijentima možete
 ispunjavati u izborniku”Izdavanje ponude”.
• Izlazne fakture možete izdati brzo i lako pomoću
 izbornika “Izdavanje računa (IF)”
• Evidencija plaćanja UF
• Evidencija naplate
• Granični prijelazi
• Izdavanje ponude
• Izdavanje računa
• Izlazne fakture
• Nalozi
• Potrošnja goriva
• Prefakturiranje
• Rute komitenti
• Troškovnik
• Ulazne fakture
    MATIČNI PODACI
• “Matični podatci” je podizbornik u
 kojem se nalaze podatci o
 tvrtci,vozilima,vozačima,partnerima,
 uslugama koje obavljamo ,i
 slično.Pravilno i brzo rukovanje
 programom uvjetuje ispunjavanje
 stavki “Matičnih podataka”.U
 stavku”Autoprijevoznik” se unosi i
 Vaš logo ,ukoliko želite da se ispisuje
 na računu.
• Kartice
• Partneri
• Usluge
• Vozači
• Vozila1
• Vozila2
• Vozila3
     OPĆI PODACI
• Izbornik Opći podaci,sa pripadajućim
 podizbornicima služi za unošenje
 mjesta,država,banki,dnevnica,granič
 nih prijelaza,dnevnica,valuta i svih
 ostalih podataka koji će vam uvelike
 olakšati rad u programu.Preporuka je
 da se odmah po početku korištenja
 programa ,ovi podatci ispune,u svrhu
 bržeg ispunjavanja naloga i sl.
• Banke
• Dnevnice
• Dopisi
• Države
• Granični prijelazi
• Mjesta
• Osnovni troškovi
• Parametri sustava
• Parametri sustava poslovne godine
• Porezi
• Valute
• Vlastiti račun
        Kraj
• Kao što se vidi iz priloženog,program
 Transporter ima mnoge opcije koje
 uvelike olakšavaju rad
 autoprijevoznika.Program je
 zamišljen tako da olakša rad i bude
 pristupačan prosječnom korisniku
 računala,te da u svakom trenutku na
 brz i jednostavan način imate uvid u
 poslovanje vaše tvrtke.

								
To top