11. Oblici reljefa i oblikovanje reljefa vanjskim procesima by HC111203174646

VIEWS: 534 PAGES: 26

									 11. Oblici reljefa i
 oblikovanje reljefa
vanjskim procesima


    Vesna Janko
       Vanjski procesi


Zemljina litosfera graĎena je od stijena.
Sunčevo zagrijavanje, kiša, snijeg, vjetar, led i
svakog dana utječu na njihovo preoblikovanje –
to su vanjski procesi. Naime, stijene su
podložne trošenju, zavisno od vrste stijena, troše
se brže ili sporije.
  Što od ovoga ne ubrajamo u vanjske
    procese preoblikovanja reljefa?
•  Vjetar
•  Kiša
•  Snijeg
•  Led
•  Mjesno vrijeme
•  Sunčevo zagrijavanje

   • KLIKNI NA TOČAN ODGOVOR
       Trošenje stijena
Sunce danju zagrijava stijenu, a noću se ona hladi pa
zbog toga dolazi do pucanja i drobljenja stijena. To se
najčešće dogaĎa u pustinjama jer su razlike u
temperaturi veće izmeĎu dana i noći.
       Trošenje stijena
U polarnim ili planinskim krajevima voda (npr. kišnica)
ulazi u pukotine stijena. Kad se voda pretvara u led, on
se širi te tako lomi stijene.
   Gdje često velike dnevne razlike u
  temperaturi utječu na trošenje stijena?
•  Na obali
•  U pustinjama
•  Na otocima
•  U dolinama

     – KLIKNI NA TOČAN ODGOVOR
    Što je točna tvrdnja?
• Pri niskim temperaturama, u pukotinama
 stijena voda se pretvara u led. Led se širi
 pa lomi stijene.
• Pri niskim temperaturama, u pukotinama
 stijena voda se pretvara u led. Led se
 skuplja pa lomi stijene.
          Krški reljef

Vapnenac je vrsta stijena
koja se nalazi u
primorskim i gorskim
krajevima naše domovine.
Vapnenac je topljiv u vodi
pa tako djelovanjem
kišnice ili voda tekućica
nastaju krški reljefni
oblici.
        Krški reljef

Djelovanjem kišnice
na stijenu nastaju
žljebasta udubljenja –
škrape.
         Krški reljef

Veća ljevkasta
udubljenja su
ponikve.
          Krški reljef
Najveći krški reljefni oblik su polja u kršu, to su
ravnice okružene planinama. U oskudnim
krškim predjelima polja su važna jer su pogodna
za poljoprivredu.
Klikni na sliku škrapa!
           Krški reljef
Voda s površine prodire u unutrašnjost stijena i stvara
podzemne reljefne oblike, a to su jame i špilje


Špilja ima više ili
manje vodoravni
ulaz, a u jamu se
ulazi kroz više ili
manje okomit otvor.

Ukrasi u
jamama i
špiljama: SIGE
Ulazi li ovaj gospodin u jamu ili
       špilju?
         Obalni reljef
Morski valovi udaraju o stjenovitu obalu, te svojom
snagom, pogotovo za oluja, otkidaju dijelove obale. Tamo
gdje su valovi osobito snažni, nastaju strme obale –
klifovi ili strmci.
         Obalni reljef
Daljnjim se djelovanjem valova otkinute stijene drobe,
zaobljuju i talože u uvalama pa nastaje žal.
Koja obala se više iskorištava za
      turizam?
          Riječni reljef
Snaga tekuće vode otkida
komade stijena te ih nositi
dalje pri čemu se zaobljuju
i na kraju talože. U brzim
gorskim rijekama voda ima
veću snagu pa se duboko
usijeca u podlogu, a dolina
ima oblik slova V.
        Riječni reljef
U nizinskim krajevima rijeke su sporije, vijugave su
te imaju široke doline.
        Ledenjački reljef
U visokim planinama i polarnim krajevima, snijeg se pretvara u
led pa nastaju ledenjaci – to su tvorevine slične zalaĎenim
rijekama. Taj led postepeno se spušta u niže krajeve, a svojom
težinom otkida rubne stijene. Dolina koja ostaje nakon
prolaska ledenjaka, duboka je i ima oblik slova U.
Koja je dolina nastala djelovanjem
      ledenjaka?
        Pustinjski reljef
 Reljef u pustinjama najbrže se mijenja.
 Vjetrovi mogu nositi ogromne količine pijeska. Taj se
 pijesak dalje taloži u obliku uzvišenja koje nazivamo dine
 ili sipine.

Vjetar dalje nosi
pijesak s dina pa
se krajolik
neprestano
mijenja.
Na oblikovanje reljefa u pustinjama
       utječu…
•  Vjetar i voda
•  Sunčevo zagrijavanje i voda
•  Sunčevo zagrijavanje i vjetar
•  Vjetar i led
KLIKNI ZA IGRU!
Ponovimo!
• djelovanje vanjskih procesa (voda, kiša,
 Sunčevo zagrijavanje, led, vjetar)
• trošenje stijena
• oblici reljefa:
 – krški reljef - polje u kršu, ponikva, škrapa,
  špilja, jama, sige
 – obalni reljef - klif (strmac), žalo
 – ledenjački reljef - ledenjačka dolina – oblik
  slova U
 – riječni reljef - riječna dolina – oblik slova V
 – pustinjski reljef – dina ili sipina
         Izvori slika:
•  MS Encarta 2001
•  http://encarta.msn.com
•  www.geografija.hr (Marijan Biruš)
•  http://public.carnet.hr/speleo/hrv/

								
To top