S_pneumoniae_genelist

Document Sample
S_pneumoniae_genelist Powered By Docstoc
					The Streptococcus genelist was generated based on the following
Genbank accessions and associate annotations. If an oligo has
97% identity or greater to a transcript/feature sequence, the oligo
is considered to represent that transcript/feature.
Organism/strain                            Genbank accession
Streptococcus pneumoniae R6                      NC_003098.1
Streptococcus pneumoniae R6                      AE007317.1
Streptococcus pneumoniae TIGR4                    NC_003028.1
Streptococcus pneumoniae TIGR4                    AE005672.2
Sequence type   Date
complete genome   2-Dec-05
complete genome  25-Nov-02
complete genome   2-Dec-05
complete genome   26-Jan-06
            oligo_id
plate_name well_position         oligo_sequence   R6.sequence_idR6.genome_id
Spr_1   A01     EMPTY       -          -       -
Spr_1   A03     opSpV0100000001            -       -
                     ATTGTACCAGGTCATGATTATGTGACCTTGCTGACTTGTACGCCATACATG
Spr_1   A05     opSpV0100000002            ref|NC_003098.1|:c1053594-1053436
                                      NC_003098.1
                     CTTAAAAATGGTGACTGATTTCAGTGATAAAAGTATCATCATCAACAGGGT
Spr_1   A07     opSpV0100000003            -       -
                     GAAGACACTTGATTTAACGGATATAGCAGGAACTTACCCTTATCCAACCTT
Spr_1   A09     opSpV0100000004            ref|NC_003098.1|:c1953396-1951630
                                      NC_003098.1
                     GTCTGTCTATGACGTCATGAATAATTGGGGAGCTAATCACGGAGCCATAA
Spr_1   A11     opSpV0100000005            ref|NC_003098.1|:24122-24589
                                      NC_003098.1
                     AAATTATGGCTATAGAGGATGCGAACTTGAGTGAGGAGAGCTGGCGCTTG
Spr_1   A13     opSpV0100000006            -       -
                     TTAGACATGGGGGTAGAACCTCTAAGGATTATGCAAAACCTGAGGCATGG
Spr_1   A15     opSpV0100000007            gb|AE007317|:1151028-1151362
                                      AE007317
                     TACTGGTCCTCCCCTTCTAGAATAGGAGAATTATGCAGTTCTATTATTCAA
Spr_1   A17     opSpV0100000008            ref|NC_003098.1|:275987-276226
                                      NC_003098.1
                     TGCATTGTGGCTTGCTCATGGTATTCGTATAGGAGACTTGCCTTTGATTTT
Spr_1   A19     opSpV0100000009            ref|NC_003098.1|:c659376-658531
                                      NC_003098.1
                     GTAAGTGTCCCCTTAACCATTCAAGTAGCTGATCAGGTCTTTGTTGATGAC
Spr_1   A21     opSpV0100000010            ref|NC_003098.1|:1496473-1497324
                                      NC_003098.1
                     CCTATACAGAGACTGTTCTTGTAGCCACCCACAGCCAACCCTCCTATATCC
Spr_1   A23     opSpV0100000011            -       -
                     TAAAACTTGTCATATAATCCCTTTTGCACAGTCAGAGATGGTTGAGACGAT
Spr_1   C01     opSpV0100000012            gb|AE007317|:1281808-1282333
                                      AE007317
                     CTGAAACACTGATTTCAAAGCATTTTTTGTTAGTTTAAAATTACTCCCATTC
Spr_1   C03     opSpV0100000013            gb|AE007317|:1947971-1948267
                                      AE007317
                     TCAAAAAGATTTGGTGTGGATGTTTCTGGTCTAAAGTCATCTGAATCTTTG
Spr_1   C05     opSpV0100000014            ref|NC_003098.1|:c1338289-1337591
                                      NC_003098.1
                     GGGGAATTGACACTATTCCAAGAGGACAGTATGAGGCCGCCAAGGTCTTG
Spr_1   C07     opSpV0100000015            ref|NC_003098.1|:c456366-454903
                                      NC_003098.1
                     GACCTTGCTTGCGGAACAGGAGGCTTCTTGACTTCGACTCTGAACCGTTT
Spr_1   C09     opSpV0100000016            ref|NC_003098.1|:385546-386313
                                      NC_003098.1
                     AAAATTCTATCTATGCCATTCTCAGTCCAGAAGGCTTTGCTTCCATTTTATG
Spr_1   C11     opSpV0100000017            gb|AE007317|:719811-720198
                                      AE007317
                     ATCAACTAAAGAAGAAATCCAAACCATCAAAACACTTTTAAAAGACTCTCGT
Spr_1   C13     opSpV0100000018            ref|NC_003098.1|:1176610-1176852
                                      NC_003098.1
                     CGAAACAGTTGAGTTCGAAGGCGAAACTTACCCATTGATCCGTGTGGAAA
Spr_1   C15     opSpV0100000019            ref|NC_003098.1|:c1406569-1406396
                                      NC_003098.1
                     TGGACTAGGATAGGGAAAAAAATGCCAGAAAATGGTATAATAGGACGAAA
Spr_1   C17     opSpV0100000020            ref|NC_003098.1|:c807036-806221
                                      NC_003098.1
                     TCCACTGTATCGCAGATTCTGGTGTCTATGGATTGCTGACCAAGGGCAAT
Spr_1   C19     opSpV0100000021            -       -
                     TAAAAGAAATTTCACAAAATAAAAAAGAAAACCCCGTGAAAACAAGGGATT
Spr_1   C21     opSpV0100000022            ref|NC_003098.1|:642193-642885
                                      NC_003098.1
                     CTCATATTTATAGGCAATTTGCAGAACCGAACTTAGCCATCGCTTTTGCAA
Spr_1   C23     opSpV0100000023            ref|NC_003098.1|:c1998756-1998466
                                      NC_003098.1
                     GAAGTGGCAGGGCAGGAGGCAGACAATGTCTTTGCCAATGTCAAAATAAA
Spr_1   E01     opSpV0100000024            ref|NC_003098.1|:c1906887-1905946
                                      NC_003098.1
                     CAAAACGAATTAAGCGGTGGCGCTATTATCTGCGCCGCTTTGCTTATCAG
Spr_1   E03     opSpV0100000025            ref|NC_003098.1|:646614-646985
                                      NC_003098.1
                     AAGAGATTCGAGTGGAAGTCATGGGAGGCTATACTCCTGAGTTGATTGTC
Spr_1   E05     opSpV0100000026            ref|NC_003098.1|:c1969116-1968412
                                      NC_003098.1
                     TTTTCCAAGTACGGTCTATGAATTTGTCAAGTCGGGTCGCTATCCGAGAAA
Spr_1   E07     opSpV0100000027            ref|NC_003098.1|:c1936767-1935463
                                      NC_003098.1
                     CGAGTGATGACTGTTGCCAGTATAGTTACTTGATTCCGTCAAATATGTTTG
Spr_1   E09     opSpV0100000028            gb|AE007317|:1774274-1774529
                                      AE007317
                     TGAGAAGGTGACCACAGTCACTGCGATGTTAAGAAGCTTATTAAGTTCTTT
Spr_1   E11     opSpV0100000029            ref|NC_003098.1|:1641933-1642940
                                      NC_003098.1
                     TGTATTTCTAGACAGCGATACACTTTCCCTGGGACATACCTGTATTATCAC
Spr_1   E13     opSpV0100000030            ref|NC_003098.1|:c1237222-1236416
                                      NC_003098.1
                     GGATCCCCAGGCTGCCTTTGATTTGAAACAGATGATGAAGGAACATGCAC
Spr_1   E15     opSpV0100000031            ref|NC_003098.1|:1903858-1904658
                                      NC_003098.1
                     CAGATAAGGTTGTCCAGGATCTCTCTGAACATGCTACAATTGTCGATGGC
Spr_1   E17     opSpV0100000032            ref|NC_003098.1|:c1319616-1318774
                                      NC_003098.1
                     TTTGTATTTGATTCATTGGCCGAACCCAAAACCGCTCAGAGAAAATGACGC
Spr_1   E19     opSpV0100000033            ref|NC_003098.1|:1280075-1280257
                                      NC_003098.1
                     AAGAGCCATTATTTGATATACAGAGTTTTAGGTATTTCATTTGAAGAAGGA
Spr_1   E21     opSpV0100000034            ref|NC_003098.1|:c409090-408542
                                      NC_003098.1
                     TAAAATTCAGGATATCCTCTCAGTCGCACCTCGTTCTATCGGAACAACATC
Spr_1   E23     opSpV0100000035            -       -
                     GCCGCAAAGGTAGCTGGACATGTGATTCATGTTGAGACTCAGGGGACAAT
Spr_1   G01     opSpV0100000036            ref|NC_003098.1|:c1093387-1092272
                                      NC_003098.1
                     GCTTCAGGGAAATTCCCTCAATTTGTTGACGAGAGTCCAAGCTGCCACAA
Spr_1   G03     opSpV0100000037            ref|NC_003098.1|:481913-484705
                                      NC_003098.1
                     GCTTCAAATGCCTTTATCGTTGGTTTCAACGTACGCCCTACACCACAAGCT
Spr_1   G05     opSpV0100000038            ref|NC_003098.1|:960704-961738
                                      NC_003098.1
                     TCAACAACAAGTTGAACTCATCAAGGCTCTGACACCGAATGTGAAAACAAT
Spr_1   G07     opSpV0100000039            ref|NC_003098.1|:c216707-216513
                                      NC_003098.1
                     CCCAGCAAACTCTTCTAGCGCCTTTGCTCAATTAACAAATATGCTACAAGC
Spr_1   G09     opHsV04NC000001            -
                     TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_1   G11     opSpV0100000040            ref|NC_003098.1|:976908-977768
                                      NC_003098.1
                     GTTGGGCGCATAAGACCATTGACGGTGGATTGTCATGTCAGTATGAACAC
Spr_1  G13  opSpV0100000041            ref|NC_003098.1|:c1332869-1332570
                                  NC_003098.1
                AGTGGTTCAAAACGCAACTCCTACCTGCTTTGAAGACACCTCATGTTATTG
Spr_1  G15  opSpV0100000042            ref|NC_003098.1|:315715-316872
                                  NC_003098.1
                ACATCTGATATATCATCGGGAGCTACCCGGTCATTGTTACGATTAGTTTCG
Spr_1  G17  opSpV0100000043            ref|NC_003098.1|:863435-863830
                                  NC_003098.1
                GAAAATGTGGTGGATTTGGCCAGTCACTATCACTTTTCCATGCTGGCTAAA
Spr_1  G19  opSpV0100000044            ref|NC_003098.1|:701973-702452
                                  NC_003098.1
                AGGCAGTCAGCAACTTGGTGAAGGACTGACGGAAACGCTGACTAGAGAA
Spr_1  G21  opSpV0100000045            ref|NC_003098.1|:963503-965278
                                  NC_003098.1
                GAAAAGCTAGTGAGATTTACCTGATGGAAGGATTCATGGATGTTATTGCAG
Spr_1  G23  opSpV0100000046            gb|AE007317|:127803-128355
                                  AE007317
                TTCGTAAAACAGATGTGAAAGAAATGAAATGGCTATAAAGATTGTCCGCAG
Spr_1  I01  opSpV0100000047            ref|NC_003098.1|:c1051483-1050815
                                  NC_003098.1
                ATGGAACACTCGTCTTGGCATGCTTTGATTAAGGCGCAATTACCTGAGGG
Spr_1  I03  opSpV0100000048            ref|NC_003098.1|:91678-92664
                                  NC_003098.1
                GAAGACAAGTACCTTCGTGGATGCTCACACGAGTGCCGTGTTCACCCACG
Spr_1  I05  opSpV0100000049            ref|NC_003098.1|:c1842903-1842688
                                  NC_003098.1
                GGAACAGGTGGTGAACAGACAGACTATTCCAGCTATGAGTTTAGTGGATA
Spr_1  I07  opSpV0100000050            ref|NC_003098.1|:c1956569-1953453
                                  NC_003098.1
                TATGTATACTAATAATACAAAGTCGTTATCGTTAGATTTGACGCCACATACT
Spr_1  I09  opSpV0100000051            ref|NC_003098.1|:602140-602328
                                  NC_003098.1
                TGCTCTTCTGGTTCGATTACTTTCTTTTTAAATGCGTATACTGCACCTGCA
Spr_1  I11  opSpV0100000052            ref|NC_003098.1|:632576-632722
                                  NC_003098.1
                CAAGTTATTCCTAAAGCAGCATTTGGCTATATCGCTAGTGGGGCGGAAGA
Spr_1  I13  opSpV0100000053            -       -
                GCCTGCCTTGCCCCTTCGGTGCCTTTACGGTCTCTCCAGAGTTCCGTCCA
Spr_1  I15  opSpV0100000054            ref|NC_003098.1|:c1704025-1702403
                                  NC_003098.1
                AATCAAAAACGTCACAGCAGGTGCAAATCCAATCGGTATTCGTCGTGGGA
Spr_1  I17  opSpV0100000055            ref|NC_003098.1|:c1408527-1407616
                                  NC_003098.1
                TGACCTATCTCCAGCGAGCAGAAGACATTATGGACTTCTTGATAGTAATAG
Spr_1  I19  opSpV0100000056            ref|NC_003098.1|:1447154-1447948
                                  NC_003098.1
                AGATGAAAATTATATTTTAGTTGCGCCTCACCGTACCTGGTGGGATCCTGT
Spr_1  I21  opSpV0100000057            ref|NC_003098.1|:324751-324909
                                  NC_003098.1
                CTTATTGGAAACAGCTAAACGTCATCAACTAAATAGCGAGAAATATCTATC
Spr_1  I23  opSpV0100000058            gb|AE007317|:955475-956375
                                  AE007317
                GCATCACGTGGAGTGTGTAAGCTTGTTGCTAAAAGCGTAAAAACCTTGGA
Spr_1  K01  opSpV0100000059            gb|AE007317|:475643-475925
                                  AE007317
                GAGGTGGCTTGAAATAAAAAAGCTAATTCAAGACGTTTCGATGACAATTCA
Spr_1  K03  opSpV0100000060            ref|NC_003098.1|:570343-571818
                                  NC_003098.1
                CTCCGTATGATTATCTTCGGAACACTCTTGTTGCCACTCTTCCTTCTTTCA
Spr_1  K05  opSpV0100000061            -       -
                ACAAGAGAAACTTGGAAAAAAACTTGGTATATCTAAGCAGAGTTATTACAA
Spr_1  K07  opSpV0100000062            ref|NC_003098.1|:1112468-1113019
                                  NC_003098.1
                TGCTCCTAAGGAATCCCTACTAGCTTGTGGAGACCACGGACGAGGAGCTT
Spr_1  K09  opSpV0100000063            ref|NC_003098.1|:430192-431874
                                  NC_003098.1
                AGTCTCATCTGGTTAGCACAGTTTTGCAGGATACAGATGGGCAGTTTATTG
Spr_1  K11  opSpV0100000064            -       -
                GATTTTTTACATCAAAACTAAGATTTTTCTTAGTTTTTTCTTATTTTTGTTGA
Spr_1  K13  opSpV0100000065            ref|NC_003098.1|:527330-527986
                                  NC_003098.1
                TCTTACAAGGATACCAAGGTGGACTTTGAAAGCTACAGTGCAAGCCTCGC
Spr_1  K15  opSpV0100000066            ref|NC_003098.1|:182039-183100
                                  NC_003098.1
                AAGCTAAGGCAGGCTTAGGTTTCCGTGACTTTGACAAAATCCCTCGTGAT
Spr_1  K17  opSpV0100000067            -       -
                TGATAGTTTTACAATAGAAGTCCCTATAGAAGAAAAGATCTTAGATGTTATC
Spr_1  K19  opSpV0100000068            gb|AE007317|:130216-130561
                                  AE007317
                ATAAGGTTCGATTGAATAGATTTATGTTCGTATTCTTTAGGTACCTATCTTA
Spr_1  K21  opSpV0100000069            ref|NC_003098.1|:1451642-1451821
                                  NC_003098.1
                GACAAAGCAAGGACGCTACTATGATGAAACACCCTACACACTGGAACAAA
Spr_1  K23  opSpV0100000070            gb|AE007317|:1374276-1374569
                                  AE007317
                TTATGAAAAAGCTCCATCGTGCTTTTAATGTGTTCTCTTGTTTTCAAACTCG
Spr_1  M01  opSpV0100000071            ref|NC_003098.1|:919628-919846
                                  NC_003098.1
                GCAGGACTTACAACAAATGTTATGGCACAAATGGGAAAGGATAAACCAATT
Spr_1  M03  opSpV0100000072            -       -
                ATCTTCCAAGGGTAGACAAATTTTCGCTAAACGTAAGATTGATATGAAATC
Spr_1  M05  opSpV0100000073            -       -
                CCCTTTCTGCCACCATTTACTCCTACAGATAAAAGAGTAGCCTCGACTTAT
Spr_1  M07  opSpV0100000074            gb|AE007317|:1735558-1735906
                                  AE007317
                TAGTGTAGCTTTTCGTTGAGATAATAATATAATAAAGAAAAGTTCTATTCTA
Spr_1  M09  opSpV0100000075            ref|NC_003098.1|:1098125-1099111
                                  NC_003098.1
                GTGATGCGCTTGACCTTAGTCACGCCCTTGCCTTCACTTCACCTAAAAAAA
Spr_1  M11  opSpV0100000076            ref|NC_003098.1|:c1303097-1302186
                                  NC_003098.1
                TGACTCGTTTTGCTAAGACTGTTACCATTGTTCACCGTCGTGACCAACTTC
Spr_1  M13  opSpV0100000077            ref|NC_003098.1|:c1333304-1333089
                                  NC_003098.1
                CGTGAACAAGAACACATAGAGAGGAAAAAGCGAGTCGTCAAAAACCGAAA
Spr_1  M15  opSpV0100000078            ref|NC_003098.1|:c983501-982860
                                  NC_003098.1
                GCTAATCTCTTGGTTGATGCTGGTGTGAAAGGAATTCTCAGTTTTTCACCA
Spr_1  M17  opSpV0100000079            ref|NC_003098.1|:943148-943798
                                  NC_003098.1
                AAGCTGTGCAGTCCTCTAGTAGGTGTCATTCGTTTACTTTTCTATCGTTTT
Spr_1  M19  opSpV0100000080            -       -
                ATGCTGCTGGAGTAACTAACGTATCATTTCATGGTTTCCGCCATACACATA
Spr_1  M21  opSpV0100000081            ref|NC_003098.1|:1459595-1460017
                                  NC_003098.1
                TTCGCAAGAAGGCAGACCCAACCAAATGAGCCAAAAACAGGTAAAATTGG
Spr_1  M23  opSpV0100000082            ref|NC_003098.1|:196727-197350
                                  NC_003098.1
                ATGAATCAGTTGTGTTTGATGTAATCATCAGCCAACGCGCAAGCCTTCGTC
Spr_1  O01  opSpV0100000083            ref|NC_003098.1|:1113794-1114375
                                  NC_003098.1
                GAGATTCTTGTGAATACACGGAAAAAGACACAATTTATGACAATGACAGCC
Spr_1  O03  opSpV0100000084            ref|NC_003098.1|:733045-733854
                                  NC_003098.1
                AAACTGCTACTTTCCTGAAAGAAAAGGGAATTGCAGCCCCTGAGTTCGGT
Spr_1  O05  opSpV0100000085            ref|NC_003098.1|:c102989-102117
                                  NC_003098.1
                AACGCAATCTGGAAGTTATGAAAGCCTCTGTCCAACTTGGCCTCAATGAAA
Spr_1  O07  opSpV0100000086            gb|AE007317|:1756204-1756514
                                  AE007317
                TTCTCCCATCTAACAAGATCCTTTAAAAGGTAAAAACTCACATAAATAAAGA
Spr_1  O09  opSpV0100000087            -       -
                TGTCCTGATTGTTTTATCCTATTTCTATTTCATTTCTCTATATAATTGCTATT
Spr_1  O11  opSpV0100000088            ref|NC_003098.1|:735335-735847
                                  NC_003098.1
                ATAGATGGCAAACAATCTATGAAAACAGACCAATTTTAGCTCAACCCCACC
Spr_1  O13  opSpV0100000089            ref|NC_003098.1|:c1276346-1275624
                                  NC_003098.1
                ATCAACCGACTTCAGGTAATATTATAAGCAGTGATAATGTTGGGTATTTAA
Spr_1  O15  opSpV0100000090            ref|NC_003098.1|:c373548-372211
                                  NC_003098.1
                GGAAGTGTGGATTCCAGCACAAAACAATTACCGTGAAATCTCAAGCTGTTC
Spr_1  O17  opSpV0100000091            ref|NC_003098.1|:c1252240-1251587
                                  NC_003098.1
                CAGTTCTACGCTATGGGACAAGAAGTGCTCTCACAAATCAATCGTACGGT
Spr_1  O19  opSpV0100000092            ref|NC_003098.1|:c1708821-1708372
                                  NC_003098.1
                TGAAACAGAAGGGAGCAAGATCTACGCTCATAACCAGAAGGAAGCTTATG
Spr_1  O21  opSpV0100000093            ref|NC_003098.1|:1451840-1453822
                                  NC_003098.1
                ATGGGTGACGGGGAAGAATTTGTCCTTCGTCCAATGAACTGTCCGCACCA
Spr_1  O23  opSpV0100000094            ref|NC_003098.1|:c1420080-1419322
                                  NC_003098.1
                CTAGAGGTTGCGTGTAATAGGGGAACTACAGCAATTGAGTTGGCACAGCG
Spr_1  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_1  A04  opSpV0100000095            ref|NC_003098.1|:c1347331-1346837
                                  NC_003098.1
                TGAGGTCGCAGATTTGACCATCAGCTTAGCTGGTAAAATCATCTCACAAAA
Spr_1  A06  opSpV0100000096            ref|NC_003098.1|:c1860480-1859131
                                  NC_003098.1
                GACCAAAAAGGTATCTACCCAACTTCAGCCAACTTCTCAACTGACTTGCAC
Spr_1  A08  opSpV0100000097            ref|NC_003098.1|:c1434752-1433979
                                  NC_003098.1
                TTTTTAGTGGTGGTGGACTGTCAGCTGATTTGGCTACCTATACCTTGAACG
Spr_1  A10  opSpV0100000098            gb|AE007317|:522837-523124
                                  AE007317
                AGAGCATGCAAATGATATTGTAGCAACTTATTCAGATGGTACAACTTATTA
Spr_1  A12  opSpV0100000099            ref|NC_003098.1|:999368-1001269
                                  NC_003098.1
                CGAGCCAACTAACCACTTGGATATTGAAACCATCGCCTGGCTAGAGAATT
Spr_1  A14  opSpV0100000100            ref|NC_003098.1|:1065778-1066539
                                  NC_003098.1
                AAATTTTAGAGATAGTAAATAGTAAAGGAACCATAACAGTTAAACAGATTAT
Spr_1  A16  opSpV0100000101            ref|NC_003098.1|:927958-928569
                                  NC_003098.1
                CGATTCTTTACAGAAAAAAAGGGATCGAAGTTTGGCATTTCTTGTGTCACT
Spr_1  A18  opSpV0100000102            gb|AE007317|:273258-273502
                                  AE007317
                AGAGCACCTTTCGGGGTGTTCTTTTTTTATACTTTCTTACTAAATTGGTGC
Spr_1  A20  opSpV0100000103            gb|AE007317|:2010489-2010733
                                  AE007317
                ATTTGAAGTATAGTCTCCTAAATGCACTTAGCCCTTATTATAGGGCTTTTTG
Spr_1  A22  opSpV0100000104            -       -
                AATTATCCTATTTTTAGGTATCATATTGTTTGGGCACCTCTTTTAGAGGTCG
Spr_1  A24  opSpV0100000105            gb|AE007317|:305821-306051
                                  AE007317
                AAGCCTTACTAGAACACTTATTTAAAGTAAAATAGAAAGAGGTGGGTCTAT
Spr_1  C02  opSpV0100000106            ref|NC_003098.1|:187730-189262
                                  NC_003098.1
                CACCCCTTACATACCAGATAAGAAGTTCATTCAGTTAGTCACGAGAGGAG
Spr_1  C04  opSpV0100000107            ref|NC_003098.1|:c579598-579191
                                  NC_003098.1
                AATTCTCCGCCAAACTTCAAGAACAGATACAGGTCTATTTTCAAGAAGAAA
Spr_1  C06  opSpV0100000108            ref|NC_003098.1|:c214295-213261
                                  NC_003098.1
                GAATTTGTTTACAAACTTAATTGACAGCCTCAGTATGGTACCTTATATTGTA
Spr_1  C08  opSpV0100000109            ref|NC_003098.1|:c1676927-1675431
                                  NC_003098.1
                AACAGTCAGTTCCCATTTGTTCATCAAAACTTTGTGAACTTGAATTTAGGTG
Spr_1  C10  opSpV0100000110            gb|AE007317|:733855-734317
                                  AE007317
                CTTATAACTGAAAGAAGCGGAAGAATAGGTATGTCTGATCTGATAGCCAG
Spr_1  C12  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_1  C14  opSpV0100000111            ref|NC_003098.1|:628681-629328
                                  NC_003098.1
                TAAACAGGGGGAAATTATAGGAATTACTGGTGCGAATGGCTCAGGGAAAA
Spr_1  C16  opSpV0100000112            ref|NC_003098.1|:c1716851-1716369
                                  NC_003098.1
                AGGAGTTACGAATATGACGCCAGAAGAAATGTACCTGACAGAGCGATTAG
Spr_1  C18  opSpV0100000113            ref|NC_003098.1|:c1056805-1054238
                                  NC_003098.1
                AAGTCCAATGCCAAAGAGACTCTCACAGGATTAAAAAATAATTTACTATTTG
Spr_1  C20  opSpV0100000114            ref|NC_003098.1|:744090-745625
                                  NC_003098.1
                ATCGAGATCCTGATCTCCTTATCGTTAGCCAGCCAACTCGTGGGTTGGAT
Spr_1  C22  opSpV0100000115            ref|NC_003098.1|:c534610-534266
                                  NC_003098.1
                AGAAGTTTTAGTAGATACGACAGATGTCGATAACTTTTTTGACAATCCAAG
Spr_1  C24  opSpV0100000116            -       -
                TCTTGGTCCGGGAGAACCTGTTGTTACAACTGGAGAACCTCTCTCGGTTG
Spr_1  E02  opSpV0100000117            ref|NC_003098.1|:1175567-1176514
                                  NC_003098.1
                TACGGTGACCTGTCTTGGGTCGATACTAGTTCAAGTAGCGCTAGCGAGAT
Spr_1  E04  opSpV0100000118            ref|NC_003098.1|:795966-799094
                                  NC_003098.1
                GGGAGAAAACTTGGTCAGTCCTGTCCCAGTACCTGGAGGATATCGCGGT
Spr_1  E06  opSpV0100000119            ref|NC_003098.1|:c475642-475049
                                  NC_003098.1
                TAGATGCGAGAGACTGTGGTGTCGCTGCCTTAGCCTCGATTGCTAAATTC
Spr_1  E08  opSpV0100000120            ref|NC_003098.1|:c1884064-1882934
                                  NC_003098.1
                CATGATTTTCATATGACCATTGCCTTAGGCTGTCTTGAGCGCGCCCTTGAG
Spr_1  E10  opSpV0100000121            gb|AE007317|:620574-620915
                                  AE007317
                AAGAAGGTATAATGTATTTACGTGGTCGGAGTATGCGGGAAATAGCTATA
Spr_1  E12  opSpV0100000122            ref|NC_003098.1|:676119-677309
                                  NC_003098.1
                TAAAGATGCGACTAAGGTGGATCGTTCAGCCTCTTATGCGGCTCGCTATA
Spr_1  E14  opSpV0100000123            gb|AE007317|:667187-667599
                                  AE007317
                TCTACATTGAAAGCTTAATTTCTAATAATTGAAAAAATCGAATGAAAAATTT
Spr_1  E16  opSpV0100000124            ref|NC_003098.1|:1880756-1881655
                                  NC_003098.1
                TGCTGGACTAGGAACTCGATTTTTACCAGCAACCAAGGCCCTTGCCAAAG
Spr_1  E18  opSpV0100000125            -       -
                ACTTATGATAAAATAGCAGAAAGTGAATGTTTCCTAAGAGCAATTGGAGGT
Spr_1  E20  opSpV0100000126            ref|NC_003098.1|:1688139-1688999
                                  NC_003098.1
                ATCTCATCCAATCTGAAACTTGTCATACCCAGACTACTGCAAAACTCATCT
Spr_1  E22  opSpV0100000127            gb|AE007317|:1518522-1518803
                                  AE007317
                TAAGCTTCAATCCCTTCTCTCTATCTGTTATTTCGCATAGCTACTACTATTT
Spr_1  E24  opSpV0100000128            ref|NC_003098.1|:c1229161-1228058
                                  NC_003098.1
                GTTTTCGAGATATGACCCGAATTGCGGAAAGCGAGCCAGGAATGTGGACC
Spr_1  G02  opSpV0100000129            ref|NC_003098.1|:c1951484-1950333
                                  NC_003098.1
                ATATTTTACCTAAGACTTTAAAACCACTGGATACAGAAGGAATCGAATATG
Spr_1  G04  opSpV0100000130            ref|NC_003098.1|:c1831438-1831058
                                  NC_003098.1
                GAAAACAAGCTAATTGAGCATGGTTTTTCATCTGTGCATAGTCAGATTCTC
Spr_1  G06  opSpV0100000131            gb|AE007317|:928570-928881
                                  AE007317
                TTTCTTGTTTAGAGGGAAAGTATTAGAGTAGCCGCTCATAATTTATACTAG
Spr_1  G08  opSpV0100000132            ref|NC_003098.1|:210885-212222
                                  NC_003098.1
                ACTGCCTTTAAAATCACTCGTATCGGTCAATTGGTTGGTCAAATGGCCAGT
Spr_1  G10  opSpV0100000133            gb|AE007317|:1948666-1949094
                                  AE007317
                GTATATCAGAAATAGTTTGTATTCACAAATCTTTCTAGTTATTCCCTTATCA
Spr_1  G12  opSpV0100000134            gb|AE007317|:150363-150652
                                  AE007317
                TCGTGTTATACTGTACTTGTAAAGCACTTGAAGCAAATCCTAGGTCGCAGA
Spr_1  G14  opSpV0100000135            -       -
                CATAATTTTAGTAGAAAATGAAATACATATTCCCACAATAAAACGCATCATA
Spr_1  G16  opSpV0100000136            -       -
                GACATTGCTTCAATGATATTAGATACAATTCGCCATTATGATTCCCAAGTTG
Spr_1  G18  opSpV0100000137            ref|NC_003098.1|:c1909210-1908980
                                  NC_003098.1
                AGCAGTGATTCAGGCAGTCGTTCTATTTTTCATCATTGGAGCGCTAGCTTA
Spr_1  G20  opSpV0100000138            ref|NC_003098.1|:304515-305495
                                  NC_003098.1
                AATTAGCTCTTCAGCTTCTAGGTGGAGTTATCTTCTATCTTTTCTATGAGC
Spr_1  G22  opSpV0100000139            ref|NC_003098.1|:232128-233126
                                  NC_003098.1
                TGATTGAGATGTACAGTGGAGGACCTGTTGGTCTAGGAACTCTTTCTGTG
Spr_1  G24  opSpV0100000140            gb|AE007317|:2012620-2012842
                                  AE007317
                TTTTTCCTCTTCTTGACTTCAACTCGCAAAACGACCCAAGGGCAACTGCTT
Spr_1  I02  opSpV0100000141            gb|AE007317|:1899538-1900086
                                  AE007317
                AGACGCAAACGTTTGCGTTACTTATAAGTATACTCCTTTTCAAGCATAATTG
Spr_1  I04  opSpV0100000142            ref|NC_003098.1|:975615-976892
                                  NC_003098.1
                TTGTGACGCGACGAGATGTCATGGAGAAGATGAGCCGTTCCCAAGTTTCG
Spr_1  I06  opSpV0100000143            -       -
                ATACCATGATTAGCCTCGTAAATCTGTTAAAATATTTAGGCCATCCTTTCTT
Spr_1  I08  opSpV0100000144            gb|AE007317|:226980-227268
                                  AE007317
                CTTGACTTACTCCTTGATTTACTGCATAACAATGGGATAAAAAGTGGGAGA
Spr_1  I10  opSpV0100000145            ref|NC_003098.1|:377074-378048
                                  NC_003098.1
                CCAATGATGAGTGGATTTCAAGTCGAACGGGAATACGACAAAGGCATATT
Spr_1  I12  opSpV0100000146            -       -
                TGTCTTTCTTCTTTATCCCTTGGGATAAACCACTTCTGGGGATAAGGATTG
Spr_1  I14  opSpV0100000147            ref|NC_003098.1|:149499-150362
                                  NC_003098.1
                AGTTGTCCAAGTTTGAACTAGGGCAGTCTATGCTGTCTGCGGATAAGTTG
Spr_1  I16  opSpV0100000148            gb|AE007317|:440821-441112
                                  AE007317
                AATCGCGGAATATCTCCTATTCTATTTTAAAGGATAAAAGTAAATCTAACAA
Spr_1  I18  opSpV0100000149            ref|NC_003098.1|:1471711-1472229
                                  NC_003098.1
                GCTTTACAGGTAAACAACTACAAGTCGGCGACAAGGCGCTTGATTTTTCTC
Spr_1  I20  opSpV0100000150            ref|NC_003098.1|:c1365468-1363510
                                  NC_003098.1
                GCAAAGGGTGTTCAATTCCCAATCCACTTGGATAAGACTGTGGAAGTAAC
Spr_1  I22  opSpV0100000151            ref|NC_003098.1|:273609-273815, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                AAGCTAGAACTCTTGTGTGAAGAGTTTGGGTATAAACTTTTACCTCTTCCT
Spr_1  I24  opSpV0100000152            ref|NC_003098.1|:c1526310-1525279
                                  NC_003098.1
                GTGGCAGATCGTATCTTTATGGTTATGCGTGTTTATACTGCCAAACCCCGT
Spr_1  K02  opSpV0100000153            ref|NC_003098.1|:c1434001-1433540
                                  NC_003098.1
                TAAAATCGCCCTTGTATCCCTATTAACCGCCCTTTCTGTGGTTCTAGGTTA
Spr_1  K04  opSpV0100000154            ref|NC_003098.1|:c1194193-1193495
                                  NC_003098.1
                GAGGCATCGTTGTTGGTGGCGCTATTACTAGACCAAAAGAGATTACAGAA
Spr_1  K06  opSpV0100000155            ref|NC_003098.1|:c1227629-1226334
                                  NC_003098.1
                CTTCCACTGAAAAAAATGGGCGTCAGCATTTCAGGGCAAACTGAACGAGA
Spr_1  K08  opSpV0100000156            ref|NC_003098.1|:561441-561686
                                  NC_003098.1
                CAATTGCTTGCTACTTTAGAGAGTGAAGCTCGTAAAAAAGTTGGTTATCTG
Spr_1  K10  opSpV0100000157            ref|NC_003098.1|:1735907-1736611
                                  NC_003098.1
                TAACGGCTCTGATAATGTGTCAGAATATCTTAGAGATATATTTTCATATATG
Spr_1  K12  opSpV0100000158            ref|NC_003098.1|:c1411424-1410831
                                  NC_003098.1
                AAAAGTGGGGGTGCATGATTGAGGAGTACTTAACGACTCGGGAAAATCTC
Spr_1  K14  opSpV0100000159            ref|NC_003098.1|:c440820-439189
                                  NC_003098.1
                CAAAACCTCTACGCCGGCAATCTAATTGATCTACAGGGAGCTTTGCCAGT
Spr_1  K16  opSpV0100000160            -       -
                GTTTCTATTCTAGTTTTTCAAAAAGGGCAAAAAGGCCTCAATATCATAAAAA
Spr_1  K18  opSpV0100000161            -       -
                TAAACTTTCCTAGAAACTTTAGTTTCTTCGTCAAGTTTCCTATTTTTACTTG
Spr_1  K20  opSpV0100000162            -       -
                AAAAATATCCGAATCAATTGCTGATGGCGGATGTAAGTAATTTAGATGAAG
Spr_1  K22  opSpV0100000163            ref|NC_003098.1|:947648-948958
                                  NC_003098.1
                TGATGATGTGTTGTATCTCCCCTCCCACATTGCTTTCATTCAATCTCTCTG
Spr_1  K24  opSpV0100000164            ref|NC_003098.1|:c1106260-1105451
                                  NC_003098.1
                TTCTTACGCTTGGCGACTCAAACAACGAATCCTATCTGACCTTGGTCACCT
Spr_1  M02  opSpV0100000165            ref|NC_003098.1|:c2036223-2035744
                                  NC_003098.1
                AAAAAATAGAGCCAATCTTTCTGTCAGTTTTGGTCGCCTAACCTTACCCCA
Spr_1  M04  opSpV0100000166            gb|AE007317|:925120-925802
                                  AE007317
                CCAAGACAAGACGTTAATTATTTTTGGAGCGTAATAACCTATCCGTCAAGA
Spr_1  M06  opSpV0100000167            ref|NC_003098.1|:c1150333-1149293
                                  NC_003098.1
                CCAACTACATGGCTGTCTGTCATGCGGATCAGCGTTACTATCAGGGAAAA
Spr_1  M08  opSpV0100000168            -       -
                GAGTGGCAGGGCCACGGTTCCATCCAACTTCACAGGTGTGCACTTGATTG
Spr_1  M10  opSpV0100000169            ref|NC_003098.1|:c2026203-2025178
                                  NC_003098.1
                AATTGCTGATATGAAAGAACGTTATCAACGAGGTGGTCTTGGTGATGTGA
Spr_1  M12  opSpV0100000170            ref|NC_003098.1|:c1416833-1416054
                                  NC_003098.1
                ATACGGTGGTTCTGTTAAACCTGAAAATGTTGCTTCATACATGGCTTGCCC
Spr_1  M14  opSpV0100000171            -       -
                AAATTAAGCAAGGAAATGCTCTTACAATTACTGAACCTAGCATGACACGTT
Spr_1  M16  opSpV0100000172            ref|NC_003098.1|:c817001-816411
                                  NC_003098.1
                TTTGCCTCCAATGCTGTCAGTGACCATTTTTCCAAGTGATTACCGCATCCC
Spr_1  M18  opSpV0100000173            ref|NC_003098.1|:120067-120279
                                  NC_003098.1
                CCTGTATCATAAAATTACAGAGTATGTCAACAACAGGAAAATTGATATTGTT
Spr_1  M20  opSpV0100000174            ref|NC_003098.1|:175326-176003
                                  NC_003098.1
                GACAAGGTCTAAATCAGTCTAATATTCAAAGTACCTTTCAAGAACAACCAC
Spr_1  M22  opSpV0100000175            ref|NC_003098.1|:723400-723483
                                  NC_003098.1
                TGCAGGTCTAACCAATGGTGAGTTAATCGCTCCAATGACTTACGAAGAGA
Spr_1  M24  opSpV0100000176            ref|NC_003098.1|:936148-936924
                                  NC_003098.1
                AAGAGAAATTCGGTAGCTTTCACAAGACTTTAATTCATTTGCATACACCTG
Spr_1  O02  opSpV0100000177            gb|AE007317|:1647157-1647555
                                  AE007317
                AGCCGTGTCTGGATAGACTTTCGGACGCAACGCTCTATTAGATAATGAAC
Spr_1  O04  opSpV0100000178            ref|NC_003098.1|:c1533596-1533243
                                  NC_003098.1
                TGAGAAATTTGACAGATATCAAGTTATGGGGTATTTGGCTATTATTACTAC
Spr_1  O06  opSpV0100000179            ref|NC_003098.1|:268022-268966
                                  NC_003098.1
                CTTTTACGGGACCTGGATAAACTACATCAGAAGGGCTATCCAATCTTTCTC
Spr_1  O08  opSpV0100000180            ref|NC_003098.1|:c1353557-1353063
                                  NC_003098.1
                TACAGAAGAAATAAAAGACTATAGTCATGAGCCTGGTGGTTATATCTCTGT
Spr_1  O10  opSpV0100000181            ref|NC_003098.1|:c1291616-1291422
                                  NC_003098.1
                ACTTTCCCTTCTGTGTGAACAAGTGGCTTATCTAACGCAAAAGCTCTCTGG
Spr_1  O12  opSpV0100000182            ref|NC_003098.1|:c1970994-1969711
                                  NC_003098.1
                ACGGTGCTCATCCTGCGGTATTAGCTGAGAAATACAATCGTTCCTACCGT
Spr_1  O14  opSpV0100000183            ref|NC_003098.1|:c1181484-1181314
                                  NC_003098.1
                GAAAGAAAATGAATATGTAATTTTAACAACAGCCTCACTAGGGGTGATGAT
Spr_1  O16  opSpV0100000184            gb|AE007317|:231088-232127
                                  AE007317
                TGATTTTGCTTGTCTAGTAGTGGCGTATTAAATGAGAAGTGACATGTAAGA
Spr_1  O18  opSpV0100000185            ref|NC_003098.1|:c2002563-2002111
                                  NC_003098.1
                TGCAAAAGCAATTTGGAATTAAGATTGATAAACGTCATATTCAAGTACAAG
Spr_1  O20  opSpV0100000186            ref|NC_003098.1|:c531856-530654
                                  NC_003098.1
                CGAAGCTTGGCGATGGATTCACCGCCTGGTTTACCTAGCCTATATTTTAG
Spr_1  O22  opSpV0100000187            gb|AE007317|:56907-57275
                                  AE007317
                TTCACAAAATACGTTAATGATCGTATGGTTTGCGAGCGTTAGCGAGCTAAT
Spr_1  O24  opSpV0100000188            ref|NC_003098.1|:c1504560-1503232
                                  NC_003098.1
                GAAGACAAACGCATGGAAACAATCAGCGGCTGGACTCAATACTACTCACC
Spr_1  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_1  B04  opSpV0100000189            ref|NC_003098.1|:899263-899811
                                  NC_003098.1
                TATATTCCTAAGTCATCTCTTAACAATCCCCCATCACACTCTAACACGGAA
Spr_1  B06  opSpV0100000190            gb|AE007317|:409091-409665
                                  AE007317
                AAATTGTTCACGATTGGGGTCAGAAAGAAGTTTAAGAGCGATGAGACAGT
Spr_1  B08  opSpV0100000191            ref|NC_003098.1|:1879718-1880734
                                  NC_003098.1
                GTTATCATCATGCACGCATCAAAGGGATTAGAACCTGATAGCCATAAACGA
Spr_1  B10  opSpV0100000192            ref|NC_003098.1|:c631721-631044
                                  NC_003098.1
                CTCTGGGGAACAGCTGAAATGGGAGACTTGGTACGTGGAGCTATCACTTC
Spr_1  B12  opSpV0100000193            -       -
                AAAAGGTCCCCCAGACCTTTTCACTCTGTAGAGAACTAGGTGAACTAACAG
Spr_1  B14  opSpV0100000194            ref|NC_003098.1|:c1707003-1706704
                                  NC_003098.1
                CCGTAAGCTCATGAAGACTCAGGAAGAGTTGACAGAGATTGTGCGAGACC
Spr_1  B16  opSpV0100000195            ref|NC_003098.1|:c214906-214280
                                  NC_003098.1
                TCAGCTCCTTTCGTAGGAGCCTACTCCTGGGTTCTCTTGCTGGGACGAAA
Spr_1  B18  opSpV0100000196            ref|NC_003098.1|:1539872-1540720
                                  NC_003098.1
                TTTTCTTCAATCTTAGTTCTAATTTCTATGTCAATTCACTGGTAGGACTCAA
Spr_1  B20  opSpV0100000197            ref|NC_003098.1|:327393-332696
                                  NC_003098.1
                AAAATGGTACACCGGTGACTATGACCGATAACGGTAGCACCTATAAATGG
Spr_1  B22  opSpV0100000198            gb|AE007317|:1157926-1158237
                                  AE007317
                TCTTTTTAGCACCGTCCGTAGCCCGTATTCAGTTCAGCAAATACGGAGCA
Spr_1  B24  opSpV0100000199            -       -
                TTGATTAATTTGAACCGAGTTACTCGGTCTGTTTCTCTATATTCACCCTTCT
Spr_1  D02  opSpV0100000200            ref|NC_003098.1|:830981-832864
                                  NC_003098.1
                TGCATATGGGAACTGGTGGTATCAAGCGCCTGATTCTACAGGAGAGTATG
Spr_1  D04  opSpV0100000201            ref|NC_003098.1|:c1673463-1672492
                                  NC_003098.1
                TGCGGAATTGATTCGTCGAATCCAGATGATTTTCCAAGACCCTGCCGCAA
Spr_1  D06  opSpV0100000202            ref|NC_003098.1|:1307118-1307765
                                  NC_003098.1
                ATCCATCTATAGTTATGAAGCACACGGATTTTTATCCTCTATCGGCGTTTC
Spr_1  D08  opSpV0100000203            ref|NC_003098.1|:c1716363-1715755
                                  NC_003098.1
                TATTTTTCTTTTACTATCAAATGTTTGAGCTCTTATTTGCTAGAGAAAGCGA
Spr_1  D10  opSpV0100000204            ref|NC_003098.1|:686482-686754
                                  NC_003098.1
                AGCAGATTCACGTTCACCACGTGACGGACGTTTCATCGAAACAGTTGGAA
Spr_1  D12  opSpV0100000205            ref|NC_003098.1|:c662449-662219
                                  NC_003098.1
                TGTCAATGTTTTCCTTGAACTTTTTCGATGATAGCGTTTTCCTATCGATAAA
Spr_1  D14  opSpV0100000206            gb|AE007317|:312761-313114, ref|NC_003098.
                                  AE007317
                GAAATCCTCTGATATCTTCTTCCAGATACTTTACCTCTTATTAACTGACCTT
Spr_1  D16  opSpV0100000207            -       -
                CAACGATACTATTTGTCCAATTGATAAAGAAGCATGTTTTTGCTAATGCTAA
Spr_1  D18  opSpV0100000208            ref|NC_003098.1|:916211-917185
                                  NC_003098.1
                GACTAGCGCTGCGATCTTGTGGGCAGTAACAGCTATGAATAGCGTCCATG
Spr_1  D20  opSpV0100000209            ref|NC_003098.1|:c1835499-1834558
                                  NC_003098.1
                ATGCCTATGACCATAAGATAGCGTCTCTACGTTTATCTACTGTAGGCGATT
Spr_1  D22  opSpV0100000210            -       -
                GCTAGATATTTCCAATTGTGGAACTCTAGCTTTTTAATTTTGAGTCATTCTC
Spr_1  D24  opSpV0100000211            ref|NC_003098.1|:c795761-793374
                                  NC_003098.1
                AAATCTCTGTGAATTGCCATTTAGACCAGAGGCACAACGAGTCGTGACAA
Spr_1  F02  opSpV0100000212            ref|NC_003098.1|:c992497-992198
                                  NC_003098.1
                GAAAGTTGTCAGCATTGATTTCAATCCAGCTGTCGTTGACCCAGAGGACC
Spr_1  F04  opSpV0100000213            ref|NC_003098.1|:272399-272845
                                  NC_003098.1
                CAAAACAACATTTATGGCTAAACCAGGCCAAGTTGAACGTAAATGGTACGT
Spr_1  F06  opSpV0100000214            gb|AE007317|:415634-416024
                                  AE007317
                AGTTTTTCTTAATTAGCTCGTATCTATAGGATGATACTGAAAATCTTCTTGT
Spr_1  F08  opSpV0100000215            ref|NC_003098.1|:1280629-1281807
                                  NC_003098.1
                AACTATATTCTAGCAAAAGAGAAAAATGGAGTTCCCCTTTCAGATGTTTGG
Spr_1  F10  opSpV0100000216            gb|AE007317|:1548388-1548763
                                  AE007317
                ATTCTATCCACTTAGTGGGCAAGTTTTAGATTGATTGTTTTTGACTGTTTCA
Spr_1  F12  opSpV0100000217            -       -
                TTTACGTTGGCAGGCTGAACGGTCAGAAGTATCATTGTATATCATTTGTAT
Spr_1  F14  opSpV0100000218            gb|AE007317|:1448856-1449588
                                  AE007317
                TGTTACCGATAAAACCTCAATAAAAAAGCCCTCTGAAGTCAGAGAGCTGAT
Spr_1  F16  opSpV0100000219            ref|NC_003098.1|:c1475745-1475035
                                  NC_003098.1
                GGTGTTAATATTGCGGATTATAGTTCCCACCAGCGCACCAATTACCGTAG
Spr_1  F18  opSpV0100000220            ref|NC_003098.1|:168072-170021
                                  NC_003098.1
                TTCTCCCACTCAAAGAAAATACGCTCTACTATGAGAAAACTGAGCCGTCAA
Spr_1  F20  opSpV0100000221            -       -
                AAGGACATATAGAGACTGTAAAAATATACTTTTGAAAATCTTTTTAGTCTGG
Spr_1  F22  opSpV0100000222            ref|NC_003098.1|:2008230-2009150
                                  NC_003098.1
                TTTCATGGGTAGGTGCTGCTAAAGGGTATAAAGTCGTCATCGTTATGCCT
Spr_1  F24  opSpV0100000223            ref|NC_003098.1|:c1440863-1439772
                                  NC_003098.1
                TTGTTGTGGTTCGGACCCTCATTTTGGGCAATCCGACATCTGGTTGGACC
Spr_1  H02  opSpV0100000224            ref|NC_003098.1|:292900-293334
                                  NC_003098.1
                GAAGTTTTAATCCTAAGTGATCTCTTGGGAGGATCGCCATTCAAGGTTTCT
Spr_1  H04  opSpV0100000225            -       -
                AGTAGCAAAGTGATTAGCGTACTTCGCAACCGTTTCAGGGTATACTCTATT
Spr_1  H06  opSpV0100000226            -       -
                GGCAAGTTTTTGATGAATTTTCTGAAAAATATGATAAAATGAAGAAAATACG
Spr_1  H08  opSpV0100000227            gb|AE007317|:1242025-1242286
                                  AE007317
                TTGTATGATTGAGTAGCATGACTTCCTAGCTTAGATGGCTCGCAGCACCG
Spr_1  H10  opSpV0100000228            ref|NC_003098.1|:913285-914541
                                  NC_003098.1
                AATATGCCGAGGGTTACCCAGGACGCCGTTATTATGGTGGAACTGATGTA
Spr_1  H12  opSpV0100000229            ref|NC_003098.1|:c179083-178139
                                  NC_003098.1
                GAGGAAACCATTATCACTACGTGTTTGGAACCACTACCTGTCCTTGATGTC
Spr_1  H14  opSpV0100000230            ref|NC_003098.1|:1936914-1938998
                                  NC_003098.1
                CATTCAAGCTACTTTAGGCGTTCTCCACGACATCCCTGGCTTAATCCAACT
Spr_1  H16  opSpV0100000231            ref|NC_003098.1|:c1969616-1969116
                                  NC_003098.1
                AAATCCTAATAGGTCATTGCACTAGCGAGGTGGCCCTGACCAATACTCAG
Spr_1  H18  opSpV0100000232            ref|NC_003098.1|:c1611091-1610936
                                  NC_003098.1
                AAAATTACAGTTCTTTCTCTCACAGAGAGCTTGTGGTTGCTGGAAACAAGC
Spr_1  H20  opSpV0100000233            ref|NC_003098.1|:459085-459285
                                  NC_003098.1
                GGGTTTTATTGATAGTTTTTGCGATTCAGATTTCTTATATTTTTTGGAGATT
Spr_1  H22  opSpV0100000234            gb|AE007317|:1289588-1290168
                                  AE007317
                TCTTTAGGGAAATTATTTATTTACTTACCATAATTAAAGAGATGAGAGATAA
Spr_1  H24  opSpV0100000235            -       -
                ATACACTGCCTTACTAGCTATACTGAACGAGTCAACAAAAACGATATATAT
Spr_1  J02  opSpV0100000236            ref|NC_003098.1|:c1685777-1684518
                                  NC_003098.1
                TTCTTGCAACTACAGGTTTAGCTTTGTTTGGGCTCGGCGCTTGCTCCAAC
Spr_1  J04  opSpV0100000237            ref|NC_003098.1|:478869-479504
                                  NC_003098.1
                CGCTTGTATCTGAACTTTTCAGATCCATGGCCGAAAAAACGCCATGAAAAG
Spr_1  J06  opSpV0100000238            -       -
                AACTATGTCAGAAAAATCACAATGGGGGTCGAAACTTGGTTTTATTCTAGC
Spr_1  J08  opSpV0100000239            ref|NC_003098.1|:401601-402851
                                  NC_003098.1
                CCTTTACTCTAAGCAAGGGATAGTCGCAGAACCTGCTGGAGCGGCTAGTA
Spr_1  J10  opSpV0100000240            ref|NC_003098.1|:238727-240106
                                  NC_003098.1
                TGGTGTGAACTACTATCAACCTTTGCGTGTTATGGCTCCTCGATTTGCTAA
Spr_1  J12  opSpV0100000241            ref|NC_003098.1|:1945106-1946617
                                  NC_003098.1
                TTTTGATAGCCTGACTGGTGTTGCAATTATTTTGCTCGGTTCTCAAATCGG
Spr_1  J14  opSpV0100000242            ref|NC_003098.1|:c1711719-1711072
                                  NC_003098.1
                TCTTATACTAGTAGGCTGAGAAGTGATATTTTTAACCGAGTTTTGGATTAC
Spr_1  J16  opSpV0100000243            ref|NC_003098.1|:823191-824318
                                  NC_003098.1
                TTTTAGACGCCTCTGCGACCTGCCATATGCCTGATGTACTTGAGATGCCC
Spr_1  J18  opSpV0100000244            -       -
                ATAATTTCTTGCGACACGAGTCTGCCTCGTCGATTATACGAGGCAAGACG
Spr_1  J20  opSpV0100000245            -       -
                CCTAAGTGAGAAAATCACTTGGGATTTTTTTAATCAAGAAAATAGTTCTCAT
Spr_1  J22  opSpV0100000246            ref|NC_003098.1|:501729-503567
                                 NC_003098.1
                TTTGGCGGCATCTATTGCTACTCCAGACGTATTAATTCTTCCAGCAATGTT
Spr_1  J24  opSpV0100000247            ref|NC_003098.1|:c1846453-1845833
                                 NC_003098.1
                AGAAGGTGAGAGAGTTTATCTTCAAGTATTCGGTGCAAGATTTGCTTGTGC
Spr_1  L02  opSpV0100000248            ref|NC_003098.1|:c1242024-1241527
                                 NC_003098.1
                GGGATGGCTCGAGTTTTGTCATTCGTAAGAAGTTGACCTTCTGGCGAGAT
Spr_1  L04  opSpV0100000249            ref|NC_003098.1|:704074-704514
                                 NC_003098.1
                TAGAAGACGAACCACTTCCCCAAGTAGGGACCTTCGATGTCATTTTAGATA
Spr_1  L06  opSpV0100000250            ref|NC_003098.1|:883412-883903
                                 NC_003098.1
                GGTCTTAGGATTATCTCGCCAAGCAATCAATAACCGTGTCAAAGAATTACC
Spr_1  L08  opSpV0100000251            ref|NC_003098.1|:1005556-1007835
                                 NC_003098.1
                AATCCTAGGAAGTCGTGAATTAGGAAGCTATACACATCCAAATCAGGTGC
Spr_1  L10  opSpV0100000252            ref|NC_003098.1|:c1352982-1351327
                                 NC_003098.1
                TTTGCCTGTAAAAGACAGCGGTGCGCGTTATCGTTTGGAAGGATACCTTT
Spr_1  L12  opSpV0100000253            ref|NC_003098.1|:204829-205011
                                 NC_003098.1
                AATCGGACGCATTCCATCACAACGTAAAACTGTTGTAGCACTTGGACTTGG
Spr_1  L14  opSpV0100000254            ref|NC_003098.1|:c1184090-1183359
                                 NC_003098.1
                ACCATATCGTCTTTAATGGTCCTGATGAGCAGTTTCTAGGAGGACGCCTC
Spr_1  L16  opSpV0100000255            -       -
                TTGGCAGTTAGCTTGAGACTGCCAGTACAATCCTCCTATTCTGCAATATTG
Spr_1  L18  opSpV0100000256            ref|NC_003098.1|:15161-16674, ref|NC_003098
                                 NC_003098.1
                CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACC
Spr_1  L20  opSpV0100000257            ref|NC_003098.1|:314551-315585
                                 NC_003098.1
                ACTTTATCGTTATGGACTGGCTGATGGTTCTCTAGGTCAACGTATTGGAAC
Spr_1  L22  opSpV0100000258            ref|NC_003098.1|:c1111537-1109867
                                 NC_003098.1
                ACTTGAAACGTCGTTTGGCGAATATCGTTATTGGTTATCGCTATGACCGTA
Spr_1  L24  opSpV0100000259            ref|NC_003098.1|:1942769-1943785
                                 NC_003098.1
                TGAAGATACTGCTAAAGTATTGGGACGTATGTTTGACGGGATTGAATTCCG
Spr_1  N02  opSpV0100000260            ref|NC_003098.1|:c986925-986356
                                 NC_003098.1
                AAATGAAAACAGCTATTGGTCTCATGGCACTGGATCAGAGCCGATACTTTG
Spr_1  N04  opSpV0100000261            ref|NC_003098.1|:835350-836147
                                 NC_003098.1
                CAGATGTGATTTTTCTAGGAGTTAAGCCTGCTCAGTTTTCTGAACTGCTTT
Spr_1  N06  opSpV0100000262            ref|NC_003098.1|:1925154-1925303
                                 NC_003098.1
                TGAACACAAAGAATCTGGTGAACGCTTGTACCTTACTTCTAAAAACAAACG
Spr_1  N08  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_1  N10  opSpV0100000263            ref|NC_003098.1|:c1601562-1601116
                                 NC_003098.1
                AAAGGTGAGCACAGAAAACGCTCAATTTGTATGCCAGTGGTCCAACTCCC
Spr_1  N12  opSpV0100000264            ref|NC_003098.1|:924964-925119
                                 NC_003098.1
                TGGTAAGACCTATCAAAACCACTATGTGACAATCTTAAAATGGTATGAAGA
Spr_1  N14  opSpV0100000265            ref|NC_003098.1|:788261-788872
                                 NC_003098.1
                GCTAATGCAGGAACAGTTGGTTATGGATTATCGGGAGCTGTTGGTAGTAC
Spr_1  N16  opSpV0100000266            ref|NC_003098.1|:720608-721261
                                 NC_003098.1
                ATCTCAATTCAAGAAGATAAGAAAGCGCTTTAAATATAGTAGACGTTTTCG
Spr_1  N18  opSpV0100000267            ref|NC_003098.1|:c1392826-1392416
                                 NC_003098.1
                CTTGCCAGAGATTTGCAGGATACACTCTTAGCAAATCGTGATACCTGTGTT
Spr_1  N20  opSpV0100000268            ref|NC_003098.1|:c1165554-1164646
                                 NC_003098.1
                TTTCTGGCAGATGCATCTAGTGTCGAGCTGACTCGCAATCCCCAGGGAAT
Spr_1  N22  opSpV0100000269            ref|NC_003098.1|:726847-727536
                                 NC_003098.1
                CTATTGGGGTCATGGAGTTGTGGAATGGGGCTACAACAGTTTCTACAACA
Spr_1  N24  opSpV0100000270            ref|NC_003098.1|:394175-394660
                                 NC_003098.1
                TTGTAAGAAAATCGATAGATGAGCTGTGGGATTTGGACTTGACGGCTATA
Spr_1  P02  opSpV0100000271            ref|NC_003098.1|:1470686-1471615
                                 NC_003098.1
                CTCTTTGTAGAATCAAGTGTGGATGACCGTCCAATGAAAACTGTTTCTCAA
Spr_1  P04  opSpV0100000272            ref|NC_003098.1|:c1396442-1393746
                                 NC_003098.1
                ACCTGGTGTCATGAATCATAAACCACGTGGACGCAAGGCAAGCTTCTTCT
Spr_1  P06  opSpV0100000273            -       -
                AACAGTCCTCAGGGGCTGTTTTTCTATGCTTTGTACTCAAAAATCTAATAC
Spr_1  P08  opSpV0100000274            ref|NC_003098.1|:c807938-807033
                                 NC_003098.1
                TTTTTGCGACCTATTCTGCCTTTGGCAACTCCTTCCATGTCGCCCTATTAC
Spr_1  P10  opSpV0100000275            gb|AE007317|:751831-752240
                                 AE007317
                GAAAATAATATGTTAGTAAACTGGAAATTAGAGTCGGATGTGAATGACTAT
Spr_1  P12  opSpV0100000276            gb|AE007317|:1465787-1466007
                                 AE007317
                CTCTAAACATCACGTCTATCAAACAAGCTAATGACGGAGTTTATGCAACCT
Spr_1  P14  opSpV0100000277            ref|NC_003098.1|:c1068443-1067037
                                 NC_003098.1
                CTATTGCTTGGTCACGTATTTTCCCGACTGGTTACGGCCAAGTAAATGCTA
Spr_1  P16  opSpV0100000278            ref|NC_003098.1|:1113003-1113566
                                 NC_003098.1
                CTTTTTTGCTACCATGCTCGTGATACACTTTCTGAGCTCACTTATCTTTAAC
Spr_1  P18  opSpV0100000279            -       -
                CTAGTTTCCTACAGATTTTAGTTGGAACTCGATTCAATTCATGTGACAACG
Spr_1  P20  opSpV0100000280            ref|NC_003098.1|:c1207172-1206960
                                 NC_003098.1
                ATTACAATCATCATGCTATATTGTCATTTCATTTTTAGTACGTGAAATGGGA
Spr_1  P22  opSpV0100000281            -       -
                AAGTTTAAAGAGCCAATCCAATATCTTAAACACTATCTTGTAAAACAGCAAT
Spr_1  P24  opSpV0100000282            ref|NC_003098.1|:c1105420-1105118
                                 NC_003098.1
                CAATGGTGTTACCATTAAAAAAGGGAGCACAAAAGATGACTACTATTACAT
Spr_1  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_1  B03  opSpV0100000283            ref|NC_003098.1|:1002215-1003393
                                 NC_003098.1
                GGGAAATATGCTCTATGATTATGGAAATAGTGTCTGGTTGGCTTCTATGGG
Spr_1  B05  opSpV0100000284            ref|NC_003098.1|:1548764-1550218
                                 NC_003098.1
                AACAGTATGCCCAAGAATTTGGGACAACTCGTTCTTGCCCTATCGAGAATC
Spr_1  B07  opSpV0100000285            -       -
                TGTGACTATCACCAATAGGAGCACACAAACAATCAGAAAAATCATGAAAAA
Spr_1  B09  opSpV0100000286            ref|NC_003098.1|:376640-377074
                                 NC_003098.1
                CGAGTTCGGTCAGAACAGGATCGTCGTGTGGTGCATCTGCATTTGACAAA
Spr_1  B11  opSpV0100000287            ref|NC_003098.1|:940146-940742
                                 NC_003098.1
                ACATGGATAATAATTGTTTCATCAAGGGTAGGACCTTAATCAGACAATTGA
Spr_1  B13  opSpV0100000288            ref|NC_003098.1|:627173-627976
                                 NC_003098.1
                GCAGTATTGGTTTATTTTATATTACTGCTATCCTGTGTTTTATCTAGTACAG
Spr_1  B15  opSpV0100000289            gb|AE007317|:918891-919627
                                 AE007317
                TGAACTTGCTTGTTGGTTTCGTGTCATAACAGTTATAGAGGCAAATAGTTA
Spr_1  B17  opSpV0100000290            ref|NC_003098.1|:741766-742428
                                 NC_003098.1
                GAAGGCACAGATGTTAAGGTTTGCACAGTAGTAGGTTTCCCTTTGGGAGC
Spr_1  B19  opSpV0100000291            ref|NC_003098.1|:c160128-159559
                                 NC_003098.1
                CTTTTTCTTGGGAACTAAACACGGTGCTGGTTCCTTCCTTCCTGGAATTAT
Spr_1  B21  opSpV0100000292            ref|NC_003098.1|:c1260687-1260037
                                 NC_003098.1
                ATCCTTTTAGTCAGGTCTTACAGATGCCTGATTTTCGTTCGTCAGCAGCTG
Spr_1  B23  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_1  D01  opSpV0100000293            gb|AE007317|:561687-561997
                                 AE007317
                CTGGTAGTTGTTCAAGTTTATTGCTACTATTTTTGATGGTATGAATGTGCT
Spr_1  D03  opSpV0100000294            ref|NC_003098.1|:c1242526-1242287
                                 NC_003098.1
                AAAGGATGGCTTGGATCGACAATACCTAACAACTGAGTCCATATATTGGG
Spr_1  D05  opSpV0100000295            ref|NC_003098.1|:934826-935359
                                  NC_003098.1
                AGAAAGAGGTGCTAATCTATTATCTCGACTCTATCGTTATCAAGATAGTCA
Spr_1  D07  opSpV0100000296            gb|AE007317|:1277911-1278164
                                  AE007317
                TTTTACAATCATAGCATTGTAAAGCAATAATATCCAGCTTGCTATGGTAATG
Spr_1  D09  opSpV0100000297            gb|AE007317|:1596446-1596788
                                  AE007317
                TGGCCAGATCATTTATCCCATCATGAATAAAATCACTCCAATTAGCTTTTGA
Spr_1  D11  opSpV0100000298            ref|NC_003098.1|:203947-204303
                                  NC_003098.1
                CTCTGGAACTGCTGATCGCCCACGTTTGAACGTATTCCGTTCTAATACAGG
Spr_1  D13  opSpV0100000299            ref|NC_003098.1|:c1566259-1564646
                                  NC_003098.1
                TTGGTTCAAGCTATGCAACGTATCGCTGGTGAATATGTAGCGGAGTCAAC
Spr_1  D15  opSpV0100000300            ref|NC_003098.1|:904183-904764
                                  NC_003098.1
                TTTCAGAAATGATGAACTTTATGGCTTTTTACAATCCTAAGTACATCATCGG
Spr_1  D17  opSpV0100000301            gb|AE007317|:1423525-1423787
                                  AE007317
                CATTATAACATAAAAACGTCTCTTTTTCAATAATTATCTGAAAATTCCTTATT
Spr_1  D19  opSpV0100000302            ref|NC_003098.1|:c1483257-1480465
                                  NC_003098.1
                ACTCAAAGACACCCTTAATCTTGGGAAAACTGAATTCCCAATGCGTGCAGG
Spr_1  D21  opSpV0100000303            ref|NC_003098.1|:c1632900-1632631
                                  NC_003098.1
                GTGAGCCAGACAAGTACCTGTTAGAGAAAGTCGAATTGTATAAGACAGAC
Spr_1  D23  opSpV0100000304            ref|NC_003098.1|:379418-380338
                                  NC_003098.1
                GATTTTACTTGTCCCCTAGTCGGCAATACAGAAGCTGCTGTGATGCAAAAA
Spr_1  F01  opSpV0100000305            ref|NC_003098.1|:767190-768416
                                  NC_003098.1
                AACCACTAGTAGTTCTGAAAGCTATTAACAGCTACTATGAGCAGGACAATG
Spr_1  F03  opSpV0100000306            gb|AE007317|:1689932-1690138
                                  AE007317
                TTCAATTAAGTTTTACGGATCTGAAGTTTTATTGTCTCTATAATATTTGTAG
Spr_1  F05  opSpV0100000307            -       -
                AAATGAGGAAGCAGCAGAAAAGCAAGTAAAAAGCCTCTTCCTTTAAGGAA
Spr_1  F07  opSpV0100000308            ref|NC_003098.1|:1807407-1808858
                                  NC_003098.1
                CTTGTAGCCAGTAACTTTTTTCATACTTACACCGAAGATTTCCACTTGATG
Spr_1  F09  opSpV0100000309            ref|NC_003098.1|:78058-78744
                                  NC_003098.1
                AAAATTCCTCAGTCTTGGGCAGGTCAAAGTCTGAGTAAATTAGACCTCCG
Spr_1  F11  opSpV0100000310            ref|NC_003098.1|:1340907-1341920
                                  NC_003098.1
                CCCCCATGTTCACTATACAGATTTAACACCTGACCACTATCTAGTGACCTG
Spr_1  F13  opSpV0100000311            ref|NC_003098.1|:c1275608-1274880
                                  NC_003098.1
                CATTATTTATGCTTTGAATGGCATTGTGTTACTAGTCATAGTAAGTAAATTG
Spr_1  F15  opSpV0100000312            ref|NC_003098.1|:c1829993-1828803
                                  NC_003098.1
                ACTTGAAGTTAATTACCTGTCATATTGGTAACGGAGGCTCAATTACAGCTG
Spr_1  F17  opSpV0100000313            ref|NC_003098.1|:79054-79593
                                  NC_003098.1
                TGACGGGTCTCAGGATCAGACTCAGGAAATCGCTGAGTGTTTAGCTAGCA
Spr_1  F19  opSpV0100000314            ref|NC_003098.1|:c1707555-1707340
                                  NC_003098.1
                GGACAGTTTTTTTGCCTTTAATTGCTCAGGAACCATGAAAGTCAGTACTTG
Spr_1  F21  opSpV0100000315            ref|NC_003098.1|:c1188897-1186915
                                  NC_003098.1
                TTTCCAAGATCCAATGTCTGCATTGAATCCAGTATATACAATTGGTAATCAA
Spr_1  F23  opSpV0100000316            ref|NC_003098.1|:c737762-737238
                                  NC_003098.1
                TTGACCTGTCTCTTTAGAGCCTTTAAGCGTTATCTTAAATACCGTGGAAAA
Spr_1  H01  opSpV0100000317            ref|NC_003098.1|:450637-451917
                                  NC_003098.1
                TGCTATCAAAGGGAAAACATTAAATAGTACCAGTATCTCCGAATTATTAATC
Spr_1  H03  opSpV0100000318            gb|AE007317|:677512-677861
                                  AE007317
                GTCATGGAATGGACTCATGGTTGAGATTTCTCCTTGTTGCTTGGACTTCAT
Spr_1  H05  opSpV0100000319            ref|NC_003098.1|:c1709435-1708932
                                  NC_003098.1
                TATTCCTGCATCAGGTTTTGTGGCCTTGTCCCTGTTTCGTAAGAAAATCAA
Spr_1  H07  opSpV0100000320            -       -
                CAGATTCAGTCTACTATATATCATAATGGACAAAGGGCAAGCTGTCAAGAA
Spr_1  H09  opSpV0100000321            -       -
                TGAACGATTTGCCCTATTCTTGTTTCATTTTACTATATAAACCAGAGACTGT
Spr_1  H11  opSpV0100000322            ref|NC_003098.1|:522381-522836
                                  NC_003098.1
                TGATAATCAACCTGCTACTGAAGTTCCTAGTTCAGGAATTACTGTAAAATT
Spr_1  H13  opSpV0100000323            gb|AE007317|:292630-292899
                                  AE007317
                ACTTCCTTTCAAATTTGTTAAGACTTCTCTATAACCAAATTATATTCTAGTAA
Spr_1  H15  opSpV0100000324            ref|NC_003098.1|:1306669-1307121
                                  NC_003098.1
                CTATGTCAATCAGGTCTGCGCCCCTATCTCTCCTAATAAAGACAAGGGCC
Spr_1  H17  opSpV0100000325            ref|NC_003098.1|:620916-621929
                                  NC_003098.1
                ATTGTCAATCAATTTGCTGTATCGCATAAGATATCCTACATATCAGGAGGG
Spr_1  H19  opSpV0100000326            ref|NC_003098.1|:586941-588053
                                  NC_003098.1
                TAAGTCCTACAATATGACGCGTATGGAAGTGCGGAGCCGAGTAGGAGATT
Spr_1  H21  opSpV0100000327            -       -
                AGATTGCAAGAATGTTGCTTAACTCATTACAAGATGATAACTTTCCATTTTC
Spr_1  H23  opSpV0100000328            ref|NC_003098.1|:84533-85585
                                  NC_003098.1
                TTGCAGGTAAGCTTTGATTCCTTGGAAGAAAGCGAACGAGAAAAGGGCTT
Spr_1  J01  opSpV0100000329            -       -
                CTTCAAGAGTTTTGGTTCTTAAGAAATTTCATGGTATAATGGATGGTAACC
Spr_1  J03  opSpV0100000330            ref|NC_003098.1|:888261-888968
                                  NC_003098.1
                GAAAGGTTCTCTGGTCAGGCTTGATTCGAACACTTTGCTTTATCGCTGGTA
Spr_1  J05  opSpV0100000331            ref|NC_003098.1|:569990-570295
                                  NC_003098.1
                GTATCCCAGCAATGAGCGCTCCAGTATTTGACAATATTGAAGCAGCTATTA
Spr_1  J07  opSpV0100000332            gb|AE007317|:556440-556663
                                  AE007317
                GAGGGGCTAGAGATTATCCCCTACTCGATTTCGAAATCTAGTGGAATGAA
Spr_1  J09  opSpV0100000333            ref|NC_003098.1|:614626-615267
                                  NC_003098.1
                TCTATGATGGCACTTCTCTTAAGGACATCAAGCCTTCTGTTTTCTTTAGAG
Spr_1  J11  opSpV0100000334            gb|AE007317|:1259828-1260036
                                  AE007317
                ACGATTGACACAATTGGATTTGGTTAATTCACTCTTAACGATGGTTTTAAAC
Spr_1  J13  opSpV0100000335            ref|NC_003098.1|:c2005959-2005297
                                  NC_003098.1
                TTCATTTTTAAGTGAGGAGTTGAAAAAGTACAAAGAGTATCAATTTGTTGTA
Spr_1  J15  opSpV0100000336            -       -
                CTATCCACAACCTCAAAACCATGTTTTGAGCTGACTTCGTCAGTTCTATCC
Spr_1  J17  opSpV0100000337            ref|NC_003098.1|:c80040-79471
                                  NC_003098.1
                AGACGACATTGGACAGTTTGCGATCTGGCAAGACAGAATGTTTGGTCAAA
Spr_1  J19  opSpV0100000338            -       -
                TTCACTAATCTGGAGATTTTTCAATAGACTTCGTTATTGGGCGGTTACGAT
Spr_1  J21  opSpV0100000339            ref|NC_003098.1|:c1706374-1705748
                                  NC_003098.1
                AACGTGGGGTGCTTGAATTATCAGAAGACCAAGTTGTCGGAACACCGTTC
Spr_1  J23  opSpV0100000340            ref|NC_003098.1|:c1346286-1344781
                                  NC_003098.1
                ACTACACAATCGTTGTGACAGCCTCTGCTTCACAACCATCTCCATTGCTCT
Spr_1  L01  opSpV0100000341            ref|NC_003098.1|:1575376-1576335
                                  NC_003098.1
                CAGGTATTGCCGGAGGTTCCCTCCTTCTTATCCCAGTTGCTTGTAGCCTT
Spr_1  L03  opSpV0100000342            -       -
                TGTTAAGCCAACATGGAACACGCGCAGGCGAACCATATATTAAGCATTTAG
Spr_1  L05  opSpV0100000343            ref|NC_003098.1|:c1787227-1786460
                                  NC_003098.1
                CAGTTGATGTCTGTCGTGGGCAATCTTCTTTATCTAGGGTTGGCTGTTTTA
Spr_1  L07  opSpV0100000344            ref|NC_003098.1|:c738066-737815
                                  NC_003098.1
                GAAGCAAACCCATCTGAAGAACTTTTCCGTGCTGCTAGCTCAGCTATCGA
Spr_1  L09  opSpV0100000345            ref|NC_003098.1|:c1796676-1796524
                                  NC_003098.1
                ACTAAAAAAAGCAAGCCTAGCTTGTGCGGTTTGTGGTTCGAGAAACTATTC
Spr_1  L11  opSpV0100000346            ref|NC_003098.1|:c1457643-1457206
                                  NC_003098.1
                GACAGGTCAACTCTTCAGTTTCCATGACAATCCGAATCCAAATTGCCCTGT
Spr_1  L13  opSpV0100000347            ref|NC_003098.1|:c64466-60528
                                  NC_003098.1
                AGCTATTTTGGGAAGAAATCAGCCCGTACTGTCGATCTTGACAACGAACA
Spr_1  L15  opSpV0100000348            ref|NC_003098.1|:912179-912790
                                  NC_003098.1
                CATTATTCTCGAAGCCAATGACCGAGTTCCCTATTGGGTAAATTCTGACCT
Spr_1  L17  opSpV0100000349            ref|NC_003098.1|:989463-990437
                                  NC_003098.1
                ACTCGTCCAAATGTAACTCGTACTTCAGGAGCCTTCCTCATGGTTCGTGG
Spr_1  L19  opSpV0100000350            -       -
                ATGAGTCTAGTGTTTATTTCAGTAATGGCTAGCTCCATAAGTTACGTGATA
Spr_1  L21  opSpV0100000351            gb|AE007317|:1531844-1532169
                                  AE007317
                CTAAACGATGGTATATCATACAAATTCCTCCTTTACTTATTATGTATAGACT
Spr_1  L23  opSpV0100000352            gb|AE007317|:624096-624412
                                  AE007317
                GGTTAGACGGTGAAAGGGTGGAGACTACCCATTTTTCGTGGAACCTTGCT
Spr_1  N01  opSpV0100000353            ref|NC_003098.1|:748235-748603, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                TTATCGAACACAAGGGAAATTATGCTTATCGTCGGATTTATTTAGAACTAA
Spr_1  N03  opSpV0100000354            ref|NC_003098.1|:c655971-654580
                                  NC_003098.1
                GAAATTGTTCCAACTTGGTGGAACGGGTGATTATGCTCAGTTATTTACTTC
Spr_1  N05  opSpV0100000355            ref|NC_003098.1|:846911-847411
                                  NC_003098.1
                GGACATGCTTTGTCTACCTGAAGGTAAAGCTAAGGCTGATAAGTTTTTTGT
Spr_1  N07  opSpV0100000356            -       -
                CATATATTTCTAGCAATGATCATGGCGAATCTTGGTCTGCACCAACTTTAT
Spr_1  N09  opSpV0100000357            ref|NC_003098.1|:c1569509-1569156
                                  NC_003098.1
                CTGATGAGAAACGTGCGGAGGATATCCTCGCACTTGATGTACAAGATTTG
Spr_1  N11  opSpV0100000358            ref|NC_003098.1|:c1917703-1916000
                                  NC_003098.1
                GAAACATCGATTGTGGGAGTGATTTCGACTTGGGCGGAAAATACACCATG
Spr_1  N13  opSpV0100000359            ref|NC_003098.1|:c1531429-1530638
                                  NC_003098.1
                ATGACGAGTTTGATGCAAGCTAGCTATGGGGATGTAAGTTTGATGAAACT
Spr_1  N15  opSpV0100000360            -       -
                CACTTTTGTTCACTAGCAGAAACTAGAGAGCAGAAGTGTTTTTCTGTTCAG
Spr_1  N17  opSpV0100000361            ref|NC_003098.1|:800243-801748
                                  NC_003098.1
                ACATCTTAGCATTGACATTTGACGAATTGACAGAACGTGGCTTGATGTTGA
Spr_1  N19  opSpV0100000362            ref|NC_003098.1|:707956-709290
                                  NC_003098.1
                GATTTTGTCTTTACTTGCCAGTCTCTATCTAGCTAGGGTCAGTGTTAGGCC
Spr_1  N21  opSpV0100000363            ref|NC_003098.1|:c1081668-1080001
                                  NC_003098.1
                AAGATTAGTAATGACCATTCAACGGTTTCGACTGTTCGTCTCTTGACGGTC
Spr_1  N23  opSpV0100000364            ref|NC_003098.1|:c1419252-1418722
                                  NC_003098.1
                TCGATACCTTGACTATGCACGCGGATGCCATTAAGCCAGGTCAACGTGTT
Spr_1  P01  opSpV0100000365            ref|NC_003098.1|:c1149276-1148407
                                  NC_003098.1
                GTCTTCTCCTTAGAGAAAAGACTGGCTGACTTAGGTGTTGACAGAAAATCT
Spr_1  P03  opSpV0100000366            -       -
                TTGAAAATCTCTTCAAACCACGTCAGCTTCGCCTTGCTGTATATATGGTTA
Spr_1  P05  opSpV0100000367            ref|NC_003098.1|:353760-355529
                                  NC_003098.1
                ACTTCTCAGCTGGTCTCGTTGGTTTTGCATTATTGCTTTTGGCTTTCTACG
Spr_1  P07  opSpV0100000368            ref|NC_003098.1|:14827-14898, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                CGTTGGTCAAGGGGTTAAGACACCGCCTTTTCACGGCGGTAACACGGGT
Spr_1  P09  opSpV0100000369            ref|NC_003098.1|:c1537087-1536191
                                  NC_003098.1
                TGAGATTAAGCTGTCTGAGGTCCTGATTTTAGATGATATTGGCGCCGAGC
Spr_1  P11  opSpV0100000370            ref|NC_003098.1|:c1485447-1485184
                                  NC_003098.1
                TAATTCGTATGATTTATAATGCAGTGGATATTTACTCCCTGATTTTGGTAGC
Spr_1  P13  opSpV0100000371            ref|NC_003098.1|:c216368-216000
                                  NC_003098.1
                ATTTTATTATCTCTCAAGAAGTACAAGATACACTTGGTACAACCACTACTAA
Spr_1  P15  opSpV0100000372            ref|NC_003098.1|:601207-602046
                                  NC_003098.1
                AACCAATCCTTGGAACCGCCGCAATATTATTTCGCTCTGGGATTACCAAGC
Spr_1  P17  opSpV0100000373            gb|AE007317|:1806104-1806562
                                  AE007317
                AACTAAATAACTATAAGAAGTAGATCAGGTGAACAATTTCAGTACCTACTC
Spr_1  P19  opSpV0100000374            ref|NC_003098.1|:c1423524-1422736
                                  NC_003098.1
                GAAAAATATTCGTCGTCGTACTGCTGTCACCATGGCGGTCAATACCCTTTC
Spr_1  P21  opSpV0100000375            -       -
                CTGACCAGTTTGTTCTACACTTTCAGGGATGGAATAGACAGCAAAAAGAAC
Spr_1  P23  opSpV0100000376            ref|NC_003098.1|:c1776061-1775501
                                  NC_003098.1
                ACAATTTGAACATGAGAGTCAGTTTGACATTAGTCGTAGCGATTTGATTCG
Spr_2  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_2  A03  opSpV0100000377            ref|NC_003098.1|:c1588733-1588494
                                  NC_003098.1
                TTTCAGGGAAAAGAAAACTTTTCTTCCGGGAAGATACTCCAAAAGAGATTT
Spr_2  A05  opSpV0100000378            ref|NC_003098.1|:123810-124184
                                  NC_003098.1
                GGGGTACGAGTTGCAAATAGAGTGGCAGGATTTGCACTGTCTGCTATTAA
Spr_2  A07  opSpV0100000379            ref|NC_003098.1|:312433-312606
                                  NC_003098.1
                GCTGCTTGCGGCCAATCAGGTTCAGATACAAAAACTTACTCATCAACCTTT
Spr_2  A09  opSpV0100000380            ref|NC_003098.1|:690411-690650
                                  NC_003098.1
                TTAATGGTGCCCCTGCAAAGTTTGATATTCGTGCTTGGAGTCCAGACCAT
Spr_2  A11  opSpV0100000381            ref|NC_003098.1|:523650-524927
                                  NC_003098.1
                TAGCCAAACCCTTTTGGGCAATAGTGAAGCTCAAGTCAGTGCAGCACGCT
Spr_2  A13  opSpV0100000382            ref|NC_003098.1|:569431-569952
                                  NC_003098.1
                GCTTAGAAGCGGATAATCAAGAACAACTCTTTGATCAGGTTGCAACTTTAT
Spr_2  A15  opSpV0100000383            ref|NC_003098.1|:c2000713-2000447
                                  NC_003098.1
                GGGACAAGTCGTAGAAATGACTTTGGAGAATGGTCGTAAGCGCCAAAAAA
Spr_2  A17  opSpV0100000384            ref|NC_003098.1|:c1623082-1622786
                                  NC_003098.1
                TTCACAAAATCAGTATTTTTGGATTATTGGTGGAGCTACAGATTTATATAAT
Spr_2  A19  opSpV0100000385            ref|NC_003098.1|:480153-481289
                                  NC_003098.1
                TGGATGCTATCGGTACAATCGTTGGACGTGGTGGTGCTAATATCAAGAAG
Spr_2  A21  opSpV0100000386            ref|NC_003098.1|:c1691148-1691076, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                CGGTAGCTCAGTTGGTAGAGCAATGGATTGAAGCTCCATGTGTCGGCGG
Spr_2  A23  opSpV0100000387            ref|NC_003098.1|:c1708366-1707692
                                  NC_003098.1
                TTTGCTTATAAGTCCATTGAGTCCATCCTTAGACGTCATCTCACTTCGGCA
Spr_2  C01  opSpV0100000388            ref|NC_003098.1|:1450858-1451067
                                  NC_003098.1
                GTCATATTATTCTTTTATTGGCCACTTTATGAGTTGTTCTTACTAGTTGTTT
Spr_2  C03  opSpV0100000389            ref|NC_003098.1|:37744-38736
                                  NC_003098.1
                AGACTCATGGCTCAAGCGATGCCAAGGCTGTTTATAGTACGATTCGTCAG
Spr_2  C05  opSpV0100000390            gb|AE007317|:56907-57275
                                  AE007317
                AAGACCTTGGGTTTCCAATTTAGGCATGAGACACCTTTGGTGGCTGCTGC
Spr_2  C07  opSpV0100000391            ref|NC_003098.1|:c1819132-1818041
                                  NC_003098.1
                TTGGAAAATGCGAAAAGATCGCTTGCAATACGATTTCCATCCATTTATCTG
Spr_2  C09  opSpV0100000392            gb|AE007317|:739678-739883
                                  AE007317
                ATAATCTGCCTGATTATAGATGATAAACTTTTTGTTTTTATCTGGACTGTGA
Spr_2  C11  opSpV0100000393            gb|AE007317|:1804024-1804232
                                  AE007317
                TTGTCAAGACAATTGTATTTTTTTTGTGTATAATAGTCAAGTACCAATAGGA
Spr_2  C13  opSpV0100000394            gb|AE007317|:1179038-1179471
                                  AE007317
                GAAAGAATTTTTAGAAAATTTCTGTTTTTTCTTTACAGTGAAAAAAAATTCTG
Spr_2  C15  opSpV0100000395            ref|NC_003098.1|:1037929-1039494
                                  NC_003098.1
                CCTCATCGTTGGAATTATCGTCGGATCCTTTCGTTTCTTAATTGAAAAGGG
Spr_2  C17  opSpV0100000396            ref|NC_003098.1|:1901454-1902761
                                  NC_003098.1
                AGGAGTTAATATGGAAAAGCAACAACCTAGTAAAGCAGCCCTGCTGTCTA
Spr_2  C19  opSpV0100000397            ref|NC_003098.1|:c1573522-1572932
                                  NC_003098.1
                TTCGGGACGCGGGTATTGGCATTATCGTAGTGTCAAATAACACCAAAAAA
Spr_2  C21  opSpV0100000398            ref|NC_003098.1|:c1450628-1449999
                                 NC_003098.1
                ATCAGCTTCTTGCTGGAACACAGACACGTTTTCTAGTTGTAGGGGGAGCA
Spr_2  C23  opSpV0100000399            -       -
                ATCATCTTCAACTCATCAACGACCAATGGTGACAAGGTGGATTTCAATCCC
Spr_2  E01  opSpV0100000400            ref|NC_003098.1|:977840-978547, ref|NC_0030
                                 NC_003098.1
                CAGCGTACCACTTTTGAAGAGATGTTAGCTGTATTAAAAACAGCTTATCAA
Spr_2  E03  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_2  E05  opSpV0100000401            gb|AE007317|:393907-394174
                                 AE007317
                AAAAATTGTAAACCGTAATGGGACTTCATCTAAAATCTCCACTGGTATGGT
Spr_2  E07  opSpV0100000402            ref|NC_003098.1|:1003486-1005444
                                 NC_003098.1
                TATCCAGAGCAAGTGCTAGCAGACAGTCCGACTCATCGTGTTGGTGGCAA
Spr_2  E09  opSpV0100000403            ref|NC_003098.1|:553724-554440
                                 NC_003098.1
                ATAAAGGTGATTACTACAGCATTCAAGGGAAATACGATGAAATCATCGTAG
Spr_2  E11  opSpV0100000404            ref|NC_003098.1|:c426918-425479
                                 NC_003098.1
                AACGACGGAATTGCCCACTATGGCAGCTCACTGATTACCTATCTGGTCAG
Spr_2  E13  opSpV0100000405            ref|NC_003098.1|:c1225023-1223749
                                 NC_003098.1
                TTGGCCATGGTATTCATGTTTTTGCGTGGTTACCAAGATGCTAGCGCAAAG
Spr_2  E15  opSpV0100000406            ref|NC_003098.1|:764775-764969
                                 NC_003098.1
                CTATTTTTTCAATGAAGCCTGGATGACTGGCCGCTATATTATGGCAGCCTT
Spr_2  E17  opSpV0100000407            ref|NC_003098.1|:824315-825400
                                 NC_003098.1
                CGATACGCAGGTGAACGACTAGCAGCTTCCTACGTAAACTTTTATATCGC
Spr_2  E19  opSpV0100000408            ref|NC_003098.1|:219268-220248
                                 NC_003098.1
                GATTTAATTCACAGTAAAAGTGTCCGAAATGTTCACTTCTATCCTCTAGCA
Spr_2  E21  opSpV0100000409            ref|NC_003098.1|:233107-233679
                                 NC_003098.1
                GGAATTGAAAAATCAGGTCTATATGCATCAGCACAGTCCTCACACTGCTTC
Spr_2  E23  opSpV0100000410            ref|NC_003098.1|:c1371351-1370416
                                 NC_003098.1
                GAAACTGCAAGCCCACTTTACATGCGTTTGGAGCCAGTTGGATCAGCGTC
Spr_2  G01  opSpV0100000411            ref|NC_003098.1|:646986-649238
                                 NC_003098.1
                CATATCCAGCTTCAAAAGGGAATTCCAGCTGAGATTACCTTTCATCGTGCT
Spr_2  G03  opSpV0100000412            ref|NC_003098.1|:240298-242106
                                 NC_003098.1
                AATGGGAATTCCAAGCTTAACAGTGACAAACGTTCCAGGTTCAACCCTCTC
Spr_2  G05  opSpV0100000413            ref|NC_003098.1|:2022029-2022397
                                 NC_003098.1
                TTGGAATTACACATAGCGGAGGAGCTATTAAATCATTTCTCTCTGAACATT
Spr_2  G07  opSpV0100000414            gb|AE007317|:1870743-1871056
                                 AE007317
                AACGCCAAATCCTATTCGGACTTTGGCTAGGCGCTTCACTAGTTTTAGGAC
Spr_2  G09  opSpV0100000415            ref|NC_003098.1|:c1609443-1608877
                                 NC_003098.1
                TCGTTCGACTGATGACCAAGCCATCATGGGGATTCAACATAAAAACCTACC
Spr_2  G11  opSpV0100000416            ref|NC_003098.1|:c454903-453335
                                 NC_003098.1
                TATGAGGAAGTACCTTGTGAAATACCAGAAAGTTGGGAATGGGTGAGGTT
Spr_2  G13  opSpV0100000417            -       -
                GCTATTACTAAAATTACAGCTACTATAAAACAATGTAAGGCTTACAGAACG
Spr_2  G15  opSpV0100000418            ref|NC_003098.1|:416025-416195
                                 NC_003098.1
                CTATCTTATCCTGTTCCTAAATATGTTGGTAGAAAAATGAAGCAGTTGTTAC
Spr_2  G17  opSpV0100000419            ref|NC_003098.1|:124191-124373
                                 NC_003098.1
                AGCGAAGAAATAAAAAAGTTGATTATTTGGATGAATGTCGTTTTTTTGATTT
Spr_2  G19  opSpV0100000420            ref|NC_003098.1|:470513-471853
                                 NC_003098.1
                ATCGATATTTCTGAAATCTTCTCCTTTGGAGCAAGTTCTAAAGGGGAGGAG
Spr_2  G21  opSpV0100000421            ref|NC_003098.1|:c1664941-1663931
                                 NC_003098.1
                GTGAGTCATCAGCTGAATTAACCCTGGAAGAAAAAAATAGTCAATCTCACC
Spr_2  G23  opSpV0100000422            ref|NC_003098.1|:c828742-828545
                                 NC_003098.1
                TAGAAGTTTTCCAAAAAGGAAAAAAGAACATCCTATTCTTCTTAACTATCTT
Spr_2  I01  opSpV0100000423            ref|NC_003098.1|:1114387-1114902
                                 NC_003098.1
                CCGAAACACAACAAGACCTCCACTATATCGAGGAGGCCTTGGATCAGCTA
Spr_2  I03  opSpV0100000424            ref|NC_003098.1|:108506-109303
                                 NC_003098.1
                GCGAAAGATTTGCTACAAAATTCTTCCCTCGTATCTCTGCCTAAAAATGGG
Spr_2  I05  opSpV0100000425            ref|NC_003098.1|:c496857-496468
                                 NC_003098.1
                CAACTTAGAACAAGTGAAGAGTATGTTAGAACAGGCCTTTACAGAGAAATA
Spr_2  I07  opSpV0100000426            gb|AE007317|:1717899-1718121
                                 AE007317
                GTTTTGAAAAGCAAAAAACGCATAATATCAGGTCTTGAAAAACCTTGATAC
Spr_2  I09  opSpV0100000427            ref|NC_003098.1|:c1269159-1268770
                                 NC_003098.1
                CTGAGCAATCATCTATTCCTTCGTATCCTGTATCTGTTACATCTAACCAAG
Spr_2  I11  opSpV0100000428            ref|NC_003098.1|:1761235-1761513
                                 NC_003098.1
                GTGGCATCACAGGTCGAGTATGGAATAACGACGATGGCACAGTGGAAATC
Spr_2  I13  opSpV0100000429            ref|NC_003098.1|:c1868445-1865872
                                 NC_003098.1
                ATCAAGGAACAGAGAGTCCTCCTCCCATGAGACAAACTAGTGCTGTCACT
Spr_2  I15  opSpV0100000430            gb|AE007317|:1940790-1941477
                                 AE007317
                TTTTATCCTTTCACACAAACATTTCTCTTTATACAGATCCAAGTGATAACCA
Spr_2  I17  opSpV0100000431            ref|NC_003098.1|:c1086485-1086183
                                 NC_003098.1
                ATGGCCAATTTGAGTCAAGGGTTGTCACTTTACCTCATGACGCATCATTAC
Spr_2  I19  opSpV0100000432            ref|NC_003098.1|:142595-143809
                                 NC_003098.1
                AGATAGTTGCAATAAATAACGGAATTAATGTATCAAATAGCGATTTAGATG
Spr_2  I21  opSpV0100000433            ref|NC_003098.1|:20207-20554, ref|NC_003098
                                 NC_003098.1
                AAACTATCTTACTGACAATCCAGATGCTTATTTGACTGAAATAGCTTCTGAC
Spr_2  I23  opSpV0100000434            ref|NC_003098.1|:620916-621929
                                 NC_003098.1
                TCAGGAGGAGTAGCTTTTTTATCTGCTATTGGGCAGTTCACTGTTATAGAA
Spr_2  K01  opSpV0100000435            ref|NC_003098.1|:1062287-1064446
                                 NC_003098.1
                GGCCTTTACGAATGGAAGAGGGAAAATAAACAAACGACACGTGACTTGTC
Spr_2  K03  opSpV0100000436            -       -
                CCAATTTCTTTTAGTAGTTATTAACTTGGCTTCTATTTTGGTTACTGTTTAT
Spr_2  K05  opSpV0100000437            -       -
                AAAGGAATTTCACAACGTTTTATCTAGTGGTCAGTTGCTTGCAGACAAAAG
Spr_2  K07  opSpV0100000438            ref|NC_003098.1|:c1104793-1102916
                                 NC_003098.1
                TAAAAGATCGAACGACAAAGAAATCAATTGTTTGGGCTACGCATTCTTATG
Spr_2  K09  opSpV0100000439            -       -
                GCTTATCCATGAGGCGTTAAAAGAGGCTGTCAGTCAGGGTAAAGCAAACT
Spr_2  K11  opSpV0100000440            ref|NC_003098.1|:c1682433-1680991
                                 NC_003098.1
                TAGTGCCGAGTATAACAACTTAGATATCTACCAAATCAATTCAACCTACTAT
Spr_2  K13  opSpV0100000441            -       -
                GAAACAGCTTAAAATAAGGCTTTCCGAGTTTTCGGAGAGCCTGTTTTTTTG
Spr_2  K15  opSpV0100000442            ref|NC_003098.1|:c290112-289483
                                 NC_003098.1
                TGTGCAATCTCTACAGCACACCGTACATTCCAGGCTGTATTACCCTCACAG
Spr_2  K17  opSpV0100000443            ref|NC_003098.1|:c1691762-1691677, ref|NC_0
                                 NC_003098.1
                GGGTGGCGGAACTGGCAGACGCACAGGACTTAAAATCCTGCGATTGGTA
Spr_2  K19  opSpV0100000444            -       -
                TGTTTAAGAAAATAGTTGCTGTATTAGTTATTGGCTTAATTCTGTTAGGAAT
Spr_2  K21  opSpV0100000445            ref|NC_003098.1|:612603-614624
                                 NC_003098.1
                ATATTTATATGCAAGCTATGATTCCGTTTCTTTACTTCGTGTCAAAAAAGAT
Spr_2  K23  opSpV0100000446            -       -
                ACAGCTTTCTCTGCTTGTTTTCAGCAACCACAAGCTCTCTGTGAGAGAAAG
Spr_2  M01  opSpV0100000447            -       -
                CCACGGGGATTTGCTCTACCACGATGGACTTTTCTTTTCAGCTAAAAAAGA
Spr_2  M03  opSpV0100000448            gb|AE007317|:1316371-1316629
                                 AE007317
                TTTGATATGCACCTTAGGTACTGGGGACGTCGCTAACTAACTCTGTGAGT
Spr_2  M05  opSpV0100000449            ref|NC_003098.1|:c2025026-2023548
                                 NC_003098.1
                TTGTTACTGCTCCTGTGGGTACGGATCTTGCAACGGCTGAGAGTATTCTT
Spr_2  M07  opSpV0100000450            gb|AE007317|:387127-387423
                                 AE007317
                ACCGACAATCTGAGATTAACGATTCTCTGCCATAGTTTTTTTAACTTTCTCA
Spr_2  M09  opSpV0100000451            ref|NC_003098.1|:905279-906355
                                 NC_003098.1
                TTGGTTGTTCCAGAGGTCAATGCTCATGCACTTGATGCTCACAACGGAAT
Spr_2  M11  opSpV0100000452            ref|NC_003098.1|:c862879-861197
                                 NC_003098.1
                GAAAAACTTTCCGCTTTCCGAAATTTTTTCAATCAAGAAACCAAGCCATGC
Spr_2  M13  opSpV0100000453            ref|NC_003098.1|:c1222689-1221532
                                 NC_003098.1
                CAAATCATTGAGAGCAATCAAGAGGCAGCTCAGGCGATTACTAATTACATG
Spr_2  M15  opSpV0100000454            ref|NC_003098.1|:997722-998561
                                 NC_003098.1
                GACCTATGCAAAGATGGTGGCCAGATTCTTGCTATTCATATGTCCCATGCT
Spr_2  M17  opSpV0100000455            ref|NC_003098.1|:c2033994-2033242
                                 NC_003098.1
                CCATGACAGATATTCAGGAAAAGGACAAACATACTCAGCGATTTTATTCTC
Spr_2  M19  opSpV0100000456            ref|NC_003098.1|:c1662245-1661517
                                 NC_003098.1
                TTTTGAAGGACCCCTGGACTTGCTCTTGCATCTGGTTTCTAAGTACCAGAT
Spr_2  M21  opSpV0100000457            ref|NC_003098.1|:c880222-879422
                                 NC_003098.1
                TATCACTGAACTTCAAAAGCGGAATGTCCCAGTTGCTGTCTACGCTTATGT
Spr_2  M23  opSpV0100000458            ref|NC_003098.1|:c1404831-1403479
                                 NC_003098.1
                TGTTCTTAGTCAACATGAAACGGAAGCGCCGAAAGTCTTTGTAGGACGTG
Spr_2  O01  opSpV0100000459            -       -
                GGATGCCACTAGTAATATTGGTAAACCAAGCTACTGGCAGAGCAACACCT
Spr_2  O03  opSpV0100000460            ref|NC_003098.1|:c1859007-1857547
                                 NC_003098.1
                GAACGTTCACAACTTGAAAACCTTCGCTGGTTAGGCATGGATTGGGATGA
Spr_2  O05  opSpV0100000461            ref|NC_003098.1|:748235-748603, ref|NC_0030
                                 NC_003098.1
                GGACCAAGAGCTTAAAGCTGAAATTCAATCCATTTTTATCGAACACAAGGG
Spr_2  O07  opSpV0100000462            gb|AE007317|:1618842-1619050
                                 AE007317
                TTTATATTTGACATCGGTGTCACTATGTTTACATTATACAATGAAACCGTTT
Spr_2  O09  opSpV0100000463            gb|AE007317|:1048776-1049059
                                 AE007317
                TTTGAAGTAGTATGCCAACACGCACATGTACGACAATAATAGCTTCTAACT
Spr_2  O11  opSpV0100000464            ref|NC_003098.1|:500872-501711
                                 NC_003098.1
                AGAGTTAGGTATTGAACTTCCAATTGACGAAGCTGCATTCATAGCGCTACA
Spr_2  O13  opSpV0100000465            ref|NC_003098.1|:c1860646-1860467
                                 NC_003098.1
                TTTTAGAATGTGGCATTTTACGCAAACGTTTGAATTCTGATAAAAATTGGAG
Spr_2  O15  opSpV0100000466            ref|NC_003098.1|:c1277576-1276851
                                 NC_003098.1
                ACGTGAACTGGCTACAGGATTTTACTATGGTACACCATCTGAAAATGAGCA
Spr_2  O17  opSpV0100000467            -       -
                ACTTGAGCGTAAGTTCGCAGCCAAAGAACGTAAGCGTAACAAACCAGGTG
Spr_2  O19  opSpV0100000468            ref|NC_003098.1|:915523-916137
                                 NC_003098.1
                GAAACAAAAGGAAAAGAAGGCGATGTTATGCAGTCTAGTGAGTCTGCAAG
Spr_2  O21  opSpV0100000469            -       -
                ACAAGGCTTGTTTAAGAAAGAATTCAAAGACCTTGACAAATAAAAATAAAAT
Spr_2  O23  opSpV0100000470            ref|NC_003098.1|:c1140473-1139817
                                 NC_003098.1
                TTTATCCAGCCTTCCATATGAGCAAGCGCTACTGGATTAGTGTGTCCCTTG
Spr_2  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_2  A04  opSpV0100000471            ref|NC_003098.1|:c1678973-1676994
                                 NC_003098.1
                AGGTGTACTTGCAGCATGCAGTTCTTCAAAATCATCTGATTCATCAGCCCC
Spr_2  A06  opSpV0100000472            -       -
                CATTTCTTGATTAAGCATGTCTACCACAAAGGAGAACAAACGGTAGATAGA
Spr_2  A08  opSpV0100000473            -       -
                GATGATAATATAAAGATGTATCACTTGGTATAGAAGCTTTGGTATTAAGTTT
Spr_2  A10  opSpV0100000474            ref|NC_003098.1|:392362-393906
                                 NC_003098.1
                TAGCTACCCTATGAACTGGCCTATCGGGATGGGGAAAGCCTTTGAGGGC
Spr_2  A12  opSpV0100000475            -       -
                TCCAACTCAAGGGGCATGCGGAACTTTCGCAGATTTATAGCCAGTATGAG
Spr_2  A14  opSpV0100000476            ref|NC_003098.1|:1923594-1924601
                                 NC_003098.1
                ATGTGATAGCGCCCTCCGTAATATTGTCCGCATCTATCCTTACGATGTGTC
Spr_2  A16  opSpV0100000477            ref|NC_003098.1|:c1796514-1796338
                                 NC_003098.1
                TTTTAGACTTCTTAAAGACACAACATGGCCAACTCGCAAGGAAAGCTGGAG
Spr_2  A18  opSpV0100000478            ref|NC_003098.1|:862957-863454
                                 NC_003098.1
                TCACAGCTTTGAGCGTGAGATGGGCTTCTTGGCAGTACACGGCTTTTTAC
Spr_2  A20  opSpV0100000479            ref|NC_003098.1|:38742-38975
                                 NC_003098.1
                CATTATCCAAGAGCGACAGGGAGAGGACTTTGTCGTGACAGAATCCTTGA
Spr_2  A22  opSpV0100000480            gb|AE007317|:104786-105241
                                 AE007317
                AAATTCACTTCAGATACTTGACAGTTATTATATTTTCGCTTATGCTTATTAT
Spr_2  A24  opSpV0100000481            ref|NC_003098.1|:10335-11612
                                 NC_003098.1
                ACCATGCTGATGATCAGGTGGAAACGATTTTTATGCGCTTGATTCGAGGA
Spr_2  C02  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_2  C04  opSpV0100000482            ref|NC_003098.1|:c1072746-1071766
                                 NC_003098.1
                CAGGTTATGACACAACAAGCACAAAACGCTTGCCAGACTGCTTGGATGTT
Spr_2  C06  opSpV0100000483            ref|NC_003098.1|:1064634-1065596
                                 NC_003098.1
                TTTGGCTCGATACACGTATTCCCTTATCAAACGACTTGGATGACTGGAGAA
Spr_2  C08  opSpV0100000484            ref|NC_003098.1|:527198-527281
                                 NC_003098.1
                AAAGGAATTTCACAACGTTTTATCTAGTGATCAGTTACTTACAGACAAAAG
Spr_2  C10  opSpV0100000485            ref|NC_003098.1|:c1718995-1718441
                                 NC_003098.1
                AGAATTGGGAGAGTATCAAGGAAGTCAGAAAGATGAGAAAGCGCAGCTTT
Spr_2  C12  opSpV0100000486            ref|NC_003098.1|:3000-4115
                                 NC_003098.1
                AGGCTTTATTCGTGCAGTAACCATGTCATATGAAGATCTAGTGAAATACGG
Spr_2  C14  opSpV0100000487            ref|NC_003098.1|:1717094-1717357
                                 NC_003098.1
                CTCAAGCACAAACTCCACGTAAATCCAGCAAACTCAAGCCACTAACAGTTG
Spr_2  C16  opSpV0100000488            ref|NC_003098.1|:c1595308-1593995
                                 NC_003098.1
                GTTATCTGTTGTTGCGGGGCTATCGTTAGCTATACTTGCAGGTTGTAGTG
Spr_2  C18  opSpV0100000489            -       -
                GAATTAATGGATCTGCTAGGTATAAGTGCTACAACCCTTGATAACTGGGAG
Spr_2  C20  opSpV0100000490            -       -
                GCTGTAAAGTAAGAATTACAAAGGATTTGAGACGTTTGCTTCAAGTCTTTT
Spr_2  C22  opSpV0100000491            ref|NC_003098.1|:c1744200-1743787
                                 NC_003098.1
                AACCAGATGGTGTAAAAAGAGGGCTAGTGGGTGAAGTGTTAAAGCGCATC
Spr_2  C24  opSpV0100000492            ref|NC_003098.1|:788951-792301
                                 NC_003098.1
                AATGGGTTGAAGCACTATATACTTGATGGTCCGAACCGCCGCCAGATTGC
Spr_2  E02  opSpV0100000493            ref|NC_003098.1|:c1698919-1697564
                                 NC_003098.1
                AGATTCCAATCACGGATGAGAGAAAAGTTCTAGGTGTCCGTACTATTATGG
Spr_2  E04  opSpV0100000494            ref|NC_003098.1|:272865-273257
                                 NC_003098.1
                AAGTAGACCCAGACTTCCGCGATTCATTGAAACGCGCAGGACTTCTTACA
Spr_2  E06  opSpV0100000495            ref|NC_003098.1|:c1844119-1843781
                                 NC_003098.1
                ACGGTATCAGATTTTACTGTTTTTGCTGGAGCATTCTCCTTGTAACCAAAT
Spr_2  E08  opSpV0100000496            -       -
                AAGTCTTGGAAAATGGTATGTCTCGACTGGTAAAGAATGGATTTGTCATTC
Spr_2  E10  opSpV0100000497            ref|NC_003098.1|:c1283326-1282334
                                 NC_003098.1
                AATATTAAATTGTAAGATGGACGCTCCTGCCGCTGATTTTTTCTTTAAAGC
Spr_2  E12  opSpV0100000498            ref|NC_003098.1|:914516-915523
                                 NC_003098.1
                CAATCATATTACAGACGATTTGTTGGAGACATCAGTAACGCTGGCTAATCT
Spr_2  E14  opSpV0100000499            ref|NC_003098.1|:821075-821935
                                  NC_003098.1
                GCTGGAAAAAACGCCAGCTTTTCACAGAATACTACACTGCAAACTTACACG
Spr_2  E16  opSpV0100000500            gb|AE007317|:2007946-2008229
                                  AE007317
                ATATACTAGAAAATGAAGCAATTCAAACGAAACCTGATATCGTTTTCCTTCA
Spr_2  E18  opSpV0100000501            ref|NC_003098.1|:c1721710-1721537
                                  NC_003098.1
                GTATGTGATGTTGGAAAAAGAATAAAAGAACTTAGAATATCTTCAAATCTTA
Spr_2  E20  opSpV0100000502            ref|NC_003098.1|:1544531-1545148
                                  NC_003098.1
                TCTCCCCTTCTGCAGCGAGTTATCAATATCTCATCGATTGTCGGTGGGGT
Spr_2  E22  opSpV0100000503            -       -
                ATAAAATACTTTTTAACCAAGGTTTCAAACTTATTTTTCAAGGAATTCCTGA
Spr_2  E24  opSpV0100000504            ref|NC_003098.1|:c1506919-1506221
                                  NC_003098.1
                GAGGCATCGTTGTTGGTGGCGCCATTACTAGACCAAAAGAGATTACAGAA
Spr_2  G02  opSpV0100000505            ref|NC_003098.1|:c1422079-1421994
                                  NC_003098.1
                GCAGGACTAAGGATCCTGTGACCGCTTTAGGTCGTGAGGGTTCAAGTCCC
Spr_2  G04  opSpV0100000506            ref|NC_003098.1|:8323-8589
                                  NC_003098.1
                AAAAGTATCGCGAATTATCAAGCGTCGTACAGTCGCAAAGGAAGTAGCAG
Spr_2  G06  opSpV0100000507            ref|NC_003098.1|:229964-230659
                                  NC_003098.1
                AAGGGGTACACGGATAGGAACTGAAGCTCAGTATCTCCTAGCTCGCTATG
Spr_2  G08  opSpV0100000508            gb|AE007317|:185363-185812
                                  AE007317
                TGTTTTTAGCCCAGTTCCTTTAAATAAGAGAGAACTGGTAAGTCCAGTGGA
Spr_2  G10  opSpV0100000509            ref|NC_003098.1|:1578217-1578531
                                  NC_003098.1
                ACAGATGCAACATTCGAACAAGAAACAAAAGACGGTTTGGTCTTAGTAGAC
Spr_2  G12  opSpV0100000510            gb|AE007317|:1279470-1280074
                                  AE007317
                ACTCGTAAAAATACATAAATTAGTCCTTAGATGACTACTCCCACTCTGTTG
Spr_2  G14  opSpV0100000511            gb|AE007317|:772962-773162
                                  AE007317
                TTACTGGAAGTGGCCTTTAGATTAGAAGACTGAAAATAAGTTAAAGTCTTA
Spr_2  G16  opSpV0100000512            ref|NC_003098.1|:c1993104-1992961
                                  NC_003098.1
                CCCTGCAAACAGAAGTGGAGGACAAGTTGGCAGAACTTCTTCTTAAGGGA
Spr_2  G18  opSpV0100000513            ref|NC_003098.1|:c1979381-1979178
                                  NC_003098.1
                TGATTATGTCAACGAATTAGACCCAAAAATCGTTGATATGCTAGTAGAATT
Spr_2  G20  opSpV0100000514            ref|NC_003098.1|:c1882402-1881722
                                  NC_003098.1
                GTATGGGCCAGCTATTCGCCTCTTTCCCGAGCAGGTTTGGCGTCTCTTGT
Spr_2  G22  opSpV0100000515            ref|NC_003098.1|:856133-856492
                                  NC_003098.1
                TTAAAGGTGGCGTTGTATCACGCAAACGTCGTAAACGTATTCTTAAATTAG
Spr_2  G24  opSpV0100000516            ref|NC_003098.1|:c2014609-2014115
                                  NC_003098.1
                TTTGTTCTAATTGACGCCCATATTAGCCAGCTTCTGGGCTCATTTTTCCCC
Spr_2  I02  opSpV0100000517            ref|NC_003098.1|:324231-324680
                                  NC_003098.1
                GAAGGGCAATTGAATACAGCCTCAAGTATAAAGAAACCTTTAAGACCATTT
Spr_2  I04  opSpV0100000518            gb|AE007317|:1499807-1500092
                                  AE007317
                ACTCCAAGTATGCTCATTAAATCCATCTAGCCCTCCACGGACTATCATTGC
Spr_2  I06  opSpV0100000519            ref|NC_003098.1|:194667-195284
                                  NC_003098.1
                TTAAAGCGACGCCTTGCTAGAGATACGACTGTGAGAAATCGCGATGCATC
Spr_2  I08  opSpV0100000520            ref|NC_003098.1|:1014454-1015887
                                  NC_003098.1
                ACCCTTCGATGGAACAACTGTCTGAACTGGATGAAGGCAGGTATTCTCTA
Spr_2  I10  opSpV0100000521            ref|NC_003098.1|:c1200055-1198448
                                  NC_003098.1
                ATGAAGAAGATGTTGTCTAATTCAGCTAATGAGTACTCTAACAGCAATGCA
Spr_2  I12  opSpV0100000522            -       -
                GGGGCTAGTCTTATCTGCAATCTCAAATCAGTGTTTTGAGCTGAATGGCA
Spr_2  I14  opSpV0100000523            gb|AE007317|:288340-289172
                                  AE007317
                TCATCATCTAGATGAATTACATGAAACTGTGGAAAATAGAAAAAATCCGAA
Spr_2  I16  opSpV0100000524            ref|NC_003098.1|:c820819-820292
                                  NC_003098.1
                CGGATAAGAAAGACGCTCATGGCATCGCTCTTAAACTTCTTTCTGACCCCA
Spr_2  I18  opSpV0100000525            ref|NC_003098.1|:c1145383-1145198
                                  NC_003098.1
                TAAAAAAATGGTCTGAAATAGATGATGATACTTTTCGAAAATCTCTTCAAAC
Spr_2  I20  opSpV0100000526            ref|NC_003098.1|:622965-623678
                                  NC_003098.1
                TATAAATATCTTATGGAAACACAGGGGAAGGTCAACGATCAACAGGCATTA
Spr_2  I22  opSpV0100000527            gb|AE007317|:557877-558588
                                  AE007317
                TTCTGGATAGAGGGAGTATCCGATTTTATGATCAAAGTTAATACCGCCCTC
Spr_2  I24  opSpV0100000528            ref|NC_003098.1|:c1387920-1380265
                                  NC_003098.1
                AATCAAAATCTATTAGTCAGGGTGCCAACTACGTATCTCACTCAGGATACA
Spr_2  K02  opSpV0100000529            ref|NC_003098.1|:c1784367-1783327
                                  NC_003098.1
                GCAGGTGTTTCCATGGCGACGGTCAGCCGTGTGGTCAATGGCAATAAAAA
Spr_2  K04  opSpV0100000530            ref|NC_003098.1|:c1231414-1230347
                                  NC_003098.1
                TCTATGAATTTCTAGTCAAGCAAGGTCTGACTCGTAGCGATGGAATCGTTG
Spr_2  K06  opSpV0100000531            ref|NC_003098.1|:92633-93646
                                  NC_003098.1
                CTTGGACTATGCAAAATTCTTAGAGGTATTACCCCCATCTTTTTACCACCA
Spr_2  K08  opSpV0100000532            ref|NC_003098.1|:305635-305820
                                  NC_003098.1
                TATTTCATTTTACTATACAGTTTCGAGGTTGTAGATAAGGCGAAGCTGATG
Spr_2  K10  opSpV0100000533            gb|AE007317|:894931-895139
                                  AE007317
                GTAACCTTTCGTGTTACTTCTCTTTTTTAGAAAAACGTAACAGAAACTTGAC
Spr_2  K12  opSpV0100000534            ref|NC_003098.1|:c1691056-1690986, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GTGTAGTTTAGTGGTAAAACTACAGCCTTCCAAGCTGTTGTCGCGAGTTC
Spr_2  K14  opSpV0100000535            -       -
                CAGTTTTTGACACCCCTCCATCCACTAGATCCACAGGAACGCAATTCAGG
Spr_2  K16  opSpV0100000536            ref|NC_003098.1|:c1372900-1372514
                                  NC_003098.1
                AAAGCCAGTCTTTCTATCCGCACTTTGGAGGAAGAAAAGTACCAGTTTCCT
Spr_2  K18  opSpV0100000537            ref|NC_003098.1|:c1332448-1332206
                                  NC_003098.1
                GGTTTGAATGTTGAACTTGCGCACCAACAAATTAAGGGATTTTTTGAAGCA
Spr_2  K20  opSpV0100000538            ref|NC_003098.1|:c1201992-1200052
                                  NC_003098.1
                TTTGTAAAGTCAGTAGACTTTCAGAAAGGCAGGATTTTTCTATACAGTTTC
Spr_2  K22  opSpV0100000539            ref|NC_003098.1|:1171103-1172503
                                  NC_003098.1
                GGAGAACACAGTCGCTTCTCTCACTGTCTAGGAGTCTATGAAATTGCACG
Spr_2  K24  opSpV0100000540            -       -
                TACTCTGAACATGCACGTAAGTATTTACATGAGTGTGGTTTACCTAAAGAG
Spr_2  M02  opSpV0100000541            ref|NC_003098.1|:196076-196702
                                  NC_003098.1
                GAATCTTAGGGAAAAAAGTGGGAATGACTCAAATCTTCACTGAAGCTGGC
Spr_2  M04  opSpV0100000542            ref|NC_003098.1|:c472050-471895
                                  NC_003098.1
                TAAGAAACAAAACCTAACTTCATTTCAAGAACTAACAACTACCGAACTCAAC
Spr_2  M06  opSpV0100000543            gb|AE007317|:1503011-1503231
                                  AE007317
                TATGATTCGCTTATGTAAGAACTTCATTTTAATTTCGTGACAGTTTCTTACA
Spr_2  M08  opSpV0100000544            ref|NC_003098.1|:c1614271-1613561
                                  NC_003098.1
                GATGTTAATTCTGACAGAATTGAATACTTTGATGTTCCGGACAAAAAAATA
Spr_2  M10  opSpV0100000545            ref|NC_003098.1|:c1075728-1075330
                                  NC_003098.1
                AAGCGATTGTCACAAGTCAAGGGAGATTGTTTCTTTGGATATCACTGTGAA
Spr_2  M12  opSpV0100000546            -       -
                ACGCCTCTAGCTATGCGTAGTGAGGGAATTGAAAAGCATTTTATCCTTCCT
Spr_2  M14  opSpV0100000547            ref|NC_003098.1|:1460276-1460713
                                  NC_003098.1
                TCTCTTAGCCTTCATTAGTTCTCAGCGTTTTTCATCTCTTATGCCAATCATC
Spr_2  M16  opSpV0100000548            ref|NC_003098.1|:773607-773951
                                  NC_003098.1
                GACCCGATTTGGATTGCTCGTGTTCAATGACAGGTCTTATTATTAGCGAGA
Spr_2  M18  opSpV0100000549            ref|NC_003098.1|:549483-550061
                                  NC_003098.1
                GACCGCTTGCGGGACTGGCTAGGTGTGGATGAAGATACCTTTTACAATTC
Spr_2  M20  opSpV0100000550            ref|NC_003098.1|:519634-520977
                                  NC_003098.1
                CGTAGGAAACGCCCGTTCGACGGTAGCTTTTGATACGATTCGTCGCTATT
Spr_2  M22  opSpV0100000551            gb|AE007317|:639027-639418
                                  AE007317
                CATCAAACAGGTCATTTGTTTTTTGCAAAAGAAAGATCTGCTGTCTTTGTG
Spr_2  M24  opSpV0100000552            gb|AE007317|:730296-730519
                                  AE007317
                ACAGATAAATCTACTTCCTTCTCTTAATTTATGATTCTTGAAATGCGCCTGC
Spr_2  O02  opSpV0100000553            ref|NC_003098.1|:c1618841-1618182
                                  NC_003098.1
                TCATGATAGATATCAATTCCATATTTCAATTGGGTATCTTCGGATTCCTCTA
Spr_2  O04  opSpV0100000554            ref|NC_003098.1|:c1170315-1168744
                                  NC_003098.1
                CCAGATTTGTTAAATCCAAGCCGTCGCCGTCGTATTGCTGCTGGTTCTGG
Spr_2  O06  opSpV0100000555            ref|NC_003098.1|:c1851074-1851004
                                  NC_003098.1
                GCATAGTTTAAAGGTAGAACTAAGGTCTCCAAAACCTTCAGTGTGGGTTCA
Spr_2  O08  opSpV0100000556            ref|NC_003098.1|:200331-200537
                                  NC_003098.1
                CTCGCGAAGCGCGAAAACGAATTGAAAAAAGAATTGTTTGAACTTCGTTTC
Spr_2  O10  opSpV0100000557            ref|NC_003098.1|:c1094476-1093679
                                  NC_003098.1
                GATTAATAAAATTGCACCAGGTAGTGGACGCTTCCTCTTTCCATTCGTTTT
Spr_2  O12  opSpV0100000558            ref|NC_003098.1|:c1837149-1836091
                                  NC_003098.1
                TGGTGTGCATGGTAAACCAGTTGAATTCGATTTAGATAAACTTTGGATTCG
Spr_2  O14  opSpV0100000559            ref|NC_003098.1|:1978504-1979091
                                  NC_003098.1
                ATGGAAGTGTAGACACTATTGAACGACGTGCTGACGGCGTCTATATCAAT
Spr_2  O16  opSpV0100000560            -       -
                AAAACAGTACTTAAAGCTATCCGACTCGGTTTACATTGTCAAATTTAGATTT
Spr_2  O18  opSpV0100000561            ref|NC_003098.1|:382363-382848
                                  NC_003098.1
                TTATAAAAATGGGACGGATGAGTTGCAGTTTAGCAAGAATGAAGCAAGAC
Spr_2  O20  opSpV0100000562            ref|NC_003098.1|:702460-703188
                                  NC_003098.1
                ATACTAATTGGCAAGATTTTCTGCATCGAAAAGTGGGGCTAAATTCTTTTA
Spr_2  O22  opSpV0100000563            ref|NC_003098.1|:c1061637-1061374
                                  NC_003098.1
                TTCCACGTAGTGGCAGAAACAGGTATTCACGCACGTCCAGCAACATTGTT
Spr_2  O24  opSpV0100000564            ref|NC_003098.1|:c30481-30143
                                  NC_003098.1
                GCAGAAAGGAAACTTTTTGCCTTCCTAGACATAGTACGCCAAGGTCTTCTG
Spr_2  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_2  B04  opSpV0100000565            ref|NC_003098.1|:187066-187584
                                  NC_003098.1
                TATACTGGTCAGGATGACGGAGACCGTATCACTTTAGTGGTAACTGGAAC
Spr_2  B06  opSpV0100000566            ref|NC_003098.1|:c1843770-1843471
                                  NC_003098.1
                GCTCATCCGTCAGTAAGTTCATTGTTCAAAAATCAAGGAATTTATAAGGCT
Spr_2  B08  opSpV0100000567            -       -
                GATTCCCTTCATCTTGGTCAAGTATAAGGGCCTGCCTGCGATTGTTGAGC
Spr_2  B10  opSpV0100000568            gb|AE007317|:1648075-1648354
                                  AE007317
                TCGCTACGATAGAGCCGTCCGATGTCGCGTCAAAATCATTACTATGGATA
Spr_2  B12  opSpV0100000569            ref|NC_003098.1|:c1083782-1082907
                                  NC_003098.1
                TCAGACTATTCATGCCAATAAGACTGGGAAGTTACTAGCCTATCCCTTCCA
Spr_2  B14  opSpV0100000570            ref|NC_003098.1|:987696-988526
                                  NC_003098.1
                GTGTTCCCTTTGAACGTTTTCGTGGAGACGGGCTAACAGTTTCGACACCG
Spr_2  B16  opSpV0100000571            ref|NC_003098.1|:316869-318278
                                  NC_003098.1
                GATATCTCAATATAACATTAAGTACACTAGCCTTCAGAATAAAAAGTTACAG
Spr_2  B18  opSpV0100000572            ref|NC_003098.1|:617795-618985
                                  NC_003098.1
                ACCAGCCAAAGCAAAGATTCCTGGTATCCATATCTTGCGAGCCTTCACGA
Spr_2  B20  opSpV0100000573            ref|NC_003098.1|:562418-568852
                                  NC_003098.1
                GTATTAATGTCGGCTTTGGACGGCTTTAACATTATAAGGTATCAAGTGTTT
Spr_2  B22  opSpV0100000574            ref|NC_003098.1|:c1719977-1719183
                                  NC_003098.1
                CTTCAAGCTAGAGTTCCGTTTGTAGACTTTAAGGGAAACCTCTTCTTCCCT
Spr_2  B24  opSpV0100000575            ref|NC_003098.1|:c312760-312599
                                  NC_003098.1
                ATGCGAAAAGTTTGGCATAAACTTTTACCTCTTCTTCCCTACTCACCTGAG
Spr_2  D02  opSpV0100000576            ref|NC_003098.1|:446182-447378
                                  NC_003098.1
                GTCCTCGTTCGTGTTGACTTCAACGTACCATTGAAAGATGGCGTAATCACT
Spr_2  D04  opSpV0100000577            ref|NC_003098.1|:423672-425351
                                  NC_003098.1
                GCAGCCATATGTAGTTATCTGGTATTAACTGTAACGCTTGTAGTTGATGAG
Spr_2  D06  opSpV0100000578            ref|NC_003098.1|:1892472-1893320
                                  NC_003098.1
                CAAACTGCCTCTCTGACTAAGACTATCACAGCAGAACAACTCCAAGCCCTA
Spr_2  D08  opSpV0100000579            ref|NC_003098.1|:1333648-1335366
                                  NC_003098.1
                CTTACGTATTTGAAAGCCTTCGTCCGACTCCAGAACTATCATTTGCAGTTC
Spr_2  D10  opSpV0100000580            ref|NC_003098.1|:c1571608-1571297
                                  NC_003098.1
                ATTAACATCAAAACAACGTGCCTTCCTCAACAGCCAGGCACACACCCTCAA
Spr_2  D12  opSpV0100000581            -       -
                GGCTATCTTCCTAGTTTACTTTTTGATTTTTATTGAGTATAAGAGGTCTTTC
Spr_2  D14  opSpV0100000582            ref|NC_003098.1|:c1500437-1500093
                                  NC_003098.1
                CTAAGTATGCTGCAAGAGCTAGTTTCTTAGATGGACAGGGGATTACAGTT
Spr_2  D16  opSpV0100000583            gb|AE007317|:233680-233891
                                  AE007317
                TAATCTCCCTATAAAAATAAAGTCGCCCAATCAGGCGGCTTATTTTTTTGA
Spr_2  D18  opSpV0100000584            ref|NC_003098.1|:412113-414437
                                  NC_003098.1
                CAGTTCTTTGGACTGACAAATTGCCATACAACTTCCGTCGCTACTGTATGC
Spr_2  D20  opSpV0100000585            gb|AE007317|:1917704-1917935
                                  AE007317
                ATATTTAAAATTAAAAACAACAAAGCGGATTAGTGCACTTTCTGATGACCAG
Spr_2  D22  opSpV0100000586            ref|NC_003098.1|:c388810-388250
                                  NC_003098.1
                ACAAGCTATTATCGAGACTGTCCCAGCTCAATACTTGTACAAAATGGATGA
Spr_2  D24  opSpV0100000587            -       -
                CTCTTTGATTTTCATTGAGTATAAAAAAGAAAACTTCAGACCAATCCACAAA
Spr_2  F02  opSpV0100000588            ref|NC_003098.1|:c1630241-1628490
                                  NC_003098.1
                CTGGTCTACTATGGTCTCTACATCCTACAAACTGTAGTTCAGTATGTCGGC
Spr_2  F04  opSpV0100000589            ref|NC_003098.1|:c1959732-1958932
                                  NC_003098.1
                ACAAAAGGAACATTGAATCGCGTTACGAGTATGGCGACAGCATTAGGGCT
Spr_2  F06  opSpV0100000590            ref|NC_003098.1|:550225-550377
                                  NC_003098.1
                CAGCTTTACCAAAACGACCAGCTTTCTTTAGTGGATGTGAGAGAAGTGGA
Spr_2  F08  opSpV0100000591            ref|NC_003098.1|:c30481-30143
                                  NC_003098.1
                TACAAGAGCTGGTCCGAGGAGGACAGGAAAATGTTTAGTCAACTACATAT
Spr_2  F10  opSpV0100000592            ref|NC_003098.1|:582064-582318
                                  NC_003098.1
                CAAGAAAAAATTAGTTGCTCTTGAAATGGAACGGTGCCAGAGAAAAATTGA
Spr_2  F12  opSpV0100000593            ref|NC_003098.1|:c848576-848313
                                  NC_003098.1
                CAAATTCAAACTCTTATGTCTAATTCATTCAACATTGAAGCAAGTGTGAGAG
Spr_2  F14  opSpV0100000594            ref|NC_003098.1|:c1246568-1245411
                                  NC_003098.1
                ATGCAGTACGAATTGCGTGAATTACAACAACGATTGGGCATTACCTTTGTC
Spr_2  F16  opSpV0100000595            gb|AE007317|:1396443-1396745
                                  AE007317
                TATCACAGGTTTCTGCCAGCTACTCCCTTGAGTAGTACCATTATACCAAAT
Spr_2  F18  opSpV0100000596            ref|NC_003098.1|:649445-651220
                                  NC_003098.1
                ACTCATACTACGGTTCAGGTTCATACGAACGCTCATTCATCGCTCCTGCTT
Spr_2  F20  opSpV0100000597            ref|NC_003098.1|:c1449858-1449589
                                  NC_003098.1
                CAGTAGAGGTTCAAGTTGCTGTCCTTACTTGGGAAATCAACCACCTTAACG
Spr_2  F22  opSpV0100000598            ref|NC_003098.1|:1946639-1947970
                                  NC_003098.1
                AGAGTTGCTTACAAGATGTGCACAAAACTACCAACTCCGCTACGAAGAGT
Spr_2  F24  opSpV0100000599            ref|NC_003098.1|:1871577-1872086
                                  NC_003098.1
                ACTACGAAGCAGTCACTTTAGGCCTGGACATATCCAAAGGGCAACAACTT
Spr_2  H02  opSpV0100000600            ref|NC_003098.1|:891426-892361
                                  NC_003098.1
                TTTCTTATCTAGCGAAGAGATTTGGGCTTAATCAACTTGGTATTGCAGGTA
Spr_2  H04  opSpV0100000601            ref|NC_003098.1|:953383-954594
                                  NC_003098.1
                TGTTTGACTTTGCGAATAATACCTTTCTTGCAGGATTAAATCCAACATCTTT
Spr_2  H06  opSpV0100000602            ref|NC_003098.1|:267187-267897
                                 NC_003098.1
                GATTTGTAGTCGGTACGATTGTGTTTGCTTTATTGCATCAACCAAGTAATT
Spr_2  H08  opSpV0100000603            ref|NC_003098.1|:c1073677-1072748
                                 NC_003098.1
                CTCAGGTAGTCTGCCAGCTGGCCTTCCAGTTGATTACTATGCGAGCTTGG
Spr_2  H10  opSpV0100000604            ref|NC_003098.1|:c2000358-1999012
                                 NC_003098.1
                AGTGGTTGAGTTATACGGCTTATAACGGAAGTCGTCGCTATATACAGCTAG
Spr_2  H12  opSpV0100000605            ref|NC_003098.1|:c1272235-1271411
                                 NC_003098.1
                TGAAGCGACAGGTAGTCCTGTTTCAGACTTCAACAAGGGGAATATCAAGG
Spr_2  H14  opSpV0100000606            ref|NC_003098.1|:c1817927-1815951
                                 NC_003098.1
                AACCAAACTGGATTAACCGCGACCGCTTTATTCTTTCAGCAGGTCATGGTT
Spr_2  H16  opSpV0100000607            ref|NC_003098.1|:c1712205-1711861
                                 NC_003098.1
                GGATAATCGCGAGAAAAACCAAGACTTGGTCTTGATTAAAGATATCGAGC
Spr_2  H18  opSpV0100000608            ref|NC_003098.1|:c1296894-1295956
                                 NC_003098.1
                GGGTTGGCACAGTTTGTACCTTCTTGTGGGAAATAGGTCAATTAGATATTG
Spr_2  H20  opSpV0100000609            ref|NC_003098.1|:c1992319-1991666
                                 NC_003098.1
                TCCTGTCATCGTCTTGAGTGCTCTGGGAGATGAAACTACTCAGTCACAGG
Spr_2  H22  opSpV0100000610            ref|NC_003098.1|:c140428-140042
                                 NC_003098.1
                CTTAACCCATCGGGAAGTACGAGATAAGCTGCTTTCTTACTCTGAGGGAT
Spr_2  H24  opSpV0100000611            ref|NC_003098.1|:608630-608827
                                 NC_003098.1
                TTGTAGGCCTGATTTTGGGTATCATAGGATTGGTCTTGGCTATTTCATACC
Spr_2  J02  opSpV0100000612            ref|NC_003098.1|:c1843214-1842900
                                 NC_003098.1
                GGAAGAAGAGATGAATCGTTATCAACCTGACTTTGTCCTTTGTATTGGGCA
Spr_2  J04  opSpV0100000613            -       -
                AAATAAATGACAAATAAAAATGCATATGCCTCACGTCTCACTACTGACTAAA
Spr_2  J06  opSpV0100000614            ref|NC_003098.1|:487231-488565
                                 NC_003098.1
                GAACTCTTTCAAACAGCTCTAACGACAGCCAAGTCACTACCAGAAGTGTCA
Spr_2  J08  opSpV0100000615            ref|NC_003098.1|:867934-870288
                                 NC_003098.1
                CAGGCTCGTTATTCGGAGCACAATCACGGCCACTATGGACTAGCTGCTGA
Spr_2  J10  opSpV0100000616            ref|NC_003098.1|:642890-643414
                                 NC_003098.1
                GATGTAGTCCTTACACCTATCTTTCGAATTGAGGGAATGGCACCGATGTC
Spr_2  J12  opSpV0100000617            ref|NC_003098.1|:73075-73929
                                 NC_003098.1
                CCAGGTTTAGCCTACTATGTCATCGAAGTCGCACATAAAAAAGAACTGTTA
Spr_2  J14  opSpV0100000618            -       -
                GTAGTAAATCGCCTCCTTGTAATAACTGTTGAAAATCCTGATTTCGAAGAC
Spr_2  J16  opSpV0100000619            ref|NC_003098.1|:1878527-1878943
                                 NC_003098.1
                ATCAAGCGTTTTCGACGTCTCTTCCTTCATATTGCCGGAAAATATGTCTCT
Spr_2  J18  opSpV0100000620            ref|NC_003098.1|:c1458567-1457719
                                 NC_003098.1
                CTTGTTGGATCAACTACCGATTACGGCTAGAGTTTTGGGAAACTGGGAAG
Spr_2  J20  opSpV0100000621            ref|NC_003098.1|:988523-989419
                                 NC_003098.1
                ACCGCAAAATGCAACGTATCTATTGGACGTTGGAGACTACGTTACCATTG
Spr_2  J22  opSpV0100000622            ref|NC_003098.1|:813563-814378
                                 NC_003098.1
                ATGTAAAACACGTTCAAAAAATTTATAAAACACGTTTTCAGGGCAACCAAG
Spr_2  J24  opSpV0100000623            gb|AE007317|:30482-30699
                                 AE007317
                TTTTCCTGTCCATTGTTGGTAATCGCCAATACCTCACCTGTTGTGTCTTCG
Spr_2  L02  opSpV0100000624            ref|NC_003098.1|:c1426787-1425561
                                 NC_003098.1
                TGTTGTATCTCGCTTATGGCATTTTAGGTGGGCTTGGTTTGGGAGCAGGC
Spr_2  L04  opSpV0100000625            ref|NC_003098.1|:c2010488-2010201
                                 NC_003098.1
                GATTCAACTAAGTGATTTAGGTCAAGTTCACATTGTTTGTGGCAAGACAGA
Spr_2  L06  opSpV0100000626            ref|NC_003098.1|:c1213553-1211829
                                 NC_003098.1
                CTCCGTTTCTCATCCTAGATGATGCAACCTCGGCACTGGATACCATTACAG
Spr_2  L08  opSpV0100000627            ref|NC_003098.1|:884594-886363
                                 NC_003098.1
                TCTCTATGTCTCTGTCAGATTGATGTTTGCCCTTCCGAAGATTGTATATGA
Spr_2  L10  opSpV0100000628            ref|NC_003098.1|:1430643-1431725
                                 NC_003098.1
                TTATGGTGAGTACTTCAACCACCGTCTCGGGCATGGTATCGGTATGGATG
Spr_2  L12  opSpV0100000629            ref|NC_003098.1|:490727-491689
                                 NC_003098.1
                AACAACAATGAAAAACGTATTGTCATCTCTGATATTGAACCAACCAAGGAA
Spr_2  L14  opSpV0100000630            gb|AE007317|:1460018-1460275
                                 AE007317
                AATTTCGTTCAGCTGACAAAAGCTGGTATTCAAGGAAACTTCGCCAATATC
Spr_2  L16  opSpV0100000631            ref|NC_003098.1|:53954-55522
                                 NC_003098.1
                GAGAAGATGCACGGCGTTTTCCTCGAAATCATCATTGCACCAAGCTATAC
Spr_2  L18  opSpV0100000632            gb|AE007317|:65540-65844
                                 AE007317
                GGTCCTATATTCCGAATTTAAAGAGCGTTTGAAATGGGTCTAAAAATGTTT
Spr_2  L20  opSpV0100000633            gb|AE007317|:1944898-1945105
                                 AE007317
                GCGTTTTCTTGAATGTTTATTTAAGAAAGTAGTTGGTTTTTTACACTTTGTT
Spr_2  L22  opSpV0100000634            ref|NC_003098.1|:296952-298853
                                 NC_003098.1
                TCGGGAGATATATGAACGTTATCTCTTAAAGAGTGCTTGGAGTCATTCGAC
Spr_2  L24  opSpV0100000635            ref|NC_003098.1|:c1753647-1752316
                                 NC_003098.1
                TCGCTCTTAATCTAAAGGATGCCTTGGCAATTCGTACAGCGCCGATTATCA
Spr_2  N02  opSpV0100000636            ref|NC_003098.1|:c1766927-1765923
                                 NC_003098.1
                GCGTTTGGCAGACGCTATTAGCGAAGTTTATCCTCAGCTCAATAAGAGCC
Spr_2  N04  opSpV0100000637            ref|NC_003098.1|:c1043977-1042274
                                 NC_003098.1
                TATCATCGGTGGTGGAGTTGTCGGTATCGAACTCGGTCAGGCCTTCATGA
Spr_2  N06  opSpV0100000638            ref|NC_003098.1|:950173-951123
                                 NC_003098.1
                TTTTTAGTGACGTATACATTAATTCATGAAAAAGGGGTAATCCCTTTTGCAG
Spr_2  N08  opSpV0100000639            -       -
                ACCGCTTTCTTATGTGATAAGAATAACTTTTTTATTATTTGTTGTCAAGGAA
Spr_2  N10  opSpV0100000640            ref|NC_003098.1|:511419-511685
                                 NC_003098.1
                GTGGCTATCATGAGCGAGTTGATTGAGGCTAGGTATGAACAAGGAATCAG
Spr_2  N12  opSpV0100000641            gb|AE007317|:1654514-1654812
                                 AE007317
                GTAGTGCAAAATCTAGTAAACATTCCAAAATTAACTCGAATATTTATTTCCA
Spr_2  N14  opSpV0100000642            ref|NC_003098.1|:c1788083-1787199
                                 NC_003098.1
                TTGGGAAATTGTCCAGGAGTTAAAAGCGCAAGGAGTCACCATTCTCTATTC
Spr_2  N16  opSpV0100000643            ref|NC_003098.1|:1532170-1533021
                                 NC_003098.1
                ATATATGCAACGAATACCATCCTAGTAAAAGGCGAGATATTATTGTAGAGA
Spr_2  N18  opSpV0100000644            ref|NC_003098.1|:c1236462-1234801
                                 NC_003098.1
                TGATGATCGGTCTGATTTCCAAAATCCGAGATTCTCAGATAGTTCCAGACA
Spr_2  N20  opSpV0100000645            ref|NC_003098.1|:c1109538-1108363
                                 NC_003098.1
                TTTTAACTTGCCTGAGCCAGCTGTAGATGGTAATGTCATGCGGGTCTTGG
Spr_2  N22  opSpV0100000646            ref|NC_003098.1|:89862-91406
                                 NC_003098.1
                TTCGCGTTCTTGATGGCTACAAAGGAAACACTCACATGGGTGGATGGAAC
Spr_2  N24  opSpV0100000647            ref|NC_003098.1|:1300224-1300439
                                 NC_003098.1
                AGAGCAAATCCCCGTGGGCCATAATTCTGGCAGTTTTTTCCTCTTCCTACT
Spr_2  P02  opSpV0100000648            ref|NC_003098.1|:1459304-1459474
                                 NC_003098.1
                TATTTTACTTTCATTTGGTGGGAGAATATTTGAAAAAAAGAAAGGTAGTTTA
Spr_2  P04  opSpV0100000649            ref|NC_003098.1|:302261-304513
                                 NC_003098.1
                CTTGCTGGGAACCTCTGGAATGGAGAGTTCCTTGAACAGTATTCTTGCAG
Spr_2  P06  opSpV0100000650            ref|NC_003098.1|:c1159317-1158238
                                 NC_003098.1
                TGCTAGTGGACTTTGGTCTCAAGCACTCAATCCTACGTGAACTTTCTAAAC
Spr_2  P08  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_2  P10  opSpV0100000651            -       -
                AAGACTTGGTTTTCTAGTGTCAATTACCAGGCTGCACGAACCCAACCTCAG
Spr_2  P12  opSpV0100000652            ref|NC_003098.1|:c630273-630031
                                 NC_003098.1
                TTGTAGCTCAGGTGGAAACGCTGGTTCATCCTCTGGAAAAACAACTGCCA
Spr_2  P14  opSpV0100000653            ref|NC_003098.1|:156408-157781
                                  NC_003098.1
                AACTTATGGTCAACGAAACCCAGAGGAAGTTAGTCGGATTTATGGATTGG
Spr_2  P16  opSpV0100000654            ref|NC_003098.1|:c1294168-1292606
                                  NC_003098.1
                CTGACTGCCCATACGCAGCCATCGAAAACCCAGATAAACACATTTACGGT
Spr_2  P18  opSpV0100000655            -       -
                AATGCTGTAATTAGTCTGAAGTCCACACTTACTTGTTGAGATGTTATCTCT
Spr_2  P20  opSpV0100000656            gb|AE007317|:623679-623951
                                  AE007317
                TTAATGATTATAAACACAAGTGGGAAGGAAAAATGAACTGATCTTTTTGAC
Spr_2  P22  opSpV0100000657            ref|NC_003098.1|:c1355990-1355373
                                  NC_003098.1
                AAATATAGCCAAAAATTGACCCAGTCTCATTATATCTTGGCGGAAGAAGTT
Spr_2  P24  opSpV0100000658            ref|NC_003098.1|:c1763386-1762592
                                  NC_003098.1
                TGGTGCATTCGACAGAAAGCTTTGGGTCAGTAGATGGGCCTGGTATTCGC
Spr_2  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_2  B03  opSpV0100000659            ref|NC_003098.1|:c1138692-1137655
                                  NC_003098.1
                CCTGAACAAGGCCTGATGGCTCTCCGTAAGGAACTCAATCTTTACGCTAA
Spr_2  B05  opSpV0100000660            ref|NC_003098.1|:c607936-606890
                                  NC_003098.1
                GCTTCTGGAGGAACGCTATAAAAATCCTGTCGCCCACCGCGAACTCTTTA
Spr_2  B07  opSpV0100000661            ref|NC_003098.1|:730520-731260
                                  NC_003098.1
                AAAGAATACATTTGGGTGGTGGATGAAAGCAAGCTGGTCGAAAAACTAGG
Spr_2  B09  opSpV0100000662            ref|NC_003098.1|:673606-674421
                                  NC_003098.1
                ATACTGTTCCGCCTGAAATTGATGGCTGGAAAGGGAACACTGAACCCCTT
Spr_2  B11  opSpV0100000663            ref|NC_003098.1|:c761602-761198
                                  NC_003098.1
                TCGCCCTACTTTTCGCATGCACTTAACAAATAAAGAAATTCTTGACAAGAT
Spr_2  B13  opSpV0100000664            -       -
                TACCTCGTTTTAGCTCTTTTCCACTATTATACACGAAAAGAAAGAAATTGTC
Spr_2  B15  opSpV0100000665            ref|NC_003098.1|:602334-603269
                                  NC_003098.1
                CTAGAAGGTTACCACCTAGGTGGGGAGACTCCTCATGAGGAGATTTTAGC
Spr_2  B17  opSpV0100000666            -       -
                CGCATTGTCCGAACCCTTCTCAGTAGTACAGGTAGCTTAATATCAACAAAT
Spr_2  B19  opSpV0100000667            -       -
                GCTTGGAATCACATTGTATGCTAGAAATAGTTTTGGGTTTCGGAATCTAAC
Spr_2  B21  opSpV0100000668            gb|AE007317|:1929575-1929779
                                  AE007317
                TCGGTAGCAACCTTTTTTAATTTGACGGAAATGATCCAAGCTTCTACAGAT
Spr_2  B23  opSpV0100000669            ref|NC_003098.1|:c1777805-1777140
                                  NC_003098.1
                CAATTACCTAACACAGGTTCAGCATCAAGTGCAGCACTTGCTAGTCTTGG
Spr_2  D01  opSpV0100000670            -       -
                ACCGCGTTACCAACGCCCTCACACGGAAGTATATTCTGTGTGTGGGCTTT
Spr_2  D03  opSpV0100000671            ref|NC_003098.1|:c1641769-1640591
                                  NC_003098.1
                TCATGAACACCAACAAACGCCGTGAATTGGCGGACTCTAAATACAATGAAC
Spr_2  D05  opSpV0100000672            ref|NC_003098.1|:378108-378332
                                  NC_003098.1
                GGAAAAGACGCATCAGAAGTAACACTTGAATCAACTTTTGATGATTTGGAC
Spr_2  D07  opSpV0100000673            ref|NC_003098.1|:c1865725-1864031
                                  NC_003098.1
                TCTATTTGGCTGGTCGCGGGAATGGTTCAGTCGGATCCGTCTGTTGTTGG
Spr_2  D09  opSpV0100000674            ref|NC_003098.1|:739237-739677
                                  NC_003098.1
                AGATGCTTTGTGGAAACCTATTACGGTTTTACTTTTTTGATGGAACATGCT
Spr_2  D11  opSpV0100000675            ref|NC_003098.1|:c40991-40224
                                  NC_003098.1
                TTAGCTAGACAACTTTTCCCGTGTGCTAAAATCGTGTTGGATCGCTTTCAC
Spr_2  D13  opSpV0100000676            -       -
                CAATGTAAGCGTTTTTAAAACATACAATTCTATTCTATAGTGTATTGAATCT
Spr_2  D15  opSpV0100000677            -       -
                CAGCTTTATCGTGGACGTGGTCAAGCCGAGAATTTCATCAAGGAGATGAA
Spr_2  D17  opSpV0100000678            ref|NC_003098.1|:765098-765889
                                  NC_003098.1
                AATACCCATCAGAAATCCCTGGAATTACCAATGCTGAGTTTCTTCGTGCCG
Spr_2  D19  opSpV0100000679            gb|AE007317|:1894692-1895616
                                  AE007317
                TATTTCCCTACATTCTTAAAATAACTTAGTACATAAATGACAATGCTGCCAC
Spr_2  D21  opSpV0100000680            ref|NC_003098.1|:153770-154366
                                  NC_003098.1
                TGAGTTTACACGCATCGACTTATTTCCGTCATACCAGTCTTTGGTACAATA
Spr_2  D23  opSpV0100000681            -       -
                CCAAACCTTGCTTCGCCAATTCATTCGTGGTGCTTTGGGGTTTGGATTTAT
Spr_2  F01  opSpV0100000682            ref|NC_003098.1|:c1134185-1132842
                                  NC_003098.1
                AAATCAATCTAAACCTATACGTCATGCATACTTTCACGAGTACAGAAACTTA
Spr_2  F03  opSpV0100000683            -       -
                CCTTTATGGATCCTAAGGTTCTGGTTAGTAGAGGGATTAGCTTTAATCCAG
Spr_2  F05  opSpV0100000684            ref|NC_003098.1|:200562-200822
                                  NC_003098.1
                AGTTCTTGTTGGACGTGTTGTATCTGACAAAATGGACAAGACAATCACAGT
Spr_2  F07  opSpV0100000685            ref|NC_003098.1|:c1189761-1188910
                                  NC_003098.1
                CTCGAATCCTATATGGTGGTCGAGTTTCAATTCAAGTCGGGATGTATGGA
Spr_2  F09  opSpV0100000686            ref|NC_003098.1|:225040-225708
                                  NC_003098.1
                AATTGATTGGCTCTACACCCTCTATTCATGTTCAGGTGATTTCTCAAGATT
Spr_2  F11  opSpV0100000687            ref|NC_003098.1|:c1570616-1570023
                                  NC_003098.1
                TTGAAATTCATACAGTCGGAGCTGGTCAAATGACAGACCTAGATAAGGTC
Spr_2  F13  opSpV0100000688            ref|NC_003098.1|:c1439452-1438976
                                  NC_003098.1
                CGGCATCGAAACCACGGAGGGGCTGATAGGATGGCTAATCGTATTTTGAC
Spr_2  F15  opSpV0100000689            gb|AE007317|:327094-327392
                                  AE007317
                ATGCTGAATCCTTTTTTACATTTGTAAAGAAAGATTCTAAATGTACTGACCC
Spr_2  F17  opSpV0100000690            ref|NC_003098.1|:234677-235480
                                  NC_003098.1
                CTATCTTGTTGGGATGAACTATGGGAAACGAAAGTTAGCACCAAGGGTAT
Spr_2  F19  opSpV0100000691            ref|NC_003098.1|:805375-806091
                                  NC_003098.1
                AAAAGAATTGCCAGACTATTTTGATACTATTTTTTTAGAAAACTTTGGCCAT
Spr_2  F21  opSpV0100000692            ref|NC_003098.1|:1578797-1579369
                                  NC_003098.1
                ATTCACTCCGCGCGGTGGCATTTCAATCGACCCCTACTACAACTACGGTA
Spr_2  F23  opSpV0100000693            ref|NC_003098.1|:c1910621-1909881
                                  NC_003098.1
                CATACAAACCCTCAAACATTTTTCCTTTCTTTCTTACTCTTTGTGGTATTCT
Spr_2  H01  opSpV0100000694            ref|NC_003098.1|:559541-560401
                                  NC_003098.1
                TGGGGGCTTTTGTGGCCTTTTATCTCTGGAAGGCTGTCTTTGATTCTTCG
Spr_2  H03  opSpV0100000695            ref|NC_003098.1|:197664-198497
                                  NC_003098.1
                AGATATCAAAGTCGGAAACGCTCTTCCACTTGCTAACATCCCAGTTGGTAC
Spr_2  H05  opSpV0100000696            ref|NC_003098.1|:434397-435047
                                  NC_003098.1
                TATCACTTGGGTTGTCATTACAGCTTTTGTCTTTTATCGTAAGCGATGGAA
Spr_2  H07  opSpV0100000697            -       -
                AAAAGATACCGATTTCATTTACTAAAAAGAAAAAAGAACTGATTTCTCAGTC
Spr_2  H09  opSpV0100000698            ref|NC_003098.1|:c1215714-1214845
                                  NC_003098.1
                CTTCCATGAGCGCTATCGTCAGGACTTGGTAAGAGAATTTGCGATGATTA
Spr_2  H11  opSpV0100000699            ref|NC_003098.1|:c1020975-1020607
                                  NC_003098.1
                CCACTATGCGCTCAAAGCTATGGGCTACACTCGAAAAAAAAGAACCACAC
Spr_2  H13  opSpV0100000700            ref|NC_003098.1|:359527-359640
                                  NC_003098.1
                AAAATAATGCCCATCAATTCTTTAGTGGTCCAAGAGAAGAACGAACCAAGC
Spr_2  H15  opSpV0100000701            -       -
                AGTAACCAATACTATACCTTGAATATATCTCATAAGGTGAGTACCTATCTAA
Spr_2  H17  opSpV0100000702            ref|NC_003098.1|:378451-379425
                                  NC_003098.1
                GATAAAATCAAATCATTGACTGATAAACCCTTTGGGGTCAACATCATGCTC
Spr_2  H19  opSpV0100000703            gb|AE007317|:123434-123809
                                  AE007317
                GAATAATATTTGCCATTATAGGGGCAAGTTGCATATTAGTCAGTATGTATC
Spr_2  H21  opSpV0100000704            -       -
                TTTTCTGATCACTTATTTAAAGAATACCGAAACAGTACGGCAATTCAAACTA
Spr_2  H23  opSpV0100000705            ref|NC_003098.1|:511802-514195
                                  NC_003098.1
                ATCATACGGTATGCGTGGGGTAAAACCACCAATCATCTGGGGTGATGTCA
Spr_2  J01  opSpV0100000706            ref|NC_003098.1|:1872170-1872877
                                  NC_003098.1
                TATGAAACATCCCAACATGACACTGACTAGAGAGCGTCTTTTGGAACGTAT
Spr_2  J03  opSpV0100000707            ref|NC_003098.1|:2722-2916
                                  NC_003098.1
                ACGCTTGTACAATCAAGTCGACTGGTAAAAAGGCTAATCGTTGGGAAATTA
Spr_2  J05  opSpV0100000708            -       -
                AGGTGATGATGCTTCTTCAGAGGAATTGGCTGGTAGATATGGTTCTGCTG
Spr_2  J07  opSpV0100000709            ref|NC_003098.1|:c1225868-1225020
                                  NC_003098.1
                CTCAAATCGAGGTAACAGCTAGTACAGCTTATGCGGCCCGTTTTATTTCCG
Spr_2  J09  opSpV0100000710            ref|NC_003098.1|:c1715762-1715352
                                  NC_003098.1
                GACCAGACGTTTGGTCAAGAACTTTATGATAGAAGAGCCGGATCTAGCTC
Spr_2  J11  opSpV0100000711            -       -
                ATGCTATTGGTAGTAACTGGAAAGATGTAAGAGCTGAATTATTCAGCAAAG
Spr_2  J13  opSpV0100000712            ref|NC_003098.1|:c469143-468814
                                  NC_003098.1
                AGATACAGACCCCATCAAAAGAGCTCATACTTTGATTACTGACTTAAACAA
Spr_2  J15  opSpV0100000713            gb|AE007317|:1333305-1333647
                                  AE007317
                AATTTTTCCTAGCCTCAACATCATATAACCCCAAAATTCAATCTGACCTGGT
Spr_2  J17  opSpV0100000714            ref|NC_003098.1|:20733-21071
                                  NC_003098.1
                ACAAATGGTGAGTTAATCGCTCCAATGACTTACGAAGAGATGGTGACGAG
Spr_2  J19  opSpV0100000715            ref|NC_003098.1|:1924956-1925138
                                  NC_003098.1
                AACAGCTCCATCTGTAAACTTTGACGAAACTACTGGAGATTACTCACGTTC
Spr_2  J21  opSpV0100000716            ref|NC_003098.1|:c1751671-1748021
                                  NC_003098.1
                TTGGATGTTTACCACATCCAAAAATTCCGTCGTTCAAACTCAGGTACTGCT
Spr_2  J23  opSpV0100000717            ref|NC_003098.1|:c1524201-1523839
                                  NC_003098.1
                GGCTTCGATAGAAAGCGCAGTTACACGACATGAAGGATTTGCTAAGCGTG
Spr_2  L01  opSpV0100000718            -       -
                CGAAAAGTATCTTTTTATTTTCCAGTTTGCCTTATGTGATTGGCACGCAAG
Spr_2  L03  opSpV0100000719            ref|NC_003098.1|:2036394-2037587
                                  NC_003098.1
                AAAGTGCTCTTTACAACCATTCTATCGGAGACACCATTAAGATAACCTACT
Spr_2  L05  opSpV0100000720            ref|NC_003098.1|:c2012619-2011840
                                  NC_003098.1
                AGGTCAATACTTCATCAACCACCGTTGGTTGGGTGGAACTCTTACAAACTG
Spr_2  L07  opSpV0100000721            ref|NC_003098.1|:395121-395486
                                  NC_003098.1
                GTTGATGTATATACCGTGTTAAGCTACGGAACAAAGATTAGTGAAGTGTCA
Spr_2  L09  opSpV0100000722            ref|NC_003098.1|:c1020448-1020110
                                  NC_003098.1
                ACAAATGGTGAATTAATCGTTCCAATGACTTACGAAGAGACGATGACGAG
Spr_2  L11  opSpV0100000723            ref|NC_003098.1|:622319-622972
                                  NC_003098.1
                ACTGGAATGAGGCAACGAATGCTTTTAGCACGAGCTCTTATCAACAAACC
Spr_2  L13  opSpV0100000724            ref|NC_003098.1|:966371-966733
                                  NC_003098.1
                TGATGCTATGATAGAGGTTCCAGAAGTAACGGATACTGAGGTTAAATTAGT
Spr_2  L15  opSpV0100000725            ref|NC_003098.1|:895140-898259
                                  NC_003098.1
                AACTCTATGATTCACCTAGCGCCCAACGTTACAGTGAATCAGATGGCCTG
Spr_2  L17  opSpV0100000726            ref|NC_003098.1|:276788-278767
                                  NC_003098.1
                AAGATACGAGTGATGTTATCAGAGTATAATTTGTCCATTGAGAGTAGGGCG
Spr_2  L19  opSpV0100000727            gb|AE007317|:433386-433828
                                  AE007317
                AGAGTCTTCAGGGCAGGGTGTGATTCCCGACCGGCGGTGACTTTAACTAG
Spr_2  L21  opSpV0100000728            ref|NC_003098.1|:c1850989-1850917
                                  NC_003098.1
                GTGTGGTGAAGTGGTTAACACACCAGATTGTGGCTCTGGCATGCGTGGG
Spr_2  L23  opSpV0100000729            ref|NC_003098.1|:c1888501-1886036
                                  NC_003098.1
                TTCAGCAAGCTTCCCCAAGCATTTGGGGGAACGAGCGCTTTGCTTTAGAT
Spr_2  N01  opSpV0100000730            ref|NC_003098.1|:1877042-1877794
                                  NC_003098.1
                AAGAAGTCAAAGATGATCTTAAAAAGAGTGCCATGTCCTTATCTGGCGGTC
Spr_2  N03  opSpV0100000731            -       -
                AAGAAGTCCATACCCTGAGAATTATCAACTCACGCATCGACTACCTAAACC
Spr_2  N05  opSpV0100000732            ref|NC_003098.1|:1647556-1648074
                                  NC_003098.1
                TCATTCGCAAGCTCAATGATTTTCACTTTAAGCATAATTTTTCGAGTCTTCC
Spr_2  N07  opSpV0100000733            ref|NC_003098.1|:c1637675-1637214
                                  NC_003098.1
                TGGGTGGGAAGTAGGAGATAAATTGCCAGAGTGGCTACATAGCTCCTATC
Spr_2  N09  opSpV0100000734            ref|NC_003098.1|:c1525277-1524246
                                  NC_003098.1
                TTTGGCCCATGTTATCCTCCGTGGAGCAGTCAACGAGTATGGCAATTATA
Spr_2  N11  opSpV0100000735            ref|NC_003098.1|:c199198-198743
                                  NC_003098.1
                CGTGATTTACGAGGTGAAACACGTACTGTACGAGCCATTGCTTTAGCTGA
Spr_2  N13  opSpV0100000736            -       -
                GGCATTTTCATTTGGCTGCACCGTGTGATTGTTCTGAGGAGCTGACCTCT
Spr_2  N15  opSpV0100000737            ref|NC_003098.1|:c2002067-2000715
                                  NC_003098.1
                GATTGATGTCAGTGAAAATGCAAATCGAAGCGGGTTTAAGAACATTCGAG
Spr_2  N17  opSpV0100000738            gb|AE007317|:1751672-1752047
                                  AE007317
                CGTCATATGGTTGTAAACCCCTTATCACCGTGTCCTCTTGACGAATTTTCA
Spr_2  N19  opSpV0100000739            ref|NC_003098.1|:c1457137-1456835
                                  NC_003098.1
                TAGCCTTTATAGTGTCATTTTGGAAGGATAATAGAAGTTTGTGGAATCCAG
Spr_2  N21  opSpV0100000740            ref|NC_003098.1|:881755-882300
                                  NC_003098.1
                GGATGAACAAAAACTTATCTTGGTCAAGCAGTACCGCAAAGCTATCGAGG
Spr_2  N23  opSpV0100000741            ref|NC_003098.1|:1439432-1439710
                                  NC_003098.1
                CTGATTTATTTGATTACCACGATAATGGAATCGTGCGTTTTTACGATGACC
Spr_2  P01  opSpV0100000742            ref|NC_003098.1|:c1588040-1587834
                                  NC_003098.1
                GTTGTCAGGAGGTAAAAGCGCTATGCCTATGACACAAAAAGAGATGGTTA
Spr_2  P03  opSpV0100000743            ref|NC_003098.1|:499939-500571
                                  NC_003098.1
                TGAGAGAGGACTTAGCAGGGGAAAGACAGGAATGTCTGCTTATTTTACCT
Spr_2  P05  opSpV0100000744            ref|NC_003098.1|:c1667915-1666290
                                  NC_003098.1
                CTTTATGCTGGACATGGTACTTAATCATTGTTCGACAGAGCATGAATGGTT
Spr_2  P07  opSpV0100000745            ref|NC_003098.1|:c1580517-1579849
                                  NC_003098.1
                GTTGTTGGAGCTTTCATCGCTTCTGGCGCTGTCTTCTTCCTCTTGGCTAAC
Spr_2  P09  opSpV0100000746            ref|NC_003098.1|:752241-754721
                                  NC_003098.1
                GAGCGAAAAGAATTCACTCCATGGCGGACCTATAGATCTAAGTCTGTCAA
Spr_2  P11  opSpV0100000747            ref|NC_003098.1|:16945-19846, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                TAGCGTAAGCGAAGGTATGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAAC
Spr_2  P13  opSpV0100000748            -       -
                TTTGAAGAGATTTTCGAAGAGTATAAAATTTTGACATTCTAAAACGCATCCT
Spr_2  P15  opSpV0100000749            ref|NC_003098.1|:c1070343-1068652
                                  NC_003098.1
                CTTGGAATGAACTCATTCACTGCTAATCTACCATGGACAACTCCAGCTCCA
Spr_2  P17  opSpV0100000750            -       -
                TGTCAAATTTACAAAACGAGACGACTTGGACAAGATGTTTGAAGAGTTTGC
Spr_2  P19  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_2  P21  opSpV0100000751            ref|NC_003098.1|:c1771156-1770284
                                  NC_003098.1
                TTGCCTTTATCGTGCCTCGTACGGTCTTTGTGCCAGCGCCAAATGTGGAT
Spr_2  P23  opSpV0100000752            ref|NC_003098.1|:c1241505-1238887
                                  NC_003098.1
                TCCAAGCAGTAACTGCTGAGGAACTTCGTGCGATTGAACAGCAAGTTAAC
Spr_3  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_3  A03  opSpV0100000753            ref|NC_003098.1|:c1182138-1181497
                                  NC_003098.1
                AAGTATATAAAAAGTCAGGGCTGTACTCAAATAATTGTAGCTCATAGATTG
Spr_3  A05  opSpV0100000754            ref|NC_003098.1|:640145-641530
                                  NC_003098.1
                AGTCATCGTTTAGACCCTTTGATTTCTGTGGTTGATTATTGGATTGAGATG
Spr_3  A07  opSpV0100000755            ref|NC_003098.1|:c1264172-1263789
                                  NC_003098.1
                ACCTCAATGACCATGCGCGTGTCTTGAGCAAGAAAGCTTCATCAGCTGGT
Spr_3  A09  opSpV0100000756            -       -
                TATATTTTATTTCTAAATTAAAAGAGAATCCCATAAAAACTACAGATTTATGA
Spr_3  A11  opSpV0100000757            ref|NC_003098.1|:c300602-300360
                                  NC_003098.1
                CCTGGTCTGAAAGCAGGTTCGATTTATGGAACAGTGATATTTTTTATAATT
Spr_3  A13  opSpV0100000758            ref|NC_003098.1|:c2035316-2033991
                                  NC_003098.1
                GGATAGAGGACTATTCCTAAGTTTACTACTATCTCTTTTATATGAGAGCAC
Spr_3  A15  opSpV0100000759            -       -
                ACAAAAAAGCACCGAATCGGTGCGCACTTTTTCAAGTTGTGTACGGACAA
Spr_3  A17  opSpV0100000760            -       -
                GGTGACAAATGAATCCAATCCAAAGATCTTGGGCTTATGTCAGCAGAAAG
Spr_3  A19  opSpV0100000761            -       -
                TGGATGTTTTTTTGCTTCCGTCTAAATATGAGGGGTTGCCTGTTTCTCTAG
Spr_3  A21  opSpV0100000762            ref|NC_003098.1|:347668-348663
                                  NC_003098.1
                GTGGTGGACAATGGGATTGGTTTCCAGTTAGGGAGCTTAGACGACTTGAG
Spr_3  A23  opSpV0100000763            ref|NC_003098.1|:c1053819-1053664
                                  NC_003098.1
                TGGTCTTGTTATCGTTTCACATTCCAAACACATTGCAGAAGGTGTTGTTGA
Spr_3  C01  opSpV0100000764            -       -
                TTGTCATTTGTTTGTATAGAGGTATTTCAGAAACAGAATTCTATCAACAACT
Spr_3  C03  opSpV0100000765            ref|NC_003098.1|:c1259827-1259426
                                  NC_003098.1
                GAGTATTTCGGTATCGGAATTGCTTCATTTGATTGAGCAGTATCCTAGTCT
Spr_3  C05  opSpV0100000766            ref|NC_003098.1|:c1754945-1754739
                                  NC_003098.1
                TTTTAGTCATCATAGTACTGATTTTAGGTACTCTGGCTCTAGGAATCGGTT
Spr_3  C07  opSpV0100000767            ref|NC_003098.1|:c1652002-1651238
                                  NC_003098.1
                GGCGTTGCTTATGCCCAGTACGATATCTTCCGTTTAGAGAACGGGAAAAT
Spr_3  C09  opSpV0100000768            -       -
                GGTGAATAATTGGGGACTATATATCTGCAGAATACTCTTTCAGTTTCATTC
Spr_3  C11  opSpV0100000769            ref|NC_003098.1|:105242-105490
                                  NC_003098.1
                TGGTGGTCAATGGAACTATGGAGTAGGATGGTCAGGAAATTTTGGTTATT
Spr_3  C13  opSpV0100000770            -       -
                ATCTAATATCTTTATTTAATGAACTCCTAAACTTTTTCATAATAATCTCCTTC
Spr_3  C15  opSpV0100000771            ref|NC_003098.1|:319581-320186
                                  NC_003098.1
                TAGAGTATCGCAGTTTACGTTTTAAGCACGAAGTGCTTGATGAGGAAAATC
Spr_3  C17  opSpV0100000772            ref|NC_003098.1|:c1815488-1815060
                                  NC_003098.1
                ACGAAATCCAAAGTCGAGCAACTTCCTCTTGGGAACATGGCAATCCGATT
Spr_3  C19  opSpV0100000773            ref|NC_003098.1|:843217-843960
                                  NC_003098.1
                CCCAAGTATAAACGTATTTTAATCAAGTTATCAGGTGAAGCCCTTGCCGGT
Spr_3  C21  opSpV0100000774            -       -
                GAGTTTCTATCATTTTCCTTGGGAGCTCTTTGCTGGCTTTGGAATGATGTC
Spr_3  C23  opSpV0100000775            ref|NC_003098.1|:c619395-619165
                                  NC_003098.1
                AGGATTGCTAAACCAAATCCGATACCTGTTGCAAGTCCAGCTGAAAAATCA
Spr_3  E01  opSpV0100000776            ref|NC_003098.1|:857937-858929
                                  NC_003098.1
                CTGCCCTAGAAATGTATCTGGCTGGGGCATCTGCTATCGGAGTTGGAACA
Spr_3  E03  opSpV0100000777            ref|NC_003098.1|:c1705715-1704954
                                  NC_003098.1
                TCGGTGAAGCGATTGCGCGTGCTTATCTGGAGCAGGGTGAGGATGTCGT
Spr_3  E05  opSpV0100000778            -       -
                CTAGTCGTGGACGTTTGGACGCACCGGGTGTCTCTAACTTAGCTTTTGAT
Spr_3  E07  opSpV0100000779            ref|NC_003098.1|:821932-823191
                                  NC_003098.1
                ATCCATTATATCGACATTTTAGACTGTAATGGCGGTGACCACGGTTATCCA
Spr_3  E09  opSpV0100000780            ref|NC_003098.1|:199908-200321
                                  NC_003098.1
                AGCATTCGGTGAATACGGTCTTCAAGCTACAACTAGCCACTGGATCACTA
Spr_3  E11  opSpV0100000781            -       -
                TGATAATATCTATGTTCTGAACGATACTTTTAAGAAGTAGCACTCAAGAAG
Spr_3  E13  opSpV0100000782            ref|NC_003098.1|:c1691936-1691864, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GCTTAGCTCAGTTGGTAGAGCATCTGATTTGTAATCAGAGGGTCGCGTGT
Spr_3  E15  opSpV0100000783            ref|NC_003098.1|:233892-234668
                                  NC_003098.1
                CTATCTCTTTACTCAGCATTTGCCTAAGGACTTACGAGACCCAGACTTGAT
Spr_3  E17  opSpV0100000784            ref|NC_003098.1|:747720-747932, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                CAATTCTAATATTAGGTACATGATTAAATTGATTGATCGTTACGGAATAGAG
Spr_3  E19  opSpV0100000785            -       -
                TCTTATACTAGAGTCATCAAAAAGAAACGAGGACTCTCATATGACAGTAAC
Spr_3  E21  opSpV0100000786            ref|NC_003098.1|:c1995916-1995395
                                  NC_003098.1
                GGAGGCTACATTCGTATAGGACGGATTGAGTTTTCTAGTCATCATGAAATG
Spr_3  E23  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_3  G01  opSpV0100000787            -       -
                TTTACTATATTTTTGTTTCGCGGGAAGTCTACTAAGATACTTAAAGATGCAG
Spr_3  G03  opSpV0100000788            ref|NC_003098.1|:732487-732897
                                  NC_003098.1
                TTACTGAGTCTAGAGGACTTTGAGGCGGAACTTGAAAATCTACCAGCTTG
Spr_3  G05  opSpV0100000789            ref|NC_003098.1|:c1314292-1314035
                                  NC_003098.1
                AAGAAAAAGTGGAACAAGCCAAACTACGTGAGGAGTACATCGAAGGTTAT
Spr_3  G07  opSpV0100000790            -       -
                TGTTATTAGCTTCGACCGATCATCTCTCGTATGGCAATCGCATATCACCTC
Spr_3  G09  opSpV0100000791            ref|NC_003098.1|:435469-435918
                                  NC_003098.1
                TTTTGTTCCTTATTATAAGGTCAATCATTGTGAGGAAGCTTTTGCTTGGTAT
Spr_3  G11  opSpV0100000792            ref|NC_003098.1|:c1620031-1619051
                                  NC_003098.1
                CATCTTGGTGCTAGACCGTATTGAAGCAATTACAGGAATACGTCCCGTGT
Spr_3  G13  opSpV0100000793            ref|NC_003098.1|:c1412659-1411427
                                  NC_003098.1
                GGCGGTTTATAACCACTACAAACGCATCAATTTCCACGATACACGCGAAG
Spr_3  G15  opSpV0100000794            ref|NC_003098.1|:c1747988-1744311
                                  NC_003098.1
                TAAATCGTTTTAAAAGTATGCAAATCACCCTAGCTTCTCCAAGTAAAGTCC
Spr_3  G17  opSpV0100000795            ref|NC_003098.1|:c1921072-1919726
                                  NC_003098.1
                CAAAATTCTTTAAATCCATTTGGTACCATGTTTGAGCATGCTTTTCATTTAT
Spr_3  G19  opSpV0100000796            ref|NC_003098.1|:2037645-2038403
                                  NC_003098.1
                TGGCAAACTATCACAAGCCCATGCGCGTTCCCTAGTTGGGTTAAATAAGG
Spr_3  G21  opSpV0100000797            ref|NC_003098.1|:403586-403801
                                  NC_003098.1
                GCTGGGTTCGTGATAAGAAAATCACAGGCTACCGTATCTCTAAAGAAACG
Spr_3  G23  opSpV0100000798            -       -
                GAAACTCGCGTCTTTTTTTGTTTTCAGAATATTGTTCAAAATTTTGTGCCTG
Spr_3  I01  opSpV0100000799            ref|NC_003098.1|:345885-346895
                                  NC_003098.1
                GTTTAGAAGCTGGCAATCGCATCTAGCAGATTATAGCAAGCAAATTCCCG
Spr_3  I03  opSpV0100000800            ref|NC_003098.1|:127503-127802
                                  NC_003098.1
                TGCTTGACTGATTTACATCATTTATTTGACTTATACAAAATCACACGAGATT
Spr_3  I05  opSpV0100000801            ref|NC_003098.1|:c1814369-1811697
                                  NC_003098.1
                TGCTGCCAAAGTAATGTGGCTCTTCTACGAGCAACCAGAAGTGGACTTCC
Spr_3  I07  opSpV0100000802            gb|AE007317|:561189-561440
                                  AE007317
                CACACAAGCCTATATAGAAGGAACCACGACACTGCAAGTTTGGACCGCCT
Spr_3  I09  opSpV0100000803            -       -
                GATTTATTAGCTGTTTATGGCCCTGATACGCCTCGGGAGATGTGGACCTA
Spr_3  I11  opSpV0100000804            ref|NC_003098.1|:355553-357508
                                  NC_003098.1
                GGAACGACTTCAGTATGTACAGGCACATCGTACAATTGTCGCGCGTGATG
Spr_3  I13  opSpV0100000805            ref|NC_003098.1|:836898-837788
                                  NC_003098.1
                AGTTTATATTTTCTTCTTGACTAGCGATGAGGAAAAGATGTTACCGACAAT
Spr_3  I15  opSpV0100000806            ref|NC_003098.1|:757384-758307
                                  NC_003098.1
                AAGATAAAACAAACCCAGTTCGACTTGGGACATCTGCATTTTGGACTCTAT
Spr_3  I17  opSpV0100000807            ref|NC_003098.1|:943808-944590
                                  NC_003098.1
                AGAATATTGTAGCCAAAAGGGAGTAAGTGTTAATTCTATACATCCTTTTATG
Spr_3  I19  opSpV0100000808            ref|NC_003098.1|:24776-25219
                                  NC_003098.1
                GTTAAGGCTTATATGCAGCCGACTGAGGTTCTCTACCTCTATGATCGTTCT
Spr_3  I21  opSpV0100000809            ref|NC_003098.1|:780983-782125
                                  NC_003098.1
                AATTCCGACTGAAAAGTATCTGACAGAACGGGTGGATTGCGCGACTTTCT
Spr_3  I23  opSpV0100000810            -       -
                AATTTGCCGTCTAATATCACCCAATCTAAGGGATTTAAAATACACCTGAGC
Spr_3  K01  opSpV0100000811            ref|NC_003098.1|:c102095-101463
                                  NC_003098.1
                GTTTTGCGACCTGCCTGTCCAAAGACCAAATTTCTGAAGCCGTGCAGATA
Spr_3  K03  opSpV0100000812            ref|NC_003098.1|:499631-499915
                                  NC_003098.1
                ATATTCTAGCCCAAGTGGCAGAAGGACGGAATATCTTGGTTTTAGTTAATC
Spr_3  K05  opSpV0100000813            ref|NC_003098.1|:957625-960321
                                  NC_003098.1
                CATGCTTGGCTACTCTGACAGTAATAAAGATGGCGGTTACTTGTCATCATG
Spr_3  K07  opSpV0100000814            ref|NC_003098.1|:c1724771-1723401
                                  NC_003098.1
                CTCTTTTGAGCATTCTAGTTATGTTGCTGGGCTTTCTTGGCTTGTATCCTC
Spr_3  K09  opSpV0100000815            ref|NC_003098.1|:c30016-29624
                                  NC_003098.1
                TGGTCGCTGAAACTTCTGATGACGTACAGTCATATTTCTTCTCTTTTTATTA
Spr_3  K11  opSpV0100000816            ref|NC_003098.1|:853218-853715
                                  NC_003098.1
                AAATGCTGGCTCATGGATGAGATTACAAATGGCTTAGACGAGTATTATCGA
Spr_3  K13  opSpV0100000817            ref|NC_003098.1|:c473114-472107
                                  NC_003098.1
                GGTCTTGAATCATCTATCGCAAGCCTCAAAATTCAGCAAGCTGGTATCGG
Spr_3  K15  opSpV0100000818            -       -
                ATATGTATCAAATTGATCAATCAACTATCTTGTTTATCACTTCTTAAGAGGA
Spr_3  K17  opSpV0100000819            ref|NC_003098.1|:c1354018-1353554
                                  NC_003098.1
                GTCTGATTTGCCTGAGATAGGGGCACTTCAGACCTCGTCTTTTCCAGCTG
Spr_3  K19  opSpV0100000820            ref|NC_003098.1|:c1116457-1115894
                                  NC_003098.1
                TGGGAAATGGCTTATTCACAGCTTAATCCAGTTTGGAAACAGTATGATGCT
Spr_3  K21  opSpV0100000821            ref|NC_003098.1|:469419-469757
                                  NC_003098.1
                AAGTAAACATCGACGATATCTACTATATCCAAACACATCCAACTAAAGCCC
Spr_3  K23  opSpV0100000822            gb|AE007317|:486549-486779
                                  AE007317
                TTTGCAGTTCAATTGCTGTTTTACAAGATATTGGATTGGTTCTTTAAACTTA
Spr_3  M01  opSpV0100000823            ref|NC_003098.1|:c1863289-1861478
                                  NC_003098.1
                GAAATGTGACGCTGGCTCTCATCACCATTGCCAGCACCCCATTGGCTTTC
Spr_3  M03  opSpV0100000824            ref|NC_003098.1|:276329-276670
                                  NC_003098.1
                ATGTACTTTAAGCAATTTGAAGAGGCTGGTTCTAAAGCAGGAAAACCAGTT
Spr_3  M05  opSpV0100000825            -       -
                CTAAGTTGTCGCCCGATTTGGTTGGAAGGTATGGTTTTACTGCTAGCTGT
Spr_3  M07  opSpV0100000826            ref|NC_003098.1|:973796-975055
                                  NC_003098.1
                GACAACAAATGGTCATATTTTGTACACGGGTGGACGTGATTTACGTGGGG
Spr_3  M09  opSpV0100000827            ref|NC_003098.1|:c1326317-1325979
                                  NC_003098.1
                GGTGGTCGTAACCATGCTTATATGACGGTTGAGCAAGAGAAAGTCTTTCT
Spr_3  M11  opSpV0100000828            gb|AE007317|:1884831-1885059
                                  AE007317
                GTCGGTAAAAGCAAGCCCCTACCGATACAACCTAAAAACACTCTTCACAAC
Spr_3  M13  opSpV0100000829            ref|NC_003098.1|:125670-126428
                                  NC_003098.1
                ATCTATCTGTCTAGCCATAAATTCGATTCTGTTAATGAGTTTCCCCATTTTA
Spr_3  M15  opSpV0100000830            ref|NC_003098.1|:429323-429871
                                  NC_003098.1
                ATCAACATTCCAACCCCTGTTCCAAATACAAGCATCCAGCTTCAGTATGCG
Spr_3  M17  opSpV0100000831            gb|AE007317|:927736-927957
                                  AE007317
                TTGTACGAGTTGAAGCATCAGCGAAGTAAAAGTAGATGTTCAGCCAATGC
Spr_3  M19  opSpV0100000832            ref|NC_003098.1|:c1401140-1399941
                                  NC_003098.1
                ATTTGGAGACTGATTTTACTTTTGAATCCTCTGAACAAGCCTGGGCGGCTT
Spr_3  M21  opSpV0100000833            ref|NC_003098.1|:152331-153560
                                  NC_003098.1
                TTTGCCCCTTTGGCGATTTTACTCATCACGATTTCAGAAACCCTGCCCCAA
Spr_3  M23  opSpV0100000834            ref|NC_003098.1|:609733-611595
                                  NC_003098.1
                CAAGAAGCGACTATGGCACCAATCTTTGACACGATTATCGACCATATCCCA
Spr_3  O01  opSpV0100000835            ref|NC_003098.1|:1012186-1013328
                                  NC_003098.1
                TTTACTCAAGAAACTTGATTTCACCACCAAACTTCCTCGGGGCAAATGCTC
Spr_3  O03  opSpV0100000836            ref|NC_003098.1|:1658788-1659753
                                  NC_003098.1
                AACATCCCTTAAACTTTATTTCACTGCCCTAGTGGCCAGCTTCTTGCTCCT
Spr_3  O05  opSpV0100000837            ref|NC_003098.1|:c1845667-1844525
                                  NC_003098.1
                GAAACGAAAATAATTTCAACAACTTACGAGGCACCAGCTGCGCCCGATTA
Spr_3  O07  opSpV0100000838            ref|NC_003098.1|:c535024-534635
                                  NC_003098.1
                CAAGTTGCTGGTGCCAGCCAGAAAGATTTGGTACCTCTTCGCAAGGAAGT
Spr_3  O09  opSpV0100000839            ref|NC_003098.1|:488925-489320
                                  NC_003098.1
                GGTTGTAGATGAGACAAAAAAAGTCGTGAAGCGTGCAGAACAGTCAGCAA
Spr_3  O11  opSpV0100000840            ref|NC_003098.1|:590841-591425
                                  NC_003098.1
                TGGATATCGGAGACACTGCAATTGGCATGCATGTCAAGCATGTTCAGGTT
Spr_3  O13  opSpV0100000841            -       -
                ACAGCTATTTGTGCTGCGAGTGGTGTTGGAGCACCATTTATGGGAGCATG
Spr_3  O15  opSpV0100000842            ref|NC_003098.1|:c415151-414804
                                  NC_003098.1
                TATGCGAATCCTTGTACTCATTTGAGAATCTGACCGTTTTAGTAGTCCCTA
Spr_3  O17  opSpV0100000843            ref|NC_003098.1|:476175-476354
                                  NC_003098.1
                GGAGGATTTCTATGAAAAAGTATCAACTTCTATTCAAAATAAGTGCAGTCT
Spr_3  O19  opSpV0100000844            ref|NC_003098.1|:688019-688378
                                  NC_003098.1
                GCTGATTGACGAGTGTGGTCCTGAACTTTATTTTAAGAACTTAACTCAAGC
Spr_3  O21  opSpV0100000845            ref|NC_003098.1|:720316-720720, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                TATGACAGTTGAGGAAGAGAAAGCCTTTCTTGCTCGCCATTTGAAGGCTA
Spr_3  O23  opSpV0100000846            gb|AE007317|:463882-464640
                                  AE007317
                TGTATTGGATGAAGAGTATCTAAAAAATACACGAAAAGTTTATAATGATTTT
Spr_3  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_3  A04  opSpV0100000847            gb|AE007317|:1468797-1469086
                                  AE007317
                TCTCGCTTTCATTTGTATTTGCATTTATCTTAACAAAAATCACTAGGGAATG
Spr_3  A06  opSpV0100000848            ref|NC_003098.1|:639551-640144
                                  NC_003098.1
                GTTGGCTCTCTCTAACTGCTAATAGTATTGGGATTACGCTTGTTAGCTTTG
Spr_3  A08  opSpV0100000849            ref|NC_003098.1|:371275-372186
                                  NC_003098.1
                CCCCCTCTTTTGTCAGGAATGGCAACCTTTCCTATGGCTGGGATGATTTTA
Spr_3  A10  opSpV0100000850            ref|NC_003098.1|:839217-839762
                                  NC_003098.1
                CAATGATTGATTCGTTGAGTGAGGAAGAATTATTTGAACCGCATATGAGAA
Spr_3  A12  opSpV0100000851            ref|NC_003098.1|:c1674496-1673429
                                  NC_003098.1
                ATAAAGGGGATCTTTACTCAATCCCAGGAACACCTCCGTCACTTTATACTG
Spr_3  A14  opSpV0100000852            -       -
                TTCAATGATACAATTTGGCAATCCACAATTCCTCTAGCAAGCCAAAGCATC
Spr_3  A16  opSpV0100000853            ref|NC_003098.1|:c247144-243374
                                  NC_003098.1
                TTTACACAAATCCATACTATGTCCATGATATCCGTATGACAGGAGCCCAAC
Spr_3  A18  opSpV0100000854            -       -
                GTCCTATTCTTATTTCATTTTACTATATTTTTATGAAAATCTTAAAAAATCAG
Spr_3  A20  opSpV0100000855            -       -
                AAGCTCTTTCAAATTATGGTAGAATGGAAGCAGTAGAATTAGAAAAGGAAA
Spr_3  A22  opSpV0100000856            ref|NC_003098.1|:1964196-1964969
                                  NC_003098.1
                TTAAAGATAGCTCCAAAATCTTTATCACATCTGGCGAGGTCAAACATCAAT
Spr_3  A24  opSpV0100000857            ref|NC_003098.1|:194080-194670
                                  NC_003098.1
                TATCAGGCTGTATGTTTCACTGCGAGGGATGTTATAATGTTGCGACTTGG
Spr_3  C02  opSpV0100000858            ref|NC_003098.1|:c405585-404650
                                  NC_003098.1
                CACAAACCTATCAATACTTCCAGACATTTACAATCATCGCCGTGATTTACTT
Spr_3  C04  opSpV0100000859            ref|NC_003098.1|:740471-741748
                                  NC_003098.1
                GAGTTGGCTCAAACTATGGTAGATCTTGGTAAGGTTGTTGGACGGAAGAC
Spr_3  C06  opSpV0100000860            gb|AE007317|:1805544-1805801
                                  AE007317
                CTCTCTGCTGTAAACCTCATCCTGTAAAAATAATTAGTTCAACTTTAAAAAT
Spr_3  C08  opSpV0100000861            -       -
                TAATTAGTGTTGTGGTACCGATATACAATACGGGAAAATATTTAGTGGAGT
Spr_3  C10  opSpV0100000862            ref|NC_003098.1|:c1298335-1297700
                                  NC_003098.1
                ATTGTCGAGTATTATCCTCTACAGGAGCTATTTGGGACTTCAAAGACGATT
Spr_3  C12  opSpV0100000863            ref|NC_003098.1|:c1779561-1778347
                                  NC_003098.1
                TGTCTGGCCCTAAGACTCATGTTAAGGGCTATATCGAAGGGCTCAATATG
Spr_3  C14  opSpV0100000864            ref|NC_003098.1|:c1075161-1074817
                                  NC_003098.1
                ATCATCTGGTCAACTTTGAACAAGGGACCTTTCATTACCTTTGAACCATGG
Spr_3  C16  opSpV0100000865            ref|NC_003098.1|:c2031426-2031088
                                  NC_003098.1
                AAAACAGACAATGATCAAGTTCCTGTAAATGGAATCGCAATAGCTCCTTAT
Spr_3  C18  opSpV0100000866            ref|NC_003098.1|:273944-274309
                                  NC_003098.1
                GGAGGATATAAGATGACATTGACTATTCATGTATATTATAAAGGTGATGGA
Spr_3  C20  opSpV0100000867            ref|NC_003098.1|:142595-143809
                                  NC_003098.1
                ATGGAGACATTAAGGATATAGTGTTTTCGGCTCATATTATAGTTAGGTATA
Spr_3  C22  opSpV0100000868            ref|NC_003098.1|:548029-549429
                                  NC_003098.1
                TCAAAGAATTGGGTCTTCCAACTTCTAAGAAAGTTCGCTTCATCGTTGGAA
Spr_3  C24  opSpV0100000869            gb|AE007317|:1575033-1575375
                                  AE007317
                TTGTCAAGCGTATCTTGATTGGTATGCTTTATGGGGAATCCTAGGACTGAC
Spr_3  E02  opSpV0100000870            ref|NC_003098.1|:581508-582071
                                  NC_003098.1
                GATAAGTCTGTCATCACCCGACCGCAGACAACGATTGAGGCATTAGAAAA
Spr_3  E04  opSpV0100000871            ref|NC_003098.1|:1717094-1717357, ref|NC_00
                                  NC_003098.1
                GTTTAAAATATTTTCAACAACCTATCGAAATCATCGTAAACGCTTCGGATTA
Spr_3  E06  opSpV0100000872            ref|NC_003098.1|:c632361-631681
                                  NC_003098.1
                TTGCATATTGCAGTTTGGGGAATTTTGGGATCCTTTCTGCTCGGTTTAATC
Spr_3  E08  opSpV0100000873            ref|NC_003098.1|:1759587-1759748
                                  NC_003098.1
                TTTCTTCATAGACAACTCCTCAAAAATTTAATAAACGTATTATACACCTATT
Spr_3  E10  opSpV0100000874            ref|NC_003098.1|:1301386-1302147
                                  NC_003098.1
                AAGGTGCTGTTCATCAAGGTTTTGTTCTACGAGTGTCTGAATTTGCCTATA
Spr_3  E12  opSpV0100000875            ref|NC_003098.1|:c1964065-1962617
                                  NC_003098.1
                TGATACAGCAAGCGCGATTGTCTCAGTACCTAAGACAGAAGGTAGTTTAT
Spr_3  E14  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_3  E16  opSpV0100000876            ref|NC_003098.1|:c1757552-1756515
                                  NC_003098.1
                GAACAAAAGGCGCATCCGGACGCGAAAAACAACTACCAAACAGCCCTAGA
Spr_3  E18  opSpV0100000877            -       -
                ATAGATACCTTGTTATGACGCGCTTACTTTCTATATAATTACATTTACGATT
Spr_3  E20  opSpV0100000878            ref|NC_003098.1|:c1535467-1534157
                                  NC_003098.1
                CCTTACGCACCGATTATCTTTGTATCAGCTTTAACCAAGCAACGTCTCCAC
Spr_3  E22  opSpV0100000879            ref|NC_003098.1|:870728-871594
                                  NC_003098.1
                ACCAATCCTGTTCATTCAGAGGTCCTAGAGGCCATGCAGACAGTGAAACA
Spr_3  E24  opSpV0100000880            ref|NC_003098.1|:1877809-1878459
                                  NC_003098.1
                GGCAGGCATTGCCAAAGCTGTTTTGCAACTAAAAGAAAATCAACTAGCCC
Spr_3  G02  opSpV0100000881            -       -
                ATGCACGCTTTAGTTGATGCTATGTCTGAACGTATTACGCTACTAGCTAAT
Spr_3  G04  opSpV0100000882            ref|NC_003098.1|:110545-111936
                                  NC_003098.1
                TGCAGGGAAGTTACATACGGCTCGTTCTCGAAATGACCAAGTTGCGACAG
Spr_3  G06  opSpV0100000883            ref|NC_003098.1|:c1331853-1330741
                                  NC_003098.1
                AACAGTGACCTTAGTTTATAGAGAAAGCGAAGCGCCAACCACTGCTACAG
Spr_3  G08  opSpV0100000884            ref|NC_003098.1|:1267181-1268221
                                  NC_003098.1
                CGGAACCTTTAGACCTGTTTCTGTGGATAATCTGGACGAACACGAAATGC
Spr_3  G10  opSpV0100000885            ref|NC_003098.1|:251074-255465
                                  NC_003098.1
                TTTGATGAATCAATTGGGGATGCCTGCTGAAATGAGACAGGCTCCTGCTT
Spr_3  G12  opSpV0100000886            ref|NC_003098.1|:478078-478872
                                  NC_003098.1
                AGCAAATCGTCAATATTTTAACCCGTCTTCATCGCTCACGTCCGTTGATGA
Spr_3  G14  opSpV0100000887            ref|NC_003098.1|:775123-776034
                                  NC_003098.1
                TATCTATAAGGATTTGATTTCCTTGACGCGCCAGACTGGTGCGCAAGTGG
Spr_3  G16  opSpV0100000888            ref|NC_003098.1|:582330-584384
                                  NC_003098.1
                TGGAAGAACAAGGAGCAAAGCCGTCTCCGTGCTCTTGATTATGACCAAAT
Spr_3  G18  opSpV0100000889            ref|NC_003098.1|:805375-806091
                                  NC_003098.1
                ACGGAGAAAAATACAAGCTTTTAAGAGAGAAGTGGGAGATACCTTGTTTAT
Spr_3  G20  opSpV0100000890            -       -
                TCAGCCAGTCTTGTTATAATCAGCCTATAGGAATCAAGGAGGTGACTCTTA
Spr_3  G22  opSpV0100000891            ref|NC_003098.1|:1426977-1428293
                                  NC_003098.1
                TGTCGTAACTGAAGACGAAACTTACCGTTTCGACGCCCTTCTCTACGCAA
Spr_3  G24  opSpV0100000892            ref|NC_003098.1|:400691-400957
                                  NC_003098.1
                ATTCTTCAAATTGGCACAAATAGCTAGAGAAGAAGGTCTTGAAATTCATTC
Spr_3  I02  opSpV0100000893            -       -
                TGTTAAATTATTTCACTGTCAAAGTATATCTTTTTTAGGAGCAGAAAGCAAG
Spr_3  I04  opSpV0100000894            -       -
                GAACTCGAAATAGTTAGTGGAGGAAGAGGCAATTTAGGATCTGCAATCGG
Spr_3  I06  opSpV0100000895            ref|NC_003098.1|:c1499806-1499342
                                  NC_003098.1
                TCTGGGGTCAAACAGCTCTGCCCTTCCAATTGCTGAAAGCCATTTGTTTAG
Spr_3  I08  opSpV0100000896            ref|NC_003098.1|:494407-495177
                                  NC_003098.1
                GGTGATGGATATGACTTTCAGGTAGATGTCCAAGAGTATTCTTACCTTGCC
Spr_3  I10  opSpV0100000897            ref|NC_003098.1|:c1102751-1099497
                                  NC_003098.1
                AAGATTGGGTATACAGAACGTGATGTCACACAACGTATCAAGGAGCAAAC
Spr_3  I12  opSpV0100000898            -       -
                TACCGTATTCTTTCAAATCTAACATATCTCTAGTATAACACAGAAGGTTTCA
Spr_3  I14  opSpV0100000899            ref|NC_003098.1|:c1593905-1592997
                                  NC_003098.1
                TGCTGAATTAGATGGATTCTCAAAATGGGCTCAGTTTCGTTATATCACGAT
Spr_3  I16  opSpV0100000900            ref|NC_003098.1|:704637-707183
                                  NC_003098.1
                AAACAATTCTTCATCGGTGAGAACGAAGACAAGAACCGTCTCTGGGTGGT
Spr_3  I18  opSpV0100000901            gb|AE007317|:247145-247560
                                  AE007317
                GCTATTTTTATTCAGAAATTGATCTCTAACATTACCAATAAAAAAGAAAAAT
Spr_3  I20  opSpV0100000902            ref|NC_003098.1|:c1296007-1295051
                                  NC_003098.1
                AACCAATTCGCCTATCTGTCTGCTATTCAGGAGACCAATGCGGGAACAGC
Spr_3  I22  opSpV0100000903            -       -
                ATGCTTGCGAAAGTTGAAGGGGGGTATAGCTCCACTGATTGTCAAAATGC
Spr_3  I24  opSpV0100000904            ref|NC_003098.1|:c1299521-1299186
                                  NC_003098.1
                ATCGGAACAGCTAAAGCTCATCCTACTTGGGTCAATCGAACACCAAAGGG
Spr_3  K02  opSpV0100000905            ref|NC_003098.1|:1024754-1028404
                                  NC_003098.1
                GACCCAGTTTGCTAAACTAGGACAATTATCAGACCAGATAGCGATTCTCGA
Spr_3  K04  opSpV0100000906            ref|NC_003098.1|:c1615965-1614274
                                  NC_003098.1
                TTGATGCTGTACATCGTGTTCTAAAATCTCAGAGGGCACTTCAGAGTATTA
Spr_3  K06  opSpV0100000907            gb|AE007317|:405586-406349
                                 AE007317
                ACTTAGAGTTCGCAGCTTCAGCAGTCAGTGCTTCTGGACGTTCAGAAACA
Spr_3  K08  opSpV0100000908            ref|NC_003098.1|:488575-488829
                                 NC_003098.1
                GCCAAAGATGCCATGATTCGCTACGAGAGTCGCTTGGATGCTTATCAGTT
Spr_3  K10  opSpV0100000909            ref|NC_003098.1|:c739069-738119
                                 NC_003098.1
                AAGTTGGTATCTGGACCGTTTCTTGAAAATGCTGAGTCTAGCCCAAAACG
Spr_3  K12  opSpV0100000910            gb|AE007317|:1634693-1635319
                                 AE007317
                ATTATTGTCTATGATACCACTACAACGGGAAATATTTGATAAGACTCGCTT
Spr_3  K14  opSpV0100000911            ref|NC_003098.1|:c1713045-1712329
                                 NC_003098.1
                AACCTTTACAGAAGGACGTTACGAAGGTTTTGGGCCAAATGGCTCTATGC
Spr_3  K16  opSpV0100000912            ref|NC_003098.1|:1367399-1368844
                                 NC_003098.1
                ATGACCCTAACTATGAAGACCCAATGGCCATTGCAGATGAAATTAGTAGCT
Spr_3  K18  opSpV0100000913            ref|NC_003098.1|:c1977108-1976116
                                 NC_003098.1
                GGTCAACGTTATAAAACACTAGTTGGTACACCACAGGGAGGAAATTTATCT
Spr_3  K20  opSpV0100000914            -       -
                TTTTATTGAGTATACCACTATTTTACTCCCTCTGGCAAGGGACTTTGTCTA
Spr_3  K22  opSpV0100000915            ref|NC_003098.1|:529452-530333
                                 NC_003098.1
                CTCTTCCAGGATTCCCAATCGTATTGCACGGTGGATCAGGTATTCCTGAT
Spr_3  K24  opSpV0100000916            -       -
                GGGTGAAAATCTATTGCAGACTGTAAAAAATCAAAGCCTGACTGCTATCCA
Spr_3  M02  opSpV0100000917            -       -
                ATTTCCGACAAAACTTCCCCTCATGCTTTCCATATAAACGTGAGGATAGAG
Spr_3  M04  opSpV0100000918            ref|NC_003098.1|:479630-480109
                                 NC_003098.1
                CGTAGAATTAGTCAGAGAAGTTGTAGAACCTGTCATAGAAGCTCCTTTTGA
Spr_3  M06  opSpV0100000919            -       -
                TATTATATCAGCTTTCCAGAGGAGCGACAAGAAACAGCAAACTATATATAG
Spr_3  M08  opSpV0100000920            ref|NC_003098.1|:c1958873-1956579
                                 NC_003098.1
                CACAGGAGAGGGAGCAAGCGATTAATAATTGGTTAGTAAGTGGTTTGCAT
Spr_3  M10  opSpV0100000921            ref|NC_003098.1|:c1996700-1995972
                                 NC_003098.1
                TATCTTGAGATTCACAAGCAGTTGCAGCTAACAACCCTGATCATCACGCAT
Spr_3  M12  opSpV0100000922            ref|NC_003098.1|:c652448-651795
                                 NC_003098.1
                TGAGTGGATGAACGTCTTTTTAGAAGAGCTTTCACAAGCTTATCCATATGA
Spr_3  M14  opSpV0100000923            ref|NC_003098.1|:1465568-1465786
                                 NC_003098.1
                GAGATTTTTGAAGAGTATAAAAATCCTCAAGATACTTTCTTCTATCCTTTAG
Spr_3  M16  opSpV0100000924            gb|AE007317|:136551-137367
                                 AE007317
                ATAAATCGAATGGTAAAGGGATGGTAGTAATGTTCAAATCATTGAGAATGC
Spr_3  M18  opSpV0100000925            ref|NC_003098.1|:c308935-308453
                                 NC_003098.1
                CAAGGAAATCGCTGAAACTACTACTTGGGAAGATGTCCCAGGGACAACCA
Spr_3  M20  opSpV0100000926            ref|NC_003098.1|:c1489321-1487948
                                 NC_003098.1
                GCGCATGTGATTAGTTTATCAGAATTTGCGGGTCAATTAACAGAAGTTAAT
Spr_3  M22  opSpV0100000927            -       -
                GGAAAAACAAGATTTTTGCCTATTTTTTAGAAAGCAATCTGTTTTTCAATTT
Spr_3  M24  opSpV0100000928            ref|NC_003098.1|:c1074203-1073688
                                 NC_003098.1
                CAGGTGTTCGTTCTGCCTTGGTTCGTGATATGACAACAGCCCTTTATGCTA
Spr_3  O02  opSpV0100000929            ref|NC_003098.1|:c1070660-1070343
                                 NC_003098.1
                ATTGTTAGGTTTTGAAATCGTAGCCTATGCTGGCGATGCTCGTTCAAAACT
Spr_3  O04  opSpV0100000930            ref|NC_003098.1|:558589-559581
                                 NC_003098.1
                CCAACTCAAGGAGACCTTTGGTAAGATGAAGACTCTCTCTTTTGAACTGCT
Spr_3  O06  opSpV0100000931            ref|NC_003098.1|:995261-995434
                                 NC_003098.1
                TGTTTTGGCTTTTTTCTTTGTCATCAGGGAAAGTGACTTGCTTCAAATCAG
Spr_3  O08  opSpV0100000932            -       -
                ATATCATGACCTTGATAACCTGCGATCCGATTCCTACCTTTAATAAACGCT
Spr_3  O10  opSpV0100000933            -       -
                TGAAAATCATCAAAAAAATGGTATAATGGTAGGAAAAGATTCGGCTGAAAG
Spr_3  O12  opSpV0100000934            ref|NC_003098.1|:c1530000-1529350
                                 NC_003098.1
                GGTCTGGTTATCCTGACGTCGCACATATCGGAAGATATTTCAGACCTTTG
Spr_3  O14  opSpV0100000935            ref|NC_003098.1|:189340-189483
                                 NC_003098.1
                GAATGATATGATTGAGTTCAAACAGACACATTTACACCGCTTTCGGGAAAT
Spr_3  O16  opSpV0100000936            -       -
                TAATCCGTGACTTAAATGATATGGATGATTATGCTCTTTCAATTCAAAATAG
Spr_3  O18  opSpV0100000937            gb|AE007317|:1053820-1054054
                                 AE007317
                CCCAGTTTCTAAAATAGCAGTAAAGAGTAATCCTGATGAGAATGATCCAGG
Spr_3  O20  opSpV0100000938            ref|NC_003098.1|:c1174653-1174279
                                 NC_003098.1
                ATTTTTCTAGCTGCTATGTTGGGCGGACTTGTCCGATATCTAGTTTCCACC
Spr_3  O22  opSpV0100000939            ref|NC_003098.1|:653116-653412
                                 NC_003098.1
                TATCTATGTAGATCGAGATAATGTAGGAAACGGAGCTCTCAAACGTAGCAA
Spr_3  O24  opSpV0100000940            ref|NC_003098.1|:c1647156-1646347
                                 NC_003098.1
                GGGCAAATCCTCATGACAGCTGTTTACCGTGAACAGTGGATATTCTGGGC
Spr_3  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_3  B04  opSpV0100000941            ref|NC_003098.1|:448118-448474
                                 NC_003098.1
                TTTCGCCGAAATATGGCTGTTTTTCCTATCGGCAGTGTTATGAAGTTGACC
Spr_3  B06  opSpV0100000942            -       -
                ACCTAGTCCTACAACTAACGCTTTAAAACTCTTTTTAGTAGCCGTTTATCTT
Spr_3  B08  opSpV0100000943            ref|NC_003098.1|:24631-24815
                                 NC_003098.1
                AAGCGGGTCAGGGGAGGAATCCAGCAGCCCTAAGCGATTTGAATTGTGT
Spr_3  B10  opSpV0100000944            ref|NC_003098.1|:220443-220763
                                 NC_003098.1
                TTGGCACAGGAAGCGTCTGGTACAAAGACAGAAATTACAGCTCTCTTTGT
Spr_3  B12  opSpV0100000945            gb|AE007317|:1590612-1590820
                                 AE007317
                ACCAATTTTACAAATACCATAAACTAAGCTTATATACCCAAAACACAAAAAG
Spr_3  B14  opSpV0100000946            -       -
                TGCAAGATAACTTTTTATTTGAGGAAATTGAAGAAATTTCAGTACCAGTTAA
Spr_3  B16  opSpV0100000947            gb|AE007317|:1111538-1111751
                                 AE007317
                GATTTTTAACATCCTAAAACCCTCTAAACGTTCGTAAATATCTCTGTTTTTA
Spr_3  B18  opSpV0100000948            ref|NC_003098.1|:c1418540-1417596
                                 NC_003098.1
                TTAGACAGATGCTTGAGTGGTCTAAGACTCATGTCTATTCGACCCTTCATA
Spr_3  B20  opSpV0100000949            ref|NC_003098.1|:c1448855-1448241
                                 NC_003098.1
                CTTCGTTAGATTGGTCACAGACCCTCGTGGCCTTGCTTGTGTTTGTAATCG
Spr_3  B22  opSpV0100000950            ref|NC_003098.1|:c1660942-1660220
                                 NC_003098.1
                TTATGAAATTCTCAAAGTGGACCCAGTCAAAAATCGCTCTGTGGTGCAGTT
Spr_3  B24  opSpV0100000951            ref|NC_003098.1|:381116-382360
                                 NC_003098.1
                GCTCTCTCTACTACAGAGGATCCAACTCGTGCTTCGATCCCATTTGATAAG
Spr_3  D02  opSpV0100000952            -       -
                TCTAAGAATTAGGTTATAATCAGTAGAAGCCTTGCTAATAATGAGGAGGTT
Spr_3  D04  opSpV0100000953            ref|NC_003098.1|:956376-957605
                                 NC_003098.1
                GTGCTTTTAATGATTGGCGATTCGTTCTCCTAGTTCTGATTGGAAGTTTGG
Spr_3  D06  opSpV0100000954            ref|NC_003098.1|:1152860-1153663
                                 NC_003098.1
                AGCCTTTTAAAAGATTGGATACGAACAGCCTTCTGGTTACTCCTTCGACCG
Spr_3  D08  opSpV0100000955            ref|NC_003098.1|:69010-69840
                                 NC_003098.1
                TTGGATTGCAGTTGCAGTAGCGTATGACATCTTCCGTTGGAAACAGTTGG
Spr_3  D10  opSpV0100000956            ref|NC_003098.1|:1388112-1389620
                                 NC_003098.1
                CTTGATGTACACCATCTTAACCCATGCTGAAAACCTCTCTACTCAGTTGTT
Spr_3  D12  opSpV0100000957            -       -
                AATTGTTACTTTCAAACCAACTAAACAAATAGACGATGGGTTTTATCTGCC
Spr_3  D14  opSpV0100000958            ref|NC_003098.1|:9001-10338
                                  NC_003098.1
                ATCAATCAGAGGTAACTCCAACAATAAAAAAAGTATGGTTAGAATCTGACT
Spr_3  D16  opSpV0100000959            ref|NC_003098.1|:461030-461578
                                  NC_003098.1
                CAAATATCTTCGCGCTCATGCAGAAATGCAAAATATCCAACGCCGTGCCAA
Spr_3  D18  opSpV0100000960            ref|NC_003098.1|:1928807-1929196, ref|NC_00
                                  NC_003098.1
                CTGACAGTGGTTATCAAGGGCTCATGAAGATATATCCTCAAGCACAAACTT
Spr_3  D20  opSpV0100000961            ref|NC_003098.1|:c1421711-1420581
                                  NC_003098.1
                TCCCAGACTGTGTTGTAAAAGCGACTATCTCTGTATCAGAACTGCTTGGTT
Spr_3  D22  opSpV0100000962            -       -
                AATGCTCATGAAGGGCTTGATCCAGGTCGCAAGATTTCATTTTAGAAAGTC
Spr_3  D24  opSpV0100000963            -       -
                GAAGTCTTCAACAGCTTTATGGAGGAGTGATACAGTCTGGGAGACTGTAT
Spr_3  F02  opSpV0100000964            ref|NC_003098.1|:296637-296930
                                  NC_003098.1
                ATTGTCTTGGCAGTGAGTCCCCTTTTACTGTCAAGCTTTCATTCTATTCGT
Spr_3  F04  opSpV0100000965            ref|NC_003098.1|:125317-125703
                                  NC_003098.1
                TGGGGGAGCTTATTTAAGCAAGCGTGCTTGTCAAGGAATTTGCGTAGCTT
Spr_3  F06  opSpV0100000966            ref|NC_003098.1|:c1141601-1141242
                                  NC_003098.1
                CGTCTCTATCTACGTCTTGATGGGAATTTCTATTTATTTTGCACCTCTTTTA
Spr_3  F08  opSpV0100000967            -       -
                AAATGAAACAATGCTGAGTGAGGTTTATGGAGGTAATTCCGGAGGAGCAG
Spr_3  F10  opSpV0100000968            ref|NC_003098.1|:1924604-1924804
                                  NC_003098.1
                CTTCGACTCTCAACAAAGTTATACGCTGCACTCGCATCATGGGCAGAAGA
Spr_3  F12  opSpV0100000969            ref|NC_003098.1|:c1108359-1107604
                                  NC_003098.1
                GTGAATTTGAGCTTTTGTATCATTTAGCATCGCATACAGGTCAAGTCATCA
Spr_3  F14  opSpV0100000970            ref|NC_003098.1|:c21604-21455
                                  NC_003098.1
                ACTCAATATCATAACTGTTCTTGAGAGCAGAACACAAGCCATCATCCGAAA
Spr_3  F16  opSpV0100000971            ref|NC_003098.1|:c1079192-1077369
                                  NC_003098.1
                TTATTTACAAAGTTAATTTGACCGACGGTGAGTCTATGGATGTGTCTAACC
Spr_3  F18  opSpV0100000972            ref|NC_003098.1|:c1059416-1056930
                                  NC_003098.1
                CTGACGAACGTCCACATTCTAATGATGGATGGGGCAATGCCAGTGAGCAT
Spr_3  F20  opSpV0100000973            ref|NC_003098.1|:1543913-1544116
                                  NC_003098.1
                CATCACTATAGGATCTAATGAAAATCACAACAGACTCATTCATAGATGGTT
Spr_3  F22  opSpV0100000974            ref|NC_003098.1|:c1554481-1554092
                                  NC_003098.1
                ATGGAACCTCAAGCGATTGTCACAAGTCAAGGGAGAATTGTTTCTTTGGA
Spr_3  F24  opSpV0100000975            ref|NC_003098.1|:518668-519552
                                  NC_003098.1
                CCTATCGCGATCCCTATCTCTCTAACATGCTTAATTTTGACCCAAACATGC
Spr_3  H02  opSpV0100000976            ref|NC_003098.1|:624413-625114
                                  NC_003098.1
                TTTATTACGCAGCGGGGCCTGAGATTGTGTCCTACTTAAAAGGTTTGGGT
Spr_3  H04  opSpV0100000977            ref|NC_003098.1|:667600-668256
                                  NC_003098.1
                AAAATTTGAATATCTCCCATACAGTCAATATTCCGCGTAAGGATGGTAAGG
Spr_3  H06  opSpV0100000978            gb|AE007317|:1194649-1195085
                                  AE007317
                TATTTTGTTTCGCTGGAAGTCTATTATACACCATTTGTTAAGCGTTTTCTAC
Spr_3  H08  opSpV0100000979            -       -
                AATCAGACAAGGTAAATTTACTTGAAAAGATGGTTGAGAGTTTATCTGTTG
Spr_3  H10  opSpV0100000980            gb|AE007317|:1788804-1789054
                                  AE007317
                CTACGGTATTTATTGAAAAGACTGGAGACAAAAAGTATACGCTGCCAAAAT
Spr_3  H12  opSpV0100000981            ref|NC_003098.1|:323782-324228
                                  NC_003098.1
                GTTGGTGCTGGTCTCTTTGGCGCATAGCTTTGGCTCAGTTTCTATTATCGC
Spr_3  H14  opSpV0100000982            ref|NC_003098.1|:c1911030-1910815
                                  NC_003098.1
                AGCCTACTAGAACGGGATGAGTACACCCCATCCATTATCATTGCCCTGAA
Spr_3  H16  opSpV0100000983            ref|NC_003098.1|:76547-76705
                                  NC_003098.1
                CTATAGTCACATCTATCAAGTATTGTTCTTGCCTAAGCTATCAATAAAAAGG
Spr_3  H18  opSpV0100000984            -       -
                AATGCGCAATCAAATTCATTAATATTAATAGATGAACCTGAAATCTCACTTC
Spr_3  H20  opSpV0100000985            ref|NC_003098.1|:c1401904-1401137
                                  NC_003098.1
                TACTCATGCAATTTGCGACGCAGGCTGCCAAATATTTCCCAAATGTGGAG
Spr_3  H22  opSpV0100000986            ref|NC_003098.1|:c1796298-1795747
                                  NC_003098.1
                GATGAAGCTTGGTTTGTTGTTCGAAACACACCAAATGTTACAGGATTTGTC
Spr_3  H24  opSpV0100000987            ref|NC_003098.1|:c1632900-1632631
                                  NC_003098.1
                ACAATCAAGTTTCTAACAATAAATTTCAAACTTCACTTCATTTCATCGAGGT
Spr_3  J02  opSpV0100000988            gb|AE007317|:792302-792563
                                  AE007317
                TTATTAGGAAGAATGTCATCGTTTTCCTAGAATACAGTATCAGTTGTTAAG
Spr_3  J04  opSpV0100000989            ref|NC_003098.1|:201294-201599
                                  NC_003098.1
                TGTTAACATTGTTAAGAAACACCAACGTCCAACTAACGAGCTTCCTCAAGG
Spr_3  J06  opSpV0100000990            ref|NC_003098.1|:397357-399057
                                  NC_003098.1
                GTGAATTGACGAATGGAGATGCCATTGTGGTAACAGACGTTGGTCAACAC
Spr_3  J08  opSpV0100000991            ref|NC_003098.1|:c1834685-1833594
                                  NC_003098.1
                GCTGGGGCTACGGAATTACCTGCTCCCACAACTGGATAGTAGCAATATTG
Spr_3  J10  opSpV0100000992            ref|NC_003098.1|:c1332212-1331958
                                  NC_003098.1
                ATATCTAAGTCTAATAAAAGTGGTTCAGACTGGAAGAAAACTTTCACAGTG
Spr_3  J12  opSpV0100000993            ref|NC_003098.1|:748235-748603, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                AAGAGCTTAAAGCTGAAATTCAATCCATCTTTATCGAACACAAGGGAAATT
Spr_3  J14  opSpV0100000994            ref|NC_003098.1|:c1691578-1691505, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                AAGTAGCTCAGCTTGGTAGAGTACTTGGTTTGGGACCAAGGTGTCGCAGG
Spr_3  J16  opSpV0100000995            ref|NC_003098.1|:1462112-1462423
                                  NC_003098.1
                CCTTGGTGTCTTTAAGTGATATTCCACTTTTCCTTCAGGGAACTCTCCTCA
Spr_3  J18  opSpV0100000996            ref|NC_003098.1|:c104785-104537
                                  NC_003098.1
                GTCTATAAAAACTATCAACGTTTATATGACTTGCGAATAGCAATCCTGCTC
Spr_3  J20  opSpV0100000997            ref|NC_003098.1|:c1131363-1130665
                                  NC_003098.1
                CTGCCTTTACTCATACGAGTTATGCCAATGAGCACCGCCTCTTAAAAATTT
Spr_3  J22  opSpV0100000998            ref|NC_003098.1|:c1125522-1124245
                                  NC_003098.1
                ATTATCAAACGTGTTGTGCCAGAAGCACCACATGAAACCTTCTTGGCACTT
Spr_3  J24  opSpV0100000999            ref|NC_003098.1|:659501-660058
                                  NC_003098.1
                TCTTATCTTCATTCCTTCTGGAGCTCAGCCATCGTCTCTGTCCTTCTAAAA
Spr_3  L02  opSpV0100001000            ref|NC_003098.1|:c1644377-1644024
                                  NC_003098.1
                TTATTAAGTGTTTTCGTTCGGCGGGTGTCTCTGTAGATAGTTTAGTTGACT
Spr_3  L04  opSpV0100001001            ref|NC_003098.1|:1249324-1250595
                                  NC_003098.1
                TATATCGTAGAGGACGATTATCTGGGTGATTTGGACTCCAAGAAGGGCCA
Spr_3  L06  opSpV0100001002            ref|NC_003098.1|:c722781-722359
                                  NC_003098.1
                AGAAGTACAAAAGCCACTAGAAAACTTTAATCATATTGCCTGGTTCCCTAT
Spr_3  L08  opSpV0100001003            ref|NC_003098.1|:768403-768843
                                  NC_003098.1
                ACTTTCTAAACTAGATAGCCTTTATATGGCAGTGGTAGCAGACCATTCGAA
Spr_3  L10  opSpV0100001004            -       -
                TATTACTGACAGCGAGTAGCCTGTTTTCAGCTGCAACAGTTTTTGCGGCTG
Spr_3  L12  opSpV0100001005            ref|NC_003098.1|:179215-182046
                                  NC_003098.1
                AGATGTTTATGTGGCTTGTGAAGTTTGCCACGGAACCCGCTATAACAGTG
Spr_3  L14  opSpV0100001006            gb|AE007317|:281601-282001
                                  AE007317
                ATGTTGATCCGGATAATTTATATACCGATCCGGGTTCTTCAGTTCTAAGAA
Spr_3  L16  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_3  L18  opSpV0100001007            ref|NC_003098.1|:c1374809-1374570
                                  NC_003098.1
                ACTGAGCTTCTTAGCCGTTTCGTTTCAGAACGTGGGAAAATCCTTCCTCG
Spr_3  L20  opSpV0100001008            gb|AE007317|:140971-142040
                                  AE007317
                CTAATAAGTAACCGCGCTATAACGAGGTATCTACCGAGATTGTCAATTCTC
Spr_3  L22  opSpV0100001009            gb|AE007317|:76076-76337
                                  AE007317
                TCTAGCTCATACTTTTCAAAAATATGTTTAAACGAGGTCACCTTCCTCTTGT
Spr_3  L24  opSpV0100001010            -       -
                CCCCAACTCCCAGAAATGGGGAAGAGTTGGAACGTCCAGTGGATGTTTTT
Spr_3  N02  opSpV0100001011            ref|NC_003098.1|:c1349378-1348371
                                  NC_003098.1
                GTTAAGCAAACAGGATCTGCTTTACCCTAGAAAAGGAAAAGCGCTTAAGAA
Spr_3  N04  opSpV0100001012            ref|NC_003098.1|:c1610903-1609440
                                  NC_003098.1
                AACATCGAATGTTGGTAGACTTGGGGCGTAACGATATTGGCCGCATCTCT
Spr_3  N06  opSpV0100001013            ref|NC_003098.1|:c1653436-1653131
                                  NC_003098.1
                AAATGAGCAATTGCAGGCAGTTCGTCTCTCAGGCCTGGTCAATCGTGAAT
Spr_3  N08  opSpV0100001014            gb|AE007317|:1977394-1978503
                                  AE007317
                AAACTGCGAGGATAATAGCTTCTGTGTCTAAATAACCCATTTCGAGACCTC
Spr_3  N10  opSpV0100001015            ref|NC_003098.1|:c761214-761074
                                  NC_003098.1
                TCAAAAAAAGGATTTTTATCGCTCTGAACATCAAAAAAGAAAGGACGAATT
Spr_3  N12  opSpV0100001016            ref|NC_003098.1|:1654914-1655615
                                  NC_003098.1
                AAGATACCCTGCTCGACCCTGTCAACCCTTATGCAGAGACAAAACTGATG
Spr_3  N14  opSpV0100001017            ref|NC_003098.1|:686774-687013
                                  NC_003098.1
                CGATGTGGGTCGTGTAATCGGTCGTAAGGGTCGCACTATTTCTGCGATAA
Spr_3  N16  opSpV0100001018            ref|NC_003098.1|:c971728-971225
                                  NC_003098.1
                GTTCAAATTATGAATCAGTTTGAACGAAAATCTCATGAATACAAGGCTATC
Spr_3  N18  opSpV0100001019            -       -
                CCAGAAAAATGTTTGCGGGAGAGTTTCACTATCCAAGTGAATTGAATCGTT
Spr_3  N20  opSpV0100001020            ref|NC_003098.1|:c1328160-1326964
                                  NC_003098.1
                AGAATACGACTTCCCAGGTGACGATCTTCCAGTTATCCAAGGTTCAGCAC
Spr_3  N22  opSpV0100001021            ref|NC_003098.1|:c1584957-1583980
                                  NC_003098.1
                TTAAAAGTTACAGTGAAGCGTGAGGGAGAGGAGTTGGTTTCCAATCTCTT
Spr_3  N24  opSpV0100001022            ref|NC_003098.1|:700006-700935
                                  NC_003098.1
                GATATTTATGGTCGTGGTCGTTGTGAAGAACTGTTAGGTCTTGTCCTAAAA
Spr_3  P02  opSpV0100001023            -       -
                CATAGTTTCCCGAACTATGGGAGCTAACTCAAGTTATGCTTTCGCTTAGCC
Spr_3  P04  opSpV0100001024            gb|AE007317|:1788468-1788704
                                  AE007317
                AAATCTAAGGCAACTTCCTCAAAAGAGATATCAAACCCAATTCACACCATA
Spr_3  P06  opSpV0100001025            ref|NC_003098.1|:555382-556071
                                  NC_003098.1
                CGTCTTGGACGTGTCCTTGGACCACGTAACTTGATGCCAAACCCTAAAAC
Spr_3  P08  opSpV0100001026            ref|NC_003098.1|:99217-101067
                                  NC_003098.1
                TCTGAAATCTGTCGTCAAGTTAGTCGCTTCAATCCTGAACGCATTGTCTTG
Spr_3  P10  opSpV0100001027            ref|NC_003098.1|:c1462905-1462462
                                  NC_003098.1
                AGTGAGTATAGAAGGCCAGATTCAGGGAAAAATCAATCAGGGACTTTTATT
Spr_3  P12  opSpV0100001028            ref|NC_003098.1|:306052-308157
                                  NC_003098.1
                GAAAGCAGCGGTGGATTATTCTGTTCAATACATTCCTCAACGTAGCTTGCC
Spr_3  P14  opSpV0100001029            gb|AE007317|:1318520-1318773
                                  AE007317
                TATTTTGCCCTACTTGGCTCCCACTATCCCAAGCTCGCTTGAAGAACGCC
Spr_3  P16  opSpV0100001030            ref|NC_003098.1|:c1918868-1917936
                                  NC_003098.1
                TAATGGTTGCTCCAAGTATTCGAGTTGCAGATGAACTGTCTAAATTAGGTT
Spr_3  P18  opSpV0100001031            -       -
                TCTTCTCAGGTAATGTGTTGGGATTTGAACAGACCAACGAGTTCATAGTGG
Spr_3  P20  opSpV0100001032            gb|AE007317|:1927856-1928211
                                  AE007317
                TGGGTTAAAAAAGAAATTAACTGAGTAAAAACTCTCGAAATTCAATTCGCT
Spr_3  P22  opSpV0100001033            ref|NC_003098.1|:887626-888030
                                  NC_003098.1
                AGAGTCAGAAATCCAGCAATTAAGCACGGAATTGATCAAGGTTCTAGGAC
Spr_3  P24  opSpV0100001034            ref|NC_003098.1|:418456-419781
                                  NC_003098.1
                TATCAATGGCTGTAGGATTAGTACCCTATACAACAGGTGTAATCCTTCCGT
Spr_3  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_3  B03  opSpV0100001035            ref|NC_003098.1|:1312674-1313918
                                  NC_003098.1
                TAAACGTGTACCACCTCAATCAGGTAGCCGTATGTCGACTGTTCATGGTTC
Spr_3  B05  opSpV0100001036            gb|AE007317|:671089-671373
                                  AE007317
                CTCCTTTTTTGCTACAAGAGTTTTTGAAAAGAGATGCGCAGAAGAAAAGAG
Spr_3  B07  opSpV0100001037            -       -
                GCCAGCAAAAAATGTGACGATTTTGGAGGGAAGTAACATTCACGTCTTGC
Spr_3  B09  opSpV0100001038            ref|NC_003098.1|:c1798924-1796729
                                  NC_003098.1
                AACAAGTGAACTAGAGGACTCTGATTCTACTATCTTACGTCGCTCTCGTAG
Spr_3  B11  opSpV0100001039            -       -
                TGTCATTGAACTTTCCTCCTTTTTTCTTGTTCACTTTTATATTCGGAAAAGA
Spr_3  B13  opSpV0100001040            ref|NC_003098.1|:709610-710680
                                  NC_003098.1
                TACGATGCTTCAACCATGGTAACTAGCAGTCGTCAGATTAACTTCTGGGG
Spr_3  B15  opSpV0100001041            -       -
                TAAGAGGGGAACGTCCTCTCTTTTTTATAGTTTTTAACTATACTGGGATAC
Spr_3  B17  opSpV0100001042            gb|AE007317|:386658-386913
                                  AE007317
                ATTTTACTATCTACCTATTTACCACAAACAATTGGATTGTATGTGACGATCA
Spr_3  B19  opSpV0100001043            ref|NC_003098.1|:c1047260-1046292
                                  NC_003098.1
                TAGAACATATCCATCAACGTAGCGCCGCTTATGGAATTCCTGGAATGTTCA
Spr_3  B21  opSpV0100001044            ref|NC_003098.1|:481311-481604
                                  NC_003098.1
                ACAAGGAAGGACAAGTCTTTATTGATCCTACGGGCAAGGCCAATGGCCGC
Spr_3  B23  opSpV0100001045            ref|NC_003098.1|:1656023-1656997
                                  NC_003098.1
                GTTCTGGCTTGCGATATCCTATCCCGAGTTCTGATTAGGCCCTATGAGTTG
Spr_3  D01  opSpV0100001046            ref|NC_003098.1|:605131-606060
                                  NC_003098.1
                AGTCATTTGTCTTAACCAGCCTTCGTGTGTCAGGTTCTCGTCTGCCCTACC
Spr_3  D03  opSpV0100001047            -       -
                TTATCTCAGAGCTATAAGCCCAAATCATCAGCCAGCGCCTAAAGACGCTG
Spr_3  D05  opSpV0100001048            ref|NC_003098.1|:57724-58875
                                  NC_003098.1
                GGAAAATATCCACCGCAACAATATCCTGTCTAAGACCATCGTACCAGCCC
Spr_3  D07  opSpV0100001049            ref|NC_003098.1|:341956-342972
                                  NC_003098.1
                AGCTAGGAAATTTTGGCGATGATTCTTACAATCCACTACCAATTGGTGAAG
Spr_3  D09  opSpV0100001050            ref|NC_003098.1|:c1720810-1720385
                                  NC_003098.1
                TTTCCTTAGCGAAAAAGCATAATGGGATATTAGGAAGTAATAACCTAAGAG
Spr_3  D11  opSpV0100001051            -       -
                TAATCTTGGCACAGTCAGAACGTCAAGTCACCCAAGAGCATGTATCTATTC
Spr_3  D13  opSpV0100001052            ref|NC_003098.1|:c904132-903701
                                  NC_003098.1
                TGTAACCCAATTTCCTCACATCATAGGGCAATTCGTAACTGAAAACATTGA
Spr_3  D15  opSpV0100001053            -       -
                TGCAATTCCCCCAATAACTGGTAATTTTTGAGCATCCCATTGAGAAGTTAG
Spr_3  D17  opSpV0100001054            ref|NC_003098.1|:c1119485-1118532
                                  NC_003098.1
                TTGCAGACCTTGCATCAGAGCTTGACGGATAAAACAAGTGACTTTCGTTTA
Spr_3  D19  opSpV0100001055            -       -
                GCTCCTTTTCTAAAAGACAAGTTGTACTCTCTTCAAACCACTTCAGATTCAC
Spr_3  D21  opSpV0100001056            gb|AE007317|:841561-841804
                                  AE007317
                ATTCTTAACTGGAATACTCACTATCTCTTTACATCAAGAAAATGACTAAACA
Spr_3  D23  opSpV0100001057            ref|NC_003098.1|:1598954-1599526
                                  NC_003098.1
                ATTTTCCTTCCTGTTTTGATAGATTATCATCAAGTTAGTGATCTAGGTATTC
Spr_3  F01  opSpV0100001058            ref|NC_003098.1|:1810176-1810484
                                  NC_003098.1
                ATGCGGGAATGTCGACAAGTATGCTTGTTAAAAAAATGCAACAAAGTGCG
Spr_3  F03  opSpV0100001059            ref|NC_003098.1|:1633221-1634048
                                  NC_003098.1
                TCATGGCGATGTTCCTGAACGCTACACTTGGTGGGCACAACGCAGCAAAA
Spr_3  F05  opSpV0100001060            ref|NC_003098.1|:1915450-1915791
                                  NC_003098.1
                TATGAAATCAATCTGGATGAAACGGGGCTCTGCAAGATTGTCATGACCTTC
Spr_3  F07  opSpV0100001061            ref|NC_003098.1|:c1362378-1361926
                                  NC_003098.1
                ATGCAGTCTTATCTGGCAGTATTCGTGACAATCTTTGTCTCGGTTTGAATC
Spr_3  F09  opSpV0100001062            ref|NC_003098.1|:c1330783-1330175
                                  NC_003098.1
                AACCTTAAGCCGTACAAAAACTGAGAACAAGGTCACGGGAGTTGTAACCT
Spr_3  F11  opSpV0100001063            ref|NC_003098.1|:435075-435464
                                  NC_003098.1
                TAGAGATGGTGGTGATGAACTATATCATCTCTATGCGCAAGCTTGCGAGG
Spr_3  F13  opSpV0100001064            gb|AE007317|:1328528-1329081
                                  AE007317
                TCCAACTTCAACCCACTATAAAGCAGACTTACAAGATAGGGAACCCATCTC
Spr_3  F15  opSpV0100001065            gb|AE007317|:1182848-1183137
                                  AE007317
                AGATAAAGGCTTCTTTGGGTTACAAGAGATGTAATCTGAGGGGCAAGTGA
Spr_3  F17  opSpV0100001066            ref|NC_003098.1|:c363641-361275
                                  NC_003098.1
                TCTAACAGTAAGATCCTCATCGTAGGTGACAGTGATCAGCTACCTTCTGTC
Spr_3  F19  opSpV0100001067            ref|NC_003098.1|:933794-934111
                                  NC_003098.1
                ATTTTTTAGAACTAATTAATCACAAAGGGCTACCTCTTTTTAATCCGCTTGT
Spr_3  F21  opSpV0100001068            ref|NC_003098.1|:150908-151585
                                  NC_003098.1
                CTTATTGTTCGTGTGGGCAAATCTAACAACCTATATCTTTCCTCGTACCCA
Spr_3  F23  opSpV0100001069            ref|NC_003098.1|:969696-971006
                                  NC_003098.1
                TTTGGGAACTCAGTTCCTCCGTCACATCGAGCGTACACGTGTTATCCTTC
Spr_3  H01  opSpV0100001070            gb|AE007317|:1076753-1077127
                                  AE007317
                AGGCTTCACGATAAGTTGGAGTGACAATTTCTCGTTCTTCCAACAAGCTTG
Spr_3  H03  opSpV0100001071            ref|NC_003098.1|:c1486667-1485996
                                  NC_003098.1
                TTGTTTTTCGAGAAGTTGCAGAGGCTAGTCTGAGTGCTCATCGAGAGAGT
Spr_3  H05  opSpV0100001072            ref|NC_003098.1|:910286-911365
                                  NC_003098.1
                TGTATACTCTAAGCTTAAGTATGAATCAGGTGCCCACCGTGTGCAACGTG
Spr_3  H07  opSpV0100001073            ref|NC_003098.1|:c166511-165249
                                  NC_003098.1
                GTATCCTCAACTCAAGCTGGCGGTTCTTACGGTTGGTCTCTACTTCTCTTG
Spr_3  H09  opSpV0100001074            -       -
                GTTGGAAAAGGTATAGCTAATACGTTAACAACTAGTGGTCAAATGGGAGTA
Spr_3  H11  opSpV0100001075            ref|NC_003098.1|:c1806103-1805909
                                  NC_003098.1
                TTCGTATAGGGTGGATCATCGTATATTGTTTGATAATATTTCTTTTGATACT
Spr_3  H13  opSpV0100001076            ref|NC_003098.1|:912753-913223
                                  NC_003098.1
                TGGGTTATACTTTTAGTCCAGAGGAAACGGCTAGCCAACTAGCTAGACTG
Spr_3  H15  opSpV0100001077            ref|NC_003098.1|:c1136079-1134145
                                  NC_003098.1
                GGTTTAAGACCAGTATCAAATGGGGATGGAGCTATTGAGTTTAGGCTACA
Spr_3  H17  opSpV0100001078            ref|NC_003098.1|:c1097931-1095463
                                  NC_003098.1
                GGACGTGCAACTATGGGAGTTAAAGTAATGCGCCTGGATCAAGATGCTCA
Spr_3  H19  opSpV0100001079            ref|NC_003098.1|:c1351265-1350774
                                  NC_003098.1
                ATTAGAAGAATTGAAATTGGTTCGTCGACCAGAAGTGGTAGAACGCATTAA
Spr_3  H21  opSpV0100001080            ref|NC_003098.1|:c1377499-1377128
                                  NC_003098.1
                TTCTCTAATTAGTTTTCTATCCCCGAACAGCCCTCATCCTGGTGGTGATTT
Spr_3  H23  opSpV0100001081            gb|AE007317|:1421712-1421993
                                  AE007317
                GAGAATATCGGAGAATTTGAAGAAGATAATCTTTATTATTCTTCTATGACAA
Spr_3  J01  opSpV0100001082            gb|AE007317|:1349379-1349822
                                  AE007317
                GAAAGACACAATTTCTAGGTTATAACTGGTATTTATCGATAGTTACTCATAT
Spr_3  J03  opSpV0100001083            ref|NC_003098.1|:c1042210-1041221
                                  NC_003098.1
                GTCGTCACCAGAACACTATCGAAGAAATCAACCGTGATTATGTTCGCGAA
Spr_3  J05  opSpV0100001084            ref|NC_003098.1|:1761591-1762517
                                  NC_003098.1
                AAAAGAGCACGGTATCAGCATGTTTGGCGGTGTAGGATGTTTCCCTATCC
Spr_3  J07  opSpV0100001085            ref|NC_003098.1|:1277743-1277910
                                  NC_003098.1
                GCGTTTTATTGTGGGAAGATTTACTTCATTTTCTCTTGGAATTGAGTTTTCT
Spr_3  J09  opSpV0100001086            ref|NC_003098.1|:720316-720720, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                AGTTGAGGAAGAGAAAGCCTTTCTTGCCCGTCATTTGAAGGCTACAGAGG
Spr_3  J11  opSpV0100001087            ref|NC_003098.1|:c1339622-1338378
                                  NC_003098.1
                AGCGGCTATTCAAGCCTATGCCCAGTTAGATAATCGCTCGATTTATGAGC
Spr_3  J13  opSpV0100001088            -       -
                GCCTAAGATGGCAAATAGAGACAGAAGCCCCTTGTCTTCTAGTAAAAGTTC
Spr_3  J15  opSpV0100001089            -       -
                TGCTTGCTTTTTTAATTTTTACAATTCAAGAGGTTTTGATGACCATTTATGA
Spr_3  J17  opSpV0100001090            gb|AE007317|:954595-955252
                                  AE007317
                TTAGAGCGCCTTTGGAATATATTTTTGGAATTTAATCAATCACAGTTGAATG
Spr_3  J19  opSpV0100001091            ref|NC_003098.1|:c1329951-1329082
                                  NC_003098.1
                TGCCAACGTTGAACTTAAAGGTACGAAAGGTCACCAAAGTGGCTGGATCG
Spr_3  J21  opSpV0100001092            -       -
                AGCCTTTTTGCCCAGCCTCGTCAAAAGTAATGTTTTGACACAAAATCTGTG
Spr_3  J23  opSpV0100001093            ref|NC_003098.1|:2032457-2032999
                                  NC_003098.1
                AATATAGTAGCATCTATCTAACTCATGCACTTTTTGGTGTCTGCCAAACTTG
Spr_3  L01  opSpV0100001094            ref|NC_003098.1|:c1628356-1627625
                                  NC_003098.1
                AATGTCCTTAAAGGTGAGATGTCCTTTGTCGGTACACGACCTGAAGTGCC
Spr_3  L03  opSpV0100001095            ref|NC_003098.1|:1172516-1173322
                                  NC_003098.1
                CCATTACCAAGGACGGTATCTATACTGCAAATCGCAATATCGGAAAATACA
Spr_3  L05  opSpV0100001096            ref|NC_003098.1|:c1377109-1375766
                                  NC_003098.1
                GAACAGACTTTTTGATGGATAACCGTCACTTGTGGCTACGCTCTCGTAAG
Spr_3  L07  opSpV0100001097            ref|NC_003098.1|:c1095463-1094720
                                  NC_003098.1
                ATGATAGAGATGGGGTCAATGAAATCACATTAGTAACCTGTGAAGACCTTG
Spr_3  L09  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_3  L11  opSpV0100001098            ref|NC_003098.1|:c1849282-1847798
                                  NC_003098.1
                CATCAGCTAACTCTATGAACATTGGTCGTCTGGTGCCACAAATTGTTTATT
Spr_3  L13  opSpV0100001099            ref|NC_003098.1|:c1249182-1248451
                                  NC_003098.1
                CATCAACCGGAATATAGTCGTGACAATGTTGCGGGGACTATTGTTGGTTT
Spr_3  L15  opSpV0100001100            ref|NC_003098.1|:965281-966390
                                  NC_003098.1
                AGAAGGAAATATGGGCTTGATGAAGGCGGTTGACAAGTTTGACTATTCTA
Spr_3  L17  opSpV0100001101            gb|AE007317|:818212-818662
                                  AE007317
                TACGTAATATTTGCTACTAGAGAGTTAGGAAACATCGGGAACAGACATACT
Spr_3  L19  opSpV0100001102            ref|NC_003098.1|:c1730321-1729701
                                  NC_003098.1
                CCATTGTCTCACTTCTGATTTATATTGGACTGGGCTTGTTTTTTGCAGCCT
Spr_3  L21  opSpV0100001103            ref|NC_003098.1|:c215987-214896
                                  NC_003098.1
                CTACCACGATGTCCCTGTTATTGAGAATTTGAACATTACAATTCCAAAAGG
Spr_3  L23  opSpV0100001104            gb|AE007317|:692934-693197
                                  AE007317
                ATTTGATTGCAAAAATCTGCTACGCACAAAAAATTGCAAAAAAGCTTGCCA
Spr_3  N01  opSpV0100001105            gb|AE007317|:1274526-1274879
                                  AE007317
                TTTGGAAATGAGCCTAGTATAAGTCAAAAACGTGTTGAATAGTGAAAGCAG
Spr_3  N03  opSpV0100001106            ref|NC_003098.1|:951138-952337
                                  NC_003098.1
                ACTTTTTGCGAAATTGCTTCTAGAGTAGGAGGAGGGCTGATAAATGATTCC
Spr_3  N05  opSpV0100001107            ref|NC_003098.1|:c1690870-1690783
                                  NC_003098.1
                TCAAGAGGCTGAAGAGGACGGTTTGCTAAATCGTTAGGTCGGGTAACTGG
Spr_3  N07  opSpV0100001108            -       -
                CATCACTAAACACTTTGCCATTCACGGAAAGAGTTACCGCAGAAAGCTTAT
Spr_3  N09  opSpV0100001109            gb|AE007317|:557877-558588
                                  AE007317
                TGAAAGCCTTAAGTGTTATTTTATAAAGGTTATTTCAAGTCGTTCCAAGGTA
Spr_3  N11  opSpV0100001110            ref|NC_003098.1|:811867-812316
                                  NC_003098.1
                TTATCCATCATGTCCAGTGGAATAGGCGTCTACGTTCGACAGGTGGGCGA
Spr_3  N13  opSpV0100001111            ref|NC_003098.1|:865592-866224
                                  NC_003098.1
                AATGAAAAGGGACCAGTTGTCCAAAGATGAAGCTGAGTCTCGTCTGGCAG
Spr_3  N15  opSpV0100001112            gb|AE007317|:1325488-1325712, gb|AE007317
                                  AE007317
                TCGGAGTTCTCTTAACTTTTTTAGGATGGCATTTTCCGCTCTCAGGTACTC
Spr_3  N17  opSpV0100001113            ref|NC_003098.1|:462058-463881
                                  NC_003098.1
                CTGCACCTCGTGGAATTCCTCAAATCGAAGTAACATTTGACATCGACAAGA
Spr_3  N19  opSpV0100001114            ref|NC_003098.1|:c1692114-1692042, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                CGTTAGCTCAGTTGGTAGAGCAATTGACTTTTAATCAATGGGTCACTGGTT
Spr_3  N21  opSpV0100001115            ref|NC_003098.1|:c780950-780417
                                  NC_003098.1
                GAAGATCAGAAAACAGCAACTCAGGACTCTTCTACTCCTGCTTCAAGTAAA
Spr_3  N23  opSpV0100001116            ref|NC_003098.1|:c1688031-1685869
                                  NC_003098.1
                CTATTTCCCACAAGTCTGGGCTAGTGATAATACTGATGCCATTGCACGTTT
Spr_3  P01  opSpV0100001117            ref|NC_003098.1|:c1560151-1558835
                                  NC_003098.1
                ACAGCCCATATAGCCTCTTATCTTACGACAGGTCAGGTTACTGCTCTGGA
Spr_3  P03  opSpV0100001118            ref|NC_003098.1|:1288223-1289587
                                  NC_003098.1
                TTGATTATGGTGAAGAGCATATATTAGATGATATATCACTATCCATAGCCG
Spr_3  P05  opSpV0100001119            gb|AE007317|:995435-995721
                                  AE007317
                GACACTTTATGGTTACCGAACAAGTCTAATCACTCCTTGCAAAATTTTGAA
Spr_3  P07  opSpV0100001120            ref|NC_003098.1|:c1085315-1083969
                                  NC_003098.1
                AAGTTTCCAACTTTCGTAAACGACCTACTCACCAATATTTCTCCCTAAAGG
Spr_3  P09  opSpV0100001121            ref|NC_003098.1|:c1274525-1274286
                                  NC_003098.1
                AAATTAAAATTAGCTCGGGTAGAGCGTGATTTAACACAAGGTCAACTGGCA
Spr_3  P11  opSpV0100001122            -       -
                AGTATTATGCTTGTTATCGGTGTCATGATTCATTAGAACATCACCCTTTTG
Spr_3  P13  opSpV0100001123            ref|NC_003098.1|:c411727-410657
                                  NC_003098.1
                AATAGACCGTTTTGGTAGACTAGGCTATGATCTGTATCGAAAGGCTCGTG
Spr_3  P15  opSpV0100001124            ref|NC_003098.1|:257547-257777
                                  NC_003098.1
                ATTTTTAGCAGGTGCTATGACCAATCGTGGAGAGCGAATGGGATGTTTTG
Spr_3  P17  opSpV0100001125            -       -
                GCGAACGACAGACTTGTGGCAACACAAACTACTGATGGTAAAAATGAAAA
Spr_3  P19  opSpV0100001126            ref|NC_003098.1|:142595-143809
                                  NC_003098.1
                CAGAAGGAATACCTATGTGTGTTTTAGAGTCAATGTCACAAGGAACTCCG
Spr_3  P21  opSpV0100001127            ref|NC_003098.1|:459960-461027
                                  NC_003098.1
                ACAAGATTCGGACGGAGATTCCGCAGATTATCCAGCGTTACTTTACAACAA
Spr_3  P23  opSpV0100001128            ref|NC_003098.1|:c1018158-1017712
                                  NC_003098.1
                AGCCACCATAGTATCTGAAGAGCATATTACTTCTCCTTTTGGCCTGGTTAT
Spr_4  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_4  A03  opSpV0100001129            ref|NC_003098.1|:1656987-1657943
                                  NC_003098.1
                CTGCTGATCTGTCTAGCGCTCAGAAGTCTCTTTCGAAATATCAGCACCTTC
Spr_4  A05  opSpV0100001130            ref|NC_003098.1|:c1193471-1192548
                                  NC_003098.1
                GAATATTTTTCTAAAGGGAGAGATTTCTTTAATTGGAATCGTAGCATGCGA
Spr_4  A07  opSpV0100001131            ref|NC_003098.1|:447514-448041
                                  NC_003098.1
                TTTTGTACGTGTTTGTGCGTGTATTAGAAACGTTTATGGGAGTTTTTGTCG
Spr_4  A09  opSpV0100001132            gb|AE007317|:555175-555381
                                  AE007317
                AGTAGAAAATCTCACAGCAGTCTATTAGTTGCTTTTCATACTAGGCAAGTG
Spr_4  A11  opSpV0100001133            -       -
                GAACTTGAGTTCTATCTACAGCTCCATGCCTACTACTAAAAGCAAACAAAA
Spr_4  A13  opSpV0100001134            ref|NC_003098.1|:65845-67632
                                  NC_003098.1
                TTTCTCCAAATAGCGCAGGATTTGGGTCTCTACGCAATTGTGCGTCCGTC
Spr_4  A15  opSpV0100001135            ref|NC_003098.1|:1208270-1208455
                                  NC_003098.1
                CACCTCCGTAATTATTTTGCTTGGGGAATTTTTCAAAAAGAAAAACGCGCC
Spr_4  A17  opSpV0100001136            ref|NC_003098.1|:1166177-1166914
                                  NC_003098.1
                CAGGATTTCCTAGTCTACCAATGAAAATTCTCTATCCGGAGTTAGATGTGA
Spr_4  A19  opSpV0100001137            ref|NC_003098.1|:c1758024-1757536
                                  NC_003098.1
                AGATTGGCTTATTCACAGGCTCATTTGATCCGATGACAAATGGGCATCTGG
Spr_4  A21  opSpV0100001138            -       -
                ATAAAAATGTTGTCTGAAACTATTAGCCTTTTTCCAGAAGTTTTAGAGGAAG
Spr_4  A23  opSpV0100001139            ref|NC_003098.1|:911365-912204
                                  NC_003098.1
                TCCACCCTATATCTCTCGTGAAGATGAGTCAGAGGTAGGCTTGAATGTCT
Spr_4  C01  opSpV0100001140            ref|NC_003098.1|:1670245-1670955
                                  NC_003098.1
                GCCCTGTCTCTCCTCCAAGAGGAAGGATTGATCAAAAAGATAAGAGGGCA
Spr_4  C03  opSpV0100001141            ref|NC_003098.1|:665712-666476
                                  NC_003098.1
                TTATGAACCAAGCGAGGGAACAGTAACCCTAGATGGTCACCTTTTGAATG
Spr_4  C05  opSpV0100001142            -       -
                TTTTTGATAGTTATCAAATAAGCAAGAAAAGAAGAAGCCTCATTGGTTTGT
Spr_4  C07  opSpV0100001143            -       -
                TTGATCACGCGTGAAAAGTCATTTCCAACTGGTTTATATATGGAATTTCTA
Spr_4  C09  opSpV0100001144            -       -
                AGTATCAAGTTACACAACCTTGGTAATATGCGTTTTATTATGTAGAGACTTA
Spr_4  C11  opSpV0100001145            ref|NC_003098.1|:c1768152-1766854
                                  NC_003098.1
                TATGCCATCAAGTTACCCGGACAAGGCGACCAAGAATACGTCTATCTGCC
Spr_4  C13  opSpV0100001146            ref|NC_003098.1|:358009-359145
                                  NC_003098.1
                GTTAGTCGCGTAGCTCGTACTCCAATCCGAAAATTAGGCTATAATGAACG
Spr_4  C15  opSpV0100001147            ref|NC_003098.1|:c1807291-1806563
                                  NC_003098.1
                GACAAAAATATCTGAAGATGCTCATTCTACAATTGACTCGAGGATTATTCA
Spr_4  C17  opSpV0100001148            ref|NC_003098.1|:162537-163823
                                  NC_003098.1
                TTACACCTTTTGAAGCTCCTTATCAAGAACACTTTGAACGCTGGAAGCTGA
Spr_4  C19  opSpV0100001149            ref|NC_003098.1|:c785035-784604
                                  NC_003098.1
                TTTTGGTAAATAGCATCATCGTTGTAGTAATCACCGACAAAGAAACGTGCG
Spr_4  C21  opSpV0100001150            ref|NC_003098.1|:119688-120059
                                  NC_003098.1
                TCAACTAGTTCTTGCATCTTATGGATTACGCTCCGCACTGGTAGCTGGGA
Spr_4  C23  opSpV0100001151            -       -
                TCTACCATATACAAATAAAAACCGTAGCTATCAAAAGAGATAAACTACAGTT
Spr_4  E01  opSpV0100001152            ref|NC_003098.1|:560403-561188
                                  NC_003098.1
                TTCTTCGTTGGTTGATTAGCTTTATCGTGCCTTTCGCCTTTACAGCCTACT
Spr_4  E03  opSpV0100001153            ref|NC_003098.1|:731211-732485
                                  NC_003098.1
                CCCTTATGTAGGTGAACCAGGTAACTTCACTCGTACGGCAAACCGTCGTG
Spr_4  E05  opSpV0100001154            ref|NC_003098.1|:c1086075-1085437
                                  NC_003098.1
                GATATGGAGGAGCGTGGCCGTAGCCTTGATAGCGTTATTAACCAGTACTT
Spr_4  E07  opSpV0100001155            ref|NC_003098.1|:c726663-726433
                                  NC_003098.1
                ATCACATTTGGTTAGAATCATCAACCGCCTTGAAGCAATGGCAAACGATGG
Spr_4  E09  opSpV0100001156            ref|NC_003098.1|:c1831652-1831470
                                  NC_003098.1
                TATCTTCCTCGCAAACTTGGTATGTCAAGCAGCCGAGAAACAGATTGATCT
Spr_4  E11  opSpV0100001157            gb|AE007317|:969440-969695
                                  AE007317
                TTTATCGTGATTATCATGCTAGTAGCAAGTTTATTGGGAATTTTTGCAACTG
Spr_4  E13  opSpV0100001158            gb|AE007317|:103670-103910
                                  AE007317
                ATCAAAGAATGAGGGGCTTGGCTTTAATTGTGGATGAAAACCTTTCTAATA
Spr_4  E15  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_4  E17  opSpV0100001159            -       -
                AGATTCGCCACTACAAGATGGAACAACGAATGCCTCAAAGTCCATGGGTA
Spr_4  E19  opSpV0100001160            gb|AE007317|:64467-64780
                                  AE007317
                AACCTCCTGATTGCATTGTTATATTGATAGCGATTATATAAATCAACGCCTT
Spr_4  E21  opSpV0100001161            ref|NC_003098.1|:c1612989-1611988
                                  NC_003098.1
                TTTAAAGAAGAACCATATGCCTTTTCTTGTTTTCGGTGAATCTCAAACGTC
Spr_4  E23  opSpV0100001162            ref|NC_003098.1|:c820340-820104
                                  NC_003098.1
                GATAAGCTGATAGAAATTAAGCGATTGACCGCTTCTAATTCAAGGGCTTTT
Spr_4  G01  opSpV0100001163            ref|NC_003098.1|:c1769393-1768737
                                  NC_003098.1
                ATCAGTTTTGGTGCAGGTGTGGTCGAGAGCCTTCGTCCTCATAGTAAGAT
Spr_4  G03  opSpV0100001164            ref|NC_003098.1|:1731759-1731929
                                  NC_003098.1
                TTTAGTAATACAATTCCTTACCAACAGTTTATTCAGAAGAATAAACAATTGG
Spr_4  G05  opSpV0100001165            ref|NC_003098.1|:883965-884591
                                  NC_003098.1
                TAGTTTAGAGGATGCTCGGATGACGGCGCGTGTTTACGAATCCTTCTTAG
Spr_4  G07  opSpV0100001166            ref|NC_003098.1|:c1728656-1727640
                                  NC_003098.1
                ATTCTGACGCGCATTGAATCAGGGAATGGTCAGGCTCATGAAGCGAAACT
Spr_4  G09  opSpV0100001167            ref|NC_003098.1|:c813192-813001
                                  NC_003098.1
                AAGAACATATACTCATCGGACTTCTCTATCTGCTCTCTCCATTCATCGGTC
Spr_4  G11  opSpV0100001168            ref|NC_003098.1|:c726204-723946
                                  NC_003098.1
                CTGCAACTCTTTCCAATCGCTACATCCAAGATCGCTTCTTGCCTGACAAGG
Spr_4  G13  opSpV0100001169            ref|NC_003098.1|:1928212-1928781, ref|NC_00
                                  NC_003098.1
                TCACGAAAGCAACTTACTCCGTCGGAGCCAATGGGTTGAAGTAACTCTTG
Spr_4  G15  opSpV0100001170            gb|AE007317|:1059417-1059634
                                  AE007317
                CCAACTTGTCAAGAATTTTATGAACCATTTAAGTATTTTTTGTTCTGACCAC
Spr_4  G17  opSpV0100001171            gb|AE007317|:469144-469418
                                  AE007317
                TGCCTCCTTTAATCTGGGTGCCAGTCTTACTTCTGGCAACTGTGTTTTGAT
Spr_4  G19  opSpV0100001172            ref|NC_003098.1|:619725-620573
                                  NC_003098.1
                GCAGGAATTGCTTCAAATTCGATTTTATCACTTACAGGTTTACTTGTTTTAT
Spr_4  G21  opSpV0100001173            ref|NC_003098.1|:c1721586-1721344
                                  NC_003098.1
                AAAATTTGACGCTGGTATTTTATGGACTCGGAAAGAATATTAGCGGAGTCT
Spr_4  G23  opSpV0100001174            -       -
                TCATCTATGCAGGCTATACAATACCAGGGTATATCGGAGTAAACTTTACTG
Spr_4  I01  opSpV0100001175            ref|NC_003098.1|:853019-853207
                                  NC_003098.1
                CAAGTATGATTGGAATACGGTTTTGGAATATAGTACCAACTATCACGACCA
Spr_4  I03  opSpV0100001176            ref|NC_003098.1|:c1554063-1553776
                                  NC_003098.1
                CTTGTTGTTTATCCCAGTCATGGTTTCTAGTTCGGGCTCAGAGTTTCAAAG
Spr_4  I05  opSpV0100001177            ref|NC_003098.1|:923268-924062
                                  NC_003098.1
                CACTCATTAAAACCTTGTCTCGACTTATAAAGCCATTAGAGGGAGAAGTAT
Spr_4  I07  opSpV0100001178            ref|NC_003098.1|:762595-763092
                                  NC_003098.1
                AATGTTTTGGCTAATCTTTCCAACGCCAGTGCTCTCATAAAATCACGTTTT
Spr_4  I09  opSpV0100001179            ref|NC_003098.1|:c1177487-1176909
                                  NC_003098.1
                AAAGTCCGAGAAGCTTTTAAGAAAATGAATTCCACTTGGACCATCAATGAA
Spr_4  I11  opSpV0100001180            -       -
                GTTCTCAATCTGGAGGACATTTGTACCACCATATTCATGAATTAGATTGCA
Spr_4  I13  opSpV0100001181            ref|NC_003098.1|:c1995393-1993105
                                  NC_003098.1
                AGGCTTTACGCCAACGCCATCGTACAGTAGCTGACAAGCAAAATTCTATG
Spr_4  I15  opSpV0100001182            ref|NC_003098.1|:626460-627224
                                  NC_003098.1
                TTCGAGGATTTTCACCGATTAGCCTAGTAGCTGCACTTATCTGTACACTGC
Spr_4  I17  opSpV0100001183            ref|NC_003098.1|:419729-421669
                                  NC_003098.1
                TAGCTTTGCCTTAGAGGAATTAAGTTACTATATGAATCGGGTCTTTAAGAC
Spr_4  I19  opSpV0100001184            -       -
                AGCTTGTTTTGCTACAACGACTTATAGCGCAGATAGCGAGCCGATTATGA
Spr_4  I21  opSpV0100001185            -       -
                AGAAGAATACTGACCAGTTTTGGGGCTTAATTCAAGACACGTTACCTCATC
Spr_4  I23  opSpV0100001186            gb|AE007317|:898260-899088
                                  AE007317
                CTGAATCAAAAATGAAGTTCTCTCAAAAGTTAGAAATAAAACTCTGACTTTG
Spr_4  K01  opSpV0100001187            ref|NC_003098.1|:c1700915-1700709
                                  NC_003098.1
                TTTGTAGAAGGATATAAAATATACCTGACAGAATCTAAAGAATCTGGAATTA
Spr_4  K03  opSpV0100001188            ref|NC_003098.1|:c2020623-2019340
                                  NC_003098.1
                AAGCCAACAGATAGTATGAGAATGGAAGTATCTTCTCCCAAACTAGCGATT
Spr_4  K05  opSpV0100001189            ref|NC_003098.1|:c1403029-1402181
                                  NC_003098.1
                TCGATGACTATGAGGGCTTAACCATTGCTTTCCCAGACACTTTGATTACAA
Spr_4  K07  opSpV0100001190            -       -
                AAATCTACTATTCCACGGAGGATATCGATACAGCGATACAAGTCGTTATAA
Spr_4  K09  opSpV0100001191            -       -
                CTAAAATCCTAACAAACTCAATACTTTAGTAGTCTGATATGCCAATCTCACG
Spr_4  K11  opSpV0100001192            ref|NC_003098.1|:1590539-1590611
                                  NC_003098.1
                AGCTGGCAGAGCAGCGGACTCTTAATCCGTGGGTCACAGGTTCGATCCC
Spr_4  K13  opSpV0100001193            ref|NC_003098.1|:c1506217-1504685
                                  NC_003098.1
                GTCGGAATAGTTGCCGTATATTTGCACAACCGATATAACAATATTCAATTA
Spr_4  K15  opSpV0100001194            ref|NC_003098.1|:1657940-1658692
                                  NC_003098.1
                GATATCAAGCAAAGCGTCAGCATGATGCAGATTCTTCGACGACTGGTGGA
Spr_4  K17  opSpV0100001195            ref|NC_003098.1|:c2032278-2031511
                                  NC_003098.1
                ATCAATGTGGGATCCATATGGGCAATTGTCTGACTTACCTGTGGCAGTTG
Spr_4  K19  opSpV0100001196            ref|NC_003098.1|:c1585496-1585068
                                  NC_003098.1
                GGAGATGAAGGACAGGGCTATCAGCTGATGAATGTTGAGGAATTTCTTAG
Spr_4  K21  opSpV0100001197            ref|NC_003098.1|:c690337-690017
                                  NC_003098.1
                CAACTCCCTTACAGCCACTATTGAAGAGGCTATCCAGAAACAAACCGCTG
Spr_4  K23  opSpV0100001198            ref|NC_003098.1|:637592-638395
                                  NC_003098.1
                AATTTCACAGCAAATGGATTAGTAGCACTGGGCGCCTCACCAGCCATGAG
Spr_4  M01  opSpV0100001199            -       -
                GATTTACCCACTACAAATATTATAGAACCTAAAATTTTCGCTATAACTCCCA
Spr_4  M03  opSpV0100001200            ref|NC_003098.1|:c1857533-1857099
                                  NC_003098.1
                CAAACTAAGGTTAAGAAAGTATTAGCCTTTCGAGACAAACCACCTTATGGT
Spr_4  M05  opSpV0100001201            ref|NC_003098.1|:c1666202-1665900
                                  NC_003098.1
                TCGTACTCTTTTGAGTGCAAATGGTCAAAAACCAAGCGAAGCTAAGGTACA
Spr_4  M07  opSpV0100001202            -       -
                CAAGTCATCAAGATACCAAGCCGTCAAGCAACTCAAAGGAAGATAGGAAA
Spr_4  M09  opSpV0100001203            ref|NC_003098.1|:904864-904936
                                  NC_003098.1
                GGCAGAGCGCATCCATGGTAAGGATGAGGTCGCCGGTTCAATCCCGGCA
Spr_4  M11  opSpV0100001204            -       -
                TTGGGTAAAAGCAACTCAGTTAGTTGATGAAATGGAACAAGTAGGTTTAAT
Spr_4  M13  opSpV0100001205            ref|NC_003098.1|:c1715341-1713926
                                  NC_003098.1
                AAGTAGCGATAGCTTTCTCCAAGTGGAAGACCCCAGCAATTCAAGTGTTC
Spr_4  M15  opSpV0100001206            ref|NC_003098.1|:230671-231087
                                  NC_003098.1
                CTTATCTCATTCATTAGTAATTTATCTGGCACTTGATGGTGATGCTGTGGT
Spr_4  M17  opSpV0100001207            -       -
                AATACAAGGAGTTGGGAAAGTTATTTTTCCAGCTTCTTTTTCTGATGAAATT
Spr_4  M19  opSpV0100001208            ref|NC_003098.1|:c1587054-1586584
                                  NC_003098.1
                CTTTCCCTTTGACTTTGAGATTAGCTGGGACAAACGCAACCATGCGGTAG
Spr_4  M21  opSpV0100001209            ref|NC_003098.1|:c774224-774137
                                  NC_003098.1
                CAAGAGGCTTAAGAGGCCGTGTTGGAAACGCGGTAGGCGTGTAATAGCG
Spr_4  M23  opSpV0100001210            ref|NC_003098.1|:511168-511296
                                  NC_003098.1
                TACTATTGGATTCATCGTGGAAAATTGGGGTTAAGCAAGCAGGATCTGCT
Spr_4  O01  opSpV0100001211            gb|AE007317|:877014-877382
                                  AE007317
                TTTACCTTTTCCTCCCTACTCATCTTAGTATAGAAAAGTGAATCTGAAATAG
Spr_4  O03  opSpV0100001212            ref|NC_003098.1|:184622-185041
                                  NC_003098.1
                TAAAAACATGAACAATACAAGTGGACCGCGCGTAGAAGCTAGTCAAGCCT
Spr_4  O05  opSpV0100001213            gb|AE007317|:1965089-1966097
                                  AE007317
                CGATTACGTTCCTATGGGTTCGTGAGAGGAGGTGAAACTAATGAGCCTTA
Spr_4  O07  opSpV0100001214            -       -
                ATAATTGGGGAAAAAGTAGTTCAAATGCCTGGCAGCAAAAAATCTCAACGA
Spr_4  O09  opSpV0100001215            ref|NC_003098.1|:747720-747932, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                GATTGATCGTTACGGAATAGAGTTCGTCAAAAAAGGGAAAAATCGTTACTA
Spr_4  O11  opSpV0100001216            ref|NC_003098.1|:786755-788248
                                  NC_003098.1
                CCGCTATGGGTTCTGCTGGCTTCTTAGTATCTGCTAGCCGTTACTTAAAGC
Spr_4  O13  opSpV0100001217            -       -
                AATTCAATTGCTCACGTAGTTTACGCATATAGCTTCACTTGTAGATGGTAC
Spr_4  O15  opSpV0100001218            -       -
                TGTTATATTAAAAGTATAATTATTTTTTATTTATCAGAGTTAAGCATTGCACT
Spr_4  O17  opSpV0100001219            ref|NC_003098.1|:c1107611-1106262
                                  NC_003098.1
                TGCGCATGGTGACGGATCTCCTCCATCTTTCACGTATTGATAATGCTACCA
Spr_4  O19  opSpV0100001220            ref|NC_003098.1|:c1173837-1173490
                                  NC_003098.1
                CACGTGTTGAAAAAATCGAAGTTGTTCGTTACGGTAAAGTACGTCGTGCG
Spr_4  O21  opSpV0100001221            ref|NC_003098.1|:c580482-580123
                                  NC_003098.1
                TGATACTGACCTTAGTCGTCTGCATTATCCTAACCAAACTTTTTAGATTAAA
Spr_4  O23  opSpV0100001222            ref|NC_003098.1|:c1490946-1490335
                                  NC_003098.1
                CGCATTACCAAGGAGCAAATAGAGCTTCTTTGGCAGGTTTATCAAGGTCA
Spr_4  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_4  A04  opSpV0100001223            ref|NC_003098.1|:c118931-118611
                                  NC_003098.1
                TATGTCCGCATTGGGATTTGTAGGGATAATGCGAAACTTATCCAAAAAGGG
Spr_4  A06  opSpV0100001224            -       -
                CAAATTGAGGTCTATAAATATCTACTCTCATCAAAAAACTCTCCAATTGAAC
Spr_4  A08  opSpV0100001225            gb|AE007317|:856931-857179
                                  AE007317
                AATTTTCTAGAGGAGACTTTTTGAGTGTGCTCTCTTGTGTTGTACGATTTT
Spr_4  A10  opSpV0100001226            -       -
                AAGAAAACATTGAAGTTTATGACAGCCAGTTCACCGTTATCTCCTAAAGAC
Spr_4  A12  opSpV0100001227            ref|NC_003098.1|:274499-275935
                                  NC_003098.1
                ATCCAGTTACTTGCAATCCTAAGGATATCTTAATGGCAATGAAAGCTATGC
Spr_4  A14  opSpV0100001228            ref|NC_003098.1|:c1618157-1617090
                                  NC_003098.1
                GATAAAGATAATTATTATAATCCTGTGATTGTTCAACCATTAGTTTTAATTG
Spr_4  A16  opSpV0100001229            ref|NC_003098.1|:625960-626364
                                  NC_003098.1
                TCTAGGATTGTCATGTACTATAATGGAGGTGGTGACAATTATATTGGTTCT
Spr_4  A18  opSpV0100001230            -       -
                AACCTGCGGCTAGCTTCCTAGTTTGTGCTCTTTGATTTTCATTGAGTATTA
Spr_4  A20  opSpV0100001231            ref|NC_003098.1|:c1691499-1691426
                                  NC_003098.1
                TCAGCTGGCTAGAGCGTCCGGTTCATACCCGGGAGGTCGGGGGTTCGAT
Spr_4  A22  opSpV0100001232            ref|NC_003098.1|:197350-197646
                                  NC_003098.1
                TGAAGTTGACACTCGTGCACACAAACTTTTGATCAAGCAAGCTGTTGAAGC
Spr_4  A24  opSpV0100001233            ref|NC_003098.1|:921242-922261
                                  NC_003098.1
                GCTTCGTAGGTCTTATAGTTCCTCACTTTTGTGGCTTATTTATAAGCAAAG
Spr_4  C02  opSpV0100001234            ref|NC_003098.1|:c1616987-1615977
                                  NC_003098.1
                TTACTCATGATCAAGAGGAAGCCTTGACTTTATCTGATAGAATTGCAGTCT
Spr_4  C04  opSpV0100001235            gb|AE007317|:827276-827546
                                  AE007317
                CAATTCATGATTTGAAGAGGATATTTCGCAAAGATATGCTATACTATGTTTG
Spr_4  C06  opSpV0100001236            -       -
                TTGAGTATTAGATTTACTCAAAATCAAGGATTTTGAAGATGAACTTGTATCA
Spr_4  C08  opSpV0100001237            -       -
                CCGCCTTTTTTGGGCGTTTTGGCTTGTTGTTCAGCTTTCTGACTGTAGTTG
Spr_4  C10  opSpV0100001238            ref|NC_003098.1|:c1823403-1822669
                                  NC_003098.1
                TAAAGGCTATCAAGACTGAACGAGGAGAACGAGGCGAAATCCAGATCGAG
Spr_4  C12  opSpV0100001239            -       -
                TGACAGGATATTGCCACGGAATAACTAGCTTACTACAAACCACTGTCTACA
Spr_4  C14  opSpV0100001240            gb|AE007317|:1162699-1162970
                                  AE007317
                GTCTATCAAATAAAGAACCTTTATTTAGTAGATCTTGTTTTTGTCTCTTTTT
Spr_4  C16  opSpV0100001241            ref|NC_003098.1|:c1052978-1052265
                                  NC_003098.1
                AATAATGCGGGGATTGACACTATCTGGTATAATCCTCATCACCTCGAAAAT
Spr_4  C18  opSpV0100001242            -       -
                GAGTTATAGTGGCTTGATGCTGGGAAAGTACACTGTGACTGCTAAAACAT
Spr_4  C20  opSpV0100001243            ref|NC_003098.1|:c1496273-1494216
                                  NC_003098.1
                CAGACCAGTCCATTGTCTTCCAAGGTTCAGCTCCCATCAATTCTTGGTATA
Spr_4  C22  opSpV0100001244            ref|NC_003098.1|:c103669-102998
                                  NC_003098.1
                GTTGAATTCCAACTTTTTAACTCATTTGCCAAGACCTATCGTGGTCACGGA
Spr_4  C24  opSpV0100001245            ref|NC_003098.1|:625148-625780
                                  NC_003098.1
                ATCAAGTCACCGATTTACACTGATAATCGTGTGACACTAGCCTATCCAGAA
Spr_4  E02  opSpV0100001246            ref|NC_003098.1|:c1498973-1498242
                                  NC_003098.1
                GGAAGACCATATTGTCTTTAACGGTCCAGATGAACAGTTCCTAGGTGGCC
Spr_4  E04  opSpV0100001247            ref|NC_003098.1|:701264-701962
                                  NC_003098.1
                TAAACGTGTACTCATTACAGGAGTGAGTTCAGGGATCGGATTGGCTCAAG
Spr_4  E06  opSpV0100001248            ref|NC_003098.1|:c35674-34652
                                  NC_003098.1
                TATCCTTTACTTTATCCTTGCCTCTCTCCTCACTACACTACTCACCTCTCTA
Spr_4  E08  opSpV0100001249            ref|NC_003098.1|:318314-319552
                                  NC_003098.1
                ATTATTGGCATCTATAGATTGACCATGAAGAGTAATAGCGATAATTTTCGT
Spr_4  E10  opSpV0100001250            ref|NC_003098.1|:322855-323706
                                  NC_003098.1
                AAGTCAAGCCAGTAGATTCCAGTCAATTTCCAGCCAAAGCTAAACGTCCG
Spr_4  E12  opSpV0100001251            ref|NC_003098.1|:c1214549-1213611
                                  NC_003098.1
                AGAAGGAAGTGTCACTCAGAGAGATTTTACTTTATTATTTCCGAGTTATCG
Spr_4  E14  opSpV0100001252            ref|NC_003098.1|:c1318519-1318112
                                  NC_003098.1
                ATGCTGCTACACAGATTATTAGGGAAAGTGCTGTTCCAACCTATACAAATA
Spr_4  E16  opSpV0100001253            ref|NC_003098.1|:11616-12158
                                  NC_003098.1
                GGTCAAACATATTGATACACATATTGAAATGGACTTCATGATGGTTTCTAG
Spr_4  E18  opSpV0100001254            ref|NC_003098.1|:435469-435918
                                  NC_003098.1
                AGGAGAAGGGAGAATGGTTTCCAATTGGGGATATTACACTATCTCAGGAT
Spr_4  E20  opSpV0100001255            gb|AE007317|:557179-557769
                                  AE007317
                AATCAGTTTGTTCACATTTACCTTCGATATATTATATCCCATAGTTAAGGTT
Spr_4  E22  opSpV0100001256            gb|AE007317|:272097-272398
                                  AE007317
                TAGGCGGTATTGTTTACCCCATTTGAAAGGCCCCGGAACCTTCCAAATAC
Spr_4  E24  opSpV0100001257            ref|NC_003098.1|:979142-981433
                                  NC_003098.1
                TGATGTTGCTTATGCTGCCCAAGCTGGCGATATGTATACGCAAATTGTGG
Spr_4  G02  opSpV0100001258            ref|NC_003098.1|:754851-755873
                                  NC_003098.1
                AGGCAGGTGCCTGTGGTACAGCAGCGGTTATTTCTCCAATTGGAGGTATT
Spr_4  G04  opSpV0100001259            -       -
                CCGGATGTCTGAGAATCCTCCTATTCCTCCTTCTATAGTGAGTTGAAATAA
Spr_4  G06  opSpV0100001260            -       -
                ATTCAGTACAAATCGTTGCGGTAACTGGAGTGCTTTTAGTTGGGAAAATTG
Spr_4  G08  opSpV0100001261            ref|NC_003098.1|:680041-680646
                                  NC_003098.1
                CGACGCTTTGGAACCATACATCGATGCGGAAACAATGCATTTGCACCATG
Spr_4  G10  opSpV0100001262            ref|NC_003098.1|:634965-636101
                                  NC_003098.1
                GGTGTGCATGAGTTTGGTTCTCTTTATACAACCAGTTCTTACTCTACTGTT
Spr_4  G12  opSpV0100001263            ref|NC_003098.1|:c1761219-1760461
                                  NC_003098.1
                ATCTACAGTCTCAAAACCCTACGTTCCATGCAAGGTAGTCATTTCCATCTG
Spr_4  G14  opSpV0100001264            ref|NC_003098.1|:c1076442-1076140
                                 NC_003098.1
                ATTCTGTATCCCAGCAATGAGCGTTCCAGTATTTGACAATATTAGACTTCC
Spr_4  G16  opSpV0100001265            -       -
                AATTTTTCCATAGTGACTCCTTAATTTTCTTCTACACGTCTGATGATAAATC
Spr_4  G18  opSpV0100001266            -       -
                CCGGTCTTCCAAGCCCTAAATAAGGAATTAATTCAGGAAAATCTGACTTTA
Spr_4  G20  opSpV0100001267            gb|AE007317|:924063-924629
                                 AE007317
                TGGAAAAACTCCTAGAATTAGTGCTACAAATATTGACAATGGTATCTTAGG
Spr_4  G22  opSpV0100001268            ref|NC_003098.1|:1741440-1742207
                                 NC_003098.1
                GTCCATTTTGTTTTGGATAGACGCAGTACAGAACTACGTTCTCTTTAATCA
Spr_4  G24  opSpV0100001269            ref|NC_003098.1|:208585-208968
                                 NC_003098.1
                ACAAGAACACGGTCTTAAATCAGTTGAAGTTACTGTAAAAGGTCCAGGTTC
Spr_4  I02  opSpV0100001270            gb|AE007317|:118932-119687
                                 AE007317
                AAAATCAGGGAATCAGTGATTAGCTGTTATTTGAATTAAGTAAACTGTTAAG
Spr_4  I04  opSpV0100001271            ref|NC_003098.1|:c1802484-1802161
                                 NC_003098.1
                AATGGGTAAGTTAGAACTCTTGTGTGAAGAGTTTGGGCATAAACTTTTACC
Spr_4  I06  opSpV0100001272            ref|NC_003098.1|:c1719179-1718982
                                 NC_003098.1
                AGATGATGATGACCCACGTATAGAGGAAGAGAGTGAAGCACTAGAAAATA
Spr_4  I08  opSpV0100001273            ref|NC_003098.1|:c1455515-1454838
                                 NC_003098.1
                AGACTTTATGGAAGTTTTGAGTCTATTTGTTCAGTCGGAACCTCATCTGGT
Spr_4  I10  opSpV0100001274            ref|NC_003098.1|:1577898-1578200
                                 NC_003098.1
                AAGACTTTGAACGTTCGCAACAAGCTTGCCTTATCGGCGTCGCAGACTAC
Spr_4  I12  opSpV0100001275            ref|NC_003098.1|:270271-270825
                                 NC_003098.1
                TCATTGAGGCGGAACATATGTGTATGAGTATGCGTGGTGTTAGAAAACCA
Spr_4  I14  opSpV0100001276            ref|NC_003098.1|:c1232954-1232277
                                 NC_003098.1
                AAATCCAAAACTTGTTAAGGTTGCGGTGATGGCTCACACGGAGCAGGATG
Spr_4  I16  opSpV0100001277            gb|AE007317|:1329952-1330174
                                 AE007317
                CCAGTTCAACAGACTTGTAAGCGTTTTTATTCTTTACGAAAGACCTCGTTC
Spr_4  I18  opSpV0100001278            gb|AE007317|:953001-953382
                                 AE007317
                AACTCTTCATTGCCATATAACTTAAGTTTCATCGCATGTCAGTAATCTCATA
Spr_4  I20  opSpV0100001279            ref|NC_003098.1|:952356-953000
                                 NC_003098.1
                TAGGGGGATTAAAATGGTTTGAAAGTTTACTCTTAACACTTGATAGGAAGC
Spr_4  I22  opSpV0100001280            -       -
                ATCAAACGCACATACGGTATTTCTGGTCCCCTTGACGAATACAAACGGCG
Spr_4  I24  opSpV0100001281            ref|NC_003098.1|:c1894042-1893836
                                 NC_003098.1
                GTTTACTCTCAATCATCAAGAATTCTCTTTTCGTGGTAGCGTTTGGGGTCT
Spr_4  K02  opSpV0100001282            ref|NC_003098.1|:409666-410511
                                 NC_003098.1
                GCTATCGAGCCAAGTGTAACAGAGTTGGACAAGCTTCCTTATACGACCGC
Spr_4  K04  opSpV0100001283            -       -
                TTCAAACTACTATAAAAGTTCTATAATCTCTTTATAAGATTTGCCCATCAGA
Spr_4  K06  opSpV0100001284            ref|NC_003098.1|:c1226341-1225865
                                 NC_003098.1
                TGTCAACTGGAGGAGGAGTGGTTATTTCTCAGAGAAATCGTGACTTACTC
Spr_4  K08  opSpV0100001285            gb|AE007317|:1182139-1182409
                                 AE007317
                CGGAAAATAATTTAACCAATAACTATCTTTCATCGTATCCTCCAACCAGTAC
Spr_4  K10  opSpV0100001286            ref|NC_003098.1|:c1083991-1083779
                                 NC_003098.1
                AAGATGCGATTACTGCCTTTCAAAAGGGCATGGTCTTGTCAAAAGAGCTC
Spr_4  K12  opSpV0100001287            ref|NC_003098.1|:543591-545435
                                 NC_003098.1
                AAATCTAGGGCGTTTGCTCCAAATCCCGACCCCAGTACGTATCGAGTCCT
Spr_4  K14  opSpV0100001288            ref|NC_003098.1|:c1435491-1434742
                                 NC_003098.1
                TCTTGTATAAACAGATTCGCAATATGGTGGGGACTCTTCTCAAAATCGGTA
Spr_4  K16  opSpV0100001289            ref|NC_003098.1|:c1563865-1563551
                                 NC_003098.1
                TCAAAATATTCACTCGTAATCTTGGAAGCAAAACGTGCCCACGAATTGGAA
Spr_4  K18  opSpV0100001290            ref|NC_003098.1|:1162334-1162522
                                 NC_003098.1
                CTATCCAAGTTAAATAAAAGCTACCAAAACTGTAAACAGGGTACGGCAGAT
Spr_4  K20  opSpV0100001291            ref|NC_003098.1|:115766-116233
                                 NC_003098.1
                CATCTCTGTTCCATATTGTTTATATGTTCGTTTTGAAGACAGTCCAGAGTA
Spr_4  K22  opSpV0100001292            ref|NC_003098.1|:248889-250970
                                 NC_003098.1
                AGATCATGACTGACCCATTCGTAGGTCGTTTGACATTCTTCCGTGTTTACT
Spr_4  K24  opSpV0100001293            ref|NC_003098.1|:c1821800-1821096
                                 NC_003098.1
                GACTTAACCCGGTTGAAGTACCAGGAATTGTTGTACGCAATCACGGTCCA
Spr_4  M02  opSpV0100001294            ref|NC_003098.1|:c1259233-1258385
                                 NC_003098.1
                CAGTTTGGTCTGATTTATGATGTGGTCAAAGGGGATTGTTACCACGGTGG
Spr_4  M04  opSpV0100001295            gb|AE007317|:1652450-1653130
                                 AE007317
                CTTATTTCATTCCGCTATAATTTCACCTTACCCTATCTTTTTCGTAGCACCC
Spr_4  M06  opSpV0100001296            ref|NC_003098.1|:c335615-335019
                                 NC_003098.1
                TGAAGCCTATTTTCGACAAGCTTCAACGACGGACTATTCTGGCGTTTATAA
Spr_4  M08  opSpV0100001297            ref|NC_003098.1|:585634-586344
                                 NC_003098.1
                TTGTTACCGGTCTATACAGGAGTGTTACTAGATGATAAGGATGGTGCTCA
Spr_4  M10  opSpV0100001298            -       -
                TGATTTGGGTAAATACAATGAGCTTGAAAGAAGTAGCAAACTCACCAAGCG
Spr_4  M12  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_4  M14  opSpV0100001299            -       -
                AGATGTGACTATAGGTCAAAAAAGCAAGACAGGAGCTTTTAACGCCAGCT
Spr_4  M16  opSpV0100001300            ref|NC_003098.1|:c1721298-1720939
                                 NC_003098.1
                TAATTTTCCCATCTTCACTGTATAGGATGGTTGAGGAAATCAGAGAAAATG
Spr_4  M18  opSpV0100001301            ref|NC_003098.1|:917259-918890
                                 NC_003098.1
                GCTGGATGAGATGGATTTGACAAGTGCGGAGAGCAAAGCAACATATGCTC
Spr_4  M20  opSpV0100001302            -       -
                GACTCGTCCAGTAGCTGGTATTTGTGCCTTGTTAGCTAACATTGTAGTCAC
Spr_4  M22  opSpV0100001303            ref|NC_003098.1|:c1136564-1136391
                                 NC_003098.1
                TTGGCTGCCAAGCTTTGGGAAGAAGGTAAAATGGTCTACGCCTCATATGC
Spr_4  M24  opSpV0100001304            ref|NC_003098.1|:714601-715155
                                 NC_003098.1
                ACCAATTGCCCTCAATCAAGCAGAGATATTGAAAAATAAGCGATACACTTG
Spr_4  O02  opSpV0100001305            ref|NC_003098.1|:c1076180-1075659
                                 NC_003098.1
                GCGACGGAAGTACAAATCAATCGCCCTAAAAAAGAATTAGCGAATTATTCT
Spr_4  O04  opSpV0100001306            ref|NC_003098.1|:c1716585-1716376, ref|NC_0
                                 NC_003098.1
                AAAAATTCCTCTATCAATGCCAAACGGAGAAATATGCAGGAAAGACCAAGG
Spr_4  O06  opSpV0100001307            ref|NC_003098.1|:c685311-684508
                                 NC_003098.1
                AGCCAAGGTGATATTCGCATTAAACTCTTCCCTAAACTCGCTCCTCTAGCG
Spr_4  O08  opSpV0100001308            gb|AE007317|:645843-646177
                                 AE007317
                AGATTGAGTCAGAGGGATCTAACAGTCGTTAATCTCAGCTTTACGCACCC
Spr_4  O10  opSpV0100001309            ref|NC_003098.1|:c1510307-1508214
                                 NC_003098.1
                TGGAATCCAACAAACTTCATATGGCACACAAGTATCTGCAATTAAATACTC
Spr_4  O12  opSpV0100001310            ref|NC_003098.1|:384683-385549
                                 NC_003098.1
                AAGCTAAGCCAGAGGTTCCAGATGAATTATTTTCCCAGTGTCCAGGCTGT
Spr_4  O14  opSpV0100001311            ref|NC_003098.1|:c1850825-1850742
                                 NC_003098.1
                ATTGGCAGACGCGCTGGACTCAAAATCCAGTGTCCGCAAGGACGTGCCG
Spr_4  O16  opSpV0100001312            ref|NC_003098.1|:c1593004-1592150
                                 NC_003098.1
                AAATCCCGCTGATTGGTTTAAACCTTATCAGGAAGTATTTGAGCGCTTTAG
Spr_4  O18  opSpV0100001313            -       -
                CGCTAGGATTTCGGTCCTAGCGGGAACACTCATCATAAGTTGGGATAGTA
Spr_4  O20  opSpV0100001314            ref|NC_003098.1|:c1208265-1207765
                                 NC_003098.1
                GTTGAGCAAGATACAGTTCTTCGTCGTGAGCTTCGTGGAAGCGAAGTTGA
Spr_4  O22  opSpV0100001315            ref|NC_003098.1|:87777-88736
                                  NC_003098.1
                ACGGAGCTAGCAAGTGGCAACGTATTCGCAACGTAACCATTCCTCAGTTG
Spr_4  O24  opSpV0100001316            ref|NC_003098.1|:399592-400614
                                  NC_003098.1
                TTCACGAAATGAAATTGATCGTTGACTTGATCTACGAAGGTGGATTCAAGA
Spr_4  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_4  B04  opSpV0100001317            ref|NC_003098.1|:1626138-1626314
                                  NC_003098.1
                ATTGCTCACATCTTATTTCAAACCACGGGACTCCCACAAGAAAGGAAAATC
Spr_4  B06  opSpV0100001318            ref|NC_003098.1|:c65539-64781
                                  NC_003098.1
                TTTATATCTACCATACATCCTACATCCCAGAACAATATATCAACGCAAATTA
Spr_4  B08  opSpV0100001319            ref|NC_003098.1|:961807-962673
                                  NC_003098.1
                GATAACCAAAGGCGTGAACCCATTTTTAGCGACACTTGTTGCTGTAGGAG
Spr_4  B10  opSpV0100001320            -       -
                TCTTTTAGCCCGTGCTCTAATCTAAGATATTAATGACGAAGAGCTCTGCAC
Spr_4  B12  opSpV0100001321            ref|NC_003098.1|:547411-548016
                                  NC_003098.1
                TTTTATGAAAAATCTGCCAGCTGAGTTTGCCCGTTACAGTGAGCAACAAGT
Spr_4  B14  opSpV0100001322            ref|NC_003098.1|:c1932655-1931774
                                  NC_003098.1
                AAGTATTTCAACGCCTGAAAACTTGGAGGATTTACTAGCGTGGCTAGATCA
Spr_4  B16  opSpV0100001323            ref|NC_003098.1|:c1570022-1569522
                                  NC_003098.1
                TAGTTTTATGTGGTATGCAGACAGAATATTGTGTGGATACCTCTGTCAAGG
Spr_4  B18  opSpV0100001324            ref|NC_003098.1|:1001242-1002135
                                  NC_003098.1
                CTCTATAGTTTCTACGATGTAGACTATGTCACTCGGATTGGTAGAGAAGTT
Spr_4  B20  opSpV0100001325            ref|NC_003098.1|:c2035700-2035627
                                  NC_003098.1
                GATAGAGCATTCGCCTTCTAAGCGAACGGTCGCAGGTTCGAATCCTGCTG
Spr_4  B22  opSpV0100001326            gb|AE007317|:1268222-1268462
                                  AE007317
                TCTAATACCAATAAATCGCTAAGATATTATTTCAAAGAACATCTACAATTGA
Spr_4  B24  opSpV0100001327            ref|NC_003098.1|:c1061368-1059635
                                  NC_003098.1
                TCTACAGGCATCACAAGACGAGCTTTCTGTTATTCGCGAGAAAGCAGTAG
Spr_4  D02  opSpV0100001328            ref|NC_003098.1|:539428-540207
                                  NC_003098.1
                GAGGAACTAATCTCATCGTTGTTATGCCCAATACCAGCAATGGTTGGTACA
Spr_4  D04  opSpV0100001329            ref|NC_003098.1|:c1254721-1253837
                                  NC_003098.1
                GATGACGCGTAATGTAGAGGATAGTTTGAAACACGTTCACCATACCCAAC
Spr_4  D06  opSpV0100001330            ref|NC_003098.1|:c1638436-1637672
                                  NC_003098.1
                CCAAAAGGCACGTATCTTAACGGAGGATTGGGTTTATCGTCAGTCTTATTG
Spr_4  D08  opSpV0100001331            ref|NC_003098.1|:c1127138-1126344
                                  NC_003098.1
                CACCTTATGTAGATATCAATAAACTGCTCTTGACGGGTAAGAAGGGTTCAT
Spr_4  D10  opSpV0100001332            ref|NC_003098.1|:936852-937304
                                  NC_003098.1
                AGTGATTATTCTAAAGACTTCAGACCATTGATTATTGATCAGCCTGAAGAC
Spr_4  D12  opSpV0100001333            ref|NC_003098.1|:c335022-332863
                                  NC_003098.1
                CTCACCTGCTCCACAACAACCCCCATCAACTGAAAGTTCAAGCTCATCATC
Spr_4  D14  opSpV0100001334            -       -
                GATGTTTTTCTCCTCAGTTCATCAGCTTCCTCCTTGACACTCGGTCAGATT
Spr_4  D16  opSpV0100001335            ref|NC_003098.1|:644210-644842
                                  NC_003098.1
                TTATCAGGTACCCTTGATAATCGATGATCGGTTGGATGTTTGTCTTGCGGT
Spr_4  D18  opSpV0100001336            ref|NC_003098.1|:739884-740474
                                  NC_003098.1
                ATGTCATTTCCAATCCTCCTATCCGTGCGGGCAAGCAAGTCGTTCATGAA
Spr_4  D20  opSpV0100001337            ref|NC_003098.1|:550378-550512
                                  NC_003098.1
                CAAAGATCGCTTGCATTATATTATTTGCAAATCTGGAATGAGATCGGCGCG
Spr_4  D22  opSpV0100001338            ref|NC_003098.1|:c1046276-1045284
                                  NC_003098.1
                GACTTAAGGTTGTGGCACCTGGAACACCTGCGGACATGAAAGGCCTGCTT
Spr_4  D24  opSpV0100001339            -       -
                CCTAAAACCTAAAGTTTGTGATATAATTATCAAGAAAAAAGATTTAGGAGTT
Spr_4  F02  opSpV0100001340            -       -
                TTGGTGCAATCGTATCCTAAACGAGGATGAAACGGAAATACTATACTTTCC
Spr_4  F04  opSpV0100001341            gb|AE007317|:1810790-1811304
                                  AE007317
                CATTGTAGGAACCTCCAAAAGTTGGACAAAATGATTGAAAGGATTGGATCC
Spr_4  F06  opSpV0100001342            ref|NC_003098.1|:c1346837-1346301
                                  NC_003098.1
                ATTTGAAGTGACGATTACGTCTGCTCATCCTCTAACTGATGAACAGAAGAC
Spr_4  F08  opSpV0100001343            ref|NC_003098.1|:c1148429-1147539
                                  NC_003098.1
                AACGTGAGCTATGTAGTATGGACGGTCTTGTTTGCAGTTGTTTTCTTGGG
Spr_4  F10  opSpV0100001344            ref|NC_003098.1|:812345-812647
                                  NC_003098.1
                AAGGAAGAAATCGAAGCAGAAATGTACGGAACAGGCCCACGTAAACGCAA
Spr_4  F12  opSpV0100001345            gb|AE007317|:216708-217197
                                  AE007317
                TAGTTTTCAAAGAGTTCTCCGTGGGTAGCATATTGTGTATAAGAACCACCA
Spr_4  F14  opSpV0100001346            ref|NC_003098.1|:c849152-848727
                                  NC_003098.1
                GTGAAAGTAAAAGAACCTTTAAGTTCTGAATACGGTTACTTGCGCGACGAT
Spr_4  F16  opSpV0100001347            ref|NC_003098.1|:975065-975622
                                  NC_003098.1
                TTACTTTATGAAGTCCCCTTTGGGAGTGTGGGCAATTTGTGACCAGAAAAA
Spr_4  F18  opSpV0100001348            ref|NC_003098.1|:375761-376546
                                  NC_003098.1
                TGGTTTGGGAGAGCCAATTTAAAGACTGGCAGGGTTACGCTACTTTAGAA
Spr_4  F20  opSpV0100001349            -       -
                AATCGAAGCGGTCTCTAAAAGCACTACGGGAATGTTTTTCGCCCCTGGTA
Spr_4  F22  opSpV0100001350            ref|NC_003098.1|:857180-857980
                                  NC_003098.1
                TATTTATCTCTGGAATCTCGTATGGCTTGTGGGATGGGAGCTTGCTATGC
Spr_4  F24  opSpV0100001351            -       -
                ACTACTAGGCAAGCAAATAAACAAATAAACAACTAGAATAGAAAAAGATAG
Spr_4  H02  opSpV0100001352            ref|NC_003098.1|:748579-749067, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                CTATGAGAAAACATTTAAATCACTTAACCAATTGGAACAAGCCATTATAGAC
Spr_4  H04  opSpV0100001353            ref|NC_003098.1|:c1692286-1692214, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GTTTAGCTCAGCTGGGAGAGCATCTGCCTTACAAGCAGAGGGTCAGCGG
Spr_4  H06  opSpV0100001354            ref|NC_003098.1|:1872878-1874209
                                  NC_003098.1
                CTCAAATGCCTCCCATGAATTGAGGACACCAGTTACTTCGATTAAGGGCT
Spr_4  H08  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_4  H10  opSpV0100001355            ref|NC_003098.1|:103911-104414
                                  NC_003098.1
                GCTGCCTTGTTTGCAGTATTTGCTCCATCATTTGTATCTGCTCAAGAATCA
Spr_4  H12  opSpV0100001356            -       -
                TTATGCAGTTCCTTTTTATTTTAACAGGAGTGAAACTATAGTGTTTCTAAAT
Spr_4  H14  opSpV0100001357            gb|AE007317|:500572-500871
                                  AE007317
                GTCACCATTAAAAATTGAAATAAAAGGATGTTATCACTAATACAAGTGAGC
Spr_4  H16  opSpV0100001358            ref|NC_003098.1|:695084-696343
                                  NC_003098.1
                TTCGAGTGAATGATACCAGTTTAACCCCAACTCTGGGTCCAGAACTGGCA
Spr_4  H18  opSpV0100001359            ref|NC_003098.1|:c1082106-1081675
                                  NC_003098.1
                TCGGCTGAATTGATGGATAAGATGATCAATCTCCAAGTTATTCCAGGAAAT
Spr_4  H20  opSpV0100001360            ref|NC_003098.1|:1701075-1702304
                                  NC_003098.1
                ACACAAGCTGTCATCCGAGATCACTTTCTTAAATATGATAGAGCCGTCCGA
Spr_4  H22  opSpV0100001361            ref|NC_003098.1|:256296-257537
                                  NC_003098.1
                ACAGAAGAGGTCTTCACAGCGCCTGACTTCCGTCGTGCAGATGGTTATGT
Spr_4  H24  opSpV0100001362            -       -
                ACAGAGTAGCAGACCAGCTCACGTTATTCGAGTCAGTAGATCCGTTTACT
Spr_4  J02  opSpV0100001363            ref|NC_003098.1|:295053-295832
                                  NC_003098.1
                CTGTTTTAGTGGAATGCTGTTAGGAATTTACACCAATAGATGTATTGTTCT
Spr_4  J04  opSpV0100001364            gb|AE007317|:1863702-1864030
                                  AE007317
                CCCTGTTTTATATCCTAAAAAAGAGCTGCCATTTGACGAACAAAAAGTGAT
Spr_4  J06  opSpV0100001365            ref|NC_003098.1|:742415-742804
                                  NC_003098.1
                CTATCCTTTGACCAATTGCGGTGAGAGAACAGCTATTTTTAAGGCTATATC
Spr_4  J08  opSpV0100001366            ref|NC_003098.1|:931945-933708
                                  NC_003098.1
                AACACCGTGCATTTATTACGTAACCGAGCTAGCCTTGACTGGAGGACCAG
Spr_4  J10  opSpV0100001367            gb|AE007317|:813193-813562
                                  AE007317
                TTACAAAAATGTAAGATTAAAGTCTCTTTTGTAAGGTTAGGTTATGGCAAG
Spr_4  J12  opSpV0100001368            -       -
                TTTACCATTTTTGACAGGGAATGTCATTTGCCATCCTAAACTACCTGATAA
Spr_4  J14  opSpV0100001369            ref|NC_003098.1|:476922-477155
                                  NC_003098.1
                TTTTTCCTAGATTCCAAAACTTTAGATCGGTTGACACCCTATATTCTAGTCT
Spr_4  J16  opSpV0100001370            ref|NC_003098.1|:1521-2657
                                  NC_003098.1
                ACTTTAACACTACTATTACTTTTAATGTGGTAAACTTACGCCAGTCAATGGA
Spr_4  J18  opSpV0100001371            -       -
                TTTTGAAGAGTATGAAACGAAAAGGAGGTTGGTCATTGTACTAGCCTCCTT
Spr_4  J20  opSpV0100001372            gb|AE007317|:126429-127281
                                  AE007317
                GAGTTATATTTGTAAGTATGTTAACTATTGCTCGAATTTATCGGACTTTTCT
Spr_4  J22  opSpV0100001373            ref|NC_003098.1|:c1961434-1960988
                                  NC_003098.1
                ATTCAGTTGATATTGTAACAGGGTTTAATATCCCTCTCCTAGTGGAATTAA
Spr_4  J24  opSpV0100001374            -       -
                AAAGAGCCAAATTTTAGGACATAAAGATATCTCCATGTTGATTGACGTTTA
Spr_4  L02  opSpV0100001375            ref|NC_003098.1|:c1197690-1196371
                                  NC_003098.1
                TGTCGGACTTCCAGATCCTAAACCAATTTTTATGTTTCCGATAGTATTCGG
Spr_4  L04  opSpV0100001376            -       -
                AAAGATATGCACGTTCTAGTTATCATGACGGATATGACTAACTATTGTGAA
Spr_4  L06  opSpV0100001377            -       -
                AAATTTATTAGACGTAATAGAGCAATTTTTGAGTTTGTCAGATGAAAAGCTG
Spr_4  L08  opSpV0100001378            ref|NC_003098.1|:c1538791-1538258
                                  NC_003098.1
                CCATTCGTAGAAGACGTGAGTGCGACGAATGCCAACACCGTTTTACAACC
Spr_4  L10  opSpV0100001379            ref|NC_003098.1|:c1802118-1801138
                                  NC_003098.1
                GTAATCAATGATGAAGATGACATGGAGGACAGCAACAGTTTCATGCTGTC
Spr_4  L12  opSpV0100001380            ref|NC_003098.1|:c1217890-1217153
                                  NC_003098.1
                CCTGATAGCTTTCTGGATACAGGCATGTTGAGCTTCCGTGTGACTCCAAA
Spr_4  L14  opSpV0100001381            ref|NC_003098.1|:1742209-1742841
                                  NC_003098.1
                GAGGCAGAAGCAGGCTTTAGAACAGGTCGGCCTGGTTTATCTTGACCTAG
Spr_4  L16  opSpV0100001382            -       -
                GCTTTACTGACAAAAAAGAAAACAGTTTACAAAGAAAAATGATGGAGGAGC
Spr_4  L18  opSpV0100001383            -       -
                GAACGATATTCACAACAAGAGGTCATAGTAACCTTTGGGGAACGGACTTT
Spr_4  L20  opSpV0100001384            ref|NC_003098.1|:771852-772961
                                  NC_003098.1
                AAATGCGACGATTGCTCGCTATATTAGTGGAGTTTCGATTGACGCAATCAT
Spr_4  L22  opSpV0100001385            gb|AE007317|:904937-905278
                                  AE007317
                TGTGTGAACCTGCTCATCACATGAAGATGCCTCTTAGTCCCTAGTCTAGCG
Spr_4  L24  opSpV0100001386            ref|NC_003098.1|:2028093-2030645
                                  NC_003098.1
                CCAAGGGGAAAGGAACTATTACACTTTCCTTCATTCCCAATGGTTTTATTA
Spr_4  N02  opSpV0100001387            ref|NC_003098.1|:c1422736-1422161
                                  NC_003098.1
                CGTAGAGTGTCTACCGTTATCTTAACAGGTGTCTTGACGGATATCTGTGTC
Spr_4  N04  opSpV0100001388            ref|NC_003098.1|:978562-978951, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                CAAGCCGCTAACAGCTGAAGATAAAGCCTGTAACCATGCGCTATCCAAGG
Spr_4  N06  opSpV0100001389            ref|NC_003098.1|:c1500986-1500534
                                  NC_003098.1
                TGGGTTATCACAATTTTGCGATTTTCTTCCCAGGTGAGCCACATCAGCCAA
Spr_4  N08  opSpV0100001390            ref|NC_003098.1|:53441-53950
                                  NC_003098.1
                TGAAACAAATCCTGAATTTATAGCATTTTTCTTAGCTCCAAGGTATATCAAT
Spr_4  N10  opSpV0100001391            ref|NC_003098.1|:c1490244-1489540
                                  NC_003098.1
                TTTATGGGATATTTTCTTTACGACTCAGGCAACCGAGCCGCCCAAATTTGA
Spr_4  N12  opSpV0100001392            -       -
                ACATGAGATGCATTTGAAAGGTTGGAGGTATAGAACGAGTCGTTTTGGTT
Spr_4  N14  opSpV0100001393            ref|NC_003098.1|:c1820917-1819244
                                  NC_003098.1
                AGAGCAGAGAGATGCTTGTTGTAAACTATTATCGGAAGTAGATTCGTACG
Spr_4  N16  opSpV0100001394            ref|NC_003098.1|:c1115928-1115440
                                  NC_003098.1
                CTTAATCATTTTTCTGAAATTTTCTTATGGGTATTGAAAGATAACAAGCGCG
Spr_4  N18  opSpV0100001395            -       -
                GGATAATGAAATGCTTGCTTGCGTTGAAGGTGGAGATATTGATTGGGGAA
Spr_4  N20  opSpV0100001396            ref|NC_003098.1|:c1369780-1369466
                                  NC_003098.1
                TGGAAGAGTATATAAAGGCAAGCTTGATTCTACGTGAAAATAAGCGCTATT
Spr_4  N22  opSpV0100001397            ref|NC_003098.1|:c300406-300143
                                  NC_003098.1
                CTTATTTCAGGAGCTGTTTCTCATACAGTTTTACTACTCCTACTCCTCTTTC
Spr_4  N24  opSpV0100001398            ref|NC_003098.1|:c658490-657297
                                  NC_003098.1
                GGTATGATGGCTACGATTTCCAGTAGCTTTTATGGACAGAAAACCCTCCTC
Spr_4  P02  opSpV0100001399            gb|AE007317|:1276347-1276850
                                  AE007317
                ATCTCTTGCGCATCAAGGGATTTCGCCATTCTTTAATCTCGTTTAAGTGTT
Spr_4  P04  opSpV0100001400            ref|NC_003098.1|:c1253826-1253023
                                  NC_003098.1
                AAGTCCTAGATGAAATCGTAGAAACCTCCCTTCGTCAGGCTGCCCTCTGG
Spr_4  P06  opSpV0100001401            -       -
                AATGTCAAGCATTCACACCAAAAATTCATCTCTTAAAAGCAAATCCCGATTT
Spr_4  P08  opSpV0100001402            ref|NC_003098.1|:928882-929079
                                  NC_003098.1
                ACCGATAAAAATAGAATAATGATTAGCTTGGATGATAAAAATCTAGAGAAA
Spr_4  P10  opSpV0100001403            gb|AE007317|:111937-112224
                                  AE007317
                TGATGGGTTCAGAATAAGAGGTTGGTCGATTGGCAGCCTCTTTCTTGTCG
Spr_4  P12  opSpV0100001404            ref|NC_003098.1|:c1130674-1127135
                                  NC_003098.1
                GATGCTATCGCTGTAAGCCCAGGTTTCCTTGGGATGGCAGATGAGTTGGT
Spr_4  P14  opSpV0100001405            ref|NC_003098.1|:236774-238627
                                  NC_003098.1
                CTCTTTGTTAACAAAACGCCAAAAGGTGAATACCGTTACGCTTGGGGAATC
Spr_4  P16  opSpV0100001406            ref|NC_003098.1|:674561-675904
                                  NC_003098.1
                ATGATTTTTGTTAACACTAAAACGCGTGCTGATGAATTGCATTCATATCTG
Spr_4  P18  opSpV0100001407            gb|AE007317|:1450629-1450857
                                  AE007317
                CTTCTTTGTCAACAAATTTACTTTCTTGTTTTAAACATGCTATAATAATCATA
Spr_4  P20  opSpV0100001408            ref|NC_003098.1|:c1170659-1170327
                                  NC_003098.1
                AATTGCACATGTACTCGGACTATATTGTCCGCAGTCAGATTTTTGATCAGA
Spr_4  P22  opSpV0100001409            ref|NC_003098.1|:c2017924-2017097
                                  NC_003098.1
                AATCAACTAGTAGTCCAAGGGAGCTTTTCTCTCGAAATGATTTAGATCAAA
Spr_4  P24  opSpV0100001410            -       -
                TAACTTTTGGGGGGCAGTTCATTCAACACCTGATACTATGCGTTTTTCTTA
Spr_4  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_4  B03  opSpV0100001411            -       -
                GACGGAAATTAATGGAGAAAACTACCTTGGTGGTGAAAGACGTGCGGGG
Spr_4  B05  opSpV0100001412            ref|NC_003098.1|:c749751-749110
                                  NC_003098.1
                GAACCCTAGCAACGCTGCTTCCGATTATTTTTCATCTACAAGGCGTTTCTC
Spr_4  B07  opSpV0100001413            gb|AE007317|:1753648-1753875
                                  AE007317
                ACAAAATTTAATCCAATACATATTATTTTTTCTTACCGTAACTTCTCAAAGTA
Spr_4  B09  opSpV0100001414            ref|NC_003098.1|:433829-434407
                                  NC_003098.1
                CTTTGACTTTCCGCTTTTACCAGCGGCATCTTTCCTCAAGATCGAATTTAG
Spr_4  B11  opSpV0100001415            ref|NC_003098.1|:c1908628-1906865
                                  NC_003098.1
                GTCATTGCCTTTCCTAAGAACAACAAGGCAACTGACCCAATGACACAAGC
Spr_4  B13  opSpV0100001416            ref|NC_003098.1|:c1414033-1413497
                                  NC_003098.1
                TTTGTATGTAGCTCACGTTGCTTTGCACCAAGTGCACTGGTATATGCATGG
Spr_4  B15  opSpV0100001417            ref|NC_003098.1|:c1076442-1076140
                                  NC_003098.1
                ATTCCGTATCCCAGCAATGAGCGTTCCAGTATTTGACAATATTAGACTTCC
Spr_4  B17  opSpV0100001418            gb|AE007317|:611870-612184
                                  AE007317
                GGAATTTTACAAGATTGCAATTTATTTTTGAGTTATCACCATCTCTTTTGTT
Spr_4  B19  opSpV0100001419            ref|NC_003098.1|:c1190773-1189778
                                  NC_003098.1
                TCTATCATCCTATCTAGTGTAACAGCAGGTGACTATCCTGTAATTATGATT
Spr_4  B21  opSpV0100001420            ref|NC_003098.1|:c388228-387839
                                  NC_003098.1
                TATCGCTACTGCAAAGGTAGAGGGTGTTCACTCTTTTTCAAACAGATCAGT
Spr_4  B23  opSpV0100001421            ref|NC_003098.1|:c1586580-1585462
                                  NC_003098.1
                TATGCTAGTATTCGACAGGTCAAATCGTTTCTGTCTCTCAAACTGTCCAAT
Spr_4  D01  opSpV0100001422            -       -
                ACAGTTGGAATTAGAAAGTGATAGGTATGAAAAGTGGCGTTGAAGCTGAA
Spr_4  D03  opSpV0100001423            ref|NC_003098.1|:144765-146381
                                  NC_003098.1
                TTAAAGATGGTTATACAAAGAAAGACAACTGTAGAAACGTTAGCAGGCGCT
Spr_4  D05  opSpV0100001424            -       -
                ACTTTCCAACTGAAAGAACTACCTCCAGTGACAAACTTTGAGAAAAACGGT
Spr_4  D07  opSpV0100001425            gb|AE007317|:1588734-1589002
                                  AE007317
                GATTCTATCTCACTCCCTGATTATTACAAAACCATTGAAATATCACAACTAA
Spr_4  D09  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_4  D11  opSpV0100001426            ref|NC_003098.1|:c1178466-1177462
                                  NC_003098.1
                TCAGATGTTTTTAGAGACCTGGGACCGCACTAGTCTCGAAGAACAAGAAA
Spr_4  D13  opSpV0100001427            ref|NC_003098.1|:349310-349456
                                  NC_003098.1
                GAAGCAGCAAAAGACTCTAAAAAAGCAAGGCCCATGGAAGCCTATATGCG
Spr_4  D15  opSpV0100001428            ref|NC_003098.1|:c1079999-1079271
                                  NC_003098.1
                CATACACCGGTCTATGGTTTGTTACAGCAAGAACGCGGTACATCTGAGCT
Spr_4  D17  opSpV0100001429            ref|NC_003098.1|:688917-689636
                                  NC_003098.1
                GTCTAGCCACCAAGATGATAGTTTTTCTTCAGGTCTTTTAGAATATCCTCA
Spr_4  D19  opSpV0100001430            ref|NC_003098.1|:c1568297-1567200
                                  NC_003098.1
                CAGGACGGAATATCAAGCTGCATCCGATTCAGCGTCAGGGGGCAGGTTA
Spr_4  D21  opSpV0100001431            ref|NC_003098.1|:c1670210-1668093
                                  NC_003098.1
                TGATATGGATGTCATTAAGGCTGCAGGTCTGGTGACAGAAACTCCTGTTA
Spr_4  D23  opSpV0100001432            ref|NC_003098.1|:c1704876-1704481
                                  NC_003098.1
                ATCATGATTGGGCGTTTAACGTCTACACCAGAATTGCACAAAACCAACAAT
Spr_4  F01  opSpV0100001433            -       -
                ACGAGAACAGGACAAATTGATCAGGACAGTCAAATCGATTTCTAACAATGT
Spr_4  F03  opSpV0100001434            ref|NC_003098.1|:c1146754-1145894
                                  NC_003098.1
                ATGTGTTTTATCCTAAAGCCAATAAACGCTTGCAAGACTACATCGGCAATG
Spr_4  F05  opSpV0100001435            ref|NC_003098.1|:758322-758966
                                  NC_003098.1
                ATTAATCCAGCTTTGGAGGCTGTAAAATTATTACCATCTGAGATTAATGGG
Spr_4  F07  opSpV0100001436            ref|NC_003098.1|:c365373-364501
                                  NC_003098.1
                GGCTATCAAGCTGTAGAGCAAACCAGCGGACAAAATCTTCCTTTAATTGG
Spr_4  F09  opSpV0100001437            ref|NC_003098.1|:c416416-416246
                                  NC_003098.1
                AAGTCCCTAAATTTACTAAAGACACTGCTCAACTTTACACCTGTAAATGGT
Spr_4  F11  opSpV0100001438            ref|NC_003098.1|:830091-830978
                                  NC_003098.1
                TGCCCTCATGTATCATATTAAGGACTTGTCGGGTATCAATGGGGTTCTGC
Spr_4  F13  opSpV0100001439            ref|NC_003098.1|:1875369-1876232
                                  NC_003098.1
                TTAGGCAGTGATTGGTCGCCAACGAACATTCCGGCAAGCTATGGTATTTT
Spr_4  F15  opSpV0100001440            ref|NC_003098.1|:834084-835346
                                  NC_003098.1
                CCTTGCTAGCCATGGCTGATCACTTAGTGGCTGCTACTGAGGAAATTTTA
Spr_4  F17  opSpV0100001441            gb|AE007317|:87314-87776
                                  AE007317
                CTTGGCAGATGAAAAAGGCTCTGAGCATACTGCAGCAGAGTTGATTGATA
Spr_4  F19  opSpV0100001442            ref|NC_003098.1|:c1267057-1266335
                                  NC_003098.1
                GGCCTTGATGGGGACAATCCACAGTCTTATCGTTACTTCATGCAAGAAAA
Spr_4  F21  opSpV0100001443            -       -
                GAAATTCAATCACCATTACGATTCCAAGTGAATTTAATATTCCAAGTGGTG
Spr_4  F23  opSpV0100001444            ref|NC_003098.1|:c1727555-1726299
                                  NC_003098.1
                ATAGCCTAGAAGGACACCCAGTTGGGACAGTCTTCATAGGCTTGGCGCAA
Spr_4  H01  opSpV0100001445            gb|AE007317|:1039845-1040077
                                  AE007317
                GTGTTTTGTATCTCATAGCTCCTTATATAGCTCTTCAGTTATGTAGTATTAA
Spr_4  H03  opSpV0100001446            ref|NC_003098.1|:c1665693-1664899
                                  NC_003098.1
                AGCCATCAAGTCCAGTCAAGGTGGGAAAATCGGAGTGATTGGAACGCCCA
Spr_4  H05  opSpV0100001447            ref|NC_003098.1|:259029-260363
                                  NC_003098.1
                ATGTCGGCCAGCTCAGCAACCGTAAGGCTGGCATCCTTGCGACAGATGTT
Spr_4  H07  opSpV0100001448            ref|NC_003098.1|:338263-339657
                                  NC_003098.1
                ACTAGTGAGCCAAAACCAAGTAGTTCAAATGAGACTAGAAGTAGTCGCAG
Spr_4  H09  opSpV0100001449            ref|NC_003098.1|:829640-830101
                                  NC_003098.1
                TTGGGTTTGACTCTAATAATCGCGGGTGGTCTTGGAAACTTTATTGACAGG
Spr_4  H11  opSpV0100001450            ref|NC_003098.1|:c263183-262185
                                  NC_003098.1
                GAAAATCCTGAGCGTAAGTTTGCCATCATCACAGGACTTAACTTACCGATG
Spr_4  H13  opSpV0100001451            ref|NC_003098.1|:c1569053-1568307
                                  NC_003098.1
                TGCTGAATTTGTCCAAGGCAGGGAAATACGATTTTGTCACGTGTTATTCGG
Spr_4  H15  opSpV0100001452            ref|NC_003098.1|:227269-229770
                                  NC_003098.1
                TCACTTGCTTTATGCTCGTTTCTGGCATAAATTCCTCTATGACCTCGGTGT
Spr_4  H17  opSpV0100001453            ref|NC_003098.1|:1021482-1024757
                                  NC_003098.1
                GAGAGAGAAGAGGATGAATCACAAAGGACTGTCTAAGGAGGATATGGGG
Spr_4  H19  opSpV0100001454            ref|NC_003098.1|:499462-499665
                                  NC_003098.1
                TCAATCTCTATTTAAGTTGGAAAATAGTCAAAGTCTTTTGGATGAGTATGAG
Spr_4  H21  opSpV0100001455            ref|NC_003098.1|:c113124-112225
                                  NC_003098.1
                AAAGGGGCTGACCCAAGAAGAGGTCTGTGGGGGTGTTCTCTCAAGAACC
Spr_4  H23  opSpV0100001456            ref|NC_003098.1|:606081-606836
                                  NC_003098.1
                ATTCACCAGATGTTTGAGGTCAATACCTTTGCCCTGATGAATCTGTCTCGT
Spr_4  J01  opSpV0100001457            ref|NC_003098.1|:c1147527-1146838
                                  NC_003098.1
                TTAGCAGCGGGATTGGGAACTCGCTTGCGTCCTATGACTGAAAATACCCC
Spr_4  J03  opSpV0100001458            ref|NC_003098.1|:1599747-1600355
                                  NC_003098.1
                CGACATCAAAACTAAAGAACAGCATGAAGCAGACTCAGTAAGCCTTCAAG
Spr_4  J05  opSpV0100001459            gb|AE007317|:113125-113541
                                  AE007317
                CAGTCCTTGGGCAAAAATCTGCTGTACTACAATGCTTGGAAAGATATCAAG
Spr_4  J07  opSpV0100001460            -       -
                ACATTTTTACAAATCTCTATCGTATCTATTGGGTGGCTTGTTCTTTACAGTG
Spr_4  J09  opSpV0100001461            ref|NC_003098.1|:c992016-991498
                                  NC_003098.1
                AACATGATTTTTCTTGTCTTCCTGAGATTATGTCTTGGGACGTTGAAACAG
Spr_4  J11  opSpV0100001462            gb|AE007317|:87314-87776
                                  AE007317
                TCAGTATACCCCGTTGTTGGATGCTTATAACAGAGTGACGCCATCACTGG
Spr_4  J13  opSpV0100001463            ref|NC_003098.1|:c1718382-1718122
                                  NC_003098.1
                GGAGCGCTCTGCCACAGGTGCTCAAGGTTTAAGTAAGTCCATTAAAAAGC
Spr_4  J15  opSpV0100001464            ref|NC_003098.1|:867599-867832
                                  NC_003098.1
                AGGTGATTTGTTTGAACGCAGTAAAGCTCGCGGTTTTGAAGCTGTAATGC
Spr_4  J17  opSpV0100001465            ref|NC_003098.1|:c609592-608867
                                  NC_003098.1
                TTGACCGATAACGGTCCCTTGGGCTTTCAGCTCCTCCATCCCCAATATCA
Spr_4  J19  opSpV0100001466            gb|AE007317|:308158-308452
                                  AE007317
                ATAAAAAAGAAGGAGCCAGCTGAAAAAAACTGGTTCCTTTTTAGGTACGAC
Spr_4  J21  opSpV0100001467            -       -
                GAAACAGAGAAAAGAATTGTACCTCTTTCTTGGTCGGACAGCCTTGTATTT
Spr_4  J23  opSpV0100001468            ref|NC_003098.1|:22635-23921
                                  NC_003098.1
                AAAGCTTATACGAGTCGTGTAGGAGATGGTCCTTTCCCAACTGAGTTGTT
Spr_4  L01  opSpV0100001469            ref|NC_003098.1|:c418291-417068
                                  NC_003098.1
                GGCTTATCAATACCTGGACATTATAACAAAGACTCCGGAAGTATCATTACA
Spr_4  L03  opSpV0100001470            ref|NC_003098.1|:1635320-1635901
                                  NC_003098.1
                TAAGAACATCACCATGAACGAAGGCATCTTAACTGCTCAAGTCTACTCCTT
Spr_4  L05  opSpV0100001471            ref|NC_003098.1|:c94782-93718
                                  NC_003098.1
                TGCTTACTATGGACATATAGCAAGCATTAACAGTCGCTTCCCTGAGCAGC
Spr_4  L07  opSpV0100001472            ref|NC_003098.1|:c1546355-1545468
                                  NC_003098.1
                AACTTATGGCTTTATCACGACGACTCCAAAACCAAACTGGGCAAATGTAGA
Spr_4  L09  opSpV0100001473            ref|NC_003098.1|:469762-470499
                                  NC_003098.1
                CGAGACAGCCCTCCTCTATGCCAATAGTCAAGATAGTAAAAGTCTGGCGG
Spr_4  L11  opSpV0100001474            ref|NC_003098.1|:c1405634-1404855
                                  NC_003098.1
                ACCAGTGCTAGGCAGGTAAAAACGGAAACCTATACTAATACAGTAACAAAT
Spr_4  L13  opSpV0100001475            ref|NC_003098.1|:682910-684451
                                  NC_003098.1
                GTGTTATGGACTTTGGCATGGATACGGATGTAACTTCTTTGTCAGGTGGG
Spr_4  L15  opSpV0100001476            ref|NC_003098.1|:845750-846718
                                  NC_003098.1
                GGAGAGAGTCTTGGATTTCTTCCGGGTGATCTTAAGGAGAAGGTGGATCC
Spr_4  L17  opSpV0100001477            ref|NC_003098.1|:550668-552008
                                  NC_003098.1
                GCCTATTTGATTTCGCTTAATCCATCAAAAATCTTAGACCGCATTGGACGT
Spr_4  L19  opSpV0100001478            gb|AE007317|:1365469-1365670
                                  AE007317
                AAAGATAATTTTAGCTATTTTGACGCTAAAAAAGGAATAAGTTTCAAGTTCT
Spr_4  L21  opSpV0100001479            ref|NC_003098.1|:c1337581-1336952
                                  NC_003098.1
                ACAACTCTTTTACGTATGCTTGCAGGTCTTGAAACCATTGATTCAGGGCAA
Spr_4  L23  opSpV0100001480            gb|AE007317|:495178-495459
                                  AE007317
                GACAGGTCAACGACTTAATGAACTGGAAATCAACGGTATTCGTTTGACTAA
Spr_4  N01  opSpV0100001481            ref|NC_003098.1|:295819-296637
                                  NC_003098.1
                ACCGTAATTGCTGGTTTGGCAGCGACATCTGTTAAGATTATGGTGCCGAT
Spr_4  N03  opSpV0100001482            -       -
                ACATTGTTAGAAATCGATTTGACTGTCCTGATCGATTTGTCCTGTTCTTATT
Spr_4  N05  opSpV0100001483            ref|NC_003098.1|:c1683624-1682791
                                  NC_003098.1
                TGATTGGCAAATACATTCTATTGATTCTAGGATCGGTTCTGATTTTAGTGC
Spr_4  N07  opSpV0100001484            ref|NC_003098.1|:c1247577-1246627
                                  NC_003098.1
                AGGATTTATGATCAATGTCGCAGATGGAACGGCCAAAGACTACGAGGACT
Spr_4  N09  opSpV0100001485            -       -
                AAGTAGAACAGAACACAGTGCGCGACTTCCCGATTCCTAAGATTCGTGAT
Spr_4  N11  opSpV0100001486            ref|NC_003098.1|:892369-894930
                                  NC_003098.1
                CATCAAAATCAAGGGGAAAACATTTCAAGCCTTTTACGTGAATTGTATGCT
Spr_4  N13  opSpV0100001487            ref|NC_003098.1|:386914-387126
                                  NC_003098.1
                AAATGGACAACCAACCTTTTTATCGACTATCTTATCTTTTGTCCTGCCTGTA
Spr_4  N15  opSpV0100001488            ref|NC_003098.1|:759134-759364
                                  NC_003098.1
                ATCGGAGAAATTGCCGAATTAGACGGACAATTTGCCATTATAAAGAATGGG
Spr_4  N17  opSpV0100001489            ref|NC_003098.1|:c1967603-1966098
                                  NC_003098.1
                GTTTGGTTATCACCAGTTCGTGCCATTAAACTAGTAGAGCACATCCGCGA
Spr_4  N19  opSpV0100001490            ref|NC_003098.1|:c1625225-1623066
                                  NC_003098.1
                GGGAATTAGTAACAGCAATTGGCACACACTATCAAACATTGTCGACACAGA
Spr_4  N21  opSpV0100001491            -       -
                CCTGTTTCCAAAGAGGCAGCAAGCACAACTCGAAATCACATGATCTTAGTT
Spr_4  N23  opSpV0100001492            ref|NC_003098.1|:191172-193385
                                  NC_003098.1
                GTAGCCAATGCCCACCAAAAGGGGGATATCCACTATCACGATTTGGACTA
Spr_4  P01  opSpV0100001493            ref|NC_003098.1|:c1566704-1566450
                                  NC_003098.1
                ACTCAAATATGATTACCAAGGAGCCTGGTCACGGCGTATTGATGCAGAAA
Spr_4  P03  opSpV0100001494            ref|NC_003098.1|:948960-950183
                                  NC_003098.1
                AAGAAGTTAGTTCGTTGGCTATAGCTAAAGCTAAGAGGAGGGCCTACATT
Spr_4  P05  opSpV0100001495            -       -
                ATAGTTTTCTCATCAGAATGAGACTATTTTAATATTAGATCCCCAATTATTC
Spr_4  P07  opSpV0100001496            ref|NC_003098.1|:c1393733-1392942
                                  NC_003098.1
                AGCATATCAATTACCGACCGTATGGCAGGATGAAGCTAGTAATCAAGGAG
Spr_4  P09  opSpV0100001497            -       -
                GCAAGGCGACACTGACGAAGTTTGAATTGGATTTTCGCAGAGTGTAAATT
Spr_4  P11  opSpV0100001498            ref|NC_003098.1|:c21851-21645
                                  NC_003098.1
                GATTGCTCAGAAGCTAATTGAAAAGACTTCTATGACCGACATTGATCATCA
Spr_4  P13  opSpV0100001499            gb|AE007317|:281043-281423
                                  AE007317
                GTATGTTATCGTAGAATACGATACAATAGTAAAAAAGCAAAAAGAATGCGT
Spr_4  P15  opSpV0100001500            ref|NC_003098.1|:782134-783348
                                  NC_003098.1
                GTGCCCACGCTTACCTCAATGGAGCTGATTACACAGCAGTTGCAGAATCT
Spr_4  P17  opSpV0100001501            -       -
                GCTCATGAGGTCAGGGGTTTTGTAAGTTACATCTAGTTGAGAGAGGTATG
Spr_4  P19  opSpV0100001502            ref|NC_003098.1|:c722194-721895
                                  NC_003098.1
                ATTCTGCAGGGAATACAGATGTTATTTTTACCCAAGCTCCGCTTCACTATG
Spr_4  P21  opSpV0100001503            ref|NC_003098.1|:160263-160877
                                  NC_003098.1
                GAGGGATTATCCTTGGTCTAGCGCCGGCTAGTGCCACCTTGATGAGCTTA
Spr_4  P23  opSpV0100001504            ref|NC_003098.1|:247994-248464
                                  NC_003098.1
                TCGTAAAAATAGAGCTCCAAAACGTGACGTATTGCCAGATCCGCTATACAA
Spr_5  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_5  A03  opSpV0100001505            ref|NC_003098.1|:c1536194-1535481
                                  NC_003098.1
                TACCTCAAGAAGCCATTCGCCAGTCTGCTGTTTTCCTTCTCTTTGTCGGAG
Spr_5  A05  opSpV0100001506            ref|NC_003098.1|:c1406499-1405621
                                  NC_003098.1
                AGGAAACGGGAGGAATTTCGATAACCTATAATGGAAGGTTTAAGCACAAC
Spr_5  A07  opSpV0100001507            ref|NC_003098.1|:c1897994-1895736
                                  NC_003098.1
                CTTTGTACGTGATCCACAAATACCTTGACATCAAAGCTGGTAACATCCCTG
Spr_5  A09  opSpV0100001508            ref|NC_003098.1|:c1775429-1774530
                                  NC_003098.1
                ATTGCTCGCCGGCTAGGAGTTCCAGTTTATAGCCTTATGCCGGATTTTTCA
Spr_5  A11  opSpV0100001509            ref|NC_003098.1|:920239-921264
                                  NC_003098.1
                TAAAAATGGTGCCGTTGCTGTAATTCCAGATAATACACCGTTAGCAGCCTC
Spr_5  A13  opSpV0100001510            ref|NC_003098.1|:c1607865-1607098
                                  NC_003098.1
                CAACCGCAACTTGACTACCTTTGAGGTCGACTTGCAGACCAGTGTAGATT
Spr_5  A15  opSpV0100001511            ref|NC_003098.1|:c2011774-2010734
                                  NC_003098.1
                AACAGACGCACAACACTTTGGAGCATACCAACATAACGGTGGACGTATCG
Spr_5  A17  opSpV0100001512            -       -
                GAGCAGCAGGTTATCACGTTAGACACATCAATATACACCAATACATTATGG
Spr_5  A19  opSpV0100001513            ref|NC_003098.1|:c1403417-1403031
                                  NC_003098.1
                TTTATGATTGTATTTGATAAGTTTGTCATTAGTGGAACAATCTCACAAGTAA
Spr_5  A21  opSpV0100001514            ref|NC_003098.1|:c1650502-1648982
                                  NC_003098.1
                ATTACAGAAAGCCAGATGAGCCAGCTCAACTACCAAGTCGGTGTTGAAGG
Spr_5  A23  opSpV0100001515            ref|NC_003098.1|:258893-259057
                                  NC_003098.1
                ATTCGAAAAAGGTGAGGGACAATGTCCTCGCCTTTTATGTTTTTTAGTTGC
Spr_5  C01  opSpV0100001516            -       -
                TCAAATTATATCGGACATCATCAGTTCTATTAAAAATAAATTGACCGAACGG
Spr_5  C03  opSpV0100001517            ref|NC_003098.1|:938857-939474
                                  NC_003098.1
                ATGGTAGAAATGTACAATGTTAACTTTACTAATAACGACAAGTTGTACGAG
Spr_5  C05  opSpV0100001518            -       -
                TGGTGCTCTCAATTCCATTTATCTACCTCTCTAACAAATACATCATTGATTA
Spr_5  C07  opSpV0100001519            -       -
                TCCCAGGTATGGGAGTCAGTGTTAGCTCATTATCACCCAAATCCATTTCTT
Spr_5  C09  opSpV0100001520            -       -
                TTATATAGGTGATTTAGTTAGTTTCACTCGATTGATGGCATTAGGATTATCT
Spr_5  C11  opSpV0100001521            ref|NC_003098.1|:c313462-313115
                                  NC_003098.1
                CACCAAGTAAAAGGAACAAAACCAAGAAAAGTTGATAGAGATAGACTTAAA
Spr_5  C13  opSpV0100001522            ref|NC_003098.1|:c1581188-1580628
                                  NC_003098.1
                CTTGGCCAACTATTTAAAAGAATGTCGATTCGCTTTACAGATGATGAGGAT
Spr_5  C15  opSpV0100001523            ref|NC_003098.1|:247561-247974
                                  NC_003098.1
                GTTTGAGCAACCTTATCGAAGTTACTGCCTACATCCCAGGTATCGGACAC
Spr_5  C17  opSpV0100001524            ref|NC_003098.1|:183696-184265
                                  NC_003098.1
                TTGAAACAAAACTATTGAGCGCAACGGAACTTCAAACAACGACTAGTTTTG
Spr_5  C19  opSpV0100001525            ref|NC_003098.1|:c352590-352405
                                  NC_003098.1
                AAGCCATTATAGACTATATTGATTATTACAACAACAAGAGAATTAAGGTAAA
Spr_5  C21  opSpV0100001526            ref|NC_003098.1|:814380-816368
                                  NC_003098.1
                GATACGACTATGATGTTGATTGTGACCTTGTCTATCTGCGCTATCTTCCTC
Spr_5  C23  opSpV0100001527            ref|NC_003098.1|:c1206701-1206423
                                  NC_003098.1
                TGGACAAGGCTATCGAGCCGAGGGAAAAGAGGGAATACTTACAACCCAAG
Spr_5  E01  opSpV0100001528            ref|NC_003098.1|:1739650-1741389
                                  NC_003098.1
                CACACACAATATTATTACTATTGCCCGAGAAGGGTACTCTCAAAATTATTTA
Spr_5  E03  opSpV0100001529            ref|NC_003098.1|:300978-301928
                                  NC_003098.1
                CGTTGATGCGACTTTGGGCGGAGCAGGACATAGCGAGTATTTATTAAGTA
Spr_5  E05  opSpV0100001530            ref|NC_003098.1|:1280441-1280632
                                  NC_003098.1
                ATATTATTATGGAGATTCTGCCTGGGAACATTTAAGAGCAGTGACCGGTAT
Spr_5  E07  opSpV0100001531            ref|NC_003098.1|:c1919722-1918865
                                  NC_003098.1
                TACAAATGGAACCAAATTACCGTCTCATCCTGATAGAAATCTAACGCCAGG
Spr_5  E09  opSpV0100001532            -       -
                TTTCATTTAAGAAAACTTTAAGACTGTTTAAGTATAAACCGTTTTCATAAAA
Spr_5  E11  opSpV0100001533            -       -
                GAAGTATTCTTATTTGAAGAAATTGAAGAAATCGTAGCCCCTACAGATGGT
Spr_5  E13  opSpV0100001534            ref|NC_003098.1|:1010268-1012196
                                  NC_003098.1
                ATCAACTGATGAAGATTGACCCTTTTGCTGTCAGGTATGAGGCTCGTCCA
Spr_5  E15  opSpV0100001535            ref|NC_003098.1|:c95807-94845
                                  NC_003098.1
                CTTTGGTGTGGTGACTACCGTTATCGGCTTTATCCTGCTTTTTGTAGGTAT
Spr_5  E17  opSpV0100001536            ref|NC_003098.1|:c1317547-1316630
                                  NC_003098.1
                GCCTATGACTATGTTCTCAAATGTTCACATACCTTTAATCTGCTTGACGCG
Spr_5  E19  opSpV0100001537            ref|NC_003098.1|:1737518-1739626
                                  NC_003098.1
                CTTTTAAAGCTTCGGTAAGAGATTTAAAACCGCTCAGTTTCCCACTCATTT
Spr_5  E21  opSpV0100001538            ref|NC_003098.1|:c1276346-1275624
                                  NC_003098.1
                CTATGTCTGGGAATATTCAAAATAGTGAGCTTTTTAAATTTTTTAACGAAAA
Spr_5  E23  opSpV0100001539            ref|NC_003098.1|:c1468796-1466904
                                  NC_003098.1
                AACCAAACTTCCTTCCTTTTGGTGTATCGCCAGACTTTATGGATGCTAGAA
Spr_5  G01  opSpV0100001540            ref|NC_003098.1|:c1093531-1093409
                                  NC_003098.1
                TCGTGATTTTAAATTTGAAACTCTACAACTACATGCTGGTCAAGTTGTGGC
Spr_5  G03  opSpV0100001541            ref|NC_003098.1|:663874-664752
                                  NC_003098.1
                ATAGCGACGCGGCGCAATTGATGGGGATCAATGTAAACCGTACGATTAGC
Spr_5  G05  opSpV0100001542            ref|NC_003098.1|:939505-940062
                                  NC_003098.1
                GCTAAGCAAGAGATTGAAAGTCGTTTAGAATTTTTGTTGAACCGTGTCAAT
Spr_5  G07  opSpV0100001543            ref|NC_003098.1|:c1253010-1252252
                                  NC_003098.1
                CTGGATCCGTGGTGTACAATGGTCACAACATCTACAGTCCGCGTACAGAT
Spr_5  G09  opSpV0100001544            ref|NC_003098.1|:1600386-1600589
                                  NC_003098.1
                AGTAGAAGAAAAATTAAATCAAGCTAAAGGTTCTATTAAAGAAGGTGTTGG
Spr_5  G11  opSpV0100001545            ref|NC_003098.1|:c1131617-1131546
                                  NC_003098.1
                CCTTAGTGTAATGGATATCACGTAAGATTCCGGTTCTTGAGATGGGGGTT
Spr_5  G13  opSpV0100001546            ref|NC_003098.1|:c173759-172659
                                  NC_003098.1
                TGAACCCTGTTGTCACTTCGGGAAAACACCTCCCTGTATAGATGCTATAAT
Spr_5  G15  opSpV0100001547            ref|NC_003098.1|:c1475099-1472325
                                  NC_003098.1
                TATCTGGCGTCGTCTCAGTTTTACTCATAAGGTAACAGCCCGCAACATCTT
Spr_5  G17  opSpV0100001548            ref|NC_003098.1|:401195-401551
                                  NC_003098.1
                ATGGTTATATGATTGGATTTCCACAAATCGTTATGAACTTCCTAAAGAGTTT
Spr_5  G19  opSpV0100001549            ref|NC_003098.1|:c137707-137522
                                  NC_003098.1
                CTCGCTCCCTTGGTTATCTTTGGAGTAGCAGTATCTTGGAAGGCTATTGC
Spr_5  G21  opSpV0100001550            ref|NC_003098.1|:870251-870718
                                  NC_003098.1
                TAAAAAGGCACGCCACGACTATACAATCGTAGATACGCTAGAGGCAGGGA
Spr_5  G23  opSpV0100001551            ref|NC_003098.1|:c1379158-1378670
                                  NC_003098.1
                ACAGCAAGAAGCGCTTGCTGTCCTGATTGGTAAAGATGACCATAAGATTTA
Spr_5  I01  opSpV0100001552            -       -
                TTCCCCTAGGGAAATGAGCCCTACTGCTAACAAATTTATAACTCTATATCC
Spr_5  I03  opSpV0100001553            ref|NC_003098.1|:c1555989-1555231
                                  NC_003098.1
                TCGCAGGGGATTGTGGATTGCAATGTCCTTGCCATGCCTGCCGCTATCTT
Spr_5  I05  opSpV0100001554            ref|NC_003098.1|:1311068-1311991
                                  NC_003098.1
                AAGGTTGCCCAATTTCTTAGGAAAGAGGGGGTGACTTCTGCCTTGATCAA
Spr_5  I07  opSpV0100001555            ref|NC_003098.1|:c1465475-1465305
                                  NC_003098.1
                TAATTCCAAAATCCAGTCAAGGTACCAGTGTATGTGATACGAGTTCCACCG
Spr_5  I09  opSpV0100001556            -       -
                CAGTTCATCTGATGGTCACAGACCCAACCTTTTGGGTAGATCAAGTTCTCG
Spr_5  I11  opSpV0100001557            gb|AE007317|:359743-359943
                                  AE007317
                ACCAAAAGATATCCAAAGTAGTCTAAAATTGTCTATACTTTATGAGTGTTTT
Spr_5  I13  opSpV0100001558            ref|NC_003098.1|:c1990255-1989728
                                  NC_003098.1
                GGACAGTGAAGCTTATGCTTGTCAATAATCACAAATATGTAGATCATATCT
Spr_5  I15  opSpV0100001559            -       -
                TAAAATAAGGACAAGAGAAAACATGGATATCTATATCCTTGTGCCAAAAAA
Spr_5  I17  opSpV0100001560            ref|NC_003098.1|:c1325982-1325713, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                AGTTAGACAGAAAAAATCTAACTTTTGGAGTGTTTTTATTATGAAATTAACT
Spr_5  I19  opSpV0100001561            ref|NC_003098.1|:c997580-996732
                                  NC_003098.1
                GCTGGAGGTACAACTGGCGGAACTGATATTCTAGCTCGTATTCTCAACAA
Spr_5  I21  opSpV0100001562            ref|NC_003098.1|:c1071532-1070696
                                  NC_003098.1
                TTGAATTATTTCTTGGATTATTTAGACAGATCTAGAGATGATAACCAATCAC
Spr_5  I23  opSpV0100001563            ref|NC_003098.1|:c1251430-1250615
                                  NC_003098.1
                GCACCCTTTGAATTTCAATCATTGGTTGATGGAAAGAACCAGGTAGTCGG
Spr_5  K01  opSpV0100001564            ref|NC_003098.1|:c1583990-1583235
                                  NC_003098.1
                CAGTGCTATCTCTCCTGTCACTATCGAGGACAAGGAAACCAGTAAGCATA
Spr_5  K03  opSpV0100001565            ref|NC_003098.1|:399026-399526
                                  NC_003098.1
                ATTTTGGTTAAGATGTCAGCGCCAGCTGAGAAGAGAGCTGAGATTTTAGC
Spr_5  K05  opSpV0100001566            -       -
                TGGTTTAGTAGTTGGTATATTTGGTCCTTATATGGATGACTTAATTAGAAAA
Spr_5  K07  opSpV0100001567            gb|AE007317|:579912-580122
                                  AE007317
                ATAAGAGACTATTGTCCCAGACTCTTTTCTTTGTATAAAATTGTATAGTGTT
Spr_5  K09  opSpV0100001568            ref|NC_003098.1|:310667-312274
                                  NC_003098.1
                GCTAGGAATCACAGCAATTTGGCTTTCTCCCGTTTATGACAGCCCTATGG
Spr_5  K11  opSpV0100001569            ref|NC_003098.1|:1752048-1752118
                                  NC_003098.1
                TATAGCCAAGTGGTAAGGCACGGCTCTGCAAAAGCTTGATCGTCGGTTCA
Spr_5  K13  opSpV0100001570            ref|NC_003098.1|:c453278-452481
                                  NC_003098.1
                TAAAATGGCATTTTGTCGTTTGGTTTTTAGGTGCAACTGGGGCTCGTGTAA
Spr_5  K15  opSpV0100001571            ref|NC_003098.1|:600133-601110
                                  NC_003098.1
                TCTATTCAACATCGTTTGGACTTGCTTGGATTGGCAGCAGCGGACTTCCA
Spr_5  K17  opSpV0100001572            ref|NC_003098.1|:c1087604-1086726
                                  NC_003098.1
                GATGAAGCGATTGCTAGCTTGACTGGGCCTATTACTCAGATTCCCCCTAT
Spr_5  K19  opSpV0100001573            ref|NC_003098.1|:c1552473-1551199
                                  NC_003098.1
                TCTGCCAGAGAATTAGCCCAGATTATCGTGTCCATCGGTCTTGCTCAAAAT
Spr_5  K21  opSpV0100001574            ref|NC_003098.1|:1799011-1799886
                                  NC_003098.1
                ATGTCAGTACCTATGTTGGCCAAACCTGCTATGTCGTTCATCGTCTGGAC
Spr_5  K23  opSpV0100001575            -       -
                AGATAAGACTGACGAAGTCAGCTCAAAACAGTGTTTTGAGGCTGCAGATG
Spr_5  M01  opSpV0100001576            -       -
                ATATAGTATGGAAGGGGACTACAATATAACTCTGGCATTCTTACAGAGCAT
Spr_5  M03  opSpV0100001577            gb|AE007317|:1682434-1682638
                                  AE007317
                CTCTCCTTTTTCTAATTGAAGCCAAGTCTCATATGATCTGGCTTCATAAATA
Spr_5  M05  opSpV0100001578            gb|AE007317|:585424-585633
                                  AE007317
                ATACTATGCGCTTTTGTGCTTTGACAGTTTTTTGTATAGTTTTTGTCCAAGA
Spr_5  M07  opSpV0100001579            ref|NC_003098.1|:c41500-40982
                                  NC_003098.1
                AACATGATTTTTCGCGTCTTCCTGAGATTATGTCTTGGGAGGTTGAAACAG
Spr_5  M09  opSpV0100001580            ref|NC_003098.1|:c1220528-1219095
                                  NC_003098.1
                AGTTTTGGTGTTCTGGCTCGAGGTTTTCTATTTAACAGTAGCCTCCCTTAC
Spr_5  M11  opSpV0100001581            ref|NC_003098.1|:c1194503-1194240
                                  NC_003098.1
                GCTAACAGCTGAAGATAAAGCCTATAACCATGCGCTATCTAAGGAGAGAA
Spr_5  M13  opSpV0100001582            -       -
                GTTTGATGTATGGAGCTGTAAAAGAGTTACCCAACGTTTACGAAAGAGGT
Spr_5  M15  opSpV0100001583            -       -
                TTTCCAGTTTCAAACCACCACGGCTGACATACTTGAGTTTCTCCCCCTTGA
Spr_5  M17  opSpV0100001584            -       -
                GAAAACGGGAGCACCTGTCTTAGTTTACCGTTTCCCGAATCTTTATGGGA
Spr_5  M19  opSpV0100001585            ref|NC_003098.1|:c1882928-1882383
                                  NC_003098.1
                GATTCATGTTCCTGGTCTGGCTTTTACGACGAAAGGATATCGGATAGGAT
Spr_5  M21  opSpV0100001586            ref|NC_003098.1|:c2019307-2018477
                                  NC_003098.1
                CAGTTAAATTGCAATTGGCAGTTTCAGATGTTACAAGTTGGGTCAGTGTTT
Spr_5  M23  opSpV0100001587            ref|NC_003098.1|:432843-433385
                                  NC_003098.1
                ATGATGAACATGTCCGCAGTCTCAATGTGTCTAATACCGTCTGCATGATTG
Spr_5  O01  opSpV0100001588            -       -
                AAACTGACCTTTCTCCTGCAAAAGAAAAAGGAAAGACTTCCTTTCGTGCCT
Spr_5  O03  opSpV0100001589            -       -
                ATTGAGAAATAACATTTCTCAGTTCCCAACTTCCCTTGTGTGAAGTTAATAC
Spr_5  O05  opSpV0100001590            ref|NC_003098.1|:1717094-1717357, ref|NC_00
                                  NC_003098.1
                AAGATATATCCTCAAGCACAAACTCCACGTAAATCCAGCAAACTCAAGCCG
Spr_5  O07  opSpV0100001591            ref|NC_003098.1|:537698-539359
                                  NC_003098.1
                TCAGGCAGGTGGGGTTGTCAAATTGATTACCCAAAGTTTACATGTATCAGG
Spr_5  O09  opSpV0100001592            ref|NC_003098.1|:c466381-466094
                                  NC_003098.1
                TGCAGCCGGAAGTTATCTGGTTACAAAAAATCGCCAAACCATCACAGATG
Spr_5  O11  opSpV0100001593            ref|NC_003098.1|:759414-759494
                                  NC_003098.1
                AGATAGCGAAGAGGCTAAACGCGGCGGACTGTAAATCCGCTCCTTCGGG
Spr_5  O13  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_5  O15  opSpV0100001594            ref|NC_003098.1|:662455-663615
                                  NC_003098.1
                CCTTCCTTGACGCTTACCGTGCTAAGTACAATGAAGAGCCTTCAACATTTG
Spr_5  O17  opSpV0100001595            ref|NC_003098.1|:c1726244-1725078
                                  NC_003098.1
                ACAACACCGGGCGGACGTGCTTTGAAATTCTATGCTTCAGTCCGCTTGGA
Spr_5  O19  opSpV0100001596            ref|NC_003098.1|:c1392404-1390809
                                  NC_003098.1
                TGTCTATCGGTAATGACATCTATCTCTACACAGGTGTGACGTCGGCTAATG
Spr_5  O21  opSpV0100001597            gb|AE007317|:403039-403585
                                  AE007317
                GATGGTTTAGATAATCGGGTGTCTGCTTCTAGGCTAGCACCTCAATATCC
Spr_5  O23  opSpV0100001598            ref|NC_003098.1|:343873-344907
                                  NC_003098.1
                AAATATGTATACAGAGACGACCTTGTCGCCTTTACCAGCCAATGTAACAGC
Spr_5  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_5  A04  opSpV0100001599            gb|AE007317|:1700356-1700708
                                  AE007317
                TGTGTAAACACAAAAAGGAATAAATCTATTATAGCAGAGTTACAACACATTA
Spr_5  A06  opSpV0100001600            ref|NC_003098.1|:c1554715-1554515
                                  NC_003098.1
                ACTCTTGTTCAAAGTGGTGTTACGATTTCAAAAACTCATCTTAGTGCTGAG
Spr_5  A08  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_5  A10  opSpV0100001601            ref|NC_003098.1|:c1126344-1125526
                                  NC_003098.1
                TCAGCCATCTTGGAATCGACCAAAGTCAAGTGATGGCTTGTGGTGACGAG
Spr_5  A12  opSpV0100001602            ref|NC_003098.1|:1928212-1928781
                                  NC_003098.1
                AAGCTAAAAACAATCTTCCAGAGTCTTTCTGGGAAACCTACTCAGCATTTG
Spr_5  A14  opSpV0100001603            ref|NC_003098.1|:662105-662353
                                  NC_003098.1
                CATCGTTACTTACAACTCTATGTTCCAACTCAAGAAGTGGAGCAATTGGTC
Spr_5  A16  opSpV0100001604            ref|NC_003098.1|:608131-608511
                                  NC_003098.1
                TCCACAGAAAACATATCCTTGGTGCACGCAATATTCCTTCAAGTCAGTTGA
Spr_5  A18  opSpV0100001605            -       -
                TTTTTAGCGAAAAAAGACTAGCAAACACAAACTGCTAGTCTCTTTGTTATC
Spr_5  A20  opSpV0100001606            ref|NC_003098.1|:c136468-134636
                                  NC_003098.1
                CTTTGATCCGTGGGAAACTCGAAGAACACGGCCTCTTGCGCAACGCCAAA
Spr_5  A22  opSpV0100001607            gb|AE007317|:195285-195550
                                  AE007317
                CAGTTTCATCCCAAAAAAACGAAAAAACAGCAACAAATCCCTTGCAATCGC
Spr_5  A24  opSpV0100001608            ref|NC_003098.1|:c1258384-1257581
                                  NC_003098.1
                GAAGAGCAACTTTCCTTTTCTGATGCCATTACTCAAACCCCTTGGGGCCAC
Spr_5  C02  opSpV0100001609            ref|NC_003098.1|:c1780025-1779717
                                  NC_003098.1
                CTCTACCATCTAATCTTATTTCTAGTTGCAAAACGAAGTGGGCGTTGGGAT
Spr_5  C04  opSpV0100001610            ref|NC_003098.1|:828735-829643
                                  NC_003098.1
                TTTATTATTCAGAGAACTTTGTCGATACCAGCGCTAGCTCACAGATGTTTA
Spr_5  C06  opSpV0100001611            ref|NC_003098.1|:747720-747932, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                TAATCTTAGGTACATGATTAAATTGATTGATCATTACGGAATAGAGTTCGTC
Spr_5  C08  opSpV0100001612            ref|NC_003098.1|:580406-581026
                                  NC_003098.1
                AGGCTATCAATGAGCCAGGTGTGGTAGGAATCAATATTGGAATGCGCCCA
Spr_5  C10  opSpV0100001613            ref|NC_003098.1|:678831-679868
                                  NC_003098.1
                TGGATCAGGCGCGCGATTTGGTGAGAGACTTGACCTTGCAAGGGGAAGA
Spr_5  C12  opSpV0100001614            ref|NC_003098.1|:c1788467-1788261
                                  NC_003098.1
                TGAGTTTAGTAGTAGCAGGAGTTATGACCTATCTCATGTTTTCGGGATTGG
Spr_5  C14  opSpV0100001615            ref|NC_003098.1|:c2015427-2014609
                                  NC_003098.1
                TGGAAGCAGGAGTTGACCTTAGATGCAGGTAGATCAAAAGGTGCTTCTGA
Spr_5  C16  opSpV0100001616            ref|NC_003098.1|:c1461107-1460808
                                  NC_003098.1
                TAGTCTTTATATAAGCGAGGCTAATAGATTGGAGGGCGATGTAACTCTACT
Spr_5  C18  opSpV0100001617            ref|NC_003098.1|:c510690-509689
                                  NC_003098.1
                TAAAACCTTAAAATTAGTAACTTGGAACGTCGCTAATCAAATAGAAGCACA
Spr_5  C20  opSpV0100001618            ref|NC_003098.1|:841805-843139
                                  NC_003098.1
                GCGATTGGAAGCTTAGCTCATTACATTACCCATGCCGACAGCAAACATTTC
Spr_5  C22  opSpV0100001619            ref|NC_003098.1|:929956-930810
                                  NC_003098.1
                GATTACGGTGCTCGGTTTAATGCATGGCTAAACAGCGATAACCGTGAGCC
Spr_5  C24  opSpV0100001620            ref|NC_003098.1|:c1209981-1208515
                                  NC_003098.1
                ATTTCAAGGTTATGGTAGCACCTCATTCTCCGTATAGCTGCAGTAGAGACT
Spr_5  E02  opSpV0100001621            ref|NC_003098.1|:c262157-261354
                                  NC_003098.1
                CTTCGTATCGCGCTTCCTGCAGCTCTTCTCCTTATGGTACCAACTGAAACT
Spr_5  E04  opSpV0100001622            -       -
                CCGAGGAAACTTCTATGCTGTCTCATCTCAAAAAAGAAGTAGAGACCCATT
Spr_5  E06  opSpV0100001623            gb|AE007317|:1166915-1167229
                                  AE007317
                CAAAATCATTTTTTTCTGCTATACTATCCTAAGCAAAGGTTTTTAATGTCAT
Spr_5  E08  opSpV0100001624            ref|NC_003098.1|:c1297631-1296891
                                  NC_003098.1
                AACCCTTGGAATGAAGGCCTTGTTAGAAGAATCGGCCTTTCTGTCACTAG
Spr_5  E10  opSpV0100001625            ref|NC_003098.1|:185057-185362
                                  NC_003098.1
                AAAAACTATGTTCTTCTAGTACCAGTTAACGCAGAAGAAGACGAAGACGGA
Spr_5  E12  opSpV0100001626            -       -
                GATGATATCTGTCACCAAGTGTATCATCACCAAAAATAAAAAAACACAGGA
Spr_5  E14  opSpV0100001627            ref|NC_003098.1|:941893-943188
                                  NC_003098.1
                ACTGACTTAATCAAAAGCTATAACTGTCAAAAAGTAGGAGTATTAGGTCTA
Spr_5  E16  opSpV0100001628            ref|NC_003098.1|:c1484405-1483605
                                  NC_003098.1
                GAACAAGAGCCGTGTCTTCCACCAACGTCTCAAATCTACAATTGAGAGTC
Spr_5  E18  opSpV0100001629            -       -
                TTATTCTCTTTCCATATGGTATAATATAAGCAGTAAAATCATTTTATACTCTT
Spr_5  E20  opSpV0100001630            ref|NC_003098.1|:1406614-1407582
                                  NC_003098.1
                GGTTTCAAATCTTCTGTCGGTAACCTTAAAAACTGGGGGCTCGACCTCAA
Spr_5  E22  opSpV0100001631            ref|NC_003098.1|:804440-804604
                                  NC_003098.1
                ACATTTATTGGCTATGTCCAAAGATACGATATTGATGGGAATGGCTATCAA
Spr_5  E24  opSpV0100001632            ref|NC_003098.1|:1153665-1154474
                                  NC_003098.1
                AATTGATCAACTAGTCAAAAATGCTGTAACCAACACTCCTCAATATGAAGG
Spr_5  G02  opSpV0100001633            ref|NC_003098.1|:c1230337-1229171
                                  NC_003098.1
                CAATAAGGACCACCAGAAATGGCTGGACATCATGTCTGCGGAGGACATTG
Spr_5  G04  opSpV0100001634            -       -
                GATGTACAGACGTTTGAGAGATTTGAGGGAGGATCATGATCTGCCCCAAA
Spr_5  G06  opSpV0100001635            ref|NC_003098.1|:707226-707966
                                  NC_003098.1
                TGGGGATTTGATAGTGATACAACGATTTCGGTTGTCGAAGTCTATGTTTCA
Spr_5  G08  opSpV0100001636            gb|AE007317|:142308-142594
                                  AE007317
                TAGCAATTCTTTGGAGAAGGTCGAGACAAGATAAAATAGGTATCTTTGAGA
Spr_5  G10  opSpV0100001637            ref|NC_003098.1|:c1143812-1141707
                                  NC_003098.1
                TCAATTTCCGTACTCGAAAAACCATGATGGTTGCCCAACAGCTCTATGAAG
Spr_5  G12  opSpV0100001638            ref|NC_003098.1|:541544-542776
                                  NC_003098.1
                CAAAAATATGTTATGTTGGAAAGCATAAAACGTGGAATACCTAAATACAAC
Spr_5  G14  opSpV0100001639            ref|NC_003098.1|:1614153-1614308
                                  NC_003098.1
                GATTTGCTCCCTCTCTCTAAACCAATTATACTACCAATGACTACTGATAAAA
Spr_5  G16  opSpV0100001640            ref|NC_003098.1|:c1825743-1824217
                                  NC_003098.1
                GCCCATGACGTTTTTTCAGGGTTTGTTAAAGCAACAGTAGGGTATATGTTG
Spr_5  G18  opSpV0100001641            -       -
                ATTTTAGCATACTAGTGGCACTCACTTGGAAACGTCGGGAATTTCCACTTG
Spr_5  G20  opSpV0100001642            ref|NC_003098.1|:c1950203-1949304
                                  NC_003098.1
                TAGCGACTCAGTACCGTGTCAACGAGCAGAGCGTGACAGATGCTTACTAT
Spr_5  G22  opSpV0100001643            ref|NC_003098.1|:699119-699994
                                  NC_003098.1
                CGTTATTATGAGTGGATGGGAATTTCAAATGTTTTCCTTACAAAAGTTATTC
Spr_5  G24  opSpV0100001644            ref|NC_003098.1|:1321864-1322925
                                  NC_003098.1
                CTTCTTTTGATTTAGTCTATATCGCCAGTCCAAACTCCTTACATTTTGCTCA
Spr_5  I02  opSpV0100001645            ref|NC_003098.1|:281424-281600
                                  NC_003098.1
                TGAAAACCGATCCGTTTTTAAGAGTGTTTGGTATGCTTTAAGTACAAATAT
Spr_5  I04  opSpV0100001646            ref|NC_003098.1|:c1266219-1266019
                                  NC_003098.1
                TTCGCCGTTTCAAACGTGCGGTTACTAAAGCTGGTACTCTTCAAGAAACAC
Spr_5  I06  opSpV0100001647            ref|NC_003098.1|:c1185491-1185003
                                  NC_003098.1
                GGGATTGATGAAGTAATCGTCTTATCGATATTGAATTTATATGGTTCTATTG
Spr_5  I08  opSpV0100001648            gb|AE007317|:634520-634964
                                  AE007317
                GATTCCCCAATTGATTTGTTCAGATTCACTATAAATAAAAAATTAATAAGTG
Spr_5  I10  opSpV0100001649            gb|AE007317|:28366-28582
                                  AE007317
                GCCTTTAGCGATTCCAGTGGTTACGGCTATTGCTCTCTATGGTTATTATCA
Spr_5  I12  opSpV0100001650            ref|NC_003098.1|:c1828654-1828283
                                  NC_003098.1
                AACTGGGGAATGCCGTCACTAGAAATCAAATTAAGCGACGGATTCGGCAT
Spr_5  I14  opSpV0100001651            ref|NC_003098.1|:545425-546258
                                  NC_003098.1
                GCAATTGGGATGATCGTGTCCTTGAGGCTTTAGATGGGCAATATGGCTTA
Spr_5  I16  opSpV0100001652            ref|NC_003098.1|:776031-777983
                                  NC_003098.1
                TGGTGGTGCCTTGTACAAACACTTGATGAGTGGTGTATCTCAAATGTTACC
Spr_5  I18  opSpV0100001653            gb|AE007317|:668257-668469
                                  AE007317
                AGTATTTATGGACATTTCAGTAATTCGTCAGAAAATTGACGCAAATCGTGA
Spr_5  I20  opSpV0100001654            ref|NC_003098.1|:845449-845664
                                  NC_003098.1
                AAAATCATTTTACACTTGGCTCATGACCGAGCGCAATCCTAAAAGTAACAG
Spr_5  I22  opSpV0100001655            ref|NC_003098.1|:1294301-1295008
                                  NC_003098.1
                AATTTTTCCAACGGACAATATTATCCGAATGGAGCGGGTCCGCTATGCCG
Spr_5  I24  opSpV0100001656            ref|NC_003098.1|:1635901-1637163
                                  NC_003098.1
                TCAACAAATACTTTGGGATTGGACTCCCAGTCGTTCTTGGAGTTGCATTCC
Spr_5  K02  opSpV0100001657            ref|NC_003098.1|:475926-476159
                                  NC_003098.1
                TGGGGATGTCTCTGATATTTATAGAGGGTACGCTAATCAGAGAAGTCCAT
Spr_5  K04  opSpV0100001658            ref|NC_003098.1|:682441-682908
                                  NC_003098.1
                TTCTTTTGACTCCTTTCAATTCTCTCTGGAAACTGGGCGAAGTGAGTGACA
Spr_5  K06  opSpV0100001659            gb|AE007317|:1893493-1893835
                                  AE007317
                AATATGATATAGGCCGTATAAATCAAGTATTTCGATTTTTCCCGCCTCAAAG
Spr_5  K08  opSpV0100001660            ref|NC_003098.1|:899089-899229
                                  NC_003098.1
                ATCCCCTTATCAATTTGCTCATATTCTATTTCAATCTACGATAGTACCACAT
Spr_5  K10  opSpV0100001661            ref|NC_003098.1|:98018-99175
                                  NC_003098.1
                TCTAGCATTGTTACCGATCACATTCGTATTCATAACTTTACTATTAGGTGCC
Spr_5  K12  opSpV0100001662            ref|NC_003098.1|:c1436955-1435804
                                  NC_003098.1
                GAAAAAGGCGAATTCAGATGTTAGGGCTACGCGCTTCTGCAGAGGTCGTT
Spr_5  K14  opSpV0100001663            ref|NC_003098.1|:c1592140-1590821
                                  NC_003098.1
                GTGGGAATGCCCAGATTACTTCGAGTTAGATGGGAAAGATTGCCTTATTA
Spr_5  K16  opSpV0100001664            ref|NC_003098.1|:c1139138-1138704
                                  NC_003098.1
                CATTGAAGCGCTCGTTAGCCTAGCCAATATGGATGGTGAGAAAGTCGAAT
Spr_5  K18  opSpV0100001665            ref|NC_003098.1|:c1372460-1371711
                                  NC_003098.1
                GTTTTCCTAAGAAGGGGTTGATTGTGGATTTCTGTGCTGGGAATGGAGCA
Spr_5  K20  opSpV0100001666            ref|NC_003098.1|:203327-203863
                                  NC_003098.1
                GAAGCTCCAGAAGGAATTACTTTTGAACTTCCAAACCCAACAACAATCGTT
Spr_5  K22  opSpV0100001667            ref|NC_003098.1|:c909085-908903
                                  NC_003098.1
                TTTATTTGAAGGACGCACGCTCGAGCAAAAGAAAGCTCTTGCTAAGGAAG
Spr_5  K24  opSpV0100001668            ref|NC_003098.1|:c1832686-1832180
                                  NC_003098.1
                TCAAGGCTTTTACCTTGTTAGAATCCCTGCTTGCCCTCATTGTCATCAGTG
Spr_5  M02  opSpV0100001669            -       -
                TTGATAATATGCGTTTTATTATGGAAATATTTGCTTCATTTTCTCCTGAAAT
Spr_5  M04  opSpV0100001670            ref|NC_003098.1|:c1261417-1260644
                                  NC_003098.1
                GTAACCAACAATACAACCCGCACTCCAGAGAGTGTTAAGGAGATGTTGGC
Spr_5  M06  opSpV0100001671            ref|NC_003098.1|:c1661498-1660929
                                  NC_003098.1
                TACTTTAGCAAAAATAGAAGCGCTCTTGTTTGTAGCGGGTGAAGATGGGA
Spr_5  M08  opSpV0100001672            ref|NC_003098.1|:c137520-137368
                                  NC_003098.1
                TGGTATCGCTTTATTTATGGCAGGTTATACCATTGGAAAAGACCTTCGTAA
Spr_5  M10  opSpV0100001673            ref|NC_003098.1|:293346-294536
                                  NC_003098.1
                AACGAGACAAGGGTATAGTGATGATTCATGCTGGGCACGTGGTCAATCAT
Spr_5  M12  opSpV0100001674            ref|NC_003098.1|:c1211866-1210076
                                  NC_003098.1
                CCATTTATGATTATACACGAGTATCATTGAGACAGCAGTTTGGTATGGTGC
Spr_5  M14  opSpV0100001675            ref|NC_003098.1|:c1723153-1723091
                                  NC_003098.1
                GTTTTGAAGTTCTATCTACAAGCCTAATCGTGACTAAGATTGTCTTCTTTG
Spr_5  M16  opSpV0100001676            ref|NC_003098.1|:75311-76075
                                  NC_003098.1
                GGTGTGGAGCAGATTATCTCTACTGGGACCTGTGGTGTCCTAGCTGATAT
Spr_5  M18  opSpV0100001677            -       -
                AGGGGTTGCCCCTCTTTTTTGGTGGAGGAAAATAGGTTGAATTTGAAATG
Spr_5  M20  opSpV0100001678            -       -
                ATTAGAACTACTTCCAGAGGAAGATATCATTGTCACAGGTCTCCCTAAGTA
Spr_5  M22  opSpV0100001679            ref|NC_003098.1|:c1538257-1537088
                                  NC_003098.1
                CGTTTTTCTTATCTAAAGAATAATCGGGTGTCGCAAGATACCTCATCTCTG
Spr_5  M24  opSpV0100001680            ref|NC_003098.1|:c1640572-1639091
                                  NC_003098.1
                CGATTGTGGGGGGCTCTATTCTAACTCATGATCATTATCAGGGAGGCCGT
Spr_5  O02  opSpV0100001681            -       -
                GGTTTCTGATTAATTCATTTTTTATATATTAAGAGTGATGTGAAATGTTCAA
Spr_5  O04  opSpV0100001682            ref|NC_003098.1|:c1184276-1184181, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                AGATTTGAAAAAATACGAAGGTGTCATTCCAGCCTTCTACGCATGTTATGA
Spr_5  O06  opSpV0100001683            ref|NC_003098.1|:c1770282-1769404
                                  NC_003098.1
                AGATTGCTACTGTTAGCCGAGATTGTAAGTTCCGTACTTGTACCCATACCC
Spr_5  O08  opSpV0100001684            ref|NC_003098.1|:1688996-1689931
                                  NC_003098.1
                CATTCATTCTAGGAAAAGAAGTCACTTTCACACTAGAGCAAAAAGACTACA
Spr_5  O10  opSpV0100001685            ref|NC_003098.1|:321134-321727
                                  NC_003098.1
                CAATGATTATTGGGCTCTTGAACTCAAACCCAAGTATGCCTTTGTGAACTA
Spr_5  O12  opSpV0100001686            gb|AE007317|:687164-687577
                                  AE007317
                ACGTTTAGGCAATTCCAAGACTACTTAATCGAACATTAACAGCAGTCTCGG
Spr_5  O14  opSpV0100001687            ref|NC_003098.1|:c1879584-1879066
                                  NC_003098.1
                TTCTTGATGAGGACTCCTACATACGAAGATGAAACTATCGCCCAAAAGAAA
Spr_5  O16  opSpV0100001688            ref|NC_003098.1|:784661-785068
                                  NC_003098.1
                TTTACCAAAACTCGCCAGTAGATTATATTTGGAACCAAAACGACGGCTGGT
Spr_5  O18  opSpV0100001689            ref|NC_003098.1|:515696-518023
                                  NC_003098.1
                AGAAACGCTTTATGCACCACTATAACTTCCCTCAATATTCTGTAGGGGAAA
Spr_5  O20  opSpV0100001690            ref|NC_003098.1|:506633-507142
                                  NC_003098.1
                ACTTTGTCAACTGAGTTGGGAAATCCTGACTCTGAAACCTATTTCATTATG
Spr_5  O22  opSpV0100001691            ref|NC_003098.1|:584548-585423
                                  NC_003098.1
                CAAGGCTTATGGCGTCGAAAAGAGTCGTGGACTTATTTCCCATCAGATGC
Spr_5  O24  opSpV0100001692            ref|NC_003098.1|:2026409-2028031
                                  NC_003098.1
                TTGCTCGTTTCTCTGCCAATGCTTCTAAGTCAAGGCAGGCAACATCACGTA
Spr_5  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_5  B04  opSpV0100001693            gb|AE007317|:803264-803554
                                  AE007317
                CGAAATCCACGAAAATGAAAACCTTTGTTGTGTTTTCGTAAAAAATTTGTTG
Spr_5  B06  opSpV0100001694            -       -
                ATCAAGAATGGGCGAAGATTGAACCCTATTTCTCCAAACACCGCACCTATA
Spr_5  B08  opSpV0100001695            ref|NC_003098.1|:c624095-623952
                                  NC_003098.1
                TGCGGATGCCTATTCATCTTGGCAAAGGGGAAGTAATGAGAATGCGAATG
Spr_5  B10  opSpV0100001696            gb|AE007317|:248465-248888
                                  AE007317
                ACCATCTCGTAAGTTGAAACCAACAATAGCATGAAAACATTGAGAACGGGT
Spr_5  B12  opSpV0100001697            -       -
                ATAGATAAAAAAACGAACGTTTTTCTTGGAAATATCTTTCTCAAAGACAAAA
Spr_5  B14  opSpV0100001698            ref|NC_003098.1|:255567-255830
                                  NC_003098.1
                TCGTCAGGCAATTCAATATCAGGGATTACCTTTTGATGTTAGACTAGACGA
Spr_5  B16  opSpV0100001699            ref|NC_003098.1|:507219-509621
                                  NC_003098.1
                ATGAAATCATCGAACTTTCCATCACACCAAACCGTGCAGATGCCCTTTCTA
Spr_5  B18  opSpV0100001700            ref|NC_003098.1|:c1465157-1462935
                                  NC_003098.1
                ATTTCAACGGTCAATGCCCAACCAACCAAGGATATGAAGTTTGCTAATATC
Spr_5  B20  opSpV0100001701            ref|NC_003098.1|:c1105125-1104862
                                  NC_003098.1
                GCTTTGGTTGGTAATCGCGTTGGTCAATGGCGCTATAGAATTGGTAATTAT
Spr_5  B22  opSpV0100001702            ref|NC_003098.1|:194667-195284
                                  NC_003098.1
                TTAGTAGACCAACTAGTCTCAGAGATCGAGACGGGGAAAGTCAGGACACT
Spr_5  B24  opSpV0100001703            -       -
                GCTAAATATCATAAACGCCTTCAAATCGTTCTATTTCGTCTGATGGGCAAA
Spr_5  D02  opSpV0100001704            -       -
                TTATTTAGCAAATTACCAGTCTGAAAAGGATTGTAGTAAGGCAAATTTAGA
Spr_5  D04  opSpV0100001705            ref|NC_003098.1|:1122712-1124199
                                  NC_003098.1
                GATTGATGGCATGAAATACATCTCTTATCGTAGCGAGCCAAATGTGAATCC
Spr_5  D06  opSpV0100001706            ref|NC_003098.1|:1167230-1168549
                                  NC_003098.1
                GGCTTGGTTGACTTTACACCAGTTCTTAAAGCCAACTGGTTCGAAATTCCT
Spr_5  D08  opSpV0100001707            ref|NC_003098.1|:c1308367-1307786
                                  NC_003098.1
                GCCATTCTATCTGGCTTACCAGTGTTTGGGACCTGTGCGGGCTTAATTTT
Spr_5  D10  opSpV0100001708            ref|NC_003098.1|:212409-213158
                                  NC_003098.1
                GATTGTATTTGGTACGTCATGGCAAGACCATGTTTAACACGATTGGTCGC
Spr_5  D12  opSpV0100001709            ref|NC_003098.1|:c1437824-1437195
                                  NC_003098.1
                TTTTTTGACAAACAGGGTCAATACAAGATTTGGGATCCAGCAGTGTGGAC
Spr_5  D14  opSpV0100001710            ref|NC_003098.1|:255823-256101
                                  NC_003098.1
                GATCATTCATTGACGGCATCCAAGCATTTTCAAGGAGTTCGTGAATGCCAT
Spr_5  D16  opSpV0100001711            ref|NC_003098.1|:c878485-878003
                                  NC_003098.1
                TCATCAGGGGATTCAAATCAATGCCCTAGAAGGAGAGCTTCCTCAAGGTT
Spr_5  D18  opSpV0100001712            ref|NC_003098.1|:202183-202452
                                  NC_003098.1
                CGGCAGGGGACTACGAAGGTTTATCTAAATTACCTCGCAACGCCTCACCG
Spr_5  D20  opSpV0100001713            -       -
                AGTAGCTTTTTTCTTATTCAAGTTTACATATTATACTCAATGAAAATCAAATT
Spr_5  D22  opSpV0100001714            ref|NC_003098.1|:c2018466-2017921
                                  NC_003098.1
                ATGTGGTCAGTAATTTTGGTAAATTTGCAGATCCTATGGCGGATAAGTTAC
Spr_5  D24  opSpV0100001715            ref|NC_003098.1|:875223-876164
                                  NC_003098.1
                ACCAACGTGTCTTGTCACAAGCAGGTATGACTCTTGAAACACGTAAAGCTC
Spr_5  F02  opSpV0100001716            ref|NC_003098.1|:1876225-1877040
                                  NC_003098.1
                AAGCCCTTTTATCTGTTAGTGATAGCATGCGTCAAGCAAGTTATGGACTTG
Spr_5  F04  opSpV0100001717            ref|NC_003098.1|:671374-673554
                                  NC_003098.1
                GTTAGATACAGTACATCCAGCTCGTTTCAAAGTTGGACAAATGATCGGTTC
Spr_5  F06  opSpV0100001718            ref|NC_003098.1|:902106-903200
                                  NC_003098.1
                ATTCCATGGATTAAACCAGATGTTTTGGAGTATCTCAGAGAACAGACAGAA
Spr_5  F08  opSpV0100001719            -       -
                AAATGTTGAAATAGGGAATGAGCCTTTGACTCACTCCCTGTTTCGATATTT
Spr_5  F10  opSpV0100001720            ref|NC_003098.1|:349534-349788
                                  NC_003098.1
                CTAAGCTAGAGCAGTTAGTCGTGACAAAATCCTGGTGGGACACGGTAGAT
Spr_5  F12  opSpV0100001721            ref|NC_003098.1|:369089-370411
                                  NC_003098.1
                ACCATCTTCCTTGTACTTTTTGCCTTTACAACGATTCTAGGTTGGAACTATT
Spr_5  F14  opSpV0100001722            -       -
                AAAAATTTTATAAAGAACACCAAGTCAAACCCTTCATATCGCCTGAACGAG
Spr_5  F16  opSpV0100001723            -       -
                AAAGAAATTCTCCATAGAAGCTCTATCGCAGCCTTTGTGACCTCACGCGC
Spr_5  F18  opSpV0100001724            ref|NC_003098.1|:1716958-1717089
                                  NC_003098.1
                CAGCGTACCACTTTTGAAGAGATGTTAGCTGTATTAAAAACAGCTTATCAA
Spr_5  F20  opSpV0100001725            gb|AE007317|:1533022-1533242
                                  AE007317
                AATAACTCTCATCATTTTATTATAGTAGATTGTAATAGAATGTGAACGAATC
Spr_5  F22  opSpV0100001726            ref|NC_003098.1|:c2031060-2030746
                                  NC_003098.1
                TTAGCAACGTGGAATAGCCGTATAGGAGCTTTTTTCTCACTTATTTTGCTT
Spr_5  F24  opSpV0100001727            -       -
                GAGAAGATTCAAGTAAATTACTATACTTCTTTAATTATTTTGAAAATCTACA
Spr_5  H02  opSpV0100001728            ref|NC_003098.1|:c1911495-1911031
                                  NC_003098.1
                AGTGTATATTGGGCCAGATAACTGGGAAGTTGTGGATGTTGATGAGGAAT
Spr_5  H04  opSpV0100001729            ref|NC_003098.1|:147932-149104
                                  NC_003098.1
                CTTTTTTCTAACACATTCTTAGCTCTCCGTGTTGCTTTTTTTAATGAACTAG
Spr_5  H06  opSpV0100001730            ref|NC_003098.1|:c1575032-1574427
                                  NC_003098.1
                GTCTGATGTCATCAATGGCTTTTTCATCCTCTTTGAACGTCAACTGGATGT
Spr_5  H08  opSpV0100001731            ref|NC_003098.1|:929141-929956
                                  NC_003098.1
                TATCATGTTGGAAAGATGCGCCAATAGCTTATGGACTAGATATCGGTGTTA
Spr_5  H10  opSpV0100001732            ref|NC_003098.1|:1742999-1743160
                                  NC_003098.1
                TTGAGAAGCCTTGCGATTCTAATTCAGATAAACTGCAAAAAATCTTAATAAT
Spr_5  H12  opSpV0100001733            ref|NC_003098.1|:c1503010-1502114
                                  NC_003098.1
                AAATTTGAGTTTGTAGGCTTGGATAACTATATCCGTATGTTTAAAGATCCTG
Spr_5  H14  opSpV0100001734            -       -
                GGAAGATAAGCCGGCTAAGAAGGTATTTGAATATCAATTAGAACTTGCTGA
Spr_5  H16  opSpV0100001735            ref|NC_003098.1|:1237343-1238797
                                  NC_003098.1
                TATGCCCTCATTTTGTTACGCCAAGACGGCCTTCCATGTGTCTTTTACGGA
Spr_5  H18  opSpV0100001736            ref|NC_003098.1|:270868-271680
                                  NC_003098.1
                ATACAGACGACCTCATATTGCCTCATCCTTACATAGCGGAACGCCTTTTTG
Spr_5  H20  opSpV0100001737            -       -
                CTGATTATTTTCGTTCTGTATCTAATCATGTCCATCTTTCTATATCCGCTTA
Spr_5  H22  opSpV0100001738            ref|NC_003098.1|:476191-476880
                                  NC_003098.1
                ATTTATCCATCCTATGCGGTGCATGTGATCAATAATATTGTAGCGACCTTC
Spr_5  H24  opSpV0100001739            -       -
                GTTCAAATCCGTCTACCGCCTTCTATAACTTGATTTATCAGGTTTCAAATG
Spr_5  J02  opSpV0100001740            gb|AE007317|:990438-990698
                                  AE007317
                GGTGTCAAAAAGGAAAACTTCCAAGCGATGATATCCTGTCTATACACGACC
Spr_5  J04  opSpV0100001741            ref|NC_003098.1|:365759-366307
                                  NC_003098.1
                TTACCTGATTTCAGCCATGGCATCGGCTTTTATGGCTGGCCAGTTTTATAA
Spr_5  J06  opSpV0100001742            ref|NC_003098.1|:c1607141-1606512
                                  NC_003098.1
                AAAGGTTAAAATTTGTGGACTATCGACCAAAGAAGCGGTGGAAACAGCCG
Spr_5  J08  opSpV0100001743            ref|NC_003098.1|:428433-429308
                                  NC_003098.1
                ATCATCTGGTGAAGGGAGCCATTGATATTCTGGATGTGCGTTTCGGTTCG
Spr_5  J10  opSpV0100001744            ref|NC_003098.1|:c1487931-1486672
                                  NC_003098.1
                TTTATCGCAGCAAACACAGATGTACAAGCATTGAGTAGTACAAAAGCTGAG
Spr_5  J12  opSpV0100001745            gb|AE007317|:795762-795965
                                  AE007317
                ATACAAATGAATAGAAAATAAATTAGTAAGCTGATGAAATTTTTCTCAAGAG
Spr_5  J14  opSpV0100001746            ref|NC_003098.1|:c1234123-1232951
                                  NC_003098.1
                CAAACGTTCACGAGAATTGTCTCAAGCGCATTTTCAGGCAAATGGGCTCA
Spr_5  J16  opSpV0100001747            ref|NC_003098.1|:c1518051-1514944
                                  NC_003098.1
                TAGCGACAAGGGGGATCTATACAAGGGTAACCAATTACTAGGCAATATCT
Spr_5  J18  opSpV0100001748            -       -
                AGCAGAAGTATTAAATCTTCAATTAGTATCTGTTCAAGTTGACGAAACAGA
Spr_5  J20  opSpV0100001749            gb|AE007317|:1540721-1541132
                                  AE007317
                GCGTTTTTTGTGAGCTGACTTATTTCCTTTCACTATATCGCAAAATGAAATA
Spr_5  J22  opSpV0100001750            gb|AE007317|:937305-938135
                                  AE007317
                GCAGTGGTGTTAGAGATTAGTCCTTACTTGATTTGTGATAACTTCCCCAAA
Spr_5  J24  opSpV0100001751            gb|AE007317|:136551-137367
                                  AE007317
                TATTGCTTGTCATAATTCCATATAGATTTTAAGTCAAGGAGGTTGCCCTATG
Spr_5  L02  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_5  L04  opSpV0100001752            ref|NC_003098.1|:c387864-387424
                                  NC_003098.1
                TTTTCAAGCTCTCATGAGCCTTGAGTTCGGTACGGATGTCGAAACTGCTTG
Spr_5  L06  opSpV0100001753            ref|NC_003098.1|:799177-800184
                                  NC_003098.1
                ATCGAAGTTATGGGACGTAACGCTGGTGATATCGCTCTTTGGGCTGGTAT
Spr_5  L08  opSpV0100001754            ref|NC_003098.1|:c2021870-2020620
                                  NC_003098.1
                ATATGTCAACCAATTGTTTCAGAAGAGGGCAAAGCCACATTATAGAATTGA
Spr_5  L10  opSpV0100001755            ref|NC_003098.1|:c972018-971764
                                  NC_003098.1
                TTGAAGGCAGAACACAAGCTGTCATCCGAAATCACTTTCTTCGCTACGATA
Spr_5  L12  opSpV0100001756            ref|NC_003098.1|:597147-598868
                                  NC_003098.1
                GCCAGTTGGTTGGAACAGGATTCCAAAAATCGCTCTGAAAATATGATGATT
Spr_5  L14  opSpV0100001757            ref|NC_003098.1|:981461-982156
                                  NC_003098.1
                CGCTTAGTAACCAAGAGTTGCTAGCTATTTTACTCAGGACAGGAACACGTC
Spr_5  L16  opSpV0100001758            gb|AE007317|:1520397-1520711
                                  AE007317
                CAATGCAAGAAAGAAGGATAAATAGAAAGTGAATTTAGATTCTTTACTTTTA
Spr_5  L18  opSpV0100001759            ref|NC_003098.1|:855261-855848
                                  NC_003098.1
                ACCCCAAGCCAAACCGCCTGTTGCAAAAATTATGGACTACGGTAAGTTCA
Spr_5  L20  opSpV0100001760            -       -
                TCACATTCGGTCTCCTTATATAAAAAAGCGATTCATTTTGAACCGCTTTTTC
Spr_5  L22  opSpV0100001761            -       -
                AAAACACAACTTCGATGTTACAGACAAAACTGGCAAAATTAGCTCAAAACA
Spr_5  L24  opSpV0100001762            ref|NC_003098.1|:c1841673-1840531
                                  NC_003098.1
                AACTCAACTGCTGCCTGAAAATAAACCTCGTTATCTGATGGGTGTGGGAG
Spr_5  N02  opSpV0100001763            ref|NC_003098.1|:c903619-903242
                                  NC_003098.1
                AGTGCTATTATCAATTTTATCTTTGTGGGTACCGCCCTCTTCTTTATTATCA
Spr_5  N04  opSpV0100001764            ref|NC_003098.1|:c1050328-1049060
                                  NC_003098.1
                TAAAGTAGTGGAGTTTGCTCAGGGGTTAGGTGCAGAAGTCACAGCAGAAG
Spr_5  N06  opSpV0100001765            ref|NC_003098.1|:c167797-167276
                                  NC_003098.1
                GAATCGGAAGGTTCTAGCAGAAACCGCGAGTCAGACCTACAGCATTGATT
Spr_5  N08  opSpV0100001766            ref|NC_003098.1|:113542-113775
                                  NC_003098.1
                GACCAGTCAGATTGTGCTGCGGCAGTTGTTTCAACAGTTCTTTTATCTTAC
Spr_5  N10  opSpV0100001767            ref|NC_003098.1|:874443-875156
                                  NC_003098.1
                ATTATTCCCCATGAAACGGTTGCTTATTTCCGTTTTCTTATGGAAACCATG
Spr_5  N12  opSpV0100001768            ref|NC_003098.1|:c1567001-1566708
                                  NC_003098.1
                ACTCAACATTCCGAAATCATTTAAAGGACTACATGAAGAAGGTAAATGATG
Spr_5  N14  opSpV0100001769            -       -
                AACTATTATCGGACCAATTGTGGTCGGTGTCGTTCTTCGTATAGTCGATAA
Spr_5  N16  opSpV0100001770            ref|NC_003098.1|:1874313-1875251
                                  NC_003098.1
                TAGTCGAGACACAGTTTTAGATGGTGAATACCCTCTTCAACGTCCCTTCAA
Spr_5  N18  opSpV0100001771            gb|AE007317|:1590275-1590538
                                  AE007317
                AAGTGGTATCATATAAATATAGAAACGCTGTGGTGTACGACTTCACACTTA
Spr_5  N20  opSpV0100001772            -       -
                TCGCAAATGTATTCGCTGGTTTAGTCGGGGCATATGCAGGACAATCTCTT
Spr_5  N22  opSpV0100001773            ref|NC_003098.1|:c1886193-1885060
                                 NC_003098.1
                GTCTTCGGGCTGGATTACCTCTATGCGTTTGACACTGGCAGGGAGTCTTG
Spr_5  N24  opSpV0100001774            ref|NC_003098.1|:36977-37747
                                 NC_003098.1
                TCTTGCGAATCAATGATGACGGACTCAGTTACATCGAAGACTATCATGAGG
Spr_5  P02  opSpV0100001775            ref|NC_003098.1|:783459-784307
                                 NC_003098.1
                TTTTTTCATCTGCAAACTGGCTCCACCAAGAAGCCTTTAACCGCTATTTCG
Spr_5  P04  opSpV0100001776            ref|NC_003098.1|:25158-25736
                                 NC_003098.1
                ACGGCTTCGTATGTGGTCTGTGCTACGGGTCTTCCTTTAAGAGTAGAGCC
Spr_5  P06  opSpV0100001777            ref|NC_003098.1|:693198-694397
                                 NC_003098.1
                CTAGTCCAGCAGCCGGGAATAATACAGGTTCTAAATACCCTTATACTATTG
Spr_5  P08  opSpV0100001778            ref|NC_003098.1|:c1321121-1319730
                                 NC_003098.1
                ACTGATACTGAGGATGTGCTAACTAAAGTGCTGGGTTCTAGTTCTAAACTC
Spr_5  P10  opSpV0100001779            ref|NC_003098.1|:c1975660-1974482
                                 NC_003098.1
                TACTGGTAGGAATGTTTACCGTAATGCAATCCGTAGCGCCTTTGGTGACC
Spr_5  P12  opSpV0100001780            ref|NC_003098.1|:491701-494352
                                 NC_003098.1
                CAAGACACAGAGGACAAGGTCGAATTCTACCCACCTCGTTTCAACGATAC
Spr_5  P14  opSpV0100001781            ref|NC_003098.1|:1162971-1164497
                                 NC_003098.1
                CTAGTAGAGCATTTAGACTATGATAGCTATAGTGAGCAGAGAAAGGCTAAT
Spr_5  P16  opSpV0100001782            gb|AE007317|:556072-556332
                                 AE007317
                GTTGAAGACACTATGTCTCAACTTTTTTTGATGTACGACGGGCATGTCGTA
Spr_5  P18  opSpV0100001783            ref|NC_003098.1|:818663-820138
                                 NC_003098.1
                TATATCCAATTCGCCAAGGAACGTGGTTGCTCCCTCCAAGGGACGGAAGA
Spr_5  P20  opSpV0100001784            ref|NC_003098.1|:c1141149-1140517
                                 NC_003098.1
                AACTACGATACAACCATCATGACCATGATTCGGCCACGTGGTGGTGACTT
Spr_5  P22  opSpV0100001785            ref|NC_003098.1|:c1479381-1479193
                                 NC_003098.1
                GGTTAAATAATGAAGATAGAATAGAAACAACCAAAAACAATGTGATTGCCA
Spr_5  P24  opSpV0100001786            ref|NC_003098.1|:c1663437-1662976
                                 NC_003098.1
                TATGACAAAAACGGACGTAGCGGTTGTTTCGCCTGATTTCACCATTACGG
Spr_5  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_5  B03  opSpV0100001787            ref|NC_003098.1|:c1050805-1050341
                                 NC_003098.1
                AATTTACACCAGATTTAGACTGGTACACCTATGTTTTTAAGGTGACGGAGT
Spr_5  B05  opSpV0100001788            ref|NC_003098.1|:c140970-140419
                                 NC_003098.1
                CACCATGGACATGTACAGCCCTTATTATCGGCTCGCTAAGCAACTCTTTCC
Spr_5  B07  opSpV0100001789            ref|NC_003098.1|:863847-864746
                                 NC_003098.1
                GCCATCATGAGTGACAAGGCGCAGACAACGCGCAATAAAATCATGGGAAT
Spr_5  B09  opSpV0100001790            ref|NC_003098.1|:c1207704-1207321
                                 NC_003098.1
                TGCAGGCGACAAAAAAGTTGGCGTTATCAAAGTTGTACGTGAAATCACTG
Spr_5  B11  opSpV0100001791            ref|NC_003098.1|:c995285-995115
                                 NC_003098.1
                TCCAACAACTCCCATCTAGTGTGCTTCAGACTGGGCTATTTTTCTCTCCAT
Spr_5  B13  opSpV0100001792            ref|NC_003098.1|:366411-368747
                                 NC_003098.1
                TTGTCATTACAGGTCCCAATACAGGTGGGAAGACCATCATGCTCAAAACTC
Spr_5  B15  opSpV0100001793            ref|NC_003098.1|:765917-767179
                                 NC_003098.1
                AGTTATCTGGAGCGTTTAGAGTCACGCGGTGAAGGAAGTGACAAAGCAAC
Spr_5  B17  opSpV0100001794            ref|NC_003098.1|:c1923403-1921373
                                 NC_003098.1
                AACCTATCAGGTTAGTTCGCAAAAATTAGGATGGAAGGAGGCGATTCGTT
Spr_5  B19  opSpV0100001795            ref|NC_003098.1|:121084-122142
                                 NC_003098.1
                TTCGGAATTACAAGATGGTTCTTTCGAGGGCGGTATACAAGATGCTGTTG
Spr_5  B21  opSpV0100001796            ref|NC_003098.1|:1671890-1672417
                                 NC_003098.1
                GTTTCACTTTCAGAATAAGGAACCGGAGAAATTTTTCGGATTCATTGAGGA
Spr_5  B23  opSpV0100001797            ref|NC_003098.1|:827547-827768
                                 NC_003098.1
                CTAATGGTAGGTACGATTGGGAAATAGAACCAGTATTAACTCTGCCGGTT
Spr_5  D01  opSpV0100001798            ref|NC_003098.1|:c1161670-1161041
                                 NC_003098.1
                TGTAGCGACAGAGAGTGAGATTGCTTCACATATTTCTCGCTTGGGATTGT
Spr_5  D03  opSpV0100001799            ref|NC_003098.1|:c1835946-1835575
                                 NC_003098.1
                AAGTAGAAGCGACTTGATGACCATTTTTTGGGACCCGGAAGACCAACGCT
Spr_5  D05  opSpV0100001800            ref|NC_003098.1|:c972563-972009
                                 NC_003098.1
                ACCATCATTAGAAAAATTCATATGGAACAATTACATTTTATCACAAAACTGC
Spr_5  D07  opSpV0100001801            gb|AE007317|:919847-920238
                                 AE007317
                ATGAATGATGTAGCAATAATCCTTGAAACAAAATCAGAAGAAAGAGATATT
Spr_5  D09  opSpV0100001802            ref|NC_003098.1|:1732032-1732256
                                 NC_003098.1
                ATTGTCTGCTGATGAAATGAGTTTAATTTATGGTGCATCTGATGGTGCAGA
Spr_5  D11  opSpV0100001803            -       -
                GCTATTACGAAAATCACAGCTACGATAAAGCAATGTAAGGAGTACAGGAC
Spr_5  D13  opSpV0100001804            -       -
                GTGGTTACAATCCGGCTATAAATCTATCAAAACAGACAAGGCTATTCTTTC
Spr_5  D15  opSpV0100001805            ref|NC_003098.1|:143802-144755
                                 NC_003098.1
                ATCCCTTGTTTGTTCAAATGGTTCACAATATAGCAGGTACGTCATTTTGGT
Spr_5  D17  opSpV0100001806            ref|NC_003098.1|:c1195307-1195086
                                 NC_003098.1
                GGGAAATAAAGGTGGTTGTACCATCCAATTGATTCATCACTTTCCTTTTGG
Spr_5  D19  opSpV0100001807            ref|NC_003098.1|:c1205739-1205152
                                 NC_003098.1
                CAACAAGTAAATGTCCTATTGGTATCTCTATACTTATTGAAATTTCTTTGTA
Spr_5  D21  opSpV0100001808            -       -
                CAATCGGGAAAGATACTCGTAAGGAACTGGTAACAGTGGTTAAAAATAACA
Spr_5  D23  opSpV0100001809            gb|AE007317|:619396-619724
                                 AE007317
                GCGGACTGAGGGACTAGAGTATGTTTTACTTAGCCCCTCTTTTATTTATTA
Spr_5  F01  opSpV0100001810            ref|NC_003098.1|:c1786460-1785363
                                 NC_003098.1
                CAGATGGAGGCTTATCCACAGGTGGAAAAGGAATTAAAAGAAATTCACCA
Spr_5  F03  opSpV0100001811            ref|NC_003098.1|:723532-723708
                                 NC_003098.1
                ATCCTATTGAGAAAACATGGGCTCATATCAAAAAGCACCTCATAAAAGGTA
Spr_5  F05  opSpV0100001812            ref|NC_003098.1|:c923156-922743
                                 NC_003098.1
                TAAAATTCCAACCAATCCAGCTAATATTGGGCTTCTTTTCTTGCCAATATTT
Spr_5  F07  opSpV0100001813            gb|AE007317|:74337-74551
                                 AE007317
                TGTTTTGAGACGATATGTGCAAAGGTCTATTAACTATTAGAATAGTTTAATG
Spr_5  F09  opSpV0100001814            ref|NC_003098.1|:c1494205-1493609
                                 NC_003098.1
                AGTTGATTGACAGTTATTCTAAGTTACCAGGTATCGGGATTAAGACGGCTA
Spr_5  F11  opSpV0100001815            ref|NC_003098.1|:c178148-177444
                                 NC_003098.1
                ATGATTATGGACTCAGCTCTTTTCATCACTAGCCTCTTTGCCCTTGTCAGC
Spr_5  F13  opSpV0100001816            ref|NC_003098.1|:c142307-142041
                                 NC_003098.1
                GCTGAATTCAACTGTCCTCCAACAACTATTCATTACGCTCTAAAGGCTATG
Spr_5  F15  opSpV0100001817            ref|NC_003098.1|:c177189-176158
                                 NC_003098.1
                AAGAATTTCAGAAATCCGCCCTAGTGACGTTTGGTATGAGGAACGAACTG
Spr_5  F17  opSpV0100001818            ref|NC_003098.1|:525639-527018
                                 NC_003098.1
                CCCTGCTCTAGTTTCTGCTTACTTCCTAGCTAATTACACTGCCCGTGCAAT
Spr_5  F19  opSpV0100001819            ref|NC_003098.1|:856499-856930
                                 NC_003098.1
                GTTTTAAAGAATTGCGTCGCAGAGATTTTCCAGACCATGCCTTCACGATTG
Spr_5  F21  opSpV0100001820            gb|AE007317|:1544117-1544530
                                 AE007317
                TTTAGGGAAAATGACTATTCGAAAGCGCGAATGCCTCAAAATTATCTCAGA
Spr_5  F23  opSpV0100001821            -       -
                TACGAAAATGACGAAAAAAGTCAAAAAAAATTAAAAATAGGTCGCAAGTCG
Spr_5  H01  opSpV0100001822            ref|NC_003098.1|:785081-786247
                                 NC_003098.1
                AATGGAGTGGGAGCAGCCGCAACCTTTAAACTTGAGACAGAAGACGATAT
Spr_5  H03  opSpV0100001823            -       -
                ACTCTTCGAAAATCAAATTCAAACCACGTCAACGTCGCCTTGCCGTATATA
Spr_5  H05  opSpV0100001824            ref|NC_003098.1|:c1184090-1183359, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                ATACTGGAACGATATCAGTTCTGCAGCTCCAAACACAGACTACGTGATTTA
Spr_5  H07  opSpV0100001825            ref|NC_003098.1|:395489-397156
                                  NC_003098.1
                TAGCGGAAGCGTCACAACAGCCGTGCGTGATACAACGATCGATGGCTTAG
Spr_5  H09  opSpV0100001826            ref|NC_003098.1|:c1518521-1518294
                                  NC_003098.1
                TCTTCACTTATTTGGGATTGTCCCCTTTAAGCTGGATAAGATTCTGATTGT
Spr_5  H11  opSpV0100001827            -       -
                AAAATGGCAGTAACTTCCCCAGTTCGTGCCCAGTCACGTGTACCTTTTAG
Spr_5  H13  opSpV0100001828            ref|NC_003098.1|:19924-20038, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                TGACGATAGCCTAGGAGATACACCTGTACCCATGCCGAACACAGAAGTTA
Spr_5  H15  opSpV0100001829            -       -
                TGTAATTCAGGTCGAAAAATTGCCAGTTGAGGAGATGGGCTATAAAATAG
Spr_5  H17  opSpV0100001830            ref|NC_003098.1|:282002-284215
                                  NC_003098.1
                CTACAAACTAGATGGCTACAGTTTGGTGTTTTTAGTCCGATTACTCGATTA
Spr_5  H19  opSpV0100001831            ref|NC_003098.1|:c1343801-1342395
                                  NC_003098.1
                ACTTGCTACGGAAATGGGTCAATTGCAAGAACGTATCACATCAACCAAGAA
Spr_5  H21  opSpV0100001832            ref|NC_003098.1|:603262-604500
                                  NC_003098.1
                AGGATTTCACGCCTACCCAAACGCCATATACCCTCATTTCTGCCAAGTCTG
Spr_5  H23  opSpV0100001833            ref|NC_003098.1|:1804233-1805543
                                  NC_003098.1
                TCTTTTGTGTGATAGCCGGAGTGATGTCACTCTTTAGTTCCACCCTATCCG
Spr_5  J01  opSpV0100001834            ref|NC_003098.1|:c1973932-1972466
                                  NC_003098.1
                CAACAAGTCTCGCTTTATCGAATCTGCTGTCGCAGTACCGCGCTATAACA
Spr_5  J03  opSpV0100001835            ref|NC_003098.1|:591447-597077
                                  NC_003098.1
                TATCAGGTGACATCCTCAAAACGCTTGGCTTGGACACTGTTTTAGAAGAAA
Spr_5  J05  opSpV0100001836            ref|NC_003098.1|:784329-784664
                                  NC_003098.1
                TCTTAACCGTGAAATGTACCTTAACCGTTATGGACATGGTGGGATTCCAGT
Spr_5  J07  opSpV0100001837            ref|NC_003098.1|:c1782077-1780659
                                  NC_003098.1
                TCGTTCCCTCTGTTTTAACTCGGACGGTGAGTCAGTCTTTTAATCGCATGG
Spr_5  J09  opSpV0100001838            ref|NC_003098.1|:589055-590746
                                  NC_003098.1
                ATGGTAGCTATTCGTAGCCAGGAAGAAACGACCCGTCAGTACCAACTTCA
Spr_5  J11  opSpV0100001839            ref|NC_003098.1|:c1972469-1971225
                                  NC_003098.1
                TATCATGTGGGGCTTTTTGTATAAGTTTATCCTAGCTCATGTTTTAGGAGA
Spr_5  J13  opSpV0100001840            ref|NC_003098.1|:1121823-1122563
                                  NC_003098.1
                ACTTCAACCTCTTCCCTCATATGTCTGTATTGGACAACATCACCTTTGCTC
Spr_5  J15  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_5  J17  opSpV0100001841            -       -
                CAGCTATAATATAGAATCATTTTCACCTAAAAAGATAATTAATCACACCCTA
Spr_5  J19  opSpV0100001842            -       -
                GAGACGGTAGGAATCATTGAACATAACCTAGCCAACATCAATCACAATCAT
Spr_5  J21  opSpV0100001843            ref|NC_003098.1|:c1587797-1587345
                                  NC_003098.1
                TCGGAGTGGCTAGGGATAACTGTTGCAGATTTGATAGAGAGTGATGGAGA
Spr_5  J23  opSpV0100001844            -       -
                CTCTTGGGTTCACCGATAGATGATCGGCACGTAGGCCTTGCACATCAGAT
Spr_5  L01  opSpV0100001845            ref|NC_003098.1|:161830-162525
                                  NC_003098.1
                AAAGGCAGTCTATCGGGATTGTCAATGTACACGAGCGTTTTGTGCTCTAT
Spr_5  L03  opSpV0100001846            ref|NC_003098.1|:c1754700-1753876
                                  NC_003098.1
                TGTCCGTTACCGTGTAACCCTTTACTACGCTTCAAACGAGGATTTAGTTCC
Spr_5  L05  opSpV0100001847            ref|NC_003098.1|:c1195921-1195742
                                  NC_003098.1
                GTGTTTTTGGGGCTGAGAGAAGTATCTTGATTTTATGTGTGGTTTTTATAC
Spr_5  L07  opSpV0100001848            ref|NC_003098.1|:20044-20117, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                CCATAGCTCAGTTGGTAGTAGCGCATGACTGTTAATCATGATGTCGTAGG
Spr_5  L09  opSpV0100001849            -       -
                CCTATAAATTGCCTCGAGAAAATAGATATAGCATAAAATTATTGGTGAAGG
Spr_5  L11  opSpV0100001850            gb|AE007317|:14899-15160
                                  AE007317
                CTTGAGAGAAGCAAGTGACAAAGACCTTTGAAAACTGAACAAGACGAACC
Spr_5  L13  opSpV0100001851            ref|NC_003098.1|:c1847737-1846457
                                  NC_003098.1
                GTATATATGTCTTGGGTGTACCATTAACTCATCTCTATACGACTGATTCTC
Spr_5  L15  opSpV0100001852            ref|NC_003098.1|:c1861387-1860650
                                  NC_003098.1
                AAGAAATCGAAGGTCACTGGCAAGGACTACCTTTCGGGACATCTCACTCT
Spr_5  L17  opSpV0100001853            ref|NC_003098.1|:c579911-579666
                                  NC_003098.1
                CATGCCTTTGATCGCCCGTCTTATCACCTTAAAATGCTTGTATCTACTCTT
Spr_5  L19  opSpV0100001854            -       -
                AAAGTGTGATGCGTCCATCTTGGTAACAGCAACAGGTGAGGCGAATAAAC
Spr_5  L21  opSpV0100001855            ref|NC_003098.1|:242225-243274
                                  NC_003098.1
                AAGTTTATCCTCGTCCAGTTCAGGACAAATTGCCCTTGTGGATAGCTACAG
Spr_5  L23  opSpV0100001856            -       -
                CATCAATTCATTTTTGATATTCCGCTCGAACCACTGCCACTAATTTTACACT
Spr_5  N01  opSpV0100001857            ref|NC_003098.1|:c1723025-1722069
                                  NC_003098.1
                AAAACGCACGAGTATTGCACGAATAACCAACCAAACAACCACTCAGACCA
Spr_5  N03  opSpV0100001858            ref|NC_003098.1|:481597-481896
                                  NC_003098.1
                GTAGAAATTGTAACCGTGTTTTCAACACTGGAATTAAGCATAGCAGTCGGG
Spr_5  N05  opSpV0100001859            ref|NC_003098.1|:1455671-1456744
                                  NC_003098.1
                TATTACGACCTTCCCTTGAATGAGTTAGACATTCTAACCTTAATAGAAATCA
Spr_5  N07  opSpV0100001860            -       -
                AGAGAGAACTGTTTCTAATCTTCTCAAATGTCTCTTTAAGACGCTAAACAA
Spr_5  N09  opSpV0100001861            -       -
                GAAACTTTCAACATCATGTCTTAGTGATTACTAGATTAAAATCACCTATCAG
Spr_5  N11  opSpV0100001862            ref|NC_003098.1|:c1300034-1299522
                                  NC_003098.1
                TTTATACGCACGAACCACGTGATCAGGCTCCGCTGGTCATTAAGGAAGTG
Spr_5  N13  opSpV0100001863            ref|NC_003098.1|:c1785361-1784762
                                  NC_003098.1
                CAAGAATGGGCAAGAAGCAATCCAACTATTAGAAAAGGAGTCTGTAGATA
Spr_5  N15  opSpV0100001864            ref|NC_003098.1|:926056-927735
                                  NC_003098.1
                GACGGCAAGCTGTTTATAAATGAGGAAGAGGCAGTTGCAATAAGAACGAT
Spr_5  N17  opSpV0100001865            ref|NC_003098.1|:c1306046-1305516
                                  NC_003098.1
                AGTTATTGCTTGCTTAGATGATTACTTTAAAGGCAAGCCTCAGGATTTATC
Spr_5  N19  opSpV0100001866            ref|NC_003098.1|:971016-971174
                                  NC_003098.1
                ATTTTGTTTCCGCCGCAGACGTTTGGAATGAAAAGAAATTGGAAGAACTAT
Spr_5  N21  opSpV0100001867            -       -
                ATTAGTCTGTAAACAAGGACCTAAAACAAATATTGTATGGGTATAAAAATCT
Spr_5  N23  opSpV0100001868            ref|NC_003098.1|:612185-612532
                                  NC_003098.1
                GAGTATGGACATATGGAGAAGGTTCAGGAGGTGGTTGGGCTTTTTCAAAT
Spr_5  P01  opSpV0100001869            gb|AE007317|:1310775-1311067
                                  AE007317
                TTTCCTGCCTTCATTCTAAATTTACCTTACTAGTATACCATTTACCGTTAGC
Spr_5  P03  opSpV0100001870            gb|AE007317|:1655616-1656022
                                  AE007317
                CTACCTATTTCAAGAAGACAGTTCTTCTCAAATCTTTAACTTAGGAACTAAA
Spr_5  P05  opSpV0100001871            ref|NC_003098.1|:1457631-1457825
                                  NC_003098.1
                TTTAGTTGTAATGTCAATCGTTACCACTTTTCAACCAGTCGTCTAACTCCC
Spr_5  P07  opSpV0100001872            gb|AE007317|:1998757-1999011
                                  AE007317
                GATAGCGCAAAATAAGAAAAATGTCAAGGAAACTGCTTACAGAAAAGAGCA
Spr_5  P09  opSpV0100001873            -       -
                AATTATTTTTAGCAATTTGATTTTGAAAGTGTCATGCAGCAATATGAAAGCG
Spr_5  P11  opSpV0100001874            ref|NC_003098.1|:778069-780372
                                  NC_003098.1
                TAATTTAATTCGCTTGCTAGTGGGTAGCCTAGCTTATCTGGCGATATTCGG
Spr_5  P13  opSpV0100001875            ref|NC_003098.1|:313695-314657
                                 NC_003098.1
                ATCCTTGCTTTTAGATATCTTAATCTAGTGGTAACTGCGTTAGTCCTACTAG
Spr_5  P15  opSpV0100001876            gb|AE007317|:685735-686481
                                 AE007317
                GAAAAAGTGGGAAAACATTGATTCTAAGCGAATTTTGAATCATATTCGAAT
Spr_5  P17  opSpV0100001877            ref|NC_003098.1|:117728-118108
                                 NC_003098.1
                AATAATTAAACATGTAGGTAGTGCAGCTGGCCATTTAGTCAATACTGCACT
Spr_5  P19  opSpV0100001878            ref|NC_003098.1|:c1756203-1754920
                                 NC_003098.1
                TCTAAAAGCTGTTCATGTGAAAACCTTGCCCCACCCAGGATTTCCAACAGA
Spr_5  P21  opSpV0100001879            -       -
                TATCAGGGAGTTGTTTTTTTCTGTATTATAGTAGGTTGAAGTTGAAATAGC
Spr_5  P23  opSpV0100001880            ref|NC_003098.1|:1016262-1016591
                                 NC_003098.1
                GAGATTAGCAAAATCCCTTGGTATTGCCTATTTCACTGCCAACCAGCTTGA
Spr_6  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_6  A03  opSpV0100001881            gb|AE007317|:1328161-1328398
                                 AE007317
                TATAGATAGACAGTAGGCAATACAGTCTAACTTTCCTTACTATTTTATCAAA
Spr_6  A05  opSpV0100001882            ref|NC_003098.1|:599026-600015
                                 NC_003098.1
                GTGAATATTCTGCTGCTTTAGGAAAGGCAAAAAGTTATAATTCGTTATTCC
Spr_6  A07  opSpV0100001883            ref|NC_003098.1|:c1306540-1306046
                                 NC_003098.1
                GAAGCTATTTATGAGGGAAACTGGCAAGCTGGAGAGTCAGAGTATCTAGT
Spr_6  A09  opSpV0100001884            ref|NC_003098.1|:1018322-1019626
                                 NC_003098.1
                TGCTATGATCGCACTTGACGGTACTCCTAACAAAGGTAAATTGGGTGCGA
Spr_6  A11  opSpV0100001885            ref|NC_003098.1|:1040078-1041148
                                 NC_003098.1
                CAAGAGCACCCACAACAGCTTTCAAATCGAGCTCTCTCATCATTCAACAAA
Spr_6  A13  opSpV0100001886            -       -
                GATGGGGAAGGCTGGGCAACTAGTCTTTTTCGATGTTTATAGATTAGTTAG
Spr_6  A15  opSpV0100001887            -       -
                TTTCTTGTTTGAGCATATTATCACCTCGTTTCCTACTACTATCTTACCATAA
Spr_6  A17  opSpV0100001888            gb|AE007317|:411891-412112
                                 AE007317
                TATAGACTGTTTTAGAAAAGAAAGTGTAAAAATAGGGATTTTGCACTTGTT
Spr_6  A19  opSpV0100001889            ref|NC_003098.1|:279110-279616
                                 NC_003098.1
                TTGAACAACAACGTCGAGAGATGGCTCTAACTAATACTTTTTTCAATCGAT
Spr_6  A21  opSpV0100001890            ref|NC_003098.1|:157774-158835
                                 NC_003098.1
                GGTGCAACTCAAGTACGCTGGAGCTTCAACAGACGAGCCACTTTTGAATG
Spr_6  A23  opSpV0100001891            ref|NC_003098.1|:4756-8265
                                 NC_003098.1
                TGAAAGAACTGAAGAAACAAGTGGATGTCCTAACCTTGACCGCTACGCCA
Spr_6  C01  opSpV0100001892            ref|NC_003098.1|:607862-608131
                                 NC_003098.1
                AACTGATGAAGTTGGAACTATCTCGGATTTACGATGCAGGGTTGATGGAT
Spr_6  C03  opSpV0100001893            ref|NC_003098.1|:151597-152262
                                 NC_003098.1
                GAAAATCAATAGTAGAAAGTTTAAAGGATCCTATCTTTTCTATTCCTTCCTA
Spr_6  C05  opSpV0100001894            ref|NC_003098.1|:c217536-217339
                                 NC_003098.1
                ATAGATAAGATGGCTGAATCTCCCAACTCCCCTTTAAGCGCTATCTCTGAC
Spr_6  C07  opSpV0100001895            ref|NC_003098.1|:c1279469-1278165
                                 NC_003098.1
                AGAATTAGCTGAGATCCGCAAACGTACAGATGTTGAAATTGAAGCCTTTGT
Spr_6  C09  opSpV0100001896            ref|NC_003098.1|:220809-221117
                                 NC_003098.1
                AGTCTAAATTAGCGGATTATGCGCCAAATATAGATGTTGCACTATTGGGTC
Spr_6  C11  opSpV0100001897            ref|NC_003098.1|:1634203-1634442
                                 NC_003098.1
                AGAGGAGGGAACAAAGGATCAACTAGCTGAACTGACCTACCCCTTTGGTC
Spr_6  C13  opSpV0100001898            ref|NC_003098.1|:553218-553721
                                 NC_003098.1
                GCTAGGAAATGGCGATGCTCATCTTCATTGGCATCTGTTTCCACGACGGA
Spr_6  C15  opSpV0100001899            ref|NC_003098.1|:c1223470-1222625
                                 NC_003098.1
                TTTCTTGCCATTTGAAGGAACAGAGATGCCTATTCCAATCGGCTATGATGT
Spr_6  C17  opSpV0100001900            gb|AE007317|:1975661-1976115
                                 AE007317
                TATCGTTGTTGGCTAGTACTAAGAAGTTAGTTAGTTAGTAGAATAATTACA
Spr_6  C19  opSpV0100001901            ref|NC_003098.1|:c1299164-1298337
                                 NC_003098.1
                AATCAATGCTCTCTTTGATGGCCGTGTCCGAGCTGTATCCAGTGGCTATG
Spr_6  C21  opSpV0100001902            ref|NC_003098.1|:611615-611869
                                 NC_003098.1
                GAAAATTTTTCAATTACCAACAGAAATATTCCTAGCAATAGCCATGTTGATC
Spr_6  C23  opSpV0100001903            ref|NC_003098.1|:485549-486364
                                 NC_003098.1
                CTTTGGGCTTCACGAGAGGAGTTGAGTGAAGATGCTCAAAATACCCTCTT
Spr_6  E01  opSpV0100001904            ref|NC_003098.1|:c878003-877383
                                 NC_003098.1
                TATTCTAATTGTCGGACACGGCGCCAATCTTACTGCCAGTCTTCGTACTCT
Spr_6  E03  opSpV0100001905            ref|NC_003098.1|:900059-900688
                                 NC_003098.1
                TAACACCAGTGCTGAGAACCAACCAAACGCAACTGCAGAATCTAACATTG
Spr_6  E05  opSpV0100001906            -       -
                GGGATGGTCATTCTGATAAAGGAGAAGCTCCTGCTGGAAAACCTCCTATG
Spr_6  E07  opSpV0100001907            ref|NC_003098.1|:c1710891-1709860
                                 NC_003098.1
                TCTTCATCGTTCTTCCCCGAACTATGGTCTCTGCTAAGCGGATTAATCAAG
Spr_6  E09  opSpV0100001908            ref|NC_003098.1|:c692933-691587
                                 NC_003098.1
                TTGAATTAGCTGGCGTACTCCACACTTTTGGTGTCAAGACAGATCTCTTTG
Spr_6  E11  opSpV0100001909            ref|NC_003098.1|:c1706707-1706390
                                 NC_003098.1
                CGAGATCAGTATATGGATTTGGCCAAACTCTGGGATGTTTACGGAATTCC
Spr_6  E13  opSpV0100001910            -       -
                ACCATAATAAAAAGGGAAGCGAATTTCGTGAGTTGGTCATGATTTCAGATC
Spr_6  E15  opSpV0100001911            ref|NC_003098.1|:c1318130-1317741
                                 NC_003098.1
                ATAAGAACTATGCAAGTATTTTTTATGAATACTGGCGCAGCTTTTTGACAG
Spr_6  E17  opSpV0100001912            ref|NC_003098.1|:720316-720720
                                 NC_003098.1
                TAGAACTTTTAGACTGTAATCAAACAATGATTTGGCGAAATGTAAAAAAATA
Spr_6  E19  opSpV0100001913            -       -
                ATAGTATTAGCTGACGCGAATTATCCTTCTGCCTCATGTGCAAATAAGCTA
Spr_6  E21  opSpV0100001914            ref|NC_003098.1|:50314-51756
                                 NC_003098.1
                CATTGGTGCCGAGTGGATTCGTGATTTGAAGCCAGGTGAGATTGTGATCA
Spr_6  E23  opSpV0100001915            ref|NC_003098.1|:735107-735310
                                 NC_003098.1
                AGATTTGGCTAAAGAAGAAACCATTCGCCAAATCAATATTTACAACCGAAC
Spr_6  G01  opSpV0100001916            ref|NC_003098.1|:c1186914-1185496
                                 NC_003098.1
                AGTCTGAAAAATACTCTTTAGAGGAGCGTAAGGAACGTCAATATCTACCTC
Spr_6  G03  opSpV0100001917            -       -
                CAATATCAACTCCCATGATAGTCATGAGATGACTCTTCACGAATTGACGTG
Spr_6  G05  opSpV0100001918            -       -
                GGGAATTTGGGCTTCATATTTTAAAAAGCCTATAGGAGTATTAGGTATTGG
Spr_6  G07  opSpV0100001919            ref|NC_003098.1|:710880-713330
                                 NC_003098.1
                TGGAAAAATATAGCTTGCCGATTTTGTGTCGAGAATTAGGAATTCCTCTTA
Spr_6  G09  opSpV0100001920            ref|NC_003098.1|:c1596445-1595432
                                 NC_003098.1
                ATCAATTACCATGAAAGATGTTGCTTTAGAAGCAGGAGTTAGTGTTGGAAC
Spr_6  G11  opSpV0100001921            ref|NC_003098.1|:174766-175329
                                 NC_003098.1
                AAGATCTCAAAAAACGAGGCTTCAAGTTCACAGGCCCAGTCGCCGTATTG
Spr_6  G13  opSpV0100001922            -       -
                GGGATTCCTAATTACCCTGAAGGGAAGATATATGCAGATTATCGTCATAAT
Spr_6  G15  opSpV0100001923            ref|NC_003098.1|:872639-874441
                                 NC_003098.1
                CTAAAGTTCGTAACTACAAGAGTGCTCGTCATGCAGCCCTCGCAGCGAAT
Spr_6  G17  opSpV0100001924            ref|NC_003098.1|:1312051-1312656
                                 NC_003098.1
                ATGGTATTTACCCACTTTTGAACAAACCAATCATGATTACAGGTGCTTCTT
Spr_6  G19  opSpV0100001925            gb|AE007317|:636281-636655
                                 AE007317
                AGCTCTCTGCAAATGCTCTCGATGTGCTTTAAAAGGATCAAGTGGAATTAC
Spr_6  G21  opSpV0100001926            ref|NC_003098.1|:294547-295038
                                 NC_003098.1
                TGGACAAGGACAACTTTGGGTAAAATACCTAGGTTGTAATACGGTCATTGT
Spr_6  G23  opSpV0100001927            ref|NC_003098.1|:321740-322789
                                 NC_003098.1
                GTGATGAGTTGGGGTGGAAACCTGAATTTACCAACTTTGAAGCTGGGCTC
Spr_6  I01  opSpV0100001928            ref|NC_003098.1|:c415633-415349
                                 NC_003098.1
                TATATGATACAGGCATCCAAACAATCACAATTCAACGCAAGCCATTGGTTT
Spr_6  I03  opSpV0100001929            ref|NC_003098.1|:756677-757387
                                 NC_003098.1
                TTGTAGGTGCTGGGGGAGTCCTCTTGATAGGGGGAACATTAGATCAGTTA
Spr_6  I05  opSpV0100001930            ref|NC_003098.1|:c1350305-1349823
                                 NC_003098.1
                TTTGTCAATACTTACCAGTTCCAGGCACCGGACTTTTATCAGAAACATGGC
Spr_6  I07  opSpV0100001931            gb|AE007317|:1518052-1518293
                                 AE007317
                TCTCCAATCAGACTCCTGCCAATCTAGTTTATCTACCAGGACACCGCTGCA
Spr_6  I09  opSpV0100001932            -       -
                AGATGAGATGATGGATAAAACAACTCAAATGCTTTATTTAGCATCATCTAAC
Spr_6  I11  opSpV0100001933            ref|NC_003098.1|:763092-764747
                                 NC_003098.1
                AACAAGTTGCACCAGCTCCTAGTCGACCAGCTACGGGCAAAACAGTCTAT
Spr_6  I13  opSpV0100001934            ref|NC_003098.1|:540319-541539
                                 NC_003098.1
                GAATTAGCCAATGTATTACAAAGTAGTGCTTGGGAGGAAGTTAAGTCTAAT
Spr_6  I15  opSpV0100001935            ref|NC_003098.1|:1732263-1732451
                                 NC_003098.1
                GTGGCACAGATGGTGCTGACCCTAGATCAACAATTATATGTTCTGCTACAT
Spr_6  I17  opSpV0100001936            ref|NC_003098.1|:204321-204815
                                 NC_003098.1
                TCACTTGGTTCTAACACTCCAATCAACATTGTTCGTGCAACTGTTGAAGGT
Spr_6  I19  opSpV0100001937            ref|NC_003098.1|:825410-826285
                                 NC_003098.1
                GTATCGGTATCTGTTGGGATCAATGGTTCCCTGAAACAGCGCGCTGTCTT
Spr_6  I21  opSpV0100001938            ref|NC_003098.1|:c428271-426922
                                 NC_003098.1
                AAATCGCCAGCTTCTTTAGCGAGAAATTCCCAAATCTCTACATCGTTCAAG
Spr_6  I23  opSpV0100001939            -       -
                ATCTAGTTGAGAGAGGTATGAATGATTTGGGTTAAAAGATTTATGCCTGGA
Spr_6  K01  opSpV0100001940            ref|NC_003098.1|:1335477-1335824
                                 NC_003098.1
                TTCTTTATCGGTCGCAAAACTTGCCCTTACTGCCGTAAATTTGCAGGTACA
Spr_6  K03  opSpV0100001941            ref|NC_003098.1|:c1184715-1184308
                                 NC_003098.1
                AAATGTATCGTTTGGTGTAACTAACTGTGCAGAACGTAGTGCTATTTTTTA
Spr_6  K05  opSpV0100001942            ref|NC_003098.1|:c1493433-1492390
                                 NC_003098.1
                CTGTCCTTTCAGCTGAGAGTGTCATGCGTGCGGTCGATTACGACCGTTTC
Spr_6  K07  opSpV0100001943            ref|NC_003098.1|:987053-987724
                                 NC_003098.1
                GCAAAATAAGCATTCTCCAATTGAGTTTGTGACCGGTCGAGTCAAGCCAA
Spr_6  K09  opSpV0100001944            ref|NC_003098.1|:c1511158-1510325
                                 NC_003098.1
                GGTATTGTTCGATTCTTTCCTAAATTGGGAGCAATCATGTCGAGACTACTC
Spr_6  K11  opSpV0100001945            ref|NC_003098.1|:448511-449857
                                 NC_003098.1
                TTTGTACGTATCAATGAGTCGGATATGTACTTGTACCCGGACTTGGATACA
Spr_6  K13  opSpV0100001946            ref|NC_003098.1|:c1558083-1556104
                                 NC_003098.1
                TGGAACGGTCCTGAAGCAAAGTCTACCAGAAGGTACGACCTATGACTTGA
Spr_6  K15  opSpV0100001947            ref|NC_003098.1|:849966-850616
                                 NC_003098.1
                AAGGTGCTGTCAAATCGCCAGGGATTTATGACTTGCCTGTAGGTAGTCGA
Spr_6  K17  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_6  K19  opSpV0100001948            ref|NC_003098.1|:c1478397-1475986
                                 NC_003098.1
                CCAGCTAACCTACAGGGAGTCTGGAATGCGGTCGACAATCCTCCTTGGAA
Spr_6  K21  opSpV0100001949            -       -
                TTGAAGAGATTTTCGAAGAGTATTAACTATTATGCTTTACAAACTAGTGTAG
Spr_6  K23  opSpV0100001950            ref|NC_003098.1|:c1324229-1324068, ref|NC_0
                                 NC_003098.1
                TACAAGGATTGGAGAAGGAGGTGATAAAGTCCATCGTTAATCGGAGATGG
Spr_6  M01  opSpV0100001951            ref|NC_003098.1|:4186-4755
                                 NC_003098.1
                AACACAATGTTGGTTTTATGTTGATTGATCAACTAGCGAAGAAACAGAATG
Spr_6  M03  opSpV0100001952            -       -
                GATACAGTAGTTCTAGGTACGATATCTACAAGTAATTCAGCGAGTTCAACT
Spr_6  M05  opSpV0100001953            -       -
                CTTGTGCTTTTGGATCTTGTGCTACCAATTGATTTCCTGGAATTGTAATAG
Spr_6  M07  opSpV0100001954            ref|NC_003098.1|:c1361807-1361655
                                 NC_003098.1
                GTCAACGGTAAAAGATGTAGATTGTATTTTCTTCTTAGAGGAGAGGAAAAT
Spr_6  M09  opSpV0100001955            -       -
                TGCTATCCTCCGTTATTTTATCCGTCGTCTATTCTATCACATTTTTTACAAA
Spr_6  M11  opSpV0100001956            ref|NC_003098.1|:998667-998942
                                 NC_003098.1
                TATTTGCAGCAGTAGCTGACTATCTTGCAGCTGGTGAAAAAGTTCAATTGA
Spr_6  M13  opSpV0100001957            gb|AE007317|:1269160-1270612
                                 AE007317
                ATTACCACCTGTTCGACTGGAGAATCTAGTCGATTAGCTCCCTCTTAGTTA
Spr_6  M15  opSpV0100001958            ref|NC_003098.1|:c1244627-1243854
                                 NC_003098.1
                GGGACTTTTGGTGCCATTTACATCTACCAGTCTCGTAAGAAATACCAAGAA
Spr_6  M17  opSpV0100001959            -       -
                CTCTTATGCAGAATATACAATCATTGGTGTTATAGCTTTATTGATAATCGGG
Spr_6  M19  opSpV0100001960            ref|NC_003098.1|:715818-717764
                                 NC_003098.1
                AACCACCAATCTATGGTGTCAAGGTTGGAAGCGAGATTAAAGAATATATCC
Spr_6  M21  opSpV0100001961            ref|NC_003098.1|:207771-208043
                                 NC_003098.1
                GTAGTTGATACAATGCCGAATGCAATGTTTACGGTTGAACTTGAAAATGGA
Spr_6  M23  opSpV0100001962            ref|NC_003098.1|:c1929574-1929248
                                 NC_003098.1
                GAATGGCGTTTTGAATGCCAAGTGCTGAGAGAAATCGAGACAGAGGACGA
Spr_6  O01  opSpV0100001963            -       -
                GATTTTTAACATCCTAAAACTCTCTAAACGTTCGTAAATATCTCTGTTTTTA
Spr_6  O03  opSpV0100001964            ref|NC_003098.1|:c1321601-1321356
                                 NC_003098.1
                GTGAAGGTGATACCCACCAGAGCTACAAACAAATCGCACTAGTATACGCT
Spr_6  O05  opSpV0100001965            -       -
                CCTTACCGTATATATATGTTACTGACTTCGTCAGTTCTATCTGCCACCTCA
Spr_6  O07  opSpV0100001966            ref|NC_003098.1|:c879327-878485
                                 NC_003098.1
                AAACAACTACCACTCACGCGTCTATCATTTCATCATCGGTATCGTCCTATC
Spr_6  O09  opSpV0100001967            ref|NC_003098.1|:c1355362-1354028
                                 NC_003098.1
                CAGGAGCACATGGAAAAACTTCAACGACAGGTATGTTGTCTCATGTCTTG
Spr_6  O11  opSpV0100001968            ref|NC_003098.1|:c1432536-1432048
                                 NC_003098.1
                AACAGCCAAGACAACGGTATGATGGAGTCCTTCTTTGGGATTCTGAAATC
Spr_6  O13  opSpV0100001969            ref|NC_003098.1|:c364489-363875
                                 NC_003098.1
                GGAAGATGGCAATAAGGACATCGTCAAGCGCGTGATTGGAATGCCTGGC
Spr_6  O15  opSpV0100001970            ref|NC_003098.1|:225726-226814
                                 NC_003098.1
                GAAGAAATGTGAAGAAACGCTGTTTGCAGATGGTTTACAGGCTATGGCAG
Spr_6  O17  opSpV0100001971            ref|NC_003098.1|:1869051-1870742
                                 NC_003098.1
                CAAGAAAATGTTGTTATCGACATGTCTAGTCCGAATATCGCTAAACCATTT
Spr_6  O19  opSpV0100001972            ref|NC_003098.1|:c1868903-1868457
                                 NC_003098.1
                TGTTGCAAGAGCAGAGTTTACCTTGGTGCTTCATACCAAATTGGGAGAAG
Spr_6  O21  opSpV0100001973            ref|NC_003098.1|:147164-147919
                                 NC_003098.1
                AGAAAGAAGACAGGTTAGCTTGTGAACGTCTACAATGTGATTTTAGACACT
Spr_6  O23  opSpV0100001974            ref|NC_003098.1|:747720-747932
                                 NC_003098.1
                TTCAGATCTATGAACTAAGAAAGCAAGGATATAGCTTAGAGAAGCTTTCAA
Spr_6  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_6  A04  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_6  A06  opSpV0100001975            ref|NC_003098.1|:c1884830-1884132
                                  NC_003098.1
                GTAACCTTTGAGGGGCAACTCGCAACTGCTGTGCCTAGCTCTGTTGTCAA
Spr_6  A08  opSpV0100001976            ref|NC_003098.1|:c1704325-1704041
                                  NC_003098.1
                TAAAACTGGAGATCGTGTCTTAGTTGAAGCCCACGCAGGTCTTGATGTCA
Spr_6  A10  opSpV0100001977            ref|NC_003098.1|:c1731567-1730704
                                  NC_003098.1
                CAGATTAGTAAAATTGAAAGAGGTCATTTTATTCCCTCCGCAGACTTGTTA
Spr_6  A12  opSpV0100001978            ref|NC_003098.1|:138992-140002
                                  NC_003098.1
                TATGATTTCCCCCGTGCCATGATTAAGGAAGATAATCTGGAGTTCTCCTTC
Spr_6  A14  opSpV0100001979            gb|AE007317|:562193-562417
                                  AE007317
                CCTAGATAATACTTAGTAAAACTTTTTATAACAAAGGCTAGCAAAGTTAAAG
Spr_6  A16  opSpV0100001980            -       -
                TCTTTGATTTTCATTGAGTAGTAAAACTACATGTAATGGCAATCAAGATATC
Spr_6  A18  opSpV0100001981            gb|AE007317|:888036-888260
                                  AE007317
                ATGAAATGTCAGACCTAAAAGACATTTTCGTTCACAAAAGCAGCGATGAGT
Spr_6  A20  opSpV0100001982            ref|NC_003098.1|:c1709794-1709432
                                  NC_003098.1
                AGCACCATATTATGTCCCTGAACGAATTGCAATTACAGGGAAGATTTGCGG
Spr_6  A22  opSpV0100001983            -       -
                GGAGGAATAGTAGGATCTACGTGGCAAAACGGTCGAGTAAATAATGTTGT
Spr_6  A24  opSpV0100001984            ref|NC_003098.1|:1182410-1182847
                                  NC_003098.1
                TACTATTGAAAAAGTGGTGAATACCGATGAAAAGGAGGTAAACCATCTGAT
Spr_6  C02  opSpV0100001985            ref|NC_003098.1|:882643-883335
                                  NC_003098.1
                TGCTTATGGACAAATGGCGCAACAACCGCTTTATTTCGAATCAGACAAAAC
Spr_6  C04  opSpV0100001986            ref|NC_003098.1|:864795-865619
                                  NC_003098.1
                GGTGGCACGCTTGTTTATGAGGATGTTCGCAAGTTTGGAACCATGGAACT
Spr_6  C06  opSpV0100001987            -       -
                ATTGACTAAACAAACCAAGAGTTGTATAATAAAACAAATATTTAAAGCAGGA
Spr_6  C08  opSpV0100001988            -       -
                TGTTGGATTTCGGATGCCTAGTCATCCCATTACCCTTGATTTGATTCGAGA
Spr_6  C10  opSpV0100001989            gb|AE007317|:1987315-1987543
                                  AE007317
                TGAATGCCGCCATTCTTTCCTCATCAAAAAAACTCCGTAGTCTCTAGCGCT
Spr_6  C12  opSpV0100001990            ref|NC_003098.1|:195551-195859
                                  NC_003098.1
                TCCAACTGAACGTAGCCTCTACACAATCATTCGTGCGACTCACAAATACAA
Spr_6  C14  opSpV0100001991            gb|AE007317|:1514170-1514698
                                  AE007317
                TGCAAAAGATACTAGTATGAATCTATTTGGGGACTTGAATTTATAAGCTGC
Spr_6  C16  opSpV0100001992            ref|NC_003098.1|:850600-852840
                                  NC_003098.1
                GCGACTCAAACAAAGGTGCGTAGTATGATAGTAGGGGAGAACTTGCCCAT
Spr_6  C18  opSpV0100001993            ref|NC_003098.1|:105545-107653
                                  NC_003098.1
                AAATAGGGACAACTATTTTACTGACGGCCTTACTGATTGGGGTGGGCAGA
Spr_6  C20  opSpV0100001994            ref|NC_003098.1|:c170813-170346
                                  NC_003098.1
                ATCTGCTTGGGAGCTGTCATTAGAGGGAATACAAGTCATTATGATTATGTA
Spr_6  C22  opSpV0100001995            ref|NC_003098.1|:39514-39744
                                  NC_003098.1
                TTGAAATTATGGATACTGAGATGCTTGCTTGCGTTGAAGGTGGCGGATGC
Spr_6  C24  opSpV0100001996            ref|NC_003098.1|:51793-52815
                                  NC_003098.1
                AGGTGCGGAACCCCTCTATTTTCTCGACTACGTAGCGACAGGGAAGAATG
Spr_6  E02  opSpV0100001997            -       -
                TCAGTCCTGATCTTTTTAATATTGCTGTTATTCTCTATATCCTATTTTTCATT
Spr_6  E04  opSpV0100001998            ref|NC_003098.1|:1396746-1397930
                                  NC_003098.1
                TCTGCAGCCAAATTAGCAGCTGGTCATCTCCTTCATTCATCCAGTTTGGTG
Spr_6  E06  opSpV0100001999            ref|NC_003098.1|:235502-236761
                                  NC_003098.1
                CAGAAACCAAAGATAAGACGGCACCGACTTTGGATGTGACTATTTCTGAA
Spr_6  E08  opSpV0100002000            ref|NC_003098.1|:c1412861-1412691
                                  NC_003098.1
                CTTTTCGTAAAAAGCGTTACGGGCTTTCTATCCTCCTTTGGTTAAATGCCT
Spr_6  E10  opSpV0100002001            gb|AE007317|:1039495-1039744
                                  AE007317
                AATGATCAGTTTGATTTATTTAGAAAACCGATTCTCAGAAATGAGATCGGT
Spr_6  E12  opSpV0100002002            ref|NC_003098.1|:386472-386657
                                  NC_003098.1
                TCAACTGAGGACTTGGAGCAAACTTCAGGTGGTCTTGCTGTTTGGGAAGA
Spr_6  E14  opSpV0100002003            gb|AE007317|:149105-149498
                                  AE007317
                GATATTTTGAGCTCACACCTCATCGTTCCAGTGGCTGTTCCCCAAGCTCG
Spr_6  E16  opSpV0100002004            ref|NC_003098.1|:1942262-1942711
                                  NC_003098.1
                CAACCGTAAATTCATGCACTTGGATACTGTCTTCACTATGGTAGACTATGA
Spr_6  E18  opSpV0100002005            -       -
                TTAGAAAGAGTGGATGTCTTTTTGATAACACCTACTTATGAATGGCAGTTT
Spr_6  E20  opSpV0100002006            gb|AE007317|:505280-505505
                                  AE007317
                AATCTGAAAGACTAGTAGCCCAAGGGAAGTATATCAGGGAGGAGAGCCGT
Spr_6  E22  opSpV0100002007            -       -
                ATCTCCGCTTTCAAACCTGAAGGTGGAGATTTTGCTCTATACAGTTTCTTT
Spr_6  E24  opSpV0100002008            ref|NC_003098.1|:31306-33939
                                  NC_003098.1
                ATTCGGAAGGCTTTTGTGCCAGAGTGGGAGGATAGTGTGCTACTCAGCTC
Spr_6  G02  opSpV0100002009            ref|NC_003098.1|:c1444628-1443951
                                  NC_003098.1
                GTTTGATCCTCCAGCCCAATAATCGTGAAGACGACTTGCGTATCTGGCTA
Spr_6  G04  opSpV0100002010            ref|NC_003098.1|:c1968449-1967613
                                  NC_003098.1
                AGGTCTGGCTGTTTCTCTGATTGTCATGAGCAAGGGTAAAAGCTCGAGTT
Spr_6  G06  opSpV0100002011            -       -
                ATTGAAAGACTTATTGGACTTTCTCTCAAATCGAGTTTTTACTCAATTTTCT
Spr_6  G08  opSpV0100002012            -       -
                TAGTCGGAACAGTTCTCTTTGGAGTGGTCTTGATTGCCATCTTGCGTTTGG
Spr_6  G10  opSpV0100002013            ref|NC_003098.1|:c985274-984159
                                  NC_003098.1
                GAAAAATGACCTCTTACTCCTTCGGCTAGATTTAGCTGGAATTTCAATCTC
Spr_6  G12  opSpV0100002014            ref|NC_003098.1|:c261330-260419
                                  NC_003098.1
                GATCGTAAAAAAGTTTGGTGGCGTTCAACCTTCTTACAAGGGTCTTGGAAC
Spr_6  G14  opSpV0100002015            ref|NC_003098.1|:977840-978547
                                  NC_003098.1
                CCAACTCTGTTTGTAAGCGCATCATAACAAAGGGTCTAGGATTCAGGGCT
Spr_6  G16  opSpV0100002016            gb|AE007317|:1451068-1451431
                                  AE007317
                GGTCGGCATGGATTCTGGTATTAGCATCAAGCATATTCTACAAAAAATGAA
Spr_6  G18  opSpV0100002017            ref|NC_003098.1|:c1621519-1620044
                                  NC_003098.1
                GTTTACTATGTATGGAAAATGAAGGATATCAGGGGCGAATAAATTATCCAG
Spr_6  G20  opSpV0100002018            -       -
                GGCATTAGTACTTCTATAACAGTATCGCAATCTCTGGTGTGCGTTGTCTCG
Spr_6  G22  opSpV0100002019            ref|NC_003098.1|:889898-891301
                                  NC_003098.1
                CTTGATTACAGTTTGTATTTCGATGACCTATGCCCTATCGCGTATGATTTA
Spr_6  G24  opSpV0100002020            -       -
                ATTGTGGGAAGATTTACTTCCTTTTCTACTGAAATTGAGTCTTTTCCCAAG
Spr_6  I02  opSpV0100002021            gb|AE007317|:934439-934825
                                  AE007317
                CTTGATTTCAAACTATTTTATAAGCATTTTGTCTTTGTAGATAAAGGCAATT
Spr_6  I04  opSpV0100002022            ref|NC_003098.1|:350465-351121
                                  NC_003098.1
                AGGGACTTTGGGTCTTCCTACTAGTCAAAAAAATTTGACAGGAATAACTGT
Spr_6  I06  opSpV0100002023            ref|NC_003098.1|:325111-327093
                                  NC_003098.1
                AATCTTGTCTAAGATGGTACCATTTACAATACCATTTGCATTGTCAGGAAA
Spr_6  I08  opSpV0100002024            ref|NC_003098.1|:c1627609-1626356
                                  NC_003098.1
                GTCTCTTTACACACAGACACCTAAGACTGTTTGTCTCAACTCTGCGACAGC
Spr_6  I10  opSpV0100002025            ref|NC_003098.1|:68133-69038
                                  NC_003098.1
                GGTTCTTGCGACAGCCTTCTCTGTTTCACAAGGAATTGATGCACCGCTTG
Spr_6  I12  opSpV0100002026            ref|NC_003098.1|:158837-159529
                                  NC_003098.1
                ACTTGATTGTTAAAACAAGTATCGGGCCAAATGCAGCCCTTGTCCCACTTT
Spr_6  I14  opSpV0100002027            ref|NC_003098.1|:c1348296-1348096
                                  NC_003098.1
                AAGGTTTATTGATGAATGGACTGTTTAAATCAGTAGCACGCCAACCAGATA
Spr_6  I16  opSpV0100002028            gb|AE007317|:1587055-1587344
                                  AE007317
                CCTCTTTCTATGCGACTCTTTAATCGCCCCGATTGCTCGGAAATATGCTAA
Spr_6  I18  opSpV0100002029            ref|NC_003098.1|:22162-22404
                                  NC_003098.1
                TACAAAAAATTTATGAGCAGATGGCTAATTTCTATGATAGTATTGAAGAAG
Spr_6  I20  opSpV0100002030            ref|NC_003098.1|:c1417587-1416910
                                  NC_003098.1
                GATTGGCAAGGAAATTTCGGATGTCAACCAGTCCATTTCTAATCTGACGG
Spr_6  I22  opSpV0100002031            ref|NC_003098.1|:c1768795-1768112
                                  NC_003098.1
                GAACCTCGTTCAGACTACGACTATCTAGCCTTTATGCCAGTTCGGGATAG
Spr_6  I24  opSpV0100002032            ref|NC_003098.1|:c1413367-1412861
                                  NC_003098.1
                AAATTTTTCAGGCTTTTGAACCTTACCTTGATGAAGTGATTGTCACTCACA
Spr_6  K02  opSpV0100002033            ref|NC_003098.1|:1451432-1451638
                                  NC_003098.1
                GGTGGAACCACGTTGCGACGTCCTTTCGAGGATGTCGCATTTTTTTATTAG
Spr_6  K04  opSpV0100002034            ref|NC_003098.1|:466869-467600
                                  NC_003098.1
                CATCAATATCAATGGCCTGACTCTGCAAGGAGATGCGACTAGCTACCGCA
Spr_6  K06  opSpV0100002035            ref|NC_003098.1|:34024-34461
                                  NC_003098.1
                GTGGCGAAATCTTGGGTGAAAAGGCTTATGCTAGCCTCGCTGAAATTCCT
Spr_6  K08  opSpV0100002036            ref|NC_003098.1|:c1632015-1630231
                                  NC_003098.1
                ACTATTTGCGCTATGTGTGGCGTATGTATATCCTTGGGACCTCTTATTGCT
Spr_6  K10  opSpV0100002037            ref|NC_003098.1|:c1304208-1303465
                                  NC_003098.1
                TAAGATTTCGAATTTAAGCAAATCCTTTTCAGGACAGACTGTCTTGGATCA
Spr_6  K12  opSpV0100002038            ref|NC_003098.1|:336620-337023
                                  NC_003098.1
                TTCTGGAAACAGAGAGAGTGGAACGCGGTAAACCCCTCAAGCTAGCAACC
Spr_6  K14  opSpV0100002039            ref|NC_003098.1|:1736592-1737521
                                  NC_003098.1
                TTACATGAACTAGGTCATTTTTTAGTGGGAAGATGTTTATCTTATAAACTAG
Spr_6  K16  opSpV0100002040            ref|NC_003098.1|:1589003-1590274
                                  NC_003098.1
                GCCTCTCTTGGAAAGTGGACTGGTCATCATGATTGGAGCAACGACTGAAA
Spr_6  K18  opSpV0100002041            -       -
                TGAAGAGATTCTCGAATAGTATAAAGTTCTTATAAGAGGTGGTTGAAGTTG
Spr_6  K20  opSpV0100002042            ref|NC_003098.1|:c1483562-1483401
                                  NC_003098.1
                ACCGGGATTTGAAGCACCGCAAGAATCTGTTACAATTTTATAAGAAATATT
Spr_6  K22  opSpV0100002043            ref|NC_003098.1|:969263-969439
                                  NC_003098.1
                AAGCGGTCGTGATAAAAAGATTGCGGGTGTTTGTGCTGGGGTGGCCCAT
Spr_6  K24  opSpV0100002044            gb|AE007317|:1604241-1604541
                                  AE007317
                TATTTTAGGAACCGTAGTGTAATATTCCAGATTCAATTCACTATAAAACTAG
Spr_6  M02  opSpV0100002045            -       -
                TTGTAAATCTATTTTTGTTAGAGTTGATTTGGTTTACATCCGTACTTAAATT
Spr_6  M04  opSpV0100002046            ref|NC_003098.1|:1008379-1009803
                                  NC_003098.1
                ATTGTTGCGGGAGCCTTTAGCTACTCAGGACAACGTTGCACGGCCATTAA
Spr_6  M06  opSpV0100002047            ref|NC_003098.1|:c1390399-1389671
                                  NC_003098.1
                CTTGTCATCAGAGTTTGAGACTGTATTTTCTAAGGAAATCAGAGCAAAGAT
Spr_6  M08  opSpV0100002048            gb|AE007317|:1678974-1679659
                                  AE007317
                AGGAAATTTGACGCAGAAACTTTGGAGTTTAGGAAGACATACAGTAAAATG
Spr_6  M10  opSpV0100002049            ref|NC_003098.1|:748068-748235
                                  NC_003098.1
                ACGTAATCCAAAAACGAGACCTGAAGAGAGGACAGAATTAGAACGTCTTC
Spr_6  M12  opSpV0100002050            ref|NC_003098.1|:1902742-1903605
                                  NC_003098.1
                TGGTGGTATCCCGATGAATGCTTGGCTCATGAAAGGCTACTTCGATACAG
Spr_6  M14  opSpV0100002051            ref|NC_003098.1|:c888035-887403
                                  NC_003098.1
                GTCATCTTATCTGAATCCTTACTATCTTCCGTTCCTTGTTTTGCATCCTTCT
Spr_6  M16  opSpV0100002052            ref|NC_003098.1|:c1363338-1363036
                                  NC_003098.1
                CTGTCTAGTCTACTTGCTTTGTTGCTTCCCCTTATCTTAAAGGGTTTAATAG
Spr_6  M18  opSpV0100002053            ref|NC_003098.1|:c1542332-1541133
                                  NC_003098.1
                ATTGGGATCTATGTTGTAGGTGGTCTGGCTGCCGTTTTGCTCTTTAAAGAT
Spr_6  M20  opSpV0100002054            ref|NC_003098.1|:c1758553-1758014
                                  NC_003098.1
                CAGGTATCTGGGGAATTTGACCTCGTTTTCTTAGACCCTCCCTATGCCAAG
Spr_6  M22  opSpV0100002055            ref|NC_003098.1|:107650-108291
                                  NC_003098.1
                TTGCATCAAAGGGTCTCCGAGTTGTCTGGGGGCGAACAACAACGAATTGC
Spr_6  M24  opSpV0100002056            ref|NC_003098.1|:c1206368-1205988
                                  NC_003098.1
                AAATCAACTTCTTTTAGATTTCTTCCAAAACTATGGCATAGAGGTATCTTGT
Spr_6  O02  opSpV0100002057            ref|NC_003098.1|:651331-651678
                                  NC_003098.1
                ACGAGCTTGGTATAAAGGTTTTACACGGACCAACTGTAACCGATTGGGGA
Spr_6  O04  opSpV0100002058            gb|AE007317|:1581189-1581427
                                  AE007317
                CTACATTTCTAGCAACTGTTCAAAAAGGCAGTCTTAAATGACTCAATATTG
Spr_6  O06  opSpV0100002059            ref|NC_003098.1|:1016588-1017715
                                  NC_003098.1
                CTTGCCTGCTTCCGGTCAATCCTTATTAAACTTAGCTTCTGTTTCAACAGA
Spr_6  O08  opSpV0100002060            ref|NC_003098.1|:c691390-690854
                                  NC_003098.1
                TTTATCTCGTTTACTCTGGACTTACTTCCTCTCTAACCAACAGCAAGAGTG
Spr_6  O10  opSpV0100002061            ref|NC_003098.1|:962670-963428
                                  NC_003098.1
                GCATACTGCTGCCCTGGATCCAAAGACTAGTGTTGCTTTGATGGAATTGA
Spr_6  O12  opSpV0100002062            gb|AE007317|:392150-392361
                                  AE007317
                TTCGTGAAATGATGATTTTTAGTCTGTTCTATTTTACCATATTTTCCTATAA
Spr_6  O14  opSpV0100002063            ref|NC_003098.1|:c1274296-1273808
                                  NC_003098.1
                ATTGCTTTGTCGCTCCTATCTTATATCATTTCAGTATTAGCACCAAGCCTTT
Spr_6  O16  opSpV0100002064            ref|NC_003098.1|:132343-134256
                                  NC_003098.1
                ATCGGTCGTTTCAAGACAGGAACCCCTCCACGTGTCAAGGCTTCTTCTAT
Spr_6  O18  opSpV0100002065            -       -
                TATTGCTATTCCCCATAGCAAGAGTTCTGCTGTGGAGAAGGCGGGGGTAG
Spr_6  O20  opSpV0100002066            ref|NC_003098.1|:656131-656793
                                  NC_003098.1
                TTAACCAAGTCTTTCAAACTTTGGCACAAAATCTTCAAGTTGGTTTACCTG
Spr_6  O22  opSpV0100002067            gb|AE007317|:1325488-1325712, gb|AE007317
                                  AE007317
                TTCTCTTTTTCCTCCTTCAATCGGAGTTCTCTTAACTTTTTTAGGATGGCAT
Spr_6  O24  opSpV0100002068            -       -
                CCCTTTCTGATTGCAAATGGAAACCTGAGGCCAATACTCAATGAAAATCAA
Spr_6  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_6  B04  opSpV0100002069            gb|AE007317|:72869-73074
                                  AE007317
                TTATATTATCCTGAAATGGTGTTATTTTTGAGTTATCTGGCTTGACTTTCTT
Spr_6  B06  opSpV0100002070            -       -
                GGACCAACACGCTATCAAGAATAAGAAAACGATAAAAGCAACTGCAGGTG
Spr_6  B08  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_6  B10  opSpV0100002071            gb|AE007317|:108292-108505
                                  AE007317
                TCCAGAGAAAAATAGCATAAATACGCCTAGGAATGACATTTTATGTAGCAT
Spr_6  B12  opSpV0100002072            ref|NC_003098.1|:c1160830-1160309
                                  NC_003098.1
                GAGTTTAGCAGTTCTAGTCGATCGTGGACATAGAGAATTGCCAATCCGTC
Spr_6  B14  opSpV0100002073            ref|NC_003098.1|:c1305008-1304208
                                  NC_003098.1
                CTACGGAATCCCTTTGGCTTTGAAAGCCCTCAATCAGCAATGGGGAACTG
Spr_6  B16  opSpV0100002074            gb|AE007317|:450280-450636
                                  AE007317
                ATCGAGCGGAAGAATATTTCTGCCGAGGTTGCCAAGGGGAAAATACTGAA
Spr_6  B18  opSpV0100002075            ref|NC_003098.1|:670099-671088
                                  NC_003098.1
                GAAACGAAATGGTTGGATGACAGTAGCTGCTGTCAGTTCAGTCATGATTA
Spr_6  B20  opSpV0100002076            ref|NC_003098.1|:1782113-1783075
                                  NC_003098.1
                CTATCGTTCTAACAGGAGCCATGCGTAGCTCCAATGAGCTCGGTAGTGAT
Spr_6  B22  opSpV0100002077            ref|NC_003098.1|:c1692036-1691955, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GTTTGGCGGAATTGGCAGACGCACCAGATTTAGGATCTGGCGCTTAACGG
Spr_6  B24  opSpV0100002078            ref|NC_003098.1|:736505-737215
                                  NC_003098.1
                TGCGCGTGAGTTAATCGTAGACTACGGTGTGAAGAAATTGATTCGTGTGG
Spr_6  D02  opSpV0100002079            ref|NC_003098.1|:858971-861136
                                  NC_003098.1
                TTTCCTATATATCGCAAGGTAGTGTCGTATGGCTAGATAAGGATAGAAAAA
Spr_6  D04  opSpV0100002080            ref|NC_003098.1|:c1257475-1257080
                                  NC_003098.1
                CTTTTAAGAAGAAACGCTTTGAGCCCAGTTTCGCTCTTGGTTTAGCCTTGA
Spr_6  D06  opSpV0100002081            ref|NC_003098.1|:1162519-1162698
                                  NC_003098.1
                TTACCAACCCACCAGTCCTCTGATTGGACTGGGTAGCCTAAAACTAAACAA
Spr_6  D08  opSpV0100002082            ref|NC_003098.1|:c2035462-2035337
                                  NC_003098.1
                AAACACAGTTAAATTGGAACAGTTTGTAGCTTTGAAGGAAAAAGACTTACA
Spr_6  D10  opSpV0100002083            ref|NC_003098.1|:c1291121-1290909
                                  NC_003098.1
                TGTCTGGGAAAGCTGAGAATCAAGCAATCACGCTGTACCACCATGATCAG
Spr_6  D12  opSpV0100002084            -       -
                CAACAACGGTTTGACATTTCTATTGGGACCATTTGCTATAGGAATAGGTGT
Spr_6  D14  opSpV0100002085            -       -
                GTACTTATGCTTCCTGGTGTGTTCTCCTTGTTTTATTCAGATAAGCTGTCC
Spr_6  D16  opSpV0100002086            ref|NC_003098.1|:681354-682439
                                  NC_003098.1
                GATGATAAAGGAATGGCTATCGGTGCTCGTCACATCACGGTTTCAACCTC
Spr_6  D18  opSpV0100002087            gb|AE007317|:1205740-1205987
                                  AE007317
                CTACCCATGGACTTTGAGGCATTCATTGTTCCATCTTCTAGTGGCGAATCT
Spr_6  D20  opSpV0100002088            -       -
                ATGATAAATCCTCTTTCTAAGAAATCTCTCCCTATTATACCAAAAAAAGCAA
Spr_6  D22  opSpV0100002089            ref|NC_003098.1|:c1838463-1837312
                                  NC_003098.1
                AATTCCCAGTTGTCGTTGCAAATGGAACTGCACGCCTCAAATCGACAGGT
Spr_6  D24  opSpV0100002090            -       -
                CCAATCACTTTTAAAGATGAAAATCAAAGGGCAAACTAGAAAACTAGCCGC
Spr_6  F02  opSpV0100002091            ref|NC_003098.1|:c218387-217611
                                  NC_003098.1
                AGGTATTAAAAGACAAAGAATTTTACGAAGAATCCGGTGGAGGTTTAACTT
Spr_6  F04  opSpV0100002092            ref|NC_003098.1|:1894119-1894691
                                  NC_003098.1
                TATTTCGGTTTTTTTGACGTCAATTGTGTTAATTGTATCAGCGATTCCAAGT
Spr_6  F06  opSpV0100002093            -       -
                TTAAGCCAGAATATACGAGTACCACGCGAATTTACGTAGTGAATCGCAATC
Spr_6  F08  opSpV0100002094            ref|NC_003098.1|:1941478-1942221
                                  NC_003098.1
                GGAAACGCCGTATCGCTTAACCACATGTTTGCAGACACTCGTAACCGTGA
Spr_6  F10  opSpV0100002095            gb|AE007317|:761603-761882
                                  AE007317
                GTTTAGCCAAGTCATAGTAAGGACTAAACATATCCATAGTAATAATTTTGAC
Spr_6  F12  opSpV0100002096            -       -
                ATAATTTTTTGTCCCAATATGAACTCTACTATGTGGGACAATCACATAGTTC
Spr_6  F14  opSpV0100002097            ref|NC_003098.1|:c1447066-1444730
                                  NC_003098.1
                GCCTCTCAAGTCATCCGTTGTAAACTCGTCGACAGCTCTTTTGGGAATGT
Spr_6  F16  opSpV0100002098            ref|NC_003098.1|:c1221530-1220544
                                  NC_003098.1
                TCGAGCTGTGGTGTCATGAATGTCTATGCTAATGATGAAAGCCCACAGTC
Spr_6  F18  opSpV0100002099            ref|NC_003098.1|:c96342-95749
                                  NC_003098.1
                TTGCAGTTTCCATACTGGGTATCATCGGCGGATTCCTATTTTTAGTTGAAA
Spr_6  F20  opSpV0100002100            ref|NC_003098.1|:701014-701271
                                  NC_003098.1
                ATATGTACGAACTGGTTGGGGAGGTGCTGAAAACTATGTCCAACTCTTTG
Spr_6  F22  opSpV0100002101            ref|NC_003098.1|:1037149-1037928
                                  NC_003098.1
                TTTCCAAGCCGTTCAAGACCAAGCCTTGTCGATTGGAATTGGTATCATAGA
Spr_6  F24  opSpV0100002102            ref|NC_003098.1|:c1531843-1531451
                                  NC_003098.1
                GTATAGTAAATTCTAATGGAGAAGCTCGTAGTGGAGAATCGTTAACAACCT
Spr_6  H02  opSpV0100002103            ref|NC_003098.1|:768897-770309
                                  NC_003098.1
                ACGTGCTTATTTAGCAGGGGCTTCTGCCCAGTACGAGTCAGAAGTGGTTT
Spr_6  H04  opSpV0100002104            ref|NC_003098.1|:131851-132333
                                  NC_003098.1
                CGGCGTTTCCTATCACAATATCGAGTTTCATTATCTGGTGGATTTGCTTGA
Spr_6  H06  opSpV0100002105            ref|NC_003098.1|:c1815058-1814648
                                  NC_003098.1
                ATGGAGACCAATATACAGGTGGCTTCAACAATGGAGCCTTCAACGGAAAA
Spr_6  H08  opSpV0100002106            ref|NC_003098.1|:193581-194087
                                  NC_003098.1
                ATTTCTTAATCTCCGGTTGCGCCTCAGTAACTTTCTACTAGAAGAAGGTGG
Spr_6  H10  opSpV0100002107            ref|NC_003098.1|:205609-206919
                                  NC_003098.1
                TGTTATCTTTGCCAGTTCGATTACTGCAGCGCCTGCGGCTATTCTTCAGTT
Spr_6  H12  opSpV0100002108            ref|NC_003098.1|:c827275-826466
                                  NC_003098.1
                AGATTATGGCCATGGGCGATGCTAATAACGATATCGAAATGCTCCAGTTTG
Spr_6  H14  opSpV0100002109            ref|NC_003098.1|:803555-804427
                                  NC_003098.1
                AAATTAGCCACATTAGGAATCTGTTCAGCCTTGTTTTTAGGCTTGGCTGCT
Spr_6  H16  opSpV0100002110            ref|NC_003098.1|:c458712-456379
                                  NC_003098.1
                CTATCTCAACTCCATACTATACAGACGCCTTCTCAATGAAAACGCCACGCT
Spr_6  H18  opSpV0100002111            ref|NC_003098.1|:843969-844526
                                  NC_003098.1
                TGACCGTGTACATGTAGAATACTATGGAGTCGAAACTCCTCTTAACCAAAT
Spr_6  H20  opSpV0100002112            ref|NC_003098.1|:c1371721-1371422
                                  NC_003098.1
                TATACGACTGATATGAGAAGACGCCTCGCTATCCACAATAGTGGGAAGGG
Spr_6  H22  opSpV0100002113            ref|NC_003098.1|:c818001-817081
                                  NC_003098.1
                ATTCTCCACTATCATAACCAAAAATTTTCGCCTGATAAGAAACAGGCTAGC
Spr_6  H24  opSpV0100002114            -       -
                ATGCTGAACTAGCAAACCATGAATCAAAAGAAGAGCCTATTACAGCAGATG
Spr_6  J02  opSpV0100002115            -       -
                TTTCTGTTATGGATACTGAAATGCTTGCTTGCGTTGAAGGTGGCGGATGC
Spr_6  J04  opSpV0100002116            gb|AE007317|:1784368-1784589
                                  AE007317
                TACAAGTAGAGGTACTGATTGAAGCTCTATATCTACTTACAAAAGTGAAGA
Spr_6  J06  opSpV0100002117            -       -
                GTAATATGAGTATTGTAGGTCCTAGACCAGCGGGTATAAATGAACTAGATT
Spr_6  J08  opSpV0100002118            ref|NC_003098.1|:1986304-1987314
                                  NC_003098.1
                GAAAACCCTGTCTCTATCCAACTTTTTGGTAGCGATGAAGACAGCCTAGCA
Spr_6  J10  opSpV0100002119            ref|NC_003098.1|:c300812-300618
                                  NC_003098.1
                AGGAATTGGGTATTTCCCAGCTCGAACTCGCCAAGGATATCGGTGTCTCG
Spr_6  J12  opSpV0100002120            ref|NC_003098.1|:994115-994459
                                  NC_003098.1
                AGAGTGGCGAATACGGCTTAGATGTCGTGTGTGCATCGGTTTCTACGCTT
Spr_6  J14  opSpV0100002121            -       -
                CGGAGCAAATAATGTCTACAGATATAAAGGCACTGGTGCTGACGGCTATC
Spr_6  J16  opSpV0100002122            ref|NC_003098.1|:1576403-1577356
                                  NC_003098.1
                AGAAACATGGCCCAACAGATTAACACTTGTCACCTTGCCGCCAGTGAAAG
Spr_6  J18  opSpV0100002123            ref|NC_003098.1|:886559-886924
                                  NC_003098.1
                TGCGTTCAAAGCTATGGGCTACACTCGAAAAAAAGAACCACACCTACTATG
Spr_6  J20  opSpV0100002124            ref|NC_003098.1|:c1498224-1497340
                                  NC_003098.1
                TATCTTCTGCTGGGATGGTGGATCCGGATAAGGGTGAGATTTTCTATGCT
Spr_6  J22  opSpV0100002125            ref|NC_003098.1|:c1553669-1552473
                                  NC_003098.1
                AATGACAATGTAGCTCAGACCCGTGACATCATGGATTTCTGGCGACCAAA
Spr_6  J24  opSpV0100002126            ref|NC_003098.1|:715231-715803
                                  NC_003098.1
                AGTATCAGATTAGCTCTGGTCTTGTCATTGGTGATCGGCCGATTGATATCG
Spr_6  L02  opSpV0100002127            ref|NC_003098.1|:713340-714590
                                  NC_003098.1
                GAATTTCTTTGGAAGGTGACCCCCTTTCTATATATTTTAGGCTTGGGACTT
Spr_6  L04  opSpV0100002128            ref|NC_003098.1|:357510-357947
                                  NC_003098.1
                CGTTCAAGTCCCTAGAGGGGTTGATTTTGGGAATGTATCTAACCCTCAAG
Spr_6  L06  opSpV0100002129            ref|NC_003098.1|:1194544-1194648
                                  NC_003098.1
                TAAATCAAGTGCCTTAAAGATTCCGACTAATATTGGCTTTGCATTTATTCCT
Spr_6  L08  opSpV0100002130            ref|NC_003098.1|:c1523870-1522746
                                  NC_003098.1
                TTGATTGGCTCCAATGGGGATAAGGAAATCACTGCAACTCAGGTAGCGAC
Spr_6  L10  opSpV0100002131            -       -
                ATGCAGTTAACTCCAAAAATAATGTTGGAAAGAATTTCATCGATGTTTACC
Spr_6  L12  opSpV0100002132            -       -
                GACGAAGTCAGCTCAAACACCGTTTTGAGGTTGCAGATAGAACTGACGAA
Spr_6  L14  opSpV0100002133            ref|NC_003098.1|:189502-191058
                                  NC_003098.1
                AGTGAGCGCTTGTCGCCATCGGCGATTTTGTCCCCGTTGCACTATACAGC
Spr_6  L16  opSpV0100002134            ref|NC_003098.1|:c2004533-2002560
                                  NC_003098.1
                TCAGCTCGAAGTCGTAGTAAACTGAATGTACAACGGATTATGGAAGAGTT
Spr_6  L18  opSpV0100002135            -       -
                CTAATGAAGCCACCCAATCAGGTGGCTTTTTTGCGGTACGACGGGCATGT
Spr_6  L20  opSpV0100002136            ref|NC_003098.1|:490168-490725
                                  NC_003098.1
                TAGTTTGCCAGAGGTCGCCTATCCAGCAGGTTTTCCTCCAGTCAAGACCT
Spr_6  L22  opSpV0100002137            ref|NC_003098.1|:1286956-1287540
                                  NC_003098.1
                TTAAATACAATATGCTTTCTTATGCAATCTTCAGCACATGGATATGTAGCTC
Spr_6  L24  opSpV0100002138            ref|NC_003098.1|:855881-856081
                                  NC_003098.1
                ACGTTTCAAACGTACAGGTTCTGGTGGACTTAAACGTTTCCGTGCTTACAC
Spr_6  N02  opSpV0100002139            ref|NC_003098.1|:265664-267136
                                  NC_003098.1
                AGCTATCTGTTTTGCGATTTCAAGCTTCTTTAGCCCACTTCTAGCGATCGT
Spr_6  N04  opSpV0100002140            ref|NC_003098.1|:210516-210875
                                  NC_003098.1
                TGGATGAATATTTTACGATGATGGCTGTTGTATCTAGTGATGAAAAGCAAG
Spr_6  N06  opSpV0100002141            ref|NC_003098.1|:199251-199904
                                  NC_003098.1
                AATCAAAACTCAAGTATCAGGTCGTTTGAACGGTGCAGATATCGCCCGTG
Spr_6  N08  opSpV0100002142            -       -
                TGTTTAGGAAAATTGTTGCTTTGTTAGTCATAGGATTAATCCTATTAGGGA
Spr_6  N10  opSpV0100002143            ref|NC_003098.1|:c1663955-1663434
                                  NC_003098.1
                CCTCTTTCTAAATCCAGGTTCTATCAGTCAACCACGAGGTACCATCAGAGA
Spr_6  N12  opSpV0100002144            gb|AE007317|:1061638-1061969
                                  AE007317
                AAGCATTTTCTGGATTTTCCTTCAATTTCCTTTCAGATAACTTGCTGAAAAT
Spr_6  N14  opSpV0100002145            -       -
                TTCTCTTCGCTTTTCAAACCTATCTTATTTATCTATCCATAAGTATCTCCGA
Spr_6  N16  opSpV0100002146            ref|NC_003098.1|:524940-525587
                                  NC_003098.1
                TTCAAGGAGAGGATATTCGTAAGAAGGGCTATTCTTACCATCGCATGCAC
Spr_6  N18  opSpV0100002147            ref|NC_003098.1|:c1375311-1374841
                                  NC_003098.1
                ATGACACGTGACGCTGAGTTGCGTTATACCCCATCAAATGTAGCAGTTGC
Spr_6  N20  opSpV0100002148            gb|AE007317|:1479898-1480464
                                  AE007317
                ACCAATCTTATCCCTAATATCAAATTCCTATTTTATCTTACTACTGTTAGCT
Spr_6  N22  opSpV0100002149            gb|AE007317|:721527-721894
                                  AE007317
                ATGACGCGCTTACGTAACTTGTAACTAGCTGCCTAGTTTGATCTTTGCTTC
Spr_6  N24  opSpV0100002150            ref|NC_003098.1|:301940-302257
                                  NC_003098.1
                ATACTACAGATGCAACTTAAACGGTTTTCGCGTGTGGAAAAAGCTTTTTAC
Spr_6  P02  opSpV0100002151            ref|NC_003098.1|:218461-219255
                                  NC_003098.1
                TGAAACAATAATGATAGAATCTGGATCGACCTGTGCTTTACTTGCTGAGGA
Spr_6  P04  opSpV0100002152            gb|AE007317|:1071533-1071765
                                  AE007317
                TGATTTCTAATTCACCTGTGATCATGCCTAATATTACTTAGTAACACTCACC
Spr_6  P06  opSpV0100002153            gb|AE007317|:726205-726432
                                  AE007317
                AATTTTTGTGAATTTGGACTATAAAAAAATCCTATTTGTGAGACAAAAAGGA
Spr_6  P08  opSpV0100002154            ref|NC_003098.1|:c1772229-1771588
                                  NC_003098.1
                TCTATCAGGGGAAAGATTTAAAAACCATTCCCACTCGTGAGTATTTTCGAG
Spr_6  P10  opSpV0100002155            ref|NC_003098.1|:c1340763-1339597
                                  NC_003098.1
                CATCCACCCTATTAATGTTCTCTTTGTTTTGTTAACTTCAGGATCTATGTTT
Spr_6  P12  opSpV0100002156            ref|NC_003098.1|:745591-746676
                                  NC_003098.1
                CTATCGGATTTAACGGAATGGCGGTTAGTTTGCTTGCGGCCAACTCACCA
Spr_6  P14  opSpV0100002157            ref|NC_003098.1|:1322922-1324004
                                  NC_003098.1
                CCTGTCAGACCTTGGGAATGCCGAGGAAAAACTACAGTATCGTGATATAT
Spr_6  P16  opSpV0100002158            ref|NC_003098.1|:c1613465-1613097
                                  NC_003098.1
                TATGATATTTGTGAAATGGTGTTTGCCTTTCATTTACCTCCTGATGAGTTG
Spr_6  P18  opSpV0100002159            -       -
                GTACTTCCAGAAATTATAGATCCCCTTTCATCCCCAATTTCTATTTTCAAGT
Spr_6  P20  opSpV0100002160            ref|NC_003098.1|:955253-955474
                                  NC_003098.1
                ACAAATAGCTAAAATACTTTCGTTTACAAACTCAGCTTATGCTAAAATTGAA
Spr_6  P22  opSpV0100002161            ref|NC_003098.1|:c1485986-1485447
                                  NC_003098.1
                TTTAAAAGATAGATTCGATAGATTTATAGATTATTTTACGGAGGATGAGGA
Spr_6  P24  opSpV0100002162            -       -
                TCATACCCGTCTTTCTAGCAAAGATCTTTGGAGTGCCTTTCCAACTTCTAA
Spr_6  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_6  B03  opSpV0100002163            ref|NC_003098.1|:837801-838145
                                  NC_003098.1
                AAGGCCAAGCATGTTCGTGAAAGTGTCCGTCGCATTTACCGTGATGGATT
Spr_6  B05  opSpV0100002164            ref|NC_003098.1|:c1604240-1603509
                                  NC_003098.1
                GGACTCAGAAAACAATATTATATCTGTAGATGTTGTTATGCCTGATGCACG
Spr_6  B07  opSpV0100002165            -       -
                CACGGACTACCTGCCTCTTGAAAAAAGATGCCTGTCTTGCCTTTCGTGGA
Spr_6  B09  opSpV0100002166            ref|NC_003098.1|:c1192466-1190838
                                  NC_003098.1
                GTATCCCTTACGTTTGGCAAAATGGTGATGGTTTAGTTCCATATTTGTTAT
Spr_6  B11  opSpV0100002167            ref|NC_003098.1|:c1971211-1970972
                                  NC_003098.1
                CTTGGATAGTATGGGAACGGTTGAGTTGATTGTGGAGATTGAGAACCGTT
Spr_6  B13  opSpV0100002168            gb|AE007317|:173760-174162
                                  AE007317
                ATACTGTCGGCTTTGGAATTTCACCAAATCATGCCTTTCGGCTCGTGGGC
Spr_6  B15  opSpV0100002169            gb|AE007317|:74748-75310
                                  AE007317
                TTTGTAGCCTTGCTCTAAGGTACTTAATGGAAGATTTTTGGCACCTGGTGC
Spr_6  B17  opSpV0100002170            ref|NC_003098.1|:c1342384-1341965
                                  NC_003098.1
                TGTATCGGTTCGAACTCTGGATGGTGAGATGGGGATCTTGCCACGACATG
Spr_6  B19  opSpV0100002171            ref|NC_003098.1|:c1980276-1979572
                                  NC_003098.1
                ATCGGAACCTTTGCAGTGGGAACTTTGATTGTCGGTATCGGTCTATCACT
Spr_6  B21  opSpV0100002172            ref|NC_003098.1|:c1962517-1961864
                                  NC_003098.1
                GTATTAGCTTGTCTCAGAGAACCACTTCCAGCGAGTCATTATATGATTGCA
Spr_6  B23  opSpV0100002173            gb|AE007317|:632362-632575
                                  AE007317
                GAACCTCCCATCTAGAAATAATACAGTTATTGTAGCACTTAAAATCTTCTTT
Spr_6  D01  opSpV0100002174            ref|NC_003098.1|:c1691667-1691594, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                CCTTAGCTCAACTGGATAGAGTACCTGACTACGAATCAGGCGGTTAGAGG
Spr_6  D03  opSpV0100002175            ref|NC_003098.1|:c1508202-1507099
                                  NC_003098.1
                TTGTATCACCACATCCATGAATTGGATTGCGTTCAATTCCTTATGGGGGGC
Spr_6  D05  opSpV0100002176            gb|AE007317|:1479382-1479756
                                  AE007317
                TGTTTCTTTTGAACTATTGGATGTTGCTACTGTCTTCTCATCATTACTTGTT
Spr_6  D07  opSpV0100002177            ref|NC_003098.1|:759737-760939
                                  NC_003098.1
                AGAAGAAGGACGTGTATCACTTTCACTTAAAGCAACAGTACCAGGACCATG
Spr_6  D09  opSpV0100002178            ref|NC_003098.1|:44068-45417
                                  NC_003098.1
                GTAGCAAGAATCAAGGTCGGTGATTCTGTTCGCTATACTACGACTCATGA
Spr_6  D11  opSpV0100002179            ref|NC_003098.1|:c1255628-1254711
                                  NC_003098.1
                ATTGGTGCAGCAGTTTTTATGACCGAAGTATCACCAAAAGGGGCGAAGAT
Spr_6  D13  opSpV0100002180            ref|NC_003098.1|:552212-553249
                                  NC_003098.1
                CTTTGGCGAAAGAGCAAGATATTCCATTTAAGCTGGATATCTATCCATTTT
Spr_6  D15  opSpV0100002181            ref|NC_003098.1|:79660-80070
                                  NC_003098.1
                CTGCTCAACCGATCTGGAACAGCGGAGCATCTGGCAAAAAAACGCCAATT
Spr_6  D17  opSpV0100002182            -       -
                AAGGAAGGTACAATGTAGAGGGGCCGTTAGTTCTTGCTAGATATTTATTG
Spr_6  D19  opSpV0100002183            gb|AE007317|:876165-876380
                                  AE007317
                AAAACGCATAGTACAAGGTTTGTACTGCCCCCCAAAAAAGTTAGACAATTA
Spr_6  D21  opSpV0100002184            ref|NC_003098.1|:c547255-546440
                                  NC_003098.1
                CGACTACGAGATTCAATTCCAAAGAACCGCCTGGGAGAGCATCTTCCCAG
Spr_6  D23  opSpV0100002185            gb|AE007317|:461579-462057
                                  AE007317
                TAGCTTCCTTACTAACTCGTCGTCGAAATAAAATCGATTTCGACTCCTCGT
Spr_6  F01  opSpV0100002186            ref|NC_003098.1|:467597-468646
                                  NC_003098.1
                GTTTCTTTGCCCTCTTTACGCAGGTCAAGGGAATTTCAAACAGCGTTAAGC
Spr_6  F03  opSpV0100002187            ref|NC_003098.1|:c629956-629408
                                  NC_003098.1
                AGTTGATTTTGCCCTTCCATATATGAAAGTTTCTCTGGGTGTCGTATCACC
Spr_6  F05  opSpV0100002188            ref|NC_003098.1|:641532-642182
                                  NC_003098.1
                CTAAAAGAGCTTCTCTTGTACTTGGCTCAAAAGGGGCTATCACGCTCTTGG
Spr_6  F07  opSpV0100002189            ref|NC_003098.1|:c1048775-1047414
                                  NC_003098.1
                AAACTGTCCATGTACCTCATGCTTTTGTTACTCCCTCTCAATAGCGGATTT
Spr_6  F09  opSpV0100002190            gb|AE007317|:1500987-1501258
                                  AE007317
                TAGTTAACTAAAACCATTCTTAAGTTTATAAGTGTCTGACAAAACTTCATAA
Spr_6  F11  opSpV0100002191            ref|NC_003098.1|:748579-749067, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                TTCAAAGAGAAGCACTACGAGAATACGATTCTCCATAGTGACCAAGGCTG
Spr_6  F13  opSpV0100002192            ref|NC_003098.1|:849329-849898
                                  NC_003098.1
                GCAATGTTTGACTATGCCTCGGACAAGGGTAATACACGTTACACTTTTCCA
Spr_6  F15  opSpV0100002193            ref|NC_003098.1|:c475104-473479
                                  NC_003098.1
                ATCCTCCAACAAGTCATGAGCTTCTCCAGAGATTATCTCCTAACCGTTCTG
Spr_6  F17  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_6  F19  opSpV0100002194            ref|NC_003098.1|:c408400-408239
                                  NC_003098.1
                AACTATTGACTTTTCTTATAGTTTGTCTTTCTTCTATCTTCCATTATATCATA
Spr_6  F21  opSpV0100002195            ref|NC_003098.1|:c264377-263358
                                  NC_003098.1
                TGAAGGATGTGGCACTTGCGAATACTGTACAACTGGTCGCGAAACCCTTT
Spr_6  F23  opSpV0100002196            ref|NC_003098.1|:c1548387-1546504
                                  NC_003098.1
                GGTGGGGTTCACCAATTGATCGTCGTGTCAGGTGTGCACCACATCTTCAA
Spr_6  H01  opSpV0100002197            ref|NC_003098.1|:431859-432689
                                  NC_003098.1
                GCACATGGTATAGTTATCAGGCCTTGAAAAAAGGAGACTATATTACCTTGC
Spr_6  H03  opSpV0100002198            -       -
                TAGGATACTTTTCAGCTAAGCATCAAGGAAATGTAGCAGTAGCGGGAATG
Spr_6  H05  opSpV0100002199            ref|NC_003098.1|:c1183341-1183138
                                  NC_003098.1
                GTGCAGCCTTGAAAGAAGTCTTGGTTCCAAGTTTGGCTGAGAACACAAGA
Spr_6  H07  opSpV0100002200            ref|NC_003098.1|:336266-336607
                                  NC_003098.1
                ACCGAAACCTTCACCAGTTCAAGCAGAACCCCTTGAAGCGGCAATTACAA
Spr_6  H09  opSpV0100002201            ref|NC_003098.1|:c1691225-1691152, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GGATGGAGCAGCTCGGTAGCTCGTCGGGCTCATAACCCGAAGGTCGTAG
Spr_6  H11  opSpV0100002202            -       -
                GCCCAATTATCCATGTGAGTTTGAGGTAACATTTTTAGATGATTACCATAA
Spr_6  H13  opSpV0100002203            ref|NC_003098.1|:935359-936120
                                  NC_003098.1
                TATGAAGTACAATTGGCCTTAATTGCGACAAAGCCTGAATTGTCGTATCTA
Spr_6  H15  opSpV0100002204            ref|NC_003098.1|:350229-350423
                                  NC_003098.1
                AAAATTGGGTATTTCAATTATTGCGAGTACTTTATTGGCTAGCCAGTTATC
Spr_6  H17  opSpV0100002205            ref|NC_003098.1|:1287540-1288235
                                  NC_003098.1
                ATGATAAAGACCTCGGATGTAGGCGCAATAATTTCATCGATGGATAAGCTT
Spr_6  H19  opSpV0100002206            ref|NC_003098.1|:c1171127-1170750
                                  NC_003098.1
                GATTGACCAGCTTTATGATGTGGAAGTGCATGAAAAAGGAGATTATAGCTA
Spr_6  H21  opSpV0100002207            ref|NC_003098.1|:c1651223-1650495
                                  NC_003098.1
                GAAGCGCATCAAAGACTATGATGAGCGTGAACTTCGTCTTTCTACTGGTTA
Spr_6  H23  opSpV0100002208            ref|NC_003098.1|:109269-110516
                                  NC_003098.1
                CAAAAGTCAAACTGTATAAGGGGAGCGCTCAGGTCGTGGCTCGGAAATCA
Spr_6  J01  opSpV0100002209            ref|NC_003098.1|:c1174285-1173956
                                  NC_003098.1
                TCTCGCTATAATCAAGCTTCTAAATTGCCACTCGGAACGCTCATAGCTAAT
Spr_6  J03  opSpV0100002210            ref|NC_003098.1|:643414-644217
                                  NC_003098.1
                TAGATGCGGTTGGCGTAACGACTTCATCCATTCGTAAGAGCTTAGTTAAAG
Spr_6  J05  opSpV0100002211            ref|NC_003098.1|:c1639042-1638617
                                  NC_003098.1
                TGGTGGTTATCTCGCTGGGACTTGATGGGGTGACACTCCAATCCTCTATC
Spr_6  J07  opSpV0100002212            ref|NC_003098.1|:664756-665712
                                  NC_003098.1
                AATTAAAATCATCGCTTTTGTCTTTGGTGCCATTACTGCAAGTATTGCTGG
Spr_6  J09  opSpV0100002213            ref|NC_003098.1|:c1443159-1442047
                                  NC_003098.1
                TGGAAGAACTTTATCAACTGGCCCTCCAGCGCAGAGAAGAATCTCCCTTG
Spr_6  J11  opSpV0100002214            gb|AE007317|:438631-438870
                                  AE007317
                GTACCTGCTACCGTTGAAATCAATAGCGACTCCCTCTTGCCCTGTGCTAG
Spr_6  J13  opSpV0100002215            ref|NC_003098.1|:c793357-792887
                                  NC_003098.1
                AAATATGAACCTATCAAAAGTCCGCGAAGAAGATAGCGCTTATTATGTTCT
Spr_6  J15  opSpV0100002216            ref|NC_003098.1|:c1344765-1343887
                                  NC_003098.1
                GCTGATTTCTTTAAGGCTCGCGGTATTCAACCACTTTATGAATTACGTGGC
Spr_6  J17  opSpV0100002217            -       -
                TTTTTTCGTCGAGTCGGATGGAAGATATTGTTGAAGAATAAGCCTTCAATA
Spr_6  J19  opSpV0100002218            ref|NC_003098.1|:1029961-1035852
                                  NC_003098.1
                TCTTGCCTCTCCTGACCTTGCCAGAGAGATCCGTATTTGTCATCTCGACC
Spr_6  J21  opSpV0100002219            ref|NC_003098.1|:720608-721261, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                CAGTAAACTGGGATCTTGTTGGTCTCCAATAGGAGTAGGTCCACATGTCC
Spr_6  J23  opSpV0100002220            ref|NC_003098.1|:c2017112-2016273
                                  NC_003098.1
                GCAGCTTTGTCGGATGTTTCTTTGACGATTGAAGATGGCTCTTATACAGCT
Spr_6  L01  opSpV0100002221            ref|NC_003098.1|:1808876-1810171
                                  NC_003098.1
                ATTCCACCAGCTGTTAGTAGATCATTTAGCGTATTACTTCCAGTCATGACC
Spr_6  L03  opSpV0100002222            gb|AE007317|:719811-720198
                                  AE007317
                ATCAACTAAAGAAGAAATCCAAACCATCAAAACACTTTTAAAAGACTCTCGT
Spr_6  L05  opSpV0100002223            ref|NC_003098.1|:184352-184618
                                  NC_003098.1
                TTAACCAAATCGTAGGTTACGTATTGAGTGGAGACCCTGCCTACGTTCCTC
Spr_6  L07  opSpV0100002224            gb|AE007317|:1325488-1325712, gb|AE007317
                                  AE007317
                CTTAACTTTTTTAGGATGGCATTCTCCGATCTCAGGTACTCTCTCTCTTGT
Spr_6  L09  opSpV0100002225            ref|NC_003098.1|:c1325982-1325713, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                TAACTTATGATGATAAAGTTCAGATCTATGAACTTAGAAAACAAGGATATAG
Spr_6  L11  opSpV0100002226            ref|NC_003098.1|:698792-699115
                                  NC_003098.1
                TCAATGGATAAGAGGCGACATGCGCCCGTCGCCAGATGGTCCAGATCGG
Spr_6  L13  opSpV0100002227            ref|NC_003098.1|:c496486-496379
                                  NC_003098.1
                CTATTGTAGACTATATTGATTACTACAACAATAAACGAATTAAGGTAAAACT
Spr_6  L15  opSpV0100002228            gb|AE007317|:1543534-1543798
                                  AE007317
                TAAATCCATTATACAGTAGCAAACTTAATTTATACCTTCCGCTCCTCAACTG
Spr_6  L17  opSpV0100002229            gb|AE007317|:1019627-1020109
                                  AE007317
                GATTTAACAACGTTTCTAGCCCCTCGGATTTTATCCGAAGGGCTATTTTTG
Spr_6  L19  opSpV0100002230            gb|AE007317|:489321-489731
                                  AE007317
                TAGAGGTGTTTTGAATCCCACATTTTACAGAAAGTGGCGGCGCTGAGAAG
Spr_6  L21  opSpV0100002231            ref|NC_003098.1|:341169-341858
                                 NC_003098.1
                TTTCGGCGATCTTCCGAGGTCGGGACTTCATTGATCAACACTGCAGTCTG
Spr_6  L23  opSpV0100002232            ref|NC_003098.1|:59175-60473
                                 NC_003098.1
                CAACCGTTACTCTCGCCCTGAGATGGCGAATATTTGGAGTGAAGAAAATA
Spr_6  N01  opSpV0100002233            ref|NC_003098.1|:16748-16820, ref|NC_003098
                                 NC_003098.1
                CCTTAGCTCAGCTGGGAGAGCGCCTGCTTTGCACGCAGGAGGTCAGCGG
Spr_6  N03  opSpV0100002234            ref|NC_003098.1|:c1513458-1512121
                                 NC_003098.1
                ACTAAATGGACTACAGGTTTAGCAAATGGAAATGTGCCAGATATCAGTACA
Spr_6  N05  opSpV0100002235            ref|NC_003098.1|:221110-222432
                                 NC_003098.1
                ATTTTGCTAAGATCATCTTATATCCCTAAACAAGGTGAGGCGATTGGGGAC
Spr_6  N07  opSpV0100002236            ref|NC_003098.1|:909208-909807
                                 NC_003098.1
                ACAGTTGTACTATCGTTATGGGACCATGAACTCTGGTAAAACGATTGAGAT
Spr_6  N09  opSpV0100002237            ref|NC_003098.1|:c1827465-1826479
                                 NC_003098.1
                GAGGCTACACTTTCAAATGATTATAACCGTCGTAGCATCAATCTACAAATT
Spr_6  N11  opSpV0100002238            -       -
                GTTCTAACCAAAAGGAGCCTGAAATTTACTTTCGGGCCCCTCCTCTTATTT
Spr_6  N13  opSpV0100002239            ref|NC_003098.1|:c534255-533461
                                 NC_003098.1
                TATTCTATCTGGCTACACTAGTAAACGGACAGCACTACTAGATGATAGTTT
Spr_6  N15  opSpV0100002240            ref|NC_003098.1|:c1217035-1215716
                                 NC_003098.1
                GACAGTTAAAATTGCTTTACTAGGATTTGGTACCGTTGCAAGTGGTGTGCC
Spr_6  N17  opSpV0100002241            ref|NC_003098.1|:503580-504995
                                 NC_003098.1
                AGCTATTACATGAGTGTGACTCAATCTGCTCTTCCAACACAGTATAATTCA
Spr_6  N19  opSpV0100002242            ref|NC_003098.1|:c1265904-1264954
                                 NC_003098.1
                GGTTTGGTGGTTCCAGAGGAGATGTTAAAGGCTGCTAGAGAATGTAAGAT
Spr_6  N21  opSpV0100002243            ref|NC_003098.1|:c1824194-1823913
                                 NC_003098.1
                TGAAAATGCTCTCCGTAAGCTTAATCAAACAGATTTTACAGTCAATTCATG
Spr_6  N23  opSpV0100002244            ref|NC_003098.1|:c1292136-1291786
                                 NC_003098.1
                ATCTATCTAGCCTAGGGCAGGTCTATCTCGTGTGTGGGAAGACTGATATG
Spr_6  P01  opSpV0100002245            ref|NC_003098.1|:c1675431-1674505
                                 NC_003098.1
                TTGACTTACTCAATCGGAGCTGGATTCTGGAATCTGATTTTTGCCATGAGC
Spr_6  P03  opSpV0100002246            gb|AE007317|:1665694-1665899
                                 AE007317
                TATGATTCCTTGTACTGAACGAACTGACCGACAGCTTGATAGAATGTCAAC
Spr_6  P05  opSpV0100002247            gb|AE007317|:289280-289482
                                 AE007317
                GAGGATCCCTTTAGGGATAGTGGTAAGTAATACCAAAGTCTCTTAAAGAGG
Spr_6  P07  opSpV0100002248            ref|NC_003098.1|:c532761-532102
                                 NC_003098.1
                CCAAATTCTCATGGGCCGTTATTTCGAACCAGAGCAGGTCTTCAGTCTTTA
Spr_6  P09  opSpV0100002249            -       -
                ATGTTAATCAGGAATCATGGTGATGTGGCATGAATCACAATAACGGATATG
Spr_6  P11  opSpV0100002250            gb|AE007317|:299915-300142
                                 AE007317
                GCTCCTAAATCAACTGTTTTTGATCTACTTCTTTAACTACTTGATAAAAGTT
Spr_6  P13  opSpV0100002251            ref|NC_003098.1|:c1369469-1369185
                                 NC_003098.1
                TTGACAGAAAAACAGCAGGAGCTCTATGACATTTTAGGAGATGTTAATCCT
Spr_6  P15  opSpV0100002252            -       -
                AAAATATCAACTAGACGATAAGGGGCGCGCACAAGTGACCCGTTATCACG
Spr_6  P17  opSpV0100002253            ref|NC_003098.1|:113839-115773
                                 NC_003098.1
                AAGGAATAGTAAGTTCTACGTAGCAGACCCTGCTAGTGGCATACGCAAGA
Spr_6  P19  opSpV0100002254            ref|NC_003098.1|:35811-36980
                                 NC_003098.1
                GTGATGAGGTTTACTCAGAATTGACCTACACAGGCGAAGCCCATGTGTCT
Spr_6  P21  opSpV0100002255            ref|NC_003098.1|:2009766-2009945, ref|NC_00
                                 NC_003098.1
                ACAAGTGTGGAAAGAGATTCGTAAACGTGGATTTAAGAATAAAGCCTTTCG
Spr_6  P23  opSpV0100002256            ref|NC_003098.1|:c284913-284437
                                 NC_003098.1
                GATTTTTCCGTTTTGAACCAAAACAACCAAGCAACTCCCTTGGATAGCTAT
Spr_7  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_7  A03  opSpV0100002257            ref|NC_003098.1|:c1776834-1776061
                                 NC_003098.1
                CTTTTGTTGTCCATACCCGTGATGCGCTGGAAGATACCTATGAGATTATCA
Spr_7  A05  opSpV0100002258            ref|NC_003098.1|:c1410388-1409498
                                 NC_003098.1
                TTGAGCCGATTCTGCCAAGTTACCAAAAGGAAGGTAAGTCCGTTTTGACC
Spr_7  A07  opSpV0100002259            ref|NC_003098.1|:c1729615-1729172
                                 NC_003098.1
                ATCTTTGGTGGCGGCGTGACTGTTATTGAGTGGGGAAATCTCTTAGGAGA
Spr_7  A09  opSpV0100002260            -       -
                CAATAGAACTGACAAACCCTGTAATATACCTGCATATATACATACGACAAG
Spr_7  A11  opSpV0100002261            -       -
                TAAAAATATGTCAGACAATCGTCGTACGAAAATTGCACAATTCGTATCTCT
Spr_7  A13  opSpV0100002262            ref|NC_003098.1|:703224-704099
                                 NC_003098.1
                TTTGACTTCCTTTGTTTTTGCGACTATGAGAAACAGTCAATGGCATGATAT
Spr_7  A15  opSpV0100002263            ref|NC_003098.1|:14254-14733, ref|NC_003098
                                 NC_003098.1
                CGATTTCGAGGGCGTCAAAGAGTATTAAGAGACTTACGCATTGTGTTTAAG
Spr_7  A17  opSpV0100002264            ref|NC_003098.1|:967907-969232
                                 NC_003098.1
                CTAGTGAGACGGCTCTTTACTATAAAGCGGCGGATTTCTTCATTTCGGCA
Spr_7  A19  opSpV0100002265            ref|NC_003098.1|:c1512042-1511158
                                 NC_003098.1
                CAAGTTTTAGTAGGGTTTGTATTGGCTTTAGCTCTTCACAGAGTACGCCAC
Spr_7  A21  opSpV0100002266            ref|NC_003098.1|:c1660220-1659978
                                 NC_003098.1
                TTTTACCAACGTTTTATCTCACCAGTCTTTCCACCCTCTTGTCGCTTTGAG
Spr_7  A23  opSpV0100002267            -       -
                CTCCTAGTTTGCTCTTTGATTTTCATTGAGTATAAATCATTCAATGTAAATG
Spr_7  C01  opSpV0100002268            ref|NC_003098.1|:1645644-1646180
                                 NC_003098.1
                CTTCTTCTGGACCAGCTCTGCCGCTACCTCTTCCATCATCTTTTTGAAAGA
Spr_7  C03  opSpV0100002269            ref|NC_003098.1|:198894-199238
                                 NC_003098.1
                TTCTTGATAACATCCGTGGTAAAAGCGTAGCCGATGCAATCGCAATCTTGA
Spr_7  C05  opSpV0100002270            ref|NC_003098.1|:c1520396-1519416
                                 NC_003098.1
                GCAGCGCTCAATCCTCGAATTCAGAAAACAGTTGCCATTTATCCCTTCTTG
Spr_7  C07  opSpV0100002271            ref|NC_003098.1|:746679-747635
                                 NC_003098.1
                CTTCTCAGTGACAACTATTGTTGGACCTGGATTTATCGCCCTTGCTGCGAT
Spr_7  C09  opSpV0100002272            gb|AE007317|:1697169-1697430, gb|AE007317
                                 AE007317
                TCATTTCTGTCACTGACAGATTTATTGTTTTTTTCATTGTTCAGTACTACAA
Spr_7  C11  opSpV0100002273            ref|NC_003098.1|:666476-667186
                                 NC_003098.1
                GACAACTATTCTTCGCACCTTGTCAGGTTTGGTTCGACCAAGTTCAGGAAA
Spr_7  C13  opSpV0100002274            ref|NC_003098.1|:1483442-1483642
                                 NC_003098.1
                GGACTCACACCATCTCCTGCTCGCTGGGAATATAAGGATAAGATATTGTTC
Spr_7  C15  opSpV0100002275            ref|NC_003098.1|:742822-743946
                                 NC_003098.1
                ACTTGCTGCATGTGGTAACCGCTCTTCTCGTAACGCAGCTTCATCTTCTGA
Spr_7  C17  opSpV0100002276            ref|NC_003098.1|:c1441746-1440727
                                 NC_003098.1
                CATCTTGGAAGATTTCCCACTTTCAGTGACCAACCCATACGGTCGTACTAA
Spr_7  C19  opSpV0100002277            ref|NC_003098.1|:c1399944-1398073
                                 NC_003098.1
                TTTGTCAACACGGATTTTCGAGTTGGATCGTGCAGGCTTGACCGAGTACC
Spr_7  C21  opSpV0100002278            ref|NC_003098.1|:688409-688927
                                 NC_003098.1
                TGTCCAAACAGTGACCATCGCTAGCCACCGTAAACAGAAGAACTTTGACA
Spr_7  C23  opSpV0100002279            gb|AE007317|:1292357-1292605
                                 AE007317
                ATGTTCCCGTTTTAATCCCAGTTACAGTTTTTAATCCTCTGTAACCGTTGAT
Spr_7  E01  opSpV0100002280            ref|NC_003098.1|:c1243857-1242787
                                 NC_003098.1
                ACACTAAGATAAAGCAGGGTGGAACGACCTACGATATTGCCATTCCAAGT
Spr_7  E03  opSpV0100002281            -       -
                TCCTGTTGTAAAAAAGATTAAGGAGGACGTGCGTGGAATTACTGATTTACC
Spr_7  E05  opSpV0100002282            ref|NC_003098.1|:c1711068-1710898
                                  NC_003098.1
                CTTATGGCTATTTTGAATCCTATCATGATGGGGATTTCAAGTGGTTTGAGT
Spr_7  E07  opSpV0100002283            ref|NC_003098.1|:1863387-1863701
                                  NC_003098.1
                AATGAGTTTGATAACGCATAGACGTTTTATCTCGTGTAATGAAAACATCAA
Spr_7  E09  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_7  E11  opSpV0100002284            ref|NC_003098.1|:c1008360-1008187
                                  NC_003098.1
                GAGATTATTTTCACAAGCTTGATTTTTCAAAGTATACTCAATAAAAATAAAA
Spr_7  E13  opSpV0100002285            ref|NC_003098.1|:c1563485-1561089
                                  NC_003098.1
                GGAATCAGACGACAACTCGGCTATCCACCTTACTATTTCACGATTGGTATT
Spr_7  E15  opSpV0100002286            ref|NC_003098.1|:421837-422181
                                  NC_003098.1
                TCTGCAAACGACTCAATAGTGTCTGCCCATCGAGAACAGACTAATTTATTA
Spr_7  E17  opSpV0100002287            ref|NC_003098.1|:320264-321133
                                  NC_003098.1
                GCTCAGGTACCCGTCTGTATCCACTTACTCGAGCTACATCGAAACAGCTG
Spr_7  E19  opSpV0100002288            ref|NC_003098.1|:1699822-1700355
                                  NC_003098.1
                AAGCATGATGGGAGTCTCCACCGAACTTGGCGGGACACCATGGTACTAAA
Spr_7  E21  opSpV0100002289            gb|AE007317|:786248-786502
                                  AE007317
                TTAATATTTCAATTGAGTCATAGTATTGTGTTTGCGTATCCTTAAATCAGCT
Spr_7  E23  opSpV0100002290            ref|NC_003098.1|:c1310774-1309395
                                  NC_003098.1
                ATATTGCAATTAGCATGGGAATCCACATGTTCTCACTTGCTATCCAAGAGC
Spr_7  G01  opSpV0100002291            gb|AE007317|:999163-999367
                                  AE007317
                AAATAATAGACTTGTGCGATAACTATTTGAAACAAGATTAGCTGGTTAGAA
Spr_7  G03  opSpV0100002292            -       -
                TTACAAAGAAAATCTGAAATAACTGTTATGATATAGCAGATTGAAACTAGAA
Spr_7  G05  opSpV0100002293            -       -
                GTTGGAAGCTGTATTCCAACCTCTTATTTTGGGAGAAAAGAATGAAATTTT
Spr_7  G07  opSpV0100002294            ref|NC_003098.1|:c1826428-1825805
                                  NC_003098.1
                AGTCAGTTTCATCGAACGTAAGAAGGATGAGCAAACACTGGGCAAGCAGG
Spr_7  G09  opSpV0100002295            ref|NC_003098.1|:c352891-352538
                                  NC_003098.1
                AAACAATGTTGGAACAGGCATTCACAGAGAAACACTATGGTGGAGTCCTT
Spr_7  G11  opSpV0100002296            ref|NC_003098.1|:464641-465759
                                  NC_003098.1
                GGAAGCTAGCGACAAGTTTGAACGTGAAGGAACGACTATCTTCTACAATC
Spr_7  G13  opSpV0100002297            ref|NC_003098.1|:c1273692-1272232
                                  NC_003098.1
                GGGATTCACAATAAGAAGGCGGTCTTTGAGGTGTATTTCCGCCAACAGCC
Spr_7  G15  opSpV0100002298            ref|NC_003098.1|:c1369084-1368890
                                  NC_003098.1
                ACTTGAAAACAAATTGGAACAAGCAACAGGCGCTGTCAAAGAAGGTTTTG
Spr_7  G17  opSpV0100002299            ref|NC_003098.1|:c1960502-1959729
                                  NC_003098.1
                GCCACTATTGACTATAATGGACCGTTATTTATGATTCACCGTCCGTTAGTT
Spr_7  G19  opSpV0100002300            ref|NC_003098.1|:1061970-1062206
                                  NC_003098.1
                ACAATTGTGTCCAATGTAAAATGACCAAGCGTTTCTTGGACAGTAATAATG
Spr_7  G21  opSpV0100002301            ref|NC_003098.1|:677862-678797
                                  NC_003098.1
                TTGAGACAACAGACCGGATTTTGGCAGAAGTGTTTGCTTACTTCACCAAAC
Spr_7  G23  opSpV0100002302            ref|NC_003098.1|:c374069-373698
                                  NC_003098.1
                CACTTAACAAAACAGTACTCCTCAGTACGACAGGCACTTCCTACCTCTCTA
Spr_7  I01  opSpV0100002303            ref|NC_003098.1|:c1139798-1139166
                                  NC_003098.1
                TGTCCTAAATGAGACCATCAATACGTCAGAAATGGTTTCTCGCTTCTCTGG
Spr_7  I03  opSpV0100002304            -       -
                ATCCCTTCGTCTCGGTTTTTGTGTATTTTTCCACCATACCCCAGTAATGCA
Spr_7  I05  opSpV0100002305            -       -
                CCTATTTACCAGTCTTTGAGAGCGATAAGCGATTGATAGAAACTGATAAAT
Spr_7  I07  opSpV0100002306            gb|AE007317|:1843215-1843470
                                  AE007317
                TATAACATATTTCCCTTATTCTGGATTAAAAAGGATTAGCGAGATTAGAATC
Spr_7  I09  opSpV0100002307            ref|NC_003098.1|:c1390657-1390478
                                  NC_003098.1
                ATGGTTGCTTCAATGCTACTCGGACTGCTCGCTTTGAAGATAGGTTTTTCT
Spr_7  I11  opSpV0100002308            ref|NC_003098.1|:222574-225021
                                  NC_003098.1
                AGAATTACTTGAGATTGCAGATATTTGCTCTAGAGTCCCATATGAACCGGC
Spr_7  I13  opSpV0100002309            ref|NC_003098.1|:278777-279091
                                  NC_003098.1
                CTGCAGGTTGCAGCATTTGAAATTATCCTGCATTCGGGAAATGCAAGGTC
Spr_7  I15  opSpV0100002310            ref|NC_003098.1|:124392-125294
                                  NC_003098.1
                AAAAAAATCGAAGATTCTCATAACACCCTTCTGTGTACAGGTCTTGTCGAG
Spr_7  I17  opSpV0100002311            gb|AE007317|:1234124-1234800
                                  AE007317
                TTTTTACTCTTCTTTTAAAAAATGGTATACTAGACTTCCTGCAAAACTAGGA
Spr_7  I19  opSpV0100002312            ref|NC_003098.1|:521360-522244
                                  NC_003098.1
                GGATTTCAGACCAACCAGTAGAGAAAGAGGGCTATCTCACGCTCCCTTTA
Spr_7  I21  opSpV0100002313            ref|NC_003098.1|:c291123-290122
                                  NC_003098.1
                GAAGTTTTCTACGATCGTAAGCATACGAGTATCAGCCAGATTCGGCCAAA
Spr_7  I23  opSpV0100002314            ref|NC_003098.1|:80186-83671
                                  NC_003098.1
                GAATCACAATCATGCTACAGGTACTACAGATAGCATGCCTGCTGACACCA
Spr_7  K01  opSpV0100002315            ref|NC_003098.1|:c1608866-1607862
                                  NC_003098.1
                TATCAGGTGTGGAAATGACGGATGTCATTGAGCGTATCGTAACTGGGCGT
Spr_7  K03  opSpV0100002316            gb|AE007317|:370412-370628
                                  AE007317
                AAGTGTGATAAACTAATATAACAACGAAAATCTTATGAGAGAATAAAGCTTT
Spr_7  K05  opSpV0100002317            ref|NC_003098.1|:155454-156308
                                  NC_003098.1
                GAAAATCACTGAATTGGACGCTAGCCAAACAGCTCGTTCATTGTCATCAGT
Spr_7  K07  opSpV0100002318            -       -
                ATATAAAGCGCTTTCTTGAAAACAACAAAATCAATCTTTTAGGAGGAGAAA
Spr_7  K09  opSpV0100002319            ref|NC_003098.1|:622097-622222
                                  NC_003098.1
                GTAGAATATAAAGGAGGTGCAATGAGTATGATTGAAGTTAGCCATTTATCA
Spr_7  K11  opSpV0100002320            ref|NC_003098.1|:c1622725-1622231
                                  NC_003098.1
                ATTATCTAATCAACCGAGTGGGTACTGGATAGGTTCGTTGGATGAGAGAT
Spr_7  K13  opSpV0100002321            ref|NC_003098.1|:c602264-602094
                                  NC_003098.1
                AGGTCTTGTAACAGGTGTCGCAGGAACTGTCGCTGCCGTTGCAGGTGCA
Spr_7  K15  opSpV0100002322            ref|NC_003098.1|:c866308-866108
                                  NC_003098.1
                AAATTACCAAACCAGGCAATACGCAGATTATCCTTCCAGTTAATCTCTGTC
Spr_7  K17  opSpV0100002323            -       -
                GTAAATATCCCTGGCGAATGCTTGTATGACAAGGTATTTGTTCTTTCATTT
Spr_7  K19  opSpV0100002324            ref|NC_003098.1|:c1774273-1772231
                                  NC_003098.1
                TGCAGGGATGTTGTGGGGAACTACGGCTAATAGTGCCTTGAAACTAGATC
Spr_7  K21  opSpV0100002325            -       -
                GAGGTACATTTTTCTATACTAGCACATACATATTTTGCGTCTAGTGTCGTT
Spr_7  K23  opSpV0100002326            ref|NC_003098.1|:c1931780-1929900
                                  NC_003098.1
                AAACTGCCCAGTTCTCTATCCTACCAAGCTTGCAAATCTGGGCAGAACTCA
Spr_7  M01  opSpV0100002327            -       -
                CTCACTTTCCAAAACTCTATTACCTCTTATTATACCACATTTCAATCTTCAA
Spr_7  M03  opSpV0100002328            ref|NC_003098.1|:c96655-96329
                                  NC_003098.1
                ATTCTAGAGAGTTCCAAGGTCGCATGCGCAAATACTACTCCTTGACAAACG
Spr_7  M05  opSpV0100002329            ref|NC_003098.1|:523125-523298
                                  NC_003098.1
                TGCTTAAGTTAGGGGTTCCTAAATGGATAGCAGATAAGGTATCTGGCTGG
Spr_7  M07  opSpV0100002330            ref|NC_003098.1|:27115-27681
                                  NC_003098.1
                AGTGTACGCGAGGATATGCAACTGCTTATCGAGTCTCCCCTAATACCAGA
Spr_7  M09  opSpV0100002331            ref|NC_003098.1|:c1892353-1892042
                                  NC_003098.1
                ACGAGCTAGATGCATCTGTTTCTGTTGTGAAGCAACATGGAGACGATGTC
Spr_7  M11  opSpV0100002332            gb|AE007317|:568853-569212
                                  AE007317
                TACTGAGATTAGATAGTGAGGTGATGACATAGTTTTGTGAAAACAGCCATT
Spr_7  M13  opSpV0100002333            ref|NC_003098.1|:c1367293-1365671
                                  NC_003098.1
                TTTTTCTTCCAACCAAGTGGACGTTTGTGGAGCTTCTTTTATGTAGCTCTT
Spr_7  M15  opSpV0100002334            gb|AE007317|:855012-855260
                                  AE007317
                AGCTAGAAAACTTGGTATCATATAAAAGTTGAGAAAAGCAGAAGTGAGAGC
Spr_7  M17  opSpV0100002335            ref|NC_003098.1|:946534-947640
                                  NC_003098.1
                AACCAAGAGTTTTCCAAAGCACTCGTTAATAGGAGGAGTACCGGCTAGGT
Spr_7  M19  opSpV0100002336            gb|AE007317|:1545149-1545467
                                  AE007317
                AAAAAATCCGTTTGGTTTCCCAAGTGGATTTTTAAAGCGTAGATTAACTAT
Spr_7  M21  opSpV0100002337            ref|NC_003098.1|:841288-841560
                                  NC_003098.1
                ATATCACGAAGATTCACAGTTTAAAGGAGATCACTATGTTGAATGTTATGC
Spr_7  M23  opSpV0100002338            gb|AE007317|:736095-736504
                                  AE007317
                TGATTTGAACACGAGCGGAAAACTCGGAAAATAGATAATCTGACTGAAAAA
Spr_7  O01  opSpV0100002339            ref|NC_003098.1|:c1815834-1815535
                                  NC_003098.1
                TCCAAATATTACTTTTTTAATCATGCTTGTAGGTATGATGGCCTTGATGTTC
Spr_7  O03  opSpV0100002340            ref|NC_003098.1|:c533448-532771
                                  NC_003098.1
                TCGTTCAGGGATTCAGTCTATTCCTAGTGGTCAGATGGAGGCCGCCTTGT
Spr_7  O05  opSpV0100002341            ref|NC_003098.1|:67629-68105
                                  NC_003098.1
                TTGGGAATATGTCTCAAACACCAGAAACTCGTTCTATTACACGTTCTATCA
Spr_7  O07  opSpV0100002342            ref|NC_003098.1|:653533-654477
                                  NC_003098.1
                AAGTTGCCAATGGTCGTTACGAGGGAACAGATCTTGCTACTTTGTATGCG
Spr_7  O09  opSpV0100002343            gb|AE007317|:1814370-1814647
                                  AE007317
                TCACAAAGAATTTTTAAACTCTTGTGAAACTTTTCTCATTTTCTTTTCTTATC
Spr_7  O11  opSpV0100002344            ref|NC_003098.1|:c982842-982153
                                  NC_003098.1
                TGGAGAAATCTCTCATATCAACTCCTTCCACCACCAGAGCATCAAGGACTT
Spr_7  O13  opSpV0100002345            ref|NC_003098.1|:581084-581530
                                  NC_003098.1
                TTCAAGGGATTAAACTGCATTTGCTCCATCTTATGACAAATACTCGTATGC
Spr_7  O15  opSpV0100002346            ref|NC_003098.1|:70549-71715
                                  NC_003098.1
                AGACTTGCTCGAATTGGGTGCAGAAATCACTACGCGTGAAATCTACCAAC
Spr_7  O17  opSpV0100002347            ref|NC_003098.1|:c984154-983807
                                  NC_003098.1
                TTGGAAAAAGTGCCAAACAGCGGTGAAGGCTTCCAACTCAAAATCATCATT
Spr_7  O19  opSpV0100002348            gb|AE007317|:1035853-1036310
                                  AE007317
                AGGTTCATCAACTTCTGAGCTTACAGCTTTAGGCCTATTAGCTGTTGGTAG
Spr_7  O21  opSpV0100002349            ref|NC_003098.1|:660077-660544
                                  NC_003098.1
                AACTGTACAAAACAATTGCTTCAGGTCGGCTGCAAGCGCGTGGTTTATAT
Spr_7  O23  opSpV0100002350            ref|NC_003098.1|:930871-931806
                                  NC_003098.1
                GAAAGATGCCTCTATATTCTCCAAATTATCCGTCATTCCTGATTTATTAAAA
Spr_7  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_7  A04  opSpV0100002351            ref|NC_003098.1|:809733-811880
                                  NC_003098.1
                GAACTCTATCTTCCTTATAAGGAAAAGCGTCGTACCAAGGCAACCATTGCC
Spr_7  A06  opSpV0100002352            ref|NC_003098.1|:c452470-451871
                                  NC_003098.1
                GGTGTTAGAATTATACGTGGTGGTAATATTAAGCCTTTAGAATTTTCTCTG
Spr_7  A08  opSpV0100002353            gb|AE007317|:416417-417067
                                  AE007317
                GCGAGAAGGCGGTTTCCTATATGGAAGTCGTCTTGTTTTCATATTGTCTAA
Spr_7  A10  opSpV0100002354            gb|AE007317|:409091-409665, gb|AE007317|:8
                                  AE007317
                CAAACTCATTACCAATTGAAACAAAAAACTGTGGTTAGAGCCTTTCGGAAA
Spr_7  A12  opSpV0100002355            -       -
                CTGTATTTTCGACAATGCAAGATATTGAGAATGTTGCAACCGATATTATAA
Spr_7  A14  opSpV0100002356            -       -
                TTTTACCTAAACGAATTAGAATGTGGCCTTACTCCTGGGCAACTCATACTC
Spr_7  A16  opSpV0100002357            ref|NC_003098.1|:c1598327-1596789
                                  NC_003098.1
                CAAGCTGAGAGTATTTGTAAAGAATTTTATATCAGTTCATCTTCGCTCTATC
Spr_7  A18  opSpV0100002358            gb|AE007317|:1713560-1713925
                                  AE007317
                CTAAAACAAGTAAAGGATAATCAATCCCCTGTATATCAAGGAATTGGCTAC
Spr_7  A20  opSpV0100002359            ref|NC_003098.1|:437023-438630
                                  NC_003098.1
                TAAAAATAAACTGGCCCAGTTCTGTGATGTGGCACCAGAAGCCGTTATCG
Spr_7  A22  opSpV0100002360            ref|NC_003098.1|:c1410820-1410440
                                  NC_003098.1
                AAAATCGTTGGCAACCTTTTGTTTGCTAGCGGTCAAGTTCCCCTATCCCCT
Spr_7  A24  opSpV0100002361            ref|NC_003098.1|:c1443964-1443167
                                  NC_003098.1
                AACAGGTCCAGAACGTGGAATTGGACGTATTGGGAATATTCAGCCTCAGA
Spr_7  C02  opSpV0100002362            ref|NC_003098.1|:351246-351374
                                  NC_003098.1
                AAATGGAGCAATGGTTACAGGTAGCCAAACTATCGATGGTAAAGTTTATAA
Spr_7  C04  opSpV0100002363            ref|NC_003098.1|:696425-698464
                                  NC_003098.1
                CTATCCATCTGGGAAACTTCATATCGGTTCTGCCTACACAACTATCGCATG
Spr_7  C06  opSpV0100002364            ref|NC_003098.1|:1469087-1469809
                                  NC_003098.1
                TGAAAAAAGCTGGGAAGACGGTTCTCATCGTTCACCACGACCTCAGCAAG
Spr_7  C08  opSpV0100002365            ref|NC_003098.1|:c1644023-1642986
                                  NC_003098.1
                TCTCTGTAGCAGGTGGGGCAGCTTCTGCTACAACATACGATAAGCAATTT
Spr_7  C10  opSpV0100002366            ref|NC_003098.1|:582330-584384
                                  NC_003098.1
                GGACAACTGGAGCTTTTTCTCTGGGGCAAGCTAGCAGTTCGCTCATCTTT
Spr_7  C12  opSpV0100002367            ref|NC_003098.1|:c1692211-1692139, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                CGTAGTGTAGCGGTTATCACGTCGCCCTGTCACGGCGAAGATCGCGGGT
Spr_7  C14  opSpV0100002368            ref|NC_003098.1|:924630-924839
                                  NC_003098.1
                TGAATATAAAGATCAAATATCTAGCACAGTATTGCCAGATATCAAAATTAAA
Spr_7  C16  opSpV0100002369            ref|NC_003098.1|:c1534077-1533733
                                  NC_003098.1
                TATGGGGCATTTGGTTTCTTTTTATTCTGCTAGCTATTGGTATGAATTGGT
Spr_7  C18  opSpV0100002370            gb|AE007317|:812648-812862
                                  AE007317
                GTCTAAACTGCTTGATTTAAAGCTTTTTTACTTTTATACTCAATAAAAATCAA
Spr_7  C20  opSpV0100002371            ref|NC_003098.1|:882279-882626
                                  NC_003098.1
                TTACCAACCTCTTCTTCCCGTTTTGGTTATGCCAATCCTAAGGATCATGGT
Spr_7  C22  opSpV0100002372            ref|NC_003098.1|:343094-343972
                                  NC_003098.1
                AAAAAAAGTTGGTGTCGGTCAGGCACATAGTAAGATAATTTTAATAGGGGA
Spr_7  C24  opSpV0100002373            ref|NC_003098.1|:c1479142-1478450
                                  NC_003098.1
                AAAATTGGTTTTTGCTCGCCACGGTGAGTCTGAATGGAACAAAGCTAACC
Spr_7  E02  opSpV0100002374            ref|NC_003098.1|:c1680853-1679660
                                  NC_003098.1
                TTGCTCCTGTTCGCTTGATGATGGATATGAGTCAGGAGTCGGGGAAACGT
Spr_7  E04  opSpV0100002375            ref|NC_003098.1|:c1935387-1932727
                                  NC_003098.1
                AGACTCATAACACGCGTCCAAGCAATGATTCTGAAAGTATCTATGAGGTGG
Spr_7  E06  opSpV0100002376            ref|NC_003098.1|:c685616-685395, ref|NC_003
                                  NC_003098.1
                TTTTTACAATGGCATTGCTATCACACCCAATACCTATCTAAGCGCCTGGTT
Spr_7  E08  opSpV0100002377            gb|AE007317|:1776835-1777139
                                  AE007317
                GAGGGGCACCTAATTTTTCGGTTTCCCCTCCTCTCTTCAATAGAGAGCTAT
Spr_7  E10  opSpV0100002378            ref|NC_003098.1|:646178-646603
                                  NC_003098.1
                AGACAAGGTTTGTTCCCGTAGGATTAGGAATTTGTTGGCTGACTTGATTGT
Spr_7  E12  opSpV0100002379            ref|NC_003098.1|:c1654513-1653449
                                  NC_003098.1
                TTTTGGTATCAAACATTCAGAAGCTGTGGATGCACCGCGCGTCTTGGTCG
Spr_7  E14  opSpV0100002380            ref|NC_003098.1|:1841803-1842660
                                  NC_003098.1
                TTTCTTAATCCCTTATCTCGGATCCACGGGACTGTTTTAGAACAGCCATTT
Spr_7  E16  opSpV0100002381            ref|NC_003098.1|:406350-408242
                                  NC_003098.1
                TGTTCTTGTACAGTTTAGACGTTCATGGCTATCTTTACCTCCCTTTGCCAA
Spr_7  E18  opSpV0100002382            ref|NC_003098.1|:748235-748603, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                TGAGTTTTCGTTAGATCTTCTTCTAGAAGCCATTAAACTAGCTCGTTGGAC
Spr_7  E20  opSpV0100002383            ref|NC_003098.1|:c1543222-1542329
                                  NC_003098.1
                CTCATGCCTAAATTGACAGTTCTTGAACAAGTTCGCTACTTGGCGACTCTA
Spr_7  E22  opSpV0100002384            ref|NC_003098.1|:c1729182-1728664
                                  NC_003098.1
                AATATTCCTCAACAAGCAAGCTAGTTCGGACAATCAGATAACCTTACTTGC
Spr_7  E24  opSpV0100002385            ref|NC_003098.1|:880306-881745
                                  NC_003098.1
                GGTCCTTATGCTCACATTCGTCCAAATTCAAGTCTGGGTGCCCAAGTTCAT
Spr_7  G02  opSpV0100002386            ref|NC_003098.1|:c1564516-1563890
                                  NC_003098.1
                GAGTTCTGAAAACCAATTTCAATATTCTGTATCGATGACGACACGCGCACA
Spr_7  G04  opSpV0100002387            gb|AE007317|:847642-848040
                                  AE007317
                ACTTTATTCAATTTAGAGTTTCTTATGCACAATTGAGTCTGGAACGAAAGTC
Spr_7  G06  opSpV0100002388            ref|NC_003098.1|:871667-872620
                                  NC_003098.1
                AGCTCTAGAAGTTCAGTGTAGTCCCTTGCCTCAGAAAGTCCTTAAAGAGC
Spr_7  G08  opSpV0100002389            ref|NC_003098.1|:71831-72868
                                  NC_003098.1
                TGCAGGTGCGACCTTTGAGCTCAATGGTAAGACCTATGACCTTGAGGTTA
Spr_7  G10  opSpV0100002390            ref|NC_003098.1|:c1348061-1347345
                                  NC_003098.1
                GGACTAACTGGTGGAGTTCGCCAACCGCTAATTTACAGTATGACTTAACC
Spr_7  G12  opSpV0100002391            ref|NC_003098.1|:337078-338250
                                  NC_003098.1
                TGATACGACCGGGTCTAGCCTCTTTAAACGTGGTTATCGTACCGAAAAAG
Spr_7  G14  opSpV0100002392            ref|NC_003098.1|:c1137385-1137026
                                  NC_003098.1
                TACAATAATGAACTCAATAATGGCATGTTGCCAATCGTTCAGCCTAGAGAG
Spr_7  G16  opSpV0100002393            ref|NC_003098.1|:c1771601-1771287
                                  NC_003098.1
                ATATCCTCATCATGGAAAATATGACCAATCATCTCCTTTTGGTTCAAATCCG
Spr_7  G18  opSpV0100002394            ref|NC_003098.1|:c391847-390381
                                  NC_003098.1
                CGAAGAAGTCAGCCTTCCTCACTCTAAATACGGTGTTGCCGTTTATTACAT
Spr_7  G20  opSpV0100002395            ref|NC_003098.1|:359316-359474
                                  NC_003098.1
                CAAAAAGTCTTCAAAATCGGGAAAAGGCAGCCTATCGGGTGTTCAAAAATC
Spr_7  G22  opSpV0100002396            ref|NC_003098.1|:c1271164-1270613
                                  NC_003098.1
                TGATTTTAAGAAGATTTGTGGAGAGTGATGCAGAAGCCATGTTTCAAAATT
Spr_7  G24  opSpV0100002397            -       -
                GGTTTATATGGTCGTGGAAAGCATGGCTATTACTTCTCAAAGGGCGATTTC
Spr_7  I02  opSpV0100002398            ref|NC_003098.1|:1028574-1029752
                                  NC_003098.1
                CCAACGCCTCTTTCCAATTGGTAGCGACTGTGTTCGTCATTTTCATCGATT
Spr_7  I04  opSpV0100002399            ref|NC_003098.1|:c1151027-1150320
                                  NC_003098.1
                TATTACACTTCGCATGATTCAGGACAATATCCAACTTGCCCAAAATCATGA
Spr_7  I06  opSpV0100002400            gb|AE007317|:1380028-1380264
                                  AE007317
                GAGCGTTACCACTCAAGGTTTTTAGCAGTCTTTTCCATCATAGGAAAATCA
Spr_7  I08  opSpV0100002401            ref|NC_003098.1|:1119658-1121823
                                  NC_003098.1
                TGTAGGAAGTTTTGCTTTCGGTGTGAAAAAAGGAAGTAAATACGAGCACC
Spr_7  I10  opSpV0100002402            ref|NC_003098.1|:c1899537-1898020
                                  NC_003098.1
                CAAAGTGCTTACGACTTCGTTGATTTCTTGGTCCGTACAAAACAACGTTAC
Spr_7  I12  opSpV0100002403            gb|AE007317|:1256507-1256894
                                  AE007317
                TAGAAAGGTATCTCAAACCTCTCTACTCTCCCAGACTAGTTTACAACTAAA
Spr_7  I14  opSpV0100002404            -       -
                AAGCAGGGCATCTAAGCATTTAATTCAAAGTAAAATACAAACCAAACGACA
Spr_7  I16  opSpV0100002405            ref|NC_003098.1|:c1760429-1759722
                                  NC_003098.1
                ATGGCTTCAAGAAATAGTCCAGCTGCTCTTCCAGTATTTTTACTTTACTCC
Spr_7  I18  opSpV0100002406            ref|NC_003098.1|:934157-934438
                                  NC_003098.1
                AGTAAATACTACTATAAAGAATGGTAGTAAAGGGAAAACTCTGACTGAGAT
Spr_7  I20  opSpV0100002407            ref|NC_003098.1|:669477-670169
                                  NC_003098.1
                TCGGGGAAAATCGCCGTAATATCAAAAGACGAGTGATGGAAGTTTTGGAC
Spr_7  I22  opSpV0100002408            ref|NC_003098.1|:298847-299914
                                  NC_003098.1
                CAAATTACAAACCGAGCATTGTTGCGCGTAGCTTAAACTCCAAACGAACAA
Spr_7  I24  opSpV0100002409            ref|NC_003098.1|:c1574370-1573474
                                  NC_003098.1
                TTGGCAGTCGTGACAGGCTTTTTCGGAATGAATGTTCCCTTACCTTTAACA
Spr_7  K02  opSpV0100002410            ref|NC_003098.1|:268968-270290
                                  NC_003098.1
                GATTAGCATCAATGGGGAATCGATCTCAGAAGCGAGGCTAGAAGCTCTCA
Spr_7  K04  opSpV0100002411            ref|NC_003098.1|:759504-759575, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                GTATAGCCAAGCGGTAAGGCAAGGGACTTTGACTCCCTCATGCGTTGGTT
Spr_7  K06  opSpV0100002412            -       -
                TTTAAAGACTTTTTGACCAGCCTCATTTTTTTAACTTGATACTCAGTGAAAA
Spr_7  K08  opSpV0100002413            ref|NC_003098.1|:505506-506633
                                  NC_003098.1
                AAGAGCGTCAAATTCGTTTGCGTCCATCTTACTTCCCATTCACAGAGCCAT
Spr_7  K10  opSpV0100002414            -       -
                TTGATAGTGCACAAACTCCTCTGATTATTGCGGGTTCTCCTCGTGTTCAGT
Spr_7  K12  opSpV0100002415            gb|AE007317|:195860-196075
                                  AE007317
                AATATAAAAGAGCAGAGGCTGGTGTTTCAATCTAATTGAACACGGGCTAAA
Spr_7  K14  opSpV0100002416            gb|AE007317|:1281808-1282333
                                  AE007317
                CAAATAAAAAGCTTTAAGACAGATGACAAATCTAAGTCAAATAAGAAAGAC
Spr_7  K16  opSpV0100002417            ref|NC_003098.1|:839871-840518
                                  NC_003098.1
                TTTATTCCATACTTCTTAAACAGACAGGAATGTCATTTAAGAATAACTGGAT
Spr_7  K18  opSpV0100002418            ref|NC_003098.1|:c1804023-1803124
                                  NC_003098.1
                GAACAGGCCATTACCCTAATTGCAGGACGTTCTCGGATTGAATGTTCTGG
Spr_7  K20  opSpV0100002419            ref|NC_003098.1|:944613-946505
                                  NC_003098.1
                TTCGAGAAAACTCTTGTCCCAATTGTAATAATTCCATTCTGCTACAGAAATT
Spr_7  K22  opSpV0100002420            ref|NC_003098.1|:c473468-473133
                                  NC_003098.1
                TTGCATCTATTCAGTCGACCAGTGATAATCCTATCCTTGCTAATCATTTAG
Spr_7  K24  opSpV0100002421            -       -
                TGATTATTAGCAATTGTCACTGTAAATAATATCCTTGTAGCAAGCAATTTTT
Spr_7  M02  opSpV0100002422            gb|AE007317|:619396-619724
                                  AE007317
                AATTGTTGATAAGATTAAGATATTACCTACTCCTTATGAGGGACACTATCAT
Spr_7  M04  opSpV0100002423            ref|NC_003098.1|:c1983724-1982216
                                  NC_003098.1
                AAAGGTTAGCTCGAGTCAAAAAGAGTTTACCCAGATTTTCCCTCAGGCAG
Spr_7  M06  opSpV0100002424            ref|NC_003098.1|:c901951-900731
                                  NC_003098.1
                GCTATTGGAACCTTGCCAGCCAACGATCCGTCTTTAACACGTAAGATTGG
Spr_7  M08  opSpV0100002425            ref|NC_003098.1|:12174-14132
                                  NC_003098.1
                TTACCATGAGGCAGGACATACCATTGTTGGTCTAGTCTTGTCGAATGCTC
Spr_7  M10  opSpV0100002426            ref|NC_003098.1|:c1175475-1175032
                                  NC_003098.1
                ACTTGAATGGCAAAATCTACGGAGTGGTCGGCTCAGGAGATACCTTCTAC
Spr_7  M12  opSpV0100002427            ref|NC_003098.1|:c986243-985284
                                  NC_003098.1
                GTCAACAACCACCTAATGGAATTGTTAATCATGGTCGATGCTTGTGTGCGT
Spr_7  M14  opSpV0100002428            ref|NC_003098.1|:174163-174756
                                  NC_003098.1
                CCTGCATGTGGCCAATCCTTATGCCTATTCAGGTCAGGTTAATCAGGAGG
Spr_7  M16  opSpV0100002429            ref|NC_003098.1|:c1485253-1484402
                                  NC_003098.1
                AAGAAAATTGGTCGTATACCTGTTTCGCTGGAGGAACGTCCTTTCACCGA
Spr_7  M18  opSpV0100002430            ref|NC_003098.1|:436031-436633
                                  NC_003098.1
                CGTGCTATCTTGGAACTTCGTGGTCGCGATCATGAGATGCATTTTAGCGA
Spr_7  M20  opSpV0100002431            ref|NC_003098.1|:c1076752-1076480
                                  NC_003098.1
                GTGGTTGTTCGATTAGAGAAACCGGTGACTTTCCATAATATGATTGCGCC
Spr_7  M22  opSpV0100002432            ref|NC_003098.1|:183232-183630
                                  NC_003098.1
                ACAGTCTCAAGTTGTACTAGCTGTAAAAAAGCAAAAACCTGGCTCAATGCC
Spr_7  M24  opSpV0100002433            ref|NC_003098.1|:c1632634-1632104
                                  NC_003098.1
                TGTGATTCAAGTAGATGTCTTGGAATCGATTGGTCGTAGCGAAGAGTGGT
Spr_7  O02  opSpV0100002434            -       -
                TGGTGAGGGACGGTCGGAACTAATTTTCCAAAGATTTCATCTTTGAAAAAT
Spr_7  O04  opSpV0100002435            ref|NC_003098.1|:c1374275-1372875
                                  NC_003098.1
                TATTAAGACCAATCACGGAGACTTACGTATCAAGCTTTTCCCTGAACATGC
Spr_7  O06  opSpV0100002436            ref|NC_003098.1|:c1828314-1827484
                                  NC_003098.1
                GCAGTTTATGCGCCAGGTGGAGTCGCCCTATACTGGACAGTGTCTAATGC
Spr_7  O08  opSpV0100002437            ref|NC_003098.1|:c1691841-1691770, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                ACGTAGTTCAGTGGTAGAACACCACCTTGCCAAGGTGGGGGTCGCGGGT
Spr_7  O10  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_7  O12  opSpV0100002438            ref|NC_003098.1|:c1316370-1314334
                                  NC_003098.1
                GTCAGTGGATGAAACAGTTGACCTTGCTCGTGCAGCAGCCATTTACAAGT
Spr_7  O14  opSpV0100002439            ref|NC_003098.1|:906411-907346
                                  NC_003098.1
                ATGGAGATGCTTTCCATGCCATGAACCTTGGGGCGGATGGGGTTATTTCT
Spr_7  O16  opSpV0100002440            -       -
                CCATAGCTACAAGAGGAAAAAGAATACTTTCCCCCCAAATCATTCATACCT
Spr_7  O18  opSpV0100002441            ref|NC_003098.1|:c1361497-1360403
                                  NC_003098.1
                CATTTGACAGCTACCAGTTGCTTCGTGGTCTCAAGACCTTGTCTCTTCGTA
Spr_7  O20  opSpV0100002442            ref|NC_003098.1|:c1378673-1377486
                                  NC_003098.1
                TTTACGGCTATTCTGTAGCGTCAAATCAAGTGACAGTCGCTGCGGGAGCC
Spr_7  O22  opSpV0100002443            ref|NC_003098.1|:c1840433-1838616
                                  NC_003098.1
                AATTGCTGATGGCACTATGTTAATTGGTGACTCAGTGGCTTTAAGGGCAA
Spr_7  O24  opSpV0100002444            gb|AE007317|:649239-649444
                                  AE007317
                GAAAAGTCAGCATAAATATGATACAGTGGAATAGTAAAAATTTGGAGAACG
Spr_7  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_7  B04  opSpV0100002445            ref|NC_003098.1|:128356-130215
                                  NC_003098.1
                TGCGTCTCAGCCTACTGTTGTAAGAGCAGAAGAATCTCCCGTAGCCAGTC
Spr_7  B06  opSpV0100002446            ref|NC_003098.1|:1599538-1599708
                                  NC_003098.1
                ATGGCTTAAACAATATCGATATCCAATTATCGCTGGTCTCATAGGCGTATT
Spr_7  B08  opSpV0100002447            ref|NC_003098.1|:20207-20554, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                GTATAATCTTTTTATGGCATATTCAATAGATTTTCGTAAAAAAGTTCTCTCT
Spr_7  B10  opSpV0100002448            -       -
                AAAATACCCATACAGTGATCACTGCTCACAGAGGATTGCCAACGGCAGAA
Spr_7  B12  opSpV0100002449            ref|NC_003098.1|:627980-628684
                                  NC_003098.1
                TTTATGTTATACGCACTAGGAGCGAATGTACAAATGAACTTTGCTTGCGTT
Spr_7  B14  opSpV0100002450            -       -
                CTTGACAAGTTTAGTATAACAGTATCTATTAATTTTTTTCATCCAAATCTTG
Spr_7  B16  opSpV0100002451            ref|NC_003098.1|:1943950-1944897
                                  NC_003098.1
                TGGACCTCAAGTTGGGAATCTCTTGCTCCAACATTTGGCATCAGACTCTG
Spr_7  B18  opSpV0100002452            ref|NC_003098.1|:866211-867410
                                  NC_003098.1
                TCACTATGGGAGGCTTGGCCTTTGTCCCAAATATCTATTGGTTAATCTTTC
Spr_7  B20  opSpV0100002453            ref|NC_003098.1|:1151363-1152850
                                  NC_003098.1
                CATTCCACTGAGTTTTGGACTCATGGTTTTAGGACCAAATGCCATCCTACT
Spr_7  B22  opSpV0100002454            -       -
                CAGCCTTTTTACTTTTACCTAGAAAATAATCATAAATACTTGCCTTCTACCG
Spr_7  B24  opSpV0100002455            ref|NC_003098.1|:1928807-1929196, ref|NC_00
                                  NC_003098.1
                GTTTAAAATATTTTCAACAACCTATCGAAATCATCGTAAACGCTTCGGATTA
Spr_7  D02  opSpV0100002456            ref|NC_003098.1|:c1137658-1137389
                                  NC_003098.1
                GTTAGACGAAAAAATTACTCTAGTCCTTTTGATTTGGAATGTCATCATTTTC
Spr_7  D04  opSpV0100002457            ref|NC_003098.1|:995722-996639
                                  NC_003098.1
                CTTGATTTTAGTAGTCAATTCGCTAGTCTCACTGCACAAGAATTCTTTGCA
Spr_7  D06  opSpV0100002458            ref|NC_003098.1|:c709611-709324
                                  NC_003098.1
                CGTAAGAAAATTACAATCCTATGAGGTAGACTATCAAGAAGAATTAAACCA
Spr_7  D08  opSpV0100002459            ref|NC_003098.1|:c167279-166821
                                  NC_003098.1
                TTCTTCCTTATGCTGGCTGGCTTTGTCCCACTAGCAACTCTTGCTGGTTGG
Spr_7  D10  opSpV0100002460            ref|NC_003098.1|:339733-341157
                                  NC_003098.1
                CCAATCGTAGACTACATCCTTGATGCTGCAGGTAACAAGGGAACTGGTAA
Spr_7  D12  opSpV0100002461            ref|NC_003098.1|:1283480-1285240
                                  NC_003098.1
                GTGGTAGCACACATGATTCCCGATAGTTCTCAGGCAATAATCACACCCGT
Spr_7  D14  opSpV0100002462            gb|AE007317|:1160831-1161040
                                  AE007317
                CCTTAAACAAGGAGACTTGAAATTTATAGCCAAGCGAGCCCTACTGCACAC
Spr_7  D16  opSpV0100002463            ref|NC_003098.1|:8582-8950
                                  NC_003098.1
                CTTTTAATTTAGCGCAGAGTTATCAGCAATTACTCCAAAGACGTCAGCAAT
Spr_7  D18  opSpV0100002464            ref|NC_003098.1|:832944-834074
                                  NC_003098.1
                ACAATGGCTTGCCTTCTATGCTCAGAGTCAAGGTTCTATTTGGGTTGATAA
Spr_7  D20  opSpV0100002465            gb|AE007317|:2038404-2038615
                                  AE007317
                AAGCTTAATAAATCAATAATTTCTTCTTTTATCCCCAACCTGTGGATAAAGT
Spr_7  D22  opSpV0100002466            ref|NC_003098.1|:c1528904-1526391
                                  NC_003098.1
                AGAAAGACCACAGGCAGAACGTCATATCAGTACAACAGCGACTCGCAATA
Spr_7  D24  opSpV0100002467            ref|NC_003098.1|:c1303399-1303163
                                  NC_003098.1
                ACCATCCTTGTTCTGATTTTTTTAGGGATTTGGATTGGTCTGAGAGCCATG
Spr_7  F02  opSpV0100002468            ref|NC_003098.1|:365451-365762
                                  NC_003098.1
                GAACAAATGCCTAGCGCAGATGATGAAACAATCGCTCTTTTGTTGGCAGT
Spr_7  F04  opSpV0100002469            ref|NC_003098.1|:c1822665-1821802
                                  NC_003098.1
                TCAAGGATACTTATGCAGTGACAGAAAGTTCAAAGGGCCAGTTCCGAGAT
Spr_7  F06  opSpV0100002470            ref|NC_003098.1|:c1118455-1116467
                                  NC_003098.1
                GTTGAGTATTTCGTATCCTACTATGATTATTACCAGCCAGAGGCCTATGTC
Spr_7  F08  opSpV0100002471            ref|NC_003098.1|:646986-649238
                                  NC_003098.1
                AGGGATAGTGTGGTTGTGCTTGGAGCTAGCTTTGTGTCCTCTCTTCTCTA
Spr_7  F10  opSpV0100002472            ref|NC_003098.1|:359944-361227
                                  NC_003098.1
                AAGAAATCTCTTAATGTTCCAGGTTTCCGTAAAGGTCACCTTCCACGCCCT
Spr_7  F12  opSpV0100002473            ref|NC_003098.1|:20207-20554, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                TTTTCGTAAAAAAGTTCTCTCTTATTGTGAGCGAATAGGTAGTATAACAGA
Spr_7  F14  opSpV0100002474            -       -
                GAAGCACGTTTGCGTGCAGCTCTATAAACATCAAGGCTGGGAGCACTTCC
Spr_7  F16  opSpV0100002475            ref|NC_003098.1|:514259-515125
                                  NC_003098.1
                AATTATGCCAATTCTGAATCGAAATCAGGCTCTCCGACTCTTGAAGACTTG
Spr_7  F18  opSpV0100002476            ref|NC_003098.1|:c1409501-1408524
                                  NC_003098.1
                CGAAAAAATATGCAACAGTTGACACCGCCAGGTGATCTTCGTAATGTCCTT
Spr_7  F20  opSpV0100002477            gb|AE007317|:284216-284436
                                  AE007317
                ATAATTAGAAAGTCATTTGTTTAGTGTATATGAAGATTCTGTATGGTATTCG
Spr_7  F22  opSpV0100002478            ref|NC_003098.1|:925803-925964
                                  NC_003098.1
                CAATGACTGGAATGGATTGGCTGATTTAATAGCAAATCTGATTGCAAAATA
Spr_7  F24  opSpV0100002479            ref|NC_003098.1|:207070-207708
                                  NC_003098.1
                ACAATTCCATGTTGCACATATCTCAACAGGTGATATGTTCCGCGCTGCAAT
Spr_7  H02  opSpV0100002480            gb|AE007317|:515126-515695
                                  AE007317
                CGAGTGCGACGTCACCTTCCTATTTTTCTACAGAAATGTTCGGCAAGCCG
Spr_7  H04  opSpV0100002481            ref|NC_003098.1|:c1989649-1987544
                                  NC_003098.1
                GGTAAACCAAAGGGGCGGGCAAAACGAGGAGTTCCTGGAGAGCTAGCAA
Spr_7  H06  opSpV0100002482            ref|NC_003098.1|:c1513929-1513477
                                  NC_003098.1
                AAATTTAACAGAAGGTTCGATTGCTATCGATGGTAATCGATTGTTTGGGAA
Spr_7  H08  opSpV0100002483            ref|NC_003098.1|:638397-639026
                                  NC_003098.1
                AAAACTATTGCCACAAATGCCTTTAGTTGCAATTGGTGGGATACAGACGAA
Spr_7  H10  opSpV0100002484            gb|AE007317|:1992587-1992798
                                  AE007317
                AGCTAGAACGGATTTGACATGCAAAAAAGAAACAGGTCTCTTTTGAAAGAA
Spr_7  H12  opSpV0100002485            ref|NC_003098.1|:867410-867559
                                  NC_003098.1
                CATCCAGACAAGATTGAGGTTTTAAAGTATTGTCCCAAGGAAAGAAAAGTA
Spr_7  H14  opSpV0100002486            ref|NC_003098.1|:c1823836-1823351
                                  NC_003098.1
                GTATTACGATGCTATCATTGAATCGACTGAAGAGTATGGGCCTTACTATAT
Spr_7  H16  opSpV0100002487            ref|NC_003098.1|:2007310-2007945
                                  NC_003098.1
                TGATGATGGTGAGCCTAGTGGTACTGCTGGTGTTCCCATGCTTGGGGTAC
Spr_7  H18  opSpV0100002488            -       -
                TTCAGCTTCATTTGACCGACTGAATACTCATATTTTTCAGAGAGAAATAGC
Spr_7  H20  opSpV0100002489            ref|NC_003098.1|:c1980843-1980346
                                  NC_003098.1
                ATTGATCAATTCTAAAACTTACCCTGTTTCAGGTGGAGAATTGAACCCAGC
Spr_7  H22  opSpV0100002490            gb|AE007317|:1029753-1029960
                                  AE007317
                AAAGTATGAAAGCGCATCTCAATTTTAAGACTTTTTTGTAAATTAAGAGTAT
Spr_7  H24  opSpV0100002491            gb|AE007317|:484706-484928
                                  AE007317
                GTCTCAAAAATCCCCTGTGATGGGACTGATAAATCAGTTCCATCACTTTCA
Spr_7  J02  opSpV0100002492            ref|NC_003098.1|:c1915326-1914475
                                  NC_003098.1
                CTCACTGAGACAAGCAACCGGAGGACAATTTTCGCCGTCTATGTTGTCCC
Spr_7  J04  opSpV0100002493            gb|AE007317|:1713046-1713446
                                  AE007317
                TATTAGCAAATCAAGCTAGGATAGCACTTTACCTGCTAAGATGGTCTTGCC
Spr_7  J06  opSpV0100002494            ref|NC_003098.1|:c1248441-1247689
                                  NC_003098.1
                ACCATCTCTTTTCCAAGTAGGCTGGTTGACAAATCCAGTCTTGGTTGAAGT
Spr_7  J08  opSpV0100002495            -       -
                TTTTCAACATCTTAAACAGTCGCTGGCTGTGCTCCTGAGGTTAAAAGATAC
Spr_7  J10  opSpV0100002496            gb|AE007317|:41501-41731
                                  AE007317
                AGTTGGGAGGGAGATAGGCTCATTTGGGAAGGAAGTCCAGTTTTTGTTTA
Spr_7  J12  opSpV0100002497            ref|NC_003098.1|:542892-543551
                                  NC_003098.1
                GAGAGGCGGAAAGTCAAACTAATCTCTTAACAGGGCAATTCTTGTCCGTA
Spr_7  J14  opSpV0100002498            ref|NC_003098.1|:c1438967-1438296
                                  NC_003098.1
                GACTACAAGGATAGTCATCGTGAGACTTCTCCTCTCAAACAAGCAGAGGA
Spr_7  J16  opSpV0100002499            ref|NC_003098.1|:c1605318-1604542
                                  NC_003098.1
                CTTGAAAACCATTGAAACAGAGATTCCACTGGTCATCATGACCTACTTCAA
Spr_7  J18  opSpV0100002500            -       -
                ATTTCTGAAGCATTAACTCATAGCGATACCGTTACAACTAAGACTTATGTTA
Spr_7  J20  opSpV0100002501            gb|AE007317|:1598328-1598953
                                  AE007317
                TAAAAAAGGAGGGTAGGCAGTGTTGTGATCAATTATTGCTGGAGGTCTTA
Spr_7  J22  opSpV0100002502            ref|NC_003098.1|:c1262165-1261428
                                  NC_003098.1
                TTCGACCAGGTGGGGTGATTACATCGGCTGTTGAACGGACTGGACTGGA
Spr_7  J24  opSpV0100002503            ref|NC_003098.1|:749887-751830
                                  NC_003098.1
                TCAGGTGGACTTCACGGAGTGGGTTCTTCCGTTGTTAACGCCCTTTCTAG
Spr_7  L02  opSpV0100002504            ref|NC_003098.1|:116230-117582
                                  NC_003098.1
                AATTGATTCAACTTCAACAGCAAGGAGACTCCCCTTCCTTATCAGATACGA
Spr_7  L04  opSpV0100002505            ref|NC_003098.1|:c1561076-1560141
                                  NC_003098.1
                TAACCAAATTCGTGGAATGAACCCCTGGCCTGTTGCCCATACTTTCCTTAA
Spr_7  L06  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_7  L08  opSpV0100002506            gb|AE007317|:530334-530653
                                  AE007317
                TGTGAGGGTGGGTTTTTTGATTTCAAGCTACTCGTTTTAGTATAGTAAACT
Spr_7  L10  opSpV0100002507            ref|NC_003098.1|:c1336939-1336103
                                  NC_003098.1
                GAGATAATTGGTCAAAGTACCAGTCTAACAAGTCTATTACTATTGGATTTG
Spr_7  L12  opSpV0100002508            ref|NC_003098.1|:c1438165-1437827
                                  NC_003098.1
                CAATTTACCAAATTGTCCAAAATGTAACTCAGAGTATGTCTACGAAGACGG
Spr_7  L14  opSpV0100002509            ref|NC_003098.1|:1985475-1986347
                                  NC_003098.1
                TATCACAGACTACGGTACTGGAAATCCTTACAACTCTATAACTCCCCTCAT
Spr_7  L16  opSpV0100002510            ref|NC_003098.1|:720316-720720, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                CTAAGAAAGCAGACGCTCAAACCATTGTCGCGTCTAAAAATAAAATCTCAA
Spr_7  L18  opSpV0100002511            ref|NC_003098.1|:c1691328-1691239, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GATTACCCAAGTCCGGCTGAAGGGAACGGTCTTGAAAACCGTCAGGCGT
Spr_7  L20  opSpV0100002512            ref|NC_003098.1|:150653-150886
                                  NC_003098.1
                ATGTTAGAGGAGGCAACCTCGTAAATTCTATGGGAGGTGGTGGAAGAAGT
Spr_7  L22  opSpV0100002513            ref|NC_003098.1|:717819-719573
                                  NC_003098.1
                TGCAGTCATTTTAGTTCTGGCTTATGTAGTGGCAATCTTTCTACGTAAGCG
Spr_7  L24  opSpV0100002514            -       -
                GAAGCAAAAATCTTGCAAAAGGAAGAAGTCTTGAGGGTAGCTAAGATGGC
Spr_7  N02  opSpV0100002515            ref|NC_003098.1|:1810463-1810789
                                  NC_003098.1
                AGTTGAAGAAGCGGAAGACTCCTTAGTAGAAGCGCACAAGATTCACTCTA
Spr_7  N04  opSpV0100002516            ref|NC_003098.1|:759414-759494, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                AAGAGGCTAAACGCGGCGGACTGTAAATCCGCTCCTTCGGGTTCGGGGG
Spr_7  N06  opSpV0100002517            ref|NC_003098.1|:c1305522-1305166
                                  NC_003098.1
                GAAGTTTGTCAAACCAAGAAGCGGCTGAGTTGCTAGCAAGTGACGGTATG
Spr_7  N08  opSpV0100002518            ref|NC_003098.1|:20207-20554, ref|NC_003098
                                  NC_003098.1
                ATGTGGTATAATCCTTTTATGGCATATTCAATAGATTTTCGTAAAAAAGTTC
Spr_7  N10  opSpV0100002519            gb|AE007317|:972850-973507
                                  AE007317
                ACTTATCCCGTGAGGTCTATCACTATAAAGAGAAAACGACAGATAGAAGTG
Spr_7  N12  opSpV0100002520            gb|AE007317|:458713-459084
                                  AE007317
                ACTCTGCTAAATTGTTGAAAATAAGTATGCAATATACTTTCGCATCGCGTC
Spr_7  N14  opSpV0100002521            -       -
                ATGAAAATCATCAGAAAAGTTTGCCAGTCTTTAAAAGTCAGGTGAAAGCCC
Spr_7  N16  opSpV0100002522            ref|NC_003098.1|:200848-201216
                                  NC_003098.1
                GTTCATACATCAAATTTGACGAAAACGCAGCAGTTATCATCCGTGAAGACA
Spr_7  N18  opSpV0100002523            ref|NC_003098.1|:c1074659-1074234
                                  NC_003098.1
                AATGGTTGCTGCAGAAGTATCTGACGAACGTTCAGCTTATATGACTCGTG
Spr_7  N20  opSpV0100002524            gb|AE007317|:21852-22161
                                  AE007317
                TGTCAACTTTTCCTATTTTTATCTTGTTGAGGCTGGTATTTTAACAATTCAG
Spr_7  N22  opSpV0100002525            ref|NC_003098.1|:344894-345901
                                  NC_003098.1
                CCAACTTTAGAATGTGATTTCTTAGTGGGATGGACCAAGGAAGTGGCTGT
Spr_7  N24  opSpV0100002526            -       -
                TGGAATGAAGGCTGACTTCTTGACAAATCCAGACTTCTTTAGACCTTTATA
Spr_7  P02  opSpV0100002527            ref|NC_003098.1|:c1290836-1290375
                                  NC_003098.1
                GAAGGGCAATTGAATACAGCCTCAAGTATAGCCTCAAGTATAAAGAAACCT
Spr_7  P04  opSpV0100002528            -       -
                TTTCAAAGAGTATAACATAATAAAAGCGAACAAGACTACTTTTCTGACACTC
Spr_7  P06  opSpV0100002529            ref|NC_003098.1|:122441-123433
                                  NC_003098.1
                TCTTTCACCAACTAATGGGATTTAGTCCAGGAATAGCAGTGTTTTATAAGG
Spr_7  P08  opSpV0100002530            -       -
                CAAGAAATTTCGAGAACCCTCTACAATTTCCAGTCAAATAAATTGCATTCG
Spr_7  P10  opSpV0100002531            ref|NC_003098.1|:c466801-466391
                                  NC_003098.1
                AAGTCGCTGGTCAAACAGTTTTTCATACTCACGTTCACCTTGTGCCTCGCT
Spr_7  P12  opSpV0100002532            ref|NC_003098.1|:838148-839017
                                  NC_003098.1
                GGGCAAAGTATTGCTCAGGTCTCTGATGCCGGTTTGCCTAGCATTTCAGA
Spr_7  P14  opSpV0100002533            ref|NC_003098.1|:c1166107-1165547
                                  NC_003098.1
                TTGTCAGCAACTACAATGTAAAATTAGAAACTTTCCCGAGCAATATTATCG
Spr_7  P16  opSpV0100002534            ref|NC_003098.1|:c1145004-1143961
                                  NC_003098.1
                CAAGTAAGAGAGGTGACTATGGTTTAAGTGATGTTTCTGTTCAAGTTTCAC
Spr_7  P18  opSpV0100002535            -       -
                CCATATTTTTACCTCTATTTTCCTTCTTCCATAGAAAATTTTACCATAAAAGC
Spr_7  P20  opSpV0100002536            gb|AE007317|:1015888-1016261
                                  AE007317
                GATTGATCTTTTAGGGAGAGAGGCAGGTCATGAGGCGGAAATTTCGCAGA
Spr_7  P22  opSpV0100002537            gb|AE007317|:499247-499461
                                  AE007317
                TTGACTTTCGAAGAGGCAGAAGCTACCCGTTATACGGCATCAGGTCGTGA
Spr_7  P24  opSpV0100002538            ref|NC_003098.1|:938505-938834
                                  NC_003098.1
                GTCATTTGTCACGATTAACACTGATACTTATGACCAGTTAGTTTTTGAATTG
Spr_7  B01  EMPTY       -          -       -
Spr_7  B03  opSpV0100002539            ref|NC_003098.1|:55644-56906
                                  NC_003098.1
                GCCGCTCATGAGATGCTTTTGGACAATAAATTTGGTGACTCAGGTGCGCG
Spr_7  B05  opSpV0100002540            ref|NC_003098.1|:c310514-309030
                                  NC_003098.1
                CTGAAGTTGTTAAGCCAATCCAAGGTCTTAAAATCGATCATCTCGGTAGCC
Spr_7  B07  opSpV0100002541            ref|NC_003098.1|:1539214-1539936
                                  NC_003098.1
                TTCAAGACCTTCTATAAAGATTTCAATCTTGAACGCGCCCATCATCTACTTG
Spr_7  B09  opSpV0100002542            ref|NC_003098.1|:c272096-271725
                                  NC_003098.1
                TGATTTTGACTTTAACCATCCTTTCGACCCTCGTTATCCCCCAAGAGTACT
Spr_7  B11  opSpV0100002543            ref|NC_003098.1|:827822-828493
                                  NC_003098.1
                GATTCTGCTTTTGATGGAGAGCGGAGTTCTTTTCTTAGCGGTCATCTATCT
Spr_7  B13  opSpV0100002544            ref|NC_003098.1|:c1160290-1159367
                                  NC_003098.1
                TTTGACTCTGTCTGCTTTAGGAGTGGATGTCTGTGTGATTCGCCATCCAG
Spr_7  B15  opSpV0100002545            -       -
                AATGAAAAACGCGTTCGAGAACTGATCGATATGGGCTGTTACACGCAAGT
Spr_7  B17  opSpV0100002546            ref|NC_003098.1|:1671111-1671893
                                  NC_003098.1
                TTCGCGTCTTCCTGAGATTATGTCTTGGGATGAGTATGCTTTTACAAAGGG
Spr_7  B19  opSpV0100002547            ref|NC_003098.1|:1379194-1379388
                                  NC_003098.1
                TCTGCAACCTCAAAGCTGTGCTTTGAGCAACCAATTCTATTTCTCCCTTCA
Spr_7  B21  opSpV0100002548            ref|NC_003098.1|:c645842-645051
                                  NC_003098.1
                GATATTCCACCTCAGGCTGTAAAAACTGGAATGTTGGCTACTACTGAAATC
Spr_7  B23  opSpV0100002549            ref|NC_003098.1|:588303-589058
                                  NC_003098.1
                TTAGTTTAAAGTCTTTAGCCAGTGACTTAGGTTTTAGTCCGACCTATCTGA
Spr_7  D01  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_7  D03  opSpV0100002550            ref|NC_003098.1|:163827-164408
                                  NC_003098.1
                GTGCTATCTACTATTTTAGTGGTCGTAGCGATTGTCTTCCTTGTTCGTAAA
Spr_7  D05  opSpV0100002551            ref|NC_003098.1|:349807-350079
                                  NC_003098.1
                TTTTTTATCAATAAAGCCATTGGCTGGATTCTGCGAGACTACTCCAAAACG
Spr_7  D07  opSpV0100002552            ref|NC_003098.1|:41902-44055
                                  NC_003098.1
                ATACCTATGTGCCAGATCAGATGCGTTCGACACTAGGGATTATTTCTATTG
Spr_7  D09  opSpV0100002553            ref|NC_003098.1|:c1572929-1571823
                                  NC_003098.1
                AGCAAGCTTGAAGGAGCTAGTGCTTTCTACGATAAGCACCTGGGAACTCT
Spr_7  D11  opSpV0100002554            -       -
                GTCTTAGAAATCAAAGTGTACTATTTTAACTTCAATGCACTATACATCTAAT
Spr_7  D13  opSpV0100002555            ref|NC_003098.1|:c685616-685395
                                  NC_003098.1
                TCCTAATTGTTGAACCAATTGCCCGTTTTATACTAAGTTCTTTTCAGAAACC
Spr_7  D15  opSpV0100002556            ref|NC_003098.1|:154470-155300
                                  NC_003098.1
                CAAGTCTCTCGATGATATCGGTGGAAAATCGACGGAAGTCGTTCAAGCCA
Spr_7  D17  opSpV0100002557            ref|NC_003098.1|:380372-381103
                                  NC_003098.1
                GGCACGCGAGGTCGCTAGTCGGAATATACGAGTCAATGTGATTGCTCCAG
Spr_7  D19  opSpV0100002558            gb|AE007317|:1068444-1068651
                                  AE007317
                ATAAAGTAAAAGTGAGAGGAGAGGAGTCAGTGAGCCATCCTTCTCCATCT
Spr_7  D21  opSpV0100002559            ref|NC_003098.1|:c375436-374072
                                  NC_003098.1
                ATCGGTTGGGAACATATGCCAACAGGTATCGACGATCTTTCTATCATTCTC
Spr_7  D23  opSpV0100002560            ref|NC_003098.1|:c1801033-1799954
                                  NC_003098.1
                CACGCATCAACGACCTTACAGATCCAGTTATGCTTGCACACTTGTTGAAAT
Spr_7  F01  opSpV0100002561            ref|NC_003098.1|:208202-208567
                                  NC_003098.1
                GCGTAGTAATCTCATTGACTTATGTTTATGGTATCGGACTTGCAACATCTA
Spr_7  F03  opSpV0100002562            ref|NC_003098.1|:1428392-1429735
                                  NC_003098.1
                GCTCACTACAATACCGAAGGGATTCTCTGTCCTGACTGCCAAGGCATCCT
Spr_7  F05  opSpV0100002563            gb|AE007317|:146382-147163
                                  AE007317
                AGAACTGTGAGTTGAGGTTTCAAGATAGTGTTCTTGATAACATAAATAGTG
Spr_7  F07  opSpV0100002564            -       -
                ATCCTGAACTAACCATCGGACTTCCTTTTGTGGTTTCAAATAAGCGGGTTT
Spr_7  F09  opSpV0100002565            ref|NC_003098.1|:27706-28365
                                  NC_003098.1
                ACTATACGGACGGTTCGAGGTCAGGTGCGGAATATGGACTAATGGGAGT
Spr_7  F11  opSpV0100002566            ref|NC_003098.1|:c1256506-1255628
                                  NC_003098.1
                TAATTGGCCCTTGTGGTCTTATGAGCATATGTATACATTGGGGCAGCCCA
Spr_7  F13  opSpV0100002567            ref|NC_003098.1|:346973-347671
                                  NC_003098.1
                CCAATTCGATGATATCAATCTCTTTCGCTTCATGGGCAAGGACACTATTCA
Spr_7  F15  opSpV0100002568            ref|NC_003098.1|:c2009616-2009347
                                  NC_003098.1
                AAGACGAGTCAATACTATTTGGAGCCCCTTTATAACCTCTTGCGAGAGAG
Spr_7  F17  opSpV0100002569            ref|NC_003098.1|:57276-57797
                                  NC_003098.1
                TCATTGGTGTGCCAGTCAAGTCTCGTGCTCTTAGTGGAGTGGATTCACTC
Spr_7  F19  opSpV0100002570            -       -
                TGCTCTTTGATTTTCATTGAGTATAATTCTCCACCACTCTTAACCATCAAAA
Spr_7  F21  opSpV0100002571            ref|NC_003098.1|:c1522727-1520712
                                  NC_003098.1
                TCCCAATGCGACTGTCATGATTATCATGGATGCCGATCGCTTCGGTCTCA
Spr_7  F23  opSpV0100002572            ref|NC_003098.1|:c172674-172039
                                  NC_003098.1
                GTGAATCTAGAAAGAGCCTTATCTGTCAACGGTCGACTTGGGGGTCACGT
Spr_7  H01  opSpV0100002573            ref|NC_003098.1|:c2014021-2012843
                                  NC_003098.1
                GTTCGTCCAACATACAGTACAAACGCTTCAAGTTATCCAATTGGAGAATGT
Spr_7  H03  opSpV0100002574            ref|NC_003098.1|:370629-371177
                                  NC_003098.1
                ATTCCCAACCTAATCGGTCTCTTGGCCAATGCCCCGACTGTTTTAGAAGC
Spr_7  H05  opSpV0100002575            ref|NC_003098.1|:2022400-2023497
                                  NC_003098.1
                AATCGAATTAATGGAAAGCATTACCACAGAATCTCCTATATTACTGCTTGA
Spr_7  H07  opSpV0100002576            ref|NC_003098.1|:c1245451-1244624
                                  NC_003098.1
                CTCTATCTATGAACGGTGTGCGAAGTGGGGTTCAGTCGGTCTTTATCCCA
Spr_7  H09  opSpV0100002577            ref|NC_003098.1|:498905-499246
                                  NC_003098.1
                AAAGCAGGCTATGCGACAGCCAACCTATCAAATTCCTGAGCGAATGTATT
Spr_7  H11  opSpV0100002578            ref|NC_003098.1|:636656-637324
                                  NC_003098.1
                ATCTAATGTATTCGGCGGTGGCTTCATCAGACTATGCCCATCTTTTGGTCA
Spr_7  H13  opSpV0100002579            ref|NC_003098.1|:554749-555174
                                  NC_003098.1
                TGACCAAGCTGGTATGATCATTCCAGTTGTTATCTCAGTTTACGAAGATAA
Spr_7  H15  opSpV0100002580            ref|NC_003098.1|:c1291498-1291130
                                  NC_003098.1
                AGAAGAGAGCATTTGCCCTGATTGTCAGGACGATTTAAAAGAGATTGGAG
Spr_7  H17  opSpV0100002581            -       -
                GCAAGTCACTTTCCCTAATGACAAAGAAAAAAGCCAAAACAGCAAAGAAAA
Spr_7  H19  opSpV0100002582            ref|NC_003098.1|:28583-29602
                                  NC_003098.1
                CACGTCAGGATAGAAAGGCGAGAGCGCGTGAGCCAATCACTTCAAAACTT
Spr_7  H21  opSpV0100002583            ref|NC_003098.1|:c1684528-1683638
                                  NC_003098.1
                ATTACAAAAATATTGGGCATGGGCTTTTGTGGTCATCCCCCTCTTGTTACA
Spr_7  H23  opSpV0100002584            gb|AE007317|:264378-264593
                                  AE007317
                GATTGATTTTTTGTCAACAGAGTCGAGTGTGACGAGCTCTCTTGTATTTAT
Spr_7  J01  opSpV0100002585            ref|NC_003098.1|:348677-349309
                                  NC_003098.1
                GATGTTCTCCAACTCATCGCCAAGGGCTACGAAAATCAGCGCATCGCAGA
Spr_7  J03  opSpV0100002586            ref|NC_003098.1|:727536-728270
                                  NC_003098.1
                GAAGCAACCAAGGGGAAGGTTATCTTTGAGGGAGTCGATATTACGGACAA
Spr_7  J05  opSpV0100002587            ref|NC_003098.1|:c1292136-1291786, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                TTAAAGCCCTTTACTGGGATGGTCAAGGATTTTGGCTACTATATAAACGCT
Spr_7  J07  opSpV0100002588            ref|NC_003098.1|:c1997707-1996700
                                  NC_003098.1
                ATTGTTGAACACAATACATCAGGAATCATCTCTCGTAAATCTGATAATGTAA
Spr_7  J09  opSpV0100002589            -       -
                TGTTCTTTGTTTATTAGACTTAATGAATTTTAAAAATGTAGCTACTTTTTTAT
Spr_7  J11  opSpV0100002590            gb|AE007317|:400958-401194
                                  AE007317
                ATTGAAGGTCCTCTTCGCAGAATAAATGAGACGATAGATGGCGGTTTATAT
Spr_7  J13  opSpV0100002591            gb|AE007317|:1571609-1571822
                                  AE007317
                TTTCTGAAGTGGTGACGGACGTCAGCAAAGTCCTTCGGACTTTCATGACT
Spr_7  J15  opSpV0100002592            gb|AE007317|:1690577-1690782
                                  AE007317
                AATTTGTCCTTTCTCGAGCTTAGCTTTTCTTCAACCCACTACAGTTGACAA
Spr_7  J17  opSpV0100002593            ref|NC_003098.1|:486366-486548
                                  NC_003098.1
                GGGGAAACTTTTTATTGCCGACAAGTTAATGGATACGGCTCGGTGGCTCA
Spr_7  J19  opSpV0100002594            gb|AE007317|:465862-466093
                                  AE007317
                TTGAAATAGAATATGAACAAATTGATAAGAGGATTTTAAAGTAATCTCTAAC
Spr_7  J21  opSpV0100002595            ref|NC_003098.1|:484929-485306
                                  NC_003098.1
                GTTGCCAAGGTTTATTACACCATTTTGAGTAACCTTGCTTCGGATAACCAA
Spr_7  J23  opSpV0100002596            ref|NC_003098.1|:c848316-848041
                                  NC_003098.1
                CAAAGGATTCGCACAAGCAATCTCTGAAGATGAAGGCTTGCGTCAAGGTG
Spr_7  L01  opSpV0100002597            -       -
                CGTTTTTTGAATTTTATAGACTGCTCGTTTAAACTCTATTTACTTCGTACCT
Spr_7  L03  opSpV0100002598            ref|NC_003098.1|:c1173448-1173377
                                  NC_003098.1
                CCTTAGTTCAATGGATATAACAACTCCCTCCTAAGGAGTAGTTGCAGGTTC
Spr_7  L05  opSpV0100002599            ref|NC_003098.1|:c1759616-1758618
                                  NC_003098.1
                CGAAGTTCAAGGTCCTATCTTGAGTAAGGTCGGTGACGGAATGCAGGACA
Spr_7  L07  opSpV0100002600            ref|NC_003098.1|:994500-994769
                                  NC_003098.1
                GCTAAAGCAGCTGACGGACAAACTGTAACAGGTGGATCAATCCTTTACCG
Spr_7  L09  opSpV0100002601            ref|NC_003098.1|:c31053-30700
                                  NC_003098.1
                TTATTCGCGATATGCTGGACTTGCCAGCAAAAAATGTGACCATTTTGGAGG
Spr_7  L11  opSpV0100002602            ref|NC_003098.1|:c172019-170814
                                  NC_003098.1
                ACCGCACGTATGTGTGTAGCTGAAGATATAACACCCTCTGATTTTCGCAG
Spr_7  L13  opSpV0100002603            ref|NC_003098.1|:632850-634340
                                  NC_003098.1
                CACAATGCCCAAAACATTGACATGGTGCTTCGTATCGCGACTGAGCTTCA
Spr_7  L15  opSpV0100002604            ref|NC_003098.1|:c1082914-1082099
                                  NC_003098.1
                AAGACTGATTTCGAGCAGGAGCCGAGCTTTGCCAGTATTGATGTGAGTTT
Spr_7  L17  opSpV0100002605            ref|NC_003098.1|:c1115366-1114899
                                  NC_003098.1
                GATACAGGTGGGCGCTATATTGTCATTTGTTATAAGGCGACTGAGTTCTC
Spr_7  L19  opSpV0100002606            ref|NC_003098.1|:729423-730295
                                  NC_003098.1
                CATGGCTGCTTTAGCAGCTGTAAAAAACGGTGCAGGATTGGTGACCGTTG
Spr_7  L21  opSpV0100002607            ref|NC_003098.1|:c1998506-1997745
                                  NC_003098.1
                TTACTTTTATGCAGGTCTGAGGGTCAGTGTCTCCTACGCCTTTATCACAAC
Spr_7  L23  opSpV0100002608            ref|NC_003098.1|:209958-210344
                                  NC_003098.1
                TTACCGTAAACTAGGACGCACTAGCTCACAACGTAAAGCAATGCTTCGCG
Spr_7  N01  opSpV0100002609            ref|NC_003098.1|:497816-498883
                                  NC_003098.1
                CGGAGTTTCCAGACATTGACGAACTCCGTTTTGAAATCTCATTTTCGTGGG
Spr_7  N03  opSpV0100002610            ref|NC_003098.1|:c1232287-1231433
                                  NC_003098.1
                ATGGCGTCAGTCAGATTTCGGTCTTTGTTCGTTCCGTTTCTATGGAAAAAA
Spr_7  N05  opSpV0100002611            ref|NC_003098.1|:c97960-96794
                                  NC_003098.1
                GCTCAGAAAATCGGCTTGGAGCATCTCTTCACCTACAGCCTCTTCTTCTTG
Spr_7  N07  opSpV0100002612            ref|NC_003098.1|:c1090890-1087705
                                  NC_003098.1
                AAACTCTTTTGGGTTACTGGCTAGTAAGTGCTTTTGAACAGCAAAATCGTG
Spr_7  N09  opSpV0100002613            ref|NC_003098.1|:c1912960-1911671
                                  NC_003098.1
                TGGAGTAGATTACATCATCGATACCAATATGGTGCGTGGTCTGGACTACT
Spr_7  N11  opSpV0100002614            ref|NC_003098.1|:c1830997-1830044
                                  NC_003098.1
                TATTTTTCTAGCTCCGAGTGATTTGTTGACCAGTCCTCAAAGTGATTTGTT
Spr_7  N13  opSpV0100002615            ref|NC_003098.1|:c1492306-1490933
                                  NC_003098.1
                TGAATTGACGCGTAACCGTACCGAGTGGAAGAAAGCAGCCAATGGAGCAG
Spr_7  N15  opSpV0100002616            ref|NC_003098.1|:88750-89673
                                  NC_003098.1
                TCGTTATCATTATTTCAGTGACAGACGAGAAAAGCCTCCTCCAATACGGCT
Spr_7  N17  opSpV0100002617            ref|NC_003098.1|:46493-50221
                                  NC_003098.1
                CTCAAGGTTTTGGACACTTACTGGTCTGACCACTGCCGTCATACGACTTTT
Spr_7  N19  opSpV0100002618            ref|NC_003098.1|:45545-46294
                                  NC_003098.1
                GTCAAGAAGGAGCAGATTGCAGGTAAGGGAGTCTTGAATAATCAGATCTC
Spr_7  N21  opSpV0100002619            gb|AE007317|:160878-161829
                                  AE007317
                CCATTGATAATACTAGAGGTCATACTCCGATGGCAGTAACAGTGACCTCAC
Spr_7  N23  opSpV0100002620            -       -
                TCCTATCTACAACCTCAAAACAGTGTTTTGAGCAGCCTGCGGCTAGTTTCC
Spr_7  P01  opSpV0100002621            ref|NC_003098.1|:c1309261-1308368
                                  NC_003098.1
                AGGAAATTCGCCGCATTCAAAACTTACGTGAGGACGAGCTTTATGTTGCT
Spr_7  P03  opSpV0100002622            -       -
                TTCAGATAAATATTTAGAGTCCATTACAGGTTCTGATGGGAACTTAGGCCC
Spr_7  P05  opSpV0100002623            ref|NC_003098.1|:c1529250-1529050
                                  NC_003098.1
                GCCTTGCTGTCCAAGAAAGTCAGTCTCTTTGTTTTTGGATTGATCTGCTGT
Spr_7  P07  opSpV0100002624            gb|AE007317|:2026204-2026408
                                  AE007317
                ATGAAATAACCGTAATTTATCAAAATAAATCAGCCTTGCTTTTTACAGATTT
Spr_7  P09  opSpV0100002625            gb|AE007317|:1717358-1717791
                                  AE007317
                TCCCTTCCTATCAACTAGATCAACCAGTTGAGTGTTGAATGTTGAAACACC
Spr_7  P11  opSpV0100002626            ref|NC_003098.1|:1007886-1008047
                                  NC_003098.1
                ATCCATTCATTGAAATTGAAAGAATAGAAAGAACCTGGCTAACAGCTCACT
Spr_7  P13  opSpV0100002627            -       -
                TACTATACTATATTGTATACAAGTGTGTCATTGCCAGGTTGAGAAGATAGC
Spr_7  P15  opSpV0100002628            ref|NC_003098.1|:c1985310-1983883
                                  NC_003098.1
                CTGTCTTTTCCGAAAGGTCTGGTCGAGTCAGGAATGGGAAGGTCACATGC
Spr_7  P17  opSpV0100002629            ref|NC_003098.1|:1690139-1690576
                                  NC_003098.1
                CCATCTTGCCCTGATTGTGGAAGTCTAATGAAGAATAAGGAACCAGAGAA
Spr_7  P19  opSpV0100002630            ref|NC_003098.1|:c1927855-1925783
                                  NC_003098.1
                TAGAGAAACTAACATTACCAAAATCGGTTAAAACATTAGGAAGTAATCTATT
Spr_7  P21  opSpV0100002631            ref|NC_003098.1|:285103-288339
                                  NC_003098.1
                TTGAGGAAAGTGGTAAGGACAAGCGATTGTGGAATTCTGCAACGACGTCA
Spr_7  P23  opSpV0100002632            ref|NC_003098.1|:1648355-1648873, ref|NC_00
                                  NC_003098.1
                TTGAGGACAATCTAAAGCAGGTTCATCCTCTTTTTCAGACTGTCTTTAAAA
Spr_8  A01  EMPTY       -          -       -
Spr_8  A03  opSpV0100002633            ref|NC_003098.1|:c1263773-1263384
                                  NC_003098.1
                GCTCTTGCCTTGTTTTTAACAAGTGATAAGGGCAAACAAGTTTGCAGTCAG
Spr_8  A05  opSpV0100002634            ref|NC_003098.1|:c1292356-1292117
                                  NC_003098.1
                TCTGCTTAAAATTCGTATTGGCAAGCTTGAAGTAAGTTTTTTTCAATCTCTC
Spr_8  A07  opSpV0100002635            ref|NC_003098.1|:c1363026-1362403
                                  NC_003098.1
                ATCTTTGCGGCTATAGCTGTGATGCTAACCTATGGGGGTTATCGGGTCAG
Spr_8  A09  opSpV0100002636            ref|NC_003098.1|:1435671-1435832
                                  NC_003098.1
                AATTAATTTCTAGAAATATTTTAGCAACTACAGCGTACTATTCCAAACTCAA
Spr_8  A11  opSpV0100002637            ref|NC_003098.1|:c1045150-1044023
                                  NC_003098.1
                TGCGTAAGGTTATTGCCCAACGCATGGTTGAATCTTACTTGACTGCGCCA
Spr_8  A13  opSpV0100002638            -       -
                GGGGGATAGCAATGCAACTGCTTTCAGCAGCAAAATCATTGTATAATCCTA
Spr_8  A15  opSpV0100002639            ref|NC_003098.1|:836263-836901
                                  NC_003098.1
                GGCTCAATCAGTTTGCGACAGATGGCCTCAAACCCGATTTGACACTCTAT
Spr_8  A17  opSpV0100002640            gb|AE007317|:1195308-1195741
                                  AE007317
                TAAAATTGTCTAAATTCGACAGAAGGAAGTAGCAAGCATTGTCGCTAAAAA
Spr_8  A19  opSpV0100002641            ref|NC_003098.1|:748579-749067
                                  NC_003098.1
                GCCATTATAGACTATATTGATTACTACAACAACAAACGAATTAAGGTAAAAC
Spr_8  A21  opSpV0100002642            ref|NC_003098.1|:189502-191058
                                  NC_003098.1
                CTATGGAGTACGCTTGTAACGGGGATAACTCTAGGAGTACCGCTATTACT
Spr_8  A23  opSpV0100002643            ref|NC_003098.1|:c1832202-1831789
                                  NC_003098.1
                CATAGCAGCCATCTTTAGTCTTTTGTTGCAATTTTATTTGAACCGACAAGTC
Spr_8  C01  opSpV0100002644            gb|AE007317|:1844120-1844325
                                  AE007317
                TCCTCCTATCCATTGACTTATCAATAGTTGACCAATCAATTGTGATATAAAG
Spr_8  C03  opSpV0100002645            -       -
                GCAAATGACAGTCGATTTCAGTTGAATTTTATAGGTACTAATGCAGGAGAA
Spr_8  C05  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_8  C07  opSpV0100002646            ref|NC_003098.1|:c771749-770508
                                  NC_003098.1
                AATTGACGACAAATTCTGAAGCCAGTAATATTCCTATGGAGGCCCGTAATT
Spr_8  C09  opSpV0100002647            ref|NC_003098.1|:69847-70251
                                  NC_003098.1
                GTGAGGAGCTTAGAGGTAGCACAGAAATGATTATGGGCCCACAAGACAAC
Spr_8  C11  opSpV0100002648            ref|NC_003098.1|:938136-938495
                                  NC_003098.1
                TCAGGATAGAATTTTTGAAAGTTGGTTCTCCCTTTGGCAGTCTCAAAAGTT
Spr_8  C13  opSpV0100002649            ref|NC_003098.1|:c631043-630285
                                  NC_003098.1
                CTTTCCCCATCTGGATGTCTTACAAAACCTCATCCTAGGCCCTATCAAAGC
Spr_8  C15  opSpV0100002650            ref|NC_003098.1|:520970-521356
                                  NC_003098.1
                TCAATCTCATTAACGGGATTGCGCTAGCCTTTGAGGGGGATGCGGTGTAT
Spr_8  C17  opSpV0100002651            ref|NC_003098.1|:1379398-1380027
                                  NC_003098.1
                CAAGTTTGTCACAGTATCATCTGTAGCCAATGCAGGGCACGATCAACTTTT
Spr_8  C19  opSpV0100002652            ref|NC_003098.1|:c1662985-1662245
                                  NC_003098.1
                TTACCAAGCCCAGCTAGCCAATCTAAAAATCAGCGCCCAGAAGCGAAAGA
Spr_8  C21  opSpV0100002653            -       -
                GAACATAAAGAAGCGTGTCCTTAGTGCAGGCCTGACTTTTGCATCTGCTT
Spr_8  C23  opSpV0100002654            gb|AE007317|:1335825-1336102
                                  AE007317
                ATCACAGTGGGCTATTCCATATTCAATTATCCATATTCAATCGCTATTATCG
Spr_8  E01  opSpV0100002655            ref|NC_003098.1|:615371-616723
                                  NC_003098.1
                AATCCAGCTGCCCAAAGTTTGCTGGAAGAAGGGATCAAGGTCATTACAGG
Spr_8  E03  opSpV0100002656            ref|NC_003098.1|:c1833592-1833266
                                  NC_003098.1
                GGTTAAAGCTTTTACATTGGTGGAGATGTTGGTGGTCTTGCTGATTATCAG
Spr_8  E05  opSpV0100002657            gb|AE007317|:889537-889897
                                  AE007317
                GAAAAAGTGCACGACAAATAGCCCTAAAACAGAGTCGTCTTAGAGTAACTT
Spr_8  E07  opSpV0100002658            ref|NC_003098.1|:535289-537523
                                  NC_003098.1
                GTCATTGTTCTTAATATAGAAGACGGTCGTGCCAAGGGCAGTGCTCGTAG
Spr_8  E09  opSpV0100002659            ref|NC_003098.1|:c1571245-1570616
                                  NC_003098.1
                GTTGGGATTTTAGGGGGGAATTTTAACCCTGTTCACAATGCCCATCTCATT
Spr_8  E11  opSpV0100002660            -       -
                GAATATGCGAGACGAACTCTACTCGATCCTGGTATGAATTTTATCACGATT
Spr_8  E13  opSpV0100002661            ref|NC_003098.1|:279696-281042
                                  NC_003098.1
                TTAAGCCAATTATCGCACAGGTTCCATGGCCAACTCCAGTAGGGATTGGA
Spr_8  E15  opSpV0100002662            ref|NC_003098.1|:c1765656-1764829
                                  NC_003098.1
                CCAATGTCCTCAATGTCTCTTTTGTCATTGTGCGCCGTGACCTGAAAATTA
Spr_8  E17  opSpV0100002663            ref|NC_003098.1|:c1259426-1259148
                                  NC_003098.1
                AAGGGATTCAAAGCGGTCGTGCCAAGCAAGAGCGAAGAGAAACGTTTGG
Spr_8  E19  opSpV0100002664            ref|NC_003098.1|:209011-209946
                                  NC_003098.1
                TTGGTAACTCTCTTCGTCGTGTACTTCTAGCTTCTCTACCAGGAGCAGCTG
Spr_8  E21  opSpV0100002665            ref|NC_003098.1|:1904668-1905654
                                  NC_003098.1
                GGAACTCAACTACCACCCAAACCTCAACGCTCGTAGCTTGGTAAGCAGCT
Spr_8  E23  opSpV0100002666            -       -
                ACTTAAAATCTTACTCTTAATTGTACCACAATTTGAGTAGAAAATTATGGAA
Spr_8  G01  opSpV0100002667            ref|NC_003098.1|:c265528-264716
                                  NC_003098.1
                TTTTTACCGTGAACTGGGCTTAGACACTCCTATGATTAACTTCAACGGATC
Spr_8  G03  opSpV0100002668            ref|NC_003098.1|:1111752-1112456
                                  NC_003098.1
                ATCAAGCAGATTTAATCATCGCGAATGACCTGACTCAAATTTCAGCAGATC
Spr_8  G05  opSpV0100002669            ref|NC_003098.1|:1429735-1430517
                                  NC_003098.1
                TCAGGAAAACGTATCGAAGGGCTAGGGGTCATGGGACACTACACGCTCAA
Spr_8  G07  opSpV0100002670            ref|NC_003098.1|:993785-994099
                                  NC_003098.1
                TTGTCGGAACTCCACTTGTTGCTGGAGCTACTGTAGTTGGAACTGTTGAA
Spr_8  G09  opSpV0100002671            ref|NC_003098.1|:694381-695082
                                  NC_003098.1
                CGAAGCTCAATGCTCTGCAAAATGTAGAATTGCCCTTGATTTACGCAGGA
Spr_8  G11  opSpV0100002672            ref|NC_003098.1|:689648-689986
                                  NC_003098.1
                TATGATTCAATCTATGGTTGAACATCGTTTATTGGGCGCAGGTTACATTAC
Spr_8  G13  opSpV0100002673            ref|NC_003098.1|:394776-394964
                                  NC_003098.1
                TAAAGTATGTTACTTTACAGGTCGTAAGACTGTATCAGGAAACAACCGTTC
Spr_8  G15  opSpV0100002674            -       -
                TCTTTTTCCTCTATTTCTTTTAATTTCTTTGCGATTGCGGCAATCACAGGAA
Spr_8  G17  opSpV0100002675            gb|AE007317|:1489322-1489539
                                  AE007317
                TAACACAAAAAATTTAATCGTGCTTGCTTTTTTCCTAAATTTCCCAGCCATT
Spr_8  G19  opSpV0100002676            ref|NC_003098.1|:c291795-291154
                                  NC_003098.1
                GCTGCCATCCTTTTAAATACAAAGGCAGTTGACTTTGTTGTTACCGGCTGT
Spr_8  G21  opSpV0100002677            ref|NC_003098.1|:1698873-1699733
                                  NC_003098.1
                GAAGAGGAATTGAAAGAGATTCAAGACTTTGCTCAATTTTCTTATGGTAAG
Spr_8  G23  opSpV0100002678            ref|NC_003098.1|:25849-27111
                                  NC_003098.1
                GTGGGGAGGAGTCTGCCCAGCAGATTAAACTACGTGCAGAGCGCTTAGG
Spr_8  I01  opSpV0100002679            ref|NC_003098.1|:527983-529311
                                  NC_003098.1
                GCCAAGGAAAGAGAGCTCCAGATAGACAATAGTTTGACCCATCAGCAGGC
Spr_8  I03  opSpV0100002680            ref|NC_003098.1|:774386-775126
                                  NC_003098.1
                TAAATCAACATCATGTAGTTTCTCTAGAAAAATTAGTTAGTTTGCTAGAAAC
Spr_8  I05  opSpV0100002681            ref|NC_003098.1|:441113-446092
                                  NC_003098.1
                CTATCTCGGACAATCACCAAGAGCCACAATCGCCGACAAGCTTTTCTGTA
Spr_8  I07  opSpV0100002682            -       -
                CATTTTTATCAGCATCCCTTTATCTTCAAACTCATCATTTTATCGCTTTTCC
Spr_8  I09  opSpV0100002683            ref|NC_003098.1|:c2007254-2005956
                                  NC_003098.1
                TGGCTAAAGTGATCAATGCGGGTGGTGCAGTGTGTTTGGCTAGTCCTCGC
Spr_8  I11  opSpV0100002684            -       -
                AGAAAGAGGTTGATGGCGAACATTGGCCTCTTTTGATTTATAAAGATTGGA
Spr_8  I13  opSpV0100002685            -       -
                TGCCTCTTTTATGGTGGCTGAAATGAGAAGACACAAAAAGATTGTCACAAA
Spr_8  I15  opSpV0100002686            ref|NC_003098.1|:c1204661-1202025
                                  NC_003098.1
                CACGGTAAGATCTGGGAGCACACCTTCTTAGGAATTGAACATATGAAGGG
Spr_8  I17  opSpV0100002687            ref|NC_003098.1|:c1691412-1691339
                                  NC_003098.1
                GTTAGAGCTCTCGGCTCATAACCGAGTGGTCGTAGGTTCAAGTCCTACAA
Spr_8  I19  opSpV0100002688            ref|NC_003098.1|:616727-617785
                                  NC_003098.1
                AAAAATTGTCTTTACAGGTGGGGGGACGGTTGGACACGTTACCCTCAATC
Spr_8  I21  opSpV0100002689            ref|NC_003098.1|:c908832-907393
                                 NC_003098.1
                ACTAGGTGAAGGGGCTATTGGTATTGTCCGCCTGAGCGGAACAGACAGT
Spr_8  I23  opSpV0100002690            gb|AE007317|:324910-325110
                                 AE007317
                TGGAGATTTTTCAATATACTTCGTTATTGGGCGCTTACAATGATATTCATAT
Spr_8  K01  opSpV0100002691            ref|NC_003098.1|:c1264973-1264173
                                 NC_003098.1
                TCCAATTGCTATTCAACTAGGACCCCTAGCCATTCGTTGGTATGCCTTATG
Spr_8  K03  opSpV0100002692            ref|NC_003098.1|:887083-887223
                                 NC_003098.1
                TTTTTGAAGTATGGTTTCAGAAGTTTTTCTTACCAACATTAACCACACCATC
Spr_8  K05  opSpV0100002693            -       -
                TCAAGATATCATGCCAGATTGGTTTCGCAAACCACGAAAAATAGCTCGCAT
Spr_8  K07  opSpV0100002694            ref|NC_003098.1|:c1263300-1262170
                                 NC_003098.1
                AATCATGGTCCCATTCGTCATTATCTCAGTGCGGTTGAGGAAGGCAATGC
Spr_8  K09  opSpV0100002695            -       -
                TATAAATGAGGGGTATAAGACAAAAGGAGAACCTAAGAGTGTGCTTTTTGT
Spr_8  K11  opSpV0100002696            gb|AE007317|:523398-523649
                                 AE007317
                CCGCCGTATGCCGAACGGCACGTACGGTGGTGTGAGAGGGGCTAGAGAT
Spr_8  K13  opSpV0100002697            -       -
                TCCTTTGCATGAATAGGTGAGAGTTGGGATTGTTTTTATTTTATACTCTTCG
Spr_8  K15  opSpV0100002698            ref|NC_003098.1|:1780109-1780624
                                 NC_003098.1
                TCTAAGGAAGCGGACTTGGCTTTTGTCAAGGGAGTTCATTCTGCTCTACG
Spr_8  K17  opSpV0100002699            ref|NC_003098.1|:c1977393-1977112
                                 NC_003098.1
                GATATTATCACGCGAAAATATGCTGGAAGCCTACAATCAAGTAAAATCCAA
Spr_8  K19  opSpV0100002700            ref|NC_003098.1|:205156-205596
                                 NC_003098.1
                CGTAACCGCGTTGGTCGTGGTACTTCATCAGGTAACGGTAAAACATCTGG
Spr_8  K21  opSpV0100002701            gb|AE007317|:1332870-1333088
                                 AE007317
                TTTTCATAGACTTTCTCCCCTCTAGGAGCCCCTGCATAAGGACGATAGAG
Spr_8  K23  opSpV0100002702            ref|NC_003098.1|:680803-681333
                                 NC_003098.1
                GCACCTGAATTATACAACTATAACAAGTTTCCTGGTCCGGAGTTCCATTTA
Spr_8  M01  opSpV0100002703            ref|NC_003098.1|:459320-459829
                                 NC_003098.1
                ATTTTAGAGATAGAGGTTGGGAATTGATAGGAGCAGGTTCTTGTTCGATTC
Spr_8  M03  opSpV0100002704            ref|NC_003098.1|:c1991669-1990338
                                 NC_003098.1
                TTTCCTTTGTCCGCGGAGCATCACATGAGTTGAAAACCCCTTTAGCCAGTC
Spr_8  M05  opSpV0100002705            ref|NC_003098.1|:c1502098-1501259
                                 NC_003098.1
                CAGAGTTGCTTGAATCAGCTAAAATCGACGGTTGTGGTGAGATTCGTACC
Spr_8  M07  opSpV0100002706            ref|NC_003098.1|:c1052251-1051604
                                 NC_003098.1
                ATAGCCTCAATATGAATCGTAATGGCTGTATGGGAGATTTTCCTCATGACT
Spr_8  M09  opSpV0100002707            ref|NC_003098.1|:c1914285-1913038
                                 NC_003098.1
                ACCTTATCCATACCTGTGGGAACAGCTTGTTTTTCACTAGTAGCCGTATGG
Spr_8  M11  opSpV0100002708            ref|NC_003098.1|:c1850635-1849358
                                 NC_003098.1
                CCAGTGGCTTATCCACGCTATCAGATGTTGATGGATTATTTGAATTTGAGT
Spr_8  M13  opSpV0100002709            ref|NC_003098.1|:c1092176-1090902
                                 NC_003098.1
                GCGATTGGGGAAAGCCTAGAACAGTATGCAGAGAGTGAGTTTAACAAGGT
Spr_8  M15  opSpV0100002710            ref|NC_003098.1|:185813-187069
                                 NC_003098.1
                GAATGCAGCAAGCGGTGGATTTGTTAGGAAATCCTGAGCAGTCTTACCCT
Spr_8  M17  opSpV0100002711            ref|NC_003098.1|:c1892049-1889977
                                 NC_003098.1
                AGTGCTACATAGAGGATACCAACATATCCGACTATCATCTTCTTTTTCACT
Spr_8  M19  opSpV0100002712            ref|NC_003098.1|:87044-87313
                                 NC_003098.1
                AGTCAAAGATGCCATTGCTTCCCTAGAGTCCATTAAGGAAAGCCAGTCAG
Spr_8  M21  opSpV0100002713            ref|NC_003098.1|:c1228047-1227709
                                 NC_003098.1
                CAGACAGGTCAAATGCCAGATGCGTCCTTCCAAGCTAAGATGGAAGGCTT
Spr_8  M23  opSpV0100002714            ref|NC_003098.1|:c1583224-1581428
                                 NC_003098.1
                CACCTACTTCCATAACTTTATCACCCACCTCTTGGAAGCCGCCTTCCAGCG
Spr_8  O01  opSpV0100002715            ref|NC_003098.1|:1466101-1466781
                                 NC_003098.1
                AATACCTATTATCTAGAAGGCGAAAAGCACCTCATCGTCGTCGATCCTGG
Spr_8  O03  opSpV0100002716            ref|NC_003098.1|:1469806-1470654
                                 NC_003098.1
                TCAAAGGAAACTCGATTATCAAAAGCGATACCGCCATCGGCATTACCTTTT
Spr_8  O05  opSpV0100002717            ref|NC_003098.1|:808280-808648
                                 NC_003098.1
                GAAGTTATTATTGTAAATCAATCTACAGAGGAGATAGCTTCCATTAGCCAA
Spr_8  O07  opSpV0100002718            ref|NC_003098.1|:58885-59112
                                 NC_003098.1
                AGACTGGAGCAGTTGTTGAAGTGTTGTATGCCAGTGCTGACCAAGATAAG
Spr_8  O09  opSpV0100002719            gb|AE007317|:773270-773606
                                 AE007317
                CATCTGAAAGTATTTTAGAATAATTCTCTTCGTGAATTTCTTCAAAACAGAT
Spr_8  O11  opSpV0100002720            ref|NC_003098.1|:c1162212-1161670
                                 NC_003098.1
                TTAGTTGAATCTTATCCAGTCACGGAAGTTTTCATGGAAGGCGCAACTAAC
Spr_8  O13  opSpV0100002721            ref|NC_003098.1|:c1370329-1369817
                                 NC_003098.1
                GATTTTTGTGAGAGATGGGTCAGACATGGGACAGGCCATCCAGACTTCCA
Spr_8  O15  opSpV0100002722            gb|AE007317|:1719978-1720384
                                 AE007317
                GGAGAACTTTTCTCTCATCCACTATGCAGGACTTACTATTTCACTTCTACT
Spr_8  O17  opSpV0100002723            ref|NC_003098.1|:c1909869-1909228
                                 NC_003098.1
                TTCAGTAAATCAGCAAATAGCGACAGACTTGACCTTGTCTCAACCACTTTT
Spr_8  O19  opSpV0100002724            ref|NC_003098.1|:486986-487231
                                 NC_003098.1
                TGCCAATCCCTTAATGCGCAATACAGTTGGTCGTAAAGTATCACTTAAACA
Spr_8  O21  opSpV0100002725            gb|AE007317|:22405-22634
                                 AE007317
                GTTTCTTCTTGATAAAAAGGCGATTTTTTATTATAATAAATTGTAAGATATA
Spr_8  O23  opSpV0100002726            ref|NC_003098.1|:687578-688018
                                 NC_003098.1
                AGCTTGCAAATTACTCGAGAAACCAATTAAGCGTCAGACTTTAGTAGCAAT
Spr_8  A02  EMPTY       -          -       -
Spr_8  A04  opSpV0100002727            ref|NC_003098.1|:755929-756633
                                 NC_003098.1
                TGTCTATGCAGTAGATCCAGCATCATTGGGCTACAGTATAACGACTCGAA
Spr_8  A06  opSpV0100002728            ref|NC_003098.1|:c292629-291814
                                 NC_003098.1
                GGTATTATCCGCCGAGTTCCAATGTGCGAAATGAGCGCCGCTGATTTCCG
Spr_8  A08  opSpV0100002729            ref|NC_003098.1|:c1479897-1479757
                                 NC_003098.1
                CTTGGTATCATTGCTATTGTTTACTATAAAGGAGATAAGCGTGTAGGTGCA
Spr_8  A10  opSpV0100002730            ref|NC_003098.1|:c1833351-1832869
                                 NC_003098.1
                GGGGCAATTCGTCCCTGGCTAAGGTTGAATTTCAGACCAGTAAAGGAGCG
Spr_8  A12  opSpV0100002731            ref|NC_003098.1|:c1136410-1136240
                                 NC_003098.1
                TGACATTGATAAAATCATGATGCACCTGTCAGATACTTTTAACTCATGGGA
Spr_8  A14  opSpV0100002732            ref|NC_003098.1|:c390381-388939
                                 NC_003098.1
                ATTTCTGACGTTAAGATGGAGGAAGGTTCGATGCGTGTGGATGCCAACAT
Spr_8  A16  opSpV0100002733            -       -
                GTGGATAGAGAGGATAGTTTACGATTGTTGCAGGAGTTGTATCCTGAACG
Spr_8  A18  opSpV0100002734            gb|AE007317|:1431726-1432047
                                 AE007317
                AGAAATTGGCTGCAATAATCTAACCCTAAGTGTCTGGAATGATAACGAGGG
Spr_8  A20  opSpV0100002735            gb|AE007317|:1271165-1271410
                                 AE007317
                AAACCTAGTCATCGTTGCAGGGGTAAGACGATGAAATCGAACTCTTCGAG
Spr_8  A22  opSpV0100002736            ref|NC_003098.1|:808645-809649
                                 NC_003098.1
                CTTGTTTTCGAAGAGGAACTTATTTCACCGAGCTGGACTCATGAAGTTTAT
Spr_8  A24  opSpV0100002737            ref|NC_003098.1|:489732-490181
                                 NC_003098.1
                TATTTGCCACATCTTTGCCAAGATTCTTGAGCGACTTGTTGCCCCAGAACT
Spr_8  C02  opSpV0100002738            ref|NC_003098.1|:c1606534-1605311
                                 NC_003098.1
                TTGGGGCCTCATCCATTTCCAGAAATCGTTCGTGACTTCCAAAGTGTCATC
Spr_8  C04  opSpV0100002739            ref|NC_003098.1|:c1778202-1778068
                                 NC_003098.1
                AAGTAAACTTCGTCGTGCGCGCAAACACGGATTCCGTAACCGTATGTCAA
Spr_8  C06  opSpV0100002740            ref|NC_003098.1|:c1921369-1921085
                                  NC_003098.1
                TTAGGTGGAGCAGATCCAAATGCAGCTGATATTTGGATTGTTGGTCGTGA
Spr_8  C08  opSpV0100002741            ref|NC_003098.1|:966767-967891
                                  NC_003098.1
                CCTTCCAAAAGAAACGCTCAGGGAGAAAGATTGGCTATGTGCATTTCTTG
Spr_8  C10  opSpV0100002742            ref|NC_003098.1|:922261-923268
                                  NC_003098.1
                TGAAGAAATAGCAATCGGACTTGGAGCAAATCCCGAGCTTTCAAGGCTTG
Spr_8  C12  opSpV0100002743            gb|AE007317|:122143-122440
                                  AE007317
                AAATATCATTAGGCTACCCATATGATTGCCAGAAAAGATGGCTGATGAATC
Spr_8  C14  opSpV0100002744            ref|NC_003098.1|:1538871-1539236
                                  NC_003098.1
                CAACTGGACGATTTGTGACTAAGGATAAGGAGCTAATCGCCCAGTCACGC
Spr_8  C16  opSpV0100002745            ref|NC_003098.1|:c2005217-2004669
                                  NC_003098.1
                CTCTCCGCGCAGAAGATGTATCTCAAGATATGTATGGTTCAATTGACCTTG
Spr_8  C18  opSpV0100002746            ref|NC_003098.1|:c404650-403910
                                  NC_003098.1
                CTCAAAAAATCCTATGGACAAAACGAAGTGCTAAAAGACATTTCACTCACT
Spr_8  C20  opSpV0100002747            ref|NC_003098.1|:c1174916-1174650
                                  NC_003098.1
                CAAATTGTCAAACTGTTAGAAGAACGAATGCATTTAGTTGAGGGGGTGGT
Spr_8  C22  opSpV0100002748            ref|NC_003098.1|:510846-511148
                                  NC_003098.1
                CAATCGCAAGCGCTCGGTCAAGAAATCAAGCTTGACCAAGGAACTAAAGG
Spr_8  C24  opSpV0100002749            ref|NC_003098.1|:1285200-1286945
                                  NC_003098.1
                GATGGAGGAGCAAGAAATTTAAGTAAAGCAACACTGGCTTCATTTTTCGTT
Spr_8  E02  opSpV0100002750            -       -
                ATCTCGATCTAAGACAGATTGAGGCGGAGTTGAATGAATCATAGGAACAC
Spr_8  E04  opSpV0100002751            ref|NC_003098.1|:202737-203135
                                  NC_003098.1
                CGTGTATTTCTTAAATACGGACCAAATGGTGAGAAAGTTATCACTAACTTG
Spr_8  E06  opSpV0100002752            gb|AE007317|:960322-960703
                                  AE007317
                AGCGATAGGGAAATTCCCTATAATTGAGGTGGTACCGCGCATCGACGTCC
Spr_8  E08  opSpV0100002753            ref|NC_003098.1|:382845-383267
                                  NC_003098.1
                AGCAAGTTGTACCAGGCGACCAATTGGTTATGACAGCGACTTTTGTAAAA
Spr_8  E10  opSpV0100002754            ref|NC_003098.1|:c1359136-1356038
                                  NC_003098.1
                GAAGACCAGCAAAAGGCTATTTACCTTGCCCAGTTACAACAGATGCGAGA
Spr_8  E12  opSpV0100002755            gb|AE007317|:941642-941892
                                  AE007317
                CGATTTTGTTTTTGGTAATGGATATTATCATTATTGTTGGTGGATAAAATGC
Spr_8  E14  opSpV0100002756            ref|NC_003098.1|:c1425362-1423788
                                  NC_003098.1
                AGACATCGAAGCCATTATTTCCCGTGTACCTGAGAACCGTCAAACTTTGCT
Spr_8  E16  opSpV0100002757            ref|NC_003098.1|:1458673-1459323
                                  NC_003098.1
                AGCTGAGGTCTTGGAACACACTGTCTCTGACCTGTTCGTGGAAAGACTAG
Spr_8  E18  opSpV0100002758            ref|NC_003098.1|:c1622173-1621532
                                  NC_003098.1
                AATAAAAATACTTCATGAAGTTATCGGACTGCATATGAATAGGGCTATATC
Spr_8  E20  opSpV0100002759            -       -
                TCTAAAATCCTTTGCAGTTGCTAAATCATTAAAGAATTCTCAAATGGTGGAG
Spr_8  E22  opSpV0100002760            gb|AE007317|:675905-676118
                                  AE007317
                GGTATAATGATAAAGTTATATAGTCCCGATAAGATGGTAGGTATTTATTAC
Spr_8  E24  opSpV0100002761            -       -
                AGAGATTTTCGAAGAGTATCATACGAAAAAGCCCTGTTCCTCAAGATGAGG
Spr_8  G02  opSpV0100002762            ref|NC_003098.1|:c392149-391847
                                  NC_003098.1
                CAATCTTTCAAAATTAAGATTCTCTGAAGAAGAAACTGCTGCCTTTGCGAC
Spr_8  G04  opSpV0100002763            ref|NC_003098.1|:c1948665-1948375
                                  NC_003098.1
                ATTAATGAGCGTGTCGAGAAATTAGGTAAGTTAAAACCTATTACAATAAATT
Spr_8  G06  opSpV0100002764            gb|AE007317|:120280-121083
                                  AE007317
                ACTAATGCTCTTAATATTGCGGCTACTGTTGCTGAAGTTTTCTCATTAGGA
Spr_8  G08  opSpV0100002765            ref|NC_003098.1|:c1219066-1218032
                                  NC_003098.1
                TATTGGTGGAAAAAATTGACCGTCTACTATATGATTGACGATGCAGGGGTT
Spr_8  G10  opSpV0100002766            ref|NC_003098.1|:164354-164956
                                  NC_003098.1
                TCTATGAAATGGACCATCCCTATGTCGCTTTTTTGCCGACCTATCTCGAAG
Spr_8  G12  opSpV0100002767            gb|AE007317|:1743161-1743786
                                  AE007317
                TCAATTGAAACAAGAACAGGATAAAAGAACCTTTTGTGCCATATTTTTCTCC
Spr_8  G14  opSpV0100002768            gb|AE007317|:1461108-1462111
                                  AE007317
                ATCATCTTCATCAAAACCATTCAACTCCTTGTCATTGATGGAATCATGCTG
Spr_8  G16  opSpV0100002769            -       -
                TTTACAAACTACAATTCAAGAGGACTATACGCATCCTGAGTTAGAATGGAT
Spr_8  G18  opSpV0100002770            ref|NC_003098.1|:604493-605116
                                  NC_003098.1
                GGCTCTAAAGTATGGAGGTTATACAAGTCTGGACAAGGTCTATCTGGATC
Spr_8  G20  opSpV0100002771            ref|NC_003098.1|:c136550-136317
                                  NC_003098.1
                AAAGAACGTAGCCCACGCCGTGAAACAACACGCACGCTTTACCTAGACAT
Spr_8  G22  opSpV0100002772            ref|NC_003098.1|:847414-847641
                                  NC_003098.1
                GGCAAGATTATTGGCGGCATTTATGACGATCGCTTTTTAGTTAAACCCGTG
Spr_8  G24  opSpV0100002773            ref|NC_003098.1|:c657277-656822
                                  NC_003098.1
                CTGATCATTTCCAAACCCCAACTCTGTGGTATCAAAAACTGGTATGACGAC
Spr_8  I02  opSpV0100002774            ref|NC_003098.1|:c1360395-1359229
                                  NC_003098.1
                TTTAGGGCACCATACCTATAAATGGAAAGAAACAGAAACGGATAGTGAAG
Spr_8  I04  opSpV0100002775            ref|NC_003098.1|:c1960997-1960527
                                  NC_003098.1
                AGTACCTCAATGTAGGACAGATGAGTAAAACGGAGGAAAATGAAAAGGTA
Spr_8  I06  opSpV0100002776            ref|NC_003098.1|:c1603494-1602343
                                  NC_003098.1
                CAAAGTAAAGAGTATTCTGGACGTCGTTTTGAGTAATCATCTAGTCAGTCT
Spr_8  I08  opSpV0100002777            gb|AE007317|:1925304-1925782
                                  AE007317
                GTTAGAATATGTAAGTGAGTACCAGATATACCAAGACATCGTCACCATCTA
Spr_8  I10  opSpV0100002778            gb|AE007317|:312761-313114
                                  AE007317
                AAAAGTTCTAGCTTCCCCATTCTATGGAATCTTGCATTATCCATAATAATAA
Spr_8  I12  opSpV0100002779            ref|NC_003098.1|:83838-84536
                                  NC_003098.1
                AATACTTATCACCAGAGCAGCCTTTCCTATTTATTACTGCTAAGACCAGTG
Spr_8  I14  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_8  I16  opSpV0100002780            ref|NC_003098.1|:992899-993603
                                  NC_003098.1
                CCTATAATAACGCTTTTATGACAGGGAATATCAAACGGACCATGCTGGCTT
Spr_8  I18  opSpV0100002781            ref|NC_003098.1|:128356-130215
                                  NC_003098.1
                TTTAACAAGTCTAGCCAGCGTCGCTATCTTAGGGGCTGGTTTTGTTACGTC
Spr_8  I20  opSpV0100002782            ref|NC_003098.1|:351393-352277
                                  NC_003098.1
                ATGGTTGTCGGCTGGCAATATATACCTGCTCCACACAAGGGGGTTACGAT
Spr_8  I22  opSpV0100002783            ref|NC_003098.1|:c1555229-1554780
                                  NC_003098.1
                TATAAGACACCTGCTGTGGTCTTTATCTTGGCCATTTTGGCACCGCTGGTT
Spr_8  I24  opSpV0100002784            ref|NC_003098.1|:c21312-21106
                                  NC_003098.1
                CTCATCAAACTTATCAAGCACAATGCCTTTGGTTTTAGGAACTTTGAAAAC
Spr_8  K02  opSpV0100002785            -       -
                AATTGTCAGATAATATCATTTTGTGTTATAATGAAGAAAAAACAGAGGTGTT
Spr_8  K04  opSpV0100002786            ref|NC_003098.1|:909797-910276
                                  NC_003098.1
                TTATGGATAAAGTACTAGACTATGTTCGAACAGCGCCAGCAGGTTTAAGCA
Spr_8  K06  opSpV0100002787            ref|NC_003098.1|:c1132667-1131681
                                  NC_003098.1
                GCCGTGCAGAAGCGGATACAAGTGTCACTTTAGGAAATCACACCTTTAAA
Spr_8  K08  opSpV0100002788            ref|NC_003098.1|:805060-805371
                                  NC_003098.1
                TACAACACGTACGATTAAACGCATTTCAATTGAATACCCTGAACTCTACGC
Spr_8  K10  opSpV0100002789            ref|NC_003098.1|:c803119-802865
                                  NC_003098.1
                CAAAAGGATTCTCCTAGCGATATCCAATCTATCTACGACCAACGGGCACC
Spr_8  K12  opSpV0100002790            ref|NC_003098.1|:660612-661262
                                  NC_003098.1
                TTGACCAACGTCAAATTTTTGTAGTAGACCCAATGTTGGCAACAGGTGGC
Spr_8  K14  opSpV0100002791            ref|NC_003098.1|:335681-336208
                                  NC_003098.1
                TTGAAACCCATGGGGAAAATTGGAATGAAGGCAATCAGATGAAACTGAGT
Spr_8  K16  opSpV0100002792            ref|NC_003098.1|:c1910818-1910618
                                  NC_003098.1
                GAACAAGTATAAAGTGATTTATTATGTAGTGGTCATAGCTTTATTAGTCAG
Spr_8  K18  opSpV0100002793            ref|NC_003098.1|:85780-86391
                                  NC_003098.1
                ACGTCGTAACTACGTACCAGGACAACACGGACCAAACAACCGTTCTAAAT
Spr_8  K20  opSpV0100002794            ref|NC_003098.1|:c1375613-1375323
                                  NC_003098.1
                CTCTATTTTGACTGACAACGGTGCAACTGTTGTTGAATCAAAAACTTGGGA
Spr_8  K22  opSpV0100002795            -       -
                TTTCAAATTGCCAGAGTATTCAATCGCAGCATATTGGAATGCAATGAGTGA
Spr_8  K24  opSpV0100002796            gb|AE007317|:1632901-1633220
                                  AE007317
                ACAATCCCAAAGCCAACCATGATACCATTTTGCTGACCGATTTGGCTGAGT
Spr_8  M02  opSpV0100002797            gb|AE007317|:761603-761882, gb|AE007317|:9
                                  AE007317
                TTCGAATGATAGCTTGTGTTCTTCCCTCAAGAACAGTGATGATATTGAGCT
Spr_8  M04  opSpV0100002798            ref|NC_003098.1|:1577455-1577880
                                  NC_003098.1
                TAAAAATTGCGGTCTACTCAGTCGCATGTGTTGCCATCAAGATAGACGCTC
Spr_8  M06  opSpV0100002799            ref|NC_003098.1|:c1588329-1588150
                                  NC_003098.1
                AAAAAATATAGAGTACGCAGTGGTCCTATGATTCATTCAACTCCGCCTCAA
Spr_8  M08  opSpV0100002800            gb|AE007317|:1086486-1086725
                                  AE007317
                AGATTATTTGAGTACCTACAACTCGCAACAATTGGAATATTATAATTCCCAA
Spr_8  M10  opSpV0100002801            ref|NC_003098.1|:887384-887584
                                  NC_003098.1
                GAGCAAGTTGACAAGTCTGAACTTCGTGCCTTGAGTCAAGAGTTAGACCA
Spr_8  M12  opSpV0100002802            ref|NC_003098.1|:130562-131737
                                  NC_003098.1
                CTTCGTGGCGTGGACAATGGCAAGGATCAGACCTATTTCCTCAGCCAACT
Spr_8  M14  opSpV0100002803            ref|NC_003098.1|:518039-518656
                                  NC_003098.1
                GCCCACCGTCTCTCGCATTTTCTCTGGAAGCACGGCTTCAAACTATTAGC
Spr_8  M16  opSpV0100002804            gb|AE007317|:1723154-1723400
                                  AE007317
                CATTCTATCTACAATAACACCCCAGACTAAAAAGCTTTTCAAAAGTATATTT
Spr_8  M18  opSpV0100002805            -       -
                TTAGGATTGAGGGAAGTTAGAAGGCTTTATTTAGGCAGTTCAGATATCCCA
Spr_8  M20  opSpV0100002806            ref|NC_003098.1|:1550199-1551164
                                  NC_003098.1
                TCGAAGACTACAATCGTGTGACAGCGCCGATTATTTCCTTTGACCGAAAC
Spr_8  M22  opSpV0100002807            ref|NC_003098.1|:c762401-761883, ref|NC_003
                                  NC_003098.1
                GTTTCAAGTGCTATCACTGTTCAAAAATGATGGTTGCTGAGACTCCCCTGG
Spr_8  M24  opSpV0100002808            ref|NC_003098.1|:1013318-1014457
                                  NC_003098.1
                GGAAATACAGTTGGTTTTCACAATATGTCGACATTGACGGACCACCGTCC
Spr_8  O02  opSpV0100002809            -       -
                CTATGTGGTGGAGCTTTTCTGTTCTTTCTGAAATATGGTATAATAGCACTA
Spr_8  O04  opSpV0100002810            ref|NC_003098.1|:661436-662026
                                  NC_003098.1
                ATCGCATCAAGTGGAGCAAAAGGCAAACGTTTCATGCTTCCAAATGCTGA
Spr_8  O06  opSpV0100002811            ref|NC_003098.1|:c1982174-1980789
                                  NC_003098.1
                GTCTGCTGTCAGCAAGCTTGAAAGTAGCACATCTGAGAAACATTTGGATC
Spr_8  O08  opSpV0100002812            ref|NC_003098.1|:1888643-1889899
                                  NC_003098.1
                AAACAGGAATTTCTTACACTGAGTTCGCTTACCAAATCATGCAAGGGTATG
Spr_8  O10  opSpV0100002813            -       -
                CTTGATGGCTATGCTACTAATAACAATTAGGAGAGAAAATCAGGCACTTGT
Spr_8  O12  opSpV0100002814            ref|NC_003098.1|:1601632-1602291
                                  NC_003098.1
                GTCATGGTCTCCTTCCTCATACTTGGAATTTTGGCTCATTTTATCGATATC
Spr_8  O14  opSpV0100002815            ref|NC_003098.1|:201623-202165
                                  NC_003098.1
                AGGTGTTGCGATCGGTGCAAAAGTTACCCTTCGTGGTGAACGTATGTACG
Spr_8  O16  opSpV0100002816            ref|NC_003098.1|:c1416016-1414511
                                  NC_003098.1
                ATGAAACTGAAGTAGCAAAAACTTCGCAGGATACAACGACAGCTTCAAGTA
Spr_8  O18  opSpV0100002817            ref|NC_003098.1|:888961-889536
                                  NC_003098.1
                TGGTGTGGTCCATGCAAGAAAAGTATGCCAGAGTTGATGGAACTAGCGGC
Spr_8  O20  opSpV0100002818            ref|NC_003098.1|:c1690950-1690877, ref|NC_0
                                  NC_003098.1
                GTAGCTCAGGTGGTTAGAGCGCACGCCTGATAAGCGTGAGGTCGGTGGT
Spr_8  O22  opSpV0100002819            ref|NC_003098.1|:c1558820-1558080
                                  NC_003098.1
                GACAGTTATCCTTGAGTCAGGTGACTATCTCTTGCTCAATAGTGACGGCT
Spr_8  O24  opSpV0100002820            ref|NC_003098.1|:978562-978951, ref|NC_0030
                                  NC_003098.1
                AACTATTGTCATGATATGAAGTTGTTCAAAATGAGTTGCAGAAATATCGGA
Spr_8  B02  EMPTY       -          -       -
Spr_8  B04  opSpV0100002821            -       -
                TAGATAGAATGACACCGCTGTCATTATCTTTATCATATATTTTCCAAATTGA
Spr_8  B06  opSpV0100002822            ref|NC_003098.1|:572123-578809
                                  NC_003098.1
                GAATGGTGAACGTATTAAATTCCATGGAGTATCCTTGCACCACGACCATG
Spr_8  B08  opSpV0100002823            -       -
                GAGAAGATTTTGCTTCATCTGTTCCTTGAAAAAAGTCACAGCAGTCATCAC
Spr_8  B10  opHsV04NC000001            -
                TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_8  B12  opSpV0100002824            ref|NC_003098.1|:495460-496263
                                  NC_003098.1
                ATCCAAACTTGTCTTATGAAGCGAAGCGTGATTTATGGCGGATAGGTTTTG
Spr_8  B14  opSpV0100002825            ref|NC_003098.1|:668470-669459
                                  NC_003098.1
                ATTACCAAGCAGGTGATGAGGCTGGTATTAAGTCGGTAACTTTATCATTTG
Spr_8  B16  opSpV0100002826            ref|NC_003098.1|:258090-258812
                                  NC_003098.1
                GTTTCATCAGATCAAGCGTATGGTGGGCTACTGTGGCAAGGAAGTGGTGG
Spr_8  B18  opSpV0100002827            ref|NC_003098.1|:1900087-1901358
                                  NC_003098.1
                ACAGTTCAAGAACACTCAACCACTGCCAAACATCTCTCAAATGTCTGCAGT
Spr_8  B20  opSpV0100002828            ref|NC_003098.1|:1732567-1735557
                                  NC_003098.1
                AGGAACGTGTTCTAAGGCTAGTATTAAGTTTAGGTGATACGCTATATAATG
Spr_8  B22  opSpV0100002829            gb|AE007317|:1644378-1644620
                                  AE007317
                AACCTCCTCTCATTTCATTCACTGAATTCACGCTATTCTAACTCACTTATCT
Spr_8  B24  opSpV0100002830            ref|NC_003098.1|:208068-208184
                                  NC_003098.1
                AGTAAGACCATCGGTCAAACCAATTTGCGAATACTGTAAAGTTATTCGTCG
Spr_8  D02  opSpV0100002831            ref|NC_003098.1|:422191-423603
                                  NC_003098.1
                CAATTCAAGCGAATCATAATATGTTGTTGGCGCATGCTCTTGCAGTCCTCG
Spr_8  D04  opSpV0100002832            gb|AE007317|:39745-40223
                                  AE007317
                GGTGTTATCTATTCTGACTAGGAATAGATCATACCAGAGGTAGCTTAGAAA
Spr_8  D06  opSpV0100002833            -       -
                AAAACAGTGTGTTGCGCAGCCTTTAATCAGCCGCCTAGTCCGCTCTATGG
Spr_8  D08  opSpV0100002834            ref|NC_003098.1|:c900088-899873
                                  NC_003098.1
                ATTTGCCTTGCTCAAAAGACTTTCTACTTCTTCCTTGCTATCTGTCGCAGA
Spr_8  D10  opSpV0100002835            ref|NC_003098.1|:c941641-940787
                                  NC_003098.1
                TATTTACTCATCTCTGAATAAAACTAATAAGCAGATTGTCTCTCAGCTTGCT
Spr_8  D12  opSpV0100002836            ref|NC_003098.1|:383279-384646
                                  NC_003098.1
                AGGCCAATTATGGCAATGGTGCCATGTACATAGAACGGGTTATCTATCCA
Spr_8  D14  opSpV0100002837            ref|NC_003098.1|:844547-845440
                                  NC_003098.1
                CTGGCCAGCCATTGTTTACCGTCTCAAGCTGTCAGGAACTTTTGTTTACCT
Spr_8  D16  opSpV0100002838            ref|NC_003098.1|:c1764762-1763512
                                  NC_003098.1
                GATTTTCACCGAATTGGGTCGTTTTATGCTGGCACCTCACGGTGCTCTAG
Spr_8  D18  opSpV0100002839            ref|NC_003098.1|:728361-729281
                                  NC_003098.1
                ATTGATGGGAAAGCTTTAGCGGCCAAATTGCAGGGGCAGTTGGCTGAAAA
Spr_8  D20  opSpV0100002840            ref|NC_003098.1|:c1652449-1652006
                                  NC_003098.1
                GTTAGTCCGTGTGGAAAAGACAAGCGTAAGAAGTATTTAGTTTTAACGGAG
Spr_8  D22  opSpV0100002841            -       -
                CGCTACTCCTAAGAATAGCGATTTAATCATGTTTTTAAGCTACTACTGTAG
Spr_8  D24  opSpV0100002842            gb|AE007317|:751831-752240
                                 AE007317
                TGCTTATCTCAAAGAGGCGCTTAAGGGAGCGGCTAAGACACAAACTAAGA
Spr_8  F02  opSpV0100002843            ref|NC_003098.1|:273803-273895
                                 NC_003098.1
                TCAATTGACTATAAATCGCTATAAGAAAAAATCATTTTATTGGTATAAAGAA
Spr_8  F04  opSpV0100002844            ref|NC_003098.1|:52812-53357
                                 NC_003098.1
                TAGCAGGCTACATGAAAATCGTTGGACCAACCTTATTGTCGGCTTATGAAG
Spr_8  F06  opSpV0100002845            -       -
                GAAAATCTCTTCAAACCACGTCAGCGTCACCTTACCGTAGTATGGTTACTG
Spr_8  F08  opSpV0100002846            ref|NC_003098.1|:477306-477917
                                 NC_003098.1
                GTACTTGAGACGCTGGTTTATATTCATTTCTTCGCTGTTTCTTCTGGCTCA
Spr_8  F10  opSpV0100002847            ref|NC_003098.1|:1300763-1301374
                                 NC_003098.1
                AAGGCTACAACTCCATTGTTGTTCAGCATGAAATTGACCACATTAACGGTA
Spr_8  F12  opSpV0100002848            ref|NC_003098.1|:137885-138568
                                 NC_003098.1
                TAGCTATACAGGCTTGCGAATTGCGGTAGCAACTGCTAAGACCTTAGCTC
Spr_8  F14  opSpV0100002849            ref|NC_003098.1|:c1206963-1206709
                                 NC_003098.1
                TTGGAGTTGTCTTTGAGCAAAGGTTGGATTGATGAGGATGGGGCTATTTA
Spr_8  F16  opSpV0100002850            -       -
                GGAATACCAAAGATAAAAATAAAAAACGTTGATTTAACAACGTTTTACCAAG
Spr_8  F18  opSpV0100002851            ref|NC_003098.1|:c1198451-1197693
                                 NC_003098.1
                TGGAATCAACCCCTATAAAATCAGAAATGCAAAATTGTCAAGTATAAGACG
Spr_8  F20  opSpV0100002852            ref|NC_003098.1|:76686-78065
                                 NC_003098.1
                TTAGTTAGCTTTTTTCAAACAGTGACGATGCGAACAGCTGGCTTTTCTACG
Spr_8  F22  opSpV0100002853            -       -
                AAGAAGCAATGGTCGTTGTTGCTGTTGATAAGGACTGTTAATTTAAACTTA
Spr_8  F24  opSpV0100002854            -       -
                AGAAAATTGAGCGTATTTCTGTAATACACCGAGAAAAGATTTTATGGCTCA
Spr_8  H02  opSpV0100002855            gb|AE007317|:118109-118610
                                 AE007317
                GAATTGGTGAAATAAACTTTGTAAGTTATTTATTGTATATATGTGTAGGAAT
Spr_8  H04  opSpV0100002856            -       -
                ATTGAGTACAAAAAGTAAACTTTTCTCTTGCAATTCCAGATAAATAGTGTAT
Spr_8  H06  opSpV0100002857            -       -
                AGAGTGCATACGTCGAAATCGAACGGAGAATCGATTAAAGCACAAACCCT
Spr_8  H08  opSpV0100002858            -       -
                ATACTCAAGATTATTGAAATCTTAGACTAAAAAATAGGTACTGCTACCTTTA
Spr_8  H10  opSpV0100002859            ref|NC_003098.1|:c1454845-1453871
                                 NC_003098.1
                ACGCAGGTCTATCGCCAGGAACTTCTCTATGGAGAGAGGGAAGCCAAGTC
Spr_8  H12  opSpV0100002860            ref|NC_003098.1|:1036311-1037162
                                 NC_003098.1
                AAGGAATCCAGACGCTAGCTATCAACTCCAAAGAGCAAGTGACTGTAAAA
Spr_8  H14  opSpV0100002861            gb|AE007317|:802063-802864
                                 AE007317
                TCGGTTTCTCTAGTTTAGTATTTGCCTTTTGCAAAGTGATCTTAAATGCCTT
Spr_8  H16  opSpV0100002862            ref|NC_003098.1|:c983835-983584
                                 NC_003098.1
                CTATAAGGACTGCTATCATGTAGAGCGTACTCTCAAGTATGAGGATCATGA
Spr_8  H18  opSpV0100002863            ref|NC_003098.1|:74079-74336
                                 NC_003098.1
                CAGTGAGATCTAGTGTAGAGCGCGTGATTGAGATGATAATTACCGAAAAT
Spr_8  H20  opSpV0100002864            ref|NC_003098.1|:c2016280-2015486
                                 NC_003098.1
                CAACCATGCCTTTAAGTTTGGCATCAGCTGTCGAAGCTTTATTAGCACCTT
Spr_8  H22  opSpV0100002865            ref|NC_003098.1|:198601-198882
                                 NC_003098.1
                CACTATTGCAGTTTATGACGGACGTAAACACGTACCTGTTTACATCCAAGA
Spr_8  H24  opSpV0100002866            ref|NC_003098.1|:c1157925-1154749
                                 NC_003098.1
                TAACATCGAGGAATCTCTTCTCAAGGCCTGCCGCTCCCTTGAAATTGGGG
Spr_8  J02  opSpV0100002867            ref|NC_003098.1|:586337-586930
                                 NC_003098.1
                TAGTGTCACCAGGACATAAGGGAGAGCAATCTGAAGCGGACTTTAAGAAT
Spr_8  J04  opSpV0100002868            gb|AE007317|:1414287-1414510
                                 AE007317
                GAAATAAGATGAAACCAAGTCGATTAGGAAAGGTAAATGAATTTCTAAAAT
Spr_8  J06  opSpV0100002869            ref|NC_003098.1|:853830-855011
                                 NC_003098.1
                TTATCGTCATTGTGGAAGTTGTGTACTTGATTGCTTACTTTTTCAAGCAAAA
Spr_8  J08  opSpV0100002870            -       -
                GAGGGAAACATGAGATTCTATTGTGAAGCTTATGAGGTAATTACTGAAGAG
Spr_8  J10  opSpV0100002871            -       -
                AGAGGAAGATTTATTTTACAAAGACGTTGAAGGCCGCATGGAAGAGTTGA
Spr_8  J12  opSpV0100002872            -       -
                AGAAGACAAAATCGAAATCAGGGTGGTTTAGCTTTTCGTTTTATGAAGGGC
Spr_8  J14  opSpV0100002873            ref|NC_003098.1|:c1530681-1530004
                                 NC_003098.1
                AGTTAATGATGTTGTACTTACTACTGTCTTATCTGATAGCACTGATTAGTG
Spr_8  J16  opSpV0100002874            ref|NC_003098.1|:138565-139002
                                 NC_003098.1
                GCCGACAGACAAGGAAATTTTCCTCGAAGTCAGACAGTCAAATCAACGAG
Spr_8  J18  opSpV0100002875            ref|NC_003098.1|:c1940789-1939038
                                 NC_003098.1
                AAATCTACTTTCACTCAGTAGGGCGAGGAACTCCACTCTTGCTTAATATTC
Spr_8  J20  opSpV0100002876            ref|NC_003098.1|:734318-735061
                                 NC_003098.1
                TGATGCTCCAAAACTAGAAACTCCTCTTAGAGAGGAGCCAAGACTAGCTC
Spr_8  J22  opSpV0100002877            ref|NC_003098.1|:1-1362
                                 NC_003098.1
                GTAGTCCAAAACATCTAGAAGGGCTCGAGGAGAGGCTTGTCACGCGTTTT
Spr_8  J24  opSpV0100002878            ref|NC_003098.1|:c1645520-1644621
                                 NC_003098.1
                CCTGATGGCGATTGTTCTTCGATTTACGGACTGGTATATCCTAGATCCTCT
Spr_8  L02  opSpV0100002879            ref|NC_003098.1|:1179472-1180818
                                 NC_003098.1
                GCAACTGGTTACGGTTTGGTTTACTATACTGAAGAAATGCTCAAAGCTAAC
Spr_8  L04  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L06  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L08  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L10  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L12  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L14  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L16  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L18  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L20  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L22  EMPTY       -          -       -
Spr_8  L24  EMPTY       -          -       -
Spr_8  N02  EMPTY       -          -       -
Spr_8  N04  EMPTY       -          -       -
Spr_8  N06  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N08  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N10  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N12  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N14  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N16  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N18  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N20  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N22  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N24  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P02  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P04  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P06  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P08  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P10  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P12  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P14  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P16  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P18  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P20  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P22  EMPTY  -  -  -
Spr_8  P24  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B19  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B21  EMPTY  -  -  -
Spr_8  B23  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D19  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D21  EMPTY  -  -  -
Spr_8  D23  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F19  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F21  EMPTY  -  -  -
Spr_8  F23  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H19  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H21  EMPTY  -  -  -
Spr_8  H23  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J19  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J21  EMPTY  -  -  -
Spr_8  J23  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L19  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L21  EMPTY  -  -  -
Spr_8  L23  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N01  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N03  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N05  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N07  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N09  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N11  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N13  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N15  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N17  EMPTY  -  -  -
Spr_8  N19  EMPTY  -  -  -
Spr_8    N21  EMPTY      -            -       -
Spr_8    N23  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P01  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P03  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P05  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P07  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P09  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P11  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P13  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P15  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P17  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P19  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P21  EMPTY      -            -       -
Spr_8    P23  EMPTY      -            -       -
Spr_CTRL1  A01  EMPTY      -            -       -
Spr_CTRL1  A03  H2NC000001                -       -
                  GTCACATGCGATGGATCGAGCTCCTTTATCATCGTTCCCACCTTAATGCAC
Spr_CTRL1  A05  H2NC000002                -       -
                  TCATTCGATCGGGACGAACGCTAGAACCTTGACTTAGCTACTAATAAGTTC
Spr_CTRL1  A07  H2NC000003                -       -
                  TTTCTTGACTCGGACATCCGCGCTATGCGCTAGGGTACCGTTACTGGTCA
Spr_CTRL1  A09  H2NC000004                -       -
                  ACACGAACGACGTTATGGGCCCCATACGAATCAGAATCGAGTAACCTTTT
Spr_CTRL1  A11  H2NC000005                -       -
                  AACTAAGTGCTATATGAGGTATCGTCGTTTATGTCGCGACGAGCAACATG
Spr_CTRL1  A13  H2NC000006                -       -
                  CACAAACGCGTCTGAGTAACGGGCGCCCTATGGTCGGAGCGGACACACG
Spr_CTRL1  A15  H2NC000007                -       -
                  ATGGTTGGAAACATTGTGAGTTCGTCCAGCAAGCGAGGCCTTGGGCGTAA
Spr_CTRL1  A17  H2NC000008                -       -
                  CGCTCCCGTATTTTTGACGTGAAAGGTGTCGCCTCTTGAACACGATTCTC
Spr_CTRL1  A19  H2NC000009                -       -
                  TAACCAAGTTATTGCGCACCGAGTCAAAGTCGGACGTGATCCCGGTTCGA
Spr_CTRL1  A21  H2NC000010                -       -
                  GGGCCGTGAGCTAACTGTAAATAACTATCCAGATACTGACACGTCAACGC
Spr_CTRL1  A23  H2NC000011                -       -
                  CGAGCTGTATGCCGCGTGTCGAAAATACCGGGATATCGATACTAGGACAA
Spr_CTRL1  C01  M2NC000001                -       -
                  GGATATCAGCGTGCTAGACGCACTTAATTAACTACGATTAGCGCGCGTCG
Spr_CTRL1  C03                      -
         opHsV04NC000001 TCAGTCGATCGCGACGTACGCTAGAACCTC-
Spr_CTRL1  C05                      ref|NC_003098.1|:199251-199904
                                     NC_003098.1
         opSpV0100002141 AATCAAAACTCAAGTATCAGGTCGTTTGAACGGTGCAGATATCGCCCGTG
Spr_CTRL1  C07                      ref|NC_003098.1|:c364489-363875
                                     NC_003098.1
         opSpV0100001969 GGAAGATGGCAATAAGGACATCGTCAAGCGCGTGATTGGAATGCCTGGC
Spr_CTRL1  C09                      ref|NC_003098.1|:436031-436633
                                     NC_003098.1
         opSpV0100002430 CGTGCTATCTTGGAACTTCGTGGTCGCGATCATGAGATGCATTTTAGCGA
Spr_CTRL1  C11                      ref|NC_003098.1|:1122712-1124199
                                     NC_003098.1
         opSpV0100001705 GATTGATGGCATGAAATACATCTCTTATCGTAGCGAGCCAAATGTGAATCC
Spr_CTRL1  C13                      ref|NC_003098.1|:1179472-1180818
                                     NC_003098.1
         opSpV0100002879 GCAACTGGTTACGGTTTGGTTTACTATACTGAAGAAATGCTCAAAGCTAAC
Spr_CTRL1  C15                      ref|NC_003098.1|:c1232287-1231433
                                     NC_003098.1
         opSpV0100002610 ATGGCGTCAGTCAGATTTCGGTCTTTGTTCGTTCCGTTTCTATGGAAAAAA
Spr_CTRL1  C17                      ref|NC_003098.1|:c1487931-1486672
                                     NC_003098.1
         opSpV0100001744 TTTATCGCAGCAAACACAGATGTACAAGCATTGAGTAGTACAAAAGCTGAG
Spr_CTRL1  C19                      ref|NC_003098.1|:c1493433-1492390
                                     NC_003098.1
         opSpV0100001942 CTGTCCTTTCAGCTGAGAGTGTCATGCGTGCGGTCGATTACGACCGTTTC
Spr_CTRL1  C21                      ref|NC_003098.1|:c1498224-1497340
                                     NC_003098.1
         opSpV0100002124 TATCTTCTGCTGGGATGGTGGATCCGGATAAGGGTGAGATTTTCTATGCT
Spr_CTRL1  C23                      ref|NC_003098.1|:1635320-1635901
                                     NC_003098.1
         opSpV0100001470 TAAGAACATCACCATGAACGAAGGCATCTTAACTGCTCAAGTCTACTCCTT
Spr_CTRL1  E01                      ref|NC_003098.1|:384683-385549
                                     NC_003098.1
         opSpV0100001310 AAGCTAAGCCAGAGGTTCCAGATGAATTATTTTCCCAGTGTCCAGGCTGT
Spr_CTRL1  E03          A            -       -
         opSpV0100001310_90 tGCTAAaCCAGAGGTTCCAGATGAATTAgTTTCCCAGaGTgCAGGaTGTAA
Spr_CTRL1  E05          A            -       -
         opSpV0100001310_80 tGgTAtaCCAcAGGTaCCAGATGAgTTAgTcTCCtAGaGTgCAGGaTcTAAGgA
Spr_CTRL1  E07          A            -       -
         opSpV0100001310_70 tGgTAtaCgAcAGcTaCCAcATGAgTgAgTcTCatAGaGTgCAcGaTcTAtGgAgA
Spr_CTRL1  E09                      ref|NC_003098.1|:752241-754721
                                     NC_003098.1
         opSpV0100000746 GAGCGAAAAGAATTCACTCCATGGCGGACCTATAGATCTAAGTCTGTCAA
Spr_CTRL1  E11          c            -       -
         opSpV0100000746_90AGaGAAAcGAATTCACTCCATGGCcGACCTAgAGATCTAtGTCTGTCAAGT
Spr_CTRL1  E13          c            -       -
         opSpV0100000746_80AGaGAtAcGAgTTCACTCCATGaCcGACaTAgAGAgCTAtGTCTGaCAAGTcT
Spr_CTRL1  E15          c            -       -
         opSpV0100000746_70AGaGttAcGAgTaCACTCgATGaCcGtCaTAgAGAggTAtGTgTGaCAtGTcTaCT
Spr_CTRL1  E17                      ref|NC_003098.1|:856133-856492
                                     NC_003098.1
         opSpV0100000515 TTAAAGGTGGCGTTGTATCACGCAAACGTCGTAAACGTATTCTTAAATTAG
Spr_CTRL1  E19          T            -       -
         opSpV0100000515_90 TAgAGcTGcCGTaGTATCtCGCAtACGTCcTAtACGTATgCTTAgATTAGCAA
Spr_CTRL1  E21          a            -       -
         opSpV0100000515_80TAgAGcTGcCGTaGTATCtCGCAtACaTCcTAtACcTATgCTTAgAgTAcCAAtA
Spr_CTRL1  E23          a            -       -
         opSpV0100000515_70TAgAtcTGcCaTaGTgTCtCGCAtACaTCcaAtACcTgTgCTaAgAgTAcCActAcaT
Spr_CTRL1  G01                      ref|NC_003098.1|:c1620031-1619051
                                     NC_003098.1
         opSpV0100000792 CATCTTGGTGCTAGACCGTATTGAAGCAATTACAGGAATACGTCCCGTGT
Spr_CTRL1  G03          C            -       -
         opSpV0100000792_90 gTCTaGcTGCTAGtCCcTATTGAtGCAATgACAGGtATACGTCaCGTGTcTTA
Spr_CTRL1  G05          C            -     -
         opSpV0100000792_80 gTaTaGcTtCTAGtCacTATcGAtGCAATgACAGctATACGTCaCaTGTcTaACG
Spr_CTRL1  G07          a            -     -
         opSpV0100000792_70gTaTaGcTtCaAGtCacTATcGAtGCtATgcCAGctATAgGTCaCaTaTcTaAgGAg
Spr_CTRL1  G09  Alien1      -            -     -
Spr_CTRL1  G11  Alien2      -            -     -
Spr_CTRL1  G13  Alien3      -            -     -
Spr_CTRL1  G15  Alien4      -            -     -
Spr_CTRL1  G17  Alien5      -            -     -
Spr_CTRL1  G19  Alien6      -            -     -
Spr_CTRL1  G21  Alien7      -            -     -
Spr_CTRL1  G23  Alien8      -            -     -
Spr_CTRL1  I01  Alien9      -            -     -
Spr_CTRL1  I03  Alien10     -            -     -
Spr_CTRL1  I05  H300006234                -     -
                  GCCCAGTCCTCTCCCAAGTCCACACAGGGGAGGTGATAGCATTGCTTTCG
Spr_CTRL1  I07  H300013722                -     -
                  CTACTCTGTTCCTTCACATCCTGTGTTTCTAGGGAAATGAAAGAAAGGCCA
Spr_CTRL1  I09  H300022861                -     -
                  CAGACTCCAGAGCAGCAGGCAGCCATTCTGTCCCTGGTGTAGAGCCTGG
Spr_CTRL1  I11                      -     -
         opHsV04TC000032 GTTGCCATGTAGACCCCTTGAAGAGGGGAGGGGCCTAGGGAGCCGCACC
        R        R             R6.feature_end_coord
R6.entrez_gene_id 6.gene_symbol 6.locus_tag R6.feature_start_coord    R6.feature_strand
-        -        -     -       -       -
-        -        -     -       -       -
     933172 -        spr1058     1053436    1053594 -
-        -        -     -       -       -
     933146 fucI       spr1964     1951630    1953396 -
     933408 -        spr0022       24122     24589 +
-        -        -     -       -       -
-        -        -        1151028    1151362 +
     934690 -        spr0277      275987    276226 +
     934192 -        spr0652      658531    659376 -
     933935 -        spr1518     1496473    1497324 +
-        -        -     -       -       -
-        -        -        1281808    1282333 +
-        -        -        1947971    1948267 +
     934570 glnP       spr1355     1337591    1338289 -
     934799 hsdM       spr0449      454903    456366 -
     934683 accA       spr0387      385546    386313 +
-        -        -         719811    720198 +
     933825 rpmE       spr1177     1176610    1176852 +
     933883 -        spr1420     1406396    1406569 -
     934349 -        spr0804      806221    807036 -
-        -        -     -       -       -
     934245 tenA       spr0634      642193    642885 +
     934092 -        spr2005     1998466    1998756 -
     933407 -        spr1923     1905946    1906887 -
     934190 -        spr0640      646614    646985 +
     933425 adcC       spr1977     1968412    1969116 -
     933101 -        spr1952     1935463    1936767 -
-        -        -        1774274    1774529 +
     934048 galR       spr1669     1641933    1642940 +
     934455 ABC-NBD     spr1238     1236416    1237222 -
     932980 malA       spr1921     1903858    1904658 +
     934550 -        spr1332     1318774    1319616 -
     934495 spnIR-truncation spr1285     1280075    1280257 +
     934714 transposase_F spr0412        408542    409090 -
-        -        -     -       -       -
     933404 metY-truncation spr1095      1092272    1093387 -
     933555 infB       spr0481      481913    484705 +
     933181 ABC-SBP     spr0975      960704    961738 +
                 spr0224
     933052 ABC-SBP-truncation         216513    216707 -
-        -        -     -       -       -
     932841 map       spr0992      976908    977768 +
  934563  transposase_B   spr1349    1332570    1332869  -
  934782  cps2I       spr0316    315715    316872  +
  933031  dgkA       spr0870    863435    863830  +
  934237  -         spr0702    701973    702452  +
  933419  dnaG       spr0978    963503    965278  +
-      -         -       127803    128355  +
  933680  ung        spr1055    1050815    1051483  -
  932820  -         spr0084     91678     92664  +
  933990  pcp-truncation  spr1871    1842688    1842903  -
  933903  -         spr1965    1953453    1956569  -
  933225  -         spr0587    602140    602328  +
  934891  lctO-truncation  spr0625    632576    632722  +
-      -         -     -       -       -
  932997  groEL       spr1722    1702403    1704025  -
  934044  -         spr1422    1407616    1408527  -
  933161  -         spr1465    1447154    1447948  +
  934785  -         spr0326    324751    324909  +
-      -         -       955475    956375  +
-      -         -       475643    475925  +
  933325  PTS-EII      spr0564    570343    571818  +
-      -         -     -       -       -
  933762  dfp-N-terminus  spr1111    1112468    1113019  +
  934771  ABC-NBD      spr0430    430192    431874  +
-      -         -     -       -       -
  933502  vncR       spr0528    527330    527986  +
  933987  pepP       spr0172    182039    183100  +
-      -         -     -       -       -
-      -         -       130216    130561  +
  933113  -         spr1471    1451642    1451821  +
-      -         -       1374276    1374569  +
  933497  -         spr0933    919628    919846  +
-      -         -     -       -       -
-      -         -     -       -       -
-      -         -       1735558    1735906  +
  933245  ldh        spr1100    1098125    1099111  +
  934526  trxB       spr1312    1302186    1303097  -
  934566  transposase_A   spr1350    1333089    1333304  -
  934078  -         spr0998    982860    983501  -
  933584  -         spr0962    943148    943798  +
-      -         -     -       -       -
  933151  -         spr1482    1459595    1460017  +
  933169  rplD       spr0189    196727    197350  +
  933218  -         spr1113    1113794    1114375  +
  934285  pnp        spr0734    733045    733854  +
  932859  sdaA       spr0094    102117    102989  -
-      -         -       1756204    1756514  +
-      -         -     -       -       -
  934271  -         spr0737    735335    735847  +
  934500  ABC-NBD      spr1281    1275624    1276346  -
  934643  serS       spr0372    372211    373548  -
  934483  phoU       spr1252    1251587    1252240  -
  933697  -         spr1731    1708372    1708821  -
  934039 thrS       spr1472    1451840    1453822 +
  933409 -         spr1436    1419322    1420080 -
-     -         -     -       -      -
  934576 atpF       spr1364    1346837    1347331 -
  934060 gpi        spr1882    1859131    1860480 -
  933776 pdxK       spr1450    1433979    1434752 -
-     -         -       522837    523124 +
  934100 ABC-NBD      spr1021    999368    1001269 +
  932931 lacR       spr1067    1065778    1066539 +
  934059 -         spr0943    927958    928569 +
-     -         -       273258    273502 +
-     -         -       2010489    2010733 +
-     -         -     -       -      -
-     -         -       305821    306051 +
  933187 cls        spr0180    187730    189262 +
  933319 -         spr0566    579191    579598 -
  933873 ABC-MSP      spr0220    213261    214295 -
  933016 amiC       spr1706    1675431    1676927 -
-     -         -       733855    734317 +
-     -         -     -       -      -
  934873 ABC-NBD      spr0619    628681    629328 +
  933684 -         spr1742    1716369    1716851 -
  933226 phpA       spr1060    1054238    1056805 -
  934283 ABC-NBD      spr0748    744090    745625 +
  933476 glnQ-truncation  spr0535    534266    534610 -
-     -         -     -       -      -
  933806 -         spr1176    1175567    1176514 +
  934341 dnaE       spr0795    795966    799094 +
  933768 -         spr0469    475049    475642 -
  934136 hipO       spr1906    1882934    1884064 -
-     -         -       620574    620915 +
  934206 metK       spr0671    676119    677309 +
-     -         -       667187    667599 +
  934139 galU       spr1903    1880756    1881655 +
-     -         -     -       -      -
  932882 msmR       spr1714    1688139    1688999 +
-     -         -       1518522    1518803 +
  934440 tyrA       spr1231    1228058    1229161 -
  933050 adh2       spr1963    1950333    1951484 -
  933929 -         spr1856    1831058    1831438 -
-     -         -       928570    928881 +
  933558 -         spr0218    210885    212222 +
-     -         -       1948666    1949094 +
-     -         -       150363    150652 +
-     -         -     -       -      -
-     -         -     -       -      -
  933582 -         spr1925    1908980    1909210 -
  934737 mraY       spr0305    304515    305495 +
  934147 ruvB       spr0238    232128    233126 +
-     -         -       2012620    2012842 +
-     -         -       1899538    1900086 +
  933905 -         spr0991    975615    976892 +
-      -         -     -       -      -
-      -         -       226980     227268 +
  934655  fabH       spr0377    377074     378048 +
-      -         -     -       -      -
  934880  mutR       spr0140    149499    150362 +
-      -         -       440821    441112 +
  933932  tpx        spr1495    1471711    1472229 +
  934595  aliB       spr1382    1363510    1365468 -
  934664  transposase_B   spr0273    273609    273815 +
  933155  aroG       spr1543    1525279    1526310 -
  933240  -         spr1449    1433540    1434001 -
  934409  nanE       spr1196    1193495    1194193 -
  934439  aroA       spr1229    1226334    1227629 -
  933343  -         spr0560    561441    561686 +
  933658  -         spr1768    1735907    1736611 +
  933284  -         spr1426    1410831    1411424 -
  934792  -         spr0439    439189    440820 -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
  933093  -         spr0966    947648    948958 +
  933337  vicX       spr1105    1105451    1106260 -
  933736  -         spr2044    2035744    2036223 -
-      -         -       925120    925802 +
  932935  -         spr1148    1149293    1150333 -
-      -         -     -       -      -
  933492  trpS       spr2034    2025178    2026203 -
  933104  tpiA       spr1432    1416054    1416833 -
-      -         -     -       -      -
  934354  -         spr0814    816411    817001 -
  932895  -         spr0112    120067    120279 +
  932875  -         spr0167    175326    176003 +
  934260  transposase_B   spr0723    723400    723483 +
  933964  -         spr0953    936148    936924 +
-      -         -       1647157    1647555 +
  933020  -         spr1551    1533243    1533596 -
  934662  sulA       spr0266    268022    268966 +
  934584  -         spr1371    1353063    1353557 -
  934513  -         spr1297    1291422    1291616 -
  933943  dltD       spr1979    1969711    1970994 -
  934144  -         spr1182    1181314    1181484 -
-      -         -       231088    232127 +
  934865  rplI       spr2009    2002111    2002563 -
  933496  -         spr0531    530654    531856 -
-      -         -        56907     57275 +
  933832  ABC-SBP      spr1527    1503232    1504560 -
-      -         -     -       -      -
  934069  phtE-truncation  spr0910    899263    899811 +
-      -         -       409091    409665 +
  934131  gpsA       spr1902    1879718    1880734 +
  932849  glnP       spr0623    631044    631721 -
-      -         -     -       -      -
  932863  -       spr1728    1706704    1707003  -
  933823  ABC-MSP    spr0221    214280    214906  -
  933149  -       spr1560    1539872    1540720  +
  934804  -       spr0328    327393    332696  +
-      -       -       1157926    1158237  +
-      -       -     -       -       -
  934372  lytD     spr0831    830981    832864  +
  932969  amiF     spr1703    1672492    1673463  -
  934541  -       spr1320    1307118    1307765  +
  933692  -       spr1741    1715755    1716363  -
  934220  rpsP     spr0682    686482    686754  +
  934197  -       spr0658    662219    662449  -
-      -       -       312761    313114  +
-      -       -     -       -       -
  933174  -       spr0931    916211    917185  +
  933989  cglA     spr1864    1834558    1835499  -
-      -       -     -       -       -
  934358  pepXP     spr0794    793374    795761  -
  933771  -       spr1010    992198    992497  -
  934656  rplM     spr0271    272399    272845  +
-      -       -       415634    416024  +
  934496  spnIM     spr1287    1280629    1281807  +
-      -       -       1548388    1548763  +
-      -       -     -       -       -
-      -       -       1448856    1449588  +
  933758  ABC-NBD    spr1497    1475035    1475745  -
  934896  hexB     spr0160    168072    170021  +
-      -       -     -       -       -
  933723  cycK     spr2015    2008230    2009150  +
  933830  gtrB     spr1459    1439772    1440863  -
  934720  PTS-EII    spr0291    292900    293334  +
-      -       -     -       -       -
-      -       -     -       -       -
-      -       -       1242025    1242286  +
  933588  glyA     spr0928    913285    914541  +
  933183  corA     spr0170    178139    179083  -
  933282  -       spr1953    1936914    1938998  +
  933868  adcR     spr1978    1969116    1969616  -
  932846  -       spr1638    1610936    1611091  -
  934800  -       spr0451    459085    459285  +
-      -       -       1289588    1290168  +
-      -       -     -       -       -
  933919  msmE     spr1712    1684518    1685777  -
  933048  -       spr0476    478869    479504  +
-      -       -     -       -       -
  934708  ilvA     spr0406    401601    402851  +
  932970  bglA     spr0244    238727    240106  +
  933363  -       spr1959    1945106    1946617  +
  933700         spr1736
       ABC-NBD-truncation     1711072    1711719  -
  934364  nspC     spr0821    823191    824318  +
-      -       -     -       -       -
-      -       -     -       -       -
  933530  PTS-EII     spr0505    501729    503567  +
  933995  -        spr1876    1845833    1846453  -
  934456  -        spr1241    1241527    1242024  -
  934239  -        spr0705    704074    704514  +
  932987  -        spr0895    883412    883903  +
  932903  pulI       spr1025    1005556    1007835  +
  934585  -        spr1370    1351327    1352982  -
  933890  rpmD       spr0207    204829    205011  +
  934149  npl-truncation  spr1186    1183359    1184090  -
-      -        -     -       -       -
  933447  rRNA_16S-1    sprr01     15161     16674  +
  934766  cps2H      spr0315    314551    315585  +
  933045  fhs       spr1109    1109867    1111537  -
  932991  arcB       spr1957    1942769    1943785  +
  934074  -        spr1003    986356    986925  -
  934378  proC       spr0834    835350    836147  +
  934845  rpmG       spr1944    1925154    1925303  +
-      -        -     -       -       -
  933262  -        spr1627    1601116    1601562  -
  933805  -        spr0940    924964    925119  +
  934328  hsdS       spr0791    788261    788872  +
  934256  transposase_D  spr0718    720608    721261  +
  934624  def       spr1408    1392416    1392826  -
  932914  htpX       spr1162    1164646    1165554  -
  934267  glnP       spr0727    726847    727536  +
  934691  -        spr0397    394175    394660  +
  933003  psaA       spr1494    1470686    1471615  +
  934079  pacL       spr1410    1393746    1396442  -
-      -        -     -       -       -
  934351  -        spr0805    807033    807938  -
-      -        -       751831    752240  +
-      -        -       1465787    1466007  +
  932827  lacG       spr1069    1067037    1068443  -
  932957  -        spr1112    1113003    1113566  +
-      -        -     -       -       -
  934420  -        spr1210    1206960    1207172  -
-      -        -     -       -       -
  933121  -        spr1104    1105118    1105420  -
-      -        -     -       -       -
  932990  ABC-MSP     spr1023    1002215    1003393  +
  933454  scrB       spr1568    1548764    1550218  +
-      -        -     -       -       -
  934658  -        spr0376    376640    377074  +
  933242  -        spr0959    940146    940742  +
  932944  -        spr0617    627173    627976  +
-      -        -       918891    919627  +
  934282  deoC       spr0745    741766    742428  +
  934904  -        spr0151    159559    160128  -
  934478  -        spr1263    1260037    1260687  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       561687    561997  +
  934454  -        spr1242    1242287    1242526  -
  932930 -     spr0951    934826    935359  +
-     -     -       1277911    1278164  +
-     -     -       1596446    1596788  +
  933766 rplR   spr0205    203947    204303  +
  933269 -     spr1584    1564646    1566259  -
  932932 ccl    spr0917    904183    904764  +
-     -     -       1423525    1423787  +
  933475 ileS   spr1502    1480465    1483257  -
  933889 -     spr1659    1632631    1632900  -
  934657 fabD   spr0380    379418    380338  +
  934318 -     spr0773    767190    768416  +
-     -     -       1689932    1690138  +
-     -     -     -       -       -
  933560 bgl2   spr1833    1807407    1808858  +
  932799 trkA   spr0071     78058     78744  +
  934572 -     spr1358    1340907    1341920  +
  934501 -     spr1280    1274880    1275608  -
  933975 ackA   spr1854    1828803    1829993  -
  932800 -     spr0072     79054     79593  +
  933417 -     spr1729    1707340    1707555  -
  934155 appD   spr1191    1186915    1188897  -
  934274 flaR   spr0739    737238    737762  -
  934784 hsdS   spr0445    450637    451917  +
-     -     -       677512    677861  +
  933704 -     spr1732    1708932    1709435  -
-     -     -     -       -       -
-     -     -     -       -       -
  933512 -     spr0522    522381    522836  +
-     -     -       292630    292899  +
  934531 -     spr1319    1306669    1307121  +
  932977 -     spr0608    620916    621929  +
  933291 msrA   spr0577    586941    588053  +
-     -     -     -       -       -
  932804 hk08   spr0077    84533     85585  +
-     -     -     -       -       -
  934067 ccdA   spr0903    888261    888968  +
  933317 -     spr0563    569990    570295  +
-     -     -       556440    556663  +
  933012 ABC-NBD  spr0602    614626    615267  +
-     -     -       1259828    1260036  +
  934860 comFC   spr2012    2005297    2005959  -
-     -     -     -       -       -
  932803 -     spr0073    79471     80040  -
-     -     -     -       -       -
  933705 -     spr1726    1705748    1706374  -
  934581 atpA   spr1362    1344781    1346286  -
  933071 dctA   spr1598    1575376    1576335  +
-     -     -     -       -       -
  933597 -     spr1816    1786460    1787227  -
  934276 rpsT   spr0740    737815    738066  -
  933570 rpmG   spr1822    1796524    1796676  -
  934035 -     spr1477    1457206    1457643  -
  933411 strH       spr0057    60528     64466 -
  933346 -        spr0926    912179     912790 +
  933854 pta       spr1007    989463     990437 +
-     -        -     -       -      -
-     -        -       1531844    1532169 +
-     -        -       624096    624412 +
  934292 IS861-truncation spr0753    748235    748603 +
  934182 NS_transporter spr0648     654580    655971 -
  934396 -        spr0850    846911    847411 +
-     -        -     -       -      -
  933139 -        spr1589    1569156    1569509 -
  934050 ilvD       spr1935    1916000    1917703 -
  933749 -        spr1548    1530638    1531429 -
-     -        -     -       -      -
  934336 pykF       spr0797    800243    801748 +
  934244 ciaH       spr0708    707956    709290 +
  934047 recN       spr1084    1080001    1081668 -
  933430 apt       spr1435    1418722    1419252 -
  933258 pck       spr1147    1148407    1149276 -
-     -        -     -       -      -
  934701 mtlA       spr0356    353760    355529 +
  933466 tRNA-Glu1    sprt01     14827     14898 +
  933865 dnaI       spr1555    1536191    1537087 -
  934045 -        spr1507    1485184    1485447 -
              spr0223
  933084 ABC-SBP-truncation       216000    216368 -
  933235 thyA       spr0585    601207    602046 +
-     -        -       1806104    1806562 +
  933916 codY       spr1439    1422736    1423524 -
-     -        -     -       -      -
  933611 -        spr1804    1775501    1776061 -
-     -        -     -       -      -
  933744 -        spr1615    1588494    1588733 -
  932891 -        spr0115    123810    124184 +
  934763 -        spr0311    312433    312606 +
  934225 -        spr0690    690411    690650 +
  933509 vex1       spr0524    523650    524927 +
  933332 PTS-EII     spr0562    569431    569952 +
  933719 -        spr2007    2000447    2000713 -
  932986 -        spr1651    1622786    1623082 -
  933557 nusA       spr0478    480153    481289 +
  933275 tRNA-Phe1    sprt15    1691076    1691148 -
  933706 -        spr1730    1707692    1708366 -
  933899 -        spr1469    1450858    1451067 +
  932937 plsX       spr0037     37744     38736 +
-     -        -        56907     57275 +
  933878 -        spr1842    1818041    1819132 -
-     -        -       739678    739883 +
-     -        -       1804024    1804232 +
-     -        -       1179038    1179471 +
  934627 -        spr1045    1037929    1039494 +
  934838 malC       spr1919    1901454    1902761 +
  933109 -        spr1595    1572932    1573522 -
  932978 -         spr1468    1449999    1450628 -
-     -         -     -       -      -
  933862 IS1381-truncation spr0993    977840     978547 +
-     -         -     -       -      -
-     -         -       393907    394174 +
  933694 ligA       spr1024    1003486    1005444 +
  933353 -         spr0554    553724    554440 +
  934745 trkH       spr0426    425479    426918 -
  934438 -         spr1226    1223749    1225023 -
  934314 -         spr0770    764775    764969 +
  934363 -         spr0822    824315    825400 +
  932868 -         spr0228    219268    220248 +
  933735 -         spr0239    233107    233679 +
  934602 ppaC       spr1389    1370416    1371351 -
  934178 ctpA       spr0641    646986    649238 +
  932810 glmS       spr0245    240298    242106 +
  934101 -         spr2031    2022029    2022397 +
-     -         -       1870743    1871056 +
  933813 trpG       spr1636    1608877    1609443 -
  934798 hsdS       spr0448    453335    454903 -
-     -         -     -       -      -
  934730 -         spr0418    416025    416195 +
  932892 -         spr0116    124191    124373 +
  933263 hk13       spr0464    470513    471853 +
  933028 -         spr1695    1663931    1664941 -
  934367 -         spr0827    828545    828742 -
  932954 -         spr1114    1114387    1114902 +
  932861 ABC-SBP      spr0101    108506    109303 +
  933534 IS861-truncation spr0496     496468    496857 -
-     -         -       1717899    1718121 +
  934490 spsA-truncation spr1274     1268770    1269159 -
  933631 acyP       spr1789    1761235    1761513 +
  934113 hexA       spr1888    1865872    1868445 -
-     -         -       1940790    1941477 +
  933148 -         spr1091    1086183    1086485 -
  934883 epsG       spr0135    142595    143809 +
  933716 transposase_A spr0014       20207     20554 +
  932977 -         spr0608    620916    621929 +
  933455 nrdE       spr1065    1062287    1064446 +
-     -         -     -       -      -
-     -         -     -       -      -
               spr1102
  933783 spnII-interrupted-N       1102916    1104793 -
-     -         -     -       -      -
  933971 gtfA       spr1709    1680991    1682433 -
-     -         -     -       -      -
  934703 kdgA       spr0287    289483    290112 -
  933042 tRNA-Leu2     sprt22    1691677    1691762 -
-     -         -     -       -      -
  933021 -         spr0601    612603     614624 +
-     -         -     -       -      -
-     -         -     -       -      -
-     -         -       1316371    1316629 +
  933730 imdH       spr2033    2023548    2025026  -
-     -        -       387127    387423  +
  933797 asd       spr0918    905279    906355  +
  933098 flpA       spr0868    861197    862879  -
  934444 -        spr1224    1221532    1222689  -
  934107 -        spr1019    997722    998561  +
  933733 comE       spr2041    2033242    2033994  -
  933770 scpA       spr1691    1661517    1662245  -
  933046 -        spr0890    879422    880222  -
  934084 glmM       spr1417    1403479    1404831  -
-     -        -     -       -       -
  934019 gltX       spr1881    1857547    1859007  -
  934292 IS861-truncation spr0753    748235    748603  +
-     -        -       1618842    1619050  +
-     -        -       1048776    1049059  +
  933525 licT       spr0504    500872    501711  +
  934022 -        spr1883    1860467    1860646  -
  934491 -        spr1282    1276851    1277576  -
-     -        -     -       -       -
  933699 -        spr0930    915523    916137  +
-     -        -     -       -       -
  933271 -        spr1138    1139817    1140473  -
-     -        -     -       -       -
  933861 amiA       spr1707    1676994    1678973  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  934704 prfC       spr0396    392362    393906  +
-     -        -     -       -       -
  933064 -        spr1941    1923594    1924601  +
  933566 secE       spr1821    1796338    1796514  -
  934173 -        spr0869    862957    863454  +
  933946 acpP       spr0038     38742     38975  +
-     -        -       104786    105241  +
  933448 -        spr0010     10335     11612  +
-     -        -     -       -       -
  933800 lacD       spr1073    1071766    1072746  -
  932802 nrdF       spr1066    1064634    1065596  +
  933506 pep27      spr0527    527198    527281  +
  933683 -        spr1747    1718441    1718995  -
  933428 -        spr0004     3000     4115  +
  933681 IS1381-truncationspr1745    1717094    1717357  +
  933745 ABC-SBP     spr1620    1593995    1595308  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  933643 ndk       spr1775    1743787    1744200  -
  934335 hsdR       spr0792    788951    792301  +
  933414 -        spr1717    1697564    1698919  -
  934684 rpsI       spr0272    272865    273257  +
  933993 marR       spr1874    1843781    1844119  -
-     -        -     -       -       -
  934499 -        spr1288    1282334    1283326  -
  933203 -        spr0929    914516    915523  +
  934362 speE       spr0819    821075    821935  +
-     -        -       2007946    2008229  +
  933676 -        spr1753    1721537    1721710  -
  933073 -        spr1564    1544531    1545148  +
-     -        -     -       -       -
  933779 nanE       spr1529    1506221    1506919  -
  933839 tRNA-Leu1    sprt10    1421994    1422079  -
  933324 -        spr0007     8323     8589  +
  933481 -        spr0236    229964    230659  +
-     -        -       185363    185812  +
  933436 trxA       spr1602    1578217    1578531  +
-     -        -       1279470    1280074  +
-     -        -       772962    773162  +
  933488 clpC-truncation spr1999    1992961    1993104  -
  934871 -        spr1987    1979178    1979381  -
  934116 -        spr1904    1881722    1882402  -
  934411 rplT       spr0863    856133    856492  +
  933491 mreD       spr2022    2014115    2014609  -
  934802 -        spr0325    324231    324680  +
-     -        -       1499807    1500092  +
  933102 -        spr0186    194667    195284  +
  934118 glgA       spr1032    1014454    1015887  +
  934427 ABC-NP      spr1203    1198448    1200055  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -       288340    289172  +
  934361 transposase_F spr0818      820292    820819  -
  933385 -        spr1143    1145198    1145383  -
  932963 -        spr0611    622965    623678  +
-     -        -       557877    558588  +
  934616 -        spr1403    1380265    1387920  -
  933600 ccpA       spr1813    1783327    1784367  -
  934442 aroB       spr1233    1230347    1231414  -
  932845 -        spr0085     92633     93646  +
  934747 -        spr0306    305635    305820  +
-     -        -       894931    895139  +
  933434 tRNA-Gly1    sprt14    1690986    1691056  -
-     -        -     -       -       -
  934608 -        spr1392    1372514    1372900  -
  934562 -        spr1348    1332206    1332448  -
  934419 ptrB       spr1204    1200052    1201992  -
  933220 -        spr1169    1171103    1172503  +
-     -        -     -       -       -
  932979 rplC       spr0188    196076    196702  +
  933743 ip        spr0465    471895    472050  -
-     -        -       1503011    1503231  +
  933023 mgtC       spr1641    1613561    1614271  -
  933863 IS1381-truncationspr1078    1075330    1075728  -
-     -        -     -       -       -
  933051 -        spr1483    1460276    1460713  +
  934320 ssrA       sprs03     773607    773951  +
  933378 -        spr0548    549483    550061  +
  933515 cysS       spr0519    519634    520977  +
-      -        -       639027    639418  +
-      -        -       730296    730519  +
  933543  -        spr1646    1618182    1618841  -
  933912  ffh       spr1166    1168744    1170315  -
  934005  tRNA-Trp     sprt46    1851004    1851074  -
  933478  rpmC       spr0197    200331    200537  +
  934032  nirC       spr1097    1093679    1094476  -
  933984  adh       spr1866    1836091    1837149  -
  933486  -        spr1986    1978504    1979091  +
-      -        -     -       -       -
  934665  accB       spr0383    382363    382848  +
  934250  -        spr0703    702460    703188  +
  932807  ptsH       spr1063    1061374    1061637  -
  933421  -        spr0030     30143     30481  -
-      -        -     -       -       -
  932873  -        spr0179    187066    187584  +
  933997  -        spr1873    1843471    1843770  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1648075    1648354  +
  933371  ispA       spr1087    1082907    1083782  -
  934633  ppnK       spr1005    987696    988526  +
  934770  cps2J      spr0317    316869    318278  +
  932989  divIB      spr0605    617795    618985  +
  933322  prtA       spr0561    562418    568852  +
  933674  -        spr1749    1719183    1719977  -
  934753  transposase_B  spr0312    312599    312760  -
  934773  pgk       spr0441    446182    447378  +
  934754  PTS-EII     spr0425    423672    425351  +
  934132  rrmA       spr1913    1892472    1893320  +
  934575  pgm       spr1351    1333648    1335366  +
  933137  -        spr1593    1571297    1571608  -
-      -        -     -       -       -
  933062  -        spr1523    1500093    1500437  -
-      -        -       233680    233891  +
  934727  pfl       spr0415    412113    414437  +
-      -        -       1917704    1917935  +
  934680  efp       spr0392    388250    388810  -
-      -        -     -       -       -
  934027  ABC-N/P     spr1656    1628490    1630241  -
  933119  PTS-EII     spr1967    1958932    1959732  -
  933364  -        spr0549    550225    550377  +
  933421  -        spr0030     30143     30481  -
  933301  -        spr0572    582064    582318  +
  934402  ald-truncation  spr0853    848313    848576  -
  934460  potA       spr1246    1245411    1246568  -
-      -        -       1396443    1396745  +
  934181  spxB       spr0642    649445    651220  +
  934037  rpsO       spr1467    1449589    1449858  -
  933289  -        spr1960    1946639    1947970  +
  934133  -        spr1892    1871577    1872086  +
  932947  lmb       spr0906    891426    892361  +
  933922  mefE       spr0971    953383    954594  +
  934648  -        spr0265    267187    267897  +
  933209  lacC       spr1074    1072748    1073677  -
  934859  cbpD       spr2006    1999012    2000358  -
  934488  nadE       spr1276    1271411    1272235  -
  933829  tktA       spr1841    1815951    1817927  -
  933691  -        spr1737    1711861    1712205  -
  934520  -        spr1303    1295956    1296894  -
  934089  rr06       spr1998    1991666    1992319  -
  934630  IS1167-truncationspr0132    140042    140428  -
  933177  -        spr0596    608630    608827  +
  933991  pcp-truncation spr1872     1842900    1843214  -
-      -        -     -       -       -
  933548  -        spr0486    487231    488565  +
  932871  rnr       spr0878    867934    870288  +
  934493  -        spr0635    642890    643414  +
  932795  -        spr0066    73075     73929  +
-      -        -     -       -       -
  934114          spr1900
       transposase-truncation     1878527    1878943  +
  933056  -        spr1479    1457719    1458567  -
  933234  rluD       spr1006    988523    989419  +
  934359  ABC-NBD     spr0812    813563    814378  +
-      -        -        30482     30699  +
  933237  oxlT       spr1441    1425561    1426787  -
  934862  transposase_E spr2018     2010201    2010488  -
  934430  ABC-N/P     spr1216    1211829    1213553  -
  933351  -        spr0897    884594    886363  +
  933393  pepQ       spr1445    1430643    1431725  +
  933545  -        spr0491    490727    491689  +
-      -        -       1460018    1460275  +
  933467  purH       spr0051     53954     55522  +
-      -        -        65540     65844  +
-      -        -       1944898    1945105  +
  934735  -        spr0297    296952    298853  +
  933644  hlyX       spr1778    1752316    1753647  -
  933622  cbf1       spr1794    1765923    1766927  -
  934625  acoL       spr1048    1042274    1043977  -
  933230  -        spr0968    950173    951123  +
-      -        -     -       -       -
  933521  -        spr0513    511419    511685  +
-      -        -       1654514    1654812  +
  933591  ABC-NBD     spr1817    1787199    1788083  -
  933229  -        spr1550    1532170    1533021  +
  934446  -        spr1237    1234801    1236462  -
  933900  mutY       spr1108    1108363    1109538  -
  932838  ABC-SBP     spr0083     89862     91406  +
  934522  -        spr1309    1300224    1300439  +
  933112  -        spr1481    1459304    1459474  +
  934744  pbpX       spr0304    302261    304513  +
  933238  carA       spr1154    1158238    1159317  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  932919          spr0621
       ABC-SBP-truncation       630031    630273  -
  934884 dapE       spr0148    156408    157781 +
  934514 guaA       spr1300    1292606    1294168 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       623679    623951 +
  934590 -        spr1374    1355373    1355990 -
  933619 pflC       spr1791    1762592    1763386 -
-     -        -     -       -      -
  933207 leuB       spr1135    1137655    1138692 -
  933196 cpsY       spr0593    606890    607936 -
  934268 rpiA       spr0731    730520    731260 +
  934209 -        spr0669    673606    674421 +
  934306 IS1167-truncationspr0766    761198    761602 -
-     -        -     -       -      -
  933224 miaA       spr0588    602334     603269 +
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       1929575    1929779 +
  933609 -        spr1806    1777140    1777805 -
-     -        -     -       -      -
  933086 galK       spr1668    1640591    1641769 -
  934673 acp       spr0378    378108    378332 +
  934054 ABC-NP      spr1887    1864031    1865725 -
  934278 -        spr0742    739237    739677 +
  933120 IS1167      spr0041     40224     40991 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
  934309 ABC-NBD     spr0771    765098    765889 +
-     -        -       1894692    1895616 +
  934882 -        spr0145    153770    154366 +
-     -        -     -       -      -
  932798 -        spr1129    1132842    1134185 -
-     -        -     -       -      -
  932999 rpsQ       spr0198    200562    200822 +
  934156 appC       spr1192    1188910    1189761 -
  933429 talC       spr0233    225040    225708 +
  933060 -        spr1591    1570023    1570616 -
  933097 -        spr1457    1438976    1439452 -
-     -        -       327094    327392 +
  934160 cdsA       spr0241    234677    235480 +
  934347 -        spr0803    805375    806091 +
  933864 -        spr1603    1578797    1579369 +
  933014 -        spr1927    1909881    1910621 -
  933348 -        spr0558    559541    560401 +
  933760 rplB       spr0191    197664    198497 +
  934762 -        spr0434    434397    435047 +
-     -        -     -       -      -
  934431 thrB       spr1218    1214845    1215714 -
  934125 transposase_A spr1038     1020607    1020975 -
  933947 -        spr0361    359527    359640 +
-     -        -     -       -      -
  934670 fabK       spr0379    378451     379425 +
-     -        -       123434     123809 +
-     -       -     -       -      -
  933520 metE     spr0514    511802    514195 +
  934134 phoP_pnpR   spr1893    1872170    1872877 +
  932878 -       spr0003     2722     2916 +
-     -       -     -       -      -
  934451 pheA     spr1227    1225020    1225868 -
  933693 -       spr1740    1715352    1715762 -
-     -       -     -       -      -
  934827 blpT     spr0461    468814    469143 -
-     -       -       1333305    1333647 +
  932809 transposase_B spr0016     20733     21071 +
  933000 rpmF     spr1943    1924956    1925138 +
  933647 rpoB     spr1777    1748021    1751671 -
  933057 acpS     spr1541    1523839    1524201 -
-     -       -     -       -      -
  934102 sphtra    spr2045    2036394    2037587 +
  934093 rpsB     spr2020    2011840    2012619 -
  934702 asp23     spr0399    395121    395486 +
  934108 transposase_B spr1037    1020110    1020448 -
             spr0610
  932972 ABC-NBD-truncation      622319    622972 +
  933232 -       spr0980    966371    966733 +
  933256 phtE     spr0908    895140    898259 +
  934694 bglG     spr0279    276788    278767 +
-     -       -       433386    433828 +
  934007 tRNA-His   sprt45    1850917    1850989 -
  934893 pbp1b     spr1909    1886036    1888501 -
  934112 pstB     spr1898    1877042    1877794 +
-     -       -     -       -      -
  933126 IS1167    spr1675    1647556    1648074 +
  933798 dpnD     spr1664    1637214    1637675 -
  932815 aroF     spr1542    1524246    1525277 -
  932948 -       spr0193    198743    199198 -
-     -       -     -       -      -
  933489 dnaC     spr2008    2000715    2002067 -
-     -       -       1751672    1752047 +
  933100 -       spr1476    1456835    1457137 -
  932911 -       spr0892    881755    882300 +
  933123 fer      spr1458    1439432    1439710 +
  933465 -       spr1613    1587834    1588040 -
  933532 -       spr0503    499939    500571 +
  933881 dexS     spr1698    1666290    1667915 -
  933893 aqpZ     spr1604    1579849    1580517 -
  934295 parC     spr0757    752241    754721 +
  934056 rRNA_23S-1  sprr02     16945     19846 +
-     -       -     -       -      -
  933773 lacE     spr1070    1068652    1070343 -
-     -       -     -       -      -
-     -       -     -       -      -
  933610 ksgA     spr1799    1770284    1771156 -
  934453 alaS     spr1240    1238887    1241505 -
-     -       -     -       -      -
             spr1183
  934145 ABC-NBD-truncation     1181497    1182138 -
  934174 ABC-NBD     spr0632    640145    641530 +
  934479 -        spr1268    1263789    1264172 -
-     -        -     -       -      -
  934742 -        spr0300    300360    300602 -
  934103 comD       spr2042    2033991    2035316 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
  934820 hk03       spr0343    347668    348663 +
  933747 -        spr1059    1053664    1053819 -
-     -        -     -       -      -
  934475 spxA       spr1262    1259426    1259827 -
  933642 epuA       spr1780    1754739    1754945 -
  933998 -        spr1679    1651238    1652002 -
-     -        -     -       -      -
  932864 -        spr0098    105242     105490 +
-     -        -     -       -      -
  934780 cps2P      spr0319    319581    320186 +
  933856 -        spr1839    1815060    1815488 -
  934386 pyrH       spr0845    843217    843960 +
-     -        -     -       -      -
  932984 -        spr0606    619165    619395 -
  934407 pyrD       spr0866    857937    858929 +
  933630 ydfG       spr1725    1704954    1705715 -
-     -        -     -       -      -
  934369 -        spr0820    821932     823191 +
  933103 rplP       spr0196    199908     200321 +
-     -        -     -       -      -
  933850 tRNA-Thr2    sprt24    1691864    1691936 -
  934063 uppS       spr0240    233892    234668 +
  934294 IS861-truncation spr0751    747720    747932 +
-     -        -     -       -      -
  933717 ctsR       spr2001    1995395    1995916 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
  934272 -        spr0733    732487    732897 +
  934539 -        spr1327    1314035    1314292 -
-     -        -     -       -      -
  934769 -        spr0436    435469    435918 +
  933268 galE       spr1647    1619051    1620031 -
  933131 clpX       spr1427    1411427    1412659 -
  933649 rpoC       spr1776    1744311    1747988 -
  933025 ulaA       spr1938    1919726    1921072 -
  933738 spo0J      spr2046    2037645    2038403 +
  934719 -        spr0407    403586    403801 +
-     -        -     -       -      -
  934831 fni       spr0341    345885    346895 +
  932897 -        spr0120    127503    127802 +
  933809 adhE       spr1837    1811697    1814369 -
-     -        -       561189    561440 +
-     -        -     -       -      -
  934715 -        spr0357    355553     357508 +
  934380  holB       spr0836    836898    837788  +
  934296  -        spr0761    757384    758307  +
  933374  -        spr0963    943808    944590  +
  933917  dut       spr0023    24776     25219  +
  934333  -        spr0783    780983    782125  +
-      -        -     -       -       -
  932857  gph       spr0093    101463    102095  -
  933533  -        spr0502    499631    499915  +
  932953  ppc       spr0974    957625    960321  +
  933672  dinF       spr1756    1723401    1724771  -
  933038  IS1167-truncationspr0029     29624     30016  -
  934405  -        spr0859    853218    853715  +
  933130  -        spr0466    472107    473114  -
-      -        -     -       -       -
  934592  -        spr1372    1353554    1354018  -
  933313  -        spr1117    1115894    1116457  -
  934833  blpS       spr0462    469419    469757  +
-      -        -       486549    486779  +
  934071  ABC-NP      spr1885    1861478    1863289  -
  934677  PTS-EII     spr0278    276329    276670  +
-      -        -     -       -       -
  933272  murZ       spr0989    973796    975055  +
  934557  transposase_C spr1342     1325979    1326317  -
-      -        -       1884831    1885059  +
  932890  -        spr0119    125670    126428  +
  934767  -        spr0429    429323    429871  +
-      -        -       927736    927957  +
  934161  cca       spr1413    1399941    1401140  -
  934888  -        spr0144    152331    153560  +
  933159  typA       spr0598    609733    611595  +
  934106  glgC       spr1030    1012186    1013328  +
  933306  fatB       spr1687    1658788    1659753  +
  934001  -        spr1875    1844525    1845667  -
  933450  glnQ-truncation spr0536     534635    535024  -
  933547  -        spr0488    488925    489320  +
  933233  -        spr0580    590841    591425  +
-      -        -     -       -       -
  934736  -        spr0416    414804    415151  -
  932909  -        spr0471    476175    476354  +
  934223  -        spr0685    688019    688378  +
  934257  transposase_C spr0717     720316    720720  +
-      -        -       463882    464640  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1468797    1469086  +
  934636  -        spr0631    639551    640144  +
  934642  shetA      spr0371    371275    372186  +
  934379  -        spr0839    839217    839762  +
  934004  amiE       spr1704    1673429    1674496  -
-      -        -     -       -       -
  933840  pulA       spr0247    243374    247144  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934850  fcsR       spr1974    1964196    1964969  +
  932981  nrdG       spr0185    194080    194670  +
  934710  glnH       spr0409    404650    405585  -
  934286  pdp        spr0744    740471    741748  +
-      -         -       1805544    1805801  +
-      -         -     -       -       -
  934524  -         spr1305    1297700    1298335  -
  933607  aspC       spr1808    1778347    1779561  -
  933379  lacX-truncation spr1077     1074817    1075161  -
  934868  -         spr2038    2031088    2031426  -
  934666  -         spr0275    273944    274309  +
  934883  epsG       spr0135    142595    143809  +
  933367  pepV       spr0547    548029    549429  +
-      -         -       1575033    1575375  +
  933303  -         spr0571    581508    582071  +
  933681  IS1381-truncation spr1745    1717094    1717357  +
  932908  glnP       spr0624    631681    632361  -
  933635  -         spr1786    1759587    1759748  +
  934536  trmH       spr1311    1301386    1302147  +
  932925  fcsK       spr1973    1962617    1964065  -
-      -         -     -       -       -
  933633  -         spr1782    1756515    1757552  -
-      -         -     -       -       -
  933135  serA       spr1553    1534157    1535467  -
  932916  tehB       spr0880    870728    871594  +
  934135  phoU       spr1899    1877809    1878459  +
-      -         -     -       -       -
  932888  argH       spr0103    110545    111936  +
  934559  -         spr1346    1330741    1331853  -
  934484  queA       spr1273    1267181    1268221  +
  934637  polC       spr0251    251074    255465  +
  933194  -         spr0475    478078    478872  +
  934324  fruB       spr0779    775123    776034  +
  933286  nha2       spr0573    582330    584384  +
  934347  -         spr0803    805375    806091  +
-      -         -     -       -       -
  933259  merA       spr1442    1426977    1428293  +
  934699  -         spr0404    400691    400957  +
-      -         -     -       -       -
-      -         -     -       -       -
  933394  -         spr1522    1499342    1499806  -
  933536  -         spr0493    494407    495177  +
  933928           spr1101
       spnII-interrupted-C       1099497    1102751  -
-      -         -     -       -       -
  932933  ABC-MSP      spr1619    1592997    1593905  -
  934241  pepN       spr0706    704637    707183  +
-      -         -       247145    247560  +
  934519  -         spr1302    1295051    1296007  -
-      -         -     -       -       -
  934521  -         spr1307    1299186    1299521  -
  933887  rexA       spr1040    1024754    1028404  +
  933624  ABC-MSP      spr1643    1614274    1615965  -
-     -        -       405586    406349  +
  933542 -        spr0487    488575    488829  +
  934284 coaA       spr0741    738119    739069  -
-     -        -       1634693    1635319  +
  933696 -        spr1738    1712329    1713045  -
  934603 murE       spr1384    1367399    1368844  +
  934086 transposase_H  spr1984    1976116    1977108  -
-     -        -     -       -       -
  933499 fba       spr0530    529452    530333  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  933553 -        spr0477    479630    480109  +
-     -        -     -       -       -
  934848 -        spr1966    1956579    1958873  -
  934094 ABC-NBD     spr2002    1995972    1996700  -
  934179 transposase_C  spr0644    651795    652448  -
  933769 -        spr1489    1465568    1465786  +
-     -        -       136551    137367  +
  934756 luxS       spr0308    308453    308935  -
  933392 ftsA       spr1511    1487948    1489321  -
-     -        -     -       -       -
  933958 lacB       spr1075    1073688    1074203  -
  933794 lacF       spr1071    1070343    1070660  -
  933350 ABC-NBD     spr0557    558589    559581  +
  933223 -        spr1016    995261    995434  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  933956 ABC-NBD     spr1546    1529350    1530000  -
  933180 orf47      spr0181    189340    189483  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -       1053820    1054054  +
  934163 crcB       spr1173    1174279    1174653  -
  934186 bgl-truncation  spr0646    653116    653412  +
  933875 -        spr1674    1646347    1647156  -
-     -        -     -       -       -
  934781 glnR       spr0443    448118    448474  +
-     -        -     -       -       -
  933335 scRNA      sprs01     24631     24815  +
  933017 PTS-EIIA     spr0229    220443    220763  +
-     -        -       1590612    1590820  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -       1111538    1111751  +
  933387 metA       spr1434    1417596    1418540  -
  933449 cadD       spr1466    1448241    1448855  -
  933891 rluB       spr1689    1660220    1660942  -
  934660 fabF       spr0382    381116    382360  +
-     -        -     -       -       -
  933970 ftsW       spr0973    956376    957605  +
  933252 licD1      spr1151    1152860    1153663  +
  933330 PTS-EIID     spr0062     69010     69840  +
  934617 -        spr1404    1388112    1389620  +
-     -        -     -       -       -
  933406  -        spr0009     9001     10338  +
  934809  grpE       spr0454    461030    461578  +
  934847  IS1381      spr1947    1928807    1929196  +
  933410  msmK       spr1437    1420581    1421711  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934717  -        spr0296    296637    296930  +
  932899  -        spr0118    125317    125703  +
  933904  -        spr1140    1141242    1141601  -
-      -        -     -       -       -
  933036  -        spr1942    1924604    1924804  +
  932912  rr02       spr1107    1107604    1108359  -
  933147  IS1167-truncationspr0018     21455     21604  -
  933087  lepA       spr1082    1077369    1079192  -
  933846  phtA       spr1061    1056930    1059416  -
  933456  IS1239-truncationspr1563    1543913    1544116  +
  933925  IS1381      spr1573    1554092    1554481  -
  933510  -        spr0518    518668    519552  +
  932958  pyrF       spr0613    624413    625114  +
  934199  -        spr0664    667600    668256  +
-      -        -       1194649    1195085  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1788804    1789054  +
  934777          spr0324
       transposase_G-truncation    323782    324228  +
  934842  -        spr1929    1910815    1911030  -
  934052  -        spr0069     76547     76705  +
-      -        -     -       -       -
  934164  dapB       spr1414    1401137    1401904  -
  933572  nusG       spr1820    1795747    1796298  -
  933889  -        spr1659    1632631    1632900  -
-      -        -       792302    792563  +
  933260  rplX       spr0200    201294    201599  +
  934698  ilvB       spr0401    397357    399057  +
  933980  cglB       spr1863    1833594    1834685  -
  934567  -        spr1347    1331958    1332212  -
  934292  IS861-truncation spr0753    748235    748603  +
  933818  tRNA-Pro1    sprt20    1691505    1691578  -
  933111  -        spr1485    1462112    1462423  +
  932877  -        spr0097    104537    104785  -
  932926  rncS       spr1127    1130665    1131363  -
  933257  ftsY       spr1123    1124245    1125522  -
  934188  -        spr0653    659501    660058  +
  932950  -        spr1671    1644024    1644377  -
  934462  -        spr1250    1249324    1250595  +
  934254  -        spr0721    722359    722781  -
  934312  nifU       spr0774    768403    768843  +
-      -        -     -       -       -
  933838  uvrA       spr0171    179215    182046  +
-      -        -       281601    282001  +
-      -        -     -       -       -
  934606  rpsR       spr1394    1374570    1374809  -
-      -        -       140971    142040  +
-      -        -       76076     76337 +
-      -        -     -       -      -
  934582  IS1239      spr1367    1348371    1349378 -
  933781  trpE       spr1637    1609440    1610903 -
  932956  -        spr1681    1653131    1653436 -
-      -        -       1977394    1978503 +
  934305  IS1167-truncationspr0765    761074    761214 -
  933099  galE-truncation spr1683    1654914    1655615 +
  934222  -        spr0683    686774    687013 +
  933524  IS1167-truncationspr0986    971225    971728 -
-      -        -     -       -      -
  934560  tuf       spr1343    1326964    1328160 -
  934029  prmA       spr1608    1583980    1584957 -
  934236  -        spr0699    700006    700935 +
-      -        -     -       -      -
-      -        -       1788468    1788704 +
  933347  rplA       spr0556    555382    556071 +
  932856  capD       spr0092     99217    101067 +
  933118  -        spr1486    1462462    1462905 -
  934751  clpL       spr0307    306052    308157 +
-      -        -       1318520    1318773 +
  934843  tktC       spr1936    1917936    1918868 -
-      -        -     -       -      -
-      -        -       1927856    1928211 +
  933860  -        spr0902    887626    888030 +
  934738  PTS-EII     spr0421    418456    419781 +
-      -        -     -       -      -
  934543  -        spr1326    1312674    1313918 +
-      -        -       671089    671373 +
-      -        -     -       -      -
  933569  pbp2a      spr1823    1796729    1798924 -
-      -        -     -       -      -
  934270  -        spr0710    709610     710680 +
-      -        -     -       -      -
-      -        -       386658    386913 +
  934170  acoA       spr1051    1046292    1047260 -
  933559  -        spr0479    481311    481604 +
  933870  fatD       spr1684    1656023    1656997 +
  933204  -        spr0591    605131    606060 +
-      -        -     -       -      -
  933386  purK       spr0054     57724     58875 +
  934810  cbpF       spr0337    341956    342972 +
  933679  -        spr1750    1720385    1720810 -
-      -        -     -       -      -
  934062  mesH       spr0916    903701     904132 -
-      -        -     -       -      -
  933140  -        spr1119    1118532    1119485 -
-      -        -     -       -      -
-      -        -       841561    841804 +
  932829  -        spr1623    1598954    1599526 +
  933815  ptcB       spr1835    1810176    1810484 +
  933227  exoA       spr1660    1633221    1634048 +
  933034  -       spr1934    1915450    1915791  +
  934593         spr1379
       ABC-MSP-truncation     1361926    1362378  -
  934589  -       spr1345    1330175    1330783  -
  934768  -       spr0435    435075    435464  +
-      -       -       1328528    1329081  +
-      -       -       1182848    1183137  +
  934058  recD     spr0363    361275    363641  -
  933296  -       spr0949    933794    934111  +
  934881  -       spr0142    150908    151585  +
  933276  obg      spr0984    969696    971006  +
-      -       -       1076753    1077127  +
  933484  -       spr1509    1485996    1486667  -
  933019  prfA     spr0924    910286    911365  +
  934021  -       spr0157    165249    166511  -
-      -       -     -       -       -
  933562  -       spr1831    1805909    1806103  -
  933156  -       spr0927    912753    913223  +
  933897  -       spr1130    1134145    1136079  -
  933198  gyrA     spr1099    1095463    1097931  -
  934588  greA     spr1369    1350774    1351265  -
  934615  -       spr1398    1377128    1377499  -
-      -       -       1421712    1421993  +
-      -       -       1349379    1349822  +
  934072  lplA     spr1047    1041221    1042210  -
  933632  -       spr1790    1761591    1762517  +
  934503  -       spr1283    1277743    1277910  +
  934257  transposase_C spr0717    720316    720720  +
  934578  -       spr1356    1338378    1339622  -
-      -       -     -       -       -
-      -       -     -       -       -
-      -       -       954595    955252  +
  934564  glpF     spr1344    1329082    1329951  -
-      -       -     -       -       -
  934096  -       spr2040    2032457    2032999  +
  932855  -       spr1655    1627625    1628356  -
  933184  -       spr1170    1172516    1173322  +
  934611  asnS     spr1397    1375766    1377109  -
  933969  srtA     spr1098    1094720    1095463  -
-      -       -     -       -       -
  934003  thrC     spr1878    1847798    1849282  -
  934465  aldB     spr1249    1248451    1249182  -
  933267  rpoD     spr0979    965281    966390  +
-      -       -       818212    818662  +
  933664  -       spr1762    1729701    1730321  -
  933981  ABC-NBD    spr0222    214896    215987  -
-      -       -       692934    693197  +
-      -       -       1274526    1274879  +
  933819  nikS     spr0969    951138    952337  +
  932939  tRNA-Ser2   sprt12    1690783    1690870  -
-      -       -     -       -       -
-      -       -       557877    558588  +
  934348  -       spr0809    811867    812316  +
  932960 coaE    spr0873    865592    866224  +
-     -      -       1325488    1325712  +
  934811 dnaK    spr0455    462058    463881  +
  933625 tRNA-Lys2  sprt26    1692042    1692114  -
  934327 -      spr0782    780417    780950  -
  933461 aga     spr1713    1685869    1688031  -
  933344 sunL    spr1579    1558835    1560151  -
  934510 ABC-NBD   spr1293    1288223    1289587  +
-     -      -       995435    995721  +
  933134 xseA    spr1089    1083969    1085315  -
  934498 -      spr1279    1274286    1274525  -
-     -      -     -       -       -
  934718 dinP    spr0414    410657    411727  -
  934172 -      spr0255    257547    257777  +
-     -      -     -       -       -
  934883 epsG    spr0135    142595    143809  +
  934815 hrcA    spr0453    459960    461027  +
  934154 -      spr1035    1017712    1018158  -
-     -      -     -       -       -
  932929 fatC    spr1685    1656987    1657943  +
  932793 -      spr1195    1192548    1193471  -
  934790 -      spr0442    447514    448041  +
-     -      -       555175    555381  +
-     -      -     -       -       -
  934033 bgaC    spr0059     65845     67632  +
  934424 -      spr1213    1208270    1208455  +
  933340 gidB    spr1164    1166177    1166914  +
  933639 kdtB    spr1783    1757536    1758024  -
-     -      -     -       -       -
  933764 hemK    spr0925    911365    912204  +
  933116 treR    spr1700    1670245    1670955  +
  934198 livG    spr0662    665712    666476  +
-     -      -     -       -       -
-     -      -     -       -       -
-     -      -     -       -       -
  933621 -      spr1795    1766854    1768152  -
  933124 mtlD    spr0359    358009    359145  +
  933801 -      spr1832    1806563    1807291  -
  934903 rr07    spr0154    162537    163823  +
  934331 -      spr0787    784604    785035  -
  932883 -      spr0111    119688    120059  +
-     -      -     -       -       -
  933329 -      spr0559    560403    561188  +
  934269 deoB    spr0732    731211    732485  +
  933122 udK     spr1090    1085437    1086075  -
  934264 -      spr0726    726433    726663  -
  933982 -      spr1857    1831470    1831652  -
-     -      -       969440    969695  +
-     -      -       103670    103910  +
-     -      -     -       -       -
-     -      -     -       -       -
-     -      -       64467     64780  +
  933352  ccpA       spr1639    1611988    1612989  -
  934368  transposase_F spr0817      820104    820340  -
  933617  rpe       spr1797    1768737    1769393  -
  933662  -        spr1764    1731759    1731929  +
  934055  dnaQ       spr0896    883965    884591  +
  933667  lytR       spr1759    1727640    1728656  -
  934355  -        spr0811    813001    813192  -
  934262  clpE       spr0725    723946    726204  -
  933077  IS1381-truncationspr1946    1928212    1928781  +
-      -        -       1059417    1059634  +
-      -        -       469144    469418  +
  932983  -        spr0607    619725    620573  +
  933671  -        spr1752    1721344    1721586  -
-      -        -     -       -       -
  934398  -        spr0858    853019    853207  +
  933874  -        spr1572    1553776    1554063  -
  933605  ABC-NBD     spr0938    923268    924062  +
  934307  -        spr0768    762595    763092  +
  933834  -        spr1178    1176909    1177487  -
-      -        -     -       -       -
  934858  clpC-truncation spr2000    1993105    1995393  -
  932946  -        spr0616    626460    627224  +
  934749  -        spr0422    419729    421669  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       898260    899088  +
  933040  -        spr1720    1700709    1700915  -
  934872  -        spr2029    2019340    2020623  -
  934169  -        spr1415    1402181    1403029  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933808  tRNA-Lys1    sprt11    1590539    1590611  +
  933910  PTS-EII     spr1528    1504685    1506217  -
  933979  fecE       spr1686    1657940    1658692  +
  933732  -        spr2039    2031511    2032278  -
  933359  mutT       spr1609    1585068    1585496  -
  934226  -        spr0689    690017    690337  -
  934546  thiM       spr0629    637592    638395  +
-      -        -     -       -       -
  934018  -        spr1880    1857099    1857533  -
  933041  -        spr1697    1665900    1666202  -
-      -        -     -       -       -
  933842  tRNA-Thr1    sprt07    904864    904936  +
-      -        -     -       -       -
  933687  ply       spr1739    1713926    1715341  -
  934635  -        spr0237    230671    231087  +
-      -        -     -       -       -
  933786  -        spr1611    1586584    1587054  -
  934322  tRNA-Ser1    sprt06     774137    774224  -
  933516  IS1239-truncationspr0512    511168    511296  +
-      -        -       877014    877382  +
  933212  -        spr0176    184622    185041  +
-      -        -       1965089    1966097 +
-      -        -     -       -      -
  934294  IS861-truncation spr0751    747720     747932 +
  934337  hsdM       spr0790    786755     788248 +
-      -        -     -       -      -
-      -        -     -       -      -
  933765  hk02       spr1106    1106262    1107611 -
  932995  rplS       spr1171    1173490    1173837 -
  933310  -        spr0568    580123    580482 -
  933010  mutT       spr1513    1490335    1490946 -
-      -        -     -       -      -
  932885  -        spr0110    118611     118931 -
-      -        -     -       -      -
-      -        -       856931     857179 +
-      -        -     -       -      -
  934676  bglA       spr0276    274499    275935 +
  933166  ABC-SBP     spr1645    1617090    1618157 -
  934889  -        spr0615    625960    626364 +
-      -        -     -       -      -
  933594  tRNA-Met3    sprt19    1691426    1691499 -
  932965  rplW       spr0190    197350    197646 +
  932842  ABC-MSP     spr0935    921242    922261 +
  933848  ABC-NBD     spr1644    1615977    1616987 -
-      -        -       827276    827546 +
-      -        -     -       -      -
-      -        -     -       -      -
  933867  sgh       spr1846    1822669    1823403 -
-      -        -     -       -      -
-      -        -       1162699    1162970 +
  932848  -        spr1057    1052265    1052978 -
-      -        -     -       -      -
  933948  pbp2b      spr1517    1494216    1496273 -
  932851  sdaB       spr0095    102998    103669 -
  932949  pyrE       spr0614    625148    625780 +
  933933  npl-truncation  spr1520    1498242    1498973 -
  934242  fabG       spr0701    701264    701962 +
  933827  -        spr0034     34652     35674 -
  934772  cps2K      spr0318    318314    319552 +
  934778  cpsO       spr0323    322855    323706 +
  934434  msrA       spr1217    1213611    1214549 -
  934549  -        spr1331    1318112    1318519 -
  933767  hgt       spr0011     11616     12158 +
  934769  -        spr0436    435469    435918 +
-      -        -       557179    557769 +
-      -        -       272097    272398 +
  932805  pcrA       spr0995    979142    981433 +
  934293  ilvE       spr0758    754851    755873 +
-      -        -     -       -      -
-      -        -     -       -      -
  934215  sodA       spr0674    680041    680646 +
  932862  lctO       spr0627    634965    636101 +
  933626  yjfA       spr1788    1760461    1761219 -
  933906 -        spr1080    1076140    1076442 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       924063    924629 +
  933646 -        spr1772    1741440    1742207 +
  933403 rpsK       spr0214    208585    208968 +
-     -        -       118932    119687 +
  933561 transposase_B spr1827     1802161    1802484 -
  933682 -        spr1748    1718982    1719179 -
  933349 rr01       spr1474    1454838    1455515 -
  933432 -        spr1601    1577898    1578200 +
  934652 folE       spr0268    270271    270825 +
  934452 aroD       spr1235    1232277    1232954 -
-     -        -       1329952    1330174 +
-     -        -       953001    953382 +
  933493 -        spr0970    952356    953000 +
-     -        -     -       -      -
  934111 -        spr1914    1893836    1894042 -
  934740 uppP       spr0413    409666    410511 +
-     -        -     -       -      -
  934443 aroK       spr1228    1225865    1226341 -
-     -        -       1182139    1182409 +
  933250 xseB       spr1088    1083779    1083991 -
  933390 uvrC       spr0543    543591    545435 +
  933799 truA       spr1451    1434742    1435491 -
  933835 -        spr1582    1563551    1563865 -
  934031 -        spr1159    1162334    1162522 +
  932869 -        spr0107    115766    116233 +
  933055 fusA       spr0250    248889    250970 +
  933851 araD       spr1844    1821096    1821800 -
  934476 -        spr1260    1258385    1259233 -
-     -        -       1652450    1653130 +
  934793 recU       spr0330    335019    335615 -
  933280 ccdA       spr0575    585634    586344 +
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
  933677 -        spr1751    1720939    1721298 -
  933763 -        spr0932    917259    918890 +
-     -        -     -       -      -
  932830 -        spr1132    1136391    1136564 -
  934252 thiJ       spr0713    714601    715155 +
  934030 IS1381-truncationspr1079    1075659    1076180 -
  933689 -        spr1743    1716376    1716585 -
  934212 ppiA       spr0679    684508    685311 -
-     -        -       645843    646177 +
  933504 nanB       spr1531    1508214    1510307 -
  934669 accD       spr0386    384683    385549 +
  934000 tRNA-Leu6    sprt43    1850742    1850825 -
  933483 ABC-MSP     spr1618    1592150    1593004 -
-     -        -     -       -      -
  934429 rplJ       spr1212    1207765    1208265 -
  932828 ABC-MSP     spr0081    87777     88736 +
  934707 ilvC       spr0403    399592     400614 +
-     -        -     -       -      -
  933623 -        spr1653    1626138    1626314 +
  933173 -        spr0058     64781     65539 -
  933290 ABC-MSP     spr0976    961807    962673 +
-     -        -     -       -      -
  933381 nrd       spr0546    547411    548016 +
  933076 -        spr1950    1931774    1932655 -
  933302 -        spr1590    1569522    1570022 -
  934159 rggD       spr1022    1001242    1002135 +
  933734 tRNA-Arg5    sprt58    2035627    2035700 -
-     -        -       1268222    1268462 +
  933754 ptsI       spr1062    1059635    1061368 -
  933384 estA       spr0539    539428    540207 +
  934472 pstA       spr1255    1253837    1254721 -
  933882 dpnC       spr1665    1637672    1638436 -
  933655 -        spr1125    1126344    1127138 -
  932831 -        spr0954    936852    937304 +
  934791 pbpA       spr0329    332863    335022 -
-     -        -     -       -      -
  934175 thiE       spr0637    644210    644842 +
  934279 -        spr0743    739884    740474 +
  933373 -        spr0550    550378    550512 +
  934165 acoB       spr1050    1045284    1046276 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       1810790    1811304 +
  934579 atpH       spr1363    1346301    1346837 -
  933852 licB       spr1146    1147539    1148429 -
  934356 -        spr0810    812345    812647 +
-     -        -       216708    217197 +
  934404 ald-truncation  spr0854    848727    849152 -
  932825 -        spr0990    975065    975622 +
  934663 phaB       spr0375    375761    376546 +
-     -        -     -       -      -
  933866 pyrDII      spr0865    857180     857980 +
-     -        -     -       -      -
  934287 IS861-truncation spr0754    748579    749067 +
  933740 tRNA-Val1    sprt28    1692214    1692286 -
  934137 phoR-pnpS    spr1894    1872878    1874209 +
-     -        -     -       -      -
  932867 -        spr0096    103911     104414 +
-     -        -     -       -      -
-     -        -       500572    500871 +
  934232 -        spr0695    695084    696343 +
  933785 ahrC       spr1085    1081675    1082106 -
  933774 IS1167-truncationspr1721    1701075    1702304 +
  934836 pepS       spr0254    256296    257537 +
-     -        -     -       -      -
  934729 PTS-EII     spr0294    295053    295832 +
-     -        -       1863702    1864030 +
  934281 cdd    spr0746    742415     742804 +
  933869 nplT   spr0948    931945     933708 +
-     -     -       813193     813562 +
-     -     -     -       -      -
  933043 blpZ   spr0473    476922     477155 +
  933376 dnaN   spr0002     1521      2657 +
-     -     -     -       -      -
-     -     -       126429    127281 +
  933110 PTS-EII  spr1970    1960988    1961434 -
-     -     -     -       -      -
  934413 -     spr1201    1196371    1197690 -
-     -     -     -       -      -
-     -     -     -       -      -
  933896 -     spr1557    1538258    1538791 -
  933567 -     spr1826    1801138    1802118 -
  934432 mecA   spr1220    1217153    1217890 -
  933652 ABC-NBD  spr1773    1742209    1742841 +
-     -     -     -       -      -
-     -     -     -       -      -
  934316 -     spr0777    771852    772961 +
-     -     -       904937    905278 +
  933731 -     spr2036    2028093    2030645 +
  933750 entB   spr1438    1422161    1422736 -
  933283 IS1381  spr0994    978562    978951 +
  933054 -     spr1524    1500534    1500986 -
  933039 vanZ   spr0050     53441     53950 +
  933008 -     spr1512    1489540    1490244 -
-     -     -     -       -      -
  933847 -     spr1843    1819244    1820917 -
  933162 -     spr1116    1115440    1115928 -
-     -     -     -       -      -
  934605 -     spr1387    1369466    1369780 -
  934728 -     spr0299    300143    300406 -
  934187 -     spr0651    657297    658490 -
-     -     -       1276347    1276850 +
  934466 pstB   spr1254    1253023    1253826 -
-     -     -     -       -      -
  933201 -     spr0944    928882    929079 +
-     -     -       111937    112224 +
  933157 smc    spr1126    1127135    1130674 -
  933853 proS   spr0243    236774    238627 +
  934208 rheB   spr0670    674561    675904 +
-     -     -       1450629    1450857 +
  932921 -     spr1167    1170327    1170659 -
  934864 stpA   spr2026    2017097    2017924 -
-     -     -     -       -      -
-     -     -     -       -      -
-     -     -     -       -      -
  934290 -     spr0755    749110    749751 -
-     -     -       1753648    1753875 +
  934779 -     spr0433    433829    434407 +
  934841 aspS   spr1924    1906865    1908628 -
  933945 dpr        spr1430    1413497    1414033  -
  933906 -         spr1080    1076140    1076442  -
-     -         -       611870    612184  +
  934157 appB       spr1193    1189778    1190773  -
  934678 -         spr0391    387839    388228  -
  933498 -         spr1610    1585462    1586580  -
-     -         -     -       -       -
  934878 ABC-NP      spr0137    144765    146381  +
-     -         -     -       -       -
-     -         -       1588734    1589002  +
-     -         -     -       -       -
  933059 -         spr1179    1177462    1178466  -
  934825 alkD-truncation  spr0345    349310    349456  +
  933792 pphA       spr1083    1079271    1079999  -
  934221 trmD       spr0687    688917    689636  +
  933243 -         spr1587    1567200    1568297  -
  933714 treP       spr1699    1668093    1670210  -
  933820 ssbB       spr1724    1704481    1704876  -
-     -         -     -       -       -
  933320 smf        spr1144    1145894    1146754  -
  934303 pcp        spr0762    758322    758966  +
  933085 rnhB       spr0365    364501    365373  -
  934743 -         spr0419    416246    416416  -
  934371 rluD       spr0830    830091    830978  +
  934126 pstC       spr1896    1875369    1876232  +
  934375 proA       spr0833    834084    835346  +
-     -         -        87314     87776  +
  934489 nagB       spr1272    1266335    1267057  -
-     -         -     -       -       -
  933663 cinA       spr1758    1726299    1727555  -
-     -         -       1039845    1040077  +
  933741 murI       spr1696    1664899    1665693  -
  934645 pepC       spr0258    259029    260363  +
  934807 -         spr0334    338263    339657  +
  934374 lspA       spr0829    829640    830101  +
  934647 manL       spr0261    262185    263183  -
  933287 -         spr1588    1568307    1569053  -
  934057 leuS       spr0235    227269    229770  +
  933876 rexB       spr1039    1021482    1024757  +
  933528 -         spr0501    499462    499665  +
  932874 -         spr0104    112225    113124  -
  933170 -         spr0592    606081    606836  +
  933831 licC       spr1145    1146838    1147527  -
  933793 -         spr1625    1599747    1600355  +
-     -         -       113125    113541  +
-     -         -     -       -       -
  933833 IS1167      spr1009    991498    992016  -
-     -         -        87314     87776  +
  933685 -         spr1746    1718122    1718382  -
  933638 secG       spr0877    867599    867832  +
  933171 rsuA       spr0597    608867    609592  -
-     -         -       308158    308452  +
-      -        -     -       -       -
  933413  purA       spr0021     22635     23921  +
  934739  xylR       spr0420    417068    418291  -
  934026  xpt       spr1662    1635320    1635901  +
  932843  -        spr0086     93718     94782  -
  933152  scrK       spr1565    1545468    1546355  -
  933176  rr13       spr0463    469762    470499  +
  933941  -        spr1418    1404855    1405634  -
  934213  ABC-NBD     spr0678    682910    684451  +
  934390  phoL       spr0849    845750    846718  +
  933369  brnQ       spr0551    550668    552008  +
-      -        -       1365469    1365670  +
  934568  glnQ       spr1354    1336952    1337581  -
-      -        -       495178    495459  +
  934723  PTS-EII     spr0295    295819    296637  +
-      -        -     -       -       -
  933978  msmG       spr1710    1682791    1683624  -
  934461  murB       spr1247    1246627    1247577  -
-      -        -     -       -       -
  933304  phtD       spr0907    892369    894930  +
  934675  -        spr0389    386914    387126  +
  934299  -        spr0763    759134    759364  +
  933277  adcA       spr1975    1966098    1967603  -
  933108  -        spr1652    1623066    1625225  -
-      -        -     -       -       -
  932922  nrdD       spr0183    191172    193385  +
  933264  -        spr1585    1566450    1566704  -
  933966  -        spr0967    948960    950183  +
-      -        -     -       -       -
  934623  -        spr1409    1392942    1393733  -
-      -        -     -       -       -
  933399  IS1167-truncationspr0019    21645     21851  -
-      -        -       281043    281423  +
  934323  thiI       spr0784    782134    783348  +
-      -        -     -       -       -
  934259  -        spr0720    721895    722194  -
  934895  -        spr0152    160263    160877  +
  933759  rpsG       spr0249    247994    248464  +
-      -        -     -       -       -
  933420  frp       spr1554    1535481    1536194  -
  934085  -        spr1419    1405621    1406499  -
  932789  malP       spr1916    1895736    1897994  -
  933612  plcR       spr1803    1774530    1775429  -
  933737  ABC-SBP     spr0934    920239    921264  +
  933756  trpC       spr1634    1607098    1607865  -
  933725  tsf       spr2019    2010734    2011774  -
-      -        -     -       -       -
  933090  -        spr1416    1403031    1403417  -
  933005  proWX      spr1677    1648982    1650502  -
  934764  -        spr0257    258893    259057  +
-      -        -     -       -       -
  932923          spr0957
       relaxase-truncation      938857    939474  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934752  transposase_A spr0313      313115    313462  -
  934041  -        spr1605    1580628    1581188  -
  934814  rpsL       spr0248    247561    247974  +
  933777  -        spr0174    183696    184265  +
  933907  IS861-truncation spr0352    352405    352590  -
  934353  ABC-MSD     spr0813    814380    816368  +
  934418  -        spr1208    1206423    1206701  -
  933654  nisP       spr1771    1739650    1741389  +
  934733  mraW       spr0302    300978    301928  +
  934505  spnIR-truncation spr1286    1280441    1280632  +
  933053  tktN       spr1937    1918865    1919722  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933336  glgB       spr1029    1010268    1012196  +
  932839  -        spr0087     94845     95807  -
  934548  glyQ       spr1329    1316630    1317547  -
  933656  clyB       spr1770    1737518    1739626  +
  934500  ABC-NBD     spr1281    1275624    1276346  -
  933477  pepO       spr1491    1466904    1468796  -
  933327  metY-truncation spr1096    1093409    1093531  -
  934200  livH       spr0660    663874    664752  +
  933357          spr0958
       relaxase-truncation       939505    940062  +
  934467  pstB       spr1253    1252252    1253010  -
  933216  -        spr1626    1600386    1600589  +
  932814  tRNA-Arg1    sprt08    1131546    1131617  -
  933106  ribD       spr0164    172659    173759  -
  933117  -        spr1496    1472325    1475099  -
  934721  -        spr0405    401195    401551  +
  934875  -        spr0128    137522    137707  -
  933888  smpB       spr0879    870251    870718  +
  934614  -        spr1400    1378670    1379158  -
-      -        -     -       -       -
  933309  -        spr1576    1555231    1555989  -
  934537  apbE       spr1324    1311068    1311991  +
  933914  -        spr1488    1465305    1465475  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       359743    359943  +
  934857  -        spr1996    1989728    1990255  -
-      -        -     -       -       -
  934561  IS861-truncation spr1341    1325713    1325982  -
  934083  -        spr1018    996732    997580  -
  932881  lacT       spr1072    1070696    1071532  -
  934463  glnH       spr1251    1250615    1251430  -
  933160  -        spr1607    1583235    1583990  -
  934725  ilvN       spr0402    399026    399526  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       579912    580122  +
  934759  dexB       spr0310    310667    312274  +
  933640  tRNA-Cys     sprt31    1752048    1752118  +
  934813  xerD       spr0447    452481    453278  -
  933239  glcK       spr0584    600133    601110  +
  933266  truB       spr1092    1086726    1087604  -
  932918  mvaA       spr1570    1551199    1552473  -
  933563  rluD       spr1824    1799011    1799886  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1682434    1682638  +
-      -        -       585424    585633  +
  933460  IS1167      spr0042     40982     41500  -
  934447  -        spr1222    1219095    1220528  -
  934410  IS1381-truncationspr1197    1194240    1194503  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934123  -        spr1905    1882383    1882928  -
  934098  -        spr2028    2018477    2019307  -
  934758  cspR       spr0432    432843    433385  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933681  IS1381-truncationspr1745    1717094    1717357  +
  933405  -        spr0538    537698    539359  +
  934812  -        spr0457    466094    466381  -
  934302  tRNA-Tyr1    sprt04     759414    759494  +
-      -        -     -       -       -
  934202  livJ       spr0659    662455    663615  +
  933670  recA       spr1757    1725078    1726244  -
  934168  -        spr1407    1390809    1392404  -
-      -        -       403039    403585  +
  934816  mvd1       spr0339    343873    344907  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1700356    1700708  +
  933356  IS1381-truncationspr1574    1554515    1554715  -
-      -        -     -       -       -
  933814  -        spr1124    1125526    1126344  -
  933077  IS1381-truncationspr1946    1928212    1928781  +
  934193  -        spr0657    662105    662353  +
  933145  -        spr0595    608131    608511  +
-      -        -     -       -       -
  934629  -        spr0125    134636    136468  -
-      -        -       195285    195550  +
  934471  -        spr1259    1257581    1258384  -
  933606  -        spr1809    1779717    1780025  -
  934370  cpsY       spr0828    828735    829643  +
  934294  IS861-truncation spr0751    747720    747932  +
  933312  -        spr0569    580406    581026  +
  934219  holA       spr0673    678831    679868  +
  933596  -        spr1818    1788261    1788467  -
  934863  mreC       spr2023    2014609    2015427  -
  933074  -        spr1484    1460808    1461107  -
  933523  -        spr0510    509689    510690  -
  934391  gidA       spr0844    841805    843139  +
  933884 -        spr0946    929956    930810 +
  934426 trzA      spr1214    1208515    1209981 -
  934638 manM      spr0260    261354    262157 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       1166915    1167229 +
  934516 cppA      spr1304    1296891    1297631 -
  933178 -        spr0177    185057    185362 +
-     -        -     -       -      -
  933215 rffD      spr0961    941893    943188 +
  933446 divIVA     spr1505    1483605    1484405 -
-     -        -     -       -      -
  934042 trxB      spr1421    1406614    1407582 +
  934342 -        spr0800    804440    804604 +
  933341 licD2      spr1152    1153665    1154474 +
  934448 aroC      spr1232    1229171    1230337 -
-     -        -     -       -      -
  934251 ciaR      spr0707    707226    707966 +
-     -        -       142308    142594 +
  933880 topA      spr1141    1141707    1143812 -
  933396 murN      spr0541    541544    542776 +
  933080 -        spr1642    1614153    1614308 +
  933892 ulaA      spr1849    1824217    1825743 -
-     -        -     -       -      -
  933066 -        spr1962    1949304    1950203 -
  934238 -        spr0698    699119    699994 +
  934555 mocA      spr1335    1321864    1322925 +
  934700 -        spr0283    281424    281600 +
  934480 rpsU      spr1271    1266019    1266219 -
  934152 -        spr1189    1185003    1185491 -
-     -        -       634520    634964 +
-     -        -        28366     28582 +
  933911 rnpA      spr1853    1828283    1828654 -
  933388 -        spr0544    545425    546258 +
  934325 fruA      spr0780    776031    777983 +
-     -        -       668257    668469 +
  934388 -        spr0848    845449    845664 +
  934515 -        spr1301    1294301    1295008 +
  933092 pbuX      spr1663    1635901    1637163 +
  933339 -        spr0470    475926    476159 +
  934218 -        spr0677    682441    682908 +
-     -        -       1893493    1893835 +
  934049 -        spr0909    899089    899229 +
  932836 -        spr0091     98018     99175 +
  933474 MFS_transporter spr1453    1435804    1436955 -
  933211 sacA      spr1617    1590821    1592140 -
  934061 leuA-truncation spr1136    1138704    1139138 -
  934604 -        spr1391    1371711    1372460 -
  933505 rplF      spr0204    203327    203863 +
  933810 xylH      spr0921    908903    909085 -
  933974 -        spr1859    1832180    1832686 -
-     -        -     -       -      -
  934502 nagD      spr1264    1260644    1261417 -
  933665  scpB       spr1690    1660929    1661498  -
  934632  orf51      spr0127    137368    137520  -
  934711  ugl       spr0292    293346    294536  +
  934428  ABC-N/P     spr1215    1210076    1211866  -
  933673  -        spr1755    1723091    1723153  -
  932794  -        spr0068     75311     76075  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933424  dnaB       spr1556    1537088    1538257  -
  933029  galT       spr1667    1639091    1640572  -
-      -        -     -       -       -
  934150  npl-truncation  spr1187    1184181    1184276  -
  933616  -        spr1798    1769404    1770282  -
  933753  birA       spr1715    1688996    1689931  +
  934787  cps2M      spr0321    321134    321727  +
-      -        -       687164    687577  +
  934138  -        spr1901    1879066    1879584  -
  934332  -        spr0788    784661    785068  +
  933518  pnpA       spr0516    515696    518023  +
  933526  -        spr0508    506633    507142  +
  933297  -        spr0574    584548    585423  +
  934867  ABC-NBD     spr2035    2026409    2028031  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       803264    803554  +
-      -        -     -       -       -
  932961  IS1239-truncationspr0612    623952    624095  -
-      -        -       248465    248888  +
-      -        -     -       -       -
  933022  -        spr0252    255567    255830  +
  933519  pheT       spr0509    507219    509621  +
  933127  relA       spr1487    1462935    1465157  -
  933412  -        spr1103    1104862    1105125  -
  933102  -        spr0186    194667    195284  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933288  zwf       spr1122    1122712    1124199  +
  933249  pyrP       spr1165    1167230    1168549  +
  934544  -        spr1321    1307786    1308367  -
  933096  gpmB       spr0219    212409    213158  +
  934038  -        spr1454    1437195    1437824  -
  932971  -        spr0253    255823    256101  +
  932797  ebsC       spr0888    878003    878485  -
  933061  rpsN       spr0202    202183    202452  +
-      -        -     -       -       -
  933728  pgsA       spr2027    2017921    2018466  -
  932962  prsA       spr0884    875223    876164  +
  934117  pstA       spr1897    1876225    1877040  +
  934203  ptsG       spr0668    671374    673554  +
  933500  hemH       spr0914    902106    903200  +
-      -        -     -       -       -
  934828  alkD-truncation spr0346    349534    349788  +
  934641  dagA       spr0369    369089    370411  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933688  IS1381-truncationspr1744    1716958    1717089  +
-      -        -       1533022    1533242  +
  934099  -        spr2037    2030746    2031060  -
-      -        -     -       -       -
  933027  -        spr1930    1911031    1911495  -
  934890  ugd       spr0139    147932    149104  +
  933438  -        spr1597    1574427    1575032  -
  933843  -        spr0945    929141    929956  +
  933651  -        spr1774    1742999    1743160  +
  933757  ABC-MSP     spr1526    1502114    1503010  -
-      -        -     -       -       -
  934449  amy       spr1239    1237343    1238797  +
  934668  sulD       spr0269    270868    271680  +
-      -        -     -       -       -
  933857  blpY       spr0472    476191    476880  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       990438    990698  +
  934646  -        spr0367    365759    366307  +
  933859  trpF       spr1633    1606512    1607141  -
  934755  -        spr0428    428433    429308  +
  933826  ftsZ       spr1510    1486672    1487931  -
-      -        -       795762    795965  +
  934468  -        spr1236    1232951    1234123  -
  933902  nanA       spr1536    1514944    1518051  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1540721    1541132  +
-      -        -       937305    938135  +
-      -        -       136551    137367  +
-      -        -     -       -       -
  934688  nusB       spr0390    387424    387864  -
  934334  pfkA       spr0796    799177    800184  +
  933729  -        spr2030    2020620    2021870  -
  932806  IS1167-truncationspr0987    971764    972018  -
  933270  pabB       spr0582    597147    598868  +
  934080  radC       spr0996    981461    982156  +
-      -        -       1520397    1520711  +
  934403  infC       spr0861    855261    855848  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  933988  tgt       spr1869    1840531    1841673  -
  932884  mscL       spr0915    903242    903619  -
  934081  pyrC       spr1053    1049060    1050328  -
  934023  -        spr0159    167276    167797  -
  932872          spr0105
       Transporter-truncation     113542    113775  +
  933962  -        spr0883    874443    875156  +
  933314  -        spr1586    1566708    1567001  -
-      -        -     -       -       -
  934120  pstS       spr1895    1874313    1875251  +
-      -        -       1590275    1590538  +
-      -        -     -       -       -
  934127  -        spr1908    1885060    1886193  -
  933442  recO       spr0036     36977     37747  +
  934329  -        spr0785    783459    784307  +
  933009  -        spr0024     25158     25736  +
  934233  -        spr0693    693198    694397  +
  934547  pgdA       spr1333    1319730    1321121  -
  933708  -        spr1983    1974482    1975660  -
  933544  valS       spr0492    491701    494352  +
  933416  ABC-NBD     spr1161    1162971    1164497  +
-      -        -       556072    556332  +
  934357  cad       spr0816    818663    820138  +
  932966  cutC       spr1139    1140517    1141149  -
  933817  -        spr1500    1479193    1479381  -
  933937  -        spr1693    1662976    1663437  -
-      -        -     -       -       -
  933037  mutX       spr1054    1050341    1050805  -
  934874  IS1167-truncationspr0133    140419    140970  -
  933913  era       spr0871    863847    864746  +
  934421  rplL       spr1211    1207321    1207704  -
  933849  -        spr1015    995115    995285  -
  934644  mutS2      spr0368    366411    368747  +
  934310  -        spr0772    765917    767179  +
  933065  -        spr1940    1921373    1923403  -
  932879  -        spr0113    121084    122142  +
  933154  IS1167-truncationspr1702    1671890    1672417  +
  934366  -        spr0825    827547    827768  +
  933279  nth       spr1157    1161041    1161670  -
  933983  -        spr1865    1835575    1835946  -
  932860  IS1167      spr0988    972009    972563  -
-      -        -       919847    920238  +
  933661  -        spr1765    1732032    1732256  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934876          spr0136
       glycosyltransferase       143802    144755  +
  934412  -        spr1199    1195086    1195307  -
  934423  -        spr1206    1205152    1205739  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       619396    619724  +
  933598  hk11       spr1815    1785363    1786460  -
  934261  transposase_B spr0724      723532    723708  +
  933058  -        spr0937    922743    923156  -
-      -        -        74337     74551  +
  933153  recR       spr1516    1493609    1494205  -
  933844  -        spr0169    177444    178148  -
  934892  transposase_A spr0134      142041    142307  -
  933807  -        spr0168    176158    177189  -
  933495  vex3       spr0526    525639    527018  +
  934408  lguL       spr0864    856499    856930  +
-      -        -       1544117    1544530  +
-      -        -     -       -       -
  934330  -        spr0789    785081    786247  +
-      -        -     -       -       -
  934149 npl-truncation spr1186    1183359    1184090 -
  934693 -       spr0400    395489    397156 +
  933895 -       spr1537    1518294    1518521 -
-     -       -     -       -      -
  933458 rRNA_5S-1   sprr03     19924     20038 +
-     -       -     -       -      -
  934686 xylS      spr0284    282002    284215 +
  934571 atpD      spr1360    1342395    1343801 -
  933192 -       spr0589    603262    604500 +
  933778 -       spr1830    1804233    1805543 +
  934087 dltA      spr1982    1972466    1973932 -
  933274 zmpB      spr0581    591447    597077 +
  934326 -       spr0786    784329    784664 +
  933603 -       spr1811    1780659    1782077 -
  933281 hk09      spr0579    589055    590746 +
  933707 dltB      spr1981    1971225    1972469 -
  933796 glnQ      spr1121    1121823    1122563 +
-     -       -     -       -      -
-     -       -     -       -      -
-     -       -     -       -      -
  933845 -       spr1612    1587345    1587797 -
-     -       -     -       -      -
  934900 hk07      spr0153    161830    162525 +
  933636 endA      spr1779    1753876    1754700 -
  934414 -       spr1200    1195742    1195921 -
  932819 tRNA-Asn1   sprt03     20044     20117 +
-     -       -     -       -      -
-     -       -        14899     15160 +
             spr1877
  933996 MATE_transporter       1846457    1847737 -
  934043 guaA      spr1884    1860650    1861387 -
  933300 -       spr0567    579666    579911 -
-     -       -     -       -      -
  933939 -       spr0246    242225     243274 +
-     -       -     -       -      -
  933669 lytA      spr1754    1722069    1723025 -
  933550 -       spr0480    481597    481896 +
  933114 -       spr1475    1455671    1456744 +
-     -       -     -       -      -
-     -       -     -       -      -
  934528 -       spr1308    1299522    1300034 -
  933595 rr11      spr1814    1784762    1785361 -
  933208 ccrB      spr0942    926056    927735 +
  934535 ogt      spr1317    1305516    1306046 -
  933219 -       spr0985    971016    971174 +
-     -       -     -       -      -
  933142 -       spr0600    612185    612532 +
-     -       -       1310775    1311067 +
-     -       -       1655616    1656022 +
  933115 -       spr1478    1457631    1457825 +
-     -       -       1998757    1999011 +
-     -       -     -       -      -
  934321 ftsK      spr0781    778069     780372 +
  934761 cps2A      spr0314    313695    314657  +
-     -        -       685735    686481  +
  932896 -        spr0109    117728    118108  +
  933641 murA      spr1781    1754920    1756203  -
-     -        -     -       -       -
  934110 serB-truncation spr1033    1016262    1016591  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -       1328161    1328398  +
  933221 -        spr0583    599026    600015  +
  934530 -        spr1318    1306046    1306540  -
  934109 eno       spr1036    1018322    1019626  +
  934075 xerC      spr1046    1040078    1041148  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
-     -        -       411891    412112  +
  934682 -        spr0281    279110    279616  +
  934901 ABC-NBD     spr0149    157774    158835  +
  933199 mfd       spr0006     4756     8265  +
  933197 -        spr0594    607862    608131  +
  934885 -        spr0143    151597    152262  +
  932975 -        spr0225    217339    217536  -
  934494 -        spr1284    1278165    1279469  -
  933950 PTS-EIIB    spr0230    220809    221117  +
  933082 -        spr1661    1634203    1634442  +
  933365 -        spr0553    553218    553721  +
  934441 licD1      spr1225    1222625    1223470  -
-     -        -       1975661    1976115  +
  934518 -        spr1306    1298337    1299164  -
  933150 -        spr0599    611615    611869  +
  933552 -        spr0483    485549    486364  +
  933141 gpmB      spr0887    877383    878003  -
  933755 -        spr0912    900059    900688  +
-     -        -     -       -       -
              spr1734
  933695 ABC-NBD-truncation      1709860    1710891  -
  934234 gor       spr0692    691587    692933  -
  933577 -        spr1727    1706390    1706707  -
-     -        -     -       -       -
  934545 -        spr1330    1317741    1318130  -
  934257 transposase_C spr0717     720316    720720  +
-     -        -     -       -       -
  933435 purF      spr0047     50314     51756  +
  934277 -        spr0736    735107    735310  +
  934153 -        spr1190    1185496    1186914  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  934246 dinG      spr0711    710880    713330  +
  933960 scrR      spr1621    1595432    1596445  -
  933894 tag       spr0166    174766    175329  +
-     -        -     -       -       -
  933006 pepB      spr0882    872639    874441  +
  934542 -        spr1325    1312051    1312656  +
-     -        -       636281    636655  +
  934726  PTS-EII     spr0293    294547    295038  +
  934796  cpsN       spr0322    321740    322789  +
  934731  -        spr0417    415349    415633  -
  934297  -        spr0760    756677    757387  +
  934587  -        spr1368    1349823    1350305  -
-      -        -       1518052    1518293  +
-      -        -     -       -       -
  934308  dnaX       spr0769    763092    764747  +
  933395  murM       spr0540    540319    541539  +
  933653  -        spr1766    1732263    1732451  +
  933812  rpsE       spr0206    204321    204815  +
  934377  but       spr0823    825410    826285  +
  934746  trkA       spr0427    426922    428271  -
-      -        -     -       -       -
  934565  bta       spr1352    1335477    1335824  +
  934151  cdd       spr1188    1184308    1184715  -
  933362  ddl       spr1515    1492390    1493433  -
  934631  -        spr1004    987053    987724  +
  933445  ABC-MSP     spr1532    1510325    1511158  -
  934783  glnA       spr0444    448511    449857  +
  933070  pkn2       spr1577    1556104    1558083  -
  934400  celA       spr0856    849966    850616  +
-      -        -     -       -       -
  933748  -        spr1498    1475986    1478397  -
-      -        -     -       -       -
  934556  transposase_D spr1337     1324068    1324229  -
  933315  pth       spr0005     4186     4755  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934600          spr1378
       ABC-MSP-truncation       1361655    1361807  -
-      -        -     -       -       -
  934105  hlpA       spr1020    998667    998942  +
-      -        -       1269160    1270612  +
  934457  potC       spr1244    1243854    1244627  -
-      -        -     -       -       -
  934253  gyrB       spr0715    715818    717764  +
  932927  infA       spr0211    207771    208043  +
  933095  -        spr1948    1929248    1929574  -
-      -        -     -       -       -
  934553  -        spr1334    1321356    1321601  -
-      -        -     -       -       -
  932840  -        spr0889    878485    879327  -
  934586  murC       spr1373    1354028    1355362  -
  933278  IS861-truncation spr1446    1432048    1432536  -
  934640  spi       spr0364    363875    364489  -
  934143  gldA       spr0234    225726    226814  +
  934066  argS       spr1890    1869051    1870742  +
  934064  argR       spr1889    1868457    1868903  -
  934887  -        spr0138    147164    147919  +
  934294  IS861-truncation spr0751    747720    747932  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934124  dapD       spr1907    1884132    1884830  -
  933334  groES      spr1723    1704041    1704325  -
  933657  plcR       spr1763    1730704    1731567  -
  934879  gcp       spr0131    138992    140002  +
-      -        -       562193    562417  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       888036    888260  +
  933703  -        spr1733    1709432    1709794  -
-      -        -     -       -       -
  934146  -        spr1184    1182410    1182847  +
  933030  pfs       spr0894    882643    883335  +
  933206  mutM       spr0872    864795    865619  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1987315    1987543  +
  932811  rpsJ       spr0187    195551    195859  +
-      -        -       1514170    1514698  +
  934397  celB       spr0857    850600    852840  +
  932866  ABC-MSP     spr0099    105545    107653  +
  933803  ribE       spr0161    170346    170813  -
  932910  thmA       spr0040     39514     39744  +
  933451  purM       spr0048     51793     52815  +
-      -        -     -       -       -
  934626  -        spr1411    1396746    1397930  +
  933841  eep       spr0242    235502    236761  +
  933094  -        spr1428    1412691    1412861  -
-      -        -       1039495    1039744  +
  934671  -        spr0388    386472    386657  +
-      -        -       149105    149498  +
  933231  arcA-truncation spr1956    1942262    1942711  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       505280    505505  +
-      -        -     -       -       -
  933214  polA       spr0032     31306     33939  +
  933452  -        spr1463    1443951    1444628  -
  934852  adcB       spr1976    1967613    1968449  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934171  nifS       spr1001    984159    985274  -
  934837  manN       spr0259    260419    261330  -
  933862  IS1381-truncationspr0993    977840    978547  +
-      -        -       1451068    1451431  +
  932967  galT       spr1648    1620044    1621519  -
-      -        -     -       -       -
  933721  yfnA       spr0905    889898    891301  +
-      -        -     -       -       -
-      -        -       934439    934825  +
  934734  cbpG-truncation spr0349     350465    351121  +
  934786  aliA       spr0327    325111    327093  +
  933440  -        spr1654    1626356    1627609  -
  933468  PTS-EIIC     spr0061     68133     69038  +
  934898  ABC-MSD     spr0150    158837    159529  +
  934580 atpE       spr1366    1348096    1348296  -
-     -        -       1587055    1587344  +
  932833 -        spr0020     22162     22404  +
  933431 -        spr1433    1416910    1417587  -
  933613 -        spr1796    1768112    1768795  -
  933011 dfr       spr1429    1412861    1413367  -
  933001 -        spr1470    1451432    1451638  +
  934822 ABC-NBD     spr0459    466869    467600  +
  933816 -        spr0033     34024     34461  +
  934046 ABC-N/P     spr1657    1630231    1632015  -
  934534 ABC-NDB     spr1314    1303465    1304208  -
  934795 rnpB       sprs02     336620    337023  +
  933650 -        spr1769    1736592    1737521  +
  933195 cshA       spr1616    1589003    1590274  +
-     -        -     -       -       -
  933024 -        spr1503    1483401    1483562  -
  933885 -        spr0983    969263    969439  +
-     -        -       1604241    1604541  +
-     -        -     -       -       -
  933338 gapN       spr1028    1008379    1009803  +
  934628 -        spr1405    1389671    1390399  -
-     -        -       1678974    1679659  +
  934300 IS861-truncation spr0752    748068    748235  +
  932952 malD       spr1920    1902742    1903605  +
  932852 -        spr0901    887403    888035  -
              spr1381
  934597 ABC-MSP-truncation       1363036    1363338  -
  933936 natB       spr1561    1541133    1542332  -
  933637 -        spr1784    1758014    1758553  -
  932876 ABC-NBD     spr0100    107650    108291  +
  934417 -        spr1207    1205988    1206368  -
  934177 -        spr0643    651331    651678  +
-     -        -       1581189    1581427  +
  934122 glxK       spr1034    1016588    1017715  +
  934230 bioY       spr0691    690854    691390  -
  933967 ABC-NBD     spr0977    962670    963428  +
-     -        -       392150    392361  +
  934492 -        spr1278    1273808    1274296  -
  932898 gidA       spr0124    132343    134256  +
-     -        -     -       -       -
  934189 mta       spr0649    656131    656793  +
-     -        -       1325488    1325712  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
-     -        -       72869     73074  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
-     -        -       108292    108505  +
  933441 pyrR       spr1156    1160309    1160830  -
  934533 ABC-MSP     spr1315    1304208    1305008  -
-     -        -       450280    450636  +
  934201 ftsX       spr0667    670099    671088  +
  933602 ansB       spr1812    1782113    1783075  +
  932907  tRNA-Leu3    sprt25    1691955    1692036  -
  934280  deoD       spr0738    736505    737215  +
  934406  lytB       spr0867    858971    861136  +
  934473  -        spr1258    1257080    1257475  -
  933331  -        spr1160    1162519    1162698  +
  934870  comC       spr2043    2035337    2035462  -
  934508  transposase_G spr1295     1290909    1291121  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934211  -        spr0676    681354    682439  +
-      -        -       1205740    1205987  +
-      -        -     -       -       -
  933992  nagA       spr1867    1837312    1838463  -
-      -        -     -       -       -
  933787  pflE       spr0226    217611    218387  -
  934130  -        spr1915    1894119    1894691  +
-      -        -     -       -       -
  933088  arcA-truncation spr1955    1941478    1942221  +
-      -        -       761603    761882  +
-      -        -     -       -       -
  934036  ctpE       spr1464    1444730    1447066  -
  934436  cps23FU     spr1223    1220544    1221530  -
  932844  -        spr0088     95749     96342  -
  934235  -        spr0700    701014    701271  +
  933032  rnhB       spr1044    1037149    1037928  +
  933033  -        spr1549    1531451    1531843  -
  934317  -        spr0775    768897    770309  +
  932906  -        spr0123    131851    132333  +
  933811  -        spr1838    1814648    1815058  -
  932982  -        spr0184    193581    194087  +
  933437  secY       spr0209    205609    206919  +
  934365  -        spr0824    826466    827275  -
  934343  -        spr0799    803555    804427  +
  934824  hsdR       spr0450    456379    458712  -
  934401  frr       spr0846    843969    844526  +
  934610  -        spr1390    1371422    1371721  -
  934360  IS1239-truncationspr0815    817081    818001  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       1784368    1784589  +
-      -        -     -       -       -
  933713  -        spr1994    1986304    1987314  +
  934732  yorfE      spr0301    300618    300812  -
  933790  -        spr1013    994115    994459  +
-      -        -     -       -       -
  933402  -        spr1599    1576403    1577356  +
  933144  transposase_A spr0898      886559    886924  +
  933382  glk       spr1519    1497340    1498224  -
  933931  mvaS       spr1571    1552473    1553669  -
  934249  gph       spr0714    715231    715803  +
  934247  rodA       spr0712    713340    714590  +
  932976  mtlF       spr0358    357510    357947  +
  934422 transposase_D spr1198    1194544    1194648 +
  933368 alr      spr1540    1522746    1523870 -
-     -       -     -       -      -
-     -       -     -       -      -
  932988 -       spr0182    189502    191058 +
  933720 -       spr2010    2002560    2004533 -
-     -       -     -       -      -
  933539 -       spr0490    490168    490725 +
  934511 -       spr1291    1286956    1287540 +
  933877 rpmI     spr0862    855881    856081 +
  934650 -       spr0264    265664    267136 +
  933047 -       spr0217    210516    210875 +
  933129 rpsC     spr0195    199251    199904 +
-     -       -     -       -      -
  932835 -       spr1694    1663434    1663955 -
-     -       -       1061638    1061969 +
-     -       -     -       -      -
  933508 vex2     spr0525    524940    525587 +
  934609 ssbA     spr1395    1374841    1375311 -
-     -       -       1479898    1480464 +
-     -       -       721527    721894 +
  934757 ftsL     spr0303    301940    302257 +
  933802 deoR     spr0227    218461    219255 +
-     -       -       1071533    1071765 +
-     -       -       726205    726432 +
  933614 ABC-NBD    spr1801    1771588    1772229 -
  934574 -       spr1357    1339597    1340763 -
  934289 ABC-MSP    spr0749    745591    746676 +
  934554 DEAD/H    spr1336    1322922    1324004 +
  933345 -       spr1640    1613097    1613465 -
-     -       -     -       -      -
  933427 -       spr0972    955253    955474 +
  933746 -       spr1508    1485447    1485986 -
-     -       -     -       -      -
-     -       -     -       -      -
  934376 -       spr0837    837801    838145 +
  933473 -       spr1630    1603509    1604240 -
-     -       -     -       -      -
  934158 appA     spr1194    1190838    1192466 -
  934854 dltC     spr1980    1970972    1971211 -
-     -       -       173760    174162 +
-     -       -        74748     75310 +
  934577 atpC     spr1359    1341965    1342384 -
  933711 glpF     spr1988    1979572    1980276 -
  932993 fucA     spr1972    1961864    1962517 -
-     -       -       632362    632575 +
  932920 tRNA-Arg3   sprt21    1691594    1691667 -
  933464 -       spr1530    1507099    1508202 -
-     -       -       1479382    1479756 +
  934311 rpsA     spr0764    759737    760939 +
  933217 comB     spr0044     44068     45417 +
  934470 pstC     spr1256    1254711    1255628 -
  933366 -        spr0552    552212     553249 +
  932796 -        spr0074    79660     80070 +
-     -        -     -       -      -
-     -        -       876165    876380 +
  933383 ABC-SBP     spr0545    546440    547255 -
-     -        -       461579    462057 +
  934832 ABC-MSP     spr0460    467597    468646 +
              spr0620
  932886 ABC-SBP-truncation       629408    629956 -
  934339 -        spr0633    641532    642182 +
  934077 -        spr1052    1047414    1048775 -
-     -        -       1500987    1501258 +
  934287 IS861-truncation spr0754    748579    749067 +
  934395 -        spr0855    849329    849898 +
  933924 -        spr0468    473479    475104 -
-     -        -     -       -      -
  934716 transposase_F spr0411      408239    408400 -
  934639 adhP       spr0262    263358    264377 -
  933361 scrA       spr1566    1546504    1548387 -
  934760 ABC-MSD     spr0431    431859    432689 +
-     -        -     -       -      -
  934148 -        spr1185    1183138    1183341 -
  934797 -        spr0332    336266    336607 +
  933222 tRNA-Met1    sprt16    1691152    1691225 -
-     -        -     -       -      -
  932821 -        spr0952    935359    936120 +
  934818 -        spr0348    350229    350423 +
  934527 -        spr1292    1287540    1288235 +
  933175 -        spr1168    1170750    1171127 -
  933246 proV       spr1678    1650495    1651223 -
  932865 argG       spr0102    109269    110516 +
  933959 crcB       spr1172    1173956    1174285 -
  934435 thiM       spr0636    643414    644217 +
  933648 -        spr1666    1638617    1639042 -
  934195 livM       spr0661    664756    665712 +
  934040 -        spr1461    1442047    1443159 -
-     -        -       438631    438870 +
  934338 argR       spr0793    792887    793357 -
  934573 atpG       spr1361    1343887    1344765 -
-     -        -     -       -      -
  933909 iga       spr1042    1029961    1035852 +
  934256 transposase_D spr0718      720608    721261 +
  934095 ABC-NBP     spr2025    2016273    2017112 -
  933775 ptcC       spr1834    1808876    1810171 +
-     -        -       719811    720198 +
  933164 -        spr0175    184352    184618 +
-     -        -       1325488    1325712 +
  934561 IS861-truncation spr1341    1325713    1325982 -
  934231 -        spr0697    698792    699115 +
  933540 IS861-truncation spr0495    496379    496486 -
-     -        -       1543534    1543798 +
-     -        -       1019627    1020109 +
-     -        -       489321    489731 +
  934805  csrR       spr0336    341169    341858  +
  933426  purB       spr0056     59175     60473  +
  933675  tRNA-Ala1    sprt02     16748     16820  +
  933015  ABC-SBP     spr1534    1512121    1513458  -
  934634  PTS-EIIC     spr0231    221110    222432  +
  933593  tdk       spr0922    909208    909807  +
  933938  -        spr1851    1826479    1827465  -
-      -        -     -       -       -
  933401  glnH       spr0534    533461    534255  -
  934437  hom       spr1219    1215716    1217035  -
  933529  bglH       spr0506    503580    504995  +
  934482  hprK       spr1270    1264954    1265904  -
  933915  PTS-EII     spr1848    1823913    1824194  -
  934509  transposase_E spr1298     1291786    1292136  -
  932913  amiD       spr1705    1674505    1675431  -
-      -        -       1665694    1665899  +
-      -        -       289280    289482  +
  933482  glnP       spr0532    532102    532761  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -       299915    300142  +
  934599  -        spr1386    1369185    1369469  -
-      -        -     -       -       -
  932887          spr0106
       Transporter-truncation     113839    115773  +
  932812  aspC       spr0035     35811     36980  +
  933724  transposase_D spr2017     2009766    2009945  +
  934692  basA       spr0285    284437    284913  -
-      -        -     -       -       -
  933604  -        spr1805    1776061    1776834  -
  934082  -        spr1424    1409498    1410388  -
  933660  -        spr1761    1729172    1729615  -
-      -        -     -       -       -
-      -        -     -       -       -
  934243  -        spr0704    703224    704099  +
  933686  comX1      spr0013     14254     14733  +
  932928  -        spr0982    967907    969232  +
  932934  ABC-MSP     spr1533    1511158    1512042  -
  933934  -        spr1688    1659978    1660220  -
-      -        -     -       -       -
  933091  -        spr1673    1645644    1646180  +
  932936  rplV       spr0194    198894    199238  +
  933372  axe1       spr1538    1519416    1520396  -
  934291  ABC-MSP     spr0750    746679    747635  +
-      -        -       1697169    1697430  +
  934205  livF       spr0663    666476    667186  +
  932915  -        spr1504    1483442    1483642  +
  934288  -        spr0747    742822    743946  +
  933804  galE       spr1460    1440727    1441746  -
  934166  ABC-NBD     spr1412    1398073    1399944  -
  934224  rimM       spr0686    688409    688927  +
-      -        -       1292357    1292605  +
  934459  potD       spr1243    1242787    1243857  -
-      -        -     -       -       -
              spr1735
  933701 ABC-NBD-truncation       1710898    1711068 -
  934053 transposase_F spr1886     1863387    1863701 +
-     -        -     -       -      -
  933254 -        spr1027    1008187    1008360 -
  933323 priA       spr1581    1561089    1563485 -
  934748 PTS-EII     spr0423    421837    422181 +
  934775 cps2L      spr0320    320264    321133 +
  933375 -        spr1719    1699822    1700355 +
-     -        -       786248    786502 +
  934540 nox       spr1323    1309395    1310774 -
-     -        -       999163    999367 +
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
  933898 -        spr1850    1825805    1826428 -
  934774 IS861-truncation spr0353    352538    352891 -
  934826 dnaJ       spr0456    464641    465759 +
  934497 -        spr1277    1272232    1273692 -
  934607 -        spr1385    1368890    1369084 -
  933265 PTS-EII     spr1968    1959729    1960502 -
  933182 nrdH       spr1064    1061970    1062206 +
  934210 pyrDA      spr0672    677862    678797 +
  934651 -        spr0373    373698    374069 -
  933963 leuA-truncation spr1137    1139166    1139798 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       1843215    1843470 +
  934620 -        spr1406    1390478    1390657 -
  932996 pflF       spr0232    222574    225021 +
  934696 PTS-EII     spr0280    278777    279091 +
  932893 -        spr0117    124392    125294 +
-     -        -       1234124    1234800 +
  933507 -        spr0521    521360    522244 +
  934712 kdgK       spr0288    290122    291123 -
  932818 -        spr0075     80186     83671 +
  933836 trpD       spr1635    1607862    1608866 -
-     -        -       370412    370628 +
  934877 ABC-SBP     spr0147    155454    156308 +
-     -        -     -       -      -
              spr0609
  932964 ABC-NBD-truncation       622097    622222 +
  933186 -        spr1650    1622231    1622725 -
  933200 -        spr0586    602094    602264 -
  933858 -        spr0874    866108    866308 -
-     -        -     -       -      -
  933608 -        spr1802    1772231    1774273 -
-     -        -     -       -      -
  934846 -        spr1949    1929900    1931780 -
-     -        -     -       -      -
  932854 -        spr0089     96329     96655 -
              spr0523
  933511 transposase_H-truncation    523125    523298 +
  933190 -        spr0026     27115     27681 +
  934129 -        spr1912    1892042    1892353 -
-     -        -       568853    569212 +
  934598 PST_transporter spr1383    1365671    1367293  -
-     -        -       855012    855260  +
  934070 -        spr0965    946534    947640  +
-     -        -       1545149    1545467  +
  934384 -        spr0843    841288    841560  +
-     -        -       736095    736504  +
  933824 yajC       spr1840    1815535    1815834  -
  933485 glnP       spr0533    532771    533448  -
  933462 PTS-EIIB     spr0060     67629     68105  +
  934184 pmi       spr0647    653533    654477  +
-     -        -       1814370    1814647  +
  934076 -        spr0997    982153    982842  -
  933299 -        spr0570    581084    581530  +
  932790 agaS       spr0064     70549     71715  +
  934034 -        spr1000    983807    984154  -
-     -        -       1035853    1036310  +
  934191 comEB      spr0654    660077    660544  +
  933202 -        spr0947    930871    931806  +
-     -        -     -       -       -
  934350 tex       spr0808    809733    811880  +
  934789 hsdS       spr0446    451871    452470  -
-     -        -       416417    417067  +
-     -        -       409091    409665  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  933678 -        spr1622    1596789    1598327  -
-     -        -       1713560    1713925  +
  934794 pyrG       spr0438    437023    438630  +
  933389 aldR       spr1425    1410440    1410820  -
  933251 -        spr1462    1443167    1443964  -
  934834 cbpG       spr0350    351246    351374  +
  934240 metG       spr0696    696425    698464  +
  933772 psaB       spr1492    1469087    1469809  +
  933078 adhB       spr1670    1642986    1644023  -
  933286 nha2       spr0573    582330    584384  +
  933439 tRNA-Asp1    sprt27    1692139    1692211  -
  933248 -        spr0939    924630    924839  +
  932941 -        spr1552    1533733    1534077  -
-     -        -       812648    812862  +
  933247 -        spr0893    882279    882626  +
  934821 mvk       spr0338    343094    343972  +
  933138 gpmA       spr1499    1478450    1479142  -
  932951 -        spr1708    1679660    1680853  -
  933083 -        spr1951    1932727    1935387  -
  934228 -        spr0680    685395    685616  -
-     -        -       1776835    1777139  +
  934180 copY       spr0639    646178    646603  +
  932959 pepA       spr1682    1653449    1654513  -
  933994 -        spr1870    1841803    1842660  +
  934724 -        spr0410    406350    408242  +
  934292 IS861-truncation spr0753    748235    748603  +
  933125 natA       spr1562    1542329    1543222  -
  933666 -         spr1760    1728664    1729182  -
  933167 gcaD       spr0891    880306    881745  +
  933273 gmk        spr1583    1563890    1564516  -
-     -         -       847642    848040  +
  933951 coiA       spr0881    871667    872620  +
  932955 galM       spr0065     71831     72868  +
  934583 atpB       spr1365    1347345    1348061  -
  934806 -         spr0333    337078    338250  +
  933965 leuD-truncation  spr1133    1137026    1137385  -
  933615 -         spr1800    1771287    1771601  -
  934695 gatA       spr0394    390381    391847  -
  933953 -         spr0360    359316    359474  +
  934485 -         spr1275    1270613    1271164  -
-     -         -     -       -       -
  933976 -         spr1041    1028574    1029752  +
  933316 ispD       spr1149    1150320    1151027  -
-     -         -       1380028    1380264  +
  934028 glnP       spr1120    1119658    1121823  +
  934839 malM       spr1917    1898020    1899537  -
-     -         -       1256507    1256894  +
-     -         -     -       -       -
  933634 -         spr1787    1759722    1760429  -
  933645 -         spr0950    934157    934438  +
  934207 ftsE       spr0666    669477    670169  +
  934722 regR       spr0298    298847    299914  +
  933228 corA       spr1596    1573474    1574370  -
  934661 sulB       spr0267    268968    270290  +
  934301 tRNA-Gln1     sprt05     759504    759575  +
-     -         -     -       -       -
  933527 pheS       spr0507    505506    506633  +
-     -         -     -       -       -
-     -         -       195860    196075  +
-     -         -       1281808    1282333  +
  934381 -         spr0840    839871    840518  +
  933564 nadC       spr1829    1803124    1804023  -
  933298 -         spr0964    944613    946505  +
  933788 -         spr0467    473133    473468  -
-     -         -     -       -       -
-     -         -       619396    619724  +
  933712 glpK       spr1991    1982216    1983724  -
  933013 pepT       spr0913    900731    901951  -
  933698 ftsH       spr0012     12174     14132  +
  933952 flaV       spr1175    1175032    1175475  -
  932850 prs        spr1002    985284    986243  -
  933035 ruvA       spr0165    174163    174756  +
  933236 -         spr1506    1484402    1485253  -
  934765 rpoE       spr0437    436031    436633  +
  932942 -         spr1081    1076480    1076752  -
  933168 spxA       spr0173    183232    183630  +
  932968 -         spr1658    1632104    1632634  -
-     -         -     -       -       -
  934612 -         spr1393    1372875    1374275  -
  933908 -        spr1852    1827484    1828314 -
  933423 tRNA-Gly2    sprt23    1691770    1691841 -
-     -        -     -       -      -
  934538 glyS      spr1328    1314334    1316370 -
  932822 dapA      spr0919    906411    907346 +
-     -        -     -       -      -
  934621 metB      spr1377    1360403    1361497 -
  934622 aspB      spr1399    1377486    1378673 -
  933986 -        spr1868    1838616    1840433 -
-     -        -       649239    649444 +
-     -        -     -       -      -
  932894 pspA      spr0121    128356    130215 +
  933828 -        spr1624    1599538    1599708 +
  933716 transposase_A  spr0014     20207     20554 +
-     -        -     -       -      -
  932924 -        spr0618    627980     628684 +
-     -        -     -       -      -
  934851 arcC      spr1958    1943950    1944897 +
  933710 pmrA      spr0875    866211    867410 +
  933321 -        spr1150    1151363    1152850 +
-     -        -     -       -      -
  934847 IS1381     spr1947    1928807    1929196 +
  932826 -        spr1134    1137389    1137658 -
  934162 mreA      spr1017    995722    996639 +
  934248 -        spr0709    709324    709611 -
  932902 -        spr0158    166821    167279 -
  934817 gnd       spr0335    339733    341157 +
  934506 ABC-N/P     spr1289    1283480    1285240 +
-     -        -       1160831    1161040 +
  933400 -        spr0008     8582     8950 +
  934389 proB      spr0832    832944    834074 +
-     -        -       2038404    2038615 +
  933782 secA      spr1544    1526391    1528904 -
  934525 -        spr1313    1303163    1303399 -
  934835 -        spr0366    365451    365762 +
  933901 sga       spr1845    1821802    1822665 -
  933244 uvrB      spr1118    1116467    1118455 -
  934178 ctpA      spr0641    646986    649238 +
  933930 tig       spr0362    359944    361227 +
  933716 transposase_A  spr0014     20207     20554 +
-     -        -     -       -      -
  933513 metF      spr0515    514259    515125 +
  934065 -        spr1423    1408524    1409501 -
-     -        -       284216    284436 +
  933415 -        spr0941    925803    925964 +
  933789 adk       spr0210    207070    207708 +
-     -        -       515126    515695 +
  933487 pspC      spr1995    1987544    1989649 -
  933295 -        spr1535    1513477    1513929 -
  932808 thiE      spr0630    638397    639026 +
-     -        -       1992587    1992798 +
  933739 rpmG      spr0876    867410    867559 +
  933871 PTS-EII      spr1847    1823351    1823836 -
  934091 -         spr2014    2007310    2007945 +
-     -         -     -       -      -
  934090 glpD-truncation  spr1989    1980346    1980843 -
-     -         -       1029753    1029960 +
-     -         -       484706    484928 +
  932938 rgg        spr1933    1914475    1915326 -
-     -         -       1713046    1713446 +
  934464 -         spr1248    1247689    1248441 -
-     -         -     -       -      -
-     -         -        41501     41731 +
  933380 -         spr0542    542892    543551 +
  933855 cmk        spr1456    1438296    1438967 -
  933255 trpA       spr1631    1604542    1605318 -
-     -         -     -       -      -
-     -         -       1598328    1598953 +
  934474 -         spr1265    1261428    1262165 -
  934298 parE       spr0756    749887    751830 +
  932889 -         spr0108    116230    117582 +
  933459 fmt        spr1580    1560141    1561076 -
-     -         -     -       -      -
-     -         -       530334    530653 +
  934569 glnH       spr1353    1336103    1336939 -
  933081 phnA       spr1455    1437827    1438165 -
  934856 hslO       spr1993    1985475    1986347 +
  934257 transposase_C   spr0717    720316    720720 +
  933479 tRNA-Ser3     sprt17    1691239    1691328 -
  934894 -         spr0141    150653    150886 +
  934258 ezrA       spr0716    717819    719573 +
-     -         -     -       -      -
  933795 ptcA       spr1836    1810463    1810789 +
  934302 tRNA-Tyr1     sprt04     759414    759494 +
  934529 -         spr1316    1305166    1305522 -
  933716 transposase_A   spr0014     20207     20554 +
-     -         -       972850    973507 +
-     -         -       458713    459084 +
-     -         -     -       -      -
  933923 rplN       spr0199    200848    201216 +
  933185 lacA       spr1076    1074234    1074659 -
-     -         -        21852     22161 +
  934823 mvaK2       spr0340    344894    345901 +
-     -         -     -       -      -
  934512 -         spr1294    1290375    1290836 -
-     -         -     -       -      -
  932880 -         spr0114    122441     123433 +
-     -         -     -       -      -
  934830 -         spr0458    466391    466801 -
  934385 -         spr0838    838148    839017 +
  934068 lemA       spr1163    1165547    1166107 -
  933253 -         spr1142    1143961    1145004 -
-     -         -     -       -      -
-     -         -       1015888    1016261 +
-     -        -       499247     499461 +
  933068 -        spr0956    938505     938834 +
-     -        -     -       -      -
  933188 purD       spr0052     55644     56906 +
  934750 -        spr0309    309030    310514 -
  933133 ABC-NBD     spr1559    1539214    1539936 +
  934659 -        spr0270    271725    272096 -
  934373 -        spr0826    827822    828493 +
  933189 pyrB       spr1155    1159367    1160290 -
-     -        -     -       -      -
  933954 IS1167-truncationspr1701    1671111    1671893 +
  934618 -        spr1401    1379194    1379388 +
  934176 thiD       spr0638    645051    645842 -
  933285 rr09       spr0578    588303    589058 +
-     -        -     -       -      -
  934897 -        spr0155    163827    164408 +
  934788 alkD-truncation spr0347     349807    350079 +
  933354 comA       spr0043     41902     44055 +
  933397 -        spr1594    1571823    1572929 -
-     -        -     -       -      -
  934228 -        spr0680    685395    685616 -
  934902 ABC-SBP     spr0146    154470    155300 +
  934672 fabG       spr0381    380372    381103 +
-     -        -       1068444    1068651 +
  934653 lysC       spr0374    374072    375436 -
  933568 gapA       spr1825    1799954    1801033 -
  933973 rpsM       spr0213    208202    208567 +
  933333 -        spr1443    1428392    1429735 +
-     -        -       146382    147163 +
-     -        -     -       -      -
  933470 -        spr0027     27706     28365 +
  934469 pstS       spr1257    1255628    1256506 -
  934819 -        spr0342    346973    347671 +
  933490 transposase_G spr2016     2009347    2009616 -
  933469 purE       spr0053     57276     57797 +
-     -        -     -       -      -
  933472 recG       spr1539    1520712    1522727 -
  933132 ribC       spr0163    172039    172674 -
  933726 gsp-781     spr2021    2012843    2014021 -
  934649 mip       spr0370    370629    371177 +
  934866 recF       spr2032    2022400    2023497 +
  934458 potB       spr1245    1244624    1245451 -
  933535 -        spr0500    498905    499246 +
  932837 -        spr0628    636656    637324 +
  933360 rplK       spr0555    554749    555174 +
  934507 -        spr1296    1291130    1291498 -
-     -        -     -       -      -
  932853 prsA       spr0028     28583     29602 +
  933920 msmF       spr1711    1683638    1684528 -
-     -        -       264378    264593 +
  934829 rr03       spr0344    348677    349309 +
  934265 glnQ       spr0728    727536    728270 +
  934509 transposase_E spr1298     1291786    1292136 -
  934861 -        spr2003    1996700    1997707 -
-     -        -     -       -      -
-     -        -       400958    401194 +
-     -        -       1571609    1571822 +
-     -        -       1690577    1690782 +
  933551 -        spr0484    486366    486548 +
-     -        -       465862    466093 +
  933554 rbfA       spr0482    484929    485306 +
  934393 ald-truncation  spr0852    848041    848316 -
-     -        -     -       -      -
  933501 tRNA-Arg2    sprt09    1173377    1173448 -
  933629 asnA       spr1785    1758618    1759616 -
  934115 rpmA       spr1014    994500    994769 +
  933179 -        spr0031     30700     31053 -
  934025 ribA       spr0162    170814    172019 -
  932817 lysS       spr0626    632850    634340 +
  933503 -        spr1086    1082099    1082914 -
  932945 -        spr1115    1114899    1115366 -
  934273 -        spr0730    729423    730295 +
  933718 ABC-MSP     spr2004    1997745    1998506 -
  933143 rplQ       spr0216    209958    210344 +
  933531 -        spr0499    497816    498883 +
  934445 aroE       spr1234    1231433    1232287 -
  932858 -        spr0090     96794     97960 -
  933791 -        spr1093    1087705    1090890 -
  934840 hisS       spr1931    1911671    1912960 -
  933926 -        spr1855    1830044    1830997 -
  933049 murF       spr1514    1490933    1492306 -
  932824 ABC-MSP     spr0082     88750     89673 +
  933136 purL       spr0046     46493     50221 +
  933370 purC       spr0045     45545     46294 +
-     -        -       160878    161829 +
-     -        -     -       -      -
  934532 pdx1       spr1322    1308368    1309261 -
-     -        -     -       -      -
  933079 -        spr1545    1529050    1529250 -
-     -        -       2026204    2026408 +
-     -        -       1717358    1717791 +
  932994 -        spr1026    1007886    1008047 +
-     -        -     -       -      -
  934088 -        spr1992    1983883    1985310 -
  933944 IS1167-truncationspr1716    1690139    1690576 +
  933069 pcpA       spr1945    1925783    1927855 -
  934705 hysA       spr0286    285103    288339 +
  933580 IS1167-truncationspr1676    1648355    1648873 +
-     -        -     -       -      -
  934477 -        spr1267    1263384    1263773 -
  934517 IS1381-truncationspr1299    1292117    1292356 -
              spr1380
  934594 ABC-MSP-truncation       1362403    1363026 -
  933918 -        spr1452    1435671    1435832 +
  934073 acoC       spr1049    1044023    1045150 -
-     -        -     -       -       -
  934382 tmk       spr0835    836263    836901  +
-     -        -       1195308    1195741  +
  934287 IS861-truncation spr0754    748579    749067  +
  932988 -        spr0182    189502    191058  +
  933961 -        spr1858    1831789    1832202  -
-     -        -       1844120    1844325  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  934315 dacA       spr0776    770508    771749  -
  932847 PTS-EII     spr0063     69847     70251  +
  932940 -        spr0955    938136    938495  +
  934886 glnQ       spr0622    630285    631043  -
  933514 -        spr0520    520970    521356  +
  934619 -        spr1402    1379398    1380027  +
  932943 xerD       spr1692    1662245    1662985  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -       1335825    1336102  +
  932998 murD       spr0603    615371    616723  +
  933977 cglC       spr1862    1833266    1833592  -
-     -        -       889537    889897  +
  933422 recJ       spr0537    535289    537523  +
  933444 nadD       spr1592    1570616    1571245  -
-     -        -     -       -       -
  934687 PTS-EII     spr0282    279696    281042  +
  933627 purR       spr1793    1764829    1765656  -
  934481 -        spr1261    1259148    1259426  -
  933822 rpoA       spr0215    209011    209946  +
  934853 malR       spr1922    1904668    1905654  +
-     -        -     -       -       -
  934654 -        spr0263    264716    265528  -
  933205 dfp-C-terminus spr1110     1111752    1112456  +
  933453 cobQ       spr1444    1429735    1430517  +
  933955 rplU       spr1012    993785    994099  +
  934229 ABC-NBD     spr0694    694381    695082  +
  934227 -        spr0688    689648    689986  +
  934689 rpmB       spr0398    394776    394964  +
-     -        -     -       -       -
-     -        -       1489322    1489539  +
  934706 -        spr0289    291154    291795  -
  933158 recX       spr1718    1698873    1699733  +
  933443 radA       spr0025     25849     27111  +
  933480 vncS       spr0529    527983    529311  +
  934319 fruR       spr0778    774386    775126  +
  934776 -        spr0440    441113    446092  +
-     -        -     -       -       -
  933722 comFA      spr2013    2005956    2007254  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -     -       -       -
  934416 -        spr1205    1202025    1204661  -
  933742 tRNA-Met2    sprt18    1691339    1691412  -
  933002 murG       spr0604    616727    617785  +
  933044 thdF      spr0920      907393    908832  -
-     -       -         324910    325110  +
  934486 lgt      spr1269     1264173    1264973  -
  933968 transposase_B spr0899      887083    887223  +
-     -       -      -       -       -
  934487 hemN      spr1266     1262170    1263300  -
-     -       -      -       -       -
-     -       -        523398    523649  +
-     -       -      -       -       -
  933599 -       spr1810     1780109    1780624  +
  933709 transposase_H spr1985      1977112    1977393  -
  933940 rplO      spr0208      205156    205596  +
-     -       -        1332870    1333088  +
  934214 -       spr0675      680803    681333  +
  934803 -       spr0452      459320    459829  +
  933715 hk06      spr1997     1990338    1991669  -
  933433 ABC-MSP    spr1525     1501259    1502098  -
  933471 -       spr1056     1051604    1052251  -
  933004 -       spr1932     1913038    1914285  -
  933999 -       spr1879     1849358    1850635  -
  933072 -       spr1094     1090902    1092176  -
  933972 folC      spr0178      185813    187069  +
  934119 ctpC      spr1911     1889977    1892049  -
  932834 -       spr0080      87044     87313  +
  934450 -       spr1230     1227709    1228047  -
  933318 pepF      spr1606     1581428    1583224  -
  933105 -       spr1490     1466101    1466781  +
  933751 psaC      spr1493     1469806    1470654  +
  934345 -       spr0806      808280    808648  +
  933457 -       spr0055      58885     59112  +
-     -       -         773270    773606  +
  933191 -       spr1158     1161670    1162212  -
  934601 -       spr1388     1369817    1370329  -
-     -       -        1719978    1720384  +
  933018 -       spr1926     1909228    1909869  -
  933549 -       spr0485      486986    487231  +
-     -       -         22405     22634  +
  934217 -       spr0684      687578    688018  +
-     -       -      -       -       -
             spr0759
  934304 ABC-SBP-internal-deletion    755929    756633  +
  934713 gno      spr0290      291814    292629  -
  933837 -       spr1501     1479757    1479897  -
  933985 cglD      spr1861     1832869    1833351  -
  933326 -       spr1131     1136240    1136410  -
  934697 gatB      spr0393      388939    390381  -
-     -       -      -       -       -
-     -       -        1431726    1432047  +
-     -       -        1271165    1271410  +
  934352 -       spr0807      808645    809649  +
  933546 -       spr0489      489732    490181  +
  933618 trpB      spr1632     1605311    1606534  -
  933601 rpmH      spr1807     1778068    1778202  -
  934844 -        spr1939    1921085    1921369  -
  933377 cpoA       spr0981    966767    967891  +
  933342 ABC-MSP     spr0936    922261    923268  +
-     -        -       122143    122440  +
  933463 -        spr1558    1538871    1539236  +
  934097 -        spr2011    2004669    2005217  -
  934709 glnQ       spr0408    403910    404650  -
  933949 -        spr1174    1174650    1174916  -
  933522 IS1239-truncationspr0511    510846    511148  +
  934504 ABC-N/P     spr1290    1285200    1286945  +
-     -        -     -       -       -
  933398 rpsH       spr0203    202737    203135  +
-     -        -       960322    960703  +
  934674 fabZ       spr0384    382845    383267  +
  934596 snf       spr1375    1356038    1359136  -
-     -        -       941642    941892  +
  933241 -        spr1440    1423788    1425362  -
  933026 marR       spr1480    1458673    1459323  +
  933690 -        spr1649    1621532    1622173  -
-     -        -     -       -       -
-     -        -       675905    676118  +
-     -        -     -       -       -
  934685 gatC       spr0395    391847    392149  -
  933261 -        spr1961    1948375    1948665  -
-     -        -       120280    121083  +
  934433 -        spr1221    1218032    1219066  -
  934899 -        spr0156    164354    164956  +
-     -        -       1743161    1743786  +
-     -        -       1461108    1462111  +
-     -        -     -       -       -
  933210 -        spr0590    604493    605116  +
  932901 -        spr0126    136317    136550  -
  934392 -        spr0851    847414    847641  +
  934185 -        spr0650    656822    657277  -
  934591 patB       spr1376    1359229    1360395  -
  934849 PTS-EII     spr1969    1960527    1960997  -
  933063 -        spr1629    1602343    1603494  -
-     -        -       1925304    1925782  +
-     -        -       312761    313114  +
  932813 rr08       spr0076     83838     84536  +
-     -        -     -       -       -
  933761 -        spr1011    992899    993603  +
  932894 pspA       spr0121    128356    130215  +
  934801 pcpC       spr0351    351393    352277  +
  933128 -        spr1575    1554780    1555229  -
  933668 IS1167-truncationspr0017     21106     21312  -
-     -        -     -       -       -
  933780 bltD       spr0923    909797    910276  +
  933293 guaC       spr1128    1131681    1132667  -
  934344 -        spr0802    805060    805371  +
  934340 -        spr0798    802865    803119  -
  934196 upp       spr0655    660612    661262  +
  934808  -         spr0331    335681    336208  +
  934121  -         spr1928    1910618    1910818  -
  932816  rpsD       spr0078     85780     86391  +
  934613  rpsF       spr1396    1375323    1375613  -
-      -         -     -       -       -
-      -         -       1632901    1633220  +
-      -         -       761603    761882  +
  933307  -         spr1600    1577455    1577880  +
  933308  -         spr1614    1588150    1588329  -
-      -         -       1086486    1086725  +
  933391  -         spr0900    887384    887584  +
  932900  trmU       spr0122    130562    131737  +
  933517  cysE       spr0517    518039    518656  +
-      -         -       1723154    1723400  +
-      -         -     -       -       -
  933292  scrR       spr1569    1550199    1551164  +
  934313  IS1167      spr0767    761883    762401  -
  934104  glgD       spr1031    1013318    1014457  +
-      -         -     -       -       -
  934194  clpP       spr0656    661436    662026  +
  934855  glpD-truncation  spr1990    1980789    1982174  -
  934128  tyrS       spr1910    1888643    1889899  +
-      -         -     -       -       -
  933620  pilD       spr1628    1601632    1602291  +
  932791  rplE       spr0201    201623    202165  +
  933163  lytC       spr1431    1414511    1416016  -
  933921  -         spr0904    888961    889536  +
  933872  tRNA-Ile1     sprt13    1690877    1690950  -
  933328  pppL       spr1578    1558080    1558820  -
  933283  IS1381      spr0994    978562    978951  +
-      -         -     -       -       -
-      -         -     -       -       -
  933305  bgaA       spr0565    572123    578809  +
-      -         -     -       -       -
-      -         -     -       -       -
  933541  -         spr0494    495460    496263  +
  934204  prfB       spr0665    668470    669459  +
  933942  rsuA       spr0256    258090    258812  +
  932974  malX       spr1918    1900087    1901358  +
  933659  cylM       spr1767    1732567    1735557  +
-      -         -       1644378    1644620  +
  933957  rpmJ       spr0212    208068    208184  +
  934741  lacG       spr0424    422191    423603  +
-      -         -        39745     40223  +
-      -         -     -       -       -
  933213  -         spr0911    899873    900088  -
  933784  mutR       spr0960    940787    941641  -
  934681  accC       spr0385    383279    384646  +
  934394  -         spr0847    844547    845440  +
  933628  lysA       spr1792    1763512    1764762  -
  934266  folD       spr0729    728361    729281  +
  934024  -         spr1680    1652006    1652449  -
-      -         -     -       -      -
-      -         -       751831     752240 +
  934679  bglB-truncation  spr0274    273803     273895 +
  933927  purN       spr0049    52812     53357 +
-      -         -     -       -      -
  933556  pncP       spr0474    477306    477917 +
  934523  def        spr1310    1300763    1301374 +
  932905  -         spr0129    137885    138568 +
  934425  -         spr1209    1206709    1206963 -
-      -         -     -       -      -
  934415  ABC-NDB      spr1202    1197693    1198451 -
  932801  trkH       spr0070     76686     78065 +
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -       118109     118610 +
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
  933107  hk01       spr1473    1453871    1454845 -
  933067  -         spr1043    1036311    1037162 +
-      -         -       802063    802864 +
  934167  -         spr0999    983584    983835 -
  932792  -         spr0067     74079     74336 +
  933727  ABC-MSP      spr2024    2015486    2016280 -
  932870  rpsS       spr0192    198601    198882 +
  933355  carB       spr1153    1154749    1157925 -
  933294  -         spr0576    586337    586930 +
-      -         -       1414287    1414510 +
  934399  -         spr0860    853830    855011 +
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
  933752  -         spr1547    1530004    1530681 -
  932904  rimI       spr0130    138565    139002 +
  933075  -         spr1954    1939038    1940789 -
  934275  -         spr0735    734318    735061 +
  932985  dnaA       spr0001       1     1362 +
  933821  czcD       spr1672    1644621    1645520 -
  934142  gdhA       spr1181    1179472    1180818 +
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-      -         -     -       -      -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
  933129  rpsC  spr0195    199251    199904  +
  934640  spi  spr0364    363875    364489  -
  934765  rpoE  spr0437    436031    436633  +
  933288  zwf  spr1122    1122712    1124199  +
  934142  gdhA  spr1181    1179472    1180818  +
  934445  aroE  spr1234    1231433    1232287  -
  933826  ftsZ  spr1510    1486672    1487931  -
  933362  ddl  spr1515    1492390    1493433  -
  933382  glk  spr1519    1497340    1498224  -
  934026  xpt  spr1662    1635320    1635901  +
  934669  accD  spr0386    384683    385549  +
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
  934295  parC  spr0757    752241    754721  +
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
  934411  rplT  spr0863    856133    856492  +
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
-      -   -     -       -       -
  933268  galE  spr1647    1619051    1620031  -
-      -   -     -       -       -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
                                      T
R6.entrez_pidR6.description TIGR4.sequence_id TIGR4.genome_idIGR4.entrez_gene_id     TIGR4.gene_symbol
-      -          -            -         -       -
-      -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:444857-445696         930404 -
15903102   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1107833-1107459        931687 -
-      -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:642282-642899         930615 -
15904005             r            NC_003028.1
       L-fucose isomeraseef|NC_003028.1|:c2074053-2072287          930204 -
15902066   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:24319-24786          929767 -
-      -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:110794-111081         929886 -
-                 gb|AE005672|:1204413-1204747
       Intergenic Region (Length: 335)       AE005672     -       -
15902321   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:278325-278564         930117 -
15902696   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c704820-703975         930692 -
15903561   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:1575248-1576099        931163 -
-      -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:1071948-1073138        931659 -
-                 gb|AE005672|:1350937-1351177
       Intergenic Region (Length: 526)       AE005672     -       -
-                 -
       Intergenic Region (Length: 297)       -         -       -
15903398             ref|NC_003028.1|:c1410599-1409958
                             NC_003028.1
       ABC transporter membrane-spanning permease - glutamine transport   931331 -
15902493             ref|NC_003028.1|:c491782-490319
                             NC_003028.1
       EcoE type I restriction modification enzyme M subunit        930447 -
15902431             ref|NC_003028.1|:404129-404896
       acetyl-CoA carboxylase alpha subunit     NC_003028.1       930363 -
-                 ref|NC_003028.1|:764777-764872, ref|NC_003028.1|:c1232260-1232165, ref|NC_003028.1|:c
       Intergenic Region (Length: 388)       NC_003028.1       930759 -
15903220             ref|NC_003028.1|:1230995-1231237
       50S ribosomal protein L31          NC_003028.1       931814 -
15903463   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1471123-1470950        931279 -
15902848   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c858123-857308         930857 -
-      -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:1101327-1101437        931679 -
15902678             ref|NC_003028.1|:687607-688299
                             NC_003028.1
       Transcriptional regulator of extracellular enzyme genes       930672 -
15904046   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c2121199-2120909        930493 -
15903964   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c2027545-2026604        930234 -
15902684   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:692029-692400         930678 -
15904018             ref|NC_003028.1|:c2089830-2089126
                             NC_003028.1
       ABC transporter ATP-binding domain - Zinc (Zn2+) permease      930195 -
15903993   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c2057409-2056129        931941 -
-                 gb|AE005672|:1892594-1892858
       Intergenic Region (Length: 256)       AE005672     -       -
15903711             ref|NC_003028.1|:1761886-1762893
                             NC_003028.1       DNA; regulator of gal operon
       GalR, member of GalR-LacI family of transcriptional regulators, binds930980 -
15903281             ref|NC_003028.1|:c1304599-1303850
                             NC_003028.1
       ABC transporter ATP-binding protein - unknown substrate       931454 -
15903962   MalA protein                 NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:2024516-2025316        931971 -
15903375   hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1391982-1391140        931354 -
15903328             ref|NC_003028.1|:1349192-1349749
                             NC_003028.1
       Type II restriction endonuclease, uncharacterized, truncation    931403 -
15902456             ref|NC_003028.1|:c429651-428527
       Degenerate transposase            NC_003028.1       930394 -
-      -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1519731-1519405        931223 -
15903138             ref|NC_003028.1|:c1145455-1144271
       O-acetylhomoserine sulfhydrylase, truncation NC_003028.1       931728 -
15902525             ref|NC_003028.1|:523123-525999
       translation initiation factor IF-2      NC_003028.1       930499 infB
15903019             ref|NC_003028.1|:1005603-1006637
                             - unknown substrate
       ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1        931583 -
15902268             ref|NC_003028.1|:c214506-213490
                             - iron transport,
       ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1 truncation 930044 -
-      tracking oligo    -            -         -       -
15903036             ref|NC_003028.1|:1020328-1021188
       methionine aminopeptidase          NC_003028.1       931598 -
15903392            ref|NC_003028.1|:c1405236-1404937
      Degenerate transposase           NC_003028.1      931344 -
15902360  The type 2 capsule- locus of Streptococcus- pneumoniae    -     -
15902914            ref|NC_003028.1|:915324-915719
      Diacylglycerol kinase           NC_003028.1      931321 -
15902746  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:747420-747920        930744 -
15903022  DNA primase                NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1008417-1010177       931586 -
-               gb|AE005672|:117871-118422
      Intergenic Region (Length: 553)      AE005672     -     -
15903099            ref|NC_003028.1|:c1105488-1104835
      uracil-DNA glycosylase           NC_003028.1      931683 -
15902128  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:96870-97856         929869 -
15903912            ref|NC_003028.1|:c1962404-1961760
      Pyrrolidone carboxyl peptidase, truncation NC_003028.1      931978 -
15904006  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2077252-2074136      931935 -
15902631  hypothetical protein-           -         -     -
15902669            ref|NC_003028.1|:676333-676479
      lactate oxidase, truncation        NC_003028.1      930662 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c387551-387450       930343 -
15903764                       NC_003028.1
      chaperonin GroEL ref|NC_003028.1|:c1821979-1820357        931987 groEL
15903465  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1473078-1472167      931276 -
15903508  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1525792-1526541       931482 -
15902370  hypothetical protein-           -         -     -
-               gb|AE005672|:1000604-1000816
      Intergenic Region (Length: 901)      AE005672     -     -
-               gb|AE005672|:511437-511717
      Intergenic Region (Length: 283)      AE005672     -     -
15902608            ref|NC_003028.1|:613571-615046
                            EII component
      Phosphotransferase system sugar-specificNC_003028.1       930596 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1065434-1065787       931645 -
15903154            ref|NC_003028.1|:1164316-1164867
                           NC_003028.1
      phosphopantothenoylcysteine synthase/decarboxylase        931745 -
15902474            ref|NC_003028.1|:463904-465586
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - cobalt transport      930421 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1027029-1026937      931605 -
15902572            ref|NC_003028.1|:569481-570137
      VncR, response regulator          NC_003028.1      930551 -
15902216                       NC_003028.1
      Aminopeptidase P ref|NC_003028.1|:179701-180762         929981 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:997547-998464        931576 -
-               gb|AE005672|:120658-121057
      Intergenic Region (Length: 346)      AE005672     -     -
15903514  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1530104-1530493       931199 -
-               gb|AE005672|:1448297-1448590
      Intergenic Region (Length: 294)      AE005672     -     -
15902977  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:972792-973010        931544 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1720823-1720584      931030 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:775754-776575        930776 -
-               gb|AE005672|:1853888-1854236
      Intergenic Region (Length: 349)      AE005672     -     -
15903143            ref|NC_003028.1|:1150049-1151035
      L-lactate dehydrogenase          NC_003028.1      931734 -
15903355            ref|NC_003028.1|:c1375227-1374316
      Thioredoxin reductase           NC_003028.1      931372 -
15903393            ref|NC_003028.1|:c1405781-1405456
      Degenerative transposase          NC_003028.1      931343 -
15903042            ref|NC_003028.1|:c1026921-1026280
      redox-sensing transcriptional repressor RexNC_003028.1      931604 -
15903006  hypothetical protein-           -         -     -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1064391-1063228      931643 -
15903525  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1539737-1540258       931197 -
15902233            ref|NC_003028.1|:194217-194840
      50S ribosomal protein L4          NC_003028.1      930009 -
15903156  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1165642-1166223       931747 -
15902778            ref|NC_003028.1|:780195-781004
      purine nucleoside phosphorylase      NC_003028.1      930781 -
15902138            ref|NC_003028.1|:c108482-107610
      L-serine dehydratase alpha subunit     NC_003028.1      929882 -
-               gb|AE005672|:1874533-1874843
      Intergenic Region (Length: 311)      AE005672     -     -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1093828-1093715      931672 -
15902781            ref|NC_003028.1|:782485-782997
      Conserved hypothetical protein, truncationNC_003028.1      930784 -
15903324            ref|NC_003028.1|:c1345647-1344913
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - multidrug efflux      931388 -
15902416            ref|NC_003028.1|:c392068-390794
      seryl-tRNA synthetase           NC_003028.1      930347 -
15903295            ref|NC_003028.1|:c1319667-1319014
                           NC_003028.1
      Phosphate transport system regulatory protein          931442 -
15903773  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1826784-1826335      929971 -
15903515            ref|NC_003028.1|:1530551-1532494
      threonyl-tRNA synthetase          NC_003028.1       931203 -
15903479  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1484629-1483871        931261 -
-     -          -           -        -        -
15903407            ref|NC_003028.1|:c1421406-1420912
      ATP synthase subunit B           NC_003028.1       931330 -
15903923            ref|NC_003028.1|:c1979555-1978206
      glucose-6-phosphate isomerase       NC_003028.1       930266 -
15903493            ref|NC_003028.1|:c1502441-1501668
      phosphomethylpyrimidine kinase       NC_003028.1       931240 -
-               ref|NC_003028.1|:564985-565131
      Intergenic Region (Length: 288)      NC_003028.1       930542 -
15903065            ref|NC_003028.1|:1042797-1044698
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - unknown substrate       931628 -
15903111            ref|NC_003028.1|:1119824-1120585
      Lactose phosphotransferase system repressorNC_003028.1       931696 -
15902987  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:981122-981733         931555 -
-               gb|AE005672|:272909-273170
      Intergenic Region (Length: 245)      AE005672     -        -
-               gb|AE005672|:2132895-2133139
      Intergenic Region (Length: 245)      AE005672     -        -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:470341-470729       -        -
-               gb|AE005672|:310114-310721
      Intergenic Region (Length: 231)      AE005672     -        -
15902224  Cardiolipin synthase            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:185328-186752         929994 -
15902610  hypothetical protein-           -        -        -
15902264            ref|NC_003028.1|:c212396-210751
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - iron transport     930041 -
15903748            ref|NC_003028.1|:c1795530-1794034
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - oligopeptide transport 930941 -
-               gb|AE005672|:781005-781467
      Intergenic Region (Length: 463)      AE005672     -        -
-     tracking oligo   -           -        -        -
15902663            ref|NC_003028.1|:672426-673073
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - unknown substrate       930657 -
15903784  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1834817-1834341        930085 -
15903104            ref|NC_003028.1|:c1110714-1108255
      Histidine Motif-Containing protein     NC_003028.1       931688 -
15902792            ref|NC_003028.1|:792614-794149
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - ribose/galactose transport  930796 -
15902579            ref|NC_003028.1|:c577174-576416
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - glutamine, truncation     930559 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1242327-1240552        931832 -
15903219  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1229964-1230899        931813 -
15902839            ref|NC_003028.1|:847059-850187
      DNA polymerase III subunit alpha      NC_003028.1       930848 -
15902513            ref|NC_003028.1|:c511436-509279
      Conserved hypothetical protein, truncationNC_003028.1        930470 -
15903947            ref|NC_003028.1|:c2004724-2003594
                            amino acid amidohydrolase; can be a peptidase too
      Similar to several hippurate hydrolase and NC_003028.1       930247 -
-               gb|AE005672|:664310-664651
      Intergenic Region (Length: 342)      AE005672     -        -
15902715            ref|NC_003028.1|:721456-722646
      S-adenosylmethionine synthetase      NC_003028.1       930712 -
-               gb|AE005672|:712630-712936
      Intergenic Region (Length: 413)      AE005672     -        -
15903944            ref|NC_003028.1|:1999823-2000722
      UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferaseNC_003028.1       931965 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2050415-2050206        931943 -
15903756            ref|NC_003028.1|:1806740-1807600
                           NC_003028.1
      MSM (multiple sugar metabolism) operon regulatory protein      930934 -
-               gb|AE005672|:1598693-1599452
      Intergenic Region (Length: 282)      AE005672     -        -
15903274            ref|NC_003028.1|:c1296595-1295492
      prephenate dehydrogenase          NC_003028.1       931462 -
15904004            ref|NC_003028.1|:c2072141-2070990
      Probable alcohol dehydrogenase.      NC_003028.1       931936 -
15903898  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1950724-1950130        932012 -
-               gb|AE005672|:981734-982045
      Intergenic Region (Length: 312)      AE005672     -        -
15902262  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:208375-209712         930039 -
-               gb|AE005672|:2069563-2069960
      Intergenic Region (Length: 429)      AE005672     -        -
-               gb|AE005672|:140703-140987
      Intergenic Region (Length: 290)      AE005672     -        -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:1207860-1208133      -        -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1242710-1242390        931833 -
15903966  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2029868-2029638        930233 -
15902349            ref|NC_003028.1|:309133-310113
                           NC_003028.1
      phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase          930154 -
15902282            ref|NC_003028.1|:231599-232597
      Holliday junction DNA helicase RuvB    NC_003028.1       930063 -
-               gb|AE005672|:2135039-2135261
      Intergenic Region (Length: 223)      AE005672     -        -
-               gb|AE005672|:2020196-2020744
      Intergenic Region (Length: 549)      AE005672     -        -
15903035  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1019035-1020312        931597 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1075343-1075242       931664 -
-               gb|AE005672|:224297-224750
      Intergenic Region (Length: 289)      AE005672     -      -
15902421            ref|NC_003028.1|:395657-396631
      3-oxoacyl-(acyl carrier protein) synthase NC_003028.1       930353 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1609573-1609286       931129 -
15902184            ref|NC_003028.1|:139839-140702
      Positive transcriptional regulator of mutA NC_003028.1       929928 -
-               gb|AE005672|:476236-476436
      Intergenic Region (Length: 292)      AE005672     -      -
15903538                       NC_003028.1
      thiol peroxidase ref|NC_003028.1|:1550486-1551004         931172 tpx
15903425            ref|NC_003028.1|:c1439489-1437531
                           - oligopeptide
      ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1 transport  931305 -
15902317            ref|NC_003028.1|:275815-276153, ref|NC_003028.1|:c1074321-1073983
      Degenerate transposase           NC_003028.1       930112 -
15903586            ref|NC_003028.1|:c1606546-1605515
      3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase NC_003028.1         931132 -
15903492  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1501690-1501229       931237 -
15903239            -
      N-acetylmannosamine-6-phosphate 2-epimerase-         -      -
15903272            ref|NC_003028.1|:c1295051-1293768
                           NC_003028.1
      3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase            931459 -
15902604  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:602917-603162         930589 -
15903810  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1854237-1854941        931919 -
15903469  GTP-binding protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1475969-1475382       931264 -
15902483  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c476235-474604        930434 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:1930352-1930769       -      -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c200031-199909        930023 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1255317-1254616       931847 -
15903010  hypothetical protein-           -         -      -
15903148  VicX protein                NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1158108-1157299       931739 -
15904085  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2158641-2158162       931872 -
-               gb|AE005672|:978284-978966
      Intergenic Region (Length: 683)      AE005672     -      -
15903191  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1203700-1202678       931784 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:392069-392280        -      -
15904075            synthetase      NC_003028.1
      tryptophanyl-tRNA ref|NC_003028.1|:c2148622-2147597        930554 -
15903475            ref|NC_003028.1|:c1481362-1480604
      triosephosphate isomerase         NC_003028.1       931262 tpiA
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:332874-333929         930177 -
15902858  hypothetical protein-           -         -      -
15902156  hypothetical protein-           -         -      -
15902211  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:173006-173683         929975 -
15902767            ref|NC_003028.1|:20929-21267, ref|NC_003028.1|:275815-276153, ref|NC_003028.1|:938975
      Degenerate transposase           NC_003028.1       929763 -
15902997  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:989314-990090         931566 -
-               gb|AE005672|:1767110-1767450
      Intergenic Region (Length: 399)      AE005672     -      -
15903594  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1612185-1611847       931125 -
15902310            ref|NC_003028.1|:267570-268514
      Dihydropteroate synthase          NC_003028.1       930100 -
15903414  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1427586-1427092       931320 -
15903340  hypothetical protein-           -         -      -
15904020            ref|NC_003028.1|:c2091675-2090425
                           NC_003028.1       930194 -
      D-alanine transfer from undecaprenol-phosphate to the poly(glycerophosphate) chain
15903225  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1234619-1234449       931822 -
-               gb|AE005672|:230621-231371
      Intergenic Region (Length: 1040)      AE005672     -      -
15904050            ref|NC_003028.1|:c2125006-2124554
      50S ribosomal protein L9          NC_003028.1       929818 -
15902575  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c574007-572805        930555 -
-               gb|AE005672|:56003-56258
      Intergenic Region (Length: 369)      AE005672     -      -
15903570            ref|NC_003028.1|:c1583490-1582162
                           - sugar transport
      ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1       931153 -
-     -          -           -         -      -
15902954            ref|NC_003028.1|:950335-951508
                           NC_003028.1
      Pneumococcal histidine triad protein E precursor, truncation    931518 -
-               -
      Intergenic Region (Length: 575)      -         -      -
15903943            ref|NC_003028.1|:1998785-1999801
                            dehydrogenase
      NAD(P)H-dependent glycerol-3-phosphateNC_003028.1         930250 gpsA
15902667            ref|NC_003028.1|:c675479-674802
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - glutamine transport  930660 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:45209-45409         -      -
15903770  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1824966-1824667        931950  -
15902265            ref|NC_003028.1|:c212396-210751
                            NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - iron transport     930041  -
15903603  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1617830-1619308         931117  -
15902372  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:341382-346685          930268  -
-               gb|AE005672|:1211311-1211622
      Intergenic Region (Length: 312)       AE005672     -       -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:1692553-1692952        -       -
15902875            ref|NC_003028.1|:882185-884068
                            NC_003028.1       930883
      Teichoic acid phosphorylcholine esterase/choline binding protein E (cbpE)   -
15903745            ref|NC_003028.1|:c1792021-1791095
                            NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - oligopeptide transport     930945  -
15903363  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1379248-1379895         931374  -
15903783  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1834328-1833720        931877  -
15902726            ref|NC_003028.1|:731796-732068
      30S ribosomal protein S16          NC_003028.1       930725  -
15902702  hypothetical protein-            -         -       -
-               -
      Intergenic Region (Length: 354)       -         -       -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:837993-838406          930842  -
15902975  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:969374-970348          931541  -
15903905  Competence protein              NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1954571-1953630        930328  -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:622143-622389         -       -
15902838            ref|NC_003028.1|:c846739-844466
      x-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase      NC_003028.1       930847  -
15903054  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1035916-1035626        931616  -
15902315            ref|NC_003028.1|:272051-272497
      50S ribosomal protein L13          NC_003028.1       930106  -
-               gb|AE005672|:449305-449695
      Intergenic Region (Length: 391)       AE005672     -       -
15903330            ref|NC_003028.1|:1349746-1350936
      DNA modification methyltransferase      NC_003028.1       931411  -
-               -
      Intergenic Region (Length: 376)       -         -       -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1000603-1000382        931579  -
-               gb|AE005672|:1527448-1528262
      Intergenic Region (Length: 733)       AE005672     -       -
15903540            ref|NC_003028.1|:c1554511-1553810
                            NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - unknown substrate       931184  -
15902204            ref|NC_003028.1|:165751-167700
      DNA mismatch repair protein         NC_003028.1       929965  -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1841597-1841484        930339  -
15904056             O-acetylserine sulfhydrylase
                            NC_003028.1
      Cysteine synthase,ref|NC_003028.1|:2130637-2131557          929865  -
15903502            r            NC_003028.1
      Glycosil transferaseef|NC_003028.1|:c1508417-1507455         931483  -
15902335            ref|NC_003028.1|:295247-295681
                             EII component
      Phosphotransferase system sugar-specificNC_003028.1         930134  -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:1515210-1515583        -       -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2036197-2036063        930225  -
-               gb|AE005672|:1309460-1309721
      Intergenic Region (Length: 262)       AE005672     -       -
15902972            ref|NC_003028.1|:966448-967704
      serine hydroxymethyltransferase       NC_003028.1       931538  -
15902214            ref|NC_003028.1|:c176745-175801
      Magnesium and cobalt transporter       NC_003028.1       929979  -
15903994  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:2057581-2059665         930213  -
15904019            ref|NC_003028.1|:c2090270-2089830
                            NC_003028.1
      Transcriptional repressor for Zn(2+)-responsive expression      931929  -
15903680  hypothetical protein-            -         -       -
15902495  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:494591-494701          930450  -
-               gb|AE005672|:1360216-1360669
      Intergenic Region (Length: 581)       AE005672     -       -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1065314-1064466        931644  -
15903754            ref|NC_003028.1|:c1804378-1803119
                            - multiple sugars
      ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1        930936  -
15902520            ref|NC_003028.1|:520079-520714
      tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase NC_003028.1          930494  -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c701398-701171         930688  -
15902450            ref|NC_003028.1|:421692-422942
      threonine dehydratase            NC_003028.1       930388  -
15902288            ref|NC_003028.1|:238197-239576
      6-phospho-beta-glucosidase          NC_003028.1       930071  -
15904000  hypothetical protein             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:2065763-2067274         930207  -
15903778            ref|NC_003028.1|:c1829682-1828861
                            NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - unknown substrate, truncation930135   -
15902865            ref|NC_003028.1|:874395-875522
      Carboxynorspermidine decarboxylase      NC_003028.1       930873  -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:1389737-1390106        -       -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1830278-1830183        931844  -
15902549            ref|NC_003028.1|:544020-545858
                            EII component
      Phosphotransferase system sugar-specificNC_003028.1        930521 -
15903917  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1965527-1964907       930304 -
15903284  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1309459-1308962       931484 -
15902749  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:748742-749182        930746 -
15902939  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:935302-935793        931505 -
15903069            ref|NC_003028.1|:1048985-1051264
      Thermostable pullulanase          NC_003028.1      931632 -
15903413  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1427011-1425356       931319 -
15902251            ref|NC_003028.1|:202319-202501
      50S ribosomal protein L30         NC_003028.1      930028 -
15903229            ref|NC_003028.1|:c1577934-1577017
                           NC_003028.1
      N-acetylneuraminate lyase subunit, truncation           931161 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1666764-1665547       931070 -
-     16S ribosomal RNA             NC_003028.1      929754 -
                ref|NC_003028.1|:15394-16806, ref|NC_003028.1|:c1815007-1813595, ref|NC_003028.1|:c19
15902359  The type 2 capsule- locus of Streptococcus- pneumoniae   -       -
15903152            ref|NC_003028.1|:c1163385-1161715
      Formate--tetrahydrofolate ligase      NC_003028.1      931743 -
15903998            ref|NC_003028.1|:2063426-2064442
      ornithine carbamoyltransferase       NC_003028.1      930211 -
15903047  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1030345-1029776       931610 -
15902878            ref|NC_003028.1|:886554-887351
      Pyrroline-5-carboxylate reductase     NC_003028.1      930886 -
15903985            ref|NC_003028.1|:2046010-2046159
      50S ribosomal protein L33         NC_003028.1      930218 -
-     tracking oligo   -           -        -       -
15903669  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1721447-1721001       931029 -
15902984  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:978128-978283        931552 -
15902835            ref|NC_003028.1|:836579-837700
                            subunit
      Type I restriction-modification enzyme 1, SNC_003028.1      930840 -
15902762  Transposase     -           -        -       -
15903451  peptide deformylase            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1457380-1456970       931290 -
15903205            HtpX         NC_003028.1
      heat shock protein ref|NC_003028.1|:c1218825-1217926       931797 -
15902771            ref|NC_003028.1|:773157-773846
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - glutamine transport 930773 -
15902441  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:414268-414752        930377 -
15903537            ref|NC_003028.1|:1549461-1550390
                           - manganese
      ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1transport. 931186 -
15903453            ref|NC_003028.1|:c1461044-1458300
      P-type ATPase - calcium transporter    NC_003028.1      931288 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:97857-98130        -       -
15902849  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c859025-858120        930858 -
-               ref|NC_003028.1|:800278-800385
      Intergenic Region (Length: 410)      NC_003028.1      930803 -
-               gb|AE005672|:1543969-1544926
      Intergenic Region (Length: 221)      AE005672    -       -
15903112            ref|NC_003028.1|:c1122572-1121166
      Phospho-beta-D-galactosidase        NC_003028.1      931698 -
15903155  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1164851-1165414       931746 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:69362-69659        -       -
15903253  hypothetical protein-           -        -       -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c528028-527795        930504 -
15903147  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1157268-1156966       931738 -
-     -          -           -        -       -
15903067            ref|NC_003028.1|:1045644-1046822
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - macrolide efflux 931630 -
15903610            ref|NC_003028.1|:1627357-1628811
      Sucrose-6-phosphate hydrolase       NC_003028.1      931108 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:2070786-2070989      -       -
15902420  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:395223-395657        930352 -
15903003  hypothetical protein-           -        -       -
15902661  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:670918-671721        930655 -
-               gb|AE005672|:972054-972791
      Intergenic Region (Length: 737)      AE005672    -       -
15902789            ref|NC_003028.1|:790290-790952
      Deoxyribose-phosphate aldolase       NC_003028.1      930793 -
15902195  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c151171-150602        929941 -
15903306  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1328081-1327464       931427 -
-     tracking oligo   -           -        -       -
-               gb|AE005672|:603163-603893
      Intergenic Region (Length: 311)      AE005672    -       -
15903285  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1309961-1309722       931485 -
15902995  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:988049-988525      931564 -
-                -
      Intergenic Region (Length: 254)       -       -     -
-                gb|AE005672|:1716312-1716672
      Intergenic Region (Length: 343)       AE005672   -     -
15902249             ref|NC_003028.1|:201437-201793
      50S ribosomal protein L18          NC_003028.1    930026 -
15903626  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1644840-1643236    931095 -
15902961             ref|NC_003028.1|:955995-956504
      citrulline cluster-linked gene        NC_003028.1    931525 -
-                -
      Intergenic Region (Length: 263)       -       -     -
15903545             ref|NC_003028.1|:c1562032-1559240
      isoleucyl-tRNA synthetase          NC_003028.1    931179 -
15903701  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1752705-1752592    930990 -
15902424              S-malonyltransferase NC_003028.1
      acyl-carrier-proteinref|NC_003028.1|:398001-398921       930356 -
15902817  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:815590-816816      930821 -
-                -
      Intergenic Region (Length: 207)       -       -     -
-     -                      AE005672
                 gb|AE005672|:1824967-1825215     -     -
15903875                        NC_003028.1
      Beta-glucosidase ref|NC_003028.1|:1926444-1927853       932019 -
15902115             ref|NC_003028.1|:84191-84856
                            transport
      Trk transporter NAD+ binding protein - K+ NC_003028.1     929849 -
15903401  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:1414982-1415995     931333 -
15903323  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1344753-1344352    931410 -
15903896             ref|NC_003028.1|:c1949065-1947875
      Acetate kinase (acetokinase)         NC_003028.1    932010 -
15902116  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:85166-86182       929851 -
15903771  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1825518-1825216    930017 -
15903234             -           -       -
      ABC transporter ATP-binding protein - oligopeptide transport     -
15902783             ref|NC_003028.1|:c786331-785807
      topology modulation protein         NC_003028.1    930787 -
15902489             ref|NC_003028.1|:c490319-488751
      type I restriction enzyme          NC_003028.1    930446 -
-                ref|NC_003028.1|:722937-723065
      Intergenic Region (Length: 350)       NC_003028.1    930713 -
15903774  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1827398-1826895    931899 -
-     -                      AE005672
                 gb|AE005672|:770050-770255      -     -
-     -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1400829-1400734    931336 -
15902566  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:564533-564988      930541 -
-                gb|AE005672|:294977-295246
      Intergenic Region (Length: 270)       AE005672   -     -
15903362  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:1378805-1379251     931375 -
15902652  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:664652-665287      930645 -
15902621             ref|NC_003028.1|:630450-631385
                            NC_003028.1
      bifunctional methionine sulfoxide reductase A/B protein    930609 -
-     -                      AE005672
                 gb|AE005672|:1963307-1963628     -     -
15902121  Histidine kinase ref|NC_003028.1|:89733-90785NC_003028.1    929854 -
-     -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:970317-970409      931542 -
15902947              biogenesis protein  NC_003028.1
      Cytochrome c-typeref|NC_003028.1|:940153-940860        931512 -
15902607  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:613218-613523      930595 -
-                gb|AE005672|:598343-598656
      Intergenic Region (Length: 224)       AE005672   -     -
15902646             ref|NC_003028.1|:658548-659189
                            NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - sodium transport     930637 -
-                gb|AE005672|:1327255-1327463
      Intergenic Region (Length: 209)       AE005672   -     -
15904053             ref|NC_003028.1|:c2128402-2127740
                            NC_003028.1
      Involved in transformation (competence for DNA uptake)     929909 -
-     -                      AE005672
                 gb|AE005672|:2032156-2032432     -     -
15902117  hypothetical protein -           -       -     -
-     -                      AE005672
                 gb|AE005672|:612350-612682      -     -
15903768  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1824337-1823711    930140 -
15903405  ATP synthase subunit A            NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1420361-1418856    931329 -
15903640             ref|NC_003028.1|:1653792-1654936
                            NC_003028.1
      Dicarboxylate/amino acid:cation (Na+ or H+) symporter     931080 -
-     -                      NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:1071282-1071647     931657 -
15903858  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1906178-1905441    931986 -
15902784             ref|NC_003028.1|:c786620-786384
      30S ribosomal protein S20          NC_003028.1    930788 rpsT
15903864             ref|NC_003028.1|:c1915659-1915507
      50S ribosomal protein L33          NC_003028.1    932006 rpmG
15903520  hypothetical protein             NC_003028.1
                 ref|NC_003028.1|:c1536314-1535877    931205 -
15902101            ref|NC_003028.1|:c63562-59624
      Beta-N-acetyl-hexosaminidase precursor NC_003028.1         929812 -
15902970  hypothetical protein-           -         -      -
15903051            ref|NC_003028.1|:1032883-1033857
      phosphate acetyltransferase        NC_003028.1       931614 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:163632-164810         929960 -
-               -
      Intergenic Region (Length: 326)      -         -      -
-               gb|AE005672|:667952-668158
      Intergenic Region (Length: 317)      AE005672      -      -
15902797            ref|NC_003028.1|:767268-768090, ref|NC_003028.1|:796682-797515, ref|NC_003028.1|:c139
      Degenerate transposase (orf2)       NC_003028.1       930764 -
15902692            ref|NC_003028.1|:c701174-699903
      Sodium-dependent transporter        NC_003028.1       930687 -
15902894  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:898936-899436         930903 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1251626-1249404        931842 -
15903631  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1648099-1647746        931090 -
15903976            ref|NC_003028.1|:c2038558-2036855
      dihydroxy-acid dehydratase         NC_003028.1       930224 -
15903591  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1611662-1610871        931126 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:436038-436301        -      -
15902841                       NC_003028.1
      pyruvate kinase ref|NC_003028.1|:851335-852840           930850 -
15902752            ref|NC_003028.1|:752624-753958
      Sensor protein CiaH histide kinase     NC_003028.1       930749 -
15903127            ref|NC_003028.1|:c1136880-1135213
      DNA repair and genetic recombination    NC_003028.1       931716 -
15903478            ref|NC_003028.1|:c1483784-1483272
      adenine phosphoribosyltransferase     NC_003028.1       931260 -
15903190  Choline kinase               NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1202580-1201792        931783 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:1082277-1082490       -      -
15902400                       NC_003028.1
      Mannitol PTS EII ref|NC_003028.1|:372309-374078           930325 -
-     tRNA-Glu                  NC_003028.1       929753 tRNA-Glu-5
                ref|NC_003028.1|:15023-15094, ref|NC_003028.1|:c1815378-1815307, ref|NC_003028.1|:c19
15903598            ref|NC_003028.1|:c1615676-1614780
      primosomal protein DnaI          NC_003028.1       931121 -
15903550  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1564222-1563959        931170 -
15902267            ref|NC_003028.1|:c214506-213490
                           NC_003028.1
      ABC transporter solute-binding protein - iron transport, truncation 930044 -
15902629  thymidylate synthase            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:645130-645969         930618 -
-               gb|AE005672|:1925100-1925557
      Intergenic Region (Length: 459)      AE005672      -      -
15903482            ref|NC_003028.1|:c1489497-1488709
      transcriptional repressor CodY       NC_003028.1       931252 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:1784619-1784873       -      -
15903846  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1894390-1893830        930004 -
-     -          -           -         -      -
15903657  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1705048-1704827        931042 -
15902159  hypothetical protein-           -         -      -
15902355  hypothetical protein            AE005672
                gb|AE005672|:318701-318976        -      -
15902734  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:735725-735964         930732 -
15902568            ref|NC_003028.1|:565915-567078
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - Pep export       930546 -
15902606            ref|NC_003028.1|:612683-613180
                            EII component
      Phosphotransferase system sugar-specificNC_003028.1         930594 -
15904048  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2123156-2122890        930008 -
15903693  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1743044-1742748        931003 -
15902522            ref|NC_003028.1|:521363-522499
      transcription elongation factor NusA    NC_003028.1       930496 -
-     tRNA-Phe                  NC_003028.1       930930 tRNA-Phe-1
                ref|NC_003028.1|:c1809023-1808951, ref|NC_003028.1|:c1970318-1970246
15903772  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1826329-1825655        930527 -
15903512  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1529530-1529739        931212 -
15902081            ref|NC_003028.1|:38101-39093
      fatty acid/phospholipid synthesis protein NC_003028.1        929786 -
-               ref|NC_003028.1|:56259-56375
      Intergenic Region (Length: 369)      NC_003028.1       929806 -
15903884  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1938204-1937113        932033 -
-               gb|AE005672|:788035-788407
      Intergenic Region (Length: 206)      AE005672      -      -
-               gb|AE005672|:1922993-1923228
      Intergenic Region (Length: 209)      AE005672      -      -
-               ref|NC_003028.1|:1232496-1232600
      Intergenic Region (Length: 434)      NC_003028.1       931820 -
15903089  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1091972-1093522        931671 -
15903960            ref|NC_003028.1|:2022112-2023419
                           NC_003028.1
      ABC transporter membrane-spanning permease - maltose/maltodextrin  930237 -
15903637  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1652048-1651521        931083 -
15903511  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1529302-1528673       931213 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:79434-79547         929839 -
15903037            ref|NC_003028.1|:1021568-1021956
      Degenerate transposase (orf1)       NC_003028.1       931599 -
-     tracking oligo   -           -         -       -
-               gb|AE005672|:413986-414267
      Intergenic Region (Length: 268)      AE005672     -       -
15903068  DNA ligase                NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1046915-1048873       931631 -
15902598  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:595769-596485        930578 -
15902470            ref|NC_003028.1|:c460586-459147
                           NC_003028.1
      Trk transporter membrane-spanning protein - K+ transport     930417 -
15903269  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1292457-1291183       931466 -
15902814  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:813175-813369        930818 -
15902866  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:875519-876604        930874 -
15902272  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:216750-217730        930049 -
15902283  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:232578-233150        930064 -
15903432            ref|NC_003028.1|:c1445372-1444437
                           NC_003028.1
      putative manganese-dependent inorganic pyrophosphatase      931304 -
15902685            gb|AE005672|:692401-692670
                           AE005672
      P-type ATPase - probable copper transporter         -       -
15902289            ref|NC_003028.1|:239769-241577
      D-fructose-6-phosphate amidotransferase NC_003028.1        930072 -
15904072  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:2144448-2144816       931888 -
-               gb|AE005672|:1989810-1990123
      Intergenic Region (Length: 314)      AE005672     -       -
15903678            ref|NC_003028.1|:c1729328-1728762
      anthranilate synthase component II    NC_003028.1       931020 -
15902492            deoxyribonuclease chain S
                           NC_003028.1
      Type I site-specificref|NC_003028.1|:486053-487333        930443 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:159192-160058        929954 -
15902462  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:449696-449869        930410 -
15902160  hypothetical protein-           -         -       -
15902508                       NC_003028.1
      Histidine kinase ref|NC_003028.1|:506311-507651          930467 -
15903737            ref|NC_003028.1|:c1783002-1782400
                           NC_003028.1       domain
      putative deoxyribonucleotide triphosphate pyrophosphatase/unknown930952 -fusion protein
15902871  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c879946-879749        930879 -
15903157  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1166235-1166750       931748 -
15902145            ref|NC_003028.1|:114086-114892
                           NC_003028.1
      ABC transporter solute-binding protein - amino acid transport   929890 -
15902540            -
      Degenerate transposase (orf2)       -         -       -
-               gb|AE005672|:1836238-1836465
      Intergenic Region (Length: 223)      AE005672     -       -
15903317            ref|NC_003028.1|:c1337542-1336309
      Choline binding protein          NC_003028.1       931417 -
15903831            ref|NC_003028.1|:1879564-1879842
      Acylphosphate phosphohydrolase      NC_003028.1       929925 -
15903929            ref|NC_003028.1|:c1987485-1984952
      DNA mismatch repair protein        NC_003028.1       930262 -
-               ref|NC_003028.1|:2061777-2062001
      Intergenic Region (Length: 688)      NC_003028.1       930212 -
15903134  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1141562-1141395       931724 -
15902179            ref|NC_003028.1|:133565-133771
                           NC_003028.1
      Glycosyltransferase involved exopolysaccharide (EPS) synthesis  929920 -
15902058  Transposase                NC_003028.1       929762 -
                ref|NC_003028.1|:20404-20820, ref|NC_003028.1|:275289-275636, ref|NC_003028.1|:769178
15902652  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:665284-665664        930646 -
15903109            ref|NC_003028.1|:1116227-1118386
                           NC_003028.1
      ribonucleotide-diphosphate reductase alpha subunit        931693 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:513530-513934        930476 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:569349-569432        930550 -
15903145            ref|NC_003028.1|:c1156641-1154764
                           NC_003028.1
      Uncharacterized restriction enzyme, interrupted-N         931736 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1067622-1068068       931650 -
15903751            ref|NC_003028.1|:c1801034-1799592
                           NC_003028.1
      Dextransucrase (sucrose 6-glucosyltransferase)          930939 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:1038198-1038542      -       -
15902331            ref|NC_003028.1|:c292459-291830
                           NC_003028.1       930130 -
      keto-hydroxyglutarate-aldolase/keto-deoxy- phosphogluconate aldolase
-     tRNA-Leu                 NC_003028.1       930921 tRNA-Leu-2
                ref|NC_003028.1|:c1809637-1809552, ref|NC_003028.1|:c1908294-1908209
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:160211-160339        929955 -
15902645  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:656525-658546        930636 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1730864-1731046       931017 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1372370-1372248       931381 -
-               -
      Intergenic Region (Length: 259)      -         -       -
15904074            ref|NC_003028.1|:c2147445-2145967
      inositol-5-monophosphate dehydrogenase NC_003028.1        931886 -
-               ref|NC_003028.1|:405744-405980
      Intergenic Region (Length: 297)      NC_003028.1      930367 -
15902962            ref|NC_003028.1|:957018-958094
      aspartate-semialdehyde dehydrogenase NC_003028.1         931527 -
15902912            ref|NC_003028.1|:c914741-913086
      Fibronectin-binding protein-like protein A NC_003028.1      931286 -
15903267  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1290069-1288966      931468 -
15903063  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1041151-1041990       931626 -
15904082  Response regulator             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2156412-2155660      930062 -
15903733            ref|NC_003028.1|:c1780714-1779986
      segregation and condensation protein A NC_003028.1        930957 scpA
15902934  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c932112-931312       931500 -
15903460            ref|NC_003028.1|:c1469385-1468033
      Phosphoglucosamine mutase         NC_003028.1      931273 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1656597-1656373      931079 -
15903922            ref|NC_003028.1|:c1978082-1976622
      glutamyl-tRNA synthetase          NC_003028.1      931970 gltX
15902797            ref|NC_003028.1|:767268-768090, ref|NC_003028.1|:796682-797515, ref|NC_003028.1|:c139
      Degenerate transposase (orf2)       NC_003028.1      930764 -
-               -
      Intergenic Region (Length: 209)      -        -      -
-               gb|AE005672|:1102796-1103079
      Intergenic Region (Length: 284)      AE005672     -      -
15902548            ref|NC_003028.1|:543163-544002
                           NC_003028.1
      Transcriptional antiterminator (BglG family)           930520 -
15903924  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1979721-1979542      931972 -
15903325  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1346707-1345982      930073 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1188657-1188514      931768 -
15902974  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:968686-969300        931540 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1198768-1198649      931779 -
15903181  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1192002-1191667      931773 -
-     -          -           -        -      -
15903749            ref|NC_003028.1|:c1797576-1795597
                           - oligopeptide
      ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1 transport 930943 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:1783003-1783367      -      -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:890222-890447       -      -
15902440            ref|NC_003028.1|:412441-413985
      peptide chain release factor 3       NC_003028.1      930376 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1659624-1658113      931075 -
15903982  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:2044450-2045457       930220 -
15903863  translocase                NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1915497-1915321      932007 -
15902913  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:914846-915343        931314 -
15902082                       NC_003028.1
      Acyl carrier proteinref|NC_003028.1|:39099-39332         929788 -
-               gb|AE005672|:110364-110793
      Intergenic Region (Length: 456)      AE005672     -      -
15902054  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:10531-11808         929748 -
-     tracking oligo   -           -        -      -
15903116            ref|NC_003028.1|:c1127914-1126934
      tagatose 1,6-diphosphate aldolase     NC_003028.1      931704 -
15903110            ref|NC_003028.1|:1118574-1119536
                            subunit
      ribonucleotide-diphosphate reductase betaNC_003028.1       931694 -
15902571                       -
      A secreted peptide- which is the signal sensed by VncR/S -        -
15903789  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1837339-1836785      930543 -
15902048  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:3196-4311          929741 -
15903787            ref|NC_003028.1|:c1130886-1130497, ref|NC_003028.1|:c1990513-1990124
      Degenerate transposase (orf2)       NC_003028.1      931709 -
15903662            -
      ABC transporter substrate-binding protein - sugar transport -      -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1065887-1066153       931646 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:553838-554097       -      -
15903817            ref|NC_003028.1|:c1862529-1862116
      nucleoside diphosphate kinase       NC_003028.1      929787 ndk
15902836            ref|NC_003028.1|:840198-843473
                           NC_003028.1
      Type 1 restriction modification system endonuclease R      930845 -
15903759  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1816750-1815440      932014 -
15902316            ref|NC_003028.1|:272516-272908
      30S ribosomal protein S9          NC_003028.1      930107 -
15903915            ref|NC_003028.1|:c1963306-1962881
      Transcriptional regulator - MarR family  NC_003028.1      930311 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1121028-1120864      931697 -
15903331  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1352438-1351446      931406 -
15902973  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:967679-968686        931539 -
15902863  spermidine synthase             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:872279-873139        930871 -
-               gb|AE005672|:2130389-2130636
      Intergenic Region (Length: 284)       AE005672   -        -
15903795  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1840042-1839881      930503 -
15903607  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1623125-1623742       931112 -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1627304-1627107      931109 -
15903572            ref|NC_003028.1|:c1585849-1585151
      N-acetylmannosamine-6-phosphate 2-epimerase NC_003028.1     931150 -
-     tRNA-Leu                  NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1488052-1487967      931249 tRNA-Leu-1
15902051  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:8519-8785          929744 -
15902280  hypothetical protein-            -       -        -
-               -
      Intergenic Region (Length: 450)       -       -        -
15903644            ref|NC_003028.1|:1694508-1694822
      Thioredoxin reductase            NC_003028.1     931059 -
-               gb|AE005672|:1348569-1349191
      Intergenic Region (Length: 605)       AE005672   -        -
-               gb|AE005672|:821394-822271
      Intergenic Region (Length: 201)       AE005672   -        -
15904040            ref|NC_003028.1|:c2117835-2115403
                            truncation
      Class III stress response-related ATPase, NC_003028.1      931938 -
15904028            ref|NC_003028.1|:c2101743-2101540
      Hypothetical protein, truncation      NC_003028.1     930188 -
15903945  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2003059-2002382      931960 -
15902907            ref|NC_003028.1|:908154-908513
      50S ribosomal protein L20          NC_003028.1     931131 -
15904063            ref|NC_003028.1|:c2137028-2136534
      Cell-shape determining protein MreD     NC_003028.1     929895 -
15902369  hypothetical protein            NC_003028.1     931826 -
                ref|NC_003028.1|:c1237316-1236123, ref|NC_003028.1|:c337913-336806
-               -
      Intergenic Region (Length: 286)       -       -        -
15902230  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:192436-192774        930005 -
15903076                        NC_003028.1
      glycogen synthaseref|NC_003028.1|:1057902-1059335        931638 -
15903246            ref|NC_003028.1|:c1265636-1264029
                            NC_003028.1     931859 -
      ABC transporter ATP-binding/membrane spanning protein - multidrug resistance
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1930256-1930351       932027 -
-               gb|AE005672|:290683-291065
      Intergenic Region (Length: 833)       AE005672   -        -
15902862            ref|NC_003028.1|:c429651-428527, ref|NC_003028.1|:c872023-871307
      Degenerate transposase           NC_003028.1     930394 -
15903186  hypothetical protein-            -       -        -
15902655  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:666700-667413        930648 -
-               gb|AE005672|:599759-600063
      Intergenic Region (Length: 712)       AE005672   -        -
15903446  hypothetical protein-            -       -        -
15903855            ref|NC_003028.1|:c1903319-1902309
      Catabolite control protein A        NC_003028.1     930480 -
15903276            ref|NC_003028.1|:c1298848-1297781
      3-dehydroquinate synthase          NC_003028.1     931458 -
15902129  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:98131-98991         929870 -
15902350  hypothetical protein-            -       -        -
-               gb|AE005672|:946781-946989
      Intergenic Region (Length: 209)       AE005672   -        -
-     tRNA-Gly                  NC_003028.1     930928 tRNA-Gly-1
                ref|NC_003028.1|:c1808931-1808861, ref|NC_003028.1|:c1970756-1970686
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:80647-81204         929842 -
15903435  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1446894-1446535      931298 -
15903391  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1404815-1404573      931478 -
15903247            ref|NC_003028.1|:c1267573-1265633
      Protease II (oligopeptidase B)       NC_003028.1     931860 -
15903212  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1224430-1225734       931804 -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:335259-336443        930186 -
15902232            ref|NC_003028.1|:193566-194192
      50S ribosomal protein L3          NC_003028.1     930007 -
15902509            ref|NC_003028.1|:c507850-507722
                            NC_003028.1
      Bacteriocin-like peptide, double glycine cleavage type      930468 -
-               gb|AE005672|:1581941-1582161
      Intergenic Region (Length: 221)       AE005672   -        -
15903683            ref|NC_003028.1|:c1734245-1733535
      Mg(2+) transport ATPase/permease      NC_003028.1     931012 -
15903121            -
      Degenerate transposase (orf2)        -       -        -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1907064-1906180      929970 -
15903526  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1540389-1540802       931196 -
-     tmRNA                    AE005672
                gb|AE005672|:821394-822271      -        -
15902592  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:591638-592216        930573 -
15902563            ref|NC_003028.1|:561786-563129
      cysteinyl-tRNA synthetase          NC_003028.1     930537 cysS
-               gb|AE005672|:684440-684997
      Intergenic Region (Length: 392)       AE005672    -       -
-               -
      Intergenic Region (Length: 224)       -        -       -
15903688  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1738815-1738156       931008 -
15903209            ref|NC_003028.1|:c1223546-1221975
                            NC_003028.1
      Signal recognition particle (Fifty four homolog)          931801 -
-     tRNA-Trp                  NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1970148-1970078       931974 tRNA-Trp-1
15902241            ref|NC_003028.1|:197821-198027
      50S ribosomal protein L29          NC_003028.1      930016 rpmC
15903140            ref|NC_003028.1|:c1146400-1145603
      Formate-nitrate transporter         NC_003028.1      931729 -
15903907            ref|NC_003028.1|:c1956221-1955163
      Putative alcohol dehydrogenase       NC_003028.1      931982 -
15904027  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:2100866-2101453        931928 -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:1840043-1840399      -       -
15902427            ref|NC_003028.1|:400946-401431
      acetyl-CoA carboxylase           NC_003028.1      930359 -
15902747  hypothetical protein-            -        -       -
15903107            ref|NC_003028.1|:c1115577-1115314
                            NC_003028.1
      Histidine-containing phosphocarrier protein of the PTS       931691 -
15902074  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c30605-30372         929776 -
-     -          -            -        -       -
15902223  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:184616-185074         929993 -
15903914  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1962870-1962511       930314 -
-     -                      NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:145086-145295         929935 -
-               -
      Intergenic Region (Length: 280)       -        -       -
15903130            ref|NC_003028.1|:c1138994-1138119
      Farnesyl diphosphate synthase        NC_003028.1      931719 -
15903049            ref|NC_003028.1|:1031128-1031946
      inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase NC_003028.1         931612 ppnK
15902361  The type 2 capsule- locus of Streptococcus- pneumoniae   -       -
15902649            ref|NC_003028.1|:661715-662914
      Cell division protein DivIB         NC_003028.1      930640 -
15902605            ref|NC_003028.1|:603894-610316
                            NC_003028.1
      Cell wall-associated serine proteinase precursor PrtA       930590 -
15903791  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1838321-1837527       930458 -
15902356            -
      Degenerate transposase           -        -       -
15902485            ref|NC_003028.1|:481597-482793
      phosphoglycerate kinase           NC_003028.1      930437 -
15902469            ref|NC_003028.1|:457342-459021
                             EII component
      Phosphotransferase system sugar-specificNC_003028.1        930416 -
15903954            ref|NC_003028.1|:2013132-2013980
      23S rRNA m1G745 methyltransferase      NC_003028.1      930241 -
15903394  Phosphoglucomutase             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1406015-1407733        931340 -
15903635  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1650198-1649887       931085 -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:631386-631652       -       -
15903566  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1579368-1579024       931148 -
-               gb|AE005672|:233151-233380
      Intergenic Region (Length: 212)       AE005672    -       -
15902459            ref|NC_003028.1|:432307-434631
      Pyruvate formate-lyase           NC_003028.1      930397 -
-               gb|AE005672|:2038559-2038790
      Intergenic Region (Length: 232)       AE005672    -       -
15902436                        NC_003028.1
      elongation factor Pref|NC_003028.1|:c408889-408329         930371 -
-     -                      AE005672
                gb|AE005672|:1655958-1656372      -       -
15903698            ref|NC_003028.1|:c1750202-1748451
                            NC_003028.1       substrate
      ABC transporter ATP-binding/membrane spanning protein - unknown930993 -
15904008            ref|NC_003028.1|:c2080415-2079615
                             EII component
      Phosphotransferase system sugar-specificNC_003028.1        931934 -
15902593  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:592376-592663         930574 -
15902074  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c30889-30563         929777 -
15902616  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:625397-625651         930602 -
15902897            ref|NC_003028.1|:c901165-900066
      Alanine dehydrogenase, truncation      NC_003028.1      930905 -
15903289            ref|NC_003028.1|:c1313995-1312838
                            NC_003028.1      931437 -
      ABC transporter ATP-binding protein - spermidine/putrescine transport
-               gb|AE005672|:1461045-1461299
      Intergenic Region (Length: 303)       AE005672    -       -
15902686                        NC_003028.1
      Pyruvate oxidase ref|NC_003028.1|:694860-696635          930680 -
15903510            ref|NC_003028.1|:c1528532-1528263
      30S ribosomal protein S15          NC_003028.1      931214 -
15904001  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:2067296-2068627        931937 -
15903933  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1990691-1991152        930258 -
15902950  Lipoprotein                 NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:943336-944253         931515 -
15903015            -            -
      ABC transporter membrane-spanning permease - macrolide- efflux       -
15902309  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:266753-267445          930099 -
15903117            ref|NC_003028.1|:c1128845-1127916
      Tagatose-6-phosphate kinase        NC_003028.1        931705 -
15904047            ref|NC_003028.1|:c2122801-2121455
      Choline binding protein D         NC_003028.1        931907 -
15903319  NAD(+) synthetase             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1341628-1340804        931416 nadE
15903883  transketolase               NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1936999-1935023        932029 -
15903779  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1830170-1829721        930096 -
15903346  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1369014-1368079        931391 -
15904039  Response regulator             NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c2114761-2114108        930182 -
15902176            ref|NC_003028.1|:c131763-130250
      Degenerate transposase (orf2)       NC_003028.1        929915 -
15902640  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:652553-652750          930628 -
15903913            ref|NC_003028.1|:c1962404-1961760
      Pyrrolidone carboxyl peptidase, truncation NC_003028.1        931978 -
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:50671-50888        -         -
15902530  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:528535-529869          930506 -
15902922                       NC_003028.1
      Exoribonuclease Rref|NC_003028.1|:919823-922177           931488 -
15902679  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:688304-688828          930673 -
15902110  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:79687-80541           929841 -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1704837-1704733        931045 -
15903941            ref|NC_003028.1|:1997593-1998018
                           NC_003028.1
      Transposase, IS1380-Spn1 related, truncation             930251 -
15903522  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1537238-1536390        931202 -
15903050            ref|NC_003028.1|:1031943-1032839
      23S rRNA pseudouridine synthase      NC_003028.1        931613 -
15902856            ref|NC_003028.1|:864704-865462
                           NC_003028.1
      ABC transporter ATP-binding protein - unknown substrate       930865 -
-               -
      Intergenic Region (Length: 218)      -        -         -
15903484            ref|NC_003028.1|:c1492760-1491534
                           NC_003028.1
      Major facilitator:Oxalate:Formate Antiporter             931247 -
15904059            ref|NC_003028.1|:c2132894-2132453, ref|NC_003028.1|:c766512-766057
      Degenerate transposase           NC_003028.1        930042 -
15903259            ref|NC_003028.1|:c1280930-1279206
                           NC_003028.1        substrate
      ABC transporter ATP-binding/membrane-spanning protein - unknown930077 -
15902941  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:936484-938253          931507 -
15903488  Dipeptidase                NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:1496619-1497701         931254 -
15902535  hypothetical protein-           -        -         -
-               ref|NC_003028.1|:1539737-1540258
      Intergenic Region (Length: 258)      NC_003028.1        931197 -
15902095            ref|NC_003028.1|:53071-54618
                           NC_003028.1        929804 purH
      bifunctionalphosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase/IMP cyclohydrolase
-               gb|AE005672|:64695-64954
      Intergenic Region (Length: 305)      AE005672    -         -
-               gb|AE005672|:2065555-2065762
      Intergenic Region (Length: 208)      AE005672    -         -
15902341  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:299299-300939          930142 -
15903820  Hemolysin                 NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1871976-1870645        931894 -
15903836  Cmp-binding-factor 1            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1885178-1884252        931892 -
15903092            ref|NC_003028.1|:c1097997-1096294
      Dihydrolipoamide dehydrogenase       NC_003028.1        931675 -
15903012  hypothetical protein-           -        -         -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c656084-655986         930632 -
15902557  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:553625-553837          930530 -
-               ref|NC_003028.1|:1773102-1773224
      Intergenic Region (Length: 299)      NC_003028.1        930967 -
15903859            -           -
      ABC transporter ATP binding protein - unknown substrate -          -
15903593  hypothetical protein-           -        -         -
15903280  hypothetical protein            NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1303896-1302235        931452 -
15903151            ref|NC_003028.1|:c1161357-1160212
      Similar to A/G-specific adenine glycosylaseNC_003028.1        931742 -
15902127            ref|NC_003028.1|:95123-96598
                           NC_003028.1
      ABC transporter solute binding protein - sugar transport       929866 -
15903352  hypothetical protein-           -        -         -
15903524  hypothetical protein            AE005672
                gb|AE005672|:1539341-1539736      -         -
15902348            ref|NC_003028.1|:306879-309131
      Penicillin-binding protein 2X       NC_003028.1        930153 -
15903197            ref|NC_003028.1|:c1212702-1211623
      carbamoyl-phosphate synthase small subunit NC_003028.1        931790 -
-     tracking oligo   -           -        -         -
-     -                     NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:c1662441-1662001        931073 -
15902665            ref|NC_003028.1|:c674031-673160
                           - unknown substrate, truncation
      ABC transporter substrate-binding protein NC_003028.1        930658 -
15902192  hypothetical protein           NC_003028.1
                ref|NC_003028.1|:147451-148824        929938 -
15903343            ref|NC_003028.1|:c1366291-1364729
                           NC_003028.1
      bifunctional GMP synthase/glutamine amidotransferase protein   931393 guaA
-     -                     AE005672
                gb|AE005672|:73455-73760       -       -
-               -
      Intergenic Region (Length: 273)      -        -       -
15903417  hypothetical protein           NC_003028