KEW 1 PA 5 SENARAI DAFTAR INVENTORI

Document Sample
KEW 1 PA 5 SENARAI DAFTAR INVENTORI Powered By Docstoc
					                                              KEW.PA-5

                  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
                SENARAI DAFTAR INVENTORI BAGI TAHUN …………..      NOMBOR SIRI                            HARGA PEROLEHAN ASAL
 BIL.              NAMA INVENTORI      TARIKH PEROLEHAN
     PENDAFTARAN                                 (RM)
            JUMLAH

Catatan : Senarai Daftar Inventori perlu direkod di komputer.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:198
posted:12/3/2011
language:Malay
pages:1