eval edu mate oct 2011 by w0N9ZI

VIEWS: 51 PAGES: 7

									        CONCURSUL NAŢIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE
                     LA MATEMATICA

              Etapa I - predictiva – 15 octombrie 2011

                       CLASA a II-a

  NR.CRT
         CLASA          NUME ŞI PRENUME ELEV          PUNCTAJ

    1.   2A        STOICA IOANA                    100
    2.   2A        CIOT ALEXANDRU                   90
    3.   2A        ROSCA ANA                      90
    4.   2A        DRAGUT THEODOR                   90
    5.   2A        CIUNGAN MARA                    90
    6.   2A        CARJA IRIS                     85
    7.   2A        FLOREA TIBERIU                   85
    8.   2A        PASCUT LETITIA                   80
    9.   2A        GADALETA MAURO                   80
    10.   2A        MIHAIU ANDREI                    80
    11.   2A        RAUTU ILINCA                    78
    12.   2A        POPESCU ANDRA                    73

    1.   2B        GARJABU EMMA                    90
    2.   2B        DARIE MIRUNA                    90
    3.   2B        BANICA ANA                     90
    4.   2B        COJOCARU ALEXANDRA                 85
    5.   2B        CINCA ELENA                     85
    6.   2B        NEGULESCU TUDOR                   85
    7.   2B        SERBANESCU FILIP                  80
    8.   2B        VOLCOV EMMA                     76

  1.      2C        PAUN IOANA                     88
  2.      2C        HORHOIANU IOANA                   85
  3.      2C        RASINAR ANDRU                    85
  4.      2C        ABLAGI CENGIS                    73


Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!
  5.      2C        FOEA ANDREAS                    73
  6.      2C        ENACHE ELIAS                    71
  7.      2C        ZAMFIR ALEXANDRU                  71
  8.      2C        POPESCU MARA                    66
  9.      2C        BULUCEA SABINA                   59
  10.     2C        ION BOGDAN                     59
        CONCURSUL NAŢIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE
                     LA MATEMATICA

              Etapa I - predictiva – 15 octombrie 2011

                       CLASA a III- a

   NR.CRT
           CLASA         NUME ŞI PRENUME ELEV         PUNCTAJ

     1.    3A        HOPULELE ANA                  100
     2.    3A        GHEORGHIU MATEI                 86
     3.    3A         MATEI ANA                   85
     4.    3A        DARIE TEA                    81
     5.    3A        LUCA MOTCA                   76
     6.    3A        MARIN ADINA                   75
     7.    3A        LUCA DICU                    75
     8.    3A        GHEORGHIU TUDOR                 71
     9.    3A        PINTEA ANA MARIA                70
     10.    3A        TUDOSIE DAVID                  65
     11.    3A        BITTMAN PATRICK                 55
     12.    3A        RADU MARIA                   50
     13.    3A        IONESCU IULIA                  50

  1.       3B        TALPIGA VLAD                  96
  2.       3B        RADU STEFAN                   91
  3.       3B        SEMANARU ALEXANDRA               85
  4.       3B        NEGUT ANDRA                   76
  5.       3B        LAZARESCU ANDREEA                70
  6.       3B        PREDA MARA                   70

Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!
  7.       3B        PONTA ANDREI                 66
  8.       3B        VIZIREANU STEFAN               61
  9.       3B        SAMSON SARA                  60
  10.       3B        MOISE SARA                  60
  11.       3B        POPESCU DANIEL                60
  12.       3B        STRAUT LUCA                  60
  13.       3B        STRAUT MATEI                 60
  14.       3B        DESPA ALEXANDRU                50

       1.  3C        SIMIONESCU ANDREI               96
       2.  3C        LEON ANDREI                  91
       3.  3C        AVRAM MATEI                  86
       4.  3C        ROBCIUC TUDOR                 85
       5.  3C        CHIFA VLAD                  81
       6.  3C        LUCA ALEXANDRA                76
       7.  3C        STAN MARIA                  76
       8.  3C        BRAILEANU DAVID                75
       9.  3C        POPA LARISA                  71
       10.  3C        PUIU TEODORA                 70
       11.  3C        JAMALI ARIAN                 70
       12.  3C        DIACONU ALEXIA                65
       13.  3C        WARINSCHI SEBASTIAN              65
       14.  3C        GOSU FILIP                  60
       15.  3C        PASCA DARIA                  55
Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!
        CONCURSUL NAŢIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE
                     LA MATEMATICA

              Etapa I - predictiva – 15 octombrie 2011

                       CLASA a IV-a

  Nr.CRT.
           CLASA         NUME ŞI PRENUME ELEV          PUNCTAJ


    1.     4B       NISTOR DIANA                    84
    2.     4B       POPESCU ANDREEA                  84
    3.     4B       RUSNAC IOANA                    80
    4.     4B       CRISTEA ANA MARIA                 76
    5.     4B       IORGOVEANU CRISTIAN                74
    6.     4B       MICU STEFAN                    74
    7.     4B       CERNEA GEORGIA                   74
    8.     4B       POPESCU ANA VICTORIA                67
    9.     4B       PASCUT MATEI                    64
    10.     4B       TOADER SERGIU                   55
    11.     4B       VOLCOV ANDREI                   55
    12.     4B       BALTACOV MIHAIL                  39

    1.     4C       ROTARU MARIA                    95
    2.     4C       VLASCEANU LUCA                   89
    3.     4C       CALOMFIRESCU VLAD                 75
    4.     4C       MIHAI TEODORA                   74
    5.     4C       MACOVEI IOANA                   64
    6.                                      49
          4C       PESCARU ALBERTO
Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!
        CONCURSUL NAŢIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE
                     LA MATEMATICA

              Etapa I - predictiva – 15 octombrie 2011

                       CLASA a V-a

  NR.CRT.
           CLASA         NUME ŞI PRENUME ELEV          PUNCTAJ


    1.     5A       POPESCU MIHAI                     90
    2.     5A       TRAISTARU GEORGE ANTONIO               88
    3.     5A       HOTOBOC MARIA GIULIA                 83

    1.     5B       DANILA ANDREI                     97
    2.     5B       APETEAN ALEXANDRA                   90
    3.     5B       BADESCU ALEXIA                    85
    4.     5B       VIZIREANU ANDREI                   83
    5.     5B       DAN ANDREI                      74
    6.     5B       RADU ANA                       73
    7.     5B       GEAGAN DARIA                     72
    8.     5B       MAZILU MATEI                     63
Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!
        CONCURSUL NAŢIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE
                    LA MATEMATICA
              Etapa I - predictiva – 15 octombrie 2011

                       CLASA a VI-a

  NR.CRT.
           CLASA         NUME ŞI PRENUME ELEV          PUNCTAJ


    1.     6B       MARINESCU RUXANDRA                  89
    2.     6B       TUDOR ANDREI                     85
    3.     6A       WESELOVSCHI MATEI                   70

       1.  6D       KLEIN ELLA                      88
       2.  6D       CIUNGAN IULIA                     86
       3.  6D       URSULESCU IULIA                    82
       4.  6D       RADU DIANA                      81
       5.  6B       TRANDAFIR VLAD                    80
       6.  6B       TREBEA RUXANDRA                    80
       7.  6D       BADICI RARES                     79
       8.  6D       TUDOR PETREA                     77
      10.  6D       BAIASU ALEXANDRU                   74
      11.  6D       COTIRLA SOPHIA                    74

                       CLASA a VII-a

  NR.CRT.
           CLASA         NUME ŞI PRENUME ELEV          PUNCTAJ


    1.     7B       GARJAU CRISTIANA                   85
    2.     7B       ZAMFIR MATEI                     56
    3.     7B       SERBAN MARTIN                     52
Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!
Felicitari tuturor participantilor care au obtinut rezultate peste 75 de puncte!
Mult succes in etapele urmatoare!

								
To top