T.C

Document Sample
T.C Powered By Docstoc
					              T.C.
         HELSĠNKĠ BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ
          TĠCARET MÜġAVĠRLĠĞĠ
FĠNLANDĠYA’YA ĠHRACAT POTANSĠYELĠ
  OLAN ÜRÜNLERĠMĠZĠN SEKTÖREL
     DEĞERLENDĠRMESĠ
              EYLÜL 2007

              HELSĠNKĠ
    Adres : Mechelininkatu 28 A a 4, 00100 Helsinki /Finlandiya
       Tel : +358 9 477 41 70 Faks: +358 9 44 44 92
  E-posta: dthel@welho.com Web : http://www.musavirlikler.gov.tr/
                 1
Bu çalışmada, ülkemizin AB piyasalarında rekabet üstünlüğüne sahip ürünlerinin,
Finlandiya‟nın en fazla ithal ettiği ve ülkemizin Finlandiya‟ya en fazla ihraç ettiği
ürünlerle karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.


Ülkemizin AB ülkelerine ihracatında karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü olan
ürünlerinde Finlandiya‟ya yönelik ihracatımız değerlendirildiğinde, sözkonusu
ürünlerin Finlandiya‟ya ihracatımızda ilk sıralarda yer aldığı ancak, anılan ülke
ithalatında düşük paya sahip olduğu veya anılan ülkenin rekabet üstünlüğümüzün
olmadığı ürünlerde daha ağırlıklı ithalatçı olduğu gözlenmektedir. Finlandiya pazarına
çok sayıda ve çeşitli ürünlerimizle girilebildiği ancak, az sayıda ürünle önemli
sayılabilecek pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Bu itibarla, ülkemizin diğer
ürünlerde rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak girişimlerde bulunulmasının
gerekli olduğu düşünülmektedir.


Sözkonusu çalışma, Finlandiya pazarında ihraç paylarının artırılabileceği düşünülen
ürünlerimiz hakkında genel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
                      2
I- Sebze, Meyve, Baklagiller ve Diğer Gıda Ürünleri:


Ülkemizin AB ülkelerinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ürünler
içinde yer alan sebze, meyve ve kuru baklagillerde, Finlandiya‟nın ithalatı aşağıdaki
şekildedir.


Finlandiya; baklagiller, domates, patates, soğan, sarımsak, pırasa, lahana, karnıbahar,
havuç, şalgam, kereviz, turp, pancar, salatalık, bezelye, enginar, kuşkonmaz, patlıcan,
kereviz, mantar, tatlı biber, kırmızı biber vb. sebzeler, hindistan cevizi, ceviz, fındık,
fıstık, incir, kayısı gibi kuru, kurutulmuş meyveler, çeşitli yaş meyveler ve
turunçgiller, tropikal meyveler, bitkisel yağlar, tahıl, sirke, çeşitli alkollü içecekler
(şarap, votka, likör, tekila, bira vb.), konserve ve hazır gıdalar, süt ürünleri, reçel,
marmelad, bisküvi vb. şekerli ürünleri ithal etmektedir.


Yukarıda sayılan ürünlerin ençok ithal edildiği ülkeler; İspanya, Danimarka,
Hollanda, İsveç, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Polonya, İsrail, Macaristan, Kosta
Rika, Fas, Panama, G. Afrika, Brezilya, Y. Zellanda, Rusya ve ABD‟dir. Ancak,
İspanya, Hollanda, Almanya, İtalya, ve İsveç en çok pay sahibi olan ülkelerdir.


İspanya, Hollanda, ABD, ÇHC ve Meksika Dünya‟nın en önemli yaş sebze ihracatçısı
ülkeleridir. AB içinde İtalya en büyük üretici, İspanya ve Hollanda ana ihracatçı
ülkelerdir. Polanya ve Fransa da önemli üretici ülkeler arasında yer almaktadır. Rusya
ise, Finlandiya‟ya olan coğrafi yakınlığının avantajını kullanarak Finlandiya‟ya sebze
ihraç etmektedir.


Ülkemiz en çok ithalat yapılan ülkeler arasına girememiştir. Ancak, rekabet
üstünlüğüne sahip olduğumuz bazı ürünler ağırlıklı olarak ülkemizden ithal
edilmektedir. Örneğin; acı kabuklu badem sadece Türkiye‟den ithal edilmektedir.
Kabuksuz fındık ithalatında ülkemizin oranı %41‟dir. Çekirdeksiz kuru üzüm
ithalatının %59‟u ve kuru kayısının %38‟i ülkemizden yapılmaktadır.


Kayısı üretiminin en fazla olduğu ülkeler; Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, İran,
Pakistan ve Bağımsız Devletler Topluluğudur. Ancak, Finlandiya‟nın kayısı
ithalatının %34‟ü Almanya‟dan yapılmaktadır.


                      3
Finlandiya‟nın sebze ithalatında yüksek yüzdeye sahip olan ürünlerden taze
domateslerin ithalatının en çok yapıldığı ülke İspanya‟dır. Sözkonusu ürünlerin
%20‟si ülkemizden ithal edilmektedir. Nohut ve kuru fasülye ithalatı en fazla
ABD‟den yapılmakta, nohut ithalatının %23‟ü ve kuru fasülye ithalatının %12‟si
ülkemizden yapılmaktadır. Kabuklu fındık ithalatında ülkemizin payı %18‟dir.
Dünya‟da Türkiye‟den başka fındık üreten ülkeler; Fransa, Yunanistan, İtalya, ABD,
Azerbaycan ve Gürcistan'dır. Ancak, Finlandiya fındığın %27‟sini İsveç‟den ithal
etmektedir. Yaş incirin sadece %14‟ü   ve kuru incirin %36‟sı Türkiye‟den ithal
edilmektedir. Ülkemiz, Dünya incir üretiminden aldığı, %23.6‟lık payla ilk sırada yer
almaktadır. Türkiye‟yi sırasıyla Mısır (%17.4), Yunanistan (%7.4), İran (%6.6), Fas
(%6.3) ve İspanya (%5.8) izlemektedir. Buna rağmen, yaş incirin %48‟i Brezilya‟dan,
kuru incirin %45‟i Fransa‟dan ithal edilmektedir. Taze kayısının %2‟si ülkemizden,
%34‟ü Almanya‟dan ithal edilmektedir. Kiraz ithalatının %8‟i ülkemizden, %39‟u ise
İspanya‟dan yapılmaktadır.


Yukarıda ifade edilen ithalat rakamlarından görüleceği üzere, ülkemizin Dünya
üretiminde söz sahibi olduğu fındık, incir, kayısı, badem vb. ürünlerin ihracatında
sahip olduğu bu avantajının Finlandiya‟ya      olan ihracatta etkili olmadığı
görülmektedir. Bu durum, Türk ürünlerinin diğer Avrupa ülkeleri üzerinden
Finlandiya‟ya ithal edildiği şeklinde değerlendirilmektedir. Örneğin; domates en fazla
İtalya‟da üretilmektedir. Ancak, AB içinde en fazla İspanya ve Hollanda tarafından
ihraç edilmektedir. K. Avrupa‟da ise Hollanda en büyük ihracatçı ülke durumdadır.
Türkiye ise Dünya‟nın üçüncü büyük domates üreticisidir. Almanya ve İngiltere en
önemli pazarları olmakla birlikte, bu avantajlı durumunu Finlandiya için
değerlendiremediği görülmektedir.


Öte yandan, Finlandiya‟ya ihraç ettiğimiz diğer yaş ve kuru sebze, mercimek, ceviz,
muhtelif gıda karışımları, fıstık, soğan, tatlı biber, portakal, satsuma, mandarin,
greyfurt, sofralık üzüm, kavun, şeftali, erik, zeytin, meyve suları, bira, sos, ketçap,
yoğurt, vb.‟nin ithalat oranları diğer ülkelere göre çok düşük olup, payı %1‟in
altındadır. Sözkonusu ürünlerin en çok    Almanya ve İspanya‟dan ithal edildiği
görülmektedir.                     4
Ayrıca, ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden olan ancak, Finlandiya pazarına
giremeyen diğer bir ürün zeytinyağıdır. Ülkemizin en fazla zeytinyağı ihraç ettiği
ülkeler İtalya, ABD, İspanya ve Japonya‟dır. İtalya ve İspanya aynı zamanda AB‟nin
önemli zeytinyağı üreticisi ülkeleri olup, AB pazarında önemli ihracat payına sahip
bulunmaktadır. Türkiye‟nin Finlandiya pazarına giriş yapamamasının en büyük
nedeninin fiyat rekabetini sağlayamamış olmasıdır.


Finlandiya‟da gıda toptan ve parakende ticareti birlikte hareket eden büyük grupların
hakimiyeti altındadır. Bu gruplar; S-Grup, K Grup, Tradeka ve Suomen Spar Oy‟dur.
Grupların ithalat ve tüm satın alma işleri üç şirket (1-Inex partners Oy-www.inex.fi;
2-Ruokakesko Oy-www.kesko.fi; 3-Tuko logistics Oy-www.tuko.fi) tarafından
yapılmaktadır. Buna ilave olarak, mobilya, konfeksiyon, ev tekstili, kozmetik vb.
dışında gıdalarda da perakende ticaret yapan ve satın alma işlerini kendisi
gerçekleştiren Stockman mağazalar zinciri de bu piyasada yer almaktadır. Sözkonusu
gruplar perakende ticaretinin 1/3‟nü, gıda parakende ticaretinin ise %90‟nını
gerçekleştirmekte ve ülke çapında oluşturdukları zincir parakende mağazaları ve
süpermarketler ile toptan ve parakende ticareti yönlendirmektedirler. Bu şirketler
grubu içerisinde 1. sırada yer alan K-Grup günlük ihtiyaç maddeleri perakende
ticaretinin % 36‟nı gerçekleştirmektedir. K-Grup‟un Finlandiya‟da 2500 bağımsız
satış mağazası bulunmaktadır. Perakende ticarette 2. sırada yer alan S-Grup ise
Finlandiya‟da günlük ihtiyaç maddeleri satışının % 34‟sini gerçekleştirmektedir.
Sözkonusu grubun 1200 perakende satış mağazası, 372 süpermarketi bulunmaktadır.


  Finlandiya‟nın Büyük Zincir Mağaza ve Toptancıları:
    Stockman     http://www.stockmann.fi/eng/default.asp
    S-Group     http://www.s-
             kanava.net/images/kuvapankki/alueosuuskaupat/koko/s-
             ryhma_numeroine2003.pdf
    Kesko Group   http://www.kesko.fi/
    Spar       http://www.spar.fi/index.cfm?id=661&lang=englanti
    Finlandiya
    Tradeka     http://www.tradeka.fi/
                     5
Sözkonusu pazarda uluslararasılaşma oldukça düşüktür. Finlandiya pazarına girebilen
tek yabancı özelliğine sahip Alman süper market zinciri Lidl‟dir. Lidl‟da kendi
ürünlerini rekabet yaratmayacak şekilde düşük fiyatlardan piyasaya satışını
gerçekleştirmektedir. Finlandiya pazarının %3.7‟sine sahip olup, 95 satış mağazası
bulunmaktadır. Lidl‟ın piyasaya girmesi rekabet yaratmış ve fiyatları düşürmüştür.
Diğer  gruplar  belli  ürünlerde  yaptıkları  promosyonlarla    Lidl  rekabetini
yönlendirmektedirler.


Diğer taraftan, daha küçük etnik kökenli dükkanlar, küçük ithalatçılar da bulunmakla
birlikte payları çok daha geri planda kalmaktadır.


Finlandiya gıda pazarı yüksek kaliteli her yeni ürüne açık bir pazardır. Artan tüketim
talebi vardır. Gıda piyasası ülkenin metal, ormancılık ve kimya sanayinden sonra
gelen dördüncü sanayi dalıdır. Et, süt, mayalı ürünler (bira) ve diğer içecekler, unlu
mamüller üretimi yapılan ürünlerdendir. Üretimde kullanılan hammaddelerin %85‟i iç
piyasadan sağlanmaktadır. Fin ürünlerinin pazardaki oranı %83‟dir. İhracatı 968
milyon Euro, ithalatı 2.2 milyar Euro‟dur. En önemli ihraç ürünleri, peynir, yağ,
çikolata, şekerli ürünler, işlenmiş et ürünleri ve alkollü içeceklerdir.


Pazara GiriĢte KarĢılaĢılan Kısıtlar:


-Ülkemizin 2006 yılında meyve ve sebzelerin ihracatında bir önceki yıla göre %32
oranında artış kaydedilmiştir. Ürünlerin ithalatında artış görülmesi ülkemiz
ürünlerinin ihraç paylarının artırılabilmesi için değerlendirilmesi gereken bir imkan
olarak görülmekle birlikte, ülkemiz için önem taşıyan ve rekabet üstünlüğü olan
meyve, sebze vb. gıda ürünlerinin Finlandiya‟nın genel ithal ürünleri içindeki oranı
sadece %1‟dir. Sözkonusu ürünlerin Finlandiya‟nın ithalatında önemli mal grupları
arasında yer almaması ülkemiz ihraç potansiyelinin önünde bir sınır yaratmaktadır.
-Diğer taraftan, tarımsal ürünler ve gıda maddelerinin AB dışındaki ülkelerden
ithalatında kısıtlama uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca, ürünlerin AB gıda ürünleri
standartlarına uygun olması, uygun şekilde ülke resmi dillerinde       etiketlenmesi,
ürünlerle ilgili sağlık sertifikalarının bulunması gerekmektedir. Her türlü yaş kuru ve
kurutulmuş meyve ve sebze ithalat sırasında Finlandiya Gümrük labaratuvarları
tarafından tüketicinin korunması amacı ile pestisit, sülfür dioksit ve diğer sağlık


                       6
kriterleri dikkate alınarak kontrol edilmekte, bu kontroller sonucunda zaman zaman
söz konusu ürünlerin ithalatına izin verilmemektedir.

-Öte yandan, Türkiye ile Finlandiya arasında her nekadar düzenli gemi taşımacılığı
bulunmakta ise de taşıma süresinin uzunluğu ve kara yolu taşımacılığında karşılaşılan
sorunlar ikili ticaretin gelişmesine engel mahiyettedir. Çabuk bozulabilir ürünlerin
AB ülkelerine göre daha uzak mesafede yer alan Finlandiya pazarına ulaştırılma
yöntemlerinin zahmetli olması   ve yüksek gümrük vergileri nedeniyle rakip ülke
ürünlerine  göre  fiyat  rekabetinin  iyi  yapılamaması   ihracatımızı  olumsuz
etkilemektedir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


-Yüksek kaliteli, sağlık ve hijyen koşullarını haiz ve uygun şekilde etiketlenen
ürünlerin büyük miktardaki ihracatı için büyük perakendeci ve toptancı gruplarla
temasa geçilmelidir. (Örneğin; S-Grup (SOK) için; Inex partners Oy -www.inex.fi; 2-
K Grup (KESKO) için; Ruokakesko Oy-www.kesko.fi; 3-Tuko logistics Oy-
www.tuko.fi). Sözkonusu ürünlerin yukarıda adı geçen gruplara ulaşılarak ihracatının
yapılması önem taşımaktadır. Ancak, sözkonusu gruplarla küçük ihracatçı
firmalarımızın temasa geçmeleri zor olabilmektedir. Sözkonusu gruplar mümkün
olduğu ölçüde AB ülkeleri firmalarının referansları doğrultusunda haraket etmekte ve
yeni firmalarla nadiren bağlantıya geçmektedirler. Bu itibarla, küçük ihracatçı
şirketlerden ziyade büyük şirket ve grupların sözkonusu gruplara daha kolay
ulaşabileceği düşünülmektedir.


-Küçük ihracatçı firmalarımızın ihraç ettiği ürünler ve özel etiketlere sahip ürünler
için acentalarla temasa geçilmesinde fayda görülmektedir. Deneyimli distribütörler ve
bağımsız hareket eden acentalar ürünlerin vergileri, sağlık gerekleri, etiketleme
şartları hakkında bilgiye sahiplerdir. İlgili kişilerle doğrudan temasa geçilmesi halinde
pazarlama imkanlarının daha iyi değerlendirilebileceği düşünülmektedir.


-“Catering, hotel ve restoranları hedef kitle olarak seçen ve iki yılda bir Mart ayında
düzenlenen “Gastro” gıda fuarı başta olmak üzere, uluslararası gıda fuarlarına katılım
sağlanmasında fayda görülmektedir.                      7
II- Motorlu Kara TaĢıtları:


Kara taşıtları Finlandiya‟nın en fazla ithal ettiği petrol/petrol ürünlerinden sonra ikinci
sırada yer alan ürünlerdir. Kara taşıtlarının Finlandiya‟nın genel ithalatı içindeki payı
%8.5‟dir. Sözkonusu ürünler en fazla Almanya‟dan (%17.8), İngiltere‟den (%5.7) ve
İsveç‟den (%5.5) ithal edilmektedir. Ülkemizin ithalattaki payı ise %1.4‟dür. Buna
rağmen, ülkemizin Finlandiya‟ya ihraç ettiği ürünler içinde birinci sırada yer
almaktadır. 2006 yılında Finlandiya‟ya ihraç ettiğimiz kara taşıtlarının değeri 120
milyon 493 bin €‟dur. Bu değer Finlandiya‟ya olan ihracatımızın %36‟sını
oluşturmaktadır.


Finlandiya‟nın en fazla ithal ettiği 100 ürün içinde ikinci sırada yer alan; 1500 cm3<
silindir kapasitesi ≤ 3000 cm3 olan motorlu kara taşıtları ve insan taşınması için
dizayn edilmiş diğer motorlu (station vagon, yarış arabaları, dahil) taşıtların en fazla
ithal edildiği ülkeler Almanya, Japonya ve İngiltere‟dir. İthalatında 12 nci sırada yer
alan 1500 cm3 < silindir kapasitesi ≤ 2500 cm3 olan dizel veya yarı dizel motorlu
taşıtlar ve insan taşınması için dizayn edilmiş diğer motorlu (station vagon, dahil,
karavanlar hariç) taşıtların en fazla ithalatı ise Almanya‟dan yapılmaktadır. Aynı
sektörde olup, ithalatında 30 uncu sırada yer alan; 1000 cm3 < silindir kapasitesi ≤
1500cm3 olan motorlu taşıtlar ve insan taşınması için dizayn edilmiş diğer motorlu
(station vagon, yarış arabaları, dahil) taşıtların en fazla ithalatı İngiltere ve Fransa‟dan
yapılmaktadır. Öte yandan, traktörler ve 10 veya daha fazla yolcu taşımak amacıyla
kullanılan motorlu taşıtların ve insan taşımak amacıyla dizayn edilmiş diğer motorlu
taşıtların parçaları, en fazla Almanya, İngiltere, İtalya ve İsveç‟den ithal edilmektedir.
Sözkonusu ürünlerin ithalatında ülkemizin payı %1‟in altındadır.


Ayrıca, Finlandiya‟nın ithalatında 48 inci sırada yer alan silindir kapasitesi >3000
cm3 olan motorlu taşıtlar ve insanların taşınması için dizayn edilmiş diğer motorlu
taşıtların (station vagon, yarış arabaları, dahil) en fazla ithal edildiği ülke
Almanya‟dır. 50 inci sırada yer alan ve mal taşımacılığında kullanılan brüt ağırlığı 5
ton‟dan büyük ve 20 ton‟dan küçük olan motorlu taşıtların en fazla ithalatı İsveç ve
Almanya‟dan yapılmaktadır. İthalatta 60 ıncı sırada yer alan dizel veya yarı dizel
≤2500 cm3) veya içten yanmalı motorlu (≤2800 cm3) motorlu taşıtlar ve traktörlerin


                       8
aksesuar ve parçaları en fazla Almanya‟dan ithal edilmektedir. İthalatta 65 inci sırada
yer alan dizel veya yarı dizel (>2500 cm3), (karavanlar hariç) motorlu taşıtların
ithalatı en fazla Almanya‟dan yapılmaktadır, ithalatında 98 inci sırada yer alan ve mal
taşımacılığında kullanılan brüt ağırlığ 20 ton‟dan büyük olan motorlu taşıtların en
fazla ithalatı İsveç ve Almanya‟dan yapılmaktadır. Sözkonusu ürünlerin ithalatı
ülkemizden yapılmamaktadır.


İhracatımızın lokomotifi olan otomotiv sektörü, 2006 yılında toplam 9 milyar 557
milyon 444 bin dolarlık ihracatının, 7 milyar 604 milyon 17 bin dolarlık kısmını
diğer bir ifadeyle %79.6'sını AB ülkelerine gerçekleştirmiş olup, yaklaşık yarısı olan
4 milyar 763 milyon 381 bin dolar‟lık kısmını Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye
ihraç etmiştir.


Ülkemizin 2006 yılında, Hollanda, Belçika, İrlanda, Avusturya, İsveç, Yunanistan,
Finlandiya, Danimarka, Portekiz, Lüksemburg, Polonya, Letonya, Macaristan,
Litvanya, Slovenya, Slovakya, Malta, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan ve
Romanya'ya yapılan ihracatı üst sıralarda yer almıştır.


Ülkemizde büyük Türk otomotiv üreticileri, lisansları altında üretim yaptıkları
Avrupa‟lı otomotiv üreticilerinin üretim merkezleri olma yolunda ilerlemektedirler.
Ülkemizde binek otomobili üreten altı firma (Ford Otosan, Renault, Tofaş (Fiat),
Toyotasa, Hyundai ve Honda) bulunmaktadır. On firma (Isuzu, BMC, Karsan,
Mercedes Benz, Hyundai, Otokar, Ford Otosan, Otoyol, Temsa, M.A.N.) otobüs ve
minibüs  imal  etmektedir.  Sekiz  firma  (Anadolu   Isuzu,  BMC,   Askam
(Chrysler),M.A.N., Mercedes Benz, Ford Otosan, Otoyol, Temsa) kamyon
üretmektedir. Traktör üretiminde altı firma ( Uzel, Türk Traktör, Tümosan, Motosan,
Hema, Türk Zirai Donanım Kurumu) bulunmaktadır.


Finlandiya‟da kayıt altına alınan yeni motorlu taşıtların yaklaşık % 80‟i orta sınıf altı
ve üstü otomobil kategorilerinde yer almaktadır. Opel, Ford, Volswagen, Toyota,
Volvo ve Nissan en çok satılan markalardır. Motorlu taşıtların % 62‟si özel kullanım
amaçlı olup, % 38‟i şirket veya diğer kurumlara kayıtlıdır. Finlandiya‟nın 5.2 milyon
nüfusu gözönünde bulundurulduğunda her 2.4 kişiye bir motorlu taşıt düşmektedir.
10,4 ortalama araba yaşı ve 18 yıl recycling ortalaması ile Finlandiya, AB ülkelerinin


                      9
en yaşlı motorlu taşıt parkına sahip ülkesi konumundadır. Buna rağmen, Finlandiya
pazarında, hemen hemen tüm otomobil üreticilerinin tüm ürün çeşitleri ile pazarda yer
aldığı, geniş ürün yelpazesi sunulması ile rekabetçi bir ortam sağladığı
gözlenmektedir.


Finlandiya‟da motorlu taşıt üretimi oldukça sınırlı olup tek üretim firması olan
Valmet Automotive tarafından, BMW ve SAAB gibi otomotiv markalarının bazı spor
modelleri üretilmektedir. Sözkonusu firma 31000‟den fazla yüksek kaliteli Saab (Saab
9-3 Convertible and Saab 9-3 Viggen) ve Porsche (Porsche Boxter) modelleri üretim
kapasitesine sahiptir. Valmet firmasının özelliği aynı üretim hattında değişik
modelleri üretmesidir. Diğer taraftan, SİSU firması tarafından traktör üretimi de
yapılmaktadır.


Finlandiya‟da kara taşıtlarının ithalatını yapan ve % 98‟inin yeni araç satışıyla
uğraştığı 27 üyeye sahip Otomobil ithalatçıları Birliği Autotuojatry - Finnish Car
Importers Association-www.autotuojat.fi) bulunmaktadır. Birliğin amacı; üyelerine
kısa ve uzun dönemde bilgi ve faaliyet imkanı sağlamaktır. Otomotiv sektörünün ar-
ge faaliyetlerinde çalışan uzmanlara sahiptir. Vergi, teknik düzenleme vb. konular da
ilgi alanına girmektedir. Birlik aynı zamanda OICA-(International Organisation of
Motor Vehicle Manufacturers)-Uluslararası Motorlu Taşıtlar İmalatçıları Örgütü üyesi
olup, ayrıca ACEA (The European Automobile Manufacturers Association) –Avrupa
Otomobil imalatçıları Birliği‟nin çalışmalarına da iştirak etmektedir. Diğer taraftan,
Finlandiya Teknik Ticaretçiler Birliği-The Association of Finnish Technical Traders-
http://www.tkl.fi/) alt branşı olan Otomobil İthalatçıları ve Distribütörleri Bölümüne
üye olan (HL-Group Oy / HL-Autotuotteet, Kaha Oy Ab, Koivunen Oy, Motoral Oy
Ab, S&N , Sakeyhtiö, Sandman-Nupnau Oy Ab, Örum Oy Ab) firmaların ithalat
imkanı bulunmaktadır.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


-İhracat yapmak isteyen firmalarımızın yukarıda adı geçen ithalatçı firmalarla
doğrudan temasa geçmelerinde fayda görülmektedir. Diğer taraftan, Opel Oy, Ab
Ford Oy ve Aro-Yhtyma Oy en önemli ithalatçı firmalardır.                     10
-Finlandiya‟da her yıl Kasım ayı sonunda düzenlenen ve taşıt araçları ve
aksesuarlarının sergilendiği Finlandiya‟nın en önemli otomotiv sektörü fuarı olan
“Helsinki Motor Show” uluslararası fuarı ziyaret edilmeli ve ihracat olanakları
değerlendirilmelidir.


III-Otomotiv Yedek Parça:


Finlandiya, otomotiv yedek parça ve aksesuarları ithalatını en fazla Almanya, İsveç ve
İngiltere‟den yapmaktadır. Yedek parçalar genellikle Finlandiya pazarında en çok
tutulan otomobil modellerin parçalarıdır. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içinde
en fazla ithalat Japonya ve Tayvan‟dan yapılmaktadır. Diğer ülkeler ABD, Rusya ve
Brezilya‟dır. Almanya, İsveç ve İngiltere‟den ithal edilen otomobil parçalarının ve
aksesuarlarının ithalatının %10‟u Rusya ve Baltık ülkelerine yeniden ihraç
edilmektedir.


Ülkemiz oto yan sanayi ürünleri, başlıca, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya,
Belçika, ABD, Pakistan, Polonya, Hindistan, Mısır, Avusturya, Yunanistan‟a ihraç
edilmektedir. Ülkemiz firmaları Opel, VW, Ford, Gm gibi pek çok Avrupalı üreticiye
parça sağlamaktadır. Otomobil yan sanayi mamül üretim kapasitesi mamül çeşitliliği
ve ulaştığı standartlar itibariyle ülkemizde imal edilen taşıt araçları için gerekli olan
yedek parçaların en az %80‟ini karşılayabilecek düzeye erişmiştir. Ancak, sözkonusu
ürünlerin Finlandiya pazarındaki payı yeterli düzeyde değildir.


Finlandiya pazarında otomotiv ithalatçı ve toptancı gruplarının parça ve aksesuar
ithalatı toplam parça ve aksesuar ithalatının yarısını oluşturmaktadır. İthalatın diğer
yarısı ise parça ve aksesuar toptancıları ve bağımsız ithalatçıları tarafından
yapılmaktadır. Bağımsız ithalatçılar ürünleri doğrudan araç tamir-bakımı yapan
yerlere, otomotiv parçaları satan perakende mağazalara yapmaktadırlar. Sözkonusu
ithalatçılar Baltık ülkeleri ve Rusya‟da da faaliyet göstermektedir.


Finlandiya‟nın yedek parça ve aksesuar alanında en büyük toptancı grubu;
Autonosatukkukauppiaat AOT - The Association of Finnish Technical Traders
(http://www.tkl.fi/)  Finlandiya Teknik Ticaretçiler Birliği‟nin şemsiyesi altında
organize olmuştur. Sözkonusu Birliğin otomotiv ve yedek parça dahil 22 faaliyet


                      11
alanında 235 in üzerinde toptancı üyesi bulunmaktadır. Amacı; üyeleriyle ilgili
konularda ilgili otoritelerle irtibat sağlamak, üyelerinin faaliyet alanlarını genişletmek
ve teknik ticari konularında üyelerine bilgi vermektir. Birlik, otomobil yedek parça
satıcıları, tamirci-bakım yerleri ile yakın ilişki içinde çalışmaktadır. Ayrıca, FIGIEFA
(International Federation of Automotive Aftermarket Distributors). „ın üyesidir. Öte
yandan, Otomobil Yedek Parça Perakendecileri Birliği (Association of Automobile
Spareparts Retailers) ile yakın ilişki içindedir.


Finlandiya‟da bulunan 310 adet araç satıcısının % 80‟i otomobil, traktör ve makina
satışıyla,   tamir-bakımıyla        ilgili   firmalara   hizmet     sağlayan
“Autoalan    Keskusliitto   ry-The    Central   Organization     for   Motor
Trade and Repair” Birliği‟ne üyedir.


İthalatta sipariş sistemi yöntemi uygulanmakta olup, bu sistem sayesinde stoklama
yapılmadan 2-4 hafta arasında teslimat yapılabilmektedir. Bu tür ürünler sadece bu
şemsiye altında toplanmış otomobil tamir-bakımı yapan yerlere satılmaktadır.


Finlandiyalı tüketiciler için otomotiv parça ve aksesuarlarında güvenlikle ilgili her tür
malzeme önem taşımaktadır. Bunlar içinde en önemlileri fren sistemleri,
transmisyonlar, şasi ve dış parçalardır. En çok satılan otomotiv aksesuarları ise;
taşınabilir telefon ekipmanı, radyo ve CD çalar, kayak vb. taşıma rafları, iç mekan ve
motor ısıtıcıları, koltuk kılıfları, çekici tertibatı, sis ve stop lambaları, hafif metal jant,
hırsız alamları ve yol bilgisayarlarıdır. Otomobil parça ve aksesuarları        üretimi
(çoğunluğunu egsoz borusu, ön cam, ayna, filtre ve çekme ekipmanı oluşturmaktadır.)
oldukça düşük olup, genellikle ithal edilmektedir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


-Finlandiya pazarında daha fazla pay alabilmemiz için yukarıda yer alan kuruluşlara
üye firmalarla irtibata geçilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte,
Kasım ayında düzenlenen “Helsinki Motor Show” uluslararası fuarı ziyaret edilmeli
ve ihracat olanakları değerlendirilmelidir.
                       12
IV-Bisiklet:


Finlandiya‟ya bisiklet ihracatı yapan ülkeler içinde ülkemiz %17.8‟lik pazar payıyla
ilk sırada yer almaktadır. Diğer ülkeler içinde en fazla ithalat yapılanlar; İsveç,
Polonya, Endonezya ve Fransa‟dır.


Bisiklet ithalatı Finlandiya‟nın genel ithalatı içinde düşük paya sahip olup, ithalatı en
çok yapılan ürünler arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte, sahip olunan pazar
payının avantajından yararlanılarak bu imkanın önümüzdeki dönem için artış
göstereceği düşünülmektedir.


İtalyan firması Bianchi'nin marka patenti ile ülkemizde ürettiği bisikletlerin % 70'i
Almanya, İtalya ve Finlandiya'ya ihraç edilmektedir. Öte yandan, Bisan bisikletlerinin
Finlandiya‟daki temsilciliği aracılığıyla Finlandiya ve İskandinav ülkelerinin tümüne
satışlar yapılmaktadır.


Finlandiya‟da yedek parça ve garaj ekipmanlarının ithalatçılarının (Arpré Oy, Atoy
Oy, Diagno Finland Oy, Finnkone Oy, Finntest Oy, Tecalemit Oy Ab, Wihuri Oy
Autola) oluşturduğu    Teknik Ticaretçiler Birliği-(The Association of Finnish
Technical Traders -http://www.tkl.fi/) faaliyet göstermektedir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


-Finlandiya‟da her yıl düzenlenen ve bisiklet modelleri ve aksesuarlarının sergilendiği
“Fillari” bisiklet fuarı ziyaret edilmeli ve ihracat olanakları değerlendirilmelidir.


- Yukarıda adı geçen firmalarla temasa geçilmesinde fayda görülmektedir.


V-Kauçuk Ürünler (DıĢ lastikler):


Finlandiya‟nın ithalatında 57 nci sırada yer alan, otomobillerde (station ve yarış
otomobilleri dahil) kullanılan kauçuktan yeni dış lastiklerin en fazla ithalatı Almanya,
Fransa, G. Kore, İsveç, Japonya ve İtalya‟dan yapılmaktadır. Ülkemizin payı ise
%1‟in altındadır.


                      13
İthalatında daha alt sıralarda yer alan otobüs ve kamyonlarda kullanılan dış lastiklerin
ithalatı en fazla Fransa, Japonya, G. Kore, Çek Cumhuriyeti‟nden yapılmaktadır.
Bisikletlerde kullanılan kauçukdan yeni dış lastikler en fazla Tayvan, Endenozya ve
ÇHC‟den ithal edilmektedir. Ayrıca, tarım ve orman taşıtları ve makinalarında
kullanılan kauçuktan yeni dış lastiklerin en fazla ithalatı Almanya, Japonya, İsrail,
Hollanda ve Fransa‟dan yapılmaktadır. Sözkonusu ürünlerde de ülkemizin payı %1‟in
altındadır.


Ülkemiz ihracatında, önemli yer tutan ve rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz
ürünler arasında yer alan dış lastiklerin ihracatında, Finlandiya diğer ülkelerin
gerisinde kalmıştır. İhracatımızda önemli pazarlar pazarlar başta Almanya (66 milyon
dolar, %7 artış) ve İtalya (36.7 milyon dolar, %11 azalış) dır. Sektör ihracatının
yapıldığı diğer önemli pazarlar arasında İngiltere (22.4 milyon dolar, %8 artış),
Belçika (19 milyon dolar, %19 azalış), İspanya (16.9 milyon dolar, %3 artış) ve ABD
(12.7 milyon dolar, %15 artış) bulunmaktadır.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


Pazar payının artırılabilmesi amacıyla, Finlandiya‟da AOT - The Association of
Finnish Technical Traders) Finlandiya Teknik Ticaretçiler Birliği‟ne dahil olan lastik
üreticisi ve aynı zamanda ithalatçısı olan firmalarla (Bridgestone Finland Oy,
Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Michelin Nordic AB)
temasa geçilmesinde fayda görülmektedir. Ayrıca, yukarıda da ifade edildiği üzere
“Helsinki Motor Show” uluslararası fuarı ziyaret edilmeli ve ihracat olanakları
değerlendirilmelidir.


VI-Tekstil; (Hazır giyim, kumaĢ ve ev tekstili):


Giyim eşyaları ve aksesuarları Finlandiya‟nın en fazla ithalatı yapılan ürünler arasında
14 üncü sırada yer almaktadır. 2006 yılı rakamlarına göre sözkonusu ürünlerin toplam
ithalat içindeki payı %2,2‟dir. Finlandiya, tekstil ürünlerini en fazla ÇHC‟den
yapmaktadır. ÇHC, %20‟lik pazar payıyla ilk sırada yer almaktadır.                     14
Ülkemizin Finlandiya‟ya en fazla ihraç ettiği ürünler içinde ikinci sırada yer alan
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Finlandiya pazarındaki payı yaklaşık 65 milyon
Euro‟luk ihracat rakamı ile % 5‟dir. Ülkemiz, İtalya ve Estonya ile aynı pazar payına
sahiptir. Finlandiya‟nın ithalatında önemli diğer ülkeler arasında Almanya (%12),
İsveç (%8), Danimarka (54), Hindistan (%4) ve Bangladeş (%3) bulunmaktadır.
Sözkonusu ürünlerin ithalatında AB‟ne yeni üye olmuş ülkelerin payı %5, diğer AB
ülkelerinin payı %15 ve diğer ülkelerin payı %11‟dir.


Finlandiya‟nın en fazla ithal ettiği ürünler içinde 77 nci sırada yer alan pamuklu t-
shirt‟lerin ithalatı en fazla ülkemizden yapılmaktadır. Bangladeş sözkonusu ürünlerin
ithal edildiği ikinci ülke olarak pazarda yer almaktadır. Ülkemizin diğer ülkelerden
fazla ihraç ettiği diğer tekstil ürünü pamuklu bayan pantalonu‟dur. Sözkonusu
ürünleri ihraç eden ikinci ülke ÇHC‟dir. Naylon veya diğer poliamidlerden,
polyesterden vb. elde edilen iplikten mensucat da en fazla ülkemizden ithal
edilmektedir. İkinci sırada İngiltere yer almaktadır. Pamuklu erkek pantalonları İtalya
ve ÇHC‟den sonra ülkemizden ithal edilmektedir. Pamuklu bayan bluzları ve
gömlekler en fazla ülkemizden ve ÇHC‟den ithal edilmektedir. Sentetik t-shirt ve iç
giyim ürünleri yine en fazla ülkemizden ve ÇHC‟den ithal edilmektedir. Çorap ve
taytlar, en fazla ülkemizden, İsveç‟den ve Estonya‟dan ithal edilmektedir. Bayan ve
erkek hırka ve yelekleri ağırlıklı olarak ÇHC‟den ithal edilmektedir. Erkek
gömleklerinde yine ÇHC ve Hindistan‟dan sonra ülkemiz gelmektedir. Erkek takım
elbiseleri en fazla İtalya ve ülkemizden ithal edilmektedir. Yatak çarşafları, en fazla
ülkemizden, İsveç‟den ve Pakistan‟dan, bayan kazak ve suveterler ÇHC‟den ithal
edilmektedir. Etekler, en fazla ÇHC ve Hindistan‟dan ithal edilmektedir. Sentetik
liflerden dokunmuş mensucat ve deri ürünleri en fazla ülkemizden ithal edilmektedir.


Ülkemiz ihraç ürünlerinin bir kısmının Finlandiya pazarına özellikle Almanya, İsveç
ve Danimarka gibi ülkeler üzerinden ulaştığı ve bu ülkelerdeki ithalatçı firma ve
ajanslar  tarafından  Finlandiya‟ya   pazarlandığı  bilgisi  de  gözönünde
bulundurulduğunda ülkemiz ihracatında rakip olabilecek en önemli ülkelerin başında
ÇHC ve Hindistan‟ın olduğu düşünülmektedir.
                     15
Finlandiya‟da bulunan tekstil ve giyim sanayi Federasyonu (www.finatex.fi) üyeleri
tekstil ve giyim ve bunların aksesuarlarını üreten aynı zamanda sanayinin diğer
dallarına hammadde sağlayan üye firmalardan oluşmaktadır.


Finlandiya‟da üretilen ürünler; iplik, kumaş, örme işler, çorap ve taytlar, dizlik, ev
tekstili ve kamp aksesuarları gibi tüketim malzemelerinin yanısıra, triko, kumaş, deri
ve kürk giysiler ve bunların aksesuarlarıdır. Finlandiya‟lı birçok üretici, iklim
koşullarının etkisiyle sonbahar ve kış sezonu giysileri üzerine uzmanlaşmış ve yüksek
kaliteli ve özel konfeksiyon alanına yoğunlaşmış durumdadır. Kayak, avcılık vb.
giysiler bunların içinde en önemlileridir. Sözkonusu ürünler, yüksek kaliteli ve Nordik
dizaynına sahiptir. Bunlara ilave olarak, eczacılıkta kullanılan bandaj ve diğer sağlık
ürünleri de üretilmektedir. Sanayinin diğer kolları için üretilen hammaddeler ise; elyaf
ve keçe‟dir.


Finlandiya‟da bulunan önemli üretici firmalar hakkında bilgi aşağıda belirtilmektedir;


Anne Linnonmaa: Dayanıklı ekolojik örgü ürünler üretmektedir.
Joutsen Finland Oy: 65 yıllık deneyime sahip olup, dışarıda giyilen giysileri
üretmektedir.
L-Fashion Group: Avrupa‟nın en büyük giysi üreticilerindendir. Ünlü markaları;
Luhta, Rukka, Skila, Story, Torstai, Beavers, Ril's ve Big-L.‟dir.

Marimekko: 1951‟de kurulmuştur. Tekstil ve giyim üzerine Marimekko markasıyla
üretim ve pazarlamasını yapmaktadır.
Reima Corporation: Dünya‟nın önde gelen kış giysileri üreten firmasıdır. Aynı
zamanda çoçuk kıyafetleri üretmektedir.
Ril's: L-Fashion Group‟a dahildir. Avrupa‟nın en büyük giysi üreticilerindendir.
Rukka: Günlük kıyafetler üretmektedir.
Tamfelt Group: Endüstriyel tekstil üretmektedir.
Virke Oy: Erkek-bayan kıyafetleri üretmektedir. Üretiminin %90‟ını 23 ülkeye ihraç
etmektedir.


Finlandiya‟lı üreticiler, özellikle Estonya ve Rusya Federasyonu gibi komşu ülkelerde
fason üretimin avantajını da kullanmaktadırlar. Finlandiya tekstil üretim tesislerinin


                     16
önemli bir bölümü, işçi ücretlerin daha düşük bulunduğu Estonya‟ya taşınmıştır.
Estonya‟da kurulu tekstil sanayi genellikle Fin sermayesi ile kurulmuş firmalar olup,
Fin piyasasına hitap etmektedir.


Pazara GiriĢte KarĢılaĢılan Kısıtlar:


-İhracatçı ülkenin AB‟ne ihraç ettiği ürünleri kısıtlama veya gözetim yapma
zorunluluğu olduğu ürünlerle ilgili tekstil anlaşmalarının bulunduğu durumlarda, AB
içinde tek taraflı veya iki taraflı kısıtlayıcı kota uygulaması bulunmaktadır.
Finlandiya‟ya AB ülkeleri dışından ithal edilen tekstil ürünleri üzerinde kısıtlayıcı
kota uygulaması ithalat lisansı talebi şeklinde uygulanmaktadır. Sözkonusu ürünler
gözetime tabiyse, gözetim belgesinin ithalat sırasında gümrüğe ibraz edilmesi
gerekmektedir. Diğer taraftan, bazı hassas tekstil ürünlerinde menşe belgesi talep
edilmektedir.

-Finlandiya tekstil ve konfeksiyon sektöründe kişi başına 507 Euro harcama
miktarıyla AB ülkeleri içinde en fazla tüketim harcaması yapan 11 inci ülkedir. Bu
avantaja sahip olmanın yanısıra, Finlandiya‟da faaliyet gösteren global tekstil zincir
(Zara, Dressman ve H&M vb.) mağazalarında bir sezon içerisinde küçük partiler
halinde ve çok sık model değiştirmeye dayalı üretim ve pazarlama sistemleri, çok sık
ve değişik modellerde mal taleplerine neden olmaktadır, Bu durum, üretici
firmalarımızn maliyetlerini olumsuz etkilediğinden üretici firmalarımız tarafından
Finlandiya‟lı perakende mağazalarına yönelik tercih fazla olmamaktadır. Diğer
taraftan, stoklama maliyetinin azaltılması amacıyla, toptancılar aracılığıyla ithalat
yoluna gidilmesi sık görülen bir yöntemdir. Sözkonusu ürünler, direkt olarak
perakende zincir mağazalarına ve diğer şubelere satılmaktadır.

Ġzlenmesi Gereken Yöntem:

-Finlandiyalı firmaların, Türkiye‟den yapacakları ithalatta, Finlandiya ve Türkiye
pazarında tecrübeli ve güvendikleri bir ajansla çalışmayı tercih edebilmektedirler.
Finlandiya‟lı acentaların büyük bir çoğunluğu, farklı ürünlerde 18 branşı bulunan
Finlandiya Dış Ticaret Ajansları Birliğinin (Finnish Foreign Trade Agents'
Federation-Fftaf) üyesidir. Bu acentalar, çoğunluğu tekstil, konfeksiyon, mobilya ve
hammadde sektörlerinde faaliyet gösteren göreceli olarak küçük özel firmalardır. Özel
bir acenta veya distribütör, karşılaştırmalı olarak küçük piyasaya sahip olan


                     17
Finlandiya‟da genellikle tüm ülkeyi kapsayan bir şekilde faaliyet göstermektedir.
Acentaların, birkaç farklı ürün grubunun temsilciliğini yaptıkları sık görülmektedir.
Bu sebeple, ihracatçılarımızın temsilci belirlerken ürünlerin rekabetini sağlayacak
firmalara ulaşmada dikkatli olmaları gerektiği düşünülmektedir.


-Diğer taraftan, Finlandiya‟da perakende ticaretin büyük bölümünü yürüten gruplara
dahil “deparment store” zincirleriyle (örneğin; K-Grup içinde yer alan Anttila Oy, S
Grup içinde yer alan Sokos Oy) ve Stockmann Oyj Abp, Zara ve İsveç Mağaza zinciri
olan H&M gibi firmalarla temasa geçilmesinde fayda görülmektedir.

-Ayrıca, Finlandiya‟da Tekstil ve Ayakkabı İthalatçıları ve Toptancıları Birliği
(Association of Textile and Footwear Importers and Wholesalers-www.teja.fi) üyesi
firmalarla temasa geçilmesinde fayda görülmektedir.


-Öte yandan, Ocak ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda ikiz kez düzenlenen
Uluslararası Tekstil Fuarına katılım sağlanmasında yarar görülmektedir.VII- Maden ve Metal cevheri


- Bakır cevheri ve konsantraleri; Finlandiya‟nın ithalatının 9 uncu sırasında yer alan
bakır cevheri ve konsantralerinin ithalatı en fazla Portekiz, Endonezya ve Peru‟dan
yapılmaktadır. Ülkemizin payı ise %1‟in altındadır. Halihazırda, ülkemizin bakır
ürünleri ihracatında İtalya, ABD ve İsrail önemli yer tutmaktadır.


-Çinko cevheri ve konsantreleri; Finlandiya‟nın ithalatının 16 ıncı sırasında yer
alan, çinko cevheri ve konsantreleri en fazla İrlanda‟dan ithal edilmektedir. Ülkemizin
payı %1‟in altındadır. Ülkemizi sözkonusu ürünleri en fazla Finlandiya‟nın yanısıra,
ÇHC, Belçika ve Bulgaristan‟a ihraç etmektedir.


-Bor mineralleri; Bor maden ürünleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün
Finlandiya‟daki bağlı ortaklığı olan tarafından Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka,
Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'da
pazarlanmaktadır. Bor pazar payında yaklaşık %75‟lik paya sahip bulunmaktadır.                     18
Finlandiya‟da çıkarılan başlıca madenler; demir, bakır, nikel, çinko, krom, titan,
kalay, kobalt ve platinyumdur. Bakır ve çinko gibi ürünlerde ülkemizin ihracat
potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak, ülkemiz ürünlerinin pazarda
yeterli paya sahip olmadığı görülmektedir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:

-Finlandiya‟da faaliyet gösteren firmalarla (Endomines Oy, Forsström K. Ab, Inmet
Mining Corporation, Kemira Chemicals Oy, Mondo Minerals Oy, Nordkalk
Corporation, Outokumpu Mining Oy, Hitura Mine, Orivesi Mine, Pyhäsalmi Mine
Oy, ScanMining AB, SMA Saxo Mineral Oy, SP Minerals Oy Ab) temasa
geçilmesinde fayda görülmektedir.


VIII-Mobilya:


Finlandiya, ev ve ofis mobilyalarının büyük bir kısmını İsveç, Estonya, ÇHC ve
Almanya‟dan ithal etmektedir. Örneğin; ofisler için metal mobilyaların %46‟sı ve
mutfak mobilyalarının %32‟si Estonya‟dan ithal edilmektedir. Sözkonusu ürünlerin
ağırlıklı olarak ithal edildiği diğer ülkeler İsveç ve Almanya‟dır. Metal mobilyaların
%25‟i İsveç‟den, bunların içinden metal karyolaların %39‟u ÇHC‟den ithal
edilmektedir. Ofis masalarının %84‟ü, ahşap ofis mobilyalarının %60-78‟i ve ahşap
ofis dolaplarının %92‟si İsveç‟den ithal edilmektedir. Ülkemizden mobilya ithalatının
oldukça düşük olduğu görülmektedir.


Türkiye‟de en çok üretimi yapılan mobilya alt sektör grupları sırasıyla, ev ve ofis
mobilyaları, hava taşıtlarında kullanılan türden mobilyalar, motorlu taşıtlardaki
oturmaya mahsus mobilyalar, bunların aksam ve parçalarıdır. Bununla beraber, son
on yılda büyük gelişmeler kaydeden Türkiye ofis mobilyası sanayinin Dünya‟da
yedinci, Avrupa‟da ise beşinci sıraya yerleşmesi, sektörün büyüme potansiyelini
açıkça ortaya koymaktadır. Türk mobilya sektörünün ihracatı son 3 yılda ortalama
yüzde 40 artış göstermiştir. Almanya, Yunanistan, Irak, Hollanda, ABD, Fransa, İsrail
ve İran başta olmak üzere halen 110 ülkeye mobilya ihraç edilmektedir. Türkiye
                     19
ihracat hacmiyle Dünya‟da 21 inci sırada yer almaktadır. Almanya bu ülkeler arasında
yüzde 16‟lık payla ilk sıradadır.


Finlandiya‟da mobilya sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firma bulunmaktadır.
Sözkonusu firmalar sade modelleri olan mobilyaları iç pazara yönelik olarak
üretmektedir. Bu çerçevede, ev ve mutfak mobilyaları, pencere ve kapı imalatçıları
alanında 80 adet firmayı temsil eden Finlandiya mobilya sanayicilerinin birliği “The
Association of Finnish Furniture and Joinery Industries” ve Mobilya Perakendeciler
Birliği (Association of Finnish Furniture Retailers) bulunmaktadır.


Finlandiya‟da mobilya perakendecisi ve ithalatçısı olan ve Finlandiya Mobilya
Perakendecileri Federasyonu www.puusepanteollisuus.fi    üyesi   olan  önemli
firmaların isimleri de aşağıda verilmektedir.


    ANTTILA OY KODIN YKKÖNEN(Kesko Oy)-www.anttila.fi
    ASLAK OY
    KODIN TYYLI OY
    MARIPA OY-http://www.maripa.fi/yritys.php
    E.J.HIIPAKKA OYUONEKALUTUKKU FOGELBERG OY
    HUONEKALUTUKKU FOGELBERG OY
    HUONEKALULIIKE PEKKA AHONEN KY
    HUONEKALULIIKE VEPSÄLÄINEN OY- www.vepsalainen.com
    INDOOR GROUP OY/ASKO (İthalatçı)- www.indoorgroup.fi
    INDOOR GROUP OY/SOTKA (İthalatçı)-www.indoorgroup.fi
    ISKU OY (İthalatçı)-www.isku.fi
    KALUSTE LÄHDESMÄKI OY
    KALUSTE-SIMOLA KY
    KALUSTETALO ARNE BERG OY
    KUOPION HUONEKALUKESKUS OY
    KALUSTE ALM MÖBEL KY KB
    MARKKINOINTI VEIJO RANUA KY
    MASKU KALUSTETALO OY (İthalatçı)-www.masku.com
    Naccanil Oy Ab (Acenta)-www.naccanil.fi
    SISUSTAJANKAUPPA OKSANEN
    STEMMA OY (İthalatçı)
    T.STRÖMBERG OY
    TARU KALUSTE OY


                      20
    TASOKALUSTE OY-www.tasokaluste.fi
    VIIALAN HUONEKALULIIKE OY
    YLIVIESKAN KOSKI-KALUSTE OY
    E YLÖJÄRVEN HUONEKALULIIKE JUURIKIVI OY
    ABACUS-TRADING OY
    JYSK VUODEVARASTO OY
    HUONEKALULIIKE VIEMERÖ OY-www.huonekaluliikeviemero.fi
    EUROPA MÖBEL-www.europa-moebel.at
    Stockmann Oyj Abp--www.stockmann.fi
    Naccanil Oy Ab - www.naccanil.fi/
    Paratex Oy
  
Finlandiya‟nın önemli mobilya üreticisi firmaları aşağıda verilmektedir.


-Avarte Oy, EFG Tuolituotanto Oy, Erteline Oy, GWS Pikval Oy, Hiipakan tehtaat
Oy, HT-Collection, Huonekalutehdas Korhonen Oy, Incap Furniture Oy, Interface
Oy, Interface Oy, Isku Oy, Kaluste Halmekari Oy, Lapicea Ky, Martela Oyj, P.O.
Korhonen Oy ve Pirtti-Kaluste Liias Ky.Ġzlenmesi Gereken Yöntem:

-Ülkemizde gelişmeye açık ve potansiyel arz eden bir mobilya sektöründen söz etmek
mümkündür. Bu alanda en fazla ilerleme ofis mobilyası sanayinde görülmektedir.
Türkiye mobilya sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşabilmesi için yurtdışı
tanıtımlar ile markalaşma çalışmalarının yapılması ihraç ürünlerimizin rekabet şansını
artıracağını düşünülmektedir. Ancak, üretim yapan büyük kitlenin uluslararası
pazarlara açılırken küçük atölyelerden büyük ve profesyonel üretim yapabilen
atölyelere ve fabrikalara dönüşmesinin ihracatın artırılması için bir gereklilik olarak
görülmektedir.


-Bununla birlikte, mobilya ve iç dekorasyon ürünlerinin sergilendiği “Habitare”
fuarına katılım sağlanmasında ve yukarıda ifade edilen Finlandiya‟da mobilya
perakendecisi ve ithalatçısı Finlandiya Mobilya Perakendecileri Federasyonu üye
firmalarıyla temasa geçilmesinde fayda görülmektedir.
                       21
IX-ĠnĢaat Malzemeleri-Seramik Ürünler:


Finlandiya seramikden inşaat malzemelerinin ithalatının büyük bir kısmını Almanya
ve İsveç‟den yapmaktadır. Sözkonusu ürünler içinde ülkemizin pay sahibi olduğu
ürünler seramik yer döşemeleri, karolardır. Sözkonusu ürünler en fazla, İspanya,
İtalya, İsveç, Estonya, Almanya ve Türkiye‟den ithal edilmektedir. Ülkemizin payı
İtalya, İspanya, İsveç ve Almanya‟dan daha azdır. Sözkonusu ülkelerden İtalya ve
İspanya AB‟de en üst kalitede seramik üreticisi ülkelerdir.


Finlandiya‟nın kireç, çimento ve diğer inşaat malzemeleri ithalatı 62 milyon 902 bin
€‟dur. Erimeyen inşaat malzemeleri ithalatı 38 milyon 781 bin €, metal olmayan
inşaat malzemeleri ithalatı 501 milyon 126 bin €‟dur. Ülkemizin sözkonusu
ürünlerdeki ihracatı 8 milyon 984 bin €‟dur. Finlandiya‟nın demir ve çelik ithalatı
yaklaşık 1 milyar 898 milyon € olup, en fazla Almanya ve İsveç‟den ithal
edilmektedir. Ülkemizin ihracatı 1 milyon 942 bin €‟dur.

Türkiye‟nin seramik sektörünün en önemli pazarı AB‟dir. AB içinde en fazla ihracat
yapılan ülkeler İngiltere ve Almanya‟dır. Seramik karo üretiminin yüzde 50‟sini
Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eden sektör, İtalya, İspanya, ÇHC ve Brezilya‟dan
sonra 5. sırada yer almaktadır.


Ülkemizde dünyanın en büyük 20 seramik firması arasında yer alan seramik
üreticilerimiz yüksek standartlarda seramik karo üretimi yapmaktadır.


Ülkemizin 2006 yılı seramik karo ihracatı değerlerine bakıldığında ilk on ülke
Almanya, İngiltere, A.B.D., Fransa, İsrail, Kanada, Yunanistan, Azerbaycan,
Hollanda, K.K.T.C.‟dir. Finlandiya sözkonusu ürünlerimizin ihracatında 13 üncü
sırada yer almakla birlikte, Finlandiya‟nın ithalatında ve ülkemiz ihracatında alt
sıralarda yer alan ürünlerdir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


-Finlandiya‟da bulunan inşaat malzemeleriyle ilgili Birliğin “Finnish Hardware
Association (RaSi ry)” perakende ticaret ve aynı zamanda imalatçı ve ithalatçıların


                     22
üye olduğu toptan ticaret faaliyetlerinde bulunan firmalarla temasa geçilmesinde
fayda görülmektedir.

-Sözkonusu ürünleri ithal eden ve aşağıda isimleri verilen firmalarla temasa
geçilmesinde fayda görülmektedir.

    OY CARLSON-www.carlson.fi
    HARTMAN RAUTA OY-www.hartman.fi
    STARKKI OY AB / RAUTANET CHAIN-www.starkki.fi
    RAUTELIN OY- www.rautelin.com
    VÄRITUKKU OY-Väritukku Oy / Teesi Oy (www.teesi.fi) / Värisilmä Oy
    (www.varisilma.fi)
    RAUTAKESKO LTD. -www.rautakesko.com
    FORBO FLOORING AB-www.forbo.fi
    OY C.E. LINDGREN AB-www.celindgren.fi
    OPTIROC OY AB- www.optiroc.fi
    PERGO OY- www.pergo.com
    PUKKILA OY AB-www.pukkila.com
    SOKEVA OY-www.sokeva.fi
    TARKETT-SOMMER OY-www.tarkett-sommer.fi
    UPOFLOOR OY-www.upofloor.fi


-İnşaat alanında düzenlenen “Own Home”, “Finn Build” vb. uluslararası fuarlara
katılım sağlanmasında fayda görülmektedir.


X-Ayakkabı- Çanta:

2006 yılında Finlandiya‟nın toplam ayakkabı ithalatı 242 milyon 675 bin Euro
olmuştur. Finlandiya‟ya en fazla ayakkabı ihraç eden ülkeler ÇHC, İtalya, Estonya,
Almanya ve İsveç‟dir. Ülkemizin payı 671 bin € olup, sayılan ülkelere göre oldukça
düşüktür. Aynı yıl, Finlandiya‟nın seyehat ve el çantaları ithalatı yaklaşık 68 milyon
€‟dur. ÇHC, Fransa, İtalya, Estonya, İsveç     en çok ithalat yapılan ülkelerdir.
Ülkemizden çanta ithalatı 550 bin € olup, oldukça düşüktür.         Ülkemizin deri
ürünlerinde  sahip  olduğu  avantajın  ayakkabı  ve  çantada    kullanılamadığı
görülmektedir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:

-Ayakkabı ve çanta ihracatının artırılmasında önem taşıyan ve Şubat ve Ağustos
aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenlenen ayakkabı ve çanta fuarına katılımın
yararlı olacağı düşünülmektedir.                      23
-Tekstil ve Ayakkabı İthalatçıları ve Toptancıları Birliği (Association of Textile and
Footwear  Importers  and  Wholesalers-www.teja.fi)   üye  firmalarıyla  temasa
geçilmesinde fayda görülmektedir.


XI-ġarap:


2006 yılında Finlandiya‟nın alkollü içki ithalatı yaklaşık 284 milyon €‟dur. Sadece
şarap ithalatı yaklaşık 140 milyon €‟dur. Sözkonusu ürünlerin en fazla ithal edildiği
ülkeler; Şili, İspanya, Fransa, İtalya, Avustralya, Arjantin ve G. Afrika'dır. Önceki
yıllarda AB içinden karşılanan alkollü içecekler talebi, son yıllarda yerini Arjantin,
Avustralya, Şili ve G. Afrika gibi ülkelere bırakmıştır. Şili uygun fiyatlı ve kaliteli
şaraplarıyla pazar payını giderek artırmakta olup, halihazırda pazarın %22‟sine
sahiptir. Fransa ve İspanya onu takip eden diğer ülkelerdir. Şarap pazarında en önemli
AB ülkeleri Fransa, İtalya ve İspanya‟dır. Ülkemiz ürünlerinin pazara girişi yeterince
yapılamamıştır. Finlandiya‟da şarap tüketiminin gelecek 10 yıl içinde ikiye
katlanacağı tahmin edilmektedir. Halihazırda alkollü içki tüketimi içinde şarap %15
tüketim oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Finlandiya şarap üretiminde söz sahibi bir
ülke değildir ve tüketimi tamamiyle ithalata bağlıdır. Alkollü içecekler içinde votka
ve bira en önemli rakip ürünlerdir.


Finlandiya‟da alkollü içkinin büyük oranda ithalatı ve perakende satışı Sağlık ve
Sosyal İşler Bakanlığı‟nın kontrolü altında Alko adlı kurum tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca, lisans sahibi firmalar tarafından Alko ve restoranlar için alkollü içki ithalatı
yapılmakta veya restoranlar kendi ihtiyaçları için ithalat yapabilmektedirler.
Halihazırda, ithal lisansına sahip 150 ithalatçı firma 28 ülkeden Alko adına alkollü
içki ithalatı yapmaktadır. Bununla birlikte, perakende gıda ticaretinde önemli grubu
olan K-Grup‟un merkezi satın alma şirketi olan Kesko Food tarafından da restoranlara
yönelik alkollü içki ithalatı yapılmaktadır. Nordik ülkeleri arasında gemi taşımacılığı
yapan şirketler de ithalatçı gurubunda yer almaktadır. Diğer taraftan, sözkonusu
firmaların tümü Finlandiya Alkollü İçecekler Ticareti Birliği (Finnish Association for
The Trade of Alcoholic Beverages) üyesidir.
                     24
Pazara GiriĢte KarĢılaĢılan Kısıtlar:


-Finlandiya'ya üçüncü ülkelerden ithal edilecek alkollü içkiler için AB tarafından
onaylanmış bir laboratuvar tarafından düzenlenecek ve ürünün içeriği ve kalitesi
hakkında bilgiler içerecek “ürün analiz belgesi” talep edilmektedir. Diğer taraftan,
sözkonusu ürünlere ilişkin etiket şartları ve alkollü içkilerde uygulanan ilave vergiler
ve KDV oranı ürünlerimizin piyasaya girişini ve rekabetini olumsuz etkilemektedir.


Ġzlenmesi Gereken Yöntem:
-Yukarıda belirtilen ithalatçı grıuplarla bağlantıya geçilmesi ve uluslarası şarap
fuarına (Viiniexpo) katılım sağlanmasında yarar görülmektedir.
XII-Makina ve Parçaları:


Finlandiya‟ya ihraç ettiğimiz ilk 20 ürün içinde yer alan haberleşme cihazlarının en
fazla ithal edildiği ülkeler, Almanya, İngiltere, İspanya, G. Kore ve İsveç‟dir.
Sözkonusu ürünlerde ülkemizin payı düşüktür.


Diğer taraftan, evlerde kullanılan buzdolapları, kavislendirme, katlama, düzeltme
veya yassılaştırma tezgahlarının (presler)     ithalatında ülkemiz ürünlerinin oranı
yüksektir. Ancak, ülkemiz ihracatının Finlandiya pazarı için yeterli olmadığı
görülmektedir. Sözkonusu ürünlerin ihracat payının artırılabileceği düşünülmektedir.

Ülkemizde üretilen buzdolaplarının içerisinde ihracatımızda öne çıkan ev tipi
kompresörlü buzdolapları ihracatı belirleyici rol oynamaktadır. Ülkeler itibariyle
ihracatımız incelendiğinde; ilk sırada %13.2 payla İngiltere yer alırken, %11.4 ile
Fransa, %9.9 ile İspanya, %8.1 ile Almanya ve %7.3 ile Irak gelmektedir.


Finlandiya‟da elektrikli ürünlerin toptancılarının oluşturduğu bir Federasyon “Finnish
Electrical Wholesalers‟ Federation- SSTL” ve Perakendeciler Birliği (Retailers‟
Association of Domestic Appliances and Consumer Electronics) bulunmakta olup,
üyeleri ithalatçı ve üreticilerden oluşmaktadır.
                      25
Ġzlenmesi Gereken Yöntem:


-Rekabet  şansımızın  olduğu  düşünülen  ürünler  arasında  özellikle  ev  tip
buzdolaplarının  ihracatında yukarıda adı geçen kuruluşlara üye olan firmalarla
temasa geçilmesinde fayda görülmektedir.


- Diğer taraftan, elektikli makinaların ihracatında   perakende ticaretin büyük
bölümünü yürüten gruplara dahil “deparment store” zincirleriyle (örneğin; S Grup
içinde yer alan Sokos Oy) ve Stockmann Oyj gibi firmalarla temasa geçilmesinde
fayda görülmektedir.
                    26
Pazarda Dikkat Edilmesi Gerekli Diğer Hususlar:


    Tüketim mallarının stok ve dağıtım maliyetini azaltmak gayesiyle perakende
    ve toptan ticarette büyük gruplar oluşmuş ve rekabeti büyük ölçüde ortadan
    kaldırmıştır. Rekabetin az olması fiyatın diğer AB ülkelerine göre daha yüksek
    seviyede tutulmasına neden olmaktadır.
    Türkiye-AB Gümrük Birliği‟nin öngören 1/95 sayılı Ortalık Konseyi Kararı
    uyarınca, sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde taraflar arasında ithalat ve
    ihracatta gümrük vergileri ile eş etkili vergileri kaldırılmıştır. Ancak,
    işlenmemiş gıda ürünlerinde sözkonusu vergiler, ayrıca ilave vergi ve standart
    kriterleri,  özel etiket uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca, Ortak Tarım
    Politikası çerçevesinde ithal edilecek gıda ürünleri ithalatında yerli üreticiyi
    korumak amacıyla spesifik, mevsimlere göre değişen gümrük vergisi tahsil
    edilmektedir.
    Finlandiya, diğer İskandinav ülkeleri İsveç ve Danimarka ile birlikte dünyada
    toplam vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Tekstil, otomobil,
    elektronik ürünler, tahıl, et, süt ürünleri, şeker, alkol, ayakkabı, kauçuk,
    plastik, ham post ve deriler ve metal ürünlerde yüksek vergi oranları
    uygulanmaktadır.
    Diğer vergilerin yanısıra Finlandiya‟ya ithal edilen ürünlerden KDV vergisi
    tahsil edilmektedir. Standard olarak uygulanan KDV oranı %22‟dir. Gıda
    ürünlerinde uygulanan KDV %17‟dir.
    Teknik engeller ve tarife dışı engeller; regülasyonlar, standartlar, test ve
    belgelendirme prosedürleri şeklinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına
    uygun olarak uygulanmaktadır.
                     27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:12/3/2011
language:Turkish
pages:27