MUDr. Ondrej Toman, CR by 2CxzIx

VIEWS: 45 PAGES: 37

									  MUDr. Ondřej Toman, ČRLéčba závažných bolestí hlavy
kombinací západní a východní
     medicíny
        Základní body
 MUDr. Ondřej Toman - představení
• Bolest hlavy a migréna – nemoc 3. tisíciletí.
• Bolesti hlavy a migrény - pohled na diagnostiku a
 léčbu z hlediska západní a TČM .
• Diagnostika a navržení strategie léčby
• Postup při léčbě - je možné využít obou metod
 současně?
• Teorie a zejména praxe u stovek pacientů léčených
 oběma metodami.
• Porovnání (vychází skutečně ve prospěch TČM, ale
 velmi zajímavá i možnost vzájemné kombinace obou
 metod )
• Je skutečně možná současná léčba jednotlivými
 metodami? - kdy je to možné a při jakých
 indikacích?.
• Stručné kazuistiky a návody z praxe.
   Ad 1, Ad 2/ MUDr. Ondřej Toman
•  Mám 18 let praxi v oboru neurologie, myoskeletální medicíny (chiropraxe) a přes
  12 let aktivně praktikuji TČM – zejména akupunkturu, ale i farmakoterapii. Pracuji a
  využívám aktivně všech pro mne dostupných metod medicíny- západní (jsem
  konziliář pro JIP a jednotky podpory život.funkcí nemocnice v Neratovicích), kde
  mám i neurologickou praxi tak zároveň postupy americké chiropraxe a zejména
  metody a postupy TČM. Dnes něco povím o nemoci či obtížích které jistě poznal
  každý z nás a které patří mezi nejčastěji diagnostikované jak v západní tak i ve
  východní medicíně. Na tomto onemocnění předvedu možnosti léčby, jejich
  účinnost a zejména možnosti kombinace obou přístupů při léčbě. Proč
  kombinace?
  a/ kombinace obou pohledů je velmi užitečné u všech diagnóz
   b/a co je nejdůležitější – bolest hlavy je také příznak celé řady závažných
  onemocnění mozku , obličejových částí a vnitřních onemocněních, které často
  nutno řešit rychle bez zbytečných prodlev, kdy může dojít i k ohrožení života. Na
  tomto by se zdálo, že parketa pro léčbu bolestí hlavy je zejména na poli západní
  medicíny, ale tak to není. Po vyloučení závažných, řekl bych urgentních indikací
  které patří do rukou specialistů západní medicíny nastává velký prostor pro další
  postup a léčbu metodami východní medicíny. Předvedu zde, jak s touto
  diagnózou pracovat.

•  Informace vycházejí z více jak dvacetiletých zkušeností s léčbou metodami
  Západní medicíny (přednášející je neurolog) a více jak dvanáctiletých zkušeností
  s léčbou metodami Tradiční čínské medicíny a zejména specializací na léčení
  těchto obtíží.
Ad 2/ Bolest hlavy a migréna – nemoc
       3. tisíciletí.
• Bolest hlavy postihuje lidstvo od dávných civilizací. Trepanace,
 známky neurochirurgického výkonu , jsou přítomny na
 neolitických lebkách z období 7000 let před n.l. Byly prováděny
 nejspíše z důvodu vypuštění démonů a zlých duchů, o kterých se
 věřilo, že jsou příčinou bolestí hlavy a nemocí, jako je šílenství a
 epilepsie. Trepanaci doporučovali ještě někteří lékaři v 17.
 století. Nejstarším publikovaným odkazem na bolest hlavy je
 sumerská báseň pocházející z období 3000 let před n. l.

•    Další z důležitých historických pramenů je velké dílo vzniklé
  za vlády Huang Di [Chuang-ti], Žlutý císař – jeho vláda se datuje
  do doby 2697 – 2597 (Chuang-ťi nej-ťing, Vnitřní kniha Žlutého
  císaře) – kde je bolest hlavy taktéž zmiňována.

•    Postupně je v pramenech věnováno bolesti hlavy čím dále více
  prostoru, neboť začíná patřit mezi 3 nejčastější stesky trpících
  v průběhu historie. Vzhledem k našim současným statistikách se
  jeví nárůst bolestí hlavy a depresí jako alarmující a hovoříme již
  o nemoci 3. tisíciletí.
   Ad 3/ Postup při léčbě - je možné
    využít obou metod současně?
•  Bolest hlavy je subjektivní symptom který doprovází mnoho dalších syndromů. Bolest hlavy může
  být součástí mnoha akutních a chronických onemocnění jako hypertenze, migréna, nitrolební
  onemocnění a horečnatá zánětlivá onemocnění.
•    V moderní době západní medicína rozlišuje mnoho typů bolestí hlavy. Jednou z nejčastějších a
  svým charakterem i vážnějším typem bolesti hlavy je migréna.
•    Migréna není jen prostá bolest hlavy, jak se často lidé mylně domnívají. Je charakterizovaná
  opakovanými záchvaty s typickými doprovodnými příznaky: nevolnost, zvracení, světloplachost,
  větší citlivost na zvuky, zápachy apod. Postihuje 15-20 % žen a 6 % mužů. Záchvat migrény zasahuje
  celý organismus. Typicky se první záchvaty objeví v pubertě, 90 % migreniků má svůj první záchvat
  do dvaceti let věku. Jsou ale velmi časté v rozmezí dvaceti až padesáti let věku. Vlastní podklad
  vzniku migrenózního záchvatu není dodnes zcela jasný. Existuje více teorií, ale žádná není
  vyčerpávající. Moderními metodami je dokázané počáteční snížení průtoku krve v mozkových
  plenách, které je vystřídáno překrvením v následujících fázích. Západní medicína rozlišuje celkem
  asi 30 hlavních typů bolestí hlavy a migrény. Léčba je i přes moderní léky jen omezeně účinná a nese
  s sebou častý výskyt nežádoucích účinků. V poslední době množství pacientů trpících tímto
  onemocněním strměji narůstá.
•   Je zde však pohled na vznik, vývoj a zejména léčbu tohoto onemocnění metodami „Tradiční čínské
  medicíny“ a zejména ovlivnění – mimo bolesti – celého spektra obtíží doprovázející bolest hlavy u
  migrény.
•    Léčbě předchází přesná diagnostika z hlediska syndromologie s využitím všech vyšetřovacích
  metod z pohledu TČM. Metod léčby bolestí hlavy a migrény z hlediska TČM je více a není příliš
  jednoduché se v nich orientovat. Přednesu svá doporučení ve výběru metod TČM a u akupunktury
  výběr bodů u jednotlivých typů, které jsem ověřil na několika stovkách pacientů.
•    Porovnám jednotlivé metody léčby z pohledu TČM a Západní medicíny a zejména pohovořím o
  možné kombinaci obou. Jde totiž o onemocnění, u kterého s výhodou mohu použít v začátku léčby
  současně obou metod. V dlouhodobém horizontu však dále převažuje léčba metodami TČM.
   Ad 4/ Diagnostika navržení
      strategie léčby
 Teorie je jasná a je učebnicově popsána v celé kráse
 TČM.

• Rozdělení :

 a/ z přebytku
• -plné sy vnější (zevní napadení) i vnitřní (emoce,
 stagnace zejména Qi, Xue a tekutin – hlenu)
• Diagnostika zásadně z pulsu a jazyka (výrazný a
 dobře čitelný povlak ukazuje na plný sy).
Obrázek Jazyka plného
b/z nedostatku

• vrozené ( slabost esence Jing – yinová i
 yangová složka ) a z toho plynoucí slabost Xue.
• získané (po dlouhodobější nemoci, vyčerpání
 Xu Lao, emoce)
• Toto je skupina velmi dobře odpovídající léčbě
 TČM – akupunkturou a již v časných fázích
 fototerapií. Léčba je dlouhodobá, ale léčím
 příčinu resp. kořen.
Obrázek Jazyka prázdného
 a/vnější
• doprovodné příznaky (zimomřivost, averse k chladu, žízeň,
 rýma, kašel) ..jsou většinou plné a nesouvisí s urgentní
 indikací k léčení ZM.

 b/ vnitřní
• plné související se stagnacemi krve, hlenů, qi jater s pozdějším
 vzedmutí jater. yangu a rozvojem vnitřního větru – zde pozor –
 často vhodné k vyšetření ZM.
• prázdné prázdné související se slabostí krve, ledvin – velmi
 vhodné pro léčbu TČM, která je naprosto nezastupitelná a ZM
 nemá odpovídající náhradu.
          Topografie
 a/průběh drah
          Tai Yang Typ (zátylek)
          Yang Ming Typ (čelo)
          Shao Yang Typ (spánky)
          Jue Yin Typ (vrcholek hlavy)
 b/místa bolesti

  Charakteru a intenzitě
• Ostrá, tupá, pulsující, bodavá, palčivá, šlehající,
 řezavá, vystřelující apod. Intenzity stálé, narůstající,
 ustupující, kolísající apod.
Ad 5/ Postup při léčbě - je možné
 využít obou metod současně?
Ad 5/ Postup při léčbě - je možné
 využít obou metod současně?
Vyšetření TČM                                   Vyšetření odborníkem ZM
                     Postupně vznikající
          ? Jak dlouho ?    Náhle vzniklé
                                            Praktický lékař
                                            Vyšetření krve
                     Pravidelné 1 -2 měsíce             Neurolog
            ? Jak často ?   Náhlá nepravidelná               ORL, oční
                     Tupá, rozpínající se
                     pocity prázdnoty
                                             Internista
            ? Jak silně ?
                     Silná, bodavá, ochromující
                     Menses, potraviny, nápoje,
Anamneza        ? Po čem?
                     stres, změny klimatu
            - provokace
(předchorobí)              Po námaze, předklonu, úrazu,
                     silné fyzické zátěži, pohl. styku
                     Ne
          ? Něco navíc ?    Ano (poruchy zraku, por. hybnosti
                     končetin, křeče, pády, ztráta vědomí )

                     Předcházení, běžná analg.
                                              TČM
          ? Co pomáhá ?     ( do 2 tablet za 48 hodin )       1) Čím akutnější, tím více
         ? Pomáhá TČM ?     Ne
                     Nic
                                           indikace akupunktura
                     Ano                     alespoň v začátku,
                     Větr.chlad, větr. horkost - oheň      fyto v jakékoliv fázi
   DG     1)   Plné – vnější
            Plné – vnitřní                      2) Úprava životosprávy
                     Stagnace xue, stoup. yangu jater a
1)  Cílené
                     slabost xue gan
   dotazování
                     Nárůst ohně žaludku
                     Akumulace hlenů
             Prázdné
                     Def. Qi xue
1)  P a jazyk
                     Shen jing
•  V první řadě je nutno začít jako všude pečlivou. anamnézou Jsme na začátku
  rozcestí- kdy uvažujeme kdo a jak bude pacienta léčit. Obecná anamneza: ? jak
  dlouho ?jak často ?jak silně ? po čem? něco navíc? co pomáha?
•  Délka: bolesti hlav vznikající od puberty, či postupně vznikající bez dalších
  doprovodných příznaků - to je práce pro nás – TČM. Náhle vzniklé bolesti –
  Z medicína.
•  Frekvence: každý měsíc pravidelná bolesti či 2-3x měsíčně – TČM. Každý týden či
  častěji – ZM.
•  Intenzita: silná, bodavá, ochromující, pulsující – ZM, tupá, lehce se rozpínající-
  TČM.
•  Provokace: menses, potraviny, nápoje, stresová zátěž, změny klimatu – TČM. Po
  námaze, předklonu, pohlavním styku, silnější fyzické zátěži, po úrazu – ZM
•  Přidružené příznaky- poruchy zraku, poruchy hybnosti končetin, křeče, pády, ztráta
  vědomí – to vše patří urgentně na pole ZM.
•  Úleva: běžná analgetika do 2 tbl. během 12 hodin – TČM, vytší množství – ZM.
•  Když to shrneme dále – vše co je z nedostatku – pracujeme s TČM, vše co je
  v přebytku(a nejsou příznaky vnějšího napadení) – necháme projít ZM (ta vyloučí
  akutní život ohrožující stav a pacienta Vám nejspíše vrátí – léčba není plně
  uspokojivé , ale vyšetření je v těchto případech nezbytné).
            DIAGNOSTIKA
 I: vnější –plné

 větrný chlad, větrná horkost, větrná vlhkost, někdy i vlhká horkost- spíše
         „toxic fire“(horká jedovatost-toxický oheň)
•    Vnější sy – doprovodné příznaky/zimomřivost, obava chladu, pocení
 či nepocení, žízeň, chuť či nechuť pít/, P povrchový plovoucí, rychlý,
 napružený , J s povlakem bílím či žlutým až mastným.
•    Bolest hlavy je náhle vzniklá, ostřejší, zejména v zátylku a v celé
 hlavě, napětí v obl. šíje, zhoršuje se příslušným klimatem. Léčba TČM.

• Akupunktura: léčba lokální a zejména celková k odstranění příslušného sy
 (GB20, GB 10, LI4, TE5, Lu7, u horečky GV14, LI11, Tai-yang či GB14 ,
 vlhkost SP9, hleny ST40, a-schi b. – zejména u stagnací).

• Fyto: Chuan Xiong Cha Tiao San (vetr.chlad), Sang Ju Yin (vetr.horkost),
 Qing Wen Bai Du Yin (toxic fire), Qiang Huo Sheng Shi Tang (větrná
 vlhkost),
 II:/vnitřní plné

  Stagnace Qi jater: bolest hlavy s pocitem tlaku a napětí, zhoršující se při
  stresu a emočním vypětím, pocity rozpínání v hypochondriu, pocity
  nejistoty, nepravidelné menses, nechutenství, J s tenkým bílým povlakem a
  P strunovitý. Vzedmutí jaterního ohně, stoupání yangu jater a s tím
  související slabost krve jater.
•  Bolest hlava je prudší, často pulsující a rozpínající se, často po rozrušení a
  rozčilení (emoční vazba), u žen vázaná na začátek a průběh menses (ne po
  ukončení – to je nedostatek esence Jing Shen), u mužů část na začátek a
  průběh pohlavního aktu. Osa zpočátku stagnace qi, později vzedmutí
  jaterního ohně, exces yangu – kde i příznaky prázdné horkosti . Bolesti
  hlavy je na temeni, za očima, na spáncích , někdy i v zátylku při strnutí šíje.
  Pozor vážná onemocnění( malformace AV, aneurysmata, CMP).
•  Akupunktura: mimo základní body, GV- 20,LR-3, PC-6, LI-4, SP-6
  vyrovnávací metoda. při horkosti LR2, GB 43.
•  Fyto: Xiao Yao San(Chai Hu, Dang Gui, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao,
  Bo He, Chuang Xiong, Huang Qin). HAX 5.9 , anebo HAX 5.19 můžeme i u
  horkosti.
•     Bolest celé hlavy či čela(Bai Zhi//ST-44), vertigo(GB-8).
  Vzestup jaterního ohně: bolest hlavy ostrá a rozpínající , červené oči, hořká chuť
  v ústech, neklid, podráždění, tmavě žlutá moč, zácpa, J červený a P rychlý a
  strunovitý.
  Princip léčby: rozptýlit Gan Huo, uklidnit mysl a uvolnit bolest.
•     Aku: Tay Yang Extra, GB-8, TE-6, LR-2, GB-43, rozptylovat.

•     Fyto: Long Dan Xie Gan Tang(Long Dan Cao, Huang Qin, Zhi Zi, Ze Xie, Chuan
  Xiong, Xia Ku Cao, Che Qiang Zi, Dang Gui, Sheng Di Huang, Chai Hu, Gan Cao).

      Podráždění(Zhi Mu//Extra Sishencong), insomnie(Suan Zao Ren//HT-8),
  nepravidelná menses(Chi Shao//SP-10 a ST-28). 18 minut.

  Hyperaktivita jaterního yangu : opakující se bolest hlavy spojená s bolestí pod
  žebry a postupně nastupujícími příznaky až prázdné horkosti (při vznikající slabosti
  Gan Xue). J červený a P strunovitý.
  Princip léčby: sklidnění Gan, Gan Yang pod kontrolu a uvolnění bolestí hlavy.

•  Aku: GB-20, GB-43, Taiyang, GV-20, LI-4, SP-6, KI-2, LR-2, LR-8.
•  Fyto: Tian Ma Gou Teng Yin(Tian Ma, Gou Teng, Shi Jue Ming, Huan Qin, Chuan Niu
  Xi, Sang Ji Sheng, Ye Jiao Teng, Chuan Xiong, Ju Hua). Tbl. Jiang Ya Ping Pian.
 Stoupání ohně žaludku: bolest hlavy v obl. čela, červené tváře, profusní pocení, při
 teple zhoršení bolestí , úleva při pití chladných tekutin, žízeň, bolestivost dásní,
 zácpa, žlutá moč, J červený se žlutým a suchým povlakem, P rychlý a plný síly.

  Princip léčby: pročistit oheň žaludku , regulovat Qi a uvolnit bolest.
•  Aku: LI-2, LI-4, TE-6, ST-8, ST-44, CV-12, GB 20 , rozptulující.
•  Fyto: Yu Nu Jian(Shi Gao, Zhi Mu, Chuan Xiong, Bai Zhi, Huang Lian, Ju Hua, Man
  Jing Zi, Sheng Di Huang)

 Akumulace vlhka a hlenů: bolest hlavy s pocitem tíže, nejistoty, plnosti v obl.
 hrudníku a břicha, nauzea, zvracení, nechutenství, J s bílým a tučným povlekem , P
 klouzavý či klouzavý a strunovitý

  Princip léčby : eliminace vlhkosti, rozpuštění hlenů a ztlumení bolestí hlavy.

•  Aku: GB-20, ST-8, CV-12, LI-4, ST-40, SP-6, SP-9, Ah Shi.
•  Fyto: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang(Ban Xia, Bai Zhu, Tian Ma, Fu Ling, Chen Pi,
  Man Jing Zi, Gan Cao), WBF 9.9.
Výše popsané jsou syndromy plné vnitřní, které souvisejí s nitrolební či
jinou komplikací vyžadující urgentní zásah odborníky Západní medicíny.

Stagnace Qi jater: zde stačí pozornost zvýšená a tendence k dalšímu
rozvoji-ústup, či progrese

Vzestup jaterního ohně: A-V malformace, aneurysmata cévní
(subarachnoidální krvácení), meningeální syndromy u zápalu mozku či
zápalu mozkových blan.
 Vzestup jaterního jangu a slabost krve jater: A-V malformace,
aneurysmata cévní, vnitřní vítr -TIA a CMP , některé typu agresivních
nádorů mozku (glioblastomy).
 Vzestup ohně žaludku – hnisavé záněty dutin s rizikem vzniku trombosy
kavernosního sinu. Je to opět život ohrožující stav.

Akumulace vlhka a hlenů : epilepsie a vážná psychiatrická onemocnění.
 Stagnace krve: zejména poúrazová (kontuse mozku,epidurální či
subdurální afekce.
 III:/vnitřní prázdné
 Deficience Qi – bolest hlavy s pocitem blikajících světel, zhoršení po fyzické námaze, únava,
 zkrácení dechu, nechuť k jídlu, slabý hlas, J bledý s otisky zubů po kraji s tenkým bílým
 povlakem, P pomalý a ponořený.
 Princip léčby: aktivovat Pi a Wei, posílit Qi a uvolnit hlavu.
• Aku: BL-20, BL-21, ST-3, SP-6, SP-3, ST-36

•  Fyto: Bu Zhong Yi Qi Tang(Dang Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Huang Qi, Chen Pi, Mu
  Xiang, Sha Ren, (náhrada WCM 3.9)

•    Chladné končetiny (Gan Jiang // GV-4, ST-36, SP-3 moxa), nechutenství (Gu Ya, Mai
  Ya//SP-9), nauzea(Zhi Ban Xia//SP-4).

  Deficience Xue –bolest dutá či s pocitem prázdnoty, zhoršení po fyzické zátěži, točení hlavy,
  bušení srdce, nespavost, ztráta vlasů, nechuť k jídlu, suchá stolice, J bledý s tenkým bílým
  povlakem, s bledými rty a nehty, P slabý a prázdný .
  Princip léčby: aktivovat Xue a klidnit hlavu.
•  Aku: GV-20, HT-5, PC-6, ST-36, SP-6, KI-3, GB-39
•  Fyto: Si Wu Tang(Dang Gui, Shu Di Huang, Chuan Xiong, Bai Shao, Man Jing Zi, Ju Hua), WLH
  1.8.
•  Vertigo(Tian Ma//Extra Sishencong, LR3), palpitace(Dan Shen//HT-3), nechutenství(Chen Pi a
  Shan Zha//CV12), insomnie(Suan Zao Ren, Wu We Zi//HT-7), zácpa a suchá stolice(Xuan
  Shen//ST-37).
  Stagnace Xue-dlouhodobá, trvající, bodavá bolest vázaná na 1 místo, zhoršující se v noci,
  před či během menstruace, tmavá krev, petechie, v historii úraz či jiné mozkové onemocnění,
  nespavost. J nafialovělý či s nafialovělými skvrnami, P nitkovitý a zadrhávající se.
  Pozor: tento sy přechází velmi rychle do plného sy či již vzniká opět jako plný.
Zde opět nejvyšší opatrnost, velmi často stagnace zejména po úraze příznakem těžšího otřesu
  mozku, ale zejména epidurálního či subdurálního krvácení či zhmoždění mozku (contusio).
  Princip léčby: podpořit cirkulaci krve, eliminovat stáze krve a uvolnit bolest hlavy.
• Aku: GB-20, LI-4, PC6, BL-17, SP-6, LR-3, LR-5, Ah shi b.
• Fyto: Tong Qiao Huo Xue Tang(Chuan Xiong, Chi Shao, Dang Gui, Dan Shen, Hong Hua, Bai Zhi,
  Xiang Fu, Qing Pi, Zhi Qiao) , (HAX 3.9 náhrada).

  Deficit Shen Jing- bolest hlavy s pocity prázdnoty, vertiga, slabost v kolenou a bedrech,
  bolesti v kříži, spontánní výrony semene, tinnitus, špatný sluch, špatná paměť, nespavost,
  ztráta vlasů a zubů, nepravidelná či slabá menses, J s tenkým povlakem a P nitkový a slabý –
  speciálně na pozici Gan a Shen.

  Princip léčby: posílit ledviny rozmnožit esenci.
•  Aku: BL 11 Dashu, GB-39, KI-3, SP-6, LR-3, ST-36, BL-23
•  Deficit Shen-esence - deficit ShenYin, deficit ShenYang . Gui Shen Wan (Shu Di Huang, Shan
  Yao, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Dang Gui, Ge Gen, Gui Ban, Sang Ji Sheng).

  Zhoršení paměti (Sha Yuan Ji Li//GB20, GV 20), tinnitus(Gou Teng//GB20,GV20), bolest v kříži
  (CV4, KI10 tonifikuje yang ), únava celková (GV 4,6,8 moxa yang), noční pocení(Nu Zhen Zi, Zhi
  Mu//KI-2, KI-6, KI-7 yin a drénujeme prázdnou horkost).
•     Deficience Jing
•  Bolest hlavy s pocity prázdnoty, pocity nejistoty, bolesti beder, slabost v kolenou,
  výron semene spont., tinnitus, zhoršení sluchu, nespavost, špatná paměť, ztráta
  vlasů a zubů, J s tenkým povlakem, slabý puls speciálně na jaterní a ledvinné pozici.
•  Princip léčby: posílit ledviny a rozmnožit esenci
•     Aku: BL11, GB 39, KI3, SP6, LR3, ST 36, BL 23 stimulační metoda.
•     Fyto: Gui Shen Wan (ShuDiHuang, ShanYao, ShanZhuYu, GouQiZi, DangGui,
  GeGen,GuiBan,SangJiSheng).
  Diagnoza dle drah:
•  Tai Yang Typ (zátylek
•  Yang Ming Typ (čelo
•  Shao Yang Typ (spánky
•  Jue Yin Typ (vrcholek hlavy

•  1) Vrcholek hlavy Gan
  a) Nejčastěji deficit Gan Xue – bolest hlavy tupá.
  b) Stoupání Gan Yang – ostrá bolest.
  c) Deficit Qi a Xue (nezávisle na dráze jater).
•  2) Bolesti hlavy po stranách – spánky.
   Shao Yang, GB . Nejčastější typ bolesti spojený se stoupáním Gan Yang, Gan Huo, Gan Feng. Bolest ostrá,
  spíše rozpínajícící se a pulsující.
•  3) Bolesti hlavy za očima
  Bolest tupá – Gan Xue deficit. Pokud ostrá – Gan Yang.
•  4) Bolest v obl. čela
  a)Bolest tupá – Wei deficit (Qi a Yin vpočátku, poté přejde do ostré zvedmutím Wei Huo ) Wei huo ostrá
  bolest.
  b)Akumulace vlhkosti a hlenů zabrání čistémju jangu stoupat do hlavy a rozjasňovat čisté otvory. Pocity tíže
  a nemožnosti se soustředit. Zde pozor ať nespleteme s Shen deficit.
  c) Zřídka zbytky po vnějšího napadí (zevní vítr, větrný chlad, větrné horko a větrná vlhkost).
•  5) Bolest v zátylku
  a) Akutní během invaze vnějšího větru v průběhu Tai Yangu . Spojená se ztuhlostí zad a šíje.
  b) Chronická bolest při Shen Jing defic. BL.
•  6) Bolest celé hlavy
  a) Chronická při Shen Jing defic. Tupá bolest s pocity prázdnoty hlavy.
  b) Akutní při napadení vnějším větrem. Spíše ostrá s pocity tahu a napětí.
Ad 5/ Postup při diagnostice a
 léčbě - je možné využít obou
   metod současně?
Ad 5/ Postup při diagnostice a
 léčbě - je možné využít obou
   metod současně?
Vyšetření TČM                                   Vyšetření odborníkem ZM
                     Postupně vznikající
          ? Jak dlouho ?    Náhle vzniklé
                                            Praktický lékař
                                            Vyšetření krve
                     Pravidelné 1 -2 měsíce             Neurolog
            ? Jak často ?   Náhlá nepravidelná               ORL, oční
                     Tupá, rozpínající se
                     pocity prázdnoty
                                             Internista
            ? Jak silně ?
                     Silná, bodavá, ochromující
                     Menses, potraviny, nápoje,
Anamneza        ? Po čem?
                     stres, změny klimatu
            - provokace
(předchorobí)              Po námaze, předklonu, úrazu,
                     silné fyzické zátěži, pohl. Styk
                     Ne
          ? Něco navíc ?    Ano (poruchy zraku, por.poh.
                     končetin, křeče, pády, ztráta vědomí )

                     Předcházení, běžná analg.
                                              TČM
          ? Co pomáhá ?     ( do 2 tablet za 48 hodin )       1) Čím akutnější, tím více
         ? Pomáhá TČM ?     Ne
                     Nic
                                           indikace akupunktura
                     Ano                     alespoň v začátku,
                     Větr.chlad, větr. horkost - oheň      fyto v jakékoliv fázi
   DG     1)   Plné – vnější
            Plné – vnitřní                      2) Úprava životosprávy
                     Stagnace xue, stoup. Yangu jater a
1)  Cílené
                     slabost xue gan
   dotazování
                     Nárůst ohně žaludku
                     Akumulace hlenů
             Prázdné
                     Def. Qi xue
1)  P a jazyk
                     Shen jing
Ad 5/ Postup při diagnostice a léčbě -
  je možné využít obou metod
       současně?
 Ano lze. Jak již bylo dříve řečeno, je to nejen možné,
 ale i nanejvýš žádoucí. Z hlediska diagnostiky bylo
 řečeno dříve. Z hlediska léčby také. Zejména u
 migrén, kdy v počátku je vhodné použití antimigrenik
 nové generace – triptanů. Dokážou přerušit záchvat
 v jakékoliv fázi a zejména na počátku léčby zvýšit
 důvěru nemocného a tím pomohou získat čas
 k vlastní léčbě z hlediska TČM. Nesmíme
 zapomenout, že i výrazně klesá trpělivost nemocných
 k délce léčby v dnešním uspěchaném životě.
Ad 6/ Teorie a zejména praxe u stovek
 pacientů léčených oběma metodami
 Viz dříve – diagnostický diagram k vyloučení závažných stavů ohrožující život
 pacienta. Neurologické vyšetření v souvislosti s dříve popsaným k vyloučení
 závažných komplikací. Po diagnostice léčba – Imigran, Sumatriptam, Cinie, Relpax
 apod. v počátku léčby a k přerušení záchvatu například při dovolené, pracovní
 cestě apod. Okamžitě diagnostika podle pravidel TČM (anamnéza, dotazování, puls
 a jazyk)- začíná léčba akupunkturou a postupně se přidává podpůrná fytoterapie.
 Při neefektivitě se vracím na začátek procesu. Pokud efektivní, postupně
 ponechám léčbu fytoterapií a začínám úpravou režimových opatření (vyloučení Xu
 Lao, úprava stravy, cvičení a cílená rehabilitace – postupně převádím na praktiky
 TČM, rehabilitační pracovníky, dietiky, fyzioterapeuty ).

 Vždy nutnost od naprosto pasivní léčby (ZM – farmakoterapie), částečně aktivní
 (akupunktura a fytoterapie) až absolutně aktivní (strava, režimová opatření). Jde
 při každé léčbě zároveň o výchovu pacienta.
      Ad 7/ Porovnání


Vychází skutečně ve prospěch TČM, ale velmi
zajímavá i možnost vzájemné kombinace
obou metod . Skutečné „gro“ leží a běží na
křídlech TČM. Jde totiž o řešení příčiny, o léčbu
v celostních souvislostech a je to jediné řešení
i do budoucna (prevence návratu obtíží a
onemocnění).
Ad 8/ Stručné kazuistiky a návody z praxe.
  Kazuistika I:
  Muž J.P. 47 let, manažer jednoho státního podniku
  Poslední 3 roky vznikající bolesti v obl. spánku čela a vrcholu hlavy, vždy po rozrušení. Bolest pulsující
  zpočátku- postupně spíše tupého charakteru, pocity nejistoty které postupně nejsou tak prudké ale
  déletrvající, parestezie končetin. Deprese, občas bolesti v podžebří, během dne nechuť k jídlu, večer či po
  silné stresové zátěži nadměrná konzumace potravy.
  P strunovitý (nekonst. prázdný)- normální rychlosti, J načervenalý s okrajem více vpravo, jinak normální
  (někdy i bledší). Oči nejsou červené, hořkou chuť v ústech neudává, nespavost není výrazná, zácpu a neklid
  neguje.
  Syndrom: stagnace Qi Gan s následným postupným vznikem Xue su Gan ?
•  Therapie: 1/ Relpax na přerušení záchvatu
        2/ Aku: GV 20 (bod střetu TaiYang a GV podporuje cirkulaci Gan Qi a uvolňuje bolest hlavy), GB
  20 (bod střetu ShaoYangu nohy a Yang Wei Mai čistí horkost hlavy a klidní bolest hlavy), Ex Sishencong
  (pomáhají akci GV 20), LR 3 (bod pramene a bod střetu či spojení s GB 37 bodem přechodu žlučníku
  reguluje Gan Qi a odstraňuje stagnace Gan Qi), PC 6 (bod spojení PC reguluje cirkulaci Qi a klidní mysl), LI 4
  (bod pramene reguluje cirkulaci Qi a uvolňuje bolest hlavy), SP 6 (bod střetu 3 yinových drah na noze
  odstraňuje stagnace Qi ), GB 8 (závratě), HT 3(deprese) – HT7, CV 12 (podpora chuti k jídlu a harmonisace
  Qi Wei).
  V počátku 2x týdně po dobu 2 týdnů, poté 1x týdně do celkového počtu 10x. Poté kontrola 1x měsíčně.
     3/ Fyto: Od 5. Sezení přidávám HAX 5.9 (XiaoYaoSan) v dávce 2x denně 3 tablety.
     4/ Životospráva: změna režimu stravování, vyloučení Xu Lao (edukace ohledně dávkování odpočinku,
  dechová cvičení, Qicong).
  Po 2 týdnech zlepšení, po 4 měsících obtíže prakticky ustoupily. Dochází 1x ročně na 3 sezení po týdnu až
  14 dnech. Doporučení životosprávy částečně dodržuje.
Kazuistika II:

Žena M.J. 36 let, prodavačka textilu.

5 let vznikající bolesti v obl. týla a vrcholu hlavy. Bolesti trvalé, zhoršení po
rozrušení. Bolest šlehající, prudká spojená s pocitem nejistoty, paresteziemi
pravostranných končetin, v mezidobí pocity nejistoty občas, parestezie končetin
více vpravo. Bolesti v podžebří, pálení očí, zhoršení chuti k jídlu, pocity plnosti
během a po jídle.

P strunovitý (nekonst. prázdný)- rychlý, J načervenalý s okrajem více vpravo. Oči
červené, hořká chuť v ústech je, nespavost je, zácpa, celkový neklid.

Neurologické vyšetření ukazuje na lehkou pravostrannou centrální
symptomatologii s přítomností pyramidových jevů iritačních i zánikových vpravo,
lehký meningeální syndrom. Akutně indikována MRI a příjem k hospitalizaci, kde
nález ukazoval A-V malformaci cévní s příznaky opakovaného subarachnoidálního
krvácení. Urgentně řešeno operací se svorkou a vyloučením oběhu AV malformace.
Později i pomoc Lekselova gamanože.

Syndrom: šlehání Huo Gan
Therapie: 1/ urgentní operační, antiedematosní léčba (léčba kortikoidy)
,|pozn.|opatrnost při vynechávání léčby
     2/ Aku: LR 3 (bod pramene a bod střetu či spojení s GB 37 bodem
přechodu žlučníku reguluje Gan Qi a odstraňuje stagnace Gan Qi), LR2 (druhý bod
přehrady snižující horkost)PC 6 (bod spojení PC reguluje cirkulaci Qi a klidní
mysl),GB 43, LI 4 (bod pramene reguluje cirkulaci Qi a uvolňuje bolest hlavy), SP 6
(bod střetu 3 yinových drah na noze odstraňuje stagnace Qi ), GB 8 (závratě), HT
3(deprese) – HT7, oblast hlavy vynechána pro st.p. operaci hlavy (GV 20,
Sishencong). Začátek 3 měsíce po operaci po kontrolním MRI, které ukázalo
stabilizovaný stav.

  V počátku 1x týdně po dobu 12 týdnů, poté 1x za 14 dnů do celkového počtu
10x. Poté kontrola 1x za 3 měsíce.
     3/ Fyto: po vysazení antiedematozní léčby (taktéž 3 měsíce od operace)

Long Dan Xie Gan Tang
     4/ Životospráva: vyloučení Xu Lao (edukace ohledně dávkování
odpočinku, dechová cvičení, Qicong). Vyloučení činnosti v předklonu a manipulaci
s těžšími břemeny (vždy při silové činnosti nutná edukace o nezadržování dechu).
   Po 6 měsících zcela bez obtíží, pravostranná centrální hemisymptomatologie
ustoupila. Medikace není, pouze dodržuje zásady správné životosprávy.
  Kazuistika III:

•      Kazuistika III:
•  Žena A.V. 66 let, bývalá úřednice
•  Od puberty občasné bolesti hlavy, posledních 10 let zesilující (dříve po menses
  provokované). Bolesti celé hlavy a týla, bolesti i šíje. Charakter bolestí tupý, lehký
  pocity nejistoty nadále. Po fyzické či psychické námaze se zhoršením. Pocity
  zapomnětlivosti, občas pocity prázdna- nemožnosti a nechuti si vzpomenout .
  Bolesti beder, občas pocity slabosti dolních končetin. Noční pocení, pocení dlaní a
  na hrudníku (horkost 5 srdcí), suchu v ústech, zácpa.
•  P slabý- spíše tenký nitkovitý, hluboký, rychlý, J červený bez povlaku, částečně
  rozeklaný ve středu a v zadní části.
•  Syndrom: deficit Shen Yin ( u esence i slabost Yangu- je nutno posílit i yang, zde
  také aby rozmnožil yin, ale v menší míře).
•  Therapie : 1/ Aku: LR 3,LR8,KI3,KI10,SP6,GB20,BL11,GB39,SI3,BL62 posilujeme.
•       V počátku 2x týdně po dobu 8 týdnů, poté 1x týdně do celkového počtu
  20x. Poté kontrola 1x měsíčně.
•       3/ Fyto: WBO1.8(maiwei dihuang wan), kombinace s TL29.9 pro bolesti
  kostí a páteře. X u esence bych použil Cordyceps (dongchongxiao)
•       4/ Životospráva: vyloučení Xu Lao (edukace ohledně dávkování
  odpočinku, dechová cvičení, Qicong).
Může pomoci a urychlit léčbu použití metod chiropraxe?

• Ano může , zde bych rád zdůraznil možnost využití mobilizačních a
 manipulačních technik při léčbě TČM, které uvolní blokády nejen
 mechanické v oblasti kloubů obratlů páteře a končetin, ale zejména
 vzhledem k průběhu důležitých drah v oblasti významně urychlit obnovení
 toku Qi a Xue a odstranit stagnace. U bolestí hlavy potvrzeno
 mnohonásobně.
• Obrázek mobilizačních technik na pozadí.
• MUDr. Ondřej Toman
• Ambulance Neurologie , chiropraxe a
 akupunktury
 Masarykova 485, 277 11 Neratovice

• Klinika chiropraxe a akupunktury
 Tyršova 231, 290 01 Poděbrady

• www.chiropraxe.cz
 www.bolestipatere.cz

• email: toman@chiropraxe.cz
 email: chiro@atlas.cz

								
To top