Docstoc

Danh sách

Document Sample
Danh sách Powered By Docstoc
					GIẢNG VIÊN    LOẠI HÌNH              TÊN ĐỀ TÀI

Đỗ Thục Đoan   Đồ án 1    Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm

Đỗ Thục Đoan   Đồ án 1    Xây dựng phần mềm từ điển anh việt

Đỗ Thục Đoan   Đồ án 1    Xây dựng phần mềm quản lý đặt phòng khách sạn
                Tìm hiểu giải thuật leo đồi (Hill-climbing). Ứng dụng
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 1
                vào bài toán 8 con hậu.
                Tìm hiểu giải thuật quy hoạch động (Dynamic
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 1
                Programming). Ứng dụng vào bài toán tháp Hà Nội.

Đỗ Thục Đoan  Đồ án ứng dụng  Xây dựng website hỗ trợ học anh văn


Đỗ Thục Đoan  Đồ án ứng dụng  Xây dựng website môi giới việc làmĐỗ Thục Đoan  Đồ án ứng dụng  Xây dựng website đăng ký học tín chỉĐỗ Thục Đoan  Đồ án ứng dụng  Xây dựng website đăng ký đề tài đồ án


Đỗ Thục Đoan  Đồ án ứng dụng  Xây dựng website cá nhân
                Tìm hiểu về các mẫu thiết kế Structural Patterns.
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 1    Ứng dụng vào bài toán thay đổi giao diện có sẵn
                thành cái mới theo ý muốn của người dùng.

                Xây dựng website thương mại điện tử theo groupon
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2
                (tương tự nhommua.com, muachung.vn ..)
                Tìm hiểu giải thuật FP-Growth. Ứng dụng vào bài
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2    toán tìm tập phổ biến trong một tập dữ liệu mẫu
                (kdnuggets.com)
                Tìm hiểu giải thuật Apriori. Ứng dụng vào bài toán
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2    tìm tập phổ biến trong một tập dữ liệu mẫu
                (kdnuggets.com)
                Tìm hiểu giải thuật ID3. Ứng dụng vào bài toán
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2    phân lớp dữ liệu trong một tập dữ liệu mẫu
                (kdnuggets.com)
                Tìm hiểu giải thuật C4.5. Ứng dụng vào bài toán
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2    phân lớp dữ liệu trong một tập dữ liệu mẫu
                (kdnuggets.com)
                Tìm hiểu giải thuật k-means. Ứng dụng vào bài toán
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2    gom cụm dữ liệu trong một tập dữ liệu mẫu
                (kdnuggets.com)
                Tìm hiểu giải thuật AGNES. Ứng dụng vào bài toán
Đỗ Thục Đoan   Đồ án 2    gom cụm dữ liệu trong một tập dữ liệu mẫu
                (kdnuggets.com)
                    Tìm hiểu về các mẫu thiết kế Creational Patterns.
 Đỗ Thục Đoan      Đồ án 1     Ứng dụng vào bài toán sao chép CSDL để dùng lại
                    trong các phân tích khác thay vì phải tạo từ đầu.
                    Tìm hiểu về các mẫu thiết kế Behavioral Patterns.
                    Ứng dụng vào bài toán tự động cập nhật các cách
 Đỗ Thục Đoan      Đồ án 1
                    biểu diễn dữ liệu khác nhau theo sự thay đổi của dữ
                    liệu.
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Ứng dụng OpenERP xây dựng hệ thống quản lí
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     bệnh viện
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Ứng dụng OpenERP xây dựng hệ thống quản lí nhà
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     hàng
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Ứng dụng OpenERP xây dựng hệ thống quản lí văn
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     bản trong doanh nghiệp
          Đồ án 2/ Đồ án ứng
Huỳnh Lê Tấn Tài            Ứng dụng OpenERP xây dựng hệ thống quản lí kho
             dụng
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Ứng dụng OpenBravo POS xây dựng hệ thống
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     quản lí nhà hàng
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Ứng dụng OpenBravo POS xây dựng hệ thống
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     quản lí cửa hàng bán lẻ
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng ứng dụng quản lí nhà hàng trên di động
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     (Android, iPad, Palm hoặc Windows Phone)

          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng ứng dụng quản lí tài chính cá nhân trên di
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     động (Android, iPad, Palm hoặc Windows Phone)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu trên web
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     (forum, wordpress, facebook, twitter)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng ứng dụng trên mạng xã hội chuẩn open
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     social (facebook, google plus, zing)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng ứng dụng theo dõi nhãn hiệu trên Internet
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     (online reputation management)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng ứng dụng đọc văn bản tiếng Việt và phân
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     tích tình thái (tích cực hay tiêu cực)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng website tổng hợp tin tức và tự động đăng
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     bài (như baomoi.com)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Xây dựng website mạng xã hội (về ẩm thực, địa
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     điểm, du lịch ...)
          Đồ án 2/ Đồ án ứng  Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình nhúng trên thiết bị
Huỳnh Lê Tấn Tài
             dụng     Arduino và xây dựng ứng dụng minh họa
Huỳnh Lê Tấn Tài    Đồ án 1     Tìm hiểu Drupal và xây dựng website minh họa

Huỳnh Lê Tấn Tài    Đồ án 1     Tìm hiểu Joomla và xây dựng website minh họa

Huỳnh Lê Tấn Tài    Đồ án 1     Tìm hiểu Wordpress và xây dựng website minh họa

Huỳnh Lê Tấn Tài    Đồ án 1     Tìm hiểu Android và xây dựng ứng dụng minh họa

Huỳnh Lê Tấn Tài    Đồ án 1     Tìm hiểu iOS và xây dựng ứng dụng minh họa
                    Tìm hiểu Window Phone và xây dựng ứng dụng
Huỳnh Lê Tấn Tài    Đồ án 1
                    minh họa
               Các cách theo dõi các truy cập web sử dụng công
Huỳnh Lê Tấn Tài  Đồ án 1
               cụ Google Analytics, Yahoo Analytics, Ommistore

               Tìm hiểu các cách tiếp thị trực tuyến trên mạng xã
Huỳnh Lê Tấn Tài  Đồ án 1  hội Twitter, Facebook, Google+, Zing, Search
               Engine ...vận dụng vào 1 số website thực tế
               Xây dựng plug-in trên firefox nhận diện các thực thể
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               trên một trang tin tức sử dụng Wikipedia
               Viết một phần mềm plug-in trên firefox cho phép
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               trích nội dung của một bản tin điện tử
               Phát triển hệ thống tự động rút trích và phân loại tin
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               tức
               Xây dựng phần mềm nhận diện các thực thể trong
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               văn bản dựa trên Wikipedia
               Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho Trường
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               ĐH Tôn Đức Thắng               Xây dựng phần mềm xếp thời khóa biểu theo
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2  nghiệp vụ của Phòng Đào tạo Trường Đại Học Tôn
               Đức Thắng               Xây dựng hệ thống thư viện số cho Trường Đại học
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               Tôn Đức Thắng               Phát triển phần mềm hỗ trợ chú thích ngữ nghĩa
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
               cho các thực thể trong một văn bản dùng Wikipedia
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2   Xây dựng ontology tiếng việt từ Wikipedia tiếng Việt
                 Xây dựng chương trình tự động xác định các cụm
Nguyễn Thanh Hiên  Đồ án 2
                 từ phản ánh chủ đề của một văn bản tiếng Việt
Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2  Xây dựng ứng dụng "AJAX-based webmail clients"Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2  Xây dựng ứng dụng "voice chat"
                 Xây dựng hệ thống chọn thực đơn trên điện thoại di
Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2
                 động
                 Xây dựng chương trình mô phỏng các giao thức
Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2
                 TCP/IP
                 Tìm hiểu về mã hóa khóa công khai và xây dựng
Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2
                 ứng dụng minh họa

                 Xây dựng hệ thống quản trị máy trạm trong mạng
Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2
                 nội bộ

Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2  Xây dựng website thương mại điện tử

Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2  Xây dựng hệ thống tư vấn luật trực tuyến

                 Xây dựng trình điều khiển AP có cơ chế chống tấn
Nguyễn Hồ Minh Đức  Đồ án 1-2
                 công ngắt kết nối
                 Tìm hiểu và so sánh các giải thuật tìm kiếm các tập
Dương Thị Thùy Vân  Đồ án 1
                 phổ biến trong khai thác dữ liệu.
                 Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dựa trên thuộc
                 tính không gian và thời gian của dữ liệu để dự báo
Dương Thị Thùy Vân  Đồ án 2
                 sự di chuyển của thiết bị di động trong mạng không
                 dây.
                 Xây dựng Website quản lý cửa hàng bán đồ chơi trẻ
Dương Thị Thùy Vân  Đồ án 2
                 em.
                 Xây dựng Website quản lý cửa hàng bán đồ gỗ mỹ
Dương Thị Thùy Vân  Đồ án 2
                 nghệ.
Dương Thị Thùy Vân  Đồ án 2   Xây dựng Website quản lý siêu thị gia đình.
                 Xây dựng phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu
Dương Thị Thùy Vân  Đồ án 2
                 khoa học các cấp cho một Khoa. Phạm Thi Vương   Đồ án 2   Xây dựng trang web nhà sách trực tuyến
                    Xây dựng ứng dụng mô phỏng các loại chuyển động
   Phạm Thi Vương     Đồ án 2
                    để hỗ trợ học vật lý


   Phạm Thi Vương     Đồ án 2  Xây dựng trang web quản lý thư viện


                    Tìm hiểu mô hình MVVM và xây dựng ứng dụng
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1
                    minh họa
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1  Tìm hiểu HTML5 và xây dựng ứng dụng minh họa

   Phạm Thi Vương     Đồ án 1  Tìm hiểu Silverlight và xây dựng ứng dụng minh họa

   Phạm Thi Vương     Đồ án 1  Tìm hiểu XNA và xây dựng ứng dụng minh họa
                    Phân thiết kế hướng đối tương trong VS 2010 và
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1
                    xây dựng ứng dụng minh họa
                    Tìm hiểu Visual Studio TFS và xây dựng ứng dụng
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1
                    minh họa


                    Tìm hiểu Multipoint SDK và xây dựng ứng dụng
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1
                    minh họa

                    Các công cụ thiết kế giao diện và xây dựng ứng
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1
                    dụng minh họa
   Phạm Thi Vương     Đồ án 2  Xây dựng web đánh giá rèn luyện sinh viên
   Phạm Thi Vương     Đồ án 2  Xây dựng web bán máy vi tính trực tuyến
   Phạm Thi Vương     Đồ án 2  Xây dựng web diện tử điện máy
                    Tìm hiểu SharePoint và xây dựng ứng dụng minh
   Phạm Thi Vương     Đồ án 1
                    họaTS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH       Xâydựng website bán quần áo và hiển thị bản đồ chỉ
               Đồ án 2
  Bách Khoa TP HCM)         dẫn đường đi
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH       Xâydựng website trường phổ thông trung học Giang
               Đồ án 2
  Bách Khoa TP HCM)         Châu và hiển thị bản đồ chỉ dẫn đường đi
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Xây dựng website thi thử trắc nghiệm trực tuyến
  Bách Khoa TP HCM)
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Xây dựng forum chia sẻ bài giảng
  Bách Khoa TP HCM)
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Xây dựng phần mềm quản lý cho thuê xe
  Bách Khoa TP HCM)
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH       Xây dựng phần mềm quản lý thuê bao truyền hình
               Đồ án 2
  Bách Khoa TP HCM)         kỹ thuật số
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Xây dựng hệ thống lưu trữ văn thư
  Bách Khoa TP HCM)
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Xây dựng Game trên Pocket PC
  Bách Khoa TP HCM)
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Tìm hiểu Pocket PC và thực thi game
  Bách Khoa TP HCM)
TS. Nguyễn Thanh Bình (ĐH
               Đồ án 2  Nghiên cứu phương pháp nén và giải nén dữ liệu
  Bách Khoa TP HCM)
SỐ SV           MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
    Cung cấp chức năng xây dựng và quản lý bộ đề trắc
 2
    nghiệm, thi và cho biết kết quả.
    Cung cấp chức năng xây dựng và quản lý từ điển, tra
 2
    từ.
    Cung cấp chức năng tự động tìm kiếm phòng thoả mãn
 2
    yêu cầu cho khách hàng.
    Nắm vững, cài đặt giải thuật leo đồi và ứng dụng vào
 2
    bài toán 8 con hậu.
    Nắm vững, cài đặt giải thuật quy hoạch động và ứng
 2
    dụng vào bài toán tháp Hà Nội.
    Cung cấp tài liệu các loại: bài giảng audio, video, văn
 2
    bản,…; trắc nghiệm anh văn.
    Cung cấp các chức năng cho phép nhà tuyển dụng
 2   đăng thông tin tuyển người, người tìm việc đăng thông
    tin giới thiệu, tìm kiếm, quản lý chung website.
    Cung cấp các chức năng quản lý việc sinh viên đăng ký
 2   các môn học: cập nhật thông tin đăng ký, chấp nhận
    hoặc từ chối đăng ký.
    Cung cấp các chức năng quản lý việc sinh viên đăng ký
 3   đề tài đồ án: cập nhật thông tin đăng ký, chấp nhận
    hoặc từ chối đăng ký; xác nhận của giảng viên
 1   Cung cấp các chức năng quản lý thông tin cá nhân
    Nắm vững các mẫu thiết kế trong nhóm Structural
    Patterns và ứng dụng mẫu giải quyết bài toán thay đổi
 2
    giao diện có sẵn thành cái mới theo ý muốn của người
    dùng.

 2   Cung cấp các chức năng tương tự site groupon.

    Nắm vững và cài đặt được giải thuật FP-Growth để tìm
 2   các tập phổ biến trong tập dữ liệu retail (trang
    kdnuggets.com).
    Nắm vững và cài đặt được giải thuật Apriori để tìm các
 2   tập phổ biến trong tập dữ liệu retail (trang
    kdnuggets.com).
    Tìm hiểu giải thuật ID3. Ứng dụng vào bài toán phân
 2   lớp dữ liệu trong tập dữ liệu Forest CoverType
    (kdnuggets.com)
    Tìm hiểu giải thuật C4.5. Ứng dụng vào bài toán phân
 2   lớp dữ liệu trong tập dữ liệu Forest CoverType
    (kdnuggets.com)
    Tìm hiểu giải thuật k-means. Ứng dụng vào bài toán
 2   gom cụm dữ liệu trong tập dữ liệu Synthetic Control
    Chart Time Series (kdnuggets.com)
    Tìm hiểu giải thuật AGNES. Ứng dụng vào bài toán
 2   gom cụm dữ liệu trong tập dữ liệu Synthetic Control
    Chart Time Series (kdnuggets.com)
  Nắm vững các mẫu thiết kế trong nhóm Creational
  Patterns và ứng dụng mẫu giải quyết bài toán sao chép
2
  CSDL để dùng lại trong các phân tích khác thay vì phải
  tạo từ đầu.
  Nắm vững các mẫu thiết kế trong nhóm Behavioral
  Patterns và ứng dụng mẫu giải quyết bài toán tự động
2
  cập nhật các cách biểu diễn dữ liệu khác nhau theo sự
  thay đổi của dữ liệu.
  Tìm hiểu OpenERP, Python và PTTK ứng dụng quản lí
2
  bệnh viện
  Tìm hiểu OpenERP, Python và PTTK ứng dụng quản lí
2
  nhà hàng
  Tìm hiểu OpenERP, Python và PTTK ứng dụng quản lí
2
  tài liệu
  Tìm hiểu OpenERP, Python và PTTK ứng dụng quản lí
2
  kho
  Tìm hiểu OpenBravo, Java và PTTK ứng dụng nhà
2
  hàng
  Tìm hiểu OpenBravo, Java và PTTK ứng dụng cửa
2
  hàng bán lẻ
  Tìm hiểu công nghệ di động và tích hợp với ứng dụng
2
  quản lí nhà hàng. Tương tự ở Highlands Cafe

  Tìm hiểu công nghệ di động và tích hợp với ứng dụng
2
  quản lí
  Tìm hiểu web crawling và thực hiện trên 1 mẫu website
2
  cụ thể
2  Tìm hiểu chuẩn open social và viết ứng dụng tương tác
  Tìm hiểu các thuật giải về đánh chỉ số (index) các từ
2  khóa là tên các nhãn hiêu (brand) dựa trên việc thu
  thập thông tin từ các bài viết trên Internet
  Tìm hiểu các thuật giải về phân tích văn bản và phân
2
  tích tình thái
  Tìm hiểu cách phân tích, thiết kế và xây dựng web tin
2
  tức tự động
  Tìm hiểu cách phân tích, thiết kế và xây dựng mạng xã
2
  hội
  Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình nhúng trên thiết bị Arduino
2
  và xây dựng ứng dụng minh họa
2  Tìm hiểu Drupal và xây dựng website minh họa

2  Tìm hiểu Joomla và xây dựng website minh họa

2  Tìm hiểu Wordpress và xây dựng website minh họa

2  Tìm hiểu Android và xây dựng ứng dụng minh họa

2  Tìm hiểu iOS và xây dựng ứng dụng minh họa
  Tìm hiểu Window Phone và xây dựng ứng dụng minh
2
  họa
  Tìm hiểu các công cụ web analysis online và vận dụng
2
  vào 1 số website thực tế

  Tìm hiểu các cách tiếp thị trực tuyến trên mạng xã hội
2  Twitter, Facebook, Google+, Zing, Search Engine ...vận
  dụng vào 1 số website thực tế

  Cho trước một danh sách các thực thể có tên (named
  entity) trên một trang web. Các thực thể có tên này đã
  được xác định là tương ứng với thực thể nào trong
2  Wikipedia. Nhiệm vụ của plug-in là tạo các liên kết từ
  thực thể có tên trên trang web đến thực thể thể trong
  Wikipedia thông qua URL của thực thể đó.
  Tham khảo:http://wikify.appointment.at/

  Khi vào một tờ báo điện tử để đọc tin, bên cạnh nội
  dung tin tức cần đọc, còn có rất nhiều thông tin khác
  như thông tin quảng cáo, thông tin tóm lược của các tin
2
  liên quan, . . . Mục tiêu của đề tài là xác định nội dung
  tin cần đọc và trích rút nội dung này, dạng văn bản, bỏ
  qua các hình ảnh, sau đó lưu vào một cơ sở dữ liệu.  Hệ thống tự động rút trích tin tức từ các báo điện tử và
2
  phân loại tự động vào các thể loại cho trước
2
2
2
2
2
2
  Hiện thực giải thuật maui
2
  (http://code.google.com/p/maui-indexer/) cho tiếng Việt


  - Tìm hiểu giao thức chuyển mail
  - Tìm hiểu cơ chế bảo mật mail
2  - Tìm hiểu các ứng dụng: Zimbra, SquirelMail,...
  - Xây dựng ứng dụng webmail minh họa

  - Tìm hiểu về nén/giải nén, truyền âm thanh
3
  - Xây dựng ứng dụng tương tự WikiPhone
2  - Tìm hiểu lập trình trên môi trường Android
  - Tìm hiểu các giao thức trong bộ TCP/IP
3
  - Tìm hiểu ngôn ngữ TCL
  - Tìm hiểu các giải thuật mã hóa khóa công khai
3  - Áp dụng vào giải pháp bảo mật cho 1 ứng dụng
  truyền tin trên mạng
  - Tìm hiểu về lập trình socket
3  - xây dựng ứng dụng nhắn tin nội bộ, theo dõi hoạt
  động các máy trạm trong mạng LAN
3  - xây dựng hệ thống tương tự site vatgia.com
  - xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn trực tuyến cho các
2
  trung tâm tư vấn luật
  - Tìm hiểu về mạng không dây, tấn công ngắt kết nối
3
  - Xây dựng trình điều khiển AP
  Nắm vững các giải thuật tìm kiếm tập phổ biến và
3
  trường hợp sử dụng thích hợp của từng giải thuật.
  Nắm vững và cài đặt hệ thống dự báo di chuyển của
4  thiết bị di động trong mạng không dây dựa trên lịch sử
  di chuyển.

3  Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.

3  Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.
3  Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.
2  Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.
  - Tìm hiểu quy trình xây dựng một website thương mại
  điện tử
  - Phát triển một website bằng phân tích và thiết kế
2
  hướng đối tượng
  - Tìm hiểu các trang khác như: minhkhai.com.vn,
  songhuong.com.. để phân tích ưu khuyết điểm
  -Đọc lại các loại chuyển động thẳng, ném thẳng ném
2  xiên..
  - Áp dụng WPF để xây dựng ứng dụng
  - Tìm hiểu quy trình xây dựng nghiệp vụ của thư viện
2  - Phát triển một website bằng phân tích và thiết kế
  hướng đối tượng

2

2
  - Rich Internet Appliaction
2
  -http://silverlight.net
  - Game Develope
2
  -http://creators.xna.com
2
  - Quản lý quá trình phát triển phần mềm
2  -http://msdn.microsoft.com/en-
  us/teamsystem/default.aspx
  -Đồng thời sử dụng nhiều mouse
  -
2
  http://www.microsoft.com/unlimitedpotential/programs/m
  ultipoint.mspx
2
2
2
2
  - quản trị nội dung và tiến trình
2
  -http://sharepoint.microsoft.com/Pages/Default.aspx
  - Tìm hiểu thiết kế website.
  - Tìm hiểu xây dựng CSDL, các use-case
  - Tìm hiểu web service
2  - Xây dựng website
  - Tìmhiểu service của google map
  - Hiển thị đường đi đến shop trên google map.

  - Tìm hiểu thiết kế website, các yêu cầu website
  trườnghọc.
  - Tìmhiểuxâydựng CSDL, các use-case
  - Tìmhiểuweb service
2
  - Xây dựng website trườnghọc.
  - Tìm hiểu service củagoogle map.
  - Hiển thị đường đi đến trường trên google map.
  -Tìm hiểu thiết kế website, các yêu cầu website thi trắc
  nghiệm.
  - Tìm hiểu xây dựng CSDL, các use-case
  - Tìmhiểuweb service
2  - Xây dựng website thi trắc nghiệm.
  - Tìm hiểu service củagoogle map.
  - Hiển thị đường đi trên google map đến các trung tâm
  thi.


  -Tìm hiểu thiết kế website, các yêu cầu forum chia sẻ
  bài giảng giữa giáo viên và sinh viên.
  - Tìm hiểu xây dựng CSDL, các use-case
2  - Tìm hiểu web service
  - Xây dựng forum chia sẻ bài giảng.
  - Sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến thông qua mạng.


  - Tìm hiểu thiết kế phần mềm, phân tích usecase cho
  thuê xe
  - Tìm hiểu xây dựng CSDL, các use-case
  - Tìm hiểu winform, xây dựng giao diện
2
  - Sử dụng mô hình 3 lớp,
  - Cơ sở dữ liệu phân tán.
  - Xây dựng phần mềm quản lý cho thuê xe

  -Tìmhiểuthiếtkếphầnmềm,
  phântíchusecasethuêbaotruyềnhìnhkỹthuậtsố
  - Tìmhiểuxâydựng CSDL.
  - Tìmhiểuwinform, xâydựnggiaodiện
  - Thốngkêbáocáo
2
  - Sửdụngmôhình 3 lớp,
  - Cơsởdữliệuphântán.
  - Xây dựng phần mềm quản lý thuê bao truyền hình kỹ
  thuật số

  -Tìm hiểu thiết kế phần mềm, phân tích usecase cho
  thuê xe
  - Tìm hiểu xây dựng CSDL, các use-case
  - Tìm hiểu winform, xây dựng giao diện
2  - Phân loại và tổ chức lưu trữ văn thư
  - Quản lý các nhóm người dùng phân cấp
  - Thống kê báo cáo
  - Xây dựng phần mềm quản lý lưu trữ.

  - sinh viên chọn loại game mà sinh viên thích.
  - Tìm hiểu thiết kế game, phân tích use-case của game
  trên
  - Tìm hiểu Pocket PC (trong bộ visual studio 2008).
2
  - Tìm hiểu winform, xây dựng giao diện
  - Xây dựng các thao tác game
  - Xây dựng game
  - Tìmhiểu Pocket PC (trongbộ visual studio 2008).
  - Sinh viên chọn loại game mà sinh viên thích.
  - Tìm hiểu thiết kế game, phân tích use-case của game
2
  trên
  - Xây dựng game


  - Tìm hiểu các loại dữ liệu, các đặc tính của dữ liệu.
  - Tìm hiểu phương pháp nén dữ liệu.
2  - Tìm hiểu phương pháp giải nén dữ liệu
  - Viết demo xử lý nén và giải nén.
           YÊU CẦU KIẾN THỨC              GHI CHÚ

Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế HTTT, Lập trình
Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế HTTT, Cấu trúc dữ liệu, Lập
trình
Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế HTTT, Lập trình
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Lập trình bằng ASP.net hoặc PHP


Lập trình bằng ASP.net hoặc PHPLập trình bằng ASP.net hoặc PHPLập trình bằng ASP.net hoặc PHP


Lập trình bằng ASP.net hoặc PHP

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.


Lập trình bằng ASP.net hoặc PHP


Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.


Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.


Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình và tự
nghiên cứu tốt.-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu cấu trúc Wikipedia, kỹ thuật viết plug-
in trên firefox, viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu cấu trúc của một trang tin điện tử, kỹ
thuật viết plug-in trên firefox, viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình

-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu kỹ thuật phân loại văn bản (ví dụ:
support vector machine), kỹ thuật viết plug-in trên firefox, viết
demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu bài toán phân giải nhập nhằng thực
thể (entity disambiguation), một số phương pháp học máy
(machine learning): boostrapping, SVM (support vector
machine), . . .
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu nghiệp vụ thực tế tại thư viện trường
TĐT, viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: Tìm hiểu bài toán xếp lịch và một số phương
pháp giải bài toán; tìm hiểu nghiệp vụ xếp thời khóa biểu tại
Phòng Đào tạo trường TĐT, viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: Hoàn thiện chương trình xếp lịch giảg dạy
cho giảng viên Khoa CNTT-TƯD
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu thư viện số, các công cụ quản lý thư
viện số hiện nay, viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu cấu trúc Wikipedia, viết demo đơn
giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu cấu trúc Wikipedia, DBpedia, YAGO,
viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình
-Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
-Có kiến thức về MySQL và khả năng lập trình tốt
Giai đoạn đồ án: tìm hiểu cấu trúc Wikipedia, giải thuật maui,
viết demo đơn giản
Giai đoạn luận văn: hoàn thiện chương trình


- Có kiến thức về C/PHP
- Có kiến thức về mạng máy tính


- Có kiến thức về C/Java
- Có kiến thức về mạng máy tính
- Có kiến thức về Java

- Có kiến thức về mạng máy tính


- Có kiến thức về số học


- Có kiến thức về mạng máy tính

- Có kiến thức về lập trình web
- Có kiến thức về các hệ thống thương mại điện tử
- Có kiến thức về lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống

- Có kiến thức về mạng máy tính
- Có khả năng lập trình hệ thống bằng ngôn ngữ C
Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng tư duy tốt và có tinh
thần làm việc tốt.

Đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Khả năng lập trình tốt và tự
nghiên cứu tốt.


Biết phân tích, thiết kế hệ thống và lập trình tốt.

Biết phân tích, thiết kế hệ thống và lập trình tốt.
Biết phân tích, thiết kế hệ thống và lập trình tốt.
Biết phân tích, thiết kế hệ thống và lập trình tốt.- Kỹ năng lập trình .NET Asp.NET MVC + Silverlight
2sv
- Kỹ năng lập trình .NET WPF
2sv


- Kỹ năng lập trình .NET ASP.Net MVC 2.0 + Silverlight
2sv

- Kiến thức lập trình C#, .Net
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm


- Kiến thức lập trình C#, .Net
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm
- Kiến thức lập trình C#, .Net
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm
- Kiến thức lập trình PHP
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm
- Kiến thức lập trình C#, .Net
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm


- Kiến thức lập trình C#, .Net
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm
- Kiến thức.Net, Portal
- Tối đa 3 sinh viên / nhóm
ASP.NET, SQL 2008
ASP.NET, SQL 2008
ASP.NET, SQL 2008
ASP.NET, SQL 2008
C#, SQL 2008
C#, SQL 2008
C#, SQL 2008
C#
C#
C#
Giảng viên      Email
Đỗ Thục Đoan     dtdoan@itam.tdt.edu.vn
Vũ Đình Hồng     vdhong@itam.tdt.edu.vn
Nguyễn Thanh Hiên  nthien@itam.tdt.edu.vn
Nguyễn Hồ Minh Đức  nhmduc@itam.tdt.edu.vn
Huỳnh Lê Tấn Tài   hlttai@itam.tdt.edu.vn
Phạm Ngọc Nam    pnnam@itam.tdt.edu.vn
Dương Thị Thùy Vân  dttvan@itam.tdt.edu.vn
Phạm Thi Vương    ptvuong@gmail.com
Nguyễn Thanh Bình  binhtusi@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:292
posted:12/3/2011
language:Vietnamese
pages:22