Vad �r Databas

Document Sample
Vad �r Databas Powered By Docstoc
					Vad är Databas             cf7fd1d2-4b29-481c-8187-307cd9a3b0bb.xls        12/2/2011, 3:16 PM


    Välkommen kära elev! Nu ska du börja lära dig Excel Databas
    Vad använder man Excel till?
    Excel är ett kalkylprogram, vilket betyder
    att det används till olika slags beräkningar.
    Excel går också att använda som ett
    databasprogram. I sådana fall används
    programmet till uppställningar av data och
    sortering av fakta. Bredvid ser du ett
    exempel på en kalkyl och på en databas.


    Vad är en databas?
    En databas är en lista med rader som
    innehåller likartad data. Tex. En samling
    uppgifter (telefonlista), en
    medlemsförteckning (register) eller en
    förteckning över DVD-filmer.
           (c) 12/2/2011, Daniel Cronholm, daniel.cronholm@gmail.com, 073 600 8000
    Vad är Databas              cf7fd1d2-4b29-481c-8187-307cd9a3b0bb.xls       12/2/2011, 3:16 PM


u ska du börja lära dig Excel Databas
        Finns det andra program jag kan använda istället?      Gäsp, och nästa steg är?
        Databaser kan du göra med många               Du ska nu börja med att lära
        program, tex Access, OpenOffice Base             dig vad alla delar i en databas
        eller Filemaker. Om du programmerar             kallas. Du ska också lära dig
        databaser vill du lära dig PHP och SQL            vad man bör tänka på.
        istället.
               (c) 12/2/2011, Daniel Cronholm, daniel.cronholm@gmail.com, 073 600 8000
Vad är Databas           cf7fd1d2-4b29-481c-8187-307cd9a3b0bb.xls        12/2/2011, 3:16 PM
         (c) 12/2/2011, Daniel Cronholm, daniel.cronholm@gmail.com, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 1.
   Regler för databaser i Excel:
 Avvikande formatering på fältnamnen                         Skriv ditt namn i cell H1
   (för att Excel ska förstå att det rör sig om en databas)
 Inga tomma rader i listan/databasen
                                     Kolumner kallas för fält,
   (för att Excel inte ska glömma bort delar av databasen)      kolumnbriker/etiketter kallas därför
 Inga tomma blanksteg innan namnen                   fältnamn. En rad kallas för en
                                     Post.
   (för att Excel ska sortera på rätt sätt)
   Se Nisse:         Kalle
                 Nisse
                 Pelle
 När du skriver namn;
   ...skriv inte Anna Svensson
   ...skriv istället Svensson och Anna i separata kolumner

 Ha inte mer än en lista per kalkylblad
 Dela upp så mycket du kan i separata fält


Du har fått i uppgift att skapa ett medlemsregister över medlemmarna i sekten Värvarna
Sekreteraren i klubben har ett register som du nu fått ärva, men det är inte särskilt ändamålsenligt.
De första fyra posterna ser ut som nedan.

   Din uppgift är att rätta till databasen så att:
 1  Förnamn och efternamn utgör varsitt fält
 2  Postnummer står i ett eget fält
 3  Riktnummer och mobilprefixnummer har egna fält
 4  Kolumnbredderna anpassas till innehållet.
 5  Fältnamn sätts ut
 6  Tomma rader tas bort
 7  Eventuella mellanslag tas bort


   Jonas Gummesson      Gotlandsgatan 56     11020 Stockholm   08-151520       531212
   Erik Ponti         Blekingegatan 8     11015 Stockholm   08-202520       500508

   Eva Indiansommar      Katarina bangata 45   11010 Stockholm   08-7926055      701230
   Eva Lugn          Götgatan 131       11010 Stockholm   08-7925010      800131
                (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
           Namn:

Skriv ditt namn i cell H1
er/etiketter kallas därför
En rad kallas för en
               100000
               500000

               5000000
               1500000
                    (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 1.                               Namn:
   Regler för databaser i Excel:
   Avvikande formatering på fältnamnen
 Inga tomma rader i listan/databasen
 Inga tomma blanksteg innan namnen
   Se Nisse:  Kalle
                     Kolumner kallas för fält,
          Nisse         kolumnbriker/etiketter kallas därför
                     fältnamn. En rad kallas för en Post.
          Pelle
 När du skriver namn;
   ...skriv inte Anna Svensson
   ...skriv istället Svensson och Anna i separata kolumner

 Ha inte mer än en lista per kalkylblad
 Dela upp så mycket du kan i separata fält


Du har fått i uppgift att skapa ett medlemsregister över medlemmarna i sekten VÄRVARNA
Sekreteraren i klubben har ett register som du nu fått ärva, men det är inte särskilt ändamålsenligt.
De första fyra posterna ser ut som nedan.

   Din uppgift är att rätta till databasen så att:
 1  Förnamn och efternamn utgör varsitt fält
 2  Postnummer står i ett eget fält
 3  Riktnummer och mobilprefixnummer har egna fält
 4  Kolumnbredderna anpassas till innehållet.
 5  Fältnamn sätts ut
 6  Tomma rader tas bort
 7  Eventuella mellanslag tas bort

   Förnamn   Efternamn  Gatuadress        Postnr      Ort      Riktnr Telefon
   Jonas    Gummesson Gotlandsgatan 56          11020  Stockholm   08    151520
   Erik     Ponti    Blekingegatan 8          11015  Stockholm   08    202520
   Eva           Katarina bangata 45
          Indiansommmar                 11010  Stockholm   08   7926055
   Eva     Lugn    Götgatan 131           11010  Stockholm   08   7925010


         Det är inte så bra
         att ha ett
         mellanslag i
         början.


                                                 Det ska vara inledande nolla i
                                                 riktnummer (Använd cellformatet te
                                                 stället för Tal eller Allmänt)
                (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
     Rätt svar
     Personnr Intäkter
      531212  100000
      500508  500000
      701230 5000000
      800131 1500000
Det ska vara inledande nolla i
riktnummer (Använd cellformatet text i
stället för Tal eller Allmänt)
                     (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 2
          I den här databasen ska du göra följande:
 1. Databasens namn ska centreras över kolumnerna B-J
 2. Fältnamnen ska vara vita, formateras i fetstil och i storlek 12, på mörkblå bakgrund
 3. Alla poster ska vänsterjusteras i cellerna


 Värvarna

 Förnamn      Efternamn       Gatuadress        Postnr    Ort
 Jonas       Gummesson       Gotlandsgatan 56        11020  Stockholm
 Erik       Ponti         Blekingegatan 8         11015  Stockholm
 Eva        Indiansommmar     Katarina bangata 45       11010  Stockholm
 Eva        Lugn          Götgatan 131          11010  Stockholm
 Kalle       Olsson         Hornsgatan 121         11025  Stockholm
 Ester       Olsson         Skånegatan 12          11023  Stockholm
 Estrid      Winterrot       Åsögatan 65           11530  Stockholm
 Eva        Svensson        Borggatan 23          11128  Stockholm
 Erik       Zucker         Bellmansgatan 12        11221  Stockholm
 Jonas       Olsson         Swedenborgsgatan 8 A      11654  Stockholm
 Daniel      Nordenberg       Guldgränd 8           11471  Stockholm
 Pär        Risberg        Stadsgården 6          11322  Stockholm
 Albert      Svensson        Långholmsgatan 6        11511  Stockholm
 Åsa        Krook         Mariatorget 23         11452  Stockholm
 Nadir       Svensson        Östgötagatan 44         11165  Stockholm
 Ali        Hardani        Rosenlundsgatan 14       11164  Stockholm
 Olga       Haupt         Mariatorget 1C         11233  Stockholm
 Kalle       Olsson         Hornsgatan 32          11155  Stockholm
 Kalle       Olsson         Medborgarplatsen 1       10930  Stockholm
              (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Namn: 0
Riktnr  Telefon   Personnr Intäkter
08       151520  531212  100000
08       202520  500508  500000
08      7926055  701230 5000000
08      7925010  800131 1500000
08      4215454  411010  380000
08       126548  680512   20000
08      7841515  670415 6000000
08       123485  821212 2500000
08       854312  840208  140000
08       775513  711425 3700000
08      4321218  790908   90000
08      4558782  740505  800000
08       795426  641115  600000
08      4582121  350524  670000
08      4593536  331219 2400000
08      4982111  711224 4500000
08      7924012  580725  120000
08      7925010  800131 2300000
08      7925010  800131   10000
          (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 2                            Namn:
        I den här databasen ska du göra följande:
 1. Databasens namn ska centreras över kolumnerna B-J
 2. Fältnamnen ska vara vita, formateras i fetstil och i storlek 12, på mörkblå bakgrund
 3. Alla poster ska vänsterjusteras i cellerna


                                Värvarna
 Förnamn Efternamn        Gatuadress        Postnr Ort       Riktnr
 Jonas    Gummesson     Gotlandsgatan 56     11020   Stockholm  08
 Erik     Ponti       Blekingegatan 8      11015   Stockholm  08
 Eva     Indiansommmar   Katarina bangata 45    11010   Stockholm  08
 Eva     Lugn        Götgatan 131       11010   Stockholm  08
 Kalle    Olsson       Hornsgatan 121      11025   Stockholm  08
 Ester    Olsson       Skånegatan 12       11023   Stockholm  08
 Estrid    Winterrot     Åsögatan 65        11530   Stockholm  08
 Eva     Svensson      Borggatan 23       11128   Stockholm  08
 Erik     Zucker       Bellmansgatan 12     11221   Stockholm  08
 Jonas    Olsson       Swedenborgsgatan 8 A   11654   Stockholm  08
 Daniel    Nordenberg     Guldgränd 8        11471   Stockholm  08
 Pär     Risberg      Stadsgården 6       11322   Stockholm  08
 Albert    Svensson      Långholmsgatan 6     11511   Stockholm  08
 Åsa     Krook       Mariatorget 23      11452   Stockholm  08
 Nadir    Svensson      Östgötagatan 44      11165   Stockholm  08
 Ali     Hardani      Rosenlundsgatan 14    11164   Stockholm  08
 Olga     Haupt       Mariatorget 1C      11233   Stockholm  08
 Kalle    Olsson       Hornsgatan 32       11155   Stockholm  08
 Kalle    Olsson       Medborgarplatsen 1    10930   Stockholm  08
              (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
  Rätt svar
a
  Telefon   Personnr Intäkter
  151520   531212  100000
  202520   500508  500000
  7926055   701230  5000000
  7925010   800131  1500000
  4215454   411010  380000
  126548   680512  20000
  7841515   670415  6000000
  123485   821212  2500000
  854312   840208  140000
  775513   711425  3700000
  4321218   790908  90000
  4558782   740505  800000
  795426   641115  600000
  4582121   350524  670000
  4593536   331219  2400000
  4982111   711224  4500000
  7924012   580725  120000
  7925010   800131  2300000
  7925010   800131  10000
             (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 3.                       Namn:
     Sortera databasen
     I första hand stigande efter efternamn             Gör en dra-och-släppövning
     I andra hand stigande efter förnamn
     I tredje hand fallande efter intäkter
     Se Data  Sortera

                            Värvarna
 Förnamn Efternamn     Gatuadress       Postnr Ort      Riktnr
 Jonas  Olsson      Swedenborgsgatan 8 A  11654  Stockholm  08
 Estrid  Winterrot     Åsögatan 65       11530  Stockholm  08
 Albert  Svensson     Långholmsgatan 6    11511  Stockholm  08
 Daniel  Nordenberg    Guldgränd 8       11471  Stockholm  08
 Åsa   Krook       Mariatorget 23     11452  Stockholm  08
 Pär   Risberg      Stadsgården 6      11322  Stockholm  08
 Olga   Haupt       Mariatorget 1C     11233  Stockholm  08
 Erik   Zucker      Bellmansgatan 12    11221  Stockholm  08
 Nadir  Svensson     Östgötagatan 44     11165  Stockholm  08
 Ali   Hardani      Rosenlundsgatan 14   11164  Stockholm  08
 Kalle  Olsson      Hornsgatan 32      11155  Stockholm  08
 Eva   Svensson     Borggatan 23      11128  Stockholm  08
 Kalle  Olsson      Hornsgatan 121     11025  Stockholm  08
 Ester  Olsson      Skånegatan 12      11023  Stockholm  08
 Jonas  Gummesson     Gotlandsgatan 56    11020  Stockholm  08
 Erik   Ponti       Blekingegatan 8     11015  Stockholm  08
 Eva   Lugn       Götgatan 131      11010  Stockholm  08
 Eva   Indiansommmar   Katarina bangata 45   11010  Stockholm  08
 Kalle  Olsson      Medborgarplatsen 1   10930  Stockholm  08
           (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
      0

  Gör en dra-och-släppövninga
      Telefon  Personnr Intäkter
      775513  711425  3700000
      7841515  670415  6000000
      795426  641115  600000
      4321218  790908  90000
      4582121  350524  670000
      4558782  740505  800000
      7924012  580725  120000
      854312  840208  140000
      4593536  331219  2400000
      4982111  711224  4500000
      7925010  800131  2300000
      123485  821212  2500000
      4215454  411010  380000
      126548  680512  20000
      151520  531212  100000
      202520  500508  500000
      7925010  800131  1500000
      7926055  701230  5000000
      7925010  800131  10000
                (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 3                       Namn:
     Sortera databasen
     I första hand stigande efter efternamn
     I andra hand stigande efter förnamn
     I tredje hand fallande efter intäkter
     Se Data  Sortera

                            Värvarna
 Förnamn Efternamn     Gatuadress       Postnr Ort      Riktnr
 Jonas  Gummesson     Gotlandsgatan 56    11020  Stockholm  08
 Ali   Hardani      Rosenlundsgatan 14   11164  Stockholm  08
 Olga   Haupt       Mariatorget 1C     11233  Stockholm  08
 Eva   Indiansommmar   Katarina bangata 45   11010  Stockholm  08
 Åsa   Krook       Mariatorget 23     11452  Stockholm  08
 Eva   Lugn       Götgatan 131      11010  Stockholm  08
 Daniel  Nordenberg    Guldgränd 8       11471  Stockholm  08
 Ester  Olsson      Skånegatan 12      11023  Stockholm  08
 Jonas  Olsson      Swedenborgsgatan 8 A  11654  Stockholm  08
 Kalle  Olsson      Hornsgatan 32      11155  Stockholm  08
 Kalle  Olsson      Hornsgatan 121     11025  Stockholm  08
 Kalle  Olsson      Medborgarplatsen 1   10930  Stockholm  08
 Erik   Ponti       Blekingegatan 8     11015  Stockholm  08
 Pär   Risberg      Stadsgården 6      11322  Stockholm  08
 Albert  Svensson     Långholmsgatan 6    11511  Stockholm  08
 Eva   Svensson     Borggatan 23      11128  Stockholm  08
 Nadir  Svensson     Östgötagatan 44     11165  Stockholm  08
 Estrid  Winterrot     Åsögatan 65       11530  Stockholm  08
 Erik   Zucker      Bellmansgatan 12    11221  Stockholm  08
           (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
  Rätt svar
a
  Telefon   Personnr Intäkter
  151520   531212  100000
  4982111   711224  4500000
  7924012   580725  120000
  7926055   701230  5000000
  4582121   350524  670000
  7925010   800131  1500000
  4321218   790908  90000
  126548   680512  20000
  775513   711425  3700000
  7925010   800131  2300000
  4215454   411010  380000
  7925010   800131  10000
  202520   500508  500000
  4558782   740505  800000
  795426   641115  600000
  123485   821212  2500000
  4593536   331219  2400000
  7841515   670415  6000000
  854312   840208  140000
             (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Sortera2                           Namn:0
Sortera det här registret i följande ordning (stigande):
Ras - Kön - Födelseort
Se Data  Sortera

Ras        Kön     Födelseort   Färg     Vaccin A  Vaccin B Indatum    Utdatum
Drever      f      Stockholm   brun     ja     nej    2/24/1997  7/14/1997
Jämthund     f      Södertälje   brun     ja     ja     4/3/1997
Sanktbernhard   f      Tyresö     brun     ja     ja     3/17/1997
Schäfer      f      Solna     brun     ja     ja     4/21/1997
Tax        f      Solna     brun     ja     nej    3/18/1996  3/16/1997
Terrier      f      Solna     brun     ja     nej    2/28/1997
Boxer       m      Kungsängen   brun     ja     nej    9/10/1997
Schäfer      m      Tumba     brun     ja     nej    4/22/1997
Tax        f      Östersund   grå      ja     nej    3/19/1996  4/20/1997
Blodhund     f      Solna     svart     ja     nej    10/19/1995  4/26/1996
Pudel       f      Södertälje   svart     ja     nej     2/5/1997
Tax        f      Södertälje   svart     ja     nej    5/18/1996  3/11/1997
Tax        f      Södertälje   svart     ja     nej     9/4/1996
Boxer       m      Stockholm   svart     ja     nej    11/6/1996   3/3/1997
Boxer       m      Göteborg    svart     ja     nej    3/14/1997
Jämthund     m      Solna     svart     ja     nej    3/29/1997
Tax        m      Solna     svart     ja     nej     4/3/1997
Tax        m      Tyresö     svart     ja     ja     9/14/1997
Tax        m      Stockholm   svart     ja     ja    10/24/1996  5/25/1997
Tax        m      Handen     svart     ja     ja     3/17/1997
Terrier      m      Kungsängen   svart     ja     ja     3/12/1997
Terrier      m      Uppsala    svart     ja     ja     5/19/1997
Terrier      m      Uppsala    svart     ja     ja    11/28/1995  11/15/1996
Dalmatiner    f      Handen     vit      ja     ja     2/8/1996  4/19/1997
Blodhund     m      Borås     vit      ja     ja     2/14/1997
Dalmatiner    m      Södertälje   vit      ja     ja     6/28/1997
Terrier      m      Göteborg    beige     nej    ja    11/25/1996   8/2/1997
Boxer       f      Stockholm   brun     nej    ja     6/2/1997
Boxer       f      Kungsängen   brun     nej    nej    3/20/1997  8/20/1997
Chow-chow     f      Handen     brun     nej    ja    11/20/1996  7/12/1997
Dalmatiner    f      Solna     brun     nej    ja    10/15/1996
Pudel       f      Tyresö     brun     nej    nej     4/2/1995  11/15/1996
Pudel       f      Stockholm   brun     nej    nej    5/25/1997
Sanktbernhard   f      Borås     brun     nej    ja     4/13/1997
Blodhund     m      Stockholm   brun     nej    ja     8/12/1997
Boxer       m      Solna     brun     nej    ja     7/12/1996  3/15/1997
Chow-chow     m      Stockholm   brun     nej    nej    9/30/1996  4/15/1997
Drever      m      Solna     brun     nej    ja     4/2/1996  11/19/1996
Drever      m      Tyresö     brun     nej    ja     4/15/1997
Spets       m      Stockholm   brun     nej    nej    2/25/1997
Tax        m      Göteborg    brun     nej    nej    8/29/1997
Jämthund     f      Handen     grå      nej    ja     4/18/1996  4/11/1997
Pudel       m      Borås     grå      nej    ja     4/13/1996
Schäfer      m      Tyresö     grå      nej    nej    3/12/1997
Pudel       f      Solna     svart     nej    nej    1/18/1997  8/15/1997
Schäfer      f      Solna     svart     nej    ja     3/12/1997
Sanktbernhard   m      Stockholm   svart     nej    ja    11/17/1996
Spets       m      Alningsås   vit      nej    nej     3/5/1996  5/14/1997
Boxer       m      Stockholm   brun     ja     nej    5/22/1996   9/2/1997
Pris
    3900    4500    3900
    4900

    2700

    7200
    6400    4900
    7100


    4500

    6400
    5100

    3800    6200
    6200
    4100    6300


    5200


    4500
    9200
Databas med Excel. Sortera2                           Namn:Rätt svar
Sortera det här registret i följande ordning (stigande):
Ras - Kön - Födelseort
Se Data  Sortera

Ras        Kön     Födelseort   Färg     Vaccin A  Vaccin B Indatum   Utdatum
Blodhund     f      Solna     svart     ja     nej    10/19/1995 4/26/1996
Blodhund     m      Borås     vit      ja     ja     2/14/1997
Blodhund     m      Stockholm   brun     nej    ja     8/12/1997
Boxer       f      Kungsängen   brun     nej    nej    3/20/1997 8/20/1997
Boxer       f      Stockholm   brun     nej    ja     6/2/1997
Boxer       m      Göteborg    svart     ja     nej    3/14/1997
Boxer       m      Kungsängen   brun     ja     nej    9/10/1997
Boxer       m      Solna     brun     nej    ja     7/12/1996 3/15/1997
Boxer       m      Stockholm   svart     ja     nej    11/6/1996  3/3/1997
Boxer       m      Stockholm   brun     ja     nej    5/22/1996  9/2/1997
Chow-chow     f      Handen     brun     nej    ja    11/20/1996 7/12/1997
Chow-chow     m      Stockholm   brun     nej    nej    9/30/1996 4/15/1997
Dalmatiner    f      Handen     vit      ja     ja     2/8/1996 4/19/1997
Dalmatiner    f      Solna     brun     nej    ja    10/15/1996
Dalmatiner    m      Södertälje   vit      ja     ja     6/28/1997
Drever      f      Stockholm   brun     ja     nej    2/24/1997 7/14/1997
Drever      m      Solna     brun     nej    ja     4/2/1996 11/19/1996
Drever      m      Tyresö     brun     nej    ja     4/15/1997
Jämthund     f      Handen     grå      nej    ja     4/18/1996 4/11/1997
Jämthund     f      Södertälje   brun     ja     ja     4/3/1997
Jämthund     m      Solna     svart     ja     nej    3/29/1997
Pudel       f      Solna     svart     nej    nej    1/18/1997 8/15/1997
Pudel       f      Stockholm   brun     nej    nej    5/25/1997
Pudel       f      Södertälje   svart     ja     nej     2/5/1997
Pudel       f      Tyresö     brun     nej    nej     4/2/1995 11/15/1996
Pudel       m      Borås     grå      nej    ja     4/13/1996
Sanktbernhard   f      Borås     brun     nej    ja     4/13/1997
Sanktbernhard   f      Tyresö     brun     ja     ja     3/17/1997
Sanktbernhard   m      Stockholm   svart     nej    ja    11/17/1996
Schäfer      f      Solna     brun     ja     ja     4/21/1997
Schäfer      f      Solna     svart     nej    ja     3/12/1997
Schäfer      m      Tumba     brun     ja     nej    4/22/1997
Schäfer      m      Tyresö     grå      nej    nej    3/12/1997
Spets       m      Alningsås   vit      nej    nej     3/5/1996 5/14/1997
Spets       m      Stockholm   brun     nej    nej    2/25/1997
Tax        f      Solna     brun     ja     nej    3/18/1996 3/16/1997
Tax        f      Södertälje   svart     ja     nej    5/18/1996 3/11/1997
Tax        f      Södertälje   svart     ja     nej     9/4/1996
Tax        f      Östersund   grå      ja     nej    3/19/1996 4/20/1997
Tax        m      Göteborg    brun     nej    nej    8/29/1997
Tax        m      Handen     svart     ja     ja     3/17/1997
Tax        m      Solna     svart     ja     nej     4/3/1997
Tax        m      Stockholm   svart     ja     ja    10/24/1996 5/25/1997
Tax        m      Tyresö     svart     ja     ja     9/14/1997
Terrier      f      Solna     brun     ja     nej    2/28/1997
Terrier  m  Göteborg   beige  nej  ja  11/25/1996  8/2/1997
Terrier  m  Kungsängen  svart  ja  ja  3/12/1997
Terrier  m  Uppsala   svart  ja  ja  5/19/1997
Terrier  m  Uppsala   svart  ja  ja  11/28/1995 11/15/1996
Rätt svar


   Pris
       4900


       6400       6200
       7200
       9200
       5100
       6200
       7100


       3900
       4100

       6300


       5200


       3800
       4500

       4500
       2700

       3900       6400
4500


4900
Databas med Excel. Övning 4                          Namn:
 Läs av listan med hjälp av Autofilter när du besvarar frågorna
 (de rätta svaren ser du en bit under databasen)
                                  Svar:
 Hur mycket har Daniel Nordenberg dragit in?
 Vad har Ester för telefonnummer?                            Om du vill filtrera listan med
                                            klicka i listpilen bredvid den a
 Hur många har postnumret 11010?
 Hur många har sålt för mer än 1 000 000?
 Hur många har sålt för mindre än 100 000?
 Hur många Olsson har sålt för mer än 2 000 000?
 Hur många bor på Hornsgatan?

                              Värvarna
 Förnamn Efternamn       Gatuadress       Postnr  Ort      Riktnr
 Jonas    Gummesson     Gotlandsgatan 56    11020    Stockholm  08
 Ali     Hardani      Rosenlundsgatan 14   11164    Stockholm  08
 Olga    Haupt       Mariatorget 1C     11233    Stockholm  08
 Eva     Indiansommmar   Katarina bangata 45   11010    Stockholm  08
 Åsa     Krook       Mariatorget 23     11452    Stockholm  08
 Eva     Lugn       Götgatan 131      11010    Stockholm  08
 Daniel   Nordenberg    Guldgränd 8       11471    Stockholm  08
 Ester    Olsson      Skånegatan 12      11023    Stockholm  08
 Jonas    Olsson      Swedenborgsgatan 8 A  11654    Stockholm  08
 Kalle    Olsson      Hornsgatan 32      11155    Stockholm  08
 Kalle    Olsson      Hornsgatan 121     11025    Stockholm  08
 Kalle    Olsson      Medborgarplatsen 1   10930    Stockholm  08
 Erik    Ponti       Blekingegatan 8     11015    Stockholm  08
 Pär     Risberg      Stadsgården 6      11322    Stockholm  08
 Albert   Svensson     Långholmsgatan 6    11511    Stockholm  08
 Eva     Svensson     Borggatan 23      11128    Stockholm  08
 Nadir    Svensson     Östgötagatan 44     11165    Stockholm  08
 Estrid   Winterrot     Åsögatan 65       11530    Stockholm  08
 Erik    Zucker      Bellmansgatan 12    11221    Stockholm  08
               R
               ä
               t
               t

               s
               v
               a
               r

             (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
           a
           r
                         Svar:
Hur mycket har Daniel Nordenberg dragit in?     90000
Vad har Ester för telefonnummer?        08-126548
Hur många har postnumret 11010?             2
Hur många har sålt för mer än 1 000 000?        8
Hur många har sålt för mindre än 100 000?        3
Hur många Olsson har sålt för mer än 2 000 000?     2
Hur många bor på Hornsgatan?              2
         (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
0
DataFilterAutofilter ställer in Autofilter
kom ihåg att titta i statusfältet direkt efter sortering
* motsvarar vad som helst

Om du vill filtrera listan med hjälp av Autofilter kan du
klicka i listpilen bredvid den aktuella rubriken.
Telefon       Personnr Intäkter
151520        531212    100000
4982111       711224    4500000
7924012       580725    120000
7926055       701230    5000000
4582121       350524    670000
7925010       800131    1500000
4321218       790908    90000
126548        680512    20000
775513        711425    3700000
7925010       800131    2300000
4215454       411010    380000
7925010       800131    10000
202520        500508    500000
4558782       740505    800000
795426        641115    600000
123485        821212    2500000
4593536       331219    2400000
7841515       670415    6000000
854312        840208    140000
                (c) 2007, Daniel Cronholm, Sensus, 073 600 8000
Databas med Excel. Övning 5                                 Namn:

    Använd avancerat filter för att lösa uppgifterna. Filter och resultat ska du ha vid sidan av datab
    Filtrera fram objekt som uppfyller följande villkor: Intäkter över 2 000 000
    Filtrera fram objekt som uppfyller följande villkor: Gatuadressen börjar på G , laget börjar på G , och värvningsintä
    Tänk dig något du själv vill ha fram och filtrera fram detta.

                               Värvarna
Lag   FörnamnEfternamn        Gatuadress        Postnr    Ort     Riktnr
Blått  Jonas   Olsson        Swedenborgsgatan 8 A    11654    Stockholm  08
Rött  Estrid   Winterrot      Åsögatan 65         11530    Stockholm  08
Rött  Albert   Svensson       Långholmsgatan 6      11511    Stockholm  08
Grönt  Daniel   Nordenberg      Guldgränd 8         11471    Stockholm  08
Rött  Åsa    Krook        Mariatorget 23       11452    Stockholm  08
Rött  Pär    Risberg       Stadsgården 6        11322    Stockholm  08
Rött  Olga    Haupt        Mariatorget 1C       11233    Stockholm  08
Rött  Erik    Zucker        Bellmansgatan 12      11221    Stockholm  08
Grönt  Nadir   Svensson       Östgötagatan 44       11165    Stockholm  08
Blått  Ali    Hardani       Rosenlundsgatan 14     11164    Stockholm  08
Blått  Kalle   Olsson        Hornsgatan 32        11155    Stockholm  08
Blått  Eva    Svensson       Borggatan 23        11128    Stockholm  08
Grönt  Kalle   Olsson        Hornsgatan 121       11025    Stockholm  08
Grönt  Ester   Olsson        Skånegatan 12        11023    Stockholm  08
Grönt  Jonas   Gummesson      Gotlandsgatan 56      11020    Stockholm  08
Grönt  Erik    Ponti        Blekingegatan 8       11015    Stockholm  08
Grönt  Eva    Lugn         Götgatan 131        11010    Stockholm  08
Grönt  Eva    Indiansommmar    Katarina bangata 45     11010    Stockholm  08
Grönt  Kalle   Olsson        Medborgarplatsen 1     10930    Stockholm  08
       0

du ha vid sidan av databasen.

örjar på G , och värvningsintäkterna är under 100 000
       Telefon PersonnrIntäkter
       775513   711425   3700000
       7841515  670415   6000000
       795426   641115   600000
       4321218  790908   90000
       4582121  350524   670000
       4558782  740505   800000
       7924012  580725   120000
       854312   840208   140000
       4593536  331219   2400000
       4982111  711224   4500000
       7925010  800131   2300000
       123485   821212   2500000
       4215454  411010   380000
       126548   680512   20000
       151520   531212   100000
       202520   500508   500000
       7925010  800131   1500000
       7926055  701230   5000000
       7925010  800131   10000
Databas med Excel. Övning 5                                 Namn:

    Använd avancerat filter för att lösa uppgifterna. Filter och resultat ska du ha vid sidan av datab
    Filtrera fram objekt som uppfyller följande villkor: Intäkter över 2 000 000
    Filtrera fram objekt som uppfyller följande villkor: Gatuadressen börjar på G , laget börjar på G , och värvningsintä


                               Värvarna
Lag   FörnamnEfternamn        Gatuadress        Postnr    Ort     Riktnr
Blått  Jonas   Olsson        Swedenborgsgatan 8 A    11654    Stockholm  08
Rött  Estrid   Winterrot      Åsögatan 65         11530    Stockholm  08
Rött  Albert   Svensson       Långholmsgatan 6      11511    Stockholm  08
Grönt  Daniel   Nordenberg      Guldgränd 8         11471    Stockholm  08
Rött  Åsa    Krook        Mariatorget 23       11452    Stockholm  08
Rött  Pär    Risberg       Stadsgården 6        11322    Stockholm  08
Rött  Olga    Haupt        Mariatorget 1C       11233    Stockholm  08
Rött  Erik    Zucker        Bellmansgatan 12      11221    Stockholm  08
Grönt  Nadir   Svensson       Östgötagatan 44       11165    Stockholm  08
Blått  Ali    Hardani       Rosenlundsgatan 14     11164    Stockholm  08
Blått  Kalle   Olsson        Hornsgatan 32        11155    Stockholm  08
Blått  Eva    Svensson       Borggatan 23        11128    Stockholm  08
Grönt  Kalle   Olsson        Hornsgatan 121       11025    Stockholm  08
Grönt  Ester   Olsson        Skånegatan 12        11023    Stockholm  08
Grönt  Jonas   Gummesson      Gotlandsgatan 56      11020    Stockholm  08
Grönt  Erik    Ponti        Blekingegatan 8       11015    Stockholm  08
Grönt  Eva    Lugn         Götgatan 131        11010    Stockholm  08
Grönt  Eva    Indiansommmar    Katarina bangata 45     11010    Stockholm  08
Grönt  Kalle   Olsson        Medborgarplatsen 1     10930    Stockholm  08
       Rätt svar

du ha vid sidan av databasen.

örjar på G , och värvningsintäkterna är under 100 000
       Telefon PersonnrIntäkter          Intäkter
      775513   711425   3700000       >2000000
      7841515   670415   6000000
      795426   641115   600000        Lag            Gatuadress
                                  FörnamnEfternamn    Postnr
      4321218   790908   90000        Blått   Jonas  Olsson        11654
                                           Swedenborgsgatan 8 A
      4582121   350524   670000        Rött    Estrid            1
                                      Winterrot Åsögatan 651530
      4558782   740505   800000        Grönt   Nadir             11165
                                      Svensson Östgötagatan 44
      7924012   580725   120000        Blått   Ali   Hardani       11164
                                           Rosenlundsgatan 14
      854312   840208   140000        Blått   Kalle  Olsson        32
                                           Hornsgatan11155
      4593536   331219   2400000       Blått   Eva   Svensson Borggatan 2311128
      4982111   711224   4500000       Grönt   Eva        Katarina bangata 45
                                      Indiansommmar    11010
      7925010   800131   2300000
      123485   821212   2500000       Lag        Intäkter
                                  Gatuadress
      4215454   411010   380000        G*     G*    <100000
      126548   680512   20000
      151520   531212   100000        Lag            Gatuadress
                                  FörnamnEfternamn    Postnr
      202520   500508   500000        Grönt   Daniel  Nordenberg     11471
                                           Guldgränd 8
      7925010   800131   1500000
      7926055   701230   5000000
      7925010   800131   10000
Ort     Riktnr  Telefon PersonnrIntäkter
Stockholm  08    775513  711425  3700000
Stockholm  08    7841515  670415  6000000
Stockholm  08    4593536  331219  2400000
Stockholm  08    4982111  711224  4500000
Stockholm  08    7925010  800131  2300000
Stockholm  08    123485  821212  2500000
Stockholm  08    7926055  701230  5000000
Ort     Riktnr  Telefon PersonnrIntäkter
Stockholm 08     4321218  790908  90000
Databas med Excel. Övning 6
Skapa delsummor så att de tre lagens totala intäkter syns


    1
        Sortera listan efter lag
        Välj Data - Delsummor
        Kontrollera att det ser ut som på bilden
        Bekräfta med OK
                                               2
Ta bort delsummorna igen
        Välj Data - Delsummor
        Klicka på Ta bort alla
       3
Se till att du  all
bara visar de   försäljning
tre lagens    genom att
genomsnittliga  klicka i plus
försäljning och  respektive
genomsnittet   minustecken
av        ute i
         marginalen                                  Värvarna
Lag        Förnamn     Efternamn    Gatuadress     Postnr   Ort
Grönt       Jonas      Gummesson    Gotlandsgatan 56    11020  Stockholm
Blått       Ali       Hardani     Rosenlundsgatan 14   11164  Stockholm
Rött       Olga      Haupt      Mariatorget 1C     11233  Stockholm
Grönt       Eva       Indiansommmar  Katarina bangata 45  11010  Stockholm
Rött       Åsa       Krook      Mariatorget 23     11452  Stockholm
Grönt       Eva       Lugn      Götgatan 131      11010  Stockholm
Grönt       Daniel     Nordenberg   Guldgränd 8      11471  Stockholm
Blått       Kalle      Olsson     Hornsgatan 32     11155  Stockholm
Blått       Jonas      Olsson     Swedenborgsgatan 8 A  11654  Stockholm
Grönt       Kalle      Olsson     Hornsgatan 121     11025  Stockholm
Grönt       Kalle      Olsson     Medborgarplatsen 1   10930  Stockholm
Grönt       Ester      Olsson     Skånegatan 12     11023  Stockholm
Grönt       Erik      Ponti      Blekingegatan 8    11015  Stockholm
Rött       Pär       Risberg     Stadsgården 6     11322  Stockholm
Blått       Eva       Svensson    Borggatan 23      11128  Stockholm
Grönt       Nadir      Svensson    Östgötagatan 44    11165  Stockholm
Rött       Albert     Svensson    Långholmsgatan 6    11511  Stockholm
Rött       Estrid     Winterrot    Åsögatan 65      11530  Stockholm
Rött       Erik      Zucker     Bellmansgatan 12    11221  Stockholm
   Namn: 0
   Skapa delsummor så att de tre lagens genomsnittliga individuella försäljning syns


      2   Välj Data - Delsummor
         Ändra Summa till Medel under Använd funktion:
         Bekräfta med OK
rna
   Riktnr    Telefon Personnr    Intäkter
   08      151520  531212    100000
   08      4982111  711224    4500000
   08      7924012  580725    120000
   08      7926055  701230    5000000
   08      4582121  350524    670000
   08      7925010  800131    1500000
   08      4321218  790908    90000
   08      7925010  800131    2300000
   08      775513  711425    3700000
   08      4215454  411010    380000
   08      7925010  800131    10000
   08      126548  680512    20000
   08      202520  500508    500000
   08      4558782  740505    800000
   08      123485  821212    2500000
   08      4593536  331219    2400000
   08      795426  641115    600000
   08      7841515  670415    6000000
   08      854312  840208    140000
Databas med Excel. Övning 6                                 Namn:
        Bläddra ner för att se alla svar
                                    Värvarna
Lag      Förnamn    Efternamn      Gatuadress       Postnr Ort     Riktnr
Blått     Jonas     Olsson       Swedenborgsgatan 8 A  11654  Stockholm  08
Blått     Ali      Hardani       Rosenlundsgatan 14   11164  Stockholm  08
Blått     Kalle     Olsson       Hornsgatan 32     11155  Stockholm  08
Blått     Eva      Svensson      Borggatan 23      11128  Stockholm  08
Blått Totalt
Grönt     Daniel     Nordenberg     Guldgränd 8      11471  Stockholm  08
Grönt     Nadir     Svensson      Östgötagatan 44    11165  Stockholm  08
Grönt     Kalle     Olsson       Hornsgatan 121     11025  Stockholm  08
Grönt     Ester     Olsson       Skånegatan 12     11023  Stockholm  08
Grönt     Jonas     Gummesson      Gotlandsgatan 56    11020  Stockholm  08
Grönt     Erik      Ponti        Blekingegatan 8    11015  Stockholm  08
Grönt     Eva      Lugn        Götgatan 131      11010  Stockholm  08
Grönt     Eva      Indiansommmar    Katarina bangata 45  11010  Stockholm  08
Grönt     Kalle     Olsson       Medborgarplatsen 1   10930  Stockholm  08
Grönt Totalt
Rött      Estrid     Winterrot      Åsögatan 65      11530  Stockholm  08
Rött      Albert     Svensson      Långholmsgatan 6    11511  Stockholm  08
Rött      Åsa      Krook        Mariatorget 23     11452  Stockholm  08
Rött      Pär      Risberg       Stadsgården 6     11322  Stockholm  08
Rött      Olga      Haupt        Mariatorget 1C     11233  Stockholm  08
Rött      Erik      Zucker       Bellmansgatan 12    11221  Stockholm  08
Rött Totalt
Totalt

                                    Värvarna
Lag      Förnamn    Efternamn      Gatuadress       Postnr Ort     Riktnr
Blått Medel
Grönt Medel
Rött Medel
Totalt medelvärde
0
Telefon Personnr  Intäkter
775513  711425  3700000
4982111  711224  4500000
7925010  800131  2300000
123485  821212  2500000
          13000000
4321218  790908  90000
4593536  331219  2400000
4215454  411010  380000
126548  680512  20000
151520  531212  100000
202520  500508  500000
7925010  800131  1500000
7926055  701230  5000000
7925010  800131  10000
          10000000
7841515  670415  6000000
795426  641115  600000
4582121  350524  670000
4558782  740505  800000
7924012  580725  120000
854312  840208  140000
          8330000
          31330000Telefon Personnr  Intäkter
          3250000
          1111111.111
          1388333.333
          1648947.368
Databas med Excel. Mera delsummor
Skapa delsummor så att mäklarna Pettersson, Svanström, Eriksson och Rosenlund grupperas.
Deras försäljningsobjekts totalsumma ska synas.

Antal rum Yta       Område      Vån.           Hiss  Balkong
      2     56  Innanför vallgraven          5  Nej   Nej
      1     45  Centr. Lorensberg           3  Ja   Ja
      4     116  Centr. Vasastaden           4  Ja   Ja
      3     96  Centr. Heden              3  Nej   Ja
      3     84  Centr. Öster              3  Nej   Ja
      2     65  Centr. Väster             2  Nej   Nej
      1     35  Söder nära kommunikationer       1  Nej   Nej
      4     80  Norra stadsdel.            9  Ja   Ja
     3.5     89  Väster, villastad           3  Nej   Ja
     2.5     79  Norra älvstranden           5  Ja   Ja
     1.5     47  Centr. Öster, Redbergsplatsen     4  Ja   Nej
      1     42  Norra stadsdel.            3  Ja   Nej
      3     60  Mölndal                4  Nej   Ja
      2     47  Norra stadsdel.            1  Nej   Nej
      5     110  Norra stadsdel.            2  Nej   Ja
      1     18  Centr. Väster             3  Ja   Ja
      4     96  Väster, villastad           5  Ja   Nej
      6     130  Norra älvstranden           9  Ja   Ja
      5     116  Norra stadsdel.            4  Nej   Ja
      2     46  Norra älvstranden           3  Ja   Ja
      3     74  Centr. Väster             3  Ja   Ja
      4     120  Norra älvstranden           2  Nej   Ja
      5     125  Norra älvstranden           6  Nej   Ja
      2     56  Väster, villastad           5  Nej   Nej
      3     77  Hisingen                8  Nej   Nej
      2     80  Centr.                 7  Ja   Nej
Namn: 0


Övrigt    Pris    Mäklare
          250000 Petterson
Äldre, kakelugn, stuck.
          180500
Äldre, modern, grön gård Svanström
Modern.       760500 Eriksson
Modern.       650000 Petterson
Äldre med charm. 600000 Petterson
Landshövdingehus.  580000 Eriksson
Studentbostad. 380000 Svanström
          område.
Grönt, barnvänligt 672000 Rosenlund
          490000 Svanström
Stor trädgård, parkering ingår.
          327000 Svanström
Äldreboende, lunchservering och bemannad larmcentral.
Äldre varsamt renov.186000 Petterson
          427000
Sovalkov, riktigt kök, fin. Eriksson
Nytapetserad.    649000 Rosenlund
Nyren        932000 Rosenlund
Äldre, fin.     390000 Svanström
Ljus och modern. 98000 Svanström
          852000 Eriksson
Stor renoveringsfond.
Barnvänl.     1250000 Petterson
Nära bad.     1180000 Petterson
          548000 Petterson
Nära kommunikationer.
Villalägenhet.   721000 Eriksson
Barnvänl.     1560000 Rosenlund
Grön gård.     1630000 Eriksson
           i närheten.
Odlingsmöjligheter580000 Eriksson
          allergiker.
Speciellt avsett för832000 Rosenlund
Äldre med stuck. 340000 Rosenlund
Databas med Excel. Övning 7
Någon gång kommer du att stöta på en Excel-lista med namnen registrerade
som i bilden nedan, denna databas har ett fel och det är att namnen står i
samma kolumn och i fel ordning. När listan har denna form kan man inte
sortera namnen i bokstavsordning efter efternamn. Du har med denna övning
som mål att separera förnamnen från efternamnen för att sedan i fortsättningen
registrera dessa i separata kolumner.

1. Börja med att infoga en ny kolumn till vänster om kolumn C
Sätt markeringsrutan någonstans i kolumn C och välj Infoga - Kolumner
2. Kopiera nu innehållet i kolumn D
Markera D14:D26 och kopiera (kortkommando: CTRL+C)
3. Klistra in detta innehåll i kolumn C
Klicka i C14 och klistra in (kortkommando: CTRL+V)
4. Ta bort alla efternamn i ett svep i kolumn C

Markera C15:C26, välj Redigera - Ersätt, slå en ett mellanslag och en asterisk
(*) i Sök efter-fältet, Ersätt med-fältet ska vara helt tomt. Klicka på Ersätt alla
5. Ta bort alla förnamn i ett svep i kolumn D
Markera D15:D26 och välj Redigera - Ersätt, skriv in en asterisk (*) och sedan
ett mellanslag i Sök efter-fältet, se till att Ersätt med-fältet är helt tomt. Klicka
på Ersätt alla.                                     Medlem
6. Ändra rubrikerna till efternamn och förnamn                        1
7. Sortera listan efter i första hand efternamn och i andra hand förnamn           2
Markera hela databasen och välj Data - Sortera och                      3
välj Efternamn och Förnamn som i bilden.                           4
                                               5
                                               6
                                               7
                                               8
                                               9
                                               10
                                               11
                                               12
                    Namn: 0

                    Klicka här
                    för att göra
                    en dra-och-
                    släppövning
Namn         Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4     Avd 5 Avd 6
Max Johansson     x
Johanna Nilsson       x   x   x
Peter Karlsson    x
Mattias Johnserung     x             x
Eva Ister       x
Minna Minjou        x   x
Mats Wester                      x
Zlatan Ibrahimovicz           x
Thomas Asplund                        x
Per Svensson        x             x
Kalle Nilsson           x          x
Albin Nilsson                     x
Databas med Excel. Övning 7
          Nedanstående lista är i första hand sorterad efter efternamn och i andra hand efter förnamn.
     Medlem  Förnamn    Efternamn     Avd 1           Avd 2
        9  Thomas    Asplund
        8  Zlatan    Ibrahimovicz
        5  Eva      Ister       x
        1  Max      Johansson     x
        4  Mattias    Johnserung                  x
        3  Peter     Karlsson      x
        6  Minna     Minjou                    x
       12  Albin     Nilsson
        2  Johanna    Nilsson                   x
       11  Kalle     Nilsson
       10  Per      Svensson                   x
        7  Mats     Wester
                 Namn: Rätt svar
efternamn och i andra hand efter förnamn.
          Avd 3    Avd 4    Avd 5  Avd 6
                          x
                x


                      x

          x
                      x
          x      x
          x            x
                      x
                      x
Databas med Excel. Övning 8                                 0
                                            Namn:
Kommun: STOCKHOLM          Rev. Datum:   12/4/2007
Antal skolor:     42
Antal gymnasieskolor: 0
                                Stödresurs Q-värde
      Enhetens Antal      Barntimm         er per   föräldrar
Regnr    namn    elever    ar per år LUA per barn  barn    Fråga 1-7    UPPGIFT:
    1  Gläntan       85    140062      5739          3.90   Du ska se till att man man skriva i
    2  Hagtornsgården   60    108427      5663    2583    3.60   som har grön text. Om man försök
    3  Snurran       50    92025      6143    6620    3.20   ska man få en varning, "Objektet
    4  Loket        76    102735      5350    1473    3.70   Ge skyddet lösenordet DOKTOR1
    5  Björngården     54    82575      6081          4.20
    6  Grönkulla      47    79650      6166    2754    4.10   1. Markera området B7:G14
    7  Krukmakarn     62    104625      5486     962    2.90   2. Format - Celler
    8  Skogsgläntan    45    76050     5823.5    1988    3.20   3. Klicka på fliken Skydd
                                              4. Ta bort bocken framför Låst
                                              5. Bekräfta med OK
                                              Gör samma sak med cellerna
                                              B1 , E1 , C2 och C3
                                              6. Verktyg - Skydd - Skydda blad
                                              7. Skriv lösenordet och bekräfta m
                                              8. Skriva samma lösenord igen.                                              Ändra datumet till dagens datum
                                              Ändra Enhetsnamn Gläntan till Fr
                                              Ändra Regnr 1 till 9
Du ska se till att man man skriva in värden endast i de celler
som har grön text. Om man försöker göra det i någon annan cell
ska man få en varning, "Objektet du försöker ändra är skyddat"
Ge skyddet lösenordet DOKTOR12

1. Markera området B7:G14
2. Format - Celler
3. Klicka på fliken Skydd
4. Ta bort bocken framför Låst
5. Bekräfta med OK
Gör samma sak med cellerna
B1 , E1 , C2 och C3
6. Verktyg - Skydd - Skydda blad
7. Skriv lösenordet och bekräfta med OK
8. Skriva samma lösenord igen.Ändra datumet till dagens datum
Ändra Enhetsnamn Gläntan till Friskolan
Ändra Regnr 1 till 9
Produkt     (Alla)

Summa av Pris Varuhus
                                      Bredvid ser du en pivottabell som
Försäljare  Göteborg  Malmö   Älmhult  Örebro       Totalt  är baserad på IKEA
Elin                  10679           10679  nedan. När du vill hämta
Tomas                        10556     10556  information ur tabellen väljer du att
Sandra       10194                      10194  klicka på listpilen bredvid det
Marie             8950                 8950  intressanta elementet. Besvara
Stefan                        7314      7314  nedanstående frågor.
Frida                        7170      7170
Lena              4664                 4664
Gabriel       2990                      2990
Henny                   2384           2384
Sofie        2230                      2230
Totalt       15414   13614   13063    25040     67131
Kassaflöde IKEA 2001-06-27 15:01 - 15:03 / filter Ö-M-G-Ä och >400 SEK

Löpnummer    Produkt   Pris      Försäljare  Varuhus
1        BILLY bokhylla 449.00 kr  Stefan    Örebro
2        ÅSNEN högskåp1,495.00 kr  Henny    Älmhult
3        DUNÖ golvlampa 498.00 kr  Tomas    Örebro
4        ASKEDAL byrå 1,745.00 kr  Marie    Malmö
5        LO sängstomme1,995.00 kr  Gabriel   Göteborg
6        VÄRDE hylla 895.00 kr   Stefan    Örebro
7        BIALIT byrå  795.00 kr  Elin     Älmhult
8        STURE databord 495.00 kr  Tomas    Örebro
9               795.00 kr
        NORDISK caféstol      Lena     Malmö
10              1,195.00
        STENSKÄR lådhurts kr    Frida    Örebro
11       VISDALEN byrå1,995.00 kr  Frida    Örebro
12               995.00 kr
        VÄRDE vitrinskåp      Gabriel   Göteborg
13              1,800.00
        DIREKTÖR arbetsstol kr   Marie    Malmö
14       IKEA startbox 889.00 kr  Henny    Älmhult
15       KLARUP matta445.00 kr   Sofie    Göteborg
16              2,195.00 kr
        NARVIK klädskåp      Tomas    Örebro
17       STURE databord 495.00 kr  Sofie    Göteborg
18       IVAR bokhylla1,430.00 kr  Lena     Malmö
19       GRANÅS bokhylla995.00 kr  Frida    Örebro
20       KURS byrå   785.00 kr  Sandra    Göteborg
21       KORPO caféstol 495.00 kr  Sofie    Göteborg
22       STURE skrivbord619.00 kr  Elin     Älmhult
23       MÅNEN databord 795.00 kr  Sandra    Göteborg
24              6,300.00 kr
        ÄNGBY bäddsoffa      Tomas    Örebro
25  FLEN fåtölj 1,495.00 kr  Lena   Malmö
26  LAHOLM fåtölj4,775.00 kr  Sandra  Göteborg
27  BILLY bokhylla 449.00 kr  Tomas  Örebro
28  IVAR bokhylla1,430.00 kr  Marie  Malmö
29  LINDÅS fåtölj2,985.00 kr  Frida  Örebro
30        2,195.00 kr
   VÄRDE bänkskåp       Sandra  Göteborg
31         495.00
   ANTON printerbord kr    Lena   Malmö
32        1,195.00
   STENSKÄR lådhurts kr    Sandra  Göteborg
33         soffa
   FALSTERBO3,975.00 kr    Marie  Malmö
34  BILLY bokhylla 449.00 kr  Lena   Malmö
35        4,475.00 kr
   TOMELLILA soffa      Stefan  Örebro
36  BERGSMO byrå 2,295.00 kr  Elin   Älmhult
37  NENNE databord 795.00 kr  Sofie  Göteborg
38  ÅSNEN högskåp1,495.00 kr  Stefan  Örebro
39  STURE skrivbord619.00 kr  Tomas  Örebro
40        2,195.00 kr
   VÄRDE bänkskåp       Elin   Älmhult
41  BILLY bokhylla 449.00 kr  Sandra  Göteborg
42  LAHOLM fåtölj4,775.00 kr  Elin   Älmhult
                    Varför använder man pivottabeller?
Bredvid ser du en pivottabell som    Med hjälp av en pivottabell eller ett
är baserad på IKEA-databasen      pivotdiagram kan du snabbt filtrera fram
nedan. När du vill hämta        uppgifter, göra beräkningar och skapa
information ur tabellen väljer du att  diagram utifrån stora datamängder som är
klicka på listpilen bredvid det     ordnade i listform. Med en pivotabell visas
intressanta elementet. Besvara     bara den information som för tillfället är
nedanstående frågor.          intressant. Pivotera betyder vrida och vända
                    och syftar på möjligheten att i efterhand ändra
                    pivottabeller så att den passar olika
                    situationers unika behov.
       Visa produkten VÄRDE hylla
       Vem har sålt hyllan?
       På vilket varuhus?
       Vad kostar VÄRDE hylla?
       Visa alla produkter igen.
       Visa produkten BILLY bokhylla
       Hur mycket har hyllan dragit in totalt?
       Vilket varuhus har sålt mest av hyllan?
       Visa alla produkter igen.
       Visa produkten STURE skrivbord
       Vilka är det som sålt Sture Skrivbord?
       Hur mycket har Sture Skrivbord inbringat?
       Generella frågor
       Hur många av säljarna jobbar på Älmhult?
       Vilket varuhus har sålt mest?
       Vem har sålt bäst och sämst?
                    r
                    ä
                    t
                    t

                    s
                    v
                    a
                    r
            r


Visa produkten VÄRDE hylla
Vem har sålt hyllan?            Stefan
På vilket varuhus?             Örebro
Vad kostar VÄRDE hylla?              895
Visa alla produkter igen.
Visa produkten BILLY bokhylla
Hur mycket har hyllan dragit in totalt?     1796
Vilket varuhus har sålt mest av hyllan?   Örebro
Visa alla produkter igen.
Visa produkten STURE skrivbord
Vilka är det som sålt Sture Skrivbord?   Elin och Tomas
Hur mycket har Sture Skrivbord inbringat?     1238
Generella frågor
Hur många av säljarna jobbar på Älmhult?       2
Vilket varuhus har sålt mest?        Örebro (25040)
Vem har sålt bäst och sämst?        Elin och Sofie
För att kunna göra den här övningen ska du ha filen
I det här kalkylarket ska du infoga en lista som är sparad som te
Välj Data - Importera Externa Data
Leta upp filen lista
     Klicka på
     och sedan på
För att kunna göra den här övningen ska du ha filen lista-i-textformat.txt
I det här kalkylarket ska du infoga en lista som är sparad som text.
      Importera Externa Data - Importera data
Leta upp filen lista-i-textformat.txt och öppna denna
     Klicka på Slutför
     och sedan på OK
Excel Databas. Slut
     Vad har du lärt dig?
                Att göra bra
                databaser
                Att sortera i listor
                Att använda
                Autofilter
                Avancerade filter
                Delsummor
                Sök och ersätt
                Pivottabeller
                Skydda blad
                Importera data
                Gå hit. Kursens hemsida, klicka på Databas och ladda ner övningen
                Gå till kursens hemsida för att klicka på Excel och göra övningen ni
                Gå till Google och leta upp annat övningsmaterial på nätet.
                Klicka här för att göra datakörkortet, modul 5. Excel Databas.
                Eller allra bäst. Gör en egen databas och lös de problem du stöter p
                   Välj något av dessa
                   alternativ.
                        Namn:                 0

                Vad har du inte lärt dig
                än?            Mer om att importera
                             data
                             Mer om pivottabeller
                             Mer praktiska
                             databasövningar
                             Programmet Access
                             Databasspråket SQL
ursens hemsida, klicka på Databas och ladda ner övningen Systemet.
rsens hemsida för att klicka på Excel och göra övningen nio-ovningar-med-facit.xls
 ogle och leta upp annat övningsmaterial på nätet.
r för att göra datakörkortet, modul 5. Excel Databas.
a bäst. Gör en egen databas och lös de problem du stöter på.
Namn:  0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:12/2/2011
language:Swedish
pages:51