JPN by shiroiyukii

VIEWS: 553 PAGES: 3

									PENGESAHAN TARAF KEWARGANEGARAAN PENERANGAN PERMOHONAN (a) Kelahiran Dalam Negeri dan di Luar Persekutuan Bahagian 1, Perkara 1 14(1)(a), Perlembagaan Persekutuan. - Kewarganegaraan dengan cara Kuatkuasa Undang-undang bagi orang-orang yang lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963). Bahagian 2, Perkara 14(1)(b), Perlembagaan Persekutuan. - Kewarganegaraan dengan cara kuatkuasa undang-undang bagi orang-orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia (16 September 1963). SYARAT PERMOHONAN - Pemohon dan subjek (orang yang hendak didaftarkan) hendaklah hadir di hadapan Pendaftar Warganegara / Penolong Pendaftar Warganegara semasa mengemukakan pemohonan - Pemohon adalah: 1. Bapa atau Ibu 2. Penjaga atau saudara mara terdekat. 3. Subjek sendiri. - Mengisi Borang E dengan lengkap dan sertakan salinan dokumen sokongan. PROSEDUR PERMOHONAN Pemohon dikehendaki hadir ke Kaunter JPNM Ibu Pejabat Putrajaya atau Ibu Pejabat JPN setiap Negeri atau JPN Cawangan dan membawa bersama dokumen-dokumen asal beserta salinan seperti berikut. DOKUMEN SOKONGAN - Sijil Kelahiran orang yang hendak didaftarkan. - Terjemahan sijil kelahiran dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris (Jika kanak-kanak lahir di luar Negara). - Kad Pengenalan ibu bapa. - Sijil Kelahiran ibu bapa. - Sijil Warganegara ibu bapa.

- Sijil Kahwin / Nikah ibu bapa yang di daftarkan di Persekutuan. - 3 keping gambar warna foto orang yang hendak didaftarkan (berukuran 32 mm x 38 mm). BAYARAN 1. RM 2.00 bayaran permohonan. 2. RM 10.00 bayaran pengeluaran sijil Pengesahan Taraf.

(b) Kelahiran Luar Negara Bahagian 2 Perkara 14(1)(b) Perlembagaan Persekutuan. - Kewarganegaraan dengan cara Kuatkuasa Undang-undang bagi orang-orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia (16 September 1963). Seksyen 1(c) Bahagian 2, Jadual Kedua Perlembagaan. - Seseorang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia di luar Persekutuan yang bapanya pada masa kelahiran itu seorang warganegara.

SYARAT PERMOHONAN - Pemohon dan subjek (orang yang hendak didaftarkan) hendaklah hadir di hadapan Pendaftar Warganegara / Penolong Pendaftar Warganegara / Pegawai Konsul semasa mengemukakan pemohonan. - Pemohon adalah: 1. Bapa atau 2. Ibu - Mengisi Borang D dengan lengkap dan sertakan salinan dokumen sokongan. PROSEDUR PERMOHONAN Pemohon dikehendaki hadir ke Kaunter JPNM Ibu Pejabat Putrajaya atau Ibu Pejabat JPN Setiap Negeri atau Pejabat Konsul di Luar Negara dan membawa bersama dokumen-dokumen asal berserta salinan seperti berikut. DOKUMEN SOKONGAN - Sijil Kelahiran Luar Negara kanak-kanak.

- Terjemahan sijil kelahiran dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris. - Kad Pengenalan Ibu Bapa. - Sijil Kelahiran ibu bapa. - Sijil Warganegara ibu bapa. - Sijil Kahwin / Nikah ibu bapa. - Pasport / Dokumen perjalanan kanak-kanak, ibu dan bapa. - 3 keping gambar warna foto orang yang hendak didaftarkan (berukuran 32 mm x 38 mm). BAYARAN 1. RM 20.00 bayaran permohonan. 2. RM 10.00 bayaran pengeluaran sijil oleh Kedutaan. 3. RM 30.00 bayaran pengeluaran sijil oleh Pendaftar Besar Warganegara dengan kelulusan Menteri Dalam Negeri. Nota: Semua salinan dokumen-dokumen sokongan hendaklah dibuat di atas kertas bersaiz A4. Bayaran dalam bentuk wang pos boleh diterima dalam nilai RM 10.00 sekeping. Makluman : Semua permohonan urusan kewarganegaraan hendaklah menggunakan borang asal yang bercetak. Borang-borang boleh didapatkan daripada Ibu Pejabat JPNM Putrajaya atau mana-mana Ibu Pejabat JPN setiap Negeri. Kecuali permohonan pendaftaran kelahiran luar Negara dan Pendaftaran Pelepashakan kewarganegaraan borang boleh juga didapatkan dari Pejabat Konsul di luar negara.


								
To top