Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

enquete

VIEWS: 3 PAGES: 2

									                STICHTING


            DorpsschoolKeppel

Vindt u dat de basisschool De Bongerd
in Hoog-Keppel moet blijven?
                                 STICHTING


                         DorpsschoolKeppel

Samenvatting enquête behoud van openbare
basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel

Aanleiding:
Volgens de laatste berichten moet OBS De Bongerd op 11 juli 2009 zijn
deuren sluiten. Op initiatief van de werkgroep Hoog-Keppel van de Dorpsraad
Drempt, Hummelo en Keppel en de Stichting Dorpsschool Keppel een
handtekeningenactie gehouden door ouders en inwoners.


Doelstelling:
Aantonen dat het behoud van de school voor zowel ouders als inwoners van
Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik erg belangrijk is, niet in de laatste plaats
voor de leefbaarheid in het dorp!


Onderzoeksvraag:
De volgende vraag is geformuleerd in de enquête:
‘Vindt u dat de basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel moet blijven?’


Onderzoeksmethode:
Er is in de periode tussen 20 en 22 november 2008 door zowel ouders als
bewoners uit Hoog-Keppel en Laag-Keppel geënquêteerd.


Uitkomsten
84% van de huishoudens in Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik is
persoonlijk benaderd, 16% was niet thuis of is niet benaderd.Maar liefst 95% van de geënquêteerden is vóór
behoud van OBS De Bongerd in Hoog-Keppel!

								
To top