SE_Nr_1_April_2008 by xiaoyounan

VIEWS: 6 PAGES: 8

									 Nyhetsblad för SMF:s medlemmar           SMF - Din kompis i skogen                       Nr 1
 Pipers Väg 2 b, 170 73 Solna            www.skogsentreprenad.nu                     April 2008
 Tel: 08-655 41 90


   Nya                                            Ordförande
  medlemmar                                            har
                       SMF satsar på en gememsam sam-            ordet
                     lingsplats för sponsorer och samarbets-
                     partners under Skogsnolia 2008.
                                              Nyköping 2008-03-01
* PS Skogsentreprenad AB, Vinslöv
* Härnöskog AB, Härnösand           330 kvadratmeter under ett tak med 15
* Mjölsereds Skog & Maskin, Sollebrunn                            Vi är mitt uppe i den tid på året som
                     olika utställare ger dig som medlem och
* Firma Per Brundell, Enköping                              normalt är kallast. Det är nu vi ska hinna
                     alla andra en möjlighet att träffas och dis-
* N&L Skogsentreprenad AB, Boden                             med alla avverkningar som fordrar frusen
                     kutera med många av branschens aktörer
* F:a Magnus Wilhelmsson, Vingåker                            mark. I Sörmland har vi inte haft någon
* Kjell Bergström Skogsentreprenad AB,
                     och leverantörer på ett och samma ställe.
                                             tjäle så alla poster som var tänkta för vå-
 Grythyttan                                       ren är avverkade. Det ser ut att bli ett ti-
* Br. Bryntessons HB, Ödskölt         Biljetter till Skogsnolia kan beställas
                                             digare och snabbare stopp än normalt. Ef-
* Vitåfors Skogsavverkning AB, Vitå    hos SMF till ett rabatterat pris på 55kr
                                             terfrågan på sågtimmer har minskat och
* Micke Fransson Skogsentreprenad,    plus moms per biljett. Annvänd blanket-
 Boxholm
                                             sågverken har för stora lager. Det finns
                     ten som bifogats i detta brev.
* NA Jonsson Skogsavverkningar AB,                            fortfarande en hel del stormtimmer som
 Vallentuna                                       inte är sågat. Det är god efterfrågan på
                       Många specialerbjudanden kom-
* Högås Skog AB, Uddevalla                                massaved och det behövs alltid färsk ved.
                     mer att erbjudas till dig som medlem
* Stuguns Entreprenad AB, Stugun                               Nya stormar har också gett oss ganska
* BoTo Skogsentreprenad HB, Norrtälje
                     och naturligtvis finns en medlemspre-
                                             mycket att göra i södra Sverige.
* H. Svensson Skogstjänst, Ljungby    sent för dig i vår monter.
                                               Om ni får perioder med mindre att
* Br. Jönssons Skogsentreprenad HB,                           göra, passa då på att utbilda er, eller att
 Värnamo                 BOKA REDAN NU IN ETT LÅNGT
                                             jobba igenom Regelrätt Entreprenad. Jag
* HG Skog och Entreprenad, Mullsjö    BESÖK I LOGGERS CAMP FÖR DET
* Åseda Skogsentreprenad AB, Åseda
                                             tror att det kommer att bli ett viktigt verk-
                          LÖNAR SIG.
* Firma Per-Axel Rolfsson,                                tyg för de entreprenörer som vill ligga
 Värends Nöbbele                                    först.
                       Välkommen!
* Nälséns Skogsservice AB, Grums                               I mitten av januari deltog hela SMF´s
                       önskar Ulf Sandström med personal.
* Team Jord & Skog i Kristinehamn,                            personal och styrelse i en ledarskapsut-
 Kristinehamn                                      bildning med Percy Thunborg. Han har
* PEA Logging AB, Torsås                                 många stora företag och kommuner som
* Lönnqvists Skogstjänst AB, Hallabo                           kunder och har lärt oss mycket.
* Mesele Gallring AB, Mesele
                                               Den positiva utvecklingen för SMF
* AVAS-Skogstjänst AB, Skellefteå
* Lärkhammars Entreprenad AB,
                                             fortsätter med c:a 60 nya medlemmar.
 Kristinehamn
* Firma Lars-Göran Karlsson, Karlstad
                      Mobilabonnemang               Det är mycket positivt att SMF arbete
                                             med lönsamheten i våra företag har blivit
* Nystätersskogsavverkning AB,                              så väl mottaget. Jag tror också att våra
                       Det är många entreprenörer som
 Värmlands Nysäter                                   kunder börjar förstå att branschen måste
* Br. Ericson Mekaniska KB, Björbo    får samtal från jobbiga försäljare som
                                             ha en rimlig lönsamhet om vi ska klara av
* Evaldssons Gård, Eringsboda       vill sälja mobiltelefonabonnemang. Det
                                             att rekrytera nya entreprenörer och ung-
* F.A. Kalle Magnusson, Bräcke      ramavtal vi har med Telia är fortfarande
                                             domar till skogen.
* Rotviks Skogsservice, Uddevalla     mycket konkurrenskraftigt. Säg nej om ni
* Tomas Lundström Skogsmaskiner AB,    vill vara på säkra sidan!                     Lars-Göran Göransson
 Boden
* Björkuddens Maskinentreprenad, Tierp                                   SMF Styrelseordförande
                                  Torsten Kinnefors
* Firma Johan Lindborg, Katrineholm
* Tidahloms Virkesskotning, Tidaholm     Se upp!
* Hede Frakt, Hede            Telefonbolaget Mobilett har bytt namn
* Trangärde Skogstjänster KB, Söderhamn  till Lanini AB !
* Hagifa AB, Fjugesta           Läs mer om hur det gått för företaget på
   Vi hälsar våra nya          www.vk.se/Article.jsp?article=179784&c
  medlemmar välkomna!          ategory=380
      Skotartävling                Andra uttagnings-                         Tio tävlande utkämpade en hård strid
                                                            och de tre främsta fick efter den första kör-
       i Mariestad                 tävlingen avgjord i                      ningen ytterligare en chans att ”straffa” le-
                                                            darens tid. Vinnare i uttagningstävlingen
                              södra Sverige                        blev Ronny Bengtsson från Hässleholm
                                                            som låg 3:a efter den första körningen
                                                            men efter en nästan felfri andra körning
                            På fredagen den 4 april avgjordes den              seglade han upp som vinnare. Tvåa kom
                           andra uttagningstävlingen till skotar-SM              Henrik Blixt och trea kom Henrik Carls-
                           som avgörs på Nolia i den 12-13 juni.               son.
                           Tävlingen genomfördes i ett samarrange-
                           mang tillsammans med John Deere vid en                Resultat från uttagningstävlingen vid
                           Öppet-Hus dag vid deras serviceverkstad              Öppet Hus med John Deere:
                           i Emmaboda.
                                                              1:a Ronny Bengtsson, Hässleholm
                                                                Tid 6 min 20 sek
  Fredag den 22 februari var det då dags                                         2:a Henrik Blixt,Vetlanda
för årets första skotartävling. Vädret var                                           Tid 7 min 03 sek
rätt så mild, mellan 5 och 6 + och det blås-                                        3:a Henrik Carlsson, Söderåkra
te en uppfriskande vind. Detta avskräckte                                            Tid 7 min 22 sek
inte våra intresserade skotarförare och
hela 20 deltagare tävlade om första priset                                           I samband med tävlingarna visa-
att få åka till finalen på Skogs-Nolia. Vi                                         de Erik Kindlund (produktspecialist)
hade en bana med 20 stockar som skul-                                            upp TimberLink för intresserade be-
le lastas och ett torn som skulle byggas.                                          sökare. Intresset var stort framförallt
Snabbast av alla var Martin Svensson från                                          från de yngre besökarna.
Linköping med 2 min och 26 sek. På an-
dra plats kom Filip Ingvarsson från Högs-                                            Stort tack till John Deere för
by, 2 min och 38 sek och på tredje plats                                          hjälpen till ett bra och lyckat arrang-
kom Urban Uvesten från Kristinehamn, 2                                           emang.
min och 40 sek. På fjärde plats kom Jenny      Från vänster: Henrik Blixt, Ronny Bengtsson och Henrik Carlsson.

Andersson, Dingtuna, med 2 min och 43                                                    Karl-Magnus Hembjer
sek. GRATTIS, bra jobbat..
  Martin får vi se vid finalen och Jenny
på dam-SM på Skogs-Nolia.

                 Gabriele Bodegård
                                         Har du någon kvinna
                                        anställd som maskinförare?
                                        Anmäl henne till Dam-SM!
                              Härmed inbjuder SMF Skogs-                    Tävlingen kommer att genomföras
                            entreprenörerna till den första SM-               lördagen den 14 juni under Skogsnolia
                            tävlingen i skotarkörning, enbart för              utanför Umeå och med samma förut-
                            kvinnor.                            sättningar som råder för det Skotar-SM
                                                            som arrangerats i många år utan en enda
                              Idag finns det alltför få kvinnliga             kvinna med i startlistan.
                            skogsmaskinförare, men kanske kan en                Det blir alltså först ett tidskval och
Ovan Filip Ingvarsson, 2 plats             SM-tävling få fler kvinnor att välja det-            sedan en cuptävling. De ingående mo-
och till höger Urban Uvesten,
3 plats                         ta yrke. Förutsättningarna för tjejerna             menten blir: lastning och lossning av
Saknas gör 1:a pristagaren
Martin Svensson.
                            är precis lika stora som för grabbarna             stockar med och utan hinder samt en
                            att bli duktiga i att hantera de hypermo-            tornbyggnad.
                            derna tekniska skogsmaskinerna.
                              Det blir ett Öppet SM där alla yr-
                            kesverksamma tjejer eller de som har
                            en dokumenterad vana att köra skotare
                            får delta.


                                         Anmälan senast den 9 maj till:
                                  SMF Skogsentreprenörerna, Pipers väg 2 B, 170 73 Solna
                                   För mer info: ring Bengt Larsson-Snygg tfn 0278-35364
                                            eller 070-3338972
        Ny företagsutvecklare på SMF                              Sektionsnytt
               Rikard Ålstig     Jag hoppas jag kommer att tillföra det   Sektionsmöte i Överkalix
            heter jag och har    som stod skrivet i tjänstebeskrivningen
            anställts av SMF    och det som jag även då anställdes för.      I fredags hade vi ett sektionsmöte på
            Skogsentreprenö-    Bland annat ska jag komma att arbeta      Hotell Överkalix 2008-02-08
            rerna som företags-   med olika utvecklingsfrågor för medlems-      Som värd för mötet hade vi en ny
            utvecklare i deras   företagen och vara deras stöd i en mängd    aktör på marknaden Billerud skog en ny
            norra region. Jag    olika branschfrågor. Alltså arbeta med sa-   avdelning inom Billerudkoncernen, som
            tillträdde min tjänst  ker som ska ge direkt medlemsnytta. An-    skall se till virkesförsörjningen till mas-
Rikard Ålstig
            den 1 mars.       dra saker som jag tror är viktiga att fort-  sabruken.
                        sätta utveckla i en växande organisation      Deras mål för det första året är att
  Från Örnsköldsvik via Västerbottens     som SMF är att skapa en förbättrad ökad    köpa in ca 300000m3f till bruket som har
län och sedan norrut, där kommer jag      samverkan, både internt och med övriga     ett årligt behov av 1,6 milj/m3f , för att år
mestadels att ha mitt arbetsområde. Till    aktörer. Till detta behövs en bra och väl   2 köpa 600000m3f. Till detta behövs en
en början kommer jag att ha regionsan-     fungerande kommunikation. Här hoppas      hel del maskinkapacitet, som dom väntas
svaret här längst uppe i norr tillsammans    jag kunna bidra med viss erfarenhet.      få av oss som är verksamma inom skogen
med Ulf Sandström, som sedan en tid till-      Jag vet att jag kommer att trivas här   + en del nya entreprenörer.
baka även är VD för hela SMF.          på SMF. Stimulerande arbete och trevliga      Vi hade även en till mötesvärd en ny
                        kollegor gör säkert sitt till med det. Men   försäljare för Komatsu Forest men han
  Jag kommer att vara stationerad i      sedan tror jag även på framtiden för SMF    uteblev med 30 minuters varsel. Jokk-
Umeå, där jag även bor sedan tre år till-    som organisation. Trycket på skogen som    mokks marknad var tydligen mer givande
baka. Annars är jag född och uppvuxen i     resurs ökar i framtiden och här blir skogs-  än att träffa ett 20tal entreprenörer. Är det
Lycksele, i Västerbottens inland. Har ef-    entreprenören en allt viktigare del i bl.a.  samma när han skall prångla ut maskiner
ter utgången skogsbruksskola på 80-talet    råvarukedjan. Om vi nu tillsammans kan     ”eller” ?
haft olika arbetsuppgifter med skoglig an-   fortsätta utveckla SMF positivt så anser                     Mvh Kurt
knytning nästan hela mitt yrkesliv. Kom-    jag att vi ska kunna förbättra villkoren för
mer nu senast från ett koordinatorsarbete    våra medlemmar, men även för sektorn
på Skogen i Skolans nationella rikskansli    som helhet.                   Boka redan nu in helgen
samt en tjänst som verksamhetsledare                                7-9 november för
inom den skogliga organisationen Mera        Precis när detta skrivs så är det klart
Skog i Västerbotten.              med e-post och mobilnummer till mig.       SMF´s årliga stämma
                        Dessa följer här under och ni ska natur-
  Har alltid haft olika kontakter med     ligtvis höra av er till mig om ni undrar      Årets stämma förflyttar sig till de
företrädare för SMF så jag har jag väl en    över något. Alla mina kontaktuppgif-      nordligare breddgraderna och hålls på
rätt bra grund att stå på när det gäller både  ter kommer ni även att finna senare på     Pite Havsbad även kallad Norrbottens
insyn i organisationen, men även på vilket   Skogsentreprenörernas hemsida (www.      Riviera. Det här är anläggningen för hela
sätt SMF verkar. Men det är naturligtvis    skogsentreprenad.nu) så snart allt är helt   familjen med äventyr, upptåg och mys.
mycket nytt för mig att ta till mig och jag   klart kring detta.                 Exklusivt för årets stämma är att ni har
kommer säkerligen att behöva en period                             möjlighet att boka biljetter till Stormen
där jag både får se och lära här i början,     Hälsningar                 som är en av de mest påkostade magisho-
inte minst från mina nya kollegor inom       Rikard Ålstig                wer som kan ses i Europa idag. (Läs mer
                          SMF Skogsentreprenörerna
organisationen.                  Företagsutvecklare Region Norr
                                                på www.pite-havsbad.se)
                          070-333 49 43                  Årets program bjuder på, förutom
                          rikard.alstig@skogsentreprenad.nu
                                                stämman, en spännande Debatt och In-
                                                spirationsstund, vår traditionella mässa,
                                                god mat & dryck samt fantastisk under-
GPS att vinna på rätt              adress så lägger vi in er i systemet! (Nor-
                        malt så skickar vi ut cirka två tre mail per
                                                hållning.
                                                  Mer information kommer inom kort.
 E-postadress!!                vecka).
                          Rätt adress ger chans till fin vinst!    Varmt välkomna till 2008 års stämma!
                          På Noliamässan kommer en Garmin
  Eftersom det fallit på min lott att tjata  Nüvi 710 GPS Navigator att lottas ut till
om mailadresser så fortsätter jag med det.   en av er som uppgivit en korrekt e-mail-
Totalt har vi idag drygt 700 medlemmar.     adress. Min adress är torsten.kinnefors@
Till dessa har vi 556 e-mailadresser. När    skogsentreprenad.nu
jag sist skickade ett mail till dessa adres-    Skicka ett mail nu!!
ser fick jag tillbaka 8 som hade full brev-                     Torsten
låda och 28 där adressen var fel, tex en                     Kinnefors
punkt som är fel ett bindestreck som ska
vara ett understreck eller helt enkelt en
adress som upphört, ja ni förstår.
  Ni som känner att ni inte får några e-
mail skicka ett mail till mig om ni har en
  Ledarskapskurs i               Stormöte i Karlstad               Vi på SMF tycker att det är enormt
                                               viktigt att entreprenörerna är medvetna
    Vrigstad                   Den 16 januari samlades ett stort antal  om just detta och vi hoppas på att de pra-
                        entreprenörer på Karlstad flygplats för att  tar med varandra och på så sätt är starkare
                        lyssna på och diskutera med SMF vd Ulf    och tuffare för att kunna vägra olönsam-
   Under december och februari har      Sandström och Gabriele Bodegård, före-    ma affärer.
SMF och SLA vid två tillfällen genomfört    tagsutvecklare.
en kurs i ledarskap på Vrigstad Värdshus.
Kursledare har varit Stefan Lindvall som      Anledningen
till vardags verkar som jurist och är statio-  till mötet var att
              nerad vid kon-    det måste talas öp-
              toret i Malmö.    pet om den dåliga
                        lönsamheten bland
                K u r s e n   entreprenörerna,
              lockade 10 före-   oavsett vem man kör
              tagsledare från   åt. Och då kändes
              närområdet och    det som väldigt vik-
              som var väldigt   tigt att nå så många
              nöjda med kurs-   entreprenörer som
Kursledare Stefan Lindvall innehållet samt   möjligt, sak samma
kursledaren. Alla ville nämligen delta vid   om de är medlem i
en fortsättningskurs senare i höst.       SMF eller ej. Önskemål om ett möte kom      Efter en mycket god lunch gick vi
                        från sektionsordförande Peter Lundquist    igenom några maskinkalkyler, berättade
  Under kursen behandlades följande:     och genom hans och andra medlemmars      om SMF´s mest prioriterade projekt, Re-
*Hur rekryterar och introducerar jag per-    kontakter kom 45 entreprenörer och två    gelrätt entreprenad, och diskuterade af-
sonal?                     tjänstemän från VSV. Det har nog aldrig    färsavtalen. Bland annat nämnde vi tvis-
*Vad skall en befattningsbeskrivning      hänt förut.                  teklausulen. Vi avråder entreprenörerna
innehålla?                                          (enligt direktiv från vår jurist) att skriva
*Hur tar jag reda på vad de anställda verk-     Efter en kort genomgång vad SMF      under avtal som innehåller tvisteklausu-
ligen vill och behöver?             jobbar med och vilka arbetsområden prio-   len där tvister avgörs genom skiljemän.
*Hur får jag anställda att göra som jag     riteras just nu gick vi igenom nyckeltalen,  Det ska stå allmän domstol istället.
säger?                     alltså jämförelsetalen av nettoresultat i %
*Vilka arbetsrättsliga regler gäller för an-  av omsättningen år 2006, indelat i varje     Det var en mycket lyckad dag och vi
ställningen?                  kundkategori. Uppmärksamheten bland      från SMF tackar sektion SMIV för delta-
*Hur skapar jag den goda och lönsamma      åhörarna var på hel spänn, ekonomin är    gandet och också för att ni var så aktiva
arbetsplatsen?                 dålig och utvecklingen går åt fel håll. Mer  för att få med ickemedlemmar.
*Hur får jag de anställda att förstå företa-  än hälften av entreprenörsföretagen har
gets affärsidé?                 nära noll- eller minusresultat 2006.                 Gabriele Bodegård
*Hur skapar jag en ömsesidig öppen kom-
munikation mellan mig och de anställda?
*Hur gör jag för att lyssna aktivt?
*Hur genomför jag utvecklingssamtal?
                          Enfe-möte i Paris             stått för det,
                                               annars   av-
*Hur ställer jag frågor som ger uppriktiga     SMF representerades av Ulf Sand-     vecklar man.
svar?                      ström och Torsten Kinnefors när skogs-    Kunderna har
*Vilka arbetsmiljöregler är väsentliga för   entreprenörernas Europeiska organisa-     tydligen bör-
att skapa en hälsosam arbetsplats?       tion träffades, ett möte som präglades av   jat inse allva-
                        diskussioner runt dagens situation med    ret och börjat
  Under kursen framkom det hur viktigt    lönsamheten för småföretagare i Europas    betala så vi
det är som entreprenör och företagsledare    skogsbruk.                  hoppas att det
att känna till regelverket i det kollektiv-     Deltagarna hälsades välkommen av     smittar av sig
avtal som man är berörd av samt övriga     direktören för Frankrikes svar på LRF,    så kunderna i
arbetsrättsregler. Liknande kurser kom-     Gerhard Napias president CEETTAR.       Sverige också Barrie Hudson ordförande Enfe
mer att erbjudas på fler orter i regionen.   Han presenterade deras verksamhet och     börjar förstå allvaret, eller att entreprenö-
Är du intresserad så ta gärna kontakt med    gjorde reklam för en ny skogsmässa som    rerna tvingar dom till det.
Karl-Magnus Hembjer 070-520 09 71 el-      ska gå av stapeln i juni i sydfrankrike.     Diskussion om en gemensam entrepre-
ler Gabriele Bodegård 070-333 05 57.        Likheten mellan länderna var stora när  nörscertifiering (EFFECT) pågick och en
                        problemen med lönsamhet och rekrytering    käpphäst kan vara att ordna finansieringen
          Karl-Magnus Hembjer     diskuterades. Det som var värt att lägga   av ett sådant system. Frågan lever vidare
                        på minnet var att priserna för avverkning   och vi har ju tidigare från SMF redovisat
                        verkar vara på väg upp i Finland. Dom har   vår ”Regelrätt Entreprenad” som kan bli
                        som i Sverige haft usel lönsamhet men det   en grundplåt för en eventuell gemensam
                        har nu börjat svänga åt rätt håll. Det som  certifiering i framtiden.
                        påskyndat detta är att entreprenörerna har
                        fått nog och börjat kräva bättre betalt och                Ulf Sandström
   Genomgång av                      Entreprenörsträff i Vänersborg
    nyckeltal                 Den 21 februari samlades ca 40 en-      eltalen för branschen samt en redovisning
                        treprenörer på Folkets Hus i Vänersborg     över senaste verksamhetsårets kostnads-
                        för att lyssna på och diskutera lönsamhe-    ökningar. Innan middagen presenterades
                        ten med SMF:s företagsutvecklare Karl-      även SMF:s nyligt framtagna förenklade
                        Magnus Hembjer samt med tjänstemän        kalkylmodell för prissättning av skotare.
                        från VSV.                    Deltagarna vittnade om svårigheten att få
                                                lönsamhet på skotarna och främst de små
                          Bakgrunden till mötet var att det fanns   gallringsskotarna. Här behövs någonting
                        önskemål att diskutera senaste årets kost-    göras snarast.
                        nadsökningar och den
                        dåliga  lönsamheten
                        bland entreprenörerna,
                        oavsett vem man kör
                        åt. Det var därför vik-
                        tigt att nå så många
  Måndagen den 28 jan gick sektionerna    entreprenörer   som
Hälsingland och Härjedalen igenom se-     möjligt oavsett om de
naste nyckeltalsanalys. 14 entreprenörer    är medlemmar i SMF
hade samlats för diskussion på konferens-   eller ej. Önskemålet
anläggningen Orbaden utanför Arbrå. Den    om mötet kom från
kraftigt vikande trenden i resultaten 2006   sektion  Vänersborg
samt den fortsatta nedgången 2007 var det   och dess medlemmar.                 Kvällen fortsatte med diskussioner
stora spörsmålet och vilka effekter detta                            kring hur lönsamheten kan förbättras och
kan få på fortsatt entreprenadverksamhet     Efter en kort genomgång från Gunnar      hur vi ska göra för att locka ungdomar till
inom skogsbruket.               Trell om VSV och efterfrågan inom bio-      branschen med tanke på den förarbrist
                        energisektorn så presenterades SMF som      som råder. Vi på SMF tyckte att det var
                        organisation och våra mål samt vision.      väldigt givande att träffas och diskutera
                        Därefter vidtog en genomgång av nyck-      och med tanke på uppslutningen till mö-
                                                tet ser man att frågan om lönsamheten är
      FIS                   Frisk i skogen syftar till att skapa för-  brännande het och behöver åtgärdas sna-
                                                rast för att skogsbruket i framtiden ska
                        ståelse för de ekonomiska vinster det lig-
    Frisk i Skogen             ger i att ha en frisk personal. Genom att    känna sig trygg med virkesförsörjningen
                        förklara och påvisa de ekonomiska kost-     av sina industrier.
  Den 13 februari hade vi första mötet    nader företagaren får vid sjukdom och
                        annan frånvaro får man insikt om hur vik-              Karl-Magnus Hembjer
med arbetsmiljöekonom Anders Johrén
som har jobbat länge med projektet Frisk    tigt det är med en bra och frisk personal
I Skogen. Projektet är framförallt intres-   för det ekonomiska resultatet i företaget.
sant för dem som har hand om bokföring-    Att det är möjligt att påverka det ekono-
en och/eller personalfrågor.          miska resultatet visar arbetsmiljöekonom
                        Anders Johrén på ett mycket pedagogiskt
   6 olika företag från 4 olika sektioner  och lättförståeligt sätt.
deltog (Värmland, Västmanland, Bor-
länge och Uppland). Anders Johrén lärde       Har du blivit nyfiken? Jag har bokat
oss hur enkelt man kan räkna fram hur     Anders den 20 maj i Flen på hotell Lof-
mycket en sjukskrivning kostar. Deltagar-   tet och i Laxå den 28 maj. Anmäl dig via
na kom med många kreativa idéer om hur     telefon eller mail!!! Vi börjar kl 15.00 och
man kan undvika sjukdom och hur hela
personalen kan må bättre. Och detta ger
                        avslutar vid kl 19.00. Utbildningen kostar
                        200 kr/person, fika och lokal ingår.        Energibeskattning
ju i sin tur en högre lönsamhet i företaget.                            Solna 2008-04-09
Personalen är den viktigaste ”ingredien-             Gabriele Bodegård
                                                  Dieselskatteåterbetalning har dragit ut
sen” i företaget!!!                           070-3330557
                                                på tiden ända upp till 10 veckor. Talade
                        gabriele.bodegard@skogsentreprenad.nu
                                                i går med ansvarig handläggare på skat-
  Efter mötet intervjuade jag några av                            teverket där man bad om ursäkt för det
deltagarna om vad de tyckte om kursen                              inträffade och berättade att man lagt om
och de svarade så här:                                     rutiner och flyttat handläggande myndig-
                                                het till Östersund. Framtiden ser dessbätt-
  Helt perfekt, man blir påmind om hur                            re ljusare ut, man räknar med att när man
man ska räkna, bra läxa, mycket lyckat!                             kommer ifatt vilket sker om 5-6 veckor
Man får konkreta bevis på att det är bra                            kommer att ha en handläggningstid på
att lita på magkänslan. Det blir nu lättare                           max 2 veckor.
att fatta beslut, över alla förväntningar!                                        Torsten Kinnefors
      Därför skall alla entreprenörer                                        Angående löneför-
     ”Våga vägra olönsam entreprenad”                                         handlingar 2008!
       En liten sammanställning av vinstutveckling i branschen                            Skogs- och träfacket har förvarnat att
                                                            de under våren 2008 kommer att genom-
                                                            föra lokala löneförhandlingar på plats på
             Högkonjunktur ger rekordvinster                               ett antal entreprenörsföretag. Entreprenö-
                                      (För vissa)
                                                            rerna som har fått detta meddelande har
                 Företag    Vinstresultat 2007  Ökning av vinst
                                   från 2006
                                                            hört av sig för att de känner sig osäkra hur
                                                            de ska hantera situationen.
              SCA          8,2 miljarder      21 %
                                                              SLAs tjänsteman svarar så här:
              Holmen         2,8 miljarder      21 %                       Skogs- och Träfacket brukar efterfrå-
              Sveaskog        1,8 miljarder      38 %                     ga löneuppgifter eller framställa krav på
              Norra Skogsägarna   113 miljoner      169 %
                                                            förhandling om de anställdas löner.
              Mellanskog       59 miljoner      247 %

              Norrskog        168 miljoner      124 %
                                                              Kollektivavtalet innehåller ingen be-
              SMF-        103000 KRONOR       -62%
                                                            stämmelse om att företagen är skyldiga att
              ENTREPRENÖR                                         förse facket med uppgifter på medarbe-
                                                            tarnas löner. Baslön och kvalifikationstil-
                                                            lägg förhandlas centralt. Beträffande pre-
  Att kostnadsökningarna håller på att slå ut många medlemsföretag är ingen hem-
                                                            mielön finns skrivet att om facket gör en
lighet. Det finns alltför många kunder som fortfarande inte fattar att det är bråttom att
                                                            framställan därom, införs premielön där
justera priserna om entreprenören skall ha en chans.
                                                            detta är möjligt. En sådan framställan från
                                                            facket faller under MBL §11, dvs den ge-
  Det positiva är att det dock kommer signaler från fler och fler medlemmar om kun-
                                                            nerella förhandlingsskyldigheten (arbets-
der som ändrar sig och gör skäliga höjningar, men det krävs oftast att du som entrepre-
                                                            givare såväl som fackförbund är skyldiga
nör verkligen sätter ner foten och visar att du menar allvar. Och du, vänta inte till det
                                                            att komma till förhandling, när motparten
blir för sent, gör det nu innan det kostar för mycket.
                                                            begär detta). Vid en MBL-förhandling har
                                     Ulf Sandström
                                                            facket rätt att förhandla, rätt att avge sina
                                                            synpunkter men inte att fatta beslut. Det
                                                            är alltså arbetsgivaren som avgör om det
            Maskinskadestatistik                                      är möjligt eller ej att införa premielöne-
                                                            system. För företag som har lokalavtal
                                                            gäller särskilda bestämmelser.
  Nu kan du som medlem i SMF se hur          Vid uppenbara fel i besvarandet av en
skadefrekvenser ser ut på olika maskin-       enkät kan SMF radera aktuellt enkätsvar.               Så vad blir då sammanfattningen av
märken och maskintyper. Statistiken byg-                                        ovanstående?
ger på dina egna uppgifter och kommer           Behöver du inloggningsuppgifter kan
att bli bättre och bättre ju fler som besva-     du kontakta din företagsutvecklare eller                Lämpligen berättar man för facket att
rar enkäter. Enkäterna hittar du i vänstra      ringa till huvudkontoret:                     man följer vad riksavtalet anger när det
raden på startsidan när du loggat i dig       tel. 08-655 41 90                         gäller avtalade nivåer för baslön och kva-
som medlem. Direkt efter att du besva-                                         lifikationstillägg. Om facket ändå insis-
rat enkäten kan du titta på statistiken från                       Anders Johansson       terar förhandling, sätter man sig vid för-
enkäterna. Inga namn på uppgiftslämnare                                        handlingsbordet och visar den anställdes
kommer att synas i statistiken men SMF                                         inplacering i baslön och kvalifikationstil-
får del av vem som svarat på enkäter för       (Personerna och maskinen på bilden har inget med Maskinskadeen-
                                                            lägg. Kriterierna för inplacering finns i
                           käten att göra)
att eventuellt behöva                                                 skogsavtalets bilaga 1 (sid 69). Vid för-
kontakta   uppgiftläm-                                               handling om premielön behandlas lämpli-
nare för information i                                                 gen premielönens principer, inte dess ab-
maskinskadeärenden.                                                  soluta nivåer. Att diskutera den enskilde
                                                            anställdes lön utöver vad som föreskrivs
  Enkäten ger samti-                                                 av kollektivavtalet avseende baslön och
digt SMF bättre under-                                                 kvalifikationstillägg är inte relevant, inte
lag för uppföljning av                                                 ens om denne är medlem i facket. Den ty-
teknikfrågor.                                                     pen av statistik får facket istället inhämta
                                                            direkt från sina medlemmar.
  Två maskinmärken                                                    SLA
är färdiga att besvara
och vi kommer att upp-                                                   Om ni vill veta mer hör gärna av er
datera med fler när vi                                                 till SLA.
fått provat ett tag.                                                             Gabriele Bodegård
Har ditt företag avtal om företagshälsovård? Trygg-Hansa avtalet
             FeelGood har egna anläggningar eller rullar på åt rätt håll!
                         avtal med andra aktörer som gör att detta
                         avtal skall kunna nyttjas av medlemmar
                         över i stort sett hela landet.
  SMF har genom Ulf Sandström och         SMF har sedan tidigare även haft ett
Lars-Gunnar Hultsjö tillsammans med                                 Som alla vet har SMF sedan många år
                         avtal med LantbygdsHälsan om mobil fö-
FEELGOOD tagit fram ett nytt avtal för                              ett branschanpassat försäkringsavtal för
                         retagshälsovård för de nordligaste länen.
företagshälsovård för SMF:s medlemmar                              skogsmaskinerna. Det finns naturligtvis
                         Det företaget är nu sålt till Step-In i Piteå
över hela landet.                                        även andra försäkringsbolag som också
                         som dock kommer att fortsätta med den
  Förhandlingarna om avtalet är i slut-                            kan erbjuda bra produkter. Men vårt avtal
                         mobila verksamheten. Dessutom bygger
skedet och förväntningen är att ett utskick                           med Trygg är en beprövad produkt som
                         dom ut sin företagshälsovård med egen
kan göras senast under maj månad.                                tål att jämföras inte bara med kostnadsni-
                         läkare och sköterska.
  I det tidigare avtalet ingick flera tjäns-                          vån utan också med försäkringsvillkoren.
                           SMF kommer även att skriva ett avtal
ter som många företag aldrig utnyttjade.                             Om sedan det uppstår problem med en
                         med de nya ägarna, så medlemmarna i de
Av den anledningen är det nya avtalet ut-                            reglering av en skada har vi en unik pröv-
                         nordligaste länen kommer att kunna välja
format så att alla får ett grundutbud med                            ningsmöjlighet för dig som medlem. Vår
                         mellan två alternativ.
det allra nödvändigaste. De som sedan                              försäkringsnämnd med SMF och Trygg-
                           Mer information skickas ut så snart
vill har möjlighet att köpa till en mängd                            Hansa, där SMF har utslagsrösten, kan
                         det finns färdiga avtal.
olika tjänster efter behov. Detta gör att                            göra en prövning av en skada om en med-
ingen betalar för någon tjänst som sedan                             lem inte är nöjd med regleringen, och den
                                       Ulf Sandström
inte nyttjas.                                          möjligheten finns inte hos andra bolag.

                                                   Det som kanske inte alla känner till är
                                                 att du som medlem nu kan försäkra dina
SMF´s avtal                     Ansökan om nytt kort med avta-
                         lad SMF-rabatt görs på speciell blan-
                                                 företagsbilar hos Trygg-Hansa med ett
                                                 förmånligt SMF-avtal.
med OKQ8...                   kett från SMF. Om du vill ansluta det
                         OKQ8-kort som du redan har till SMF-
                                                   Genom SMF-avtalet kan du tjäna en
                                                 bra slant jämfört med en del andra bolag
                         avtalet så finns en annan blankett hos     på marknaden.
                         SMF. Detta görs antingen genom att         Lars-Gunnar Hultsjö som är en känd
                         ringa SMF eller genom att gå in på       entreprenör och även smålänning med
                         www.skogsentreprenad.nu och själv        de kända egenskaper som därmed brukar
...ger för närvarande följande ra-        skriva ut blanketterna.             medfölja har jämfört avtalet med andra.
batter:
                                                 Han tjänar ihop till en rejäl utvecklings-
                                   Bengt Larsson-Snygg     konferens(?) med sina anställda för pre-
Automattvätt:        20 %
                                                 mien blev ca 1500kr billigare per bil med
Gör det själv-hallar:    10 %
                                                 SMF-avtalet. Så ett gott råd är att känna
Trafikprodukter:       10 %
                                                 din Trygg-Hansakontakt på pulsen även
Smörjolja (butiksförpackad): 20 %
                                                 när det gäller företagsbilarna.
Däck:            10 %
Gasol:            15 %               Bilavtal               Kontakta din säljare eller ring Trygg-
                                                 Hansas kundservice 077-11 11 700
Tillbehör:          5%
                                                               Ulf Sandström
Bensin: 30 öre/liter bemannad station
    41 öre/liter obemannad station
Diesel: 80 öre/liter bemannad station                              Personbilar:
    91 öre/liter obemannad station                              Fiesta       9%
                                                 Fusion       9%
  Fr o m 1 augusti 2007 införde OKQ8                              Focus       11 %
Företagspris vilket innebär att ovanstå-                             C-max       11 %
ende rabatt räknas från detta företags-                             S-max       11 %
pris och alltså inte från pumppriset.                              Nya Mondeo     11 %
Aktuellt företagspris hittas på OKQ8.                              Nya Galaxy     11 %
se/foretag/pastation/drivmedel/priser.       SMF har tecknat ett ramavtal med
Oberoende var du tankar, på bemannad       Ford ang rabatter vid inköp av Fords      Rabatt lokalt monterad utrustning 10 %
eller obemannad station, från norr till     person- och transportbilar.
söder, får du samma pris, vilket mins-                               Rabatterna gäller ej på kampanjpriser.
kar regionala skillnader och underlättar     Transport-          Rabatt på
prisjämförelser.                 bilar:            ord. pris:      För att ta del av dessa rabatter kom-
  Vid prisskrig får du det pris som är     Transit Connect SWB     12 %        mer Fords återförsäljare att kräva speciell
bäst för dig, endera pumpprisrabatten      Transit Connect LWB     14 %        rekvisition som erhålles från SMF.
vid priskrig eller din avtalade rabatt mot    Ranger            16 %
ordinarie företagspris.             Transit           16 %                  Bengt Larsson-Snygg
  Nytt spelsystem och nya              Betalningsförmågan som laget har till
                         försvarsspelarna är under all kritik och
                                                   Informationsmöte i
 coacher ett måste i skogs-           det har bidragit till att backlinjen inte är      Lycksele
      bruket!                så intressant att spela i längre. Och att
                         locka nya duktiga spelare blir svårare och      Torsdagen den 6 mars deltog över 50
  Att resursbristen börjar bli tydlig i
                         svårare då andra lag och idrotter blir mer    inbjudna deltagare på ett stormöte i Lyck-
skogsbruket är ingen hemlighet för någon.
                         intressanta att söka sig till.          sele.
Att sedan branschen nästan med en dåres
                                                    Direkt i inledningen kunde samtliga
envishet försöker att hitta nya lösningar
                            ”Skogslaget” har spelat i en av de hög-   deltagare tillsammans slå fast att det eko-
på problemet med gamla uttjänta meto-
                         sta divisionerna under många år även ur     nomiska läget nu är värre än någonsin för
der, visar att det snarast måste ske ett byte
                         internationell synvinkel. Organisationen     entreprenörer inom branschen.
av coacher och spelsystem om branschen
                         av laget har förändrats under åren men        Under mötet fick deltagarna informa-
inte ska bli nedflyttade från Allsvenskan
                         spelsystemet har varit detsamma.         tion om SMF:s nya organisation samt ak-
ner till division två i kampen om nya ung-
                            Coacherna har varit skolade på samma    tuell verksamhet. Den nye företagsutveck-
domar och resurser i framtiden.
                         sätt och lärt sig samma spelsystem från     laren sedan 1 mars på den norra regionen,
  Skogsbruket behöver en ny ”SVEN-
                         grunden. Arbetet har varit ganska lätt ef-    Rikard Ålstig, fick även en möjlighet att
NIS” snarast!.
                         tersom alla lagdelar har varit starka och    presentera sig. Sedan gick SMF:s VD, Ulf
                         rekryteringen av nya spelare har fram      Sandström igenom det aktuella läget för
  Låt oss för att exemplifiera problemet
                         till de sista åren aldrig varit ett problem.   skogsentreprenörerna i landet med tyngd-
jämföra skogsbranschen med ett fotbolls-
                         Men även ett lag med stark ”kedja” och      punkt på den norra regionen. Här visade
lag.
                         ett starkt ”mittfält” vinner inte många     han bl.a. på nyckeltalsanalyser samt det
   ”Kedjan” som finns längst fram i sys-
                         matcher om backlinjen viker ner sig. Och     nu aktuella avtalsläget som presenterades
temet eller laget d.v.s skogsindustrin,står
                         nu börjar många av dom bästa spelarna      samt diskuterades.
sig väl i internationell konkurrens, med
hög effektivitet och kvalite. Det är även     tröttna och fundera på att byta lag eller
                         kasta in handduken samtidigt som signa-       Inbjuden var även Skog- och Träfack-
kedjespelarna som syns mest utåt, som
                         lerna från ”mittfältet” är att det inte finns  ets ombudsman, Lars-Erik Larsson. Efter
får de största rubrikerna och tjänar dom
                         några pengar för köp av nya dyra försvars-    som läget nu är så akut för många med-
stora pengarna. Dom tar hand om allt
                         spelare. Och med den gamla signalen att     lemmar så var Lars-Erik inbjuden för att
mervärde och vinsterna som ”laget” ska-
                         ” du skall var glad att du får vara med och   informera om rätt tillvägagångssätt när
par under högkonjunktur och medvind.
                         spela” kommer man inte heller att kunna     man behöver säga upp och varsla personal
”Kedjan” lägger liten vikt på hur resten
                         locka till sig nya spelare från de högre di-   inom sitt företag.
av laget fungerar så länge dom får dom
rätta bollarna i den takt man tycker man     visionerna med bättre betalningsförmåga,
                                                    Under informationsmötet fick även
ska ha dom.                    utan man kanske för nöja sig med utländ-
                                                  Jonathan Forsman från Umeåbränslen
  ”Mittfältet” motsvaras av de fältorga-    ska spelare från lägre divisioner.
                                                  tillfälle att visa upp sin verksamhet samt
nisationer som sköter servicearbetet och                              produkter. Detta var uppskattat av delta-
serverar ”kedjan” de rätta bollarna.          Skall ” skogslaget” även i framtiden
                                                  garna då han bl.a. visade på möjligheten
  Mittfältsspelarna är kunniga yrkesmän     kunna konkurrera om duktiga spelare
                                                  att spara pengar på oljor samt diesel.
och kvinnor som har utsatts för en hel del    även i ”försvarslinjen” måste ett byte av
förändringar i organisationerna men spel-     spelsystem och attityder förändras. Om
                                                    Mötet avslutades med lunch samt en
systemet är fortfarande detsamma. Trycket     det är så att man nöjer sig med sämre
                                                  efterföljande diskussion om det nu aktu-
på mittfältet är ganska högt från flera håll,   spelare och sämre kvalité för att det läg-
                                                  ella läget. Alla var eniga om att det eko-
och från att ha varit sitt lag troget märks    sta priset är det som är det viktigaste bör
                                                  nomiska läget nu är värre än någonsin för
nu att fler och fler spelare söker sig till an-  man vara tydlig. Då kan många av de som
                                                  alla skogsentreprenörer. Vid kommande
dra lag när tillfälle ges till förändring och   inte vill tumma på kvalité och lönsamhet
                                                  förhandlingar måste de kraftigt stigande
inkomsthöjning. Lönsamheten för mitt-       söka sig andra lag redan från början utan
                                                  kostnadsökningarna täckas.
fältet är ganska god och framförallt stabil.   att fastna i felinvesteringar som det kan ta
Till viss del kan ”kedjan” ibland dela med    lång tid att komma ur.
                                                    Alternativet verkar vara glasklart för
sig av ett ekonomiskt överskott till ”mitt-      Frågan är om de coacher som fram-
                                                  entreprenörerna i Västerbotten. Om inte
fältet” i form av premier eller olika typer    gångsrikt skapat dagens situation har för-
                                                  kunderna genast börjar betala full kost-
av bonusar.                    mågan och viljan att kunna byta spelsys-
                                                  nadstäckning för utfört jobb, ja då återstår
   ”Kedjan och ”mittfältet” har oftast ett   tem, eller kanske det är så att man måste
                                                  bara att gå ner på sparlåga för många fö-
mycket bra och nära samarbete och an-       göra som i idrottsvärlden, byta ut en del
                                                  retag, alternativt avveckla.
vänder oftast samma spelsystem.          coacher och sätta in nya ”Svennisar” som
                                                                Rikard Ålstig
  ”Försvaret” med backlinje och mål-      kan skapa nya starka lagdelar och nya
vakt kan jämföras med skogsbrukets le-      spelsystem som stärker hela laget. För alla
verantörer d.v.s skogsentreprenörerna       vill vi väl spela i ett vinnande lag, och alla
  Idag har backlinjen stora problem       lag behöver också ett starkt ” försvar”.
                         För inget lag är starkare än sin svagaste    - Skogsnolia 2008 ”Loggers Camp”
att hänga med i spelet, både ekonomiskt                              - Nyrekrytering i SMF
och motivationsmässigt närmar det sig en     länk, och alla vill vi väl fortsätta att spela
                         i de högsta divisionerna även i framtiden.    - Årsstämman 2008 på Pite Havsbad
katastrof. Många yngre försvarsspelare                               - Träffar och kurser
byter eller funderar på att byta idrott och    ELLER HUR?
                                Debattartikel från:        - Vägra olönsam entreprenad
många av de äldre och rutinerade pratar                              - Bilavtal med Ford mm
om att kasta in handduken innan man blir            SMF Skogsentreprenörerna
för svettig.                          Vd Ulf Sandström

								
To top