Wijzigingsoverzicht RSG Basisgegevens UML 2.1 _in ontwikkeling_ - KING

Document Sample
Wijzigingsoverzicht RSG Basisgegevens UML 2.1 _in ontwikkeling_ - KING Powered By Docstoc
					WIJZIGINGSOVERZICHT RSG Basisgegevens UML 2.1 (in
ontwikkeling) , 14 februari 2011

Dit document bevat een overzicht van de aanpassingen die we
hebben doorgevoerd als gevolg van de omzetting van het
relationele referentiemodel RSG Basisgegevens 2.01 (in gebruik)
vanuit ERD naar UML.

De aanpassingen beperken zich in versie 2.1, 14 februari 2011 tot
de structuur van het model als gevolg van het feit dat het RSGB
nu gespecificeerd is een strikt gestructureerde en getypeerde
omgeving (met behulp van Enterprise Architect tooling).
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de vorige
versie.


Verder zijn in een apart overzicht de wijzigingsverzoeken m.b.t
RSGB 2.01 (in gebruik) opgenomen die ingediend zijn via het
forum. Deze wijzigingsverzoeken zijn nog NIET doorgevoerd in het
model en hebben de status New of Verified. Een beperkt aantal
heeft de status Complete. Het betreft in dat geval
wijzigingsverzoeken die beoordeeld zijn en geen impact hebben
op het model
Bron overzicht : zie Enterpise Architect --> RSG Basisgegevens 2.1 (in ontwikkeling), 14 februari 2011
2.1 (in


    die we
van het
01 (in gebruik)


 bruari 2011 tot
   et RSGB
getypeerde
oling).
o.v. de vorigeoeken m.b.t
ijn via het
rgevoerd in het
eperkt aantal

mpact hebben

 ), 14 februari 2011
Path        Path2
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype


KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype


KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten

KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten

KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten

KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten

KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten
Name                    Created
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING       17-12-2010
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING       17-12-2010
ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON  24-1-2011
ANDER NATUURLIJK PERSOON          24-1-2011


ANDER NATUURLIJK PERSOON          17-12-2010
APPARTEMENTSRECHT  24-1-2011
APPARTEMENTSRECHT  17-12-2010
BENOEMD OBJECT   24-1-2011
BENOEMD TERREIN   17-12-2010
BENOEMD TERREIN   17-12-2010
GEBOUWD OBJECT             24-1-2011
GEBOUWD OBJECT             17-12-2010
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE     17-12-2010
INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON  24-1-2011
INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON  17-12-2010
INGESCHREVEN PERSOON          24-1-2011
INGESCHREVEN PERSOON     17-12-2010
INGEZETENE          17-12-2010
KADASTRAAL PERCEEL      24-1-2011


KADASTRAAL PERCEEL      17-12-2010
KADASTRALE ONROERENDE ZAAK  24-1-2011
KADASTRALE ONROERENDE ZAAK  17-12-2010
LIGPLAATS          24-1-2011
LIGPLAATS          17-12-2010
NATUURLIJK PERSOON   14-1-2011
NUMMERAANDUIDING    24-1-2011
NUMMERAANDUIDING    17-12-2010
OVERIG GEBOUWD OBJECT  24-1-2011
OVERIG TERREIN     24-1-2011
OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING  24-1-2011
PAND                   14-1-2011
STANDPLAATS                24-1-2011
STANDPLAATS                14-1-2011
SUBJECT                  17-12-2010
VERBLIJFSOBJECT                24-1-2011
VERBLIJFSOBJECT                17-12-2010
VESTIGING                   24-1-2011
WOONPLAATS                  14-1-2011
FUNCTIONARIS                 6-2-2011
HUISHOUDENRELATIE               6-2-2011
HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP      6-2-2011
KADASTRALE ONROERENDE ZAAK HISTORIE RELATIE  6-2-2011
OUDER-KIND-RELATIE              6-2-2011
WOZ-BELANG                  6-2-2011
Aandeel in recht ZAKELIJK RECHT        17-12-2010
Activiteiten MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT   17-12-2010
Activiteiten VESTIGING                17-12-2010
Geboorte INGESCHREVEN PERSOON            17-12-2010
Handelsnamen MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT       17-12-2010
Handelsnamen VESTIGING                17-12-2010
Kadastrale aanduiding APPARTEMENTSRECHT       17-12-2010
Kadastrale aanduiding KADASTRAAL PERCEEL       17-12-2010
Koopsom KADASTRALE ONROERENDE ZAAK          17-12-2010
Landinrichtingsrente KADASTRALE ONROERENDE ZAAK   17-12-2010
Locatie onroerende zaak KADASTRALE ONROERENDE ZAAK  17-12-2010
Naam NATUURLIJK PERSOON               17-12-2010
Naam aanschrijving NATUURLIJK PERSOON         17-12-2010
Nederlandse nationaliteit INGESCHREVEN PERSOON     17-12-2010
Ontbinding HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP     17-12-2010
Overlijden INGESCHREVEN PERSOON            17-12-2010
Postadres SUBJECT                   17-12-2010
Sluiting/aangaan HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP  17-12-2010
Verblijf buitenland SUBJECT              17-12-2010
Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON           7-2-2011
Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON           17-12-2010
AARD RECHT VERKORT                   14-1-2011
AARD VERKREGEN RECHT  14-1-2011

ACADEMISCHE TITEL   14-1-2011

LAND          14-1-2011

NATIONALITEIT     14-1-2011

REISDOCUMENTSOORT   14-1-2011
Creator    Type
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change


Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change


Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Arjan Kloosterboer  Change
Arjan Kloosterboer  Change
Arjan Kloosterboer  Change
Arjan Kloosterboer  Change
Arjan Kloosterboer  Change
Arjan Kloosterboer  Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Arjan Kloosterboer  Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats     Change
Ellen Debats  Change

Ellen Debats  Change

Ellen Debats  Change

Ellen Debats  Change

Ellen Debats  Change
Subject
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen


Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen


Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Is een associatieklasse
Is een associatieklasse
Is een associatieklasse
Is een associatieklasse
Is een associatieklasse
Is een associatieklasse
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattribute
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Aanpassen groepattributen
Naam groep aanpassen
Aanpassen groepattributen
Onderken referentielijsten waar van toepassing
Onderken referentielijsten waarvan toepassing

Onderken referentielijsten waar van toepassing

Onderken referentielijsten waar van toepassing

Onderken referentielijsten waar van toepassing

Onderken referentielijsten waar van toepassing
Description
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Binnen het RSGB komen we op diverse plekken objecttypen tegen die impliciet zijn gedefinieerd als
een abstract objecttype maar niet als zodanig explicitiet zijn aangegeven. Voorstel is deze objecttypen
expliciet al abstracte objecttypen te definieren.

Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


In ERD gemodelleerd als een koppel object
In ERD gemodelleerd als een koppel object
In ERD gemodelleerd als een koppel object
In ERD gemodelleerd als een koppel object
In ERD gemodelleerd als een koppel object
In ERD gemodelleerd als een koppel object
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen

De naam van de groep komt niet overeen met wat het precies betekent
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen


Binnen het RSGB is een aantal objecttypen te onderkennen die duidelijk voldoen aan de criteria van
een referentielijst (zie Toepassingscriteria / regels modelelementen).
Binnen het RSGB is een aantal objecttypen te onderkennen die duidelijk voldoen aan de criteria van
een referentielijst (zie Toepassingscriteria / regels modelelementen).
Binnen het RSGB is een aantal objecttypen te onderkennen die duidelijk voldoen aan de criteria van
een referentielijst (zie Toepassingscriteria / regels modelelementen).
Binnen het RSGB is een aantal objecttypen te onderkennen die duidelijk voldoen aan de criteria van
een referentielijst (zie Toepassingscriteria / regels modelelementen).
Binnen het RSGB is een aantal objecttypen te onderkennen die duidelijk voldoen aan de criteria van
een referentielijst (zie Toepassingscriteria / regels modelelementen).
Binnen het RSGB is een aantal objecttypen te onderkennen die duidelijk voldoen aan de criteria van
een referentielijst (zie Toepassingscriteria / regels modelelementen).
Priority  Status   Version   Addressed  Addressor
High    Complete       1 7-2-2011  Ellen Debats
High    Complete       1 4-2-2011  Ellen Debats
High    Complete       1 7-2-2011  Ellen Debats
High    Complete       1 7-2-2011  Ellen Debats


High    Complete       1 4-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Harmen Mantel
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 11-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats


High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1      Harmen Mantel
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011   Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011   Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011   Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011   Ellen Debats
    Complete  1  6-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1  6-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1  6-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1  6-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1  6-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1  6-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1  10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011   Ellen Debats
High  Complete  1       Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 10-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats
    Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats

High  Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats

High  Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats

High  Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats

High  Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats
History
Een afleidbaar identificerend attribuutsoort is opgenomen.
Unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Unieke aanduiding is aangepast.
Is doorgevoerd.

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.
Is doorgevoerd.

De unieke aanduiding is aangepast
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Een afleidbaar identificerend attribuutsoort is opgenomen.
Unieke aanduiding is aangepast.
De subtypering en identificerende attribuutsoorten zijn verwijderd. Een identificerend attribuutsoort
is opgenomen bij de concrete objecttypen.
De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.
De subtypering en identificerende attribuutsoorten zijn verwijderd. Een identificerend attribuutsoort
is opgenomen bij de concrete objecttypen.
De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model

Is doorgevoerd.

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Is doorgevoerd. .

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Een afleidbaar identificerend attribuutsoort is opgenomen.
Unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Is doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "Ligplaatsidentificatie" is opgenomen bij het concrete
objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

iIs doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "Identificatiecode nummeraanduiding" is opgenomen bij
het concrete objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Is doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "Overig gebouwd object identificatie" is opgenomen bij het
concrete objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast.
Is doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "overig terrein identificatie" is opgenomen bij het concrete
objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast.
Is doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "Identificatiecode overig adresseerbaar object aanduiding"
is opgenomen bij het concrete objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Is doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "Standplaatsidentificatie" is opgenomen bij het concrete
objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.


Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.
Is doorgevoerd. Een nieuw attribuutsoort "Verblijfsobjectidentificatie" is opgenomen bij het concrete
objecttype.

De unieke aanduiding is aangepast
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Objecttype is relatieklasse geworden
Objecttype is relatieklasse geworden
Objecttype is relatieklasse geworden
Objecttype is relatieklasse geworden
Objecttype is relatieklasse geworden
Objecttype is relatieklasse geworden
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

De groep Nationaliteit is veranderd naar Nederlandse Nationaliteit. De gegevens rondom de
Nederlande nationaliteit muteren gezamenlijk. De buitenlandse nationaliteit muteert apart en dit
attribuut is derhalve apart opgenomen bij INGESCHREVEN PERSOON.
Hierdoor is de kardinaliteit van de groep ook aangepast naar 0,1 en komt overeen met de bij
INGESCHREVEN PERSOON opgenomen afgeleide attributen m.b.t. de nationaliteit.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist


Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Naam groep is veranderd van verblijfplaats naar verblijfadres
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model.

Is als referentielijst opgenomen. Verwijzing vanuit relevante attribuutsoorten gaat via type.
Is als referentielijst opgenomen. Verwijzing vanuit relevante attribuutsoorten gaat via type.

Is als referentielijst opgenomen. Verwijzing vanuit relevante attribuutsoorten gaat via type.

Is als referentielijst opgenomen. Verwijzing vanuit relevante attribuutsoorten gaat via type.

Is als referentielijst opgenomen. Verwijzing vanuit relevante attribuutsoorten gaat via type.

Is als referentielijst opgenomen. Verwijzing vanuit relevante attribuutsoorten gaat via type.
Path        Path2
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype

KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype

KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Objecttype
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Relatieklasse
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Groepattribuutsoort
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Referentielijsten
KING.RSGB .Model  KING.RSGB .Model.Metagegevens
Name                    Created
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING       5-7-2010
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING       1-9-2010
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING       10-9-2010
ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON  24-1-2011
BENOEMD TERREIN  18-1-2010
BENOEMD TERREIN  28-1-2010
GEBOUWD OBJECT  25-2-2011
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE     23-6-2010
INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON  24-1-2011
INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON  17-12-2010
INGESCHREVEN PERSOON     24-1-2011
INGESCHREVEN PERSOON     25-2-2011
INRICHTINGSELEMENT      25-2-2011
KADASTRALE ONROERENDE ZAAK  25-2-2011
KUNSTWERKDEEL        24-1-2011
OVERIG GEBOUWD OBJECT    2-9-2010
PAND             25-2-2011
PAND             2-9-2010
REISDOCUMENT         11-2-2011

SPOORBAANDEEL        25-2-2011
STANDPLAATS  18-1-2010
SUBJECT    25-2-2011
SUBJECT    3-5-2010
SUBJECT    24-11-2010
TERREINDEEL  25-2-2011
VERBLIJFSOBJECT                25-2-2011

VESTIGING                   25-2-2011
WATERDEEL                   24-1-2011
WEGDEEL                    25-2-2011
WOONPLAATS                   23-6-2011
WOZ-DEELOBJECT                 24-1-2011
WOZ-DEELOBJECT                 25-2-2011
HUISHOUDENRELATIE               25-2-2011
OUDER-KIND-RELATIE               25-2-2011
Cultuur onbebouwd KADASTRALE ONROERENDE ZAAK  17-12-2010
Geboorte INGESCHREVEN PERSOON         4-8-2010
Geboorte INGESCHREVEN PERSOON    10-8-2010
Naam NATUURLIJK PERSOON       17-12-2010
Overlijden INGESCHREVEN PERSOON   4-8-2010
Overlijden INGESCHREVEN PERSOON   10-8-2010
Postadres SUBJECT          25-2-2011
Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON  7-2-2011
Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON  25-2-2011
AARD RECHT VERKORT          23-4-2011
AARD RECHT VERKORT          23-4-2011
AARD RECHT VERKORT          23-4-2011
AARD RECHT VERKORT  23-4-2011
Brondocumenten    9-8-2010
Creator         Type
Maarten van den Broek  Change
Robert Melskens     Change
Rik Duursma       Change
Ellen Debats      Change
Ruud Kathmans      Change
Maarten van den Broek  Change
Ellen Debats      Change
Robert Melskens  Change
Ellen Debats   Change
Ellen Debats   Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats  Change
Ruud Kathmans  Change
Ellen Debats  Change
Ruud Kathmans  Change
Ellen Debats  Change

Ellen Debats  Change
Ruud Kathmans  Change
Ellen Debats  Change
Ronald Jobse  Change
Dennis de Wit  Change
Ellen Debats  Change
Ellen Debats      Change

Ellen Debats      Change
Ellen Debats      Change
Ellen Debats      Change
Robert Melskens     Change
Arjan Kloosterboer   Change
Ellen Debats      Change
Ellen Debats      Change
Ellen Debats      Change
Ellen Debats      Change
Maarten van den Broek  Change
Maarten van den Broek  Change
Ellen Debats      Change
Maarten van den Broek  Change
Maarten van den Broek  Change
Ellen Debats      Change
Arjan Kloosterboer   Change
Ellen Debats      Change
Ronald Jobse      Change
Ronald Jobse      Change
Ronald Jobse      Change
Ronald Jobse      Change
Maarten van den Broek  Change
Subject
Definiëren gebeurtenissen in RSGB
Scherpere links opnemen in RSGB
afnemersindicaties niet in sectormodellen RSGB/RGBZ
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Oppervlakte voor Benoemd terrein
BAG beginGeldigheid en eindGeldigheid
Waardenverzameling is enumeratie
Beschrijving Gemeentelijke Openbare ruimte in RSG Basisgegevens I
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Aanpassen groepattributen
Eenduidige specificatie van abstracte objecttypen
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
geometrieOpMaaiveld toevoegen aan overig gebouwd object
Waardenverzameling is enumeratie
GeometrieOpMaaiveld in Pand unbounded maken
kardinaliteit relatie juist?

Waardenverzameling is enumeratie
Puntgeometrie voor standplaats etc
Waardenverzameling is enumeratie
Domein attribuutsoort Emailadres verschillend in RGBZ/RSGB
Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard)
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie

Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
Beschrijving Gemeentelijke Openbare ruimte in RSG Basisgegevens I
Relatienaam aangepast
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
Waardenverzameling is enumeratie
Aanpassen groepattributen
In geboorteplaats en overlijdensplaats ook code als waarde toestaan
Er is materiele historie gedefinieerd voor geboorte en overlijden
Waardenverzameling is enumeratie
In geboorteplaats en overlijdensplaats ook code als waarde toestaan
Er is materiele historie gedefinieerd voor geboorte en overlijden
Waardenverzameling is enumeratie
Naam groep aanpassen
Waardenverzameling is enumeratie
Vragen/opmerkingen RSGB 2.01 -1
Vragen/opmerkingen RSGB 2.01 -2
Vragen/opmerkingen RSGB 2.01 -3
Vragen/opmerkingen RSGB 2.01 -4
Historie brondocument gegevens
Description
In het RSGB ontbreekt de definitie van gebeurtenissen bij objecttypen. Terwijl in een aantal
basisadmnistraties deze wel zijn gedefinieerd

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/992-Definieren-
gebeurtenissen-in-RSGB
Kopieer het domeinbereik van de attributen in of neem een harde verwijzing (incl. url) op waar deze
te vinden zijn.

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/996-Scherpere-
links-opnemen-in-RSGB
in de sectormodelellen RSGB en RGBZ is er geen mogelijkheid om afnemersindicaties op te nemen.
Een afnemende applicatie die een authentiek basisgegeven afneemt registreert nu binnen de GBA
een afnemerindicatie. Hiermee krijgt de betreffende applicatie een wijzigingsbericht doorgestuurd.
Door het ontbreken van een standaard Stuf-bericht voor een afnemerindicatie kan dit principe niet
leveranciersonafhankelijk worden afgehandeld
Graag opnemen in RSGB en RGBZ omdat het zaaksysteem een zeer belangijke verzender is van
afnemersindicaties
Gezien het feit afnemeridicaties in het stelsel een belangrijke rol (blijven) spelen ik hoop dat dit punt
kan worden meegenomen in de eerst mogelijke aanpassing van de sectormodellen en Stuf .

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/1001-
afnemersindicaties-niet-in-sectormodellen-RSGBRGBZ
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.
De BAG registreert voor standplaats en ligplaats geen kenmerken met uitzondering van de geometrie.

Zou het niet wenselijk zijn om voor deze entiteiten (en voor overige terreinen) binnen RSGB de
mogelijkheid te bieden de oppervlakte vast te leggen. Dit is een een algemeen gegeven, waarvan ik
mij toch kan voorstellen dat er meervoudig gebruik van aan de orde is.

Overigens is het uitwisselen van deze oppervlakte voor benoemd terrein op dit moment binnen StUF
bg 03.10 mogelijk, omdat gebruik wordt gemaakt van het supertype TGO.
De BAG gebruikt een definitie voor de attributen beginGeldigheid en eindGeldigheid die afwijkt van
de definitie in StUF. Een en ander impliceert dat in het RSGB en daarmee ook in bg0310 nu de
beginGeldigheid en eindGeldigheid conform de BAG niet voorkomen

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/985-BAG-
beginGeldigheid-en-eindGeldigheid
De waardenverzameling Status voortgang gebouw is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Inningswijze oppervlakte is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Gebouwd object vlakgeometrie is in feite een enumeratie
In het 'Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens deel I' staat op pagina 12 de
volgende alinea:


Binnen elke woonplaats bevinden zich één of meer OPENBARE RUIMTEn die in de BAG zijn
gedefinieerd. Aangezien een openbare ruimte, zoals een straat, zich kan uitstrekken over meerdere
woonplaatsen is GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE toegevoegd. De OPENBARE RUIMTE is nu dát
deel van de gemeentelijke openbare ruimte dat zich binnen één woonplaats bevindt.

Moet dit niet zijn:


Binnen elke woonplaats bevinden zich één of meer OPENBARE RUIMTEn die in de BAG zijn
gedefinieerd. Aangezien een openbare ruimte, zoals een straat, zich kan uitstrekken over meerdere
woonplaatsen is GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE toegevoegd. De GEMEENTELIJKE OPENBARE
RUIMTE is nu dát deel van de openbare ruimte dat zich binnen één woonplaats bevindt.

Dit lijkt me logischer gezien het feit dat de gemeentelijke openbare ruimte een onderdeel is van de
openbare ruimte.

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/991-Beschrijving-
Gemeentelijke-Openbare-ruimte-in-RSG-Basisgegevens-IDaarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Daarbij is ook het streven dat op een eenduidige wijze de identificatie van objecten van het type
abstract gespecificeerd is.

Wanneer concrete objecten binnen de populatie van het abstracte type niet uniek zijn aan te duiden,
is een subtypering attribuutsoort noodzakelijk. Deze wordt opgenomen op het hoogste niveau.
Verder wordt een afleidbaar attribuutsoort identificatie opgenomen . Deze identificatie verwijst naar
de waarde van de in de unieke aanduiding genoemd attribuutsoort van het gespecialiseerde concrete
objecttype.

Objecten van het type concreet bevatten altijd een identificerend attribuutsoort. Hiermee zijn
objecten binnen de populatie van het concrete type uniek aan te duiden.

De waardenverzameling Burgelijke staat s in feite een enumeratie
De waardenverzameling Status inrichtingselement is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Kadastrale onroerende zaak typering is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Status kunstwerkdeel is in feite een enumeratie
Voor een Pand kan zowel de geometrie (bovenaanzicht) als de geometrieOpMaaiveld worden
vastgelegd.

De gebouwen en bouwwerken die (volgens de BAG) niet voldoen aan de eisen van een pand, worden
in het RSGB vastgelegd als Overig gebouwd object (OGO). Voor de doelmatige koppeling tussen BAG+
en BGT (en daarmee ook WOZ) is het wenselijk om ook voor deze OGO's beide vormen van geometrie
in één bericht te kunnen uitwisselen.

De waardenverzameling Status voortgang bouw is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Inningswijze geometrie bovenaanzicht is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Inningswijze geometrie maaiveld is in feite een enumeratie

GeometrieOpMaaiveld in pand heeft nu de kardinaliteit 0-1. Sommige panden hebben echter
meerdere raakvlakken met het maaiveld (bijvoorbeeld het gebouw de Haagse Poort over de
Utrechtse baan in Den Haag).
Het is wenselijk om deze meerdere raakvlakken met maaiveld aan hetzelfde pand te kunnen koppelen

Relatiesoort REISDOCUMENT heeft als houder INGESCHREVEN PERSOON heeft de kardinaliteit 1-n.
Moet dit niet 1 zijn?
De waardenverzameling Status spporbaandeel is in feite een enumeratie
De BAG specificeert voor verblijfobject ééndimensionale geometrie (punt) en voor standplaats en
ligplaats tweedimensionale geometrie (vlak).

Binnen RSGB wordt voor verblijfobject de mogelijkheid van tweedimensionale geometrie (vlak)
toegevoegd. Dat betekent dat we voor verblijfobject (en ook voor overig gebouwd object) zowel punt
als vlakgeometrie kunnen vastleggen. Een goede zaak.

Voor standplaatsen en ligplaatsen (en overige terreinen) kent RSGB echter alleen vlakgeometrie. Zou
het niet wenselijk zijn om binnen RSGB ook voor standplaatsen, ligplaatsen en overige terreinen
(benoemd terrein) de puntgeometrie te definiëren. Ik kan mij voorstellen dat dat nuttig is voor
bijvoorbeeld de weergave van huisnummers van standplaatsen en ligplaatsen op een
huisnummerkaart.

Overigens staat StUF bg 03.10 op dit moment puntgeometrie voor benoemd terrein toe, omdat
gebruik wordt gemaakt van het supertype TGO

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/982-
Puntgeometrie-voor-standplaats-etc
De waardenverzameling Subjecttypering is in feite een enumeratie
In het RSGB is het formaat AN80 en in het RGBZ is het formaat AN255. Zouden deze niet gelijk
moeten zijn?

Zie
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rgbz/949-Domein-
attribuutsoort-Adres-binnenland-anders-in-RSGBRGBZ
Voor SEPA worden twee nieuwe elementen geïntroduceerd, zouden deze twee onderstaande
elementen opgenomen kunnen worden in het RSGB?

·  IBAN, International Bank Account Number

·  BIC, Bank Identifier Code
Voor SEPA worden twee nieuwe elementen geïntroduceerd, zouden deze twee onderstaande
elementen opgenomen kunnen worden in het RSGB?

·  IBAN, International Bank Account Number

·  BIC, Bank Identifier Code
Voor SEPA worden twee nieuwe elementen geïntroduceerd, zouden deze twee onderstaande
elementen opgenomen kunnen worden in het RSGB?

·  IBAN, International Bank Account Number

·  BIC, Bank Identifier Code
De waardenverzameling Status terreindeel is in feite een enumeratie
Waardenverzameling Soort woonobject is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Ontsluiting verdieping is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Typering hoofd/nevenvestiging is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Status waterdeel is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Status wegdeel is in feite een enumeratie
In het 'Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens deel I' staat op pagina 12 de
volgende alinea:
Binnen elke woonplaats bevinden zich één of meer OPENBARE RUIMTEn die in de BAG zijn
gedefinieerd. Aangezien een openbare ruimte, zoals een straat, zich kan uitstrekken over meerdere
woonplaatsen is GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE toegevoegd. De OPENBARE RUIMTE is nu dát
deel van de gemeentelijke openbare ruimte dat zich binnen één woonplaats bevindt.

Moet dit niet zijn:

Binnen elke woonplaats bevinden zich één of meer OPENBARE RUIMTEn die in de BAG zijn
gedefinieerd. Aangezien een openbare ruimte, zoals een straat, zich kan uitstrekken over meerdere
woonplaatsen is GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE toegevoegd. De GEMEENTELIJKE OPENBARE
RUIMTE is nu dát deel van de openbare ruimte dat zich binnen één woonplaats bevindt.

Dit lijkt me logischer gezien het feit dat de gemeentelijke openbare ruimte een onderdeel is van de
openbare ruimte.

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/991-Beschrijving-
Gemeentelijke-Openbare-ruimte-in-RSG-Basisgegevens-INaam relatie "is gedeelte van" aanpassen naar betreft (gedeelte van)
De waardenverzameling Status WOZ-deelobject is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Huishoudenrelateicode is in feite een enumeratie
De waardenverzameling Ouder-aanduiding s in feite een enumeratie
Stel vast welke criteria onderkend worden voor groepattributen en pas deze toe op de onderkende
groepattributen
Het RSGB definieert als mogelijke waarde voor de geboorteplaats en de overlijdensplaats van een
persoon uitsluitend de naam van de gemeente waarin de gebeurtenis plaatsvond. De GBA vult dit
veld met de code uit de GBA gemeententabel, wanneer de gebeurtenis plaatsvond in een
Nederlandse gemeente. Er is hiermee een verschil tussen de definitie in de basisregistratie Personen
en het RSGB

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/993-In-
geboorteplaats-en-overlijdensplaats-ook-code-als-waarde-toestaan
De groepsattribuutsoort geboorte bevat gegevens die nooit wijzigen gedurende de levenscyclus van
een persoon. De groepsattribuutsoort overlijden bevat gegevens die slechts één keer wijzigen en wel
precies op de dag van overlijden. Voor deze twee groepsattribuutsoorten is materiële historie niet
relevant, terwijl het RSGB aangeeft dat materiële historie wel relevant is.

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/995-Er-is-
materiele-historie-gedefinieerd-voor-geboorte-en-overlijden

De waardenverzameling Adelijke titel/predikaat is in feite een enumeratie
Het RSGB definieert als mogelijke waarde voor de geboorteplaats en de overlijdensplaats van een
persoon uitsluitend de naam van de gemeente waarin de gebeurtenis plaatsvond. De GBA vult dit
veld met de code uit de GBA gemeententabel, wanneer de gebeurtenis plaatsvond in een
Nederlandse gemeente. Er is hiermee een verschil tussen de definitie in de basisregistratie Personen
en het RSGB

Zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/993-In-
geboorteplaats-en-overlijdensplaats-ook-code-als-waarde-toestaan

De groepsattribuutsoort geboorte bevat gegevens die nooit wijzigen gedurende de levenscyclus van
een persoon. De groepsattribuutsoort overlijden bevat gegevens die slechts één keer wijzigen en wel
precies op de dag van overlijden. Voor deze twee groepsattribuutsoorten is materiële historie niet
relevant, terwijl het RSGB aangeeft dat materiële historie wel relevant is.

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/995-Er-is-
materiele-historie-gedefinieerd-voor-geboorte-en-overlijden

De waardenverzameling Postadrestype is in feite een enumeratie
De naam van de groep komt niet overeen met wat het precies betekent
De waardenverzameling Adresherkomst is in feite een enumeratie
RSGB 2.01 (in gebruik) - deel II unieke aanduidng AARD RECHT VERKORT

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/988-
Vragenopmerkingen-RSGB-201
RSGB 2.01 (in gebruik) - deel II objecttype AUTHENTIEK TERREIN

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/988-
Vragenopmerkingen-RSGB-201
RSGB 2.01 (in gebruik) - deel II typefout bij defintie van objecttype HUISHOUDENRELATIE

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/988-
Vragenopmerkingen-RSGB-201
RSGB 2.01 (in gebruik) - deel II relatie tussen REISDOCUMENTSOORT en INGESCHREVEN PERSOON?

zie:
http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rsgb/988-
Vragenopmerkingen-RSGB-201

Het RSGB definieert voor de brondocument gegevens formele noch materiële historie, omdat de
materiële en formele historie regel ontbreekt bij de definitie van de brondocument attribuutsoorten.

In bg0310 is voor brondocumenten wel materiele historie gedefinieerd maar geen formele historie.
Dit is niet in overeenstemming met het RSGB. Wat is de bedoeling?
Priority  Status   Version    Addressed  Addressor
High    New         1
High    Verified       1        Ellen Debats
High    Complete       1        Ellen Debats
High    Complete       1 7-2-2011   Ellen Debats
High  New    1
High  Verified  1  Ellen Debats
High  New    1
High  Complete  1 23-6-2010  Arjan Kloosterboer
    Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 4-2-2011  Ellen Debats
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  New    1
High  New    1
High  New    1
High  New    1
High  New    1
High  New    1
High  Verified  1      Ellen Debats
High  New    1

High  New    1
High  New    1
High  New    1
High  Verified  1  Ellen Debats
High  Verified  1  Ellen Debats
High  New    1
High  New    1

High  New    1
High  New    1
High  New    1
High  Complete  1 23-6-2010  Arjan Kloosterboer
High  New    1       Ellen Debats
High  New    1
High  New    1
High  New    1
    New    1
High  Verified  1       Ellen Debats
High  Verified  1       Ellen Debats
High  New    1
High  Verified  1       Ellen Debats
High  Verified  1       Ellen Debats
High  New    1
High  Complete  1 7-2-2011  Ellen Debats
High  New    1
High  Verified  1       Ellen Debats
High  Complete  1 14-2-2011  Ellen Debats
High  Verified  1       Ellen Debats
High  Verified  1  Ellen Debats
High  Verified  1  Arjan Kloosterboer
History
Wordt doorgevoerd voor alle attributen van objecttypen, relatieklassen en groepattributen
Afgewezen:

In de praktijk wordt in elk geval door PinkRoccade en Centric een toevoegkennisgeving door hun
brokers geïnterpreteerd als een verzoek tot het plaatsen van een afnemerindicatie. Qua semantiek
('dit object is voor de zender relevant geworden') past dit ook prima. In de beschrijving van de web
services van Civision Makelaar, Civision BRS of Key2DDS hoort dit interpreteren als afnemerindicatie
gespecificeerd te zijn.

In de StUF-standaard is aan het begin van hoofdstuk de volgende voetnoot (13) aan deze
problematiek gewijd:

Het plaatsen van afnemerindicaties is geen onderdeel van de StUF-standaard. In de praktijk worden al
zo lang als de StUF-standaard bestaat toevoegkennisgevingen met indicatorOvername = “I” gebruikt
om in het ontvangende systeem een afnemerindicatie te plaatsen voor het object in de
toevoegkennisgeving. Voordat toevoegkennisgevingen worden gebruikt om een afnemerindicatie te
plaatsen, dient de verzender na te gaan of de ontvanger de toevoegkennisgeving zal interpreteren als
het plaatsen van een afnemerindicatie. De ontvanger is vanuit de StUF-standaard geenszins verplicht
om de melding dat een object voor de zender relevant geworden is als het plaatsen van een
afnemerindicatie te implementeren.
Unieke aanduiding is aangepast.
De volgende structurele oplossing wordt voorgedragen:

Er wordt een apart package (in EA) voor de RSGB gedefinieerd voor tijdelijke attribuutsoorten die
afstemming vragen met c.q. aanpassingen vereisen in de basisregistraties. STUF-BG mag alleen extra
elementen opnemen zolang deze refereren naar de tijdelijke attribuutsoorten in RSGB. Wanneer de
tijdelijke attribuutsoorten niet meer nodig zijn (omdat de basisadministratie de aanpassingen hebben
doorgevoerd) worden deze verwijderd uit het RSGB . STUF volgt RSGB en verwijdert deze extra
elementen vervolgens ook.

De RSGB-beheerder is verantwoordelijk voor de afstemming met de basisregsitraties

Hiermee bereiken we dat er tocht berichten uitgewisseld kunnen worden.

Concreet voor dit geval

- In RSGB worden BAG begindatum geldigheid en BAG einddatum geldigheid als tijdelijke
attrbuutsoorten opgenomen. STUF neemt deze attribuutsoorten als extra elementen op.

- Voor de discussie rondom BAG begindatum geldigheid en BAG einddatum geldigheid betekent dit
verder dat er afstemming met VROM plaatsvindt voor het doorvoeren van de vereiste aanpassingen
in de BAG of – indien VROM het probleem al onderkend heeft – duidelijkheid krijgen wanneer de
aanpassingen doorgevoerd worden in de BAG.
Nee, dat moet het niet zijn en is niet logisch.

Zoals uit de eerste zin af te leiden valt, bevindt een OPENBARE RUIMTE zich binnen één woonplaats.
Uit de tweede zin valt af te leiden dat een GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE door meerdere
woonplaatsen kan lopen. Bijvoorbeeld de 'Rijksstraatweg'. De woonplaatsgrenzen delen deze
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE op in evenveel stukken als de woonplaatsen waar die
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE door heen loopt. En zo'n stuk noemen we de OPENBARE
RUIMTE. Dus bijvoorbeeld het gedeelte van de Rijksstraatweg dat in de woonplaats Ellecom ligt. Een
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE bestaat dus uit één of meer OPENBARE RUIMTEn.
Voor alle duidelijkheid, de OPENBARE RUIMTE komt uit de BAG en is daar nadrukkelijk zo
gedefinieerd dat deze slechts binnen één woonplaats gelegen is.

Niets aan veranderen dus.
Unieke aanduiding is aangepast.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model
Is doorgevoerd.

De unieke aanduiding is aangepast.
Het formaat van de attribuutsoort "pandgeometrie maaiveld" := GM_MultiSurface.
emailadres in RSGB wordt aangepast (van 80 naar 255 posities)
Het duurt nog enige tijd voordat iedereen in het betalingsverkeer verplicht is gebruik te maken van
IBAN en BIC. Gedurende de overgansperiode kunnen zowel m.b.v. het oude rekeningnummer (in
RSGB "bank / girorekeningnummer") als de IBAN en BIC (elektronische) betalingen plaatsvinden.
Hiermee rekeninghoudend is het voorstel om het attribuutsoort" bank/girorekeningnummer"
voorlopig binnen het RSGB te blijven hanteren naast opname van de nieuwe attrbuutsoorten IBAN
(formaat AN34) en BIC (formaat AN11)
Nee, dat moet het niet zijn en is niet logisch.

Zoals uit de eerste zin af te leiden valt, bevindt een OPENBARE RUIMTE zich binnen één woonplaats.
Uit de tweede zin valt af te leiden dat een GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE door meerdere
woonplaatsen kan lopen. Bijvoorbeeld de 'Rijksstraatweg'. De woonplaatsgrenzen delen deze
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE op in evenveel stukken als de woonplaatsen waar die
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE door heen loopt. En zo'n stuk noemen we de OPENBARE
RUIMTE. Dus bijvoorbeeld het gedeelte van de Rijksstraatweg dat in de woonplaats Ellecom ligt. Een
GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE bestaat dus uit één of meer OPENBARE RUIMTEn.
Voor alle duidelijkheid, de OPENBARE RUIMTE komt uit de BAG en is daar nadrukkelijk zo
gedefinieerd dat deze slechts binnen één woonplaats gelegen is.

Niets aan veranderen dus.
Criteria voor toepassing van groepatrtributen zijn opgesteld. Zie aldaar.
Zie excel spreadsheet "Voorstel modellering RSGB groepattributen" voor oplossingsrichting.
Conform spreadsheet doorgevoerd in het model. Voor onerhavige groepattribuut geen aanpassing
vereist

Wordt in volgende versie aangepast en ik kan in ieder geval al aangeven dat oplossing vergelijkbaar is
met de attribuutsoorten 05.06.20 huwelijksaansluiting / aangaan geregistreerd partnerschap en
05.07.20 plaats ontbinding huwelijk geregistreerd partnerschap.

(AK):Enfin, wat wordt de logica ('constraint') er achter? Voor nederlandse gemeenten altijd de code,
voor buitenlandse gemeenten de naam? Of vrije keuze voor nederlandse gemeenten: naam of code?
Het laatste lijkt mij wat verwarrend.
Of, alternatief: voor nederlandse gemeenten eerst de code, dan een spatie en dan (eventueel
optioneel) de naam? Wordt zo'n bericht toch weer wat leesbaarder.
De materiele historie van groepsattribuutsoort geboorte en de groepsattribuutsoort overlijden wordt
N
Wordt in volgende versie aangepast en ik kan in ieder geval al aangeven dat oplossing vergelijkbaar is
met de attribuutsoorten 05.06.20 huwelijksaansluiting / aangaan geregistreerd partnerschap en
05.07.20 plaats ontbinding huwelijk geregistreerd partnerschap.

(AK):Enfin, wat wordt de logica ('constraint') er achter? Voor nederlandse gemeenten altijd de code,
voor buitenlandse gemeenten de naam? Of vrije keuze voor nederlandse gemeenten: naam of code?
Het laatste lijkt mij wat verwarrend.
Of, alternatief: voor nederlandse gemeenten eerst de code, dan een spatie en dan (eventueel
optioneel) de naam? Wordt zo'n bericht toch weer wat leesbaarder.

De materiele historie van groepsattribuutsoort geboorte en de groepsattribuutsoort overlijden wordt
N
Naam groep is veranderd van verblijfplaats naar verblijfadres

Constatering is juist. Moet zijn Aanduiding aard recht verkort in plaats van Aanduiding aard verkregen
recht.
Verwijzing naar AUTHENTIEK TERREIN moet overal verwijderd worden
Klopt. Wordt meegenomen
Wordt aangepast
Wat we moeten doen is bij de specificatie van metagegevens de beide historieregels opnemen (bij de
genoemde metagegevens dus met indicatie = nee). Zodat eenduidig gespecificeerd kan worden of er
wel of niet sprake is van historie. In de toelichting (bij het metagegeven) kan dan vermeld worden
waarom afgezien is van historie zodat de motivering voor eens en voor altijd vastligt en herhaling van
discussie in de toekomst voorkomen wordt.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:12/1/2011
language:Dutch
pages:128