PI 100 New Course Outline

					                 P.I. 100 : Balangkas ng Kurso
                   Unibersidad ng Pilipinas
                     Antonio L. Tinio

              Si Rizal at ang Rebolusyong Pilipino

I. Introduksyon

J. Rizal, “Mi Ultimo Adios”
A. Bonifacio, “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”
A. Guerrero, “Mga Uri sa Lipunang Pilipino” mula sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (1970)
“Kasaysayan ng Pilipinas” mula sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (2005)
Video: “Sa Liyab ng Libong Sulo”
Awit: “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”

II. Suliranin ng Bansa

J. Rizal, sipi mula sa “The Philippines a Century Hence”
V.I. Lenin, sipi mula sa “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (1917)
“The First Vietnam: The US-Philippine War of 1899” ni Luzviminda Francisco (1973)
“Imperyalismo” mula sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (2005)
Video: “Ang Kaaway”
Awit: “Huwad na Kalayaan”

III. Suliranin ng Lupa

Kuwento ni Cabesang Tales:
Chapter 4 (“Cabesang Tales”), Chapter 8 (“Merry Christmas”), Chapter 9 (“Pilates”), Chapter 10 (“Wealth and
Misery”), Chapter 30 (“Juli”), at Chapter 38 (“A Trick of Fate”) ng El Filibusterismo
“Pyudalismo” mula sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (2005)
Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa (1977)
Video: “Sa Ngalan ng Tubo” (2005)
Awit: “Buhay at Bukid” (Buklod), “Tano” (Mon Ayco)

IV. Suliranin ng Estado

Chapter 49 (“Voice of the Persecuted”), Chapter 50 (“Elias’s Family”), Noli Me Tangere
“Burukratang Kapitalismo” mula sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (2005)
Video: “State of War” (2006)
Awit: “Halina” (J. Santiago), “Holdap” (G. Granada)

V. Suliranin ng Rebolusyon

J. Rizal, “The Philippines a Century Hence”
J. Rizal, “Kundiman”
Chapter 5 (“A Cochero’s Christmas Eve”), El Filibusterismo
“Demokratikong Rebolusyong Bayan” mula sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (2005)
12-Point Program of the National Democratic Front
Video: “Bagati”
Awit: “Awit ng Pag-Asa” (Tambisan), “Awit ng Tagumpay” (Patatag)

VI. Pagbubuo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:246
posted:12/1/2011
language:
pages:1