REPUBLIKA E SHQIPERISE PËRMBAJTJA Çështje Civile - Download as DOC

Document Sample
REPUBLIKA E SHQIPERISE PËRMBAJTJA Çështje Civile - Download as DOC Powered By Docstoc
					            PËRMBAJTJA
             Çështje Civile
Nr.i vendimit  Data          PALËT                       Faqe

1110    01.06.2004  Osman Lika kundër Bashkia e qytetit Lushnje
            ne mungese................................................................ 9
1111   01.06.2004  Jorgji Nushi ne mungese, Dhoksi Nushi
            ne mungese, Liljana Nushi ne mungese
            kundër Trifon Nushi ne mungese ........................... 12
1112   01.06.2004  Nikolla Koci kundër Prefektura e Qarkut Vlore,
            K.K.K.P. ne mungese, Keshilli i Qarkut Vlore
            ne mungese.............................................................. 15
1113   01.06.2004  Islam Dauti, Petrit Bara, Vangjush Golloshi,
            Kleomeni Cani, Aqif Gjokutaj, Sulejman
            Budo, Xhevdet Harasani, Niko Pecani,
            Lutfije Muka, Idriz Balla kundër
            Drejtoria e Qendres Spitalore Universitare
            “Nene Tereza” Tirane ............................................. 18
1114   01.06.2004  Adem Shkreli kundër Fatmir Tepelia ..................... 22
1115   01.06.2004  Mihal Xhimo, Janaq Poci, Halil Leskaj,
            Nikolla Poci, Muhamet Leskaj ne mungese
            kundër Halil Kellezi, Idriz Bega, Fredi Kellezi,
            Çelo Kellezi, Spiro Poci, Xhelil Labi ne mungese,
            Dashamir Gega, K.K.K.P. Prefektura Gjirokaster
            ne mungese.............................................................. 26
1116   01.06.2004  Ferik Ferra kundër “Real” shpk, Qazim Çela ......... 30
1117   01.06.2004  Firma “Polimed2” kundër Kombinati
            Mekanik Poliçan ..................................................... 34
1118   01.06.2004  Nanije Shkreli, Aferdita Shkreli, Mehmet Shkreli,
            Rifat Shkreli ne mungese kundër
            Rahmije Xhemrishti, Arife Hysa, Hajrije Qatipi,
            K.K.K.P. prane Keshillit te Rrethit Tirane
            ne mungese.............................................................. 37
1119   03.06.2004  Bashkim Rahmani kundër Ariana Rahmani,
            Liljana Leka, Suzana Rahmani,
            Engjellushe Dappert ne mungese ........................... 45
1120   03.06.2004  Panajot Papa ne mungese kundër Fatmir Nushi,
            A.K.P. Dega Vlore ne mungese .............................. 50
1121   03.06.2004  Nazmi Çela ne mungese kundër Ruzhdi Hoxha ..... 56
1122   03.06.2004  Trashegimtaret e Adem Rexhe Tafa kundër
            Zyra Preza, Arben Preza, Blerim Preza,
            Merita Preza ............................................................ 60


                                          1
  1127  03.06.2004  Izet Haxhiymeri kundër Bashkia Peshkopi
            ne mungese, Hamdi Prapa ne mungese .................. 63
  1128  03.06.2004  Shoqeria”Diamand” shpk ne mungese kundër
            Dega e Tatim Taksave Tirane ................................. 67
  1129  03.06.2004  Fatbardha Alizoti kundër Sabaudin Metuli,
            Bardhyl Metuli, Nexhivan Metuli,
            Arjana Metuli, Ali Metuli ....................................... 72
  1130  03.06.2004  Stefan Kazanxhi ne mungese kundër Sulejman
            Reka ne mungese, Pandi Strati, Geraldina Gjoka .. 75
  1131  03.06.2004  Pellumb Kolldani, Muharrem Haxhillari
            ne mungese kundër Agim Alimeti .......................... 78
  1132  03.06.2004  Tonin Ndoja kundër Naim Sherri ........................... 82
  1133  03.06.2004  Nebi Luzi kundër Agjensia Elektrike Laç
            ne mungese, Drejtoria e Divizionit te
            Shperndarjes Tirane ne mungese ............................ 85
  1134  03.06.2004  Isa Kreka kundër Qerim Musta ne mungese,
            Ibrahim Musta ne mungese ..................................... 88
  1135  03.06.2004  Fondacioni Catholic Relief Services CSR
            ne mungese kundër Drejtoria e
            Pergjithshme Elektrike ............................................ 92
  1141  03.06.2004  Nik Toma kundër K.K.K.P. prane Prefektures
            Lezhe ne mungese, A.K.P. Dega Lezhe,
            Gjergj Toma ne mungese ........................................ 95
  1145  03.06.2004  Hysen Brahimi ne mungese kundër Sigurimet
            Shoqerore Vlore ne mungese, Komisioni Qendror
            i Apelit Tirane ne mungese, Arkivi i Shteti
            Dega Vlore ne mungese .......................................... 99
  1146  03.06.2004  Enea Janko ne mungese kundër Shoqeria
            “Bursa e Tiranes” sh.a. Tirane ne mungese .......... 103
  1147  08.06.2004  Gjergj Nikulaj kundër Drejtoria e Pergjithshme
            e Rrugeve Tirane, Ministria e Transporteve
            dhe Telekomunikacionit Tirane ............................ 107
  1148  08.06.2004  Shoqeria Ndertimore “Eri” shpk kundër
            Dega e Tatim Taksave Pogradec .......................... 110
  1149  08.06.2004  Emilika Shanaj kundër Drejtoria Kombetare
            e Metrologjise dhe Kalibrimit ne mungese .......... 114
  1150  08.06.2004  Xhevair Spahiu kundër Ministria e Kultures
            Rinise dhe Sporteve .............................................. 118
  1151  08.06.2004  Shoqeria “M. Leka” nen administrim kundër
            Lulzim Shala ne mungese, Ferit Tahja,
            Ylqezar Toro, Shpetim Stermasi........................... 122
  1152  08.06.2004  Artion Baboçi kundër Dega e Policise se
            Ndertimit Tirane.................................................... 125


2
1159  08.06.2004  Izet Kuraj kundër Donika Kratellari ..................... 125
1160  08.06.2004  Seit Lamaj kundër Drejtoria e Pergjithshme e
          Tatim Taksave Tirane, Dega e Tatim Paguesve
          te Medhenj ............................................................ 131
1161  08.06.2004  Andon Thanasi kundër Komisioni Qendror
          i Veteraneve te Luftes Nacional Çlirimtare
          ne mungese............................................................ 134
1189  01.06.2004  Albtelekom sh.a. Filiali Tirane kundër
          Pertef Musabelli ne mungese ................................ 137
1190  10.06.2004  Fadil Hasa ne mungese kundër Shoqeria
          “Vefa” shpk ne administrim ................................. 140
1191  10.06.2004  Gjolek Zeneli kundër Ministria e Financave
          ne mungese............................................................ 143
1192  10.06.2004  Xhevrie Alliu kundër Qani Rropulli ne mungese,
          Komuna Qender Librazhd ne mungese ................ 146
1193  10.06.2004  Komuniteti Mysliman kundër Fatmir Shijaku,
          Anila Leonidhi, Muhamet Kodra,
          Xhevahire Dervishi, Petraq Boneci ...................... 150
1194  10.06.2004  Fatmir Murrizi kundër Zyra e Permbarimit
          Durres, Shoqeria “Vefa” shpk ne administrim ..... 154
1195  10.06.2004  Sajmir Gerbi ne mungese kundër
          Ministria e Financave ........................................... 157
1196  10.06.2004  Filip Lola kundër K.Q.S.V. te L.A.N.Ç.
          prane Ministrise se Mbrojtjes ............................... 160
1208  10.06.2004  Muharrem Bano, Shyqyri Hoxha, Beshir Saliasi
          kundër “Volalba” shpk Lushnje ........................... 163
1209  10.06.2004  Petraq Kotici kundër Keshilli i Ministrave Tirane,
          Ministria e Transporteve Tirane ........................... 167
1210  10.06.2004  Kërkuese: Angjeliqi Laska (Dalani) ..................... 171
1211  10.06.2004  Xhemil Baho, Ferhat Baho kundër K.K.K.P. Fier
          ne mungese, Seksioni Mbrojtjes se Tokes Fier
          ne mungese, Dylber Karafili ne mungese,
          Rrahman Jaupi ne mungese .................................. 174
1212  10.06.2004  Shoqeria “Vasjari” shpk kundër Fatmir Zhopi,
          K.K.K.P. Berat ...................................................... 177
1213  10.06.2004  Bedri Aga kundër Bashkia Tirane ....................... 182
1214  10.06.2004  Bukurije Boliati kundër Astrit Asbehu
          ne mungese............................................................ 185
1220  08.06.2004  Gjuran Hoxha kundër Beqir Ajazi ........................ 189
1221  15.06.2004  Shahin Vrioni kundër Ministria e Puneve te
          Jashtme, K.K.K.P. Tirane ..................................... 194
1222  01.06.2004  Petraq Mile kundër Thoma Mile .......................... 199                                        3
  1223  15.06.2004  Robert Ary Hildebrand kundër K.K.K.P. Tirane
            ne mungese, Nestor Kote, Agim Kote .................. 204
  1224  15.06.2004  Mikail Bozo kundër Seksioni i Finances se
            Qarkut Durres, Stavri Kozhi ................................. 209
  1225  15.06.2004  Anthulla Dushi (Xarxallo) ne mungese kundër
            Kristo Xarxallo, Vangjush Xarxallo ne mungese,
            Mihal Xarxallo ne mungese, Seksioni i Finances
            prane Keshillit te Qarkut ne mungese, Komuna
            e Dropullit te Siperm ne mungese ........................ 213
  1226  15.06.2004  Dhimitraq Minga ne mungese kundër Xhuvi Foto,
            A.K.P. Dega Korçe, Arkivi i Prefektures Korçe
            ne mungese............................................................ 217
  1227  15.06.2004  Sabri Karaj kundër Zyra e Gjendjes Civile,
            Komuna Sauk - Tirane ne mungese ...................... 221
  1228  15.06.2004  Feride Gjini, Natasha Mita, Aferdita Sula,
            Donika Korreshi, Irena Papa kundër
            K.K.K.P. Prefektura Fier ne mungese .................. 224
  1229  15.06.2004  Xhevat Berberi ne mungese kundër K.K.K.P.
            Korçe, Zyra e Regjistrimit te Pasurive
            te Paluajteshme Pogradec ne mungese ................. 229
  1230  15.06.2004  D.V. Albturist shpk kundër Dega e Doganes
            Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave ...... 232
  1231  15.06.2004  Durim Lato ne mungese kundër Dega e
            Sigurimeve Shoqerore Sarande, Komanda e
            Repartit Ushtarak nr.1900 Gjirokaster
            ne mungese............................................................ 235
  1232  15.06.2004  Ramazan Ramkaj ne mungese kundër
            Bashkia Tirane ...................................................... 238
  1233  08.06.2004  Firdes Jella, Ilir Jella, Besnik Jella kundër
            Ahmet Jella, Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit 241
  1234  15.06.2004  Anola Shala kundër Viktor Madhi, Ilir Toska,
            Rexhep Toska ne mungese ................................... 246
  1235  17.06.2004  “Milis” shpk Lezhe ne mungese kundër Drejtoria
            e Policise Elektrike Tirane, Agjensia Lezhe ........ 251
  1236  17.06.2004  Lumturi Jaho kundër Isuf Rehova ........................ 254
  1243  17.06.2004  Sali Preci kundër Gjykata e Apelit Tirane
            ne mungese............................................................ 258
  1244  17.06.2004  Konfederata e Sindikatave te Republikes se
            Shqiperise kundër K.K.K.P. Vlore ne mungese,
            Trashegimtaret e Evdhoksi Dhima ....................... 261
  1245  17.06.2004  Zhaneta Rungaja kundër Panajot Mone ............... 266
  1246  17.06.2004  Yllka Spiro Permet ne mungese kundër
            Kristofor Vaso, etj. ne mungese ........................... 270


4
1247  17.06.2004  Llambi Riza kundër K.K.K.P. Prefektura Korçe
          ne mungese, Komisioni i Tokave prane Keshillit
          te Qarkut Korçe ne mungese, Antigoni Kiçollari,
          Nikolata Kiçollari, Spiro Kiçollari,
          Viollandi Kiçollari, Gjergji Kiçollari,
          Natasha Kiçollari ne mungese .............................. 273
1248  17.06.2004  Shpresa Veizi ne mungese kundër Mustafa Zervoi,
          A.K.P. Sarande ne mungese, Drejtoria e Sherbimit
          Pyjor Sarande ne mungese .................................... 279
1249  17.06.2004  Kostanca Ziko kundër Zef Qirici, Llazar Bozo,
          Theodhora Stathi ................................................... 283
1250  17.06.2004  Pranvera Ismaili kundër Gjykata e shkalles se
          pare Sarande ne mungese...................................... 286
1251  17.06.2004  Fadil Shani ne mungese kundër Artur Shani,
          Nevruz Çeliku, Firma e Ndertimit “Kolaj” .......... 289
1252  17.06.2004  Patriot Isaku ne mungese kundër Rozeta Isaku
          (Nurcja) ne mungese ............................................. 294
1253  17.06.2004  Njazi Demko kundër Bashkia Sarande
          ne mungese............................................................ 297
1278  17.06.2004  Komuna e Dropullit te Siperm Gjirokaster kundër
          Mufit Libohova, Enver Libohova, Kemal Libohova,
          K.K.K.P. Prane Prefektures se Qarkut
          Gjirokaster ............................................................ 300
1280  22.06.2004  Shoqeria “Adriatica di Navigazione” spa kundër
          Shoqeria “Teuta” shpk Durres .............................. 303
1281  15.06.2004  Edmond Turkeshi kundër Agron Vreto,
          Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme ... 307
1282  15.06.2004  Shoqeria “Ben - Impex” shpk kundër Drejtoria
          e Pergjithshme e Doganave .................................. 311
1283  22.06.2004  Dervish Leskaj ne mungese kundër
          Komuna Brataj ne mungese .................................. 316
1284  22.06.2004  Mimoza Bega kundër Shefqet Meçi ..................... 320
1285  22.06.2004  Servet Qano, Mine Qano, Hiqmet Qano kundër
          K.K.K.P. Vlore ne mungese ................................. 324
1286  10.06.2004  Skender Luzati kundër Enver Hoxholli,
          Qemal Hoxholli ..................................................... 328
1287  22.06.2004  Fatmira Tartari, Adnan Tartari, Rezar Tartari,
          Uran Tartari kundër Shoqeria “Ndertuesi 10”,
          Xhafer Villa, Suzana Dardha, Antoneta Tila,
          Heribert Tila, Skender Zela .................................. 333
1288  22.06.2004  Tamine Lloha ne mungese kundër Isuf Kanani
          ne mungese............................................................ 339                                        5
  1289  22.06.2004  Xhavit Emiri kundër Kujtim Bajrami,
            Vera Bajrami, Denis Bajrami ................................ 342
  1290  22.06.2004  Bajram Gjyli, Bedri Kurti kundër A.K.P. Tirane..346
  1291  22.06.2004  Astrit Kamberi kundër Keshilli i Komunes
            Vllahine ................................................................. 350
  1292  22.06.2004  Foto Haxhimihali kundër Enti Kombetar i
            Banesave Vlore ne mungese ................................. 354
  1293  22.06.2004  Engjelushe Mece kundër Besim Dibra,
            Merita Dibra, Ornela Dibra, Antonjel Dibra ........ 357
  1294  22.06.2004  Shoqeria “Inca” shpk kundër Kantieri Detar
            “Durres Gdansk” ................................................... 360
  1295  17.06.2004  Hysen Shehaj ne mungese kundër Komuna
            Greshice ne mungese ............................................ 366
  1296  15.06.2004  Bislim Boshnjaku, etj. kundër Drejtoria e
            Pergjithshme e Sherbimit Gjeologjik ................... 368
  1297  17.06.2004  Dega e P.S.D. kundër Keshilli i Komunes Qelez
            ne mungese............................................................ 372
  1298  24.06.2004  Sotira Aleksi kundër Trifon Aleksi ne mungese,
            Anesti Aleksi......................................................... 375
  1299  24.06.2004  Viliam Dede ne mungese, Gazmend Dede
            ne mungese kundër Renato Bablushka,
            Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme
            Devoll .................................................................... 378
  1300  24.06.2004  Adrian Shehu kundër Banka e Kursimeve sh.a. ... 382
  1301  24.06.2004  Radio Televizioni Shqiptar, Shoqeria “Buna 1”
            ne mungese kundër “Media Nord” ne mungese ... 386
  1302  24.06.2004  Emin Collaku kundër Flamur Alia, etj.. ............... 390
  1317  24.06.2004  Ardiana Bozgo kundër Pranvera Bozgo ............... 394
  1318  24.06.2004  Laureta Guri (Selimaj) kundër Luftar Guri
            ne mungese............................................................ 397
  1319  24.06.2004  Harallamb Gjini kundër Gezim Myftari,
            Engjell Myftari ne mungese.................................. 403
  1328  24.06.2004  Agim Orhani ne mungese kundër
            Naumaq Theodhori ne mungese, Bashkia Korçe
            ne mungese............................................................ 407
  1329  17.06.2004  Xhezmi Pengu ne mungese kundër K.KK.P.
            prane Prefektures Korçe ne mungese, Suzana Ylli,
            Lulush Molla, Majlinda Hoxha, Arben Hoxha,
            Feridon Hoxha ne mungese .................................. 411
  1371  22.06.2004  Shoqeria “Vefa” shpk ne administrim kundër
            Asllan Petku .......................................................... 415
  1372  24.06.2004  Thanas Marku kundër Sotiraq Miti, Xhulieta Miti
            ne mungese, Bashkia Himare ne mungese ........... 420


6
          Çështje Penale

332  02.06.2004  I pandehur: Arif Minga ......................................... 427
333  02.06.2004  Të pandehur: Ardian Stroni, Dritan Hoxha .......... 431
336  09.06.2004  I pandehur: Bajram Koka ...................................... 434
337  09.06.2004  I pandehur: Shaqir Gaba ....................................... 439
338  09.06.2004  I pandehur: Artan Hysa ......................................... 446
339  09.06.2004  I pandehur: Ruzhdi Guzi....................................... 449
341  09.06.2004  Të pandehur: Lorenc Xhaferri, Arjan Hoxha,
          Bexhet Alliaj, Emigert Mehmeti........................... 453
342  09.06.2004  I pandehur: Gjon Tryci ......................................... 460
343  09.06.2004  I pandehur: Fredi Ramazani.................................. 463
344  09.06.2004  I pandehur: Fatmir Tusha...................................... 468
345  09.06.2004  I pandehur: Perikli Zike ........................................ 473
357  09.06.2004  I pandehur: Taulant Balliu .................................... 476
358  09.06.2004  Të pandehur: Shkelqim Bakalli, Spartak Camaj .. 480
361  16.06.2004  I pandehur: Andrush Fida ..................................... 485
362  16.06.2004  I pandehur: Hiqmet Hoxha ................................... 490
363  23.06.2004  I pandehur: Selami Muça ...................................... 494
364  16.06.2004  I pandehur: Agostin Neçaj .................................... 499
365  23.06.2004  I pandehur: Endri Derhani .................................... 503
366  23.06.2004  I pandehur: Nikoll Ndoi ........................................ 507
412  23.06.2004  I pandehur: Agim Muça ........................................ 511
413  23.06.2004  I pandehur: Klodian Minarolli .............................. 515
                                     7
  ÇËSHTJE CIVILE
8
Nr.2772/717 i Regj. Themeltar
Nr.1110 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2772/717 qe i perket:

       PADITËS:         OSMAN LIKA, perfaqesuar nga
                    Avokatet A. Gjuzi dhe V. Muzina
       I PADITUR:        BASHKIA E QYTETIT LUSHNJE,
                    ne mungese
       PERSON I TRETË:     MYSLYM LIKA, ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
         Anullim akti administrativ per zgjerim rruge.
           Baza Ligjore: Neni 324 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e Rrethit Lushnje, me vendimin nr.96, date 19.02.2002 ka
vendosur:
      Pranimin e padise.
      Anullimin e aktit administrativ nr.1280/1, date 04.10.2001 te
      Bashkise Lushnje.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.543, date 15.10.2002 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.96, date 19.02.2002 te Gjykates se Rrethit
      Lushnje dhe pushimin e gjykimit te çeshtjes.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs pala paditese, e cila
kerkon prishjen e vendimit per keto shkaqe:                                       9
   - Une kam interesa te ligjshme konform nenit 32 te K.Pr.Civile, pasi akti me
    cenon te drejtat e mia.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Bashkim Caka, perfaqesuesin e pales
paditese Av. A. Muzina, i cili kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se rrethit, si dhe pasi bisedoi ceshtjen ne
teresi,

                  VËREN
    Nga Gjykata e shkalles se pare Lushnje dhe Gjykata e Apelit Vlore nuk
eshte zbatuar drejte ligji prandaj vendimet e tyre duhet te prishen dhe te
pushohet gjykimi i ceshtjes.
    Rezulton se me daten 28.08.2001, Keshilli Teknik i KRRT-se se
Bashkise se Lushnjes, ka marre ne shqyrtim problemin e rruges ndarese midis
shtepive te banimit te qytetareve Osman Lika dhe Myslim Lika. Keshilli
Teknik, bazuar ne dokumentet perkatese, mendimin e specialisteve, si dhe
nenin 29 te ligjit "Per Urbanistiken", ka marre vendimin qe rruga ndermjet
trualleve te ketyre shtetasve nga 2.3 m te behet 3.3 m sipas gentplanit te Zyres
se Urbanistikes.
    Me venien ne dijeni te vendimit te mesiperm, paditesi ka ngritur padi ne
gjykate bazuar ne nenin 324 te Kodit te Procedures Civile, duke kerkuar
anullimin e aktit te mesiperm si nje akt administrativ i paligjshem prej te cilit
atij i cenohen te drejta subjektive. Gjykata e shkalles se pare Lushnje ka
pranuar padine e paditesit, duke arsyetuar se vendimi i Keshillit Teknik te
KRRT-se Lushnje, eshte akt administrativ i kunderligjshem. Gjykata e Apelit
Vlore, me arsyetimin se per ndertimin e kesaj rruge nuk eshte marre leje
ndertimi sipas nenit 48 te ligjit "Per Urbanistiken", ka vendosur pushimin e
gjykimit si nje padi qe nuk mund te ngrihej.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se vendimet e gjykatave duhet te
prishen dhe te pushohet gjykimi i ceshtjes. Padia per anullimin e aktit
administrativ, sipas nenit 324 te Kodit te Procedures Civile, mund te ngrihet
kur paditesi argumenton se akti administrativ eshte i paligjshem dhe se atij i
cenohen te drejtat e tij. Ne gjykimet e kesaj natyre, gjykata duhet te konkludoje
nese akti qe kundershtohet i ka te gjitha kushtet per t’u konsideruar akt
administrativ i kundershtueshem ne gjykate dhe nese ai eshte nje akt qe
prodhon pasoja. Keshilli Teknik i Keshillit te Rregullimit te Territorit te
Bashkise, sipas ligjit "Per Urbanistiken" nuk eshte nje organ vendim marres,
por ai eshte nje organizem teknik qe studjon gjendjen urbanistike dhe ben
propozimet teknike perkatese. Ne kete aspekt projekti i ketij keshilli per vendin
e ndertimit te rruges, nuk mund te kete karakteristikat e nje akti administrativ.10
    Studimi i Zyres se Urbanistikes apo edhe i keshillit tenik, nuk prodhon
pasoja ne rast se me pas nuk del nje akt administrativ i marre nga nje organ i
njohur me ligj qe ka fuqine detyruese dhe qe krijon pasoja juridike, organe keto
te tjera te parashikuara ne ligjin e permendur.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485 te Kodit te
Procedures Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.96, date 19.02.2002 te Gjykates se shkalles se pare
Lushnje, te vendimit nr.543, date 15.10.2002 te Gjykates se Apelit Vlore dhe
pushimin e gjykimit te ceshtjes.

                          Tirane, me 01.06.2004
                                       11
sr.2786/730 i Regj. Themeltar
Nr.1111 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2786/730 me keto pale:

       PADITËSA:        1. JORGJI NUSHI ne mungese
                    2. DHOKSI NUSHI
                    3. LILJANA NUSHI
       I PADITUR:        TRIFON NUSHI ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
               Lirim e dorezim sendi.
            Baza Ligjore: Neni 296 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Fier, me vendimin nr.1225, date 30.10.2001 ka
vendosur:
     Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.6, date 17.01.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.1225, date 30.10.2001 te Gjykates se
      shkalles se pare Fier duke vendosur si vijon:
      Pranimin e pjesshem te padise se paditesave persa i perket lirimit e
      dorezimit te truallit prej 250 m2 e pjesa tjeter toke are prej 254 m2
      me kufij te percaktuar ne certifikaten e pronesise date 21.02.2000,
      duke i detyruar te paditurit Trifon Nushi te liroje e dorezoje
      paditesave siperfaqet e sipercituara.12
       Prishjen e vendimit per pjesen tjeter te padise dhe pushimin e
       gjykimit.

    Kunder vendimit te Gjykates Apelit Vlore, ne baze te nenit 472 te Kodit
te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Trifon Nushi, i cili kerkon prishjen e
ketij vendimi dhe dergimin e ceshtjes ne ate gjykate per ta rigjykuar, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata e apelit i ka nxjerre konkluzionet apriori pa nje mendim
    specialisti, gje per te cilen duhej kryer ekspertim.
  - Megjithese me vendim te ndermjetem u vendos kryerja e nje ekspertimi, pa
    u revokuar ky vendim, nuk u krye ekspertimi i cili ishte derteminant per
    zgjidhjen e drejte te ceshtjes.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, ne mungese te paleve
dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,

                   VËREN
    Gjykatat nuk kane respektuar dhe nuk kane zbatuar drejt kerkesat ligjore,
konkretisht ato procedurale, gje qe ka ndikuar ne dhenien e vendimit prej tyre.
    Paditesat Jorgji Nushi, etj., kane paditur Trifon Nushin, duke kerkuar
lirimin dhe dorezimin e sendit dhe konkretisht nje shtepi banimi dhe truallin
perkates te ndodhur ne fshatin Marinez te Komunes Kuman Fier.
    Gjykata e shkalles se pare Fier ka vendosur rrezimin e padise, kurse
gjykata e apelit ka vendosur ndryshimin e vendimit, duke pranuar padine per
lirimin dhe dorezimin e nje siperfaqe trualli prej 250 m2 dhe e nje siperfaqe prej
254 m2 nje toke are, kurse per pjesen tjeter ka vendosur prishjen e vendimit dhe
pushimin e gjykimit te ceshtjes.
    Konkuzionet e gjykates se apelit jane jo te drejta, pasi ajo permbajtjen e
certifikates se pronesise e ka vleresuar ne menyra te ndryshme, duke pranuar te
mireqene shenime per toke are, truall dhe jo per ndertesen, si dhe ka legjitimuar
ne kerkimet e tyre dhe paditesat e tjere ne nje kohe kur certifikata e pronesise
figuron ne emer te paditesit Jorgji Nushi
    Nga certifikata e pronesise nuk rezulton e vertetuar menyra e fitimit te
pronesise per paditesin Jorgji Nushi, me qellim qe te legjitimohej si pronar ne
kerkimet e saj me padine e rivendikimit te sendit.
    Ne rastin konkret eshte e nevojshme te thirrej prej gjykates, Zyra e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Fier ne poziten procedurale te personit
te trete, te parashikuar nga neni 193 i Kodit te Procedures Civile, pasi ajo Zyre
disponon dokumentacionin e nevojshem te pronesise e per rrjedhoje eshte e
interesuar per ceshtjen, pasi thirrja e saj prej gjykates eshte e nevojshme per
sqarimin e rrethanave qe kane rendesi per zgjidhjen e ceshtjes.


                                        13
    Ne keto rrethana, cmohet se nuk eshte formuar drejt ndergjyqesia, prandaj
duke e konsideruar si shkelje te procedures qe ka ndikuar ne dhenien e vendimit
dhe qe parashikohet si shkak procedural per prishjen e vendimit, parashikuar nga
neni 467/d i K.Pr.Civile, cmohet se duhet te prishen si vendimi i gjykates se
apelit ashtu dhe vendimi i gjykates se shkalles se pare.
    Ne rigjykim per zgjidhjen drejt te ceshtjes, gjykata e shkalles se pare, duke
zbatuar udhezimet e ketij kolegji, duhet te therrase si person te trete Zyren e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Fier, me qellim qe pas zhvillimit te nje
procesi te rregullt gjyqesor te mund te jape nje vendim te drejte.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te neni te 485/ç te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.6, date 17.01.2003 te Gjykates se Apelit Vlore, si
dhe te vendimit nr.1225, date 30.10.2001 te Gjykates se shkalles se pare Fier dhe
dergimin e ceshtjes ne shqyrtim po ne Gjykaten e shkalles se pare Fier, me tjeter
trup gjykues.

                           Tirane, me 01.06.2004
14
Nr.2839/779 i Regj. Themeltar
Nr.1112 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

         Zamir Poda         Kryesues
         Bashkim Caka        Anetar
         Natasha Sheshi       Anetare
         Irma Bala         Anetare
         Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2839/779 qe i perket:

       PADITËS:            NIKOLLA KOCA perfaqesuar
                       nga av. A. Çami
       E PADITUR :           1. PREFEKTURA E QARKUT
                       VLORE
                       K.K.K. PRONAVE. ne mungese
                       2. KESHILLI I QARKUT VLORE
                       ne mungese
       NDËRHYRËS KRYESOR:       THIMJO BUZAKA ne mungese
       PERSON I TRETË:         ZISO STILLO


              OBJEKTI I PADISË:
        Kundershtim i vendimit nr.18, date 09.02.1994
            dhe nr.182, date 14.07.1995
       te K.K.K.Pronave te Keshillit te Rrethit Delvine.
       Deklarimi i pavlefshem i aktit te marrjes se tokes
        ne pronesi, pika 8, ne emer te Thimjo Buzakes.
      Baza Ligjore: Neni 27 i ligjit nr.7698, date 15.04.1993
          dhe nenet 153, 154 e vijues K.Pr.Civile
                                     15
   Gjykata e rrethit gjyqesor Sarande, me vendimin nr.474, date 01.07.2002
ka vendosur:
      Kundershtimin e vendimit te K.K.K.Pronave te Keshillit te Rrethit
      Delvine nr.18, date 09.02.1994, duke vendosur kthimin e siperfaqes
      truall prej 650 m2 trashegimtareve te Kristo Koces.
      Kundershtimin e vendimit te K.K.K.Pronave te Keshillit te Rrethit
      Delvine, duke vendosur kthimin e siperfaqes truall prej 340 m2
      trashegimtareve te Kristo Koces. Kompensimin sipas ligjit te
      siperfaqes prej 60 m2 truall, qe ze rruga e kalimit te personit te trete,
      Ziso Stillo.
      Deklarimin e pavlefshem te aktit te marrjes se tokes ne pronesi ne
      emer te nderhyresit kryesor Thimjo Buzuka, pika 8, si te
      pambeshtetur ne ligj.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.13, date 14.01.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit civil nr.474, date 01.07.2002 te Gjykates se
     rrethit gjyqesor Sarande dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim me trup
     gjykues te ndryshuar.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Nikolla Koca, i cili kerkon prishjen e ketij
vendimi dhe kthimin e ceshtjes prane kesaj gjykate per rigjykim, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Nga ana e Gjykates se Apelit Gjirokaster eshte zbatuar gabim ligji, pasi ka
   arsyetuar se personi i trete, Ziso Stillo, nuk ka patur dijeni per seancen e
   dates 01.07.2002, ne nje kohe qe ai ka patur dijeni, ku kane marre pjese
   dhe pjestare te familjes se tij.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, avokatin e pales
paditese A. Çami dhe pasi shqyrtoi aktet e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Gjykata e apelit nuk ka respektuar dhe ka zbatuar keq ligjin, prandaj
vendimi i dhene prej saj duhet te prishet duke u derguar çeshtja per rishqyrtim po
ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.
    Paditesi Nikolla Koca ka paditur Prefekturen e Qarkut Vlore, Komisionin
e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, Keshillin e Qarkut Vlore, duke
kundershtuar vendimin nr.18, date 09.02.1994 dhe nr.182, date 14.07.1995 te
K.K.K.Pronave te Keshillit te Rrethit Delvine dhe ka kerkuar pavlefshmerine e
aktit te marrjes se tokes ne pronesi, pika 8, ne emer te Thimjo Buzakes. Ne kete


16
gjykim Thimjo Buzaka ka qene nderhyres kryesor, kurse Ziso Stillo eshte thirrur
si personi i trete.
    Gjykata e shkalles se pare Sarande ka vendosur pranimin e padise, kurse
gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit dhe dergimin e ceshtjes per
rigjykim, me arsyetimin se nuk eshte njoftuar personi i trete Ziso Stillo.
    Konkluzioni i gjykates se apelit nuk eshte i drejte, pasi Ziso Stillo eshte
njoftuar rregullisht me ane te leterthirrjeve, te cilat jane nenshkruar rregullisht
prej djalit te tij. Ne keto rrethana zhvillimi i gjykimit eshte bere ne mungese te tij.
    Ne keto raste, zhvillimi i gjykimit i bere ne mungese te personit te trete,
kur ai ka qene njoftuar per diten dhe oren e zhvillimit te gjykimit te ceshtjes nuk
mund te konsiderohet mosmarrje dijeni per diten dhe oren e gjykimit. Per
rrjedhoje meqenese gjykata ka zbatuar kerkesat ligjore per njoftim, konsiderohet
se nuk ka shkelje procedurale. Cenimi i vendimit te gjykates se shkalles se pare,
duke pranuar se ka shkelje procedurale nuk eshte i drejte per sa u parashtrua me
siper e si pasoje ai duhet te prishet.
    Ne rigjykim gjykata e apelit duhet te shprehet per themelin e ceshtjes dhe
nese e cmon te nevojshme ne zbatim te kerkesave procedurale te parashikuara
nga neni 465 K.Pr.C. mund te perserise teresisht ose pjeserisht hetimin gjyqesor,
si dhe mund te marre prova te reja edhe kryesisht, per te krijuar mundesi per palet
per nje proces gjyqesor te rregullt ligjor.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te
Procedures Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.13, date 14.01.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim po ne Gjykaten e Apelit
Gjirokaster, me tjeter trup gjykues.

                            Tirane me 01.06.2004
                                          17
Nr.2181/274 i Regj. Themeltar
Nr.1113 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Zamir Poda        Kryesues
         Valentina Kondili     Anetare
         Bashkim Caka       Anetar
         Irma Bala         Anetare
         Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004, mori ne shqyrtim çështjen civile
nr.2181/274 qe i perket:

       PADITËS:         ISLAM DAUTI
                   PETRIT BARA
                   VANGJUSH GOLLOSHI
                   KLEOMENI CANI
                   AQIF GJOKUTAJ
                   SULEJMAN BUDO
                   XHEVDET HARASANI
                   NIKO PECANI
                   LUTFIJE MUKA
                   IDRIZ BALLA perfaqesuar nga
                   av. Nexhdet Kambo.
       E PADITUR:        DREJTORIA E QENDRES SPITALORE
                   UNIVERSITARE "NENE TEREZA"
                   TIRANE perfaqesuar nga av. i shtetit
                   Kosta Gazeli, Valbona Pica, juriste
18
                OBJEKTI I PADISË:
              Detyrimi i anes se paditur
               te na paguaje shperblim
            sipas titujve dhe gradave shkenore.
          Baza Ligjore: Ligji 8487, date 13.05.1999
        "Per kompetencat ne caktimin e pagave te punes",
          pika 19 e V.K.M nr.726, date 21.12.2000,
          pika 6 e V.K.M. nr.424, date 11.06.2001,
             VKM nr.70, date 15.02.2001,
             Ligji 7691, date 12.07.1995,
               neni 154 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkallës së pare Tirane, me vendimin nr.4148, date 24.10.2002
ka vendosur:
      Detyrimin e te paditurit t’i paguaje paditesit (fillimisht per
      diferencen) nga data e marrjes forme te prere te ketij vendimi sipas
      paragrafit te pare te pikes 19 te VKM nr.726, date 21.12.2000 me
      ndryshimet e mevonshme te pesuara, detyrim qe fillon nga data
      07.03.2001 dhe per paditesit Vangjush e Lutfije nga data 11.05.2001
      dhe per paditesit Aqif dhe Idriz nga data 21.01.2002.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.1339, date 23.12.2002 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.4148, date 24.10.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
ka ushtruar rekurs pala e paditur Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza",
e cila kerkon ndryshimin e vendimeve te gjykatave duke vendosur rrezimin e
padise, duke parashtruar këto shkaqe:
  - Gjykatat kane gabuar duke interpretuar ne menyre te zgjeruar piken 19 te
    VKM nr.726, date 21.12.2000.
  - QSUT eshte institucion buxhetor dhe sipas ligjit 8487, date 13.05.1999
    "Per kompetencat ne caktimin e pages" percaktohet se ne Republiken e
    Shqiperise, sipas perkatesise, per caktimin e pages ka kompetence Keshilli
    i Ministrave, i cili percakton numrin e klasave, kufijte e madhesise se
    pages, etj, te institucioneve ne varesi te Ministrive. Ne veshtrim te ketij
    neni QSU "Nene Tereza" nuk mund te detyrohet per nje veprim, i cili nuk
    eshte ne kompetence te saj.
  - Qe ne 16.07.2002 lidhur me strukturen dhe nivelin e pagave te punonjesve
    me arsim te larte zbatohet VKM nr.306, date 27.06.2002 "Per miratimin e
    struktures dhe nivelit te pagave te punonjesve me arsim te larte ne sistemin


                                        19
    e Ministrise se Shendetesise dhe ne te percaktohen ne menyre taksative
    dhe te detajuar struktura e pagave. Pra ne veprojme ne perputhje me aktet
    qeveritare, te cilat kane fuqi detyruese per ne.
   - Paditesave, te cilet kane tituj shkencore, iu jepet shperblim mujor ne baze
    te titullit shkencor, sipas percaktimeve te paragrafit te fundit te pikes 19 te
    VKM nr.726, date 21.12.2000 dhe ndryshimeve perkatese te mevonshme.
    Kete shperblim paditesat e kane marre dhe vazhdojne ta marrin.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi, av. Nexhdet Kambo,
qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit, av.K.Gazeli, qe kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit, perfaqesuesin e anes se paditur, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe
rrezimin kerkese padise dhe pasi bisedoi çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton se paditesat jane
mjeke te specialiteteve te ndryshme, ne marredhenie pune prane Qendres
Spitalore Universitare "Nene Tereza" Tirane dhe jane te pajisur me grada e tituj
shkencore.
    Rezulton se me VKM nr.70, date 15.02.2001 eshte vendosur qe Qendra
Spitalore Universitare "Nene Tereza" te cilesohet si qender kombetare e
mjekimit, arsimit dhe kerkimit ne bashkepunim me Fakultetin e Mjekesise te
Universitetit te Tiranes dhe kryejne gjithashtu sherbim spitalor sekondar per
Tiranen.
    Komisioni i Kualifikimit Shkencor prane Keshillit te Ministrave iu ka
dhene paditesve tituj shkencore te ndryshem e grada shkencore si Mjeshter
Kerkimesh, Profesor i Asocuar, Profesor, etj.
    Pala e paditur i ka paguar paditesit ne baze te paragrafit te fundit te pikes
19 te VKM nr.726, date 21.12.2000, ndersa paditesit kerkojne te paguhen ne
baze te paragrafit te pare te pikes 19 te VKM se mesiperme.
    Gjykatat kane vendosur detyrimin e te paditurit t’i paguaje paditesit
fillimisht per diferencen dhe nga data e marrjes se vendimit forme te prere sipas
paragrafit te pare te pikes 19 te VKM nr.726, date 21.12.2000, me ndryshimet e
mevonshme te pesuara, detyrim qe fillon qe nga data 07.03.2001 dhe per
paditesit Vangjush e Lutfije nga data 11.05.2001, per paditesit Aqif dhe Idriz
nga data 21.01.2002.
    Si gjykata e shkalles se pare, ashtu edhe ajo e apelit, me vendimet e tyre
kane arsyetuar se qendra Spitalore Universitare ne baze te vendimit te
K.Ministrave nr.70, date 15.02.2001, eshte trajtuar si qender kombetare
mjekimi dhe administrimi ne bashkepunim me Fakultetin e Mjeksise se
Universitetit te Tiranes. Pra pala e paditur gezon dhe Statusin e Insitutit
Kerkimor Shkencor. Ne rastin konkret, duke qene se paditesat jane punonjes


20
me tituj e grada shkencore duhet te paguhen sipas paragrafit te pare te pikes 19
te V.K.M nr.726, date 21.12.2000.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se vendimi i gjykates se apelit
eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj dhe se shkaqet e ngritura ne rekursin e anes se
paditur nuk jane nga ato te parashikuara nga neni 472 i K.Pr.C. Ndryshe nga sa
pretendohet nga pala e paditur se ndaj paditesave duhet te zbatohet pika e
fundit (dhe keshtu jane paguar) e V.K.M nr.726, se ne baze te pikes 19/I
paditesat duhet vetem te shperblehen per graden ose titullin shkencor, ndersa
pagesa duhet te behet sipas vendimit K.M. nr.306, date 27.06.2002, pasi spitali
eshte institucion buxhetor, gjykatat kane interpretuar drejt vendimin nr.726,
date 21.12.2000 dhe 70, date 15.02.2001. Sipas ketij vendimi te fundit, Qendra
Spitalore Universitare "Nene Teraza" Tirane eshte qendra kombetare e
mjekimit, arsimit dhe kerkimit ne bashkepunim me Fakultetin e Mjekesise se
Universitetit te Tiranes" dhe kryen gjithashtu sherbimin spitalor sekondar per
Tiranen.
    Ne piken 19/I te V.K.M nr.726, date 21.12.2000 eshte percaktuar paga
baze mujore per punonjesit efektive, pedagogjike-shkencore e kerkimore, te
shkollave te larte dhe te insituteve kerkimore shkencore (ku futet dhe ana e
paditur) qe kane titullin akademik profesor, drejtues kerkimesh, profesor i
asociuar e mjeshter kerkimesh.
    Ne rrethanat e siperme, vendimi i gjykates se apelit eshte i drejte dhe i
bazuar ne ligj.

             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.1339, date 23.12.2002 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 01.06.2004
                                        21
Nr.2770/715 i Regj. Themeltar
Nr.1114 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetar
          Irma Bala         Anetar
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS:         ADEM SHKRELI, perfaqesuar nga
                    Av. Gulielm Shoshi
       I PADITUR:        FATMIR TEPELIA, perfaqesuar nga
                    Av. Maksim Haxhia
       PERSON I TRETË:     SEKSIONI I URBANISTIKES
                    BASHKIA SHKODER, ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
             Rivendosje ne servitut kalimi.
            Baza Ligjore: Neni 292 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Shkoder, me vendimin nr.820, date 02.07.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Rivendosjen e plote te servitutit te kalimit te ushtruar nga ana e
      paditesit Adem Shkreli, ne rruge kalimin per ne ish agjensia e
      udhetareve te ndodhur ne Lagjen “Vasil Shanto”, Rr. "Vaso Kadia".
      Lenien ne fuqi te mases se sigurimit.
22
   Gjykata e Apelit Shkoder, me vendimin nr.319, date 14.11.2002 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.820, date 02.07.2002 te Gjykates se rrethit
     gjyqesor Shkoder dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim me tjeter trup
     gjykues.

   Kunder vendimit nr.319, date 14.11.2002 te Gjykates se Apelit Shkoder,
ka ushtruar rekurs paditesi Adem Shkreli, duke parashtruar keto shkaqe:
  - a. Gjykata e apelit nuk kundershton ekzistencen e fakteve te pranuara nga
   Gjykata e shkalles se pare Shkoder, por ka kerkuar plotesimin e hetimit
   gjyqesor, por qe nuk kane lidhje me zbatimin e dispozites ne te cilen une
   kam kerkuar te mbrohem.
  - b. Mosrespektimi i karakterit detyrues qe parashikon neni 486 i
   K.Pr.Civile per udhezimet e Gjykates se Larte per rigjykimin e ceshtjeve te
   derguara prej saj ne gjykatat e shkalleve me te ulta.
  - c. Cenimi i parimit te disponibilitetit te padise si nje atribut ekskluziv
   vetem i paditesit, pasi une kam kerkuar te mbroj servitutin ekzistues dhe jo
   te kerkoj vendosjen e nje servituti te ri.
  - d. Gjykata e apelit e ka kthyer ceshtjen per rigjykim ne kundershtim me
   kerkesat e neneve 467 te K.Pr.Civile. Ajo e ka kthyer bazuar ne germen
   "e", e cila ka te beje me marrjen e nje prove vendimtare te veshtire per t’u
   marre ne shkalle te dyte. Por se cila eshte kjo prove vendimtare nuk eshte
   percaktuar.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
    pasi degjoi perfaqesuesin e pales paditese, i cili kerkoi prishjen e vendimit
te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare
Shkoder,
    pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se Apelit Shkoder,

                  VËREN
    Vendimi nr.319, date 14.11.2002 i Gjykates se Apelit Shkoder eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/c te K.Pr.Civile, ai duhet te prishet dhe ceshtja te
kthehet per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.
    Eshte vertetuar se pales paditese Adem Shkreli, me vendimin nr.418, date
09.12.1994 te K.K.K. Pronave Shkoder, nder te tjera i eshte njohur e drejta e
parablerjes se nderteses se agjencise se udhetareve te qytetin e Shkodres. Me pas
objekti ne fjale, ne perputhje me kerkesat e Ligjit nr.7512 date 10.8.1991, eshte
privatizuar nga ana e paditesit dhe pronesia eshte rregjistruar ne Zyren e


                                         23
Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme ne daten 13.6.1995.
    Eshte vertetuar gjithashtu se pala e paditur Fatmir Tepelia me vendimin
date 17.1.1995 te K.Rr.Territorit Shkoder, ka marre leje ndertimi per nje objekt te
emertuar "njesi tregtare" nje kateshe. Edhe ky ndertim me pas eshte rregjistruar
ne zyren e rregjistrimit te pasurise se paluajteshme ne daten 12.6.1995.
    Pala paditese ka pretenduar se me kete ndertim i eshte mbyllur rruga e
kalimit per ne ate kryesore. Ne te kundert pala e paditur e ka mohuar nje gje te
tille.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, Gjykata e shkalles se pare
Shkoder, ka konkluduar per pranimin e padise dhe rivendosjen e plote te
servitutit te kalimit te ushtruar nga ana e paditesit Adem Shkreli, ndersa gjykata
e apelit ka vendosur kthimin e ceshtjes per rigjykim.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se i pambeshtetur ne kekesat
ligjore eshte vendimi Gjykates e Apelit Shkoder.
    Ne vendimin e saj arsyetohet se, Gjykata e shkalles se pare ishte e
detyruar t’i jepte zgjidhje perfundimtare mosmarreveshjes, mbasi ka vendosur
servitutin e kalimit pa konkluduar per demshperblimin e pronarit te dyqanit, se
rezulton qe ka edhe tre rruge te tjera kalimi dhe se paditesi Adem Shkreli nuk
ka qellime te krijoje servitut kalimi per ne pronen e tij.
    Sic shihet, te gjitha keto "argumente" me te cilat gjykata e apelit
mbeshtet perfundimin per prishjen e vendimit te gjykates se shkalles se pare
dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim, nuk jane te pranueshme ne veshtrim te
kerkesave te nenit 467/a, b, c, d, e te Kodit te Procedures Civile. Duke ju
referuar kesaj dispozite, rezulton se kjo e fundit nuk ka shkelur dispozitat mbi
juridiksionin dhe kompetencen, perberja e trupit gjykues nuk ka qene e
parregullt, nuk kemi te bejme me pushim te gjykimit, nuk ka gjykim ne
mungese te pjesemarresve ne proces, nuk ka problen ndergjyqesie, nuk ka
mungese apo pavlefshmeri te padise, procesverbali gjyqesor, ankimi, si dhe nuk
ka qene nevoja e marrjes se nje prove vendimtare, marrja e se ciles te kete qene
e veshtire.
    Te gjithe ceshtjet qe ngrihen ne vendimin e gjykates se apelit, jane te tilla
qe duhet t’i nenshtrohen shqyrtimit te plote te ceshtjes nga vete ajo gjykate.
Edhe sikur eventualisht te shtrohen detyra te tjera per t’u kryer, eshte vete ajo
gjykate, qe ne perputhje me kerkesat e nenit 465 te K.Pr.C., ka te drejte te
perserise pjeserisht apo teresisht hetimin gjyqesor te ceshtjes.
    Ne analize sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se shkaqet e
parashtruara ne rekursin e paraqitur nga ana e pales paditese jane te tilla qe
bejne te cenueshem vendimin e Gjykates se Apelit Shkoder.
24
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.319, date 14.11.2002 te Gjykates se Apelit Shkoder
dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 01.06.2004
                                        25
Nr.2850/790 i Regj. Themeltar
Nr.1115 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS TË K/PADITUR:         MIHAL XHIMO,
                          JANAQ POCI,
                          HALIL LESKAJ,
                          NIKOLLA POCI,
                          MUHAMET LESKAJ,
                          ne mungese
       NDËRHYRËS KRYESORË:          HALIL KELLEZI,
                          IDRIZ BEGA,
                          FREDI KELLEZI,
                          CELO KELLEZI,
                          SPIRO POCI,
                          XHELIL LABI, ne mungese
       I PADITUR K/PADITËS:         DASHAMIR GEGA,
                          perfaqesuar nga
                          Av. Vitore Tusha,
       I PADITUR:              K.K.K.PRONAVE,
                          PREFEKTURA
                          GJIROKASTER,
                          ne mungese,
26
       PERSON I TRETË:           K.RR.T. QARKU
                          GJIROKASTER,
                          ne mungese,
       PERSON I TRETË I K/PADITUR: KOMUNA LUNXHERI,
                     ne mungese,


               OBJEKTI I PADISË:
     Anullim i vendimit nr.39, date 19.09.1997 te KKK Pronave.
        Baza Ligjore: Ligji nr.7698, date 15.04.1993.
              OBJEKTI I K/PADISË:
        Konstatim i pavlefshmerise absolute te vendimit
        nr.19, date 06.06.1995 te Komunes Lunxheri.
        Baza Ligjore: Ligji nr.7698, date 15.04.1993


   Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster, me vendimin nr.569, date
04.10.1999, ka vendosur:
      Pranimin e pjesshem te padise.
      Anullimin e vendimit te K.K.K.Pronave nr.39, date 19.07.1997, per
      siperfaqen 441 m2, per siperfaqen 390 m2, per siperfaqen 400 m2,
      gjithesej 1231 m2. Kompensimin e siperfaqes prej 1231 m2 sipas
      ligjit. Rrezimin e padise se paditesit dhe nderhyresave kryesor
      Muhamet Leskaj, etj., si te pabazuar ne ligj dhe prova.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.399 date 05.07.2000 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.569, date 04.10.1999 te Gjykates se
     rrethit gjyqesor Gjirokaster dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt
     vendos rrezimin e padise se paditesave Mihal Xhima, etj. dhe
     nderhyresave kryesor Halil Kellezi me te paditur Dashamir Gega.
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.643, date 02.09.1998 te Gjykates se
     rrethit Gjirokaster.

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, me vendimin nr.1145, date 06.11.2001
ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.399, date 05.07.2000 te Gjykates se Apelit
      Gjirokaster, si dhe te vendimeve te Gjykates se rrethit Gjirokaster
      me nr.569, date 04.10.1999 e me nr.643, date 02.09.1998 dhe
      dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e rrethit Gjirokaster,
      me tjeter trup gjykues.                                       27
   Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster, me vendimin nr.627, date
21.10.2002 ka vendosur:
      Rrezimin e padise.
      Pranimin e k/padise, konstatimin si absolutisht te pavlefshem te
      vendimit te Keshillit te Komunes Lunxheri, nr.19, date 06.06.1995.
      Pushimin e gjykimit per nderhyresit kryesore.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.102, date 13.03.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit civil nr.627, date 21.10.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Gjirokaster dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne
     po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, ka ushtruar rekurs
Dashamir Gega, Ymer Gega, Roland Gega, Perlat Gega dhe Lida Gega, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Interesat tona kane qene perfaqesuar ne kete gjykim nga Dashamir Gega
   ne baze te prokures se leshuar per te na perfaqesuar.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
    pasi degjoi perfaqesuesen e pales se paditur kunderpaditese Dashamir
Gega, e cila kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe kthimin e
ceshtjes per vazhdimin e gjykimit te ceshtjes ne po ate gjykate,

                  VËREN
    Vendimi nr.102, date 13.03.2003 i Gjykates se Apelit Gjirokaster, eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/c te K.Pr.Civile, ai duhet te prishet dhe ceshtja te
kthehet per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.
    Eshte vertetuar se pala paditese Mihal Xhima etj, kane kerkuar me padi
anullimin e vendimit nr.39, date 19.09.1997 te K.K.K.Pronave Gjirokaster, per
siperfaqet e truallit mbi te cilat ata pretendojne se kane ndertuar banesat ne
perputhje me kerkesat ligjore. Nga ana tjeter pala e paditur Dashamir Gega ka
kerkuar me kunderpadi pavlefshmerine absolute te vendimit nr.19, date 6.6.1995
te Komunes Lunxheri.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, pas kthimit per rishqyrtim nga
ana e Kolegjit Civil te Gjykates se Larte, gjykata e shkalles se pare, ka
konkluduar per rrezimin e padise dhe pranimin e kunderpadise, ndersa gjykata e
apelit ka vendosur kthimin e ceshtjes per rigjykim.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se i pa mbeshtetur ne kerkesat
ligjore eshte vendimi i Gjykates se Apelit Gjirokaster.


28
    Ne vendimin e saj, arsyetohet se nuk eshte formuar drejt ndergjyqesia,
mbasi pervec te paditurit Dashamir Gega, ne gjykim sipas kerkesave te nenit
193 te K.P.Civile, duhen thirrur edhe trashegimtaret e tjere te ish pronarit
Muharrem Gega, te quajturit Ymer Gega, Roland Gega, Perlat Gega dhe Lida
Gega, te cilet terheqin te drejta dhe detyrime nga vendimi i K.K.K.Pronave.
    Sic shihet, nje "argument" i tille me te cilin gjykata e apelit mbeshtet
perfundimin per prishjen e vendimit te gjykates se shkalles se pare dhe kthimin
e ceshtjes per rigjykim, nuk eshte i pranueshem ne veshtrim te kerkesave te
nenit 467/d te Kodit te Procedures Civile. Duke ju referuar praktikes se
administruar ne dosjen gjyqesore ne raport me kerkesat e kesaj dispozite,
rezulton se i padituri Dashamir Gega ne kete gjykim vepron dhe perfaqeson me
akt perfaqesimin date 22.10.1996, te gjithe trashegimtaret e Muharrem Geges.
Jane pikerisht keta trashegimtare qe me vullnet te lire, kane autorizuar te
permendurin per t’i perfaqesuar ne te gjithe shkallet e gjykimit te ceshtjes. Ne
keto kushte thirrja vetem e Dashamir Geges ne gjykim, jo vetem eshte ne
perputhje te plote me kerkesat e ligjes, por nga ana tjeter nuk cenon dhe nuk
mund te cenoje interesat e trashegimtareve te tjere qe kerkohen te thirren ne
gjykim, sipas vendimit te gjykates se apelit.
    Ne analize sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se shkaqet e
parashtruara ne rekursin e paraqitur nga ana e pales se paditur kunderpaditese,
jane te tilla qe bejne te cenueshem vendimin e Gjykates se Apelit Gjirokaster.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.102, date 13.03.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup
gjykues.

                          Tirane, me 01.06.2004
                                        29
Nr.3047/1584/89 i Regj.Themeltar
Nr.1116 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Vladimir Metani      Anetar
          Bashkim Caka       Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 25.05.2004 dhe 01.06.2004, mori ne shqyrtim
çështjen civile nr.3047/1584/89 qe i perket:

       PADITËS:        FERIK FERRA, perfaqesuar
                   nga av. Evelina Qirjako.
       I PADITUR:       "REAL" sh.p.k., perfaqesuar nga
                   av. Dashamir Kore.
                   QAZIM ÇELA, perfaqesuar nga
                   av. Qemal Meta.


               OBJEKTI I PADISË:
           Konstatim i pavlefshmerise absolute
      te kontrates se shitblerjes nr.3299 rep. date 09.09.1999.
        Detyrimin e te paditurve per lirimin dhe dorezimin
      e siperfaqes 233 m2 supermarket dhe 280 m2 magazine.
           Baza Ligjore: Neni 296 e 92 i K.C.,
             nenet 153 e 154 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkallës së pare Tirane, me vendimin nr.2759, date 19.07.2001
ka vendosur:
      Pranimin e kerkeses. Konstatimin e pavlefshem te kontrates se
      shitblerjes nr.3299 rep., date 09.09.1999 midis sh.p.k "REAL" dhe
      Qazim Çeles per apartamentin e ndodhur ne rrugen "Arkitekt
      Sinani", per siperfaqen 84 m2 qe ndodhet brenda siperfaqes 233 m2
      te supermarketit, prone e paditesit Ferik Ferra.


30
      Lirimin dhe dorezimin e siperfaqes 84 m2 te apartamentit nga i
      padituri Qazim Çela paditesit Ferik Ferra.
      Lirimin e siperfaqes 149 m2 te ndodhur ne katin e pare
      (supermarketin), si dhe te siperfaqes 280 m2 (magazina) nga i
      padituri "REAL" sh.p.k. dhe dorezimin e ketyre siperfaqeve
      paditesit Ferik Ferra.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.889, date 06.09.2002 ka
vendosur :
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.2759, date 19.07.2001 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
ka ushtruar rekurs i padituri sh.p.k. "REAL", i cili kerkon prishjen e vendimit
dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe:
  - Eshte e vertete se mes dy firmave ka patur marredhenie biznesi dhe
   kontrata sipermarrje, por nga ana jone nuk eshte kaluar me akt te ligjshem
   pronesia mbi siperfaqet ne gjykim. Per rrjedhoje paditesi nuk legjitimohet
   ne kete gjykim.
  - Vendimi gjyqesor qe ka zgjidhur konfliktin mes paditesit dhe firmes "10
   Vellezerit" ka bere kalimin e pronesise ne favor te paditesit, nderkohe qe
   firma nuk ka patur asnjehere ne pronesi keto objekte.
  - Edhe sikur kjo firme te ishte pronare, vendimi gjyqesor nuk eshte mjet per
   kalimin e pronesise, ndaj paditesi nuk ka fituar dot pronesine.
  - Per zgjidhjen e drejte te çeshtjes duhej thirrur ne gjykim me cilesine e
   pjesmarresit ne gjykim edhe sh.p.k. "10 Vellezerit" dhe Z.R.P.P.
  - Veç kesaj kemi patur pretendime edhe per ekspertin dhe mendimin e
   shprehur prej tij.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi, av. Evelina Qirjako, e
cila kerkoi lenien ne fuqi te vendimit, av. Dashamir Kore e Qemal Meta qe
kerkuan prishjen e vendimit dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim dhe pasi
bisedoi çeshtjen ne teresi,

                 VËREN
   Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton se paditesi Ferik Ferra
ka te regjistruar ne bashkepronesi me nje te trete, ne Zyren e Regjistrimit te
Pasurive te Paluajteshme me nr.2406 regjistri, date 19.06.1998, nje objekt te
perbere nga nje supermarket me siperfaqe 233 m2 dhe magazine me siperfaqe
280 m2, ndodhur ne pallatin e rruges "A. Sinani" Tirane.                                       31
    Kjo prone eshte fituar nga paditesi me vendimin gjyqesor nr.2353, date
11.06.1993 te Gjykates se rrethit Tirane nga shoqeria "10 Vellezerit".
    Gjithashtu rezulton se pala e paditur "REAL" sh.p.k, me kontraten e
shitblerjes nr.3299 rep. te dates 09.09.1999, i ka shitur te paditurit Qazim Çela
nje apartament 1+1 me siperfaqe 84 m2, i cili ndodhet brenda siperfaqes 233
m2 te adoptuar ne supermarket.
    Me pretendimin se keto ambjente posedohen pa titull nga i padituri
Qazim, me padine ne gjykim fillimisht eshte kerkuar nga paditesi Ferik Ferra
rivendikimi i ketyre ambienteve dhe gjate gjykimit paditesi ka shtuar objektin e
padise duke kerkuar pavlefshmerine e kontrates se shitjes mes te paditurve,
detyrimin e firmes ndertuese ta njohe pronar si dhe detyrimin e te paditurve t’i
kthejne atij sendet ne posedim.
    Gjykatat e kane pranuar padine duke konstatuar te pavlefshme kontraten
e dates 09.09.1999 per siperfaqen 84 m2, lirimin e dorezimin e saj paditesit nga
i padituri Qazim Çela, si dhe lirimin e dorezimin e siperfaqes 149 m2 te
ndodhur ne katin e pare dhe te siperfaqes 280 m2 (magazina) paditesit nga i
padituri "Real" sh.p.k., pasi veprimi juridik eshte ne kundershtim me ligjin.
    Gjykatat me vendimin e tyre arsyetojne se firma ndertuese "Real" sh.p.k.
eshte zhveshur nga pronesia mbi keto dy ambjente, pasi kjo pasuri ka kaluar
tete firma "10 Vellezerit", dhe kjo e fundit ja ka kaluar ne pronesi paditesit.
Duke qene se ana paditese kur i ka shitur te paditurit Qazimi pronen, nuk ka
patur pronesine, kjo kontrate eshte e pavlefshme.
    Kolegji Civil i gjykates se larte cmon se vendimi i gjykates se apelit eshte
marre ne kundershtim me ligjin dhe me provat e administruara ne seance
gjyqesore.
    Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton se ne rregjistrin
hipotekor me nr.7249, date 19.12.1996 ne pronesi te firmes "Real" sh.p.k.
figuron i regjistruar nje truall me siperfaqe prej 893,5 m2, mbi te cilin eshte
ndertuar nje pallat me 8 kate plus garazhe, qe zene siperfaqe ndertimi prej 495
m2, pallat i perbere nga 32 apartamente banimi e midis te tjera perfshihet ne
katin perdhe supermarketi, apartamente banimi si dhe zyrat per shoqerine
"Real". Ne thember te ketij regjistrimi, transkiptimet e kryera i perkasin te
gjitha vitit 1996 dhe asnje nga keto transkiptime nuk ka te beje me katin e pare
apo ate perdhes te godines.
    Ne vendimin gjyqesor nr.2353, date 11.06.1998 qe zgjidhi me pajtim
çeshtjen mes paditesit Ferrik Ferra dhe te paditurit sh.p.k. "10 Vellezerit" ne
pjesen arsyetuese permendet se ne pronesi te te paditurit ne regjistrimin
hipotekor nr.434, date 27.01.1997 figuron i rregjistruar supermarketi dhe
magazina. Pra supermarketi dhe magazina dalin te regjistruar me 2 pronare, por
ndersa per shoqerine "Real" sh.p.k. ndodhet akti i rregjistrimit ne hipoteke, per
shoqerine "10Vellezerit" vetem permendet ne nje vendim te meparshem
gjyqesor. Ne lidhje me kete fakt, gjykatat duhej te kishin hetuar origjinen dhe
menyren e fitimit te pronesise mbi supermarketin dhe magazinen nga ana e


32
shoqerise "10 Vellezerit", aq me teper qe pretendohet se pronesia nga paditesi
Ferrik Ferra eshte fituar ne baze te vendimit gjyqesor nr.2353, date 11.06.1998,
kur duhet qe ky vendim nuk eshte menyre fitimi pronesie.
    Paditesi Ferrik Ferra ne gjykim pretendon se shoqeria sh.p.k. "10
Vellezerit" e kane fituar pronesine mbi keto dy objekte ne baze te kontrates se
shitjes date 29.11.1996 te lidhur me sh.p.k. "Real", por shqeria "Real"
regjistrimin e vet e te pronesise e ka bere ne hipoteke me nr.Regjistrimi 7249,
date 19.12.1996.
    Nga ana tjeter nga vete permbajtja e vendimit gjyqesor nr.3542, date
02.12.1999 qe zgjidh me pajtim konfliktin mes ketyre shoqerive, nuk del nese
jane permbushur detyrimet qe shoqeria "Real" si shitese ka ndaj shoqerise "10
Vellezerit" si bleres, aq me teper qe padia eshte ngritur nga ky i fundit,
pikerisht per mospermbushje te detyrimeve qe rrjedhin nga kontratat prej
shoqerise "Real".
    Sqarimi i ketyre momenteve eshte shume i rendesishem per ceshtjen
nisur dhe nga prapsimet e anes se paditur sh.p.k. "Real" qe pretendon se
regjistrimi i supermarketit dhe magazines ne emer te sh.p.k. "10 Vellezerit"
eshte bere ne fshehtesi te shqerise "Real" dhe ne kundershtim me ligjin.
    Sqarimi i rrethanave te siperme, ka rendesi per dhenien e nje vendimi te
drejte e te bazuar ne prova dhe ne ligj.

             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/ te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.889, date 06.09.2002 te Gjykates Apelit Tirane
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim po ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues

                          Tirane, me 01.06.2004
                                       33
Nr.2802/745 i Regj. Themeltar
Nr.1117 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2802/745 qe i perket:

       PADITËS         FIRMA "POLIMEND 2"
       TË PADITUR:       KOMBINATI MEKANIK POLICAN


               OBJEKTI I PADISË:
            Anullimin e pjesshem te ankandit
          per pjesen sekuestrim garancise se ofertes,
             dhe detyrim te anes se paditur
            te me ktheje shumen e mesiperme.
          Baza Ligjore: Ligji 7512, date 10.08.1991,
              ligji 8159, date 07.11.1996,
            V.K.M nr.192, date 20.03.1998,
               neni 445 e vijues te K.C.


   Gjykata e shkalles se pare Skrapar, me vendimin nr.413, date 01.11.2002,
ka vendosur:
      Rrezimin e padise se paditesit.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.218, date 30.04.2003, ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.413, date 01.11.2002 te Gjykates se
     rrethit Skrapar dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt: Pranimin e
     padise.34
       Anullimin e sekuestrimit te garancise bankare ne vleren 800.000
       leke.
       Detyrimin e Kombinatit Mekanik Polican te ktheje shumen e
       mesiperme.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs pala e paditur Kombinati Mekanik
Polican, i cili kerkon prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Nuk eshte respektuar ose eshte zbatuar keq ligji.
  - Arsyetimi i vendimit eshte haptazi jollogjik.
  - Gjykata e apelit gabimisht i referohet vendimit te K.M. nr.192, date
   02.04.1998. Çeshtja duhet te zgjidhet ne baze te Udhezimit nr.14, date
   18.10.1993 te K.M. "Per procedurat e shitjes se mallrave me shumice"
   plotesuar nga V.K.M. nr.563, date 06.12.1993.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e anetares Irma Bala, perfaqesuesin e pales se
paditur Avokatin e Shtetit Petrit Myftari, i cili kerkoi prishjen e vendimit te
gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se rrethit dhe pasi e
bisedoi ceshtjen ne teresi,
                    VËREN
     Vendimi nr.218, date 30.04.2003 i Gjykates se Apelit Vlore eshte i drejte,
si i tille lihet ne fuqi.
     Siç rezulton nga gjykata, pala e paditur Kombinati Mekanik Poliçan, ka
vene ne shitje me ankand mbetje tunxhi dhe bakri duke bere publike ftesen date
29.07.2002 per te gjithe subjektet e interesuara.
     Paditesja firma "Polimed-2", rezulton se ka konkuruar duke paguar
njekohesisht si garanci shumen 800.000 leke dhe rezulton se eshte shpallur
fituese e ankandit, me date 20.08.2002. Disa dite me vone ky subjekt ka hequr
dore me vullnetin e saj nga lidhja e kontrates, e cila eshte lidhur me fituesin e
vendit te dyte.
     Pala e paditur per shkak te terheqjes se fitueses nga nga lidhja e kontrates i
ka sekuestruar garancine bankare te depozituar nga paditesja.
     Me padine ne gjykim kerkon te anullohet ankandi per pjesen e sekuestrimit
te garancise bankare dhe detyrimi i te paditures t'i ktheje shumen e depozituar,
mbajtur ne menyre te padrejte.
     Nga Gjykata e shkalles se pare rezulton se eshte rrezuar padia e ngritur,
vendim ky qe eshte ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.218
date 30.04.2003, e cila ka pranuar padine.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon te bazuar ne ligj vendimin e siperm
te gjykates se apelit si me poshte:
     Rezulton se siç, me te drejte eshte arsyetuar nga gjykata, ne rastin konkret


                                          35
ndodhemi para nje shitje me ankand te pasurise te luajteshme prone shteterore
Kombinati Mekanik Poliçan.
    Nuk rezulton e provuar qe te jene shkelur ndonje nga dispozitat qe
parashikojne aktet normative ne fuqi, qe lejojne kete lloj shitje si VKM nr.192,
date 02.04.1998 "Per kritere e vleresime te prones shteterore qe privatizohet dhe
procedura e shitjes" dhe udhezimet perkatese "Mbi ankandet".
    Aktet e siperme nuk parashikojne depozitimin detyrimisht dhe sekuestrim i
garancise bankare si element te ofertes ne rasin e konkurimit ne kete lloj
procedure ankandi e per pasoje edhe sekuestrimi i kesaj garancie eshte i pabazuar
ne ligj, si i tille me te drejte nga gjykata e apelit eshte vendosur pranimi i padise,
duke u detyruar pala e paditur t'i ktheje shumen perkatese.

                 PËR KËTO ARSYE
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 480 te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.218, date 30.04.2003 te Gjykates se Apelit
Vlore.
                            Tirane me 01.06.2004
               MENDIMI I PAKICËS
    Mendimi kunder vendimit te shumices eshte si me poshte:
    Palet rezulton se kane shfaqur mendimin reciprok per krijimin e
marredhenieve juridike civile, te konkretizuar me nje veprim juridik shitje te
mallrave (mbetje tunxhi dhe bakri), duke shfaqur vullnetin e tyre te lire ne lidhje
me kushtet e kontrates, si ato qe kane te bejne me momentin e lidhjes perfshire
pranimin e fteses per oferte, specifikimet e kontrates, garancine bankare qe duhet
te paguajne, etj.
    Pala paditese, pasi eshte shpallur fitues i kesaj lloj shitje (me ankand), ne
menyre vullnetare, ka ushtruar te drejten e terheqjes nga kontrata dhe e paditura
sipas kushteve te kontrates me te drejte i ka sekuestruar garancine e depozituar.
    Sa siper eshte e bazuar ne VKM nr.192, date 02.04.1998 “Per kriteret e
vleresimet te prones shteterore qe privatizohet” neni 6, 11, etj.

                        Valentina Kondili     Irma Bala
36
Nr.2750/697 i Regj. Themeltar
Nr.1118 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere prej:

          Zamir Poda         Kryesues
          Natasha Sheshi       Anetare
          Valentina Kondili      Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Irma Bala          Anetare

ne daten 01.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me
nr.2750/697 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS TË K/PADITUR: NANIJE, AFERDITA, MEHMET,
                  RIFAT SHKRELI, ne mungese.
       TË PADITUR K/PADITËS: RAHMIJE XHEMRISHTI, ARIFE
                  HYSA, HAJRIJE QATIPI,
                  te perfaqesuar nga Av. E. Lulaj.
       I PADITUR:            K.K.K.PRONAVE PRANE
                        KESHILLIT TE RRETHIT
                        TIRANE, ne mungese.
       PERSON I TRETË:         KOMISIONI I NDARJES SE
                        TOKES KOMUNA KASHAR,
                        ne mungese.
                        ZYRA E RREGJISTRIMIT TE
                        PASURIVE TE PALUAJTESHME
                        TIRANE nr.1, ne mungese.


                OBJEKTI I PADISË:
              Kundershtim pjeserisht i vendimit
          nr.220, date 22.06.1995 te K.K.K.Pronave.
            Fshirjen e rregjistrimit te hipotekes
           dhe regjistrimin e hipotekes ne emer
            te trashegimtareve te Njazi Shkrelit.
                                     37
          Baza Ligjore: Ligji 7698, date 15.04.1993,
              Ligji 7843, date 03.07.1994.
               OBJEKTI K/PADISË:
           Detyrimin e paditesave te kunderpaditur
     te na lirojne sendin siperfaqen e truallit prej 5 dy, prone e jona.
         Baza Ligjore e K/Padise: Neni 41/1 i Kushtetutes
               dhe neni 296 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.8281, date 11.10.1996,
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Anullimin e vendimit nr.220, date 22.06.1995 te K.K.K.Pronave te
      Keshillit te Rrethit Tirane, si te pabazuar ne ligj e ne prova.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.13, date 08.01.1997, ka
vendosur:
     Mospranimin e ankimit.

   Gjykata e Kasacionit me vendimin nr.1615, date 13.11.1997, ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.13, date 08.01.1997 te gjykates se apelit dhe
     dergimin e ceshtjes per rishqyrtim.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.1283, date 23.09.1998 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.8281, date 11.10.1996 te Gjykates se
     rrethit Tirane.

   Gjykata e Larte, me vendimin nr.966, date 21.10.1999 ka vendosur :
      Prishjen e vendimit nr.8281, date 11.10.1996, te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane dhe vendimit nr.1283, date 23.09.1998 te
      Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne
      Gjykaten e shkalles se pare Tirane.

   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.5311/1068, date
01.02.2000 ka vendosur:
      Pushimin e gjykimit te ceshtjes.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.811, date 12.09.2000 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.5318/1068 Akti, date 01.02.2000 te Gjykates
     se Rrethit Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim.

38
   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3124, date 12.07.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Anullimin e pjesshem te vendimit te K.K.K.Pronave te Keshillit te
      Rrethit nr.220, date 22.06.1995 per 5 dy (5000 m2) te ndodhur ne
      fshatin Mezes Laprake, me kufizimet: V-me pronat e familjes Adili
      me balle 90 m (nr.67/7), J-me balle 90 m me fabriken nr.67/5, L-me
      balle 58.8 m nr.67/4 me nje pjese te prones se familjes Adili, P-me
      rruge me balle 58,82 m.
      Fshirjen nga rregjistri i Z.R.P.P. Tirane 1 te kesaj pjese per 5000 m2
      ne emer te Rahmije Xhemishti, Hajrije Qatipi e Arife Hysa.
      Rregjistrimin e kesaj prone ne emer te Nanije Shkrelit, Mehmet
      Shkrelit, Rifat Shkrelit e Aferdita Shkrelit.
      Rrezimin e kundrapadise si te pabazuar.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.503, date 17.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.3124, date 12.07.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, kane ushtruar rekurs paditesat te kunderpaditur Rahmije
Xhemrishi, Arife Hysa e Hajrie Qatipi, te cilet kerkojne prishjen e tij, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata ka shkelur nenet 10, 310 te K.Pr.Civile, vendimi i gjykates se
   apelit nuk argumentohet me prova dhe ligj. Pa asnje argumentim ligjor
   pranohet fshirja me vize te kuqe te prones nga punojesit e ZRPP Tirane,
   nderkohe qe ato kane qene fshirje ligjore, pasi jane anulluar aktet e marrjes
   ne pronesi nga Komuna dhe Keshilli i Rrethit.
  - Gjykata duke shkelur nenin 6 te K.Pr.C., eshte shprehur jashte kerkimeve
   te paleve se kush ka bere vijen e kuqe mbi rregjistrimin e pronave te Njazi
   Shkrelit.
  - Gjykata e apelit, duke mos shqyrtuar e dhene pergjigje te gjitha
   pretendimeve te bera nga ana e jone per paligjshmerine e vendimit te
   gjykates se shkalles se pare na ka mohuar te drejten e mbrojtjes.
  - Gjykata e apelit nuk trajton fare aktin e ekspertimit si pike zgjidhje e
   mosmarreveshjes, ka ometuar fare trajtimin e pretendimit se paditesat te
   kunderpaditur nuk jane subjekt te ligjit 7501 "Per Token", pasi nuk duhet
   te perfitoje nga ky ligj dhe perfitimi eshte i paligjshem.
  - Gjykata nuk analizon origjinen e fitimit te pronesise.
  - Gjykata nuk ka zbatuar detyren e Gjykates se Larte, per konstatimin e
   vlefshmerise se akteve te fitimit te pronesise per secilin prej paleve, cfare
   do saktesonte cili rregjistrim i pronesise eshte i ligjshem.


                                        39
   - Pala paditese e kunderpaditur nuk ka titull pronesie, ndersa neve kemi
    titullin e pronesise dhe prejardhjen e saj.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqetares Irma Bala dhe diskutoi çeshtjen ne
teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.503, date 17.04.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, eshte
rrjedhoje e zbatimit te keq te ligjit, si i tille duhet te prishet.
    Nga gjykimi ka rezultuar se, ne baze te ligjit 7501, date 19.07.1991 "Per
Token" Komisioni i Tokes i fshatit Mezez (Laprake) Tirane, me aktin nr.75,
date 15.10.1993, i kane dhene ne perdorim Njazi Shkrelit (trashegimlenesi i
paditesave) 5000 m2 vreshte, ne ngastren kadastrale nr.8, me kufizimet
perkatese, si punonjes i Fermes. Po ky komision me aktin nr.s’ka, date
15.10.1993 te njejten siperfaqe toke ja jep ne pronesi po ketij personi, i cili e ka
rregjistruar ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane 1.
    Ne baze te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 "Per kthimin e kompensimin e
pronave", me vendimin nr.220, date 22.06.1995 te Komisionit te Kthimit e
Kompensimit te Pronave te Rrethit Tirane, i eshte kthyer Yzeir Adilit
(trashegimlenes i te paditurve) 9000 m2 truall ne fshatin Mezes te Komunes
Kashar Tirane, me kufizimet perkatese, e cila eshte rregjistruar ne Zyren e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane 1.
    Me date 06.06.1996, paditesi Njazi Shkreli, (trashegimlenesi i
paditesave) ka ngritur padi kunder te paditurve (trashegimtareve te Yzeir
Adilit), me objekt kundershtim te vendimit nr.220, date 22.06.1995 te K.K.K.P-
ish Pronarve per siperfaqen prej 5000m2, me pretendimin se kjo siperfaqe
mbivendoset me token e tij te fituar sipas ligjit 7501, date 19.07.1991 "Per
Token", dhe ç’rregjistrimin e saj nga pronesia e te paditurve e rregjistrimin ne
emer te tij.
    Te paditurit (trashegimtaret e Yzeir Adilit) nepermjet kundrapadise
kerkojne t'u lirohet siperfaqja prej 5000 m2 nga paditesit, me pretendimin se
kane fituar pronesine e saj ne baze te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 "Per
kthimin e kompensimin e pronave" dhe mbahet ne menyre te paligjshme nga
ana e tyre.
    Kjo ceshtje eshte gjykuar disa here dhe se fundi, Gjykata e Larte, me
vendimin nr.966, date 21.10.1999, e dergon per rigjykim ne Gjykaten e shkalles
se pare Tirane, duke udhezuar qe ne rigjykim te thirren personat qe kane interes
ne ceshtje (Komisionet e Ndarjes se Tokes, Komunes dhe Rrethit, Zyra e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme), etj.
    Ne perfundim pasi te degjohen edhe keto pale, te konkludohet per
ligjshmerine ose paligjshmerine e akteve perkatese administrative, duke


40
vleresuar pretendimet e paditesit, propozimet e te paditurve apo kundrapadine
qe mund te ngrihet ne rigjykim.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, pasi ka rigjykuar ceshtjen ka vendosur:
    Anullimin e vendimit nr.220, date 22.06.1995 te K.K.K.Pronave Tirane,
per siperfaqen prej 5000 m2, te ndodhur ne fshatin Mezez (Laprake), me
kufizimet perkatese, fshirjen nga rregjistri i Z.R.P.P Tirane 1 te kesaj pjese per
5000 m2 ne emer te Rahmije Xhemishti, Hajrije Qatipi e Arife Hysa.
Rregjistrimin e kesaj prone ne emer te Nanije Shkrelit, Mehmet Shkrelit, Rifat
Shkrelit e Alfred Shkrelit dhe rrezimin e kundrapadise.
    Me ankimin e pales se paditur kundrapaditese, Gjykata e Apelit Tirane ka
shqyrtuar çeshtjen dhe ajo gjykate ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te
gjykates se shkalles se pare.
    Ne arsyetim del se paditesat e kunderpaditur e kane fituar pronesine mbi
siperfaqen prej 5000 m2, ne baze te ligjit nr.7501, date 19.07.1991 "Per
Token". Kjo prone eshte rregjistruar ne Z.R.P.P. Tirane 1, sipas te gjithe
rregullave. Fshirja e kesaj prone nga punonjesit e Z.R.P.P. Tirane 1, eshte bere
ne kundershtim me ligjin. Te paditurve ju eshte kthyer pronesia e siperfaqes
prej 5000 m2 ne kundershtim me ligjin 7698, date 15.04.1993 "Per kthimin e
kompensimin e pronave", pasi kjo toke ka qene e ndare ne zbatim te ligjit 7501,
date 19.07.1991 "Per Token".
    Nga aktet rezulton se ne rigjykim nuk eshte thirrur Komisioni i Tokes i
Keshillit te Rrethit Tirane dhe, nuk eshte bere vleresimi i pretendimeve te
ngritura nga palet ne lidhje me ligjshmerine ose paligjshmerine e akteve
perkatese administrative per fitimin e pronesise mbi siperfaqen e tokes objekt
konflikti, sipas detyrave te lene nga Gjykata e Larte.
    Gjate gjykimit pala paditese e kunderpaditur ka pretenduar se ka fituar
pronesine mbi siperfaqen e tokes objekt konflikti, ne baze te ligjit 7501, date
19.07.1991 "Per Token", me aktin e marrjes se tokes ne pronesi, nr.s’ka, date
15.10.1993, te leshuar nga Komisioni i Tokes se Fshatit Mezes, si punonjes i
Fermes dhe e ka rregjistruar ne Z.R.P.P., konform me ligjin.
    Ne baze te nenit 7 te ligjit 7501, date 19.07.1991 "Per Token", i
ndryshuar me ligjin nr.7715, date 02.06.1993 "Per dhenien e tokes ne pronesi
ose ne perdorim te personave juridike a fizike", per menjanimin e crregullimeve
krijohen disa komisione, si: Komisioni qeveritar i tokes prane Ministrise se
Bujqesise dhe Ushqimit, Komisioni per ndarjen e tokes prane Keshillit te
Rrethit, Komisioni i ndarjes se tokes prane Komunes dhe Komisioni i ndarjes
se tokes prane fshatit. Te drejtat e komisioneve percaktohen me vendim te
Keshillit te Ministrave.
    Ne baze te nenit 6 te ligjit 7501, date 19.07.1991 "Per Token" familjeve
qe punojne e banojne ne Ndermarrjet Bujqesore, u jepet ne perdorim toke
bujqesore, madhesia e se ciles percaktohet me vendim te Keshillit te
Ministrave.
    Sipas nenit 2 te Vendimit te K.M. nr.452, date 17.10.1992 "Per


                                        41
ristrukturimin e Ndermarjeve Bujqesore" i ndryshuar me vendimin nr.161, date
08.04.1993 “Ne ndermarrjet bujqesore, te krijuara nga ish kooperativat
bujqesore me toka bujqesore te qytetareve te nje qyteti te caktuar, si dhe
ndermarrjet bujqesore, te krijuara drejtepersedrejti me toka bujqesore te
qytetareve po te nje qyteti te caktuar, toka u jepet ne perdorim punonjesve te
ndermarrjeve bujqesore dhe anetareve te trungut te familjes qe kane
dorezuar toke bujqesore per formimin e ish kooperatives a te ndermarrjes
bujqesore dhe qe banojne ne te njejtin qytet, por jo me shume se siperfaqeja e
tokes qe kane dorezuar.”
    Sipas pikes 1 te udhezimit te K.M. nr.5, date 25.05.1993, ne zbatim te
vendimit te K.M te sipercituar thuhet se, perfitojne toke vetem familjet qytetare
pronare te tokes per pjesen e pa shpronesuar, te cilen e kane dorezuar per
themelimin e ish kooperatives ose ndermarrjes bujqesore, te cilet kane banuar
dhe vazhdojne te banojne ne qytetin perkates ku eshte dorezuar toka. Sipas
pikes 2 te po ketij akti thuhet se, nuk perfitojne toke ato familje me banim ne
qytet, te cilat kane dorezuar per themelimin e ish kooperativave apo
ndermarrjes bujqesore, token e perfituar nga reforma agrare.
    Rregullimi ligjor, per kalimin ne pronesi pa shperblim te tokes bujqesore
familjeve bujqesore ose individeve qe e kane ate ne perdorim, behet me ligjin
nr.8053, date 21.12.1995 "Per kalimin ne pronesi pa shperblim te tokes
bujqesore".
    Me hyrjen ne fuqi te ketij ligji, familjet bujqesore ose individet qe kane
dokumente per dhenien ne perdorim te tokes bujqesore, duhet te paraqiten
prane organeve te pushtetit lokal (Komune, Bashki) per plotesimin e
dokumentacionit perfundimtare sipas procedurave te ligjit nr.7843, date
13.07.1994 "Per rregjistrimin e pasurive te paluajtshme", nr.4.
    Sipas nenit 2 te ketij ligji perjashtohen nga marrja ne pronesi tokat
bujqesore, qe ne daten e hyrjes ne fuqi te ketij ligji, ndodhen brenda vijes
kufizuese te qytetit, fshatrave, ose qendrave te banuara.
    Ne dosje ndodhet vertetimi i Seksionit te Urbanistikes date 13.07.1997
ku thuhet se, siperfaqja prej 9000 m2, eshte kthyer ne truall ndertimi me
vendim te KRT nr.15, 23, perkatesisht datat 24.05.1994 dhe 12.04.1995 dhe
nr.52, date 26.12.1994, pra para se te hynte ne fuqi ligji i sipercituar.
    Sipas pikes 5/b te nenit 2 te ketij ligji, perjashtohen nga dhenia ne
pronesi kur toka bujqesore ka qene ne perdorim, por qe nga perdoruesit jane
bere kalime pronesie per keto raste, si dhe rregjistrimet e ketyre kalimeve, jane
te pavlefshme.
    Gjykata duhet te vleresonte aktin administrativ te marrjes tokes ne
pronesi, date 15.10.1993 te pales paditese te kunderpaditur, konform me ligjin e
siperm per kalimin e pronesise se tokes bujqesore.
    Ne pergjigje te K.K.K.Pronave, Seksioni i Kadastres me shkresen
nr.488/1, date 04.05.1995 ka njoftuar se tapite e marra nga qytetari Njazi
Shkreli, te dates 15.10.1993, per marrjen e tokes ne perdorim dhe ne pronesi,


42
jane te pavlefshme dhe nuk duhen marre parasysh, pasi sipas shkreses nr.898,
date 12.05.1993 te Keshillit te Rrethit per Komunen Kashar tokat e N.B
Frutore, ku ben pjese dhe kjo parcele jepet vetem ne perdorim, tapite kane te
njejten date, Njazi Shkreli nuk eshte banor i fshatit Mezez, por i qytetit Tirane,
dhe nuk rezulton te jene konfirmuar nga Seksioni i Kadastres.
    Pas kesaj pergjigje, Komisioni i Kthimit e Kompensimit te Pronave me
vendimin nr.220, date 22.06.1995, ju kthen truallin prej 9000 m2, Yzeir Adilit
(tashegimlenes te paditesave), ku perfshihet edhe siperfaqja objekt konflikti.
    Sa siper gjykatat nuk kane vleresuar ligjshmerine ose paligjshmerine e
aktit administrativ, vendimin e Komisionit te Kthimit te Pronave ne favor te
paditurve kundrapadites konform me ligjin 7698, date 15.04.1993 "Per kthimin
e kompensimin e pronave ish pronareve".
    Ne emer te Njazi Shkrelit eshte rregjistruar ne Z.R.P.P. dhe eshte leshuar
certifikata e pronesise me date 08.09.1998.
    Komisioni i Tokes i Keshillit te Rrethit Tirane, me vendimin nr.5, date
13.07.1999 ka anulluar "Aktin e marrjes se Tokes ne Pronesi", leshuar Njazi
Shkrelit nga Komisioni i tokes se fshatit Mezez Komuna-Kashar, per siperfaqen
prej 5000 m2, ne parcelen me nr.8 kadastral, pasi eshte leshuar ne kundershtim
me ligjin nr.7501, date 19.07.1991 (V.K.M. 452).
    Komisioni i Ndarjes se Tokes se fshatit Mezez, ne bashkepunim me
zyren e bujqesise te Komunes Kashar, ka njoftuar Zyren e Regjistrimit te
Pasurive te Paluajteshme Tirane nr.1, Komisionin e ndarjes se Tokes se Rrethit
dhe Zyren e kadastres se ka deklaruar te pavlefshem aktet e marrjes ne pronesi,
pasi eshte dhene, mbi nje dublikate te tapive te hedhura poshte, nga komisioni i
ndarjes se tokes ne rreth (konkretisht te pa vlefshme) dhe i propozon zyres se
regjistrimit te pasurive te paluajteshme, komisionit te ndarjes se tokes te rrethit
Tirane, anullimin e te gjithe dokumentacionit qe eshte dhene ne adrese te Njazi
Shkrelit.
    Nga shkresa nr.84, date 11.02.1999 e Z.R.P.P. "Per rregjistrimin e
pasurise se paluajteshme te Njazi Shkrelit", rezulton se kjo zyre ka deklaruar te
pavlefshme regjistrimin dhe certifikaten e dates 08.09.1998, leshuar ne emer te
Njazi Shkrelit per faktin se nga vertetimi i Kryetarit te Keshillit te Rrethit
Tirane, dy tapite e leshuara per Njazi Shkrelin, tapia ne perdorim dhe ne
pronesi jane te pavlefshme dhe se ky person nuk eshte banor i fshatit Mezez,
por i qytetit Tirane. Vertetimi i leshuar nga Kryeplaku i Komunes Kashar, i
administruar nga gjykata ka rezultuar se, tapite e leshuara per Njazi Shkrelin,
jane te parregullta dhe se kjo prone eshte kthyer ne truall ndertimi.
    Siç parashtruan me siper, rezulton se gjykata nuk ka vleresuar
ligjshmerine e akteve te Komisioneve te Tokes, te cilet kane anulluar aktet e
marrjes ne perdorim dhe ne pronesi te tokes nga paditesit te kunderpaditur dhe
rregjistrimin e ç'rregjistrimin e saj ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme Tirane, si dhe aktet e tjera te cituara me siper, te cilat kane
kontradikta ne permbajtjen e tyre dhe ne teresine e tyre, nuk kane bazuar ne ligj


                                        43
e ne prova zgjidhjen e mosmarreveshjes.
    Ndodhur ceshtja ne keto rrethana, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, çmon
se nga dy gjykatat nuk jane zbatuar detyrat e Gjykates se Larte, te detyrueshme
per gjykaten qe rishqyrton ceshtjen ne baze te nenit 486 te K.Pr.Civile. Vendimi
i gjykates se apelit nuk permban bazen ligjore mbi te cilen bazohet zgjidhja e
mosmarreveshjes dhe as analizen e provave per menyren e zgjidhjes saj.
    Per sa siper, Kolegji vlereson se vendimi i Gjykates se Apelit Tirane
duhet te prishet dhe ceshtja t’i dergohet per rishqyrtim asaj gjykate.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te
Proçedures Civile,

                 VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.503, date 17.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Tirane, me tjeter
trup gjykues.

                          Tirane, me 01.06.2004
44
Nr.2898/831 i Regj. Themeltar
Nr.1119 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS:        BASHKIM RAHMANI, perfaqesuar nga
                   av. Flamur Progonati.
       TË PADITUR:       1. ARIANA RAHMANI, perfaqesuar nga
                   av. Luli Ndoja.
                   2. LILJANA LEKA, perfaqesuar nga
                   av. Luli Ndoja.
                   3. SUZANA RAHMANI, perfaqesuar nga
                   av. Luli Ndoja.
                   4. ENGJELLUSHE DAPPERT,
                   ne mungese.


               OBJEKTI I PADISË:
             Pjestim i baneses dhe oborrit
          ne bashkepronesi te paleve ndergjyqese
            ne baze te nenit 270 te K.Civil,
               369 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.4799, date 02.12.2002 ka
vendosur:
     Pranimin e padise.
     Pjestimin ne natyre te baneses dhe te oborrit me siperfaqe 303 m2 te
     ndodhur ne Rrugen “Ali Demi”, nr.140 Tirane, si me poshte:


                                      45
      Paditesi Bashkim Rrahmani pjesen 1/6 do ta marre ne natyre
      dhomen nr.1 dhe dhomen nr.2, nje pjese korridori, siperfaqe oborri
      perpara 47 m2 dhe WC ne fund te oborrit, ne vlere 2.150.800 leke
      ngjyrosur me ngjyre te verdhe ne skicen planimetrike.
      Detyrimin e paditesit Bashkim Rrahmani te kompensoje te paditurat
      Ariana Rrahmani, Engjellushe Dappert, Liljana Leka, Suzana Mollaj
      ne shumen 1.184.920 leke.
      Te paditurat Ariana Rrahmani, Engjellushe Dappert, Liljana Leka,
      Suzana Mollaj pjesen 5/6 do ta marrin ne natyre: kuzhine nr.3 dhe
      dhomen nr.4, aneksin, banjen me siperfaqe ndertimore 59 m2,
      oborrin prapa me siperfaqe 115.6 m2, nje pjese te oborrit para me
      siperfaqe 37.2 m2 me vlere 3.614.080 leke, ngjyrosur me ngjyre
      jeshile ne skicen planimetrike.
      Detyrimin e paditesit dhe te paditurve te bejne punimet shtese per
      dhomen nr.4, murin ndares dhe porten e jashtme (te pjeses 5/6) ne
      vleren 150.000 leke.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.612, date 14.05.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.4799, date 02.12.2002 te Gjykates se
     rrethit gjyqesor Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit kane ushtruar rekurs te paditurat
Suzana Rahmani, LiljanaLeka, EngjellusheDappert, Ariana Rahmani, duke
parashtruar si me poshte:
  - Palet ndergjyqese jane bashkepronare te baneses dhe oborrit funksional,
   nderkohe kur ka mare forme te prere vendimi i fazes se pare te ketij
   pjestimi, ku paditesi Bashkim Rahmani perfundimisht gezon 1/6 pjese,
   kurse te paditurat ne pjese te pandara gezojne se bashku 5/6 pjese.
  - Ne kete banese jane te strehuara dy familje te ndara dhe perdorin me
   marreveshje dhomen nr.1, dhomen nr.2, kuzhina nr.3 eshte absolutisht e
   pabanueshme, kurse dhoma nr.4 nuk ekziston.
  - Te dy gjykatat e kane shkelur rende ligjin procedural duke zhvilluar seanca
   ne mungese dhe pa dijeni te te paditures Engjellushe Dappert.
  - Nuk jemi dakord me variantet e paraqitura nga ekspertja, sepse kane
   ndihmuar paditesin ne perfitimin e siperfaqes se truallit.

   Eshte paraqitur dhe kunderrekurs nga paditesi Bashkim Rahmani, duke
parashtruar si me poshte:
  - Rekursi i paraqitur nga te paditurat nuk i ploteson kushtet qe jane
   percaktuar ne nenin 472 te K.Pr.Civile.
  - Te dy variantet e ekspertimit jane dhene te tilla per te mos humbur anen
   funksionale si shtepi.


46
  - Te gjithe shtepine pothuajse e kam ne perdorim une dhe ne kete shtepi
   jetoj une me familjen time, si dhe motra Arjana.
  - Te gjitha shpenzimet qe jane bere nga ana ime per shtepine jane ne shumen
   9.000.000 leke.
  - Une i kisha te gjitha provat shkresore te provoja qe isha pronar i vetem i
   kesaj shtepie me parashkrim fitues, por isha vete ai qe me vullnetin tim
   pranova qe ato te mernin pjesen ne vlere.
  - Ne lidhje me pretendimin se Engjellushe Dappert nuk eshte njoftuar nuk
   qendron, pasi nga ana e saj eshte leshuar prokura me daten 18 qershor
   2001, e cila ka autorizuar Suzana Mollen te kete te drejte te caktoje avokat.
   Suzana Molla me prokure ka caktuar av. Luli Ndoja.
  - Per te gjitha sa me siper kerkoj mospranimin e rekursit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
    perfaqesuesin e te paditurave, qe kerkoi prishjen e vendimit te apelit dhe
kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne apel, perfaqesuesin e paditesit, qe kerkoi
lenien ne fuqi te vendimit te apelit dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  V Ë R E N:
    Vendimi nr.612, date 14.05.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimi nr.4799, date 02.12.2002 i Gjykates se rrethit
gjyqesor Tirane (faza e dyte e pjestimit te nje shtepie me oborr), eshte i
pabazuar ne ligj, prandaj duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per rishqyrtim
ne ate gjykate.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare e ne apel (faza e dyte e pjestimit) ka
rezultuar si me poshte:
    Palet ndergjyqese jane bashkepronare te nje shtepie me oborr, me
perberje dhe kufij te percaktuar.
    Me vendimin e fazes se pare te pjestimit eshte vendosur qe ne kete prone
te paditurat zoterojne se bashku 5/6 pjese, ndersa paditesi 1/6 pjese.
    Te paditurit deshirojne qe pjeset e tyre t`i marrin ne natyre te pandara,
duke krijuar nje bashkepronesi te re pas vecimit te pjeses se paditesit prej 1/6.
Me ane te eksperteve eshte arritur ne perfundimin se ky send ka mundesi te
ndahet ne natyre ne dy pjese te vecanta pa demtuar qellimin e perdorimit per
banim dhe anen funksionale. Ekspertet kane arritur ne perfundimin se
ekzistojne dy variante pjestimi ne natyre. Nga keto dy variante gjykatat kane
pranuar me te pershtatshem variantin e dyte, sipas te cilit paditesi qe zoteron
1/6 pjese ne pronesi perfiton ne natyre ndarjen me vlere 2.325.200 leke, ose
1.135.733 leke me teper. Ndarja tjeter qe e ka vleren 3.975.600 leke pas
pjestimit u lihet te paditurave, pjesa e te cilave prej 5/6 eshte vleresuar ne
shumen 5.111.333 leke.


                                        47
    Te dy gjykatat nuk kane arsyetuar pse nuk kane pranuar si me te
pershtatshem variantin tjeter te pjestimit, i cili e ngushton ne nje fare mase
diferencen midis vleres se pjeseve ideale te seciles pale dhe vleres se pjeseve ne
natyre qe do te rezultonin pas pjestimit. Ne zgjidhjen qe kane pranuar te dy
gjykatat kane vepruar ne kundeshtim me frymen, permbajtjen dhe kerkesat e
nenit 207 te Kodit Civil. Kjo dispozite i rregullon hollesisht te dy mundesite:
    a) Ndarjen ne natyre te sendit.
    b) Pamundesine e ndarjes ne natyre te sendit.
    Te dy gjykatat, me provat qe kane marre e kane vleresuar e kane
perjashtuar mundesine e dyte.
    Atehere ato duhet t`u ishin permbajtur kerkesave per ndarjen ne natyre ne
dy pjese:
    1. Perafrimin e vleres se pjeseve ideale me pjesen ne natyre qe do te
rezultoje pas pjestimit.
    2. Mosdemtimin e qellimit te perdorimit te sendit.
    Eshte e vertete qe nepermjet pjestimit nuk mund te sigurohet nje
perputhje e plote midis vleres se pjeseve ideale dhe vleres se pjeseve ne natyre
qe do te rezultojne pas ndarjes, prandaj ligjvenesi ka pranuar qe “Pabarazia e
pjeseve, qe rezulton nga ndarja ne natyre, kompensohet me nje shperblim ne
para”, por gjithsesi, ne keto raste duhet qe pabarazia midis pjeseve ideale dhe
pjeseve ne natyre qe do te kompensohet me nje shperblim me para, te jete me e
vogla e mundeshme. Eshte kjo arsyeja qe varianti i dyte i pjestimit i pranuar
nga gjykatat eshte i papranueshem, gjersa ekziston nje variant tjeter qe e
pakeson pabarazine e pjeseve dhe masen e kompensimit ne para.
    Kriteri tjeter i nevojes per me shume siperfaqe banimi i njeres pale, apo
pales tjeter i pranuar ne paragrafin e fundit te nenit 207 te Kodit Civil, edhe
sikur te ekzistoje fakti, nuk eshte i zbatueshem per kete rast. Ky kriter eshte i
zbatueshem vetem ne rastet kur sendi (shtepi banimi) eshte i papjestueshem dhe
detyrimisht duhet t`i lihet i gjithi njeres pale, kuptohet asaj pale qe ka me teper
nevoje per te.
    Pala e paditur ka ngritur edhe pretendimin qe kuzhina me nr.3 eshte bere
e pabanueshme pas renies se nje zjarri, ndersa dhoma me nr.4 eshte
inekzistente. Ky pretendim mbetet per t`u verifikuar gjate rishqyrtimit te
ceshtjes ne apel.
    Nepermjet interpretimit dhe zbatimit te kerkesave te nenit 207 te K. Civil
sipas kuptimit te tyre te vertete, te pasqyruar ne arsyetimin e mesiperm, do te
arrihet ne nje vendim te drejte, te bazuar ne prova e ne ligj.
48
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c, te K.Pr.Civile,

                 V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.612, date 14.05.2003 te gjykates se apelit dhe
kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 03.06.2004
                                         49
Nr.2866/805 i Regj. Themeltar
Nr.1120 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS I KUNDËRPADITUR:       PANAJOT PAPA,
                          ne mungese.
       I PADITUR KUNDËRPADITËS:       FATMIR NUSHI,
                          perfaqesuar nga
                          av. Ricard Marku.
       I PADITUR:              A.K.P. DEGA VLORE,
                          ne mungese.
       PERSON I TRETË:           K.K.K. TE PRONAVE,
                          ne mungese.


                OBJEKTI I PADISË:
              Konstatim i pavlefshmerise
         se vendimit nr.13, date 14 e 15 maj 1994,
           kontrates se shitjes date 31.05.1994,
           kontrates se shitjes date 12.09.1995,
           kontrates se shitjes date 31.06.1996
        dhe kthimin e paleve ne gjendjen e mepareshme.
          Detyrimin e te paditurit kundrapadites
            t`i liroje dhe t`i dorezoje truallin,
             duke prishur ndertimet pa leje,
         si dhe shperblimin per perdorimin e truallit.
50
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
        Kundershtimi i vendimit nr.79, date 16.05.1995
             dhe nr.82, date 06.07.1997
          te K.K.K.Pronave te ish-pronareve Vlore,
        ne baze te nenit 21, Ligjit 7698, date 15.04.1993,
     vendimet nr.2/38 date 14.08.1995 te Keshillit te Ministrave,
            nenet 296, 297, 298 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, me vendimin nr.671, date 08.05.2002 ka
vendosur:
     Pranimin e padise se paditesit Panajot Papa.
     Konstatimin e pavlefshmerise se vendimit nr.13, date 14 e
     15.05.1994, te kontrates se shitjes date 31.05.1994, kontrates se
     shitjes nr.3570 rep., date 12.09.1995, kontrates se shitjes date
     09.10.1995 dhe te kontrates se shitjes noteriale me nr.2008 rep., date
     03.06.1996, te lidhura midis te paditurit Fatmir Nushi dhe te
     paditurit A.K.P. Vlore dhe kthimin e paleve ne gjendjen e
     mepareshme.
     Detyrimin e te paditurit Fatmir Nushi, t`i liroje e dorezoje me
     shpenzimet e tij paditesit Panajot Papa siperfaqen e truallit prej
     602m2 brenda siperfaqes se truallit 3108 m2, duke prishur te gjitha
     ndertimet e paligjshme te kryera nga i padituri mbi kete siperfaqe
     trualli.
     Rrezimin e padise se paditesit per pjesen e kerkimeve te tij per
     shperblim demi.
     Rrezimin e kunderpadise te te paditurit Fatmir Nushi me objekt
     kundershtim vendimi nr.79, date 16.05.1999 dhe nr.82, date
     06.07.1995 te K.K.K. Pronave Vlore.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.129, date 21.03.2003 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.671, date 08.05.2002 te Gjykates se
      rrethit gjyqesor Vlore per sa i perket konstatimit te pavlefshem te
      kontratave te shitjes dhe te shperblimit te demit.
      Rrezimin e padise per pavlefshmerine e vendimit nr.13, date 14 e
      15.05.1994.
      Ndryshimin e vendimit per pjeset e tjera, duke e gjykuar ceshtjen ne
      fakt si vijon:
      Detyrimin e te paditurit Fatmir Nushi t`i liroje e dorezoje paditesit
      Panajot Papa siperfaqen e truallit prej 555.7 m2 brenda siperfaqes se
      truallit 3108 m2 i njohur e kthyer trashegimtareve Papa, duke prishur
      te gjitha ndertimet e paligjeshme me shpenzimet e tij e duke e kthyer
      truallin ne gjendjen e mepareshme.

                                       51
      Pranimin e kunderpadise, anullimin e vendimit te K.K.K.Pronave
      Vlore nr.79, date 16.05.1995 e nr.82, date 06.07.1995 per siperfaqe
      46.3 m2 prone e te paditurit kunderpadites Fatmir Nushi.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs paditesi i
kunderpaditur Panajot Papa, duke parashtruar keto shkaqe:
  - I padituri Fatmir Nushi eshte i detyruar te me shperbleje mua paditesin si
   pronar i ligjshem, pasi ai e ka perdorur sendin me dokumenta te
   fallsifikuara per 173 m2, ndersa per 430 m2 pa asnje titull pronesie, por e
   ka zaptuar ate.
  - Ne si pronare na eshte shkelur e drejta e parablerjes se objektit qe na jep
   neni 21 i ligjit 7698, date 15.04.1993 “Per Kthimin dhe Kompensimin e
   Pronave ish-Pronareve”.
  - Persa me lart, kerkoj ndryshimin e vendimit te gjykates se apelit, duke lene
   ne fuqi vendimin nr.671, date 08.05.2002 te Gjykates se shkalles se pare
   Vlore ne pikat 2, 3, 5 dhe ndryshimin e tij ne piken 4, duke e detyruar te
   paditurin kunderpadites Fatmir Nushi te me shperbleje per perdorimin e
   truallit prej 602 m2 shumen 100 leke per m2 ne cdo muaj, duke filluar ky
   shperblim nga dita e ngritjes se padise.

   Eshte paraqitur dhe kunderrekurs nga i padituri kunderpadites Fatmir
Nushi, duke parashtruar si me poshte:
 - Gjykata e apelit ka gabuar ne aspektin procedural ne kete ceshtje. Ajo
   duhet te bente rregullimin e ndergjyqesise.
 - Vendimi i apelit ka gabuar lidhur me rrezimin e kunderpadise per
   pronesine e paditesit, ajo duhet te vendoste anullimin e vendimeve te
   K.K.K. Pronave 79 e 82 qe i perkisnin paditesit.
 - Mungesa e hartes dhe percaktimi i kufijve jane thelbesore ne dispozitivin e
   nje vendimi, pasi kjo sherben per ekzekutimin e tij nga Zyra e Permbarimit
   ashtu dhe per rregjistrimin e tij prane ZRPP Vlore, e cila do te beje
   ndryshimet perkatese.
 - Persa me siper kerkoj qe vendimi i gjykates se apelit te prishet dhe ceshtja
   te kthehet per rigjykim.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
    perfaqesuesin e te paditurit, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, dhe pasi e bisedoi
ceshtjen ne teresi,
52
                   V Ë R E N:
    Vendimi nr.129, date 21.03.2003 i Gjykates se Apelit Vlore, me te cilin
vendimi nr.671 date 08.05.2002 i Gjykates se rrethit Vlore pjeserisht eshte lene
ne fuqi dhe pjeserisht eshte ndryshuar, eshte i pabazuar ne ligj, prandaj duhet te
prishet dhe ceshtja te kthehet per rishqyrtim ne ate gjykate me tjeter trup
gjykues.
    Nga materialet e gjykimit ne shkalle te pare e ne apel ka rezultuar si me
poshte:
    Paditesi i kunderpaditur Panajot Papa ka kerkuar me padi konstatimin e
pavlefshmerise se kontrates se shitblerjes (privatizimit) te nje magazine dhe
siperfaqes se saj funksionale, te lidhur midis bleresit, te paditurit kunderpadites
Fatmir Nushi dhe shitesit, te paditurit A.K.P. - Dega Vlore, lirimin e dorezimin
e truallit dhe pagimin e vleres se perdorimit te tij.
    I padituri kunderpadites Fatmir Nushi me ane te kunderpadise ka kerkuar
ndryshimin e vendimeve nr.79, date 16.05.1995 dhe nr.82, date 06.07.1995 te
Komisionit te K.K.Pronave Vlore, te dale ne favor te paditesit, per pjesen qe
eshte kthyer si truall i lire edhe siperfaqja e magazines dhe e truallit te saj
funksional te blere prej te paditurit nga A.K.P.
    Gjykata e shkalles se pare ka pranuar padine dhe ka rrezuar
kunderpadine, me arsyetimin se vendimet e Komisionit te Pronave, qe i kane
kthyer paditesit edhe siperfaqen e truallit te blere nga i padituri, jane te bazuar
ne ligj, ndersa privatizimi i bere prej te paditurit per magazinen dhe siperfaqen
e saj funksionale eshte veprim juridik i kundraligjshem dhe, si i tille,
absolutisht i pavlefshem, sepse eshte vepruar ne kundershtim me nenin 21 te
Ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ish-
pronareve”.
    Gjykata e apelit e ka ndryshuar pjeserisht vendimin e gjykates se shkalles
se pare, duke detyruar te paditurin t`i dorezoje paditesit siperfaqen e truallit prej
555.7 m2 brenda siperfaqes prej 3108 m2 te kthyer trashegimtareve Papa, duke
prishur te gjitha ndertimet e paligjshme me shpenzimet e tij e duke e kthyer
truallin ne gjendjen e mepareshme.
    Gjykata e apelit e ka pranuar pjeserisht kunderpadine duke anulluar
pjeserisht vendimet e Komisionit te Pronave vetem per siperfaqen prej 46.3 m2
prone e te paditurit kunderpadites Fatmir Nushi. Gjykata e apelit ne arritjen e
ketij perfundimi, te ndryshem nga perfundimet e arritura ne dy vendimet e
mepareshme ne shkalle te pare, nuk eshte bazuar ne perseritje te hetimit
gjyqesor e ne vleresim te ndryshem te provave.
    Persa i perket vendimit te gjykates se apelit, Kolegji Civil i Gjykates se
Larte veren se perfundimet e nxjerra ne te nuk jane te bazuara ne kerkesat e
ligjit procedural.
    Si gjykata e shkalles se pare, edhe ajo e apelit, ishin te detyruara qe
nepermjet pranimit, administrimit e vleresimit te provave, t`u jepnin pergjigje
ne baze te ligjit te gjitha pretendimeve te te paditurit te parashtruara ne

                                         53
kunderpadi dhe ne prapesimet e tij.
    I padituri kunderpadites Fatmir Nushi ka kundershtuar vendimet e
Komisionit te Pronave te dhena ne favor te te paditurit kunderpadites, te cilat
kane perfshire ne siperfaqen e kthyer si truall te lire paditesit edhe siperfaqen
qe i padituri ka privatizuar si magazine e truall funksional.
    Te dy gjykatave duhet t`u kishte terhequr vemendjen fakti qe ne keto dy
vendime, qe mbajne numura dhe data te ndryshme e qe permbajtja e tyre
paraqitet ne nje tekst te vetem, qe nuk dihet kur eshte hartuar, trashegimtareve
te Andrea e Pilo Papa u njihet pronesia e nje siperfaqe trualli prej 4120 m2 dhe
u kthehen ne natyre 3108 m2. Pronesia e ish-pronareve rezulton prej nje
vendimi gjyqesor per vertetimin e faktit juridik nr.262, date 31.01.1994 te
Gjykates se rrethit gjyqesor Vlore, i cili mbeshtetet ne nje vertetim kadastral
sipas te cilit ish-pronari Pilo Papa ka pasur ne pronesi nje truall prej 2060 m2,
por nepermjet ketij vendimi per ish-pronarin Pilo Papa kjo siperfaqe zmadhohet
pa u bazuar ne asnje prove dhe perfundimisht atij i njihet siperfaqja prej 4120
m2.
    Ky vendim i vertetimit te faktit ka fuqi per aq kohe sa nuk kundershtohet
me prova te tjera ne nje gjykim me pale kundershtare. Per me teper, ne kete
gjykim Bashkia eshte thirrur jo si pale e paditur, por si person i interesuar,
gjykimi eshte zhvilluar ne mungese dhe nuk rezulton qe ky vendim t`i jete
komunikuar Bashkise.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, ne nje gjykim te meparshem me
vendimin nr.322 date 01.04.1999, pasi ka administruar nje sere provash
shkresore (dokumenta pronesie te trashegimlenesve te paditesit) dhe akte
ekspertimi te vendosjes se pronave te bera prej eksperteve Ibrahim Haxhiu dhe
Vasil Gavani, ka arritur ne perfundimin qe objekti dhe trualli i blere nga i
padituri kunderpadites Fatmir Nushi shtrihet jashte siperfaqes qe i ka mbetur
pas disa shitjeve te mepareshme ish-pronarit Pilo Papa para shpronesimit nga
shteti. Eshte e vertete qe ky vendim eshte prishur me vendimin nr.378, date
11.06.1999 te Gjykates se Apelit Vlore, por prishja eshte bere per shkaqe
procedurale dhe jo per vleresim te ndryshem te provave te marra nga gjykata e
shkalles se pare. Per rrjedhoje, Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore gjate rigjykimit
te ceshtjes dhe Gjykata e Apelit Vlore ishin te detyruara t`i rikonsideronin keto
prova te te paditurit kunderpadites sipas kerkesave te nenit 213 te K.Pr.Civile
ne lidhje me nenin 12 te ketij Kodi. Ne rigjykimin e ceshtjes gjykata e apelit, ne
zbatim te nenit 465/2 te K.Pr.Civile, duhet te perserise hetimin gjyqesor, duke
rimare e rivleresuar dokumentat e pronesise te paditesit (trashegimtareve te tij),
aktet e pronesise te kufitareve, si dhe te beje aplikimin e tyre ne terren me grup
ekspertesh, duke bere ballafaqim edhe me te dhenat e perfundimet e kunderta te
eksperteve te bera me pare.
    Gjykata e apelit, duke u bazuar ne vendimin e gjykates se shkalles se
pare, ka arritur ne perfundimin se kontrata e privatizimit te objektit nga i
padituri date 31.05.1994 (fotokopje) eshte e falsifikuar, duke u fshire ne te


54
shifra “17,3 m2” e duke u zevendesuar me shifren “173 m2”.
    Ne kete rast proceduralisht ky dokument perjashtohet nga provat dhe
gjykata duhet te kerkoje origjinalin nga i padituri dhe nga A.K.P., si dhe prova
te tjera shkresore qe lidhen me te.
    Duhet te kemi parasysh se akti baze per kalimin e pronesise tek i padituri
eshte kontrata noteriale e blerjes se objektit dhe kontrata noteriale e blerjes me
vone te truallit funksional, te cilat jane ne fuqi.
    Ne dosje ka nje sere dokumentash, sipas te cilave siperfaqja e objektit
kryesor te blere nga i padituri eshte 29 m2, por pjesa tjeter e rrethuar me mur
dhe e mbuluar me katrama ze siperfaqen prej 173 m2, dhe se siperfaqja e shitur
prej 491 m2 e blere nga i padituri, qe eshte e asfaltuar, ka sherbyer si shesh i
magazines se ushqimeve.
    Te dhenat e ketyre dokumentave shkresore, qe perbejne prova ne favor te
te paditurit, duhet te vleresohen dhe te krahasohen me provat e tjera. Nga
cmimet e paguara prej te paditurit per objektin, qiraja e truallit, si dhe cmimi i
truallit funksional te blere me vone, duke pasur parasysh cmimin qe aplikohej
ne ate kohe per m2, mund te nxirren perfundime edhe per madhesine e
siperfaqes se blere. Te gjitha keto perfundime duhet te nxirren me eksperte.
    Gjykatat e faktit i kane konsideruar disa ndertime te kryera nga i padituri
ne siperfaqen e blere prej tij si ndertime te paligjshme dhe kane urdheruar
prishjen e tyre.
    Gjykatat nuk kane hetuar kur eshte vendosur i padituri per te banuar ne
kete siperfaqe trualli, cilat ndertime jane te vjetra dhe cilat jane ndertuar prej tij.
Gjithashtu, ato duhej te kishin parasysh se keto ndertime paditesi i ka bere ne
truallin qe edhe sot, sipas kontratave noteriale, konsiderohet prone e tij. Per
rrjedhoje, ligjshmeria apo paligjshmeria e ketyre ndertimeve, legalizimi apo
moslegalizimi i tyre, sipas dispozitave ne fuqi, eshte ne kompetence te
organeve te pushtetit vendor, te cilat duhet te vendosin per to.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485 te K.Pr.Civile,

                 V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.129, date 21.03.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                            Tirane, me 03.06.2004
                                          55
Nr.2830/771 i Rregj. Themeltar
Nr.1121 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS I KUNDËRPADITUR:       NAZMI ÇELA, ne mungese
       I PADITUR KUNDËRPADITËS:       RUXHDI HOXHA
                          i perfaqesuar ne gjykim nga
                          Av. S. Qordukaj


               OBJEKTI PADISË:
                 Kthim sendi,
             ne baze te nenit 296 te K.C.
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
          Njohje pronar dhe rregjistrim i pronesise,
           ne baze te neneve 168, 170 te K.C.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Durres, me vendimin nr.2070, date 27.12.2002
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise dhe rrezimin e kunderpadise.

   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.253, date 07.05.2003 ka
vendosur
     Lenien ne fuqi te vendimit te mesiperm.
56
   Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs i padituri kunderpadites, i cili
me pretendimin se gjykata ka dhene nje vendim te gabuar dhe ne kundershtim
me ligjin, dhe konkretisht se:
 - Nga provat e paraqitura eshte provuar se une kam blere token dhe banesen.
 - Gjykata duhej te zbatonte dispozitat mbi parashkrimin.
 - Kerkon prishjen e vendimit, rrezimin e kerkese padise dhe pranimin e
   kunderpadise.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
perfaqesuesin e te paditurit kunderpadites, i cili kerkoi pranimin e rekursit, si
shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                   VËREN
    Se rekursi i paraqitur eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, dhe si i tille duhet
te pranohet, pra vendimet e gjykatave per zbatim te gabuar te ligjit duhet te
ndryshohen dhe te vendoset pranimi i kunderpadise (Neni 485 § d i K.Pr.C.).
    Me kerkese padine objekt gjykimi, paditesi ka pretenduar se eshte pronar i
nje siperfaqe toke prej 4426 m2 dhe se kjo siperfaqe mbahet pa asnje titull nga i
padituri.
    I padituri nga ana e tij ka paraqitur nje kunderpadi, ku prapson pretendimet
e paditesit dhe pretendon se eshte bere pronar si i shtepise, ashtu edhe i truallit
rreth baneses dhe kjo nepermjet nje shkrese te thjeshte te realizuar ne vitin 1991.
Me parashkrim fitues, ai pretendon se eshte bere pronar i kesaj pasurie te
paluajteshme.
    Gjykatat kane pranuar padine, d.m.th. rrezuar kunderpadine me arsyetimin
se jemi para nje veprimi juridik te kunderligjshem, se paditesi eshte bere pronar
vetem ne vitin 1995 dhe se veprimit juridik i mungon forma.
    Gjykatat kane pranuar ne arsyetimin e tyre se pjesemarresit ne proces kane
lidhur nje veprim juridik shitje, i cili eshte realizuar me date 05.02.1991. Per kete
i padituri ka paraqitur nje vertetim (shkrese e thjeshte) e cila eshte nenshkruar
nga paditesi, ku ka vertetuar se i ka shitur te paditurit shtepine, si edhe token (4
dynym) per nje shume prej 450.000 leke. Megjithese i padituri ka pretenduar
gjithnje per vertetesine e kesaj shkrese, nga ana e gjykates nuk eshte vleresuar
karakteri juridik dhe fuqia provuese e saj.
    Ne baze te nenit 259 te K.Pr.C., ″shkresa e thjeshte e nenshkruar nga
personi qe e ka leshuar, perben prove te plote, ne rast se personi kunder te cilit
paraqitet shkresa pranon se eshte nenshkruar prej tij″. Ne rastin ne gjykim,
paditesi ka mohuar nenshkrimin e kesaj shkrese, pra ka mohuar ate si prove. Ai
nuk ka kundershtuar permbajtjen e saj, por ka mohuar ne teresi ate. Ky pretendim
i paditesit eshte rrezuar nga konkluzioni i ekspertit, i cili percakton se nenshkrimi
i kesaj shkrese eshte origjinal, d.m.th. se nenshkrimi eshte bere nga paditesi.


                                          57
Paditesi nuk ka paraqitur asnje prove qe te kundershtoje nenshkrimin e saj d.m.th.
dhunimin e vullnetit te tij. Per pasoje, kjo shkrese eshte nje prove e plote per
permbajtjen e saj dhe se provon se pjesemarresit ne proces me deshiren e tyre
kane realizuar nje veprim juridik shitje te shtepise dhe te tokes objekt gjykimi.
Veç kesaj del e provuar se paditesi me vullnetin e tij ka hequr dore nga zoterimi i
pasurise tij, duke ja dorezuar ate te paditurit.
    Rrethanat e pasqyruara me lart, te pranuara nga gjykata, duhet ta çonin ate
ne bindjen se posedimi i objektit te gjykimit nga i padituri eshte bere me deshiren
dhe vullnetin e paditesit. Pra pretendimet e paditesit ne kete pike nuk provohen.
    Duke vazhduar me tej, palet me vullnetin e tyre kane lidhur perseri nje
veprim juridik ne vitin 1993, per shitjen e baneses. Edhe ne kete rast ka qene
vullneti i paleve per lidhjen e ketij veprimi, i cili del se eshte bere per efekt te
ligjerimit te veprimit te pare dhe konkretisht per efekt te rregjistrimit te prones.
    Kundershtimi i paditesit eshte bere vetem pas 10 vjetesh. Eshte e vertete qe
ai eshte njohur pronar ne vitin 1995, por edhe pas kesaj njohje ai nuk ka bere
asnje veprim qe te kundershtonte cenimin e prones nga i padituri, pra ai e ka lene
te qete te paditurin te vazhdonte te sillej me pronen si pronar i vertete i saj.
    Te gjitha keto prova te krijojne bindjen se pretendimi i te paditurit se ka
qene ne mirebesim, duhej te pranohej si i provuar. Asnje prove e paraqitur nga
pjesemarresit ne proces nuk e ka kundershtuar kete fakt. Po ashtu eshte provuar
se veprimi juridik i kryer me shkrese nuk eshte se ka qene ne kundershtim me
ligjen. Ky veprim ka realizuar dhenien e vullnetit te paditesit per heqjen dore nga
prona e tij, pasi nga i padituri paditesi eshte konsideruar si pronar i prones. Me
plotesimin e kushteve ligjore, do te behej edhe kalimi formal i pronesise, siç me
te vertete ka ndodhur. Pra palet jane marre vesh per te gjitha kushtet e kryerjes se
veprimit juridik.
    Parashkrimi fitues i parashikuar nga neni 168 § 1 i K.C. ben te mundur nje
menyre fitimi te pronesise nepermjet ligjit, pra menyre origjinale e fitimit te
pronesise ne dallim nga menyrat e tjera te prejardhura. Ligja per kete forme ka
percaktuar si kusht ekzistencen se pari te gjendjes se mirebesimit te personit qe
pretendon se ka fituar pronesine, se dyti qe veprimi juridik te mos jete i ndaluar
nga ligja dhe se fundi qe te kete kaluar afati i caktuar ne ligj. Te tre keta elemente
gjejne shprehje ne pretendimet e te paditurit. Ai ka fituar pronesine ne kushtet e
mirebesimit dhe ne rrethana qe kane krijuar plotesisht bindjen tek ai se ishte
pronar i sendit te blere. Nga ana tjeter afati qe parashikon ligja, eshte ne te njejten
kohe nje afat parashkrimi ndaj pretendimeve qe mundet t’i drejtohen personit qe
ka fituar pronesine. Pra me kalimin e 10 vjeteve, formalisht ndaj zoteruesit te
prones nuk mundet te ngrihet asnje pretendim pronesie.
    Edhe ne te vertete, nese paditesi nuk do te ishte dakord me fitimin e
pronesise, kishte te drejte ta kundershtonte kete veprim, por gjithnje para
plotesimit te afatit ligjor te parashkrimit fitues. Ai nuk e ka ushtruar kete te drejte
ligjore.58
   Ne rrethanat e mesiperme, Kolegji Civil i Gjykates se Larte krijon bindjen
se kunderpadita e te paditurit duhej te pranohej nga gjykata.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § d te
K.Pr.C.,

                 VENDOSI
   Ndryshimin e vendimit nr.2070, date 27.12.2002 te Gjykates se rrethit
Durres dhe te vendimit nr.253, date 07.05.2003 te Gjykates se Apelit Durres,
rrezimin e kerkese padise se paditesit te kunderpaditur dhe pranimin e
kunderpadise te paraqitur nga i padituri kunderpadites Ruzhdi Hoxha.

                          Tirane, me 03.06.2004
                                       59
Nr.2797/739 i Rregj. Themeltar
Nr.1122 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS:         TRASHGIMETARET E TE NDJERIT
                    ADEM REXHE TAFA, te perfaqesuar ne
                    gjykim nga Av. Ardian Hajdari
       TË PADITUR:       ZYRA, ARBEN, FATMIR, BLERIM
                    DHE MERITA PREZA, te perfaqesuar ne
                    gjykim nga Av. Vladimir Germenji


                  OBJEKTI:
          Saktesim kufiri dhe rregjistrim prone,
         ne baze te nenit 157§2 dhe 33§1 te K.Pr.C.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Shkoder, me vendimin nr.187, date 21.02.2003
ka vendosur:
      Saktesimin e kufirit ndares te pronave te pjesemarresve ne proces
      dhe detyrimin e te paditurit te lejoje paditesin te perdore lirisht
      rrugen e perbashket.

   Gjykata e Apelit Shkoder me vendimin nr.123 date 11.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit te mesiperm.
60
    Kunder ketij vendimi kane paraqitur rekurs te paditurit, te cilet me
pretendimin se gjykata ka dhene nje vendim te gabuar dhe ne kundershtim me
ligjin, dhe konkretisht se:
  - Kemi te bejme me nje çeshtje te gjykuar;
  - Toka eshte ne pronesine tone;
  - Kerkon prishjen e vendimeve dhe rrezimin e kerkese padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, perfaqesuesin e
te paditurve, i cili kerkoi pranimin e rekursit, d.m.th. prishjen e vendimit dhe
rrezimin e kerkese padise, perfaqesuesin e paditesit i cili kerkoi rrezimin e
rekursit, d.m.th. lenien e vendimit ne fuqi, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi
çeshtjen,

                   VËREN
    Se rekursi i paraqitur nuk eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, per pasoje
vendimi i gjykates eshte i drejte dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi (Neni 485§a i
K.Pr.C.).
    Paditesit kane pretenduar se jane pronare te nje banese te ndodhur ne
qytetin e Shkodres, banese e cila kufizohet me token ne posedim te paditurve.
Kjo toke ka qene ne pronesi te nje personi te trete, pas vdekjes se te cilit i mbeti
ne zoterim te paditurve. Ne kufirin e prones eshte nje rrugice, per te cilen te
paditurit, duke pretenduar te drejta pronesie, pengojne paditesit ne ushtrimin e
servitutit. Ne keto rrethana paditesi ka kerkuar gjyqesisht te drejten e kalimit
neper kete rrugice (ushtrimi i servitutit).
    Keto pretendime jane shqyrtuar nga ana e gjykates dhe perfundimisht jane
gjetur te bazuara dhe te provuara, duke vendosur pranimin e kerkese padise.
    Te paditurit kane pretenduar se kemi te bejme me nje çeshtje te gjykuar nje
here. Ky pretendim nuk qendron dhe nuk eshte provuar nga te paditurit dhe me te
drejte gjykata e apelit nuk e ka marre ne konsiderate. Eshte provuar gjate
gjykimit se nuk kemi te bejme me nje shqyrtim gjyqesor, por thjesht me nje
ankese administrative, e cila nuk ze vendin e vendimit te formes se prere.
    Edhe pretendimet e tjera te paraqitura nga ana e paditur jane shqyrtuar nga
gjykata e apelit dhe me te drejte jane rrezuar.
    Gjate gjykimit eshte provuar pronesia e paditesit, si edhe fakti i ushtrimit
te servitutit, i cili ka qene vendosur me vullnetin e paleve d.m.th. ish pronareve te
banesave per t’i sherbyer sa me mire gezimit dhe perdorimit te prones nga te dy
pjesemarresit ne proces. Veç kesaj gjate gjykimit eshte provuar se te paditurit
kane ne pronesi nje siperfaqe te vogel dhe konkretisht 15 m2, pra ne funksion te
kesaj madhesie ato nuk jane pronare me paditesin.
    Ne keto rrethana Kolegji Civil i Gjykates se Larte, gjykon se vendimi i
gjykates eshte i drejte dhe duhet te lihet ne fuqi.


                                         61
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § a te
K.Pr.C.,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.123 date 11.04.2003 te Gjykates se Apelit
Shkoder.

                         Tirane, me 03.06.2004
62
Nr.2803/746 i Rregj. Themeltar
Nr.1127 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Evjeni Sinojmeri     Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar

ne daten 03.06.2004 mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore ceshtjen civile qe i
perket:
       PADITËS:       IZET HAXHIYMERI, perfaqesuar
                  nga Av. Arqile Nini.
       TË PADITUR :       BASHKIA PESHKOPI, ne mungese.
                    HAMDI PRAPA, ne mungese.


               OBJEKTI I PADISË:
       Detyrimi i te paditurve per ta njohur paditesin pronar
         mbi nje toke truall me siperfaqe 2665 m2
           te ndodhur ne qytetin e Peshkopise.
           Baza Ligjore: Neni 92 Kodi Civil,
               Neni 32 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Diber, me vendimin nr.99, date 03.04.2003 ka
vendosur:
     Detyrimin e pales se paditur Bashkia Peshkopi e Hamdi Prapa te
     njohin paditesin pronar te ligjshem mbi nje toke truall me siperfaqe
     2665 m2, e cila ndodhet ne lagjen “Aksioni” te qytetit te Peshkopise
     me kufizimet:
     Veri- Prona e Met Kallaveres, Jugu- me rruge, Lindja- Prona e Petrit
     Shehut, Perendimi - me pronen e Edip Rustemit dhe Beqir Spahiut,
     nga te cilat 1810 m2 te ndodhur ne perendim te paditesit dhe
     855 m2 ne perendim te te paditurit Hamdi Prapa.                                      63
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.530, date 23.04.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.99, date 03.04.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Diber, duke detyruar te paditurit Bashkia Peshkopi
     dhe Hamdi Prapa qe ta njohin paditesin Izet Haxhiymeri si pronar
     mbi nje toke truall te ndodhur ne qytetin e Peshkopise me siperfaqe
     1771,75 m2 me kufizimet: nga Veriu- me Hamdi Prapa, nga Lindja -
     me familjen Shehu, nga Perendimi- me familjen e Beqir Spahiut,
     Qemal Rustemit, Jonuz Kuqit e Sami Deshatit, nga Jugu- me rrugen
     “Kallaverin”.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs paditesi Izet Haxhiymeri, i cili kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata ka zbatuar gabim Ligjin nr.7698, date 15.04.1993. Une kam
   kerkuar te njihem pronar ne te gjithe siperfaqen e truallit qe ka blere babai
   im ne vitin 1942. Me pas K.K.K. Pronave do te vendose se cila siperfaqe
   eshte e lire dhe cila eshte e zene.
  - Gjate gjykimit eshte vertetuar qe i padituri Hamdi Prapa ka ndertuar
   shtepine mbi truallin ish prone e babait tim ne vitin 1979.
  - Me vendim te gjykates se shkalles se pare dhe me akt ekspertim eshte
   vertetuar qe siperfaqja ish prone e babait tim eshte 2522.89 m2.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e
paditesit Av. Arqile Nini, i cili kerkoi ndryshimin e vendimit te gjykates se
apelit dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Vendimi nr.530, date 23.04.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte vendosur ndryshimi i vendimit nr.99, date 03.04.2002 i Gjykates se
shkalles se pare Diber, duke detyruar te paditurit Bashkia Peshkopi dhe Hamdi
Prapa, qe ta njohin paditesin Izet Haxhiymeri si pronar mbi nje toke truall te
ndodhur ne qytetin e Peshkopise me siperfaqe 1771,75 m2 me kufizimet
perkatese, eshte i drejte e i mbeshtetur ne ligj, si i tille ai duhet te lihet ne fuqi.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton qe trashegimlenesi i paditesit, Fadil
Haxhiymeri ne vitin 1942, ka blere nje banese private nga ish pronari Halil
Golja me truallin perreth me ane te nje deklarate te leshuar nga ky i fundit. Ka
rezultuar qe siperfaqja e baneses dhe truallit perreth te jete 2665 m2.
    Gjate gjykimit eshte konstatuar se i padituri Hamdi Prapa ne vitin 1979
ka ndertuar nje shtepi banimi me leje te organeve kompetente te kohes.


64
Konflikti gjyqesor qendron pikerisht ne siperfaqen qe paditesit duhet t’i njihet
ne pronesi duke mos u perfshire ne njohje te pronesise se tij shtepia me truallin
qe i padituri ka ne perdorim.
    Gjykata e shkalles se pare Diber, me vendimin nr.99, date 03.04.2003 ka
vendosur detyrimin e pales se paditur Bashkia Peshkopi e Hamdi Prapa te
njohin paditesin pronar te ligjshem, mbi nje toke truall me siperfaqe 2665 m2, e
cila ndodhet ne lagjen “Aksioni” te qytetit te Peshkopise me kufizimet: Veri-
Prona e Met Kallaveres, Jugu- me rruge, Lindja- Prona e Petrit Shehut,
Perendimi - me pronen e Edip Rustemit dhe Beqir Spahiut nga te cilat 1810 m2
te ndodhur ne perendim te paditesit dhe 855 m2 ne perendim te te paditurit
Hamdi Prapa.
    Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.530, date 23.04.2003 ka
vendosur ndryshimin e vendimit nr.99, date 03.04.2002 te Gjykates se shkalles
se pare Diber, duke detyruar te paditurit Bashkia Peshkopi dhe Hamdi Prapa, qe
ta njohin paditesin Izet Haxhiymeri si pronar mbi nje toke truall, te ndodhur ne
qytetin e Peshkopise me siperfaqe 1771,75 m2 me kufizimet: nga Veriu- me
Hamdi Prapa, nga Lindja- me familjen Shehu, nga Perendimi- me familjen e
Beqir Spahiut, Qemal Rustemit, Jonuz Kuqit e Sami Deshatit, nga Jugu- me
rrugen “Kallaverin”.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs paditesi Izet
Haxhiymeri, i cili ka parashtruar se gjykata ka zbatuar gabim Ligjin nr.7698,
date 15.04.1993, duke kerkuar te njihet pronar ne te gjithe siperfaqen e truallit
te blere nga babai i tij ne vitin 1942 dhe se i padituri ka ndertuar shtepine mbi
truallin ish prone e trashegimlenesit te tij.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i cmon jo te drejta e te mbeshtetura ne
ligj pretendimet e parashtruara ne rekurs, si te tilla ato nuk duhet te pranohen.
    Nga materialet e ceshtjes rezulton se Gjykata e rrethit Diber me vendimin
nr.197, date 29.06.1998 dhe vendimin nr.74, date 07.02.1996 ka vendosur
perkatesisht vertetimin e faktit juridik te qenies pronar te Fadil Haxhiymeri mbi
nje siperfaqe toke prej 2250 m2, qe ndodhen ne qytetin e Peshkopise me
emertimin “Arra e Qypit” dhe te nje siperfaqe trualli prej 1200 m2 ne lagjen
“Nazmi Rushiti” me kufijte perkates. Eshte provuar qe Fadil Haxhiymeri ka
patur disa toka ne pronesi, qe i ka vertetuar gjyqesisht.
    Trualli objekt konflikti gjyqesor nuk figuron i regjistruar ne kadaster ne
emer te asnje pronari, prandaj paditesi i eshte drejtuar gjykates per te kerkuar
vertetimin e ketij trualli ne pronesi te tij ne rruge gjyqesore.
    Gjykata e shkalles se pare Diber ka pranuar padine me arsyetimin se
trashegimtaret e ish pronarit Halil Golja provojne qe trashegimlenesi i tyre
banesen me truallin perreth objekt gjykimi ia ka shitur Fadil Haxhiymerit. Ky
fakt eshte konfirmuar edhe nga Komisioni i pleqve autoktone dhe nga
deshmitare te tjere te pyetur ne seance gjyqesore.
    Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e gjykates se shkalles se pare me
arsyetimin: “… I padituri Hamdi Prapa ka ndertuar me leje ndertimi te organeve


                                       65
kompetente banesen e tij qe ne vitin 1975, e per kete ai disponon akte
shkresore. Per kete pjese duhet te ndryshohet vendimi i gjykates, duke u
vertetuar fakti i pronesise se paditesit vetem per 1771 m2, me kufijte e cituar
me lart…”
    Si pasoje e nje hetimi te hollesishem gjyqesor (Neni 14 i K.Pr.Civile)
gjykatat kane arritur ne perfundimin se trualli objekt konflikti gjyqesor ka qene
ne pronesi te ish pronarit Fadil Haxhiymeri, por me te drejte gjykata e apelit ka
konstatuar qe ajo nuk duhet t’i njihet ne pronesi per pjesen tashme ne posedim
te te paditurit Hamdi Prapa i cili ka ndertuar me leje ndertimi.
    Pretendimi i paditesit se gjykata nuk ka zbatuar Ligjin nr.7698, date
15.04.1993, se duhej te ishte Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
qe do te trajtonte kete prone ne teresi nuk qendron, sepse nga analiza e
gjykimeve te mepareshme nuk provohet qe paditesi te kete paraqitur aktin e
shpronesimit apo shtetezimit qe parashikohet ne nenin 1 te ligjit te sipercituar.
Ne keto kushte paditesi nuk mund t’i referohet zbatimit te efekteve qe passjell
Ligji nr.7698, date 15.04.1993.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485, germa “a” te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.530, date 23.04.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane me plotesimin si ish pronar.

                          Tirane, me 03.06.2004
66
Nr.2761/707 i Regj. Themeltar
Nr.1128 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2761/707 qe i perket:

       PADITËS:         SHOQERIA “DIAMAND” SH.P.K,
                    ne mungese
       I PADITUR:        DEGA E TATIM TAKSAVE TIRANE,
                    perfaqesuar nga Avokati i Shtetit
                    Petrit Myftari.


                  OBJEKTI:
              Anullim akti administrativ,
            akt kontrolli dhe gjobat perkatese.
             Baza Ligjore: Neni 324, 225
               e vijues te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.1107, date 18.04.2000
ka vendosur:
      Pranimin e kerkesepadise te ngritur nga paditesja Shoqeria
      “Diamand” sh.p.k.
      Anullimin e urdherit adminstrativ te dates 27.05.1998 te
      inspektoreve te biznesit te madh se bashku me gjobat perkatese te
      vendosura nga ky organ.
      Shpenzimet gjyqesore i ngarkohen anes se paditur.
                                     67
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.304, date 10.03.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.1107, date 18.04.2000 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs pala e paditur, e cila kerkon prishjen e vendimit
dhe rrezimin e kerkese padise, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Paditesi duhej te aplikonte dhe rendonte shpenzimet e vitit me vleren e
   mallit te blere.
  - Paditesi megjithese eshte pronar i vetem i shoqerise ka perfshire ne zerin e
   bilancit “Paga” edhe pagen e tij. Ne lidhje me kete, eksperti ne aktin e
   ekspertimit eshte shprehur ne favor te akt kontrollit te mbajtur nga
   inspektoret e tatimeve.
  - Ne qofte se paditesi pretendon se pergjegjes per shkeljet eshte personi i
   trete i punesuar qe ka mbajtur bilancin (qe eshte i firmosur dhe nga vete
   pronari i shoqerise), kjo duhet te vertetohet me vendim gjykate te vecante.
  - Pavaresisht qe paditesi zhvillon aktivitet tregtues duke shitur si te gatshem
   mallin e importuar, shifra e afarizmit tregtar duhet te paraqitet e sakte.
  - Sipas akt ekspertimit shpenzimet e blerjes ne postin Llogaria “Fitim –
   humbje”, zeri “blerjet”, gjate ushtrimit rezultojne te renduara me teper ne
   vleren 1.672.683 leke.
  - Gjykata e apelit pa te drejte nuk mori parasysh aktin e ekspertimit, i cili
   rakordon me aktin e kontrollit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, Avokatin e Shtetit
Petrit Myftari, i cili kerkoi prishjen e vendimeve dhe pushimin e gjykimit te
çeshtjes, si dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,

                 VENDOSI
    Vendimi nr.304, date 10.03.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimi nr.1107, date 18.04.2000, i Gjykates se shkalles se
pare Tirane, si dhe ky i fundit jane jo te drejte e te bazuar ne ligj, si te tille ato
duhet te ndryshohen.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore ka rezultuar se, paditesi M. Kotorri ka
krijuar shoqerine "Diamand" shpk, me ortak te vetem ate. Kjo shoqeri eshte
eshte rregjistruar ne Rregj. Tregtar me vendimin nr.8005, date 10.01.1995, me
aktivitet tregetar prodhimi te artikujve druri dhe metali, e duke qene subjekt
prodhues eshte perjashtuar nga ligji "Per pagimin e tatimit mbi fitimin".
68
    Nga inspektoret e tatimeve eshte ushtruar kontroll ne date 27.5.1998,
lidhur me aktivitetin e kesaj shoqerie per vitin 1997, ne perfundim te te cilit
jane nxjerre aktet perkatese me nr.14 dhe nr.15.
    Sipas akt kontrollit shoqeria “Diamand” sh.p.k, nuk ka mbajtur ne rregull
evidencen kontabile dhe per kete shkelje eshte vendosur gjoba me shumen
5.000 leke, mbeshtetur ne Ligjin nr.7661, date 19.01.1993 “Per Kontabilitetin”
dhe gjoba 8000 leke bazuar ne Ligjin nr.7677, date 03.03.1993 “Per tatimin mbi
fitimin”.
    Duke mos qene dakort me akt kontrollin e bere, pala paditese eshte
ankuar me kerkesen date 08.06.1998 dhe me shkresen nr.2268/1 Prot, date
15.06.1998 pergjegjesi i sektorit te bisnesit te madh i ka kthyer pergjigje
negative.
    Ne keto kushte paditesi i eshte drejtuar gjykates me kerkesepadi, duke
kerkuar anullimin e akt kontrollit dhe vendimeve nr.14 dhe nr.15, me
pretendimet se jane te paligjshem, akt kontrolli eshte ushtruar pa pranine e
ekonomistes se shoqerise, eshte i njeanshem, etj.
    Gjykata e Rrethit Tirane ka vendosur pranimin e padise.
    Anullimin teresisht te aktit administrativ date 27.05.1998 te inspektoreve
te kontrollit te biznesit te madh, lidhur me likujdimin e detyrimit sipas aktit te
kontrollit te kesaj date, duke detyruar te paditurin te beje rakordimin me
paditesin lidhur me vleren e detyrimit.
    Anullimin teresisht te vendimit nr.1415, date 27.05.1998.
    Gjykata e Apelit Tirane ka vendosur prishjen e vendimit nr.3690, date
29.10.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne
po ate gjykate, por me tjeter trup gjykues. (Eshte lene detyre te kryhet akti i
ekspertimit per te percaktuar shkeljet financiare te pales paditese, si dhe per
t’u kryer rakordimet qe urdherohen ne vendim per t’u bere).
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, ka vendosur pranimin e kerkesepadise
te ngritur nga paditesja Shoqeria “Diamand” sh.p.k.
    Anullimin e urdherit adminstrativ te dates 27.05.1998 te inspektoreve te
Biznesit te madh se bashku me gjobat perkatese te vendosura nga ky organ.
    Gjykata e Apelit Tirane ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit nr.1107,
date 18.04.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.
    Gjykata e Larte ka vendosur prishjen e vendimit te Gjykate se Apelit
Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Tirane me
tjeter trup gjykues.
    Gjykata e Apelit Tirane ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit nr.1107,
date 18.04.2000 te Gjykates se shkalles se pare Tirane.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs pala e paditur, e cila kerkon prishjen e vendimit
dhe rrezimin e kerkese padise, duke parashtruar keto shkaqe:
                                        69
    Paditesi duhej te aplikonte dhe rendonte shpenzimet e vitit me vleren e
mallit te blere.
    Paditesi, megjithese eshte pronar i vetem i shoqerise ,ka perfshire ne
zerin e bilancit “Paga” edhe pagen e tij. Ne lidhje me kete eksperti ne aktin e
ekspertimit eshte shprehur ne favor te akt kontrollit te mbajtur nga inspektoret e
tatimeve.
    Ne qofte se paditesi pretendon se pergjegjes per shkeljet eshte personi i
trete i punesuar qe ka mbajtur bilancin (qe eshte i firmosur dhe nga vete pronari
i shoqerise), kjo duhet te vertetohet me vendim gjykate te vecante.
    Pavaresisht qe paditesi zhvillon aktivitet tregtues duke shitur si te
gatshem mallin e importuar, shifra e afarizmit tregtar duhet te paraqitet e sakte.
    Sipas akt ekspertimit shpenzimet e blerjes ne postin Llogaria “Fitim
humbje”, zeri “blerjet” gjate ushtrimit rezultojne te renduara me teper ne vleren
1.672.683 leke.
    Gjykata e apelit pa te drejte nuk mori parasysh aktin e ekspertimit, i cili
rakordon me aktin e kontrollit.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon te drejta dhe te bazuara ne ligj
pretendimet e parashtruara ne rekursin e paraqitur nga pala e paditur, si te tilla
ato duhet te pranohen.
    Sipas paragrafit te pare te nenit 29 te K.Pr.Civile, "Gjykata mbeshtet
vendimin ne provat e paraqitura nga palet ose nga prokurori, te marra ne seance
gjyqesore".
    Gjykata e apelit, e cila ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se shkalles se
pare, ka vendosur ne kundershtim me kerkesat e dispozites se sipercituar.
    Gjykata e Larte ne perfundim te shqyrtimit te rekursit te pales se paditur,
ka kthyer çeshtjen per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Tirane, per kryerjen e
nje ekspertimi te ri, pasi ne ekspertimin e pare eksperti, ndonese nga materialet
e dosjes del se paditesi, perveçse eshte rregjistruar si subjekt prodhues ka kryer
dhe aktivitet tregtar, ben vleresime "positive" e shpreh mendime qe kane te
bejne me kuptimin dhe zbatimin e ligjit.
    Nga ekspertimi pranohet se ne veprimet e paditesit ka shkelje ne
paraqitjen e te dhenave kontabile dhe te llogarive vjetore, si dhe te mbajtjes se
evidences kontabile dhe se, per keto shkelje ai eshte gjobitur me 8000 dhe 5000
leke, por dhe per te eshte vendosur pranimi i padise.
    Fakti qe keto shkelje jane "edhe shkaku qe ekonomistja eshte ndryshuar",
nuk shkarkon nga pergjegjesia paditesin.
70
             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/d te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Ndryshimin e vendimit nr.1107, date 18.04.2000 te Gjykates se shkalles
se pare Tirane dhe ate me nr.304 date 10.03.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe rrezimin e kerkeses se paditesit Shoqeria "Diamand" shpk, si te
pambeshtetur ne ligj.

                         Tirane, me 03.06.2004
                                     71
   Nr.2594/571 i Regj. Themeltar
   Nr.1129 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Vladimir Metani      Kryesues
         Agron Lamaj        Anetar
         Evjeni Sinoimeri      Anetare
         Nikoleta Kita       Anetare
         Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 27.05.2004 dhe 03.06.2004 mori ne shqyrtim
çeshtjen civile qe i perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËSE E KUNDËRPADITUR: FATBARDHA ALIZOTI,
                    Av. V. Ikonomi
       TË PADITUR KUNDËRPADITËS: SABAUDIN METULI
                          BARDHYL METULI, te
                          perfaqesuar ne gjykim
                          nga Av. A. Nini
                          NEXHIVAN METULI,
                          ARJANA METULI,
                          ALI METULI,
                          te perfaqesuar ne gjykim
                          nga Av. H. Bakia


              OBJEKTI I PADISË:
           Pushim cenimi dhe dorezim prone
          ne baze te neneve 296 dhe 302 te K.C.
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
             Detyrim per njohje pronar,
          ne baze te neneve 169, 170, 196 te K.C.
72
   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.3519, date 18.09.2002 ka
vendosur:
     Pranimin pjeserisht te kerkese padise dhe rrezimin e kunderpadise;

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.400, date 20.03.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit, d.m.th. rrezimin e kerkese padise dhe
     pranimin e kunderpadise.

   Kunder ketij vendimi kane paraqitur rekurs paditesja, e cila me
pretendimin se gjykata ka zbatuar gabim ligjin material dhe ate procedural dhe
konkretisht:
  - Gjykimi ne apel eshte bere ne mungesen tone, pasi ne prisnim qe çeshtja te
   gjykohej ne gjykaten e rrethit.
  - Paditesia eshte bere pronare ne baze te testamentit te leshuar nga testatorja
   dhe te paditurit nuk kane asnje titull pronesie.
  - Te paditurit kane kryer ndertime pa leje dhe mbi kete baze kane cenuar
   pronen e paditeses.
  - Shitja qe pretendojne te paditurit nuk eshte veprim i ligjshem.
  - Kerkon prishjen e vendimit, pranimin e kerkese padise dhe rrezimin e
   kunderpadise.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
pretendimin e perfaqesuesit te paditeses (se kunderpaditur), i cili kerkoi pranimin
e rekursit, d.m.th. prishjen e vendimit dhe pranimin e kerkese padise,
   pretendimin e perfaqesuesve te anes se paditur, te cilet kerkuan rrezimin e
rekursit, d.m.th. lenien e vendimit ne fuqi,
   si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                  VËREN
   Se rekursi i paraqitur nuk eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, per pasoje ai
nuk mundet te pranohet, d.m.th. vendimi i gjykates per zbatim te drejte te ligjes
duhet te lihet ne fuqi (Neni 485 § a i K.Pr.C.).
   Me kerkese padine e paraqitur paditesja ka pretenduar te drejta pronesie
dhe ka kerkuar gjyqesisht detyrimin e te paditurve te pushojne cenimin qe i bejne
prones se saj, duke dorezuar edhe siperfaqen perkatese ne masen 420.64 m2.
   Keto pretendime te paditeses, te paditurit i kane prapsuar nepermjet
kunderpadise, duke pretenduar se jane bere pronare nepermjet fitimit te pronesise
me parashkrim fitues.
   Gjykata e shkalles se pare, ka gjetur te bazuar pretendimin e paditeses, por
ne arsyetimin e vendimit, ajo nuk paraqet ndonje argument ligjor mbi

                                        73
bazueshmerine e konkluzioneve te arritura prej saj. Ne menyre krejt formale ajo
ben nje ndarje ndermjet ndertimit te ligjshem dhe atij te paligjshem (duke mos
qene objekt gjykimi) dhe ne vartesi te saj i jep zgjidhje mosmarreveshjes
nepermjet shperblimit te demit, ose prishjes se ndertimit.
    Lidhur me kunderpadine, gjykata ne arsyetimin e saj ka pranuar te drejten
e pretenduar per fitim te pronesise me parashkrim, por per nderprerje te afatit,
d.m.th. mosplotesim te tij, ka rrezuar kunderpadine.
    Mbi te njejtat prova, gjykata e apelit ka vendosur rrezimin e kerkese padise
dhe pranimin e kunderpadise. Ne arsyetimin e saj ajo ka zbatuar drejte parimin e
barres se proves, duke lejuar zbatimin e parimit te kontradiktorialitetit dhe ne
perfundim, meqenese paditesja nuk ka arritur te provoje pretendimet e saj, i eshte
rrezuar kerkesa. Si ne origjine te vertetimit te pronesise, ashtu edhe me pas nga
ana paditese nuk eshte provuar se sa ka qene madhesia e prones.
    Interpretim te drejte ligjor ajo gjykate i ka bere edhe kerkimeve te tjera te
ngritura nga paditesja. Keshtu prona e pretenduar nuk ka qene ne zoterim te
paditeses, pra nuk ka vend padia e cenimit dhe per me teper kjo prone ka qene e
shtetit, pasi ne ate periudhe nuk njihej prona private.
    Edhe me kunderpadine, gjykata ka arsyetuar se jemi para institutit te
parashkrimit fitues. Nga provat e shqyrtuara ka rezultuar se ekzistojne te gjithe
elementet juridike te nevojshem per te pranuar nje institut te tille.
    Ne rrethanat e mesiperme, Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se
vendimi i gjykates duhet te lihet ne fuqi.

                PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § a te
K.Pr.C.,

                 VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.400, date 20.03.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                           Tirane, me 03.06.2004
74
Nr.2765/711 i Rregj. Themeltar
Nr.1130 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS:               STEFAN KAZANXHI,
                          ne mungese
       PADITËS I KUNDËRPADITUR:       SULEJMAN REKA,
                          ne mungese
       TË PADITUR KUNDËRPADITËS: PANDI STRATI,
                          GERALDINA GJOKA,
                          te perfaqesuar ne gjykim nga
                          Av. Liljana Ruli
       PERSON I TRETË:            VLASH HEBA,
                          ne mungese


                 OBJEKTI:
             Detyrim per shperblim demi,
             ne baze te nenit 608 te K.C.
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
             Lirim dhe dorezim objekti,
              si dhe shperblim demi,
             ne baze te neneve 296, 609,
              801, 820 e 298 te K.C.
                                       75
   Gjykata e rrethit gjyqesor Durres, me vendimin nr.1545 date 09.10.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e kerkesepadise, pushimin e gjykimit te padise se paditesit
      Kazanxhi dhe pranimin e kunderpadise.

   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.207 date 15.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit te mesiperm.

   Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs paditesi i kunderpaditur, i cili
me pretendimin se gjykata ka dhene nje vendim te gabuar dhe ne kundershtim
me ligjin dhe konkretisht se:
 - Nga provat e paraqitura eshte provuar ardhja e demit.
 - Mosmarreveshja ka lindur vetem per shkak te zhdemtimit te demit dhe jo
   te afatit te kontrates.
 - Gjykata caktoi ekspert dhe anulloi vendimin e saj.
 - Shenimet ne kontrate jane te pavlefshme.
 - Kerkon prishjen e vendimit dhe pranimin e kerkese padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
perfaqesuesen e te paditurve kunderpadites, qe kerkuan rrezimin e rekursit,
d.m.th. lenien e vendimit ne fuqi, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                   VËREN
    Se rekursi i paraqitur eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, dhe si i tille duhet
te pranohet, pra vendimi i gjykates se apelit per zbatim te gabuar te ligjit (Neni
472§a/b i K.Pr.C.) duhet te prishet (Neni 485§c i K.Pr.C.) dhe çeshtja te dergohet
per rigjykim ne gjykaten e apelit me tjeter perberje te trupit gjykues.
    Me kerkese padine objekt gjykimi, paditesi ka pretenduar se ne objektin e
tij tregtar i eshte shkaktuar nje dem, te cilin ai e ka vleresuar ne shumen
1.600.000 leke dhe ne keto rrethana kerkon nga ana e paditur shperblimin e demit
te shkaktuar.
    Nga ana e tyre, te paditurit kane paraqitur prapsimet ne formen e nje
kunderpadie ku kane pretenduar se me paditesin kane nje kontrate qiraje (tre
vjeçare) e cila ka perfunduar me date 01.01.2002 dhe se paditesi eshte ne vonese
duke mos dorezuar objektin e marre me qira. Ne keto rrethana kane kerkuar
gjyqesisht lirimin dhe dorezimin e objektit, si dhe shperblimin e demit.
    Gjykata ka vendosur rrezimin e kerkese padise se paditesit dhe pranimin e
kunderpadise. Ne arritjen e ketije perfundimi gjykata arsyeton (lidhur me kerkese
padine) se nuk provohet vlera e demit dhe qe demin e kane kryer te paditurit.76
    Detyrimi i gjykates per te zbatuar ligjen dhe normat ne fuqi, si dhe per te
bere nje cilesim te sakte te fakteve pa u lidhur me interesat e paleve (Neni 16 i
K.Pr.C.), eshte parim i rendesishem procedural. Paditesi ka paraqitur nje kerkese
padi, ku ka pretenduar per shkaktim demi. Se pari gjykata eshte e detyruar te
shprehet lidhur me mosmarreveshjen, pra te zgjidhe pretendimin nese ka ose jo
dem dhe nese po, te percaktoje personin pergjegjes per ardhjen e ketij demi. Nese
vlera e demit eshte e ndryshme nga ajo qe pretendohet nuk eshte shkak qe te
rrezohen pretendimet e paditesit. Per te saktesuar pretendimet e pjesemarreseve
ne proces gjykata duhet te kryeje nje hetim gjyqesor te plote dhe te gjithaneshem,
ne perputhje me ligjin (Neni 14 i K.Pr.C.). Ne baze te ketij hetimi qendron parimi
i kontradiktorialitetit (Neni 18 e vijues i K.Pr.C.). Kryerja e ketij hetimi mbi keto
parime nenkupton qe gjykata duhet te vleresoje te gjitha provat e paraqitura nga
palet dhe kur lind nevoja edhe caktimin e eksperteve. Ne kete rast gjykata nuk
mundet te niset nga deshira e njeres apo tjetres pale. Qellimi i saj eshte zgjidhja
ne perputhje me ligjin e mosmarreveshjes se paraqitur.
    Ne keto rrethana, arsyetimi i mesiperm i gjykates nuk eshte i bazuar ne
ligj. Ajo pa te drejte i ka cenuar paditesit te drejten e tij te mbrojtjes, duke mos i
shqyrtuar gjyqesisht provat qe ai ka paraqitur dhe duke mos i dhene zgjidhje
pretendimeve te ngritura.
    Ne rigjykim gjykata duhet te lejoje dhe te zbatoje me korrektesi parimin e
kontradiktorialitetit, duke i ftuar palet qe te bejne shpjegimet e duhura, si dhe te
paraqesin dhe t`i bejne te ditura njera tjetres provat e tyre perkatese, perfshire
edhe kerkesen per terheqjen e mendimit te ekspertit.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § a te
K.Pr.C.,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.207, date 15.04.2003 te Gjykates se Apelit Durres
dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim Gjykates se Apelit Durres, me tjeter trup
gjykues.

                           Tirane, me 03.06.2004
                                          77
Nr.2781/726 i Rregj. Themeltar
Nr.1131 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2781/726 akti qe i perket;

       PADITËS:        PELLUMB KOLLDANI, perfaqesuar nga
                   Av. Artan Kodheli
                   MUHARREM HAXHILLARI,
                   ne mungese
       I PADITUR:       AGIM ALIMETI, perfaqesuar nga
                   Av. Sadik Qordukaj
       PERSON I TRETË:     ZYRA E RREGJISTRIMIT TE
                   PASURIVE TE PALUAJTESHME
                   BERAT.


               OBJEKTI I PADISË:
       Detyrim per njohje pronar mbi nje siperfaqe trualli
      dhe detyrimi per te paguar vleren e truallit dhe te qirase.
         Baza Ligjore: Nenet 297, 298 te K.Civil,
              Neni 32 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Berat, me vendimin nr.847, date 04.11.2002 ka
vendosur:
     Pranimin e padise sipas pretendimeve te bera nga paditesi Pellumb
     Kolldani e Muharrem Haxhillari.
     Detyrimin e te paditurit Agim Alimeti te njohe pronar paditesin
     Pellumb Kolldani mbi siperfaqen e truallit 302 m2, te ndodhura ne


78
       Uznove Berat me kufizimet, ne baze te nenit 32 te K.Pr.Civile.
       Detyrimi i te paditurit Agim Alimeti te njohe pronar Muharrem
       Haxhillari per siperfaqen e truallit prej 69.8 m2 te ndodhur ne
       Uznove Berat me kufij, ne baze te nenit 32 te K.Pr.Civile.
       Te detyrohet i padituri Agim Alimeti te respektoje shenimet
       perkatese te hedhura ne planvendosjen e baneses se tij vetjake ne
       Uznove Berat, i cili ne kufirin perendimor te baneses se tij kufizohet
       me pronen e Pellumb Kolldanit me murin kufizues te baneses dhe
       vije te drejte me kete mur banese po me kufirin perendimor ne
       drejtimin veri-jug sipas skices treguese te lejoje paditesin Pellumb
       Kolldani te beje (ndertoje) kufirin ndares.
       Pushimin e gjykimit per pjesen tjeter te padise qe ka lidhje me
       detyrimin e te paditurit per pagimin e vleres se truallit e pagimin e
       qirase sipas nenit 201/1 te K.Pr.Civile.

   Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.217, date 30.4.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.847, date 04.11.2002 te Gjykates se
      Rrethit Berat dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt: rrezimin e padise.

   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore kane ushtruar rekurs
paditesat Pellumb Kolldani dhe Muharrem Haxhillari, te cilet kerkojne prishjen
e vendimit duke parashtruar keto shkaqe:
  - Se pari: Gjykata gabon ne konkluzionin se ne paditesat nuk legjitimohemi
   ne ngritjen e padise, sepse nuk kemi provuar fitimin e pronesise ne nje nga
   menyrat e fitimit te pronesise, pasi ashtu sic pranon dhe vete gjykata ne
   dosje ndodhen aktet e privatizimit (te shit-blerjes) dhe eshte rregjistruar ne
   Hipoteke.
  - Se dyti: Gjykata ne zbatim te gabuar te ligjit arrin ne konkluzion se nuk
   kemi blere pronen me akt noterial, kur ne fakt kemi kryer veprime
   noteriale.
  - Se treti: Gjykata gabon duke i’u referuar V.K.M nr.562, date 09.10.1995 si
   akt ligjor qe ka lejuar shitjen e trojeve, nderkohe qe ne e kemi privatizuar
   me V.K.M nr.282, date 25.6.1992, pika 5, ku percaktohet vlera e truallit qe
   privatizohet. Gjithashtu ne baze te nenit 14, 21 te ligjit nr.7512, date
   10.8.1991 eshte lejuar shitja e trojeve.
  - Se katerti: Gjykata arrin ne konkluzionin se i padituri qe ne vitin 1987
   eshte pronar i shtepise dhe i truallit prej 208 m2, ne nje kohe qe ai ka
   filluar punimet ne vitin 1996 sipas dosjes se pushuar ne aktin e marrjes se
   tokes ne pronesi i padituri ka fallsifikuar siperfaqen e truallit.
                                         79
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinojmeri, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Artan Kodheli, i cili kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se rrethit, perfaqesuesin e pales
se paditur Av. S. Qordukaj, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vemndimit te gjykates
se apelit, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala paditese permban shkaqe nga ato te
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit
Vlore, nr.217 date 30.04.2003, i cili ka ndryshuar vendimin e Gjykates se
Rrethit Berat dhe ka rrezuar padine, duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet per
rigjykim prane asaj gjykate, por me tjeter trup gjykues.
    Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se
dy paditesit-Pellumb Kolldani dhe Muharrem Haxhillari, kane blere ne vitin
1993 secili nga nje objekt, perkatesisht Kendin e Kuq (i pari) dhe Zyra te ish
N.B (i dyti) te ndodhura ne fshatin Uznove-Berat. Se bashku me objektin u
eshte shitur dhe trualli siperfaqe funksionale e objektit dhe konkretisht 302 m2
truall paditesit Pellumb dhe 69.8 m2 truall paditesit Muharrem. Kontratat jane
vertetuar tek noteri dhe me pas jane rregjistruar ne Zyren e Hipotekes.
    I padituri Agim Alimeti, mbi bazen e lejes se ndertimit te vitit 1992 dhe
te rinovuar ne 1996, ka filluar ndertimin e nje objekti shtepi banimi ne afersi te
baneses se vjeter te tij. Mes paleve, qe ne momentin e fillimit te punimeve nga i
padituri ka patur konflikte te vazhdueshme, por te gjithe gjykimet jane
perfunduar per njerin ose tjetrin shkak me pushim gjykimi. Ne vitin 2002, i
padituri ka bere rregjistrimin e baneses ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme me nje siperfaqe ndertimore 100 m2 dhe siperfaqe te
pergjitheshme (truall + banese) 208 m2. (Ky rregjistrim eshte pezulluar nga
kryerregjistruesi per shkak te konfliktit mes paleve).
    Paditesat kane pretenduar se midis truallit te blere prej tyre dhe atij te
zene nga paditesi ka mbivendosje dhe me padine ne gjykim kane kerkuar te
detyrohet i padituri t’i njohe ata pronare. Eshte kerkuar dhe detyrimi per te
paguar qirane nga perdorimi i truallit, por me pas eshte hequr dore prej ketij
kerkimi dhe gjykata ka pushuar gjykimin.
    Per te verifikuar pretendimet e paleve jane thirrur eksperte, te cilet kane
shpjeguar se nje pjese e vogel e siperfaqes se blere nga paditesit eshte zene nga
i padituri. Per sa me siper gjykata e rrethit ka detyruar te paditurin t`i njohe
pronare paditesat ne siperfaqet perkatese te blera prej tyre. Vec sa siper gjykata
ka detyruar te paditurin te respektoje shenimet e ndodhura ne nje planvendosje
te baneses se tij, shenime keto qe ne gjykimet e mepareshme jane bere me
marreveshje te perbashket te paleve dhe qe lidhen me ndertimin e nje muri
ndares te pronave te tyre.


80
    Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit dhe ka
rrezuar padine, sepse ka konkluduar se paditesat nuk legjitimohen ne kerkimet
e tyre. Sipas saj paditesat nuk jane pronare ne truallin objekt konflikti, sepse
kontrata e shitjes nuk eshte bere me akt noterial por me vertetim noterial dhe
nuk eshte rregjistruar ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme.Vec
kesaj paditesat nuk mund ta perfitonin kete truall ne vitin 1993 ne nje kohe qe
ligji qe lejonte shitjen ka dale ne vitin 1995.
    Konkluzioni i gjykates se apelit eshte rrjedhoje e zbatimit te gabuar te
ligjit.
    Ne kundershtim me sa pranon gjykata per mungesen e legjitimitetit te
paditesave ne ngritjen e padise, ka rezultuar qarte se ata i kane blere objektet
dhe truallin qe pretendojne me kontratat respektive te dates 27 korrik 1993 dhe
31 gusht 1993, te cilat pavaresisht se nuk jane perpiluar nga noterja jane
nenshkruar ne prezence te saj dhe kjo e fundit ka verifikuar ligjshmerine e
rregullsine e aktit te mesiperm para se ta vertetoje ate. Bashkengjitur kontrates
ne dosje eshte administruar dhe gjithe praktika dokumentare e privatizimit qe
ndodhet prane Deges se A.K.Privatizimit. Eshte e vertete se K.Civil i kohes se
lidhjes se kontrates parashikonte si forme te kalimit te pronesise mbi pasurite e
paluajteshme aktin noterial. Megjithate duke patur parasysh praktiken e fillimit
te viteve 1990 per privatizimin e objekteve (kur per shkak te mungeses se
pervojes shumica e kontratave jane perpiluar ne forma te tilla) si dhe faktin se
ato jane rregjistruar ne Zyren e Hipotekes, e para ne daten 02.08.1993 dhe e
dyta ne 20.09.1993, konkludohet se kontratat i kane sjelle efektet e tyre ligjore
e per rrjedhoje paditesat legjitimohen ne kerkimet e tyre.
    Ne keto rrethana, kur ndodhemi para kontratave dhe kur ato nuk jane
goditur si te lidhura ne kundershtim me ligjin, gjykata duhet t`i hynte shqyrtimit
ne themel te konfliktit dhe te vendoste sipas rastit lidhur me qendrimin qe do te
mbahej karshi padise. Gjykata e apelit nuk eshte shprehur lidhur me themelin e
konfliktit ndaj ceshtja, lidhur me sa me siper, duhet derguar per rigjykim.
    Vetem pas nje hetimi te plote e te gjithaneshem te ceshtjes, do te mund te
arrihet ne nje konkluzion te bazuar ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.217, date 30.04.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, por me tjeter trup
gjykues.
                         Tirane, me 03.06.2004
                                         81
Nr.2865/804 i Regj. Themeltar
Nr.1132 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS:         TONIN NDOJA, perfaqesuar nga
                    Av. A. Aliaj
       I PADITUR:        NAIM SHERRI, perfaqesuar nga
                    Av. Z. Nika
       PERSON I TRETË:     ZYRA E PERMBARIMIT LEZHE


                 OBJEKTI:
         Kundershtim i veprimeve permbarimore.
           Pezullim i ekzekutimit te vendimit.
        Baza Ligjore: Neni 609 e vijues i K.Pr. Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Lezhe, me vendimin nr.237, date 19.07.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.
      Heqjen e mases konservative te pezullimit te ekzekutimit te
      vendimit

   Gjykata e Apelit Shkoder, me vendimin nr.114, date 07.04.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.237, date 19.07.2002 te Gjykates se shkalles
     se pare Lezhe dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim po asaj gjykate,
     me tjeter trup gjykues.


82
   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs i padituri Naim Sherri, i cili kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Paditesi nuk disponon asnje shkak ligjor per te kontestuar vendimin
   gjyqesor te formes se prere nr.264, date 21.09.1998 te Gjykates se Rrethit
   Lezhe mbi te cilin Kolegji Civil i Gjykates se Larte ka vendosur prishjen e
   vendimeve dhe pranimin e padise, prishjen e ndertimeve te paligjshme te te
   paditurit Tonin Ndoja.
  - Neni 609 i K.Pr.Civile, te cilit paditesi i referohet, kerkon fakte dhe
   rrethana te reja qe lindin pas dhenies se vendimit gjyqesor qe tregojne se
   demi nuk ekziston, ose ekziston me pak.
  - Ne rastin ne shqyrtim nuk kemi te bejme me fakte e rrethana te reja, por
   me nje dhenie leje ndertimi ne kundershtim me ligjin nga ana e Bashkise
   Lezhe, duke iu kundervene vendimit gjyqsor dhe ligjeruar nje ndertim te
   paligjshem.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e pales
paditese Av. A. Aliaj, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se
Apelit Shkoder, perfaqesuesin e pales se paditur Av. Zef Nika, i cili kerkoi
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim, si
dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Vendimi nr.114, date 07.04.2003 i Gjykates se Apelit Shkoder me te cilin
eshte vendosur prishja e vendimit nr.237, date 19.07.2002 te Gjykates se
shkalles se pare Lezhe, eshte jo i drejte e i bazuar ne ligj, si i tille ai duhet te
prishet.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton se, me vendimin nr.1128, date
01.11.2001, Kolegji Civil i Gjykates se Larte ka vendosur prishjen e vendimeve
te Gjykates se Apelit Shkoder dhe te Gjykates se shkalles se pare Lezhe, duke e
gjykuar ceshtjen ne fakt vendosi:
    Pranimin e padise se paditesit Naim Sherri dhe prishjen e ndertimeve te
paligjshme te te paditurit Tonin Ndoja.
    Me kerkesen e te paditurit Naim Sherri, gjykata ka leshuar urdherin e
ekzekutimit per vendimin e mesiperm. Paditesi Tonin Ndoja me pretendimin qe
disponon te gjithe dokumentacionin e plote per lejen e ndertimit qe ligjeron
ndertimin e tij i eshte drejtuar gjykates, duke kundershtuar veprimet
permbarimore ne mbeshtetje te nenit 609 te K.Pr.Civile.
    Gjykata e shkalles se pare Lezhe ka vendosur rrezimin e padise.
    Heqjen e mases konservative te pezullimit te ekzekutimit te vendimit.


                                         83
    Gjykata e Apelit Shkoder ka vendosur prishjen e vendimit nr.237, date
19.07.2002 te Gjykates se shkalles se pare Lezhe dhe kthimin e ceshtjes per
rigjykim po asaj gjykate, me tjeter trup gjykues.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs i padituri Naim Sherri, i cili kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
    Paditesi nuk disponon asnje shkak ligjor per te kontestuar vendimin
gjyqesor te formes se prere nr.264, date 21.09.1998 te Gjykates se Rrethit
Lezhe mbi te cilin Kolegji Civil i Gjykates se Larte ka vendosur prishjen e
vendimeve dhe pranimin e padise, prishjen e ndertimeve te paligjshme te te
paditurit Tonin Ndoja.
    Neni 609 i K.Pr.Civile, te cilit paditesi i referohet, kerkon fakte dhe
rrethana te reja qe lindin pas dhenies se vendimit gjyqesor qe tregojne se demi
nuk ekziston, ose ekziston me pak.
    Ne rastin ne shqyrtim nuk kemi te bejme me fakte e rrethana te reja, por
me nje dhenie leje ndertimi ne kundershtim me ligjin nga ana e Bashkise Lezhe
duke iu kundervene vendimit gjyqesor dhe ligjeruar nje ndertim te paligjshem.
    Gjykata e Apelit Shkoder ka vendosur prishjen e vendimit te Gjykates se
shkalles se pare Shkoder per shkelje procedurale, "pasi urdheri e ekzekutimit
dhe gjykimi i çeshtjes me objekt kundershtimi i veprimeve permbarimore jane
gjykuar nga e njejta gjykate. Kjo gjykate (ajo e Apelit Shkoder) me vendimin
nr.55, date 26.10.2001, ka mbajtur qendrim kategorik se nuk mund te jete i
njejti gjyqtar qe leshon urdherin e ekzekutimit dhe te gjykoje kundershtimin e
veprimeve permbarimore".
    Arsyetimi i mesiperm eshte i gabuar dhe i pambeshtetur ne ligj. Ne nenin
72 te K.Pr.Civile, jane percaktuar rastet per perjashtimin e gjyqtarit. Ne rastin
konkret nuk jemi para ndonje rasti per perjashtimin e gjyqtarit, ose te heqjes
dore nga ky i fundit nga gjykimi i çeshtjes me objekt kundershtim i veprimeve
permbarimore.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/e te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.114, date 07.04.2003 te Gjykates se Apelit Shkoder
dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Shkoder, me tjeter
trup gjykues.
                          Tirane, me 03.06.2004
84
Nr.2791/736 i Rregj. Themeltar
Nr.1133 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Zamir Poda        Kryesues
         Agron Lamaj        Anetar
         Nikoleta Kita       Anetare
         Shpresa Beçaj       Anetare
         Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2791/736 akti qe i perket:

       PADITËS:        NEBI LUZI, perfaqesuar nga
                   Av. T. Lekaj.
       TË PADITUR:       AGJENSIA ELEKTRIKE LAC,
                   ne mungese
                   DREJTORIA E DIVIZIONIT TE
                   SHPERNDARJES TIRANE, ne mungese


                 OBJEKTI:
            Rivendosje ne afat te se drejtes
             per te kerkuar anullimin
          e mases disiplinore, largimit nga puna.
            Anullimin e mases disiplinore,
         rikthim ne pune, shperblim i 1 vit page.
         Baza Ligjore: Neni 31, 153, 43 K.Pr.Civile.


   Gjykata e Rrethit Kurbin me vendim nr.32, date 15.01.2003 ka vendosur:
     Pranimin e pjesshem te padise se paditesit Nebi Luzi.
     Pranimin e padise per rivendosje ne afat ligjor te padise.
     Rrezimin e padise per anullimin e aktit nr.6088/4 prot. date
     09.08.2002 te largimit nga puna dhe te kthimit ne pune te paditesit
     Nebi Luzi.
     Pranimin e padise per demshperblimin e 1viti page si dhe te afatit te
     njoftimit prej 3-muajsh page te paditesit Nebi Luzi, per pagen

                                      85
       mujore prej 22.600 leke si detyrim per punedhenesin e te paditurit -
       Agjensia Elektrike Lac.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendim nr.373, date 20.03.2003 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.32, date 15.01.2003 te Gjykates se
      shkalles se Pare Kurbin.

   Kunder vendimit ka ushtruar rekurs Agjensia e Ndermarjes Elektrike
Burrel, e cila kerkon prishjen e vendimit duke parashtruar keto shkaqe:
 - Gjykata ka zbatuar keq ligjin, konkretisht nenin 141 te K. Punes.
 - Nga ana jone jane zbatuar te gjithe procedurat per largimin nga puna te
   paditesit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinojmeri, perfaqesuesin e
paditesit Av. T. Kekaj, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
apelit, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala e paditur Agjensia Elektrike Kurbin - Zona
Burrel, nuk permban shkaqe nga ato te parashikuara ne nenin 472 te
K.Pr.Civile, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit Tirane nr.373 date
20.03.2003, i cili ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se rrethit qe kishte
pranuar padine, duhet te lihet ne fuqi.
    Ka rezultuar se paditesi ka qene ne marredhenie pune prane pales se
paditur qe prej vitit 1994, me detyren e llogaritarit te pare te deges se shitjes.
Ne daten 09.08.2002 pala e paditur e ka larguar nga puna per rezultate te dobeta
ne arketimin e faturave te energjise elektrike. Sic pranojne gjykatat, qe prej
dates 08.08.2002 paditesi ka qene me raport mjekesor paaftesie te perkoheshme
ne pune (paditesi eshte invalid), i cili ka vazhduar deri ne daten 08.02.2003.
    Gjykata e rrethit pranon ne vendimin e saj se paditesi eshte larguar nga
puna ne nje kohe kur ishte i pajisur me raport mjekesor paaftesie te
perkoheshme, gje qe ne kuptim te nenit 147 te Kodit te Punes, konsiderohet si
zgjidhje ne kohe te papershtatshme. Por duke patur parasysh se dispozitet e
Kodit te Punes per kohen e krijimit te mosmarreveshjes nuk parashikonin
rikthimin ne pune, ka rrezuar padine per anullimin e aktit te largimit nga puna
dhe rikthimin ne pune te paditesit.
    Lidhur me pagimin e demshperblimit eshte konkluduar se paditesit duhet
t’i paguhet paga per nje vit si dhe paga per 3 muaj te afatit te njoftimit qe i
duhet t’i shtohet te pares per shkak se paditesi ka mbi 5 vjet pune.
    Me te njejtin arsyetim vendimi eshte lene ne fuqi dhe nga gjykata e
apelit.


86
    Ka rezultuar se kunder vendimit te gjykates se rrethit ka bere ankim ne
gjykaten e apelit vetem paditesi, i cili ka kerkuar te pranohej padia edhe lidhur
me kerkimin per kundershtimin e aktit administrativ. Pala e paditur ka paraqitur
vetem apel kundershtues bazuar ne nenin 456 te K.Pr.Civile. Nga ana tjeter
rekursi ne Gjykaten e Larte eshte paraqitur nga pala e paditur Agjensia
Elektrike Kurbin, e cila pretendon se paditesit nuk i duhet dhene paga
maksimale.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte konkludon se, kerkimet e paraqitura nga
pala e paditur ne rekurs ne kuptim te nenit 459 te K.Pr.Civile, kane rene ne
dekadence. Kjo sepse keto pretendime nuk jane paraqitur ne formen e ankimit
edhe pse gjykata e apelit ka lene ne fuqi pa ndryshime vendimin e gjykates se
rrethit. Ne keto kushte konsiderohet se prej ketyre pretendimeve eshte hequr
dore ndaj dhe vendimi i gjykates se apelit duhet te lihet ne fuqi.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.373, date 20.03.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 03.06.2004
                                         87
Nr.2762/708 i Regj. Themeltar
Nr.1134 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        ISA KREKA, perfaqesuar nga
                   Av. R. Gjata.
       I PADITUR :       QERIM MUSTA, ne mungese.
                   IBRAHIM MUSTA, ne mungese.
       PERSON I TRETË:     MUSA HAXHIA, ne mungese.


                  OBJEKTI:
              Detyrimin e te paditurve
           te paguajne shumen 1.145.000 leke,
       qe perfaqesojne 20% te vleres se objekteve shteterore
           te parablere te Nd. Ndertimit Shkozet.
         Baza Ligjore: Nenet 32/b dhe 233/ç te K.Pr.C.


   Gjykata e shkalles se pare Durres me vendimin nr.2043, date 24.12.2002
ka vendosur:
      Te pranoje kerkese padine e paditesit Isa Kreka, duke detyruar te
      paditurit Ibrahim dhe Qerim Musta, te paguajne shumen prej
      1.145.000 leke, detyrim qe rrjedh nga marreveshja per te paguar
      20% te vleres se objekteve te Nd. Ndertimit dhe Parafabrikateve
      Shkozet Durres, me mandat arketimin date 3.08.1995 te Bankes
      Kombetare Durres.88
   Gjykata e Apelit Durres me vendimin nr.219, date 18.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.2043, date 24.12.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Durres.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs i padituri
Ibrahim Musta, i cili ka parashtruar keto shkaqe per prishjen e vendimit:
  - Gjykata ka zbatuar dhe interpretuar keq ligjin.
  - Pretendimi i paditesit se ka paguar shumen objekt gjykimi ne favor te te
   paditurve nuk eshte i provuar.
  - Deklarata e deshmitareve te paraqitur ne seance nuk kane vleren e proves,
   pasi mandat arketimi i paraqitur si prove ne emrin e te te paditurve nuk
   mund te kontestohet me deshmitare.

   Kunder ketij rekursi ka ushtruar kunderrekurs paditesi Isa Kreka, i cili ka
parashtruar keto shkaqe per mospranimin e rekursit:
  - Vendimet gjyqesore jane te bazuara ne prova dhe ne ligj.
  - Theniet e deshmitareve jane te vlefshme si prova, sepse nenet 1050-1055
   te K.C. nuk kerkojne shkrese per provueshmerine.
  - Mandat-arketimi nuk eshte kontestuar aspak nga ana jone, prandaj eshte pa
   kuptim citimi i neneve 253, 254, 247 te K.Pr.Civile.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, degjoi perfaqesuesin e
paditesit Av. Rustem Gjata, qe kerkoi mospranimin e rekursit dhe lenien ne fuqi
te vendimit te gjykates se apelit dhe shyrtoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Rekursi i paraqitur nga i padituri Ibrahim Musta, kunder vendimit nr.219,
date 18.04.2003 me te cilin eshte vendosur lenia ne fuqi e vendimit nr.2043,
date 24.12.2002 i Gjykates se shkalles se pare Durres, eshte i pabazuar ne nenin
472 te K.Pr.Civile, sepse konkluzionet e arritura nga te dy gjykatat me
vendimet e dhena prej tyre per ceshtjen objekt gjykimi, jane ne zbatim te drejte
te ligjit.
    Ne lidhje me padine e ngritur nga paditesi Isa Kreka, me objekt detyrimin
e te paditurve Qerim Musta dhe Ibrahim Musta, per pagimin e shumes
1.145.000 leke, te dyja gjykatat kane mbeshtetur vendimin ne provat bindese
dhe te lejuara nga ligji per provueshmerine e detyrimit.
    Eshte vertetuar gjate gjykimit te ceshtjes ne Gjykaten e faktit Durres dhe
te Apelit Durres se palet ndergjyqese jane ne marredhenie miqesore midis tyre.
Per shkak te te drejtes se paleve te paditura per parablerjen e objekteve te ish-
Nd. Ndertimit Shkozet, sipas nje marreveshje midis paleve ndergjyqese,


                                        89
paditesi Isa Kreka, ka paguar per llogari te te paditurve dhe te personit te trete
shumen 1.345.000 leke, sipas mandat-arketimit prane Bankes Kombetare
Tregtare Durres me nr.016127, date 3.08.1995 qe perben 20% te vleres se
objekteve. Dy te paditurit kane mohuar detyrimin ndaj paditesit, ndersa personi
i trete qe ishte bashkepronar me ta e ka pranuar shumen 200.000 leke, qe ka
paguar paditesi ne favor te tij sipas mandat arketimit te mesiperm. Nga
deklarimet e hollesishme qe kane dhene para gjykates personi i trete Musa
Haxhia, Ismet Hoxha dhe Zamira Hoxha (dy te fundit ne marredhenie shume te
aferta me te paditurit), ka rezultuar e provuar se paditesi Isa Kreka, i eshte
pergjigjur kerkeses se paleve te paditura dhe personit te trete, duke paguar
shumen e kerkuar ne banke per llogarine AKP Durres. Deshmitaret e mesiperm
kane deklaruar perpara gjykates se xhaxhallaret e tyre Qerim dhe Ibrahim
Musta, e njihnin borxhin e mesiperm dhe ato kishin dijeni te plote se ne
konvertim te pageses qe te paditurit i detyroheshin paditesit, ato kane rene
dakort qe t’i jepnin paditesit Isa Kreka nje siperfaqe toke prej 1.000 m2, por qe
ne fakt nuk ja kane dhene.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se, pretendimet e pales se paditur
ne rekurs se dy gjykatat kane zbatuar keq ligjin nuk gjen vertetesi. Dispozitat
qe rregullojne kontraten e huase (nenet 1050-1055) nuk kerkojne formen e te
provuarit me shkrese. Ndersa neni 233/ç i K.Pr.Civile, ka parashikuar rastet e
lejimit te proves me deshmitare kur: “per shkak te rrethanave ne te cilat eshte
kryer veprimi juridik ose te marredhenieve te posacme te paleve, nuk ka qene e
mundur te merret prova shkresore”. Dispozitat te cilave iu referohet pala e
paditur per ndalimin e te provuarit me deshmitare, shtrihet ne rastet e
marreveshjeve per ndryshimin e kontrates si dhe shuarjes se detyrimit ne te
holla, me pagim ose falje, kur vete kontrata eshte bere ose duhej bere me
shkrim.
    Ne K.Civil ne fuqi, ne nenin 80 eshte parashikuar se: “veprimi juridik
mund te kryhet me goje, me shkrim dhe me cdo lloj shfaqje tjeter te padyshimte
te vullnetit”. Ne dispozitat e K.Civil nuk eshte parashikuar ndalimi i proves me
deshmitare per kontratat mbi nje vlere te caktuar. Pretendimi i te paditurit se ne
kuptim te neneve 253, 254, 247 te K.Civil, mandat-arketimi nuk mund te
kontestohet me deshmitare eshte i pabazuar, sepse gjate gjykimit nuk ka
rezultuar te jete kontestuar permbajtja e mandat-arketimit te dates 03.08.1995,
por eshte kerkuar qe vlera ne mandat-arketimin e mesiperm eshte shlyer nga
paditesi. Gjate gjykimit te ceshtjes nga te dyja gjykatat ka rezultuar e provuar se
shuma objekt padie eshte shlyer per llogari te te paditurve dhe te personit te
trete nga paditesi Isa Kreka.
90
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.219, date 18.04.2003 te Gjykates se Apelit
Durres.

                          Tirane, me 03.06.2004
                                         91
Nr.2819/760 i Regj. Themeltar
Nr.1135 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.1850/419 qe i perket:

       PADITËS:         FONDACIONI CATHOLIC RELIEF
                    SERVICES CSR, ne mungese
       TË PADITUR:       DREJTORIA E PERGJITHSHME
                    ELEKTRIKE, perfaqesuar nga
                    av. i shtetit Shefqet Muçi


              OBJEKTI I PADISË:
           Anullimin e urdherit administrativ
              nr.210, date 02.07.2002
       Baza Ligjore: Neni 12 i ligjit 8637, date 06.07.2000.


   Gjykata e rrethit Tirane, me vendimin nr.4423, date 08.11.2002, ka
vendosur:
     Pranimin e pjesshem te padise
     Anullimin e pjesshem te urdherit administrativ nr.210, date
     02.07.2002 te Policise Elektrike persa i perket shumes qe duhet te
     paguaje subjekti per periudhen nga nentori 1997 – 27.04.2001.
     Rrezimin e padise per pjesen e pageses per periudhen 27.04.2001 e
     ne vazhdim.
92
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.637, date 20.05.2003, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.4423, date 08.11.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Policia Elektrike Tirane, e cila kerkon
prishjen e vendimit, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Nuk jane cmuar drejt provat dhe me konkretisht procesverbali i mbajtur
    nga Policia elektrike Tirane.
  - Fondacioni eshte rregjistruar si person jurdik nga Gjykata e rrethit Tirane
    me vendimin nr.137, date 16.06.1995. Kjo do te thote se qe nga ky
    moment ky fondacion per te ushtruar aktivitetin e tij ka konsumuar energji
    elektrike, te cilen si kunder rezulton edhe nga verifikimi ne sportelin e
    Agjensise Elektrike Tirane, e ka shlyer me cmimin qe aplikohet per
    perdoruesit familjare dhe jo si person juridik.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Nikoleta Kita, perfaqesuesin e pales se
paditur, qe kerkoi pranimin ne teresi te padise, dhe si bisedoi çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Tirane duhet te prishet per shkak se nuk
eshte i bazuar ne ligj.
    Paditesi Fondacioni Catholic Relief Services me vendim gjyqesor ne vitin
1995 eshte rregjistruar si person juridik dhe gjate periudhes qe ka ushtruar
aktivitetin e tij ai ka konsumuar energji elektrike dhe ka shlyer detyrimet prane
Korporates Elektroenergjitike Shqiptare.
    Mbas nje kontrolli te ushtruar nga Drejtoria e Policise Elektrike Tirane me
daten 19.06.2002 eshte konstatuar se pala paditese ushtron aktivitet privat si
person juridik, ndersa konsumi i energjise elektrike eshte faturuar si konsumator
familjar prandaj konform dispozitave ligjore ne fuqi eshte perllogaritur diferenca
e çmimit dhe me urdher nr.210, date 02.07.2002 eshte njoftuar per pagimin e
shumes 1.200.524.24 leke.
    Me padi drejtuar gjykates pala paditese ka kundershtuar kete urdher dhe ka
kerkuar anullimin e tij me pretendimin se pavaresisht nga koha kur eshte
rregjistruar si person juridik ajo ka ushtruar aktivitet vetem nga muaji Dhjetor
2001 e ne vazhdim, fakt i cili vertetohet me kontraten e qirase baneses ku ushtron
aktivitetin dhe vetem per kete periudhe duhet te detyrohet per diference çmimi si
konsumator privat.
    Ne perfundim, Gjykata e shkalles se pare Tirane, ka vendosur anullimin e
pjesshem te urdherit administrativ per shumen qe duhet te paguaje paditesi nga


                                        93
muaji Nentor 1997 deri ne muajin Prill 2001 dhe rrezimin e padise per pjesen
tjeter per pagimin e shumes per periudhen nga muaji Prill 2001 e ne vazhdim,
vendim i cili eshte lene ne fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Tirane.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs, Drejtoria e Policise
Elektrike Tirane dhe shkaqet e parashtruara ne te gjejne mbeshtetje ne nenin 472
te K.Pr.C. dhe bejne vendimin e cenueshem.
    Gjykata e apelit ka arritur ne konkluzion se pala paditese, konform
dispozitave ligjore ne fuqi, duhet te paguaje diference çmimi si konsumator
privat dhe jo familjar vetem per periudhen nga muaji Prill 2001 e ne vazhdim, me
arsyetimin se vetem per kete periudhe vertetohet qe pala paditese ka kontrate
qiraje per nje banese ku ushtronte aktivitetin e saj.
    Ky konkluzion i gjykates nuk eshte i bazuar ne ligj dhe analize e te gjitha
provave te paraqitura nga palet dhe te administruara ne seance gjyqesore-kerkese
kjo e nenit 126 te K.Pr.C.
    Pala e paditur ka paraqitur ne gjykim nje liste faturimesh te energjise
elektrike per palen paditese nga viti 1997 e ne vazhdim, e specifikuar kjo per çdo
muaj dhe mbi kete baze duke bere perllogaritjet ka nxjerre edhe diferencen qe
duhet te paguaje me teper paditesi si konsumator privat.
    Ne vendimin e saj gjykata nuk ka analizuar kete prove, menyren si eshte
bere rregjistrimi i energjise elektrike dhe sa verteton kjo pretendimet e pales se
paditur per konsumimin e energjise elektrike per periudhen 1997 e ne vazhdim.
Ajo nuk ka bere nje hetim gjyqesor te plote dhe te gjithanshem detyre e saj kjo
sipas nenit 14 te K.Pr.C. per te arritur edhe ne konkluzion te drejte dhe te bazuar
ne ligj lidhur me konfliktin midis paleve.
    Fakti se pala paditese ka paraqitur ne gjykim kontrate qiraje per ambiente
per periudhen 2001 e ne vazhdim nuk do te thote qe edhe aktiviteti i saj si
Fondacion eshte i lidhur vetem ne kete periudhe dhe me kete banese.
    Ne rast se pala paditese ka shlyer detyrimet per konsum te energjise
elektrike nga viti 1997 tregon se ajo ka vazhduar aktivitetin e saj, prandaj gjykata
te hetoje ne çfare adrese eshte faturuar kjo energji dhe te çmoje sa lidhet ky fakt
me aktivitetin e pales paditese si person juridik privat. Gjykata duhet te analizoje
ne teresi te gjitha provat e paraqitura nga palet ne gjykim dhe jo disa prej tyre
sikunder ka vepruar, sepse vetem keshtu do te jete e sakte dhe objektive ne
zgjidhjen e konfliktit.
    Ne rrethanat e mesiperme, vendimi i Gjykates se Apelit Tirane duhet te
prishet dhe çeshtja te kthehet per rigjykim po prane asaj gjykate, ne menyre qe te
analizoje te gjitha provat e paraqitura nga palet dhe t’i çmoje ato sipas bindjes se
saj te brendshme, duke argumentuar keshtu edhe zgjidhjen juridike qe do te jape
dhe nje vendim perfundimtar konform kerkesave te nenit 126 te K.Pr.Civile.
94
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 485 te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.637, date 20.05.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim po prane asaj gjykate, por me tjeter trup
gjykues.

                          Tirane, me 03.06.2004
                                        95
Nr.2645/612 i Regj. Themeltar
Nr.1141 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 20.05.2004, 03.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen
civile nr.2645/612 qe i perket:

       PADITËS I K/PADITUR:      NIK TOMA, perfaqesuar nga
                       Av. A.Shehu
       TË PADITUR:           KOMISIONI I KTHIMIT DHE
                       KOMPENSIMIT TE PRONAVE
                       PRANE PREFEKTURES LEZHE,
                       ne mungese
                       AGJENSIA KOMBETARE E
                       PRIVATIZIMIT DEGA LEZHE,
                       GJERGJ TOMA, ne mungese
       NDËRHYRES KRYESOR:       AGE PREK (TAHIRI) DASHI


                 OBJEKTI:
        Kundershtimin vendimit te K.K.K.Pronave,
   Kundershtimin si absolutisht te pavlefshem te kontrates se shitjes.
        Detyrimin e te paditurit te me njohe pronar.
    Pavlefshmerine e testamentit nr.706 (BC 7), date 16.06.1965
            Marrjen e mases konservative,
        detyrimin per te paguar shpenzimet gjyqesore.
        Baza Ligjore: Ligji nr.7698, date 15.04.1993
          Neni 2/a, Neni 92 germat “a” dhe “b”,
           neni 349 e vijues te Kodit Civil,
         Nenet 102, 106, 108, 190 te K.Pr.Civile,
             Neni 404 i Kodit Civil.


96
   Gjykata e shkalles se pare Lezhe me vendimin nr.335, date 05.11.2002 ka
vendosur:
     Rrezimin e kerkesepadise.
     Rrezimin e kunderpadise se ngritur nga nderhyresi kryesor Age Prek
     Tahiri.

   Gjykata e Apelit Shkoder me vendimin nr.59, date 04.02.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.335, date 05.11.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Lezhe si me poshte :
     Ndryshimin e vendimit nr.6, date 09.05.1994 te K.K.K.Pronave
     Lezhe ne piken 1 te tij, duke e njohur pronesine ne emer te
     trashegimtareve te Prek Tom Tahirit.
     Pavlefshmerine absolute te kontrates se shitblerjes nr.52, date
     27.11.1994 te lidhur mes paleve te paditura Agjensia Kombetare e
     Privatizimit Dega Lezhe e Gjergj Tom Tahirit si te paditur per
     privatizimin e SMT (NBM Lezhe).
     Prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit lidhur me objektet e
     tjera te padise.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs i padituri i cili kerkon prishjen e vendimit, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Une kam patur miratimin e nderhyreses kryesore Age Tahiri dhe te gjithe
   anetareve te tjere te familjes Tahiri qe une te kryeja procedurat ne lidhje
   me trajtimin e pronave te tyre.
  - Paditesi Nik Tom Tahiri nuk legjitimohet te vere ne levizje gjykaten, sepse
   ai eshte sternip i trashegimlenesit Prek Tom Tahiri dhe nuk ka lidhje me
   pronat e disponuara nga Gjykata e Apelit Shkoder.
  - Testamenti i paraqitur nga paditesi eshte absolutisht i pavlefshem, sepse
   vjen ne kundershtim me nenet 32 dhe 20 te Dekretit nr.1892, date
   05.07.1954 “Per Trashegimine”. Prandaj paditesit i mungon legjitimiteti ne
   ngritjen e padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e
paditesit Av. A. Shehu, i cili kerkoi plotesimin e vendimit te Gjykates se Apelit
Tirane, si dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,
                                        97
                   VENDOSI
    Vendimi nr.59, date 04.02.2003, i Gjykates se Apelit Shkoder, duhet te
lihet ne fuqi, shkaqet e parashtruara ne rekursin e te paditurit Gjergj Toma, jane
jo te drejta e te bazuara ne ligj, si te tilla ato nuk duhet te pranohen.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton se, paditesi Nik Toma dhe
trashegimtaret e tjere te Gjergj Tom Tahirit, kane leshuar prokure duke i dhene
te drejta te paditurit Gjergj Toma, qe te veproje ne emer te tyre si ne
K.K.K.Pronave ashtu dhe prane Agjensise se Privatizimit. I padituri ne
kundershtim me vullnetin e shprehur prej te perfaqesuareve, veprimet i ka kryer
vetem per llogari te tij. Ai ne kontraten e shitjes se dates 27.11.1994, eshte
paraqitur si bleres i vetem i SMT te N.B. Lezhe. Per kete shkak paditesi ka
kundershtuar vendimin e K.K.K.Pronave nr.6, date 09.05.1994, qe i ka kthyer
pronen vetem Gjergj Tom Tahirit dhe konstatimin absolutisht te pavlefshem te
kontrates se shitjes, si dhe detyrimi ta njohe pronar mbi kete siperfaqe.
    Gjykata e shkalles se pare Lezhe ka vendosur rrezimin e kerkese padise.
    Gjykata e Apelit Shkoder ka vendosur ndryshimin e vendimit te Gjykates
se shkalles se pare Lezhe, duke ndryshuar vendimin nr.6, date 09.05.1994 te
K.K.K.Pronave Lezhe, ne piken 1 te tij, duke e njohur pronesine ne emer te
trashegimtareve te Prek Tom Tahirit, pavlefshmerine absolute te kontrates se
shitblerjes nr.52, date 27.11.1994 te lidhur midis paleve AKP Dega Lezhe e
Gjergj Tom Tahirit.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon jo te drejta e te bazuara ne ligj
pretendimet e parashtruara ne rekursin e paraqitur nga i padituri Gjergj Toma.
    Ato nuk kane te bejne me shkaqe te cilat sipas nenit 472 te K.Pr.Civile
vendimet e shpallura nga gjykata e apelit dhe ato te gjykates se shkalles se pare
te ankimohen me rekurs ne Gjykaten e Larte.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.59, date 04.02.2003 te Gjykates se Apelit
Shkoder.

                          Tirane, me 03.06.2004
98
Nr.2878/815 i Regj. Themeltar
Nr.1145 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Becaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        HYSEN BRAHIMI, i biri i Ydaiut,
                   i datelindjes 1939, banues ne Shkoze,
                   Komuna Sevaster Vlore, ne mungese.
       I PADITUR:       SIGURIMET SHOQERORE VLORE,
                   ne mungese
                   KOMISIONI QENDROR I APELIT
                   TIRANE, ne mungese
                   ARKIVI I SHTETIT DEGA VLORE,
                   ne mungese.


                  OBJEKTI:
         Kundershtim i vendimit nr.4, date 10.01.2001
          te Komisionit Qendror te Apelit Tirane
           dhe vendimi nr.107, date 27.11.2000
          te Komisionit Rajonal te Apelit Vlore,
            si dhe vertetimin e faktit juridik
             te qenies ne marredhenie pune
           prane Nd.Perpunim Drurit ne Vlore
           prej 24.05.1956 deri me 18.06.1960
            dhe 06.07.1967 deri 10.08.1976.
         Baza Ligjore: Neni 324 e vijues i K.Pr.Civile
              e neni 388 i K.Pr.Civile.                                       99
   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.1022, date 10.09.2001
ka vendosur:
      Rrezimin e padise se paditesit Hysen Brahimi per kundershtimin e
      akteve administrativ nr.4, date 10.01.2001 te K.Q.Apelit Tirane dhe
      nr.107, date 27.11.2000 te Komisionit Rajonal te Apelit Vlore dhe
      vertimin e qenies ne pune per periudhen 24.05.1956 deri me
      18.06.1960 dhe 06.07.1967 deri 10.08.1976.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.487, date 18.09.2002 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.1022, date 10.09.2001 te Gjykates se
     rrethit Vlore dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt:
     Pranimin e padise lidhur me kundershtimin e vendimit nr.4, date
     10.01.2001 te K.Q.Apelit, duke i njohur paditesit Hysen Brahimi te
     drejten per te lidhur pension pleqerie nga puna ne shtet. Prishjen e
     vendimit te mesiperm dhe pushimin e ceshtjes lidhur me vjetersine
     ne pune.

   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore eshte paraqitur rekurs ne
Gjykaten e Larte nga pala e paditur D.R.S.SH.Vlore, duke parashtruar shkaqet e
meposhtme per prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se shkalles se pare Vlore:
  - Paditesit i eshte lidhur pension nga pala e paditur, nga ish-kooperativa
   bujqesore, sepse nuk ploteson vjetersine e duhur nga puna ne shtet dhe
   konkretisht i duhen 15 vjet pune.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj dhe si shyrtoi ceshtjen ne
teresi,
                   VËREN
    Vendimi nr.487, date 18.09.2002 i Gjykates se Apelit Vlore duhet te
prishet si i pabazuar ne ligj e ne prova dhe te lihet ne fuqi vendimi i Gjykates se
rrethit gjyqesor Vlore nr.1022, date 10.09.2001 si i drejte dhe i bazuar ne ligj
dhe ne prova.
    Gjate shqyrtimit te ceshtjes ne Gjykaten e rrethit gjyqesor Vlore ka
rezultuar si me poshte:
    Me vendimin nr.107, date 27.11.2000 te Komisionit Rajonal te Apelit
Vlore eshte lene ne fuqi vendimi i D.R.S.SH.Vlore, sipas te cilit z. Hysen
Brahimi nuk ploteson kushtin themelor te qenies ne marredhenie pune me
shtetin per 15 vjet, si rrjedhim i eshte lidhur pension nga puna ne Kooperativen
Bujqesore.100
    Pas ankimit te paditesit Hysen Brahimi ne K.Q.A. Tirane, ky i fundit me
vendimin nr.4, date 10.01.2001 ka vendosur te leje ne fuqi vendimin e
D.R.S.SH.Vlore dhe ate te K.R.A. Vlore.
    Paditesi ka kundershtuar aktet e mesiperme ne gjykate, duke kerkuar
vertetimin e faktit juridik te qenies ne marredhenie pune prane Ndermarrjes se
Perpunim Drurit Vlore prej dates 24.05.1956 deri me 18.06.1960 dhe
06.07.1967 deri me 10.08.1976.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, si ka administruar provat e paraqitura
gjate gjykimit, ka vendosur rrezimin e padise se paditesave, duke arsyetuar se
aktet objekt gjykimi jane nxjerre ne perputhje te plote me ligjin nr.7703, date
11.05.1993 "Per Sigurimet Shoqerore ne RSH" dhe aktet nenligjore qe kane
lidhje me te dhe se paditesi nuk ploteson 15 vjet pune ne shtet per te perfituar
pension pleqerie nga puna ne shtet.
    Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.487, date 18.09.2002 ka
ndryshuar vendimin e Gjykates se rrethit gjyqesor Vlore, duke pranuar padine
lidhur me kundershtimin e vendimit nr.4, date 10.01.2001 te K.Q.A.Vlore, duke
i`u njohur e drejta paditesit per t`i lidhur pension pleqerie nga puna e shtetit, ka
prishur vendimin dhe ka pushuar gjykimin lidhur me vjetersine ne pune.
    Kunder vendimit ka ushtruar rekurs pala e paditur, duke parashtruar se
eshte zbatuar keq ligji per sigurimet shoqerore dhe paditesi nuk ploteson vitet e
nevojshme per te perfituar pension pleqerie nga puna ne shtet.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi shakqet e paraqitura ne
rekurs, cmon se Gjykata e Apelit Vlore ka marre vendimin ne kundershtim me
ligjin dhe provat e administruara ne dosje kur ka vendosur detyrimin per t’i
lidhur paditesit pension pleqerie ne shtet per shkaqe te arsyetuara me poshte:
    Vendimi nr.4, date 10.01.2001 i K.Q.A. Tirane, i cili ka lene ne fuqi
vendimin e D.R.S.SH. Vlore dhe K.R.A. Vlore dhe qe eshte objekt i
mosmarreveshjes se shqyrtuar nga gjykata, ka rrezuar kerkesen e paditesit
Hysen Brahimi, i cili ka kerkuar te perfitoje pension pleqerie nga puna ne shtet.
Shkaku i rrezimit eshte arsyetuar ne vendimet e mesiperme se nga ana e
paditesit nuk plotesohet kushti themelor i te qenit ne marredhenie pune me
shtetin per 15 vjet dhe si rrjedhim paditesit i eshte lidhur pension nga ish-
kooperativa bujqesore.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, si ka bere perllogaritjet per vitet e punes
qe rezultojne ne emrin e paditesit ne N.I.SH.P. Druri Vlore (vertetuar nga
vertetimi i Arshives Vlore) me te drejte ka arritur ne konkluzionin se paditesi
nuk ploteson kushtin per 15 vjet pune ne shtet dhe ne baze te ligjit nr.7703, date
11.05.1993 ai nuk duhet te perfitoje pension pleqerie nga puna ne shtet.
    Gjykata e Apelit Vlore i ka njohur paditesit Hysen Brahimi te drejten per
te lidhur pension pleqerie nga puna e shtetit ne kundershtim me aktet ligjore
dhe provat e ndodhura ne dosje.
                                        101
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/b te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore nr.487, date 18.09.2002
dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se rrethit gjyqesor Vlore nr.1022,
date 10.09.2001.

                          Tirane, me 03.06.2004
102
Nr.2753/700 i Regj. Themeltar
Nr.1146 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Nikoleta Kita       Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2004 mori ne shqyrtim çështjen civile me
palë:

       PADITËS         ENEA JANKO, ne mungese
       E PADITUR:        SHOQERIA “BURSA E TIRANES”
                    SH.A. TIRANE, ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
        Detyrimin e te paditurit “Bursa e Tiranes” sh.a.
         t’i paguaje paditesit pagen e nje viti pune.
            Baza Ligjore: Neni 155 i K.Punes,
           neni 97 ligjit 7638, date 19.11.1992
              ″Per shoqerite tregetare″.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.4243, date 29.10.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise se ngritur nga paditesi Enea Janko.
      Detyrimin e anes se paditur “Bursa e Tiranes” sh.a. t’i paguaje pales
      paditese Enea Janko pagen e nje viti.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin civil nr.540, date 24.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.4243, date 29.10.2002 te Gjykates
     Rrethit Tirane.
                                       103
   Kunder ketij vendimi ka bere rekurs Shoqeria “Bursa e Tiranes” sh.a.,
duke parashtruar sa me poshte:
  - Gjykata e rrethit pa te drejte na rrezoi kerkesen per paraqitjen e
   provave.
  - Gjykata ka shkelur kerkesat e nenit 302 te K.Pr.C., duke mos na marre
   mendimin per perfundimin ose jo te hetimit gjyqesor.
  - Ne seancen e dates 25.10.2002 gjykata, ne kundershtim me nenin 175 te
   K.Pr.C., ka zhvilluar gjykimin ne mungese te pales se paditur, sepse
   perfaqesuesi ka qene me raport mjekesor.
  - Gjykata ka bere nje hetim gjyqesor te pamjaftueshem. Shkarkimi i
   paditesit nga puna eshte bere ne baze te nenit 98 te ligjit 7638, date
   19.11.1992 “Per Shoqerite Tregetare”, per shkak te humbjes se besimit.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Nikoleta Kita dhe si bisedoi ceshtjen ne
teresi,

                  VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Tirane duhet te prishet per shkelje te
normave procedurale qe kane ndikuar ne dhenien e vendimit.
    Rezulton nga gjykimi se paditesi Enea Janko ne date 06.03.2002 eshte
emeruar Drejtor i Pergjithshem prane shoqerise Tregtare ″Bursa e Tiranes″ sh.a.,
detyre te cilen e ka kryer deri me date 07.05.2002 kur eshte larguar me vendim te
Keshillit Mbikqyres.
    Mbi padine e ngritur nga Enea Janko, Gjykata e shkalles se pare Tirane ka
vendosur detyrimin e anes se paditur “Bursa e Tiranes” sh.a t’i paguaje pales
paditese pagen e nje viti pune, vendim i cili eshte lene ne fuqi edhe nga Gjykata e
Apelit Tirane.
    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ka bere rekurs pala e paditur
dhe per prishjen e tij parashtron shkaqe ligjore qe kane te bejne si me shkelje
procedurale qe kane ndikuar ne dhenien e vendimit dhe te tjere qe kane te bejne
me zgjidhjen ne themel te ceshtjes.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se ne gjykim jane lejuar shkelje te
normave procedurale qe kane ndikuar ne dhenien e vendimit, prandaj vendimi i
Gjykates se Apelit Tirane duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per rigjykim po
prane asaj gjykate.
    Rezulton se ne seancen e dates 25.10.2002 Gjykata e shkalles se pare
Tirane i ka dhene fund hetimit gjyqesor dhe konform kerkesave te nenit 302 te
K.Pr.C. ka ftuar palet te parashtrojne pretendimet perfundimtare te tyre rreth
ceshtjes ne gjykim. Pala e paditur ka kerkuar kohe per pergatitjen e tyre me
shkrim dhe mbi kerkesen e saj gjykata ka shtyre seancen me date 29.10.2002.104
    Ne kete date eshte paraqitur vetem pala paditese dhe gjykata e shkalles se
pare ka perfunduar gjykimim dhe ka shpallur vendimin ne mungese te pales se
paditur.
    Ne ankim kunder ketij vendimi ne gjykaten e apelit, nder te tjera pala e
paditur ka pretenduar se gjykimi i ceshtjes pa te drejte ka perfunduar ne mungese
te saj per shkak se kishte shkaqe te arsyeshme mosparaqitje, megjithate gjykata e
apelit nuk e ka marre ne konsiderate kete pretendim te pales se paditur me
arsyetimin se ana e paditur ka konfirmuar marrjen dijeni per cdo seance
gjyqesore.
    Ndryshe nga sa arsyeton gjykata e apelit, pala e paditur nuk ka pretenduar
per mosmarrje dijeni per gjykimin e ceshtjes, por per mosparaqitje ne gjykim per
shkaqe te arsyeshme, per te cilat gjykata te vendoste shtyrjen e seances gjykimit
dhe jo gjykimin e çeshtjes ne mungese te saj.
    Eshte e vertete qe pala e paditur ka marre dijeni per seancen gjyqesore te
dates 29.10.2002 nga ajo e mepareshme e zhvilluar me date 25.10.2002, por me
nje kerkese drejtuar gjykates date 29.10.2002 rezulton qe ajo te kete njoftuar per
pamundesine e paraqitjes te perfaqesueses se saj Anilda Sefgjini per arsye
shendetesore. Kete kerkese te bashkangjitur me raportin mjekesor, si dhe
fotokopje te librit te dorezimit te tyre ne gjykaten e shkalles se pare date
29.10.2002, pala e paditur i ka paraqitur edhe ne gjykaten e apelit, por nuk
rezulton qe te jene analizuar prej kesaj te fundit.
    Ne baze te nenit 175 te K.Pr.C. pasi deklaron çeljen e seances gjyqesore,
gjykata verifikon paraqitjen e paleve dhe heton shkaqet kur ato nuk jane paraqitur
dhe sipas paragrafit te dyte te po kesaj dispozite ne rast se mosparaqitja ka
ndodhur per shkak semundje ose per ndonje shkak tjeter te ligjshem, gjykata
shtyn gjykimin per nje dite tjeter.
    Pala e paditur pretendon se diten e gjykimit te ceshtjes ka njoftuar per
mosparaqitje te saj per shkaqe te arsyeshme, megjithate gjykata e apelit nuk ka
verifikuar kete pretendim te pales paditur dhe nuk i ka dhene atij pergjigje ne
vendim te saj.
    Verifikimi i ketij pretendimi te pales se paditur ka te beje me te drejten e
saj per t’u paraqitur dhe per te marre pjese ne seance gjyqesore. Ne rast se ajo ka
munguar ne gjykim pa shkaqe te arsyeshme me te drejte gjykata ka zhvilluar
gjykimin ne mungese te saj. Ne te kundert, ne rast se pala e paditur nuk eshte
paraqitur per shkak semundje si pretendon, gjykata ne baze te nenit 175/ II i
K.Pr.C. ishte e detyruar te shtynte gjykimin per nje dite tjeter dhe te njoftonte
palen e paditur.
    Perfundimi i ceshtjes ne mungese te pales se paditur i mohon asaj te drejta
procedurale te garantuara me ligj per te parashtruar deri ne fund pretendimet e saj
dhe qe patjeter ndikojne edhe ne dhenien e vendimit, prandaj mbi sa siper,
vendimi i gjykates se apelit duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per rigjykim po
prane asaj gjykate.                                        105
    Mbasi te verifikoje dhe plotesoje sa me siper vendimi i gjykates se apelit
do te jete i drejte dhe i bazuar ne ligjin material dhe procedural.


              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 485/c te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.540, date 24.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim po prane asaj gjykate, por me tjeter trup
gjykues.

                          Tirane, me 03.06.2004
106
Nr.1957/195 i Regj. Themeltar
Nr.1147 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 25.05.2004, 08.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen
civile nr.1957/195 qe i perket:

       PADITËS:         GJERGJ NIKULAJ, perfaqesuar
                    nga Av. Kujtim Capo
       I PADITUR:        DREJTORIA E PERGJITHSHME E
                    RRUGEVE TIRANE
                    MINISTRIA E TRANSPORTEVE DHE
                    E TELEKOMUNIKACIONIT TIRANE,
                    perfaqesuar nga Av i Shtetit Delo Isufi.


               OBJEKTI I PADISË:
          Detyrimin e anes se paditur te paguaje
            vleren e plote te shpronesimit
             per pasurine e paluajteshme
             qe preket nga shpronesimi
          per ndertimin e rruges Lezhe - Shkoder.
       Baza Ligjore: Vendimi nr.90 i K.M., date 21.03.2002.


   Gjykata e shkallës së pare Lezhe, me vendimin nr.320, date 24.10.2002
ka vendosur:
      Detyrimin e te paditurve Drejtorise se Pergjitheshme te Rrugeve
      Tirane dhe Ministrise se Transporteve dhe Telekomunikacionit
      Tirane, te paguaje ne favor te paditesit Gjergj Nikulaj, shumen prej
      1.842.475 leke, si rezultat i shpronesimeve.
      Rrezimin e kerkese padise per pjesen tjeter.

                                      107
      Paditesi Gjergj Nikulaj te paguaje vleren e padise ne shumen 184
      mije leke te vjetra.

   Gjykata e Apelit Shkoder, me vendimin nr.357, date 16.12.2002 ka
vendosur :
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.320 date 24.10.2002 te Gjykates se
      Rrethit gjyqesor Lezhe.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
ka ushtruar rekurs Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve, e cila kerkon prishjen e
vendimeve te gjykatave dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim ne gjykaten e
shkalles se pare, duke parashtruar këto shkaqe:
  - Vleresimet nuk behen nga ana jone, por nga nje komision i posaçem i
   ngritur prane Ministrise se Transportit dhe Telekomunikacionit.
  - Seanca gjyqesore e dates 16.12.2002 ne gjykaten e apelit eshte zhvilluar ne
   mungese te Ministrise se Transportit te ciles nuk i eshte komunikuar as
   vendimi i Gjykates se shkalles se pare Lezhe.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Natasha Sheshi, perfaqesuesin e pales
padise Av. Kujtim Capo, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit, Avokatin e Shtetit
Delo Isufi, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim,
si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton se, me vendimin
nr.90, date 21.03.2002 te Keshillit te Ministrave eshte vendosur shpronesimi
per interes publik per ndertimin e segmentit rrugor Lezhe-Shkoder. Ne objektet
per shpronesim publik, eshte perfshire dhe objekti i paditesit Gjergj Nikulaj,
banor i fshatit Balldre te Rrethit Lezhe, i cili eshte shpronesuar per nje
siperfaqe prej 216 m2 truall, nga ku siperfaqe ndertimore 54.6 m2. Paditesit i
eshte vleresuar trualli ne masen 1.170.197 leke dhe objekti ne vleren 462.456
leke, pra gjithsej ne vleren 1.632.653 leke.
    Paditesi nuk eshte dakort me vleresimin, duke pretenduar se nuk eshte
shpronesuar per rrethimin e objektit qe kap vleren 590.440 leke, si dhe per
vleren reale te objektit te shpronesuar, e cila sipas tij eshte me e madhe se
1.170.197 leke. Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve ka pretenduar se, ajo ben
vetem matjet e siperfaqeve te cilat shpronesohen, ndersa vleresimin e ben
Komisioni i posaçem i ngritur prane Ministrise se Transportit dhe
Telekomunikacionit.
108
    Gjykatat bazuar ne provat shkresore dhe aktin e ekspertimit kane
vendosur detyrimin e anes se paditur te paguaje ne favor te paditesit shumen
prej 1.842.475 leke. Kjo vlere perfaqeson diferencen ne mes vleres se caktuar
nga ana e paditur me vleren reale ndertimore bazuar ne Udhezimin nr.5, date
31.05.2001 per “Miratimin e kostos monetare te ndertimit te banesave te tregut
te lire dhe te koeficientit “k”.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte konstaton se, nga ana e gjykatave nuk
eshte zbatuar drejt ligji, persa i perket vleresimit te kryer. Ne rastin e
shpronesimeve per interes publik, pasuria e paluajteshme kompensohet me vlere
te plote nga subjekti, ne favor te te cilit behet shpronesimi, me vleren e tregut ne
leke ne diten e ekzekutimit te vendimit te shpronesimit. Ligji nr.8561, date
22.12.1999, percakton se ne vleresimin e objektit duhet te kihet parasysh nder te
tjera vlera fillestare, vendndodhja e objektit, indekset e ndryshimit te çmimit te
tregut dhe te monedhes. Ky ligj i jep te drejte Keshillit te Ministrave, qe te
percaktoje kriteret e tjera teknike dhe te perllogaritjes se mases se shperblimit te
pasurive. Per kete ka dale vendimi nr.138, date 23.03.2000, i Keshillit te
Ministrave, i cili ne piken 2 percakton se "vleresimi per objektet e banimit te
percaktohen si mesatare e shitblerjeve te percaktuara nga ZRPP, sipas procedures
per rastin e truallit.
    Rregullimet ligjore te cituara nuk jane mbajtur parasysh nga gjykata. Nuk
rezulton qe eksperti te kete marre nga Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme, dokumenta qe te vertetojne mesataren e çmimit te tregut.
Njekohesisht rezulton qe nga eksperti nuk eshte mbajtur parasysh vendndodhja e
objektit, si dhe kriteret e tjera te perllogaritjes se vleres, te caktuara nga ligji dhe
aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij.
    Per keto shkaqe vendimi i gjykates se apelit duhet te prishet dhe ne
rigjykim, te kerkohet qe ekspertet qe do te thirren per te bere vleresimin, te
mbajne parasysh kriteret ligjore me vleresimin e drejte te prones se shpronesuar.

                PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.357, date 16.12.2002 te Gjykates se Apelit Shkoder
dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim po ne ate gjykate, por me tjeter trup
gjykues.

                            Tirane, me 08.06.2004
                                          109
Nr.2051/228 i Regj. Themeltar
Nr.1148 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004, 08.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen
civile nr.2051/228, qe i perket:

       PADITËS:         SHOQERIA NDERTIMORE “ERI”
                    sh.p.k., perfaqesuar nga
                    Av. Skender Kacupi.
       I PADITUR:        DEGA E TATIM TAKSAVE
                    POGRADEC, perfaqesuar nga
                    Av. i Shtetit Abaz Deda


               OBJEKTI I PADISË:
            Anullimin e urdherit administrativ
        nr.1022, date 05.11.2001 per shlyerjen e TVSH.
         Baza Ligjore: Neni 325 e 328 te K.Pr.Civile
         dhe neni 59 i Ligjit nr.8560, date 22.112.1999,
           “Per procedurat tatimore ne R.Sh.”

   Gjykata e shkalles se pare Korçe, me vendimin nr.1570, date 16.09.2002
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise, se ngritur nga pala paditese Shoqeria
      Ndertimore “ERI” sh.p.k, kundra anes se paditur Dega e Tatimeve
      Pogradec, me objekt anullim i pjesshem i urdherit administrativ
      nr.1022, date 05.11.2001 per shlyerjen e TVSH, duke u detyruar ana
      paditese “ERI” sh.p.k, te shlyeje detyrimin qe ekziston prane Deges
      se Tatimeve Pogradec, nga 8.816.762 leke, ne 383.307 leke, si dhe
      67.349 leke TVSH e perfituar nga ana paditese, e deklaruar prane
      organit tatimor per blerjet Nentor 2001, gjithsej 454.656 leke.

110
   Gjykata e Apelit Korçe, me vendimin nr.342, date 31.10.2002 ka
vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.1570, date 16.09.2002 te Gjykates se
      shkalles se pare Korçe.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs i padituri, i cili kerkon prishjen e
vendimit te Gjykates se Apelit Korçe dhe detyrimin e likuidimit te detyrimit te
nxjerre per sh.p.k. “ERI” per tatimin e vleres se shtuar, sipas urdherit
administrativ nr.1022, date 15.11.2001 te Deges se Tatim Taksave Pogradec,
duke parashtruar keto shkaqe :
  - Gjykata e Apelit Korçe nuk ka marre fare parasysh Ligjin 7928, date
   27.04.1995 “Per tatimin mbi vleren e shtuar” dhe V.K.M. nr.362, date
   14.07.2001.
  - Ne baze te ligjit “Per urbanistiken” nr.8405, date 17.09.1998, neni 47, kjo
   Shoqeri ka kryer ndertimin e pallatit dhe eshte pergjegjese ligjore per
   ndertimin dhe likuidimin e detyrimeve fiskale.
  - Gjykata vendos qe 1 m2 siperfaqe ndertimi te llogaritet me 5.336 leke aq
   sa e ka llogaritur subjekti, ne kundershtim me ligjin dhe V.K.M, i cili
   detyron Degen e Tatim Taksave te llogarise detyrimet e 26.175 leke per
   çdo meter katror ndertim.
  - Me kete veprim krijohet preçedenti qe subjektet private te fshehin te
   ardhurat dhe t’iu shmangen detyrimeve tatimore.
  - Me kete llogjike del se nje apartament ne qender te Pogradecit me 100 m2
   shitet 530.000 leke, por ne fakt ai shitet 6-7 here me shume.
  - Arsyetimi i vendimit eshte haptazi jo llogjik, i gabuar dhe qe i hap rruge
   veprimeve te metejshme abusive.

   Pala paditese ka paraqitur kunderrekurs dhe kerkon mospranimin e
rekursit, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata me te drejte ka patur parasysh nenin 1 te Ligjit 7928 date
   27.04.1995 “Per TVSH”, ku thuhet se TVSH-ja paguhet mbi sherbimin e
   kryer, pra ne rastin konkret me vleren e ndertimit te realizuar faktikisht.
  - Me te drejte gjykata per sherbimin e kryer nuk ka mbajtur parasysh vleren
   e caktuar nga V.K.M. nr.362, date 14.07.2000, pasi ky vendim nuk ka
   lidhje me koston mesatare te ndertimit ne teresi, por ben fjale per koston e
   ndertimit nga Enti i Banesave.
  - Gjithashtu vendimi i siperpermendur eshte i korrikut 2000, ndersa ndertimi
   i baneses kolektive kishte filluar disa muaj me pare dhe me persona te
   ndryshem ishin lidhur kontrata perkatese, ku ishin specifikuar punimet qe
   do te kryheshin nga ana e Shoqerise ndertimore dhe ato qe do te kryheshin
   nga porositesit.


                                       111
  - Nga ana e shoqerise jane derdhur çdo muaj rregullisht TVSH, bazuar ne
   nivelin e punimeve te kryera dhe diferenca e rezultuar ne fund eshte per
   nivelin e punimeve te kryera mbas kontrollit te ushtruar nga ana e paditur.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Natasha Sheshi, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Skender Kacupi, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates,
Avokatin e Shtetit Abaz Deda, qe kerkoi prishjen e vendimeve dhe pushimin e
gjykimit te çeshtjes, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton se pala paditese “Eri”
sh.p.k, eshte e regjistruar si person juridik ne qytetin e Pogradecit. Ne muajin
maj te vitit 2000, mbasi eshte pajisur me lejen perkatese per ndertimin e nje
ndertese, paditesi ka lidhur disa kontrata sipermarrjeje me qytetare te ndryshem
per kryerjen e punimeve ne kete ndertese si ndarjet me tulla te ambienteve,
kompletimin e kafazit te shkalleve dhe mjetin elektrik e inxhinierik deri tek
dera e nderteses. Ndersa, punimet e tjera si suvatime, shtresa e punimet e
brendshme hidrosanitare dhe elektrike, si dhe vendosja e dyerve, dritareve do te
kryehej me shpenzimet e bleresve.
    Nga kontrolli qe ka ushtruar pala e paditur, Dega e Tatimeve Pogradec,
mbi aktivitetin e paditesit per periudhen janar 2000-korrik 2001, jane
konstatuar shkelje per mospagim te TVSH se plote per objektin ne fjale dhe ne
baze te ketij kontrolli ka dale Urdheri Administrativ nr.1022, date 05.11.2001,
me te cilin pala paditese detyrohet per shumen 8.816.762 leke si TVSH e pa
paguar.
    Kjo vlere eshte llogaritur nga ana e paditur ne baze te V.K.M. nr.362,
date 14.07.2000 (Vendim i cili trajton problemet lidhur me ndertimet e kryera
nga Enti i Banesave).
    Mbas ankimeve ne rruge administrative, paditesi me padine objekt
gjykimi kerkon anullimin e Urdhrit Administrativ nr.1022, date 05.11.2001,
duke pretenduar se pala e paditur kerkon detyrim per pjese qe ai nuk ka kryer
punime dhe as i ka shitur, pasi niveli i punimeve te tij ka qene i kufizuar deri ne
ndertimin e karabinase.
    Gjykatat e kane pranuar padine per anullim te pjesshem te urdherit
administrativ, duke e detyruar paditesin “Eri” sh.p.k, te shlyeje detyrimin
gjithsej ne shumen 454.656 leke.
    Lidhur me pretendimin e te paditurit se, llogaritjet jane bere prej tij ne baze
te VKM nr.362, date 14.07.2000, gjykata e apelit mban qendrimin se ky vendim
beri fjale per koston mesatare te ndertimit nga Enti i Banesave dhe jo per


112
subjektet private dhe pranohet prej saj si kosto mesatare per 1 m2 - 5.363 leke.
Nga 6 variante vleresimi, gjykata pranon variantin shtese te ekspertimit, duke
mos respektuar ligjin procedural per te arsyetuar dhe argumantuar perse pranon
pikerisht kete variant.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, çmon se vendimi i gjykates se apelit
eshte marre ne kundershtim me ligjin dhe si i tille ai duhet te prishet dhe çeshtja
te dergohet per rishqyrtim ne po ate gjykate.
    Ne rigjykimin e çeshtjes, gjykata jo vetem te arsyetoje shkaqet qe zgjedh
variantin konkret te vleresimit, por nuk duhet te injoroje koston mesatare te
ndertimit, te percaktuar me vendim te K.M., si akt i vetem ligjor lidhur me keto
perllogaritje, pavaresisht se me kete akt llogaritet kostoja mesatare e ndertimeve
qe kryen Enti i Banesave.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.342, date 31.10.2002 te Gjykates se Apelit Korçe
dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim po ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 08.06.2004
                                       113
Nr.3042 i Regj. Themeltar
Nr.1149 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Bashkim Caka       Anetar
          Natasha Sheshi      Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         EMILIKA SHANAJ, perfaqesuar nga
                    Av. Fatos Shanaj
       E PADITUR:        DREJTORIA KOMBETARE E
                    METROLOGJISE DHE KALIBRIMIT,
                    ne mungese


                 OBJEKTI:
        Konstatimi i zgjidhjes se kontrates se punes
      ne menyre te menjehereshme pa shkaqe te arsyeshme,
        detyrimin e te paditurit per te demshperblyer
            paditesen me pagen e nje viti,
       pagen per periudhen 3 mujore te afatit te njoftimit,
          si dhe shperblimin per vjetersi ne pune.
     Baza Ligjore: Neni 155/1-3, 143/1, 144 dhe 145 te K.Punes.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.4162, date 25.10.2002
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.
      Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te
      arsyeshme.
114
      Detyrimin e te paditurit Drejtorise Kombetare te Metrologjise e
      Kalibrimit per t'i paguar paditeses Emilika Shanaj pagen e nje viti,
      paga mujore 27.655, (njezet e shtate mije e gjashteqind e pesedhjete
      e pese) leke, pagen per afatin tre mujor si dhe shperblimin per
      vjetersi ne pune.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.454, date 08.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.4162, date 25.10.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit nr.454, date 08.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane, ka
ushtruar rekurs pala e paditur, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Te dy vendimet e gjykatave kane zbatuar gabim dispozitat e Kodit te
   Punes. Paditesja ne daten 7 mars 2002, eshte larguar nga puna duke thene
   se nuk dua te vij me ne pune. Duke qene se sektori finances eshte me
   rendesi per institucionin kemi kerkuar te paraqitet ne pune, por ajo nuk ka
   pranuar. Ne keto kushte ne daten 13 mars nxorrem vendimin per largim
   nga puna. Sic kemi parashtruar ne rrethanat e diktuara, kemi bere zgjidhjen
   e menjehershme te kontrates per shkaqe te arsyeshme, gje qe parashikohet
   ne nenin 154 te K.Punes.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales paditese, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se apelit,

                  VËREN
   Vendimi nr.454, date 08.04.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, pjeserisht
eshte rrjedhoje e zbatimit te ligjit. Per pasoje ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485 te K.Pr.Civile, pjeserisht ai duhet te ndryshohet.
   Eshte vertetuar se paditesja Emilika Shanaj ka punuar prane Drejtorise
Kombetare te Metrologjise dhe Kalibrimit ne Tirane, konkretisht ne sektorin e
finances, nga 01.5.2001 deri ne diten kur me Urdherin nr.23, date 13 mars 2002
te pales se paditur, eshte vendosur zgjidhja e menjehereshme e kontrates se
punes dhe nderprerja e marredhenieve te punes, duke filluar nga data 8.3.2002.
   Sipas pretendimeve te parashtruara nga ana e pales paditese, zgjidhja e
kontrates se punes eshte bere ne menyre te pajustifikuar, si dhe duke mos
respektuar procedurat ligjore per njoftimet.
                                       115
    Ne te kundert, pala e paditur ka pretenduar se kontrata e punes eshte
zgjidhur ne perputhje me kerkesat e Kodit te Punes, per shkaqe te arsyeshme,
mbasi jo vetem paditesja ka kerkuar nje gje te tille, por edhe eshte larguar nga
puna pa shkaqe te arsyeshme.
    Si Gjykata e shkalles se pare, ashtu edhe ajo e Apelit Tirane, mbasi kane
zhvilluar gjykimin e ceshtjes, kane konkluduar per pranimin e kerkese padise,
konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, detyrimin
e te paditurit Drejtorise Kombetare te Metrologjise e Kalibrimit per t’i paguar
paditeses Emilika Shanaj pagen e nje viti, paga mujore 27.655 leke, pagen per
afatin tre mujor si dhe shperblimin per vjetersi ne pune.
    Duke e pare ne teresine e tij vendimin nr.454, date 08.04.2003 te
Gjykates se Apelit Tirane, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se ai
pjeserisht eshte rrjedhoje e nje vleresimi te drejte dhe objektiv te rrethanave te
ceshtjes.
    Keshtu, gjate gjykimit, ka rezultuar e provuar se ndermjet paleve ne
gjykim eshte lidhur kontrata individuale e punes date 01.5.2001, me afat te
pacaktuar. Kontrata e punes ka vazhduar, por me pas dhe konkretisht ne daten
13.3.2002, me urdherin e cituar, zgjidhet marredhenia e punes.
    Nga analiza e te gjitha rrethanave te ceshtjes, mbeshtetur ne hetimin
gjyqesor, me te drejte dhe objektivisht eshte pranuar nga ana e te dy gjykatave
se kontrata e punes eshte zgjidhur pa shkaqe te arsyeshme dhe ne menyre te
menjehereshme. Nga hetimi gjyqesor gjithashtu rezulton se ndaj paditeses nuk
eshte marre ne asnje rast ndonje mase disiplinore, si dhe nuk ka asnje akt
dokumentar qe te konfirmoje pretendimin e pales se paditur qe ajo te kete bere
kerkese per largimin vullnetar nga puna.
    Sa siper, duke vleresuar rrethanat konkrete, me te drejte gjykatat kane
vendosur detyrimin e pales se paditur, qe ne veshtrim edhe te kerkesave te
parashikuara nga neni 155, pika “1” dhe “3” te Kodit te Punes, te
demshperbleje paditesin me pagen e nje viti pune.
    Nga ana tjeter, sic del, paditesia Emilika Shanaj ka punuar me detyren e
shefes se sektorit te finances per nje periudhe dhjete mujore. Ne veshtrim te
kerkesave te nenit 145/1 te Kodit te Punes "punemarresi perfiton shperblim
per vjetersi, kur kontrata eshte zgjidhur nga punedhenesi dhe marredheniet e
punes kane zgjatur jo me pak se tre vjet". Ndersa jane konsumuar kerkesat per
momentin e pare, mbasi me te vertete eshte zgjidhur kontrata nga punedhenesi,
nuk kemi te konsumuar kerkesat per momentin e dyte, ato qe kane te bejne me
zgjatjen prej tre vjetesh te marredhenies se punes. Ne rastin ne fjale
marredhenia e punes ka zgjatur vetem dhjete muaj. Ne keto kushte nuk ka vend
per shperblim per vjetersi ne pune, si dhe per periudhen e afatit te njoftimit.
Edhe ne kete rast, te dy gjykatat kane gabuar ne perfundimet qe kane arritur ne
vendimet e tyre, kur respektivisht shprehen per shperblim vjetersie ne pune apo
per periudhen e afatit te njoftimit.116
   Ne analize sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se duhen
marre ne konsiderate disa nga shkaqet e parashtruara prej pales se paditur ne
rekursin e ushtruar kunder vendimit te gjykates se apelit.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485 te K.Pr.Civile,

                  VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, persa i perket
detyrimit te pales se paditur Drejtoria Kombetare e Metrologjise dhe Kalibrimit,
te shperbleje ne favor te paditeses Emilika Shanaj, pagen e nje viti pune.
Ndryshimin e vendimit dhe rrezimin e kerkeses persa i perket shperblimit per
periudhen 3 mujore te afatit te njoftimit, si dhe shperblimit per vjetersi ne pune.

                          Tirane, me 08.06.2004
                                       117
Nr.2969/827 i Regj. Themeltar
Nr.1150 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Bashkim Caka       Anetar
          Natasha Sheshi      Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:
       PADITËS:        XHEVAIR SPAHIU, perfaqesuar nga
                   Av. Fatmir Braka
       E PADITUR:        MINISTRIA E KULTURES RINISE
                    DHE SPORTEVE, perfaqsuar nga juristet
                    N. Ristani dhe A. Pulaj


                  OBJEKTI:
              Detyrim i pales se paditur
        per te paguar demshperblim me pagen e nje viti
            per zgjidhje te kontrates se punes
               pa shkaqe te arsyeshme
              e ne kundershtim me ligjin.
           Baza Ligjore: Neni 146/2 i K.Punes
            dhe nenet 153 e 154 te K.Pr.Civile,


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.677, date 21.2.2003,
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.
      Detyrimin e anes se paditur te paguaje paditesit si demshperblim per
      zgjidhje te menjehereshme dhe pa shkaqe te arsyeshme te
      marredhenies se punes, pagen e dhjete muajve ne vleren 870.000
      leke, si dhe 34 paga 15 ditore per vjetersi pune ne shumen 1.487.500
      leke. Ne total ana e paditur duhet te paguaje paditesit shumen
      2.362.500 leke.


118
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.665, date 26.5.2003, ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.677, date 21.2.2003 te Gjykates se Rrethit
     Tirane, duke detyruar palen e paditur te demshperbleje paditesin
     Xhevahir Spahiu, me nje vit page, plus pagen e nje muaji per
     vjetersi ne pune, e barabarte ne total me shumen 1.137.500 leke.

   Kunder vendimit nr.665 date 26.5.2003 te Gjykates se Apelit Tirane, ka
ushtruar rekurs, i padituri, Ministria e Kultures Rinise dhe Sporteve, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - a. Paditesi eshte punesuar ne nje institucion tjeter pak kohe pas largimit
   nga vendi i punes, konkretisht ne daten 26.3.2003. Pra marredheniet
   financiare te tij vazhdojne, duke perfituar pagen. Ne keto kushte ai nuk
   mund te begatohet pa shkak ne dem te shtetit.
  - b. Eshte zbatuar gabim neni 145 i K.Punes, persa i perket shperblimit per
   vjetersi ne pune, mbasi kjo dispozite ka parasysh kur subjekti ka punuar te
   pakten per nje periudhe prej tre vjetesh tek punedhenesi dhe jo tre muaj sa
   ka punuar paditesi. Gjithashtu shperblimi per vjetersi te punes, sipas nenit
   145/2 te K.Punes, behet mbi cdo vit pune te plote me pagen e nje 15
   diteshi.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesueset e pales se paditur, te cilat kerkuan ndryshimin e
dy vendimeve dhe rrezimin e kerkeses,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales paditese, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se Apelit Tirane,

                  VËREN

    Vendimi nr.665, date 26.5.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485 te K.Pr.Civile, ai duhet te ndryshohet.
    Eshte vertetuar se paditesi Xhevair Spahiu, ka punuar prane Ministrise se
Kultures Rinise dhe Sporteve, konkretisht ne cilesine e keshilltarit te Ministrit,
nga data 1 maj deri ne diten kur me Urdherin nr.405, date 16 gusht 2002 te
pales se paditur, eshte vendosur lirimi i tij nga detyra.
    Sipas pretendimeve te parashtruara nga ana e pales paditese Xhevair
Spahiu, zgjidhja e marredhenieve te punes ndermjet tij dhe pales se paditur
Ministria e Kultures Rinise dhe Sporteve, eshte bere pa shkaqe te arsyeshme
dhe ne menyre te menjehereshme, pa shkaqe te justifikuara.                                       119
    Ne te kundert, pala e paditur, Ministria e Kultures Rinise dhe Sporteve,
ka pretenduar se maredhenia e punes eshte zgjidhur ne perputhje me kerkesat e
Urdherit nr.197, date 07.08.2000 te Keshillit te Ministrave "Per evidentimin e
perberjes se kabinetit ministror".
    Si Gjykata e shkalles se pare Tirane, ashtu edhe Gjykata e Apelit, mbasi
kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, kane konkluduar per pranimin e kerkese
padise, por me ndryshim persa i perket shperblimit per pagen dhe shperblimit
per vjetersine ne pune.
    Duke e pare ne teresine e tij vendimin nr.665, date 26.05.2003 te
Gjykates se Apelit Tirane, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se ai eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te kerkesave ligjore, gje qe e ben ate te
cenueshem.
    Keshtu, me te drejte te dy gjykatat, si ajo e shkalles se pare ashtu edhe
ajo e Apelit Tirane, gjate gjykimit te ceshtjes, kane pranuar se mosmarreveshja
ne fjale duhet te zgjidhet duke aplikuar Kodin e Punes.
    Po ashtu objektivisht ato kane arritur ne perfundimin, se kontrata e punes
eshte zgjidhur pa shkaqe te arsyeshme dhe ne menyre te menjehereshme dhe te
pajustifikuar. Kjo si ne veshtrim te kerkesave te neneve 146 dhe 155 te Kodit te
Punes, por edhe me kerkesat e Urdherit te cituar nr.197, date 7.8.2001 te
Keshillit te Ministrave. Per rrjedhoje, paditesi ka te drejten e shperblimit per
pagen. Por kjo nuk do te thote se detyrimisht ai duhet te perfitoje pagen e nje
viti pune.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, duke pare rrethanat e ceshtjes ne
kompleksitetin e tyre, cmon se ne rastin konkret shperblimi nuk duhet te jete
me shume se gjashte muaj page.
    Nga ana tjeter, sic del, paditesi Xhevair Spahiu ka punuar me detyren e
keshilltarit te Ministrit per nje periudhe tre mujore. Ne veshtrim te kerkesave te
nenit 145/1 te Kodit te Punes, "punemarresi perfiton shperblim per vjetersi,
kur kontrata eshte zgjidhur nga punedhenesi dhe marredheniet e punes kane
zgjatur jo me pak se tre vjet". Ndersa jane konsumuar kerkesat per momentin e
pare, mbasi me te vertete eshte zgjidhur kontrata nga punedhenesi, nuk kemi te
konsumuar kerkesat per momentin e dyte, ato qe kane te bejne me zgjatjen prej
tre vjetesh te marredhenies se punes. Ne rastin ne fjale marredhenia e punes ka
zgjatur vetem tre muaj. Ne keto kushte nuk ka vend per shperblim per vjetersi
ne pune. Edhe ne kete rast, te dy gjykatat kane gabuar ne perfundimet qe kane
arritur ne vendimet e tyre, kur respektivisht shprehen per shperblim vjetersie ne
pune per 34 paga 15 diteshe (shkalla e pare) apo nje page mujore (apeli).
    Ne analize sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se duhen
marre ne konsiderate disa nga shkaqet e parashtruara prej pales se paditur ne
rekursin e ushtruar kunder vendimit te gjykates se apelit.
120
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485 te K.Pr.Civile,

                  VENDOSI
    Ndryshimin e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, duke detyruar palen e
paditur Ministria e Kultures Rinise dhe Sporteve, te shperbleje ne favor te
paditesit Xhevair Spahiu, pagen e gjashte muajve pune. Rrezimin e kerkeses
persa i perket shperblimit per vjetersi ne pune.

                          Tirane, me 08.06.2004
                                      121
Nr.2974/902 i Regj. Themeltar
Nr.1151 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2974/902 me pale:

       PADITËSE:        SHOQERIA "M. LEKA" nen
                    administrim perfaqesuar nga
                    Donika Papa dhe juristi Lazer Sokoli.
       TË PADITUR:       LULZIM SHALA ne mungese
                    FERIT TAHJA
                    YLQEZAR TORO
                    SHPETIM STERMASI


               OBJEKTI I PADISË:
        Deklarimi i pavlefshem i veprimit juridik te shitjes
      se realizuar ne kontraten 10567/2014, date 12.11.1996
          dhe detyrimin e pales se paditur t’u ktheje
         administratoreve shumen 120.036.763 leke.
          Baza Ligjore: Ligji 8472, date 08.04.1999
               dhe neni 92 i K.Civil


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3702, date 27.09.2002,
ka vendosur:
       Rrezimin e padise.
122
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.479, date 10.04.2003 ka
vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.3702, date 27.09.2002 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te
Kodit te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Shoqeria "M. Leka" ne
administrim, e cila kerkon prishjen e ketij vendimi nr.3702, date 27.09.2002 dhe
pranimin e padise, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Sic del nga kontrata e shitjes, objekti eshte shitur me nje cmim disa here
   me te larte se ai i blerjes.
  - Ne kuptim te Ligjit nr.8472, date 08.04.1999 keto konsiderohen veprime
   juridike te kryera ne mashtrim te ligjit, per shkak te vleres reale te blerjes
   dhe vleres se kontrates se shitjes shoqerise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, avokatin e pales
paditese D. Papa dhe L. Sokoli, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit
dhe pranimin e padise, ne mungese se anes se paditur dhe si shqyrtoi aktet ne
teresi,

                   VËREN
    Gjykata e apelit nuk ka respektuar dhe ka zbatuar keq ligjin.
    Ana paditese Shoqeria "M. Leka" nen administrim ka paditur Lulzim
Shalen, etj., duke kerkuar deklarimin e pavlefshem te veprimit juridik te shitjes se
realizuar me kontraten e shitjes nr.10567/2014, date 12.11.1996 dhe detyrimin t’i
kthejne anes paditese shumen 120.036.763 leke.
    Gjykata e shkalles se pare ka vendosur rrezimin e padise, vendim i cili
eshte lene ne fuqi prej gjykates se apelit.
    Te paditurit i kane shitur Mustafa Lekes me kontraten e shitblerjes
nr.10567/2014, date 12.11.1996 objektin “Bar Kafe Drini” se bashku me truallin
kundrejt cmimit prej 1.6 milione U.S.D., te cilin e kishte privatizuar me pare.
    Ana paditese me padine e paraqitur ka kerkuar deklarimin e pavlefshem te
veprimit juridik te shitjes te cituar me siper duke percaktuar shkakun e padise
mbeshtetur ne nenet 1, 2, 4 te ligjit nr.8472, date 08.04.1999 "Per kthimin ne
shoqerite Huamarrese te vlerave financiare te perfituara nga persona fizike dhe
juridike nepermjet shitjes se pasurise apo transaksioneve te pasurise" dhe nenin
92 te Kodit Civil.
    Ana paditese ne percaktimin e objektit ka nje pasaktesi pasi perdor termin
deklarimin, ku kerkimet i ka per pavlefshmerine absolute te veprimit juridik dhe
ne rastin konkret duhet te saktesonte shkakun se veprimin juridik e konsideronte
absolutisht te pavlefshem, prandaj kerkonte dhe zgjidhjen perkatese.


                                        123
    Ana paditese i ka parashtruar pretendimet e saj sikurse rezulton nga
kerkese padia dhe gjate gjykimit, gjykata e apelit mbi bazen ligjore te paraqitur
ne analizen e provave dhe menyren e zgjidhjes se mosmarreveshjes prej gjykates
se shkalles se pare, duhet te vendoste per zgjidhjen e mosmarreveshjes.
    Gjykata e apelit ne kundershtim me kerkesat ligjore procedurale,
megjithese ana paditese e ka te percaktuar bazen ligjore si element te shkakut te
padise, arsyeton se ana paditese padine mund ta mbeshtese ne nenin 3 te ligjit
nr.8472, date 08.04.1999 "Per kthimin ne Shoqerite Huamarrese te vlerave
Financiare te perfituara nga persona fizike dhe juridike nepermjet shitjes se
pasurise apo transaksioneve te pasurise" dhe meqenese ky nen eshte shpallur anti
kushtetues dhe se ana paditese nuk ka provuar se veprimi juridik eshte ne
kundershtim me ligjin, ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare.
    Gjykata ne percaktimin e bazes ligjore ka gabuar. Padia disponohet prej
anes paditese dhe ajo ka percaktuar si baze ligjore nenet 1, 2, 4 te ligjit te
sipercituar dhe nenin 92 te Kodit Civil.
    Mbi kete baze gjykata e apelit duhet te shqyrtonte mosmarreveshjen, duke
kerkuar qe ana e paditur te saktesonte objektin e kerkimit ne lidhje me llojin e
pavlefshmerise dhe llojin e veprimit juridik te pavlefshem te parashikuar nga neni
92 i Kodit Civil, e drejte qe i perket anes paditese, pasi ajo disponon padine.
Per te saktesuar keto kerkime procedurale, si dhe mandej per te zgjidhur
mosmarreveshjen, sipas kerkesave ligjore, ne rastin konkret kish vend qe gjykata
e apelit edhe kryesisht duhet te perseriste hetimin gjyqesor, teresisht ose
pjeserisht si dhe mund te merrte prova te reja.
    Pikerisht per te realizuar veprimet e nevojshme procedurale si dhe per te
zbatuar drejt kerkesat ligjore, cmohet se vendimi i gjykates se apelit duhet te
prishet dhe ceshtja t’i dergohet per rishqyrtim asaj gjykate, per te plotesuar
udhezimet e dhena nga kjo gjykate.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.479, date 10.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim po ne Gjykaten e Apelit Tirane, me nje
tjeter trup gjykues.

                           Tirane, me 08.06.2004
124
Nr.3110/1067 i Regj. Themeltar
Nr.1152 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil te Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         ARTION BABOCI, perfaqesuar nga
                    Av. K. Loloci
       I PADITUR:        DEGA E POLICISE SE NDERTIMIT
                    TIRANE, perfaqesuar nga juristja
                    L. Mertini dhe Av. i shtetit P. Myftari


              OBJEKTI I PADISË:
        Anullimin e vendimit nr.44, date 25.04.2002
     te Deges se Policise se Ndertimit Tirane (titull ekzekutiv)
      dhe sigurimin e objektit te padise (pezullim vendimi).
      Baza Ligjore: Neni 82 i ligjit nr.8403, date 10.09.1998,
     neni 609 i K.Pr.Civile dhe neni 202 e vijues i K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3780, date, 02.10.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Anullimin e vendimit nr.44, date 25.04.2002 te Deges se Policise se
      Ndertimit Tirane.
      Ligjerimin e vendimit date 03.09.2002 per sigurimin e padise deri
      ne perfundim te ceshtjes.
                                         125
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.560, date 29.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.3780, date 02.10.2002 te Gjykates se
     shkalles se Pare Tirane.

   Kunder vendimit te Gjykates Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te Kodit
te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Drejtoria e Policise se Ndertimit, Dega
Tirane, e cila kerkon prishjen e ketij vendimi dhe vendimin e Gjykates se
shkalles se pare Tirane nr.3780, date 02.10.2002, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ndertimi i bere eshte nje kat shtese mbi lejen e ndertimit te dhene nga
   K.Rr.T-ja.
  - Ndertimi i bere nga paditesi ka bllokuar daljen ne tarace per banoret e tjere
   te pallatit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, avokatin e pales
paditese K. Loloci, qe kerkoi lenien e vendimit ne fuqi, ate te pales se paditur
L. Mertiri dhe Av. e shtetit P. Myftari, qe kerkuan prishjen e vendimit dhe si
shqyrtoi aktet ne teresi,

                   VËREN
    Gjykata e apelit nuk ka respektuar dhe ka zbatuar keq ligjin, prandaj
vendimi i dhene prej saj duhet te prishet dhe ceshtja t’i dergohet per rishqyrtim
asaj gjykate.
    Paditesi Artion Baboci ka paditur Degen e Policise se Ndertimit Tirane
duke kerkuar anullimin e vendimit nr.44, date 25.04.2002, me te cilin eshte
vendosur prishja e objektit te ndertuar pa leje prej tij, per dalje ne tarace, mbi
katin e shtate, me siperfaqe 4 m2 x 6 m2.
    Gjykata e shkalles se pare ka pranuar kerkese padine, duke arsyetuar se
ndertimi eshte bere me leje ndertimi dhe se ka qene i domosdoshem, vendim i
cili eshte lene ne fuqi prej gjykates se apelit.
    Konkluzionet e arritura nga gjykatat nuk jane te drejta. Ka rezultuar se
me lejen e ndertimit me nr.1795, date 14.03.2001, per shtese ne katin e shtate te
nje pallati dhene paditesit, nuk percaktohet ndertimi i daljes ne tarace i bere
prej paditesit.
    Gjykates se apelit i jane paraqitur prej anes se paditur nje akt teknik dhe
nje relacion teknik, te perpiluar nga specialiste perkates, sipas te cileve rezulton
se konstruksioni i shteses perben rrezik real dhe te mundshem per reagimin
sizmik te shteses.
126
    Keto te dhena perbejne shkak ligjor sipas te cilit gjykata e apelit, ne baze
te nenit 465 te Kodit te Procedures Civile duhet te perserise teresisht ose
pjeserisht hetimin gjyqesor dhe kryesisht si dhe mund te marre dhe prova te
reja.
    Nisur sa u parashtrua me siper, si dhe per sqarimin drejt te
mosmarreveshjes, gjykata e apelit ne rigjykim duhet te percaktoje nese eshte
dhene leje ose jo per ndertimin e daljes ne tarrace, si dhe te caktohet grup
ekspertesh per te konkluduar ne lidhje me faktin nese kjo shtese mund te
perbeje rrezik real sizmik per objektin ose jo.
    Ne varesi te sqarimit te rrethanave te mesiperme, si dhe zbatimit te
kerkesave ligjore do te mund t’i jepet zgjidhje e drejte mosmarreveshjes objekt
shqyrtimi.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.560, date 29.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim po ne Gjykaten e Apelit Tirane, me tjeter
trup gjykues.

                          Tirane, me 08.06.2004
                                        127
Nr.1824/152 i Regj. Themeltar
Nr.1159 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore
ceshtjen civile nr.1824/152 me pale:

       PADITËS :        IZET KURAJ
       I PADITUR :       DONIKA KRATELLARI
       PERSON I TRETË:     ZYRA E PERMBARIMIT GJYQESOR


              OBJEKTI I PADISË:
          Kundershtim i veprimeve permbarimore
          dhe pezullimin e ekzekutimit te vendimit
          te Gjykates se shkalles se pare Tirane
            me nr.3938, date 19.11.2001.
        Baza Ligjore: Nenet 610 dhe 611 te K.Pr.Civile


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.1320, date 03.04.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Anullimin e veprimeve permbarimore per ekzekutimin e vendimit
      nr.3938, date 19.11.2001 te Gjykates se shkalles se pare Tirane.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.1077, date 23.10.2002 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.1320, date 03.04.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.
128
   Kunder vendimit te Gjykates Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te Kodit
te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Donika Kratellari, e cila kerkon
ndryshimin e ketij vendimi dhe vendimin e Gjykates se shkalles se pare Tirane
nr.1320, date 03.04.2002 duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykatat kane gabuar, pasi ne vend te diskutojne per veprimet e
   permbaruesit diskutojne vendimin e gjykates se shkalles se pare nr.398,
   date 19.11.2001, qe eshte vendim i formes se prere.
  - Gjykatat kane shkelur rende nenin 16/2 te K.Pr.Civile duke ndryshuar
   bazen juridike te padise, ku shprehen per pavlefshmerine e titullit
   ekzekutiv.
  - Paditesi Izet Kura nuk ka paraqitur ne gjykim asnje fakt te ri te ngjare pas
   dhenies se vendim dhe as fakte qe lidhen me veprimet e permbaruesit,
   ashtu sic e kerkojne nenet 609 dhe 610 te K.Pr.Civile.
  - Gjykata me nje arsyetim haptazi jo logjik del jashte kufijeve te objektit te
   padise, duke arsyetuar se paditesi Izet Kuraj do te qendroje ne banese
   derisa te sistemohet perfundimisht ne nje nga menyrat e parashikuara nga
   legjislacioni shqiptar.
  - Gjykata shkalles se pare Tirane gjate gjykimit te ceshtjes ka shkelur rende
   normat procedurale, sic jane ato te parashikuara ne nenin 467/c te
   K.Pr.Civile dhe gjykimi i kesaj ceshtje eshte bere ne mungesen e te
   paditures, e cila nuk ka marre dijeni per diten e gjykimit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, avokatin e pales
paditese Skender Kacupi, qe kerkoi lenien e vendimit ne fuqi, ne mungese te te
paditurve dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,

                  VËREN
    Vendimi i gjykates se apelit eshte i drejte dhe si i tille duhet te lihet ne
fuqi.
    Paditesi Izet Kuraj ka paditur Donika Kratellarin dhe thirrur si person te
trete Zyren e Permbarimit Tirane, duke kundershtuar veprimet permbarimore ne
lidhje me lirimin dhe dorezimin e baneses qe ka ne perdorim, te te paditures
Donika.
    Paditesi Izet Kuraj, ka qene i sistemuar rregullisht sipas kerkesave ligjore
te kohes si qiramarres ne nje banese te perbere prej 2+1. Me pas eshte trajtuar me
zgjerim per nevoja familjare duke i dhene nje banese 3+1, qe ka qene ne
perdorim si qiramarrese prej te paditures, e cila ne momentin e trajtimit te kesaj
banese ka qene e larguar familjarisht ne emigracion.
    Me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane paditesi eshte detyruar t’i liroje te
paditures banesen, por sikurse rezulton prej vendimit, pasi te trajtohet si i
pastrehe, pavaresisht nga specifikimi i bere ne vendim.


                                        129
    Ne keto rrethana, kur paditesi del qarte se eshte trajtuar me banese
emigranti, ai me te drejte eshte konsideruar se duhet te qendroje ne kete banese si
qiramarres, derisa te sistemohet me nje nga menyrat e parashikuara nga ligji per
te pastrehet.
    Pretendimet e ngritura nga e paditura se ai nuk duhet te konsiderohet i pa
strehe, nuk gjejne mbeshtetje ligjore, pasi ai ne kete situate juridike eshte vene
duke zbatuar kerkesat ligjore te organeve kompetente e per rrjedhoje interesat e
tij te cenuara ne kete rast duhet riparohen ne nje nga menyrat e parashikuara nga
ligji.
    Per sa siper, kur e paditura ka realizuar te drejten e saj mbi kete banese,
eshte e detyruar te respektoje dhe kufizimet ligjore ne lidhje me perdorimin e
baneses e per rrjedhoje shkaqet e parashtruara ne rekurs nuk mund te
konsiderohen te tilla qe pas sjellin cenimin e vendimit.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.1077, date 23.10.2002 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                           Tirane, me 08.06.2004
130
Nr.2888/825 i Regj. Themeltar
Nr.1160 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2888/825 qe i perket:

       PADITËS:         SEIT LAMAJ, perfaqesuar nga
                    Av. Sh. Hasani
       I PADITUR:        DREJTORIA E PERGJITHSHME E
                    TATIM TAKSAVE TIRANE, DEGA
                    E TATIM PAGUESVE TE MEDHENJ
                    TIRANE, ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
                Pagim page, etj.
             Baza Ligjore: Kodi i Punes.


   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.4409, date 07.11.2002 ka
vendosur:
      Pranimin e padise.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.571, date 06.05.2003 ka
vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Tirane.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane ka bere rekurs pala e paditur,
e cila parashtron keto shkaqe per prishjen e vendimit:
  - Eshte zbatuar keq Kodi i Punes.
  - Paditesi ka shkelur rende disiplinen ne pune.


                                       131
  - Ne punen e tij jane verejtur mangesi serioze.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Bashkim Caka, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Sh. Hasani, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit, ne mungese te
pales se paditur, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Tirane eshte i bazuar ne ligj, prandaj ai
duhet te lihet ne fuqi.
    Ne gjykimin e ceshtjes ne gjykaten e shkalles se pare dhe ne gjykaten e
apelit, ka rezultuar se paditesi qe nga viti 1998, ka qene i punesuar prane pales
se paditur si oficer i Policise Tatimore. Me urdherin nr.2621/1, date 8.07.2002,
me teper se nje vit qe paditesi kishte filluar pune ne nje funksion me te larte, si
oficer i Policise Tatimore ne Degen e Tatim Paguesve te Medhenj, pala e
paditur i komunikon paditesit largimin nga puna me motivacionin se gjate
kohes qe ka qene inspektor i policise Tatimore ne Degen e Tiranes, nuk ka
raportuar nje subjekt qe kryente aktivitet ndertimi pa qene i pajisur ne licensen
perkatese.
    Ndryshe nga sa ka pretenduar pala e paditur, nga provat e administruara
nga ana e gjykatave, ka rezultuar largimi i menjehereshem nga puna i paditesit
ka qene pa shkaqe te arsyeshme dhe te justifikuara, sepse eshte provuar se ne
kohen qe paditesi ka qene ne detyren e policit tatimor, ne zonen ku po ndertohej
nje pallat ne kundershtim me legjislacionin perkates, prej tij, para dates
25.03.2000, eshte njoftuar me shkrim pala e paditur per kete fakt me qellim qe
te nderhyhej per te parandaluar veprimim qe po kryhej. Ne keto kushte gjykatat
me te drejte kane rrezuar pretendimin e pales se paditur qe e ka vleresuar
informacionin e paditesit si te hershem dhe largimin nga puna te tij si te
justifikueshem.
    Ne keto kushte, vendimet e gjykatave me te cilet eshte vendosur detyrimi
i pales se paditur qe t’i paguaje paditesit si demshperblim per zgjidhje te
menjehereshme te pajustifikuar te kontrates se punes, pagen e nje viti, Kolegji
Civil e cmon se eshte ne perputhje me nenin 155 te Kodit te Punes. Ne piken 3
te kesaj dispozite eshte percaktuar se "Ne rastet e zgjidhjes se menjehereshme
te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi, gjykata, duke vleresuar
te gjitha rrethanat, vendos detyrimin e punedhenesit ndaj punemarresit me nje
demshperblim jo me shume se paga e nje viti pune. "Vjetersia ne pune e
paditesit per nje kohe mbi 5 vjet, caktimi i tij ne nje funksion me te larte,
shperblimet e marra per pune me rezultate te mira, kualifikimet me specialiste
vendas dhe te huaj dhe rrethanat ne te cilat ai eshte larguar nga detyra, e bejne
te ligjshem dhenien si demshperblim te maksimales se pages te parashikuar ne
ligj.


132
    I bazuar ne ligj eshte edhe detyrimi i pales se paditur qe t’i paguaje
paditesit pagen prej dy muajsh qe ai do te kishte fituar nese marredheniet e
punes do te kishin perfunduar ne fund te afatit te njoftimit te parashikuar me
ligj (neni 143/1 dhe 155/1 i K.Punes), si dhe shperblimin per vjetersi ne pune
qe eshte sa paga baze e nje 15 diteshi mbi cdo vit pune te plote (neni 145/2).
Dhenia e ketij shperblimi eshte ne perputhje te plote me nenin 145/3 te Kodit te
Punes, ku parashikohet se “Shperblimit per vjetersi i shtohet shperblimi qe
jepet ne rastin e zgjidhjes se kontrates pa shkaqe te arsyeshme, ose te zgjidhjes
se menjehereshme pa shkaqe te arsyeshme”.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te Kodit te
Procedures Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.571, date 06.05.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 08.06.2004
                                       133
Nr.2949/879 i Regj. Themeltar
Nr.1161 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 08.06.2004, mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore çeshtjen civile me
nr.2949/879 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS         ANDON THANASI, perfaqesuar
                    nga Av. Dh. Shkodrani
       TË PADITUR:       KOMISIONI QËNDROR I
                    VETERANËVE TE LUFTËS
                    NACIONAL ÇLIRIMTARE,
                    ne mungese


              OBJEKTI I PADISË:
              Anullimin e vendimit
          nr.1341/461, date 26.03.2001 te KQSV
          dhe njohjen e Statutit te Veteraneve.
         Baza Ligjore: Ligji nr.7874, date 17.11.1994
          dhe V.K.M. nr.190, date 03.05.1995.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.643, date 20.02.2003
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.
      Kundershtimin e vendimit nr.134/461, date 26.03.2001 te
      K.Q.Veteraneve duke i njohur statusin e veteranit paditesit Andon
      Thanasi.
134
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.710, date 03.06.2003, ka
vendosur :
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.643, date 20.02.2003 te Gjykates se
      Rrethit Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Komisioni Qendor i Statusit te
Veteraneve te LANC, i cili kerkon prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ne kundershtim me nenin 4 te ligjit 7874, date 17.11.1994, paditesi ka
   paraqitur padine ne gjykate jashte afatit 10 ditor, pas njoftimit te bere nga
   Komisioni.
  - Paditesi ka marre dijeni me date 13.08.2001, sipas letres qe ka shkruar dhe
   drejtuar Komisionit Qendror, ku ankohet se nuk i eshte njohur statusi i
   veteranit. Njoftimi qe i eshte derguar paditesit mban nr.4037, date
   27.04.2001.
  - Gjykimi ne gjykaten e shkalles se pare eshte bere ne mungese te pales se
   paditur.
  - Dokumentacioni ne dosje eshte jo i plote per te vertetuar pjesemarrjen ne
   Luften Antifashiste Nacional Çlirimtare.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Dh. Shkodrani, i cili kerkoi te lihet ne fuqi vendimi, si dhe
diskutoi çeshtjen ne teresi,

                    VËREN
    Vendimi nr.710, date 03.06.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, eshte i
bazuar ne ligj, si i tille duhet te lihet ne fuqi.
    Siç pranon gjykata, paditesi Andon Thanasi me pretendimin se eshte
veteran i Luftes Antifashiste Nacional Çlirimtare, i eshte drejtuar me kerkese
Komisionit Qendror te Veteraneve per njohjen e Statusit te Veteranit, por ky i
fundit me vendimin nr.134/461, date 26.03.2001 ka vendosur, mos njohjen e
Statusit te Veteranit te Luftes Antifashiste Nacional Çlirimtare.
    Me padine objekt gjykimi, paditesi Andon Thanasi ka kerkuar anullimin
e vendimit nr.134/461, date 26.03.2001 te K.Q.V, me te cilin nuk eshte njohur
statusi i veteranit.
    Nga gjykimi ka rezultuar e provuar se paditesi Andon Thanasi, ka qene
pjesemarres ne Luften Antifashiste Nacional Çlirimtare dhe veprimtarine e tij
ne lufte e ka ushtruar ne prapavije.
                                        135
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.643, date 20.02.2003
ka pranuar padine e paditesit, duke kundershtuar vendimin nr.134/461, date
26.03.2001 te K.Q.Veteraneve dhe njohur statusin e veteranit paditesit Andon
Thanasi.
    Mbi ankimin e pales se paditur K.Q.Veteraneve, Gjykata Apelit Tirane
me vendimin nr.710, date 03.06.2003, ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se
shkalles se pare.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs pala e paditur
K.Q.Veteraneve, me pretendimin se, kerkese padia e paraqitur nga paditesi
Andon Thanasi eshte jashte afatit ligjor, gjykimi ne shkalle te pare eshte bere ne
mungese te pales se paditur dhe dokumentacioni per te vertetuar pjesemarrjen
ne Luften Antifashiste Nacional Çlirimtare eshte i paplote.
    Kolegji Civil çmon se, vendimi i Gjykates se Apelit Tirane eshte i bazuar
ne ligje, pretendimet e ngritur ne rekurs nuk perbejne shkaqe ligjore per cenim
te vendimit.
    Rezultojne se jane shqyrtuar nga gjykata e apelit, e cila me te drejte
arsyeton se, eshte provuar ne gjykim qe Andon Thanasi ka qene pjesemarres ne
Luften Antifashiste Nacional Çlirimtare, me veprimtari te ushtruar ne prapavije,
me dokument arkivor te Zyres se Arkivit te Keshillit te Rrethit Lushnje dhe me
dokumentat e Komitetit te Veteraneve Lushnje, konform me nenet 2-3 te Ligjit
nr.7874, date 17.11.1994 "Per statusin e veteranit te luftes kunder pushtuesve
nazifashist te popullit Shqiptare".
    Gjithashtu pretendimi tjeter se, gjykimi eshte zhvilluar ne mungese te saj
nuk qendron, pasi ne aktet e dosjes (procesverbali gjyqesor) pasqyrohet
zhvillimi i disa seancave gjyqesore, ku pala e paditur ka qene prezent dhe ka
dhene shpjegimet e saj, ne seancen e fundit ne shpalljen e vendimit nuk eshte
paraqitur ndonese ka patur dijeni.
    Edhe pretendimi se padia eshte jashte afatit ligjor, prandaj eshte pushuar
nje gjykim i meparshem nuk eshte i bazuar. Paditesi ka ngritur padine brenda
afatit ligjor. Me date 23.10.2002 gjykata ka pushuar gjykimin per mosparaqitje
pa shkak ne gjykim dhe jo per ngritjen jashte afatit te padise.
    Ne rrethanat e siperme Kolegji Civil vlereson se, vendimi i Gjykates se
Apelit Tirane duhet te lihet ne fuqi.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te
Proçedures Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.710, date 03.06.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.
                         Tirane, me 08.06.2004


136
Nr.2806/749 i Regj Themeltar
Nr.1189 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka       Anetar
          Natasha Sheshi      Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         ALBETELEKOM SHA FILIALI
                    TIRANE, perfaqesuar nga
                    Avokati i Shtetit Sh. Muci
       TË PADITUR:       PERTEF MUSABELLI, ne mungese


              OBJEKTI I PADISË:
         Permbushje e detyrimit ne 532.574 leke.
       Baza Ligjore: Neni 153 e vijues dhe 698 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.4313, date 01.11.2002,
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.
      Detyrimin e te paditurit t’i paguaje paditesit shumen 10.000 leke ne
      muaj për muajt shkurt-mars-prill 2001.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.574, date 06.05.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit.
     Detyrimin e te paditurit t’i paguaje paditesit shumen 532.574 leke.

   Kunder vendimit nr.574, date 06.05.2003 te Gjykates se Apelit Tirane, ka
ushtruar rekurs pala e paditur, duke parashtruar keto shkaqe:                                      137
  - a. Ne shkalle te dyte nuk eshte siguruar pjesemarrja e paleve ne gjykim.
    Kjo perben shkelje te rende proçedurale.
  - b. Arsyetimi i gjykates se apelit eshte allogjik.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesen e pales paditese, e cila kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se Apelit Tirane,

                  VËREN
    Vendimi nr.574, date 06.05.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, eshte
rrjedhoje e mosrespektimit te ligjit. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/c te K.Pr.Civile, ai duhet te prishet dhe ceshtja te
kthehet per rishqyrtim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues.
    Eshte vertetuar se me kontraten e sherbimit telefonik date 01.7.1999,
lidhur ndermjet paleve Telekomi Shqiptar Filiali Tirane dhe Pertef Musabelli,
eshte vendosur numri telefonik 75259 me sherbim urban. Me pas, per
periudhen shkurt, mars dhe prill 2001, nga ana e pales se paditur Pertef
Musabelli nuk jane shlyer detyrimet lidhur me faturat respektive ne shumat
201.567,20 leke, 148.405,20 leke dhe 182.601,60 leke.
    Pikerisht per keto shuma, pala paditese ka kerkuar me padine objekt
gjykimi, detyrimin e pales se paditur te permbushe detyrimin kontraktor.
    Pala paditese, ka pretenduar se faturat pasqyrojne realisht shpenzimet
telefonike te bera nga ana e abonentit Pertef Musabelli, i cili duhet te respektoje
detyrimet kontraktore.
    Ne te kundert, pala e paditur ka pretenduar se nga ana e saj nuk jane bere
shpenzimet telefonike ne fjale, keshtu qe nuk ka pse detyrohet per keto pagesa.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, gjykata e shkalles se pare, ka
konkluduar per rrezimin e kerkese padise, ndersa Gjykata e Apelit Tirane, ka
ndryshuar vendimin dhe ka pranuar kerkese padine.
    Duke e pare ne teresine e saj gjykimin e kesaj ceshtje, Kolegji Civil i
Gjykates se Larte, cmon se perfundimi i arritur ne vendimin e gjykates se apelit,
eshte rrjedhoje e mosrespektimit te kerkesave ligjore.
    Sikunder u permend me lart, ndermjet paleve eshte lidhur nje kontrate me
detyrime te ndersjellta, ku Filiali i Telekomit Tirane do te merrte persiper
sherbimin telefonik dhe abonenti Pertef Musabelli do te realizonte pagesat per
shpenzimet ne perdorimin e telefonit. Rezulton se ndersa pala paditese ka
respektuar detyrimet e saj, pala e paditur nuk e ka bere nje gje te tille, mbasi nuk
ka realizuar pagesat per faturat e muajve shkurt, mars dhe prill 2001. Mirepo
gjate gjykimit, pala e paditur ka pretenduar ne vazhdimesi se sherbimi telefonik
ne dispozicion te saj ka qene vetem per linje urbane dhe se ai gjate gjithe kesaj
kohe, ka qene jashte shtetit. Keshtu qe nuk kishte se si te realizohej nje


138
konsumim i tille i impulseve dhe ne kete vlere, per tre muaj.
    Nje pretendim i tille nuk eshte marre ne analize dhe nuk eshte shqyrtuar
gjate hetimit gjyqesor. Per kete, kishte vend qe ne veshtrim te kerkesave te nenit
224/a te Kodit te Procedures Civile, te kryhej ekspertimi teknik, i cili te sqaronte
dhe saktesonte, ne se ne kushtet kur sipas kontrates kishte vetem linje urbane ne
perdorimin e numrit telefonik, objektivisht a mund te konsumoheshin impulset ne
sasine dhe vleren e percaktuar ne faturat per muajt shkurt, mars dhe prill 2001.
    Kryerja e veprimit si me siper, si dhe e te tjerave qe eventualisht mund te
lindin gjate rigjykimit, do te lejoje gjykaten e apelit, qe ne perputhje me
kerkesat e parashikuara nga neni 465 i Kodit te Procedures Civile, ka te drejte
te perserise pjeserisht apo teresisht hetimin gjyqesor, te mund te arrije ne
perfundime te drejta lidhur me zgjidhjen e ceshtjes.

             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.574, date 06.05.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                           Tirane, me 08.06.2004
                                        139
Nr.2984/911 i Regjistrit Themeltar
Nr.1190 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:
       PADITËS:        FADIL HASA, ne mungese.
       I PADITUR:        SHOQERIA “VEFA” sh.p.k.,
                    ne administrim, perfaqesuar nga
                    av. Kirov Babliku.
               OBJEKTI I PADISË:
         Kundershtim i vendimit nr.30, date 31.08.1999
        te administratoreve te shoqerise “VEFA” Sh.p.k.


   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.6, date 02.06.2003 ka vendosur:
      Pranimin e kerkese - padise se paditesit Fadil Hasa.
      Anullimin e vendimit nr.30, date 31.08.1999 te Administratoreve te
      perbashket te Shoqerise “VEFA”.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs pala e paditur
Administratoret e shoqerise “VEFA” ne administrim, duke parashtruar si me
poshte:
  - Urdheri per pagesen e Fadil Hases eshte dhene nga ish-presidenti Vehbi
   Alimuca dhe mban daten 09.07.1996, i cili ndodhet dhe ne dosje.
  - Ne baze te urdherit te mesiperm, eshte leshuar mandat pagesa nr.386, date
   10.07.1996, me ane te te ciles vertetohet fakti i pagese ndaj paditesit Fadil
   Hasa ne shumen prej 10.000 dollare USA.
  - Fakti i marrjes se shumes se mesiperme nga paditesi Fadil Hasa eshte
   kontabilizuar regullisht dhe figuron ne regjistrat kontabel te kompanise
   Vefa Hollding me nr.423297.


140
  - Provat e mesiperme kane nje lidhje organike dhe funksionojne
   harmonikisht me njera - tjetren.
  - Nga sa me lart kerkojme ndryshimin e vendimit te gjykates se apelit, duke
   marre parasysh pretendimet tona.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
    perfaqesuesin e pales se paditur, qe kerkoi ndryshimin e vendimit te
gjykates se apelit duke vendosur rrezimin e padise dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne
teresi,
                   V Ë R E N:
    Vendimi nr.6, date 02.06.2003 i Gjykates se Apelit Durres eshte
rrjedhoje e shkeljeve procedurale qe kane ndikuar ne dhenien e vendimit (neni
472/c i K.Pr.Civile), prandaj duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per
rishqyrtim ne ate gjykate.
    Gjate gjykimit ne apel ka rezultuar si me poshte:
    Pala e paditur, Shoqeria “VEFA”- sh.p.k. ne administrim, me aktin nr.30,
date 31.08.1999 ka nxjerre debitor paditesin Fadil Hasa ne shumen 1.100.000
leke (konvertimi i shumes prej 10.000 U.S.D.) duke pretenduar se ekzistojne
dokumenta qe provojne se paditesi e ka terhequr personalisht kete shume prej
shoqerise ne fjale dhe se kete shume ai duhet te detyrohet ta ktheje sipas
parashikimeve te ligjit. Paditesi, duke mos qene dakord, eshte ankuar ne
gjykaten e apelit, e cila eshte kompetente per shqyrtimin e ketyre ceshtjeve.
    Gjykata e Apelit Durres ka vendosur anullimin e aktit per detyrimin e
paditesit si debitor te shoqerise VEFA-sh.p.k. ne administrim me arsyetimin se
ekspertiza grafike ka provuar se nenshkrimi ne mandat - pagese nuk eshte i
paditesit Fadil Hasa, por eshte i falsifikuar nga persona te tjere.
    Ky vendim i gjykates se apelit eshte rrjedhoje e shkeljeve procedurale
gjate kryerjes se ekspertimit dhe administrimit te aktit te ekspertimit grafik te
nenshkrimit si prove. Gjykata e apelit e ka bazuar vendimin e saj ne
permbajtjen e nenit 259 te K.Pr.Civile, sipas te cilit, “Shkresa e thjeshte, e
nenshkruar nga personi qe e ka leshuar, perben prove te plote se deklarimet qe
permban jane te atij qe e ka nenshkruar, ne rast se personi kunder te cilit
paraqitet shkresa pranon se eshte nenshkruar prej tij”.
    Gjykata e apelit ka konkluduar se prova e vetme ku eshte mbeshtetur pala
e paditur per ta nxjerre paditesin debitor eshte mandat pagesa perkatese, te cilen
paditesi e ka kundershtuar duke pretenduar se nenshkrimi ne te nuk eshte i tij
dhe ekspertiza grafike e ka nxjerre te fallsifikuar.
    Ne baze te ekspertizes grafike gjykata e ka perjashtuar mandat-pagesen
nga provat, duke interpretuar ad contrario nenin 259 te K.Pr.Civile.
    Ne te kundert, pala e paditur ka pretenduar gjate gjykimit dhe ne rekurs,
se mandat-pagesa duhet te vleresohet se bashku me prova te tjera qe kane lidhje


                                       141
organike me te dhe qe funksionojne harmonikisht me njera tjetren, sic jane
urdheri per pagesen e paditesit leshuar nga ish-presidenti i shoqerise Vehbi
Alimuca dhe rregjistri kontabel i shoqerise ku paditesi figuron se ka terhequr
kete shume.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte eshte i mendimit se keto dokumente te
njeaneshme nuk mund t`i kundrejtohen paditesit si prova shkresore per te
provuar detyrimin e tij. Megjithate ne gjykim nuk jane respektuar kerkesat
procedurale qe do te conin ne nje perfundim te pakontestueshem qe nenshkrimi
ne mandat-pagese nuk eshte i paditesit dhe aq me teper qe ai te jete i
fallsifikuar.
    Per te bere ekspertimin grafik te nenshkrimit ne mandat-pagese jane
marre si model krahasues disa nenshkrime te paditesit Fadil Hasa, te cilat jane
te plota (te gjata) duke shkruar te plote emer e mbiemer dhe keto jane krahasuar
me nenshkrimin e shkurter ne mandat-pagese. Ne perfundim eksperti ka arritur
ne perfundimin qe keto dy lloj nenshkrimesh nuk jane te ngjashme, gje qe
dallohet edhe me sy te lire, pa qene nevoja e ekspertimit grafik.
    Ky lloj ekspertimi nuk asnje vlere, sepse nje person mund ta ndryshoje
neneshkrimin e tij ne dokumenta te ndryshme dhe ne kohe te ndryshme. Per me
teper, ai, duke qene i interesuar, mund ta ndryshoje nenshkrimin e tij ne
modelin qe i merret para ekspertimit.
    Per keto arsye pala e paditur duhet te paraqiste modele te nenshkrimeve
te paditesit ne dokumente te ndryshme ne kohe te ndryshme, para dhe pas dates
se mandat - pageses objekt ekspertimi. Paditesi eshte person publik dhe ai gjate
jetes se tij ka nenshkruar me siguri ne dokumenta te ndryshme qe mund te
gjenden neper arkiva si p.sh. ne liste pagesa, etj.
    Nenshkrimet ne keto dokumenta duhet te jene modele ekspertimi per te
arritur ne nje perfundim te sakte e te drejte nese nenshkrimi ne mandat-pagesen
e shoqerise “VEFA” sh.p.k. eshte apo jo i paditesit.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c, te K.Pr.Civile,

                 V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.6, date 02.06.2003 te Gjykates se Apelit Durres
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 10.06.2004
142
Nr.3086/999 i Regjistrit Themeltar
Nr.1191 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS:        GJOLEK ZENELI, perfaqesuar
                   nga av. Selfo Dosti
       I PADITUR:       MINISTRIA E FINANCAVE,
                   ne mungese.


              OBJEKTI I PADISË:
       Pagim diference e kompensim per burgim te padrejte,
             bazuar ne nenin 29/3 e 44
         te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise,
            Ligji nr.8733, date 24.01.2001,
            Nenet 268, 269 te K.Pr.Penale,
          Nenet 153, 154 e vijues te K.Pr.Civile.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane, me vendimin nr.4765, date 02.12.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise si te pabazuar ne prova e ne ligj.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.671, date 27.05.2003 ka
vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit civil nr.4765, date 02.12.2002 te
      Gjykates se shkalles se pare Tirane.
                                     143
   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs paditesi Gjolek
Zeneli, i cili parashtron si me poshte:
 - Nga te dy gjykatat jane zbatuar keq kerkesat e nenit 451/a te K.Pr.Civile.
 - Ne rastin konkret nuk ndodhemi perpara gjese se gjykuar.
 - Nga te dyja gjykatat nuk jane respektuar dhe zbatuar kerkesat e pikes 3 te
   nenit 29 te Kushtetutes per fuqine prapavepruese te ligjit penal favorizues.
 - Arsyetimi i gjykatave se per kompensim per burgim te padrejte nuk ka dale
   ligj i vecante eshte i gabuar, pasi dispozitat e Kodit Penal dhe te Kodit te
   Procedures Penale kane qene dhe jane dispozita te vetme per shperblim per
   burgim te padrejte.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   perfaqesuesin e paditesit qe kerkoi ndryshimin e te dy vendimeve dhe
pranimin e padise dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  V Ë R E N:
    Vendimi nr.671, date 27.05.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimi nr.4765, date 02.12.2002 i Gjykates se rrethit
gjyqesor Tirane, pavaresisht arsyetimit te paqarte te tij, ne perfundim e ka
zgjidhur ceshtjen drejt, prandaj duhet te lihet ne fuqi.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare e ne apel ka rezultuar si me poshte:
    Me vendimin nr.27, date 24.01.1997 paditesi i kesaj ceshtjeje civile
Gjoleke Zeneli eshte deklaruar fajtor per vepren penale te pergatitjes dhe shitjes
se produkteve ushqimore te rrezikshme per shendetin dhe, ne baze te nenit 234
te Kodit Penal qe ishte ne fuqi, eshte denuar me dy vjet burgim, te cilin e ka
vuajtur teresisht.
    Perfundimisht pas disa gjykimeve ne shkalle te ndryshme, Gjykata e
Apelit Tirane me vendimin nr.85, date 03.02.2000 e ka deklaruar te pandehurin
Gjoleke Zeneli te pafajshem.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane me vendimin nr.2216, date 03.07.2000
ka vendosur pranimin e padise se paditesit Gjoleke Zeneli me objekt
kompensim per burgim te padrejte duke detyruar palen e paditur, Ministrine e
Financave, ta shperbleje paditesin, per demin e shkaktuar nga shteti nepermjet
burgimit te padrejte, ne shumen totale 810.000 leke, duke perllogaritur shumen
prej 1.000 leke per cdo dite burgim te padrejte. Ky vendim ka marre forme te
prere dhe eshte ekzekutuar.
    Me padine objekt shqyrtimi paditesi ka paditur perseri Ministrine e
Financave duke kerkuar te detyrohet kjo e fundit t`i paguaje diferencen e
kompensimit per 810 dite burgim te padrejte, duke e llogaritur shumen e
kompensimit ne masen prej 5.000 (pese mije) leke ne dite, d.m.th. 4.000 leke
me shume per cdo dite.


144
    Paditesi ka arsyetuar se gjykatat ne rastet analoge, duke mos pasur ligj te
vecante qe percakton masen e kompensimit per burgim te padrejte, i jane
referuar per analogji nenit 57 te Kodit Penal, qe rregullon llogaritjen e
paraburgimit dhe qe konverton nje dite paraburgim me 1.000 leke gjobe.
Paditesi ka arsyetuar se, me qe kjo dispozite ka ndryshuar me ligjin nr.8733,
date 24.01.2001, neni 6, duke vendosur per te ardhmen konvertimin e nje dite
paraburgimi me pese mije leke gjobe, atehere duhet te perdoret ky kriter duke
pranuar padine e paditesit per diferencen e kompensimit prej kater mije leke
cdo dite per 810 dite burgim te padrejte.
    Ky pretendim i paditesit eshte i pabazuar per disa arsye:
    a) Ceshtja e tij per kompensim eshte perfunduar me nje vendim civil te
formes se prere, i cili eshte ekzekutuar.
    b) Neni 57 i Kodit Penal nuk eshte dispozita ligjore qe rregullon
kompensimin per burgim te padrejte. Ne raste te caktuara gjykatat i jane
referuar asaj dispozite per analogji duke percaktuar nje mase te arsyeshme
kompensimi per cdo dite burgimi te padrejte.
    Ndryshimi i kesaj dispozite nuk do te kishte efekt te drejtperdrejte per te
revizionuar vendimet e mepareshme gjyqesore te dhena duke i u referuar asaj,
edhe sikur kjo te ishte dispozita qe rregullon drejtperdrejt marrdhenien
juridike te kompensimit. Nje ceshtje e gjykuar dhe e zgjidhur perfundimisht me
nje vendim te formes se prere nuk mund te gjykohet perseri, edhe sikur me vone
te miratohet nje ligj i ri qe eshte me favorizues, edhe sikur ketij ligji t`i jete
dhene ne menyre te shprehur fuqi prapavepruese. Sidoqofte, ceshtja ne gjykim
nuk paraqet nje rast te tille.
    c) Zgjidhja e dhene per ceshtjen e perfunduar me vendimin e formes se
prere nr.2216, date 03.07.2000 te Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane, persa i
perket mases se kompensimit te paditesit eshte bazuar ne nje praktike
gjyqesore. Ndryshimi i mevonshem i praktikes gjyqesore nuk mund te sherbeje
si shkak per rishikimin e vendimeve te mepareshme te formes se prere, apo per
t`i rikonsideruar ne cfaredo lloj menyre zgjidhjet e dhena ne keto vendime.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a, te K.Pr.Civile,

                V E N D O S I:
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.671, date 27.05.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 10.06.2004
                                        145
Nr.2794/737 i Regj. Themeltar
Nr.1192 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        XHEVRIE ALLIU, e bija e Aliut, e
                   datelindjes 1946, lindur dhe banuese ne
                   Librazhd, perfaqesuar nga Av. Dashamir
                   Kore me prok. posacme nr.453/rep.,
                   453/48 kol., date 29.01.2004.
       I PADITUR:       QANI RRUPULLI, i biri i Zeqirit, i
                   datelindjes 1959, lindur e banues ne
                   Librazhd, SMT ne mungese
                   KOMUNA QENDER LIBRAZHD,
                   ne mungese
       PERSON I TRETË:     PREFEKTURA E QARKUT ELBASAN,
                   ne mungese


                  OBJEKTI:
        Konstatimi i pavlefshmerise se veprimit juridik
        kontrates se shitjes nr.2374 Rep. dhe nr.302 Kol.,
         date 06.04.2000 lidhur midis te paditurve.
            Baza Ligjore: Neni 92/a i K.C.,
          neni 55 i Ligjit nr.8405, date 17.09.1998,
             ligji nr.7980, date 27.07.1995.
146
   Gjykata e shkalles se pare Librazhd, me vendimin nr.281, date
02.10.2002 ka vendosur:
      Rrezimin e padise se paditeses Xhevrie Alliu.

   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.148, date 19.03.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit civil nr.281, date 02.10.2002 te Gjykates
     se Rrethit Librazhd.

    Kunder dy vendimeve te gjykatave eshte paraqitur rekurs ne Gjykaten e
Larte nga paditesja Xhevrie Alliu, duke parashtruar shkaqet e meposhtme per
prishjen e vendimeve te te dyja gjykatave:
  - Gjykatat kane zbatuar keq ligjin.
  - Komuna nuk ka te drejte per te shitur troje.
  - Kontrata e shitjes se truallit e lidhur mes te paditurve nuk eshte regjistruar
    ne ZRPP dhe per rrjedhoje eshte e pavlefshme.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, pasi degjoi Av. Dashamir
Kore, qe kerkoi pranimin e rekursit dhe shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Paditesja Xhevrie Alliu i eshte drejtuar Gjykates se rrethit gjyqesor
Librazhd me kerkese-padi kunder Qani Rrupullit dhe Komunes Qender Librazhd,
me person te trete Prefektura e Qarkut Elbasan, duke kerkuar konstatimin e
pavlefshmerise se veprimit juridik, te kontrates se shitjes nr.2374 rep., nr.302
kol., date 06.04.2000 me pretendimin se ne kundershtim me ligjin i eshte shkelur
e drejta e pronesise e njohur me vendimin nr.798, date 04.07.2000 te Gjykates se
Rrethit Elbasan dhe se veprimi juridik eshte kryer nga shitesi jo pronar.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Librazhd, si ka administruar provat e
paraqitura nga palet, ka arritur ne konkluzionin se kontrata e shitjes objekt
gjykimi eshte e ligjshme dhe ndertimi nga i padituri ne siperfaqen e njohur dhe
kthyer paditeses eshte kryer ne baze te lejes se ndertimit date 05.03.1992, eshte
i regjistruar ne ZRPP Librazhd dhe figuron truall i zene. Komuna Qender ka
qene kompetente per shitjen e truallit objekt-gjykimi bazuar ne nenin 55 te ligjit
nr.8405, date 17.09.1998.
    Gjykata e Apelit Durres, si ka shqyrtuar shkaqet e paraqitura ne ankim
nga paditesja Xhevrie Alliu ka konkluduar se vendimi i gjykates se faktit eshte i
drejte dhe i bazuar ne ligj dhe ne prova.
    Mbi rekursin e paraqitur ne Gjykaten e Larte, ceshtja u shqyrtua ne
Kolegjin Civil te kesaj gjykate dhe nga shqyrtimi i ceshtjes rezultoi se Gjykata
e rrethit gjyqesor Librazhd dhe Gjykata e Apelit Durres e kane zgjidhur drejt


                                        147
mosmarreveshjen objekt gjykimi, duke iu permbajtur bazes ligjore te padise dhe
duke bere analizen e provave sikurse percakton neni 126 i K.Pr.Civile. Nga
shqyrtimi i akteve nga te dyja gjykatat ka rezultuar se objekti "riparim
gomisteri" i te paditurit eshte ndertuar me leje te rregullt ndertimi qe mban
daten 05.03.1992. Me vendimin nr.878, date 24.10.1994 te Gjykates se rrethit
Librazhd i padituri Qani Rrupulli eshte njohur pronar i lokalit me siperfaqe
39m2, ne territorin e Komunes Qender, me kufizimet perkatese. Ne baze te
certifikates se prones te leshuar nga Z.R.P.P Librazhd, date 05.11.2001, prona
figuron e regjistruar me numer pronesie 600/13-N ne emer te te paditurit Qani
Rrupulli. Ky vendim i gjykates eshte kundershtuar nga paditesja Xhevrie Alliu
dhe kerkesa e saj eshte rrezuar me vendimin nr.1, date 15.03.2001 te Gjykates
se Rrethit Librazhd, i lene ne fuqi nga Gjykata e Apelit Durres me vendimin
nr.276, date 05.06.2001. Nga shkresa nr.15 prot, date 27.01.2000 te
K.K.K.Pronave Librazhd ka rezultuar se siperfaqja e truallit prej 120 m2 me
kufizimet perkatese, qe eshte objekt i gjykimit te ceshtjes, eshte truall shteteror
dhe jo ne pronesi te paditeses. Pretendimi i paditeses se Komuna Qender nuk
mund te shiste kete siperfaqe eshte hedhur poshte nga te dyja gjykatat, duke ju
referuar nenit 55 te Ligjit nr.8405, date 17.09.1998 sipas te cilit "shitja e truallit
prone shteterore apo publike behet ne perputhje me ligjin nr.7980, date
27.07.1995 "Per shitjen e trojeve" duke mos percaktuar apo rregulluar
kompetencat e organit konkret qe kryen shitjen e trojeve". Arsyetimi i
gjykatave per rrezimin e pretendimeve te paditeses eshte i bazuar edhe ne nenin
2 dhe 4/a te ligjit nr.8405, date 17.09.1998 qe parashikojne:
    Sipas nenit 4/a “kalimi i trojeve te zena prone shteterore ne prone private
eshte i detyrueshem kur trualli eshte i objekteve qe jane private dhe se kalimi
behet ne favor te pronareve te ketyre objekteve”, dhe sipas nenit 2 “Personat
fizike dhe juridike kane te drejte te blejne e shesin troje ndermjet tyre pa asnje
kufizim, ne zbatim te dispozitave te K.Civil, si dhe ne perputhje me VKM
nr.312, date 30.06.1994 "Per percaktimin e shitjes se truallit”.
    Gjithashtu gjate gjykimit ka rezultuar se siperfaqja prej 120 m2 si pjese
funksionale e objektit eshte shitur nga Komuna Qender ne favor te te paditurit
tre muaj perpara se te merrej vendimi nr.798, date 04.07.2000, i Gjykates se
Rrethit Elbasan, i cili ka kthyer ne natyre paditeses siperfaqen prej 6708 m2.
Per sa u arsyetua me siper rekursi i paraqitur nga paditesja Xhevrie Alliu eshte i
pambeshtetur ne nenin 472 te K.Pr.Civile.
148
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.148, date 19.03.2003 te Gjykates Apelit
Durres.

                         Tirane, me 10.06.2004
                                      149
Nr.2953/882 Rregj. Themeltar
Nr.1193 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates mori ne shqyrtim 10.06.2004 çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS I KUNDËRPADITUR:       KOMUNITETI
                          MYSLIMAN, i perfaqesuar
                          ne gjykim nga
                          Av. Selfo Dosti
       I PADITUR KUNDERPADITES:       FATMIR SHIJAKU,
                          ANILA LEONIDHI,
                          MUHAMET KODRA,
                          XHEVAHIRE DERVISHI,
                          PETRAQ BONECI, te
                          perfaqesuar ne gjykim nga
                          Av. Viktor Ikonomi


              OBJEKTI I PADISË:
              Njohje e pronesise dhe
            pavlefshmeri veprimi juiridik.
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
            Anullim i vendimit te K.K.K.P.

   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.3985 date 21.11.2001 ka
vendosur:
     Rrezimin e kerkese padise si te pabazuar ne ligj dhe ne prova,
     pranimin e kunderpadise.


150
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.379, date 21.03.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit dhe pranimin e kerkese padise.

   Kunder ketij vendimi kane paraqitur rekurs te paditurit kunderpadites, te
cilet me pretendimin se gjykata ka zbatuar gabim ligjin material dhe ate
procedural dhe konkretisht:
  - Ka shkelje ne perberjen e trupit gjykues;
  - Nuk eshte shprehur per pasojat qe vijne nga pavlefshmeria e veprimit
   juridik;
  - Dyqanet jane ndertuar nga shteti ne vitin 1982 dhe jo nga paditesi;
  - Te paditurit jane bere pronare para daljes se ligjit mbi kthimin e pronave;
  - Vleresimi duhej te behej ne veçanti per secilin dhe jo ne pergjithesi;
  - Gjykata nuk kishte asnje arsye te caktonte eksperte te rinj;
  - Kerkon prishjen e vendimit, dhe rrezimin e kerkese padise, d.m.th. lenien
   ne fuqi te vendimit te shkalles se pare.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
perfaqesuesin e te paditurve, i cili kerkoi pranimin e rekursit, d.m.th. prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, perfaqesuesin e paditesit, i cili kerkoi rrezimin e rekursit, d.m.th.
lenien ne fuqi te vendimit, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                   VËREN
    Se rekursi i paraqitur eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, per pasoje duhet
te pranohet dhe vendimi i gjykates per zbatim te gabuar te ligjes duhet te prishet
dhe çeshtja te dergohet per shqyrtim edhe nje here para Gjykates se Apelit
Tirane, me tjeter trup gjykues.
    Paditesi me vendim te K.K.K.Pronave Tirane, eshte njohur pronar mbi
sendin objekt gjykimi dhe ne kete cilesi ka kerkuar gjyqesisht detyrimin e te
paditurve per njohjen e tij si pronar.
    Te paditurit kane kryer privatizimin e objektit, pra pretendojne per te
drejta pronesie dhe nepermjet kunderpadise kane prapsuar pretendimet e
paditesit duke kerkuar anullimin e vendimit te K.K.K.Pronave.
    Gjykata e shkalles se pare me arsyetimin se kontrata e privatizimit te
truallit (per te paditurit) eshte ne perputhje me ligjin ka rrezuar kerkese padine
dhe ka pranuar kunderpadine.
    Gjykata e apelit ka arritur ne konkluzionin se kerkese padia duhet te
pranohet pasi vendimi i K.K.K.Pronave eshte i drejte.
    Ne arsyetimin e tyre te dy gjykatat kane pranuar se kemi te bejme me nje


                                         151
objekt, i cili ka qene nen mbrojtjen e shtetit, si monument kulture. Ne keto
rrethana per te arritur ne perfundimin nese vendimi i K.K.K.Pronave eshte i
drejte ose jo, duhej qe gjykata te percaktonte drejte sa ka qene kontributi i
shtetit per kete objekt. Ky kontribut duhet te percaktohet deri ne daten qe ligja
ka hyre ne fuqi. Nje fakt i tille kerkon doemos mendimin e ekspertit, i cili duhet
te jape nje vlersim teknik mbi bazen e dokumentacionit perkates qe palet duhet
t`ia vene ne dispozicion. Vetem mbi bazen e fakteve qe do te rezultojne nga
vlersimi i ekspertit mundet te arrihet ne nje konkluzion te drejte nga ana e
gjykates.
    Ne keto rrethana Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se, gjykimi i
çeshtjes duhet te behet edhe nje here nga Gjykata e Apelit Tirane, por me tjeter
trup gjykues.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § c te
K.Pr.C.,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.379, date 21.03.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim ne ate gjykate, por me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 10.06.2004
152
               MENDIMI I PAKICËS
    Kam mendimin se shumica, ne ceshtjen qe u perket paleve, padites i
kunderpaditur Komuniteti Myslyman dhe te paditur kunderpadites Fatmir
Shijaku, etj., duhet te mos e kthente ceshtjen per rigjykim, por t'i kishte dhene
zgjidhje asaj.
    Ne te dyja shkallet e gjykimit jane bere ekspertime per çka vihet detyre
nga Kolegji Civil i Gjykates se Larte. Ne keto kushte cmoj te plotesuar detyren
per ekspertim lidhur me kontributin e Shtetit ne objektin e mosmarreveshjes
gjyqesore.
    Kam mendimin se drejte e ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.7698, date
15.04.1993 dhe akteve te tjera nenligjore e ka zgjidhur ceshtjen Gjykata e
shkalles se pare Tirane. Kjo e fundit bazuar ne aktin e ekspertimit date
22.01.2001, ka konkluduar se "dyqanet objekt gjykimi jane ndertuar gati
krejtesisht nga shteti".
    Duke qene keshtu, bazuar ne Ligjin nr.7512, date 10.08.1991, "Mbi
sanksionimin e mbrojtjen e prones private e nismes se lire" te paditurit si ish
punonjes kane blere njesite ku ato kane punuar. Me hyrjen ne fuqi te ligjit
nr.7980, date 27.07.1995, "Per shitblerjen e trojeve bazuar ne piken 1 dhe 4 te
VKM nr.5620, date 09.10.1995, te paditurit duke qene pronare te objekteve te
privatizuara kane lidhur kontrate shitjeje per truallin qe zene dyqanet.
    Ne veshtrim te dispozitave te mesiperme drejte ka vepruar Gjykata e
shkalles se pare Tirane, qe ka rrezuar padine e paditesit per konstatimin e
pavlefshmerise se kontratave te shitjes.
    Persa parashtrova me lart cmoj se duhej te prishej vendimi i Gjykates se
Apelit Tirane dhe te lihej ne fuqi vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane.

                          Vladimir Metani
                                       153
Nr.2883/820 i Rregj. Themeltar
Nr.1194 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2883/820 akti qe i perket;

       PADITËS:        FATMIR MURRIZI
       TË PADITUR:       ZYRA E PERMBARIMIT DURRES
                   SHOQERIA “VEFA” SH.P.K., NE
                   ADMINISTRIM, perfaqesuar nga
                   Av. Islam Llapi.


                 OBJEKTI:
        Pavlefshmeria e vendimit nr.80, date 07.02.2002
            te Shoqerise “VEFA” sh.p.k.
       Kundershtimin e veprimeve permbarimore Durres.
       Baza Ligjore: Nenet 609, 610, 611 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e Apelit Durres me vendimin nr.4, date 07.5.2003 ka vendosur;
      Pranimin e kerkesepadise se paditesit Fatmir Murrizi, me te paditur
      Zyren e Permbarimit Durres dhe shoq “VEFA” sh.p.k ne
      administrim, Tirane.
      Pavlefshmerine e vendimit nr.80, date 07.02.2002 te shoq “VEFA”
      sh.p.k ne Administrim Tirane, te nxjerre ndaj paditesit Fatmir
      Murrizi ne shumen 2.709.000 leke.
      Anullimin e veprimeve permbarimore te Zyres se Permbarimit
      Durres, per ekzekutimin e vendimit nr.80, date 07.02.2002 te
      shoqerise “VEFA” sh.p.k ne administrim, Tirane.


154
   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane ka ushtruar rekurs shoqeria
“Vefa” sh.p.k ne administrim, e cila kerkon prishjen e vendimit te Gjykates se
Apelit Durres dhe rrezimin e kerkesepadise, duke parashtruar keto shkaqe:
 - Gjykata e apelit ka dhene vendim ne respektim te gabuar te ligjit, me nje
   gjykim subjektiv dhe te pambeshtetur ne prova.
 - Huamarresi Fatmir Murrizi me liste te rregullt ka terhequr shumen
   2.709.000 leke, fakt i cili u provua plotesisht ne gjykim. Mbi kete fakt
   administratoret e pavarur te shoq “VEFA” sh.p.k ne administrim, kane
   nxjerre vendimin nr.80, 81, date 07.02.2002 qe e shpall paditesin debitor.
 - Pavaresisht se nenshkrimi ne liste nuk eshte i paditesit vertetohet plotesisht
   se kjo shume eshte terhequr. Prane nesh ndodhet kontrata e huase e qe
   mban nr.11865.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales
se paditur Shoqerise "Vefa" ne administrim Av. Islam Llapi, i cili kerkoi
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te
administratoreve te Shoqerise "Vefa" shpk, si dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne
teresi,

                  VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala e paditur shoqeria “VEFA” ne administrim,
permban shkaqe nga ato te parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile, prandaj
vendimi i Gjykates se Apelit Durres qe ka pranuar teresisht padine e paditesit,
duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet per rigjykim prane asaj gjykate me tjeter
trup gjykues.
    Me vendimin nr.80 date 07.02.2002 te administratoreve te pales se
paditur, paditesi Fatmir Murizi, ne zbatim te ligjit nr.8471, date 08.04.1999,
eshte shpallur debitor per shumen 2.709.000 (dy milione e shtateqind e
nentemije) leke. Pala e paditur ka kerkuar prane Zyres se Permbarimit, venien
ne ekzekutim te vendimit dhe me shkresen e kesaj te fundit nr.118, date
26.09.2002, paditesi eshte njoftuar per ekzekutimin tij. Pikerisht vendimin e
administratoreve si dhe veprimet permbarimore ka kundershtuar paditesi me
padine ne gjykim.
    Si baze per nxjerrjen e vendimit te mesiperm, administratoret e pales se
paditur kane patur nje listepagese me nr.81, nga ku ne numurin 19 te te ciles,
figuron emri dhe mbiemri i paditesit, si dhe nje nenshkrim qe verteton terheqjen
e shumes se mesiperme. Paditesi ka pretenduar se nuk ka lidhje me kete shoqeri
dhe se nenshkrimi nuk eshte i tij. Per sa me siper eshte kerkuar kryerja e
ekspertimit grafik nga ku ka rezultuar se nenshkrimi nuk eshte i paditesit.
                                       155
    Mbi kete baze gjykata ka pranuar teresisht padine e paditesit duke e
shpallur te pavlefshem vendimin e administratoreve, si dhe duke anulluar
veprimet permbarimore.
    Gjykata e apelit eshte mjaftuar vetem me hetimin lidhur me nenshkrimin
ne listepagese, por ne vendimin e saj nuk gjen spjegim se cila ka qene
marredhenia e paditesit me palen e paditur, a ka qene ai kreditor i saj apo ka
qene i lidhur ne ndonjeren nga menyrat e tjera te parashikuara nga ligji nr.8471.
Ne rekursin e paraqitur pala e paditur ka pretenduar se ne emer te paditesit
eshte evidentuar kontrata nr.11 865. Nese do te rezultonte i vertete nje fakt i
tille, pra paditesi do te ishte debitor ne kuptimin klasik, gjykata duhet te hetonte
nese kjo kontrate gjendet apo jo e depozituar prane pales se paditur. Eshte e
njohur tashme praktika e ndjekur nga firmat piramidale te cilat perpilonin
vetem nje kontrate origjinale qe i jepej kreditorit dhe qe rikthehej prane firmes
vetem pasi te ishte terhequr sasia e depozituar dhe interesat. Gjithashtu i njohur
eshte edhe fakti tjeter se mjafton te paraqitej kontrata origjinale, pavaresisht se
nga kush, dhe firma te bente pagesen.
    Per sa siper gjykata ne rigjykim duhet te hetoje nese prane pales se
paditur ekziston nje kontrate e tille sic pretendohet ne rekurs dhe ajo t’i
nenshtrohet vleresimit.
    Ne rast se kjo kontrate nuk do te ekzistoje gjykata duhet te kerkoje
kryerjen e nje ekspertimi te ri grafik nga ku eksperteve t`u vihen ne dispozicion
jo vetem modele shkrimi te paditesit te marra nga gjykata per kryerjen e
ekspertimit, por dhe modele te lira te nenshkrimit te tij sic mund te ishin
nenshkrimet e vendosura nga paditesi kur ai te kete terhequr pagesen mujore
(nese ka qene ne marredhenie pune) apo te pensionit (nese eshte i tille) apo dhe
ne akte te tjera te cilat mund te cmohen sipas rastit nga gjykata, por qe ne fund
te fundit te jene te tilla qe te jene nenshkruar nga paditesi pa qene te lidhura me
kryerjen e ekspertimit.
    Vetem pasi te plotesoje sa me siper dhe te tjera qe vete do te vleresoje,
gjykata mund te arrije ne nje konkluzion te drejte e te bazuar ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.4, date 07.05.2003 te Gjykates se Apelit Durres
dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim prane asaj gjykate, por me tjeter trup
gjykues.

                           Tirane, me 10.06.2004
156
Nr.3041/957 i Rregj. Themeltar
Nr.1195 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Agron Lamaj        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.3041/957 akti qe i perket:

       PADITËS:        SAJMIR GERBI, ne mungese
       E PADITUR:       MINISTRIA E FINANCAVE,
                   perfaqesuar nga Avokati i Shtetit
                   Petrit Myftari


              OBJEKTI I PADISË:
           Kompensim per burgim te padrejte.
            Baza Ligjore: Neni 57 i K.Penal.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane, me vendimin nr.1306, date 31.3.2003
ka vendosur:
      Pranimin pjeserisht te padise.
      Detyrimin e pales se paditur, Ministrise se Financave t'i paguaje
      paditesit Sajmir Gerbi shumen 1.300.000 leke, per kohen e mbajtur
      padrejtesisht ne burg.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.765, date 12.6.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.1306, date 31.3.2003 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.
                                     157
   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te
Kodit te Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs paditesi Sajmir Gerbi, i cili
kerkon prishjen e te dy vendimeve, dergimin e ceshtjes per rigjykim ne
Gjykaten e Apelit Tirane, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykatat ne vendimin e tyre nuk kane patur parasysh praktiken e
   mepareshme gjyqesore. Paraburgimi konsiderohet me i rende dhe nje dite
   llogaritet me 1,5 dite burgim.
  - Ne mungese te nje dispozite ligjore ne llogaritjen e kompensimit per
   burgim te padrejte, duhet te respektohen dispozitat e Kodit Civil, qe lidhen
   me detyrimet qe rrjedhin nga shkaktimi i demit, parashikuar nga neni 640 i
   K.Civil. Keto dispozita parashikojne humjen e pesuar, fitimin e munguar,
   etj.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinojmeri, perfaqesuesin e pales
se paditur Ministrise se Financave, Avokatin e Shtetit Petrit Myftari, i cili
kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit, si dhe pasi e bisedoi
çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala paditese, nuk permban asnje nga shkaqet e
parashikuara ne nenein 472 te K.Pr.Civile, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit
Tirane, nr.765, date 12.06.2003, i cili ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se
rrethit, duhet te lihet ne fuqi.
    Ka rezultuar se paditesi ka kerkuar shperblimin per burgim te padrejte
per kohen qe ka qendruar me masen e arrestit ne burg si i akuzuar per vepren
penale te rrembimit te personit dhe armembajtjes pa leje. Kjo per shkak se me
vendim gjyqesor te formes se prere eshte deklaruar i pafajshem per sa akuzohej.
Koha e kaluar ne paraburgim ka qene 260 dite, por paditesi ka pretenduar se
duke patur parasysh nenin 57/1 te Kodit Penal, i cili nje dite paraburgim e
barazon me 1,5 dite burg, kerkon te shperblehet per 390 dite.
    Gjykata e rrethit ka pranuar se, vuajtja reale e paraburgimit ka qene 260
dite. Ne mungese te nje ligji te vecante qe do te percaktonte masen dhe
menyren e llogaritjes se kompensimit, gjykata i eshte referuar nenit 57/2, sipas
te cilit nje dite paraburgim eshte baraz me 5.000 leke gjobe. Perfundimisht ajo
ka detyruar palen e paditur ta shperbleje paditesin me 1.300.000 leke, duke
pranuar keshtu pjeserisht padine.
    Ky vendim eshte lene ne fuqi me te njejtin arsyetim dhe nga gjykata e
apelit.
    Konkluzioni i arritur nga gjykatat eshte i drejte e i bazuar ne ligj.
    Neni 268 i K.Pr.Civile, i cili eshte dispozita qe legjitimon paditesin ne
kerkimin e tij, parashikon ne paragrafin e pare se "Ai qe eshte deklaruar i


158
pafajshem me vendim te formes se prere ka te drejten e kompensimit per
paraburgimin e vuajtur". Nga ana tjeter sipas nenit 269 "masa e kompensimit
dhe menyra e llogaritjes, si dhe rastet e kompensimit per arrestin ne shtepi
caktohen me ligj te vecante". Duke patur parasysh se nje ligj i vecante lidhur
me sa me siper nuk ka dale ende, si dhe nenin 1/2 te K.Pr.Civile, sipas te cilit,
gjykata nuk mund te refuzoje te shqyrtoje dhe te jape vendime per ceshtjet qe i
paraqiten per shqyrtim me arsyetimin se ligji mungon, nuk eshte i plote, etj, me
te drejte gjykata i eshte referuar nenit 57 te Kodit Penal. Ne fakt kjo dispozite
ka per qellim perllogaritjen e paraburgimit per efekt te vuajtjes fizike te
denimit, megjithate per arsyet qe permendem me lart referimi ne kete dispozite
eshte konsideruar i drejte dhe ne praktiken gjyqesore te deritanishme.
    Me te drejte gjykatat kane rrezuar pretendimin e ngritur dhe ne rekurs
nga paditesi se ai duhet te shperblehej per 390 dite duke konvertuar ditet e
paraburgimit me burgim. Kjo per shkak se pavaresisht nga termi "kompensim
per burgim te padrejte" i perdorur ne kreun e peste te K.Pr.Penale, vete
dispozita te ciles paditesi i eshte referuar neni 268/1 parashikon te drejten e
kompensimit per kohen e kaluar ne paraburgim deri ne dhenien e vendimit te
pafajesise te formes se prere. Duke qene se vete kjo dispozite i referohet termit
paraburgim, nuk ka arsye te behet llogaritja e kohes se paraburgimit me burgim,
por ne referim te paragrafit te dyte, meqe kerkohet kompensim ne vlere leku,
nje dite paraburgim duhet te llogaritet ashtu sic ka vepruar gjykata me 5.000
leke.
    Per sa argumentuam, shkaqet e parashtruara ne rekurs nga paditesi jane te
pambeshtetura ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.765, date 12.06.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 10.06.2004
                                       159
Nr.2957/886 i Regj. Themeltar
Nr.1196 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen me pale:

       PADITËS:        FILIP LOLA, i biri i Thanasit, viti i
                   lindjes 1927, lindur ne Sopik te Sarandes
                   e banues ne qytetin e Sarandes, ne lagjen
                   nr.3, perfaqesuar me prokure te posacme
                   nga Av. Pandi Konomi.
       I PADITUR:       K.Q.S.V. TE L.A.N.Ç. PRANE
                   MINISTRISE SE MBROJTJES,
                   i perfaqesuar me autorizimin
                   nr.Extra prot., date 10.06.2004
                   nga Brunilda Mema.


                  OBJEKTI:
       Shfuqizimi i vendimit nr.131/364, date 12.12.2000
       te pales se paditur dhe njohjen e statusit te LANÇ.
         Baza Ligjore: Ligji nr.7874, date 17.11.1994.
             Ligji nr.8526, date 23.09.1999
             Ligji nr.8664, date 18.09.2000
             VKM nr.190, date 3.05.1995
            Neni 324 e vijues i K.Pr.Civile


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.266, date 29.01.2003
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.160
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.494, date 15.04.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.266, date 29.01.2003 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.
     Ndryshimin e vendimit administrativ, vendimit nr.131/364, date
     12.12.2000 te anes se paditur K.Q.S.V. te LANC prane Ministrise se
     Mbrojtjes se R.Sh., duke i njohur statusin e veteranit te LANÇ
     paditesit Filip Lola sipas pikes 7, germa a te VKM nr.190, date
     03.05.1995, ligjit nr.7874, date 17.11.1994, ligjit nr.8526, date
     23.09.1999 dhe ligjit nr.8664, date 18.09.2000.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit eshte paraqitur rekurs ne Gjykaten
e Larte nga pala e paditur, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Padia e paditesit Filip Lola eshte parashkruar dhe me te drejte Gjykata e
   shkalles se pare e ka rrezuar padine.
  - Edhe persa i perket themelit paditesi nuk ka paraqitur prova qe te provoje
   kete fakt, pasi nuk ploteson kriteret per te perfituar kete status, neni 3 i
   ligjit nr.8526, date 23.09.1999.
   -
   Paditesi Filip Lola ka bere kunder/rekurs duke parashtruar:
  - Vendimi i gjykates se apelit eshte i drejte dhe nuk eshte cenuar asnje nga
   dispozitat ligjore te cituara ne rekurs nga pala e paditur.
  - Afati 10-ditor si afat prekluziv eshte zbatuar dhe padia nuk eshte jashte
   ketij afati.
  - Kam paraqitur prova shkresore dhe me deshmitare per vertetimin e
   pretendimeve objekt gjykimi.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, perfaqesuesen e pales se
paditur B. Mema, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne
fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane, si degjoi Av. P. Konomi,
qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates Apelit Tirane dhe shqyrtoi
ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
   Vendimi nr.494, date 15.04.2003 i Gjykates Apelit Tirane, i cili ka
ndryshuar vendimin nr.266, date 29.01.2003 te Gjykates se shkalles se pare
Tirane dhe ka pranuar padine e paditesit eshte i bazuar ne ligj dhe ne prova,
prandaj duhet te lihet ne fuqi.
   Paditesi, Filip Lola i eshte drejtuar Gjykates se shkalles se pare Tirane
me nje kerkese padi duke paditur K.Q.S.V. te LANÇ prane Ministrise se
Mbrojtjes se RSh, me objekt anullimin e vendimit nr.131/364, date 12.12.2000


                                       161
dhe detyrimin per njohjen e statusit te veteranit te LANÇ me pretendimin se me
provat qe i ka paraqitur K.Q.S.V., provon qenien e tij si pjesmarres ne LANÇ.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane si ka shyrtuar ceshtjen ne perfundim ka
vendosur:
    Rrezimin e kerkese-padise me arsyetimin se padia eshte e parashkruar
dhe se provat e paraqitura nga paditesi jane te pamjaftueshme per te provuar
pretendimin e tij.
    Gjykata e Apelit Tirane e ka ndryshuar vendimin e Gjykates se shkalles
se pare Tirane dhe ka vendosur pranimin e padise me arsyetimin se padia e
paditesit nuk eshte e parashkruar dhe eshte e bazuar ne ligj dhe ne prova.
    Brenda afatit ligjor ka paraqitur rekurs ne Gjykaten e Larte pala e paditur
duke pretenduar se padia eshte e parashkruar dhe nuk ka prova qe paditesi te
vertetoje faktin e kerkuar.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi aktet e ndodhura ne dosje,
çmon se Gjykata e Apelit Tirane e ka zgjidhur drejt ceshtjen. Ky konkluzion
arrihet sepse ka rezultuar e provuar gjate gjykimit ne shkalle te dyte se kerkese-
padia e paditesit nuk eshte e parashkruar. Padia eshte e bazuar ne ligjin nr.7874,
date 17.11.1994 “Per statusin e veteranit te luftes kunder pushtuesve
nazifashiste te popullit shqiptar” dhe ligjin nr.8664, date 18.09.2000 “Per disa
shtesa ne ligjin nr.7874, date 17.11.1994”, VKM nr.190, date 03.05.1995, ligjin
nr.8526, date 23.09.1999. Provat e paraqitura nga pala paditese gjate shqyrtimit
te ceshtjes si ato shkresore dhe me deshmitare, me te drejte jane vleresuar nga
gjykata e apelit, sepse nepermjet tyre eshte vertetuar fakti se paditesi Filip Lola
ka marre pjese aktive ne LANÇ qe nga muaji shkurt 1943 deri ne clirimin e
vendit date 29.11.1994, duke u organizuar dhe kryer aktivitete ilegale ne
prapavijat e armikut dhe ne zonat e cliruara te fshatit Sopik dhe ne krahinen e
Theollogos ne rrethin e Sarandes. Gjithashtu ka rezultuar e provuar se paditesit
Filip Lola, ka qene anetar i Organizates Rinia Antifashiste dhe i Njesitit Gueril
dhe ka marre pjese ne aksione te ndryshme kunder armikut.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se rekursi i paraqitur nga pala e
paditur nuk eshte i bazuar ne nenin 472 te K.Pr.Civile.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.494, date 15.04.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 10.06.2004
162
Nr.2705/661 i Regj. Themeltar
Nr.1208 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:
       PADITËSA:        MUHARREM BANO, i biri i Xhevahirit,
                   i datelindjes 1965, lindur dhe banues ne
                   Lushnje
                   SHYQYRI HOXHA, i biri i Ahmetit, i
                   datelindjes 1948, lindur ne Permet,
                   banues ne Lushnje
                   BESHIR SALIASI, i biri i Nevruzit,
                   lindur ne 1945, banues ne Lushnje, te tre
                   te perfaqesuar ne gjykim nga Av. F. Braka
       I PADITUR:       SH.P.K "VOLALBA" LUSHNJE,
                   perfaqesuar ne gjykim nga Av. F. Gjini
                   dhe Av. E. Ballanca.


                 OBJEKTI:
               Rikthim ne pune.
             Detyrim per demshperblim.
            Njohja e te drejtes sindikaliste.
           Baza Ligjore: Neni 155/3 i K.Punes.


   Gjykata e shkalles se pare Lushnje, me vendimin nr.25, date 15.01.2003
ka vendosur:
      Rrezimin e kerkese padise si te pabazuar ne prova dhe ne ligj.                                      163
   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.182, date 15.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.25, date 15.01.2003 te Gjykates se
     shkalles se pare Lushnje, persa i perket rrezimit te padise se
     paditesave per rikthim ne pune.
     Ndryshimin e vendimit te mesiperm persa i perket objektit per
     demshperblim dhe detyrimin e pales se paditur Sh.p.k. “Volalba”
     Durres t`u jape paditesave Muharrem Bano, Shyqyri Hoxha dhe
     Beshir Saliasi pagen e gjashte muajve.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka paraqitur rekurs ne Gjykaten e
Larte pala e paditur, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Paditesat kane qene per nje kohe te gjate shqetesim, jane munduar disa
   here te nxisin punetoret per te hyre ne greve, duke sabotuar punen e kesaj
   shoqerie.
  - Veprimi i tyre i fundit qe eshte bere shkak per zgjidhjen e kontrates se
   punes ka qene dalja e tyre ne TV Lushnje, duke lexuar nje peticion qe i
   drejtohet Drejtorit dhe organeve drejtuese me fjale fyese.
  - Nuk qendron fakti qe jemi perpara zgjidhjes se menjehershme te kontrates
   se punes, pala jone ka bere disa ftesa per bisedime paditesave.
  - Padia eshte ngritur jashte afatit ligjor.
   -
   Kunder vendimit kane paraqitur rekurs edhe paditesat, te cilet
parashtrojne se duhet te shperblehemi per pagen e nje viti dhe per vjetersine ne
pune prej 25 vitesh.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, perfaqesuesin ligjore te
paditesave Av. F. Braka, qe kerkoi pranimin e rekursit te paraqitur prej tyre dhe
mospranimin e rekursit te pales se paditur, perfaqesueset ligjore te pales se
paditur Av. F. Gjini dhe E. Ballanca, qe kerkuan pranimin e rekursit te paraqitur
prej tyre dhe si shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
   Rekursi i paraqitur nga sh.p.k "Volalba" eshte i bazuar ne nenin 472 te
K.Pr.Civile, ndersa rekursi i paraqitur nga paditesat eshte i pabazuar ne ligj dhe
ne keto rrethana vendimi nr.182, date 15.04.2003 i Gjykates se Apelit Vlore
duhet te prishet duke u lene ne fuqi vendimi nr.25, date 15.01.2003 te Gjykates
se shkalles se pare Lushnje.
   Paditesat Muharrem Bano, Shyqyri Hoxha, Beshir Saliasi kane investuar
Gjykaten e Rrethit Lushnje me padi kunder Sh.p.k. "Volalba" per rikthim ne
pune dhe detyrimi per deshperblim. Ne padine e tyre paditesat kane pretenduar


164
se jane larguar pa shkak te arsyeshem dhe ne menyre te menjehershme nga
puna. Pala e paditur me prapesimet e bera prej saj ka pretenduar se paditesat
jane pushuar nga puna ne zbatim te kontrates kolektive te punes per shkak se
kane fyer drejtorin, dhe ne kohen e pushimit nga puna paditesat nuk kane qene
anetare drejtues te sindikates.
    Gjykata e shkalles se pare Lushnje, si ka administruar provat shkresore te
paraqitura nga palet, ka vendosur rrezimin e kerkese-padise si te pambeshtetur
ne ligj e ne prova, duke arsyetuar se ne baze te nenit 21, pika “d” e kontrates se
punes dhe ne baze te nenit 153 te K.Punes plotesohen kushtet per te zgjidhur
kontraten e punes nga pala e paditur me paditesat.
    Gjykata e Apelit Vlore, mbi ankimin e paditesave ka shqyrtuar ceshtjen
dhe ne baze te akteve te ndodhura ne dosje, ndryshe nga gjykata e faktit ka
vendosur pranimin pjeserisht te padise, duke detyruar palen e paditur t`u jape
paditesave pagen e gjashte muajve, me arsyetimin se pala e paditur nuk ka
motivuar plotesisht largimin e paditesave nga puna dhe reagimi kolektiv ndaj
disa problemeve qe i shqeteson punonjesit nuk mund te perbeje shkak te
arsyeshem per zgjidhjen e kontrates se punes.
    Brenda afati ligjor ka paraqitur rekurs ne Gjykaten e Larte pala e paditur,
duke parashtruar se nga Gjykata e Apelit Vlore nuk eshte zbatuar drejt ligji,
pasi nuk ndodhemi para zgjidhjes se menjehershme te kontrates se punes dhe
paditesat kane shkelur kontraten e punes qe perligj masen e marre ndaj tyre.
    Ndersa paditesat ne rekursin e tyre kane parashtruar se duhet te
demshperblehen me pagen e nje viti dhe vjetersine ne pune.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi aktet e ndodhura ne dosje
veren se pa te drejte Gjykata e Apelit Vlore ka ndryshuar vendimin nr.25, date
15.01.2003 te Gjykates se shkalles se pare Lushnje, duke i demshperblyer
paditesat me pagen e 6-muajve.
    Konkluzioni i Gjykates se Apelit Vlore eshte ne zbatim te keq te ligjit
sepse ndryshe nga sa arsyeton kjo gjykate eshte vertetuar me provat e ndodhura
ne dosje se paditesat shqetesimin e tyre e kane ngritur duke akuzuar drejtorin
dhe drejtuesit e ndermarrjes per aktivitet kriminal, mafioz, ne sherbim te
klaneve te caktuara politike. Duke ju referuar perkufizimit te shprehjeve te
perdorura nga paditesit, ne kuptim te nenit 21, pika "d" e kontrates se punes
Gjykata e Rrethit Lushnje me te drejte i ka cmuar ato fyese dhe ne baze te kesaj
kontrate pune pala e paditur, shoqeria "Volalba" ka ndermarre ndaj paditesave
masen disiplinore te pushimit nga puna, duke i anashkaluar masat me te lehta.
    Duke iu referuar te gjitha akteve te ndodhura ne dosje dhe te
administruara ne gjykim nga te dy gjykatat, Kolegji Civil i Gjykates se Larte
cmon se pretendimet e ngritura ne rekurs nga pala e paditur jane te drejta, sepse
fjalet fyese te perdorura nga paditesit ne peticionin e prezantuar ne TV Lushnja
edhe ne baze te nenit 153 te K.Punes plotesojne kushtet per t’u trajtuar si
rrethana per shkak te te cilave nuk mund t’i kerkohet punedhenesit qe te
vazhdoje te mbaje ne fuqi marredhenien e punes. Nga provat e ndodhura ne


                                        165
dosje dhe te shqyrtuara gjate gjykimit nga te dyja gjykatat ka rezultuar se pala e
paditur nuk e ka zgjidhur kontraten e punes ne menyre te menjehershme, por ka
zbatuar procedurat e njoftimit siç percakton Kodi i Punes.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/b te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.182, date 15.04.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.25, date 15.01.2003 te Gjykates se shkalles se
pare Lushnje.

                          Tirane, me 10.06.2004
166
Nr.1910/182 i Rregj. Themeltar
Nr.1209 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyertim ceshtjen civile
nr.1910/182 akti qe i perket:

       PADITËS :        PETRAQ KOTICI, perfaqesuar
                   nga Av. Agim Gogu.
       I PADITUR:       KESHILLI I MINISTRAVE TIRANE
                   MINISTRIA E TRANSPORTEVE
                   TIRANE, perfaqesuar nga
                   Av. Petrit Myftari.


                 OBJEKTI:
            Kundershtim i V.K.Ministrave
              nr.328, date 17.5.2001.
         Baza Ligjore: Ligji 8561, date 22.12.1999.


   Gjykata e Rrethit Lushnje me vendimin nr.161, date 12.3.2002 ka
vendosur:
     Pranimin e padise.
     Anullimin pjeserisht te V.K.M. nr.328, date 17.5.2001 ne kete
     menyre:
     Kompensimin ne vlere te paditesit Petraq Kotici, prej te paditurve
     K.Ministrave dhe Ministria e Transporteve Tirane, per pasurine e
     llojit te investimeve vleresuar me 1.443.793 leke.
                                    167
   Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.555, date 18.10.2002 ka
vendfosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.161, date 12.3.2002 te Gjykates se rrethit
      Lushnje dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt.
      Rrezimin e padise se paditesit Petraq Kotici.

   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore ka ushtruar rekurs paditesi
Petraq Kotici, i cili kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Ndertimi i bere nga ana ime eshte me leje te regullt ndertimi sipas ligjit
   “Per urbanistiken”, te nxjerre nga organet kompetente, shoqeruar dhe me
   leje per shesh ndertimi.
  - Vete pala e paditutr kete ndertim e ka pranuar dhe ligjeruar, duke
   kompesuar per zerin investime ne shumen 50.000 leke, shume me te cilen
   une nuk jam dakort.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Agim Gogu, i cili kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit
Vlore dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Lushnje, Avokatin e
Shtetit Petrit Myftari, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se
Apelit Vlore, si dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Rekursi i paraqitur nga paditesi Petraq Kotici, permban shkaqe nga ato te
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit
Vlore nr.555, date 18.10.2002, qe ka ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit
dhe ka rrezuar padine, duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet per rigjykim ne
ate gjykate, por me tjeter trup gjykues.
    Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se me
vendimin e Keshillit te Ministrave (V.K.M.) nr.328, date 17.05.2001 eshte
vendosur nder te tjera dhe shpronesimi per interes publik i nje trualli me siperfaqe
336 m2, 4 cope agrume, si dhe i nje rrethimi, te gjithe keto prone e paditesit,
kundrejt vleres 1.242.000 leke. Paditesi e ka kundershtuar kete akt, duke
kontestuar masen e shperblimit vetem ne zerin investime per rrethimin qe sipas
vendimit kapte shumen 50 000 leke. Ai ka pretenduar se padrejtesisht ne vlere nuk
eshte llogaritur dhe ajo e sheshit te objektit autosherbim mjetesh prone e tij e
ndertuar ne kete truall.
    Per te verifikuar pretendimet e paditesit gjykata e rrethit ka urdheruar
kryerjen e ekspertimit, nga ku ka rezultuar se demi i shkaktuar nga prishja e
murit rrethues dhe e sheshit te ndertimit eshte 1.443.793 leke. Per kete vlere
gjykata ka pranuar padine dhe ka detyruar te paditurin te demshperbleje


168
paditesin.
    Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit, duke
argumentuar se objekti i ndertuar nga paditesi ka qene pa leje ndertimi e per
rrjedhoje shteti nuk ka detyrim per te shperblyer paditesin.
    Konkluzioni i gjykates se apelit eshte i pambeshtetur ne ligj.
    Ajo ka vepruar ne kundershtim me kerkesat e nenit 6 te K.Pr.Civile, sipas
te cilit gjykata duhet te shprehet per gjithcka qe kerkohet dhe vetem per ate qe
kerkohet. Qe ne fillim te arsyetimit te vendimit, kur flet per kerkimet e
paditesit, ne to permendet ai per shperblimin nga prishja e nje objekti pike
servisi. Lidhur me kete ajo ka argumentuar se objekti eshte konsideruar si
ndertim pa leje. Sipas gjykates, midis vendimit per dhenie shesh ndertimi dhe
lejes se ndertimit ka mosperputhje, ndersa miratimi per ndryshimin e zerit
kadastral te kesaj toke i perket nje periudhe te mevoneshme. Ne fakt sic
rezulton nga administrimi i materialeve te gjykimit ne gjykaten e faktit, ka
rezultuar se paditesi asnjehere nuk ka pretenduar per prishjen e objektit qe
arsyetohet ne vendimin e gjykates se apelit. Jo vetem kaq, por sic pranohet prej
tij edhe ne rekursin e paraqitur, objekti ne kohen e shpronesimit nuk kishte
filluar te ndertohej. Kerkimi i paditesit eshte per sheshin brenda murit rrethues
per te cilin ai pretendon se kishte investuar per ta kthyer ne gjendje per t`u
perdorur si shesh autosherbimi. Dhe kete investim ai ka pretenduar se e ka
kryer konform lejes se ndertimit qe eshte administruar ne dosje.
    Lidhur me kete te fundit, gjykata ka konkluduar se eshte e parregullt, por
ne kete perfundim ka arritur pa hetuar lidhur me ligjshmerine e saj. Se pari ajo
duhet te kerkonte prej paditesit aktet origjinale leje ndertimi e vendim per
dhenie shesh ndertimi (te cilat ne dosje jane fotokopje) ose qe ligjerisht
barazohen me to. Nese ato nga pikepamja formale paraqiten te rregullta dhe te
dhena nga organi kompetent, gjykata nuk mund te konkludonte apriori se
ndertimi eshte pa leje. Per kete ajo duhet te kerkonte prane organit qe e ka
leshuar kete leje, praktiken dokumentare, projektin dhe preventivin mbi te cilin
leja eshte miratuar. Mbi bazen e tyre do te konkludonte nese sheshi i ndertimit
qe pretendohet eshte i ligjshem ose jo. Sa me siper duhet te plotesohet ne
rigjykimin e ceshtjes.
    Nese do te rezultoje ndertim i ligjshem gjykata duhet te beje kujdes
lidhur me percaktimin e vleres se tij. Ekspertet e thirrur nga gjykata e faktit
kane spjeguar se ne percaktimin e vleres se demit jane nisur nga preventivi dhe
projekti i perpiluar nga inxhinier Maksim Cuko. Por keto dy akte te cilave ai u
eshte referuar nuk rezulton te jene ato qe jane marre parasysh nga organi
kompetent me rastin e dhenies se lejes se ndertimit (nese ajo eshte e ligjshme).
Ne kushtet e sotme kur sendi qe kerkohet te vleresohet nuk ekziston (eshte
prishur) percaktimi i vleres se tij mund te behet vetem duke ju referuar akteve
te vleresuara nga organi kompetent ne kohen e dhenies se lejes. Ky vleresim
duhet te behet duke kerkuar nje ekspertim te ri dhe mbi bazen e
dokumentacionit qe permendem me lart.


                                       169
   Plotesimi ne rigjykim i sa me siper dhe atyre qe vete gjykata do te
vleresoje do te cojne ne dhenien e nje vendimi te drejte e te bazuar ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.555, date 18.10.2002 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, por me tjeter trup
gjykues.

                          Tirane, me 10.06.2004
170
Nr.2997/924 i Regj. Themeltar
Nr.1210 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       KËRKUESE:        ANGJELIQI LASKA (DALANI), e bija e
                   Nashos, viti i lindjes 1959, lindur ne
                   Livadhja e banuese ne Sarande, e
                   perfaqesuar me prokure te posacme nga
                   Av. V. Haderi.
       PERSONI I TRETË:    PETRAQ LASKA, i biri i Grigorit, viti i
                   lindjes 1949, lindur dhe banues ne
                   Sarande, i perfaqesuar me prokure te
                   posacme date 16.03.2004 nga
                   Av. A. Çami


                 OBJEKTI:
          Kerkohet rivendosja ne afat e ankimit
         ndaj vendimit te Gjykates se Rrethit Sarande
             me nr.634, date 07.10.2002.
          Baza Ligjore: Neni 151 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e Rrethit Sarande, me vendimin nr.15, date 13.02.2003 ka
vendosur:
     Rrezimin e kerkeses se kerkueses Angjeliqi Laska.
                                     171
   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.158, date 22.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.15, date 13.02.2003 te Gjykates se
     Rrethit Sarande.

   Kunder dy vendimeve te gjykatave eshte paraqitur rekurs ne Gjykaten e
Larte nga Angjeliqi Laska, e cila kerkon prishjen e vendimit, duke parashtruar
keto shkaqe:
  - Te dyja gjykatat i kane mohuar kerkueses nje te drejte themelore e
   sanksionuar ne nenin 151 te K.Pr.Civile dhe ne Kushtetuten e R.SH.
  - Paditesja nuk kishte dijeni per vendimin gjyqesor, pasi ishte larguar jashte
   shtetit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   mbasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, degjoi perfaqesuesin e
kerkueses, Av. V. Haderi, qe kerkoi pranimin e rekursit, si degjoi perfaqesuesen
e personit te trete Av. A. Çami, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates
se apelit dhe shyrtoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Kerkuese Angjeliqi Laska ka investuar Gjykaten e Rrethit Sarande me
kerkese per rivendosjen ne afat te ankimit ndaj vendimit te Gjykates se Rrethit
Sarande nr.634, date 07.10.2002, me baze ligjore neni 151 te K.Pr.Civile, me
pretendimin se gjykimi i ceshtjes civile me objekt zgjidhje martese me padites
Petraq Lasken eshte bere ne mungese te saj, pa e njoftuar ate per diten dhe oren e
gjykimit.
    Gjykata e Rrethit Sarande, si ka shqyrtuar kerkesen e kerkueses, me
vendimin nr.15, date 13.02.2003 ka vendosur rrezimin e kerkeses me
arsyetimin se kerkuesja ka humbur afatin ligjor per te ushtruar te drejten e
ankimit dhe per ta realizuar kete gje. Njoftimi i saj eshte kryer ne pajtim me
ligjin dhe ajo nuk ka ngritur asnje pretendim per pavlefshmeri te njoftimit.
    Mbi ankimin e paraqitur nga kerkuesja, ceshtja eshte gjykuar ne Gjykaten
e Apelit Gjirokaster dhe me vendimin nr.158, date 22.04.2003 eshte vendosur
lenia ne fuqi e vendimit nr.15, date 13.02.2003 Gjykates se Rrethit Sarande, me
arsyetimin se nga ana e gjykates njoftimi i kerkueses eshte bere sipas kerkesave
te nenit 133 te K.Pr.Civile, ashtu si dhe komunikimi i vendimit. Kerkuesja nuk
ka paraqitur prova per te rivendosur afatin e humbur. Vete kerkuesja ka
terhequr vendimin e Gjykates se Rrethit Sarande nr.634, date 07.10.2002 ne
daten 06.01.2003, kurse kerkesen per rivendosje ne afat e ka paraqitur pas 28
ditesh nga terheqja e vendimit prej saj.
172
    Mbi rekursin e paraqitur nga kerkuesja ceshtja u shqyrtua nga Kolegji
Civil i Gjykates se Larte, ku rezulton se te dy gjykatat e kane zgjidhur drejt
ceshtjen dhe rekursi i paraqitur eshte i pabazuar ne nenin 472 te K.Pr.Civile.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte arrin ne kete konkluzion, sepse nuk
rezulton qe nga te dy gjykatat te mos jete respektuar apo te jete zbatuar keq ligji
dhe te jene lejuar shkelje te renda te normave procedurale.
    Pretendimi i pales kerkuese ne rekurs se asaj i eshte mohuar nje e drejte
themelore per te paraqitur ankim ndaj nje vendimi gjyqesor ku ajo ka qene pale
ne proces, nuk qendron dhe nuk eshte vertetuar. Nga hetimi gjyqesor i kryer
nga te dyja gjykatat rezulton se eshte zhvilluar nje gjykim i drejte, i paanshem
dhe nga ana e kerkueses nuk eshte paraqitur asnje prove per te vertetuar qe
kerkuesja nuk ka qene ne dijeni te procesit gjyqesor per shkak te
pavlefshmerise se njoftimeve.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.158, date 22.04.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster.

                          Tirane, me 10.06.2004
                                        173
Nr.2143/258 i Rregj. Themeltar
Nr.1211 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS:         XHEMIL BAHO
                    FERHAT BAHO, te perfaqesuar ne
                    gjykim nga Av. A. Kodheli
       TË PADITUR:       KKK PRONAVE FIER, ne mungese
                    SEKSIONI I MBROJTJES SE TOKES
                    FIER, ne mungese
                    DYLBER KARAFILI, ne mungese
                    RRAHMAN JAUPI, ne mungese


                  OBJEKTI:
         Kundershtim i vendimit te K.K.K. Pronave
         dhe pavlefshmeri e aktit te marrjes se tokes,
        ne baze te nenit 92 a te K.C., 185 § 1 te K.Pr.C.
             dhe ligjit nr.7698 dhe 7501.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Fier, me vendimin nr.714, date 28.05.2002 ka
vendosur:
      Pranimin e kerkesepadise se paditesave; anullimin pjeserisht te aktit
      te marrjes se tokes ne pronesi, kthimin si te lire te nje siperfaqe toke
      truall.174
   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.534, date 11.10.2002 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit te gjykates se rrethit dhe duke e gjykuar
      çeshtjen ne fakt, rrezimin e padise se paditesave.

   Kunder vendimit ka paraqitur rekurs paditesi, i cili me pretendimin se
vendimi eshte ne zbatim te gabuar te ligjes dhe konkretisht se:
  - Gjykata ka zbatuar nje norme te gabuar ligjore lidhur me mosmarreveshjen
   objekt gjykimi.
  - Kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te
   vendimit te gjykates se shkalles se pare.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, perfaqesuesin e
paditesit, i cili kerkoi pranimin e rekursit dhe prishjen e vendimit, si shqyrtoi dhe
bisedoi ne teresi çeshtjen,

                   VËREN
    Se rekursi i paraqitur eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, si i tille duhet te
pranohet dhe vendimi i gjykates se apelit, per zbatim te keq te ligjit (Neni 472/a
K.Pr.C.) duhet te prishet dhe çeshtja te dergohet per rishqyrtim ne Gjykaten e
Apelit Vlore, me tjeter trup gjykues (Neni 485 § c K.Pr.C.).
    Paditesit, duke pretenduar te drejta pronesie, i jane drejtuar Komisionit te
KKK Pronave te Keshillit te Rrethit Fier, i cili me vendimin nr.301, date
30.08.1996 ka vendosur njohjen e pronesise se paditesave per nje siperfaqe toke
bujqesore te tjetersuar ne truall prej 13.000 m2 dhe ne zbatim te ligjit si menyre
kompensimi ka vendosur dhenien e obligacioneve shteterore per siperfaqe prej
10.300 m2.
    Ne dhenien e ketij vendimi, ky organ ka arsyetuar se: se pari, ne kohen e
shpronesimit kjo siperfaqe toke ka qene toke bujqesore, ndersa ne kohen e hyrjes
ne fuqi te ligjit nr.7698, date 15.04.93 ka qene tjetersuar ne truall e ndodhur
brenda vijave kufizuese te qendrave te banuara, dhe se dyti, se gjithe siperfaqja
eshte e zene me ndertime te perhershme.
    Paditesit duke mos qene dakord me kete vendim e kane paraqitur
mosmarreveshjen, objekt gjykimi. Pretendimi i tyre ka qene se nje pjese e tokes
dhe konkretisht 3 dy. jane truall i lire dhe duhej t`u kthehej atyre dhe se kjo
siperfaqe ka qene para vitit 1990 brenda vijes se verdhe te fshatit, pra ka qene
toke truall.
    Gjykata e Rrethit Fier ne perfundim te gjykimit ka pranuar pretendimin e
paditesave duke vendosur pranimin e kerkese padise. Ajo ka arsyetuar se toka
objekt gjykimi eshte toke truall dhe si e tille nuk mundet te disponohej nga
Komisioni i ndarjes se tokes ne fshat, ne baze te Ligjit 7501 “Per token“.                                         175
    Gjykata e apelit me arsyetimin se kemi te bejme me toke bujqesore ka
vendosur prishjen e vendimit te mesiperm.
    Ne rrethanat e mesiperme objekt i hetimit gjyqesor eshte percaktimi i ligjit
qe duhet te zbatohet per zgjidhjen e mosmarreveshjes objekt gjykimi, nese do te
zbatohet ligja per token (Ligji nr.7501), apo ligji per kthimin e pronave (Ligji
nr.7698).
    Percaktimi i ketij ligji nga gjykatat nuk eshte bere i sakte. Keshtu Gjykata
e shkalles se pare ka pranuar apriori se kemi te bejme me toke truall. Per te arritur
ne nje konkluzion te tille gjykata duhet te shqyrtoje jo vetem provat e paraqitura
nga njera pale, por ne teresi duhet te beje nje hetim te plote dhe te gjithaneshem
dhe nese eshte rasti te kerkoje edhe mendimin e ekspertit. Ne vendimin e saj ajo
shprehet per deshmitarin Hoxha se “... nese eshte jashte apo brenda vijes se
verdhe nuk e konfirmoj dot“ kur percaktimi i ketij fakti eshte ligjor (Neni 3 i
Ligjit nr.7698).
    Po ashtu edhe gjykata e apelit ka pranuar apriori, se kemi te bejme me toke
bujqesore, pavaresisht se dokumentet e marrjes se tokes ne pronesi per te
paditurit bejne fjale per te kunderten e ketij arsyetimi.
    Ne rigjykim, gjykata duhet te percaktoje sakte se ligji do te zbatohet, pra
nese kemi te bejme me toke truall apo me toke bujqesore. Per kete ajo duhet te
percaktoje statusin e kesaj prone ne kohen e shpronesimit te saj, nese ishte toke
bujqesore apo truall. Per kete duhet te saktesoje kohen se kur jane bere pronare te
paditurit, d.m.th. kohen kur kjo prone eshte dispopnuar nga Komisioni i ndarjes
se tokes ne fshat. Per nje hetim te sakte mundet te terhiqet edhe mendimi i
kualifikuar per te percaktuar nese kjo toke ka qene brenda ose jashte vijave
kufizuese.
    Meqenese nje hetim i tille nuk mundet te kryhet nga Kolegji Civil i kesaj
gjykate duhet qe çeshtja te dergohet per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit
Vlore.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne vleresim edhe te nenit 485 § c te
K.Pr.C.,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.534, date 11.10.2002 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim asaj gjykate, me tjeter trup gjykues.

                           Tirane, me 10.06.2004
176
Nr.2281/340 i Regj. Themeltar
Nr.1212 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

me daten 10.06.2004 mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS :        SHOQERIA "VASJARI" SH.P.K,
                    perfaqesuar nga Av. Enise Kurteshi.
       të PADITUR :       FATMIR ZHOPI, perfaqesuar nga
                    Av. Artan Hajdari.
                    K.K.K.PRONAVE BERAT, perfaqesuar
                    nga Avokati i Shtetit Shefqet Muci.
       PERSONA TË TRETË: BAJAME XHERIMEJA,
                    SAFIJE MARA,
                    LLUKAN ZHOPI, YZEIR ZHOPI,
                    BUKUROSHE FESKO, MEDINE DAJO,
                    RUZHDIE VRAPI, te perfaqesuar
                    nga Av. Artan Hajdari.
                    ZEQINE ZHOPI, perfaqesuar
                    nga Av. Vitore Tusha.


               OBJEKTI I PADISË:
         Anullimin e vendimit nr.6, date 14.04.1998
              te K.K.K.Pronave Berat.
         Baza Ligjore: Ligji nr.7699, date 21.04.1993.
                                       177
   Gjykata e shkalles se pare Berat, me vendimin nr.241, date 05.04.2002 ka
vendosur:
     Rrezimin e padise se paditesit Shoqeria “Vasjari” sh.p.k, si te
     pambeshtetur ne prova.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.614, date 15.11.2002 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.214, date 05.04.2002 te Gjykates se
     Rrethit Berat dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt:
     Pranimin e padise.
     Anullimin e vendimit nr.6, date 14.04.1998 te K.K.K. Pronave Berat
     per siperfaqen 0.028 km2, qe ka ne shfrytezim shoqeria “Vasjari”
     sh.p.k.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, kane ushtruar rekurs i padituri Fatmir Zhopi dhe personi i trete
Llukan Zhopi, te cilet kerkojne prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare, duke parashtruar keto
shkaqe:
  - Gjykata e apelit ka pranuar qe paditesi nuk ka qene dhe nuk eshte pronar i
   sendit. Paditesi ka humbur lejen e shfrytezimit te karrieres se gurit, e cila i
   eshte anulluar nga organi kompetent shteteror me date 03.07.2001. Per
   rrjedhoje ai nuk legjitimohet te ngreje padi para gjykates.
  - Gjykata ka shkelur rende parimet themelore te procesit gjyqesor e pikerisht
   nenet 6 dhe 16 te K.Pr.Civile.
  - Gjykata e apelit e ka bazuar vendimin e saj ne opinione qe jo vetem nuk
   gjejne mbeshtetje ne prova, por se ne fillim te arsyetimit te vendimit te saj
   jane pergenjeshtruar prej saj.
  - Sendi objekt i konfliktit gjyqesor ka qene ne administrim te Ndermarrjes
   Pyjore dhe si i tille i nenshtrohet rregullimeve te Ligjit nr.7699, date
   21.04.1993.
  - Paditesi eshte zhveshur nga posedimi apo interesi i ligjshem mbi pronen
   per shkak te vendimit te Ministrit te Ekonomise dhe Privatizimit te cilin
   nuk e ka kundershtuar. Per te njejten arsye edhe legjitimimi pasiv eshte i
   vecuar, pasi personat e trete nuk terheqin interesa te terthorta mbi sendin.
   Ata jane bashkepronare bashke me te paditurin Fatimir Zhopi.
  - Vendimi i gjykates eshte i pa ekzekutueshem, sepse ka vendosur anullimin
   pjeserisht te vendimit te komisionit, pa percaktuar se ku ndodhet siperfaqja
   per te cilen nuk eshte njohur apo njohur pronesia.
178
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e
paditesit Av. Enise Kurteshi, e cila kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates
se apelit, perfaqesuesin e te paditurit Av. Artan Hajdari, i cili kerkoi prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, Avokatin e Shtetit Shefqet Muçi, i cili kerkoi prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, si dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore, me te cilin eshte vendosur ndryshimi
i vendimit nr.214, date 05.04.2002 i Gjykates se rrethit Berat dhe duke e
gjykuar ceshtjen ne fakt: pranimin e padise, anullimin e vendimit nr.6, date
14.04.1998 te K.K.K.Pronave Berat, per siperfaqen 0.028 km2, qe ka ne
shfrytezim shoqeria “Vasjari” sh.p.k, eshte jo i drejte e i mbeshtetur ne ligj, si i
tille ai duhet te prishet.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton se, me vendimin nr.6, date
14.04.1998 te K.K.K.Pronave Berat, te paditurit Fatmir Zhopi dhe personave te
trete iu eshte njohur dhe kthyer ne pronesi nje siperfaqe toke qe ka qene ne
administrim te Ndermarrjes Pyjore Berat.
    Per nje pjese te kesaj prone 0.028 km2, te ndodhur ne fshatin Vertenik te
komunes Velibash te Qarkut Berat, paditesi eshte pajisur me leje shfrytezimi
per karrier te gurit gelqeror nr.160, date 22.03.1995. Me date 03.07.2001, me
akt administrativ te Ministrit te Ekonomise dhe Privatizimit paditesit i eshte
hequr leja per shfrytezimin e kesaj siperfaqe toke, per shkak te mosrregullimit
te marredhenieve me pronaret e tokes, e parashikuar ne nenin 88 te ligjit
minerar.
    Ne dhjetor te vitit 2001, paditesi i eshte drejtuar gjykates duke kerkuar
anullimin e vendimit nr.6, date 14.04.1998 te K.K.K.Pronave Berat, duke
pretenduar qe i padituri Fatmir Zhopi dhe personat e trete nuk jane pronare te
sendit.
    Gjykata e shkalles se pare Berat, me vendimin nr.241, date 05.04.2002 ka
vendosur rrezimin e padise se paditesit shoqeria “Vasjari” sh.p.k, si te
pambeshtetur ne prova.
    Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.614, date 15.11.2002 ka vendosur
ndryshimin e vendimit nr.214, date 05.04.2002 te Gjykates se rrethit Berat dhe
duke e gjykuar ceshtjen ne fakt : pranimin e padise, anullimin e vendimit nr.6,
date 14.04.1998 te K.K.K.Pronave Berat, per siperfaqen 0.028 km2 qe ka ne
shfrytezim shoqeria “Vasjari” sh.p.k.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit kane bere rekurs i padituri Fatmir
Zhopi dhe personi i trete Llukan Zhopi, te cilet kane parashtruar se paditesi nuk
legjitimohet te ngreje kete padi para gjykates, sepse ai e ka humbur lejen e


                                        179
shfrytezimit te karrieres se gurit e cila i eshte anulluar nga organi kompetent
shteteror me date 03.07.2001 dhe se vendimi i gjykates eshte i
paekzekutueshem, sepse ka vendosur anullimin pjeserisht te vendimit te
komisionit pa percaktuar se ku ndodhet siperfaqja per te cilen nuk eshte njohur
apo njohur pronesia.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i cmon te drejta pretendimet e te
paditurit Fatmir Zhopi dhe personit te trete Llukan Zhopi dhe arrin ne
konkluzionin se vendimi i gjykates se apelit duhet te prishet dhe duhet te lihet
ne fuqi vendimi gjykates se shkalles se pare si i mbeshtetur ne ligj.
    Gjate shqyrtimit te ceshtjes konstatohet qe vendimi nr.6, date 14.04.1998
i K.K.K.Pronave Berat, eshte bazuar ne vendimin gjyqesor nr.569, date
28.04.1995 te Gjykates se Rrethit Berat, i cili u ka njohur trashegimtareve te te
ndjereve Yzeir dhe Haxhire Zhopi pronesine mbi 650 dynym pyll, kullote e
livadh ne fshatin Veternik Berat. Brenda siperfaqes prej 650 dynym, te njohur
dhe kthyer nga komisioni ndodhet siperfaqja qe shfrytezohej nga paditesi prej
9.3ha, e ndodhur ne veri te prones se kthyer familjes Zhopi.
    Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e gjykates se shkalles se pare dhe
ka gjykuar ceshtjen ne fakt duke vendosur pranimin e padise me kete arsyetim:
“gjendja kadastrale e kesaj siperfaqe ne momentin e hyrjes ne fuqi te Ligjit
nr.7699, date 21.04.1993, ka qene gurore e si e tille ka ekzistuar edhe me pare e
pavaresisht nga origjina e saj ajo eshte prone e shtetit…”
    Paditesi ka ngritur padi ne gjykate me te paditur M.E.P.P. duke kerkuar
anullimin e vendimit qe i ka hequr lejen e shfrytezimit minerar sipas vertetimit
date 29.03.2002 te leshuar nga Gjykata e shkalles se pare Tirane. Paditesi i
eshte drejtuar perseri M.E.P.P., per rinovim te lejes se shfrytezimit, por kjo e
fundit ia ka refuzuar me arsyetimin se derisa te mbaroje gjykimi ne shkalle te
pare ai nuk mund te kerkoje nje rinovim te lejes.
    Rezulton nga aktet e dosjes se paditesi ka kerkuar anullimin e vendimit te
komisionit para gjykates ne dhjetor 2001, pasi atij i ishte hequr leja e
shfrytezimit me 03.07.2001. Paditesi kishte humbur posedimin mbi sendin si
pasoje e nje akti administrativ te ligjshem, sepse ai nuk kishte zbatuar nenin 88
te Ligjit nr.7796, date 17.02.1994, i cili parashikon: “Marredheniet ndermjet
zoteruesve te lejeve minerare dhe pronareve te siperfaqes se tokes rregullohen
sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi”.
    Ne keto kushte nuk ekziston me interesi i ligjshem per t’iu drejtuar
gjykates, pasi ai te drejten e perdorimit te kesaj siperfaqe toke e gezonte vetem
mbi bazen e lejes se shfrytezimit qe kishte marre. Prandaj Gjykata e shkalles se
pare ka vleresuar drejt faktet dhe provat (nenet 6, 16 te K.Pr.Civile) duke e
rrezuar kerkesepadine e paditesit si te pambeshtetur ne prova dhe ne ligj.
180
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485, germa “b” te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.614, date 15.11.2002 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.241, date 05.04.2002 te Gjykates se shkalles
se pare Berat.

                         Tirane, me 10.06.2004
                                     181
Nr.2951/881 i Regj. Themeltar
Nr.1213 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2951/881 qe i perket:

       PADITËS:         BEDRI AGA, perfaqesuar nga
                    Av. R. Trungu.
       I PADITUR:        BASHKIA TIRANE, perfaqesuar nga
                    Av. i Shtetit Shefqet Muçi dhe
                    juristja e Bashkise L. Troja.


              OBJEKTI I PADISË:
           Saktesim gjyqesisht te siperfaqes
         se kopshtit prej 380 m2 dhe kufijve te tij
      Baza Ligjore: Neni 2 i Ligjit nr.7698, date 15.04.1993,
            Nenet 32, 388 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.4930, date 12.12.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.633, date 20.05.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.4930, date 12.12.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane ne kete menyre:
     Pranimin e padise.
182
       Te njohe kufijte e pronesise se paditesit Bedri Aga, per siperfaqen
       380 m2 me keto kufitare: V - me pallatin 172 dhe 174, J - Prokop
       Mima e Risa Jasa, L - me pallatin 176, P - rruga Kaceli.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs Avokatura e Shtetit, e cila kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ne zbatim te Nenit 32 dhe 388 te K.Pr.Civile, paditesi duhej te vertetonte
   dhe te korrigjonte kete gabim material dhe pastaj i lind e drejta per ngritjen
   e padise.
  - Ne asnje dispozite ligjore te legjislacionit te asaj kohe nuk mund te lidhej
   kontrata midis personave qe nuk kane zotesi per te vepruar.
  - Paditesi qe pretendon te saktesoje kete prone, eshte i vitlindjes 1925,
   ndersa kontrata eshte lidhur ne vitin 1926, pra kur paditesi ka qene 1 vjec.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e paditesit
Av. R. Trungu, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Tirane,
Avokatin e Shtetit Shefqet Muçi, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe
pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.633, date 20.05.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte vendosur ndryshimi i vendimit nr.4930, date 12.12.2002, te Gjykates se
shkalles se pare Tirane, eshte i drejte e i bazuar ne ligj, si i tille ai duhet te lihet ne
fuqi.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore, paditesi pretendon se eshte pronar i nje
trualli, i cili eshte shpronesuar me vendim te K.Ekzekutiv te K.P. te Rrethit
Tirane nr.131, date 08.10.1974. Duke qene se, ne dokumentin e pronesise se
paraqitur prej tij, me nr.740, date 20.10.1926, nuk percaktohet madhesia e
truallit, duke qene se ky eshte truall i lire i pazene me ndertime dhe se ai
pretendon se ploteson kushtet per t'iu drejtuar ne baze te ligjit nr.7698, date
15.04.1993, K.K.K.Pronave te ish Pronareve, kerkon saktesimin e madhesise se
tij, bazuar me kufizimet e percaktuara ne aktin e pronesise.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane ka vendosur rrezimin e padise.
    Gjykata e Apelit Tirane ka vendosur ndryshimin e vendimit nr.4930, date
12.12.2002 te Gjykates se shkalles se pare Tirane ne kete menyre:
    Pranimin e padise.
                                           183
    Te njohe kufjte e pronesise se paditesit Bedri Aga, per siperfaqen 380 m2
me keto kufitare: V - me pallatin 172 dhe 174, J - Prokop Mima e Risa Jasa, L -
me pallatin 176, P - rruga Kaceli.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs Avokatura e Shtetit e cila kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
    Ne zbatim te nenit 32 dhe 388 te K.Pr.Civile, paditesi duhej te vertetonte
dhe te korrigjonte kete gabim material dhe pastaj i lindte e drejta per ngritjen e
padise.
    Ne asnje dispozite ligjore te legjislacionit te asaj kohe nuk mund te lidhej
kontrata midis personave qe nuk kane zotesi per te vepruar.
    Paditesi qe pretendon te saktesoje kete prone eshte i vitlindjes 1925,
ndersa kontrata eshte lidhur ne vitin 1926, pra kur paditesi ka qene 1 vjec.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, çmon jo te drejta e te bazuara ne ligj,
pretendimet e parashtruara ne rekursin e paraqitur nga Avokatura e Shtetit, si te
tilla ato nuk duhet te pranohen.
    Paditesi pretendon se eshte pronar i nje trualli te shpronesuar por qe ka
mbetur i lire dhe se ai zoteron dhe aktin e pronesise. Duke qene se ne aktin e
pronesise nuk eshte percaktuar madhesia e truallit ne veshtrim te kerkesave te
nenit 22 te ligjit nr.7698, date 14.04.1993, ai kerkon me ane te gjykates te
vertetoje madhesine. Persa me siper kundershton nga sa pretendohet se paditesi
legjitimohet te beje keto kerkime ne gjykate.
    Kjo kerkese ka te beje me detyrimet qe ka çdo ish pronar, apo
trashegimtaret e tij, te paraqese bashke me kerkesen per njohjen e pronesise dhe
kthimin e saj, dokumentat e percaktuara ne nenin 22 te Ligjit nr.7698, date
15.04.1993 dhe piken 16 te Udhezimit te K.M. nr.3, date 21.06.1993, ne
K.K.K.Pronave. Eshte ky i fundit i cili do te vendose pas shqyrtimit te tyre.
    Ne kete veshtrim jane te pabazuara edhe pretendimet e tjera te parashtruara
ne rekurs.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.633, date 20.05.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                           Tirane, me 10.06.2004
184
Nr.2979/1906 i Regj. Themeltar
Nr.1214 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Agron Lamaj        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2979/1906 qe i perket:

       PADITËS:         BUKURIJE BOLLATI, perfaqesuar
                    nga avokati Dilaver Rexhepi
       I PADITUR:        ASTRIT ASBEHU ne mungese


                 OBJEKTI:
              Lirim e dorezim te tokes
           dhe ullinjeve te mbjelle ne kete toke
              me siperfaqe 1198 m2.
          Baza Ligjore: Neni 175, 296 te K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendim nr.1900, date 07.05.2002 ka
vendosur:
      Pranimin e kerkese–padise.
      Detyrimi i te paditurit Astrit Asbehu, t’i liroje e dorezoje paditeses
      Bukurije Bollati pronen me sip.1198 m2 te ndodhur ne Shkoze,
      Tirane me nr.230/3 rregj. hipotekor, date 24.07.2001 me kufizimet
      perkatese.

   Mbi ankim te te paditurit, Gjykata e Apelit Tirane me vendim nr.486, date
15.04.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.1900 date 07.05.2002 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane ne kete menyre:
      Pranimin e pjesshem te kerkese-padise.


                                       185
       Detyrimin e te paditurit Astrit Asbehu, t’i ktheje paditeses Bukurije
       Bollati 748 m2 toke te zene me rrethim.
       Detyrimi i te paditurit Astrit Asbehu t’i paguaje paditeses Bukurije
       Bollati 9000 $ per vleren e truallit 450 m2, duke ngelur kjo
       siperfaqe ne pronesi te te paditurit Astrit Asbehu.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs paditesja
Bukurije Bollati, e cila kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe
lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se rrethit Tirane, duke parashtruar keto
shkaqe:
  - Jane lejuar shkelje te renda procedurale; Ne kundershtim me nenin 5, 6 te
   K.Pr.C eshte dale jashte objektit te padise. Objekti i padise eshte vetem
   lirim e dorezim toke te zene me ndertimin pa leje dhe nuk eshte kerkuar qe
   i padituri te bleje pronen tone. Edhe vete i padituri nuk ka mare pozicion
   aktiv dhe as ka kerkuar te bleje token tone.
  - Ne kundershtim me nenin 10 te K.Pr.C. gjykata e ka mbeshtetur vendimin
   ne deduksione dhe jo ne prova te administruara ne gjykim. Ne dosje nuk
   ka asnje prove qe te vertetoje se i padituri e ka marre kete objekt qe nga
   viti 1988 prej fermes.
  - E gjithe siperfaqja pa asnje shkeputje eshte trajtuar ne favorin tone si sip.
   toke bujqesore.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e ceshtjes nga antarja Nikoleta Kita, perfaqesuesin e
pales paditese qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne
fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane, mbasi shqyrtoi dhe
analizoi ne teresi ceshtjen,

                    VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Tirane duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi
vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane si i drejte dhe i bazuar ne ligj.
    Rezulton se paditesja Bukurie Bollati ne zbatim te ligjit "Per token"
nr.7501 date 19.07.1991 eshte bere pronare e nje siperfaqe toke prej 10.000 m2
dhe 30 rrenje ullinj te ndodhur ne fshatin Shkoze –Tirane prone e cila figuron e
rregjistruar edhe ne Z.R.P.Paluajteshme Tirane 2 me nr.230/3, date 15.11.1999.
    Ne brendesi te kesaj siperfaqe ka qene nje objekt qe sherbente si qender
per magazinimin e veglave bujqesore. Ne kete objekt per nevoja te nguteshme
strehimi eshte futur i padituri dhe me kalimin e kohes me shpenzimet e tij e ka
shnderruar ate ne banese qe kapte siperfaqe ndertimore prej 108 m2, ndersa
siperfaqe e rrethuar prej tij gjithsej 1198 m2.
    Mbi sa siper paditesja ka kerkuar nga i padituri detyrimin e tij te liroje dhe
dorezoje siperfaqen prone e saj.


186
    Ne perfundim gjykata e shkalles se pare ka vendosur pranimin e padise,
ndersa Gjykata e Apelit Tirane ka ndryshuar vendimin e gjykates dhe ka pranuar
pjeserisht padine duke detyruar te paditurin t’i ktheje paditeses Bukurie Bollati
siperfaqe toke 748m2 e zene me rrethim dhe lenien ne pronesi te te paditurit te
siperfaqes tjeter prej 450m2 qe perfshin siperfaqen ndertimore dhe ate
funksionale, duke detyruar te paditurin t`i paguaje paditeses vleren e saj prej
9000 U.S.D.
    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane ka bere rekurs pala paditese
dhe konstatohet se shkaqet e parashtruara ne te jane te bazuara ne nenin 472 te
K.Pr.Civile dhe bejne fjale per zbatim te keq te ligjit nga ana e saj.
    Paditesja figuron pronare e nje siperfaqe toke prej 10.000 m2 dhe nga akti
i pronesise dhe skica bashkangjitur nuk rezulton qe mbi kete siperfaqe toke te
kete patur ndertime.
    Objekti i ndodhur ne te si magazine veglash bujqesore prej 68 m2 ka qene
provizor per nevoja te N.Bujqesore dhe nuk eshte pasqyruar ne aktet perkatese.
Edhe sikur te jete perdorur nga i padituri per nevoja te nguteshme strehimi nuk
do te thote se eshte shndrruar ne banese dhe as mund te ligjeroje ne te qendrimin
e paditesit.
    Shtesat e mevoneshme ne kete objekt per permiresimin e kushteve te
banimit jane bere pa leje dhe projekt te miratuar nga organi kompetent, pa
dijenine dhe pelqimin e paditeses si pronare, prandaj ndryshe nga sa arsyeton
gjykata e apelit, i padituri nuk mund te perfitoje nga permbajtja e nenit 175 te
K.C., sipas te cilit kur me mirebesim eshte ngritur nje ndertese ne token e huaj
dhe vlefta e saj eshte me e madhe se vlefta e tokes, personi qe ka ngritur
ndertesen mund te njihet pronar edhe i tokes me vendim te gjykates kompetente,
per me teper qe ne rastin konkret behet fjale per ndertime ne token bujqesore.
    Ndertimet e te paditurit jane ne brendesi te prones te paditeses dhe ne
teresi pengojne edhe shfrytezimin e saj prandaj nuk mund te miratohen si te
ligjeshme nga ana e gjykates. Vete paditesi nuk ka kerkuar ne rrugen e
parashikuar ne ligj sipas nenit 175 te K.C. qe me vendim te gjykates te njihet
edhe pronari i tokes per siperfaqen 450 m2 si ka vendosur gjykata e apelit,
prandaj edhe nuk mund te realizoje te drejta ne kete drejtim.
    Padia eshte ngritur nga paditesja Bukurie Bollati per rivendosjen e nje te
drejte te ligjshme sipas nenit 32 te K.Pr.C. qe pretendon se i eshte shkekur nga i
padituri, pra padia eshte ngritur ne interes te saj dhe eshte gjykata ajo qe ne baze
te nenit 31 te K.Pr.C. ta shpalle ate te bazuar ose jo, por si do qe te jete nga kjo
zgjidhje nuk mund te perfitoje i padituri te drejta pronesie mbi siperfaqen e tokes
objekt gjykimi.
    Ne baze te paragrafit te dyte te nenit 31 te K.Pr.C. pala kundershtare ka te
drejte te diskutoje dhe te ngreje prapsime mbi themelin dhe bazueshmerine ne ligj
te pretendimeve te paditesit dhe qe ne themel ndikojne per rrezimin ose pranimin
e padise se ngritur, por nuk mund t’i jape pales se paditur te drejta si ajo e
pronesise pa i kerkuar ato ne formen e parashikuar ne ligj.


                                        187
    Rezulton qe gjykata e apelit nuk ka çmuar drejt provat e marra gjate
gjykimit konform kerkesave te nenit 309 te K.Pr.C.
    Ajo ka pranuar se i padituri eshte strehuar ne ndertese ne vitin 1988 me
vendim te organeve te pushtetit lokal te asaj kohe, por nuk ka administruar asnje
prove per vertetimin e ketij fakti. Nga aktet e administruara nuk rezulton te kete
vendim te ish Keshillit Bashkuar apo te N.Bujqesore, ndersa nje vertetim date
23.02.2002 i ish kryetarit dhe sekretarit te Keshillit Popullor te fshatit nuk mund
te barazohet me aktet zyrtare te parashikuara ne nenin 253 te K.Pr.C., prandaj
s`mund te perbeje dhe prove te plote per deklarimet e pasqyruara ne te per
strehimin e te paditurit ne vitin 1988. Akti i paraqitur nga i padituri nuk eshte
perpiluar nga nepunesi i shtetit ose personi qe ushtron veprimtari publike brenda
kufijve te kompetences se tyre ne formen e caktuar si kerkon neni 253 i K.Pr.C.
por nga ish perfaqesues te organeve te pushtetit lokal, prandaj nuk ka fuqi
provuese per sa deklarohet ne te edhe sipas neneve 246 e vijues te K.Pr.C.
    Gjykata e shkalles se pare ka zbatuar drejt ligjin ne zgjidhjen e kofliktit,
prandaj vendimi i saj duhet te lihet ne fuqi si i drejte dhe i bazuar ne ligj.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 485/b te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.486, date 15.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.1900, date 07.05.2002 te Gjykates se shkalles se
pare Tirane.

                          Tirane, me 10.06.2004
188
Nr.2697/655 i Regj. Themeltar
Nr.1220 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare


ne daten 08.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me
nr.2697/655 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS:         GJURAN HOXHA
       I PADITUR:        BEQIR AJAZI


               OBJEKTI I PADISË:
                Pushimi i cenimit
        dhe kthimi i prones ne gjendjen e mepareshme.
           Baza Ligjore: Neni 302 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.5450, date 27.10.1997
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.88, date 16.01.1998 ka
vendosur :
      Prishjen e vendimit nr.5450, date 27.10.1997 te Gjykates se shkalles
      se pare Tirane, e dergimin e ceshtjes per rigjykim po asaj gjykate,
      me tjeter trup gjykues.

   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.4242, date 14.12.2001
ka vendosur:
      Pushimin e gjykimit te ceshtjes civile me nr.32 akti.                                      189
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.432, date 09.04.2002 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.4242, date 14.12.2001 te Gjykates se shkalles
     se pare Tirane dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne ate gjykate, me
     te njejtin trup gjykues.

   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.5280, date 30.12.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Detyrimin e te paditurit Beqir Ajazi, te pushonje cenimin e bere ne
      truallin, pronen e paditesit ndodhur ne rrugen "Hoxha Tahsim" dhe
      kthimin e prones ne gjendjen e mepareshme, duke u detyruar i
      padituri te prishe ndertimin e bere ne kufi me pronen e paditesit dhe
      te mos e perserise ne te ardhmen.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.562, date 29.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.5280, date 30.12.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

    Kunder vendimit te Gjykates Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te Kodit
te Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Beqir Ajazi, i cili kerkon prishjen e
ketij vendimi si dhe vendimin e Gjykates se shkalles se pare Tirane nr.5280,
30.12.2002 dhe kthimi per rigjykim, duke parashtruar keto shkaqe;
  - Nuk e cenojme paditesin ne pronen e tij, pasi prona e tij nuk ndodhet aty,
    por sot trualli i pretenduar eshte trotuar.
  - Prona jone eshte ndertuar me leje dhe sikur prona e paditesit te ishte ne ate
    vend, Bashkia nuk do te jepte leje per ndertim.
  - Ne aktin e ekspertimit ata jane bazuar ne dokumentet e kthimit te pronave
    dhe jo ne harten e vitit 1937, duke nxjerre konkluzionin se harta e vitit
    1937 eshte e gabuar.
  - Gjykata ne vendimin e saj nuk percakton se ku e cenojme dhe cfare duhet
    te kthehet ne gjendjen e mepareshme, pasi pallati ka perfunduar dhe
    apartamentet jane shitur dhe hipotekuar.
  - Gjykatat nuk kane thirrur ne gjykim personat qe kane blere apartamentet,
    pasi ata jane pronaret e vertete dhe se cfaredo vendimi i marre nuk mund te
    kete fuqi per ta.
  - Objekti i padise nuk duhej te ishte 302 i K.C., por duhet te ishte neni 303,
    pasi aty ka qene nje punim i ri.
  - Dhe sikur te ndodhe qe realisht e kemi cenuar ky fakt eshte i pa
    riparueshem, ne keto kushte gjykata mund te vendoste vetem per
    zhdemtimin e demit qe i kemi shkaktuar.190
         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   mbasi degjoi relatimin e gjyqtarit Bashkim Caka, avokatin e te paditurit
A. Kodheli, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe pasi e shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Me vendim te K.K.K.Pronave nr.108, date 08.06.1995, pales paditese i
njihet pronesia e 129 m2 truall, nga e cila i kthehet si e lire nje siperfaqe 62 m2
me kufizimet perkatese
    Me vendim te K.R.T-se Tirane nr.21, date 05.12.1995 eshte miratuar
ndertim i perkoheshem (dyqan) i cili nuk perfundoi dhe u ndertuan vetem
themelet.
    Pales se paditur me vendim te K.K.K.Pronave nr.606, date 08.01.1995, i
eshte njohur pronesia mbi nje siperfaqe 672 m2, ndersa i kthehet truall i lire
156 m2. Si prona e paditesit dhe e te paditurit pershkruhet se jane ne rrugen
"Hoxha Tahsim", por tek asnje vendim i K.K.K.Pronave, nuk thuhet se
kufizohen me njeri tjetrin. Edhe pala e paditur me vendim te K.R.T-se Tirane
nr.113, date 23.05.1997, ka miratuar lejen e ndertimit per ndertim banese.
    Pala paditese ka kerkuar ne gjykate nderprerjen e punimeve dhe
pushimin e cenimit te truallit. Duke qene se problemi me teper ishte teknik, me
te drejte nga ana e gjykates u caktua kryerja e nje ekspertimi teknik, duke
caktuar si ekspert nje inxhinier ndertimi dhe nje topograf. Sipas aktit te
ekspertimit te dates 05.10.1997 (shtesa 15.10.1997), plintat e hapura kane
kaluar ne thellesi ne pronen e pales paditese, ndersa jane respektuar distancat
nga pallatet, nga rruga, si dhe permasat e tjera te projektit. Por ne kete leje eshte
neglizhuar prona e paditesit mbasi sic u tha me lart, nuk eshte shenuar qe ne jug
kufizohet me Gjuran Hoxhen. Sipas eksperteve vija qe bashkon dy pallatet 5
kateshe eshte vija kufi midis pronave, pasi ndertimi i pales se paditur eshte bere
midis dy pallateve 5 kateshe. Ndertimi i pales se paditur, sipas eksperteve,
duhet te ishte bere 5 cm larg vijes ndarese ndermjet pronave dhe pa dritare.
    Me vone kur eshte bere shtesa e ekspertimit, pas 10 ditesh konstatohet se
pala e paditur kishte vazhduar punimet me betonimin e plintave duke demtuar
themelin e gurte te ndertuar nga paditesi 2 vjet me pare. Kollonat dhe themeli
jane 2.5 cm larg vijes ndarese, pra cenimi eshte nga plintat ne thellesi. Ekspertet
kane nxjerre dhe demin e shkaktuar qe eshte 18.720 leke dhe qe eshte demi tek
themelet e gurit te ndertuar para 2 vjetesh nga paditesi si pasoje e plintave qe
kane hyre ne token e paditesit. Leja e ndertimit te paditesit nuk ekziston me,
pasi e kishte te perkoheshme dhe per dyqan per 1 vit. Projekti i paditesit eshte
miratuar, pasi ne vendimin e K.K.K.Pronave nuk ishte paraqitur pala e paditur
si kufitar.
                                        191
    Lidhur me lejen e ndertimit pales se paditur i ishte dhene per ndertim
objekt 2 kate, ndertim i cili u pezullua, deri ne zgjidhjen e konfliktit, me daten
06.02.1998, urdherohet perseri pezullimi i punimeve te cilat jane konsideruar
pa leje, pasi i ishte dhene per dy kate dhe ai vazhdonte katin e 3-te.
    Gjate gjykimeve jane caktuar dhe dy grupe ekspertesh te tjere, por qe ne
dosje nuk ka akt ekspertimi. Me date 30.12.2002, eshte bere akti ekspertimit i
dyte me inxhinier ndertimi dhe inxhinier topograf. Nga ky ekspertim del se
ndertesa nga dy kate e planifikuar eshte bere 5 kate, ku kati i pare eshte dyqan.
Sipas aktit te ekspertimit:
    a) Themelet nuk verifikohen sepse banesa eshte e perfunduar.
    b) Funksioni i dyqanit kryhet nepermjet prones se pales paditese.
    c) Katet e tjera, gjithesej 4 kate, ne drejtim te prones se pales paditese
jane te dalura me konsol ballkonet me gjeresi 1.5 m. dhe gjatesia 13.2 m.
    d) Prona e pales paditese ka kaluar ne funksion te prones se pales paditur,
pra teknikisht eshte kthyer ne pjese funksionale te ndertimit te pales se paditur.
    e) Ndricimi i prones se pales paditese eshte nga prona e pales paditese si
dhe ne drejtim perendimor e ne kete menyre prona e paditesit ka dale jashte
mundesive per t`u perdorur nga pronari.
    Ndodhur ne rrethanat e mesiperme, gjykatat kane vendosur pranimin e
padise, detyrimin e te paditurit Beqir Ajazi, te pushoje cenimin, duke u detyruar
ai "qe te prishe ndertimin e bere ne kufi me pronen e paditesit" dhe te mos e
perserise ate ne te ardhmen. Ky dispozitiv i vendimit te gjykatave eshte i
paqarte, sepse nuk sakteson se ku qendron cenimi i pronesise dhe se cfare duhet
te prishet konkretisht nga ndertimet e kryera, deri ne cfare shkalle do te
realizohet prishja, nese do te prishen vetem ballkonet apo duhet te prishen edhe
plintat e themelit qe jane futur ne truallin e paditesit, shkelje kjo ligjore qe e
ben vendimin te paekzekutueshem dhe perben shkak per prishjen e vendimeve
per mosrespektim te ligjit.
    Ne rigjykimin e kesaj ceshtje, bazuar ne nenin 193 te Kodit te Procedures
Civile, gjykata duhet te therrase ne gjykim edhe komisionin e kthimit te
pronave, veprim ky procedural qe duhet te ishte kryer kryesisht nga ana e
gjykates. Keshtu, gjykatat pranojne se pronat e paleve jane kufitare me njera
tjetren, por nga aktet perkatese te pronesise te administruara ata nuk rezultojne
kufitare dhe ne gjykim nuk eshte sqaruar nese ky eshte vetem nje gabim teknik
i komisionit te kthimit te pronave, apo qendron pretendimi i pales se paditur se
prona (trualli) i paditesit nuk ndodhet ne vendin e pretenduar dhe se ekspertet
kane gabuar duke mos perdorur hartat e vitit 1937.
    Moskryerja e ketij veprimi procedural, si dhe mos respektimi i
dispozitave procedurale lidhur me shtimin e pakesimin e objektit te padise i ben
vendimet te cenueshem edhe per kete shkak. Rezulton se ne seancen e dates
7.03.2001, ne prani te pales se paditur, paditesi ka kerkuar shtimin e objektit te
padise duke kerkuar anullimin e vendimit nr.606, date 8.01.1996 te
KKKPronave dhe gjykata me vendim e ka pranuar kete kerkese.


192
    Pas kesaj, seancat e datave 28.3.2001, 11.05.2001, 25.05.2001,
20.06.2001 dhe 03.07.2001, jane shtyre me kerkesen e paditesit qe gjykimi te
mos zhvillohet ne mungese te komisionit te kthimit te pronave. Ne seancen e
dates 12.07.2001, ku perseri nuk eshte paraqitur komisioni i kthimit te pronave
paditesi ka kerkuar qe gjykimi te vazhdoje ne mungese. Ne seancen gjyqesore
te dates 15.07.2001, me gjyqtar te vetem ne mungese te pales se paditur,
paditesi ka hequr dore nga kerkimi i tij per anullimin e vendimit te komisionit
te kthimit te pronave qe i ka kthyer pronen si te lire te paditurit. Me daten
16.09.2001, ka vazhduar gjykimi me trup gjykues, i cili e ka filluar shqyrtimin e
ceshtjes nga fillimi dhe nuk eshte bere me fjale per keto kerkime.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485 te Kodit te
Procedures Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.562 date 29.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane,
te vendimit nr.5280, date 30.12.2002 te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe
dergimin e ceshtjes per rigjykim me tjeter trup gjykues ne Gjykaten e shkalles
se pare Tirane.

                          Tirane, me 08.06.2004
                                       193
Nr.2370/403 i Regj. Themeltar
Nr.1221 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka       Anetar
          Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim çështjen civile
nr.2370/403 qe i perket:

       PADITËS I KUNDËRPADITUR:       SHAHIN VRIONI,
                          perfaqesuar nga Av. Liljana
                          Ruli dhe Av. Rustem Gjata.
       I PADITUR KUNDËRPADITËS:       MINISTRIA E PUNEVE TE
                          JASHTME, perfaqesuar nga
                          Av. Sokol Puto dhe
                          Av. Shpresa Shahaj.
       I PADITUR NE KUNDËRPADI:       KOMISIONI I KTHIMIT
                          DHE KOMPENSIMIT
                          TE PRONAVE - TIRANE
       PERSON I TRETË:           MINISTRIA E
                          FINANCAVE
                          AMBASADA E
                          REPUBLIKES ITALIANE


              OBJEKTI I PADISË:
        Detyrim per kthim trualli me siperfaqe 1075 m2,
         ose detyrim per te lidhur kontrate qiraje.
          Shperblim demi nga perdorimi i sendit.
           Baza Ligjore: Neni 296, 298, 801
              e vijues te Kodit Civil
             dhe neni 185 i K.Pr.Civile.194
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
           Kundershtimi i vendimit te K.K.K.P.
       nr.802, date 18.03.1996 dhe nr.86, date 14.12.1999.
      Baza Ligjore: Neni 27 i Ligjit nr.7698, date 15.04.1998
             dhe neni 92 i Kodit Civil.


   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.1895, date 02.05.1997 ka
vendosur:
     Pranimin e kerkese padise.
     Detyrimin e te paditurit Drejtoria e Mbeshtetjes ne MPJ t’i ktheje
     paditesit Shahin Vrioni truallin prej 1075 m2 dhe shperblimin e
     demit ne shumen 21607.5 USD.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.220, date 27.01.1998 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.1895, date 02.05.1997 te Gjykates se Rrethit
     Tirane dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim po ne ate gjykate, me
     tjeter trup gjykues.

   Gjykata e Kasacionit, me vendimin nr.810, date 17.06.1998 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.220, date 27.01.1998 te Gjykates se Apelit
      Tirane dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim po ne kete gjykate, me
      tjeter trup gjykues.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.56, date 29.01.1999 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.1895, date 02.05.1997 te Gjykates se Rrethit
     Tirane dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim po prane asaj gjykate, por
     me tjeter trup gjykues.

   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.2016, date 20.06.2000 ka
vendosur:
     Rrezimin e padise si te pabazuar ne prove e ne ligj.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.1225, date 31.10.2001 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.2016, date 20.06.2000 te Gjykates se Rrethit
     Tirane dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim ne Gjykaten e Apelit
     Tirane, me tjeter trup gjykues.
                                      195
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.20, date 29.10.2002 ka
vendosur:
     Rrezimin e padise se paditesit te kunderpaditur Shahin Vrioni si te
     pabazuar ne ligj.
     Pranimin e kunderpadise te pales se paditur Ministrise se Jashteme
     te Republikes se Shqiperise ne kete menyre:
     Ndryshimin e vendimit nr.802, date 18.03.1996 te Komisionit te
     Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ne piken "1/a", ku behet fjale
     per kthimin ne natyre ish pronarit Shahin Vrioni te siperfaqes se
     truallit prej 1075 m2. Per kete siperfaqe ish pronaret (trashegimtaret
     e tij) te kompensohen ne njeren nga menyrat e parashikuara ne nenin
     16 te Ligjit nr.7698, date 15.04.1993 "Per kthimin dhe kompensimin
     e pronave".
     Ndryshimin e vendimit nr.86, date 14.12.1999 te Komisionit te
     Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ne piken "1/a", ku behet fjale
     per kthimin ne natyre ish pronarit Shahin Vrioni (trashegimtareve te
     tij) siperfaqja e truallit prej 381 m2. Per kete siperfaqe ish pronaret
     (trashegimtaret e tij) te kompensohen ne njeren nga menyrat e
     parashikuara ne nenin 16 te Ligjit nr.7698, date 15.04.1993 "Per
     kthimin dhe kompensimin e pronave".

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
ka ushtruar rekurs paditesi i kunderpaditur Shahin Vrioni, i cili kerkon
ndryshimin e vendimit duke pranuar padine ose prishjen e vendimit dhe
dergimin e çeshtjes per rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe:
  - Mungesa e legjitimimit ne ngritjen e kunderpadise nga Ministria e
   Jashtme, ka sjelle si pasoje mosformimin e drejte te ndergjyqesise.
  - MPJ asnjehere nuk e ka patur ne pronesi (administrim) truallin objekt
   padie, nuk ka qene ndonjehere e autorizuar per te disponuar kete pasuri, qe
   vertetohet edhe me shkresen e Drejtorise se Sherbimeve te Trupit
   Diplomatik prane MPJ, date 11.01.1996.
  - Gjykata e apelit duke pranuar per shqyrtim ne themel kunderpadine ka
   hequr çdo kufi midis marredhenieve te pronesise dhe marredhenieve te
   detyrimit, kontraktore e jashtekontraktore.
  - Gjithashtu gjykata nuk mund te therrase subjekte te tjera qe nuk jane
   pjesemarrese ne proces dhe per çeshtje te tjera me karakter administrative.
  - Ambasada eshte posedues me keqbesim, sepse e mban truallin ne menyre
   arbitrare pa miratim te organit kompetent shqiptar.
  - Ne marreveshjen ndershteterore nuk behet fjale per kalim te truallit ne
   pronesi te Ambasades Italiane, por vetem i ndertesave. Mos valle ka
   ndonje norme ligjore ku te thuhet se fati i tokes varet nga fati i nderteses?
  - Konkluzioni i gjykates se trualli eshte pjese funksionale e nderteses se
   Ambasades nuk mbeshtetet ne asnje prove apo rrethane.


196
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi, perfaqesuesit e pales
paditese Av. R. Gjata dhe L. Ruli, te cilet kerkuan ndryshimin e vendimit te
gjykates se apelit, pranimin e padise dhe rrezimin e kunder padise,
perfaqesuesit e pales se paditur Av. S. Puto dhe Sh. Shahaj, te cilet kerkuan
mospranimin e rekursit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit dhe
pasi bisedoi çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Mbasi ka zhvilluar gjykimin e ceshtjes, Gjykata e Apelit Tirane ka
vendosur per rrezimin e kerkese padise dhe pranimin e kunderpadise.
    Duke e pare ne teresine e tij gjykimin e ceshtjes, Kolegji Civil i Gjykates
se Larte, cmon se drejt ka vepruar Gjykata e Apelit Tirane, qe mbasi ka
shqyrtuar ceshtjen, ka konkluduar sa siper.
    Eshte vertetuar plotesisht gjate hetimit gjyqesor te ceshtjes, se Ambasada
e Republikes se Italise ne Tirane, sipas Notes verbale date 01.07.1991, firmosur
nga perfaqesuesit e Ministrise se Puneve te Jashtme shqiptare dhe Ambasades
Italiane, rrjedhoje edhe e vendimeve respektive te Keshillit te Ministrave te
Republikes se Shqiperise, eshte bere pronare e dy godinave per rezidence ne
Tirane. Kalimi i pronesise ne favor te pales italiane eshte kryer kundrejt
pageses se shumes prej 3,75 miliard lireta italiane. Sic dihet, me daljen e Ligjit
nr.7698, date 15.4.1993 "Per njohjen, kthimin dhe kompensimin e pronave ish
pronareve", si edhe shume te tjere, pala paditese e kunderpaditur, ka kerkuar te
drejtat e saj te pronesise. Keshtu me vendimet nr.802, date 18.03.1996 dhe
nr.86, date 14.02.1999 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave,
ne favor te saj, jane njohur dhe kthyer si te lira, nder te tjera edhe dy siperfaqe
trualli, gjithsej 1456 m2, te cilat gjenden brenda territorit ku jane te vendosura
dy godinat ne pronesi te Ambasades se Republikes se Italise ne Tirane.
    Nga sa siper, me te drejte Gjykata e Apelit Tirane, ka arritur ne dy
perfundime objektive dhe ligjore, te cilat duke patur rendesi vendimtare, kane
cuar ne zgjidhjen e drejte te ceshtjes.
    Se pari, ne momentin kur Ambasada e Republikes se Italise ne Tirane,
eshte bere pronare e te dy godinave, si ato ashtu edhe trualli nen to e
funksional, ishte ne pronesi te shtetit shqiptar. Nga ana tjeter, Ligji i cituar "Per
kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronareve", ka hyre ne fuqi rreth dy
vjet me vone, ndersa vendimet e Komisionit te Kthimin dhe Kompensimit te
Pronave, pese dhe tete vjet me vone.
    Se dyti, sipas kerkesave te nenit 4/a te Ligjit nr.7698, date 15.4.1993,
"…u njihet e drejta e pronesise dhe u kthehen ish pronareve pronat qe ne
momentin e daljes se ketij ligji, ekzistojne ne formen e trojeve, tokave
bujqesore e jo bujqesore te pazena". Ne kete kendveshtrim ligjor, arrihet ne
konkluzionin se siperfaqja e truallit prej 1456 m2, ne momentin e daljes se ligjit


                                        197
te permendur, ishte plotesisht e zene, mbasi sikunder u analizua me lart, ajo
eshte pjese perberese dhe funksionale e dy godinave, kaluar ne pronesi te
Ambasades se Republikes Italiane. Per rrjedhoje duke mos qene te lira, nuk
mund dhe nuk duhej te ishte vendosur kthimi i tyre ne pronesi te pales paditese
te kunderpaditur. Keshtu qe ne perputhje me kerkesat ligjore, gjykata ka
vendosur per ndryshimin e pikes 1/a te te dy vendimeve te permendura te
K.K.K.Pronave Tirane.
    Ne funksion nga sa u analizua, rezulton se paditesi i kunderpaditur,
padrejtesisht dhe pa asnje motivim ligjor, ka kerkuar me padine objekt gjykimi,
kur ne te kundert, me te drejte dhe ne mbeshtetje te kerkesave ligjore, ka
kerkuar me kunderpadi pala e paditur kunderpaditese. Ajo legjitimohet
plotesisht ne kerkimet e saj, jo vetem se eshte thirrur ne gjykim ne cilesine e te
paditurit nga vete pala paditese, por edhe sepse eshte institucioni specifik i
qeverise dhe shtetit shqiptar, qe komunikon dhe bashkevepron me perfaqesite
diplomatike. Kjo nga njera ane. Nga ana tjeter, kete legjitimim ja jep Konventa
e Vjenes "Per Marredheniet diplomatike" date 18.04.1961. Sipas kerkesave te
nenit 21 te saj, shteti ku akreditohet nje perfaqesi diplomatike, me nenshkrimin
e konventes merr persiper detyrimet per mbrojtjen e te drejtave te perfaqesive
diplomatike, sikunder ishte edhe Ambasada e Republikes Italiane. Konventa ne
fjale, nga ana tjeter rregullon, ose me mire, i jep dhe garanton te drejten
perfaqesise diplomatike per te mos marre pjese si pale ne nje gjykim civil. Dhe
Konventa, e cila eshte ratifikuar nga shteti shqiptar ne vitin l998, ne veshtrim te
kerkesave te nenit 122/2 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, eshte pjese
e sistemit te brendshem juridik, duke patur perparesi ne raport me ligjet e tjera
te vendit.
    Persa i perket shkaqeve te parashtruara ne rekursin e paraqitur nga pala
paditese e kunderpaditur, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se ato nuk
qendrojne dhe nuk jane te tilla qe te motivojne apo per ligjin cenimin e
vendimit te Gjykates se Apelit Tirane. Per me teper pretendimet e ngritura,
pergjithesisht kane marre pergjigje ne analizen e bere ne ate vendim.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, konform nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.20, date 29.10.2002 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 15.06.2004
198
Nr.2327/365 i Regj. Themeltar
Nr.1222 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka       Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 01.06.2004, mori ne shqyrtim çështjen civile
nr.2327/365 qe i perket:

       PADITËS:         PETRAQ MILE, perfaqesuar nga
                    av. Dashamir Kore dhe
                    Mihallaq Angjellari.
       I PADITUR:        THOMA MILE, perfaqesuar nga
                    av. Agim Hoxha.


               OBJEKTI I PADISË:
             Pushim i cenimit ne pronesi
               dhe shperblim demi.
            Baza Ligjore: Neni 296, 302, 303,
              149, 153 te Kodit Civil.


   Gjykata e rrethit Pogradec, me vendimin nr.654, date 13.09.2002 ka
vendosur:
     Pranimin e kerkese padise.
     Detyrimin e te paditurit Thoma Mile per leshimin e siperfaqes prej
     3.3 m2 tek pjesa e nen kalimit e katit perdhe, duke u detyruar per te
     spostuar murin 20 cm ne veri dhe 35 cm ne jug nga ana perendimore
     e godines se Petraq Miles.
     Lirimin e siperfaqes prej 14.4 m2 ne katin e pare te nderteses, duke
     u detyruar i padituri per spostimin e murit 1.2 m ne veri dhe 2 m ne
     jug te sallonit dhe dhomes se paditesit Petraq Mile.                                      199
       Lirimin e siperfaqes prej 16 m2 te çatise si dhe ½ pjese te ballkonit
       nga krahu verior i nderteses.
       Detyrohet i padituri Thoma Mile per shperblimin e demeve te
       shkaktuara prej tij baneses se paditesit Petraq Mile ne masen
       1.210.000 leke.

   Gjykata e Apelit Korçe, me vendimin nr.392, date 26.12.2002 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.654, date 13.09.2002 te Gjykates se
     Rrethit Pogradec qe u perket paleve Petraq Mile dhe Thoma Mile,
     me objekt pushim cenimi.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
ka ushtruar rekurs i padituri Thoma Mile, e cila kerkon prishjen e vendimeve
dhe rrezimin e padise, duke parashtruar këto shkaqe:
  - Paditesi nuk disponon nje akt (titull) te mirefillte pronesie per pronen e tij
   te leshuar nga organet kompetente.
  - Gjykata e shkalles se pare ne kundershtim me nenin 5 te K.Pr.Civile ka
   zgjeruar objektin e mosmarrveshjes.
  - Gjykata ka vepruar ne kundershtim me nenin 6 te K.Pr.C., pasi ajo eshte
   shprehur mbi kerkimet e paleve.
  - Nga ana e te paditurit qysh ne momentin kur jane caktuar ekspertet eshte
   kundershtuar, pasi nuk jane te miratuar dhe nuk figurojne ne listat qe
   disponon gjykata si eksperte.
  - Gjykata apelit nuk ka pranuar me cilesine e deshmitareve nje seri
   personash, te cilet jane farefisni e afert e paleve ndergjyqesa, te cilet do te
   deklaronin para gjykates fakte qe do te ndihmonin ne zgjidhjen e drejte te
   çeshtjes.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi, Av. D. Kore e
M. Angjellari, qe kerkuan lenien ne fuqi te vendimit, av.Agim Hoxha, qe kerkoi
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim
dhe pasi bisedoi çeshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Si vendimi nr.654, date 13.09.2002 i Gjykates se shkalles se pare ashtu
edhe ai me nr.392, date 26.12.2002 i Gjykates se Apelit Korce, jane rrjedhoje e
zbatimit te gabuar te ligjes. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat e nenit 485/e
te K.Pr.Civile, ato duhet te prishen dhe te vendoset pushimi i gjykimit te
ceshtjes.200
    Eshte vertetuar se palet ne gjykim kane banesat e tyre ne kufi me njeri-
tjetrin. Keto banesa u vijne si trashegim nga paraardhesit e tyre Marko e Mihal
Mile, pronesi kjo qe vertetohet nga vertetimet e Arkivit te Keshillit te Rrethit
date 01.02.1994 dhe 18.08.1994.
    I padituri Thoma Mile e ka regjistruar pronen ne emer te tij dhe zoteron
çertifikaten e pronesise te dates 24.11.1994. Mbi bazen e ketij regjistrimi i
padituri ka mundur te pajiset dhe me lejen e ndertimit nr.99, date 20.12.1994 te
rifreskuar me vendimin nr.4, date 13.04.2001 dhe ka filluar ndertimin, per te
cilin paditesi Petraq Mile, me pretendimin se eshte trashegimtar i vetem ligjor i
Marko Miles, ka kerkuar pushimin e cenimit ne pronesine e tij dhe shperblimin
e demit.
    Duke pare ne teresine e tij gjykimin e ceshtjes dhe vendimet respektive te
gjykatave, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, arrin ne perfundimin se ato jane
marre ne zbatim te gabuar te ligjes.
    Keshtu, te dy gjykatat nuk kane mbajtur parasysh kerkesat e neneve 296
dhe 302 te Kodit Civil, te cilat respektivisht bejne fjale rreth padise per
kerkimin e sendit dhe padise mohuese. Duke ju referuar dhe interpretuar keto
dy dispozita te ligjit material, del qarte se paditesi ne rradhe te pare, duhet te
vertetoje qenien pronar dhe origjinen e prones se tij e ne te njejten kohe
paligjshmerine e veprimit te pales tjeter dhe pastaj te kerkoje me padine objekt
gjykimi. Gjate gjithe gjykimit te ceshtjes, paditesi Petraq Mile nuk ka vertetuar
pronesine mbi banesen, e cila nuk figuron e rregjistruar ne Zyren e Rregjistrimit
te Pasurise se Paluajteshme. Pretendimi i parashtruar, se banesen e ka fituar ne
pronesi me trashegim nga babai i tij, nuk mund te justifikoje nga ana ligjore te
drejten e pronesise mbi te.
    Me fjale te tjera, gjykatat nga ana tjeter nuk kane mbajtur parasysh edhe
kerkesat e nenit 12 te Kodit te Procedures Civile, sipas te cilit, pala qe
pretendon nje te drejte, ka detyrim qe ne perputhje me ligjin, te provoje faktet
mbi te cilet bazon pretendimin e saj. Dhe efektivisht sikunder u permend edhe
me lart, pala paditese nuk solli asnje prove qe te vertetoje pronesine mbi
banesen, qe te mund te perligjte kerkimin me padine e revendikimit dhe ate
mohuese, sic edhe ka kerkuar.
    Nga sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se jane kushtet e
parashikuara nga neni 472 i K.Pr.Civile, te cilat perligjin cenimin e te dy
vendimeve te Gjykatave, si te shkalles se pare ashtu edhe te Apelit Korce, e cila
ne veshtrim te kerkesave te parashikuara nga neni 468 i K.Pr.Civile, duhet te
kishte vendosur prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes.
                                       201
             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/e te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.654, date 13.09.2002 te Gjykates se shkalles se
pare dhe vendimit nr.392, date 26.12.2002 te Gjykates se Apelit Korce e
pushimin e gjykimit te ceshtjes.

                       Tirane, me 15.06.2004                MENDIMI I PAKICËS
    Ndryshe nga sa ka vendosur shumica kemi mendimin se paditesi Petraq
Mile legjitimohet ne ngritjen e padise se tij per pushim te cenimit te pronesise
nga pronari i prones fqinje. Arsyetimi qe ben Gjykata e shkalles se pare dhe
Gjykata e Apelit Korce lidhur me legjitimitetin e paditesit eshte i bazuar ne ligj,
prandaj Kolegji Civil nuk duhet te kishte vendosur prishjen e vendimeve te
gjykatave dhe te pushonte gjykimin e ceshtjes, por duhet te kishte zgjidhur
ceshtjen ne themel.
    Nga materialet e dosjes gjyqesore rezulton se paditesi Petraq Mile eshte
trashegimtar i vetem ligjor i Marko Miles, bazuar ne vendimin gjyqesor nr.673,
date 11.07.2001. Ne baze te nje vertetimi te leshuar nga Keshilli i Rrethit, Zyra
e Arkivit, rezulton se ne librin e Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme per
ndertesat dhe trojet, liber i viteve 1948-1952, me nr.224 figuron qe
trashegimlenesi Marko Mile te kete patur ne pronesi te rregjistruar nje shtepi dy
kateshe, nje ashef, nje qilar, nje dyqan me permasa te percaktuara, duke u
percaktuar edhe vendndodhja.
    Nga Gjykata e shkalles se pare dhe gjykata e apelit eshte shqyrtuar ne
menyre te hollesishme pretendimi i pales se paditur per mungese te legjitimitetit
te paditesit, per shkak te mos rregjistrimit te prones ne zyren e rregjistrimit te
pasurise se paluajteshme ne baze te ligjit te kohes dhe ky pretendim eshte
konsideruar si i pabazuar.
    Gjykatat arsyetojne se paditesi e ka fituar pronesine mbi bazen e
trashegimise sipas nenit 165 te Kodit Civil. Edhe vete i paditur ne te njejten
menyre e ka fituar pronesine mbi banesen qe eshte kufitar me banesen e
paditesit, si trashegimi nga trashegimlenesi i tij. Fakti qe i padituri e ka kryer
rregjistrimin e saj ne rregjistrat perkates dhe se Zyra e Rregjistrimit te Pasurive
te Paluajteshme (sic del nga vertetimi i dates 01.03.2002) ka pezulluar
proceduren e rregjistrimit te pronesise te paditesit deri ne zgjidhjen e


202
mosmarreveshjes ne gjykim, nuk do te thote se paditesi nuk e ka fituar
pronesine si trashegimtar i vetem i trashegimlenesit. Edhe vete i padituri, qe
eshte i afert i paditesit, e ka pranuar faktin qe pronesia e paditesit rrjedh nga
trashegimia dhe ai, kur pergatiste lejen e ndertimit i ka kerkuar paditesit
deklarate noteriale qe ta lejonte qe te kryente ndertimin si kufitar me pronen e
tij.
    Ne rrethanat e mesiperme, gjykatat me te drejte kane mbajtur qendrimin
se "mungesa e rregjistrimit te pronesise nga ana e paditesit nuk sjell humbjen e
te drejtes se tij te pronesise dhe as mungese te legjitimitetit, per te kerkuar ne
gjykate pushimin e cenimit ne pronesi nga pronari i prones fqinje. Ky veprim
(rregjistrimi i prones) do te ishte i domsdoshem ne rast se paditesi do te
kryente tjetersim te prones apo do ta ngarkonte pronen me barre".
    Pranimi nga Gjykata e shkalles se pare dhe gjykata e apelit i legjitimitetit
aktiv te paditesit, ndryshe nga qendrimi i shumices, vleresohet nga ana jone si
plotesisht i bazuar ne ligj. Paditesi, si trashegimtar i vetem, i ka fituar te drejtat
pasurore ne kohen e celjes se trashegimise, pra ne kohen e vdekjes se
trashegimlenesit (me daten 1 shtator 1963).
    E drejta e pronesise mbi shtepine eshte fituar nga ana e paditesit ne
kohen e celjes se trashegimise, sepse prej tij eshte vene menjehere dore mbi
kete prone. Per nje periudhe 40 vjecare, paditesi si trashegimtar i vetem ka
poseduar dhe disponuar qetesisht pronen qe i vinte nga trashegimia dhe per te
drejten trashegimore te paditesit mbi kete prone nuk ka asnje kontestim nga
palet. Si menyre e prejardhur e fitimit te pronesise, e drejta e pronesise se
paditesit mbi shtepine eshte fituar qe ne momentin e celjes se trashegimise, kur
ai ka marre ne dorezim sendin. Si trashegimtar, paditesit i kane kaluar te gjitha
te drejtat pasurore te trashegimlenesit qe ne kete moment (para 40 vjetesh) dhe
ai eshte bere keshtu pronar i sendeve qe perbejne pasurine e trashegimlenesit,
pra edhe i shtepise. Per rrjedhoje paditesi ka te drejte qe te perdore te gjitha
mjetet juridike per mbrojtjen e te drejtave subjektive qe kishte te drejte te
perdorte vete trashegimlenesi. Ligji i jep te drejte paditesit Petraq Mile si
trashegimtar qe te ngreje edhe padine per kerkimin e sendit si dhe padine
mohuese (pushimin e cenimit te pronesise).

                 Bashkim Caka        Natasha Sheshi
                                         203
Nr.2142/257 i Regj. Themeltar
Nr. 1223 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 18.05.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS:         ROBERT ARY HILDEBRAND,
                    perfaqesuar nga Av. Perparim Kalo,
       TË PADITUR:       K.K.K.PRONAVE TIRANE, ne mungese
                    NESTOR KOTE, AGIM KOTE,
                    perfaqesuar nga Av. F. Braka.

               OBJEKTI I PADISË:
         Anullim i vendimit nr.1225, date 28.02.1995
            te K.K.K. Pronave ish pronareve.
          Baza Ligjore: Neni 149 e vijues i K.C.,
          si dhe Ligji nr.7698, date 15.04.1993.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.300, date 30.01.2002, ka
vendosur:
      Rrezimin e kerkesepadise.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.1136, date 01.11.2002 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.300, date 30.01.2002 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit nr.1136, date 01.11.2002 te Gjykates se Apelit Tirane, ka
ushtruar rekurs nepermjet perfaqesuesit te tij, paditesi Robert Ary Hildebrand,
duke parashtruar keto shkaqe:


204
  - a. Gjykatat kane zbatuar ne menyre te gabuar ligjin procedural, kur nuk
   pranojne legjitimitetin e paditesit. Sipas nenit 14/2 te Ligjit nr.3920, date
   21.11.1964 “Per gezimin e te drejtave civile nga te huajt dhe zbatimin e
   ligjit te huaj”, marredheniet qe rrjedhin nga trashegimia mbi nje pasuri te
   paluajteshme, qe ndodhet ne Republiken e Shqiperise, rregullohen nga
   legjislacioni shqiptar. Pra gjykatat nuk kane perfillur kete rregullim
   teresisht te qarte.
  - b. Edhe referimi qe behet nga ana e te dy gjykatave, ne nenet 318 te K.C.
   dhe 388 te K.Pr.C., eshte teresisht i gabuar. Dispozitat e mesiperme
   rregullojne kompetencen territoriale dhe jo juridiksionin ndares te
   gjykatave shqiptare dhe te huaja. Neni 37 i K.Pr.C. shprehet qarte dhe
   referon ne Ligjin nr.3920, date 21.11.1964.
  - c. Edhe lidhur me themelin, vendimet e gjykatave jane te pabazuara.
   Verifikimi i legjitimitetit aktiv, perfshihet ne grupin e veprimeve
   procedurale qe vleresohen para se te filloje hetimi gjyqesor. Nje gje e tille
   mbeshtetet edhe ne nenin 176 te K.Pr.C. Nga ana tjeter, nje personi te pa
   legjitimuar nuk mund te vleresosh edhe themelim e kerkimit.
  - d. Kemi kerkuar perseritjen e pjeseshme te hetimit gjyqesor, por nje gje e
   tille nuk u pranua nga gjykata e apelit. Kishim per te paraqitur disa prova
   te tjera qe vertetojne se paditesi eshte trashegimtar ligjor i Edvige Rickly.
  - e. Gjykata nuk ka zbatuar ligjin procedural per vleresimin e provave
   shkresore. Keshtu nuk eshte mbajtur parasysh neni 12 i K.Pr.C., sipas te
   cilit pala duhet te provonte menyren e fitimit te pronesise nga ana e
   trashegimlenesit te saj.
  - f. Gjykata ka keq interpretuar vendimin gjyqesor nr.450 te vitit 1997. Fakti
   se ne ate gjykim ne nuk kemi qene pale, eshte e mjaftueshme per te mos u
   vleresuar ai vendim ne kete gjykim.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesin e paditesit, i cili kerkoi prishjen e vendimit te
gjykates se apelit dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate,
   pasi degjoi perfaqesuesin e te paditurve, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se apelit,

                  VËREN
   Si vendimi nr.1136, date 01.11.2002 i Gjykates se Apelit, ashtu edhe
vendimi nr.300, date 30.01.2002 i Gjykates se shkalles se pare Tirane, jane
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/e te K.Pr.Civile, ato duhet te prishen dhe te pushohet
gjykimi i ceshtjes.                                       205
    Rezulton se me vendimin nr.1225, date 28.2.1995 te K.K.K.Pronave prane
Bashkise Tirane, ne favor te ish pronarit Kostandin Kote, trashegimlenes i pales se
paditur, Nestor dhe Agim Kote, eshte njohur dhe kthyer ne pronesi nje shtepi dy
kateshe qe ndodhet ne qytetin e Tiranes, Rr. “Vaso Pasha”, si dhe siperfaqja prej
1088 m2, mbi te cilin eshte ndertuar banesa. Dokumentacioni mbi te cilin
mbeshtetet vendimi ne fjale eshte vendimi nr.67, date 23.5.1962 i K.Ekzekutiv te
K.P. te qytetit Tirane, i cili kalon ne pronesi te shtetit banesen dy kateshe dhe
siperfaqen e truallit, rregjistruar me nr.48, date 13.3.1963, si dhe vendimin nr.5349,
date 20.10.1994 te Gjykates se shkalles se pare Tirane.
    Rezulton gjithashtu se siperfaqja prej 1184 m2 e truallit, eshte blere ne vitin
1935 nga ana e te quajtures Edvige Claire Rickly, nena e paditesit Robert Ary
Hildebrand, pronesi e cila eshte rregjistruar me nr.137, date 07.10.1935. Mbi kete
siperfaqe eshte ndertuar banesa dy kateshe, e cila ka qene ne perdorim te Gertrude
Rickly Kote dhe bashkeshortit te saj Kostandin Kote, deri ne vitin 1945, kur ky i
fundit eshte ekzekutuar, ndersa bashkeshortja eshte larguar jashte vendit.
    Pala paditese ka kerkuar me padi anullimin e vendimit nr.1225, date
28.02.1994 te K.K.Pronave, me pretendimin se banesa dhe siperfaqja e truallit,
njohur dhe kthyer ka qene e nenes se tij Edvige Rickly dhe duke qene se ai ishte
trashegimtar i ligjshem i saj, pikerisht atij i takon e drejta e pronesise mbi to. Per
sa siper, ai ka paraqitur edhe deshmine e trashegimise, leshuar me vendimin
nr.1895, date 23.5.2001 te Gjykates se shkalles se pare Tirane.
    Ne te kundert, pala e paditur, ka pretenduar se prona e njohur dhe kthyer ne
favor te tyre me vendimin e cituar te K.K.K.Pronave, ka qene e te quajturit
Kostandin Kote, vellai i babait te tyre e bashkeshortes se tij dhe, ky moment eshte i
vertetuar me te gjitha provat e paraqitura ne gjykim. Po ashtu, sipas tyre, paditesi
nuk mund te kerkoje sipas objektit te padise, sepse vendimi gjyqesor i permendur
me lart, i cili ka leshuar deshmine e trashegimise ne favor te tij, eshte ne
kundershtim me kerkesat e neneve 318 te K.Civil dhe 388 te K.Pr.Civile.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, te dy Gjykatat, si ajo e shkalles
se pare ashtu edhe ajo e Apelit Tirane, kane konkluduar per rrezimin e kerkese
padise.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se gjykatat kane zbatuar ne menyre
te gabuar ligjin, ne gjykimin dhe vendimet respektive.
    Para se gjithash te dy gjykatat ne menyre te gabuar, megjithese kane
arsyetuar ne vendimet e tyre mungesen e legjitimitetit te paditesit ne kerkimin e tij,
i kane hyre edhe shqyrtimit te themelit te ceshtjes. Megjithate ne rastin konkret,
cmohet se paditesi Robert Ary Hildebrand, nuk mund te kerkonte ashtu sikunder
ka kerkuar ne padi, mbasi sic del, deshmia e trashegimise dhe celja e saj nuk eshte
realizuar ne perputhje me kerkesat ligjore nga ana e tij.
    Ne veshtrim te kerkesave te nenit 318 te K.C., ”trashegimia celet ne kohen
kur vdes trashegimlenesi dhe ne vendin ku ai ka patur vendbanimin e tij fundit.
Kur ky nuk dihet, trashegimia celet ne vendin ku ndodhet e gjithe pasuria e tij, ose
pjesa kryesore e saj”. Gjate gjykimit te ceshtjes eshte verteuar se te dy prinderit e


206
paditesit, kane qene shtetas te huaj dhe dihet se kane vdekur jashte Republikes se
Shqiperise. Ne keto kushte, vendbanimi i tyre i fundit, nuk ka qene Shqiperia, por
nje vend tjeter i huaj. Efektivisht trashegimia duhet te celet pikerisht ne vendin e
huaj. Me tej akoma, kerkesa per leshimin e deshmise se trashegimise, si vertetim
gjyqesor i nje fakti, ne veshtrim te kerkesave te nenit 388 te Kodit te Procedures
Civile, paraqitet ne gjykaten e shkalles se pare, ne territorin e te ciles ka banimin
kerkuesi. Mirepo, sic del nga gjykimi, kerkuesi eshte shtetas i huaj dhe vendbanimi
i tij eshte jashte Republikes se Shqiperise, pra ne nje vend te huaj.
    Nga sa shihet, vendimi nr.1895, date 23.5.2001 i Gjykates se shkalles se
pare Tirane, me te cilin eshte leshuar deshmia e trashegimise, nuk ka dhe nuk
mund te kete asnje vlere juridike, per paditesin Robert Ary Hildebrand, ne cilesine
e trashegimtarit te Edvige Claire Rickly dhe Ary Hildebrand.
    Jane te pambeshtetura ne ligj edhe pretendimet qe ngrihen nga perfaqesuesi i
pales paditese, kur ai referohet kerkesave te Ligjit nr.3920, date 21.11.1964 “Per
gezimin e te drejtave civile nga te huajt dhe zbatimin e ligjit te huaj”. Sipas nenit
14 te Ligjit ne fjale, dhe konkretisht sipas paragrafit te pare te tij, “marredheniet qe
rrjedhin nga trashegimia mbi nje pasuri te luajteshme ose te paluajteshme,
rregullohen nga legjislacioni i shtetit ne te cilin ka qene shtetas trashegimlenesi ne
castin e vdekjes”. Nga menyra se si eshte shprehur, kjo dispozite i ka rregulluar
marredheniet e brendshme te trashegimise, ne perputhje me parimet e te drejtes
nderkombetare private, sipas te cilave kudo qe ndodhet pasuria trashegimore,
zbatohet ligji i vendit te trashegimlenesit. Eshte pikerisht per kete arsye qe edhe
ligjvenesi shqiptar, ne paragrafin e dyte te nenit 388 te K.Pr.C., sikunder u
permend edhe me siper, formulon se “kerkesa per vertetimin e fakteve, paraqitet ne
gjykaten e shkalles se pare, ne territorin e te ciles ka banimin kerkuesi”. Ne kete
logjike ligjore, kerkuesi duhet te paraqese kerkesen per leshimin e deshmise se
trashegimise prane gjykates se huaj, ne territorin e te ciles ai ka vendbanimin e tij.
    I njejti arsyetim, qendron edhe duke ju referuar kerkesave te paragrafit te
dyte te nenit 14, te ligjit te cituar. Sipas tij “marredheniet qe rrjedhin nga
trashegimia mbi nje pasuri te paluajteshme qe ndodhet ne Republiken e
Shqiperise, rregullohen nga legjislacioni shqiptar”. Behet fjale per marredhenie qe
rrjedhin nga trashegimia. Pra se pari, kerkuesi duhet te vertetoje qe eshte
trashegimtar ne perputhje me kerkesat ligjore dhe me pas te realizoje te drejtat e tij
te trashegimise. Dhe per kete, pra per te realizuar te drejtat e tij te prezumuara te
trashegimise, duhet te veproje ne perputhje me ate cfare u analizua me lart
(kerkesat e nenit 318 te K.C. dhe 388 te K.Pr.C.). Ne kete funksion arsyetimi eshte
edhe formulimi i nenit 27/1 te Ligjit te cituar, ku percaktohet se shtetasit e huaj
gezojne te drejtat civile dhe procedurale civile te barabarta me shtetasit shqiptare.
Dhe shtetasit shqiptare i nenshtrohen pikerisht kerkesave te dispozitave ligjore te
mesiperme, kur kerkojne celjen e trashegimise dhe leshimin e deshmise se
trashegimise. Sa siper, edhe paditesi nuk ben dhe nuk ka pse ben perjashtim nga
kerkesat e ligjes.                                         207
   Si perfundim, paditesi nuk mund te kerkoje, ashtu sic ka kerkuar ne objektin
e padise, pa zgjidhur problemin e deshmise se trashegimise ne perputhje me
kerkesat ligjore.
   Ne analize nga sa u tha dhe u trajtua, Kolegji Civil i Gjykates se Larte,
arrin ne perfundimin se te dy vendimet e gjykatave duhet te prishen dhe te
pushohet gjykimi i ceshtjes.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/e te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimeve nr.1136, date 01.11.2002 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe nr.300, date 30.01.2002 te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe pushimin e
gjykimit te ceshtjes.

                          Tirane, me 15.06.2004
208
Nr.2688/648 i Regj. Themeltar
Nr.1224 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

         Zamir Poda         Kryesues
         Natasha Sheshi       Anetare
         Bashkim Caka        Anetar
         Irma Bala         Anetare
         Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2688/648 me pale:

       PADITËS I K/PADITUR:      MIKAIL BOZO, perfaqesuar prej
                       av. R. Syziu
       TË PADITUR:           SEKSIONI I FINANCES SE
                       QARKUT DURRES perfaqesuar
                       nga av. Kozeta Gazheli
       TË PADITUR K/PADITËS: STAVRI KOZHO, perfaqesuar nga
                  av. Jani Lezo


               OBJEKTI I PADISË:
               Detyrimin e te paditurit
           Seksioni i Finances se Qarkut Durres
          te njohe trashegimtaret e Dhimiter Bozos,
            pronare te truallit prej 385.80 m2,
           ndodhur ne zonen kadastrale nr.8513,
           me nr.pasurie 2/284 ne lagjen nr.16,
            Rr “M.Ulqinaku”, nr.66 Durres.
            Detyrimin e Z.R.P.P. Durres te beje
         rregjistrimin e ketij trualli me regjistrat e saj
        ne emer te trashegimtareve te Dhimiter Bozos.
            Detyrimin e Stavri Kozhos te njohe
       vije kufiri te pronave tona murin (avlli) ekzistues,
         qe eshte 7.5 m larg nga muri i baneses time
               (ne anen perendimore).


                                   209
      Baza Ligjore: Nenet 142/1, 149, 153, 169, 170 te K.C.
         Nenet 32, 45, 185, 388, 389 te K.Pr.Civile,
         Neni 37/1 i ligjit 7843, date 13.07.1994
        "Mbi regjistrimin e pasurive te paluajteshme".
              OBJEKTI I K/PADISË:
       Detyrimin e paditesit te k/paditur te prishe murin
           midis dy pronave dhe te me liroje
      dhe dorezoje truallin e zene ne menyre te paligjshme
        Baza Ligjore e K/Padise: Neni 296 i K.Civil
             dhe neni 160 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.1930, date 06.12.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise, si dhe rrezimin e shteses se objektit te padise.
      Pranimin e k/padise, duke u detyruar paditesi i k/paditur Mikail
      Bozo te prishe murin ndares ekzistues dhe te liroje dhe dorezoje
      siperfaqen prej 24 m2 toke truall te zene arbitrarisht prej tij.

   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.129, date 11.03.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit civil nr.1930, date 06.12.2002 te
     Gjykates se shkalles se pare Durres.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Durres, ne baze te nenit 472 te
Kodit te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Mikael Bozo, i cili kerkon
prishjen e ketij vendimi dhe vendimin e Gjykates se shkalles se pare Durres
nr.1930, date 06.12.2002 e vendosjen e pranimit te padise, duke parashtruar
keto shkaqe:
  - Gjykata e apelit ka shkelur hapur nenin 6 te K.Pr.Civile, duke mos u
    shprehur per te gjitha sa eshte kerkuar nga ana e jone.
  - Eshte marre i mireqene akti i pronesise se Stavri Kozhes ne nje kohe qe
    eshte marre ne kundershtim te plote me ligjin.
  - Vendimi nr.1452, date 30.10.2001 i Gjykates se shkalles se pare Durres
    nuk sjell asnje efekt per ne, por gjykata e apelit i eshte shmangur ketij
    problemi, duke mos u ballafaquar me nenet 18 dhe 391 te K.Pr.Civile.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, avokatin e pales
paditese R. Syziu, qe kerkoi ndryshimin e vendimeve dhe pranimin e padise, ate
te pales se paditur qe kerkoi lenien e vendimit ne fuqi, avokatit te shtetit, qe
kerkoi lenien e vendimit ne fuqi dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,


210
                   VËREN
    Gjykata e apelit ne lidhje me padine ka zbatuar dhe respektuar kerkesat
ligjore prandaj per kete pjese vendimi i saj duhet te lihet ne fuqi, kurse persa i
perket zgjidhjes se mosmarreveshjes ne lidhje me pranimin e kunderpadise
gjykata nuk ka respektuar dhe ka zbatuar keq kerkesat e ligjit, prandaj cmohet se
vendimi i asaj gjykate, si dhe vendimi i gjykates se shkalles se pare duhet te
ndryshohen duke u vendosur rrezimi i kunderpadise.
    Paditesi Mikail Bozo, si nje nga trashegimtaret i Dhimiter Bozos, ka
paditur Seksionin e Finances se Qarkut Durres dhe Zyren e Rregjistrimit te
Pasurive te Paluajteshme Durres, si dhe Stavri Kozhon, duke kerkuar qe ta njohin
pronar mbi nje siperfaqe toke prej 38.580 m2.
    Trashegimlenesi Dhimiter Bozo, sikurse rezulton edhe nga shenimet e bera
ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, ne vitin 1955 ka blere nga
Mustafa Osmani nje shtepi banimi te ndodhur ne qytetin e Durresit me kufi te
ditur, me siperfaqe te ndertuar dhe oborr prej 225 m2. Paditesi ka kerkuar qe te
njihet prona dhe mbi siperfaqen prej 160 m2 tej siperfaqes se rregjistruar duke
pretenduar se e ka poseduar pa vertetuar asnje prej menyrave te fitimit te
pronesise.
    Ne keto rrethana me te drejte gjykata e apelit ka vendosur lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se shkalles se pare qe ka vendosur rrezimin e padise.
    Ne kete gjykim i padituri Stavri Kozho ka paraqitur kunderpadi, duke
kerkuar detyrimin e paditesit te kunderpaditur te liroje dhe dorezoje truallin e
zene prej tij sipas pretendimit te bere ne menyre te paligjshme, kerkim te cilen
gjykatat e kane pranuar.
    Edhe i padituri kunderpadites Stavri Kozho, ka blere shtepi banimi dhe
oborr me siperfaqe 225 m2, duke qene fqinj me paditesin.
    I padituri i kunderpaditur Stavri Kozho ne vitin 2001 ka paditur Zyren e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Durres, duke kerkuar korrigjimin e
rregjistrimit te siperfaqes se truallit nga 225 m2 ne 390 m2, kerkim te cilin
Gjykata e shkalles se pare Durres me vendimin nr.1452, date 30.10.2001 e ka
pranuar dhe per rrjedhoje jane bere dhe shenimet perkatese ne Zyren e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme.
    Duke patur parasysh rrethanat e siperme, faktin qe si paditesi ashtu dhe i
padituri kane pasur ne pronesi vetem nga 225 m2 te fituar me ane te kontratave te
shitblerjeve perkatese, rezulton se nuk legjitimohen palet te kerkojne vertetimin e
qenies pronar te trojeve, tej siperfaqeve te trojeve te fituara ne pronesi ne menyre
te ligjshme, pasi per kerkimet e tjera nuk vertetojne asnje menyre te fitimit te
pronesise ne nje kohe kur trualli pretendohet se ka qene ne pronesi te shtetit.
    Ne keto rrethana, kur secila prej paleve eshte pronare e ligjshme vetem e
siperfaqeve prej 225 m2 dhe ne kete siperfaqe asnjera prej pronave nuk
mbivendoset me tjetren, cmohet se edhe kunderpadia eshte e pambeshtetur ne ligj
e per rrjedhoje duhen ndryshuar dy vendimet duke u vendosur rrezimi i saj.

                                        211
    Rrethanat faktike dhe ligjore per te dy palet jane te njejta dhe duke qene se
te gjithe jane te barabarte para ligjit, ligji zbatohet njesoj. Askush nuk mund te
fitoje te drejta ne menyre te paligjshme e per me teper, te mbrohet per te drejta qe
i ka fituar qofte dhe formalisht ne menyre te paligjshme.
    Gjykata zgjidh mosmarreveshjen ne perputhje me dispozitat ligjore dhe
normat e tjera ne fuqi qe jane te detyrueshme te zbatohen prej saj.

                PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a, d te Kodit te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.129, date 11.03.2003 te Gjykates se Apelit
Durres ne lidhje me rrezimin e padise
   Ndryshimin e vendimit nr.129, date 11.03.2003 te Gjykates se Apelit
Durres si dhe te vendimit nr.1930, date 06.12.2002 te Gjykates se shkalles se pare
Durres, duke vendosur dhe rrezimin e kunderpadise.

                           Tirane, me 15.06.2004
212
Nr.2848/788 i Regj. Themeltar
Nr.1225 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil te Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:
       PADITËSE K/PADITUR:     ANTHULLA DUSHI
                      (XARXALLO) ne mungese
       I PADITUR K/PADITËS:      KRISTO XARXALLO perfaqesuar
                       nga Av. Sokol Shehu
       TË PADITUR:           1. VANGJEL XARXALLO
                       ne mungese
                       2. MIHAL XARXALLO
                       ne mungese
                       3. SEKSIONI I FINANCES
                       PRANE KESHILLIT TE
                       QARKUT ne mungese
                       4. KOMUNA E DROPULLIT TE
                       SIPERM ne mungese
       PERSON I TRETË:         ZYRA E REGJISTRIMIT TE
                       PASURIVE TE PALUAJTESHME
                       ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
            Njohjen e bashkepronesise midis
         paditeses se kunderpaditur Anthulla Dushi
            me te paditurit Kristo Xarxallo,
           Vangjel Xarxallo, Mihal Xarxallo.
          Ndreqjen e aktit te regjistrimit fillestar.


                                     213
          Baza Ligjore: Nenet 165, 199 te K.Civil
          dhe neni 27 i ligjit 7843, date 13.07.1994.
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
           Detyrimin e padise se kunderpaditesve
         te me njohin pronar mbi shtepine e banimit
           te ndodhur ne Jorgucat Gjirokaster.
           Baza Ligjore: Neni 160 i K.Pr.Civile
               dhe 296 i K.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster, me vendimin nr.312, date
21.05.2002 ka vendosur:
      Pranimin e padise se paditeses se k/paditur Anthulla Dushi.
      Njohjen e bashkepronesise midis paditeses se k/paditur Anthulla
      Dushi me te paditurit Kristo Xarxallo, Vangjel Xarxallo e Mihal
      Xarxallo mbi nje shtepi banimi dy kateshe e truallin rreth saj me
      siperfaqe 223 m2, te percaktuar sipas pasurise nr.29/83, te ndodhur
      ne zonen kadastrale nr.2007 ne fshatin Jorgucat, duke disponuar
      secili pjeset perkatese si me poshte:
      Anthulla Dushi    7/10 pjese
      Kristo Xarxallo   1/10 pjese
      Mihal Xarxallo    1/10 pjese
      Vangjel Xarxallo 1/10 pjese
      Ndreqjen e aktit te regjistrimit fillestar per pasurine e mesiperme me
      nr.29/83 te ndodhur ne zonen kadastrale nr.2007 te fshatit Jorgucat,
      duke shenuar pronar te kesaj pasurie paditesen e k/paditur Anthulla
      Dushi, te paditur k/paditesin Kristo Xarxallo, si dhe te paditurit
      Mihal Xarxallo e Vangjel Xarxallo sipas pjeseve perkatese.
      Rrezimin e k/padise se ngritur nga i padituri k/padites Kristo
      Xarxalla si te pambeshtetur ne prova.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.10, date 13.01.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.312, date 21.05.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Gjirokaster.

    Kunder vendimit te Gjykates Apelit Gjirokaster, ne baze te nenit 472 te
Kodit te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Kristo Xarxallo, i cili kerkon
prishjen e ketij vendimi dhe vendimit te Gjykates se shkalles se pare
Gjirokaster nr.312, date 21.05.2002, rrezimin e padise e pranimin e
kunderpadise, ndersa Anthulla Dushi ka ushtruar k/rekurs, e cila kerkon
mospranimin e rekursit.


214
   Shkaqet e parashtruara ne rekurs:
  - Vendimi i ndermjetem qe nuk pranoi kerkesen tone per shtimin e objektit
   te padise eshte ne kundershtim te hapur me nenin 185/1 te K.Pr.Civile.
  - Gjykata ka dale jashte objektit te padise, duke vepruar ne kundershtim me
   nenin 28 te K.Pr.Civile duke lejuar pjestimin e pasurise, ne nje kohe qe
   objekti i padise eshte njohje e bashkepronesise.
  - Gjykatat duhet te hetonin origjinen e prones, nese ishte pasuri
   trashegimore apo prone vetem e imja dhe ne kundershtim me provat e
   administruara e vendosin si pasuri trashegimore.

    Shkaqet e parashtruara ne k/rekurs:
  -  Gjykatat kane vepruar ne perputhje me nenin 160 dhe 185/1 te K.Pr.Civile
    lidhur me vendimin e ndermjetem qe eshte marre per mospranimin per
    shtese te objektit te k/padise.
  -  Te paditurit Kristo Xarxalla nuk i humb e drejta qe kerkimet e tij te
    paraqitura ne kerkesen per shtim te objektit te k/padise, t’i paraqese ne nje
    padi te re.
  -  Gjykata ne perputhje me nenin 199 te K.Civil bashke me njohjen e
    bashkepronesise ka percaktuar dhe dhe pjeset takuese te secilit
    bashkepronar.
  -  Lidhur me pretendimin se ka njeanshmeri dhe mungese objektiviteti per
    percaktimin e origjines se prones nuk eshte e vertete, pasi ne dosje jane te
    gjitha provat se prona eshte pasuri trashegimore dhe jo e Kristo Xarxalles.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, ne mungese te pales
paditese, pasi degjoi avokatin ate te pales se paditur Sokol Shehu, qe kerkoi
prishjen e vendimeve dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,

                  VËREN
   Gjykata e Apelit Gjirokaster si edhe Gjykata e shkalles se pare
Gjirokaster nuk kane zbatuar dhe respektuar kerkesat ligjore, prandaj vendimet
e dy gjykatave duhet te prishen duke u vendosur pushimi i gjykimit te ceshtjes.
   Paditesia Anthulla Dushi me padine e paraqitur ka kerkuar njohjen e
bashkepronesise mbi nje shtepi banimi, si edhe truallit perkates me kufi te ditur,
te ndodhur ne fshatin Jorgucat.
   I padituri Kristo Xarxallo ka paraqitur kunderpadi ndaj paditeses duke
kerkuar detyrimin e paditeses se kunderpaditur dhe te paditurit e tjere qe ta
njohin pronar mbi shtepine objekt i mosmarreveshjes.
   Gjykata e shkalles se pare ka pranuar padine dhe rrezuar kunderpadine,
vendim i cili eshte lene ne fuqi edhe prej Gjykates se Apelit Gjirokaster.                                        215
    Gjykatat ne shqyrtimin e kesaj mosmarreveshje kane gabuar. Sikurse
rezulton nga vertetimi i leshuar prej Zyres se Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme Gjirokaster prona figuron e rregjistruar ne emer te shtetit.
    Perderisa prona figuron e rregjistruar ne emer te shtetit, si paditesja ashtu
dhe i padituri nuk mund te legjitimohen ne kerkesat e tyre, pasi ata nuk mund te
fitojne te drejta qe s’i kane dhe per me teper t’i mbrojne ato.
    Ne situaten ligjore ekzistuese palet nuk legjitimohen ne kerkimet e tyre, e
per rrjedhoje cmohet se vendimet e dy gjykatave duhet te prishen duke u
vendosur pushimi i gjykimit te ceshtjes

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/e te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.10, date 13.01.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster si dhe te vendimit nr.312, date 21.05.2002 te Gjykates se shkalles
se pare Gjirokaster dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes.

                           Tirane, me 15.06.2004
216
Nr.2845/785 i Regj. Themeltar
Nr.1226 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perberenga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetar
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 15.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile qe u
perket paleve:

       PADITËS:         DHIMITRAQ MINGA, ne mungese.
       TË PADITUR:       XHUVI FOTO, AKP DEGA KORCE
                    ARKIVI I PREFEKTURES KORÇE,
                    ne mungese.


              OBJEKTI I PADISË:
           Konstatim pavlefshmerie kontrate,
                Njohje pronar.
         Baza Ligjore: Neni 92 /a, e 296 te K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Korce, me vendimin nr.290, date 12.02.2003,
ka vendosur:
      Rrezimin e kerkese padise te paditesit Dhimitraq Minga, me te
      paditur Xhuvi Foto, etj, me objekt konstatim pavlefshmerie kontrate
      shitblerje nr.5004/3461, date 21.07.1994 dhe nr.5042/3124, date
      23.12.1993, si te pabazuara ne prova e ne ligj.

   Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.120, date 29.04.2003, ka
vendosur :
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.290, date 12.02.2003 te Gjykates se
      shkalles se pare Korce.
                                      217
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Dhimitraq Minga, i cili kerkon prishjen e
tij, duke parashtruar keto shkaqe:
   - Gjykata e apelit ka shkelur proceduren, pasi ceshtja eshte caktuar per
    gjykim me date 22.04.2003, ora 10, i cili eshte shtyre caktuar per daten
    29.04.2003 ne mungese te paditesit.
   - Gjykata e shkalles se pare gabimisht arsyeton se padia eshte parashkruar
    ne baze te nenit 103 te K.Civil, pasi kjo dispozite ka te beje me palet
    kontraktuese dhe jo te paleve qe nuk kane qene ne kontrate.
   - Gjykata e apelit shprehet gabim kur thote se paditesi duhet t’i drejtohet
    Komisionit te Kthimit e Kompensimit te Pronave, pasi 3000 m2, i ka
    kthyer komisioni dhe 284 m2 i ka shtuar gjykata konform ligjit.
   - Kontratat e shitblerjes objekt i padise jane te kundraligjshme, sepse e
    drejta e parablerjes me takon mua si ish pronar i truallit.
   - Prona e blere nga i padituri Xhuvi Fota, nuk perfshihet ne siperfaqen
    shtese me vendimin nr.24, date 11.01.2000 te Gjykates se shkalles se pare
    Korce, por brenda 3000m2 te njohur nga K.K.K.P.
   - Gjykata duhet te kishte marre ekspert per te percaktuar nese pjesa e pales
    paditur perfshihet ne pronen time ose jo.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, ne mungese te paleve
ndergjyqese dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
     Vendimi nr.120, date 29.04.2003 i Gjykates se Apelit Korce, eshte i drejte,
si i tille duhet te lihet ne fuqi.
     Sic rezulton nga gjykimi, me vendimin nr.1050, date 29.09.1995,
Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave te ish Pronareve prane
Bashkise Korce, i ka njohur ish pronares Marigo Napoloni (prej te ciles fiton te
drejta paditesi Dhimitraq Minga) pronesine per nje siperfaqe trualli prej 3000 m2,
i ndodhur ne qytetin e Korces me kufizimet perkatese. Me pas paditesi me
cilesine e trashegimtarit te ish pronares, ka kundershtuar vendimin e sipercituar te
Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, duke percaktuar siperfaqen
sipas kufijve te prones dhe per kete Gjykata e shkalles se pare Korce, me
vendimin nr.24, date 11.01.2000, ka ndryshuar vendimin nr.1050, date
29.09.1995 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave te Bashkise
Korce, duke i njohur pronesine ish pronares me nje siperfaqe prej 3248 m2, nga
3000 m2 qe ishte me pare me kufizimet perkatese. Nga kjo siperfaqe i eshte
kthyer truall i lire 1472 m2, i eshte njohur e drejta e parablerjes vec objekteve ish
depo nr.1 prej 570 m2 (brenda prones) dhe depos nr.4 me siperfaqe 300 m2 edhe
per ish depon nr.5 brenda prones se ish pronares me siperfaqe trualli prej 83 m2.


218
    Me kontraten noteriale nr.5048/3124, date 23.12.1993, i padituri Xhuvi
Foto nepermjet A.K.P, ka privatizuar oficinen e repartit te karameleve te ish
Ndermarrjes se prodhimit te Karameleve, konform me ligjin nr.7512, date
10.08.1991, "Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private, te nismes se lire,
te veprimtarive private te pavarura dhe privatizimit".
    Gjithashtu me kontraten e shitblerjes nr.5004/3461, date 21.07.1994, i
padituri Xhuvi Foto, ka blere nga Seksioni i Finances se Rrethit Korce,
siperfaqen e truallit prej 63 m2, mbi te cilin eshte ndertuar oficina e privatizuar
nga i padituri.
    Ne keto kushte, paditesi ka ngritur padine objekt gjykimi, duke kerkuar
konstatimin e pavlefshemerise se kontratave te shitblerjes se objektit dhe truallit,
mbi shtesen e truallit qe perfitoi dhe njekohesisht detyrimin e te paditurve ta
njohin pronar mbi te.
    Gjykata e shkalles se pare Korce, ka vendosur rrezimin e padise te
paditesit Dhimitraq Minga, si te pa bazuar ne prova dhe ne ligj.
    Ky vendim eshte lene ne fuqi nga Gjykata e Apelit Korce, me arsyetimin
se objekti oficine, eshte privatizuar nga i padituri ne vitin 1993, ne kohen kur
trashegimlenesi i paditesit nuk kishte bere kerkese per kthimin e kompensimin e
truallit.
    Ne keto kushte Kolegji Civil i Gjykates se Larte, vlereson te drejte
vendimin e gjykates se apelit, pasi sic arsyetohet me te drejte ne kete vendim,
paditesi Dhimitraq Minga nuk ka fituar te drejten e parablerjes te objektit qe ka
privatizuar i padituri Xhuvi Foto, as ne vitin 1995 dhe as ne vitin 2000. Kjo per
faktin se, siperfaqja e ketij objekti rezulton jashte siperfaqes prej 3000 m2, qe i
eshte njohur paditesit. Por edhe ne vitin 2000, kur me vendimin e Gjykates se
shkalles se pare Korce, kjo siperfaqe ju njoh paditesit, perseri ai nuk mund te
perfitoje te drejte privatizimi mbi kete objekt, pasi ai eshte blere nga i padituri
Xhuvi Foto, konform ligjeve ne fuqi ne vitin 1993, kur trashegimlenesja e
paditesit, akoma nuk i eshte drejtuar Komisionit te Kthimit e Kompensimit te
Pronave, per siperfaqen 3000m2, aq me teper per siperfaqen prej 284m2 e shtuar
me pas ku ndodhet objekti i te paditurit.
    Gjithashtu Kolegji vlereson se, edhe privatizimi i truallit prej 63 m2, nga i
padituri Xhuvi Foto, i bere me kontraten e dates 31.07.1994, eshte konform me
ligjin nr.7512, date 10.08.1991.
    Ne rekurs eshte pretenduar nga paditesi se, ne gjykaten e apelit eshte
zhvilluar gjykimi ne mungese te pales paditese, per shkak te njoftimit te
parregullt ne kundershtim me rregullat procedurale.
    Nga aktet e dosjes rezulton se, gjykata e apelit ka hapur seancen gjyqesore
me date 01.04.2003, ku eshte paraqitur vetem paditesi Dhimitraq Minga, i cili ka
kerkuar shtyrjen e seances, per mungese te avokatit. Gjykata ka shtyre seancen
per daten 15.04.2003, ku ka marre dijeni paditesi, por me date 15.04.2003, nuk
eshte hapur seanca gjyqesore per mungese te anetarit te trupit gjykues, eshte
caktuar seanca per daten 29.04.2003 dhe eshte bere njoftim edhe me shpallje. Me


                                        219
daten 29.04.2003, eshte zhvilluar seanca ne mungese te paditesit, ndonese
njoftimi me shpallje eshte bere.
    Ne keto rrethana Kolegji çmon se njoftimi ka qene i rregullt e per rrjedhoje
pretendimi eshte i pabazuar.
    Per sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se, pretendimet e
parashtruara ne rekursin e paditesit nuk perbejne shkak ligjor per te cenuar
vendimin e Gjykates se Apelit Korce.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te
Proçedures Civile,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.120, date 29.04.2003 te Gjykates se Apelit
Korce.

                          Tirane, me 15.06.2004
220
Nr.2135 i Regj. Themeltar
Nr.1227 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka       Anetar
          Natasha Sheshi      Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2135 akti qe u perket paleve:

        PADITËS:         SABRI KARAJ, perfaqesuar Av. M. Ibraj
        TË PADITUR:       ZYRA E GJENDJES CIVILE, KOMUNA
                    SAUK-TIRANE, ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
            Konfirmimi i lindjes se femijes
               dhe regjistrim i emrit.
       Baza Ligjore: Neni 34 i Ligjit 8950, date 10.10.2002


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.1758, date 16.04.2004,
ka vendosur.
      Nxjerrjen jashte juridiksionit gjyqesor te ceshtjes civile me nr.2540
      akti.
      Dergimin e akteve Zyres se Gjendjes Civile Komuna Sauk-Tirane.

    Kunder vendimit te gjykates se shkalles se pare, ne baze te nenit 60 te
Kodit te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Sabri Karaj, i cili kerkon prishjen
e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ne baze te nenit 34 e 36 te Ligjit 8950, date 10.10.2002, gjykata ka te
    drejte per te bere konfirmimin e lindjes se femijes dhe detyrimin e personit
    te trete per te bere rregjistrimin.
                                        221
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, perfaqesuesin e pales paditese
Av. M. Ibraj, i cili kerkoi prishjen e vendimit dhe kthimin e ceshtjes per
vazhdimin e gjykimit dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.1758, date 16.04.2004 i Gjykates se shkalles se pare Tirane
eshte rrjedhoje e zbatimit te keq te ligjit dhe si i tille duhet te prishet.
    Sic rezulton nga gjykimi, paditesi Sabri Karaj me date 06.11.2000, ka
lidhur martese ligjore me Alberta Karaj (Shiren), nga kjo martese ju ka lindur nje
femije i seksit femer me date 21.11.2002, ne Amaliadha (Greqi) i cili eshte
deklaruar ne Zyren e Gjendjes Civile te qytetit te Amaliadhes te rrethit te Ilias ne
Greqi, duke u pajisur me aktin e lindjes por pa emer.
    Paditesi Sabri Karaj i ka kerkuar Komunes Farke, ku ka te rregjistruar
gjendjen civile t’i bente rregjistrimin e lindjes se femijes ne rregjistrat perkates te
komunes dhe t`i vinin emrin Antonela, por i eshte refuzuar nga nepunesja e
gjendjes civile.
    Ne keto kushte kerkuesi Sabri Karaj me kerkesen objekt gjykimi ka
kerkuar te konfirmoje lindjen e femijes dhe te rregjistrohet emri i saj, ne baze te
nenit 34 te ligjit nr.8950, date 10.10.2002.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane ka vendosur nxjerrjen jashte juridiksionit
gjyqesor te ceshtjes dhe dergimin e akteve Zyres se Gjendjes Civile Komuna
Sauk Tirane, me arsyetimin se kerkuesi ka legalizuar aktin e lindjes se femijes se
tij ne Ambasaden e Republikes ne Athine dhe rregjistrimi i ketij akti behet ne
rruge administrative e jo gjyqesore, ne zyren e gjendjes civile.
    Ne baze te pikes 4 te nenit 23 te ligjit 8950, date 10.10.2002 “Per Gjendjen
Civile”, aktet e lindjes te mbajtura jashte shtetit, per shtetasit shqiptare percillen
ne rruge diplomatike ne zyren pergjegjese te gjendjes civile shqiptare jo me
vone se 3 muaj pas plotesimit te tyre".
    Ne keto rrethana Kolegji Civil cmon se, Gjykata e shkalles se pare ka
zbatuar keq ligjin duke nxjerre ceshtjen jashte juridiksionit gjyqesor.
    Sipas nenit 5 te nenit 34 te ligjit 8950, date 10.10.2002 "Per Gjendjen
Civile", deklarimi i lindjes duhet te behet brenda 15 diteve dhe, ne raste te
vecanta, jo me vone se 30 dite nga dita e lindjes. Me kalimin e ketyre afateve
lindja konfirmohet vetem me vendim te gjykates.
    Ne baze te dispozites te sipercituar, meqenese nga koha e lindjes se femijes
qe kerkohet te konfirmohet ka kaluar cdo afat ligjor dhe rruga e vetme per te
konfirmuar lindjen, ka mbetur vetem vendimi i gjykates.
    Ne keto rrethana, ceshtja objekt gjykimi hyne ne juridiksionin gjyqesor
dhe jo administrativ.
    Sa siper, Kolegji Civil cmon se vendimi i gjykates duhet te prishet dhe
ceshtja te dergohet per vazhdimin e gjykimit.


222
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485 te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.1758, date 16.04.2004 te Gjykates se shkalles se
pare Tirane dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit ne po ate gjykate,
me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 15.06.2004
                                       223
Nr.2856/796 i Regj. Themeltar
Nr.1228 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka       Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim çështjen civile
nr.2856/796 qe i perket:

       PADITËS:         FERIDE GJINI
                    NATASHA MITA
                    AFERDITA SULA
                    DONIKA KORRESHI, IRENA PAPA
                    perfaqesuar nga av. Agron Gjeka.
       I PADITUR:        KOMISIONI I KTHIMIT DHE
                    KOMPENSIMIT TE PRONAVE ISH -
                    PRONAREVE PREFEKTURA FIER
                    ne mungese
       PERSONA TË TRETË: AGIM GJINI ne mungese
                    SAMEDIN GJINI
                    SADETE COLLAKU


              OBJEKTI I PADISË:
        Kundershtim i vendimit nr.60, date 22.02.2002
       te KKKP te Prefektures se Qarkut Fier, pika 2 e tij.
          Baza Ligjore: Neni 324/a i K.Pr.Civile,
            Ligji 7698, date 15.04.1993
     “Per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ish Pronareve”.
224
   Gjykata e shkallës së pare Lushnje, me vendimin nr.767, date 18.11.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Te ndryshoje vendimin nr.60, date 22.02.2002 te Komisionit te
      Kthimit e Kompensimit te Pronave prane Prefektures se Qarkut Fier,
      per piken 2 te tij, si me poshte:
      T’i kthehet fizikisht siperfaqja e truallit prej 247 m2 e perbere nga 2
      pjese: Siperfaqja prej 182 m2, e shenuar me numrin 2 dhe me ngjyre
      te bardhe ne planvendosjen e ekspertit te caktuar nga gjykata dhe
      siperfaqja prej 65 m2, e shenuar me numrin 1 dhe me ngjyre te
      verdhe ne planvendosjen e hartuar nga eksperti.
      Per pjesen e mbetur prej 223 m2 qe rezulton e zene, trashegimtaret e
      ish pronarit te kompensohen ne natyre ose me obligacione".

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.137, date 26.03.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.767, date 18.11.2002 te Gjykates se
     rrethit gjyqesor Lushnje dhe duke e gjykuar çeshtjen ne fakt:
     Rrezimin e padise se paditesave Feride Gjini, Natasha Muka, etj., si
     te pabazuar.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
kane ushtruar rekurs paditesit Feride Gjini, Aferdita Sula, Donika Korreshi,
Irena Papa e Aqif Sula, te cilet kerkojne prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Lushnje, duke
parashtruar këto shkaqe:
  - Vendimi i gjykates se apelit vjen haptazi ne kundershtim me ligjin, pasi
    nuk ka interpretuar dhe zbatuar drejt Ligjin nr.7698, date 15.04.1993.
  - Nuk ka sesi te konsiderohet truall i lire siperfaqja ku kam patur te ndertuar
    para vitit 1986 dhe shtesa e bere pas ketij viti me leje dhe kredi nga shteti
    dhe pjesa funksionale.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi, palen paditese
av. Agron Gjeka, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien
ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare dhe pasi bisedoi çeshtjen ne
teresi,
                                        225
                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore eshte i pabazuar ne ligj, prandaj ai
duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi vendimi i Gjykates se shkalles se pare
Lushnje.
    Ka rezultuar gjate gjykimit te ceshtjes se me vendim te K.K.K.Pronave te
prefektures Lushnje nr.60, date 22.02.2002 i eshte njohur pronesia ish pronarit
Riza Gjini per nje siperfaqe truall prej 470 m2 ne qytetin e Lushnjes me
kufizime te percaktuara, duke ju kthyer kjo siperfaqe si e lire. Trashegimtare te
Riza Gjinit, sipas vendimit te komisionit te pronave jane: Samedin Gjini,
Sadete Gjini, me perfaqesim trashegimtaret e Musa Gjinit, qe jane: Xhevahira
Xhafaj, Vjollca, Namik, Agim, Ilirjana Gjini dhe Teuta Zafiri, trashegimtaret e
Rakip Gjinit me perfaqesim, qe jane: Feride Gjini, Natasha Mita, Aferdita Sula,
Donika Korreshi dhe Irena Papa.
    Paditesit Feride Gjini, Natasha Mita, Aferdita Sula dhe Irena Papa kane
kundershtuar ne gjykate vendimin e Komisionit te Kthimit te Pronave, piken 2
te tij, me pretendimin se ata kane ndertuar nje shtepi me leje te rregullt ndertimi
ne kete siperfaqe trualli, e cila se bashku me pjesen funksionale te shtepise
duhet te ishte trajtuar nga ana e Komisionit te Kthimit te Pronave si truall i
zene.
    Gjykata e shkalles se pare Lushnje, me vendimin e saj ka vendosur
pranimin e padise, ndryshimin e pikes 2 te vendimit te mesiperm te Komisionit
te Kthimit te Pronave, duke i kthyer fizikisht te gjithe trashegimtareve te ish
pronarit siperfaqen prej 247 m2, ndera per pjesen tjeter gjykata konkludon se
duhet te ishte vleresuar nga Komisioni i Kthimit te Pronave si e zene dhe per
kete pjese trualli te gjithe trashegimtaret e ish pronarit te kompensohen ne
natyre ose me obligacione. Gjykata e apelit e ka ndryshuar vendimin e Gjykates
se shkalles se pare Lushnje dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt ka rrezuar
padine si te pabazuar, me arsyetimin se ne rastin konkret prona e paleve
ndergjyqese eshte fituar me ane te trashegimise, si nje nga menyrat e fitimit te
pronesise, sipas nenit 164 te Kodit Civil dhe se sipas nenit 361 te Kodit Civil
trashegimtaret, duke qene ne pozita te barabarta, do te fitojne pjeset takuese
vetem ne menyrat e parashikuara ne ligj dhe nuk mund te vihen ne preferim ne
kundershtim me ligjin. Duke u perjashtuar gjysma e siperfaqes se kthyer
gjykata i ka vendosur paditesat ne prioritet ne kundershtim me rregullin e
trashegimise me ligj, ne kundershtim me nenin 360 e vijues te Kodit Civil.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se ne rastin ne gjykim nuk
ndodhemi para padive qe lidhen me trashegimin, por me kundershtimin e aktit
administrativ, vendimit te Komisionit te Kthimit te Pronave. Ky vendimi i
Komisionit te Kthimit te Pronave eshte ndryshuar me te drejte nga gjykata e
shkalles se pare, duke u hequr nga siperfaqja e kthyer ish trashegimtareve te
R. Gjinit, pjesa e zene nga ndertimi me leje e paditeses Feride Gjini dhe
siperfaqet funksionale te tij. Gjykata e shkalles se pare me te drejte i referohet
nenit 4 te ligjit 7698, date 15.4.1993, i cili parashikon se u kthehen

226
trashegimtareve te ish pronarit trojet qe ekzistojne si te pa zena, si dhe pikes 1 te
Udhezimit te Keshillit te Ministrave, i cili ne zbatim te kesaj dispozite parashikon
se quhen troje te zena siperfaqet ku jane vendosur ndertesa me leje te rregullta
ndertimi dhe sheshe te miratuar nga organi kompetente ne kohen e dhenies se
lejes se ndertimit. Ne ceshtjen ne gjykim eshte vertetuar se ndertimi eshte kryer
me leje te rregullt ndertimi dhe nepermjet ekspertimit te kryer eshte percaktuar
siperfaqja qe ka zene ndertesa si dhe siperfaqja funksionale e saj dhe ato me te
drejte jane hequr nga vendimi i Komisionit te Kthimit te Pronave si siperfaqe te
lira.
    Ne keto kushte, vendimi i gjykates se shkalles se pare rezulton i bazuar
ne ligj.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/c te Kodit te
Procedures Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.137, date 26.03.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.767, date 18.11.2002 te Gjykates se shkalles
se pare Lushnje.

                           Tirane, me 15.06.2004
                                        227
               MENDIMI I PAKICËS
    Ndryshe nga shumica kemi mendimin se vendimi i Gjykates se Apelit
Vlore eshte i bazuar ne ligj dhe si i tille ai duhet te ishte lene ne fuqi.
    Ne kemi mendimin se vendimi i Komisionit te Kthimit te Pronave eshte
nje akt administrativ absolutisht i pavleshem, per arsye se nga te gjitha
materialet e administruara, rezulton se ky komision ne kundershtim me nenin 1
te ligjit 7698 per kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronareve, u ka
kthyer te lire 470 m2 paleve, ne nje kohe kur kjo prone nuk eshte marre
asnjehere nga shteti nepermjet shpronesimit, shtetezimit, konfiskimit, apo ne
cdo menyre tjeter te padrejte.
    Nga materialet e dosjes rezulton qe prona objekt i konfliktit eshte pasuri
trashegimore.
    Duke u lene ne fuqi vendimi i gjykates se e shkalles se pare, pala e
paditur, duke qene nje nga trashegimtaret e ish pronarit, perfiton si pronesine
mbi truallin ku ka bere ndertimin para viteve 1990, ashtu edhe ne siperfaqen
tjeter te truallit qe te gjithe bashketrashegimtareve u kthehet si e lire nga
Komisioni i Kthimit te Pronave, si dhe te drejten tjeter qe per siperfaqen e
truallit qe konsiderohet si e zene te kompensohet. Pra ne thelb, kjo pale perfiton
shume me teper nga pronesia e trajtuar me vendim te komisionit te pronave, ne
kundershtim me ligjin, ne nje kohe qe eshte pasuri trashegimore dhe duhet te
trajtohet ndermjet tyre ne perputhje me pjeset takuese.
    Ne keto kushte, zgjidhja e mosmarreveshjes nga gjykata e shkalles se
pare, ne baze te dispozitave te ligjit per kthimin dhe kompensimin e pronave,
duke ju referuar percaktimeve per trojet qe konsiderohen te zena eshte i gabuar,
per faktin se kjo prone nuk duhet te ishte trajtuar nga ana e Komisionit te
Kthimit te Pronave, sepse ishte pasuri trashegimore. Vendimi i Komisionit te
Kthimit te Pronave duhet te ishte konstatuar si absolutisht i pavlefshem dhe
palet ne rast mosmarreveshje te benin pjestimin e pasurise ne bashkepronesi qe
u rridhte nga trashegimi.

                    Bashkim Caka    Natasha Sheshi
228
Nr.2179 i Regj. Themeltar
Nr.1229 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Zamir Poda        Kryesues
         Valentina Kondili     Anetare
         Bashkim Caka       Anetar
         Irma Bala         Anetare
         Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim çështjen civile
nr.2179 qe i perket:

       PADITËS:         XHEVAT BERBERI ne mungese
       I PADITUR:        KOMISIONI I KTHIMIT E
                   KOMPENSIMIT TE PRONAVE
                   KORÇE
                   ZYRA E REGJISTRIMIT TE
                   PASURIVE TE PALUAJTESHME
                   POGRADEC ne mungese
       PERSON I TRETË:     SINDIKATA E M.GJ.P. TE
                   SHQIPERISE ne mungese


              OBJEKTI I PADISË:
         Kundershtim i vendimit te K.K.K.Pronave
           nr.54, date 04.07.2003, pika 2 e tij
          dhe detyrimin e Z.R.P.P. per fshirjen
         nga regjistri i siperfaqes prej 10.293 m2.
          Baza Ligjore: Neni 27 i Ligjit nr.7698,
               me ndryshimet e tij,
         neni 27 i Ligjit te Regjistrimit te Pasurive.
                                   229
   Gjykata e shkallës së pare Pogradec, me vendimin nr.117, date
05.03.2004 ka vendosur:
      Deklarimin e moskompetences tokesore per gjykimin e çeshtjes
      civile me nr.56/570 Regj. Them., date regjistrimi 15.10.2003 me
      pale ndergjyqese:
      Padites: Xhevat Berberi
      Te paditur: K.K.K te Pronave Korçe dhe ZRPP, Pogradec
      Person i Trete: Sindikata e M.Gj.P.Shqiperise
      Dergimin e kerkese padise dhe akteve te paraqitura Gjykates se
      rrethit gjyqesor Korçe, si gjykate kompetente.

   Kunder vendimit te Gjykates se shkalles se pare Pogradec, ne baze te
nenit 62 te K.Pr.Civile, ka ushtruar ankim te veçante ne Gjykaten e Larte
nderhyresi kryesor Vasfi Hoxhallari, i cili kerkon prishjen e vendimit te
Gjykates se shkalles se pare Pogradec dhe lenien per kompetence asaj gjykate,
duke parashtruar këto shkaqe:
  - Arsyetimi i gjykates eshte i pabazuar, pasi ne gjykim nuk ka qene duke u
   shqyrtuar vetem ligjshmeria e vendimit te nxjerre nga Komisioni i
   K.K.K.Pronave, por dhe konflikti lidhur me pronesine mbi truallin objekt
   gjykimi.
  - Pronesia mbi truallin qe pretendohet nga une eshte e bazuar ne vendimin e
   formes se prere te Gjykates se shkalles se pare Pogradec nr.407, date
   27.09.2000, pretendohet gjithashtu dhe nga paditesi ne baze te vendimit te
   K.K.K.Pronave.
  - Gjykata e Pogradecit duhej te kish gjykuar çeshtjen pasi nuk kemi te bejme
   vetem me kundershtim akti administrativ, por dhe me konflikt pronesie
   mbi sendin objekt gjykimi.
  - Gjykata, megjithese ka marre qe me daten 07.01.2004 ne dorezim kerkesen
   per nderhyrje kryesore, me te padrejte ka zhvilluar seance pergatitore dhe
   gjykimin ne mungesen tone.
  - Perfaqesuesit e mij si nderhyres kryesor kane marre pjese ne dy seancat e
   zhvilluara nga gjyqtari Dhimiter Pojanaku.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi dhe pasi bisedoi
çeshtjen ne teresi,

                 VËREN
   Rekursi i paraqitur nga Vasfi Hoxhallari nuk ploteson kushtet qe
parashikoi neni 442/b te K.Pr.C. dhe si i tille ai nuk pranohet nga ana e ketij
kolegji dhe gjykimi pushohet.230
    Gjykata e shkalles se pare Pogradec, me vendimin e gjyqtarit te vetem,
nr.117, date 05.03.2004, ka vendosur deklarimin e moskompetences tokesore
per gjykimin e ceshtjes civile qe u perket paleve: padites Xhevat Berberi, i
paditur K.K.K.Pronave te Rrethit Korce, Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme Pogradec dhe si person i trete, Sindikata e M.Gj.P. te Shqiperise,
me objekt kundershtimin e vendimit te K.K.K. Pronave.
    Si ne seance pregatitore, ashtu dhe nga vendimi i gjyqtarit te vetem, ne
pjesen hyrese dhe arsyetuese te vendimit nuk figuron si pale emri i rekursuesit
Vasfi Hoxhallari.
    Vasfi Hoxhallari nuk legjitimohet ne paraqitjen e rekursit, pasi ai nuk
eshte pale apo pjesemarres ne proces.
    Sipas nenit 442/b te K.Pr.C. "Rekursi eshte akti me te cilin palet ose
pjesemarresit ne proces parashtrojne kundershtimet e tyre ndaj vendimit te
gjykates se shkalles se pare, ose te gjykates se apelit ne Gjykaten e Larte, sipas
rregullave te percaktuara ne kete kod.
    Ne rrethanat e siperme Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se ka vend
qe ne baze te nenit 480 te K.Pr.Civile rekursi te mospranohet.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 480 te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Vasfi Hoxhallari.

                          Tirane, me 15.06.2004
                                       231
Nr.2670/633 i Regj. Themeltar
Nr.1230 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2670/633 qe i perket:

       PADITËS:         D.V. ALBTURIST SHPK
       I PADITUR:        DEGA E DOGANES TIRANE
                    DREJTORIA E PERGJITHSHME E
                    DOGANEVE
       PERSON I TRETË:     KONTROLLI I LARTE I SHTETIT


              OBJEKTI I PADISË:
            Shfuqizim akti administrativ.
           Baza Ligjore: Neni 324 i K.Pr.Civile.


   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.517, date 12.02.2001 ka
vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.896, date 12.09.2002 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs pala e paditur, e cila
parashtron keto shkaqe per prishjen e tij:
  - Ka fakte thelbesore qe nuk jane marre parasysh nga gjykatat. Ato duhej te
   hetonin se kur eshte perfunduar objekti per te cilin eshte dhene statusi i
   personit te stimuluar.


232
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Bashkim Caka, si dhe pasi e bisedoi
ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Per mosrespektim te ligjit, vendimi i gjykates se apelit duhet te prishet
dhe ceshtja te dergohet per rishqyrtim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues.
    Rezulton se pales paditese i eshte dhene titulli “Person i Stimuluar” me
vendimin nr.2, date 11.07.1993, ne baze te ligjit nr.7665, date 21.01.1993, per
shkak se per rikonstruksionin e “Hotel Tirana”, duheshin materiale te ndryshme
qe nuk gjendeshin ne tregun shqiptar. Ky vendim eshte lene ne fuqi nga
Ministria e Turizmit me vendimin nr.571/1, date 19.07.1993. Mbi kete baze
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, e ka pajisur paditesin me autorizimin per
perjashtim nga taksat doganore, ne te cilin eshte percaktuar se autorizimi ka nje
afat maksimal prej 3 vjetesh.
    Kontrolli i Larte i Shtetit, ne kontrollin e ushtruar ne Drejtorine e
Pergjitheshme te Doganave, ka arritur ne konkluzionin se firma
"DV.ALB.HOTELERIES" (paditesi) eshte debitor ndaj Deges se Doganes
Tirane, per shumen prej $ 431,327, per faktin se prej tij nuk eshte respektuar
statusi i personit te stimuluar. Kontrolli i Larte i Shtetit ka konstatuar se
rikonstruksioni i objektit ka perfunduar me daten 16.03.1995, prandaj ka dhene
konkluzionin qe kjo pale eshte e detyruar qe te paguaje taksat doganore per te
gjithe importet qe jane bere pas rikonstruksionit te objektit.
    Mbi kete baze, pala e paditur ka nxjerre aktin qe detyron paditesin te
derdhe ne favor te tij shumen e mesiperme, akt ky qe eshte kundershtuar nga
pala paditese ne gjykate. Gjykata e shkalles se pare e ka pranuar kerkese padine
dhe vendimi eshte lene ne fuqi nga gjykata e apelit. Gjykatat pranojne se vlera
prej $ 431,927, eshte vlera ne teresi e mallrave te importuara dhe nuk
perfaqeson detyrimin doganor te pales paditese dhe se paditesi e ka marre
Statusin e Personit te Stimuluar per nje periudhe 3 vjecare dhe se nga aktet nuk
del e sakte qe rikonstruksioni te kete perfunduar ne daten e pretenduar nga pala
e paditur dhe Kontrolli i Larte i Shtetit.
    Ne gjykimin e ceshtjes nuk i eshte dhene pergjigje pretendimeve te pales
se paditur se kur eshte perfunduar objekti dhe nese paditesi ka patur te drejten
te importoje edhe pas perfundimit te objektit. Ne kete drejtim te fundit eshte
pretenduar se Autorizimi i dhene nga Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave per
nje periudhe 3 vjecare, nenkupton nje afat qe mund te nderpritet kur subjekti
perfundon objektin, sepse afati ne autorizim duhet te jete i percaktuar dhe jo i
percaktueshem mbi ngjarje per te cilat nuk dihet se kur do te ndodhin.
    Kolegji Civil cmon se, pretendimet e ngritura nga pala e paditur ne
gjykim dhe ne rekurs duhet te analizohen nga gjykata e apelit ne rigjykimin e
ceshtjes.


                                       233
   Nga perfundimet qe do te arrihen per kohen kur ka perfunduar
rikonstruksioni i objektit, duke rishqyrtuar provat e paraqitura nga palet dhe
duke ju referuar dispozitave ligjore perkatese dhe interpretimit mbi kete baze te
autorizimeve te dhene pales paditese si person i stimuluar, do te arrihet ne
perfundime te drejta ligjore.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te Kodit te
Procedures Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.896, date 12.09.2002 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 15.06.2004
234
Nr.2134 i Regj. Themeltar
Nr.1231 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil te Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Bashkim Caka       Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi      Anetare
          Valentina Kondili     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         DURIM LATO, ne mungese
       TË PADITUR:       1. DEGA E SIGURIMEVE
                    SHOQERORE SARANDE
                    2. KOMANDA E REPARTIT
                    USHTARAK nr.1900 GJIROKASTER,
                    ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
              Vertetimi i faktit juridik
          te qenies ne marredhenie pune si n/oficer
            prane Repartit Ushtarak nr.1148/1
           per periudhen 01.02.1992-30.11.1995,
     e vlefshme per efekt vjetersie ne pune per pension pleqerie.
       Baza Ligjore: Neni 32/b, 153, 154, 388 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Sarande, me vendimin nr.207, date 25.03.2004
ka vendosur:
      Te deklaroje moskompetencen e Gjykates se shkalles se pare
      Sarande per gjykimin e ceshtjes civile qe i perket Durim Lato nga
      Gjirokastra, me objekt vertetim fakti te qenies ne marredhenie pune
      ne ushtri dhe dergimin e padise dhe akteve, lidhur saj, per
      kompetence gjykimi Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster.


                                      235
    Kunder vendimit te Gjykates se shkalles se pare Sarande, ne baze te nenit
59 te Kodit te Proçedures Civile, ka ushtruar ankim te vecante Durim Lato, i
cili kerkon prishjen e ketij vendimi dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim prane
kesaj gjykate, duke parashtruar keto shkaqe;
  - Bazuar ne nenet 5 dhe 6 te K.Pr.Civile nismen gjyqesore e kane palet dhe
    jo gjykata.
  - Baza ligjore e vendosur ne vendimin e gjykates nuk eshte e sakte, pasi
    eshte vendosur neni 388 i K.Pr.Civile, kur ne padi nuk figuron.Ne rastin
    konkret ndodhemi perpara nje kerkese padie me pale kundershtare dhe jo
    nje kerkese padi sipas nenit 388 te K.Pr.Civile.
  - Bazuar ne nenet 42, 47 dhe 54 te K.Pr.Civile e drejta e zgjedhjes ndermjet
    shume kompetencave i takon paditesit dhe meqenese ne rastin konkret i
    paditur eshte Dega e Sigurimeve Shoqerore Sarande, kompetente per
    shqyrtimin e kesaj ceshtje eshte Gjykata e Sarandes.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, ne mungese te paleve
dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,

                  VËREN
    Paditesi Durim Lato, ka paditur degen e Sigurimeve Shoqerore Sarande e
Komanden e Repartit Ushtarak nr.1900 Gjirokaster, duke kerkuar vertetimin e
faktit juridik te qenies ne marredhenie pune.
    Gjykata e shkalles se pare Sarande e ka trajtuar ceshtjen si gjykim me
objekt vertetim fakti juridik te vjetersise ne pune, prandaj dhe duke patur
parasysh kerkesat e nenit 388/2 te K.Pr.Civile, duke vendosur moskompetencen
per shqyrtimin e ceshtjes i`a ka derguar ceshtjen per shqyrtimin e Gjykates se
shkalles se pare Gjirokaster.
    Gjykata ne kete rast ka gabuar, pasi gykata ne shqyrtimin e ceshtjes
investohet mbi kerkimin e pales se interesuar, qe ne rastin konkret rezulton se
paditesi ka paraqitur padi, duke thirrur si te paditur Degen e Sigurimeve
Shoqerore Sarande dhe Komanden e Repartit Ushtarak Gjirokaster me nr.1900.
    Sipas nenit 53 te K.Pr.C., meqenese si te paditur jane thirur dy persona
juridik, paditesi qe disponon padine, mund ta paraqese padine ne gjykaten e
vendit te njerit prej te paditurve. Ne rastin konkret paditesi ka zgjidhur si
kompetente Gjykaten e shkalles se pare Sarande, e cila nga formulimi i kerkese
padise rezulton te jete kompetente, prandaj duke ruajtur parimin e disponimit te
padise, cmohet se vendimi i Gjykates se shkalles se pare Sarande duhet te
prishet, duke i`u derguar ceshtja per vazhdimin e gjykimit asaj gjykate.
236
   Megjithese nuk ka lidhje me ceshtjen e kompetences konstatohet se
objekti i padise nuk i pergjigjet kerkesave qe kane te bejne me llojin e padive te
detyrimit, çka paditesi ne zbatim te kerkesave procedurale duhet ta plotesoje,
me qellim qe t’i krijoje mundesi ligjore gjykates per shqyrtim dhe zgjidhjen e
mosmarreveshjes se paraqitur per gjykim brenda kompetencave tokesore dhe
lendore te asaj gjykate.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 59 te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.207, date 25.03.2004 te Gjykates se shkalles se
pare Sarande dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit prane asaj
gjykate.

                          Tirane, me 15.06.2004
                                        237
Nr.2200 i Regj. Themeltar
Nr.1232 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS:         RAMAZAN RAMKAJ, ne mungese
       E PADITUR:        BASHKIA TIRANE, perfaqesuar nga
                    Avokati i Shtetit Petrit Myftari,
                    dhe juristja N. Kondi.


               OBJEKTI I PADISË:
         Njohje e bashkepronesise per 230 m2 truall,
              sipas parashkrimit fitues.
        Baza Ligjore: Nenet 168,170 dhe 200/d te K.Civil,
              si dhe 154 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.2145, date 05.05.2004
ka vendosur:
       Te nxjerre jashte juridiksionit gjyqesor ceshtjen civile me nr.3931,
       me padites Ramazan Ramkaj dhe te paditur Bashkia Tirane.

   Kunder vendimit nr.2145, date 5.5.2004 te Gjykates se Rrethit Tirane, ka
ushtruar ankim te vecante paditesi, duke parashtruar keto shkaqe:
  - a. Kemi mbi shtatedhjete vjet qe e posedojme siperfaqen e truallit prej
   230m2, mbi te cilen me leje te rregullt date 27.10.1934 eshte ndertuar nje
   banese e cila zinte nje siperfaqe prej 195 m2. Pavaresisht nga kjo nuk eshte
   bere rregjistrimi i siperfaqes se truallit ne zyren e hipotekes.238
  - b. Kete mangesi kerkojme ta realizojme me vendim gjyqi, duke kerkuar te
   drejten e fituar me parashkrim fitues, sipas nenit 170 te K.Civil.
  - c. Gjykata gabon kur e nxjerr ceshtjen jashte juridiksionit gjyqesor duke
   orientuar qe t’i drejtohemi Zyres se Rregjistrimit te Pasurise se
   Paluajteshme. Ne kete rast gjykata nuk ka parasysh nenin 17 te Rregullores
   “Per punen e Zyres se Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme”, date
   22.11.1999, ku thuhet se “ne rastin kur per pasurite qe kane ekzistuar para
   vitit 1991 dhe nuk ekziston dokument pronesie, do te shenohet pronar i pa
   vertetuar dhe raste te tilla do te rregjistrohen ne pronesi vetem me ane te
   vendimit gjyqesor, qe bazohet mbi nje padi detyrimi per njohje pronesie”.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane,

                   VËREN
    Vendimi nr.2145, date 5.5.2004 i Gjykates se shkalles se pare Tirane, eshte
rrjedhoje e respektimit te kerkesave ligjore. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat
e parashikuara ne nenin 485/a te K.Pr.Civile ai duhet te lihet ne fuqi.
    Rezulton se paditesi Ramazan Ramkaj me qellim rregjistrimin ne Zyren
perkatese te Pasurise se Paluajteshme ne Tirane, ka kerkuar njohjen bashkepronar
mbi nje siperfaqe trualli prej 230 m2. Ai ka pretenduar se kjo siperfaqe qe prej 70
vjetesh ka qene ne posedim te trashegimlenesit te tij Abdurrahim Reka, i cili mbi
te ka pase ndertuar nje shtepi banimi me lejen date 27.10.1934. Meqenese kjo
prone nuk figuron e rregjistruar ne zyren e pasurise se paluajteshme, ai kerkon ta
realizoje ate ne rruge gjyqesore.
    Mbasi ka shqyrtuar ceshtjen, Gjykata e shkalles se pare Tirane, me
vendimin e saj konkludon per nxjerrjen jashte juridiksionit gjyqesor te ceshtjes,
duke arsyetuar se sipas Ligjit nr.7843, date 13.7.1994, i ndryshuar, me pare
paditesi duhet t’i drejtohet Zyres se Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme.
    Duke pare ne teresine e tij kete vendim, Kolegji Civil i Gjykates se Larte,
cmon se ne kete rast kemi te bejme me zbatim ligjor te normave procedurale qe
kane te bejne me rregullimin e juridiksionit gjyqesor.
    Ne veshtrim te kerkesave te Ligjit nr.7843, date 13.7.1994 “Per
rregjistrimin e pasurive te paluajteshme”, neni 24/b “Individet, familjet dhe
personat juridike private apo shteterore qe zoterojne pronen ne perputhje me
legjislacionin dhe qe nuk disponojne dokumenta pronesie, sipas pikes “a” jane te
detyruar te paraqesin rregjistruesit nje kerkese per rregjistrim pronesie”. Ne
rastin konkret, paditesi duhet te respektoje kete dispozite, si dhe te gjithe
proceduren perkatese qe parashikon ligji i cituar dhe vetem ne rast mos zgjidhje
te pretendimeve per rregjistrimin fillestar, ne veshtrim te kerkesave te nenit 27 te


                                        239
ligjit ne fjale, mund dhe duhet qe mosmarreveshja te zgjidhet ne rruge gjyqesore.
    Sa siper me te drejte Gjykata e shkalles se pare Tirane, ka arritur ne
perfundimin se mosmarreveshja duhet te nxirret jashte juridiksionit gjyqesor.
    Nga sa u tha me lart, cmohet se ne rekursin e paraqitur nga ana e pales
paditese, nuk ka shkaqe ligjore qe te motivojne apo perligjin cenimin e vendimit
te Gjykates se shkalles se pare Tirane.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 59 dhe 485/a te
K.Pr.Civile,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.2145, date 05.05.2004 te Gjykates se
shkalles se pare Tirane.

                          Tirane, me 15.06.2004
240
Nr.2783/728 i Regj. Themeltar
Nr.1233 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

         Zamir Poda         Kryesues
         Valentina Kondili     Anetare
         Irma Bala         Anetare
         Natasha Sheshi       Anetare
         Bashkim Caka        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2783/728 qe u perket paleve:

       PADITËS:            FIRDES JELLA, ILIR JELLA
                       BESNIK JELLA
       NDËRHYRËS KRYESOR:       ZAMIRA NOVA
       TË PADITUR:           AHMET JELLA
                       MINISTRIA E BUJQESISE DHE
                       USHQIMIT


               OBJEKTI I PADISË:
           Konstatimin pjeserisht te pavlefshem
          te veprimit juridik te kontrates se shitjes
        nr.3727/1285, date 03.10.1994 lidhur ndermjet
       Deges se Agjensise se Ristrukturimit e Privatizimit
       te Ndermarrjes Bujqesore Tirane dhe Ahmet Jelles,
              per objektin pike riparimi
        te makinerive bujqesore Farke e Madhe Sektori.
          Fshirjen e regjistrimit te bere ne hipoteke
       nr.4266, date 05.10.1994 te objektit pike riparimi,
         rregjistruar ne pronesi vetem te Ahmet Jelles.
        Rregjistrimin ne hipoteke te pikes se riparimit
          te makinerive bujqesore Farke e Madhe
        ne bashkepronesi te Ahmet Jelles, Zamira Jelles,
           Firdes Jelles, Ilir Jelles, Besnik Jelles
       sipas pjeseve takuese ne deshmine e trashegimise.


                                    241
       Baza Ligjore: Neni 92/a, 199, 193, 331, 332 te K.Civil
         dhe neni 1 i ligjit nr.7698, date 15.04.1993.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3936, date 01.08.1997,
ka vendosur:
       Pranimin e padise.
       Deklarimin pjeserisht te pavlefshem te kontrates se shitjes se dates
       03.10.1994 per pjesen qe ju ka mohuar te drejten e privatizimit
       Tefik Jella dhe Zamira Noves.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.384, date 10.02.1998, ka
vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.3936, date 01.08.1997 te Gjykates se
      Rrethit Tirane si vijon:
      Deklarimin pjeserisht te pavlefshem te kontrates se shitjes date
      03.10.1994 per pjesen qe ju ka mohuar te drejten e privatizimit
      Tefik Jelles e Zamira Noves, duke u detyruar Ahmet Jella t'i njohe
      bashkepronare mbi kete objekt (pika e riparimit te makinave
      bujqesore).

   Gjykata e Larte me vendimin nr.43, date 03.05.2001 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.384, date 10.02.1998 te Gjykates se Apelit
      Tirane si dhe te vendimit nr.3936, date 01.08.1997 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne
      Gjykaten e shkalles se pare Tirane.

   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.2552, date 13.06.2002
ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise.
       Konstatimin pjeserisht te pavlefshem te kontrates se shitjes
       nr.3727/1285, date 03.10.1994 per pjesen qe ju ka mohuar te drejten
       e privatizimit paditesave Firdes Jella, Ilir Jella, Besnik Jella dhe
       Zamira Nova (Jella), duke u detyruar i padituri Ahmet Jella, t'i njohe
       bashkepronare mbi objektin pike riparimi te makinerive bujqesore
       paditesat sa siper.
       Fshirjen e regjistrimit te bere ne hipoteke me nr.4266, date
       05.10.1994 vetem ne emer te te paditurit Ahmet Jella, duke u
       rregjistruar kjo prone ne emer te gjithe bashkepronareve Firdes, Ilir,
       Besnik Jella, Zamira Nova (Jella) e Ahmet Jella sipas pjeseve
       takuese:
242
       Paditesat Firdes, Ilir dhe Besnik nga 1/12 pjese secili, Zamira Nova
       (Jella) 1/2 pjese dhe i padituri Ahmet Jella 1/4 pjese te pasurise
       objekt gjykimi.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.93, date 27.01.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane
      nr.2552, date 13.06.2002 si me poshte:
      Deklarimin pjeserisht te pavlefshem si veprim juridik relativisht i
      pavlefshem i veprimit juridik te kontrates se shitjes nr.3727/1285,
      date 03.10.1994, per privatizimin ne favor te te paditurit Ahmet
      Jella, te objekti ndertimor pike riparimi te makinave bujqesore ne
      Farke te Madhe te Sektorit Lunder te N.B.Sauk te Rrethit Tirane,
      per ate pjese qe u eshte mohuar e drejta e privatizimit
      trashegimtareve te ish pronarit te truallit mbi te cilin eshte ndertuar
      objekti i gjykimit, i ndjeri trashegimlenes Mehmet Jella, te cileve
      trashegimtare u njihet e drejta t’u drejtohen organeve kompetente
      per privatizimin e pjeseve takuese te objektit ndertimor sa siper.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Ahmet Jella, i kerkon prishjen e vendimit,
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Vendimi i gjykates se apelit eshte rrjedhoje e zbatimit te keq te ligjit dhe e
   shkeljeve procedurale.
  - Gjykata e apelit ka vepruar ne kundershtim me nenin 92 te K.Civil, pasi
   paditesat kane kerkuar konstatimin e pavlefshmerise absolute te kontrates
   se shitjes se pikes se riparimit traktoreve, per rrjedhoje gjykata nuk mund
   ta shpallte pavlefshmerine, as ta deklaroje apo anulloje kontraten e shitjes
   objekt gjykimi, sepse veprimet juridike absolutisht te pavlefshme nuk
   sjellin pasoja.
  - Gjykata nuk ka zgjidhur pasojat e pavlefshmerise se kontrates, nuk ka
   vendosur kthimin e cmimit te paguar per blerje.
  - Vendimi i gjykates eshte i kundraligjshem, sepse te gjitha aktet mbi bazen
   e te cilave eshte bere strukturimi i ndermarrjeve bujqesore te sanksionuara
   ne VKM nr.452, date 17.10.1992 si dhe nr.101, date 08.04.1993, etj., i
   kane bere nje rregullim specifik kritereve ligjore mbi bazen e te cilave
   privatizohen objektet e ketyre ndermarrjeve.
  - Paditesit nuk kane kerkuar te realizojne te drejten e parablerjes ne
   Agjensine e Ristrukturimit te Ndermarrjeve Bujqesore.
  - Gjykata nuk ka zbatuar detyrat e Gjykates se Larte ne vendimin nr.43, date
   03.05,2001.
                                        243
         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Bashkim Caka, perfaqesuesit e paleve
av. Haki Kraja dhe Dashmir Kore dhe pasi e shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                    VËREN
    Vendimi i gjykates se apelit duhet te prishet si i pabazuar ne ligj, duke u
lene ne fuqi vendimi i gjykates se shkalles se pare.
    Nga studimi ne teresi i dosjes rezulton se, paleve ndergjyqese, duke qene
trashegimtare te te ndjerit Mehmet Jella, Komisioni i Kthimit e Kompensimit te
Pronave me vendimin nr.105, date 09.09.1994, Tirane, ju ka njohur dhe kthyer
pronat e Mehmet Jelles ne Fshatin Farke e Madhe Tirane.
    I padituri Ahmet Jella ne emer te trashegimtareve te Mehmet Jelles, si ish
pronare te truallit, ka kerkuar privatizimin e pikes se riparimit te makinerive
bujqesore te N.B. ne fshatin Farke dhe me kontraten date 03.10.1994 e ka
privatizuar vetem ne emer te vet, si dhe e ka rregjistruar ne hipoteke.
    Paditesit me padine objekt gjykimi kane kerkuar konstatimin e pavlefshem
te kontrates se shitjes se sipercituar, fshirjen e rregjistrimeve te bere ne hipoteke
te ketij objekti ne pronesi vetem te Ahmet Jelles dhe rregjistrimin ne
bashkepronesi te trashegimtareve te Mehmet Jelles, sipas pjeseve takuese te
percaktuar me deshmi trashegimie.
    Ne perfundim te gjykimit, Gjykata e shkalles se pare Tirane ka pranuar
padine, duke konstatuar pjeserisht te pavlefshme kontraten e shitjes
nr.3727/1285, date 03.10.1994 per pjesen qe ju ka mohuar te drejten e
privatizimit paditesave, duke u detyruar i padituri Ahmet Jella, t'i njohe
bashkepronare mbi objektin pike riparimi te makinave bujqesore paditesat sa
siper, fshirjen e regjistrimit te bere ne hipoteke date 05.10.1994 vetem ne emer te
paditurit Ahmet Jella, duke u rregjistruar kjo prone ne emer te gjithe
bashkepronareve sipas pjeseve takuese. Gjykata arsyeton se ne baze te nenit 21 te
ligjit 7698, date 15.04.1993, trashegimtareve te Mehmet Jelles ju takon e drejta e
parablerjes se objektit. I padituri ne emer te trashegimtareve te Mehmet Jelles ka
kerkuar te privatizoje objektin, Agjensia e Privatizimit ne kundershtim me ligjin
ja ka shitur vetem njerit prej trashegimtareve ligjore te ish pronarit Mehmet Jella.
Gjykata e apelit, duke ndryshuar vendimin e siperm te gjykates se shkalles se
pare, ka deklaruar pjeserisht te pavlefshem si veprim juridik relativisht te
pavlefshem per pjesen qe u eshte mohuar e drejta e privatizimit trashegimtareve
te ish pronarit te truallit mbi te cilin eshte ndertuar objekti gjykimit, i ndjeri
Mehmet Jella te cileve ju njihet e drejta t’u drejtohen organeve kompetente per
privatiziminin e pjeseve takuese te objektit ndertimor.
    Ne rekurs eshte pretenduar se gjykata nuk duhet te shprehej per deklarimin
e pavlefshem te veprimit juridik, pasi nuk ka qene objekt i padise, nuk ka
zgjidhur pasojat e kesaj pavlefshmerie, nuk mund te quhet e kundraligjshme
kontrata e lidhur brenda te gjitha rregullave, per faktin se paditesit nuk kane


244
kerkuar te realizojne te drejten e parablerjes.
    Gjykata e shkalles se pare, mohimin e te drejtes se parablerjes te
trashegimtareve te tjere te ish pronarit me te drejte e ka vleresuar si nje veprim
qe vjen ne kundershtim me nenin 21 te ligjit per kthimin dhe kompensimin e
pronave ish pronareve. Kjo dispozite ligjore parablerjen e objekteve qe
ndodhen te ndertuara mbi truallin e ish pronarit, kur ato i nenshtrohen
privatizimit, e trajton si nje te drejte qe u takon te gjithe rrethit te personave qe
jane trashegimtare te ish pronarit. Parablerja, e konsideruar nga Kolegjet e
Bashkuara te Gjykates se Larte ne nje vendim te saj unifikues, si nje e drejte
reale, nuk mund te cenohet pa vullnetin e subjektit te cilit i perket. Per me teper,
qe ne rastin ne shqyrtim gjykatat kane konstatuar veprime te kryera me dashje
per menjanimin e bashketrashegimtareve te tjere nga realizimi i kesaj te drejte.
Per kete shkak, vendimi i gjykates se shkalles se pare, i cili e konstaton si
absolutisht te pavlefshme kontraten e shitjes objekt i gjykimit dhe zgjidh
pasojat e kesaj pavlefshmerie, mbi kerkimin e pales, eshte i bazuar ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/b te Kodit te
Procedures Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.93, date 27.01.2003 te Gjykates se Apelit Tirane,
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.2552, date 13.06.2002 te Gjykates se shkalles
se pare Tirane.

                           Tirane, me 08.06.2004
                                        245
Nr.1981/204 i Regj. Themeltar
Nr.1234 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.1981/204 qe i perket:

       PADITËSE:        ANOLA SHALA, perfaqesuar nga
                    Av. V. Konomi
       TË PADITUR:       VIKTOR MADHI
                    ILIR TOSKA
                    REXHEP TOSKA, ne mungese
       PERSONA TË TRETË: FATBARDHA SHALA, ne mungese
                    SHAHBAZE SHALA, perfaqesuar
                    nga Av. A.Nuni


               OBJEKTI I PADISË:
             Zgjidhje e kontrates se qirase
              me nr.177 rep., 53 kol.,
            kontrates me nr.265 rep., 68 kol.,
           e kontrates nr.4533 rep., nr.452 kol.
         Lirim e dorezim dyqanesh. Sigurimi i padise.
          Baza Ligjore: Neni 92/b.95/2 i K.Civil,
              neni 202/a/b i K.Pr.C.


   Gjykata e Rrethit Tirane me vendimin nr.2978, date 05.07.2002 ka
vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.


246
       Zgjidhjen e kontrates se qirase nr.4533 rep., 452 kol., date
       25.7.2000 lidhur mes te paditurit Ilir Toska dhe personave te trete
       Fatbardha e Shehbaze Shala, te kontrates nr.265 rep., nr.68 kol., date
       30.5.2001, lidhur mes te paditurit Ilir Toska dhe te paditurave dhe te
       kontrates nr.177 rep., nr.53 kol., lidhur mes Viktor Madhit dhe
       Shehbaze Shala, si veprime juridike te pavlefshme te lidhura ne
       mashtrim me ligjin.
       Kthimin e paleve ne gjendjen e mepareshme.
       Lirimin e dorezimin e prones objekt gjykimi ndodhur ne Tirane, nga
       te paditurit Viktor Madhi, Ilir Toska e Rexhep Toska, ne favor te
       paditeses Anola Shala.
       Lenien ne fuqi te zevendesimit te mases se sigurimit.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.1264, date 25.11.2002 ka
vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.2978, date 05.7.2002 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt:
      Rrezimin e padise si te pabazuar ne ligj.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ka ushtruar rekurs paditesja
Anola Shala, e cila kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne
fuqi te vendimit te gjykates se rrethit duke parashtruar keto shkaqe:
  - Se pari: Megjithese gjykata e apelit shprehet se ka gjykuar ceshtjen ne fakt
    dhe e ka rrezuar padine ne fakt, ajo nuk zhvilloi kete gjykim. Kjo
    vertetohet jo vetem nga procesverbali i gjykimit ku mungon vendimi i
    ndermjetem, duke mos permendur as dispoziten procedurale ne te cilen
    mbeshtetet. Po keshtu pala ankuese si ne ankim dhe gjykim nuk ka kerkuar
    perseritje te hetimit gjyqesor.
  - Se dyti: Qe gjykata e apelit nuk e gjykoi ceshtjen ne fakt vertetohet dhe me
    dy fakte, mbasi ne nen/kontraten e qirase te lidhur mes Ilir e Rexhep
    Toskes, ajo eshte shprehur mendon se kontrata eshte lidhur ne perputhje
    me nenin 818 K.Civil dhe duhet te respektohet. Ne fakt kontrata e
    nenqirase nuk mund te lidhet pa pelqimin e qiradhenesit.
  - Se treti: Gjykata e apelit ne vendim nuk ka respektuar kerkesat e ligjit dhe
    ne shume raste ka bere interpretim te keq te tij. Prona objekt gjykimi
    funksionon ne tre pjese, ku ne secilen prej tyre ushtrohen aktivitete te
    ndryshme, ne njeren i padituri Viktor Madhi, ne tjetren e ndare ne dy
    ambjente Ilir Toska dhe Rexhep Toska si noter. Ne kontratat perkatese te
    paditurit kane mashtruar ligjen duke e lidhur vetem ne emer te tyre
    megjithese eshte ne bashkepronesi te 12 bashkepronareve te tjere, pra
    kontrata eshte ne kundershtim me ligjin, si veprim absolutisht i pavlefshem
    nuk krijon asnje pasoje. Gjykata e apelit duke mos respektuar nenin 677 te
    K.C., i cili ka percaktuar se ne nje kontrate shkaku ligjor eshte i paligjshem


                                        247
    kur vjen ne kundershtim me ligjin ose kur kontrata behet mjet per te
    shmangur zbatimin e nje norme, e ka cuar gjykaten ne marrjen e nje
    vendimi te paligjshem. Keshtu kontrata mes Ilir Toskes dhe qiradhenesve
    eshte ne date 25.07.2000, ne kohe kur palet ishin ne proces gjyqesor i
    filluar qe ne vitin Korrik 2000 dhe kjo prone ishte e bllokuar ne Hipoteke.
  -  Neni 810/1 kerkon qe, per t’u lidhur nje kontrate qiraje duhet qe
    qiradhenesi te disponoje i vetem dhe qetesisht pronen objekt qiraje.
    Gjykata e apelit kete kerkese te ligjit e ka anashkaluar. Edhe kontrata e
    dyte mes Viktor Madhi dhe te paditurve eshte ne kohen e procesit
    gjyqesor. Pra, te paditurit ne kohen kur nuk ishin pronare te vetem te
    objektit ne mashtrim te ligjit kane perdorur genjeshtren ndaj te te paditurve
    duke lidhur kontrate.
  -  Çmimi i kontrates 20.000 leke, i caktuar ne kontrate eshte pjese tjeter e
    mashtrimit, mbasi cmimet e tregut nuk e lejojne kete per vendin ku
    ndodhen objektet dhe destinacionin e tyre.
  -  Gjithashtu ne shkalle te dyte u provua se mbi 15% te bashkepronareve
    kane vendosur administrimin e sendit sipas nenit 203 dhe kjo shumice
    vendosi te zgjidhe keto kontrata, ç’ka tregon se nuk mund te vazhdoje me
    administrimi i saj me qira.
  -  Po keshtu nuk qendron dhe argumenti i gjykates se apelit ne referimin e
    nenit 825 K.Civil, sipas te cilit fituesi duhet te respektoje kushtet e
    kontrates, pasi ne rastin tone nuk qendron. Ky argument nuk qendron
    atehere kur kontrata objekt gjykimi eshte lidhur ne mashtrim te ligjit dhe
    nuk krijon asnje pasoje.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   mbasi degjoi relatimin e gjyqtarit Bashkim Caka, perfaqesuesit e paleve
Viktor Konomi dhe Adrian Nuni dhe pasi e shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Vendimet e gjykatave jane marre ne shkelje te dispozitave procedurale, si
rrjedhoje e te cilave nuk eshte saktesuar shkaku dhe objekti i padise, nuk eshte
formuar drejte ndergjyqesia dhe per shkak se ato nuk mund te korigjohen
nepermjet rigjykimit, si dhe per shkak se jane ngritur padi qe nuk mund te
ngrihen, keto vendime duhet te prishen dhe te pushohet gjykimi i ceshtjes.
    Ka rezultuar ne gjykimin e ceshtjes se, sipas vertetimit te pronesise date
02.4.2002, paditesja eshte bashkepronare me pronare te tjere ne nje shtepi e
ndodhur ne Tirane me adrese te cituar. Bashkepronesine mbi kete prone e ka
fituar me vendim gjyqesor nr.3324, date 15.10.200. Procesi gjyqesor ka filluar
qe ne daten 14.7.2000 me pale Fatbardha Shala, person i trete ne kete gjykim
dhe paditeses, e cila ka paraqitur padine me objekt njohje bashkepronesie dhe
ka marre forme te prere ne date 07.3.2002.


248
    Te paditurit perdorin ambjentet e kesaj shtepie ne poziten e qiramaresit per
ushtrimin e aktiviteteve te ndryshme, ne baze te kontratave te qirase nr.4533 rep.,
452 kol., date 25.7.2000 me afat 8-vjecar, ku qiradhenese ka qene Fatbardha e
Shahbaze Shala dhe qiramarres Ilir Toska, kontrata e dates 30.5.2001, mes po
ketyre paleve me afat 1-vjecar, po keshtu kontrata e qirase me Viktor Madhin me
date 22.01.2002.
    Paditesja me padine e paraqitur per gjykim, fillimisht kerkon zgjidhje te
kontrates se qirase, me pas me shtese te objektit te padise kerkon pavlefshmerine
e nje kontrate tjeter, me pretendimin se jane te lidhura me mashtrim mes te
paditurave dhe personave te trete, se ato jane lidhur gjate kohes qe ceshtja ishte
ne proces gjyqesor, duke kerkuar dhe lirimin dhe dorezimin e tyre.
    Ne prapesim te padise te paditurit pretendojne se kontratat jane lidhur ne
perputhje me ligjin dhe se gjate kohes se perdorimit qiramaresit kane kryer
investime te ndryshme.
    Gjykata e shkalles se pare ka pranuar kerkese padine, ndersa gjykata e
apelit e ka ndryshuar vendimin e gjykates se shkalles se pare, duke rrezuar padine
e paditeses si te pabazuar ne ligj.
    Ne kerkese padine e saj paditesja ka kerkuar “zgjidhjen” e kontratave te
qirase se objektit me nr.177 Rep., 53 Kol. dhe te kontrates me nr.265 Rep. dhe
68 Kol., duke vendosur si baze ligjore te padise nenet 92/b dhe 95 te Kodit
Civil. Njekohesisht paditesja ka kerkuar edhe kthimin e sendit (padi
rivendikimi) me baze ligjore nenin 296 te Kodit Civil. Me pas paditesja ka bere
shtese te objektit te padise, duke kerkuar “pavlefshmerine e kontrates se qirase
me nr.4533 Rep., 452 Kol.”, si nje veprim juridik i pavlefshem i lidhur ne
mashtrim te ligjit. Si ne kete kerkese padi dhe ne gjykimin e ceshtjes nga
paditesja nuk eshte bere dallimi midis institutit juridik te “zgjidhjes se
kontrates” dhe atij te pavlefshmerise se kontrates. Edhe gjykatat nuk e kane
bere kete dallim, duke arsyetur ne vendimet e tyre sa elemente qe lidhen me
zgjidhjen e kontrates, aq edhe elemente te pavlefshmerise se kontrates, duke
mos u perqendruar ne nje baze ligjore te sakte. Kjo del edhe nga dispozitivi i
vendimit te gjykates se shkalles se pare, e cila shprehet per "Zgjidhje te
kontratave si veprime juridike te pavlefshme te lidhura ne mashtrim me ligjin".
    Pavlefshmeria e kontrates, qofte kjo pavlefshmeri absolute apo
pavlefshmeri relative, nuk mund te njehsohet me institutin juridik te "zgjidhjes
se kontrates". Ne nje kontrate mund te ndodhe qe njera nga palet te mos e
permbushe detyrimin e saj, qe detyrimi per njeren pale te behet i pamundur per
t’u ekzekutuar, apo qe detyrimi i njeres pale te behet teper i veshtire dhe shkaqe
te tjera qe lidhen me permbushjen e detyrimeve te marra persiper ne castin e
lidhjes se kontrates. Sipas legjislacionit civil zgjidhja e kontrates behet per
shkaqe te parashikuara ligjore. Por ndersa zgjidhja e kontrates lidhet me
marredhenien kontraktore, pavlefshmeria e kontrates ka te beje me vete
kontraten si akt. Ne rastin qe kemi te bejme me “zgjidhje te kontrates”, ajo
(kontrata) mund te qendroje e vlefshme, por zgjidhet marredhenia kontraktore


                                       249
ndermjet paleve.
    Mos saktesimi i objektit te padise dhe shkakut ligjor te saj, ka bere qe te
ngrihen se bashku si pavlefshmeria ashtu edhe zgjidhja e kontrates, qe ne
ceshtjen konkret nuk mund te qendrojne. Pervec kesaj, paditesja ka thirrur si te
paditur ne kete gjykim qirramarresit, ndersa qiradhenesit ajo i ka thirrur ne
cilesine e personit te trete, qe e ben jo te drejte ndertimin e ndergjyqesise.
    Shkaqet e analizuara ne kete vendim cojne ne prishjen e vendimeve te
gjykatave dhe pushimin e gjykimit si padi qe nuk mund te ngrihen.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485 te Kodit te
Procedures Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.1264, date 25.11.2002 te Gjykates se Apelit
Tirane, te vendimit nr.2978, date 05.07.2002 te Gjykates se shkalles se pare
Tirane dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes.

                          Tirane, me 15.06.2004
250
Nr.2240 i Regj. Themeltar
Nr.1235 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS:        SH.P.K. “MILIS” LEZHE, ne mungese
       TË PADITUR:       1. DREJTORIA E POLICISE
                   ELEKTRIKE TIRANE
                   2. AGJENSIA LEZHE, perfaqesuar
                   nga avokati i shtetit Petrit Myftari


              OBJEKTI I PADISË:
            Marrjen e mases konservative
            te mos ekzekutimit te gjobes,
             proces verbalit nr.007754
           dhe proces verbalit nr.PE 006043
              si dhe mos nderprerjen
           me furnizim te energjise elektrike.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Lezhe, me vendimin nr.312, date 16.06.2003
ka vendosur:
      Pezullimin e ekzekutimit te proces verbalit nr.PE 006043 dhe
      nr.007754, date 15.04.2003 te Policise Elektrike Tirane deri ne
      perfundim te gjykimit.
      Detyrimin e pales se paditur qe te mos nderprese furnizimin me
      energji elektrike paditesin deri ne perfundim te gjykimit.
      Leshimin e urdherit te ekzekutimit per kete vendim.


                                       251
   Kunder ketij vendimi te gjykates ka ushtruar ankim pala e paditur
Drejtoria e Policise Elektrike, duke parashtruar si me poshte:
  - Baza ligjore (neni 48 i K.Pr.Civile) qe eshte bazuar Gjykata e rrethit Lezhe
   per shpalljen si kompetente Gjykaten e rrethit gjyqesor Lezhe per gjykimin
   e ceshtjes eshte e pasakte dhe nuk ka lidhje me objektin e padise te ngritur.
  - Mendojme se neni 43 dhe neni 327 i K.Pr.Civile e zgjidhin ne menyre te
   qarte problemin e kompetences tokesore per gjykimin e ceshtjes.
  - Padia e shoqerise “Milis” sh.p.k. eshte ngritur ndaj akteve administrative te
   mbajtur nga Policia Elektrike Dega Tirane, e cila ka qendren ne Tirane dhe
   per rrjedhoje edhe gjykata kompetente per gjykimin e kesaj ceshtje eshte
   Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane.
  - Duke qene se padia nuk eshte ngritur ne respektim te nenit 161 te
   K.Pr.Civile per percaktimin e kompetences te gjykimit te kesaj ceshtjeje
   gjyqesore nuk mund te merret ne konsiderate neni 53 i K.Pr.Civile.
  - Persa me siper, si dhe bazuar ne nenin 62 te K.Pr.Civile kerkojme
   shpalljen e Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane si gjykate kompetente per
   gjykimin e kesaj ceshtje gjyqesore.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   avokatin e shtetit, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se rrethit
gjyqesor Lezhe dhe caktimin e Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane si gjykate
kompetente dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                 V Ë R E N:
   Ne Gjykaten e rrethit gjyqesor Lezhe eshte duke u shqyrtuar padia e
paditesit “Milis” sh.p.k. kunder Policise Elektrike Tirane, me objekt anullim
gjobe. Pala e paditur e ka vendosur gjoben pas konstatimit qe pala paditese ka
cenuar sistemin mates te furnizimit me energji elektrike.
   Pala e paditur ka pretenduar se Gjykata e rrethit gjyqesor Lezhe nuk
eshte kompetente per shqyrtimin e kesaj ceshtjeje, por gjyqtari i vetem me
vendim te ndermjetem ka pranuar kompetencen tokesore te asaj gjykate.
   Kolegji Civil veren se mosmarreveshja lidhur me gjoben eshte
mosmarreveshje e natyres se kundershtimit te nje akti administrativ, prandaj,
bazuar ne nenin 327 te K.Pr.Civile, gjykate kompetente eshte Gjykata e rrethit
gjyqesor Tirane.
252
   Persa i perket padive te tjera qe pala paditese mund te ngreje kunder
subjekteve te tjera, sic eshte edhe Filiali Elektrik Lezhe (K.E.SH. sh.a.) per
konfliktin lidhur me furnizimin me energji elektrike dhe nderprerjen e saj,
Policia Elektrike nuk legjitimohet si pale e paditur, prandaj ato lloj padish mos
te ngrihen e te shqyrtohen me vete. Ketyre gjykimeve u perket edhe masa e
perkohshme e marre nga gjyqtari i vetem me vendimin e dates 11.07.2003,
bazueshmeria e se ciles nuk perben objekt shqyrtimi per Kolegjin Civil te
Gjykates se Larte.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 43/1 dhe 327 te
K.Pr.Civile,

                V E N D O S I:
   Te caktoje gjykate kompetente Gjykaten e rrethit gjyqesor Tirane per
shqyrtimin e mosmarreveshjes per gjoben e vendosur nga Policia Elektrike
Tirane kunder pales paditese “Milis” sh.p.k.

                          Tirane, me 17.06.2004
                                       253
Nr.2607/582 i Regj. Themeltar
Nr.1236 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS:        LUMTURI JAHO, perfaqesuar nga
                   av. A. Cunaj.
       I PADITUR:       ISUF REHOVA, perfaqesuar nga
                   av. Llaqi Komini.
       PERSON I TRETË:     KESHILLI I QARKUT BERAT
                   (DREJTORIA E FINANCES),
                   ne mungese.


                 OBJEKTI:
       Konstatimin e pavlefshmerise se kontrates se shitjes
         nr.184 Rep. e nr.72 Kol., date 03.07.1994,
            per nje siperfaqe prej 270 m2.
           Fshirja nga regjistri i hipotekes
        nr.174, date 25.10.2000 i siperfaqes 270 m2.
          Baza Ligjore: Neni 92/a dhe neni 705,
            si dhe neni 584/b i Kodit Civil
           dhe nenet 46 e 67/e te ligjit 7829,
           date 01.06.1994 “Per Noterine”.


   Gjykata e shkalles se pare Berat, me vendimin nr.773, date 14.10.2002 ka
vendosur:
     Pranimin e padise.


254
       Konstatimin e pavlefshmerise se kontrates se shitjes se truallit me
       nr.184 Rep., nr.72 Kol., date 03.07.1994, ne emer te Isuf Rehoves,
       per nje siperfaqe trualli prej 270 m2 te ndodhur ne Lagjen “Çlirim”
       Berat, e cila kufizohet nga veriu – prone e vellezerve Kurteshi, jug –
       prone e Isuf Rehoves (Lokali), lindje – prone e vellezerve Molishti
       dhe perendim - prone e Lumturi Jahos.
       Urdherohet fshirja e regjistrimit te hipotekes me nr.714, date
       25.10.2000, ne emer te Isuf Rehoves per siperfaqen prej 270 m2, me
       kufijte e mesiperm.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.113, date 18.03.2003 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.773, date 14.10.2002 te Gjykates se rrethit
      Berat dhe pushimin e gjykimit te çeshtjes.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka ushtruar objekt paditesja
Lumturi Jaho, e cila kerkon prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe
lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Berat, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Kontrata qe ne kontestojme eshte bere ne kundershtim me nenin 45, 46,
   67/ë e 49/ç, 67/dh te ligjit “Mbi Noterine” dhe arsyetimi i gjykates eshte
   haptazi i paligjshem.
  - Gjykata del jashte objektit te padise kur sqaron se eshte pranuar nje dhurim
   i papjestuar, pasi ne gjykim per objekt eshte kontrata e pales se paditur dhe
   jo e jona.
  - Ne apel ne e kemi marre pelqimin e bashkepronareve te tjere dhe kjo
   kontrate nuk eshte kontestuar nga asnjeri prej tyre.
  - Une kam ndertuar nje objekt 3 katesh karabina dhe po te kishte kontestime
   nga ndonje nga pronaret do te ishte hapur konflikt gjyqesor.
  - Nuk eshte i vertete arsyetimi i gjykates se çeshtja eshte ne konflikt
   gjyqesor per token e marre prej meje, se me vendimin gjyqesor nr.523/1,
   date 05.10.1999 te Gjykates se Apelit Vlore çeshtja ka perfunduar dhe nuk
   eshte me ne konflikt gjyqesor, dhe une per pronen qe me eshte dhuruar
   kam marre pelqimin me shkrim sipas ligjit nga te gjithe bashkepronaret,
   dokumenta te cilat i disponoj, por qe gjykata e apelit nuk i administroi.
  - Dhurimi me eshte bere pasi dhuruesit me kane patur detyrim ne te holla
   dhe ne kompensim te shumes qe me kishin marre dhe nuk kishin mundesi
   te ma likuidonin e me dhane truallin me kontrate.
  - Kerkesat e nenit 663 dhe 681 te K.Civil nuk kane te bejne fare me
   kontraten time.
  - Akti yne eshte bere ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil qe bejne fjale
   per dhurimin dhe arsyetimi i gjykates eshte i gabuar.
                                       255
  - Gjykata e apelit ka perseritur nje pjese te hetimit gjyqesor dhe eksperti
   sqaron se rreth 500m2 qe eshte pasqyruar ne kontraten e pales se paditur
   eshte lulishte. A mund te shiste shteti toke kur ajo figuron si lulishte qe
   nga viti 1977. Nga eksperti del gjithashtu se midis dy pronave tone ka nje
   mbivendosje prej 270 m2, ku une ne kete mbivendosje jo vetem si pronar
   trualli, por dhe si pronar i nje objekti 3-katesh karabina te ndertuar me leje
   dhe shesh ndertimi te ndodhura ne dosje nuk kam te drejte ta godas
   kontraten e pales se paditur.
  - Gjykata ka gabuar pasi ajo ka zbatuar keq ligjin per kthimin e
   kompensimin e pronave ish pronareve, pasi ne baze te nenit 4 pronat troje i
   kthehen ish pronarit nga i cili e kam perfituar une pronen.
  - Mbi pronen e mbivendosjes me palen e paditur une jam dhe posedues i
   ligjshem i nje ndertimi tri-katesh te zene prej meje sipas rregullave te
   urbanistikes ligjore me leje dhe shesh ndertimi.

          KOLEGJI CIVIL i GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
    perfaqesuesin e paditeses qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, perfaqesuesin e te
paditurit qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te apelit dhe pasi e bisedoi ceshtjen
ne teresi

                   V Ë R E N:
    Vendimi nr.113, date 18.03.2003 i Gjykates se Apelit Vlore, me te cilin
eshte vendosur prishja e vendimit nr.773, date 14.10.2002 te Gjykates se rrethit
gjyqesor Berat dhe pushimi i gjykimit te ceshtjes, eshte i pabazuar ne ligj,
prandaj duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet per rishqyrtim ne ate gjykate.
    Gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit
duke i u referuar nenit 468 te K.Pr.Civile, sipas te cilit, “Gjykata e apelit ... .kur
padia nuk mund te ngrihej, ose gjykimi nuk mund te vazhdonte prish, vendimin
dhe vendos vete pushimin e gjykimit te ceshtjes”.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, duke pasur parasysh natyren e ceshtjes
ne konflikt sipas materialeve te gjykimit ne gjykaten e shkalles se pare, veren se
nuk ndodhemi perpara rastit te parashikuar ne nenin 468 te K.Pr.Civile.
Paditesja ka kerkuar me padi konstatimin e pavlefshmerise se nje veprimi
juridik, kontrates se blerjes se truallit nga i padituri prej pushtetit vendor,
bazuar ne nenin 92/a, etj., te Kodit Civil duke pretenduar se ajo eshte pronare e
truallit te fituar me dhurim prej pronareve te meparshem, te cilet e kane
perfituar si truall te lire nepermjet nje vendimi te Komisionit te Pronave.
    Pra, padia ka te percaktuar shkakun dhe objektin e saj; ajo eshte nje padi
qe mund te ngrihet dhe gjykimi i saj mund te vazhdoje normalisht, duke mos
ekzistuar ndonje shkak per pushimin e gjykimit.


256
    Gjykata e shkalles se pare ka dhene nje vendim perfundimtar per
zgjidhjen e ceshtjes ne themel bazuar ne vleresimin qe u ka bere provave dhe
kerkesave te ligjit. Ne keto rrethana gjykata e apelit ishte e detyruar te shprehej
per bazueshmerine ne prova dhe ligjshmerine e vendimit te gjykates se shkalles
se pare.
    Ne te vertete ne vendimin e apelit gjejme arsyetim e lidhur me
ligjshmerine e vendimit te gjykates se shkalles se pare, disa prej te cilave jane te
gabuara si p.sh. ato qe u referohen shkaqeve dhe motiveve te dhurimit dhe
pamundesise se dhurimit nga bashkepronari te pjeses se tij ideale ne sendin ne
bashkepronesi, por ne te nuk gjejme asnje arsyetim qe te justifikoje ligjerisht
konkluzionin qe padia eshte nje padi nga ato qe nuk mund te ngrihet dhe qe
gjykimi nuk mund te vazhdoje me tej.
    Zgjidhje te tilla ne kundershtim me kerkesat procedurale behen shkak per
zvarritje te panevojshme te gjykimit, duke shkelur standartin kushtetues per
perfundimin e gjykimit te ceshtjes brenda nje afati te arsyeshem, prandaj i behet
verejtje Gjykates se Apelit Vlore, me qellim qe shkelje te tilla te mos perseriten
ne te ardhmen.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                 V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.113, date 18.03.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                           Tirane, me 17.06.2004
                                        257
Nr.2220 i Rregj. Themeltar
Nr.1243 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2220 akti qe i perket:

       PADITËS:        SALI PRECI, perfaqesuar nga
                   Av. A. Thanasi
       E PADITUR:       GJYKATA E APELIT TIRANE,
                   ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
       Detyrimi i te paditurit per te bere shperblimin per
       ekspertimin e kryer ne gjykimin e ceshtjes penale.
          Baza Ligjore: Neni 419-421 i K.Civil
            dhe neni 183/2 i K.Pr.Penale.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.2036, date 29.04.2004
ka vendosur:
      Moskompetencen e Gjykates se shkalles se pare Tirane, per
      gjykimin e ceshtjes civile nr.998 akti.
      Dergimin e akteve Gjykates se Apelit Tirane.

   Kunder vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane, ka paraqitur
ankim paditesi Sali Preci, i cili kerkon percaktimin dhe rregullimin e
kompetences dhe dhenien e udhezimeve te nevojshme per vazhdimin e gjykimit
nga gjykata kompetente, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Me padine e paraqitur kam kerkuar rivendosjen e nje te drejte qe me eshte
   shkelur ne baze te nje interesi te ligjshem.

258
  - Kam kryer pune per llogari te Gjykates se Apelit Tirane per 6 muaj dhe
   kam shpenzuar me teper se 600 ore pune. Megjithese kam kerkuar ne rruge
   administrative nuk jam shperblyer per punen e kryer, ne keto kushte jam
   detyruar t’i drejtohem gjykates me padi.
  - Gjykata e apelit eshte person juridik, ne kuptim te nenit 25 te K.Civil dhe
   ne gjykim e kam thirrur si te tille, pasi ajo ka nje detyrim ndaj meje te cilin
   nuk e permbush vullnetarisht.
  - Ne kuptim te neneve 41, 43/1 te K.Pr.Civile, Gjykata e shkalles se pare
   Tirane eshte kompetente per shqyrtimin e kesaj ceshtje.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales
padise Av. A. Thanasi, i cili kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se shkalles
se pare, si dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se Rrethit Tirane nr.2036, date 29.04.2004, i cili ka
shpallur moskompetencen e kesaj gjykate per gjykimin e ceshtjes dhe dergimin
e akteve Gjykates se Apelit Tirane, eshte rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit.
Si i tille ai duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet prane po asaj gjykate, por me
tjeter trup gjykues per te vazhduar gjykimin.
    Ka rezultuar se paditesi Sali Preci, me padine ne gjykim ka kerkuar
detyrimin e pales se paditur ta shperbleje per punen e kryer si ekspert kontabel i
autorizuar prej kesaj gjykate per perpunimin e te dhenave dhe kryerjen e
ekspertimit ne shoqerine “Vefa”. Ky ekspertim eshte kryer per nevoja te
gjykimit te ceshtjes penale me numer 16 akti te vitit 2001.
    Gjykata e rrethit, duke qene se ekspertimi ka qene ne funksion te nje
ceshtje penale, per zgjidhjen e ceshtjes i eshte referuar dispozitave te
K.Pr.Penale dhe konkretisht nenit 487. Sipas kesaj dispozite “Per ankesat lidhur
me shpenzimet procedurale (ku perfshihen dhe shpenzimet e bera per
ekspertimet) vendos gjykata qe ka dhene vendimin, e cila procedon sipas
rregullave te caktuara ne nenin 471”. Nisur nga sa me siper, gjykata pranon se
meqe vendimi penal eshte dhene nga gjykata e apelit, eshte kjo e fundit gjykata
kompetente per shqyrtimin e ankesave lidhur me shpenzimet. Per kete shkak
gjykata ka shpallur moskompetencen e saj per gjykimin e ceshtjes dhe ja ka
derguar aktet Gjykates se Apelit Tirane, duke e konsideruar kompetente kete te
fundit.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte konkludon se nga gjykata eshte zbatuar
gabim ligji.
    Konflikti objekt gjykimi ne vetvete perben nje mosmarreveshje civile,
sepse kerkimi i paditesit lidhet me shperblimin per nje pune te kryer dhe te
papaguar. Fakti qe kjo pune eshte bere ne funksion te zgjidhjes se nje ceshtjeje


                                        259
penale nuk ndryshon aspak natyren civile te mosmarreveshjes. Per rrjedhoje
zgjidhja e saj do te behet sipas dispozitave te ligjit material dhe procedural
civil.
    Dispozita te ciles gjykata i eshte referuar ne vendimin e saj (neni 487), ka
 perdorur termin “ankesa lidhur me shpenzimet procedurale” dhe ketu ajo ka
parasysh sigurisht se keto ankesa jane e drejte e atyre qe ligji ua njeh
shprehimisht. Po t'i referohemi dispozitave te K.Pr.Penale kjo e drejte i njihet te
demtuarit akuzues, te pandehurit, prokurorit, paditesit dhe te paditurit civil.
Eksperti nuk perfshihet ne rrethin e atyre personave qe kane te drejte te
ankimojne vendimin e gjykates, qofte kjo edhe per mbrojtjen e interesave te
tyre lidhur me shperblimin per punen e kryer. Ne fund te fundit marredheniet
financiare te ekspertit lidhen me institucionin qe i ka thirrur si te tille dhe jo me
te pandehurin konkret ne ceshtjen e te cilit ata kane dhene mendimin e
specializuar.
    Per sa me siper kolegji konkludon se, duke u ndodhur para nje
mosmarreveshje civile, ne referim te nenit 41 te K.Pr.Civile, kompetente per
gjykimin e saj eshte gjykata e rrethit, ndaj ceshtja duhet derguar prane asaj
gjykate per vazhdimin e gjykimit.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 63 te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.2036, date 29.04.2004 te Gjykates se Rrethit
Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne ate gjykate, por me tjeter trup gjykues per
vazhdimin e gjykimit.

                           Tirane, me 17.06.2004
260
Nr.2612/585 i Rregj. Themeltar
Nr.1244 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2612/585 akti qe i perket:

       PADITËS:         KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE
                    REPUBLIKES SE SHQIPERISE,
                    perfaqesuar nga Av. Idajet Hoxha
                    dhe Ermal Dobi.
       I PADITUR:        KOMISIONI I KTHIMIT DHE
                    KOMPENSIMIT TE PRONAVE
                    VLORE, ne mungese
                    TRASHEGIMTARET E EVDHOKSI
                    DHIMA


               OBJEKTI I PADISË:
         Anullim i vendimit nr.59, date 21.11.1994
              te K.K.K.Pronave Vlore.
       Baza Ligjore: Neni 13 i Ligjit 7698, date 15.04.1993.


   Gjykata e rrethit Vlore, me vendimin nr.718, date 24.03.1995 ka
vendosur:
     Pushimin e gjykimit.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.2316, date 09.06.1995 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.718, date 24.03.1995 te Gjykates se rrethit
     Vlore.

                                    261
      Kthimin e çeshtjes per rigjykim po asaj gjykate, me trup tjeter
      gjykues.

   Gjykata e Rrethit Vlore, me vendimin nr.180, date 31.01.1996 ka
vendosur:
     Rrezimin e padise se paditesit Konfederata e Sindikatave te
     Shqiperise ndaj pales se paditur Kiço Dhima e Komisioni i Kthimit
     te Pronave prane Bashkise Vlore per kthimin e shtepise me te gjitha
     anekset e shtesat si te pabazuar dhe ndryshimin e vendimit per
     shpenzimet qe duhet te paguaje pala e paditur, duke paguar shumen
     prej 315.374,5 leke per hotelin dhe 9.680, 9 leke per zdrukthtarine.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.3721, date 28.06.1996 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.180 date 31.01.1996 te Gjykates se Rrethit
     Vlore dhe kthimin e çeshtjes per sigurimin po ne ate gjykate, por me
     tjeter trup gjykues.

   Gjykata e Rrethit Vlore, me vendimin nr.616, date 11.11.1997 ka
vendosur:
     Rrezimin e padise.
     Detyrimin e te paditurit te paguaje shumat 385.672,5 leke per
     objektin Hotel (godina nr.4) dhe 36.772,3 leke per objektin Klub
     (ish-zdrukthtaria).

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.835 date 10.06.1999 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.6161, date 11.11.1997 te Gjykates se rrethit
     Vlore dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim ne Gjykaten Apelit
     Tirane me tjeter trup gjykues.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.5, date 06.02.2001 ka vendosur:
      Pranimin e pjesshem te kerkese padise duke anulluar pjeserisht
      vendimin nr.359, date 21.11.1994 te Komisionit te Kthimit e
      Kompensimit te Pronave prane Bashkise Vlore dhe njohjen si
      bashkepronare te te gjithe te paditurve me Konfederaten e
      Sindikatave te Shqiperise ne raportin 30.5% per te paditurit dhe
      60.5% per paditesin.

   Gjykata e Larte, me vendimin nr.662, date 19.06.2002 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.5, date 06.02.2001 te Gjykates se Apelit
      Tirane dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim Gjykates se Apelit
      Vlore, por me tjeter trup gjykues.


262
   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.682, date 24.12.2002 ka vendosur:
      Rrezimin e padise se paditesit Konfederata e Sindikatave te
      Pavarura te Republikes se Shqiperise.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka ushtruar rekurs paditesi,
Konfederata e Sindikatave te Pavarura te Republikes se Shqiperise, e cila
kerkon prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e çeshtjes
per rishqyrtim, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata e apelit nuk ka zbatuar urdherimet e Gjykates se Larte te dhena me
    vendimin 662, date 19.06.2002, pasi nuk ka zgjidhur te gjitha pretendimet
    qe kane ngritur palet ne proces. Nuk ka caktuar nje ekspert per te dhene
    perfundimisht vleresimin e tij mbi aktet e ekspertimit te kryera.
  - Vendimi i Komisionit te K.K.Pronave eshte ne kundershtim me nenin 6 te
    Ligjit 7698, pasi prona eshte e shpronesuar dhe zene per nevoja publike
    dhe pronaret ne kohen e shpronesimit jane shperblyer me vlere te plote.
  - Komisioni i K.K.Pronave u ka kthyer trashegimtareve te Evdhoksi Dhimes
    ne natyre shtepine dhe gjithe shtesat e katit dhe shtesat anesore, duke
    mohuar investimet e bera nga shteti te cilat i kane kaluar ne pronesi
    Konfederates se Sindikatave te Shqiperise.
  - Ne kete menyre gjykata e apelit ka “begatuar pa shkak” trashegimtaret e
    Evdhoksi Dhimes, duke renduar palen paditese.
  - Trashegimtaret e Evdhoksi Dhimes kane paraqitur kunderrekurs, ne baze
    te nenit 477 te K.Pr.Civile dhe kerkojne mospranimin e rekursit e lenien ne
    fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Vlore.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesit e pales
paditese Av. I. Hoxha dhe E. Dobi, te cilet kerkuan prishjen e vendimit te
gjykates se apelit dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim, si dhe diskutoi çeshtjen
ne teresi,

                    VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore, nr.682, date 24.12.2002, i cili ka
rrezuar padine e Konfederates se Sindikatave, eshte i drejte e i bazuar ne ligj
dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi.
    Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se
pala paditese me dekretin nr.204, date 05.06.1992, te Presidentit te Republikes
si dhe ne zbatim te ketij te fundit, me aktmarreveshjen e dates 24.02.1994,
midis B.S.P.Sh.-se dhe K.S.Sh.-se, eshte bere pronare e nje pjese te ish Kampit
te Punetoreve Vlore, ku perfshihet dhe godina nr.4 dhe zdrukthtaria.
    Pikerisht keto prona me vendimin nr.59, date 21.11.1994 te Komisionit
te Kthimit te Pronave Vlore, i jane njohur dhe kthyer te paditurve trashegimtare


                                       263
te Evdhoksi Dhimes. Njekohesisht ketyre te fundit u eshte kthyer dhe trualli me
siperfaqe 2400 m2 dhe, duke qene se nga shteti ne keto objekte ishin kryer
shtesa anesore e shtesa kati, jane detyruar te paditurit te paguajne shumen
492036 leke, per shtepine dhe 59.612 leke per zdrukthtarine.
    Paditesit e kane kundershtuar vendimin e Komisionit qe i ka bere te
paditurit pronare, duke pretenduar se shpronesimi i vitit 1957 eshte bere me
kundershperblim dhe sipas ligjit nr.7698, date 15.04.1993, te paditurve nuk
mund t’u kthehet prona.
    Çeshtja eshte gjykuar dhe rigjykuar disa here dhe se fundi pas prishjes
nga Gjykata e Larte eshte gjykuar nga Gjykata e Apelit Vlore, si gjykate e
shkalles se pare. Kjo e fundit arsyeton ne vendimin e saj se, pala paditese nuk
legjitimohet ne kerkimet e saj. Ajo nuk eshte bere pronare mbi pasurine objekt
gjykimi sepse dekreti nr.204 nuk eshte miratuar ne Kuvendin Popullor dhe nuk
eshte kunderfirmuar nga Kryeministri. Per pasoje ai eshte nje akt absolutisht i
pavlefshem dhe si i tille nuk mund te sjelle pasoja. Gjykata i eshte referuar dhe
vendimit unifikues te Kolegjeve te Bashkuara, sipas te cilit ne raportin midis
dekretit nr.204, date 05.06.1992 dhe ligjit nr.7698, date 15.04.1993, perparesi
merr ky i fundit. Per sa me siper ajo ka rrezuar padine e paditesit.
    Konkluzioni i mesiperm i gjykates eshte i drejte e i bazuar ne ligj.
    Drejt arsyeton gjykata se, dekreti nr.204, me te cilin pala paditese eshte
bere pronare, nuk konsiderohet se ka marre fuqi juridike. Kjo per shkak te
mosrespektimit te detyrimit qe rrjedh nga ligji Kushtetues nr.7491, date
29.04.1991 “Per dispozitat kryesore kushtetuese”, sipas te cilit keto lloj
dekretesh i paraqiten per miratim Kuvendit Popullor ne sesionin me te afert dhe
kunderfirmohen sipas rastit nga Kryetari i Keshillit te Ministrave ose Ministri
perkates. Kjo do te thote se aktet me te cilat eshte bere kalimi ne pronesi i
pasurise se sindikatave, jane te paligjshme. Per te rregulluar gjendjen e krijuar
nga aktet e tilla eshte miratuar ligji nr.8430/1 “Per rregullimin e pasojave qe
kane rrjedhur nga zbatimi i dekretit nr.204, date 05.06.1992”, Kolegjet e
Bashkurara te Gjykates se Larte me vendimin nr.85, date 29.06.2001, kane
unifikuar praktiken gjyqesore per rastet e perplasjes se interesave te ish
pronareve qe perfitojne prona sipas ligjit nr.7698, date 15.04.1993 dhe
sindikatave qe i kane fituar pasurite me deketin nr.204 dhe ligjin nr.8430/1, qe
ka rregulluar pasojat e tij. Konkluzioni eshte se ne raste te tilla perparesi ka
mbrojtja e interesave te ish pronareve. Ne kete vendim eshte arsyetuar
gjithashtu se ligji nr.8340/1, date 06.05.1998, do te ishte i zbatueshem persa i
perket pronave ne formen e ndertesave te pandryshuara apo trojeve te pazena,
duke i lene ato ne pronesi te Sindikatave, vetem ne eventualitet te ekzistences
se kushteve te neneve 23 dhe 24 te ligjit te kthimit te pronave, si dhe ne menyre
evidente ne rastet kur ish pronaret rezulton te mos u jene drejtuar Komisioneve
te Kthimit te Pronave, pa vene ne diskutim ketu fitimin e pronesise nga
Sindikatat mbi pasurine shteterore.
    Referuar se me siper, ne rastin ne gjykim nuk ndodhemi para kushteve


264
kur ky akt gjen zbatim.
   Per sa me siper te gjithe pretendimet e ngritura ne rekurs nga pala
paditese, qe i referohen zbatimit te gabuar te ligjit nga gjykata, jane te
pabazuara.

                 PËR KËTO ARSYE
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.682, date 24.12.2002 te Gjykates se Apelit
Vlore.

                            Tirane, me 17.06.2004
                                         265
Nr. 2658/624 i Regj. Themeltar
Nr. 1245 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2658/624 qe i perket:
       PADITËS:         ZHANETA RUNGAJA, e pa perfaqesuar
                    me avokat
       I PADITUR:        PANAJOT MONE, i pa perfaqesuar
                    me avokat


                 OBJEKTI:
     Kundeshtim i vendimit gjyqesor nr.1072, date 05.05.1994
         dhe vendimit nr.3717, date 21.12.1996
          te Gjykates se rrethit gjyqesor Vlore.
      Detyrimin e Z.R.P. P. Vlore te ç’regjistroje pronesine
            si rezultat i ketyre vendimeve.
              Kthim sendi toke truall,
         siperfaqe funksionale e baneses 80 m2
            ne Lagjen “28 Nentori” Vlore.
        Baza Ligjore: Nenet 503, 31, 32 te K.Pr.C,
              te 296, 92 te K.Civil.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, me vendim nr.1023, date 08.07.2002 ka
vendosur:
     Pushimin e gjykimit te ceshtjes civile nr.1227 akti qe i perket
     paditeses Zhaneta Rungaja dhe te paditurit Panajot Mone, me objekt
     kundershtim i vendimeve gjyqesore nr.1072, date 05.05.1994 dhe
     nr.3717, date 21.12.1996 te Gjykates se rrethit Vlore.


266
   Gjykata e Apelit Vlore me vendimin civil nr.20, date 24.01.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.1023, date 08.07.2002 te Gjykates se rrethit
     gjyqesor Vlore dhe pushimin e ceshtjes.

   Kunder ketij vendimi ka bere rekurs paditesja Zhaneta Rungaja, duke
parashtruar sa me poshte :
  - Vendimi i gjykates se apelit eshte ne kundeshtim me ligjin e per pasoje
   duhet te prishet.
  - Me kerkese te pales paditur Gjykata e shkalles se pare ka bere pezullimin e
   gjykimit me arsyetimin se eshte duke u shqyrtuar nje ceshtje tjeter qe ka
   lidhje me ceshtjen objekt gjykimi. Ne seance gjyqesore une kam kerkuar
   heqjen dore nga padia ne baze te nenit 201/1 te K.Pr.C. dhe nga gjykata
   eshte vendosur pushimi i gjykimit te ceshtjes, por mbeshtetja ligjore ne
   nenin 201/2 te K.Pr.C. eshte e gabuar.
  - Gjykata e apelit ka prishur vendimin e gjykates se rrethit dhe ka vendosur
   pushimin e ceshtjes. Keto dy vendime une i kundeshtoj, pasi ai i rrethit me
   heq te drejten e padise, ne baze te cilesimit ligjor te gabuar sipas nenit
   201/2 te K.Pr.C. dhe prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe pushimin
   e gjykimit te ceshtjes ne baze te nenit e 299/b te K.Pr.C.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Nikoleta Kita dhe si bisedoi ceshtjen ne
teresi,

                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi
vendimi i Gjykates se shkalles se pare Vlore.
    Me padi drejtuar gjykates Zhaneta Rungaja ka paditur Panajot Mone dhe
ne baze te nenit 503 te K.Pr.C. ka kundershtuar dy vendime gjyqesore te Gjykates
se rrethit Vlore me nr.1072, date 05.05.1994 dhe nr.3717, date 21.12.1996.
    Mbi kerkesen e te paditurit ne seance gjyqesore date 17.06.2002 me
vendim te ndermjetem, gjykata ka vendosur pezullimin e gjykimit te kesaj ceshtje
deri ne perfundimin e nje ceshtje tjeter qe kishte lidhje me te.
    Ne daten 04.07.2002 paditesja ka deklaruar para gjykates se heq dore nga
gjykimi i padise dhe gjykata ka vendosur pushimin e gjykimit te ceshtjes, ndersa
mbi ankimin e te paditurit Gjykata e Apelit Vlore ka vendosur prishjen e ketij
vendimi dhe pushimin e ceshtjes, me arsyetimin se perderisa ceshtja ishte e
pezulluar, ne baze te nenit 297 te K.Pr.C. gjykata nuk kishte te drejte te kryente
asnje veprim procedural qofte dhe pushimin e gjykimit me heqje dore prej tij.
    Ky konkluzion i gjykates se apelit eshte ne zbatim te keq te ligjit
procedural dhe si i tille duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi vendimi i Gjykates se


                                         267
shkalles se pare Vlore.
    Pa te drejte Gjykata e Apelit Vlore ka prishur vendimin e Gjykates se
shkalles pare Vlore me arsyetimin se ajo ka vepruar ne kundershtim me kerkesat
e nenit 297 te K.Pr.C. dhe nuk duhet te kishte pranuar kerkesen per heqje dore te
paditeses nga padia kur ceshtja ishte pezulluar.
    Ndryshe nga sa arsyeton gjykata e apelit, ne baze te nenit 201/1 te K.Pr.C.,
paditesi ne çdo faze te gjykimit mund te heqe dore nga gjykimi i padise dhe ne
kete rast gjykata vendos pushimin e gjykimit, e drejte e paditesit kjo qe mund te
ushtrohet ne cdo kohe, qofte edhe gjate periudhes kur ceshtja eshte e pezulluar,
mjafton qe ceshtja te mos jete shqyrtuar nga gjykata dhe kjo te mos kete dhene
nje vendim perfundimtar per zgjidhjen e konfliktit.
    Pezullimi i gjykimit me date 17.06.2002 eshte bere mbi kerkesen e te
paditurit, por kjo nuk mund te imponoje vazhdimin e gjykimit dhe as paditesin te
ushtroje te drejten procedurale per heqje dore nga gjykimi i padise, e drejte kjo qe
ka te beje me parimin e disponibilitetit te padise dhe te parashikuar ne nenin 2 te
K.Pr.C., sipas te cilit palet jane te lira ne cdo kohe te terheqin padine, por
gjithmone perpara shuarjes se saj per efekt gjykimi ose ne baze te ligjit.
    Rastet e pushimit te gjykimit kur paditesi heq dore nga gjykimi jane
parashikuar edhe ne nenin 299/b te K.Pr.C., prandaj ndryshe nga sa arsyeton
gjykata e apelit, Gjykata e shkalles se pare jo vetem nuk nuk kishte arsye ligjore
te mos pranonte kerkesen e paditeses dhe konform dispozitave procedurale ishte
e detyruar te mbante qendrimin ligjor per pushimin e gjykimit.
    Pa te drejte gjykata e apelit ka konkluduar se Gjykata e shkalles se pare ka
vepruar ne kundershtim me paragrafin e fundit te nenit 297 te K.Pr.C., sipas te
cilit gjate pezullimit nuk mund te kryhen veprime procedurale.
    Veprimet procedurale nuk mund te njehsohen me vendimet e gjykates, aq
me teper qe nuk behet fjale per vazhdimin e gjykimit, por per pushimin e tij,
vendim i cili sipas nenit 127 te K.Pr.C. konsiderohet jo perfundimtar dhe i jep
fund procesit gjyqesor civil pa e zgjidhur ceshtjen ne themel.
    Sipas nenit 300 te K.Pr.C. qe parashikon efektet juridike te pushimit,
pushimi i gjykimit sjell si pasoje anullimin e te gjitha veprimeve procedurale,
duke perfshire edhe vendimet qe jepen gjate gjykimit, ç’ka nenkupton edhe
vendimin e pezullimit te ceshtjes, prandaj ndodhur ne rastin e heqjes dore nga
padia nga paditesja, gjykata nuk mund te vendoste tjeter vec pushimit te ceshtjes,
ne te kundert do t’i kundervihej te drejtes dhe vullnetit te saj per mos shqyrtimin
e ceshtjes.
    Menyra si ka vendosur gjykata e apelit per prishjen e vendimit dhe
pushimin e ceshtjes, pra pjesa urdheruese e tij nuk eshte e sakte dhe e qarte nga
pikepamja ligjore. Ajo nuk ka asnje mbeshtetje ligjore dhe as kthen ceshtjen per
mbajtjen pezull te saj, por ka vendosur prishjen e vendimit te Gjykates se rrethit
Vlore dhe pushimin e ceshtjes, ç’ka ne thelb eshte i njejti konluzion ne vete
vendimin e gjykates se rrethit.
    Moszbatimi i sakte i ligjit procedural nga gjykata e apelit ka ndikuar ne


268
dhenien e nje vendimi te gabuar, si i tille ai duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi
vendimi i Gjykates se shkalles se pare Vlore dhe ky me verejtje, duke saktesuar
dispozitat ligjore ne te cilat duhet te ishte mbeshtetur gjykata.
    Ndonese ka vendosur drejt per pushimin e gjykimit per shkak te heqjes
dore nga padia, konkluzion qe mbeshtetet ne gjithe arsyetimin e vendimit,
gjykata i referohet gabim nenit 201/2 te K.Pr.C. qe ben fjale heqjen dore nga e
drejta e padise dhe nenit 229/c te K.Pr.C., qe ben fjale per per rastet e pushimit te
gjykimit te parashikuar shprehimisht ne ligj.
    Vendimi Gjykates se shkalles se pare Vlore duhet te lihet ne fuqi, duke
percaktuar sakte bazen ligjore ku duhej te mbeshtetet dhe pikerisht nenet 201/l te
K.Pr.C. dhe nenin 299/b te K.Pr.C., qe parashikojne ne menyre te shprehur te
drejten per heqje dore nga gjykimi i padise dhe menyren e zgjidhjes se ceshtjes
ne keto raste.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 485/b te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.20, date 24.01.2003 te Gjykates se Apelit Vlore dhe
lenien ne fuqi te vendimit nr.1023, date 08.07.2002 te Gjykates se shkalles se
pare Vlore.

                           Tirane, me 17.06.2004
                                        269
Nr. 2133 i Regj. Themeltar
Nr.1246 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, shqyrtoi ceshtjen civile nr.2133 qe i
perket:

       PADITËS:         YLLKA SPIRO PERMET, ne mungese
       TE PADITUR:       KRISTOFOR VASO, ETJ., PERMET,
                    ne mungese
       PERSONI I TRETË:     ZYRA E PERMBARIMIT PERMET,
                    ne mungese


              OBJEKTI I PADISË:
          Kundershtim i veprimeve permbarimore.
               Neni 610 i K.Pr.C.

   Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster me vendim te ndermjetem date
25.02.2004 ka vendosur:
      Refuzimin e kerkeses te bere nga pala e paditur per moskompetence
      gjykimi.

   Kunder ketij vendimi ka bere ankim pala e paditur dhe parashtron keto
shkaqe per prishjen e tij.
  - Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster nuk eshte kompetente per gjykimin
   e ceshtjes.
  - Vendimi i gjyqtarit te vetem te Gjykates se shkalles se pare Permet per
   dergimin e ceshtjes per kompetence gjykimi ne Gjykaten e shkalles se pare
   ne Gjirokaster nuk eshte i bazuar ne ligj. Ai nuk eshte kundershtuar, sepse
   eshte marre ne mungesen tone dhe nuk kemi patur dijeni.


270
  - Kompetente per gjykimin e ceshtjes eshte Gjykata e shkalles se pare
   Permet ku banojne palet dhe ndodhet sendi.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e ceshtjen nga anetarja Nikoleta Kita, mbasi shqyrtoi
dhe analizoi ne teresi ceshtjen,

                   VËREN
    Vendimi i Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster duhet te prishet dhe
ceshtja te dergohet per kompetence gjykimi prane Gjykates se shkalles se pare
Permet.
    Rezulton gjate gjykimit se paditesja Yllka Spiro ka paraqitur prane
Gjykates se shkalles se pare Permet kerkese per kundershtimin e veprimeve
permbarimore per ekzekutimin e nje vendimi gjyqesor te Gjykates se rrethit
Permet nr.57, date 03.03.1999.
    Gjyqtari i vetem prane Gjykates se rrethit Permet me vendim te
ndermjetem date 08.07.2002 ka derguar ceshtjen si me siper per kompetence
gjykimi prane Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster, gjykate e cila e ka pranuar
ceshtjen per gjykim.
    Ne shqyrtimin e ceshtjes te paditurit Kristofor Vaso, etj., kane pretenduar
se Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster nuk eshte kompetente per gjykimin e
kesaj ceshtje dhe kane bere kerkese per dergimin e ceshtjes per gjykim po prane
Gjykates se shkalles se pare Permet, kerkese e cila eshte refuzuar me vendim te
ndermjetem date 25.02.2004 te Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster.
    Kunder ketij vendimi mbeshtetur ne nenin 64 te K.Pr.C. kane bere ankim
te paditurit Kristofor Vaso, etj. ne Gjykaten e Larte dhe konstatohet se shkaqet e
parashtruara ne te jane te bazuara ne ligj.
    Ne rastin konkret, paditesja Yllka Spiro, ne baze te nenit 610 te K.Pr.C. ka
kundershtuar ne gjykate veprimet e permbaruesit gjyqesor dhe sipas paragrafit te
dyte te kesaj dispozite ankimi shqyrtohet nga gjykata e vendit te ekzekutimit, e
cila eshte Gjykata e shkalles se pare Permet ku ndodhen palet dhe sendet mbi te
cilat drejtohet ekzekutimi, kompetence e saj kjo e lidhur edhe me nenin 516 te
K.Pr.C. qe parashikon kompetencen tokesore te permbaruesit gjyqesor.
    Pavaresisht se ceshtja eshte ne rigjykim prane Gjykates se shkalles se pare
Gjirokaster nuk do te thote qe eshte zgjidhur problemi per konfliktin e
kompetences.
    Ne ankimet e te paditurve ne gjykaten e apelit dhe Gjykaten e Larte, krahas
pretendimeve te tyre per zgjidhjen ne themel te ceshtjes, te paditurit vazhdimisht
kane pretenduar edhe per moskompetencen e gjykimit te ceshtjes nga Gjykata e
shkalles se pare Gjirokaster, por asnjehere nuk kane marre pergjigje, sepse
ankimi nuk eshte bere konform dispozitave ligjore dhe asnjera prej gjykatave si
me siper qe ka shqyrtuar ceshtjen nuk ka qene kompetente per shqyrtimin e


                                       271
kerkeses dhe zgjidhjen e konfliktit te kompetences.
    Ne rigjykim te ceshtjes, te paditurit kane bere ankim kunder vendimit te
gjykates se shkalles se pare ne baze te nenit 62 te K.Pr.C. dhe ne rrethanat e
krijuara si me siper edhe Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster ka parashtruar
qendrimin e saj, duke derguar aktet prane Gjykates se Larte, e cila perfundimisht,
ne baze te paragrafit te dyte te nenit 64 te K.Pr.C. vendos per rregullimin e
kompetences.
    Sikunder permendet dhe me lart, ne baze te nenit 610 te K.Pr.C., kunder
veprimeve te permbaruesit gjyqesor dhe kunder refuzimit te tij per te kthyer nje
veprim palet mund te bejne ankim ne gjykaten qe ekzekuton vendimin dhe
sipas paragrafit te dyte te kesaj dispozite ankimi shqyrtohet nga Gjykata e
shkalles se pare Permet, prandaj nuk ka asnje arsye ligjore qe ceshtja te
shqyrtohet nga Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 64 te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit te ndermjetem date 25.02.2004 te Gjykates se shkalles
se pare Gjirokaster dhe dergimin e akteve prane Gjykates se shkalles se pare
Permet si gjykate kompetente.

                           Tirane, me 17.06.2004
272
Nr.2854/794 i Regj. Themeltar
Nr.1247 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, morri ne shqyrtim çështjen civile me
palë:
       PADITËS:        LLAMBI RIZA, perfaqesuar nga
                   av. Albens Tabaku
       TË PADITUR:       1. K.K.K.PRONAVE PREFEKTURA
                    KORCE, ne mungese
                    2. KOMISONI I TOKAVE PRANE
                    KESHILLIT TE QARKUT KORCE,
                    ne mungese
                    3. ANTIGONI KICOLLARI, NIKOLETA
                    KICOLLARI, SPIRO KICOLLARI,
                    VIOLLANDI KICOLLARI, GJERGJI
                    KICOLLARI, NATASHA KICOLLARI,
                    ne mungese


                  OBJEKTI:
            Ndryshim i pjesshem i vendimit
        te K.K.K.Prefektura Korce nr.13, date 03.09.2001.
           Konstatimi absolutisht i pavlefshem
     i akteve te marrjes te tokes ne pronesi per personat e paditur.
         Pezullimin e zbatimit te akteve administrative.
       Baza Ligjore: Neni 27/a i ligjit 7698, date 15.04.1993,
            nenet 324, 329 e 202 te K.Pr.C.,
        Neni 115/a, 116/b te ligjit 8485, date 12.03.1999
                 Neni 296 i K.C.                                      273
   Gjykata e shkalles se Korce me vendimin civil nr.2109, date 21.11.02. ka
vendosur:
     Rrezimin e padise se paditesit Llambi Riza, kunder te paditurit
     K.K.K.Pronave Prefektura Korce, Komisioni i Ndarjes se Tokes se
     Qarkut Korce, Antigoni Kicollari, etj., me objekt ndryshimin e
     vendimit te komisionit per pavlefshmeri akti administrativ si te
     pabazuar ne prova dhe ne ligj.

   Gjykata e Apelit Korce me vendimin nr.79 date 25.03.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.2109, date 25.11.2002 te Gjykates
      shkalles pare Korce qe i perket paleve Llambi Riza, e Antigoni
      Kicollari, etj., me objekt anullimin e vendimit si me poshte:
      1. Ndryshimin e pjesshem te vendimit nr.13, date 03.09.2001 te
      K.K.K.Pronave Korce, pika 2 e tij, duke ju kthyer paditesit Llambi
      Riza si perfaqesues i bashkepronarve te tjere sip. prej 11.384 m2 e
      lire.
      2. Konstatimin absolutisht te pavlefshem te akteve te marrjes se
      tokes ne pronesi qe u perkasin te paditurve me nr.2 akti, date
      20.09.2000, nr.3 akti, date 16.08.2000, nr.4 akti, date 20.10.2000
      dhe nr.5 akti, date 28.08.2000.
      3. Detyrimin e te paditurve Gjergji Kicollari t’i liroje dhe dorezoje
      nje sip. 1160 m2 truall.
      4. Detyrimin e te paditures Natasha Kicollari t’i liroje e dorezoje
      paditesit Llambi nje sip.prej 4408 m2 truall.
      5. Detyrimin e te paditures Eftali Kicollari t’i liroje e dorezoje
      paditesit nje sip. prej 2304 m2 truall.
      6. Detyrimin e te paditurve Antigoni, Eftali, Nikoleta, Viollandi e
      Piro Kicollari t’i lirojne e dorezojne paditesit Llambi Riza nje sip.
      prej 3568 m2 truall.
      7. Skicat dhe akti i ekspertimit jane pjese perberese e vendimit.

   Kunder ketij vendimi kane bere rekurs pala e paditur, duke parashtuar sa
me poshte :
 - Vendimi i gjykates se shkalles se pare nr.2109, date 25.11.2002 eshte i
   drejte dhe i bazuar ne prova dhe ne ligje.
 - Vendimi i Gjykates se Apelit Korce eshte i kundraligjshem dhe i pa
   mbeshtetur ne provat e paraqitura ne dosje gjate shqyrtimit gjyqesor.
 - Gjykatat nuk kane parasysh se si organe administrative “Komisioni i
   ndarjes se tokes” dhe “Komisioni i tokave” jane dy organe administrative
   te ndryshme, te cilat nuk kane lidhje me njeri tjetrin.
 - Komisioni i tokes prane Keshillit Qarkut Korce per aktivitetin e tij nuk ka
   lidhje me VKM. nr 452, date 17.10.1992 dhe ne rastin konkret nuk kemi te
   bejme me nje organ jo kompetent.


274
- Ne rastin konkret nuk kemi te bejme me toke truall, por me toke bujqesore,
 mbi te cilen ka vepruar ligji nr.7501, date 19.07.1991 “Per Token”.
- Paditesat jane bere pronare me dokumenta te reformes agare te vitit 1947
 ne rrugen e vertetimit te faktit dhe nga ana e tyre nuk eshte ndjekur
 procedura e percaktuar ne VKM nr.560, date 16.10.1995.
- Gjykata ka gabuar ne arsyetimin se Komisioni i Tokes prane Keshillit te
 Qarkut Korce ka ndare toka, pasi nuk ka asnje procedim per ndarje toke
 nga ky komision.
- Zgjerimi i vijes se verdhe nuk nenkupton kalimin faktik te siperfaqes ne
 truall. Fakti qe vija kufizuese eshte miratuar qe ne vitin 1994, pasi ka hyre
 ne fuqi ligji 7698, date 15.04.1993 do te thote qe kjo toke nuk duhet te
 trajtohet me kete ligj.
- Gjykata e apelit nuk e ka te qarte se aktet e marrjes se tokes ne pronesi
 mbeshteten vetem tek ligji 8053, date 12.12.1995 dhe se eshte kompetence
 e plote e Komisionit te Tokave te rrethit apo qarkut dhe nuk kemi te bejme
 me kapercim kompetencash nga ky komision.
- Gjykata nuk ka patur parasysh se kjo toke nuk ka qene truall i lire qe te
 trajtohet nga ligji nr.7698, date 15.04.1993, por ne rastin konkret eshte
 trajtuar me ligjin 7501 “Per token”.

  Pala paditese ka ushtuar kunderrekurs, duke parashtuar sa me poshte:
-  Pretendimi i pales paditur se kemi te bejme me dy komisione K.N.Tokave
  prane Keshillit te rrethit Korce dhe Komisioni Ndarjes se Tokes prane ish
  N.B. nuk qendron. Mjafton t’i referohesh VKM nr.230, date 22.07.1991.
  per krijimin e "Komisioneve te Tokave" ku eshte percaktuar sakte ne lidhje
  me komisionet dhe se nuk ka patur ndonje Komision prane ish
  N.Bujqesore.
-  Te paditurit shprehen se vendim i gjykates se apelit eshte allogjik dhe ne
  kundershtim me ligjin, por nuk shprehen se ku qendron ky arsyetim, pasi
  nuk paraqiti ndonje prove te tille.
-  Ne rekursin e paraqitur nga pala e paditur thuhet se sip. qe ata pretendojne
  eshte toke bujqesore dhe jo truall, por ata nuk e kane parasysh se kane
  marre aktin e marrjes se tokes ne pronesi ne vitin 2000, 6 vjet me vone
  mbasi kjo ishte kthyer ne truall. Kjo eshte arsyeja qe aktet e marrjes se
  tokes ne pronesi jane absolutisht te pavlefshme.
-  Pretendimi se ne piken 18 te ligjit 7501 kadastrat kane kompetence te
  kthejne token bujqesore ne truall eshte i gabuar pasi organi kompetent
  eshte Keshilli i Rregullimit te Territorit.
-  Pretendimet e pales paditur ne rekursin e saj ne lidhje me pronen se ata
  jane pronare dhe ose jo nuk qendron. Te gjitha dokumentat e paraqitura ne
  gjykim vertetojne se ne jemi pronare te siperfaqeve qe pretendojme.
                                      275
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Nikoleta Kita, perfaqesuesin e pales
paditese, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit dhe si bisedoi
ceshtjen ne teresi,

                 VËREN
    Vendimi i Gjyaktes se Apelit Korce eshte i drejte dhe duhet te lihet ne
fuqi.
    Ka rezultuar gjate gjykimit se K.K.K.Pronave prane Keshillit te Rrethit
Korçe me vendim nr.13, date 03.09.2001 ju ka njohur trashegimtareve te ish
pronarit Nasi Petre pronesine mbi nje sip.23.840 m2 ish toke are sot truall brenda
vijes kufizuese te qytetit te Korçes.
    Ne piken 2 te ketij vendimi per sip.11.384 m2 thuhet se per kthimin e saj
ne favor te ish pronarit konflikti duhet te zgjidhet ne rruge gjyqesore, meqenese
me pare kjo siperfaqe eshte trajtuar ne favor te te paditurve ne baze te Ligjit
nr.7501, date 19.07.1991 “Per token” dhe sipas pikes 3 te po ketij vendimi ne rast
se mbas gjykimit siperfaqja prej 11.384 m2 nuk del e lire trashegimtaret e ish
pronarit te kompesohen me nje nga menyrat e parashikuara me ligj.
    Ne rrethanat e siperme paditesi Llambi Riza si trashegimtar i ish pronarit
me padi drejtuar gjykates ka kerkuar anullimin e pjesshem te vendimit te
K.K.K.Pronave nr.13, date 03.09.2001 ne piken 2 te tij, konstatimin e
pavlefshmerise absolute te akteve te marrjes se tokes ne pronesi, ne favor te te
paditurve per siperfaqen 11.384 m2 si dhe detyrimin e te paditurve te lirojne dhe
dorezojne siperfaqet qe mbajne respektivisht sipas akteve te pronesise.
    Ne perfundim Gjykata e shkalles se pare Korçe ka vendosur rrezimin e
padise, si te pabazuar ne ligj dhe prova, ndersa Gjykata e Apelit Korçe ka
ndryshuar kete vendim duke pranuar padine sipas objektit te saj per ndryshimin e
pjesshem te vendimit nr.13, date 03.09.2001 te K.K.K.Pronave, pavlefshmerine
absolute te akteve te marrjes se tokes ne pronesi dhe lirimin dhe dorezimin e
siperfaqeve perkatese nga secili i paditur.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit kane bere rekurs te paditurit Gjergji
Kiçollari, etj., por shkaqet e parashtruara ne te nuk gjejne mbeshtetje ne rastet e
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.C.
    Konstatohet se ne zgjidhjen e konfliktit midis paleve gjykata ka zbatuar
drejt ligjin, prandaj vendimi i saj duhet te lihet ne fuqi.
    Ne rastin konkret eshte krijuar konflikt midis paleve per shkak se
siperfaqja e truallit prej 11.384 m2 eshte trajtuar ne favor te te paditurve ne baze
te ligjit 7501, date 19.07.1991 "Per token " dhe gjithashtu kerkohet nga paditesat
si ish pronare ne zbatim te Ligjit 7698, date 15.04.1993 me pretendimin se ajo
nuk eshte toke bujqesore por toke truall.
276
    Keshilli i Rregullimit te Territorit te Republikes me vendimin nr.3, date
04.02.1994, ka vendosur qe nga tokat e ish N.Bujqesore Korçe ku perfshihet
edhe siperfaqja ne konflikt te futen brenda vijes kufizuese te qytetit dhe ndodhur
ne keto rrethana brenda kompetencave te caktuara me ligj per keto siperfaqe qe
tashme ishin kthyer ne truall ne zbatim te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 duhet te
vepronte K.K.K.Pronave prane Bashkise Korçe dhe t’i trajtonte ato ne favor te
ish pronareve.
    Aktet e marjes se tokes ne pronesi ne favor te te paditurve jane marre ne
vitin 2000, pra disa vjet me vone mbasi ato siperfaqe ishin perfshire brenda vijes
kufizuese te qytetit, duke vepruar komisioni keshtu ne kundershtim me Ligjin
8053, date 21.12.1995 “Per kalimin ne pronesi te tokes bujqesore”, sipas te cilit
perjashtohej nga dhenia ne pronesi e tokave bujqesore qe ne daten e hyrjes ne
fuqi te ketij ligji ndodheshin brenda vijave kufizuese te qyteteve, fshatrave ose
qendrave te banuara.
    Ndodhur ne keto rrethana, me te drejte gjykata e apelit ka konkluduar se
aktet e marjes se tokes ne pronesi, jane akte administrative te paligjshme dhe
absolutisht te pavlefshme.
    Komisioni i Tokave te Qarkut Korçe nuk ka qene kompetent te dispononte
ne rastin konkret sikunder ka vepruar, prandaj edhe per kete shkak aktet e tij per
dhenien e tokes ne pronesi te paditurve jane te paligjshme.
    Ne zgjidhjen e konfliktit gjykata ka patur parasysh ligjin nr.8053, date
12.12.1995, ndryshimet e mevonshme te tij me Dekretin nr.1431, date
27.03.1996, si dhe V.K.M. nr.452, date 17.10.1992, “Per ristrukturimin e
ndermarrjeve bujqesore” dhe mbeshtetur ne to ju ka dhene pergjigje te gjitha
pretendimeve te ngritura nga palet dhe konstatohet se ka arritur ne konkluzion te
drejte.
    Me te drejte gjykata ka rrezuar pretendimin e te paditurve qe siperfaqja
objekt gjykimi te konsiderohet si toke bujqesore.
    Perderisa kjo siperfaqe me vendim te K.R.T.R. ne vitin 1994 u perfshi
brenda vijes kufizuese te qytetit te Korçes, ajo nuk mund te trajtohet me si toke
bujqesore ne vitin 2000. Nga siperfaqja e pergjithshme e futur brenda vijes
kufizuese rezulton qe edhe vete te paditurit, me vendimet perkatese qe
permenden ne arsyetimin e vendimit te gjykates, kane perfituar per efekt njohje
dhe kthim pronesie ne zbatim te Ligjit 7698, date 15.04.1993, ç’ka do te thote qe
siperfaqja e perfshire brenda vijes kufizuese eshte trajtuar si siperfaqe trualli dhe
jo toke bujqesore. Keshtu brenda te njejtes siperfaqe qe eshte futur mbas vitit
1994 brenda vijes kufizuese te qytetit, te paditurit nuk mund te perfitojne dy here
si ish pronare, sipas Ligjit 7698, date 15.04.1993 per ish pronat e tyre dhe
njekohesisht te perfitojne edhe prona ne zbatim te Ligjit 7501 “Per token” qe ju
perkasin ish pronareve te tjere. Mbas vitit 1994 regjimi i siperfaqes e perfshire
brenda vijes kufizuese te qytetit eshte toke truall, dhe i tille do te konsiderohet
dhe trajtohet konform kerkesave te ligjit ne favor te ish pronareve. Ndryshe nga
sa kerkojne te paditurit brenda kesaj siperfaqje nuk mund te zbatohen njeheresh


                                        277
edhe Ligji 7698, date 15.04.1993 edhe Ligji “Per Token”, prandaj me te drejte
gjykata i ka konstatuar te pavlefshme aktet e pronesise te dhena nga Komisioni i
Tokes prane Qarkut Korçe.
    Per te percaktuar vendodhjen e prones se paditesave gjykata ka caktuar
edhe ekspert. Ajo ka konstatuar se siperfaqet ish prone e trashegimlenesit Nasi
Petre jane siperfaqe te lira, prandaj duke ndryshuar vendimin e K.K.K.Pronave ne
favor te trashegimtareve te tij, me te drejte ka detyruar te paditurit te lirojne
siperfaqet qe mbajne ne favor te ish pronareve qe jane njohur si te tille me
vendim te K.K.K.pronave nr.13, date 03.09.2001.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 485/a te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.79, date 25.03.2003 te Gjykates se Apelit
Korçe.

                          Tirane, me 17.06.2004
278
Nr.2683/644 i Regj. Themeltar
Nr.1248 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:
       PADITËSE E KUNDËRPADITUR: SHPRESA VEIZI,
                        ne mungese
       I PADITUR KUNDËRPADITËS:       MUSTAFA ZERVOI,
                          perfaqesuar nga
                          Av. V. Haderi
                          AKP SARANDE,
                          ne mungese
                          DREJTORIA E
                          SHERBIMIT PYJOR
                          SARANDE, ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
          Deklarimi i pavlefshem i veprimit juridik
          te kontrates se shitjes, date 05.07.1994
           dhe detyrimi i te paditurit te me liroje
         dhe dorezoje objektin prone e imja private.
        Baza Ligjore e Padise: Neni 92 e vijues i K.Civil.
            OBJEKTI I KUNDËRPADISË:
              Pavlefshmerine e akteve,
           autorizimi nr.376, date 18.06.1994
             si dhe kontrates se shitblerjes
          nr.707 rep., 493 Kol., date 11.08.1994.
        Baza Ligjore e Kunderpadise: Neni 92/a i K.Civil
               dhe 160 i K.Pr.Civile.

                                     279
   Gjykata e shkalles se pare Sarande, me vendimin nr.583, date 19.09.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise se paditeses se kunderpaditur Shpresa Veizi per
      deklarimin e pavlefshem te veprimit juridik te kontrates se shitjes,
      date 05.07.1994 dhe detyrimi i te paditurit per lirim dhe dorezim
      objeki, si te pabazuar ne prova dhe ne ligj.
      Pranimin pjeserisht te kunderpadise se te paditurit kunderpadites
      Mustafa Zervoi per pjesen e pavlefshmerise se kontrates se
      shitblerjes nr.707 rep., nr 493 kol., date 11.08.1994 ne emer te
      Shpresa Veizit, duke vendosur:
      Konstatimin e pavlefshmerise absolute te kontrates noteriale te
      shitblerjes nr.707 rep., nr.493 kol., date 11.08.1994, te lidhur mes
      Drejtorise se Sherbimit Pyjor (sektori eterovajor) dhe Deges se
      Agjensise se Ristrukturimit te Ndermarrjeve Bujqesore Delvine, me
      cilesine e shitesit dhe Shpresa Veizi me cilesine e bleresit dhe
      zgjidhjen e pasojave, kthimin e paleve kontraktonjese ne gjendjen e
      meparshme. Pushimin e gjykimit te kunderpadise se te paditurit
      kunderpadites Mustafa Zervoi, per pjesen e kerkimit te
      pavlefshmerise se aktit autorizimit nr.376, date 18.06.1994 ne emer
      te Shpresa Veizit.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.27, date 28.01.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.583, date 19.09.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Sarande.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs ne Gjykaten e
Larte pala paditese e kunderpaditur, e cila parashtron shkaqet e meposhteme per
prishjen e vendimit:
  - Gjykata e apelit nuk e ka mbeshtetur vendimin ne provat e administruara.
  - Dokumenat e paraqitura nga ana ime jane te plota dhe padrejtesisht gjykata
    ka arsyetuar se ato jane me mangesi.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, degjoi perfaqesuesin e te
paditurit kunderpadites Mustafa Zervoi, Av. V. Haderi, qe kerkoi lenien ne fuqi
te vendimit te gjykates se apelit dhe si shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                 VËREN
   Rekursi i paraqitur nga paditesja e kunderpaditur Shpresa Veizi nuk eshte
e bazuar ne nenin 472 te K.Pr.Civile. Vendimi nr.27, date 28.01.2003 i
Gjykates se Apelit Gjirokaster, me te cilin eshte lene ne fuqi vendimi nr.583,


280
date 19.09.2002 i Gjykates se shkalles se pare Sarande eshte i drejte, i bazuar
ne ligj dhe ne prova.
    Nga shqyrtimi i ceshtjes objekt gjykimi ne Gjykaten e shkalles se pare
Sarande ka rezultuar se paditesja e kunderpaditur Shpresa Veizi ka lidhur
kontraten e shitblerjes me Degen e AKP Delvine dhe Nd.Pyjore Delvine, nr.707
rep., nr 493 kol., date 11.08.1994 mbi bazen e autorizimit nr.376, date
18.06.1994 dhe nr.375, date 18.06.1994 per objektin mence e Nd.Pyjore me nje
siperfaqe prej 214 m2.
    Gjithashtu ne baze te autorizimeve nr.23 dhe 24, date 08.11.1994 per
objektin “ish-mence” ne Shijan dhe truall 184 m2 eshte lidhur kontrata e
shitblerjes date 05.07.1994 me bleres Mustafa Zervoi dhe shitesit Dega e AKP
Delvine dhe Nd.Pyjore Delvine. Gjate gjykimit te ceshtjes paditesja e
kunderpaditur Shpresa Veizi ka pretenduar se veprimi juridik i kryer nga i
padituri kunderpadites Mustafa Zervoi eshte absolutisht i pavlefshem dhe ky i
fundit duhet te liroje objektin.
    Nga ana e tij i padituri kunderpadites Mustafa Zervoi ka kerkuar te
konstatohet absolutisht e pavlefshme kontrata e shitblerjes nr.707 rep., nr.493
kol., date 11.08.1994, me pretendimin se kjo kontrate eshte lidhur ne
kundershtim me ligjin.
    Gjykata e shkalles se pare Sarande si ka shqyrtuar aktet e ndodhura ne
dosje ka rrezuar padine e paditeses se kunderpaditur, me arsyetimin se kontrata
e shitblerjes nr.707 rep, nr.493 kol., date 11.08.1994 eshte kryer ne
kundershtim me ligjin “Per Noterine” si dhe nenet 659, 676 dhe 83/1 te K.Civil.
Kjo gjykate ka pranuar kunderpadine e te paditurit k/padites Mustafa Zervoi me
arsyetimin se kontrata e shitblerjes e dates 05.07.1994 eshte bere sipas
procedurave ligjore dhe konkretisht sipas kerkesave te VKM nr.452, date
17.10.1992 dhe udhezimit nr.1, date 23.11.1992 te Ministrise se Bujqesise dhe
Ushqimit si dhe konform dispozitave te legjislacionit civil ne R.SH.
    Gjykata e Apelit Gjirokaster ka lene ne fuqi vendimin nr.583, date
19.09.2002 te Gjykates se shkalles se pare Sarande per te njejtat shkaqe.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi te dhenat qe ndodhen ne
aktet qe jane shqyrtuar ne seancat gjyqesore, veren se perfundimi i arritur nga te
dy gjykatat se kontrata e shitblerjes nr.707 rep., nr.493 kol., date 11.08.1994
eshte absolutisht e pavlefshme, eshte i drejte. Kjo per faktin se eshte vertetuar
se kjo kontrate eshte lidhur ne kundershtim me ligjin “Per Noterine”.
Autorizimi per lidhjen e kontrates eshte leshuar nga nje organ jo kompetent.
Kontrata e shitblerjes nuk eshte nenshkruar dhe vulosur nga pala shitese
Nd.Pyjore Delvine dhe kjo kontrate shitblerje nuk eshte regjistruar ne zyren e
hipotekes. Me te drejte, nga ana e te dyja gjykatave, kjo kontrate eshte
konstatuar absolutisht e pavlefshme ne baze te nenit 92/a te K.Civil, sepse duke
qene e tille qe kur eshte lidhur nuk ka krijuar asnje pasoje juridike. Meqenese
gjate gjykimit eshte vertetuar se i padituri Mustafa Zervoi eshte bere pronar mbi
ish-mencen ne Shijan Delvine, mbi bazen e nje kontrate shitblerje te lidhur


                                       281
sipas kerkesave te neneve 659, 676, 83/1 te K.Civil dhe i padituri e ka marre ne
dorezim objektin dhe truallin qe ne korrik te vitit 1994 duke e disponuar pa
nderprerje, Kolegji Civil cmon se drejt kane vendosur te dyja gjykatat per
pranimin e pjesshem te kundrapadise.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.27, date 28.01.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster.

                          Tirane, me 17.06.2004
282
Nr.2849/789 i Regj. Themeltar
Nr.1249 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        KOSTANCA ZIKO, perfaqesuar
                   nga Av. S. Parruca
       TЁ PADITUR:       ZEF QIRICI, LLAZAR BOZO,
                   THEODHORA STATHI, te perfaqesuar
                   nga Av. A. Hajdari


                 OBJEKTI:
          Konstatimi i pavlefshmerise absolute
          te kontrates se dhurimit nr.7872 rep.,
            nr.1077 kol., date 16.08.2002
             te lidhur midis te paditurve.
         Baza Ligjore: Neni 92/b dhe 106 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Korçe, me vendimin nr.147, date 24.01.2003
ka vendosur:
      Rrezimin e kerkese padise si te pambeshtetur ne prova dhe ne ligj.

   Gjykata e Apelit Korçe, me vendimin nr.95, date 03.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.147, date 24.01.2003 te Gjykates se
     rrethit gjyqesor Korçe.
                                     283
   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Korce eshte ushtruar rekurs ne
Gjykaten e Larte nga paditesja, e cila ka parashtruar keto shkaqe per prishjen e
vendimit te gjykates se apelit:
  - Kontrata e dhurimit eshte e lidhur ne mashtrim te ligjit dhe per t`iu
   shmangur nje norme detyruese sic eshte neni 204 i K.Civil.
  - Dhurimi ne rastin objekt gjykim eshte nje dhurim pa motiv, pa lidhje, qe
   permban ne vetvete mashtrim.
  - Gjykatat nuk kane pranuar si prove deklarimet e deshmitareve te paraqitur
   nga ana jone.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, perfaqesuesin ligjor te
paditeses, Av. S. Parruca, qe kerkoi pranimin e rekursit dhe prishjen e vendimit te
gjykates se apelit, perfaqesuesin ligjor te te paditurve, Av. A. Hajdari, qe kerkoi
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit dhe shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.95, date 03.04.2003 i Gjykates se Apelit Korce, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimit nr.147, date 24.01.2003 i Gjykates se rrethit Korçe
eshte i bazuar ne ligj e ne prova.
    Nga shqyrtimi i ceshtjes ne te dyja shkallet e gjykimit ka rezultuar se palet
ndergjyqese ne proces kane qene bashkepronare mbi pasurine e paluajteshme
"Kinema Verore" te ndodhur ne qytetin e Korces, me siperfaqe 737 m2 sipas
regjistrimit ne Z.R.P.P. Korce me nr.207/16, date 14.10.1998 dhe 208/16, date
14.10.1998. Te paditurit Theodhora Stathi, Llazar Bozo kane patur ne pronesi
nga ¼ pjese te pandare te objektit "Kinema Verore" dhe me kontraten e dhurimit
nr.7872 rep., 1077 kol., date 16.08.2002, i kane kaluar ne pronesi pa shperblim te
paditurit Zef Qirici pjesen e tyre takuese.
    Paditesja Kostanca Ziko ka pretenduar gjate gjykimit ne shkalle te pare
dhe te dyte se veprimi juridik- kontrata e dhurimit objekt gjykimi eshte bere ne
mashtrim te ligjit dhe bie ne kundershtim me nenin 92 /b te K.Civil.
    Gjykata e shkalles se pare Korce dhe Gjykata e Apelit Korce, si kane
shqyrtuar aktet ne dosje kane konkluduar se nuk ekziston asnje shkak ligjor qe
kontrata e dhurimit te konsiderohet si e lidhur ne mashtrim te ligjit, sepse ajo
eshte lidhur duke zbatuar kerkesat e nenit 764/1 te K.Civil. Gjate gjykimit
paditesja nuk ka mundur te paraqese asnje prove per vertetimin e pretendimeve te
saj.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi te dhenat qe ndodhen ne aktet
e dosjes dhe qe jane shqyrtuar ne seance gjyqesore nga te dy gjykatat, cmon se
rekursi i paraqitur nga pala padites nuk permban asnje nga shkaqet e
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile. Ky perfundim arrihet per shkak se gjate
gjykimit te ceshtjes ne te dy gjykatat ka rezultuar se kontrata e dhurimit objekt


284
gjykimi eshte lidhur me vullnet te lire te paleve dhe sipas kerkesave te nenit
764/1 te K.Civil. Lidhur me veprimin juridik te kryer nuk eshte vertetuar
ekzistenca e elementeve te mashtrimit, apo ndonje rrethane, apo shkak i
paligjshem ne lidhjen e kontrates se dhurimit.
    Pretendimi i paditeses Kostanca Ziko se theniet e deshmitareve te paraqitur
prej saj perbejne prove te pakundershtueshme se te paditurit nuk e kane dhuruar,
por e kane shitur pjesen ideale te prones-objekt gjykimi, me te drejte nuk eshte
vleresuar nga dy gjykatat, pasi ne baze te kritereve te vendosura ne nenin 232 te
K.Pr.Civile nuk lejohet prova me deshmitare kunder ose tej permbajtjes se nje
akti zyrtar ose privat qe perben prove te plote. Rastet e lejimit te proves me
deshmitare jane te parashikuara ne nenin 233 te K.Pr.Civile dhe ne rastin ne
gjykim nuk ndodhemi ne kushtet e zbatimit te kesaj dispozite.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.95, date 03.04.2003 te Gjykates se Apelit
Korce.

                          Tirane, me 17.06.2004
                                       285
Nr.2156 i Regj. Themeltar
Nr.1250 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        PRANVERA ISMAILI, e bija e Servetit, e
                   datelindjes 1974, lindur e banuese ne
                   Sarande, lagje nr.3, perfaqesuar nga
                   Av. Flamur Qato
       E PADITUR:       GJYKATA E SHKALLËS SЁ PARË
                   SARANDЁ, ne mungese


                  OBJEKTI:
         Kundershtim i urdherit nr.16, date 18.03.2004
         te Kryetarit te Gjykates per pushim nga puna,
       si nje urdher arbitrar dhe ne kundershtim me ligjin,
       si dhe pagimin e pages per kohen e mbetur pa pune
           dhe rikthimin ne punen e mepareshme.
         Baza Ligjore: Neni 151/2 dhe 155/3 i K.Punes.


   Gjykata e shkalles se pare Sarande, me vendimin nr.312, date 27.04.2004
ka vendosur:
      Te deklaroje moskompetencen per te shqyrtuar kete ceshtje civile
      nr.490 akti, date 22.04.2004 dhe dergimin e ceshtjes per ta shqyrtuar
      ne Gjykaten e shkalles se pare Gjirokaster.
286
   Kunder ketij vendimi ka paraqitur ankim ne Gjykaten e Larte paditesja
Pranvera Ismaili, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata e shkalles se pare Sarande ka dhene vendimin e saj ne
   kundershtim me nenin 56, germa “a” te K.Pr.Civile.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, perfaqesuesin ligjor te
paditeses, Av. Flamur Qato, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe dergimin e
ceshtjes per rigjykim ne Gjykaten e shkalles se pare Sarande dhe si shqyrtoi
ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Paditesja Pranvera Ismaili ka paraqitur kerkese-padi duke paditur Gjykaten
e shkalles se pare Sarande me objekt “Kundershtim i urdherit nr.16, date
18.03.2004 te Kryetarit te Gjykates per pushim nga puna, si dhe pagimin e pages
per kohen e mbetur pa pune dhe rikthimin ne punen e mepareshme” me baze
ligjore nenin 151/2 dhe 155/3 te K.Punes, me pretendimin se eshte larguar ne
menyre te menjehershme dhe pa shkak te arsyeshem nga puna.
    Gjykata e shkalles se pare Sarande, me vendimin nr.312, date 27.04.2004
ka vendosur:
    Te deklaroje moskompetencen per te shqyrtuar kete ceshtje civile nr.490
akti, date 22.04.2004 dhe dergimin e ceshtjes per ta shqyrtuar ne Gjykaten e
shkalles se pare Gjirokaster, me arsyetimin se ne baze te nenit 56/a te
K.Pr.Civile kjo mosmarreveshje mund te zgjidhet me shpejt dhe me lehte, duke
menjanuar edhe ndonje mendim per qendrim te njeanshem kundrejt njeres apo
tjetres pale.
    Ne baze te nenit 62 te K.Pr.Civile paditesja Pranvera Ismaili ka paraqitur
ankim ne Gjykaten e Larte, duke parashtruar se Gjykata e shkalles se pare
Sarande nuk eshte inkompetente per gjykimin e ceshtjes dhe nuk ndodhemi
perpara kerkesave te nenit 56/a te K.Pr.Civile.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se shkaqet e ngritura ne ankim nga
paditesja Pranvera Ismaili jane te bazuara ne ligj dhe per rrjedhoje vendimi i
Gjykates se shkalles se pare Sarande duhet te prishet dhe ceshtja duhet te
dergohet per rigjykim.
    Ky kolegj arrin ne konkluzionin e mesiperm per shkak se Gjykata e
shkalles se pare Sarande i eshte referuar ne menyre te gabuar nenit 56/a te
K.Pr.Civile, sipas te cilit “gjykata qe eshte kompetente per shqyrtimin e
mosmarrveshjeve, me kerkesen e paleve mund te vendosi dergimin e ceshtjes ne
nje gjykate tjeter qe eshte dhe kjo kompetente, vetem kur: a) ne gjykaten tjeter
mosmarreveshja mund te zgjidhet me shpejt dhe me lehte se sa ne gjykaten e
zgjedhur nga paditesi”. Ne rastin ne gjykim nuk ka vend per zbatimin e kesaj
dispozite, sepse ne Gjykaten e shkalles se pare Gjirokaster ceshtja nuk mund te


                                       287
zgjidhet me shpejt dhe me lehte se ne Gjykaten e shkalles se pare Sarande. Per
me teper, Gjykata e rrethit gjyqesor Gjirokaster nuk eshte kompetente per
gjykimin e ceshtjes.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 63 te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.312, date 27.04.2004 te Gjykates se shkalles se
pare Sarande dhe dergimin e ceshtjes per gjykim ne ate gjykate.

                          Tirane, me 17.06.2004
288
Nr.2598/575 i Regj. Themeltar
Nr.1251 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

         Thimjo Kondi        Kryesues
         Nikoleta Kita       Anetare
         Shpresa Beçaj       Anetare
         Evjeni Sinoimeri      Anetare
         Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2598/575 qe i perket:

       PADITËS :        FADIL SHANI, ne mungese
       I PADITUR :       ARTUR SHANI, NEVRUZ ÇELIKU,
                   perfaqesuar nga Av. Kujtim Capo
                   FIRMA E NDERTIMIT “KOLAJ”
       PERSONA TË TRETË: NAZMI SHANI, SADIJE DERVISHI,
                   PRANVERA KOTORRI,
                   FERDINAND SHANI,
                   GENTIAN SHANI


               OBJEKTI I PADISË:
          Pavlefshmeri e kontrates se dhurimit.
           Pavlefshmeri e kontrates se shitjes.
          Pavlefshmeri e rregjistrimit hipotekor
            te bere ne favor te Nevruz Celiku.
              Fshirje nga hipoteka te bera
            ne baze te vendimit te gjykates,
         njohje fakti pronesie qe ka kaluar pronesia
          e Ismail Shanit nr.202, date 23.08.1950.
           Pavlefshmeri e pjesshme e kontrates
         nr.133 Kol., nr.1580 Rep., date 28.06.1999,
                                    289
           Noteria Tirane, duke kaluar ne favor
        te Fadil Shani e personave te trete qe figurojne
          trashegimtare te Ismail e Feride Shani
          te drejtoje qe firma “Kolaj” u ka njohur
            Nevruz Celikut e Besnik Ajazit.
      Detyrimin e firmes “Kolaj” te zgjidhe kontraten e lidhur
        me te paditurin Nevruz Celiku e Besnik Ajazi
             dhe te lidhe kontratat e reja
         me trashegimtaret e Ismail e Feride Shanit.
     Baza Ligjore : Nenet 17/b, 304/3, te Kodit Civil te v.1982,
     Nenet 92/c, 584, 192, 193, 94, 761 te Kodit Civil ne fuqi.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.2877, date 01.07.2002
ka vendosur:
      Pranimin e pjesshem te padise.
      Konstatimin e pavlefshmerise absolute te veprimit juridik te
      dhurimit te kryer nepermjet kontrates dates 28.02.1987, midis Fadil
      Shani, Feride Shani, Bajram Shani, Pranvera Kotorri, Sanie
      Dervishi, Nazmi Shani e Artan Shani.
      Konstatimin e pavlefshmerise absolute te veprimit juridik te kryer
      nepermjet deklarates date 21.01.1991 te realizuar ndermjet Artan
      Shanit e Nevruz Celikut.
      Zgjidhjen e pasojave juridike e kthimin e paleve ne gjendjen e
      meparshme.
      Urdherohet Z.R.P.P. Tirane te beje fshirjen e rregjistrimit hipotekor
      te pronesise me nr.2088, date 02.04.1994 ZK 8140 ne emer te
      Nevruz Celikut.
      Deklarimin e pjesshem te pavlefshmerise relative te kontrates date
      28.06.1999 per pjesen qe i takon Nevruz Celikut.
      Rrezimin e pjesshem te padise per lidhjen e kontrates me firmen
      “Kolaj” sh.p.k dhe kalimin e te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e
      dates 28.06.1999 ne favor te trashegimtareve te Ismail Shanit dhe
      Feride Shanit.
      Rrezimin e pjesshem te padise per kerkimet ndaj te paditurit Besnik
      Ajazi si te pambeshtetura ne ligj e ne prova.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.387, date 27.03.2003 ka
vendosur:
     Ndyshimin e vendimit nr.2877, date 01.07.2002 te Gjykates se
     Rrethit Tirane e rrezimin e kerkesepadise te paditesit Fadil Shani si
     te pabazuar.290
   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs paditesi Fadil Shani, i cili kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit, lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles
se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Kontrata e dhurimit eshte veprim absolutisht i pavlefshem pasi kjo
   deklarate dore mban daten 28.02.1987, ne kete kohe akoma nuk ka qene
   bere celja e trashegimise per te ndjeret Ismail e Feride Shani.
  - Nuk mund te dhurohet pasuria qe do te fitohet ne te ardhmen. Ne keto
   rrethana jemi ne kushtet e nenit 762 te Kodit Civil.
  - Gjykata e apelit i referohet institutit te parashkrimit ne nje kohe qe jemi ne
   kushtet qe veprimi juridik i pavlefshem nuk sjell pasoja ne asnje kohe.
   Gabimisht gjykata i eshte referuar nenit 103 te Kodit Civil.
  - Deklarata e dhurimit eshte e pavlefshme, sepse konform nenit 304/3 te
   Kodit Civil te vitit 1982 dhurimi i pasurive te paluajteshme duhet te behet
   vetem me akt noterial.
  - Vendimi i gjykates se apelit eshte i gabuar, sepse deklarata e dhurimit
   eshte bere vetem per shtepine dhe jo per truallin, prandaj kjo ceshtje
   mbetet e pa zgjidhur.

   Kunderrekurs ka ushtruar Nevruz Celiku, ne mbeshtetje te nenit 477 te
K.Pr.Civile, i cili kerkon lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Artur Shani ka banuar ne shtepine objekt gjykimi pasi te gjithe
   trashegimtaret e tjere te Ismail Shani jane sistemuar ne banesa te tjera.
   Prandaj te gjendur ne keto rrethana dhurimi eshte bere me deklarate te
   thjeshte.
  - Ne rastin konkret nuk ka rendesi koha e celjes se trashegimise ne lidhje me
   deklaraten e bere nga palet, por koha kur ka vdekur trashegimlenesi. Ky
   fakt konfirmohet edhe ne vendimin nr.24, date 13.03.2002 i Kolegjeve te
   Bashkuara te Gjykates se Larte.
  - Ne kohen kur eshte bere deklarata pjesemarresve dhurues u kishin kaluar
   te drejtat trashegimore mbi sendin objekt gjykimi. Dhurimi ne permbajtje
   eshte bere konform nenit 762 te Kodit Civil.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e pales se
paditur Av. Kujtim Capo, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se
Apelit Tirane, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,
                                        291
                     VËREN
    Vendimi nr.387, date 27.03.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte vendosur ndryshimi i vendimit nr.2877, date 01.07.2002, i Gjykates se
shkalles se pare Tirane, duke rrezuar kerkese padine e paditesit Fadil Shani, eshte
i drejte e i bazuar ne ligj, si i tille ai duhet te lihet ne fuqi.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton se, paditesi eshte njeri nga
trashegimtaret e te ndjerit Ismail Shani, i cili ka patur ne pronesi nje shtepi 1+1
te rregjistruar ne rregjistrin e vitit 1950, te ndodhur ne rr. “S. Cico” Tirane. Pas
vdekjes se te ndjerit Ismail Shani, trashegimtaret e tij, kete shtepi ia kane
dhuruar Artur Shanit qe ne vitin 1987, i cili ka bere edhe meremetimin e saj.
    Ne vitin 1991 i padituri Artur Shani, shtepine e dhuruar ia ka shitur te
paditurit Nevruz Celiku, i cili e ka perdorur shtepine pa nderprerje duke u sjelle
si pronar, duke bere shtesa dhe rritur siperfaqen e banueshme. Ne vitin 1994 i
padituri Nevruz Celiku i eshte drejtuar gjykates me kerkesepadi me objekt
njohje pronesie, duke paditur Artur Shanin, i cili nuk ka paraqitur asnje
prapesim ne kete gjykim. Mbi baze te vendimit gjyqesor, Nevruz Celiku e ka
rregjistruar shtepine ne Z.R.P.P. Me pas nje pjese te shtepise ky i fundit ia ka
shitur Besnik Ajazi.
    Te paditurit Nevruz Celiku dhe Besnik Ajazi, kane lidhur kontrate me
Firmen e ndertimit “Kolaj” per ndertimin e nje pallati.
    Paditesi i eshte drejtuar gjykates, duke kerkuar pavlefshmerine e
kontrates se dhurimit, te kontrates se shitjes, sipas objektit te sipercituar.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, ka vendosur pranimin e pjesshem te
padise, duke e rrezuar ate persa i perket kerkimeve ndaj te paditurit Besnik Ajazi.
    Gjykata e Apelit Tirane ka vendosur ndryshimin e ketij vendimi, duke
rrezuar kerkese padine si te pabazuar ne prova dhe ne ligj.
    Ne rekursin e paraqitur paditesi Fadil Shani, kerkon prishjen e vendimit te
gjykates se apelit duke pretenduar se kontrata e dhurimit eshte veprim absolutisht
i pavlefshem, pasi ajo eshte bere ne kohen kur nuk ka pas qene çelur trashegimia
dhe se dhurimi eshte bere vetem per shtepine dhe jo per truallin.
    Ne kunderrekursin e paraqitur nga i padituri Nevruz Çeliku, i cili kerkon
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit parashtrohet se, i padituri Artur
Shani ka banuar ne shtepine objekt gjykimi, pasi trashegimtaret e tjere jane
sistemuar me banesa nga shteti, ndodhur ne keto rrethana dhurimi eshte bere me
shkrese te thjeshte, gjithashtu dhurimi eshte bere kur dhuruesve u kishte kaluar e
drejta trashegimore mbi sendin dhe se dhurimi eshte bere konform nenit 762 te
K.Civil.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon jo te drejta dhe te bazuara ne ligj
pretendimet e parashtruara ne rekursin e paraqitur nga paditesi Fadil Shani dhe te
drejta pretendimet e parashtruara ne kunderrekursin e paraqitur nga i padituri
Nevruz Çeliku. Gjykata e Apelit Tirane, e cila ka rrezuar padine e paditesit Fadil
Shani, ka vendosur drejt. I padituri Artur Shani ka fituar pronesine me
parashkrim fitues bazuar ne ligjin nr.7716, date 02.06.1993 “Per nje perjashtim

292
nga neni 91 i K.Civil”. Ne nenin 1 te ketij ligji thuhet se:
    Ne perjashtim nga rregullat e parashikuara ne nenin 91 te K.Civil te
Republikes se Shqiperise, per periudhen 1 janar 1990 deri 31 dhjetor 1992,
personi qe ne baze te nje veprimi, i cili provohet me akt shkresor te thjeshte, ka
fituar (marre) nje shtepi banimi prone private ne kushtet e kerkuara nga neni i
sipermendur behet pronar i saj, ne qofte se e ka mbajtur ate ne nedoresi pa
nderprerje per nje kohe me teper se nje vit".
    Nga teresia e rrethanave e fakteve te çeshtjes te pranuara nga Gjykata e
Apelit Tirane ka rezultuar se, i padituri Artur Shani, shtepine e dhuruar nga
trashegimtaret e Ismail Shani, nder to dhe paditesi Fadil me 28.02.1987 ne vitin
1991, me shkrese te thjeshte ja ka shitur te paditurit Novruz Çeliku.
    Nga deklarata e dhurimit, veprim te cilin pretendon se eshte e pavlefshme
del se edhe paditesi ta kete nenshkruar ate, duke dhuruar dhe ai pjesen e tij.
    I padituri kete banese, e cila del se ka qene e demtuar rende, pasi e ka
ndrequr e ka jetuar aty per nje kohe duke u sjelle si pronar i saj ja ka shitur ate te
paditurit Nevruz Çeliku. Ky i fundit nje pjese te shtepise ja ka shitur te paditurit
Besnik Ajazi dhe te dy se bashku kane lidhur kontrate me firmen e ndertimit
"Kolaj" per ndertimin e nje pallati.
    Ne veprimet e mesiperme ne kundershtim nga sa pretendon paditesi,
Kolegji nuk konstaton qe ato te jene te pavlefshme per shkaqet e parashikuara
nga neni 92 i K.Pr.Civile. Drejt ka vendosur Gjykata e Apelit Tirane qe ka
ndryshuar vendimin e gjykates se shkalles se pare dhe rrezimin e kerkese padise
se paditesit si te pabazuar.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/"a" te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.387, date 27.03.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                           Tirane, me 17.06.2004
                                         293
Nr.2235 i Rregj. Themeltar
Nr.1252 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Vladimi Metani      Anetar

me date 17.06.2004 mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS:        PATRIOT ISAKU, ne mungese
       I PADITUR:       ROZETA ISAKU (NURCJA),
                   ne mungese
       PERSON I TRETË:     PROKURORIA PRANE GJYKATES SE
                   SHKALLES SE PARE TIRANE


                  OBJEKTI:
       Shpalljen e pavlefshmerise dhe anullimin e marteses.
           Detyrimin e Zyres se Gjendjes Civile
       te kryeje veprimet per rregjistrimin e gjendjes civile
          “beqar” dhe njekohesisht ç’rregjistrimin e
         te paditures nga gjendja civile (e paditesit).
     Baza Ligjore: Nenet 17, 18, 19/2, 21/1 te Kodit te Familjes,
        Nenet 1 dhe 2 te Ligjit nr.8950, date 10.10.2002
      "Per Gjendjen Civile", Neni 368 e vijues i K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.1371 Akti, date
05.04.2004 ka vendosur:
      Moskompetencen e Gjykates se shkalles se pare Tirane per
      shqyrtimin e padise me pale ndergjyqese, padites Patriot Isaku dhe e
      paditur Rozeta Isaku (Nurcja), me objekt shpalljen e pavlefshmerise
      dhe anullimin e marteses.


294
       Urdherohet dergimi i akteve ne gjykaten kompetente, Gjykaten e
       shkalles se pare Diber.

    Kunder vendimit te gjykates se shkalles se pare ne mbeshtetje te nenit 62
te K.Pr.Civile, ka ushtruar ankim te vecante paditesi Patriot Isaku, i cili kerkon
prishjen e vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe dergimin e
ceshtjes per shqyrtim ne kete gjykate, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Vendimi i gjykates bie ne kundershtim me Nenet 51 dhe 54 te K.Pr.Civile.
  - Une nuk e kam lidhur martesen perpara nepunesit te gjendjes civile, gje qe
    provohet me prova shkresore.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, ne mungese te paleve
ndergjyqese dhe diskutoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.1371 Akti, date 05.04.2004, i Gjykates se shkalles se pare
Tirane, me te cilin eshte vendosur moskompetenca e Gjykates se shkalles se pare
Tirane, per shqyrtimin e padise me pale ndergjyqese, padites Patriot Isaku dhe e
paditur Rozeta Isaku (Nurcja), me objekt shpalljen e pavlefshmerise dhe
anullimin e marteses eshte jo i drejte e i bazuar ne ligj, si i tille ai duhet te prishet.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton qe paditesi ka kerkuar
pavlefshmerine e marteses dhe anullimin e saj me pretendimin se ai nuk ka
lidhur martese civile me te padituren dhe se nuk ekziston akti i marteses se tyre.
Ai ka pranuar se ka bashkejetuar vetem tre muaj me te padituren pasi kane bere
dasem, por nuk ka lidhur martesen civile, sikurse rezulton nga certifikata e
marteses nr.1/62, date 26.11.2003 te leshuar nga Zyra e Gjendjes Civile e
Komunes Maqellare Diber. Ne keto kushte ai kerkon njekohesisht edhe
ç’rregjistrimin e te paditures nga gjendja civile e tij.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i cmon te drejta e te bazuara ne ligj
pretendimet e parashtruara ne ankimin e paditesit, si te tilla ato duhet te
pranohen.
    Gjykata e shkalles se pare ka vendosur deklarimin e moskompetences se
saj per gjykimin e kesaj ceshtje me arsyetimin qe certifikata e marteses eshte
leshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Maqellare, si dhe rregjistrat duhen
verfifikuar ne kete komune, prandaj kompetente per gjykimin e ceshtjes eshte
Gjykata e shkalles se pare Diber.
    Sa me siper eshte ne kundershtim me kerkesat e nenit 51 te K.Pr.Civile, i
cili parashikon se “Padite per vertetimin e qenies ose mosqenies se marteses,
per anullimin e marteses dhe per zgjidhjen e saj, mund te ngrihen si ne gjykaten
e vendit ku bashkeshortet kane pasur banimin e tyre te perbashket te fundit, ose
ne gjykaten vendit ku ka banimin i padituri”.


                                           295
    Nga aktet qe ndodhen ne dosje rezulton qe adresa e te paditures Rozeta
Isaku eshte jo e plote dhe ajo nuk eshte paraqitur asnjehere para gjykates,
ndersa ne procesverbalin e veprimeve pergatitore konstatohet nga gjykata qe e
paditura sipas deklarimit te nenes se saj ndodhet me banim ne Itali. Ne te
njejten kohe ligji ka parashikuar qe paditesi ka te drejten te zgjedhe ndermjet
gjykatave kompetente (Neni 54 i K.Pr.Civile), si dhe duke qene se vendbanimi i
te paditures nuk dihet me saktesi, paditesi ka vepruar drejt qe ka ngritur padi ne
Gjykaten e shkalles se pare Tirane, e cila eshte kompetente per gjykimin e
ceshtjes.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenet 360 dhe 59 te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.1371 akti, date 05.04.2004 te Gjykates se shkalles
se pare Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne kete gjykate per vazhdimin e
gjykimit, pasi ceshtja eshte ne kompetence te saj.

                          Tirane, me 17.06.2004
296
Nr.2681/642 Rregj. Themeltar
Nr.1253 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS:         NJAZI DEMKO, perfaqesuar ne gjykim
                    nga Av. Fatmir Brakaj
       E PADITUR:        BASHKIA SARANDE, ne mungese
       PERSON I TRETË:     VJOLLCA KAÇORI, e perfaqesuar ne
                    gjykim nga Av. Gani Dizdari


                 OBJEKTI:
            Pavlefshmeri akti administrativ,
             ne baze te nenit 92 te K.C.
              dhe 270 e 324 te K.Pr.C.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Sarande me vendimin nr.719, date 04.11.2002,
ka vendosur:
      Rrezimin e kerkese padise.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster me vendimin nr.60, date 18.02.2002, ka
vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit te mesiperm.

   Kunder ketij vendimi ka parashtruar rekurs paditesi, i cili me pretendimin
se vendimi nuk eshte ne respektim te ligjit dhe konkretisht se:
  - Kam fituar ne menyre te ligjshme sheshin e ndertimit, si dhe lejen
   perkatese.

                                      297
  - Vendimi eshte bere publik nepermjet shpalljes se tij.
  - Ana e paditur nuk ka te drejte te anulloje vendimin e pare dhe te jape
   vendim tjeter.
  - Ka shkelje te nenit 20 dhe 107 te K.Pr.Administrative.
  - Ka shkelje te nenit 16 pika 1 e ligjit mbi funksionimin e organeve
   kolegjale te Administrates Shteterore.
  - Vendimi ne fjale nuk eshte miratuar nga prefekti, megjithese eshte derguar
   pas dy vjetesh.
  - Personi i trete ka marre disa sheshe, qofte ne emrin e saj edhe te
   familjareve te tjere.
  - Kerkon prishjen e vendimit dhe pranimin e kerkese padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
perfaqesuesin e paditesit, i cili kerkoi pranimin e rekursit, perfaqesuesin e pales
se trete, i cili kerkoi rrezimin e rekursit, d.m.th. lenien e vendimit ne fuqi, si
shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                    VËREN
     Se rekursi i paraqitur nuk eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj, per pasoje
nuk mundet te pranohet dhe vendimi i gjykates duhet te lihet ne fuqi (Neni 485
§ a i K.Pr.C.).
     Paditesi me vendimin nr.1, date 28.08.1999 te anes se paditur, eshte
pajisur me shesh ndertimi ne bllokun nr.2, parcela 146. Pas ketij veprimi ai
eshte pajisur me leje te perkoheshme ndertimi, duke filluar edhe kryerjen e te
gjitha formaliteteve te duhura. Kjo procedure eshte nderprere, pasi nga ky
organ (ana e paditur) ka dale me pas nje tjeter vendim dhe konkretisht vendimi
nr.13, date 25.07.2000, sipas te cilit paditesit i eshte dhene nje shesh tjeter
ndertimi ne bllokun 12, parcela 149/1. Sheshi i meparshem i eshte dhene
personit te trete.
     Me kete rast paditesi ka pretenduar se veprimi i anes se paditur eshte i
kunderligjshem dhe ka kerkuar gjyqesisht kundershtimin e atij akti.
     Ana e paditur ka pretenduar se veprimi i saj eshte i ligjshem per faktin se
ka zbatuar urdherimet e Perfektit, si organ me i larte i kontrollit te ligjshmerise
se aktit, si edhe ja ka nenshtruar vullnetin e saj oportunitetit, d.m.th. ka
shqyrtuar interesat e seciles pale.
     Te dy gjykatat kane konkluduar se akti administrativ eshte i ligjshem dhe
si i tille duhet te lihet ne fuqi, d.m.th. eshte rrezuar kerkesa e paditesit.
     Ne baze te se drejtes ne fuqi, akti administrativ goditet ne rrugen e
kontrollit administrativ, nga organi me i larte, ose nga organi gjyqesor. Ne
rastin e rruges gjyqesore, gjykata duhet te shohe ligjshmerine e ketij akti, pra
faktin nese nxjerrja e aktit, d.m.th. procedura e tij eshte ne perputhje me ligjen


298
dhe nese permbajtja e tij nuk bie ndesh me ndonje dispozite ligjore
(kunderligjeshmeria e aktit). Te dy keto elemente gjate gjykimit nga gjykata
jane konsideruar te ligjshme. Po ashtu paditesi nuk paraqiti ndonje dispozite
ligjore e cila bie ne kundershtim me permbajtjen ose me pjese te caktuara te
aktit. Edhe lidhur me proceduren e daljes se aktit nuk u argumentua
kunderligjshmeria e tij. Lidhur me menyren e gjykimit te organit administrativ,
pra per oportunitetin dhe vleresimin qe ai organ i ka bere shqetesimeve sociale,
ose zhvillimit te zones ku ai shtrin juridiksionin e tij eshte e drejta e tij ligjore
dhe nuk mundet qe organi gjyqesor te shtrije kompetencen dhe gjykimin e tij
mbi kete fakt.
    Ne rrethanat e mesiperme, derisa akti administrativ eshte i drejte dhe i
ligjshem, nuk mundet qe te pranohet kerkese padia e paditesit dhe ajo duhet te
rrezohet.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § a te
K.Pr.C.,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.60, date 18.02.2002 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster.

                           Tirane, me 17.06.2004
                MENDIMI I PAKICËS
    Gjykatat duhej te kishin shqyrtuar bazueshmerine ne ligj te akteve
administrative nr.1, date 28.08.1999, me te cilin pala e paditur eshte pajisur me
shesh ndertimi dhe me pas me leje ndertimi dhe me vendimin nr.13, date
25.07.2000, i cili i jep paditesit ate shesh ndertimi qe i qe dhene me pare te
paditurit.
    Nga permbajtja e vendimeve te gjykatave te shkalles se pare dhe te apelit,
te krijohet bindja se vendimi qe ndryshon sheshin e ndertimit nga i padituri
paditesit, te jete bere per apartamentet e zgjidhjes se kerkeses per sheshin e ketij
te fundit dhe jo per paligjshmeri te tij (vendimit nr.1, date 28.08.1999).

                               Vladimir Metani
                                        299
Nr.2834/775 i Regj. Themeltar
Nr.1278 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2834/775, qe i perket:

       PADITËS:         KOMUNA E DROPULLIT TE SIPERM
                    GJIROKASTER
       TË PADITUR:       MUFIT LIBOHOVA, ENVER
                    LIBOHOVA, KEMAL LIBOHOVA
                    K.K.K. PRONAVE PRANE
                    PREFEKTURES SE QARKUT
                    GJIROKASTER


               OBJEKTI I PADISË:
        Kundershtim i vendimit nr.150, date 24.08.2000
            te K. K.K. Pronave Gjirokaster.
      Baza Ligjore: Neni 27/a i Ligjit nr.7698, date 15.04.1993


   Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster, me vendimin nr.322, date
24.05.2002 ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.99, date 13.03.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.322, date 24.05.2002 te Gjykates se shkalles
     se pare Gjirokaster dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes.
300
    Kunder vendimit te gjykates se apelit dhe te gjykates se shkalles se pare,
ne mbeshtetje te nenit 472 te K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs pala paditese
Komuna e Dropullit te Siperm, e cila kerkon prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne Gjykaten e Apelit Gjirokaster me
tjeter trup gjykues, duke parashtruar keto shkaqe:
  - U vertetua se toka objekt konflikti gjyqesor perfshihet ne zerin kadastral
    “toke e pafrytshme” ne kuptim te pikes 11 te nenit 2 te Ligjit nr.8752, date
    26.03.2001.
  - Nenet 6 dhe 11/e te ketij ligji parashikojne qe kjo toke eshte ne
    administrimin e zyres se menaxhimit dhe mbrojtjes se tokes ne Komune.
  - Legjitimiteti i Komunes buron edhe nga fryma e nenit 108 te Kushtetutes,
    si dhe Ligjit nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin
    e qeverisjes vendore”.
  - Pretendentet ish pronare te kullotave dhe livadheve e pyjeve jane te
    detyruar te paraqesin ne komision dokumenta zyrtare pronesie te leshuar
    nga Hipoteka ose Kadastra dhe jo sic eshte vepruar ne rastin konkret, ku
    eshte paraqitur vetem nje deklarate personale pa percaktuar vendndodhjen,
    kufitaret, etj.
  - Ne gjykaten e apelit u vertetua plotesisht fakti qe kjo toke nuk eshte ne
    zerin toke kullosore dhe as pyll dhe si e tille nuk duhej te trajtohej nga
    K.K.K. Pronave.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, ne mungese te paleve
ndergjyqesa dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi 99, date 13.03.2003 i Gjykates se Apelit Gjirokaster, me te cilin
eshte vendosur prishja e vendimit nr.322, date 24.05.2002, i Gjykates se shkalles
se pare Gjirokaster, eshte i drejte e i bazuar ne ligj, si i tille ai duhet te lihet ne
fuqi.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton se, me vendimin nr.150, date
24.08.2000, K.K.K. Pronave prane Prefektures se Qarkut Gjirokaster ka njohur
dhe kthyer ne pronesi te trashegimlenesve te te paditurve, Ollga dhe Elmaz
Libohova, nder te tjera edhe nje siperfaqe kullosore prej 30 ha, e cila
percaktohet me nr.28 me emrin “Kakavije”.
    Pala paditese pretendon qe vendimi i komisionit bie ndesh me nenin 7.1
te Ligjit nr.7699, date 21.04.1993 dhe me piken 7 te V.K.M nr.560, date
16.10.1995, sepse pretenduesi ish-pronar e provon pronesine e tij me disa
deklarata qe nuk jane zyrtare dhe se kjo kullose ne administrimin e Komunes
Dropull i Siperm ka qene dhe eshte Musha e fshatit Kakavije.                                         301
    Ne keto rrethana, pala paditese i eshte drejtuar gjykates, duke
kundershtuar vendimin e komisionit qe ka disponuar ne favor te te paditurve
me pretendimin qe Musha e fshatit Kakavije asnjehere nuk ka qene ne pronesi
te te paditurve.
    Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster ka vendosur rrezimin e padise.
    Gjykata e Apelit Gjirokaster pas perseritjes pjeserisht te hetimit gjyqesor
ka konkluduar se: "ne favor te pales paditese nuk rezulton te jete bere transferimi
i kesaj prone nga pushteti qendror atij te qeverisjes vendore…pala paditese nuk
legjitimohet ne padine e ngritur" dhe per kete shkak ka prishur vendimin e
Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster dhe vendosur pushimin e gjykimit te
çeshtjes.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se, pretendimet e parashtruara ne
rekursin e paraqitur nga pala paditese jane jo te drejta e te bazuara ne ligj, si te
tilla ato nuk duhet te pranohen.
    Bazuar ne VKM nr.700, date 23.10.1995 "Per caktimin e kufijve te
kullotave e livadheve shteterore ne administrim te Drejtorise se Pergjitheshme te
Pyjeve dhe Kullotave ne administrim te organeve te pushtetit lokal per perdorim
te pergjithshem, komuna ka per detyre qe kullotat e dorezuara nga Komisioni i
rrethit, t'i ndaje midis fshatrave duke vene dhe kufijte midis tyre.
    Gjykata e Apelit Gjirokaster, pasi ka administruar dhe çmuar proces
verbalin e dates 26.03.1996 te Komisionit te rrethit ka konkluduar se siperfaqja e
kullotes objekt konflikti nuk i eshte dorezuar komunes se Dropullit te Siperm
(pales paditese). Kjo prone u eshte dorezuar ish pronareve, bazuar ne shkresen
me nr.12, date 09.10.2000 te K.K.K.Pronave prane Prefektures se Qarkut
Gjirokaster.
    Ne keto kushte, drejte ka konkluduar Gjykata e Apelit Gjirikaster, pala
paditese nuk legjitimohet te ngreje padi dhe te kerkoje anullimin e vendimit te
K.K.K.Pronave prane Prefektures Gjirokaster, me te cilin trashegimtareve te
Elmaz Libohoves u eshte njohur dhe kthyer siperfaqja prej 30 ha kullote e
ndodhur ne fshatin Kakavije.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/"a" te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.99, date 13.03.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster.

                           Tirane, me 17.06.2004
302
Nr.2766/712 i Regj. Themeltar
Nr.1280 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Natasha Sheshi       Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 01.06.2004 dhe 22.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore
çeshtjen civile me nr.2766/712 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS I K/PADITUR:      SHOQERIA "ADRIATICA DI
                       NAVIGAZIONE" s.p.a me
                       av. Enver Shehi
       TË PADITUR K/PADITËS: SHOQERIA "TEUTA" SH.P.K.
                  DURRES


               OBJEKTI I PADISË:
        Detyrimi i te paditures t’i paguaje pales paditese
         detyrimin 2.880.078,81$ dhe kamate vonesat.
          Baza Ligjore: Neni 419 e vijues i K.Civil.
               OBJEKTI I K/PADISË:
         Detyrimi i paditesit te k/paditur t’i paguaje
           pales se paditur shumen 87.778.84 $.
          Baza Ligjore: Neni 419 e vijues i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.1001, date
11.10.1999, ka vendosur:
      Rrezimin e padise te paditesit Shoqeria "Adriatica Di Navigazione"
      s.p.a me seli ne Venecia ne Itali, kunder te paditurit Agjensia Detare
      "Teuta" sh.p.k me seli Porti Detar Durres, me objekt: Detyrimin e te
      paditurit t’i paguaje paditesit shumen 188.078,81$ dhe kamate
      vonesa ligjore, pasi eshte parashkruar afati per ngritjen e padise.


                                       303
       Rrezimin e kundrapadise te te paditurit kundrapadites Agjensia
       Detare “Teuta” sh.p.k Durres, me seli Porti Detar Durres, kunder
       paditesit te kunderpaditur Shoqeria “Adriatica Di Navigazione”
       s.p.a. me seli ne Venecia Itali, me objekt: Detyrimin e paditesit te
       kunderpaditur t’i paguaje te paditurit kunderpadites shumen
       87.779,84$, pasi eshte parashkruar afati i per ngritjen e padise.

   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.137, date 21.03.2000, ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.1001, date 11.10.1999 te Gjykates se
     rrethit Durres.
     Pranimin e padise se paditesit shoqerise “Adriatica” s.p.a detyrimin
     e te paditurit agjensia “Teuta” sh.p.k t’i paguaje paditesit shumen
     188.078,81$ se bashku me kamat vonesat.
     Rrezimin e kundrapadise se te paditurit shoqerise “Teuta” sh.p.k.

   Gjykata e Larte me vendimin nr.733, date 26.06.2001 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.137, date 21.03.2000 te Gjykates se Apelit
      Durres dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne kete gjykate.

   Gjykata e Apelit Durres me vendimin nr.172, date 01.04.2003, ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.1001, date 11.10.1999 te Gjykates se
     Rrethit Durres.
     Pranimin pjeserisht te kerkese padise te paditesit Shoqeria
     “Adriatica” s.p.a.
     Detyrimin e te paditurit Agjensia “Teuta” sh.p.k. t’i paguaje
     paditesit shumen 129.692,98$.
     Rrezimin e kundrapadise te te paditurit Shoqeria “Teuta” sh.p.k si e
     pabazuar ne prova.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Shoqeria “Teuta” sh.p.k Durres, e cila
kerkon prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Qe ne formen e paraqitjes se vendimit, gjykata e apelit na mohon qe jemi
   te paditur kundrapadites dhe paditesi eshte i kundrapaditur.
  - Per themelin e ceshtjes gjykata nuk ka mbajtur parasysh detyrat e lena nga
   Gjykata e Larte. Paditesi nuk paraqiti asnje prove te re, kjo ne kundershtim
   me nenin 12 te K.Pr.Civil, nuk u kerkua as u paraqit nga paditesi bilanci i
   aktivitetit te tij per periudhen perkatese ku te rezultoje qe shoqeria “Teuta”
   sh.p.k te jete debitore ne masen e kerkuar prej tij, duke shkelur nenin 486
   te K.Pr.C.304
  - Ekspertet ju jane referuar vetem materialeve te ndodhura ne dosje, si dhe
   materialeve te marra nga shoqeria “Teuta” sh.p.k. ku kane dale tre
   variante:
  - 1. Detyrimin e shoqerise “Teuta” sh.p.k. te paguaje ndaj “Adriatica Di
   Navigazione” shumen prej 129.692,98$, duke ju referuar materialeve te
   dosjes gjyqesore.
  - 2. Detyrimi i shoqerise “Adriatica Di Navigazione” te paguaje shumen
   86.077,37$, ne favor te shoqerise “Teuta” sh.p.k. ne qofte se do i referohet
   Gjykata e Apelit dokumentave ligjore me te cilat operonte ne ate kohe
   Shoqeria Teuta sh.p.k., sic eshte Protokolli Qeveritar 1983 dhe shtojca e
   protokollit 1985, te cilat rregullonin bilancin midis dy paleve.
  - 3. Detyrimi shoqerise “Teuta” sh.p.k. te paguaje ne favor te “Adriatica Di
   Navigazione” shumen prej 48.000$.
  - Nga shoqeria “Teuta” sh.p.k. jane paraqitur te gjitha dokumentat kontabile
   origjinale (bilanc, fatura origjinale, pagesat e bera, transfertat bankare dhe
   disbursmentet permbledhese te shpenzimeve), ku rezulton qe “Adriatica Di
   Navigazione” te jete debitore ndaj Shoqerise “Teuta” sh.p.k. ne shumen
   prej 86.077,37$, gje e cila vertetohet edhe nga ekspertet ne variantin e
   dyte.
  - Gjykata ne menyre apriori ka vendosur shumen prej 129.692,98$ duke
   mos i dhene argumenta ligjore dhe injoruar provat e paraqitura.
  - Gjykata e apelit me dashje ka keqinterpretuar pretendimet tona.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala dhe diskutoi çeshtjen ne
teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.172, date 01.04.2003 i Gjykates se Apelit Durres, eshte marre
ne zbatim te keq te ligjit, si i tille duhet prishur dhe ceshtja te dergohet per
rishqyrtim.
    Ne gjykim jane, padia e ngritur nga shoqeria “Adriatica Di Navigazione”
s.p.a. me objekt detyrimin e te paditures t’i paguaje shumen 28.800,81$ sipas
marreveshjes se lidhur mes tyre dhe te paditures.
    Nga e paditura Shoqeria “Teuta” sh.p.k. pretendohet me kunderpadi se,
ekziston detyrimi i paditeses ndaj saj dhe jo anasjelltas, detyrim ky ne shumen
87.778,88$ USA.
    Palet pranojne se, mes tyre kane lidhur kontrate transporti detar, sipas te
ciles paditesja siguronte kryerjen e ketij lloj transporti me mjetet lundruese te
saj, ndersa shoqeria “Teuta”, me cilesine e axhentit tregetar merrte detyrimin
per shitjen e biletave te udhetimit dhe pas shitjes do te derdhte ne favor te
paditeses vleren e biletave te shitura.


                                       305
    Padia e ngritur ben fjale per detyrime sipas paditeses mbetur pa u shlyer
per periudhen nentor 1991 - shtator 1992, sherbime transporti te kryera nga ana
e saj dhe qe nuk ka marre nga e paditura shumen e mbetur, sipas objektit. Sa
siper, eshte kundershtuar nga e paditura, duke ngritur pretendime per detyrimin
qe shoqeria “Adriatika” s.p.a. ka ndaj saj, per periudhen ne fjale, detyrime keto,
qe rrjedhin nga e njejta kontrate lidhur mes tyre.
    Rezulton se, me vendimin nr.733, date 26.06.2001 te Gjykates se Larte,
eshte vendosur:
    “Prishja e vendimit te Gjykates se Apelit Durres dhe kthimin e ceshtjes
per rishqyrtim ne kete gjykate”.
    Ne rishqyrtimin e ceshtjes, Gjykata e Apelit Durres ka vendosur pranimin
e padise ne shumen 129.692,98$ USA dhe rrezimin e kunder padise.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se, nga Gjykata e Apelit Durres,
nuk jane zbatuar kerkesat e nenit 14 te K.Pr.Civile per nje hetim te plote te
ceshtjes, si dhe neni 468 te K.Pr.Civile, qe ben fjale per karakterin e
detyrueshem te udhezimeve te dhena ne vendimet e Gjykates se Larte. Ne rastin
konkret udhezimet e dhena nuk jane zbatuar plotesisht.
    Konkretisht, eshte dhene udhezim qe gjykata ne rishqyrtim duhet te
kerkoje prej paditeses provat, dokumentacionin e nevojshem qe provon
pretendimet e saj. Ne vijim citohen te tilla, dokumentat shkresore, perfshire
bilancin perkates, qe pasqyrojne aktivitetin e shoqerise per periudhen nentor
1991 - shtator 1992, mbi bazen e te cilave ekspertet perkates kane mundesi te
konkludojne, teknikisht per detyrimin dhe gjykata te krijoje bindje, per
zgjidhjen e ceshtjes. Nga rishqyrtimi i ceshtjes, nuk rezulton te jene
administruar te tilla e per pasoje gjykata e apelit, nuk rezulton te kete bazuar ne
analize provash e ligj vendimin e saj, sipas nenit 126 te K.Pr.Civile.
    Ne rishqyrtim, krahas zbatimit te detyres se cituar me siper per provat, te
hetohet, ne varesi te natyres se marredhenies juridike, nese palet kane shprehur
vullnetin e tyre pavaresisht nga forma e veprimit juridik per te drejtat dhe
detyrimet reciproke, qe kane marre persiper te kryejne dhe menyren e kryerjes
se tyre dhe nese provohet, ekzistenca e detyrimeve qe kane, te vendoset sipas
marreveshjes se lidhur nga vete palet ne lidhje me kerkimet e tyre, bazuar ne
provat e marra gjate gjykimit.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te
Proçedures Civile,
                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.172, date 01.04.2003 te Gjykates se Apelit Durres
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim asaj gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 22.06.2004


306
Nr.2490/484 i Regj. Themeltar
Nr.1281 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 15.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me
nr.2490/484 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS:         EDMOND TURKESHI
       TË PADITUR:       AGRON VRETO
                    ZYRA E RREGJISTRIMIT TE
                    PAURISE SE PALUAJTESHME


               OBJEKTI I PADISË:
          Konstatimi absolutisht te pavlefshem te
            kontrates qirase date 30.09.1993.
              Konstatim te pavlefshem
           te rregjistrimit te Zyres se Hipotekes
        ne emer te Naim Vretos i truallit me sip.96 m2.
          Konstatimin e pavlefshem te kontrates se
         dhurimit date 02.12.1993 per truallin 96 m2
           dhe ç’rregjistrimin e kesaj siperfaqe
              nga vertetimi i pronesise.
           Baza Ligjore: Neni 17/b i K.C.1982,
              neni 92/a, 149,162 te K.C.
         dhe neni 41 i ligjit 7698, date 15.04.1993.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3061, date 09.07.2002,
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      1. Pavlefshmerine e kontrates se qirase date 30.09.1993.

                                     307
       2. Pavlefshmerine e rregjistrimit ne Zyren e Hipotekes Tirane
       nr.5513, date 30.12.1994 ne emer te Naim Vretos per truallin me
       siperfaqe 96 m2, urdherohet crregjistrimi i tij.
       3. Pavlefshmerine e kontrates se dhurimit nr.4139/1035, date
       02.12.1995 per pjesen qe Naim Vreto i dhuron Agron Vretos truallin
       me siperfaqe 96 m2, urdherohet crregjistrimi nga pala e paditur
       Z.R.P.P i kesaj prone te rregjistruar me nr.5718, date 12.12.1995.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.329, date 13.03.2003, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.3061, date 09.07.2002 te Gjykates se
     rrethit Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Agron Vreto, i cili kerkon prishjen e tij,
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Me kontraten e qirase qiradhenesi Naim Vreto i njeh paditesit Edmond
   Turkeshi te drejten te ngreje lokalin mbi truallin ish prone e tij, e drejte kjo
   qe buron nga ligji 7698, date 15.04.1993, pasi ndalohej dhenia e lejeve te
   ndertimit mbi troje me ish pronare.
  - Lejen per ndertim Naim Vreto e ka dhene me kusht qe paditesi te paguaje
   qira per lokalin dhe jo per truallin dhe ne fund te afatit te percaktuar ne
   kete kontrate lokali kalon ne pronesi te Naim Vretos. Pra kontrata ne
   permbajtje ka tre marreveshje.
  - Gjykata ka cenuar te drejten qe te paditurit A.Vreto i garanton ligji 7698,
   date 15.04.1993, i cili eshte ish pronar i truallit mbi te cilin eshte ngritur ky
   objekt.
  - Po ashtu gjykata i cenon te drejten te paditurit per pronesine mbi lokalin e
   emertuar “Bar-Vip” ku ne marreveshje eshte percaktuar se pas 8 vjeteve
   perdorimi lokali kalon ne pronesi te Vretos, konform me nenet 162-164 te
   K.Civil.
  - Gjykata ka shkelur ligjin material, pasi edhe sikur te konsiderosh te
   pavlefshme kontraten, pasojat e saj jane zgjidhur ne kundershtim me nenin
   106 te K.C.
  - Paditesi nuk eshte ne mirebesim, ai ka qene ne dijeni qe N. Vreto ka qene
   ish pronar dhe se kabina elektrike ka qene shteterore.
  - Gjykata duhet te therriste si pale shtetin, pasi kabina eshte prone
   shteterore.
  - Gjykata e apelit ka shkelur nenin 442 /a te K.Pr.C, pasi nuk ka shqyrtuar
   pretendimet e ngritura ne ankim.

   Kunder rekursit ka ushtruar kunder rekurs Edmond Turkeshi dhe kerkon
te mos pranohet rekursi.


308
           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala dhe diskutoi çeshtjen ne
teresi,

                   VËREN
     Vendimi 329, date 13.03.2003 i Gjykates se Apelit Tirane eshte i drejte si
i tille lihet ne fuqi.
     Me padine ne gjykim paditesi Edmond Turkeshi ka kerkuar te
konstatohen te pavlefshme veprimet juridike mes tij dhe te paditurit Naim
Vreto, kontrate qiraje date 30.09.1993, si dhe veprimi juridik i dhurimit i kryer
mes te paditurit Agron e Naim Vreto.
     Kontrata e qirase e lidhur mes paleve ka si pale qiradhenes Naim Vreto
dhe qiramarres Edmond Turkeshi, per nje siperfaqe trualli 80 m2. Sipas kesaj
kontrate, palet kane rene dakort qe qiramarresi "Turkeshi", te shfrytezoje
siperfaqen e nje tarace, ndodhur mbi objektin "kabine elektrike", vendosur mbi
siperfaqen e truallit qe jepet me qira sipas kesaj marreveshje, per ndertimin e
nje lokali, duke parashikuar detyrimet per secilen pale.
     Mbi bazen e kesaj marreveshje, paditesi Edmond, ka bere kerkese ne
Bashkine e Tiranes per leje ndertimi lokali "bar bufe" dhe me vendimin nr.13,
date 15.04.1993 te K.R.T. leja i eshte miratuar. Ka perfunduar ndertimin e
lokalit, te cilin e ka rregjistruar si prone, ne rregjistrat e hipotekes, date
06.09.1995, nderkohe qe vazhdonte efektet qiraja per truallin, me qiradhenesin
Naim Vreto.
     Me vendimin nr.991, date 29.12.1994 te K.K.K.Pronave rezulton se i
eshte njohur trashegimtarit te Qamil Elbasani, Naim Vreto (trashegimtar)
pronesia mbi truallin prej 96 m2 te kabines elektrike dhe drejta e parablerjes ne
rast privatizimi te objektit.
     Me kontrate dhurimi 02.12.1995 Naim Vreto i dhuron djalit te tij Agron
Vreto nder te tjera truallin prej 96 m2 mbi te cilin ndodhen kabina elekrike dhe
"Bar Vip".
     Paditesi Edmond Turkeshi me cilesine e pronarit te objektit "Bar Bufe
Vip" ndodhur mbi truallin per te cilen eshte shprehur K.K.K.Pronave, duke
pretenduar cenimin e interesave te ligjshme te tij, kerkon konstatimin e
pavlefshem te veprimeve juridike te kryera ne lidhje me kete truall (96m2) qira,
dhurimi dhe zgjidhje e pasojave.
     Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.3061 date 09.07.2002,
ka vendosur:
     "Pranimin e padise, pavlefshmerine e kontrates se qirase, pavlefshmerine
e rregjistrimit ne Zyren e Hipotekes te truallit 96 m2 ne emer te Naim Vretos,
urdherohet çrregjistrimi i tij. Pavlefshmerine e dhurimit date 02.12.1995 per
pjesen qe Naim Vreto i dhuron Agron Vretos, truallin me siperfaqe 96 m2,
urdherohet ç’rregjistrimi ne zyren e rregjistrimit, por keto jane bere pas


                                        309
dhurimit".
    Gjykata e Apelit Tirane ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te
sipercituar.
    Nga gjykatat drejt eshte konkluduar se, ne rastin konkret ndodhemi para
pavlefshmerise absolute te kontrates se qirase dhe asaj te dhurimit te cituar me
siper dhe me te drejte eshte shprehur per pasojat duke urdheruar zyren e
rregjistrimit te beje ndryshimet perkatese.
    Nga Naim Vreto rezulton se, eshte dhene me qira taraca e nje kabine
elektrike prone shteterore ndodhur mbi truallin 80 m2, pronesia e te cilit nuk i
eshte njohur as kthyer ish pronarit, sipas ligjit " Per kthimin dhe kompensimin e
pronave", te drejta keto, njohje pronesie qe, trashegimtari i ish pronarit "Vreto",
i ka fituar me vone me vendimin e K.K.K.Pronave date 29.12.1994. Por, edhe
me vendimin e siperm, Naim Vretos si trashegimtar i ish pronarit te vetem i
eshte njohur pronesia e truallit dhe e drejta e parablerjes se kabines elektrike, ne
rast privatizimi.
    Pra, sic shihet, trualli ka te vendosur mbi te nje objekt prone shteterore
"kabine elektrike" dhe nje objekt bar, prone private ndertuar mbi kabinen
elektrike, gjendje pronesie qe vazhdon aktualisht.
    Nderkohe Naim Vreto pa patur te drejten te sillet si qiradhenes ka dhene
me qira sende te paluajteshme, qe nuk i ka patur ne pronesi, po keshtu ka
dhuruar nje sip. trualli, pa fituar pronesine e tij.
    Per pasoje, veprimet juridike te kryera mes tij si pale, me te tretet, pale ne
kete gjykim, jane veprime juridike qe vijne ne kundershtim me ligjin (dispozitat
perkatese te K.C. qe rregullojne qirane dhe dhurimin) per pasoje sjellin
pavlefshmerine absolute te tyre.
    Me te drejte gjykata ka pranuar padine dhe duke u shprehur per pasojat e
kesaj pavlefshmerie, ka urdheruar te behen ndryshimet perkatese ne Zyren e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te Kodit te
Proçedures Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.329, date 13.03.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                           Tirane, me 15.06.2004
310
Nr.2107/246 i Regj. Themeltar
Nr.1282 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zamir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka       Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi      Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         SHOQERIA “BEN-IMPEX” SHPK,
                    perfaqesuar nga Av. Hekuran Skuqi
       TË PADITUR:       DREJTORIA E PERGJITHSHME E
                    DOGANAVE perfaqesuar nga
                    Av. i Shtetit Flutura Guri


               OBJEKTI I PADISË:
      Shfuqizim i aktit administrativ nr.3811, date 1.7.1999,
        nr.303, date 23.8.1997, nr.437, date 26.6.1998
             dhe nr.814, date 11.5.1999.
          Baza Ligjore: Nenet 324-328 te K.Pr.C.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3738, date 07.11.2001,
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.
      Shfuqizimin e akteve administrative nr.3811, date 01.7.1999 te
      Drejtorise se Pergjithshme te Doganave dhe nr.303, date 23.8.1997,
      nr.437, date 26.6.1998 e nr.814, date 11.5.1999 te Deges se
      Doganes Tirane.
                                      311
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.295, date 14.3.2002, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.3738, date 7.11.2002, te Gjykates se
     Rrethit Tirane.

   Kunder vendimit nr.295, date 14.3.2002 te Gjykates se Apelit Tirane, ka
ushtruar rekurs pala e paditur, duke parashtruar keto shkaqe:
  - a. Nga verifikimi qe ju be mallrave ne magazinat e paditesit, rezultoi se ato
   nuk ndodheshin ne regjimin e magazines doganore, si dhe nuk ishin kryer
   procedurat normale te vendosjes ne nje regjim tjeter doganor.
  - b. Malli i depozituar ne regjimin e magazines doganore, ishte nen
   pergjegjesine e administruesit te magazines, pra te paditesit. Vendosja nen
   regjim ngarkon me pergjegjesi administratorin e magazines doganore per
   sigurimin e mallit dhe pagimin e te gjitha detyrimeve ne rastin e humbjes
   apo vjedhjes (pika 1.1/a-b).
  - c. Pergjegjesia e administratorit del edhe nga titulli VII "Perfundimi i
   regjimit”, ku ne piken 2.1 parashikohet se vjedhja, pervetesimi apo humbja
   e nje malli te vendosur nen regjimin e magazines doganore, ngarkon me
   pergjegjesi administruesin e magazines. Me konstatimin e mungeses se
   mallit, administruesi duhet te beje pagesen e detyrimeve.
  - d. Akti administrativ i nxjerre nga autoritetet doganore eshte i vlefshem,
   mbasi eshte ne perputhje me ligjin. Prapsimet tona jane ne pajtim edhe me
   qendrimin e mbajtur nga vendimi nr.336, date 07.03.2000 i Gjykates se
   Larte.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur, i cili kerkoi ndryshimin e
vendimit te gjykates se apelit dhe te gjykates se rrethit dhe rrezimin e kerkeses,
   pasi degjoi perfaqesuesen e pales paditese, e cila kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se Apelit Tirane,

                  VËREN
   Vendimi nr.295, date 14.03.2002 i Gjykates se Apelit Tirane, eshte
rrjedhoje e zbatimit dhe respektimit te ligjit. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat
e parashikuara nga neni 485/a i Kodit te Procedures Civile, ai duhet te lihet ne
fuqi.
   Eshte vertetuar se paditesi Shoqeria "Ben-Impex" shpk, eshte rregjistruar
si person juridik me vendimin nr.13276, date 11.10.1996 te Gjykates se
shkalles se pare Tirane. Ne objektin e veprimtarise se saj, nder te tjera ka patur
edhe "agjensi doganore", apo "magazina doganore te tipit A".312
    Ne muajin janar 1997 Shoqeria "FTA Andorra" ka importuar nje linje
perpunimi djathi, e cila eshte vendosur ne regjim magazinor pikerisht ne
magazinat e tipit "A" te pales paditese Shoqeria "Ben – Impex" shpk. E njejta
gje ka ndodhur edhe me nje sere paisjesh te importuara per llogari te Ministrise
se Shendetesise. Pas kesaj, ne muajin mars 1997, duke qene ende ne regjimin
magazinor, te gjitha mallrat jane djegur, vjedhur dhe shkaterruar.
    Me shkresen nr.814, date 11.5.1999, te Deges se Doganave Tirane, ajo
eshte njoftuar se eshte debitore (detyrime doganore) ne shumat, respektivisht
3.612.290 dhe 3.130.221 leke, per llogari te mallrave te magazinuara per
Shoqerine "FTA Andorra" dhe 1.611.139 dhe 3.063.774 leke, per llogari te
mallrave te magazinuara per Ministrine e Shendetesise. Shkresa sa me siper
eshte ne vijim te dy shkresave te tjera dhe konkretisht me nr.303, date
23.8.1997 te Deges se Doganes Tirane (ku kerkohet bllokimi i aktivitetit te
paditesit per mos shlyerje te detyrimit prej 11.777.073 leke) dhe me nr.437,
date 26.6.1998 po e Deges se Doganes Tirane (ku i behet e ditur paditesit per
shlyerje te detyrimit prej 7.767.017 leke).
    Me ardhjen ne dijeni te shkreses nr.814, date 11.5.1999, pala paditese-
Shoqeria "Ben-Impex" shpk, ka ankimuar me shkresen nr.3811, date 10.6.1999,
prane Drejtorit te Pergjithshem te Doganave. Ky i fundit, me shkresen nr.3811,
date 1.7.1999, mbasi shqyrton kerkesen, ben te ditur se subjekti duhet te shlyeje
detyrimet.
    Paditesi, mbasi ka marre njoftim rreth kesaj pergjigje ne daten 24.8.1999,
ka kerkuar ne daten 15.9.1999, me padi per pavlefshmerine absolute te akteve
te permendura. Me vendimin nr.867, date 12.3.2001 te Gjykates se shkalles se
pare Tirane, i cili ka marre forme te prere ne daten 17.9.2001, eshte vendosur
pushimi i gjykimit te ceshtjes, per shkak se paditesi pa shkaqe te arsyeshme,
nuk eshte paraqitur ne seancen gjyqesore.
    Pas kesaj ne daten 21.3.2001, ai ka kerkuar me padine objekt gjykimi.
    Gjate gjykimit te ceshtjes, pala paditese ka pretenduar se ne funksion te
veprimtarise se saj ligjore, eshte e vertete qe ka patur ne magazinat mallra te
ndryshme te importuara per llogari te Shoqerise "FT Andorra" dhe Ministrise se
Shendetesise, por se ne muajin mars l997, magazinat se bashku me mallrat jane
shkaterruar dhe vjedhur. Ne kushtet kur mallrat nuk egzistojne, sipas saj, nuk ka
vend qe te pergjigjet per detyrime doganore, aq me teper, kur ato per llogari te
Ministrise se Shendetesise kane qene te perjashtuara nga detyrimi doganor, sipas
autorizimit nr.0265, date 11.3.1997 te Drejtorise se Pergjitheshme te Doganave.
    Ne te kundert, pala e paditur Dega e Doganes Tirane, ka pretenduar se
mallrat ne magazinat e paditesit, ka rezultuar se nuk ndodheshin ne regjimin e
magazines doganore, si dhe nuk ishin kryer procedurat normale te vendosjes ne
nje regjim tjeter doganor. Po ashtu, malli i depozituar ne regjimin e magazines
doganore, ishte nen pergjegjesine e administruesit te magazines, pra te paditesit
dhe se ai mban pergjegjesi per vjedhje, pervetesim apo humbje te tij.                                       313
    Mbasi kane shvilluar gjykimin e ceshtjes, te dy gjykatat kane konkluduar
per pranimin e kerkese padise.
    Duke pare vendimin e Gjykates se Apelit Tirane, si dhe gjykimin e
ceshtjes ne teresine e saj, arrihet ne perfundimin se ai eshte i drejte dhe i
mbeshtetur ne ligj.
    Keshtu, rezulton se paditesi ne perputhje me objektin e veprimtarise se
tij, ka magazinuar mallrat ne fjale, per llogari te Shoqerise "FT Andorra" dhe
Ministrise se Shendetesise. Ne daten 14.3.1997, sikunder u permend me siper,
magazinat jane sulmuar djegur dhe vjedhur nga individe te panjohur, gje per te
cilen ka filluar edhe procedimi penal. Paditesi ne daten 14.3.1997, ka mbajtur
procesverbalin perkates per ngjarjen, duke njoftuar ne te njejten kohe zyrtarisht
te interesuarit pronare te mallit, Degen dhe Drejtorine e Pergjithshme te
Doganave, Komisariatin e Policise, etj, si dhe ka kryer inventarizimin perkates.
Me kete rast ka filluar edhe procedimi penal, i cili mbas hetimeve eshte
pezulluar ne daten 27.7.1997, per moszbulim te autoreve.
    Pavaresisht nga keto, pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Doganave,
si dhe Dega e Doganes Tirane, kane nxjerre aktet perkatese, duke kerkuar
shlyerjen e detyrimit doganor, pikerisht per mallrat e magazinuara, qe kane
rezultuar te vjedhura e te djegura. Pala paditese, ne perputhje me kerkesat e
Ligjit nr.7599, date 2.9.1992 "Kodi Doganor", mbasi ka ndjekur rrugen
administrative, duke kundershtuar sa siper, ka kerkuar me padine objekt
gjykimi.
    Me te drejte, objektivisht dhe ne perputhje me kerkesat e ligjit te
permendur si dhe Udhezimit nr.1, date 20.11.1996 "Per Kodin Doganor", te
dy gjykatat kane arsyetuar dhe vendosur per pranimin e kerkese padise.
    Sipas kerkesave te Udhezimit ne fjale, regjimi magazinor, vendoset nga
autoritetet doganore dhe regjimi i magazinimit doganor lejon vendosjen e
mallrave ne keto magazina, duke pezulluar realizimin e pagimit te detyrimeve
dhe taksave ne import (Kreu III, H1, pika 14/1). Ne kete rast detyrimet do te
paguhen me daljen nga ky regjim, qe sipas pikes se kreut VII, pika 1.1/a,
perfundon me hedhjen ne konsum ose ne qarkullim te lire te mallrave. Ne kete
kendveshtrim, detyrimi i pales paditese per te realizuar detyrimin doganor eshte i
pambeshtetur ne ligj, pikerisht se ato jane vjedhur, djegur e shkaterruar pa dale
nga regjimi magazinor i permendur.
    Po ashtu, sipas nenit 60 te Kodit Doganor (1992), shkaterrimi ose prishja
e pergjithshme ose e pjesshme e mallrave, sikunder objektivisht ka ndodhur ne
rastin konkret, konstatohet dhe merret parasysh nga ana e organeve doganore.
Ne perputhje me sa siper, por dhe me kerkesat e pikes 2.2/c te Udhezimit nr.1,
date 20.11.1996, pala e paditur eshte njoftuar per ngjarjen dhe ne kete kuader,
duhet ta shqyrtonte rastin, duke bere perjashtimin perkates.
314
    Ne vijim te analizes, sipas pikes 3/6 te Udhezimit, detyrimet doganore dhe
taksat, paguhen ose realizohen ne perputhje me kerkesat e Ligjit, i cili eshte ne
fuqi ne daten e depozitimit te deklarates doganore per hedhjen e mallit ne
konsum ose ne qarkullim te lire. Sikunder u permend edhe me lart, malli i
depozituar ne magazinat nuk ekzistonte me, mbasi ishte vjedhur e djegur ne
muajin mars 1997, keshtu qe edhe deklarata doganore nuk ishte dhe nuk mund te
kishte.
    Ne te njejtin perfundim te con edhe interpretimi i kerkesave te nenit 58 te
Kodit Doganor, ku percaktohet se mallrat lirohen per konsum pas kontrollit, me
kusht qe te paguhet detyrimi perkates doganor. Mirepo ne rastin konkret, malli
sic edhe u shpjegua, nuk eshte paraqitur per kontroll, mbasi ai nuk ekzistonte.
Dhe kjo mungese e mallrave, kishte te bente me nje rast fator te gjithepranuar, i
cili nuk varej dhe nuk mund te varej nga pala paditese.
    Se fundi, duhet thene se malli i magazinuar per llogari te Ministrise se
Shendetesise ishte i perjashtuar nga detyrimi doganor, sipas autorizimit
nr.0265, date 11.3.1997 te Drejtorit te Pergjithshem te Doganave.
    Persa i perket shkaqeve te parashtruara ne rekursin e paraqitur nga ana e
Deges se Doganes Tirane, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, arrin ne
perfundimin se nuk jane te tilla qe te motivojne apo perligjin cenimin e
vendimit te Gjykates se Apelit Tirane.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te kerkesave te ne nenit
485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.295, date 14.3.2002 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                       315
Nr.2880/817 i Regj. Themeltar
Nr.1283 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Irma Bala         Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2880/817 qe i perket:

       PADITËS:            DERVISH LESKAJ, ne mungese
       I PADITUR:           KOMUNA BRATAJ, ne mungese
       PERSON I TRETË:         SEKSIONI I KADASTRES
                       VLORE
                       DREJTORIA E SHERBIMEVE
                       PYJORE
       NDËRHYRËS KRYESOR:       XHEMIL MEÇORRAPAJ
                       FADIL MEÇORRAPAJ
                       KUJTIM MEÇORRAPAJ


               OBJEKTI I PADISË:
          Detyrim njohje pronar, rivendosje ne afat.
          Baza Ligjore: Ligji 7698, date 15.04.1993
            VKM nr.560, date 16.10.1995
           dhe VKM nr.66, date 11.02.1997,
            neni 151 e vijues i Kodit Civil.


   Gjykata e shkallës së pare Vlore, me vendimin nr.635, date 14.05.2001
ka vendosur:
      Te pranoje pjeserisht padine e Dervish Leskaj kunder Komunes
      Brataj, me persona te trete Seksioni i Kadastres, Seksioni Pyjor


316
       Vlore, me nderhyres kryesor Zija Meçorrapaj, Fadil Meçorrapaj,
       Kujtim Meçorrapaj, e te njohe pronesine e Dervish Leskaj dhe
       trashegimtareve te tjere mbi toke kullote te ndodhur ne keto vende
       te fshatit Mesaplik.
       Ne vendin e quajtur “Hasan Koçiu”, siperfaqe toke kullote prej 36
       dynym, kufizuar: V- Hariz Jaupi, J- Zahe Nuro, L- Selam Veizi, P-
       Xhemil Muço.
       Ne vendin e quajtur “Shales”, siperfaqe toke kullote prej 12 dynym,
       kufizuar: V- Manxhar Lele, J- Faslli Ceno, L- Ariz Jaupi, P- Myrdai
       Barjami.
       Te rrezoje padine ate pjese te padise ku kerkohet pronesia mbi
       kulloten prej 46 dynym te ndodhur ne vendin Markove me kufizime:
       V- Xhemil Meço, J- Xhemil Meço, L- Daut Sulo e P- Xhemil Meço.
       Te njohe pronesine e Xhemil Meçorrapaj e trashegimtareve te tjere
       mbi siperfaqen prej 46 dynym te ndodhur ne Markove e pretenduar
       nga paditesi Dervish Leskaj.
       Rivendosjen ne afat te paditesit prane K.K.K.Pronave Vlore.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.297, date 10.05.2002 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.635, date 14.05.2001 te Gjykates se
     Rrethit Vlore.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile,
ka ushtruar rekurs paditesi Dervish Leskaj, i cili kerkon pranimin teresisht te
padise, duke parashtruar këto shkaqe:
  - Gjykata ne kundershtim me ligjin nuk merr per baze dokumentin tim te
   pronesise akt-njoftunin te nxjerre nga Arkivi i Shtetit, qe eshte akt-njoftuni
   e vitit 1942 dhe dokumente te leshuara nga pleqesia dhe Komuna, por merr
   per baze vetem dokumentin e paraqitur nga nderhyresit kryesor.
  - Persa i perket aktit te ekspertimit per te ne kemi bere verejtje, te cilat nuk u
   moren parasysh nga gjykatat. Eksperti ka bere hetim, ka pyetur deshmitare
   dhe nxjerre konkluzione ne vend qe te jape pergjigje teknike per pyetjet e
   bera nga gjykata dhe palet.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Natasha Sheshi, ne mungese te paleve
ndergjyqese, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,
                                        317
                   VËREN
    Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton se paditesi Dervish
Leskaj, eshte trashegimtar ligjor i Beqir Leskajt, per te cilin pretendon se ka
patur ne pronesi te tij disa siperfaqe toke kullote ne vendet e quajtura
“Gjinovarfe”, “Markove”, “Hasan Koçiu”, “Shales”, qe ndodhen ne Komunen
Brataj.
    Nderhyresit kryesore pretendojne gjithashtu per nje pjese te kullotes ne
vendin e quajtur “Markove”, per nje siperfaqe prej 40 dynym. Paditesi me
padine objekt gjykimi kerkon detyrimin per njohje pronar mbi siperfaqet pyje e
kullota te kerkuara nga paditesi me dokumentat e paraqitura ne dosje.
    Gjykatat e kane pranuar pjeserisht padine e paditesit, duke i njohur
paditesit pronesine per siperfaqen 36 dynym ne vendin e quajtur “Hasan Koçiu”
dhe per siperfaqen kullote prej 12 dynym ne vendin e quajtur “Shales”.
Paditesit i eshte rrezuar kerkesa per njohje pronesie mbi 40 dynym, duke
pranuar se kjo siperfaqe eshte ne pronesi te nderhyresve kryesore.
    Kolegji Civil çmon se vendimi i gjykates se apelit duhet te prishet, sepse
nuk eshte zbatuar drejt ligji. Gjykata nuk ka patur parasysh ne gjykim se, sipas
K.Civil te vitit 1999 dhe legjislacioni pas vitit 1944, pronesia mbi pyjet dhe
kullotat ka patur trajtim te veçante, e per kete shkak, pronesia private mbi keto
prona ka qene nje dukuri e rralle. Sipas paragrafit te dyte te nenit 793 te Kodit
Civil te Shqiperise te vitit 1929, pyjet dhe kullotat komunale ishin prone
ekskluzive shteterore, ishte e patjetersueshme dhe sherbente vetem per plotesimin
e nevojave perkatese te familjeve bujqesore e blegtorale te secilit fshat. Duke
mos mbajtur parasysh kete trajtim ligjor per pyjet dhe kullotat, gjykata nuk
analizon ne menyre te hollesishme si provat e paraqitura nga paditesi, ashtu edhe
provat e paraqitura nga nderhyresi kryesor. Per kete te fundit, gjykata i referohet
nje vertetimi pronesie te vitit 1992, ku megjithese thuhet se prona eshte
inskriptuar, nuk eshte zgjeruar hetimi gjyqesor, per te saktesuar nese edhe kjo
pale ka qene pronare e kullotes se pretenduar.
    Mungese te nje hetimi te plote e te gjithanshem, gjykatat kane lejuar edhe
lidhur me dokumentat arkivore te paraqitura nga paditesi, duke mos marre per
baze pretendimet e kesaj pale per shqyrtimin e tyre, per faktin se nuk kane qene
te noterizuara, duke mos orientuar palet lidhur me procedurat per paraqitjen e
dokumentave shkresore.
    Ne rekursin e paraqitur nga paditesi rezulton se, arkivi qendror disponon
dokumenta, te cilat ne rigjykimin e çeshtjes te vleresohen nga gjykata, duke
mbajtur parasysh edhe ligjin e kohes per pyjet dhe kullotat.
318
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.297, date 10.05.2002 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim po ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                       319
Nr.2246/321 i Regj. Themeltar
Nr.1284 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004, mori ne shqyrtim çeshtjen civile me
nr.2246/321 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS:         MIMOZA BEGA, perfaqesuar nga
                    Av. Roland Samarxhi
       I PADITUR:        SHEFQET MEÇI, perfaqesuar nga
                    Av. Enver Qafmolla


                 OBJEKTI:
           Pjestim i pasurise bashkeshortore.
         Baza Ligjore: Neni 207 e vijues i Kodit Civil.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.1829 akti (te fazes se
pare te pjestimit), date 24.10.2001 ka vendosur:
       Te pranoje pjeserisht padine e paditeses Mimoza Bega, duke lejuar
       pjestimin ndermjet paditeses dhe te paditurit Shefqet ne ½ pjese
       secili te nje dyqani, nje verande (e transformuar ne dhome), nje
       aneks ne anen jug-perendimore te baneses, si dhe korridori e WC ne
       anen veri-perendimore (te shenuar me ngjyre jeshile ne skice) dhe
       porta e re ne oborr.
       Rrezimin e padise per pjesen tjeter si te pabazuar ne ligj.
320
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.383. date 28.03.2002 ka
vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.1829 Akti (faza e pare e pjestimit) te
      Gjykates se rrethit Tirane dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim ne po
      ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin e "ndermjetem" nr.230
Akti, date 29.10.2002 ka vendosur:
       Te mos caktoje ekspert per te percaktuar gjendjen faktike te sendit
       qe do t’i nenshtrohet pjestimit, mbasi punimet shtese jane te
       paregjistruara ne hipoteke.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.7, date 28.01.2003 ka vendosur:
      Prishjen e vendimit civil te ndermjetem nr.230 Akti, date
      29.10.2002 te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe dergimin e
      çeshtjes per vazhdimin e gjykimit te çeshtjes ne po ate gjykate.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs i padituri Shefqet Meçi, i cili kerkon
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.230
akti, date 29.10.2002, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Caktimi i ekspertit ne fazen e pare te gjykimit bie ndesh me rolin e
    gjykates, pasi nuk mund te percaktohet ekspert per sende te njohura e te
    pakontestuara nga palet.
  - Vete paditesja ne objektin e saj te padise ka pranuar qe sendet e
    hipotekuara jane ekzistente e ne dosjen gjyqesore ndodhen gent-plani,
    vertetimi hipotekor dhe planimetria e ambienteve.
  - Shtesat e bera jane pa leje ndertimi nuk jane te hipotekuara dhe per
    rrjedhoje gjykata nuk mund te hetoje dhe te vendose per kerkime qe nuk
    jane te ligjshme.
  - Po te lejohej shtimi i objektit per keto sende, gjykata do te krijonte premisa
    dhe ne lidhje me percaktimin e rrethit te bashkepronareve.
  - Ne lidhje me detyrat e lena nga gjykata e apelit per individualizimin e
    sendit, sendi eshte i individualizuar, por dhe ne fazen e dyte te pjestimit
    (pjestimi ne fakt), natyrisht qe Gjykata e shkalles se pare do ta realizonte
    nepermjet nje akti ekspertize te nje inxhinieri vleresues ndertimor.
  - Ne refuzimin e kerkeses per caktimin e nje eksperti per ndertimet e
    paligjshme, gjykatat jane te detyruara te amrrin ne konsiderate vendimet
    unifikuese te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte (vendimin nr.22,
    date 13.03.2002 i Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte).
                                       321
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Natasha Sheshi, avokatin e pales
paditese Roland Samarxhi, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
apelit, ate te pales se paditur Enver Qafmolla, qe kerkoi prishjen e vendimit te
gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se rrethit, si dhe
pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                    VËREN
    Paditesja Mimosa Bega, pas zgjidhjes se marteses, kerkon me padine ne
gjykim pjestimin e pasurise te perbere nga nje shtepi banimi prej 2 dhoma e 1
kuzhine, anekse te shtuara, koridor, WC dhe nje dyqan (e ndertuar ne oborrin e
shtepise) ne rrugen "Sitki Cico" nr.4/2 Tirane.
    Gjykata e shkalles se pare me vendimin e fazes se pare te pjestimit, ka
pranuar pjeserisht padine, duke percaktuar sendet qe do te pjestohen, subjektet
dhe pjeset e tyre.
    Gjykata e Apelit Tirane ka prishur vendimin e gjykates rrethit dhe ka
derguar ceshtjen per rishqyrtim. Gjykata e apelit arsyetoi me vendim pervec te
tjerash edhe se lidhur me saktesimin e sendit ne pjestim, gjykata ka qene ne
pamundesi per percaktimin fizik te ambienteve si anekse shtese anesore, etj.
Kjo per faktin se midis skices se aplikuar dhe gjendjes se faktit rezultojne
mosperputhje te dukshme ne vendndodhje dhe ambiente. Per te sqaruar keto
probleme gjykata duhet te perdore mendimin e eksperteve, te cilet duhet te
aplikojne tapine me gjendjen e faktit per t’i dhene mundesine asaj te percaktoje
drejt dhe sakte sendin ne pjestim.
    Ne shqyrtimin e ceshtjes, Gjykata e shkalles se pare, me vendim te
ndermjetem, ka vendosur te mos caktoje ekspert per te percaktuar gjendjen
faktike te sendit qe do t’i nenshtrohet pjestimit pjeserisht, me arsyetimin se
detyrat e lena nga gjykata e apelit nuk duhej te zbatohen, pasi ka dy vendime
njehsuese te Gjykates se Larte, ku percaktohet se sendi qe duhet t’i nenshtrohet
pjestimit, duhet te jete i regjistruar ne hipoteke.
    Gjykata e Apelit Tirane ka prishur vendimin e ndermjetem te gjykates se
rrethit dhe ka derguar ceshtjen per vazhdimin e gjykimit, po ne ate gjykate, me
arsyetimin se gjykata e faktit duhet te kryeje ekspertimin e te individualizoje
sendin e pretenduar se ndodhet ne nje gjendje te caktuar nga palet e me pas te
vendose si ta cmoje nese do t’i nenshtrohet pjestimit.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se vendimi i gjykates se apelit
eshte i bazuar ne ligj dhe duhet te lihet ne fuqi. Ne rigjykimin e ceshtjes gjykata
e shkalles se pare, sipas nenit 467 te K.Pr.C., ishte e detyruar qe t’i permbahej
vendimit te gjykates se apelit per cdo veprim procedural te vendosur ne te.
Eshte e drejta e kesaj gjykate (e shkalles se pare) qe me vendim te ndermjetem
te vendose moskryerjen e veprimeve te caktuara, por ky vendim merret kur per
rrethana te reja te dala ne rigjykim ato shihen te panevojshme. Ne rastin ne


322
shqyrtim nuk konstatohen rrethana te reja. Gjykata e apelit ka kerkuar qe ne
rigjykimin e ceshtjes te individualizohen sendet qe do t’i nenshtrohen pjestimit
duke kryer dhe ekspertimin e orientuar prej saj, dhe nuk orienton gjykaten e
shkalles se pare per menyren e zgjidhjes se ceshtjes.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/1 te Kodit te
Proçedures Civile,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.7, date 28.01.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                      323
Nr.2616/589 i Regj. Themeltar
Nr.1285 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:

       PADITËS TË K/PADITUR: SERVET QANO, MINE QANO,
                       HIQMET QANO, perfaqesuar nga
                       Av. Ilirian Deshalla,
       I PADITUR:           K.K.K.PRONAVE VLORE,
                       ne mungese,
       TË PADITUR K/PADITËS: SHYQYRETE ALIU, FATI ALIU,
                  perfaqesuar nga Av.Petraq Curri,


               OBJEKTI I PADISË:
              Anullim i vendimit nr.81,
            date 14.6.1995 i K.K.K.Pronave.
         Baza Ligjore: Ligji nr.7698, date 15.4.1993.
              OBJEKTI I K/PADISË:
              Lirim e dorezim trualli.
           Baza Ligjore: Neni 296 i Kodit Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.286, date 24.03.1999, ka
vendosur:
      Pranimin e padise dhe rrezimin e kunderpadise.
324
   Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.425, date 01.7.1999, ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.286, date 24.3.1999, te Gjykates se shkalles
      se pare Vlore dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate,
      me tjeter trup gjykues.

   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.199, date 5.2.2001, ka
vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.81, date 14.6.1995 te K.K.K.Pronave
      Vlore, duke percaktuar si kufij te prones se Ibrahim Aliut, Veriu dhe
      Perendimi: Siri Beu dhe Kristaq Gjyli; Jugu dhe Lindja: Rruga
      automobilistike Vlore - Orikum dhe Hajredin Qano. Rrezimin e
      kunderpadise

   Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.23, date 24.01.2003, ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.199, date 5.2.2001 te Gjykates se
      shkalles se pare Vlore, persa i perket rrezimit te kunderpadise dhe
      ndryshimin e vendimit per pjesen tjeter, e duke e gjykuar ceshtjen ne
      fakt, anullimin e vendimit nr.81, date 14.6.1995 te K.K.K.Pronave,
      pika 1/a (dispozitivin), per kthimin ne natyre te nje siperfaqe prej
      300 m2 truall tek klubi "Kalaja".

   Kunder vendimit nr.23, date 24.01.2003 te Gjykates se Apelit Vlore, ka
ushtruar rekurs pala e paditur kunderpaditese, duke parashtruar keto shkaqe:
  - a. Pala paditese ka blere vetem 84 m2 dhe asgje me teper. Por me poshte
   gjykata arsyeton se qe nga viti l985, kjo siperfaqe do rritej ne 850 m2. Kjo
   siperfaqe prej 850 m2, nuk i perket Bar “Kalase”, por ka te beje me
   ujesjellesin, ne funksion te te cilit jane bere ndertimet.
  - b. Gjykata e apelit ngaterrohet me vendimin nr.291, date 25.3.1999, kur ne
   na eshte njohur siperfaqja prej 1500 vreten qe pretendohej nga familja
   Harizaj. Por ajo e pergjysmon ate.
  - c. Paditesit e ngrejne padine e tyre duke u mbeshtetur ne faktin se ne u`a
   kemi shitur pronen italianeve, por kur ky fakt ra, ai nuk permendet me.
  - d. Gjykata gabon dhe i rendit faktet sic i interesojne paditesit dhe jo sic
   jane ne fakt. Ekspertet konkludojne se siperfaqet prej 300 m2 dhe 84 m2,
   nuk kane mbivendosje, por gjykata thote se per te shkuar tek prona jone,
   duhet te kalosh nga prona e Qanos. Kjo nuk eshte e vertete, pasi paditesi
   ka ndertuar pa leje. Siperfaqja e gjithe kalase eshte 900 m2 dhe keto prona
   nuk pengojne njera tjetren, por paditesi kerkon t’i mbaje te gjitha per vete.
  - e. Gjate gjykimit jane bere shume ekspertime te cilet ndryshonin nga njeri
   tjetri.
  - f. Gjykata ngaterron termin bregdet me vije bregdetare, megjithese ja
   shpjeguam sipas komentarit te Baltazar Benussit.                                        325
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
    pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur kunderpaditese, i cili kerkoi
prishjen e vendimeve te gjykates se apelit dhe gjykates se shkalles se pare dhe
rrezimin e padise e pranimin e kunderpadise,
    pasi degjoi perfaqesuesin e pales paditese te kunderpaditur, 0i cili kerkoi
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit,

                   VËREN
    Vendimi nr.23, date 24.01.2003 i Gjykates se Apelit Vlore, eshte rrjedhoje
e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat e parashikuara
ne nenin 485/c te K.Pr.Civile, ai duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per
rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.
    Eshte vertetuar se pala paditese e kunderpaditur, me kontratat e shitblerjes
date 18.12.1991, rregjistruar me nr.2535, date 30.12.1993 ne Zyren e Hipotekes
Vlore, ka privatizuar objektin "Bar Kalaja", se bashku me truallin nen te, prane
"Ujit te Ftohte", me nje siperfaqe prej 84 m2.
    Po ashtu eshte vertetuar se me vendimin nr.81, date 14.6.1995 te
K.K.K.Pronave Vlore, ne favor te pales se paditur kunderpaditese, nder te tjera
eshte njohur dhe kthyer nje siperfaqe prej 300 m2, ne vendin e quajtur "Uji i
Ftohte", prane Klubit tek Kalaja.
    Pala paditese e kunderpaditur, ka kerkuar me padi anullimin e vendimit te
cituar te K.K.K.Pronave, pikerisht per siperfaqen prej 300 m2, duke pretenduar
se e gjithe siperfaqja ne vendin e quajtur "Kalaja" eshte funksionale e objektit te
privatizuar prej saj.
    Nga ana tjeter pala e paditur kunderpaditese, ka pretenduar se vendimi i
cituar i K.K.K.Pronave eshte i mbeshtetur ne ligj dhe se siperfaqja prej 300 m2
kthyer ne favor te saj, nuk ka lidhje me objektin e privatizuar prej pales tjeter, e
cila ze nje siperfaqe vetem prej 84 m2.
    Gjate gjykimit te ceshtjes ne shkalle te pare, ne perputhje me kerkesat e
parashikuara nga neni 224/a i K.Pr.Civile, jane realizuar dy akte ekspertimi, te
cilet kane arritur ne perfundime kontradiktore. Po ashtu ne perputhje me
kerkesat e nenit 229 te K.Pr.Civile, Gjykata e Apelit Vlore ka vendosur dhe
realizuar nje tjeter akt ekspertimi, i cili edhe ai eshte kontradiktor ne vetvete
por dhe me aktet e tjera te mepareshme.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, Gjykata e shkalles se pare
Vlore, ka konkluduar per pranimin e kerkese padise, duke ndryshuar kufijte e
prones dhe rrezimin e kunderpadise, ndersa gjykata e apelit per pranimin e
padise, duke anulluar vendimin nr.81, date 14.6.1995 te KKK Pronave, per
piken 1/a qe i perket kthimit te siperfaqes prej 300 m2 dhe rrezimin e
kunderpadise.326
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se i pa mbeshtetur ne kekesat
ligjore eshte vendimi i Gjykates e Apelit Vlore.
    Keshtu, ne kushtet kur gjate gjithe gjykimit jane administruar disa akte
ekspertimi, te cilet kane arritur ne perfundime teresisht te kunderta, perfshire
edhe aktin e fundit ne gjykaten e apelit, kjo e fundit duhet te sheshonte
kundershtite e akteve. Per kete, ne veshtrim te kerkesave te nenit 229 te
K.Pr.Civile, kishte vend qe te krijohej nje grup ekspertesh, perfshire ne teresi
ata qe kane marre pjese ne ekspertimet e zhvilluara, te cilet duke u ballafaquar
me njeri tjetrin, te arrijne ne konkluzione konkrete dhe objektive rreth pyetjeve
qe shtrohen per zgjidhje.
    Ne funksion sa siper, Gjykata e Apelit Vlore, duhet t’u beje te qarte
eksperteve dhe paleve se duhet te administrohet dokumentacion dhe akte
origjinale, ose qe vertetojne marrjen e tyre ne rruge ligjore, respektivisht mbi te
cilat mbeshtesin perfundimet apo pretendimet e tyre. Nje gje e tille, do te jape
pergjigje efektivisht edhe pretendimeve te paleve ne gjykim, rreth saktesise ose
vertetesise se ketij dokumentacioni apo akti, mbi te cilat operojne ekspertet.
    Kryerja e veprimeve si me siper si dhe e te tjerave qe eventualisht mund
te lindin gjate rigjykimit, do te lejoje gjykaten e apelit, qe ne perputhje me
kerkesat e parashikuara nga neni 465 i Kodit te Procedures Civile, ka te drejte
te perserise pjeserisht apo teresisht hetimin gjyqesor, te mund te arrije ne
perfundime te drejta, lidhur me zgjidhjen e ceshtjes.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.23, date 24.01.2003 te Gjykates se Apelit Vlore dhe
kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                        327
Nr.2963/892 i Rregj. Themeltar
Nr.1286 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore te dates 10.06.2004 çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS:         SKENDER LUZATI, perfaqsuar ne
                    gjykim nga Av. Avni Shehu
       TË PADITUR:       ENVER DHE QEMAL HOXHOLLI,
                    te perfaqesuar ne gjykim nga
                    Av. Dashamir Kore


                 OBJEKTI:
          Anullim vendimi i K.K.K.Pronave Tirane.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane me vendimin nr.2352, date 03.06.2002,
ka vendosur:
      Rrezimin e kerkese padise se paditesit, si te pabazuar ne ligj dhe ne
      prova.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.663, date 26.05.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit te mesiperm dhe duke e gjykuar çeshtjen ne
     fakt, pranimin e kerkese padise.

   Kunder ketij vendimi kane paraqitur rekurs te paditurit, te cilet me
pretendimin se gjykata ka zbatuar gabim ligjin material e ate procedural dhe
konkretisht se:328
  - Zoterojne nje titull pronesie te rregjistruar ne vitin 1935, ndersa paditesi
   nuk provon origjinen e prones se tij.
  - Prona objekt gjykimi eshte shtetezuar nga shteti dhe per kete eshte
   paraqitur edhe dokumenti perkates, ndersa nga ana e paditesit nuk eshte
   provuar nje gje e tille.
  - Edhe me vendimin e vitit 1956 eshte provuar pronesia e trashegimtarit
   tone.
  - Ekspertet kane provuar se ndermjet te dy pronave nuk ka mbivendosje.
  - Aktet qe ka paraqitur paditesi nuk kane formen e aktit zyrtar.
  - Gjykata ka tejkaluar objektin e gjykimit duke vendosur anullimin e plote te
   vendimit, kur paditesi ka kerkuar shfuqizimin e pjesshem te tij.
  - Kerkojne prishjen e vendimeve dhe rrezimin e kerkese padise, d.m.th.
   lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
perfaqesuesin e te paditurit, i cili kerkoi pranimin e rekursit, d.m.th. lenien ne
fuqi te vendimit te shkalles se pare, perfaqesuesin e paditesit, i cili kerkoi
mospranimin e rekursit, d.m.th. lenien e vendimit ne fuqi, si shqyrtoi dhe bisedoi
ne teresi çeshtjen,

                   VËREN
    Se rekursi i paraqitur eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj (Neni 472 i
K.Pr.C.) dhe si i tille duhet te pranohet, pra vendimi i gjykates se apelit per
zbatim te gabuar te ligjit, duhet te prishet dhe kerkese padia te rrezohet, d.m.th.
te lihet ne fuqi vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane.
    Paditesi Luzati ka pretenduar te drejta pronesie dhe konkretisht per nje
prone te ndodhur ne Tirane, lagja nr.5, Rr. “R. Collaku” nr.48, e perbere nga nje
shtepi nje kateshe me qerpiç dhe tulle, e perbere nga dy dhoma, nje kuzhine dhe
oborr e kopesht (ku jane ndertuar dy rifuxho). Prona eshte e rrethuar me mur
dhe ka dy hyrje, e kufizuar nga V- me Haxhi Dashin, J- prone shteterore
banese, L- Lutfije Koklin, Qazim Parucen e shtypshkronja dhe nga P- Haxhi
Dashi e Petraq Qerimi.
    Kjo prone figuron e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor te vitit 1992.
    Per te perfituar te drejta pronesie paditesi me kerkesen nr.994 i eshte
drejtuar KKK Pronave Tirane, i cili me vendimin nr.759, date 08.11.1996 ka
vendosur mosmiratimin e kerkeses se paditesit, me argumentin se:
  - dokumentacioni eshte jo i plote dhe ne perputhje me ligjin dhe se
mungon origjina e prones dhe dokumenti i shpronesimit te saj.
    Nga ana e tyre te paditurit duke pretenduar njohjen e te drejtes se
pronesise mbi ish pronen e tyre, i jane drejtuar KKK Pronave, i cili nepermjet
vendimit nr.964, date 17.12.1994 ka vendosur nder te tjera te njohe te paditurit


                                        329
pronare per nje truall me sip. 384.75 m2, duke ja kthyer e kompensuar ate sipas
menyres se caktuar nga ligja.
    Ne zbatim te ketij vendimi nga KKKPronave jane nxjerre edhe vendimet
nr.386, date 20.10.2000 dhe 391, date 24.10.2000, ku te paditurve ju eshte bere
kompensimi i prones me truall shteteror.
    Me pas te paditurit kane pretenduar pronesine e nje trualli me dimensione
24x15m dhe qe kufizohet V- me Aishe Spahiu, L- me truall shteti (Shallvare),
J- me rruge pa krye dhe nga P- me Spase Capunja.
    KKKP ka miratuar kete kerkese dhe me vendimin nr.41, date 29.05.1995
i ka kthyer pronesine te paditurve.
    Paditesi me kerkese padine objekt gjykimi ka kerkuar anullimin
pjeserisht te vendimeve nr.41 dhe nr.386 dhe plotesisht te vendimeve nr.391
dhe 759 te KKK Pronave Tirane, pra ka goditur jo vetem vendimin e dale ne
adrese te tij, por edhe ato ne adrese te te paditurve.
    Gjykata e rrethit, me arsyetimin se paditesi nuk ishte ne gjendje te
provonte pretendimet e tij mbi pronesine dhe origjinen e saj, ka rrezuar kerkese
padine e paditesit.
    Gjykata e apelit, mbi te njejtat prova ka krijuar bindje te ndryshme dhe
per pasoje ka ndryshuar vendimin e gjykates duke pranuar kerkese padine.
    Nga analiza qe i behet materialeve te ndodhura ne dosje, Kolegji Civil i
Gjykates se Larte, me arsyetimin e meposhtem, krijon bindjen se gjykata e
apelit ne dhenien e vendimit per mosmareveshjen objekt gjykimi, ka zbatuar
ligjen gabim, si ne aspektin material ashtu edhe ate procedural.
    Gjykata e rrethit ka percaktuar sakte objektin e mosmarreveshjes, qe ka
qene kthimi i nje kopeshti, i pretenduar nga paditesi si prone e tij qe K.K.K.P.
ja ka mohuar, d.m.th. rrezuar kerkesen. Per pjesen tjeter gjykata ka pranuar qe
eshte toke shteterore dhe i eshte kompensuar te paditurve. Me pas gjykata ka
arsyetuar provat e paraqitura nga paditesi dhe ka konkluduar se ne perputhje me
detyrimin ligjor, Ligji nr.7698, date 15.04.1993, paditesi nuk ka provuar
pronesine dhe origjinen e prones se tij.
    Ne te kundert, te paditurit kane provuar se objekti i mosmarreveshjes
eshte rregjistruar si prone e tyre ne vitin 1932. Ky eshte arsyetimi i gjykates se
rrethit.
    Gjykata e apelit e ka mbeshtetur arsyetimin e saj kryesisht ne nje vendim
gjyqesor date 18.06.1953 (akt njoftuni) dhe ka interpretuar kete vendim si
prove qe njeh pronesine e paditesit. Ajo nuk ka arsyetuar mendimin e kundert
per provat e administruara ne gjykimin e shkalles se pare dhe te rrezonte ne
kete menyre pretendimin e te paditurve, ose te argumentonte pretendimin e
paditesit.
    Ne dhenien e vendimit gjykata eshte e detyruar te zbatoje parimin e
dhenies se nje vendimi te drejte, qe do te thote se ajo duhet ta zgjidhe
mosmarreveshjen ne perputhje me dispozitat ligjore dhe normat e tjera ne fuqi330
dhe se ajo duhet te beje nje cilesim te sakte te fakteve dhe veprimeve qe lidhen
me mosmarreveshjen pa u lidhur me percaktimin qe mund te propozoje pala.
    Gjykata e apelit, fakteve te analizuara nga Gjykata e shkalles se pare, i ka
bere nje arsyetim subjektiv dhe jo te bazuar ne ligj.
    Paditesi ka pretenduar se ai eshte pronar i tokes objekt gjykimi. Nga ana
e organit administrativ KKKP, qe eshte organi i caktuar me ligj per njohjen,
kthimin ose kompensimin e pronave ish pronareve i eshte rrezuar kerkesa me
arsyetimin se nuk eshte provuar origjina e prones.
    Gjykata e apelit ne vendimin e saj ka arsyetuar se:
    Fakti i pronesise mbi kete truall eshte vertetuar nga Gjykata popullore
Tirane me vendimin date 18.06.1953. “Ky vendim, qe gjykata e ka marre si
baze te provimit te pretendimit te paditesit, eshte nje vertetim fakti dhe ne
perputhje me permbajtjen e normes te kohes qe ka lindur marredhenia juridike,
vertetimi i faktit juridik nuk eshte menyre e fitimit te pronesise, ai ne çdo kohe
mundet te kundershtohet, per me teper derisa gjykimi ka qene pa pale
kundershtare nuk ka asnje efekt per palen ne mungese (d.m.th. qe nuk ka qene
pjesemarrese ne proces). Kjo gjykate per te treguar objektivitetin e saj duhej te
analizonte, d.m.th. te ballafaqonte kete prove me proven tjeter te paraqitur nga
ana e paditur dhe konkretisht me vendimin gjyqesor nr.1860, date 29.12.1956.
    Gjykata e rrethit me te drejte ka analizuar keto prova dhe ka krijuar
bindjen se prova e paditesit nuk mund te merret ne konsiderate, jo vetem per
faktin se nga gjykimi i çeshtjes ne ate kohe kjo prove nuk eshte quajtur e
vlefshme, por edhe per faktin se me vendimin nr.1860, date 29.12.1956, eshte
rrezuar padia e trashegimlenesve te paditesit kunder te paditurve me objekt
anullim akt njoftunie. Pra ky vendim ka rrezuar pretendimet e paditesit per
pronesine e truallit objekt gjykimi.
    Veç kesaj, gjykata e apelit ne vendimin e saj me pa te drejte ka rrezuar
akte te plota zyrtare, siç jane akt njoftunite e viteve 1929, 1932, 1935, etj, qe
vertetojne pronesine e te paditurit mbi pronen objekt gjykimi. Keshtu gjykata
arsyeton se eshte e vertete se ne vendimin nr.786, date 07.04.1959 te Gjykates
Popullore Tirane eshte shenuar se rruga pa krye ndodhet ne jug. Kjo e dhene
nuk eshte bindese. Me tej kjo gjykate analizon faktet e paraqitura ne raport me
marredhenien procedurale ne fuqi, duke u shprehur se ky vendim (Nr.786, date
07.04.1959) ne baze te Nenit 451 te K.Pr.C. (ne fuqi) mund te sjelle pasoje
vetem per palet qe kane marre pjese ne ate gjykim. Gjykata nuk mundet te
mbivleresoje nje prove nga te tjerat, ajo eshte e detyruar te beje nje hetim te
plote dhe te gjithanshem ne perputhje me ligjin.
    Konkluzioni i saj eshte i pambeshtetur ne provat e marra gjate shqyrtimit
te çeshtjes dhe ne shtremberim te fakteve te parashtruara. Ne kete drejtim
vendimi i gjykates se apelit eshte ne kundershtim me ligjen.
    Gjykata e shkalles se pare me te drejte ka lejuar palet te paraqesin provat,
duke e mbeshtetur vendimin ne provat e treguara prej tyre.                                        331
    Paditesi ka paraqitur pretendimet e tij kunder vendimit te K.K.K.P., jo
vetem lidhur me çeshtjen e tij, por edhe ndaj vendimeve ne favor te anes se
paditur. Ne kete pozite procedurale, paditesi ka barren e proves te provoje
faktet mbi te cilet bazon pretendimin e tij. Ky eshte personi qe ka vene ne
levizje gjykaten dhe ky eshte i detyruar te provoje pretendimet e tij. Gjate
gjykimit paditesi nuk ka paraqitur asnje prove qe te provoje origjinen e prones
se tij dhe me te drejte, si organi administrativ ashtu edhe ai gjyqesor ja kane
rrezuar kerkesen.
    Arsyetimi qe ben gjykata e apelit jo vetem qe eshte ne kundershtim me
parimet e te drejtes, por ben edhe nje interpretim te gabuar te te dhenave qe
paraqiten ne aktet zyrtare.
    Derisa paditesi nuk ka arritur te provoje pronesine e tij, me te drejte
gjykata e shkalles se pare ka vendosur rrezimin e padise objekt gjykimi.
    Nga ana e tij i padituri ka paraqitur nje sere provash, te cilat vertetojne
pronesine e familjes se tij. Aktet e rregjistrimit te prones dhe te hipotekimit te
saj, perputhja e te dhenave te tyre me ato te fqinjeve, jane akte te plota dhe ne
asnje kohe nuk jane goditur per falsitet, pra gjykata i konsideron prova te plota
lidhur me permbajtjen e tyre.
    Ne rrethanat e mesiperme, Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se
vendimi i gjykates se rrethit eshte i drejte dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te Nenit 485 § a te
K.Pr.C.,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.663, date 26.05.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.2352, date 03.06.2002, te Gjykates se rrethit
gjyqesor Tirane.

                          Tirane, me 17.06.2004
332
Nr.2922/853 i Regj. Themeltar
Nr.1287 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

         Zamir Poda         Kryesues
         Bashkim Caka        Anetar
         Natasha Sheshi       Anetare
         Valentina Kondili     Anetare
         Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2922/853 me pale:

       PADITËS:         FATMIRA TARTARI
                   ADNAN TARTARI
                   REZAR TARTARI, URAN TARTARI
       I PADITUR :       SHOQERIA “NDERTUESI 10”
                   XHAFER VILLA
                   SUZANA DARDHA
                   ANTONETA TILA
                   HERIBERT TILA
                   SKENDER ZELA


               OBJEKTI I PADISË:
           Detyrimin e te paditurve te na njohin
       pronare te vetem te truallit prej 78 m2 te ndodhur
      ne Rr. “Bulevardi B.Curri” tek pallatet “1 Maj”, Tirane.
       Anullimin e pjesshem te kontrates se sipermarrjes
         nr.6835 rep. e nr.1802 kol., date21.12.2000
        per pjesen qe i perket te paditurit Skender Zela,
          duke e rilidhur kete kontrate sipermarrje
         e paditura Shoqeria ″Ndertuesi 10″ sh.p.k.
           me ne pronaret, me te tjera kushte.                                   333
        Marrja e mases provizore per sigurimin e padise,
          duke bllokuar shitjen e apartamenteve ne
      Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane
          Baza Ligjore: Neni 296, 850 te K.Civil
             dhe neni 32/b i K.Pr.Civile


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.5285, date 30.12.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.498, date 17.04.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.5285, date 30.12.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane e pranimin e padise.
     Detyrimin e te paditurve Skender Zela, Shoqeria “Ndertuesi 10”,
     Xhafer Villa, Suzana Dardha, Antoneta Tila, Heribert Tila te njohin
     paditesit Fatmira Tartari, Adnan Tartari, Rezar Tartari, Uran Tartari
     pronare te truallit prej 78 m2.
     Anullimin e pjesshem te kontrates se sipermarrjes nr.6835 rep. e
     1802 kol., date 21.12.2002 per pjesen qe i perket te paditurit
     Skender Zela dhe kalimin e te drejtave paditesave, duke e rilidhur
     kontraten e sipermarrjes i padituri shoqeria “Ndertuesi 10” sh.p.k.
     me paditesat.

    Kunder vendimit te Gjykates Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te Kodit
te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs te paditurit Skender Zela dhe Shoqeria
Ndertuese “Ndertuesi 10” sh.p.k., te cilet kerkojne prishjen e ketij vendimi dhe
lenien ne fuqi te vendimit nr.5285, date 30.12.2002 te Gjykates se shkalles se
pare Tirane, ndersa pala paditese Fatmira, Adnan, Rezar dhe Uran Tartari, te
cilet kerkojne mospranimin e rekursit.

    Shkaqet e parashtruara ne rekursin e Skender Zeles:
  -  Gjykata e apelit ka injoruar konkluzionet e eksperteve pa kryer nje
    ekspertim te ri.
  -  Padia bazohet ne nenin 296 te K.Civil, ne nje kohe qe sendin te cilin
    kerkon t’i dorezohet nuk e ka patur asnjehere ne posedim, trualli ka qene
    dhe vazhdon te jete i zene me ndertim.
  -  Ne momentin e ngritjes se padise objekti kishte perfunduar dhe kjo duket
    nga sigurimi i padise qe kerkohet nepermjet “bllokimit te shitjes se
    apartamenteve”.
  -  Gjykata e apelit ka pranuar apriori vendodhjen e 45 m2 aty ku pretendohet
    nga paditesi, pa e saktesuar kete me specialist topograf, ne nje kohe qe


334
   Gjykata e shkalles se pare e kish bere nje ekspertim te tille.
  - Detyrimi per te lidhur nje kontrate sipermarrje ne nje kohe qe objekti ka
   perfunduar do te ishte nje kontrate fiktive dhe absolutisht e pavlefshme.
  - Ka shkelje te rende procedurale, sepse gjykata e apelit ka tejkaluar te
   drejtat e kerkuara nga pala paditese kur thote qe pervec prishjes se
   kontrates shprehet dhe per kalimin e te drejtave.

    Shkaqet e parashtruara ne rekursin e shoqerise “Ndertuesi” sh.p.k.:
  -  Kontraten e kemi lidhur me pronarin e truallit dhe pajisur me leje te
    rregullt ndertimi, prandaj si dhe pronare te truallit te ishin paditesat, bazuar
    ne nenet 175 dhe 303 te K.Civil ata e kane humbur kete te drejte, pasi
    objekti ka perfunduar.
  -  Nga ana proçeduriale ne nuk mund te jemi pale e paditur, por mund te
    ishim thirrur si person i trete. Paditesi nuk mund te kerkoje anullim te
    kontrates se sipermarrjes ne nje kohe qe kontrata i ka dhene efektet e veta,
    sepse ndertimi eshte realizuar. Vendimi i gjykates qe na detyron te rilidhim
    kontrate sipermarrje eshte efektivisht i pazbatueshem, pasi ndertimi eshte
    realizuar.
  -  Padia mbeshtetet ne nenin 850 te K.Civil dhe kjo nuk i zgjidh pretendimet
    e paditesave.
  -  Nga ana e gjykates se apelit nuk eshte respektuar neni 224/a e vijues te
    K.Pr.Civile.

   Shkaqet e parashtruara ne k/rekurs:
  - Kemi ngritur padine e rivendikimit, bazuar ne nenin 296 te K.Civil, pasi
   jemi pronare te truallit.
  - I padituri Skender Zela e ka investuar truallin tone prane shoqerise
   “Ndertuesi 10” ne nje kohe qe nuk kishte asnje titull mbi kete truall.
  - Lidhur me ekspertimin gjykata me te drejte e ka injoruar, pasi Skender
   Zela nuk kishte asnje titull pronesie mbi truallin objekt gjykimi.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, avokatin e pales
paditese Z. Hasko, qe kerkoi lenien e vendimit ne fuqi ate te pales se paditur
av. S. Shehu, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,
                                         335
                   VËREN
    Gjykata e apelit nuk ka respektuar dhe nuk ka zbatuar drejt kerkesat ligjore
prandaj vendimi i dhene prej saj duhet te prishet duke u derguar ceshtja per
rishqyrtim po ne ate gjykate.
    Paditesat Fatmira Tartari, etj., me vendimin nr.90, date 29.06.1995 te
Komisionit per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave prane Bashkise Tirane jane
njohur pronare mbi nje siperfaqe trualli prej 836 m2 ne kufij te ditur te ndodhur
ne Tiranen e Re. Prej kesaj siperfaqe trualli, u eshte kthyer e lire nje siperfaqe
prej 78 m2 dhe per siperfaqen prej 738 m2 eshte vendosur kompensimi.
    Vendimi i Komisionit per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave eshte
rregjistruar ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirana 1 me
nr.1884, date 12.05.1997.
    I padituri Skender Zela me vendimin nr.4840, date 24.09.1997 te Gjykates
se Rrethit Tirane, eshte njohur pronar i nje ndertimi objekt magazine i ndodhur
ne bulevardin ″Bajram Curri″ tek Pallatet ″1 Maji″ me kufij te percaktuar me
siperfaqe 79.5 m2.
    Kete prone i padituri me date 17.10.1997, i`a ka dhuruar Mukades Zeles, e
cila ne date 27.10.1997, ia ka dhuruar perseri Skender Zeles.
    Ne daten 21.12.2000 midis paleve te tjera, i padituri Skender Zela me
Shoqerine ″Ndertuesi 10″ sh.p.k. ka lidhur kontrate sipermarrje, duke i kaluar
kesaj shoqerie per ndertim ambientin me siperfaqen perkatese, duke i takuar te
paditurit Skender ne zbatim te kontrates 22% e siperfaqes se ndertimit.
    Ne keto rrethana faktive paditesat Fatmira Tartari, etj., kane paditur
Shoqerine ″Ndertuesi 10″ sh.p.k., si dhe Skender Zelen, duke kerkuar detyrimin e
te paditurve qe t’i njohin paditesat pronare te siperfaqes prej 78 m2 objekt
mosmarreveshje, duke kerkuar anullimin e kontrates se sipermarrjes per kete
pjese, pasi kontrata e sipermarrjes eshte lidhur edhe me pronare te tjere per
siperfaqe te tjera ndertimi dhe detyrimin e anes se paditur shoqeria ″Ndertuesi
10″ sh.p.k. te rilidhe kontraten e sipermarrjes ne te njejtat kushte me paditesat.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane ka vendosur rrezimin e padise, ndersa
gjykata e apelit, duke vendosur ndryshimin e vendimit te gjykates se shkalles se
pare, ka vendosur pranimin e padise.
    Gjykata e apelit per te arritur ne kete konkluzion perkates, duhet te
zbatonte kerkesat procedurale ne lidhje me procesin e te provuarit ne seance
gjyqesore.
    Sipas nenit 12 te Kodit te Procedures Civile, pala qe pretendon nje te
drejte, ka dhe detyrimin qe, ne perputhje me ligjin, te provoje faktet mbi te cilat
bazon perfundimin e saj.
    Ne seance gjyqesore ky parim i rendesishem procedural nuk eshte zbatuar.
Paditesat kane paraqitur per te vertetuar pronesine e tyre mbi truallin objekt
mosmarreveshje vendimin e Komisionit per Kthimin dhe Kompensimin e
Pronave, kurse i padituri aktet e dhurimit, por nuk rezulton e provuar menyra e
fitimit te pronesise mbi truallin objekt mosmarreveshje.

336
    Mbi kete baze secila nga palet eshte e detyruar te provoje faktet mbi te
cilat bazon pretendimin e saj. Meqenese secila pale pretendon pronesine mbi
truallin objekt mosmarreveshje, i bie barra e proves te vertetoje faktet, rrethanat
juridike qe kane sjelle pasojat juridike per secilen pale, konkretisht fitimin e se
drejtes se pronesise mbi truallin objekt mosmarreveshje.
    Gjithashtu pas percaktimit te fakteve te pretenduara me siper gjykata duhet
te sqaroje faktin ne se trualli per te cilin pretendojne palet eshte i njejte ose jo,
meqenese ne anen formale rezultojne kufij te ndryshem.
    Per te percaktuar sa siper ka vend per caktim ekspertesh e mandej per
vleresimin e mendimit te tyre prej gjykates sipas kerkesave ligjore.
    Per te sqaruar rrethanat e percaktuara me siper, ne rigjykim gjykata e
apelit, mund te perserite teresisht ose pjeserisht hetimin gjyqesor, duke marre dhe
prova te reja ne zbatim te kerkesave te nenit 465 te Kodit te Procedures Civile.
    Ne varesi nga zgjidhja e kerkimit te pare, do te vendoset per kerkimin e
dyte, duke zbatuar drejt kerkesat e ligjit material e atij procedural.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.498, date 17.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane po asaj gjykate, me tjeter trup
gjykues.
                         Tirane, me 22.06.2004
               MENDIMI I PAKICËS
   Kam mendimin se vendimi i Gjykates se Apelit Tirane eshte i mbeshtetur
ne ligj e per rrjedhoje ai duhet te lihet ne fuqi, me saktesimin duke hequr
detyrimin per rilidhjen e kontrates se sipermarrjes midis anes se paditur shoqerise
″Ndertuesi10″ sh.p.k. me paditesat.
   Paditesat Fatmir Tartari, etj., kane paditur Shoqerine ″Ndertuesi 10″ sh.p.k.
e Skender Zelen, duke kerkuar detyrimin e te paditurve qe t’i njohin paditesat
bashkepronare mbi nje siperfaqe trualli prej 78 m2, te ndodhur ne Tiranen e Re
dhe per rrjedhoje anullimin e pjesshem te kontrates se sipermarrjes se lidhur
midis te paditurve ″Ndertuesi 10″ e Skender Zeles ne lidhje me dhenien per
ndertim te nje siperfaqe trualli prej 79,5 m2 te ndodhur po ne Tiranen e re.


                                         337
    Paditesat kane paraqitur padine e rivendikimit si mjet mbrojtes, pasi ne
fakt atyre u eshte cenuar e drejta e pronesise dhe konkretisht jane xhveshur
teresisht nga tagri i posedimit si pronare. Perdorimi si mjet mbrojtes i se drejtes
se pronesise prej paditesave i padise se revendikimit eshte i drejte, pasi paditesat
me vendimin nr.90, date 29.06.1995 te K.K.K.Pronave prane Bashkise Tirane
jane njohur pronare mbi truall duke i kthyer 78m2 me kufij te ditur, mbi te cilen
rezulton te jene bere ndertime pa leje. Kjo siperfaqe truall eshte rregjistruar ne
pronesi te paditesave prane Zyres se Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme
Tirane nr.1, me nr.1884, date 12.05.1997.
    I padituri Skender Zela, per nje siperfaqe trualli prej 79,5 m2 dhe objektit
te ndertuar mbi te ka vertetuar faktin juridik te qenies pronar me vendimin
nr.4840, date 24.09.1997 te Gjykates se Rrethit Tirane.
    Ne daten 17.10.1997 kete prone i padituri Skender e ka dhuruar ne favor te
Mukades Zeles dhe kjo e fundit me date 27.10.1997 i`a ka dhuruar perseri, duke
u bere dhe shenimet perkatese ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme Tirane.
    I padituri Skender nuk ka vertetuar menyren e fitimit te pronesise mbi kete
truall dhe as ka kundershtuar vendimin e Komisionit per Kthimin dhe
Kompensimin e Pronave ne emer te paditesave, te cilet dhe vendimin si titull
ekzekutiv e kane rregjistruar para te paditurit per efekte pronesie ne Zyren e
Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme.
    Nga vertetimi me date 26.09.2001 i Zyres se Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme rezulton se objekt mosmarreveshje eshte i njejti truall.
    Ne kete situate ligjore une mendoj se rrethanat faktike dhe per rrjedhoje
dhe zbatimi i ligjit jane te qarta dhe me te drejte prej gjykates se apelit eshte
konkluduar duke vendosur pranimin e padise.
    Pjesa qe detyron rilidhjen e kontrates te sipermarrjes, nuk gjen baze ligjore
pasi kontrata eshte veprim i vullnetshem i njeriut dhe vetem kur plotesohen keto
kushte mund te konsiderohet fakt juridik qe sjell pasojat juridike te deshiruara
nga palet. Por kuptohet se pas zgjidhjes te kesaj mosmarreveshje, lind problemi i
zgjidhjes se mosmarreveshjes per marredheniet te krijuara midis pronarit te
truallit dhe firmes se ndertimit, gje qe nuk influencon ne zgjidhjen e kesaj
mosmarreveshje.

                           Valentina Kondili
338
Nr.2858/798 i Regj. Themeltar
Nr.1288 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil te Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         TAMINE LLOHA ne mungese
       I PADITUR:        ISUF KANANI ne mungese


               OBJEKTI I PADISË:
              Lirim dhe dorezim banese
            Baza Ligjore: Neni 296 i K.Civil


   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.416, date 20.03.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.320, date 21.05.2002 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.416, date 20.03.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Vlore.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore, ne baze te nenit 472 te
Kodit te Procedures Civile, ka ushtruar rekurs Tamine Lloha, e cila kerkon
prishjen e ketij vendimi dhe vendimit te Gjykates se shkalles se pare Vlore
nr.416, date 20.03.2002 e shqyrtimin ne fakt, duke vendosur pranimin e padise,
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ceshtja ne gjykaten e apelit eshte shqyrtuar ne mungesen time megjithese
    kisha caktuar nje avokat.


                                     339
  - Gjykimi eshte bere mbi bazen e dokumentave te fallsifikuara te paraqitura
   nga ana e pales se paditur.
  - Pala e paditur nuk figuron ne Bashkine e Qytetetit te Vlores ne listen e te
   pastreheve te kategorise se pare.
  - U vertetua gjate gjykimit qe pala e paditur as qira nuk ka pranuar te
   paguaje.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Valentina Kondili, ne mungese te paleve
dhe si shqyrtoi aktet ne teresi,

                   VËREN
    Gjykata e apelit ka respektuar dhe ka zbatuar drejt kerkesat ligjore,
prandaj vendimi i dhene prej asaj gjykate duhet te lihet ne fuqi.
    Paditesia Tamine Lloha ka paditur paditesin Isuf Kananin, duke kerkuar
lirimin, dorezimin e baneses, qe sipas pretendimeve te paditeses mbahet
padrejtesisht prej te paditurit.
    Paditeses dhe trashegimtareve te tjere te babait te saj trashegimlenesit
Behar Mustafaraj me vendimin nr.87, date 02.10.1995 te K.K.Kompensimit te
Pronave prane Bashkise se qytetit Vlore u eshte kthyer si ish pronare nje shtepi
banimi e ndodhur ne qytetin e Vlores me kufij te ditur.
    Paditesja me bashkepronaret e tjere kane bere pjestimin vullnetar te kesaj
banese, duke i lene asaj ne pronesi katin e pare te baneses qe perbehet nga tre
dhoma kuzhine e anekse te tjera, qe jane ne perdorim te te paditurit dhe familjes
se tij.
    Paditesja ka pretenduar se i padituri e mban padrejtesisht banesen, ne nje
kohe kur eshte provuar se ai ne banese banon si qiramarres. Po ashtu ka
rezultuar nga vertetimi i leshuar prej seksionit te sherbimeve prane Bashkise
Vlore, se i padituri ka perfituar statusin e te pastrehit te grupit te pare me
vendimin nr.69, date 09.11.1999 te Bashkise Vlore.
    Perderisa i padituri ka fituar statusin e te pastrehit, ai do te qendroje ne
kete banese, duke plotesuar detyrimet si qiramarres deri ne momentin qe atij do
t’i afrohet zgjidhja e ceshtjes se strehimit sipas kerkesave ligjore.
    Pretendimet qe parashtron ne rekurs paditesja ne lidhje me proceduren e
dhenies se statusit se te pastrehit te paditurit dhe familjes se tij nuk qendrojne.
Kete status i padituri e ka fituar ne vitin 1999 dhe jo ne vitin 2002, sikurse ka
pretenduar paditesja, e per rrjedhoje pretendimet e saj se ne vitin 2002 figuron i
regjistruar si i pastrehe nje person tjeter, nuk influencojne ne gjendjen si i
pastrehe i te paditurit.
    Edhe pretendimet e tjera te anes paditese se zhvillimi i gjykimit eshte
bere ne mungese nuk jane te drejte, pasi sikurse rezulton nga materialet e dosjes
avokati i ngarkuar prej saj ka marre pjese ne gjykimin ne shkalle te pare, kurse


340
ne gjykimin ne shkalle te dyte nuk ka marre pjese dhe nuk ka parashtruar asnje
pretendim ne rekurs ne lidhje me diten dhe oren e gjykimit te ceshtjes, c’ka te
con ne perfundimin se gjykata e apelit nuk ka lejuar shkelje procedurale ne
lidhje me njoftimin per diten e gjykimit te ceshtjes, njoftim qe behet me shpallje
sipas kerkesave te nenit 460 te Kodit te Procedures Civile.
    Persa u parashtrua me siper ky Kolegj cmon se gjykata e apelit ka
respektuar kerkesat ligjore, prandaj vendimi i saj duhet te lihet ne fuqi.

                 PËR KËTO ARSYE
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.320, date 21.05.2002 te Gjykates se Apelit
Vlore.

                            Tirane, me 22.06.2004
                                         341
Nr.2923/854 i Regj. Themeltar
Nr.1289 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Zanir Poda        Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Natasha Sheshi      Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:         XHAVIT EMIRI, perfaqesuar
                    nga Av.Vasil Plaku,
       TË PADITUR:       KUJTIM BAJRAMI, VERA BAJRAMI
                    DENIS BAJRAMI, perfaqesuar nga
                    Av. Syrja Dosti,


              OBJEKTI I PADISË:
          Lirim e dorezim sendi, shtepi banimi,
         detyrim per pagesa nga perdorimi i sendit.
         Baza Ligjore: Neni 296 e 297 te K.Civile
             dhe 32 e 68 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.799, date 01.03.2002,
ka vendosur:
      Pranimin e padise se paditesit Xhavit Emiri.
      Detyrimin e te paditurve te lirojne e dorezojne banesen nje kat, ne
      Rr. “Qemal Stafa”, nr.345 Tirane.
      Detyrimin e te paditurve te paguajne ne favor te paditesit shumen
      208.000 leke, qe perfaqeson vleren nga perdorimi i sendit nga data
      11.5.1999 e ne vazhdim, 32 muaj.
342
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.457, date 08.04.2003, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.799, date 01.03.2002 te Gjykates se
     Rrethit Tirane, lidhur me pjesen qe ben fjale per lirimin e dorezimin
     e baneses.
     Ndryshimin e vendimit per pjesen qe ben fjale per pagimin e vleres
     per perdorimin e sendit, duke u detyruar te paditurit te paguajne
     qirane e paliberalizuar me tarifa shteterore, per tre vitet e fundit
     deri ne ekzekutimin e vendimit.

   Kunder vendimit nr.457, date 08.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
kane parashtruar rekurs te dy palet, duke parashtruar keto shkaqe:

   Pala e paditur:
  - a. Gjate gjykimit ne apel eshte ricelur hetimi gjyqesor dhe eshte pyetur
   shkurt dhe jo ne forme te shkruar ekspertja.
  - b. Gjykata duhet te kishte bere nje ekspertim te dyte.
  - c. Gjykata ka dale jashte kerkimeve, duke shkelur nenet 6 dhe 28 te
   K.Pr.C.

   Pala paditese:
  - a. Gjykata ka ndryshuar bazen juridike te padise, pa kerkesen time.
  - b. Gjykata pranon shperblimin per qira te paliberalizuar duke arsyetuar se
   pala paditese gezon statusin e te pastrehit, gje qe bie ndesh me natyren e
   konfliktit.
  - c. Pala e paditur ne asnje rast nuk ka qene qiramarrese.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur, i cili kerkoi prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe rrezimin e kerkeses,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales paditese, i cili kerkoi prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
shkalles se pare,
                  VËREN
   Vendimi nr.457, date 08.04.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/c te K.Pr.Civile, ai duhet te prishet dhe ceshtja te
kthehet per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.
   Paditesi Xhavit Emiri, ka pretenduar se me kontraten e dhurimit date
20.4.1999, e cila eshte rregjistruar me nr.63, date 11.5.1999 te Zyres se
Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme Tirane, eshte bere pronar i nje banese


                                      343
nje kateshe te ndodhur ne Rr "Qemal Stafa", nr.345, ne Tirane.
    Po ashtu rezulton se ne nje pjese te kesaj banese jane strehuar dhe
banojne pala e paditur Kujtim Bajrami,Vera Bajrami dhe Denis Bajrami.
    Duke pretenduar se keta te fundit qendrojne ne banese pa asnje titull,
paditesi ka kerkuar lirimin dhe dorezimin e baneses, si dhe shperblimin nga
perdorimi i sendit qe nga dita qe ai eshte bere pronar.
    Nga ana tjeter, pala e paditur ka pretenduar se ne banese qendron me
kontrate qiraje dhe ka statusin e te pastrehit.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, gjykatat kane vendosur sipas
dispozitivit perkates.
    Duke pare ne teresine e tij gjykimin e ceshtjes, Kolegji Civil i Gjykates
se Larte, arrin ne perfundimin se ne menyre te gabuar ka vendosur Gjykata e
Apelit Tirane.
    Paditesi Xhavit Emiri ka kerkuar me padine e rivendikimit, duke referuar
kerkesat e nenit 296 te K.Civil. Sic dihet, paditesi ne kete rast duhet te vertetoje
qenien pronar dhe origjinen e prones se tij, nderkohe qe edhe poseduesi i sendit
duhet ta mbaje ate ne menyre te paligjshme. Vertet paditesi figuron pronar,
sipas vertetimit te leshuar nga Zyra e Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme,
por gjate gjithe gjykimit, ai nuk ka vertetuar se cila eshte origjina e kesaj prone,
si eshte fituar ajo nga ana e vellait te tij, i cili ja ka dhuruar, etj. E njejta gje
duhet te thuhet edhe lidhur me pretendimet e pales se paditur. Gjate shqyrtimit
te ceshtjes, nuk eshte sqaruar se si ata kane hyre dhe qendrojne ne banese, kur
kane hyre dhe mbi cfare baze ligjore, ne se kane paguar qira, kujt ja kane
paguar dhe deri ne cfare kohe etj. Me fjale te tjera, gjykatat, nga ana tjeter, nuk
kane mbajtur parasysh edhe kerkesat e nenit 12 te Kodit te Procedures Civile,
sipas te cilit, pala qe pretendon nje te drejte, ka detyrim qe ne perputhje me
ligjin, te provoje faktet mbi te cilet bazon pretendimin e saj.
    Nga sa u tha, ka vend qe ne perputhje me kerkesat e nenit 14 te
K.P.Civile, gjykata te kryeje nje hetim gjyqesor te plote dhe te gjithanshem ne
perputhje me ligjin, pikerisht ne drejtimet e permendura me lart.
    Kryerja e veprimeve si me siper, si dhe e te tjerave qe eventualisht mund
te lindin gjate rigjykimit, do te lejoje gjykaten e apelit, qe ne perputhje me
kerkesat e parashikuara nga neni 465 i Kodit te Procedures Civile, ka te drejte
te perserise pjeserisht apo teresisht hetimin gjyqesor, te mund te arrije ne
perfundime te drejta, lidhur me zgjidhjen e ceshtjes.
344
             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te
K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.457, date 08.04.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                         Tirane, me 22.06.2004
                                     345
Nr.2597/574 i Regj. Themeltar
Nr.1290 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe i
perket:
       PADITËS:        BAJRAM GJYLI, BEDRI KURTI,
                   perfaqesuar nga Av.Eduard Shoshi,
       E PADITUR:        AGJENSIA KOMBETARE E
                    PRIVATIZIMIT TIRANE, perfaqesuar
                    nga Avokati i Shtetit Flutura Guri dhe
                    juristja L. Lleshi,
       PERSON I TRETË:     NDERMARRJA E FURNIZIMIT
                    NR.1, DURRES, perfaqesuar nga Avokati
                    i Shtetit F.Guri.


               OBJEKTI I PADISË:
          Detyrim per ulje te cmimit te kontrates.
           Pezullim i pagimit te kestit te rradhes
         deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes.
           Baza Ligjore: Neni 722/3 i K.Civil
          dhe 31, 154, 202 e vijues te K.Pr.Civile,


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3786, date 8.11.2001,
ka vendosur:
       Pranimin e padise.
       Uljen e cmimit te kontrates se shitjes, lidhur ndermjet paditesave
       dhe AKP Tirane, ne masen 12.327.532,08 leke, duke i mbetur
       paditesave per te paguar perfundimisht vleren prej 17.145.842,42
       leke.

346
       Detyrimin e paditesave qe ne veshtrim te nenit 104/2 te K.P.Civile
       te paguajne 1% te vleres prej 12.327,532,08 leke, shumen prej
       932.753,20 leke si takse plotesuese mbi aktet, pasi ka parapaguar
       fillimisht shumen prej 30.000 leke.
       Ligjerimin e mases se sigurimit te padise.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.152, date 6.2.2003 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.3786, date 8.11.2001 te Gjykates se
      shkalles se pare Tirane.

   Kunder vendimit nr.152, date 6.2.2003 te Gjykates se Apelit Tirane, ka
ushtruar rekurs pala e paditur dhe Insitucioni i Avokatise se Shtetit, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - a. Ne gjykim duhet te ishte thirrur ne cilesine e pales se paditur Ministria e
   Ekonomise si institucioni pronar i magazines.
  - b. Procesverbali date 8.11.1999 eshte absolutisht i pavlefshem si akt.
  - c. Ne zgjidhjen e mosmarreveshjes nuk duhen mbajtur parasysh kryesisht
   kerkesat e Kodit Civil, mbasi kjo kontrate rrjedh nga ankandi, i cili kerkon
   te shese sendet sic jane, mbasi ato vleren e tyre e marrin gjate zhvillimit te
   ankandit.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur, i cili kerkoi ndryshimin e
vendimeve dhe rrezimin e kerkese padise,
   pasi degjoi perfaqesuesin e pales paditese, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se apelit,

                   VËREN
    Si vendimi nr.152, date 06.02.2003 i Gjykates se Apelit, ashtu edhe
vendimi nr.3786, date 8.11.2001 i Gjykates se shkalles se pare Tirane, jane
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje, ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/e te K.Pr. Civile, ato duhet te prishen dhe te pushohet
gjykimi i ceshtjes.
    Eshte vertetuar se pala e paditur Agjencia Kombetare e Privatizimit Tirane,
ne daten 25 tetor 1999 ka realizuar ankand per shitjen e magazines nr.2, me
siperfaqe te pergjitheshme prej 6310 m2, prane Ndermarrjes se Furnizimit nr.1
Durres. Ne perfundim te ankandit, fitues kane dale paditesit Bajram Gjyli dhe
Bedri Kurti. Pas kesaj, ne daten 3 nentor 1999, palet kane lidhur kontraten e
shitjes me rezerve me cmimin 31.512.590 leke per magazinen perfshire edhe
mallrat gjendje ne te, duke percaktuar realizimin e pagesave me keste ne afate
kohore dhe me afat maksimal daten 3 maj 2001. Me tej akoma, pas pagimit te


                                        347
kestit te pare, ne rastin e marrjes ne dorezim te magazines dhe mallrave ne te ne
daten 8 nentor 1999, eshte vene re se nje pjese e ketyre te fundit kane qene me
demtime te ndryshme. Per kete, fillimisht eshte rene dakord te ulej vlera e
detyrimit qe duhej shlyer, sipas percaktimit qe do te benin ekspertet, por me pas
ka patur mosmarreveshje. Ne keto kushte, pala paditese i eshte drejtuar gjykates
se shkalles se pare me padine objekt gjykimi.
    Palet paditese Bajram Gjyli dhe Bedri Kurti, kane pretenduar gjate
gjykimit te ceshtjes, se duhet te ulej vlera e pageses sipas kontrates, per shkak se
mallrat ne magazine ishin te demtuara ne mase te madhe. Ne te kundert, pala e
paditur ka pretenduar se duhet te realizohej pagesa sipas percaktimit te bere ne
kontrate, mbasi me rastin e ankandit mallrat shiten ne gjendjen sic jane.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare, duke referuar kerkesat e parashikuara
nga neni 224/a i K.Pr.Civile, eshte realizuar ekspertimi, i cili ka arritur ne
perfundimin se mallrat ne magazine me te vertete jane te demtuara dhe se vlera
reale qe duhet te paguaje paditesi eshte 17.145.842,42 leke.
    Mbasi kane zhvilluar gjykimin e ceshtjes, te dy Gjykatat, si ajo e shkalles
se pare Tirane, ashtu edhe ajo e Apelit, kane konkluduar per pranimin e kerkese
padise.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se te dy gjykatat kane zbatuar ne
menyre te gabuar ligjin.
    Pala paditese nuk mund te kerkoje me padine objekt gjykimi. Sikunder u
permend me lart, ne rastin konkret kemi te bejme me nje procedure shitje me
ankand. Procedura e shitjes me ankand percaktohet ne menyre specifike nga
ana e vendimit nr.192, date 2.4.1998 te Keshillit te Ministrave “Per kriteret e
vleresimit te prones shteterore qe privatizohet dhe procedurat e shitjes”. Ne
themel te kesaj procedure, qendron fakti se objektet qe shiten ne ankand, ne
asnje rast nuk kane vleren e tyre reale, qe do te thote se objektet qe shiten
nepermjet ankandit, pranohen ne ate gjendje qe ato jane. Nga gjithe gjykimi i
ceshtjes dhe praktika dokumentare e administruar, rezulton se pala paditese ne
cilesine e bleresit, ka pranuar cmimin dhe cilesine e objektit se bashku me
mjetet e xhiros. Mbi kete baze eshte bere edhe shpallja e tij si fitues. Ne keto
kushte, paditesi nuk mund te pretendoje dhe per me teper te kerkoje me padine
objekt gjykimi, duke ju referuar kerkesave te nenit 722/3 te Kodit Civil. Kjo
dispozite e ligjit material, ben fjale per rastet e dorezimit te sendeve me te meta,
ne kontratat e vecanta. Mirepo nuk mund te kerkohet ashtu sic eshte kerkuar,
duke referuar si baze ligjore dispozitat ligjore te Kodit Civil qe kane te bejne
me kontratat e vecanta, kur sikunder u tha me lart, ne ceshtjen objekt gjykimi
kemi te bejme me shitje nepermjet ankandit, procedura e te cilit rregullohet me
akte ligjore dhe nenligjore te vecanta. Per rrjedhoje, gjykatat per zgjidhjen e
drejte te mosmarreveshjes, duhet te ishin referuar pikerisht ne kerkesat e
vendimit te mesiperm te Keshillit te Ministrave.
    Ne analize sa siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se jane
kushtet qe motivojne dhe perligjin cenimin e vendimeve te te dy gjykatave.


348
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/e te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
    Prishjen e vendimeve nr.152, date 06.02.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe nr.3786, date 08.11.2001 te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe pushimin
e gjykimit te ceshtjes.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                       349
Nr.2917/849 i Regj. Themeltar
Nr.1291 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 22.06.2004, mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore, çeshtjen civile me
nr.2917/849 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS:         ASTRIT KAMBERI, perfaqesuar
                    nga Av. K. Capo
       TË PADITUR:       KESHILLI KOMUNES VLLAHINE,
                    perfaqesuar nga Av. i Shtetit K. Skeraj


               OBJEKTI I PADISË:
            Shfuqizimi i aktit administrativ,
         pezullimin e zbatimit te aktit administrativ.
         Baza Ligjore: Nenet 324 e 329 te K.Pr.Civile


   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.1325, date 07.10.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise se paditesit Astrit Kamberi.
      Anullimin e vendimit nr.51, date 18.10.2001 te Keshillit te
      Komunes Vllahine.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.138, date 26.03.2003, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.1325, date 07.10.2001 te Gjykates se
     Rrethit Vlore.
350
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Keshilli i Komunes Vllahine, i cili kerkon
prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Te dy gjykatat kane lejuar shkelje procedurale, pasi kane zhvilluar
    gjykimin ne mungese te pales se paditur, duke mos na dhene mundesi per
    paraqitjen e provave per te provuar se paditesi nuk eshte pronar i parceles
    nr.130 terren sportiv, por ai ka pronesi vetem ne parcelen nr.90
  - Gjykata ka marre eksperte te njeanshem, te cilet kane miqesi me paditesin
    dhe kane nxjerre konkluzione te pasakta, duke nxjerre token publike si
    toke e ndare me ligjin per token.
  - Ne themel gjykatat kane zbatuar me keqdashje ligjin.
  - Paditesi eshte pronar per 9500 m2 toke, ne parcelen me nr.90/13 ne vendin
    "Fier" te fshatit Kacul te Rrethit Vlore, sipas aktit te marrjes se tokes ne
    pronesi nr.10295, date 23.11.1994, ndersa terreni sportiv objekt konflikti
    eshte ne parcelen nr.130, pra nuk eshte pronar i kesaj toke por zaptues dhe
    si i tille nuk legjitimohet te ngreje padi.
  - Vendimi nr.51, date 18.10.2001, i Keshillit te Komunes Vllahine eshte
    marre konform nenit 8 te ligjit nr.8652, date 31.07.2000 "Per organizimin
    dhe funksionimin e qeverisjes vendore", pasi siperfaqja objekt konflikti
    eshte prone publike.
  - Toka publike nuk eshte ndare me ligjin per token.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, Av. e Shtetit Kadri Skeraj, i
cili kerkoi te prishen dy vendimet dhe te dergohet ceshtja per rishqyrtim,
Av. K. Capo, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit dhe diskutoi çeshtjen ne
teresi,

                    VËREN
    Vendimi nr.138, date 26.03.2003 i Gjykates se Apelit Vlore dhe nr.1325,
date 07.10.2002 i Gjykates se shkalles se pare Vlore, jane rrjedhoje e zbatimit
te keq te ligjit dhe si te tille duhen prishur.
    Sic rezulton nga gjykimi i ceshtjes, Keshilli i Komunes Vllahine, me
vendimin nr.51, date 18.10.2001, ka kerkuar qe, paditesi Astrit Kamberi, te
liroje siperfaqet qe zene terrenet sportive te fshatit Kocul, a te zena
padrejtesisht nga ana e tij.
    Me padine objekt gjykimi paditesi ka kundershtuar kete vendim, me
pretendimin se keto terrene sportive me siperfaqe prej 5700 m2 i jane dhene atij
me aktin e dhenies se tokes ne pronesi nr.10295, date 23.11.1994.
    Gjykata e shkalles se pare Vlore dhe ajo e Apelit Vlore, kane arritur ne
perfundimin se padia e paditesit eshte e bazuar dhe eshte pranuar, duke anulluar
aktin administrativ te siper cituar te Keshillit Komunes.


                                        351
    Nga aktet e dosjes rezulton se, paditesi eshte pajisur me toke bujqesore
sipas ligjit nr.7501, date 19.07.1991 "Per Token", vertetuar kjo me aktin e
marrjes se tokes ne pronesi nr.10295, date 23.11.1994, i leshuar nga Komisioni
i ndarjes se tokes bujqesore te fshatit Kacul Vlore. Sipas ketij akti, paditesi
eshte pajisur me siperfaqen prej 9500 m2 toke are, ne parcelen me nr.90/13 me
kufizimet perkatese, ku pretendohet te jete perfshire siperfaqja e objekt
konflikti.
    Pala paditur gjate gjykimit ka pretenduar se regjimi aktual i siperfaqes se
tokes objekt konflikti eshte toke truall dhe jo toke bujqesore.
    Sipas pretendimit te pales se paditur, paditesit nuk i eshte dhene toka
objekt konflikti, por nje siperfaqe tjeter. Kjo siperfaqe rezulton te jete zbritur
nga fondi i tokes bujqesore sipas vertetimit te leshuar nga zyra e trajtimit te
tokave bujqesore prane Keshillit te Qarkut Vlore, pasi kishin te benin me terren
sportiv. Ne kete menyre nuk mundet qe toka e kualifikuar si toke truall, per
shkak te ndertimit te terreneve sportive qe ne vitin 1970, te trajtohet si toke
bujqesore dhe te shperndahet si e tille ne baze te ligjit 7501, date 19.07.1991
"Per Token" siç pretendon pala paditese.
    Gjykata, ne baze te nenit 14 te Kodit te Procedures Civile, duhet te bente
nje hetim gjyqesor te plote dhe te gjithanshem, ne perputhje me ligjin per te
percaktuar regjimin juridik te kesaj toke, nese eshte toke truall apo toke
bujqesore, te provonte nese toka e pretenduar nga paditesi eshte zbritur nga
fondi i tokes bujqesore ose jo, duke kerkuar prova nga Zyra e Kadastres prane
Keshillit te Qarkut Vlore. Pra, nese kjo siperfaqe toke eshte vene ne dispozicion
te Komisionit te ndarjes se tokes bujqesore ose jo.
    Nga ana e ekspertit te thirrur nga Gjykata e shkalles se pare Vlore, nuk
eshte percaktuar ne menyre te qarte, pozicioni i tokes se pretenduar dhe gjendja
e saj. Pala e paditur, ka ngritur pretendime per ekspertimin e kryer duke
pretenduar per mbivendosje te parcelave dhe kryerjen e ekspertimit ne zyre pa u
njohur me gjendjen ne terren, per te pare per pozicionin e siperfaqes se
pretenduar, kufizimet e saj, dokumentat ne lidhje me gjendjen e saj te percakuar
nga zyra e kadastres, etj. Gjykata duhej te merrte mendimin e nje grupi
ekspertesh, gje te cilen pala e paditur e ka kerkuar gjate gjykimit.
    Ne keto kushte Kolegji vlereson te domosdoshem perseritjen e
ekspertimit sipas nenit 229 te K.Pr.Civile. Grupi eksperteve pasi te verifikoje
vendndodhjen e siperfaqes te tokes dhe terrenit sportiv, mbi bazen e
dokumentave te ndodhura prane Zyres se Kadastres ne Keshillin e Qarkut
Vlore, te cilat t'i vihen ne dispozicion per te konkluduar mbivendosjen e
pretenduar.
    Sa siper Kolegji cmon se, vendimet e dy gjykatave duhet te prishen dhe
te dergohet ceshtja per rishqyrtim ne Gjykaten e shkalles se pare Vlore.
352
              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/ç te Kodit te
Proçedures Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.138, date 26.03.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe vendimit nr.1325, date 07.10.2002, te Gjykates se shkalles se pare Vlore
dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim, ne Gjykaten e shkalles se pare Vlore,
me tjeter trup gjykues.

                         Tirane, me 22.06.2004
                                     353
Nr.2870/808 i Regj. Themeltar
Nr.1292 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 22.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me
nr.2870/808 akti, qe u perket paleve:


       PADITËS         FOTO HAXHIMIHALI, perfaqesuar nga
                    Av. Xh.Prendi.
       TË PADITUR:       ENTI KOMBETAR I BANESAVE
                    DEGA VLORE, ne mungese
       PERSON I TRETË:     KESHILLI I BASHKISE VLORE
                    EDMOND VESHI


              OBJEKTI I PADISË:
           Detyrimi i pales se paditur te lidhe
           kontraten e privatizimit te banesave.
         Baza Ligjore: Ligji nr.7652, date 23.12.1992,
            VKM nr.528, date 17.10.1994
           dhe VKM nr.530, date 17.10.1994.


   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.1404, date 17.10.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.183, date 15.04.2003, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.1404, date 17.10.2002 te Gjykates se
     rrethit Vlore.

354
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Foto Haxhimihali, i cili kerkon prishjen e
tij duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykatat kane zbatuar keq ligjin.
  - Ne piken 2 te vendimit nr.77, date 08.10.1996 te Keshillit Bashkiak eshte
    shprehur nominalisht (me emrin tim), qe te strehohem ne pallatin 1381,
    kati 5 ap.15, ndersa ne piken 10 te tij per personin e trete Edmond Veshi
    cilesohet se jeton me qira ne lagjen "Lirim" dhe te trajtohet atje ku banon
    dhe nuk eshte provuar qe te kete banuar ne hyrjen objekt konflikti.
  - Nuk ndodhemi para dy vendimeve dhe para dy autorizimeve per te njejten
    hyrje (ap.15).
  - Privatizimi eshte bere ne menyre te njeanshem nga E.K.B. duke me
    zvarritur privatizimin mua.
  - Personi i trete Edmond Veshi nuk perfshihet ne vendimin e komisionit te
    strehimit te ndermarrjes, pasi ai nuk ka punuar ne M.Rruga. dhe as ne
    grafikun e oreve te punes. Gjykata duhet te pranonte shtesen e padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Xh. Prendi, i cili kerkoi prishjen e dy vendimeve dhe kthimin e
çeshtjes per rigjykim ne shkalle te pare dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.183, date 15.04.2003, i Gjykates se Apelit Vlore dhe vendimi
nr.1404, date 17.10.2002 i Gjykates se shkalles se pare Vlore, duhet te prishen
dhe te pushohet gjykimi i ceshtjes, pasi eshte ngritur nje padi qe nuk mund te
ngrihej.
    Sic ka rezultuar nga gjykimi, paditesi Foto Haxhimihali dhe personi i
trete Edmond Veshi, kane qene punonjes ne Ndermarrjen Ruga Ura Vlore dhe
banojne ne qytetin e Vlores. Ndermarrja Ruga Ura se bashku me Rajonin
Hekurullor kane filluar te ndertojne nje pallat me kontribut vullnetar per
punojesit e tyre, i cili eshte perfunduar nga Enti Kombetar i Banesave Dega
Vlore.
    Pasi kane fituar statusin e te pastreheve, paditesi dhe personi i trete jane
perfshire ne listen e te pastreheve te planifikuar per strehim.
    Me vendimin nr.77, date 18.10.1996 te Keshillit te Bashkise Vlore, eshte
vendosur qe paditesi Foto Haxhimihali te strehohet ne 2+1 kati 5, ap.15, ndersa
personi i trete Edmond Veshi, i cili jeton me qira ne L. Lirim “Te trajtohet ne
2+1 (atje ku jeton )”. Ky vendim eshte lene ne fuqi nga Keshilli i Bashkise
Vlore, me vendimin nr.41, date 05.08.1999 dhe eshte miratuar edhe nga
Prefekti.                                        355
    Mbi bazen e ketij vendimi, Bashkia e Vlores me date 03.05.2000 ka
leshuar autorizim per paditesin Foto Haxhimihali, per t`u strehuar ne banesen
nr.1381, ne Lagjen “Pavaresia”, apartamenti 15, kati 5, e perbere nga 2+1,
gjithashtu ka leshuar autorizim edhe per personin e trete Edmond Veshi, per te
njejten banese dhe apartament me 2 +1.
    Mbi bazen e autorizimit te sipercituar, personi i trete Edmond Veshi, ka
lidhur kontraten e shitjes me palen e paditur Entin Kombetar te Banesave Dega
Vlore, me nr.1970/663, date 20.11.2001, duke blere apartamentin 2+1, ne katin
e 5, shkalla 1, banesa nr.1381/1, Lagja “Pavaresia” Vlore.
    Paditesi Foto Haxhimihali, ka ngritur padine objekt gjykimi kunder Entit
Kombetar te Banesave Dega Vlore, me persona te trete Keshillin e Bashkise
Vlore dhe Edmond Veshin, me objekt detyrimin e pales se paditur te lidhe
kontraten e privatizimit per banesen objekt konflikti, me pretendimin se kjo
hyrje i eshte caktuar atij, me vendimin e Keshillit te Bashkise dhe i eshte dhene
autorizimi perkates.
    Ne keto rrethana, Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se, paditesi Foto
Haxhimihali ka ngritur nje padi qe nuk mund te ngrihej, pasi gjykata nuk mund
te detyroje Entin Kombetar te Banesave te beje shitje te baneses objekt
konflikti.
    Ne nje veprim juridik siç eshte shitja, jane palet ato qe duhet te shprehin
vullnetin e tyre per krijimin, ndryshimin dhe shuarjen e marredhenieve juridike
civile, pra jane palet qe me vullnetin e tyre kryejne veprime juridike te
ndryshme siç eshte dhe shitja dhe nuk eshte gjykata ajo, qe urdheron lidhjen e
kontrates mes paleve per kryerjen e veprimeve juridike te caktuara.
    Ne rastin konkret EKB, ne baze te kritereve te parashikuara ne VKM
nr.528 dhe 539, date 17.10.1994, qe duke zbatuar kriteret ligjore, percakton
rastin kur mund te realizoje shitjet, duke hyre si pale shitese ne nje veprim
juridik.
    Per rrjedhoje, Kolegji Civil vlereson se, ne baze te nenit 468 te
K.Pr.Civile duhet te prishen vendimet e dy gjykatave dhe te pushohet gjykimi i
ceshtjes.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/e te Kodit te
Proçedures Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.183, date 15.04.2003, te Gjykates se Apelit Vlore
dhe vendimin nr.1404, date 17.10.2002 te Gjykates se shkalles se pare Vlore
dhe pushimin e gjykimit te çeshtjes.
                         Tirane, me 22.06.2004356
Nr.2592/569 i Regj. Themeltar
Nr.1293 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare

ne daten 22.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me
nr.2592/569 akti, qe u perket paleve:

       PADITËS:         ENGJELLUSHE MECE
       TË PADITUR:       BESIM DIBRA
                    MERITA DIBRA
                    ORNELA DIBRA
                    ANTONJEL DIBRA


              OBJEKTI I PADISË:
              Lirim e dorezim banese.
            Baza Ligjore: Neni 296 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3011, date 05.07.2002
ka vendosur:
      Rrezimin e padise.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.417, date 01.04.2003, ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.3011, date 05.07.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.
                                     357
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs paditesja Engjellushe Meçe, e cila kerkon
prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Konkluzioni i gjykates se te paditurit jane "qiramarres" qe ne vitin 1984
    eshte i pabazuar ne prova.
  - Gjykata ne kundershtim me ligjen legjitimon posedimin e te paditurve me
    statusin e te pastreheve.
  - Gjykatat pa bere analize te provave pranojne se nuk eshte zgjidhur
    kontrata e qirase, pa paguar qirane.
  - Te paditurit qe pretendojne se kane paguar qirane kane detyrimin ta
    provojne kete pretendim konform nenit 12 te K.Pr.Civile.
  - Te paditurit kane banese private, por mos posedimi i saj nuk varet nga une,
    prandaj ata duhet t`a kerkojne ate ne baze te nenit 200 te K.Civil.
  - Gjykata bazohet ne faktin se te paditurit kane statusin e te pastreheve, kjo
    nuk duhet te me rendoje mua si pronare, pasi kjo ngarkon shtetin te
    shperbleje te pastrehet.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala dhe diskutoi çeshtjen ne
teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.417, date 01.04.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, eshte i
bazuar ne ligj dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi.
    Siç ka rezultuar nga gjykimi, paditesja Engjellushe Meçe, eshte pronare e
nje banese te ndodhur ne Rr. "Shemsi Haka", me nr.25/1, Tirane, e perbere nga
3 (tre) dhoma e 1 (nje) kuzhine, korridor e wc, me kufizimet perkatese.
    Ne dy dhoma te kesaj banese, banojne te paditurit Besim e Merita Dibra,
se bashku me dy femijet e tyre Ornela e Antonjel Dibra. Te paditurit banojne ne
kete banese qe nga viti 1984, ne kushtet e qiramarresit.
    Paditesja Engjellushe Meçe, me cilesine e pronares, ka ngritur padi
kunder familjes Dibra dhe kerkon lirimin e dorezimin e baneses, objekt
konflikti ne baze te nenit 296 te K.Civil, me pretendimin se kjo banese i
nevojitet per strehim familjes se saj dhe se te paditurit e mbajne banesen pa
kontrate qiraje dhe nuk paguajne qira.
    Te paditurit, ne prapesimet e tyre, kane pretenduar se ato posedojne kete
siperfaqe banese ne kushtet e qiramarresit te vendosur me autorizim te
Komitetit Ekzekutiv te K.P. Lagjes nr.1 Tirane, leshuar me date 05.03.1984
sipas dispozitave ligjore te kohes ku vazhdojne te banojne edhe sot, tani
gezojne edhe statusin e te pastreheve.
358
    Nga gjykimi eshte provuar, ashtu sic pranojne gjykatat, se te paditurit
posedojne dy dhomat objekt konflikti me shkak ligjor, pasi ka rezultuar se ne
vitin 1984, organi kompetent, Komiteti Ekzekutiv i Lagjes ka pajisur me
autorizim te paditurit per dy dhomat e aksesoret ndihmes, duke llogaritur edhe
masen e qirase. Qe prej vitit 1984, te paditurit kane poseduar banesen dhe
vazhdojne ta posedojne ate ne keto kushte. Gjithashtu te paditurit gezojne
statusin e te pastreheve ne baze te ligjit 8030, date 15.11.1995.
    Ndodhur ne keto kushte, Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se me te
drejte Gjykata e Apelit Tirane, ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se shkalles se
pare, e cila ka rrezuar padine e paditeses Engjellushe Meçe, per lirimin e
dorezimin e baneses nga te paditurit, si te pabazuar ne ligj.
    Se pari, objekti padise dhe baza ligjore e saj ben fjale per padi rivendikimi,
e cila kerkon detyrimisht plotesimin e dy kushteve: Paditesi te vertetoje pronesine
e sendit objekt konflikti (gje qe ne rastin konkret vertetohet) dhe poseduesi i
sendit qe kerkohet te jete posedues i paligjshem (gje qe nuk eshte vertetuar).
Vertetohet se, posedimi i te paditurve eshte i ligjshem, mbi bazen e kontrates se
qirase te baneses, rrjedhimisht kjo padi eshte e pabazuar ne ligj, ne nenin 296 te
K.Civil.
    Se dyti, siç rezulton nga gjykimi mosmarreveshja mes paleve ndergjyqese
eshte mosmarreveshje qe rrjedh nga kontrata e qirase se baneses, e lidhur kjo para
se te dale ligji nr.7652, date 23.12.1992, "Per privatizimin e banesave shteterore".
    Ne zbatim te ligjes se sipercituar dhe vendimit te K.M nr.49, date
29.01.1993, "Per percaktimin e kritereve per te pastrehet", te paditurit jane
konsideruar te pastrehe, si qytetare qe banojne si qiramarres ne banese private.
    Ne keto kushte, rregullimi juridik i afatit dhe cmimit te qirase ne kontraten
e qirase se banesave per palet ndergjyqese, behet ne baze te ligjit nr.8030, date
15.11.1995, "Per kontributin e shtetit per familjet e pastreha" te ndryshuar, deri
ne zgjidhjen e strehimit te tyre.
    Sa siper Kolegji vlereson se, rekursi i paraqitur nga paditesi nuk permban
shkaqe nga ato qe parashikon neni 472 i Kodit Procedures Civile.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te
Proçedures Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.417, date 01.04.2003, te Gjykates se Apelit
Tirane.

                           Tirane, me 22.06.2004
                                        359
Nr.2659/625 i Regj. Themeltar
Nr.1294 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar
          Natasha Sheshi       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 25.05.2004, 08.06.2004 e 22.06.2004, mori ne
shqyrtim ceshtjen civile qe i perket:

       PADITËS I K/PADITUR:      SHOQERIA “INCA” SHPK,
                       perfaqesuar nga
                       Av. Marjana Malaj,
       TË PADITUR K/PADITËS: KANTIERI DETAR “DURRES
                  GDANSK” SHA, perfaqesuar nga
                  Av. Evelina Qiriako, e Avokati i
                  Shtetit Kadri Skera.


                OBJEKTI I PADISË:
           Detyrim i te paditurit te paguaje shumen
         prej 450.000 USD, qe perfaqeson kushtin penal
           per dite vonesat ne riparimin e anijeve,
         demet pasurore te pesuara, shpenzimet e kryera,
       fitimin e munguar, interesat, perfundimin e punimeve
           dhe dorezimin e anijeve "Lissus 2" dhe
        "Lissus 3" te riparuara, si dhe sigurimin e padise.
           Baza Ligjore: Neni 850, 457, 476, 698,
              863,456, 486 e 640 te K.C.
               OBJEKTI I K/PADISË:
      Detyrim e paditesit te paguaje shumen prej 26.898 USD,
     punime te kryera per riparimin e anijeve dhe te papaguara,
     te paguaje kushtin penal si rrjedhoje e voneses se likuidimit.360
           Te paguaje qira toke 64.800 USD
         dhe dem i shkaktuar ne shumen 35.200 USD
           per qendrimin e anijeve ne kantier,
          jashte afatit te parashikuar ne kontrate.
        Baza Ligjore: Neni 850 e vijues, 543/2 te K.Civil
              dhe 160 te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.1174, date 19.7.2002,
ka vendosur:
       Pranimin e pjesshem te kerkesepadise, duke detyruar te paditurin
       Kantieri Detar "Durres Gdansk" sha, te paguaje paditesit kusht penal
       per mosrealizimin e kontrates se sipermarrjes 9018 USD dhe
       rrezimin per pjesen tjeter te objektit te padise.
       Pranimin e pjesshem te kunderpadise, duke e detyruar paditesin e
       kunderpaditur Shoqeria "INCA" shpk, te paguaje te paditurit
       kunderpadites kusht penal dhe detyrim i pashlyer ne shumen 60.065
       USD, si dhe rrezimin e kunderpadise per pjesen tjeter.
       Kompensimin e detyrimit ndermjet Shoqeria "INCA" shpk dhe
       Kantierit Detar "Durres Gdansk" sha dhe ne perfundim detyrimin e
       Shoqerise "INCA" shpk te paguaje Kantierit Detar "Durres Gdansk"
       sha, 51.047 USD.

   Gjykata e Apelit Durres me vendimin nr.108, date 03.03.2003 ka
vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.1174, date 9.7.2002 te Gjykates se
      shkalles se pare Durres.
      Pranimin e pjesshem te padise, duke e detyruar palen e paditur
      kunderpaditese te dorezoje te riparuara dhe te shoqeruara me
      dokumentacionin teknik, pales paditese te kunderpaditur dy anijet
      “Lissus 2” dhe “Lissus 3“, te paguaje shumen prej 197.288 USD, qe
      perbehet nga 9268 USD per mosplotesim te detyrimeve kontraktore
      dhe 188.020 USD fitim i munguar.
      Pranimin e pjesshem te kunderpadise, duke e detyruar paditesin e
      kunderpaditur Shoqeria “INCA” shpk, te paguaje te paditurit
      kunderpadites shumen prej 50.881 USD, qe perbehet prej 27.558
      USD penalitete per pagesa te vonuara dhe 23.323 USD, per punime
      te palikuiduara.
      Ne kompensim te detyrimeve te mesiperme, pala e paditur
      kunderpaditese Kantieri Detar “Durres Gdansk” sha, detyrohet te
      paguaje paditesit te kunderpaditur Shoqeria “INCA” shpk, shumen
      prej 147.407 USD.                                       361
   Kunder vendimit nr.108, date 03.03.2003 te Gjykates se Apelit Durres, ka
ushtruar rekurs pala e paditur, si dhe avokatura e shtetit, duke parashtruar keto
shkaqe:
  - a. Gjykatat kane lejuar shkelje procedurale e konkretisht ne kundershtim
   me nenin 199 te K.Pr.C., nuk eshte bere zevendesimi procedural, pasi
   personi juridik “Kantieri Detar Durres Gdansk” sha, ne kohen e gjykimit
   ne gjykaten e apelit, kishte mbaruar si i tille, pas shitjes se aksioneve
   shoqerise turke “Kurum Steel Co”, me kontraten date 29.11.2002.
  - b. Gjykata ka gabuar edhe persa i perket ligjit material. Keshtu ajo detyron
   palen tone per te paguar kusht penal, per mospermbushje te detyrimeve si
   dhe fitimin e munguar, ne nje shume te madhe kur nje gje e tille nuk
   ekziston.
  - c. Megjithese pala paditese ka kerkuar 100.000USD, gjykata i jep
   180.000USD, duke dale tej kerkimeve.

   Nga ana e pales paditese te kunderpaditur eshte ushtruar kunderrekurs, ku
parashtrohet se:
  - a. Rekursi eshte paraqitur nga nje person qe nuk ka patur prokure per te
   kryer kete veprim. Ai nuk eshte i shoqeruar me prokuren perkatese dhe
   nuk ngre asnje shkak te parashikuar nga neni 472 i K.Pr.Civile.
  - b. Nuk qendron pretendimi i ngritur se nuk eshte bere zevendesimi
   procedural sipas nenit 199 te K.Pr.C., mbasi gjate gjykimit nuk eshte
   ngritur asnjehere nje gje e tille dhe ndryshimet e bera jane depozituar mbas
   dhenies se vendimit te gjykates se apelit.
  - c. Pretendimet qe ngrihen per zbatim te gabuar te ligjit material nuk
   qendrojne, mbasi gjate gjykimit eshte respektuar e zbatuar ligji.
  - d. Pretendohet per vleresim te gabuar te provave. Nje gje e tille sipas nenit
   472 te K.Pr.Civile, nuk perben shkak per shqyrtim ne Gjykaten e Larte.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Zamir Poda,
    pasi degjoi perfaqesuesin e pales se paditur dhe avokatures se shtetit, qe
kerkuan prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe kthimin e ceshtjes per
rigjykim ne po ate gjykate,
    pasi degjoi perfaqesuesen e pales paditese, e cila kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se apelit,

                  VËREN
   Vendimi nr.108, date 03.03.2003 i Gjykates se Apelit Durres, eshte
rrjedhoje i zbatimit te gabuar te ligjit. Per pasoje ne perputhje me kerkesat e
parashikuara ne nenin 485/c te K.Pr.Civile, ai duhet te prishet dhe ceshtja te
kthehet per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.


362
    Rezulton se pala paditese e kunderpaditur Shoqeria “INCA” shpk, eshte
rregjistruar si person juridik ne perputhje me kerkesat e Ligjit nr.7638, date
19.11.1992 “Per shoqerite tregetare”, me vendimin nr.10727 date 12.5.1995 te
Gjykates se shkalles se pare Tirane. Po ashtu rezulton se pala e paditur
kunderpaditese “Kantieri Detar Durres Gdansk” sha, eshte rregjistruar si person
juridik me vendimin nr.4636, date 26.5.1993 te Gjykates se shkalles se pare
Tirane.
    Gjate ushtrimit te veprimtarise se saj, pala paditese e kunderpaditur ne
muajin nentor 1996 dhe korrik 1997, ka blere dy anije dhe konkretisht te
quajturat “Lissus 2” dhe “Lissus 3”. Meqenese te dy anijet kane patur nevoje per
riparime, ndermjet pales paditese te kunderpaditur, ne pronesi te te ciles ishin
anijet dhe pales se paditur kunderpaditese “Kantieri Detar Durres Gdansk” sha,
jane lidhur dy kontrata te emertuara “Riparimi”, respektivisht date 31.7.1997 me
nr.017, dhe date 31.7.1997 me nr.018, ku nder te tjera eshte parashikuar, se
riparimi do te realizohet ne tre faza e se punimet do te fillojne ne daten 2.8.1997
dhe perfundojne ne daten 25.11.1997. Ne vijim te kontratave te mesiperme, jane
lidhur anekse kontratash te vecanta per secilen nga anijet, si dhe kontrata per cdo
faze te riparimit, ku jane percaktuar ne detaje detyrimet dhe te drejtat e seciles
pale, si dhe specifikimet teknike. Nderkohe, gjate punimeve, pala paditese e
kunderpaditur ka bere kerkese ndaj pales tjeter ne kontrate, per te kryer punime te
tjera shtese qe kishin te benin me zgjatjen e bashit te te dy anijeve, gje qe eshte
pranuar prej kesaj te fundit duke u dhene oferta prej 24.000 USD per secilen prej
tyre.
    Me tej ndermjet paleve kane lindur mosmarreveshje, vetem persa i perket
punimeve qe lidhen me fazen e trete te riparimit, te cilat nuk jane zgjidhur ne
mirekuptim.
    Ne gjykimin e ceshtjes, pala paditese ka pretenduar se nga ana e pales se
paditur kunderpaditese nuk jane respektuar kushtet e kontrates, qe kane te bejne
ne vonesat ne perfundimin e punimeve. Per kete ka paraqitur kerkese padine
duke kerkuar shperblimin per demin e pesuar dhe fitimin e munguar.
    Nga ana tjeter pala e paditur kunderpaditese ka pretenduar se pala tjeter
nuk ka realizuar pagesat per punimet e kryera, si dhe pagimin lidhur me qirane
e tokes per qendrimin e anijeve jashte afatit te parashikuar ne kontrate dhe per
kete ka paraqitur kunderpadine.
    Gjate shqyrtimit te ceshtjes ne gjykaten e shkalles se pare, krahas hetimit
gjyqesor ne perputhje me kerkesat e neneve 224/a dhe 229 te K.Pr.Civile, jane
realizuar edhe tre ekspertime ne fushen e finance kontabilitetit, me te cilat ne
rastin e pare nuk ka qene dakord pala e paditur kunderpaditese dhe me te dyten,
nuk ka qene dakord pala paditese e kunderpaditur. Po ashtu eshte realizuar edhe
nje ekspertim ne fushen teknike.
    Ne perfundim te gjykimit te ceshtjes, Gjykata e shkalles se pare ne
perfundimet e arritura, eshte mbeshtetur kryesisht ne aktin e dyte te ekspertimit,
ndersa gjykata e apelit eshte mbeshtetur kryesisht ne aktin e trete te ekspertimit.


                                       363
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, cmon se ne menyre te gabuar dhe ne
kundershtim me kerkesat ligjore, ka arritur ne perfundimin e saj Gjykata e
Apelit Durres.
    Nder te tjera, palet ne kontrate krahas detyrimeve reciproke, kane
parashikuar pagimin e demshperblimeve - kushti penal, per mosrespektim te
afateve ne dorezim dhe pagesat. Keshtu, ne piken 1.1.6, thuhet se punemarresi -
pala e paditur kunderpaditese, detyrohet te paguaje nje demshperblim prej 0,1%
te vleres se kontrates per cdo dite vonese te shkaktuar per faj te tij, pas dates se
perfundimit te rene dakord, por per te gjitha vonesat jo me shume se 5% te
vleres totale te riparimit. Me tej akoma ne piken 1.2.7 te kontrates, punedhenesi
pala paditese e kunderpaditur, detyrohet te paguaje nje demshperblim per cdo
dite vonese, qe rrjedh si rezultat i mosrespektimit te pikave 1, 2, 3 e ne
vazhdim.
    Gjate gjykimit te ceshtjes, ne arritjen e perfundimeve te saj, kjo gjykate
krahas analizes dhe hetimit gjyqesor lidhur me respektimin e detyrimeve
reciproke te marra persiper ne kontratat, nuk ka mbajtur parasysh kerkesat e
neneve 541 deri 545 te Kodit Civil, te cilat kane te bejne pikerisht me kushtin
penal te percaktuar ne kontratat e lidhura ndermjet paleve. Sipas ketyre
dispozitave, aplikimi ose me sakte parashikimi ne kontrata i kushtit penal, ka te
beje me qellimin e riparimit te demit te shkaktuar. Po ashtu si rregull, nuk mund
te kerkohet ne te njejten kohe edhe ekzekutimi i detyrimit edhe pagimi i kushtit
penal. Sipas percaktimeve qe ben neni 543, se pari, kur eshte parashikuar ne
kontrate kushti penal per mosekzekutim te detyrimit, kreditori ka te drejte te
kerkoje pagimin e kushtit penal, si dhe shperblimin e pjeses se demit qe kalon
kushtin penal dhe se dyti, kur kushti penal eshte caktuar per rastin e ekzekutim
te detyrimit jo ne menyren e duhur, kreditori ka te drejte te kerkoje ekzekutimin
e detyrimit dhe pagimin e kushtit penal si dhe shperblimin e pjeses se demit qe
kalon kushtin penal.
    Gjate rigjykimit te ceshtjes, Gjykata e Apelit Durres, gjithashtu duhet te
beje kujdes rreth perfundimeve te arritura ne aktet e ekspertimit kontabel dhe jo
ashtu sic eshte vepruar, kur pa argumentuar, njera gjykate mbeshtetet ne aktin e
dyte dhe tjetra ne ate te tretin. Cmuarja dhe mbeshtetja ne njerin apo tjetrin akt
ekspertimi nga ana e gjykates, duhet te shoqerohet me nje analize konkrete dhe
objektive te akteve, pare ne raport edhe me provat e tjera te administruara gjate
gjykimit.
    Mbajtja parasysh si me siper, si dhe kryerja e veprimeve te tjera qe
eventualisht mund te lindin gjate rigjykimit, do te lejoje gjykaten e apelit, qe ne
perputhje me kerkesat e parashikuara nga neni 465 i Kodit te Procedures Civile,
ka te drejte te perserise pjeserisht apo teresisht hetimin gjyqesor, te mund te
arrije ne perfundime te drejta, lidhur me zgjidhjen e ceshtjes.
364
    Ne analize nga sa u tha dhe u trajtua, Kolegji Civil i Gjykates se Larte,
arrin ne perfundimin se shkaqet e parashtruara ne rekursin e paraqitur nga pala
e paditur kunderpaditese, jane te tilla qe motivojne apo perligjin cenimin e
vendimit te Gjykates se Apelit Durres.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.108, date 03.03.2003 te Gjykates se Apelit Durres
dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                       365
Nr.2157 i Rregj. Themeltar
Nr.1295 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetare
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004, çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

        PADITËS:         HYSEN SHEHAJ, ne mungese
        E PADITUR:        KOMUNA GRESHICE, ne mungese


                  OBJEKTI:
               Detyrim per vazhdim
         te marredhenies se punes dhe demshperblim,
            ne baze te nenit 146 te K.Punes.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Fier me vendimin nr.748, date 27.04.2004, ka
vendosur:
     Pezullimin e gjykimit te çeshtjes derisa Gjykata e Larte te zgjidhe
     juridiksionin e kesaj çeshtje.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, degjoi
perfaqesuesin e paditeses, i cili kerkoi rrezimin e rekursit, d.m.th, lenien ne fuqi
te vendimit, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                  VËREN
   Se vendimi i gjykates nuk eshte i drejte dhe si i tille duhet te prishet dhe
te urdherohet vazhdimi i gjykimit te metejshem te çeshtjes.366
    Me kerkese padine objekt gjykimi, paditesi ka pretenduar se largimi i tij
eshte i padrejte. Ne keto rrethana paditesi ne baze te nenit 32 te K.Pr.C.,
legjitimohet te mbrohet nepermjet gjykates, pasi atij i cenohet nje e drejte
themelore qe eshte ajo e te drejtes per punesim. Gjykata eshte e detyruar te
shqyrtoje kete mosmarreveshje dhe ne perputhje me ligjen ta zgjidhe ate.
Gjykata nuk ka te drejte qe ta nxjerre kete mosmarreveshje jashte juridiksionit
te saj, persa kohe eshte e sanksionuar se mosmarreveshjet qe burojne nga
konfliktet e punes zgjidhen nga ana e gjykates. Se cilin ligj duhet te zbatoje
gjykata, eshte detyre e saj e cila zgjidhet gjate shqyrtimit te mosmarreveshjes.
    Ne rrethanat e mesiperme Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se,
gjykata duhet te vazhdoje gjykimin e mosmarreveshjes se paraqitur asaj nga
paditesi per gjykim.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 63 § 3 te
K.Pr.C.,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit te Gjykates se rrethit Fier nr.748, date 27.04.2004 dhe
dergimin e çeshtjes asaj gjykate per vazhdimin e metejshem te gjykimit.

                          Tirane, me 17.06. 2004
                                       367
Nr.3043/959 i Regj. Themeltar
Nr.1296 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Zamir Poda         Kryesues
          Valentina Kondili     Anetare
          Natasha Sheshi       Anetare
          Irma Bala         Anetare
          Bashkim Caka        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.06.2004 dhe 15.06.2004 mori ne shqyrtim
ceshtjen civile nr.3043/959 qe i perket:

       PADITËS:         BISLIM BOSHNJAKU, ETJ.,
                    perfaqesuar nga Av. Gani Dizdari
                    dhe Av. B. Malaj
       E PADITUR:        DREJTORIA E PERGJITHSHME E
                    SHERBIMIT GJEOLOGJIK, perfaqesuar
                    nga Av. K. Çepele dhe Av. F. Çollaku


               OBJEKTI I PADISË:
          Kerkohet dhenia e shtesave mbi page.
        Baza Ligjore: Ligji nr.7893, date 22.12.1994, etj.


   Gjykata e Rrethit Tirane, me vendimin nr.1062, date 14.03.2003 ka
vendosur:
      Pranimin e padise.
      Detyrimin e pales se paditur t'i paguaje paditesave shtesat mbi page
      per shkak te titujve dhe gradave shkencore respektive qe nga data
      01.07.2001 e ne vazhdim.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.809, date 19.06.2003 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs pala e paditur, e cila
ka parashtruar keto shkaqe per prishjen e tij:


368
  - Instituti i Kerkimeve Gjeologjike eshte njesi kerkimore aplikative dhe
   ushtron veprimtarine gjeologjike ne zbatim te ligjit nr.8366, date
   02.07.1998 "Per sherbimin Gjeologjik Shqiptar" dhe jo ne baze nenit 2/1,
   2, 4, 6, 7 te ligjit nr.7893, date 22.12.1994 "Per shkencen dhe zhvillimin
   teknologjik".
  - Instituti i Kerkimeve Shkencore eshte krijuar me VKM nr.165, date
   14.05.1962 dhe eshte shfuqizuar me VKM nr.92, date 12.03.1992 pika 1
   germa "dh". Ky institut perfshihet ne sh.a "Gjeoalba" duke funksionuar si
   ndermarrje shteterore.
  - Per gradat dhe titujt paditesit perfitojne shperblim ne baze te VKM nr.726,
   date 21.12.2000.
  - Disa padites kane vetem graden doktor kur pika 6 e VKM nr.424 nuk e
   perfshin kete kategori.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Bashkim Caka, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Gani Dizdari, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit, perfaqesuesin
e pales se paditur Av. F. Çollaku, i cili kerkoi prishjen e vendimeve dhe rrezimin
e padise, si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Paditesit jane specialiste ne Institutin e Kerkimeve Gjeologjike Tirane
me gradat dhe titujt shkencore perkatese. Ata kane pretenduar se duke qene
specialiste prane ketij Instituti per shkak te titujve shkencore qe kane dhe per
shkak te natyres se institucionit, si institut kerkimor shkencor, duhet te paguhen
ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.424, date 11.06.2001, pika 6 e
tij.
    Paditesit i jane drejtuar Ministrise se Industrise dhe Energjitikes, Byroja
Juridike e te cilit me shkresen nr.6246/1, date 4.09.2002 dhe nr.6246/2, date
19.09.2002, drejtuar paditesave dhe te paditurit Sherbimit Gjeologjik Shqiptar
ka percaktuar se "ne baze te ligjit nr.7883, date 23.12.1994 "Per shkencen dhe
zhvillimin teknologjik" si dhe ligjit nr.8366, date 2.07.1998 "Per Sherbimin
Gjeologjik Shqiptar" Instituti i Kerkimeve Gjeologjike eshte institucion
kerkimor shkencor buxhetor, baze mbi te cilen punonjesit e ketij institucioni qe
kane grada dhe tituj shkencor duhet te paguhen sipas pikes 6/1 te VKM
nr.424".
    Pala e paditur nuk ka pranuar pagesen e paditesave mbi bazen e
dispozitave ligjore te mesiperme, me pretendimin se paditesit jane punonjes ne
perberje te struktures organizative te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar, i formuar
ne baze te ligjit "Per Sherbimin Gjeologjik" dhe duhet te paguhen ne baze te
vendimit te KM nr.726, date 21.12 2000 "Per pagat e Institucioneve Buxhetore"
me ndryshimet e mevoneshme me VKM nr.424, date 11.06.2002, por jo sipas


                                       369
pikes 6 te ketij vendimi te fundit. Pala e paditur ka pretenduar se Instituti i
Kerkimeve Gjeologjike, nuk eshte instituti kerkimor shkencor, por institut
kerkimor aplikativ, ai financohet prej saj, nuk mund te aplikohet ligji "Per
Shkencen dhe Teknologjine" dhe se nuk ka asnje akt ligjor apo nenligjor qe ta
percaktoje ate si institut kerkimor shkencor.
    Mbi padine e paditesave, gjykata e shkalles se pare ka vendosur pranimin
e padise sipas dispozitivit te permendur dhe vendimi eshte lene ne fuqi nga
Gjykata e Apelit Tirane.
    Ne gjykim ka rezultuar se paditesit jane punonjes me grada dhe tituj
shkencore si Profesor i Asocuar (Mjeshter Kerkimesh), Profesor Doktor
(Drejtues Kerkimesh), Doktor te Shkencave Gjeologjike dhe ne veprimtarine
praktike ata kryejne pune shkencore dhe drejtojne projekte shkencore. Instituti i
Kerkimeve Gjeologjike eshte krijuar ne vitin 1962 me vendim te Keshillit te
Ministrave dhe ka kryer vazhdimisht veprimtari shkencore si institut, ndersa
aktualisht eshte berthama shkencore e Sherbimit Gjeologjik Shqiptar.
    Me hyrjen ne fuqi te ligjit "Per sherbimin Gjeologjik Shqiptar", detyrimet
e Shoqerise Anonime "Gjoalba" i kane kaluar ketij sherbimi, por ne rregulloren
e mepareshme te Gjoalbes te miratruar nga Keshilli i tij Mbikqyres si dhe
rregulloren e Institutit te Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike rezulton se,
Instituti ku punojne paditesit eshte trajtuar si instititut kerkimore shkencor.
Statusin e tij, ne menyre te shprehur nuk e ka ndryshuar as ligji per Sherbimin
Gjeologjik dhe as Vendimi i Keshillit te Ministrave nr.92, date 12.03.1992. Ne
nenin 13 te ligjit nr.7893 "Per Shkencen dhe Zhvillimin Teknologjik", eshte
percaktuar se ngritja, shkrirja bashkimi dhe ndarja e institutucioneve shkencore
shteterore behet me vendim te K.Ministrave. Nuk ka dale asnje akt i ketij
organi qe te shfuqizoje vendimin e K.M te vitit 1962 me te cilin Instituti eshte
krijuar si institucion shkencor, as ndonje vendim qe te suprimoje ate me pas si
organ i kesaj natyre. Perkundrazi, Insitituti funksionon me drejtor, Keshill
drejtues dhe Keshill Shkencor dhe ka vulen e tij. Nese K.Ministrave nuk
mendon qe instituti te trajtohet si shkencor, ai mund te shprehet ne menyre
eksplicite per mos qenien e tij si nje institut i kesaj natyre. Ligjet dhe aktet
neligjore te permendura nuk e ndalojne trajtimin e ketij organi si institut
shkencor dhe inteprtimi i tyre bere nga gjykata eshte i drejte dhe sherben si
baze ligjore per pranimin e padise.
370
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtur ne nenin 485/a te Kodit te
Procedures Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.809, date 19.06.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                         Tirane, me 15.06.2004
                                     371
Nr.2185 i Regj. Themeltar
Nr.1297 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:
       PADITËS:          DEGA E P.S.D., perfaqesuar nga
                     av. Leke Hajdari.
       I PADITUR:           KESHILLI I KOMUNES QELEZ,
                       ne mungese.
       PERSON I INTERESUAR:      DEGA E PARTISE SOCIALISTE
                       PUKE, ne mungese.


               OBJEKTI I PADISË:
          Kerkohet kthimi i mandatit te Keshilltarit
          te Partise Social Demokrate - Dega Puke,
      i marre padrejtesisht nga Partia Socialiste - Dega Puke.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Puke, me vendimin nr.226, date 04.05.2004 ka
vendosur:
     Shpalljen e moskompetences te Gjykates se rrethit gjyqesor Puke
     per gjykimin e ceshtjes civile nr.226 akti dhe dergimin e kerkese
     padise se bashku me aktet e paraqitura per kompetence shqyrtimi
     Kolegjit Zgjedhor te Gjykates se Apelit Tirane.

   Kunder ketij vendimi eshte ushtruar ankim nga pala paditese Dega e
P.S.D. Puke, e cila parashtron si me poshte:
  - Kundershtojme vendimin e Gjykates se Rrethit Puke, pasi nuk kemi te
   bejme me kundershtim akti administrativ, por me kthimin e nje te drejte
   ligjore te mohuar ne rruge te paligjshme.

372
  - Motivimi i trupit gjykues (gjyqtarit te vetem) per “moskompetence” nuk
   qendron, pasi ne zbatim te nenit 49/2 kerkesa eshte bere ne gjykaten e
   vendit ku duhet te permbushet nje detyrim ligjor.
  - Gjykimi i kesaj ceshtjeje nuk eshte kompetence e Kolegjit Zgjedhor.
  - Ne si subjekte kemi konsumuar rrugen e ankimit administrativ.
  - Vendimi perfundimtar i K.Q.Z. nr.40, date 20.02.2004 nuk eshte ankimuar
   nga pala e paditur dhe as nga pala e interesuar.
  - Referimi i gjykates ne nenin 164/1 te K.Zgjedhor nuk qendron pasi ky
   kolegj nuk mund te kaperceje kompetencat qe i jep ligji.
  - Ne i jemi drejtuar Gjykates se rrethit Puke, duke patur parasysh edhe nenin
   18/b te K.Pr.Administrative dhe vendimit unifikues te Kolegjeve te
   Bashkuara nr.686, date 11.05.2000.
  - Ne keto kushte kerkojme dergimin per gjykim te ceshtjes ne gykaten
   kompetente.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
    perfaqesuesin e paditesit qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se
rrethit gjyqesor Puke e dergimin e ceshtjes ne ate gjykate per vazhdimin e
gjykimit, dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  V Ë R E N:
    Vendimi nr.226, date 04.05.2004 i Gjykates se rrethit gjyqesor Puke, me
te cilin eshte vendosur shpallja e moskompetences dhe dergimi i ceshtjes per
kompetence Kolegjit Zgjedhor te Gjykates se Apelit Tirane, eshte i pabazuar ne
ligj, prandaj duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet ne Gjykaten e rrethit
gjyqesor Puke per vazhdimin e gjykimit.
    Nga materialet e ceshtjes rezulton si me poshte:
    Sipas vendimit nr.2218, date 17.10.2003 te Komisionit Qendror te
Zgjedhjeve, ne baze te rezultatit te zgjedhjeve per Keshillin e Komunes Qelez,
Qarku Shkoder, subjetit zgjedhor Partise Socialdemokrate i takon nje mandat
ne Keshillin e Komunes.
    Keshilli i Komunes Qelez nuk e ka pranuar mandatin e Keshilltarit te
P.S.D. duke pranuar se P.S. nuk ka perfituar dy mandate, por tre, duke
perfshire edhe mandatin e mesiperm.
    Per zgjidhjen e ketij konflikti P.S.D. (Dega Puke) i eshte drejtuar
Gjykates se rrethit gjyqesor Puke, por kjo gjykate me vendimin e
siperpermendur ka shpallur moskompetencen per gjykimin e kesaj ceshtjeje,
dhe njekohesisht ka percaktuar se gjykate kompetente eshte Kolegji Zgjedhor i
Gjykates se Apelit Tirane, duke iu referuar neneve 162 dhe 164/2 te Kodit
Zgjedhor.                                      373
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte veren se referimi ne dispozitat e
mesiperme eshte i gabuar. Sipas nenit 162 te Kodit Zgjedhor,
    “1. Kunder vendimeve te K.Q.Z-se, subjektet zgjedhore mund te bejne
ankim ne Gjykaten e Apelit Tirane, sipas afateve te percaktuara ne kete Kod.
    2. Ankimet gjykohen nga Kolegji Zgjedhor i Gjykates se Apelit Tirane”.
    Rezulton se K.Q.Z., me vendimin e sipercituar eshte shprehur per kete
ceshtje, duke vendosur qe nje mandat i takon P.S.D. Subjekti tjeter zgjedhor
P.S., ne baze te nenit 162 te Kodit Zgjedhor, kishte te drejte te ankohej kunder
vendimit te K.Q.Z. ne Kolegjin Zgjedhor, por kete te drejte ankimi nuk rezulton
ta kete ushtruar.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Puke per caktimin e kompetences lendore
duhej t`i ishte referuar nenit 10 te Ligjit nr.7572, date 10.06.1992 “Per
Organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal”.
    Ne kete dispozite, nder te tjera, parashikohet se, “...Vertetimi ose
anullimi i mandateve behet me shumicen absolute te votave te numurit te
pergjithshem te keshilltareve....
    Ankimi kunder vendimit te Keshillit per anullimin e mandatit behet ne
gjykate nga personi i interesuar. Vendimi i gjykates eshte i formes se prere...”
    Nga sa me lart rezulton se kompetente per gjykimin e ceshtjes eshte
Gjykata e rrethit gjyqesor Puke.
    Kjo gjykate duhet te verifikoje ne se ka vendim te Keshillit, te marre ne
zbatim te nenit 10, lidhur me mandatin e Keshilltarit te P.S.D. Nese ky Keshill
nuk eshte shprehur per kete mandat, atehere gjykata duhet te shprehet me
vendim per detyrimin e Keshillit te Komunes per ta marre ceshtjen ne shqyrtim
e per te vendosur duke zbatuar proceduren e parashikuar ne nenin 10.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 62 - 63, te K.Pr.Civile,

                V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.226, date 04.05.2004 te Gjykates se rrethit
gjyqesor Puke dhe dergimin e ceshtjes ne ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

                          Tirane, me 17.06.2004
374
Nr.2879/816 i Regj. Themeltar
Nr.1298 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS:        SOTIRA ALEKSI, perfaq.
                   nga av. Haneme Bakia.
       TË PADITUR:       TRIFON ALEKSI, ne mungese.
                   ANESTI ALEKSI, perfaq. nga
                   av.Vitore Tusha.


               OBJEKTI I PADISË:
              Njohje bashkepronesie,
       ne baze te nenit 86, 87 te Kodit Civil (te meparshem)
               1167 te K.Civil te ri.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, me vendimin nr.423, date 20.03.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Detyrimin e te paditurve Anesti Aleksi, Trifon Aleksi te njohin
      bashkepronar paditesen Sotira Aleksi mbi nje siperfaqe trualli
      734m2 ne 2/3 pjese.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.101, date 11.03.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.423, date 20.03.2002 te Gjykates se
     rrethit Vlore.


                                     375
   Kunder ketij vendimi te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs i padituri
Anesti Aleksi, duke parashtruar keto shkaqe:
 - Vendimet e te dy gjykatave jane rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit
   material dhe e shkeljes se procedurave qe kane ndikuar ne dhenien e
   vendimeve.
 - Pasuria e trasheguar nga i ndjeri Vangjel Aleksi nuk eshte pasuri e vene
   gjate marteses.
 - Eshte zbatuar keq ligji material.
 - Persa me lart kerkojme kalimin e ceshtjes per gjykim, si dhe ndryshimin e
   vendimeve dhe pranimin e padise, duke e njohur bashkepronar paditesin
   vetem per 1/3 pjese, ndersa per ne te paditurit nga 1/3 pjese secili.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   perfaqesuesin e te paditurit Anesti, qe kerkoi ndryshimin e vendimeve,
perfaqesuesin e paditeses qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimeve dhe pasi e
bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  V Ë R E N:
    Vendimi nr.101, date 11.03.2003 i Gjykates se Apelit Vlore dhe vendimi
nr.423, date 20.03.2002 i Gjykates se rrethit gjyqesor Vlore, jane rrjedhoje e
mosrespektimit dhe e zbatimit te keq te ligjit (n.472/a i K.Pr.Civile), prandaj
duhet te ndryshohen dhe perfundimisht te rrezohet padia.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare e ne apel ka rezultuar si me poshte:
    Me vendimin nr.94, date 25.01.1996 te Komisionit te Pronave Vlore ne
emer te te ndjerit V. Aleksi, trashegimlenes i paleve, eshte kthyer ne natyre nje
truall me siperfaqe 734 m2 me vendndodhje dhe kufij te percaktuar. Pas vdekjes
se trashegimlenesit jane percaktuar trashegimtare ligjore paditesja dhe dy te
paditurit (nene dhe djem), duke trasheguar secili nga 1/3 pjese ne pasurine
trashegimore.
    Paditesja, duke pretenduar se pasuria eshte kthyer ne vitin 1996, kohe
kur ajo ishte e martuar me trashegimlenesin, ka kerkuar te njihet si
bashkepronare ne ½ pjese te pasurise bashkeshortore dhe si trashegimtare ne ½
pjese qe i takonte bashkeshortit te saj, d.m.th. kjo te ndahet ne tre pjese duke
perfituar secili trashegimtare nga 1/6 pjese. Perfundimisht, sipas paditeses, ajo
te perfitoje 2/3 pjese, ndersa dy djemte nga 1/6 pjese.
    Te dy gjykatat e kane pranuar kete kerkim te paditeses, duke pranuar
regjimin juridik te pasurise bashkeshortore.
    Kjo zgjidhje eshte e pabazuar ne ligj dhe bie ne kundershtim me
interpretimin e bere me vendimin unifikues te Kolegjeve te Bashkuara te
Gjykates se Larte nr.24, date 13.03.2002.376
    Nga materialet e ceshtjes (provat e administruara) ka rezultuar se
trashegimlenesi (bashkeshorti i paditeses) kete prone e ka fituar me trashegimi
ne vitin 1935. Ky eshte casti i fitimit te pronesise ekskluzive prej tij dhe jo viti
kur eshte kthyer prona me Vendim te Komisionit te Pronave.
    Si rrjedhoje, kjo prone i ka takuar bashkeshortit para martese dhe nuk
eshte bere pasuri bashkeshortore.
    Arsyetimi i plote i kesaj zgjidhjeje gjendet ne vendimin e sipercituar te
Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte. Perkatesia e pjeseve ne pasurine
trashegimore mbetet nga 1/3, sic eshte percaktuar ne deshmine e trashegimise.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/d te K.Pr.Civile,

                V E N D O S I:
   Ndryshimin e vendimit nr.101, date 11.03.2003 te Gjykates se Apelit
Vlore dhe te vendimit nr.423, date 20.03.2002 te Gjykates se rrethit gjyqesor
Vlore dhe rrezimin e padise.

                           Tirane, me 24.06.2004
                                        377
Nr.2939 i 870 i Regj. Themeltar
Nr.1299 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:

       PADITËS:         VILIAM DEDE, ne mungese.
                    GAZMEND DEDE, ne mungese.
       TË PADITUR:       RENATO BABLUSHKA, perfaqesuar
                    nga av. Agim Gogu.
                    ZYRA E REGJISTRIMIT TE
                    PASURIVE TE PALUAJTESHME,
                    DEVOLL.


               OBJEKTI I PADISË:
                 Njohje pronar
        dhe fshirje rregjistrimi mbi objektin furre gelqere,
           ne baze te nenit 296 e 584 te K.Civil.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Korce, me vendimin nr.2348, date 27.12.2002
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese - padise.
      Detyrimin e te paditurit Renato Bablushka te njohe pronare
      paditesat Viliam Dede e Gazmend Dede mbi nje objekt furre per
      gelqere ndodhur ne afersi te fshatit Proger te rrethit Devoll me kufij:
      V., L., J. e P. pasuria me nr.152/1.
378
      Detyrimin e Zyres se Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme
      Devoll te beje fshirjen e rregjistrimit te objektit furre per prodhim
      gelqereje me nr.regjistrimi pasurie 152/3 regjistruar ne emer te te
      paditurit Renato Bablushka me kufij ne te kater anet me pasuri me
      nr.152/1.

   Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.50, date 05.03.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.2348, date 27.12.2002 te Gjykates se
     rrethit gjyqesor Korce qe i perket paleve Viliam e Gazmend Dede e
     Renato Bablushka me objekt njohje pronesie e fshirje regjistrimi.

   Kunder ketij vendimi te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs i padituri
Renato Bablushka, duke parashtruar keto shkaqe:
 - Gjykata e apelit ka vepruar ne kundeshtim me kerkesat e neneve 14, 18
   dhe 465/5 te K.Pr.Civile duke refuzuar perseritjen e pjeseshme te hetimit
   gjyqesor.
 - Prokuroria e rrethit Korce ka filluar hetimin per fallsifikim te dokumentit
   te lejes se ndertimit dhe per kete u kerkua pezullimi i gjykimit, por qe nga
   gjykata e apelit nuk eshte marre parasysh ne nje kohe qe ai eshte
   dokumenti kryesor per zgjidhjen e ceshtjes.
 - Ne veshtrim te dispozites ligjore, neni 296 i K.Civil, gjykatat, ndonese
   konstatojne mosregjistrimin e pasurise se paluajteshme ne emer te tyre,
   perseri pranojne kerkimet e tyre.
 - Me vendimin nr.1664, date 16.11.1999 shprehet se as ish kooperativa
   bujqesore dhe as Komuna Proger nuk kane qene pronare te furrave e per
   rrjedhoje kontrata e shitjes midis tyre dhe paditesave eshte absolutisht e
   pavlefshme duke i kthyer palet ne gjendjen e mepareshme e aq me shume
   qe nuk eshte bere dhe pagesa e cmimit te percaktuar ne kontrate.
 - Sinteza e gjithe provave ne favor te prones tone eshte deklarata noteriale e
   dates 01.02.2000 qe referon vendimin nr.1664, date 16.11.1999, ndonese
   jo ne formen e percaktuar nga ligji, por eshte jo vetem kontrate shitblerje
   por dhe nje heqje dore vullnetare e njohjes se pronesise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   perfaqesuesin e te paditurve qe kerkoi ndryshimin e vendimeve dhe
rrezimin e padise dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,
                                       379
                   V Ë R E N:
    Vendimi nr.50, date 05.03.2003 i Gjykates se Apelit Korce dhe vendimi
nr.2348 date 27.12.2002 i Gjykates se rrethit gjyqesor Korce, qe eshte lene ne
fuqi me vendimin e mesiperm te apelit jane te pabazuar ne ligj, prandaj duhet te
prishen dhe ceshtja te dergohet per rishqyrtim ne shkalle te pare.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare e ne apel ka rezultuar si me poshte:
    Paditesat kane kerkuar detyrimin e te paditurit per t`i njohur pronare
ekskluzive mbi furren e gelqeres te ndodhur ne fshatin Proger, duke iu referuar
nenit 296 dhe 584/b te Kodit Civil.
    Ata pretendojne se jane bere pronare te furres se gelqeres, pas
privatizimit te objekteve te ish-kooperatives bujqesore, pas kesaj kane marre
leje ndertimi dhe kane bere investime, nderkohe i padituri ka bere rregjistrimin
e pronesise se objektit ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurise se Paluajteshme.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte veren se te dy gjykatat kane pranuar nje
padi per te cilen paditesit nuk kane percaktuar drejt shkakun e saj. Shkaku i
padise eshte e drejta subjektive e paditesit (paditesave) dhe gjendja e faktit qe i
kundervihet kesaj te drejte.
    Ne ngritjen e padise paditesat i jane referuar nenit 296 te Kodit Civil dhe
nenit 584/b te ketij kodi. Referimi ne nenin 584/b te Kodit Civil ne menyre
evidente eshte i gabuar, sepse nga materialet e ceshtjes rezulton se nuk kemi te
bejme me nje marredhenie juridike sigurimi detyrimi me ane vendosje hipoteke,
por me probleme te rregjistrimit te pasurise se paluajteshme. Keto jane dy
koncepte krejt te ndryshme, te cilat gjykatat nuk duhet t`i ngaterrojne me njeri -
tjetrin.
    Persa i perket padise se kerkimit te sendit, sipas nenit 296 te Kodit Civil,
ajo eshte padia e pronarit, qe ka humbur posedimin e sendit, kunder cdo
poseduesi ose mbajtesi te paligjshem te tij. Pra, shkaku i kesaj padie eshte e
drejta e pronarit per te gezuar, poseduar dhe disponuar lirisht sendin e tij, nga
njera ane, dhe, nga ana tjeter, gjendja e faktit qe i kundervihet kesaj te drejte,
d.m.th. posedimi ose mbajtja e sendit ne menyre te paligjshme nga i padituri,
duke i mohuar pronesine paditesit dhe duke u sjelle vete si pronar.
    Gjate gjykimit te kesaj padie paditesi ka barren e proves per te provuar se
ai eshte bere pronar i sendit nepermjet nje menyre te ligjshme te fitimit te
pronesise. Gjykata ne kete rast, ne qofte se i padituri konteston pronesine e
paditesit, duhet t`i kerkoje ketij te provoje menyren e fitimit te pronesise,
referuar nenit 163 te Kodit Civil. Sipas kesaj dispozite, “Pronesia fitohet
nepermjet menyrave te caktuara ne kete kod dhe menyrave te tjera te caktuara
me ligj te vecante”.
    Referuar rastit ne shqyrtim paditesi ka barren e proves per te provuar
fitimin e pronesise mbi token (truallin) dhe objektin (furren) e ndertuar mbi te.
Ne kete aspekt paditesat jane treguar konfuze ne kerkimet e pretendimet e tyre.380
    Gjithashtu, ne kete gjykim paditesat kane barren e proves per te provuar
se ata e kane humbur posedimin mbi sendin qe kerkojne dhe se i padituri eshte
posedues i paligjshem (apo mbajtes i paligjshem) i tij.
    Nga ana tjeter i padituri ka te drejte te provoje se ai posedimin e sendit e
ka fituar mbi nje baze te ligjshme (me nje veprim juridik per kalim pronesie,
apo me cdo shkak tjeter te ligjshem).
    Ne qofte se nuk plotesohen elementet e mesiperme padise se kerkimit te
sendit i mungon shkaku dhe paditesi ka te drejte te mendoje per ngritjen e nje
padie tjeter. Ne keto raste duhet te veprohet sipas kerkesave te nenit 16 te
K.Pr.Civile, sipas te cilit, “..[Gjykata] ben nje cilesim te sakte te fakteve dhe
veprimeve qe lidhen me mosmarreveshjen, pa u lidhur me percaktimin qe mund
te propozojne palet.
    Megjithate, gjykata nuk mund te ndryshoje bazen juridike te padise”.
    Ne rastin ne shqyrtim duket sikur palet nuk kane ditur cfare te
pretendojne e te kerkojne dhe gjykatat nuk kane ditur cfare te gjykojne.
    I gjithe ky konkluzion ka ardhur edhe prej faktin qe gjykatat nuk kane
zbatuar drejt rregullin baze qe garanton nje proces te rregullt gjyqesor, qe
parashikohet ne nenin 213 te K.Pr.Civile, ne lidhje me nenin 12 te ketij kodi.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/ç, te K.Pr.Civile,

                 V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.50, date 05.03.2003 te Gjykates se Apelit Korce
dhe te vendimit nr.2348, date 27.12.2002 te Gjykates se rrethit gjyqesor Korce
dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e rrethit gjyqesor Korce.

                          Tirane, me 24.06.2004
                                        381
Nr. 2576/557 i Regj. Themeltar
Nr. 1300 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Vladimir Metani      Anetar
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        ADRIAN SHEHU, perfaqesuar nga
                   Av. A. Hajdari
       I PADITUR:       BANKA E KURSIMEVE SH.A,
                   perfaqesuar ngaAv. G. Saliaga


                  OBJEKTI:
              Detyrimin e pales se paditur
        per te paguar pagen e nje viti si demshperblim,
           si pasoje e zgjidhjes se menjehershme
          dhe te pajustifikuar te kontrates se punes,
            si dhe detyrimin e pales se paditur
        per shperblimin qe rrjedh nga vjetersia ne pune.
        Baza Ligjore: Neni 145, 152,153 e 155 i K.Punes.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.5022, date 16.12.2002
ka vendosur :
      Pranimin e kerkese padise.
      Detyrimin e pales se paditur qe t’i paguaje paditesit si demshperblim
      pagen e nje viti, ku paga mujore eshte 91.300 leke, shperblimin per
      vjetersi pune (per 9 vjet) dhe shperblimin qe rrjedh nga rezultati
      financiar i pales se paditur per vitin 2001 dhe per gjashte-mujorin e
      para te viti 2002.382
   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.411, date 1.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.5022, date 16.12.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane, me plotesimin qe sa i perket shperblimit qe
     rrjedh nga rezultati financiar (bonuset) t’i paguhen paditesit ne rast
     se do t'u shperndahen punonjesve te tjere per periudhen objekt
     konflikti.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane ka ushtruar rekurs ne
Gjykaten e Larte pala e paditur, duke parashtruar shkaqet e meposhtme per
prishjen e vendimeve te te dy gjykatave:
  - Gjykatat ne menyre absurde kane rrezuar 2 raporte kontrolli te kryera nga
    ekspertet e bankes, pa thirrur eksperte te fushes bankare.
  - Gjykata e Apelit Tirane, ka gjykuar ne menyre subjektive akt-kontrollin e
    dates 7.10.2002, ku rezultonte qe pergjegjes per te gjitha shkeljet e
    konstatuara ishte paditesi, qe ushtronte funksionet e Drejtorit te Drejtorise.
  - Ne rastin konkret ekzistonin shkaqe te arsyeshme per zgjidhjen e kontrates
    se punes mes paleve ndergjyqese.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    mbasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, si degjoi perfaqesuesin
ligjor te paditesit Av. A. Hajdari, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates
se apelit, si degjoi perfaqesuesin ligjor te pales se paditur juristin V. Saliaga, qe
kerkoi pranimin e rekursit dhe si shyrtoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.411, date 1.04.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimi nr.5022, date 16.12.2002 te Gjykates se shkalles se
pare Tirane, eshte i bazuar ne ligj, prandaj duhet te lihet ne fuqi.
    Gjate gjykimit te ceshtjes ne fakt ka rezultuar si me poshte:
    Paditesi, Adrian Shehu ka qene i punesuar prane pales se paditur, Banka
e Kursimeve Sh.A., me detyren e Drejtorit te Thesarit, fakt ky qe rezulton nga
kontrata individuale e punes e lidhur me daten 6.03.1998. Me aktin
administrativ nr.3301, date 9.09.2002 te pales se paditur, paditesit i eshte
komunikuar “pezullimi” ne funksionin qe ai ushtronte deri ne nje urdher te dyte
te pales paditese. Me pas, me aktin tjeter administrativ nr.3301/1, date
25.09.2002 te pales se paditur, paditesi eshte njoftuar per fillimin e procedurave
te zgjidhjes se kontrates se punes ne baze te nenit 144 te K.Punes dhe me aktin
administrativ nr.3301/2, date 4.10.2002 te pales paditese, paditesit i eshte
komunikuar masa disiplinore e “largimit nga puna” ne mbeshtetje te nenit 144
te K.Punes dhe nenit 18, pika “e” e kontrates individuale te punes. Pala e
paditur e ka motivuar marrjen e kesaj mase disiplinore si mase e marre nisur


                                        383
nga konkluzionet e aktit te kontrollit te ushtruar nga Drejtoria e Administrimit
dhe e Riskut ne Drejtorine e Thesarit (qe drejtohej nga paditesi), te dyja keto
struktura te pales se paditur, nga ku kishte rezultuar (sipas pales se paditur) se
ishin konstatuar shkelje te akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
    Paditesi, Adrian Shehu, duke e konsideruar te padrejte masen disiplinore
te marre ndaj tij nga ana e paditur, Banka e Kursimeve Sh.A. i eshte drejtuar
gjykates me kerkese padi ku kerkon te njihet detyrimi i pales se paditur per t`i
paguar atij (paditesit) pagen e nje viti si demshperblim, si pasoje e zgjidhjes se
menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, detyrimin e pales se
paditur per shperblimin qe rrjedh nga vjetersia ne pune, si dhe detyrimin e pales
se paditur per pagimin e pjeses se fitimit qe rrjedh nga rezultati financiar i pales
se paditur per kohen qe paditesi ka qene ne pune dhe nuk e ka perfituar ate.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane dhe e Apelit Tirane, si kane
administruar provat shkresore te paraqitura nga palet, kane bere bere vleresimin
e tyre e kane arritur ne konkluzionin se pala e paditur nuk ka mundur te provoje
ne menyre te plote e bindese shkelje te akteve ligjore e nenligjore te kryera nga
paditesi gjate ushtrimit te funksionit te tij.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi aktet ne dosjen gjyqesore
dhe shkaqet e ngritura ne rekurs, veren se pretendimet e parashtruara nga pala e
paditur se zgjidhja e kontrates se punes eshte bere per shkaqe te justifukuara
nuk mbeshteten ne asnje prove konkrete. Rezulton e provuar nga aktet e
ndodhura ne dosje, te analizuara nga dy gjykatat, se ndersa paditesi ka qene i
pezulluar, ne drejtorine qe ai drejtonte ushtrohej kontrolli per aktivitetin e
ushtruar nga kjo drejtori. Gjithashtu ka rezultuar se ndaj paditesit jane aplikuar
dy masa administrative, ajo e largimit nderkohe qe eshte ne fuqi edhe ajo e
pezullimit. Me te drejte te dyja gjykatat e kane konstatuar te padrejte kete fakt,
pasi ai vjen ne kundershtim me nenin 19 te kontrates individuale te punes.
    Ne perfundim te gjykimit Gjykata e shkalles se pare dhe ajo e apelit,
nisur nga sa eshte pretenduar, parashtruar nga pala e paditur, Banka e
Kursimeve sh.a., nuk kane krijuar bindje per shkelje te kryera nga paditesi qe
do te perligjnin zgjidhjen per shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes. Ne
keto rrethana me te drejte gjykatat i kane konsideruar te bazuara pretendimet e
paditesit per shperblimin ndaj tij te demit te shkaktuar nga zgjidhja e
menjehershme dhe e pajustifikuar e kontrates se punes, pagesen e shperblimit
per vjetersine ne pune, si dhe pagesen per pjesen e fitimit qe rrjedh nga rezultati
financiar i pales se paditur per kohen qe paditesi ka qene ne pune dhe nuk e ka
perfituar ate, bazuar ne nenet 142, 152, 153 dhe 155 i K.Punes
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se pretendimet e parashtruara nga
pala e paditur kane te bejne me menyren e vleresimit te provave dhe se nuk
qendron asnje nga shkaqet e parashikuara ne nenin 472 te Kodit te Procedures
Civile.
384
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte , bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.411, date 1.04.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 24.06.2004
                                       385
Nr.2893/827 i Regj. Themeltar
Nr.1301 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile me
pale:

       PADITËS:        RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR,
                   perfaqesuar me autorizim nga
                   juristi D. Matlija
                   SHOQERIA “BUNA 1”, ne mungese
       I PADITUR :       “MEDIA NORD”, ne mungese


                  OBJEKTI:
       Detyrimi i “Media Nord” te demshperbleje RTSH
            per transmetimin e pa autorizuar
        te koncertit recital te kengetares Artiola Toska.
          Baza Ligjore: Neni 1, 26, 30, 34, 37, 50
            te ligjit nr.7564, date 19.05.1992
          “Per te Drejtat e Autorit”, ndryshuar me
            ligjin nr.8594, date 06.04.2000
      “Per disa ndryshime ne ligjin nr.7564, date 19.05.1992
              “Per te Drejten e Autorit”,
              neni 608, 609, 640 i K.C.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.2169, date 23.05.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise se ngritur nga paditesit, RTSH dhe Shoqeria
      “Buna 1”.


386
       Detyrimin e pales se paditur shoqeria “Media Nord” te
       demshperbleje palen paditese RTSH dhe shoqeria “Buna 1” per
       transmetimin e pautorizuar te koncertit te kengetares Artjola Toska
       ne masen 622.000 leke per RTSH dhe 650.000 leke per Shoqerine
       “Buna 1”.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.1155, date 05.11.2002 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.2169, date 23.05.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane eshte paraqitur rekurs ne
Gjykaten e Larte nga pala e paditur “Media Nord”, duke parashtruar shkaqet e
meposhtme per prishjen e vendimeve te te dyja gjykatave dhe dergimin e
ceshtjes per rigjykim ne gjykaten qe ka kompetencen tokesore per shqyrtimin e
kesaj padie:
  - Te dyja vendimet jane marre ne shkelje te renda te normave procedurale
    dhe ne zbatim te gabuar te normave ligjore.
  - Te dyja gjykatat kane injoruar kerkesen tone per shpalljen e
    moskompetences se Gjykates se shkalles se pare Tirane per gjykimin e
    ketij konflikti.
  - Gjykata e shkalles se pare Tirane ne arsyetimin e vendimit nuk shprehet ne
    lidhje me kerkesen tone per shpalljen e moskompetences se saj per
    gjykimin e kesaj ceshtje, duke vepruar ne kundershtim me nenin 6 te
    K.Pr.Civile.
  - Gjykatat nuk kane pranuar kerkesen e pales se paditur per te kryer nje
    ekspertim lidhur me vertetesine e kasetes filmike te paraqitur me cilesine e
    proves nga pditesat, duke vepruar keshtu ne kundershtim me nenet 278
    dhe 279 te K.Pr.Civile.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   mbasi degjoi relacionin e anetares Shpresa Beçaj, degjoi perfaqesuesin e
RTSH-se D. Matlija, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates Apelit
Tirane dhe shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                 VËREN
    Palet paditese, RTSH dhe Shoqeria “Buna 1” kane investuar Gjykaten e
rrethit gjyqesor Tirane me nje kerkese-padi kundra “Media Nord”, me objekt
demshperblimin per transmetimin e paautorizuar te koncertit recital te
kengetares Artiola Toska.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane si ka shqyrtuar ceshtjen dhe ka bere
analizen e provave ka vendosur pranimin e padise se ngritur nga palet paditese,


                                        387
RTSH dhe shoqeria “Buna 1”, duke detyruar shoqerine “Media Nord”, me seli
ne Shkoder te demshperbleje RTSH ne shumen 622.000 leke dhe shoqerine
“Buna 1” ne shumen 650.000 leke, duke arsyetuar se padia eshte e bazuar ne
ligjin nr.7564, date 19.05.1992 “Per te drejten e autorit”, ndryshuar me ligjin
nr.8594, date 06.04.2000 dhe nenet 608 dhe 640 te Kodit Civil, dhe se
pretendimet e pales se paditur nuk qendrojne, si per shpalljen e
moskompetences ashtu dhe per prapesimet lidhur me mosmarreveshjen.
    Mbi ankimin e paraqitur nga pala e paditur, Gjykata e Apelit Tirane, si ka
shqyrtuar ceshtjen ne shkalle te dyte, ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te
Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane.
    Mbi rekursin e paraqitur ne Gjykaten e Larte nga pala e paditur, ceshtja
u gjykua nga Kolegji Civil i kesaj gjykate nga ku rezultoi se rekursi i paraqitur
nga shoqeria “Media Nord” eshte i pabazuar ne kerkesat e nenit 472 te
K.Pr.Civile per shkaqet si me poshte:
    Duke ju referuar kerkesave te neneve 48/1 dhe 54 te K.Pr.Civile nuk
perben shkak per prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, fakti pse kjo
ceshtje eshte gjykuar ne Gjykaten e rrethit gjyqesor Tirane.
    Megjithese Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane nuk e ka arsyetuar kete
moment, por vetem eshte shprehur se pretendimi i pales se paditur per shpalljen
e moskompetences nuk qendron, pavaresisht se Gjykata e Apelit Tirane nuk e
ka marre ne analize kete moment, duke qene edhe Gjykata e rrethit gjyqesor
Tirane kompetente per gjykimin e kesaj mosmarreveshje sipas urdherimeve te
neneve 48/1 dhe 54 te K.Pr.Civile, cmojme se nuk ka shkak per cenimin e dy
vendimeve, por ka vend qe te dy gjykatave t`u behet verejtje per mosarsyetimin
dhe mosmarrjen ne analize te kerkeses se pales se paditur lidhur me
moskompetencen.
    Duke ju referuar provave te marra ne analize nga dy gjykatat cmojme se
lidhur me mosmarreveshjen objekt gjykimi, eshte zhvilluar nje proces gjyqesor
i rregullt, duke u garantuar te drejtat e paleve per paraqitjen e provave te
nevojshme. Pala e paditur ka marre pjese rregullisht ne gjykim dhe nuk rezulton
te jene krijuar veshtiresi per ndjekjen e gjykimit dhe paraqitjen e provave sic
eshte pretenduar ne rekurs. Gjate gjykimit ne gjykaten e faktit, pala paditese ka
paraqitur si prove kaseten filmike ku eshte regjistruar koncerti recital i
kengetares Artiola Toska e transmetuar nga pala e paditur shoqeria “Media
Nord” sh.a. Gjate gjykimit nga ana e gjykates, ne prani te paleve ndergjyqese
eshte bere shfaqja e kasetes, ku eshte pare qarte ne krahun e majte te ekranit
stampimi i logos se TV 1, qe perfaqeson kanalin televiziv te shoqerise “Media
Nord”. Nga permbajtja e proces-verbalit te seances gjyqesore rezulton se pala e
paditur, e perfaqesuar nga avokati i saj e ka pranuar regjistrimin dhe
transmetimin nga ana e pales se paditur te koncertit recital te kengetares Artiola
Toska. Ne keto rrethana, me te drejte nga ana e gjykates nuk eshte marre ne
konsiderate kerkesa e pales se paditur per te kryer nje ekspertim lidhur me
vertetesine e kasetes filmike te paraqitur me cilesine e proves nga pala paditese.


388
Ndersa per percaktimin e mases se demit te pretenduar nga palet paditese,
gjykata ne baze te nenit 224/a te K.Pr.Civile ka marre mendimin e specializuar
te nje eksperti. Gjate gjykimit jane zbatuar dispozitat qe kane te bejne me
menyren e caktimit te ekspertit dhe permbushjen prej tij te detyrave te
ngarkuara nga gjykata.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 485/a te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.1155, date 05.11.2002 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 24.06.2004
                                       389
Nr.2885/822 i Rregj. Themeltar
Nr.1302 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Nikoleta Kita       Anetar
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2885/822 akti qe i perket:

       PADITËS:         EMIN COLLAKU, perfaqesuar nga
                    Av. Edmond Saliu
       I PADITUR:        FLAMUR ALIA, etj., perfaqesuar nga
                    Av. Ardian Kalia


              OBJEKTI I PADISË:
            Zgjidhje e kontrates se qirase
               dhe lirim banese.
           Baza Ligjore: Nenet 698, 678, 681,
              801 e vijues te K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.216, date 10.02.2003
ka vendosur:
      Pranimin e padise se paditesit Emin Collaku, duke detyruar te
      paditurin Flamur Alia, t’i liroje e dorezoje paditesit banesen 2+1,
      prone e tij dhe te paditurit Theodhori Goxhobashi e Albert
      Goxhobashi ambjentin 1+1, prone e paditesit.
      Detyrimin e paditesit t’i siguroje te paditurve banesa te tjera brenda
      qytetit te Durresit, pothuajse me te njejtat siperfaqe qe do te
      dorezojne te paditurit.
      Detyrimin e paditesit te paguaje qirane e te paditurve, derisa te
      sistemohen nga shteti si "te pastrehe".390
   Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.256, date 08.05.2003 ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.216, date 10.02.2003 te Gjykates se
     shkalles se pare Durres.
     Rrezimin e kerkese padise se paditesit Emin Collaku si te pabazuar
     ne prova e ligj.

    Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs paditesi Emin Collaku, i
cili kerkon prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Durres dhe lenien ne fuqi
te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Durres, duke parashtruar keto
shkaqe:
  - Gjykatat kane zbatuar keq ligjin. Si shkak ligjor ne kete kerkim eshte
    referuar ne nenet 801 te K.Civil dhe nenin 14 te ligjit 7698, date
    15.04.1993.
  - Kjo banese eshte e amortizuar dhe jashte kushteve per banim. Ky fakt u
    provua me aktet e ekspertimit te administruara ne dosje.
  - Vendimi i Gjykates se shkalles se pare Durres, eshte i drejte dhe une jam
    dakort te siguroj banese tjeter brenda qytetit te Durresit, me te njejten
    siperfaqe, duke marre persiper dhe detyrimin te paguaj qirane e baneses.
  - Duke u ndryshuar vendimi i shkalles se pare, Gjykata e Apelit Durres nuk
    me lejon te riparoj pronen time, aq me teper qe vete une pronari jetoj ne
    ambiente te tjera me qira duke mos banuar ne banesen time. Arsyetimi i
    gjykates se apelit eshte jollogjik.
  - Banesa ku jetojne te paditurit eshte fituar me vendim perkates te
    K.K.K.Pronave nga trashegimtaret e familjes Beshiri dhe kjo familje me
    kontrate shitblerje e ka kaluar ne pronesine time. Te paditurit megjithese
    kane qene te detyruar nuk kane lidhur kontrate qiraje as me familjen
    Beshiri as me mua pronarin e ri, ne keto kushte te paditurit jane posedues
    te paligjshem te baneses.

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinojmeri, perfaqesuesin e pales
paditese Av. Edmond Saliu, i cili kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare,
perfaqesuesin e pales se paditur Av. Ardian Kalia, i cili kerkoi lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se apelit, si dhe diskutoi aktet ne teresi,

                 VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala paditese, permban shkaqe nga ato te
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit
Durres, nr.256, date 08.05.2003, i cili ka ndryshuar vendimin e gjykates se
rrethit dhe ka pranuar padine, duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet per


                                       391
rigjykim ne ate gjykate por me tjeter trup gjykues.
    Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se
paditesi Emin Collaku, eshte pronar mbi nje banese te ndodhur ne lagjen nr.3
Durres. Kete banese e ka blere nga familja Beshiri, te cileve u ishte kthyer nga
Komisioni i Kthimit te Pronave si ish pronare. Ne katin e pare te baneses
banojne tre te paditurit, te cilet kane qene ne kushtet e qiramarresit me shtetin
dhe tashme gezojne statusin e te pastrehut. Paditesi ka pretenduar se banesa
prone e tij po shkaterrohet dhe rrezikon te shembet, ndaj ka kerkuar qe te
paditurit te lirojne ambjentet e zena ne menyre qe ai te kryeje restaurimin e
baneses. Duke patur parasysh kerkesat e ligjit nr.7698, date 15.04.1993 lidhur
me lirimin e siperfaqeve te banimit nga qiramarresit, paditesi ka siguruar per
qiramarresit nga nje banese tjeter, kontratat e qirase te te cilave jane
administruar nga gjykatat.
    Gjykata ka kerkuar mendimin e eksperteve lidhur me gjendjen e baneses
se paditesit dhe me kushtet qe plotesojne apartamentet e ofruara nga paditesi
per te paditurit. Ne aktin e ekspertimit eshte shpjeguar se banesa eshte 80% e
amortizuar, ndersa banesat e ofruara jane brenda qendres se banuar dhe
kushteve te strehimit. Mbi kete baze gjykata e rrethit ka pranuar padine dhe ka
detyruar te paditurit te lirojne banesat perkatese. Njekohesisht eshte detyruar
paditesi t'u paguaje qirane te paditurve deri sa te sistemohen nga shteti.
    Gjykata e apelit pranon se kontratat e lidhura nga paditesi jane lidhur me
afat deri ne fund te vitit 2004, c'ka do te thote se paditesi u siguron banese te
paditurve deri ne kete periudhe dhe jo sa te sistemohen nga shteti (gje qe mund
te zgjase me vite). Edhe ambjentet e ofruara nga paditesi jane me te vogla se
siperfaqja e banimit qe disponojne aktualisht te paditurit. Per sa me siper ajo ka
ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit dhe ka rrezuar padine.
    Konkluzioni i mesiperm i gjykates eshte rrjedhoje e zbatimit te gabuar te
ligjit.
    Drejt arsyeton ajo lidhur me poziten juridike te te paditurve ne raport me
paditesin referuar ne paragrafin e pare te nenit 14 te ligjit nr.7698, date
15.04.1993. Te paditurit kane qene qiramarres me shtetin dhe me kalimin e
nderteses ne pronesi te ish pronareve, marredheniet midis ketyre te fundit dhe
qiramarresve, ne mbeshtetje te dispozites se mesiperme, rregullohen me ligjin
nr.7652, date 23.12.1992 “Per privatizimin e banesave shteterore”, pra te
paditurit mbeten qiramarres. Edhe ne raport me paditesin ata do te ruajne te
njejten pozite per shkak se prona atij i ka kaluar me barre (te paditurit
vazhdonin te qendronin ne ambjentet perkatese). Por gjykata ka gabuar lidhur
me interpretimin e paragrafit te dyte te nenit 14. Kjo dispozite parashikon: “Ne
qofte se gjate kesaj kohe pronari i siguron qiramarresit banese tjeter brenda te
njejtes qender te banuar, me siperfaqe aq sa i takon sipas normave te strehimit
ne momentin e daljes se ketij ligji, por jo me teper sesa ka, atehere qiramarresi
eshte i detyruar te liroje banesen”.392
    Gjykata eshte perpjekur te rrezoje pretendimin e paditesit se banesa ka
nevoje per riparime, duke argumentuar se paditesi nuk ka marre leje per
prishjen e rindertimin e baneses e aq me shume nuk rezulton qe ai te kete
paraqitur kerkese ne Seksionin e Urbanistikes. Ne fakt dispozita e mesiperme
nuk le vend per hetime dhe interpretime te kesaj natyre, sepse ajo e lidh lirimin
e baneses vetem me detyrimin e qiramarresit per:
    - te siguruar qiramarresit banese brenda te njejtes qender te banuar.
    - me siperfaqe aq sa i takon sipas normave te strehimit.
    Pikerisht ne kete drejtim, nese plotesohen keto dy kushte duhet hetuar
prej gjykates. Si nje nder shkaqet e tjera te rrezimit te padise, gjykata
argumenton se siperfaqet e ofruara nga paditesi jane me te vogla se ambjentet e
banimit qe disponojne aktualisht te paditurit. Dispozita qe cituam si detyrim te
vetem nuk kerkon te ofrohet nje siperfaqe banimi aq sa qiramarresi ka patur,
por aq sa atij i takon brenda normave te strehimit. Pra edhe pse siperfaqet mund
te jene me te vogla, e rendesishme eshte te hetohet per secilin nga te paditurit se
cila do te ishte norma ligjore e strehimit ne momentin e daljes se ligjit dhe a
jane siperfaqet e ofruara ne perputhje me keto norma. Nje gje e tille nuk ka
rezultuar nga akti i ekspertimit.
    Duke patur parasysh se qe nga momenti i dhenies se vendimit nga
gjykatat deri ne shqyrtimin nga ky kolegj, ka kaluar nje kohe relativisht e gjate
dhe afati i kontratave per ambjentet e siguruara nga paditesi jane ne perfundim,
ne rigjykim ceshtja duhet te gjykohet ne varesi te provave te reja qe paditesi do
te sjelle lidhur me sistemimin e te paditurve.
    Ne rigjykim, vec sa me siper gjykata duhet te kerkoje prej eksperteve
sqarime dhe lidhur me qenien e baneses “brenda te njejtes qender te banuar”
sipas kuptimit qe ligja i jep ketij koncepti.
    Hetimi sa me siper dhe te tjera qe vete gjykata do te cmoje do te cojne ne
dhenien e nje vendimi te drejte e te bazuar ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.256, date 08.05.2003, te Gjykates se Apelit Durres
dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, por me tjeter trup
gjykues.

                          Tirane, me 24.06.2004
                                        393
Nr.2212/293 i Regj. Themeltar
Nr.1317 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Evjeni Sinoimeri      Anetare
          Vladimir Metani      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2212 qe i perket:

       PADITËS:         ARDIANA BOZGO, perfaqesuar nga
                    Av. Sofika Koço
       I PADITUR:        PRANVERA BOZGO, perfaqesuar
                    nga Av. Agim Dishnica


               OBJEKTI I PADISË:
          Pjestim pasurie (apartament banimi 1+1).
            Baza Ligjore: Neni 207 i K.Civil
               e 370 i K.Pr.Civile


   Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.3063, date 09.07.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise.
      Pjestimin e apartamentit te ndodhur ne Rr. "Irfan Tomini" pall. 10/2,
      ap.44, Tirane, midis paditeses Adriana Bozgo dhe te paditures
      Pranvera Bozgo si me poshte:
      Paditesja Adriana Bozgo, te mbaje ne natyre apartamentin e
      sipercituar.
      Te detyrohet paditesja Adriana Bozgo t'i kompensoje te paditures
      Pranvera Bozgo pjesen takuese prej ½ te apartamentit vlere ne
      masen 1.123.000 leke, ku perfshihet dhe vlera e shpenzimeve te
      kryera prej te paditures.394
   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.157, date 06.02.2003 ka
vendosur :
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.3063, date 09.07.2002 te Gjykates se
      Rrethit Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit dhe te gjykates se shkalles se pare
ne mbeshtetje te nenit 472 te K.Pr.Civile, ka ushtruar rekurs pala e paditur
Pranvera Bozgo, e cila kerkon ndryshimin e vendimeve, duke u vendosur lenia
e baneses asaj, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Te dy vendimet e gjykatave jane te gabuara persa i perket menyres se
   zgjidhjes, pasi ajo vjen ne kundershtim te hapur me kerkesat e nenit 207 te
   Kodit Civil e pikerisht paragrafit 4 te tij.
  - Arsyetimi i gjykates eshte haptazi i kundraligjshem duke u bere
   diferencimi i shtetasve, duke mos u patur parasysh nga gjykata fakti qe e
   paditura eshte ne moshe te thyer, pensioniste, ndersa paditesja eshte e re
   dhe ka nje pune me te ardhura te larta.
  - Paditesja ka mundesi me shume se e paditura per t`u sistemuar ne nje
   banese.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Vladimir Metani, perfaqesuesin e pales se
paditur Av. S. Koço, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit
Tirane, perfaqesuesin e pales se paditur Av. A. Dishnica, qe kerkoi ndryshimin e
vendimeve duke vendosur lenien e baneses pales se paditur dhe pasi e bisedoi
ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.157, date 06.02.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimi nr.3063, date 09.07.2002, i Gjykates se shkalles se
pare Tirane, eshte i drejte e i bazuar ne ligj, si i tille ai duhet te lihet ne fuqi.
    Nga aktet e dosjes gjyqesore rezulton se, palet ndergjyqese jane ne
marredhenie njerke e thjeshter dhe se bashku jetojne ne nje banese nje dhome e
nje kuzhine. E paditura eshte martuar me babane e paditeses pas vdekjes se nenes
se paditeses, me pas ka vdekur edhe babai i kesaj te fundit. Per shkak te acarimit
te marredhenieve midis paleve ndergjyqese, paditesja ka kerkuar pjestimin e
baneses.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, ka vendosur pranimin e kerkese padise,
pjestimin e apartamentit, lenien e tij paditeses dhe detyrimin e kesaj te fundit te
kompensoje te padituren Pranvera Bozgo, ne shumen 1.123.000 leke.
    Gjykata e apelit ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se
shkalles se pare Tirane.                                        395
    E paditura Pranvera Bozgo, ne rekursin e paraqitur kerkon ndryshimin e
vendimeve, duke u vendosur lenia e baneses asaj, me pretendimin se, vendimet e
gjykatave jane te gabuara persa i perket menyres se zgjidhjes, pasi ajo vjen ne
kundershtim te hapur me kerkesat e nenit 207 te K.Civil, paragrafi i katert i tij,
paditesja eshte ne moshe te re dhe ka nje pune me te ardhura te larta, ndersa une
jam ne nje moshe te thyer dhe pensioniste dhe se paditesja ka me shume mundesi
per t'u sistemuar me banese.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, çmon jo te drejta e te bazuara ne ligj
pretendimet e parashtruara ne rekursin e paraqitur nga e paditura Pranvera
Bozgo, si te tilla ato nuk duhet te pranohen.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, e cila ka vendosur lenien ne natyre te
baneses dhe ajo e apelit qe ka lene ne fuqi kete vendim kane marre ne konsiderate
faktin se, banesa ka pas qene marre me qira nga nena e paditeses, e cila ka pas
kontribuar vullnetarisht ne ndertimin e saj, e paditura para se te martohej me
babane e paditeses, ka pas jetuar ne nje shtepi private me te vellane. Paditesja ka
me shume mundesi per shlyerjen menjehere te detyrimit, e paditura ka mundesi te
sistemohet ne banese me te vellane.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, persa kane vleresuar gjykatat i çmon ato
ne perputhje me kerkesat e nenit 207 te K.Civil.
    Gjykata ka vendosur t'ia lere ne natyre banesen paditeses duke u nisur nga
teresia e rrethanave te sipercituara, duke çmuar se ajo ka nevoje me shume per ate
siperfaqe banimi.
    Kjo zgjidhje eshte ne konformitet me paragrafin e katert te nenit te
sipercituar e jo ne kundershtim me te, siç pretendon ne rekurs e paditura.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/"a" te
K.Pr.Civile,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.157, date 06.02.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 24.06.2004
396
Nr.2913/845 i Rregj. Themeltar
Nr.1318 i Vendimit

                  VENDIM
             NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Vladimir Metani      Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare

mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore date 24.06.2004, çeshtjen civile
nr.2913/845 akti qe i perket:

       PADITËS I K/PADITUR:      LAURETA GURI (SELIMAJ),
                       perfaqesuar nga Av. H.Veliu
       I PADITUR K/PADITËS:      LUFTAR GURI, ne mungese


                OBJEKTI I PADISË:
           Detyrim per lirim dhe dorezim banese
            me siperfaqe ndertimore 81.5 m2,
       si dhe truallin rreth saj me siperfaqe totale 218 m2.
      Baza Ligjore: Neni 296 i K.Civil dhe 154 i K.Pr.Civile.
               OBJEKTI I K/PADISË:
       Detyrim njohje pronar mbi katin e dyte te godines.
      Detyrim njohje bashkepronar mbi siperfaqen e truallit.
      Detyrim per kthimin e shpenzimeve te bera ne godine.


   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.805, date 24.05.2002
ka vendosur:
      Pranimin e padise se ngritur nga paditesi i kunderpaditur Laureta
      Guri dhe detyrimin e te paditurit kunderpadites t’i ktheje paditesit te
      kunderpaditur banesen e ndodhur ne lagjen “Pavaresia” ish godinat
      administrative te kombinatit me siperfaqe totale 218 m2 e siperfaqes
      ndertese 81.5 m2 me kufij sipas gentplanit.                                        397
       Rrezimin e kunderpadise se ngritur nga i padituri kunderpadites
       Luftar Guri kunder paditesit te kunderpaditur Laureta Guri, me
       objekt detyrim njohje pronar, detyrim njohje bashkepronar dhe
       detyrim per pagimin e shpenzimeve te bera ne godine ne masen 1.8
       milion leke, si te pabazuar ne prova dhe ne ligj.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.96 date 11.03.2003 ka vendosur:
      Lenien ne fuqi te vendimit nr.805 date 24.05.2002 te Gjykates se
      Rrethit Vlore, persa i perket padise se paditeses se kundrapaditur
      Laureta Guri.
      Lenien ne fuqi te vendimit persa i perket kunderpadise te te paditurit
      kunderpadites Luftar Guri per objektin e padise detyrim njohje
      pronar, detyrim njohje bashkepronar.
      Ndryshimin e ketij vendimi persa i perket kunderpadise me objekt
      detyrim per pagimin e shpenzimeve e duke e gjykuar çeshtjen ne
      fakt:
      Detyrimin e paditeses se kunderpaditur Laureta Guri t’i paguaje te
      paditurit kunderpadites Luftar Guri shumen prej 2.772.581 leke.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, kane ushtruar rekurs te dyja palet.

    Rekursi i paraqitur nga paditesja Laureta Guri, e cila kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se
rrethit, duke parashtruar se:
  - Kundershtoj vendimin e gjykates se apelit per pjesen qe me detyron t’i
    paguaj paditesit shumen prej 2.772.581. leke.
  - Te gjitha gjykimet, (edhe gjykimet e tjera midis paleve) kane treguar se i
    padituri eshte posedues ne keqbesim.
  - Megjithese pranohet keqbesimi dhe argumentohet ai me prova shkresore e
    vendime gjyqesore, gjykata e apelit e zbaton keq ligjin.
  - Gjykata ka qene e njeaneshme, ne kemi kerkuar perjashtimin e relatorit te
    çeshtjes, i cili ka marredhenie fisnore me te paditurin.
  - Nuk jemi dakort me aktin e ekspertimit, i cili nuk eshte ekspertize por futja
    e situacionit te firmes “Deromemaj”.
  - Gjykata ngaterron termat shpenzime te nevojshme, te domosdoshme, te
    dobishme.
  - Gjykata vendos kthimin e shumes prej 2.772.581 leke, nderkohe qe vete i
    padituri kerkon 1.8 milion leke ne kunderpadi si shpenzime te kryera.

   Rekursi i paraqitur nga i padituri Luftar Guri, i cili kerkon ndryshimin e
vendimit dhe pranimin e plote te kunderpadise, duke parashtruar se:398
  - Gjykata ne arsyetimin e saj e pranon mirebesimin ne kryerjen e punimeve
   te bera prej nesh ne banesen e paditeses dhe nuk e pranon teresisht
   kunderpadine tone.
  - Ne kerkojme njohjen pronar (ne baze te nenit 175/4 te K.C.) mbi katin e
   dyte te baneses se ndertuar totalisht prej nesh, dhe gjykata na kthen
   shpenzimet por nuk na jep pronesine.
  - Qendrimi i gjykates qe nuk na njeh bashkepronesine vjen ne kundershtim
   me ligjin e konkretisht me nenin 209 te K.Civil.
  - Pavaresisht se ndertimi eshte pa leje, ne baze te nenit 77/3 te ligjit 8405,
   date 17.09.1998 “Per Urbanistiken”, ndertimi legalizohet kundrejt pagimit
   te nje gjobe prej 4% te vleres se ndertimit dhe ai nuk mund te prishet.
  - Nuk mund te jete gje e gjykaur siç arsyeton gjykata ne lidhje me kerkimin
   e bashkepronesise, pasi ne rastin konkret ndryshon shkaku i padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Evjeni Sinojmeri, perfaqesuesin e pales
paditese Av. H. Veliu, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se rrethit, si dhe diskutoi çeshtjen ne
teresi,

                   VËREN
   Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore, nr.96, date 11.03.2003, i cili ka lene
ne fuqi vendimin e Gjykates se Rrethit Vlore, lidhur me padine, pjeserisht
lidhur me kunderpadine dhe e ka ndryshuar ate persa i perket pjeses se
kunderpadise qe lidhet me detyrimin per pagimin e shpenzimeve, eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit. Si i tille ai duhet te prishet dhe te lihet ne
fuqi vendimi i Gjykates se Rrethit Vlore.
   Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se
palet ne konflikt jane ne marredhenie krushqie, paditesja-nusja e djalit te
vdekur te te paditurit. Me kontraten e shitblerjes date 04.11.1996, paditesja se
bashku me bashkeshortin e saj kane privatizuar nje ndertese-ish godina e
administrates se kombinatit te peshkut e ndodhur ne lagjen “Pavaresia” Vlore,
me siperfaqe ndertimore 81,5 m2 dhe siperfaqe totale (truall + ndertese) 218
m2. Kete prone e ka te rregjistruar dhe ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme, se bashku me djalin e saj te mitur, mbas vdekjes ne 05.03.1997 te
bashkeshortit.
   Pranohet nga gjykatat se qe prej vdekjes se ketij te fundit, ne banese kane
qendruar i padituri dhe familjaret e tjere te tij, ndersa paditesja eshte larguar
disa kohe ne emigracion e me pas ka banuar ne banese tjeter.
   Midis te paditurit Luftar Guri (vjehrri i paditeses) dhe nje firme ndertuese
eshte lidhur ne daten 14.12.1996 (para vdekjes se bashkeshortit te paditeses)
kontrata e sipermarrjes per kryerjen e punimeve per pershtatjen e objektit per


                                          399
banese. Nga ana tjeter, pa leje ndertimi, i padituri ka ndertuar nje shtese kati. Te
gjitha keto punime jane kryer mbasi bashkeshorti i paditeses kishte vdekur.
    Me cilesine e pronares paditesja ka kerkuar nga i padituri t'i liroje dhe
dorezoje godinen prone e saj, ndersa i padituri duke pretenduar se ndertimet si
ne katin perdhes (per pershtatjen e tij per banim) dhe ne katin e pare jane kryer
me shpenzimet e tij ka kerkuar me kunderpadi detyrimin e paditeses t`a njohe
pronar mbi katin e dyte, mbi truallin qe ze godina dhe oborri, si dhe t`i ktheje
shpenzimet per katin perdhes ne vleren 1.8 milione leke.
    Midis paleve jane zhvilluar qe prej vitit 1998 e ne vazhdim, gjykime me
objekte te ndryshme. Ka rezultuar se i padituri, ne vitin 1997, vetem pak muaj
pas vdekjes se djalit, ja ka shitur kete ndertese nje personi tjeter. Paditesja ka
kerkuar pavlefshmerine e kesaj kontrate dhe me vendim te formes se prere ajo
eshte deklaruar e pavlefshme. Me pas i padituri ka kerkuar te njihet
bashkepronar mbi pasurine e blere nga paditesja dhe ish bashkeshorti ne daten
04.11.1996 dhe me vendim te formes se prere padia e tij eshte rrezuar.
    Gjykata e rrethit, nisur nga sa me siper, pranon ne vendimin e saj se
paditesja eshte pronare mbi objektin e blere ndersa paditesi eshte posedues i
paligjshem (pa titull) ndaj ka pranuar padine e saj dhe e ka detyruar te paditurin
te liroje e dorezoje pronen.
    Lidhur me kerkimin e kunderpadise per detyrimin per ta njohur pronar
mbi shtesen (katin e dyte) gjykata arsyeton se ky ndertim eshte pa leje dhe vete
paditesja nuk pretendon mbi te te drejta pronesie, ndaj nuk mund te detyrohet te
njohe pronar te paditurin (paditesja nuk mund t`i kaloje te paditurit nje te drejte
qe nuk e ka as vete). Persa i perket kerkimit per ta njohur bashkepronar mbi
truallin gjykata ka arsyetuar se referimi ne nenin 175/4 te Kodit Civil, eshte i
gabuar, pasi se pari i padituri nuk ka qene ne mirebesim kur ka bere ndertimin
(gje qe provohet nga konfliktet e vazhdueshme midis paleve) dhe nuk
ndodhemi para rastit te ngritjes se nje ndertese ne token e huaj por mbi catine
prone e paditeses e per rrjedhoje i padituri nuk mund te njihet pronar i tokes.
    Se fundi lidhur me shpenzimet e kryera ne katin e pare, gjykata ka
arsyetuar se ato hyjne ne kategorine e shpenzimeve te dobishme (qe i rrisin
vleren sendit) dhe jo si te nevojshme dhe si te tilla, ne referim te nenit 300 te
K.Civil, duke qene i padituri si posedues ne keqbesim, nuk duhet t’i paguhen
atij.
    Per gjithe sa me siper eshte rrezuar kunderpadia ne te gjithe kerkimet e
saj.
    Ky vendim eshte lene ne fuqi me te njejtat argumenta dhe nga gjykata e
apelit lidhur me padine dhe pjeserisht kunderpadine dhe eshte ndryshuar vetem
lidhur me shpenzimet, duke u detyruar paditesja t'i ktheje paditesit vleren
2.772.581 leke.
    Gjykata e apelit pranon se i padituri dhe djemte e tij jane futur per banim
ne banesen e paditeses ne mirebesim, duke qene ne marredhenie te posacme
ndaj dhe shpenzimet e kryera prej tyre duhen konsideruar si te kryera nga


400
poseduesi ne mirebesim. Nisur nga vlera e punimeve e nxjerre ne aktin e
ekspertimit te kryer nga gjykata, eshte detyruar paditesja te paguaje vleren e
cituar me lart, e cila eshte tej kerkimit te pales se paditur.
    Konkluzioni i gjykates se apelit lidhur me pjesen ku ka ndryshuar
vendimin e gjykates se rrethit dhe ka pranuar kunderpadine, eshte rrjedhoje e
zbatimit te gabuar te ligjit. Prandaj ai duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi
vendimi i gjykates se rrethit.
    Nenet 299 dhe 300 qe bejne fjale per te drejten e poseduesit per kerkimin
e shpenzimeve, e kushtezojne kerkimin me natyren e posedimit (ne mirebesim
apo keqbesim). Pikerisht gjykata e apelit, ne kundershtim nga ajo e rrethit,
pranon se i padituri ka qene ne mirebesim dhe kete e argumenton me faktin se
paditesja e ka lene ndertesen te paditurit per banim me pelqimin e saj duke qene
ne marredhenie te posacme dhe punimet jane kryer pa kundershtimin e
paditeses. Ky konkluzion i gjykates vjen ne kundershtim me faktet e pranuar
nga vete ajo. Keshtu sic pranohet vetem pak muaj pasi bashkeshorti i paditeses
ka vdekur nga pala e paditur jane kryer veprime per zhveshjen e paditeses nga
pronesia dhe midis paleve ka patur konflikte te vazhdueshme te cilave u eshte
dhene zgjidhje nga gjykata ne disa gjykime. Kjo do te thote qe asnjehere
paditesja nuk ka qene dakort me veprimet e te paditurit dhe ky i fundit, sikurse
pranon gjykata e rrethit, ka qene ne kushtet e keqbesimit. Sipas nenit 300 te
K.Pr.Civile: “Poseduesi ne keqbesim ka te drejte te kerkoje vetem pagimin e
shpenzimeve te nevojshme qe ka bere per sendin”.
    Eksperti i thirrur nga gjykata ka shpjeguar se shpenzimet e kryera ne
ndertesen e paditeses konsiderohen si shpenzime te dobishme. Si te tilla, per
shkak te gjendjes se keqbesimit te pales se paditur, ato nuk i duhen paguar.
    Lidhur me kerkimet e tjera qofte te padise apo kunderpadise, Kolegji
Civil konkludon se vendimi i gjykates eshte i drejte. Paditesja dhe djali i saj i
mitur jane te vetmit pronare mbi ndertesen, e vertetuar kjo dhe me vendime
gjyqesore te mepareshme, ndaj dhe i padituri duhet ta liroje e dorezoje ate.
    Me te drejte arsyeton gjykata se, lidhur me kerkimin per njohjen
bashkepronar mbi truallin, nuk ndodhemi para kushteve te nenit 175/4 e para se
mungon mirebesimi dhe e dyta se shtesa e katit te dyte, nuk eshte bere mbi toke
te huaj, por mbi nje ndertim nje katesh prone e paditeses.
    Lidhur me shtesen e katit te dyte, i cili eshte nje ndertim i paligjshem,
drejt arsyeton gjykata se paditesja nuk mund te detyrohet te njohe pronar te
paditurin duke mos e patur vete kete te drejte (duke mos pretenduar te drejta
pronesie).
                                       401
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/b te K.Pr.Civil,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.96, date 11.03.2003 te Gjykates se Apelit Vlore
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.805, date 24.05.2002 te Gjykates se rrethit
gjyqesor Vlore.

                          Tirane, me 24.06.2004
402
Nr.2899/832 i Rregj. Themeltar
Nr.1319 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Nikoleta Kita       Anetare
          Evjeni Sinoimeri      Anetare

mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 çeshtjen civile qe i
perket pjesemarresve ne proçes:

       PADITËS:         HARALLAMB GJINI, i perfaqesuar
                    ne gjykim nga Av. A. Shehu
                    dhe I. Kundraxhiu
       TË PADITUR:       GEZIM MYFTARI, i perfaqesuar
                    ne gjykim nga Av. A. Zeneli
                    ENGJELL MYFTARI, ne mungese
       PERSON I TRETË:     XHYLIZAR MYFTARI, ne mungese
                    TEUTA MYFTARI, ne mungese


                 OBJEKTI:
           Rivendosje e te drejtes se servitutit,
           pushim cenimi dhe shperblim demi;
            ne baze te Nenit 277, 292 te K.C.
              dhe 153 e 192 te K.Pr.C.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane, me vendimin nr.3998, date 16.10.2002
ka vendosur:
      Pranimin e pjesshem te kerkese padise.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.598, date 08.05.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit te mesiperm.


                                     403
    Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs paditesi Gjini, i cili me
pretendimin se gjykata ka dhene nje vendim te gabuar dhe ne kundershtim me
ligjin dhe konkretisht se ajo ka zbatuar gabim:
  - Kerkesat e nenit 175 te K.Pr.C., pasi i padituri duhej te paguante vleren e
    truallit.
  - Kerkon prishjen e vendimit dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim prane
    Gjykates se Apelit Tirane.

   Po ashtu ka paraqitur rekurs edhe i padituri Myftari, i cili me pretendimin
se gjykata nuk ka respektuar ligjen dhe konkretisht se:
  - Nuk ka patur parasysh evoluimin e kesaje prone, e cila eshte pjestuar nje
   here ne vitin 1995.
  - Kerkon prishjen e vendimit dhe rrezimin e kerkese padise.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga anetari Agron Lamaj, perfaqesuesit e
paditesit, te cilet kerkuan pranimin e rekursit dhe pranimin e kerkese padise,
perfaqesuesin e te paditurit, i cili kerkoi pranimin e kunderrekursit, si shqyrtoi
dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                    VËREN
    Se paditesi nepermjet nje veprimi juridik blerje eshte bere pronar i nje
pasurie te paluajteshme, te ndodhur ne Tirane dhe e perbere prej kuzhine, aneks,
korridor e WC. Me banesen ndodhet edhe nje truall rreth 50 m2. Kontrata eshte
lidhur ndermjet paditesit dhe personave te trete ne kete gjykim, me date
07.07.1997.
    Me pas dhe konkretisht me date 16.09.1997, paditesi kete prone ja shet
bleresit Kreka, nga i cili e riblen perseri me date date 19.07.1999.
    Nderkohe i padituri Myftari, ne pronen e tij kishte perfunduar nje lokal,
per te cilin ai gezon te drejten e pronesise.
    Meqenese prona e paditesit, ndodhet e rrethuar nga pronat e pjesemarresve
te tjere ne proces, ka pretenduar se pengohet ne gezimin e prones se tij, pra se
nuk ka dalje ne rrugen publike duke kerkuar gjyqesisht vendosjen e nje servituti.
    Gjykata e rrethit e ka gjetur te drejte pretendimin e paditesit, dhe mbi kete
baze ne veshtrim edhe te nenit 277 ka vendosur servitutin e kalimit per ne rrugen
publike nepermjet prones se te paditurve.
    Gjykata e apelit, e cila ka lene ne fuqi vendimin e mesiperm, ka arsyetuar
se servituti ka ekzistuar dhe se ne rastin ne shqyrtim kemi nje pengim te ushtrimit
te servitutit, pra mbrojtje te servitutit.
    Ky arsyetim i gjykates se apelit eshte i gabuar jo vetem se eshte ne
kundershtim me arsyetimin e gjykates se shkalles se pare, por edhe me vete
permbajtjen e dispozitave ligjore.


404
    Ne rastin konkret, gjykata e rrethit ka analizuar se nuk jemi para ushtrimit
te servitutit, porse jemi para krijimit te nje servituti, d.m.th. paditesi ne mungese
te nje marreveshje me te paditurin i drejtohet gjykates per te vendosur krijimin e
servitutit, pasi ky nuk kishte mundesi te perdore sendin e tij. Ne kerkese padi,
paditesi i eshte referuar te drejtes per ushtrimin e servitutit dhe ne kete kuptim ne
veshtrim te nenit 265 e vijues te K.C., ka kerkuar gjyqesisht krijimin e servitutit
te kalimit (ne kerkese padi, si baze ligjore, nder te tjera ka vendosur nenin 277 te
K.C., servituti i kalimit). Ne keto kushte nuk flitet per mbrojtje te servitutit por
per krijim servituti. Paditesi nuk ka paraqitur asnje prove qe te provoje
pretendimin e tij se me pare ka ekzistuar nje servitut i tille. Edhe po te shihet
vendimi i gjykates se rrethit nr.2316, date 26.4.1995, rezulton se nuk behet fjale
per vendosje servituti, por per pjestim pasurie.
    Vetem nepermjet paraqitjes se kerkese padise objekt gjykimi paditesi ka
kerkuar gjyqesisht krijimin e nje servituti te kalimit. Perfundimisht
mosmarreveshja objekt gjykimi ka per objekt krijimin e servitutit dhe jo
mbrojtjen e tij. Meqenese vendimi i gjykates se apelit ka lene ne fuqi ate te
shkalles se pare, Kolegji Civil i Gjykates se Larte nuk e sheh me vend
ndryshimin e vendimit, vetem per shkak te arsyetimit te gabuar.
    Pretendimi i bere nga i padituri, se ne krijimin e ketij servituti te kalimit
duhej te merrej ne konsiderate evoluimi i prones, eshte shqyrtuar nga gjykatat
dhe nuk eshte pranuar. I padituri nuk ka qene ne gjendje te provoje pretendimet e
tij. Gjykata ne pranimin e padise ka marre ne analize materialet e ndodhura ne
dosjen gjyqesore, vendimi nr.2316 i vitit 1995, si edhe prova te tjera, dhe me te
drejte ka arritur ne bindjen se padia lidhur me krijimin e servitutit te kalimit duhet
te pranohet.
    Ne vazhdim te pretendimeve te paditesit gjykata eshte shprehur edhe per
shperblim demi te shkaktuar atij nga mosperdorimi i sendit, per faktin se jane
pikerisht dy te paditurit qe me veprimet e tyre, si ne zhvillimin e prones ne pjeset
qe kane nga pjestimi i pasurise, por dhe ne veprimet e kryera duke mbyllur
rrugekalimin, nuk kane lejuar paditesin qe te shfrytezoje pronen. Ne kete pike
vendimi per arsyet e meposhteme nuk eshte i drejte dhe duhet te prishet.
    Arsyetimi i mesiperm perforcon te drejten e paditesit per kerkimin e
servitutit te kalimit, pasi pengohet nga pronari, por nuk sherben per te pretenduar
shperblim demi per faktin se pronari tjeter ka ushtruar sipas menyres se tij te
drejten e pronesise dhe ne momentin qe lindi mosmarreveshja eshte organi
gjyqesor qe zgjidh nje konflikt te tille. Pra te drejten e tij paditesi e ushtroi vetem
me paraqitjen e kerkese padise dhe kesaj te drejte i pergjigjet detyrimi gjyqesisht
i te paditurit per lejimin e paditesit ne ushtrimin e servitutit. Vetem nese paditesi
pengohet me pas ne ushtrimin e te drejtes se tij, mund te kerkoje ne rrugen e
duhur shperblimin e demit (neni 292 i K.C.). Po ashtu ka te drejten e tij edhe i
padituri qe ne perputhje me nenin 294 te K.C. te kerkoje demin qe i shkaktohet
nga krijimi i servitutit. E drejta e shperblimit te demit lind ne momentin qe


                                         405
cenohet nje e drejte e vendosur dhe e njohur nga ligja dhe i demtuari e kerkon ate
dhe jo ne momentin qe pretendohet per vehte kjo e drejte.
    Gjykata vihet ne levizje vetem nepermjet kerkese padise qe paraqet
paditesi dhe gjykon vetem mbi pretendimet e tij te shprehura ne kerkese padi.
    Percaktimi jo i qarte dhe i sakte i dallimit te marredhenies juridike te
krijimit nga ajo e mbrojtjes se servitutit rezulton dhe nga arsyetimi i vendimit te
gjykates, e cila mohon shkaktimin e demit duke u shprehur se: prones se te
paditurit nuk i shkaktohet dem, pasi servituti eshte caktuar njehere ne momentin
e pjestimit te baneses, ndaj rivendosja e ketij nuk do t`i sjelle asnje dem te
paditurit Engjell Myftari.
    Me pas ne percaktimin e demit gjykata arsyeton se: Paditesi, sikunder e
pohoi edhe ne seancen gjyqesore ka komunikuar ne momentin e pare nepermjet
dyqanit, sot prone e te paditurit, por fitimi i pronesise se ketij te fundit mbi
truallin solli si pasoje qe paditesi te mos perdore me sendin ne pronesi.
    Demi qe parashikon neni 292 i K.C., eshte i lidhur me mbrojtjen e
servitutit, pra me pengimin qe i behet pales ne ushtrimin e nje servituti te
vendosur duke patur ajo te drejte te kerkoje rivendosjen e servitutit, pushimin e
cenimit dhe shperblimin per demin e shkaktuar. Persa kohe jemi para krijimit te
servitutit te kalimit (neni 277 i K.C.) nuk ka vend te zbatohet shperblimi i demit.
    Ne kerkese padi paditesi ka kerkuar edhe pagimin e vleres se nje trualli,
pretendim te cilen me te drejte gjykatat ja kane rrezuar. Ne kete pike arsyetimi i
gjykates se apelit eshte i sakte dhe i drejte dhe vendimi per kete pike duhet te
lihet ne fuqi. Jemi para rastit qe nje vendim ka marre forme te prere dhe gjykata
qe shqyrton nje mosmarreveshje te mevoneshme per te njejtin objekt eshte e
lidhur me dhenien dhe permbajtjen e vendimit te pare.
    Ne keto rrethana kemi te bejme me nje pengese procedurale qe e detyron
gjykaten megjithese te pranoje formalisht padine, ta rrezoje ate.

                PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne veshtrim edhe te nenit 485 § d te
K.Pr.C.,
                 VENDOSI
   Ndryshimin e vendimit nr.598, date 08.05.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane dhe atij nr.3998, date 16.10.2002 te Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane si
me poshte:
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.598, date 08.05.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane, lidhur me krijimin e servitutit te kalimit te paditesit Gjini, si dhe lidhur
me rrezimin e kerkese padise per pagim se vleres se truallit.
   Prishjen e vendimit nr.598, date 08.05.2003 te Gjykates se Apelit Tirane,
lidhur me caktimin e shperblimit te demit dhe rrezimin e kerkese padise se
paditesit per kete pike.
                           Tirane, me 24.06.2004


406
Nr.2940/871 i Regj. Themeltar
Nr.1328 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004 mori ne shqyrtim çështjen civile me
palë:

       PADITËS:        AGIM ORHANI, ne mungese
       PADITUR:        NAUMAQ THEODHORI, ne mungese
                   BASHKIA KORCE, ne mungese


                 OBJEKTI:
          Ndalim punimesh, shembje punimesh,
          anullim leje ndertimi, mase provizore.
           Baza Ligjore: Neni 302 i K.Civil,
             e 202 vijues te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Korce, me vendimin civil nr.2260, date
18.12.2002 ka vendosur:
      Shpalljen e mungeses se juridiksionit te gjykates lidhur me kerkesen
      e paditesit per anullimin e lejes se ndertimit, shtese kati te te
      paditurit Naumaq Theodhori.
      Detyrimin e te paditurit Naumaq Theodhori qe tek xhepi lene per
      ndricim te baneses se paditesit Agim Orhani te mbylle deren
      perballe godines se paditesit dhe per veranden xhepin, te zbatohet
      mbulese e pashfrytezueshme me çati, duke respektuar gjendjen e
      godines eksistuese 1 kateshe dhe siper 2 kate xhepi te mbetet i
      hapur.
                                      407
        Per shkarkimin e ujrave te zeza te behen nga banesa e te paditurit
        Naumaq dhe brenda prones se te paditurit ne rruge pa kaluar ne
        pronen e paditesit Agim dhe ujrat e catise se te pandehurit te
        mblidhen me ulluk me derdhje jashte prones se paditesit.
        Rrezimin e padise per kerkimet e tjera.

   Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.88, date 01.04.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr 2260, date 18.12.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Korce.

    Kunder ketij vendimi ka bere rekurs pala e paditur Naumaq Theodhori, i
cili kerkon prishjen e ketij vendimi duke parashtruar sa me poshte:
  - Padia kunder aktit administrative (lejes se ndertimit) eshte bere jashte
    afatit 30 ditor.
  - Gjykata pa marre parasysh parashkrimin e ketyre fakteve, si dhe
    dekadencen e tyre, shqyrton ceshtjen ne themel.
  - Gjyqtari nuk ka marre ne konsiderate aktin e ekspertimit qe ka nxjerre se
    ndertimi eshte bere ne perputhje me lejen e ndertimit dhe rregulloren e
    urbanistikes, por nxjerr vete konkluzionin se kam dale jashte projektit me
    ndertimin e verandes.
  - Gjykata konfondon anullimin e nje akti administrativ me pushimin e
    cenimit te posedimit sipas nenit 312 te K.Civil, nderkohe qe baze ligjore e
    padise eshte neni 302 K.Civil, duke vepruar ne kundershtim me nenin 16/2
    te K.Pr.Civile.
  - Gjykata ka bere nje interpretim te gabuar te nenit 459 te K.Pr.C, lidhur me
    renien ne dekadence.
  - Gjykata nuk ju referua as ne materialet e dosjes ku shprehet ne piken 2 te
    vendimit per cenim punimi te ri, ne nje kohe qe ndertimi eshte plotesisht
    mbi ndertesen ekzistuese.
  - Gjykata e apelit me te padrejte ka injoruar faktin qe dritaret e paditesit
    ndodhen ne perendim dhe te dy ndertesat kane orientim nga jugu.

           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Nikoleta Kita dhe si bisedoi ceshtjen ne
teresi,
                 VËREN
   Vendimi i Gjykates se Apelit Korce eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj.
   Ka rezultuar nga aktet se palet pjesemarrese ne gjykim kane ne afersi
banesat prone e tyre.408
    I padituri Naumaq Theodhori me leje te miratuar nga K.R.T. prane
Bashkise Korce, date 20.08.2002, ka ndertuar shtese kati mbi banesen
ekzistuese te ndodhur ne Rr. “Koço Camçe” dhe si rezultat i saj eshte krijuar
konflikt midis paleve.
    Mbi padine e ngritur nga Agim Orhani per anullimin e lejes se ndertimit
dhe pushimin e cenimit te pronesise, Gjykata e shkalles se pare Korce ka
vendosur nxjerrjen e ceshtjes jashte juridiksionit gjyqesor per anullimin e lejes
se ndertimit dhe pranimin pjeserisht te padise per cenimin e pronesise, duke
permendur edhe detyrimet konkrete te te paditurit per permiresimin e gjendjes
ekzistuese. Ky vendim eshte lene ne fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Korce.
    Ne kundershtim me sa parashtrohet ne rekurs nga i padituri, konkluzioni
i gjykates se apelit eshte i drejte dhe i mbeshtetur ne ligj. Shkaqet e
parashtruara ne rekurs jane te njejta me ato te paraqitura ne ankim ne gjykaten e
apelit, e cila ju ka dhene pergjigje te sakte dhe te bazuar ne ligj, si lidhur me
kundershtimin e lejes se ndertimit si akt administrativ, ashtu dhe cenimit te
pronesise te shkaktuar si rezultat i zbatimit te saj. Me te drejte gjykata e apelit
ka konkluduar se cenimi i pronesise, sipas nenit 302 te K.C., konstatohet ne se
ekziston ose jo pavaresisht nga fakti ka apo nuk ka leje ndertimi pala qe ben
ndertimin. Mbas administrimit te provave gjykata ka krijuar bindjen se ne rastin
konkret ndodhemi para cenimit te pronesise dhe per ndreqjen e saj, duke marre
edhe mendimin e ekspertit urbanist, ka detyruar te paditurin te beje
permiresimet e nevojshme. Kjo bindje e saj eshte krijuar edhe mbas plotesimit
te hetimit gjyqesor duke bere kqyrje te objektit, prandaj cmohet se vendimi i saj
eshte rezultat i zbatimit te sakte te ligjit dhe analizes se gjitha provave te
administruara ne seance gjyqesore.
    Rezulton se ne gjykaten e apelit kane paraqitur ankim te dy palet dhe ne
seancen e dates 01.04.2003 paditesi Agim Orhani ka deklaruar se heq dore nga
ankimi, e drejte e tij kjo sipas nenit 463 te K.Pr.C. prandaj, ndodhur sa me
siper, me te drejte gjykata e apelit ne shqyrtimin e ceshtjes eshte kufizuar ne
ankimin e paraqitur nga i padituri dhe shkaqet e parashtruara ne te dhe mbi
bazen e tyre ka konkluduar per bazueshmerite ne ligj dhe prova te vendimit te
gjykates.
    Shkaqet e parashtruara ne rekurs nuk gjejne mbeshtetje ne rastet e
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.C. dhe nuk e bejne te cenueshem vendimin e
gjykates.
                                        409
             PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te
K.Pr.Civile,

               VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.88, date 01.04.2003 te Gjykates se Apelit
Korce.

                        Tirane, me 24.06.2004
410
Nr.2833/774 i Regj. Themeltar
Nr.1329 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Thimjo Kondi       Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Agron Lamaj        Anetar
          Vladimir Metani      Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 17.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u
perket:
       PADITËS:        XHEZMI PENGU, ne mungese
       I PADITUR:       K.K.K.PRONAVE PRANE
                   PREFEKTURES KORCE, ne mungese
                   SUZANA YLLI,
                   LULUSH MOLLA,
                   MAJLINDA HOXHA,
                   ARBEN HOXHA,
                   FERIDON HOXHA, ne mungese


              OBJEKTI I PADISË:
         Ndryshim i vendimit nr.40, date 22.03.1994,
             pika 1/a e K.K.K.Pronave
           prane Keshillit te Rrethit Pogradec


   Gjykata e rrethit gjyqesor Korce, me vendimin nr.2216, date 11.12.2002
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise ngritur nga paditesi Xhezmi Pengu
      kunder te paditurve K.K.K.Pronave prane Prefektures Korce, si dhe
      te paditurve Lulush Molla, Suzana Ylli, Feridon Hoxha, Arben
      Hoxha, Majlinda Hoxha me objekt ndryshimin e vendimit nr.40,
      date 22.03.1994, pika 1/a te K.K.K.Pronave dhe detyrim njohje
      pronesie per sip.296 m2.


                                     411
   Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.83, date 26.03.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.2216, date 11.12.2002 te Gjykates se
      rrethit gjyqesor Korce si me poshte:
      Rrezimin e padise se paditesit Xhezmi Pengu kunder te paditurve
      K.K.K.Pronave ish-pronareve Prefektura Korce, Lulush Molla,
      Suzana Ylli, Hatmije Hoxha me objekt ndryshim vendimi komisioni
      njohje pronar, si te pabazuar ne ligj.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs pala paditese
Xhezmi Pengu, duke parashtruar si me poshte:
 - Arsyetimi i gjykates se apelit eshte allogjik. Kjo per faktin se ne asnje rast
   nga palet nuk eshte kerkuar pronesia mbi godinen, sic eshte shprehur
   gjykata e apelit ne arsyetim. Per kete eshte vepruar ne kundershtim me
   nenin 6 te K.Pr.Civile.
 - Une legjitimohem ne kete kerkim pasi vendimi i K.K.K.Pronave me ka
   cenuar ne te drejten time te pronesise, pasi ndertimi im eshte me leje
   ndertimi dhe trualli duhej trajtuar si i zene.
 - Gjykata e apelit nuk ka bere analizen e provave sipas nenit 126 e 310 te
   K.Pr.Civile.

   Eshte ushtruar dhe kunderrekurs nga pala e paditur Vergjinush (Lulush)
Molla, i cili parashtron si me poshte:
 - Lidhur me perfundimin e gjykates se apelit kemi verejtje sepse ndodhemi
   para “gjese se gjykuar”.
 - Ne apel si pale e paditur eshte thirrur pervec nesh dhe Komisioni i Kthimit
   te Pronave, e cila ishte e re ne kete gjykim. Te gjithe elementet e tjere qe
   kerkohen nga ligji per t`u quajtur “gje e gjykuar” jane te pranishem.
 - Pala paditese paraqet si te verteta dokumenta jo te sakta, fallsiciteti i te
   cilave eshte vertetuar gjyqesisht e nuk jane marre parasysh.
 - Udhezimet e Gjykates se Larte per lirim e dorezim trualli u ka dhene
   zgjidhje ne menyre perfundimtare te njejtave kerkime te paraqitura nga
   pala e paditur.

          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi dhe pasi e bisedoi ceshtjen
ne teresi,
412
                   V Ë R E N:
    Vendimi nr.83, date 26.03.2003 i Gjykates se Apelit Korce, me te cilin
eshte ndryshuar vendimi nr.2216, date 11.12.2002 i Gjykates se rrethit gjyqesor
Korce dhe eshte rrezuar padia e paditesit Xhemzi Pengu, eshte i pabazuar ne
ligj, prandaj duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per rishqyrtim ne ate
gjykate.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare e ne apel ka rezultuar si me poshte:
    Paditesi Xhemzi Pengu pretendon se me vendimin nr.14, date 31.05.1990
te Keshillit Popullor te Bashkuar Bucimas i eshte miratuar leja e ndertimit per
nje shtepi banimi te cilen e ka perfunduar ne vitin 1992, dhe qe prej asaj kohe
banon ne te dhe eshte pajisur me certifikate pronesie prej Z.RR.P.P. per
siperfaqe trualli prej 296 m2 dhe siperfaqe ndertimi prej 96 m2.
    Me vendimin e K.K.K.Pronave nr.40, date 22.03.1994 te paditurve, nder
te tjera, u eshte kthyer trualli me siperfaqe 1925 m2, si truall i lire. Ne kete
siperfaqe pretendohet se ndodhet edhe shtepia e trualli i paditesit sipas aktit te
tij te pronesise.
    Ne nje gjykim te meparshem te paditurit e kesaj ceshtjeje kane paditur,
nder te tjere, paditesin Xhezmi dhe, me vendim te formes se prere, e kane
detyruar ate te liroje truallin ne favor te tyre. Gjykata e apelit, me te drejte ka
pranuar se nuk jemi perpara gjese se gjykuar, sepse ceshtja e re ka tjeter shkak e
objekt.
    Ndersa Gjykata e shkalles se pare e ka pranuar padine e paditesit Xhezmi
per detyrimin e pales se paditur per njohjen pronar te tij per banesen dhe
siperfaqen funksionale te saj dhe ka anulluar e vendimin e Komisionit te
Pronave per kete pjese, gjykata e apelit, pa i hyre shqyrtimit te ceshtjes ne
themel, e ka rrezuar padine e paditesit me arsyetimin qe ai ka ngritur nje padi te
pabazuar ne ligj, d.m.th. padise se ngritur i mungon shkaku dhe ai nuk mund te
mbrohet me kete lloj padie.
    Ky perfundim i gjykates se apelit eshte i gabuar. Eshte e vertete qe
paditesi i eshte referuar edhe nenit 296 te K.Civil dhe kjo reference eshte e
gabuar, sepse nuk ndodhemi perpara nje padie kerkimi sendi, por nga kerkese
padia del qarte qe paditesi ka kerkuar anullimin pjeserisht te vendimit te
Komisionit te Pronave, duke i u referuar edhe nenit 27/a te Ligjit nr.7698, date
15.04.1993.
    Paditesi legjitimohet ne padine e tij per kundershtimin e vendimit te
Komisionit te Pronave, sepse ky vendim prek drejtperdrejt interesat e tij te
ligjshme, te drejten e pronesise se nderteses dhe te truallit funksional, te cilat ai
pretendon se i ka fituar qe ne vitin 1992 ne menyre te ligjshme.
    Nisur nga sa me lart, Kolegji Civil cmon se gjykata e apelit duhej t`i kish
hyre shqyrtimit te themelit te ceshtjes dhe te shprehej me vendim per
bazueshmerine ne prova e ne ligj te vendimit te gjykates se shkalles se pare.                                        413
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c, te K.Pr.Civile,

                 V E N D O S I:
   Prishjen e vendimit nr.83, date 26.03.2003 te Gjykates se Apelit Korce
dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 17.06.2004
414
Nr.3046/962 i Regj. Themeltar
Nr.1371 i Vendimit

                 VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

         Zamir Poda         Kryesues
         Valentina Kondili     Anetare
         Bashkim Caka        Anetar
         Natasha Sheshi       Anetare
         Irma Bala         Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 22.06.2004 mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.3046/962, qe i perket:

       PADITËS I K/PADITUR:      SHOQERIA "VEFA" SH.P.K NE
                       ADMINISTRIM, perfaqesuar nga
                       Av. L. Sokoli
       I PADITUR K/PADITËS:      ASLLAN PETKU, perfaqesuar nga
                       Av. F. Lula


              OBJEKTI I PADISË:
        Deklarimin e pavlefshem te kontrates se shitjes
            nr.3354/463, date 19.04.1996
          dhe kthimin e shumes 410.000 USD
              ose 40.442.400 leke.
        Baza Ligjore: Ligji 8472, date 08.04.1999,
               neni 92 i K.Civil.
              OBJEKTI I K/PADISË:
             Detyrimin e pales se paditur
          te njohe pronar te vetem te shtepise.
         anullimin e urdherit administrativ nr.76
              per lirimin e baneses.
           Baza Ligjore: Neni 514 i K.Civil.
                                   415
   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.4338, date 04.11.2002,
ka vendosur:
      Pranimin pjeserisht te padise.
      Deklarimin e pavlefshem te veprimit juridik, kontraten e shitjes
      nr.3354/463, date 19.04.1996, midis paleve shites Asllan Petku,
      bleres shoqeria "VEFA" sh.p.k. dhe kthimin e saj ne gjendje
      fillestare.
      Pranimin e kundrapadise.
      Shuarjen e detyrimeve ndermjet paleve ndergjyqese shoqeria
      "VEFA" ne administrim dhe Asllan Petku, duke kompensuar
      detyrimet midis tyre.
      Detyrimin e pales paditese te kunderpaditur shoqeria "VEFA" ne
      administrim te njohe pronar te vetem te baneses qe ndodhet ne
      Tirane, Rruga "Shemsi Haka", nr.15, te paditur kundrapadites
      Asllan Petku.
      Anullimin e aktit administrativ nr.421, date 09.10.2002 dhe nr.76,
      date 14.10.2002, duke ligjeruar masen per sigurimin e padise.
      Urdherohet Zyra e Rregjistrimit te Pasurise te Paluajteshme Tirane
      te beje ndryshimet ne pronesi.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.775, date 13.05.2003, ka
vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.4338, date 04.11.2002 te Gjykates se
     shkalles se pare Tirane.
     Rrezimin e padise si te pa bazuar ne ligj e ne prova.
     Pranimin e k/padise, duke detyruar palen paditese Shoqerine
     "VEFA" sh.p.k ne administrim, te njohe pronare te vetem Asllan
     Petku, mbi nje banese qe ndodhet ne Tirane, Rr. "Shemsi Haka"
     nr.15.
     Anullimin e aktit administrativ nr.421, date 09.10.2002 dhe nr.76,
     date 14.10.2002, duke ligjeruar masen per sigurimin e padise.
     Urdherohet Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane
     te beje ndryshimet perkatese te pronesise.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te Kodit te
Proçedures Civile, ka ushtruar rekurs Shoqeria "VEFA" ne administrim, e cila
kerkon prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykatat nuk kane respektuar ligjin.
416
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetares Irma Bala, perfaqesuesin e pales paditese
Av. L. Sokoli, i cili kerkoi pranimin e rekursit, perfaqesuesin e pales se paditur
Av. F. Lula, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit, si dhe
pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Vendimi nr.775, date 13.05.2003, i Gjykates se Apelit Tirane, eshte marre
ne zbatim te keq te ligjit, si i tille duhet prishur dhe çeshtja te dergohet per
rishqyrtim.
    Nga gjykata e apelit, nuk jane zbatuar drejte kerkesat e nenit 126 te
K.Pr.Civile, persa i perket bazes ligjore te zgjidhjes se mosmarreveshjes, neni
414 i K.Pr.Civile, qe kerkoi nje hetim te plote te çeshtjes, dispozitat e K.Civil qe
bejne fjale per rastet e pavlefshmerise ose vlefshmerise te veprimeve juridike dhe
zgjidhjes se pasojave te tyre, nenet 483, 92 e vijues.
    Ligji nr.8472, date 08.04.1999 "Per rikthimin ne shoqerite huamarrese te
vlerave financiare te perfituara nga ana e personave fizike e juridike nga shitja e
pasurive apo transaksione te kerkuara", etj.
    Siç ka rezultuar nga gjykimi me kontrate shitje nr.3354/463, date
19.04.1996, me pale blerese Vehbi Alimuçaj ish drejtues i Shoqerise "Vefa
Hollding" ne administrim, dhe shites Asllan Petku, eshte shprehur vullneti i
paleve per shitjen e nje vile ne rrugen "Shemsi Haka", nr.15, Tirane, me çmimin e
shitjes 520 USD duke u bere shenimet perkatese ne Zyren e Hipotekes.
    Ne zbatim te ligjit 8472, date 08.04.1999 "Per rikthim ne shoqerite
huamarrese te vlerave financiare te perfituara nga shitja e pasurive apo
transaksioneve te pronesise", ne baze te rivleresimit te bere, sendit te
paluajteshem (vile) nga ekspertet e pales paditese, sendi ka rezultuar ne vlere
110.000.USD. Diferenca e cmimit te percaktuar ne veprimin juridik te shitjes, me
vleresimin shuma 410.000 USD, eshte konsideruar nga paditesja si perfitim pa
drejte nga pala shitese, nga pasuria e shoqerise huamarrese.
    Me padine ne gjykim Administratoret e Shoqerise "Vefa" shpk ne
administrim, duke e konsideruar te pavlefshme shitjen kerkon nga i padituri
Asllan Petku, kthimin e shumes 410.000 USD, perfituar padrejtesisht nga
shoqeria huamarrese.
    Nga ana tjeter i padituri "Petku", ka pretenduar se nuk jane shkaqet per
pavlefshmeri te veprimit juridik, duke pasur ne konsiderate madhesine baneses,
çmimi i saj ka qene ne vlere reale.
    Gjithashtu me kunderpadi paraqitur ne kete gjykim eshte kerkuar anullimi
i urdherit administrativ nr.76 prot, date 14.10.2002 per lirimin e baneses ndodhur
ne Rrugen "Shemsi Haka" nr.15, pezullimin e ekzekutimit te urdherit, detyrimin e
shoqerise "Vefa" shpk ne administrim, te me njohe pronare te vetem te shtepise
shitur me kontraten e shitjes date 19.04.1996.


                                        417
    Ne mbeshtetje sa siper, nga i padituri kunderpadites "Petku", pretendohet
se me date 27.04.1996, mes kompanise "Vefa Hollding", si huamarres dhe
huadhenes Sul Petku, ka nje marreveshje tjeter emertuar "Kontrate huaje", sipas
te ciles huadhenesi i jep hua shumen prej 250.000 USD+225.000 USD dhe
800.000, leke me nje afat 6 mujor me 8 % ne muaj.
    Po keshtu me akt marreveshje tjeter date 28.04.1996 ndermjet paleve te
emertuar "pronar i baneses", Vehbi Alimuça, "marresi ne dorezim" Asllan Petku,
perfaqesuar nga Sul Petku, eshte deklaruar nder te tjera se, "…shtepia e shitur Z.
Vehbi Alimuça te mbahet ne perdorim nga z. A. Petku, derisa shoqeria "Vefa
Hollding" te shlyeje detyrimet qe ka marre persiper me kontraten e huase date
27.04.1996…", meqenese nje pjese e çmimit te shitjes se baneses eshte
depozituar nga Sul Petku, prane Kompanise Vefa.
    Sipas te paditurit kunderpadites "Petku", meqenese Shoqeria huamarrese,
nuk zbatoi detyrimet e kesaj marreveshje, per shkak te shpalljes se mbarimit te
aktivitetit te saj, te shprehur me ligj te veçante, i padituri "Petku" pretendon
pabazueshmerine ne ligj te urdherit per lirimin e baneses, duke pretenduar
pronesine e tij mbi kete banese.
    Gjykata e Apelit Tirane rezulton se ka ndryshuar vendimin nr.4338, date
04.11.2002 te Gjykates se shkalles se pare Tirane, ne kete menyre:
    "Rrezimin e padise.
    Pranimin e kunderpadise detyrimin e shoqerise "Vefa" shpk ne
administrim te njohe pronar te vetem Asllan Petkun mbi nje banese ndodhur ne
Tirane.
    Anullimin e aktit administrativ nr.421, date 09.10.2002 dhe 76, date
14.10.2002, ligjerimin e mases per sigurimin e padise…"
    Per shkaqe te lidhura me zbatimin e keq te ligjit, te cituara me siper,
vendimi i i gjykates duhet prishur dhe çeshtja te dergohet per rishqyrtim sa me
poshte.
    Ne lidhje me padine e paraqitur nga shoqeria "Vefa" ne administrim.
    Te hetohet ne lidhje me kerkimet e bera (kthim shume), nese kjo shume qe
kerkohet te kthehet, eshte pasoje e ardhur nga pavlefshmeria e veprimit juridik te
shitjes. Nese rezulton e tille, gjykata pasi konstaton apo deklaron kete
pavlefshmeri, arsyeton bazuar ne nenin 92 e vijues te K.Civil dhe kunder
ligjshmerine e tij, duke ju referuar ligjeve dhe VKM qe percaktojne kompetencat
e administratoreve te shoqerise, te kryejne veprime per rikthimin e vlerave
financiare te perfituar ne menyre jo ligjore.
    Nese konstatohet se ndodhemi para nje rasti pavlefshmerie veprimi juridik,
zgjidhja e pasojave behet sipas nenit 106, 107 te K.Civil, ne varesi kjo me
shkaqet e pavlefshmerise.
    Ne kete veshtrim zgjidhja e mosmarreveshjes nga gjykata e apelit, duke
arsyetuar vlefshmerine e veprimit te shitjes dhe njekohesisht "kthimin e pronesise
se baneses se shitur nga bleresi tek shitesi" eshte kontradiktore dhe jo ne zbatim,
te dispozitave te sipercituara, qe rregullojne pavlefshmerine e veprimeve juridike.


418
    Ne nje veprim juridik shitje, ose ka vlefshmeri te tij ose pavlefshmeri dhe
ne mbeshtetje te ketyre konkluzioneve, gjykata duke zgjedhur dispozitat
perkatese, zbaton rregullat qe caktohen per vlefshmerine ose pavlefshmerine e tij.
    Ne rishqyrtim, gjykata duhet te analizoje me kujdes provat e paraqitura ne
mbeshtetje te padise e kunderpadise, si kontraten e shitjes dhe ate te huase, duke
patur ne konsiderate se, ato jane veprime juridike me vehte, me specifikime dhe
te drejtat e detyrimet e veçanta qe percaktojne palet pjesemarrese ne keto veprime
juridike dhe rregullimet ligjore per secilen nga keto kontrata nuk jane te njejta,
vete K.Civil i rregullon si kontrata te veçanta.
    Gjykata, mund te marre ne konsiderate si prove kontraten e huase, nese ajo
çmon se, ka vend te zbatohen kriteret e VKM nr.579, date 08.09.1998, "Per
caktimin e rregullave per kthimin e vlerave financiare te kreditoreve qe kane
depozituar kapitalet e tyre prane shoqerive financiare", VKM nr.165, date
13.04.2000 dhe nr.72, date 07.03.2002, ne rast te nje kerkimi per kompensim
detyrimesh, ne perputhje me dispozitat perkatese te K.Civil, qe caktojne menyren
e kompensimit.
    Por duke patur parasysh se, gjykata vihet ne levizje vetem mbi bazen e
padise (ne rastin konkret, padise dhe kunderpadise), mosmarreveshja zgjidhet
duke i dhene pergjigje kerkimeve konkrete te paleve, sipas objekteve te
percaktuara ne mjetet ligjore te zgjidhura nga vete palet per te vene ne levizje
gjykaten.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 480 te K.Pr.Civile,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.775, date 13.06.2003 te Gjykates se Apelit Tirane,
dergimin e çeshtjes per rishqyrtim asaj gjykate, me tjeter trup gjykues.

                          Tirane, me 22.06.2004
                                       419
Nr.2912/844 i Regj. Themeltar
Nr.1372 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Lartë i perbere nga:

          Thimjo Kondi        Kryesues
          Nikoleta Kita       Anetare
          Vladimir Metani      Anetar
          Agron Lamaj        Anetar
          Shpresa Beçaj       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 24.06.2004, mori ne shqyrtim ceshtjen civile
nr.2912/844 qe i perket:

       PADITËS I K/PADITUR:      THANAS MARKU perfaqesuar
                       nga av. Arqile Nini
       I PADITUR K/PADITËS:      SOTIRAQ MITI,
                       XHULIETA MITI ne mungese
       E PADITUR:           BASHKIA HIMARE ne mungese


              OBJEKTI I PADISË:
          Konstatimin e pavlefshmerise absolute
      te kontrates se shitjes nr.9399 rep., date 06.02.1996
          dhe ç’rregjistrimin e saj nga Z.R.P.P.
    Detyrimin e te paditurve te me lirojne dhe dorezojne banesen.
       Baza Ligjore: Neni 92, 663, 667 te Kodit Civil.
              OBJEKTI i K/PADISË:
         Detyrimin e paditesit te na njohe pronare.
          Baza Ligjore: Neni 160, 705 i K.Civil,
            Ligji 7745, date 26.07.1994,
          si dhe neneve 160, etj. te K.Pr.Civile.


   Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.1084, date 15.07.2002
ka vendosur:
      Pranimin e kerkese padise.420
      Konstatimin e pavlefshmerise absolute te kontrates se shitjes me
      nr.9399 rep., date 06.02.1996 duke urdheruar kthimin e paleve ne
      gjendjen e mepareshme, ku shitesi Bashkia Himare t’i ktheje leket
      bleresit Sotiraq Miti.
      Te detyrohen te paditurit Sotiraq dhe Xhulieta Miti t’i lirojne dhe
      dorezojne banesen paditesit Thanas Marku.
      Rrezimin e kunderpadise se Xhulieta dhe Sotiraq Miti si te pabazuar
      ne prova dhe ne ligj.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.41, date 31.01.2003 ka vendosur:
      Ndryshimin e vendimit nr.1084, date 15.12.2002 te Gjykates Rrethit
      Vlore dhe duke e gjykuar çeshtjen ne fakt:
      Rrezimin e padise se paditesit Thanas Marku. Pranimin e
      kunderpadise se te paditurit kunderpadites Xhulieta e Sotiraq Miti
      dhe detyrimin e paditesit te kunderpaditur Thanas Marku te njohe
      pronar mbi nje banese 2 kate te ndodhur ne fshatin Qeparo Fushe
      me kufij; V- Kanal ujites, J- Lefter Gjoka, L- Anastas Gjoka, P-
      Sokrat Dhrami.

   Kunder ketij vendimi, ka bere rekurs paditesi Thanas Marku, duke
parashtruar sa me poshte:
  - Gjykata e apelit vendimin e ka marre ne mungesen time si padites i
   kunderpaditur.
  - Ne gjykimin e çeshtjes ne fakt, gjykata e apelit nuk ka mbajtur parasysh se
   une e kam ndertuar vete ate banese me kredi bankare, kur me derguan ne
   vitin 1967 ne fshatin Qeparo Fushe.
  - Nderkohe qe une isha pronar, Komuna nuk kishte asnje te drejte pronesise
   qe t’ua kalonte te tjereve.
  - Kontrata e Komunes eshte absolutisht e pavlefshme, pasi eshte lidhur ne
   kundershtim me nenet 149, 153, 162, dhe 705 te K.Civil ne fuqi, si dhe
   nenit 180 te K.Pr.C. te vitit 1982.
  - Gjykata e apelit ka zbatuar gabim ligjin kur arsyeton se nuk e kam fituar
   pronesine mbi pasurine e paluajteshme me asnje nga menyrat e
   parashikuara ne nenin 163 e vijues te K.Civil.
  - Gjykata ka zbatuar gabim nenin 163 te K.Civil, pasi une e kam fituar
   pronesine kur ne fuqi ishte kodi i vitit 1982.
  - Gabon gjykata kur arsyeton se vendimi civil nr.1884, date 02.11.1993, nuk
   eshte menyre e fitimit te pronesise.
                                      421
          KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Nikoleta Kita, perfaqesuesin e paditesit
te kunderpaditur, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe
lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Vlore dhe si bisedoi
ceshtjen ne teresi,
                  VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi
vendimi i Gjykates se shkalles se pare Vlore si i drejte dhe i bazuar ne ligj.
    Rezulton gjate gjykimit se paditesi Thanas Marku per vitet 1967-1972
eshte transferuar me detyre ne fshatin Qeparo Komuna Himare.
    Ne vitin 1973 eshte larguar nga ky fshat dhe sistemuar ne qytetin e
Sarandes ku vazhdon te banoje edhe sot. Me vendim gjyqesor nr.1884, date
02.11.1993 te Gjykates se Rrethit Vlore eshte detyruar Komuna Himare te njohe
pronar paditesin Thanas Marku per nje shtepi banimi dy kateshe te ndodhur ne
fshatin Qeparo, vendim i cili eshte rregjistruar ne Zyren e Hipotekes Vlore me
nr.2288, date 15.11.1993.
    Ne vitin 1996 te paditurit Sotiraq dhe Xhulieta Miti qe banonin ne kete
banese e kane privatizuar ate me kontrate shitblerje me akt noterial nga Komuna
Himare, kontrate te cilen gjithashtu e kane rregjistruar ne Zyren e Hipotekes
Vlore me nr.561, date 22.02.1996.
    Per shkak se e njejta banese u rregjistrua dy here ne zyren e hipotekes me
emra te ndryshem per zgjidhjen e konfliktit te pronesise palet i jane drejtuar
gjykates me padi dhe kunderpadi sipas objektit te percaktuar ne vendim.
    Paditesi ka kerkuar pavlefshmerine e kontrates se shitblerjes se baneses
nga te paditurit ne vitin 1996 si dhe detyrimin e tyre te lirojne dhe dorezojne
banesen konform kerkesave te nenit 296 te K.C.
    Te paditurit me kunderpadi kane kerkuar detyrimin e paditesit Thanas
Marku t`i njohe ata pronare te baneses objekt gjykimi.
    Ne perfundim Gjykata e shkalles se pare Vlore, ka vendosur pranimin e
padise dhe rrezimin e kunderpadise ndersa Gjykata e Apelit Vlore ka ndryshuar
kete vendim dhe duke gjykuar ceshtjen ne fakt ka vendosur rrezimin e padise dhe
pranimin e kunderpadise.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs paditesi Thanas
Marku dhe, shkaqet e parashtruara ne te gjejne mbeshtetje ne nenin 472 te
K.Pr.C. dhe bejne te cenueshem vendimin e gjykates se apelit.
    Me vendim gjyqesor te formes se prere te nr.1884, date 02.11.1993 te
Gjykates se Rrethit Vlore, Komuna Himare eshte detyruar te njohe pronar
paditesin Thanas Marku mbi nje shtepi dy kateshe ne fshatin Qeparo dhe
ndodhur ne keto rrethana ajo ishte zhveshur nga pronesia mbi kete objekt dhe
nuk mund ta dispononte me ate ne favor te te paditurve Sotiraq dhe Xhulieta
Miti.422
    Komuna Himare ka marre pjese ne kete gjykim dhe nuk e ka kundershtuar
vendimin e gjykates ne shkalle te tjera te gjykimit, c’ka tregon se ishte dakord per
njohjen e paditesit Thanas Marku pronar i baneses objekt gjykimi.
    Vendimi gjyqesor i permendur me lart eshte rregjistruar ne Zyren e
Hipotekes ne vitin 1993 dhe nga ajo kohe paditesi figuron pronar i ligjshem i
baneses dhe askush tjeter nuk mund te pretendoje per te drejte pronesie mbi kete
send.
    Vendimi gjyqesor nepermjet te cilit paditesi ka fituar pronesine nuk eshte
thjesht nje vendim njohes dhe vertetim fakti, por vendim i dhene mbi bazen e
padise te ngritur me pale kundershtare sipas nenit 86 te K.Pr.C. te vitit 1982 dhe
ne pjesen urdheruese te tij pala e paditur Komuna Himare eshte detyruar te njohe
pronar paditesin Thanas Marku. Fitimi i pronesise me vendim gjyqesor
parashikohet edhe ne nenin 126 te K.Pr.C. te vitit 1982 ne fuqi ne kohen e
gjykimit te ceshtjes, prandaj edhe me te drejte eshte pasqyruar dhe rregjistruar ne
Rregjistrat e Hipotekes Vlore.
    Mbi sa siper rezulton se ne vitin 1996 kur Komuna Himare ka shitur
banesen ne favor te te paditurve ajo nuk ka qene pronare e saj. Nga viti 1993 ajo
kishte humbur pronesine mbi banesen objekt gjykimi e perderisa ju kishte kaluar
bleresve te drejta qe vete nuk i kishte, per kete shkak kontrata e shitblerjes si ne
kundershtim me ligjin eshte absolutisht e pavlefshme dhe palet duhet te kthehen
ne gjendjen e mepareshme.
    Perderisa paditesi nga viti 1993 figuron pronar i ligjshem i baneses ai
legjitimohet edhe ne ngritjen e padise per kerkimin e sendit sipas nenit 296 te
K.C. Te paditurit e mbajne banesen pa asnje titull te ligjshem, prandaj ata
detyrohen te lirojne dhe dorezojne ne favor te paditesit.
    Konkluzionet si me siper jane pranuar nga Gjykata e shkalles se pare Vlore
dhe cmohet se ajo ka zbatuar sakte ligjin dhe ka zgjidhur drejt konfliktin midis
paleve.
    Gjykata e Apelit Vlore pa te drejte ka ndryshuar vendimin e Gjykates se
shkalles se pare Vlore dhe pa e argumentuar ate nga pikepamja ligjore, prandaj
vendimi i saj duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi vendimi i Gjykates se shkalles
se pare Vlore si i drejte e i mbeshtetur ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenin 485/b te
K.Pr.Civile,
                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.41, date 31.01.2003 te Gjykates se Apelit Vlore dhe
lenien ne fuqi te vendimit nr.1084, date 15.07.2002 te Gjykates se shkalles se
pare Vlore.
                          Tirane, me 24.06.2004                                        423
                 MENDIM I PAKICËS
    Ndryshe nga shumica kemi mendim per lenien ne fuqi te vendimit te
Gjykates se Apelit Vlore.
    Me te drejte gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e Gjykates se shkalles
se pare Vlore si ne kundershtim me ligjin material, duke vendosur rrezimin e
padise dhe pranimin e kunderpadise.
    Ndonese paditesi Thanas Marku pretendon se eshte pronar i nje banese dy
kateshe te ndodhur ne fshatin Qeparo – Komuna Himare nuk ka vertetuar ne
gjykim asnje nga menyrat e fitimit te pronesise, konform kerkesave te nenit 163 e
vijues te K.Civil.
    Vendimi gjyqesor nr.1884, date 02.11.1993 eshte nje vertetim gjyqesor i
faktit juridik mbeshtetur ne nenin 155 te K.Pr.C. te vjeter, pra nje deklarim
pozitiv per paditesin dhe qe nuk e ben ate pronar legjitim te sendit objekt
gjykimi. Edhe pse ne gjykim eshte thirrur si e paditur Komuna Himare padia
eshte nje padi njohje qe ka per qellim njohjen e nje fakti dhe vullnetit te ligjit qe i
siguron paditesit nje te drejte dhe detyron ate ta njohe pronar konform kerkesave
te ligjit ne rast se kjo e drejte pretendohet edhe nga persona te tjere, por nuk e ben
ate pronar te baneses. Te tilla vendime nuk kane fuqi detyruese per personat e
tjere nuk vihen ne ekzekutim menjehere, por vetem sherbejne si baze per dhenien
me pas te nje vendimi detyrimi, vendim qe gjithashtu mund t`i vlente paditesit ne
rast privatizimi te baneses, por kurre ne menyre absolute nuk e bente ate pronar te
saj.
    Ne vendimet e gjykates pranohet se banesa eshte ndertuar nga Kooperativa
Bujqesore Qeparo, fakt i cili nuk kontestohet as nga vete paditesi dhe ne kuadrin
e privatizimit ishte e drejta e saj dhe Komunes Himare te privatizonte ne favor te
personave te interesuar si ishin te paditurit qe banonin ne te.
    Paditesi ka banuar ne banesen objekt gjykimi ne vitet 1967-1972 kur ka
qene me transferim ne fshatin Qeparo dhe nga kjo periudhe eshte larguar ne
qytetin e Sarandes ku banon edhe sot pa patur me sendin objekt gjykimi asnje
lidhje faktike apo ligjore.
    Gjykata e rrethit Vlore pranon ne vendim se banesa objekt gjykimi nuk
mund te privatizohej per te dyten here ne vitin 1996 ne favor te te paditurve,
perderisa ajo ishte privatizuar me pare ne vitin 1993 ne favor te paditesit,
konkluzion ky ne kundershtim me faktet ne gjykim dhe ne zbatim te keq te ligjit,
duke interpretuar vendimin gjyqesor te faktit gjyqesor si moment privatizimi dhe
kthim te pronesise per paditesin, vendim i cili me te drejte per arsyet e
lartepermendura eshte ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlore.
    Ndryshe nga sa pranon gjykata e rrethit, vendimi gjyqesor i vertetimit te
faktit nuk kishte bere pronar paditesin dhe as kishte zhveshur nga pronesia mbi
objektin Komunen Himare, prandaj konform dispozitave ligjore ajo nuk kishte
pengese te privatizonte banesen si kunder edhe ka vepruar.
424
    Vendimi gjyqesor i vertetimit te faktit mund t’i sherbente paditesit te
realizonte te drejten e pronesise ne menyra te parashikuara ne ligj, por
perfundimisht nuk e bente asnjehere ate pronar te saj.
    Ndodhur ne rrethanat e mesiperme, duke mos qene pronar paditesi nuk
legjitimohet te ngreje padi rivendimi te sendit dhe te realizoje te drejta qe rrjedhin
nga pronesia sipas nenit 296 te K.C., prandaj me te drejte gjykata e apelit ka
vendosur rrezimin e padise edhe per kete pjese dhe pranimin e kunderpadise.
    Banesa eshte privatizuar nga te paditurit ne vitin 1996 qe banonin aty me
cilesine e qiramarresit. Nuk konstatohet asnje shkak ligjor qe ta beje ate veprim
juridik absolutisht te pavlefshem dhe nuk ka arsye ligjore qe ata te detyrohen ta
lirojne ate ne favor te paditesit qe eshte larguar nga banesa ne vitin 1972 mbi
bazen e nje vendimi gjyqesor per vertetim fakti te bere nga ana e tij ne vitin 1993.

                     Nikoleta Kita    Vladimir Metani
                                         425
   ÇËSHTJE PENALE
426
Nr. 488 i Regj.Themeltar
Nr. 332 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Kristaq Ngjela      Kryesues
         Artan Hoxha        Anetar
         Perikli Zaharia      Anetar
         Spiro Spiro        Anetar
         Vladimir Bineri      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 02.06.2004, mori ne shqyrtim çeshtjen penale qe i
perket:

       TË PANDEHURIT:     ARIF MINGA

                 A K U ZA:
        Marredhenie seksuale me dhune me te mitura,
             kryer ne bashkepunim,
         parashikuar nga neni 100/2 i Kodit Penal.
                 OBJEKTI:
         Kundershtohet vendimi nr.95, date 23.3.2004
           i Gjykates se rrethit gjyqesor Korçe,
      per deklarimin e moskompetences te gjykimit te çeshtjes.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe, me vendimin nr.137, date 11.6.2002, ka
vendosur:
     Te deklaroje fajtor te pandehurin Arif Minga, per kryerjen e vepres
     penale te veprave te turpshme, me te mitur qe nuk kane arritur
     moshen katermbedhjete vjet, dhe ne baze te nenit 108, te Kodit
     Penal, denimin e tij me 3 vjet dhe 6 muaj burgim.

   Gjykata e Apelit Korçe, me vendimin nr.90, date 12.9.2002, ka vendosur:
      Prishjen e vendimit nr.137, date 11.6.2002, te Gjykates se rrethit
      gjyqesor Korçe dhe kthimin e akteve po asaj gjykate per
      vazhdimin e gjykimit, me tjeter trup gjykues.                                      427
   Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe, me vendimin nr.206, date 15.7.2003, ka
vendosur:
     Te deklaroje fajtor te pandehurin Arif Minga, per kryerjen e vepres
     penale te te marredhenieve seksuale me dhune me te mitur, ne
     bashkepunim me persona te tjere, dhe ne baze te nenit 100/2 te
     Kodit Penal, e denon me 20 vjet burgim.

   Gjykata e Apelit Korçe, me vendimin nr.128, date 14.11.2003, ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.206, date 15.07.2003 te Gjykates se rrethit
     gjyqesor Korçe, dhe kthimin e akteve po asaj gjykate per rigjykim,
     me tjeter trup gjykues.

   Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe, me vendimin nr.95, date 23.03.2004, ka
vendosur:
     Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe nuk eshte kompetente nga
     pikepamja lendore per gjykimin e kesaj çeshtje, bazuar ne nenin
     75/a te Kodit te Proçedures Penale, si dhe nenit 11 te ligjit 9110,
     date 24.7.2003, “Per organizimin dhe funksionimin e gjykatave te
     krimeve te renda”.

   Kunder vendimit te Gjykates se rrethit gjyqesor Korçe ka bere rekurs
mbrojtesi i te pandehurit Arif Minga, duke parashtruar keto shkaqe:
 - Vendimi i gjykates te shkalles pare eshte i pabazuar ne ligje per faktin se
   kompetente per gjykimin e çeshtjes nuk eshte gjykata e krimeve te renda,
   por vete Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe.

         KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
   mbasi degjoi relatimin e anetarit Vladimir Bineri,
   mbasi degjoi prokurorin Artur Selmani, i cili kerkoi kalimin akteve per
gjykim Gjykates se rrethit gjyqesor Korçe, si gjykate kompetente,
   mbrojtesi i te pandehurit nuk u paraqit
   dhe mbasi shqyrtoi ceshtjen ne teresi

                 VËREN
   Vendimi i Gjykates se rrethit gjyqesor Korçe, me te cilin ka shpallur
moskompetencen e saj per gjykimin e çeshtjes, eshte i pabazuar ne ligje.
   Gjykimi i çeshtjes me te pandehur Arif Minga, duhet te vazhdoje te
gjykohet po nga ajo gjykate, si gjykate kompetente
   Nga aktet e ndodhura ne dosje del se, çeshtja penale ne ngarkim te te
pandehurit Arif Minga eshte derguar nga organi i prokurorise per gjykim ne


428
Gjykaten e rrethit gjyqesor Korçe, me shkresen percjellese nr.176, date
11.02.2002.
    Qe nga kjo date dhe deri me sot, çeshtja penale ne fjale eshte shqyrtuar
nga Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe dy here dhe po dy here vendimet
perfundimtare te saj jane prishur nga Gjykata e Apelit Korçe, per shkelje te
dispozitave te Kodit te Proçedures Penale, qe bejne fjale per rregullat qe duhen
zbatuar per zhvillimin e nje gjykimi te rregullt ligjor.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Korçe, mbas prishjes per here te dyte te
vendimit perfundimtar te saj nga Gjykata e Apelit Korçe, pa filluar rishqyrtimin
e çeshtjes, ne seance gjyqesore, me vendim, ka shpallur moskompetencen
lendore per gjykimin e saj.
    Vendimin e saj kjo gjykate e ka arsyetuar se e mbeshtet ne nenin 75/a te
Kodit te Proçedures Penale dhe nenin 11 te ligjit 9110, date 24.7.2003, “Per
organizimin dhe funksionimin e gjykatave per krimet e renda”.
    Neni 75/a i Kodit te Proçedures Penale, percakton llojin e veprave
penale, duke perfshire dhe vepren penale te marredhenies seksuale me te mitur,
kryer me dhune dhe ne bashkepunim, parashikuar nga neni 100/2 i Kodit Penal,
te cilat gjykohen nga gjykatat e krimeve te renda.
    Ligji nr.9110, date 24.7.2003, krahas rregullave per organizimin dhe
funksionimin e gjykatave te krimeve te renda, ne piken 1 te nenit 11, percakton
si kohe per fillimin e funksionimit te tyre, daten 01.01.2004.
    Perveç sa siper, ky ligj, ne piken 2 te nenit 11, urdheron se “Çeshtjet
penale, qe do te jene ne gjykim ne gjykatat e shkalles se pare dhe te apelit, deri
ne diten e fillimit te funksionimit te gjykatave te krimeve te renda, (data
01.01.2004 ), do te perfundohen nga keto gjykata”.
    Duke patur parasysh faktin se çeshtja penale ne ngarkim te te pandehurit
Arif Minga, eshte paraqitur per gjykim dhe eshte gjykuar dy here nga Gjykata e
rrethit gjyqesor Korçe, dhe dy here nga Gjykata e Apelit Korçe, perpara kohes
se fillimit te funksionimit te gjykatave te krimeve te renda, Kolegji Penal i
Gjykates se Larte, bazuar ne urdherimin e pikes 2 te nenit 11 te ligjit te
mesiperm, si dhe ne vendimin nr.1, date 16.04.2004 te Kolegjeve te Bashkuara
te Gjykates se Larte, çmon se vendimi i gjykates se shkalles se pare, me te cilin
eshte shpallur moskompetenca e saj per gjykimin e çeshtjes, eshte i pabazuar ne
ligje dhe si i tille duhet te prishet.
    Kompetente per gjykimin e çeshtjes penale ne fjale eshte Gjykata e
rrethit gjyqesor Korçe, e cila duhet te vazhdoje gjykimin.
                                       429
               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenet 431 dhe 441, pikat
c dhe ç te Kodit te Procedures Penale,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.95, date 23.03.2004 te Gjykates se rrethit gjyqesor
Korçe.
   Dergimin e akteve te çeshtjes penale ne ngarkim te te pandehurit Arif
Munga, per vazhdimin e gjykimit ne Gjykaten e rrethit gjyqesor Korçe.

                         Tirane, me 02.06.2004
430
Nr.546 i Regj.Themeltar
Nr.333 i Vendimit

                   VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Kristaq Ngjela      Kryesues
          Spiro Spiro       Anetar
          Perikli Zaharia     Anetar
          Vladimir Bineri     Anetar
          Artan Hoxha       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 02.06.2004, mori ne shqyrtim çeshtjen penale
nr.546, qe i perket:

       KËRKUES:        ARDIAN STRONI
                   DRITAN HOXHA


                 OBJEKTI:
         Zgjidhja e mosmarreveshjes per kompetence,
          parashikuar nga neni 91/1 i K.Pr.Penale.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Fier, me vendimin nr.257, date 20.11.2003, ka
vendosur:
     Deklarimin fajtor te te pandehurit Ardian Stroni per vepren penale te
     trafikimit te femrave per prostitucion ne bashkepunim dhe ne baze
     te nenit 114/b paragrafi i dyte i K.P., denimin e tij me 17 vjet burg.
     Deklarimin fajtor te te pandehurit per vepren penale te mbajtjes
     peng te te mitures Megi Çekiçi te kryer ne bashkepunim dhe ne baze
     te neneve 109/2 dhe 50/gj te K.P., denimin e tij me 17 vjet burg.
     Deklarimin fajtor te te pandehurit per vepren penale te mbajtjes pa
     leje te armeve te ftohta dhe ne baze te nenit 279 te K.P., denimin e
     tij me 1 vit burg.
     Ne aplikim te nenit 55 te K.P., denimin e te pandehurit Ardian
     Stroni perfundimisht me 22 vjet burg.
     Deklarimin fajtor te te pandehurit Dritan Hoxha per vepren penale te
     trafikimit te femrave per prostitucion ne bashkepunim dhe ne baze
     te nenit 114/b paragrafi i dyte i K.P., denimin e tij me 15 vjet burg.


                                      431
      Deklarimin fajtor te te pandehurit per vepren penale te mbajtjes
      peng te te mitures Megi Çekiçi te kryer ne bashkepunim dhe ne baze
      te neneve 109/2 dhe 50/gj te K.P., denimin e tij me 17 vjet burg.
      Ne aplikim te nenit 55 te K.P., denimin e te pandehurit Dritan
      Hoxha perfundimisht me 21 vjet burg.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.44, date 2.3.2004, ka vendosur:
      Shpalljen e moskompetences se Gjykates se Apelit Vlore per
      gjykimin e ceshtjes penale ne ngarkim te te pandehurve Ardian
      Stroni e Dritan Hoxha dhe dergimin e ceshtjes per kompetence
      gjykimi, Gjykates se Apelit per Krimet e Renda Tirane.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka paraqitur rekurs kerkuesi Dritan
Hoxha, nepermjet mbrojtesit av. Luan Xhuveli, i cili kerkon prishjen e vendimit
dhe dergimin e ceshtjes per gjykim prane Gjykates se Apelit Vlore, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore eshte ne kundershtim te hapur me
   ligjin, per shkak se ky vendim eshte marre vetem ne pranine e prokurorit,
   pa pranine e paleve te tjera, te te pandehurve dhe avokateve te tyre, duke
   shkalur parimin e kontradiktorialitetit dhe nenet 349, 350 te lidhura me
   nenin 426/1 te K.Pr.P., kjo dhe per faktin se te dy te pandehurit kane
   shfaqur deshiren per te marre pjese ne gjyq.
  - Vendimi i gjykates se apelit bie ne kundershtim me nenin 424, pika 3 te
   K.Pr.P. Ne rastin konkret vendimi eshte dhene nga nje gjykate e
   zakonshme, mbi apelin e paleve kompetente eshte gjykata e apelit ne
   juridiksionin e se ciles shtrihet gjykata e shkalles se pare.

         KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Artan Hoxha,
   prokurorin Artur Selmani, i cili kerkoi kalimin e akteve Gjykates se Apelit
Vlore si gjykate kompetente,
   mbrojtesi ne mungese megjithe njoftimin me shpallje,
   pasi e diskutoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore eshte marre ne kundershtim me
kerkesat e Kodit te Procedures Penale e per kete shkak duhet te prishet.
    Nga shqyrtimi i akteve rezulton se te pandehurit Ardian Stroni dhe Dritan
Hoxha jane gjykuar dhe deklaruar fajtor nga Gjykata e rrethit gjyqesor Fier per
veprat penale te trafikimit te femrave per prostitucion, kryer ne bashkepunim,
mbajtjen peng te se mitures, kryer ne bashkepunim dhe mbajtjes pa leje te armeve
te ftohta, parashikuar nga nenet 114/b/2, 109/2, 279 e 55 te K.P., duke i denuar


432
perkatesisht me 22 vjet e 21 vjet burg secili. Gjykata e Apelit Vlore ka vendosur
te shpalle moskompetencen e saj per gjykimin e ankimit te te pandehurve dhe
aktet ja ka derguar Gjykates se Apelit per Krimet e Renda, me arsyetimin se
ceshtja ne kete gjykate eshte regjistruar pas dates 01.01.2004, e per pasoje ne
baze te nenit 11/2 te ligjit nr.9110, date 24.07.2003 “Per organizimin dhe
funksionimin e Gjykates per Krimet e Renda”, kompetente per gjykimin e saj
eshte Gjykata e Krimeve te Renda.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte cmon se vendimi i gjykates se apelit
eshte marre ne kundershtim me nenin 424/3 te K.Pr.P., e cila ka ndryshuar
kompetencen e gjykimit ne apel. Po ashtu, Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se
Larte, me vendimin nr.1, date 16.04.2004, bazuar edhe ne nenin 14/3 te K.Pr.P.,
kane unifikuar praktiken gjyqesore, duke percaktuar se Gjykata e Apelit per
Krimet e Renda, shqyrton ne shkalle te dyte, ceshtjet e gjykuara ne shkalle te pare
nga gjykata e krimeve te renda e per pasoje ajo nuk mund te marre ne shqyrtim
ceshtje jashte ketij juridiksioni.
    Nga aktet rezulton se ceshtja eshte gjykuar nga gjykata e zakonshme
penale dhe ankimi i eshte drejtuar Gjykates se Apelit Vlore. Ne keto kushte,
Kolegji arrin ne perfundimin se gjykate kompetente per shqyrtimin e ankimit
eshte Gjykata e Apelit Vlore dhe se aktet duhet t’i dergohen asaj gjykate per
vazhdimin e gjykimit.

              PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 91 te Kodit te
Proçedures Penale,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe kalimin e akteve ne
ngarkim te te pandehurve Dritan Hoxha e Ardian Stroni po kesaj gjykate, per
vazhdimin e gjykimit.

                          Tirane, me 02.06.2004
                                       433
Nr.298 i Regj. Themeltar
Nr.336 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Kristaq Ngjela      Kryesues
         Spiro Spiro        Anetar
         Vladimir Bineri      Anetar
         Perikli Zaharia      Anetar
         Ylvi Myrtja        Anetar

ne daten 09.06.2004, mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore çeshtjen penale
nr.298, qe i perket:

       TË PANDEHURVE:     BAJRAM KOKA
                   ARTAN KOKA


                A K U Z U A R:
           Bajram Koka: Per vepren penale te
               "Plagosjes se rende
        ne kapercim te mbrojtjes se nevojshme" dhe te
        "Largimit te burgosurit nga vendi i qendrimit",
             parashikuar nga nenet 88/b
              dhe 323/1 te Kodit Penal.
            Artan Koka: Per vepren penale te
            "Plagosjes se rende ne kapercim
          te kufijve te mbrojtjes se nevojshme",
          parashikuar nga neni 88/b i Kodit Penal.


   Gjykata e shkalles se pare Kruje me vendimin nr.60, date 13.06.2003 ka
vendosur:
     Deklarimin fajtor te te pandehurit Bajram Koka per vepren penale te
     plagosjes se rende ne kapercim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme
     dhe ne baze te nenit 88/b te Kodit Penal te denohet me 9 (nente)
     muaj burgim.
     Ne aplikim te nenit 406 te K.Pr.Penale e denon perfundimisht te
     pandehurin Bajram Koka me 6 (gjashte) muaj burgim.


434
       Pushimin e gjykimit te çeshtjes per vepren penale te largimit te te
       burgosurit nga vendi i qendrimit, parashikuar nga neni 323/1 i Kodit
       Penal.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Artan Koka per vepren penale te
       plagosjes se rende ne kapercim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme
       dhe ne baze te nenit 88/b te Kodit Penal e denon me 7 (shtate) muaj
       burgim.
       Ne aplikim te nenit 406 te Kodit te Procedures Penale te denohet
       perfundimisht i pandehuri Artan Koka me kohen e paraburgimit 4
       (kater) muaj e 6 (gjashte) dite burgim.

   Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.553, date 24.10.2003 ka
vendosur:
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.60, date 13.06.2003 te Gjykates se
     shkalles se pare Kruje.

   Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane me nr.553, date 24.10.2003
dhe vendimit nr.60, date 13.06.2003 te Gjykates se shkalles se pare Kruje, ka
paraqitur rekurs Prokurori i Prokurorise se Apelit Tirane, ne baze te nenit 432 te
K.Pr.Penale, i cili kerkon prishjen e tyre, duke e deklaruar fajtor te pandehurin
Bajram Koka per vepren penale te parashikuar nga neni 323/1 i Kodit Penal dhe
ndryshimin e vendimit persa i perket perllogaritjes se mases se burgimit per te
pandehurin Artan Koka, duke parashtruar keto shkaqe :
  - Te dyja gjykatat kane gabuar ne interpretimin e ligjit persa i perket
   elementeve te figures se krimit te parashikuar nga neni 323/1 i Kodit
   Penal, pasi nga ana objektive ky krim kryhet me veprime aktive te
   kundraligjshme qe rezultojne ne largimin e te arrestuarit nga vendi i
   izolimit, gje te cilen ka bere dhe i pandehuri Bajram kur eshte kapur jashte
   baneses se tij, megjithese ishte me mase sigurimi “arrest ne shtepi”.
  - Gjithashtu te dy vendimet jane te cenueshem edhe persa i perket
   perllogaritjes se bere nga gjykatat per te pandehurin Artan Koka i cili eshte
   denuar me 7 muaj burgim dhe ne aplikim te nenit 406 te K.Pr.Penale, i ulet
   1/3 e denimit duke e denuar perfundimisht me 4 muaj e 20 dite dhe jo me 4
   muaj e 6 dite siç kane vepruar ne fakt gjykata.

          KOLEGJI PENAL I GJYKATES SE LARTE
    pasi degjoi relacionin e anetarit Ylvi Myrtja, prokurorin A. Selmani, i cili
kerkoi ndryshimin e vendimit te gjykates se apelit dhe pasi bisedoi ceshtjen ne
teresi,
                                        435
                   VËREN
    Te pandehurit Bajram e Artan Koka, te arrestuar ne flagrance, jane
akuzuar se kane plagosur rende te demtuarin Avni Bushi, ne kapercim te
kufijve te mbrojtjes se nevojshme. Pervec plagosjes se rende i pandehuri
Bajram Koka eshte akuzuar se eshte larguar nga vendi i qendrimit te
detyrueshem (arrestit ne shtepi).
    Gjykata e shkalles se pare ka pranuar se, i demtuari Avni Bushi pasi ka
gjetur te rrezuar gardhin ndares te tokes prone e tij me komshiun Ibrahim Koka
ka shkembyer fjase fyese me te pandehurit. Ne grindje e siper, eshte rene dakort
qe gardhi te ngrihej perseri nga familja "Koka". Ringritjen e gardhit e ka marre
persiper i pandehuri Artan Koka. Per ringritjen e gardhit ky i pandehur ka hyre
ne token e te demtuarit Avni Bushi. Ne kohen qe i pandehuri ka hyre ne token e
te demtuarit, ky i fundit e ka shtyre te pandehurin me force, duke e hedhur ne
rrugen nacionale. Ne kete situate eshte futur dhe vellai tjeter i te pandehurit,
deshmitari Edmond Koka, i cili eshte goditur ne dore me nje leve nga i
demtuari Avni. Pas goditjes me leve te deshmitarit E. Koka, vellezerit e tij, te
pandehurit Bajram e Artan Koka, jane sulur dhe e kane goditur te demtuarin me
mjete rrethanore, duke i shkaktuar demtime qe, sipas aktit te ekspertimit mjeko-
ligjor, jane cilesuar te renda.
    Per te pandehurin Bajram Koka eshte caktuar si mase sigurimi personal
"arresti ne shtepi". Nje muaj pas caktimit te mases se sigurimit, ky i pandehur
eshte kapur jashte shtepise se tij, duke blere miell per familjen e tij. Per kete fakt,
mbi kerkesen e prokurorit, gjykata ka bere ndryshimin e mases se sigurimit nga
"arrest ne shtepi" ne "arrest ne burg". Per kete shkak, i pandehuri Bajram Koka
eshte akuzuar edhe per vepren penale te largimit nga vendi i qendrimit te
detyrueshem.
    Gjykata e shkalles se pare, pasi ka pranuar gjykimin e shkurtuar, ka
vendosur te deklaroje fajtor dhe denoje te pandehurit vetem per vepren penale te
plagosjes se rende me kapercim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme, duke e
pushuar gjykimin e ceshtjes per vepren penale te "largimit te burgosurit nga
vendi i qendrimit", me arsyetimin: "..veprimi i kryer nga i pandehuri Bajram
Koka nuk i ploteson elementet e figures se krimit per te cilen ai akuzohet, mbasi
ai ka qene ne "arrest shtepie" pa polic, dhe per shkeljen e kesaj mase sigurie, nga
ana e gjykates, me kerkesen e prokurorise ajo u ndryshua ne "arrest ne burg".
    Vendimi i mesiperm eshte apeluar nga prokuroria prane gjykates se
shkalles se pare me pretendimin se gjykata ka gabuar ne interpretimin e ligjit
material.
    Sipas prokurorise, i pandehuri Bajram Koka i ka konsumuar edhe
elementet e vepres penale te parashikuar nga neni 323/1 te Kodit Penal.
    Gjykata e Apelit Tirane e ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se shkalles
se pare me kete arsyetim: "Akuzen te pandehurit e kane pranuar dhe kane mbajtur
qendrim pendues. Lloji dhe masa e denimit eshte ne perputhje me rrezikshmerine
shoqerore te vepres penale dhe te autorit, pasi marredheniet midis tyre jane


436
normalizuar. Largimi i te pandehurit nga shtepia per te blere nje thes miell nuk i
ploteson elementet e figures se vepres penale te parashikuar nga neni 323/1 te
Kodit Penal. Fakti qe i pandehuri eshte larguar nga shtepia ku qendronte me mase
sigurimi "arrest ne shtepi", i ka sjelle pasojat juridike, pasi atij i eshte nderruar
masa e sigurimit nga arrest ne shtepi ne arrest ne burg. Per te njejtin veprim i
pandehuri nuk mund te ndeshkohet dy here.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte cmon se pretendimet e ngritura ne rekurs
nga prokurori i Apelit Tirane qendrojne.
    Pushimi i ceshtjes kunder te pandehurit Bajram Koka per vepren penale "te
largimit te te burgosurit nga vendi i qendrimit", eshte rezultat i zbatimit te gabuar
te Ligjit Penal dhe konkretisht nenit 323/1 te Kodit Penal.
    Gjykata e shkalles se pare dhe ajo e apelit kane gabuar ne interpretimin e
figures se krimit te parashikuar nga neni 323/1 te Kodit Penal. Ne kete dispozite
thuhet ne menyre te shprehur: "Largimi i te ndaluarit, te arrestuarit apo te
denuarit me burgim nga vendi i qendrimit te detyrueshem..., denohet me burgim
gjer ne pese vjet". Nga ana objektive ky krim kryhet me veprime aktive te
kunderligjshme qe rezultojne ne largimin e te arrestuarit nga vendi i qendrimit.
Nga ana subjektive krimi kryhet kurdohere me dashje direkte. Motivet dhe
qellimet nuk kane rendesi per cilesimin ligjor te vepres penale.
    Ndaj te pandehurit Bajram Koka ishte vendosur masa e sigurimit arrest ne
shtepi, duke e urdheruar te mos largohej nga banesa e tij. Ne kundershtim me
kete mase sigurimi, pas nje muaji, i pandehuri eshte kapur larg baneses se tij.
Veprimet e mesiperme te te pandehurit Bajram Koka parashikohen si veprime te
denueshme nga neni 323/1 te Kodit Penal, per pasoje ky i pandehur duhet te
deklarohet fajtor dhe te denohet edhe per vepren penale te largimit nga vendi i
qendrimit.
    Vendimet e gjykates se shkalles se pare dhe te apelit jane te cenueshme
edhe per te pandehurin tjeter Artan Koka. Ky i pandehur eshte deklaruar fajtor
dhe denuar me 7 muaj burgim. Ne zbatim te nenit 406 te Kodit te Procedures
Penale eshte denuar perfundimisht me 4 muaj e 6 dite burg. Gjykatat kane gabuar
ne perllogaritjen denimit qe duhet te vuante i pandehuri pas zbritjes se nje te
tretes se denimit te dhene si rezultat i gjykimit te shkurtuar. Duke ju ulur nje e
treta e mases se denimit prej 7 muajsh, i bie qe ai duhet te vuante 4 muaj e 20 dite
dhe jo 4 muaj e 6 dite. Per pasoje, vendimet e dhena nga gjykatat duhet te
ndryshohen edhe per kete te pandehur.

               PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441, pika 1, germat a, b
dhe c te Kodit te Procedures Penale,
                                        437
                 VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimeve nr.60, date 13.06.2003 te Gjykates se
shkalles se pare Kruje dhe nr.553, date 24.10.2003 te Gjykates se Apelit Tirane,
per deklarimin fajtor dhe denimin e te pandehurit Bajram Koka per vepren
penale te plagosjes se rende me kapercim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme.
   Prishjen e vendimit nr.60, date 13.06.2003 te Gjykates se shkalles se pare
Kruje, si dhe vendimin nr.553, date 24.10.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
lidhur me pushimin e gjykimit dhe deklarimin fajtor te te pandehurit Bajram
Koka per kryerjen e vepres penale te largimit nga vendi i qendrimit te
parashikuar nga neni 323/1 te Kodit Penal dhe denimin e tij me 6 muaj burg. Ne
aplikim te nenit 406 te Kodit te Procedures Penale e denon te pandehurin
Bajram Koka me 4 muaj burgim.
   Ne zbatim te nenit 55 te Kodit Penal e denon perfundimisht me 10 muaj
burg. Urdherohet pezullimi i ekzekutimit te pjeses se denimit te pavuajtur ne
zbatim te nenit 59 te Kodit Penal per nje periudhe tetembedhjete mujore.
   Ndryshimin e vendimit nr.60, date 13.06.2003 te Gjykates se shkalles se
pare Kruje dhe vendimit nr.553, date 24.10.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
per te pandehurin Artan Koka dhe denimin e tij me 4 muaj e 20 dite burg.
Urdherohet pezullimi i ekzekutimit te pjeses se pavuajtur te denimit ne zbatim
te nenit 59 te Kodit Penal per nje periudhe tetembedhjete mujore.

                          Tirane, me 09.06.2004
438
Nr.865/209 i Regj. Themeltar
Nr.337 i Vendimit

                  VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

         Kristaq Ngjela      Kryesues
         Spiro Spiro        Anetar
         Vladimir Bineri      Anetar
         Perikli Zaharia      Anetar
         Ylvi Myrtja        Anetar

ne daten 09.06.2004, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen penale
nr.865/209, qe i perket:

       TË PANDEHURVE : SHAQIR GABA
                   SHERIF KAZMA, ELIDON RABAJ
                   ERGEST BISTRI


                AKUZUAR
            Shaqir Gaba: Per veprën penale të
       “Vjedhjes të mbetur në tentative në bashkëpunim”,
        parashikuar nga nenet 140, 22 e 25 të K.Penal.
        Sherif Kazma, Elidon Rabaj: Per veprën penale të
            “Vrasjes me dashje në lidhje me
          një krim tjetër të kryer në bashkëpunim”
          dhe “FalLsifikimit të letërnjoftimeve”,
       parashikuar nga nenet 77 e 25 dhe 189/1të K.Penal.
            Ergest Bistri: Për veprën penale të
             “Vrasjes me dashje në lidhje
         me një krim tjetër të kryer në bashkëpunim”,
          parashikuar nga nenet 77 e 25 të K.Penal.


   Gjykata e shkallës së parë Gjirokastër me vendimin nr.4, datë 20.01.2003
ka vendosur:
      Deklarimin fajtor të të pandehurit Shaqir Gaba për veprën penale të
      vrasjes me dashje në lidhje me një krim tjetër në bashkëpunim dhe
      në bazë të neneve 77, 25, 51 e e 48, gërma “dh” të K. Penal, e

                                      439
      dënimin e tij me 11 vjet burgim.
      Deklarimin fajtor të të pandehurit Sherif Kazma për veprën penale të
      përdorimit të letërnjoftimit të fallsifikuar dhe në bazë të nenit 189/1
      të K. Penal, e dënimin e tij me 1 vit burgim.
      Deklarimin të pafajshëm të të pandehurit Sherif Kazma për veprën
      penale të vrasjes me dashje në lidhje me një krim tjetër në
      bashkëpunim, parashikuar nga nenet 77 e 25 të K. Penal.
      Deklarimin të pafajshëm të të pandehurit Elidon Rabaj për veprën
      penale të vrasjes me dashje në lidhje me një krim tjetër në
      bashkëpunim, parashikuar nga nenet 77 e 25 të K. Penal.
      Deklarimin të pafajshëm të të pandehurit Ergest Bistri për veprën
      penale të vrasjes me dashje në lidhje me një krim tjetër në
      bashkëpunim, parashikuar nga nenet 77 e 25 të K. Penal.

   Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr.99, datë 01.10.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.4, date 20.01.2003 të Gjykatës së shkallës së
     pare Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj
     gjykate, por me tjetër trup gjykues.

   Kundër këtij vendimi kanë bërë rekurs të gjykuarit, të cilët parashtrojnë
këto shkaqe për prishjen e tij:

   I gjykuari Sherif Kazma:
  - Gjykata e apelit duhej të kishte vendosur mospranimin e ankimit të
   prokurorit të rrethit, në bazë të nenit 420/ç të K.Pr.P., pasi prokurori i
   apelit kërkoi lënien në fuqi të vendimit.
  - Askush në ankimet e paraqitura nuk ka pasur pretendime për procesin e
   ndjekur në gjykim. Në daten 07.05.2002 të pandehurit në mungesë janë
   njoftuar në banesat e tyre dhe pas kësaj janë caktuar mbrojtësit e tyre. Në
   seance gjyqësore kanë qenë prezent edhe familjarët e të pandehurve në
   mungesë, si dëshmitarë dhe ky fakt se ka bindur gjykaten se ata kanë pasur
   dijeni për procesin në ngarkim të tyre.
  - Gjykata e apelit arsyeton gabim dhe në pikën e tretë të vendimit të saj, nuk
   është e vërtetë që prokurori të ketë tërhequr akuzat sipas nenit 377 të
   K.Pr.P., por është tërhequr dosja në bazë të nenit 374 të K.Pr.P., pasi gjatë
   gjykimit doli një akuzë e re dhe i pandehuri nuk e dha pëlqimin të
   vazhdonte gjykimi për këtë akuzë.

   Mbrojtësi i të gjykuarit Ergest Bistri, av. Kristo Qirko:
  - Nga dokumentet e dosjes rezulton se, fletëthirrjet përkatese janë
   nënshkruar nga babai i Ergestit, Jonuzi, i cili ka konfirmuar se i biri
   ndodhej jashtë shtetit.


440
  - Prokurori i apelit ka anulluar ankimin e paraqitur nga prokurori i rrethit
   dhe për këtë arsye duhej të ishte lënë në fuqi vendimi i gjykates se rrethit.

   Mbrojtësi i të gjykuarit Elidon Rabaj, av. Kristaq Zharkalli:
  - Gjykata e apelit duhej të kishte vendosur mospranimin e ankimit të
   prokurorit të rrethit, në bazë të nenit 420/ç të K.Pr.P., pasi prokurori i
   apelit kërkoi lënien në fuqi të vendimit.
  - Askush në ankimet e paraqitura nuk ka pasur pretendime për procesin e
   ndjekur në gjykim. Në daten 07.05.2002 të pandehurit në mungesë janë
   njoftuar në banesat e tyre dhe pas kësaj janë caktuar mbrojtësit e tyre. Në
   seance gjyqësore kanë qenë prezent edhe familjarët e të pandehurve në
   mungesë, si dëshmitarë dhe ky fakt se ka bindur gjykaten se ata kane pasur
   dijeni për procesin në ngarkim të tyre.
  - Gjykata e apelit arsyeton gabim dhe në pikën e tretë të vendimit të saj, nuk
   është e vërtetë që prokurori të ketë tërhequr akuzat sipas nenit 377 të
   K.Pr.P., por është tërhequr dosja në bazë të nenit 374 të K.Pr.Penale, pasi
   gjatë gjykimit doli një akuzë e re dhe i pandehuri nuk e dha pëlqimin të
   vazhdonte gjykimi për këtë akuzë.

         KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e anetarit Ylvi Myrtja, prokurorin Bujar Sheshi, qe
kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit, avokatin Kristaq Qirko, qe
kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te
gjykates se shkalles se pare, avokatin Bernard Aliko, qe kerkoi prishjen e
vendimit te gjykates se apelit dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ne ate gjykate
dhe pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                   VËREN
    Prokuroria prane Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster ka derguar per
gjykim ceshtjen penale ne ngarkim te pandehurve Shaqir Gaba, Sherif Kazma,
Elidon Rabaj dhe Ergest Bistri. I pandehuri Shaqir Gaba eshte akuzuar per
vepren penale te vjedhjes me arme te mbetur ne tentative e te kryer ne
bashkepunim. Te pandehurit Sherif Kazma, Elidon Rabaj e Ergest Bistri jane
akuzuar per vepren penale te vrasjes me dashje ne lidhje me nje krim tjeter te
kryer ne bashkepunim.
    Gjate gjykimit i pandehuri Sherif Kazma ka pretenduar se ne kohen kur ka
ndodhur vepra penale per te cilen akuzohet ai ka qene jashte shtetit. Per te
mbeshtetur pretendimin e tij ky i pandehur ka paraqitur nje pasaporte udhetimi
per jashte shtetit.
    Perballe ketij fakti prokurori i ceshtjes ka kerkuar terheqjen e akteve me
pretendimin se pasaporta e paraqitur nga i pandehuri Sherif Kazma eshte e
fallsifikuar. Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster me vendimin nr.102, date


                                        441
11.12.2001 ka vendosur kalimin e akteve organit te prokurorise.
    Pas hetimeve te zhvilluara i pandehuri Sherif Kazma eshte akuzuar dhe
derguar per gjykim edhe per vepren penale te fallsifikimit te leternjoftimeve.
    Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster ka deklaruar fajtor dhe denuar te
pandehurin Shaqir Gaba per vepren penale te vrasjes me dashje ne lidhje me nje
krim tjeter ne bashkepunim dhe te pandehurin Sherif Kazma per vepren penale te
perdorimit te leternjoftimit te fallsifikuar. Te pandehurit e tjere Ergest Bistri,
Elidon Rabaj dhe Sherif Kazma jane deklaruar te pafajshem per akuzen e vrasjes
me dashje ne lidhje me nje krim tjeter ne bashkepunim.
    Kunder vendimit kane paraqitur ankim Prokuroria e Rrethit Gjirokaster
dhe i pandehuri Shaqir Gaba, si dhe apel kundershtues i pandehuri Sherif Kazma.
    Gjykata e Apelit Gjirokaster ka vendosur prishjen e vendimit te gjykates se
shkalles se pare dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim prane asaj gjykate me
arsyetimin se nuk jane respektuar kerkesat e neneve 140 e 141 te Kodit te
Procedures Penale lidhur me njoftimin e te pandehurit te lire. Sipas gjykates se
apelit te pandehurit Elidon Rabaj dhe Ergest Bistri rezultojne te panjoftuar per
zhvillimin e gjykimit ne ngarkim te tyre. Gjykata e shkalles se pare nuk eshte
shprehur me vendim per deklarimin e mungeses.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte cmon se pretendimi i mbrojtesve se
gjykata e apelit duhet te kishte disponuar me vendim sipas kerkesave te nenit
420/c te Kodit te Procedures Penale, nuk qendron. Germa “c” e nenit 420 te
Kodit te Procedures Penale e lejon gjykaten te vendos per mospranim te ankimit
vetem ne rast se eshte hequr dore nga ankimi. Ne rastin konkret kerkesa e
prokurorit te apelit nuk ka qene per heqjen dore nga ankimi, pasi po te ishte e
tille do te behej ne formen dhe menyren e parashikuar nga neni 418/1 e 3 te Kodit
te Procedures Penale. Prokurori i apelit ka kerkuar lenien ne fuqi te vendimit te
gjykates se shkalles se pare. Kjo kerkese e prokurorit e detyronte gjykaten e
apelit te shqyrtonte ceshtjen ne themel dhe te shprehej me vendim perfundimtar.
    Padrejtesisht Gjykata e Apelit Tirane e ka kthyer ceshtjen per rigjykim me
arsyetimin se nuk jane njoftuar te pandehurit Elidon Rabaj dhe Egest Bistri. Kur
ka filluar gjykimi ne gjykaten e shkalles se pare me daten 14.12.2000 rezulton se,
te pandehurit Elidon Rabaj dhe Ergest Bistri jane njoftuar rregullisht me flete
thirrje, te cilat jane nenshkruar nga familjaret e tyre. Per mosparaqitje te tyre
gjykata ka marre vendimin per deklarimin e mungeses dhe per mbrojtjen e tyre ka
caktuar mbrojtes kryesisht avokatet Dhimiter Zhulla dhe Ilirjan Beqiri, per te cilet
jane bere rregullisht njoftimet per seancat e mevonshme.
    Te pandehurit Elidon dhe Ergest Bistri jane njoftuar rregullisht per diten
dhe oren e gjykimit edhe pas ardhjes se dosjes per here te dyte nga prokuroria.
Edhe keto flete thirrje jane firmosur rregullisht nga familjaret e te pandehurve te
cilet kane sqaruar se ata nuk ndodheshin ne Shqiperi. Ne seancat e mevonshme
kane marre pjese rregullisht avokatet e caktuar kryesisht nga gjykata qe nga
fillimi i gjykimit.442
    Sa me siper arrihet ne perfundimin se nga Gjykata e shkalles se pare nuk
jane shkelur rregullat procedurale per njoftimin e te pandehurve dhe mbrojtesve
te tyre. Per rrjedhoje njoftimi i te pandehurve ne mungese konsiderohet i
vlefshem dhe vendimi i gjykates se shkalles se pare nuk eshte akt absolutisht i
pavlefshem sic parashikon neni 128 i Kodit te Procedures Penale, pasi nuk ka
shkelje te kerkesave ligjore.
    Padrejtesisht gjykata e apelit nuk e ka gjykuar ceshtjen ne themel, por e ka
kthyer per rigjykim edhe nje here ne shkalle te pare. Ne kete kuader vendimi i
gjykates se apelit duhet te prishet dhe ceshtja duhet te kthehet per rigjykim ne ate
gjykate me tjeter trup gjykues. Ne rigjykim gjykata e apelit duhet ta shqyrtoje
ceshtjen ne perputhje me kerkesat e nenit 425 te Kodit te Procedures Penale.

               PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, bazuar ne nenin 441/1 germa c te Kodit
te Procedures Penale,

                 VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.99, date 01.10.2003 te Gjykates se Apelit
Gjirokaster dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim po ne ate gjykate, me tjeter trup
gjykues.
                          Tirane, me 09.06.2004               MENDIMI I PAKICËS
    Ne lidhje me vendimin nr.337, date 09.06.2004 te Kolegjit Penal.
    Nuk jam dakord me vendimin e shumicës me te cilin është prishur
vendimi nr.99, date 01.10.2003 i Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe çështja
është dërguar, per rigjykim, në po atë gjykatë, për arsyet e mëposhteme:
    Nga aktet që ndodhen ne fashikullin e procedimit penal, rezulton se,
prokuroria pranë Gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, me 13.11.2002, ka
paraqitur kërkesë pranë gjykatës së shkallës së parë, për gjykimin e të
pandehurve Shaqir Gaba, Sherif Kazma, Elidon Rabaj e Ergest Bistri.
    Gjyqtari i vetëm Dritan Banushi, me vendimin date 30.11.2000, vendosi
kalimin e çështjes ne gjyq, duke caktuar seancën e parë për shqyrtimin gjyqësor
te saj, per daten 14.12.2000.
    Mbas 17 seancash, me 11.12.2001, me vendimin nr.102 të saj, Gjykata e
shkallës së parë Gjirokastër, me kërkesë të prokurorit, vendosi kalimin e akteve
organit te prokurorisë për veprime te mëtejshme, pasi, per njërin prej të
pandehurve, kishin dalë fakte të reja.                                        443
    Prokuroria, pasi i njohu, edhe një herë tjetër të katër të pandehurit me
materialet e çështjes, me 08.04.2002, mori vendim për dërgimin e çështjes në
gjyq dhe, në po atë datë bëri kërkesë për gjykimin e procedimit penal në
ngarkim te tyre.
    Mbas 20 seancave të tjera gjyqësore, më 20.01.2003, gjykata e shkallës
së parë doli me vendimin nr.4 të asaj date, vendim ky përfundimtar, i cili u
apelua nga prokurori dhe mbrojtësi i të gjykuarit Shaqir Gaba, kurse i gjykuari
Sherif Kazma paraqiti apel kundërshtues.
    Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr.99, date 01.10.2003, të saj,
vendosi prishjen e vendimit te mësipërm dhe dërgimin e akteve, per rishqyrtim,
në gjykatën e shkalles së parë, vendim ky, i cili u prish, me shumicë votash nga
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë.
    Me ketë vendim te shumicës nuk jam dakord, përveç shkaqeve të tjera
procedurale që, me të drejtë, përmënden nga gjykata e apelit edhe për shkakun e
fundit që përmëndet po prej saj, i cili, ka të bëje me vazhdimin, nga gjykata e
shkallës së parë, të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, pas plotësimit të hetimeve
nga prokurori, duke mos përsëritur edhe një herë procedurat për marrjen dhe
shqyrtimin e disa provave te rëndësishme që ishin administruar nga ajo gjykatë,
para marrjes së vendimit nr.102, datë 11.12.2001, prova, të cilat, bashkë me
disa plotësime të bëra në gjykimin e dytë, u përdorën në dhënien e vendimit
nr.4, datë 20.01.2003, d.m.th., mbas më shumë se një viti nga data e ndërprerjes
së vazhdimit të gjykimit dhe kthimit të akteve prokurorisë, për shkak të
kërkesës së kësaj të fundit.
    Në seksionin e parë të kreut të dytë të Kodit te Procedurës Penale, në të
cilin bëhet fjalë për rregullat e përgjithëshme që, domosdoshmërisht, duhet të
zbatohen e respektohen nga gjykata, gjatë shqyrtimit gjyqësor të çdo çështjeje
penale, midis të tjerave është edhe ai i gjykimit të panderprerë, që parashikohet
në nenin 342 të tij. Ky rregull për shkak të rëndësisë që ka, në doktrinen e së
drejtës procedurale penale, është konsideruar parim i rëndësishëm i saj.
    Respektimi i këtij rregulli është i domosdoshëm në të gjitha rastet, aq më
tepër kur gjatë shqyrtimit gjyqësor të një çështjeje, ndërhyn një faktor, sikurse,
në rastin konkret, kërkesa e prokurorit për kthimin e akteve që solli si pasojë,
kryerjen e veprimeve plotësuese hetimore, deri në shtimin e akuzave, njohjen
edhe një herë të të gjykuarve me përfundimin e hetimeve dhe deri ne
formulimin dhe paraqitjen e një kërkese të re për gjykimin e tyre.
    Domosdoshmëria për respektimin e këtij parimi diktohet jo aq per hir të
ekonomise gjyqësore, shkurtimit të intervalit kohor midis kohës kur ështe kryer
vepra penale dhe asaj të ndëshkimit të autorit të saj, se sa për shkak të krijimit
të kushteve sa më optimale për formimin, nga ana e gjykatës, të bindjes në
drejtim të çmimit sa më real të provave, pas shqyrtimit në tërësi të tyre (neni
152 i K.Pr.Penale), prova që, sipas dispozitës së nenit 380 te këtij kodi,
përdoren nga gjykata për të marrë vendimin.444
    Vihet në dukje se, vazhdimi i gjykimit, atje ku ai ishte ndërprere me
kthimin e akteve prokurorisë, edhe pse ka shërbyer si një ndër shkaqet për të
cilat gjykata e apelit kishte prishur vendimin e gjykatës së shkallës së parë, si
dhe si një ndër shkaqet e parashtruara në rekurset e paraqitura, nga shumica
është anashkaluar të përmëndet dhe jo më t'i jepet përgjigje, sipas kërkesave te
ligjit.
    Për arsyet e përmendura me lart, jam i mendimit që vendimi i Gjykatës së
Apelit Gjirokastër duhej te ishte lënë në fuqi.


                             Spiro Spiro
                                       445
Nr.280 i Regj. Themeltar
Nr.338 i Vendimit

                   VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

          Kristaq Ngjela      Kryesues
          Spiro Spiro       Anëtar
          Vladimir Bineri     Anëtar
          Ylvi Myrtja       Anëtar
          Perikli Zaharia     Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 09.06.2004 mori në shqyrtim çështjen penale që i
përket:

       TË PANDEHURIT:     ARTAN HYSA


                A K U Z U A R:
               Për veprën penale
          të vjedhjes me armë në bashkëpunim.
         Baza Ligjore: Nenet 140 e 25 të Kodit Penal.


   Gjykata e shkallës së parë Kurbin me vendimin nr.95, datë 26.06.2003 ka
vendosur:
     Deklarimin fajtor të të pandehurit Artan Hysa për veprën penale të
     vjedhjes me armë në bashkëpunim dhe në bazë të neneve 140 e 25 të
     K.P. dënimin e tij me 10 vjet burgim.

   Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.597, datë 14.11.2003 ka
vendosur:
     Lënien në fuqi te vendimit nr.95, date 26.06.2003 të Gjykatës së
     shkallës së pare Kurbin.

   Kundër këtij vendimi ka bërë rekurs i gjykuari, i cili parashtron këto
shkaqe për prishjen e tij:
  - Gjykata e shkalles se pare ne pjesën arsyetuese te vendimit të saj duhet te
   kishte analizuar të gjitha provat dhe dëshmitë që më ngarkonin mua me faj.446
  - Une jam denuar se veprën e kam kryer ne bashkëpunim dhe me armë, kur
   nuk jane arrestuar persona te tjere per kryerjen e saj, apo të jenë denuar ne
   mungesë.
  - Vendimet e gjykatave jane mbeshtetur ne deklarimet e mia te bera ne
   hetuesi, ne kundershtim me nenin 37 të Kodit të Procedurës Penale.
   Deklarimet e mia nuk mund të përdoren si prova kundër meje, pasi qe ne
   momentin qe dolen te dhena per inkriminimin tim, autoriteti procedues
   duhet të nderpriste pyetjen dhe te caktonte nje mbrojtes, duke me
   paralajmëruar se pas këtyre deklarimeve do te zhvilloheshin hetime ndaj
   meje.
  - Edhe sikur te kisha kryer vjedhjen, une duhet te denohesha per veprën
   penale te vjedhjes me dhune, të parashikuar nga neni 139 i K.P., pasi nuk u
   provua qe kisha armë me vete.

          KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Perikli Zaharia, prokurorin Bujar
Sheshi, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit (mbrojtesi i
te gjykuarit ne mungese) dhe pasi shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Vendimi nr.597, date 14.11.2003 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin
eshte lene ne fuqi vendimi nr.95, date 26.06.2003 i Gjykates se shkalles se pare
Kurbin, eshte marre ne zbatim te drejte te ligjit, prandaj duhet te lihet ne fuqi.
    Te dyja keto gjykata kane pranuar se:
    Me daten 12.01.2003 jane vjedhur ne pronen e deshmitarit Hasan Lika 35
krere lope e viça. Vjedhjen e kane kryer tre persona, pasi kane lidhur nen
kercenimin e armeve rojen e stalles, deshmitarin Gjergji Rrema. Ky i fundit,
pasi ka mundur te lirohet, ka vene ne dijeni deshmitarin Hasan Lika, i cili se
bashku me te afermit e tij dhe forcat e policise kane rrethuar zonen dhe kane
bere te mundur gjetjen e bagetive dhe kapjen e te gjykuarit Artan Hysa, te cilin
e kane marre dhe mbajtur ne shtepine e deshmitarit Hasan Lika, ku dhe e kane
ndaluar forcat e policise.
    Gjykata, mbi bazen e nje analize te te gjitha provave te administruara ne
gjykimin e ceshtjes, ka arritur ne perfundimin se vjedhjen e ka kryer i gjykuari
Artan Hysa se bashku me dy persona te tjere, qe jane larguar dhe per te cilet
eshte pezulluar hetimi per shkak te mosidentifikimit te tyre.
    Ne keto rrethana, gjykata, bazuar ne ligjin materjal penal, ka konkluduar
drejt lidhur me cilesimin ligjor te vepres penale te kryer nga i gjykuari i
mesiperm, si vjedhje me arme ne bashkepunim, e parashikuar nga neni 140 dhe
ai 25 i K.P.
                                        447
    Persa i perket shkaqeve te parashtruara ne rekursin e te gjykuarit, Kolegji
Penal i Gjykates se Larte gjykon se, ato nuk jane te bazuara. Pergjithesisht, ato i
referohen vleresimit te provave nga ana e gjykatave, gje qe del jashte fushes se
shqyrtimit te ketij Kolegji.
    Pretendimi i te gjykuarit se, vendimet e gjykatave, ne kundershtim me
nenin 37 te K.Pr.P., jane mbeshtetur ne deklarimin e tij te bere para organit te
procedimit penal, si deklarim nga personi ndaj te cilit zhvillohen hetime te
mbajtur nga oficeri i policise gjyqesore, nuk qendron.
    Sipas nenit 296/I & II te K.Pr.P., ne vendin e ngjarjes ose ne veprat
penale te dukshme oficeret e policise gjyqesore, edhe pa pranine e mbrojtesit,
mund te marrin nga personi ndaj te cilit zhvillohen hetimet, qofte edhe i
arrestuar ne flagrance ose i ndaluar, te dhena te nevojshme per vazhdimin e
hetimeve.
    Policia gjyqesore mund te marre deklarata nga personi ndaj te cilit
zhvillohen hetimet, por nuk lejohet perdorimi i tyre ne gjykim, me perjashtim te
rastit kur kundershtohet permbajtja e deponimit te bere para gjykates.
    Ne rastin ne gjykim jemi pikerisht perpara ketyre rrethanave.
    Fajesia e te gjykuarit rezulton e provuar nga teresia e provave te
administruara dhe te analizuara nga gjykata ne lidhje me njera tjetren dhe nuk
bazohet vetem ne deklarimin e tij te dhene perpara organit procedues.
    Ne keto kushte vendimi i gjykates se apelit konsiderohet i bazuar ne ligj.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte mbeshtetur ne nenin 441/a te K.Pr.P.,

                VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.597, date 14.11.2003 te Gjykates se Apelit
Tirane.

                          Tirane, me 09.06.2004
448
Nr.835/179 i Regj. Themeltar
Nr.339 i Vendimit

                   VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

          Kristaq Ngjela      Kryesues
          Spiro Spiro        Anëtar
          Vladimir Bineri      Anëtar
          Ylvi Myrtja        Anëtar
          Perikli Zaharia      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 09.06.2004 mori në shqyrtim çështjen penale që i
përket:

       TË PANDEHURIT:      RUZHDI GUZI


                A K U Z U A R:
                Për veprën penale
          të përdorimit të dokumentit të fallsifikuar.
           Baza Ligjore: Neni 186/1 i Kodit Penal


   Gjykata e shkallës së parë Tiranë me vendimin nr.633, date 25.06.2003
ka vendosur:
      Deklarimin fajtor të të pandehurit Ruzhdi Guzi për veprën penale të
      përdorimit të dokumentit të falsifikuar, parashikuar nga neni 186/1 i
      K.P. dhe dënimin e tij me 100.000 lekë gjobë.

   Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.509, datë 03.10.2003 ka
vendosur:
     Prishjen e vendimit nr.633, date 25.06.2003 të Gjykatës së shkallës
     së pare Tiranë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

   Kundër vendimit të gjykatës së apelit ka bërë rekurs prokurori, i cili
parashtron këto shkaqe për prishjen e tij:
  - Gjykata e apelit arsyeton drejt teorikisht për kushtet që duhet të plotësohen
   për përdorimin e dokumentit të falsifikuar, e para që të ketë të dhëna të
   rreme dhe e dyta që përdoruesi ta dije për falsifikimin e tij dhe ta përdorë


                                       449
   atë. Por ajo praktikisht ka anashkaluar provat e paraqitura dhe të
   shqyrtuara nga gjykata e shkallës së pare.
  - Dokumenti i paraqitur nga i pandehuri ka qenë i fallsifikuar dhe ai ka
   pasur dijeni për këtë përderisa e ka përdorur dhe gjykimin e çështjes civile.
   Ai e ka paguar shumën ndaj shoqërisë “EDIL AL IT”, pasi kishte filluar
   çështja penale ndaj tij. Përdorimi i dokumentit të falsifikuar është bërë me
   dashje prej tij, pasi donte të përfitonte më shumë nga ndarja e objektit
   midis ortakëve.

          KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Perikli Zaharia, prokurorin Bujar
Sheshi, i cili kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi
te vendimit te gjykates se shkalles se pare, (ne mungese te mbrojtesit te te
gjykuarit) dhe pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                  VËREN
    Rekursi i paraqitur nga prokurori permban shkaqe nga ato qe parashikon
neni 432 i Kodit te Procedures Penale (K.Pr.P.), prandaj ai duhet te pranohet.
    Per rrjedhoje, vendimi i gjykates se apelit kunder te cilit ai drejtohet
duhet te prishet per zbatim te gabuar te ligjit penal.
    Megjithese ka rezultuar se, i gjykuari Ruzhdi Guzi ka kryer vepren
penale te perdorimit te dokumenteve te falsifikuara, parashikuar nga neni 186/I
i K.P., gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit te gjykates se shkalles
se pare dhe pushimin e ceshtjes penale ne ngarkim te tij.
    Gjykata e shkalles se pare e ka deklaruar fajtor dhe denuar te gjykuarin
per akuzen ne ngarkim te tij ne keto rrethana:
    Gjate shqyrtimit gjyqesor te konfliktit civil me Albert Rahmanin ne
Gjykaten e shkalles se pare Tirane, i gjykuari ka paraqitur si prove shkresore
nje vertetim pa numer protokolli, me date 21.09.2002, ne emer te shoqerise
“EDIL AL IT” sh.p.k. dhe qe figuron me vulen e kesaj shoqerie dhe
nenshkrimin e financierit te saj, deshmitarit Sokol Andoni.
    Ne kete vertetim pasqyrohet se, i gjykuari ka paguar prane arkes se
shoqerise “EDIL AL IT” sh.p.k. shumen prej $36.252 per likujdim betoni te
furnizuar nga kjo shoqeri.
    Albert Rahmani ka bere kallezim ne organin e ndjekjes penale, i cili, pas
kryerjes se veprimeve te nevojshme procedurale dhe sigurimit te akt ekspertimit
grafik, e ka akuzuar te gjykuarin per perdorimin e dokumentit te falsifikuar,
sipas nenit 186/I te K.P. dhe ka derguar ne gjykate ceshjen penale ne ngarkim te
tij.
    Ne gjykimin ne shkalle te pare ka rezultuar e provuar se, vertetimi i dates
21.09.2002 nuk eshte leshuar nga financieri, deshmitari Sokol Andoni dhe as
nga shoqeria “EDIL AL IT” sh.p.k.


450
    Gjykata e shkalles se pare ka pranuar te provuar dhe ka argumentuar se,
vertetimi i mesiperm pasqyron te dhena te rreme, pasi i gjykuari ne ate date nuk
ka derdhur ne arken e shoqerise se lartpermendur parate, siç pretendon dhe se ai
e ka ditur qe vertetimi qe po perdor eshte i falsifikuar.
    Keto kushte ligjore qe verifikohen per konsumimin ose jo te vepres
penale per te cilen i gjykuari eshte akuzuar rezultojne te provuara ne menyre
evidente.
    Gjykata e apelit, ne kundershtim me sa me siper, ka argumentuar te
kunderten, mbeshtetur ne deshmine e njerit prej ortakeve te shoqerise “EDIL AL
IT” sh.p.k., sipas te cilit i gjykuari e ka paguar kete shume.
    Por sic rezulton, Gjykata e shkalles se pare e ka analizuar kete deshmi dhe
e ka vleresuar ne raport me te gjitha provat e tjera te administruara dhe ka
konkluduar se ajo nuk eshte bindese per gjykaten, pasi bie ne kundershtim me
vertetimin nr.260 prot., date 24.01.2003 te leshuar nga administratori i shoqerise
se mesiperme. Ne te kunderten, ajo deshmi nuk mbeshtetet ne ndonje dokument
shkresor te marre nga regjistrat e asaj shoqerie.
    Prandaj, ky Kolegj gjykon se argumentimi i gjykates se apelit nuk
qendron.
    Edhe arsyetimi i kesaj gjykate, se i gjykuari nuk ka qene i detyruar te dinte
qe nenshkrimi i vertetimit me date 21.09.2002 ishte i fallsifikuar, nuk qendron
sepse:
    Eshte e vertete se vertetimi i mesiperm figuron me vulen e shoqerise
“EDIL AL IT sh.p.k.” dhe ai qe e perdor mund te mos kete detyrimin per te ditur
nese nenshkrimi ne fund te ketij vertetimi eshte ose jo i personit qe e ka
nenshkruar. Por, ne rastin ne gjykim ky vertetim ben fjale per vete perdoruesin e
tij, pra per vete te gjykuarin, i cili, me mire se kushdo, e di qe permban te dhena
te rreme, pasi ne ate kohe nuk e ka paguar shumen e parave sic behet fjale ne të.
    Fakti qe i gjykuari ka perdorur vertetimin e lartpermendur per te vertetuar
se ka derdhur ne arken e asaj shoqerie shumen $36.252, ne nje kohe qe e dinte se
nuk e kishte likuiduar kete shume, sic rezulton nga aktet e administruara nga
gjykata e shkalles se pare, e ngarkon ate me vepren penale te perdorimit te
dokumenteve te falsifikuara, parashikuar nga neni 186/I i K.P.
    Gjithashtu, gjykata e apelit ka gabuar kur arsyeton ne vendimin e saj se,
per te pasur vepren penale te mesiperme, veç ekzistences se faktit qe personi i
akuzuar per perdorimin e dokumentit te kete dijeni qe ky i fundit eshte i
falsifikuar, kerkohet edhe qellimi i perfitimit per vehte ose/dhe per te tjeret.
    Dispozita e mesiperme nuk e parashikon nje kusht te tille, pavaresisht se
ne rastin ne gjykim perdorimi i atij vertetimi rezulton te jete bere per te perfituar
sa me shume nga shoqeria e perbashket, qe i gjykuari kishte me kallzuesin Albert
Rahmani.
    Ne keto rrethana ky Kolegj gjykon se, vendimi i gjykates se apelit eshte
marre ne zbatim te gabuar te ligjit, prandaj ai duhet te prishet.                                        451
   Ne te kundert, vendimi i gjykates se shkalles se pare konsiderohet i
bazuar ne ligj dhe ne prova, prandaj duhet te lihet ne fuqi.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 441/d te K.Pr.P.,

                VENDOSI
   Prishjen e vendimit nr.509, date 03.10.2003 te Gjykates se Apelit Tirane
dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.633, date 25.06.2003 te Gjykates se shkalles
se pare Tirane.

                          Tirane, me 09.06.2004
452
Nr.837/181 i Regj. Themeltar
Nr.341 i Vendimit

                   VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Kristaq Ngjela      Kryesues
          Spiro Spiro        Anetar
          Vladimir Bineri      Anetar
          Perikli Zaharia      Anetar
          Ylvi Myrtja        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 09.06.2004, shqyrtoi çeshtjen qe i perket:

       TË PANDEHURVE:     LORENC XHAFERRI, i biri i Prenjos,
                   lindur me 1981 ne Vlore mbrojtur nga
                   avokatet Petrit Serjani e Alma Çami.
                   ARJAN HOXHA, i biri Shazivanit, lindur
                   me 1977 ne Fier.
                   BEXHET ALLIAJ, i biri i Selmanit,
                   lindur me 1970, banues ne Vlore.
                   EMIGERT MEHMETI, i biri i Bilbilit,
                   lindur me 1984, banues ne Vlore.


                A K U Z U A R:
          Per vepren penale te vjedhjes me arme
          ne bashkepunim, mbetur ne tentative,
         parashikuar nga nenet 140, 22 e 25 te K.P.


   Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, me vendimin nr.96, date 12.05.2003, ka
vendosur:
     Deklarimin fajtor te te pandehurit Lorenc Xhaferri per vepren penale
     te vjedhjes me arme te kryer ne bashkepunim mbetur ne tentative,
     parashikuar nga nenet 140, 22 e 25 te K.P. e denimin e tij me 12
     (dymbedhjete) vjet burgim.
     Deklarimin fajtor te te pandehurit Arjan Hoxha per vepren penale te
     vjedhjes me arme te kryer ne bashkepunim mbetur ne tentative,


                                      453
       parashikuar nga nenet 140. 22 e 25 te K.P. e denimin e tij me 10
       (dhjete) vjet burgim.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Bexhet Alliaj per vepren penale te
       vjedhjes me arme te kryer ne bashkepunim e mbetur ne tentative,
       parashikuar nga nenet 140, 22 e 25 te K.P e denimin e tij me 10
       (dhjete) vjet burgim.
       Deklarimin e pafajshem te te pandehurit Emigert Mehmeti per
       vepren penale te vjedhjes me arme ne bashkepunim mbetur ne
       tentative, parashikuar nga nenet 140, 22 e 25 te K.P.
       Vuajtja e denimit per te pandehurit Lorenc Xhaferri, Arjan Hoxha e
       Bexhet Alliaj fillon nga data e arrestimit ne flagrance 12.10.2002
       dhe do te kryhet ne burg te cilesise se larte.
       Urdherohet lirimi i menjehershem i te pandehurit Emigert Mehmeti.

    Mbi apelimin e prokurorit dhe te te pandehurve Lorenc Xhaferri, Bexhet
Alliaj e Arjan Hoxha, ceshtja eshte shqyrtuar ne Gjykaten e Apelit Vlore, e cila
me vendimin nr.227, date 12.09.2003, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.96, date 12.05.2003 te Gjykates se
       rrethit gjyqesor Vlore per cilesimin ligjor te vepres penale dhe
       fajesise per te pandehurit Lorenc Xhaferri, Arjan Hoxha e Bexhet
       Alliaj si dhe per provat materiale.
       Ndryshimin e vendimit lidhur me te pandehurin Emigert Mehmeti,
       deklarimin fajtor te ketij te pandehuri per vepren penale te vjedhjes
       me dhune ne bashkepunim te mbetur ne tentative dhe ne baze te
       neneve 139, 25, 22, e 53 te K.P. denimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.
       Ndryshimin e vendimit per masat e denimit per te pandehurit e tjere
       ne kete menyre:
       I pandehuri Lorenc Xhaferri ne baze te nenit 140. 22, 23, 25, e 53 te
       K.P. te denohet me 6 (gjashte) vjet burgim.
       I pandehuri Arjan Hoxha ne baze te nenit 140, 22, 23, 25, e 53 te
       K.P. te denohet me 5 (pese) vjet burgim.
       I pandehuri Bexhet Alliaj ne baze te neneve 140, 22, 23, 25 e 53 te
       K.P. te denohet me 5 (pese) vjet burgim.

   Kunder vendimit te gjykates se apelit ka ushtruar rekurs:
  - I pandehuri Lorenc Xhaferri i cili kerkon qe, veprimet e kryera prej tyre te
   mos cilesohen si vjedhje e mbetur ne tentative por si veprime te prishjes se
   qetesise publike e duke bere ndryshimin e cilesimit ligjor te vepres, te
   deklarohet fajtor ne baze te neneve 274 e 278/2 te K.P. duke parashtruar
   se:
  - Gjykatat kane konkluduar se veprimet qe kemi kryer kane mbetur ne fazen
   e tentatives pa e shoqeruar me prova kete fakt.454
  - Pranohet se pas goditjes me arme zjarri ne distance drejt shtepise se te
   demtuarit, ne jemi larguar ne menyre te vullnetshme nga vendi i ngjarjes,
   pa ndikuar asnje faktor i jashtem.
  - Nga provat e administruara del se, ne nuk kishim qellim vjedhjen e
   pasurise te te demtuarit, pasi ne i kishim te gjitha mundesite dhe s`kishte
   asnje pengese per te nderprere veprimet tona.
  - Nuk kemi patur per qellim vjedhjen, por duke kaluar me makine prane
   shtepise te te demtuarit, pa ndaluar e pa zbritur nga makina ne ecje e siper
   qellova me armen qe kisha ne makine.

   I pandehuri Bexhet Alliaj parashtron se:
  - Ne gjykim ne gjykaten e apelit prokurori kerkoi ndryshimin e cilesimit
   ligjor te vepres nga ajo e vjedhjes me arme ne bashkepunim mbetur ne
   tentative ne veprat penale te sigurimit te kushteteve e mjeteve per vjedhje,
   shkaterrimit te prones me mjete te tjera dhe arme mbajtjes pa leje
   parashikuar nga nenet 142,- 25, 154/1 - 25 e 278/2 te K.P. e gjykata
   padrejtesisht nuk pranoi kerkesen e tij.

   I pandehuri Emigert Mehmeti nepermjet mbrojtesit kerkon prishjen e
vendimit te gjykates se apelit duke parashtruar:
  - Nuk jane provuar elementet e vepres penale.
  - Organi i akuzes nuk ka parashtruar sa eshte shuma qe do te merrej, me
   ç’mekanizem do realizohej vepra, nuk motivohet pse ajo mbeti ne
   tentative, cilat ishin shkaqet e pavarura nga te pandehurit qe penguan
   realizimin e vepres.

   I pandehuri Arjan Hoxha parashtron:
  - Gjykatat nuk moren parasysh shpjegimet e te pandehurit Lorenc qe
   deklaroi mos dijenine dhe mos pjesemarrjen time ne goditjen me arme
   zjarri te baneses se te demtuarit.
  - Gjykatat kualifikuan vepren ne vjedhje te mbetur ne tentative pa arsyetuar
   kete perfundim dhe jam dakort me akuzen e bere nga prokurori ne gjykaten
   e apelit.

         KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Kristaq Ngjela, prokurorin Skender
Breca, qe kerkoi ndryshimin e vendimit, deklarimin fajtor te te pandehurve
Lorenc Xhaferri, Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj per veprat penale te shkaterrimit
te prones e sigurimin e mjeteve per vjedhje, te pandehurit Emigert Mehmeti per
sigurim te mjeteve per vjedhje, mbrojtesit, qe kerkuan pushimin e ceshtjes e si
analizoi ceshtjen ne teresi,                                       455
                   VËREN
    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, duke analizuar provat e administruara,
ka gjetur fajtore te pandehurit Lorenc Xhaferri, Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj
per kryerjen e vepres penale te vjedhjes me arme ne bashkepunim e mbetur ne
tentative parashikuar nga neni 140, 22 e 25 te K.P. dhe, po per kete veper, ka
deklaruar te pafajshem te pandehurin Emigert Mehmeti. Eshte vertetuar se, me
daten 12.10.2002, rreth ores 1.45, eshte qelluar me bresheri arme automatike
banesa e shtetasit Jakov Beltoja dhe pas njoftimit te bere, organet e policise
jane vene ne ndjekje te personave te dyshuar duke bere te mundur kapjen dhe
shoqerimin per ne komisariat te te pandehurve. Te pandehurit Lorenc Xhaferri,
Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj, jane ndaluar ne nje makine Benz me targa te
Fierit, ne te cilen u gjend edhe nje automatik dhe 29 gezhoja fishekesh ne nje
qese te lidhur me automatikun, ndersa i pandehuri Emigert Mehmeti ka qene ne
shtepine e tij dhe ka dale jashte pas telefonates se bere nga Jakov Beltoja.
    Ne analizen teresore te provave e materialeve te administruara gjate
hetimit paraprak dhe gjykimit te ceshtjes, gjykata e rrethit pranon me vendim
se, para rreth 10 diteve se te ndodhte ngjarja, i pandehuri Emigert Mehmeti ka
takuar e biseduar me shtetasin Jakov Beltoja i cili ushtron aktivitet tregetar dhe
i ka thene atij se, i pandehuri Lorenc Xhaferri donte t’i tregonte se disa djem
donin qe ta grabisnin. Me pas Jakov Beltoja ka takuar te pandehurit Emigert
Mehmeti e Lorenc Xhaferri dhe ky i fundit, i ka pohuar se ishte e vertete qe
disa djem donin ta grabisnin duke i premtuar se kete ceshtje do ta zgjidhte ai,
pasi i njihte personat por nuk ka pranuar t’i jape emrat, vetem se ka thene se
ishin 3-4 persona nga Fieri qe leviznin me nje makine Benz me targa te Fierit.
Jakov Beltoja ka kerkuar nga i pandehuri Lorenc Xhaferri qe t’i krijonte
mundesine per t’i takuar ata persona, por i pandehuri, pasi eshte lidhur me
telefon, i ka thene se nuk pranonin te takoheshin.
    Ne shpjegimet e tij, i pandehuri Lorenc Xhaferri, ka pranuar se eshte
takuar naten e ngjarjes me te pandehurit Bexhet Alliaj e Arjan Hoxha duke
patur ky i fundit makinen Benz me targa te Fierit dhe, duke ecur rruges me
makine, ka qelluar me automatikun qe sipas tij e kishte gjetur rastesisht. Eshte
pikerisht makina qe kishte pershkruar i pandehuri Lorenc qe u kap nga policia
ku ishin tre te pandehurit dhe ku u gjet arma automatike, ndersa per te
pandehurin Emigert, gjykata arsyeton se ky kishte njohje te mepareshme me te
pandehurin Lorenc e shtetasin Jakov Beltoja por nuk njihej me dy te pandehurit
e tjere dhe se ne kohen e ngjarjes ka qene ne banesen e tij.
    Veprimet e pershkruara me lart nga te pandehurit Lorenc Xhaferri, Arjan
Hoxha e Bexhet Alliaj gjykata e rrethit i pranon si veprime aktive per te shtene
ne dore pasurine e shtetasit Jakov Beltoja e permbajne elementet e vepres
penale te vjedhjes me arme ne bashkepunim mbetur ne tentative.
    Edhe Gjykata e Apelit Vlore ka pranuar ngjarjen si me siper, duke
arsyetuar se, te pandehurit per nje kohe relativisht te gjate e ne menyre
graduale, duke perfituar nga njohjet e te demtuarit Jakov Beltoja me te


456
pandehurit Lorenc Xhaferri e Emigert Mehmeti kane vene si qellim hedhjen ne
dore te pasurise se te demtuarit duke percaktuar rolin e secilit per kryerjen e
vepres penale dhe nepermjet te pandehurve Lorenc e Emigert te krijonin
bindjen tek ai se rreziku ishte real.
    Nga kqyrja e vendit te ngjarjes del se banesa e te demtuarit eshte goditur
nga jashte ne disa vende, jane thyer xhama e orendi shtepiake, demtuar dritaret,
dera e brendshme, muret e tavani por, duke mos pranuar kerkesen e bere nga
prokurori ne gjykaten e apelit per ndryshimin e cilesimit ligjor te vepres ne
pregatitjen e gjetjen e mjeteve per realizimin e nje krimi, demtim te prones me
mjete te tjera e arme mbajtje pa leje, gjykata arsyeton se te pandehurit nuk kane
patur qellim te demtojne pronen, por ne veprimet e tyre t’i sherbenin qellimit
per vjedhjen e prones dhe se vepra mbeti ne tentative se te pandehurit, naten e
ngjarjes u kapen nga forcat e policise, pra per shkaqe te pavarura prej tyre.
    Gjykata e apelit, ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se rrethit lidhur me
cilesimin ligjor te vepres dhe deklarimin fajtor te te pandehurve Lorenc
Xhaferri, Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj, duke ndryshuar masat e denimit dhe e
ka ndryshuar ate lidhur me te pandehurin Emigert Mehmeti, te cilin e ka
deklaruar fajtor dhe denuar per vepren penale te vjedhjes me dhune ne
bashkepunim te mbetur ne tentative. Per kete te pandehur, gjykata e apelit
arsyeton se, duke patur njohje me te demtuarin e te pandehurin Lorenc
Xhaferri, ka luajtur rolin e ndihmesit se, duke perfituar nga shkalla e njohjes me
te demtuarin e ka vene ne dijeni per vjedhjen qe do i behej e nuk ka vepruar ne
te kunderten nuk e perjashton ate nga bashkepunimi ne kryerjen e vepres
penale.
    Te dyja gjykatat arsyetojne se te pandehurit kane kryer nje seri veprimesh
per te realizuar qellimin e tyre, vjedhjen e pasurise se Jakov Beltojes, por nuk
arriten te kryejne vepren per shkaqe te pavarura prej tyre, pasi u kapen nga
policia dhe vepra mbeti ne tentative. Por, me vendimet e tyre, nuk ka analize te
faktit dhe te provave se cfare veprimesh bene te pandehurit per te realizuar
vjedhjen, pse vepra mbeti ne tentative ne nje kohe qe, mbasi qelluan me arme
ne drejtim te baneses nuk kane kryer veprime te tjera dhe u larguan nga vendi i
ngjarjes. Me e dukshme mungesa e analizes se provave dhe nxjerja e
konkluzioneve eshte ne vendimin e gjykates se apelit lidhur me te pandehurin
Emigert Mehmeti, per te cilin pranohet se naten e ngjarjes nuk eshte takuar me
te pandehurit e tjere, se te pandehurit Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj nuk i njihte,
se ne kohen qe u qellua banesa e Jakov Beltojes ka qene ne shtepine e tij e,
deklarohet fajtor e denohet per vepren penale te vjedhjes me dhune te kryer ne
bashkepunim pa analizuar elementet e kesaj vepre, pa percaktuar me ke ka
bashkepunuar, pasi te pandehurit e tjere jane deklaruar fajtore per vepren
penale te vjedhjes me arme ne bashkepunim mbetur ne tentative.
    Vepra penale e vjedhjes ne çdo menyre qe te kryhet ka qellim kthimin ne
dobi te vet ne menyre te kunderligjshme te pasurise se tjetrit, por ne rastin ne
shqyrtim, perveç bisedave paraprake te bera midis te demtuarit Jakov Beltoja e


                                       457
te pandehurve Lorenc Xhaferri e Emigert Mehmeti, gjykatat nuk kane arritur te
arsyetojne se ku konsiston vjedhja dhe elementet e kesaj vepre e sidomos anen
subjektive te te pandehurve, qe konsiston ne faktin e perdorimit te armes apo te
dhunes me dashje direkte per te nxjere perfitime materiale.
    Ne keto rrethana cilesimi ligjor i vepres se kryer nga te pandehurit si
vjedhje me arme apo me dhune ne bashkepunim eshte i pabazuar.
    Rezulton se te pandehurit Lorenc Xhaferri, Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj
ne bashkepunim me njeri tjetrin kane demtuar pronen e Jakov Beltojes duke
qelluar me automatik ne drejtim te saj. Ekzekutori ne kete rast eshte i pandehuri
Lorenc Xhaferri i cili, duke mbajtur automatikun pa leje, ka konsumuar edhe
vepren penale te parashikuar nga neni 278/2 i K.P. Kolegji Penal i Gjykates se
Larte cmon se vepra e kryer nga te pandehurit duhet te cilesohet ne baze te
nenit 154/1 i K.P., shkaterrim i prones me mjete te tjera i kryer ne
bashkepunim. Ne kete rast veprimet kriminale te te pandehurve Lorenc, Arjan e
Bexhet jane drejtuar kunder prones te te demtuarit Jakov Beltoja me mjete qe
perbejne rrezik per jeten e njerezve (arme zjarri automatike) dhe me dashje, gje
qe duhet patur parasysh edhe ne caktimin e masave te demtimit.
    Njekohesisht, duke qelluar me automatik rreth oreve te mesnates, jane
krijuar zhurma shqetesuese per banoret ne afersi te baneses se te demtuarit duke
cenuar dukshem qetesine e tyre veprime keto qe permbajne elementet e
kundervajtjes penale te prishjes se qetesise publike parashikuar nga neni 274 e
25 i K.P., per te cilin duhet te pergjigjen tre te pandehurit. Me veprimin e tyre te
pandehurit kane cenuar me dashje marredheniet juridike te vendosura per te
ruajtur qetesine publike duke qelluar me arme zjarri, veper kjo qe konkuron me
ate te demtimit te prones me mjete te tjera.
    Lidhur me konkluzionin e aritur nga gjykata e apelit per te pandehurin
Emigert Mehmeti, Kolegji cmon se vendimi eshte i pabazuar jo vetem per
faktin se nuk arsyetohet se ku konsiston kjo veper, por se ndodhemi para
mungeses se proves, gje qe me te drejte e ka cmuar gjykata e rrethit duke e
deklaruar te pafajshem kete te pandehur.

               PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/b te K.Pr.Penale,
458
                 VENDOSI
    Ndryshimin e vendimit nr.96, date 12.05.2003 te Gjykates se rrethit
gjyqesor Vlore dhe te vendimit nr.227, date 12.09.2003 te Gjykates se Apelit
Vlore persa i perket cilesimit ligjor te vepres se kryer nga te pandehurit Lorenc
Xhaferri, Arjan Hoxha e Bexhet Alliaj nga neni 140, 22, 25 i K.P. (vjedhje me
arme) ne shkaterim te prones me mjete te tjera dhe prishje te qetesise publike ne
bashkepunim, parashikuar nga nenet 154/1 -25 e 274 e 25 te K.P.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Lorenc Xhaferri per vepren penale te
shkaterimit te prones me mjete te tjera dhe denimin e tij ne baze te nenit 154/1 e
25 te K.P. me 3 (tre) vjet burgim.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Lorenc Xhaferri per kryerjen e
kundervajtjes penale te prishjes se qetesise publike dhe denimin e tij ne baze te
nenit 274 e 25 te K.P. me 4 (kater) muaj burgim.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Lorenc Xhaferri per vepren penale te
mbajtjes pa leje te armeve luftarake dhe denimin e tij ne baze te nenit 278/2 te
K.P. me 1 (nje) vit burgim.
    Ne baze te nenit 55 te K.P. perfundimisht i pandehuri Lorenc Xhaferri
denohet me 3 (tre) vjet burgim.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Arjan Hoxha per vepren penale te
shkaterimit te prones me mjete te tjera dhe denimin e tij ne baze te nenit 154/1 e
25 te K.P. me 2 vjet e gjashte muaj burgim.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Arjan Hoxha per kryerjen e
kundervajtjes penale te prishjes se qetesise publike dhe denimin e tij ne baze te
nenit 274 e 25 te K.P. me 2 (dy) muaj burgim.
    Perfundimisht ne zbatim te nenit 55 te K.P. i pandehuri Arjan Hoxha
denohet me 2 (dy) vjet e gjashte muaj burgim.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Bexhet Alliaj per vepren penale te
shkaterimit te prones me mjete te tjera dhe denimin e tij ne baze te nenit 154/1 e
25 te K.P. me 2 (dy) vjet e gjashte muaj burgim.
    Deklarimin fajtor te te pandehurit Bexhet Alliaj per kundervajtjen penale
te prishjes se qetesise publike dhe denimin e tij ne baze te nenit 274 e 25 te K.P.
me 2 (dy) muaj burgim.
    Perfundimisht ne zbatim te nenit 55 te K.P. i pandehuri Bexhet Alliaj
denohet me 2 (dy) vjet e gjashte muaj burgim.
    Ndryshimin e vendimit nr.227, date 12.09.2003 te Gjykates se Apelit
Vlore ne pjesen qe ben fjale per te pandehurin Emigert Mehmeti dhe lenien ne
fuqi per kete te pandehur te vendimit nr.96, date 12.05.2003 te Gjykates se
rrethit gjyqesor Vlore.

                          Tirane, me 09.06.2004
                                        459
Nr.276 i Regj. Themeltar
Nr.342 i Vendimit

                   VENDIM
            NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

          Kristaq Ngjela      Kryesues
          Spiro Spiro        Anetar
          Vladimir Bineri      Anetar
          Perikli Zaharia      Anetar
          Ylvi Myrtja        Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 09.06.2004, mori ne shqyrtim çeshtjen penale qe i
perket:

       TË PANDEHURIT:     G