T�n Vuong Th�nh T�m v�*** by 9Rxo4Q2

VIEWS: 5 PAGES: 2

									             Tôn Vương Thánh Tâm và
          Dâng Mình Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
      Việc Tôn Vương mang tầm quan trọng hơn việc chỉ chưng tượng Thánh
      Tâm trong nhà. Đó là sự dâng hiến từng nguời và cả gia đình cho Trái Tim
      của Chúa Giêsu để ta sống hiệp nhất với Người trong tình yêu, ân sủng và
       vâng phục các Giới răn của Người. Việc Tôn Vương đem lại vô vàn ơn
      phước và phép lành, như đã đượcghi lại trong “12 Lời Hứa Trọng Thể”
              Chúa đã nói với thánh Margarita Maria.

                       Các Kinh Tôn Vương Thánh Tâm

      CHỦ SỰ/NGƯỜI HƯỚNG DẪN
      Lạy Chúa toàn năng và vĩnh cữu, xin chúc lành và thánh hoá ảnh Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu này. Xin
      cho tất cả những ai đang khiêm nhường gắng sức tôn vinh và phụng sự Người, được hưởng mọi ân lộc và
      lời cầu bầu của Người, ơn đời này và hạnh phúc đời sau.

      Chúng ta hãy cầu nguyện.

      Tất cả:
      Lạy Chúa Cha hằng sống, chúng con dâng hiến thân mình, mọi người trong gia đình chúng con, còn sống
      hay đã qua đời, và nơi chúng con cư ngụ, cho Rất Thánh Trái Tim Con Yêu Dấu Chúa là Chúa Giêsu. Xin
      cho chúng con đáp lại tình thương dịu hiền của Người khi Nguời ngư đến trong gia đình và chia sẻ cuộc
      sống từ này về sau.
      Chúng con tôn xưng Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua và là Đầu của gia đình chúng con. Lạy Chúa, xin hãy ở
      lại đây với chúng con!
      Xin thánh hoá những vui mừng và nâng đỡ những buồn sầu của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng
      chúng con để luôn nhận biết sự hiện diện đặc biệt của Chúa giữa chúng con, đặc biệt trong từng người một.
      Xin giúp chúng con biết kính trọng nhau một cách sâu xa và đầy tình thương, hầu chúng con sống trọn tâm
      tình tận hiến này mỗi ngày.
      Xin cho tình yêu của chúng con được toả sáng từ trong gia đình ra đến bên ngoài. Xin hướng dẫn chúng
      con biết thi hành bổn phận lôi kéo nhiều gia đình khác về với Trái Tim Chúa. Và qua chúng con, xin Chúa
      tạo nên được tinh thần liên đới cộng đồng giữa các linh mục và các gia đình trong giáo xứ và cả hoàn cầu.
                Các Kinh Dâng Mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria
      Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và là Mẹ Hiền của chúng con, để thực thi ước muốn của Thánh Tâm
      Chúa Giêsu và lời yêu cầu của Đấng Thay Mặt Người dưới thế là Đức Thánh Cha, chúng con xin tận hiến
      gia đình chúng con và của toàn thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria, và xin Mẹ dùng chúng con
      cách nào theo như ý Mẹ, hầu cho nhân loại được sống như lòng mẹ ao ước, cho hoà bình thế giới và cho
      các linh hồn được ơn cứu rỗi.
      Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, là Nữ Vương trên trời dưới đất, và là Nữ Vương của gia đình chúng
      con, xin Mẹ hướng dẫn chúng con luôn sống trong tinh thần hiệp nhất với Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu
      Kitô, là Vua chúng con. Amen.

Tờ Gia Nhập
Trong ngày đặc biệt này, chúng con ký tên vào tờ gia nhập này như bảo chứng tình yêu, lòng tận hiến và
thánh hoá đời sống chúng con dâng lên cho Trái Tim Rất Yêu Dấu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Nơi chốn          ___________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày       ___________________________________________________________________________
Tên             ___________________________________________________________________________
 Mười Hai Lời Hứa Trọng Thể của Chúa Giêsu phán cùng thánh Margaretta Maria dành
           cho những ai sùng mến Thánh Tâm Người.

1. Cha sẽ ban cho họ các ơn cần thiết trong bậc sống của họ.
2. Cha sẽ ban bình an cho gia đình của họ.
3. Cha sẽ an ủi họ trong cơn khốn đốn.
4. Họ sẽ tìm thấy trong Trái Tim Cha nơi ẩn náu chắc chắn trong cuộc đời và đặc biệt trong giờ
  chết.
5. Cha sẽ tuôn tràn muôn ơn lành xuống trên các việc làm của họ.
6. Những kẻ có tội sẽ tìm thấy trong Trái Tim Cha một lòng từ bi vô bờ bến như đại dương.
7. Các linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng.
8. Các linh hồn sốt sắng sẽ tiến nhanh trên đường trọn lành.
9. Cha sẽ chúc lành cho nhà nào có trưng bày và tôn kính ảnh thánh Trái Tim Cha.
10. Cha sẽ ban cho các linh mục quyền năng làm êm dịu những trái tim cứng cỏi nhất.
11. Những ai có công truyền bá lòng sùng kính này sẽ được khắc tên trong Trái Tim Cha, không
  bao giờ bị phai nhoà.
12. Tình Yêu toàn năng của Trái Tim Cha sẽ ban cho tất cả những ai rước lễ ngày thứ Sáu đầu
  tháng liên tiếp suốt 9 tháng ơn ăn năn vào giờ cuối đời; họ sẽ không phải chết trong tình trạng
  thất sủng với Cha, cũng sẽ không mất dịp chịu các Bí Tích sau cùng; Trái Tim Cha sẽ là nơi
  ẩn náu chắc chắn trong giờ sau hết của họ.


            9 ngày thứ Sáu đầu tháng kính dâng Thánh Tâm

Sự sùng kính này gồm việc tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ để đền bù cho những ai không rước
Mình Thánh, những ai không có lòng yêu mến Người, và những ai phạm đến Người qua cuộc
sống tội lỗi của họ.

Lời hứa của Chúa: “Với lòng từ bi vô bờ của Trái Tim Cha, Cha hứa rằng Tình Yêu đầy quyền
năng của Cha sẽ ban cho những ai rước lễ ngày thứ Sáu đầu tháng liên tiếp suốt 9 tháng ơn ăn năn
vào giờ sau hết; họ sẽ không chết trong sự thất sủng với Cha, không mất dịp chịu các Bí Tích sau
cùng. Trái Tim Cha sẽ là nơi ẩn náu an toàn trong giờ sau hết của họ” – (Lời Chúa hứa cùng
thánh Margarita Maria)

        5 Ngày thứ Bảy Đầu Tháng đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

Năm 1925, Đức Trinh Nữ đã hiện ra và trao cho chị Lucia ở Fatima lời hứa sau đây:

Rất Thánh Trinh Nữ phán rằng:

“ … Mẹ hứa sẽ phù trợ, trong giờ lâm tử với những ơn cần thiết để được cứu rỗi, tất cả những ai,
trong 5 ngày thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc 50 kinh Mân Côi, và suy niệm với
Mẹ trong 15 phút về 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý chỉ đền tạ Mẹ.”

Ghi chú: Chúa nói với chị Lucia rằng có thể xưng tội bất cứ lúc nào trong thời gian 8 ngày sau
(hay trước) ngày thứ Bảy Đầu Tháng. Hơn nữa, Chúa còn thêm: “Thời hạn đó có thể kéo dài lâu
hơn, miễn là khi rước lễ, họ vẫn còn trong tình trạng không phạm tội trọng và có ý đền tạ Trái
Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria.”

								
To top