Docstoc

CCR Logistics Systems AG - PowerPoint

Document Sample
CCR Logistics Systems AG - PowerPoint Powered By Docstoc
					Portofoliul CCR de servicii 08 Iunie 2011
Managementul sistemelor de gestionare a deşeurilor
Agenda


  1. Profilul companiei

  2. Servicii în domeniul DEEE-urilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori

  3. Modificări legislative DEEE

  4. Sistemul de garanţii DEEE
Structura companiei
  Sisteme de gestionarea a  Servicii de returnare prin  Deşeuri ambalaje
     deşeurilor           poştă C2B
  CCR în EuropaHeadquarter- München:
    133 angajaţi
  Operează:
    25 ţări
    > 1.000 prestatori servicii
    > 70.000 puncte de
    colectare
  Produse
    RELECTRA - DEEE
    REBAT
    REPACK                   CCR - filiale  CCR operaţional
AGENDA

  1. Profilul companiei

  2. Servicii în domeniul DEEE-urilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori

  3. Modificări legislative DEEE

  4. Sistemul de garanţii DEEE
 CCR RELECTRA – organizaţie colectivă de gestionare a DEEE

 Servicii DEEE

Analiză, Planificare     DEEE-     Dezvoltare &            DEEE Refolosire/   Raportare &
                                 Logistică
  & Concepţie      Înregistrare   Integrare IT             Reciclare      Decontare

 Analiza        Înregistrare    Software:      Containere   Verificare în  Raportare către
 necesitătilor     naţională     CCR NET               vederea     autorităţile
                                Colectare    refolosirii
 Consiliere       Înregistrare    Individualitate                   naţionale
                                Ridicare     Recondiţionare/ Intrare, Ieşire,
 Sisteme de       internaţională   Adaptare a                     
 colectare                           Micrologistică  Vânzare     Raport anual
             Monitorizare    limbii
 (B2C/B2B)       a legilor               Regional &   Tratare      Bilanţ al
                      Integrare a
                                naţional    Valorificare/   deşeurilor/ Fluxul
                      clienţilor
                                Depozitare   Reciclare     de cantităţi
                      Management
                      partenerial             Eliminare/    Statistici
                                        Distrugere
CCR REBAT- gestionează toate tipurile de deşeuri de baterii şi
acumulatori
                    CCR REBAT

    Baterii Portabile:      Baterii industriale:     Acumulatori auto:

    • orice baterie sau      • orice baterie sau      • orice baterie sau
    acumulator, baterie tip     acumulator proiectat    acumulator destinat să
    pastilă, ansamblu de     exclusiv pentru utilizare  alimenteze sisteme auto
   baterii care: este sigilat,     industrială sau     de pornire, iluminat sau
     poate fi transportat    profesională sau folosit în     de aprindere
   manual şi nu este baterie     orice tip de vehicul
      industrială sau          electric
     acumulator auto
                                               7
Sistemul CCR de management al deşeurilor                          ANPM
                 Colectare
                              Raportarea datelor                                           Raportare date
                                         introduse pe piaţă (PTM)                                                      Producători
    Utilizatori finali            CCR REBAT
                 Transport                     Reciclare


               Fluxul de date


              Fluxul de deşeuri
AGENDA

 1. Profilul companiei

 2. Servicii în domeniul DEEE-urilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori

 3. Modificări legislative DEEE

 4. Sistemul de garanţii DEEE
Modificări legislative DEEE – Garanţia financiară


Garanţia finanţării gestionării DEEE
    Garanţia finanţării operaţiunilor de colectare/ tratare/ valorificare/ eliminare nepoluantă a DEEE
    pentru producătorii de EEE constă, în condiţiile legii, în:
      scrisoare de garanţie bancară sau cont bancar blocat pus la dispoziţia Administraţiei Fondului
      pentru Mediu, denumită în continuare AFM, pentru perioada de garantare, a cărei valoare
      reprezintă costurile reale ale finanţării operaţiunilor enumerate pentru EEE introduse pe piaţa
      naţională, corectate cu dobânda ROBOR la lună +5%; sau
      poliţă de asigurare de reciclare încheiată cu o societate de asigurări, al cărei beneficiar, la
      sfârşitul perioadei de garantare, este AFM, având o valoare care acoperă costurile reale ale
      finanţării operaţiunilor enumerate, corectate cu dobânda ROBOR la lună +5%; sau
      aderarea la una dintre organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor, autorizate
      conform procedurii stabilite prin Ordin al MMP si MECMA.
      Conform art. 8 alin. (4) din H.G. nr. 1037/2010
                                                         10
Modificări legislative – Constituirea garanţiei DEEE la AFM


   Finanţarea gestionării DEEE provenite de la gospodării particulare
   Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei - conform OM 1441/2011
   Administraţia Fondului gestionează un cont separat, la Trezoreria Statului, în care
   se încasează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, de la producătorii de EEE,
   respectiv de la organizaţiile colective sumele reprezentând garanţia constituită
   conform prevederilor Hotărârii Guvernului privind deşeurile de echipamente electrice
   şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificări legislative DEEE - Încasarea garanţiei la AFM
   Art. 9.1 din Legea nr. 167/2010
    Garanţia se reţine de Administraţia Fondului în cazul neîndeplinirii obligaţiei de
    finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor de
    electrice şi electronice la sfârşitul perioadei de garantare.
    Garanţia prevăzută, forma acesteia şi perioada de garantare se declară la
    Administraţia Fondului de către producătorii de echipamente electrice şi electronice,
    respectiv de organizaţiile colective, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care s-
    a constituit garanţia.
    Sumele reprezentând garanţia menţionată şi rămase neutilizate după un an de la
    împlinirea perioadei de garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.
    Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei se stabileşte prin ordin al autorităţii
    publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la
    intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
      Legea nr. 167/2010 publicată în M. Of. nr. 178 din 20-iul-2010, în vigoare din 23
      iulie 2010
AGENDA


 1. Profilul companiei

 2. Servicii în domeniul DEEE-urilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori

 3. Modificări legislative DEEE

 4. Sistemul de garanţii DEEE
                                         13
                 OM 1441- 31.05.2011


     Garanţii Sistem                    Garanţii Organizaţie
      Individual                        Colectivă
 Intrare în vigoare 31.05.2011            Intrare în vigoare 31.05.2011


 În 60 de zile se constituie garanţia financiară   Până la 20.03.2012 se constituie garanţia financiară
  Amenzi între 40.000 şi 50.000 RON pentru neconstituirea garanţiei financiare conform
              Art. 13, alin. (1) lit e), din HG 1037-2010
                                                       14
Obligaţiile producatorului- Sistem individual vs Sistem colectiv


                  Sistem Individual  Sistem Colectiv

         Finanţare       Preţ negociat     TV


         Garanţii                  —


        Înregistrare                 —

      Informare utilizatori
                               —
          finali
         Ţinte de                   —
      Colectare/Reciclare
         Raportare                  —

      Îndeplinire obligaţii               —
                                     15
Modul de calcul garanţie financiară - producător individual

  Formula de calcul
  GTi= N'E*C'i*(1+R/12)12*p + (NV- NE) *Ci*(1 +R/12)12*P- GCi


                                 Formula de calcul
                                    CCR:
  Exemplu:
            N'E   = 90.000 / Categoria 2      90.000 * 0,8 = 72.000


            Ci    =2

                = ROBOR + 5%
            R

             P   = 1, 2, 3, 4 ….
                                             16
Întrebări & Răspunsuri
Contact


Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
 CCR Logistics Systems RO SRL       Cycleon        Vfw GmbH
 Cale Dorobanţi nr.53, Sector 1,  Papendorpsweg 57    Max-Planck-Str. 42
    010555 Bucureşti      3528 Utrecht, Olanda    D 50858 Köln
    Tel 021 2000 493      Tel +31 30 799 1115   Tel +49 2234 9587 0
    Fax +021 2000 494      Fax +31 30 799 1111  Fax +49 2234 9587 200
   office@ccrromania.ro      info@cycleon.eu    info@vfw-gmbh.eu
    www.ccrromania.ro        www.cycleon.eu     www.vfw-gmbh.eu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:12/1/2011
language:Romanian
pages:18