europass prezentare 2009 by 0uS3Gy

VIEWS: 0 PAGES: 23

									Un pas catre
… Europass

        08 – 09
        .05.
        2009
AGENDA DE LUCRU- 08 – 09.05.2009• Prezentare PP: Competente cheie

• Prezentare PP: Europass in Romania

• Prezentare PP: documente Europass

• CV si Pasaport lingvistic

• Europass în școală

• Evaluare
   Europass in Romania

CENTRUL NATIONAL EUROPASS
• http://www.europass-ro.roCOMISIA EUROPEANA:
• http://europass.cedefop.europa.eu/euro
 pass/
   Baza legala
• Programul Europass a fost infiintat prin Decizia nr.
 2241/2004/EC a Parlamentului European si a
 Consiliului UE (15 decembrie 2004), vizand crearea
 unui cadru de asigurare a transparentei calificarilor si
 competentelor in spatiul european.

• La nivel national exista Centrul National Europass
 (CNE), infiintat prin HG 67 din 24 ianuarie 2007
 privind participarea Romaniei la programele
 comunitare, si este parte a Agentiei Nationale pentru
 Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
 Formarii Profesionale (ANPCDEFP), agentie care
 administreaza, la nivel national, Programul de
 invatare pe tot parcursul vietii, Tineret in actiune si
 Erasmus Mundus.
       Ce este Europass
• Un portofoliu personal de documente pe care
 cetatenii il pot folosi voluntar pentru a-si face
 cunoscute calificarile si competentele in
 Europa, in vederea facilitarii accesului pe piata
 muncii sau al accesului la programe de
 educatie si formare.

• Europass nu este un instrument de validare
 sau recunoastere a competentelor si
 calificarilor, ci ofera o platforma comuna de
 prezentare a acestora, care facilizeaza
 recunoasterea lor la nivel european.
   Motivul crearii portofoliului Europass


• Mobilitatea crescuta a beneficiarilor de educatie si a
 fortei de munca,

• Profesionalizarea si specializarea fortei de munca,

• Diferente la nivelul sistemelor nationale de evaluare si
 certificare a competentelor,

• Insuficienta transparenta a competentelor si calificarilor,

• Lipsa unui cadru comun de facilitare a recunoasterii
 competentelor.
    Cui ii foloseste portofoliul
        Europass:
• Orice persoana care doreste sa studieze, sa
 urmeze un program de formare sau sa lucreze intr-
 o alta tara europeana, indiferent de varsta, nivel de
 pregatire sau profil disciplinar.

• Ex: obtinerea unei burse universitare, participarea
 la un stagiu de voluntariat, cautarea unui loc de
 munca, participarea la cursuri de
 formare/specializare in cadrul unei firme sau
 intreprinderi.
  Obiective ale CE cu privire la
       Europass:
• Sprijinirea activitatilor de mobilitate in Europa

• Mobilitatea persoanelor care invata si a muncitorilor este esentiala
 pentru punerea in practica a principiului libertatii de miscare in
 spatiul UE

• Dezvoltarea si eficientizarea instrumentelor Europass

• Posibila introducere a unor noi instrumente, imbunatatirea structurii
 celor existente sau a sistemelor de accesare si completare a lor

• Oferirea unor servicii de calitate cetatenilor, firmelor si
 institutiilor (informare, asistenta)

• Asistenta tehnica, evenimente de informare si promovare, initiative
 la nivel national si regional – networking
 Tari care utilizeaza Europass
• Statele membre UE

• Statele EEA (Islanda, Liechtenstein,
 Norvegia)

• Statele candidate (Croatia, Turcia, Fosta
 Republica Iugoslava Macedonia-FYROM) –
 in functie de acordurile incheiate cu UE.
 Continutul portofoliului Europass

• Curriculum vitae Europass

• Pasaportul lingvistic Europass

• Suplimentul Europass la Certificatul profesional

• Suplimentul Europass la Diploma

• Documentul de mobilitate Europass
        CV-ul Europass

• CV-ul este primul si cel mai important document al
 portofoliului Europass. El este documentul de baza al
 cadrului comun de asigurare a transparentei
 competentelor si calificarilor.

• CV-ul Europass inlocuieste CV-ul european, lansat in
 2002.

• CV-ul poate fi completat sau actualizat offline
 (descărcând formularul) sau online, la www.europass-
 ro.ro.
       Pasaportul lingvistic

• Pasaportul lingvistic Europass ofera posibilitatea descrierii
 competentelor lingvistice, in vederea facilitarii accesului la educatie,
 formare profesionala sau pe piata muncii.

• El ofera o platforma standardizata de autoevaluare si prezentare a
 competentelor lingvistice.

• Este parte a Portofoliului lingvistic european dezvoltat de Consiliul
 Europei (www.coe.int/portfolio)

• Pasaportul poate fi completat sau actualizat offline (descărcând
 formularul) sau online, la adresa www.europass-ro.ro.
• CV-ul si Pasaportul lingvistic sunt completate
 individual, nu exista o autoritate emitenta sau de
 validare

• Este incurajata completarea sau actualizarea lor
 online – respectarea formatului standard si
 instructiuni de completare

• Portalul Europass va fi conectat la EURES si la
 alte servicii de ocupare a fortei de munca,
 consiliere si orientare profesionala, astfel incat
 cele doua documente sa poata fi trimise in baza
 de date a acestor organizatii in mod direct.
 Care este avantajul folosirii CV-ului
 Europass, in raport cu alte tipuri de CV?
• Este un document standardizat la
 nivel european, folosit de milioane
 de persoane si solicitat de catre
 numeroase institutii publice sau
 private in vederea participarii la
 concursuri sau interviuri, sau la
 angajare;
Avantaje ale CV Europass
• Are sectiuni a caror completare se face pe baza unor grile
 standardizate de auto-evaluare (de exemplu, cea referitoare la
 competentele lingvistice, bazata pe Cadrul European Comun de
 Referinta pentru Limbile Straine);

• Are sectiuni referitoare la tipuri de competente (fie ca sunt obtinute
 in cadrul educatiei formale, fie intr-un context non-formal). De
 exemplu, pot fi introduse date cu privire la competente
 organizationale, sociale, tehnice.

• CV-ul poate fi completat sau actualizat online consultand site-ul
 http://www.europass-ro.ro, sectiunea “Creeaza”. Astfel, utilizatorul
 are – in fiecare etapa a completarii CV-ului – acces la explicatii,
 recomandari si exemple. In plus, completarea online asigura
 pastrarea formatului standard de CV Europass.
 Pasaportul Lingvistic reprezinta o
 certificare oficiala a competentelor
 lingvistice?
Este un instrument de auto-evaluare

El ofera posibilitatea de a descrie competentele lingvistice, in vederea
facilitarii accesului la programe de educatie, formare profesionala sau pe
piata muncii

Documentul nu ofera o certificare oficiala a competentelor lingvistice.
Beneficii ale Europass:

• ofera o platforma comuna de prezentare a calificarilor si
competentelor mele, recunoscuta si utilizata la nivel european
 Utilizarea documentelor Europass ajuta la:
     - imbunatatirea sanselor de a obtine o slujba mai buna
     - O prezentare mai buna la concursuri/interviuri care
vizeaza accesul la programe de educatie/formare sau obtinerea
unei burse
    - invatarea unei noi limbi straine / imbunatatirea
competentelor lingvistice
    - cunoasterea altei culturi
    - interrelationarea si/sau dezvoltarea de relatii profesionale
la nivel european
    - imbunatatirea abilitatilor/competentelor personale
    - castigarea experientei de lucru si de viata intr-o alta tara
                Chestionar evaluare
Vă rugăm să apreciaţi activitatea de astazi evaluând pe o scală de la 1 la 5, astfel: 1 = total necorespunzător, 2 =
  necorespunzător, 3 = neutru, 4 = corespunzător, 5 = total corespunzător
•  1. Activitatile au răspuns aşteptărilor mele cu privire la tema propusa
•  2. Structura intalnirii a fost corespunzătoare
•  3. Informaţiile transmise m-au ajutat să înţeleg mai bine modul de utilizare a documentelor Europass
•  4. Seminarul m-a ajutat să identific oportunităţi pentru dezvoltarea mea profesională
•  5. Seminarul m-a ajutat să identific zonele în care ar trebui să-mi dezvolt nivelul de informaţii
•  6. Exerciţiile aplicative au fost corespunzator alese
•  7. Timpul alocat discuţiilor / întrebărilor a fost suficient
•  8. În general prelegerile au fost corespunzătoare, competente şi clare
•  9. In general intalnirea a fost eficienta şi a meritat timpul alocat
•  10. Seminarul şi – a îndeplinit obiectivele propuse5
•  11. Materialele informative îmi vor fi de folos în aprofundarea informaţiilor

  Vă rugăm să comentaţi afirmaţiile / calificativele menţionate mai sus care consideraţi că necesită explicaţii
  suplimentare !

Care consideraţi că a fost elementul cel mai important din intalnire?

Dacă ar fi să schimbaţi un singur aspect al intalniri, care ar fi acela ?

								
To top