Aankoopkosten vastgoed Vlaanderen 2011 by Greg_Jacobs

VIEWS: 37 PAGES: 7

More Info
									Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
Inhoudsopgave
Kosten bij aankoop van vastgoed (onderhandse verkoop) in Vlaanderen........................................1
  1 Belastingen.........................................................................................................................................2
    1.1 Schema: welk vastgoed ?...........................................................................................................2
    1.2 Welke en hoeveel belastingen te betalen bij aankoop van een woning ?..................................3
       1.2.1 Registratierechten of btw ?.................................................................................................3
       1.2.2 Registratierechten: groot of klein beschrijf ?......................................................................3
       1.2.3 Registratierechten: abattement of meeneembaarheid ?....................................................3
    1.4 Historiek (registratierechten en btw)...........................................................................................4
    1.5. Registratierechten.....................................................................................................................5
       1.5.1 Algemeen............................................................................................................................5
       1.5.2 Registratierechten bij aankoop van bouwgrond (onbebouwd)...........................................5
       1.5.3 Wederverkoop binnen 2 jaar...............................................................................................5
       1.5.4 Prijsbewimpeling.................................................................................................................5
    1.6 Verkoop onder btw-stelsel (nieuw gebouw)................................................................................6
       1.6.1 'Nieuw gebouw'...................................................................................................................6
       1.6.2 Btw of registratierechten op de grondprijs ?.......................................................................6
  2 Ereloon van de notaris en diverse aktekosten...................................................................................7
  3 Kosten bij vestiging van hypotheek / kredietakte...............................................................................7
    Addendum........................................................................................................................................7
       Meerwaardebelasting bij de verkoop..........................................................................................7
       Kosten bij openbare verkoop .....................................................................................................7Kosten bij aankoop van vastgoed (onderhandse verkoop) in Vlaanderen

     Gebruikte bronnen

     •   Federale Overheidsdienst Financiën (2011) Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning. Deze
         brochure kan worden gedownload of besteld via de website: www.minfin.fgov.be >
         Publicaties
     •   Pouseele, B., Van de Putte, W. (2010) Vastgoed in pocket voor het Vlaamse Gewest.
         Mechelen, Kluwer
     Internet

     •   belastingen.vlaanderen.be
     •   minfin.fgov.be
     •   www.livios.be
     •   www.notaris.be
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                                          1/7
Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
1    Belastingen

1.1   Schema
     Welk vastgoed ?

     Bouwgrond (onbebouwd)
     •  registratierechten
     •  verminderingen mogelijk (abattement, bij-abattement)
     Gebouw
     •  nieuwbouw > btw of registratierechten
     •  neen > registratierechten

     Woning
     •  verminderingen mogelijk
       •  laag KI (bescheiden woning) > klein beschrijf
       •  enige woning (hoofdverblijfplaats)> meeneembaarheid of abattement
     Ander te renoveren pand
     •  renovatie-abattement
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                    2/7
Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
1.2   3 richtvragen bij aankoop van een woning

1    Registratierechten of btw ?

     •  kopen met btw (verkoop onder btw-stelsel) kan enkel bij nieuwbouw
     •  anders: aankoop met registratierechten

2    Registratierechten: groot of klein beschrijf ?

     •  aankoop met registratierechten:

       •  basistarief van 10% ('groot beschrijf')
       •  verlaagd tarief van 5 % bij aankoop van een bescheiden woning ('klein beschrijf')

          •  zie voorwaarden (o.a. KI < € 745, enige woning, domiciliëring binnen 3 jaar ...)

3    Registratierechten: abattement of meeneembaarheid ?

     •  bijkomende vermindering van registratierechten bij aankoop van een enige woning
       (hoofdverblijfplaats):

       •  meeneembaarheid van registratierechten bij wederverkoop van de vorige
          hoofdverblijfplaats

          •  door teruggave
          •  door verrekening

          •  zie voorwaarden
          •  niet verwarren met teruggave bij wederverkoop

       •  abattement ('voetvrijstelling', vermindering van de berekeningsbasis) bij aankoop een
          enige woning (hoofdverblijfplaats)

          •  zie voorwaarden

          •  bij-abattement: indien hypothecaire inschrijving op het goed

            •  zie voorwaarden

     •  geen cumul van beide regimes
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                     3/7
Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
1.4   Historiek (registratierechten en btw)
     (om bronnen / webpagina's te evalueren !)

     Registratierechten (Vlaanderen)

     2002   'Vlaamse' registratierechten

     Basistarief van 12,5 % tot 10 %

     Klein beschrijf van 6 % naar 5 %

     Meeneembaarheid (max. € 12 500)

     Abattement € 12 500

     2007

     Abattement van € 12 500 naar € 15 000

     2009

     Bij-abattement € 10 000, € 20 000, € 66 666,67

     Renovatie-abattement € 30 000)     Btw-regeling (België)

     Btw of omzetbelasting in België sinds 1 januari 1971

     Huidig basistarief bij nieuwbouw: 21 %

     2009

     Btw-verlaging: 6 % op eerste € 50 000 bij nieuwbouw woning (deze maatregel liep af op 31
     december 2010)

     2011

     Wijziging bij gezamenlijke aankoop / verkoop van een bouwgrond met een nieuw gebouw: btw
     op het grondaandeel (i.p.v. registratierechten)
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                    4/7
Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
1.5.   Registratierechten

1.5.1  Algemeen
     •  aankoopbelasting, geheven op de overeengekomen prijs en lasten (verkoopwaarde)
     •  basistarief van 10%
     •  betaalbaar binnen 4 maanden na de compromis

1.5.2  Registratierechten bij aankoop van bouwgrond (onbebouwd)
     Basistarief van 10%
     Ook verminderingen mogelijk !
     •  'klein beschrijf'
       • niet onmiddelijk, maar teruggave na bouw van 'bescheiden woning' (domiciliering
          binnen de 3 jaar na aankoop, zie voorwaarden)
     •  abattement en bij-abattement
       • bij bouw (of verbouwen) en aanwending als enige woning (hoofdverblijfplaats) binnen de
          5 jaar (zie voorwaarden)

1.5.3  Wederverkoop binnen 2 jaar
     •  recht op teruggave van 3/5de van de betaalde registratierechten

1.5.4  Prijsbewimpeling
     •  pro fisco-verklaring van de verkoopwaarde (venale waarde)
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                    5/7
Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
1.6   Verkoop onder btw-stelsel (nieuw gebouw)
     •  btw (belasting toegevoegde waarde)
     •  belasting geheven bij de levering van een product aan de eindgebruiker / consument
     •  normaal tarief bij nieuwbouw: 21 %

1.6.1  'Nieuw gebouw'
     •  een gebouw is 'nieuw' tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van
       ingebruikname

1.6.2  Btw of registratierechten op de grondprijs ?
     ! Nieuwe regeling sinds 01 januari 2011 !

     •  de verkoop van een bouwgrond, samen met een nieuw gebouw, is niet langer
       onderworpen aan registratierechten maar belast met btw
     •  3 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

       1 er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat
        verkocht wordt met btw
       2 de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht
       3 de grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen

     •  als aan deze drie voorwaarden niet samen voldaan is, dan betaalt u registratierechten op
       de aankoop van het terrein
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                    6/7
Lesnota's | Kosten bij aankoop van vastgoed (Vlaanderen) | Vastgoedbedienden | Syntra Genk | 2011-2012
2    Ereloon van de notaris en diverse aktekosten
     Ereloon van de notaris:
     • is bepaald bij KB
     • is proportioneel en degressief

     Diverse aktekosten:
     • voor opzoekingen, aanvraag getuigschriften, overschrijving op het hypotheekkantoor ...
     • zijn variabel ifv het dossier

3    Kosten bij vestiging van hypotheek / kredietakte
     •  ereloon notaris (wettelijk tarief, degressief)
     •  registratierechten (1 %)
     •  loon hypotheekbewaarder (hypotheekrechten)
     •  diverse aktekosten


     Addendum

     Meerwaardebelasting bij de verkoop
     •  personenbelasting (PB)
        • gebouwen (niet-gezinswoning)
        • onbebouwde gronden

     Kosten bij openbare verkoop
     •  onderhandse verkoop <> openbare verkoop
Opmerkingen bij abattement, meeneembaarheid en klein beschijf

- De Vlaamse decreetgever zegt niets over de duur van de hoofdverblijfplaats in de woning. Om in aanmerking te komen
voor het abattement of de meeneembaarheid volstaat het dus dat u uw hoofdverblijfplaats in de woning vestigt. Het
speelt geen rol hoe lang u uw hoofdverblijfplaats daar behoudt.

Let wel dat er voor het behoud van het klein beschrijf (5%) wel een termijn is geplaatst op de duur van de
hoofdverblijfplaats: men moet er zich binnen de drie jaar domiciliëren en de domicilie er minstens drie jaar onafgebroken
behouden.

(bron: uib)
Docent: Greg Jacobs | greg.jacobs1@telenet.be | gsm 0475 69 13 09                           7/7

								
To top