Docstoc

Comenius - Agencija za mobilnost i programe EU

Document Sample
Comenius - Agencija za mobilnost i programe EU Powered By Docstoc
					             REZULTATI NATJEČAJ

  Aktivnost   Rok

Pripremni posjet
          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -


          -


          -


          -


          -
               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -


               -


               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Pripremni posjet eTwinning
               -

               -

               -

               -

               -
               -
               -
               -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
Stručno usavršavanje  1.rok
            1/15/2010
            2 rok
            4/30/2010
  Partnerstva    2/19/2010
            REZULTATI NATJEČAJA U 2010 GOD. POTPROGRAMA COMENIU

UstanovaŽenska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Osnovna škola Pujanki

III. gimnazija Osijek

Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani

Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli

Privatna srednja ekonomska škola INOVA s pravom javnosti

Talijanska srednja škola - Scuola Media Superiore Italiana Rovinj-Rovigno

Osnovna škola Pučišća

Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor

Karlovačka županija

OŠ "Vladimir Nazor"

OŠ Podmurvice

OŠ August CesarecOŠ BrodaricaOŠ BiljeOŠ Bilje


Elektrotehnička škola
Osnovna škola Vladimira Nazora


Osnovna škola Podmurvice


Tehnička škola Šibenik


Ekonomska i trgovačka škola Čakovec


Elektrotehnička škola


DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI


Osnovna škola Donja Stubica


Osnovna škola "Ljubo Babić", Jastrebarsko
Osnovna škola Nedelišće


Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Spoljar


Osnovna škola Trnjanska


Osnovna škola don Mihovila Pavinovića u Podgori


Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti


Osnovna škola Katarina Zrinska


Osnovna škola Tina Ujevića


I. tehnička škola TESLAOsnovna škola Horvati

Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

OŠ Bijelo Brdo

OŠ Nad lipom

Talijanska srednja škola - Scuola Media Superiore Italiana Rovinj-Rovigno
OŠ Bilje
OŠ Vladimir Nazor, Daruvar
Medicinska škola Varaždin
Mioš, Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac
TUŠ Antona Štifanića Poreč
OŠ Jure Kaštelana
Katedra Language school
OŠ Bilje
OŠ Veliki Bukovec
OŠ Bilje
OŠ Tučepi
OŠ Brodarica
Tehnička škola Šibenik
Gimnazija Čakovec


Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
XV. Gimnazija, Zagreb
XV. Gimnazija, Zagreb
Talijanska srednja škola Rovinj
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti
Srednja škola Antun Matijašević - Karamaneo
Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad
OŠ Otok, Zagreb
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod
OŠ Žitnjak
Dječji vrtić Budućnost, Zagreb
OŠ Sokolovac
OŠ don Mihovila Pavlinovića u Podgori
OŠ Jure Kaštelana, Zagreb
OŠ Pujanki, Split
Gospodarska škola BujeAgencija za odgoj i obrazovanje
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Druga gimnazija Varaždin
Ekonomska i upravna škola Osijek
Elektrotehnička škola Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Graditeljsko-geodetska škola Osijek
Mješovita industrijsko obrtnička škola, Karlovac
Mješovita industrijsko obrtnička škola, Karlovac
Osnovna škola - Scuola elementare Gelsi
Osnovna škola Ivana Zajca, Rijeka
Osnovna škola 'Profesor Blaz Mađer'
Osnovna škola 'Trilj'
Osnovna škola Vežica
Škola za odgoj i obrazovanje - Pula
Privatna srednja ekonomska škola INOVA
Gimnazija "M.A. Reljković" Vinkovci
II. gimnazija Osijek
Zagrebačka umjetnička gimnazija s pravom javnosti
Ekonomska škola Mije Mirkovića
II. Osnovna škola Bjelovar
OŠ Jure Kaštelana
Srednja škola Valpovo
OŠ "Profesor Blaž Mađer"
OŠ Brodarica
OŠ - Scuola Elementare "Dolac"
Gimnazija "Matija Mesić"
U 2010 GOD. POTPROGRAMA COMENIUS

     Projekt     Profesorica povijesti ide u posjet partnerskoj školi u Francuskoj kako bi s potencijalnim partnerima iz
     Francuse, Švedske i dvije škole iz Hrvatske dogovorili suradnju na projektu 'From our local heritage to
     European heritage'. ide u posjet školi u Francuskoj kako bi s potencijalnim partnerima iz Francuse,
     Profesorica povijesti
     Švedske i dvije škole iz Hrvatske dogovorili suradnju na projektu 'From our local heritage to European
     heritage'.
     Ravnatelj osnovne škole iz Splita želi posjetiti školu u Finskoj kako bi dogovorili suradnju na projektu
     „Work, Rest and Play in Europe“.
     Profesorica engleskog želi posjetiti gimnaziju u Budimpešti kako bi radili na razvijanju projekta 'Create your
     solutions! Dealing with conflicts in schools and our surroundings'. Fokus projekta je vršačko nasilje.
     Ravnatelj ide u posjet školi u Velikoj Britaniji kako bi s budućim partnerima dogovorio suradnju na
     partnerstvu koje bi se bavilo nasljeđem i jedinstvenošću svake regije.
     Nastavnica iz osnovne škole ide sa školom u Poljskoj dogovoriti partnerstvo vezano uz tradicionalne
     kuhinje regija iz kojih škole dolaze.
     Profesorica iz privatne škole u Zagrebu ide u Nizozemsku na sastanak koji organizira Anglia Network
     Europe kako bi dogovorili sudjelovanje u Comenius mreži.
     Profesorica engleskog jezika ide na u pripremni posjet školi u Italiji kako bi s budućim partnerima
     dogovorila partnerstvo vezano uz položaj žena u Europi.

     Ravnateljica ide u posjet školi u Francuskoj kako bi dogovorili partnerstvo na temu kulture Mediterana.

     Ravnatelj ide u posjet školi iz Latvije dogovoriti partnerstvo na temu kulturoloških razlika između regija iz
     kojih škole dolaze.
     Voditeljica Odjela za Europske integracije pri Karlovačkoj županiji prijavljuje se za kontakt seminar u
     Estoniji.

     Ravnateljica osnovne škole ide na kontakt seminar u Sloveniji.

     Nastavnik biologije ide na kontakt seminar u Sloveniji.

     Nastavnik geografije ide na kontakt seminar u Sloveniji.

     Učiteljica informatike sa prijašnjim iskustvom u vođenju međunarodnih projekata prijavljuje se na kontaktni
     seminar na temu MINT kako bi ostvarila partnerstvo koje bi proizvelo priručnike i zadatke za nastavu
     informatike
     Tajnica OŠ Bilje koja je zadužena za planiranje i vođenje projekata škole želi posjetiti školu u Ankari,
     Turska kako nbi s potencijalnim partnerima iz Turske, Španjolska, Rumunjske, Bugarske i Poljske
     dogovorili suradnju na projektu "Colours of our schools".
     Tajnica OŠ Bilje koja je zadužena za planiranje i vođenje projekata škole želi posjetiti školu u Zatoru,
     poljska kako bi s potencijalnim partnerima iz Turske, Rumunjske, Bugarske, Litve, Italije i Poljske.
     dogovorili suradnju na projektu “the Future starts today, not tomorrow”
     Profesorica matematike i fizike sa prijašnjim iskustvom u provođenju međunarodnih projekata prijavljuje se
     na kontaktni seminar na temu MINT
Ravnateljica osnovne škole prijavljuje se za kontakt seminar u Sloveniji.

Nastavnica matematike prijavljuje se na kontaktni seminar na temu MINT

Prijaviteljica se prijavljuje na kontakt seminar u Beču, Austrija.

Profesorica se prijavljuje za kontakt seminar u Beču "Fit for Europe. Bringing new technologies to the
clasroom"

Djelatnik škole ide na kontakt seminar u Beču "Fit for Europe. Bringing new technologies to the clasroom".

Psihologinja u DV prijavljuje se na kontaktni seminar na temu suradnje DV i OŠ. Sama radi na evaluaciji
spremnosti učenika na prelazak u osnovne škole
Knjižničarka sa prijašnjim iskustvom u međunarodnim projektima prijavljuje se na kontaktni seminar o
suradnji DV i OŠ
Profesorica hrvatskog jezika iz OŠ iz Jastrebarskog prijavljuje se na kontaktni seminar u Belgiji na temu
suradnje osnovnih škola i vrtića
Prijaviteljica je logoped u osnovnoj školi prijavljuje se na kontaktni seminar u Belgiji jer želi ostvariti
partnerstvo sa ustanovom za obrazovanje za djecu s posebnim potrebama. Ima prijašnjeg iskustva sa
međunarodnim projektima.
Prijavitelj je ravnatelj ustanove za djecu s posebnim potrebama i prijavljuje se na kontaktni seminar u
Belgiji International cooperation between schools for children and youngsters with special needs
Prijaviteljica sa iskustvom rada sa djecom s Downovim sindromom prijavljuje se na kontaktni seminar u
Belgiji International cooperation between schools for children and youngsters with special needs

Djelatnik škole ide u posjet partneru u Poljskoj

Ravnateljica gimnazije ide na kontaktni seminar u Španjolsku.

Ravnatelj škole prijavljuje se za kontakt seminar u Španjolsku.

Nastavnica engleskog jezika ide na kontaktni seminar u Španjolsku.

Djelatnica škole prijavljuje se za posjet partnerskoj ustanovi u Turskoj.


Ravnateljica OŠ Horvati ide na PDW (Professional developement workshop), aktivnost u organizaciji
eTwinnin NSS-a (national support service), namijenjenoj ravnateljima.
Nastavnica engleskog jezika ide na radionicu profesionalnog usavršavanja koja se održava u Portugalu,
Tomar, na temu inkluzije i manjina.
Nastavnica engleskog jezika ide na radionicu profesionalnog usavršavanja koja se održava u Portugalu,
Tomar, na temu inkluzije i manjina.
Defektologinja iz OŠ Nad Lipom ide na radionicu profesionalnog usavršavanja koja se održava u
Portugalu, Tomar, na temu inkluzije i manjina.
Nastavnica engleskog jezika ide na radionicu profesionalnog usavršavanja koja se održava u Portugalu,
Tomar, na temu inkluzije i manjina.
Tajnica OŠ Bilje polazi radionicu za nove eTwinning ambasadore.
Nastavnik engleskog jezika polazi radionicu za nove eTwinning ambasadore.
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje
Schools have to prepare children to make a success of their lives. It is the 21st century, but our schools are
not there, and our challenge is to reinvent them for the 21st century for the sake of our students. It`s worth
to invest in our talented and responsible, engaged and active, self-confident, unique and reliable European
students. Through this partnership we hope to help them acquire competences necessary for their personal
development and for active European citizenship. The project concerns with enabling and promoting
students` participation in social process to act as creative, talented and active European citizens. We plan
to make students aware of their unique local and national heritage and their value in the modern world. We
also hope to help students understand that the good education is a treasure and inspire them to develop a
lifelong love of learning.We hope to support our students` efforts to become truly global and active citizens,
to motivate them to express and improve all their abilities and talents and make them achieve their full
potential as individuals. We intend to stimulate them to open their minds for a better life in a diverse and
multicultural world with no discrimination, violence and social exclusion. We aim to help students explore
universal living values and implement them in relations to themselves, others, the community and
Europe.We also would like to promote developing effective oral and written communication skills in mother
and foreign language(s), collaboration and team work, critical thinking and problem solving. We aim to
develop our students` curiosity and imagination.We would like to make strong and successful cooperation
in order to prepare students to take their place within a democratic society.


The seven schools from our multilateral Comenius partnership intend to work on the theme of "water" in
the context of sustainability. The students involved will be aged 14 - 16. We intend to develop our student's
awareness and their attitude towards this precious natural resource by doing interdisciplinary studies,
involving numerous school subjects and extracurricular activities, according to the technical and personal
facilities of each school. Starting from the immediate surroundings of the students (home, school) we will
extend the field of work in four steps to a larger context, the last one being the understanding of water
related interdependences in a globalized world, e.g. water abundance in Europe and lack of water in the
developing countries.The students will share intellectual work by studying and discussing water related
technical phenomenon (e.g. water quality, water consumption, distribution of water resources etc) as well
as cultural documents dealing with water in the fields of literature, arts, music, ethics and religion
(Christianity and Islam). They will act together by doing a concerted cleaning up activity, producing objects
(e.g. paintings, photographs, maquettes) for an exhibition, composing appellative texts and articles and
writing and performing a theatre play. They will contribute to the preparation of downloadable learning
material and a publication. Language skills will play an important role (especially in the lingua franca
English) and a strong emphasis is going to be put on the intercultural dialogue and the development of
European identity with students and teachers alike.
After deciphering the human genetic sequencing in April 2003, a new era in biology began, the research on
the interaction of gene products, proteins. Research in this innovative branch of molecular biology is called
proteomics. At present, two research clusters exist worldwide in the field of proteomics, one in Europe, and
another, the leading one, in the U.S.A. The results of the research of proteomics promise major advances
in the treatment of scourges of mankind like cancer and cardiovascular diseases. The aim of the project is
to develop jointly by all partner schools, practically oriented teaching modules in the field of proteomics.
These modules are prepared in theory and practice in the partner schools, and finally evaluated in small
international groups in the joint experimental work during the project meetings on their practicability. After
being evaluated and didactically optimized, the modules are integrated into the curriculum at the partner
schools. The evaluation results in production of multimedia handout materials in form of CDs or DVDs.
They will contain the experimental protocols, video-digitalized experimental steps as well as background
information on the simple experiments in the field of proteomics in the English language. These handout
materials are to be multiplied in the partner countries at schools and, for example in teacher training or
mentoring events with guest school groups outside the scope of the individual partner schools. This will
make use of the pupils who were trained as mentors in the course of the project, as multipliers.The important educational value of this partnership is to connect partner school countries with different
backgrounds to get to know and learn about each other’s cultural heritage through interactive activities
performed by students and teachers using I.T.C and personal relationship in form of meetings,
videoconferences, chat-rooms and staging a theatre role play. Project “Fairy tales and legends in Europe”
is going to be carried out through five project stages; Introductory part, Preliminary exercise part, Creation
of the unique “European fairy tale”, Creation of the role play text (based on the written fairy tale), Preparing,
organizing and staging a role play in the theatre. Students and teachers will actively cooperate during all
five project stages. Project starts by Introduction of countries, towns, schools, faculty and students of all
participating countries through the e-learning platform "moodle". In the second stage of the project students
will write fairy tales based on the tales and legends from their own country. In the third stage of the project
the creation of the unique European fairy tale will commence. To make it easier for the students to entwine
all these different tales and legends into just “one European fairy tale”, we made up a background story of
a "Fish" that is going to travel through Europe (participating countries) and on its journey it will experience
all these different tales as an adventures. The order by which the "Fish" will visit the countries will be
determined by different competitions and games that students are going to participate in during the project.
In the second year we intend to transform the written parts of the fairy tale into a theatre role play,
performed and created by all the participating students.
The aim of the partnership is to enable students (aged 15-20) from 7 countries to build on their
entrepreneurship, ICT and communication skills in order to join the European labor market, take initiative
and adapt to a multinational society. The first part of the project focuses on the rights and responsibilities of
employees and the work conditions in each country. Students will make visits to business firms, offer
suggestions for improvement, make statistics and foresee business opportunities. In the second part,
participants will set up business plans related to media, tourism or transportation, create advertising
campaigns for the mock firms, write CV-s and covering letters for fictitious positions, have job interview
simulations and “recruit” personnel. We shall heighten students’ learning motivation, build on their key
competences, foster lifelong learning skills and tolerance and encourage business initiatives. The project
will also focus of the use of ICT to improve teaching and school management. During mobilities teachers
will exchange teaching methods and materials and students will get to know each other’s cultures, practise
English, come in contact with representatives of business firms and will disseminate the results in their
own schools. We will involve students, teachers parents, business firms, the local community and the
press. Our end products will be a Project web site with students’ mock business firms, an electronic book
(model CVs, covering letters and interview recordings) and a multilingual brochure (work responsibilities
and rights of employees).The partners will organize workshops and meetings to monitor progress and
evaluate on going project process through questionnaires, SWOT analyses, systematic observation and
oral feedback.
Project "Great Minds" is a cooperation of primary and lower secondary schools from Poland, Croatia,
Spain, Portugal, Ireland and Great Britain. The project aim is to demonstrate cultural diversity by presenting
and learning about meaningful people and their achievements in the field of science, culture and politics.
During the project work pupils will use e-twinning platform to communicate and share ideas and explore
commonalities across the project partner countries. The project participants will improve their ICT and
linguistic skills. The teachers will have a chance to compare their methods of work during partner visits.
The schools participating in the project will achieve more European dimension.
Tell me who you are and I will tell you who I am' is a project that allows students from 9 schools from 8
European countries to come together to establish linguistic and intercultural understanding. They will share
their cultures, opinions and ideas through an on-line newspaper, encouraging them to become active
European citizens responding to global issues. Since these children come from such diverse social and
geographical backgrounds, this will be a unique opportunity to develop knowledge and understanding of
each others' cultures and languages. They will develop a sense of their own identity by exploring
similarities and differences between our cultures. This in turn will aid community cohesion within each
school, and beyond.Working with their peers across Europe, this project will motivate participants to
communicate freely with each other in English and another European language. They will develop their
modern foreign languages in a meaningful context, both face-to-face during visits, and through the use of a
wide variety of multi-media.The project activities will be embedded in each school's curriculum. All pupils
will be involved at some point, reflecting the cultural and sociological profile of each school. Pupils will be
actively involved at every stage, from design of the ICT platform, choice of activities, decisions about how
to implement them, monitoring progress and evaluating the impact and success of the project.The children
will develop their confidence in the use of ICT, inventing innovative ways of sharing their work and
communicating with each other. They will develop presentation and communication skills in an exciting
context, which will form the basis of valuable employment skills to be built on later in their education.Through this Partnership we are going to raise children’s awareness about all aspects of water, especially
in terms of ecological and environmental issues like: water’s importance for survival, solutions for
preventing water pollution and saving water, collecting a package of innovative methods in ecological
awareness and behaviour and incorporating this into school policy and curriculum. We plan to produce a
Guide to Ecological Education accompanied by CDs and DVDs and set up a Water Celebration Event.
The Guide to Ecological Education would draw on the work done by pupils over the period of the Project.
The Water Celebration Event would include all participating schools which would have the opportunity to
present their efforts to other European schools. All participants would like to use this Water Celebration
Event to compose songs about Water. One song would consist of a common melody and a verse from
each country in their own language about Water.    We intend through this project to promote early
language learning, to help people with a disability or other special needs to take part in the Partnership, to
stimulate the encourage the participation of pupils disadvantaged for socio-economic, geographic or other
reasons, to make sure that girls/women and boys/men have equal access to the Partnership and to meet
the needs of children of occupational travellers and of mobile workers.
The project is a bioethical analysis on seven European schools in their localities: a template for
sustainable environmental good practice in these schools and their communities. The project aims to
familiarize students with environmental issues in their communities and encourage them to actively
participate in addressing these issues (both in the global and local sense). Then we want the students to
think how they can influence their community and the wider world, what they can do to make the world a
better place and we encourage them to take certain actions and achieve concrete and sustainable results.
There will be fourteen schools working together collaboratively as part of a multilateral partnership. We
anticipate exploring creative writing as an element of the project incorporating traditional story figures.
Each country will be represented by their own story character which will reflect their culture/traditions. The
heart of this project will involve the rotation of these story characters strategically around Europe. This in
turn will provide real, concrete stimulus for the schools to develop the children's writing skills from. All
partners have agreed that creative writing skills is an learning area in which the children need more
experience of in order to raise literacy skills. We hope to create an interesting and exciting ethos to this
project in order to encourage children to reach their full potential in literacy. So each school starts to tell a
story with a person or animal which is somehow typical for the region, maybe also a
historic/literary/folkloristic character. This figure has a task, e. g. to solve a phantastic/adventurous/real
problem (*see list below). All joining schools help to solve this task - in different ways. Each school gets the
story and a little toy representing the character from another school by post, pupils read and continue the
story (mother language or English with translations) and send it further to the next school and so
on.Additionaly background information are to be given in little boxes about the producing children and
school and also about social/cultural/historical/geografical/regional or other backgrounds of the adventures.
All is published on a website and in the real books which go through the hands of pupils in many countries
and come back in the end to the children who invented the very first beginning.
In the partnership BIRDS - "Behaviour and Intercultural Respect - Development in Schools" the following
educational aim is to be reached: To educate pupils in a way, that they respect other cultures and show
this respect in their behaviour and in the way they treat one another.To reach this aim, all the participating
schools have to accomplish some activities in their schools, in which the main focus is based on "strategies
to develop intercultural skills and to fight social exclusion". The following three activities are to be done in
each school as a minimum:• 1st activity: International mealPupils learn about cultures and religions in
different countries, they cook the meals, they present it to other pupils, teachers and parents. During this
activity they learn to respect other cultures. The activity is reported in text, pictures and movies.• 2nd
activity: Welcome-guide In this school development project the pupils collect all their ideas on how to
welcome a new pupil and how to help him/her in the new situation. This integration guide is a basis for
welcoming new pupils in the future or for helping pupils, who are socially excluded. The activity is reported
in text, pictures and movies about role-play.• 3rd activity: Intercultural Calendar. A Competition among the
students to develop 12 pages with pictures, paintings and a text about intercultural competence. The best
12 pages will be represented in the calendar.The results of these activities are the basis for developing
methodical and didactical approaches of intercultural education in the participating countries. The best
activities are reported in an• "Intercultural Calendar"• "Intercultural Booklet"• "Intercultural CD-ROM"•
"Intercultural Web Site" www.birds-project.eu, which already exists.
We are comprehensive secondary schools. The Internet is used daily by both our students and teachers to
study, work and entertain. In our project we would like to focus on preventing Internet related dangers such
as offences, computer piracy and what is more, we want to deal with the history of the Internet portal
development. As we want the school and local community members to become aware of the issues we
want to deal with, we intend to organise thematic seminars during the partner school exchange meetings.
Moreover, we want to conduct social surveys as well as prepare multimedia presentations. Our
international cooperation and sharing the experience we will gain, will enable us to evaluate what
precautions we should take into account to avoid being offended while using the Internet. Our European
heritage and social relations are very important factors that will help us increase tolerance and
understanding when we encounter cultural and social diversity.
 Ugovoreni iznos  komentar900.00 EUR


900.00 EUR


925.00 EUR


520.00 EUR


950.00 EUR


700.00 EUR


780.00 EUR


625.00 EUR


900.00 EUR


700.00 EUR


1,025.00 EUR


670.00 EUR


650.00 EUR


685.00 EUR720.00 EUR750.00 EUR720.00 EUR885.00 EUR
670.00 EUR


770.00 EUR


815.00 EUR


620.00 EUR


870.00 EUR


750.00 EUR


660.00 EUR


800.00 EUR880.00 EUR880.00 EUR


850.00 EUR


720.00 EUR


1,050.00 EUR


1,050.00 EUR


1,050.00 EUR


680.00 EUR
900.00 EUR


731.20 EUR


799.00 EUR


799.00 EUR


799.00 EUR

1,040.00 EUR
945.00 EUR
970.00 EUR
970.00 EUR
1,000.00 EUR
850.00 EUR
830.00 EUR
900.00 EUR
1,220.00 EUR
960.00 EUR
1,000.00 EUR
1,000.00 EUR
1,000.00 EUR
1,200.00 EUR


1,999.00 EUR
2,006.00 EUR
1,355.00 EUR
1,355.00 EUR
1,965.00 EUR
1,760.00 EUR
1,886.00 EUR
1,839.00 EUR
1,140.00 EUR
1,785.00 EUR
1,465.00 EUR
2,053.00 EUR
1,525.00 EUR
2,012.00 EUR
1,889.00 EUR
1,325.00 EUR
2,054.00 EUR
1,950.00 EUR
1,910.00 EUR
1,717.00 EUR
1,783.00 EUR
1,779.00 EUR
1,433.00 EUR
1,233.00 EUR
1,745.00 EUR
2,253.00 EUR
1,060.00 EUR
1,805.00 EUR
1,799.00 EUR
2,048.00 EUR
1,590.00 EUR
1,395.00 EUR
2,000.00 EUR
14,000.00 EUR
22,500.00 EUR
14,000.00 EUR
22,500.00 EUR
22,500.00 EUR
14,000.00 EUR
22,500.00 EUR
22,500.00 EUR
22,500.00 EUR
14,000.00 EUR
14,000.00 EUR
22,500.00 EUR
        Total:  329,446.20 €
             REZULTATI NATJEČAJA U 201
  aktivnost   rok
Pripremni posjet
 Mobilnost učenika
   Mobilnost
nastavnog/nenastavnog
    osoblja
Mobilnost osoba na tržištu
     rada
Partnerstva
    REZULTATI NATJEČAJA U 2010 GOD. POTPROGRAMA LEONARDO DA
ustanova          g
Udruženje obrtnika 
rada Zagreba
Obrtničko učilište
              škola INOVA
Privatna srednja ekonomska 

             F
Strojarska tehnička škola 
austa Vrančića
Klesarska škola
Institut za međunarodne odnoseUstanova za obrazovanje odraslih Dante


Mioš, Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac


Agencija za odgoj i obrazovanje


Elektrotehnička škola

Regionalna razvojna agencija Porin


           i jazz glazbu
Učilište za popularnu 


Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu - Pula
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Obrtničko učilište
Tehnička škola Sisak
Mioš, Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac
Obrtničko učilište
Obrt za usluge Lexus Consulting
Sveučilište u Rijeci
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
Srednja škola "Vladimir Gortan"


Mješovito industrijsko obrtnička školaObrtna tehnička škola Split
Linigra - Privatna škola s pravom javnosti
Elektrostrojarska škola Varaždin
Tehnička škola Slavonski Brod
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj"Obrtnička škola KoprivnicaStrojarska tehnička škola Fausta VrančićaObrtnička škola Antuna Horvata Đakovo
Mješovita industrijsko obrtnička škola
I. tehnička škola TESLA
Industrijsko - obrtnička škola Virovitica
Elektrostrojarska škola Varaždin
Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena
Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava krapinsko - zagorska
Obrtničko učilište
British Council Croatia
Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Turistička zajednica grada Karlovca
KURZIV - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Škola stranih jezika - Žiger
Udruga kutjevačkih vinara
Turisitičko - Ugostiteljska škola Antuna Štifanića Poreč
D. POTPROGRAMA LEONARDO DA VINCI
                          projekt

     Udruženje obrtnika grada Zagreba prijavljuje 1 sudionicu kako bi se upoznali s
     programima strukovnog obrazovanja u Frankfurtu, učvrstili odnose s budućim partnerom
     te razvili projektnu ideju o prijenosu iskustva hrvatskim obrtnicima vezanom za soft skills
     u strukovnom obučavanju.
     Obrtničko učilište prijavljuje 1 sudionika kako bi dogovorili budući projekt, te se upoznali
     s mogućnostima prilagodbe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potrebama
     tržišta. Teme pripremnog posjeta su: moduli za usavršavanje orijentirani na potrebe
     tržišta regije Rajna-Majna, novi proizvodi, novi materijali, nove tehnologije, promjene u
     legislativi, razvoj novog projekta.
     Privatna srednja ekonomska škola INOVA prijavljuje 1 sudionicu za sudjelovanje na
     seminaru Vocational Education in an International Context kako bi dobili uvid u dobru
     praksu partnerstva Leo Academy te tako unaprijedili vlastite projekte mobilnosti.

     Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića prijavljuje 1 sudionika za sudjelovanje na
     seminaru Vocational Education in an International Context kako bi u budućnosti ostvarili
     projekt vezan za stručnu praksu učenika u području solarne energije te pronašli partnere
     za poboljšanje nastavnog plana za tehničare za vozila i mehatroniku.

     Ravnatelj Klesarske škole prisustvovat će radionici obnove Trondheimske katedrale, te
     sastanku sa kolegama iz EACD (European Association of Building Crafts and Design).
     Na samom pripremnom sastanku pokušat će se razviti radionice za norveške učenike
     pod imenom ''The use of traditional stonemason handtools in stone carving'', koja bi se
     održala u Pučišćima, sjedištu Klesarske škole.
     IMO prijavljuje 1 sudionika na pripremni posjet u Institut de Recherche et d'Etudes
     Superieures du Tourisme , Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne kako bi s
     potencijalnim partnerom dogovorili suradnju na projektu partnerstva za sljedeći natječaj
     2011.
     Ustanova za obrazovanje odraslih Dante prijavljuje jednog sudionika na kontakt seminar
     u Finsku kako bi pronašli partnera za mobilnost u okviru teme kontakt seminara.
     Mioš, Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac prijavljuje 1 sudionika za
     sudjelovanje na kontakt seminaru u Finskoj kako bi pronašli partnera za mobilnost u
     okviru teme kontakt seminara.
     Agencija za odgoj i obrazovanje prijavljuje 1 sudionikaza sudjelovanje na kontakt
     seminaru u Finskoj kako bi doznali više o programu Leonardo da Vinci, strukovnom
     obrazovanju te osiguranju kvalitete.
     Elektrotehnička škola prijavljuje 1 sudionika za sudjelovanje na kontakt seminaru kako
     bi i dalje bili u toku s novostima u VET-u te Leonardo da Vinci programu.
     Regionalna razvojna agencija Porin prijavljuje 1 sudionika na kontakt seminar u Finskoj
     kako bi pronašli partnera za mobilnost.
     Ravnatelj Učilišta za popularnu i jazz glazbu želi posjetiti ustanovu 'International
     Association of Schools of Jazz' kako bi se upoznao s radom ustanove te ostvario
     kontakte za buduću suradnju.
Srednja škola ''Vladimir Gortan'' prijavljuje 31 sudionika za mobilnost u Njemačku
(Leipzig) u trajanju od 14 dana kako bi učenici sudionici unaprijedili svoja jezične
vještine, te znanja i vještine u području turizma i ekonomije,
Mješovita industrijsko obrtnička škola prijavljuje po 2 sudionika za mobilnost u Švedsku,
Sloveniju i Litvu (ukupno 6 sudionuka) u trajanju od 2 tjedna kako bi učenici sudionici
sudjelovali u izvođenju nastave u stranim strukovnim školama.
Obrtna tehnička škola (Split) prijavljuje 12 sudionika za mobilnost u Francusku kako bi u
francuskoj školi partneru Centre de Formation Mettiers et Artisanat sudionici unaprijedili
svoju razinu znanja i vještina upoznavanjem sa drugačijim metodama rada, te novom
opremom i tehnologijom u obrazovanju.
Privatna škola s pravom javnosti ''LINigra'' prijavila je 5 sudionika za mobilnost u trajanju
od 2 tjedna kako bi u talijanskoj školi partneru "Centro Studi CASNATI" učenici sudionici
pospješili osobni razvoj baziran na povećanju razine njihovog samopouzdanja i
zadovoljstva kroz novo obrazovno-radno iskustvo.
Elektrostrojarska škola Varaždin prijavila je 10 mobilnosti u trajanju od dva tjedna u
Njemačkoj. Posrednička tvrtka ''Vitalis'' pronaći će grafičko-dizajnerske tvrtke partnere u
kojima će se učenici naučiti služiti Adobe grafičkim programima.
Tehnička škola Slavonski Brod prijavila je 14 mobilnosti u trajanju od 14 dana u
Njemačku. Posrednička ustanova Vitalis GmbH će sudionicima omogućiti razvoj osbnih
znanja i vještina u sferi elektrike i mehanike putem upoznavanja sa radom tvrtki i
centara za izučavanje leipziške komore.
Centar za odgoj i obrazovanje ''Slava Raškaj'' prijavila je 8 sudionika za mobilnost u
Finsku u trajanju od 2 tjedna kako bi pospješili postojeću suradnju sa partnerom - centar
Luovi, te omogućili učenicima sudionicima unaprjeđenje znanja i vještina u području
ugostiteljstva.
Obrtnička škola Koprivnica prijavila je 5 sudionika za mobilnost u Mađarsku u trajanju od
3 tjedna kako bi se učenici smjera konobar radeći u visokokvalitetnim hotelima
Budimpešte upoznali sa tipom gostiju kakavog se očekuje u Hrvatskoj.
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića prijavila je 34 dvotjedne mobilnosti u
Njemačku. Dvije grupe učenika (tehničari, kompjuterski i mehanički; automehaničari) će
kroz upoznavanje sa tvrtkama povećati razinu praktičnih vještina.
Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo prijavljuje 3 mobilnosti u Sloveniju u trajanju od
2 tjedna kako bi sudionici u partnerskoj ustanovi Školski centar Ptuj unaprijedili svoje
znanje u području automehanike.
Mješovita industrijsko obrtnička škola Karlovac prijavljuje 6 profesora za mobilnost u
Sloveniju (građevinski smjer), Litvu(frizerski, slikarski smjer), i Švedsku(pekarski,
mesarski smjer) u trajanju od 7 dana kako bi usavršili radne razne obrazovne metode,
usporedili edukacijske modele i školski management.
I. tehnička škola TESLA prijavljuje mobilnost 4 sudionika koji obrazuju učenike trećih i
četvrtih razreda elektrotehničkog usmjerenja u trajanju od 8 dana u ustanovi
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola u Ljubljani kako bi stekli relevantno
iskustvo za poboljšanje i aktualizaciju nastavnog plana rada u svojoj školi.
Industrijsko - obrtnička škola Virovitica prijavljuje mobilnost 5 sudionika - članovi
školskog managementa u ustanovu 'Center RS za poklicno izobraževanje' u trajanju od
5 dana kako bi im omogućili stjecanje kompetencija potrebnih za upravljanje i vođenje
kvalitetne strukovne škole.
Elektrostrojarska škola Varaždin prijavljuje mobilnost 4 sudionika u trajanju od 14 dana.
Partner im je posrednička ustanova VITALIS, a cilj projekta je usavršavanje
profesionalaca u strukovnom obrazovanju u polju grafičkog dizajna, tiskanja i
multimedije.Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena' prijavljuje 1 sudionika za
mobilnost u Veliku Britaniju u trajanju od 15 dana kako bi u ustanovi 'MTCS' Ltd.,
Windermere, Cumbria usavršio vještine pilota - tehničara za ROV (Remotely Operated
Vehicle)
Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava krapinsko - zagorska prijavljuje 12
sudionika (7-Zag-krapinska županija, 2-Obiteljski centar Krapina, 1- Centar za
prevenciju ovisnosti Krapina, 2- Zagorska razvojna agencija) za mobilnost u Španjolsku
u trajanju od 2 tjedna gdje bi u ustanovi 'Consellería de Gobernación' usavršili znanje i
vještine u području prevencije kriminala,
Obrtničko učilište prijavljuje 48 sudionika za mobilnost u Njemačkoj u trajanju od 14
dana kako bi u ustanovama 'Stephansstift ZEB' u Hannoveru i Kroatische
wirtschaftsvereiningung u Frankfurtu usavršili vještine za zanimanja frizer, zlatar, maser,
električar, auto-mehaničar, elektrotehničar.
British Council Croatia prijavljuje 10 sudionika za mobilnost u 4 države(UK, Švedska,
Poljska, Slovačka) u trajanju od 14 dana kako bi u ustanovama Government Office for
London, Internationella Arbetslag, Instytut Spraw Publicznych i CVEK Center for the
Research of Ethnicity and Culture kako bi sudjelovali na treninzima u sklopu projekta
Intercultural Navigators, tj , usavršili vještine u području interkulturalnog dijaloga.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek prijavljuje 3 nezaposlene
osobe po zanimanju kuhar i konobar da preko posredničke ustanove EKIP EUROPA u
Španjolskoj steknu radno iskustvo na mobilnosti u trajanju od 14 dana.

Hrvatski zavod za zapošljavanje prijavljuje 20 mladih nezaposlenih osoba za mobilnost u
Njemačkoj u trajanju od 30 dana kako bi stekli radno iskustvo te dodatno usavršili svoja
znanja i vještine u radu u turizmu. Partner je posrednička ustanova VITALIS GmbH.

Turistička zajednica grada Karlovca prijavljuje 4 sudionika za mobilnost u Nizozemsku u
trajanju od 14 dana kako bi u ustanovama Veluws Bureau voor Toerisme i Aviareps
Tourism proširili znanje o uspješnom marketingu i managementu u turizmu s krajnjim
ciljem povećanja turističkih noćenja u Karlovcu.
Partnerstvo je usmjereno na proučavanje najbolje prakse stručno-obrazovnih strategija,
metoda i kurikuluma u cilju razvijanja stručnog programa za kuratore, kritičare i novinare
koji se bave modernim umejtnostima. Partner koordinator je iz Slovenije, a ostala tri
partnera iz Hrvatske, Poljske i Austrije. Udruga Kurziv je prijavila 24 od ukupno 96
mobilnosti.
Glavni cilj projekta je provođenje ankete među djecom i mladima s ciljem ispitvanja
njihovih stavova o zaštiti podataka, s namjerom podizanja svijesti o potencijalnom
narušavanju privatnosti djece i mladih. Partner koordinator je iz Poljske, dok su
preostala dva partnera iz Mađarske i Hrvatske. Agencija za zaštitu osobnih podataka je
prijavila 12 od ukupno 36 mobilnosti.
Partnerstvo je usmjereno na kreiranje brošure dobre prakse koja ima za cilj unprjeđenje
razine turističkog stručnog sektora, kroz razvijanje tehnika vezanih uz predstavljanje
lokalnih turističkih sadržaja gostima iz inozemstva. Partner koordinator je iz Njemačke, a
ostali partneri iz Grčke, Hrvatske, Poljske, Estonije, Malte, Španjolske, Islanda. Škola
stranih jezika 'Žiger' je prijavila 12 od ukupno 96 mobilnosti.

Željeni produkt partnerstva je priručnik o vinogradarstvu, proizvodnji vina, prodaji ,
promociji te enoturizmu. Država koordinator partnerstva je Poljska, ukupno je 5 partnera.
Udruga kutjevačkih vinara je prijavila 24 mobilnosti od ukupno 104 mobilnosti.
Glavni cilj partnerstva je poboljšati strukovno obrazovanje i osposobljavanje u okviru
pristupačnog turizma. Država koordinator partnerstva je Italija, ukupno je 7 partnera.
Turisitičko - Ugostiteljska škola Antuna Štifanića Poreč je prijavila 12 mobilnosti od
ukupno 84 mobilnosti.
   iznos granta825.00 EUR
825.00 EUR
756.00 EUR
760.00 EUR
1,025.00 EUR
900.00 EUR
800.00 EUR800.00 EUR800.00 EUR


1,010.00 EUR


800.00 EUR


875.00 EUR
11,614.00 EUR8,202.00 EUR
19,260.00 EUR
6,104.00 EUR
14,530.00 EUR
20,762.00 EUR
13,132.00 EUR
5,767.50 EUR
11,714.00 EUR
3,482.00 EUR
6,830.00 EUR
3,588.00 EUR
3,530.00 EUR
6,032.00 EUR
1,995.57 EUR
18,384.00 EUR
25,211.00 EUR
15,001.00 EUR
4,796.00 EUR
31,002.80 EUR
6,424.00 EUR
22,500.00 EUR
14,000.00 EUR
14,000.00
22,500.00 EUR
14,000.00 EUR
        Total: 320,537.87 €
        REZULTATI NATJEČAJA U 2010 GOD. POTPROGRAMA ER
  aktivnost     rok
  Mobilnost
          3/12/2010
Pripremni posjet
          45 dana prije
           posjeta
REZULTATI NATJEČAJA U 2010 GOD. POTPROGRAMA ERASMUS
    ustanova                                     projekt

    Sveučilište u Rijeci
    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
    Sveučilište u Zagrebu
    Tehničko veleučilište u Zagrebu
    Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
    Veleučilište u Rijeci
    Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
    RRiF visoka škola za financijski menadžment
    Veleučilište u Požegi
    Sveučilište u Zadru
    Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski"
    Društveno veleučilište u Zagrebu
    Zagrebačka škola ekonomije i managementa
    Sveučilište u Splitu
    Sveučilište u Dubrovniku
    Međimursko veleučilište u Čakovcu
    Zdravstveno veleučilište

                                             TOTAL    Sveučilište u Zagrebu
    Sveučilište u Zagrebu
    Sveučilište u Zagrebu
    Sveučilište u Zagrebu
    Sveučilište u Zagrebu
    Svučilišt u Splitu
    Sveučilište u Zagrebu
      Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski
    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
    Sveučilište u Splitu
    Sveučilište u Rijeci                                             Total
ASMUS
    iznos granta

       74,565.00 €
       10,125.00 €
       479,445.00 €
       18,940.00 €
       88,160.00 €
        9,600.00 €
        8,430.00 €
        1,690.00 €
       39,445.00 €
       37,940.00 €
        8,900.00 €
        8,130.00 €
       20,349.00 €
       105,050.00 €
       21,905.00 €
        3,025.00 €
       31,325.00 €


     967,024.00 €        850.00 €
        670.00 €
        825.00 €
        725.00 €
        540.00 €
        780.00 €
        830.00 €
        750.00 €
        830.00 €
        830.00 €
        700.00 €
      8,330.00 €
                  REZULTATI NATJE
   aktivnost     rok
 Pripremni posjet

             -


             -


             -


             -


             -


             -


             -


             -


             -


             -


             -


Stručno usavršavanje  1.rok

            1/15/2010
4/30/2010
Posjeti i razmjene
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
  Partnerstva
             REZULTATI NATJEČAJA U 2010 GOD. POTPROGRAMA GR
ustanovaWYG SAVJETOVANJE d.o.o.


Udruga +40


Ustanova za obrazovanje odraslih Dante


KUD 'Katarina Zrinski' Ozalj


Pučko otvorenoučilište Varaždin


Pučko otvoreno učilište Zagreb


           u
Obrtničko učilište - 
stanova za obrazovanje odraslih


           u
Obrtničko učilište - 
stanova za obrazovanje odraslih


          u
Obrtničko učilište-
stanova za obrazovanje odraslih


Gea Pula - Klub žena liječenih od karcinoma dojke


Ustanova za obrazovanje odraslih DanteUstanova za obrazovanje odraslih DANTE


Aquilonis d.o.o.


SPES d.o.o. centar za poduke i prevodilaštvo


Zelena mreža aktivističkih grupa


Aquilonis d.o.o.


Projektno savjetovanje d.o.o.
Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE


Damanhur Centar Talej


Agencija za obrazovanje odraslih


Agencija za obrazovanje odraslih


Montanense d.o.o.


Hrvatska gospodarska komora


EOS-Edukacija za organizacije civilnog sektora


Neuron D d.o.o.


Agencija za strukovno obrazovanje


Pučko otvoreno učilište LINGUA


Zagrebačka škola za menadžment


Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Dnevni centar Firule


Hrvatska škola Outward Bound


Hrvatski zavod za zapošljavanje


Centar znanja Split - ustanova za obrazovanje odraslih


Ustanova za obrazovanje odraslih Dante


Neuron D d.o.o.


Veseli kantunić - Litera


Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Ustanova za obrazovanje odraslih Dante


Udruga Osmijeh

Hrabri telefon
Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE
Etnografski muzej Zagreb
Hrvatski povijesni muzej
Etnografski muzej Istre
Svan consulting
Narodno sveučilište Dubrava
Prijatelji životinja
Hrvatska mreža za ruralni razvoj
Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje
U 2010 GOD. POTPROGRAMA GRUNDTVIG
                             projekt   Making learning visible: valorisation of adult learning in informal setting


   Making learning visible: valorisation of adult learning in informal setting


   Making learning visible: valorisation of adult learning in informal setting


   Posjet partneru - Nizozemska


   Equal opportunities for access to quality learning through life


   Traditional Handicrafts


   Equal opportunities for access to quality learning through life


   Equal opportunities for access to quality learning through life


   Traditional handcrafts


   Technology and Learning: using technology to support the digital learning process and overcoming the digital divide


   Technology and Learning: using technology to support the digital learning process and overcoming the digital divide   Nastavnica talijanskog iz otvorenog učilišta se prijavljuje za stručno usavršavanje vezano uz
   metodologiju nastave jezika

   Odlazak na stručno usavršavanje na Maltu s temom e-learning


   Nastavnica engleskog se prijavljuje za stručno usavršavanje vezano uz metodologiju nastave jezika


   Odlazak na stručno usavršavanje u Damanhur, Italiju.


   Voditeljica Akademije se prijavljuje za stručno usavršavanje o projektnom planiranju u Italiji.


   Odlazak na stručno usavršavanje u Austriji
Nastavnica engleskog se prijavljuje za stručno usavršavanje vezano uz metodologiju nastave jezika


Odlazak na stručno usavršavanje u Damanhur, Italiju.


Voditeljica IT odjela u AOO se prijavljuje za odlazak na stručno usavršabvanje o Turskoj


Odlazak na stručno usavršavanje u Njemačku.


Nastavnica engleskog se prijavljuje za stručno usavršavanje vezano uz metodologiju nastave jezika

Djelatnica HGK koja radi kao nacionalni kontakt za Eko inovacije u Hrvatskoj se prijavljuje za stručno
usavršavanje iz područja eko inovacija
Djelatnik EOS-a koji se bavi edukacijom iz područja poduzetništva se prijavljuje za stručno
usavršavanje - Self-Entrepreneurship Training for Trainers
Savjetnica u ustanovi koja pruža obrazovanje odraslih iz područja komunikacija se prijavljuje na stručno
usavršavanje pod nazivom Intercultural Communication
Djelatnica ASO-a se prijavljuje za stručno usavršavanje pod nazivom COMET - Communication for
European Training Managers
Ravnateljica i nastavnica engleskog jezika u PUO se prijavljuje za stručno usavršavanje iz metodoogije
nastave engleskog jezika

Profesorica talijanskog se prijavljuje za stručno usavršavanje iz talijanske kulture u civilizacije

Psihologinja koja radi s učenicima s poteškoćama u razvoju se prijavljuje za stručno usavršavanje s tom
temom
Djelatnica Hrvatske škola Outward Bound se prijavljuje za stručno usavršavanje Outdoor Academy -
Training of Trainers in Outdoor Education
Djelatnica HZZ-a koja radi kao savjetnica za karijere se prijavljuje na stručno usavršavanje iz područja
savjetovanja i komunikacije
Nastavnica talijanskog jezika se prijavljuje za stručno usavršavanje Teaching Italian to Foreign
Students by using authentic material

Nastavnica ruskog jezika se prijavljuje za stručno usavršavanje iz ruskog jezika

Savjetnica u ustanovi koja pruža obrazovanje odraslih se prijavljuje na stručno usavršavanje pod
nazivom Intercultural Communication
Nastavnica talijanskog jezika se prijavljuje za stručno usavršavanje iz područja podučavanja talijanskog
jezika i kulture

E-learning specijalist se prijavljuje za stručno usavršavanje Train the Adult Trainer for the Future
Nastavnica engleskog jezika se prijavljuje za stručno usavršavanje Training Adults: Brain-Based
Learning, Teaching, Motivation and Metacognition

Prijava za odlazak na seminar Ljubljanu pod nazivom Career Coaching osobe koja volontira u udruzi.
Prijava za odlazak na job shadowing u Švedsku, u ustanovu Bris, koja ima slično djelovanje kao Hrabri
telefon.
Ravnatelj ustanove Dante se prijavljuje za konferenciju Quality and ICT for Grundtvig courses
Djelatnica muzeja se prijavljuje za Grundtvig konferenciju vezanu uz projekt MumAE
Djelatnica muzeja se prijavljuje za Grundtvig konferenciju vezanu uz projekt MumAE
Djelatnica muzeja se prijavljuje za Grundtvig konferenciju vezanu uz projekt MumAE
Djelatnica ustanove Svan consulting prijavljuje se za job shadowing u Ljudskoj Univerzi Jesenice.

Our project is consequence of experience obtained by three institutions which have cooperated in the
previously realized Van Gogh’s project dedicated to seniors art education (applied to Grundtvig). This
time we would like to organize major project by inviting new three partners, with no experience in
Grundtvig Programme. The goal of this project is to reduce adult learners at risk of work exclusion
stress through artistic activities. The second type of the recipients are art instructors, staff members of
cultural centres who will possess new competences concerning adult learners endangered by
professional exclusion. We plan to organize six international partner meetings – in each partner country
based on series of workshops. Every partner meeting will have different artistic profile: art and ceramic
in Poland, music and rural theatre in Portugal, creativity in Lithuania, Information Communication
Technology (ICT) in Croatia, handcrafts in Hungary and dance theatre in Spain. In addition every
country is obliged to prepare national ethnic workshops. These mobilities will be based on active
participation of adult learners. The project will result in breaking of cultural and language barriers; active
participation in the open European Union will increase self-confidence of adult learners. Another benefit
for them will be gaining the skills of cooperation in international teams and growth of knowledge about
the variety of European culture. sets the basis to a healthy and sustainable lifestyle. This is especially
Substantial education on nutrition
meaningful to families of often marginalized backgrounds, children, seniors and people with migrant
history. The partnership will bring together adult learners from 9 national vegetarian organizations,
which have always strived to strengthen nutritional competences and sensitize the general public for
environmental and climate issues by means of meat reduction. Some European countries have
extensive experiences with adult education on these topics, while others are less advanced at this area
knowledge transfer would be highly desirable. The proposed Grundvtig Learning partnership promises a
unique, intercultural knowledge exchange, the exploitation of synergy effects and significant improval in
education quality. Staff, trainees and adult learners from the participating organizations will implement
and run at least four meetings collecting the heads of all partners to share their educational experience
and communicate best practice examples in a peer learning format, three project-related workshops, a
soft-skill training for volunteers, trainees, staff and other adult learners and a final conference to present
the results of the cooperation. These activities will take place at venues covering all nine of the
partnering countries and add up to 102 mobilities. Knowledge actively gained on these occasions will
then be disseminated through the organizations' national information organs, engaging in public
relations and entertaining measures for adult education nation-wide exploiting the multiplier effect. For
documentation and interaction, purposes an innovative ICT-based communication infrastructure will be
installed and maintained.
This Learning partnership via the Project named: „Capacities over 50 as rural development tool“ is
going to address the aging of rural population and low level of utilizing left capacities of experienced
people over 50 aiming “Activating the social capital of rural communities by learning partnerships” .The
common objective is “To create the Learning partnership for exchange of rural community based
training and learning techniques and experiences, by utilizing capacity of experienced elder people.”
Project partners are coming from – Croatia , Czech Republic, Finland (2x), Germany, Italy, Ireland,
Latvia, Slovenia, Slovakia, Sweden, which are the same time members of the European Union Except
of Croatia - pre-accession country). The role of the coordinator will be taken over by Slovak partner –
Vidiecka organizácia pre komunitné activity.The common Project activities are: the kick off meeting,
seminars focused on methods, tools and curricula in the area of mobilization of rural communities
involving people older than 50 in this process and in the related adult training and education three study
tours, providing learning opportunity to study these methods, tools and curricula in the different
countries. Every common Project activity will be organized in different country and by different partner.
In addition, the partner from Italy will secure the Project results dissemination using its existing
communication paths – centers. Among common activities belong also two other dissemination tools –
2 issues of electronic newsletters – disseminating Project results and Electronic Tool Library, which will
collect tools, methods and curricula and make it available for all project partners, and their members,
learners in respective partner´s countries.
GET-Project partners deal in cross-cultural and pan European dialogues with gender issues in their
countries and in Europe from a theoretical as well as practical point of view. They introduce
achievements of most recent international theories, compare concepts, models and practices of
implementation in a historical and intercultural perspective. Thereby they make use of a "bottom up"
description and analysis of gender stereotypes based on the stories, experiences and voices of women
and men themselves. By deepening the knowledge about new theories and approaches to gender and
sex they see the construction of gender in practical contexts from a changed perspective. A common
and mutual learning process of partners will lead to re-thinking and de-constructing actual stereotypes
and prejudices about gender in individual and in our organization’s context. This learning approach
enables to place gender issues in the framework of concepts like democracy, human rights and
sustainable social development on national and European level. Partners intent to get a common
understanding of gender stereotypes and its historical and cultural conditionality in order to develop, to
test and to offer learning arrangements for various target groups. By learning new methods supporting
gender democratic activities and behavior partners improve their learning/training offers for partner’s
target groups as well as for the system of partner organization itself. The project activities aim at
realizing the effects of gender to improve partner’s training programs to break stereotypesand to                                                 Total:
       iznos granta


1,150.00 EUR


1,150.00 EUR


1,150.00 EUR


740.00 EUR


1,050.00 EUR


975.00 EUR


1,140.00 EUR


1,141.00 EUR


975.00 EUR


1,135.00 EUR


1,220.00 EUR
1,727.00 EUR


1,550.00 EUR


2,103.00 EUR


1,690.00 EUR


1,690.00 EUR


1,520.00 EUR
1,530.00 EUR


1,490.00 EUR


1,543.00 EUR


1,450.00 EUR


2,103.00 EUR


1,550.00 EUR


1,745.00 EUR


1,620.00 EUR


1,585.00 EUR


2,048.00 EUR


1,690.00 EUR


1,392.00 EUR


1,558.00 EUR


1,555.00 EUR


1,728.00 EUR


1,700.00 EUR


1,620.00 EUR


1,956.00 EUR


1,545.00 EUR
1,525.00 EUR1,316.00 EUR

900.00 EUR

900.00 EUR
880.00 EUR
880.00 EUR
880.00 EUR
960.00 EUR
22,500.00 EUR
14,000.00 EUR
14,000.00 EUR
14,000.00 EUR
     114,429.00 EUR
         REZULTATI NATJEČAJA U 2010 god. TRANSVERZALNOG P
      rok              ustanova
            Hrvatska znanstvena i istraživačka mreža -
3/31/2010
            CARNet

            Filozofski fakultet u Zagrebu            Obrtnička komora Zagreb            Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet            Visoko gospodarsko učilište u Križevcima            Hrvatska gospodarska komora, Županijska
            komora Pula


            Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i
            upravljanje "Nikola Šubić Zrinski"            Kraš prehrambena industrija d.d.            Hrvatska gospodarska komora, Županijska
            komora Varaždin            Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu            Agencija za odgoj i obrazovanje


            Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
Grad Rijeka


Hrvatska gospodarska komora


Hrvatska gospodarska komora, Županijska
komora Pula


Hrvatska gospodarska komora, Županijska
komora Varaždin


Osnovna škola - Scuola Elementare "Belvedere"Centar za studije mora Sveučilišta u SplituAgencija za odgoj i obrazovanje


Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
god. TRANSVERZALNOG POTPROGRAMA aktivnosti studijskih posjeta
   projekt
   Djelatnica CARNeta ide na studijski posjet 'Innovative
   leadership and management in education' u Italiji.
   Djelatnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu ide na studijski
   'Using IT media in foreign language acquisition' u
   Njemačkoj.

   Djelatnik Hrvatske obrtničke komore iz Zagreba prijavljuje
   se za studijski posjet 'Instrumente zur Qualitätssicherung
   im ősterreichischen Bildungssystem' u Austriji.
   Profesorica Ekonomskog fakulteta u Splitu ide na studijski
   posjet 'Active citizenship and sustainable development in
   school education' u Irskoj.
   Prodekanica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
   ide na studijski posjet 'European mobility for young people
   and adults from remote rural communities' u Velikoj
   Britaniji.

   Djelatnica Hrvatske gospodarske komore ide na studijski
   posjet 'Transnationality of vocational education in small
   and medium-sized enterprises' u Njemačkoj.
   Djelatnica ustanove Visoka škola za ekonomiju,
   poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski" ide na
   studijski posjet 'Entrepreneurship and creativity
   throughout the curriculum' u Švedskoj.
   Prijaviteljica je u svojoj ustanovi zadužena za
   organiziranje treninga i usavršavanje zaposlenika, a ide
   na studijski posjet 'Soft skills for lifelong learning' u
   Češkoj.

   Djelatnik Hrvatske gospodarske komore ide na studijski
   posjet 'Technological plan for education: the Portuguese
   framework for ICT in education' u Portugalu.

   Asistentica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu ide na studijski
   posjet 'Value of outdoor learning for active citizenship and
   sustainable development' u Velikoj Britaniji.
   Djelatnica Agencije za odgoj i obrazovanje ide na studijski
   posjet 'Improving language learning in primary schools' u
   Francuskoj.
   Profesor Ekonomskog fakulteta u Splitu ide na studijski
   posjet 'Vocational mobility in Europe-core occupations,
   chances and challenges' u Njemačkoj.
Prijaviteljica radi za Grad Rijeku u Odjelu za obrazovanje,
a ide na studijski posjet 'Inclusion in school education' u
Irskoj.

Djelatnica Hrvatske gospodarske komore ide na studijski
posjet 'Challenging entrepreneurship training' u Finskoj.
Djelatnik Hrvatske gospodarske komore iz Pule ide na
studijski posjet 'Increase the professional use of digital
learning resources' u Švedskoj.

Djelatnica Hrvatske gospodarske komore iz Varaždina ide
na studijski posjet 'In-company action training to foster
employability and competitiveness' u Portugalu.

Ravnateljica osnovne škole ide na studijski posjet
'Education - Participation - Citizenship' u Nizozemskoj.

Djelatnica Centra za studije mora ide na studijski posjet
'Lessons from nature: learning outside the classroom and
sustainable development' u Velikoj Britaniji.
Djelatnica Agencije za odgoj i obrazovanje ide na studijski
posjet 'Renewed policies and competences for teachers
and trainers in an EU dimension' u Italiji.
Djelatnik Veleučilišta Lavoslav Ružička ide na studijski
posjet 'NQF implementation, quality assurance and EQF
referencing' u irskoj.

                          Total:
AMA aktivnosti studijskih posjeta
           iznos granta  komentar
    1,412.00 €


    1,452.00 €    973.00 €    1,456.83 €    1,556.00 €
    1,292.00 €
    1,430.36 €
    1,276.00 €
                   Prijaviteljica
                   je odustala.


    1,173.00 €
    1,732.00 €    1,420.99 €


    1,345.17 €
1,340.00 €


1,676.00 €


1,363.00 €1,140.00 €1,564.00 €1,716.00 €1,564.00 €


1,290.00 €       26,896.35 €

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:11/30/2011
language:Croatian
pages:77