DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA by 02n4Gt

VIEWS: 70 PAGES: 1

									OAMMR Filiala Mures                         Program cu publicul:
Telefon/Fax 0265218395                           Luni, 08-16
e-mail:oammr_mures@yahoo.com                        Marti, Miercuri, Vineri 8-14

         Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de membru MEMBRI NOI
  1. Cerere tip (se obţine de la sediul organizaţiei noastre)
  2. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie. (inclusiv adeverinţa grad principal )
  3. Declaraţie pe proprie răspundere: îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008 (se completeaza la sediu)
  4. Certificatul de cazier judiciar.
  5. Certificat de sănătate fizică şi psihică ( ex. psihiatric + adeverinţă de la medicul de familie)
  6. Asigurare de malpraxis – copie xerox.
  7. Carte de identitate – copie xerox
  8. Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul
  9. Adeverinţă de salarizare (salariul de incadrare!!!) *
  10. Jurământul profesional (se completeaza la sediu).
  11. Dosar plic

               Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de membru
      POSESORI DE AUTORIZATII DE LIBERA PRACTICA EMISE INAINTE DE AUGUST 2004
1.  Cerere tip (se obţine de la sediul organizaţiei noastre)
2.  Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie. (inclusiv adeverinţa grad principal )
3.  Declaraţie pe proprie răspundere: îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008 (se obtine la sediu)
4.  Certificatul de cazier judiciar.
5.  Certificat de sănătate fizică şi psihică ( ex. psihiatric + adeverinţă de la medicul de familie)
6.  Asigurare de malpraxis – copie xerox.
7.  Carte de identitate – copie xerox
8.  Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul
9.  Adeverinţă cu vechimea în muncă sau copie xerox după cartea de muncă incepand cu anul 2004 (pt. stabilirea nr. credite necesare)
   (salariul de incadrare!!!) *
10.  Jurământul profesional (se obtine la sediu).
11.  Numărul de credite (OAMMR) - daca este cazul
12.  Autorizatia de Libera Practica
13.  Dosar plic

               Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de membru
   POSESORI DE AUTORIZATII DE LIBERA PRACTICA EMISE DUPA AUGUST 2004 (cf. Legii 307/2004)
1. Cerere tip (se obţine de la sediul organizaţiei noastre)
2. Declaraţie pe proprie răspundere: îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008 (se obtine la sediu)
3. Asigurare de malpraxis – copie xerox.
4. Carte de identitate – copie xerox
5. Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul
6. Certificat de sănătate fizică şi psihică (ex. psihiatric + adeverinţă de la medicul de familie)
7. Adeverinţă cu vechimea în muncă sau copie xerox după cartea de muncă incepand cu anul 2004 (pt. stabilirea nr. credite
  necesare)(salariul de incadrare!!!) *
8. Jurământul professional (se obtine la sediu).
9. Numărul de credite (OAMMR) - daca este cazul
10. Autorizatia de Libera Practica
11. Dosar plic

   Documentele se prezinta la OAMMR Mures, in cladirea SCJU Mures, camera 3047, parter
   Taxa inscriere (pentru membri noi) 10 RON
   * Cotizatie 1%//luna x 12 luni, acolo unde cotizatia nu se retine pe statul de plata

								
To top