Informatia de mediu detinuta de autoritatile publice by 2MY026RC

VIEWS: 112 PAGES: 78

									Informatia de mediu detinuta de autoritatile publice din Regiunea Vest

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara
Sediul : str. Amurgului nr. 1, Timisoara, Cod 300278
Nr. telefon: 0256-491795
Fax: 0256-246594
Adresa e-mail office@arpmv5.ro
Adresa pagina internet www.arpmv5.ro
Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : « Relaţii Publice şi Comunicare »
Nr. telefon: 0256-491795;
       0256-200526
Fax:     0256-200526
Adresa e-mail office@arpmv5.ro , bercea@ipmtm.ro
Persoane de contact : ing. Carmen BERCEA
 Nr.                  Tipul informatiei privind mediul detinuta               Conditiile de disponibilizare a informatiei
                                                                  1
 crt.        Descriere succinta 2                Denumire          Cod3
 1.  Starea factorilor de mediu, în Regiunea 5      Raport privind starea mediului     A       Informatie disponibilă pe site-ul
    Vest:                            - raport lunar -                   www.arpmv5.ro
    aerul şi atmosfera – A1                   - raport anual -
            apa – A2                                          Consultare gratuită la sediul ARPM
           solul – A3                                                La cerere,
    suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale,                                  zilnic între orele
    diversitatea biologică şi componentele sale                                       800-1600
    - A4
    radioactivitatea mediului – A5
    interacţiunea dintre aceste elemente – A6
 2.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot    Legislaţie europeană şi naţională în   B      Consultare gratuită la sediul ARPM
    afecta mediul – legislaţie – B10           domeniul gestiunii deşeurilor                zilnic între orele
                                                                800-1600
 3.  Principii şi obiective strategice ale politicii   Planul regional de gestionare a     B       Informatie disponibilă pe site-ul
    de mediu în România.                      deşeurilor                     www.arpmv5.ro
    Situaţia existentă în Regiunea 5 Vest în
    domeniul gestionării deşeurilor.                                     Consultare gratuită la sediul ARPM
    Stadiul implementării Directivelor U.E. –                                     zilnic între orele
    B9                                                           800-1600
4.  Principii şi obiective strategice ale politicii   Strategia şi Planul national de   B
   de mediu în România.                  gestionare a deşeurilor
   Situaţia existentă în domeniul gestionării                          Consultare gratuită la sediul ARPM
   deşeurilor.                                              zilnic între orele
   Stadiul implementării Directivelor U.E. –                                  800-1600
   B9
5.  Factori care afectează sau pot afecta mediul    Depozite de deşeuri în Regiunea 5   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   – deşeuri – B5                          Vest                 www.arpmv5.ro

                                                  Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                         800-1600
6.  Factori care afectează sau pot afecta mediul   Servicii de salubritate în Regiunea 5  B  Informatie disponibilă pe site-ul
   – deşeuri – B5                          Vest                 www.arpmv5.ro

                                                  Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                         800-1600
7.  Factori care afectează sau pot afecta mediul      Societăţi pentru tratarea şi    B  Informatie disponibilă pe site-ul
   – deşeuri – B5                  valorificare deşeurilor în Regiunea 5        www.arpmv5.ro
                                    Vest
                                                  Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                         800-1600
8.  Factori care afectează sau pot afecta mediul        Zone contaminate        B  Informatie disponibilă pe site-ul
   – deşeuri – B5                                             www.arpmv5.ro

                                                  Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                         800-1600
9.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot    Ghidul de prevenire a generării de   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Strategii şi politici – B9        deşeuri de ambalaje              www.arpmv5.ro
10.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot     Înregistrarea producătorilor de   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul - Legislaţie – B10          echipamente electrice şi electronice.        www.arpmv5.ro

                                                   Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       zilnic între orele
                                                          800-1600
11.  Factori care afectează sau pot afecta mediul    Date de contact Organizaţii colective  B  Informatie disponibilă pe site-ul
   – deşeuri – B5                   ale producătorilor de echipamente          www.arpmv5.ro
                                electrice şi electronice.
                                                   Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                         La cerere,
                                                       zilnic între orele
                                                          800-1600
12.  Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale,  Lista ariilor protejate în Regiunea 5  A  Informatie disponibilă pe site-ul
   diversitatea biologică şi componentele sale             Vest                www.arpmv5.ro
   – A4
                                                   Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       zilnic între orele
                                                          800-1600
13.  Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale,  Arii naturale protejate atribuite în  A  Informatie disponibilă pe site-ul
   diversitatea biologică şi componentele sale           custodie                www.arpmv5.ro
   – A4
                                                   Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       zilnic între orele
                                                          800-1600
14.  Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale,        Natura 2000         A  Informatie disponibilă pe site-ul
   diversitatea biologică şi componentele sale                               www.arpmv5.ro
   – A4
                                                   Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       zilnic între orele
                                                          800-1600
15.  Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale,  Procesul de elaborare a planurilor de  A  Informatie disponibilă pe site-ul
   diversitatea biologică şi componentele sale     management pentru arii protejate          www.arpmv5.ro
   – A4
                                                   Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       zilnic între orele
                                                          800-1600
16.  Legislaţie – B10                 Instalaţii sub incidenţa OUG nr.   B  Informatie disponibilă pe site-ul
                                152/2005 IPPC              www.arpmv5.ro

                                                Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       La cerere,
                                                     zilnic între orele
                                                       800-1600
17.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot   Instalaţii sub incidenţa OUG nr.   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Anunţuri publice – B6           152/2005 IPPC              www.arpmv5.ro
                               Acorduri integrate
                                                Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                     zilnic între orele
                                                       800-1600
18.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot   Instalaţii sub incidenţa OUG nr.   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. – B6                    152/2005 IPPC              www.arpmv5.ro
                            Autorizaţii integrate de mediu
                                                Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                     zilnic între orele
                                                       800-1600
19.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot   Instalaţii sub incidenţa OUG nr.   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. – B6                    152/2005 IPPC              www.arpmv5.ro
                           Proiecte supuse evaluării impactului
                                asupra mediului .        Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                     zilnic între orele
                                                       800-1600
20.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot   Instalaţii sub incidenţa OUG nr.   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. – B6                    152/2005 IPPC              www.arpmv5.ro
                             Proiecte autorizaţii integrate.
                                                Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                     zilnic între orele
                                                       800-1600
21.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Instalaţii sub incidenţa OUG nr.    B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. – B6                   152/2005 IPPC               www.arpmv5.ro
                           Evidenţa autorizaţiilor integrate
                                  emise.            Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       La cerere,
                                                     zilnic între orele
                                                        800-1600

22.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Instalaţii sub incidenţa OUG nr.    B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. – B6                   152/2005 IPPC               www.arpmv5.ro
                           Lista acordurilor integrate emise.
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       La cerere,
                                                     zilnic între orele
                                                        800-1600
23.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Instalaţii sub incidenţa OUG nr.    B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. – B6                   152/2005 IPPC               www.arpmv5.ro
                           Lista autorizaţiilor integrate emise.
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       La cerere,
                                                     zilnic între orele
                                                        800-1600
24.  Legislaţie – B10                 Alte obiective de competenţă     B  Informatie disponibilă pe site-ul
                                 Regională                www.arpmv5.ro

                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       La cerere,
                                                     zilnic între orele
                                                        800-1600
25.  Legislaţie – B10                  Planuri / Programe         B  Informatie disponibilă pe site-ul
                                  –                   www.arpmv5.ro
                           AUTORIZARE ŞI CONTROLUL
                             CONFORMĂRII              Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                       La cerere,
                                                     zilnic între orele
                                                        800-1600
26.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot     Planuri / Programe        B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Planuri şi programe de             –                  www.arpmv5.ro
   acţiune – B11                  AUTORIZARE ŞI CONTROLUL
                              CONFORMĂRII              Consultare gratuită la sediul ARPM
                              Anunţuri publice.               zilnic între orele
                                                        800-1600
27.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot     Planuri / Programe        B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Planuri şi programe de             –                   www.arpmv5.ro
   acţiune – B11                  AUTORIZARE ŞI CONTROLUL
                              CONFORMĂRII              Consultare gratuită la sediul ARPM
                              Lista avizelor emise.                La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
28.  Starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei,   Dezbateri publice – obţinerea actelor  C  Informatie disponibilă pe site-ul
   condiţiile de viaţă, zonele culturale şi         de reglementare              www.arpmv5.ro
   construcţiile, în măsura în care acestea sunt
   sau pot fi afectate de starea elementelor de                        Consultare gratuită la sediul ARPM
   mediu şi/sau de factorii, activităţile ori                                La cerere,
   măsurile cuprinse la A şi B – sănătatea                               zilnic între orele
   populaţiei – C1                                              800-1600
29.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Rapoarte la studiul de impact asupra  B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Planuri şi programe de             mediului                www.arpmv5.ro
   acţiune – B11
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
30.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Proiecte supuse evaluării impactului  B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Avize, acorduri şi autorizaţii       asupra mediului              www.arpmv5.ro
   de mediu – B6
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
31.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Planuri/Programe supuse procedurii   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Planuri şi programe de             SEA                 www.arpmv5.ro
   acţiune – B11
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
32.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot   Documente depuse în etapa a I-a a   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Avize, acorduri şi autorizaţii  procedurii de obţinere a autorizaţiei        www.arpmv5.ro
   de mediu – B6                   privind gazele cu efect de seră
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                        La cerere,
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
33.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Planul Regional de Acţiune pentru    B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Planuri şi programe de        Mediu Regiunea 5 Vest              www.arpmv5.ro
   acţiune – B11
                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
34.  Activităţi ori măsuri care afectează sau pot  Înfiinţarea Registrului European al   B  Informatie disponibilă pe site-ul
   afecta mediul. Strategii şi politici – B9     Poluanţilor Emişi şi Transferaţi          www.arpmv5.ro

                                                 Consultare gratuită la sediul ARPM
                                                      zilnic între orele
                                                        800-1600
JUDETUL ARAD
Agentia pentru Protectia Mediului Arad
Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Agentia pentru Protectia Mediului Arad
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Relaţii publice, comunicare, planuri, proiecte şi programe
Sediul: ARAD, B-dul. G-ral. Dragalina nr. 16, cod 310132
Nr.telefon: 0257/280996
Nr. fax: 0257/280996
Adresa e-mail: office@apmar.ro
Adresa pagina Internet : www.apmar.ro
Persoane de contact : Biol. Diana Şerban
Nr.telefon: 0257/280996
Nr. fax: 0257/280996
Adresa e-mail: relatiipublice@apmar.ro

                Tipul informaţiei privind mediul deţinută             Condiţiile de
                                                 disponibilizare a
 Nr.        Descriere succintă               Denumire      Cod      informaţiei
 crt.

1.   Legislaţia de protecţia mediului      Legislaţie            B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                              La cerere pe suport
                                              electronic
2.   Planul Local de Acţiune pentru Protecţia  Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
    Mediului – Judeţul Arad                               La cerere pe suport de
                                              hârtie/electronic
3.   Planurile de implementare a Directivelor  Strategii şi politici      B9   Luni-Vineri 08,00-16,00
    rezultate din negocierea Capitolului 22 –                      La cerere pe suport de
    Mediu                                        hârtie/electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
4.   Agenda locală 21-Planul local de      Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
    dezvoltare durabilă a municipiului Arad                       La cerere pe suport de
                                              hârtie
5.  Planul de măsuri prioritare pentru      Planuri şi programe de acţiune    B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   integrarea europeană pentru anii 2006 şi                         La cerere pe suport de
   2007                                           hârtie/electronic
                                                Din oficiu pe pag. WEB:
                                                www.apmar.ro
6.  Planul de măsuri restante pentru anii     Planuri şi programe de acţiune    B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   2005-2007                                        La cerere pe suport de
                                                hârtie/electronic
7.  Angajamentele rezultate din procesul de    Strategii şi politici        B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
   negociere al Capitolului 22 – Mediu –                          La cerere pe suport de
   judeţul Arad                                       hârtie/electronic
8.  Legislaţia specifică în domeniul       Legislaţie              B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   managementului planurilor, programelor                          La cerere pe suport
   şi proiectelor                                      electronic
9.  Texte tratate, convenţii şi acorduri     Legislaţie              B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   internaţionale la care România este parte                        La cerere pe suport de
                                                hârtie/electronic
10.  Informaţii privind programele şi proiectele  Planuri şi programe de acţiune    B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   cu finanţare UE                                     La cerere pe suport de
                                                hârtie/electronic
11.  Informaţii privind alte organisme de     Planuri şi programe de acţiune    B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   finanţare ale proiectelor de mediu                            La cerere pe suport de
                                                hârtie/electronic
12.  Fişe iniţiale de proiect aferente PNAPM    Planuri şi programe de acţiune    B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   primite de la autorităţi ale administraţiei                       La cerere pe suport de
   publice locale şi agenţi economici                            hârtie
13.  Protocol încheiat între APDRP, ANPM,     Planuri şi programe de acţiune    B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   GNM pentru obţinerea finanţării prin                           La cerere pe suport de
   PNDR 2007-2013                                      hârtie/electronic
                                                Din oficiu pe pag. WEB:
                                                www.apmar.ro
14.  Raportul lunar şi anual privind starea    Interacţiunea dintre elementele de  A6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   mediului în judeţul Arad           mediu                   La cerere pe suport
                                                electronic
                                                Din oficiu pe pag. WEB:
                                                www.apmar.ro
15.  Inventarul surselor de poluare şi a      Aerul şi atmosfera          A1  Luni-Vineri 08,00-16,00
   emisiilor de poluanţi chimici în atmosferă  Sănătatea populaţiei         C1  La cerere pe suport
                                               electronic
16.  Ghidul de inventariere de emisii        Aerul şi atmosfera        A1  Luni-Vineri 08,00-16,00
   CORINAIR şi AP42 şi metodologia de                           La cerere pe suport de
   calcul                                         electronic
17.  Program de calcul - Fond de mediu        Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                               La cerere pe suport
                                               electronic
18.  Legislaţia de mediu specifică privind      Legislaţie            B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   monitorizarea mediului                                 La cerere pe suport
                                               electronic
19.  Legislaţia de mediu privind gestionarea     Legislaţie            B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   zgomotului ambiental                                  La cerere pe suport
                                               electronic
20.  Legislaţia de mediu privind calitatea      Legislaţie            B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   aerului şi schimbări climatice                             La cerere pe suport
                                               electronic
21.  Planul naţional de gestionare a         Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00.
   deşeurilor. Strategia naţională de       Strategii şi politici      B9  La cerere pe suport de
   gestionare a deşeurilor                                hârtie
22.  Raport anual privind gestiunea         Deşeuri             B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   ambalajelor introduse pe piaţa internă                         La cerere pe suport de
   precum şi a deşeurilor de ambalaje                           hârtie/electronic
23.  Calendarul închiderii etapizate a        Deşeuri             B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   crematoriilor existente din cadrul unităţilor                     La cerere pe suport de
   sanitare din judetul Arad                               hârtie
24.  Normativ tehnic privind depozitarea       Deşeuri             B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   deşeurilor                                       La cerere pe suport de
                                               hârtie
25.  Lista agenţilor economici autorizaţi să     Deşeuri             B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   colecteze şi să trateze VSU                              La cerere pe suport de
                                               hârtie/electronic
                                               Din oficiu pe pag. WEB:
                                               www.apmar.ro
26.  Normativ tehnic privind incinerarea       Deşeuri             B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   deşeurilor                                       La cerere pe suport de
                                               hârtie
27.  Plan judetean de eliminare a          Deşeuri             B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   echipamentelor cu conţinut de PCB/ PCT                         La cerere pe suport de
                                                hârtie/electronic

28.  Lista agenţilor economici autorizaţi să     Deşeuri              B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   colecteze şi/sau să valorifice deşeuri                          La cerere pe suport de
   metalice feroase, baterii/acumulatori                          hârtie/electronic
   uzaţi, hârtie/carton, deşeuri din PET,                          Din oficiu pe pag. WEB:
   anvelope uzate, ulei uzat, deşeuri                            www.apmar.ro
   provenite din industria chimică şi
   petrochimică
29.  Inventare anuale privind cantităţile de     Factori, activităţi ori măsuri care B1  Luni-Vineri 08,00-16,00
   poluanţi organici persistenţi (bifenili     afectează sau pot afecta mediul-     La cerere pe suport de
   policloruraţi) la nivelul jud. Arad       Substanţe                hârtie/electronic
30.  Centralizarea la nivel judeţean a        Deşeuri               B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   cantităţilor de deşeuri colectate/                            La cerere pe suport de
   valorificate/eliminate/stocate pentru hârtie                       hârtie/electronic
   şi carton, materiale plastice (PE şi PET),
   sticlă, uleiuri uzate, baterii şi acumulatori
   uzaţi, anvelope uzate, PCB, PCT, deşeuri
   lemnoase, rumeguş, deşeuri spitaliceşti,
   deşeuri menajere-în anul 2007
31.  Inventarul depozitelor de deşeuri        Deşeuri              B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   menajere la nivelul jud. Arad                              La cerere pe suport de
                                                hârtie/electronic
32.  Planul regional de gestionare a deşeurilor   Deşeuri              B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                                La cerere pe suport
                                                electronic
33.  Planul judeţean de gestionare a         Deşeuri              B5  Luni-Vineri 08,00-16,00
   deşeurilor                                        La cerere pe suport de
                                                hârtie
34.  Legislaţia de mediu specifică privind      Legislaţie             B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   gestiunea deşeurilor                                   La cerere pe suport
                                                electronic
35.  Legislaţia de mediu specifică privind      Legislaţie             B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   gestiunea substanţelor chimice                              La cerere pe suport
   periculoase                                       electronic

36.  Inventarul instalaţiilor ce intră sub      Aer şi atmosfera          A1  Luni-Vineri 08,00-16,00
   incidenţa Directivei 2003/87/CE privind                         La cerere pe suport de
   emisiile de gaze cu efect de seră (CO2)                           hârtie/electronic
37.  Baza de date SEA privind stabilirea      Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   procedurii de realizare a evaluării de    mediu                     La cerere pe suport
   mediu pentru planuri şi programe                               electronic
38.  Baza de date EIA privind acordurile      Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   emise pentru activităţile cu impact      mediu                     La cerere pe suport
   semnificativ asupra mediului                                 electronic
39.  Inventarul surselor de emisie de COV-uri   Factori, activităţi ori măsuri care   B1  Luni-Vineri 08,00-16,00
   din benzină (staţii carburanţi, depozite   afectează sau pot afecta mediul-        La cerere pe suport de
   benzină, terminale, containere mobile)    Substanţe                   hârtie/electronic
40.  Inventarul CFC, la nivel judeţean       Factori, activităţi ori măsuri care   B1  Luni-Vineri 08,00-16,00
                          afectează sau pot afecta mediul-        La cerere pe suport de
                          Substanţe                   hârtie/electronic
41.  Prezentare şi legislatie EMAS         Strategii şi politici          B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
                          Legislaţie                B10  La cerere pe suport de
                                                  hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro
42.  Pagina web EIA la nivelul judeţului Arad   Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
                          mediu                     La cerere pe suport de
                                                  hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro
43.  Pagina web SEA la nivelul judeţului Arad   Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
                          mediu                     La cerere pe suport de
                                                  hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro
44.  Fişe standard pentru caracterizarea ariilor Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile   A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   naturale protejate, inclusiv hărţi     naturale, diversitatea biologică şi       La cerere pe suport de
                         componentele sale                hârtie/electronic

45.  Informaţii privind atribuirea în custodie a  Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   ariilor naturale protejate din judeţ     naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport de
                          componentele sale               hârtie/electronic

46.  Informaţii despre acţiunile de        Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   conştientizare şi informare privind      naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport de
   necesitatea protecţiei naturii şi rolul ariilor  componentele sale               hârtie/electronic
   naturale protejate                Strategii şi politici          B9
47.  Identificarea ariilor de interes special     Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   pentru conservare-SCI-şi a ariilor        naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport
   speciale de protecţie avifaunistică-SPA-     componentele sale               electronic
   în baza de date on-line
48.  Formulare standard pentru comunicare       Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   de date referitoare la arii de interes      naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport
   special pentru conservare-SCI şi arii       componentele sale               electronic
   speciale de protecţie avifaunistică -SPA
   pentru siturile desemnate ce fac parte
   din Reţeaua Ecologică Natura 2000
49.  Inventarul floristic/faunistic la nivel jud.   Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   Arad, cu excepţia informaţiilor cum ar fi     naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport de
   localizarea speciilor rare            componentele sale               hârtie/electronic
50.  Legislaţia în domeniul biodiversităţii      Legislaţie                B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                                    La cerere pe suport
                                                    electronic
51.  Legislaţia în domeniul biosecurităţii       Legislaţie                B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                                    La cerere pe suport
                                                    electronic
52.  Legislaţia privind grădinile zoologice şi     Legislaţie                B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   acvariile publice                                        La cerere pe suport
                                                    electronic
53.  Informaţii privind ariile naturale protejate   Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   din jud. Arad care fac parte din reţeaua     naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport de
   naţională de arii naturale protejate       componentele sale               hârtie/electronic
54.  Inventarul habitatelor naturale din jud.     Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   Arad,cu excepţia informaţiilor cum ar fi     naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport
   localizarea speciilor rare - în baza de      componentele sale               electronic
   date on line
55.  Informaţii privind datele de identificare ale   ONG-uri de mediu din jud. Arad      B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   ONG-urilor de mediu precum şi obiectul                           B11  La cerere pe suport de
   de activitate al acestora                                    hârtie/electronic

56.  Informaţii privind evaluarea speciilor strict   Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   protejate de carnivore mari            naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport de
                            componentele sale               hârtie/electronic
57.  Legislaţia în domeniul solului şi subsolului Legislaţie                B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                                  La cerere pe suport
                                                  electronic
58.  Informaţii privind protecţia naturii     Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4  Luni-Vineri 08,00-16,00
   Reţeaua Ecologică Natura 2000         naturale, diversitatea biologică şi      La cerere pe suport de
                          componentele sale               hârtie/electronic
59.  Legislaţia privind reglementarea recoltării  Legislaţie                B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   şi capturării de specii din flora şi fauna                          La cerere pe suport
   sălbatică                                          electronic
60.  Legislaţia naţională de mediu specifică    Legislaţie                B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   activităţii de reglementare                                 La cerere pe suport
                                                  electronic
61.  Inventarul instalaţiilor/activităţilor care  Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   intră sub incidenţa directivelor SEVESO    mediu                     La cerere pe suport de
   II, COV, LCP la jud. Arad                                  hârtie/electronic
62.  Inventarul instalaţiilor/activitătilor care  Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   intră sub incidenţa directivei IPPC la    mediu                     La cerere pe suport de
   nivelul jud. Arad                                      hârtie/electronic
63.  Anunţurile publice de emitere a        Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   acordurilor/autorizaţiilor de mediu      mediu                     La cerere pe suport de
                                                  hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro
64.  Documentaţia privind procedura de       Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   emitere a acordului de mediu         mediu                     La cerere pe suport de
                                                  hârtie/electronic
65.  Lista activităţilor cu impact semnificativ  Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   asupra mediului care se supun evaluării    mediu                     La cerere pe suport de
   impactului asupra mediului                                  hârtie/electronic
66.  Documentaţia privind procedura de       Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   emitere a avizelor de mediu pentru      mediu                     La cerere pe suport de
   planuri şi programe care fac obiectul                            hârtie/electronic
   evaluării de mediu
67.  Lista activităţilor cu impact semnificativ  Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   asupra mediului care se supun evaluării    mediu                     La cerere pe suport de
   impactului asupra mediului (EIM) conform                           hârtie/electronic
   Ordinului 860/2002 cu modificările şi
   completările ulterioare
68.  Lista activităţilor şi/sau instalaţiilor cu   Avize, acorduri şi autorizaţii de    B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   potenţial semnificativ asupra mediului     mediu                    La cerere pe suport de
   care se supun etapei de încadrare în                             hârtie/electronic
   procedura de evaluare a impactului
   asupra mediului, conform Ordinului
   860/2002 cu modificările şi completările
   ulterioare
69.  Decizii în cadrul etapelor procedurale de    Avize, acorduri, autorizatii de mediu  B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   autorizare finală privind emiterea actelor                          La cerere pe suport de
   de reglementare                                       hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro
70.  Informaţii despre data şedinţelor        Avize, acorduri, autorizatii de mediu  B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   dezbaterilor publice pentru proiectele şi                          La cerere pe suport de
   activităţile cu impact asupra mediului şi                          hârtie/electronic
   condiţiile de participare a publicului la                          Din oficiu pe pag. WEB:
   procedura de autorizare                                   www.apmar.ro
71.  Documente privind programele de         Avize, acorduri, autorizatii de mediu  B6  Luni-Vineri 08,00-16,00
   reducere progresivă a emisiilor stabilite                          La cerere pe suport de
   de titularii de activităţi (inclusiv rapoarte                        hârtie/electronic
   privind stadiul de realizare a acestora)
   pentru instalaţiile existente la nivelul jud.
   Arad
72.  Acte normative care reglementează        Măsuri administrative          B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   organizarea şi funcţionarea APM                               La cerere pe suport de
                                                  hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro
73.  Structura organizatorică a APM, atribuţiile Măsuri administrative            B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   compartimentelor şi componenţa lor,                             La cerere pe suport de
   programul de funcţionare al APM                               hârtie/electronic
                                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                                  www.apmar.ro


74.  Numele şi prenumele persoanelor din       Măsuri administrative          B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   conducerea APM şi ale funcţionarului                             La cerere pe suport de
   responsabil cu difuzarea informaţiilor                            hârtie/electronic
   publice                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                         www.apmar.ro
75.  Coordonatele de contact ale APM:       Măsuri administrative  B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   denumirea, sediul, numere de telefon,                   La cerere pe suport de
   fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de                 hârtie/electronic
   Internet                                  Din oficiu pe pag. WEB:
                                         www.apmar.ro
76.  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul   Măsuri administrative  B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   contabil                                  La cerere pe suport de
                                         hârtie/electronic
                                         Din oficiu pe pag. WEB:
                                         www.apmar.ro
77.  Programele şi strategiile proprii, planuri  Strategii şi politici  B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
   de acţiune anuale şi rapoarte privind    Planuri şi programe   B11  La cerere pe suport de
   stadiul realizării acestora                        hârtie/electronic
                                         Din oficiu pe pag. WEB:
                                         www.apmar.ro
78.  Lista cuprinzând documentele de interes   Măsuri administrative  B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   public                                   La cerere pe suport de
                                         hârtie/electronic
                                         Din oficiu pe pag. WEB:
                                         www.apmar.ro
79.  Modalităţile de contestare a deciziei    Măsuri administrative  B8  Luni-Vineri 08,00-16,00
   autorităţii sau a instituţiei publice în                  La cerere pe suport de
   situaţia în care persoana care se                     hârtie/electronic.
   consideră vătămată în privinţa dreptului                  Din oficiu pe pag. WEB:
   de acces la informaţiile de interes public                 www.apmar.ro
   solicitate
80.  Legislaţia specifică privind accesul     Legislaţie       B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   publicului la informaţia de mediu                     La cerere pe suport
                                         electronic
                                         Din oficiu pe pag. WEB:
                                         www.apmar.ro


81.  Registrul pentru evidenţa solicitărilor de  Strategii şi politici  B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
   furnizare a informaţiilor privind mediul                  La cerere pe suport de
   deţinute de APM Arad                            hârtie
82.  Formulare de centralizare a solicitărilor   Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
   de furnizare a informaţiilor publice privind                     La cerere pe suport de
   mediul deţinute de APM Arad şi de alte                        hârtie/electronic
   autorităţi publice
83.  Lista cu informaţiile privind mediul      Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   deţinute de APM Arad                                 La cerere pe suport de
                                              hârtie/electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
84.  Liste cu informaţiile privind mediul      Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   deţinute de alte autorităţi publice şi de                       La cerere pe suport de
   ONG-uri din jud. Arad                                 hârtie/electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
85.  Procedura de Infringement. Posibile      Legislaţie Europeană       B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
   cazuri de încălcare a legislaţiei de mediu                      La cerere pe suport de
   (Infringements) începând cu 1 ianuarie                        hârtie/electronic
   2007.                                         Din oficiu pe pag. WEB:
   Situaţia instalaţiilor/activităţilor cu risc                     www.apmar.ro
   potenţial de neconformare.
86.  Eticheta ecologică               Legislaţie Europeană       B10  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                              La cerere pe suport de
                                              hârtie/electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
87.  Calendarul evenimentelor ecologice       Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                              La cerere pe suport de
                                              hârtie/electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
88.  Revista Info-Mediu Europa           Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                              La cerere pe suport de
                                              hârtie
89.  Materiale pentru educaţia ecologică      Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
   (pliante, broşuri, fluturaşi, afişe)                         La cerere pe suport de
                                              hârtie/electronic
90.  România în mediu european DVD         Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
   prezentare 2007                                    La cerere pe suport
                                              electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
91.  Ghidul Eco-Funcţionarului Public       Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                              La cerere pe suport
                                              electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
92.  Ghidul Eco-Turistului             Strategii şi politici      B9  Luni-Vineri 08,00-16,00
                                              La cerere pe suport
                                              electronic
                                              Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
93.  Ghidul de finanţare a Programului       Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   naţional de îmbunătăţire a calităţii                         La cerere pe suport de
   mediului privind realizarea de spaţii verzi                     hârtie/electronic
   în localităţi                                    Din oficiu pe pag. WEB:
                                              www.apmar.ro
94.  Regulament (CE) nr. 166/2006 a        Planuri şi programe de acţiune  B11  Luni-Vineri 08,00-16,00
   Parlamentului European şi al Consiliului   Aerul şi atmosfera        A1  La cerere pe suport de
   din 18 ian. 2006 privind înfiinţarea                         hârtie/electronic
   Registrului European al Poluanţilor Emişi                      Din oficiu pe pag. WEB:
   şi Transferaţi şi modificarea Directivelor                      www.apmar.ro
   Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.
   HG nr. 140 din 6 febr. 2008 privind
   stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
   prevederilor regulamentului
Informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul Arad, anul 2008

Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: RELAŢII CU PUBLICUL
Sediul: INEU, Str. Republicii nr. 5
Nr.telefon: 0257/511550
Nr. fax: 0257/511965
Adresa e-mail: primariaineu@ineu.ro
Adresa pagina Internet : www.ineu.ro
Persoane de contact : Corian Costinel
                  Tipul informaţiei privind mediul deţinută                     Condiţiile de
                                                          disponibilizare a
 Nr.        Descriere succintă                  Denumire            Cod      informaţiei
 crt.

1.   Informaţii despre elementele de mediu      Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile  A4      Informaţii disponibile de
                            naturale                        luni până vineri, între
                                                        orele 8,00-16,00
                                                        La cerere, pe suport de
                                                        hârtie sau electronic
2.   Analize economice şi ipoteze folosite la    Avize, acorduri, autorizaţii de mediu   B6      Informaţii disponibile de
    luarea deciziei de mediu                                        luni până vineri, între
                                                        orele 8,00-16,00
                                                        La cerere, pe suport de
                                                        hârtie sau electronic
3.   Legislaţia de protecţia mediului        Legislaţie                B10      Informaţii disponibile de
                                                        luni până vineri, între
                                                        orele 8,00-16,00
                                                        La cerere, pe suport de
                                                        hârtie sau electronic
4.   Proiect de gestionare a deşeurilor ECO-INEU Planuri şi programe de acţiune        B11      Informaţii disponibile de
                                                        luni până vineri, între
                                                        orele 8,00-16,00
                                                        La cerere, pe suport de
                                                        hârtie sau electronic
5.   Starea de sănătate şi siguranţă a populaţiei  Condiţiile de viaţă            C3      Informaţii disponibile de
                           Construcţii            C5  luni până vineri, între
                                               orele 8,00-16,00
                                               La cerere, pe suport de
                                               hârtie sau electronic
6.  Reabilitarea staţiei de epurare         Planuri şi programe de acţiune  B11  Informaţii disponibile de
                                               luni până vineri, între
                                               orele 8,00-16,00
                                               La cerere, pe suport de
                                               hârtie sau electronic
7.  Proiect de reabilitare şi extindere a sistemului Planuri şi programe de acţiune  B11  Informaţii disponibile de
   de canalizare Ecomanagement Ineu                            luni până vineri, între
                                               orele 8,00-16,00
                                               La cerere, pe suport de
                                               hârtie sau electronic
8.  Proiect de reabilitare a alimentării cu apă   Planuri şi programe de acţiune  B11  Informaţii disponibile de
   Ecologic Ineu                                      luni până vineri, între
                                               orele 8,00-16,00
                                               La cerere, pe suport de
                                               hârtie sau electronic
Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA ORAŞULUI SEBIŞ
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: PROTECŢIA MEDIULUI
Sediul: SEBIŞ, Str. Piaţa Tineretului
Nr.telefon: 0257/311008
Nr. fax: 0257/306065
Adresa e-mail: primariasebis@yahoo.com
Adresa pagina Internet :
Persoane de contact : Ing. Stiop Marius
                   Tipul informaţiei privind mediul deţinută                   Condiţiile de
                                                          disponibilizare a
 Nr.         Descriere succintă                  Denumire           Cod      informaţiei
 crt.

1.   Legislaţia de protecţia mediului        Legislaţie                B10      Informaţii disponibile de
                                                       luni până vineri, între
                                                       orele 8,00-16,00
                                                       La cerere, pe suport de
                                                       hârtie sau electronic
2.   Planul local pentru gestiunea deşeurilor    Deşeuri                 B5      Informaţii disponibile de
                                                       luni până vineri, între
                                                       orele 8,00-16,00
                                                       La cerere, pe suport de
                                                       hârtie sau electronic
Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA ORAŞULUI CURTICI
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: URBANISM
Sediul: CURTICI, Str. Primăriei nr. 47, cod 315200
Nr.telefon: 0257/464004
Nr. fax: 0257/464130
Adresa e-mail: secretariat@primariacurtici.ro
Adresa pagina Internet : www.primariacurtici.ro
Persoane de contact : Maria Codre
                   Tipul informaţiei privind mediul deţinută                   Condiţiile de
                                                         disponibilizare a
 Nr.         Descriere succintă                Denumire            Cod      informaţiei
 crt.

1.   Programul privind creşterea suprafeţelor de   Planuri şi programe de acţiune      B11     Informaţii disponibile de
    spaţii verzi în oraşul Curtici                                    luni până vineri, între
                                                       orele 8,00-16,00
                                                       La cerere pe suport de
                                                       hârtie/electronic
2.   Legislaţia de protecţia mediului        Legislaţie                B10     Informaţii disponibile de
                                                       luni până vineri, între
                                                       orele 8,00-16,00
                                                       La cerere pe suport de
                                                       hârtie/electronic
Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA ORAŞULUI LIPOVA
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: COMPARTIMENT MEDIU, URBANISM,
                                                     PROIECTE
Sediul: LIPOVA, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26
Nr.telefon: 0257/561133
Nr. fax: 0257/561133
Adresa e-mail: primaria.lipova@inext.ro
Adresa pagina Internet :
Persoane de contact : Dubeştean Lucian, Suba Cristina, Suciu Lili, Engler Gabriela, Olar Corina
                  Tipul informaţiei privind mediul deţinută                   Condiţiile de
                                                        disponibilizare a
 Nr.        Descriere succintă                 Denumire           Cod     informaţiei
 crt.

1.   Legislaţia de protecţia mediului         Legislaţie            B10     Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-16,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
2.   Informaţii despre deşeuri             Deşeuri              B5      Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-16,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
3.   Plan local Lipova                 Planuri şi programe de acţiune  B11     Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-16,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
4.   Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale  Arii naturale           A4      Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-16,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
5.   Starea de sănătate şi siguranţă a populaţiei   Condiţiile de viaţă        C3      Informaţii disponibile de
                          Construcţii               C5     luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-16,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtieAnul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: PRIMĂRIA ORAŞULUI PÂNCOTA
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: SERVICIUL URBANISM, DOMENIUL
                                                     PUBLIC
Sediul: PÂNCOTA, Str. Tudor Vladimirescu nr. 68
Nr.telefon: 0257/466301
Nr. fax: 0257/466679
Adresa e-mail: primariapancota@artelecom.net
Adresa pagina Internet :
Persoane de contact :
                  Tipul informaţiei privind mediul deţinută                  Condiţiile de
                                                        disponibilizare a
 Nr.        Descriere succintă                 Denumire           Cod     informaţiei
 crt.

1.   Legislaţia de protecţia mediului      Legislaţie               B10     Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-15,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
2.   Informaţii despre condiţiile de mediu    Apă, aer, sol, meteo          A1     Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-15,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
3.   Plan local de gestionare a deşeurilor    Deşeuri                 B5     Informaţii disponibile de
                                                    luni până vineri, între
                                                    orele 8,00-15,00
                                                    La cerere pe suport de
                                                    hârtie
Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARAD
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: SERVICIUL EVALUARE FACTORI DE
                                                MEDIU, AVIZARE/AUTORIZARE SANITARĂ

Sediul: ARAD, Str. Spitalului nr. 2-4
Nr.telefon: 0257/254438
Nr. fax: 0257/230010
Adresa e-mail: dspar@rdslink.ro
Adresa pagina Internet :
Persoane de contact : Dr. Drăgănescu Ionel, Consilier Cătană Constantin
Adresa e-mail: draganescuionel@yahoo.co.uk
Nr.telefon: 0257/280449
Nr. fax: 0257/280068

                   Tipul informaţiei privind mediul deţinută                Condiţiile de
                                                       disponibilizare a
 Nr.         Descriere succintă                 Denumire         Cod      informaţiei
 crt.

1.   Starea elementelor de mediu-aer-poluanţi     Aer                A1      Informaţii disponibile de
    atmosferici mun. Arad                                      luni până vineri, între
                                                     orele 8,00-15,00
                                                     La cerere pe suport de
                                                     hârtie/electronic
2.   Buletine analiză apă               Apă                A2      Informaţii disponibile de
                                                     luni până vineri, între
                                                     orele 8,00-15,00
                                                     La cerere pe suport de
                                                     hârtie/electronic
3.   Informaţii despre halde radioactive de steril –  Radioactivitate          A5      Informaţii disponibile de
    jud. Arad                                            luni până vineri, între
                                                     orele 8,00-15,00
                                                     La cerere pe suport de
                                                     hârtie/electronic
4.   Deşeuri spitaliceşti               Deşeuri              B5      Informaţii disponibile de
                                                   luni până vineri, între
                                                   orele 8,00-15,00
                                                   La cerere pe suport de
                                                   hârtie/electronic
5.   Legislaţie sănătate publică şi mediu       Legislaţie          B10      Informaţii disponibile de
                                                   luni până vineri, între
                                                   orele 8,00-15,00
                                                   La cerere pe suport de
                                                   hârtie/electronic
6.   Raportul stării de sănătate a populaţiei - jud.  Sănătatea populaţiei     C1      Informaţii disponibile de
    Arad                                             luni până vineri, între
                                                   orele 8,00-15,00
                                                   La cerere pe suport de
                                                   hârtie/electronic
7.   Avizarea proiectelor de construcţii        Construcţii         C5      Informaţii disponibile de
                                                   luni până vineri, între
                                                   orele 8,00-15,00
                                                   La cerere pe suport de
                                                   hârtie/electronic


Anul de raportare: 2008
Judeţul: ARAD
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: A.N. ,,APELE ROMÂNE,, D.A. CRIŞURI
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:
Sediul: ORADEA, Str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor
Nr.telefon: 0259/442033
Nr. fax: 0259/444237
Adresa e-mail: dispecerat@oradea.rowater.ro
Adresa pagina Internet : www.rowater.ro
Persoane de contact : Anca Mihociu
Nr.telefon: 0746179564

                   Tipul informaţiei privind mediul deţinută              Condiţiile de
                                                     disponibilizare a
 Nr.         Descriere succintă                 Denumire      Cod       informaţiei
 crt.
1.  Managementul cantitativ şi calitativ al apelor  Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor  A2  La cerere , solicitările se
   de suprafaţă şi subterane din Bazinul                                pot elibera, în formatul
   Hidrologic Crişuri.                                         dorit de:
   Programe de etapizare impuse la utilizatorii                             Luni-Joi între orele 7,30-
   importanţi de apă.                                          16,00
   Date statistice privind situaţia hidrologică.                            Vineri între orele 7,30-
   Poluări accidentale la nivel de bazin.                                13,30
                                                     Din oficiu pe pag. WEB:
                                                     www.apecrisuri.ro
2.  Investiţii - lucrări specifice de amenajări    Managementul de bazin            A2  La cerere , solicitările se
   hidrotehnice, lucrări de întreţinere şi reparaţii.                          pot elibera, în formatul
   Program de prevenire şi combatere a                                 dorit de:
   efectelor inundaţiilor.                                        Luni-Joi între orele 7,30-
   Realizarea planului de apărare.                                   16,00
   Analiza economică.                                          Vineri între orele 7,30-
                                                     13,30
                                                     Din oficiu pe pag. WEB:
                                                     www.apecrisuri.ro
3.  Proiecte cu finanţare externă şi/sau cu     Programe, proiecte              A2  La cerere , solicitările se
   finanţare de la buget în domeniul gospodăriri  internaţionale/aderarea la Uniunea         pot elibera, în formatul
   apelor .                     Europeană                      dorit de:
   Stadiul implementării Directivei Cadru pentru                             Luni-Joi între orele 7,30-
   Apă şi etapele privind îndeplinirea acquisului                            16,00
   comunitar de aderare.                                        Vineri între orele 7,30-
   Proiecte /campanii educaţionale privind                               13,30
   protecţia şi gospodărirea apelor.
4.  Documente privind strategia şi politicile în   Factori, activităţi ori măsuri        B9  La cerere , solicitările se
   domeniul apelor, gospodăririi apelor                                 pot elibera, în formatul
                                                     dorit de:
                                                      Luni-Joi între orele 7,30-
                                                     16,00
                                                     Vineri între orele 7,30-
                                                     13,30
5.  Legislaţie privind apele             Factori, activităţi ori măsuri        B10  La cerere , solicitările se
                                                     pot elibera, în formatul
                                                     dorit de:
                                                      Luni-Joi între orele 7,30-
                                                     16,00
                                                               Vineri între orele 7,30-
                                                               13,30
6.   Informări în regim de urgenţă privind         Starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei   C2       Permanent în caz de
    siguranţa populaţiei împotriva inundaţiilor                                     necessitate, conform legii
JUDETUL CARAS – SEVERIN

 Anul de raportare 2008
 Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin
 Adresa: Petru Maior nr. 73 jud Caraş - Severin
 Nr.telefon: 0255-223053, Nr.73 Fax.0255-226729,
 Adresa e-mail office@apmcs.ro
 Adresa pagina internet www.apmcs.ro
 Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : “Comunicare si IT” si “RPCPPP”
 Nr.telefon: 0255-223053, Nr.73 Fax.0255-226729,
 Adresa e-mail office@apmcs.ro; mariana.carp@apmcs.ro; adrian.voicau@apmcs.ro
 Persoane de contact : Mariana CARP; Adrian VOICAU
 Nr.                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a informatiei
                    2                                3               1
 crt.        Descriere succinta                Denumire            Cod
 1   Analiza factorilor de mediu (apa, aer, sol,   Raport privind starea mediului     A6           Informatii disponibile pe site-ul
    biodiversitate), precum si o analiza a                                          www.apmcs.ro
    programelor de mediu in derulare si a
    gestionarii deseurilor pe raza judetului
    Caras-Severin –raport anual
 2   Bilant contabil                 Bilant contabil             B13                 La cerere
                                                                   8-16
                                                         dar si pe site-ul APM CS www.apmcs.ro
3  « Conservarea habitatului natural umed     Program de mediu              B11  La cerere
   în ariile speciale de conservare avifaunistică                         8-16
   : Zona Umeda Insula Ostrov Calinovăţ,
   Zona Umedă Insula Ostrov Moldova Veche
   , Zona Umedă Pojejea Divici şi Rezervaţia
   Naturala Balta Nera – Dunare şi Parcul
   Natural Porţile de Fier »

4  Componenta de mediu din acest program-      Programul de dezvoltare economica    B11  La cerere
   anual                       si sociala a judetului Caras-Severin     8-16
5  Actiunile cuprinse in acest plan se refera la   Planul de actiuni privind        B11  La cerere
   gestionarea   deseurilor,   monitorizarea  implementarea la nivel local a aquis-     8-16
   factorilor de mediu, bodiversitate, zgomot,    ului comunitar
   legislatie orizontala, controlul poluarii
   industriale.
6  Principii si obiective strategice ale politicii  Planul judetean de gestionare a     B5     Informatii disponibile pe site-ul
   de mediu a Romaniei. Situatia existenta in    deseurilor                        www.apmcs.ro
   domeniul gestionarii deseurilor. Stadiul                                  La cerere: 8-16
   implementarii Directivelor UE
7  Date de identificare a unitatilor de      Lista unitatilor de valorificare a     B5     Informatii disponibile pe site-ul
   valorificare a deseurilor           deseurilor                          www.apmcs.ro
                          Lista unitatilor autorizate pentru              La cerere: 8-16
                          colectare si dezmembrare
                          autovehicule uzate
8  Situatia anuala a deseurilor generate,     Inventarul anual al cantitatilor de    B5  La cerere
   colectate, valorificate si eliminate de    deseuri generate de populatie si         8-16
   populatie si agentii economici         agentii economici
9  Situatia   privind    impactul   asupra Raportul la bilantul de mediu pentru    B6  La cerere
   componentelor de mediu             autorizatia de mediu               8-16
10  Situatia privind potentialul impact asupra   Raportul la studiul de impact in      B6  La cerere
   componentelor de mediu             cazul acordurilor de mediu conform        8-16
                          OM 860/2002
11  Acorduri, autorizatii de mediu emise de    Actele de reglementare emise APM      B6  La cerere
   APM Caras-Severin               Caras-Severin                  8-16
12  Legi, Ordine, Hotarari de Guvern care     Legislatie privind accesul publicului   B10  La cerere
   permit accesul publicului la informatia de   la informatia de mediu              8-16
   mediu
 13  Lista ariilor protejate din judet, suprafete,  Biodiversitate            A4     La cerere
   specii de pasari, plante, protejate prin lege.                           8-16
 14  Organigrama APM Caras-Severin cu         Organigrama APM Caras-Severin cu   B8        Informatii disponibile pe site-ul
   atributii si responsabilitati          atributii si responsabilitati                 www.apmcs.ro
 15  Calendarul evenimentelor ecologice        Calendarul evenimentelor ecologice  B 11       Informatii disponibile pe site-ul
                                                           www.apmcs.ro
 16  Strategia Nationala de Gestionare a       Gestionarea deseurilor        B5        Informatii disponibile pe site-ul
   Deseurilor                                                   www.apmcs.ro
 17  Informatii privind datele de identificare ale  ONG-uri de mediu din judetul Caras- -             La cerere: 8-16
   ONG-urilor de mediu precum si obiectul de          Severin
       activitate al acestora, rezultate.
 18  Documentul de pozitie-capitolul 22-       Documentul de pozitie-capitolul 22-  B9        Informatii disponibile pe site-ul
   Protectia Mediului Inconjurator         Protectia Mediului Inconjurator                www.apmcs.ro
 19  Decizia de emitere a autorizatiei de mediu    Autorizatii de mediu         B6     Afisare a pegaina interent www.apmcs.ro
                                                         Afisare la sediul institutiei
 20  Prezentare rezumativa a actiunii propuse     Autorizatii de mediu         B6     Afisare a pegaina interent www.apmcs.ro
   dezbaterii publice                                             Afisare la sediul institutiei


Informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul Caraş - Severin, anul 2008

Anul de raportare : 2008
Judetul :CARAS SEVERIN
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu CARAŞ- SEVERIN
Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Sediul :RESITA , STR. CAMINELOR NR.5
Nr.telefon /fax: 0255/226730
Adresa e-mail: cjcaras@gnm.ro
Persoane de contact: comisar şef Stoican Laura
Adresa pagina INTERNET
Persoane de contact: ing. Pitulan Gheorghe , ing. Muntean Gheorghe
Nr crt                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de
     Descriere succinta              Denumire                  Cod     disponibilizare a
                                                         informatiei
1     Controale planificate efectuate la agentii     Registru cu rapoartele zilnice de   A6     Informatie la cerere disponibila
     economici , inclusiv masurile trasate             inspectie               pe suport hartie , zilnic
2   Controale    tematice  la   solicitarea  Registru cu rapoartele zilnice de    A6   Informatie la cerere disponibila
    Comisariatului General şi a altor instituţii cu        inspectie              pe suport hartie , zilnic
    care colaborăm
3.   Controalele efectuate de comisari in zilele    Registru cu rapoarte de permanenta    A6,   Informatie    la   cerere,
    nelucratoare , inclusiv masurile trasate      in zilele nelucratoare efectuate de   B11   disponibila  pe suport hartie ,
                                    comisarei             zilnic
4.   Sesizarile trimise de persoane fizice sau         Registru cu sesizari      A6   Informatie    la   cerere,
    juridice                                              disponibila  pe suport hartie ,
                                                     zilnic
5.   Procesele verbale de contraventie         Dosar cu procesele    verbale  de A6    Informatie    la   cerere,
                             contraventie                   disponibila  pe suport hartie ,
                                                     zilnic
6   Situatia controalelor referitoare la starea de Registru cu   rapoartele zilnice de       Informatie    la   cerere,
    salubritate a judetului            inspectie,Raportarea    lunara   a A6     disponibila  pe suport hartie ,
                           rezultatelor controalelor privind B5        zilnic
                           starea de salubritate a judetului
7   Situatia controalelor si amenzilor aplicate   Raportarea lunara a controalelor si  A6     Informatie   la   cerere,
                                  amenzilor               disponibila pe suport hartie ,
                                                     zilnic
8   Investitiile de mediu               Raportarea lunara a a investitiilor de  B8   Informatie   la   cerere,
                                    mediu               disponibila pe suport hartie ,
                                                     zilnic
9   Urmărirea masurilor si termenelor de                            B6,A6  Informatie   la   cerere,
    realizare cuprinse in programele de        Raportare privind programele de         disponibila pe suport hartie ,
    conformare şi planurile de acţiuni care fac    conformare şi planurile de acţiuni       zilnic
    parte din autorizatiile/autorizaţiile integrate
    de mediu

10   Participarea la emiterea actelor de idei şi soluţii conforme cu legislaţia B11           Informaţie disponibilă din
    reglementare în toate fazele (dezbaterile în vigoare în vederea soluţionării            oficiu (procese verbale de
    publice, şedinţe CAT, inspectii în teren) problemelor de protectia mediului            şedinţă) poate fi solicitata in
                                                     toate zilele lucratoare.
Anul de raportare 2008
Judetul :CARAS SEVERIN
Denumirea autorităţii publice care completează formularul : Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Denumirea compartimentului specializat de informare şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartimentul Protecţia Mediului şi
Conservarea Biodiversităţii
Sediul: Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr.1
Nr. tel/fax: 0255-211127; 0255-213776
Adresa e-mail:
Adresa pagina internet: www.caras-severin.info
Nr. tel. /fax: 0255-224920, 0255-211420 int.177
Adresa e-mail: magda.balazs@cjcs.ro; diana.frenti@cjcs.ro
Persoana de contact : Magda Balazs; Diana Frenţi

 Nr.                  Tipul informaţiei privind mediul deţinută                  Condiţiile de disponibilizare a
 crt.        Descriere succintă                Denumire           Cod            informaţiei
    Principii şi obiective strategice ale politicii
    de mediu în România.
                                                         Informaţii disponibile pe site-ul
    Situaţia existentă în domeniul gestionării     Planul Judeţean de Gestiune a
 1.                                                B5     Consiliului Judeţean Caraş-Severin:
    deşeurilor.                    Deşeurilor 2006 – 2013 (PJGD)
                                                           www.caras-severin.info
    Stadiul implementării Directivelor U.E. –
    B9
    Idei şi soluţii conforme cu legislaţia în      Participare la desfăşurarea
 2.  vigoare    în   vederea   soluţionării dezbaterilor publice şi şedinţe CAT     B11      La cerere, luni-vineri, orele 8-16
    problemelor de mediu                      şi SEA
                                                         Informaţii disponibile pe site-ul
    Angajamente rezultate din procesul de      Obligaţii de mediu rezultate din
 3.                                                B9     Consiliului Judeţean Caraş-Severin:
    negocieri al Capitolului 22 - Mediu       angajamentele pentru aderare
                                                           www.caras-severin.info
    Activităţi şi măsuri care afectează sau pot                                Informaţii disponibile pe site-ul
                             Planul Local de Actiune pentru
 4.  afecta mediul. Planuri şi programe de                           B11     Consiliului Judeţean Caraş-Severin:
                               Mediu – 2007 (PLAM)
    acţiune – B11                                                 www.caras-severin.info Anul 2008
 Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: PRIMARIA orasului OTELU ROSU
 Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Primaria Otelu Rosu
 Sediul: strada Rozelor, nr.2, 325700 Otelu Rosu, jud. Caras Severin
 Nr. tel/fax: 0255/530803, 0255/206086
 Adresa e-mail: primaria_otelurosu@yahoo.com
 Adresa pagina internet: www.primariarecas.ro;
 Persoana de contact: MARIN CAMELIA
 Nr.crt.                Tipul informatiei privind mediul                  Conditiile de disponibilizare a informatiei
          Descriere succinta             Denumire           Cod
1    Urmarirea respectarii obligatiilor de                                  Informatia este disponibila la cerere
    mediu ce revin populatiei si agentilor                                 de luni pana vineri, interval orar 8-16
    economici conform O.U.G. 195/2005                                   Periodic populatia orasului si agentii
                                                       economici sunt instiintati prin adrese si
                                                       mass media cu privire la obligatiile lor
2    Evidenta gestiunii deseurilor conform                                 Informatia este disponibila la cerere
    H.G. nr.856/2002                                           de luni pana vineri, interval orar 8-16
Anul 2008
Denumirea autorităţii publice care complectează formularul: PRIMARIA MUNICIPIULUI REŞIŢA
Denumirea compartimentului specializat de informare căruia i se poate solicita informaţia: Direcţia pt. Probleme de Gospodărie Comunală şi
Mediu
Sediul:Piaţa 1Decembrie 1918,Nr.1A, Reşiţa jud. Caraş- Severin
Nr. tel/fax: 0255/210258
Adresa e-mail: primar@primariaresita.ro
Adresa pagina internet: wwwprimariaresita.ro
Nr. tel/fax: 0255/210258
Adresa e-mail: mediu@primariaresita.ro
Persoana de contact: DANCIU DANIELA OLGA
Nr.crt.                Tipul informaţiei privind mediul                  Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
          Descriere succinta             Denumire          Cod
1  Obligaţiile ce revin populaţiei      Legislaţie              B10    Informaţia este disponibila la cerere de
  (asociaţiilor de locatari/proprietari),                         luni până vineri, interval orar 8-16
  instituţiilor şi agenţilor economici                           Populaţia municipiului, instituţiile şi
  conform legislaţiei de mediu O.U.G.                           agenţii economici sunt înştiinţaţi prin
  195/2005, OUG 78/2000,                                  adrese şi anunţuri mass media cu privire
                                               la obligaţiile ce le revin pe linie de
                                               curăţenie,   întreţinere,   gestiunea
                                               deşeurilor, gestiunea DEEE, etc.2  Evidenta gestiunii deşeurilor conform   Deşeuri               B5    Informaţia este disponibilă la cerere
  H.G. nr.856/2002                                     de luni până vineri, interval orar 8-16


3  Principii şi obiective strategice ale  Planul judetean de gestionare a    B5    Informaţia este disponibilă la cerere
  politicii de mediu a României. Situaţia deseurilor                    de luni până vineri, interval orar 8-16
  existentă în domeniul gestionarii
  deşeurilor. Stadiul implementării
  Directivelor UE

4  Date de indentificare a unităţilor de   Lista unitatilor de valorificare a  B5    Informaţia este disponibilă la cerere
  colectare şi valorificare a deşeurilor  deseurilor                   de luni până vineri, interval orar 8-16


5  Activităţi şi măsuri care afectează sau  Planul Local de Actiune pentru    B11    Informaţia este disponibilă la cerere
  pot afecta mediul. Planuri şi programe  Mediu – 2007 (PLAM)              de luni până vineri, interval orar 8-16
  de acţiune6  Starea sănătăţii ori siguranţa      Autorizaţii de construire      C5    Informaţia este disponibilă la
  populaţiei                                        Afişier şi la cerere de luni până vineri,
                                               interval orar 8-16
                Tipul informaţiei privind mediul deţinută
Nr.
                           Modul de punere la dispoziţie a          Condiţiile de disponibilizare a informaţiei
crt          Denumirea                            Cod
                                informaţiei
    Starea aerului                Telefonic, prin fax, e-mail, sau  A1
    Starea apei                 alte mijloace, în conformitate cu  A2
    Starea solului                fluxul informaţional, conform    A3
    Starea arilor protejate şi a Parcurilor   Ordinului Prefectului Judeţului
                          Caraş Severin nr.8 din 2006     A4
    Naţionale din Judeţ
                          privind reglementarea fluxului
                          informaţional.
                          Informaţiile din teritoriu se
                          preiau de către Dispeceratul
                          I.S.U. şi se transmit A.P.M.
                          Caraş Severin
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Inspectoratul pentru situatii de urgenta „SEMENIC” Caras Severin
 1
                                                  La ordin, :
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia sau la declanşarea dezastrelor, a apariţiei
Sediul : Reşiţa, Str. Castanilor, Nr. 123                             premiselor de declanşare sau în funcţie de evoluţia
Nr. tel/fax : 0255-211213, 0255-211214, fax. 0255-212137                       factorilor de risc, la producerea unor accidente.
Adresa e-mail: isu_semenic@yahoo.com
Adresa pagina internet :
Persoana de contact : Subofiţer operativ pe dispecerat
    Interacţiunea între aer, apă, sol, sau
    factorii de mediu alăturaţi
                                             A6


2   Starea factorilor de mediu în urma unui   Telefonic, prin fax, e-mail, sau
   accident pe căile de transport, în care   alte mijloace, în conformitate cu
   sunt implicate substanţe chimice      fluxul informaţional, conform
                                             B1    Se transmit de la faţa locului de către primul echipaj
   periculoase sau deşeuri.          Ordinului Prefectului Judeţului
                                             Şi       de intervenşie ajuns la locul accidentului cu
                         Caraş Severin nr.8 din 2006
                                             B5      precizarea datelor prevăzute în ghidul ADR.
                         privind reglementarea fluxului
                         informaţional.
                         Informaţiile din teritoriu se
                       preiau de către Dispeceratul
                       I.S.U. şi se transmit A.P.M.
                       Caraş Severin
  Starea factorilor de midiu în urma unui  Se execută conform planului de  A1
  accident la obiectivele clasificate din  urgenţă externă         A2
3  punct de vedere SEVESSO                          A3  Se execută conform planului de urgenţă externă
                                        A4
                                        A6
JUDETUL HUNEDOARA

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara
Sediul : Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25
Nr. tel/fax : 0254 215445/ 0254 212252
Adresa e-mail:office1@apmhunedoara.ro
Adresa pagina internet :www.apmhd.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Relatii cu Publicul
Nr. tel. /fax : 0254 215445/ 0254 212252
Adresa e-mail:office1@apmhunedoara.ro
Persoana de contact : Claudia Marina
 Nr.             Tipul informatiei privind mediul detinuta               Conditiile de disponibilitate a informatiei
 crt.       Descriere succinta           Denumire        Cod
 1.   Raport lunar si anual privind     Starea elementelor şi a   A, B1, B2,    Luni – Vineri
     starea factorilor de mediu in     factorilor de mediu    B3, B4, B5 08.00 – 16.00
     anul 2007                                      Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                               La cerere pe hârtie sau electronic
 2.   Informari în regim de urgenţă     Calitate aer           A1     Luni – Vineri
     privind poluările accidentale sau                          08.00 – 16.00
     producerea de evenimente                              La cerere pe hârtie sau electronic
     deosebite in anul 2007
 3.   Inventarul anual al emisiilor în    Substanţe            B1      Luni – Vineri
     atmosferă 2007                                   08.00 – 16.00
                                               La cerere pe hârtie sau electronic

 4.  Chestionar – declaratie pentru   Substanţe                B1     Luni – Vineri
    emisiile de poluantţi in atmosfera                          08.00 – 16.00
    – necesar realizarii inventarului                           La cerere pe hârtie sau electronic
    anual al emisiiilor pentru anul
    2007
5.  Registrul poluanţilor emisi şi   Substanţe          B1    Luni – Vineri
   transferaţi (E-PRTR), pentru                        08.00 – 16.00
   anul 2007                                 La cerere pe hârtie sau electronic
6.  Inventarul principalelor surse de  Factori de mediu     A, B1, B2,  Luni – Vineri
   poluare ale factorilor de mediu                B3, B4, B5  08.00 – 16.00
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
7.  Informatii despre reteaua de    Starea elementelor şi a  A, B1, B2,  Luni – Vineri
   monitorizare in judetul       factorilor de mediu    B3, B4, B5  08.00 – 16.00
   Hunedoara                                 La cerere pe hârtie sau electronic
9.  Legislatie de mediu specifica    Legislaţie          B10    Luni – Vineri
   privind calitatea aerului                         08.00 – 16.00
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
10.  Informatii despre programele UE   Planuri , programe de    B11    Luni – Vineri
   in derulare             acţiune                08.00 – 16.00
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
11.  Informatii despre programele    Planuri , programe de    B11    Luni – Vineri
   nationale in derulare        acţiune                08.00 – 16.00
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
12.  Informatii despre proiectele    Planuri , programe de    B11    Luni – Vineri
   derulate si aflate in derulare in  acţiune                08.00 – 16.00
   judetul Hunedoara                             La cerere pe hârtie sau electronic
13.  Informatii privind organismele   Planuri , programe de    B11    Luni – Vineri
   de finantare ale proiectelor de   acţiune                08.00 – 16.00
   mediu                                   La cerere pe hârtie sau electronic
14.  Planul Local de Acţiune pentru   Planuri , programe de    B11    Luni – Vineri
   Protectia Mediului         acţiune                08.00 – 16.00
                                         Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
15.  Lista ONG-urilor de mediu din    Strategii şi politici    B9    Luni – Vineri
   judet                                   08.00 – 16.00
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
16.  Legislatie specifica in domeniul  Legislaţie          B10    Luni – Vineri
   planurilor si programelor                         08.00 – 16.00
                                         Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                         La cerere pe hârtie sau electronic
17.  Drepturi ale cetatenilor privind  Legislatie          B10  Luni – Vineri
   accesul publicului la informatia                    08.00 – 16.00
   de mediu cf. HG 878/2005                        Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                       La cerere pe hârtie sau electronic
18.  Ghidul drepturilor cetatenilor   Strategii si politici     B9  Luni – Vineri
   privind accesul la informatia de                    08.00 – 16.00
   mediu                                 Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                       La cerere pe hârtie sau electronic
19.  Registrul pentru evidenţa     Strategii şi politici     B9  Luni – Vineri
   solicitarilor de furnizare a                      08.00 – 16.00
   informaţiilor privind mediul                      La cerere pe hârtie sau electronic
   deţinute de agenţie din anul
   2007
20.  Liste cu informaţiile privind   Strategii şi politici        Luni – Vineri
   mediul deţinute de autoritatile                    08.00 – 16.00
   publice din judeţul Hunedoara,                  B9  Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
   din anul 2008                             La cerere pe hârtie sau electronic

21.  Model solicitare informatie de                     Luni – Vineri
   mediu               Legislaţie          B10  08.00 – 16.00
                                       La cerere pe hârtie sau electronic
22.  Model reclamatie administrativa                    Luni – Vineri
                     Legislaţie       B10     08.00 – 16.00
                                       La cerere pe hârtie sau electronic
23.  Legislatie specifica privind                      Luni – Vineri
                     Legislaţie
   accesul publicului la informatia              B10     08.00 – 16.00
   de mediu                                La cerere pe hârtie sau electronic
24.  Texte tratate si conventii     Strategii şi politici        Luni – Vineri
   internationale la care Romania a  Legislaţie       B9, B10   08.00 – 16.00
   luat parte                               La cerere pe hârtie sau electronic
25.                   Strategii şi politici        Luni – Vineri
   Angajamentele rezultate din    Planuri , programe de        08.00 – 16.00
   negocierea la cap.22 - Mediu si  acţiune         B9, B11   La cerere pe hârtie sau electronic
   Perioade de tranzitie obtinute
   pentru judetul Hunedoara
26.  Informatii despre admnistratia                     Luni – Vineri
   fondului de mediu         Strategii şi politici  B9     08.00 – 16.00
                                       La cerere pe hârtie sau electronic
27.                  Planuri , programe de        Luni – Vineri
   Planuri de masuri restante 2005- acţiune               08.00 – 16.00
                                   B11
   2007 privind integrarea                       Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
   europeana                              La cerere pe hârtie sau electronic
28.  Calendarul evenimentelor     Strategii şi politici        Luni – Vineri
   ecologice                              08.00 – 16.00
                                   B9
                                      Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                      La cerere pe hârtie sau electronic
29.  Lista proiectului scolar Eco -                    Luni – Vineri
   Scoala cu tema protectia       Planuri si programe de     08.00 – 16.00
                                   B9
   mediului in derulare in judetul    actiune            La cerere pe hârtie sau electronic
   Hunedoara
30.  Informatii despre programe,                     Luni – Vineri
   activitǎţi şi campanii de                      08.00 – 16.00
                                   B9
   conştientizare în derulare in     Strategii şi politici     La cerere pe hârtie sau electronic
   judeţul Hunedoara
31.  Informaţii privind ariile naturale  Biodiversitatea şi       Luni – Vineri
   protejate din judeţ care fac parte  componentele sale       08.00 – 16.00
                                   A4
   din reţeaua naţională de arii                    Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
   naturale protejate                          La cerere pe hârtie sau electronic
32.  Informatii despre Reteaua       Biodiversitatea şi       Luni – Vineri
   Europeana Natura 2000 in       componentele sale    A4  08.00 – 16.00
   judetul Hunedoara                          La cerere pe hârtie sau electronic
33.  Informaţii privind specii de floră  Biodiversitatea şi       Luni – Vineri
   şi faună sălbatică periclitate,    componentele sale       08.00 – 16.00
   vulnerabile, endemice şi/sau                     La cerere pe hârtie sau electronic
                                   A4
   rare, pentru care trebuie instituit
   regimul special de protecţie şi
   conservare
34.                    Procedura de               Luni – Vineri
                      incredintare a              08.00 – 16.00
                      custodiilor ariilor            La cerere pe hârtie sau electronic
                      naturale protejate si de
   Informaţii privind procedura de   autorizare a activitatilor
   încredinţare a custodiei ariilor   pentru recoltarea /     B6, B10
   naturale protejate          capturarea /
                      comercializarea
                      speciilor de floră şi /
                      sau faună sălbatică
                      Legislaţie
35.  Lista monumentelor naturii din    Biodiversitate şi             Luni – Vineri
   judetul Hunedoara          componentele sale      A4      08.00 – 16.00
                                           La cerere pe hârtie sau electronic
36.                                         Luni – Vineri
                                           08.00 – 16.00
   Informaţii privind eliberarea                         La cerere pe hârtie sau electronic
   autorizaţiilor de mediu pentru   Biodiversitate         B6, B10
   recoltarea / capturarea /
   comercializarea speciilor de floră
   şi / sau faună sălbatică
37.  Legislatie de mediu specifica                         Luni – Vineri
   privind protectia naturii     Legislaţie           B10     08.00 – 16.00
                                           La cerere pe hârtie sau electronic
38.                                         Luni – Vineri
   Legislatie specifica privind     Legislatie          B10     08.00 – 16.00
   Organismele Modificate Genetic                         La cerere pe hârtie sau electronic
39.                    Strategii şi politici,          Luni – Vineri
   Evaluare de impact privind      Autorizare          B9, A3, B6  08.00 – 16.00
   protecţia solului - raport complet                       La cerere pe hârtie sau electronic
40.  Informatii privind gestionarea                   Luni – Vineri
   diferitelor tipuri de deseuri                    08.00 – 16.00
   (cantitati colectate, valorificate,                 La cerere pe hârtie sau electronic
   stocuri existente):lunar:deseuri
   de hârtie si carton , deseuri de
   ambalaje tip PET, PE, PS,uleiuri
   uzate, acumulatori uzati,
                      Deşeuri         B5
   anvelope uzate si deseuri
   spitalicesti eliminate; anual:
   rezultatele cercetarii statistice
   privind deseurile industriale si
   municipale, date centralizate
   privind ambalajele si deseurile
   de ambalaje.
41.  Punctele de colectare DEEE din                   Luni – Vineri
   judetul Hunedoara din orasele     Strategii si politici  B9  08.00 – 16.00
   cu peste 20000 locuitori                      La cerere pe hârtie sau electronic
42.  Plan de eliminare a          Planuri , programe de     Luni – Vineri
   condensatorilor cu PCB – uri din   acţiune            08.00 – 16.00
   judeţul Hunedoara                       B11  La cerere pe hârtie sau electronic


43.  Planul de gestionare a        Planuri , programe de     Luni – Vineri
   deşeurilor judet Hunedoara -     acţiune            08.00 – 16.00
                                  B11
   reactualizare 2007                         La cerere pe hârtie sau electronic

44.  Realizari in domeniul                        Luni – Vineri
   managementului deseurilor in     Deşeuri         B5  08.00 – 16.00
   judetul Hunedoara                          La cerere pe hârtie sau electronic
45.  Lista agentilor economici care                   Luni – Vineri
   recicleaza/elimina deseuri                     08.00 – 16.00
   (anvelope uzate, uleiuri uzate si                  La cerere pe hârtie sau electronic
                      Deşeuri         B5
   reziduuri petroliere, mase
   plastice, hartie si carton, alte
   tipuri)
46.  Inventarul agentilor economici                  Luni – Vineri
   care utilizeaza substante                     08.00 – 16.00
   chimice periculoase si al                     La cerere pe hârtie sau electronic
                     Deşeuri         B5
   agentilor economici care detin
   deseuri de preparate/substante
   chimice periculoase
47.  Situaţia depozitelor de deşeuri                  Luni – Vineri
   municipale şi industriale din   Deşeuri         B5   08.00 – 16.00
   judetul Hunedoara                         La cerere pe hârtie sau electronic
48.  Formulare raportare ambalaje si                  Luni – Vineri
   deseuri din ambalaje cf. ordin   Deşeuri         B5   08.00 – 16.00
   927/2005                             La cerere pe hârtie sau electronic
49.  Informatii despre derularea                    Luni – Vineri
   Programului de stimulare a                    08.00 – 16.00
                     Deşeuri         B5
   înnoirii parcului auto national                  La cerere pe hârtie sau electronic
   « Rabla » în anul 2007
50.  Legislatia de mediu specifica                   Luni – Vineri
   privind gestiunea deseurilor    Legislaţie       B10  08.00 – 16.00
                                    La cerere pe hârtie sau electronic
51.  Legislatia de mediu specifica                   Luni – Vineri
   privind gestiunea substantelor   Legislaţie       B10  08.00 – 16.00
   chimice periculoase                        La cerere pe hârtie sau electronic
52.  Informatii privind comercializarea Planuri , programe de     Luni – Vineri
   certificatelor de emisii gaze cu  acţiune            08.00 – 16.00
                                 B11
   efect de serǎ                           La cerere pe hârtie sau electronic

53.  Informatii despre procedura de                  Luni – Vineri
   autorizare privind emisiile de   Legislaţie       B10  08.00 – 16.00
   gaze cu efect de serǎ                       La cerere pe hârtie sau electronic
54.  Informatii privind procedura de  Planuri , programe de     Luni – Vineri
   monitorizare si raportare emisii  acţiune            08.00 – 16.00
                                 B11
   de gaze cu efect de sera                     La cerere pe hârtie sau electronic

55.  Legislatia de mediu specifica                   Luni – Vineri
   privind protectia atmosferei,   Legislaţie       B 10  08.00 – 16.00
   schimbarile climatice                       La cerere pe hârtie sau electronic
56.  Legislatie privind participarea la                 Luni – Vineri
   schema comunitara de                        08.00 – 16.00
                      Legislaţie       B 10
   management si audit de mediu                    La cerere pe hârtie sau electronic
   (EMAS)
57.  Informatii privind schema EMAS    Planuri , programe de     Luni – Vineri
                      acţiune         B11  08.00 – 16.00
                                     La cerere pe hârtie sau electronic
58.  Legislatie privind procedura de                   Luni – Vineri
   acordare a etichetei ecologice    Legislatie       B10  08.00 – 16.00
                                     La cerere pe hârtie sau electronic
59.  Informatii privind procedura de   Planuri , programe de     Luni – Vineri
   acordare a etichetei ecologice    acţiune         B11  08.00 – 16.00
                                     La cerere pe hârtie sau electronic
60.                    Autorizari           Luni – Vineri
   Etapele E.I.A.                        B6   08.00 – 16.00
                                     La cerere pe hârtie sau electronic
61.                    Aurorizari           Luni – Vineri
   Manual E.I.A.                        B6   08.00 – 16.00
                                     La cerere pe hârtie sau electronic
62.                    Autorizari           Luni – Vineri
   Ghid E.I.A.                         B6   08.00 – 16.00
                                     La cerere pe hârtie sau electronic
63.  Lista proiectelor supuse                      Luni – Vineri
   procedurii E.I.A. in judetul                    08.00 – 16.00
                                  B6
   Hunedoara, in perioada 2005-     Autorizari           La cerere pe hârtie sau electronic
   2008
64.                                    Luni – Vineri
   Legislatie privind evaluarea     Legislatie       B10  08.00 – 16.00
   impactului asupra mediului                     La cerere pe hârtie sau electronic
65.                                    Luni – Vineri
                      Autorizari       B6   08.00 – 16.00
   Manual S.E.A.                            La cerere pe hârtie sau electronic
66.                                    Luni – Vineri
                      Autorizari       B6   08.00 – 16.00
   Procedura S.E.A.                          La cerere pe hârtie sau electronic
67.                  Planuri , programe de      Luni – Vineri
                    acţiune             08.00 – 16.00
   Planuri si programe supuse    Autorizari       B11,B6  La cerere pe hârtie sau electronic
   procedurii S.E.A. in judetul
   Hunedoara in anul 2007
68.                                   Luni – Vineri
   Legislatie privind substantele  Legislaţie       B10   08.00 – 16.00
   care distrug stratul de ozon                   La cerere pe hârtie sau electronic
69.  Legislatie orizontala      Legislaţie            Luni – Vineri
                                    08.00 – 16.00
                                B10
                                    La cerere pe hârtie sau electronic
70.  Legislaţia naţionala de mediu                   Luni – Vineri
                    Legislaţie
   specifica activitatii de                 B10   08.00 – 16.00
                    Autorizari
   reglementare                           La cerere pe hârtie sau electronic
71.  Procedura de emitere a                      Luni – Vineri
   acordului de mediu, conform   Autorizare       B6    08.00 – 16.00
   Ordinului 860/2002                        La cerere pe hârtie sau electronic
72.  Lista activitatilor cu impact                   Luni – Vineri
   semnificativ asupra mediului                   08.00 – 16.00
   care se supun evaluarii     Autorizare       B6    La cerere pe hârtie sau electronic
   impactului asupra mediului,
   conform Ordinului 860/2002
73.  Lista activitatilor si/sau                    Luni – Vineri
   instalatiilor cu potential                    08.00 – 16.00
   semnificativ asupra mediului                   La cerere pe hârtie sau electronic
   care se supun etapei de
                    Autorizare       B6
   incadrare in procedura de
   evaluare a impactului asupra
   mediului, conform Ordinului
   860/2002
74.                                   Luni – Vineri
   Procedura de evaluare a     Autorizare       B6    08.00 – 16.00
   impactului asupra mediului                    La cerere pe hârtie sau electronic
75.  Documente necesare pentu                     Luni – Vineri
                    Legislaţie
   solicitarea actelor de                  B10   08.00 – 16.00
                    Autorizari
   reglementare                           La cerere pe hârtie sau electronic
76.  Normativ de continut memoriu               Luni – Vineri
   tehnic pentru obtinerea acordului            08.00 – 16.00
                    Autorizare    B6
   de mediu                         La cerere pe hârtie sau electronic

77.  Lista solicitarilor de                  Luni – Vineri
   avize/acorduri de mediu        Autorizare  B6  08.00 – 16.00
   (saptamanale)                      La cerere pe hârtie sau electronic
78.  Decizii finale de emitere acorduri            Luni – Vineri
   de mediu / acorduri integrate de             08.00 – 16.00
                      Autorizare  B6
   mediu                          Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
                                La cerere pe hârtie sau electronic
79.  Informatii despre solicitari               Luni – Vineri
   obtinere acorduri integrate /     Autorizare  B6  08.00 – 16.00
   autorizatii integrate de mediu              La cerere pe hârtie sau electronic
80.  Baza de date autorizatii de               Luni – Vineri
   mediu cu program de          Autorizare  B6  08.00 – 16.00
   conformare in anul 2007                 La cerere pe hârtie sau electronic
81.  Baza de date autorizatii de               Luni – Vineri
   mediu fara program de         Autorizare  B6  08.00 – 16.00
   conformare in anul 2007                 La cerere pe hârtie sau electronic
82.  Baza de date autorizatii de               Luni – Vineri
   mediu cu bilant de mediu in anul   Autorizare  B6  08.00 – 16.00
   2007                           La cerere pe hârtie sau electronic
83.  Decizii finale ale dezbaterilor             Luni – Vineri
                      Legislaţie
   publice Comisiei de Analiza            B10  08.00 – 16.00
                      Autorizari
   Tehnica (CAT) in anul 2007                La cerere pe hârtie sau electronic
84.  Informaţii despre şedinţele               Luni – Vineri
   dezbaterilor publice pentru               08.00 – 16.00
                      Autorizari  B6
   rapoartele bilanturilor de mediu             La cerere pe hârtie sau electronic

85.  Calendarul programelor de                Luni – Vineri
   conformare şi de reducere                08.00 – 16.00
   progresivă a emisiilor stabilite de           La cerere pe hârtie sau electronic
                      Autorizari  B6
   titularii LCP (instalatii mari de
   ardere, inclusiv rapoarte privind
   stadiul de realizare a acestora)
86.  Inventarul instalatiilor/activitatilor                 Luni – Vineri
   IPPC care intra sub incidenta      Autorizare       B6  08.00 – 16.00
   Directivei 96/61/CE                          La cerere pe hârtie sau electronic
87.  Lista privind cele mai bune                      Luni – Vineri
   tehnici disponibile (BAT), şi lista                  08.00 – 16.00
                        Autorizare       B6
   documentelor de referinţă BAT                     La cerere pe hârtie sau electronic
   (BREF)
88.  Inventarul instalatiilor LCP                      Luni – Vineri
   (instalatii mari de ardere) care                    08.00 – 16.00
                        Autorizare
   intra sub incidenta Directivei                     La cerere pe hârtie sau electronic
   2001/80/CE                            B6
89.                      Planuri , programe de     Luni – Vineri
   Raport privind Programul         acţiune            08.00 – 16.00
                                    B11
   National de reducere a emisiilor                    La cerere pe hârtie sau electronic
   la instalatiile LCP
90.  Inventarul instalatiilor care intra                  Luni – Vineri
   sub incidenta Directivei         Autorizare          08.00 – 16.00
   1999/13/CE privind C.O.V                     B6  La cerere pe hârtie sau electronic
91.                                     Luni – Vineri
   Raport de activitate privind       Autorizare          08.00 – 16.00
   C.O.V. –2007                           B6  La cerere pe hârtie sau electronic
92.  Inventarul instalatiilor care intra                  Luni – Vineri
   sub incidenta Directivei         Autorizare          08.00 – 16.00
   96/82/CE privind SEVESO                     B6  La cerere pe hârtie sau electronic
93.  Lista persoanelor fizice şi                      Luni – Vineri
   juridice atestate pentru                        08.00 – 16.00
   realizarea studiilor de evaluare a                   La cerere pe hârtie sau electronic
   impactului asupra mediului şi a
                        Autorizare
   bilanţului de mediu, domeniu de
   atestare, perioada de valabilitate
   a atestării şi menţiunile speciale,
   după caz                             B6
94.  Studii de impact asupra mediului     Autorizare          Luni – Vineri
   si evaluari de risc privind                   B6  08.00 – 16.00
   elementele de mediu                          La cerere pe hârtie sau electronic
95.  Procedura de emitere a                         Luni – Vineri
   autorizatiilor de mediu conform                 B6  08.00 – 16.00
   Ordinului 1.798/2007           Autorizare          La cerere pe hârtie sau electronic
 96.                                              Luni – Vineri
                                                08.00 – 16.00
                                       B9
                        Strategii şi politici             Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
    Organigrama APM Hunedoara                               La cerere pe hârtie sau electronic
 97.                                              Luni – Vineri
    Comunicate şi informari de                               08.00 – 16.00
                                       B9
    presa transmise catre mass-       Strategii şi politici             Din oficiu pe site: www.apmhd.ro
    media locala                                      La cerere pe hârtie sau electronic
 98.  Lista agentilor economici                               Luni – Vineri
    autorizati pentru colectare si     Deseuri           B5        08.00 – 16.00
    dezmembrare VSU                                    La cerere pe hârtie sau electronic
 99.  Inventarul cantitatii de azbest                            Luni – Vineri
    detinute de catre agentii        Deseuri                    08.00 – 16.00
    economici si institutii publice                   B5        La cerere pe hârtie sau electronic
Informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul Hunedoara, anul 2008

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Orasului Aninoasa
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Serviciul UAT-Protectia Mediului
Sediul : Aninoasa, str.Libertatii, nr.85
Nr. tel/fax : 0254512108 / 0254512758
Adresa e-mail: primariaaninoasa@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.aninoasa.ro
Persoana de contact : Ing.David George-Daniel
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                   Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod           informatiei
 1.   Starea elementelor de mediu      Aerul si atmosfera.             A1        Informatie este disponibila din
                        Apa                     A2        oficiu, zilnic intre orele 07:00-
                        Sol                     A3        15:30;
                        Supraf.terestra,peisaj,arii         A4         Vinerea: 07:00-13:00
                        nat.,diversit.biologica
                        Radioactivitate               A5
                        Interact.dintre elemente          A6
 2.   Factori care afecteaza sau pot afecta Substante                  B1        Informatie este disponibila din
     mediul                Zgomot                   B3        oficiu, zilnic intre orele 07:00-
                        Deseuri                   B5        13:30;
                                                       Vinerea: 07:00-13:00
  3   Acte                    Avize, acorduri si autorizatii de B6          Informatie este disponibila din
                           mediu               B10          oficiu, zilnic intre orele 07:00-
                           Legislatie                       15:30;
                                                       Vinerea: 07:00-13:00
  4   Starea sanatatii si sigurantei       Sanatatea populatiei         C1        Informatie este disponibila din
     populatiei, conditiile de viata,      Siguranta populatiei         C2        oficiu, zilnic intre orele 07:00-
     zonele culturale si constructiile in    Conditiile de viata          C3        13:30;
     masura in care acestea sunt sau pot     Zonele culturale           C4        Vinerea: 07:00-13:00
     fi afectate de starea elementelor de
     mediu.
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Regia Nationala a Padurilor-Romsilva- Directia Silvica Deva
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Sediul : Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10
Nr. tel/fax : 0254-205100/0254205111
Adresa e-mail: -
Adresa pagina internet : www.silvahd.ro
Persoana de contact : ing. Ognean Eugen
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod        informatiei
 1.   Suprafata fondului forestier, parcuri    Suprafata terestra, peisajul si     A4        La cerere, in 1-30 zile, in
     nationale si naturale            ariile naturale, diversitatea               functie de complexitatea
                            biologica si componentele sale              informatiei 2.   Activitati desfasurate in fond        Avizer, acorduri si autorizatii     B6        La cerere, in 1-30 zile, in
     forestier, cu impact supra mediului     de mediu                         functie de complexitatea
                                                         informatiei
  3   Plan local de catiune pentru mediu      Planuri si programe de actiune              La cerere, in 1-30 zile, in
                                                B11        functie de complexitatea
                                                         informatiei
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Municipiului Vulcan
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Serviciul UAT-Protectia Mediului
Sediul : Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr.31, 336200, jud. Hunedoara
Nr. tel/fax : 0254-570340 / 0254-571910; mobil:0723191333
Adresa e-mail: primvulcan@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.e-vulcan.ro
Persoana de contact : ing. Daniela Tanasescu
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                   Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod           informatiei
 1.                                                        Informatia se poate obtine la
     Bilant de Mediu Nivel I si II pentru                         A1          sediul institutiei in zilele de
     Rampa de deseuri municipale - Aerul si atmosfera;                            luni-vineri intre orele 730-1600,
     Vulcan                                                  informatia este disponibila pe
                                                              baza unei cereri
 2.                                              B1          Informatia se poate obtine la
     Bilant de Mediu Nivel I si II pentru                         B3          sediul institutiei in zilele de
                        -Solul;
     Rampa de deseuri municipale                             B5         luni-vineri intre orele 730-1600,
     Vulcan                                                  informatia este disponibila pe
                                                              baza unei cereri
  3                                              B5          Informatia se poate obtine la
     Situatii lunare a cantitatilor de                                     sediul institutiei in zilele de
     deseuri menajere si DEEE-uri -Deseuri                                  luni-vineri intre orele 730-1600,
     colectate                                                informatia este disponibila pe
                                                              baza unei cereri
 4.                          Constructiile              C5        Informatia se poate obtine la
     Situatia Certificatelor de urbanism
                                                         sediul institutiei in zilele de
     si Autorizatiilor de construire
                                                         luni-vineri intre orele 730-1600,
     eliberate de Primeria Municipiului
                                                         informatia este disponibila pe
     Vulcan
                                                         baza unei cereri
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Municipiului Orastie
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Compartimentul Protectia Mediului
Sediul : Orastie, P-ta.Aurel Vlaicu, nr.3, jud. Hunedoara
Nr. tel/fax : 0254/241019/ 0254/242560
Adresa e-mail: raluca.paraschiv@orastie.info.ro
Adresa pagina internet : www.orastie.info.ro
Persoana de contact : ing.Raluca Paraschiv
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
 1.   HCL 49/2002-Obligatii,           Masuri administrative           B8        Program cu publicul: 9-12
     responsabilitati si sanctiuni pentru                                  Informatiile detinute despre
     persoanele fizice, juridice, agenti                                  managementul deseurilor,
     economici, institutii publice privind                                 Planul Local de Actiune in
     protectia mediului                                           Zonele Vulnerabile la poluarea
                                                         ci nitrati, sunt difuzate din
                                                         oficiu; iar restul de informatii
                                                         vor fi furnizate la cerere.
2.  HCL 116/1998- Regulament privind Masuri administrative             Program cu publicul: 9-12
   colectarea, transportul, depozitarea                   B8  Informatiile detinute despre
   si neutralizarea gunoaielor si                         managementul deseurilor,
   reziduurilor urbane in municipiul                        Planul Local de Actiune in
   Orastie.                                    Zonele Vulnerabile la poluarea
                                           ci nitrati, sunt difuzate din
                                           oficiu; iar restul de informatii
                                           vor fi furnizate la cerere.
3  Legislatia orizontala, toata legislatia Legislatie            B10  Program cu publicul: 9-12
   in domeniu                                   Informatiile detinute despre
                                           managementul deseurilor,
                                           Planul Local de Actiune in
                                           Zonele Vulnerabile la poluarea
                                           ci nitrati, sunt difuzate din
                                           oficiu; iar restul de informatii
                                           vor fi furnizate la cerere
4.  Aviz de mediu             Avize,autorizatii si acorduri de  B6  Program cu publicul: 9-12
                      mediu                  Informatiile detinute despre
                                           managementul deseurilor,
                                           Planul Local de Actiune in
                                           Zonele Vulnerabile la poluarea
                                           ci nitrati, sunt difuzate din
                                           oficiu; iar restul de informatii
                                           vor fi furnizate la cerere
5.  Planul Local de Actiuni pentru     Planuri si programe de actiune   B11  Program cu publicul: 9-12
   Mediu                                      Informatiile detinute despre
                                           managementul deseurilor,
                                           Planul Local de Actiune in
                                           Zonele Vulnerabile la poluarea
                                           ci nitrati, sunt difuzate din
                                           oficiu; iar restul de informatii
                                           vor fi furnizate la cerere
 6.   Planul Regional de Gestionare a       Gestionarea deseurilor                  Program cu publicul: 9-12
     Deseurilor(PRGD)                                   B5        Informatiile detinute despre
                                                         managementul deseurilor,
                                                         Planul Local de Actiune in
                                                         Zonele Vulnerabile la poluarea
                                                         ci nitrati, sunt difuzate din
                                                         oficiu; iar restul de informatii
                                                         vor fi furnizate la cerere
 7.   Planul Local de Actiune in Zonele      Planuri si programe de actiune              Program cu publicul: 9-12
     Vulnerabile la Poluarea cu Nitrati                          B11        Informatiile detinute despre
                                                         managementul deseurilor,
                                                         Planul Local de Actiune in
                                                         Zonele Vulnerabile la poluarea
                                                         ci nitrati, sunt difuzate din
                                                         oficiu; iar restul de informatii
                                                         vor fi furnizate la cerere
 8.   Date referitoare la managementul       Gestionarea deseurilor                  Program cu publicul: 9-12
     deseurilor                                      B5        Informatiile detinute despre
                                                         managementul deseurilor,
                                                         Planul Local de Actiune in
                                                         Zonele Vulnerabile la poluarea
                                                         ci nitrati, sunt difuzate din
                                                         oficiu; iar restul de informatii
                                                         vor fi furnizate la cerere
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Orasului Hateg
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :Compartimentul Protectia Mediului
Sediul : Hateg, str.Piata Unirii, nr.6
Nr. tel/fax : 0254 /770273 / 0254777756
Adresa e-mail: secretariatph@rdslink.ro; primaria.hateg@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.primariahateg.ro
Persoana de contact : Danau Claudia
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
 1.    Informatii privind starea                                       Informatia este disponibila
      elementelor de mediu             Apa                   A2        intre orele
                                                         800-1200
 2.    Informatii privind factorii care pot                                  Informatia se poate obtine la
      afecta mediul                Deseuri                 B5        cerere intre orele
                                                         800-1200
 3.    Activitati sau masuri care pot afecta                                 Informatia este disponibila
      mediul                    Avize                  B6         intre orele
                                                         800-1200
 4.    Activitati sau masuri care pot afecta           Legislatie           B10     Informatia este disponibila
      mediul                                                 intre orele
                                                         800-1200
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Municipiului Hunedoara
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : C.I.C.
Sediul : Hunedoara, str.Libertatii, nr. 17, jud. Hunedoara
Nr. tel/fax : 0254/716322 interior 428 / 0254/716087
Adresa e-mail: simonadreghin@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.primariahd.ro
Persoana de contact : Dreghin Lavinia Simona

Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                    Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod             informatiei
 1.    Cereri pentru aprobare            Masuri administrative          B8        Informatiile sunt disponibile pe
      taiere/toaletare arbori                                        suport de hartie si electronic, in
                                                         timpul programului de lucru cu
                                                         publicul, la cerere.
 2.    Plantari material saditor (arbori      Situatie plantari material                Informatiile sunt disponibile pe
      ornamentali, plante)             saditor pe raza municipiului      A4        suport de hartie si electronic, in
                            Hunedoara                         timpul programului de lucru cu
                                                         publicul, la cerere.
3  Informatii privind deseurile     Deseuri              B5  Informatiile sunt disponibile pe
   municipale                                  suport de hartie si electronic, in
                                          timpul programului de lucru cu
                                          publicul, la cerere.
4.  Situatii privind spatiile verzi    Situatii privind spatiile verzi  A1  Informatiile sunt disponibile pe
                                       A4  suport de hartie si electronic, in
                                          timpul programului de lucru cu
                                          publicul, la cerere.
5.  Informatii privind modul de      Planuri si programe de actiune  B11  Informatiile sunt disponibile pe
   implementare a proiectelor de                         suport de hartie si electronic, in
   mediu                                     timpul programului de lucru cu
                                          publicul, la cerere.
6.  Lista agentilor economici de pe raza Masuri administrative          Informatiile sunt disponibile pe
   municipiului Hunedoara autorizati                    B11  suport de hartie si electronic, in
   sa colecteze si/sau sa valorifice                       timpul programului de lucru cu
   deseuri metalice feroase,                           publicul, la cerere.
   hartie/carton, deseuri din PET

7.  Lista actelor normative in vigoare  Legislatie               Informatiile sunt disponibile pe
   pe sectoare de activitati specifice                   B10  suport de hartie si electronic, in
   protectiei mediului (legislatie                        timpul programului de lucru cu
   directa si conexa)                              publicul, la cerere.
8.  Date privind PUG           PUG-limitele intravilanului       Informatiile sunt disponibile pe
                                       B11  suport de hartie si electronic, in
                                          timpul programului de lucru cu
                                          publicul, la cerere.
9.  Evidenta certificate de urbanism a  Registru evidenta certificate de    Informatiile sunt disponibile pe
   autorizatiilor de constructie     urbanism a autorizatiilor de   C5   suport de hartie si electronic, in
                      constructie               timpul programului de lucru cu
                                          publicul, la cerere.
 10.   Documentatiile ce stau la baza        Avizele ce stau la baza                  Informatiile sunt disponibile pe
     eliberarii certificatelor de urbanism    eliberarii certificatelor de      B6        suport de hartie si electronic, in
     si autorizatiilor de constructie       urbanism si proiectele ce stau              timpul programului de lucru cu
                            la baza eliberarii autorizatiilor             publicul, la cerere.
                            de constructie
 11.   Date privind salubrizarea          Salubrizare, depozitare gunoi               Informatiile sunt disponibile pe
     municipiului                 menajer si deseuri           B5        suport de hartie si electronic, in
                                                         timpul programului de lucru cu
                                                         publicul, la cerere.
 12.   Situatii privind drumurile si caile de Situatii privind drumurile si         A1        Informatiile sunt disponibile pe
     acces orasenesti            caile de acces orasenesti                    suport de hartie si electronic, in
                                                         timpul programului de lucru cu
                                                         publicul, la cerere.
 13.   Situatia privind proiectarea si       Situatia privind proiectarea si              Informatiile sunt disponibile pe
     investitiile in derulare           investitiile in derulare        B12        suport de hartie si electronic, in
                                                   B13     timpul programului de lucru cu
                                                         publicul, la cerere.
 14.   Registru cu procese verbale receptie Registru procese verbale                     Informatiile sunt disponibile pe
     constructie             receptie constructie              C5        suport de hartie si electronic, in
                                                         timpul programului de lucru cu
                                                         publicul, la cerere.
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Municipiului Petrosani
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Compartimentul Protectia Mediului
Sediul : Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr.93
Nr. tel/fax : 0254/541220;0254/545903
Adresa e-mail: pmpetrosani@dec.com.ro
Adresa pagina internet :www.petrosani.ro
Persoana de contact : Carmen Baicu, Kovacs Ildiko
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
1.  Informatii privind aerul si atmosfera   Evaluarea poluarii mediului si  A1  Informatia este disponibila
   -surse de poluare a aerului        identificarea surselor poluante    intre orele 08:00-11:00
   -efectele poluantilor si asupra      generate de activitatile
   folosirii mediului natural si artificial  desfasurate la nivelul
   -evaluarea cantitativa a poluantilor    municipiului Petrosani.

2.  Informatii privind apele          Evaluarea poluarii mediului si  A2  Informatia este disponibila
   -hidrologia regiunii            identificarea surselor poluante    intre orele 08:00-11:00
   -alimentarea cu apa potabila, apa     generate de activitatile
   industriala si instalatiile de       desfasurate la nivelul
   canalizare si evacuare a apelor      municipiului Petrosani.
   -surse de poluare a apelor
   -epurarea apelor reziduale
   -protectia calitatii apelor
   -evaluarea cantitativa a poluarii
   apelor
3.  Informatii privind solul          Evaluarea poluarii mediului si  A3  Informatia este disponibila
   -date generale               identificarea surselor poluante    intre orele 08:00-11:00
   -geologiansi tectonica regiunii      generate de activitatile
   -tipuri genetice de sol          desfasurate la nivelul
   -poluarea solului             municipiului Petrosani.
   -grd.ocup.teren
   -degradarea solului prin
   deformatiile terenului datorita
   exploatarilor subterane
   -degradarea peisajului
   -evaluarea cantitativa a poluarii
   solului

4.  In muntii Parang se afla aria       Informatii privind peisajul si  A4  Informatia este disponibila
   protejata:Piatra Crinului         ariile protejate din zona       intre orele 08:00-11:00
                        turistica Masivul Parangul Mic
5.  Informatii privind poluarea sonora: Evaluarea poluarii mediului     B3  Informatia este disponibila
   -efectul factorilor poluanti asupra                      intre orele 08:00-11:00
   starii de sanatate
6.  Informatii privind deseurile:     Evaluarea poluarii mediului    B5  Informatia este disponibila
   -industriale                                 intre orele 08:00-11:00
   -periculoase
   -menajere
7.  Legislatie privind protectia mediului Legislatia in vigoare privind   B10  Informatia este disponibila
                      protectia mediului           intre orele 08:00-11:00
8.  Ecologizarea zonei turistice Rusu-  Planuri si programe de actiune  B11  Informatia este disponibila
   Parangul Mic                                 intre orele 08:00-11:00
9.  Note de constatare, somatii      Masuri administrative       B8  Informatia este disponibila
                                          intre orele 08:00-11:00
10.  Adrese privind sesizarile populatiei  Starea sanatatii si sigurantei  C1  Informatia este disponibila
   cu privire la impactul pe care il au  populatiei               intre orele 08:00-11:00
   factorii nocivi asupra starii de
   sanatate a populatiei

11.  Aplicarea Hotararii Consiliului    Impactul produs asupra      C5  Informatia este disponibila
   Local nr.16/2001 privind aprobarea mediului de catre constructii       intre orele 08:00-11:00
   unor masuri destinate dezvoltarii
   spatiilor verzi cu functie ecologica,
   estetica si recreativa, precum si
   refacerea peisagistica a zonelor
   deteriorate din municipiul Petrosani.
   Hotararea nr.97/2006 privind
   aprobarea Regulamentului comisiei
   pentru gestionarea spatiilor verzi si
   a fondului arboricol din municipiul
   Petrosani, precum si a unor masuri
   pentru protejarea zonelor verzi si a
   fondului arboricol.
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Autoritatea de Sanatate Publica Hunedoara
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Sediul : Deva, str.22 Decembrie, nr.58,cod.330190
Nr. tel/fax : 0254-225927; 0254-234180
Adresa e-mail: epi@asphd.ro
Adresa pagina internet : www.asphd.ro
Persoana de contact : Dr. Adriana Marculescu; Serban Laurentiu si Petrut Violeta

Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                   Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod           informatiei
 1.    Starea elementelor de mediu         Monitorizare audit si plan a      A2        8-15
                            calitatiii apei potabile
                            conf.H.G.R. 974/2004; Legea
                            458/2002; Legea 311/2004

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Administatia Nationala „Apele Romane”, Directia Apelor Mures,
Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Birou A.R.A.
Sediul : Deva, str. C.A.Rosetti nr.9,330182
Nr. tel/fax : 0254211773,0254215740,0254211536
Adresa e-mail: mircealucaci@sgahd.dam.rowater.ro
Adresa pagina internet :www.directiaapelormures.ro/sga_hunedoara.html
Persoana de contact : - Lucaci Mircea
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                   Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod           informatiei
 1.   Incadrarea apelor de suprafata      Buletin de calitate a apelor-   A2  Din oficiu
     monitorizate, pe categorii de      lunar
     calitate;
     Lista unitatilor la care se
     inregistreaza depasiri ale limitelor
     maxim admise ale poluantilor la
     evacuarea pelor uzate in emisar
     Poluarile accidentale inregistrate in
     decursul fiecarei luni
 2.   Informatii privind masurile ce se    Planuri de poluare accidentala,  B11  La cerere
     impun a fi luate de catre poluator, in  intocmite de agentii economici
     cazul producerii poluarilor
     accidentale

 3.   Lista unitatilor controlate,       Controale efectuate la agentii
     periodicitatea controalelor pentru    economici
     verificarea respectarii prevederilor
     autorizatiilor de gospodarire a
     apelor si a legislatiei in domeniu,
     masurile si/sau sanctiunile aplicate
 4.   Conditiile de captare ape uzate si    Avize, autorizatii, notificari,  B6  La cerere
     evacuare ape uzate, limite ale      contracte
     indicatorilor de calitate ai apelor
     uzate evacuate

 5.   Date despre localitati afectate,     Plan de aparare impotriva     C2  La cerere
     obiective afectate, pagube materiale   inundatiilor, elaborate de
     inregistrate               primarii, unitati economice
                         mari si cele care detin
                         balastiere
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Orasului Uricani
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Compartimentul Protectia Mediului
Sediul : Uricani, str. 1 Mai, nr.6, cod.336100
Nr. tel/fax : 0254-511121 , 0254-511127
Adresa e-mail: primariauricani@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.uricani.ro
Persoana de contact : ing.Farcas Ariuska Elena
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
 1.                         -Aerul si atmosfera;           A1
                            -Apa;                  A2
                            - Sol;                 A3
                            - Suprafata terestra, peisajul si    A4
     Starea elementelor de mediu         ariile naturale, diversitatea               Informatia este disponibila din
                            biologica si componentele sale.              oficiu, zilnic intre orele 07:30-
                            - Radioactivitatea           A5                15:30
                            - Interactiunea dintre aceste      A6
                            elemente


 2.                      -Substante;                   B1         Informatia este disponibila din
     Factorii care afecteaza sau pot
                        - Zgomot;                    B3         oficiu, zilnic intre orele 07:30-
     afecta mediul
                        -Deseuri                    B5                15:30
  3   Acte                 -Avize, acorduri si autorizatii         B6         Informatia este disponibila din
                        de mediu;                             oficiu, zilnic intre orele 07:30-
                        - Legislatie                  B10               15:30
 4.   Starea sanatatii si sigurantei
     populatiei, conditiile de viata, -Sanatatea populatiei                C1
                                                         Informatia este disponibila din
     zonele culturale si constructiile in -Siguranta populatiei              C2
                                                         oficiu, zilnic intre orele 07:30-
     masura in care acestea sunt sau pot - Conditiiile de viata              C3
                                                                15:30
     fi afectate de starea elementelor de - Zonele culturale               C4
     mediu

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria orasului Calan
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Compartimentul Protectia Mediului
Sediul : Calan, str. Garii, nr.1
Nr. tel/fax : 0254-730223/ 0254-732954
Adresa e-mail: primariacalan@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.primariacalan.ro
Persoana de contact : Jurj Florin
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
 1.   Hotarari ale Consiliului Local ce      Masuri administrative           B8        Oficiu, Zilnic
     privesc probleme de mediu                                       730-1530
 2.   Legislatie                  Legislatie               B10        Cerere, Zilnic
                                                         730-1530
 3.   Planul strategic local de dezvoltare     Planuri si programe de actiune     B11        Cerere, Zilnic
                                                         730-1530

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : Primaria Orasului Petrila
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : Compartimentul Protectia Mediului
Sediul : Petrila, str. Republicii, nr.196
Nr. tel/fax : 0254-550760
Adresa e-mail: pascarugabriel@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.primariapetrila.ro
Persoana de contact : Pascaru Gabriel
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
            Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
 1.   Situatii privind calitatea apei       Apa                   A2            00
                                                         Zilnic 8 -1100
     potabile, statii tratare                                        Informatii disponibile la cerere
                                                         sau din oficiu

 2.   2 arii naturale protejate:Cheile       Arii naturale              A4        Zilnic 800-1100
     Jietului, Cheile Taii                                         Informatii disponibile la cerere
                                                         sau din oficiu
3.  Situatii privind compozitia     Deseuri             B5  Zilnic 800-1100
   deseurilor, cantitatea de desuri                      Informatii disponibile la cerere
                                        sau din oficiu
4.  Legislatie             Legislatie            B10  Zilnic 800-1100
                                        Informatii disponibile la cerere
                                        sau din oficiu
5.  Programe salubrizare oras Petrila  Planuri si programe de actiune  B11  Zilnic 800-1100
                                        Informatii disponibile la cerere
                                        sau din oficiu
6.  Club Amtel Petrila         Zone culturale          C4  Zilnic 800-1100
                                        Informatii disponibile la cerere
                                        sau din oficiu
7.  Constructii             Constructii           C5  Zilnic 800-1100
                                        Informatii disponibile la cerere
                                        sau din oficiu
JUDETUL TIMIS


Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Sediul: Str.Amurgului nr.1, Timisoara, Cod 300222
Nr. telefon: 0256-491845
Nr. fax: 0256-201005
Adresa e-mail office@ipmtm.ro, office@apmtm.ro
Adresa pagina internet www.apmtm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Relaţii publice şi Comunicare
Nr. telefon : 0256-491845
Nr .fax: 0256-201005
Adresa e-mail table@ipmtm.ro, office@ipmtm.ro, office@apmtm.ro
Persoane de contact: Nicoleta Table
Nr.                   Tipul informatiei privind mediul detinuta                      Conditiile de disponibilizare a informatiei
crt.         Descriere succinta                Denumire              Cod
1   Analiza factorilor de mediu (apa, aer, sol, Raport privind starea mediului             A6       Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   biodiversitate), precum si o analiză a
   programelor de mediu in derulare si a
   gestionarii deseurilor pe raza judetului Timis
   – raport anual
2   Bilanţ contabil                 Bilanţ contabil                  B13                La cerere
                                                                        8-16
3   Componenta de mediu din acest program-      Programul de dezvoltare economică si        B11                La cerere
   anual                      socială a judeţului Timiş                                8-16
4  Principii şi obiective strategice ale politicii de  Planul judeţean   de  gestionare  a  B5   Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   mediu a Romaniei. Situaţia existentă in       deşeurilor
   domeniul gestionării deşeurilor. Stadiul
   implementarii Directivelor UE
5  Principii şi obiective strategice ale politicii de  Planul naţional   de  gestionare  a  B5   Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   mediu a României. Situaţia existenţa in       deşeurilor
   domeniul gestionării deşeurilor. Stadiul
   implementării Directivelor UE
6  Date de identificare a unităţilor de valorificare  Lista  unităţilor  de  valorificare  a  B5   Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   a deşeurilor
                             deşeurilor

                             Lista unităţilor autorizate pentru
                             colectare si dezmembrare autovehicule
                             uzate
7  Situaţia anuală a deşeurilor generate,        Inventarul anual al cantitătilor de     B5   Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   colectate, valorificate şi eliminate de populaţie  deşeuri generate de populaţie şi agenţii            sectiunea starea mediului
   şi agenţii economici                 economici
8  Situaţia   privind    impactul   asupra   Raportul la bilanţul de mediu pentru     B6            La cerere
   componentelor de mediu                autorizaţia de mediu                          8-16
9  Situaţia privind potenţialul impact asupra      Raportul la studiul de impact în cazul    B6            La cerere
   componentelor de mediu                acordurilor de mediu conform OM                     8-16
                             860/2002
10  Acorduri, autorizaţii de mediu emise de APM     Actele de reglementare emise APM       B6            La cerere
   Timiş                        Timiş                                   8-16
11  Legi, Ordine, Hotărâri de Guvern care permit     Legislaţie privind accesul publicului la   B10            La cerere
   accesul publicului la informaţia de mediu      informaţia de mediu                            8-16
12  Lista ariilor protejate din judeţ, suprafeţe,    Biodiversitate                A4            La cerere
   specii de păsări, plante, protejate prin lege.                                         8-16
                                                       Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
13  Organigrama APM Timiş cu atribuţii şi        Organigrama APM Timişoara cu         B8   Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   responsabilităţi                   atribuţii si responsabilităţi
14  Calendarul evenimentelor ecologice          Calendarul evenimentelor ecologice      B 11  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
15  Strategia Natională de Gestionare a Deşeurilor    Gestionarea deseurilor            B5  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
16  Informaţii privind datele de identificare ale    ONG-uri de mediu din judetul Timis       -            La cerere
   ONG-urilor de mediu precum şi obiectul de                                           8-16
   activitate al acestora, rezultate.                                    Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
17  Documentul de poziţie-capitolul 22-Protecţia     Documentul de poziţie-capitolul 22-     B9   Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   Mediului Inconjurător                Protecţia Mediului Inconjurător
18  Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu      Autorizaţii de mediu             B6   Afişare pe pagina de internet www.apmtm.ro
                                                            Afişare la sediul instituţiei
19  Prezentare rezumativă a acţiunii propuse Autorizaţii de mediu                 B6   Afişare pe pagina de internet www.apmtm.ro
   dezbaterii publice                                               Afişare la sediul instituţiei
20  Evaluarea impactului asupra mediului       Judeţul Timiş, proiecte supuse EIA,     B11  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
                           analizate în cursul anului 2007
21  Planuri şi programme supuse evaluării de Judeţul Timiş, proiecte supuse SEA          B11  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   mediu                      analizate în cursul anului 2007
22  Informaţii privind Programul Naţional de Legislatia in vigoare privind derularea/       B5  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   Stimulare a Înnoirii Parcului Naţional Auto   inscrierea in Programul Naţional de
                           Stimulare a Înnoirii Parcului Naţional
                           Auto si informatii relevante
23  Informaţii privind gestionarea deşeurilor de Lista producatorilor din judetul Timis      B5  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   echipamente electrice şi      electronice; inscrisi in registrul ANPM;
   înscrierea producătorilor de echipamente Lista agentilor economici colectori de
   electrice şi electronice             DEEE;
                           Lista organizatiilor colective autorizate
                           pentru preluarea responsabilitatilor
                           privind    colectarea/  reutilizarea/
                           reciclarea si valorificarea DEEE
24  Informaţii privind gestionarea uleiurilor uzate Lista agenti lor economici autorizati     B5  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
                           pentru colectarea/eliminare uleiurilor
                           uzate; cantitatile de uleiuri uzate
                           colectate/valorificate/eliminate;
25  Informaţii privind Regulamentul Reach      Legislatia in vigoare si informatii     B1  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
                           relevante
26  Informatii privind certificatele de emisii Gaze Legislatia in vigoare si informatii      A1  Informaţii disponibile pe site-ul www.apmtm.ro
   cu Efect de Sera si substantele care distrug relevante
   stratul de ozon
Informaţii privind mediul deţinute de alte autorităţi publice din judeţul Timiş, anul 2008
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Consiliul Judeţean Timiş
Sediul: Bv. Revolutiei 1989, nr. 17
Nr. tel.: 0256-406300
Nr. fax: 0256-406306
Adresa e-mail: cjt@cjtimis.ro
Adresa pagina internet:
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia:
Nr. tel.: 0256-493676, int.352
Nr. fax: 0256-406306
Adresa e-mail:
Persoana de contact: biolog Valeria Pavel
 Nr.                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditii de disponibilizare a
 Crt.         Descriere succinta              Denumire             Cod         informatiei
 1.    Deponeul Ecologic Zonal – Ghizela             Deseuri             B5    Informatii disponibile intre orele
                                                                8-14
 2.    Reactualizarea Planului Judetean de             Deseuri            B5    Informatii disponibile intre orele
      Gestiune a Deseurilor, judetul Timis                                        8-14
 3.    Identificarea situatiei actuale a unor arii       Arii protejate          A4    Informatii disponibile intre orele
      protejate din judetul Timis si stabilirea                                     8-14
      zonei tampon
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Municipiului Timisoara
Sediul: B-dul C.D. Loga, nr. 1, Timişoara
Nr. tel/fax: 0256 – 408 437
Adresa e-mail:
Adresa pagina internet: www.primariatm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Direcţia de Mediu
Nr. tel. /fax: 0256 – 408 437
Adresa e-mail: eugenia.paniti@primariatm.ro
Persoana de contact: Eugenia PANITI
Nr. crt.                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditii de disponibilizare a
             Descriere succinta              Denumire            Cod           informatiei
 1.    Analiza factorilor de mediu (apă, aer, sol, Raport anual al Primarului       A6        Informaţii disponibile pe site-ul
      biodiversitate), precum şi o analiză a Timişoara Ecologică                      wwwprimariatm.ro
      programelor de mediu în derulare şi a
      gestionării deşeurilor pe raza municipiului
      Timişoara – raport anual
2.  Situaţia anuală a deşeurilor generate,    Inventarul anual al cantităţilor de B5         La cerere
   colectate, valorificate şi eliminate de    deşeuri generate de populaţie şi             8-16
   populaţie şi agenţii economici        agenţii economici
3.  Legi, Ordine, Hotărâri de Guvern care     Legislaţie privind accesul publicului B10       La cerere
   permit accesul publicului la informaţia de  la informaţia de mediu                  8-16
   mediu
4.  Organigrama Direcţiei de Mediu cu       Organigrama Direcţiei de Mediu cu B8    Informaţii disponibile pe site-ul
   atribuţii şi responsabilităţi         atribuţii si responsabilităţi           wwwprimariatm.ro
5.  Prezentare rezumativă a acţiunii propuse   Hotărârii de Consiliu Local    B6     Afişare pe pagina de internet
   dezbaterii publice              Dispoziţii ale Primarului             wwwprimariatm.ro
                                                  Afişare la sediul instituţiei
6.  Emisiile de substanţe chimice la ieşirea   Apa                 A2       Orar: 8-15.00,
   apei deversate în râul Bega din Staţia de                         informaţiile sunt disponibile la
   epurare a apelor uzate a municipiului                                  cerere
   Timişoara
7.  Buletin de analiză a apei potabile din    Apa                 A2   Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   municipiului Timişoara                                     disponibile la cerere
8.  Buletin de analiză a apei la fântânile    Apa                 A2   Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   forate din municipiul Timişoara                                 disponibile la cerere
9.  Date privind spaţiile verzi şi ariilor    Peisajul şi ariile naturale     A4   Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   protejate din municipiul Timişoara:                               disponibile la cerere
   suprafeţe, program amenajare, costuri, etc
10.  Date privind poluarea fonic din        Zgomot                B3   Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   Municipiul   Timişoara   în   marile                           disponibile la cerere
   aglomerări rutiere şi la principalii agenţi
   economici potenţial poluatori - trimestrial
   Implementarea directivei 2002/49/CE
   privind   evaluarea   şi  gestionarea
   zgomotului
11.  Managementul    deşeurilor   medicale  Deşeuri               B5   Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   rezultate din activităţi de îngrijire                              disponibile la cerere
   medicală
12.  Program de implementare a colectării     Program de colectare selectivă a B5     Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   selective a deşeurilor conştientizarea    deşeurilor                    disponibile la cerere
   populaţiei
13.  Date privind investiţiile de mediu si date  Raport anual al Primarului      A6   Orar: 8-15.00, informaţiile sunt
   privind poluările accidentale la nivelul   Timişoara Ecologică                disponibile la cerere
   Municipiului Timişoara
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Timiş
Sediul: Timişoara, str. Carei, nr. 9D
Nr. tel/fax: 0256/219892/293587
Adresa e-mail: cjtimis@gnm.ro
Adresa pagina internet: www.gnm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: nu există compartiment specializat la
nivelul Comisariatului judeţean Timiş; compartiment specializat există la nivel central – Comisariatul General Bucureşti, Bd.Unirii, nr. 78
Nr. tel. /fax: 021/326.89.70/326.89.71
Adresa e-mail: gardademediu@gnm.ro
Persoana de contact: Mincă Daniela, Eperieş Marian
Nr. crt.                  Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditii de disponibilizare a
             Descriere succinta               Denumire           Cod            informatiei
  1.    Informaţii    asupra  societăţilor   –  Registrul judeţean al obiectivelor    B
      obiectivelor controlate de pe teritoriul           controlate
      judeţului Timiş
  2.    Informaţii privind natura şi scopul Registrul         rapoartelor   pentru    B
      controalelor, neconformităţi constatate, inspecţiile       planificate    şi
      măsuri impuse, stadiul realizării măsurilor neplanificate de mediu în jud. Timiş
      impuse anterior, sancţiuni aplicate
  3.    Date    referitoare  la   capacitatea Raportări periodice la GNM –         B
      instituţională şi la resurse; detalii despre COMISARIATUL        GENERAL
      atribuţiile GNM; performanţe obţinute, Bucureşti
      date generale privind inspecţiile realizate,
      date generale privind modul de
      conformare al obiectivelor controlate la
      legislaţia  din   domeniul   protecţiei
      mediului;
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Direcţia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Timiş
Sediul: P-ta Libertatii, nr. 1, Timisoara
Nr. tel: 0256/220944
Nr. fax: 0256/220921
Adresa e-mail: dadr-tm@mail.dnttm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia:
Nr. Tel:
Nr. fax:
Adresa e-mail:
Persoana de contact:
Nr. crt.               Tipul informatiei privind mediul detinuta                   Conditiile de disponibilitate a
           Descriere succinta               Denumire             Cod          informatiei
           -                         -               -              -

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: A.N. Apele Române- Direcţia Apelor Banat
Sediul: Bv. Mihai Viteazul, nr. 32, Timisoara, cod 300222
Nr. Tel/fax: 0256-491848, 491849/491798
Adresa e-mail:
Adresa pagina internet:
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia:
Nr. tel. /fax:
Adresa e-mail:
Persoana de contact:
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditiile de disponibilitate a
            Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
                -                     -              -              -
Anul de raportare 2008
Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană Timiş
Sediul: Timişoara, str. Beethoven, nr. 5
Nr. tel/fax: 0256-498344; 0256-498239
Adresa e-mail: mediu@dspjtm.lasting.ro
Adresa pagina internet:
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Supravegherea Stării de Sănătate –
Compartiment Evaluarea fact de mediu autorizare/avizare sanitara
Nr. tel. /fax 0256-498344
Adresa e-mail: mediu@dspjtm.lasting.ro
Persoana de contact: Dr. Bratan Ioan
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta                  Conditii de diponibilizare a
                                                               informatiei
            Descriere succinta              Denumire             Cod
  1    Calitatea aerului in 8 puncte din                Aer                   Suport electronic-7 zile – la cerere
      Mun.Timisoara - indicatori CO,NO,SO2,                            A1
      pulberi sedimentabile- trimestrial
  2    Calitatea apei din mediul urban si rural            Apa             A2     Suport electronic -7 zile – la cerere
  3    Zgomotul din Mun.Timisoara in 8 puncte-            Zgomot            B3     Suport electronic -7 zile – la cerere
      trimestrial
  4    Deseuri medicale rezultate din activitati           Deşeuri            B5      Suport hartie -7zile – la cerere
      de ingrijire medicala
  5    Nr de avize eliberate de Comp. Igiena          Avize şi Autorizaţii        B6     Suport electronic -7 zile – la cerere
      Mediului
  6    Morbiditatea prin factori de mediu (apa,        Sănătatea Populaţiei        C1     Suport electronic -7 zile – la cerere
      aer, zgomot, habitat)
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Direcţia Regională de Statistică Timiş
Sediul: Bl. Victor Babes,. Nr. 14
Nr. tel/fax: 0256/493669-493664
Adresa e-mail: tele@timis.insse.ro
Adresa pagina internet: www.timis.insse.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Serviciul de statistici regionale,
sinteze, diseminare şi relaţii cu publicul
Nr. tel. 0256-493673
Nr. fax: 0256-400331
Adresa e-mail: iosana.martanov@timis.insse.ro
Persoana de contact: Iosana Martinov
Nr. crt.                  Tipul infomatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a
             Desciere succinta               Denumire            Cod           informatiei
  1.   Cheltuielile pentru activităţile de protecţia Anchetă statistică privind                         -
      mediului, în anul 2006, la agenţii cheltuielile pentru protecţia
      economici şi unităţile administraţiei mediului efectuate de producătorii
      publice   locale  stabiliţi  conform specializaţi, simbol formular:
      nomenclatorului INS Bucureşti         AS-CPM-CI
                             AS-CPM-CPS
                             AS-CPM-CAP
  2.   Publicaţii ale INS Bucureşti          Generarea si gestionarea deseurilor          De consultat în regim bibliotecă sau
                             anii 2004, 2005                    de achiziţionat contra cost
                             Cheltuieli pentru protectia mediului          De consultat în regim bibliotecă sau
                             in 2004                        de achiziţionat contra cost
                           Anchete statistice de mediu –              De consultat în regim bibliotecă sau
                           Rezultatele anchetei asupra               de achiziţionat contra cost
                           deseurilor 2004
                           Anchete statistice de mediu –              De consultat în regim bibliotecă sau
                           Rezultatele anchetei asupra               de achiziţionat contra cost
                           indicatorilor de dezvoltare durabila
                           2004
                           Anchete statistice de mediu –              De consultat în regim bibliotecă sau
                           Rezultatele anchetei asupra apei.            de achiziţionat contra cost
                           2004
                           Mediul inconjurator in Romania             De consultat în regim bibliotecă  sau
                           (anii 1996, 2000, 2001, 2002)              de achiziţionat contra cost
                           Fondul forestier national 2004             De consultat în regim bibliotecă  sau
                                                       de achiziţionat contra cost
                           Volumul de lemn exploatat 2002             De consultat în regim bibliotecă  sau
                                                       de achiziţionat contra cost
                           Colecţia Anuarul Statistic al              De consultat în regim bibliotecă  sau
                           României                        de achiziţionat contra cost
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Unitatea Fitosanitară Timiş
Sediul: str. Calea Sagului, nr. 140/A
Nr. tel/fax : 0256-217029; 0256-306204
Adresa e-mail: carantinatimis@fibermail.ro
Adresa pagina internet:
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Compartimentul pentru Programme,
Expertize, Autorizatii si implementare, Politie fitosanitara
Nr. tel. /fax :0256-217029; 0256-306204
Adresa e-mail: carantinatimis@fibermail.ro
Persoana de contact: Jura Iosif
Nr. crt.                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditii de disponibilizare a
            Descriere succinta              Denumire             Cod          informatiei
  1          Deseuri, pesticide               Factori            B5       La cerere intre orele 8-15
Anul 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Lugoj
Sediul: Piata Victoriei, nr. 4, 305500, Lugoj
Nr. tel/fax: 0256-352240, 353697
Adresa e-mail: urbanism@primarialugoj.ro
Adresa pagina internet: www.primarialugoj.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Relatii cu publicul
Nr. tel. /fax: 0256-352240, 353697
Adresa e-mail: urbanism@primarialugoj.ro
Persoana de contact: Longa Mirabela
Nr. crt                   Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a
             Descriere succinta                Denumire          Cod            informatiei
  1.    Emisiile de substanţe chimice la ieşirea             Apa           A2       Informaţii disponibile la cerere:
      apei deversate în râul Timiş din Staţia de                                       8-15
      epurare a apelor uzate a municipiului
      Lugoj
  2.    Buletin de analiză a apei potabile din              Apa           A2       Informaţii disponibile la cerere:
      municipiul Lugoj                                                    8-15
  3.    Buletin de analiză a apei la fântânile              Apa           A2       Informaţii disponibile la cerere:
      forate din municipiul Lugoj                                              8-15
  4.    Date statistice privind salubrizarea              Deşeuri          B5       Informaţii disponibile la cerere:
      municipiului Lugoj: suprafeţe, costuri,                                        8-15
      program, taxe, etc
  5.    Date privind deponeul: compoziţia               Deşeuri          B5       Informaţii disponibile la cerere:
      gunoiului, suprafaţă, tarife, etc                                           8-15
  6.    Date rivind spaţiile verzi din municipiul       Peisajul şi ariile protejate    A4       Informaţii disponibile la cerere:
      Lugoj: suprafeţe, program amenajare,                                          8-15
      costuri, etc
Anul 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Buzias
Sediul: str. Principala, nr. 16
Nr. tel/fax: 321450
Adresa e-mail: urbanism.buzias@yahoo.com
Adresa pagina internet: www.primariabuzias.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Compartiment Urbanism
Nr. tel. /fax: 321450
Adresa e-mail:
Persoana de contact: Ştef Donel
Nr. crt                   Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a
             Descriere succinta                Denumire          Cod            informatiei
1.     Cantitate deşeuri estimată a fi gestionată, Deşeuri                 B5        La cerere 8-16
      2008
2.     Arie protejată                 Parc Agrement            A4        La cerere 8-16
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria oraşului Ciacova
Sediul: Piaţa Cetăţii, nr.8, jud. Timiş
Nr. tel: 0256-399600
Nr. Fax: 0256-399655
Adresa e-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro
Adresa pagina internet: www.primariaciacova.ro, www.primariaonline.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informaţia: Promotorul local
Nr. tel. /fax: 0256-399600; 0256-399655
Adresa e-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro
Persoana de contact: Viceprimar Şchiopu Roman
Nr. crt                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a
            Descriere succinta              Denumire            Cod           informatiei
 1.    Informaţii privind investitia    ECO- Regimul       deseurilor-colectare    B5     Furnizata publicului la cerere, verbal
      CIACOVA care se derulează - proiect selectiva,      compostare    deseuri
      integrat de gestionare a deseurilor biodegradabile,       compactare   si          sau in scris
      menajere                  transfer deseuri reziduale
                                                         Interval orar 9-15
 2.   Strategia de dezvoltare- Obiective               -              -     Furnizata publicului la cerere, verbal
     strategice ale orasului Ciacova privind
     investitiile in domeniul protectiei mediului                              sau in scris

                                                         Interval orar 9-15

 3.   Evaluarea necesitatilor de finantare pentru Studii de Fezabilitate-            A2     Furnizata publicului la cerere, verbal
     alimentare cu apa si canal- oras Ciacova Reabilitare reţele alimentare cu apă
     si satele aparţinătoare           Reabilitare si extindere retele de             sau in scris
                           canalizare
                                                         Interval orar 9-15

Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Deta
Sediul: Str. Victoriei, nr. 32, jud. Timis
Nr. tel: 0256/390606
Fax: 0256/390511
Adresa e-mail: primaria_deta@net69.ro
Adresa pagina internet: -
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Urbanism, investitii, mediu
Nr. tel.: 0256/390606
Nr. fax: 0256/390511
Adresa e-mail: primaria_deta@net69.ro
Persoana de contact: Maxim Severus (Dorina Beleţescu)
Nr. crt                  Tipul informatiei privind mediul detinuta                Conditiile de disponibilizare a
             Descriere succinta               Denumire           Cod           informatiei
 1.    Date referitoare la ambalaje şi deşeuri pe          Factori           B5         Interval orar 8-13
      anul 2007
 2.    Date referitoare la spaţiile verzi         Starea elementelor de mediu      A4         Interval orar 8-13
 3.    Date referitoare la factorii de mediu       Starea elementelor de mediu      A2         Interval orar 8-13
      (reţele apă şi canal)
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Faget
Sediul: str. Calea Lugojului, nr. 25
Nr. tel/fax: 0256-320494/320611
Adresa e-mail: plfaget@online.ro
Adresa pagina internet: -
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia:
Nr. tel. /fax: 0256-320494/320611, 0752123704
Adresa e-mail: plfaget@online.ro
Persoana de contact: Careja Dorel
Nr. crt                  Tipul informatiei privind mediul detinuta                Conditiile de disponibilizare a
             Descriere succinta               Denumire           Cod           informatiei
                 -                     -             -              -
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Gataia
Sediul: Str. Carpaţi, nr. 106
Nr. tel/fax: 0256-410001
Adresa e-mail: primaria_gataia@yahoo.com
Adresa pagina internet: www.e-primarii.ro/-gataia
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Compartimentul Urbanism
Nr. tel. /fax: 0256-410001
Adresa e-mail:
Persoana de contact: Ignea Dorin, Vieru Cristian
Nr. crt                  Tipul informatiei privind mediul detinuta                Conditiile de disponibilizare a
             Descriere succinta               Denumire           Cod           informatiei
 1.   Pe raza orasului Gataia exista un parc cu o   Parcuri/Spatii verzi  A4  La cerere 8-16
     suprafata de aproximativ 500 mp, exista
     un inventar al spatiilor verzi cu un total de
     59,8 ha : Gataia 37.6 ha, Sculia 5.3 ha,
     Butin 4 ha, Semlacul Mare 4.1 ha,
     Semlacul Mic 3.28 ha, Percosova 5.5 ha
 2.   Groapa de gunoi este situata la iesire din   Deseuri/Salubrizare  B5  La cerere 8-16
     Gataia spre satul Berecuta, are o suprafata
     de aproximativ 1.50 ha. Serviciul de
     salubrizare este concesionat de catre „S.C.
     EVELINE AGRO-INVEST S.R.L.‟ prin
     contractul nr.7129/25.10.2006
 3.   Reteaua de alimentare cu apa are o         Apa/Canal     A2  La cerere 8-16
     lungime de 35     km in mare parte
     confectionata din PVC. Nu exista statie de
     tratare a apei, saptamanal se efectueaza un
     proces de clorinare. Periodic se efectueaza
     analize a apei potabile din foraje, analize
     microbiologice si fizico-chimice prin
     Regia Autonoma Apa si Canal Timisoara
     (AQUATIM).
     Exista un proiect „Reabilitare si extindere
     retea de apa si canal in orasul Gataia si sat
     Sculia‟, proiectul aflandu- se in faza de
     avizare Mediu si identificare a surselor de
     finantare (AFM).
 4.   Nivelul de zgomot este ridicat pe          Zgomot      B3  La cerere 8-16
     portiunea DN 58/B si a liniilor de CFR
     care fac legatura pe rutele Timisoara-
     Resita si Buzias- Jamu-Mare
 5.   Reteaua de canalizare are o lungime de 9      Apa/Canal     A2  La cerere 8-16
     km functionand partial, Statia de Epurare
     nu este functionala, fiind construita din
     anul 1995, toata apa reziduala se
     deverseaza in raul Barzava, fara a fii
     tratata.
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Jimbolia
Sediul: str. T. Vlamirirescu, nr. 81
Nr. tel.: 360770
Fax: 360784
Adresa e-mail: primar@jimbolia.ro
Adresa pagina internet: www.jimbolia.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: B.Mediu
Nr. fax: 360784
Adresa e-mail:
Persoana de contact: Taranu Adrian
Nr. crt                  Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a
            Descriere succinta               Denumire           Cod           informatiei
 1.    Parteneriat CO C.J. Timis privind       „Sistemul integrat de gestionare a     B5           Disponibil
      gestionarea de;eurilor menajere           deseurilor in jud. Timis”
 2.    Conventie asociere proiect alimentare cu     „Alimentare cu apa, canalizare,     A2           Disponibil
      apa                          epurere ape uzate”
 3.    Rampa transf. deseuri menajere          „Proiect rampa transfer deseuri     B5           Disponibil
                                    menajere”
 4.    Administrarea spatiilor verzi            „Registrul spatii verzi”       A4           Disponibil
 5.    Plan de fertilizare cu dejectii ferme          „Plan fertilizare”        A3           Disponibil
      Smithfield
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Recas
Sediul: Calea Timisoarei nr. 134 – 135
Nr. tel/fax: 0256-330101
Adresa e-mail: public@primariarecas.ro
Adresa pagina internet: www.primariarecas.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: Primaria Recas
Nr. tel. /fax: 330101
Adresa e-mail: fulopstefan@yahoo.com
Persoana de contact: Fulop Stefan
Nr. crt                  Tipul informatiei privind mediul detinuta                 Conditiile de disponibilizare a
            Descriere succinta               Denumire           Cod           informatiei
                 -                     -             -         Interval orar 9-16
Anul de raportare 2008
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Primaria Sannicolau Mare
Sediul: Sannicolau Mare, str. Republicii, nr.15
Nr. tel: 0256/370366
Nr. fax: 0256/370350
Adresa e-mail: primariasm@rdstm.ro
Adresa pagina internet: -
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia:
Urbanism, investitii, amenajarea teritoriului, protectia mediului agricol
Programe, promotor, relatii publice-externe, arhiva
Nr. tel.: 0256/370366
Nr. fax: 0256/37030
Adresa e-mail: primariasm@rdstm.ro
Persoana de contact: Bogdan Homorodean, Gabriela Makray
Nr. crt                 Tipul informatiei privind mediul detinuta                Conditiile de disponibilizare a
            Descriere succinta               Denumire            Cod         informatiei
  1.   Proiect de cooperare transfrontaliera                                 Consultare la sediu, xerox
      privind protectia mediului – proiect al
      CCIAT
  2.   Materiale despre rezervatiile si ariile      Starea elementelor de mediu       A4      Consultare la sediu, xerox
      protejate din Romania
  3.   Studii de fezabilitate                                           Consultare la sediu
  4.   Studii cu privire la Inchiderea gropii de      Deponeu ecologic Zonal         B5       Consultare la sediu
      gunoi/Deschidere deponeu ecologic
  5.   Date/Informatii privind mediul                                    Acces internetul primariei, Legis
  6.   Poluarea fonica si protectia atmosferei                                Consultare la sediu, xerox
  7.   Cursuri de ecologie                                          Consultare la sediu, xerox

								
To top