priprema prijedloga projekta by Id0uy0

VIEWS: 29 PAGES: 36

									PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA
       Katarina Bošnjaković
        Project Officer
    Sistem državnih kontakt tačaka za
     Okvirne programe EU u BiH
      tel/fax: 00387 33 559 520
    katarina.bosnjakovic@ncp-fp.ba
PRIPREMA PRIJEDLOGA PROJEKTA
Sadržaj:


 Od ideje do projekta

 Elektronska prijava prijedloga projekta – EPSS

 Administrativni dio – Part A

 Sadržaj prijedloga projekta – Part B
                         2
    Priprema prijedloga projekta – korak po korak

1. Tekst poziva
2. Radni program (WP), usvojen od strane Evropske komisije
3. Odrediti oblast, pod-oblast, temu, te finansijsku shemu/vrstu
projekta
  • Provjeriti krajnji datum prijave u WP i tekstu poziva
4. Odrediti aktivnosti na osnovu zacrtanih ciljeva naznačenih u WP
  • Napisati kratak sažetak projekta
  • Pažljivo provjeriti izvodljivost i kompatibilnost sa WP
5. Oformiti konzorcij
  • Odrediti aktivnosti partnera u okviru konzorcija
6. Kompletirati i podnijeti prijedlog projekta putem EPSS
                                   3
 Modaliteti učešćaIdeja za projekat   KoordinatorIstraživačka ponuda


             Partner


Tehnološka ponuda                  4
             Modaliteti učešća

   Koordinator projekta         Partner u projektu


 Sastaviti konzorcij       Popuniti A2 obrazac
 Uključiti i razraditi tehničke
prijedloge partnera u okviru     Dostaviti prosječna mjesečna
projekta              primanja istraživača uključenih u
                  projekat (man/month) i, ukoliko je
 Registrovati se za EPSS     moguće, dodatne/indirektne
 Dostaviti svakom partneru    troškove u €
korisničko ime i šifru (A2      Kratak paragraf o
obrazac)              instituciji/profil institucije
 Popuniti A1 i A3 obrazac      Dva kraća CV-a istraživača sa
                  iskustvom, uključena u projekat
 B dio
                   Komponente za B dio, ukoliko to
                  koordinator zatraži
                                    5
  Elektronska prijava prijedloga projekta -
Electronic Proposal Submission System - EPSS
     Registracija koordinatora
            Mora se odabrati finansijska
            shema/vrsta projekta: CP; NoE,
            CSA
                            6
Funding              Project Types            Project Type – Short Description                  Duration in months  Participants (legal
Scheme                                                                             minimum)

       I          Small or medium scale focused    Purpose: objective driven research, dealing with different issues       18-36         3
 Collaborative Project - CP   research actions -STREP       trough a “programme approach”

                                    Target Institutions: Industry, SMEs, Research Institutions,
                                    Universities

                                    Activities: Research, Demonstration, Training, Innovation linked
                                    activities, Consortium management

                 Large-scale integration projects -  Purpose: objective driven research more focused on a single issue       36-60         3
                 IP
                                    Target Institutions: Industry, SMEs, Research Institutions,
                                    Universities

                                    Activities: Research, Demonstration, Training, Innovation linked
                                    activities, Consortium management

                II                   Purpose: Integration of the participants activities of research        48-60         3
          Network of Excellence - NoE
                                    Target Institutions: Industry, SMEs, Research Institutions,
                                    Universities

                                    Activities: Joint Programme of Activities (JPA), Integrating
                                    Activities, Joint Research Programme, Spreading of Excellence,
                                    Consortium Management

        III           Coordinating or        Purpose: Coordinating, Networking                       18-36         3
 Coordination and Support Actions -   Networking Actions -CA
        CSA                           Target Institutions: Industry, SMEs, Research Institutions,
                                    Universities

                                    Activities:
                                    Organisation of events – including conference, meetings,
                                    workshops or seminars
                                    Related studies, exchange of personnel, exchange and
                                    dissemination of good practices
                                    Coordination of activities (with relevant National and Regional
                                    Actions), etc.

                    Supporting Actions - SA    Purpose: Preparation of future actions, support to policy, result       9-30         1
                                    dissemination

                                    Target Institutions: Industry, SMEs, Research Institutions,
                                    Universities

                                    Activities:
                                    Monitoring and assessment activities, conferences, seminars,
                                    studies, expert groups, high level scientific awards and
                                    competitions, operational support and dissemination, information
                                    and communication activities, support of translational access to
                                    research infrastructures or preparatory technical work (including
                                    feasibility studies for development of new infrastructure),
                                    management, etc.
                                                                                           7
Registracija koordinatora
     Bira svaki učesnik u projektu u dogovoru sa
     koordinatorom!
                            8
       Registracija koordinatora – sljedeći korak

Koordinator unosi detalje o partnerima u projektu!
                              9
       Registracija koordinatora – sljedeći korak

Koordinator unosi detalje o partnerima u projektu!
                              10
                Pisanje prijedloga projekta
Administrativni dio – PART A
   • A1 – generalne informacije o prijedlogu projekta (naziv, sažetak, etc.)
   • A2 – informacije o koordinatoru i svim učesnicima u projektu
   • A3 - pregled troškova prema vrsti troškova i partnerima


Sadržaj projekta – PART B (isključivo u PDF formatu!)
1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet
2. dio/odjeljak - implementacija
3. dio/odjeljak - impakt
4. dio/odjeljak – etička pitanja
5. dio/odjeljak – gender aspekt
• Na prva tri odjeljka se odnose tri kriterija evaluacije, pod-odjeljci odgovaraju pod-kriterijima
• Maksimalna “dužina” mora biti poštovana
• Struktura data u Vodiču za aplikante mora biti korištena
                                                   11
                Administrativni dio – PART A

A1 obrazac
Popunjava koordinator!


•  Akronim projekta
•  Naziv projekta
•  Identifikator poziva
•  Najrelevantnije aktivnosti koje
  se odnose na odabranu temu
•  Ključne riječi
•  Sažetak (2000 karaktera)
•  Informacije o sličnim
  prijedlozima ili potpisanim
  ugovorima
                               12
         Administrativni dio – PART A


A2 obrazac


Popunjavaju
svi učesnici u
projektu!
Koordinator
dostavlja
korisničko ime
i šifru svakom
partneru
ponaosob!
                        13
Administrativni dio – PART A
                14
Administrativni dio – PART A
                15
          Administrativni dio – PART A

A3 obrazac/budžet
Popunjava koordinator!
                          16
        Administrativni dio – PART A

A3 obrazac/budžet – popunjavaju učesnici u projektu
Sistem dozvoljava unos
negativnih iznosa – obratiti
pažnju!
                           17
           Administrativni dio – PART A
               velika
               industrijska      akademske
               preduzeća   SMEs   institucije  ostali
Menadžment                     100%
Istraživanje i tehnološki
razvoj- RTD            50%           75%
Demonstracijske aktivnosti             50%
Ostali troškovi
(diseminacijske aktivnosti,
trening, rukovođenje                100%
konzorcijem, itd.)
                                       18
       Sadržaj prijedloga projekta – Part B
1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu
         sa WP, odnosno temom
2. dio/odjeljak - implementacija
3. dio/odjeljak - impakt
4. dio/odjeljak – etička pitanja
5. dio/odjeljak – gender aspekt

Na prva tri odjeljka se odnose tri kriterija evaluacije,
pod-odjeljci odgovaraju pod-kriterijima

Maksimalna “dužina” mora biti poštovana

Struktura data u Vodiču za aplikante mora biti
korištena
                              19
        Sadržaj prijedloga projekta – Part B
1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa
          WP, odnosno temom

 B1.1 Koncept i ciljevi

  Koncept projekta
  Detaljan opis naučnih i tehnoloških ciljeva, koji
  mogu biti ostvareni u okviru projekta
  Izraženi u mjerljivoj veličini/formi

 Metoda koja može biti korištena:
 Project Objectives Table


                                20
PROJECT OBJECTIVES TABLE
Main Objectives             Indicator
O.1 Develop adaptation strategies    Adaptation strategy
                    accepted (M2.2)
O.2 Support implementation policies   Policy recommendations
                    submitted to EU (M3.4)
Additional Objectives          Indicator
O.9 Inform stakeholders of adaptation  3 Workshops organised in
strategies               Participating countries
                    (D.3.1, D.3.2, D.3.3)
                                  21
          Sadržaj prijedloga projekta – Part B
1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom


  B1.2 Prikazati progres u odnosu na trenutno stanje

   Opis trenutnog stanja u određenoj oblasti i napredak koji će se
   ostvariti u okviru projekta


  Metoda koja može biti korištena:

  Označavanje dijelova teksta, korištenje dijagrama
                                         22
          Sadržaj prijedloga projekta – Part B
1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom  B1.3 naučno-tehnološka metodologija i radni plan

   Opis strategije radnog plana, vremenski raspored radnih paketa –
  WP i njihovih komponenti -Gantt chart
   Detaljan opis rada podijeljen na radne pakete WP
   Grafički prikaz međuzavisnosti komponenti

  Metode koje treba koristiti

  Gantt chart, Pert diagram, work package list, list of deliverables,
  milestones list, summary effort table, detailed WP description


                                         23
           Sadržaj prijedloga projekta – Part B
              Work package list
Work   Work Package Title   Type of   Lead     Person-  Start  End   Delivareb
package             activity   contractor  month   month  month  ale(s)
No
WP1    Project Management   Management  P1      8     1    30   D.1.1.
                                           D.1.2.
                                           D.1.3
                                           …
WP2    Strategy Development  Research   P6      36    1    4    D.2.1.
                                           D.2.2.
                                           D.2.3.
                                           …
WP3                      P3      6     4    9    D.3.1.
                                           D.3.2.
                                           …


…     …
     TOTAL                      117


                                               24
         Sadržaj prijedloga projekta – Part B
                 Detailed WP description
         Workpackage description: [Workpackage Number and Title]


Workpackage number          Start date or starting event:
Participant
Person-months per participant:


Objectives
 


Description of work
Task A

Task B

Task CDeliverables
D1
D2
D3                                      25
       Sadržaj prijedloga projekta – Part B
             List of deliverables
D.1.1 Kick-off minutes      1    R   PU  month 2
D.1.2 Interim Report       1    R   PP  month 12


D.2.1 .....
                                26
       Sadržaj prijedloga projekta – Part B

              Milestones list
M.1.1  Kick-off meeting    1    month 1  Deliverable D.1.1
                                    27
Sadržaj prijedloga projekta – Part B
   Summary effort table
                    28
                          Sadržaj prijedloga projekta – Part B
                              Gantt chart
                               Q4        Q1       Q2       Q3      Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3
ID  Task Name                              M-1  M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32
1  WP1: E-Gov Service Lifecycle Ontology
2     T1.1: State-of-the-art Analysis
3     T1.2: E-Gov Lifecycle Specification
4  WP2: Investigation and Analysis of PA Services
5     T2.1: Investigation of PA Services
6     T2.2: Determination of Service Criteria
7     T2.3: Selection and Analysis of Suitable Service for OntoGov
8  WP3: User Requirements & Specifications
9     T3.1: User Requirements
10    T3.2: Platform Specifications
11  WP4: OntoGov Ontology Management System
12    T4.1: Development of Ontology Editor
13    T4.2: Development of Ontology Management System
14  WP5: OntoGov Service Configuration System
15    T5.1: Development of the Service Configuration System
16  WP6: Integration & Deployment
17    T6.1: Integration
18    T6.2: Deployment
19  WP7: Trial Planning, Execution & Exploitation
20    T7.1: Development of Trial & Evaluation Plan
21    T7.2: Execution & Evaluation of Trials
22  WP8: Dissemination & Exploitation
23    T8.1: Market Analsysis
24    T8.2: Exploitation Plan Definition
25    T8.3: External dissemination
26  WP9: Project Management
27    T9.1: Administrative & Financial Management
28    T9.2: Scientific and Technical Management
29    T9.3: Knowledge Management & Quality Assurance
30  M1: Availability of OntoGov Platform Specifications
31  M2: Availability of the Ontology Editor
32  M3: Finalisation of Software Components
33  M4: Availability of Integrated Platform
34  M5: Executed and Evaluated User Trials
                                                                                                            29
    Sadržaj prijedloga projekta – Part B
            Pert diagram

                  WP1
              Project Management                WP2
              Data Collection


      WP7                     WP5
     Helpdesk                   Website


 WP3           WP4 Project              WP6
                               Journal & e-
Conference         Workshops             newsletter
          WP8 Dissemination & Exploitation
                                      30
  Elektronska prijava prijedloga projekta -
Electronic Proposal Submission System - EPSS
  Validation of the proposal
                        31
  Elektronska prijava prijedloga projekta -
Electronic Proposal Submission System - EPSS
                        32
  Elektronska prijava prijedloga projekta -
Electronic Proposal Submission System - EPSS
                        33
  Elektronska prijava prijedloga projekta -
Electronic Proposal Submission System - EPSS
                        34
  Elektronska prijava prijedloga projekta -
Electronic Proposal Submission System - EPSS
                        35
HVALA NA PAŽNJI!


 NCP FP sistem u BiH
    Zmaja od Bosne 8
     71 000 Sarajevo
tel/fax: +387 33 559-520, 559-521
   e-mail: info@ncp-fp.ba
     www.ncp-fp.ba

                  36

								
To top