Docstoc

ZESPRI Informatie

Document Sample
ZESPRI Informatie Powered By Docstoc
					Doelstellingen


              Dag vrienden! Mag ik me even voorstellen?
              Ik ben Kariki.
              In de taal van de Maori betekent dit “gelukkig”.
              Ik nodig jullie uit om samen de wondere wereld
              van de
              kiwi te ontdekken.
              De kiwi is niet zomaar een stukje fruit, hoor!
              We gaan alvast bekijken waar de kiwi vandaan
              komt.
              Doen jullie mee?
 Eindtermen

   Nederlands - Lezen
    o De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de
      informatie ordenen die voorkomt in:
         3.5 voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen,
         gedichten, kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën.
   Nederlands - Schrijven
    o 4.6 De leerlingen kunnen schriftelijk antwoorden op vragen over
      verwerkte inhouden.
   Wereldoriëntatie - Natuur
    o Levende natuur
         1.1 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van
         mensen, dieren en planten gelijkenissen en verschillen
         ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen
         ordening aanbrengen en verantwoorden.
         1.4 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de
         aanwezigheid van planten en dieren in zijn omgeving
         beïnvloedt.
   Wereldoriëntatie - Technologie
    o Basisinzichten techniek
         2.3bis De leerlingen leren effectief met informatica en
         informatieverwerking omgaan.
   Wereldoriëntatie - Tijd
    o Historische tijd
         5.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld
         illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen
         herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd,
         vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
   Wereldoriëntatie - Ruimte
     o Algemene vaardigheden
         6.11 De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen
         enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van de
         legende, windrichting en schaal.
   Muzische Vorming
     o Beeld
         1.4* De leerlingen beleven plezier en voldoening in het
         beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is
         vormgegeven.
         1.5 Beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en
         gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm
         te geven op een manier die hen voldoet.
         1.6 Tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en
         fantasieën op een beeldende manier weergeven.
     o Media
         5.5 De leerlingen kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie
         uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en
         vergelijken.
   Leren leren
     o 2 De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende
      informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.

Doelstellingen

   De geschiedenis van Nieuw-Zeeland kort kunnen schetsen aan de hand
   van de tijdsband.
   Nieuw-Zeeland geografisch kunnen kaderen.
   Het juiste klimaat voor het telen van kiwifruit kunnen verwoorden.
   Duiding geven aan de relatie Nieuw-Zeeland - klimaat - kiwifruit.
   Met behulp van een zelfgebouwde wereldklok uurverschillen exact kunnen
   bepalen.
   Het ontstaan van de naam "kiwi" kunnen verklaren.
   De verschillen tussen de groene kiwi en de gold kiwi kunnen weergeven.
   De biologische manier van telen vergelijken met de traditionele manier
   van telen.
   De kiwiteelt in Europa geografisch kunnen schetsen.
   De teeltwijze van de kiwi kunnen ontdekken met behulp van audiovisueel
   materiaal.
   Met het gebruik van audiovisueel materiaal de wijze van telen, inpakken
   en vervoer schriftelijk kunnen weergeven.
   De hoge voedingswaarde van de kiwi kunnen staven met een aantal
   voorbeelden.
   Het belang van voedingsstoffen als vitamine C en E, mineralen en vezels
   voor het lichaam kunnen weergeven.
Beginsituatie

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor het verwerken van deze les.
Leerlingen die alvast enige kennis hebben met een tekstverwerker, een rekenblad en het
internet zullen de les sneller doorlopen dan anderen.
Voor beginnende leerlingen zijn binnen de lespakketten van Anywize.net steeds
hulpmiddelen voorzien in de vorm van een Anyhelp. Dit zijn instructiefilmpjes die de
leerlingen op weg helpen bij het uitvoeren van een specifieke taak, zoals bijvoorbeeld het
kopiëren van een foto van het internet naar hun tekstdocument.

De leerlingen beschikken uiteraard wel over:

- een computer met internetaansluiting
- een printer
- een officeprogramma (Office XP, Open Office, Star Office,...)

Lesplan
Toen we met een groep leerkrachten in 2000 besloten om digitaal lesmateriaal te
ontwikkelen voor het Vlaams onderwijs, hadden wij als hoofddoel gesteld om gesneden
brood aan te bieden, zodat elke leerkracht op een verantwoorde manier ICT kon
toepassen in zijn/haar klas, zonder meerwerk. Een tweede doel was, het geheel zo
eenvoudig mogelijk te maken, zodat elke leerkracht met een beetje computerervaring,
met Anywize.net aan de slag kan. Ik ben ervan overtuigd dat je zal ervaren dat deze
twee doelstellingen geslaagd zijn als je dit lessenpakket over de kiwi zal gebruikt hebben.
Wees niet bang om zelf bij te leren van jouw leerlingen.

Het is belangrijk om vooraf zelf alle werkbladen door te nemen, zodat je weet waar de
antwoorden te vinden zijn. De sleutels kunnen worden gekopieerd voor de leerlingen. Of
je knipt en plakt zelf uit de sleutels een nieuw document dat de leerlingen als verwerking
van de les bewaren.

Indien je over een computerklas beschikt, dan laat je best de leerlingen op eigen tempo
het lespakket afwerken. Persoonlijk verbeter ik zelf snel individueel elk werkblad op de
computer van de leerlingen voordat ze toestemming krijgen om naar het volgende
werkblad over te stappen. Je kan het pakket ook over verschillende dagen spreiden. Op
het einde van de les, is het voldoende dat de leerlingen kiezen voor 'Opslaan' en de les
wordt automatisch bewaard in de map waarmee ze zijn ingelogd.

Het aantal lesuren opgegeven in de info is uiteraard een schatting. Dit lespakket dient te
worden gezien als een projectwerk waarbij uiteraard vakoverschrijdend dient gewerkt te
worden. Voor soortgelijke lessen hebben we in onze school ongeveer een week
uitgetrokken.

Dit Anywize.net lespakket is een voorbeeld van een gesloten les.
Hiermee bedoel ik dat de leerlingen een beperkt aantal websites aangeboden krijgen die
ze dan steeds raadplegen bij het oplossen van hun opdrachten.


Werkblad 1: De thuishavens van de kiwi's

De leerlingen verklaren in een eerste opdracht de herkomst van de naam kiwi.
In een volgende reeks opdrachten doorlopen ze de Nieuw-Zeelandse geschiedenis.
Tenslotte plaatsen ze de belangrijkste gebeurtenissen met behulp van een tijdsband in de
juiste chronologische volgorde.

Werkblad 2: Een stukje Nieuw-Zeeland

Met behulp van een kaart en een identiteitskaart verkennen de leerlingen Nieuw-Zeeland
geografisch gezien. Ook het nationale symbool van Nieuw-Zeeland, de kiwivogel, komt
via beeldmateriaal en tekst aan bod. Als slot ontwerpen de leerlingen via de website een
zelfgebouwde wereldklok waarmee ze de opdrachten op het werkblad oplossen.

Werkblad 3: Groen, Gold en biologisch

De leerlingen ontdekken de verschillen tussen de groene kiwi en de gold kiwi. Ook het
verschil in teeltwijze tussen de "gewone" kiwi's en biologische kiwi's wordt hun uitgelegd.
Ze leren eveneens dat niet enkel Nieuw-Zeeland maar ook het zuiden van Europa een
belangrijke producent is geworden van kiwi's.

Werkblad 4: Van boom tot winkel.

Via een achttal filmfragmenten en de webpagina's maken de leerlingen kennis met de
wijze van telen, opslag, verpakking en transport. De leerlingen moeten de fragmenten
voorzien van commentaar en maken hiervoor telkens een schriftelijke neerslag van
maximum tien zinnen.

Werkblad 5: Lekker en gezond

Via een aantal opdrachten ontdekken de leerlingen dat het eten van kiwifruit een positief
effect kan hebben op de gezondheid. De voedingswaarde van de kiwi en een aantal
voedingsstoffen worden belicht.

Werkblad 6: Een beetje fun

De leerlingen verwerken een viertal opdrachten.
Tijdens de eerste opdracht proberen ze een quiz zo correct mogelijk op te lossen. Bij een
bepaalde score krijgen ze dan een kiwidiploma.
De tweede opdracht bestaat uit het oplossen van een kruiswoordraadsel.
De derde opdracht is een louter speelse of ontspannende opdracht. Op de website staan
een aantal spelletjes of knutselmomenten. Ze mogen hier vrij kiezen.
Het maken van een presentatie is een vierde opdracht. Bij het onderdeel "Van boom tot
winkel" vinden de leerlingen heel wat fotomateriaal. Met behulp hiervan maken ze een
presentatie. Via een aantal instructiefilmpjes leren ze zo'n presentatie maken.

Kiwidiploma

Het kiwidiploma kan via onderstaande link gedownload worden. De leerlingen die een
score
behalen van 130/150 krijgen het kiwidiploma.

http://www.zespri-europe.com/kids/nl/DIPLOMA.jpg

Websites:

http://www.zesprikids.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:11/29/2011
language:Dutch
pages:5