borang permarkahan nasyid selangor

Document Sample
borang permarkahan nasyid selangor Powered By Docstoc
					                             BORANG PERMARKAHAN
                    PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
                           PERINGKAT DAERAH GOMBAK 2011

                                               SUARA               BONUS (5 M)
                                     PERSEMBAHAN
                LIRIK (20 M)                          (25 M)               (Ciptaan
                              LAGU        (15 M)          MUZIK  KREATIVITI
 BIL    GILIRAN     (Isi/Tema, bahasa,                         (Solo,            sendiri/Kpelbagaian  JUMLAH
                              (25 M)     (Gaya, Keceriaan,       (5 M)   (5 M)
               Kesinambungan)                          Panduan            irama/Kseragaman
                                       Disiplin)
                                                suara)              lagu & Irama)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

Tandatangan Ketua Hakim               :

..........................................................................
( NAMA PENUH :                               )
            BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN NASYID
             KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
               PERINGKAT DAERAH GOMBAK 2011


GILIRAN ;..............................


Bil         Bidang              Markah           Markah             Catatan
                            Penuh           Diperolehi

1    Lirik - Isi , bahasa dan          20 markah
     kesinambungan


2    Lagu                    25 markah


3    Persembahan -Gaya,             15 markah
     keceriaan dan didiplin


4    Suara - Suara solo dan           25 markah
     kesepaduan


5    Muzik                    5 markah


6    Kreaviti                   5 markah


7    Bonus - Ciptaan sendiri,
     Kepelbagaian irama,             5 markah
     Keseragaman lagu dan
     irama


     JUMLAH MARKAH              100 MARKAH  NAMA HAKIM        :.................................................................................


  TANDATANGAN ;....................................................................................
      BORANG KEPUTUSAN PENUH PERSEMBAHAN NASYID
       KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
         PERINGKAT DAERAH GOMBAK 2011KEDUDUKAN    DAERAH             JUMLAH MARKAH
               NAMA SEKOLAH
 JOHAN
NAIB JOHAN
 KETIGA
 KE – 4
 KE – 5
 KE – 6
 KE – 7
 KE – 8
 KE - 9
 KE - 10


DISAHKAN OLEH :NAMA    :

(KETUA PANEL HAKIM NASYID)
        BORANG KEPUTUSAN PERSEMBAHAN NASYID
        KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
          PERINGKAT DAERAH GOMBAK 2011
                           JUMLAH
KEDUDUKAN     DAERAH
                 NAMA SEKOLAH    MARKAH

 JOHAN


NAIB JOHAN


 KETIGADISAHKAN OLEH :NAMA    :

(KETUA PANEL HAKIM NASYID)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:258
posted:11/29/2011
language:Malay
pages:4