bbg120111 by 3Hx7xU2

VIEWS: 23 PAGES: 44

									                         1


          CTY TNHH TIN HỌC        LONG PHUC
              v 172 Bình Thới . F14 .Q11 TP.HCM
                  MST 0308969171
     Tel : 39742989 – 38652826 - 0903.999.172 - 0903.664.393-0909.55.00.66

                WWW.LONGPHUCCOMPUTER.COM
    BẢNG BÁO GIÁ BÁN SỈ LINH KIỆN
        Tp.hcm ngày 23 tháng 02 năm 2011
         TÊN HÀNG               ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM      GIÁ(VNĐ)


                  MAINBOARD GIGA
    GIGABYTE G31M-ES2C    Hàng chính hãng     Hàng chính hãng       1,130,000
    GIGABYTE G41MT-S2                 Hàng chính hãng       1,266,000
    GIGABYTE G41MT-D3                 Hàng chính hãng       1,362,000
    GIGABYTE P41_ES3G                 Hàng chính hãng       1,224,000
    GIGABYTE P41T-D3                 Hàng chính hãng       1,564,000
    GIGABYTE GA-EP41T-UD3L              Hàng chính hãng       1,650,000
73   GIGABYTE GA-EP41-UD3L               Hàng chính hãng       1,635,200

112  GIGABYTE GA-EP35-DS3L               Hàng chính hãng       2,508,800
96   GIGABYTE GA-EP43-US3L               Hàng chính hãng       2,150,400
99.5  GIGABYTE GA-EP43-UD3L               Hàng chính hãng       2,228,800

103  GIGABYTE GA-EP43T-UD3L              Hàng chính hãng       2,307,200

88   GIGABYTE GA-P43-ES3G               Hàng chính hãng       1,971,200

91   GIGABYTE GA-P43T-ES3G               Hàng chính hãng       2,038,400
137  GIGABYTE GA-P45T-UD3LR              Hàng chính hãng       3,068,800

116  GIGABYTE GA-EQ45M-S2               Hàng chính hãng       2,598,400
    GIGABYTE H55M_D2H                 CHAY CORE I        2,160,000
    GIGABYTE H55M_UD2H                 CHAY CORE I        2,437,000

123  GIGABYTE H55M_USB3                 CHAY CORE I        2,755,200
    GIGABYTE H55M-S2V                 CHAY CORE I        2,075,000
                     2

tặng kb GIGABYTE P55_UD3L           CHAY CORE I   2,841,000
    GIGABYTE P55_USB3L           CHAY CORE I   3,140,000
    GIGABYTE P55A_UD3P           CHAY CORE I   4,268,000

tặng ly GIGABYTE X58A-UD3R             za     5,460,000

tặng ly GIGABYTE X58-USB3           CHAY CORE I   5,098,000
    GIGABYTE X58A-UD5            CHAY CORE I   7,546,000

tặng ly GIGABYTE X58A-UD7           CHAY CORE I   8,674,000

                 MAINBOARD ASUS
    ASUS P5KPL-AM/SE( BOX)         Hàng chính hãng  1,000,000
    ASUS G41T-MLX             Hàng chính hãng  1,110,000
    ASUS P5G41C-MLX            Hàng chính hãng  1,070,000
    ASUS P5G41T-M             Hàng chính hãng  1,310,000
    ASUS P5P41C              Hàng chính hãng  1,240,000
    ASUS P5Q                Hàng chính hãng  2,280,000
    AUS P5QL-I/SI             Hàng chính hãng  2,300,000
    ASUS P7H55-M              Hàng chính hãng  2,197,000
    ASUS P5H55-V              Hàng chính hãng  2,290,000
    ASUS P7Q57-MDO             Hàng chính hãng  2,812,000
    ASUS P7H55-M EVO            Hàng chính hãng  2,320,000
    ASUS P7H55 -M USB3           Hàng chính hãng  2,935,000
    ASUS P7P55 LX             Hàng chính hãng  2,223,000
    ASUS P7P55D-PRO            Hàng chính hãng  2,290,000
    ASUS P7P55 ELX             Hàng chính hãng  2,632,000
    ASUS P7P55-E              Hàng chính hãng  3,159,000
    ASUS P6T SE (support I7)        Hàng chính hãng  5,130,000
    ASUS P6X58D-E             Hàng chính hãng  5,337,000
                 MAINBOARD INTEL
    INTEL DG41RQ (TRAY)          Hàng chính hãng  1,160,000
    INTEL DG41RQ (BOX)           Hàng chính hãng  1,395,000
    INTEL G41WV (TRAY)           Hàng chính hãng  1,203,000
    INTEL H55PJ (TRAY)           Hàng chính hãng  1,820,000
    INTEL H55TC (TRAY)           Hàng chính hãng  2,182,000
 118  INTEL DH55HC (BOX)           Hàng chính hãng  2,643,200
                 MAINBOARD ECS
    ECS G31T-M7 TRAY            Hàng chính hãng  830,000
    ECS G41T-M-R3 TRAY           Hàng chính hãng  941,000
                     3

    FOXCOM G41MXF              Hàng chính hãng      920,000

                 MAINBOARD SOCKET AMD
44.5  ECS MCP61M-M3              Hàng chính hãng      996,800
44.5  ECS A740GM-M               Hàng chính hãng      996,800
54.5  ECS A785GM-M3              Hàng chính hãng      1,220,800
57.5  ECS A785GM-M7              Hàng chính hãng      1,288,000
69.5  ECS A785GM-AD3              Hàng chính hãng      1,556,800
40   BIOSTAR MCP6P3              Hàng chính hãng      896,000
                   HDD
    HITACHI 250G NOTEBOOK         Sata/Hàng chính hãng     865,000
    HITACHI 320G NOTEBOOK         Sata/Hàng chính hãng     965,000
    SEAGATE 320G NOTEBOOK         Sata/Hàng chính hãng    1,227,000
    HITACHI 500G NOTEBOOK         Sata/Hàng chính hãng    1,250,000
    SEAGATE 80G ( ko vat)          ATA/Hàng công ty      450,000
    SEAGATE 80G ( ko vat)          SATA/Hàng công ty      560,000
    SEAGATE 250G           Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache   770,000
    SEAGATE 500G           Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache   916,000
    SEAGATE 1TB           Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache  1,483,000
    SEAGATE 1.5TB           Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache  1,913,000
    SEAGATE 2TB            Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache  2,105,000
    SAMSUNG 160G           Sata -3Gb/s-7200rpm-16MB Cache  725,000
    SAMSUNG 250G           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   750,000
    SAMSUNG 320G           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   870,000
    SAMSUNG 500G           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   905,000
    SAMSUNG 1TB            Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache  1,520,000
    SAMSUNG 1.5TB           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache  1,930,000
    WD 320G              Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   751,000
    WD 500G              Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   890,000
    WD 1TB              Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache  1,363,000
    WD 1.5TB             Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache  1,831,000
    HITACHI 250G           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   735,000
    HITACHI 320G           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   765,000
    HITACHI 500G           Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache   845,000
    HITACHI 1TB            Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache  1,300,000
    HITACHI 2TB            Sata -3Gb/s-7200rpm-8MB Cache  2,550,000
                  HDD EXTERNAL 2.5"
    TRANSCEND 160 GB MOBILE        USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"    1,000,000
    TRANSCEND 250GB CLASSIC        USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"    1,180,000
    TRANSCEND 250GB MOBILE        USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"    1,100,000
                      4

    TRANSCEND 320GB MOBILE          USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     1,170,000
    TRANSCEND 320GB CLASSIC          USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     1,282,000
    TRANSCEND 500GB MOBILE          USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     1,485,000
    TRANSCEND 500GB CLASSIC          USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     1,546,000
    SAMSUNG 200GB                 USB S1 MINI        1,000,000
59   KINGMAX 320GB KE-91            USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     1,321,600
74   KINGMAX 500GB KE-91            USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     1,657,600
92   KINGMAX 640GB KE-91            USB 2.0 ,Sata,Box 2,5"     2,060,800
                   RAM
    1G DDRAM 2 NOTE KINGMAX  Bus 667     board xanh  Hàng chính hiệu   398,000
    1G DDRAM 2 NOTE KINGMAX  Bus 800     board xanh  Hàng chính hiệu   398,000
    1G DDRAM 2 NOTE KINGMAX  Bus 1066    board xanh  Hàng chính hiệu  355,000
    1G DDRAM 3 NOTE KINGMAX  Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu  355,000
    2G DDRAM 2 NOTE KINGMAX  Bus 667     board xanh  Hàng chính hiệu   753,000
    2G DDRAM 2 NOTE KINGMAX  Bus 800     board xanh  Hàng chính hiệu   753,000
    2G DDRAM 2 NOTE KINGMAX  Bus 1066    board xanh  Hàng chính hiệu   570,000
    2G DDRAM 3 NOTE KINGMAX  Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu   570,000
    4G DDRAM 3 NOTE KINGMAX  Bus 1066    board xanh  Hàng chính hiệu  1,269,000
    4G DDRAM 3 NOTE KINGMAX  Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu  1,269,000
    512 DDRAM KINGMAX     Bus 400    board vàng  Hàng chính hiệu   570,000
20.5  512 DDRAM NCP       Bus 400    board xanh  Hàng chính hiệu   459,200
    1G DDRAM KINGMAX     Bus 400    board vàng  Hàng chính hiệu  1,021,000
23   2G DDRAM 3 ELIXIR     Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu  515,200
    1G DDRAM 2 KINGMAX    Bus 667    board vàng  Hàng chính hiệu   376,000
    2G DDRAM 2 KINGMAX    Bus 667    board vàng  Hàng chính hiệu   731,000
    1G DDRAM 2 KINGMAX    Bus 800    board vàng  Hàng chính hiệu   376,000
    2G DDRAM 2 KINGMAX    Bus 800    board vàng  Hàng chính hiệu   731,000

35   2G DDRAM 2 VISIPRO    Bus 800     board xanh  Hàng chính hiệu   784,000
    1G DDRAM 2 KINGMAX    Bus 1066    board xanh  Hàng chính hiệu   430,000
    2G DDRAM 2 KINGMAX    Bus 1066    board xanh  Hàng chính hiệu   796,000
    1G DDRAM 3 KINGMAX    Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu   333,000
    2G DDRAM 3 KINGMAX    Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu   548,000
    4G DDRAM 3 KINGMAX    Bus 1333    board xanh  Hàng chính hiệu  1,247,000
    1G DDRAM 3 KINGMAX    Bus 1600    board xanh  Hàng chính hiệu   505,000
                            5

    2G DDRAM 3 KINGMAX          Bus 1600    board xanh    Hàng chính hiệu      667,000

                      CPU INTEL
    INTEL Celeron D430 TRAY       Celeron -1.8Ghz, socket 775 bus 800, 512KB          730,000
    INTEL Celeron D430 BOX        Celeron -1.8Ghz, socket 775 bus 800, 512KB          855,000
    INTEL Celeron 3300 BOX        Celeron Dual-core 2.5Ghz, socket 775 bus 800,1MK      1,050,000
    INTEL Duo core 3400 BOX       Celeron Dual-core 2.6Ghz, socket 775 bus 800,1MK      1,069,000
    INTEL Duo core 5300 TRAY       sk 775   2M  bus 800                  1,240,000
    INTEL Duo core 5400 TRAY       sk 775   2M  bus 800                  1,280,000
    INTEL Duo core 5700 TRAY       Pentium 3.0GHZ socket 775 bus 800, 2MB Cache        1,350,000
    INTEL Duo core 5700 BOX tặng mouse  Pentium 3.0GHZ socket 775 bus 800, 2MB Cache        1,508,000
    Logtech
    INTEL Duo core 6500 BOX tặng mouse  P
                      Pentium D-2.93GHZ socket 775 bus 1066, 2MB Cache
                      e                              1,807,000
    Logtech
                      n
                      P
    INTEL Duo core 6500 TRAY       Pentium D-2.93GHZ socket 775 bus 1066, 2MB Cache
                      e                              1,495,000
                      n
    INTEL Duo core 6600 TRAY       sk 775   2M  bus 1066                  1,580,000
    INTEL Duo core 6700 BOX tặng mouse  Pentium D-3.2GHZ socket 775 bus 1066, 2MB Cache       2,000,000
    Logtech
    INTEL Duo core 6700 TRAY       Pentium D-3.2GHZ socket 775 bus 1066, 2MB Cache       1,537,000
    INTEL Duo core 6800 BOX tặng mouse  Pentium D-3.33GHZ socket 775 bus 1066, 2MB Cache      2,214,000
    Logtech
    INTELCore2duo 7500 TRAY       C
                       Core2Duo 2.93 GHz socket 775 bus 1066, 3MB L2cache     2,370,000
                      o
    INTELCore2duo 7500 BOX tặng mouse
                      C
                       Core2Duo 2.93 GHz socket 775 bus 1066, 3MB L2cache     2,792,000
    Logtech
                      o
    INTELCore2Duo-E7600 BOX tặng mouse
    Logtech
                       Core2Duo 3.06 GHz socket 775 bus 1066, 3MB L2cache     3,380,000
                       Core2Quad GHz socket 775 bus 1333, 4MB
    INTEL Q8300 tặng mouse Logtech                                  3,477,000
                      L2cache, BOX
                       Core2Quad 2.66 GHz socket 775 bus 1333, 4MB
    INTEL Q8400 tặng mouse Logtech                                  4,097,000
                      L2cache, BOX
    INTEL Q9400 tặng mouse Logtech    sk 775   6M bus 1333                   4,611,000
    INTEL i3_540 tặng mouse Logtech   Quad Core i3-540 : 3.06Ghz , socket 1156 , 4M
                                                    2,620,000
                      Cache , BOX
                      Quad Core i3-550 : 3.2Ghz , socket 1156 , 4M Cache
    INTEL i3_550                                           2,975,000
                      , BOX
    INTEL i3_560 tặng mouse Logtech   Quad Core i3-560 : 3.3Ghz , socket 1156 , 4M Cache , BOX  3,434,000
    INTEL i5_650 tặng mouse Logtech   Quad Core i3-650 : 3.2Ghz , socket 1156 , 4M Cache
                                                    4,482,000
                      , BOX
    INTEL i5_661 tặng mouse Logtech   Quad Core i3-661 : 3.33Ghz , socket 1156 , 4M Cache , BOX  4,889,000
    INTEL i5_760 tặng mouse Logtech   Quad Core i5-760 : 2.8Ghz socket 1156 , 8MB L3
                                                    4,932,000
                      cache, BOX
    INTEL i7_870 tặng mouse Logtech   Quad Core i7-870: 2.93Ghz socket 1156 , 8MB L3
                                                     CALL
                      cache, BOX
    INTEL i7_950 tặng mouse Logtech       3.06 Ghz socket 1366, 8M Cache , Bus 4.8 GT.Sec .  6,922,000

                           .
58.5  AMD ATHLON II x2 240 (2.8GHZ)    65W ,CACHE 2MB                       1,310,400

35.5  SEMPRON 140 (2.7GHZ)         45W, CACHE 1MB                        795,200
                         6

62.5  AMD ATHLON II x2 245 (2.9GHZ)  65W ,CACHE 2MB                   1,400,000

64.5  AMD ATHLON II x2 250 (3.0GHZ)  65W ,CACHE 2MB                   1,444,800

77.5  AMD ATHLON II X3 440(3.0 GHZ)  95W ,1.5MB L2    Triple Core          1,736,000
                     SK AM3 - Quad Core 2.8Ghz - 512KB L1 - 2MB
103   AMD ATHLON X4 630 (2.8 GHZ)                             2,307,200
                     L2 - 95W

70.5  AMD ATHLON II x2 255(3.1GHZ)   95W ,L2 3x512MB                   1,579,200

               MONITOR LCD (MÀN HÌNH)
    17" LG- 1742S          TCN chính hieu - 1280x1024 - 5ms - 8000:1 - VGA   2,110,000
    18.5" LG- 1943SE         TCN chính hieu - 1366x768 - 5ms - 30000:1 - VGA   2,110,000
    19"LG- 1942S           TCN chính hieu - 1280x1024 - 5ms - 8000:1 - VGA   2,560,000
                     TCN chính hieu - 1600x900 - 2ms - 50000:1 - VGA +
    22" LG- W2253TQ                                   3,320,000
                     DVI
    17" SAMSUNG -B1720 (vina)    TCN chính hieu - 1280x1024 - 5ms - 50000:1 - VGA  2,260,000
    18.5" SAMSUNG- B1930 (vina)   TCN chính hieu - 1360x768 - 5ms - 50000:1 - VGA   2,280,000
    18.5" SAMSUNG -E1920 (vina)   TCN chính hieu - 1360x768 - 5ms - 50000:1 - VGA   2,290,000
103   18.5" SAMSUNG- E1920 (Cty) led  TCN chính hieu - 1360x768 - 5ms - 50000:1 - VGA   2,307,200
    20'' SAMSUNG- 2030        TCN chính hieu                   2,570,000
    22'' SAMSUNG- 2220        TCN chính hieu                   2,850,000
    15.6" AOC- 1620SW        TCN chính hieu - 1360x768 - 8ms - 50000:1 - VGA   1,600,000
    17"AOC -719SA (vuong)      TCN chính hieu                   2,100,000
    19"AOC -931SWL          TCN chính hieu                   2,000,000
    18.5" AOC E943FW RAZOR      TCN chính hieu LED                 2,633,000
    20" AOC E2043F RAZOR       TCN chính hieu LED                 3,406,000
    21.5" AOC E2237FWH LUVIA     TCN chính hieu LED                 4,752,000
                     TCN chính hieu - 1360x768 - 5ms - 50000:1 - VGA -
    19'' ACER -P195HQ LED                                2,160,000
                     Gƣơng - DVI
    19" HP S1932           TCN chính hieu                   2,000,000
                     TCN chính hieu - 1366x768 - 5ms - 10000:1 - VGA -
    19" ASUS -192D                                    2,155,000
                     D-Sub
                     TCN chính hieu - 1366x768 - 5ms - 10000:1 - VGA +
    19"ASUS VH-192C (GƢƠNG)                               2,463,000
                     DVI + D-Sub +
                     1600x900,Độ tƣơng phản 50000:1thời gian đáp ứng
    20" ASUS- MS 202N                                  3,150,000
                     5Ms
103   17'' DELL -170S         TCN chính hieu - 1280x1024 - 5ms - 800:1 - VGA   2,307,200
                     TCN chính hieu - 1366x768 - 5ms - 1000:1 (typ.) -
    19'' DELL -IN1920                                  2,160,000
                     VGA
    18.5'' CHIMEI -95ND       TCN chính hieu                   2,000,000
    21.5'' CHIMEI -22ND       TCN chính hieu                   2,810,000
    23'' CHIMEI -23LH        TCN chính hieu                   3,630,000

                       CARD VGA
                     NVIDIA GeForce 8400GS - 512MB - DDR2 - 64 bit -
37.13  GIGABYTE - 512HP (GV-NX84S)                              831,712
                     Core clock,DVI/ TV Out/ Dsub
                           7
                      GF GT210 64bit DDR2,D-Sub, DVI,HDTV,
45.05  GIGABYTE - 512I (GV-N210OC)                              1,009,120
                      HDCP,HDMI
59.9  GIGABYTE - 1G (GV-N210TC-1GI)   NVIDIA GeForce 210 - 1024MB - DDR3 - 64 bit     1,341,760
                      NVIDIA GeForce 210 - 1024MB - DDR2 - 128 bit -
68.81  GIGABYTE - 1GI (GV-N210D2)                               1,541,344
                      Core
76.73  GIGABYTE - 1GI (GV-N220D2)     NVIDIA GeForce GT 220 - 1024MB - DDR2 - 128 bit -  1,718,752

37.13  GIGABYTE -512I (GV-R455HM )             Hàng chính hãng           831,712

40.1  GIGABYTE - 512I (GV-R435OC)    ATI Radeon HD4350 - 512MB - DDR2 - 64 bit      898,240

68.81  GIGABYTE - 1GI (GV-R465OC)             Hàng chính hãng          1,541,344
                      NVIDIA GeForce 8400GS - 512MB - DDR2 - 64 bit -
    ASUS -512Mb (8400GS/SILENT)    Core clock.567Mhz / Memory clock 400Mhz - DVI/    830,000
                      Dsub
    ASUS -512Mb (EN210 NT/DI)     NVIDIA GeForce 210 - 512MB - DDR2 - 64 bit     1,100,000

    ASUS - 512MD3 (ENGT240/DI)     NVIDIA GeForce GT 240 - DDR3 - 128bit        1,875,000
                      ATI RHD-5670 - DDR5-512MB - 128bit - S/p Dual
    ASUS - 512MD5 (EAH5670/DI)                               2,210,000
                      DVI / VGA /HDTV /HDMI Port (S/p Multi LCD) Direct
    ASUS -1GD2 (ENGT220/DIG)      NVIDIA GeForce GT 220 - 1024MB - DDR2 - 128 bit   1,663,000
                      NVIDIA GeForce 9500GT - 1024MB - DDR2 - 128
    ASUS - 1Gb (EN9500GT/DI)      bit/DVI/Dsub/ HDMI                 1,470,000
                      ATI Radeon HD4350 - 512MB - DDR2 - 64 bit -bit -
    ASUS - 512Mb (EAH4350 Silent)   Core Clock 600Mhz/                  928,000
                      Memory clock 400Mhz - DVI/ Dsub/ HDMI
                      ATI Radeon HD5550 - 1024MB - DDR3 - 128 bit -
    ASUS - 1GD3 (EAH5550/DI)      Core Clock,550Mhz/ Memory clock 800Mhz - DVI/    1,910,000
                      Dsub/ HDMI
    ASUS - 1GD2 (EAH5570Silent/DI)           Hàng chính hãng          1,995,000

                    DVD ROM+DVD RW
    DVD-ASUS E818A4E          IDE                         340,000
    DVD-ASUS E818A6T          SATA                         340,000
    DVD HP (BOX)            SATA/IDE                       285,000
 18   DVD PIONEER -230DW         SATA TẶNG MOUSE LOGITECH               403,200
    DVD LG (TRAY)           SATA                         285,000
    CD ASUS LOAI 2           SATA                         75,000
 28   DVD RW PIONEER A18LBK       IDE                         627,200
 28   DVD RW PIONEER S18LBK       SATA                         627,200
    DVD RW SAMSUNG (TRAY)       SATA/IDE                       445,000
    DVD RW ASUS (TRAY)         SATA                         500,000
32.5  DVD RW ASUS 24B1ST         Sata DVD R24 W24 RW8, VCD R48 W48 RW32        728,000
                      Sata//IDE DVD R16 W22 RW8 ,VCD R48 W48
    DVD RW LG tray                                     425,000
                      RW32(+_)Int,công nghệ bảo mật secury
    DVD RW LG GE20NV          Ổ gắn ngoài máy PC    Hàng chính hãng       920,000
                         8
                     USB 2.0 DVD R8 W8 RW8,VCD R24 W24 RW24(+-
72   DVD RW LG GP08NU10 slim                            1,612,800
                     )Ext s/p DVD ram
                     USB 2.0 DVD-W SLIM EXTERNAL DRIVE SAMSUNG
    DVD RW SSUNG SE-S084C                             1,100,000
                     8X
                     KEYBOARD
7.5  KB DELL / L1           USB       Hàng chính hãng       168,000

 6   KB LOGITECH            PS2       Hàng chính hãng       134,400

    KB GIGABYTE 6150         USB       Hàng chính hãng        80,000

2.8  KB IBM MINI            USB                      62,720

 4   KB DẺO (ko số)          USB                      89,600

4.2  KB DẺO (số)            USB                      94,080

4.2  KB SỐ HUYNDAI           USB                      94,080

4.5  KB 8860+MOUSE BENBIRD       PS/2                     100,800

3.3  KB MITSUMI đen L2         PS/2                     73,920

    KB+MOUSE MITSUMI         PS/2        HỘP ĐỎ           85,000

    KB MITSUMI đen          USB       Hàng chính hãng       135,000

    KB MITSUMI đen/trắng       PS/2      Hàng chính hãng       135,000

    KB GENIUS KB110          PS/2      Hàng chính hãng        65,000
    KB + MOUSE (laser) GIGABYTE GK-
10.5                           Hàng chính hãng       235,200
    KM6000
                      MOUSE
    MITSUMI 6703                   USB/ OPTICAL          78,000

    MITSUMI 6603                 USB /OPTICAL  mini       102,000

    MITSUMI mini L2                USB hồng,xanh,tim        30,000

    MITSUMI mini L2                 USB trang/den         28,000

3.4  MITSUMI BI 6802                   PS2 /BI           76,160

5.5  LOGITECH                     USB /OPTICAL         123,200

    A4TECH X6-22D                   USB LAZER          150,000

    GIGABYTE M6150//5050               USB /OPTICAL          65,000

2.6  DELL 3300                     RÚT DÂY           58,240

2.8  HP 8615                      RÚT DÂY           62,720

3.9  HYUNDAI 157                    RÚT DÂY           87,360

6.4  SONY 6020                     WIRELESS          143,360

9.2  HYUNDAI 257                    WIRELESS          206,080
                    9

7.7  HP 900                   WIRELESS       172,480

7.7  LOGITECH M305                WIRELESS       172,480

7   COMT M0902                            156,800

7.8  COMT M3076                            174,720

9.1  COMT M8056                            203,840

8.8  COMT M8058                            197,120

   GENIUS 100                USB /OPTICAL      80,000

   GENIUS 120                PS2 /OPTICAL      65,000

   GENIUS WIRELESS MINI NAVI         Hàng chính hãng    190,000

   GENIUS WIRELESS MICRO 900LS        Hàng chính hãng    488,000

   NANSIN 002                PS/2   OPTICAL     58,000

   NANSIN 007                PS/2   OPTICAL     59,000

   NANSIN 066                PS/2   SCROLL     43,000

   MELODY                  USB   OPTICAL     50,000

5.5  DELL XN967                USB   OPTICAL    123,200

   DELL/IBM/HP/SONY             USB   OPTICAL     25,000

                  WEBCAM
   NANSIN A6              Tự nhận, không cài Driver  187,000
   NANSIN A9/T9/T12/T15         Tự nhận, không cài Driver  207,000
   NANSIN A7              Tự nhận, không cài Driver  202,000
   NANSIN A10II             Tự nhận, không cài Driver  210,000
7.2  HY 510                Tự nhận, không cài Driver  161,280
8   SSK 026               Tự nhận, không cài Driver  179,200
9.7  SSK 027               Tự nhận, không cài Driver  217,280
9.2  SSK 032               Tự nhận, không cài Driver  206,080
7.2  SSK 023               Tự nhận, không cài Driver  161,280
   WC KẸP                Tự nhận, không cài Driver  50,000

               HEADPHONE+MICRO
2   MICRO SOMIC 005                 MiCRO       44,800
2.2  MICRO OA 399                  MiCRO       49,280
1.7  MICRO SOMIC 001                 MiCRO       38,080
3.7  MICRO SOMIC 099                 MiCRO       82,880
3.9  MICRO HY M13                           87,360
                   10

   HP K94                          58,000
   HP K95                          47,000
   HP SALAR A5                        60,000
   HP SALAR A60                       62,000
   HP SALAR A61                       70,000
   HP SALAR A71                       62,000
   HP SALAR A9                        74,000
   HP SALAR A12                       75,000
   HP SALAR A13                       72,000
   HP SALAR A62                       79,000
   HP SALAR A65                       82,000
   HP SALAR A16                       220,000
3.3  HP OVAN 680                        73,920
   HP.SOMIC 991     KO vo hop              42,000
   HP SOMIC 808     KO vo hop              37,000
   HP.SOMIC 440     KO vo hop              36,000
              VOLUME CONTROL,STEREO,MICROPHONE
   SoundMax AH-302
              QUADRATE EAR CUSHIONS
                                167,000
              VOLUME CONTROL,STEREO,MICROPHONE
   SoundMax AH-304
              QUADRATE EAR CUSHIONS
                                188,000

   HP NANSIN 311     CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY       65,000
   HP NANSIN 312     CHUÏP TRUNG,MICRO TREÂN DAÂY    80,000
   HP NANSIN 313     CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY
              CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY       47,000
   HP NANSIN 315     CHUÏP TRUNG,MICRO TREÂN DAÂY
              CHUÏP TRUNG,MICRO TREÂN DAÂY    63,000
   HP NANSIN 316     CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY
              CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY       80,000
   HP NANSIN 317     CHUÏP TRUNG,MICRO TREÂN DAÂY
              CHUÏP TRUNG,MICRO TREÂN DAÂY    45,000
   HP NANSIN 3617    CHỤP NHỎ, MICRO TREÂN DAÂY     65,000
   HP NANSIN 3618    CHỤP NHỎ, MICRO TREÂN DAÂY     60,000
   HP NANSIN 3619    CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY       83,000
   HP NANSIN 3620    CHUÏP TRUNG,MICRO CAÂY       80,000
   PHILIP SHE1360    Tai nghe nhét tai          66,000

   PHILIP SHE2550    Tai nghe nhét tai          94,000

   PHILIP SHE2610/2611  T nghe nhét tai
              Tai                166,000
              a
   PHILIP SHE2660    Tai nghe nhét tai ( Ipod)     178,000
   PHILIP SHE2640/2641
              Tai nghe nhét tai (Ipod)      178,000
   2642/ 2643/ 2648
                   11

PHILIP SHE8500       Tai nghe nhét tai             379,000

PHILIP SHE9500       Tai nghe nhét tai             435,000

PHILIP SHE3600/ 3601    Tai nghe nhét tai             193,000

PHILIP SHE3620/ 3621/3622  Tai nghe nhét tai (tƣơng thích I-Phone)  243,000

PHILIP SHE2860/ 2861    Tai nghe nhét tai             172,000

PHILIP SHE3580_81_82    Tai nghe nhét tai             172,000

PHILIP SBCHL140       Tai nghe chụp đầu (gọng nhỏ)        89,000

PHILIP SBCHL145       Tai nghe chụp đầu (gọng nhỏ)        98,000

PHILIP SHL1600/ 1601    Tai nghe chụp đầu (gọng nhỏ)       329,000

PHILIP SHL2800       Tai nghe chụp đầu (gọng nhỏ)       417,000

PHILIP SHS3200/ 3201    Tai nghe vắt tai             178,000

PHILIP SHS4701       Tai nghe vắt tai             291,000

PHILIP SHN2500       Tai nghe chống ồn (chụp đầu)       653,000

PHILIP SHN5500       Tai nghe chống ồn (chụp đầu)       760,000

PHILIP SHP1800       Tai nghe Hifi               264,000

PHILIP SHP1900       Tai nghe Hifi               197,000

PHILIP SHP2500       Tai nghe Hifi               291,000

PHILIP SHC2000       Tai nghe không dây - kèm sạc       923,000

PHILIP SHC1300       Tai nghe chụp đầu ( không dây)      745,000

PHILIP SHG2000       Tai nghe chuyên games           95,000

PHILIP SHS390        Tai nghe vắt tai             240,000

PHILIP SHL9500       Tai nghe chụp đầu (gọng nhỏ)       710,000

PHILIP SHQ1000       Tai nghe nhét tai             252,000

PHILIP SHQ3000       Tai nghe móc tai             448,000

PHILIP SHQ4000       Tai nghe cổ áo sơ mi.           549,000

PHILIP SHM1000       Mirophone                 264,000

PHILIP SHM1900       Tai nghe có mic              264,000

PHILIP SHM2000       Tai nghe có mic              198,000

PHILIP SHM2100U       Tai nghe có mic              198,000

PHILIP SHM3100U       Tai nghe có mic              198,000

PHILIP SHM3300       Tai nghe có mic              240,000

PHILIP SHM3400       Tai nghe có mic              264,000

PHILIP SHM6103U       Tai nghe có mic              304,000

PHILIP SHM7110U       Tai nghe có mic              427,000
                      12

    PHILIP SHM7410U       Tai nghe có mic            398,000

    PHILIP SHM7500        Tai nghe có mic            398,000

    PHILIP SHM3600        Tai nghe có mic            376,000

    PHILIP SHM6600        Tai nghe có mic            362,000

                     LOA
9.5  LOA CREATIVE B35                Hàng chính hãng  212,800
10.5  LOA CREATIVE SBS 245              Hàng chính hãng  235,200
    Soundmax A120/2.0 (mini)            Hàng chính hãng  127,000
    Soundmax A140//A150/2.0            Hàng chính hãng  160,000
    Soundmax BS-10/2.0               Hàng chính hãng  700,000
    Soundmax BS-20/2.0               Hàng chính hãng  740,000
    Soundmax BS-30/2.0               Hàng chính hãng  1,060,000
    Soundmax- A910//A850//A820  H         Hàng chính hãng  376,000
                  à
    Soundmax- A830/2.1      H         Hàng chính hãng  434,000
                  à
    Soundmax -A840/2.1      H         Hàng chính hãng  343,000
                  à
    Soundmax- A860/2.1      H         Hàng chính hãng  480,000
                  à
    Soundmax -A870/2.1      H         Hàng chính hãng  455,000
                  à
    Soundmax -A880/2.1      H         Hàng chính hãng  397,000
                  à
    Soundmax -A890/2.1      H         Hàng chính hãng  350,000
                  à
    Soundmax -A2110//A2112    H         Hàng chính hãng  570,000
                  à
    Soundmax- A2700/2.1     H         Hàng chính hãng  696,000
                  à
    Soundmax- A2729/2.1     H         Hàng chính hãng  752,000
                  à
    Soundmax- A2727/2.1     H         Hàng chính hãng  675,000
                  à
    Soundmax -A2210/2.1     H         Hàng chính hãng  556,000
                  à
    Soundmax-A2220/2.1      H         Hàng chính hãng  646,000
                  à
    Soundmax -A4000/4.1     H         Hàng chính hãng  670,000
                  à
    Soundmax -A5000/4.1     H         Hàng chính hãng  700,000
                  à
    Soundmax-A 8800/4.1     H         Hàng chính hãng  778,000
                  à
    Soundmax- B10/5.1      H         Hàng chính hãng  803,000
                  à
    Soundmax- B30/5.1      H         Hàng chính hãng  1,157,000
                  à
    Soundmax-B40/5.1       H         Hàng chính hãng  1,195,000
                  à
    Soundmax- B50/5.1      H         Hàng chính hãng  1,250,000
                  à
    Soundmax- B91/5.1      H         Hàng chính hãng  3,168,000
                  à
    Soundmax- B92/5.1      H         Hàng chính hãng  3,168,000
                  à
    NANSIN S-630                    2.O      140,000
    NANSIN S-630A                    2.O      147,000
    NANSIN S-630B                    2.O      135,000
    NANSIN S-630S                    2.O      150,000
                       13

    NANSIN S-638                     2.O             122,000
    NANSIN S-668                     2.O             122,000
    NANSIN V3000                     2.1            305,000
    NS -61                 Loa mp3 mini, USB+CARD + RADIO      270,000
    NS-62                    Loa mp3 mini, USB+CARD        235,000
    NS -63                   Loa mp3 mini, USB+CARD        248,000
    NS -66                   Loa mp3 mini, USB+CARD        220,000
    NS -68                   Loa mp3 mini, USB+CARD        215,000
    NS -69                   Loa mp3 mini, USB+CARD        245,000
    NS -71                   Loa mp3 mini, USB+CARD        228,000
    NS-95                    Loa mp3 mini, USB+CARD        200,000
    NS-96                 Loa mp3 mini, USB+CARD + RADIO      200,000
 4   SENIC SN 405/SA 128                2.0/USB            89,600
 5   SUKAWO OSD816                   2.0/USB            112,000
23   CREATIVE A200                  Hàng chính hãng         515,200
32.5  CREATIVE A300                  Hàng chính hãng         728,000
73   CREATIVE A500                  Hàng chính hãng         1,635,200
               MODEM + MODEM WIRELESS
    VIGOR 2700 DRAYTEK      802.11G 54Mbps 4RJ45 Router ADSL wireless VNP   1,550,000
                   sever
    VIGOR 2910 DRAYTEK (2 line)  Router ADSL +Load balance ,2 in 1,s/p cáp quang  2,780,000
    VIGOR V2910G DRAYTEK              Hàng chính hãng         3,450,000
41   CNET CAR854          MODEM ADSL WIRELESS                918,400
85   3 COM 101A-75         802.11G 54Mbps 4RJ45 Router ADSL wireless     1,904,000
    D-LINK 526B          1RJ45,ADSL                     325,000
    D-LINK 2542B         4RJ45. ADSL                    420,000
61   LINKSYS WAG 120N       Hàng chính hãng                  1,366,400
125  LINKSYS WAG 160N       Hàng chính hãng                  2,800,000
    D-LINK DSL2640B        802.11G 54Mbps 4RJ45 Router ADSL wireless     900,000
                NETWORK WIRELESS
    D_LINK DIR600         802.11N 150Mbps 4RJ45 Wireless Router       650,000
    D-LINK DIR615         802.11N 300Mbps 4RJ45 Wireless Route        980,000
28   JNET JN_WR150ND        Hàng chính hãng                  627,200
44   3 COM 101U-75         802.11G 54Mbps 4RJ45 Router wireless        985,600
    TENDA W311R          802.11N 150Mbps 4RJ45 Router wireless       320,000
45.5  LINKSYS WRT120N        Hàng chính hãng                  1,019,200
35   LINKSYS WRT54GH        Hàng chính hãng                  784,000
57   LINKSYS WRT54GL        802.11G 54Mbps 4RJ45 Wireless Router       1,276,800
                   802.11N 150Mbps 4RJ45 Wireless chuẩn N nhanh
    LINKSYS WRT160N-                                1,350,000
                      hơn 12 lần ,xa hơn 4 lần chuẩn G
                        14

    TP_LINK WR340G         54Mb        Hàng chính hãng       380,000
    TP_LINK WR740N         150M         Hàng chính hãng       480,000
    TP_LINK WR940N         150M         Hàng chính hãng       890,000
    ZYXEL NBG 417N                   Hàng chính hãng        644,000
    ZYXEL NBG 419N                   Hàng chính hãng        944,000
    CNET CQR980            Thiết bị thu phát vô tuyến/hàng chính hãng  500,000
    CNET CWR854                    Hàng chính hãng        400,000
                    NETWORK
    D-LINK DWA125N                802.11N 150Mbps,    USB     402,000
    D-LINK DWA525                 802.11G  54Mbps   PCI     365,000
    TP-LINK WN353G                      PCI          195,000
    TP-LINK WN321G                      USB           195,000
    ZYXEL NWD 270N                      USB           325,000
 9   TENDA W-311                       USB           201,600
    CNET CQU908                USB/Thiết bị thu phát vô tuyến    255,000
16   CNET CWD854                       USB           358,400
16   CNET CWP854                        PCI          358,400
13   CARD PCMCI TP-LINK WN310G             Hàng chính hãng        291,200

 3   LAN CARD TENDA                                  67,200
3.2  LAN CARD TP-LINK                  Hàng chính hãng        71,680
                   HUB_SWITCH
5.4  5P LEOLINK                  Switch Hub 10/100 Base - T     120,960
    5P JNET                    Switch Hub 10/100 Base - T     100,000
    5P CNET                    Switch Hub 10/100 Base - T     140,000
    8P CNET                    Switch Hub 10/100 Base - T     190,000
7.4  8P TENDA                   Switch Hub 10/100 Base - T     165,760
    8P D-LINK                   Switch Hub 10/100 Base - T     250,000
    16P D-LINK DES-1016A             Switch Hub 10/100 Base - T     620,000
    16P D-LINK 4 SFP - DGS121016         Switch Hub 10/100 Base - T    2,785,000
    16P CNET                   Switch Hub 10/100 Base - T     510,000
50.5  24P LINK-PRO                 Switch Hub 10/100 Base - T    1,131,200
    24P D-LINK DES-1026G          Switch Hub 10/100/2Port/1000 Base - T  2,150,000
    24P D-LINK DES-1024A             Switch Hub 10/100 Base - T     912,000
    24P TP-LINK                  Switch Hub 10/100 Base - T     785,000
    24P CNET                   Switch Hub 10/100 Base - T     900,000
    8P ZYXEL FS108A                Switch Hub 10/100 Base - T     299,000
    16P ZYXEL FS116P               Switch Hub 10/100 Base - T     734,000
    RJ11                           2LINE          30,000
    RJ45                           NHÔM           70,000
                               15

    RJ45                                 L2/L1             45,000/55,000
         PHẦN MỀM DIỆT VIRÚT (CÓ BẢN QUYỀN)
    Kaspersky Anti-virus 2011                       1PC                120,000
    Kaspersky Internet Security 2011 (Ko hop)               1PC                160,000
    Kaspersky Internet Security 2011                    1PC                260,000
    Kaspersky Internet Security 2011                    3PC                510,000
    Norton internet Vi rus                         1PC                170,000
                          CARD SOUND
19   CREATIVE 5.1                           Hàng chính hãng             425,600
32.5  CREATIVE 7.1                           Hàng chính hãng             728,000
                     PRINTER ( MÁY IN )
    HP P1102 (chính hãng)            LASER ,    A4 - 600 dpi - 8Mb - 16 ppm ,wireless    2,350,000
                           lazer,A4 - 600 dpi - 8Mb - 16 ppm - USB port . ML-
    SAMSUNG 1640 (cty)                                           1,350,000
                                  D108S (1,500 trang)
                          In laser khổ A4,USB,độ phân giải 2400x600 pdi,bộ
119  CANON 2900 (cty)                                            2,665,600
                          nhớ 2Mb,tốc độ 12ppm,không sp OS 64 bits
                          In laser khổ A4,USB,độ phân giải 2400x600 pdi,bộ
    CANON 2900 (chính hãng)
                          nhớ 2Mb,tốc độ 12ppm,không sp OS 64 bits
                                                        2,630,000

                          In laser khổ A4,USB,độ phân giải 2400x600 pdi,bộ
    CANON 3300 (chính hãng)                                         3,630,000
                          nhớ 8Mb,tốc độ 21ppm,IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG
                          A4 - 2400 x 600 dpi - 2 Mb - 14 ppm - USB port .
95   CANON 3050 (chính hãng)           Cartridge 312                       2,128,000
                          (1.500 trang
58   EPSON T11                            Hàng chính hãng            1,299,200

120  EPSON T30                            Hàng chính hãng            2,688,000

188  EPSON T60                            Hàng chính hãng            4,211,200
                          I
    EPSON LQ300 +II                         Hàng chính hãng            3,850,000
                          n
    Mực in (chai) HP,CANON                       muc bom                25,000
    Mực in (chai) HP,CANON 35A                     muc bom                27,000
    Mực in (chai) SAMSUNG/XEROX                     muc bom                30,000
    Mực in (chai) BROTHER                        muc bom                40,000
    DRUM 12A, 15A, 92A, 49A                                          50,000
    DRUM 35A                                                 60,000
    GAT 12A, 15A, 92A,49A                                           12,000
    GAT 35A                                                  18,000
    TRUC Sạc 12,15                                              13,000
    TRUC Từ 12,15                                               22,000
    TRUC Sạc 35                                                29,000
    TRUC Từ 35                                                30,000
    BAO Lụa                                                  23,000
    Mực in Canon EP22 ,EP25                      CARDTRIDE               320,000
                         16

     Mực in Hp 12A,15A,49A,92A               CARDTRIDE               320,000
     Mực in Hp 53A                     CARDTRIDE               390,000
     Mực in Hp 35A                     CARDTRIDE               380,000
     Mực in SS 1640, 1610                 CARDTRIDE               500,000
                   MÁY FAX--MÁY SCAN
112.2  PANASONIC KX-FT 987                  Giấy nhiệt              2,513,280
113.9  PANASONIC 711                    Giấy thƣờng              2,551,360
     PANASONIC KX-FP 206                 Giấy thƣờng              1,845,000
 130   PANASONIC KX-FP 372                 Giấy thƣờng              2,912,000
167.32  PANASONIC KX-FM 387                 Giấy thƣờng              3,747,968
198.5  PANASONIC KX-FL 422                   LASER               4,446,400
     PANASONIC KX-FP 701                 Giấy thƣờng              1,908,000
     PANASONIC KX_983                    Giấy nhiệt             1,905,000
 76   MÁY SCAN HP 2410             A4 ,48bit, 1200x1200 pdi ,    USB       1,702,400
 120   MÁY SCAN HP 3110             A4 ,48bit, 4800x9600 pdi ,    USB       2,688,000
                       CASE
 9   CASE EMASTER          Sơn bóng mặt nạ                       201,600
 7.5   CASE SP             Sơn bóng mặt nạ                       168,000
 8.5   CASE SD             nhiều mẫu đẹp                        190,400
 14   CASE DELUX           nhiều mẫu đẹp                        313,600
                     Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan
 35   CASE LAND3                                         784,000
                     12cm,500W
                     Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan
 38   CASE ROLAND
                     12cm,500W
                                                   851,200
                     Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan
 40   CASE BLUE                                          896,000
                     12cm,500W
                     Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan
 33   CASE X5                                           739,200
                     12cm,500W
                     Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan
 35   CASE X6                                           784,000
                     12cm,500W
                     Nguồn ARROW 3 Đầu cắm nguồn,1 SATA,Fan
 26.5  CASE WINDOW XP                                       593,600
                     12cm,500W
                     Không nguồn, có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và
 37.5  CASE COOLER MASTER ELITE 310  thép cao cấp                        840,000
                     Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ
 37.5  CASE COOLER MASTER ELITE 370  gắn được 7 fan / NO WINDOW                 840,000
     CASE COOLER MASTER ELITE 360  Không nguồn, có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và
 34.5  (SLIM)             thép cao cấp                        772,800
                     Có 1 quạt 12cm màu xanh phía trước ,nguyên liệu nhôm và
 44.5  CASE COOLER MASTER ELITE 430  thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 6 fan             996,800

                      NGUỒN
 7.5   NGUỒN SP            2
                     FAN 8                            168,000
                     4
 8.5   NGUỒN SD            FAN 12                           190,400
 9   NGUỒN 3G VISION         FAN 12                           201,600
 11   NGUỒN ARROW 450W        FAN 12                           246,400
 12   NGUỒN ARROW 500W        FAN 12                           268,800
 15.5  NGUỒN ARROW 550W        FAN 12                           347,200
                       17

16   NGUỒN ARROW 600W      FAN 12                        358,400
18   NGUỒN ARROW 650W      FAN 12                        403,200
                  20+4pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan 8cm,
18   NGUỒN ACBEL CE2_300W                               403,200
                  4pins(for dual CPU)
                  20+4pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan
19   NGUỒN ACBEL CE2_350W                               425,600
                  8cm,4+4pins(for dual CPU)
                  20+4pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan
21   NGUỒN ACBEL CE2_350W                               470,400
                  12cm,4+4pins(for dual CPU)
                  24 pins,3connectors,4xSATA, ver 2.0 ATX, fan
26   NGUỒN ACBEL CE2_400W                               582,400
                  12cm,6pins(for dual PCI)

                  24 pins,3connectors,4xSATA, ver 2.0 ATX, fan
32   NGUỒN ACBEL CE2_450W                               716,800
                  12cm,6pins(for dual PCI)
                  24 pins,2connectors,6SATA,ver 2.3ATX,fan
52   NGUỒN ACBEL CE2_550W    12cm,4+4 pins(for dual CPU),4x2+6pins (for PCI-   1,164,800
                  express) Passive PFC, smar fan
                  24 pins,5connectors,2xSATA,ver 2.0 ATX,fan
27   NGUỒN ACBEL E2_400W                               604,800
                  8cm,4pins(for dual CPU)
                  24 pins,5connectors,2SATA,ver 2.3 ATX,fan
34   NGUỒN ACBEL E2-470W                               761,600
                  8cm,1x8pins (for dual CPU)
                  20+4 pins,4connectors,4SATA,ver 2.3ATX,fan
33   NGUỒN ACBEL E2_470W PLUS  12cm,4+4 pins(for dual CPU),1x6+2 pins (for PCI-   739,200
                  express), black coating
                  24 pins,5connectors,2SATA,ver 2.3 ATX,fan
38   NGUỒN ACBEL E2_510W                               851,200
                  8cm,1x8pins (for dual CPU)
                  24pins,5connectors,2 SATA,Fan 12cm,ver 2.2
32   NGUỒN ACBEL I-POWER 430W  ATX,1x8pins (for dual CPU),1x6+2pins(for PCI-    716,800
                  express), black coating
                  24pins,5connectors,2 SATA,Fan 12cm,ver 2.2
43   NGUỒN ACBEL I-POWER 470W                             963,200
                  ATX,1x8pins (for dual CPU)
                  24 pins, 5connectors, 2 SATA, fan 12cm, ver 2.2
50   NGUỒN ACBEL I-POWER 510W  ATX,1x8pins (for dual CPU); 1x6pins(for PCI-    1,120,000
                  express), PFC, Black coating
                  24 pins,7connectors,4SATA, fan 12cm,ver 2.2 ATX,
66   NGUỒN ACBEL I-POWER 560W  1x8pins(for dual CPU), 2x6pins(for PCI-express),  1,478,400
                  activePFC,Black coating
                  Hiệu năng 85%,4connectors,6SATA,ball bearing
74   NGUỒN ACBELL R8II-600W   color fan 12cm,ver 2.3ATX,1x8 pins(for dual CPU);  1,657,600
                  4x6+2pins(for PCI-express),activePFC

                  Hiệu năng 85%,5connectors,6SATA,ball bearing
73   NGUỒN ACBEL I8-470W     color fan 12cm,ver 2.3ATX,1x4+4 pins(for dual    1,635,200
                  CPU); 1x6pins(for PCI-express),activePFC

                  Hiệu năng 88%,5connectors,10 SATA,ball bearing
202  NGUỒN ACBEL R9-900W     color fan 12cm,ver 2.3ATX,1x4+4&8pins(for dual   4,524,800
                  CPU);3x6pins(for PCI-E),activePFC

                  Hiệu năng 88%,5connectors,10SATA,ball bearing
242  NGUỒN ACBEL R9-1100W    color fan 12cm,ver 2.3ATX,1x4+4&8pins(for dual   5,420,800
                  CPU);3x6pins(for PCI-E),activePFC
                  f
17.5                fan 8cm, (4pin ) CPU, 2 sata, 4 ata ,màu bạc     392,000
    NGUỒN THERMAL MASTER 350W  a
                             18
                      ffan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin ) CPU, 3 sata, 3 ata ,màu
22.5  NGUỒN COOLER MASTER 350W - ELITE                                 504,000
                      abạc
                      ffan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1
27.5  NGUỒN COOLER MASTER 400W - ELITE                                 616,000
                      PCI
                      a express 6 pin, màu bạc
                      n 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1
                      ffan
31.5  NGUỒN COOLER MASTER 460W - ELITE                                 705,600
                      PCI
                      a express 6 pin, màu đen
    NGUỒN COOLER MASTER 350W - V2.3  n 12cm, 2 đường 12v, (4pin và 8 pin) CPU, 2 sata, 5 đầu
                      ffan
27.5  EXTREME               cắm nguồn, đường 12v , (4+4pin) đen
                      F 12cm, 2lưới chống nhiễu, màu CPU, 4 sata, 5 đầu cắm
                      aFan
                                                     616,000
    NGUỒN COOLER MASTER 460W - V2.3  n
                      anguồn, 1 PCI Express 6 pin, lưới chống nhiễu, màu đen,
44.5  EXTREME               chuẩn RoHS
                      Fan
                      F 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 4 sata, 5 đầu cắm
                      n                               996,800
    NGUỒN COOLER MASTER 500W - V2.3  anguồn, 1 PCI Express 6 pin, lưới chống nhiễu, màu đen,
54.5  EXTREME              n
                      Fchuẩn RoHS                         1,220,800
    NGUỒN COOLER MASTER 550W - V2.3  aFan 12cm, 2 đường 12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 sata, 2 PCI
67.5  EXTREME              n
                      FExpress 6+2 pin,lưới chống nhiễu, màu đen, chuẩn RoHS    1,512,000
    NGUỒN COOLER MASTER 600W - V2.3  aFan 12cm, 2 đường 12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 sata, 2 PCI
74.5  EXTREME              n
                      FExpress 6+2 pin,lưới chống nhiễu, màu đen, chuẩn RoHS    1,668,800
    NGUỒN COOLER MASTER 650W - V2.3  aFan 12cm, 2 đường 12v,(4+4pin)CPU, 3 ata, 6 sata, 2 PCI
82.5  EXTREME               Express 6+2 đường chống nhiễu, đầu đen, chuẩn Dual
                      F 12cm, 3 pin,lưới 12v, 6 sata, 5 màu cắm nguồn, RoHS8
                      nFan
                                                    1,848,000
    NGUỒN COOLER MASTER 650W - V2.2   pin,
                      a 2 PCI Express 6 pin, active PFC, chuẩn RoHS + SLI +
119.5  REAL PRO              F 12cm, 4 suất đỉnh 780w, lưới chống nhiễu, màu đen
                      80
                      n plus, côngđường 12v, 6 sata, 5 đầu cắm nguồn, Dual 8
                      Fan
                                                    2,676,800
    NGUỒN COOLER MASTER 750W - V2.2   pin,
                      a 2 PCI Express 6 pin, 2 PCI Express 8 pin, active PFC,
140.5  REAL PRO              nchuẩn RoHS + SLI + 80 plus, công suất đỉnh 900w, lưới    3,147,200
    NGUỒN COOLER MASTER 500W - V2.3   Fan
                      F 135mm, 5 IDE, 6SATA, 1 đường 12v for OC, Dual
98.5  SILENT PRO M            a8pin, 2 PCI- e 6pin, 2 PCI- e 8pin Active PFC ,Hiệu suất  2,206,400
    NGUỒN COOLER MASTER 600W - V2.3   trên 85% , modular 9SATA, 1 đường 12v SLI + 80plus,
                      F 135mm, 5 IDE, cable , chuẩn RoHS + for OC, Dual
                      nFan
118.5  SILENT PRO M            a8pin, 2 PCI- e 6pin, 2 PCI- e 8pin Active PFC ,Hiệu suất  2,654,400
    NGUỒN COOLER MASTER 700W - V2.3   trên 85% , modular 9SATA, 1 đường 12v SLI + 80plus,
                      F 135mm, 5 IDE, cable , chuẩn RoHS + for OC, Dual
                      nFan
148.5  SILENT PRO M            a8pin, 2 PCI- e 6pin, 2 PCI- e 8pin Active PFC ,Hiệu suất  3,326,400
    NGUỒN COOLER MASTER 850W - V2.3   trên 85% , modular 9SATA, 1 đường 12v SLI + 80plus,
                      F 135mm, 6 IDE, cable , chuẩn RoHS + for OC,
                      nFan
178.5  SILENT PRO M            aCPU(4+4pin), 6 PCI- e 6+2pin, 2 PCI- e Y, Active PFC    3,998,400
    NGUỒN COOLER MASTER 1000W - V2.3  ,Hiệu suất trên 85% , modular đường 12v for OC,
                      F 135mm, 6 IDE, 9SATA, 1 cable , chuẩn RoHS + SLI +
                      nFan
218.5  SILENT PRO M            aCPU(4+4pin), 6 PCI- e 6+2pin, 2 PCI- e Y, Active PFC    4,894,400
                      ,Hiệu suất trên 85% , modular đường 12v for OC,
                      F 120mm, 3 IDE, 6SATA, 1 cable , chuẩn RoHS + SLI +
    NGUỒN COOLER MASTER 550W - V2.3 GX nFan
88.5                    aCPU(4+4pin), 2 PCI- e 6+2pin, Active PFC , Hiệu suất trên  1,982,400
                      85% , chuẩn 3 IDE, 6SATA, 1 đường 12v for OC,
                      F 120mm, RoHS + SLI + 80plus, Công suất đỉnh 660W,
    NGUỒN COOLER MASTER 650W - V2.3 GX nFan
106.5                   aCPU(4+4pin), 2 PCI- e 6+2pin, Active PFC , Hiệu suất trên  2,385,600
                      85% , chuẩn 3 IDE, 9SATA, 1 đường 12v for OC,
                      F 120mm, RoHS + SLI + 80plus, Công suất đỉnh 780W,
    NGUỒN COOLER MASTER 750W - V2.3 GX nFan
120.5                   aCPU(4+4pin), 2 PCI- e 6+2pin, Active PFC , Hiệu suất trên  2,699,200
    NGUỒN COOLER MASTER 800W - V2.3   85% , chuẩn 4 IDE, 9SATA, 1 đường 12v for OC 65A ,
                      F 120mm, RoHS + SLI + 80plus, Công suất đỉnh 900W,
                      nFan
189.5  SILENT PRO GOLD          aCPU(4+4pin), 3 PCI- e 6+2pin, Active PFC , Hiệu suất trên  4,244,800
    NGUỒN COOLER MASTER 1000W - V2.3  90% , chuẩn 4 IDE, 9SATA, 1 đường 80plus Gold, Công
                      F 135mm, RoHS + SLI + Crossfire+12v for OC 82A ,
                      nFan
235.5  SILENT PRO GOLD          aCPU(4+4pin), 4 PCI- e 6+2pin, Active PFC , Hiệu suất trên  5,275,200
    NGUỒN COOLER MASTER 1200W - V2.3  90% , chuẩn 4 IDE, 9SATA, 1 đường 80plus Gold, Công
                      F 135mm, RoHS + SLI + Crossfire+12v for OC 98A ,
                      nFan
285.5  SILENT PRO GOLD          aCPU(4+4pin), 4 PCI- e 6+2pin, Active PFC , Hiệu suất trên  6,395,200
                      n90% , chuẩn RoHS + SLI + Crossfire+ 80plus Gold, Công
                            UPS
    SANTAK 500VA                        Hàng chính hãng            830,000
    SANTAK 1000VA                       Hàng chính hãng           2,040,000
    SANTAK 600VA LAZER                     Hàng chính hãng             CALL
    SANTAK 1400E                        Hàng chính hãng             CALL
    SANTAK 1400VA LAZER                    Hàng chính hãng             CALL
             USB ( Ổ ĐÓA DI ĐỘNG )_THẺ NHỚ
    KINGMAX 2G                       USB 2.0 UDRIVE// KD 01          130,000
    KINGMAX 4G                     USB 2.0 UDRIVE//PD 07//PD 02         148,000
    KINGMAX 8G                       USB 2.0 UDRIVE/PD 01           276,000
    KINGMAX 8G                     USB 2.0 UDRIVE/PD 07//PD 02         262,000
    KINGMAX 16G                       USB 2.0 UDRIVE//UD 05          520,000
    KINGSTON 2G                      USB 2.0 DT 101C(TEM FPT)          CALL
                           19

    KINGSTON 4G                    USB 2.0 DT 101C(TEM FPT)       145,000
    KINGSTON 8G                    USB 2.0 DT 101C(TEM FPT)       245,000
    ADATA 4G                      USB 2.0 C906/TRẮNG-ĐEN        140,000
    PQI 4G                        USB 2.0 U262/U273         180,000
    TRANCEND 2G                    USB 2.0 DT 101C(TEM FPT)       128,000
    TRANCEND 4G                    USB 2.0 DT 101C(TEM FPT)       138,000
    THẺ NHỚ TRANCEND SD 2G                 Hàng chính hãng         140,000
    THẺ NHỚ TRANCEND SD 4G                 Hàng chính hãng         205,000
    THẺ NHỚ TRANCEND MICRO SD 2G              Hàng chính hãng         105,000
    THẺ NHỚ TRANCEND MICRO SD 4G              Hàng chính hãng         170,000
    USB 3G HSUPA (7.2Mbps)                mobi,vina,viettel         540,000
    USB DCOM 3G (7.2Mbps)                Tài khoản 600.000         700,000

                    CARD READER
    APACER (usb2.0)                    Hàng chính hãng         170,000
8.5  APACER AM400 / AE101                  Hàng chính hãng         190,400
11   APACER AM500                      Hàng chính hãng         246,400
    CARD 539/533                      Hàng chính hãng          14,000
4.9  HỘP NHÔM SSK                      Hàng chính hãng         109,760
                     FAN (QUẠT)
1.8  FAN CPU 478 HỘP CAM                                   40,320
 6   FAN CPU 775 BOX                                     134,400
1.6  FAN CPU 775 (THƢỜNG)                                   35,840
2.4  FAN LAPTOP NC10                      1FAN LỚN            53,760
3.8  FAN LAPTOP IS630                     1FAN LỚN            85,120
4.4  FAN LAPTOP X680                      1FAN LỚN            98,560
    NOTEPAL THERMAL MASTER - C1   Giá
                    G đỡ notebook 14" up to 15" bằng nhựa , có 1 fan 20cm
 8                   i, kết nối qua cổng USB , màu đen            179,200
    NOTEPAL THERMAL MASTER - C2   Giá
                    á đỡ notebook 14" up to 15" bằng nhựa , có 1 fan 20cm
                    G
8.5                  i, kết nối qua cổng USB , màu đen            190,400
    NOTEPAL COOLER MASTER XLITE   Giá
                    á đỡ notebook 14" up to 15" bằng nhựa và nhôm , có 1
                    G
13.5                  ifan 14cm , kết nối qua cổng USB , màu đen       302,400
    NOTEPAL COOLER MASTER U1     Giá
                    á đỡ notebook 12" up to 14" bằng nhôm , có 1 fan 8cm
                    G
16.5                  icó thể di chuyển , kết nối qua cổng USB , màu đen   369,600
    NOTEPAL COOLER MASTER U2     Giá
                    á đỡ notebook 14" up to 17" bằng nhôm , có 2 fan 8cm
                    G
21.5                  icó thể di chuyển , kết nối qua cổng USB , màu đen   481,600
    NOTEPAL COOLER MASTER AX     Giá
                    á đỡ notebook 14" và 15" bằng nhựa và nhôm , có 1 fan
                    G
18.5                  i14cm , kết nối qua cổng USB (2 USB) , màu đen     414,400
    NOTEPAL COOLER MASTER X2     Giá
                    á đỡ notebook 14" và 15" bằng nhựa và nhôm , có 1 fan
                    G
17.5                  i14cm , kết nối qua cổng USB (2 USB) , màu đen     392,000
    NOTEPAL COOLER MASTER A1     Giá
                    á đỡ notebook 14" và 15" bằng nhựa và nhôm, có 2 fan
                    G
18.5                  i7cm, kết nối qua cổng USB(2USB), màu đen        414,400
    NOTEPAL COOLER MASTER E1     Giá
                    á đỡ notebook 14" up to 15" bằng nhựa và nhôm , có 1
                    G
20.5                  ifan 23cm , kết nối qua cổng USB , màu đen       459,200
                    Giá
    NOTEPAL COOLER MASTER ERGO STANDG đỡ notebook 9" - 17" bằng nhựa và nhôm, có 1 fan
                    á
30.5                  i14cm, kết nối qua cổng USB(5USB), màu đen, có 5 nấc  683,200
    NOTEPAL COOLER MASTER V1     điều
                    G chỉnh độ cao
                    Giá
                    á đỡ notebook 14" và 15" bằng nhôm, có 2 fan 7cm, kết
18.5                  inối qua cổng USB(2USB), màu đen            414,400
                    á
                            20
    NOTEPAL COOLER MASTER BLACK     Giá
                     G đỡ notebook 15" và 17" bằng nhôm, có 2 fan 7cm, kết
30.5                   inối qua cổng USB (2USB), màu đen              683,200
    NOTEPAL COOLER MASTER D1      Giá
                     á đỡ notebook từ 12" đến 15" bằng nhựa và nhôm, có 2
                     G
17.5                   ifan 7cm, kết nối qua cổng USB(2USB), màu đen        392,000
                      Giá
    NOTEPAL COOLER MASTER INFINITE HUB á đỡ notebook từ 12" đến 17" bằng nhôm, có 1 fan 9cm,
                     G
31.5                   ikết nối qua cổng USB (4USB), màu bạc            705,600
    NOTEPAL COOLER MASTER        Giá
                     á đỡ notebook từ 12" đến 17" bằng nhôm, có 1 fan 9cm,
                     G
32.5  INFINITE COLOR           ikết nối qua cổng USB (2USB)                 728,000
                     á
    FAN CASE                         8 Cm/12 Cm            8,000/14,000
    FAN CASE ĐÈN                       8 Cm/12 Cm            18,000/35,000
                      CABLE (CÁP)
 2   CÁP HDMI                           1m5                44,800
3.2  CÁP HDMI                            3M                71,680
4.2  CÁP HDMI                            5M                94,080
    CÁP DVI                            1m5                20,000
    CÁP NHUYỄN                                            5,000
0.6  CÁP HÌNH THANG                                          13,440
9.2  CÁP 2 ĐẦU USB Z-TTEK 026               DÙNG NỐI 2 MÁY TÍNH            206,080
0.7  CÁP 3 ĐẦU USB                                          15,680
1.6  CÁP KVM                        2 ĐẦU DƢƠNG,1M5              35,840
    CÁP LOA 1->2 BÔNG SEN                   thuong/tot            6,000/12,000
    CÁP CD                                              5,000
0.25  CÁP SATA                                             5,600
0.25  CÁP NGUỒN SATA                                          5,600
0.65  CÁP LPT                            1M5                14,560
1.32  CÁP LPT                            3M                29,568
1.6  CÁP LPT                            5M                35,840
0.4  CÁP MÁY IN USB/NDUSB                     1M5                 8,960
0.6  CÁP MÁY IN USB XỊN/ND USB           1M5  loại xịn có 2 cục chống nhiễu       13,440
1.7  CÁP MÁY IN USB XỊN/ND USB           3M   loại xin có 2 cục chống nhiễu       38,080
2.1  CÁP MÁY IN USB XỊN/ND USB           5M   loại xin có 2 cục chống nhiễu       47,040
    CÁP VGA LCD                          1M8                18,000
1.8  CÁP VGA LCD                          3M                40,320
2.7  CÁP VGA LCD                          5M                60,480
4.2  CÁP VGA LCD                          10M                94,080
5.3  CÁP VGA LCD                          15M                118,720
6.5  CÁP VGA LCD                          20M                145,600
11   CÁP VGA LCD                          25M                246,400
1.2  CÁP VGA LCD ND                        1M8                26,880
                         21

    CÁP ĐIỆN THOẠI 2LINE                 1CUỘN/150M          100,000
    CÁP ĐIỆN THOẠI 4LINE/TENDA              1CUỘN/150M          120,000
14.5  CÁP MẠNG 0522                     1THÙNG/300M          324,800
16   CÁP MẠNG 0520                     1THÙNG/300M          358,400
19   CÁP MẠNG 0238                     1THÙNG/300M          425,600
24.5  CÁP MẠNG CHỐNG NHIỄU 0332E              1THÙNG/300M          548,800
28   CÁP MẠNG CHỐNG NHIỄU B2                1THÙNG/300M          627,200
55   CÁP MẠNG 6                      1THÙNG/300M         1,232,000
 8   CAP MANG TENDA_UTP 1002D               1THUNG/100M          179,200
11   CAP MANG TENDA _FTP 1002E               1THUNG/100M          246,400

                  TV MOVIES CARD
13   TV BOX GADMEI CRT 3820     Ext Box,VGA in.Không cần PC             291,200
17.5  TV BOX GADMEIL USB 382E     USB dùng cho Laptop                 392,000
 17  TV BOX GADMEI LCD 2830     Ext Box,VGA in.Không cần PC,dùng cho màn hình LCD  380,800
14.3  CARD TV PT228         PCI,xem TIVI,TH cáp,KTS video trên máy tính     320,320
                    BOX HDD
2.8  BOX SAMSUNG SATA                       2.5”          62,720
7.2  BOX SSK SATA                         2.5 “         161,280
5.2  BOX HITACHI \ATA                       2.5"          116,480
14.7  BOX KINGMASTER SATA                     3.5 “         329,280
14.7  BOX CD ATA                          5.25”         329,280
16.7  BOX CD SATA (852)                      5.25"         374,080
                  CÁC THIẾT BỊ KHÁC
2.9  TAY GAME DON 2008                      RUNG          64,960
4.2  TAY GAME DON 702                       RUNG          94,080
8.1  TAY GAME DON C033                      RUNG          181,440
9.2  TAY GAME DON C031                      RUNG          206,080
5.2  TAY GAME DOI EW 2008D                    RUNG          116,480
 6   TAY GAME DOI 702D                      RUNG          134,400
1.6  USB BLUETOOTH                                    35,840
3.4  USB -> LAN 772A                                   76,160
1.8  USB-> SOUND                                     40,320
4.7  USB->LPT 120                       đầu kim          105,280
5.2  USB->LPT 121                         đầu lỗ         116,480
0.7  USB-> PS2 LOẠI TỐT                                  15,680
4.9  USB->COM                       UNITEK Y105          109,760
3.4  CARD IDE ->SATA 8008                                 76,160
5.2  CÁP USB->SATA                                    116,480
1.7  TEXT MAIN 2ĐÈN                                    38,080
2.7  TEXT MAIN 4ĐÈN                                    60,480
 2   TEXT CÁP THƢỜNG                        468          44,800
4.2  TEXT CÁP TỐT                         468          94,080
1.8  HUB USB 1->4                      HÌNH NGƢỜI          40,320
                      22

2.7/1.8  KHOÁ LAPTOP                SỐ/CHÌA        #VALUE!
  8   SẠC ĐA NĂNG                LAPTOP         179,200
 3.5   RUBANG EPSON LQ300                         78,400
     BỘ CHÙI 4 MÓN             BỘ VỆ SINH LAPTOP       15,000
 3.7   PCI ->4USB                             82,880
 5.3   PCI->1394                             118,720
 6.3   PCI->LPT                              141,120
 7.3   PCI->COM                              163,520
 8.7   PCI->SATA                             194,880
     ZẮC LOA CHIA RA 2                          5,000
     ĐẦU NỐI MẠNG 1->1                          5,000
     ĐẦU NỐI MẠNG 1->2                          8,000
     DÁN BÀN PHÍM LAPTOP                         15,000
     KỀM NHẤN                              40,000
     KỀM BẤM MẠNG THƢỜNG             315           40,000
 5.8   KỀM BẤM MẠNG                210/868         129,920
 12.2   KỀM BẤM MẠNG                568          273,280
     DIA CD ELIDATA               100c          200,000
     DIA CD CREATION               100c          200,000
     DIA CD MELODY                100c          215,000
     DIA DVD MELODY               100c          310,000
                  KMV AUTO SWICH
 3.8   KMV SWICH 4CPU-1VGA           KO KB+MOUSE         85,120
 11.3   KMV SWICH 4CPU-1VGA           CO KB+MOUSE        253,120
 8.2   KMV SWICH 1CPU-4 VGA            LCD          183,680
 6.7   KMV SWICH 1CPU-2 VGA            LCD          150,080
 2.6   DATA SWITH 2.1 IN              USB           58,240
 3.2   DATA SWICH 4.1 IN              USB           71,680


 Ө    KHI MUA HÀNG SỐ LƯỢNG NHIỀU QUÍ KHÁCH VUI LÕNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÕNG KINH

     DOANH ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

 ®                 HUNG TÔI KHÔNG KỊP BÁO TRƯỚC, XIN QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM
     GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ CHÖNG TÔI KHÔNG KỊP THAY ĐỔI,XIN QUÝ KHÁC THÔNG CẢM

 ®    CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG VÀ MỚI 100%

               RẤT MONG SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH
       23
BH  22400
3N
3N
3N

3N

3N

3N
3N

3N
3N

3N
3N

3N

3N
3N

3N

3N
3N

3N

3N
   24

3N

3N

3N
3N

3N
3N

3N


3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N


3N
3N
3N
3N
3N
3N


3N
3N
   25

3N


3N
3N
3N
3N
3N
3N


3N
3N
3N
3N
1N
1N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N


2N

2N
2N
   26

2N
2N
2N
2N
2N
3N
3N
3N


3N
3N
3N
3N

3N
3N
3N

3N
3N

3N

3N
3N
3N
3N

3N

3N

3N

3N

3N
3N

3N
3N
3N

3N

3N
   27

3N


3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N

3N

3N

3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N
3N

3N3N

3N
   28

3N

3N

3N

3N

3N2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
2N

3N

3N

3N

3N
2N
2N
2N
2N
2N


3N
   29

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N

3N1N
1N
1N
1N
1N
6T
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
   30

1N
1N


1N

1N

1N

6T

6T

6T

3T

1N

6T

1N

1N

1N

1N

1N


1N

1N

6T

6T

1N

1N

1N

1N

6T

6T

6T

6T

6T
      31

 6T

 6T

 1N

 1N

 1N

 1N

 1N

 1N

 1N

 1N

 6T

 6T

 6T

 6T

 1N

 6T


 6T
 6T
 6T
 6T
 6T
 6T
 6T
 6T
 6T
 6T


bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
      32

bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test

 6T

 6T

bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test

bao test
      33

bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
      34

bao test
bao test
bao test
bao test


 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 6T
 6T
 6T
 6T
   35

6T
6T
6T
6T
6T
6T
6T
6T
6T
6T
6T
6T
3T
3T
1N
1N
1N


1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N


1N
1N
1N
1N
6T
1N
1N
1N
1N
   36

1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N


1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N

6T
1N


6T
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
   37
1N
1N
1N
1N
1N


1N
1N


1N
1N

1N

1N

1N

1N

1N

1N

1N
1N
   38
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N
1N

1N

1N

1N


1N
1N
1N
1N
1N
1N
   39

1N
1N

2N

2N

2N

2N

2N


2N


2N

2N


2N


2N


2N

2N

2N


2N


2N2N2N2N


1N
   40

2N
2N
2N

2N

2N

2N

2N
2N

2N

5N

5N

5N
5N
5N

5N
5N

5N

5N
5N
5N

5N
5N


2N
2N
2N
2N
2N


1N
1N
1N
1N
1N
1N
      41

 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 1N
 6T
 1N


 6T
 1N
 1N
bao test
 6T


bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
bao test
 6T
 6T
 12T
 12T
 12T
 12T
 12T
 12T
 12T
 12T
 12T
      42

 12T
 12T
 12T
 12T
bao test
bao test
   43
6T
6T
6T
6T


3T
3T
3T
3T
3T
3T


1T
1T
1T
1T
1T
1T
        44
      1T
      1T
      1T
      1T
      1T
      1T


ÕNG KINHÁCH THÔNG CẢM

								
To top