18 - Download as DOC by HC111129115256

VIEWS: 95 PAGES: 38

									 18.05.2007 TARİHİNDE SAAT 09:30 ‘DA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İHALESİ YAPILACAK OLAN MALZEME LİSTESİ (FİRMALAR
İHALEYE GELİRKEN YANLARINDA 2007 TİCARET ODASI BELGESİ, NOTER TASDİKLİ YETKİ BELGESİ, İMZA SİRKÜLERİ, FİRMA
  KAŞESİ GETİRMEK ZORUNDADIRLAR)( İHALE SALONU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İHALE ODASI SÜLEYMANİYE CAD NO 25
 SÜLEYMANİYE -İST ) TEKNİK ŞARTNAMELER BİRİMDEN (İ.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ REKTÖRLÜK BİNASI)
                        TEMİN EDİLECEKTİR.

                 PROJE
                         S.
S.NO SAAT  PROJE NO    YÜRÜTÜCÜSÜ VE              MALZEME -CİHAZ ADI      BİRİM  MİKTARI
                         NO
                 BİRİMİ

                         1  Taq Polimeraz           Unite      3000


                         2  DNTP Seti             Adet      2


                         3  Proteinaz K            Adet      3


                         4  Agaroz MB Grade (100 gr)      Adet      2


                         5  Primer (50 bp) (10 OD)       nmol      100


                         6  Falkon tüpü (50 ml steril)     Adet      200


                         7  Eppendorf 200 ul PCR Grade     Adet      3000


                         8  Eppendorf 500 ul          Adet      3000


                         9  DNA Saklama Kutusu         Adet      5


                         10  Mavi uç              Adet      1000
              Dr.Ferhat Dizen DiĢ
 1  09:30  T-2/15122006
              Hekimliği Fakültesi
                         11  Sarı uç              Adet      5000


                         12  Amonyum Asetat MB Grade      Kg       5


                         13  Mutlak Alkol            Lt       10


                         14  DNA Size Marker (50 bp) 0.5 ml   Adet      2


                         15  Puc 19 DNA / MSp size marker    Adet      1


                         16  TAQ I Restriksiyon Enzimi     Unite      3000


                         17  Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)    Kg       1


                         18  EDTA' lı tüp vacutainer 10 ml.   Adet      200


                         19  Eldiven (M)            Paket      5


                         20  Eldiven (S)            Paket      5
                          21  Otoklav Bandı                   Adet      2


                          22  SST Gel and Clot Activator            Adet      200


                          23  IL-1 B 3953 ELISA Tayin Kiti (96'lık)       Adet      3


                          1  Dystrophin Antikoru ( rod domain ve C terminus)  2,5 ml     1


                          2  Dysferlin Antikoru                1 ml      1


                          3  Alpha Sarcoglycan Antikoru            1 ml      1


                          4  Delta-Sarcoglycan Antikoru            1 ml      1


                          5  Beta-Dystroglycan Antikoru            1 ml      1


                          6  Calpain 3 exon 1 Antikoru             2,5 ml     1


2  09:35  T-3/15122006  Eda Becer DETAE     7  Calpain 3 exon 8 Antikoru             2,5 ml     1


                          8  Caveolin-3 Antikoru                1 ml      1


                          9  β(Beta)-sarcoglycan Antikoru           1ml       1


                          10  γ(gama)-sarcoglycan Antikoru           1ml       1


                          11  Protein Prestained Standards           500μl      1


                          12  Nitrocellulose Membran              15 adet/paket  1


                          13  Hazır Tris-HCl Jel                1 adet/paket  10 adet


                          1  ADĠPONECTĠN ELĠSA KĠT 96 TESTLĠK         KĠT       3


                          2  SARI PĠPET UCU 1000 LĠK              POġET      1


                          3  MAVĠ PĠPET UCU 1000 LĠK              POġET      1

              Abdullah Göymen
3  09:40  T-4/15122006  C.T.F. Kadın Has. ve   4  EPENDORF 1000 LĠK                 POġET      1
              Doğ. A.B.D.

                          5  PARAFĠLM                     ADET      1


                             SANTRĠFÜJ TÜPÜ KAPAKLI 16*100 DĠBĠKONĠK
                          6                           ADET      300
                             CAM


                          7  SANTRĠFÜJ TÜPÜ 16*100 DĠBĠKONĠK CAM        ADET      300


              AraĢ.Gör.Seda Usta
4  09:45  T-5/15122006              1  di-Potasyum hidrojen fosfat            1 kg      1
              Fen Fak. Biyoloji Böl.
                        2  Potasyum dihidrojen fosfat      1 kg   1


                        3  Aseton                2,5 lt  1


                        4  Bovine Serum Albumin         5 gr   1


                        5  Epibrassinolide            10 mg  4


                        6  Glisin                1 kg   1


                        7  Methanol               2,5 lt  1


                        8  Absisik asit             25 u   1


                        9  Azocoll                1 gr   1


                        10  Pipet ucu (mavi) 1000'lik kutu    1 pk   1


                        11  Pipet ucu (beyaz) 100'lik kutu    1 pk   5


                        12  Pipet ucu (sarı) 1000'lik kutu    1 pk   1


                        13  Filtre kağıdı 40x40 250'lik      1 pk   2


                        14  Ependorf tüp (1,5 ml) 1000'lik amb.  1 pk   1


                        15  Kuwars küvet 6040-UV 10 mm      1 adet  2


                        16  14 cmçapında petri kabı        1 adet  50


                        17  Santifrüj tübü 16x100 500'lük     1 kutu  1


                        18  Ependorf tüp sporu          1 adet  2


                        19  Havan- havaneli 10 cm         1 adet  10


                        20  Parafilm               1 pk   2


                        1  Taq Polimeraz             Ünite  3000


                        2  DNTP Seti               Adet   2
              Zeynep Boy DiĢ
              Hekimliği Ağız DiĢ
5  09:50  T-6/15122006            3  Proteinaz K              Adet   3 (100mg)
              Çene Hastalıkları
              ABD.
                        4  Agaroz MB grade (100gr)        Adet   3


                        5  Primer (10OD)             nmol   100
                       6  Falkon Tüpü (50 ml steril)         Adet  200


                       7  Eppendorf 200 µl PCR grade         Adet  4000


                       8  Eppendorf 500 µl              Adet  3000


                       9  DNA Saklama Kutusu             Adet  5


                       10  Mavi Uç                   Adet  1000


                       11  Sarı Uç                   Adet  5000


                       12  Amonyum Asetat MB grade           kg   5


                       13  Mutlak Alkol                lt   10


                       14  DNA Size Marker (50bp) 0.5 ml        Adet  2


                       15  DNA Size Marker (100bp) 0.5 ml       Adet  1


                       16  AlwI Restriksiyon Enzimi          Ünite  3000


                       17  NlaIII (Hsp192) Restriksiyon Enzimi     Ünite  3000


                       18  Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)         kg   1


                       19  EDTA'lı Tüp Vacutainer 10 ml        Adet  200


                       20  Eldiven (M)                 Kutu  5


                       21  Eldiven (S)                 Kutu  5


                       22  Otoklav Bandı                Adet  2


                       23  NaCl                    kg   1


                       24  Paraokson (Sigma: D-9286) (1gr)       Adet  1


                       25  Etidyum Bromür (10 mg / ml)         Adet  2


                       1  Agaroz 1 kg                 adet  1


              Onur Baykara   2  Proteinaz K 100 mg             adet  3
              CerrahpaĢa Tıp
6  09:55  T-7/15122006
              Fakültesi Tıbbi
              Biyoloji ABD.   3  200 µl DNAaz RNAaz free pipet ucu 1000lik  paket  5


                       4  10 µl DNAaz RNAaz free pipet ucu 1000lik  paket  5
5  1000 µl DNAaz RNAaz free pipet ucu 1000lik   paket  5


6  0.2 ml ince duvarlı PCR tüpü 1000'lik     paket  5


7  0.5 ml ince duvarlı PCR tüpü 1000'lik     paket  10


8  1.5 ml DNAaz RNAaz free eppendorf tüp 500lük  paket  5


9  Taq DNA Polimeraz 500 U            adet  3


10  dNTP set 100 mM, 4x0.25            set   3


11  Primer 400 mer                 adet  1


12  DNA Ladder 100 bp               adet  2


13  High Pure PCR Template prep kit 100 rxn    adet  1


14  BshI 1236 I 500 U               adet  10


15  Amonyum asetat 1 kg              adet  1


16  APS 100 gr                   adet  3


17  EDTA 1 kg                   adet  1


18  Etitdyum Bromür 10 g              adet  1


19  SDS 100 gr                   adet  2


20  Borik asit 1 kg                adet  1


21  Trisma Base 1 kg                adet  1


22  bromofenol blue 25 gr             adet  1


23  Hydroquinone 100 gr              adet  1


24  Glikojen 10 gr                 adet  1


25  Etanol 2.5 lt                 adet  8


26  DNA sequencing polimer POP4 5 ml        adet  1


27  DNA sequencing buffer 25 ml          adet  3


28  DNA sequencing capillary 47 cm         paket  2
                         29  Filtreli pipet ucu 100 µl 96'lık        paket  10


                         1  RNA izolasyon kiti 100 rxn           adet   2


                         2  mRNA izolasyon kiti 100 rxn           adet   2


                         3  cDNA sentez kiti 100 rxn            adet   2


                         4  Taq DNA polimeraz 500 U             adet   5


                         5  dNTP set 100 mM 4x0.25 ml            set   3


              Nuriye Banu Tömekçe  6  Primer 300 mer (oligonükleotid)         mer   300
              CerrahpaĢa Tıp
7  10:00  T-8/15122006
              Fakültesi Tıbbi
              Biyoloji ABD.     7  DNA ladder 100 bp                adet   3


                         8  Sarı uç-200µl 1000lik              paket  3


                         9  Beyaz uç-10 µl1000lik              paket  3


                         10  0.2 ml eppendorf tüp 1000 lik          paket  2


                         11  0.5 ml eppendorf tüp 1000lik          paket  2


                         12  Proteinaz K 100 mg               adet   2


                           PTEN/MMAC1 Ab-4/17.A) 7 ml Kullanıma Hazır 70
                         1                          ADET   1
                           Testlik kit


                         2  Polyvalent Kit                 ADET   1


                         3  Citrat Buffer                  ADET   1


                         4  Phosphate Buffered Saline            ADET   1


                         5  Maunt M Kapama Mediumu             ADET   1
              Derya Kanza C.T.F.
8  10:05  T-9/15122006  Kadın Hast. Ve doğ.
              A.B.D.
                         6  Mayers Henatoksilen               ADET   1


                         7  Doku Sınırlama Kalemi              ADET   1


                         8  Pozitif ġarjlı Lam               KUTU   1


                         9  Lamel 24*50                   KUTU   1


                         10  Disposable Mikarotom Bıçağı           ADET   1


      T-       Nihan Uygur Külcü
9  10:10                    1  BD FACS Lyzing Solution             100 ml  2 adet
      10/15122006  DETAE
                            Tubes with round bottom,Polystyrol, 5ml,125
                          2                           1000 adet   1 adet
                            pieces/steril bag


                          3  BD FACS Flow Sheath Fluid             20 ml     2 adet


                            Human Th1/Th2 Cytokine Cytometric Bead Array
                          4                           80 test    1 adet
                            (CBA)Kit


                          5  Anti TCR gamma/delta 1 FITC            100 test    2 adet


                          6  BD Simultest Control IgG1/IgG1          50 test    1 adet


                          7  CD23-PE                      50 Test    2 adet


                          8  CD69-FITC                     100 test    1 adet


                          9  anti TCRalpha/beta FĠTC              100 test    1 adet


                          1  Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit     1       1


                          2  Caspase 8 Colorimetric Activity Assay Kit     1       1


                          3  NGF Antikoru                   1 ml      1

              AraĢ.Gör.Selda
       T-
10  10:15         Gezginci Fen Fak.    4  Galectin-3 Antikoru                1 ml      1
       11/15122006
              Biyoloji Böl.

                          5  Bax Antikoru                   1 ml      1


                          6  RASSF1 Antikoru                  1ml      1


                          7  RASSF2 Antikoru                  1ml      1


                          1  NF-kappaB/p65 (Rel A) Antikoru          1 ml      1
              AraĢ.Gör.Selda
       T-
11  10:20         Gezginci Fen Fak.
       11/15122006
              Biyoloji Böl.
                          2  Label Polymer Value Polyvalent HRP Kit      60 ml     1


                            Streptozotocin (N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-
                          1                           1 gr      1
                            glucosamine)
              AraĢ.Gör.Selda
       T-                     NADPH(Dihydronicotinamide adenine dinucleotide
12  10:25         Gezginci Fen Fak.    2                           50 mg     1
       11/15122006                phosphate tetrasodium salt reduced)
              Biyoloji Böl.

                          3  Glutathione Reductase               500 U     1


                          1  4-Methylcatechol(4-Methyl-1,2-benzenediol)    5 gr      2
              AraĢ.Gör.Selda
       T-
13  10:30         Gezginci Fen Fak.
       11/15122006
              Biyoloji Böl.
                          2  Kan Glukoz Ölçüm Stribi              50 adet    5 kutu


             Aydan Akman Ġstanbul   1  Eküvyon çubuğu steril, tekli poĢette       adet      450
             Tıp
14  10:35  T12/15122006 Fakültesi,Mikrobiyoloji
             Klinik Mikrobiyoloji
             ABD.           2  Ependorf tüp, otoklava dayanıklı, 1,5 ml     paket (500ad  1
3  Amies transport besiyeri (50'lik)            kutu/paket   7


4  petri kutusu, plastik, steril, 9 cm çaplı        adet      1000


5  Chromagar hazır besiyeri (staphylococcus aureus için)  adet      500


6  müller hinton broth 500 gr               kutu      1


7  müller hinton agar 500 gr                kutu      2


8  DNAz Agar 500 gr                    kutu      1


9  Staphylococcus aureus slidex tanı kiti (50 lik)     paket      8


10  Tüp koagülaz kiti (stafilokoklar için)         adet      4


11  TSA agar (500 gr)                    kutu      1


12  Anbiyotik diski (penisilin 10 ünite)          Kutu(5kartus)  3


13  Anbiyotik diski (Vankomisin 30 ug)           Kutu(5kartus)  3


14  Anbiyotik diski (Eritromisin 15 ug)           Kutu(5kartus)  3


15  Anbiyotik diski (Telitromisin 30 ug)          Kutu(5kartus)  3


16  Anbiyotik diski (Klindamisin 2 ug)           Kutu(5kartus)  3


   Anbiyotik diski (Trimetoprim-Sulfametoksazol
17                              Kutu(5kartus)  3
   1,25/23,75 ug)


18  Anbiyotik diski (Linezolid 30 ug)            Kutu(5kartus)  3


19  Anbiyotik diski (Rifampin 5 ug)             Kutu(5kartus)  3


20  Anbiyotik diski (Siprofloksasin 5 ug)          Kutu(5kartus)  3


21  Anbiyotik diski (Levofloksasin 5 ug)          Kutu(5kartus)  3


22  Anbiyotik diski (Tobramisin 10 ug)           Kutu(5kartus)  3


23  Anbiyotik diski (Fusidik asit 10 ug)          Kutu(5kartus)  3


24  Anbiyotik diski (Teikoplanin 30 ug)           Kutu(5kartus)  3


25  Anbiyotik diski (Gentamisin 10 ug)           Kutu(5kartus)  3


26  Anbiyotik diski (Sefoksitin 30 ug)           Kutu(5kartus)  3
                       27  Anbiyotik diski (Mupirosin  ug)           Kutu(5kartus)  3


                       1  Phloridzin Dihydrate                 1        5g


                       2  Chlorogenic Acid                   1        5g


                       3  Phloretin                       2        250mg


                       4  (-)-Epicatechin                    1        5g


                       5  (+)-Catechin Hydrate                 1        5g


                       6  L-(-)-Malic acid                   1        25g


                       7  Myricetin                       1        25mg


                       8  p-Coumaric Acid                    1        5g


                       9  Neocuproine                      2        5g


                       10  Ethanol                        2        2,5L


                       11  Gallic Acid Monohydrate                1        100g

              ġeyda Karaman
       T-
15  10:40         Mühendislik Fak.  12  Caffeic Acid                     1        5g
       13/15122006
              Kimya Böl.

                       13  Rutin Hydrate                     1        50g


                       14  Quercetin Hydrate                   1        25g


                       15  Ellagic Acid                     1        5g


                       16  Acetone                        2        2,5L


                       17  Hexane                        2        2,5L


                       18  Acetic acid                      1        2,5L


                          2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
                       19                             2       1g
                          diammonium salt


                       20  Cyanidin Chloride                   1        1mg


                       21  Procyanidin B2                    2        1mg


                       22  Methanol,HPLC Çözücüsü                3        2,5L


                       23  Ethanol,HPLC Çözücüsü                 3        2,5L
                         24  Acetone, HPLC Çözücüsü        2    2,5L


                         1  Thiosemicarbazide           250g  1


                         2  5-Bromosalicylaldehyde        50g   1


                         3  5-Chlorosaliclaldehyde        25g   1


                         4  3,5-Dibromosaliclaldehyde       10g   2


                         5  1-Bromobutane             100ml  1


                         6  1-Bromopentane Merck 801604      250ml  1


                         7  1-Bromohekzane Merck 801603      100ml  1


                         8  1-bromoheptane Merck 804554      250ml  1


                         9  1-Bromooctane Merck 801969      250ml  1


                         10  1-Bromononane Merck 821710      100ml  1


                         11  1-Bromodecane merck 801676      250ml  1

              AraĢ.Gör. Musa ġahin
       T-
16  10:45         Mühendislik Fak.    12  1-Bromododekan Merck 803268      250ml  1
       14/15122006
              Kimya Böl.

                         13  1-Bromodocosane Aldrich 33,294-1   25g   1


                         14  1-Bromoeicosane Aldrich 33,048-5   5g   1


                         15  5-Bromo-1-pentene Merck 841884    5ml   2


                         16  1-Bromo-1-propen Fluka 18129     10ml  2


                         17  1-Bromo-2-butene Aldrich C8,640-5   25g   1


                         18  2-Bromo-2-butene Aldrich 21,556-2   25g   1


                         19  1-Bromo-2-pentyne Aldrich 42,953-8  10g   1


                         20  2-Bromopropen Aldrich B7,825-4    10g   2


                         21  3-Bromopropyne Aldrich P5,100-1    50ml  1


                         22  1-Bromo-2-butyne Aldrich 42,729-2   5g   1


                         23  7-bromo-1-heptene Aldrich 52,751-13  5g   1
24  4-Bromobutyronitrile Merck 841642           5ml   1


25  5-Bromovaleronitrile Merck 814670           5ml   2


26  Allyl alcohol Merck 800974              100ml  1


27  2-Propyne-1-ol Merck 807050              250ml  1


28  3-Butene-2-ol Merck 801607              50ml  1


29  3-Butyne-2-ol Merck 820230              100ml  1


30  2-Butyne-1-ol Aldrich 24,434-1            5g   2


31  Crotyl alcohol Aldrich C8,600-6            100ml  1


32  Etilalkol Absolute for synt. Merck 818760       2,5L  2


   Bis(triphenylphosphine)palladium(II)chloride Merck
33                             1g   2
   804174


34  Hexyl isothiocyanate Aldrich 47,591-2         5g   2


35  PH kağıdı 0-14 Merck 109526              kutu  1


36  Filtre kağıdı mavi bant 110mm 100lük Isolab      kutu  4


37  Filtre kağıdı siyah bant 110mm 100lük Isolab     kutu  4


38  ġilifli Balon dibi yuvarlak 19/26 50ml Isolab     adet  5


39  ġilifli Balon dibi yuvarlak 19/26 100ml Isolab    adet  5


   Geri soğutucu 30cm uzunluk, alt 19/26 normal erkek
40                             adet  4
   Ģilif, üst 19/26 diĢi Ģilif Isolab

   Reaksiyon Tüpü 13cm(Ģilifle birlikte), 19/26 Ģilif,
41                             adet  10
   2,5cm çap Isolab


42  Ultra manyetik balık 20mm Isolab           adet  10


43  Ultra manyetik balık 12mm kuĢaklı Isolab       adet  10


44  Ultra manyetik balık 30mm kuĢaklı Isolab       adet  3


45  Haematocrit tüpler (ĠSOLAB) 110.02.001        kutu  15


46  Dar boyunlu piset 250 ml Isolab 067.01.250      adet  2


47  Manyetik balık tutucu(350mm) Isolab 090.03.001    adet  2
                          48  Su trombu Isolab 053.03.001           adet  1


                          49  Saat Camı 60mm Isolab              adet  20


                          1  Adiponectin Human ELISA Kit           Adet  1


                          2  Adiponectin (Rat, Mouse) ELISA Kit        Adet  1


                          3  Leptin Human ELISA Kit              Adet  1


                          4  Leptin (Rat, Mouse) ELISA Kit          Adet  1

              Dr.RaĢit Sıdan Ġ.T.F.
       T-
17  10:50         Farmakoloji ve Klinik  5  Resistin Human ELISA Kit             Adet  1
       16/15122006
              Farmakoloji A.B.D.

                          6  IL-6 Human ELISA Kit               Adet  1


                          7  IL-6 (Rat) ELISA Kit               Adet  1


                          8  IL-8 Human ELISA Kit               Adet  1


                          9  MIP-2 Rat ELISA Kit               Adet  1
       T-       Derya Öztürk Fen Fak.    pH/mV/ORP/Sıcaklık Konsantrasyon Ölçme Cihazı-
18  10:55                     1                           adet  1
       18/15122006  Biyoloji Böl.        Ġyonmetre
                          1  Otomatik pipet 50-200 µl             adet  1
             Aslı AktaĢ Gökalp
             Ġstanbul Tıp
19  11:00  T25/15122006 Fakültesi,Mikrobiyoloji  2  Otomatik pipet 200-1000 µl            adet  1
             Klinik Mikrobiyoloji
             ABD.
                          3  Vorteks                     adet  1


                          1  Fosfomisin (1 gr)                adet  1


                          2  Siprofloksasin (5 gr)              adet  1


                          3  ChromID ESBL                   adet  200

             Aslı AktaĢ Gökalp
20  11:10  T25/15122006 Ġ.T.F. Mikrobiyoloji   4  Muller-Hinton agar (500 gr)           kutu  1
             A.B.D.

                          5  Muller-Hinton broth (500 gr)           kutu  1


                          6  Steril plastik petri kutusu (90 mm)       adet  2000


                          7  Eppendorf saklama tüpü              adet  500
                          8  Steril eküvyon tekli                   adet       1000


                          9  Sarı pipet ucu                      adet       1000


                          10  Mavi pipet ucu                      adet       1000


                          11  U plate kapaklı steril                  adet       20


                          12  Ceftazidim 30 uq                     kutu (5 kartuĢ)  1


                          13  Ceftazidim / clavulanic acid 30/10 uq          kutu (5 kartuĢ)  1


                          14  Cefotaksim 30 uq                     kutu (5 kartuĢ)  1


                          15  Cefotaksim/Clavulanic acid 30/10 uq           kutu (5 kartuĢ)  1


                          16  Taq DNA polimerase, 500 U                adet       10


                          17  DNA Ekstraksiyon kiti, bakteriden 100 rxn        adet       2


                          18  dNTP set, 100 mM, 4x0.25 ml               adet       1


                          19  Primer, 40 mer                      adet       1


                          20  PhiX DNA/Hae III marker, 0.05 mg             adet       1


                          21  10 ul filtreli uç 10x96                 kutu       3


                          22  200 ul filtreli uç 10x96                 kutu       3


                          23  1000 ul filtreli uç 10x96                kutu       2


                          1  Mikrosantrifüj                      adet       1

              Zeynep Gamze Güven
       T-
21  11:15         Ġ.T.F. Tıbbi Genetik  2  Hassas Terazi                      adet       1
       26/15122006
              A.B.D.

                          3  Vakum Pompası                      adet       1


                            GC Rich Taq. DNA ploymerase       (5U/μl) (100
                          1                               Flakon      2
              Zeynep Gamze Güven      U/flakon)
       T-
22  11:20         Ġ.T.F. Tıbbi Genetik
       26/15122006
              A.B.D.            Disposable Spektrofotometre küveti     (100 Adet/
                          2                               Kutu       1
                            kutu)


                          1  Methanol (2.5 Lt)                    ĢiĢe       2

              Zeynel Demir Ġstanbul
       T-
23  11:25         Tıp Fakültesi,Tıbbi   2  Asetik Asit (2.5 Lt)                   ĢiĢe       2
       27/15102006
              Genetik ABD.

                          3  Ethanol (2.5 Lt)                     ĢiĢe       2
                         4  Absolute Ethanol (2.5 Lt)               ĢiĢe         2


                         5  Formamid (1 Lt)                    ĢiĢe         3


                         6  BAC izolasyon kiti                   kutu         2


                         7  Nick Translation Kit                  kutu         2


                         8  LB Agar (500 gr.)                   kutu         1


                         9  LB Broth (500 gr.)                   kutu         1


                         10  Floresan Mikroskop Lambası               adet         2


                         1  Steril Disposable Petri Kutusu (90mm)         Adet         500


                         2  Steril Disposable Plastik öze 10 ml          Adet         1000


                         3  Otomatik pipet ucu, 5-200 ml              1000'lik paket    6


                            Otomatik pipet ucu, 5-200 ml 192'lik rack ve kapaklı
                         4                              192'lik rack/ kutu  5
                            kutu içinde


                         5  Otomatik pipet ucu 100-1000 ml             1000'lik paket    1


                            Otomatik pipet ucu 100-1000 ml 192'lik rack ve
                         6                              1927lik rack/ kutu  3
                            kapaklı kutu içinde


                         7  Eppendorf tüpü 2 ml hacimli              1000'lik paket    2


                         8  Microplate 96 kuyucuklu U-tabanlı steril        Adet         1500
              Deniz Sertel Ġ.T.F.
       T-      Mikrobiyoloji ve
24  11:30                    9  Mueller Hinton Broth                  500 g/kutu      1
       28/15122006  Klinik Mikrobiyoloji
              A.B.D.
                         10  Triptik Soya Agar                   500 g/kutu      1


                         11  Phosphate Buffered Saline tablet            100 Tablet/ kutu   1


                         12  Norepinefrin Bitartarat Tuzu              5 g/ kutu      2


                         13  Epinefrin Bitartarat Tuzu               5 g/ kutu      2


                         14  Cam ĢiĢe 50 ml                     Adet         2


                         15  Cam ĢiĢe 100 ml                    Adet         2


                         16  Cam ĢiĢe amber 10 ml                  Adet         2


                         17  Cam ĢiĢe amber 5 ml                  Adet         2
                            8 Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Otomatik Pipet 5-50
              Deniz Sertel Ġ.T.F.  1
                            ml
                                                       Adet      1
       T-      Mikrobiyoloji ve
25  11:35
       28/15122006  Klinik Mikrobiyoloji
              A.B.D.           Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Otomatik Pipet
                         2                             Adet      1
                            100-1000ml


                         1  Malondialdehit (MDA) HPLC kiti            100 test    1 adet


                         2  8-isoprostan ELĠSA kiti                96 test    1 kutu


                         3  Nitrotirozin ELĠSA kiti                192 test    1 kutu


                         4  ICAM ELĠSA kiti                    96 test    1 kutu


                         5  VCAM ELĠSA kiti                    96 test    1 kutu


                         6  TNFa ELĠSA kiti                    96 test    1 kutu
              Dr.Mahmure Aslan
       T-
26  11:40         Ġ.T.F. Biyokimya
       30/15122006
              A.B.D.
                         7  Ürik asit (Uricase PAP)                200 test    1 kutu


                         8  Nitrate reductase(NADPH)               2 Unite    1 adet


                         9  2,3-diaminonaphthalene (DAN)             1g       1 adet


                         10  Microcentrifuge filter unit              96'lık     1 kutu


                         11  Raklı pipet (mavi uç)                 100'lük    2 adet


                         12  Raklı pipet (sarı uç)                 100'lük    2 adet


                         1  Steril Petri                     adet      2400


                         2  Plate Count Agar                   500 gr     3 kutu


                         3  Cycloheximide                     5 gr      1 kutu


                         4  Pepton Water                     500 gr     2 kutu


              AraĢ.Gör. ġafak    5  Toluol                        2.5 L     2 ĢiĢe
       T-      Ulusoy Su Ürün. Fak.
27  11:45
       31/15122006  ĠĢleme Teknolojisi
              A.B.D.         6  Potasyum Hidroksit                  500 gr     2 kutu


                         7  Cetrimide Agar                    500 gr     1 kutu


                         8  VRBD Agar                       500 gr     1 kutu


                         9  TCA                          500 gr     2 kutu


                         10  Formaldehit                      %37’lik 2.5L  1 ĢiĢe
                           11  Sodyum hidroksit           500 gr   3 kutu


                           12  Kalaycı pamuğu            250 gr   20 adet


                           13  TaĢiro indikatörü          250 ml   1 ĢiĢe


                           14  Borik asit              1 kg    1 kutu


                           15  Methil orange            100 gr   1 kutu


                           16  Bromocresol green          5 gr    1 kutu


                           17  Otomatik pipet ucu 500-5000 μl lik  5000’lik  1 kutu


                           18  Otomatik pipet ucu 100 μl lik    1000’lık  1 kutu


                           1  Api 20 E               kutu    4 kutu


                           2  Api 50 CH/CHB E           kutu    2 kutu


                           3  m-Endo+membran filtre (100 adet)   kutu    1 kutu


                           4  m-FC+membran Filtre (100 adet)    kutu    2 kutu


                           5  Nutrient Agar            500 gr   1 kutu


                           6  Laktoz Broth             500 gr   1 kutu


                           7  Marine Agar             500 gr   1 kutu


                           8  Bacillus Cereus selektif Suplement  kutu    1 kutu
       T-      AraĢ.Gör. Pelin Saliha
28  11:50
       32/15122006  Çiftçi Su Ürünleri Fak.
                           9  Pseudomonas Agar (Cetrimide Agar)  500 gr   1 kutu


                           10  Çözünür NiĢasta (Starch Soluble)   250 gr   1 kutu


                           11  Amonyum Sülfat (NH4)2SO4       1 kg    1 kutu


                           12  DiPotasyum Hidrojen Fosfat      1 kg    1 kutu


                           13  Magnezyum Sülfat Heptahidrat     500 gr   1 kutu


                           14  Sodyum Kloride (NaCl)        1kg    1 kutu


                           15  Kalsiyum Karbonat (CaCO3)      1 kg    1 kutu


                           16  Demir (II) Sülfat Heptahidrat    100 gr   1 kutu
                          17  Manganez (II) Klorür         1 kg   1 kutu


                          18  Çinko Sülfat Heptahidrat       1 kg   1 kutu


                          19  Cam Deney Tüpü            Adet   100ade


                          20  Cam Erlen 250 ml           Adet   25 adet


                          21  Miktomethod U Tabanlı PS Plak    Adet   50adet


                          22  GF/C Filtre Kâğıdı          Kutu   1 kutu


                          23  Tüp sporu (60 tüplük)        Adet   2 adet


       T-      AraĢ.Gör. Pelin Saliha
29  11:55                     1  Manyetik KarıĢtırıcı         adet   1 adet
       32/15122006  Çiftçi Su Ürünleri Fak

                             PSEUDOMONAS AGAR BASE(CETRIMIDE
                          1                     500GR   2
                             AGAR)


                          2  C-F-C SELECTĠVE SUPPLEMENT      1 PAKET  7


                          3  TBX MEDIUM              500GR   4


                          4  PLATE COUNT AGAR           500GR   6


                          5  BAĠRD PARKER MEDIUM BASE       500 GR  4


                          6  BUFFERED PEPTONE WATER        500GR   3


                             MUELLER KAUFFMAN TETRATHIONATE
                          7                     500 GR  1
                             BROTH BASE


              A.Gülin Sezen      8  XLD MEDIUM              500 GR  2
       T-      Veteriner Fakültesi
30  12:00
       33/15122006  Besin Hijyen ve
              Teknolojisi A.B.D       RAPPAPORT-VASSILIADIS ENRICHMENT
                          9                     500GR   1
                             BROTH


                          10  LYSINE IRON AGAR           500 GR  2


                          11  TRIPLE SUGER IRON AGAR        500 GR  1


                          12  EGG YOLK TELLURĠTE EMULSION     100 ML  10


                          13  PETRĠ KUTUSU,STERĠL,PLASTĠK 900 MM  ADET   10


                          14  S.I.M MEDIUM             500 GR  2


                          15  UREA BROTH BASE           500 GR  2


                          16  DNASE AGAR              500 GR  2
                         17  BISMUTH SULPHITE AGAR(MODIFIED)   500 GR  2


                         18  HEKTOEN ENTERIC AGAR        500 GR  2


                         19  SALMONELLA H-POLY 12 ANTISERUM   2 ML   1


                            SALMONELLA POLYVALENT O
                         20                    1 PAKET  1
                            (OMNIVALENT)ANTISERUM
              Aysel Ersoy
       T-      Mühendislik
31  13:00                    1  Ölçü Aleti                  1
       35/15122006  Fakültesi,Elektrik-
              Elektronik Müh Böl

              Aysel Ersoy      1  220/10000 V 5kA Kaskat Y.G.Trafo       1
       T-      Mühendislik
32  13:05
       35/15122006  Fakültesi,Elektrik-
              Elektronik Müh Böl   2  0-220/7,5kWA 34A Kutulu Varyak        1


                         1  TRIS HCL              1     100 gr


                         2  EDTA                1     250 gr


                         3  TITRASOL HCL            1     EA


                         4  TITRASOL SODYUM HIDROKSĠT      1     EA


                         5  SDS                 1     100 gr


                         6  AMONYUM ASETAT           1     500 gr


                         7  POTASYUM ETĠL KSANTOGENAT      1     200 gr


                         8  ĠSOPROPANOL             1     500 ml
              Dilek Sever Kaya Su
       T-
33  13:10         Ürünleri Fakültesi
       37/15122006
              Ġçsular Anabilimdalı
                         9  ETANOL               1     5 lt


                         10  ASETĠK ASĠT             1     2,5 lt


                         11  BORĠK ASĠT             1     500 gr


                         12  ACRĠLAMIDE             1     500 gr


                                                   kutu
                         13  ELDĠVEN               5
                                                   (100'lük)


                         14  OTOK. 1 LT CAM ġĠġE VIDALI KAPAK  5     adet


                         15  OTOK. 500ML CAM ġĠġE VIDALI KAPAK  5     adet


                         16  BIS ACRILAMIDE           1     50 gr
                        17  TEMED                1   25 ml


                        18  ÜRE                 1   250 gr


                        19  FORMALDEHĠT             1   250 ml


                        20  FORMAMIDE              1   250 ml


                        21  GÜMÜġ NĠTRAT             1   50 gr


                        22  PARAFILM               1   kutu


                        23  RNAse                1   1000 unit


                        24  PRĠMER                1   100 nmol


                        25  Dntp set               1   100 mM


                        26  TAQ DNA POLĠMERAZ          1   1000 unit


                        27  DĠZĠLEME HĠZMETĠ           3   15 örnek


                        28  AGAROZ                1   250 gr


                        29  PCR PURFĠKASYON KĠTĠ         1   50 deney


                        30  PUC MĠX MARKER 8           1   0,05 mg


                        31  GLĠSEROL               1   1 lt


                        32  0,5 ml ĠNCE DUVARLI PCR TÜPÜ     1   1000 adet


                        33  SARI PĠPET UCU            1   1000 adet


                        34  MAVĠ PĠPET UCU            1   1000 adet


                        35  BEYAZ PĠPET UCU           1   1000 adet


                        36  SOĞUK BLOK EPENDORF TÜP TAġIYICISI  1   24'lük


                        37  DNA SAKLAMA KUTUSU          2   adet


                        38  PROTEĠNAZ-K             1   100 mg


                        39  PCR MASTER MĠX            1   100 r


       T-
34  13:15         Duygun Tekin DETAE  1  p-klorofenilalanin          1 gr  10
       38/05122006
                          2  5-hidroksitriptofan                  5 gr    1


                          3  Insülin iğnesi                    1 cc    3


                          4  Enjektör                       1 ml    3


                          5  1-10 ul. Beyaz pipet ucu               1000/ pk  8


                          6  10-100 ul. Sarı pipet ucu               1000/ pk  8


                          7  100-1000 ul. Mavi pipet ucu              1000/ pk  5


                          8  1,5 ml.lik Ependorf tüpü               1000/ pk  5


                          9  0,5 ml.lik Ependorf tüpü               1000/ pk  5


                          10  0,2 ml.lik Ependorf tüpü               1000/ pk  5


                          11  Eldiven                        100/ pk  20


                            Balon (Pyrex) 2 boyunlu yuvarlak dipli merkez Ģilif
                          1                             250 ml   2
                            29/32 yanNS14,5/23

                            Balon (Pyrex) 2 boyunlu yuvarlak dipli merkez Ģilif
                          2                             100 ml   3
                            29/32 yanNS14,5/23

                            Balon (Pyrex) 3 boyunlu yuvarlak dipli merkez Ģilif
                          3                             250 ml   2
                            29/32 yanNS14,5/23

                            Balon (Pyrex) 3 boyunlu yuvarlak dipli merkez Ģilif
                          4                             100 ml   3
                            29/32 yanNS14,5/23

                            Damlatma Hunisi Basınç Borulu silindirik cam
                          5                             100 ml   1
                            musluk kapak NS19/26Erkek NS 14,5/23


                          6  Düz soğutucu ġilifli 2 NS 29/32            300 mm   2
              Gökçe TaĢseten
       T-      Mühendislik Fakültesi
35  13:20                     7  Geri soğutucu (bullu) ġilifli 2 NS 29/32       300 mm   2
       39/15122006  Kimya Mühendisliği
              Bölümü
                          8  Ultra manyetik balık                 20 mm   5


                          9  Ultra manyetik balık                 30 mm   5


                          10  Ultra manyetik balık                 40 mm   5


                          11  ġilifli erlen Boyun NS 29/32             250 ml   2


                          12  Vidalı adaptör vida ölçüsü 14NS 14/23              1


                          13  pH kağıdı ( 0-14 )                        2

              Gökçe TaĢseten
       T-
36  13:25         Mühendislik Fakültesi  1  Glyoxylic Acid Monohidrate              100g    300 g
       39/15122006
              Organik Kimya
Bölümü
     2  Hydrazinium Hydroxide(%100)      L     1L


     3  Acetone                L     2,5 L


     4  Choloroform              L     2,5 L


     5  Methanole               L     2,5 L


     6  Iodomethane              ml    250 ml


     7  Diethyl Ether             L     5L


     8  n-Hexane                L     2,5 L


     9  3-Chlorobenzoic Acid          g     25 g


     10  Dimethyl sulfoxide           L     1L


     11  Carbon Tetrachloride          L     2,5 L


     12  Carbon Disülfide            L     1L


     13  N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid   g     25 g


     14  Acetylenedicarboxylic acid       g     10 g


     15  Azelaic acid              g     100 g


     16  5-bromo-2hydroxy-benzaldehyde     g     50 g


     17  Silica gel Gel 60 F254         20units  4


     18  Ġnce Tabaka Kağıdı Silicagel 60 F254  paket   2


     19  Silicagel 60(0,063-0,200mm.)      kg    1 kg


     20  2-Cholorobenzaldehyde         ml    250 ml


     21  3-Cholorobenzaldehyde         ml    10 ml


     22  4-Cholorobenzaldehyde         g     250 g


     23  Glutardialdehyde            ml    100 ml


     24  2-oxoglutaric acid           g     25 g


     25  Phenylsuccinic acid          g     25 g
                         26  Sebacic acid            g   100 g


                         27  Terephthalic acid          g   100 g


                         28  2-Tiophene carboxylic acid     g   25 g


                         29  4-Cholorobenzoic acid        g   250 g


                         30  4-Ffluorobenzoic acid        g   50 g


                         31  3-Methoxybenzoic acid        g   25 g


                         32  p-Anisic acid            g   100 g


                         33  2-Furancarboxylic acid       g   100 g


                         34  Cyanuric acid            kg   1 kg


                         35  2,4-Dicholoroaniline        g   250 g


                         36  3-choloro-4-fluoroaniline      g   25 g


                         37  Isatine               g   100 g


                         38  Cyclohexanethiol          ml   100 ml


                         39  2-Furanmethanethiol         ml   25 ml


                         40  2-Mercaptobenzothiazole       g   250g


                         41  2-Mercaptoethanol          ml   250 ml


                         42  3-Mercapto-1,2-propanediol     ml   50 ml


                         43  3-Mercapto-1,2,4-triazole      g   25 g


                         44  3-Mercaptopropionic acid      ml   100 ml


                         45  Thioacetic Acid           ml   100 ml


                         46  2-Aminothiophenol          ml   100 ml


                         47  Benzyl mercaptan          ml   250 ml

              Derya Erbil DiĢ
       T-
37  13:30         Hekimliği Fakültesi  1  APC Plus Dental Process Kit 20 ML  Kit  22
       40/05122006
              Periodontoloji ABD.
              Recep Demirgan Fen
       T-
38  13:35         Fakültesi Moleküler  1  Vakum Filtrasyon Sistemi      1 lt  1
       41/05122006
              Biyoloji ve Genetik
              Bölümü
                         2  Mikropipet                    5000 µl  1


                         1  Tissue Culture Flask               50 ml   200


                         2  Tissue Culture Flask               250 ml  25


                         3  Tissue Culture Plate               24 well  100


                         4  Test Tüpü                     15 ml   400


                         5  Cryotup                      2 ml   5000


                         6  Fetal Calf Serum                 500 ml  1


                         7  Milipore Filtre                  0,45 µl  1


                         8  DPBS                       10 lt   2

              Recep Demirgan Fen
       T-
39  13:40         Fakültesi Biyoloji  9  Antibiotic-Antimycotic              100 ml  1
       41/05122006
              Bölümü
                           Tetrazolium Bromide Thiazolyl Blue cell culture
                         10                           1 gr   14
                           tested


                         11  Mikropipet ucu                  5-20 µl  4


                         12  Mikropipet ucu                  5 ml   10


                         13  Mikropipet ucu                  1 ml   4


                         14  Steril eldiven                       20


                         15  Otoklavlanabilir Cam ġiĢe             100 ml  20


                         16  Otoklavlanabilir Cam ġiĢe             250 ml  20


                         17  Otoklavlanabilir Cam ġiĢe             500 ml  20


                         1  Vorteks mikser                  adet   1
              Esra Nur PaĢalioğlu
       T-      CerrahpaĢa Tıp
40  13:45                    2  Isıtıcılı Manyetik KarıĢtırıcı          adet   1
       42/05122006  Fakültesi Tıbbi
              Biyoloji Bölümü
                         3  Hot Plate                     adet   1


                         1  Potasyum Klorid 1 kg               adet   1
              Esra Nur PaĢalioğlu
       T-      CerrahpaĢa Tıp
41  13:50                    2  Metanol 2,5 lt                  adet   12
       42/05122006  Fakültesi Tıbbi
              Biyoloji Bölümü
                         3  Asetik Asit 2,5 lt                adet   4
                         4  Hazır Kromozom Medyumu (PHA'lı)        adet  10


                         5  Giemsa Boyası                 adet  1


                         6  Leishman Boyası                adet  1


                         7  Colcemid                   adet  1


                         8  Plastik Pastör Pipeti Steril 500'lük     kutu  1


                         9  Lam Rodajlı 50'lik              kutu  10


                         10  Lamel 24x50 mm 100'lük            kutu  2


                         11  Steril Vida Kapaklı Kültür Tübü 5'lik     paket  40

              Merih Kafaoğlu DiĢ
       T-      Hekimliği Fakültesi
42  13:55                    1  Multiplex sitokin kiti (6 Plex)        kutu  3
       43/05122006  Periodontoloji
              Anabilim Dalı
              Süleyman Metin DiĢ
       T-      Hekimliği Fakültesi
43  14:00                    1  PRP (Platelet-rich Plasma) Seti        KĠT   24
       45/05122006  Periodontoloji
              Anabilim Dalı

              Süleyman Metin DiĢ   1  Sığır Kaynaklı Ksenogreft (0,25-1mm) 0,5gr.  ġĠġE  36
       T-      Hekimliği Fakültesi
44  14:05
       45/05122006  Periodontoloji
              Anabilim Dalı        Kollagen Esaslı Periodontal Bariyer Membran
                         2                         KUTU  12
                            (16x22mm)


                         1  IMDM                     10lt  1adet


                         2  Gentamisin                  20ml  1adet


                         3  Sodyum Selenit                100g  1adet


                         4  Fetal Bovine Serum              500ml  1adet


                         5  Metil Selüloz                 250g  2adet
              Özlem Tuğçe Cilingir
       T-      CerrahpaĢa Tıp
45  14:10                    6  Monotiyogliserol               100ml  1adet
       48/05122006  Fakültesi Histoloji-
              Embriyoloji Bölümü
                         7  Rabbit anti mouse IgG             2mg   1adet


                         8  RPMI-1640                   1lt   1adet


                         9  Rec.Human TPO                 10 ug  1adet


                         10  Rec.Human Flt-3 ligand            25 ug  1adet


                         11  ES Cell marker sample kit           kit   1adet
                          12  Bovin Serum Albumin                 10g  1adet


                          1  Streptozotocin                   gr   1×1 gr


                          2  Sodium selenite (Na2Se03)              gr   1×25 gr


                          3  Taurine (2 aminoethanesulfonic acid)        gr   1×25 gr


                          4  Alcian blue 8GX                   gr   1×10 gr


                          5  Ammonium hyroxide solution(ammonia)         lt   1×1 lt


                          6  Basic fuchsin                    gr   1×25 gr


                             Chromium alum (chromium III potassium sulfate
                          7                            gr   1×250 gr
                             dodecohydrate)


                          8  Ethanol absolute                  lt   8× 2,5 lt


                          9  Epon 812                      ml   1×500 ml


                          10  Ether 1lt                      lt   1×1 lt


                          11  Ferric chloride (Iron III chloride)         gr   1×100gr
              Neslihan Funda Abay
       T-      Ġstanbul Tıp Fakültesi
46  14:15                     12  Formaldeyhde solution (formalin)          lt   1×2,5 lt
       49/05122006  Histoloji-Embriyoloji
              Bölümü
                          13  Glycerin (Glycerol)                 lt   1×1 lt


                          14  Glutaraldehyde solution %25’lik           lt   1×1 lt


                          15  Lithium carbonate                  gr   1×100 gr


                          16  Light green SF yellowish              gr   1×25 gr


                          17  Lugol solution (iodine/potassium iodide solution)  lt   1×1 lt


                          18  Metilen Blue                    ml   1x100 ml


                          19  Nitric acid                     lt   1×2,5 lt


                          20  Orange G                      gr   1×25 gr


                                                          1kutu/5
                          21  Osmic acid (osmium tetraoxcide)           kutu
                                                          ampul


                          22  Potassium permanganate               gr   1×500 gr


                          23  Picric acid                     ml   1x500 ml
                          24  Paraldehyde                   ml    1× 100 ml


                          25  Phosphotungistic acid              gr    1x25 gr


                          26  Phosphomolybdic acid              gr    1×25 gr


                          27  Potassium disulfite (potassium metabisulfite)  gr    1×500 gr


                          28  Periodic acid                  gr    1×100gr


                          29  Phloxine B (cyanosine)             gr    1×25 gr


                          30  Propilen oxide                 gr    1×500 gr


                          31  Pioloform                    gr    1× 10 gr


                          32  Potassium hyroxide               gr    1x1000 gr


                          33  Sulfuric acid                  lt    1×2,5 lt


                          34  Silver nitrate                 gr    1×25 gr


                          35  Sodium hydroxide solution            gr    1x1000 gr


                          36  Toluene (Toluol)                lt    8×2.5 lt


                          37  Toluidine blue O                gr    1×25 gr


                          38  Grid 100 mesh                  kutu   2× 1kutu


                          39  Disposible mikrotom bıçağı (50’lik)       kutu   2× 1kutu


                          40  Lam(rodajlı)                  kutu   10 kutu


                          41  Lam(rodajsız)                  kutu   10 kutu


                          42  Lamel                      kutu   2 kutu


                          1  FETAL BOVĠN SERUM                500 ml  4 adet


                          2  RPMI-1640 TOZ MEDYUM              10 lt  2 adet
              Selame Nuray Eren
       T-      Ġstanbul Tıp Fakültesi
47  14:20                     3  BRDU (BROMO DEOKSĠ ÜRĠDĠN)           1 gr   1 adet
       50/05122006  Histoloji-Embriyoloji
              Bölümü
                          4  BRDU ANTĠKOR AB-4 MOUSE AB                2 adet


                          5  AEC SUBSTRAT SĠSTEM               60 ml  2 adet
                           LARGE VOLUME DETECTĠON SĠSTEM ANTĠ
                         6                          2 adet
                           MOUSE HRP


                         7  LARGE VOLUME ULTRAB DĠLUENT           2 adet


                         8  AQUAS ULTRA MOUNT          60 ml   1 adet


                         9  OVARYUM KARSĠNOMA CELL LĠNE           1 adet


              BarıĢ KiriĢ      1  KAPĠLER KOLON 30 M, 0.32 MM     1 Adet   1 Adet
              Mühendislik
48  14:25  T-51/151206
              Fakültesi,Kimya
              Mühendisliği Bölümü  2  KAPĠLER KOLON 15 M, 0.32 MM     1 Adet   1 Adet


                         1  OLEĠK ASĠT              2,5 L   10


                         2  BORON TRĠFLORĠD-METANOL KOMPLEKSĠ  250 ML   4


              BarıĢ KiriĢ      3  ETĠL ALKOL              6X500 ML  3
              Mühendislik
49  14:30  T-51/151206
              Fakültesi,Kimya
              Mühendisliği Bölümü  4  DĠETĠL ETER             1L     2


                         5  SODYUM HĠDROKSĠT           500 G   10


                         6  FENOL FTALEĠN            100 G   4


                         1  BALON JOJE              5     100 ML


                         2  BALON JOJE              5     250 ML


                         3  BALON JOJE              5     500 ML


                         4  DÜZ BÜRET AMBERLĠ          3     25 ML


                         5  DÜZ BÜRET AMBERLĠ          3     50 ML


              BarıĢ KiriĢ      6  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     5 ML
              Mühendislik
50  14:35  T-51/151206
              Fakültesi,Kimya
              Mühendisliği Bölümü  7  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     10 ML


                         8  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     25 ML


                         9  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     50 ML


                         10  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     100 ML


                         11  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     250 ML


                         12  CAM UZUN FORM MEZÜR         3     500 ML
13  CAM UZUN FORM MEZÜR   2  2000 ML


14  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  2  100 ML


15  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  2  250 ML


16  BULLU PĠPET       10  1 ML


17  BULLU PĠPET       10  2 ML


18  BULLU PĠPET       10  3 ML


19  BULLU PĠPET       10  4 ML


20  BULLU PĠPET       10  5 ML


21  DERECELĠ PĠPET      10  0,1 ML


22  DERECELĠ PĠPET      10  0,2 ML


23  DERECELĠ PĠPET      10  0,5 ML


24  DERECELĠ PĠPET      10  1 ML


25  DERECELĠ PĠPET      10  2 ML


26  DERECELĠ PĠPET      10  5 ML


27  PĠPET STANDI       4  1


28  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  5  500 ML


29  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  5  1000 ML


30  ġĠLĠFLĠ ERLEN      10  100 ML


31  ġĠLĠFLĠ ERLEN      10  250 ML


32  ġĠLĠFLĠ ERLEN      10  500 ML


33  BEHER CAM KISA FORM   10  25 ML


34  BEHER CAM KISA FORM   10  50 ML


35  BEHER CAM KISA FORM   10  100 ML


36  BEHER CAM KISA FORM   10  150 ML
37  BEHER CAM KISA FORM    10  250 ML


38  BEHER CAM KISA FORM    10  600 ML


39  BEHER MAġASI        4  1


40  NUÇE ERLENĠ        3  100 ML


41  NUÇE ERLENĠ        3  250 ML


42  NUÇE ERLENĠ        3  500 ML


43  ĠNTEGRAL PĠSET       5  500 ML


44  SPATÜL DÜZ KAġIKLI     3  1


45  SPATÜL DÜZ OLUKLU     3  1


46  SPATÜL OLUKLU       2  1


47  SPATÜL MĠKRO        3  1


48  CAM BAGET         5  1


49  FIRÇA KÜÇÜK        3  1


50  FIRÇA ORTA         3  1


51  FIRÇA BÜYÜK        3  1


52  PARAFĠLM          2  1


53  MANYETĠK BALIK       2  20 MM


54  MANYETĠK BALIK       2  40 MM


55  BALIK TUTUCU        2  1


56  KANTĠTATĠF FĠLTRE KAĞIDI  2  110 MM


57  KANTĠTATĠF FĠLTRE KAĞIDI  2  125 MM


58  HUNĠ CAM          3  60 MM


59  HUNĠ CAM          3  100 MM


60  BÜRET OTOMATĠK       3  25 ML
                         61  BÜRET OTOMATĠK       3    50 ML


                         62  OTOMATĠK BÜRET ġĠġESĠ    2    1


                         63  ġĠġE POLĠPROPĠLEN KAPAKLI  50    250 ML


                         64  ġĠġE POLĠETĠLEN KAPAKLI   50    250 ML


                         65  LABORATUVAR STANDI     2    1


                         66  NĠVO ÜÇ ÇENELĠ EĞĠMLĠ    2    1


                         67  NĠVO BAĞLANTILI       2    1


                         68  CAM KAPAK 10/19       10    1


                         69  CAM KAPAK 12/21       10    1


                         70  CAM KAPAK 14/23       10    1


                         71  CAM KAPAK 19/26       10    1


                         72  CAM KAPAK 24/29       10    1


                         73  CAM KAPAK 29/32       10    1


                         74  CAM KAPAK 34/35       10    1


                         75  NĠVO STANDART        2    1


                         76  KISKAÇ 4 ÇENELĠ EĞĠMLĠ   2    1


                         77  KISKAÇ 4 ÇENELĠ NĠVOLU   2    1


                         78  DÜZ SOĞUTUCU        1    1


                         79  BULLU SOĞUTUCU       1    1


                         80  SPĠRALLĠ SOĞUTUCU      1    1
              Ali Tuğrul Albayrak
              Mühendislik
51  14:40  T-52/151206             1  Enjeksiyon Portu      1 Adet  1 Adet
              Fakültesi,Kimya
              Mühendisliği Bölümü
                         1  DIBENZOTHIOPHENE SULFONE      1 Adet  25 G/1 Adet


                         2  DIBENZOTHIOPHENE          1 Adet  100 G/1 Adet


              Ali Tuğrul Albayrak  3  1-UNDECANETHIOL %98         1 Adet  5 G/1 Adet
              Mühendislik
52  14.45  T-52/151206
              Fakültesi,Kimya
              Mühendisliği Bölümü  4  %34.5-36.5 HYDROGEN PEROXIDE SOL.  2 Adet  5 L/1 Adet


                         5  TWEEN 80              1 Adet  1 GA/1 Adet


                         6  METHANOL FOR HPLC          4 Adet  2.5 L/1 Adet


                         1  BALON JOJE             5 ML   10


                         2  BALON JOJE             10 ML  10


                         3  BALON JOJE             20 ML  5


                         4  BALON JOJE             25 ML  5


                         5  BALON JOJE             50 ML  5


                         6  BALON JOJE             100 ML  10


                         7  BALON JOJE             250 ML  10


                         8  BALON JOJE             500 ML  5


              Ali Tuğrul Albayrak  9  SAFETYPETTE                 5
              Mühendislik
53  14:50  T-52/151206
              Fakültesi,Kimya
              Mühendisliği Bölümü  10  DÜZ BÜRET AMBERLĠ          25 ML  2


                         11  DÜZ BÜRET AMBERLĠ          50 ML  1


                         12  CAM MEZÜR              5 ML   3


                         13  CAM MEZÜR              10 ML  3


                         14  CAM MEZÜR              25 ML  3


                         15  CAM MEZÜR              50 ML  3


                         16  CAM MEZÜR              100 ML  3


                         17  CAM MEZÜR              250 ML  3


                         18  CAM MEZÜR              500 ML  2
19  CAM MEZÜR        1000 ML  1


20  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  10 ML   2


21  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  25 ML   2


22  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  50 ML   2


23  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  100 ML  2


24  CAM, KARIġTIRMA MEZÜRÜ  250 ML  1


25  MEZÜR KISA FORM     10 ML   2


26  MEZÜR KISA FORM     25 ML   2


27  MEZÜR KISA FORM     50 ML   2


28  BULLU PĠPET       1 ML   1


29  BULLU PĠPET       2 ML   1


30  BULLU PĠPET       3 ML   1


31  BULLU PĠPET       4 ML   1


32  BULLU PĠPET       5 ML   1


33  DERECELĠ PĠPET      0.1 ML  2


34  DERECELĠ PĠPET      0.2 ML  2


35  DERECELĠ PĠPET      0.5 ML  2


36  DERECELĠ PĠPET      1 ML   2


37  DERECELĠ PĠPET      2 ML   2


38  DERECELĠ PĠPET      5 ML   2


39  PĠPET STANDI            4


40  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  50 ML   10


41  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  100 ML  10


42  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  250 ML  10
43  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  500 ML  10


44  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  1000 ML  10


45  DĠBĠ DÜZ ġĠLĠFLĠ BALON  2000 ML  10


46  ARMUDĠ BALON       500 ML  2


47  ARMUDĠ BALON       1000 ML  2


48  KALP TĠPĠ BALON     50 ML   1


49  KALP TĠPĠ BALON     100 ML  1


50  TOPLAMA BALONU      500 ML  1


51  ġĠLĠFLĠ ERLEN      50 ML   10


52  ġĠLĠFLĠ ERLEN      100 ML  10


53  ġĠLĠFLĠ ERLEN      250 ML  10


54  ġĠLĠFLĠ ERLEN      300 ML  5


55  ġĠLĠFLĠ ERLEN      500 ML  10


56  ġĠLĠFLĠ ERLEN      1000 ML  10


57  BEHER CAM KISA FORM   25 ML   10


58  BEHER CAM KISA FORM   50 ML   5


59  BEHER CAM KISA FORM   100 ML  10


60  BEHER CAM KISA FORM   150 ML  10


61  BEHER CAM KISA FORM   250 ML  5


62  BEHER CAM KISA FORM   600 ML  5


63  BEHER CAM KISA FORM   1000 ML  5


64  AYIRMA HUNĠSĠ      50 ML   4


65  AYIRMA HUNĠSĠ      100 ML  4


66  AYIRMA HUNĠSĠ      250 ML  4
67  AYIRMA HUNĠSĠ        500 ML     4


68  DÜZ SOĞUTUCU         400 ML     1


69  BULLU SOĞUTUCU        400 ML     1


70  SPĠRALLĠ SOĞUTUCU      400 ML     1


71  VAKUMLU CAM DESĠKATÖR    300 MM ÇAP   1


72  SAAT CAMI          60 MM ÇAPLI  4


73  SAAT CAMI          80 MM ÇAPLI  4


74  SAAT CAMI          100 MM ÇAPLI  4


75  SAAT CAMI          150 MM ÇAPLI  4


76  NUÇE ERLENĠ         100 ML     2


77  NUÇE ERLENĠ         250 ML     2


78  NUÇE ERLENĠ         500 ML     2


79  KANTĠTATĠF HUNĠ       80 MM ÇAPLI  3


80  CAM ġĠġE VĠDA KAPAKLI    100 ML     20


81  CAM ġĠġE VĠDA KAPAKLI    250 ML     20


82  ĠNTEGRAL PĠSET        500 ML     5


83  LABORATUVAR SAATĠ              1


84  PH KAĞIDI                  1


85  KISKAÇ 4 ÇENELĠ EĞĠMLĠ           2


86  KISKAÇ 4 ÇENELĠ NĠVOLU           2


                 700 MM
87  PASLANMAZ ÇELĠK LAB STANDI         4
                 YÜKSEKLĠĞĠNDE


88  NĠVO ÜÇ ÇENELĠ EĞĠMLĠ            1


89  NĠVO STANDART                3


90  NĠVO BAĞLANTILI               3
                         91  SPATÜL DÜZ KAġIKLI                 3


                         92  SPATÜL DÜZ OLUKLU                  3


                         93  SPATÜL OLUKLU                    2


                         94  SPATÜL MĠKRO                    3


                         95  CAM BAGET                      5


                         96  PARAFĠLM                      2


                         97  FIRÇA KÜÇÜK                     3


                         98  FIRÇA ORTA                     3


                         99  FIRÇA BÜYÜK                     3


                         100 GÖZ YIKAMA SETĠ                   1


                         101 CAM PASTÖR PĠPETĠ          UÇ KISIM 45 MM  2


                         102 CAM PETRĠ KABI           150X25 MM    54


                         103 CAM KAPAK 10/19                   50


                         104 CAM KAPAK 12/21                   50


                         105 CAM KAPAK 14/23                   50


                         106 CAM KAPAK 19/26                   50


                         107 CAM KAPAK 24/29                   50


                         108 CAM KAPAK 29/32                   50


                         1  POL-L-LYSINE-100 ML        100 ML      1


                           MONOCLONAL ANTĠ ALPHA SARCOMERIC
                         2                    0,5 ML      1
                           ACTIN


              Bilge Özerman     3  ANTI-MOUSE IGM-FITC        2 ML       1
              Ġstanbul Tıp
54  14.55  T-53/151206
              Fakültesi,Biyofizik
              ABD.         4  ANTĠ RABBĠT IGC-FITC        2 ML       1


                         5  ANTĠ RABBIT IGC TRITC       1 ML       1


                         6  PHALLOIDIN-FITC          0,1 MG      1
7  PHALLOIDIN-TRITCH       0,1 MG  1


8  DIPHTERIA TOXIN        1 MG   1


9  OSMIC ACID,OSMIUM VIII OXIDE  250 MG  2


10  EPOXY EMBEDDĠNG MEDIUM KĠT   EA    1


11  2-METHYLBUTANE         1 LT   1


12  TRAGACANTH           100 GR  1


13  TRIZMA BASE          1 KG   1


14  GLISIN             500 gr  1


15  LAURYL SULFATE         50 gr  1


16  POTASYUM CHLORUR        1 KG   1


17  NA-EDTA            500 GR  1


18  K-EDTA             100 GR  1


19  NITRO BLUE TETRAZOLIUM     500 MG  1


20  METHANOL            2,5LT  2


21  ETHANOL            2,5 LT  2


22  NA MONO FOSFAT         1 KG   1


23  NA DIFOSFAT          1 KG   1


24  POTASYUM MONO FOSFAT      1 KG   1


25  POTASYUM DĠFOSFAT       250 GR  1


26  SODYUM CHLORUR         1 KG   1


27  CRYOMATRIX           120 ML  1


28  PĠPET UCU SARI, 1000AD/PK   PAKET  1


29  PĠPET UCU MAVĠ, 1000AD/PK   PAKET  1


30  EPP. TÜP, 1,5ml, 1000AD/PK   PAKET  2
                           31  EPP. TÜP, 0,5ml, 1000AD/PK              PAKET  2


                           32  FALKON TÜP 15ML                    ADET   200


                           33  FALKON TÜP 50ML                    ADET   200


                           34  Greiner CELLSTAR® cell culture dishes         PAKET  10


                             Anti mouse IgG (whole molecule) F(ab)2 fragment
                           1                             1 ml   1
                             FITC antibody produced in sheep

                             Dulbecco's modified eagle's medium/nutrient mixture
                           2                             10 lt  1
                             F-12 Ham

                           3  Penicillin- Streptomycin               20 ml  2

                           4  FETAL BOVĠNE SERUM                  500 ML  1

                           5  Diphtheria toxin from Corynebacterium diphtheria   1 mg   1

                           6  PHALLOIDIN- TRITCH                  1 EA   2

                           7  Poly- L- lysine solution               100 ml  2

                           8  Anti diphtheria toxin mouse monoclonal        adet   1

                           9  Annexin V FITC Apoptosis               adet   1

                           10  Glycine                        1kg   1
              BaĢak Varol Ġstanbul
55  15:00  T-54/151206  Tıp Fakültesi,Biyofizik  11  Grenier centriuge tubes 900 AD/pk           paket  1
              ABD.
                           12  METHANOL                       2,5 LT  2


                           13  Albumin from bovine serum               100 gr  1

                           14  Corning cell culture flasks              20 EA  5

                           15  HEPES                         100 GR  1

                           16  Paraformaldehyde                   1 kg   1

                           17  6 kuyulu plate                    adet   100

                           18  Anti- mouse IgG (Fab specific)- peroxidase antibody  1 ml   1

                           19  Nicotinamide 1,N6-ethenoadenine dinucleotide     5 mg   1

                           20  Lam buzlu                       kutu   2

                           21  bcl-2 oncoprotein 500-1000 T             adet   1

                           22  Fluorescin isot  100-200 T             adet   1

                           23  Porotein transfection reagent kit           adet   1

                           1  Osteonectin                      1    Adet
              Cenker Zeki
                           2  Osteocalcin                      1    Adet
              Koyuncuoğlu DiĢ
56  15:05  T-44/151206
              Hek.Fak.Periodontoloji
                           3  Fibronectin Receptor Mouse              1    Adet
              ABD.
                           4  Collagen Type I                    1    Adet
                          5  OPG                      1  Adet


              Cenker Zeki
              Koyuncuoğlu DiĢ
57  15:10  T-44/151207              1  Deproteinize sığır grefti (0.25-1mm) 0.5 gr  12  ĢiĢe
              Hek.Fak.Periodontoloji
              ABD.


              Cenker Zeki
              Koyuncuoğlu DiĢ
58  15:15  T-44/151208              1  APC Plus Dental Process Kit 20 ML       6  adet
              Hek.Fak.Periodontoloji
              ABD.


              Cenker Zeki
              Koyuncuoğlu DiĢ       Demineralize DondurulmuĢ-KurutulmuĢ Kemik
59  15:10  T-44/151208              1                         12  ġĠġE
              Hek.Fak.Periodontoloji    Allogrefti (0.25-1mm) (0.5 cc)
              ABD.

								
To top