Ex-tinh by vr1YSlE6

VIEWS: 100 PAGES: 218

									               Xếp hạng chung      Khối A       Khối B       Khối C      Khối D
STT   Tỉnh / thành phố
              Số lượt   Ex    Số lượt   Ex   Số lượt   Ex   Số lượt  Ex   Số lượt  Ex
 1  Tỉnh Nam Định      36,735  12.68   21,553  12.07   8,483  14.02   1,422  12.61   5,277  13.05
 2  Tỉnh Vĩnh Phúc      14,462  12.44    7,759  11.67   3,076  14.11   1,487  13.25   2,140  12.25
 3  Tỉnh Hưng Yên      19,277  12.38   10,702  11.75   4,782  13.78   1,339  13.82   2,454  11.61
 4  TP Hà Nội        93,311  12.31   50,690  11.42   14,818  13.99   4,474  12.26   23,329  13.18
 5  Tỉnh Thái Bình      33,856  12.29   19,956  11.59   8,691  13.86   1,261  12.66   3,948  12.26
 6  Tỉnh Hải Dương      28,027  12.24   16,749  11.71   6,864  13.14   1,130  13.87   3,284  12.45
 7  Tỉnh Ninh Bình      13,838  12.08    7,710  11.30   2,945  13.56   1,158  12.86   2,025  12.41
 8  Tỉnh Hà Nam       13,302  12.07    7,805  11.35   2,754  13.55    627  13.58   2,116  12.36
 9  Tỉnh Bắc Ninh      20,597  12.03   11,774  11.39   4,393  13.91   1,171  12.48   3,259  11.62
10  TP Hồ Chí Minh      89,890  12.01   47,403  11.19   16,702  13.90   2,453  9.92   23,332  12.55
11  TP Hải Phòng       28,167  11.86   16,019  11.36   4,805  13.56   1,150  11.79   6,193  11.87
12  TP Đà Nẵng        15,607  11.44    8,986  11.34   1,856  14.09    854  9.88   3,911  10.78
13  Tỉnh Nghệ An       57,348  11.36   31,281  10.91   18,062  11.95   3,914  11.96   4,091  11.63
14  Tỉnh BàRịa-VT      15,570  11.34    8,765  10.87   3,049  13.03    462  9.79   3,294  11.23
15  Tỉnh Bắc Giang      24,743  11.31   13,749  10.52   5,986  12.78   1,980  11.95   3,028  11.58
16  Tỉnh Phú Thọ       16,019  11.27    8,150  10.54   3,381  12.39   2,109  11.86   2,379  11.65
17  Tỉnh Hà Tĩnh       25,340  11.25   13,728  10.80   5,793  12.24   2,773  12.13   3,046  10.62
18  Tỉnh Tiền Giang     18,150  11.23    9,871  10.51   4,415  12.64    893  10.29   2,971  11.79
19  Tỉnh Thanh Hóa      57,882  11.08   32,518  10.61   14,401  11.84   5,231  12.14   5,732  10.88
20  Tỉnh Thừa thiên-Huế   24,317  11.02   11,092  10.58   6,959  11.98   2,288  10.17   3,978  11.06
21  Tỉnh KonTum        4,400  10.94    2,378  10.48   1,145  12.05    469  10.90    408  10.54
22  Tỉnh Bình Dương     10,292  10.88    5,361  10.03   2,031  12.81    634  10.82   2,266  11.15
23  Tỉnh Quảng Ninh     15,534  10.80    9,209  10.10   2,624  12.27   1,125  12.26   2,576  11.20
24  Tỉnh Phú Yên       13,218  10.80    7,050  10.19   3,090  12.43   1,105  10.18   1,973  10.79
25  Tỉnh Quảng Trị      14,043  10.66    6,854  10.22   3,623  11.67   1,978  10.50   1,588  10.44
26  Tỉnh Đồng Nai      36,557  10.64   19,516  10.10   7,972  11.83   1,580  9.84   7,489  10.94
27  Tỉnh Thái Nguyên     18,496  10.58    9,713  9.54   5,509  11.45   1,722  11.88   1,552  12.56
28  Tỉnh Lâm Đồng      22,532  10.57   11,831  9.86   5,442  11.77   1,226  10.08   4,033  11.18
29  Tỉnh Khánh Hòa      17,912  10.53    9,977  9.96   3,658  12.21    670  9.85   3,607  10.53
30  Tỉnh Bến Tre       14,646  10.53    7,818  9.77   3,922  11.92    802  10.42   2,104  10.82
31  Tỉnh Tây Ninh       9,992  10.53    5,240  9.88   2,172  12.30    742  9.88   1,838  10.55
32  Tỉnh Quảng Nam      30,587  10.52   17,784  10.28   5,880  12.39   2,378  8.46   4,545  10.11
33  Tỉnh An Giang      18,576  10.48    9,035  9.73   5,120  11.47   1,109  10.65   3,312  10.95
               Xếp hạng chung      Khối A        Khối B        Khối C       Khối D
STT   Tỉnh / thành phố
              Số lượt   Ex    Số lượt   Ex    Số lượt   Ex    Số lượt  Ex    Số lượt  Ex
34  Tỉnh Long An       17,740  10.42    9,603   9.77   4,177   11.73    990  10.32   2,970  10.71
35  Tỉnh Vĩnh Long      12,511  10.34    6,614   9.46   2,875   12.16    867  10.93   2,155  10.37
36  TP Cần Thơ        14,747  10.30    7,299   9.51   3,906   11.93    974  10.24   2,568  10.10
37  Tỉnh Đồng Tháp      16,739  10.26    8,937   9.50   5,049   11.45    876  10.33   1,877  10.67
38  Tỉnh Bình Phước      12,111  10.25    6,764   9.62   3,132   11.67    999  10.13   1,216  10.25
39  Tỉnh Quảng Ngãi      24,822  10.24   14,812   9.76   5,267   12.03   1,918   8.84   2,825  10.37
40  Tỉnh Hòa Bình       6,052  10.24    2,756   9.55   1,234   11.23   1,267  10.30    795  10.98
41  Tỉnh Bình Định      39,728  10.23   21,650   9.51   10,108   11.45   1,729  10.73   6,241  10.61
42  Tỉnh Bình Thuận      19,811  10.20   10,397   9.61   4,812   11.49   1,344   9.66   3,258  10.41
43  Tỉnh Lào Cai        5,436  10.20    2,703   9.55   1,467   11.18    741   9.45    525  11.85
44  Tỉnh Yên Bái        5,919  10.19    3,028   9.41   1,215   11.24    860  10.58    816  11.11
45  Tỉnh Bạc Liêu       6,582  10.13    3,022   9.36   1,486   11.45    883  10.54   1,191  10.10
46  Tỉnh Đăk Nông       7,393  10.12    3,704   9.45   2,145   11.28    754  10.14    790  10.09
47  Tỉnh Quảng Bình      16,385  10.06    8,198   9.30   4,159   11.25   1,850  10.96   2,178   9.83
48  Tỉnh Gia Lai       17,960  10.03    9,429   9.31   4,450   11.22   1,417  10.21   2,664  10.49
49  Tỉnh Đắc Lắc       35,286  10.00   18,126   9.41   9,907   11.16   3,076   9.45   4,177  10.24
50  Tỉnh Hậu Giang       7,894   9.90    3,722   9.04   2,021   11.22   1,055  10.39   1,096   9.92
51  Tỉnh Trà Vinh       8,406   9.76    4,023   8.87   2,241   10.99    973  10.04   1,169  10.23
52  Tỉnh Ninh Thuận      8,383   9.73    4,311   9.28   1,951   10.79    698   9.07   1,423   9.96
53  Tỉnh Cà Mau        10,182   9.66    5,021   8.89   2,406   10.91   1,105  10.58   1,650   9.53
54  Tỉnh Kiên Giang      14,371   9.65    7,358   9.05   4,128   10.74   1,106  10.00   1,779   9.38
55  Tỉnh Điện Biên       3,394   9.50    1,489   9.22   1,236   9.96    431   8.46    238  10.81
56  Tỉnh Sóc Trăng       9,506   9.37    4,522   8.64   2,344   10.75   1,146   9.66   1,494   9.17
57  Tỉnh Lai Châu       1,373   9.35     612   8.55    501   9.89    208  10.03     52  10.93
58  Tỉnh Tuyên Quang      7,064   9.24    3,375   8.44   1,901   9.88   1,197  10.23    591   9.77
59  Tỉnh Lạng Sơn       9,525   9.23    4,408   8.33   2,454   9.73   1,469  10.40   1,194  10.08
60  Tỉnh Bắc Cạn        3,194   8.94    1,385   7.97   1,037   9.33    457  10.48    315   9.71
61  Tỉnh Cao Bằng       7,130   8.06    3,235   7.31   1,879   8.78   1,671   8.28    345  10.09
62  Tỉnh Sơn La        7,357   8.04    3,259   7.74   1,935   8.81   1,547   7.27    616   9.12
63  Tỉnh Hà Giang       4,027   8.00    1,900   7.40   1,022   9.04    655   8.14    450   7.95
   Toàn quốc       1,234,251  11.05   663,688  10.44  286,848   12.25   87,979  10.84  195,736  11.46
             Xếp hạng trường phổ thông năm 2011 (điều kiện: chỉ xét các trường có lớn hơn 30 lượt thí sinh dự thi
                         và tính cả học sinh đã tốt nghiệp những năm trước)
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi   Ex
 1  Tỉnh Bình Phước  THPT Chuyên Quang Trung         292    21.54
 2  TP Hà Nội     THPT Chuyên KHTN ĐH QG         630    21.24
             HN
 3  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Chuyên Hà Tĩnh           342    21.04
 4  TP Hà Nội     THPT Chuyên ĐH SP HN          428    20.97
 5  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Chuyên Vĩnh Phúc          418    20.67
 6  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Chuyên Bắc Ninh          342    20.51
 7  TP Hồ Chí Minh   THPT NK ĐH KHTN             440    20.46
 8  Tỉnh Thái Bình   THPT Chuyên               502    20.34
 9  TP Hồ Chí Minh   THPT Lê Hồng Phong           956    20.04
 10  TP Hà Nội     Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia         442    20.00
 11  Tỉnh Nam Định   THPT Lê Hồng Phong           803    19.90
 12  Tỉnh Nghệ An    THPT Chuyên Phan Bội Châu        542    19.77
 13  TP Đà Nẵng     THPT Chuyên Lê Quý Đôn         411    19.72
 14  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Chuyên Lam Sơn           456    19.71
 15  Tỉnh Hưng Yên   THPT chuyên tỉnh Hưng Yên        460    19.62
 16  TP Hà Nội     THPT Hà Nội-Amstecdam          673    19.56
 17  Tỉnh Hải Dương   THPT Nguyễn Trãi            515    19.40
 18  Tỉnh Khánh Hòa   THPT chuyên Lê Quí Đôn         236    19.39
 19  Tỉnh Long An    THPT chuyên Long An           170    19.34
 20  Tỉnh Hà Nam    THPT Chuyên Biên Hòa          411    19.31
 21  TP Hải Phòng    THPT Chuyên Trần Phú          747    19.13
 22  Tỉnh Bắc Giang   THPT Chuyên Bắc Giang          417    19.11
 23  Tỉnh Bình Định   THPT chuyên Lê Quý Đôn         555    18.86
 24  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Chuyên Hạ Long           409    18.83
kiện: chỉ xét các trường có lớn hơn 30 lượt thí sinh dự thi
đã tốt nghiệp những năm trước)
                     Địa chỉ
      QL14 -P Tân Phú -Đồng Xoài -Bình Phước
      182 đường Lương Thế Vinh
      Phường Tân Giang -TP Hà Tĩnh
      136 đường Xuân Thuỷ
      Phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên
      Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh
      153 Nguyễn Chí Thanh, Q5
      Đường Lý Thường Kiệt,TP Thái Bình
      235 Nguyễn Văn Cừ, Q5
      Đường Phạm Văn Đồng-Cầu giấy
      Đường Vỵ Xuyên TP NĐ
      48 -Lê Hồng Phong
      An Hải Tây, Sơn Trà
      P. Ba Đình, TP Thanh Hoá
      Phường An Tảo TX Hưng Yên
      Phố Hoàng Minh Giám
      P. Quang Trung, TP. Hải Dương
      Số 67 Yersin, Nha Trang, KH
      Phường 3, TP Tân An
      P. Minh Khai, TP Phủ Lý
      P. Lương Khánh Thiện,Q. Ngô Quyền
      P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
      02 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn
      Phường Hồng Hải, TP Hạ Long
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
 25  Tỉnh Đồng Nai   THPT Chuyên Lương Thế Vinh       549  18.70
 26  Tỉnh Phú Thọ    THPT Chuyên Hùng Vương         744  18.47
 27  Tỉnh Đắc Lắc    THPT Chuyên Nguyễn Du          677  18.43
 28  TP Hồ Chí Minh   THPT Trần Đại Nghĩa           517  18.33
 29  TP Hồ Chí Minh   THPT DL Nguyễn Khuyến         3444  18.17
 30  Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Chuyên Quốc Học         1151  18.08
 31  TP Hồ Chí Minh   THPT NgThựơngHiền           1252  18.08
 32  Tỉnh Quảng Nam   THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh         413  18.03
             Khiêm Chuyên Nguyễn Tất
             THPT
 33  Tỉnh Yên Bái                        305  17.75
             Thành
 34  TP Hà Nội     THPT Chuyên Nguyễn Huệ         1057  17.65
 35  Tỉnh Phú Yên    THPT Chuyên Lương Văn          593  17.62
             Chánh
 36  Tỉnh Bến Tre    THPT chuyên Bến Tre           367  17.58
 37  TP Hà Nội     THPT Chu Văn An             887  17.45
 38  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Chuyên Lê Quí Đôn         395  17.37
 39  Tỉnh Ninh Bình   THPT Chuyên Lương Văn Tụy        713  17.33
 40  Tỉnh Tiền Giang  THPT Chuyên TG             554  17.26
 41  Tỉnh Quảng Trị   THPT Chuyên LQĐôn            357  17.24
 42  Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Chuyên Lê Khiết          708  17.19
 43  Tỉnh Hòa Bình   THPT chuyên Hoàng Văn Thụ        483  17.19
 44  TP Hà Nội     THPT DL Lương Thế Vinh         1026  17.14
 45  TP Hà Nội     THPT Kim Liên             1165  17.10
 46  TP Hà Nội     THPT BC Nguyễn Tất Thành        765  17.00
 47  Tỉnh Bình Dương  THPT chuyên Hùng Vương         307  16.90
 48  Tỉnh Lào Cai    THPT Chuyên tỉnh Lào Cai        425  16.89
 49  Tỉnh Thái Nguyên  THPT Chuyên (Năng khiếu)        642  16.84
 50  Tỉnh Nghệ An    Chuyên Toán ĐH Vinh          1105  16.80
               Địa chỉ
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì
TP. Buôn Ma Thuột
53 Nguyễn Du, Q1
132 Cộng Hoà,Q Tân Bình
Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
544 CMT8 Q Tân Bình
Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái
Quận Hà Đông
05 Phan Lu Thanh, TP Tuy Ho, Phó Yn
Phường 2-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số 10 Thuỵ Khuê
Phường 1 Vũng Tàu
Phường Tân Thành TP Ninh Bình
Phường 5 TP. Mỹ Tho
Phường 5-TP. Đông Hà
Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
Phường Thịnh Lang -Thành phố HB
18 Khương Hạ, Khương Đình
Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ
136 dường Xuân Thuỷ
Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD
Đường M9, phường Bắc Cường - T.p Lào Cai
P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên
Lê Duẩn -TP Vinh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
 51  Tỉnh Nam Định   THPT Giao Thuỷ A            1096  16.78
 52  TP Hồ Chí Minh   THPT Ng T M Khai            1041  16.70
 53  TP Hồ Chí Minh   THPT Bùi Thị Xuân           1061  16.62
 54  Tỉnh Lâm Đồng   THPT chuyên Thăng Long -Đà       399  16.58
             lạt
 55  TP Hải Phòng    THPT Thái Phiên            1189  16.52
 56  Tỉnh KonTum    THPT Chuyên Nguyễn Tất         454  16.46
             Thành
 57  TP Hà Nội     THPT Thăng Long            1152  16.45
 58  TP Cần Thơ     THPT Chuyên Lý Tự Trọng         446  16.45
 59  Tỉnh Quảng Bình  THPT Chuyên Quảng Bình         349  16.44
 60  TP Hồ Chí Minh   THPTThực hành/ĐHSP           530  16.43
 61  Tỉnh Nam Định   THPT Hải Hậu A             1186  16.35
 62  Tỉnh Bình Thuận  THPT Chuyên Trần Hưng Đạo        697  16.30
 63  Tỉnh Trà Vinh   THPT Chuyên               319  16.09
 64  Tỉnh Tây Ninh   THPT chuyên Hoàng Lệ Kha        614  16.05
 65  Tỉnh Ninh Bình   THPT Yên Khánh A            840  15.99
 66  Tỉnh Vĩnh Long   THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh         696  15.96
             Khiêm
 67  TP Hà Nội     THPT Yên Hoà              804  15.82
 68  Tỉnh Gia Lai    THPT Chuyên Hùng Vương         897  15.81
 69  Tỉnh Ninh Thuận  THPT chuyên Lê Quí Đôn         516  15.67
 70  Tỉnh Hải Dương   THPT Gia Lộc              920  15.59
 71  TP Hồ Chí Minh   THPT Gia Định             1600  15.58
 72  Tỉnh Nam Định   THPT Lý Tự Trọng            798  15.57
 73  Tỉnh Thừa thiên-Huế Khối chuyên ĐHKH Huế          105  15.54
 74  TP Hà Nội     THPT Ng. Thị Minh Khai         897  15.52
 75  Tỉnh Nam Định   THPT Trần Hưng Đạo           931  15.48
 76  TP Đà Nẵng     THPT Phan Châu Trinh          2685  15.41
                Địa chỉ
Thị trấn Ngô Đồng H. Giao Thuỷ
275 Điện Biên Phủ, Q3
73 -75 Bùi Thị Xuân, Q1
P4 -Đà Lạt
P.Cầu Tre, Q. Ngô Quyền
Phường Thống Nhất TX KonTum
44 phố Tạ Quang Bửu
Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
280 An Dương Vương, Q5
Thị trấn Yên Định H. Hải Hậu
Phường Xuân An, TP.Phan Thiết
Phường 4 ,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh
Phường 3 Thị xã Tây Ninh
Xã Khánh Hội H Yên Khánh
Phường 4, Thành phố Vĩnh Long
Yên Hoà , Q. Cầu Giấy
Phường Ia Kring, thành phố Pleiku
P.Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
TT Gia Lộc, H. Gia Lộc
195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh
Xã Nam Thanh H. Nam Trực
Phường Phú Nhuận, TP Huế
Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm
Đường 38 A TP NĐ
Hải Châu 1, Hải Châu
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
 77  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Yên Lạc              832   15.40
 78  Tỉnh Lạng Sơn   THPT Chu Văn An             531   15.38
 79  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Lê Xoay              844   15.36
 80  Tỉnh Tuyên Quang  THPT Chuyên tỉnh            433   15.29
 81  Tỉnh Hải Dương   THPT Tứ Kỳ               895   15.27
 82  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Vũng Tàu             1015   15.26
 83  Tỉnh Nghệ An    THPT Huỳnh Thúc Kháng         1127   15.22
 84  Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Khuyến           911   15.20
 85  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Hai Bà Trưng            296   15.19
 86  Tỉnh Hải Dương   THPT Thanh Hà              839   15.17
 87  TP Hà Nội     TH PT Phan Đình Phùng         1047   15.17
 88  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Thuận Thành 1           1191   15.16
 89  Tỉnh Điện Biên   THPT Chuyên Lê Quí Đôn         478   15.15
 90  TP Hồ Chí Minh   THPT Ng Công Trứ            1784   15.14
 91  TP Hà Nội     THPT Sơn Tây              859   15.12
 92  TP Hồ Chí Minh   THPT Ng Hữu Huân            1356   15.10
 93  Tỉnh Cà Mau    THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển       308   15.05
 94  TP Hồ Chí Minh   THPT Trần Phú             1767   15.05
 95  Tỉnh Nam Định   THPT Xuân Trường B           936   15.04
 96  TP Hải Phòng    THPT Ngô Quyền             1099   15.02
 97  Tỉnh An Giang   THPT Thoại Ngọc Hầu          1005   15.00
 98  TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Hữu Cầu           719   14.98
 99  TP Hồ Chí Minh   THPT DL Ngôi Sao            191   14.94
100  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hàm Rồng              818   14.90
101  Tỉnh Hải Dương   THPT Hồng Quang             949   14.89
102  TP Hồ Chí Minh   THPT Thành Nhân              78  14.88
               Địa chỉ
Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc
Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Thị trấn Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
Phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ
Đường Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
54 Lê Hồng Phong
Nguyễn Du TP NĐ
Thị xã Phúc Yên
TT Thanh Hà, H. Thanh Hà
67B phố Cửa Bắc , Q.Ba Đình
Xã Gia Đông -Thuận Thành
Phố 10-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ
97 Quang Trung Q Gò Vấp
Thị xã Sơn Tây
11 Đoàn Kết , P. Bình Thọ Q Thủ Đức
P2-TP Cà Mau-Cà Mau
3 Lê Thúc Họach P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú
Xã Xuân Vinh H. Xuân Trường
P..Mê Linh, Q. Lê chân
P. Mỹ Bình, LX
Ng Anh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn
Đường 18 P.Bình Trị Đông B, Q Bình Tân
P. Trường Thi,TP Thanh Hoá
P. Trần Phú, TP. Hải Dương
69/12 Nguyễn Cửu Đàm Q. Tân Phú
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
103  Tỉnh Hải Dương   THPT Kim Thành            749  14.87
104  Tỉnh Bắc Cạn    THPT Chuyên              172  14.85
105  Tỉnh Hải Dương   THPT Bình Giang            647  14.85
106  Tỉnh Hải Dương   THPT Nam Sách             971  14.84
107  TP Hà Nội     THPT Liên Hà             1093  14.80
108  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Ba Đình             1010  14.79
109  TP Hà Nội     THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa       1099  14.74
110  TP Hà Nội     THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm       1176  14.73
111  Tỉnh Kiên Giang  THPT Huỳnh Mẫn Đạt          736  14.72
112  TP Hà Nội     THPT Nguyễn Gia Thiều        1189  14.72
113  TP Hà Nội     THPT DL Trí Đức            619  14.71
114  Tỉnh Nam Định   THPT Tống Văn Trân          1005  14.70
115  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Bỉm Sơn             689  14.69
116  TP Hồ Chí Minh   THPT Lê Qúy Đôn            516  14.68
117  Tỉnh Đồng Tháp   THPT Chuyên Nguyễn Đình        373  14.67
             Chiểu
118  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Ngô Gia Tự            830  14.66
119  Tỉnh Sóc Trăng   THPT Chuyên Nguyễn Thị        552  14.65
             Minh Khai
120  TP Hồ Chí Minh   THPT Phú Nhuận            1290  14.64
121  Tỉnh Thái Bình   THPT Nguyễn Đức Cảnh         1251  14.64
122  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lý Thái Tổ           1058  14.60
123  Tỉnh Bạc Liêu   THPT Chuyên Bạc Liêu         516  14.48
124  Tỉnh Hải Dương   THPT Hà Bắc              535  14.47
125  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lương Đắc Bằng         1060  14.44
126  Tỉnh Lâm Đồng   THPT Bảo Lộc             1077  14.42
127  Tỉnh Nam Định   THPT Lê Quý Đôn            780  14.41
128  Tỉnh Thái Bình   THPT Bắc Đông Quan          1251  14.40
                Địa chỉ
TT Phú Thái, H. Kim Thành
P. Sông Cầu -TX Bắc Kạn
Xã Thái Học, H. Bình Giang
TT Nam Sách, H. Nam Sách
Xã Liên Hà, H Đông Anh
Thị Trấn Nga Sơn
195 ngõ Xã Đàn II
8 phố Hai Bà Trưng
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
27 ngõ 298, Ngọc Lâm, L. Biên
Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm
Thị trấn Lâm H. ý Yên
P. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3
Phường 1, Thị xã Sa Đéc
Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch
Đường Hồ Nước Ngọt, P6, TP Sóc Trăng
5 Hoàng Minh Giám, P9, Q Phú Nhuận
Đường Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Ph. Đình Bảng - TX.Từ Sơn
Phường 1, thành phố Bạc Liêu
Xã Cẩm Chế, H. Thanh Hà
Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá
TX Bảo Lộc
Thị trấn Cổ Lễ H. Trực Ninh
Thị Trấn Đông Hưng - Thái Bình
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
129  TP Hà Nội     THPT Ngọc Hồi             907   14.36
130  TP Hồ Chí Minh   THPT Mạc Đỉnh Chi           1984   14.35
131  Tỉnh Bắc Giang   THPT Ngô Sỹ Liên           1052   14.33
132  TP Hà Nội     THPT DL Nguyễn Siêu          251   14.31
133  Tỉnh Đồng Nai   THPT Ngô Quyền             821   14.30
134  TP Hồ Chí Minh   THPT Đông Dương             92  14.29
135  TP Hà Nội     THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông        965   14.28
136  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Trần Phú             836   14.27
137  Tỉnh Thái Bình   THPT Quỳnh Côi            1118   14.26
138  Tỉnh Hưng Yên   THPT Dương Quảng Hàm          757   14.20
139  Tỉnh Hậu Giang   THPT chuyên Vị Thanh          303   14.19
140  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Lý Tự Trọng           1301   14.15
141  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quảng Xương 1           718   14.14
142  Tỉnh Thái Bình   THPT Tây Tiền Hải           1112   14.13
143  Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nguyễn Huệ           1291   14.12
144  Tỉnh Quảng Nam   THPT Sào Nam             1101   14.10
145  Tỉnh Thái Bình   THPT Đông Thụy Anh          1099   14.08
146  Tỉnh Quảng Trị   THPT TX Quảng Trị           916   14.08
147  Tỉnh Hải Dương   THPT Phúc Thành            583   14.08
148  Tỉnh Thái Bình   THPT Bắc Duyên Hà           980   14.06
149  Tỉnh Đắc Lắc    THPT Thực hành Cao Nguyên       598   14.05
150  TP Hà Nội     THPT DL Lương Văn Can          91  14.05
151  Tỉnh Hải Dương   THPT Tuệ Tĩnh             498   14.03
152  Tỉnh Thái Bình   THPT Nam Đông Quan           861   14.03
153  Tỉnh Thái Bình   THPT Nguyễn Du            1074   14.02
154  TP Hà Nội     THPT Việt -Đức            1188   14.02
                Địa chỉ
Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì
458 Hùng Vương, Q6
P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
Phố Trung Kính-Cầu Giấy
P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa
134/2 đường số 6 PK4, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức
p, Nguyễn Trãi, Hà Đông
Phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên
Thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Xã Liên Nghĩa H Văn Giang
Phường 1 thành phố Vị Thanh
Số 03, Lý Tự Trọng, P.Lộc Thọ, Nha Trang , KH
Thị Trấn Quảng Xương
Thị Trấn Tiền Hải - Thái Bình
Phường Thuận Thành, TP Huế
H. Duy Xuyên, Quảng Nam
Thị Trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình
Phường1-Thị xã Quảng Trị
Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn
Thị Trấn Hưng Hà - Thái Bình
TP.Buôn Ma Thuột
182 đường Lương Thế Vinh
Xã Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng
Xã Đông á - Đông Hưng - Thái Bình
Thị Trấn Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình
47 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
155  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Yên Phong 1          1260   14.01
156  Tỉnh Thái Bình   THPT Tây Thụy Anh          1079   14.00
157  Tỉnh Hải Dương   THPT Thanh Miện           651   13.99
158  Tỉnh Nghệ An    THPT Thanh Chương 1         1238   13.93
159  Tỉnh Hải Dương   THPT Đoàn Thượng           519   13.93
160  TP Hà Nội     THPT DL Đoàn Thị Điểm         45  13.92
161  TP Hà Nội     THPT DL Đào Duy Từ          409   13.92
162  Tỉnh Ninh Bình   THPT Nguyễn Huệ           643   13.91
163  Tỉnh Nam Định   THPT Giao Thuỷ B           938   13.90
164  Tỉnh Nam Định   THPT Nghĩa Hưng A          1110   13.88
165  Tỉnh Nam Định   THPT Nghĩa Hưng B          854   13.88
166  Tỉnh Nam Định   THPT Trực Ninh A           934   13.88
167  TP Hồ Chí Minh   THPT Hùng Vương           1899   13.87
168  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Nguyễn Đăng Đạo         814   13.87
169  Tỉnh Cao Bằng   THPT Chuyên Cao Bằng         345   13.87
170  TP Hồ Chí Minh   THPT Trưng Vương          1128   13.86
171  TP Hồ Chí Minh   THPT Đinh Thiện Lý           68  13.86
172  Tỉnh Thái Bình   THPT Nguyễn Trãi          1167   13.84
173  Tỉnh Hưng Yên   THPT Trần Quang Khải         533   13.83
174  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Đào Duy Từ           845   13.83
175  Tỉnh Ninh Bình   THPT Kim Sơn A            808   13.82
176  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Quế Võ 1            1093   13.81
177  Tỉnh Thái Bình   THPT Phụ Dực            1112   13.81
178  Tỉnh Hải Dương   THPT Ninh Giang           956   13.80
179  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Lợi             1053   13.79
180  TP Hà Nội     THPT Nhân Chính           887   13.76
                 Địa chỉ
Thị trấn Chờ -Yên Phong
Xã Thụy Sơn - Thái Thụy - Thái Bình
TT Thanh Miện, H. Thanh Miện
Thị Trấn Dùng, Thanh Chương
Xã Đoàn Thượng, H. Gia Lộc
Khu Đô thị Mỹ Đình Từ Liêm
182 đường Lương Thế Vinh
Phường Bắc Sơn TX Tam Điệp
Xã Giao Yến H. Giao Thuỷ
Thị trấn Liễu Đề H. Nghĩa Hưng
Xã Nghĩa Tân H. Nghĩa Hưng
Xã Trực Cát H. Trực Ninh
124 Hồng Bàng, Q5
Thị trấn Lim -Tiên Du -Bắc Ninh
Thị xã Cao Bằng
3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1
Lô P1, Khu A, Đô thị mới Nam Thành phố, P. Tân Pho
Xã Hoà Bình- Vũ Thư - Thái Bình
Xã Dạ Trạch H Khoái Châu
P. Ba Đình, TP Thanh Hóa
Thị trấn Phát Diệm H Kim Sơn
Thị trấn Phố Mới -Quế Võ
Thị trấn An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình
TT Ninh Giang, H. Ninh Giang
Thị Trấn Thọ Xuân
Phố Ngụy Như Kon Tum, TXuân
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
181  Tỉnh Hà Nam    THPT Kim Bảng C            592  13.76
182  Tỉnh Nam Định   THPT Hải Hậu C             743  13.75
183  TP Hải Phòng    THPT Vĩnh Bảo             1235  13.74
184  TP Cần Thơ     THPT Châu Văn Liêm          1353  13.74
185  Tỉnh Hải Dương   THPT Quang Trung            643  13.73
186  TP Hà Nội     THPT Phạm Hồng Thái          950  13.72
187  Tỉnh Hà Nam    THPT Nam Lý              749  13.72
188  Tỉnh Thái Bình   THPT Bắc Kiến Xương          1014  13.71
189  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Hàn Thuyên            1100  13.71
190  TP Hà Nội     THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm       1077  13.71
191  Tỉnh Bình Định   THPT Quốc học             1235  13.66
192  TP Hà Nội     THPT Mỹ Đức A             939  13.65
193  Tỉnh Hòa Bình   Phổ thông Dân tộc nội trú       232  13.65
194  Tỉnh Nam Định   THPT Nam Trực             866  13.65
195  Tỉnh Nghệ An    THPT Đô Lương 1            1145  13.63
196  TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Du            1097  13.62
197  Tỉnh Bắc Giang   THPT Việt Yên 1            1041  13.61
198  TP Hải Phòng    THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm        1016  13.59
199  Tỉnh Hưng Yên   THPT Nam Khoái Châu          619  13.53
200  Tỉnh Hải Dương   THPT Marie Curie            144  13.53
201  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Cẩm Phả              808  13.51
202  TP Hà Nội     THPT Quốc Oai             989  13.50
203  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Phan Đình Phùng         1127  13.48
204  Tỉnh Bình Dương  THPT Dĩ An               609  13.47
205  Tỉnh Hà Nam    THPT Duy Tiên A            729  13.47
206  Tỉnh Đắc Lắc    THPT Buôn Ma Thuột          1273  13.46
                 Địa chỉ
Xã Đồng Hoá, Kim Bảng
Thị trấn Cồn H. Hải Hậu
Thị Trấn Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo
Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT
Xã Văn Hội, H. Ninh Giang
Phố Nguyễn Văn Ngọc
Xã Tiến Thắng, Lý Nhân
Xã Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình
Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh
Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm
09 Trần Phú,TP Quy Nhơn
Huyện Mỹ Đức
Phường Tân Hoà -Thành phố HB
Thị trấn Nam Giang H. Nam Trực
Đà Sơn, Đô Lương
XX1 Đồng Nai CX Bắc Hải, Q10
Thị trấn Bích Động, H. Việt Yên
Xã Lý Học, H. Vĩnh Bảo
Xã Đại Hưng H Khoái Châu
Phường Hải Tân, TP.Hải Dương
P.Cẩm Thành, Cẩm Phả
Huyện Quốc Oai
Phường Bắc Hà -TP Hà Tĩnh
TT Dĩ An Dĩ An - Bình Dương
Thị trấn Hoà Mạc, Duy Tiên
TP. Buôn Ma Thuột
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
207  Tỉnh Tiền Giang  THPT Chợ Gạo            1062   13.45
208  Tỉnh Hưng Yên   THPT Trần Hưng Đạo          519   13.44
209  Tỉnh Thái Nguyên  THPT Chu Văn An           747   13.43
210  TP Hà Nội     THPT TT Đại Việt            35  13.43
211  Tỉnh Hà Nam    THPT Phủ Lý A            604   13.43
212  TP Hà Nội     THPT ứng Hoà A            712   13.40
213  TP Hà Nội     THPT Đồng Quan            629   13.39
214  Tỉnh Hải Dương   THPT Chí Linh            860   13.37
215  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hoằng Hoá 4           810   13.37
216  Tỉnh Nam Định   THPT Mỹ Tho             760   13.36
217  Tỉnh Hải Dương   THPT Cẩm Giàng            707   13.36
218  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hồng Gai            744   13.36
219  Tỉnh Hưng Yên   THPT Trưng Vương           778   13.33
220  Tỉnh Hải Dương   THPT Nhị Chiểu            532   13.33
221  TP Hà Nội     THPT Đan Phượng           709   13.32
222  Tỉnh Nghệ An    THPT Diễn Châu 3           997   13.32
223  Tỉnh Ninh Bình   THPT Yên Mô B            769   13.32
224  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hà Trung            922   13.30
225  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hậu Lộc 1            597   13.29
226  Tỉnh Bắc Giang   THPT Lạng Giang 1          1034   13.29
227  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hoàng Quốc Việt         558   13.29
228  Tỉnh Hà Nam    THPT Thanh Liêm A          658   13.28
229  Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Duy Hiệu         943   13.28
230  Tỉnh Đồng Nai   THPT Long Khánh           1235   13.26
231  TP Hải Phòng    THPT Tiên Lãng            964   13.24
232  TP Hà Nội     THPT Thường Tín           743   13.24
                Địa chỉ
Thị trấn Chợ Gạo H Chợ Gạo
Xã Thiện Phiến H Tiên Lữ
P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
301 Nguyễn Trãi Thanh Xuân
P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Huyện ứng Hoà
Huyện Phú Xuyên
Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh
Xã Hoằng Thành, Hoằng Hoá
Xã Yên Chính H. ý Yên
Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long
Xã Trưng Trắc H Văn Lâm
TT Phú Thứ, H. Kinh Môn
Huyện Đan Phượng
Diễn Xuân, Diễn Châu
Xã Yên Mạc H Yên Mô
Xã Hà Bình, Hà Trung
Xã Phú Lộc, Hậu lộc
Xã yên Mỹ, H. Lạng Giang
T. trấn Mạo Khê, Đông Triều
X.Liêm Thuận, Thanh Liêm
H. Điện Bàn, Quảng Nam
02 CMT8 TX.Long Khánh
Thị Trấn Tiên lãng, H. Tiên Lãng
Huyện Thường Tín
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông     Số lượt dự thi  Ex
233  Tỉnh Lai Châu   THPT chuyên Lê Quý Đôn           151  13.23
234  Tỉnh Đồng Nai   THPT Nguyễn Trãi              893  13.21
235  Tỉnh Hà Nam    THPT Lý Nhân                784  13.19
236  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hậu Lậc 2               704  13.18
237  Tỉnh Hải Dương   THPT Kinh Môn               890  13.17
238  Tỉnh Tiền Giang  THPT Trương Định              932  13.16
239  TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Hiền              898  13.15
240  Tỉnh Hưng Yên   THPT Phù Cừ                760  13.15
241  Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hai Bà Trưng            1262  13.14
242  TP Hà Nội     THPT Thanh Oai B              958  13.12
243  TP Hà Nội     THPT Mê Linh                707  13.12
244  TP Hải Phòng    THPT Kiến An               1006  13.12
245  Tỉnh Hưng Yên   THPT Mỹ Hào                890  13.10
246  Tỉnh Hà Nam    THPT Bình Lục A              815  13.09
247  TP Hà Nội     THPT Sóc Sơn                884  13.08
248  Tỉnh Nam Định   THPT Xuân Trường A             997  13.07
249  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Nguyễn Trãi             1042  13.07
250  Tỉnh Hưng Yên   THPT Tiên Lữ                986  13.06
251  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lê Văn Thịnh             1001  13.06
252  TP Hà Nội     THPT Đa Phúc                787  13.05
253  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Tiên Du 1               997  13.05
254  Tỉnh Phú Thọ    THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú       160  13.05
             Thọ
255  Tỉnh Sơn La    THPT Chuyên                542  13.04
256  TP Đà Nẵng     THPT Hoàng Hoa Thám            979  13.03
257  Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳnh Lưu 1             1069  13.03
258  TP Hải Phòng    THPT Lê Quý Đôn              1152  13.03
                Địa chỉ
Phường Đoàn Kết-TX Lai Châu Lai Châu
Phường Tân Biên, TP.Biên Hòa
Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Xã Văn Lộc, Hậu Lộc
TT An Lưu, H. Kinh Môn
Phường 1 TX Gò Công
3 Dương Đình Nghệ, Q11
Xã Tống Phan H Phù Cừ
Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Huyện Thanh Oai
Huyện Mê Linh
P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An
Thị trấn Bần H Mỹ Hào
Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Xã Phủ Lỗ, H Sóc Sơn
Xã Xuân Hồng H. Xuân Trường
Thôn 8, thị trấn Ninh Hoà, KH
Thị trấn Vương H Tiên Lữ
Xã Đông Cứu -Gia Bình
Thị trấn Đa Phúc, Huyện Sóc Sơn
Xã Việt Đoàn -Tiên Du
Hà Lộc, TX Phú Thọ (HSNTđược tính hộ khẩu gốc)
Phường Chiềng Lề -Thành phố Sơn La
An Hải Đông, Sơn Trà
Thị Trấn giát, Quỳnh Lưu
P. Cát Bi, Q. Hải An
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
259  Tỉnh Quảng Nam   THPT Huỳnh Ngọc Huệ         1066  13.03
260  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Gia Bình 1           907  13.02
261  Tỉnh Phú Thọ    THPT Long Châu Sa          724  12.99
262  Tỉnh Nam Định   THPT Mỹ Lộc             693  12.98
263  Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 1 Sơn Tịnh         1193  12.97
264  Tỉnh Thái Bình   THPT Thái Phúc            736  12.96
265  Tỉnh Hưng Yên   THPT Văn Giang           1047  12.93
266  Tỉnh Đồng Nai   THPT Trấn Biên           1226  12.93
267  Tỉnh Quảng Nam   THPT Trần Quý Cáp          1160  12.93
268  Tỉnh Tiền Giang  THPT Cái Bè             1042  12.92
269  Tỉnh Nghệ An    THPT Diễn Châu 2          1044  12.92
270  Tỉnh Quảng Nam   THPT Trần Cao Vân          1411  12.90
271  Tỉnh Hưng Yên   THPT Văn Lâm             875  12.90
272  TP Hà Nội     THPT Thạch Thất           1004  12.90
273  Tỉnh Thái Bình   THPT Vũ Tiên             965  12.89
274  Tỉnh Nam Định   THPT Đại An             545  12.88
275  Tỉnh Thái Bình   THPT Hưng Nhân            909  12.87
276  Tỉnh Thái Bình   THPT Chu Văn An           1001  12.86
277  Tỉnh Nam Định   THPT Hoàng Văn Thụ          711  12.85
278  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Hồng Lĩnh            883  12.85
279  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Yên Định 2           621  12.84
280  Tỉnh Hưng Yên   THPT Ân Thi             728  12.84
281  Tỉnh Hưng Yên   THPT Khoái Châu           824  12.83
282  TP Hải Phòng    THPT Trần Nguyên Hãn        1108  12.82
283  Tỉnh Nghệ An    THPT Nam Đàn 1            993  12.82
284  Tỉnh Tiền Giang  THPT Nguyễn Đình Chiểu       1252  12.80
                 Địa chỉ
H. Đại Lộc, Quảng Nam
Thị trấn Ngụ -Gia Bình
Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao
Km5 QL 21 A NĐ-HN
Thị trấn Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh
Xã Thái Phúc - Thái Thụy - Thái Bình
Xã Cửu Cao H Văn Giang
Phường Tam Hoà TP.Biên Hòa
Thành phố Hội An, Quảng Nam
TT Cái Bè H. Cái Bè
Diễn Hồng, Diễn châu
Phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
Xã Lạc Đạo H Văn Lâm
Huyện Thạch Thất
Xã Việt Thuận - Vũ Thư - Thái Bình
Xã Yên Đồng H. ý Yên
Xã Phú Sơn - Hưng Hà - Thái Bình
Xã Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình
Xã Trung Thành H. Vụ Bản
Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh
Xã Yên Trường, Yên Định
Thị trấn Ân Thi
Thị trấn Khoái Châu
P.Lam Sơn, Q. Lê Chân
Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn
Phường 1 TP. Mỹ Tho
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
285  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lương Tài 1          1076  12.80
286  TP Hồ Chí Minh   THPT Võ Thị Sáu           1355  12.80
287  Tỉnh Quảng Trị   THPT Đông Hà            1029  12.79
288  Tỉnh Phú Thọ    THPT Thanh Thuỷ           602  12.79
289  Tỉnh Nam Định   THPT Phạm Văn Nghị         1088  12.78
290  Tỉnh Nam Định   THPT Giao Thuỷ C           740  12.78
291  TP Hà Nội     THPT Trần Nhân Tông         1169  12.77
292  Tỉnh Nghệ An    THPT Phan Đăng Lưu         1042  12.76
293  Tỉnh Nghệ An    THPT Lê Hồng Phong          680  12.75
294  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nông Cống 1           767  12.75
295  TP Hà Nội     THPT Hoài Đức A           1152  12.74
296  Tỉnh Long An    THPT Tân An             957  12.74
297  TP Đà Nẵng     THPT Hòa Vang            977  12.73
298  Tỉnh Nghệ An    THPT Thái Hoà            874  12.72
299  Tỉnh Lâm Đồng   THPT Trần Phú -Đà Lạt        659  12.72
300  TP Hải Phòng    THPT Phạm Ngũ Lão          750  12.71
301  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Bình Xuyên           681  12.71
302  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hoằng Hoá 2          1164  12.71
303  Tỉnh Ninh Bình   THPT Yên Mô A            673  12.71
304  TP Hồ Chí Minh   THPT Ng Khuyến           1154  12.69
305  Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đức Trọng            926  12.69
306  TP Hà Nội     THPT Yên Viên            778  12.68
307  TP Hà Nội     THPT Dương Xá            853  12.68
308  TP Hà Nội     THPT Phùng Khắc Khoan-        722  12.68
             Thạch Thất
309  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Yên Lạc 2            787  12.67
310  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thiệu Hoá            876  12.66
                Địa chỉ
Thị trấn Thứa -Lương Tài
95 Đinh Tiên Hoàng Q Bình Thạnh
Phường 1- TP. Đông Hà
Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ
Xã Yên Cường H. ý Yên
Xã Hồng Thuận H. Giao Thuỷ
15 phố Hương Viên
Thị Trấn yên Thành
Hưng Thông, Hưng Nguyên
Thị Trấn Nông Cống
Huyện Hoài Đức
Phường 3, TP Tân An
Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ
Thị Trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn
P10 -Đà Lạt
Xã Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên
Thị trấn Hương Canh H Bình Xuyên
Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Xã Khánh Thượng H Yên Mô
514 Nguyễn Tri Phương, Q10
TT Liên Nghĩa-Đức Trọng
Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm
Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm
Huyện Thạch Thất
Xã Liên Châu H Yên Lạc
Thị Trấn Thiệu Hoá
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
311  Tỉnh Thái Bình   THPT Thái Ninh            795  12.66
312  Tỉnh Nghệ An    THPT Đô Lương 3           894  12.65
313  Tỉnh Hải Dương   THPT Cầu Xe             457  12.65
314  Tỉnh Phú Thọ    THPT Hạ Hoà             499  12.65
315  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Đông Sơn 1           814  12.65
316  Tỉnh Bắc Giang   THPT Tân Yên 1           1009  12.65
317  Tỉnh Phú Thọ    THPT Việt Trì            901  12.64
318  Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Huệ           1176  12.64
319  TP Hải Phòng    THPT An Lão             794  12.63
320  TP Hà Nội     THPT Trung Giã            573  12.62
321  Tỉnh Bắc Giang   THPT Lục Nam            1108  12.62
322  TP Hà Nội     THPT Cầu Giấy            617  12.62
323  TP Hà Nội     THPT Xuân Đỉnh            963  12.61
324  TP Hà Nội     THPT Ngô Quyền- Ba Vì        787  12.61
325  Tỉnh Hưng Yên   THPT Nguyễn Siêu           579  12.61
326  Tỉnh Nam Định   THPT Nghĩa Hưng C          757  12.60
327  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Uông Bí             748  12.59
328  TP Hải Phòng    THPT Quang Trung           662  12.58
329  TP Hồ Chí Minh   THPT DL Trương Vĩnh Ký        794  12.58
330  TP Hà Nội     THPT Cổ Loa             953  12.57
331  Tỉnh Thái Bình   THPT Quỳnh Thọ            892  12.56
332  Tỉnh Lâm Đồng   Trường THPT Di Linh         801  12.55
333  Tỉnh Hưng Yên   THPT Đức Hợp             576  12.55
334  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Đội Cấn             627  12.54
335  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Bình Sơn            467  12.53
336  Tỉnh Nghệ An    THPT Nguyễn Xuân Ôn         949  12.53
               Địa chỉ
Xã Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Quang Sơn, Đô Lương
Xã Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ
Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà
Xã Đông Xuân, Đông Sơn
TT Cao Thượng, H. Tân Yên
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
09 Hong Diu, TP. Tuy Ha, Phó Yn
Thị Trấn An Lão, H.An Lão
Xã Trung Giã, H Sóc Sơn
TT Đồi ngô, H. Lục Nam
Đường Nguyễn Khánh Toàn CG
Xã Xuân Đỉnh, H. Từ Liêm
Huyện Ba vì
Xã Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
Thị trấn Rạng Đông H. Nghĩa Hưng
P. Quang Trung, Uông Bí
Xã Cao Nhân, H. Thủy Nguyên
110 Bành Văn Trân, Q Tân Bình
Xã Đông Hội, huyện Đông Anh
Quỳnh Thọ - Quỳnh Phụ - Thái Bình
TT Di Linh
Xã Đức Hợp H Kim Động
Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường
Xã Nhân Đạo H Sôn g Lô
Thị trấn Diễn Châu
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
337  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Yên Định 1            894  12.53
338  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Văn Hưu            1044  12.52
339  Tỉnh Phú Thọ    THPT Phù Ninh             573  12.52
340  TP Hà Nội     THPT Nguyễn Du- Thanh Oai       810  12.51
341  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Minh Khai             891  12.51
342  Tỉnh Thái Bình   THPT Tiên Hưng             965  12.51
343  Tỉnh Nghệ An    THPT Hà Huy Tập            1143  12.49
344  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Lý Tự Trọng            864  12.49
345  Tỉnh Nghệ An    THPT Lê Viết Thuật          1103  12.48
346  TP Hà Nội     THPT DL Lô Mô nô xốp          373  12.48
347  Tỉnh Hưng Yên   THPT Hoàng Hoa Thám          358  12.48
348  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Sầm Sơn              547  12.48
349  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Xuân Hòa             488  12.47
350  Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Đức Thuận         475  12.46
351  Tỉnh Ninh Bình   THPT Hoa Lư A             599  12.45
352  Tỉnh Bắc Giang   THPT Yên Dũng 1            971  12.45
353  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn 4            503  12.44
354  Tỉnh Hưng Yên   THPT Nguyễn Thiện Thuật        562  12.44
355  Tỉnh Hưng Yên   THPT Nam Phù Cừ            317  12.44
356  TP Hà Nội     THPT Vân Nội             1049  12.44
357  Tỉnh Hưng Yên   THPT Minh Châu             527  12.43
358  TP Hà Nội     THPT Ngọc Tảo             721  12.43
359  Tỉnh Thái Nguyên  THPT Lương Ngọc Quyến         1264  12.43
360  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Tam Dương             581  12.42
361  TP Hà Nội     THPT Yên Lãng             761  12.42
362  Tỉnh Nam Định   THPT Trần Văn Bảo           546  12.42
                Địa chỉ
Thị Trấn Quán Lào, Yên Định
Xã Thiệu Vận, Thiệu Hoá
Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh
Huyện Thanh Oai
Thị trấn Đức Thọ -H. Đức Thọ
Xã Thăng Long - Đông Hưng - Thái Bình
8-Phan Bội Châu
Thị trấn Cày -H. Thạch Hà
Khối 5 -Phường Trường Thi -TP Vinh
đường Lê Đức Thọ -Từ Liêm
Xã Thuỵ Lôi H Tiên Lữ
P. Trường Sơn,Thị xã Sầm Sơn
Thị xã Phúc Yên
Xã Thành Lợi H. Vụ Bản
Thị trấn Thiên Tôn H Hoa Lư
Xã Nham Sơn, H. Yên Dũng
Xã Thọ Dân, Triệu Sơn
Xã Bạch Sam H Mỹ Hào
Xã Tam Đa H Phù Cừ
Xã Vân Nội, H Đông Anh
Xã Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên
Huyện Phúc Thọ
P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên
Thị trấn Hợp Hoà H Tam Dương
Huyện Mê Linh
Xã Điền Xá H. Nam Trực
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
363  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn 1             724   12.42
364  Tỉnh Quảng Bình  THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới         785   12.40
365  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh TH       272   12.40
366  TP Hà Nội     THPT DL Mari Quyri            671   12.40
367  TP Hà Nội     THPT Quang Trung- Đống Đa        1033   12.39
368  Tỉnh Nghệ An    THPT Hoàng Mai              1153   12.38
369  Tỉnh Thái Bình   THPT Lê Quý Đôn             1239   12.37
370  Tỉnh Bình Định   THPT Số 1 An Nhơn             905   12.36
371  TP Hồ Chí Minh   THPT Võ Trường Toản           1021   12.36
372  TP Hải Phòng    THPT Nguyễn Trãi             786   12.36
373  Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Bình Sơn              1056   12.35
374  Tỉnh Hưng Yên   THPT Kim Động               787   12.35
375  Tỉnh KonTum    THPT Kontum               1005   12.34
376  Tỉnh Hà Giang   THPT Chuyên                318   12.33
377  Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 1 Đức Phổ            1181   12.32
378  Tỉnh Quảng Bình  THPT Lệ Thuỷ               798   12.32
379  Tỉnh Thái Bình   THPT Nam Tiền Hải            1060   12.31
380  Tỉnh Hà Nam    THPT Bình Lục B              611   12.31
381  Tỉnh Hải Dương   THPT Phả Lại               445   12.31
382  Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Huệ              722   12.30
383  TP Hà Nội     THPT DT Nội Trú               91  12.30
384  Tỉnh Hà Nam    THPT Phủ Lý B               513   12.28
385  TP Hà Nội     THPT Quảng Oai              829   12.28
386  Tỉnh Hưng Yên   THPT TX Hưng Yên             746   12.27
387  Tỉnh Bắc Giang   THPT Hiệp Hoà 1              922   12.27
388  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Ng Viết Xuân             599   12.26
                Địa chỉ
Thị trấn, Triệu Sơn
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
P. Đông Sơn, TP Thanh Hoá
3 Trần Quốc Toản
178 đường Láng
Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu
Đường Lý Bôn - Thành phố Thái Bình
TT Bình Định,H. An Nhơn
KP1 Phường Hiệp Thành, Q12
Xã An Hưng, H. An Dương
Thị trấn Châu ổ, H. Bình Sơn
Xã Lương Bằng H Kim Động
Phường Quyết Thắng TX KonTum
P. Minh Khai, TP Hà Giang
Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Xã Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình
Xã Vũ Bản , Bình Lục
Phường Phả Lại, TX.Chí Linh
Đường Nguyễn Văn Trỗi TP NĐ
Huyện Ba vì
Xã Thanh Châu, Phủ Lý
Huyện Ba vì
Phường Quang Trung TX Hưng Yên
Thị trấn Thắng, H. Hiệp Hoà
Xã Chấn Hưng H Vĩnh Tường
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
389  Tỉnh Phú Thọ    THPT Tam Nông            628  12.26
390  Tỉnh Hà Nam    THPT Duy Tiên B           531  12.25
391  Tỉnh Nam Định   THPT Hải Hậu B            654  12.25
392  Tỉnh Nghệ An    THPT TX Cửa lò            702  12.24
393  TP Hải Phòng    THPT Toàn Thắng           626  12.24
394  TP Hải Phòng    THPT An Dương            1041  12.24
395  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Hà Huy Tập           661  12.23
396  Tỉnh Bến Tre    THPT Phan Thanh Giản        1219  12.23
397  Tỉnh Hưng Yên   THPT Triệu Quang Phục        521  12.23
398  Tỉnh Nghệ An    THPT Kim Liên            796  12.22
399  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Trần Phú            1033  12.22
400  Tỉnh Nghệ An    THPT Nghi Lộc 1           969  12.21
401  Tỉnh Hưng Yên   THPT Yên Mỹ             757  12.21
402  Tỉnh Hưng Yên   THPT Ng Trung Ngạn          608  12.21
403  Tỉnh Ninh Bình   THPT Nho Quan B           558  12.20
404  Tỉnh Đồng Tháp   THPT Thành phố Cao Lãnh       1105  12.19
405  Tỉnh Nam Định   THPT Trực Ninh B           824  12.18
406  Tỉnh Hậu Giang   THPT Lê Quý Đôn           377  12.18
407  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Lê Hồng Phong          284  12.17
408  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn 3           568  12.17
409  Tỉnh Lâm Đồng   THPT Bùi Thị Xuân          1203  12.16
410  TP Hà Nội     THPT Phú Xuyên A           753  12.15
411  TP Hồ Chí Minh   THPT DL Hồng Đức           880  12.15
412  TP Hà Nội     THPT Mỹ Đức B            653  12.15
413  TP Hồ Chí Minh   THPT Trần Hưng Đạo         1429  12.13
414  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lương Tài 2           753  12.12
                Địa chỉ
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
Thị trấn Đồng văn,Duy Tiên
Xã Hải Phú H. Hải Hậu
Thị xã Cửa lò
Xã Toàn Thắng, H. Tiên Lãng
Thị Trấn An Dương, H. An Dương
Xã Cẩm Sơn -H. Cẩm Xuyên
TT Ba Tri, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Yên Phú H Yên Mỹ
Kim Liên, Nam đàn
Xã Đức Thủy -H. Đức Thọ
Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc
Xã Tân Lập H Yên Mỹ
Xã Hồ Tùng Mậu H Ân Thi
Thị trấn Nho Quan H Nho Quan
Phường 1, TP Cao Lãnh
Xã Trực Thái H. Trực Ninh
Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy
P. Cẩm Phú, Cẩm Phả
Xã Hợp Lý, Triệu Sơn
P2 -Đà Lạt
Huyện Phú Xuyên
8 Hồ Đắc Di, P Tây Thạnh Q Tân Phú
Huyện Mỹ Đức
88/955 E Lê Đức Thọ, P6, Q. Gò Vấp
Kênh Vàng -Lương Tài
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
415  Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn TrãI            757  12.12
416  Tỉnh Bắc Giang   THPT Yên Dũng 2             920  12.11
417  Tỉnh Ninh Bình   THPT Kim Sơn B             847  12.11
418  Tỉnh Đồng Nai   THPT Thống Nhất A           1137  12.11
419  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Dương Bạch Mai           298  12.10
420  Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 1 Tư Nghĩa           1096  12.09
421  Tỉnh Thái Bình   THPT Đông Hưng Hà            848  12.08
422  Tỉnh Phú Thọ    THPT Vĩnh Chân             305  12.08
423  Tỉnh Quảng Nam   THPT Núi Thành             1185  12.08
424  TP Hồ Chí Minh   THPT TT Quốc văn Sài gòn        398  12.07
425  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quảng Xương 2           859  12.07
426  Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Trần Quốc Tuấn          1251  12.06
427  Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         1267  12.06
428  Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Phan Đăng Lưu          1219  12.05
429  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Đinh Tiên Hoàng          714  12.05
430  TP Hà Nội     THPT Đống Đa              1079  12.04
431  Tỉnh Phú Thọ    THPT Hùng Vương             810  12.04
432  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Nguyễn Du             838  12.04
433  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Ngô Gia Tự             675  12.04
434  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Xuyên Mộc             1071  12.03
435  Tỉnh Yên Bái    THPT Nguyễn Huệ             722  12.02
436  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Châu Thành             583  12.02
437  Tỉnh Thái Nguyên  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN       171  12.02
438  Tỉnh Ninh Bình   THPT Gia Viễn B             594  12.01
439  Tỉnh Tuyên Quang  THPT Dân tộc nội trú tỉnh        243  12.01
440  Tỉnh Thái Bình   THPT Nam Duyên Hà            740  12.00
                Địa chỉ
Thị trấn Trảng Bàng Tây Ninh
Xã Tân An, H. Yên Dũng
Xã Hùng Tiến H Kim Sơn
TT Trảng Bom, H.Trảng Bom
Xã Phước Hội , H. Đất Đỏ
Thị trấn La Hà, H. Tư Nghĩa
Xã Hùng Dũng - Hưng Hà - Thái Bình
Xã Vĩnh Chân, H. Hạ Hoà
H. Núi Thành, Quảng Nam
1035B Trịnh Đình Trọng, F Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương
P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi
H. Krông Pắk
Xã Phú Dương, H. Phú Vang
242 đường thống nhất, Phường 8 Vũng Tàu
Quan Thổ 1, T.Đ.Thắng, Q.Đ.Đa
Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
TT Ngãi Giao, H. Châu Đức
Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, TXCam Ranh, KH
TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái
Phường Phước Hưng, TX Bà Rịa
P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên
Xã Gia Lập H Gia Viễn
Phường Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Xã Minh Hoà - Hưng Hà - Thái Bình
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
441  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Bà Rịa              468   12.00
442  Tỉnh Hải Dương   THPT Đồng Gia             372   12.00
443  Tỉnh Phú Thọ    THPT Công nghiệp Việt Trì       586   11.99
444  Tỉnh Bình Dương  THPT Võ Minh Đức            846   11.99
445  Tỉnh Lạng Sơn   THPT DTNT Tỉnh             148   11.98
446  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tĩnh Gia 2            875   11.98
447  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Nguyễn Huệ            791   11.97
448  TP Hồ Chí Minh   THPTDL á Châu              94  11.97
449  Tỉnh Nghệ An    THPT Bắc Yên Thành          1112   11.97
450  Tỉnh Phú Thọ    THPT Đoan Hùng             549   11.97
451  TP Hà Nội     THPT Tân Lập              620   11.96
452  TP Hải Phòng    THPT Kiến Thụy             974   11.95
453  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Vĩnh Yên             374   11.94
454  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Sáng Sơn             254   11.94
455  Tỉnh Bình Định   THPT Tăng Bạt Hổ           1020   11.93
456  Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nguyễn Chí Thanh         949   11.92
457  Tỉnh Bắc Giang   THPT Lạng Giang 2           831   11.92
458  TP Hồ Chí Minh   THPT Trung Phú             952   11.91
459  Tỉnh Hải Dương   THPT Thanh Miện II           458   11.91
460  Tỉnh Bắc Giang   THPT DTNT tỉnh             220   11.90
461  TP Hồ Chí Minh   THPTDL Thái Bình            186   11.90
462  Tỉnh Đồng Nai   THPT Long Thành            815   11.90
463  Tỉnh Bắc Giang   THPT Yên Thế              641   11.90
464  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Trần Bình Trọng          785   11.88
465  Tỉnh Phú Yên    THPT Lê Hồng Phong          1116   11.88
466  TP Hồ Chí Minh   THPT Thủ Đức             1200   11.88
                 Địa chỉ
Nguyễn Tất Thành, P.Phước Nguyên, TX Bà Rịa
Xã Đồng Gia, H. Kim Thành
Phường Thanh Miếu, TP Việt trì
30 Tháng 4,Chánh Nghĩa, TDM, BD
Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Xã Triêu Dương, Tĩnh Gia
Phường 10 Vũng Tàu
226A Pasteur Q3
Lăng Thành, Yên Thành
Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng
Huyện Đan Phượng
Thị Trấn Núi Đối, H. Kiến Thụy
Phường Hội Hợp TP Vĩnh Yên
Xã Tam Sơn H Sông Lô
TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn
TT Sịa, H. Quảng Điền
Xã Tân Thịnh, H. Lạng Giang
ấp 12 xã Tân Thạnh Đông, H Củ Chi
Xã Hồng Quang, H. Thanh Miện
P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
236/10 Nguyễn Thái Bình, Q Tân Bình
TT Long Thành H.Long Thành
Thị trấn Cầu Gồ, H. Yên Thế
Xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, KH
X Ha Bnh 2, H.Ty Ha, Phó Yn
166/24 Đặng Văn Bi, P Bình Thọ, QThủ đức
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
467  Tỉnh Nam Định   THPT Lương Thế Vinh         549  11.88
468  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Mai Anh Tuấn          898  11.88
469  Tỉnh Bắc Giang   THPT Hiệp Hoà 2           886  11.87
470  Tỉnh Quảng Nam   THPT Tiểu La            1436  11.86
471  Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Trãi           835  11.86
472  TP Hồ Chí Minh   THPT Tân Bình            1256  11.85
473  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hậu Lộc 3            576  11.85
474  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT TrầnNguyên Hãn         327  11.85
475  Tỉnh Hải Dương   THPT Hoàng Văn Thụ          527  11.84
476  Tỉnh Đồng Nai   THPT Xuân Lộc            1175  11.84
477  Tỉnh Hà Nam    THPT Kim Bảng B           577  11.84
478  TP Hồ Chí Minh   THPT Bình Phú            1121  11.83
479  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Bãi Cháy            566  11.83
480  TP Hồ Chí Minh   THPT Ng Chí Thanh          882  11.83
481  TP Hà Nội     THPT Trần Đăng Ninh         740  11.83
482  TP Hải Phòng    THPT Lý Thường Kiệt         792  11.82
483  Tỉnh BàRịa-VT   THPT Võ Thị Sáu           414  11.82
484  Tỉnh Bến Tre    THPT Nguyễn Đình Chiểu        915  11.81
485  Tỉnh Ninh Bình   THPT Bình Minh            532  11.81
486  TP Hà Nội     THPT Ngô Thì Nhậm          618  11.80
487  Tỉnh Ninh Bình   THPT Gia Viễn C           315  11.80
488  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Mai Thúc Loan          694  11.80
489  Tỉnh Hà Nam    THPT Thanh Liêm C          418  11.80
490  Tỉnh Ninh Bình   THPT Trần Hưng Đạo          669  11.79
491  Tỉnh Nghệ An    THPT Yên Thành 2           908  11.79
492  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Bến Tre             529  11.78
                Địa chỉ
Thị trấn Gôi H. Vụ Bản
Xã Nga Thành, Nga Sơn
Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hoà
H. Thăng Bình, Quảng Nam
Xã Trực Hưng H. Trực Ninh
97/11 Nguyễn Cừ Đàm, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú
Xã Đại Lộc, Hậu Lộc
Xã Triệu Đề H Lập Thạch
P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Thị Trấn Gia Ray H.Xuân Lộc
Xã Tân Sơn, Kim Bảng
84/47 Lý Chiêu Hoàng, Q6
Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long
189/4 Hoàng Hoa Thám Q Tân Bình
Huyện ứng Hoà
Xã Thủy Sơn, H.Thủy Nguyên
Xã Phước Long Thọ, H Đất Đỏ
Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thị trấn Bình Minh H Kim Sơn
Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì
Xã Gia Sinh H Gia Viễn
Xã Thạch Châu -H. Lộc Hà
Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm
Phường Ninh Phong TP Ninh Bình
Bắc Thành, Yên Thành
Thị xã Phúc Yên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
493  Tỉnh Nghệ An    THPT Phạm Hồng Thái         561  11.78
494  Tỉnh Ninh Bình   THPT Gia Viễn A           623  11.77
495  Tỉnh Hải Dương   THPT Bến Tắm             382  11.77
496  Tỉnh Nghệ An    THPT Nghi Lộc 2           792  11.77
497  Tỉnh Nam Định   THPT Xuân Trường C          621  11.77
498  Tỉnh Hà Nam    THPT Bình Lục C           644  11.77
499  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Kỳ Lâm             265  11.76
500  TP Đà Nẵng     THPT Nguyễn Trãi           957  11.76
501  Tỉnh Quảng Trị   THPT Vĩnh Linh            832  11.75
502  Tỉnh Tây Ninh   THPT Tây Ninh            874  11.75
503  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tĩnh Gia 1           1008  11.75
504  Tỉnh Tiền Giang  THPT Vĩnh Bình            967  11.75
505  Tỉnh Hải Dương   THPT Kẻ Sặt             508  11.74
506  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Hoàn             738  11.74
507  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Văn Trỗi         841  11.74
508  Tỉnh Bình Định   THPT Nguyễn Trân           960  11.73
509  Tỉnh Tiền Giang  THPT Tân Hiệp            749  11.73
510  Tỉnh Ninh Thuận  THPT Chu Văn An           1091  11.72
511  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Du            885  11.72
512  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Bạch Đằng            560  11.72
513  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Cẩm Xuyên            971  11.71
514  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Nguyễn Văn Trỗi        1011  11.71
515  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn 2           748  11.71
516  TP Hà Nội     THPT Tùng Thiện           579  11.70
517  Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tống Duy Tân          410  11.69
518  Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Bính           542  11.69
               Địa chỉ
Hưng Châu, Hưng Nguyên
Xã Gia Phú H Gia Viễn
Phường Bến Tắm, TX. Chí Linh
Nghi Mỹ, Nghi Lộc
Xã Xuân Đài H. Xuân Trường
Xã Tràng An, Bình Lục
Xã Kỳ Lâm -H. Kỳ Anh
Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
Phường 3 -Thị xã Tây Ninh
Thị Trấn Tĩnh Gia
Thị trấn Vĩnh Bình H Gò Công Tây
TT Kẻ Sặt, H. Bình Giang
Xã Xuân Lai, Thọ Xuân
Xã Thụ Lộc -H. Lộc Hà
TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn
TT Tân Hiệp H. Châu Thành
Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
Xã Tiên Điền -H. Nghi Xuân
T.trấn Quảng Yên, Yên Hưng
Thị trấn Cẩm xuyên -H. Cẩm Xuyên
Số 32 Hàn Thuyên, Xương Huân ,Nha Trang, KH
Xã Nông Trường, Triệu Sơn
Thị xã Sơn Tây
Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc
Xã Hiển Khánh H.Vụ Bản
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
519  Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đơn Dương              519  11.69
520  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Cao Thắng              367  11.69
521  Tỉnh Tiền Giang  THPT Đốc Binh Kiều           1027  11.67
522  Tỉnh Quảng Trị   THPT Hải Lăng              885  11.67
523  TP Hà Nội     THPT Vạn xuân- Hoài Đức         711  11.67
524  TP Hà Nội     THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng       1020  11.67
525  TP Hồ Chí Minh   THPT Lương Thế Vinh           510  11.67
526  Tỉnh Hưng Yên   THPT Nghĩa Dân              369  11.67
527  TP Hồ Chí Minh   THPT An Nhơn Tây             393  11.66
528  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Lê Hữu Trác I            599  11.66
529  Tỉnh Quảng Ninh  THPT Lê Quý Đôn             373  11.66
530  Tỉnh Phú Thọ    THPT Hưng Hoá              277  11.65
531  Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Hương Sơn              755  11.65
532  Tỉnh Tiền Giang  THPT Gò Công Đông            786  11.64
533  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Hoàng Hoa Thám           995  11.64
534  Tỉnh Ninh Bình   THPT Yên Khánh B             685  11.64
535  Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm          842  11.64
536  Tỉnh Đắc Lắc    THPT Ngô Gia Tự             1252  11.63
537  Tỉnh Đồng Nai   THPT Nam Hà               723  11.62
538  Tỉnh Nghệ An    THPT Nguyễn Đức Mậu           759  11.62
539  Tỉnh Bắc Giang   THPT Lục Ngạn 1             959  11.61
540  Tỉnh Bình Phước  THPT Hùng Vương             622  11.61
541  Tỉnh Nam Định   THPT Thịnh Long             440  11.60
542  Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳnh Lưu 3             865  11.59
543  TP Hà Nội     THPT Vân Cốc               428  11.59
544  Tỉnh Bắc Ninh   THPT Thuận Thành 2            928  11.58
                 Địa chỉ
TT Thạnh Mỹ-Đơn Dương
Xã Sơn Tây -H. Hương Sơn
TT Cai Lậy H. Cai Lậy
Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
Huyện Hoài Đức
174 Hồng Mai , Q.Hai Bà Trưng
131 Cô Bắc, Q1
Xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên
227 Tỉnh Lộ 7 xã An Nhơn Tây H Củ Chi.
Xã Sơn Châu -Huỵên Hương Sơn
P. Quang Hanh, Cẩm Phả
Thị trấn Tam Nông, huyên Tam Nông
Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn
Xã Tân Tây H Gò Công Đông
Khóm Phú Lộc Đông, thị trấn Diên Khánh, KH
Xã Khánh Cư H Yên Khánh
Thị trấn Chư Sê, H. Chư Sê
H. Ea Kar
Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa
Sơn Hải, Quỳnh Lưu1
Thị trấn Chũ, H. Lục Ngạn
P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Thị trấn Thịnh Long H. Hải Hậu
Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu
Huyện Phúc Thọ
Xã Thanh Khương -Thuận Thành
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
545  TP Hà Nội     THPT Đông Anh            578   11.58
546  TP Hà Nội     THPT Phú Xuyên B           641   11.58
547  Tỉnh Phú Yên    THPT Trần Quốc Tuấn         816   11.58
548  Tỉnh Khánh Hòa   THPT Huỳnh Thúc Kháng        984   11.58
549  Tỉnh Đồng Nai   THPT Nguyễn Hữu Cảnh         799   11.58
550  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Tam Đảo             409   11.58
551  Tỉnh Bình Thuận  THPT Hùng Vương           1111   11.57
552  Tỉnh Đắc Lắc    THPT Buôn Hồ             932   11.56
553  Tỉnh Nghệ An    THPT Anh Sơn 2            576   11.56
554  Tỉnh Bình Định   THPT Số 1 Phù Cát          1255   11.56
555  Tỉnh Bình Định   THPT Số 2 An Nhơn          930   11.56
556  Tỉnh Đăk Nông   THPT Chu Văn An           576   11.55
557  TP Hồ Chí Minh   THPT An Dương Vương          67  11.55
558  Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Liễn Sơn            543   11.54
   Tỉnh KonTum    THPT Trần Quốc Tuấn         466   11.54
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Phạm Ngũ Lão          474   11.54
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 1 Tp Lào Cai         583   11.53
   Tỉnh Nghệ An    THPT Thái Lão            650   11.53
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Phan Bội Châu         2155   11.52
   Tỉnh Nghệ An    THPT Phan Thúc Trực         744   11.52
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lam Kinh            565   11.52
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Phương Xá            487   11.52
   TP Hải Phòng    THPT Hồng Bàng            796   11.52
   Tỉnh Bình Định   THPT Quang Trung           991   11.50
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Quế Sơn             877   11.49
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Bố Hạ              549   11.48
               Địa chỉ
Khối 2C thị trấn Đông Anh
Huyện Phú Xuyên
Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa, Phú Yên
TT Vạn Giã (Quốc lộ 1A), H. Vạn Ninh, KH
P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa
Xã Tam Quan H Tam Đảo
Vỏ Đắt-Đức Linh
TX. Buôn Hồ
Lĩnh Sơn , Anh Sơn
TT Ngô Mây, H. Phù Cát
TT Đập Đá, H. An Nhơn
Thị xã Gia Nghĩa
51/4 Hòa Bình F.Tân Thới Hòa Q. Tân Phú
Xã Liên Sơn H Lập Thạch
H. Đăk Hà
Xã Tân Phúc H Ân Thi
Phường Cốc Lếu -Tp Lào Cai
Thị Trấn Hưng Nguyên
Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết
Công Thành, Yên Thành
Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân
Xã Phương Xá, H. Cẩm Khê
P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng HP
TT Phú Phong, H. Tây Sơn
H. Quế Sơn, Quảng Nam
Xã Bố Hạ, H. Yên Thế
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quảng Xương 3         1148  11.47
   TP Hà Nội     THPT Phúc Thọ            604  11.47
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Hương Khê            942  11.47
   Tỉnh Nam Định   THPT Trần Quốc Tuấn         777  11.46
   Tỉnh Nam Định   THPT Vũ Văn Hiếu           159  11.46
   Tỉnh Nghệ An    THPT Diễn Châu 5           707  11.45
   Tỉnh Nghệ An    THPT Diễn Châu 4           874  11.45
   Tỉnh KonTum    THPT Nguyễn Du            143  11.45
   Tỉnh Hà Nam    THPT Bắc Lý             538  11.45
   Tỉnh Nghệ An    THPT Đặng Thúc Hứa          640  11.44
   TP Hà Nội     THPT Kim Anh             647  11.44
   Tỉnh Nghệ An    THPT Thanh Chương 3         889  11.44
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nông Cống 2           582  11.43
   Tỉnh Bình Định   THPT HoàI Ân             516  11.43
   TP Hồ Chí Minh   THPT Marie-Curie          1558  11.43
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Vĩnh Kim            848  11.43
   Tỉnh Hà Nam    THPT Kim Bảng A           478  11.43
   Tỉnh Phú Yên    THPT Ngô Gia Tự           876  11.42
   TP Hồ Chí Minh   THPT Gò Vấp             899  11.42
   Tỉnh BàRịa-VT   THPTBC Long Hải           674  11.41
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Phong Châu           580  11.41
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 2 Mộ Đức          1030  11.41
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 1 Tuy phước         1250  11.41
   TP Hà Nội     THPT Hoài Đức B           855  11.40
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Đặng Huy Trứ         1224  11.40
   Tỉnh Bình Định   THPT Hùng Vương           925  11.39
                Địa chỉ
Xã Quảng Minh, Quảng Xương
Huyện Phúc Thọ
Thị trấn Hương Khê -H.Hương Khê
Xã Hải Hà H. Hải Hậu
Xã Hải Anh, Hải Hậu
Diễn Thọ, Diễn Châu
Diễn Mỹ, Diễn châu
H. Đăk Hà
Xã Bắc Lý, Lý Nhân
Võ Liệt, Thanh Chương
Xã Thanh Xuân, H Sóc Sơn
Phong Thịnh, Thanh Chương
Xã Trung Thành, Nông Cống
TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân
159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3
Xã Vĩnh Kim H. Châu Thành
Thị trấn Quế, Kim Bảng
Phêng Phó Lm , TP.Tuy Ha, PY
90A Nguyễn Thái Sơn Q Gò Vấp
TT Long Hải, H. Long Điền
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức
TT Tuy Phước,H.Tuy Phước
Huyện Hoài Đức
Xã Hương Chữ, H. Hương Trà
P.Trần Quang Diệu, QuyNhơn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hà Nam    THPT Thanh Liêm B           602  11.39
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Đại Từ             1029  11.39
   TP Hà Nội     THPT Tô Hiệu- Thường Tín       606  11.38
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Phan Bội Châu          1150  11.38
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nghèn              1035  11.38
   Tỉnh Long An    THPT Thủ Thừa             601  11.38
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Thanh Ba             492  11.38
   Tỉnh Bình Dương  THPT Trịnh Hoài Đức          622  11.36
   TP Hồ Chí Minh   THPT TT Đông Du            552  11.36
   Tỉnh Nghệ An    THPT DTNT Tỉnh            384  11.36
   Tỉnh An Giang   THPT Trần Văn Thành          581  11.34
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Minh Hà             522  11.34
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Văn Cừ          663  11.34
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Trung Nghĩa           356  11.33
   Tỉnh Bến Tre    THPT Trần Văn Ơn           512  11.33
   Tỉnh Gia Lai    THPT Pleiku             1100  11.33
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Kỳ Anh              931  11.33
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Cư M'Gar            1305  11.32
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Trần Hưng Đạo          640  11.32
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Trần Kỳ Phong          953  11.32
   TP Hà Nội     THPT Chương Mỹ A           1053  11.31
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Đông Triều            621  11.31
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Nguyễn TháiHọc          439  11.30
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Phạm Thành Trung         795  11.30
   Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳnh Lưu 2           878  11.30
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hương Thủy           729  11.30
                Địa chỉ
Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Thị Trấn Đại Từ, H. Đại Từ
Huyện Thường Tín
Khóm I, P. Cam Lộc , Thị xã Cam Ranh, KH
Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc
TT Thủ Thừa, Thủ Thừa
Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba
TT An Thạnh Thuận An Bình Dương
1908 Lạc Long quân P.10 Quận Tân Bình
98 -Mai Hắc Đế , TP Vinh
Thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú
Xã Cẩm La, Yên Hưng
H. Quế Sơn, Quảng Nam
Xã Trung Nghĩa, H. Thanh Thuỷ
Xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku
Thị trấn Kỳ Anh -H. Kỳ Anh
H. Cư M'Gar
TT Đăk Mil, H. Đăk Mil
Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn
Huyện Chương Mỹ
T.trấn Đông Triều, Đông Triều
Phước Tuy, Xã Diên Phước, H.Diên Khánh, KH
Xã An Hữu H. Cái Bè
Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu
Phường Thuỷ Phương, TX Hương Thuỷ
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Long An    THPT Đức Hòa              914   11.30
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Cẩm Bình              983   11.30
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nghi Lộc 3             838   11.29
   Tỉnh Nghệ An    THPT Anh Sơn 1             1116   11.29
   TP Hà Nội     THPT ứng Hoà B             610   11.29
   TP Hồ Chí Minh   THPT Lý Thường Kiệt           478   11.28
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Nho Quan A             414   11.28
   TP Hải Phòng    THPT Hùng Thắng             521   11.28
   Tỉnh Gia Lai    THPT Quang Trung An Khê         855   11.28
   Tỉnh Nghệ An    THPT Đặng Thai Mai           765   11.28
   Tỉnh Bến Tre    THPT Hermann Gmeiner           91  11.27
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Lạng Giang 3            540   11.27
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Ninh Châu -Quảng Ninh       749   11.27
   Tỉnh Bình Dương  THPT Phan Bội Châu           158   11.26
   TP Hồ Chí Minh   THPT Trần Khai Nguyên         1248   11.25
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 2 Phù Mỹ            1160   11.25
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Triệu Phong            783   11.25
   TP Hải Phòng    THPT Trần Hưng Đạo           586   11.24
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Phú Bình             1161   11.24
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tân Kỳ               916   11.23
   Tỉnh Bình Dương  THPT Dầu Tiếng             464   11.23
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Đỗ Đăng Tuyển           931   11.21
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Trãi            1027   11.21
   TP Hà Nội     THPT Mỹ Đức C              391   11.21
   TP Hà Nội     THPT Ba Vì               374   11.20
   TP Hà Nội     THPT Đại Cường             341   11.20
                Địa chỉ
TT Đức Hòa, Đức Hòa
Xã Cẩm Bình -H. Cẩm Xuyên
Nghi Xuân, Nghi Lộc
Thạch Sơn, Anh Sơn
Huyện ứng Hoà
Xã Thới Tam Thôn H Hóc Môn
Xã Quỳnh Lưu H. Nho Quan
Xã Hùng Thắng, H. Tiên Lãng
Phường An Phú, thị xã An Khê
Thanh Giang, Thanh Chương
Phường 6-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Xã Mỹ Hà, H. Lạng Giang
Quảng Ninh, Quảng Bình
X ã Minh Hòa - Dầu Tiếng- Bình Dương
225 Nguyễn Tri Phương Q5
TT Bình Dương, H. phù Mỹ
Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong
Xã An Thái, H. An Lão
ThịTrấn Hương Sơn, H. Phú Bình
Thị Trấn Lạt, Tân Kỳ
TT Dầu Tiếng - Dầu Tiếng- Bình Dương
H. Đại Lộc, Quảng Nam
364 Nguyễn Tất Thành, Q4
Huyện Mỹ Đức
Huyện Ba vì
Huyện ứng Hoà
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Phạm Văn Đồng          888   11.20
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Phú Mỹ             573   11.20
   TP Hồ Chí Minh   THPT Trường Chinh          916   11.19
   TP Hà Nội     THPT Lưu Hoàng            351   11.16
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Hữu Tiến         419   11.16
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Tân Phú             928   11.15
   TP Hồ Chí Minh   THPT PhanĐăng Lưu          913   11.14
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Lương Phú            717   11.14
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 2 Quảng Trạch        832   11.13
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tĩnh Gia 3           995   11.13
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Sông Công            758   11.13
   Tỉnh Thái Bình   THPT Bình Thanh           545   11.11
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Huệ           687   11.11
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nghi Lộc 5           525   11.11
   Tỉnh Nghệ An    THPT Đô Lương 4           440   11.11
   Tỉnh Nghệ An    THPT Yên Thành 3           569   11.10
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Tân Long            282   11.10
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thạch Thành 3          436   11.10
   Tỉnh Bình Định   THPT Nguyễn Hồng Đạo         502   11.10
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nguyễn Sỹ Sách         742   11.10
   Tỉnh Cà Mau    THPT U Minh             185   11.09
   Tỉnh Yên Bái    THPT Dân tộc nội trú          91  11.09
   Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳnh Lưu 4           744   11.09
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Lý Thường Kiệt         1804   11.09
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Bình Đông            224   11.08
   Tỉnh Bình Dương  THPT Thường Tân           158   11.08
               Địa chỉ
Thị trấn Mộ Đức, H. Mộ Đức
TT Phú Mỹ, H. Tân Thành
Số 1, KP4, P.Tân Hưng Thuận, Q12
Huyện ứng Hoà
9A ấp 7 xã Đông Thạnh, Hóc môn
TT Định Quán H.Định Quán
27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh
Xã Lương Phú, H. Phú Bình
Quảng Trạch, Quảng Bình
Xã Hải Yến, Tĩnh Gia
Thị xã Sông Công
Xã Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình
Xã Kỳ Phong -H. Kỳ Anh
Nghi Lâm, Nghi lộc
Hiến Sơn, Đô Lương
Quang Thành, Yên Thành
Xã Tân Long, H. Phùng Hiệp
Xã Thành Vân, Thạch Thành
Xã Cát Hanh, H. Phù cát
Thanh Dương, Thanh Chương
TT U Minh-U Minh
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái
Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu
Tân An-Thị xã La Gi
Xã Bình Đông TX Gò Công
Xã Thường Tân Tân Uyên Bình Dương
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳ Hợp 1             658  11.08
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Thống Nhất B           1047  11.08
   TP Hồ Chí Minh   THPT Quang Trung            460  11.08
   TP Hà Nội     THPT Tân Dân              223  11.07
   TP Hồ Chí Minh   THPT Việt Âu              161  11.07
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Phương Sơn            774  11.07
   Tỉnh Phú Yên    PT cấp 2-3 Phan Chu Trinh       367  11.07
   Tỉnh An Giang   THPT Bình Mỹ              375  11.06
   TP Hà Nội     THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình       658  11.06
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Tháp Mười             629  11.05
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lộc Thành -Bảo Lâm        392  11.05
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Giá Rai              712  11.03
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Lê Hồng Phong          1148  11.03
   Tỉnh Phú Yên    THPT Lê Trung Kiên           746  11.03
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Hoàng Văn Thụ           653  11.03
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Quang Trung            537  11.03
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hậu Lộc 4             819  11.02
   Tỉnh An Giang   THPT Thủ Khoa Nghiã          843  11.02
   TP Hà Nội     THPT Xuân Mai             1197  11.02
   TP Đà Nẵng     THPT Thái Phiên            1495  11.02
   Tỉnh Hải Dương   THPT Hà Đông              300  11.02
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Tân Hà -Lâm Hà          451  11.02
   Tỉnh Long An    THPT Cần Đước             834  11.01
   TP Hà Nội     THPT Thanh Oai A            608  11.01
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT An Lương Đông          842  11.01
   TP Hà Nội     THPT Hoàng Văn Thụ           751  11.00
                Địa chỉ
Thị Trấn Quỳ Hợp
Xã Quang Trung, H.Thống Nhất
Xã Phước Thạnh H Củ Chi
Huyện Phú Xuyên
107B/4 Lê Văn Thọ, P9, Quận Gò vấp
Xã Phương Sơn, H. Lục Nam
Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Xã Bình Mỹ, H. Châu Phú
Số 50 phố Nam Cao
Thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười
Xã Lộc Thành -Bảo Lâm
TT Giá Rai Giá Rai
Thị Trấn Ba Hàng, H. Phổ Yên
X Ha Vinh, H.ng Ha, Phó Yn
Số 14, Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang, KH
Thị trấn Gò Dầu Tây Ninh
Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc
P. Châu phú A, Thị xã Châu Đốc
Huyện Chương Mỹ
Thanh Khê Đông, Thanh Khê
Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà
Xã Tân Văn -Lâm Hà
TT Cần Đước, Cần Đước
Huyện Thanh Oai
Xã Lộc An, H. Phú Lộc
Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Lấp Vò 1            712  11.00
   TP Hồ Chí Minh   THPT Cần Thạnh            259  10.99
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Hữu Cảnh         629  10.99
   Tỉnh Bến Tre    THPT Chợ Lách A           565  10.99
   TP Hồ Chí Minh   THPT Trần Quang Khải        1043  10.99
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 1 Nghĩa Hành        1063  10.99
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Lưu Tấn Phát          532  10.99
   TP Hà Nội     THPT Lý Thường Kiệt         602  10.99
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Đoàn Kết            845  10.98
   Tỉnh Phú Yên    THPT Trần Phú            409  10.98
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Hòa Bình            541  10.98
   Tỉnh Bình Dương  THPT Thái Hoà            193  10.98
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lâm Hà             714  10.98
   Tỉnh An Giang   THPT Chu Văn An           610  10.97
   Tỉnh KonTum    THPT Nguyễn Trãi           307  10.97
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 1 Phù Mỹ          1531  10.97
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Vinh Lộc            622  10.96
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lê Hồng Phong          807  10.96
   TP Hà Nội     THPT Tây Hồ             574  10.96
   Tỉnh Long An    THPT Cần Giuộc            960  10.96
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đống Đa             343  10.95
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hoàng Lệ Kha          779  10.95
   TP Hà Nội     THPT Bất Bạt             225  10.94
   Tỉnh An Giang   THPT Long Xuyên           922  10.94
   Tỉnh Long An    THPT Lê Quí Đôn           806  10.94
   TP Hồ Chí Minh   THPT Bà Điểm             653  10.93
                Địa chỉ
Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò
Duyên Hải, TT Cần Thạnh H Cần Giờ
Thị trấn Chợ Mới, H. Chợ Mới
TT Chợ Lách, H.Chợ Lách , tỉnh Bến Tre
343D Lạc Long Quân,P5, Quận 11
Thị trấn Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành
Xã Tam Bình H. Cai Lậy
P Thượng Thanh, Long Biên
Thị Trấn Tân Phú H.Tân Phú
Th trÊn Chý Thnh, H.Tuy An, Phó Yn
Xã hòa Bình, H Xuyên mộc
TT Thái Hoà - Tân Uyên Bình Dương
TT Đinh Văn -Lâm Hà
Thị trấn Phú Mỹ, H. Phú Tân
H. Ngọc Hồi Tỉnh KonTum
TT Phù Mỹ, H. phù Mỹ
Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc
Xã Hoà Ninh -Di Linh
Ngõ 143 An Dương Vương,T.hồ
TT Cần Giuộc, Cần Giuộc
P7 -Đà Lạt
Thị Trấn Hà Trung
Huyện Ba vì
Phường Mỹ Long,Long Xuyên
Phường 4, TP Tân An
Nguyễn Thị Sóc ấp Bắc Lân, xã Bà Điển, H Hóc Môn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Phúc Trạch           256   10.93
   Tỉnh Thái Bình   THPT Lý Bôn             882   10.93
   TP Hồ Chí Minh   THPT Củ Chi             800   10.92
   TP Hà Nội     THPT BC Liễu Giai          193   10.92
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Trần Quang Diệu         877   10.91
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nông Cống 4           658   10.91
   TP Hà Nội     THPT DL Hecman Gmeine         96  10.91
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Đông Thành           329   10.91
   TP Hà Nội     THPT Minh Khai            662   10.90
   Tỉnh Hà Nam    THPT Duy Tiên C           465   10.90
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hoàng Hoa Thám         457   10.90
   Tỉnh Phú Yên    THPT Lê Lợi             545   10.90
   TP Đà Nẵng     THPT Ông ích Khiêm          790   10.90
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Hiệp Hoà 3           571   10.89
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Lê Quảng Chí          422   10.89
   TP Hải Phòng    THPT Mạc Đĩnh Chi          912   10.89
   TP Hà Nội     THPT Xuân Giang           375   10.89
   TP Hồ Chí Minh   THPT Ngô Quyền            922   10.89
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hoá Châu            498   10.88
   Tỉnh Hải Dương   THPT Mạc Đĩnh Chi          374   10.88
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Tân Yên 2            853   10.88
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Văn Cừ          565   10.87
   Tỉnh Long An    THPT Nguyễn Hữu Thọ         1585   10.87
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Quán Nho         614   10.87
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nam Đàn 2            591   10.87
   Tỉnh Cà Mau    THPT Thới Bình            326   10.86
                Địa chỉ
Xã Phúc Trạch -H. Hương Khê
Xã Hiệp Hoà - Vũ Thư - Thái Bình
Khu Phố 1 Thị trấn H Củ Chi
50-52 Liễu Giai
Xã Đức Lân, H. Mộ Đức
Xã Trường Sơn, N. Cống
Số 1 Doãn Kế Thiện-Cầu giấy
Xã Minh Thành, Yên Hưng
Huyện Quốc Oai
Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên
Xã Hoàng Quế, Đông Triều
Th TrÊn La Hai , H.ng Xun, PY
Hoà Phong, Hoà Vang
Xã Hùng sơn, H. Hiệp hoà
Xã Kỳ Long, H. Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh
Xã Xuân Giang, Sóc Sơn
1360 Huỳnh Tấn Phát, Q7
Xã Quảng An , H. Quảng Điền
Xã Thanh Quang, H. Nam Sách
Xã Lam Cốt, H. Tân Yên
ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, H Hóc Môn
TT Bến Lức, Bến Lức
Xã Thiệu Quang, Thiệu Hoá
Nam Trung, Nam đàn
TT Thới Bình-Thới Bình
STT    Tỉnh / thành    Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Như Thanh            667  10.86
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Gia Hội            1089  10.85
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Tam Đảo 2            260  10.85
   TP Hà Nội     THPT Việt Ba             747  10.85
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Lí Thường Kiệt          818  10.84
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 3 Phù Cát           869  10.83
   Tỉnh Bến Tre    THPT Cheguevara            934  10.83
   TP Hà Nội     THPT Hồng Thái            486  10.83
   Tỉnh Cao Bằng   THPT DTNT Cao Bằng          237  10.83
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quảng Xương 4          647  10.83
   Tỉnh Quảng Ninh  Tiểu học-THCS-THPT Văn        300  10.83
             Lang
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 1 Quảng Trạch        1121  10.82
   Tỉnh Bình Dương  THPT Phước Vĩnh            709  10.82
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Gio Linh             867  10.82
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Trần Đại Nghĩa          608  10.82
   TP Hồ Chí Minh   THPT Bình Chánh            561  10.82
   Tỉnh Nam Định   THPT Trần Văn Lan           326  10.81
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Quế Võ 2             710  10.81
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Lê Thế Hiếu           177  10.81
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Hàm Nghi             540  10.81
   Tỉnh Điện Biên   THPT DT Nội Trú Tỉnh         175  10.81
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm        306  10.81
   TP Hải Phòng    THPT Lê Hồng Phong          712  10.81
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Cửa Tùng             479  10.81
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Bình Thạnh            280  10.81
   Tỉnh Phú Yên    THCS&THPT Nguyễn Viết         161  10.80
             Xuân
                Địa chỉ
Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
Phường Phú Hiệp, TP Huế
Xã Bồ Lý H Tam Đảo
Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Thị trấn Hoà Thành Tây Ninh
Xã Cát Hưng, H. Phù Cát
TT Mỏ Cày, H. Mỏ Cày nam, tỉnh Bến Tre
Huyện Đan Phượng
Thị xã Cao Bằng
Xã Quảng Lợi, Quảng Xương
Hồng Gai, TP. Hạ Long
Quảng Trạch, Quảng Bình
TT Phước Vĩnh Phú Giáo - Bình Dương
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
Xó Tường Lộc, H. Tam Bình
D17/1D Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh H. Bình Chánh
Đệ Nhất, xã Mỹ Trung, H. Mỹ Lộc
Đông Du -Quế võ
Xã Cam Chính-H. Cam Lộ
Xã Phúc Đồng -H. Hương Khê
Phố 4-Tân Thanh-Thành phố ĐB Phủ
Phường Phước Hưng, TX Bà Rịa
P. Hạ Lý, Q.Hồng Bàng HP
Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh
Bình Thạnh Trảng Bàng Tây Ninh
Xã An Định, H. Tuy An, Phú Yên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Can Lộc              624  10.80
   Tỉnh An Giang   THPT Mỹ Hiệp              230  10.80
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Trần Văn Quan           512  10.80
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT DTNT Tỉnh             132  10.80
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Lê Quý Đôn            1035  10.79
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Đồng Lộc             906  10.79
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Hắc Dịch             479  10.79
   TP Hà Nội     THPT DL Ng.Bỉnh Khiêm         1041  10.78
   Tỉnh Bình Dương  THPT Lai Uyên             258  10.78
   Tỉnh Thái Bình   THPT Mê Linh              597  10.78
   Tỉnh Thái Bình   THPT Đông Tiền Hải           694  10.78
   TP Hồ Chí Minh   THPT Đa Phước             377  10.77
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Quế Võ 3             443  10.76
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Trần Quốc Toản          508  10.76
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Đinh Tiên Hoàng          610  10.76
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Lạc Thuỷ A            224  10.76
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nam yên Thành           454  10.75
   Tỉnh Bình Dương  THPT Nguyễn Huệ            221  10.75
   Tỉnh An Giang   THPT Tân Châu             728  10.75
   TP Hải Phòng    THPT Bạch Đằng             655  10.74
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Công Nghiệp            449  10.74
   TP Hà Nội     THPT Trần Hưng Đạo- Thanh       717  10.74
             Xuân
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thọ Xuân 4            367  10.74
   Tỉnh Bình Phước  THPT Lộc Thái             374  10.74
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Long Thượng        136  10.74
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Thuận Thành 3           591  10.74
                Địa chỉ
Xã Trường Lộc -H. Can Lộc
Xã Mỹ Hiệp, H. Chợ Mới
TT Long Điền, H Long Điền
Phường Đồng Tâm TP Vĩnh Yên
Đường Trần Văn Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam
Xã Đồng Lộc -H. Can Lộc
Xã Hắc dịch, H. Tân Thành
Số 6 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
Xã Lai Uyên Bến Cát
Xã Mê Linh - Đông Hưng - Thái Bình
Xã Đông Xuyên - Tiền Hải - Thái Bình
D14/410 A Xã Đa Phước H Bình Chánh
Xã Bồng Lai -Quế Võ
Phường 11, TP Cao Lãnh
Phường Bích Đào TP Ninh Bình
Thị trấn Chi Nê -H. Lạc Thuỷ
Bảo Thành, Yên Thành
Xã Tân Hiệp Phú Giáo - Bình Dương
Thị trấn Tân Châu, H. Tân Châu
Xã Lưu Kiếm, H. Thủy Nguyên
Phường Đồng Tiến -Thành phố HB
Ngõ 477, Nguyễn Trãi, T.Xuân
Xã Thọ Lập, Thọ Xuân
Thị trấn Lộc Ninh Lộc Ninh, Bình Phước
Xã Long Thượng, Cần Giuộc
Thị trấn Hồ -Thuận Thành
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lạc Nghiệp            322   10.73
   Tỉnh Cà Mau    THPT Đầm Dơi              820   10.73
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Thăng Long -Lâm Hà        544   10.72
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Krông Ana            1086   10.72
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Lưu Văn Liệt           1268   10.72
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Trần Văn Dư            758   10.71
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Cam Lộ              541   10.71
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Thừa Lưu             456   10.70
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Việt Yên 2            535   10.70
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Lê Hữu Trác II          424   10.69
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Đức Thọ              580   10.69
   Tỉnh Phú Yên    THPT Dân lập Duy Tân          258   10.69
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đạ Tẻh              547   10.69
   Tỉnh Nam Định   THPT Quất Lâm             414   10.68
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tân Thông Hội           384   10.68
   Tỉnh Bình Dương  Trường Tư thục Trung Tiểu        98  10.68
             học PETRUS -KY
   TP Hải Phòng    THPT Đồ Sơn              435   10.68
   Tỉnh An Giang   THPT Huỳnh Thị Hưởng          323   10.67
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Kim Bôi              273   10.67
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nguyễn Đình Chiểu        648   10.67
   TP Hà Nội     THPT BC Phan Huy Chú          704   10.67
   Tỉnh Long An    THPT Tân Trụ              721   10.66
   Tỉnh Cà Mau    Phổ thông HermannGmeiner        162   10.66
   Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Văn Linh          438   10.66
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Quang Hà             356   10.66
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thạch Thành 1           641   10.66
               Địa chỉ
TT Dran -Đơn Dương
TT Đầm Dơi-Đầm Dơi
TT Nam Ban -Lâm Hà
H. Krông Ana
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
H. Phú Ninh, Quảng Nam
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
Xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc
Xã Tự Lạn, H. Việt Yên
Xã Sơn Hòa -H. Hương Sơn
Xã Đức Lạng -H. Đức Thọ
Phêng 9, TP Tuy Ha, Phó Yn
TT Đạ Tẻh
Thị trấn Quất Lâm H. Giao Thuỷ
ấp Bàu Sim, xã Thông Tân Hội, H.Củ chi
Hiệp Thành Thủ Dầu Một - Bình Dương
P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn
Xã Hội An, H. Chợ Mới
Xã Kim Bình -H. Kim Bôi
Xã Phong An, H. Phong Điền
43 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng
TT Tân Trụ, Tân Trụ
P6 TP.Cà Mau-Cà Mau
Xã Hoà Hiệp Nam, H.Đông Hoà, tỉnh Phú Yên
Xã Quang Hà H Bình Xuyên
Xã Thành Thọ, Thạch Thành
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Yên Thuỷ A            299  10.66
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Lê Hồng Phong          1074  10.66
   Tỉnh Bình Dương  THPT Bến Cát             621  10.65
   TP Hồ Chí Minh   THPT LươngVănCan           1120  10.65
   Tỉnh Hải Dương   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm        584  10.65
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Huỳnh Thúc Kháng         801  10.65
   Tỉnh An Giang   THPT Bình Thạnh Đông         121  10.64
   Tỉnh Hà Nam    THPT Lý Thường Kiệt          352  10.64
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Sơn Động             419  10.64
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Võ Văn Kiệt           749  10.64
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Mông Dương            264  10.63
   TP Hà Nội     THPT Nguyễn Trãi- Thường       418  10.63
             Tín
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Thái Thuận            780  10.63
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Hoàng Diệu            778  10.63
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Xuân áng             241  10.62
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Chu Văn An            604  10.62
   Tỉnh Nghệ An    THPT Anh Sơn 3            570  10.62
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lê Thị Pha -Bảo Lộc       333  10.62
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nông Cống 3           505  10.62
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Krông Nô             761  10.62
   Tỉnh An Giang   THPT Hòa Bình             364  10.62
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lí Nhân Tông           534  10.61
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Lương Thế Vinh          694  10.61
   Tỉnh Long An    THPT Rạch Kiến            608  10.61
   Tỉnh Bến Tre    THPT Châu Thành B           573  10.61
   Tỉnh Lâm Đồng   Trường THPT Cát Tiên         402  10.61
                Địa chỉ
Thị trấn Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ
Phường Hố Nai I, TP.Biên Hòa
Thị trấn Mỹ Phước- Bến Cát Bình Dương
173 Chánh Hưng, Q8
P. Quang Trung, TP. Hải Dương
H. Tiên Phước, Quảng Nam
Xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân
Xã Thi Sơn - Kim Bảng
Xã An Lập, H. Sơn Động
TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm
P. Mông Dương, Cẩm Phả
Huyện Thường Tín
Xã Thọ Xương, Tp. Bắc Giang
H. Điện Bàn, Quảng Nam
Xã Xuân áng, H. Hạ Hoà
Xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, QN
Đỉnh Sơn, Anh Sơn
TX Bảo Lộc
Xã Công Liêm, Nông Cống
TT Đăk Mâm. H. Krông Nô
Xã Hòa Bình, H. Chợ Mới
Xã Vạn An -Yên Phong -TP. Bắc Ninh
H. Điện Bàn, Quảng Nam
Xã Long Hòa, Cần Đước
Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
TT Cát Tiên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Đông Sơn 2           484  10.61
   Tỉnh Bình Dương  THPT Bình Phú            720  10.60
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Thanh Bình 1          551  10.60
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Phước Thiền           501  10.59
   Tỉnh Long An    THPT Hậu Nghĩa            788  10.59
   Tỉnh An Giang   THPT Châu Văn Liêm          610  10.59
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Châu Thành 2          446  10.58
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Trần Nguyên Hãn         509  10.58
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Quảng Ninh           797  10.58
   TP Hồ Chí Minh   THPT Phú Hòa             296  10.57
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Nho Quan C           264  10.57
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Lai Vung 1           724  10.57
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hoằng Hoá 3           861  10.57
   Tỉnh Bình Phước  THPT Bình Long            689  10.57
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Hoà Hội             431  10.57
   Tỉnh Bình Dương  THPT Tân Bình            286  10.57
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Vinh Xuân           631  10.57
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tây Thạnh            633  10.56
   Tỉnh Cà Mau    THPT Hồ Thị Kỷ            826  10.56
   Tỉnh Bình Dương  THPT Tân Phước Khánh         408  10.56
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Châu Thành 1          631  10.55
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Giao Thuỷ          413  10.54
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Cẩm Thuỷ 1           838  10.54
   Tỉnh Bình Phước  THPT Phước Bình           759  10.54
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 1 Bố Trạch          915  10.54
   Tỉnh Yên Bái    THPT Chu Văn An           544  10.54
               Địa chỉ
Xã Đông Văn, Đông Sơn
X ã Tân Định Bến Cát
Thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình
Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch
TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa
Xã Mỹ Luông, H. Chợ Mới
Thị trấn Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành
Phường 9 Vũng Tàu
Quảng Ninh, Quảng Bình
ấp Phú Lợi xã Phú Hòa Đông H Củ chi
Xã Gia Lâm H. Nho Quan
Xã Long Hậu, H.Lai Vung
Xã Hoằnh Ngọc, Hoằng Hoá
Ph.Hưng Chiến -TX Bình Long -Bình Phước
Xã Hoà Hội H. Xuyên Mộc
Xã Tân Bình Tân Uyên Bình Dương
Xã Vinh Xuân, H. Phú Vang
47/22A Tây Thạnh, Quận Tân Phú
P2-TP Cà Mau-Cà Mau
TT Tân Phước Khánh - Tân Uyên BD
Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành
Xã Hoành Sơn H. Giao Thuỷ
Thị trấn Cẩm Thuỷ
P. Long Phước, TX. Phước Long, Bình Phước
Bố Trạch, Quảng Bình
Thị Trấn Mậu A -Văn Yên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 1 Bảo Thắng           411  10.54
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Tân Lược              430  10.53
   TP Hồ Chí Minh   THPT An Lạc               947  10.53
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Thanh Bình             805  10.53
   Tỉnh Nghệ An    THPT Cờ Đỏ               545  10.53
   TP Đà Nẵng     THPT Trần Phú             1526  10.53
   Tỉnh Cà Mau    THPT Nguyễn Văn Nguyễn         307  10.52
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Ngô Quyền             621  10.52
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         768  10.52
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Dương Minh Châu          303  10.52
   Tỉnh Bình Dương  THPT Tây Nam              120  10.52
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Trung Thiên         825  10.52
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Trường Chinh            519  10.51
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Đức Tân              339  10.51
   Tỉnh Bến Tre    THPT Trương Vĩnh Ký           454  10.51
   TP Hải Phòng    THPT Lê ích Mộc             504  10.51
   Tỉnh Phú Yên    THPT Phan Đình Phùng          727  10.50
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Phạm Văn Đồng           155  10.50
   Tỉnh Thái Nguyên  Phổ thôngVùng Cao Việt Bắc       830  10.50
   Tỉnh Bình Định   THPT Nguyễn Du             795  10.50
   TP Cần Thơ     THPT Thạnh An             1232  10.50
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Mỹ Văn               512  10.50
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Yên Định 3             445  10.49
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Phong Điền            632  10.49
   Tỉnh Bình Dương  THPT Huỳnh Văn Nghệ           455  10.48
   TP Hồ Chí Minh   THPT Hoàng HoaThám           1133  10.48
                Địa chỉ
Thị trấn Phố Lu -H Bảo Thắng
Xã Tân Lược, H. Bình Tân
319 Kinh Dương Vương, PAn Lạc, Bình Tân
Xã Phú Bình H.Tân Phú
Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn
Bình Hiên, Hải Châu
Xã Trí Phải-Thới Bình
Xã Đá Bạc, H. Châu Đức
TT An Châu, H. Châu Thành
Thị trấn Dương Minh Châu Tây Ninh
Xã Phú An Bến Cát
Xã Thạch Khê -H. Thạch Hà
Thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn
Tân Minh Hàm Tân
Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Xã Kỳ Sơn, H. Thủy Nguyên
Phường Xuân Phú , Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
H. Krông Ana
Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên
Xã Hoài Hương, H. Hoài Nhơn
TT Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TPCT
Xã Tứ Mỹ, H. Tam Nông
Xã Yên Tâm, Yên Định
TT Phong Điền, H. Phong Điền
TT Uyên Hưng- Tân Uyên Bình Dương
6 Hoàng Hoa Thám Q Bình Thạnh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Huệ           956  10.48
   Tỉnh Bình Định   THPT Lý Tự Trọng          1084  10.47
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Hàm Long            271  10.47
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Bùi Thị Xuân         999  10.47
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Hiền Đa             322  10.47
   Tỉnh An Giang   THPT Thạnh Mỹ Tây          334  10.47
   TP Hà Nội     THPT Hợp Thanh            288  10.46
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Thống Linh           307  10.46
   Tỉnh Long An    THPT Mộc Hóa             713  10.46
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Phú Bài            885  10.46
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Chân Mộng            324  10.46
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Cửa Ông             184  10.46
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Huệ           327  10.45
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Hiếu Tử             107  10.45
   TP Hồ Chí Minh   THPT Giồng Ông Tố          729  10.45
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hương Vinh           670  10.45
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Lai Vung 2           492  10.45
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nghi Lộc 4           721  10.45
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Bảo Lâm             676  10.45
   Tỉnh An Giang   THPT Châu Phú            426  10.45
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Công Trứ         489  10.44
   Tỉnh Bình Phước  THPT Phú Riềng            591  10.44
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Dương Quang Đông        355  10.43
   Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Trường Thuý       419  10.43
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trần Quốc Toản         806  10.43
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Trần Văn Kỷ          539  10.43
                 Địa chỉ
Chân Phúc Cầm, Long Thạnh Mỹ, Q9
Xã Hoài Châu Bắc, H. Hoài Nhơn
Xã Nam Sơn -Thành phố Bắc Ninh
Phường Tân Tiến TP.Biên Hòa
Xã Hiền Đa, H. Cẩm Khê
Xã Thạnh Mỹ Tây, H. Châu Phú
Huyện Mỹ Đức
Xã Phương Trà -H. Cao Lãnh
TT Mộc Hóa, Mộc Hóa
Phường Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ
Xã Chân Mộng, H. Đoan Hùng
P.Cửa Ông, Cẩm Phả
Thị trấn Bến Cầu Tây Ninh
Xã Hiếu Tử , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thị Định P Bình TrưngTây, Q2
Xã Hương Vinh, H. Hương Trà
Xã Tân Hòa, H.Lai Vung
Nghi Xá, Nghi Lộc
TT Lộc Thắng -Bảo Lâm
Xã Mỹ Đức, H. Châu phú
Thị trấn Xuân An -H. Nghi Xuân
Xã Phú Riềng, Bự Gia Mập, Bình Phước
TT Cầu Ngang , H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh
Xã Xuân Vinh H. Xuân Trường
H. Ea Kar
Xã Phong Bình, H. Phong Điền
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Hoà Bình            398  10.43
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Tân Châu            389  10.42
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Tam Phước            701  10.42
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Tánh Linh            679  10.42
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Bắc Sơn             360  10.42
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Hiếu Nhơn            267  10.42
   Tỉnh Hải Dương   THPT Nguyễn Du            399  10.41
   Tỉnh Thái Nguyên  THPTThái Nguyên           592  10.41
   Tỉnh An Giang   THPT Ba Chúc             411  10.41
   Tỉnh Bến Tre    THPT An Thới             661  10.41
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Hà Huy Tập           496  10.41
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Nguyễn Văn Côn         549  10.41
   TP Hồ Chí Minh   THPT Thanh Đa            717  10.41
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Lê Hồng Phong          724  10.40
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Lý Thường Kiệt         566  10.40
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Xuân Trường           251  10.40
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Trần Phú            416  10.40
   Tỉnh Bến Tre    THPT Phan Văn Trị          866  10.40
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Vĩnh Định            629  10.40
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Tam Giang           638  10.40
   Tỉnh Bình Phước  THPT DTNT Tỉnh            105  10.40
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Hồng Ngự 1           697  10.39
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Bình Minh           1009  10.39
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Trần Phú            528  10.39
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Chí Thanh        537  10.39
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Nhơn Trạch           749  10.39
                Địa chỉ
Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn
Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh
Xã Tam Phước TP Biên Hòa
Lạc Tánh-Tánh Linh
Thị Trấn Bắc Sơn, H. Phổ Yên
Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm
P. Thanh Bình, TP. Hải Dương
P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên
Xã Ba Chúc, H. Tri Tôn
Xã An Thới, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, KH
Thị trấn Tân Hoà H Gò Công Đông
Lô G CX Thanh Đa Q Bình Thạnh
H. Duy Xuyên, Quảng Nam
Xã Tiên Sơn, H. Việt Yên
Xã Xuân trường -Đà Lạt
Thị trấn Tân Biên Tây Ninh
Xã Bình Hòa, H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Xã Triều Tài-H. Triệu Phong
Xã Điền Hải, H. Phong Điền
QL14 -P Tân Phú -TX Đồng Xoài -Bình Phước
Ph. An Lộc,TX. Hồng Ngự
TT Cái Vồn, H. Bình Minh
Phường Ka Long, TP Móng Cái
Trường Tây , Hoà Thành, Tây Ninh
Xã Phú Thạnh H.Nhơn Trạch
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Nam Định   THPT Nguyễn Du             609  10.39
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Dầu Giây              719  10.38
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Her Man             323  10.38
   TP Hà Nội     THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai       455  10.38
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lộc An -Bảo Lâm          426  10.38
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Tân Lạc              158  10.38
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Thủ Khoa Huân           538  10.38
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Thái Bình          812  10.38
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Phạm Phú Thứ            562  10.37
   Tỉnh Nghệ An    THPT Đô Lương 2             656  10.37
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 1 Bảo Yên            310  10.37
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tam Phú              824  10.36
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Thanh Sơn             462  10.36
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Phú Lộc              538  10.36
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Lê Quý Đôn             753  10.36
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Tam Dương 2            175  10.35
   TP Hà Nội     THPT Hà Đông              757  10.35
   TP Hồ Chí Minh   THPT Lê Minh Xuân            608  10.35
   Tỉnh Bình Phước  THPT Lộc Ninh              722  10.35
   TP Hồ Chí Minh   THPT Ng Thái Bình           1010  10.34
   Tỉnh An Giang   THPT An Phú               455  10.34
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Quang Diêu         239  10.34
   TP Hồ Chí Minh   THPT Phước Long             582  10.34
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Điền Hải              275  10.34
   Tỉnh Bình Phước  THPT Nguyễn Hữu Cảnh          533  10.33
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Võ Trường Toản           651  10.33
                Địa chỉ
Xã Nam Hoa H. Nam Trực
Xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất
30 -Đường HERMAN , TP Vinh
Huyện Quốc Oai
Xã Lộc An -Bảo Lâm
Thị trấn Mường Khến -Huyên Tân Lạc
Xã Mỹ Tịnh An H Chợ Gạo
H. Thăng Bình, Quảng Nam
H. Điện Bàn, Quảng Nam
Lam Sơn. Đô Lương
Thị trấn Phố Ràng -H Bảo Yên
31 Phú Châu phường Tam Phú Q TĐ
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn
TT Phú Lộc, H. Phú Lộc
Xã Thạch Đài -H. Thạch Hà
Xã Duy Phiên H Tam Dương
Phường Nguyễn Trãi Hà Đông
G11/1, Âp 7 Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh
Thị trấn Lộc Ninh -Bình Phước
913-915 Lý Thường Kiệt Q Tân Bình
Thị trấn An Phú, H. An Phú
ấp Tân Phú B, xã Tân An, Tân Châu
Dương Đình Hội, P Phước Long, Q9
Xã Điền Hải, Đông Hải
Xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   TP Cần Thơ     THPT Hà Huy Giáp           598  10.33
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Hữu Lũng            677  10.33
   Tỉnh An Giang   THPT Long Kiến            340  10.32
   Tỉnh Bắc Cạn    Trường PTDTNT tỉnh          164  10.32
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Trị An             878  10.32
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Cầm Bá Thước          588  10.32
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Cây Dương            330  10.32
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Tố Hữu             301  10.32
   Tỉnh Bình Định   THPT Tây Sơn             923  10.32
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Cẩm Lý             582  10.32
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Trần Hưng Đạo          389  10.31
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hoàng Văn Thụ          316  10.31
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Thiên Hộ Dương         253  10.31
   Tỉnh Hải Dương   THPT Kim Thành II          574  10.31
   Tỉnh Nam Định   THPT Ngô Quyền            646  10.31
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Trần Phú            619  10.30
   Tỉnh An Giang   THPT Vĩnh Bình            292  10.29
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Dưỡng Điềm           332  10.29
   Tỉnh Yên Bái    THPT Nguyễn Lương Bằng        148  10.29
   TP Cần Thơ     THPT Thốt Nốt            1036  10.29
   Tỉnh Phú Yên    PT Cấp 2-3 Võ Thị Sáu        317  10.29
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Yên Phong 2           541  10.29
   Tỉnh Nghệ An    THPT 1/5               673  10.29
   Tỉnh Bình Phước  THPT Lê Quý Đôn           317  10.29
   Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳ Hợp 2            653  10.28
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Nha Mân             214  10.27
                Địa chỉ
TT Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP CT
Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng
Xã Long Kiến, H. Chợ Mới
P.Sông Cầu TX Bắc Kạn
Thị Trấn Vĩnh An H.Vĩnh Cửu
Thị trấn Thường Xuân
TT Cây Dương H. Phụng Hiệp
Xã Quảng Công, H. Quảng Điền
Xã Tây An, H. Tây Sơn
Xã Cẩm Lý, H. Lục Nam
Xã Hội Bài, H. Tân thành
P. Vành Danh, Uông Bí
Phường 6, TP Cao Lãnh
Xã Kim Anh, H. Kim Thành
Đường Vụ Bản TP NĐ
Xã Kim Long, H. Châu Đức
Xã Vĩnh Bình, H. Châu Thành
Xã Dưỡng Điềm H. Châu Thành
Xã An Thịnh -Văn Yên
Phường Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP CT
Xã An Ninh Tây , H.Tuy An, Phú Yên
Xã Yên Trung -H. Yên Phong
Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn
Bù Đăng -Bình Phước
Tam Hợp, Quỳ Hợp
Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Bạc Liêu              837   10.27
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đạmri -Đạ Huoai          202   10.27
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT BC Nguyễn Du -Bảo Lộc       699   10.27
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Phạm Văn Đồng           634   10.27
   TP Hồ Chí Minh   THPT Long Thới             257   10.26
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT.DTNT tỉnh             101   10.26
   Tỉnh Yên Bái    THPT Hoàng Văn Thụ           535   10.26
   Tỉnh Bến Tre    THPT Nguyễn Thị Minh Khai        317   10.26
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Hàm Thuận Nam           635   10.25
   Tỉnh Bến Tre    THPT Đoàn Thị Điểm           412   10.25
   Tỉnh Đồng Nai   THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ        170   10.25
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Yên Dũng 3             610   10.25
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Đồng Hới              524   10.25
   TP Hà Nội     THPT Nguyễn Văn Cừ           722   10.25
   Tỉnh Nghệ An    THPT Đông Hiếu             529   10.24
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Ngô Gia Tự             590   10.24
   TP Hà Nội     Hữu Nghị T78              274   10.24
   Tỉnh Hải Dương   THPT Hưng Đạo              450   10.24
   TP Hà Nội     THPT Chúc Động             499   10.23
   Tỉnh Bình Dương  THPT Tây Sơn              142   10.23
   Tỉnh Quảng Bình  Trường THCS và THPT Hoá          63  10.23
             Tiến
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 3 An Nhơn            930   10.23
   Tỉnh Bình Phước  THPT Đồng Xoài             902   10.23
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Vũ Quang              446   10.22
   Tỉnh Long An    THPT Nguyễn Thông            903   10.22
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Trần Thị Tâm            305   10.22
                Địa chỉ
Phường 1, thành phố Bạc Liêu
TT Đạmri -Đạ Huoai
TX Bảo Lộc
TT kiến Đức, H. Đăk RLấp
280 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới H Nhà Bè
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long
Thị Trấn Yên Thế - Lục Yên
Xã Hương Mỹ, H. Mỏ Cày nam, tỉnh Bến Tre
Thị trấnThuận Nam-Hàm Thuận Nam
Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Xã Phú Lý H.Vĩnh Cửu
Xã Cảnh Thuỵ, huyện Yên Dũng
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn
Xã Tam Sơn -TX.Từ Sơn
Huyện Phúc Thọ
Xã Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ
Huyện Chương Mỹ
Xã Tân Long Phú Giáo - Bình Dương
Minh Hoá, Quảng Bình
Xã Nhơn Thọ, H. An Nhơn
QL14-P Tân Bình-Đồng Xoài -Bình Phước
Thị trấn Vũ Quang -H. Vũ Quang
TT Tầm Vu, Châu Thành
Xã Hải Quế -H. Hải Lăng
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Hiếu Phụng           375  10.22
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Ngô Quyền            393  10.22
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Nhã Nam             387  10.22
   Tỉnh Quảng Bình  Trường THCS và THPT         297  10.22
             Dương Văn An
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Ea H'leo            777  10.21
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 2 Phù Cát          1623  10.21
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Duyên Hải            388  10.21
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Lấp Vò 2            660  10.21
   Tỉnh Bình Định   THPT Hoà Bình            740  10.21
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Tứ Sơn             516  10.21
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Phan Bội Châu          843  10.21
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Đồng Hỷ            1156  10.21
   Tỉnh Bình Dương  THPT Nguyễn Trãi           447  10.21
   TP Hải Phòng    THPT Hải An             635  10.20
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Trà Ôn             705  10.20
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 2 T.p Lào Cai        504  10.20
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Nam Hải Lăng          537  10.20
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Trung Trực        547  10.20
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Cao Lãnh 2           518  10.20
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Văn Quán            157  10.20
   Tỉnh Bến Tre    THPT Ngô Văn Cấn           578  10.20
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Quảng Hà            365  10.20
   Tỉnh Phú Yên    THPT Lê Thành Phương         553  10.20
   Tỉnh Bến Tre    THPT Tán Kế             385  10.19
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Đức Linh            1051  10.19
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Cao Lãnh 1           640  10.19
                Địa chỉ
Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm
Phường Cao Thắng,TP Hạ Long
Xã Nhã Nam, H. Tân Yên
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Huỵện Ea H'leo
Xã Cát Minh, H. Phù Cát
TT Duyên Hải , H. Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh
Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò
Xã Nhơn Phong, H. An Nhơn
Xã Trường Sơn, H. Lục Nam
H. Krông Năng
TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN
TT Lái Thiêu Thuận An Bình Dương
P. Cát Bi, Q. Hải An
TT Trà Ôn, H. Trà Ôn
Phường Bình Minh - T.p Lào Cai
Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng
Thị trấn Tri Tôn, H. Tri Tôn
Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh
Xã Văn Quán-H Lập Thạch
Xã Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày bắc, Bến Tre
T.trấn Quảng Hà, Hải Hà
X An M , H. Tuy An, Phó Yn
Xã Mỹ Thạnh, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Vỏ Xu-Đức linh
Thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Lê Chân             448  10.19
   Tỉnh Nam Định   THPT An Phúc             362  10.19
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Tân Phú             268  10.18
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Phan Văn Bảy          276  10.18
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Bình Sơn            521  10.18
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 3 Bảo Thắng         165  10.18
   Tỉnh Gia Lai    THPT Trần Hưng Đạo          488  10.18
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Phú Điền            295  10.17
   TP Cần Thơ     THPT Lưu Hữu Phước          926  10.17
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Hựu Thành            296  10.17
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Phan Việt Thống         498  10.17
   Tỉnh Bến Tre    THPT Bình Đại A           598  10.17
   TP Cần Thơ     THPT Trung An            445  10.17
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Lấp Vò 3            316  10.17
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Khuyến          582  10.17
   TP Hà Nội     THPT DL Phương Nam          346  10.17
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Mang Thít            563  10.17
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Phạm Thái Bường         869  10.17
   Tỉnh Phú Yên    PT cấp 2-3 Xuân Phước        259  10.17
   Tỉnh Bến Tre    THPT Huỳnh Tấn Phát         356  10.16
   Tỉnh Bến Tre    THPT Lê Qúy Đôn           425  10.16
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Đăk Mil             698  10.16
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Mỹ Quý          100  10.16
   Tỉnh Bình Định   THPT Nguyễn Diêu          1397  10.16
   Tỉnh Bình Phước  THPT Phước Long           582  10.16
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Cao Thắng           741  10.16
                 Địa chỉ
Xã Thuỷ An, Đông Triều
Xã Hải Phương H,. Hải Hậu
Xã Tân Phú H. Long Mỹ
Xã Long Hậu, H.Lai Vung
Xã Bình Sơn H.Long Thành
Thị trấn Phong Hải -H Bảo Thắng
Thị trấn Kon Dơng, H. Mang Yang
Xã Phú Điền, H. Tháp Mười
Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn
Xã Bình Phú H Cai Lậy
TT Bình Đại, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Xã Trung An, H.Cờ Đỏ, TP CT
Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò
Thị trấn Phú Hòa, H. Thoại Sơn
Lô18 khu đô thị Định Công
TT Cái Nhum, H. Mang Thít
Phường 1, Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh
Xã Xuân Phước , H. Đồng Xuân, Phú Yên
Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Xã Định Trung, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
TT Đăk Mil, H. Đăk Mil
Xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ
Xã Phước Sơn , H. Tuy Phước
P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước
Phường Phú Nhuận, TP Huế
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Phú Lương            823  10.15
   Tỉnh Bến Tre    THPT Lê Hoài Đôn           534  10.15
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Tân Hiệp            967  10.15
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Lương Sơn            174  10.15
   Tỉnh Nam Định   THPT DLNguyễn Công Trứ        475  10.15
   TP Hải Phòng    THPT Cộng Hiền            551  10.14
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Trần Hưng Đạo -Lệ        686  10.14
             Thuỷ
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Cẩm Thuỷ 3           356  10.14
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Nguyễn Văn Cừ          374  10.14
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Thị xã Sa Đéc          776  10.14
   TP Cần Thơ     THPT Trà Nóc             434  10.13
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Trường Chinh          234  10.13
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Nguyễn Thái Bình        692  10.13
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Văn Hiến          1716  10.13
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Tử Đà              174  10.13
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Điểu Cải            782  10.13
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Hồng Hà            390  10.12
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Cẩm Khê             506  10.12
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Cẩm Thuỷ 2           429  10.12
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lê Thánh Tông          562  10.12
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Lạc Long Quân          355  10.11
   Tỉnh Bình Dương  THPT Bình An             127  10.10
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nguyễn Sinh Cung        562  10.10
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Bình Phục Nhứt         345  10.10
   Tỉnh Cà Mau    THPT Lê Công Nhân          157  10.10
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Trần Quang Khải         288  10.09
               Địa chỉ
Thị Trấn Đu, H. Phú Lương
TT Thạnh Phú, H. Thạnh phú, tỉnh Bến Tre
TT Tân Hiệp -H. Tân Hiệp
Xã Lương Sơn, H. Yên Lập
Đường Vỵ Xuyên TP NĐ
Xã Cộng Hiền, H. Vĩnh Bảo
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Xã Cẩm Thành, Cẩm Thuỷ
Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn
Phường 1, TX Sa Đéc
Phường Trà Nóc, Q.Bình Thuỷ, TP CT
Xã Nhân Cơ, H. Đăk Rlấp
Xã Tân Hội -Đức Trọng
Thị Xã Long Khánh
Xã Tử Đà, H. Phù Ninh
Xã Túc Trưng H.Định Quán
2 Trương Quốc Dung P8, Q Phú Nhuận
Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê
Xã Phúc Do, Cẩm Thuỷ
Thị xã Ayun Pa, Gia Lai
Phường Tân Thịnh -Thành phố HB
Xã Bình An Dĩ An - Bình Dương
Xã Phú Đa, H. Phú Vang
Xã Bình Phục Nhứt, huyện chợ Gạo
TT Thới Bình-Thới Bình
Số 25 Trần Xuân Độ, thị trấn Long Điền
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Hoàng Hoa Thám - Lệ        600   10.09
             Thuỷ
   Tỉnh An Giang   THPT Mỹ Thới              443   10.09
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Phan Bội Châu-T. Hoá       427   10.09
   TP Hà Nội     THPT Minh Phú             201   10.09
   Tỉnh An Giang   THPT Mỹ Hội Đông            280   10.09
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Lạc Sơn              260   10.09
   Tỉnh Gia Lai    THPT Hoàng Hoa Thám          824   10.08
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Nhân Văn            354   10.07
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Long Phú             296   10.07
   Tỉnh Bình Phước  THPT Nguyễn Du             462   10.07
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Quế Lâm              224   10.07
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Tư thục Lê Quý Đôn        381   10.07
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hà Trung             248   10.06
   Tỉnh Lai Châu   THPT Tân uyên             119   10.06
   TP Hà Nội     THPT BC Trần Quốc Tuấn         133   10.06
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn        644   10.06
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Lục ngạn 3            638   10.06
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lộc Thanh             718   10.06
   Tỉnh Long An    THPT Vĩnh Hưng             517   10.06
   Tỉnh Đồng Tháp   THCS-THPT Nguyễn Văn Khải       168   10.06
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Trường Xuân            230   10.06
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Hoàng Văn Thụ           509   10.06
   Tỉnh Nghệ An    THPT Quỳ Châu             506   10.06
   TP Cần Thơ     THPT Bùi Hữu Nghĩa          1335   10.05
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Lê Quý Đôn             79  10.05
   TP Hồ Chí Minh   THPT Vĩnh Lộc             385   10.04
                Địa chỉ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
P. Mỹ Thới, LX
Tuyên Hoá, Quảng Bình
Xã Minh Phú, Sóc Sơn
Xã Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới
Thị trấn Vụ Bản -H. Lạc Sơn
Phường Yên Thế, thành phố Pleiku
17 Kỳ Sơn, P. Sơn kỳ, Q Tân Phú
Xã Long Phú, H. Tam Bình
Phường Tân Phú -TX Đồng Xoài -Bình Phước
Xã Quế Lâm, H. Đoan Hùng
Phường Tân Mai TP.Biên Hòa
XãVinh Hà, H. Phú Vang
TT Tân Uyên - Tân Uyên Lai Châu
Xã Mỹ Đình-Từ liêm
Tây Hiếu, Nghĩa đàn
Xã phượng Sơn, H. Lục Ngạn
Xã Lộc Thanh -Bảo Lộc
TT Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng
Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh
Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười
Thị trấn Châu Thành Tây Ninh
Thị Trấn Quỳ Châu
Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT
H. Tuy Đức
87, đg số 3, KDC Vĩnh Lộc quận Bình Tân
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Phan Bội Châu           624  10.04
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Thanh Bình           946  10.04
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Thuận Mỹ          266  10.04
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Dân Tộc Nôi Trú THPT       228  10.04
             tỉnh Trà Vinh
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Trần Quốc Tuấn          172  10.03
   TP Cần Thơ     THPT Thới Long             414  10.03
   Tỉnh Bình Phước  THPT Đồng Phú             502  10.03
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thạch Thành 4           238  10.03
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Ngã Sáu              362  10.03
   Tỉnh Yên Bái    THPT Mai Sơn              110  10.02
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Nguyễn Trãi            468  10.02
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hải Đảo              411  10.01
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Lê HồngPhong           897  10.01
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Tân Phước             262  10.01
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Nguyễn Văn Cừ           405  10.01
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 2 Tuy phước          1233  10.01
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Huệ            872  10.01
   Tỉnh Hải Dương   THPT Gia Lộc II            645  10.01
   Tỉnh An Giang   THPT Vĩnh Lộc             150  10.01
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Phú Hữu              213  10.01
   Tỉnh Lào Cai    THPT DTNT tỉnh             175  10.01
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Ngọc Lặc             499  10.01
   Tỉnh Gia Lai    THPT Trường Chinh           427  10.01
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Long Cang         221  10.00
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Phạm Hùng             622  10.00
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Nguyễn Văn Trỗi          735  10.00
                Địa chỉ
Xã Nam Dong, H. Cư Jút
192/12 Nguyễn Thái Bình, Q Tân Bình
Xã Thuận Mỹ, Châu Thành
Phường 1,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh
Xã Minh Thành, H. Yên Hưng
Phường Thới Long Q.Ô Môn, TP CT
Thị trấn Tân Phú, Bình Phước
Xã Thạch Quảng, Thạch Thành
TT Ngã Sáu H. Châu Thành
Xã Mai Sơn - Lục Yên
TT Ngãi Giao, H. Châu Đức
Xã Hạ Long, Vân Đồn
H. Krông Pắk
Thị trấn Mỹ Phước H Tân Phước
Xã Xuân Sơn, H. Châu Đức
Xã Phước Quang,H. Tuy Phước
H. Krông Năng, tỉnh ĐắkLắk
TT Gia Lộc, H. Gia Lộc
ấp 1 xã Vĩnh Lộc, An Phú
Xã Phú Hữu H. Châu Thành
Phường Kim Tân -Tp Lào Cai
Thị trấn Ngọc Lặc
Thị trấn Chư Sê, Gia Lai
Xã Long Cang, Cần Đước
TT Long Hồ, H. Long Hồ
Xã Bắc Ruộng Tánh Linh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT DTNT Nơ Trang Lơng       352  10.00
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Lương Sơn            334  10.00
   Tỉnh Hải Dương   THPT Thanh Bình           635  10.00
   Tỉnh Nam Định   THPT Trần Nhân Tông         388    9.99
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Hải Hậu           447    9.99
   TP Hà Nội     THPT Thượng Cát           509    9.99
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Ngô Thì Nhậm          251    9.99
   Tỉnh Nghệ An    THPT DTNT Tân Kỳ           932    9.98
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Mỹ Lạc          383    9.98
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Trãi           731    9.98
   TP Đà Nẵng     THPT Ngũ Hành Sơn          637    9.97
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Phú Thạnh            182    9.97
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Quang Trung           634    9.97
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Long Hiệp            104    9.97
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Ba Gia             1113    9.96
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Krông Bông           1095    9.96
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Đinh Tiên Hoàng         269    9.96
   Tỉnh Gia Lai    THPT Y Đôn              119    9.96
   Tỉnh Bình Dương  THPT Thanh Tuyền           192    9.96
   Tỉnh An Giang   THPT Tịnh Biên            308    9.96
   Tỉnh An Giang   THPT Hoà Lạc             182    9.96
   Tỉnh Bình Phước  Trường Cấp 2,3 Lộc Hiệp       192    9.95
   TP Hồ Chí Minh   THPT Lê Thánh Tôn          781    9.95
   Tỉnh Gia Lai    THPT Trần Quốc Tuấn         641    9.95
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Cầu Quan            163    9.94
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Yên Lập             334    9.94
                 Địa chỉ
TP. Buôn Ma Thuột
Thị trấn Lương Sơn -H. Lương Sơn
TT Thanh Hà, H. Thanh Hà
Xã Nghĩa Phong H. Nghĩa Hưng
Thị trấn Yên Định H. Hải Hậu
Xã Thượng Cát, Từ Liêm
Phường Đông Sơn TX Tam Điệp
Nghĩa Thái, Tân Kỳ
Xã Mỹ Lạc, Thủ Thừa
Thị xã An Khê, Gia Lai
Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Xã Phú Thạnh, H Tân Phú Đông
Xã Mê Pu Đức Linh
Xã Long Hiệp , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh
Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh
H. Krông Bông
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
Thị trấn Đăk Pơ, H. Đăk Pơ, Gia Lai
X ã Thanh Tuyền- Dầu Tiếng- Bình Dương
Thị trấn Nhà Bàng, H. Tịnh Biên
Xã Hòa Lạc, H. Phú Tân
Xã Lộc Hiệp Lộc Ninh Bình Phước
Đường 17 P.Tân Kiểng, Q7
Thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện
TT Cầu Quan , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh
Thị trấn Yên lập, H. Yên lập
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   TP Đà Nẵng     THPT Phan Thành Tài          686    9.94
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Việt Đức             853    9.94
   TP Hải Phòng    THPT Tô Hiệu              550    9.94
   Tỉnh Kiên Giang  THPT An Thới              358    9.94
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lương Thế Vinh          836    9.94
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Xuân Mỹ              358    9.94
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Thanh Bình 2           358    9.94
   Tỉnh An Giang   THPT Bình Khánh            755    9.94
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Cao Phong             151    9.94
   Tỉnh Long An    THPT Tân Thạnh             453    9.94
   TP Cần Thơ     THPT Phan Văn Trị           818    9.94
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Quang Trung            628    9.93
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Nam Lương Sơn           102    9.93
   TP Hà Nội     THPT Quang Trung- Hà Đông       604    9.92
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Phan Chu Trinh          710    9.92
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Chí Thanh         208    9.92
   TP Hà Nội     THPT Hai Bà Trưng- Thạch        493    9.92
             Thất
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Yển Khê              120    9.92
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Nguyễn Chí Thanh         832    9.92
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Trãi            724    9.91
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Phước Long            619    9.91
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Ninh Quới             258    9.90
   Tỉnh Bình Định   THPT Võ Lai              424    9.90
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Vũ Văn Hiếu            255    9.90
   TP Cần Thơ     THPT Vĩnh Thạnh            214    9.90
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Nguyễn Tất Thành         344    9.90
                Địa chỉ
Hoà Châu, Hoà Vang
H. Cư Kuin, tỉnh Đăk lăk
Xã Vĩnh An, H. Vĩnh Bảo
TT An Thới -H.Phú Quốc
Thị Trấn KBang, H. KBang
Xã Xuân Mỹ H.Cẩm Mỹ
Xã Tân Bình, H.Thanh Bình
P. Bình Khánh, LX
Thị trấn Cao Phong -H. Cao Phong
TT Tân Thạnh, Tân Thạnh
Xã Nhơn ái, H. Phong Điền, TP CT
H. Krông Pắk
Xã Thành Lập -H. Lương Sơn
P. Quang Trung, Hà Đông
TT EaTLinh, H. Cư Jút
Thị trấn Chợ Vàm, H. Phú Tân
Huyện Thạch Thất
Xã Yển Khê, H. Thanh Ba
Thôn Đại Cát , xã Ninh Phụng, Ninh Hoà, KH
P. Điện Biên, TP Thanh Hoá
TT Phước long -Phước Long
Xã Ninh Quới, H. Hồng Dân
Xã Tây Giang, H. Tây Sơn
Phường Hà Tu, TP Hạ Long
Xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP CT
Xã Đạo Nghĩa, H. Đăk RLấp
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh An Giang   THPT Vọng Thê             366    9.89
   Tỉnh Cà Mau    THPT Tắc Vân              455    9.89
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Kiến Văn             225    9.89
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Tuy Phong             914    9.88
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Hoà Hưng             236    9.88
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Lê Trực-Tuyên Hoá         599    9.87
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Y Jut              1152    9.87
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Long Phước            662    9.87
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Văn Trỗi          345    9.87
   Tỉnh An Giang   THPT Châu Phong            202    9.87
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Lương Tâm             141    9.87
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Nguyễn Trung Trực        1162    9.87
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Vĩnh Xuân             489    9.87
   TP Hồ Chí Minh   THPT Quốc Trí             117    9.86
   Tỉnh Bến Tre    THPT Nguyễn Ngọc Thăng         299    9.86
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Ngô Quyền             328    9.86
   Tỉnh Yên Bái    THPT Nghĩa Lộ             318    9.86
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Nguyễn Văn Tiếp          348    9.86
   TP Hồ Chí Minh   TT KTTHHN Lê T H Gấm          722    9.86
   TP Cần Thơ     THPT Thới Lai             713    9.86
   Tỉnh KonTum    THPT Nguyễn Văn Cừ           248    9.85
   Tỉnh Cà Mau    THPT Nguyễn Thị Minh Khai       323    9.85
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Hàm Thuận Bắc          1277    9.85
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Mỹ Hương             103    9.84
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Kiên Lương            434    9.84
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Sông Ray             953    9.84
                 Địa chỉ
Thị trấn óc Eo, H. Thoại Sơn
Xã Tắc Vân-TP.Cà Mau
Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh
Liên Hương-Tuy Phong
Xã Hoà Hưng-H. Giồng Riềng
Tuyên Hoá, Quảng Bình
H. Cư Kuin
Xã Long Phước H.Long Thành
Bàu Đồn Gò Dầu Tây Ninh
Xã Châu Phong, H. Tân Châu
Xã Lương Tâm H. Long Mỹ
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn
333 Nguyễn văn Luông Quận 6
Xã Phước Long, H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
H. Đảo Phú Quý
Phường Tân An -TX Nghĩa Lộ
Xã Tân Hoà Thành H Tân Phước
147 Pasteur, Q3
TT Thới Lai, H. Thới Lai, TP CT
H. Đăk Tô-Tỉnh KonTum
TT Phú Tân-Phú Tân
Ma Lâm-Hàm thuận Bắc
Xã Mỹ Hương, H. Mỹ Tú
TT Kiên Lương -H.Kiên Lương
Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Tập Sơn               259     9.84
   TP Hồ Chí Minh   THPT N Kỳ K Nghĩa             850     9.84
   TP Hà Nội     THPT Vân Tảo               367     9.84
   Tỉnh Yên Bái    PT Dân tộc nội trú THPT Miền        73    9.84
             Tây
   Tỉnh Bình Phước  THPT Nguyễn Khuyến            587     9.83
   TP Hà Nội     THPT Chương Mỹ B             396     9.83
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 3 Quảng Trạch           720     9.83
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Lê Hồng Phong            181     9.82
   Tỉnh Cà Mau    THPT Cái Nước               474     9.82
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nam Đông              290     9.82
   Tỉnh Nghệ An    THPT DTNT Quỳ Hợp             276     9.82
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thạch Thành 2            475     9.82
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Cầu Ngang A             187     9.82
   Tỉnh Long An    THPT Thạnh Hóa              545     9.81
   TP Hà Nội     THPT Tiến Thịnh              242     9.81
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Nguyễn Viết Xuân           364     9.81
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Nguyễn Thông             646     9.80
   Tỉnh Phú Yên    THPT Trần Suyền              389     9.80
   TP Hà Nội     THPT Trương Định             751     9.80
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Lục Ngạn 2              467     9.80
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Huệ              812     9.80
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Đầm Hà                261     9.80
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lê Quý Đôn              622     9.80
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đà Loan -Đức Trọng          167     9.79
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Vĩnh Hưng              174     9.79
   TP Hà Nội     THPT Đại Mỗ                388     9.79
                Địa chỉ
Xã Tập Sơn , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh
269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Q11
Huyện Thường Tín
Phường Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ
Xã Bù Nho, Bù Gia Mập, Bình Phước
Huyện Chương Mỹ
Quảng Trạch, Quảng Bình
Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ
TT CáI Nước-Cái Nước
TT Khe Tre, H. Nam Đông
Châu Quang. Quỳ Hợp
Xã Thạch Tân, Thạch Thành
TT Mỹ Long, H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh
TT Thạnh Hóa, Thạnh Hóa
Huyện Mê Linh
TT Di Linh
Phường 8, Thành phố Vĩnh Long
Xã Hòa Trị , H.Phú Hòa, Phú Yên
204 phố Tân Mai. Q. Hoàng Mai
Xã Tân Hoa, H. Lục Ngạn
Thị trấn Đăk Đoa, H. Đăk Đoa
T.trấn Đầm Hà, Đầm Hà
Thị trấn Chư Prông, H. Chư Prông
Xã Đà Loan
Xã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi
Thôn An Thái, huyên Từ Liêm
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Long Mỹ             1091     9.79
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Lưu Nhân Chú, Đại tư       509     9.79
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tân Kỳ 3             574     9.79
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Văn Linh            712     9.79
   Tỉnh An Giang   THPT Xuân Tô              200     9.79
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Hậu Thạnh         275     9.79
             Đông
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Lương Thế Vinh          394     9.78
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Gang Thép             805     9.78
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Hồ Thị Nhâm            170     9.78
   Tỉnh Gia Lai    THPT Trần Phú             260     9.78
   TP Hồ Chí Minh   THCS-THPT Trần Quốc Tuấn         36    9.78
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Bắc Trà My            623     9.78
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Nguyễn Văn Xiện           84    9.77
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Võ Thị Sáu            160     9.77
   TP Hà Nội     THPT Quang Minh            212     9.77
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Bến Quan             109     9.77
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Phan Văn Hòa           383     9.77
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Hướng Hoá             567     9.77
   Tỉnh Cà Mau    THPT Khánh Lâm             219     9.77
   TP Hải Phòng    THPT Nguyễn Đức Cảnh          302     9.77
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Ngô Thời Nhiệm         688     9.76
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Việt Thanh           307     9.76
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Thiên Hộ Dương          441     9.76
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Chu Văn An            308     9.76
   TP Hồ Chí Minh   THPT Bình Khánh            400     9.76
   Tỉnh Lào Cai    THPT Số 1 Bát Xát           306     9.75
                Địa chỉ
TT Long Mỹ H. Long Mỹ
Xã Hùng Sơn, H Đại từ
Tân An, Tân kỳ
Thị trấn Thọ Xuân
Xã Xuân Tô, H. Tịnh Biên
Xã Hậu Thạnh Đông, Tân Thạnh
TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp
P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên
Xã Nhị Long , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh
Thăng Hưng, H. Chư Prông
236/10 Thái Phiên, Quận 11
H. Bắc Trà My, Quảng Nam
Xã Đông Thạnh H. An Minh
Xã Phú Xuân H Bình Xuyên
Huyện Mê Linh
Xã Vĩnh Hà-H.Vĩnh Linh
Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
Xã Khánh Lâm-U Minh
Xã Tú Sơn, H. Kiến Thụy
65D Hổ Bá Phấn, P. Phước Long A Q9
261 Cộng Hòa P13, Q Tân Bình
Xã Hậu Mỹ Bắc A H. Cái Bè
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
Bình An, Bình Khánh H Cần Giờ
Thị trấn Bát Xát -H Bát Xát
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Trần Đại Nghĩa          477     9.75
   Tỉnh Nghệ An    THPT Con Cuông            609     9.75
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Phú Quốc             724     9.75
   TP Hồ Chí Minh   THPT Trung Lập            198     9.75
   TP Hồ Chí Minh   Tiểu học, THCS-THPT Quốc        36    9.75
             Tế
   TP Cần Thơ     THPT Nguyễn Việt Dũng         592     9.75
   Tỉnh Hà Nam    THPT Nam Cao             307     9.75
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Nguyễn Thái Học         194     9.75
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Lê Lợi Đông Hà          838     9.73
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Vũ Duy Thanh           589     9.73
   Tỉnh Gia Lai    THPT Huỳnh Thúc Kháng         559     9.73
   TP Hồ Chí Minh   THPT TT Vạn Hạnh           211     9.73
   Tỉnh Phú Yên    Trường THCS&THPT Chu Văn       104     9.73
             An
   TP Hải Phòng    THPT Nội Trú Đồ Sơn           87    9.72
   Tỉnh Bình Định   THPT Trưng Vương           1189     9.72
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Thạnh Đông            711     9.72
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Chiêm Hóa            340     9.72
   Tỉnh Bến Tre    THPT Sương Nguyệt Anh         303     9.72
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Hòn Đất             570     9.72
   Tỉnh Hải Dương   THPT Khúc Thừa Dụ           493     9.72
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Như Xuân             395     9.72
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Vân Nham             222     9.71
   TP Hà Nội     THPT DL Lý Thái Tổ          203     9.71
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Trần Nhật Duật        300     9.71
   Tỉnh Lai Châu   THPT Mường So              64    9.71
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Huỳnh Thúc Kháng         60    9.71
                Địa chỉ
Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom
Thị trấn Con cuông, Con Cuông
TT Dương Đông -H.Phú Quốc
Xã`Trung Lập Thượng H Củ Chi
305 Nguyễn Trọng Tuyển , Q Phú Nhuận
Phường Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.CT
Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân
Phường Khai Quang TP Vĩnh Yên
Phường 5- TP. Đông Hà
Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh
Thị trấn Ia Kha, H. Ia Grai
781E Lê Hồng Phong nối đài Q10
Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân, Phú Yên
P.Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn
26 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn
Xã Thạnh Đông -H. Tân Hiệp
TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Xã Phú Ngãi, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
TT Hòn Đất -H. Hòn Đất
Xã Tân Hương, H. Ninh Giang
Thị trấn Yên Cát, Như Xuân
Xã Vân Nham, H Hữu Lũng
Nhân chính, Cầu Giấy
89 Đường Hưng Yên TP NĐ
Xã Mường So-Phong Thổ Lai Châu
200-202 Võ Thị Sáu Q3
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hải Dương   THPT Nam Sách II           622     9.71
   Tỉnh Yên Bái    THPT Lý Thường Kiệt         437     9.70
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Lạc Thuỷ B           245     9.70
   Tỉnh Bến Tre    THPT Giao Thạnh           290     9.70
   TP Hà Nội     THPT Lý Tử Tấn            213     9.69
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 2 Bố Trạch          533     9.69
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Phổ Yên             410     9.69
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Nguyễn Trãi          1221     9.69
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tạ Quang Bửu          573     9.69
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Ninh Thạnh Lợi          94    9.69
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đạ Huoai            329     9.69
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Hiệp Thành           178     9.69
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 2 Bảo Thắng         266     9.69
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Tây Đô             174     9.68
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 10            245     9.68
   TP Hà Nội     THPT DL Phan Bội Châu        140     9.68
   Tỉnh Nam Định   THPT DL ý Yên            627     9.68
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Ngô Sĩ Liên           619     9.68
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 2 Bảo Yên          146     9.68
   Tỉnh Bến Tre    THPT Lê Anh Xuân           303     9.68
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Đại An             230     9.68
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Tiên Yên            222     9.68
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Tiểu Cần            296     9.67
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Tầm Vu 3            386     9.67
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Mỹ Phước Tây          469     9.67
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL N Bỉnh Khiêm         339     9.67
                Địa chỉ
Xã An Lâm, H. Nam Sách
P.Hồng Hà -TP Yên Bái
Xã Cố Nghĩa -H. Lạc Thuỷ
Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Huyện Thường Tín
Bố Trạch, Quảng Bình
Xã Tân Hương, H. Phổ Yên
Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang -Tháp Chàm
909 Tạ Quang Bửu, Q8
Xã Ninh Thạnh Lợi, H. Hồng Dân
TT Madaguoi -Đạ Huoai
Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu
Xã Xuân Giao -H Bảo Thắng
Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ
461 Lê Hồng Phong Q10
Số 21 Vũ Trọng Phụng, Đống Đa
T.T Lâm H. ý Yên
TT Trảng Bom, H.Trảng Bom
Xã Bảo Hà -H Bảo Yên
Xã Tân Thành Bình, H Mỏ Cày bắc, tỉnh Bến Tre
Xã Đại An , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh
T. trấn Tiên Yên, Tiên Yên
TT Tiểu Cần , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh
TT Một Ngàn H. Châu Thành A
Xã Mỹ Phước Tây H. Cai Lậy
140 Lý Chính Thắng Q3
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Mỹ Thuận             142     9.67
   Tỉnh Bình Phước  Trường Cấp 2, 3 Lương Thế       199     9.67
             Vinh
   Tỉnh Bình Phước  THPT Chơn Thành            360     9.67
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Dục            483     9.66
   Tỉnh Long An    THPT Đông Thạnh            472     9.66
   Tỉnh Yên Bái    THPT Trần Nhật Duật          284     9.66
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Giồng Riềng            679     9.66
   Tỉnh BàRịa-VT   THCS & THPT Song ngữ           50    9.66
   Tỉnh Bình Phước  Trường Cấp 2,3 Đa Kia         138     9.66
   Tỉnh Bình Dương  THPT An Mỹ               412     9.65
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL An Đông             285     9.65
   Tỉnh Nam Định   THPT Tư thục Đoàn Kết         384     9.65
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Ngô Quyền             566     9.65
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Vĩnh Hải              83    9.65
   Tỉnh Ninh Bình   THPT DT Nội Trú             90    9.65
   Tỉnh Yên Bái    THPT Hoàng Quốc Việt          167     9.65
   TP Đà Nẵng     Dân Lập Hermann Gmeiner        136     9.65
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Minh Hoà              99    9.65
   Tỉnh Kiên Giang  THPT An Minh              329     9.64
   Tỉnh An Giang   THPT Nguyễn Văn Thoại         695     9.64
   Tỉnh Lai Châu   THPT Mường Than             94    9.64
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Bùi Hiếu Nghĩa           76    9.64
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Tôn Đức Thắng           497     9.64
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Đồng Bành             124     9.64
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nông Sơn             436     9.64
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Đắc Lua              123     9.63
                 Địa chỉ
Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân
Xã Bom Bo -Bù Đăng -Bình Phước
Thị trấn Chơn Thành -Bình Phước
Xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam
TT Đông Thạnh, Cần Giuộc
Thị Trấn Yên Bình -Yên Bình
TT Giồng Riềng-H.Giồng Riềng
Số 1 A Nguyễn Trường Tộ, P.3, Tp Vũng Tàu
Xã Đa Kia Bù Gia Mập Bình Phước
phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, BD
91 Nguyễn Chí Thanh Q5
Thị trấn Cổ Lễ H. Trực Ninh
P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên
Xã Vĩnh Hải, H. Vĩnh Châu
Thị trấn Nho Quan H Nho Quan
Xã Giới Phiên - TP Yên Bái
Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Xã Minh Hoà, H. Yên Lập
TT thứ 11 -H. An Minh
Thị trấn Núi Sập, H. Thoại Sơn
Xã Phúc Than -Than Uyên - Lai Châu
Xã Đại Phước ,H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh
Thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, HNinh Hoà, KH
TT Đồng Bành, H Chi lăng
Xã Quế Trung, H. Nông Sơn, QN
Xã Đắc Lua H.Tân Phú
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Khánh Hoà             479     9.63
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Vĩnh Thuận            682     9.63
   Tỉnh An Giang   THPT Quốc Thái             335     9.62
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Dân tộc Nội trú tỉnh        88    9.62
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Vũ Đình Liệu           316     9.62
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Gia Viễn-Cát Tiên         193     9.62
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Dân tộc nội trú Ninh       106     9.61
             Thuận
   Tỉnh KonTum    THPT DTNT Kon Rẫy            76    9.61
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT công lập Thành Sen        297     9.61
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Đông Thái             168     9.61
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 2 Bắc Hà            111     9.60
   Tỉnh Bình Dương  THPT Trần Văn Ơn            205     9.60
   Tỉnh KonTum    THPT Chu Văn An             83    9.60
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT NguyễnTất Thành          597     9.60
   Tỉnh Bình Định   THPT Trần Cao Vân           1134     9.60
   Tỉnh Hải Dương   THPT Cẩm Giàng II           476     9.59
   Tỉnh An Giang   THPT Vĩnh Trạch            269     9.58
   Tỉnh Điện Biên   THPT thành phố Điện Biên        610     9.58
             Phủ Trần Hưng Đạo- Hà
             THPT
   TP Hà Nội                         342     9.57
             Đông
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Thị Xã Hà Tiên          407     9.57
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lê Hoàn              429     9.57
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Cồn Tiên             347     9.57
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Nguyễn Văn Linh          581     9.57
   Tỉnh An Giang   THPT Chi Lăng             143     9.57
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Mỹ Phước             115     9.57
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Vị Thủy              506     9.57
                 Địa chỉ
xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương
TT Vĩnh Thuận-H.Vĩnh Thuận
Xã Quốc Thái, H. An phú
Thị xã Gia Nghĩa
TT Châu Thành , H Châu Thành , tỉnh Trà Vinh
Xã Gia Viễn -Cát Tiên
Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
H. Kon Rẫy T KonTum
Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Xã Đông Thái -H. An Biên
Xã Bảo Nhai -H Bắc Hà
X ã Thuận Giao- Thuận An Bình Dương
H. Kon Rẫy
H. M'Đrăk
72 Trần Cao Vân,Tp QuyNhơn
Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng
Xã Vĩnh Trạch, H. Thoại Sơn
Phố 7-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ
P. Phú Lãm, Hà Đông
Thị xã Hà Tiên -Kiên Giang
Thị trấn Chư Ty, H. Đức Cơ
Xã Hải Thái-H. Gio Linh
Xã Hàm Đức Hàm Thuận Bắc
Thị trấn Chi Lăng, H. Tịnh Biên
Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít
TT Nàng Mau H. Vị Thủy
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Kế Sách              572     9.56
   TP Hồ Chí Minh   THPT Trần Hữu Trang          295     9.56
   Tỉnh An Giang   THPT Cần Đăng             300     9.56
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Bình Điền            203     9.56
   Tỉnh Sơn La    THPT -Mộc Lỵ              496     9.55
   TP Hải Phòng    THPT Hàng Hải             843     9.55
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Lê Văn Đẩu            149     9.55
   Tỉnh Long An    THPT Đức Huệ              603     9.55
   TP Hồ Chí Minh   THPT DL Minh Đức            114     9.55
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Phan Thị Ràng            64    9.55
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Nguyễn Văn Hai          312     9.55
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Nguyễn Du             500     9.54
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Thu Xà              666     9.54
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Lê Thị Riêng           557     9.54
   Tỉnh An Giang   THPT Vĩnh Xương            180     9.54
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Tô Văn ơn             498     9.54
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Lý Tự Trọng            420     9.54
   Tỉnh Bình Dương  THPT Nguyễn An Ninh          359     9.53
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Chi Lăng             495     9.53
   TP Cần Thơ     THPT Nguyễn Việt Hồng         856     9.53
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Chu Văn An-Đức Trọng       366     9.53
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Hiệp Đức             673     9.53
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Nguyễn Du             364     9.53
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Thị Bích Châu       135     9.53
   TP Hồ Chí Minh   THPT Long Trường            246     9.52
   Tỉnh Bình Định   THPT An Lương             1241     9.52
                Địa chỉ
TT Kế Sách, H. Kế Sách
276 Trần Hưng Đạo B, Q5
Xã Cần Đăng, H. Châu Thành
Xã Bình Điền, H. Hương Trà
Thị Trấn H. Mộc Châu
P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi
TT Đông Thành, Đức Huệ
277 Tân Quí, P. Tân Quí, Quận Tân Phú
Xã Thổ Sơn-H.Hòn Đất
Xã Bình Phú , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh
Xã Võ Cường -Bắc Ninh
Xã Nghĩa Hoà, H. Tư nghĩa
TT Hoà Bình, Hoà Bình
Xã Vĩnh Xương, H. Tân Châu
Xã Vạn Khánh, huyên Vạn Ninh, KH
H. Krông Năng
TT Dĩ An Dĩ An - Bình Dương
Thị trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng
Phường An Bình, Q.Ninh Kiều, TP CT
Xã Hiệp Thạnh
H. Hiệp Đức, Quảng Nam
Xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn
Xã Kỳ Thư-H. Kỳ Anh
309 Võ Văn Hát Phước Hiệp, P Long Trường, Q9
Xã Mỹ Chánh,H. Phù Mỹ
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông     Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Long An    THPT Tân Hưng                361    9.52
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Trần Văn Năng             184    9.52
   Tỉnh Bình Phước  THPT Thanh Hòa               623    9.52
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Phan Chu Trinh             573    9.52
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Quang Trung              184    9.52
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Phú Ngọc                474    9.52
   Tỉnh Cà Mau    THPT Phú Hưng                237    9.51
   TP Hà Nội     Trường Hữu Nghị 80             342    9.51
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn T Diệu             848    9.51
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Tân Hưng                169    9.51
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Trường Tộ            310    9.51
   Tỉnh Bến Tre    THPT Mạc Đỉnh Chi              111    9.51
   Tỉnh Hải Dương   THPT Đường An                575    9.51
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Viết Tạo              551    9.51
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Mỹ Quí                 300    9.51
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Phú Quới                260    9.50
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Nguyễn Huệ               518    9.50
   Tỉnh Gia Lai    Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh       199    9.50
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Tôn Đức Thắng             501    9.49
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Lai                 378    9.49
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Tân Quới                423    9.49
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Lăk                  600    9.49
   Tỉnh Lâm Đồng   Trường Hermann Gmeiner           186    9.49
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Xuân Hưng               625    9.49
   Tỉnh Cà Mau    THPT Trần Văn Thời             563    9.48
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Nguyễn Đáng              786    9.48
               Địa chỉ
TT Tân Hưng, Tân Hưng
Thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình
Bù Đốp -Bình Phước
H. Ea H'Leo
Xã Đăk RLa, H. Đăk Mil
Xã Phú Ngọc H.Định Quán
Xã Phú Hưng-Cái Nước
Thị xã Sơn Tây
12 Trần Quốc Toản, Q3
Tân Hưng Tân Châu Tây Ninh
H. M'Drắk
Xã An Hóa, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Xã Bình Minh, H. Bình Giang
Xã Hoằng Đạo, Hoằng Hoá
Xã Mỹ Quí, H.Tháp Mười
Xã Phú Quới, H. Long Hồ
Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ
Phường Yên Thế, thành phố Pleiku
Xã Phú Lập H.Tân Phú
Xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc
Xã Tân Quới, H. Bình Tân
H. Lăk
P10 -Đà Lạt
Xã Xuân Hưng H.Xuân Lộc
TT Trần Văn Thời-TVT
TT Càng Long , H Càng Long ,tỉnh Trà Vinh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Thuận An            622    9.48
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Du            146    9.48
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Thái Bình         265    9.48
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn            399    9.47
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 2 Tư Nghĩa          779    9.47
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Bình Sơn             141    9.47
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Đăk Song             522    9.47
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Nguyễn Trãi           301    9.47
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Mai Thanh Thế          522    9.47
   TP Hồ Chí Minh   THPT An Nghĩa             252    9.46
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Trung Giáp            125    9.46
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Tú Đoạn             123    9.46
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 2 Văn Bàn           134    9.46
   TP Hồ Chí Minh   THPTTT Phan Châu Trinh        425    9.46
   Tỉnh Thái Bình   THPT Dân lập Diêm Điền        931    9.46
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Nguyễn Hùng Sơn         820    9.46
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 1 Văn Bàn           305    9.46
   Tỉnh Hải Dương   THPT Tứ Kỳ II             302    9.46
   Tỉnh Yên Bái    THPT Thác Bà             214    9.46
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Trần Văn Bảy           201    9.46
   TP Cần Thơ     THPT Kỹ Thuật Trần Ngọc        140    9.46
             Hoằng
   Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Du            379    9.46
   Tỉnh Hà Nam    THPT DLập Lương Thế Vinh       227    9.46
   Tỉnh Gia Lai    THPT Ia Ly              345    9.45
   Tỉnh Long An    THPT An Ninh             435    9.45
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT An Phước             860    9.45
                Địa chỉ
TT Thuận An, H. Phú vang
Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gia Lai
Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Thị Trấn Triệu sơn
Xã Nghĩa thuận, H. Tư nghĩa
Xã Bình Sơn H. Hòn Đất
TT Đức An, H. Đăk Song
Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò
TT Ngã Năm, H. Ngã Năm
ấp An Nghĩa xã An Thới Đông Huyện Cần Giờ
Xã Trung Giáp, H. Phù Ninh
Xã Tú Đoạn, H Lộc Bình
Xã Võ Lao -H Văn Bàn
12 Đường 23 ,Bình trị Đông,Q Bình Tân
Khu 6 TT Diêm Điền - Thái Thuỵ Thái Bình
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Thị trấn Khánh Yên -H Văn Bàn
Thị trấn Tứ Kỳ-H. Tứ Kỳ
Thị Trấn Thác Bà -Yên Bình
Xã Phước long Phước Long
Xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ, TP CT
Th trÊn Hai Ring, H.Sng Hinh, Phó Yn
P Lương Khánh Thiện PLý
Xã Ia Ly, H. Chư Păh
Xã An Ninh Tây, Đức Hòa
Thị trấn Phước Dân, H. Ninh Phước
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Long Bình            235     9.45
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Ninh Hải             556     9.45
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Nguyễn Trường Tộ       904     9.44
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Hoàng Diệu           1103     9.44
   Tỉnh Nghệ An    THPT Mường Quạ             88    9.44
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Tầm Vu 2             500     9.44
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Cao Bá Quát           533     9.44
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hoành Bồ             317     9.44
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Thạch Yên             31    9.44
   Tỉnh Thái Bình   THPT Bán công Vũ Thư         623     9.42
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Tân Lâm              85    9.42
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT BC Phước Bửu           452     9.42
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Ngan Dừa             437     9.42
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Ngô Gia Tự            272     9.42
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Thoại Ngọc Hầu           88    9.42
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Chiêm Thành Tấn         271     9.42
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nguyễn Trường Tộ        1119     9.42
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 3 Bố Trạch          412     9.42
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nguyễn Trường Tộ         307     9.41
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Quan Lạn              51    9.41
   Tỉnh Yên Bái    THPT Cảm Ân               77    9.41
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Tuyên Hoá            485     9.41
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Hòa Đa              920     9.41
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Lê Văn Tám            146     9.40
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Tạ Uyên             278     9.40
   Tỉnh Cà Mau    THPT Tân Đức              82    9.40
               Địa chỉ
Xã Long Bình H Gò Công Tây
TT Khánh Hải, H. Ninh Hải
Khối 11 -Phường Hà Huy Tập -TP Vinh
1 Mạc Đỉnh Chi, P4, TP Sóc Trăng
Môn Sơn, Con Cuông
Xã Tân Phú Thạnh H. Châu Thành A
H. Núi Thành, Quảng Nam
T.Trấn Trới, Hoành Bồ
Xã Dũng Phong - H. Cao Phong
Thị Trấn Vũ Thư - Thái Bình
Xã Cam Thành-H. Cam Lộ
TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc
TT Ngan Dừa Hồng Dân
Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh
Xã Tân Khánh Hòa H. Giang Thành
Phường 7 thành phố Vị Thanh
Phường Phú Nhuận,TP Huế
Bố Trạch, Quảng Bình
Hưng Trung, Hưng nguyên
Xã Quan Lạn,Vân Đồn
Xã Cảm Ân -Yên Bình
Tuyên Hoá, Quảng Bình
Phan Rí Cửa-Tuy Phong
Xã Mỹ Quới, H. Ngã Năm
Xã Yên Phong H Yên Mô
Xã Tân Đức, H. Đầm Dơi
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Huỳnh Thúc Kháng        548     9.40
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Xuân Huy            179     9.40
   Tỉnh Kiên Giang  THPt Bàn Tân Định           97    9.40
   Tỉnh Bình Định   THPT An Lão             333     9.39
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Việt Bắc            1220     9.39
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Sơn Dương            529     9.39
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lang Chánh           274     9.39
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Vĩnh Tường           329     9.39
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Long Khánh           150     9.38
   TP Hà Nội     THPT DL Hồ Tùng Mậu         200     9.38
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Chu Văn An           178     9.38
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Tam Hiệp            602     9.38
   Tỉnh Bình Dương  THPT Lê Lợi             188     9.38
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Vĩnh Cửu            772     9.37
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thống Nhất           305     9.37
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Định Thành           108     9.37
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Hiệp Hòa 4           214     9.37
   Tỉnh Gia Lai    THPT Hà Huy Tập           174     9.37
   Tỉnh Yên Bái    THPT Văn Chấn            289     9.37
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Tân An             301     9.36
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Hướng Phùng            63    9.36
   Tỉnh Hải Dương   THPT Quang Thành           270     9.35
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Vạn Tường            869     9.35
   Tỉnh Gia Lai    THPT Mạc Đỉnh Chi          371     9.35
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Chu Văn An         1111     9.35
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Nghĩa Hưng          279     9.35
                Địa chỉ
TX. Buôn Hồ
Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang
Xã Bàn Tân Định -Giồng Riềng -Kiên Giang
Xã An Hoà , H. An Lão
Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang
Thị trấn Lang Chánh
Thị trấn Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
Xã Long Khánh , H.Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh
58 Nguyễn Chí Thanh
Ph. An Thạnh, TX. Hồng Ngự
P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa
Xã Tân Thành Tân Uyên Bình Dương
Xã Thạnh Phú H.Vĩnh Cửu
Thị Trấn Nông Trường Thống Nhất
Xã Định Thành, H. Đông Hải
Xã Hoàng An, H. Hiệp Hòa
Thị trấn Kông Chro, H. Kông Chro
Xã Cát Thịnh -Văn Chấn
Xã Tân An , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh
Hướng Phùng-H. Hướng Hoá
Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn
Xã Bình Phú, H. Bình Sơn
Thị trấn Phú Hòa, H. Chư Păh
25 Hai bà Trưng, p. Xương huân, Nha Trang, KH
Xã Nghĩa Trung H. Nghĩa Hưng
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bình Định   THPT Trần Quang Diệu         662     9.35
   Tỉnh Bình Định   THPT Võ Giữ             541     9.35
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Trại Cau            227     9.34
   Tỉnh Đồng Nai   THPT tư thục Đức Trí         142     9.34
   Tỉnh Kiên Giang  THPT An Biên             324     9.34
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Bắc Sơn            100     9.34
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 1 Bắc Hà           174     9.34
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Trần Văn Bảy          657     9.34
   TP Hồ Chí Minh   THPT Sương Ng ánh          226     9.33
   Tỉnh An Giang   THPT Dân Tộc Nội Trú         166     9.33
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Phan Đình Phùng          44    9.33
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Tân Hồng            461     9.33
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Yên Thuỷ C           124     9.33
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Đồng Đậu            400     9.32
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Tràm Chim            436     9.32
   Tỉnh Bình Phước  THPT Chu Văn An           347     9.31
   Tỉnh Hà Nam    THPT Nguyễn Hữu Tiến         333     9.31
   TP Hồ Chí Minh   THPT Đông á              51    9.31
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Bình Yên            368     9.31
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Tầm Vu 1            398     9.31
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Tam Nông            393     9.31
   Tỉnh Gia Lai    THPT Phạm Văn Đồng          340     9.31
   Tỉnh Hải Dương   THPT Thanh Miện III         576     9.31
   TP Hồ Chí Minh   THPT Ngô Gia Tự           310     9.31
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Hòa Lợi             229     9.31
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Lương Văn Tri          353     9.31
                Địa chỉ
Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân
Xã Ân Tín, H. Hoài Ân
Thị Trấn Trại Cau, H. Đồng Hỷ
Phường Tân Hiệp TP.Biên Hòa
TT thứ ba -H. An Biên
102 Bàu Cát 5, P14, Q Tân Bình
Thị trấn Bắc Hà -H Bắc Hà
TT Phú Lộc, H. Thạnh Trị
249 Hoà Hảo, Q10
Xã Châu Lăng, H. Tri Tôn
Xã Đăk DNRung, huyện Đăk Song
Thị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng
Xã Yên Trị -H. Yên Thuỷ
Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc
Thị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông
Thị trấn Chơn Thành, Chơn Thành Bình Phước
Xã Trác Văn, Duy Tiên
234 Tân Hương Q. Tân Phú
xã Bình Yên, H. Định Hoá
Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A
Xã Phú Ninh, H.Tam Nông
Xã Ia Sao, H. Ia Grai
Xã Ngũ Hùng, H. Thanh Miện
360E Bến Bình Đông, Q8
Xã Hòa Lợi , H. Châu Thành , tỉnh Trà Vinh
Thị trấn Văn Quan H Văn Quan
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Gò Quao              327     9.31
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tenlơman              642     9.30
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Võ Nhai              453     9.30
   Tỉnh Đồng Nai   Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh           183     9.30
   TP Hà Nội     THPT Xuân Khanh              77    9.29
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Tân Đông              120     9.29
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Lương Thế Vinh           502     9.29
   Tỉnh Yên Bái    THPT Lê Quý Đôn             250     9.29
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 4 Văn Bàn             63    9.29
   Tỉnh Hà Nam    THPT Dân lập Bình Lục          265     9.28
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Nguyễn Huệ             451     9.28
   TP Hồ Chí Minh   THPT DL Hoà Bình            290     9.28
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Hồng Ngự 3             303     9.28
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Lý Sơn               435     9.27
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Hồng Đức             1074     9.26
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Kháng Nhật              92    9.26
   Tỉnh Hải Dương   THPT Kinh Môn II            606     9.26
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Trường Long Tây          109     9.26
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Mai Kính              324     9.25
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Sơn Động 3              93    9.25
   Tỉnh Nam Định   THPT Tư thục Quang Trung        466     9.25
   TP Hồ Chí Minh   THPT Ng An Ninh             675     9.25
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Quang Trung -Cát Tiên       255     9.25
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Thái Bình          339     9.25
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Như Xuân 2             148     9.25
   Tỉnh Yên Bái    Trường THPT Trần phú           93    9.25
                Địa chỉ
TT Gò Quao -H. Gò Quao
8 Trần Hưng Đạo, Q1
Thị Trấn Đình Cả, H. Võ Nhai
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa
Thị xã Sơn Tây
Tân Đông, H. Tân Châu, Tây Ninh
P.Cẩm Trung, Cẩm Phả
Thị trấn Cổ Phúc -Trấn Yên
Khánh Yên Hạ, H. Văn Bàn
Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Phường1-Thị xã Quảng Trị
108 Bầu Cát, Q Tân Bình
Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự
Xã An vĩnh, H. Lý Sơn
TP. Buôn Ma Thuột
Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang
Xã Hiệp Sơn, H. Kinh Môn
Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A
Xã Việt Xuyên-H. Thạch Hà
Xã Thanh Sơn, H. Sơn Động
Xã Nam Hồng H. Nam Trực
93 Trần Nhân Tôn, Q10
H. Cát Tiên
H. Ea Kar, tỉnh ĐắkLắk
Thị Trấn Bãi Thành, Như Xuân
Xã An bình - Huyện Văn Yên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Hiền           866     9.25
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Chu Văn An           1347     9.24
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hương Giang           58    9.24
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Nguyễn Chí Thanh        631     9.24
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Thuận Hòa            258     9.24
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Xuân Trường         259     9.24
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Phủ Thông            249     9.23
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Hoàng Hoa Thám         194     9.23
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Trịnh HoàI Đức         182     9.23
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Phan Đình Phùng         853     9.23
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Próh -Đơn Dương         387     9.23
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Nguyễn Trường Tộ        347     9.23
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Thăng Long          162     9.23
   Tỉnh An Giang   THPT Võ Thị Sáu           220     9.23
   TP Hồ Chí Minh   THCS-THPT Trí Đức          681     9.22
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Hòa Ninh             70    9.22
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Huỳnh Thúc Kháng         89    9.22
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Minh Thuận            88    9.22
   Tỉnh Bình Định   THPT Vĩnh Thạnh           582     9.22
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Long Hựu         204     9.21
             Đông
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Nguyễn Khuyến          385     9.21
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Trường Tộ        142     9.20
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nam Sài gòn            42    9.20
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Lao Bảo             245     9.20
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Hồng Ngự 2           124     9.20
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Vị Thanh            557     9.20
                Địa chỉ
Xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam
TP. Buôn Ma Thuột
Xã Thượng Nhật, H. Nam Đông
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
TT Châu Thành, H. H. Châu Thành
Xã Xuân Thượng H.Xuân Trường
TT Phủ Thông -H. Bạch Thông
Xã NThôl Hạ -Đức Trọng
Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom
H. Krông Pắk
Xã Próh -Đơn Dương
Tân Hải Thị xã La Gi Bình Thuận
118-120 Hải Thượng Lãm Ông Q5
P. Châu Phú B, CĐ
1333A Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh Q.Tân Phú
Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ
Xã HoàI Đức Lâm Hà
Xã Minh Thuận, U Minh Thượng Kiên Giang
Xã Vĩnh Hảo, H. Vĩnh Thạnh
Xã Long Hựu Đông, Cần Đước
TT Vĩnh Châu, H. Vĩnh Châu
Xã Ia Tom, H. Đức Cơ, Gia Lai
Khu A Đô thị mới Phú Mỹ Hưng. P Tân Phú, Quận 7
Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá
Xã Phú Thuận, H.Hồng Ngự
Phường 3 thành phố Vị Thanh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thường Xuân 2          205     9.20
   Tỉnh KonTum    THPT DTNT Đắk Hà            59    9.19
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Thái Học         417     9.19
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lê Hồng Phong          519     9.19
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trần Hưng Đạo           68    9.19
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Long Hữu            176     9.19
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Thái Hoà            106     9.19
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Chu Văn An           405     9.19
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Lương Thế Vinh         131     9.19
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Lê Duẩn             746     9.19
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Trung Sơn             78    9.19
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Bắc Bình            1110     9.18
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh       167     9.18
   TP Đà Nẵng     THPT Nguyễn Thượng Hiền       516     9.18
   Tỉnh Cà Mau    THPT Phan Ngọc Hiển         568     9.18
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 2 Đức Phổ          782     9.17
   Tỉnh Đồng Nai   THCS-THPT Ngọc Lâm          310     9.17
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Đoàn Kết             82    9.17
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nhân Việt             36    9.17
   TP Hồ Chí Minh   THPT TT Tân Phú           180     9.17
   Tỉnh Bến Tre    THPT Nguyễn Thị Định         398     9.17
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Nguyễn Du            358     9.16
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Phú Thịnh            319     9.16
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Mỹ Xuyên            328     9.15
   Tỉnh Bến Tre    THPT Võ Trường Toản         547     9.14
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Tây Sơn             561     9.14
                Địa chỉ
Xã Luận Thành, Thường Xuân
H. Đăk Hà T KonTum
Nhơn Hòa, H. Chư Sê
P. Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
H. Krông Bông
Xã Long Hữu ,H. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Xã Thái Hoà, H Lập Thạch
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
Xã Mỏ Công , Tân Biên, Tây Ninh
Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắKlắk
Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang
Chợ Lầu-Bắc Bình
TT Đạ Tẻh
Hòa Minh, Liên Chiểu
TT Năm Căn-Năm Căn
Xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ
Xã Phú Thanh H.Tân Phú
Xã Đông Lai -H. Tân Lạc
42/41-39 Huỳnh Thiện Lộc Q. Tân Phú
519 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
Xã Lương Hòa-H. Giồng Trôm-tỉnh Bến Tre
Xã Tân Qui Tây, Thị xã Sa Đéc
Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình
TT Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên
Xã Phú Hưng-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
P3 -Đà Lạt
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Giồng Thị Đam          108     9.14
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 4 Bố trạch          399     9.14
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Trần Quý Cáp          683     9.14
   Tỉnh Thái Bình   THPT Bán công Đông Hưng       845     9.14
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Thị xã Cao Bằng         789     9.14
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Nguyễn Minh Quang        472     9.13
   Tỉnh Bình Phước  THPT Nguyễn Huệ           424     9.13
   Tỉnh KonTum    THPT Quang Trung           175     9.13
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Đôn Châu             84    9.13
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Từ Sơn             294     9.12
   TP Hồ Chí Minh   THPT Nguyễn Hữu Thọ         216     9.12
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Xuân Thọ            290     9.12
   Tỉnh An Giang   THPT Mỹ Hòa Hưng            30    9.12
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Gành Hào            125     9.12
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Hòa Minh            179     9.11
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Trần Quang Khải       316     9.11
   Tỉnh Bình Phước  THPT Thống Nhất           167     9.11
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Vĩnh Thắng           170     9.11
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Bình Phong         89    9.11
             Thạnh
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lí Thường Kiệt         273     9.10
   Tỉnh Yên Bái    THPT Hồng Quang           108     9.10
   Tỉnh Bến Tre    THPT An Thạnh            324     9.10
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Đầm Hồng            154     9.10
   Tỉnh Bình Định   THPT Số 2 An Lão            68    9.10
   Tỉnh Cà Mau    THPT Khánh Hưng           173     9.10
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Bắc Kạn             534     9.09
                 Địa chỉ
Xã An Phước, H.Tân Hồng
Bố Trạch, Quảng Bình
Xã Ninh Diêm, H. Ninh Hoà, KH
Thị trấn Đông Hưng - Thái Bình
Thị xã Cao Bằng
Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy
P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước
H. Sa Thầy
Xã Đôn Châu , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh
Ph. Tráng Hạ - TX.Từ Sơn
209 Tôn Thất Thuyết, Q4
Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc
ấp Mỹ an 1,X Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, AG
TT Gành Hào, H. Đông Hải
Xã Hòa Minh , H.Châu Thành , tỉnh Trà Vinh
35 Phan Đình Phùng TP NĐ
Xã Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước
Xã Vĩnh Tuy-H.Gò Quao
Xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hoá
Xã Hạp Lĩnh -TP. Bắc Ninh
Xã Động Quan - Lục Yên
Xã An Thạnh, H. Mỏ Cày nam, tỉnh Bến Tre
Xã Đầm Hồng, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Xã An Trung , H. An Lão
Xã Khánh Hưng-TVT
P.Sông Cầu TX Bắc Kạn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Hermann Gmeiner         164     9.09
   TP Hồ Chí Minh   THPT Hiệp Bình             493     9.09
   TP Hà Nội     THPT Tư thục Bình Minh         405     9.09
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Kim Xuyên             300     9.09
   Tỉnh Kiên Giang  THPT U Minh Thượng           202     9.09
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Kỹ Thuật Việt Trì         161     9.08
   Tỉnh Phú Yên    PT Cấp 2-3 Sơn Thành          265     9.08
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Định Hoá              831     9.08
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Hòa Phú              110     9.08
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT DL Lê Hồng Phong          595     9.08
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Cây Dương             195     9.07
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Chí Thanh          921     9.07
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Hòa Thuận             179     9.07
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Hương Cần             236     9.07
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Tân Trào              645     9.06
   TP Hồ Chí Minh   THCS & THPT Đinh Tiên           56    9.06
             Hoàng
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Lý Thường Kiệt            81    9.06
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Hùng Vương             138     9.06
   TP Cần Thơ     THPT Phan Ngọc Hiển          1451     9.06
   Tỉnh Điện Biên   THPT H. Điện Biên            377     9.06
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Huỳnh Hữu Nghĩa          316     9.06
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Tư thục Nguyễn Khuyến       214     9.06
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Sơn Động 2             264     9.06
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hương Trà             386     9.05
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Phan Châu Trinh          464     9.05
   Tỉnh Cà Mau    THPT Viên An               59    9.05
                Địa chỉ
Tân Sơn, P12 Q Gò Vấp
63 Hiệp Bình, KP6, Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức
Huyện Hoài Đức
Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang
Xã Thạnh Yên - U Minh Thượng - KG
Xã Vân Phú, TP Việt Trì
X Sn Thnh Ty, H.Ty Ha, Phó Yn
Thị Trấn Chợ Chu, H. Định Hoá
Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Phường 8 Vũng Tàu
Xã Tân Thành H. Tân Hiệp
138 Nguyễn Chí Thanh, Pleiku, Gia Lai
Xã Hòa Thuận -H.Giồng Riềng
Xã Hương Cần, H. Thanh sơn
Phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
85 Chế Lan Viên Q. Tân Phú
Xã Hải Tiến, TP Móng Cái
Xã Quảng Phú, H. Krông Nô
Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT
Xã Noong Hẹt-H. Điện Biên
TT Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú
Phường Thống Nhất TP.Biên Hòa
Xã Cẩm Đàn, H. Sơn Động
Thị trấn Tứ Hạ, H. Hương Trà
H. Tiên Phước, Quảng Nam
Xã Viên An, H. Ngọc Hiển
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Nguyễn Huệ - Di Linh       111     9.05
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Nguyễn Hùng Hiệp          31    9.05
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Triệu Thái            254     9.05
   Tỉnh Cà Mau    THPT Sông Đốc             238     9.05
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Tháng 10             143     9.04
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Lê Hồng Phong            64    9.04
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Buôn Đôn             566     9.04
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Nguyễn Huệ           415     9.03
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Minh Hoá             358     9.03
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Trần Quốc Tuấn         293     9.03
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Cao Bá Quát            738     9.03
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Sơn Nam              290     9.03
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Đại Ngãi             295     9.03
   Tỉnh Yên Bái    THPT Sơn Thịnh             127     9.02
   Tỉnh Thái Bình   THPT B.C Trần Hưng Đạo         444     9.02
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Như Thanh 2            253     9.02
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Thiều Văn Chỏi          355     9.02
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Lý Tự Trọng            651     9.02
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Cao Lộc              432     9.02
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Sóc Sơn              312     9.01
   Tỉnh Lai Châu   THPT Than Uyên             184     9.01
   TP Đà Nẵng     THPT Tôn Thất Tùng           482     9.01
   TP Hồ Chí Minh   THPT DL Đăng Khoa           347     9.00
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 2 Mường Khương         118     9.00
   TP Hà Nội     THPT Bắc Lương Sơn           144     9.00
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         251     8.99
                Địa chỉ
Xã Tân Thượng Di Linh
xã Mỹ Hiệp Sơn H. Hòn Đất KG
Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch
TT Sông Đốc-TVT
Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang
Hoà Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh
H. Buôn Đôn
Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh
Minh Hoá, Quảng Bình
Xã Trung Hòa H.Trảng Bom
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang
Xã Đại Ngãi, H. Long Phú
Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn
Xã An Vũ - Quỳnh Phụ- Thái Bình
Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
Xã Trinh Phú, H. Kế Sách
H. Thăng Bình, Quảng Nam
Thị trấn Cao Lộc H Cao Lộc
Xã Sóc Sơn -H. Hòn Đất
TT Than Uyên - Than Uyên Lai Châu
An Hải Bắc, Sơn Trà
571 Cô Bắc P.Cầu Ông Lãnh, Q1
Xã Bản Lầu -H Mường Khương
Huyện Thạch Thất
X Đăk Drông, huyn C Jót
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bình Phước  THPT Bù Đăng              553     8.99
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Lê Trung Đình           1034     8.99
   Tỉnh Phú Yên    THPT Phan Bội Châu           545     8.99
   TP Hà Nội     THPT Tiền Phong             305     8.99
   TP Hồ Chí Minh   THCS & THPT Hoàng Diệu          89    8.98
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Phú Tâm              234     8.98
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Đỗ Công Tường           363     8.98
   Tỉnh Sóc Trăng   Trường THCS&THPT Mỹ            51    8.98
             Thuận
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Lương Thế Vinh           322     8.98
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Hermann Gmeiner          140     8.98
   TP Hà Nội     THPT DL Đông Đô             297     8.97
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Cầu Kè               376     8.97
   Tỉnh Quảng Ninh  THCS -THPT Trần Nhân Tông        324     8.97
   Tỉnh Yên Bái    THPT Cảm Nhân               80    8.97
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc          75    8.97
   Tỉnh Nghệ An    THPT BC Thanh Chương +         570     8.97
             TTGDTX Thanh Chươ
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Nguyễn Thị Minh Khai.       553     8.97
   Tỉnh Lai Châu   THPT Bình Lư              140     8.96
   TP Hồ Chí Minh   THPT Diên Hồng             345     8.96
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Văn Cừ           134     8.96
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Phan Bội Châu          264     8.96
   TP Hải Phòng    THPT Thăng Long             425     8.95
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Nhị Trường             192     8.95
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Phú Xuân              799     8.95
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Vĩnh Hoà               42    8.95
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Lộc Hưng              244     8.95
                Địa chỉ
Thị trấn Đức Phong -Bù Đăng -Bình Phước
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi
Th trÊn Cng Sn , H.Sn Ha, Phó Yn
Huyện Mê Linh
57/37 Bàu Cát Q. Tân Bình
Xã Phú Tâm, H. Châu Thành
Phường 1, TP Cao Lãnh
Xã Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, Sóc Trăng
Xã Hàm Kiệm Hàm Thuận Nam
Đồng Đế ,Nha Trang
Số 8 Võng Thị, phường Bưởi
TT Cầu Kè , H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh
T. trấn Mạo Khê, Đông Triều
Xã Cảm Nhân -Yên Bình
Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc -Gò Quao -Kiên Giang
Thị Trấn Dùng, Thanh Chương
Lương Sơn Bắc Bình
TT Tam Đường - Tam Đường Lai Châu
11 Thành Thái, P 14, Q 10
H. Krông Buk, ĐắkLắk
Xã Hồng Quang H. Nam Trực
P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền
Xã Nhị Trường , H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh
TP Buôn Ma Thuột
Xã Vĩnh Hoà - U Minh Thượng Kiên Giang
Lộc Hưng Trảng Bàng Tây Ninh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Yên Bái    THPT Trạm Tấu              39    8.95
   Tỉnh Sơn La    THPT -Thảo Nguyên           360     8.95
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Cầu Ngang B           180     8.95
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Nguyễn Trung Trực        445     8.95
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Tất Thành         203     8.95
   TP Hồ Chí Minh   THPT Thạnh Lộc            438     8.94
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Phạm Ngũ Lão          242     8.93
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Thái Hòa             235     8.93
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Phong Phú            148     8.93
   Tỉnh Bình Phước  THPT Trần Phú             126     8.93
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Gia Nghĩa            301     8.93
   Tỉnh Bình Định   THPT DTNT Vân Canh          231     8.93
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn 5           380     8.92
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quan Hoá             129     8.92
   Tỉnh Lai Châu   THPT Thị xã Lai Châu         108     8.92
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Phi Liêng -Đam Rông       133     8.92
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Đông Đô            132     8.92
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Nguyên Hồng       478     8.92
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Đoàn Văn Tố           291     8.92
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trần Phú             749     8.91
   Tỉnh Hòa Bình   THPT 19/5               174     8.91
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Đăk Glong             91    8.91
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Trần Phú             706     8.91
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Bình Thạnh         96    8.91
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Nguyễn Văn Huyên         444     8.91
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Yên Thuỷ B            138     8.91
                Địa chỉ
Thị trấn Trạm Tấu - Trạm Tấu
TT Nông trường -Mộc Châu
Xã Hiệp Mỹ , H. Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh
TT Giá Rai, H. Giá Rai
H. Ia Pa, Gia Lai
487, KP2 Phường Thạnh Xuân,Q12
6 Phạm Ngũ Lão Q Gò Vấp
Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
Xã Phong Phú , H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh
Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước
Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông
Xã Canh Thuận, H.Vân Canh
Xã Đồng Lợi, Triệu Sơn
Thị trấn Quan Hoá
Phường Tân Phong - TX Lai Châu, Lai Châu
Xã Phi Liêng -Đam Rông
12B Nguyễn Hữu Cảnh, Q Bình Thạnh
P. Trần nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang
TT Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung
TP. Buôn Ma Thuột
Xã Tú Sơn -H. Kim Bôi
Xã Quảng Khê-H. Đăk Glong
Thị Trấn Nga sơn
10 Vũ Tùng Q Bình Thạnh
An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Xã Bảo Hiệu -H. Yên Thuỷ
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Pác Khuông             115     8.91
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Trà Cú               288     8.91
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Cù Chính Lan            236     8.90
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Sơn Mỹ               1006     8.90
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Vân Khánh               66    8.90
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Thống Nhất              76    8.90
   TP Cần Thơ     THPT Thuận Hưng             382     8.90
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nga Sơn               470     8.89
   TP Hồ Chí Minh   THPT NgTrungTrực            1065     8.89
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Đakrông               161     8.89
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT An Lạc Thôn             476     8.89
   Tỉnh Bình Dương  THPT Nguyễn Đình   Chiểu        218     8.89
   Tỉnh Hà Nam    THPT Dân lập Thanh Liêm         274     8.89
   Tỉnh Yên Bái    PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II       177     8.88
   Tỉnh Hà Giang   PTDT Nội trú tỉnh            142     8.88
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hà Văn Mao             332     8.88
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT Lạc Long Quân            119     8.88
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Trần Hưng Đạo            645     8.88
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Văn Quan              257     8.88
   TP Đà Nẵng     THPT Phạm Phú Thứ            423     8.87
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Bùi Thị Xuân            280     8.87
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Đồng Đăng              282     8.87
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Lịch Hội Thượng           239     8.86
   TP Hồ Chí Minh   THCS và THPT Lạc Hồng           33    8.86
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Thành Phố Trà Vinh         356     8.86
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Phú Cường               53    8.86
                Địa chỉ
Xã Thiện Thuật, H.Bình Gia
TT Trà Cú , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh
Xã Long Sơn -H. Lương Sơn
Xã Tịnh Khê, H. Sơn Tịnh
Xã Vân Khánh-H.An Minh
Xã Thống Nhất, H. Hoành Bồ
Phường Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP CT
Xã Nga Trung, Nga Sơn
9/168 Đường Lê Đức Thọ Q Gò Vấp
Xã Hướng Hiệp-H. Đakrông
Xã An Lạc Thôn, H. Kế Sách
Yersin, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD
Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm
Xã Hưng Khánh - Trấn Yên
P.Minh Khai, TP Hà Giang
Xã Điền Trung, Bá Thước
Số 06, Đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, KH
Phường 6 TP. Mỹ Tho
Xã Văn An, H Văn Quan
Hoà Sơn, Hoà Vang
Phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
Thị trấn Đồng Đăng H Cao Lộc
Xã Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề
2276/5 Quốc lộ 1A, KP2, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12
Phường 9 , Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh
Xã Hợp Thịnh -H. Kỳ Sơn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Gia Lai    THPT Chu Văn An           421     8.86
   TP Hà Nội     THPT DL Tô Hiệu           120     8.85
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Huỳnh Văn Sâm          307     8.85
   Tỉnh Sóc Trăng   Trường THCS&THPT Thạnh         74    8.85
             Tân
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Hòa Ninh Di Linh        230     8.85
   Tỉnh Hậu Giang   THPT Hòa An              83    8.85
   TP Hà Nội     THPT DL Bắc Đuống           83    8.84
   TP Hà Nội     THPT DL Ngô Quyền           57    8.84
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Xuân Vân             90    8.84
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Phù Lưu             164     8.84
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Sông Lô             237     8.84
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Sào Báy              94    8.84
   TP Hồ Chí Minh   THPT Phan Bội Châu           33    8.83
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Hòa Tú             105     8.83
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Ea Sup             709     8.83
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Bắc Sơn             237     8.83
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Phan Văn Hùng          453     8.83
   TP Hải Phòng    THPT Quốc Tuấn            206     8.83
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Phan Đăng Lưu          431     8.83
   Tỉnh Đăk Nông   THPT Trần Phú            164     8.82
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Bá Thước            292     8.82
   TP Hà Nội     THPT DL Lê Văn Thiêm         188     8.82
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Đông Thọ            116     8.82
   Tỉnh Cà Mau    THPT Nguyễn Mai           223     8.82
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Nam Yên              33    8.82
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Lương Định Của         369     8.82
                Địa chỉ
Thị trấn Phú Túc, H. Krông Pa
Xã Phú Thị-Gia Lâm
TT Cái Bè H. Cái Bè
Xã Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, Sóc Trăng
Xã Hòa Ninh Di Linh Lâm Đồng
Xã Hòa An H. Phụng Hiệp
76 Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm
Vĩnh Ngọc, Đông Anh
Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang
Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang
Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Xã Sào Báy - H. Kim Bôi
293-299 Nguyễn Đình Chi, Q6
Xã Hòa Tú, H. Mỹ Xuyên
H. Ea Sup
Xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc
Xã Đại Hải, H. Kế Sách
Xã Quốc Tuấn, H. An Lão
H. Krông Buk, Tỉnh ĐắkLắk
Xã Đăk Sô, H. Krông Nô
Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước
15 B/234 Ngô Gia Tự, Long Biên
Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang
TT CáI Nước-CáI Nước
Xã Nam Yên -An Biên -Kiên Giang
TT Long Phú, H. Long Phú
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Khánh Hòa   Cấp2,3 Khánh Sơn             69    8.81
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Trần Hưng Đạo           135     8.81
   TP Hà Nội     THPT BC Đống Đa            613     8.81
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Đào Duy Từ             52    8.81
   Tỉnh Nghệ An    THPT Quế Phong             343     8.81
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Phan Chu Trinh          1276     8.80
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Tà Nung-Đà Lạt           68    8.80
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Mỏ Trạng             182     8.80
   Tỉnh Bến Tre    THPT Phan Ngọc Tòng          238     8.80
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Văn Cừ            94    8.80
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Thủ Đức          236     8.80
   TP Hà Nội     THPT DL Ngô Gia Tự           181     8.80
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Trần Đại Nghĩa          467     8.80
   Tỉnh Bến Tre    THPT Lạc Long Quân           148     8.79
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Ngô Trí Hoà          401     8.79
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Chi Lăng             515     8.79
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hải Đông             103     8.79
   Tỉnh Cà Mau    THPT Ngc Hión              67    8.79
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Tân Thành             148     8.79
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Ngân Sơn              98    8.79
   Tỉnh Cà Mau    THPT Phú Tân              191     8.79
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh       211     8.78
   Tỉnh Bắc Giang   Trường PT Cấp 2-3 Tân Sơn       196     8.78
   Tỉnh Hà Nam    THPT D. lập Trần Hưng Đạo       299     8.78
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Bắc Sơn              535     8.78
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 9              59    8.78
                Địa chỉ
đường Lê Duẩn, TT Tô Hạp, Khánh Sơn, KH
Thị trấn Hợp Hoà H Tam Dương
27/44 Ng. Phúc Lai
Phường Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên
Thị Trấn Kim Sơn, Quế Phong
Phường Phú Thủy, TP-Phan Thiết
Xã Tà Nung -Đà Lạt
Xã Tam Tiến, H. Yên Thế
Xã An Ngãi Tây,H. Ba Tri,tỉnh Bến Tre
Xã Bờ Ngoong, H. Chư Sê, Gia Lai
25/9 Võ Văn Ngân Q Thủ Đức
82-Lê Trọng Tấn-T.Xuân
Phường 3-Thị xã Tây Ninh
phường 3- thành phố Bến Tre
Thị Trấn Diễn Châu
P9 -Đà Lạt
X. Đông Ngũ, Tiên Yên
Huyn Ngc Hión tnh C Mau
Xã Tân Thành A H. Tân Hồng
Xã Vân Tùng -H. Ngân Sơn
Xã Phú Tân, H. Phú Tân
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Xã Tân Sơn, H. Lục Ngạn
Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn
3 Quang Trung P. Hiệp phú Q9
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Trần Phú , Võ Nhai        123     8.78
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Ngô Gia Tự            105     8.78
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Dương Đình Nghệ          869     8.77
   TP Hà Nội     THPT DL Hồ Xuân Hương         198     8.76
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Mê Linh          35    8.76
   Tỉnh Quảng Bình  Trường THCS và THPT Việt        209     8.76
             Trung
   Tỉnh Lai Châu   THPT Quyết Thắng            133     8.76
   Tỉnh Thái Bình   THPT Nguyễn Huệ            673     8.75
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Lộc Bình             531     8.75
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Lại Sơn               56    8.75
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Nguyễn Thị Minh Khai       253     8.75
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Bình Gia             466     8.75
   Tỉnh Quảng Ninh  THCS-THPT Lê Thánh Tông        111     8.75
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Gò Vấp           223     8.74
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Đốc Bình Kiều           317     8.74
   TP Hồ Chí Minh   THPT TNKTDTT Nguyễn Thị        309     8.74
             Định
   Tỉnh KonTum    THPT Lê Lợi              367     8.74
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Đình Liễn         168     8.73
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Lê Duẩn              170     8.73
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Định Quán             639     8.73
   TP Cần Thơ     THPT Trần Đại Nghĩa          319     8.73
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Yên Hân               47    8.72
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Tam Ngãi              99    8.72
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Phúc Yên             185     8.72
   Tỉnh Thái Bình   THPT Nguyễn Thái Bình         269     8.72
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT DTNT Huỳnh Cương         181     8.72
                Địa chỉ
Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai
Xã Liên Hoà, Yên Hưng
Xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá
Nhà F ĐH Ngoại ngữ HN
Huyện Mê Linh
Bố Trạch, Quảng Bình
Phường Quyết Thắng TX Lai Châu
Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Thị trấn Lộc Bình, H Lộc Bình
Xã Lại Sơn-H. Kiên Hải KG
Số 365/10/7 Bình Giã, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Xã Tô Hiệu H Bình Gia
Phường Hồng Hà, TP Hạ Long
107/1A Thống Nhất Q Gò Vấp
Thị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười
Đường 41 Phường 16, Q8
Phường Lê Lợi TX KonTum
Xã Cẩm Dương, H. Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Xã Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn
TT Định Quán H.Định Quán
Phường Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP CT
Xã Yên Hân -H. Chợ Mới
Xã Tam Ngãi, H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh
Thị xã Phúc Yên
Đường Hoàng Văn Thái- Thành phố Thái Bình
133 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Đà Bắc              112     8.71
   TP Cần Thơ     Phổ thông Dân Tộc Nội trú        75    8.71
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Thạnh Tây              90    8.71
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hồng Đức             296     8.70
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 11             105     8.70
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         108     8.70
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Xuân Nguyên        520     8.68
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Ba Hòn               76    8.68
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Nguyễn Bình Khiêm         147     8.68
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lang Biang            159     8.68
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Yên Ninh             137     8.67
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 6              60    8.67
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Trần Đình Phong        156     8.67
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Phạm Công Bình          301     8.66
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Hoà Bình             186     8.66
   TP Hà Nội     THPT DL Ngô Tất Tố           227     8.66
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quan Sơn             135     8.66
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Tư thục Việt Yên         330     8.65
   TP Hồ Chí Minh   THPT Hàn Thuyên            769     8.65
   Tỉnh Quảng Nam   THPT NguyễnTrãi            723     8.65
   TP Hà Nội     TTGDTX Phú Thị              60    8.64
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Trương Vĩnh Ký         780     8.64
   Tỉnh Quảng Ninh  Phân hiệu 1-THPT Hồng Đức       269     8.64
   Tỉnh Lào Cai    THPT Số 1 Si Mai Cai           61    8.64
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Gò Công              209     8.64
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Hồng Bàng           728     8.63
               Địa chỉ
Thị trấn Đà Bắc -H. Đà Bắc
Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
Xã Thạnh Đông H. Tân Hiệp KG
Phường Quang Trung, Uông Bí
1549 Đường 3/2 Q11
Thị Trấn Hạ Hoà
Xã Quảng Giao, Quảng Xương
TT Kiên Lương, H. Kiên Lương Kiên Giang
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long
Xã Lát -Lạc Dương
Xã Yên Ninh, H. Phú Lương
743/15 Hồng Bàng, P6, Q6
Thọ Thành, Yên Thành
Xã Nguyệt Đức H Yên Lạc
Xã Hoà Bình, H Chi Lăng
Xã Uy Nỗ-Đông Anh
Thị trấn Quan Sơn
Xã Quảng Minh, H. Việt Yên
184/7 Lê Văn Sĩ Q Phú Nhuận
Thành phố Hội An, Quảng Nam
Xã Đặng Xá-Gia Lâm
170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh
Xã Phương Đông,Uông Bí
Xã Si Ma Cai -H Si Ma Cai
Phường 2 TX Gò Công
Thị Trấn Gia Ray H.Xuân Lộc
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Cà Mau    THPT Cà Mau             1441     8.63
   TP Hà Nội     THPT D L Mạc Đĩnh Chi         112     8.63
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Châu Thành            489     8.63
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Phương Nam            64    8.63
   Tỉnh An Giang   THPT ISCHOOL Long Xuyên        396     8.63
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Khuyến          688     8.62
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Hồ Xuân Hương           97    8.62
   Tỉnh Đồng Nai   THCS THPT Bàu Hàm           143     8.62
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Ngọc Tố              87    8.62
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lê Hồng Phong          257     8.62
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT BC Huỳnh Thúc Kháng       1145     8.62
   TP Hà Nội     THPT Tự Lập              154     8.61
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT DT Nội Trú             93    8.61
   Tỉnh Thái Bình   THPT Tư thục Nguyễn Công       151     8.61
             Trứ
             TTGDTX Thành phố - Thái
   Tỉnh Thái Bình                      379     8.61
             Bình
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Vĩnh Long            280     8.61
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Trần Ân Chiêm          617     8.61
   Tỉnh Yên Bái    THPT Đồng Tâm             119     8.61
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Ba Bể              299     8.61
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Hà Lang             173     8.61
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Tôn Đức Thắng          448     8.61
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Tân Phú          352     8.60
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Trần Phú             157     8.60
   Tỉnh Điện Biên   THPT Phan Đình Giót          282     8.60
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Nguyễn Văn Linh         134     8.60
   TP Hà Nội     THPT DL Đinh Tiên Hoàng        335     8.60
                 Địa chỉ
P2-TP Cà Mau-Cà Mau
Xã Thanh Xuân-Sóc Sơn
TT Minh Lương-H. Châu Thành
KP6, P. Trường Thọ Q Thủ Đức
P. Mỹ Long, LX
H. Điện Bàn, Quảng Nam
Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường
Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom
Xã Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên
Xã NamYang, H. Đăk Đoa, Gia Lai
Thị trấn Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh
Huyện Mê Linh
TT Hoà Bình, H. Hoà Bình
Đường Trần Hưng Đạo -Thành phố - Thái Bình
P.Quang Trung - Thành phố - Thái Bình
Phường 4, Thành phố Vĩnh Long
Thị Trấn Quán Lào, Yên Định
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái
TT Chợ Rã -H. Ba Bể
Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Xã Tân Hải, H. Ninh Hải
211/53 Vườn lài Q Tân Phú
Xã Suối Tre, TX Long Khánh
Phố 5-Him Lam-Thành phố ĐB Phủ
Xã Phước Minh, H. Thuận Nam
67 Phó Đức Chính, Q. Ba Đình
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Hoàng Quốc Việt          356     8.60
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Văn Lãng             333     8.59
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Khâm Đức             284     8.59
   Tỉnh Lào Cai    THPT Số 2 Bát Xát            82    8.59
   Tỉnh Quảng Bình  Trường THCS và THPT Trung        88    8.59
             Hoá
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Cộng Hoà             113     8.59
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Quyết Thắng             69    8.59
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Hoàng           576     8.58
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Đinh Chương Dương         454     8.58
   Tỉnh Cà Mau    THPT Thái Thanh Hoà          231     8.58
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Châu Thành             55    8.58
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Na Dương             312     8.58
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT DTNT Tỉnh             173     8.58
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Nguyễn Tri Phương         220     8.58
   Tỉnh Ninh Bình   THPT DL Yên Khánh            32    8.58
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Quảng Khê              64    8.58
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Hoàng Quốc Việt, Võ        246     8.58
             Nhai
   Tỉnh Điện Biên   THPT Thanh Chăn            241     8.57
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Yên Dũng 1         47    8.57
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Định An              195     8.57
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trường Chinh           277     8.57
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Lý Tự Trọng          314     8.57
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Minh Đài             133     8.57
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Nguyễn Trãi            584     8.56
   Tỉnh Lào Cai    THPT Số 1 Sa Pa            119     8.56
   TP Hồ Chí Minh   THPT DL Hưng Đạo            112     8.56
                Địa chỉ
Ph. Thị Cầu -TP Bắc Ninh
Thị trấn Na Sầm, H Văn Lãng
H. Phước Sơn, Quảng Nam
Xã Bản Vượt H Bát Xát
Minh Hoá, Quảng Bình
Xã Nhân Nghĩa -H. Lạc Sơn
Xã Thượng Cốc - H. Lạc Sơn
Thị Trấn Hà Trung
Thị Trấn Hậu Lộc
TT Đầm Dơi-Đầm Dơi
Trí Bình Châu Thành Tây Ninh
Thị trấn Na Dương, H Lộc Bình
P5-Đà Lạt
Xã Lộc Tiến -Bảo Lộc
Xã Khánh Cường H Yên Khánh
Xã Quảng khê -H Ba Bể
Xã Tràng Xa, H Võ Nhai
Xã Thanh Chăn-H. Điện Biên
Xã Tiền Phong, H. Yên Dũng
Xã Định An-H. Gò Quao
H. Ea HLeo, tỉnh ĐắkLắk
Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu
Xã Minh Đài, H. Tân Sơn
TT Liên Nghĩa-Đức Trọng
Thị trấn Sa Pa -H Sa Pa
103 Nguyễn Văn Đậu,Q Bình Thạnh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Tràng Định             598     8.56
   Tỉnh KonTum    THPT DTNT Sa Thầy             34    8.56
   TP Hải Phòng    THPT Cát Hải               156     8.55
   Tỉnh Bắc Giang   TT GDTX tỉnh                49    8.55
   Tỉnh Quảng Bình  Trường THCS và THPT Bắc         150     8.55
             Sơn
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Tân Bình           404     8.55
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Kiệm Tân              552     8.55
   TP Hồ Chí Minh   THPTDL Khai Trí              57    8.54
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Đặng Trần Côn           543     8.54
   TP Hà Nội     THPT DL Vạn Xuân             258     8.54
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Nguyễn Hữu Thận           177     8.54
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trần Đại Nghĩa           256     8.54
   Tỉnh Cà Mau    PT Dân tộc nội trú            104     8.54
   TP Hà Nội     THPT DL Văn Hiến             105     8.53
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 4               48    8.53
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Tam Điệp              52    8.53
   TP Hồ Chí Minh   THPT Lý Tự Trọng             679     8.53
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Quảng Uyên             327     8.53
   Tỉnh Cà Mau    THPT Nguyễn Việt Khái          618     8.53
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Âp Bắc               109     8.52
   TP Hồ Chí Minh   THPT DL Duy Tân             201     8.52
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Ba Chẽ               185     8.52
   TP Hà Nội     THPT Ng. Tất Thành - Sơn         167     8.52
             Tây
   Tỉnh Bình Định   THPT Ngô Mây              1159     8.52
   Tỉnh Quảng Nam   PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam       124     8.52
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Long Thạnh             307     8.52
                Địa chỉ
Thị trấn Thất Khê -Tràng Định
H. Sa Thầy T KonTum
Xã Văn Phong, H. Cát Hải
Xã Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang
Tuyên Hoá, Quảng Bình
95/55 Trường Chinh Q Tân Bình
Xã Bạch Lâm, H.Thống Nhất
133 Nguyễn Trãi Q5
Phường Thuận Hoà, TP Huế
39/41 ngõ 310 Ng. Văn Cừ
Triệu Đại, Triệu Phong, Qtrị
H. Buôn Đôn
P8-TP Cà Mau-Cà Mau
101A Nguyễn Khuyến
64 Nguyễn Khoái Q4
Phường Trung Sơn TX Tam Điệp
390 Hoàng Văn Thụ Q Tân Bình
TT Quảng Uyên, Cao Bằng
P6-TP Cà Mau-Cà Mau
Phường 5 TP Mỹ Tho
106 Nguyễn Giản Thanh, P.15 Q10
T.trấn Ba Chẽ, Ba Chẽ
Thị xã Sơn Tây
TT Ngô Mây, H. Phù Cát
Thành phố Hội An, Quảng Nam
Xã Long Thạnh -H. Giồng Riềng
STT    Tỉnh / thành    Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Dân Lập Yersin -Đà Lạt       261     8.52
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Mường Bi              103     8.51
   TP Đà Nẵng     THPT Nguyễn Hiền             800     8.51
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Kim Bình              124     8.51
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 7               64    8.51
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Lê Quí Đôn             207     8.51
   Tỉnh Thái Bình   THPT Tư thục Trần Thị Dung        351     8.50
   Tỉnh Thái Bình   THPT Bán công Tiền Hải          459     8.50
   TP Hồ Chí Minh   THPT Đào Duy Từ              30    8.50
   Tỉnh Long An    THPT Long Hòa               81    8.50
   Tỉnh Hải Dương   THPT Trần Quang Khải           175     8.50
   Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Trường Tộ          209     8.50
   TP Hải Phòng    THPT Hermann Gmeiner           138     8.49
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Vũ Thê Lang             240     8.49
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Đại Đồng              166     8.49
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Mộng Tuân          571     8.49
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Văn Ngọc Chính           332     8.49
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Trà Bồng              494     8.48
   Tỉnh Bình Phước  Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến         143     8.48
   TP Hà Nội     THPT DL Hà Nội              142     8.48
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Bùi Thị Xuân            710     8.48
   Tỉnh Lai Châu   THPT Phong Thổ               46    8.48
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Bắc Quỳnh Lưu          329     8.48
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Thiên Đức              375     8.48
   Tỉnh Lai Châu   THPT Mường Tè              101     8.48
   TP Hà Nội     THPT DL Hồng Hà             175     8.47
                Địa chỉ
Phường 7 -Đà Lạt
Xã Phong Phú -H. Tân Lạc
Hoà Cường Nam, Hải Châu
Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Lô K, KP5, Phường Tân Thuận Tây Q7
Phường 4 Thị xã Tây Ninh
Thị trấn Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình
Thị Trấn Tiền Hải - Thái Bình
48/2B-48/2C-48/3-48/7B, đường Cây Trâm, phường 9,
Xã Long Hòa, Cần Đước
Xã Minh Tân, H. Kinh Môn
Phêng Phó ng, TP.Tuy Ha, PY
P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
Xã Ân Nghĩa -H. Lạc Sơn
Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn
Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên
Xã Trà Xuân, H. Trà Bồng
Xã Đồng Tiến - Đồng Phú Bình Phước
131 Nguyễn Trãi Thanh Xuân
Phường Thuận Hoà, TP Huế
TT Phong Thổ - Phong Thổ Lai Châu
Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu
Thị trấn Hồ -Thuận Thành
TT Mường Tè - Mường Tè Lai Châu
780 Minh Khai-HBT
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bắc Ninh   TTGDTX Yên Phong              97    8.47
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 3 Tp Lào Cai           321     8.47
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPTDL Cẩm Xuyên             112     8.47
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Kỳ Sơn               141     8.47
   Tỉnh Lâm Đồng   THCS &THPT Nguyễn Du -Đà         140     8.47
             Lạt
   Tỉnh An Giang   THPT An Phú 2              100     8.47
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Bắc Ninh              109     8.47
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Thạnh Lộc               58    8.47
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 1              155     8.46
   Tỉnh Quảng Ninh  TTHN-GDTX Yên Hưng             35    8.46
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Hàm Yên               502     8.45
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tân Phong              246     8.45
   Tỉnh Bình Dương  TTGDTX- KTHN H. Dĩ An           60    8.45
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Ngô Quyền              108     8.45
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT An Thạnh 3              87    8.45
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Nguyễn Tất Thành          441     8.44
   Tỉnh Bình Định   THPT Ng.TháI Học             904     8.44
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Ba Tơ                202     8.44
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Thanh Chương            32    8.44
   TP Hồ Chí Minh   THCS & THPT Đào Duy Anh          46    8.43
   Tỉnh Điện Biên   THPT Chà Cang               30    8.43
   Tỉnh Bến Tre    TT Giáo dục Thường xuyên Ba        45    8.43
             Tri
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Chợ Mới               240     8.43
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Tháp Chàm              714     8.43
   Tỉnh BàRịa-VT   THPT Võ Thị Sáu(C Đảo)           42    8.43
   Tỉnh Ninh Bình   THPT BC Ninh Bình            237     8.43
                Địa chỉ
Thị trấn Chờ -Yên Phong
Phường Duyên Hải -Tp Lào Cai
Thị trấn Cẩm Xuyên -H.Cẩm Xuyên
Xã Dân Hạ -H. Kỳ Sơn
P2 -Đà Lạt
Thị trấn An Phú, H. An Phú
Phường Đại Phúc TP. Bắc Ninh
Xã Thạnh Lộc H. Giồng Riềng
16A Nguyễn Thị Minh Khai Q1
T. trấn Quảng Yên, H Yên Hưng
TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang
19F KDC Nguyễn V Linh, Tân Phong, Q7
TT Dĩ An Dĩ An -Bình Dương
Phường Chăm Mát -Thành phố HB
Xã An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
127 Ng.Thái Học,TP Quynhơn
Thị trấn Ba Tơ, H. Ba Tơ
Thị Trấn Dùng, Thanh Chương
355 Nguyễn Văn Luông quận 6
Xã Chà Cang- H. Mường Nhé
TT Ba Tri, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Xã Yên Đĩnh -H. Chợ Mới
Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
H. Côn Đảo
Phường Phúc Thành TP Ninh Bình
STT    Tỉnh / thành    Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Lâm Đồng   Trường THCS&THPT DTNT          61    8.43
             Liên huyên phia Na
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Dân Lập Lê Lợi          354     8.43
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu           65    8.42
   TP Đà Nẵng     THPT Ngô Quyền             432     8.42
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Lê Doãn Nhã          336     8.42
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Nguyễn Trãi            103     8.42
   TP Hà Nội     DTNT - ĐH Lâm Nghiệp          150     8.42
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Dân Tộc Nội Trú tỉnh       111     8.41
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Quan Sơn 2             64    8.41
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT ỷ La               255     8.41
   TP Hồ Chí Minh   Thiếu Sinh Quân             66    8.41
   Tỉnh Hà Giang   THPT Việt Vinh             355     8.40
   TP Hà Nội     THPT DL Phạm Ngũ Lão          212     8.40
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Trần Văn Hoài           318     8.40
   Tỉnh Phú Yên    Trường THCS&THPT Nguyễn         78    8.40
             Bá Ngọc
   Tỉnh Hải Dương   THPT Lương Thế Vinh          334     8.40
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Bắc Sơn               32    8.39
   TP Hà Nội     THPT DL Anbe Anhstanh          77    8.39
   Tỉnh Bạc Liêu   THPT Phan Ngọc Hiển          381     8.39
   Tỉnh Long An    THPT Hùng Vương            406     8.39
   Tỉnh Thái Bình   THPT B.C Kiến Xương          641     8.38
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Lạc Thuỷ C             63    8.38
   Tỉnh Bình Định   THPT Tam Quan             621     8.38
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT DL Trần Hưng Đạo         356     8.38
   Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Trãi            542     8.38
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Đình Lập             337     8.38
                Địa chỉ
TT Đa Teh, Lâm Đông
Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết
Thị trấn Nam Giang H. Nam Trực
An Hải Đông, Sơn Trà
Thị Trấn Yên Thành, Yên Thành
Xã Lương Bằng H. Kim Động HY
Huyện Chương Mỹ
Xã Trung Hòa, H.Trảng Bom
Xã Mường Mìn - H. Quan Sơn
P.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ấp Bến đình, Xã Nhuận đức H Củ chi
TT. Việt Quang, H.Bắc Quang
Xã Vân Nội, H Đông Anh
Thị trấn Chợ Gạo H Chợ Gạo
Xã Sơn Long, H. Đồng Xuân, Phú Yên
Xã Thạch Khôi, TP.Hải Dương
Xã Bắc Sơn - H. Kim Bôi
A1/ ngõ 102-Trường Chinh
Phường 5, thành phố Bạc Liêu
Phường 1, TPTân An
Thị Trấn Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình
Xã An Bình -H. Lạc Thuỷ
TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn
Phường Vỹ Dạ, TP Huế
Đường Trần Phú P5, TP Tuy Ha, Phó Yn
Thị trấn Đình Lập H Đình Lập
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Long An    THCS & THPT Hà Long           262     8.38
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Nà Phặc              195     8.37
   Tỉnh Bến Tre    THPT Nguyễn Huệ              87    8.37
   TP Hà Nội     THPT DL Đặng Thai Mai           70    8.37
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Herman               101     8.37
   TP Hà Nội     THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì        83    8.37
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Phan Bội Châu           1264     8.37
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Phan Bội Châu           473     8.36
   Tỉnh Đồng Nai   Trung Tâm GDTX Biên Hòa         233     8.36
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lê Lợi               501     8.36
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Cô Tô                75    8.36
   Tỉnh Đồng Nai   CĐ nghề Đồng Nai             96    8.36
   Tỉnh Phú Yên    Trường Phổ thông cấp 2-3         74    8.36
             Tân Lập
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Vĩnh Bình Bắc           116     8.36
   Tỉnh Bình Định   THPT Vân Vanh              196     8.36
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Thanh Hà              104     8.36
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Liên Minh             79    8.35
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Hai Bà Trưng            535     8.35
   Tỉnh Thái Bình   THPT Phạm Quang Thẩm          234     8.35
   Tỉnh Nghệ An    THPT BC Cát ngạn            247     8.35
   Tỉnh An Giang   THPT Tiến Bộ              141     8.34
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Số 2 Nghĩa Hành          390     8.34
   TP Đà Nẵng     THPT TT Khai Trí             42    8.33
   TP Hà Nội     THPT Đặng Tiến Đông           126     8.33
   TP Hải Phòng    THPT Nguyễn Khuyến           463     8.33
   TP Hà Nội     THPT Trung Văn             314     8.32
                 Địa chỉ
Phường 3, TP Tân An
TT Nà Phặc -H. Ngân Sơn
xã Tiên Thủy- H. Châu Thành- tỉnh Bến Tre
Xã Hồng kỳ, Sóc Sơn
Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì
Huyện Ba vì
Đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Q. Nam
TT Di Linh
P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa
Phường Hội Thương, thành phố Pleiku
T.trấn Cô Tô, Cô Tô
P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa
Xã Tân Lập, H. Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Xã Vĩnh Bình Bắc H.Vĩnh Thuận
Xã Canh Vinh, H. Vân Canh
Thị trấn Thanh Hà -H. Lạc Thủy
Xã Liên Minh H. Vụ Bản
TX. Buôn Hồ
Xã Vũ Tiến -Vũ Thư - Thái Bình
Thanh liên, Thanh chương
Thị trấn Phú Mỹ, H. Phú Tân
Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành
Hoà Minh, Liên Chiểu
Huyện Chương Mỹ
Thị Trấn Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo
Xã Trung Văn- Từ Liêm
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   TP Hà Nội     TH DL Huỳnh Thúc Kháng        134     8.32
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX ý Yên B            216     8.32
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Mai Châu B            33    8.32
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tương Dương 1          234     8.31
   Tỉnh Hải Dương   THPT Trần Phú            543     8.31
   TP Hồ Chí Minh   THPT Thủ Thiêm            308     8.31
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Yên Hưng            237     8.31
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Đô Lương 2          366     8.31
   TP Hà Nội     THPT DL Đông Nam á          132     8.31
   TP Hà Nội     THPT DL Lam Hồng            39    8.31
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Nguyễn Trãi           282     8.30
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Trần Hưng Đạo          56    8.30
   Tỉnh Hà Giang   THPT Quang Bình            96    8.30
   Tỉnh An Giang   THPT Đoàn Kết             88    8.30
   TP Hà Nội     THPT DL Lý Thánh Tông        309     8.30
   Tỉnh Nghệ An    THPT BC Cửa Lò            217     8.30
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Tiền Hải            77    8.30
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trần Quang Khải         300     8.30
   Tỉnh Gia Lai    THPT Nguyễn Khuyến          409     8.30
   Tỉnh Bình Phước  TT GDTX Bình Long           32    8.30
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Công Trứ         758     8.30
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Thạch Kiệt           156     8.29
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Sào Nam           499     8.29
   Tỉnh Lai Châu   THPT Sìn Hồ              83    8.29
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Quảng La             52    8.29
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Dân Tộc Nội Trú          41    8.28
                Địa chỉ
Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm
Xã Yên Thắng H. ý Yên
Xã Xăm Khoè -H. Mai Châu
Thị Trấn Hoà Bình, Tương Dương
Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh
Khu An phú , An Khánh, P An Phú, Q 2
T.trấn Quảng Yên, Yên Hưng
Tân Sơn, Đô Lương
Huyện Quốc Oai
Xã Lam Hồng Sóc Sơn
Thị trấn Chờ -Yên Phong
88/955E Lê Đức Thọ Q. Gò Vấp
Xã Yên Bình-H Quang Bình
Xã Bình Long, H. Châu Phú
Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm
Thị Xã Cửa Lò
Thị trấn Tiền Hải - Thái Bình
H. Cư MGar, tỉnh ĐắkLắk
Phường An Phú, thị xã An Khê
P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước
H. Krông Pắk
Xã Thach Kiệt, H. Tân Sơn
Xuân Hoà, Nam Đàn
TT Sìn Hồ - Sìn Hồ Lai Châu
Xã Quảng La, H. Hoành Bồ
Xã Tường Lộc, H. Tam Bình
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Phú Yên    THPT Dân tộc nội trú           97    8.28
   Tỉnh Bình Định   THPT Chu Văn An            725     8.28
   Tỉnh Ninh Bình   THPT Kim Sơn C             325     8.28
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Phùng Hưng            254     8.27
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Phan Châu Trinh          582     8.27
   Tỉnh Ninh Bình   THPT DL Nguyễn Công Trứ        116     8.26
   TP Hà Nội     THPT Hồng Đức             138     8.26
   Tỉnh Hải Dương   THPT ái Quốc               85    8.26
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Trãi            406     8.26
   TP Cần Thơ     THPT Thái Bình Dương           37    8.26
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nguyễn Đổng Chi          254     8.26
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Trưng Vương            152     8.25
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Hiệp Hoà 2        125     8.25
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân Lập Phi Mô           78    8.25
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Chợ Đồn              392     8.25
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Pò Tấu               39    8.24
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Nguyễn Hiếu Tự          135     8.24
   Tỉnh BàRịa-VT   TT GDTX -HN Vũng Tàu           94    8.24
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Lương Thúc Kỳ           762     8.24
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         246     8.24
   Tỉnh Đồng Nai   THPT Nguyễn Đình Chiểu         278     8.24
   TP Hồ Chí Minh   THCS-THPT Hoa Lư             32    8.23
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Nguyễn Thị Minh Khai       116     8.23
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Lê Qúy Đôn            699     8.23
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Nguyễn Trãi          339     8.23
   TP Đà Nẵng     THPT Thanh Khê             400     8.23
                Địa chỉ
60 L Duèn, TP Tuy Ha, Phó Yn
P.Nhơn Phú,TP Quy nhơn
Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn
Xã Phùng Hưng H Khoái Châu
Phường 1- TP. Đông Hà
Phường Phúc Thành TP Ninh Bình
Huyện Phúc Thọ
Xã ái Quốc, TP. Hải Dương
H. Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk
Phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP CT
Xã ích Hậu -H. Lộc Hà
Phường 9, TP Vĩnh Long
Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hoà
Xã Đại Phú, H. Lạng Giang
TT Bằng Lũng -H. Chợ Đồn
Chí Viễn, Trùng Khánh
TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm
Phường 1, Vũng Tàu
H. Đại Lộc, Quảng Nam
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
TT Long Thành H.Long Thành
201 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất Q12
H. Krông Păk, tỉnh ĐắkLắk
TP. Buôn Ma Thuột
9 -Mai Hắc đế , TP Vinh
Thanh Khê Tây, Thanh Khê
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Ngô Sỹ Liên             148     8.23
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Sơn 6             312     8.22
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 12              288     8.22
   Tỉnh Hà Giang   THPT Hùng An               285     8.22
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Hà Tông Huân            300     8.22
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Nguyễn Thị Giang          161     8.22
   TP Hồ Chí Minh   CĐ Tài chính Hải quan           75    8.22
   Tỉnh Lâm Đồng   TT GDTX Lâm Đồng              97    8.22
   TP Hồ Chí Minh   THPT Tân Trào               44    8.22
   TP Hồ Chí Minh   Năng Khiếu Thể dục thể thao        76    8.21
   Tỉnh Bình Định   THPT Nguyễn Huệ             523     8.21
   Tỉnh Gia Lai    THPT Phan Bội Châu            865     8.21
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Tô Hiệu               333     8.20
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lưu Đình Chất            505     8.20
   Tỉnh Hà Giang   THPT Việt Lâm              167     8.20
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Đình Chiểu           32    8.20
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Chu Văn An            294     8.20
   Tỉnh Nghệ An    THPT Đinh Bạt Tụy            154     8.20
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Lê Duẩn                55    8.20
   Tỉnh Đồng Tháp   THPT Kỹ Thuật              174     8.19
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Tứ Kiệt               180     8.19
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tô Hiến Thành            218     8.19
   TP Hà Nội     THPT DL An Dương Vương          334     8.18
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Phạm Văn Đồng            526     8.18
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Lê Thanh Hiền            237     8.18
   Tỉnh Điện Biên   THPT Mường ảng              119     8.18
                Địa chỉ
Xã Phi Thông-Tp.Rạch Giá-Kiên Giang
Dân Lực, Triệu Sơn
2 bis tổ 7, P. Tân Hiệp Chánh , Q12
Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
Xã Yên Trường, Yên Định
Xã Chấn Hưng H Vĩnh Tường
B2/1 đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q9
TX Bảo Lộc
112 Bàu cát, Quận tân Bình
43 ĐIện Biên Phủ, P Đa Kao Q1
TT Phú Phong, H. Tây Sơn
Phường Ia Kring, thành phố Pleiku
Phường Hiến Nam, TX Hưng Yên
Xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá
TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên
Xã Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh
546 Ngô Gia Tự Q5
Hưng Tân, Hưng Nguyên
Thị trấn Tân Châu Tây Ninh
Phường 1, TP.Cao Lãnh
TT Cai Lậy H. Cai Lậy
P.Đông Sơn, TP Thanh Hoá
Khối 3A, t/ trấn Đông Anh
Xã Phước Hậu, H. Ninh Phước
Xã An Hữu H. Cái Bè
H. Mường ảng
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bình Định   THPT Bình Dương            762     8.18
   TP Hồ Chí Minh   ĐH Công nghiệp             235     8.17
   Tỉnh KonTum    THPT Lương Thế Vinh           66    8.17
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX ứng Hoà          32    8.17
   Tỉnh Long An    THPT Gò Đen               38    8.17
   TP Cần Thơ     THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         293     8.17
   Tỉnh Lai Châu   THPT DT Nội trú Tỉnh           62    8.17
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Quỳnh Lưu             39    8.17
   Tỉnh Bình Dương  TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng        39    8.17
   TP Hà Nội     THPT Trần Phú             171     8.16
   Tỉnh Phú Yên    THPT Trần Bình Trọng          199     8.16
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Nghi Xuân             132     8.16
   Tỉnh Yên Bái    THPT Bán công Phan Bội         114     8.16
             Châu
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Quang Trung          315     8.16
   TP Hà Nội     THPT DL Trần Quang Khải         85    8.15
   TP Hà Nội     THPT DL Hoàng Diệu           362     8.15
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa         148     8.15
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Trảng Bàng            175     8.15
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Huệ             79    8.15
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Trung Trực         174     8.14
   Tỉnh Quảng Bình  THPT KT Lệ Thuỷ            153     8.14
   Tỉnh Long An    THPT Chu Văn An            108     8.13
   Tỉnh Điện Biên   THPT TX Mường Lay            69    8.13
   Tỉnh Bến Tre    THPT Nguyễn Trãi            187     8.13
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Thị Xã Phú Thọ          219     8.13
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Dương Tự Minh           365     8.13
                Địa chỉ
TT Bình Dương, H. Phù Mỹ
12 Nguyễn Văn Bảo Q Gò Vấp
H. ĐăkGlei
Huyện ứng Hoà
Xã Phứơc Lợi, Bến Lức
Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT
Phường Quyết Thắng TX Lai Châu
Thị Trấn Giát, Quỳnh Lưu
TT Dầu Tiếng - Dầu Tiếng- Bình Dương
Huyện Ba vì
Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa, Phú Yên
Xã Xuân Giang -H. Nghi Xuân
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái
Diễn Kỷ, Diễn Châu
1277 đường Giải phóng
Phố Cảm Hội, Hai Bà Trưng
TT Tân Hiệp H.Châu Thành
Thị trấn Trảng Bàng Tây Ninh
Xã Quảng Đông, Quảng Xương
Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
TT Cần Đước, Cần Đước
Phường Na Lay-TX Mường Lay
Xã Tân Hào,H. Giồng Trôm,tỉnh Bến Tre
Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT An Ninh              169     8.13
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Phạm Kiệt              36    8.13
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Đan Phượng       128     8.13
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lê Quý Đôn -Lâm Hà        249     8.12
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Triệu Thị Trinh          380     8.12
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tư Thục Nguyễn Du         232     8.12
   Tỉnh Vĩnh Phúc   THPT Nguyễn Duy Thì           90    8.12
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Vũ Lễ               202     8.11
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Phố Mới              372     8.11
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nông Cống              88    8.11
   TP Hà Nội     THPT DL Lạc Long Quân         119     8.11
   TP Hà Nội     THPT DL Lê Ngọc Hân          137     8.10
   Tỉnh KonTum    THPT DTNT Đắk Tô             30    8.10
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Nguyên Bình            250     8.10
   TP Đà Nẵng     THPT TT Diên Hồng            76    8.10
   Tỉnh Bình Định   THPT Ng.Đình Chiểu           754     8.10
   TP Hải Phòng    THPT Đồng Hòa             375     8.10
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lộc Phát - Bảo Lộc        160     8.09
   Tỉnh Khánh Hòa   TT GDTX Nha Trang            59    8.09
   Tỉnh Hưng Yên   TT GDTX Văn Giang           129     8.09
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Nguyễn Văn Thìn          207     8.09
   Tỉnh Hải Dương   THPT Ninh Giang II           156     8.09
   Tỉnh Đồng Nai   THPT DL Văn Lang             74    8.09
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 3             114     8.09
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Na Rỳ               403     8.08
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Bình Liêu             198     8.08
                Địa chỉ
Xã An Ninh, H. Châu Thành
Xã ba Vì , H. Ba Tơ
Huyện Đan Phượng
TT Đinh Văn Lâm Hà
Xã Vạn Hòa, Nông Cống
Diễn Yên, Diễn Châu
Xã Gia Khánh H Bình Xuyên
Xã Vũ Lễ H Bắc Sơn
Thị trấn Phố Mới -Quế Võ
Xã Trung Chính, Nông Cống
Tổ 1 TT Sóc Sơn, H Sóc Sơn
Ninh Hiệp, Gia Lâm
H. Đăk Tô T KonTum
Thị trấn Nguyên Bình,Cao Bằng
Bình Hiên, Hải Châu
TT Bình Định, H. An Nhơn
P. Đồng Hòa, Q. Kiến An
Phường Lộc Phát Bảo Lộc
Số 84 Sinh Trung Nha Trang, KH
Thị trấn Văn Giang
Thị trấn Vĩnh Bình H Gò Công Tây
TT Ninh Giang, H. Ninh Giang
Xã Hưng Thịnh H.Trảng Bom
204 Lý Chính Thắng, P9, Q3
TT Yến Lạc -H. Na Rỳ
T.trấn Bình Liêu, Bình Liêu
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Gia Lai    THPT Lý Thường Kiệt          233     8.07
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Đô Lương            140     8.07
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Trần Quốc Đại            99    8.07
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Lê Quỹ Đôn            313     8.07
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Hiệp Hoà 1        277     8.07
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Tản Đà              178     8.06
   Tỉnh Long An    THPT Châu Thành             89    8.06
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Bình Trung             85    8.06
   Tỉnh Bình Định   THPT Ng.Trường Tộ           493     8.06
   Tỉnh Sơn La    THPT Yên Châu             241     8.06
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Tân Yên          166     8.05
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Tam Bình              31    8.05
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Phú Nhuận         185     8.05
   Tỉnh Hà Giang   THPT Xin Mần               33    8.05
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT DL Can Lộc            174     8.04
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Trần Nhân Tông          620     8.04
   Tỉnh Hưng Yên   TT GDTX Kim Động             72    8.04
   Tỉnh Hà Giang   Cấp 2-3 Tân Quang           161     8.04
   Tỉnh Sơn La    THPT Cò Nòi              192     8.04
   Tỉnh Quảng Ninh  TT.ĐTBD-ĐH Công nghiệp Q.        51    8.03
             Ninh
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Đô Lương 1           145     8.03
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đạ Sar Lạc Dương          73    8.03
   TP Hà Nội     THPT DL Tô Hiến Thành          61    8.02
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT BC Lê Quí Đôn           490     8.02
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 8              72    8.02
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Nguyễn Thị Lợi          328     8.02
                Địa chỉ
Thị xã Ayun Pa, Gia Lai
Đà Sơn, Đô Lương
Thị trấn Gò Dầu Tây Ninh
Thị trấn Ân Thi, Ân Thi
Thị trấn Thắng, H. Hiệp Hoà
Thị Trấn Thanh Thuỷ
TT Tầm Vu, Châu Thành
Xã Bình Trung H Chợ Đồn
TT Đập Đá, H. An Nhơn
Thị Trấn -H. Yên Châu
TT Cao Thượng, H. Tân Yên
TT Tam Bình, H. Tam Bình
109 Phan Đăng Lưu Q Phú Nhuận
Xã Cốc Pài, H Xín Mần
Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc
H. Ea Kar
Thị trấn Kim Động
xã Tân Quang, huyện Bắc quang
Xã Cò Nòi H. Mai Sơn
Xã Yên Thọ, Đông Triều
Văn Sơn, Đô Lương
Xã Đạ Sar-Lạc Dương
43 Ngõ Thịnh Hào 1, Đống Đa
Xã Bình Trung, H. Bình Sơn
381 Tùng Thiện Vương Q8
P. Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Bộc Bố               132     8.02
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Nguyễn Hiền             30    8.02
   Tỉnh Điện Biên   THPT Mường Chà               60    8.02
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Trần Khát Chân           249     8.02
   Tỉnh Đồng Nai   CĐ nghề Cơ giới - Thủy lợi         65    8.02
   Tỉnh Gia Lai    THPT Anh hùng Núp            231     8.02
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tĩnh Gia 5             435     8.01
   Tỉnh Vĩnh Long   TT.GDTX TP Vĩnh Long            79    8.01
   Tỉnh Đồng Nai   Phòng Giáo Dục H..Định Quán        82    8.01
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Nguyễn Du              123     8.01
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 3 Bảo Yên             88    8.01
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Na Hang               296     8.01
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Đào Duy Anh              52    8.01
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 1 Mường Khương          138     8.01
   TP Hà Nội     THPT Phan Huy Chú -Thạch         246     8.01
             Thất
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Hoà An               423     8.00
   TP Hà Nội     THPT Đinh Tiên Hoàng           170     8.00
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Lý Thường Kiệt           509     8.00
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Lê Quí Đôn             48    8.00
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX Vĩnh Linh             186     8.00
   Tỉnh Hậu Giang   Phổ thông Dân tộc nội trú         62    7.99
   TP Hồ Chí Minh   CĐ Công nghệ Thủ Đức            54    7.99
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Lê Lợi              276     7.99
   TP Hà Nội     THPT DL Đông Kinh            117     7.99
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Lâm Thao              345     7.98
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Bán công -Đồng Hới         693     7.98
               Địa chỉ
Xã Bộc Bố -H. Pác Nặm
4 Cù Chính Lan TP NĐ
TT Mường Chà
Thị trấn Vĩnh Lộc
Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom
Xã Kông Lơng Khơng, KBang, Gia Lai
Thị Trấn Tĩnh Gia
Phường 1, TP Vĩnh Long
TT Định Quán H.Định Quán
Phường Tân Thịnh -Thành phố HB
Xã Nghĩa Đô -H Bảo Yên
TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang
P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá
Xã Mường Khương -H Mường Khương
Huyện Thạch Thất
Thị trấn Nước Hai,Hoà An
Huyện Mỹ Đức
P. Đông sơn, TP Thanh Hoá
94 Nguyễn Đình Chiểu Q1
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
Xã Long Bình H. Long Mỹ
43 Võ Văn Ngân, Quận Thủ đức
Xã Diên An, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
16C Ng Tam Trinh-Hoàng Mai
Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Sơn La    THPT Tân lập, Mộc Châu          49    7.98
   Tỉnh Sơn La    THPT Mai Sơn              568     7.98
   Tỉnh Long An    THPT Võ Văn Tần              67    7.98
   Tỉnh An Giang   THPT Đức Trí              171     7.98
   Tỉnh Hà Tĩnh    TTGDTX Vũ Quang              40    7.98
   Tỉnh Thừa thiên-Huế TTGDTX Quảng Điền           135     7.97
   Tỉnh Bình Định   THPT Ng.Hữu Quang            569     7.97
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Sông Hiếu            226     7.97
   TP Hải Phòng    THPT Nguyễn Huệ              52    7.97
   Tỉnh Long An    THPT ISCHOOL              217     7.97
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Ngô Quyền             122     7.96
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Hưng Hà             357     7.96
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Hồng Lam              352     7.96
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Nguyễn Bỉnh Khiêm        104     7.96
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Thanh Miện           189     7.96
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT BC Lương Thế Vinh         797     7.96
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Trần Nhân Tông           124     7.96
   TP Hà Nội     THPT DL Tây Sơn              33    7.95
   Tỉnh Vĩnh Phúc   CĐ nghề cơ khí nông nghiệp        33    7.95
   TP Cần Thơ     THPT Lương Định Của           120     7.95
   Tỉnh Hải Dương   THPT Hồng Đức              195     7.95
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Lê Hữu Trác            807     7.95
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Lê Lợi -Đơn Dương         152     7.95
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tư thục Mai Hắc Đế         113     7.95
   Tỉnh Tiền Giang  THPT Rạch Gầm-Xoài Mút         202     7.94
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Nam Sách             59    7.94
                 Địa chỉ
Xã Tân Lập, H. Mộc Châu
Thị Trấn -H. Mai Sơn
TT Đức Hòa, Đức Hòa
Thị trấn Tân Châu, H. Tân Châu
Thị trấn Vũ Quang -H. Vũ Quang
Thị Trấn Sịa, H. Quảng Điền
Xã Cát Hưng, H. Phù Cát
Thị Trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn
Thị Trấn Núi Đối, H. Kiến Thụy
TT Bến Lức, Bến Lức
Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thị trấn Hưng Hà - Thái Bình
Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh
Xã Diên Lạc, huyên Diên Khánh, KH
TT Thanh Miện, H. Thanh Miện
Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ
Xã Liên Bão -Tiên Du
Phúc Đồng-Long Biên
Xã Tam Hợp H Bình Xuyên
Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
Xã Hồng Đức, H. Ninh Giang
H. Cư M'Gar
H. Đơn Dương
Hùng Tiến, Nam Đàn
Xã Vĩnh Kim H. Châu Thành
Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Gia Bình 3             255     7.94
   TP Hà Nội     TTGDTX Thanh Trì             64    7.94
   Tỉnh KonTum    THPT Ngô Mây               52    7.93
   Tỉnh Long An    THPT Nguyễn Công Trứ           37    7.93
   Tỉnh Lâm Đồng   Trường Dân lập Lê Lợi -Bảo       250     7.93
             Lộc
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Nguyễn Du             242     7.93
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Thọ Xuân 5             208     7.93
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Đông Hưng            176     7.93
   Tỉnh BàRịa-VT   TTGDTX Châu Đức              56    7.93
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Yên Mô              142     7.93
   Tỉnh Bình Định   THPT Phan Bội Châu           597     7.92
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX B Trực Ninh            52    7.92
   Tỉnh Sơn La    THPT Tô Hiệu              563     7.92
   Tỉnh Bắc Ninh   TT GDTX Gia Bình             95    7.92
   Tỉnh Bình Định   THPT Xuân Diệu             725     7.92
   Tỉnh Đồng Nai   Phòng Giáo Dục H.Trảng Bom        44    7.92
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT BC Nguyễn Công Trứ         717     7.92
   Tỉnh Lâm Đồng   Trường Dân lập Phù Đổng          90    7.92
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Thanh Hà            162     7.92
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Huyện Hóc Môn           95    7.92
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Tinh Túc               57    7.91
   Tỉnh Lào Cai    THPT số 4 Tp Lào Cai           73    7.91
   Tỉnh Nghệ An    THPT Tương Dương 2            99    7.91
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Xuân Trường            92    7.91
   Tỉnh Điện Biên   THPT Tuần Giáo             361     7.91
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Bá Thước 3              58    7.91
                 Địa chỉ
Thị trấn Đông Bình -Gia Bình
Xã Thanh Liệt-Thanh Trì
Thành phố Kon Tum
TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa
TX Bảo Lộc
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân
Thị trấn Đông Hưng - Thái Bình
TT Ngãi Giao, H. Châu Đức
Xã Yên Phong H Yên Mô
TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn
Xã Trực Đại H. Trực Ninh
Phường Tô Hiệu Thành phố Sơn La
Thị trấn Đông Bình -Gia Bình
TT Tuy Phước,H.Tuy Phước
TT Trảng Bom H.Trảng Bom
Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức
P8 -Đà Lạt
TT Thanh Hà, H. Thanh Hà
Đường Đỗ Văn Dậy Âp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, H Hóc
Tinhh Túc, Nguyên Bình
Xã Cam Đường -Tp Lào Cai
Tam Quang, Tương dương
Xã Thọ Nghiệp H. Xuân Trường
Khối 2A -H. Tuần Giáo
Xã Lũng Niên, Bá Thước
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Nguyễn Du             247     7.90
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Thới Quản              72    7.90
   TP Hải Phòng    THPT Thụy Hương            242     7.90
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Nguyễn Huệ            673     7.90
   Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Công Trứ          272     7.90
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT -DL Lê Thánh Tôn         146     7.89
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Cù Chính Lan          235     7.89
   TP Hà Nội     THDL Hoàng Long             37    7.89
   Tỉnh Sơn La    THPT Tông Lệnh             231     7.89
   TP Hà Nội     TTGDTX Đông Anh             36    7.89
   TP Hà Nội     THPT Ng. Thượng Hiền- ứng       214     7.89
             Hoà
   Tỉnh Cà Mau    THPT Huỳnh Phi Hùng          148     7.88
   TP Hà Nội     THPT DL Ng. Văn Huyên          41    7.88
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lương Tài 3            308     7.88
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Đặng Thai Mai           648     7.88
   TP Hải Phòng    THPT Thủy Sơn             344     7.88
   Tỉnh Khánh Hòa   BTVH ti THPT Ng Gia Tù          97    7.88
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Mai Châu A            128     7.88
   Tỉnh Sơn La    THPT Tân Lang              87    7.87
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Bằng Ca              106     7.87
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Bán công Tam Nông         179     7.87
   Tỉnh Lâm Đồng   THCS & THPT Ngô Gia Tự         194     7.87
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Đồi Ngô          240     7.87
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận Bình Tân           42    7.87
   Tỉnh Hải Dương   THPT Phú Thái             151     7.87
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Hoa Lư              82    7.87
                 Địa chỉ
Thị trấn Phù Cừ, Phù Cừ, Hưng Yên
Xã Thới Quản H. Gò Quao-KG
Xã Thụy Hương, H. Kiến Thụy
Tân An-Hàm Tân
Xã Hòa Vinh, H.Đông Hòa, Phú Yên
Võ Thị Sáu, P.Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, KH
Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu
Xã Kim Nỗ, H Đông Anh
Xã Tông Lệnh , H. Thuận Châu
Xã Uy Nỗ-Đông Anh
Huyện ứng Hoà
TT Trần Văn Thời-TVT
157 chùa Láng, Đ. Đa
Thị trấn Thứa -Lương Tài
Xã Quảng Bình, Quảng Xương
Xã Thủy Sơn, H.Thủy Nguyên
NguyÔn Cng Tr, Cam Ngha, TX Cam Ranh, KH
Thị trấn Mai Châu -H. Mai Châu
Xã Tân Lang, H. Phù Yên
Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
TT Dran -Đơn Dương
Thị trấn Đồi Ngô, H. Lục Nam
31A Hồ Học Lãm, P An Lạc Q Bình Tân
Thị trấn Phú Thái-H. Kim Thành
Thị trấn Thiên Tôn H Hoa Lư
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông    Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nguyễn Huệ             480     7.87
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Nguyễn Huệ            142     7.86
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Hoàng Thái Hiếu           203     7.86
   Tỉnh Kiên Giang  THPT ISchool Rạch Giá          267     7.86
   Tỉnh Nghệ An    THPT Nguyễn Thức Tự           292     7.86
   TP Hải Phòng    TT GDTX Hải Phòng             43    7.86
   Tỉnh Quảng Bình  THPT BC Bắc Quảng Trạch          50    7.86
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX H. Hải Hậu            171     7.86
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Tư thục chất lượng cao       239     7.85
             Hoàng Xuân H
   TP Cần Thơ     TT GDTX Ninh Kiều            102     7.85
   Tỉnh Hà Giang   THPT Mèo Vạc                46    7.85
   Tỉnh Bình Định   THPT DTNT Tỉnh               59    7.85
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT Đạ Tông               135     7.84
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Mong Thọ              112     7.84
   TP Hà Nội     THPT DL Hồng Bàng             51    7.84
   Tỉnh Thừa thiên-Huế TT GDTX TP Huế             139     7.84
   TP Hà Nội     THPT Phùng Hưng             531     7.84
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Tân Kỳ              140     7.84
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Nguyễn Hữu Cảnh           347     7.83
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX ý Yên A              142     7.83
   TP Hà Nội     TTGDTX Hoàn Kiếm              41    7.83
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Quỳnh Phụ II            62    7.82
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Dân tộc Nội trú tỉnh        295     7.82
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX-DN Lang Chánh            41    7.82
   TP Hải Phòng    THPT Cát Bà               103     7.82
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT BC Chu Văn An            639     7.81
                Địa chỉ
H. Núi Thành, Quảng Nam
247B Lê Duẩn, TP Vinh
TT Cái Vồn, H. Bình Minh
Phườn Vĩnh Lạc-Thành phố Rạch Giá
Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc
P. An Biên, Q. Lê Chân
Quảng Trạch, Quảng Bình
Xã Hải Thanh H. Hải Hậu
Phường Thạch Quí TP Hà Tĩnh
Phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP CT
TT. Mèo Vạc, H.Mèo Vạc
227 NgThị Minh khai,QuyNhơn
Xã Đạ Tông -Đam Rông
Xã Mong Thọ -Châu Thành
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu giấy
Phường Phước Vĩnh, TP Huế
Phường Xa La, Hà Đông
Xã Kỳ Sơn, Tân kỳ
Quảng Ninh, Quảng Bình
Thị trấn Lâm H. ý Yên
47 Hàng Quạt-Hoàn Kiếm
Xã An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình
HàmThắng-Hàm Thuận Bắc
Thị trấn Lang Chánh
Thị Trấn Cát Bà, H.Cát Hải
Thị trấn La Hà, H. Tư Nghĩa
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn An Ninh           41    7.80
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPT Gia Phố              214     7.80
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT ATK Tân Trào           174     7.80
   TP Hà Nội     TTGDTX Hai Bà Trưng           45    7.80
   TP Hà Nội     THPT Ng. Bỉnh Khiêm          221     7.80
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Lê Quý Đôn            170     7.80
   Tỉnh Lâm Đồng   TT GDTX Đà Lạt              90    7.79
   Tỉnh Hà Giang   THPT Vị Xuyên             248     7.79
   TP Hải Phòng    THPT Nam Triệu             175     7.79
   Tỉnh Tây Ninh   Trung tâm GDTX Thị xã          36    7.79
   Tỉnh Điện Biên   THPT Mn Chung              43    7.79
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Lương Thế Vinh          288     7.79
   Tỉnh Lào Cai    THPT Số 2 Si ma cai           35    7.79
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Tĩnh Gia 4            392     7.78
   Tỉnh KonTum    THPT Duy Tân              393     7.78
   Tỉnh Yên Bái    TT GDTX-HNDN Hồ Tùng          116     7.78
             Mậu
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Nguyễn Huệ           508     7.78
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Minh Quang            267     7.77
   Tỉnh Đồng Nai   Trung Tâm GDTX Long Thành        43    7.77
   Tỉnh Sơn La    THPT Chiềng Khương           121     7.76
   Tỉnh Đồng Tháp   TT GDTX KTHN tỉnh Đồng          57    7.76
             Tháp
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Gia Viễn             60    7.76
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Nguyễn Văn Tố         299     7.75
   Tỉnh Thái Nguyên  TTGDTX Huyện Phổ Yên           61    7.75
   Tỉnh Quảng Ninh  THCS-THPT Nguyễn Bình         199     7.75
   Tỉnh Bình Định   THPT Ng.Trung Trực           751     7.75
               Địa chỉ
Thị trấn Tân Biên Tây Ninh
Xóm 8, X.Gia Phố, H. Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
Số 14 phố Lê Gia Định HBT
Huyện Phú Xuyên
Xã Đại Đồng -H. Tiên Du
P4 -Đà Lạt
TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên
Xã Phục Lễ, H. Thủy Nguyên
Phường 2-Thị xã Tây Ninh
X Mn Chung-Huyn tun Gio-Tnh in Bin
P. Quang Trung,Tp Thái Nguyên
Xã Sin Chiêng H Si ma cai
Hải An, Tĩnh Gia
Phường Duy Tân , TP KonTum
Thị Trấn Yên Thế -Lục Yên
Xã Cam Đức, Thị xã Cam Ranh, KH
Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
TT Long Thành H.Long Thành
Xã Chiềng Khương H. Sông Mã
Phường 1, TP Cao Lãnh
Thị trấn Me H Gia Viễn
Diễn Phong, Diễn Châu
Xã Nam Tiến, H. Phổ Yên
Xã Thuỷ An,Đông Triều
TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Hồng Bàng              83    7.75
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX-DN Như Thanh           57    7.75
   Tỉnh Khánh Hòa   TT GDTX Vạn Ninh             31    7.74
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hùng Vương             62    7.74
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 5 Bố Trạch           493     7.74
   Tỉnh Hà Giang   THPT Lê Hồng Phong           404     7.74
   Tỉnh Điện Biên   THPT Búng Lao             108     7.74
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Bảo Lâm              130     7.73
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Thái Phiên            1110     7.73
   Tỉnh Thừa thiên-Huế TTGDTX Phú Vang             35    7.73
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Chu Văn An             57    7.73
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Nho Quan             52    7.71
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Yên Dũng          57    7.71
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Sơn Tây          36    7.71
   Tỉnh Nghệ An    THPT DL Lê Quí Đôn           384     7.71
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPTDL Nguyễn Khắc Viện        258     7.70
   Tỉnh Cà Mau    TTGDTX TP. Cà Mau            59    7.70
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Quốc Oai         87    7.70
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Tư thục Thế Hệ Mới         73    7.70
   Tỉnh Bình Thuận  THPT Hàm Tân               61    7.70
   Tỉnh Bình Dương  TTGDTX- KTHN H. Thuận An         51    7.70
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Thạch An             281     7.70
   Tỉnh Phú Yên    THPT Nguyễn Thị Minh Khai       271     7.69
   Tỉnh Bình Thuận  TH Bổ túc Phan Bội Châu         81    7.69
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Nguyễn Công Trứ          118     7.69
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Nghi Lộc             30    7.68
                Địa chỉ
Thị trấn Yên Mỹ H Yên Mỹ
Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
Thị trấn Vạn Giã, H. Vạn Ninh, KH
Cẩm Phú, Cẩm Phả
Bố Trạch, Quảng Bình
P.Minh Khai, TP Hà Giang
Xã Búng Lao-H. Mường ảng
Mông Ân, Bảo Lâm , Cao Bằng
H. Thăng Bình, Quảng Nam
Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang
Vỏ Xu-Đức Linh
Thị trấn Nho Quan H Nho Quan
Xã nham Sơn, H. Yên Dũng
Thị xã Sơn Tây
83-Ngư Hải, TP Vinh
Xã Sơn Bằng -H. Hương Sơn
P2-TP Cà Mau-Cà Mau
Huyên Quốc Oai
Xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc
Tân Nghĩa, H. Hàm Tân, Bình Thuận
TT Lái Thiêu Thuận An Bình Dương
TT Đông Khê, Thạch An
Xã Hòa Bình 2, H. Tây Hòa, Phú Yên
Phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Cao Bình              306     7.68
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Mường Lát             174     7.68
   TP Hải Phòng    THPT Nhữ Văn Lan            249     7.67
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Hạ Lang              204     7.67
   Tỉnh Sơn La    THPT Chiềng Sinh            319     7.66
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Triệu Sơn             84    7.65
   TP Đà Nẵng     THPT TT Quang Trung           327     7.65
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Nguyễn Trãi            174     7.65
   Tỉnh Đắc Lắc    THPT Hùng Vương             332     7.65
   Tỉnh Sơn La    THPT Sông Mã              394     7.65
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Trùng Khánh            395     7.65
   Tỉnh Quảng Ninh  TTHNGDTX tỉnh              121     7.64
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Văn Miếu              128     7.64
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Kinh Bắc              104     7.64
   TP Hà Nội     TTGDTX Sóc Sơn              35    7.64
   Tỉnh Nam Định   THPT DL Hoàng Diệu           131     7.64
   Tỉnh KonTum    THPT DTNT Kontum             76    7.64
   Tỉnh Tiền Giang  TTGDTX Cái Bè               69    7.64
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Bình Giang            52    7.63
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Yên Khánh            130     7.63
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Cách Linh              76    7.63
   Tỉnh Hà Giang   Trường PT DTNT cấp 2-3 Bắc        61    7.63
             Quang
   Tỉnh Bình Phước  Trường Cấp 2,3 Đăng Hà          46    7.63
   Tỉnh Quảng Bình  Trung tâm KTTH-HN Đồng Hới        73    7.63
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Canh Tân               85    7.63
   Tỉnh Phú Thọ    THPT Nguyễn Huệ             129     7.62
               Địa chỉ
Hưng Đạo, Hoà An, Cao Bằng
Thị trấn Mườg Lát
Thị Trấn Tiên Lãng, H. Tiên Lãng
Thanh Nhật, Hạ Lang
Phường Chiềng Sinh -Thành phố Sơn La
Thị Trấn Triệu Sơn
Vĩnh Trung, Thanh Khê
Phường Phú Bài, TX. Hương Thuỷ
H. Krông Ana
Thị Trấn -H. Sông Mã
Thị trấn Trùng Khánh,Cao Bằng
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long
Xã Văn Miếu, H. Thanh Sơn
99 Đường 282, X. Hà Mãn, H.Thuận Thành, tỉnh Bắc N
Thị Trấn Sóc Sơn
6 Hoàng Diệu TP NĐ
Phường Quyết Thắng TX KonTum
Thị trấn Cái Bè H Cái Bè
Xã Thái Học, H. Bình Giang
Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh
Xã Cánh Linh, H. Phục Hoà
TT Việt Quang, H. Bắc Quang
Xã Đăng Hà, Bù Đăng, Bù Đốp
Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hải Dương   THPT Thành Đông             214     7.62
   Tỉnh Thanh Hóa   THPT Trường Thi              94    7.62
   Tỉnh Hà Giang   THPT Xuân Giang             169     7.62
   Tỉnh Bắc Giang   THPT bán công Lục Ngạn         280     7.62
   Tỉnh Đồng Nai   Trung Tâm GDTX Nhơn Trạch         30    7.62
   Tỉnh Hưng Yên   TT GDTX Văn Lâm              65    7.62
   Tỉnh Tây Ninh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm         146     7.61
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Cẩm Giàng             40    7.61
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT BC Nguyễn Công           332     7.60
             Phương
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Trần Đại Nghĩa           547     7.60
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Hồng Đức               55    7.60
   Tỉnh Hà Giang   Trường PT DTNT cấp 2-3 Yên        73    7.60
             Minh
   Tỉnh Sơn La    THPT Phù Yên              419     7.59
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Ba Vì           76    7.59
   Tỉnh Ninh Bình   THPT DL Hoa Lư              60    7.59
   Tỉnh Long An    THPT Tân Trụ 2              61    7.59
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Lạng Giang          49    7.58
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Bình Độ              117     7.58
   Tỉnh Trà Vinh   THPT Hàm Giang              68    7.58
   Tỉnh Sơn La    THPT Mộc Hạ                44    7.58
   Tỉnh Quảng Bình  THPT số 4 Quảng Trạch          501     7.58
   TP Hà Nội     TTGDTX Cầu Giấy              58    7.58
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Trần Hưng Đạo           129     7.58
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Trần Phú              77    7.57
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Thạch Thất         98    7.57
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Tân Yên          171     7.57
                Địa chỉ
P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương
P. Điện Biên, TP Thanh Hoá
Xã Xuân Giang, H.Quang Bình
Thị trấn chũ, H. Lục Ngạn
Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch
Thị trấn Như Quỳnh H Văn Lâm
Phường 4 Thị xã Tây Ninh
Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng
Thị trấn Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành
H. Quế Sơn, Quảng Nam
Xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
TT Yên Minh, H. Yên Minh
Thị Trấn -H. Phù Yên
Huyên Ba Vì
Xã Ninh Mỹ H Hoa Lư
TT Tân Trụ, Tân Trụ
Thị trấn Vôi, H. Lạng Giang
Xã Quốc Việt, H Tràng Định
Xã Hàm Giang , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh
Xã Mộc Hạ -H. Mộc Châu
Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngõ 223 đg Xuân Thuỷ-C.Giấy
Đào Viên -Quế Võ -Bắc Ninh
28 Phạm Hồng Thái TP NĐ
Huyện Thạch Thất
Xã Cao xá, H. tân Yên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông     Số lượt dự thi  Ex
   TP Đà Nẵng     CĐ Đông á                  30    7.57
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Thái Thụy II            225     7.57
   TP Hà Nội     TTGDTX Từ Liêm                80    7.56
   TP Hà Nội     THPT Ngô Sỹ Liên              195     7.56
   TP Hà Nội     THPT Phú Bình               106     7.56
   Tỉnh Hà Giang   THPT Đồng Yên               329     7.55
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Giao Thuỷ              226     7.55
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Thông Huề               167     7.54
   Tỉnh Long An    THPT Thủ Khoa Thừa              78    7.54
   TP Hải Phòng    THPT Lương Thế Vinh            102     7.54
   TP Hà Nội     THPT DL Lê Thánh Tông           210     7.54
   TP Hà Nội     TTGDTX Việt Hưng               48    7.54
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Sơn Hà                177     7.54
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Thái Thụy I             149     7.54
   Tỉnh Bình Định   THPT Quy Nhơn               451     7.54
   Tỉnh Tiền Giang  TTGDTX Mỹ Tho                30    7.53
   Tỉnh Bình Dương  TTGDTX- KTHN H. Phú Giáo           45    7.53

   Tỉnh Vĩnh Phúc   CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc        31    7.53

   Tỉnh Nam Định   TTGDTX A Trực Ninh             186     7.53
   Tỉnh Quảng Ninh  THCS vầ THPT Chu Văn An          179     7.53
   Tỉnh Vĩnh Long   THPT Lê Thanh Mừng              71    7.53
   Tỉnh Bình Phước  Trường Cấp 2,3 Đăk Ơ            179     7.52
   Tỉnh Quảng Bình  THPT Số 5 Quảng Trạch           294     7.52
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Tư thục Thái Sơn            66    7.52
   Tỉnh Hà Giang   THPT Kim Ngọc                37    7.51
                Địa chỉ
Thanh Bình, Hải Châu
Xã Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Xã Xuân Phương-Từ Liêm
Huyện Chương Mỹ
Huyện Thạch Thất
Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang
Xã Giao Nhân H. Giao Thuỷ
Thông Huề, Trùng Khánh
TT Thủ Thừa, Thủ Thừa
P..Minh Khai, Q.Hồng Bàng
Số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế, H.Từ Liêm
Phường Việt Hưng-Long Biên
Thị trấn Di Lăng, H. Sơn Hà
Thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình
317 Ng.Thi Minh khai,QuyNhơn
Phường 2, TP Mỹ Tho
TT Phước Vĩnh Phú Giáo - Bình Dương

Phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên

Xã Trực Cát H. Trực Ninh
P Trần Phú, TP Móng Cái
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn
Xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước
Quảng Trạch, Quảng Bình
Xã Quỳnh Sơn, H. Yên Dũng
Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang, Hà Giang
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   TP Hà Nội     TTGDTX Đông Mỹ              94    7.51
   Tỉnh Hà Tĩnh    TTGDTX Can Lộc              53    7.51
   TP Hà Nội     THPT DL Ng.Trường Tộ           69    7.51
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Kinh Môn            225     7.51
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Hải Cường            166     7.50
   Tỉnh Long An    THPT Nguyễn Đình Chiểu          40    7.50
   Tỉnh Tây Ninh   Trung tâm GDTX Hoà Thành         45    7.50
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX H. Nam Trực            51    7.50
   Tỉnh Sóc Trăng   THPT Lê Lợi              254     7.49
   Tỉnh Hà Tĩnh    THPTDL Đức Thọ             168     7.49
   Tỉnh Điện Biên   THPT Trần Can              61    7.48
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Vũ Thư              90    7.48
   Tỉnh An Giang   THPT Dân lập Chưởng Binh         37    7.47
             Lễ
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Nà Bao               78    7.47
   Tỉnh Hà Nam    Trung tâm GDTX Kim Bảng        142     7.46
   Tỉnh Hưng Yên   TTGDTX Khoái Châu           154     7.46
   Tỉnh Quảng Ninh  THCS-THPT Hoành Mô            51    7.46
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Ninh Bình             37    7.46
   Tỉnh Quảng Nam   TT. GDTX-HN Duy Xuyên          34    7.46
   Tỉnh Hà Tĩnh    TTGDTX Hương Sơn             90    7.46
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Mỹ Lộc              62    7.45
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Quận 5             109     7.45
   Tỉnh Bình Dương  Trung tâm Giáo dục thường        95    7.45
             xuyên - KTHN t
   Tỉnh Thái Bình   THPT Tư thục Đông Hưng          64    7.45
   Tỉnh BàRịa-VT   TTGDTX Tân Thành             59    7.44
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Hiệp Hoà          74    7.44
                Địa chỉ
Xã Đông Mỹ-Thanh Trì
Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc
Ngõ 335 Nguyễn Trãi
TT An Lưu, H Kinh Môn
Xã Hải Cường H. Hải Hậu
TT Cần Giuộc, Cần Giuộc
Cửa số 3 , Nội ô Toà Thánh Tây Ninh
Xã Nam Hồng H. Nam Trực
37 Mậu Thân, P6, TP Súc Trăng
Xã Bùi Xá -H. Đức Thọ
Thị trấn-H. ĐB Đông
Thị trấn Vũ Thư - Thái Bình
P. Mỹ Bình, LX
Lang Môn, Nguyên Bình
Thị trấn Quế , Kim Bảng
Thị trấn Khoái Châu
Xã Hoành Mô, Bình Liêu
Phường Tân Thành TP Ninh Bình
H. Duy Xuyên, Quảng Nam
Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn
Km5 QL 21 A NĐ-HN
770 Nguyễn Trãi Q5
30 Tháng 4 p.Chánh Nghĩa -Thủ Dầu Một- BD
Xã Đông Xuân - Đông Hưng - Thái Bình
Xã Phước Hòa, H. Tân Thành
Thị trấn Thắng, H. Hiệp Hoà
STT    Tỉnh / thành    Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hưng Yên   TT GDTX Yên Mỹ              49    7.44
   Tỉnh Bình Định   THPT Ng. Bỉnh Khiêm           226     7.44
   TP Hồ Chí Minh   TTGDTX Huyện Củ Chi            56    7.44
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Thọ Xuân             168     7.44
   Tỉnh Hà Nam    Trung tâm GDTX Duy Tiên          94    7.44
   Tỉnh KonTum    THPT DTNT ĐăkGlei             39    7.44
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Phục Hoà              187     7.44
   Tỉnh Ninh Thuận  THPT Nguyễn Huệ             274     7.43
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Chương Mỹ         52    7.43
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh        282     7.43
             Khiêm
   Tỉnh Bến Tre    Bổ túc văn hóa Thị Xã           63    7.43
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Trần Hưng Đạo          587     7.43
   Tỉnh Yên Bái    THPT Bán công Nguyễn Trãi         88    7.43
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Hà Quảng              274     7.42
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Trần Cao Vân          497     7.41
   TP Hải Phòng    THPT Tân An                73    7.41
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh       106     7.41
   Tỉnh Phú Thọ    TT Kỹ thuật TH- HN TX Phú        39    7.41
             Thọ
   Tỉnh Sơn La     Trường PTDT nội trú tỉnh        151     7.40
   TP Hà Nội     TTGDTX Thanh Xuân             65    7.40
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Dân lập Quang Trung         74    7.40
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Đống Đa               76    7.39
   TP Hải Phòng    TT GDTX An Dương             66    7.39
   TP Đà Nẵng     TT GDTX-HN Thanh Khê           61    7.39
   Tỉnh Gia Lai    THPT Đinh Tiên Hoàng           40    7.39
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Thông Nông             260     7.38
                Địa chỉ
Xã Nghĩa Hiệp H Yên Mỹ
TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân
Khu phố 3 Thị trấn H. Củ Chi
Thị Trấn Thọ Xuân
Thị trấn Hoà Mạc, Duy Tiên
H. Đăk Glei Tỉnh KonTum
TT Tà Lùng, Phục Hoà, Cao Bằng
Thị trấn Phước Dân, H. Ninh Phước
Huyên Chương Mỹ
Phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi
Phường 2-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Đường 3/4, Cam Linh, TX Cam Ranh, KH
Phường Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ
TT Xuân Hoà, Hà Quảng
Số 07, Nguyễn Huệ , Thị trấn Ninh Hoà, KH
Xã Tân Tiến, H. An Dương
Phường Phường Đúc, TP Huế
Phường âu cơ, thị xã Phú Thọ
Khu đô thị mới Chiềng Ngần -Thành phố Sơn La
140 Bùi Xương Trạch-T. Xuân
Xã Cảnh Thuỵ, H. Yên Dũng
Ngọc Động, Quảng Uyên
Thị Trấn An Dương, H. An Dương
Thanh Khê Đông, Thanh Khê
Xã Ia Dreh, H. Krông Pa
Thị trấn Thông Nông, Cao Bằng
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Gia Lai    THPT Phan Chu Trinh            61    7.38
   Tỉnh Sơn La    THPT Chiềng Ve              85    7.38
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX-DN Hoằng Hoá           192     7.38
   Tỉnh Hà Nam    Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Nam       123     7.37
   Tỉnh Lâm Đồng   TT KTTH-HN Đức Trọng           39    7.37
   Tỉnh Quảng Trị   THPT Số 2 Đakrông             35    7.37
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Yên Thế           30    7.37
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Nà Giàng              253     7.36
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Anh Sơn             103     7.36
   Tỉnh Hà Tĩnh    TTGDTX Hồng Lĩnh             31    7.35
   TP Hà Nội     THPT DL Văn Lang            103     7.35
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX Hải Lăng              34    7.35
   TP Hải Phòng    THPT Phan Đăng Lưu           136     7.35
   Tỉnh Hòa Bình   THPT Nguyễn Trãi             74    7.35
   Tỉnh Quảng Trị   THPT DT Nội Trú Tỉnh          101     7.35
   TP Hải Phòng    THPT Marie Curie            222     7.34
   Tỉnh Thái Nguyên  TTGDTX huyện Phú Lương          57    7.34
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT-DL Nguyễn Thiện Thuật       438     7.33
   TP Hải Phòng    THPT Trần Tất Văn             38    7.33
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX 2 tỉnh Lạng Sơn          38    7.33
   Tỉnh Hưng Yên   THPT Quang Trung             76    7.33
   TP Hải Phòng    THPT An Hải               122     7.33
   Tỉnh Gia Lai    Trung tâm GDTX tỉnh            77    7.32
   Tỉnh Cà Mau    THPT Chu Văn An              47    7.32
   Tỉnh Quảng Nam   THPT DL Hà Huy Tập           490     7.32
   Tỉnh Hà Giang   THPT Bắc Mê                81    7.31
                Địa chỉ
Xã Ia Tul, H. Ia Pa, Gia Lai
Xã Chiềng Ve, H. Mộc Châu
Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá
P. Minh Khai, TP Phủ Lý


Tà Rụt-H. Đakrông
Thị trấn Cầu Gồ, H. Yên Thế
Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng
Thị Trấn Anh Sơn
Xã Đậu Liêu-Thị xã Hồng Lĩnh
Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An
Thị trấn Lương Sơn -H. Lương Sơn
Phường1-Thị xã Quảng Trị
P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền
Thị Trấn Đu, H. Phú Lương
Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phước Hoà, Nha Trang, KH
Xã An Thắng, H. An Lão
Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng
Phường Hiến Nam, TXHY
Thị Trấn An Dương, H. An Dương
Phường Yên Đổ, thành phố Pleiku
Phường 8 TP. Cà Mau
Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Xã Yên Phú, H.Bắc Mê
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX Nghĩa Tân            121     7.30
   Tỉnh Sơn La    THPT Phiêng Khoài             61    7.30
   Tỉnh Thái Nguyên  TTGDTX huyện Phú Bình          102     7.29
   Tỉnh Ninh Bình   TTGDTX Kim Sơn             141     7.29
   Tỉnh Bến Tre    TT Giáo dục Thường xuyên        109     7.29
             Mỏ Cày
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT A Lưới              315     7.29
   Tỉnh Yên Bái    TT GDTX-HNDN Huyện Văn          35    7.29
             Yên
   Tỉnh Đồng Nai    Trung Tâm GDTX L. Khánh         49    7.29
   Tỉnh BàRịa-VT   TTGDTX Xuyên Mộc             63    7.29
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Trà Lĩnh              326     7.28
   Tỉnh Đắc Lắc    TT GDTX Krông Năng           170     7.28
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Kim Thành             43    7.28
   Tỉnh Quảng Nam   THPT DL Phạm Văn Đồng          174     7.28
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Dân lập Hữu Lũng           61    7.28
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Như Xuân              70    7.28
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Hạ Long              117     7.28
   TP Cần Thơ     TTGDTX Bình Thủy             56    7.28
   TP Hà Nội     TTGDTX Đống Đa              85    7.28
   Tỉnh Hải Dương   THPT Phan Bội Châu           140     7.28
   Tỉnh BàRịa-VT   TT Hướng nghiệp-DN Bà Rịa         42    7.27
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Quỳnh Phụ I            79    7.27
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Nguyễn Thị Minh         325     7.27
             Khai
             Trung tâm GDTX số 1 TP Lào
   Tỉnh Lào Cai                         36    7.26
             Cai
             THPT Bán Công Trần Quốc
   Tỉnh Ninh Thuận                      260     7.26
             Toản
   Tỉnh Thái Nguyên  THPT Lê Quý Đôn              48    7.25
   Tỉnh Hưng Yên   TT GDTX Mỹ Hào              48    7.25
                Địa chỉ
Xã Nghĩa Tân H. Nghĩa Hưng
Xã Phiêng Khoài, H. Yên Châu
ThịTrấn Hương Sơn, H. Phú Bình
Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn
TT Mỏ Cày, H. Mỏ Cày nam, tỉnh Bến Tre
TT A Lưới, H. A Lưới
Thị Trấn Mậu A- H.Văn Yên
Thị Xã Long Khánh
TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc
TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh
H. Krông Năng
Xã Cổ Dũng, H. Kim Thành
H. Quế Sơn, Quảng Nam
Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng
Thị trấn Yên Cái, Như Xuân
Phường Cao Xanh, TP Hạ Long
Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT
5 ngõ 4A Đặng Văn Ngữ-Đ Đa
Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách
Phường Phước Hưng, TX Bà Rịa
Thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khóm 4, TT Vạn Giã, H.Vạn Ninh, KH
Phường Duyên Hải TP Lào Cai
Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên
Xã Phùng Chí Kiên H Mỹ Hào
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông     Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hà Giang   Cấp 2-3 Phương Tiến              74    7.24
   Tỉnh Hưng Yên   TC công nghệ, kinh tế Việt Hàn        68    7.23
   Tỉnh Bắc Giang   TT Ngoại ngữ -Tin học BG           40    7.23
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Lý Bôn                  54    7.22
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Hưng Nguyên              59    7.22
   Tỉnh Trà Vinh   Trung Tâm GDTX HNDN TP            66    7.22
             Trà Vinh
   TP Hà Nội     THPT DL Ng. Đình Chiểu            48    7.22
   Tỉnh Điện Biên   THPT Mường Nhà                78    7.22
   Tỉnh Lâm Đồng   TT GDTX Bảo Lâm                52    7.21
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Việt Yên             64    7.21
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Hậu Lộc                76    7.21
   Tỉnh Hà Giang   THCS và THPT Linh Hồ             66    7.20
   Tỉnh Nghệ An    THPT Kỳ Sơn                 394     7.20
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Nam Giang               247     7.20
   Tỉnh Bình Định   Trung tâm GDTX Tỉnh              65    7.19
   Tỉnh Ninh Thuận  TTGDTX Ninh Thuận              254     7.19
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Yên Thành              136     7.19
   Tỉnh Hà Giang   THPT Ngọc Hà                207     7.19
   Tỉnh Quảng Ninh  THCS-THPT Lê Lợi               62    7.19
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Mỹ Đức             66    7.18
   Tỉnh Quảng Trị   TTKTTH-HN TX Quảng trị            86    7.18
   Tỉnh Sơn La    THPT Gia Phù                244     7.18
   Tỉnh Lào Cai    TTKT-TH-HN-DN&GDTX tỉnh            95    7.17
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Nghĩa Đàn               97    7.17
   Tỉnh Sơn La    THPT Chu Văn Thịnh             163     7.17
   Tỉnh Phú Yên    THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm          152     7.17
               Địa chỉ
Xã Phương Tiến, H Vị Xuyên
Xã Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yờn
P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang
Lý Bôn, Bảo Lâm
Thị Trấn Hưng Nguyên
Phường 1 , Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh
33, Ngõ 100 Kim Ngưu,-HBT
Xã Mường Nhà-H. Điện Biên
TT Lộc Thắng
Xã Bích Sơn, H. Việt Yên
Thị Trấn Hậu lộc
Xã Lĩnh Hồ, H. Vị Xuyên
Thị Trấn Mường xén
H. Nam Giang, Quảng Nam
35 Nguyễn Huệ, Qui Nhơn
Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
Thị Trấn yên Thành
P. Ngọc Hà, TP Hà Giang
X. Quảng Tân, Đầm Hà
Huyện Mỹ Đức
Phường1-Thị xã Quảng Trị
Thị tứ Gia Phù H. Phù Yên
Phố Vạn Hoa -P. Kim Tân -Tp Lào Cai
Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn
Xã Chiềng Ban H. Mai Sơn
199A Nguyễn Huệ,TP Tuy Hòa,Phú Yên
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Sơn La    THPT Quỳnh Nhai            200     7.17
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Nga Sơn             126     7.16
   Tỉnh Kiên Giang  TTGDTX Tỉnh               78    7.15
   Tỉnh Nam Định   TTGDTX H. Nghĩa Hưng           97    7.15
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Yên Hoa              219     7.15
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Diễn Châu            173     7.14
   Tỉnh Bắc Ninh   TT GDTX Thuận Thành           60    7.13
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Gia Lộc             63    7.13
   TP Hồ Chí Minh   BTVH Tôn Đức Thắng            36    7.13
   Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Nguyễn Trường Tộ        394     7.12
   TP Hải Phòng    THPT 25/10                41    7.12
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Quang Trung             82    7.12
   Tỉnh Lâm Đồng   THPT TT Nguyễn Khuyến -Đạ        33    7.12
             Tẻh
   Tỉnh Sơn La    THPT Thuận Châu            376     7.12
   Tỉnh Thái Nguyên  TTGDTX huyện Đồng Hỷ          116     7.12
   TP Hải Phòng    THPT Lê Chân               39    7.12
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Trần Khánh Dư            45    7.11
   Tỉnh Hưng Yên   TT GDTX Tiên Lữ             73    7.10
   Tỉnh Thái Nguyên  TTGDTX huỵện Đại Từ          165     7.09
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Nguyễn Trãi             59    7.09
   Tỉnh Kiên Giang  THPT Tư Thục Phó Cơ Điều         83    7.09
   Tỉnh Bình Phước  TT GDTX Tỉnh               74    7.09
   Tỉnh Đồng Nai   Trung Tâm GDTX Tân Phú          34    7.07
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX Đông Hà              72    7.07
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Ninh Giang            32    7.06
   Tỉnh Khánh Hòa   TT GDTX Cam Lâm             62    7.06
                 Địa chỉ
Thị Trấn H. Quỳnh Nhai
Thị Trấn Nga Sơn
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Thị trấn Liễu Đề H. Nghĩa Hưng
Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang
Thị Trấn Diễn Châu
Thị trấn Hồ -Thuận Thành
Xã Phương Hưng, H. Gia Lộc
37/3-5 Ngô Tất Tố P21, Q Bình Thạnh
Số 02 Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha Trang, KH
Xã Thủy Sơn, H.Thủy Nguyên
Quang Trung, Trà Lĩnh
TT Đạ Tẻh Lâm Đồng
Thị Trấn -H. Thuận Châu
ThịTrấn Đồng Bẩm, H. Đồng Hỷ
P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân
Cái Rồng, Vân Đồn
Thị trấn Vương H Tiên Lữ
Thị Trấn Đại Từ, H. Đại Từ
X. Tiên Lãng, Tiên Yên
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Thị Trấn Tân Phú H.Tân Phú
Phường 1-Thị xã Đông hà
Xã Hồng Phong, H. Ninh Giang
Thị trấn Cam Đức, H. Cam Lâm
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Bắc Cạn    THPT Dân lập Hùng Vương        73    7.05
   Tỉnh Thừa thiên-Huế TTGDTX Hương Thủy           64    7.05
   Tỉnh Bắc Ninh   THPT Hải á               47    7.05
   TP Hà Nội     THPT DL Tây Đô            142     7.05
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Nông Cống           112     7.05
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Bế Văn Đàn           295     7.04
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Lục Ngạn         62    7.04
   Tỉnh Đắc Lắc    Trung Tâm GDTX Tỉnh         129     7.04
   Tỉnh Hà Nam    Trung tâm GDTX Bình Lục        54    7.04
   Tỉnh Tuyên Quang  THPT Thượng Lâm           192     7.03
   Tỉnh Quảng Ngãi  Trung tâm KTTH-HN huyện        71    7.02
             Bình Sơn
   Tỉnh Sơn La    THPT Mường Giôn           117     7.01
   Tỉnh Bắc Giang   THPT Tư thục Thanh Hồ         58    6.99
   Tỉnh Đắc Lắc    TT GDTX Cư M'Gar            46    6.98
   Tỉnh Đắc Lắc    TTGDTX Krông Bông           42    6.98
   Tỉnh Điện Biên   Trung Tâm GDTX Tỉnh          39    6.97
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Tràng Định           86    6.97
   Tỉnh Sơn La    THPT Cọ Mạ               34    6.97
   Tỉnh Quảng Nam   TT. GDTX-HN Đại Lộc         166     6.97
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX Gio Linh            93    6.96
   Tỉnh Sơn La    THPT Bắc Yên             196     6.96
   Tỉnh Sơn La    THPT Bình Thuận           137     6.95
   Tỉnh Điện Biên   THPT Tủa Chùa             97    6.94
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Văn Quan            32    6.94
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Cao Lộc            101     6.93
   Tỉnh Hà Giang   THPT Đồng Văn             56    6.93
                Địa chỉ
Phường Chí Kiên TX Bắc Kạn
Phường Thủy Phương, TX Hương Thủy
Xã An Thịnh-H. Lương Tài
Xã Mễ trì, Huyện Từ Liêm
Thị Trấn Nông Cống
Nà Cáp, phường sông Hiến, TX Cao Bằng
Thị trấn Chũ, H. Lục Ngạn
TP. Buôn Ma Thuột
Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Thượng Lâm, Na Hang, Tuyên Quang
Xã Bình Long, H. Bình Sơn
Xã Mường Giôn , H. Quỳnh Nhai
Xã Thanh Lâm, H. Lục Nam
H. Cư M'Gar
H. Krông Bông
Phố 5-Thanh Bình-Thành phố ĐB Phủ
Thị trấn Thất Khê -Tràng Định
Xã Cọ Mạ, H. Thuận Châu
H. Đại Lộc, Quảng Nam
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
Thị Trấn H. Bắc Yên
Xã Bình Thuận, H. Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Phố Thắng Lợi-TT tủa Chùa
Thị trấn Văn Quan H Văn Quan
Thị trấn Cao Lộc H Cao Lộc
Xã Đồng Văn, H.Đồng Văn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Yên Bái    TT GDTX -HNDN Huyện Trấn        31    6.92
             Yên
   Tỉnh Sơn La    THPT Mường La             158     6.91
   Tỉnh Nghệ An    TTGDTX Nam đàn             57    6.91
   TP Hà Nội     Trung tâm GDTX Hoài Đức        206     6.89
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Ngọc Lặc            121     6.89
   TP Hà Nội     TTGDTX Ba Đình             48    6.89
   Tỉnh Quảng Ninh  TTHNGDTX Đông Triều           69    6.88
   TP Hải Phòng    TT GDTX Vĩnh Bảo            60    6.88
   Tỉnh Sơn La    TTGDTX Thành phố Sơn La         36    6.88
   Tỉnh Hà Giang   THPT Quản Bạ              94    6.86
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Lục Khu              36    6.86
   Tỉnh Cao Bằng   TT GDTX Thị xã Cao Bằng         97    6.86
   Tỉnh Đồng Nai   CĐ nghề Miền Đông Nam Bộ        63    6.85
   TP Hà Nội     THPT DL Bắc Hà- Đống Đa         53    6.85
   Tỉnh Hà Nam    Trung tâm GDTX Lý Nhân         71    6.85
   Tỉnh Điện Biên   THPT Nà Tấu               54    6.84
   Tỉnh Thái Bình   TTGDTX Kiến Xương            38    6.84
   Tỉnh Quảng Trị   TTKTTH-HN tỉnh             76    6.83
   Tỉnh Quảng Ninh  THPT Nguyễn Du             50    6.82
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Quang Trung           220     6.81
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX-DN Yên Định           91    6.79
   Tỉnh Khánh Hòa   TT GDTX Ninh Hoà           119     6.79
   Tỉnh Sơn La    THPT Mường Bú              71    6.78
   Tỉnh Sơn La    THPT Mường Lầm            155     6.78
   Tỉnh Quảng Bình  Trung tâm GDTX Lệ Thuỷ         92    6.78
   Tỉnh Hà Giang   THPT Hoàng Su Phì            56    6.78
                 Địa chỉ
Thị trấn Cổ Phúc -Trấn Yên
Thị Trấn H. Mường La
Thị Trấn Nam Đàn
Huyện Hoài Đức
Thị trấn Ngọc Lặc
Ngõ 294 phố Đội Cấn Ba Đình
T. trấn Mạo Khê, Đông Triều
Thị Trấn Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo
Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La
TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ
Thượng Thôn, Hà Quảng,Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
1 ngõ 538 đường Láng Đ. Đa
Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Xã Nà tấu-H. Điện Biên
Thị trấn Kiến Xương - Thái Bình
Phường 1- TP. Đông Hà
T.trấn Quảng Hà, Hải Hà
H. Đông Giang, Quảng Nam
Thị Trấn Yên Định
Số 138A, Trần Quý Cáp, Thị trấn Ninh hoà, KH
Xã Mường Bú, H. Mường La
Xã Mường Lầm. H. Sông Mã
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Cao Bằng   THPT Bảo Lạc              203     6.76
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX TX Quảng trị            31    6.76
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Cẩm Thuỷ             111     6.76
   TP Đà Nẵng     TT GDTX-HN Liên Chiểu          102     6.75
   Tỉnh Yên Bái    THPT Mù Cang Chải            154     6.75
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Minh Long              75    6.73
   Tỉnh Sơn La    THPT Nguyễn Du             120     6.72
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Thiệu Hoá            150     6.72
   Tỉnh Lạng Sơn   TT GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn         101     6.70
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Quang Trung            189     6.70
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT DL Trương Định            96    6.69
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX Tĩnh Gia              99    6.68
   Tỉnh Quảng Nam   TT. GDTX-HN Thăng Bình          37    6.68
   Tỉnh Hà Giang   THPT Liên Hiệp             148     6.67
   Tỉnh Đắc Lắc    TT GDTX Krông Pắk             89    6.67
   Tỉnh Hà Giang   THCS và THPT Nà Chì            30    6.67
   Tỉnh Kiên Giang  Trung tâm KTTH-HN Tỉnh          65    6.66
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hương Lâm              69    6.66
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Đình Lập              42    6.65
   Tỉnh Điện Biên   THPT Huyn Mêng Nh             36    6.65
   Tỉnh Hòa Bình   Trung tâm GDTX Yên Thuỷ          30    6.65
   Tỉnh Đắc Lắc    TT GDTX Buôn Hồ              71    6.63
   Tỉnh Khánh Hòa   TT GDTX Cam Ranh             58    6.63
   Tỉnh Ninh Thuận  Trung tâm KTTH-HN Phan          50    6.61
             Rang phổ thông dân tộc nội
             Trường
   Tỉnh Quảng Bình                       45    6.60
             trú tỉnh
   Tỉnh Thanh Hóa   TTGDTX-DN Hà Trung            58    6.59
                 Địa chỉ
Thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng
Phường1-Thị xã Quảng Trị
Thị Trấn Cẩm Thuỷ
Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu
Thị trấn Mù Cang Chải - Mù Cang Chải
Xã Long Hiệp, H. Minh Long
Xã Chiềng Đen -Thành phố Sơn La
Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hoá
Phường Tam Thanh TP Lạng Sơn
Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Thị trấn Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh
Thị Trấn Tĩnh Gia
H. Thăng Bình, Quảng Nam
Xã Liên Hiệp, huyện Bắc quang
H. Krông Pắk
Xã Nà Chì, H. Xín Mần
Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Xã Hương Lâm, H. A Lưới
Thị trấn Đình Lập H Đình Lập
X Mêng Nh-Huyn Mêng Nh
Thị trấn Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ
TX. Buôn Hồ
135, Phan Chu Trinh, Cam lộc, TX Cam Ranh, KH
Phường Đài Sơn, TP.Phan Rang Tháp Chàm
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Thị Trấn Hà Trung
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Đắc Lắc    TC nghề Đăk Lăk             32    6.59
   Tỉnh Lạng Sơn   THPT Ngô Thì Sỹ            122     6.57
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Bình Gia             61    6.57
   Tỉnh Cà Mau    TTGDTX Trần Văn Thời           40    6.56
   Tỉnh Khánh Hòa   BTTH Nha Trang 2             87    6.56
   Tỉnh Sơn La    THPT Sốp Cộp              203     6.56
   TP Đà Nẵng     TT KTTH-HN Sơn Trà            55    6.55
   Tỉnh Cao Bằng   TT GDTX Quảng Uyên            61    6.53
   TP Hải Phòng    THPT Anh-Xtanh              44    6.51
   Tỉnh Hải Dương   TT GDTX Chí Linh             83    6.50
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT Dân tộc nội trú tỉnh       117     6.48
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Sơn Động          57    6.48
   Tỉnh Bắc Giang   TTGDTX huyện Lục Nam           58    6.47
   Tỉnh BàRịa-VT   Trung tâm GDTX H. Đất Đỏ         30    6.47
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Bắc Sơn              71    6.46
   Tỉnh Hà Nam    Trung tâm GDTX Thanh Liêm        38    6.46
   Tỉnh Hà Giang   THPT Yên Minh              68    6.45
   Tỉnh Đắc Lắc    CĐ Nghề TN Dân Tộc, Đăk         70    6.41
             Lăk
   Tỉnh KonTum    TT GDTX Tỉnh               32    6.41
   Tỉnh Lạng Sơn   TTGDTX Lộc Bình            147     6.40
   Tỉnh Cao Bằng   TTGDTX Hoà An              84    6.39
   Tỉnh Cao Bằng   TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng         45    6.39
   Tỉnh Thái Nguyên  TTGDTX huyện Định Hoá          65    6.37
   TP Đà Nẵng     TT GDTX-HN Cẩm Lệ            39    6.26
   Tỉnh Cao Bằng   TTGDTX Trùng Khánh            58    6.25
   Tỉnh Phú Thọ    Trung Tâm GDTX HN Thanh         33    6.24
             Sơn
                Địa chỉ
TP Buôn Ma Thuột
Phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn
Xã Tô Hiệu H Bình Gia
TT Trần Văn Thời-TVT
52. Lê Thành Phương, Nha Trang, KH
Thị Trấn H. Sốp Cộp
An Hải Đông, Sơn Trà
TT Quảng Uyên, Cao Bằng
P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền
Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh
Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Thị trấn An Châu, H. Sơn Động
Thị trấn Đồi Ngô, H. Lục Nam
Xã Phước Thạnh, H. Đất Đỏ
Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn
Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm
TT. Yên Minh, H.Yên minh
TP Buôn Ma Thuột
Phường Thắng Lợi TX KonTum
Thị trấn Lộc Bình, H Lộc Bình
TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
TT Chợ Chu, H. Định Hoá
Hoà Phát, Cẩm Lệ
Thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông  Số lượt dự thi  Ex
   Tỉnh Hà Tĩnh    TTGDTX-KTTHHN Hương           36    6.24
             Khê
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX Triệu Phong           39    6.21
   Tỉnh Quảng Ngãi  Trung tâm KTTH-HN Mộ Đức       102     6.17
   Tỉnh Đắc Lắc    TT GDTX Ea H'Leo            33    6.15
   TP Đà Nẵng     TTGDTX -HN Hải Châu +          46    6.14
             BTBK+ CĐCN+ THPT T
   Tỉnh Quảng Ngãi  THPT DL Hoàng Văn Thụ          76    6.11
   Tỉnh Cao Bằng    TTGDTX Thạch An            34    6.03
   Tỉnh Ninh Thuận   Trung tâm KTTH-HN Ninh         63    6.02
             Phước
   Tỉnh Thừa thiên-Huế THPT Hồng Vân             65    5.92
   Tỉnh Cao Bằng   TTGDTX Nguyên Bình           36    5.88
   Tỉnh Quảng Trị   TTGDTX Hướng Hoá            34    5.84
   Tỉnh Quảng Ngãi  Trung tâm GDTX-HN tỉnh         60    5.82
             Quảng Ngãi
   Tỉnh Cao Bằng   TTGDTX Trà Lĩnh             39    5.74
   Tỉnh Cao Bằng   TTGDTX Hạ Lang             34    5.72
   Tỉnh Hà Giang   Trung tâm GDTX Tỉnh           43    5.60
   Tỉnh Đắc Lắc    TT GDTX Lăk               44    5.52
   Tỉnh Sơn La    Trung tâm GDTX huyện Mai        49    5.31
             Sơn tâm GDTX huyện Sông
             Trung
   Tỉnh Sơn La                        68    5.18
             Mã
   Tỉnh Quảng Nam   THPT Tây Giang             67    4.96
                Địa chỉ
Xã Phú Phong - H. Hương Khê
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
Thị trấn Mộ Đức, H. Mộ Đức
Huỵện Ea H'leo
Q. Hải Châu
Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
TT Đông Khê
Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước
Xã Hồng Vân, H. A Lưới
TT Nguyên Bình,Cao Bằng
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
TT Hùng Quốc,TràLĩnh,Cao Bằng
TT Thanh Nhậ,Hạ Lang,Cao Bằng
P. Minh Khai, TX Hà Giang
H. Lăk
Thị Trấn H. Mai Sơn
Thị Trấn H. Sông Mã
H. Tây Giang, Quảng Nam
  Xếp hạng trường phổ thông năm 2011 (điều kiện: chỉ xét các trường có lớn hơn 30 lượt thí sinh dự thi và học sinh tốt nghiệp năm 2011)
STT    Tỉnh / thành    Tên trường phổ thông   Số lượt dự thi  Ex                 Địa chỉ
 18 Tỉnh Khánh Hòa    THPT chuyên Lê Quí Đôn         218  19.65 Số 67 Yersin, Nha Trang, KH
 156 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Lý Tự Trọng           1,176  14.23 Số 03, Lý Tự Trọng, P.Lộc Thọ, Nha Trang , KH
 252 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Nguyễn Trãi            955  13.23 Thôn 8, thị trấn Ninh Hoà, KH
 432 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Ngô Gia Tự             593  12.18 Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, TXCam Ranh, KH
 469 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Trần Bình Trọng          673  11.97 Xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, KH
 496 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Huỳnh Thúc Kháng          807  11.88 TT Vạn Giã (Quốc lộ 1A), H. Vạn Ninh, KH
 505 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Nguyễn Văn Trỗi          887  11.84 Số 32 Hàn Thuyên, Xương Huân ,Nha Trang, KH
 529 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Hoàng Hoa Thám           856  11.76 Khóm Phú Lộc Đông, thị trấn Diên Khánh, KH
 567 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Nguyễn TháiHọc           383  11.59 Phước Tuy, Xã Diên Phước, H.Diên Khánh, KH
 611 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Phan Bội Châu          1,016  11.39 Khóm I, P. Cam Lộc , Thị xã Cam Ranh, KH
 619 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Hoàng Văn Thụ           553  11.38 Số 14, Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang, KH
 924 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Hà Huy Tập             449  10.50 Xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, KH
1137 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Nguyễn Chí Thanh          706  10.09 Thôn Đại Cát , xã Ninh Phụng, Ninh Hoà, KH
1367 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Tôn Đức Thắng           456   9.65 Thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, HNinh Hoà, KH
1373 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Tô Văn ơn             393   9.64 Xã Vạn Khánh, huyên Vạn Ninh, KH
1574 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Trần Quý Cáp            588   9.27 Xã Ninh Diêm, H. Ninh Hoà, KH
1581 Tỉnh Khánh Hòa    THPT BC Chu Văn An           943   9.25 25 Hai bà Trưng, p. Xương huân, Nha Trang, KH
1714 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Hermann Gmeiner          120   8.97 Đồng Đế ,Nha Trang
1769 Tỉnh Khánh Hòa    THPT Lạc Long Quân           105   8.85 Số 06, Đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, KH
1790 Tỉnh Khánh Hòa    Cấp2,3 Khánh Sơn             59   8.81 đường Lê Duẩn, TT Tô Hạp, Khánh Sơn, KH
              THPT BC Nguyễn Bỉnh
2175 Tỉnh Khánh Hòa    Khiêm                  78   8.03 Xã Diên Lạc, huyên Diên Khánh, KH
2217 Tỉnh Khánh Hòa    THPT -DL Lê Thánh Tôn          103   7.97 Võ Thị Sáu, P.Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, KH
2237 Tỉnh Khánh Hòa    THPT BC Lê Lợi             214   7.93 Xã Diên An, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
2268 Tỉnh Khánh Hòa    BTVH ti THPT Ng Gia Tù          96   7.88 NguyÔn Cng Tr, Cam Ngha, TX Cam Ranh, KH
2285 Tỉnh Khánh Hòa    THPT BC Nguyễn Huệ           404   7.82 Xã Cam Đức, Thị xã Cam Ranh, KH
2388 Tỉnh Khánh Hòa    TT GDTX Nha Trang            36   7.60 Số 84 Sinh Trung Nha Trang, KH
STT    Tỉnh / thành   Tên trường phổ thông Số lượt dự thi  Ex              Địa chỉ
2474 Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Trần Hưng Đạo       520   7.38 Đường 3/4, Cam Linh, TX Cam Ranh, KH
             THPT BC Nguyễn Thị Minh
2490 Tỉnh Khánh Hòa   Khai               267   7.34 Khóm 4, TT Vạn Giã, H.Vạn Ninh, KH
2531 Tỉnh Khánh Hòa   THPT BC Trần Cao Vân       402   7.25 Số 07, Nguyễn Huệ , Thị trấn Ninh Hoà, KH
             THPT-DL Nguyễn Thiện
2532 Tỉnh Khánh Hòa   Thuật               374   7.24 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phước Hoà, Nha Trang, KH
             THPT BC Nguyễn Trường
2581  Tỉnh Khánh Hòa  Tộ                322   7.06  Số 02 Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha Trang, KH
2593  Tỉnh Khánh Hòa  TT GDTX Cam Lâm          60   7.01  Thị trấn Cam Đức, H. Cam Lâm
2601  Tỉnh Khánh Hòa  TT GDTX Ninh Hoà          86   6.97  Số 138A, Trần Quý Cáp, Thị trấn Ninh hoà, KH
2660  Tỉnh Khánh Hòa  TT GDTX Cam Ranh          49   6.61  135, Phan Chu Trinh, Cam lộc, TX Cam Ranh, KH
2677  Tỉnh Khánh Hòa  BTTH Nha Trang 2          72   6.44  52. Lê Thành Phương, Nha Trang, KH

								
To top