Docstoc

notulen juni

Document Sample
notulen juni Powered By Docstoc
					                                              Notuul’n ’t Noaberschop


                                            Notuul’n van de Noaberoavnd
                                            e-hoal’n op 9 juni 2011 in Café ‘t
                                                 Poorthuys                                   1.   Opening

                                   Anwèzig:     Peter, Robert, Guus, Erik, Ellen, Emy, Fleur, Ben, Gerben, Marlies,
                                            Rick.
                                   Ofmeldingen:   Sjors, Kim, Rianne, Dorien, Sven, Milou, Maike, Lotte, Jochem.

                                   2.   Notuul’n veurige Noaberoavnd

                                       Peter:   Ik vun ze mooi.
                                       Robert:  Veur de letste twee wis-iej-datjes steet gin spatie
                                       Guus:   Ze bunt dondersmooi. Vera is gin Noaber. D’r stoat commissielid in
                                            ploats van kemissielid. Bie Pin mis ik ’n euroteken veur ’t bedrag.
                                            Donderdag 12 Mei is nich de juuste datum. En in ’t Noaberleed steet
                                            d’r achter de letste zin gin punt.
                                       Erik:   Ik vin ‘t ’n baggere oetlijning van de geveltekens. ’t Adres kan ok
                                            wa wat meer noar beneden. De oetlijning van punt 9 en 10 is ok
                                            belabberd. Redd’n mut wat meer noar rechts. Disse cosmetische
                                            foutjes verstoor’n ’t leas’n van de notuul’n. Verder was de inhoald
                                            wa mooi. Veural de eerste strip was wa mooi.
                                       Ellen:   Apart dat ’n Noaberleed d’r noe in steet. 8 Juni is nich met ’n
                                            hoofldetter en doar steet ’n spatie te völle.

’t Noaberschop noaberschop@wur.nl  Rekkeningnummer: 3670.10.518   ’t Noaberschop noaberschop@wur.nl           Rekkeningnummer: 3670.10.518
Postbus 145, 6700 AC Wageningen   Internet: www.hetnoaberschop.nl  Postbus 145, 6700 AC Wageningen            Internet: www.hetnoaberschop.nl
    Emy      Ik bun wat teleurgesteld dat de wis-iej-datjes pagina nich helemoal
           völle is. Ok stond mien naam d’r nich tuss’n.                 4.    Actviteiten ankomm’nde moand
    Gerben:    Rekeningnummer en Internet bunt nich good onder elkaar
                                                       De activiteiten veur de ankomm’nde moand steet onder het kopje AIDkemissie.
           oetgelijnd. D’r steet aciviteiten in ploats van activiteiten. Notuul’n
           steet ’n moal met ’n hoofdletter, moar ik vin notuul’n nich          5.    Kemissies
           hoofdletterwaardig. Ik vun ‘t ’n mooie strip.
    Ben:      ’t Veutje is wier good te zeen. En ‘als je je mobiel gebruikt’ vun ik          AlDkemissie: Zaterdag goat wie met de crazy 88 bloembloaz’n met de
           wat te Nederlands geschreev’n. Opgeschoot’n mut opgeschöt’n               Brabanders. Aan de kroegavond kunt wie nich met doon. Da is alleen veur
           wezen. De wis-iej-datjes bunt mooi, moar d’r stoan te weinig Sjors            grote verenigingen. Erik is hier nich mee eens en goat ’t AID-bestuur
           wis-iej-datjes in.                                    spammen. Disndag goat wie carbidschiet’n en barbecuen. Noar ’t carbidkanon
    Fleur:     Ik vun ze mooi, met völle wis-iej-datjes, dus ik zal oe nich afzeik’n          wordt gezocht en Guus regelt ’t Carbid. Dinsdagavond hoalt wie ’n
           Marlies.                                         karaokoavond in ’t Gat. Woensdag wilt wie met völle Noabers anwezig zijn op
                                                        de infomarkt.
3.    Activiteiten ofgeloop’n moand                                    Almanakkemissie: Wie hebt ’t eerste contact met de Noabers gehad. Wie bunt
                                                        bezig met het Prins Bernard Cultuurfonds subsidie te vroag’n. Woarschienlik
      De barbecue op 24 mei was ’n succes. De foto’s zegg’n völle, d’r zit noe ’n             kumpt er ’n cd met foto’s bie.
      mooie gat in de heg. Gerben is vooral blie dat ie de buren wat better hef leer’n          Brunchie: Erik geet er oet. Na de zomer kumpt er wier ’n brunch, misschien
      kennen. D’r is völle bier gezoept en Gerben had de volgend dag wa wat last             noar de AID of tiedens de AID.
      van zerre bött’n, is woarschienlik toch wat ongeschikt veur Jackass. Sjors hef           Gevelteek’ncie: ’t Hangt er nog good bie. Op de site is ’t inmiddels aangepast,
      ok wat minder good gesloap’n, zien sloapploats was de bank.                     er stoan nu gefrabiceerde foto’s van gevelteekn’s bie. Wie kriegt nog wa ’n
      Op 22 mei was de Oalderdag. ’t Begun allemoal op ’n mooie zondagochtend.              tweede hit op google. Wie bunt er zo druk met wes, dat wie nog nich noar ’t
      Sjors was anwezig in siene driekkwartsbroek met boodschapp’n. Onder ’t               hoalt hebb’n kunnen kiek’n.
      genot van ’n krentewegge ging iedereen integreer’n. Toen was d’r ’n donderse            ICOO: ’t zeskamp had mooie spel’n. Marlies wordt ’t nieje lid bie ’t ICOO.
      presentatie van Ben en Fleur. Toen hebt wie ’n mooie wandeling gemaakt               Internetkemissie: D’r stoan wier nieje foto’s op ‘t internet. Marlies goat de
      oaver ’t Forum en hadden wie ’n mooi akkefietje met de bewaking. Helaas hef             tekst ’n moal aanpass’n.
      moar 1 team tijdens ’t klootscheet’n de fles leug gekreeg’n. D’r was oeteraard
                                                       Kaartkemissie: D’r is loatst nog gekingst en ge-ezelt. Dit goat wie noar de
      ’t team van Erik. Doarna hadden we ’n lekkere lunch wat vervolgd werd deur
                                                        vakantie wier doon.
      ’n stadswandeling. De ene gids was wat better dan de andere. De eene was wa
                                                       Klootscheetkemissie: Guus hef ’n hark gevoond’n in Jochem’s tuinhuisje.
      meer te vertel’n oaver wat er nich was dan wat er wel was. Doarna hebt wie
                                                        Dissen oavond geet ie nog ’n poging doon.
      nog gezellig met oonze oale leu wat gedronken in ’t poorthuy’s.
                                                       Koffiecie: D’r is niemand van de koffiecie anwezig, moar ’t was een geslaagde
      Dinsdag 31 mei hebt wie kloot geschött’n. ’t Was ’n spannende stried. Guido
                                                        activiteit. Veur haerhaling vatbaar dus.
      hef ons good de weg geleid. Wie hebt bomen gevuld, de flessen woar’n wier
                                                       Nixie: Gebeurd er weinig of niks? Wie bunt blie met het heugende feit dat de
      leug. Ok hebt wie de koelkast op Ad-Lib doarna leug gemaakt.
                                                        NASA heeft erkent dat er ’n gat minder is dan men voorhen dacht. En ‘n zwart
      7 juni is de koffie gedronk’n. Dat was machtig lekker. De waren völle soort’n,
                                                        gat is niks
      van chocoladekoffie tot en met Espresso.
                                                       Ouderdagcie: Doat wie woarschienlik oaver 2 joar wier.

     ’t Noaberschop noaberschop@wur.nl             Rekkeningnummer: 3670.10.518   ’t Noaberschop noaberschop@wur.nl            Rekkeningnummer: 3670.10.518
     Postbus 145, 6700 AC Wageningen              Internet: www.hetnoaberschop.nl  Postbus 145, 6700 AC Wageningen             Internet: www.hetnoaberschop.nl
      Trucie: De truien en polo’s bunt bie multiprint. D’r stoan nog klomp’n van de
      Toebesbrohters en Arno bie Ellen op de kamer.
      Voetbalkijkcie: Hef ’n zomerstop.
                                                  9.   Noaberleed
      Vretcie: Petr ern Fleur zorgen tiedens de AID veur ’n overheerlike barbecue.
                                                      Rick begunt met ’t zing’n van ‘t Noaberleed.
      Weekendcie: De datum was bekend, dissen is inmiddels veranderd. De
      activiteiten bunt nog geheim                              10.   Zwamvroag
                                                      Goat wie veur de middelste of goat wie veur de rechter?
6.    Sport
                                                  11.   Sluuting
      Knotsbal: Wie hebt ’n zomerstop bie de Knotsbal. Voor meer informatie mut
      wie bie Sjors weez’n, moar die is nich anwezig.
      Gerben hef zich gister good in ’t zweet gewerkt bie ’t ICOO zeskamp.             De volg’nde Noaberoavnd is op donderdag 12 mei um half neeg’n
                                                     in Café ‘t Poorthuys.
7.     Pin
                                                     Agenda:   Opening
                                                           Notuul’n veurige moal
      Kost’n van ’n letste barbecue waren 6 euro.                                Activiteit’n ofgeloop’n moand
                                                           Activiteit’n ankomm’nde moand
8.    Rondvroag/Mededeling’n                                           Kemissies
                                                           Sport
      Erik: Ten eerste was ’t Noaberweekend 4 joar geleden in Lochem. Toen                    Pin
      konnen wie mooi noar de Harfsense feest’n. Nu kuj d’r ok wa hen goan, kuj                 Rondvroag
      mooi bier drink’n met Erik. Guus hef ’n harige kiwi gebracht noar Marlies?                 Noaberleed
      Ben wil geern pruimtabak breng’n. Woarschienlik hebt wie oaver 3 joar wier                 Zwamvroag
                                                           Sluuting
      ’n Noaberbaby. Misschien is ’t wa ’n idee as de skriever ’n cursus bie Word
      volt of een cursus liniaalgebruik. Misschien mut wie wa de Noabers DNDDcie
      opricht’n. De Noabers Draait Deur kemissie. In die kemissie kunt wie mooi de          Wis-iej-dat:
      higlights van boet’n Noaberland toelicht’n. Het out of the box kiek’n, kunt wie
      wa gebroek’n. Ik heb ok nog ’n vroag oaver de E-heck bacterie, of is ’t de       … Kim bie ’t zeskamp in ‘n BSG team zat, moar nich wist was BSG was
      Erikbacterie? Volgende vergadering doot Erik d’r ’n woordje oaver.           … Gerben in ’n eerste wereldoorlog bie de Commando’s zat.
      Rick: Ik heb gin Notuul’n gekreeg’n. Dat is woarschienlik ’n foutje van de       … Ben scheet’n loat tiedens de vergadering
                                                  … Erik en Ben de middelste nemen
      skriever.                                        … Erik nich wet wie de veurhamer is
      Gerben: Ik zat zo te denk’n aan het vroogere kookprogramma bie Rtvoost en ’t      … Maarten Jens’z’n kloot’n hef
      recpet met ’t meeste vlees goat de vretcie ’n moal kokk’n veur oons.          … Wie Jens z’n kloot’n goat schilder’n.
      Ben: In de reunistendagcie kumpt woarschienlik Lotte, Ben, Erik, Rick,         … Emy regelmatig de mannenwc in löpt.
      Annemarie en Henri.                                   … Guido nog nooit hef met gedoan an ’n eerstejoarsoavond
      Marlies: Ik wil Kim geern bedank’n veur ’t help’n bie ’t rondbrengen van de
      Notuul’n
     ’t Noaberschop noaberschop@wur.nl            Rekkeningnummer: 3670.10.518   ’t Noaberschop noaberschop@wur.nl            Rekkeningnummer: 3670.10.518
     Postbus 145, 6700 AC Wageningen             Internet: www.hetnoaberschop.nl  Postbus 145, 6700 AC Wageningen             Internet: www.hetnoaberschop.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:11/29/2011
language:Finnish
pages:3