fantastic photos by eedan

VIEWS: 72 PAGES: 20

									‫תמונות‬ ‫בלתי רגילות‬ ‫מהעולם שלנו‬

‫האם זה סרטן ?‬

‫אי בצורת דולפין‬

‫פאזל והחתיכה החסרה‬

‫פנים של שלד‬

‫פנים של איש שמסתכל למעלה‬

‫תמונה של דמות מלך‬
‫שצולמה בשנת 6891‬

‫התמונה הזאת לא יכולה להיות מוסברת.‬
‫היא צולמה במהלך אירוע ה-11 בספטמבר, קריסת מגדלי התאומים.‬ ‫אנחנו יכולים לראות בבירור פנים וגוף של שטן בין האש על הבניין.‬

‫זה טלטאביז?‬

‫פנים של איש.‬
‫רואים בבירור את הגבות העיניים האף הפה והזקן.‬

‫פנים של שלד?‬

‫קרחון בצורת סוס‬

‫פנים של דמות‬

‫דמות של חייזר בשמיים‬

‫הרים בצורת אישה‬

‫חתול?‬

‫תמונה אסטרונומית‬

‫בה רואים פנים ברורות של אדם.‬

‫עכשיו יש שאלה‬ ‫אחת,‬ ‫איך כל הדברים‬ ‫האלו קורים?‬


								
To top