SEMUA KURSUS

Document Sample
SEMUA KURSUS Powered By Docstoc
					                                 JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                              STUDIO 2,   STUDIO 2,  STUDIO 2,
                        UTMKL                                   ALAM BINA   ALAM BINA  ALAM BINA
SBS - SBA2116 @ SENIREKA 3 @ -     FAB
                                                              B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
SBS - SBA2126 @ SENIREKA 4 (SEKSYEN       UTMKL                                    1, ALAM  1, ALAM  1, ALAM
-01) @ -                FAB                                          BINA    BINA    BINA
                                                               M102,    M102,    M102,
SBS - SBA2126 @ SENIREKA 4 (SEKSYEN       UTMKL                                    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
-02) @ -                FAB                                         KIMPALAN   KIMPALAN   KIMPALAN

                                                              STUDIO 1,   STUDIO 1,  STUDIO 1,
                        UTMKL                                   ALAM BINA   ALAM BINA  ALAM BINA
SBS - SBA3116 @ SENIREKA 5 @ -     FAB
                                                              B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
                        UTMKL                                    2, ALAM  2, ALAM  2, ALAM
SBS - SBA3126 @ SENIREKA 6 @ -     FAB                                          BINA    BINA    BINA
                                          B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
SBS - SBA3613 @ EKONOMI DAN           UTMKL                2, ALAM  2, ALAM  2, ALAM
PENENTUAN @ -              FAB                      BINA    BINA    BINA

                                          STUDIO 2,   STUDIO 2,  STUDIO 2,
                        UTMKL               ALAM BINA   ALAM BINA  ALAM BINA
SBS - SBA3712 @ TEORI SENIBINA @ -   FAB
                                          B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
SBS - SBA4892 @ KAEDAH             UTMKL                1, ALAM  1, ALAM  1, ALAM
PERSEMBAHAN @ -             FAB                      BINA    BINA    BINA
                                                 (ARAS 1)
                        YAYASAN                      MAK.
                        SELANGOR                     KOMPUTER
SBL - SBL2312 @ AMALAN IKHTISAS I @ -  FAB                            SPACE

                        YAYASAN
SBL - SBL3066 @ SENIREKA LANDSKAP                                                     (ARAS 1) MAK. KOMPUTER SPACE
                        SELANGOR
PERBANDARAN @ -             FAB
SBL - SBL3076 @ ANALISIS DAN
                        YAYASAN                                         (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
PERANCANGAN LANDSKAP SUMBERJAYA
                        SELANGOR                                         B.KULIAH 04 B.KULIAH 04 B.KULIAH 04
@-                   FAB
                                          (ARAS 1)
                        YAYASAN                MAK.
SBL - SBL3222 @ KAEDAH             SELANGOR              KOMPUTER
PENYELIDIKAN @ -            FAB                     SPACE
                                                              (ARAS 1)
                        YAYASAN                                    MAK.
                        SELANGOR                                  KOMPUTER
SBL - SBL3372 @ APLIKASI GIS @ -    FAB                                         SPACE
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                       YAYASAN                                         (ARAS 13A) (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SBL - SBL4108 @ PROJEK
                      SELANGOR                                         B.KULIAH 20 B.KULIAH 20 B.KULIAH 20
KOMPREHENSIF AKHIR @ -        FAB
                                  (ARAS 1)
                       YAYASAN         MAK.
SBL - SBL4382 @ LAWATAN LAPANGAN      SELANGOR        KOMPUTER
@-                  FAB               SPACE

                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC1412 @ PRINSIP -PRINSIP       KLMU                                    16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2)
EKONOMI @ -             FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC2253 @ BINAAN            KLMU                17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2)
KEJURUTERAAN AWAM @ -        FAB
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC2263 @ LOGI DAN KERJA        KLMU                                    18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2)
SEMENTARA @ -            FAB
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC2332 @ TEKNOLOGI DAN        KLMU                                    17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2)
PENGURUSAN MAKLUMAT @ -       FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3353 @ PENGURUSAN TAPAK       KLMU                18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2)
BINAAN @ -              FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3453 @ EKONOMI           KLMU                08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2)
PEMBANGUNAN @ -           FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3533 @ UNDANG-UNDANG        KLMU                16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2)
PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN @ -    FAB
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3832 @ PENGURUSAN NILAI @      KLMU                                    08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2)
-                  FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ3324 @ PROJEK AKHIR UKUR      KLMU                23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1)
BAHAN @ -              FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ3522 @ KAJIAN UNDANG-        KLMU                06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2)
UNDANG III @ -            FAB
SBQ - SBQ3622 (SEK.03) @ PRINSIP
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PENGURUSAN @ PENSYARAH PM ABDUL       KLMU                19 (ARAS 2) 19 (ARAS 2) 19 (ARAS 2)
WAHID KAMARULZAMAN          FAB
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                          BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ4412 @ PENGURUSAN           KLMU                22 (ARAS 1) 22 (ARAS 1) 22 (ARAS 1)
KEWANGAN @ -              FAB
                                                              BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ4912 @ PENGURUSAN NILAI @       KLMU                                    23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1)
-                   FAB
SAW - SAB3413 (SEK.01A) @
ATURANCANGAN KOMPUTER @ SAM2413,        UTMKL                             F 103 - MAKMAL KOMPUTER 2
DCP2052, SAA3043            FKA
SAW - SAB3413 (SEK.01B) @
ATURANCANGAN KOMPUTER @ SAM2413,        UTMKL                               C202-MAKMAL PERISIAN
DCP2052, SAA3043            FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2032 (SEK.02) @ SISTEM
                       SELANGOR              B.KULIAH 21 B.KULIAH 21 B.KULIAH 21
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL @ SAM3012   FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2112 (SEK.02) @ BAHAN
                       SELANGOR              B.KULIAH 18 B.KULIAH 18         B.KULIAH 18 B.KULIAH 18
KEJURUTERAAN AWAM @ -         FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2223 (SEK.01) @ MEKANIK
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 17 B.KULIAH 17
BAHAN DAN STRUKTUR @ SAM2213      FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2513 @ HIDRAUL @ SAM3513,
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 19 B.KULIAH 19
SAA3622                FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2712 @ GEOLOGI DAN
                       SELANGOR              B.KULIAH 19 B.KULIAH 19         B.KULIAH 19 B.KULIAH 19
MEKANIK BATUAN @ SAM3722        FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2722 (SEK.02) @ GEOTEKNIK I
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 21 B.KULIAH 21
@-                   FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2912 (SEK.01) @ OLAHAN AIR
                       SELANGOR              B.KULIAH 17 B.KULIAH 17         B.KULIAH 17 B.KULIAH 17
@-                   FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB3112 @ KONTRAK DAN
                       SELANGOR              B.KULIAH 22 B.KULIAH 22         B.KULIAH 22 B.KULIAH 22
TAKSIRAN @ SAM4112           FKA
                        YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)          (ARAS 13)  (ARAS 13)
SAW - SAB3122 @ TEKNOLOGI
                       SELANGOR              B.KULIAH 11 B.KULIAH 11         B.KULIAH 11 B.KULIAH 11
PEMBINAAN @ SAM4123, SAA3133      FKA
SAW - SAB3233 @ REKABENTUK
                        YAYASAN                                                (ARAS 13)  (ARAS 13)
STRUKTUR KELULI & KAYU @ SAM4324,
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 12 B.KULIAH 12
SAA4244                FKA
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                       YAYASAN                                                (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB3243 @ TEORI STRUKTUR @
                       SELANGOR                                                B.KULIAH 22 B.KULIAH 22
SAM3223, SAA3213           FKA
                       YAYASAN                                                (ARAS 13)  (ARAS 13)
                       SELANGOR                                                B.KULIAH 11 B.KULIAH 11
SAW - SAB3712 @ GEOTEKNIK II @ -   FKA
                       YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)          (ARAS 13)  (ARAS 13)
SAW - SAB3842 @ KEJURUTERAAN
                       SELANGOR               B.KULIAH 12 B.KULIAH 12         B.KULIAH 12 B.KULIAH 12
LALULINTAS @ -            FKA
SAW - SAB4022 @ KAEDAH
                       YAYASAN                                                (ARAS 13)  (ARAS 13)
PENYELIDIKAN & PROJEK SARJANA MUDA
                       SELANGOR                                                B.KULIAH 16 B.KULIAH 16
@ SAM5062              FKA
SAW - SAB4133 @ AMALAN UNDANG-
                       YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)
UNDANG PEMBINAAN @ SAM5133,
                       SELANGOR                                   B.KULIAH 16 B.KULIAH 16
SAA4124               FKA
                       YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
SAW - SAB4233 @ STRUKTUR LUAR
                       SELANGOR               B.KULIAH 16 B.KULIAH 16 B.KULIAH 16
PANTAI @ SAM5233           FKA
SAW - SAB4333 @ REKABENTUK
                       YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KONKRIT TETULANG II @ SAM4314,
                       SELANGOR                                   B.KULIAH 15 B.KULIAH 15 B.KULIAH 15
SAA4344               FKA
SAW - SAB4412 @ SISTEM MAKLUMAT
                       YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KEJURUTERAAN AWAM @ SAM5413,
                       SELANGOR               B.KULIAH 15 B.KULIAH 15 B.KULIAH 15
SAA4144               FKA
                       YAYASAN                                   (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
SAW - SAB4813 @ KEJURUTERAAN
                       SELANGOR                                   B.KULIAH 03 B.KULIAH 03 B.KULIAH 03
JALANRAYA @ SAM5813, SAA4814     FKA
SAW - SSE1793 (SEK.02)FKA @
                       YAYASAN                                                (ARAS 13A) (ARAS 13A)
PERSAMAAN TERBITAN @ SSM2543,
                       SELANGOR                                                B.KULIAH 18 B.KULIAH 18
SSM3532               FKA
SAW - SSE2193 (SEK.02) FKA @
                       YAYASAN                                   (ARAS 13A) (ARAS 13A)
STATISTIK KEJURUTERAAN @ SSM3763,
                       SELANGOR                                   B.KULIAH 21 B.KULIAH 21
SSM2762               FKA
                                          (ARAS 2)   (ARAS 2)          (ARAS 2)
                        KOLEJ
SWB - SSE1793 (FKBSK) @ PERSAMAAN                         B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                       GEOMATIKA
TERBITAN @ - @ -           FKBSK                      2.1     2.1            2.1
                                                       (ARAS 2)         (ARAS 2)   (ARAS 2)
                        KOLEJ
SWB - SWB2063 @ ELEKTRONIK ASAS @                                       B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
-                  FKBSK                                    2.1            2.1      2.1

                                          KULIAH    KULIAH           KULIAH
SEE - SSE1792 (SEK.02) FKE @           -                 BATAL    BATAL           BATAL
KALKULUS @ -             FKE
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

SEE - SEE1123 @ INSTRUMENTASI &
PENGUKURAN ELEKTRIK @ SEE2123,         UTMKL                             DK 7            DK 7     DK 7
SEE2022, SEE3013            FKE

SEE - SEE1223 @ ELEKTRONIK DIGIT @       UTMKL                DK 7     DK 7           DK 7
SEE2222, SEE3233            FKE
                                                       A108 -           A108 -    A108 -
SEE - SEE2043 (SEK.01) @ ISYARAT DAN      UTMKL                            MAKMAL           MAKMAL    MAKMAL
RANGKAIAN @ SEE3043, SEE3033      FKE                                 BAHASA 2          BAHASA 2   BAHASA 2
                                                       A106 -           A106 -    A106 -
SEE - SEE2043 (SEK.02) @ ISYARAT DAN      UTMKL                            MAKMAL           MAKMAL    MAKMAL
RANGKAIAN @ SEE3043, SEE3033      FKE                                 BAHASA 1          BAHASA 1   BAHASA 1

SEE - SEE2113 (SEK.01) @ KAWALAN
PERMODELAN DAN SIMULASI @ SEE3112,       UTMKL                             DK 1            DK 1     DK 1
SEE3013                FKE
SEE - SEE2113 (SEK.02) @ KAWALAN
PERMODELAN DAN SIMULASI @ SEE3112,       UTMKL                             DK 2            DK 2     DK 2
SEE3013                FKE

SEE - SEE2523 @ TEORI MEDAN          UTMKL                             DK 3            DK 3     DK 3
ELEKTROMAGNET @ SEE3512, SEE3523    FKE
SEE - SEE3113 @ KAWALAN : ANALISA &
REKABENTUK @ SEE2043, SEE2043,         UTMKL                             F 406           F 406     F 406
SEE3033                FKE

                        UTMKL                DK 3     DK 3           DK 3
SEE - SEE3223 @ MIKROPEMPROSES @ -   FKE

SEE - SEE3533 @ PRINSIP            UTMKL                             DK 5            DK 5     DK 5
PERHUBUNGAN @ SEE4513         FKE
                                          SDC05 - SDC05 -            SDC05 -
SEE - SEE4012 @ AMALAN                              STUDENT STUDENT            STUDENT
PROFESIONAL KEJURUTERAAN @           UTMKL               DEVELOPM DEVELOPM            DEVELOPM
SEE5103                FKE                     ENT   ENT              ENT
                                         CENTRE  CENTRE             CENTRE
SEE - SEE4113 @ SISTEM KAWALAN         UTMKL                             DK 4            DK 4     DK 4
MODEN @ SEE5113            FKE
                                                       J3 201 -         J3 201 -   J3 201 -
SEE - SEE4433 @ ELEKTRONIK KUASA &       UTMKL                              BILIK           BILIK     BILIK
PEMACU @ -               FKE                                  KULIAH          KULIAH    KULIAH
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30


SEE - SEE4443 @ ANALISIS SISTEM        UTMKL                 DK 4     DK 4           DK 4
KUASA @ -               FKE
                                                        SDC05 -          SDC05 - SDC05 -
                                                       STUDENT          STUDENT STUDENT
SEE - SHD4142 @ EKONOMI            UTMKL                             DEVELOPM          DEVELOPM DEVELOPM
KEJURUTERAAN @ -           FKE                                    ENT            ENT   ENT

SEE - SSE1792 (SEK.01) FKE @         UTMKL                 DK 1     DK 1           DK 1
KALKULUS @ -             FKE
SEE - SSE1793 (SEK.01) FKE @
PERSAMAAN TERBITAN @ SSM2543,         UTMKL                 F 406    F 406           F 406
SSM2532                FKE
SEE - SSE1793 (SEK.02) FKE @
PERSAMAAN TERBITAN @ SSM2543,         UTMKL                 H106     H106           H106
SSM2532                FKE
SEE - SSE1893 (SEK.01) FKE @                            A106 -    A106 -           A106 -
MATEMATIK KEJURUTERAAN @ SSM2243,       UTMKL                MAKMAL    MAKMAL           MAKMAL
SSM2283, SSM2272           FKE                     BAHASA 1   BAHASA 1          BAHASA 1

SEE - SSE1893 (SEK.02) FKE @                            A108 -    A108 -           A108 -
MATEMATIK KEJURUTERAAN @ SSM2243,       UTMKL                MAKMAL    MAKMAL           MAKMAL
SSM2283, SSM2272           FKE                     BAHASA 2   BAHASA 2          BAHASA 2


SEE - SSE2193 FKE @ STATISTIK         UTMKL                 H104     H104           H104
KEJURUTERAAN @ -           FKE

SEE - SSE2393 (SEK.01) FKE @ KAEDAH      UTMKL                 DK 5     DK 5           DK 5
BERANGKA @ SSM3393          FKE
                                          A109 -    A109 -           A109 -
SEE - SSE2393 (SEK.02) FKE @ KAEDAH      UTMKL                MAKMAL    MAKMAL           MAKMAL
BERANGKA @ SSM3393          FKE                     BAHASA 3   BAHASA 3          BAHASA 3
                                                              (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)
                        KOLEJ
SKK - SKC5313 @ KEJURUTERAAN AIR                                              B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SISA BUANGAN @ -           FKK                                           3.8     3.8      3.8     3.8
                                          (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SKK - SKM1013 @ STATIK @ -      FKK                       3.8     3.8      3.8
                                          (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)
                        KOLEJ
SKK - SKV1013 @ KEJURUTERAAN                            B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
BAHAN @ -               FKK                       3.14     3.14     3.14
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                             (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                       KOLEJ
                                                             B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                      GEOMATIKA
SKK - SKF1013 @ TERMODINAMIK @ -   FKK                                           4.3     4.3      4.3     4.3

SMM - SME1013 (SEK.01) @                                           C204-           C204-    C204-     C204-
PENGATURCARAAN UNTUK JURUTERA @       UTMKL                              MAKMAL           MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
SEK. 01 & 02 DIGABUGKAN SEKALI    FKM                                   MIKROP           MIKROP    MIKROP    MIKROP


SMM - SME1213 (SEK.01) @ DINAMIK @      UTMKL                              DK 6            DK 6     DK 6     DK 6
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1213 (SEK.02) @ DINAMIK @      UTMKL                              F 403           F 403     F 403    F 403
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1213 (SEK.03) @ DINAMIK @      UTMKL                              P 402           P 402     P 402    P 402
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1213 (SEK.04) @ DINAMIK @      UTMKL                              F 408           F 408     F 408    F 408
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1613 @ SAINS BAHAN @        UTMKL                              P 401           P 401     P 401    P 401
SMJ2603, SMM2603           FKM

SMM - SME2113 (SEK.01) @ MEKANIK       UTMKL                 P 401    P 401           P 401
PEPEJAL I @ SMJ2103, SMM2102     FKM

SMM - SME2113 (SEK.02) @ MEKANIK       UTMKL                 F 403    F 403           F 403
PEPEJAL I @ SMJ2103, SMM2102     FKM

SMM - SME2123 @ MEKANIK PEPEJAL II      UTMKL                 DK 6     DK 6           DK 6
@ SMJ3103, SMM3103          FKM

SMM - SME2223 @ GETARAN DAN         UTMKL                 P 403    P 403           P 403
MEKANIK MESIN @ SMJ3203, SMM3203   FKM
                                                       C207 -           C207 -  C207 -  C207 -
SMM - SME3242 @ INSTRUMENTASI @       UTMKL                             B.SEMINAR         B.SEMINAR B.SEMINAR B.SEMINAR
SMJ3242, SMJ4222, SMM4962      FKM                                    5             5     5     5


SMM - SME4533 @ REKABENTUK SISTEM      UTMKL                 F 408    F 408           F 408
@ SMJ5553, SMJ4553, SMM5233     FKM

SMM - SME4713 @ PEMBUATAN          UTMKL                              P 403           P 403     P 403    P 403
TERMAJU @ SMJ5713, SMJ4713      FKM
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

SMM - SME4833 @ EKONOMI
KEJURUTERAAN @ SMJ5823, SMJ4823,       UTMKL                F 401    F 401           F 401
SMM5823                FKM
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT2223 @ PENGURUSAN         KLMU               13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2)
PROJEK @ -              FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT2233 @ SISTEM PENGKALAN      KLMU                                   13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2)
DATA @ -               FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT3233 @ PENGURUSAN ALAM       KLMU               12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2)
SEKITAR DAN EIA @ -          FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT3243 @ GUNAPAKAI SISTEM      KLMU                                   12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2)
MAKLUMAT TANAH @ -          FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH3113 @ PENYELIDIKAN        KLMU                                   11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2)
PASARAN HARTA TANAH @ -        FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH3192 @ PEMBANGUNAN         KLMU               11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2)
KEUSAHAWANAN @ -           FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH4013 @ PENILAIAN BISNES      KLMU                                   10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2)
@-                  FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH4163 @ PEMBANGUNAN         KLMU               10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2)
TANAH UNTUK PENGURUS HARTA @ -    FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SGU2513 @ UKUR HIDROGRAFI I @      KLMU               14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2)
-                   FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
                       KLMU                                   15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2)
SGU - SGU3723 @ FALAK SYARIE @ -   FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
                       KLMU               09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2)
SGU - SGU4342 @ AMALAN IKHTISAS @ -  FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SGU4833 @ FOTOGRAMETRI         KLMU               15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2)
BERDIGIT @ -             FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SGU4944 @ PROJEK SARJANA        KLMU                                   09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2)
MUDA II @ -              FKSG
                                 JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                              BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SSE1523 @ MATEMATIK UNTUK        KLMU                                    14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2)
JURUKUR @ -              FKSG
                                          J3 205 -   J3 205 -   J3 205 -
SPH - SPE3002 @ PERDAGANGAN DAN        UTMKL                MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
KEUSAHAWANAN @ -            FP                      UKUR     UKUR     UKUR


SPH - SPL2402 @ REKABENTUK           UTMKL                             H 408-M. KOMPUTER MEKANIKAL
BERBANTUKAN KOMPUTER @ -        FP

SPH - SPL3412 @ APLIKASI KOMPUTER       UTMKL                      MAK. KOMPUTER 2 CICT, BERSEBELAHAN DEWAN BESAR
GRAFIK @ -               FP
                                                              J3 205 -   J3 205 -   J3 205 -   J3 205 -
SPH - SPL4402 @ ASAS PENGURUSAN        UTMKL                                    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
INOVASI & PENGELUARAN PRODUK @ -    FP                                          UKUR     UKUR     UKUR     UKUR


SPI - SPM1002 @ TEKNOLOGI           UTMKL                                        V101 - MAKMAL KOMPUTER
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN @ -    FP
                                          (ARAS 3)  (ARAS 3)  (ARAS 3)
                        KOLEJ
                                           DEWAN    DEWAN    DEWAN
                       GEOMATIKA
SPI - SLQ2112 @ MANHAJ AL-TAFSIR @ -  FP                     KULIAH 3.11 KULIAH 3.11 KULIAH 3.11

                                          (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SPI - SLQ2312 @ FIQH ISLAM II @ -   FP                       4.4     4.4      4.4
                                          (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SPI - SLQ2342 @ EKONOMI ISLAM @ -   FP                       4.1     4.1      4.1
                                                              (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
SPI - SLQ3222 @ QAWAID LUGHAH                                                B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
ARABIYYAH III @ -           FP                                           4.4     4.4      4.4     4.4
                                                              (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
SPI - SPM4712 @ KAEDAH MENGAJAR                                               B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SAINS KOMPUTER @ -           FP                                           4.1     4.1      4.1     4.1
                                          (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SSK/SPT - SSH2012 @ MEKANIK @ -    FP                       4.8     4.8            4.8
                              B106,    B106,    B106,    B106,          (ARAS 4)
SSK/SPT - SSH2713 @ PERSAMAAN         UTMKL    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL          B.KULIAH
TERBITAN @ -              FP         BENDALIR   BENDALIR   BENDALIR   BENDALIR           4.5
                                  JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                     22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P          FAKULTI TEMPAT
                               08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                            (ARAS 3)   (ARAS 3)          (ARAS 3)
                          KOLEJ
SSK/SPT - SSH2723 @ PENYELIDIKAN                            B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                         GEOMATIKA
OPERASI I @ -              FP                        3.13     3.13            3.13
                                            (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                          KOLEJ
SSK/SPT - SSH2823 @ PERSAMAAN                             B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                         GEOMATIKA
TERBITAN SEPARA @ -           FP                        4.6     4.6            4.6
                                                         (ARAS 4)         (ARAS 4)   (ARAS 4)
                          KOLEJ
SSK/SPT - SSH3063 @ TEORI SET DAN                                         B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                         GEOMATIKA
MANTIK @ -                FP                                     4.5            4.5      4.5

                                                                KULIAH    KULIAH    KULIAH
SHD/R/F - SHB2243 @ PENGENALAN            -
                                                                BATAL    BATAL     BATAL
KEWANGAN @ SHD1213            FPPSM
                         YAYASAN                                   (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SCK2403 @ PANGKALAN DATA
                         SELANGOR                                   B.KULIAH 09 B.KULIAH 09 B.KULIAH 09
PEMASARAN @ -              FPPSM
                         YAYASAN               (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SHB1123 @ PENGANTAR
                         SELANGOR               B.KULIAH 10 B.KULIAH 10 B.KULIAH 10
MAKROEKONOMI @ SHD1123          FPPSM
                         YAYASAN                                   (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SHB3333 @ UNDANG-UNDANG
                         SELANGOR                                   B.KULIAH 10 B.KULIAH 10 B.KULIAH 10
PERDAGANGAN @ SHD2323          FPPSM
                         YAYASAN               (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SHP3203 @ ASAS KAEDAH
                         SELANGOR               B.KULIAH 09 B.KULIAH 09 B.KULIAH 09
PENYELIDIKAN @ SHP2303          FPPSM
                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD1723 (SEK.01) @ STATISTIK      KLMU                01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2)
II @ SHD2793               FPPSM
                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD1723 (SEK.02) @ STATISTIK      KLMU                02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2)
II @ SHD2793               FPPSM
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD2213 (SEK.01) @           KLMU                                    01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2)
PENGURUSAN KEWANGAN @ -         FPPSM
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD2213 (SEK.02) @           KLMU                                    02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2)
PENGURUSAN KEWANGAN @ -         FPPSM
                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD3583 @ STRATEGI           KLMU                20 (ARAS 2) 20 (ARAS 2) 20 (ARAS 2)
PERNIAGAAN @ -              FPPSM
                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHF3183 @ ELEKTRONIK          KLMU                04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2)
PEMASARAN @ -              FPPSM
                                  JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                    22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                              08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHP2333 @ PENILAIAN          KLMU                05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2)
PROGRAM @ -               FPPSM
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHP3223 (SEK.01) @ SISTEM       KLMU                                     03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2)
TEKNOLOGI PENGAJARAN @ SHP2323     FPPSM
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHP3223 (SEK.02) @ SISTEM       KLMU                                     04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2)
TEKNOLOGI PENGAJARAN @ SHP2323     FPPSM
SHD/R/F - SHP3233 @ KESIHATAN DAN
KESELAMATAN DALAM INDUSTRI @
                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PENGURUSAN KESELAMATAN &             KLMU                03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2)
KESIHATAN INDUSTRI @ SHD3733,
SHP3433                 FPPSM
SHD/R/F - SHP4303 (SEK.01) @
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PERUBAHAN & PEMBANGUNAN             KLMU                                     05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2)
ORGANISASI INDUSTRI @ SHP3373      FPPSM
SHD/R/F - SHP4303 (SEK.02) @
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PERUBAHAN & PEMBANGUNAN             KLMU                                     06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2)
ORGANISASI INDUSTRI @ SHP3373      FPPSM
                                                                BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SMU3852 @ REKA BENTUK         KLMU                                     07 (ARAS 2) 07 (ARAS 2) 07 (ARAS 2)
KEMUDAHAN @ -              FPPSM
                                           (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC2243 @ KIMIA ANALISIS ASAS                          DEWAN     DEWAN           DEWAN
                        GEOMATIKA
@-                   FS                      KULIAH 4.2  KULIAH 4.2         KULIAH 4.2
                                                         (ARAS 4)         (ARAS 4)   (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC3293 @ ANALISIS RADIO KIMIA/                                      B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                        GEOMATIKA
RADIOKIMIA @ SSK3732          FS                                     4.7            4.7      4.7
                                           (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC3423 @ PROSES KIMIA                             B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                        GEOMATIKA
INDUSTRI @ -              FS                        4.7     4.7            4.7
                                                         (ARAS 4)          (ARAS 4)   (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC4223 @ KIMIA ALAM SEKITAR                                        DEWAN           DEWAN    DEWAN
                        GEOMATIKA
@ SSC3223, SSK4223           FS                                   KULIAH 4.2         KULIAH 4.2  KULIAH 4.2
                                                         (ARAS 5)         (ARAS 5)   (ARAS 5)
                         KOLEJ
SSC - SSH1113 @ STATISTIK 1 @                                          B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                        GEOMATIKA
SSM2703                 FS                                     5.2            5.2      5.2

SCK/J/R/V - DCM1013 @ TEKNOLOGI &                          N306 - BILIK N306 - BILIK N306 - BILIK
SISTEM MAKLUMAT @ SCK1413, SCD1513       UTMKL                MESYUARA MESYUARA MESYUARA
@ PELAJAR SCK/J/V/R           FSKSM                       T      T      T
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30


SCK/J/R/V - SCD2613 @ REKABENTUK       UTMKL            AB 100-1- M.KOMPUTER
DAN ANALISA SISTEM @ DCM2353     FSKSM
                                          V101 -  V101 -  V101 -
SCK/J/R/V - SCG3023 @ ASAS          UTMKL                MAKMAL  MAKMAL  MAKMAL
KOMPUTER GRAFIK @ SCV2513       FSKSM                    KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
                                          AB 100-2- AB 100-2- AB 100-2-
SCK/J/R/V - SCJ4363 @ PENGURUSAN       UTMKL                M.KOMPUTE M.KOMPUTE M.KOMPUTE
PROJEK PERISIAN @ -          FSKSM                      R     R     R
                                          B101-     B101-    B101-
SCK/J/R/V - SCM3153 @ PERANCANGAN       UTMKL                MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK @ -     FSKSM                    LINUX 1    LINUX 1   LINUX 1
                                          H 401 -  H 401 -  H 401 -
SCK/J/R/V - SCP3093 @ KEJURUTERAAN      UTMKL                M.KOMPUTE M.KOMPUTE M.KOMPUTE
PERISIAN @ SCJ1203          FSKSM                      R     R     RSCK/J/R/V - SCR1043 @ ORGANISASI       UTMKL      F 101 - MAKMAL KOMPUTER 1
DAN SENIBINA KOMPUTER @ DCS2103    FSKSM
                        YAYASAN               (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
SCK/J/R/V - DEU1213 @ LOGIK DIGITAL
                       SELANGOR              B.KULIAH 03 B.KULIAH 03 B.KULIAH 03
@ SCR1013               FSKSM
                        YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
SCK/J/R/V - DSM1173 @ ALJABAR
                       SELANGOR                                  B.KULIAH 13 B.KULIAH 13 B.KULIAH 13
LINEAR @ -              FSKSM
SCK/J/R/V - SCJ2253 (SEK.01) @
                        YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KEPERLUAN KEJURUTERAAN &
                       SELANGOR              B.KULIAH 13 B.KULIAH 13 B.KULIAH 13
PERMODELAN PERISIAN @ -        FSKSM
SCK/J/R/V - SCJ2253 (SEK.02) @
                        YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KEPERLUAN KEJURUTERAAN &
                       SELANGOR              B.KULIAH 14 B.KULIAH 14 B.KULIAH 14
PERMODELAN PERISIAN @ -        FSKSM
                        YAYASAN               (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
SCK/J/R/V - SCP4153 @ TEORI SAINS
                       SELANGOR              B.KULIAH 04 B.KULIAH 04 B.KULIAH 04
KOMPUTER @ SCJ3203          FSKSM
                        YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
SCK/J/R/V - SHA2122 @ PRINSIP AKAUN
                       SELANGOR                                  B.KULIAH 14 B.KULIAH 14 B.KULIAH 14
@-                  FSKSM
                                 JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                              STUDIO 2,   STUDIO 2,  STUDIO 2,
                        UTMKL                                   ALAM BINA   ALAM BINA  ALAM BINA
SBS - SBA2116 @ SENIREKA 3 @ -     FAB
                                                              B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
SBS - SBA2126 @ SENIREKA 4 @ -         UTMKL                                    1, ALAM  1, ALAM  1, ALAM
SEKSYEN 01               FAB                                          BINA    BINA    BINA
                                                               M102,    M102,    M102,
SBS - SBA2126 @ SENIREKA 4 @ -         UTMKL                                    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
SEKSYEN 02               FAB                                         KIMPALAN   KIMPALAN   KIMPALAN

                                                              STUDIO 1,   STUDIO 1,  STUDIO 1,
                        UTMKL                                   ALAM BINA   ALAM BINA  ALAM BINA
SBS - SBA3116 @ SENIREKA 5 @ -     FAB
                                                              B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
                        UTMKL                                    2, ALAM  2, ALAM  2, ALAM
SBS - SBA3126 @ SENIREKA 6 @ -     FAB                                          BINA    BINA    BINA
                                          B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
SBS - SBA3613 @ EKONOMI DAN           UTMKL                2, ALAM  2, ALAM  2, ALAM
PENENTUAN @ -              FAB                      BINA    BINA    BINA

                                          STUDIO 2,   STUDIO 2,  STUDIO 2,
                        UTMKL               ALAM BINA   ALAM BINA  ALAM BINA
SBS - SBA3712 @ TEORI SENIBINA @ -   FAB
                                          B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT B.TAKLIMAT
SBS - SBA4892 @ KAEDAH             UTMKL                1, ALAM  1, ALAM  1, ALAM
PERSEMBAHAN @ -             FAB                      BINA    BINA    BINA
                                                 (ARAS 1)
                        YAYASAN                      MAK.
                        SELANGOR                     KOMPUTER
SBL - SBL2312 @ AMALAN IKHTISAS I @ -  FAB                            SPACE

                        YAYASAN
SBL - SBL3066 @ SENIREKA LANDSKAP                                                     (ARAS 1) MAK. KOMPUTER SPACE
                        SELANGOR
PERBANDARAN @ -             FAB
SBL - SBL3076 @ ANALISIS DAN
                        YAYASAN                                         (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
PERANCANGAN LANDSKAP SUMBERJAYA
                        SELANGOR                                         B.KULIAH 04 B.KULIAH 04 B.KULIAH 04
@-                   FAB
                                          (ARAS 1)
                        YAYASAN                MAK.
SBL - SBL3222 @ KAEDAH             SELANGOR              KOMPUTER
PENYELIDIKAN @ -            FAB                     SPACE
                                                              (ARAS 1)
                        YAYASAN                                    MAK.
                        SELANGOR                                  KOMPUTER
SBL - SBL3372 @ APLIKASI GIS @ -    FAB                                         SPACE
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                       YAYASAN                                         (ARAS 13A) (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SBL - SBL4108 @ PROJEK
                      SELANGOR                                         B.KULIAH 20 B.KULIAH 20 B.KULIAH 20
KOMPREHENSIF AKHIR @ -        FAB
                                  (ARAS 1)
                       YAYASAN         MAK.
SBL - SBL4382 @ LAWATAN LAPANGAN      SELANGOR        KOMPUTER
@-                  FAB               SPACE

                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC1412 @ PRINSIP -PRINSIP       KLMU                                    16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2)
EKONOMI @ -             FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC2253 @ BINAAN            KLMU                17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2)
KEJURUTERAAN AWAM @ -        FAB
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC2263 @ LOGI DAN KERJA        KLMU                                    18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2)
SEMENTARA @ -            FAB
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC2332 @ TEKNOLOGI DAN        KLMU                                    17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2) 17 (ARAS 2)
PENGURUSAN MAKLUMAT @ -       FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3353 @ PENGURUSAN TAPAK       KLMU                18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2) 18 (ARAS 2)
BINAAN @ -              FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3453 @ EKONOMI           KLMU                08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2)
PEMBANGUNAN @ -           FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3533 @ UNDANG-UNDANG        KLMU                16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2) 16 (ARAS 2)
PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN @ -    FAB
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBC - SBC3832 @ PENGURUSAN NILAI @      KLMU                                    08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2) 08 (ARAS 2)
-                  FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ3324 @ PROJEK AKHIR UKUR      KLMU                23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1)
BAHAN @ -              FAB
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ3522 @ KAJIAN UNDANG-        KLMU                06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2)
UNDANG III @ -            FAB
SBQ - SBQ3622 (SEK.03) @ PRINSIP
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PENGURUSAN @ PENSYARAH PM ABDUL       KLMU                19 (ARAS 2) 19 (ARAS 2) 19 (ARAS 2)
WAHID KAMARULZAMAN          FAB
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                 22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                           08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                        BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ4412 @ PENGURUSAN          KLMU               22 (ARAS 1) 22 (ARAS 1) 22 (ARAS 1)
KEWANGAN @ -             FAB
                                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SBQ - SBQ4912 @ PENGURUSAN NILAI @      KLMU                                   23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1) 23 (ARAS 1)
-                  FAB
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

SAW - SAB3413 (SEK.01A) @
ATURANCANGAN KOMPUTER @ SAM2413,        UTMKL                             F 103 - MAKMAL KOMPUTER 2
DCP2052, SAA3043            FKA
SAW - SAB3413 (SEK.01B) @
ATURANCANGAN KOMPUTER @ SAM2413,        UTMKL                               C202-MAKMAL PERISIAN
DCP2052, SAA3043            FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2032 (SEK.02) @ SISTEM
                       SELANGOR              B.KULIAH 21 B.KULIAH 21 B.KULIAH 21
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL @ SAM3012   FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2112 (SEK.02) @ BAHAN
                       SELANGOR              B.KULIAH 18 B.KULIAH 18         B.KULIAH 18 B.KULIAH 18
KEJURUTERAAN AWAM @ -         FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2223 (SEK.01) @ MEKANIK
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 17 B.KULIAH 17
BAHAN DAN STRUKTUR @ SAM2213      FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2513 @ HIDRAUL @ SAM3513,
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 19 B.KULIAH 19
SAA3622                FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2712 @ GEOLOGI DAN
                       SELANGOR              B.KULIAH 19 B.KULIAH 19         B.KULIAH 19 B.KULIAH 19
MEKANIK BATUAN @ SAM3722        FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2722 (SEK.02) @ GEOTEKNIK I
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 21 B.KULIAH 21
@-                   FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB2912 (SEK.01) @ OLAHAN AIR
                       SELANGOR              B.KULIAH 17 B.KULIAH 17         B.KULIAH 17 B.KULIAH 17
@-                   FKA
                        YAYASAN              (ARAS 13A) (ARAS 13A)          (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB3112 @ KONTRAK DAN
                       SELANGOR              B.KULIAH 22 B.KULIAH 22         B.KULIAH 22 B.KULIAH 22
TAKSIRAN @ SAM4112           FKA
                        YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)          (ARAS 13)  (ARAS 13)
SAW - SAB3122 @ TEKNOLOGI
                       SELANGOR              B.KULIAH 11 B.KULIAH 11         B.KULIAH 11 B.KULIAH 11
PEMBINAAN @ SAM4123, SAA3133      FKA
SAW - SAB3233 @ REKABENTUK
                        YAYASAN                                                (ARAS 13)  (ARAS 13)
STRUKTUR KELULI & KAYU @ SAM4324,
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 12 B.KULIAH 12
SAA4244                FKA
                        YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
SAW - SAB3243 @ TEORI STRUKTUR @
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 22 B.KULIAH 22
SAM3223, SAA3213            FKA
                        YAYASAN                                                (ARAS 13)  (ARAS 13)
                       SELANGOR                                               B.KULIAH 11 B.KULIAH 11
SAW - SAB3712 @ GEOTEKNIK II @ -    FKA
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                       YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)          (ARAS 13)  (ARAS 13)
SAW - SAB3842 @ KEJURUTERAAN
                      SELANGOR              B.KULIAH 12 B.KULIAH 12         B.KULIAH 12 B.KULIAH 12
LALULINTAS @ -            FKA
SAW - SAB4022 @ KAEDAH
                       YAYASAN                                                (ARAS 13)  (ARAS 13)
PENYELIDIKAN & PROJEK SARJANA MUDA
                      SELANGOR                                               B.KULIAH 16 B.KULIAH 16
@ SAM5062              FKA
SAW - SAB4133 @ AMALAN UNDANG-
                       YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)
UNDANG PEMBINAAN @ SAM5133,
                      SELANGOR                                  B.KULIAH 16 B.KULIAH 16
SAA4124               FKA
                       YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
SAW - SAB4233 @ STRUKTUR LUAR
                      SELANGOR              B.KULIAH 16 B.KULIAH 16 B.KULIAH 16
PANTAI @ SAM5233           FKA
SAW - SAB4333 @ REKABENTUK
                       YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KONKRIT TETULANG II @ SAM4314,
                      SELANGOR                                  B.KULIAH 15 B.KULIAH 15 B.KULIAH 15
SAA4344               FKA
SAW - SAB4412 @ SISTEM MAKLUMAT
                       YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KEJURUTERAAN AWAM @ SAM5413,
                      SELANGOR              B.KULIAH 15 B.KULIAH 15 B.KULIAH 15
SAA4144               FKA
                       YAYASAN                                   (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
SAW - SAB4813 @ KEJURUTERAAN
                      SELANGOR                                  B.KULIAH 03 B.KULIAH 03 B.KULIAH 03
JALANRAYA @ SAM5813, SAA4814     FKA
SAW - SSE1793 (SEK.02)FKA @
                       YAYASAN                                               (ARAS 13A) (ARAS 13A)
PERSAMAAN TERBITAN @ SSM2543,
                      SELANGOR                                               B.KULIAH 18 B.KULIAH 18
SSM3532               FKA
SAW - SSE2193 (SEK.02) FKA @
                       YAYASAN                                  (ARAS 13A) (ARAS 13A)
STATISTIK KEJURUTERAAN @ SSM3763,
                      SELANGOR                                  B.KULIAH 21 B.KULIAH 21
SSM2762               FKA
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P       FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                         (ARAS 2)   (ARAS 2)          (ARAS 2)
                       KOLEJ
SWB - SSE1793 (FKBSK) @ PERSAMAAN                         B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                      GEOMATIKA
TERBITAN @ - @ -          FKBSK                      2.1     2.1            2.1
                                                       (ARAS 2)         (ARAS 2)   (ARAS 2)
                       KOLEJ
SWB - SWB2063 @ ELEKTRONIK ASAS @                                      B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                      GEOMATIKA
-                  FKBSK                                    2.1            2.1      2.1
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                          KULIAH    KULIAH           KULIAH
SEE - SSE1792 (SEK.02) FKE @           -                 BATAL    BATAL           BATAL
KALKULUS @ -              FKE
SEE - SEE1123 @ INSTRUMENTASI &
PENGUKURAN ELEKTRIK @ SEE2123,         UTMKL                             DK 7            DK 7     DK 7
SEE2022, SEE3013            FKE

SEE - SEE1223 @ ELEKTRONIK DIGIT @       UTMKL                DK 7     DK 7           DK 7
SEE2222, SEE3233            FKE
                                                       A108 -           A108 -    A108 -
SEE - SEE2043 (SEK.01) @ ISYARAT DAN      UTMKL                            MAKMAL           MAKMAL    MAKMAL
RANGKAIAN @ SEE3043, SEE3033      FKE                                 BAHASA 2          BAHASA 2   BAHASA 2
                                                       A106 -           A106 -    A106 -
SEE - SEE2043 (SEK.02) @ ISYARAT DAN      UTMKL                            MAKMAL           MAKMAL    MAKMAL
RANGKAIAN @ SEE3043, SEE3033      FKE                                 BAHASA 1          BAHASA 1   BAHASA 1

SEE - SEE2113 (SEK.01) @ KAWALAN
PERMODELAN DAN SIMULASI @ SEE3112,       UTMKL                             DK 1            DK 1     DK 1
SEE3013                FKE
SEE - SEE2113 (SEK.02) @ KAWALAN
PERMODELAN DAN SIMULASI @ SEE3112,       UTMKL                             DK 2            DK 2     DK 2
SEE3013                FKE

SEE - SEE2523 @ TEORI MEDAN          UTMKL                             DK 3            DK 3     DK 3
ELEKTROMAGNET @ SEE3512, SEE3523    FKE
SEE - SEE3113 @ KAWALAN : ANALISA &
REKABENTUK @ SEE2043, SEE2043,         UTMKL                             F 406           F 406     F 406
SEE3033                FKE

                        UTMKL                DK 3     DK 3           DK 3
SEE - SEE3223 @ MIKROPEMPROSES @ -   FKE

SEE - SEE3533 @ PRINSIP            UTMKL                             DK 5            DK 5     DK 5
PERHUBUNGAN @ SEE4513         FKE
                                          SDC05 - SDC05 -            SDC05 -
SEE - SEE4012 @ AMALAN                              STUDENT STUDENT            STUDENT
PROFESIONAL KEJURUTERAAN @           UTMKL               DEVELOPM DEVELOPM            DEVELOPM
SEE5103                FKE                     ENT   ENT              ENT
                                         CENTRE  CENTRE             CENTRE
SEE - SEE4113 @ SISTEM KAWALAN         UTMKL                             DK 4            DK 4     DK 4
MODEN @ SEE5113            FKE
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                       J3 201 -         J3 201 -   J3 201 -
SEE - SEE4433 @ ELEKTRONIK KUASA &      UTMKL                              BILIK           BILIK     BILIK
PEMACU @ -              FKE                                  KULIAH          KULIAH    KULIAH


SEE - SEE4443 @ ANALISIS SISTEM        UTMKL                DK 4     DK 4           DK 4
KUASA @ -               FKE
                                                       SDC05 -          SDC05 - SDC05 -
                                                      STUDENT          STUDENT STUDENT
SEE - SHD4142 @ EKONOMI            UTMKL                            DEVELOPM          DEVELOPM DEVELOPM
KEJURUTERAAN @ -           FKE                                   ENT            ENT   ENT

SEE - SSE1792 (SEK.01) FKE @         UTMKL                DK 1     DK 1           DK 1
KALKULUS @ -             FKE
SEE - SSE1793 (SEK.01) FKE @
PERSAMAAN TERBITAN @ SSM2543,         UTMKL                F 406    F 406           F 406
SSM2532                FKE
SEE - SSE1793 (SEK.02) FKE @
PERSAMAAN TERBITAN @ SSM2543,         UTMKL                H106     H106           H106
SSM2532                FKE
SEE - SSE1893 (SEK.01) FKE @                           A106 -    A106 -           A106 -
MATEMATIK KEJURUTERAAN @ SSM2243,       UTMKL               MAKMAL    MAKMAL           MAKMAL
SSM2283, SSM2272           FKE                    BAHASA 1   BAHASA 1          BAHASA 1

SEE - SSE1893 (SEK.02) FKE @                           A108 -    A108 -           A108 -
MATEMATIK KEJURUTERAAN @ SSM2243,       UTMKL               MAKMAL    MAKMAL           MAKMAL
SSM2283, SSM2272           FKE                    BAHASA 2   BAHASA 2          BAHASA 2


SEE - SSE2193 FKE @ STATISTIK         UTMKL                H104     H104           H104
KEJURUTERAAN @ -           FKE

SEE - SSE2393 (SEK.01) FKE @ KAEDAH      UTMKL                DK 5     DK 5           DK 5
BERANGKA @ SSM3393          FKE
                                         A109 -    A109 -           A109 -
SEE - SSE2393 (SEK.02) FKE @ KAEDAH      UTMKL               MAKMAL    MAKMAL           MAKMAL
BERANGKA @ SSM3393          FKE                    BAHASA 3   BAHASA 3          BAHASA 3
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                 22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P       FAKULTI TEMPAT
                           08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                            (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)
                      KOLEJ
SKK - SKC5313 @ KEJURUTERAAN AIR                                            B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                     GEOMATIKA
SISA BUANGAN @ -          FKK                                           3.8     3.8      3.8     3.8
                                        (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)
                      KOLEJ
                                        B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                     GEOMATIKA
SKK - SKM1013 @ STATIK @ -     FKK                       3.8     3.8      3.8
                                        (ARAS 3)   (ARAS 3)   (ARAS 3)
                      KOLEJ
SKK - SKV1013 @ KEJURUTERAAN                          B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                     GEOMATIKA
BAHAN @ -             FKK                       3.14     3.14     3.14
                                                            (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                      KOLEJ
                                                            B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                     GEOMATIKA
SKK - SKF1013 @ TERMODIDAMIK @ -  FKK                                           4.6     4.6      4.6     4.6
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                 22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                           08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

SMM - SME1013 (SEK.01) @                                          C204-           C204-    C204-     C204-
PENGATURCARAAN UNTUK JURUTERA @       UTMKL                             MAKMAL           MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
SEK. 01 & 02 DIGABUGKAN SEKALI    FKM                                  MIKROP           MIKROP    MIKROP    MIKROP


SMM - SME1213 (SEK.01) @ DINAMIK @      UTMKL                             DK 6            DK 6     DK 6     DK 6
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1213 (SEK.02) @ DINAMIK @      UTMKL                             F 403           F 403     F 403    F 403
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1213 (SEK.03) @ DINAMIK @      UTMKL                             P 402           P 402     P 402    P 402
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1213 (SEK.04) @ DINAMIK @      UTMKL                             F 408           F 408     F 408    F 408
SMJ2203, SMM2203           FKM

SMM - SME1613 @ SAINS BAHAN @        UTMKL                             P 401           P 401     P 401    P 401
SMJ2603, SMM2603           FKM

SMM - SME2113 (SEK.01) @ MEKANIK       UTMKL                P 401    P 401           P 401
PEPEJAL I @ SMJ2103, SMM2102     FKM

SMM - SME2113 (SEK.02) @ MEKANIK       UTMKL                F 403    F 403           F 403
PEPEJAL I @ SMJ2103, SMM2102     FKM

SMM - SME2123 @ MEKANIK PEPEJAL II      UTMKL                DK 6     DK 6           DK 6
@ SMJ3103, SMM3103          FKM

SMM - SME2223 @ GETARAN DAN         UTMKL                P 403    P 403           P 403
MEKANIK MESIN @ SMJ3203, SMM3203   FKM
                                                      C207 -           C207 -  C207 -  C207 -
SMM - SME3242 @ INSTRUMENTASI @       UTMKL                            B.SEMINAR         B.SEMINAR B.SEMINAR B.SEMINAR
SMJ3242, SMJ4222, SMM4962      FKM                                   5             5     5     5


SMM - SME4533 @ REKABENTUK SISTEM      UTMKL                F 408    F 408           F 408
@ SMJ5553, SMJ4553, SMM5233     FKM

SMM - SME4713 @ PEMBUATAN          UTMKL                             P 403           P 403     P 403    P 403
TERMAJU @ SMJ5713, SMJ4713      FKM
SMM - SME4833 @ EKONOMI
KEJURUTERAAN @ SMJ5823, SMJ4823,       UTMKL                F 401    F 401           F 401
SMM5823               FKM
                               JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                  22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                            08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT2223 @ PENGURUSAN         KLMU               13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2)
PROJEK @ -              FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT2233 @ SISTEM PENGKALAN      KLMU                                   13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2) 13 (ARAS 2)
DATA @ -               FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT3233 @ PENGURUSAN ALAM       KLMU               12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2)
SEKITAR DAN EIA @ -          FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGN/T - SGT3243 @ GUNAPAKAI SISTEM      KLMU                                   12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2) 12 (ARAS 2)
MAKLUMAT TANAH @ -          FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH3113 @ PENYELIDIKAN        KLMU                                   11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2)
PASARAN HARTA TANAH @ -        FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH3192 @ PEMBANGUNAN         KLMU               11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2) 11 (ARAS 2)
KEUSAHAWANAN @ -           FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH4013 @ PENILAIAN BISNES      KLMU                                   10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2)
@-                  FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGP/H - SGH4163 @ PEMBANGUNAN         KLMU               10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2) 10 (ARAS 2)
TANAH UNTUK PENGURUS HARTA @ -    FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SGU2513 @ UKUR HIDROGRAFI I @      KLMU               14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2)
-                   FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
                       KLMU                                   15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2)
SGU - SGU3723 @ FALAK SYARIE @ -   FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
                       KLMU               09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2)
SGU - SGU4342 @ AMALAN IKHTISAS @ -  FKSG
                                         BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SGU4833 @ FOTOGRAMETRI         KLMU               15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2) 15 (ARAS 2)
BERDIGIT @ -             FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SGU4944 @ PROJEK SARJANA        KLMU                                   09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2) 09 (ARAS 2)
MUDA II @ -              FKSG
                                                             BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SGU - SSE1523 @ MATEMATIK UNTUK        KLMU                                   14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2) 14 (ARAS 2)
JURUKUR @ -              FKSG
                                 JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                          J3 205 -   J3 205 -   J3 205 -
SPH - SPE3002 @ PERDAGANGAN DAN        UTMKL                MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
KEUSAHAWANAN @ -            FP                      UKUR     UKUR     UKUR


SPH - SPL2402 @ REKABENTUK           UTMKL                             H 408-M. KOMPUTER MEKANIKAL
BERBANTUKAN KOMPUTER @ -        FP

SPH - SPL3412 @ APLIKASI KOMPUTER       UTMKL                      MAK. KOMPUTER 2 CICT, BERSEBELAHAN DEWAN BESAR
GRAFIK @ -               FP
                                                              J3 205 -   J3 205 -   J3 205 -   J3 205 -
SPH - SPL4402 @ ASAS PENGURUSAN        UTMKL                                    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
INOVASI & PENGELUARAN PRODUK @ -    FP                                          UKUR     UKUR     UKUR     UKUR


SPI - SPM1002 @ TEKNOLOGI           UTMKL                                        V101 - MAKMAL KOMPUTER
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN @ -    FP
                                          (ARAS 3)  (ARAS 3)  (ARAS 3)
                        KOLEJ
                                           DEWAN    DEWAN    DEWAN
                       GEOMATIKA
SPI - SLQ2112 @ MANHAJ AL-TAFSIR @ -  FP                     KULIAH 3.11 KULIAH 3.11 KULIAH 3.11

                                          (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SPI - SLQ2312 @ FIQH ISLAM II @ -   FP                       4.4     4.4      4.4
                                          (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SPI - SLQ2342 @ EKONOMI ISLAM @ -   FP                       4.1     4.1      4.1
                                                              (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
SPI - SLQ3222 @ QAWAID LUGHAH                                                B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
ARABIYYAH III @ -           FP                                           4.4     4.4      4.4     4.4
                                                              (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)   (ARAS 4)
                        KOLEJ
SPI - SPM4712 @ KAEDAH MENGAJAR                                               B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH   B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SAINS KOMPUTER @ -           FP                                           4.1     4.1      4.1     4.1
                                          (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                        KOLEJ
                                          B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                       GEOMATIKA
SSK/SPT - SSH2012 @ MEKANIK @ -    FP                       4.8     4.8            4.8
                              B106,    B106,    B106,    B106,          (ARAS 4)
SSK/SPT - SSH2713 @ PERSAMAAN         UTMKL    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL          B.KULIAH
TERBITAN @ -              FP         BENDALIR   BENDALIR   BENDALIR   BENDALIR           4.5
                                          (ARAS 3)   (ARAS 3)          (ARAS 3)
                        KOLEJ
SSK/SPT - SSH2723 @ PENYELIDIKAN                          B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                       GEOMATIKA
OPERASI I @ -             FP                       3.13     3.13            3.13
                                 JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                    22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P         FAKULTI TEMPAT
                              08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                           (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSK/SPT - SSH2823 @ PERSAMAAN                            B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                        GEOMATIKA
TERBITAN SEPARA @ -           FP                       4.6     4.6            4.6
                                                        (ARAS 4)         (ARAS 4)   (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSK/SPT - SSH3063 @ TEORI SET DAN                                        B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                        GEOMATIKA
MANTIK @ -               FP                                     4.5            4.5      4.5
                                           (ARAS 4)   (ARAS 4)         (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC2243 @ PRINSIP KIMIA                             DEWAN     DEWAN           DEWAN
                        GEOMATIKA
ANALISIS @ -              FS                     KULIAH 4.2  KULIAH 4.2        KULIAH 4.2
                                                        (ARAS 4)         (ARAS 4)   (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC3293 @ ANALISIS RADIO KIMIA/                                      B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                        GEOMATIKA
RADIOKIMIA @ SSK3732          FS                                     4.7            4.7      4.7
                                           (ARAS 4)   (ARAS 4)          (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC3423 @ PROSES KIMIA                             B.KULIAH   B.KULIAH          B.KULIAH
                        GEOMATIKA
INDUSTRI @ -              FS                       4.7     4.7            4.7
                                                        (ARAS 4)          (ARAS 4)   (ARAS 4)
                         KOLEJ
SSC - SSC4223 @ KIMIA ALAM SEKITAR                                        DEWAN           DEWAN    DEWAN
                        GEOMATIKA
@ SSC3223, SSK4223           FS                                   KULIAH 4.2         KULIAH 4.2  KULIAH 4.2
                                                        (ARAS 5)         (ARAS 5)   (ARAS 5)
                         KOLEJ
SSC - SSH1113 @ STATISTIK 1 @                                          B.KULIAH         B.KULIAH   B.KULIAH
                        GEOMATIKA
SSM2703                 FS                                     5.2            5.2      5.2
                                  JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                    22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P          FAKULTI TEMPAT
                              08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

                                                                KULIAH    KULIAH    KULIAH
SHD/R/F - SHB2243 @ PENGENALAN           -
                                                                BATAL    BATAL     BATAL
KEWANGAN @ SHD1213            FPPSM
                         YAYASAN                                   (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SCK2403 @ PANGKALAN DATA
                         SELANGOR                                  B.KULIAH 09 B.KULIAH 09 B.KULIAH 09
PEMASARAN @ -              FPPSM
                         YAYASAN               (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SHB1123 @ PENGANTAR
                         SELANGOR              B.KULIAH 10 B.KULIAH 10 B.KULIAH 10
MAKROEKONOMI @ SHD1123          FPPSM
                         YAYASAN                                   (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SHB3333 @ UNDANG-UNDANG
                         SELANGOR                                  B.KULIAH 10 B.KULIAH 10 B.KULIAH 10
PERDAGANGAN @ SHD2323          FPPSM
                         YAYASAN               (ARAS 12)  (ARAS 12)  (ARAS 12)
SHD/R/F - SHP3203 @ ASAS KAEDAH
                         SELANGOR              B.KULIAH 09 B.KULIAH 09 B.KULIAH 09
PENYELIDIKAN @ SHP2303          FPPSM
                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD1723 (SEK.01) @ STATISTIK      KLMU                01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2)
II @ SHD2793               FPPSM
                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD1723 (SEK.02) @ STATISTIK      KLMU                02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2)
II @ SHD2793               FPPSM
                                                               BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD2213 (SEK.01) @           KLMU                                    01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2) 01 (ARAS 2)
PENGURUSAN KEWANGAN @ -         FPPSM
                                                               BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD2213 (SEK.02) @           KLMU                                    02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2) 02 (ARAS 2)
PENGURUSAN KEWANGAN @ -         FPPSM
                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHD3583 @ STRATEGI           KLMU                20 (ARAS 2) 20 (ARAS 2) 20 (ARAS 2)
PERNIAGAAN @ -              FPPSM
                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHF3183 @ ELEKTRONIK          KLMU                04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2)
PEMASARAN @ -              FPPSM
                                           BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHP2333 @ PENILAIAN           KLMU                05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2)
PROGRAM @ -               FPPSM
                                                               BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHP3223 (SEK.01) @ SISTEM        KLMU                                    03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2)
TEKNOLOGI PENGAJARAN @ SHP2323      FPPSM
                                                               BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SHP3223 (SEK.02) @ SISTEM        KLMU                                    04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2) 04 (ARAS 2)
TEKNOLOGI PENGAJARAN @ SHP2323      FPPSM
                              JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                 22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P       FAKULTI TEMPAT
                           08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

SHD/R/F - SHP3233 @ KESIHATAN DAN
KESELAMATAN DALAM INDUSTRI @
                                        BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PENGURUSAN KESELAMATAN &          KLMU               03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2) 03 (ARAS 2)
KESIHATAN INDUSTRI @ SHD3733,
SHP3433               FPPSM
SHD/R/F - SHP4303 (SEK.01) @
                                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PERUBAHAN & PEMBANGUNAN           KLMU                                   05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2) 05 (ARAS 2)
ORGANISASI INDUSTRI @ SHP3373    FPPSM
SHD/R/F - SHP4303 (SEK.02) @
                                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
PERUBAHAN & PEMBANGUNAN           KLMU                                   06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2) 06 (ARAS 2)
ORGANISASI INDUSTRI @ SHP3373    FPPSM
                                                            BILIK UTM  BILIK UTM  BILIK UTM
SHD/R/F - SMU3852 @ REKA BENTUK       KLMU                                   07 (ARAS 2) 07 (ARAS 2) 07 (ARAS 2)
KEMUDAHAN @ -            FPPSM
                                JADUAL BILIK KULIAH MINGGU KE ENAM (SEM.I 2011/2012)
                                   22 OKT. 2011 (SABTU)                    22 OKT. 2011 (AHAD)
  KOD M/P @ NAMA M/P        FAKULTI TEMPAT
                             08:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 16:30 -18:30 20:00 - 22:00 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 16:30 - 18:30

SCK/J/R/V - DCM1013 @ TEKNOLOGI &                         N306 - BILIK N306 - BILIK N306 - BILIK
SISTEM MAKLUMAT @ SCK1413, SCD1513      UTMKL                MESYUARA MESYUARA MESYUARA
@ PELAJAR SCK/J/V/R          FSKSM                      T      T      T


SCK/J/R/V - SCD2613 @ REKABENTUK       UTMKL            AB 100-1- M.KOMPUTER
DAN ANALISA SISTEM @ DCM2353     FSKSM
                                          V101 -  V101 -  V101 -
SCK/J/R/V - SCG3023 @ ASAS          UTMKL                MAKMAL  MAKMAL  MAKMAL
KOMPUTER GRAFIK @ SCV2513       FSKSM                    KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
                                          AB 100-2- AB 100-2- AB 100-2-
SCK/J/R/V - SCJ4363 @ PENGURUSAN       UTMKL                M.KOMPUTE M.KOMPUTE M.KOMPUTE
PROJEK PERISIAN @ -          FSKSM                      R     R     R
                                          B101-     B101-    B101-
SCK/J/R/V - SCM3153 @ PERANCANGAN       UTMKL                MAKMAL    MAKMAL    MAKMAL
SISTEM MAKLUMAT STRATEGIK @ -     FSKSM                    LINUX 1    LINUX 1   LINUX 1
                                          H 401 -  H 401 -  H 401 -
SCK/J/R/V - SCP3093 @ KEJURUTERAAN      UTMKL                M.KOMPUTE M.KOMPUTE M.KOMPUTE
PERISIAN @ SCJ1203          FSKSM                      R     R     RSCK/J/R/V - SCR1043 @ ORGANISASI       UTMKL      F 101 - MAKMAL KOMPUTER 1
DAN SENIBINA KOMPUTER @ DCS2103    FSKSM
                        YAYASAN               (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
SCK/J/R/V - DEU1213 @ LOGIK DIGITAL
                       SELANGOR              B.KULIAH 03 B.KULIAH 03 B.KULIAH 03
@ SCR1013               FSKSM
                        YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
SCK/J/R/V - DSM1173 @ ALJABAR
                       SELANGOR                                   B.KULIAH 13 B.KULIAH 13 B.KULIAH 13
LINEAR @ -              FSKSM
SCK/J/R/V - SCJ2253 (SEK.01) @
                        YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KEPERLUAN KEJURUTERAAN &
                       SELANGOR              B.KULIAH 13 B.KULIAH 13 B.KULIAH 13
PERMODELAN PERISIAN @ -        FSKSM
SCK/J/R/V - SCJ2253 (SEK.02) @
                        YAYASAN               (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
KEPERLUAN KEJURUTERAAN &
                       SELANGOR              B.KULIAH 14 B.KULIAH 14 B.KULIAH 14
PERMODELAN PERISIAN @ -        FSKSM
                        YAYASAN               (ARAS 11)  (ARAS 11)  (ARAS 11)
SCK/J/R/V - SCP4153 @ TEORI SAINS
                       SELANGOR              B.KULIAH 04 B.KULIAH 04 B.KULIAH 04
KOMPUTER @ SCJ3203          FSKSM
                        YAYASAN                                   (ARAS 13)  (ARAS 13)  (ARAS 13)
SCK/J/R/V - SHA2122 @ PRINSIP AKAUN
                       SELANGOR                                   B.KULIAH 14 B.KULIAH 14 B.KULIAH 14
@-                  FSKSM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:11/29/2011
language:Malay
pages:28