Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TNA Takwim Latihan by xiaoyounan

VIEWS: 6 PAGES: 7

									                        Fakulti Perubatan Veterinar
                        Analisis Keperluan Latihan
                      Jabatan Hospital Veterinar Universiti

Kemahiran Umum

                   Tahap
                            Tahap               Tahap
                  Kompetensi
 Bil       Kemahiran            Kompetensi Staf Jurang Kemahiran Kepentingan (Skala Keutamaan Latihan
                 Diperlukan (Skala
                           (Skala 1-5)              1-3)
                    1-5)
 1   Perkhidmatan Pelanggan      5        2        3        3         9
 2   Bahasa Inggeris          5        3        2        3         6
 3   Komunikasi            5        3        2        3         6

Kemahiran Khusus

                   Tahap       Tahap               Tahap
 Bil       Kemahiran    Kompetensi    Kompetensi Staf Jurang Kemahiran Kepentingan (Skala Keutamaan Latihan
                  Diperlukan     (Skala 1-5)              1-3)
 1   Pelupusan Sisa Klinikal     5          2        3        3         9
 2   Mengekang Haiwan        5          3        2        2         4
 3   Akta Dangerous Drug       5          1        4        3         12


Keputusan

                                    Keutamaan Latihan
 Bil       Kemahiran      Unit 1       Unit 2       Unit 3     Unit 4      Purata
 1   Perkhidmatan Pelanggan      9         8         8       12        9.25
 2   Bahasa Inggeris         6         8         12       6         8
 3   Komunikasi            6         4         6       4         5
 4   Pelupusan Sisa Klinikal     9         12         8       6        8.75
 5   Mengekang Haiwan         4         6         6       2        4.5
 6   Akta Dangerous Drug       12         12         12       12         12
                             Fakulti Perubatan Veterinar
                               Takwim Latihan 2011


Bil         Kursus              Tarikh      Tempat       Penceramah     Kumpulan Sasaran
1 Kursus Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti    2 Februari 2011    DKV A      Penceramah Luar      Semua
                                                        Semua Staf
2 Kursus Bahasa Inggeris              10 Mei 2011     DKV B    Fakulti Bahasa Moden     Sokongan
3 Kursus Pelupusan Sisa Klinikal          Julai 2011     DKV A    Pantai Medivest Sdn Bhd    Semua
4 Kursus Akta Dangerous Drug            Oktober 2011     Bilik    Prof. Madya Dr. Arifah  Semua Pegawai,
                                   Seminar                 Pen. Pegawai &
                                                       Pemb. Veterinar
                                                          Jumlah Kos

  Disediakan oleh:

  Timbalan Penyelaras Latihan Staf
  Tarikh:

  Disahkan oleh:

  Dekan
  Tarikh:

  Nota: Takwim yang dicetak/dimaklumkan kepada staf tidak perlu dinyatakan kos
  Kos
RM3,000.00

RM2,000.00
 RM500.00
 RM500.00


RM6,000.00
                          Fakulti Perubatan Veterinar
                            Takwim Latihan 2011

Bil          Kursus         Tarikh Dicadangkan   Tarikh Dijalankan
1 Kursus Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti   2 Februari 2011    2 Februari 2011
2 Kursus Bahasa Inggeris             10 Mei 2011      15 Mei 2011
3 Kursus Pelupusan Sisa Klinikal         Julai 2011    Belum Dilaksanakan

4 Kursus Akta Dangerous Drug          Oktober 2011
ar


          Catatan/Justifikasi

     Ditunda mengikut tarikh penceramah
   Ditangguhkan kerana peruntukan PTJ telah habis
            Fakulti Perubatan Veterinar
            Analisis Keperluan Latihan
          Jabatan Hospital Veterinar Universiti

Bil         Kursus      Bil. Permohonan   Peratus
1   Kursus Komunikasi            25      35.7
2   Kursus Bahasa Inggeris         49      70.0
3   Kursus Penulisan Laporan        55      78.6
4   Kursus SPK               21      30.0
5   Kursus Pemanduan Berhemah        5       7.1
6   Kursus Kepimpinan            17      24.3
7   Pembinaan Pasukan            60      85.7
8   Kursus Pembedahan Haiwan        6       8.6
9   Kursus Fisioterapi Haiwan        5       7.1
10  Kursus Pengendalian Aduan        12      17.1
                  Fakulti Perubatan Veterinar
                  Analisis Keperluan Latihan

Cadangan Pengurusan

 Bil      Pencadang                     Latihan
 1 Dekan               Kursus SPK
                   Kursus Perkhidmatan Pelanggan
                   Kursus Motivasi
 2  Timbalan Dekan Akademik     Kursus Pengendalian Pelajar Bermasalah
                   Kursus Penyampaian Berkesan
 3  Timbalan Dekan Penyelidikan   Kursus Penulisan Research Proposal
                   Kursus Pembantu Makmal
 4  Ketua Jabatan 1         Kursus Pembantu Makmal
                   Team Building
 5  Ketua Jabatan 2         Kursus Penulisan
                   Kursus Pembantu Makmal
 6  Ketua Jabatan 3         Team Building
                   Kursus Motivasi
 7  Ketua Pentadbiran        Kursus 5S
                   Kursus SPK
                   Kursus Perkhidmatan Kaunter

								
To top