MUN by hedongchenchen

VIEWS: 163 PAGES: 10

									DELEGATION   NAME         PHONE

                           Chair
Canada     JI Jing        13688313207
Egypt     LI Xi         13881869598
Venezuela   LIU Churan      15210662310
Japan     Moon Seon-ho     010-2587-0324
Germany    MATSUSHIMA TETSURO  090-3697-7950

                           Africa
        XUE Shujian      18782941832
Egypt
        Kim Seung-tae     010-5160-2563
        ZHU Yixuan      18768115590
Congo     LONG Yanqiu      13518157267
        KANEKO KENTA     090-7761-4506
        LIN Lu        15210960997
Kenya     DONG Jixuan      15208295135
        Lee Ji-won      010-3578-4501
        LIU Yujiao      15810912419
Mauritius   REN Haohao      18782968856
        KUSHIOKA RISA     080-1930-6813
        YUAN Shiyun      15823446069
Nigeria    WANG Mengzhen     13880197858
        KAWASHIMA SAYUMI   090-6674-7411
        SU Chenting      15959951630
South Africa  ZENG Xixi       15281088129
        Sung Hye-mi      010-7225-7410

                           Asia
         ZHANG Liheng    15866776421
Indonesia     DAI Lijun     15828549808
         Kim Young-jin   010-3008-9157
         BAI Zemeng     13520667956
Japan
         LIU Chenlu     18602877188
         CAO Jinxiao    13679103569
Republic of Korea DING Lizhang    13550106282
         IWASAKI YUSUKE   080-5641-5883
         ZHENG Jian     15996237834
Saudi Arabia   YAN Yamin     18980814638
         BaeK Jin-su    010-6604-6130
         GU Shiting     13918291382
Malaysia     ZHANG Hongkun   13648076302
         AOKI TETSUYA    090-7900-9335
         YAO Ying      15210626119
Singapore     YANG Ruocong    18782916427
         KAWASHIMA NANAMI  080-6162-7469
         NI Ying      15117948968
China       TAN Xun      13548090697
         KAWASAKI YOHEI   080-6970-4472
         CAO Yue      15001166025
India
India       FENG Lingxiao  13550047073
          MORITA ERI    6596977201

                               Europe
         LONG Beini    15922797202
France      ZHANG Junwei   13699497374
         Choi Da-ye    010-5065-6369
         QIAO Lidong    15616457661
Germany
         XU Yaqian     13980608103
United Kingdom of DONG Liuxu    13596178543
Great Britain and WANG Yufan    18702887790
Northern Ireland KANDA ERI     +1 (408) 771- 5116
         BAI Di      15184425677
Hungary      DENG Bingyu    18729487673
         Hwang Tae-won   010-2467-8910
         CHEN Li      15110015983
Norway      BO Jiawen     15281064223
         FUKUOKA JUNICHI  090-4647-2828

                             North America
          FAN Yiyi     15210626106
United States of
          WANG Yijia    15828471217
America
          Hong Dong-kwan  010-9198-1597
          LU Jing     15982090916
Cuba        YANG Yuling   13027499972
          Kim Tae-yoon   010-2614-0542
          SHI Xikun    13807415821
Mexico       MA Darong    18782982874
          Jung Ga-ok    010-3822-3765

                             South America
          CHEN Dong    15996315927
Argentina     ZHUANG Xiao   15196612836
          Lee Hee-joo   010-3307-9010/070-7569-9010
          SUN Xiaofan   13602112036
Brazil       BAI Xi      18780205449
          YASUDA SHO    090-3893-6928
          FENG Jie     15828422378
Venezuela
          ITO KAZUKI    080-3069-5862
          FENG Xiaochuan  18259176685
St. Lucia     LIAO Meiling   18782982934
          Kim Min-ji    010-9108-4503

                               Oceania
          ZHOU Fangzhou  13817708224
Australia     WANG Chunmei   13699471621
          HOJO SAKI    090-5510-9022
          HAN Ying     13820863691
Tuvalu       TANG Bo     13608077750
          Kim Yu-jin    010-9197-5396
                              Intergovernmental Organizations
         CHEN Yi          14789748053
         Zhuo Organization (WMO)
The World MeteorologicalXi         15281088100
         Jo Jae-yoen        010-4787-9379

                              Non-governmental Organizations
         LIU Wenxiu        15154102321
World Wide Fund for Nature (WWF)
         WANG Wei         13540774264
         NAGAKAWA MISATO      090-5805-3690
E-MAIL

     Chair
melodylikedog@hotmail.com
963430249@qq.com
ryanliuchuran12@126.com
silverskulls@hanmail.net
boketetsu@gmail.com

      Africa
517047389@qq.com
sksdpp18@yahoo.com
zyx1019@gmail.com
799255462@qq.com
kinko.zzz@gmail.com
linlulorna1991@163.com
470592930@qq.com
iiss4501@naver.com
wahmoi@sina.com
1224500237@qq.com
risa.kushioka@gmail.com
904408616@qq.com
179132416@qq.com
sym_kwshm@yahoo.co.jp
249060698@qq.com
429589215@qq.com
dreaming_22@hanmail.net

     Asia
454731428@qq.com
358025251@qq.com
dj_youngj@hotmail.com
baizemeng.mun@gmail.com
529684431@qq.com
1203839420@qq.com
dingld9@163.com
yuhsuke.iwasaki@gmail.com
njuzfzj@163.com
444740170@qq.com
socialbizner@hanmail.net
rachelkoo@126.com
407856274@qq.com
tom5aoki@yahoo.co.jp
cassiopeiam0715@hotmail.com
851633124@qq.com
nanami_kwshm@yahoo.co.jp
cindanyy@gmail.com
294903134@qq.com
silentorange813@yahoo.co.jp
cxg3000@126.com
owen.unknown@hotmail.com
moritaeri@gmail.com

     Europe
514983913@qq.com
932062794@qq.com
hahadaye@hanmail.net
tumubaozhishui@126.com
keiyu13bl@gmail.com
sunnydong2011@yahoo.cn
928454438@qq.com
allonsy.pontdavi73e@gmail.com
595711525@qq.com
27481640@qq.com
10004daetong@daum.net
chenli.steven@gmail.com
 328228150@qq.com
junichi.fukuoka@hotmail.com

   North America
van.united@gmail.com
916276095@qq.com
dkh1108@gmail.com
395711060@qq.com
80798182@qq.com
ty1023@hanmail.net
hnugg2011@163.com
294347850@qq.com
gaok1534@gmail.com

   South America
monkerek@hotmail.com
zhuangxiao99@foxmail.com
gmlwn90_1@hotmail.com
disiahguhh@163.com
383684910@qq.com
yasudasho1214@yahoo.co.jp
499354025@qq.com
ka54545@qg7.so-net.ne.jp
385629985@qq.com
240795939@qq.com
kmj910811@hotmail.com

    Oceania
zfz_sisu@foxmail.com
1172051323@qq.com
sak11106.h@gmail.com
disiahughh@163.com
328116953@qq.com
acaciaroma@korea.ac.kr
Intergovernmental Organizations
  308042924@qq.com
  zhuoer123@foxmail.com
  jojeyun91@hanmail.net

Non-governmental Organizations
 764847827@qq.com
 davycool@163.com
 misatopinkpink@gmail.com
UNIVERSITY


Sichuan University
Sichuan University
China Foreign Affairs University
Korea University
The University of Tokyo


University of Electronic Science and Technology of China
Korea Army Academy at Yeong-cheon
Zhejiang University
Southwest Jiaotong University
Hitotsubashi University
Renmin University of China
Southwestern University of Finance and Economics
University of Ulsan
Beijing International Studies University
Sichuan Normal University
Waseda University
Sichuan International Studies University
Sichuan University
Ritsumeikan University
Huaqiao University
Chengdu University of TCM
Ewha Womans University


Shandong University
Southwest Jiaotong University
Chung-Ang University
Peking University
Sichuan University
Northwestern Polytechnical University
Southwestern University of Finance and Economics
Waseda University
Nanjing University
Sichuan University
Hankuk University of Foreign Studies
Shanghai International Studies University
University of Electronic Science and Technology of China
Osaka University
Beijing Foreign Studies University
Chengdu University of TCM
Ritsumeikan University
Renmin University of China
University of Electronic Science and Technology of China
The University of Tokyo
Beijing International Studies University
    Southwestern University of Finance and Economics
    University of California, Santa Barbara


    Sichuan International Studies University
    Southwest Jiaotong University
    Pukyong National University
    National University of Defense Technology
    Sichuan University
    Zhejiang University
    Southwestern University of Finance and Economics
    American University
    Sichuan Normal University
    Northwestern Polytechnical University
    Korea Army Academy at Yeong-cheon
    China Foreign Affairs University
    Southwest Jiaotong University
    Gwansei Gukuin University

rica
    Beijing Foreign Studies University
    Southwest Jiaotong University
    Pukyong National University
    Sichuan Normal University
    National University of Defense Technology
    Korea University
    Hunan University
    Chengdu University of TCM
    Chung-Ang University

rica
    Nanjing University
    University of Electronic Science and Technology of China
    Korea University
    Tianjin Foreign Studies University
    Sichuan Normal University
    The University of Tokyo
    Sichuan University
    Hitotsubashi University
    Huaqiao University
    Chengdu University of TCM
    Ewha Womans University

a
    Shanghai International Studies University
    Sichuan Normal University
    Meiji University
    Tianjin Foreign Studies University
    Southwestern University of Finance and Economics
    Korea University
Organizations
        Hunan University
        Chengdu University of TCM
        University of Ulsan

Organizations
        Shandong University
        University of Electronic Science and Technology of China
        Sophia University
 Group 1   Goup 2   Group 3  Group 4    Group 5     Group 6
The World   Egypt   Mauritius World Wide    Japan     Saudi Arabia
 Australia  Indonesia   South  St. Lucia    Congo      China
Venezuela    India  Germany   United  United Kingdom of   Hungary
 Norway    France  Argentina Singapore    Cuba       Brazil
 Mexico   Republic of Malaysia  Kenya     Tuvalu     Nigeria

								
To top