FAKULTI EKONOMI by q97T73d

VIEWS: 252 PAGES: 12

									FAKULTI EKONOMI

JABATAN ANALISA EKONOMI DAN POLISI AWAM


0001   Abdul Malik Ismail
     Peranan  institusi tabungan dalam   menggalakkan    dan
     membolisasikan tabungan. UM 8910

0002   Adzlan Abbas
     Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kajian kes ke atas
     rumah banglow dan rumah kembar dua tingkat di Bandar Baru
     Bangi.   UM 8873

0003   Ahmad Badri Ismail
     Perubahan peranan dalam campuran ekonomi awam – swasta:
     kajian kes di Malaysia. UM 8867

0004   Arumugam Karapanan
     Suatu penganalisaan ke atas pelaburan asing, hutang luar negeri
     dan aliran keluar modal dan pengaruh mereka terhadap imbangan
     pembayaran Malaysia. UM 8886

0005   Bee, Huey Fang
     Pengswastaan monopoli tulin. UM 8881

0006   Chai, Chiaw Tien
     Analisis empirik permintaan perumahan di Semenanjung Malaysia.
     UM 8882

0007   Norsiah Ismail
     Gunatenaga sektor awam dan implikasi terhadap penggunaan
     siswazah. UM8877

0008   Ee, Chay Seng
     Peranan institusi kredit perumahan terhadap sektor perumahan
     di Malaysia. UM 8903

0009   Eh Sau A/L Tom
     Pola perbelanjaan penggunaan isirumah petani:    kajian  kes
     kampung terbaik, Tumpat, Kelatan. UM8891

0010   Fatimah Hussain
     Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kes rumah banglo
     berkembar dan rumah teres dua bilik di Bandar Baru Bangi. UM
     8896

0011   Fong, Teck Fah
     Trend pelaburan Amerika Syarikat di negara-negara ASEAN.
     UM 8915

0012   Hasan Dollah
     Penglibatan MARA dalam program pengangkutan luar Bandar 1966
     hingga 1988. UM 8875
0013   Jumahiah Ramli
     Pulangan persekolahan: kajian kes di Universiti Kebangsaan
     Malaysia. UM 8890
0014  Karamudin Sabdin
    Perbelanjaan pelaburan asing di peringkat huluan dalam industri
    petroleum dan sumbangannya kepada pendapatan dan ekonomi
    negara: kajian kes SSB dan SSPC. UM 8911

0015  Khalili Hj. Buyong
    Analisis kewangan: kajian kes beberapa    buah  bank-bank
    perdagangan di Malaysia. UM 8878

0016  Khoo, Kim Soon
    Polisi perindustrian dan perdagangan di ASEAN dan hubungannya
    dengan pelan induk perindustrian di Malaysia. UM 8907

0017  Khor, Wei Khung
    Trend perdagangan antarabangsa di antara Malaysia dan Asia
    Timur. UM 8901

0018  Lee, Su Chin
    Kumpulan wang simpanan, pencen dan insuran: peranannya dalam
    jaminan keselamatan social dan pembangunan negara. UM 8874

0019  Lim, Ai Mai
    Pertumbuhan dan proses kawalan perbelanjaan sektor awam
    di Malaysia. Antara teori dan amalan. UM 8870

0020  Lum, Heap Sum
    Industri pemfaktoran di Malaysia: apakah faedahnya. UM 8894

0021  Lum, Weng Yuen
    Upahy fleksibel. UM 8905

0022  Marciana Danggoi
    Industri elektronik di Malaysia: kesan ke atas eksport semasa
    kemelesetan ekonomi. UM 8914

0023  Mat Zain Seman
    Pola perbelanjaan penggunaan isirumah nelayan: satu kajian kes
    di Genting, Tumpat, Kelantan. UM 8909

0024  Misran Sagi
    Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kes penghuni rumah
    pengsa di Bandar Baru Bangi. UM 8864

0025  Mokhtar Ibrahim
    Dasar Ekonomi Baru (DEB): agihan semula pendapatan. UM 8884

0026  Mohammad Razin Mohamat Noor
    Kemunduran pembangunan ekonomi Melayu. UM 8913

0027  Mohd. Saifuddin Ahmad Mustaffa
    Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kajian kes di
    kawasan peringkat satu Bandar Baru Bangi. UM 8902

0028  Mohd. Zahreree Haji Mohamed Amin
    Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kajian kes di
    seksyen 1 dan 2 rumah teres 3 bilik Bandar Baru Bangi. UM 8876

0029  Nor Hasidah Mohamed Zainon
    Perkembangan cukai pengangkutan jalan dan peranan Jabatan
    Pengangkutan Jalan Malaysia. UM 8735
0030  Norhayati Razi
    Pelaburan asing di Malaysia: analisis dari   perspektif faedah
    berbanding. UM 8887

0031  Norlizah Hassan
    Peranan kerajaan dalam perumahan awam. UM 8865

0032  Ong, Lian Cheng
    Perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi Malaysia
    bagi tahun 1961-1988. UM 8883

0033  Othman Yaakob
    Institusi pembiayaan pembangunan: sumbangannya       untuk
    memajukan sektor ekonomi di Malaysia. UM 8892

0034  Rohaizat Kamal Ariffin
    Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kajian kes rumah
    dua bilik dan rumah pangsa di Bandar Baru Bangi. UM 8900

0035  Rohani Ibrahim
    Struktur upah sektor awam di Malaysia. UM 8866

0036  Ruhana Salleh
    Struktur upah sektor awam di Malaysia. UM 8906

0037  Rushdah Ramli
    Pola dan beban agihan perbelanjaan isirumah: kajian kes di Fasa 2
    Bandar Baru Bangi. UM 8904

0038  Sik, Choon Liang
    Prestasi eksport Malaysia: satu pendekatan modal pembahagian
    pasaran malar (A constant Market Shares Analysis). UM 8879

0039  Tan, Swan Hong
    Perusahaan awam di Malaysia dalam tahun 1980-an. UM 8889

0040  Teh, Yin Han
    Industri pemfaktoran di Malaysia: mekanisma pemfaktoran.   UM
    8912

0041  Teoh, Yew Siew
    Industri pemfaktoran di Malaysia: suatu perbandingan. UM 8885
0042  Ting, King Sing
    Polisi kewangan dan pasaran kewangan di Malaysia. UM 8933

0043  Wan Rabiaah Wan Ab. Manaff
    Perkembangan sektor perumahan: kesan ke atas ekonomi.    UM
    8880

0044  Yasir Salam
    Pola dan agihan beban perbelanjaan isirumah: kajian rumah teres
    2 tingkat di Bandar Baru Bangi. UM 8888

0045  Yong, Guat Siew
    Kajian ekonomi bandar sempadan satu kajian perbandingan antara
    Bandar Rantau Panjang dan Pengkalan Kubor. UM 8871

0046  Zainuddin Mat
    Syarikat jaminan kredit dan   peranannya  dalam  kemajuan
    perusahaan kecil. UM 8868
0047   Zubaidah Ahmad
     Sumber pembiayaan perumahan di Malaysia. UM 8872JABATAN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERANCANGAN


0048   Abdul Halim Ismail
     Organisasi perancangan pembangunan wilayah Selangor Darul
     Ehsan: fungsi dan matlamat. UM 8755

0049   Abdul Muluk Ejum
     Organisasi pembangunan Wilayah Sabah: fungsi dan pencapaian.
     UM 8767

0050   Ahmad Lotfi Zubir
     The Malay Dilemma: penilaian ke atas dasar pembangunan
     ekonomi Melayu era Mahathir. UM 8765

0051   Alwani Mohamed Yusoff
     Perkembangan dan prospek permintaan buruh     dalam  sektor
     pembuatan di Semenanjung Malaysia. UM 8742

0052   Alis Puteh
     Pembangunan industri perkilangan di Malaysia: satu penilaian
     menurut pandangan Islam. UM 8895

0053   Arba’in Gulam Dastagir
     Keberkesanan peranan pelan induk perindustrian di dalam sektor
     perindustrian. UM 8770

0054   Arimi Sidek
     Ke arah mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi wilayah
     di Malaysia: tinjauan terhadap strategi penyebaran industri dalam
     tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). UM 8747

0055   Chalar A/L Endin Prom
     Inisiatif ASEAN – Jepun: daya usaha untuk mempertingkatkan
     perhubungan ekonomi. UM 8751

0056   Chan, Ai Yee
     Pembiayaan bagi sektor perumahan di Malaysia. UM 8762

0057   Che Kamal Che Mohamed
     Tanah terbiar: satu kajian kes di Jajahan Tumpat. UM 8860

0058   Che Safinah Che Yusof
     Peranan sektor awam dalam pembasmian kemiskinan di kalangan
     pekebun kecil getah: satu kajian kes di Mukim Pahi, Kuala Krai.
     UM 8774

0059   Chong, Siew Lim
     Kedudukan kesatuan sekerja dalam penswastaan. UM 8754

0060   Ewe, Seng Kok
     Perkembangan industri berat terhadap pembangunan ekonomi
     Malaysia: prospek dan masalah. UM8768
0061  Hashim Ismail
    Trend perubahan struktur eksport sektor perindustrian Malaysia.
    UM 8744

0062  Johan Mohalana Abdul Hamid
    Masalah tanah terbiar: satu kajian kes di Daerah Padang Terap,
    Kedah Darul Aman. UM 8863

0063  Juhariah Kamarul Zaman
    Industri petroleum Malaysia: sistem pemasaran dan pola agihan
    hasil-hasil petroleum oleh syarikat-syarikat minyak di Malaysia.
    UM 8736

0064  Kooi, Khuat Wai
    Kemiskinan bandar: satu kajian empirik di Kampung Baru Cina
    Buntong, Ipoh, Perak Darul Ridzuan. UM 8775

0065  Lo, Shen Hyung
    Sektor perindustrian di Malaysia: analisa perubahan struktur dan
    nilai ditambah pembuatan mengikut industri dan wilayah. UM
    8777

0066  Mariah Ahmad
    Kemiskinan petani padi – penilaian ke atas institusi awam
    pertanian: satu kajian kes di A – III – MADA, Daerah Kota Setar,
    Kedah.   UM 8749

0067  Marzuki Abas
    Hubungan perdagangan ASEAN – EC: peranan tunggal Eropah
    1992 dan kesannya kepada ekonomi negara-negara sedang
    membangun seperti ASEAN. UM 8740

0068  Mazwin Mohamed
    Tanah terbiar: satu kajian kes di Mukim Gual Periok, Jajahan Pasir
    Mas, Kelantan. UM 8756

0069  Mohd. Azli Mohd Isa
    Industri petroleum: sumbangannya kepada hasil dan perbelanjaan
    negara. UM 8748

0070  Mohd. Fodzi Haji Osman
    Organisasi perancangan pembangunan wilayah: satu kajian di
    Negeri Perak Darul Ridzwan. UM 8739

0071  Mohd. Shaari Said
    Penilaian penerapan  nilai-nilai Islam  dalam  pentadbiran
    pembangunan: kajian Negeri Terengganu Darul Iman. UM 8781

0072  Mohd. Shukri Hanapiah
    Program khas perumahan kos rendah: pencapaian dan masalah.
    UM 8769

0073  Muhamad Zakir Abd. Halim
    Tanah terbiar: satu kajian kes di Daerah Pendang. UM 8752

0074  Musa Dun
    Matlamat pencapaian serta kesan Dasar Ekonomi Baru (DEB): satu
    garis panduan untuk dasar ekonomi negara selepas tahun 1990.
    UM 8759
0075  Nik Emi Mahizan Nik Anuar
    Masalah tanah terbiar: satu kajian kes di Jajahan Pasir Puteh,
    Kelantan. UM 8766

0076  Nik Roslina Nik Mohd Yusoff
    Program-program kerajaan dalam industri makanan       serta
    perkembangannya di Semenanjung Malaysia. UM 8861

0077  Nor Asidah Ariffin
    Penyertaan bumiputera dalam industri skel kecil (mesin dan
    kejuruteraan ringan) di Malaysia. UM 8779

0078  Noraishah Hj. Mohamad Yacob
    Perbelanjaan pelaburan asing di peringkat huluan dalam industri
    petroleum dan sumbangannya kepada pendapatan dan ekonomi
    negara: kajian kes ESSO Production Malaysia Inc., (EPMI). UM
    8764

0079  Norhayati Mohd. Noor
    Masalah tanah terbiar: satu kajian kes di Daerah Rantau Panjang,
    Kelantan. UM 8758
0080  Noriza Awang
    Pembangunan Bandar Baru Jeli dan kesannya ke atas
    sosioekonomi penduduk sekitarnya. UM 8771

0081  Norlizah Kamarudin
    Prospek dan masalah industri skel kecil bakeri di Malaysia: satu
    kajian kes. UM 8763

0082  Ong, Cheng Hock
    Pembangunan perindustrian di Pantai Timur Semenanjung
    Malaysia: satu kajian kes estet industri di Kelantan. UM 8773

0083  Ong, Daisy Danker
    Keperluan pembangunan tenaga manusia dekad ini dan akan
    datang dalam sektor pembuatan. UM 8741

0084  Rajaesvary A/P Ramasamy
    Kemiskinan – kajian sosioekonomi pekerja-pekerja buruh India
    di ladang: satu kajian kes di Ladang Selborne, Kuala Lipis, Pahang
    Darul Makmur. UM 8778

0085  Rajendran Karuppiah
    Keberkesanan dasar fiskal dan kewangan terhadap pengurangan
    kadar pengangguran di bawah hipotesis jangkaan rasional (rational
    expectations hypothesis): kajian kes di Malaysia. UM 8725

0086  Ramlah Haji Yaacob
    Hubungan perdagangan antara ASEAN – AS. UM 8760

0087  Rozani Sohar
    Peranan pejabat daerah dalam pelaksanaan projek-projek
    pembangunan: kajian di Batu Pahat Johor Darul Takzim. UM 8761

0088  Tam, Chee Meng
    Dilema ekonomi Melayu dan Mahathir Mohamad. UM 8772

0089  Tan, Hwee Jeng
    Strategi penyusunan semula ekuiti koporat di bawah Dasar
    Ekonomi Baru dan cadangan-cadangannya selepas 1990. UM
    8743
0090   Tan, Kok Oon
     Dasar pengangkutan di Malaysia. UM 8745

0091   Wan Din Wan Sulaiman
     Sistem keutamaan am/generalised system of preference: kesan ke
     atas ekonomi Malaysia. UM 8750

0092   Wee, Kian Kon
     Kemiskinan di Kampung Baru Cina: satu kajian kes di Kampung
     Baru Sungai Chua, Kajang, Selangor. UM 8746

0093   Yusoff Sulong
     Pembangunan keupayaan teknologi perindustrian: pengalaman
     Malaysia dan perbandingan dengan negara perindustrian baru.
     UM 8737

0094   Zullina Ismail
     Malaysia di dalam hubungan perdagangan pelbagaihala (GATT): isu
     prospek dan masalah. UM 8776


JABATAN EKONOMI PERTANIAN & SUMBER ALAM


0095   Ahmad Fadzil Yaani
     Perusahaan pekebun kecil nanas di Johor: satu kajian ekonomi
     di daerah Pontian, Johor. UM 8848

0096   Azhan Ali
     Interpretasi pergerakan harga tanah dan kadar cukai ke atas tanah
     milikan. Kajian kes di kawasan-kawasan terpilih Jajahan Pasir Mas,
     Kelantan (1975-1998). UM 8728

0097   Bernard Paul Netto
     Industri penternakan arnab di Malaysia. UM 8727

0098   Chong, Siew Ping
     Analisis ketidakstabilan harga komoditi eksport utama di Malaysia.
     UM 8849

0099   Ee, Chu Waa
     Perbezaan kecekapan teknik antara kawasan timur dan barat
     Semenanjung Malaysia bagi industri desa jenis kayu, kraftangan
     dan makanan. UM 8842

0100   Fazli Abdullah
     Kemiskinan di sektor padi: satu kajian kes di Mukim Takang,
     Daerah Tawang, Bachok, Kelantan. UM 8726

0101   Hong, Mei May
     Analisis harga ikan laut di Semenanjung Malaysia. UM 8859

0102   Ibrahim Ahmad
     Keusahawanan bumiputera: satu tinjauan terhadap usaha Majlis
     Amanah Rakyat (MARA). UM 88500103   Ima a/p Din Pian
     Koperasi dalam industri tenusu di Melaka: peranan, keberkesanan
     dan prospek. UM 8720
0104  Jefri Tumirin
    Kajian sosioekonomi dan peranan Lembaga Kemajuan Johor
    Tenggara (KEJORA) sebagai agensi pembangunan wilayah. UM
    8851

0105  Jelani Sulong
    Perubahan corak gunatanah di Terengganu: kajian kes Mukim
    Kerteh, Paka dan Kemasik. UM 8858

0106  Khatijah Md. Sarip
    Kesan program kredit ke atas pembangunan industri buah-buahan.
    UM 8715

0107  Ko, Ah Chie
    Perubahan akuakultur (ternak air) udang harimau di Semenanjung
    Malaysia: analisis pemasaran, peranan kerajaan, masalah dan
    prospek. UM 8846

0108  Lo, Shen Lin
    Kemiskinan di Sabah: kajian kes di Kampung Tiga Papan, Kudat.
    UM 8724

0109  Mahnum @ Lee, Lee Noor Heshamsiah Mohamad
    Kemiskinan dikalangan orang-orang Melayu di sektor pertanian:
    satu kajian kes di Mukim Ulu Cheka, Jerantut, Pahang. UM 8893

0110  Mayadevi Karpayah
    Analisa peningkatan output pertanian di Malaysia 1960-1989.
    UM 8716

0111  Mohamad Nor Abdul Rahman
    Minyak kelapa sawit Malaysia dalam pasaran minyak dan lemak
    dunia. UM 8709

0112  Mohamad Shafii
    Kemiskinan petani padi: satu kajian kes di Daerah Tumpat,
    Kelantan. UM 8843

0113  Muhamad Mustafa Chik
    Kajian kemiskinan nelayan: satu kajian kes di Seberang Pintasan,
    Dungun, Terengganu. UM 8847

0114  Muhamad Yusoff Che Daud
    Pasar Tani. Sumbangan kepada pengguna dan penjual: kajian kes
    Pasar Tani Tanah Merah, Kelantan. UM 10223

0115  Myrna Jimenez
    Projek ikhtiar: kajian berkesanan dan impak terhadap para peserta
    di Cawangan Barat Laut Selangor. UM 8783

0116  Napisah Yaacob
    Kesan program subsidi dan kredit terhadap industri koko.   UM
    8857

0117  Ng, Kim Seng
    Kemiskinan di kalangan komuniti nelayan: satu kajian kes di
    Mukim Tanjong Kling, Melaka. UM 8897
0118  Nik Abdul Aziz Nik Hassan
    Kemiskinan kaum nelayan: satu kajian kes di Kg. Pantai Baru,
    Bachok, Kelantan. UM 8722

0119  Nik Rosman Nik Daud
    Skim kredit padi Bank Pertanian Malaysia: kajian kes di Mukim
    Tanjong Puri, Kota Bharu, Kelantan. UM 10225

0120  Nik Zain Jusoh
    Kemiskinan di kalangan pekebun kecil getah di Jajahan Machang:
    kajian kes di Daerah Labok. UM 8723

0121  Noor Zaini Jamaludin
    Kemiskinan pekebun-pekebun kecil getah bangsa Melayu: satu
    kajian kes di Mukim Tekai Kiri, Daerah Padang Terap, Kedah. UM
    8916

0122  Noormalia Samsul Bahrin
    Kesan dan pencapaian pemindahan teknologi ke atas sektor
    pekebun kecil getah. UM 8898

0123  Nor Hayati Abu Bakar
    Kemiskinan dan pembasmian kemiskinan luar Bandar dalam Dasar
    Ekonomi Baru. UM 8917

0124  Norazimah Ishak
    Perusahaan pelancongan di Pulau Pinang. UM 8712

0125  Rahimah Jaafar
    Kemiskinan di luar bandar: kajian kes di Daerah Muar. UM 8718

0126  Rosdin Rahmat
    Kemiskinan di kalangan masyarakat orang asli (MOA): satu kajian
    kes di beberapa buah perkampungan masyarakat orang asli di
    Daerah Bentong, Pahang Darul Makmur. UM 8708

0127  Roslan Saamah
    Kemiskinan di kalangan pekebun kecil getah: satu kajian kes
    di Mukim Penghulu Bakat, Daerah Rantau Panjang, Pasir Mas,
    Kelantan. UM 8844

0128  Rosmini Mohd. Noor
    Kemiskinan: kajian sosioekonomi masyarakat luar bandar, kajian
    kes di Daerah Pangkal Meleret, Machang, Kelantan. UM 8729

0129  Sa’idah Ibrahim
    Kemiskinan luar bandar: satu kajian kes di Mukim Kemasek,
    Kemaman. UM 8733

0130  Sapanta Abdul
    Teknologi dalam industri minyak kelapa    sawit  Malaysia:
    kepentingan kepada pengeluaran. UM 8732

0131  Sarimah Abu Bakar
    Peranan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPK) terhadap
    pembangunan perumahan di Negeri Perak. UM 8841

0132  Sau Jum A/P Ai Chai
    Kemiskinan di kalangan petani padi: kajian kes di Daerah Padang
    Terap, Kedah. UM 8717
0133   Siow, Mei Kian
     Pertanian kelompok di Malaysia. UM 8721

0134   Siti Zubaidah Ibrahim
     Kesan program kemudahan kredit terhadap industri padi di
     Malaysia: satu analisa ekonometrik. UM 8738

0135   Subramanian A/L Karuppanan
     Kemiskinan buruh India di sektor estet. Satu kajian kes di Ladang
     Huntley (Huntley Estet), Pengkalan Baharu, Perak Darul Ridzuan.
     UM 8855

0136   Tan, Been Tiem
     Impak mini estet padi: Mulong Lating. UM 8854

0137   Tan, Kok Chan
     Program pembangunan pertanian bersepadu dengan rujukan khas
     kepada Projek Barat Laut, Selangor. UM 8899

0138   Tan, Lee Lee
     Kesan pembangunan pelancongan ke atas ekonomi Melaka.     UM
     8734

0139   Vasantha Kumari Vellasamy
     Perubahan teknologi dalam industri kelapa sawit: satu kajian kes
     di Ladang Johor Labis, Johor. UM 8713

0140   Wan Nor Hayati Wan Mohamad Nawi
     Kemiskinan di kalangan pekebun-pekebun kecil getah: satu kajian
     kes di Mukim Pahi, Kelantan. UM 9460

0141   Wong, Lee Fong
     Kemiskinan bandar: kajian kes di Kampung      Baru  Sungai
     Terentang, Daerah Gombak, Selangor. UM 8730

0142   Zahir Samadi
     Peranan organisasi pembangunan wilayah di dalam pembangunan
     ekonomi Negeri Johor Darul Takzim. UM 8862

0143   Zailani Hj, Hashim
     Prospek dan masalah industri pelancongan: satu kajian kes di
     Negeri Kelantan. UM 8853

0144   Zarila Yaacob
     Kemiskinan: kajian sosioekonomi masyarakat    bumiputera  di
     Daerah Hulu Sat, Machang, Kelantan. UM 8714

0145   Zulkunail Jaafar
     Kemiskinan dan kemunduran masyarakat luar bandar: satu kajian
     kes di Daerah Kuala Lewal di Kampung Paloh dan Kampung Baru
     Cherang hangus. UM 8845


JABATAN STATISTIK EKONOMI


0146   Abdul Razak Ahmad
     Migrasi dalaman di Semenanjung    Malaysia  1980-1986:  satu
     analisis ekonometrik. UM 8460
0147  Chang, Lan Eng
    Analisis ke atas ketidakstabilan eksport komiditi utama Malaysia
    bagi tempoh 1960-1987. UM 8472

0148  Chin, Choy Len
    Prospek pengeluaran dan gunatenaga dalam industri elektrik
    di Malaysia. UM 8463

0149  Fadzilah Ismail
    Kekesanan inflasi yang diimport ke atas tingkat inflasi di Malaysia.
    UM 8451

0150  Ho, Chee Cheang
    Peramalan pengangguran di Malaysia 1988-1995 menggunakan
    kaedah rantai markov. UM 8468

0151  Lee, Kim Fong
    Fungsi pengeluaran ikan air tawar secara kolam di Semenanjung
    Malaysia: satu analisa ekonometrik peramalan. UM 8457

0152  Goh, Cheow Beng
    Analisa regrasi salah andaian dan kesannya ke atas model regrasi.
    UM 8465

0153  Md. Zin Thokiman
    Pemodelan sektor kewangan Malaysia: pendekatan aliran dana.
    UM 8459

0154  Nazmah Mohamad Nabar
    Analisa eksport biji koko kering Malaysia. UM 8454

0155  Ng, Victor Vui Lee @ Mohd. Zainuddin Abdullah
    Perlakuan fertiliti wanita dalam tenaga buruh. UM 8453

0156  Norah Shariff
    Masalah dan prospek industri perabot: satu kajian kes industri kecil
    perabot di Semenanjung Malaysia. UM 8449

0157  Norlela Mohamed Yunan
    Kegunaan komputer dalam sektor awam di Malaysia dari sudut
    perpindahan teknologi. UM 8466

0158  Ooi, Chong Kwan
    Zon pemprosesan eksport: ekonomi pembuatan kantungan: satu
    kajian kes di Malaysia. UM 8456

0159  Rohana Atan
    Kesan duti eksport terhadap respond penawaran pengeluaran
    kelapa sawit di Malaysia. UM 8450

0160  Shamsiah Ibrahim
    Gerakbalas harga komoditi teh di Semenanjung Malaysia. UM
    8464
0161  Siti Zaleha Atan
    Prospek industri getah Malaysia Barat: satu analisis ekonometrik.
    UM 8473

0162  Soh, Yean Beng
    Analisis siri harga biji koko kering dengan menggunakan
    metodologi box-jenkins di Semenanjung Malaysia. UM 8470
0163  Soon, Kian Teck
    Satu model pemprograman matlamat berganda untuk pengurusan
    kunci kira-kira Bank Perdagangan. UM 8467

0164  Tan, Kim Chu
    Penganalisaan ketidakstabilan harga barangan utama (getah asli,
    minyak kelapa sawit mentah dan biji koko kering) di Semenanjung
    Malaysia. UM 8458

0165  Teo, Ay Min
    Penyerapan buruh di sektor perkilangan. UM 8455

0166  Tiw, Chun Hiang
    Eksport  perkilangan  Malaysia:  satu  analisis   faktor-faktor
    penawaran. UM 8462

0167  Wahidah Othman
    Prospek industri padi di Malaysia Barat. UM 8471

0168  Yah, Kim Tiew
    Satu analisis ekonometrik terhadap eksport getah asli di Malaysia.
    UM 8452

0169  Yean, Siew Shian
    Penilaian projek penanaman  belimbing    secara   komersial
    di Semenanjung Malaysia. UM 8469

0170  Zulhakim Ismail
    Keberkesanan sistem jualan secara langsung: kajian kes di Daerah
    Ulu Langat. UM 8461

								
To top