PERINTAH AM BAB F (PERUBATAN)

Document Sample
PERINTAH AM BAB F (PERUBATAN) Powered By Docstoc
					PERINTAH AM BAB F
  (PERUBATAN)
          1
           TAFSIRAN
Doktor prevet(swasta) – seseorang doktor
perubatan/pergigian berdaftar tetapi tidak berkhidmat
dengan Kerajaan Malaysia.

Keluarga Pegawai – bagi pegawai lelaki, isteri dan anak-
anaknya dan bagi pegawai perempuan suami dan anak-
anaknya. Anak-anak yang berkelayakan ialah anak yang
ditanggung sepenuhnya di bawah 18 tahun, jika bersekolah
di bawah 21 tahun. Walau bagaimanapun anak-anak daif
disebabkan kelemahan otak had umur tidak dikira. “Anak”
termasuk juga anak tiri dan anak angkat yang diambil
secara sah. Balu juga dikira sebagai keluarga ini selagi
tidak berkahwin semula                  2
  Panel doktor – doktor swasta yang dilantik oleh
  sesebuah syarikat/organisasi- untuk keluarkan sijil
  cuti sakit
                             3
    RAWATAN PERUBATAN UNTUK
        PEGAWAI PEGAWAI

  Rawatan Percuma di Hospital/Klinik Pesakit Luar
   Pegawai dan keluarga mereka yang jatuh sakit

   akan mendapat rawatan, ubat dan rawatan
   perubatan atau pergigian secara percuma yang
   ada pada kerajaan termasuk alat-alat ortoprdik
   dan anggota palsu (kecuali gigi palsu). Jika
   tiada dalam stor ubat kerajaan – hendaklah
   dibeli.


                            4
     Rawatan di Hospital Berhampiran

  Pegawai dan keluarga mereka hendaklah
  mendapatkan rawatan mereka di hospital atau
  klinik kerajaan yang berhampiran dengan stesen
  mereka. Sekiranya pegawai perubatan
  mengesahkan bahawa pegawai dan keluarganya
  perlu mendapatkan rawatan di tempat lain maka
  dia atau keluarganya boleh menuntut elaun seperti
  dalam perintah Am Bab B (tugas rasmi), tetapi
  sekiranya pegawai tersebut tidak mendapatkan
  nasihat daripada pegawai perubatan, maka elaun
  tersebut tidak boleh dituntut.
                          5
      Rawatan Prevet Bayar Sendiri

  Seseorang pegawai yang mendapatkan rawatan
  dari seorang doktor prevet akan menanggung
  segala kos tersebut termasuk juga kos rundingan
                           6
   Pegawai Perlu Mendapatkan Sijil Sakit

  Pegawai yang jatuh sakit dan tidak boleh hadir ke
  pejabatnya, hendaklah mendapatkan Sijil Sakit
  dari pegawai perubatan atau panel doktor dan
  menghantarkan dengan segeraSijil tersebut kepada
  Ketua Jabatan dengan segera
                          7
       Rawatan di Luar Negeri

  Apabila seorang pegawai atau keluarganya
  disahkan oleh sebuah Lembaga Perubatan sebagai
  memerlukan rawatan khas yang tidak diperolehi di
  Malaysia dengan perakuan darpada Ketua
  Pengarah Kesihatan, maka ianya dibenarkan
  mendapat rawatan di luar negara dengan
  perbelanjaan kerajaan termasuklah perbelanjaan
  seorang pengiring.                          8
Kemudahan Rawatan Perubatan Bagi Ibubapa/Pesara

  Mendapatkan rawatan perubatan bagi ibu bapa
  yang sah
  Perlu mendapatkan Surat Pengesahan Diri dan
  Pengakuan Pegawai dan dikemukakan kepada
  hospital apabila ingin mendapatkan rawatan.
                         9
Kemudahan yang Sama Bagi Pesara/Keluarga

  Seseorang pesara atau keluarganya akan
  berkelayakan mendapatakan kemudahan rawatan
  dan perubatan seperti seorang pegawai kerajaan.
  Kelayakan seorang pesara atau keluarganya yang
  dimasukkan ke dalam wad mengikut kelayakan
  akhir pesara sebelu bersara. Bagai pesara yang
  menerima pencen tidak melebihi RM180.00
  sebulan akan dikecualikan daripada membayar
  bayaran wad untuk diri dan keluargana.

                           10
Kemudahan Rawatan untuk Keluarga Pegawai
         Selepas Kematian


  Mana-mana keluarga seseorang pegawai(yang
  memilih pencen) berkelayakan menerima
  kemudahan rawatan percuma selepas kematian
  pegawai itu (tidak kira samada semasa berkhidmat
  atau bersara). Kelayakan wad dibayar mengikut
  kelayakan pegawai semasa masih hidup                          11
       LEMBAGA PERUBATAN

  Ahli-Ahli Lembaga Perubatan
   Sesebuah Lembaga Perubatan hendaklah

   mengandungi tidak kurang daripada dua orang
   pegawai perubatan dengan seorang daripada
   mereka ialah ahli di dalam jenis penyakit atau
   kecederaan yang dialami oleh pegawai tersebut.
                         12
      Bila Lembaga boleh Dipanggil

  Apabila seseorang pegawai masih tidak sihat
  setelah menghabiskan semua cuti-cuti sakit
  biasanya
  Apabila seseorang pegawai perubatan berpendapat
  bahawa tiada harapan untuk pegawai menjadi
  untuk bertugas
  Apaila tiap-tiap tahun dalam masa tiga tahun yang
  berturut-turut pegawai itu telah bercuti sakit
  sebanyak 45 hari atau lebih
                          13
  Apabila kesiuman otak atau kesihatan badan
  pegawai diragu-ragukan
  Apabila pegawai telah tercedera semasa bertugas
  Apabila pegawai disahkan mengidap penyakit tibi,
  kusta atau barah
  Apabila pegawai atau keluarganya diperiksa untuk
  mendapatkan rawatan di luar negeri kerana tiada
  rawatan sedemikian di dalam negeri
                         14
       LAPORAN LEMBAGA

  Laporan mana-mana Lembaga Perubatan akan
  dikemukakan terus kepada Ketua Jabatan atau
  kuasa tertentu yang telah memohon dijalankan
  pemeriksaan tersebut.
                          15
    BAYARAN DAN PERATURAN WAD

  Pegawai dan keluarga mereka dikehendaki
  membayar bayaran wad apabila dimasukkan ke
  dalam wad mengikut kelayakan masing-masing,
  melainkan bagi penyakit tibi, kusta dan barah
  adalah percuma.
  Seseorang pegawai yang jatuh sakit atau
  menerima kecederaan semasa menjalankan tugas
  rasminya di luar ibu pejabat akan dikecualikan
  daripada membayar wad apabila terpaksa
  dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu
  pejabatnya.
                           16
  Keluarga pegawai adalah berkelayakan untuk
  dimasukkan ke dalam wad kelas yang sama seperti
  pegawai tersebut.
  Seseorang pegawai dan keluarganya boleh
  dimasukkan ke wad yang lebih tinggi daripada
  kelayakannya dan bayaran akan dikenakan
  Setiap pegawai yang dimasukkan ke hospital atau
  yang ingin mendapatkan rawatan di klinik
  kerajaan dikehendaki mengemukakan satu surat
  dariada Ketua Jabatannya yang menegsahkan
  butir-butir peribadi pegawai dan kebenaran
  memotong gajinya bagi menjelaskan apa-apa
  bayaran yang dikenakan oleh pihak hospital.


                         17
   Kelayakan dan Kadar Bayaran di Hospital
          kerajaan

Gred                Kelas Wad       Bayaran Sehari
Gred Khas dan ke atas
Bergaji RM3,138.00 ke atas    Kelas 1 bilik seorang   RM10.00

Kategori III bergaji RM3,137
Dan ke bawah hingga kategori VI  Kelas 1 bilik berdua   RM8.00

Kategori VII hingga VIII     Kelas 1 bilik bertiga   RM6.00

Kategori IX hingga XI       Kelas Dua         RM3.00

                 Kelas Tiga         Percuma

                                      18
          Pelbagai

  Seseorang calon yang telah berjaya mendapat
  jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan dan
  dikehendaki diperiksa kesihatannya sebelum boleh
  memegang jawatan tersebut, akan diperiksa
  kesihatannya dengan percuma di mana-mana
  hospital
  Seseorang pegawai yang dipilih untuk mana-mana
  kursus yang diluluskan oleh kerajaan akan
  diperiksa kesihatannya dengan percuma apabila
  disyaratkan oleh Universiti, Yayasan, Penganjur
  atau Negeri tempat berkursus.
                         19
     Rawatan di Klinik Panel KUIM
  Pihak Pengurusan KUIM telah bersetuju menaikan
  kadar bayaran untuk rawatan perubatan di klinik
  panel daripada RM30.00 kepada RM40.00 untuk
  sekali rawatan. Manakala lebihan bayaran
  hendaklah dibayar oleh pegawai itu sendiri.

  Ibu bapa pegawai tidak ditanggung oleh Universiti
  sekiranya mendapatkan rawatan di klinik panel.
  Semua kos ditanggung oleh pegawai itu sendiri

                          20
     Rawatan Pergigian
 Pihak Pengurusan Universiti telah bersetuju
 menaikan kadar bayaran rawatan pergigian
 daripada RM150.00 kepada RM200.00
 untuk pegawai dan keluarga (Isteri dan
 anak) bagi setahun.
 Rawatan pergigian boleh di buat di mana-
 mana klinik gigi.

                      21
  SEKIAN
TERIMA KASIH
        22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:11/26/2011
language:Malay
pages:22