kemaskini guru ting 6

Document Sample
kemaskini guru ting 6 Powered By Docstoc
					                                                                                     Lampiran B

                            MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
URUSAN : PEMANGKUAN DARI GRED DG41 KE GRED DG44 GURU TINGKATAN 6 (AKADEMIK) / PEN.KANAN (PENYELARAS TING.6) / GURU (KOKO) / GURU AMALI
TARIKH KUATKUASA NAIK PANGKAT DALAM URUSAN SEBELUMNYA : 01.01.2008

BIL       NAMA PEGAWAI        TARIKH    TARIKH  TARIKH   TEMPOH     MATA    TEMPOH MENGAJAR    MARKAH LAPORAN    JUMLAH  KEPUTUSAN   TARIKH   PERAKUAN
       NO. KAD PENGENALAN      LAHIR /   LANTIK   SAH   PENGALAMAN   PELAJARAN    TING. 6 PADA    NILAIAN PRESTASI   MARKAH   PTK /   ISYTIHAR   JABATAN
     KELULUSAN / PENGKHUSUSAN     UMUR     DG41   DG41   MENGAJAR    TING.6      TAHUN                  100%   ARAS /   HARTA
       UNIVERSITI / TAHUN      (PADA               TING. 6    YANG                                TARIKH
         GRED PEGAWAI      31.12.2010)                    DIAJAR                               LULUS
       GELARAN JAWATAN /
        TEMPAT BERTUGAS                                                2006  2007   2008
          OPSYEN                                        2009   2010   (20%)  (35%)  (45%)
                           MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENG

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
URUSAN : PEMANGKUAN DARI GRED DG44 KE GRED DG48 GURU TINGKATAN 6 (AKADEMIK) / PEN.KANAN (PENYELARAS TING
TARIKH KUATKUASA NAIK PANGKAT DALAM URUSAN SEBELUMNYA : 01.01.2008

BIL       NAMA PEGAWAI       TARIKH    TARIKH  TARIKH   TEMPOH
       NO. KAD PENGENALAN      LAHIR /   LANTIK   NAIK  PENGALAMAN
     KELULUSAN / PENGKHUSUSAN     UMUR     DG41  PANGKAT  MENGAJAR
       UNIVERSITI / TAHUN      (PADA        KE GRED   TING. 6
         GRED PEGAWAI      31.12.2010)        DG44
       GELARAN JAWATAN /
        TEMPAT BERTUGAS
          OPSYEN
                                              Lampiran B1

NG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN


) / PEN.KANAN (PENYELARAS TING.6)


        MATA     TEMPOH MENGAJAR   MARKAH LAPORAN    JUMLAH  KEPUTUSAN   TARIKH
       PELAJARAN     TING. 6 PADA   NILAIAN PRESTASI   MARKAH   PTK /   ISYTIHAR
        TING.6       TAHUN                 100%   ARAS /   HARTA
        YANG                                TARIKH
        DIAJAR                               LULUS

                       2006  2007   2008
               2009   2010  (20%)  (35%)  (45%)
Lampiran B1
     PERAKUAN
      JABATAN
                           MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENG

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
URUSAN : PEMANGKUAN DARI GRED DG48 KE GRED DG52 GURU TINGKATAN 6 (AKADEMIK)
TARIKH KUATKUASA NAIK PANGKAT DALAM URUSAN SEBELUMNYA : 01.01.2008

BIL       NAMA PEGAWAI       TARIKH    TARIKH  TARIKH   TEMPOH
       NO. KAD PENGENALAN      LAHIR /   LANTIK   NAIK  PENGALAMAN
     KELULUSAN / PENGKHUSUSAN     UMUR     DG41  PANGKAT  MENGAJAR
       UNIVERSITI / TAHUN      (PADA        KE GRED   TING. 6
         GRED PEGAWAI      31.12.2010)        DG48
       GELARAN JAWATAN /
        TEMPAT BERTUGAS
          OPSYEN
                                           Lampiran B2

NG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN
      MATA   TEMPOH MENGAJAR   MARKAH LAPORAN    JUMLAH  KEPUTUSAN   TARIKH
     PELAJARAN   TING. 6 PADA   NILAIAN PRESTASI   MARKAH   PTK /   ISYTIHAR
      TING.6     TAHUN                 100%   ARAS /   HARTA
      YANG                              TARIKH
      DIAJAR                             LULUS

                    2006  2007   2008
            2009   2010  (20%)  (35%)  (45%)
Lampiran B2
     PERAKUAN
      JABATAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/26/2011
language:Indonesian
pages:7