Conversie programma�s

Document Sample
Conversie programma�s Powered By Docstoc
					Conversie programma’s

   Woensdag 12 januari 2011
     Conversie programma’s


Wat is conversie?

Het omzetten van een media-file (tekst,
geluid, foto, video) van het ene formaat
naar een ander formaat
      Conversie programma’s


Wat is een formaat ( “format”)?

Wijze waarop bepaalde media-informatie is
vastgelegd in digitale vorm (verzameling van
nullen en enen)
Een file-extensie zegt meestal iets over het
“format” van een digitaal bestand
     Conversie programma’s


Wat voor soort “formats” zijn er?
Onderscheid maken in:


     • tekst formats
     • audio formats
     • foto formats
     • video formats
          Conversie programma’s


     Hoe worden media-files herkend?

              codec a    Media-file type a    format a
Beeld-   Multi media
scherm   player      codect b   Media-file type b    format b
                             .
                             .
              codec f      Media-file type f  format f

             Vertaalprogramma’s
      Conversie programma’s

Tekst formats
• txt       Tekst conversie

• rtf       • docx naar doc

• doc       • doc naar pdf

• docx      • pdf naar doc

• pdf
• htm(l)
            Conversie programma’s
            Foto formats

http://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats

http://www.image-formats.com/
           Conversie programma’s
           Foto conversie
http://www.imageconverterplus.com/
                 http://www.avs4you.com/downloads.aspx
           Conversie programma’s
           Video formats

http://en.wikipedia.org/wiki/Video  http://www.videoformatguide.com/
           Conversie programma’s
           Video conversie
http://avs4you.com/
       http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/
            Conversie programma’s
            Audio formats

http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_file_format
http://www.nch.com.au/acm/formats.html

http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Computer_Science/
2005/digital_audio_formats.asp
           Conversie programma’s
           Audio conversie


http://www.audio-converter.com/
                      http://www.nch.com.au/
                 http://www.avs4you.com/audio.aspx
Conversie programma’s
     Totaal pakket
 http://www.avs4you.com/index.aspx

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:11/26/2011
language:Dutch
pages:13