1 kristaller

Document Sample
1 kristaller Powered By Docstoc
					               Kristal Katılar
Kristal katılar
 Atom, molekül veya iyonlar düzenli bir sırada (örgü) dizilmişlerdir.
 Belirli bir geometrik şekilleri ve e.n. vardır.
 Anizotropi özelliği gösterirler.
   Cu, Fe… vs. gibi bütün metaller
   NaCl, CsF…vs. gibi iyonik bileşikler
   elmas, fosfor, argon….vs. gibi ametaller
   benzen, metan …..vs. gibi kovalent bileşikler
        metan            elmas

    Amorf katılar
     Atom, iyon veya moleküller rastgele düzenlenmişlerdir.
     Belirli bir geometrik şekilleri ve e.n. ları bulunmaz.
     Örnek: cam, plastik, lastik                   1
                Örgü (Lattice)
   Örgü noktaları, sonsuz sayıda, düzgün biçimde, 1,2, veya 3-D
  düzenlenerek örgüyü oluşturur.
   Örgü noktalarının çevresi özdeştir.
   Özgün desen her bir örgü noktasına motif ilave edilerek elde edilir.
 2D- Kare örgü          motif : tek atom veya atom grupları


            Uzay örgüsü + motif = Kristal Yapı


Uzay örgüsü: Örgü noktalarında atom veya moleküllerin bulunduğu örgü veya desen
                                       2
               Birim Hücre
             !! yanlış !!          Kübik birim hücre

Birim Hücre
 Kristal örgüyü tanımlayan en küçük parçadır.
 Üç boyutta tekrarlanması kristali oluşturur.
 Kristalin tüm simetri elemanlarını içerir.
 Üç öteleme (a,b,c) ve üç açı (,,) ile tanımlanır. (Hücre parametreleri)Birim hücrenin üç boyutlu düzenlenmesi ile kristal sistemi oluşur.
                                       3
             Kristal Sistemi

Hücre parametrelerinin farklı kombinasyonu ile yedi tane kristal sistemi
          (kristal sınıfı) meydana gelir.
                                    4
                  Kristal Örgüleri
Her bir kristal sınıfında atomların farklı düzenlenmesi ile 14 farklı kristal örgüsü oluşur.
      14 farklı kristal örgüsüne Bravais Örgüleri adı verilir.
                                            5
            Sıkışık İstiflenme

    Atomların 2D- istiflenmesi

                        Koordinasyon Sayısı
                    Atomun etrafındaki komşu atom sayısı


Basit istiflenme  Sıkışık İstiflenme
  KS : 4        KS : 6

 Atomların 3D- sıkışık istiflenmesi

                    hsi : hekzagonal sıkışık istiflenme
                      ABABAB…………KS: 12


                    ksi: kübik sıkışık istiflenme
                      ABCABCABC……..KS:12
                                    6
   hsi        ksi
      3D- Sıkışık Istiflenme
                        KS
                         3

                         6

                        +3
                        12


                   2 Td boşluk (KS = 4)
                      3 atom bir düzlemde
                     + 1 atom düzlemin
                   altında veya üzerinde

                   1 Oh boşluk (KS = 6)
                      3 atom bir düzlemde
                     + 3 atom düzlemin
                   altında veya üzerinde
ymk  ksi                         7
Sıkışık İstiflenmedeki Boşluklar

    N atomlu sıkışık istiflenmede
     N tane oktahedral boşluk
   2N tane tetrahedral boşluk bulunur
                8 tetrahedral boşluk
                4 oktahedral boşluk   8
      Kübik Kristal Sistemi

         Fe, V, Cr, Mo, W
Polonyum (Po)
 Basit     Hacim merkezli   Yüzey merkezli
Küp (bk)     küp (hmk)      küp (ymk)

 CN = 6      CN = 8       CN = 12
                           9
    birim hücrede örgü noktası sayısı

Örgü Noktası Yeri  Hücreye katkısı

   Köşe        1/8
   Kenar        ¼
   Yüz         ½
   Hücre içi      1


     Kübik Sistemde Birim Hücredeki Atom Sayısı
            bk        hmk        ymk
            8(1/8)     8(1/8) + 1   6x1/2 + 8(1/8)
  Atom Sayısı      1       2         4  10
                   Metalik Kristaller

• Çoğu metaller (ksi), (hsi) ve (imk) iç merkezli kübik ve imk kristal yapılarına bulunur.
       imk(KS:8) Be, Mg, Zn, Cd, Ti, Zr, ….
       hsi (KS:12) Zn, Cd, Tl….
       ksi (KS:12) Cu, Ag, Au, Al, Ni, Pd, Pt
• Bir metal için, basınç ve sıcaklık değiştirilirse birden çok kristal yapıda
   elde edilebilir.
       Co ABCABC 500 °C >
       Co ABABAB 500 °C <
• Yumuşak ve dövülebilir metaller, genellikle (ymk) yapısındadır. (bakır)
   ymk yapılarda daha çok düzlem mevcuttur.
• Sert ve kırılgan metaller genellikle (hsi) yapısındadır (çinko)
• Çoğu metal bükülebilir, çünkü metalik bağ yöne bağımlı değildir.
• Atomlar birbiri üzerinde kayabilir ve yeniden kristal şekli alabilir.
                                          11
     Kübik Kristal Yapılarda Atom Yarıçapları
           r = a/2       a3/4    a2/4
           DO= % 52         % 68  % 74


a: Birim hücre kenar uzunluğu
r: Atom yarıçapıDoluluk Oranı : (Vküre / V birim hücre) x100


                               12
  Problem
  Al ( 26.98 akb) ymk yapıya sahiptir ve atom yarıçapı 143.2 pm dir.
a) Birim hücre boyutunu
b) Al metalinin yoğunluğunu hesaplayınız.


 a) r = a2/4          a = 4(143.2)/(2)1/2 = 405.0 pm

 b) Birim hücre kütlesi = 4 Al atom kütlesi

  (26.98)(g/mol)(1mol/6.022x1023atom)(4 atom/birim hücre) = 1.792 x 10-22 g

  Birim hücre hacmi a3 = (405x10-10cm)3 = 66.43x10-24 cm3

      Yoğunluk d = m / V ( birim hücre başına g/cm3)

Birim hücre yoğunluğu = 1.792x10-22g / 66.43x10-24 cm3 = 2.698 g/cm3

                                        13
Problem : ymk kristal örgüsünde doluluk oranı nedir?

  Küre hacmi : 4/3r3


  ymk örgüde toplam küre hacmi V = 4(4/3r3)


  Birim hücre hacmi = a3       ymk örgüde r = a2/4
   Doluluk Oranı : (Vtoplam küre / a3) x100


       4(4/3r3)       4(4/3)(a2/4)3
   DO =        X100 =          x100 = % 74
         a3            a3

                                 14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:310
posted:11/26/2011
language:Turkish
pages:14