�MM � SMM Hesaplamalari by gT2dH4

VIEWS: 0 PAGES: 25

									         ÜMM – SMM
        Hesaplamaları
 Dönem Maliyeti ve Döneme Yüklenen Maliyet
 Stoklardaki Değişim ve Maliyetlere Etkisi
   Hammadde ve Malzeme Stokları
   Yarı Mamul Stokları
   Mamul Stokları
 Üretilen ve Satılan Mamuller Maliyeti
 Gelir Tablosu ve Brüt Sarış Karı
 1.Örnek : Tek tip mamul üreten bir işletmede Mart ayında
 200 DİS çalışılmış ve 100 adet mamul üretilmiştir.
 Dönem içinde 1000 kg hammadde/malzeme kullanılmış olup birim
 maliyeti 2 YTL/kg’dir.
 DİS saat ücreti 5 YTL/DİS ve GİM Yükleme Oranı 8 YTL/DİS’tir.

 İşletmenin DÖNEM MALİYETİNİ hesaplayınız !


DMM = Miktar x Fiyat        (1.000 kg x 2 YTL/kg)  2000
DİM = Süre x Ücret         (200 DİS x 5 YTL/DİS)  1000
GİM  = Faaliyet Ölçüsü x Y.O.   (200 DİS x 8 YTL/DİS)  + 1600
DÖNEM MALİYETİ (Mart Dönemi)                 4600
      Maliyetin Hesaplanması:
    OCAK      ŞUBAT    MART      NİSAN      ZAMANMesele bu kadar basit değil
tabi...               Mart Dönemi Maliyeti
                   • DMM 2.000
Maliyetler genellikle aylık
                   • DİM  1.000
dönemler itibarıyla hesaplanır.
                   • GİM  1.600       4.600 YTL
İşletme ise faaliyetine sürekli
devam etmektedir.
Bu durumda henüz;         Mart Dönemi Üretimi      100 adet
1.Malzemenin kullanılmamış,         =            =
2.Üretimin tamamlanmamış,     Birim Üretim Maliyeti    46 YTL/adet
3.Mamulün ise satılmamış
                 Biz bu örnekte aldığımız malzemenin tamamını
kısımları bulunabilir: STOK    kullandığımızı, başladığımız üretimi tamamen
                 bitirdiğimizi varsaydık...
DEPO                   SATIŞ
     Üretimin     Üretimin
    Başladığı Nokta  Bittiği Nokta
                STOK Hammadde ve      Yarı Mamul          Mamul
 Malzeme Stok        Stok           Stok

DEPO                           SATIŞ
        Üretimin        Üretimin
       Başladığı Nokta     Bittiği Nokta
  Dolayısıyla stokları mutlaka
    dikkate almalıyız :

• Dönem içinde kullanmadığımız hammadde ve
 malzemeleri maliyetlerden çıkarmalıyız
• Dönem içinde üretimini tamamlayamadığımız
 (yarı) mamulleri maliyetlerden çıkarmalıyız
• Dönem içinde satamadığımız mamulleri satılan
 mamullerin maliyetinden ayıklamalıyız
2.Örnek : Tek tip hammaddeden tek tip mamul üreten bir
işletmede Mart ayında 2.500 YTL değerinde hammadde/malzeme
ile işe başlanmış dönem sonunda 500 YTL’lik kısmın arttığı
görülmüştür. DİM 1.000 YTL ve GİM 1.600 YTL hesaplanmıştır.
Ayarıca dönem sonunda üretimi henüz tamamlanamamış
mamullerin değerinin 1.000 YTL olduğu saptanmıştır.
TAMAMLANAN MAMULLERİN MALİYETİNİ hesaplayınız !

ÜRETİME ALINAN     2500
KULLANILMAYAN     _ 500
DMM           2000
DİM           1000
GİM          + 1600

DÖNEM MALİYETİ     4600
2.Örnek : Tek tip hammaddeden tek tip mamul üreten bir
işletmede Mart ayında 2.500 YTL değerinde hammadde/malzeme
ile işe başlanmış dönem sonunda 500 YTL’lik kısmın arttığı
görülmüştür. DİM 1.000 YTL ve GİM 1.600 YTL hesaplanmıştır.
Ayarıca dönem sonunda üretimi henüz tamamlanamamış
mamullerin değerinin 1.000 YTL olduğu saptanmıştır.
TAMAMLANAN MAMULLERİN MALİYETİNİ hesaplayınız !

ÜRETİME ALINAN     2500   DÖNEM MALİYETİ  4600
KULLANILMAYAN     _ 500   DÖNEM SONU YARI
                 MAMUL STOK
DMM           2000           _ 1000
                 MALİYETİ
DİM           1000
                 TAMAMLANAN
GİM          + 1600   MAMULLER
DÖNEM MALİYETİ     4600   MALİYETİ         3600
 Maliyetlerden çıkardığımız bu
Dönem Sonu Stokları ne olacak ?

• Mart döneminde kullanmadığımız hammadde ve
 malzeme stokları Nisan döneminde kullanılacak
• Mart döneminde tamamlayamadığımız yarı
 mamul stokları Nisan döneminde tamamlanacak
• Mart döneminde satamadığımız mamul stokları
 Nisan döneminde satılmaya çalışılacak...
         O HALDE ;
MART döneminin         NİSAN döneminin
Hesaplarından         hesaplarına

(maliyetlerinden) çıkarılan:  (maliyetlerine) eklenecek:

•DSHMSM            •DBHMSM
•DSYMSM            •DBYMSM
•DSMSM             •DBMSM
 Hammadde ve        Yarı Mamul    Mamul
  Malzeme
 DİHA            DÖN. MAL.    ÜMM
+ DBHMSM         + DBYMSM     + DBMSM
= ÜKHHMS         = DÖN.YÜK.MAL.  = SHMM
- DSHMSM         - DSYMSM     - DSMSM
= DMM           = ÜMM (TMM)   = SMM
+ DİM
+ GİM
            GELİR TABLOSU

        SATIŞLAR (NET)
      -  SMM
      =  BRÜT SATIŞ KARI
 Hammadde ve        Yarı Mamul    Mamul
  Malzeme
 DİHA            DÖN. MAL.    ÜMM
+ DBHMSM         + DBYMSM     + DBMSM
= ÜKHHMS         = DÖN.YÜK.MAL.  = SHMM
- DSHMSM         - DSYMSM     - DSMSM
= DMM           = ÜMM (TMM)   = SMM
+ DİM
+ GİM
            GELİR TABLOSU

        SATIŞLAR (NET)
      -  SMM
      =  BRÜT SATIŞ KARI
 Hammadde ve        Yarı Mamul    Mamul
  Malzeme
 DİHA            DÖN. MAL.    ÜMM
+ DBHMSM         + DBYMSM     + DBMSM
= ÜKHHMS         = DÖN.YÜK.MAL.  = SHMM
- DSHMSM         - DSYMSM     - DSMSM
= DMM           = ÜMM (TMM)   = SMM
+ DİM
+ GİM
            GELİR TABLOSU

        SATIŞLAR (NET)
      -  SMM
      =  BRÜT SATIŞ KARI
 Hammadde ve        Yarı Mamul    Mamul
  Malzeme
 DİHA            DÖN. MAL.    ÜMM
+ DBHMSM         + DBYMSM     + DBMSM
= ÜKHHMS         = DÖN.YÜK.MAL.  = SHMM
- DSHMSM         - DSYMSM     - DSMSM
= DMM           = ÜMM (TMM)   = SMM
+ DİM
+ GİM
            GELİR TABLOSU

        SATIŞLAR (NET)
      -  SMM
      =  BRÜT SATIŞ KARI
 Hammadde ve        Yarı Mamul    Mamul
  Malzeme
 DİHA            DÖN. MAL.    ÜMM
+ DBHMSM         + DBYMSM     + DBMSM
= ÜKHHMS         = DÖN.YÜK.MAL.  = SHMM
- DSHMSM         - DSYMSM     - DSMSM
= DMM           = ÜMM (TMM)   = SMM
+ DİM
+ GİM
            GELİR TABLOSU

        SATIŞLAR (NET)
      -  SMM
      =  BRÜT SATIŞ KARI
   Pratik Bilgi :
+  (DB) Dönem Başını EKLE

-  (DS) Dönem Sonunu ÇIKAR
                           MART DÖNEMİ


 DİHA    (Dönem İçi Hammadde ve Malzeme Alışları-Satınalmalar)
+ DBHMSM   (Dönem Başı Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
= ÜKHHMS   (Üretimde Kullanıma Hazır Hammadde ve Malzeme Stoğu)
- DSHMSM   (Dönem Sonu Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
+ DMM   = (Miktar x Fiyat)
+ DİM   = (Süre x Ücret)
+ GİM   = (Faaliyet Hacmi x Yükleme Oranı)
      = DÖNEMİN MALİYETLERİ
+ DBYMSM   (Dönem Başı Yarı Mamul Stok Maliyeti)
     = DÖNEME YÜKLENEN MALİYET
- DSYMSM  (Dönem Sonu Yarı Mamul Stok Maliyeti)
      = ÜRETİLEN MAMULLER MALİYETİ (ÜMM-TMM)
+ DBMSM    (Dönem Başı Mamul Stok Maliyeti)
      = (SATIŞA HAZIR) SATILABİLİR MAMULLER MALİYETİ
- DSMSM   (Dönem Sonu Mamul Stok Maliyeti)
      = SATILAN MAMULLER MALİYETİ (SMM)
                           MART DÖNEMİ


 DİHA    (Dönem İçi Hammadde ve Malzeme Alışları-Satınalmalar)
+ DBHMSM   (Dönem Başı Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
= ÜKHHMS   (Üretimde Kullanıma Hazır Hammadde ve Malzeme Stoğu)
- DSHMSM   (Dönem Sonu Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
+ DMM   = (Miktar x Fiyat)
+ DİM   = (Süre x Ücret)
+ GİM   = (Faaliyet Hacmi x Yükleme Oranı)
      = DÖNEMİN MALİYETLERİ
+ DBYMSM   (Dönem Başı Yarı Mamul Stok Maliyeti)
     = DÖNEME YÜKLENEN MALİYET
- DSYMSM  (Dönem Sonu Yarı Mamul Stok Maliyeti)
      = ÜRETİLEN MAMULLER MALİYETİ (ÜMM-TMM)
+ DBMSM    (Dönem Başı Mamul Stok Maliyeti)
      = (SATIŞA HAZIR) SATILABİLİR MAMULLER MALİYETİ
- DSMSM   (Dönem Sonu Mamul Stok Maliyeti)
      = SATILAN MAMULLER MALİYETİ (SMM)
                           MART DÖNEMİ


 DİHA    (Dönem İçi Hammadde ve Malzeme Alışları-Satınalmalar)
+ DBHMSM   (Dönem Başı Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
= ÜKHHMS   (Üretimde Kullanıma Hazır Hammadde ve Malzeme Stoğu)
- DSHMSM   (Dönem Sonu Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
+ DMM   = (Miktar x Fiyat)
+ DİM   = (Süre x Ücret)
+ GİM   = (Faaliyet Hacmi x Yükleme Oranı)
      = DÖNEMİN MALİYETLERİ
+ DBYMSM   (Dönem Başı Yarı Mamul Stok Maliyeti)
     = DÖNEME YÜKLENEN MALİYET
- DSYMSM  (Dönem Sonu Yarı Mamul Stok Maliyeti)
      = ÜRETİLEN MAMULLER MALİYETİ (ÜMM-TMM)
+ DBMSM    (Dönem Başı Mamul Stok Maliyeti)
      = (SATIŞA HAZIR) SATILABİLİR MAMULLER MALİYETİ
- DSMSM   (Dönem Sonu Mamul Stok Maliyeti)
      = SATILAN MAMULLER MALİYETİ (SMM)
                           MART DÖNEMİ


 DİHA    (Dönem İçi Hammadde ve Malzeme Alışları-Satınalmalar)
+ DBHMSM   (Dönem Başı Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
= ÜKHHMS   (Üretimde Kullanıma Hazır Hammadde ve Malzeme Stoğu)
- DSHMSM   (Dönem Sonu Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
+ DMM   = (Miktar x Fiyat)
+ DİM   = (Süre x Ücret)
+ GİM   = (Faaliyet Hacmi x Yükleme Oranı)
      = DÖNEMİN MALİYETLERİ
+ DBYMSM   (Dönem Başı Yarı Mamul Stok Maliyeti)
     = DÖNEME YÜKLENEN MALİYET
- DSYMSM  (Dönem Sonu Yarı Mamul Stok Maliyeti)
      = ÜRETİLEN MAMULLER MALİYETİ (ÜMM-TMM)
+ DBMSM    (Dönem Başı Mamul Stok Maliyeti)
      = (SATIŞA HAZIR) SATILABİLİR MAMULLER MALİYETİ
- DSMSM   (Dönem Sonu Mamul Stok Maliyeti)
      = SATILAN MAMULLER MALİYETİ (SMM)
                              MART DÖNEMİ

150   DİHA    (Dönem İçi Hammadde ve Malzeme Alışları-Satınalmalar)
   + DBHMSM   (Dönem Başı Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
   = ÜKHHMS   (Üretimde Kullanıma Hazır Hammadde ve Malzeme Stoğu)
   - DSHMSM   (Dönem Sonu Hammadde ve Malzeme Stok Maliyeti)
   + DMM   = (Miktar x Fiyat)
   + DİM   = (Süre x Ücret)
   + GİM   = (Faaliyet Hacmi x Yükleme Oranı)
151       = DÖNEMİN MALİYETLERİ
   + DBYMSM   (Dönem Başı Yarı Mamul Stok Maliyeti)
        = DÖNEME YÜKLENEN MALİYET
   - DSYMSM  (Dönem Sonu Yarı Mamul Stok Maliyeti)
         = ÜRETİLEN MAMULLER MALİYETİ (ÜMM-TMM)
152
   + DBMSM    (Dönem Başı Mamul Stok Maliyeti)
         = (SATIŞA HAZIR) SATILABİLİR MAMULLER MALİYETİ
   - DSMSM   (Dönem Sonu Mamul Stok Maliyeti)
620
         = SATILAN MAMULLER MALİYETİ (SMM)
3. Örnek : Tek tip hammaddeden tek tip mamul üreten
bir işletmede Mart ayında 200 DİS çalışılmış ve 100 adet mamul
üretilmiştir. Dönem içinde 2.400 YTL’lik hammadde/malzeme
satın alınmıştır. DİS saat ücreti 5 YTL/DİS ve GİM Yükleme
Oranı 8 YTL/DİS’tir. Mamullerin büyük bir kısmı dönemin
sonunda 5.000 YTL’ye satılmıştır.
Stoklarla ilgili maliyet bilgileri ise aşağıdaki gibidir (YTL):


         Hammadde    Yarı Mamul     Mamul
   1 Mart     100       1400      1700
   31 Mart    500       1000      2700


İşletmenin Brüt Satış Karını hesaplayınız !
 3. Örnek :
 (tek dönem-tek hammadde – tek ürün)
                       YTL
 DBHSM                    100
 DİHAM                  +  2400
 ÜHHSM                    2500
 DSHSM                  -  500
 DMM                     2000
 DİM (200 DİS x 5 YTL/DİS)          1000
 GİM (200 DİS x 8 YTL/DİS)        +  1600       Birim
                               Üretim
 DÖNEM MALİYETİ               4600      Maliyeti
 DBYMSM                 +  1400
 DÖNEME YÜKLENEN MALİYET           6000
 DSYMSM                 -  1000
 ÜMM/TMM                   5000 /100 ad = 50 YTL/ad
 DBMSM                  +  1700
 SATILABİLİR MAMÜLLER MALİYETİ        6700
 DSMSM                  -  2700
 SMM                     4000

SATIŞLAR – SMM = Brüt Satış Karı    5000 – 4000 = 1000
 Ders notlarını aşağıdaki adresten
     indirebilirsiniz :http://web.sakarya.edu.tr/~acan/


 Ancak yeni konuların güncellenmesi
   henüz devam etmektedir!
       HAFTAYA...
• Konu: Esnek GİM Bütçeleri (s.196-206 ESKİ)
              (s.228-238 YENİ)
• Ödev: Problem 1.2 (s.18)
     Problem 1.5 (s.23)
     Problem 2.6 (s.49)

								
To top