LAPORAN AKTIVITI / PROGRAM TAHUNAN by gT2dH4

VIEWS: 0 PAGES: 1

									           LAPORAN AKTIVITI / PROGRAM TAHUNAN

Nama Kelab : Kelab Che Ling

Aktiviti / Program : Mempelajari teknik bermain Che Ling dan latihan bermain alat Che Ling

Tahun : 2010

Hari : Khamis

Masa : 1.30 hingga 4.00 petang

Guru-guru Penasihat : 1) Pn. Kwang Yen Ting

           2) Pn. Yap Ah Foong

Bilangan ahli yang hadir : 90 orang

Laporan :

1) Aktiviti Kelab Che Ling bermula pada 21 Januari 2010.

2) Latihan Kelab Che Ling dijalankan pada setiap Hari Khamis, bermula dari 1.30 hingga 4.00

  petang, selama dua setengah jam.

3) Ahli Jawatankuasa Kelab Che Ling guru dan murid telah ditubuhkan pada 4 Februari 2010.

4) Ahli-ahli Kelab Che Ling terdiri daripada murid-murid darjah 4 hingga 6.

LAPORAN AKHIR TAHUN KELAB CHE LING

Kegiatan yang telah diluluskan :

Kelab Che Ling telah menyertai persembahan pada Hari Malam Citra Budaya SJK (C) Foon Yew

1 pada 12 November 2010 (Jumaat).

Pencapaian :

Kegiatan yang telah diluluskan telah dijalankan dengan lancar dan jayanya.

								
To top