Taul1 - Excel 16 - Excel by WG7zpP5

VIEWS: 31 PAGES: 8

									                                        1
YHTEYSTIEDOT:

AVOINNA:       ma - pe klo 8.00 - 15.30

KÄYNTIOSOITE:    Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros

POSTIOSOITE:     Tiedepuisto 4, 28600 PORI

INTERNETOSOITE:   www.pori.fi/porilab

SÄHKÖPOSTIOSOITE: porilab@pori.fi

           Suorat puhelinnumerot:

           Toimisto           02-621 3342

           Kemian ryhmä:
            - kemisti         044-701 3341
            - vesinäytteet       02-621 3349
            - muut näytteet      02-621 3347

           Mikrobiologian ryhmä:
            - mikrobiologi       044-701 3343
            - laboratorio       02-621 3345
            - salmonellanäytteet    02-621 3331

           Laboratoriopäällikkö     044-701 3343


           Fax              02-621 3346
                               2
MIKROBIOLOGISET MÄÄRITYKSET
- elintarvikkeet, ympäristönäytteet ym.


 Aerobiset mikro-organismit*
 Anaerobibakteerit:
 - sulfiittia pelkistävät klostridit*
 - Clostridium perfringens*
 Bacillus cereus*
 Campylobacter jejuni/coli*
 Ehec (PCR-menetelmä)
 Enterobakteerit*
 Enterokokit*
 Hiivat ja homeet
 Koliformiset bakteerit*
 Listeria monocytogenes:
 - kvalitatiivinen määritys* (n. 1 vk.)
 - kvantitatiivinen määritys
 - PCR-menetelmä (kvalitatiivinen, n. 2 pv.)
 Lämpökestoiset koliformiset bakteerit*
 - alustava E. colin tunnistus*
 Maitohappobakteerit
 Mikrobilääkejäämät lihasta
 Mikrobilääkejäämät maidosta (T101)
 Pseudomonas aeruginosa
 Puhtaustutkimus; kontaktimalja/sivelynäyte
 - kontaktimalja (hinta sis. kontaktimaljan)
 - sively/kokonaisbakteerit
 - sively/muu mikrobi
 - Suurten näyte-erien hinnoista voidaan sopia erikseen
 Salmonellabakteerit:*
 - elintarvike
 - ulostenäyte
 Staphylococcus aureus*
 Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis (PCR-menetelmä)


Akkreditoitu menetelmä merkitty tähdellä*
                              3
MIKROBIOLOGISET VESIMÄÄRITYKSET
- talousvesi, uimavesi ym.
 Suolistoperäiset enterokokit*
 Heterotrofinen kokonaispesäkeluku*
 Kampylobakteerit
 Koliformiset bakteerit*
 - E.coli tunnistus*
 Kaivoveden koliformiset bakteerit ja E.coli (colilert)*
 Lämpökestoiset koliformiset bakteerit*
 - alustava E.coli tunnistus*
 Uimarantaveden E.coli (colilert)*
 Mikrosienet talousvedestä
 Pseudomonas aeruginosa (arvioitu menetelmä)
 Salmonellabakteerit
 Sulfiittia pelkistävät klostridit
 Clostridium perfringens*

RAKENNUKSIIN LIITTYVÄT MIKROBITESTAUKSET
- ilman näytteenottoa
Sisäilman mikrobit:
Andersenin keräimellä tai laskeumamaljoilla kerätty näyte
- Sieni-itiöpitoisuus/6 maljan sarja
- Bakteeripitoisuus ja sädesienet/6 maljan sarja
- Sienisuvut/valtakasvu, kork. 5 sukua/sarja

Materiaalinäyte:
- Näytteen esikäsittely
- Homeet/hiivat (pmy/g)
- Bakteeripitoisuus ja sädesienet (pmy/g)
Sivelynäyte:
- Homeet/hiivat (pmy/cm2)
- Bakteeripitoisuus ja sädesienet (pmy/cm 2)
- Suurten näyte-erien hinnoista voidaan sopia erikseen


Homeiden tunnistus ylläolevista näytteistä
 - sienisuvut/valtakasvu, kork. 5 sukua
 - sukujen tunnistus/suku

 Akkreditoitu menetelmä merkitty tähdellä*
                               4
UTARETULEHDUSTUTKIMUKSET
 Solupitoisuus
 Bakteeriviljely (sisältää jatkotutkimuksen)
 Lääkeherkkyysmääritys
 Laktamaasitesti

TUTKIMUS ELÄIMESTÄ
 Bakteeriviljely (esim. virtsanäyte)
 Lääkeherkkyysmääritys
 Hevosen ulostenäytteestä alustava E. coli

AISTEINARVIOINTI
 - alustava
 - vaativa, esim. säilykkeet
 - arvosteluraati


ELINTARVIKKEIDEN LISÄAINEET
 Fosfaatti (kokonais-)*
 Fosfaatti (lisätty-)*
 - jota varten on tilattava valkuaisaine ja kok.fosfaatti,
  jotka sisältyvät hintaan
 Natriumnitraatti (HPLC)*
 Natriumnitriitti (HPLC)*
 Suola (kloridista laskettu)*
 Suola (natriumista laskettu)*
 Säilöntäaineet:
 - Bentsoehappo
 - p-hydroksibentsoehappo
 - Sorbiinihappo
 - Sulfiitti
 Akkreditoitu menetelmä merkitty tähdellä*
                            5
METALLIMÄÄRITYKSET
- elintarvikkeet, ympäristönäytteet

 Näytteen esikäsittely:
 (autoklavointi, kuivapoltto, kylmähöyry,
 liuotus/uutto tai märkäpoltto)


 Esikäsittelyn jälkeinen metallimääritys:
 - AAS liekkimenetelmällä
 - AAS grafiittiuuni- tai ICP-OES -menetelmällä

 - Elohopea (AAS kylmähöyrymenetelmä)
 - Tina (spektrofotometrinen)


ELINTARVIKKEIDEN KOOSTUMUS

Hunajan aitous, hinta yhteensä


Ravintosisältö, hinta alkaen
 Energiasisältö laskettuna ravintosisällöstä*
 Hiilihydraatti, laskennallinen*
 Kosteus*
 Kuiva-aine*
 Laktoosi (vedetön laktoosi ja laktoosimonohydraatti)
 Proteiinit (valkuaisaine)*
 Rasva:
 - gerber (punnitus)*
 - uuttaminen (mojonier/soxhlet)*
 Sidekudosproteiinin osuus kokonaisproteiinista
 Tuhka*


Uppopaistorasva, hinta yhteensä
 Aistinarvio
 Fritest
 Happoluku
 Savuamispiste

Akkreditoitu menetelmä merkitty tähdellä*
                             6
KEMIALLISET VESIMÄÄRITYKSET
- talousvesi, uimavesi ym.
 Alkaliteetti
 Ammonium*
 Asiditeetti
 BOD7
 Cesium -137 aktiivisuus
 Elohopea
 Fluoridi*
 Fosfaatti
 Fosfaatti (liuennut)
 Fosfori (kokonais-)
 Fosfori (liuennut, kokonais-)
 Haihdutusjäännös
 Haju (raati, vähintään 4 hlöä)
 Hapettuvuus (sis. perm.luvun)* CODMn

 Happipitoisuus
 Hehkutusjäännös
 Hiilidioksidi
 Kiintoaine
 Kloori (kokonais-) (arvioitu menetelmä)
 Kloori (vapaa-) (arvioitu menetelmä)
 Kloori (sitoutunut, hinta sisältyy kloorimäärityksiin)
 Kloridi*
 Kovuus
 Levän tunnistus
 Maku (raati, vähintään 4 hlöä)
 Metallit:
 Alumiini, AAS graf.uuni *
 Arseeni, AAS graf.uuni * /ICP-OES
 Kadmium, AAS graf.uuni *
 Kalium, AAS liekki
 Kalsium, AAS liekki
 Kromi, AAS liekki


Akkreditoitu menetelmä merkitty tähdellä *
 -AAS graf uuni *
                        7
 Kupari:
 -AAS liekki *
 -AAS graf uuni
 Lyijy:
 -AAS liekki
 -AAS graf uuni *
 Magnesium, AAS liekki
 Mangaani, AAS liekki *
 Natrium, AAS liekki
 Nikkeli:
 -AAS liekki
 -AAS graf uuni *
 Rauta, AAS liekki *
 Sinkki, AAS liekki *
 Seleeni, ICP-OES
 Metallit vedestä ICP-OES -menetelmällä:
 Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K,
 Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, V, Zn
 1 metalli
 4 metallia (ale 20%)
 6 metallia (ale 30%)
 10 metallia (ale 40%)
 Nitraatti*
 Nitriitti*
 Ominaispaino
 pH*
 Permanganaattiluku*
 Radon (esim. porakaivo) (arvioitu menetelmä)
 Sameus
 Sulfaatti*
 Sähkönjohtokyky*
 Typpi (kokonais-)
 Urea (arvioitu menetelmä)
 Ulkonäkö
 Väriluku
 Öljy (toteaminen)
 Öljyn vesipitoisuus-% (tislausmenetelmä)
Akkreditoitu menetelmä merkitty *
                              8
ERILLISMÄÄRITYKSET
 Ammoniakki (ilmasta)
 Aw-arvo
 Cesium -137 aktiivisuus, valm.+ mittaus (muu kuin vesi)
 CODCr

 Formaldehydi kerätystä näytteestä
 Myyntipäällysmerkintöjen tarkastus
 Nikkelin testaus, esim. korusta sivelymenetelmällä
 Tunnistus (tuhoeläin, vierasaine ym.)
 Pakkauksen sisällön mittaus
 Pakkauksen sisällön määrän tarkastus:
 - punnitsemalla
 - tyhjätilan määritys
 - keskipaino

								
To top