F C Dm B F by oknc9iq

VIEWS: 190 PAGES: 66

									                                      Dm    G  Dm       G
F C Dm B F                               3. A fáklyád égjen, szórd szét a fényt,
    F C      Dm B F      B    C             Dm G        E    A
  1. A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel,             Bátran terjeszd az Úr üzenetét!
   F   A    B     FC F     C   F            Dm G      Dm        G
   Jézus Szíve a földön az égen mindent egybeölel.           Jóban rosszban menj, s add tovább,
                                     Dm G      B           Dm
                                     Éld és hírdesd Jézus Krisztus Evangéliumát!

GCG
                                       D          G   A
      CG    C G    Em   Am D
 2. Adjunk hálát az Úrnak, aki meghalt és feltámadt!         4. A kegyelem árad és árad és árad,
                                       D            HmA
    C    G     C   G     Em Am D
                                     A kegyelem árad, mint az eső.
   Ő a mennybe ment és a trónon ül onnan várjuk, míg eljő.
                                      Hm         A      D
                                     A kegyelem árad és árad mindenhol (2x)
        Hm      Em      Am      D
                                          D    G    A    D       HmA
  Refr.: Alleluja, az Úr az Isten , alleluja, a Megváltó,
                                      Refr.: Jézus, Tebenned bízom, Jézus, irgalmad kísér,
        Hm      Em         Am D7 GCG
                                          Hm      A      D
      Alleluja az Úr az Isten, zengj alleluját, amen!
                                          Jézus, Veled táncolok örökké. (2x)
       C G    CG      Em Am D
                                        G            C G
   Az Ő Teste és Vére táplál minket itt a földön.
       C G        C G        Em   Am D    5. Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek
   Gyere és örülj, velünk ünnepelj, tiszta szívvel áldjuk Őt!     CG            Em D
     (Refr.)                            Ő előszólítja, mint meglevőket. (2x)
     C    G     C    G     Em Am D
   Aki Benne hisz sose szomjazik, Ő az élő víz forrása.        G                Em
      C   G   C     G       Em   Am D      Jézus,Te vagy minden örömöm forrása,
   Szentlélek jöjj és szállj le ránk, tölts be minket, szeretet!   G       Em
           (Refr.)                       Jézus, Te vagy, Te vagy az élet!
    Fism        E     Fism
  6. A mennyei tábor ma mellettünk áll,              G       Em
    D      E    Fism                7. Arra vágyom én,
   A harcban a győztes az Úr.                     Am G D
    Fism        E   Fism               Hogy magasztaljalak,
   A gonoszság bástyája porba száll,              G      Em   Am7D
    D      E    Fism                 Teljes szívemből imádlak,
   A harcban a győztes az Úr.                  G       Em
                                  Mindenem Te vagy,
                                     Am G     D
   Fism E A E      D EA        E    A      Ezért Téged dicsérlek,
Refr.: És mi áldunk s magasztalunk, dicsérjük Szent Neved!     G     Em   Am7D
         E   DE A        Cism Fism
                                  Teljes örömöm Te vagy.
   Mert Te jó vagy, irgalmas, megtartod népedet.
                                 G        D     Am
     Fism       E      Fism            Uram, Neked adom az életemet,
    Ha gyűlölet ádázul rád tör mint szélvész,               C   DG
     D      E     Fism                Mert csak érted élek.
    A harcban a győztes az Úr.                G         D      Am
      Fism        E      Fism          Kérlek vezess engem az ösvényeden,
    Egy ellened készült fegyver sem szerencsés,         C    D    G
     D      E    Fism                 Minden nap velem.
    A harcban a győztes az Úr. (Refr.)

      Fism        E     Fism
    Ha ellenség gúnyol, szidalmaz és vádol,
     D      E    Fism                  A            E   H Fis Cis Gis
    A harcban a győztes az Úr.              8. A Te kertjeid már virágoznak bennem,
     Fism       E     Fism
                                    D          A   E E H Fis Fis Cis Gis
    Az oroszlán szája egyszercsak bezárul,
                                Királyságod már itt a szívemben...
     D      E    Fism
    A harcban a győztes az Úr. (Refr.)
   D         C
 9. A Te méltóságod csendjében,                   GAm G    Am    GAm G    Am
  D         C                    10. Az élet megjelent. Az élet megjelent.
    Szentséged fenségében,                    B         G B          G
  D        C                       Láttuk és köztünk élt. Láttuk és köztünk élt.
    Dicsőséged nyugalmában,                     F    Gm7 C
  Em   D        C                    Az Atyában élünk a Fiúval.
   Hadd halljam meg hangod !                    F    Gm7 C
                                  Az Atyában élünk Jézussal.
    D          C
     Ölelj körül engem teljesen,
    D          C
     Hadd érezzem bensőmben
    D         C
     A Te kedves jelenléted,
   Em    D        C                    E    Cism Fism     H7
     Hadd halljam meg hangod !               11. Az Isten szeret engem akkor is,
                                  E           Cism   Fism   H7
                                  Amikor a benne lévő örömömet úgy fejezem ki,
     Em   D      C    D               E Cism
Refr.:  Lágyan csengő szelíd suttogásod Atyám,          Alleluja!
    G       C    Em    C   D        Fism    H7      E   Cism
     Úgy vágyom eléd állni, jelenlétedben lenni!        Sajátos gesztusokkal mutatom meg,
    G      D      C     D              Fism H7
     És Téged dicsérni egyedül, szüntelen.           ó-ó-ó-ó!
    G     C        Em      C   D
     Kezeimet nyújtom feléd, az életem már csak a Tiéd.
    Em   D        C          G
     Hadd halljam meg hangod!       Ó Atyám!
12.   D          A                G    C G    (D)    G
 1. Az Úrnak szüksége van rád,          13.Refr.: Áradj folyó, jöjj a mennyből áradj!
      G         DA              G       C    Am       D
   Oly nagyon szüksége van rád. (2x)           Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat,
                              G    C H7          Em
     D         G               Áradj folyó, töltsd be testünk templomát,
   Refr.: Fontosabb vagy te, mint az égbolt,         C     D G
              D               Örök élet vize áradj ránk! (2x)
       Fontosabb vagy te, mint a föld,
              A                  Em     C
       Fontosabb vagy te, mint a tenger,   1. Mert úgy várunk és kiáltunk:
                 DD7             G       C       D
       Nagyon fontos vagy te.          Szomjúságunk csillapítsd le, Ó Urunk!
                               Em       C    G       C     D
                            Mint a szarvas hűs forrásra, jelenlétedre úgy kívánkozunk!
 2. Az Úrnak szüksége van rám...                   (Refr.)
   Refr.:Fontosabb vagyok, mint az égbolt...
                               Em      C        G      C    D
                          2. Tömlöcajtók nyíljanak meg, s a gonoszság láncai lehulljanak,
 3. Nekünk szükségünk van Rád (Uram)...          Em      C      G    C       D
   Refr.: Fontosabb vagy Te, mint az égbolt..    Az erőtlen Rád tekintsen, s a beteg is mondja: hős vagyok!
                                    (Refr.)

 4. Nekem szükségem van rád...          Em Am Esz Em
   Refr.: Fontosabb vagy te, mint az égbolt...     Em           Am       D7
                          14. . Bűneinket égi Bárány, szent Vérednek drága árán
                             G        H7      Em
 5. Neked szükséged van rám...             Mind elveszed. Irgalmazz nekünk! (2x)
   Refr.: Fontosabb vagyok, mint az égbolt...     Em           Am       D7
                            Bűneinket égi Bárány, szent Vérednek drága árán
                             G        H7     Em
                             Mind elveszed. Adj békét nekünk!
         G   D Em C       G C    GD
 15. Refr.: Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,       C       F Dm     G F
         G   D   C  Es   G   D     G    16. Dermedt a föld, esőre vár,
      Mert eljön Ő, az Üdvözítő, ó Jézus, feltámadt Király!         Em        Dm G7
                                     Termékenyítsd meg, tüzes zápor!
                                    C     Dm G     Am
  Em       D Em      D G    C      GD       Jöjj lángoló, sötét a láthatár,
1. Áldjad lelkem Őt,dicsérd Teremtőd! Most és mindörökké, amen!     H7       E     G7
  Em    D C        G   G    C      DG       Építs hegyeket lángból!
  Hálát adjatok, áldást mondjatok! Most és mindörökké, amen!
                           (Refr.)

2. Hálát adjatok, áldást mondjatok!   Most és ...          C    F Dm      GF
  Egyházad dicsér nagy jóságodért    Most és ...  (Refr.)     Sötét a föld, jöjj lángoló,
                                         Em       Dm   G7
3. Erős vár az Úr, menedéket nyújt.   Most és ...          Hideg a szívünk, tűzre várunk.
  Áldott irgalom, Véred oltalom.    Most és ...  (Refr.)     C      Dm G      Am
                                    Fagyban didereg a földgolyó,
4. Áldom Őt, az Üdvözítőt!        Most és...           H7         E    G7
  Eljön Ő, újra visszajő.        Most és    (Refr.)     Lángoló, szállj le nálunk!

5. Új Szövetség szent Véredért!     Most és ...
  Énekeljünk hát alleluját !      Most és ...  (Refr.)
                                    C      F Dm     G F
6. Hatalmas az Úr, jóságos az Úr.    Most és ...           Jöjj lángoló tüzes folyó,
  Szívem áldja őt, ujjongjon a föld!  Most és ...  (Refr.)            Em       Dm   G7
                                     Medrünket töltsd el sodró erőddel!
7. Szentek, angyalok, szeráf kórusok   Most és ...          C     Dm G      Am
  Néked zengenek, így ünnepelnek.    Most és ...  (Refr.)      Jöjj lángoló, ó jöjj el lángoló,
                                     H7       E    G7 C F C
8. Áldott légy Atya s egyszülött Fiad!  Most és ...           Lángoló Isten jöjj el!
  Éltető Lélek, Téged dícsérlek!    Most és ...  (Refr.)
    D                     A     Hm     G                          C
17.   Dicséret, áldás, örök imádás, Néked, Mindenható!      19. Elindulunk égő szívvel és minden léptünk imádság lesz.
    D                     A    D D7          Am      Em     C   D   G
    Itt áll a néped, új hitre ébred, és várja lehelleted.      Remény támad, új nap ébred, ének hangja árad szét.
         G           Em   A   Fism              G                     C
     Refr.: Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség!        Még mindig ég, ragyog a láng, kétezer éve nem alszik el.
         G     Em    A      Fism              Am      Em        C  D    G
         És imádva áldja Neved, mind együtt,          A lelkek várják Jézus fényét míg újra eljön az ébredés.
         G      Em   A Fism
         És a néped újra zengi: hatalmas,                       G
         G        Em   A    A7     D      Refr.: Ragyogj hát új fénnyel a sötét zord éjben,
         Áldott Úr vagy mindörökké, ó Mindenható!                     D
                                         Emeld fel az arcodat!
    D                 C         D                 Am          Em
   A földről az ég felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen Úr!         És az ének zengjen, nagy erővel zengjen!
   D                    C         D            D C Em D       G C Em D
   Nincs s nem is lesz soha senki más, ki Hozzá hasonlítható!         Ragyogj hát!     Ragyogj hát!    (2X)


                                        G                     C
                                    Igazság szóljon és szeretet, Jézus nevében erős leszel.
     E      Fism7 H      A   E Gis Cism            Am       Em
 18.   Dicsérlek, imádlak, életemnek célja csak Te vagy,       Emeld a gyengét, védd a gyermeket,
           Fis     A H Fism Gism                   C   D    G
     Hogy magasztaljalak és áldjam szent Neved,          Töltsd el a néped fényeddel!
     A E        Fism7 H       A EGisCism
     Ó Uram, szeretlek Téged, vágyom hallani beszédedet,            (Refr.)
          Fis H7     E
     És Veled járni mindörökké !
       DA     DEmFism      G        Em            Hm    Am
20.  Refr.:  Emmánuel    velünk az Úr,      21. Refr.: Ébredj fel, te ki bűnben jársz!
       A   Hm G       A4 A7                  Em   D C
        Emmánuel, velünk az Isten.             Jöjj, mert nála az élet vár,
           DEmFism       G                G   D G
        Emmánuel,    velünk az Úr,           Jézus vére az üdvösség,
       A    D G      A      D            Am      C     D
        Emmánuel az Isten velünk, áldjuk Őt !       Gyere add át szíved és ő benned él!


    Hm       Fism Hm    Fism           Em           G
    Gyermek született, Fiú adatott nékünk,          Kelj fel és ragyogjál, bűnödtől tisztuljál,
      G       A    D               Am          D
    És a neve lészen: Emmánuel.               Szentlélek erőd lesz, ébredj most fel!
     Hm      Fism Hm     Fism           G          Em
    Az Atya küldte Őt, és engedelmes lett,          Eljött Ő, benned él, reményt ad, hogy ne félj,
     Hm G      A A7                 Am            D
    És értünk adta életét.                  Hidd el, hogy Ő az Úr, indulj el, lásd Ő az út!
        (Refr.)                            (Refr.)

                                Em          G
     Hm      Fism Hm Fism               Áldjad én lelkem Őt, dicsérjed Teremtőd!
    A harmadik napon Ő feltámadott,             Am        D
      G    A     D                Irgalmad örökké lelkemben él.
    És az élet legyőzte a halált.              G           Em
    Hm Fism Hm         Fism            Dicsőség Atyánknak, dicsőség Jézusnak!
    Imé a nap, a győzelem napja,              Am         D
    Hm G         A A7                Szentlélek, Éltető, mindenség Istene áldott légy!
    Jézus, Te vagy a Király!                      (Refr.)
        (Refr.)
    G    C    D G                     G   C      D G       C    D
22.  Életünk Krisztus élete,              24.  Refr.: Felmagasztaljuk neved, zengjük dicséretedet,
    G      C D    G                   G     C      DG    C      D
    Életünk az Atya szeretete,                   Mert Te vagy a Megváltó, jelenléted gyógyító.
    C D        G H7Em
    Életünk az Egyház Szentlelke,
    Am    F      D D7                G       C     D        C     G
    Életünk, életünk Krisztus.                  Az égből jöttél közénk, hogy megmutasd az utat.
                                     Am7     D     C        G
                                   Vállaltad a keresztet és így értünk szenvedtél,
    G C     D     G                       Am7      D     H7     Em
    Életünk Krisztus, alleluja!                 A kereszttől egész a sírig, a sírtól a dicsőségig.
    G C      A      D                    D   D7   G   CDG
    Életünk el van rejtve Őbenne.                Felmagasztalunk, Uram!
    G C     D     E   Am D     G                 (Refr.)
    Életünk Krisztus, alleluja ! Életünk Krisztus.

                                G   C     D     C      G
   G           Em                 A halálból az életre hívtál minket Jézus,
23.  Élet van Tebenned, erő van Tebenned,               Am7      D      C       G
    C            GD               Megmutattad ezt az utat és így értünk szenvedtél,
   Remény van Tebenned, Ó Jézus ! (2x)                Am7      D     H7     Em
   C       D G                     A kereszttől egész a sírig, a sírtól a dicsőségig:
   Így dicsérlek életemmel                    D   D7 G CDG
     C      D    G                 Feltámadtál, ó Uram!
   És áldalak minden erőmmel,              EmAm   D   D7 G
     D   G     E   Am
   Az életemmel, minden erőmmel,                        (Refr.)
      F          D
   Csak Benned van reménységem!
  D                                    G            Am D7         G
25. Fúj a szél a mennyből, át a földeken,            26. Refr.: Gyertek, áldjuk Őt, az Urat, mert megváltott már! (2x)
                                      C         G     D   D7 G
  Friss, üdítő szellő újra fújni kezd.                  Áldjuk Őt, ahogy a csillagok, folyók és tavak ,
  G                                   C          G Em Am D G
  Nem tudom, honnan jön és hogy merre tart,               Áldjuk Őt, ahogy az angyalok, minden nap!
             D A    G           D
  Csak fújjon rajtam át, ó friss szél, fújj most rajtam át !     G     C    A    D
                                  1. Keressétek Őt és az Ő igazságát,
                                    G     Em   Am          D      D7
  D                                 Mert az Ő országa köztünk van már ;   Dicsérjétek hát !
  Áldott felhők gyűlnek a száraz föld felett,
                                    G    C      A      D
  Nyári égi zápor végre hullni kezd.               2. Elküldte nékünk az Ő egyszülött Fiát,
  G                                    G    Em Am           D      D7
  Fordítsd arcod a mennybe, tárd ki két kezed,            Hogy megszabadítson általa a bűntől ;  Dicsérjétek hát!
          DA     G          D
  Hadd áztasson el, ó lágy eső, jöjj és áztass el !
                                    E                 F
                                  27. Gyertek, dícsérjük együtt Izrael Szentjét,
  D                                       E DmE
  Tűz száll ránk az égből, az Úrnak Szelleme,            Mert Ő a Megváltó. (2x)
                                    E          Dm
  Újra lángra gyújtja az első szeretetet.              Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet,
  G                                         E DmE
  Tartsd a szíved készen, mint égő áldozat,             Mert Ő a te szabadítód! (2x)
              D A      G        D      Am
  Engedd, hogy égjen a láng, ó drága tűz, forrósíts ma át !     Gyertek, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére,
                                               Dm
                                    Vígasságnak helyére , ujjongjunk Őelőtte, táncoljunk Őelőtte,
                                     E                Am
                                    Az Ő neve, az Ő neve: Ott lakik az Úr!
    F        C     B       C
 28. Győztes vagy, Királyunk, a Te országod örökké áll.
   F        C    Dm      B   C           Am     G        F    Am
   Dicsérünk Megváltónk, tölts be minket szent erőddel,     30.  Hazamegyek, ez a világ nem a hazám,
   B C      BC    F                              G      F   Am
   Jöjj most Szentlélek hozzánk! (2x)                 Tudom hogy Ő, Jézus király vár énreám. (2x)
                                     G    F   Am       E
        F         C                    Jöjj el, jöjj el hát! (2x)   hát!
    Mindig győztesek vagyunk Benned,
      B          C
    Nem alkuszunk, nem hátrálunk meg,
    F       C   BC
    Győzelmedben élünk, Jézus! (2x)
                                      Am                   Dm
          G D C D                      31.  Hogyha csak egy mustármagnyi hitetek is volna,
          G D Em C D                        E        Am
          CD CD G
                                      Azt mondja a mi Urunk, (2x)
          G D
          C D                                Dm       Am
          G D CD                         Ha így szólnátok a nagy hegyekhez:
                                          E      Am
                                      Mozduljatok, mozduljatok! (2x)

                                                 E
   Fism        D        Hm Cism      Fism      Akkor a hegyek megindulnak,
29. Hatalmas vagy, erős Isten, szent és dicső, senki más nincsen.               Am
  Fism       D      Hm Cism     Fism          Megindulnak, megindulnak . (4x)
  Feltámadtál és Te győztél, a halálon  uralmat vettél.
                                      Am         E      Am
      EH Fis E    H    Fis    Cis              Jöjj el, jöjj el, ó jöjj el, Szentlélek! (4x)
  Refr.: Alleluja, örvendezzünk hát! (2x) hát!
                                 EmAmEsEm
                                   Em     D    G    D
  E       Cism       A     Gism        34. Irgalmazz énnekem Jó Atyám, Istenem ,
32. Imádlak én Istenem szívemből szól új énekem,           Am    Em
 H    E     Cism     A    H            Irgalmazz énnekem!
  Szereteted megragadott, trónod elé leborulok
.                                  Em     D   G     D
   Fism    Cism      Fism    Cism           Kegyelmezz Jézusom megváltó Krisztusom!
  Refr.: Imádlak szívemből és teljes erőmből,           Am    Em
   Fism    Cism D A      H     A E  A       Kegyelmezz Jézusom!
      Közelséged oly jó nekem, Uram. Imádlak, imádlak!
                                   Em    D     G     D
 E             Cism      A     Gism      Irgalmazz minekünk Szentlélek Istenünk!
 Szavam kevés, hogy elmondjam: csodálatos az én Uram!        Am    Em     EmAmEsEm
H      E      Cism       A       H      Irgalmazz minekünk!
 Kend fel ajkam friss kenettel, hogy dícsérjen szent örömmel!

   DAH ->C    F Dm B Am     Refr.: Gm Dm Gm Dm
          C F Dm B C         Gm Dm Es B C
                       BF

   Em    G   D      Em C      D   Em H7
                                  35. Jézus, imádjuk arcodat.
 33. Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én.
   Em    G D     Em C       D     Em H7
   Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én.
       G     D    H7 Em
    Refr.: Küldelek én s megáldlak én,
          C    D     Em H7
       Csak menj és hirdesd szavam! (2x)
  Em   G    D Em C       D    Em H7
  Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat,
  Em     G   D     Em C     D    Em H7
  Népemnek őrévé rendellek én, Lelkemet adom melléd. (Refr.)
     E                             C      Dm
 36.   Jézus itt jár és minket megérint, (2x)         38. Jézus Neved oly csodálatos      D Em
        A        E                 G       C    (G)      A D (A)
     Ha Ő jelen van átalakul minden               Jézus, nekem oly kívánatos,      Hm E
           H7           E           Am      D            A D
     Oda a rossz kedvünk, vidámság lesz bennünk.        Jézus, szívem hódoljon Neked,
         A    Am    E                    G        C     -----------------------
     Mert Ő jelen van, átalakul minden,             Te vagy édes mindenek felett.
     Cism    Fism     H7      E                            E    Fism
     Nekem is neked is Ő egy vidám szívet ad.                            H    E  (H)
         E               H7         C      Dm           Cism   Fis
     Hogyha áthalad közöttünk a Názáreti Jézus...(4x)      Jézus, Sáron legszebb rózsája,    H    E
         H7              E          G        C       (G)
                                  Jézus, a földnek legszebb virága,
      E      A    Am      E           Am      D
     Ő téged is megérint, Ő téged is megérint,         Jézus, Néked mondok éneket,
      Cism    Fism     H7     E               G        C
     Ő téged is megérint és áldását adja rád. (2x)       Te vagy édes mindenek felett.

     Gm           B    FDmGm
37. Jézus Krisztus, Ő az én Uram, Alleluja! (2x)          C     Dm
   Cm      Gm       FDmGm              Jézus, eljövendő nagy Király,
  Ő így szeret, Ő így szeret,  Alleluja! (2x)          G      C        (G)
          Es                       Jézus, akit minden szentje vár,
                                  Am     D
    Em G D Hm Em (2x)      Gism H Fis Dism Gism (2x)    Jézus, Tiéd minden tisztelet,
    Am Em D Hm Em        Cism Gism Fis Dism Gism         G        C
    Am C D Hm Em         Cism E   Fis Dism Gism    Te vagy édes mindenek felett.

    Fism A E Cism Fism (2x)
    Hm Fism E Cism Fism
    Hm D E Cism Fism
                                                  (Refr.)

    G      Em    C        G
  39. Jézus térdet hajtunk, Te vagy a Királyunk.                   C   G   Am
    Em      Hm     C      Am    D          41. Jézus véred megtisztít,
    Énekünk magasba emel, foglald el királyi trónod!                F    G4G
   G       D Em       C        D  G Em         Véred ad új életet.
    Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón, úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón          F       G
   C       D   H7 Em        C     D   G        Véred tesz ma szabaddá.
    Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón, jöjj Úr Jézus, Te légy Urunk!          C    G Am
                                        Értem folyt e drága vér.
                                           F Fm        CG     Am
      G DEmDG D     Em D    G DEmD G         D      Így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó.
40. Refr.:Jézus ünnepeljük győzelmed, Jézus magasztaljuk              Dm    G   G7C
Neved!                                     Úr Jézus, te megölt Bárány!
     G D EmDG D    Em D   G D Em D G
     Jézus hálával köszöntünk, Jézus Tiéd az életünk.


   C   D    G D Em         C     D
    Szabadításod örök életre szól, drága véreddel fizettél,
      C          D                     G7      C   Dm       G
    Hogy megments a gonosztól..                   42. Jöjj lángoló Szentlélek szállj le ránk!
   C      D   G D Em C         Am       D            Am Dm      G
    Hogy a halálból életre keljünk dicsőség Néked Mesterünk!        Hírdesse szánk, hírdesse tiszta láng,
                (Refr.)                   G7      C    Dm      G
                                       Hogy Ő a jó, hogy csak az Úr a jó,
   C       D      G     D Em                    Am Dm      G
    Szellemed eljött, hogy betöltsön erővel,               Jöjj lángoló,  jöjj lángoló!
       C    D     C     D
    Hogy tanúid lehessünk tökéletes szívvel.
   C    D    G    D Em C        Am      D
    Jelenlétedben eltűnnek a bajok s a boldog reménység
felragyog.
                                E       H   Cism H    A
  Dm C Dm F C B F C Dm                  46. Király vagy, Király vagy, Jézus Király (2x)
                                  E              H
  Em        D   Em    G      D     Most felemeljük a szívünket, most felemeljük kezeinket,
43. Jöjj Szentlélek, szállj ránk, örök boldog fénysugár,    Cism             A
      C       G                  Trónod elé járulunk, imádva légy!
  Vezesd életem a szűk ösvényen,
      D       Em
  Segíts levetni régi ruhám!                        Fism
                              47. Krisztus él!     (4x)

                                 Fism
   E        Fism7 H      A E           Az örök életet Jézus Te adtad,
44. Jöjj, térj meg Jézushoz, add néki szívedet,         E        H
Cism      Fism7 H       E AE            Úgy imádlak és áldlak. (2x)
  Jöjj, bízzál benne, Megváltód szeret.
                                    A      E D     E     A
  E     Fism7   H       AE           Krisztus él! Krisztus él! Krisztus bennem is él!
  Hallgasd szelíd szavát, fogadd el hívását,              A       E D     Cis    Fism
Cism      Fism7   H         EAE        Krisztus él! Krisztus él! Krisztus közöttünk él!
  Ragadd meg szent kezét, most nyújtja feléd.

                                Krisztus él! (4x) Fism

  E       H                       Fism               E      H
45. Kiáltok az Úrhoz,                     A megújult életem Jézus te adtad. Én hirdetni akarlak. (2x)
     Cism       A
  Mert méltó, hogy Őt dicsérjük. (2x)                 A      E   D    E     A
       E D A       H      E          Krisztus él! Krisztus él!  Krisztus bennem is él!
  Szabaddá tesz engem (3x)    az ellenségtől.           A      E   D    Cis    Fism
                                Krisztus él! Krisztus él!  Krisztus közöttünk él!
   A               D                D           G     D
 48. Még nem is éltem én Te már úgy szerettél,        50.  Mi csak vándorok vagyunk itt a földön,
     E          A                      A      D
   Hogy esendő emberként eljöttél.                 Vándorként éljük életünk,
   A            D                           G      D
   Nem vártad meg azt, hogy Hozzád kiáltsak,            És szívünk úgy vágyik égi hazánkba
    E                 A                A        D
   De megengedted, hogy halljam a hangodat.            Jézushoz, mert Ő az Úr.


      A       E     A                  A             D
   Refr.: Zengjen hát a hálám Neked!               Ha földi sátrunk egyszer összedől,
       A       E       A                A         D
       Zengjen hát a hálám a keresztért!            S az életünk majd véget ér,
       A       E   Cism Fism               G            D
       Zengjen hát a hálám   Neked,             Az angyaloknak kórusához társul énekünk,
             H7           E   A         E            A
       Mert Te eljöttél, hogy megkeress és megmentsél.     S a szentekkel zengjük örökké:


                                       G D       A G
                                   Áldunk Téged, imádunk Téged,
   G                 Em                D        G
49.  Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget             Mert szent Kereszted által
         Am D      C G D                A
   Hódolatot, áldást és tisztességet.               Megváltottad a világot! (2x)
   Am      D     Am      D            G        A D
   Szent az Ő Neve örökké. Szent az Ő Neve örökké.
   Am      C  D
   Szent az Ő Neve örökké.
 G       C      D      G        53.
51. Minden nap veled leszek, fogom a kezed,            D       G      A       D    Hm
  G        C    D     G          Refr.: Ne félj, mert megváltottalak , neveden szólítottalak,
  Csak őrizd meg mindig tisztán a szíved.              Em    A      A7   D
 G        C   D       G             Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
  El nem hagylak téged, el nem távozom,
 G     C      D     G
  Kiáltasz hozzám és én meghallgatom.             A       DG       A
                                 Viruló réteken át hűs forrás felé vezetlek,
       Em    D    C       G          Hm     Em       A        D
 Refr.:(Hát) ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem,      Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok,
  G       D      C      D    G           Hm Em       G D
   Ne félj és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell!     Karom feléd tárom, kiárad áldásom.
                                 Hm      Em      A      D
                                 Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel,
   A           Cism    Fism              Hm Em          A7D
  52. Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét,          Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.
         D      Hm E                        (Refr.)
   Megragadjuk az Úr jelenlétét,
        A      Cism Fism
   Mint a vak koldus az Út szélén,               A        DG       A
      D         Hm      E           Nem taszítalak el amikor vétkezel,
   Kiáltunk (JÉZUS!), s futunk az Úr elé.               Hm       Em     A     D
        A   Cism      D             Irgalmat lelsz a szívemben, örök feléd a hűségem.
   Refr.: És hirtelen egy mennyei kéz megáld:             Hm    Em       GD
       Hm    E     A E               Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek.
       Jézus az, aki megsegít.               Hm       Em     A     D
        A    Cism     D              Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
       És hirtelen  a mennyei erő leszáll:              Hm Em          A7    D
       Hm    E     A                Ne félj, ha éjben jársz, hidd hogy a fény vár rád!
       Jézus jön s meggyógyít.                       (Refr.)
                                 S mikor megérint Szellemed, új dal fakad szívemben.

   E         H7      E
 54. Ne félj, Sion, ne lankadjon szíved
     E       H7     E               C                        D
   Mert veled van az Úr, a te Istened!           56. Ó Lélek jöjj és szállj le ránk,
   E      Cism Cis7 Fism
   Örül majd terajtad nagy örömmel,                A rabságból emelj át, a Vér alá,a Tűz elé,
   E      H7      E
   újjáéleszt   szeretetével.                  Az Istennek színe elé!.
                                   F                       G
 G      Am         C    D    G        Ó Tűz, ó Láng, Szent Vér, szállj le ránk!
55. Ott akarok lenni, ahol Te vagy, mindennap jelenlétedben
 Em      Am       C    D    G             C     F     C           D G D
  Nem akarlak távolról látni, vonj magadhoz közel!         Égjen már, égjen már, égjen már !

  G     Am         C    D      G
  Ott akarok lenni, ahol Te vagy, vezess ösvényeden engem!          G              Em
 Em       Am      C     D     G      57.   Refr.: Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét!
  Taníts meg a mennyei útra, tölts be Szentlelkeddel!                  C         D
                                        Örülj az Úrban, zengd dicséretét!(2x)
                                         G   B   F   C     G
  G        Am   D       G                  Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban!
  Mert Nálad lenni oly jó, nincs ahhoz hasonló,            G        F      C      Em D
Em      Am D           G                Magasztalás és szent öröm, hálaadás az én erőm.
  Asztalod terítve s átjár dicsőséged fénye.             G        F    C        Em D
Em    C   D       Hm     Em             Zengeni örökre énekét: Jézus Krisztus áldott légy!
  Együtt Veled, ez tesz csak boldoggá engem,                G   B F        G
 C   D     Esz     F     G              Mert él az Úr, a feltámadt Király!
  Erre szomjazom,   ezután vágyódom én.              GB FG
                                    Jézus, Jézus! (2x)
     Em      Am      D
  Ó Istenem,Te vagy erősségem s énekem,
      Hm       Em   Am     D
     G                 C      G
  58.  Őt ki soha bűnt nem ismert Isten bűnné tette értem,        Fism           E              Fism
         D         C    G              60. Szentlélek jöjj, lobogó Láng, Szentlélek jöjj, a világ vár!
     Így most Jézusban Isten igazsága vagyok.              Fism           E     Cism Fism
                                      Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj, áradj szét!
          G      C G
   Refr.: Milyen kegyelem és irgalom,
          D        C    G               Fism       E             Fism
       Milyen erő és hatalom van az életemben,           1. Jöjj el élő vízforrás, jöjj, a szívünk téged vár!
                 C   G                 Fism             E       Cism Fism
       Jézusnak fénye most rajtam van,                Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, jöjj, úgy várunk Rád!
           D       C D G
       Mint egy korona, mely örökre enyém...
                                      Fism        E            Fism
                                     2. Jöjj, igazság Forrása, jöjj, imádunk mindnyájan!
      Em             Am                  Fism           E    Cism Fism
59. Refr.: Szállj le ránk Lélek, szállj le ránk Lélek            Jöjj, reményünk éleszd fel, jöjj kegyelmeddel!
      C        G        H7
      Szállj le ránk, szállj le ránk, szállj le ránk!
                                      Fism            E            Fism
Em          Am        C  G    H7          3. Jöjj, a néped gyűjtsd egybe, jöjj az alvót ébreszd fel!
Hozz bölcsességet, fényt, békességet, vígasztalást, igaz reménységet!   Fism           E    Cism Fism
Em       Am        C    G H7              Jöjj, a bűntől tisztíts meg, bátoríts minket!
Tölts el erőddel,élő szerelemmel, és nyelveken magasztalunk Téged!
                                           (Dism) Gism Fis
 E      C E         Am     Em                      Fis Gism
 Jöjj, heves szélvész, lobbantsd fel a vágy tüzét!                    Gism Fis
 E    C   E    Am    C Em      H7                    Fis Dism Gism
 Jöjj, alkotó Lélek, igazságnak Lelke, taníts meg mindenre!
             ( Refr.)
 H7          E
 Áldunk és imádunk, jöjj!
                            G4G   G4G     G4       G
                      62.  Refr.: Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk,
                                    C   Am D
                              Töltsd el a szívünk, életünk,

                                G4G    G4      G
  C   F     C                   Hogy béke és áldás szálljon ránk,
61. Szentlélek köszöntünk !                     C      D     G
  C   F     C                   Küldd el a Lelked, úgy kérünk Istenünk! (2x)
  Szentlélek köszöntünk !
  F       G Em7 Am
  Gyújtsd meg újra szent tüzed,         G       D     Em
      Dm G       C   C7       Kegyelmeddel táplálsz Istenünk,
  Hadd égjen bennünk az első szeretet!     C    Am             D
  F   G      Em7 Am           Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
  Friss olajjal kend meg fejünk!         G       D     Em
     F                    Reménységünk Belőled fakad,
  Szentlélek / Szentlélek,           C     Am             D
     C                    Hogyha szívünk lelkünk mindentől szabad.
  Szentlélek / Szentlélek,               (Refr.)
    Dm      F G C
  Oly jó, hogy itt vagy velünk!          G     D       Em
                          Ajándékul Lelked küldted el,
                         C     Am              D
                          Hogy ne önmagunknak, hanem Néki éljünk,
                          G      D    Em C    Am
                          Aki értünk életét adta, mi is átnyújtjuk most
                                  D
                          Szívünk, mindenünk.
                              (Refr.)
                                    Em       C     Hm    Em
  D  Em A7                       64. Refr.: Szeretet Lelke jöjj, tölts el, tölts el!
  Em  A7 G D (2x)                          Em            C       Hm  Em
                                    Szomjazom Rád, érints meg, érints meg, érints meg!
  Refr.: Hm Fism G D
      Hm Fism G A7
                                      D          Em
  E                Fism     H7         Ha a fényed betölti a lelkem,
63. Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk Neked,         D            Em
     Fism   H7        A     E          Jézus dicsősége árad szét,
  Hogy hálával áldozzunk, s magasztaljuk a Neved.            D     Em    D     Em
  E               Fism H7              Tölts el, tölts el! Szeretlek, szeretlek!
  Mert megmentetted népedet, új életet adtál,                (Refr.)
   Fism       H7     A     E
  Fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát.
                                      D               Em
                                   Ha Te megtöröd a szívem keménységét,
       Cism         Gism                 D          Em
 Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia,           Én hirdetem szeretetedet,
   A             E                     D    Em     D     Em
 Aki kilépett a sírból a halál nem fogott rajta.          Tölts el, tölts el! Szeretlek, szeretlek!
    Cism           Gism                      (Refr.)
 Szabadítónk lettél nékünk, Benned van reményünk.
    A             H7         Cism
 Nincs másban üdvösség, Tiéd minden dicsőség.   (Ámen)        D           Em
                                   Ha ajándékod erő, hatalom,
                                    D               Em
                                   A világ félelmet többé nem ad.
                                      D    Em     D     Em
                                   Tölts el, tölts el! Szeretlek, szeretlek!
                                       (Refr.)
                                    FismDE    A    D   A   FismE
                                   67.  Te vagy méltó, ó Istenünk,
 A2A A              D     A                   A       D      A FismE
65. Szeretet Istene, Te örvendezel gyermekednek.(2x)             Neked hódolunk és Téged tisztelünk.
        A     E       Fism                 E          Fism D E
   Mindaz mi jó, tökéletes, az Tőled való.(2x)               Magasztalásunk illata szálljon fel,
                     D                 E          FismD E
                                       Mennyei tróntermedet töltse be!
                                      E   D A       FismEA
                                      Áldunk Téged, imádunk Téged,
                                      A    Hm CismD          E4E
                                      Hűséges Megváltónk, Te vagy az Úr!


  66.                               DmBCAmDm (2x)
    G    D       Em    C (Am)     D       DmGmDmGmDmGmDmBCAmDm
    Szívem telve van Veled drága Jézus,   hű Megváltóm.
   G    D      Em      C (Am)      D      Em    C      D
    Hálát érzek mindazért, mit értem tettél,  drága Jézus.
   C      Em    D    G C    Em    D
                                 68. Több erőt, több szeretetet ,
                                  D    Hm      Em
    Hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom.
                                   Többet Tőled minden nap. (2x)
       G   D C      G D   C
    Karod óv és átölel, Nálad van lakhelyem,
                                    Em      Am       Em
    Am     Em D      C
                                   És teljes szívemből imádom Neved,
    Jöjj közel hát, ölelj most át,
                                            Am       Em
                                   Az elmém meghajol és hódol Neked.
        Em D GDC
                                           Am        Em
     Szükségem van Rád.  (3x)
                                   Teljes lényem Tiéd, rendelkezz velem,
                                           CD Hm     Em
                                   Mert Te vagy az Úr, Te vagy az Úr.

                                 BC FDmBCF BC
                                   71. Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te.
  F               Dm                   D    A D     A    Fism    G HmE
69. Tűz és Vér, hívunk Téged, Tűz és Vér!                 Minden napon magasztalom a Te szereteted nagy voltát.
            B    C        F    BC       A     E      Fism E    D
  Szentlélek, jöjj és szóld nekünk a győzelmed beszédét! (2x)      Vígaszom, oltalmam, menedékem, váram,
                                     D   A D     A   Fism      G Hm E
  C            Dm   Tűz és vér GEmCDG CD          Ami vagyok, egész valóm Téged szomjaz, Téged áld!
  Szívünkben ott ég ma is tüzed, Szívünkben EmCDGDEmCGCDE
  B      C         F                    A     Fism   D    E   A    Fism D     E
   Hogy hirdessük ezt minden népnek. Tűz és vér AFismDEA DE       Kiálts az Úrnak, te föld énekelj, adj dicsőséget a Fölségesnek,
  C           Dm                        Fism         D       E     Fism E
   Megváltott ország a célunk,                     Hegyek hódoljatok, zúgj tenger, a mi Urunk nagy nevének!
     B       F                         A     Fism   D    E    A    Fism D    E
   Hát elkezdünk harcolni,                       Éneklem hűséged és kegyelmed, örökké szeretlek én Istenem,
     B        CD                       Fism         D   E A
   Míg meg nem látjuk Őt.                        Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel!
                                   (F)    C       Am           (A7) D Hm
                                 72. Vezess engem ösvényeden, ó Uram!            G D Hm
                                   F C        Am                 G Em
   D     Fism      Em7      G D          Útjaidat ismertesd meg még jobban!           A Fism
 70. Urad vagyok és gyógyítód, így szól Izrael Szentje.           F         Dm               D AD
  Hm       Em    Em7 A        GD         Mert szívem kiáltja: szeretlek Téged!
   Beszédemet küldtem el hozzád, amely Lélek és élet.        G         Em C       G       C
                                   Erős karod támogasson minden napon a Te utadon!
   D      Fism      Em7         G D
                                   (F)    C      Am         (B7) Es Cm
   Uram vagy Te és gyógyítóm, hiszek és bízom Benned,
                                    Szelíd hangon szólj hozzám, ó Uram!       As Es Cm
   Hm      Em   Em7 A         GD
                                    F    C      Am             As Fm
   Beszédedet szívembe rejtem, igéd táplál és éltet.
                                    Friss keneted áradjon rám gazdagon!       B Gm
                                       F          Dm          Es B Es
                                    Hogy szívemben égjen szent tüzed,
                                     G        Em C     G     C
                                    És hűséggel kövesselek minden napon a Te utadon!
  A     E       Fism     E      D
   A4       A A4 AA4        A A4
73.  Gyönyörű szép este,     a szívek élednek,
  AA4       G   Em7   D
    Mert Téged éreznek, Jézus!
         A  A4 AA4       A A4
    Itt van a Szentlélek,  a szívek eltelnek,             D Hm        A6  G6       D
  AA4     G   Em7   D                   75.  Eljegyezlek magamnak igazsággal, szeretettel,
    Ez a Te szerelmed Jézus!                         Hm     A6   G6       D   D7
                                      Eljegyezlek örökre irgalommal, kegyelemmel!
     F       G     D    F    G  D
Refr.: A mennyország gyermeke lettél, az Atyának drága fia!              G    A     FismHm Em7 G         D
   F     G     D   F   G     D           Refr.: Eljegyezlek magamnak hittel, igen hittel jegyezlek el,
    Mától fogva minden nap, a Szentlélek temploma!                Hm        A6 G6          D
                                         És megismered a te Urad, megismered Istenedet!
   G       Hm        C   Am     D
74.  Felállok, hogy dicsérjelek, de térdre hullok Előtted.
    G       Hm      C   Am   D D4DD4D
   A szellemem Rád éhezik, mert gyenge a testem!
                                      D       Hm      Em    G A
                                   76.  Jöjj, hívunk, jöjj Szentlélek, a szívünkbe áradj!
     G    Am G    D G    Am G      D          D      Hm      Em     GA
 Refr.: Gyújts tüzet a lelkemben, formáljon, égjen bennem!        Jöjj, hívunk, jöjj mint folyó, amely túláradó!
      G Am G D      G    C Am    D   D7  G
    Te ismered az életem, gyújts tüzet még egyszer a szívemben!            GD      GD
                                      Refr.:  Úgy várunk és kiáltunk :
                                              A      G      D
    G      Hm       F      C   D                Áradj szét, áradj szét, áradj szét!
    Karjaiddal átölelsz, amint gyógyításod árad felém.
     G     Hm          C Am     DD4DD4        E Cism Fism A H (2x)
    Új életet lehelsz belém, mint egy forró süvítő szél.         AEAEHAE
            (Refr.)
                                      Fis Dism Gism H Cis (2x)
                                      H Fis H Fis Cis H Fis
  Em       D      C     H         78. Csodálom az Ő útjait, mily nagyok gondolatai,
77. Ott a Via Dolorosán, Jeruzsálem utcáján,              F A7     B            F C     F
     Em       D     C               Lelkemben világosság gyúlt már fel és tudom, Ő él bennem!
  Ahol Megváltónk a Golgotára ment.                  C        F       C    F
     Am    Em     Fis      H     Em     Áldom Őt, a mennyek Urát, áldom Őt, aki fényességben lakik,
  Tolongott a tömeg , pribékek vonszolták a vesztőhelyre.       C     A7      Dm     FC    F
                                 Áldom Őt, aki lehajolt és felemelt, mert Ő a szeretet.
   Em       D       C     H
   Háta ütésektől vérzett, fején töviskorona,
       Em      D      C              Em
   Minden lépés újabb kín és fájdalom.           79. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy!
     Am     Em       Fis              G
   A világ összes bűne nyomta vállát              Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy!
     H      Em                     Am               Em
   A kereszt súlya alatt.                    Szent vagy, szent vagy Jahve Sábaoth !

                                   G    C G   Am G    Em
 E7     Am   H        Em   E7           Ó áldott, aki jő  az Úr nevében!
   Ott a Via Dolorosán, a szenvedésnek útján           G    C G   Am G    Em
        Am       H    Em              Ó áldott, aki jő  az Úr nevében!
   Ott járt némán, s győztesen a Bárány,
                                   G     C   G     AmGEm
E7     Am H         Em D      C          Hozsanna a magasságban, hozsanna!
   Felvette a keresztet, szeretett téged s engem,         G     C   G     AmGEm
      Em    D     C    H    Em          Hozsanna a magasságban, hozsanna!
   Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket.               G C G Am G          Em
                                  Ó az ég és a föld zengi, áldja Nevedet!
     H        C                       G C G Am G          Em
   S a tisztító vér, az engesztelés,               Ó az ég és a föld zengi, áldja Nevedet!
     D        Em   E7
   Jeruzsálem szívén áradt felénk.


 F          Em      Dm       C           Fism        Cism
 80. Refr.: Ím itt jön Ő, átkel a hegyen,            G       D         C G        Am       D
        Fism      D      E  Fism    Ref.: Reményünk Krisztus csak Te vagy,áraszd ránk nagy irgalmadat!
       A dombon át szalad felém a kedvesem. (2x)     C   Hm Em     C     G       D       C G
          A         E           Nézd, Téged vár az a nép, mert rajtad kívül nincsen más remény. (2x)
     1./ Hát jöjj, Uram, lásd tiéd a szívem,              Em   Hm      Am     Fm       B4B
        Fism            Cism E          Nézd, a szemünkben ezredéves könny ragyog némán.
       A kerted Téged vár s a szőlőd is terem.         Es   B      Cm     Fm      B
        A         E                 Nézd,a szívünkben ezredévnyi bűn gyötör méltán.
       A szív dalol , zengi énekét,                 Cm       B
        Fism           Cism Fism          Nézd, széthúzunk és hadakozunk,
       A lelkem ég, ó Istenem, szerelmedért!           B         As      Es
                                   És Nélküled akarunk egységet s hazát.
                                       Es        G
        A          E                 Nézd, gyermekeinkben nem él a hit,
     2./ Ó vágyom, Uram ünnepelni Veled,              G       H      Fis
         Fism            Cism E          De remény s jövő nincs Nélküled.
       Megrészegít a bor s a méz, mit adsz nekem.       B                 Es
         A         E              Ah, hol vagy ... Magyarok Csillaga... Irgalmazz nekünk!
       Ha elfogadod minden kincsemet,                     (Refr.)
                                   Em      Hm     Hm      Fm      B4B
         Fism       Cism Fism             Hisszük, Te szeretetből értünk jöttél, szenvedtél halált.
       Én átadom az életem, Tiéd legyen.           Es      B      Cm        Fm       B
                                   Hisszük, Te életre hívsz, Szentlelkedben tégy ma is csodát!
         A       E                  Cm      B              As     Es
     3./ Az Úr elé együtt indulunk,               Hisszük az apostolok s minden szentek hitvalló szavát.
        Fism            Cism E           Es       G              H       Fis
       Ő mindig újra vár miránk, ha elbukunk.         Szent Istvánnal kezedbe téve, irgalmaddal áldd meg hazánk!
        A         E
       A nász idején ünnepeljetek,              B               Es
         Fism           Cism Fism       Ah hol vagy... Magyarok Csillaga... Irgalmazz nekünk!
       Hisz itt a Vőlegény, ki minket úgy szeret.               (Refr.)81.                                Em     Hm    Am     Fm        B4B
   Zúgnak a harangok délidőben, szívünk mélyén szól.           A H    E Cism A     H E E7
  Es      B       Cm        Fm     B   82.    Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat!
  Győzni csak veled lehet, ki Benned hisz és áldoz életet.        A H   E Cism A    H E E7
  Cm       B                            Dicsérd, dicsérd, mert Ő irgalmas,
  István, László, Erzsébet, Margit                       AHE E7     AHE
             As     Es                   És Ő jó, hódolatra méltó.
  És minden szentünk velünk énekel                      E7        A H E
  Es       G               H    Fis        Ha Hozzá fordulsz nem vet el,
  Előtted állunk, nézz le ránk, teremtő Lélek, jöjj új világ!       E7    AHE
     A          E    Fism        Cis        Erős karja felemel. (Alleluja!)
  Hol szeretetben együtt élünk, s Néked szól hálás imánk.
     A             E
  Hol békességben, mint nyíló virág,
  Fism               Cis                  G    D     H7
  Ragyog, ragyog szép magyar hazánk.
                                 83  . Jézus, szeretett Uram,
                                    Em7      Am7        D
 A             E Fism        Cis
                                      Jézus, ó én nem hagylak el soha!
 Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk!
                                     G       D     H7
 A            E Cism     Fism   HmE E7
                                      Te alkottál a földnek porából
 Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!
                                    Em7        Am7     D
 A      EDAHmEDCismFismDAEDA
                                      És Te állítottál  a kősziklára.
 Reményünk...
E D   Cism Fism D
                                    G      D     Em   Dm    Cmaj7
 Élj és örvendj azért te nép,
                                     Úgy várlak és áldlak, elmúlik ez a világ,
    A      E     D A
                                          C
 Mert Jézus szeret, szívedben él.
                                     És én meglátlak.
                                    G       D
                                     Megváltóm, szeretlek Téged,
                                    Em   Dm     Cmaj7     C
                                     Imádlak és dicsérlek, amíg csak élek.
                        Am        GF
                      85. Igéd a fegyverem, hitem a pajzsom,
                       G           Am
  D              G        Harcom így harcolom,  fel nem adom. (2x)
84. Emlékezzél meg az Úr jóságáról
  D           Fism          C        F     G    Am
  Emlékezzél meg oltalmáról            Kígyókon, skorpiókon táncolok,
     G         Fism            C      F     G   Am
  Mert olyan magas, mint az ég           Az ellenségnek minden erejét taposom.
   Em7            D A         G    Am   G        Am
  Hűsége s megtartó kegyelme hozzánk        Jézus a vezérem, kőváram, menedékem.
  G           A D            F      G     Am
  Nagy az Ő kegyelme népe iránt.          Isten az, ki megedzi a szívem.
                              F            E
                           Vele győzelemre vezet minden út.
  D          G
  Viharokban Ő erős várunk
  D             Fism
  Mikor szélvész dúl, karjába zár          Em G       Am Hm
       G        Fism     86.    Kelj fel, mert a fény eljött,
  S amilyen távol van napkelet             C   D   Em CD
    Em7            DA         Íme eljött világosságod.   (2x)
  Oly messze veti el tőlünk bűneinket,
  G           A D              G   Am      C D
  Nem fogy el irgalma népe iránt.          Az Úr dicsősége rajtad feltámadt,
                             C    G    AmD
                           Az Ő fénye benned él.
                             G    Am     C D
                           Az Úr dicsősége rajtad feltámadt,
                             C   (Am)   D
                           És ragyog   örökké.
                             D        G       D
                          88.  Harcos, aki ott állsz a harcmezőn
                               Hm       A      D
                             Akit éltet vizem s borom, az én erőm
                             D       G       D
  E                          Harcos páncélod szép csillogó
87. Asztalodhoz hívtál minket,               Hm             A   G
  E                          De bensőd a sok küzdelemtől megfáradott.
  Asztalodhoz hívtál minket.(2x)
                             D        G       D
                             Harcos szemed a célpontra szegezd,
   A     Fism     E Fism    E H7       Hm          A      D
   Zászlónk fölöttünk szeretet,  szeretet.      Segítsd meg, hordozd a   sebesülteket.
      E      Fism                D             G     D
   Atyánk érezzük a Te szereteted,           Bár fáj otthagynod a harcban elesetteket,
      Gism         A               Hm          A        G
   Hiszünk jóságodban, vesszük kegyelmed,       Készen álljon új csatára erős kardod és szellemed.
   E     Fism
   Asztalodnál örvendezünk,               D
                            És este, amikor a fények kihunynak s lepihensz,
       Gism         A           Em
   Mindent jól teszel, csak nézd életünk.       Tudd meg hogy büszkén nézlek és békém körülölel.
   A     Fism     E Fism   E GismA  Fism             G
   Zászlónk fölöttünk szeretet,  szeretet.      Hadd nyugtassalak, hadd vegyem le terhedet,
                                 D              A
                            Mert te vitéz katonám vagy, csak ne feledd,
                                 G         D
                            Gyermekem vagy, akit szeretek.
  D       G       D
  Harcos, aki ott állsz a harcmezőn,          Em          D
    Hm       A      D        89. Uram Tehozzád futok,
  Akit éltet vizem s borom, az én erőm.           Hm7     Em
      D            G     D      Élő vízre szomjazom,
  Hidd el veled vagyok, amikor a világ változik        C       D   Em
   Hm          A    G          Közelséged oly mily jó énnékem.
  És veled is maradok az idők végéig.          Em          D
                             Kérlek ne menj el tőlem,
 D         G      D                 Hm 7   Em
 Harcos, emeld magasra a zászlód,            Légy mindig segítségem.
   Hm        A    D                C     D   Em
 Ne engedd elragadni a csatában.            Úgy kívánlak Téged Istenem.
   D           G      D              G      D
 És mindenek felett zengje kürtöd a riadót,       Én pedig szüntelen remélek
     Hm            A     G         Hm7     Em
 Mert az én mennyei seregem veletek harcba indul.    Egyre jobban dicsérlek,
                                 C      D   G H7
 És este...                       Ajkam beszéli a Te igazságodat.
D     G          D                 Em      D
Vitéz katonám vagy, győztes leszel,           Hadd legyen most a dalom
     G          D               Hm7    Em
Vitéz katonám vagy és gyermekem,             Jó illat oltárodon.
     G          D
Vitéz katonám vagy, győztes leszel,                C      D    Em
     G                       1: Nagyon szeretlek Téged, Jézusom.
Vitéz katonám vagy,
    D               A              C      D       Em
Mert te vitéz katonám vagy, csak ne feledd,       2: Nagyon szeretlek Téged, (3x) Jézusom.
    G         D
Gyermekem vagy, akit szeretek.
  Am                                 91.
90. És megzendül az Úr hangja nagy hatalommal.              D        G         D      GA
              E E7                     Van egy folyó a szent városban az élet folyója.
  Felhangzik királyi szózata. Összegyűjti az Ő népét,         D       G     D       GA
              Am                      Ott ahol népe együtt él örökké az Úrral.
  Messze földről vezeti haza. (2x)                 Fism     Hm      Em7     D
                                     Isten van közöttünk, Ő von fölénk sátort,
    Am                E              Fism      Hm
  Az Úrnak népe Izrael, az Úrnak népe Izrael.             Nincs többé könny és gyász,
  E7                           Am           Em7     G A
  Nem felejti övéit és nem hagyja el, mert szeme fénye Izrael.     Mert az elsők már elmúltak.
                                     D       G     D     G D
   Am                                 Nagy vígasság, hangos öröm van az Úr házában, (2x)
  A Pásztor hangját meghallják a vakok, s látnak.                           G   A D
              E   E7
  A bezárt fülek megnyílnak, a sánták táncot járva dicsőítik Őt,      A         D
                Am                   Mert nem múlik el, soha nem múlik el,
  S a néma ajkak új dalt dalolnak.                      E       A
                                    Bizony nem múlik el a Fölkent országa.
  Az Úrnak népe...                          D       G    D     G D
                                    Nagy vígasság, hangos öröm van az Úr házában,(2x)
  Am                                                G   A D
  Az Úr kinyújtja kezét, és nincs többé gonosz,
            E   E7                    G    A    D
  Az emléke is ködbe vész. Virágzik a puszta             A menny királyságában. (2x)
                         Am
  Visszhangozzák a hegyek a megváltottak hálaénekét.

  Az Úrnak népe...
  Dm            Gm                     E          A E
92. Dicsérem Neved míg csak élek, míg élek,          94 .   Az Ő neve bástya, erős vár,
  C             F     A                   H       A   E
  Kősziklám vagy Te, melyre állok, s nem rendülök meg,        Az igaz hozzá fut, és megmenekül. (2x)
  Dm           Gm
  Magas helyeken járatsz engem, oly jó Veled,             E            A         FismH
     Dm         A7     Dm               Áldott legyen az Ő neve, áldott legyen az Ő neve,
  Mert Te vagy igazságom hűséges Istenem.               E         Cism Fism     H
                                    Áldott legyen az Ő neve örökké, örökké! (2x)
   Dm       Gm
   Ígéretedet elrejtettem a szívembe,
   C           F    A
   Parancsolatod megőriztem és nem felejtem.           D         A        G      DA
   Dm           Gm                 95. Atyám, vágyom hogy szeress, jöjj közel, ölelj át!
   Rendeléseid szemem előtt vannak szüntelen,

   Dm       A7     Dm                  E          H E             D
   Nem távozom el utadról sohasem.              96. Dicsérettel jövünk eléd, teljes szívünk legyen Tiéd!
                                  Cism          H             E
                                  Átadjuk most testünket, mozgass meg bennünket, Uram!
  D    G     D    A
                                   E             H E            D
93. Táncolva éneklek, ujjongok Jézusért,               Gyönyörködünk szépségedben,ugrándozunk nagy örömmel,
  D      G       D       A             Cism           H            E
  Szívemben a szent örömnek nincsen gátja már. (2x)         Kézzel-lábbal dicsérünk, nagyon jó, mit érzünk, Uram!

   D   G D        A        D   GDA          C D      E    C D     E
   Nem zavar, hogyha ezért bolondnak néznek majd!   (2x)     Vágyódom jelenlétedre, vágyódom érintésedre,
                                      C D      E     C D      E
   D G         G A                     Vágyódom dicsőségedbe, vágyódom Atyám kertjeibe.
   Na-na........hej!  Na-na..........hej! (2x)
  E        Cism       H        E
97. Jézus fénye út a sötétben , Jézus fénye út a sötétben. (2x)                   G -> A -> H

      A    Am E      Cism              99.  Üdvözlégy Jézusunk,
   Add a kezed, a kezed, induljunk hát,                 Előtted most hódolunk,
      Fism    H E                         Dicsőitünk örökké,
   Jézus fénye út a sötétben.(2x)                    Szentlelked tesz eggyé.

   E        Cism       H         E        Üdvözlégy Királyunk,
   Jézus Lelke az, ki erőt ad, Jézus Lelke az, ki erőt ad. (2x)     Te vagy a mi Urunk.
                                     Jöjjön el királyságod,
      A    Am E       Cism                Legyen meg kívánságod.
   Add a kezed, a kezed, induljunk hát,
      Fism     H E                        Dicsőség a Báránynak,
   Jézus Lelke az, ki erőt ad. (2x)                   Izrael királyának.
                                     Győzünk majd a nevedben,
                                     S harcolunk Szellemedben.
       Refr.:
 G                        D           Júdának oroszlánja
98. Az én ősatyám Ábrahám, neki sok gyermeke van biz ám!         Mily erőteljes vagy,
                   D7     G            Izrael szent Királya,
  Az egyik én vagyok, a másik te, dicsérjük az Urat!           Mily csodálatos vagy.

      Jobb kéz....    Refr.                    Dicsőség...
      Bal kéz......                         Követjük a Mesterünk,
      Jobb láb.....                         Bárhová visz mi elmegyünk.
      Bal láb......                         Bármit ad, mi elvesszük.
      Hajolás.....
      Guggolás.....
      Forgás.......
      Tapsolás.....
     D                           D             G
 100.   Az Úr van itt (az Úr van itt) ,         102. Itt vagyok most jó Uram, hozzád száll a dal.
       Hm                        D               G
     A te Istened (a te Istened),             Tudom sokszor hívtalak, de ma másként szól e hang.
      Em                              Em         A
     Ő vár rád (Ő vár rád),                Mert ma nem azt kérem, hogy adj még,
      A                              D       G
     Ő vár rád (Ő vár rád),                Nem könyörgök: figyelj rám,
        Hm        A                  D        Em A    D
     Hogy elmondja, mennyire szeret.            Csak azt mondom, hogy szeretlek Atyám.
      G    Em    CA
     A legdrágábbat adta érted,                    Em A         D     G
     D                           Refr.: Szeretlek ó Uram, hálám szívemből fakad,
     Az Ő Fiát (az Ő Fiát),                       Em        A    D       H7
       Hm                            Hiszen mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy.
     Aki most is él (aki most is él)
       Em    A    D                      Em A        D     G
     S uralkodik mindörökké.                   Szeretlek ó Uram, hálám szívemből fakad,
                                     D       Em A     D
                                   És éneklem, hogy áldott légy, Uram!

                                D            G
   Gmaj                Cmaj          Ismét térden állok én, s tudom, hogy hallgatsz rám.
101. Az Úr Szellem és szabadság lesz ahol megjelen. (2x)      D               G
         D        Cmaj              Bár sokszor hideg szavakat szól, kopott és halk imám.
   Szabadon a bűnöktől és láncoktól (3x)               Em           A       D      G
       Gmaj Cmaj                     De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék,
   Szent szabadság............                   D      Em    A  D
                                Hogy szeretlek és szívem csak tiéd.
   Gm                     F
 103. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon,          G              Em       C      G
       Es    D         Gm           105. Te vagy az Isten, Te vagy az Úr, Te vagy az első, az utolsó.
   Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. (2x)             G         Em       C D        GCG
                                   Te vagy a kezdet, Te vagy a vég,Te vagy az élet, imádlak én!
      Es      F      B       Gm
    És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr,            G       Em
      Es    D    Gm (D)                  Mert a hegyek leomlanak,
    Az Atyaisten dicsőségére!   (2x)                  C    D      G      D
                                    De a Te hűséged Jézus mindörökké megmarad.
                                       G       Em      C    D      GCG
                                    Mert a sziklák leomlanak, de a Te hűséged Jézus megmarad.
 104.
D     Fism        G  Em     D   A
Hívlak Uram,várlak Uram,Benned bízom, Benned reménykedem       E                       Fis
                                 106. Uram mind jobban szeretlek, ahogy a napok telnek,
D      Fism          G   Em     DA               FismH7         EAE
Hívlak Uram, várlak Uram, légy segítségem,  légy menedékem!     Szeretedet áthatol, és a bensőm lángra gyúl.

     D     C     D    G             E7     A         H       Gism Gis Cism
Mert Te szóltál és előállt a földkerekség,               Csendesen jössz mindig hozzám és szelíden átölelsz,
    D      C          D   G                Fism     H7      E       E7
Mert Te szóltál és csillagok lettek az ég tengerén.          Halk szavaddal bátorítasz, hogy sosem csüggedjek el.
    D     C      D    G                   A      H       Gism Gis      Cism
Mert Te szóltál és víz fakadt a kősziklából.              Nem taszítasz el magadtól, tudom nem, te nem hagysz el.
    D     C      D      G               Fism       H7      AE
Mert Te szóltál és megindult a föld szavadtól.             Hűséged tart, mint a páncél és én élek.
Em      C Em         C Em    C     A
Benned bízom én, Terád vágyom én, jöjj el Uram és cselekedjél!
   Em        Hm    C      G
107. Minden időben áldom, dicsérem az Urat.                C       Em
     Am     Em H7     Em      Hm     108. A Mester itt van, ma is gyógyít,
   Magasztalom az Ő nevét, hallják ezt a szegények         Dm        G
     C     G   Am Hm C       D4D        Jézus gyógyít és szabaddá tesz. (2x)
   És együtt örülnek, sietve asztalához ülnek.
                                 Am        Em
         G    D   Em Hm              Ne vidd tovább a terhedet,
 Refr.: Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kegyelme           F       C
      C      Hm      A7     D4D        Ő letörli minden könnyedet,
    Az Őt félőkön megmarad örökkön örökké.          B       F     C
         G      D Em Hm               Gyászod nagy örömre fordul. (2x)
    Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz
        C        Hm     Em
    És mert közel van Ő hozzád, válaszol.

                              Dm          Gm    C         A7Dm
   Megkerestem az Urat, s meghallgatott engem.   109. Shalom, shalom Jerusalaim. Shalom, shalom Jerusalaim.
   Minden félelmemből kimentett.              Dm        Gm    Dm       A7 Dm
   Aki Őreá néz, annak lelke felvidul          Shalom, shalom Jerusalaim. Shalom, shalom Jerusalaim.
   És arca szégyentől el nem pirul.            D7   Gm    C    F    B   Gm
         (Refr.)                  Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom,

                               Dm       A7 Dm
   Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül ,     Shalom, shalom Jerusalaim.
   S megszabadítja Isten népét.
   Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek,
   De az Őt keresők bőségben élnek.
        (Refr. )
                                   112. Ébredj ember mély álmodból, Jézus megment rabságodból.
      Am    Dm Am                           Am Em     F    C   Dm    G
  110.  Kados, kados, kados (2x)                    Hogyha hívod, eljön Ő, egész bensőm imádjad Őt!
       G    Em   Am
      Adonáj, Elohim, Cebaot (2x)                      C     FC          FG      D GD GA
      A   G    D    A                   Refr.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
      Áser, hájá, vehové vejávo (2x)                     Am    F    C Am    F     GC HmGDHm
                                   GAD
      Szent az Úr, dicsérem, mert szent az Úr (2x)            Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

      Adonáj élő Úr, seregek Istene (2x)                   D   A    Hm G     D   Em  A
                                      Áldjad lelkem az Úr nevét, mert megtartja igéretét.
      Aki volt, aki van, s aki eljövendő (2x)
                                         Hm Fism     G    D  Em   A
                                      Mennyi jót tett az Úr velem, Reá bízom az életem.
                                               (Refr.)
     Am    Hm     C      D       HmCismDE
  111. Jöjj Jézus, jöjj el hozzám, várok Rád,                  D   A     Hm G    D  Em      A
         G       C             A   D     Minden bűnöd megbocsátja Ő, betegséged meggyógyítja Ő.
     Jöjj el hozzám, várok Rád,                        Hm Fism    G     D Em    A
         Hm       Am            Cism  Hm    Hidd el Jézus  benned él, néked adja új életét.
     Jöjj el hozzám, várok Rád,                              (Refr.)
         Em                    Fism
     Jöjj el hozzám!                               D  A      Hm G     D  Em      A
                                      Feltámadt Jézus, győztes Király, elhozta nékünk az országát.
       Am Hm                                 Hm Fism     G       D   Em       A
       Érints meg, jöjj el hozzám...                Jöjj Szentlélek, szállj közénk, hozz a mennyből szép, tiszta
       Tisztíts meg, jöjj el hozzám...             fényt!
       Gyógyíts meg, jöjj el hozzám...                             (Refr.)
       Újíts meg, jöjj el hozzám...
       Jöjj el hozzám!                          D   A    Hm G       D Em      A
                                      És az Élet, íme megjelent,  köztünk él Ő Szentlelkében,
C        G      Am F      C    Dm     G        Hm Fism       G    D Em     A
                                      Hív Ő téged, hogy élj vele, add át néki  a szívedet. (Refr.)
                                   D     A   D    G D     A    G
    C   G     D   G     C G D      G   114. Te vagy szerelme életemnek, barát és társ aki szeret.
113. A magas hegyről jön a folyó, vize frissítően túláradó.     D   A   D    G  D     A     G
   C  G     D    G C     G    D G         Érintésedet várja lényem, teljes szívemmel szeretlek.
   Völgyeken és a mezőkön át a folyó rohanva elér hozzád.     G       A       D A       G A D
                                   Vonj most Magadhoz még jobban, végy fel a karjaidba,
        G           C   G            G       A       D AG A D AG A D
    Refr.: A mennyei folyó most táncra perdít,          Szíved dobbanását hadd halljam, ó Jézus, ó Jézus.
        G         D G
        A mennyei folyó ma felvidít,
        G           C    G
        A mennyei folyó most megtölti szívünk,         DmF    A   B    C  Dm     Gm
         C   G       D    G         115. Életem Tied, én átadom Neked, minden percemet
        És örvendezünk, mert az Úr van itt.              C      Dm
                                    Ezután Veled kezdem el.

   C    G    D G      C G     D   G
   Isten folyója az élő víz, hogyha megérinted életre hív.
     C   G    D     G                Am G       C       F
   És partjára hogyha többször lejársz,
                                 116. Anyád méhétől fogva kiválasztottalak,
   C    G       D G
                                     C        G      Am
   Jobban szomjazol az Úr után.
                                   Az enyém vagy, az enyém vagy, az enyém vagy. (2X)
         (Refr.)
                                   Am          Dm
                                   A hajnalból szültelek téged,
     C   G   D    G     C G D      G
                                      G         C
   Az Úr hegyére felmenni jó, mert a jelenléte békét adó.
                                   Körülvettelek és dédelgettelek
      C G       D   G
                                  E7           Am
   És a folyó mentén ha futkározunk,
                                   Kezemben hordom életed.
      C     G   D   G
                                       Dm       G    Am
   Vígan táncolva áldjuk ott a Fiút.
                                   Angyalaimmal őrzöm tetteidet. (2X)
        (Refr.)
    E        H
117. Jézus, Jézus megváltó Uram ,              118.
     A      E
   Oly jó és szent vagy, Jézus, Jézus,
                              EmCEm Em    C D    Em   C D    Am     H7
     H         A       E
                                Örvend a szívem, ujjong a lelkem, Jézus rám talált.
   Egy pillantásod örök boldogságot ad.
                                 Em    C D Em      C D Am       H7
                                 Legyőzte vére engedelmessége a bűnt és a halált.
                                 Am        Em         H7     Em
                                 Amíg csak élek dicsérlek Téged, Jézus, kősziklám.
    HA    E     H
                                 Am        Em       H7      Em D
   Ó Jézus várlak, szent arcod fénylik,
                                 Szeretni hívtál, utat Te adtál, szívünk Téged vár.
       A      E
   Mint a nap az ő erejében.
                                           Refr.:
                                  G     CG G       CG Am      H7
         H A    H A     H
                                  Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.
   S ahogy nézlek, dicsérlek, mind jobban betölt
                                  G     CG G       CG
       A    E
                                  Amen, alleluja, amen, alleluja,
   Mennyei dicsőséged.
                                  Am        H7      Em CEm
   E       H         A      E
                                  Jöjj, Szentlélek, áradj köztünk szét.
   Jézus, Jézus meggyógyítottál, s eltűnt a sötétség.

                                  Em C     D Em     C D Am       H7
   E         H
                                  Jöjj a mennyből, a tiszta égből, Lélek űzd a bűnt.
   Jézus, Jézus, mint bővízű folyó
                                  Em C D     Em     C D Am       H7
      A       E
                                  Fényre leltünk, kegyelmed kérjük, jöjj el égi tűz.
   Árad kegyelmed, s elér.
                                  Am       Em       H7      Em
    HA    E
                                  Életre kelnek, akik dicsérnek, áldott légy Atyánk.
   Ó, Jézus várlak.
                                  Am        Em       H7       Em D
                                  Szárnyra kelnek, az égig érnek, ott van örök hazánk.
                                         (Refr.)
  Em C D Em         C D Am        H7     F         C
  Mint a szélvész kiárasztja Lelkét, jöjj Vígasztaló.  120. Ez a szó szeretet, minden nyelvben él,
  Em    C D Em C     D Am    H7          Gm             B       C
  Ha vígan eljő újjá teremt Ő, jöjj életadó.         Legyen nyugat vagy kelet, észak bár, vagy dél,
  Am         Em        H7     Em     F            C
  Kiárasztja Lelkét, megújítja népét, hűséges az Úr.     Ez a szó Istenről szól, mert ez Ő maga,
  Am        Em         H7     Em D    Gm             B   C
  Ezért dicsérjük, örömmel zengjük irgalmas az Úr.      És hogy így megismerjük, eljött Fia.
           (Refr.)

  EmCD EmCDAm H7                             Refr.:
  Lá, lá..............Alleluja! (2x)              F        B
  Am         Em       H7   Em        A szeretet erős, nem múlik el,
  Életre kelnek, akik dicsérnek, áldott légy Atyánk.      C           Gm       C
  Am          Em       H7    Em D     Nem gerjed haragra, gonoszt nem ró fel.
  Szárnyra kelnek, az égig érnek, ott van örök hazánk.     F            B      G
                  (Refr.)           Mindent remél és hisz, mindent elvisel,
                                C         B    C   F
                                A szeretet erős, soha nem múlik el.

  Em          (G)
119. Tapsoljál és ujjongjál (hu!)                F             C
   D      Em                       Jézus a mi Mesterünk, mielőtt eltávozott,
   Király a mi Istenünk. (2x)                 Gm          B      C
      C     D   Em                 Ránk tanítványaira új parancsot hagyott,
   Hisz Ő trónol és uralkodik, (2x)              F                C
  Em    D   Em     H                Azt, hogy ahogy Ő minket, úgy szeressük egymást,
   Ő legyőzte e világ fejedelmét                Gm            B        C
    C      D     Em                S hogy Krisztuséi vagyunk, megtudja így a világ.
  S a hatalmakat lefegyverezte.                     (Refr.)
   D            D4D             E E4E
121. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd,
   A           Em7    G        H Fism A   DGA DGA
   Jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved.
   D             D4D            E E4 E     D         G    A    D
   Jöjj, úgy ahogy vagy és dicsérd,               123. Igazságban Szellemben életem átadom
   A             Em7 G   D      H Fism A E    D        G      A   D
   Jöjj, úgy ahogy vagy az Úr elé. Jöjj.               Szerelmemnek olaját s teljes hódolatom.
                                         D7    G      A   Hm
   G                D         A E       Mindent átadok Neked fogadd el Istenem
   Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,             A/Hm     G       A     D
   G         D               A E       Oltárodra hadd tegyem itt van megtört szívem.
   És mindenki térdet hajt.
    G           Hm            A Cism
   A legnagyobb kincs mégis azokra vár,                     Refr.:
     Em7     A                Fism H        D7    G      A    D
   Kik most Őt választják.                      Jézus hű jó barát mondd, mit adhatok
                                       D7    G     A     D
                                     Szerető nagy Király vajon mit hozhatok?
                                         D7     G     A    D
    C   G/H       Am      Am/G            Mit mondhatnék Neked, miről szóljon dalom?
122. A Szentlélek leszáll és minden megváltozik,                D7   G     A Hm
  F    C   G                           Neved dicséretét hozom ajkaimon.
   Megnyílik szemed.                             A/Hm Em7      D    G
     C   G/H      Am     Am/G              Hálám elmondani minden szó szegény.
   A Szentlélek leszáll és új emberré leszel,                Em7    D   G    A     D
  F     C     G                        Hiszen oly nagy szeretettel tartozom Neked én.
   Meglátod Őt aki szeret.(2x)

         F Fm C        F Fm C
     Meglátod Őt, JÉZUST, meglátod Őt, JÉZUST
                          D      A Hm        Fism    G
DGA DGA                    124. Atyám, Istenem, szerelmed hozott létre engem.
                         D      A    Hm    Fism    G
D       G     A      D       Édesanyám méhében   már Te szőtted a testem.
Értem adtad életed Tiéd vagyok ma már       A             Em7
D         G      A    D     Úgy alkottad lényem, hogy szerelmedből éljen.
Meghaltál a keresztfán ez volt értem az ár.      A           Fis
    D7     G    A      Hm     S a Te szavad (enyém vagy) örökre bennem égjen.
Ott győzted le bűneim lemostad szégyenem
      A/Hm     G    A    D        Hm     Fism     G    A   Hm
A mennybe ajtót nyitottál és behívtál engem.     Mert Te vagy a szeretet, ki átölelsz mindennap.
        ( Refr.)                  Hm    Fism     G    A  Hm
                           Igen. Te vagy a szeretet, ki átölelsz mindennap.

DGA DGA Em D/Fis G Em D/Fis G                     Refr.:
                           G       D    Em C        G   D
Em       D/Fis     G         125.  Isten szeret örvendj hát  szabadulj fel Szellemében.
Mit mondhatok, mit hozhatok, mit hozhatnék,
                         G         D    Em C       H7
      Em    D/FisG
                           Isten szeret örvendj hát szíved járja át.
Milyen áldozatot (2x)
                         G         D    Em C      G   D
                           Isten szeret örvendj hát ünnepeljed nevét tánccal.
        D
                         G         D    Em C    D G
Mit hozhatnék Néked?.
                           Isten szeret örvendj hát Ő tesz teljessé.

                        Am         G        C   D
                          Elhívásunk Tőle kaptuk, két kezével őriz minket.
                        Am        G       C     D
                          És ha megtart el is hordoz szeretetében. (Refr.)
                        Am      G       C     D
                          Istenünk jó vezet minket, ereje formál bennünket.
                        Am         G      C    D
                          Eggyé tesz majd Lelke által szeretetében. (Refr.)
                                 E     E4    E    H
EHEA         Refr.:                127. Uram odanyújtom a lázas kezem,
       E          H/Dis               E      E4  E       H
126. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez,           Te tudod, hogy mitől beteg az én szívem.
       Cism    Cism/H     A                A      E
  Neked halált hozott,    nekem életet.          Érints meg, érints meg!
      E          H
  Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez,
  Gism/C   Cism E    D/E A                E    E4    E    H
  Az   élet forrása testedből ered.              Uram odanyújtom a lázas kezem,
                                   E     E4 E         H
A/Fis         E E/Gis       Amaj7         Te tudod, hogy mitől beteg az én szívem.
    Nincsen más hely     ahol megpihenhetek.            A       E
           Fism     Fism/E    HsusH       Gyógyits meg, gyógyíts meg!
    Nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet.
       E      E/D     A/Cis   Am
    Amit gondolattal, tettel, vagy szóval elkövettem,     E     E4      E  H
    E/H     A/H      E               Uram odanyújtom a lázas kezem,
    Teremts újra tiszta szívet bennem.              E       E4 E        H
          (Refr.)                    Te tudod, hogy mitől beteg az én szívem.
                                      A       E
A/Fis        E E/Gis       Amaj7           Tisztíts meg, tisztíts meg!
    Nincsen más út,    mely szabadságra vezet,
          Fism    Fism/E    HsusH           E          H
    Nincsen más vér, mely lemossa bűnömet.           128. Atyám, nem rejtem el
       E      E/D   A/Cis     Am              Fism   Cism
    Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem.           Az én sáros szívemet,
    E/H     A/H     E                  E      H    A
    Teremts újra tiszta szívet bennem.               Ma nem bújok el előled.
           (Refr.)
                                   Em          D       H        H7
                                     Örvend tenéked, újra megtisztít szent vérével. Téged megújít.
                                  (Refr.)
        D         G                    G        G     G     G         D
     129. Jó Atyám elismerem,                 131. Lényed érint, érzem átjár, Isten Lelke kérlek tölts be most.
           D       G                 C        G     G
        Hogy bűnben születtem.                  Tölts be teljesen. Jövök Hozzád, Téged várlak,
        Em7          A A4A               G        G    D  C         G
        Anélkül, hogy akartam volna,               Hiszek Benned élő vízfolyam. Gyere, tölts be most.
          Em7        A A4A            Am         D     G D Em
        Vagy bármit is tehettem volna.              Kegyelmed mossa át szívem teljesen.
                                  Am       D        G     Em D
        Em C D A A4A                       Lelked ömöljön, folyjon, úgy vágyom Rád.
        Á... Á... Á ... Á ... (2x)             C       G      C      G D
      E          H   Fism7   Cism7          Szeretlek, kívánlak, szükségem van Rád
      Atyám nem rejtem el az én sáros szívemet,        C       G      C      D4 D
   E         H      A                  Szeretlek, kívánlak, szükségem van Rád.
      Ma nem bújok el előled!
                                         132. Jézus ének:
            Refr.:                             D    A Em     Hm
   H7        Em       D         H               Jézus, Jézus, Jézus Jézus,
130. Örvendj, örvendj, ujjongj Izrael, vígadj Sion, Sion leánya.
     H7      Em      H          Em              HmG D     Em7G AD
   Mert megszabadított téged az Úr, vígadj teljes szívedből.             Jézus, Jézus, Jézus, Jézus!

   LÁJ, LÁJ, LÁJ...                                Em      Am      C D
                                        133.  Vegyétek, s egyétek, ez az én testem,
    Am   H        Am    H                      G    D    C     Am
    Ítéletét az Úr elveszi, ellenségeidet elűzi.                 Amely tiérettetek  megtöretik. (2x)
 Em         D        H       H7                  Am     C D Am
   Veled van az Úr néped királya. Nem kell félni Sion leánya.           Nézz rám, nézz rám, nézz rám! (2x)
(Refr.)                                        Em      Am      C D
   Am     H       Am       H                   Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,
   Erős Isten, aki megsegít, örvend néked, ujjong és szeret.
  G      D   C    Am                      Telve legyen fényeddel. (2x)
  Amely a bűnökért  kiontatik. (2x)
    Am    C D    Am                       (D) B F C D        BFCD
  Nézz rám, nézz rám, nézz rám! (2x)

  Em      Am      CD
  Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,
   G        D     C      Am
  A szövetség, mely által aki hisz megtartatik. (2x)
    Am     C D    Am                  E       A   D         E
  Nézz rám, nézz rám, nézz rám! (2x)          135.    Áldjad lelkem Őt, és bensőm az Úr nevét!
                                  E       A   D         E
   C     F     G                    Áldjad lelkem Őt, s ne felejtsd el jóságát!
134. Áldás, méltóság és erő                        Fism D E
   F      C F GF                      Ő megbocsát.....hm
   Minden a Tiéd, Uram.                         Fism G        A
    C     F      G                  Ő megbocsátja minden bűnödet.
   Dicséret, tündöklés, bölcsesség,
   Am    G C   F Am G                   E       A   D         E
   Minden a Tiéd.                        Áldjad lelkem Őt, és bensőm az Úr nevét!
    C     F     G                   E       A   D          E
   Imádás, tisztesség, rajongás,                Áldjad lelkem Őt, s ne felejtsd el jóságát!
   F      C F     GF                      Fism D E
   Minden a Tiéd, Uram.                     Ő meggyógyít..... igen
    C   F    G                          Fism      G      A
   A hála örökkön örökké,                    Ő meggyógyítja minden betegségedet.
   Am   G C    F Am G
   Minden a Tiéd.
                                H    G   D    A
   F      G     F         G         Ő megváltja életed a sírtól.
     Betölti dicsőséged  az egész föld színét       H     G   D     A     H
     As    Es B C                    Kegyelemmel és szeretettel koronáz meg.
     Telve legyen,                      E       A   D        E
     As    Es B   C                  Áldjad lelkem Őt, és bensőm az Úr nevét!
       E       A   D         E                C D E      D
       Áldjad lelkem Őt, s ne felejtsd el jóságát             Te vagy,aki örökké élsz.
                                           Refr.

                                              Am   G      C
                                     137. Refr.: Uram, Neked adom szívem,
       G     D     G       (E7) A E A                  Dm      E4E
136.  Refr.: Ó, Uram, a Te igéd lámpás,                        Szerelmed legyőz engem.
         C  D   G (D)            D  E A (E)           F          Em
       Utamon a fényforrás.  (2x)                       Uram, szeretem kereszted,
                                             Dm       E4E
     D     Am   Em      Hm        E               Uram, szívedben élek!  (2x)
HmFismCism                                      F        Em
     Amikor kísért szorongás, csüggedés,               Minden madár otthonra talál,
     C    D    C G              D  E D   A      Dm        E4E
     Ott vagy így nem félek.                     Fészkébe rejti a fecske fiát.
     D     Am                  E  Hm          F          Em
     És erőt veszek,                         Boldog vagyok, Benned lakhatok,
      Em       Hm               Fism Cism      Dm         Am
     Veled tovább megyek,                      A szívem ujjong Tebenned. (Refr.)
     C   D E   D                D  E Fis E
     Míg az út véget ér.                             F          Em
        Refr.                           Könnyek völgyén, ha vándorolok én,
                                         Dm         E4E
      D      Am                        Az bővizű források völgye lesz.
      Nem felejtem el,                            F          Em
         Em      Hm                     Megyek tovább, egyre följebb már,
      Hogy Te vagy itt közel,                        Dm      Am
      C   D   C G                       Míg Sionon arcod felragyog. (Refr.)
      Jézus van mellettem.                          F          Em
      D       Am                       Választottam, jobb Nálad egy nap,
      Nincs olyan veszély,                          Dm      E4E
       Em     Hm                       Mint ezer nap Tetőled távol.
      Amit ne ismernél,                          F        Em
Egek Ura, bízom Tebenned,
   Dm      Am
Szeretem a Te házadat. (Refr.)                          Fmaj7
                     139. Suhanó felhő, puha lágy szellő,
                          C
                      Érzem, itt vagy,

                     Tudom, hogy itt vagy!
                     Fmaj7
                     Lehajtom fejem, hangod figyelem,
                           C
 Cism Fism                Szólj, Szentlélek, taníts engem!
         Cism Gism     Cism  Fmaj7
 138. Ó, Jézusom, hű Megváltóm,     Sebem begyógyul, könnyem már
  Gism A     H     Cism              C
     Árasztod Atyánk szerelmét.    Nem hull, örömet adtál, befogadtál.
  GismA       H          Fmaj7
     Szívünknek nincs nyugalma,    A bánat elrepül, sok gond eltörpül,
  Gism   Cism                 C
  Csak Benned.             Vakon követlek, mint egy gyermek.
    Gism H      Cism       Am             F
  Ó, Jézus, Jézus, Jézusom.       Vezess hát tovább, egész életemen át,
                         D             Am
                     Úgy vágyom, úgy vágyom Terád!
                          Am         Am/G
                     Nekem bárhogy jössz, úgy jó,
                          Am/Fis      Fmaj7
                     Lehetsz tűz, vagy hűs folyó,
                          D2           Am
                     Nekem csakis, csakis Veled jó.
                               F         A A4 A A4 A
                               Dicsőség Szent Nevének! (4X)   (Refr.)
      Dm      Gm
140.   Baruch haba b’shem Adonaj,
    B   C Dm
     Hal’lujah!  (2x)

  G   Dm G     Dm
 Baruch haba b’shem Adonaj!
   G   Dm B   C Dm                   A6 A A6       A
 Baruch haba b’shem Adonaj!              142.  Ím Eléd ünnepelni jöttünk,
   B C Dm                              E    H7 E H7
   Hal’lujah!                       Mint egy nagy család.
           D   G    D A           A6   A A6
  141. Refr.: Ha Isten velünk, ki ellenünk,         Szívünkből kiáltunk
         C   Em C      D              A       E    H7
         Hogyne adna mindent nekünk?  (4x)     Most Hozzád Isten, nagy Király.

 G        Am                   E       Cism Gism
  Fiadat adtad értem, Atyám,                 Zengjük: Abba, Atyánk!
 G        Am                      A   H7 E
  Életét nem kímélted,                    Áldott szeretet!
 G        Am                      Cism Gism A2     H7 E
  Engem kért a halál magának,                Abba, Atyánk! Szent a Te neved!
    F      Dm
  De Fiad halt helyettem. (Refr.)

 G         Am
  Ki lenne az, ki vádolna engem,
 G         Am
  Ki az, ki kárhoztatna,
 G           Am
  Talán a Krisztus, ki meghalt értem?
                         D        E
                         Te vagy az egyetlen menedék! (Refr.)


  Fism      Cism A2    E    Fism
143. Szeretlek Jézus, jobban mindennél!
Fism     Cism A2     E   Fism
  Szeretlek Jézus,  jobban mindennél!
Hm       Cism
 Nincs más, kihez mehetnék.                    G     DG     AmHmC
 D        E               144.  Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja!
 Te vagy az egyetlen menedék!                 DD4D
                             Él az Úr!
Refr.:A    E   Fism D E                  G     DG     AmHmC
   Jézus a biztos szikla!               Halleluja, halleluja, halleluja!
A   E   Fism D E A     E             D      G
 Ki rajta áll, annak jöhet szél             Örökké él az Úr.
   CismFism D     E A   E
 És árvíz, szilárdan áll a ház!               D
 A    E   Fism D E                Aki mennyből jött a földre,
 Jézus a biztos szikla,                      C     G
 A   E   Fism                   Hogy megmentse életünk.
 Rajta állok már!                    D              G
 D E A     E   CismFism
                             Elhordozza fájdalmunk, bűnünk.
 Így hát jöhet szél és árvíz,                D
 D      E A                    Ő az Első és Utolsó,
 Szilárdan áll a ház!                    C      G
Fism     Cism A2     E Fism           Ő a Kezdet és a Vég.
   Tiéd a szívem, Tiéd az életem!           F     C      D
Fism     Cism A2     E Fism           Vérével váltotta meg népét.
   Tiéd a szívem, Tiéd az életem!               (Refr.)
  Hm        Cism
   Nincs más, kihez mehetnék.
                          Em        D
                      146. Őrhelyemre állok megállok a bástyán,
                        Am7           Em
                        Hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám.
                          D         Em
                        Úgy vágyom megállni Előtte,
                          D         Em
                        Úgy vágyom meglátni arcát.

                           Em       D
                          Mint sok víz zúgását  hallani hangját,
                        Am7       Em
  C    Fmaj7 C    Fmaj7        Igazságot szóló Atyának szavát.
145. Egy a test, egy a Lélek,            D         Em
  C   Fmaj7     G    G4G     Úgy vágyom megállni Előtte,
    Elhívásunk egy reményre szól.         D         Em
  C     Fmaj7 C    Fmaj7        Úgy vágyom meglátni arcát
    Egy az Úr,   egy a hit,
  C     Fmaj7      GG4G       Em       D
    Egy a keresztség: Jézusunk!       Hófehér haját, bölcs homlokát,
  Am     Em7 Am         Em7    Am7        Em
    Egy az Isten, mindeneknek Atyja,    Izzó szemét, tűz tekintetét.
  Fmaj7         GG4G           D          Em
    Mindenek fölött Ő áll!         Úgy vágyom megállni Előtte,
  Am      Em7 Am       Em7       D          Em
    Mindent áthat, mindenben Ő van!     Úgy vágyom meglátni arcát
  Fmaj7            G      D7 G              D
    Testvérek, szeressük egymást!      Meglátjuk majd egyszer Őt,
                      Am7           H
                        Elváltozunk ábrázatára.
 G           D                          S bennünk marad az Isten,
  Akiben megvan ez a reménység,                      G     Am E
Am7             H                       S mi is Őbenne!   (Refr.)
  Önmagát mind megtisztítja!

Em           Am7
  Halleluja, szent az Úr,
 D           G
  Halleluja, szent az Úr,
Em          Am7      H
  Halleluja, szent az Úr, szent az Úr! (2x)
        Am    G  F     Am Dm7     GC  E
147.  (Refr.) Nagyobb az, ki bennünk lakik!   Halleluja!           G    C     G   D
      Am   G   F     Am Dm7     EAm      148.  Refr.: Légy hideg, vagy légy meleg,
      Nagyobb az, ki bennünk lakik!   Halleluja!              G    C    D G
                                      De ha langyos vagy én kiköplek. (2x)
       Dm7     Am
     Az Istentől származunk,                     Em     Hm
        G        F                    Mondd, hogy igen,
     Övéi vagyunk, áldjuk Őt!                       Em     Hm
      Dm7      Am                       Vagy mondd, hogy nem.
     A Fiát küldte a Földre,                      Am7         D
         G       Am                    De ne mondd azt, hogy jaj mégsem!
     Hogy a világ üdvözüljön!                    Em      Hm
     Dm7        Am                      Mondd, hogy hiszem,
     Valljuk meg hát együtt:                       Em      Hm
     G       F                        Vagy mondd, hogy nem.
     Jézus az Isten Fia,                        Am7
      Dm7        Am                     De ne mondd, hogy ezt hiszem,
     D                    Hm      Em    Fis        Hm
    És ezt már nem!    (Refr.)       Jézus Vére és Teste az élet itala és étele.
                         G     D A         Hm
                         Táplálj minket, ments meg minket
                            A Cism D E         D A
                        150. Én hirdetem az élő Úr dicséretét.
                        A Cism D E           D A
     Hm      E A        D     Értem halt meg, feláldozta az életét.
149. A föld és az ég asztalunknál összeér,     A      D E         D A
G       A     D    Hm        Örökké Ő az Úr, mint Bárány ül a trónon
 Értünk lett élet ez a bor és a kenyér.    Fism        D E         A
G    A    D     Hm            Meghajtom térdemet, és Őt magasztalom.
 Őáltala, Ővele, Őbenne,
     A        G
 Tied vagyunk, Tied vagyunk,              G  D   Dis   Em
     A        Hm          151. Éji viharban botladozó,
 Tied vagyunk, Tied vagyunk.          Fis      Hm A      D GD
                          Hallod-e halkan koppan a szó.
 Hm        Fis
 Ments meg minket, táplálj minket,       G       D   Dis    Em
 Hm      Em Fis                Rejtve a szíved   sejtjeiben
 Ments meg minket, táplálj minket,       Fis     Hm A         D   GD
 Hm        G     D          Isteni hírnek  magva pihen
 Ments meg minket, táplálj minket,
 A      Hm                G      D   Dis     Em
 Ments meg minket!                 Sarjad a boldog   szép üzenet,
                        Fis      Hm A      D    GD
 Hm           Fis            Fontos a sorsod valakinek.
 Jézus Vére és Teste az élet itala és étele.
 G     D    Dis    Em                 GG7+ A     D
  Valaki vár rád,  valaki hív,             Téged áldunk,fenséges Úr!
Fis       Hm A       DGD
  Magányod zárát   feltöri szív.                               D        D2    D     D2
                            153. Azt mondottad nékünk: békét hagyok rátok!
                             D       D2    D     D2
    D7+         G6             Azt mondottad nékünk: békét hagyok rátok!
152. Imádunk Téged, Istenünk,                G    D   G     D
       D7+        A4A            Jézus, Jézusunk! Jézus, Jézusunk!
  Ó, igen, Jézus nevében dicsérünk,
         Hm Fism     A   C       E   A     A2    A     A2
  Mert Te vagy méltó,   Örökkévaló,          A szívemet kitárom, a Te békédre vágyom!
     GG7+ A     D                  A     A2    A     A2
  Téged áldunk,fenséges Úr!                A szívemet kitárom, a Te békédre vágyom!

   D7+          G6                F G   A    F G   A
   Hódolunk Néked, szent Fiú,              Jézus, Jézusunk! Jézus, Jézusunk!
        D7+          A4A
   Ó, igen, dicsérünk Téged,Legfőbb Úr,         D       D2   D       D2
          Hm Fism       A     C    Nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja!
   Mert Te vagy méltó,    Te vagy a Megváltó,     D       D2   D       D2
      GG7+ A      D               Nem úgy adom néktek ahogy a világ adja
   Téged áldunk, fenséges Úr!
                                G        D
   D7+           G6              Elmegyek, de visszajövök!
   Dicsérünk Téged, Szentlélek,               G         D
       D7+        A4A            Elmegyek, de visszajövök!
   Ó, igen, imádat, hála Néked zeng,
          Hm Fism     A     C     E   A      A2    A      A2
   Mert Te vagy méltó,    égi Pártfogó,        A két karom kitárom, és égő szívvel várom!
  A     A2     A      A2       Segít és együtt, együtt megy veled.
 A két karom kitárom és égő szívvel várom:
    F G   A     F G    A
 Jöjj el, Jézusom! Jöjj el, Jézusom!

                            Em D      Em       D Em
                        155. A Sátánt legyőzték a Bárány vérével,
                             Am7    Hm7    Em D Em D
  G     C7    G D7             És az ő szavuk bizonyságával.
154. Jézus szívedbe lát,              Em D    Em      D   Em
  G      C7 G D7               Nem kímélték még az életüket sem,
   Mi az mit ott talál.             Am7     Hm7      Em D Em D
  G      C7    B  D7 G D7        Ennek örülnek a mennyben
   Mi az mit benne, benne ott talál.       Am7 Em      H7      Em
                          Itt a földön üldözés vár majd rátok,
  G     C7 G D7               Am7         H7
   Jézus szemedbe néz,              Mégis örüljetek, mert:
  G      C7   G D7             Em    D   Em     D   Em
   Mi az mi benned él.              Én már legyőztem, én már legyőztem,
  G     C7   B    D7   G D7     Am7       H7    Em D Em D
   Mi az mi benned, benned, benned él.      Én már legyőztem a világot!

  G     C7 G    D7
   Jézus az útra néz,                A Sátánt legyőzzük a Bárány Vérével
  G       C7   G  D7            És az mi szavunk bizonyságával.
   Nézi, hogy merre mész.              Nem kíméljük még az életünket sem,
  G       C7 B     D7  G   D7     Ennek örülnek a mennyben.
   Nézi, hogy merre, merre, merre mész.       Itt a földön üldözés vár majd ránk is,
                           Mégis örvendezünk, mert:
  G      C7 G D7                Győztesek vagyunk (3x)...a világ felett!
   Jézus fogja kezed,
  G     C7   G D7
   Segít és megy veled.
  G     C7   B  D7    G  D7
                                      Dicsőség Néked Istenünk, szívemben... (Refr.)       GHmEm C       D G     CG                    A          E4 E
156.  Refr.: Óóó.... szívemben itt a menny!             157.   Fenségednél nincs vonzóbb e földön,
      GHmEm C       D G     CG                 D        A
       Óóó.... szívemben itt a menny!                 Se dal, se szó, se kép,
                                        A          E4 E
     G      Hm Em C        D G     CG         És nem találnék Nálad szebbet,
    Az Isten országa van itt, szívemben itt a menny.           D          E Cis7
     G      Hm Em C        D G      CG         Bármerre is indulnék.
    Ő Úr az én életemben, szívemben itt a menny.
     G        Hm Em C          D G    CG          Fism      H7 H
    S nagy öröm van bensőmben, szívemben itt a menny.          Benned van a szeretet fénye,
       G       HmEm C       D G     CG           D         E4 E
    Szent tiszta fénnyel átölel, szívemben itt a menny. (Refr.)     Csak Te vagy az egyetlen út,
                                          A         E4 E
      G      Hm Em C                      Benned ott találok minden választ,
    Trónjának temploma vagyunk, szívemben...                   D    E   A  E
     G        Hm Em C                      Nagy Király és győztes Úr.
    Kősziklánkká lett Jézusunk, szívemben...
     G        Hm Em C                           A    E  D
    Ő visszajön, hogy elvigyen, szívemben...               Most csak nézlek és csodállak,
       G       Hm   Em C                   A   E    D
    Szentlélekkel mondjuk, jöjj el, szívemben... (Refr.)         Tiszta szívből áldlak.
                                           Cis7
     G      Hm Em C                        Minden tisztelet csak
    A felhőkön találkozunk, szívemben...                 Fism E H7
      G      Hm Em C                      Hozzád száll,
    Ott lesz velünk a mi Urunk, szívemben...               D    E A
      G      Hm Em C                       Imádlak, hű Atyám!
    És Néki szól az énekünk, szívemben...
     G       Hm Em C
                                 D
                          159. Ne félj megváltalak,
                                G
                           Neveden szólítlak! (2x)
                             Fism       Gmaj7 Fism Gmaj7
    EA       H               Ha tengereken mész át, veled leszek.
158.   Ó én hiszek Jézusban,              Fism      Gmaj7 A
  E         A    H            Ha folyókon kelsz át, nem borítnak el.
    Hiszem, hogy Ő Isten Fia,
  E         A       H             D      G
    Hiszem, hogy meghalt és feltámadt,       Mert az Úr vagyok, a te Istened.
  E        A      H             D         G
    Bűnömért megfizette az árat.          Izrael Szentje, Megváltód.
  A         H    E    E/Gisz       Fism      Gmaj7 Fism Gmaj7
    Hiszem, hogy Ő most is itt van,        Ha tengereken mész át, veled leszek,
  A  H      E   E/Gisz             Fism     Gmaj7 Gm    D
    Itt van közöttünk,               Ha folyókon kelsz át,    enyém vagy.
  A          H      E   E/Gisz
    Kész rá, hogy meggyógyítsa életed,           G   A      D  Fis
  A       H    E            Refr.: Mert drága vagy a szememben
    És megbocsásson neked.               G    A   D
                            És becses vagy nekem.
                            G   A   Fis   G
                            Drága vagy a szememben,
                              G    A7   D
                            És szeretlek, szeretlek.

                           (Mert az Úr vagyok.)
                                D
                           Ne félj, megváltalak,
 Gm         D
 Megváltalak, enyém vagy.


                               D             Hm
                         161.  Mily szépek Jeruzsálem a sátraid,
                                    D       Hm
                            Az Úr vezesse lépted és álmaid.
                                  Em G         D
                            Boldog az a város,  kit az Úr vezet,
  G      CG        A7D                Em   G       D
160. Istennek népe nézz fel az égre!          Vezesd igazságban   Uram népedet.
  G       C G         A7D
   Szentlélek kardját fogd biztos kézbe!              D         Hm
  G     C   G       A7D          Végső győzelemként elküldte Fiát,
   Erővel tartsd meg, hitednek pajzsát,                 D       Hm
  G        C G        A7D D7       Hogy Benne dicsőítse meg Ő magát.
   Szentségben hirdesd az Úr igazságát!              Em G       D
                            Higyjetek Őbenne, Ő a Messiás,
                                 Em   G       D
        Refr.:                 Elvégeztetett már, ne várjatok mást!
    G       D D7
    Jöjj, a Király hív, gyere, gyere               D      Hm
    G       D                 Láttam Őt eljönni a felhőkön,
    Jöjj a harcba hív!                         D      Hm
    D7       G      D          Egy álom megmutatta a jövendőt.
    Gyere, gyere, jöjj, kiáltsd hát,                 Em
          C          D  D7     Vesd el hát magadtól
    Jézus a Király! Győztes vagy Király!       G        D
                            Szíved keménységét,
                                Em G        D
                            Jézus elvette mindenki vétségét.
    Em                      Em         G
162. Megyünk az Úr elé,           164. Jöjj Izrael, ne félj, bízzál Istenedben,
      G                 D    H7 Em
 Megyünk hálával,               Mert Ő téged vár! (2x)
  D       Em              G          D
 Hálának áldozatával.             Nem mond le rólad, visszafogad téged,
      Em        G        C   H7 Em
 Dicsérjük mindig Őt, dicsérjük Nevét,    És karjába zár. (2x)
 D         Em
 Végtelen hatalmas kegyelmét.             Hm
G     Am     C    H7       165.  Az Úrért mi indulunk,
 Jézus,  Jézus, Te vagy az Úr!         Az Ő serege mindig készen áll.
G    Am    C  H7   Em          G      A        Hm
 Jézus, Jézus, Te vagy az Úr!           Dicsőségét meglátja majd a föld!
                             G        D
                       Refr.:Mert a sereg kapitánya Jézus,
   Em   G     Am    Em        G         D
163. Jöjj az Úrhoz és vígan énekelj,        Győzelemre vezet minket,
   C D       Em               G       A      Hm
 Ő méltó a dicséretre.              Az ellenség nem árthat már nekünk! (2x)
 Em    G     Am      Em        Hm
 Lelkesen dalolj, és csapd össze kezed,      Az Úrért mi indulunk,
  Em    H      Em
 Urunk,mi dicsérjük Neved!             A gonosz ellen harcolunk,
                              G      A     Hm
   EmG AmEm      D     Em        Gyere, induljunk az ígéret felé! (Refr.)
   Méltó, méltó, méltó a dicséretre!            Hm
  EmGAmEm        H      Em      Zengd a himnuszt a győztesért,
   Halleluja, Urunk, mi dicsérjük Neved!
    Áldd az Istent a harcokért,                  Em
       G        A     Hm              Szeresd az Urat minden erődből,
    Nincs fegyver,amely legyőzhet minket! (Refr.)         D      Em D
                                   Szeresd Istened! (2x) (Refr.)

        Em            D      F Em
166.  Refr.: Legyetek erősek az Úrban, hatalmas erejében! (2x)
                                     G          C     Am
   Em          D                    167. Ő az Úr, hirdetjük, Ő az Úr.
  Az Isten országa nem evés,nem ivás,                   G       Em      Am D7
     Em                             Jézus Krisztus a feltámadott, az Úr.
  Hanem igazság,békesség,                      G         C    Am
  D                                 Ő az Úr, egyedül Ő az Úr,
  Szentlélek által való öröm. (2x) (Refr.)                   G       D
                                   Ő Megváltónk,Szabadítónk
  Em                                     G   C G
  Elfáradnak az ifjak,                        És Királyunk.
  D
  Meglankadnak a legkülönbek,                         D
  Em           D                     Nincs más út,
  De akik az Úrban bíznak erejük megújul.                         G
                                   Amely az Isten trónjához vezet.
   Em          D                          D
  És szárnyra kelnek, mint saskeselyűk. (2x)             Nincs más név,
                                                HD
  Em                                 Amelyben van üdvösség, s élet.
  Futnak és nem fáradnak,
  D              Em D                 G        C    Am
  Járnak és nem lankadnak (2x) el. (Refr.)              Ő az Úr, egyedül Ő az Úr,
                                        G      D
  Em                                 Ő Megváltónk Szabadítónk
  Szeresd az Urat teljes szívedből,                     G   C G
  D                                 És Királyunk.
  Szeresd az Urat teljes elmédből,
                                                     (Gis7) Cis Fis
                                                         Cis Fis
                                                         Gis Cis
                                                     Fis Cis Gis Cis
     Am
168.   Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr,
     F         Dm7
     Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr,
         Am                            D      Hm        Em A
     Népünk fölött.                       170. Örvendezz, örvendezz, mert él az Úr.
                                    D     Hm        Em A
   F    G    Am                        Örvendezz, örvendezz, mert él az Úr.
   Királyi trón és uralom,                     Hm A D       EmFis Hm
  F      G   Am                       Feltámadott, sírja üres maradt,
   Dicséret, áldás, hála.                         G
  F         G7                        Ahogy megmondta, bizony
   Mind mind Őt illeti,                       D/Fis        A    D
     C    G/H Am                        Úgy lesz majd örökké! Örökké!
   Az egyedül méltót,
  D            E7
   Mert Ő a győztes Szabadító.                    D AG    A   D     GA
                                  171. Ünnepeld Jézust, ünnepeld (halleluja)
                                    D A G A      D
   G          C        ( E7) A D  (Fis7) H E    Ünnepeld Jézust, ünnepeld!
169. Halleluja, halleluja, (halleluja),                  A      Hm
 G          C             AD     H     Feltámadott, feltámadott,
E                                    A      Hm
 Halleluja, halleluja, (halleluja),                  Ő él,mindörökké él!
 D             G          EA     Fis H     A       Hm
 Él az én Uram és áldom Őt                      Feltámadott, feltámadott,
   C    G D G            DAEA     E H Fis         A
H                                   Gyertek, ünnepeljük
 Szívemből, halleluja.                          A7      D
 Feltámadt Királyunk                    Tudjam meg, hogy szeretsz, és bennem élsz.
                            A      E/Gis Fism      Cism Fism
                              Uram taníts, vezess, jóságodra emlékeztess.
                                  E   DE      D/E A
                              Erős jobbod legyen mindennap velem. (Refr.)

  A    E/Gis Fism
172. Uram itt vagyok,
           Cism Fism
   Változtasd meg szívemet.
         E D    E   Fism E
   Mert Tőled árad rám a kegyelem.
 A     E/Gis Fism
   Uram beismerem,
             Cism Fism
   Hogy gyengeség van még bennem,           D C          DC
        E DE     D/E A         173. Erősségem nékem az Úr,
   De van Szabadító: féltő szereteted.        D C         DC
                            Ő a harcban a megtartó.
       Refr.:                  D   C   D      C
   D   E         D A           És Ő nékem oltalmazóm.(2x)
   Jöjj közel, tarts jelenlétedben,
   D    E          A             D D/Fis   G     D
   Áraszd rám szent kenetedet!            Az Úr harcol, felövezi derekát,
     D     E         D  A           G      D     EA
   S ahogy várlak, felkelek, mint sasmadár,     Megfutamítja az ellenség táborát.
     E/Gis     Fism      E  D     D     D/Fis G        D
   És szárnyalok Veled, a Te Szellemed vezet     Az Úr hangjától reszket az egész föld.
    D/E        A                   G     D
   A mennyhez közelebb.               Vesztébe rohan a gonosz
                                 EA
 A       E/Gis Fism     Cism Fism      És az igaz örül.
   Nyisd meg értelmem, adj új látást nekem.
         E    D     E    FismE
                        Áldott legyen az Úr mindenekfölött.


                             F
                     175. Meggyógyítod aki szenved
                       Dm      C
   F        B            Mennyei erővel.
174. Áldott legyen az Úr,             B    F    Gm7    C
      C   F              S a fájdalmas lelkűt betöltöd örömmel!
  Az én kősziklám.             F
  F         B            Úr Jézus életünk fölött
  Áldott legyen az Úr,               Dm    C
       C F               Végy teljes uralmat
  Pajzsom, oltalmam.                B        F
     C        A          Hogy szent népedhez méltón
  Csak Benne van az erő,            Gm7      C
    Dm     G             Várjuk nagy napodat.
  És Tőle van az élet,
  B        C       F         F Am7 B
  Áldott legyen az Úr mindenekfölött.  Refr.:Uram éhezem igazságodat
                         Gm7      C     F   C
   F         B            Szomjazom a Szentlélek vizét.
   Áldott legyen az Úr,               F    Am7 B
      C   F               Jézus töltsd tele lámpásomat
   Az én kősziklám.              Gm7     C      F    C
   F         B            Hadd világítson míg visszatérsz!
   Áldott legyen az Úr,
        C F                 F          Dm        C
   Pajzsom, oltalmam.            Szentlélek, erősíts meg, újíts meg friss kenet
     C        A             B        F     Gm7       C
   Csak Benne nyugszik meg          Hogy megtegyem akaratod adj még több kegyelmet!
    Dm      G                F             Dm      C
   S vígad az én lelkem.           Hogy hűséggel harcoljam meg a hit nemes harcát
   B         C      F       B        F     Gm7     C
   S utam végén meglássam az én Uram arcát.  (Refr.)


   G     C    D                   Em         C
176. Hozzád száll az énekem,               178. Ünneplek, éneklek Istenem az Úr előtt.
G     C      D                    D           Em       (D)
  Olyan jó Téged dicsérni,                   Háladalt zengek néki most és örökké.
G     C     D                     ref.:
  Bűnös volt az életem,                      Em      C
G      C         D                   Magasztalom, dicsérem én,
  Te eljöttél, hogy megments engem.                    D      Em
                                   Mert nagy csodákat vitt Ő véghez. (2x)
G        C    D
  A mennyből jöttél közénk,                Gm      Am      B     Am
     C G                       179. Istenünk, szent vagy, szent és hatalmas
  Hogy út legyél,                    Gm      F   Gm (F Fis Gm)
     Am7    D  C  G               Istenünk, szent vagy. (2x)
  Feláldoztad magad a bűnömért.             Gm     C Gm     C
      Am7    D                  Nyújtsd hát a kezed felénk,
  A Golgotán meghaltál,                 Gm    C       Gm C
      H7      Em                 Érints meg a mennyekből,
  Harmadnap feltámadtál,                Gm    C    Gm C
     D        G                 Küldd el szent seregedet,
  S uralkodsz mindörökké.                Gm    C      D
                              Hozz a földre ébredést!

  Dm      A                           Fism Hm       E
177. Áldalak Teremtőm,                  180. Még többet Tőled, még többet,
   Dm                               Fism    Hm       E
  Tiéd dicséretem.                    Hadd éljek úgy, ahogy Te, add meg nekem,
  Gm      Dm                           Fism   Hm        E
  Színed előtt játszom,                 Hadd értsem szavad jobban, és tegyem
                               Cism D Cism      Fism
  Csodáid hirdetem.
a Te akaratod, Uram, még többet.         E
       E         A      és legyen meg akaratod!
Te vagy az Úr, nagyon szeretlek én,
     Hm    Cism Fism           D            Em
gondot viselsz rólam szüntelen,       182. Hívlak Uram, (mert) szükségem van Rád,
       E     A  D              A G        D
senki sincs Hozzád hasonló, Uram.      hogy többet adj, magadból Atyám,
       E         A          Hm7      Em      G
Olyan vagy Te, mint egy igaz barát,     hívlak Uram, (jöjj) hald meg szavam,
     Hm       Cism Fism          Gmaj7 A
tudod jól szívem minden gondolatát,     küldd lelkedet, ki többet ad.
      A      E      D          G          A Hm7
adj nekem többet magadból, még többet!    Többet a szavaknál, többet a dalomnál,
                              G   Em      D
  A2                    a szívdobbanásánál. Többet adj Uram,
181. Nyisd meg a menny kapuját,                G           A   Hm7
  Cmaj7                   bár nem tudom mi vár rám, de szívem már készen áll,
és áraszd ránk a fényed,              Em    D/Fisz   A4 A
Hm      D2        E4      hiszen új életre hívtál ez visz tovább
  végtelen szereteted öntsd ki ránk. (2x)
Am             G        Hm      Fiszm     G
  Angyalok látnak Téged, a menyben     Mutass mindig utat, merre mennyek tovább,
                       Hm       Fiszm    G
mindig szól a dicséret,           ott hol megtört szívem végre otthont talál,
  F
és készen áll sok imádó lélek,           A4
    E4                  ahol Te vársz rám Atyám.
hogy megszentelje a Neved.
Am             G           C     C2/maj7 C C2/maj7
  Emberek kérnek téged a földön,      183. Nem fogok félni,
                       Fmaj7(/C)  C2/maj7 Fmaj7(/C) C2/maj7
mutasd meg a fényed,               nem fogok félni
F                        Fmaj7
jöjjön el a Te királyságod,         ó Uram
    Dm7 Dm7/G       C        Azt mondottad nékünk         153.
A te szereteted elmossa félelmem       Baruch haba             140.
TARTALOMJEGYZÉK                Bűneinket égi Bárány         14.
                       Csak Jézusnak szolgálok       15.
A béke napja közel           1.   Csodálom az Ő útjait         78.
A fáklyád égjen            3.   Dermedt a föld            16.
A föld és az ég            149.  Dicsérd, dicsérd           82.
A kegyelem árad            4.   Dicsérem Neved            92.
A magas hegyről jön a folyó      113.  Dicséret, áldás           17.
A mennyei tábor            6.   Dicsérettel jövünk Eléd       96.
A Mester itt van            108.  Dicsérlek, imádlak          18.
A Sátánt legyőzték           155.  Ébredj ember             112.
A Te kertjeid             8.   Ébredj fel              21.
A Te méltóságod csendjében       9.   Egy a test, egy a Lélek       145.
Adjunk hálát              2.   Éji viharban             151.
Aki a holtakat megeleveníti      5.   Élet van Tebenned          23.
Áldalak Teremtőm            177.  Életem Tied             115.
Áldás, méltóság            134.  Életünk Krisztus           22.
Áldjad lelkem Őt            135.  Elindulunk              19.
Áldott legyen az Úr, az én kősziklám  174.  Eljegyezlek magamnak         75.
Anyám méhétől fogva          116.  Emlékezzél meg            84.
Áradj folyó              13.  Emmanuel               20.
Arra vágyom én             7.   Én hirdetem             150.
Asztalodhoz hívtál minket       87.  Erősségem nékem az Úr        173.
Atyám, Istenem             124.  És megzendül az Úr hangja      90.
Atyám, nem rejtem el          128.  Ez a szó szeretet          120.
Atyám, vágyom, hogy szeress      95.  Felállok, hogy dicsérjelek      74.
Az élet megjelent           10.  Felmagasztaljuk Neved        24.
Az én ősatyám Ábrahám         98.  Fenségednél nincs vonzóbb e földön  157.
Az Isten szeret            11.  Fúj a szél a mennyből        25.
Az Ő Neve bástya            94.  Gyertek, áldjuk Őt          26.
Az Úr Szellem             101.  Gyertek, dicsérjük együtt      27.
Az Úr van itt             100.  Gyönyörű szép este          73.
Az Úrért mi indulunk          165.  Győztes vagy Királyunk        28.
Az Úrnak szüksége van rád       12.  Ha Isten velünk           141.
Halleluja.....(Él az én Uram)         169.  Jó Atyám elismerem            129.
Halleluja.......(Aki mennyből jött a földre)  144.  Jöjj az Úrhoz               163.
Harcos                     88.  Jöjj Lángoló               42.
Hatalmas vagy                 29.  Jöjj Szentlélek, szállj ránk       43.
Hazamegyek                   30.  Jöjj, hívunk, jöjj            76.
Hívlak Uram                  104.  Jöjj, itt az idő             121.
Hívlak Uram, (mert) szükségem van Rád     182.  Jöjj, Izrael               164.
Hogy a Jézus nevére              103.  Jöjj, Jézus                111.
Hogyha csak egy mustármagnyi          31.  Jöjj, térj meg Jézushoz          44.
Hozzád száll az énekem             176.  Jövök a kereszthez            126.
Igazságban, Szellemben             123.  Kadosh                  110.
Igéd a fegyverem                85.  Kelj fel                 86.
Ím Eléd                    142.  Kiáltok az Úrhoz             45.
Ím jön Ő                    80.  Király vagy                46.
Imádlak én Istenem               32.  Krisztus él                47.
Imádunk Téged, Istenünk            152.  Légy hideg, vagy légy meleg (Válasszál)  148.
Indulj és menj                 33.  Legyetek erősek az Úrban         166.
Irgalmazz énnekem               34.  Lényed érint               131.
Isten szeret, örvendj hát           125.  Még nem is éltem én            48.
Istennek népe                 160.  Még többet Tőled             180.
Istenünk, szent vagy              179.  Meggyógyítod, aki szenved         175.
Itt vagyok most, jó Uram            102.  Megyünk az Úr elé             162.
Jézus (Jézus ének)               132.  Méltó a Bárány              49.
Jézus fénye                  97.  Mi csak vándorok vagyunk         50.
Jézus itt jár                 36.  Mily szépek Jeruzsálem          161.
Jézus Krisztus Úr               168.  Minden időben áldom            107.
Jézus Krisztus, Ő az én Uram          37.  Mindennap veled leszek          51.
Jézus szívedbe lát               154.  Mint az asszony              52.
Jézus térdet hajtunk              39.  Nagyobb az, ki bennünk lakik       147.
Jézus ünnepeljük győzelmed           40.  Ne félj Sion               54.
Jézus véred megtisztít             41.  Ne félj, megváltalak           159.
Jézus, imádjuk arcodat             35.  Ne félj, mert megváltottalak       53.
Jézus, Jézus, megváltó Uram          117.  Nem fogok félni              183.
Jézus, Neved oly csodálatos          38.  Nyisd meg a menny kapuját         181.
Jézus, szeretett Uram             83.  Ó Jézusom, hű Megváltóm          138.
Ó Lélek jöjj           56.  Urad vagyok és gyógyítód     70.
Ó, én hiszek Jézusban       158.  Uram Neked adom szívem      137.
Ó, Uram, a Te Igéd lámpás     136.  Uram Tehozzád futok       89.
Óóó...szívemben itt a menny    156.  Uram, itt vagyok         172.
Ott a Via Dolorosán        77.  Uram, mind jobban szeretlek   106.
Ott akarok lenni         55.  Uram, odanyújtom a lázas kezem  127.
Ő az Úr, hirdetjük, Ő az Úr    167.  Üdvözlégy, Jézusunk       99.
Őrhelyemre állok         146.  Ünnepeld Jézust, ünnepeld    171.
Örülj az Úrban          57.  Van egy folyó          91.
Örvend a szívem          118.  Vegyétek, s egyétek       133.
Örvendezz, örvendezz       170.  Vezess engem ösvényeden     72.
Örvendj, örvendj, ujjong Izrael  130.
Őt, ki soha            58.
Reményünk Krisztus        81.
Shalom, shalom          109.
Suhanó felhő           139.
Szállj le ránk Lélek       59.
Szent színed elé járulunk     63.
Szent vagy... (Jahve Sábaoth)   79.
Szentlélek jöjj          60.
Szentlélek köszöntünk       61.
Szentlélek leszáll        122.
Szentlélek úgy kérünk       62.
Szeretet Istene          65.
Szeretet Lelke jöjj        64.
Szeretlek Jézus          143.
Szívem telve van Veled      66.
Táncolva éneklek         93.
Tapsoljál és ujjongjál      119.
Te vagy az Isten         105.
Te vagy méltó           67.
Te vagy szerelme         114.
Több erőt             68.
Tűz és Vér            69.
Úr Jézus, Megváltóm        71.

								
To top