basin

Document Sample
basin Powered By Docstoc
					 24-28 NĠSAN 2011 TARĠHLERĠ ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESĠ KAYSERĠ GEZĠ LĠSTESĠ
Ziyaret Edecek Ġl :  Rize         Öğrenci sayısı: 160
Ziyaret Edilecek Ġl:  Kayseri       Otobüs Grubu: 4
     OTOBÜS            ÖĞRENCĠNĠN ADI VE
 SIRA

        GĠDĠġ TARĠHĠ                SINIF/ NO          OKUL ADI
     GRUBU               SOYADI           K/E
 1     1     4/24/2011  GÖKHAN DİNÇER      7B 839   E       RİZE ÇAY İ.Ö.O.
 2     1     4/24/2011  TUĞBA AMEDĠ       8A 814   K       RĠZE ÇAY Ġ.Ö.O.
 3     1     4/24/2011  GİZEM ÇALIŞKAN      7D 666   K       RİZE ÇAY İ.Ö.O.
 4     1     4/24/2011  MUHSĠN ERTUĞRUL SOBA    6    E      RĠZE DOĞUġÇAY Ġ.Ö.O
 5     1     4/24/2011  KÜBRA KÜRKÇÜ        7    K      RİZE DOĞUŞÇAY İ.Ö.O
 6     1     4/24/2011  HASAN KARAHASAN       7    E      RĠZE DOĞUġÇAY Ġ.Ö.O
 7     1     4/24/2011  TUNAHAN TÜFEKÇİ       8    E      RİZE DOĞUŞÇAY İ.Ö.O
 8     1     4/24/2011  HALĠS CAN KOTĠL     6A 710   E   RĠZE REġADĠYE ZĠHNĠ DERĠN Ġ.Ö.O
 9     1     4/24/2011  TUĞÇE SAĞIR       7A 542   K   RİZE REŞADİYE ZİHNİ DERİN İ.Ö.O
 10     1     4/24/2011  CEYHUN KALÇA       8C 258   E   RĠZE REġADĠYE ZĠHNĠ DERĠN Ġ.Ö.O
 11     1     4/24/2011  ALİ ALPEREN DÜRGER     8D    E    RİZE MERKEZ ATATÜRK İ.Ö.O
 12     1     4/24/2011  ALĠ CAN YILMAZ       7A    E    RĠZE MERKEZ ATATÜRK Ġ.Ö.O
 13     1     4/24/2011  TUĞÇE TÜFENK        6A    K    RİZE MERKEZ ATATÜRK İ.Ö.O
 14     1     4/24/2011  ĠLKNUR ÖZTÜRK       8D    K       RĠZE TOBB Ġ.Ö.O
 15     1     4/24/2011  ALPARSLAN İSTİF      7E    E       RİZE TOBB İ.Ö.O
 16     1     4/24/2011  BERKAN TAġÇI        6B    E       RĠZE TOBB Ġ.Ö.O
 17     1     4/24/2011  BURCU KABİL        6D    K       RİZE TOBB İ.Ö.O
 18     1     4/24/2011  ĠREM OFLUOĞLU       7B    K   RĠZE MEHMET AKĠF ERSOY Ġ.Ö.O
 19     1     4/24/2011  ZEYNEP AVCI        8A    K   RİZE MEHMET AKİF ERSOY İ.Ö.O
 20     1     4/24/2011  A.KADĠR KAZDAL       6A    E   RĠZE MEHMET AKĠF ERSOY Ġ.Ö.O
 21     1     4/24/2011  AYŞE KABİLOĞLU       6C    K    RİZE ŞEVKET YARDIMCI İ.Ö.O
 22     1     4/24/2011  YASEMĠN ZĠHNĠ       7B    K    RĠZE ġEVKET YARDIMCI Ġ.Ö.O
 23     1     4/24/2011  SÜLEYMAN ŞİMŞEK      7A    E    RİZE ŞEVKET YARDIMCI İ.Ö.O
 24     1     4/24/2011  FARUK KARAFAZLIOĞLU    8B    E      RĠZE ÇAYKUR Ġ.Ö.O
 25     1     4/24/2011  HÜSNA YILMAZ        8D    K      RİZE ÇAYKUR İ.Ö.O
 26     1     4/24/2011  ELĠF KAMBUR        7C    K      RĠZE ÇAYKUR Ġ.Ö.O
 27     1     4/24/2011  CANSU İSMAİL        6C    K      RİZE ÇAYKUR İ.Ö.O
 28     1     4/24/2011  TOLGAHAN KÖSE       6B    E      RĠZE VAKIFLAR Ġ.Ö.O
 29     1     4/24/2011  AYDANUR ORHAN       7C    K      RİZE VAKIFLAR İ.Ö.O
 30     1     4/24/2011  KÜBRA KAR         8C    K      RĠZE VAKIFLAR Ġ.Ö.O
 31     1     4/24/2011  HÜSEYİN ALAN        8C    E      RİZE VAKIFLAR İ.Ö.O
 32     1     4/24/2011  NAZ NAR          6A    K    RĠZE HÜSEYĠN YARDIMCI Ġ.Ö.O
 33     1     4/24/2011  ATABERK TAŞPINAR      7C    E    RİZE HÜSEYİN YARDIMCI İ.Ö.O
 34     1     4/24/2011  AYġENUR BALCI       8C    K    RĠZE HÜSEYĠN YARDIMCI Ġ.Ö.O
 35     1     4/24/2011  BETÜL SENA KURT      6C    K    RİZE TAŞLIDERE GAZİ İ.Ö.O
 36     1     4/24/2011  ESRANUR KAR        7A    K    RĠZE TAġLIDERE GAZĠ Ġ.Ö.O
 37     1     4/24/2011  FURKAN KAZDAL       7B    E    RİZE TAŞLIDERE GAZİ İ.Ö.O
 38     1     4/24/2011  HANDE ÇUĞALMIġ       8    K   RĠZE ÇĠFTEKAVAK POLĠSAMCA Ġ.Ö.O
 39     1     4/24/2011  BESMELE YILMAZ       7    K   RİZE ÇİFTEKAVAK POLİSAMCA İ.Ö.O
 40     1     4/24/2011  SACĠDE BEKTAġOĞLU      8    K   RĠZE ÇĠFTEKAVAK POLĠSAMCA Ġ.Ö.O
 41     2     4/24/2011  ULAŞ UZUNHASANOĞLU     6F    E      RİZE KURTULUŞ İ.Ö.O
 42     2     4/24/2011  YAĞMURAY DEVRAN      7C    K      RĠZE KURTULUġ Ġ.Ö.O
43  2  4/24/2011  EBRAR ŞEKER         8E    K     RİZE KURTULUŞ İ.Ö.O
44  2  4/24/2011  BERKCAN DEMĠRCĠ       8G    E     RĠZE KURTULUġ Ġ.Ö.O
45  2  4/24/2011  SERAP YAVAŞ         6A    K      RİZE İSTİKLAL İ.Ö.O
46  2  4/24/2011  MEHMET AKGÜN        7B    E      RĠZE ĠSTĠKLAL Ġ.Ö.O
47  2  4/24/2011  MUHAMMET FURKAN KASAPOĞLU 8B     E      RİZE İSTİKLAL İ.Ö.O
48  2  4/24/2011  MAĠDE ÇAKIR         8A    K     RĠZE DENĠZCĠLER Ġ.Ö.O
49  2  4/24/2011  HALİME ÇOLAK        7D    K     RİZE DENİZCİLER İ.Ö.O
50  2  4/24/2011  YILDIRAY FURTUNA      6E    E     RĠZE DENĠZCĠLER Ġ.Ö.O
51  2  4/24/2011  NURAY BAYRAKTAR       9D    K  RİZE TEVFİK İLERİ ANADOLU LİSESİ
52  2  4/24/2011  ESRA NUR ÇELĠK       9D    K  RĠZE TEVFĠK ĠLERĠ ANADOLU LĠSESĠ
53  2  4/24/2011  MUHAMMET FATİH ŞAHİN    10 B   E  RİZE TEVFİK İLERİ ANADOLU LİSESİ
54  2  4/24/2011  EBRU KALENDER       10 B   K  RĠZE TEVFĠK ĠLERĠ ANADOLU LĠSESĠ
55  2  4/24/2011  MERVE DAL         11 B   K  RİZE TEVFİK İLERİ ANADOLU LİSESİ
56  2  4/24/2011  RAMAZAN BĠLGĠN       9B    E  RĠZE ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ
57  2  4/24/2011  SENA GÜRHAN        9C 324   K  RİZE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
58  2  4/24/2011  ZAHĠDE VARLI        10 B   K  RĠZE ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ
59  2  4/24/2011  CİHAT SARIHAN       11 D   E  RİZE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
60  2  4/24/2011  SEMA YILDIZ        11 B   K  RĠZE ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ
61  2  4/24/2011  NİSANUR İSTİF        6    K  GÜNEYSU İ.M.K.B İLKÖĞRETİM OK.
62  2  4/24/2011  NAZLI KALIN         6    K  GÜNEYSU Ġ.M.K.B ĠLKÖĞRETĠM OK.
63  2  4/24/2011  MUSTAFA ERKAN        6    E  GÜNEYSU İ.M.K.B İLKÖĞRETİM OK.
64  2  4/24/2011  MEHMET BAYRAK        7    E  GÜNEYSU ULUCAMĠ ĠLKÖĞRETĠM OK.
65  2  4/24/2011  DUYGU MAMAT         7    K  GÜNEYSU ULUCAMİ İLKÖĞRETİM OK.
66  2  4/24/2011  HARUN YILMAZ        7    E  GÜNEYSU K.ÇAĞLA ĠLKÖĞRETĠM OK.
67  2  4/24/2011  AYŞE ERKAN         7    K  GÜNEYSU K.ÇAĞLA İLKÖĞRETİM OK.
68  2  4/24/2011  MUSTAFA NEZĠH KÖSEOĞLU   8    E  GÜNEYSU K.ÇAĞLA ĠLKÖĞRETĠM OK.
69  2  4/24/2011  KADER AYHAN         8    K  GÜNEYSU ADACAMİİ İLKÖĞRETİM OK.
70  2  4/24/2011  HALĠM KALENDER       8    E  GÜNEYSU ADACAMĠĠ ĠLKÖĞRETĠM OK.
71  2  4/24/2011  SERTAN ŞANLIBAYRAK     9    K   ŞEHİT KEMAL MUTLU AND. ÖĞ.L.
72  2  4/24/2011  MERYEM ġAHĠN        9    K   ġEHĠT KEMAL MUTLU AND. ÖĞ.L.
73  2  4/24/2011  MEVLANA BALTACI       9    E   ŞEHİT KEMAL MUTLU AND. ÖĞ.L.
74  2  4/24/2011  SELĠN KURT         9    K   ġEHĠT KEMAL MUTLU AND. ÖĞ.L.
75  2  4/24/2011  SABRİ KANDEMİR       10    E   GÜNEYSU İMAM HATİP LİSESİ
76  2  4/24/2011  BETÜL AKMEHMET       10    K   GÜNEYSU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
77  2  4/24/2011  FURKAN ERKAN        10    E   GÜNEYSU İMAM HATİP LİSESİ
78  2  4/24/2011  ġEYDA PEÇE         11    K   GÜNEYSU YAVUZ SELĠM LĠSESĠ
79  2  4/24/2011  SADIK KANDEMİR       11    E   GÜNEYSU YAVUZ SELİM LİSESİ
80  2  4/24/2011  MĠNE YAZICI         11    K   GÜNEYSU YAVUZ SELĠM LĠSESĠ
81  3  4/24/2011  MÜŞERREF İPEK       9-574   K      RİZE FENER LİSESİ
82  3  4/24/2011  ÜMRAN KUTLU        10-392   K      RĠZE FENER LĠSESĠ
83  3  4/24/2011  NURETTİN CAN GİRİT    10-427   E      RİZE FENER LİSESİ
84  3  4/24/2011  OSMAN ÇELĠK       11-1010   E      RĠZE FENER LĠSESĠ
85  3  4/24/2011  GÜRKAN GÜR        9-F 1001  E     RİZE TEVFİK İLERİ E.M.L
86  3  4/24/2011  MURAT ARSLAN       9-B 143   E     RĠZE TEVFĠK ĠLERĠ E.M.L
87  3  4/24/2011  OĞUZ ÇİLENGER      9-D 389   E     RİZE TEVFİK İLERİ E.M.L
88  3  4/24/2011  MUSA GÜNEY        10-A 207  E     RĠZE TEVFĠK ĠLERĠ E.M.L
89  3  4/24/2011  SERPİL SUKAS       10-D 533  K  RİZE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
90  3  4/24/2011  SULTAN BOLAT       9-A 1390  K  RĠZE KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ
91  3  4/24/2011  BAHAR HOŞGÖR       A 9-A 133  K  RİZE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
92  3  4/24/2011  SEVDA AYDIN       11-B 1426  K  RĠZE KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ
93  3  4/24/2011  M. ERDEM KAZANCI     9-A 25   E  HASAN KEMAL YARDIMCI İMKB E.M.L.
94  3  4/24/2011  HAMZA SERHAT DEMĠRCĠ   9-B 79   E  HASAN KEMAL YARDIMCI ĠMKB E.M.L.
95  3  4/24/2011  BURAK BOSTAN       9-H 454  E  HASAN KEMAL YARDIMCI İMKB E.M.L.
96  3  4/24/2011  EMRE YILMAZ       10-K 1668  E  HASAN KEMAL YARDIMCI ĠMKB E.M.L.
97  3  4/24/2011  PELİN ÖZGÜR       9-B 90   K    RİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ
98  3  4/24/2011  SENANUR TUZCU      9-C 252  K    RĠZE SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ
99  3  4/24/2011  HASRET YASEMİN ŞAHİN   10-A 73  K    RİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ
100  3  4/24/2011  GÜLTEKĠN CĠVELEKOĞLU  11-B 197  E    RĠZE SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ
101  3  4/24/2011  SEFANUR BAŞ        9-E    K        RİZE LİSESİ
102  3  4/24/2011  YUSUF ZĠYA SALĠHOĞLU   9-E    E        RĠZE LĠSESĠ
103  3  4/24/2011  İSMİHAN TURGUT      10-D   K        RİZE LİSESİ
104  3  4/24/2011  FERHAT SAK       11- FEN A  E        RĠZE LĠSESĠ
105  3  4/24/2011  A. MELİK ALTUN       9E    E     RİZE İMAM HATİP LİSESİ
106  3  4/24/2011  MUHAMMET ALĠ TUZCU     9H    E     RĠZE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
107  3  4/24/2011  RAMAZAN DEMİR       10 E   E     RİZE İMAM HATİP LİSESİ
108  3  4/24/2011  AHMET HARMAN       10- D   E     RĠZE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
109  3  4/24/2011  FEYZA ERDOĞAN       9- D   K     RİZE ANADOLU LİSESİ
110  3  4/24/2011  SAMET KESĠCĠ       9-B    E     RĠZE ANADOLU LĠSESĠ
111  3  4/24/2011  MELİKE S.KARAOSMAN    10-B   K     RİZE ANADOLU LİSESİ
112  3  4/24/2011  ġEYMA GÜNGÖR       11-F   K     RĠZE ANADOLU LĠSESĠ
113  3  4/24/2011  EMİNE ALEV         9    K    RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ
114  3  4/24/2011  BEDĠRHAN MANI       9    E   RĠZE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
115  3  4/24/2011  HASAN REYHAN        10    E    RİZE TİCARET MESLEK LİSESİ
116  3  4/24/2011  NEġE ÇELĠK         11    K   RĠZE TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
117  3  4/24/2011  ECRİN TOPAL       9D-196   K    RİZE HASAN SAĞIR LİSESİ
118  3  4/24/2011  DUYGU DĠLSĠZ      10D-466   K    RĠZE HASAN SAĞIR LĠSESĠ
119  3  4/24/2011  BÜŞRA EREN       11E-814   K    RİZE HASAN SAĞIR LİSESİ
120  3  4/24/2011  MUHAMMET FATĠH DUR   11E 344   E    RĠZE HASAN SAĞIR LĠSESĠ
121  4  4/24/2011  OĞUZHAN BÜYÜK      6/C-822  E    ÇAYELİ YAMANTÜRK İ.Ö.O.
122  4  4/24/2011  DĠLRUBA KÖKSAL      6/C-890  K    ÇAYELĠ YAMANTÜRK Ġ.Ö.O.
123  4  4/24/2011  EMİRHAN TOPÇİ      7/A-513  E    ÇAYELİ YAMANTÜRK İ.Ö.O.
124  4  4/24/2011  BEYZA HACIOĞLU      7/C 542  K    ÇAYELĠ YAMANTÜRK Ġ.Ö.O.
125  4  4/24/2011  EMRE CAN ÇORAPÇI     8/B-646  E    ÇAYELİ YAMANTÜRK İ.Ö.O.
126  4  4/24/2011  FATĠH SULTAN KAZANBAġ  8/C-724  E    ÇAYELĠ YAMANTÜRK Ġ.Ö.O.
127  4  4/24/2011  SERENAY KÖROĞLU     8/D-661  K    ÇAYELİ YAMANTÜRK İ.Ö.O.
128  4  4/24/2011  ONUR BOSTANCI      8/D-614  E    ÇAYELĠ YAMANTÜRK Ġ.Ö.O.
129  4  4/24/2011  MAHMUT CAN YAZICI    6/B-767  E    ÇAYELİ HASAN YILMAZ İ.Ö.O.
130  4  4/24/2011  AYġEGÜL KOÇAL      8/C-47   K   ÇAYELĠ HASAN YILMAZ Ġ.Ö.O.
131  4  4/24/2011  FETHULLAH ZİFİROĞLU   7/A-219  E    ÇAYELİ HASAN YILMAZ İ.Ö.O.
132  4  4/24/2011  TUNAHAN YILANCI     8/C-749  E    ÇAYELĠ HASAN YILMAZ Ġ.Ö.O.
133  4  4/24/2011  BETÜL ÇATAKLI      10/A-534  K  ÇAYELİ KIZ TEKNİK VE MSELEK LİSESİ
134  4  4/24/2011  EBRU HACIOĞLU      10/B-557  K  ÇAYELĠ KIZ TEKNĠK VE MSELEK LĠSESĠ
135  4  4/24/2011  ZEKİYE BABALI      10/B-573  K  ÇAYELİ KIZ TEKNİK VE MSELEK LİSESİ
136  4  4/24/2011  AYġENUR ÇEPNĠ      10/A-507  K  ÇAYELĠ KIZ TEKNĠK VE MSELEK LĠSESĠ
137  4  4/24/2011  KÜBRA GİRİT        7/A   K    ÇAYELİ KAPTANOĞLU İ.Ö.O.
138  4  4/24/2011  MĠRAÇ SANDIKÇI       6    E    ÇAYELĠ ĠSHAKOĞLU Ġ.Ö.O.
139  4  4/24/2011  RUKİYE MEYVECİ      7-A/143  K    ÇAYELİ FİKRİ KEÇELİ İ.Ö.O.
140  4  4/24/2011  KEVSER SARIKAYA     8-A/93   K    ÇAYELĠ FĠKRĠ KEÇELĠ Ġ.Ö.O.
141  4  4/24/2011  ELİF YILMAZ        11/A   K  ÇAYELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
142  4  4/24/2011  EMĠNE SARI        11/A   K  ÇAYELĠ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
143  4  4/24/2011  MUHAMMET HÜSREV      11/B   E  ÇAYELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
144  4  4/24/2011  RAMAZAN TEMEL      8/B-356  E   ÇAYELĠ MERKEZ ATATÜRK Ġ.Ö.O.
145  4  4/24/2011  BETÜL TEMEL       8/B-361  K   ÇAYELİ MERKEZ ATATÜRK İ.Ö.O.
146  4  4/24/2011  BETÜL BALYAġ       8/B-4   K  ÇAYELĠ MERKEZ ATATÜRK Ġ.Ö.O.
147  4  4/24/2011  BEYTULLAH ÇİFTÇİ    10/C-377  E  ÇAYELİ BARBAROS TEKNİK VE EML.
148  4  4/24/2011  SEMĠH ÇALIġKAN     10/C-495  E  ÇAYELĠ BARBAROS TEKNĠK VE EML.
149  4  4/24/2011  ABDULKADİR YILANCI   6/C-674  E     ÇAYELİ 9 MART İÖO.
150  4  4/24/2011  TAYYĠP DEMĠR      6/C-182  E     ÇAYELĠ 9 MART ĠÖO.
151  4  4/24/2011  ŞEYMA TAFRALI      8/C-65  K     ÇAYELİ 9 MART İÖO.
152  4  4/24/2011  SERRA KARPUZ      7/C-434  K     ÇAYELĠ 9 MART ĠÖO.
153  4  4/24/2011  CANER ARICI       7/A-284  E     ÇAYELİ 9 MART İÖO.
154  4  4/24/2011  ĠBRAHĠM KURU       9-A   E  ÇAYELĠ A.H-N.ĠSHAKOĞLU ANAD.LĠS.
155  4  4/24/2011  MELİH FİKRİ GEMİCİ    9-C   E  ÇAYELİ A.H-N.İSHAKOĞLU ANAD.LİS.
156  4  4/24/2011  RASĠM BERAT BAYRAKTAR   9-C   E  ÇAYELĠ A.H-N.ĠSHAKOĞLU ANAD.LĠS.
157  4  4/24/2011  FURKAN SARI        9-C   E  ÇAYELİ A.H-N.İSHAKOĞLU ANAD.LİS.
158  4  4/24/2011  GÖNÜL TEMEL       10/521  K    ÇAYELĠ VAKIFBANK LĠSESĠ
159  4  4/24/2011  TUĞÇENUR OKUTAN     10/597  K    ÇAYELİ VAKIFBANK LİSESİ
160  4  4/24/2011  DOĞAN YAZICI       11/135  E    ÇAYELĠ VAKIFBANK LĠSESĠ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:132
posted:11/26/2011
language:Turkish
pages:4