REPUBLIKA SHQIPERISE - Get as DOC

Document Sample
REPUBLIKA SHQIPERISE - Get as DOC Powered By Docstoc
					                PËRMBAJTJA
                 Çështje Civile
Nr.i vendimit    Data                   PALËT                       Faqe

1224 (00-2006-816) 01.11.2006   B.SH.S. (Byroja Shqiptare e Sigurimit) kundër
                 Gezim Dervishi................................................................... 7
1225 (00-2006-687) 01.11.2006   Nuri Çeloaliaj, Violeta Ymeri në mungesë kundër
                 Agjencia Kombëtare e Privatizimit Dega Vlorë
                 në mungesë ......................................................................... 9
1226 (00-2006-918) 01.11.2006   K.S.SH. (Konfederata Sindikatave te Shqiperise)
                 kundër “Agostino Kompani” shpk ................................... 11
1227 (00-2006-781) 01.11.2006   Violeta Mulla kundër Ortaket e Shoqerise Tregtare ne
                 likuidim e Siper “Marini Albplastik” sh.p.k.
                 ne mungese, Vlash Marini - Tirane ne mungese
                 Ministria e Ekonomise...................................................... 15
1228 (00-2006-794) 01.11.2006   Gezim Myftari kundër Ministria e Drejtesise
                 ne mungese ....................................................................... 18
1229 (00-2006-760) 01.11.2006   Albert Bicja ne mungese kundër Instituti i Rritjes se
                 Peshkut Durres ne mungese ............................................. 21
1230 (00-2006-773) 02.11.2006   Robert Radoja, Ramazan Peku,Fatos Qerimaj kundër
                 Gazeta “Dita”, Shoqeria “Dita Grup” sh.a.
                 ne mungese ....................................................................... 24
1231 (00-2006-702) 02.11.2006   Alqiviadhi Pano kundër Foto Bejleri, Andrea Bollano,
                 Petro Zoto ......................................................................... 27
1232 (00-2006-703) 02.11.2006   Ferit Troci kundër Bashkia Kamez .................................. 30
1233 (00-2006-890) 02.11.2006   Rifat Frasheri kundër Bashkia Vlore - Seksioni i
                 Finances, Shezai Aliaj ...................................................... 32
1234 (00-2006-705) 02.11.2006   Kristaq Bode ne mungese kundër K.K.K.P. Korçe
                 ne mungese, Violeta Argjendari, Pavlina Koca,
                 Dhimitra Avrami ne mungese, Kristaq Llakmani
                 ne mungese, Koco Llakmani ne mungese, Dhimitri
                 Llakmani ne mungese, Adriana Sofroni ne mungese,
                 Johan Furxhi ne mungese, Magdalena Furxhi
                 ne mungese, Irma Kavaja ne mungese, Shpresa Qano
                 ne mungese ....................................................................... 38
1235 (00-2006-704) 02.11.2006   Trashegimtaret e Naim Toska, Zyhdi Toska,
                 Xhevdet Toska, ne mungese kundër Trashegimtaret e
                 Sulajman Nikshiqi, Sadije Nikshiqi, Izeir Nikshiqi,
                 Adlije Nikshiqi, Remzi Nikshiqi, K.K.K.P. Shkoder
                 ne mungese ....................................................................... 43
1236 (00-2006-678) 02.11.2006   Thoma Llambro kundër Angjelina Llambro,
                 Vasilika Llambro, Athina Llambro, Llazi Llambro,
                 Vitori Llambro, Janaq Llambro, Kristaq Llambro,
                 Anila Llambro .................................................................. 47
1237 (00-2006-778) 02.11.2006   K.C. kundër D.Z. .............................................................. 52


                                                        1
1238 (00-2006-676) 02.11.2006  Mereme Luga, Liri Plangarica, Lejla Llagami
                Vjollca Kruetani kundër Robert Huta, A.K.P. Dega
                Tirane ne mungese, Z.R.P.Paluajteshme ne mungese,
                K.K.K.Pronave Prefektura Tirane ne mungese ................ 56
1239 (00-2006-711) 02.11.2006  Andrea Hamolli kundër Shoqeria ″British American
                Tobacco Albania” sh.p.k. ne mungese ............................. 61
1240 (00-2006-813) 08.11.2006  Avdyl Loci kundër Kole Deda, Zyra Administrimit te
                Mbrojtjes se Tokes Qarku Lezhe...................................... 65
1241 (00-2006-811) 08.11.2006  Çel Vatoçi kundër Drejtoria e Policise Qarku Fier
                ne mungese, Komisariati Policise Lushnje ne mungese... 68
1242 (00-2006-785) 0811.2006  Lirie Zaharia, Kimete Gjoka, Dhurata Magjistari,
                Silvana Leba, Vajdije Hasa, Maksim Haxhia, Merushe
                Haxhia, Fellenxa Koçi, Lumturi Xhabia, Xhei Agovi
                kundër Halim Kumini, Rapush Paja, Tahir Sharka
                Gezim Lala, Ylli Lico, Tomorr Hasa, Fatmir Hasa,
                Kujtim Hasa, Ajet Paja ne mungese, Komisioni i
                Tokes prane Qarkut Durres, Z.R.P.P.Durres
                ne mungese ....................................................................... 71
1243 (00-2006-809) 08.11.2006  Pellumb Hamitaj ne mungese kundër Sadik Cipa
                ne mungese, K.K.K.Pronave te Qarkut Vlore
                ne mungese ....................................................................... 74
1244 (00-2006-792) 09.11.2006  Shoqeria ″S.I.A.L.-PEL” sh.p.k. me seli ne Korce, ish
                Fabrika e Lekureve Korçe kundër Komisioni i
                Apelimit Tatimor prane Ministrise se Financave,
                Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Dega e Tatimeve
                Korçe ................................................................................ 78
1245 (00-2006-782) 09.11.2006  Shukri Begu ne mungese kundër Instituti i Sigurimeve
                Shoqerore Tirane ne mungese .......................................... 82
1246 (00-2006-783) 09.11.2006  Zyber Hasa ne mungese kundër Reparti Ushtarak
                nr.2240 Vlore, Avokatura e Shtetit .................................. 85
1252 (00-2006-810) 14.11.2006  Zydi Njuma kundër Fatbardha Murthi,
                Rexhep Murthi, Ibrahim Murthi, Mimoza Murthi;
                Sanije Njuma, Sulejman Njuma, Setki Njuma
                ne mungese, Nazmi Njuma, Ylber Njuma ....................... 88
1253 (00-2006-819) 14.11.2006  Haki Muhametllari ne mungese kundër Dega e
                Thesarit Skrapar ............................................................... 90
1254 (00-2006-924) 14.11.2006  Hasan Ahmetaj ne mungese kundër D.P.B. (Drejtoria
                e Pergjitheshme e Burgjeve) ne mungese......................... 93
1255 (00-2006-817) 14.11.2006  Majlinda Mustafaj ne mungese kundër Kontrolli i
                Larte i Shtetit ne mungese ................................................ 95
1257 (00-2006-784) 16.11.2006  Shoqeria Tregtare “Kappa Oil“ sh.p.k. Krenar Lasko
                kundër Dega e Doganes Durres ........................................ 97
1258 (00-2006-917) 16.11.2006  Vladimir Loshi ne mungese kundër Keshilli i
                Rregullimit te Territorit te Bashkise Fier ne mungese,
                Dega e Policise se Ndertimit Fier ne mungese ............... 101
2
1259 (00-2006-787) 16.11.2006  Diturije Blaceri ne mungese kundër Stefan Kollcaku,
                Drita Kollcaku, Taulla Haxhillari, Luan Muço,
                Vangjel Karoli, Liljana Karoli, Olsi Karoli, Monika
                Karoli, Pavlina Karoli, Armanda Karoli ne mungese,
                Bashkia e Qytetit Pogradec ne mungese ........................ 104
1260 (00-2006-780) 16.11.2006  Kosta Zoto kundër K.K.K.Pronave prane Keshillit te
                Rrethit Vlore ne mungese, Kleanthi Kallushi ................ 109
1261 (00-2006-814) 21.11.2006  Sabri Hazizi kundër Adnand Hazizi, Xhemal Hazizi ..... 113
1262 (00-2006-900) 21.11.2006  Kristofor Vaso, Kleanthi Vaso, Kostandin Vaso,
                Robert Vaso, ne mungese kundër Todi Dako
                ne mungese ..................................................................... 116
1263 (00-2006-898) 21.11.2006  Ramadan Sulaj, Pajtim Sulaj, Besnik Beqaj,
                ne mungese kundër Agim Mellaraj, Behare Mellaraj,
                Margarita Mellaraj, Pajtim Mellaraj, Robert Mellaraj,
                Novruz Mellaraj, K.K.K.P. Fier ne mungese ................. 118
1264 (00-2006-831) 21.11.2006  Petrit Spaho, Engjellushe Spahiu, Enkeleida Spahiu,
                Dafina Spahiu kundër Bashkia Tirane............................ 120
1265 (00-2006-832) 21.11.2006  “A.R.M.O” Sh.A. Fier kundër “A.R.C.O” Sh.A.
                ne mungese ..................................................................... 125
1270 (00-2006-884) 21.11.2006  Fatmira Dono kundër Ministria e Ekonomisë,
                Agjencia Kombëtare e Privatizimit,
                Drejtoria e Përgjithëshme e Doganave ........................... 129
1271 (00-2006-905) 21.11.2006  Ilir Gjylbegu kundër Shoqeria “ALBISNA” shpk
                në mungesë ..................................................................... 131
1275 (00-2006-909) 23.11.2006  Hatixhe Gojani kundër Habib Budani ............................ 136
1276 (00-2006-818) 23.11.2006  Naunka Muçaraku ne mungese kundër Eli Agalliu
                ne mungese ..................................................................... 140
1277 (00-2006-796) 23.11.2006  Patriot Sakollari kundër Bashkia Tirane, Drejtoria e
                Pergjitheshme Ekonomike dhe Drejtoria e dhenies se
                lejeve per ushtrim aktiviteti ............................................ 144
1278 (00-2006-828) 23.11.2006  Shoq “Petrolimpeks” sh.a. kundër Dega e Tatim
                Paguesve te Medhenj, Drejtoria e Pergjithshme e
                Tatimeve, Komisioni i Apelimit Tatimor ....................... 147
1279 (00-2006-829) 23.11.2006  Shoq “MERT” sh.p.k. kundër Komisioni i Apelimit
                Tatimor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve,
                Dega e Tatim Taksave Tirane ........................................ 149
1280 (00-2006-830) 23.11.2006  Drejtoria e Pergjithshme e Doganave kundër
                Komisioni i Sherbimit Civil ne mungese ....................... 151
1281 (00-2006-891) 23.11.2006  Lindita Matohitaj kundër Gerhard Matohitaj,
                Selim Matohitaj, ne mungese ......................................... 154
1282 (00-2006-771) 23.11.2006  Shahin Haruni kundër Idriz Mita.................................... 157
1283 (00-2006-770) 23.11.2006  Fatmir Lleshi kundër Drejtoria e Pergjithshme e
                Policise ........................................................................... 160
                                                        3
          Çështje Penale

123  01.11.2006  Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së shkallës së
          parë Vlorë
          Përson nën hetim: Arjan Xhaferllari, i padënuar ............ 164
620  01.11.2006  I pandehur: Gezim Cafi .................................................. 166
621  01.11.2006  Kërkues: Albenc Goxharaj ............................................. 171
622  01.11.2006  Të pandehur: Hamza Karoshi, Bujar Sfinjari ................. 174
623  01.11.2006  I pandehur: Elvis Gurra .................................................. 178
626  08.11.2006  I pandehur: Arben Jazaj .................................................. 182
627  08.11.2006  Të pandehur: Myzafer Dauti, Laurant Korro,
          Laert Taka, Majlinda Tusha ........................................... 187
628  08.11.2006  I pandehur: Odise Kote................................................... 191
629  08.11.2006  I pandehur: Barjam Demiri............................................. 193
630  08.11.2006  I pandehur: Edmond Lutaj .............................................. 197
631  08.11.2006  I pandehur: Besnik Allamani .......................................... 200
669  15.11.2006  I pandehur: Asenis Tushe ............................................... 203
671  15.11.2006  I pandehur: Ilir Xhakja ................................................... 206
672  15.11.2006  Kërkues: Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor
          Durres
          I denuar: Flamur Dervishi ose Niko Disha ..................... 210
673  15.11.2006  Të pandehur: Edmond Çupi i padënuar,
          Fatmir Çupi i padënuar, Besmir Çupi i padënuar ........... 214
675  15.11.2006  I pandehur: Altin Sina, i padënuar .................................. 220
688  22.11.2006  I pandehur: Leonard Avdia............................................. 223
689  12.11.2006  I pandehur: Gjon Rrushi ................................................. 227
690  22.11.2006  I pandehur: Gentian Hysi ............................................... 230
691  22.11.2006  I pandehur: Gjergj Bardhaj ............................................. 235
726  22.11.2006  Të pandehur: Bardhi Kushi, Kimet Dyrmishi ................ 241
4
5
  ÇËSHTJE CIVILE
6
Nr.11231-00175-00-2005 Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-816 i Vendimit (1224)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Artan Hoxha      Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Perikli Zaharia    Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          B.SH.S. (BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT)
                       perfaqesuar ne gjykim nga Av. i Shtetit K. Skera
         I PADITUR:         GEZIM DERVISHI, perfaqesuar ne gjykim nga
                       Av. H. Skuqi

                     OBJEKTI:
            Kthim shume, ne baze te Nenit 1142 te K.C.
         dhe Neneve 2, 13 e vijues te Dekretit nr.295, date 15.09.1992
           “Per sigurimin e detyrueshem te mjeteve motorike”.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr.4919, date 21.10.2004 ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise, detyrimin e te paditurit per pagim shume ne masen
       984.579 Leke.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.595, date 12.05.2005 ka vendosur:
       Prishjen e vendimit te mesiperm dhe rrezimin e kerkese padise.

    Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs paditesi, i cili me pretendimin se gjykata ka
zbatuar ligjen gabim, dhe konkretisht:
  - Parashkrimi i padise nuk eshte ngritur gjate gjykimit te çeshtjes.
  - Gjykata nuk ka hetuar momentin e venies ne dijeni te paditesit mbi afatin e parashkrimit.
  - Kerkojne prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te
    gjykates se shkalles se pare.
                                                7
               KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, degjoi perfaqesuesin e
paditesit, i cili kerkoi pranimin e rekursit, perfaqesuesin e anes se paditur, i cili kerkoi rrezimin e
rekursit, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                        VËREN
     Me kerkese padine objekt gjykimi, paditesi ka kerkuar prej te paditurit rimbursimin e
shumes se paguar ne interes te personit te trete.
     Me date 03.01.2002 ne rrugen automobilistike Tirane-Kamez, ka ndodhur nje aksident
rrugor me pasoje vdekjen e drejtuesit te automjetit tjeter. Autor i ketij aksidenti ka qene i
padituri, fajesia e te cilit eshte provuar edhe me vendim gjyqesor penal te formes se prere.
     Mbi kerkesen e familjareve te te demtuarit (viktimes) paditesi ka likuiduar detyrimin e tij
civil, detyrim te cilin ja kerkon te paditurit, si person fajtor.
     Gjykata e rrethit ka pranuar padine e paditesit; gjykata e apelit ka prishur vendimin me
arsyetimin se ne baze te Nenit 115 te K.C. e drejta e padise eshte parashkruar.
     Arsyetimi i gjykates se apelit eshte ne kundershtim me ligjen.
     Se pari parashkrimi eshte e drejte qe duhet te pretendohet nga palet (Neni 125 i K.C.) dhe
nuk mund te shqyrtohet kryesisht nga gjykata. Kete te drejte asnje nga pjesemarresit ne proces
nuk e ka ushtruar.
     Se dyti, afati i parashkrimit fillon nga data e te drejtes per ngritjen e padise, dhe kjo e
drejte lidhet me momentin kur behet pagesa. Meqenese pagesa eshte realizuar me date
16.05.2003, nga kjo date llogaritet edhe ecja e afatit te parashkrimit.
     Ne rrethanat e zbatimit te gabuar te ligjes, vendimi i gjykates duhet te prishet dhe çeshtja
t’i dergohet edhe nje here Gjykates se Apelit Tirane per shqyrtim.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 485§c te K.Pr.C.,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.595, date 12.05.2005 te Gjykates se Apelit Tirane, dhe dergimin e
çeshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Tirane, me tjeter trup gjykues.

                                Tirane, me 01.11.2006
8
Nr.112111-00047-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-687 i Vendimit (1225)

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Artan Hoxha      Anetar
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006 mori ne shqyrtim çështjen civile me palë:

          PADITËS:         NURI ÇELOALIAJ, VIOLETA YMERI,
                       në mungesë
          E PADITUR:        AGJENCIA KOMBËTARE E PRIVATIZIMIT
                       (A.K.P.) DEGA VLORË, në mungesë

                   OBJEKTI I PADISË:
                Detyrim për zbatim kontrate dhe
             detyrimin per te shitur siperfaqen ndertimore.
             Baza Ligjore: Ligji nr.7980, date 27.07.1995,
                 VKM nr.562, date 09.10.1995,
                 VKM nr.883, date 23.12.1996,
             nenet 419 e vijues e 659 e vijues të Kodit Civil.


    Gjykata e shkallës së parë Vlorë me vendimin nr.1802, date 26.10.2004 ka vendosur:
       Pranimin e padisë.
       Detyrimin e pales se paditur, A.K.P. Dega Vlorë, që t’u shesë shtetasve Nuri
       Çeloaliaj, Neki Ngucaj e Violeta Ymeri sipërfaqen ndërtimore të mbetur 412 m2
       të ish repartit te ullirit në Kombinatin e Konservave Skelë, Vlorë, me kufij te
       përcaktuar në zonën kadastrale nr.8603.

    Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr.62, date 13.05.2005 ka vendosur:
       Ndryshimine vendimit nr.1802, date 26.10.2004 të Gjykatës së shkallës së parë
       Vlorë dhe duke e gjykuar çështjen në fakt:
       Rrëzimin e padisë.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit kanë bere rekurs paditësat, të cilët parashtrojnë këto
shkaqe për prishjen e tij:
  - Vendimi është dhënë në kundërshtim me ligjin nenin 752 te K.C.


                                                 9
               KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Perikli Zaharia dhe si bisedoi çështjen ne teresi,

                       VËREN
     Vendimi i gjykates se apelit Vlore, me te cilin eshte ndryshuar vendimi i gjykates se
shkalles se pare dhe eshte rrezuar padia eshte marre ne pajtim me ligjin, prandaj duhet te lihet ne
fuqi.
     Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore rezulton se:
     Paditesat Nuri Çeloaliaj dhe Violeta Ymeri, se bashku me shtetasin Neki Ngucaj kane
privatizuar nepermjet kontrates se shitjes date 21.02.1994, te lidhur me palen e paditur, A.K.P.
dhe Kombinatin e Konservave Vlore, nje objekt qe figuronte me siperfaqe ndertimore 600 m2, i
ndodhur ne territorin e ketij Kombinati dhe qe funksiononte si repart i ullirit.
     Me kontraten e shitjes date 21.08.1996 paditesat kane blere 400 m2 truall nga siperfaqja
ndertimore e ketij objekti.
     Paditesat kane kerkuar nepermjet padise se tyre te ngritur ne maj 2004 detyrimin e pales
se paditur per shitjen edhe te nje siperfaqeje trualli prej 412 m2, me pretendimin se siperfaqja
ndertimore e objektit te lartpermendur eshte 812 m2.
     Ne keto rrethana, ky Kolegj gjykon se, gjykata e apelit me te drejte ka ndryshuar
vendimin e gjykates se shkalles se pare, me te cilin eshte vendosur pranimi i padise, pasi vete
paditesat kane pranuar te blejne 400 m2 te siperfaqes ndertimoret e objektit, pra aq siperfaqe sa
eshte pranuar me kontraten e mesiperme te lidhur vullnetarisht midis paleve.
     Pretendimi i paditesave i ngritur ne rekurs se, vendimi i gjykates se apelit vjen ne
kundershtim me nenin 752 te K.C. eshte i pabazuar, pasi sic rezulton nga rrethanat e mesiperme,
nuk ndodhemi perpara rastit qe parashikon kjo dispozite.
     Ne rastin ne gjykim objekti i kontrates se shitjes ka qene i percaktuar, shitja e 400 m2
truall, si siperfaqe e domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit te objektit. Pikerisht kjo siperfaqe
trualli eshte nxjerre ne shitje nga pala e paditur dhe pikerisht kete siperfaqe trualli kane pranuar
ta blejne vullnetarisht paditesat, pa paraqitur asnje pretendim per kete ne momentin e lidhjes se
kontrates.
     Keshtu, ne keto kushte paditesat nuk mund te ngrene padi per detyrimin e pales se paditur
per zbatimin e kontrates se shitjes date 21.02.1994, ne nje kohe qe, sic rezulton, kjo pale e ka
zbatuar rregullisht kete kontrate te lidhur rregullisht midis tyre.
     Sipas nenit 690 te K.C., kontrata e lidhur rregullisht ka forcen e ligjit per palet.

                    PËR KËTO ARSYE
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te Kodit te Procedures
Civile,

                      VENDOSI
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.62, date 13.05.2005 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

                                 Tirane, me 01.11.2006
10
Nr.11115-00174-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-918 i Vendimit (1226)

                   VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Artan Hoxha      Anetar
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS I KUNDËRPADITUR:         K.S.SH. (KONFEDERATA E
                             SINDIKATAVE TE SHQIPERISE),
                             perfaqesuar ne gjykim nga
                             Av. A. Hajdaraj
         I PADITUR KUNDËRPADITËS:         “AGOSTINO KOMPANI” SHPK,
                             perfaqesuar ne gjykim nga
                             Av. Dh. Prifti
         PERSON I TRETË:             ZYRA E RREGJISTRIMIT TE
                             PASURIVE TE PALUJTESHME,
                             ne mungese

                   OBJEKTI PADISË:
               Shlyerje e detyrimit te palikuiduar,
             lirim dhe dorezim objekti shperblim demi,
           ne baze te Nenit 296, 640, 655, 8122 e vijues te K.C.
                  dhe nenit 32 a te K.Pr.C.
                OBJEKTI KUNDËRPADISË:
                    Njohje ne pronesi
             dhe pagim i cmimit te ndertimeve te kryera,
            ne baze te Neneve 1754, 146, 192, 193 te K.C.
                  dhe Nenit 160 te K.Pr.C.


   Gjykata e Rrethit gjyqesor Tirane me vendimin nr.3868, date 16.07.2004 ka vendosur:
       Pranimin e pjesshem te kerkese padise, detyrimin e te paditurit per lirimin dhe
       dorezimin e sendit, rrezimin e pjeses tjeter te padise dhe te kunderpadise.                                             11
     Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.770, date 24.06.2005 ka vendosur:
        Ndryshimin e vendimit dhe pranimin pjeserisht te kerkese padise dhe te
        kunderpadise, duke detyruar paditesin te paguaje ne favor te paditurit shumen prej
        9.582.645 Leke si shpenzime.

     Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs paditesi, i cili me pretendimin se:
   -  Gjykata ka zbatuar ligjen gabim, dhe konkretisht se ana e paditur nuk ka paguar qirane
     dhe ajo mban sendin.
   -  Kerkojne prishjen e te dy vendimeve dhe detyrimin e anes se paditur te liroje objektin
     dhe te paguaje shperblim demi;

    Ka paraqitur kunderrekurs edhe ana e paditur, e cila kerkon mospranimin e rekursit pasi
paraqitja e tij eshte ne kundershtim me ligjen.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, perfaqesuesin e
paditesit, i cili kerkoi pranimin e rekursit, perfaqesuesin e te paditurit, qe kerkoi lenien e
vendimit ne fuqi, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                       VËREN
    Pjesemarresit ne proces me date date 25.10.1994 kane lidhur nje kontrate qiraje per
objektin Vila e shtepise se pushimit ne Dajt.
    Paditesi pretendon se ka shlyer detyrimin kontraktor duke dorezuar sendin dhe i padituri
nuk ka paguar qirane e sendit.
    Nga ana e tij i padituri, ka pretenduar se paditesi nuk eshte pronar dhe se ai ka bere
investime per te cilat paditesi duhet te paguaje shumen perkatese te investimit te realizuar.
    Ne keto rrethana mosmarreveshja u be objekt i shqyrtimit gjyqesor.
    Gjykata e shkalles se pare, ka vendosur; pranimin pjeserisht te kerkese padise,
detyrimin e te paditurit per lirimin e sendit dhe rrezimin e padise per pjesen tjeter. Po ashtu ka
vendosur edhe rrezimin e kunderpadise.
    Gjykata e apelit ka vendosur; pranimin pjerisht te kerkese padise, d.m.th. lirimin e
sendit dhe rrezimin per pjesen tjeter. si dhe pranimin pjeserisht te kunderpadise. d.m.th.
detyrimin e paditesit t’i paguaje te paditurit shumen prej 9.582.645 Leke si shpenzime.
    Arsyetimet e gjykatave jane ne menyra te ndryshme. Ajo e rrethit ka arsyetuar se:
        -    i padituri e mban sendin pa asnje titull dhe duhet ta dorezoje ate pasi afati i
    kontrates ka perfunduar;
        -    kerkimi per qirane eshte i parashkruar pasi kane kaluar tre vjet ne kuptim
    te Nenit 115 te K.C.;
        -    i padituri duhej te kembengulte per krijimin e komisionit dhe investimet
    jane kryer pa pelqimin e paditesit.
    Gjykata e apelit ka arsyetuar se:
        -    Mosngritja e komisionit nuk provon se investimet nuk jane kryer;
        -    Nuk eshte i padituri qe ka inisiativen per ngritjen e komisionit;
        -    Investimet jane kryer.
12
    Arsyetimet e mesiperme te gjykates jane te gabuara dhe per pasoje dhe dhenia e vendimit
eshte e gabuar dhe ne kundershtim me ligjen, gje e cila pas sjell prishjen e tij dhe detyrimin e
gjykates se apelit qe ta shqyrtoje edhe nje here çeshtjen.
    1. Paditesi ka paraqitur kerkese padine me objekt detyrime qe burojne nga kontrata e
qirase dhe nga e drejta e pronesise, duke vene si baze ligjore Nenet 296, 640, 655, 812 e vijues te
K.C.
    Nga ana e tij edhe i padituri ka paraqitur nje kunderpadi dhe ka kerkuar detyrimin e
paditesit per njohje pronar te objektit dhe pagim te shpenzimeve per ndertimin e objektit, duke
vene si baze ligjore Nenet 175, 146, 850 te K.C.
    2. Ne pretendimet e tyre pjesemarresit ne proces i kane qendruar besnik kerkimeve ne
kerkese padi, d.m.th. objektit dhe bazes ligjore; keshtu paditesi ka pretenduar per detyrime qe
burojne nga kontrata e qirase, dhe i padituri per detyrime qe burojne nga kontrata e sipermarrjes.
    3. Gjykata ne pranimin e kunderpadise duhej te analizonte nese kunderpadia ka lidhje me
kerkese padine. Me tej ne analizen e mosmarreveshjes ajo ne kundershtim me Nenin 16 te
K.Pr.C. (parimi i se drejtes) ka marre per baze vetem pretendimet e pjesemarresve ne proces
duke mos percaktuar drejte marredhenien juridike objekt i shqyrtimit gjyqesor. Nga arsyetimi qe
kane bere gjykatat krijohet bindja se eshte pranuar se kemi te bejme me kontrate sipermarrje.
    4. Paditesi ka pretenduar se ka lidhur nje kontrate qiraje me te paditurin, ne piken 6 te se
ciles eshte percaktuar afati i saj prej 5 vjetesh me te drejte riperteritje. Me pas ne piken 7 kemi
detyrimin qe ka marre persiper paditesi se zgjat afatin e kontrates se qirase te pakten deri ne 3
perteritje nga 5 vjet secila.
    5. Afati i pare i kontrates ka qene viti 1999, d.m.th. ne kete kohe kontrata konsiderohej se
pushonte nese nuk perterihej nga i padituri, pasi paditesi e kish dhene pelqimin e tij. Pra gjykata
duhej te percaktonte nese kontrata eshte riperterire pas ketij afati. Paditesi ka pretenduar se kjo
kontrate ka vazhduar dhe per kete ka paraqitur nje sere provash shkresore qe vertetojne
perteritjen e heshtur te kontrates nga ana e te paditurit. Si te tilla jane pagesa e qirase qe ka bere i
padituri ne vitin 2000. Duke ju referuar Nenit 821 te K.C., shihet se perteritja e kontrates lidhet
gjithnje me sendin, pra nese sendi eshte ne posedim te pales tjeter ose jo dhe te vullnetit te
qiradhenesit si pronar i sendit. Nese edhe ne perfundim te periudhes se pare, sendi mbahej nga i
padituri do te thote se kontrata e qirase ishte ne heshtje e riperteritur, pasi pelqimi i paditesit ishte
dhene dhe vete sendi nuk ishte dorezuar.
    Pra gjykata mbi provat e paraqitura duhet te vendose nese perteritja e kontrates se qirase
konsiderohet si e pranuar nga i padituri.
    6. Kontrata e qirase ka nje natyre juridike te ndryshme nga kontratat e tjera. Ne Nenin
704 te K.C. eshte percaktuar se per zgjidhjen e kontrates zbatohen edhe dispozitat e pjeses se
pergjitheshme te detyrimeve. Nje nder keto dispozita eshte ajo e parashikuar nga Neni 481§2 i
K.C. (debitori vihet ne vonese me ane te nje njoftimi me shkrim). Neni 698 K.C. ka percaktuar
menyren e zgjidhjes se kontrates kur nuk permbushet detyrimi kontraktor. Ne kete rast pales
tjeter i lind e drejta te kerkoje permbushjen e detyrimit ose zgjidhjen e kontrates perveç
shperblimit te demit. Duke ju referuar kontrates se qirase rezulton se kjo eshte nje veprim juridik
me afat (zgjidhes) dhe me mbarimin e afatit dmth. plotesimin e tij veprimi juridik pushon. Per
kete arsye Neni 820 i K.C. ben fjale per pushim te kontrates. Pra me te drejte paditesi ne kerkese
padi, duke pretenduar se afati eshte plotesuar nuk kerkon zgjidhjen e kontrates se qirase por
vetem detyrimin per permbushje detyrimi dhe dorezim sendi.
    7. Zgjidhja e kontrates ne baze te legjislacionit civil behet nga vete palet (Nenet 700, 702
te K.C.) ose nga gjykata me kerkesen e pales. Ne rastin konkret paditesi i eshte referuar Nenit                                                   13
700 duke pretenduar se i padituri ka qene ne vonese ne permbushjen e detyrimit kontraktor.
Gjykata duke interpretuar gabim ligjin material nuk i ka dhene pergjigje edhe pyetjes nese
kontrata eshte pushuar ose jo dhe nese eshte pushuar para plotesimit te afatit te caktuar, kush ka
qene fajtor per pushimin e saj. Paditesi ka paraqitur prova shkresore duke pretenduar se afati i
veprimit juridik nuk u plotesua per shkak te mospermbushjes se detyrimit nga i padituri dhe ne
keto rrethana (renia ne vonese) ai e ka konsideruar afatin te plotesuar. Keto pretendime duhej te
analizoheshin nga gjykata.
    8. Ne baze te Nenit 115 te K.C. afati i parashkrimit te padise per pagimin e qerase eshte
tre vjet nga dita kur subjektit i ka lindur e drejta e padise. Pyetja juridike shtrohet se kur lind e
drejta e padise. Per kete gjykata duhej t’i referohej marredhenies perkatese kontraktore. Kuptimi
i kontrates se qerase eshte dhenia e nje sendi me qira, dhe ne kete kuptim qiradhenesi ka
detyrimin t’i jape pales tjeter sendin (ne gezim te perkoheshem) dhe qiramarresi te paguaje
shperblimin dhe me mbarimin e afatit edhe kthimin e sendit (Nenet 801, 814 te K.C.). Ne keto
kushte afati i parashkrimit eshte tre vjet nga koha qe eshte dorezuar sendi. Persa kohe qe
detyrimi i njeres pale nuk eshte permbushur konsiderohet se ajo ka rene ne vonese dhe per
mospermbushje te detyrimit i nenshtrohet te gjitha detyrimeve qe burojne nga nje veprim i tille
(shperblim demi dhe permbushje e detyrimit). Pra i padituri perseri ka rene ne vonese dhe ne
kuptim te Nenit 815 te K.C. ishte i detyruar te paguante qirane deri ne dorezimin e sendit.
Kontrata e qirase eshte nje veprim juridik me nje natyre te veçante pasi kemi te bejme edhe me
nje veprim juridik me afat (kontrata e qirase, marredhenie juridike e detyrimit), por edhe me nje
marredhenie juridike pronesie; perkatesia e sendit). Qiradhenesi jep sendin me qira per nje afat te
caktuar, me mbarimin e afatit marredhenia e detyrimit (qiraja) pushon por pala tjeter vazhdon ta
mbaje sendin, ne kundershtim me vullnetin e pronarit te sendit. Ne kete rast mbajtja e sendit nuk
eshte ne kushtet e kontrates se qirase dhe pronari ka te drejte te kerkoje kthimin e sendit siç me te
drejte paditesi ne kerkese padi ka vene si baze ligjore Nenin 296 te K.C. Por me kete vonese ligji
ka parashikuar dhe detyrimin per pagimin e qirase deri ne dorezimin e sendit, pra ne kuptimin e
marredhenies se detyrimit e drejta e padise lind ne momentin qe sendi dorezohet dhe jo ne
momentin kur mbaron afati i veprimit juridik. Ne keto rrethana gjykata duhej te saktesonte se ne
çmoment eshte dorezuar sendi dhe sa kohe ka kaluar nga ai moment deri ne ngritjen e kerkese
padise.
    9. Lidhur me kunderpadine, me te drejte gjykata njerin pretendim dhe pikerisht ate te
njohjes pronar e ka rrezuar. Lidhur me pretendimin tjeter edhe ai duhet te rrezohet pasi i padituri
nuk arrin te provoje pretendimet e tij. Ai siç del nga te gjitha materialet e dosjes ka lidhur nje
kontrate qiraje dhe jo sipermarrje. Ne keto rrethana kunderpadia e tij duhet te rrezohet.
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 485§d te K.Pr.C.,
                     VENDOSI
    Ndryshimin e vendimit te Gjykates se Rrethit gjyqesor Tirane nr.3868, date 16.07.2004
dhe te Gjykates se Apelit Tirane nr.770, date 24.06.2005 si me poshte:
    Rrezimin e kunderpadise se paraqitur nga i padituri kunderpadites Agostino Kompani
shpk si e pabazuar ne ligj;
    Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane nr.770 date 24.06.2005, lidhur me
kerkese padine dhe dergimin e çeshtjes per rishqyrtim Gjykates se Apelit Tirane, me tjeter trup
gjykues.
                              Tirane, me 01.11.2006


14
Nr.41201-00375-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-781 i Vendimit (1227)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006 çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËSE:         VIOLETA MULLA, perfaqesuar nga
                       Avokate Vitore Tusha
         TË PADITUR:        ORTAKET E SHOQERISE TREGTARE NE
                       LIKUIDIM E SIPER “MARINI ALBPLASTIK”
                       SH.P.K, ne mungese
                       VLASH MARINI, TIRANE, ne mungese
                       MINISTRIA E EKONOMISE, perfaqesuar nga
                       Av. i Shtetit Abaz Deda dhe David Uruçi.

                   OBJEKTI I PADISË:
           Miratimin si te rregullt te veprimtarise se likuidimit
                 dhe te mandatit si likuidator.
               Evidentimin e mbylljes se likuidimit
              dhe mbyllja e likuidimit te shoqerise.
            Ç’rregjistrimi i shoqerise nga rregjistri tregtar.
           Baza Ligjore: Neni 271, 272, 273 te ligjit nr.7638,
             date 19.11.1992 “Per Shoqerite Tregtare”.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3, date 06.01.2005 ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise.
       Miratimin si te rregullt te veprimtarise se likuidatorit Violeta Mulla ne Shoqerine
       “Marini Albplastik“ sh.p.k, ne likuidim e siper.
       Heqja e mandatit si likuidatore te ekspertes kontabel te autorizuar Violeta Mulla,
       per Shoqerine “Marini Plastik“ sh.p.k., ne likuidim e siper.
       Evidentimi i mbylljes se likuidimit dhe mbyllja e likuidimit te shoqerise.
                                               15
        Urdherohet Zyra e Rregjistrimit Tregtar te depozitoje ne aneksin e rregjistrit
        tregtar ne kollonat perkatese llogarite perfundimtare te hartuara nga likuidatori, si
        dhe kete vendim gjyqesor.
        Urdherohet Zyra e Rregjistrit Tregtar te realizoje njoftimin e mbylljes se
        likujdimit konform nenit 272 e vijues te ligjit nr.7638, date 19.11.1992 “Per
        Shoqerite Tregtare”.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.699, date, 07.06.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.3, date 06.01.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       Tirane.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te Kodit te Procedures
Civile, ka ushtruar rekurs i padituri Vlash Marini, i cili kerkon prishjen e ketij vendimi dhe
kthimin e çështjes per rigjykim prane kesaj gjykate, duke parashtruar shkaqet e meposhteme:
  - Seanca e dates 07.06.2005 eshte zhvilluar ne mungesen time, megjithese nga ana e
    avokatit ishte bere njoftimi se nuk mund te merrte pjese sepse ishte i semure.
  - Padia per prishjen e shoqerise ne gjykate eshte ngritur nga nje person qe nuk eshte ortak i
    Shoqerise “Marin Albplastik” sh.p.k., duke vepruar ne kundershtim me nenin 23 te
    statutit te saj.
  - Shoqeria “Marin Albplastik” sh.p.k, nuk mund te prishet pa u ekzekutuar disa vendime te
    formes se prere qe detyrojne ortakun tjeter te Shoqerise, Ministrine e Puneve Publike, te
    liroje godinen dhe te instaloje makinerite dhe pajisjet, te cilat prej vitesh presin te
    instalohen.
  - Pasuria e Shoqerise nuk eshte 100.000 leke aq sa eshte percaktuar kapitali i saj, shoqeria
    ka ne pronesi te saj troje, godina, makineri, etj. Likuidatorja padrejtesisht nuk i ka
    llogaritur keto pasuri tonat, megjithe kerkesen tone. Ne nenin 8 te aktit te Themelimit te
    Shoqerise ne gjykate te perfshihen ne kapitalin e saj te gjitha mjetet e percaktuara ne
    kontraten e vitit 1991, pra godinat dhe makinerite.

               KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Ardian Dvorani; perfaqesuesen e pales paditese Violeta
Mulla, Av. Vitore Tusha,, qe kerkoi pushimin e gjykimit te ceshtjes ne Gjykaten e Larte sepse
rekursi eshte jashte afatit; dhe si diskutoi çeshtjen ne teresi,

                      VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala e paditur Vlash Marini eshte jashte afatit ligjor dhe per kete
shkak duhet te vendoset pushimi i gjykimit te ceshtjes ne Gjykaten e Larte.
    Rezulton nga aktet e administruara ne kete gjykim se kunder vendimit te Gjykates se
Apelit Tirane nr.699 date 07.06.2005 ka ushtruar rekurs ana e paditur Vlash Marini. Rekursi
mban daten 07.07.2005 dhe nuk permban shkaqet konkrete te kundershtimit te vendimit, me
pretendimin se deri ne perfundim te afatit 30 ditor te paraqitjes se rekursit ky vendim nuk ishte
zbardhur. Sekretaria e gjykates se shkalles se pare, me zbardhjen e vendimit, ka bere njoftimin
perkates te te paditurit Vlash Marini per plotesimin e elementeve dhe shkaqeve te rekursit, sipas
parashikimeve te nenit 476 te K.Pr.Civile. Kjo shkrese mban daten 17.10.2005 dhe rezulton qe i
padituri te jete vene ne dijeni ne daten 20.10.2005. Sipas nenit 476, paragrafi i fundit, afati i16
plotesimit te kushteve per rekursin ishte 10 dite, pra ne ceshtjen objekt gjykimi ky afat,
perfundonte ne daten 30.10.2005.
    Por, nga ana e paditur, rekursi i plotesuar sipas kushteve te ligjit eshte paraqitur me
01.11.2005, pra dy dite me vonese, pa ndonje shkak tjeter ligjor qe te justifikonte kete vonese.
    Ne rrethana te tilla, Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se rekursi i pales se paditur
Vlash Marini, duhet te konsiderohet si i pa paraqitur dhe per rrjedhoje Gjykata e Larte nuk mund
te vihet ne levizje per te gjykuar ceshtjen. Ne kete kontekst ligjor vendimi i gjykates se apelit ka
marre forme te prere (neni 451, shkronja “b” i K.Pr.Civile).

                  PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te shkronjes “e” te nenit 485 te Kodit te
Proçedures Civile,

                      VENDOSI
    Pushimin e gjykimit ne Gjykaten e Larte, te çeshtjes civile me pale paditese Vileta Mulla
dhe pale te paditur ortaket e shoqerise tregtare ne likuidim “Marini Albplastik” shpk, Vlash
Marini dhe Ministria e Ekonomise; me object: miratimin si te rregullt te veprimtarise se
likuidimit dhe te mandatit si likuidator, evidentimin e mbylljes se likuidimit dhe mbylljen e
likuidimit te shoqerise, ç’rregjistrimin e shoqerise nga rregjistri tregtar.

                               Tirane, me 01.11.2006
                                                 17
Nr.11241-00179-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-794 i Vendimit (1228)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS:          GEZIM MYFTARI, perfaqesuar nga
                       Av. Neshat Fana
         E PADITUR:         MINISTRIA E DREJTESISE, ne mungese

                   OBJEKTI I PADISË:
       Shfuqizim i urdherit nr.22, date 18.02.2003 i Ministrit te Drejtesise,
       shperblim demi me pagen e periudhes se mbetur padrejtesisht pa pune,
                  rikthim ne vendin e punes.
         Baza Ligjore: Neni 146/2, 195 dhe 155/3 te Kodit te Punes.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.21, date 13.01.2004 ka vendosur:
       Pranimin e padise se paditesit Gezim Myftari, si te bazuar ne ligj e prova.
       Anullimin e urdherit nr.22, date 19.02.2002 te Ministrit te Drejtesise.
       Detyrimin e pales se paditur Ministrise se Drejtesise te rimarre ne pune paditesin
       Gezim Myftari ne pozicionin e meparshem, duke i paguar si demshperblim pagen
       e nje viti pune.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.1106, date 11.11.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.21, date 13.01.2004 te Gjykates se shkalles se pare
       Tirane.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ne baze te nenit 472 te Kodit te Procedures
Civile, ka ushtruar rekurs Ministria e Drejtesise, e cila kerkon prishjen e vendimit nr.21, date
13.01.2004 te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe vendimit nr.1923, date 11.11.2005 te
Gjykates se Apelit Tirane, si dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e shkalles se
pare Tirane, duke parashtruar shkaqet e meposhteme:
  - Paditesi ka kryer aktin e ekzaminimit psiatriko-ligjore nr.187 per shtetasin Aleksander
    Kuqo, te kerkuar nga Fondacioni Klinika Ligjore Tirane, ne kundershtim me paragrafin e


18
    trete te nenit 3 te rregullores “Per organizimin dhe funksionimin e SH.E.M.L” nr.4195,
    date 26.07.2001 dale ne baze te ligjit nr.8678, date 14.05.2001 “Per organizimin dhe
    funksionimin e Ministrise se Drejtesise”.
  -  Vendimi i Gjykates se Apelit Tirane ka shkelje te normave proceduriale lidhur me mos
    njoftimin per zhvillimin e gjykimit.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Ardian Dvorani; perfaqesuesin e pales paditese Gezim
Myftari, Av. Neshat Fana, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit nr.1106, date 11.11.2005 te
Gjykates se Apelit Tirane; si dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi nr.1106, date 11.11.2005 i Gjykates se Apelit Tirane eshte i mbeshtetur ne ligj
dhe per kete arsye duhet te mbetet ne fuqi.
    Rezulton nga vendimet e dhena ne te dy shkallet e gjykimit se paditesi Gezim Myftari ka
ushtruar detyren e ekspertit psikiater-ligjor ne Sherbimin Qendror Mjeko-Ligjor. Sipas
urdherimit nr.22 date 18.02.2003 te pales se paditur Ministrit te Drejtesise eshte vendosur
zgjidhja e kontrates se punes sipas nenit 153 te Kodit te Punes. Paditesi pretendon se zgjidhja e
kontrates se punes eshte bere ne kundershtim me ligjin prandaj me ane te padise drejtuar
gjykates, ka kerkuar shfuqizimin e aktit te te paditurit, shperblim demi per periudhen e qendrimit
pa pune dhe rikthimin ne vendin e mepareshem te punes.
    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr.21, date 13.01.2004 ka vendosur te
pranoje padine sipas kerkimeve perkatese te saj me aresyetimin qe paditesi ka marre pjese ne
gjykimin penal ndaj shtetasit Aleksander Kuqo ne cilesine e deshmitarit dhe jo te ekspertit. Po
keshtu kjo gjykate ka cmuar se ekzaminimi qe kane bere paditesi dhe dy kolege te tij, nje vit
perpara gjykimit penal, eshte i mbeshtetur ne detyrimin - te drejten qe ata kane per te kryer
ekzaminime psikiatrike te pacienteve mbeshtetur ne ligjin nr.8032, date 21.03.1996 “Per
shendetin mendor”. Sipas gjykates, ne rrethana te tilla, paditesi nuk ka shkelur dispozitat
perkatese te Rregullores lidhur me miratimin e Ministrit te Drejtesise per ekspertiza jashte
procedurave te hetimit dhe gjykimit ne ceshtjet penale dhe civile. Se fundi, kjo gjykate arsyeton
se ne rastin ne gjykim i padituri nuk mund te zgjidhte kontraten e punes me paditesin, pa
propozim te Ministrit te Shendetesise. Mbi ankimin e te paditurit, gjykata e apelit ka shqyrtuar
ceshtjen dhe ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare.
    I padituri Ministria e Drejtesise ka paraqitur rekurs ne Gjykaten e Larte duke kerkuar
prishjen e te dy vendimeve dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne gjykaten e shkalles se pare.
Shkaqet qe permbahen ne rekurs nuk jane te mbeshtetura ne ligj prandaj vendimi i gjykates se
apelit duhet te mbetet ne fuqi.
    Ndryshe nga sa pretendon i padituri ne rekurs, me te drejte te dy gjykatat, pasi kane marre
e analizuar provat, kane cmuar se paditesi Gezim Myftari nuk eshte thirrur dhe as ka vepruar ne
gjykimin penal ne cilesine e ekspertit por ne ate te deshmitarit te thirrur per te sqaruar,
konfirmuar perfundimet e arritura prej tij dhe dy mjekeve te tjere ne ekzaminimin psikiatrik qe
kishin kryer nje vit perpara atij gjykimi, mbi nje shtetas (pra as i pandehur, i denuar, pale ne
proces civil, etj), per shkak te crregullimeve te tij te mundeshme mendore qe mund te rrezikonin
jeten dhe shendetin e tij dhe te treteve. Mbi kerkesen e nje studioje avokatie dhe prinderve te tij
ky ekzaminim eshte bere ne rrethanat e lartpermendura te parashikuara si te tilla nga ligji
nr.8092, date 21.03.1996 “Per shendetin mendor”. Ne rastin konkret paditesi ka marre pjese ne


                                                19
nje ekzaminim psikiatrik te parashikuar nga ligji nr.8092, date 21.03.1996 dhe jo ne nje
ekspertize psikiatriko-ligjore te parashikuar nga kodet e procedurave dhe Rregullorja e sherbimit
te Ekspertimit Mjeko-Ligjor (neni 3, 44). Nga ana tjeter nuk qendron pretendimi i te paditurit se
perben shkelje te Rregullores, paraqitja e paditesit perpara Gjykates se shkalles se pare Fier.
Detyrimi per paraqitje perpara gjykates ne çfaredo cilesie eshte nje detyrim per cilindo sipas
dispozitave te Kodit te Procedurave Civile dhe K.Pr.Penale, madje edhe te vete nenit 58 te
Rregullores se lartpermendur.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se nuk qendron edhe pretendimi tjeter lidhur me
zhvillimin e gjykimit ne apel ne mungese te pales paditese pa e njoftuar ate sipas ligjit. Ne dosje
eshte administruar flete-thirrja per te paditurin Ministria e Drejtesise, e konfirmuar, per seancen e
dates 08.11.2005. Nisur nga ky konfirmim si dhe shpallja e listes se gjykimeve, ne fillim te
séances, gjykata e apelit ka çmuar vazhdimin e gjykimit ne mungese per te paditurin Ministria e
Drejtesise. Sa me siper nuk perben shkelje te ndonje norme proceduriale.

                  PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te shkronjes “a” te nenit 485 te Kodit te
Proçedures Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.1106, date 11.11.2005 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 01.11.2006
20
Nr.11111-00405-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-760 i Vendimit (1229)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Irma Bala       Anetare

ne daten 01.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.11111-00405-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËS:          ALBERT BICJA, ne mungese
         I PADITUR:         INSTITUTI I RRITJES SE PESHKUT DURRES,
                       ne mungese

                    OBJEKTI I PADISË:
                    Detyrimi i te paditurit
               te liroje siperfaqen e tokes prej 300 m2,
                e ndodhur ne fshatin Lin Pogradec.
                 Baza Ligjore: Neni 296 i K.Civil


    Gjykata e shkalles se pare Pogradec, me vendimin nr.639, date 20.12.2004, ka vendosur:
       Pranimin e pjesshem te padise.
       Detyrimin e pales se paditur, Instituti i Rritjes se Peshkut Durres, qe te liroje dhe
       dorzoje paditesit Albert Bicja, nje siperfaqe toke prej 112m2, e ndodhur ne fshatin
       Lin Pogradec ne vendin e quajtur “Mullinjte” ne zonen kadastrale 2457.
       Pushimin e gjykimit per pjesen tjeter te padise.

    Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.108, date 12.05.2005, ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.639, date 20.12.2004 te Gjykates se shkalles se pare
       Pogradec si me poshte:
       Rrezimin e padise se paditesit Albert Bicja, me te paditur Institutin e Rritjes se
       Peshkut Durres, me objekt lirim siperfaqe toke prej 300 m2, ndodhur ne fshatin
       Lin Pogradec, si te pambeshtetur ne prova dhe ligj.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile, ka ushtruar
rekurs pala paditese Albert Bicja, i cili kerkon te prishet vendimi per keto shkaqe:                                                21
   -  Vendimi i Gjykates se Apelit Korce eshte dhene ne kundershtim me ligjen dhe me provat
     e administruara gjate gjykimit.
   -  Eshte provuar se ana e paditur Instituti i rritjes se peshkut gjate rikonstruksionit te
     Qendres se Rritjes se Peshkut Lin, ka zaptuar 112 m2 toke prone e paditesit Albert Bicja.
   -  Aludimet e gjykates se, akti i ekspertimit nuk eshte i detyrueshem per gjykaten eshte i
     bazuar.
               KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
     pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, si dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Vendimi nr.108, date 12.05.2005 i Gjykates se Apelit Korce duhet te prishet e ceshtja te
kthehet per rigjykim ne gjykaten e apelit per shkelje te normave proceduriale, nenet 14 e 229 te
K.Pr.Civile.
     Nga gjykimi i ceshtjes ka rezultuar se, paditesi Albert Bicja, sipas certifikates se
pronesise date 31.10.2001 te Z.R.P.P. Pogradec, ka ne pronesi nje siperfaqe toke are prej 300m2
me nr.654/4, ndodhur ne fshatin Lin Pogradec, zona kadastrale nr.2457 me kufizimet perkatese.
     Kete prone paditesi e ka blere me kontraten e shitblerjes nr.3217/532, date 30.10.2001
nga shitesit Filip Petre dhe Athina Petre, ndersa keto te fundit kane fituar pronesine ne baze te
ligjit nr.7501, date 19.07.1991 “Per Token”.
     Me padine objekt gjykimi, paditesi pretendon se token e siperpermendur e mban
padrejtesisht Instituti i Rritjes se Peshkut Durres me rastin e rikonstruksionit te qendres se rritjes
peshkut, siperfaqe toke nga pala e paditur. Padia e paditesit eshte mbeshtetur ne nenin 296 te
K.Civil.
     Gjykata e shkalles se pare Pogradec, me vendimin nr.639, date 20.12.2004, ka vendosur:
     Pranimin e pjesshem te padise.
     Detyrimin e pales se paditur Instituti i Rritjes se Peshkut Durres, qe te liroje dhe dorezoje
paditesit Albert Bicja nje siperfaqe toke prej 112 m2, e ndodhur ne fshatin Lin Pogradec, ne
vendin e quajtur “Mullinjte” ne zonen kadastrale 2457.
     Pushimin e gjykimit per pjesen tjeter te padise.
     Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.108, date 12.05.2005, ka vendosur:
     Ndryshimin e vendimit nr.639, date 20.12.2004 te Gjykates se shkalles se pare Pogradec
si me poshte:
     Rrezimin e padise se paditesit Albert Bicja me te paditur Institutin e Rritjes se Peshkut
Durres, me objekt lirim siperfaqe toke prej 300 m2, ndodhur ne fshatin Lin Pogradec, si te
pambeshtetur ne prova dhe ligj.
     Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka ushtruar rekurs paditesi Albert Bicja i cili
pretendon se, vendimi i Gjykates se Apelit Korce eshte dhene ne kundershtim me ligjin dhe
provat e administruara gjate gjykimit.
     Eshte i pabazuar arsyetimi i gjykates i cili nuk pranon aktin e ekspertimit.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte gjykon se, vendimi i gjykates se apelit eshte rrjedhoje e
shkeljeve te normave proceduriale.
     Nga gjykata e shkalles se pare, pasi jane analizuar provat shkresore perfshire edhe
mendimin e ekspertit topograf eshte arritur ne perfundimin se, paditesi eshte pronar i siperfaqes
prej 112 m2 toke bujqesore, e cila eshte zene nga pala e paditur, per rrjedhoje ka detyruar palen e
paditur te liroje paditesit siperfaqen e tokes prej 112 m2.22
    Nga gjykata e shkalles se pare eshte vleresuar se sqarimi i fakteve qe kane lidhje me
mosmarreveshjen ne gjykim kerkon njohuri te posacme ne fushen e shkences (topografike) dhe
per kete ka thirrur ekspertin, i cili ka dhene mendimin se nga Instituti i Rritjes se Peshkut eshte
zene siperfaqja prej 112 m2, prone e paditesit me dimensionet 27.3 m x 4.1 m.
    Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e gjykates se shkalles se pare, duke e rrezuar
padine e paditesit, me arsyetimin se, sipas kqyrjes ne vend te objektit ne konflikt nga vete
gjykata, me date 27.05.2005, eshte konstatuar se ne kundershtim me sa parashtron eksperti, lumi
nuk kishte devijim deri ne derdhjen ne liqen, muri rrethues i stacionit peshkimit eshte ndertuar ku
ka qene muri tjeter dhe se gropat e mbajtjes se ujit ishin te vendosura shume prane me murin
rrethues, cfare tregon se ajo ka qene prone e ketij stacioni.
    Gjykata e apelit vetem me kete kqyrje ne vend nga ana e saj ka arritur ne nje konkluzion
te kundert me mendimin e ekspertit dhe provat e tjera te administruara ne seancen gjyqesore ne
gjykaten e shkalles se pare dhe ka dhene vendim te ndryshem nga gjykata e shkalles se pare.
    Sa siper eshte jo ne zbatim te nenit 229 te K.Pr.Civile, sipas te cilit gjykata po qe se ka
konstatuar se ekspertimi eshte i mete ose i paqarte mund te kishte kerkuar sqarime plotesuese ose
te urdheronte kryerjen e nje ekspertimi te ri, duke thirrur eksperte te tjere, konform me nenin 229
te K.Pr.Civile.
    Sa siper, ne rigjykimin e ceshtjes gjykata te kerkoje mendimin e nje grupi tjeter
ekspertesh, nese konkludon se ekspertet e thirrur ne gjykaten e shkalles se pare kane bere nje
ekspertim te mete, keshtu mbi bazen e analizes se provave, perfshire dhe mendimin e eksperteve
te vendose per zgjidhjen e mosmarreveshjes.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te Proçedures Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.108, date 12.05.2005 te Gjykates se Apelit Korce dhe dergimin e
ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Korce, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 01.11.2006
                                                 23
Nr.11118-00181-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-773 i Vendimit (1230)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 02.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          ROBERT RADOJA,
                       RAMAZAN PEKU,
                       FATOS QERIMAJ, perfaqesuar nga
                       Av. Kirov Babliku.
         I PADITUR:         GAZETA “DITA”, SHOQERIA “DITA GRUP”
                       SH.A., ne mungese.

                  OBJEKTI I PADISË:
           Pagim shperblimi, per demin e shkaktuar jo pasuror.
         Baza Ligjore: Neni 608, 609 e vijues dhe neni 625 i K.Civil.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.4510, date 04.10.2004 ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise.
       Detyrimin e pales se paditur gazeta “Dita” dhe shoqeria “Dita Grup” t’u paguaje
       paditesave Robert Radoja, Fatos Qerimaj dhe Ramazan Peku demin e shkaktuar jo
       pasuror ne shumen 1.500.000, te ndara nga 500.000 leke per secilin padites.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.614, date 17.05.2005 ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.4510, date 04.10.2004 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor
       Tirane dhe rrezimin e padise.

   Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs pala paditese, duke parashtruar shkaqet
e meposhtme:
  - Vendimi i gjykates se apelit eshte haptazi ne kundershtim me ligjin dhe provat e
   administruara ne gjykim.
  - Eshte provuar plotesisht se pala e paditur ka botuar nje foto ku duken qarte fytyrat e
   paditesave dhe mbi te titull “kapet banda e rreme e muzikanteve”.24
  -  Botimi i pergenjeshtrimit dy muaj pas botimit te fotos sone eshte i pasinqerte, pa na
    thirrur dhe pa na kerkuar ndjese.
  -  Edhe sikur gabimi te jete teknik kjo tregon pakujdesi te rende te punonjesve te saj.
  -  Perfundimisht kerkojme prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane dhe lenien ne
    fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
    perfaqesuesin e paditesave, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenijen
ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare,
    dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                        VËREN
     Vendimi civil nr.614, date 17.05.2005 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilin eshte
ndryshuar vendimi nr.4510, date 04.10.2004 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, eshte
rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit, prandaj duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi vendimi i
gjykates se shkalles se pare, i cili eshte i bazuar ne ligj.
     Gjate gjykimit ne gjykaten e faktit ka rezultuar e provuar si me poshte:
     Ne gazeten e perditeshme “Dita” te dates 27.08.2003 eshte botuar artikulli me titull
“Durres, kapet banda e rreme e muzikanteve” dhe per ilustrim eshte vendosur nje foto e tre
paditesave duke interpretuar me veglat e tyre muzikore. Tre paditesat, Robert Radoja, Ramazan
Peku dhe Fatos Qerimaj jane muzikante te shquar, te njohur nga publiku i gjere dhe pedagoge ne
Akademine e Arteve.
     Nepermjet padise objekt shqyrtimi gjyqesor paditesat kane pretenduar se ky veprim i
pales se paditur perben cenim te rende te nderit dhe te personalitetit te tyre, ne kuptimin e nenit
625/a te Kodit Civil, prandaj kane kerkuar shperblimin e demit jo pasuror (moral), qe u eshte
shkaktuar.
     Gjykata e shkalles se pare e ka pranuar padine me arsyetimin se, nga botimi i fotografise
se paditesave me veglat e tyre muzikore duke interpretuar, ku duken qarte fytyrat e tyre, nen
titullin sensacional “Durres, kapet banda e rreme e muzikanteve”, paditesave u eshte demtuar
nderi dhe personaliteti i tyre, prandaj atyre duhet t`u shperblehet demi moral qe kane pesuar. Kjo
gjykate nuk ka pranuar prapesimin e pales se paditur, sipas se ciles fotografia e paditesave eshte
vendosur gabimisht, d.m.th. veprimi nuk eshte kryer me dashje dhe se ka munguar qellimi per te
cenuar nderin dhe personalitetin e paditesave.
     Ne te kundert, gjykata e apelit ka arritur ne perfundimin se nuk rezulton qe pala e paditur
te kete vepruar ne menyre te kunderligjshme dhe me faj, se botimi i fotografise eshte bere vetem
per efekt te paraqitjes se veglave muzikore dhe idese se paraqitjes se nje grupi muzikor, pa patur
qellim ne vetvete per cenim te nderit dhe dinjitetit te tre artisteve, se ne artikull nuk permenden
emrat e tre artisteve dhe se, per me teper, ne daten 10.10.2003 eshte bere pergenjeshtrimi i
artikullit dhe u eshte kerkuar ndjese paditesave.
     Ndryshe nga arsyetimi i gjykates se apelit, Kolegji Civil i Gjykates se Larte veren se rasti
ne shqyrtim duhet te konsiderohet shkaktim demi moral (jo pasuror) ndaj nderit dhe
personalitetit te paditesave dhe ky dem duhet te shperblehet nga pala e paditur. Botimi i
fotografise se paditesave ne grup duke interpretuar me veglat e tyre muzikore, ku dallohen qarte
fytyrat e tyre qe jane te njohura per publikun e gjere dhe nen titullin sensacional “Durres, kapet                                                 25
banda e rreme e muzikanteve”, perben nje veprim te kunderligjshem, si element i domosdoshem
i pergjegjesise per shkaktimin e demit.
     Gjithashtu, ekziston edhe fajesia si element i domosdoshem i kesaj pergjegjesie. Eshte e
vertete qe nuk eshte pranuar e provuar dashja dhe qellimi i posacem per te cenuar nderin dhe
personalitetin e paditesave, por nderkohe provohet pakujdesia e rende e pales se paditur. Ajo
para se te vendoste fotografine e paditesave nen titullin dukshem diskretitues per ta, ishte e
detyruar te bente verifikimet e duhura per te saktesuar se kujt i perkiste ajo fotografi. Ne gjykim
pala e paditur nuk ka dhene shpjegime per te sqaruar dhe justifikuar veprimin e saj, d.m.th. pse
per ilustrim te ngjarjes se ndodhur, arrestimit te nje grupi kriminal, eshte perdorur fotografia e
paditesave, gjersa ata nuk kishin asnje lidhje me kete ngjarje kriminale.
     I takonte barra e proves pales se paditur per te provuar mungesen e fajesise, gje qe nuk ka
mundur ta beje. Referuar neneve 608 dhe 625/a te Kodit Civil, per te patur pergjegjesi per
shperblimin e demit, mjafton qe veprimi i kunderligjshem te kryhet me faj, si ne formen e
dashjes, ashtu edhe ne formen e pakujdesise. Permbajtja e artikullit (mospermendja e emrave te
paditesave) ka krijuar bindje tek gjykatat qe pala e paditur nuk ka vepruar me dashje dhe nuk ka
pasur si qellim te posacem per te prekur nderin dhe personalitetin e paditesave, megjithate nuk
kishte asnje arsye dhe justifikim vendosja e fotografise se tyre nen titullin sensacional e
diskretitues dhe per ilustrim te nje ngjarjeje kriminale. Nese perjashtohet dashja per te
diskretituar paditesat, pakujdesia e rende e treguar, si element i anes subjektive te demit jo
pasuror, ka bere qe ata te ndjehen te prekur ne nderin dhe personalitetin e tyre perpara nje
publiku te gjere qe i respekton dhe i nderon si artiste te shquar.
     Eshte e vertete qe pas ngritjes se padise (date 16.09.2003) pala e paditur ka bere
pergenjeshtrimin dhe ka kerkuar ndjese (date 10.10.2003), por ky veprim i saj nuk e shkarkon
nga pergjegjesia per shperblimin e demit moral. Per me teper, kjo nuk mund te sherbeje edhe si
justifikim per te pakesuar ne menyre te ndjeshme masen e damshperblimit, sepse pergenjeshtrimi
dhe kerkimi i ndjeses eshte bere me shume vonese dhe pas depozitimit te padise ne gjykate.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/b te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.614, date 17.05.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe lenijen ne
fuqi te vendimit nr.4510, date 04.10.2004 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

                               Tirane, me 02.11.2006
26
Nr.11115-00169-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-702 i Vendimit (1231)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Evjeni Sinojmeri    Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 02.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile me nr.11115-00169-
00-2005, qe i perket:

         PADITËS:          ALQIVIADHI PANO
         TË PADITUR:        FOTO BEJLERI
                       ANDREA BOLLANO, perfaqesuar nga
                       av. Ilmie Veliu
                       PETRO ZOTO

                   OBJEKTI PADISË:
                   Lirim e dorezim sendi,
                Baza Ligjore: Neni 296 i K.Civil.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore, me vendimin nr.1974, date 26.11.2003, ka vendosur:
       Pranimin e padise se paditesit Alqiviadhi Pano.
       Te detyroje te paditurin Foto Bejleri t’i liroje dhe dorezoje paditesit Alqiviadhi
       Pano nje siperfaqe toke truall 150 m2.
       Te detyroje te paditurin Andrea Bollano t’i liroje dhe dorezoje paditesit
       Alqiviadhi Pano nje siperfaqe toke truall prej 190 m2.
       Te detyroje te paditurin Petro Zoto t’i liroje dhe dorezoje paditesit Alqiviadhi
       Pano nje siperfaqe toke trualli prej 190 m2.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.206, date 22.04.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.1974, date 26.11.2003, te Gjykates se shkalles se
       pare Vlore.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore, kane paraqitur rekurs Andrea Bollano, i cili
kerkon prishjen e ketij vendimi dhe vendimin e gjykates se shkalles se pare dhe rrezimin e
padise, duke parashtruar keto shkaqe:                                               27
   -  1. Nuk kam dijeni per zhvillimin e gjykimit si ne shkalle te pare dhe ne apel, ne dijeni
     jam vene me date 29.06.2005, kur me eshte komunikuar vendimi i gjykates se apelit.
   -  2. Kam dokumentacion te rregullt per kete truall dhe jam vendosur me leje te organeve
     kompetente qe ne vitin 1950 dhe per kete flet qarte dhe banesa e ndertuar qe ne ato vite
     dhe e ristrukturuar sot. Po keshtu me leje te organeve kompetente, djali im ka bere nje
     ndertim shumekatesh, por qe te gjitha keto fakte nuk jane analizuar.
   -  3. Edhe ne qofte se paditesi eshte pronar duhet te kompensohet, pasi une jam posedues i
     ligjshem, sepse jane bere ndertimet me leje te organeve kompetente.
   -  4. Ne oborrin e shtepise sime nuk ka truall te lire dhe nuk e dime si kane konkluduar
     gjykatat qe te lirojme 190 m2 truall ne nje kohe qe nuk kane caktuar eksperte per te pare
     vendin.
   -  5. Lidhur me ate qe pretendon se ka ndertuar shtepine qysh ne vitin 1950, ketu nuk eshte
     vendosur per te prishur shtepi, por del qe ka siperfaqe me te madhe dhe siperfaqja 190
     m2 eshte e lire dhe kete siperfaqe duhet te liroje.
   -  6. Si ceshtja e pare, ku rekursuesi ka qene padites qe ka kundershtuar vendimin e
     K.K.K.Pronave dhe ceshtja ne fjale, qe ka te beje me lirim e dorezim trualli, pavaresisht
     nga objektet e ndryshme qe kane, kane nje emerues te perbashket ne zgjidhje, pra qe
     trojet jane te lira.

     Kunder rekursi:
   -  1. Pala e paditur e ka goditur ne gjykate vendimin e K.K.K.Pronave qe na ka kthyer keto
     troje dhe ju eshte rrezuar padia, duke u shqyrtuar dosja deri ne Gjykate te Larte.
   -  2. Nuk eshte e vertet qe gjykata nuk ka derguar eksperte ne vend, perkundrazi eshte
     Andrea Bollano qe kundershtoi dhe ofendoi ekspertet dhe nuk i pagoi.
   -  3. Gjate kohes qe ne gjykate vazhdonin seancat ai nuk paraqitej duke vazhduar ndertimet
     pa leje ne truallin tim.
   -  4. Nga vazhdimi i gjate i procesit gjyqesor ai ka perfituar per te vazhduar ndertimet pa
     leje, ne nje kohe qe dy te paditurit e tjere Foto Bejleri dhe Petro Zoto nuk kane
     kundershtuar vendimin e apelit per lirimin dhe dorezimin e truallit.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Artan Hoxha,
    perfaqesuesen e te paditurit Andrea Bollano, avokaten Ilmie Veliu, e cila kerkoi prishjen
e te dy vendimeve dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne gjykaten e shkalles se pare,
perfaqesuesin e te paditurve Petro Zoto dhe Foto Bejleri, avokatin Theodhori Beja, i cili beri te
njejtin kerkim dhe pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi i gjykates se apelit duhet prishur e ceshtja te kthehet ne po ate gjykate, me tjeter
trup gjykues.
    Paditesi, duke qene pronar i truallit te ndodhur ne fshatin Himare ne tre parcela S1, S2
dhe S3 dhe duke qene se ka pretenduar se te paditurit e mbajne ate pa asnje titull sipas
siperfaqeve perkatese, ka kerkuar ne gjykate qe ata te detyrohen t’i lirojne e dorezojne ato ne
favor te pales paditese. Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore ka vendosur te pranojne padine e pales
paditese dhe ka detyruar te paditurit te lirojne respektivisht 150 m2, 190 m2 dhe 190 m2
siperfaqe toke truall ne favor te pales paditese. Mbi ankimin e njerit prej te paditurve Foto Bejleri


28
ceshtja eshte gjykuar nga gjykata e apelit dhe eshte lene ne fuqi, duke e konsideruar te drejte
vendimin e gjykates se shkalles se pare.
     Ne rekurs, nga i padituri Andrea Bollano, eshte pretenduar se nuk ka patur dijeni si per
gjykimin ne shkalle te pare ashtu edhe per gjykimin ne apel, prandaj ato jane zhvilluar ne
mungese te tij. Ai ka marre dijeni per gjykimin ne gjykaten e apelit ne date 29.6.2005, kur edhe i
eshte komunikuar vendimi. Ne rekursin e paraqitur prej tij pretendohet gjithashtu se mungesa ne
gjykim ka bere qe gjykatat te mos marrin ne konsiderate disa fakte te rendesishme, duke e bere
hetimin gjyqesor te paplote dhe me pasoje sipas pales se paditur, edhe ne kundershtim me ligjin.
     Persa i perket gjykimit ne shkalle te pare, Kolegji Civil konstaton se njoftimi per te ka
qene i rregullt, pasi ai ka marre dijeni me deftesen e komunikimit nr.1589 per daten e gjyqit qe
do zhvillohej ne 22.09.2003, por ai nuk eshte paraqitur. Nderkohe per gjykimin ne apel, eshte nje
shenim ne flete-thirrjen e dates 19.07.2004, i cili thote se “mora njoftim dhe shkaqet e ankimit”
dhe se siper emrit Andrea Bollano eshte nje nenshkrim i cili nuk perputhet me nenshkrimet e
tjera te ndodhura ne dosje dhe qe e ve Kolegjin Civil ne dyshim lidhur me marrjen dijeni te te
paditurit per gjykim, ose jo.
     Kolegji cmon se, eshte rasti te prishet vendimi i gjykates se apelit dhe te paditurit t’i jepet
mundesia qe ne rigjykim te ngreje pretendimet qe ka persa i perket faktit nese ai eshte posedues i
ligjshem apo i paligjshem, me qellim qe te garantohet nje proces i rregullt dhe ceshtjes t’i jepet
pergjigje mbi bazen e konfrontimit te pretendimeve te paleve ne seance gjyqesore.

                    PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te Kodit Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.206, date 22.04.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe kthimin e
akteve per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                                Tirane, me 02.11.2006
                                                   29
Nr.11241-00144-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-703 i Vendimit (1232)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Evjeni Sinojmeri    Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 02.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile me nr.11241-00144-
00-2006, qe i perket:

         PADITËS:          FERIT TROCI
         E PADITUR:         BASHKIA KAMEZ

                     OBJEKTI:
               Anullimin e urdherit administrativ
                  nr.71/9, date 17.11.2003
                dhe pagimin e pages per nje vit.
            Baza Ligjore: Nenet 32, 154, 342 te K.Pr.Civile,
                 nenet 144, 51, 53 te K.Civil.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.2980, date 10.06.2004, ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise.
       Anullimin teresisht te aktit administrativ, urdherit nr.71/9 protokolli, date
       17.11.2003 te Kryetarit Bashkise.
       Detyrimin e pales se paditur Bashkia Kamez te demshperbleje paditesin Ferit
       Troci me pagen e 10 mujave pune si zgjidhje e menjehershme dhe pa shkaqe te
       arsyeshme te kontrates se punes, qe i shtohet pages se 2 mujave per mosrespektim
       te afatit te njoftimit.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.322, date 11.03.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.2980, date 10.06.2004 te Gjykates se Rrethit
       Gjyqesor Tirane.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs Bashkia Kamez, duke kerkuar
prishjen e vendimit te gjykates te gjykates se apelit dhe rrezimin e padise, duke parashtruar keto
shkaqe:30
  -  1. Eshte larguar nga puna per arsye se ai nuk ka kryer sic duhet detyrat e ngarkuara dhe
    ka patur shkelje ne detyre.
  -  2. Nga gjykata nuk u moren parasysh pretendimet tona.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Artan Hoxha dhe pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimet e te dyja gjykatave jane te mbeshtetura ne ligj e per kete shkak ato duhen lene
ne fuqi.
    Nga aktet e ndodhura ne dosje ka rezultuar se paditesi ka qene ne marredhenie pune me
palen e paditur ne detyren e pergjegjesit te sektorit te legalizimeve deri me daten 17.11.2003. Ne
kete date, me urdherin nr.71/19 te Kryetarit te Bashkise Kamez, eshte shkarkuar nga detyra dhe
larguar nga puna me motivacionin se nuk ka plotesuar detyrat e tij dhe se ka marre pjese ne
fushate elektorale gjate kohes se punes. Kunder ketij akti, paditesi fillimisht eshte ankuar ne
Komisionin e Sherbimit Civil, i cili ka pushuar shqyrtimin e ceshtjes per shkak se paditesi ka
rezultuar se nuk e kishte fituar statusin e nepunesit civil.
    Gjate gjykimit te ceshtjes, pala e paditur nuk ka arritur te provoje faktin se paditesi nuk i
kishte realizuar detyrat e tij dhe se kishte kryer fushate elektorale gjate kohes se punes. Eshte
detyre e atij qe ngre pretendimin ta provoje ate, neni 12 i K.Pr.Civile, gje qe s’ka ndodhur as ne
gjykimin ne shkalle te pare dhe as ne gjykimin ne apel. Duke mos u provuar shkaqet per te cilat
paditesi eshte pushuar nga puna, me te drejte ka cuar te dyja gjykatat ne perfundimin se padia
duhej pranuar dhe paditesi te demshperblehet sipas percaktimeve qe ben ne keto raste Kodi i
Punes.
    Gjate gjykimit ne shkalle te pare, paditesi ka pakesuar objektin e padise se tij, gje qe
eshte pranuar nga gjykata me vendim te ndermjetem, me te cilin ka hequr dore nga kerkesa per
kthimin ne punen e meparshme. Lidhur me kete, si kerkimi dhe vendimi i gjykates jane te
mbeshtetur ne nenin 185/1 dhe 125 te K.Pr.Civile dhe nga pala paditese nuk ka patur pretendime
te metejshem, as edhe ne Gjykate te Larte.
    Kolegji Civil, konstaton se edhe ne rekursin e bere nga pala e paditur, e cila nuk u paraqit
ne gjykim ne Gjykate te Larte, nuk eshte ofruar asnje shkak i ligjshem per prishjen e vendimeve
gjyqesore, por thjesht eshte pretenduar se gjykatat kane gabuar dhe se ato nuk kane marre
parasysh pretendimet e saj. Megjithate, Kolegji konstaton se rekursi jo vetem formalisht nuk
permban kerkesat e nenit 472 te K.Pr.Civile, por edhe ne fakt ai nuk qendron, pasi gjykatat i
kane dhene pergjigje kerkimeve te pales se paditur se kjo e fundit nuk ka qene ne gjendje te
provoje sa ka pretenduar.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te Kodit Procedures Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.322, date 11.03.2005 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 02.11.2006
                                                 31
Nr.11211-00238-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-890 i Vendimit (1233)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 02.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          RIFAT FRASHERI, perfaqesuar nga
                       av. Flutura Guri.
         TË PADITUR:        BASHKIA VLORE - SEKSIONI I FINANCES,
                       SHEZAI ALIAJ, perfaqesuar nga
                       av. Mirela Mishgjoni.

                    OBJEKTI I PADISË:
                 Pavlefshmeri e kontrates se shitjes
                  nr.2004 rep., date 18.10.1996.
               Fshirja nga regjistrat e Hipotekes Vlore
                e evidentimit nr.224, date 01.06.1992
              te 300 m2 truall dhe nr.225, date 01.06.1992
            te 300 m2 truall dhe e siperfaqes prej 874 m2 truall
              e evidentuar me nr.3193, date 18.10.1996,
                 lirimi dhe dorezimi i ketij trualli.
           Detyrimin e te paditurve te njohin pronar paditesin
                mbi nje siperfaqe prej 5.000 m2 truall
               te ndodhur ne Fabriken e Tullave Vlore.
          Baza Ligjore: Nenet 92/a, 175/1 dhe 296 te Kodit Civil,
                  Ligji nr.7698, date 15.04.1993,
          VKM nr.3, date 21.06.1993 pika 1, paragrafi I, pika “ç”,
                  VKM nr.213, date 23.06.1990,
                  VKM, nr.250, date 05.06.1992
           dhe ligji nr.7693, date 06.04.1993 “Per Urbanistiken”.


    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, me vendimin nr.417, date 26.04.2000 ka vendosur:
       Rrezimin e padise, si te pabazuar ne prova dhe ne ligj.32
    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.209, date 22.04.2005 ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.417, date 26.04.2000 te Gjykates se rrethit gjyqesor
       Vlore, ne kete menyre:
       Pranimin e pjesshem te padise.
       Duke konstatuar pavlefshmerine absolute pjeserisht te kontrates se truallit me
       nr.2004 rep., date 18.10.1996 te noterit Arjan Xhaferllari, lidhur mes te paditurit
       Seksioni i Finances se Bashkise Vlore si shites dhe te paditurit Shezai Aliaj si
       bleres, per pjesen prej 399 m2, urdherohet kthimi i paleve ne gjendjen e
       mepareshme.
       Fshirjen e pjesshme te regjistrimeve te dy siperfaqeve nga 300 m2 secili, me
       nr.224 dhe nr.225 date 01.06.1992 te bera ne Hipoteken Vlore, per pjeset
       respektivisht prej 11.4 m2 dhe 268 m2 qe mbivendosen me pronen e paditesit.
       Rrezimin e padise per pjesen tjeter.

    Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs pala paditese Rifat Frasheri, duke
parashtruar sa me poshte:
  - Vendimi i gjykates se apelit nuk eshte i sakte dhe i plote, ka gabime ne zbatimin e ligjit,
    gabime qe bejne te cenueshem interesat ligjore dhe pasurore te miat.
  - Gjykata e apelit ka vepruar drejt kur eshte shprehur per “… pranimin e pjesshem te
    padise, konstatimin e pavlefshmerise absolute te kontrates se shitjes se truallit nr.2004
    rep., date 18.10.1996 … fshirjen e pjesshme te regjistrimeve te dy siperfaqeve me nga
    300 m2 …”, por ka gabuar kur per percaktimin e siperfaqes se mbivendosur dhe qe duhen
    fshire nga regjistri per te paditurin Shezai Aliaj, i referuar aktit te ekspertimit te pergatitur
    nga z. Gjyzela Murataj.
  - Siperfaqja prej 874 m2 dhe dy siperfaqet nga 300 m2 ndodhen ne te njejtin vend te
    mbivendosura mbi njera tjetren. Edhe siperfaqja prej 438 m2 e mbivendosur nuk eshte e
    sakte.
  - Asnje nga “regjistrimet” e prones se te paditurit nuk ka harte treguese regjistrimi.
    Paraqitja e dy siperfaqeve nga 300 m2 dhe e siperfaqes prej 874 m2 mbi keto dy siperfaqe
    eshte bere nga ekspertja Gjyzela Murataj, duke iu referuar lejes se sheshit te ndertimit te
    vitit 1996 dhe ndertimit qe ka bere i padituri Shezai Aliaj. Kete ndertim ekspertja e ka
    paraqitur ne planimetri te zhvendosur 2 ml më në veri se sa eshte e Rifat Frasherit.
  - Gjykata ka gabuar kur i eshte referuar shprehjes se ekspertes per mbivendosje prej 399
    m2 .
  - Gjykata e apelit duhej te ishte shprehur vetem per “pavlefshmeri absolute pjeserisht te
    kontrates se shitjes se truallit me nr.2004 rep., date 18.10.1996 te noterit Arjan
    Xhaferllari, lidhur mes te paditurit Seksionit te Finances se Bashkise Vlore si shites dhe
    te paditurit Shezai Aliaj si bleres, per aq sa mbivendoset me pronen e paditesit Rifat
    Frasheri” dhe per “Fshirjen e pjesshme te regjistrimeve te dy siperfaqeve nga 300 m2
    secili me nr.224 dhe nr.225, date 01.06.1992 te bera ne Hipoteken Vlore, per aq sa
    mbivendosen ne pronen e paditesit Rifat Frasheri”.
  - Gjykata duhet te shprehet per cfare i eshte kerkuar nga palet dhe jo per kerkesa qe nuk
    jane bere.

    Shkaqet e rekursit te ushtruar nga pala e paditur Shezai Aliaj:
  -  Gjykata e apelit ka zbatuar keq ligjin ne dhenien e vendimit.                                                   33
   -  Per blerjen e siperfaqes se truallit nepermjet kontrates se shitjes, e cila kerkohet te
     deklarohet e pavlefshme, kam respektuar tere kerkesat ligjore. Veprimet e kryera nga pala
     paditese per njohjen dhe kthimin fizik te kesaj siperfaqe nuk jane ligjore. Trualli ne fjale
     eshte nje truall i zene ne kuptim te ligjit dhe jo nje truall i lire, e si i tille ai nuk duhej
     kthyer fizikisht.
   -  Problemet ligjore dhe faktike te dhena ne vendimin gjyqesor jane disi komplekse.
   -  Per sa kemi parashtruar ne rekurs kerkojme ndryshimin e vendimit te gjykates se apelit
     dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Vlore.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Shpresa Beçaj,
    av. Flutura Guri, qe kerkoi ndryshimin e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore sipas
parashtrimeve te paragrafit te dyte te pikes B dhe pikes C te rekursit, av. Mirela Mishgjoni, qe
kerkoi pranimin e rekursit dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Nga te dhenat e akteve te ndodhura ne dosjen gjyqesore te marra ne shqyrtim nga
gjykatat, rezultojne rrethanat e ceshtjes si me poshte:
     Te dy palet ndergjyqesa kane ngritur pretendime pronesie mbi nje siperfaqe trualli prej
    2
874 m te ndodhur ne lagjen “Skele” te rrethit Vlore.
     Me padine e ngritur ne Gjykaten e shkalles se pare Vlore, paditesi Rifat Frasheri ka
kerkuar pavlefshmerine e kontrates se shitjes nr.2004 rep., date 18.10.1996, lidhur mes Seksionit
te Finances se Bashkise Vlore si pale shitese dhe te paditurit Shezai Aliaj si pale blerese, fshirjen
nga regjistrat e hipotekes te prones, lirim e dorezim trualli, me pretendimin se kjo kontrate vjen
ne kundershtim me dispozitat urdheruese te ligjit, pasi nepermjet saj eshte tjetersuar nje truall
nga subjekte qe nuk e kane patur ne pronesi ate.
     I padituri Shezai Aliaj ka pretenduar se eshte bere pronar i siperfaqes objekt gjykimi duke
respektuar procedurat e parashikuara ne ligjin nr.7512, date 10.08.1991 “Per sanksionimin dhe
mbrojtjen e prones private te nismes se lire, te veprimtarive private te pavarur dhe privatizimit”,
te VKM nr.364, date 05.10.1991 dhe nenit 127 te K.Civil te vitit 1981.
     Gjykata e shkalles se pare Vlore me vendimin nr.417, date 26.04.2000 ka vendosur
rrezimin e padise se paditesit Rifat Frasheri kunder Shezai Aliaj, me objektin e lartpermendur.
     Gjykata e Apelit Vlore e ka shqyrtuar ceshtjen pas dergimit te saj per rishqyrtim nga
Gjykata e Larte dhe mbi ankimin e paditesit Rifat Frasheri, duke vendosur:
     “Ndryshimin e vendimit nr.417, date 24.04.2000 te Gjykates se shkalles se pare Vlore,
duke pranuar pjeserisht padine, duke konstatuar pavlefshmerine absolute pjeserisht te kontrates
se shitjes se truallit me nr.rep 2004, date 18.10.1996 per siperfaqen 399 m2 duke urdheruar
kthimin e paleve ne gjendjen e mepareshme. Fshirjen e pjesshme te regjistrimeve te dy
siperfaqeve nga 300 m2 secili, me nr.224 dhe nr.225, date 01.06.1992 te bera ne Hipoteken
Vlore, per pjeset respektive prej 11.4 m2 dhe 268 m2 qe mbivendosen me pronen e paditesit.
Rrezimin e padise per pjesen tjeter”.
     Çeshtja ka ardhur per shqyrtim ne Gjykaten e Larte mbi rekurset e dy paleve ndergjyqesa,
shkaqet e te cileve jane pasqyruar ne pjesen hyrese te vendimit.
     Midis te te njejtave pale, per piken e trete te objektit te padise, lirim e dorezim trualli per
siperfaqen 874 m2 eshte zhvilluar nje proces tjeter gjyqesor ne te tria shkallet e gjykimit. Me
vendimin nr.54, date 26.09.2002 te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte eshte vendosur:


34
    “Prishja e vendimit nr.1322, date 27.11.2000 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte dhe
vendimit nr.474, date 14.09.1999 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimi i ceshtjes per
rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit Vlore, me tjeter trup gjykues.” Ky vendim i Kolegjeve te
Bashkuara te Gjykates se Larte permban konkluzionet ne lidhje me ceshtjen dhe udhezimet per
Gjykaten e Apelit Vlore.
    Per shkak te shqyrtimit nga ana e gjykatave te ceshtjes qe permban ne objektin e saj
pavlefshmerine e kontrates se shitjes me te cilen eshte bere pronar i padituri Shezai Aliaj per
pronen objekt gjykimi, ceshtja e derguar per rishqyrtim nga Kolegjet e Bashkuara eshte pezulluar
nga Gjykata e Apelit Vlore.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi aktet ne dosjen gjyqesore, e gjen te bazuar
kerkesen e bere nga palet per prishjen e vendimeve te gjykatave dhe kthimin e ceshtjes per
rigjykim.
    Nga te dhenat e akteve te paraqitura me cilesine e provave nga palet eshte provuar se,
paditesi Rifat Frasheri eshte trashegimtar i vetem i Skender dhe Nimete Frasherit. Me vendimin
nr.75, date 21.03.1995 te K.K.K.Pronave Vlore, trashegimleneses Nimete Frasheri i eshte njohur
pronesia mbi nje siperfaqe trualli 6.600 m2 e ndodhur ne lagjen “Skele” te qytetit te Vlores, duke
i njohur te drejten e kompensimit per siperfaqen 5.000 m2. Mbi padine e Rifat Frasherit, me
vendimin nr.2725, date 09.11.1995 te Gjykates se shkalles se pare Vlore, te lene ne fuqi me
vendimin nr.1874 date 29.03.1996 te Gjykates se Apelit Vlore, eshte vendosur ndryshimi i
vendimit nr.75, date 21.03.1995 te K.K.K.Pronave Vlore, duke i kthyer ne natyre paditesit nje
siperfaqe prej 3131 m2. Kjo pasuri eshte regjistruar ne hipoteke.
    Me vendimin nr.6/1 dhe nr.6/2, date 17.02.1992 te ish Komitetit Ekzekutiv Pluralist te
rrethit Vlore, te paditurit Shezai Aliaj i eshte miratuar dhenia e sheshit te ndertimit per objektin
“lokal tregtar”, te perbere nga dy pjese secili nga 300 m2. Pas kesaj, nga ana e Seksionit te
Finances se ketij organi, eshte bere vleresimi i ketij trualli dhe me pas eshte bere pagesa nga i
padituri per llogari te ketij seksioni. Nga shenimet e ndodhura ne Regjistrin e Hipotekes Vlore,
rezulton se ne pronesi te te paditurit Shezai Aliaj, figurojne te regjistruara dy siperfaqet e
mesiperme te truallit, perkatesisht me nr.224 e nr.225, date 01.06.1992. Me vendimin nr.4/24,
date 20.03.1996, KRRT e rrethit Vlore, mbeshtetur ne Studimin Urbanistik pjesor te Skeles, ka
miratuar sheshin e ndertimit te te paditurit Shezai Aliaj “Lidhja me dyqane e banesa 9-kateshe I
dhe II ne Skele”, duke evidentuar se diferenca midis sheshit te meparshem dhe te miratuar eshte
274 m2. Me kontraten noteriale te shitjes nr.2004 rep., date 18.10.1996, nga ana e te paditurit
Seksionit te Finances te Bashkise Vlore me cilesine e shitesit, i eshte shitur te paditurit siperfaqja
prej 874 m2 qe perben siperfaqen e domosdoshme per vleresimin e aktivitetit te objektit “dyqan”.
Kjo pasuri eshte transkriptuar ne favor te bleresit ne regjistrin e pasurive te paluajteshme me
nr.3077, date 18.10.1996. Ne kete siperfaqe jane perfshire dy siperfaqet me nga 300 m2 te
regjistruara ne vitin 1992 dhe siperfaqja ndermjet tyre 274 m2, duke u blere si nje e tere.
    Ne vijim te detyrave te lena nga Gjykata e Larte, padia e paditesit per pavlefshmerine e
kontrates se shitblerjes objekt gjykimi eshte pranuar nga Gjykata e Apelit Vlore per pjesen qe
mbivendoset me pronen e paditesit prej 399 m2 dhe ka urdheruar fshirjen per 279.4 m2.
    Gjate shqyrtimit te ceshtjes ne gjykaten e apelit, pala paditese ka kontestuar aktin e
ekspertimit, duke pretenduar se ai nuk paraqet me vertetesi realitetin, eshte kontradiktor, se pjesa
e mbivendosjes eshte me e madhe dhe se ne dosje ekzistojne akte ekspertimi qe per te njejten
prone percaktojne mbivendosje te ndryshme.
                                                  35
    Ndersa pala e paditur ka pretenduar se ne referim te hartave te viteve 1937, 1940 dhe nga
transkriptimet e viti 1929 dhe 1942 prona e paditesit nuk ndodhet aty ku e ka njohur komisioni
dhe ia ka kthyer Gjykata e Rrethit Vlore, por ndodhet e spostuar me ne jug.
    Nga permbajtja e aktit te ekspertimit te ndodhur ne dosjen gjyqesore rezulton se ekspertja
ne berjen e aktit te ekspertimit nuk eshte mbeshtetur ne dokumenta te dala nga Z.R.P.P. Vlore,
por per te percaktuar siperfaqen e mbivendosur ajo eshte nisur nga planimetria e truallit te kthyer
paditesit ne shkalle 1:500 dhe ne dy planimetrite e shesheve te ndertimit per te paditurin.
Konkluzioni i arritur nga ekspertja eshte se ka mosperputhje te kufijve te vendndodhjes se prones
se vjeter te paditesit Rifat Frasheri, me ate te njohur me vendimin nr.75, date 21.03.1995 te
K.K.K.Pronave Vlore. Por nga gjykatat nuk eshte marre ne konsiderate ky perfundim ne kushtet
kur ky vendim nuk eshte kundershtuar sipas kerkesave te nenit 324 te K.Pr.Civile nga te
paditurit. Mendimet e ekspertes per mbivendosjen jane kontradiktore, pasi ne pergjigjet e dhena
nga pyetjet e bera, ajo thekson se siperfaqja e mbivendosur eshte 438,2 m 2, ndonese ne
konkluzionin e aktit te ekspertimit shprehet per mbivendosje per 399 m2. Ne rekursin e bere nga
pala paditese eshte pretenduar se ne dosjen me nr.336 akti, date 03.02.2003 ku eshte ngritur
padia e rivendikimit, ndodhet akti i ekspertimit ne te cilin eshte percaktuar mbivendosje per 634
m2 per te njejtin truall.
    Duke u ndodhur ne rrethanat e mesiperme, Kolegji Civil i Gjykates se Larte arrin ne
konkluzionin se Gjykata e Apelit Vlore ka gabuar ne percaktimin e sakte te vendndodhjes se
pronave te pretenduara nga palet ndergjyqese. Gjithashtu kjo gjykate ne vendimin e marre prej
saj, ne objektin e padise ka shtuar pa kerkesen e pales paditese “Detyrimin e te paditurve te
njohin pronar paditesin mbi nje siperfaqe prej 5.000 m2 truall te ndodhur ne Fabriken e Tullave
Vlore”. Megjithese me pranimin e pjesshem te padise kjo kerkese e pashprehur nga ana e
paditesit nuk eshte pranuar, gjykata ne baze te nenit 6 te K.Pr.Civile duhet te shprehej per cfare i
eshte kerkuar nga palet dhe jo per kerkesa qe nuk jane bere.
    Nga pretendimet e pales se paditur te konfirmuara nga vertetimi i dates 17.11.2005 i
Gjykates se shkalles se pare Vlore rezulton se ne ate gjykate eshte duke u gjykuar ceshtja civile
me nr.2524, date 17.11.2005 qe i perket paditesit Shezai Aliaj dhe te paditurit Rifat Frasheri e
K.K.K.Pronave, me objekt kundershtim i vendimeve nr.75, date 21.03.1995 te K.K.K.Pronave
Vlore.
    Ndodhur ne nje situate te tille, kur vihen ne diskutim momente te rendesishme ne lidhje
me konfliktin midis paleve, Kolegji Civil cmon prishjen e dy vendimeve te dy gjykatave dhe
kthimin e ceshtjes per rishqyrtim.
    Ne rigjykim nga ana e gjykatave eshte e rendesishme qe te merret mendimi i specializuar
i nje grupi ekspertesh per te percaktuar:
    - Nese realisht ka mbivendosje apo pronat nuk perputhen me njera-tjetren?
    - Sa eshte ne fakt mbivendosja ne qofte se ka te tille?
    Ne qofte se nuk rezulton qe te kete mbivendosje te pronave sipas pretendimeve te
ngritura atehere palet nuk legjitimohen t’i drejtohen njera-tjetres me kerkime per pavlefshmeri te
titujve dhe kerkim sendi.
    Ne te kundert pretendimet e tyre do te duhet te perqendrohen per aq sa eshte mbivendosja
e prones, nese nje gje e tille rezulton.
36
    Duke qene se ceshtja objekt gjykimi ka lidhje te drejtperdrejte me ceshtjen me nr.2524,
date 17.11.2005 qe eshte ne shqyrtim ne gjykaten e faktit, me objekt kundershtim i vendimit
nr.75, date 21.03.1995 te K.K.K.Pronave Vlore, per te evituar gjykime paralele qe ne themel
kane te njejten mosmareveshje, orientojme qe te behet bashkimi i ketyre ceshtjeve me njera
tjetren ne qofte se jane kushtet e parashikuara ne dispozitat e K.Pr.Civile. Ne te kundert te
vazhdoje gjykimi i kesaj ceshtje duke patur ne vemendje detyrat e lena nga vendimet e Gjykates
se Larte lidhur me ceshtjet objekt mosmareveshjeje midis paleve, per te realizuar nje gjykim te
drejte dhe te paanshem mbeshtetur vetem ne te dhenat qe ndodhen ne aktet e paraqitura nga
palet.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/ç te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.209, date 22.04.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe nr.417, date
26.04.2000 te Gjykates se shkalles se pare Vlore dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne
Gjykaten e shkalles se pare Vlore, me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 02.11.2006
                                              37
Nr.11111-00490-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-705 i Vendimit (1234)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 02.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.11111-00490-
00-2005 akti, qe u perket paleve:


         PADITËS:          KRISTAQ BODE, lindur dhe banues ne Korce,
                       ne mungese.
         TË PADITUR:        K.K.K.P. KORÇE, ne mungese.
                       VIOLETA ARGJENDARI, PAVLINA KOCA,
                       perfaqesuar me prokure nga av. Arqile Nini.
                       DHIMITRA AVRAMI, ne mungese,
                       KRISTAQ LLAKMANI, ne mungese
                       KOCO LLAKMANI, ne mungese
                       DHIMITRI LLAKMANI, ne mungese
                       ADRIANA SOFRONI, ne mungese
                       JOHAN FURXHI, ne mungese
                       MAGDALENA FURXHI, ne mungese
                       IRMA KAVAJA, ne mungese
                       SHPRESA QANO, ne mungese
         ND/KRYESOR:        ARQILE BELLO, ne mungese.

                   OBJEKTI I PADISË:
          Anullim vendimi te K.K.K.P. nr.930, date 31.03.1995
      dhe detyrim njohje pronesi mbi nje shtepi banimi te ndodhur ne Korce,
        me kufij: V. - Ligor Isak, L.- -rruge publike, J. - Koco Misrasi
           dhe Koci Polena, P. - Miti Buleci, me sip. 248,6 m2.
            Baza Ligjore: Ligji nr.7698, date 15.04.1993
         “Per kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronareve”.38
    Gjykata e shkalles se pare Korce, me vendimin nr.1827, date 14.06.2004 ka vendosur:
       1. Rrezimin e pjeseshem te padise se ngritur nga paditesi Kristaq Bode dhe
       nderhyresit kryesor Arqile Bello, ngritur kunder te paditurve K.K.K.Pronave
       Bashkia Korce dhe Violeta Argjendari, Shpresa Qano, etj., me objekt anullim
       vendim Komisioni nr.730, date 31.03.1995 dhe detyrim njohje pronesie per nje
       shtepi banimi, duke u shprehur si me poshte vijon:
       a) Rrezimin e kerkese padise ngritur nga paditesi Kristaq Bode dhe nderhyresi
       kryesor Arqile Bello, si te pabazuar ne ligj, mbasi shtepia, objekt i ketij vendimi
       Komisioni, arrin vleren prej 44.8% sipas aktit te ekspertimit paraqitur nga
       ekspertja Valentina Mitezi, duke patur 50.46% Kristaq Bode dhe 39.1% Arqile
       Bello.
       b) Ndryshimin e vendimit te K.K.K. Pronave ish pronareve, ne baze te nenit 3 te
       ligjit 7698, date 15.04.1993 per investimet e reja te bera nga ish pronari Kristaq
       Bode, duke u detyruar ish pronaret, qe per investimet e bera t’i kthejne paditesit
       Kristaq Bode shumen prej 180.226 leke dhe nderhyresit kryesor Arqile Bello
       shumen prej 76.923 leke, pika 3 e vendimit te Komisionit te sipercituar.

    Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.160, date 13.07.2005 ka vendosur:
       “Pranimin e padise si me poshte:
       a. Ndryshimin e vendimit nr.730, date 31.03.1995 te K.K.K.pronave ish
       Pronareve Bashkia Korce, ne piken 2 te tij si me poshte:
       Detyrimin e trashegimtareve te ish pronarit Violeta Argjendari, Dhimitra Avrami,
       Shpresa Qano, Pavlina Koco qe trashegojne secili 1/6 pjese, Kristaq Llakmani,
       Koco Llakmani, Dhimitri Llakmani dhe Adriana Sofroni qe trashegojne se bashku
       1/6 pjese, Johan Furxhi, Magdalena Furxhi, Kirma Kavaja qe trashegojne se
       bashku 1/6 pjese, te njohin paditesin Kristaq Bode bashkepronar ne banesen e
       ndodhur ne rrugen Qemal Stafa me nr.39-41 me kufij: V - Ligor Isak, J - Koci
       Misrasi dhe Koli Polena, P - Miti Bileci, ne raportin 50.46% paditesi Kristaq
       Bode, ndersa te paditurit bashkarisht 49.54% te saj.
       Rrezimin e nderhyresit kryesor si te pambeshtetur ne ligj.
       b. Ndryshimin e pikes 3 te po ketij vendimi si me poshte: Ne baze te nenit 13 te
       Ligjit nr.7698, date 15.04.1993, trashegimtaret e lartpermendur i detyrohen
       pronarit te ri, nderhyresit kryesor ne padi Arqile Bello per investimet e bera ne
       shtepine e tyre, ne vleften 76.923 leke.
       c. Ndryshimin e pikes 4 te po ketij vendimi si me poshte: Ne baze te nenit 10 te
       Ligjit nr.7698, date 15.04.1993, shteti duhet t’i ktheje personit te trete Arqile
       Bello masen e shperblimit sipas cmimit te shitjes ne kohen e tjetersimit,
       konventuar me indeksin e cmimeve”.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Korce, brenda afatit ligjor, ne mbeshtetje te nenit
472 te K.Pr.C. ka ushtruar rekurs pala e paditur, duke kerkuar prishjen e vendimit te gjykates se
apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Korce per keto arsye:
  - Kjo prone i eshte konfiskuar ish-pronarit me vendimin e Kolegjit Ushtarak Korce, nr.289,
    date 16.12.1947 dhe per kompensim, shteti e ka kaluar ne pronesi te Koli Pocarit. Koli
    Pocari me kontratat e shitblerjes i ka shitur Kristaq Bodes 24/50 pjese dhe 26/50 pjese
    Arqile Bellos. Kjo prone, ne vitin 1947 kur i eshte konfiskuar ish-pronarit dhe deri ne                                               39
     vitin 1984, kur Koli Pocari ua ka shitur paditesit dhe nderhyresit kryesor, ka qene nje e
     vetme, jo vetem fizikisht, por edhe ne baze te regjistrimit hipotekor. Ajo aktualisht eshte
     nje prone e vetme. Gjykata e apelit ne rastin konkret ka zbatuar dhe interpretuar gabim
     nenin 13 te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe kompensimin e pronave ish-
     pronareve”.
   -  Gjykata e apelit nuk ka zbatuar kerkesat e nenit 466 te Kodit te Procedures Civile, pasi ne
     dispozitivin e vendimit te saj nuk eshte shprehur fare per vendimin e shkalles se pare,
     numrin dhe daten e tij.
   -  Gjykata e apelit nuk ka zbatuar kerkesat e neneve 16 dhe 310 te K.Pr.C., duke mos
     arsyetuar se cilen dispozite konkrete ka zbatuar keq gjykata e shkalles se pare.

    Ne mbeshtetje te nenit 477 te K.Pr.C., brenda afatit ligjor, ka ushtruar kunderrekurs pala
paditese Kristaq Bode.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatorin Fatos Lulo, ne mungese te pales paditese dhe nderhyresit kryesor,
perfaqesuesin e pales se paditur av. Arqile Nini, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates
se shkalles se pare Korce dhe prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Korce, si dhe shqyrtoi
ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi nr.160, date 13.07.2005 i Gjykates se Apelit Korce duhet te prishet, pasi eshte
marre ne zbatim te gabuar te ligjit material duke lene ne fuqi vendimin nr.1827, date 14.06.2004
te Gjykates se shkalles se pare Korce, si vendim i drejte dhe i mbeshtetur ne ligj.
    Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar e provuar se me vendimin e
Gjykates Ushtarake Korce nr.289, date 16.12.1947 trashegimlenesi i te paditurve Vaske Qeleshi
eshte denuar me 20 vjet privim lirie, pune te detyruar, konfiskimin e pasurive te luajteshme dhe
te paluajteshme, si dhe humbjen e te drejtave civile dhe politike per 5 (pese) vjet. Ne baze te ketij
vendimi Vaske Qeleshit i eshte shtetezuar dhe shtepia, e cila eshte objekt i vendimit te K.K.K.P.
Korce, i cili kundershtohet gjyqesisht. Ne baze te notes se traskriptimit te dates 27.11.1962
vertetohet se shteti kete pasuri ia ka dhene ne kompensim perkatesisht Niko Pocarit 24/50 pjese
te pandara, Kristaq Pocarit 13/50 pjese te pandara dhe Dhimiter Pocarit 13/50 pjese te pandara.
    Niko Pocari, pjesen e tij takuese 24/50 te baneses se mesiperme, me ane te kontrates se
shitblerjes date 06.09.1984 ia ka shitur paditesit Kristaq Bode, ndersa me kontraten e dates
07.11.1986, 26/50 pjese e shtepise i eshte shitur Arqile Bellos.
    Nderkohe me vendimin nr.730, date 31.03.1995 te K.K.K.P. Korce eshte vendosur te
njihet z.Vaske Qeleshi si ish pronar i nje shtepie te ndodhur ne rrugen “Qemal Stafa” me nr.39-
41, Korce me kufizimet perkatese dhe me siperfaqe totale prej 248 m2, duke iu kthyer
trashegimtareve te tij. Ne baze te nenit 13 te ligjit nr.7968, date 15.04.1993 K.K.K.P. Korce, po
aty ka vendosur qe trashegimtaret e z.Vaske Qeleshi u detyrohen pronareve te rinj per investimet
e bera nga ana e tyre per vleften 81.212 leke. Ne baze te nenit 10 te ligjit te mesiperm eshte
ngarkuar shteti t’u ktheje Kristaq Bodes dhe Arqile Bellos cmimin e shitjes, te indeksuar.
    Ne keto kushte, paditesi Kristaq Bode ka ngritur padi duke kerkuar gjyqesisht anullimin e
vendimit te K.K.K.P. Korce. Ne kete gjykim ka marre pjese ne cilesine e nderhyresit kryesor dhe
Arqile Bello, i cili ka kerkuar sipas objektit te padise.40
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se ne zgjidhjen e konfliktit gjyqesor konkret ka
rendesi interpretimi i dispozites se nenit 13 te te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe
kompensimin e pronave ish-pronareve” ku parashikohet shprehimisht: “Neni 13 - Kur në
objektin ish-pronë private janë kryer nga shteti apo pronari shpenzime për ndryshime në
strukturë, shtesa anësore apo shtesa kati, etj., objekti i kthehet ish-pronarit pa kundërshpërblim,
kur vlefta e shpenzimeve përbën deri 20 për qind të vlerës së objektit.
     Kur në objektin ish-pronë private vlefta e shpenzimeve të kryera përbën 20 deri në 50 për
qind të vleftës së objektit, ai mund të kalojë në pronësi të ish-pronarit, pasi të jetë shlyer nga ana
e tij kundërvlefta e mësipërme, mbi 20 për qind, e llogaritur në bazë të çmimeve të ndërtimit në
kohën e rikthimit të pronës. Kur vlera e shpenzimeve të kryera është mbi 50 për qind të vlerës së
objektit, objekti mbetet në bashkëpronësi.
     Kthimi i ndërtesave ish-pronarëve bëhet në përputhje me normat shtetërore të
mirëmbajtjes dhe përdorimit të tyre. Të gjitha dëmtimet e qëllimshme ose të shkaktuara nga
keqpërdorimi i ndërtesave, vlerësohen nga ekspertët përkatës të autorizuar dhe çdëmtohen sipas
dispozitave në fuqi.
     Mosmarrëveshjet midis palëve zgjidhen në rrugë gjyqësore”.
     Per te konkluduar ne lidhje me raportin qe ze investimi i kryer nga poseduesit aktuale te
baneses me vleren e saj fillestare, Gjykata e shkalles se pare Korce, mbeshtetur ne nenin 224/a te
K.Pr.C. ka vendosur kryerjen e nje akt-ekspertimi. Nga ekspertja Valentina Mitezi eshte
percaktuar raporti i mesiperm i investimeve te kryera mbi vleren fillestare, duke arritur per
Kristaq Boden 50,46% te pjeses se baneses qe posedon dhe Arqile Bellon 39,1%.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se drejt ka arsyetuar gjykata e shkalles se pare,
kur per efekt te zbatimit te dispozites se nenit 13 te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin
dhe kompensimin e pronave ish-pronareve”, ka konstatuar se prona e Vaske Qeleshit nuk ka
qene e pjestuar deri ne diten e konfiskimit te pasurise. Edhe kur kjo pronesi i ka kaluar nga shteti
Pocareve, nuk rezulton te kete qene pjestuar apo e ndare ne dysh, por eshte trajtuar si pasuri
shteti e ish pronarit Vaske Qeleshi. Sa me lart pasqyrohet dhe ne noten e transkriptimit te dates
27.11.1962, kur kjo banese i ka kaluar ne pronesi Niko, Kristaq dhe Dhimiter Pocarit si nje e
pandare.
     Arsyetimi i Gjykates se shkalles se pare Korce kur konkludon se duke marre parasysh
raportet e perbashketa te te dy banesave te paleve, te ndara me perqindje dhe raportet fillestare,
perfshi investimet, keto te fundit jane perafersisht 44.8%, eshte i drejte dhe ligjor. Ne keto
kushte, Gjykata e shkalles se pare Korce ka zbatuar sakte dispoziten e nenit 13/2 te ligjit nr.7698,
date 15.04.1993.
     Nderkohe, Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson si te gabuar arsyetimin qe i ben
vendimit Gjykata e Apelit Korce. Pasi ka kryer kqyrjen e objektit, gjykata e apelit ka arsyetuar se
kishim te benim me dy hyrje me vete qe te conin ne pronen e paditesit dhe nderhyresit kryesor
me oborr te ndare secili me vete. Duke u mbeshtetur ne kete rrethane, gjykata e apelit ka
ndryshuar vendimin e Gjykates se shkalles se pare Korce, lidhur me paditesin Kristaq Bode pasi
ka argumentuar se investimi i kryer prej tij rezulton te jete ne masen 50.46%, ç’ka e ben ate
bashkepronar me te paditurit per kete raport. Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se ky
argumentim i Gjykates se Apelit Korce vjen ne kundershtim me sa parashikohet ne nenin 13 te
ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronareve”, persa i
takon cilesimit te sakte ne lidhje me objektin ish-prone private dhe vleren e investimeve te kryer
mbi kete objekt.
                                                  41
    Kete qendrim Kolegji Civil i Gjykates se Larte e mbeshtet dhe ne arsyetimin e bere nga
ana e Kolegjeve te Bashkuara ne Vendimin Unifikues nr.24, date 13.03.2002 ku eshte cmuar te
unifikohet praktika gjyqesore persa vijon: “Ligji nr.7514, date 30.9.1991 “Per pafaiesine,
amnistine dhe rehabilitimin e ish te perndjekurve politike” dhe ligji nr.7698, date 15.04.1993,
“Per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ish Pronarve”, nuk jane menyra te reja te fitimit te
pronesise, por korrigjim i padrejtesise se bere dhe per kete qellim, shfuqizojne ipso lege te gjitha
aktet e mepareshme ligjore, me te cilat u ishte marre prona pronarve padrejtesisht. Ato nuk
krijojne nje situate te re, (nuk kane efekt konstituitiv), por ristabilizojne ligjshmerine dhe
drejtesine.
    Shfuqizimi i akteve te siperpermendura, ka si efekt kthimin e paleve ne gjendjen e
mepareshme, duke rregulluar ne masen me te mundshme, situaten e paligjshmerise lidhur me te
drejten reale me te rendesishme, ate te pronesise (jo te drejta te tjera reale e aq me pak te drejtat
e detyrimeve). Ne kete kendveshtrim, kthimi ne gjendjen e mepareshme nuk eshte i plote, por i
pjesshem (restitutio in parte).
    Nepermjet ketyre akteve normative u njihet e drejta e pronesise ish pronareve, ose
trashegimtareve te tyre, dhe u percaktuan modalitetet per gezimin efektiv te saj. Per shkak te
kohes se gjate te paligjshmerise dhe pamundesise objektive te kthimit fizik te te gjitha pronave te
marra, ligji parashikon per rastet kur kjo e para nuk eshte e mundur, alternativen e
kompensimit”.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/b te Kodit te Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.160, date 13.07.2005 te Gjykates se Apelit Korce dhe lenien ne
fuqi te vendimit nr.1827, date 14.06.2004 te Gjykates se shkalles se pare Korce.

                               Tirane, me 02.11.2006
42
Nr.11111-00348-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-704 i Vendimit (1235)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 04.10.2006 dhe 02.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me
nr.11111-00348-00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËS:          TRASHEGIMTARET E NAIM TOSKA,
                       ZYHDI TOSKA, XHEVDET TOSKA, ne mungese.
         TË PADITUR:        TRASHEGIMTARET E SULAJMAN NIKSHIQI,
                       SADIJE NIKSHIQI, IZEIR NIKSHIQI,
                       ADLIJE NIKSHIQI, REMZI NIKSHIQI,
                       perfaqesuar me prokure nga av. Sokol Elmazaj.
                       K.K.K.P. SHKODER, ne mungese.

                   OBJEKTI I PADISË:
           Kundershtimin e vendimit nr.202, date 28.06.2001
            te K.K.K.Pronave Prefektura e Qarkut Shkoder.
          Baza Ligjore: Neni 27/a i ligjit nr.7698, date 15.04.1993
           “Per kthimin e kompensimin e pronave ish pronareve.


    Gjykata e shkalles se pare Shkoder me vendimin nr.1258, date 17.07.2003 ka vendosur:
       “Pranimin e padise se paditesave Xhevdet, Naim, Toska dhe Zydi Toska duke
       prishur vendimin nr.202 te date 28.06.2001 te K.K.K.Pronave Prefektures se
       Qarkut Shkoder.
       Ndryshimin e vendimit nr.202 te dates 28.06.2001 te K.K.K.Pronave Prefektura
       Qarkut Shkoder duke njohur trashegimtaret e te ndjerit Naim Toska, ish pronare
       te nje siperfaqe prej 10.856 m2.
       Ne baze te nenit 19 te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 trashegimtareve te Naim
       Toskes, u njihet, pra u kthehet siperfaqja prej 10.865 m2 qe kufizohet Veri -
       Trashegimtaret Kraja, Selami Tabaku; Lindje - Abaz Gradeci, Trashegimtaret e
       Sulejman Nikshiqit; Jugu - Hafiz Qamil Shazi, Rruge - Lan Meta, ku sipas skices
       se paraqitur nga ekspertet eshte siperfaqja e vijezuar me ngjyre kafe, akti i cili i
       bashkengjitet vendimi.


                                                43
        Pjesa tjeter e vendimit nr.202, date 28.06.2001 te K.K.K.Pronave te Qarkut
        Shkoder mbetet ashtu sic eshte”.

    Gjykata e Apelit Shkoder me vendimin civil nr.308, date 22.06.2005 ka vendosur:
       “Lenien ne fuqi te vendimit nr.1285, date 17.07.2003 te Gjykates se Rrethit
       Gjyqesor Shkoder”.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, brenda afatit ligjor, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.C. ka ushtruar rekurs pala e paditur, duke kerkuar prishjen e vendimeve dhe dergimin e
ceshtjes per rigjykim ne Gjykaten e shkalles se pare Shkoder per keto shkaqe:
  - Gjykata ka vepruar ne kundershtim me kriteret e neneve 465, 467 te K.Pr.C., pasi duke
    perseritur hetimin gjyqesor, ka bere zevendesimin procedurial te paditeses te ndjeres
    Sadije Baci, me vendim te ndermjetem, me trashegimtaret e saj, pasi ajo ka vdekur. Nga
    ana e gjykates se apelit nuk duhet bere ky zevendesim, por duhet ka kthente ceshtjen ne
    gjykaten e rrethit, per te bere zevendesimin procedurial.
  - Mosthirrja e ekspertit David Franja ne kryerjen e ekspertimit nga ana e pales paditese qe
    e kerkoi ne fillim, por me vone e perjashtoi, tregon njeanshmeri ne kryerjen e ekspertimit
    te bere nga gjykata e apelit. Gjithashtu kqyrja ne vend eshte bere nga dy gjyqtare ne nje
    kohe qe gjyqtari i trete nuk ia ka deleguar kete te drejte, pasi per kete nuk ka vendim sic e
    kerkon ligji.
  - Arsyetimi i gjykates se apelit, se perse pala e paditur nuk ka kundeshtuar vendimin e
    K.K.K.P., ne lidhje me moskthimin e siperfaqes prej 5 dy, tregon njeanshmeri ne
    vleresimin e provave, nga ana e saj.
  - Ne arsyetimin e vendimit, gjykata eshte mbeshtetur vetem ne provat e paraqitura nga ana
    e pales paditese, duke mos i analizuar fare provat e paraqitura nga ana jone.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi gjyqtarin Fatos Lulo, ne mungese te pales paditese, perfaqesuesin e pales se
paditur av. Sokol Elmazaj, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Shkoder, te
vendimit te Gjykates se shkalles se pare Shkoder dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne
Gjykaten e shkalles se pare Shkoder, si dhe shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                      VËREN
    Vendimi nr.308, date 22.06.2005 i Gjykates se Apelit Shkoder duhet te prishet, pasi eshte
marre ne shkelje te dispozitave proceduriale mbi ndergjyqesine, rregulluar nga neni 176 e vijues
te K.Pr.C.
    Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar e provuar se K.K.K.Pronave
prane Prefektures Shkoder, me vendimin nr.202, date 28.06.2001 ka vendosur t’i njihet pronesia
trashegimtarve te Sulejman Nikshiqit, per nje siperfaqe prej 16.365 m2 te ndodhur ne lagjen
“Qafe” Ajasem Shkoder dhe nga kjo siperfaqe, t’i kthehen si te lire 10.636 m2, me kufizimet
perkatese.
    Ky vendim nga ana e K.K.K.P. eshte marre ne baze te vendimit gjyqesor te Gjykates se
shkalles se pare Shkoder nr.616, date 25.06.2001, me objekt vertetim fakti juridik te kufitareve
dhe te vendndodhjes se prones.
44
    Nga ana tjeter pala paditese me vendim gjyqesor nr.711, date 17.06.2002 te Gjykates se
shkalles se pare Shkoder i eshte njohur pronesia per nje siperfaqe prej 11.5 dy toke e ndodhur ne
lagjen “Qafe” te qytetit te Shkodres, me kufizimet perkatese. Ky vendim nga ana e paditesave
eshte nxjerre per efekt te plotesimit te dokumentacionit per te perfituar nga ligji per kthimin dhe
kompensimin e pronave ish pronareve.
    Paditesat i jane drejtuar Komisionit te K.K.Pronave Shkoder per t’u trajtuar prona e tyre,
por Komisioni nuk e ka trajtuar kerkesen e tyre, me arsyetimin se kjo prone ka mbivendosje me
pronen e familjes Nikshiqi.
    Ne keto rrethana, pala paditese, duke pretenduar se prona eshte e tyre dhe jo e pales se
paditur, kane bere padi ne gjykate dhe kundeshtojne vendimin e Komisionit te K.K.P. Shkoder
nr.202, date 28.06.2001 nxjerre ne favor te pales se paditur, si te marre ne kundeshtim me ligjin.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se pretendimi i parashtruar ne rekursin e pales
se paditur se Gjykata e Apelit Shkoder ka marre nje vendim ne zbatim te gabuar te dispozitave te
neneve 465 dhe 467 te K.Pr.C. eshte i drejte dhe i mbeshtetur ne ligj.
    Konstatohet se padia eshte regjistruar ne date 26.05.2003. Gjykimi i ceshtjes ne gjykaten
e shkalles se are eshte bere ne mungese te pales se paditur, trashegimtareve te Sulejman
Nikshiqit. Gjykata e shkalles se pare Shkoder rezulton te kete thirrur ne gjykim ne cilesine e te
paditures edhe Sadije Sulejman Nikshiqin. Gjate gjykimit ne Gjykaten e Apelit Shkoder, trupi
gjykues mbeshtetur ne nenin 465 te K.Pr.C. ka vendosur te perserise hetimin gjyqesor, duke
administruar nder te tjera dhe vendimin e Gjykates se shkalles se pare Shkoder nr.308, date
18.03.1999, me ane te cilit eshte vendosur leshimi i deshmise se trashegimise se Sadije Baci
(Nikshiqi), vdekur ne date 24.12.1998, ne favor te 6 femijeve te saj.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se ne keto kushte gjykata e apelit, mbeshtetur ne
nenin 467/d te K.Pr.C. duhet te prishte vendimin e Gjykates se shkalles se pare Shkoder dhe te
kishte derguar ceshtjen per rigjykim ne po ate gjykate. Rezulton se Gjykata e shkalles se pare
Shkoder nuk ka zbatuar kerkesat e nenit 176 te K.Pr.C. per legjitimimin e paleve ne proces, ne
rastin konkret te njerit prej te paditurve, Sadije Nikshiqit.
    Meqenese formimi i ndergjyqesise duhet te behet nga gjykata e shkalles se pare, kjo e
fundit pasi te kishte verifikuar legjitimimin e paleve, duhet te kishte kryer ne perputhje me
dispozitat ligjore suksedimin procedurial te te paditures Sadije Nikshiqi duke thirrur ne gjykim
trashegimtaret ligjore te saj, te cilet jane subjekte te suksedimit universal (trashegimi i
pergjithshem) te nenes se tyre te ndjere.
    Edhe pretendimi i pales se paditur per mosrespektimin nga ana e gjykates se apelit te
dispozitave proceduriale gjate kqyrjes se objektit rezulton te jete i bazuar. Gjate procedures se
kqyrjes ne vend te prones konstatohen shkelje te dispozitave te neneve 286 e ne vijim te K.Pr.C.
Nga procesverbali i mbajtur me kete rast rezulton se ky i fundit eshte firmosur vetem nga dy
gjyqtare, nderkohe qe ne reference te nenit 287 te K.Pr.C., neni 291 i po ketij kodi detyron
firmosjen nga te gjithe gjyqtaret. Mosmbajtja e rregullt e procesverbalit sjell si pasoje
pavlefshmerine e tij mbeshtetur ne nenet 119, 120 te K.Pr.C.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte konkludon se keto mangesi ne zbatimin e dispozitave
proceduriale gjate gjykimit te ceshtjes ne gjykaten e shkalles se pare dhe ne gjykaten e apelit
kane sjelle nder te tjera shkelje te parimeve themelore te procesit gjyqesor, sikurse jane parimi i
procesit te rregullt gjyqesor dhe parimi i kontradiktoritetit, parashikuar ne nenet 4 dhe 18 te
K.Pr.C.
                                                45
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/ç te Kodit te Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.308, date 22.05.2005 te Gjykates se Apelit Shkoder dhe vendimit
nr.1258, date 17.07.2003 te Gjykates se shkalles se pare Shkoder dhe kthimin e ceshtjes per
rishqyrtim prane Gjykates se shkalles se pare Shkoder, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 02.11.2006
46
Nr.11112-00183-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-678 i Vendimit (1236)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare

ne seance gjyqesore date 02.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS:          THOMA LLAMBRO, perfaqesuar nga
                       Av. Agim Dishnica
         TË PADITUR:        ANGJELINA LLAMBRO
                       VASILIKA LLAMBRO
                       ATHINA LLAMBRO, perfaqesuar nga
                       Av. Agim Dishnica
                       LLAZI LLAMBRO, perfaqesuar nga
                       Av. Dhimiter Prifti
                       VITORI LLAMBRO, perfaqesuar nga
                       Av. Skender Kaçupi
                       JANAQ LLAMBRO
                       KRISTAQ LLAMBRO
                       ANILA LLAMBRO

                   OBJEKTI І PADISË:
                    Pjestim pasurie.
                Baza Ligjore: Neni 207 i K.Civil
                 dhe neni 369 i K.Pr.Civile.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore, me vendimin nr.899, date 17.05.2004, ka vendosur:
       Lejimin e pjestimit te nje siperfaqe trualli prej 2525 m2 te ndodhur ne lagjen
       ″Skele”-Vlore ne zonen kadastrale 8602, me numer pasurie 12/320, me kufizimet
       perkatese, ku paditesi Thoma Llambro do te marre 1/6 pjese ideale, i padituri
       Llazi Llambro 4/6 pjese ideale, e paditura Vitori Llambro 1/24 pjese ideale, i
       padituri Janaq Llambro 1/24 pjese ideale, i padituri Kristaq Llambro 1/24 pjese
       ideale, e paditura Anila Llambro 1/24 pjese ideale.


                                             47
    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.488, date 02.11.2004, ka vendosur:
       Mospranimin e ankimit.

    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore, me vendimin nr.1919, date 12.11.2004, ka vendosur:
       Pranimin e kerkeses.
       Rivendosjen e kerkueseve Athina, Vasilika dhe Angjelina Llambro ne afat per te
       bere ankim kunder vendimit nr.899, date 17.5.2004 ne Gjykaten e Apelit Vlore.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.218, date 27.04.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.899, date 17.05.2004 te Gjykates se rrethit gjyqesor
       Vlore, persa i perket lejimit te pjestimit te truallit me siperfaqe 2525 m2, ndodhur
       ne lagjen “Skele”, me kufizimet perkatese.
       Ndryshimin e ketij vendimi per pjesen tjeter, duke lejuar pjestimin e ketij trualli
       midis Thoma, Angjelina, Vasilika, Athina, Llazi, Janaq, Kristaq e Anila Llambro
       ku: Thoma, Angjelina, Vasilika, Athina e Llazi llambro do te marrin nga 1/6 pjese
       dhe Janaqi, Kristaqi e Anita Llambro do te marrin nga 1/4 e 1/6 pjese.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka paraqitur rekurs i padituri Llazi Llambro, i cili
kerkon prishjen e vendimit dhe kthimin per rigjykim ose prishjen e vendimit te gjykates se apelit
dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
  - 1. Vendimi i gjykates se apelit eshte rezultat i zbatimit te gabuar te ligjit procedural,
    mbasi jane lejuar shkelje procedurale qe kane ndikuar ne dhenien e vendimit.
  - Çeshtja eshte gjykuar ne mungese te paleve te paditura Vitori, Janaq, Kristaq, Anita
    Llambro, pa patur ata dijeni rregullisht per daten e gjykimit.
  - Çeshtja ka ardhur ne Gjykaten e Apelit Vlore pa ju njoftuar ketyre te fundit ankimi i bere
    prej te paditurve Angjelina, Vasilika dhe Athina Llambro, ne perputhje me nenin 447 te
    K.Pr.Civile. Ne kete menyre te paditurit nuk kane patur dijeni per faktin se kunder
    vendimit te shkalles se pare eshte ushtruar ankim, pra ne kete menyre ata nuk kane patur
    dijeni edhe per faktin se çeshtja do te gjykohej ne apel.
  - 2. Gjykata ka zbatuar gabim dhe ligjin material.
  - Ne arsyetimin e gjykates se apelit pranohet se ne deklaratat e dates 29.06.1998 dhe ato te
    dates 14.02.2003, jemi para heqjes dore nga trashegimia dhe per rrjedhoje duhet te
    zbatohet neni 333/1 i K.Civil. Gjykata interpreton gabim nenin 191, 330 dhe 333/1 te
    K.Civil. Ne rastin objekt gjykimi ne asnje prej deklaratave nuk eshte hequr dore nga
    trashegimia, por nga pronesia.
  - Gjykata ngaterron menyren e fitimit te pronesise qe eshte ajo me trashegimi e fituar ne
    çastin e vdekjes se trashegimtarit te tyre, me menyren si ato e kane humbur ate qe
    percaktohet ne nenin 191 te K.Civil.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales paditese Av.
Agim Dishnica, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Vlore; perfaqesuesin e
pales paditur Av. Dhimitraq Prifti, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe
dergimin e çeshtjes ne po ate gjykate dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,
48
                       VËREN
     Rekursi i paraqitur nga i padituri Llazi Llambro permban shkaqe nga ato te parashikuara
ne nenin 472 te K.Pr.Civile, prandaj vendim i Gjykates se Apelit Vlore nr.218, date 27.04.2005
qe ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se Rrethit persa i perket lejimit te pjestimit te truallit dhe
e ka ndryshuar ate vendim lidhur me pjeset takuese te secilit prej paleve duhet te prishet dhe
çeshtja te dergohet per rigjykim prane asaj gjykate, por me tjeter trup gjykues.
     Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se palet ndergjyqesa
jane trashegimtare ligjore te Nasi Llambros. Me vendimin e K.K.K.Pronave te Qarkut Vlore
nr.26, date 30.09.2002 u eshte njohur dhe kthyer nje truall me siperfaqe 2525 m2 e ndodhur ne
qytetin e Vlores, te cilin e kane rregjistruar dhe ne Zyren e Rregjistrimit te Pasurive te
Paluajteshme. Fillimisht prona eshte rregjistruar ne emer te te gjithe paleve ne pjese te barabarta,
por me vone dhe konkretisht ne date 03.03.2003, ne rregjistrin hipotekor te kesaj Zyre jane
pasqyruar ndryshime si te pronareve dhe pjeseve takuese te kesaj prone nisur nga nje deklarate
noteriale per heqje dore nga pronesia me date 14.02.2003. Sipas kesaj deklarate tre te paditurat
Athina Ymeraj, Vasilika Rista dhe Angjelina Boduri kane hequr dore nga pjesa e tyre prej 1/6
secila mbi kete truall ne favor te te paditurit Llazi dhe ne kete menyre pjesa e ketij te fundit ne
rregjistrimet e Z.R.P.Paluajteshme ka ndryshuar nga 1/6 ne 4/6 (se bashku me pjesen qe
dispononte vete).
     Me padine ne gjykim paditesi Thoma ka kerkuar pjestimin e sendit ne bashkepronesi,
duke pretenduar barazine e pjeseve midis ndergjyqesave. Nga ana tjeter i padituri Llazi ka
pretenduar se pjesa e tij mbi bazen e deklarates se permendur me lart eshte rritur ne 4/6.
     Edhe te paditurat Athina, Angjelina e Vasilika e kundershtuan kyerjen e pjestimit bazuar
ne rregjistrimin e mevonshem ne Z.R.P.Paluajteshme, me pretendimin se nuk eshte e vertete te
kene hequr dore nga pjesa e tyre. E paditura Angjelina pretendoi se ne emer te saj ne deklarate ka
nenshkruar e paditura tjeter Athina mbi bazen e nje procure, por nenshkrimi ne kete prokure nuk
ka qene i saj e per pasoje deklarata eshte e pavlefshme.
     Per verifikimin e pretendimeve te mesiperme gjykata kerkoi mendimin e specialistit
kriminalist dhe pas ekspertimit grafik rezultoi se nenshkrimi ne prokure nuk eshte i te paditures
Angjelina. Lidhur me dy te paditurat e tjera, te cilat pretendonin se deklarata noteriale u ishte
marre me mashtrim, u administrua ne dosjen gjyqesore kerkesepadia per pavlefshmerine e saj, si
dhe vendimi gjyqesor i pushimit te çeshtjes.
     Megjithate, gjykata e rrethit per zgjidhjen e çeshtjes se mesiperme i eshte referuar jo
kesaj deklarate por nje deklarate tjeter te bere po nga te paditurat me date 29.06.1998, ku ato
deklarojne se heqin dore nga pjeset e tyre mbi kete truall ne favor te te paditurit Llazi. Kjo per
shkak se sipas gjykates problemi i heqjes dore eshte zgjidhur me nje deklarate te mepareshme
dhe kjo heqje dore nuk mund te shfuqizohet me nje deklarate te mevoneshme.
     Lidhur me deklaraten e vitit 1998 gjykata e rrethit argumenton se, deklarueset kane hequr
dore nga trashegimia, veprimet jane kryer konform ligjit, keshtu qe pjeset e tyre i kane kaluar te
paditurit Llazi. Me kete deklarate ato kane humbur çdo te drejte trashegimore, ndaj dhe ne vitin
2002 nuk mund te kryenin asnje disponim tjeter sepse nuk mund te dispononin per nje te drejte
qe nuk e kishin me. Argumentat e mesiperme gjykata i ka bazuar ne nenet 333 - 339 te K.Civil
qe i referohen pikerisht heqjes dore nga trashegimia. Per sa me siper, ne perfundim te gjykimit
eshte lejuar pjestimi duke marre paditesi Thoma 1/6 pjese, i padituri Llazi 4/6 pjese dhe te gjithe
te paditurit e tjere Vitori, Janaq, Kristaq e Anila se bashku (trashegimtare te Sotir Llambros me
zevendesim) 1/6 pjese.                                                 49
     Ne ndryshim nga sa me siper, gjykata e apelit pranon ne vendimin e saj se argumentat e
perdorura nga gjykata e rrethit per heqjen dore nga trashegimia te tre te paditurave jane jo
ligjore. Kjo per faktin se heqja dore nga trashegimia konsiderohet e rregullt kur jane respektuar
disa kerkesa ligjore qe lidhen me afatet (brenda 3 muajve nga çelja e trashegimise), si dhe me
proçeduren e heqjes dore (behet me deklarate te shkruar qe rregjistrohet ne gjykaten e rrethit ku
eshte çelur trashegimia, ose me goje ne nje proçesverbal gjyqesor). Sipas gjykates keto kerkesa
nuk jane respektuar e per pasoje nuk mund te konsiderohet se eshte hequr dore nga trashegimia.
Per sa me siper, gjykata e apelit ka perfshire ne pjestim te gjithe palet ndergjyqesa dhe ne
perfundim ka ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit, duke lejuar pjestimin midis paleve duke
marre nga 1/6 pjese paditesi dhe gjithe te paditurit motra e vellezer te tij dhe 1/6 pjese se bashku
trashegimtaret e Sotir Llambros.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte e konsideron vendimin e mesiperm te gjykates se apelit
me mangesi ne argumentim, te dhene ne kundershtim me kerkesat e nenit 126 te K.Pr.Civile, qe
parashikon menyren e dhenjes se vendimeve perfundimtare. Ne kete vendim nuk i behet nje
analize ligjore provave - analize kjo qe do ta çonte gjykaten ne perfundimin e arritur. Ajo qe
spikat ne vendimin gjyqesor eshte vetem oponenca qe i behet vendimit te gjykates se rrethit
lidhur me faktin se ne deklarimet e te paditurave nuk ndodhemi para heqjes dore nga
trashegimia, sikunder kishte pranuar kjo e fundit.
     Megjithese sa argumentohet prej gjykates se apelit lidhur me kete institut konsiderohet e
drejte nga Kolegji Civil i Gjykates se Larte (vertet nuk ndodhemi para heqjes dore nga
trashegimia), kjo nuk mund te jete e mjaftueshme per zgjidhjen e konfliktit mes paleve.
     Ne kushtet kur eshte administruar ne gjykim deklarata noteriale e titulluar ″Per heqje
dore nga bashkepronesia” e vitit 2002, gjykata nuk mund ta linte kete fakt ne heshtje dhe te
mjaftohej vetem me konstatimin se deklarata e vitit 1998 nuk perben heqje dore nga trashegimia.
Ne respektim te dispozites qe cituam me lart, gjykata ishte e detyruar te bente nje analize te
hollesishme te te gjithe provave qe ajo vete kishte administruar gjate gjykimit - pra edhe te
deklarates se vitit 2002 te cilen gjykata e rrethit e konsideroi pa vlere, pasi me vlere konsideroi
deklaraten e vitit 1998. Ajo duhet te shprehte ne vendimin gjyqesor qendrimin e saj lidhur me
faktin se çfare perfaqeson kjo deklarate, cilit instituti te te drejtes civile i referohet, a mund te
konsiderohet apo jo nje heqje dore nga pronesia, nese eshte e vlefshme apo jo, nese
pavlefshmeria qendron ne te gjithe veprimin apo ne pjese te caktuara te tij dhe ne analize te
fundit nese duhet marre ose jo ne konsiderate. Kjo do te ishte e rendesishme, pasi ne varesi te
qendrimit qe do te mbahej karshi saj do te behej percaktimi i pjeseve te seciles prej paleve mbi
pasurine objekt pjestimi.
     Ne eventualitetin e pavlefshmerise teresore te deklarates se vitit 2002, gjykata duhet te
kete parasysh dhe te analizoje po ne kendveshtrimin e cituar me lart edhe deklaraten e vitit 1998,
e cila vertet nuk konsiderohet si heqje dore nga trashegimia, por a mund te konsiderohet heqje
dore nga pronesia. Lidhur me te gjykata mund te shtroje per zgjidhje edhe probleme te tilla si: a
mund te hiqet dore nga pronesia mbi nje pasuri qe rrjedh nga ligji nr.7698, date 15.04.1993 para
se K.K.K.Pronave te shprehet per te, cili eshte momenti i fitimit te pronesise kur ajo fitohet me
ligjin e mesiperm e te tjera probleme te kesaj natyre qe mund te dalin gjate gjykimit.
     Sa me siper gjykata duhet t’u jape pergjigje ne rigjykim, ku gjithashtu duhet te kete
parasysh te therrase konform kerkesave ligjore te paditurit qe nuk jane paraqitur ne asnje prej
gjykimeve te mepareshme. Vetem keshtu mund te arrihet ne nje konkluzion te drejte e te bazuar
ne ligj.
50
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.218, date 27.04.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e
çeshtjes per rigjykim prane asaj gjykate, por me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 02.11.2006
                                              51
Nr.23000-00479-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-778 i Vendimit (1237)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 02.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS I K/PADITUR:        K. C., ne mungese.
         E PADITUR K/PADITËSE:       D. Z., perfaqesuar nga av. Shpetim Beqiraj.

                   OBJEKTI I PADISË:
                Heqje e pergjegjesise prinderore.
            Baza Ligjore: Nenet 227, 228, 229 te K.Familjes.
                   OBJEKTI I K/PADISË:
             Ndryshimi i vendimit nr.128, date 26.02.2002
            te K.Kujdestarise duke m’u besuar mua e drejta
          e ushtrimit te pergjegjesise prinderore per femijen A. C.
           Detyrimi i paditesit te k/paditur te paguaje kontributin
              per pension ushqimor per femijen A. C.
             Baza Ligjore: Nenet 160, 32/a te K.Pr.Civile,
                 nenet 159, 161 te K.Familjes.


    Gjykata e shkalles se pare Durres me vendimin nr.2220, date 17.11.2004 ka vendosur:
       Pranimin e padise se paditesit K. C. duke i hequr te drejten e ushtrimit te
       pergjegjesise prinderore te paditures se k/paditur D. Z. dhe duke i`a besuar te
       drejten e ushtrimit te pergjegjesise prinderore per femijen A. Z. paditesit te
       k/paditur K. C.
       Rrezimin e kunderpadise te te paditures k/paditese D. Z. kunder paditesit te
       k/paditur K. C. me objekt: Ndryshimi i vendimit nr.128, date 26.02.2002 te
       Keshillit te Kujdestarise duke m`u besuar mua e drejta e ushtrimit te pergjegjesise
       prinderore per femijen A. C.
       Detyrimi i paditesit te k/paditur te paguaje kontributin per pension ushqimor per
       femijen A. C.

    Gjykata e Apelit Durres me vendimin nr.372, date 12.07.2005 ka vendosur:


52
        Lenien ne fuqi te vendimit nr.2220, date 17.11.2004 te Gjykates se shkalles se
        pare Durres.

    Kunder vendimit ka ushtruar rekurs e paditura k/paditese D. Z., e cila kerkon prishjen e
vendimeve gjyqesore dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim ner Gjykaten e shkalles se pare Durres,
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata e apelit ka shkelur rende normat proceduriale civile duke thirrur si punonjese
    sociale te njejten qe thirri dhe gjykata e shkalles se pare dhe qe e kishte shpehur njehere
    mendimin e saj.
  - Si punonjesja sociale dhe perkthyesja e shurdh-memeceve nuk kane bere betimin para
    gjykates konform nenit 226 te K.Pr.Civile
  - Ne kundershtim me nenin 16 dhe 310 /2 te K.Pr.Civile gjykatat ne pjesen arsyetyre kane
    permendur dhe analizuar vetem provat e paraqitura nga paditesi duke mos permendur dhe
    analizuar provat e paraqitura nga ana ime.
  - Gjykatat ne kundershtim me nenin 6 te K.Pr.Civile kane dale jashte objektit te padise,
    duke ngateruar konceptin e ushtrimit te pergjegjesise prinderore me heqjen e te drejtes
    prinderore, te cilat rregullohen nga dispzita te ndryshme ligjore.
  - Gjykata ka zbatuar keq ligjin. Ne gjykim nuk u provua asnje nga rastet e parashikuara
    ne nenin 228 te K.Familjes kur hiqet e drejta prinderore, pasi nuk kam shperdoruar
    asnjehere te drejten prinderore dhe as kam treguar pakujdesi ne ushtrimin e saj, duke
    ndikuar ne menyre te demshme ne edukimin e femijes sone.
  - Bazuar ne nenin 12 te K.Pr.Civile barren e proves per te vertetuar kete gje e kishte pala
    paditese, por kjo pale kjo vetem nuk paraqiti asnje prove, dhe vendimet e gjykatave nuk
    kane argumentuar qofte dhe formalisht ekzistencen e tyre.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Shpresa Beçaj,
    perfaqesuesin e pales se paditur kunderpaditese av. Shpetim Beqiraj, i cili kerkoi prishjen
e te dy vendimeve dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne gjykaten e shkalles se pare, dhe pasi
e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi nr.372, date 12.07.2005 i Gjykates se Apelit Durres dhe nr.2220, date
17.11.2004 i Gjykates se shkalles se pare Durres jane marre ne shkelje te dispozitave ligjore
procedurale dhe materiale e per rrjedhoje jane te pavlefshme.
    Nga te dhenat e akteve te ndodhura ne dosje te administruara gjate gjykimit nga dy
gjykatat, rezultojne rrethanat si me poshte:
    Nga marredheniet jashte martesore ndermjet paleve ndergjyqese K. C. dhe D. Z. ka lindur
me te meta ne te folur e pjeserisht ne degjim, vajza A. C. e datelindjes 28.08.1994. Deri ne vitin
1997 palet kane bashkejetuar me njeri tjetrin dhe me pas jane ndare. Me marreveshje ato kane
vendosur qe ushtrimi i pergjegjesise prinderore per vajzen A. t’i lihet paditesit K., duke u nisur
nga interesat e femijes, pasi ky (paditesi) dispononte leje qendrimi ne shtetin Italian qe i jepte
mundesi te levizte lirisht per kurimin e vajzes ne klinikat e huaja. Gjithashtu paditesi dispononte
te ardhura financiare te mira per shkak te aktivitetit privat qe kryente dhe ne kete menyre i kishte
mundesite per te dhene nje kontribut me efikas per mirerritjen, edukimin e shkollimin e femijes.                                                 53
    Ndersa e paditura banonte vete e pesta ne nje banese 1+1 dhe ishte e papune. Ne baze te
deklarates noteriale date 18.03.1002 ku e paditura D. ka dhene pelqimin qe femija te jete nen
kujdestarine e paditesit, me vendimin nr.128, date 26.02.2002 Keshilli i Kujdestarise Durres ka
vendosur te caktoje si kujdestar te vajzes paditesin K.
    Me pretendimin se “vajza ka mbushur moshen 10 vjec dhe i lind e drejta per t’u shprehur
para gjykates per te mos patur shqetesime ne Itali ku vajza ndjek shkollen dhe nena legjitime nuk
ka bere as nje detyrim ndaj vajzes,” paditesi ka paraqitur kerkesepadi para gjykates me objekt
heqjen e pergjegjesise prinderore, me shkak ligjor nenet 227, 228, 229 te K.Familjes.
    Ne rrethanat e paraqitjes se padise para gjykates, e paditura D. Z. ne gjykimin e filluar ka
nderhyre me kunderpadi duke kerkuar ne objektin e saj ndryshimin e vendimit nr.128, date
26.02.2002 te Keshillit te Kujdestarise duke ju besuar asaj e drejta e ushtrimit te pergjegjesise
prinderore, me shkak ligjor nenet 159 e 161 te K.Familjes.
    Ne perfundim te gjykimit Gjykata e shkalles se pare Durres ka vendosur pranimin e
padise, duke i hequr te drejten e ushtrimit te pergjegjesise prinderore te paditures kunderpaditese
D. Z. duke ja besuar te drejten e ushtrimit te pergjegjesise prinderore paditesit te kunderpaditur
K. C. dhe rrezimin e kunderpadise. Gjykata e Apelit Durres ka lene ne fuqi vendimin e gjykates
se faktit.
    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Durres ka ushtruar rekurs brenda afatit ligjor e
paditura kunderpaditese D. Z., shkaqet e te cilit jane pasqyruar ne menyre te permbledhur ne
pjesen hyrese te vendimit.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore,
shkaqet e parashtruara ne rekurs, pretendimet e paleve, konstaton se nga te dyja gjykatat nuk
eshte zbatuar drejt ligji procedural dhe ai material dhe per rrjedhoje shkaqet e parashtruara ne
rekurs nga e paditura kunderpaditese jane te bazuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile dhe perbejne
shkak per pavlefshmerine e te dyja vendimeve.
    Ne kete perfundim Kolegji Civil arriti per shkaqet si me poshte:
    Vendimet e dhena nga gjykatat vijne ne kundershtim me nenet 6, 16, 218, 310/II pika 3 te
K.Pr.Civile.
    Ne rastin e paraqitjes se padise e paditura ka nderhyre ne proces me kunderpadi. Ne keto
kushte, gjykatat ne gjykimin e ceshtjes nuk duhej te perqendroheshin vetem brenda kuadrit te
kerkimeve te paditesit por duhet te perqendroheshin edhe brenda kuadrit te kerkimeve te te
paditures kunderpaditese, pavaresisht referimit te gabuar lidhur me shkakun ligjor, objekti i
kunderpadise eshte i plote dhe i qarte, ku kerkohet ndryshimi i vendimit te Keshillit te
Kujdestarise dhe dhenia e te drejtes se ushtrimit te pergjegjesise prinderore te paditures
kunderpaditese. Per kete referim te gabuar gjykata duhej te zbatonte kerkesat e nenit 154/a
paragrafi i trete qe ben fjale per plotesimin e te metave te padise (Per kunderpadine zbatohen te
njejtat rregulla si per padine).
    Pyetja e femijes me te meta ne te folur dhe ne degjim nuk eshte bere konform kerkesave
te nenit 218 te K.Pr.Civile.
    Relacioni i punonjeses sociale (e thirur ne gjykim me cilesine e ekspertes), i lexuar ne
seance gjyqesore, nuk ka vlere ligjore pasi eshte i pa nenshkruar nga ajo. Gjithashtu nga ana e
gjykates nuk eshte perpiluar nje vendim per te percaktuar detyrat per punonjesen sociale te
thirrur me cilesine e ekspertes.
54
     Edhe gjykata e apelit, megjithese ka perseritur pjeserisht hetimin gjyqesor, eshte mjaftuar
vetem me pjesemarrjen e punonjeses sociale dhe perkthyeses ne nje seance dhe nuk ka
percaktuar detyra per eksperten qe do te ndihmonin per nje zgjidhje te drejte dhe te paanshme te
ceshtjes.
     Te dy gjykatat ne pjesen arsyetuese kane permendur vetem provat e paraqitura nga
paditesi i kunderpaditur, nuk kane analizuar asnjeren prej tyre duke i ballafaquar me kerkesat e
dispozitave ligjore qe kane patur parasysh ne marrjen e vendimit.
     Ne objektin e padise dhe ne pjesen hyrese te dy vendimeve gjyqesore rezulton se objekti i
ketij konflikti eshte heqja e pergjegjesise prinderore.
     Ne dispozitivin e vendimit gjykatat i kane hequr te paditures kunderpaditese te drejten e
ushtrimit te pergjegjesise prinderore duke ja besuar ate paditesit te kunderpaditur K. C. Ne kete
kontekst gjykatat nuk kane patur parasysh se instituti i heqjes se pergjegjesise prinderore me
institutin e ushtrimit te pergjegjesise prinderore jane dy nocione te ndryshme te se drejtes
familjare, qe rregullohen me dispozita te ndryshme.
     Ne keto rrethana per te kryer nje hetim gjyqesor te plote, te gjithanshem, ne perputhje me
ligjin ne lidhje me kerkimet e dy paleve ndergjyqese, dy vendimet e gjykatave duhet te prishen
dhe ceshtja duhet te dergohet per rishqyrtim ne Gjykaten e shkalles se pare Durres.
     Ne rigjykim gjykata duhet te ushtroje kujdesin e duhur qe palet ndergjyqesa te
percaktojne drejt objektin dhe shkakun ligjor si te padise edhe te kunderpadise dhe ne varesi te
objektit dhe shkakut ligjor te gjykojne ceshtjen ne perputhje me dispozitat e ligjit procedural dhe
ate material.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/“c” te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.372, date 12.07.2005 te Gjykates se Apelit Durres, vendimit
nr.2220, date 17.11.2004 te Gjykates se rrethit gjyqesor Durres dhe kthimin e ceshtjes per
rigjykim ne Gjykaten e shkalles se pare Durres.

                               Tirane, me 02.11.2006
                                                 55
Nr.11211-00367-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-676 i Vendimit (1238)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare

ne seance gjyqesore date 02.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS TË K/PADITUR:       MEREME LUGA, LIRI PLANGARICA,
                           LEJLA LLAGAMI E VJOLLCA
                           KRUETANI, perfaqesuar nga
                           Av. Arqile Nini
         TË PADITUR K/PADITËS:       ROBERT HUTA, perfaqesuar nga
                           Av. Avni Shehu.
                           A.K.P. DEGA TIRANE, ne mungese
                           Z.R.P. PALUAJTESHME, ne mungese
         I PADITUR NË K/PADI:        K.K.K. PRONAVE PREFEKTURA
                           TIRANE, ne mungese

                  OBJEKTI I PADISË:
             Te konstatohet e pavlefshme kontrata e shitjes
              nr.254/30, date 27.02.2001, per 1620 m2.
              Baza Ligjore: Neni 92/a e 149 i K.Civil.
                  OBJEKTI I K/PADISË:
              Anullimin e vendimit te K.K.K.Pronave
             nr.1231, date 25.02.1995, ne piken 1, c te tij.
             Baza Ligjore: Ligji 7698, date 15.04.1993,
                  neni 160 i K.Pr.Civile.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendim nr.5258, date 15.12.2003 ka vendosur:
       Rrezimin e kerkese-padise si te pabazuar ne prova e ne ligj.
       Pranimin e kunderpadise se ngritur nga i padituri Rober Huta, duke anulluar piken
       1, c te vendimit nr.1231, date 25.02.1995 te K.K.K.Pronave.
56
    Gjykata e Apelit Tirane, me vendim nr.448, date 05.04.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.5258, date 15.12.2003 te Gjykates se shkalles se
       pare Tirane.

    Kunder vendimit ka ushtruar rekurs paditeset e k/paditura Mereme Luga, Liri Plangarica,
Lejla Llagani, Vjollca Llagani, te perfaqesuara me prokure nga Nusret Llagami dhe av. Arqile
Nini, te cilet kerkojne prishjen e vendimeve gjyqesore dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim ne
Gjykaten e shkalles se pare Tirane, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Se pari: Te dy gjykatat kane shkelur rende rregullat proceduriale.
  - 1. Nuk eshte formuar drejt ndergjyqesia ne kunderpadi, pasi si te paditur duhej te
    thirreshin te gjithe trashegimtaret ligjore te ish-pronareve.
  - 2. Ne gjykim eshte thirrur K.K.K.Pronave, megjithese nuk eshte pale ne kete proçes. Per
    te justifikuar kete shkelje gjykata interpreton ne kundershtim me permbajtjen e vet
    vendimin unifikues 901 date 21.6.2000 te Gjykates se Larte.
  - 3. Gjykata e apelit, ne faqen nr.3 te vendimit nuk i ka dhene pergjigje pretendimeve te
    paraqitura ne ankim nga ana jone.
  - Se dyti: Gjykata ka shkelur nenin 6 te K.Pr.Civile.
  - Te dy gjykatat kane arsyetuar rrethana dhe probleme qe nuk jane kerkuar nga asnjera pale
    ne kete gjykim duke mos u shpehur per kerkimet e tjera te objektit te padise.
  - 1. Paditeset nuk kane kundershtuar kontraten e shitjes lidhur ne date 13.10.1993. Kjo
    kontrate nuk eshte objekt i ketij gjykimi. Siperfaqja e truallit 1702 m2 qe ka blere i
    padituri k/padites Robert Huta nga A.K.P. ne date 27.02.2001 nuk ka te beje fare me
    objektet e ndertuara nga shteti dhe te shitura punetoreve ne 1993.
  - Objekti qe ka blere i padituri k/padites Robert Huta, salla e mbledhjes dhe trualli nën të
    me siperfaqe funksionale 200 m2 nuk ka te beje fare me siperfaqen 1620 m2.
  - 2. Te dy gjykatat nuk kane arsyetuar dhe nuk shprehen ne lidhje me kerkesen e bere nga
    paditeset - se kontrata e shitjes nr.254/30, date 27.02.2001 eshte absolutisht te
    pavlefshme pasi eshte lidhur ne kundershtim me ligjin.
  - 3. Kontrata e shitjes objekt padie eshte absolutisht e pavlefshme, pasi eshte lidhur ne
    kundershtim me nenet 149, 153, 707 te K.Civil. Trualli 1702 m2 i shitur nga A.K.P. dhe i
    blere nga Robert Huta me kontraten date 27.02.2001 nuk eshte i tëri prone e shtetit, por
    1020 m2 eshte prone e ne paditesave.
  - 4. Gjykata e apelit nuk i ka dhene pergjigje kerkeses se bere nga paditeset ne gjykaten e
    shkalles se pare dhe ne gjykaten e apelit (pika 3 e ankimit), se i padituri nuk ka
    percaktuar bazen ligjore te saj, kerkese e detyrueshme e nenit 16, 154 te K.Pr.Civile.
    Gjykatat nuk kane analizuar provat e administruara ne seance gjyqesore.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales paditese i
k/paditur Av. Arqile Nini, qe kerkoi ndryshimin e te dy vendimeve, pranimin e padise dhe
rrezimin e kunderpadise; perfaqesuesin e pales paditur k/paditese Av. Avni Shehu, qe kerkoi
lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Tirane dhe si e bisedoi çeshtjen ne teresi,
                                               57
                       VËREN
     Rekursi i paraqitur nga paditesit Merjeme Luga, etj., permban shkaqe nga ato te
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile. Vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane
nr.5258, date 15.12.2003 me te cilin eshte rrezuar padia dhe eshte pranuar kunderpadia, duke u
anulluar pika 1/c e vendimit te K.K.K.pronave, si dhe vendimi i Gjykates se Apelit Tirane
nr.448, date 05.04.2005, qe ka lene ne fuqi vendimin e mesiperm duhet te prishen per shkelje
proceduriale qe konsiston ne formimin jo te drejte te ndergjyqesise dhe per kete shkak çeshtja
duhet te dergohet per rigjykim prane gjykates se rrethit, por me tjeter trup gjykues.
     Te dyja gjykatat kane pranuar rrethanat e çeshtjes si vijon: me vendimin nr.1231, date
25.02.1995 te K.K.K.Pronave paditesat dhe trashegimtaret e tjere ligjore te Haxhi Alimehmetit
jane njohur pronare mbi nje siperfaqe trualli 18.850 m2, nga e cila u eshte kthyer ne gjendje te
lire nje siperfaqe 4920 m2, u eshte kompesuar siperfaqja e zene me ndertime dhe objekte
shteterore dhe u eshte njohur e drejta e parablerjes mbi objektet e ish ndermarjes se N.M.N. te
shtrire ne nje siperfaqe 4540 m2, kur te privatizoheshin.
     Ky vendim eshte rregjistruar dhe ne Z.R.P.Paluajteshme. Me pas siperfaqja e kthyer e lire
i eshte nenshtruar pjestimit midis bashkepronareve - trashegimtare te familjes Alimehmeti dhe,
me nje vendim gjyqesor te formes se prere, paditesat se bashku kane marre nje siperfaqe 2911
m2 qe ndodhet prane ish oficines se N.M.N.-se.
     I padituri Robert Huta ka perfituar prej ish punonjesve te kesaj ndermarrje, te cilet e
kishin privatizuar ne vitin 1993 nje objekt te emertuar ″Salla e mbledhjeve me ndarjet e
brendshme”. Per truallin nen objekt dhe truallin funksional ai ka paguar ne shtet qirane deri ne
vitin 2001 kur, me kontraten e dates 27.02.2001, eshte bere pronar i siperfaqes se truallit gjithsej
1702 m2. Kontrata eshte rregjistruar edhe ne Z.R.P.Paluajteshme.
     Por gjate procedurave te rregjistrimit eshte konstatuar se ka nje mbivendosje ne
siperfaqen 1020 m2 midis prones se kthyer paditesave nga Komisioni dhe prones se blere me
kontrate nga i padituri. Pikerisht duke pretenduar se nje pjese e truallit qe i padituri ka blere eshte
prone e tyre dhe nuk duhej shitur nga shteti, paditesat kane kerkuar pavlefshmerine e kontrates se
shitjes.
     Nga ana tjeter i padituri me kunderpadi ka kerkuar te anullohet vendimi i K.K.K.Pronave,
sepse trualli duhej konsideruar i zene si siperfaqe ne funksion te objektit prone e tij.
     Ne perfundim te gjykimit te zhvilluar, gjykata e rrethit ka konkluduar se shitja e objektit
fillimisht dhe me pas e truallit te paditurit eshte bere konform te gjithe kerkesave ligjore dhe
vendimeve te K.Ministrave te dale per zbatim te ligjit. Ndersa vendimi i K.K.K.Pronave eshte
dhene ne kundershtim me ligjin nr.7698, date 15.04.1993 pasi trualli duhej konsideruar i zene.
Per sa me siper, ajo ka rrezuar padine dhe ka pranuar kunderpadine, duke anulluar piken 1/c te
vendimit te K.K.Pronave dhene ne favor te paditesave.
     Paditesat kane parashtruar ne ankimin para gjykates se apelit, nder shkaqet e tjera te
lidhur me themelin e çeshtjes edhe shkaqe proceduriale, qe sipas tyre konsideroheshin shkelje e
rende e normave proceduriale. Ata kane pretenduar se ne gjykim duheshin thirrur me cilesine e te
paditurit nga kunderpadia te gjithe trashegimtaret ligjore te Alimehmetit te cilet kishin perfituar
nga vendimi i K.K.K.Pronave. Por gjykata e apelit e ka rrezuar kete pretendim, duke
argumentuar se trashegimtaret e tjere te familjes Alimehmeti nuk cenohen as nga objekti i padise
dhe as nga ai i kunderpadise, pasi problemi i truallit te kthyer ne piken “a” te vendimit te
K.K.K.Pronave eshte zgjidhur me vendim te formes se prere te pjestimit te pasurise dhe kjo pjese
u ka takuar paditesave.58
     Me tej kjo gjykate e ka konsideruar te drejte vendimin e gjykates se rrethit qe kishte
rrezuar padine e paditesave, duke arsyetuar se privatizimi nga i padituri eshte bere konform
ligjeve ne fuqi dhe per rrjedhoje pala paditese nuk legjitimohet te kerkoje pavlefshmerine per
objekte te shitura sipas ligjit nr.7512, date 10.08.1991. Sipas saj paditesat kane per keto objekte
vetem te drejten e parablerjes kur te privatizohen ndaj nuk kane pengese ligjore te paraqiten per
blerjen e objekteve ende te pa shitura. Ne perfundim ajo ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se
rrethit.
     Kolegji Civil arrin ne konkluzionin se, nga te dy gjykatat jane lejuar shkelje te renda te
normave proceduriale (nga ato qe parashikon neni 467 i K.Pr.Civile) dhe per kete shkak te dy
vendimet duhet te prishen.
     Ka rezultuar se i padituri ka paraqitur konform nenit 160 te K.Pr.Civile ne daten
27.01.2003 nje kunderpadi me te cilen kundershtonte ne teresi vendimin e K.K.K.Pronave. Nga
ky vendim perfitues ishin jo vetem paditesat po edhe trashegimtaret e tjere ligjore te familjes
Alimehmeti. Gjate gjykimit gjykata e ka kanalizuar gjykimin e kunderpadise vetem ne anullimin
e pikes “c” te ketij vendimi, me te cilen i njihet te gjithe trashegimtareve te ish pronarit e drejta e
parablerjes se objekteve prone shteterore. Ne perfundim te gjykimit, duke pranuar kunderpadine,
gjykatat kane anulluar pikerisht kete pike te vendimit te K.K.K.Pronave.
     Se pari i terhiqet vemendja te dy gjykatave e sidomos gjykates se apelit se nuk kane
kuptuar qarte natyren e konfliktit midis paleve e per rrjedhoje e kane orientuar shqyrtimin e
drejtesise se vendimit te K.K.K.Pronave vetem drejt asaj pike qe ben fjale per te drejten e
parablerjes se objekteve. Ne fakt pala paditese asnjehere nuk ka pretenduar per pavlefshmerine e
shitjes se objektit te blere nga i padituri ne menyre qe ajo te ushtroje te drejten e parablerjes, por
ka pretenduar se ketij te fundit nuk i duhej shitur si truall funksional e gjithe siperfaqja, pasi ajo u
eshte kthyer e lire nga K.K.K.Pronave atyre. Pra konflikti qendronte pikerisht nese drejt i eshte
kthyer nga Komisioni e lire paditesave siperfaqja e privatizuar nga i padituri, apo ajo duhej
konsideruar e zene si truall funksional i objektit. Ky orientim i gabuar i gjykates e ka çuar ate ne
perfundimin e anullimit te pikes “c” te vendimit te K.K.K.Pronave, duke anulluar keshtu te
drejten per te parablere objektet e ish N.M.N.- se ne nje siperfaqe prej 4540 m2.
     Se dyti: Ne kundershtim me sa arsyeton gjykata e apelit ne vendimin e saj, nga nje
vendim i tille cenohen interesat jo vetem te paditesave, por edhe gjithe trashegimtareve te tjere
qe kane perfituar nga vendimi i K.K.K.Pronave. Kjo per faktin se kjo pike e vendimit ben fjale jo
per siperfaqet e kthyera te cilat i jane nenshtruar pjestimit dhe jane zgjidhur me vendim te formes
se prere, por per te drejten per te privatizuar objektet e pa privatizuara ne te gjithe siperfaqen
4540 m2 dhe per te cilen terheqin interesa te gjithe trashegimtaret e ish pronarit.
     Duke e shqyrtuar kunderpadine ne rigjykim jo ne ate kendveshtrim qe e kane pare deri
tani gjykatat, por ashtu sikunder ajo eshte paraqitur nga i padituri, lidhur me teresine e vendimit
te K.K.K.Pronave, mund te thuhet se nevoja e thirrjes se trashegimtareve te tjere eshte e qarte.
Kjo per faktin se ne eventualitetin e nje perfundimi se siperfaqja e kthyer nga K.K.K.Pronave ne
pjesen qe mbivendoset me te paditurin duhet konsideruar e zene, zvogelohet pjesa qe u eshte
kthyer e lire ne teresi te gjithe trashegimtareve e per rrjedhoje pjestimi i kryer ne kushte te tjera
mes tyre duhet rikonsideruar ne raport me kushtet e reja.
     Per arsyet qe permendem me lart, mos formimi i drejte i ndergjyqesise, mos thirrja ne
rigjykim e te gjithe trashegmtareve qe kane perfituar nga vendimi i K.K.K.Pronave duhet
konsideruar si shkelje e rende e normave proceduriale. Kjo pasi atyre ju cenohen interesat nga
nje vendim ku nuk kane qene pale, nuk jane thirrur dhe degjuar. Sa me siper vjen ne kundershtim
me parimin e kontradiktorialitetit te parashikuar nga neni 18 i K.Pr.Civile.                                                   59
    Sa me siper duhet te riparohet ne rigjykim ne gjykaten e shkalles se pare. Vetem duke u
formuar drejt ndergjyqesia dhe duke u degjuar secila pale ne lidhje me pretendimet e saj arrihet
ne nje gjykim te drejte e objektiv. Eshte e qarte qe thirrja si te paditur e personeve qe permendem
me lart eshte disponibilitet i paditesit, por gjykata nga ana e saj duhet te shfrytezoje te gjithe
hapesirat qe i lejon ligji per te bere te mundur plotesimin e kesaj mangesie.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/ç te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.448, date 05.04.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe te vendimit
nr.5258, date 15.12.2003 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim
prane Gjykates se Rrethit Tirane por me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 02.11.2006
60
Nr.11241-00322-00-2006 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-711 i Vendimit (1239)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Artan Hoxha      Kryesues
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare

ne seance gjyqesore date 02.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS:          ANDREA HAMOLLI, perfaqesuar nga
                       Av. Vangjel Kosta.
         E PADITUR:         SHOQERIA ″BRITISH AMERICAN TOBACCO
                       ALBANIA” SH.P.K., ne mungese.

                     OBJEKTI:
              Detyrimin e pales se paditur te paguaje
             demshperblim te barabarte me pagen e nje viti
                 ne shumen 1.315.200 leke
              dhe pagen per pune te kryer te papaguar
                  ne shumen 114.100 leke.
            Baza Ligjore: Neni 146/1/3, 87 dhe 91 i K.Punes
               dhe kontrata e punes date 01.12.2002.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendim nr.4526, date 05.10.2004 ka vendosur:
       Pranimin pjeserisht te padise.
       Detyrimin e pales se paditur ″British American Tobacco Albania” sh.p.k. t’i
       paguaje paditesit Andrea Hamolli pagen per punen e kryer jashte kohes normale
       javore te punes per periudhen 1.08.2003 - 10.03.2004 ne shumen 114.100 leke
       (njeqind e katermbedhjete mije leke).

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendim nr.1121, date 15.11.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.4526, date 05.10.2004 te Gjykates se shkalles se
       pare Tirane, persa i perket detyrimit te pales se paditur shoqeria ″British
       American Tobacco Albania” sh.p.k. t’i paguaje paditesit Andrea Hamolli pagen
       per pune e kryer te papaguar ne shumen 14.100 (njeqind e katermbedhjete mije
       leke).                                             61
        Ndryshimin e vendimit nr.4526, date 05.10.2004 te Gjykates se shkalles se pare
        Tirane.
        Pranimin e padise se paditesit Andrea Hamolli, detyrimin e pales se paditur
        shoqeria ″British American Tobacco Albania” sh.p.k. t’i paguaje paditesit Andrea
        Hamolli pagen e nje viti demshperblim per zgjidhjen e menjehereshme te
        kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme ne shumen 1.315.200 leke (nje miljon
        e treqind e pesedhjete mije e dyqind) leke.

    Kunder vendimit ka ushtruar rekurs pala e paditur Shoqeria ″British American Tobacco
Albania” sh.p.k, e cila kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te
vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ne rastin ne gjykim nuk kemi te bejme me zgjidhje te kontrates se punes nga
    punedhenesi pa shkaqe te arsyeshme, neni 146 i K.Punes, pasi zgjidhja e kontrates ka
    ardhur si rezultat i mospranimit te paditesit per te punuar ne kushtet e reja te punes, te
    krijuara nga ndryshimet e K.Punes. Pretendimi i paditesit ishte te paguhej sipas nenit 87
    te K.Punes dhe jo sipas neneve 88 dhe 91 te ketij kodi. Kjo kerkese e tij nuk u pranua nga
    pala e paditur.
  - Pas ndryshimeve te K.Punes, ishte detyrimi i punedhenesit te bente ndryshimet ne
    kontraten individuale te punes, Per kete arsye, mbeshtetur ne nenin 83 te ndryshuar te
    K.Punes, kohezgjatja e javes se punes u bë nga 48 ne 40 ore. Per shkak te natyres se
    punes i’u kerkua paditesit qe te punonte edhe gjate dites se shtune, duke i ofruar nje
    shtese page ne masen 2400 leke ne muaj.
  - Kontrata e punes nuk vjen ne kundershtim me nenin 23 te K.Punes, pasi nuk jemi para
    ndryshimit te njeanshem te kushteve te kontrates, per arsye se ndryshimi i kontrates erdhi
    si pasoje e ndryshimeve te ligjit. Theksojme se dita e shtune nuk eshte percaktuar si dite
    pushimi nga neni 85 i K.Punes. Kete fakt paditesi e ka pranuar qe ne lidhjen e kontrates
    se punes.
  - Ne kontraten e re te punes paditesit nuk i eshte mohuar e drejta e kompesimit te oreve
    shtese.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales paditese
Av.Vangjel Kosta, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Tirane dhe pasi e
bisedoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Rekursi i paraqitur nga pala e paditur - shoqeria ”British American Tabacco Albania”
permban shkaqe nga ato te parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile. Vendimi i Gjykates se
Apelit Tirane nr.1121, date 15.11.2005 i cili ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se rrethit ne
pjesen qe ben fjale per pagen, per punen e kryer te papaguar, dhe ka ndryshuar ate vendim ne
pjesen tjeter duke detyruar palen e paditur t’i paguaje paditesit pagen e nje viti per shkak te
zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, eshte rrjedhoje e zbatimit te gabuar te
ligjit. Si i tille ai duhet te prishet dhe te lihet ne fuqi vendimi i Gjykates se Rrethit Tirane
nr.4526, date 05.10.2004.
     Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se paditesi ka punuar
prane pales se paditur me detyren e menaxherit te shitjeve me shumice qe prej dates 01.12.2002,


62
deri ne momentin e nderprerjes se marredhenieve te punes ne 10.03.2004. Ne kontraten e lidhur
me rastin e fillimit te marredhenieve te punes me date 01 dhjetor 2002, e cila ishte nje kontrate
pa afat, jane specifikuar nder te tjera edhe elemente si, koha e punes prej 48 ore ne jave apo paga
mujore prej 103.600 leke. Kontrata vetem lidhur me pagen eshte rishikuar dhe duke filluar nga
01 janari 2003 paditesi eshte paguar me pagen mujore bruto prej 109,557 leke. Kjo kontrate
eshte respektuar me rigorozitet nga te dy palet dhe per te nuk ka patur asnje pretendim deri ne
momentin qe ne Kodin e Punes u bene ndryshime me ligjin nr.9125, date 29.07.2003.
    Me ligjin e mesiperm neni 83 i Kodit te Punes u ndryshua duke u parashikuar si kohe
javore e punes 40 ore. Ne perpjekje per te pasqyruar kete ndryshim si dhe ndryshimet ne teresi te
dispozitave te Kodit te Punes ne kontraten midis paleve, pala e paditur ka perpiluar projektin e
nje kontrate ku gjithe elementet e tjere mbeteshin po ata qe kishin qene, por qe ndryshonte vetem
koha javore e punes e cila tashme do te ishte 40 ore. Ne kete projekt pala e paditur i ka kerkuar
paditesit qe per shkak te natyres se punes qe kryente (e cila do te vazhdonte te ishte po ajo e
kryer deri ate moment) te vazhdoje te punoje edhe diten e shtune dhe kjo gje do te sillte
ndryshim ne pagen mujore, duke e rritur ate ne 112.047 (njeqind e dymbedhjete mije e dyzet e
shtate) leke. Kjo vlere do te perfshinte pagen mujore bruto dhe gjithe pagesat per kompensim per
punen gjate te shtunave.
    Paditesi nuk ka qene dakort me kushtet e reja te propozuara nga pala e paditur ne kotraten
e dates 15 janar 2004 dhe nuk e ka nenshkruar ate. Pala e paditur konform gjithe proçedurave qe
parashikon Kodi i Punes e ka pezulluar paditesin nga detyra dhe me pas e ka thirrur ne takim me
qellim arritjen e marrveshjes por ajo nuk eshte arritur. Per kete arsye ne daten 10.02.2004
paditesi eshte njoftuar se mbas nje muaji (ne daten 10.03.2004) do t’i nderpriteshin marredheniet
e punes.
    Me padine ne gjykim paditesi ka kerkuar t’i paguhen oret jashte kohes normale te punes
per periudhen qe me hyrjen ne fuqi te ndryshimeve te Kodit te Punes, si dhe paga e nje viti per
shkak te zgjidhjes pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes.
    Gjykata e rrethit pranon ne vendimin e saj se paditesi nuk paraqiti para gjykates asnje
prove per te vertetuar se ishte dakort te punonte te shtunave kundrejt pageses se parashikuar ne
nenin 91 te K.Punes, nderkohe qe nga natyra specifike e punes qe ai kryente ishte e
domosdoshme qe te punohej kete dite. Kjo gje nuk vjen ne kundershtim me asnje nga dispozitat
e K.Punes, i cili pushimin javor e parashikon 36 ore nga te cilat 24 ore pa nderprerje dhe nuk
perben nje ndryshim te kushteve te kontrates fillestare te lidhur mes paleve. Per sa me siper ajo
ka rrezuar padine per pagimin e pages per nje vit, duke mos e konsideruar zgjidhjen e kontrates
pa shkaqe te arsyeshme.
    Lidhur me kerkimin per pagimin e punes se papaguar qe prej momentit te hyrjes ne fuqi
te ndryshimeve te K.Punes e deri ne momentin e largimit nga puna, ai eshte konsideruar i drejte e
i bazuar ne ligj. Sipas llogaritjeve te bera nga gjykata pala e paditur duhet te detyrohet qe per
kete periudhe t’i paguaje nje shume prej 114.100 leke.
    Ne te kundert gjykata e apelit arsyeton se, konflikti midis paleve ka lindur nga kerkesa
normale per menyren e pageses jashte kohes prej 40 ore ne jave. Pala e paditur e ka zgjidhur
kontraten e punes pa e rregulluar kete moment te rendesishem, pra pa qene kushtet e zgjidhjes se
kontrates sipas Kodit te Punes. Kerkesa per pagimin e diteve te shtuna si dite jashte kohes
normale te punes nuk perben shkelje te rregullave te kontrates se punes. Per sa me siper, ajo ka
ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit per kete pike dhe ka pranuar padine duke e detyruar
palen e paditur t’i paguaje paditesit pagen e nje viti.
                                                63
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte e konsideron te gabuar dhe te dhene ne kundershtim me
ligjin vendimin e gjykates se apelit me te cilin eshte pranuar ky detyrim i pales se paditur.
    Sikunder kane pranuar te dy gjykatat, te dy palet ndergjyqesa i kane qendruar korrekt
kontrates se punes te lidhur ne daten 01.12.2002 dhe nuk kane patur pretendime as lidhur me
kohen e punes dhe as me pagesen. Problemet kane lindur kur pala e paditur ka dashur te
pasqyroje ne kontrate te vetmin ndryshim - ate lidhur me kohen normale javore te punes prej 40
oresh. Ky ndryshim, i cili nuk perbente asnje ndryshim qofte ne natyren e punes apo dhe ne
kohen e punes qe paditesi kishte kryer deri ne ate moment, ishte jo rrjedhoje e kerkesave
subjektive te njeres nga palet por rrjedhoje e pasqyrimit te ndryshimeve te bera ne Kodin e
Punes. Kjo do te thote qe vetem per kete shkak pala e paditur tashme per pune ne te njejtat
kushte si me pare i ka ofruar paditesit nje page rreth 2400 leke me te larte.
    Ne kete kuptim ndryshe nga sa pranon gjykata e apelit, nuk ndodhemi para ndryshimit te
kushteve te kontrates se punes siç parashikon neni 23 i K.Punes - gje qe do te bente te
konsiderohej zgjidhja e kontrates se punes ne kuptim te nenit 146 te po ketij kodi, pa shkaqe te
arsyeshme.
    Pala e paditur i ka kerkuar paditesit qe per shkak te natyres se punes te punoje edhe diten
e shtune - gje qe nuk vjen ne kundershtim me dispozitat e Kodit te Punes dhe per oret shtese te
paguhej sipas menyres se re te percaktuar. Ka qene paditesi ai qe nuk ka qene dakort me kete
menyre pagese. Ne keto rrethana mosqenia dakort dhe mosnenshkrimi prej tij i ndryshimeve te
propozuara kane qene te vetmit shkaktare te nderprerjes se marredhenieve te punes.
    Pra ka qene vete paditesi qe me ndryshimet e reja te diktuara nga Kodi i Punes, duke
pretenduar per te drejta te rrjedhura prej tij qe nuk i ka gezuar ne marreveshjen e mepareshme te
punes, te heqe dore duke mos e nenshkruar vazhdimin e kontrates se punes. Kolegji e konsideron
te drejte e te bazuar ne kete pike vendimin e gjykates se rrethit qe ka rrezuar padine.
    Lidhur me kerkimin tjeter per pagimin e oreve shtese drejt kane arsyetuar gjykatat qofte
lidhur ne parim, ashtu edhe lidhur me percaktimin e shumes qe duhet paguar.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/b te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.1121, date 15.11.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe lenien ne
fuqi te vendimit nr.4526, date 05.10.2004 te Gjykates se Rrethit Tirane.

                               Tirane, me 02.11.2006
64
Nr.11115-00184-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-813 i Vendimit (1240)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          AVDYL LOCI, perfaqesuar ne gjykim nga
                       Av. P. Cama
         E PADITUR:         KOLE DEDA, perfaqesuar ne gjykim nga
                       Av. N. Gjoni
         PERSON I TRETË:      ZYRA ADMINISTRIMIT TE MBROJTJES SE
                       TOKES QARKU LEZHE, perfaqesuar ne gjykim
                       nga specialiste M. Deda

                       OBJEKTI:
                Konstatim i pavlefshmerise absolute
            te aktit te marrjes se tokes ne pronesi, kthim sendi;
                 ne baze te Neneve 92, 296 te K.C.


    Gjykata e Rrethit gjyqesor Lezhe, me vendimin nr.480, date 02.12.2004 ka vendosur:
       Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit te marrjes se tokes ne pronesi ne
       emer te paditurit; ç’rregjistrimin e prones dhe detyrimin e Zyres se Rregjistrimit te
       Pasurise te rregjistroje kete pronesi ne emer te paditesit;

    Gjykata e Apelit Shkoder, me vendimin nr.294, date 15.06.2005 ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit te mesiperm dhe rrezimin e kerkese padise.

    Kunder vendimit ka paraqitur rekurs paditesi, i cili me pretendimin se:
  -  Gjykata ka zbatuar ligjen gabim, dhe konkretisht kuptim i gabuar mbi parashkrimin.
  -  Kerkon ndryshimin e vendimit dhe pranimin e kerkese padise.
                                                65
              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, degjoi perfaqesuesin e
paditesit, i cili kerkoi pranimin e rekursit, perfaqesuesin e te paditurit, i cili kerkoi lenien e
vendimit ne fuqi, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                       VËREN
    Komisioni i ndarjes se tokes se fshatit, ka pajisur te paditurin me aktin e marrjes se tokes
ne pronesi nr.1622, date 16.03.1995 per sip. prej 2 dy.
    Nga ana tjeter edhe paditesi, por ne cilesine e ish anetarit te N.B. Lezhe ka perfituar ne
pronesi nje sip. toke prej 3 dy. Me pretendimin se nuk eshte plotesuar me siperfaqen e duhur te
tokes, qe i takon per fryme, ka kerkuar qe te perfitoje toke me shume, duke pretenduar se i
padituri ka siperfaqe te tepert toke.
    Pas ankimit te tij komisioni i tokes se qarkut ka anulluar vendimin e meparshem te
komisionit te ndarjes se tokes per te paditurin dhe ate siperfaqe toke komisioni i ndarjes se tokes
ne fshat ja ka dhene paditesit.
    Ne keto rrethana ndermjet pjesemarresve ne proces ka filluar mosmarreveshja, duke
pretenduar secili prej tyre te drejta pronesie mbi siperfaqen e tokes te perfituar nga komisionet.
    Gjykata e rrethit ka vendosur nder te tjera:
    - konstatimin e pavlefshmerise se aktit te marrjes se tokes ne pronesi per te paditurin, me
arsyetimin se:
    - rregjistrimi i tokes eshte bere mbi bazen e nje akti te shfuqizuar;
    - komisioni i ndarjes se tokes ne fshat ka vepruar ne kapercim te kompetencave te tij, pasi
toka nuk ka qene objekt i ketij komisioni;
    - i padituri ka marre toke mbi normen e lejuar.
    Gjykata e apelit ka vendosur; rrezimin e kerkese padise, me arsyetimin se:
    -afati i parashikuar nga Neni 328 i K.Pr.C. dhe 140 i K.Pr.Adm. eshte 30 dite;
    - Komisioni i tokes nuk mund te shfuqizoje nje akt pasi kane kaluar me shume se pese
vjet nga dalja e tij.
    Ky arsyetim i gjykates eshte i gabuar. Lidhur me parashkrimin, ajo duhet, se pari te
percaktoje fillimin e ecjes se afatit te parashkrimit, d.m.th. te percaktoje diten se kur i ka lindur
subjektit e drejta e padise; se dyti ajo duhet te cilesoje se cilin afat merr ne considerate, d.m.th.
ka parasysh afatin 5 vjeçar apo ate 30 ditor dhe se fundi, ne respekt te Nenit 125 te K.C., ne
rastin e parashkrimit gjykata nuk mundet te veproje me nismen e saj por vetem mbi kerkese te
pales se interesuar.
    Gjykata e apelit ka qene e detyruar t’i jape pergjigje pretendimeve te ngritura ne rekurs
nga i padituri, pretendime qe kane te bejne si me zbatimin e ligjit material, ashtu edhe me ate
procedurial, pra ishte e detyruar qe mbi bazen e parimit te kontradiktoritetit te lejonte palet te
parashtronin pretendimet e tyre, dhe ne perfundim te zgjidhte mosmarreveshjen e paraqitur mbi
bazen e se drejtes ne fuqi.
    Ne keto rrethana vendimi i saj duhet te prishet dhe çeshtja te dergohet edhe njehere per
rishqyrtim prane asaj gjykate, por me tjeter trup gjykues.
66
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 485§c te K.Pr.C.,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Shkoder nr.294, date 15.06.2005 dhe dergimin e
çeshtjes per rishqyrtim ne ate gjykate, por me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 08.11.2006
                                               67
Nr.11241-00232-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-811 i Vendimit (1241)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          ÇEL VATOÇI, u paraqit pa mbrojtje.
         E PADITUR:         DPQ FIER (DREJTORIA E POLICISE QARKU)
                       FIER; ne mungese.
                       KOMISARIATI POLICISE LUSHNJE,
                       ne mungese.

                     OBJEKTI:
             Pavlefshmeri urdher lirimi dhe pagim page,
               ne baze te Nenit 32, pika 5 te Ligjes
                  “Per policine e shtetit”
                dhe Nenit 146, pika 3 e K.Punes.


    Gjykata e Rrethit gjyqesor Lushnje, me vendimin nr.593, date 14.09.2004 ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise dhe detyrimin e anes se paditur per pagimin e pages per
       19 muaj.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.248, date 27.05.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit te mesiperm.

    Kunder vendimit ka paraqitur rekurs ana e paditur, e cila me pretendimin se gjykata ka
zbatuar ligjen gabim, dhe konkretisht se:
  - Duhej te zbatohej ligji per policine e shtetit.
  - Kemi te bejme me shkelje te ligjit per policine.
  - Kerkon ndryshimin e vendimeve dhe rrezimin e kerkese padise.
68
              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, shqyrtoi dhe bisedoi ne
teresi çeshtjen,

                        VËREN
    Paditesi ka pretenduar se ka qene ne marredhenie sherbimi prane anes se paditur nga viti
1993 deri me date 13,11.2003.
    Me urdherin nr.616/60, date 14.11.2003 te anes se paditur, paditesi eshte perjashtuar nga
detyra me motivacionin se eshte ne detyre ne kundershtim me kriteret ligjore dhe shkelje e
urdher-sherbimit te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit.
    Ne keto rrethana paditesi ju drejtua gjykates me pretendimin se akti administrativ i
perjashtimit nga detyra eshte i pavlefshem dhe duke kerkuar me kete rast edhe pagimin e pages
per 1 vit.
    Gjykata e rrethit gjyqesor ka vendosur pranimin pjeserisht te kerkese padise se paditesit
dhe detyrimin e anes se paditur per pagimin e pages reciprokisht per 19 muaj.
    Ajo ka arsyetuar se:
    - Nderprerja e marredhenies se punes nga ana e paditur nuk konsiderohet per shkaqe te
arsyeshme pasi nuk jemi para zbatimit te Nenit 153§3 K.Punes.
    - Paditesi nuk ka faj pasi nuk ka patur kontakt me vellane e tij dhe zgjidhja e kontrates
behet vetem ne rastet kur ai vepron me faj te rende, d.m.th. thyen ne menyre te perseritur
disiplinen ne pune.
    -Pretendimi i paditesit per demshperblim per zgjidhje te menjehereshme dhe te
pajustifikueshme te kontrates se punes nuk pranohet.
    Gjykata e apelit ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit me te njejtin arsyetim.
    Vendimet e mesiperme te gjykates jane ne kundershtim me normat proceduriale civile.
    Ne baze te Nenit 6 te K.Pr.C., ajo (gjykata) eshte e detyruar te shprehet mbi gjithçka qe
kerkohet dhe vetem per ate qe kerkohet.
    Paditesi ka paraqitur nje kerkese padi duke pretenduar se largimi i tij nga detyra eshte i
padrejte dmth. se akti eshte i pavlefshem. Gjykata ishte e detyruar t’i jape pergjigje ketij
pretendimi, pra ajo duhet te hetoje pretendimin e paditesit mbi pavlefshmerine dhe aresyet pse
akti eshte i tille, d.m.th. pretendimet e anes se paditur qe akti eshte i vlefshem.
    Ne kete kuptim ajo duhet te hetoje ligjeshmerine e aktit, ligjin e zbatueshem per rastin
konkret dhe te saktesoje normen konkrete materiale te shkelur, shkelja e se ciles perben shkelje
te rende qe justifikon largimin e paditesit nga detyra. Si norme e tille do te jete ajo qe gjen
zbatim ne marredhenien e punes ose te sherbimit qe ka paditesi me anen e paditur. Nje hetim i
tille nuk do e lejonte gjykaten qe te arrinte ne konkluzione kontradiktore mbi faktin e pushimit te
paditesit. Gjykata nga njera ane pranon se kemi te bejme me zgjidhje te menjehereshme dhe te
pajustifikuar te marredhenies se punes dhe nga ana tjeter rrezon pretendimin e paditesit, pasi
mungon nje fakt i tille.
    Nje arsyetim i tille nuk deshmon per hetim te drejte dhe te gjithanshem te pretendimeve
te pjesemarresve ne proces, veprim ky qe e ben vendimin te cenueshem.
                                                69
                   PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 485§ç te K.Pr.C.,

                    VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.593, date 14.09.2004 te Gjykates se Rrethit Lushnje dhe te
vendimit nr.248, date 27.05.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e çeshtjes per
shqyrtim ne Gjykaten e Rrethit gjyqesor Lushnje, me tjeter trup gjykues.

                             Tirane, me 08.11.2006
70
Nr.11115-01655-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-785 i Vendimit (1242)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËSA:         LIRIE ZAHARIA, KIMETE GJOKA, DHURATA
                       MAGJISTARI, SILVANA LEBA, VAJDIJE
                       HASA, MAKSIM HAXHIA, MERUSHE
                       HAXHIA, FELLENXA KOÇI, LUMTURI
                       XHABIA DHE XHEI AGOVI, perfaqesuar
                       nga Av. Luljeta Petani
         TË PADITUR:        HALIM KUMINI, RAPUSH PAJA,
                       TAHIR SHARKA GEZIM LALA, YLLI LICO,
                       TOMORR HASA, FATMIR HASA, KUJTIM
                       HASA, AJET PAJA, ne mungese
                       KOMISIONI I TOKES PRANE QARKUT
                       DURRES, Z.R.P.P.DURRES, ne mungese

                    OBJEKTI I PADISË:
              Lirim e dorezim trualli te zene padrejtesisht
         nga te paditurit Halim Kumini 130 m2, Rrapush Paja 275 m2,
              Tahir Sharka 165 m2, Gezim Lala 320 m.2.
               Deklarimin e pavlefshmerise absolute
            te akteve te marrjes ne pronesi te tokave bujqesore
           nga te paditurit Tomorr Hasa me siperfaqe 1300 m2,
                Fatmir Hasa me siperfaqe 1000 m2,
                Kujtim Hasa me siperfaqe 1700 m2.
           Urdherimin e Z.R.P.P. Durres te beje çrregjistrimin
          e pasurive te regjistruara nga te paditurit, familjes Hasa.
            Baza Ligjore: Nenet 32/a, 159, 161 te K.Pr.Civile,
                   neni 92/a, 296 te K.Civil.
              Ligji nr.7501, date 19.07.1991 “Per token”,
                 V.K.M. nr.230, date 22.07.1991,
             nenet 116/b dhe 117/2 te K.Pr.Administrative,


                                             71
                 Ligji nr.7843, date 13.07.1994
             “Per regjistrimin e pasurive te paluajteshme”.


   Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.421/1911 akti, date 14.07.2006 ka
vendosur:
       Rrezimin e kerkeses se familjes Hasa persa i perket nxjerrjes se juridiksionit te
       kesaj çështje nga juridiksioni gjyqesor ne ate administrativ.

    Kunder vendimit te Gjykates se shkalles se pare Durres, ne baze te nenit 59 te Kodit te
Procedures Civile, kane ushtruar ankim te veçante Tomorr, Kujtim dhe Fatmir Hasa, te cilet
kerkojne prishjen e ketij vendimi dhe vendosjen e nxjerrjes jashte juridiksionit te kesaj çështje,
duke parashtruar shkaqet e meposhteme:
  - 1. Paditesat duhet ta zgjidhnin çështjen ne rruge administrative, duke ju drejtuar
    Komisionit Shteteror te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave.
  - 2. Vendimi i ndermjetem i gjykates nuk eshte zbatuar drejt ne lidhje me juridiksionin.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Ardian Dvorani; perfaqesuesen e pales paditese Lirie
Zaharia, etj.; Av. Luljeta Petani, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Durres dhe si e bisedoi çeshtjen,

                       VËREN
    Ankimi i veçante i te paditurve Tomorr, Kujtim dhe Fatmir Hasa nuk eshte i mbeshtetur
ne ligj, prandaj vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres per rrezimin e kerkeses per
nxjerrjen e çeshtjes jashte juridiksionit gjyqesor duhet te mbetet ne fuqi.
    Rezulton ne gjykim se me vendimin nr.1694, date 20.11.1996 te K.K.K.Pronave Bashkia
Durres, anes paditese i eshte njohur dhe kthyer nje siperfaqe e pergjitheshme trualli prej 9000
m2, prone e cila eshte rregjistruar ne Z.RR.P.P. Durres.
    Duke pretenduar se te paditurit Halim Kumini, Rrapush Paja, Tahir Sharka, etj., kane
zene ne kundershtim me ligjin nje siperfaqe prej 910 m2, ne padine ngritur ne kete gjykim, pala
paditese ka kerkuar lirimin dhe dorezimin e truallit prej tyre. Ndersa per te paditurit Tomorr
Hasa, Fatmir Hasa, etj., ana paditese ka kerkuar pavlefshmerine absolute te akteve te marrjes se
tokes ne pronesi me pasojat perkatese.
    Ne fazen e shqyrtimit gjyqesor te ceshtjes ne shkalle te pare, te paditurit Tomorr, Kujtim,
dhe Fatmir Hasa i kane parashtruar kerkese gjykates per te nxjerre çeshtjen jashte juridiksionit
gjyqesor. Sipas ketyre te paditurve, perpara se t’i drejtohen gjykates, paditesit “duhet te zgjidhin
çeshtjen me pare ne rruge administrative duke iu drejtuar Komitetit Shteteror te Kthimit dhe
Kompensimit te Pronave”, sipas nenit 20/1 te ligjit nr.9235, date 29.07.2004. Kjo kerkese eshte
rrezuar nga gjykata me arsyetimin se çeshtja hyn ne juridiksionin gjyqesor perderisa objekt i
padise eshte lirimi dhe dorezimi i truallit, si dhe pavlefshmeria absolute e akteve te marrjes se
tokes ne pronesi. Ne vijim te gjykimit, te paditurit kane parashtruar ankim te veçante ndaj ketij
vendimi para Gjykates se Larte, duke pretenduar te njejtin shkak per nxjerrje te çeshtjes jashte
juridiksionit gjyqesor.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se vendimi i gjykates se shkalles se pare per
rrezimin e kerkeses per nxjerrjen e çeshtjes jashte juridiksionit gjyqesor eshte i drejte dhe i


72
mbeshtetur ne ligj. Padia e rivendikimit (lirim dhe dorezim trualli) parashikohet nga neni 296 i
Kodit Civil dhe nje mosmarreveshje e tille eshte ne juridiksionin eskluziv te gjykates. Ndersa ajo
per konstatimin e pavlefshmerise absolute te veprimeve juridike dhe akteve percaktohet nga neni
92 e vijues te ketij Kodi, si dhe nga nenet 116, 117 e vijues te K.Pr.Administrative. Edhe kjo
padi ngrihet ne gjykate, sipas kompetences lendore dhe tokesore te treguar ne K.Pr.Civile. Nisur
nga permbajtja e nenit 324 dhe 331 te K.Pr.Civile dhe dispozitave te lartpermendura te
K.Pr.Administrative, me te drejte gjykata ka bere dallimin ndermjet konstatimit te
pavlefshmerise absolute te aktit administrativ dhe shpalljes relativisht te pavlefshme te ketyre
akteve. Vetem ne rastin e dyte organi administrativ apo gjykata jane kompetente te çmojne dhe
vendosin per anullimin e plote ose te pjesshem te aktit. Ndersa ne rastin e pare gjykata vetem
konstaton pavlefshmerine absolute te aktit, i cili, si i tille eshte nul, nuk prodhon asnje pasoje, pra
ai nuk mund te “anullohet”, por zgjidhen vetem pasojat e nulitetit te tij sipas ligjit.
    Ne kete rast organi administrativ nuk mundet as te revokoje dhe as te shfuqizoje aktin
administrativ absolutisht te pavlefshem. Ne kete kuptim, nese behet fjale per akte te nxjerra nga
nje organ administrativ jokompetent, eshte ne te drejten e personit te interesuar te ndjeke rrugen
administrative te ankimimit te tyre ose t’i drejtohet drejtperdrejt gjykates me padi, e cila eshte e
detyruar ta shqyrtoje ate dhe te vendose per kete objekt e shkak ligjor te padise.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 59 te Kodit te Proçedures Civile,

                   VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.421/1911 akti, date 14.07.2006 te Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Durres.

                                Tirane, me 08.11.2006
                                                  73
Nr.11115-00180-00-2006 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-809 i Vendimit (1243)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Irma Bala       Anetare
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile me pale:

         PADITËS I K/PADITUR:        PELLUMB HAMITAJ, ne mungese
         I PADITUR K/PADITËS:        SADIK CIPA, ne mungese
         I PADITUR:             K.K.K.PRONAVE TE QARKUT VLORE,
                           ne mungese
         NDËRHYRËS KRYESOR:         HANKO MUÇO, ne mungese

                    OBJEKTI I PADISË:
                 Lirim dhe dorezim i baneses dhe
            shperblim demi per perdorimin e saj dhe te truallit.
            Baza Ligjore: Nenet 296 dhe 298 te Kodit Civil.
                   OBJEKTI I K/PADISË:
               Pavlefshmerine e pjesshsme te vendimit
              nr.413, date 27.09.1996 te K.K.K.Pronave
               dhe fshirjen nga regjistrat e hipotekes .
          Detyrimin e te paditurit te me njohe pronar te asaj banese.
             Detyrimin e paditesit te me paguaje shpenzimet
             e kryera prej meje ne banesen objekt gjykimi.
         Baza Ligjore: Neni 121/2 i K.Pr.Civile, neni 584/b i K.Civil,
         si dhe vendimi nr.16, date 17.04.2000 i Gjykates Kushtetuese.
                  OBJEKTI ND/KRYESOR:
             Anullimin e vendimit nr.413 te K.K.K. Pronave
                sepse eshte ne kundershtim me ligjin.
74
    Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.916, date 05.07.2002 ka vendosur:
       Rrezimin e padise te paditesit Pellumb Hamitaj kunder te paditurit Sadik Cipa,
       person i trete trashegimtaret e Yzeir Muços, me objekt lirim dhe dorezim banese,
       si dhe pagimin e te ardhurave per perdorimin e sendit.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.36, date, 29.01.2003 ka vendosur:
       Prishjen e vendimit nr.961, date 05.07.2002 te Gjykates se shkalles se pare Vlore
       dhe dergimin e çështjes per rigjykim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

    Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.1790, date 03.11.2003 ka vendosur:
       Te pranoje pjeserisht padine e paditesit Pellumb Hamitaj.
       Te detyroje te paditurin Sadik Cipa qe t’i liroje dhe dorezoje paditesit banesen
       njekateshe te perbere nga 4 dhoma e dy koridore, e mbuluar me çati e ndodhur ne
       vendin e quajtur “buza e lumit” Dukat.
       Te detyroje te paditurin Sadik Cipa qe te paguaje ne favor te te paditurit shumen
       66.040 leke.
       Te pranoje pjeserisht k/padine e te paditurit Sadik Cipa.
       Te pushoje gjykimin per kerkesen e nderhyresit kryesor Hanko Muça.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.327, date 18.06.2004 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.1790, date 03.11.2003 te Gjykates se shkalles se
       pare Vlore.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore, ne baze te nenit 472 te Kodit te Procedures
Civile, ka ushtruar rekurs Sadik Cipa, i cili kerkon prishjen e ketij vendimi dhe vendimin e
Gjykates se shkalles se pare Vlore nr.1790, date 03.11.2003, duke parashtruar shkaqet e
meposhteme:
  - Vendimet e te dy gjykatave nuk jane rrjedhoje e nje shqyrtimi te plote dhe te sakte te
    provave shkresore dhe te pretendimeve te te paditurit Sadik Cipa.
  - Vendimet e te dy gjykatave jane te pambeshtetura edhe ne lidhje me percaktimin e mases
    se detyrimit civil, pra per te paguar ne favor te paditesit 66.040 leke, shume qe rezulton
    nga perdorimi i sendit, te percaktuara me ekspert, por gjykata nuk ka per te filluar
    pretendimet e te paditurit se ne keto llogari jane marre parasysh dhe perdorimi i dy
    dhomave te pabanueshme, ne te cilen mbahen lopet.
  - Ne lidhje me k/padine qe eshte pranuar pjeserisht gjykatat nuk jane shprehur se sa eshte
    shuma qe do te realizohet ne favor te te paditurit.
  - Gjykatat kane urdheruar lirimin e dorezimin e baneses, por nuk kane mbajtur parasysh
    faktin qe jam i pastrehe dhe si i tille gezoj mbrojtje te posaçme, qe sipas ligjit duhet te
    qendroje
  - Pranimi pjeserisht i k/padise, ne lidhje me shpenzimet dhe ngarkimi i ketyre shpenzimeve
    te paditurit eshte nje padrejtesi qe behet dhe zgjidhje e gabuar nga ana juridike.
    Shpenzimet gjyqesore duhet te ngarkohen ne ate mase qe pranohet pjesa e kerkimeve
    ligjore.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Ardian Dvorani; dhe si e bisedoi ceshtjen,


                                                75
                       VËREN
     Shkaqet e parashtruara ne rekursin e pales se paditur kunderpaditese Sadik Cipa, nuk jane
te mbeshtetura ne ligj, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit Vlore duhet te mbetet ne fuqi.
     Rezulton ne gjykim se paditesi i kunderpaditur Pellumb Hamitaj, duke pretenduar se
eshte pronar i nje banese te ndodhur ne Dukat-Vlore, ka kerkuar me padi ne gjykate detyrimin e
te paditurit kunderpadites Sadik Cipa qe t’i liroje dhe dorezoje kete banese pasi e mban ne
posedim pa asnje titull te ligjshem. Njekohesisht kerkon me padi edhe shperblimin nga perdorimi
i kesaj banese.
     Nga ana tjeter, i padituri kunderpadites ka paraqitur kunderpadi me te cilin kerkon
detyrimin e paditesit te kunderpaditur qe ta njohe pronar te baneses, pavlefshmerine e pjesshme
te vendimit te K.K.K.Pronave per paditesin e kunderpaditur, si dhe pagimin e shpenzimeve te
kryera ne banese.
     Nga vendimet e dhena ne te dy shkallet e gjykimit dhe provat e administruara ka
rezultuar se paditesit te kunderpaditur i eshte njohur dhe kthyer prona objekt gjykimi me
vendimin nr.413, date 27.09.1996 te K.K.K.Pronave, e rregjistruar ne Z.RR.P.P. Vlore ne vitin
2001. Ne origjine te prones qendron konfiskimi i saj me vendimin nr.508, date 28.08.1952 dhe
praktika e administruar sipas ligjit per kthimin dhe kompensimin e pronave. Ne prapesimin e
bere nga i padituri kunderpadites pretendohet se prona eshte blere nga trashegimlenesit e
paditesit te kunderpaditur nga nje person i trete, por nuk ka me dokumenta te tjera per vertetimin
e pronesise. Te dy gjykatat, pasi kane marre e vleresuar provat kane cmuar se rezulton e provuar
origjina e ligjshme e pronesise se paditesit te kunderpaditur. Prandaj perseritja e nje kerkimi te
tille ne rekurs nga i padituri kunderpadites, pa treguar nje shkak ligjor eshte i pambeshtetur,
nderkohe qe Gjykata e Larte nuk merr prova, detyre te cilen e kane realizuar ne menyre te plote
dhe te gjithaneshme gjykata e shkalles se pare dhe ajo e apelit.
     Ndryshe nga sa pretendon i padituri kunderpadites ne rekurs, mbeshtetur ne provat e
administruara dhe akt ekspertimin e kryer, gjykatat ne zbatim te drejte te ligjit kane percaktuar
masen e diferencuar te demshperblimit te pjeses se baneses per banim dhe dhomave te perdorura
si stalla, ne mbeshtetje te kerkesave te nenit 297 te K.Civil.
     Nga ana tjeter me kunderpadi, i padituri kunderpadites ka pretenduar njekohesisht te jete
edhe pronar edhe posedues i ligjshem e si i tille detyrimin e pales tjeter t’i paguaje shpenzimet e
bera mbi sendin. Duke patur barren e proves, i padituri kunderpadites nuk solli ne gjykim asnje
prove shkresore qe te vertetonte, sipas njeres nga menyrat e parashikuara nga ligji, se ka fituar
pronesine mbi banesen objekt gjykimi. Ne rrethana te tilla nuk gjen mbeshtetje ligjore pretendimi
ne rekurs se gjykatat duhet te pranonin kunderpadine, duke e detyruar paditesin e kunderpaditur
qe ta njohe pronar te baneses.
     Ndryshe nga sa pretendon i padituri kunderpadites ne rekurs, gjykata, mbeshtetur ne
provat dhe ekspertimin e kryer, ka percaktuar masen e shperblimit per perdorimin e sendit (neni
297i K.Civil) ne favor te paditesit te kunderpaditur kundrejt detyrimit te ketij te fundit per masen
e shpenzimeve te nevojshme per sendin (neni 300 i K.Civil) ne favor te te paditurit
kunderpadites. Si rezultat e diferences dhe kompensimit te tyre, me te drejte gjykatat kane
vendosur detyrimin e te paditurit kunderpadites t’i paguaje pales tjeter shumen 66.040 leke.
     Çeshtjet e tjera te parashtruara ne rekurs nuk perfshihen ne ndonje nga rastet e
parashikuara nga neni 472 i K.Pr.Civile, per te cilat gjykatat e faktit kane dhene pergjigje duke
analizuar provat dhe arritur ne perfundimet perkatese sipas ligjit.
76
                  PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te shkronjes “a” te nenit 485 te Kodit te
Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.327, date 18.06.2004 te Gjykates se Apelit Vlore.

                              Tirane, me 08.11.2006
                                               77
Nr.43000-01656-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-792 i Vendimit (1244)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 09.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe u perket:

         PADITËSE:         SHOQERIA ″S.I.A.L.-PEL” SH.P.K. ME SELI NE
                       KORCE, ISH FABRIKA E LEKUREVE KORÇE,
                       perfaqesuar nga Av. Oltion Samarxhi.
         TË PADITUR:        1. KOMISIONI I APELIMIT TATIMOR PRANE
                       MINISTRISE SE FINANCAVE me seli ne
                       Bulevardin Deshmoret e Kombit Tirane,
                       2. DREJTORIA E PERGJITHSHME E
                       TATIMEVE, me seli ne Rrugen “Elbasanit” Tirane,
                       3. DEGA E TATIMEVE KORÇE, perfaqesuar nga
                       Av. i shtetit Kadri Skera.

                    OBJEKTI I PADISË:
            1. Kerkohet anullimi i proçedures tatimore dhe/ose
            shfuqizimi i vendimit nr.90, date 19 Qershor 2005
                 te Komisionit te Apelimit Tatimor.
           2. Rishqyrtimit tatimor nr.929/1 Prot., date 14 prill 2005
               te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve,
                 per pjesen qe vendos lenien ne fuqi
         te njoftim vleresimeve tatimore te Deges se Tatimeve Korçe.
        3. Njoftim i vleresimeve tatimore: a. nr.633, date 26 janar 2005;
         b. nr.634, date 26 janar 2005; c. nr.73, date 22 prill 2005 dhe
           d. nr.74, date 22 prill 2005 te Deges se Tatimeve Korçe
          per rubrikat qe sanksionojne paditesin me detyrim tatimor
           per tatimin per te ardhurat personale dhe interesat e tij,
                  si dhe per gjoben e T.V.SH.-se.
      Baza Ligjore: Nenet 55, 59 dhe 63 te ligjit nr.8560, date 22 Dhjetor 1999
       ″Per proçedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise” (i ndryshuar).
78
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.4762, date 22.09.2006 ka vendosur:
       Nxjerrjen jashte juridiksionit gjyqesor te ceshtjes civile me nr.972 Akti, pasi kjo
       ceshtje ben pjese ne juridiksionin administrative.

    Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar ankim pala paditese Shoqeria ″S.I.A.L.-PEL”
sh.p.k., e cila kerkon prishjen e vendimit nr.4762, date 22.09.2006 te Gjykates se shkalles se pare
Tirane per nxjerrjen e çeshtjes jashte juridiksionit gjyqesor dhe kthimin e çeshtjes para kesaj
gjykate per vazhdimin e gjykimit, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane eshte i pambeshtetur ne ligj dhe ne prova
    dhe i kufizon dukshem paditesit te drejten per te ankimuar gjyqesisht vendimet e
    administrates tatimore, arsye per te cilat brenda afatit ligjor 5 ditor te parashikuar ne
    paragrafin e dyte te nenit 59 dhe paragrafin e fundit te nenit 443 te Kodit te Proçedures
    Civile ushtrojme te drejten e ankimit kunder ketij vendimi duke bere çeshtjen e
    juridiksionit objekt para gjykates.
  - Me dokumentat e praktikes tatimore qe ndodhen ne dosjen gjyqesore provohet se para se
    te paraqitej çeshtje per shqyrtim para gjykates, proçedura tatimore e kundershtuar me
    padi eshte bere objekt shqyrtimi ne te gjitha shkallet e administrates tatimore deri ne
    Komisionin e Apelimit Tatimor, organe administrative te cilat kane shqyrtuar si themelin
    e kerkimeve, ashtu dhe anen proçeduriale te pretendimeve te paditesit.
  - Kerkesa per apelim ne Komisionin e Apelimit Tatimor eshte paraqitur brenda afatit
    ligjor.
  - Eshte krejtesisht i pambeshtetur ne prova edhe argumentimi per gjoja mosparapagim te
    detyrimit tatimor gjate proçedures se ankimit administrativ ne Drejtorine e Pergjithshme
    te Tatimeve.
  - Gjykimi i kesaj çeshtjeje i takon gjykates pasi organet tatimore jane shprehur sipas
    hierarkise dhe çfaredo lloj mangesie persa i perket afateve te paraqitjes se ankimit, ose
    parapagimit te detyrimit tatimor nuk ka me te beje me juridiksionin si shqyrtim paraprak,
    por me themelin e konfliktit.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Shpresa Beçaj, perfaqesuesin e pales paditese Av. Oltion
Samarxhi, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe dergimin e
akteve per vazhdimin e gjykimit; perfaqesuesin e pales paditur Av. i Shtetit Kadri Skera, qe
kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe pasi e bisedoi
çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Nga te dhenat e akteve ne dosjen objekt gjykimi mbi te cilat gjykata e shkalles se pare ka
marre vendimin nr.4762, date 22.09.2006 dhe ka nxjerre jashte juridiksionit gjyqesor çeshtjen
civile nr.972 akti, rezultojne rrethanat si me poshte:
    Mbi bazen e kontrollit te ushtruar nga Dega Tatim Taksave Korçe me date 15.04.2004 ne
subjektin ″SIAL - PEL″ sh.p.k, ketij te fundit i eshte perpiluar nga pala e paditur njoftimi i
vleresimit tatimor nr.633, date 26.01.2005 dhe nr.634, date 26.01.2005. Sipas ketij akti subjekti
″SIAL - PEL″ sh.p.k, eshte ngarkuar me nje detyrim per TVSH-ne dhe tatim mbi te ardhurat.
                                                79
    Duke mos qene dakort me keto detyrime, pala paditese ka kerkuar rishqyrtimin tatimor
sipas njoftim vleresimeve te mesiperme prane Drejtorise se Pergjitheshme te Tatimeve,
perkatesisht me shkresat nr.929, date 23.02.2005 dhe nr.1053, date 28.02.2005, per vleresimin e
kryer per TVSH-ne dhe tatimin mbi te ardhurat personale.
    Pas marrjes ne shqyrtim te ankimit, Drejtoria e Pergjitheshme e Tatim Taksave, me
shkresen nr.929/1, date 14.04.2005 ka vendosur: ″Te lere ne fuqi vleresimin e kryer sipas akt
kontrollit per tatim mbi te ardhurat personale vleresuar per pagen e administratorit ne masen
2.671.800 leke. Te fale pjeserisht gjoben e TVSH-se sipas akt kontrollit ne masen 365.269 leke.
Te fale pjeserisht gjoben per tatimin mbi te ardhurat personale, per mospagimin ne afat te ketij
tatimi ne masen 1.870.260 leke″. Kjo shkrese subjektit ″SIAL - PEL″ sh.p.k, i eshte komunikuar
me 22 prill 2005. Pasi pala paditese ka marre njoftimin ″per rishqyrtimin tatimor″ nga
D.P.Tatimeve, duke mos qene dakort, ka paraqitur apelim prane Komisionit te Apelimit te
Tatimeve ne Ministrine e Financave.
    Ky i fundit, me vendimin nr.90, date 15.06.2005 eshte shprehur per rrezimin e kerkeses
se subjektit me arsyetimin se kerkesa ankimore eshte jashte afateve proçeduriale te parashikuara
ne ligjin nr.8560, date 22.12.1999 ″Per Proçedurat Tatimore ne R.Sh.-se″. Ky vendim i eshte
komunikuar pales paditese me date 29.06.2005. Brenda afatit ligjor 30 ditor te parashikuar ne
nenin 55 te ligjit 8560, date 22.12.1999 ″Per Proçedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise ″
shoqeria ″SIAL - PEL″ sh.p.k., ka bere çeshtjen objekt te shqyrtimit gjyqesor.
    Ne seancen gjyqesore te dates 22.09.2006, perfaqesuesit e paleve te paditura dhe Avokati
i Shtetit kane kerkuar nxjerrjen e çeshtjes jashte juridiksionit gjyqesor me pretednimin se: ″1.
Nuk eshte ezauruar ankimi administrativ dhe 2. Nga pala paditese nuk eshte parapaguar detyrim
dhe as nuk eshte ngurtesuar kjo shume ne formen e garancise bankare, pasi vlefshmeria e
garancise se vendosur nga pala paditese ka qene deri ne date 30.10.2005.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.4762, date 22.09.2006 ka vendosur
nxjerrjen jashte juridiksionit gjyqesor te çeshtjes civile me nr.972 akti, duke u shprehur ne
vendim se kjo çeshtje ben pjese ne juridiksionin administrativ.
    Me ankimin e paraqitur para Gjykates se Larte Shoqeria ″SIAL - PEL″ sh.p.k., ka
parashtruar se vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane eshte i pambeshtetur ne ligj e ne
prova.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte si shqyrtoi aktet ne dosje dhe shkaqet e parashtruara ne
ankim, konstaton se vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane per nxjerrjen e çeshtjes jashte
juridiksionit gjyqesor eshte i pambeshtetur ne ligj e ne prova per shkaqet e meposhtme:
    Rezulton se Organet Tatimore jane shprehur lidhur me kerkesen e pales paditese per
rishqyrtim tatimor sipas hierarkise deri ne Komisionin e Apelimit Tatimor, organe te cilat kane
shqyrtuar si themelin e kerkimeve edhe anen proçeduriale te pretendimeve te pales paditese. Nga
permbajtja dhe baza ligjore e perdorur nga Komisioni Apelimit Tatimor ne vendimin nr.90, date
15.06.2005 rezulton se ai eshte shprehur per rrezimin e kerkeses per apelim dhe nuk eshte
shprehur per mospranimin per shqyrtim te kerkeses. Duke shkuar me tej ne paragrafin e fundit te
aktit percakton edhe juridiksionin gjyqesor per zgjidhjen perfundimtare te çeshtjes, duke cituar
nenin 59 te Ligjit 8560, date 22.12.1999 ″Per Proçedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise″.
    Ne kundershtim me sa eshte shprehur Komisioni Apelimit Tatimor, nga vulat postare ne
zarfet e administruara ne dosjen gjyqesore ne faqet 21 dhe 36, rezulton se kerkesa e pales
paditese per apelim eshte paraqitur brenda afatit ligjor 30 ditor.
80
    I pambeshtetur ne provat e administaruara ne dosje eshte edhe konkluzioni se pala
paditese ″SIAL - PEL″ sh.p.k, nuk ka parapaguar detyrimin tatimor qe i ngarkohej. Sipas
shkresave nr.1035 prot., date 30.09.2005, nr.129 prot., date 13.02.2006, nr.908 prot., date
21.09.2006 te leshuara nga Banka Italo Shqiptare vertetohet se detyrimi tatimor eshte parapaguar
ne formen e Garancise Bankare per shumen ALL 1.377.000 leke dhe zgjatja e Garancise Bankare
eshte e bllokuar deri me date 31.12.2006.
    Vete pala paditese, Drejtoria e Pergjitheshme e Tatimeve me shkresen nr.1494/1, date
25.11.2004 i ka komunikuar pales paditese qe per llogari te njoftim vleresimeve objekt gjykimi
ka bllokuar proçeduren e rimbursimit te TVSH-se kreditore, duke perdorur kete detyrim te
organit tatimor ndaj tij si kompensim per parapagimin e detyrimeve te dala nga njoftim
vleresimet.
    Duke qendruar çeshtja si me siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se nxjerrja
jashte juridiksionit gjyqesor e kesaj çeshtje eshte e pambeshtetur ne ligj e ne prova.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 36, te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.4762, date 22.09.2006 te Gjykates se shkalles se pare Tirane dhe
dergimin e akteve ne ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

                               Tirane, më 09.11.2006
                                               81
Nr.31001-00459-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-782 i Vendimit (1245)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 09.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.31001-00459-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËS:          SHUKRI BEGU, banues ne Peshkopi, ne mungese.
         I PADITUR:         INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE
                       TIRANE, ne mungese.

                   OBJEKTI I PADISË:
                Anullimin e Aktit administrativ
              Vendim i Komisionit Qendror te Apelit
              nr.322 date 28.07.2003 te ISSH Tirane,
             detyrimin e DRSSH per te me lidhur pension.
                Baza Ligjore: Neni 324 i K.Pr.C.,
                Ligji nr.7703, date 11.05.1993,
                VKM nr.526, date 20.12.1958.


    Gjykata e shkalles se pare Diber, me vendimin nr.574, date 10.12.2004 ka vendosur:
       “Rrezimin e kerkese padise se paraqitur nga paditesi Shukri Begu, pasi eshte
       paraqitur jashte afateve ligjore”.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.1002, date 14.10.2005 ka vendosur:
       “Lenien ne fuqi te vendimit nr.574, date 10.12.2004 te Gjykates se shkalles se
       pare Diber”.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, brenda afatit ligjor, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.C. ka ushtruar rekurs pala paditese, e cila kerkon prishjen e vendimit dhe kthimin e ceshtjes
per gjykim per keto arsye:
  - Nuk kam patur dijeni per diten dhe oren e gjykimit, po ashtu as avokati im, nuk ka bere
    asnje njoftim. Nuk qendron fare fakti qe paditesi ka marre dijeni por nuk ka pranuar te
    nenshkruaje, pasi eshte provuar qe paditesi ka qene ne Itali.


82
  -  Gjithashtu gjykata nuk eshte ndaluar fare ne interpretimin e ligjit se si behet procedura e
    njoftimit. N.q.s. nje person nuk pranon te nenshkruaje marrjen ne dijeni ligja thote se
    njoftimi konfirmohet nga persona te trete, te cilet pranojne ne nenshkrim se personi mori
    dijeni, por nuk nenshkruan njoftimin.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi gjyqtarin Fatos Lulo, ne mungese te paleve ndergjyqese, si dhe shqyrtoi
ceshtjen ne teresi,

                        VËREN
     Vendimi nr.1002, date 14.10.2005 i Gjykates se Apelit Tirane eshte i drejte, i mbeshtetur
ne ligj dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi.
     Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar se paditesi eshte banues i
qytetit te Peshkopise. Duke qene ne marredhenie pune deri ne vitin 2001 paditesi i eshte drejtuar
me kerkese DRSSH Diber per t’u trajtuar me pension pleqerie per pune te kategorise se pare.
DRSSH dhe KRA Diber i ka kthyer pergjigje negative. Mbeshtetur ne legjislacionin ne fuqi
paditesi i eshte drejtuar Komisionit Qendror te Apelit, i cili me vendimin nr.322, date 28.09.2003
ka vendosur te rrezoje kerkesen e paditesit duke lene ne fuqi vendimet e DRSSH dhe KRA Diber.
Ky vendim i KQA, nga ana e ISSH i eshte percjelle me shkresen nr.2261/1 prot., date 31.10.2003
DRSSH Diber per te njoftuar paditesin.
     DRSSH e ka protokolluar vendimin e mesiperm me nr.1481 prot. te brendshem, date
13.11.2003. Ne dosje eshte administruar shkresa percjellese e ketij vendimi te KQA ku ne fund te
saj eshte vene shenimi “iu komunikua dhe mori kopjen e vendimit Shukri Begu date 12.07.2004 –
firma.
     Ne date 14.07.2004 ka ngritur padi prane Gjykates se shkalles se pare Diber sipas objektit
te mesiperm, e cila ia ka rrezuar padine, vendim ky qe eshte lene ne fuqi nga Gjykata e Apelit
Tirane.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se argumentimi i vendimit nga ana e gjykatave
eshte i drejte dhe gjen mbeshtetje ne dispozitat e Kreut III, “Njoftimet dhe afatet kohore per
berjen e tyre” te Kodit te Procedurave Administrative dhe ato neneve 328 e ne vijimi te K.Pr.C.
     Ne baze te shkreses nr.1749 prot., date 19.11.2004 te DRSSH Diber ka rezultuar e
provuar se vendimi i KQA i eshte komunikuar paditesit Shukri Begu ne muajin nentor 2003.
Paditesi ka refuzuar te nenshkruaje ne protokollin e institucionit marrjen dijeni per kete vendim.
Ne keto kushte, organi administrativ nuk ka qene i detyruar te kryente njoftimin sipas
parashikimeve te nenit 60 te K.Pr.A., persa kohe akti administrativ eshte komunikuar gojarisht ne
prani te pales se interesuar, ne baze te nenit 57/a te K.Pr.A. Fakti se ky i fundit ka refuzuar te
firmose marrjen ne dijeni, nuk nenkupton moskryerjen e njoftimit te aktit administrativ nga ana e
administrates. Sa me lart eshte vertetuar dhe nga permbajtja e shkreses nr.1749 prot., date
19.11.2004 te Drejtorise Rajonale te ISSH Diber. Ne baze te nenit 253 te K.Pr.C., shkresa e
mesiperme perben prove te plote.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se ne mbeshtetje te nenit 8 dhe 12 te K.Pr.C. ka
qene detyrim i pales paditese qe te provoje se njoftimi i aktit administrativ eshte kryer ne daten
12.07.2004. Pretendimi i pales paditese se akti administrativ i eshte njoftuar nga ana e inspektorit
Ismet Reçi nuk ka rezultuar i provuar. Ne baze te deklarates se administruar ne dosjen gjyqesore,
inspektori i mesiperm eshte shprehur se njoftimi i aktit administratit pales paditese nuk eshte
kryer prej tij, sikurse pretendon pala paditese.


                                                83
    Ne kete kontekst, ne mbeshtetje te nenit 12 te K.Pr.C. ka qene po ashtu detyrim i pales
paditese te provonte faktin e pretenduar prej tij se ne periudhen kur pala e paditur ka kryer
njoftimin gjendej ne Itali. Ne dosjen gjyqesore nuk eshte administruar asnje prove e paraqitur nga
pala paditese ne lidhje me vertetimin e faktit te mesiperm. Ne mbeshtetje te nenit 10 te K.Pr.C.,
me te drejte gjykata e ka gjetur te pambeshtetur ne prova kete pretendim te pales paditese.
    Ne kushtet kur akti administrativ i eshte njoftuar pales paditese ne nentor te vitit 2003 dhe
padia eshte paraqitur ne gjykate me date 14.07.2004, rezulton se padia eshte ngritur jashte afateve
te parashikuara nga neni 328/1 te K.Pr.C., ku percaktohen afatet e ngritjes se padise per
kundershtimin e akteve administrative.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te Procedures Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.1002, date 14.10.2005 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 09.11.2006
84
Nr.31001-00275-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-783 i Vendimit (1246)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 09.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.31001-00275-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËS:          ZYBER HASA, DREJTUES LIGJOR I SH.A.
                       “RRUGA ASFALTIM ELBASAN NR.2”,
                       ne mungese
         I PADITUR:         REPARTI USHTARAK NR.2240 VLORE,
                       perfaqesuar me autorizim nga Aleksander Sinaj.
                       AVOKATURA E SHTETIT, perfaqesuar
                       nga Avokati i Shtetit Abaz Deda.

                   OBJEKTI I PADISË:
                 Shfuqizim akti administrativ.
              Baza Ligjore: Neni 324 dhe 325 i K.Pr.C.


    Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.695, date 09.04.2004 ka vendosur:
       Pranimin e padise se paditesit Zyber Hasa, perfaqesues i sh.a. “Rruga Ura
       Asfaltim Elbasan nr.2” dhe konstatimin e pavlefshmerise se aktit administrativ
       date 07.01.2004 te nxjerre nga i padituri Reparti Ushtarak 2240 ndaj paditesit ne
       shumen 1.960.000 leke.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.498, date 05.11.2004 ka vendosur:
       Prishjen e vendimit nr.695, date 09.04.2004 te Gjykates se Rrethit gjyqesor Vlore
       dhe pushimin e ceshtjes.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, brenda afatit ligjor ka ushtruar rekurs pala paditese
duke kerkuar ndryshimin e vendimit te gjykates se apelit per keto shkaqe:
                                                85
   -  Gjykata e Apelit Vlore ka gabuar ne dhenien e ketij vendimi, pasi shkresa eshte nje akt
     administrativ qe e ka ngarkuar me pergjegjesi materiale paditesin dhe si rezultat ai
     patjeter do te ndiqte rrugen ligjore sikurse e ka ndjekur per anullimin e ketij akti
     administrativ.
   -  Sipas te drejtes administrative akt administrativ eshte cdo akt qe nxirret nga nje organ
     shteteror apo administrativ dhe ne keto kushte edhe ky akt i nxjerre nga komanda e
     repartit eshte akt administrativ. Faktet e tjera se eshte i vlefshem apo i pavlefshem,
     pjeserisht apo absolutisht, eshte nxjerre nga organi kompetent apo jo, eshte ne perputhje
     me ligjin, etj., pretendimet zgjidhen gjate gjykimit dhe gjykata shprehet me vendim e jo
     duke pushuar gjykimin.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatorin Fatos Lulo, ne mungese te pales paditese, Avokatin e Shtetit Abaz
Deda, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit, si dhe shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                        VËREN
    Vendimi nr.498, date 05.11.2004 i Gjykates se Apelit Vlore eshte marre ne zbatim te
gabuar te dispozitave ligjore dhe si i tille duhet te prishet duke u derguar ceshtja per rishqyrtim.
    Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar se paditesi Zyber Hasa eshte
perfaqesuesi ligjor i shoqerise “Rruga Ura Asfaltim Elbasan nr.2” sha. Ky subjekt, ne perfundim
te nje procedure ankandi, me date 25.04.2001 ka lidhur nje kontrate shitje me te paditurin, me
objekt shitjen e nje sasie prej 1.200 ton skrap celik me nje cmin prej 1.200 leke/toni. Ne baze te
nenit 2 te kontrates afati i perfundimit te shitjes do te ishte data 31.12.2001. Rezulton qe kjo
kontrate te jete zbatuar nga palet sipas parashikimeve te mesiperme te kontrates.
    Nderkohe me ane te Urdherit nr.556, date 17.12.2003 te Ministrit te Mbrojtjes eshte
urdheruar Distrikti Detar Vlore qe te arketoje nga paditesi nje shume prej 1.960.000 leke, e
llogaritur si dem ekonomik i shkaktuar nga shkelja e rregullave dhe pasaktesite ne perllogaritjen e
cmimit dysheme te shitjes se skrapeve ne ankandin zhvilluar ne kete distrikt. Mbeshtetur ne kete
urdher te Ministrit te Mbrojtjes, nga ana e Komandantit te Repartit Ushtarak 2240 eshte nxjerre
shkresa me nr.16/1 regj., date 07.01.2004 me ane te se ciles i njoftohej paditesit nje detyrim
financiar per t’u arketuar prej 1.960.000 leke. Si baze per nxjerrjen e ketij detyrimi, Komandanti i
Repartit Ushtarak nr.2240 ka perdorur piken 2 te urdherit te mesiperm te Ministrit te Mbrojtjes.
    Duke mos qene dakort me kete akt administrativ te nxjerre nga titullari i Repartit Ushtarak
nr.2240, pasi ka pretenduar se ka permbushur te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga zbatimi i
kontrates date 25.04.2001 paditesi ka kerkuar gjyqesisht shfuqizimin e aktit administrativ nr.16/1
regj., date 07.01.2004 te nxjerre nga titullari i Repartit Ushtarak nr.2240 Vlore.
    Gjykata e shkalles se pare Vlore e ka pranuar padine duke konstatuar pavlefshmerine e
aktit administrativ te nxjerre nga pala paditese. Gjykata e shkalles se pare Vlore ka arsyetuar se
nga palet ndergjyqese eshte pranuar qe kontrata e lidhur ndermjet tyre eshte ekzekutuar dhe nga
kjo permbushje palet nuk kane asnje pretendim. Pretendimi i te paditurit se paditesi eshte i
detyruar te paguante nje detyrim monetar per pagesen e TVSH, pasi sipas tyre nuk eshte kryer,
eshte i pabazuar ne prova dhe ne ligj. Kjo pasi nga kontrata, e cila ne baze te nenit 609 te K.C. ka
forcen e ligjit, nuk rezulton nje detyrim i tille. Eshte e vertete qe ne repartin ushtarak nga nje
urdher i Ministrit te Mbrojtjes eshte konstatuar nje dem, ekzistenca apo jo e te cilit nuk eshte
objekt i ketij gjykimi.86
    Bazuar ne kete arsyetim Gjykata e shkalles se pare Vlore ka argumentuar se akti
administrativ date 07.01.2004, nxjerre nga paditesi ne baze te nenit 116 te K.Pr.A. eshte
absolutisht i pavlefshem.
    Nderkohe, Gjykata e Apelit Vlore ka pushuar gjykimin ne kete shkalle gjykimi me
arsyetimin se jemi perpara nje padie qe nuk mund te ngrihet. Akti administrativ nr.16/1, date
07.01.2004, nuk mund te passjelle pasoja per paditesin, per shkak se mosmarreveshja midis
paleve ndergjyqese, i referohet nenit 705 te K.C., pikerisht kontrates se shitjes se pasurive te
luajteshme. Gjykata e apelit ka vleresuar se nese pala e paditur ka pretendime rreth cmimit te
mallit, mund te drejtohet me padi kunder paditesit, me te cilin ka lidhur kontraten e shitjes se
mallit.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte çmon se vendimi i Gjykates se Apelit Vlore dhe
argumentimi ku mbeshtetet ky vendim eshte i gabuar.
    Ka rezultuar se paditesi ka kundershtuar gjyqesisht nje akt administrativ te pales paditese,
ne rastin konkret shkresen nr.16/1 regj., date 07.01.2004. Ne interpretim te parimeve te se drejtes
administrative, Gjykata e Apelit Vlore duhet te kishte konstatuar se shkresa nr.16/1 regj., date
07.01.2004 i Repartit Ushtarak nr.2040 Vlore perben nje akt administrativ. Ne reference te
kuptimit te aktit administrativ, ai ne vetvete eshte shprehje e vullnetit shteteror te organit
adminsitrativ, qe sjell lindjen, ndryshimin apo shuarjen e marredhenieve juridike. Akti
administrativ nxirret nga organi administrativ i caktuar, ne zbatim te ligjit dhe ne perputhje me
kompetencat ligjore qe i njihen organit. Ne rastin konkret shkresa nr.16/1 regj., date 07.01.2004 e
Repartit Ushtarak nr.2040 Vlore, eshte nxjerre duke u bazuar ne Urdherin e Ministrit te Mbrojtjes
nr.566, date 17.12.2003 dhe i ka njoftuar paditesit detyrimin per te arketuar prane ketij reparti
shumen prej 1.960.000 leke.
    Ne keto kushte, Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se gjykata e apelit ne menyre te
gabuar ka arsyetuar se jemi perpara nje padie qe nuk mund te ngrihej. Neni 32 i K.Pr.C.
parashikon rastet kur legjitimohet (subjekti) te ngreje padi (legjitimimi aktiv) : “Padia mund të
ngrihet: a) për të kërkuar rivendosjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që është shkelur; b)
për vërtetimin e qenies ose mosqenies së një marrëdhënie juridike ose një të drejte; c) për njohjen
e vërtetësisë ose pavërtetësisë së një dokumenti me pasoja juridike për paditësin.” Duke qene se
akti administrativ i te paditurit ka patur si qellim detyrimin e te paditurit per te arketuar nje vlere
te caktuar financiare, mbeshtetur ne nenin 31 dhe 32 te K.Pr.C. eshte e drejte e paditesit te ngreje
padi per te kundershtuar kete akt ne perputhje me afatet kohore te parashikuara ne nenin 328 te
K.Pr.C.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se gjate rigjykimit te ceshtjes ne gjykaten e
apelit, kjo e fundit. duke zbatuar dispozitat e nenit 452 e ne vijim te K.Pr.C., duhet te zhvilloje
gjykimin duke shqyrtuar shkaqet e ngritura ne ankimin e pales se paditur kunder vendimit te
gjykates se shkalles se pare.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.498, date 05.11.2004 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e
ceshtjes per rishqyrtim ne gjykaten e apelit, me tjeter trup gjykues.

                                Tirane, me 09.11.2006


                                                  87
Nr.11120-00235-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-810 i Vendimit (1252)

                   VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 14.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS I KUNDËRPADITUR:        ZYDI NJUMA, perfaqesuar ne
                             gjykim nga Av. V. Konomi
         TË PADITUR KUNDËRPADITËS:        FATBARDHA MURTHI, REXHEP
                             MURTHI, IBRAHIM MURTHI,
                             MIMOZA MURTHI; SANIJE
                             NJUMA, SULEJMAN NJUMA,
                             SETKI NJUMA, ne mungese
                             NAZMI NJUMA, YLBER NJUMA,
                             te perfaqesuar nga Av. I. Selenica

                     OBJEKTI:
               Shlyerje detyrimi nga trashegimia
               dhe ndreqje e vendimit gjyqesor,
                 ne baze te Nenit 99 te K.C.
                 dhe nenit 312 te K.Pr.C.


   Gjykata e Rrethit gjyqesor Tirane, me vendimin nr.4988, date 02.10.1997 ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise dhe rrezimin e kunderpadise, detyrimin e te paditurve
       te shlyejne detyrimin ndaj paditesit ne shumen 111.960 dollare.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr. 07 date 23.12.2004 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare me ndryshimin per
       shumen e detyrimit ne 11.800.000 leke.

    Kunder ketij vendimi kane paraqitur rekurs te paditurit, te cilet me pretendimin se
gjykimi eshte bere ne mungese, kerkojne prishjen e vendimit.88
    Rekurs ka paraqitur edhe paditesi, i cili me pretendimin se gjykata ka zbatuar ligjen
gabim kerkon prishjen e tij.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, mendimin e
perfaqesuesve te pjesemarresve ne proces, qe kerkuan reciprokisht pranimin e rekursit, si
shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                       VËREN
    Pjesemarresit ne proces jane trashegimtare te te ndjerit Myslym Njuma. Me vendim
gjyqesor (viti 1940) eshte vendosur lejimi i trashegimlenesit te shiste nje truall nen kushtin qe me
te ardhurat e fituara nga shitja do t’i ndertonte paditesit (ne ate kohe i mitur) nje shtepi ne nje
truall prej 500 m2. Ky detyrim nuk u shlye dhe me venien dijeni te ketij fakti nga ana e paditesit,
kerkoi prej te paditurve detyrimin e tyre per permbushjen e detyrimit. Ne kete periudhe filloi
edhe mosmarreveshja objekt shqyrtimi gjyqesor.
    Te paditurit pretendojne se ne dhenien e vendimit nga gjykata e apelit nje pjese e te
paditurve mungonin. Kete fakt e pranon edhe vete paditesi.
    Nga kqyrja qe i behet proces verbalit te seances gjyqesore rezulton se ne diten e
shqyrtimit te çeshtjes nuk jane paraqitur disa nga te paditurit dhe gjykata gabimisht ka menduar
se ato perfaqesoheshin nga Av. I. Selenica.
    Ne keto rrethana nga gjykata eshte shkelur e drejta e mbrojtjes per te paditurit e tjere,
shkelje e cila pas sjell prishjen e vendimit dhe dergimin e tij per rishqyrtim.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 485§c te K.Pr.C.,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.7, date 23.12.2004 te Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e
çeshtjes per shqyrtim ne ate gjykate, por me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 14.11.2006
                                                 89
Nr.11118-00545 -00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-819 i Vendimit (1253)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Irma Bala       Anetare

ne daten 14.11.2006, mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore çeshtjen civile me nr.11118-00545-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËS:          HAKI MUHAMETLLARI, ne mungese
         I PADITUR:         DEGA E THESARIT SKRAPAR, perfaqesuar
                       nga Av i Shtetit Kadri Skera
         PERSON I TRETË:      PROKURORIA PRANE GJYKATES SE
                       SHKALLES SE PARE SKRAPAR, perfaqesuar
                       nga Av.i Shtetit Kadri Skera

                   OBJEKTI I PADISË:
                Kompensim per burgim te padrejte.
               Baza Ligjore: Neni 268 te K.Pr.Penal
                   dhe neni 57 i K.Penal.


    Gjykata e shkalles se pare Skrapar, me vendimin nr.16, date 02.02.2005, ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise se paditesit Haki Muhametllari, kunder Deges se
       Thesarit Skrapar.
       Detyrimin e Deges se Thesarit Skrapar t’i paguaje paditesit Haki Muhametllari
       905.000 leke per burgim te padrejte.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.520, date 01.11.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.16, date 02.02.2005 te Gjykates se Rrethit Skrapar.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile ka ushtruar
rekurs Av. i Shtetit Zyra Vendore Vlore, i cili kerkon te prishet vendimi per keto shkaqe:
  - Si gjykata e faktit dhe ajo e apelit kane zbatuar keq ligjin dhe konkretisht nenin 268/1 te
    K.Pr.Civile, pasi ceshtja konkrete hyn ne ato raste perjashtimore qe parashikohet
    shprehimisht ne dispoziten e mesiperme.90
  -  Vendimi i Gjykates se Rrethit gjyqesor Skrapar i dates 27.11.2001 per caktimin e mases
    se sigurimit “arrest ne burg” ndaj paditesit ka qene i drejte, kane ekzistuar kriteret dhe
    kushtet e percaktuara ne nenet 228-230 te K.Pr.Penale.
  -  Paditesi ne momentet e para qe eshte shoqeruar per polici ka pranuar se ka kryer vjedhje
    me thyerje.
  -  Gjykata e faktit ka interpretuar gabim vendimin Unifikues te Gjykates se Larte nr.3, date
    27.03.2003.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, Avokatin e Shtetit, i cili kerkoi ndryshimin e
vendimit, si dhe pasi diskutoi çeshtjen ne teresi,

                     VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore nr.520, date 01.11.2005 eshte i drejte si i tille lihet ne
fuqi.
    Nga gjykimi ka rezultuar se, mbi bazen e vendngjarjes date 05.10.1999, Prokuroria prane
Gjykates se Rrethit gjyqesor Skrapar ka filluar procedimin penal nr.48, viti 1999 per vepren
penale te vjedhjes se dyqaneve private te shtetasve Mylazim Lulaj dhe Kastriot Haxhillari,
Polican, parashikuar nga neni 134 i K.Penal.
    Me urdher te Prokurorise prane Gjykates se shkalles se pare Skrapar date 25.11.2001
eshte ndaluar paditesi Haki Muhametllari, pasi ka deklaruar para oficerit te policise gjyqesore se,
me date 05.10.1999 ka vjedhur me thyerje disa dyqane, duke shpjeguar mekanizmin e vjedhjes
dhe shitjes se sendeve te vjedhura tek persona te panjohur, pra duke pranuar se eshte autor i
vepres penale.
    Me vendimin nr.20, date 27.11.2001 Gjykata e shkalles se pare Skrapar, ka vleresuar te
ligjshem ndalimin i paditesit dhe eshte caktuar si mase sigurimi ndaj tij “Arrest me burg”, ne
baze te nenit 238 te K.Pr.Civile.
    Me vendimin e Prokurorise se Rrethit gjyqesor Skrapar date 24.05.2002 eshte pushuar
akuza per vjedhje, parashikuar nga neni 134 i K.Penal ne ngarkim te pandehurit Haki
Muhametllari, ne baze te nenit 328, pika 1/“dh” te K.Pr.Penale, me arsyetimin se nuk eshte
provuar se eshte i pandehuri Haki Muhametllari, autor i kesaj vepre penale.
    Paditesi Haki Muhametllari ka qendruar ne paraburgim nga date 25.11.2001 deri
24.05.2002, kur eshte pushuar akuza per vjedhje dhe eshte urdheruar lirimi i tij.
    Me padine objekt gjykimi, paditesi ka kerkuar kompensimin per burgim te padrejte,
bazuar ne nenet 268 te K.Pr.Penale dhe nenit 57 te K.Penal.
    Ne perfundim te gjykimit, Gjykata e shkalles se pare Skrapar, me vendimin nr.16, date
02.02.2005, ka vendosur:
    “Pranimin e kerkese padise se paditesit Haki Muhametllari kunder Deges se Thesarit
Skrapar.
    Detyrimin e Deges se Thesarit Skrapar t’i paguaje paditesit Haki Muhametllari 905.000
leke per burgim te padrejte”. Ky vendim eshte lene ne fuqi nga gjykata e apelit.
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka ushtruar rekurs Av. i Shtetit Zyra Vendore
Vlore, i cili pretendon se, nga gjykatat eshte zbatuar keq ligji dhe pikerisht paragrafi i pare i nenit
268 te K.Pr.Penale, pasi vendimi i Gjykates se Rrethit gjyqesor Skrapar i dates 27.11.2001, mbi
caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” ka qene i drejte dhe jane zbatuar kriteret dhe
kushtet e percaktuara ne nenet 228-230 te K.Pr.Penale.


                                                  91
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte gjykon se, vendimi i Gjykates se Apelit Vlore, i cili ka
lene ne fuqi vendimin e Gjykates se shkalles se pare Skrapar, eshte i drejte.
    Objekti i padise ne gjykim eshte “Kompensimi per burgim te padrejte”, bazuar ne nenet
268 te K.Pr.Penale dhe nenin 57 te K.Penal.
    Sipas vendimit nr.20, date 27.11.2001 te Gjykates se shkalles se pare Skrapar dhe
vendimit te pushimit te akuzes date 24.05.2002 rezulton se, paditesi Haki Muhametllari ka
qendruar ne burg nga data 05.11.2001 deri 24.05.2002, i cili eshte liruar me vendimin e pushimit
te akuzes ne ngarkim te tij.
    Sipas paragrafit te pare te nenit 268 te K.Pr.Penale “Ai qe eshte deklaruar i pafajshem me
vendim te formes se prere ka te drejten e kompensimit per paraburgimin e vuajtur, me perjashtim
te rasteve kur eshte provuar qe vendimi i gabuar ose moszbulimi ne kohen e duhur i faktit te
panjohur eshte shkaktuar teresisht ose pjeserisht prej tij”. Kjo dispozite zbatohet edhe ne favor te
personit per te cilin eshte vendosur pushimi i ceshtjes nga gjykata ose prokurori, sic eshte rasti
konkret (paragrafi trete i nenit 268 te ketij Kodi).
    Nga dy gjykatat, me te drejte eshte pranuar padia e paditesit, pasi ne rastin konkret
paditesi fiton te drejten e kompensimit per burgim me masen e sigurimi te padrejte.
    Ne rekursin e Avokatit te Shtetit pretendohet se, gjykata e faktit dhe ajo e apelit kane
zbatuar keq ligjin dhe konkretisht nenin 268/1 te K.Pr.Civile, pasi ceshtja konkrete hyn ne ato
raste perjashtimore qe parashikohen shprehimisht ne dispoziten e mesiperme, dhe se qendrimi i
tij ne burg eshte shkaktuar teresisht prej tij, se ne organet e policise gjyqesore paditesi ka
deklaruar se eshte autor i vepres kriminale.
    Ky pretendim i Avokatures se Shtetit nuk eshte i bazuar ne ligj, sepse, ashtu sic me te
drejte arsyetojne gjykatat deklarimet e paditesit para oficerit te Policise Gjyqesore Skrapar, jane
marre ne kundershtim me nenin 255 te K.Pr.Penale, pa i komunikuar kerkesat e ligjit procedurial
duke i mohuar te drejten e tij per te zgjedhur mbrojtes.
    Sipas kesaj dispozite: “Oficeri dhe agjentet e policise gjyqesore qe kane kryer nje
arrestim, ose ndalim, ose kane marre ne dorezim te arrestuarin, njoftojne menjehere prokurorine
e vendit ku eshte kryer arrestimi ose ndalimi. Ata i bejne te ditur te arrestuarit ose te ndaluarit se
nuk ka asnje detyrim te bejne deklarata dhe ne qofte se do flase, cfaredo qe ai thote mund te
perdoret ndaj tij ne gjykim. Oficeri dhe agjenti i policise gjyqesore i bejne te ditur te ndaluarit
ose te arrestuarit edhe te drejten qe ai ka per te zgjedhur mbrojtes dhe njoftojne menjehere
mbrojtesin e zgjedhur, ose kur eshte rasti ate te caktuar nga prokurori …”.
    Sa siper, parashikuar nga dispozita, nuk ka rezultuar te jete zbatuar nga prokuroria e
vendit ku eshte kryer ndalimi.
    Gjithashtu edhe pretendimi tjeter se, vendimi i Gjykates se Rrethit gjyqesor Skrapar i
dates 27.11.2001 per caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” ndaj paditesit ka qene i
drejte, sepse kane ekzistuar kriteret dhe kushtet e percaktuara ne nenet 228-230 te K.Pr.Penale
nuk qendron per faktin se, ky vendim eshte mbeshtetur ne nje deklarim te marre nga organet e
policise gjyqesore, jo ne zbatim te dispozitave te Kodit te Procedures Penale.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te Proçedures Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.520, date 01.11.2005 te Gjykates se Apelit Vlore.
                               Tirane, me date 14.11.2006


92
Nr.31001-01703-00-2006 Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-924 i Vendimit (1254)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 14.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          HASAN AHMETAJ, ne mungese
         E PADITUR:         D.P.B. (DREJTORIA E PERGJITHESHME E
                       BURGJEVE), ne mungese
         PERSON I TRETË:      K.L.SH. (KONTROLLI I LARTE I SHTETIT),
                       ne mungese

                      OBJEKTI:
                 Anullim i aktit administrativ,
               ne baze te Nenit 324 e vijues te K.Pr.C.


   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.2908 akti, date 10.10.2006 ka
vendosur:
       Pezullimin e gjykimit te çeshtjes deri ne zgjidhjen e mosmarreveshjes per
       juridiksion prej Gjykates se Larte.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, si shqyrtoi dhe bisedoi
ne teresi çeshtjen;

                      VËREN
    Me shkresen objekt shqyrtimi gjyqesor, paditesi eshte detyruar per zhdemtimin e shumes
prej 1.381.380 Leke. Duke pretenduar se ky akt eshte i kunderligjshem paditesi i eshte drejtuar
gjykates.
    Gjykata ne zbatim te Nenit 60 te K.Pr.C. ka bere pezullimin e gjykimit deri ne zgjidhjen e
mosmarreveshjes se juridiksionit prej Gjykates se Larte dhe çeshtja i eshte derguar Gjykates se
Larte.


                                                93
    Neni 60 i K.Pr.C. e detyron nje institucion shteteror, per rastin qe ai pretendon lidhur me
juridiksionin administrativ, qe t’i drejtohet Gjykates se Larte.
    Ne rastin ne gjykim, dosja ka ardhur drejteperdrejte nga gjykata, pa patur kerkese te
institucionit shteteror.
    Pra Kolegji Civil i Gjykates se Larte nuk mundet te shqyrtoje nje mosmarreveshje te tille
persa kohe nuk ka kerkese nga ndonje institucion shteteror.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 60 te K.Pr.C.,

                    VENDOSI
    Kthimin e akteve Gjykates se Rrethit Tirane.

                              Tirane, me 14.11.2006
94
Nr.11241-00321-00-2006 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-817 i Vendimit (1255)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 14.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËSE:         MAJLINDA MUSTAFAJ, ne mungese
         I PADITUR:         K.L.SH. (KONTROLLI I LARTE I SHTETIT),
                       ne mungese

                     OBJEKTI:
                  Detyrim per pagim demi,
               ne baze te neneve 32, 153 te K.Punes.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.1787, date 01.04.2005 ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise.
       Detyrimin e te paditurit per pagimin e nje viti page si shperblim demi.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.2, date 11.01.2006 ka vendosur;
       Ndryshimin e vendimit dhe dhe detyrimin e anes se paditur me pagen e dy
       muajve, si shperblim demi.
       Rrezimin e padise per pjesen tjeter.

    Kunder vendimit ka paraqitur rekurs paditesja, e cila me pretendimin se gjykata ka
zbatuar ligjen gabim dhe konkretisht se:
  - Largimi nga detyra nuk rezulton e provuar ne asnje ligj.
  - Kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates
    se rrethit gjyqesor.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, si shqyrtoi dhe bisedoi
ne teresi çeshtjen,                                               95
                       VËREN
    Paditesja ka qene ne marredhenie pune prane anes se paditur si me poshte:
    Me shkresen nr.73, date 17.01.2003 si Sekretare e Drejtorit te Pergjithshem.
    Me shkresen nr.701, date 31.02.2003 si Koordinatore prane Drejtorit te Pergjithshem.
    Me shkresen nr.1134, date 31.10.2003, si Drejtore Ekonomike dhe trajtimit te personelit.
    I padituri me shkresen nr.17, date 10.11.2004 ka urdheruar lirimin e paditeses nga detyra,
me arsyetimin se emerimi i saj ne detyre eshte bere ne kundershtim me kerkesat e Ligjit per
statusin e nepunesit civil.
    Paditesja duke mos qene dakord me kete njoftim e paraqiti mosmarreveshjen fillimisht
objekt te shqyrtimit nga K.SH.C., i cili me vendimin nr.264, date 24.12.2004 vendosi pushimin e
shqyrtimit te ankeses per shkak se paditeses i mungon statusi i nepunesit civil, dhe me pas ne
gjykate.
    Gjykata shkalles se pare ka pranuar kerkese padine duke arsyetuar se:
    - Kemi te bejme me marredhenie qe rregullohen nga K.P.
    - Paditesja eshte larguar pa respektuar Nenin 143§1.
    - Zgjidhja e kontrates eshte e menjehereshme dhe pa shkaqe te arsyeshme.
    Gjykata e apelit ka prishur kete vendim me arsyetimin se:
    - Jemi para nje marredhenie pune pa afat.
    - Largimi nga puna eshte per shkak te ligjshem.
    - Nuk jane respektuar procedurat e njoftimit dhe te largimit.
    Paditesja ne rekursin e saj pretendon se gjykata ka gabuar pasi duhej te njihte
demshperblimin, per faktin se marredhenia e punes eshte e bazuar ne ligj. Pretendimi i paditeses
me te drejte eshte rrezuar nga gjykata. Ne rastin konkret nuk mundet te flasim per marredhenie
sherbimi te bazuar ne ligj, pra kemi nje veprim juridik te pavlefshem per faktin se vendi i punes
kerkonte statusin e nepunesit civil, te cilin paditesja nuk e ka gezuar. Gezimi i kesaj cilesie eshte
kusht i ligjeshmerise se veprimit juridik pasi eshte shkak qe kerkohet nga ligji. Mungesa e nje
shkaku te tille e ben veprimin juridik te pavlefshem, pra marredhenien e sherbimit te pavlefshem.
Ne rastin e kesaj pavlefshmerie eshte e drejta e paditeses qe nese verteton pafajesine e saj te
kerkoje shperblimin e demit qe i ka ardhur ne rrugen civile.
    Ne keto rrethana, me te drejte gjykata e apelit e ka konsideruar shkakun e largimit te
ligjshem dhe te bazuar. Po ashtu me te drejte gjykata ka konstatuar se ana e paditur megjithate
nuk ka respektuar menyren e largimit te paditeses dhe njoftimin e largimit dhe per kete ka njohur
te drejten e shperblimit per dy muaj.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 485§a te K.Pr.C.,

                     VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.2, date 11.01.2006 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 14.11.2006
96
Nr.31001-00042-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-784 i Vendimit (1257)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare

ne daten 16.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS:        SHOQERIA TREGTARE “KAPPA OIL”
                     SH.P.K., KRENAR LASKO, perfaqesuar
                     nga Av. Adriatik Mukaj.
         E PADITUR:       DEGA E DOGANES DURRES,
                     perfaqesuar nga Av. i Shtetit Kadri Skera
                     dhe juristi Redin Kallostra
         PERSON I TRETË :    DREJTORIA E PERGJITHESHME E
                     DOGANAVE TIRANE
         PJESËMARRËS NË GJYKIM: AVOKATURA E SHTETIT

                     OBJEKTI:
                Shfuqizim i aktit adminstrativ,
                vendimit nr.221, date 31.10.2001
            Per denimin me gjobe te subjektit “Kappa Oil”
        ne shumen 999.141 leke dhe detyrimin ne shumen 333.047 leke,
             si dhe denimin me gjobe te Krenar Laskos
                  ne shumen 50.000 leke.
             Baza Ligjore: Neni 32/a, 324 i K.Pr.Civile,
            dhe ligji 8449, date 27.01.1999 i K.Doganor.


   Gjykata e rrethit gjyqwsor Durres, me vendimin civil nr.2212, date 17.11.2004 ka
vendosur:
       Pranimin e kerkese padise te paditesit Shoqeria Tregtare “Kappa Oil” sh.p.k. me
       qender ne Durres dhe Krenar Lasko, duke shfuqizuar aktin administrativ,
       vendimin nr.211, date 31.10.2001 per denimin me gjobe te subjektit “Kappa Oil”
       sh.p.k. ne shumen 999.141 leke dhe detyrimin ne shumen 333.047 leke, si dhe
       denimin me gjobe te Krenar Laskos ne shumen 50.000 leke.                                             97
    Gjykata e Apelit Durres, me vendimin civil nr.220, date 10.05.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit civil nr.2212, date 17.11.2004 te Gjykates rrethit
       gjyqesor Durres.

    Kunder vendimit te Gjykates se apelit ka ushtruar rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Durres, duke kerkuar prishjen e vendimit te gjykates dhe rrezimin e kerkese padise
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata nuk mund te shqyrtoje padine me objekt shfuqizim akti administrativ, pasi per
    kete akt eshte leshuar urdher ekzekutimi nga ana e gjykates duke u kthyer ne titull
    ekzekutiv. Ne keto kushte mund te kerkohej pavlefshmeri titulli ekzekutiv sipas nenit
    609/1 i K.Pr.Civile.
  - Ankimi ne Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave ndaj aktit eshte paraqitur pas afro 2
    vjetesh, tej afateve ligjore te parashikuara nga neni 289 i K.Doganor.
  - Sa me siper, paditesi nuk ka konsumuar rrugen administrative per shkak te afateve ligjore
    te tejkaluara e per rrjedhoje gjykata duhej te vendoste rezimin e padise.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales paditese
Av. Adriatik Mukaj, i cili kerkoi mospranimin e rekursit dhe lenien ne fuqi te dy vendimeve,
perfaqesuesit e pales se paditur Av. e Shtetit Kadri Skera dhe juristin Redin Kallostra, te cilet
kerkuan ndryshimin e te dy vendimeve, si dhe rrezimin e padise dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne
teresi,

                      VËREN
    Rekursi i paraqitur nga pala e paditur permban shkaqe nga ato te parashikuara ne nenin
472 te K.Pr.Civile. Vendimet e te dy gjykatave jane rrjedhoje e zbatimit te gabuar te ligjit, pasi
padia e paraqitur nga pala paditese eshte nje padi qe nuk mund te ngrihej me kete objekt dhe
shkak ligjor. Per rrjedhoje te dy vendimet duhet te prishen dhe duhet pushuar gjykimi i çeshtjes
ne Gjykaten e Larte.
    Nga materialet e administruara ne te dy shkallet e gjykimit ka rezultuar se pala paditese
shoqeria “Kappa Oil” eshte person juridik qe ushtron veprimtari nder te tjera edhe ne fushen e
prodhimit dhe perpunimit te vajrave lubrifikuese. Ne daten 31.10.2001 pala e paditur Drejtoria e
Doganes Durres ka nxjerre aktin administrativ me te cilin eshte detyruar pala paditese te paguaje
shumen 1.382.188 leke e cila perfaqesonte 333.047 leke detyrim te shoqerise dhe 999.141 leke
gjobe, si dhe paditesi Krenar Lasko si administrator i shoqerise eshte denuar me 50.000 leke
gjobe.
    Ky detyrim perfaqesonte sipas pales se paditur deklarime te mallrave te importuara nga
pala paditese jo me karakteristikat dhe kodin tarifor qe ato kane patur ne te vertete. Konkretisht
nga pala paditese eshte deklaruar se eshte importuar “vaj baze” te cilit i korespodon kodi tarifor
27100041 ndersa sipas pales se paditur ai ka qene “vaj lubrifikant” me kod tarifor 27100087.
Ndryshimet e mesiperme sipas pales se paditur kane sjelle dhe shmangje nga detyrimi doganor
ne shumen qe eshte vendosur ne aktin e Drejtorise se Doganes dhe per kete shkak eshte kerkuar
jo vetem shlyerja e tij, por edhe eshte vendosur nje gjobe ne masen e tre fishit te ketij detyrimi.
Nga ana tjeter duke qene se, deklarimi eshte bere nga administratori i shoqerise, ky i fundit eshte
gjobitur ne masen 50.000 leke.98
     Ky akt i eshte njoftuar pales paditese ne daten 10.07.2002. Nga aktet e ndodhura ne dosje
nuk rezulton te jene kryer prej kesaj te fundit veprime per kundershtimin e tij, gje qe e ka
detyruar palen e paditur te pretendoje se ai eshte kthyer ne titull ekzekutiv dhe per rrjedhoje te
kerkoje ne gjykate leshimin e urdherit te ekzekutimit. Ky urdher mban nr.218, date 31.05.2004
dhe ne dispozitiv te tij thuhet se ai eshte i ekzekutueshem drejtperdrejt nga organet e
administrates doganore.
     Pikerisht ne kuadrin e ekzekutimit te urdherit te mesiperm ne daten 08.06.2004 pala e
paditur ka nxjerre aktin e lajmerimit per shlyerje vullnetare te detyrimit, i cili i eshte njoftuar
pales paditese ne daten 10.06.2004. Ne kete moment pala paditese ka nisur kundershtimet prane
Drejtorise se Pergjitheshme te Doganave duke ankimuar aktin e dates 31.10.2001 te nxjerre nga e
paditura Drejtoria e Doganes Durres. Ne pergjigjen e kthyer ne daten 25.08.2004 nga Drejtori i
Pergjithshem, ky i fundit i sqaron paditesit se kerkesa nuk mund te merret ne shqyrtim dhe ju
kthehet pa veprim sepse akti qe kerkohet te kundershtohet tashme eshte kthyer ne titull ekzekutiv
dhe per te eshte leshuar urdhri i ekzekutimit nga Gjykata e Rrethit Durres.
     Ne keto rrethana pala paditese i eshte drejtuar gjykates dhe bazuar ne K.Pr.Civile, si dhe
ne ligjin nr.8449, date 27.01.1999 “Kodi Doganor” ka kerkuar shfuqizimin e tij.
     Gjykata e rrethit, edhe pse nga pala e paditur i eshte paraqitur pretendimi se akti i nxjerre
prej saj nuk eshte kundershtuar konform kerkesave te Kodit Doganor, duke u kthyer ne titull
ekzekutiv dhe per rrjedhoje duhet te kundershtohet si i tille, e ka rrezuar kete pretendim. Ajo
arsyeton ne vendimin e saj se pala paditese ka ndjekur rrugen e ankimit administrativ dhe ka
paguar detyrimin e percaktuar ne akt konform kerkesave te nenit 289 te Kodit Doganor.
     Mbasi eshte kapercyer ky moment gjykata i ka hyre shqyrtimit te çeshtjes ne themel dhe
ka konkluduar se, detyrimi qe permban akti nuk qendron, pasi pavaresisht kodit tarifor te
ndryshem, nuk ekziston diference ne detyrimin doganor - pra shteti nuk ka pesuar dem. Per sa
me siper ajo ka pranuar padine dhe ka anulluar aktin objekt gjykimi.
     Vendimi me te njejtin arsyetim eshte lene ne fuqi dhe nga gjykata e apelit.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte i konsideron te gabuara vendimet e te dy gjykatave per
sa me poshte:
     Paditesi me padine ne gjykim ka goditur aktin date 31.10.2001 te nxjerre nga Drejtori i
Doganes Durres duke perdorur si shkak ligjor dispozitat takuese te Kodit Doganor. Po t’i
referohemi ketyre dispozitave te cilat vete ai i ka zgjedhur, rezulton e kunderta e perfundimit te
arritur nga gjykata.
     Ka rezultuar se vendimi i autoritetit doganor date 31.10.2001 per pagimin e detyrimit
doganor i eshte njoftuar pales paditese ne daten 10.07.2002. Sipas nenit 289 te Kodit Doganor qe
parashikon menyren dhe proceduren e ankimit kunder ketyre vendimeve, pala paditese duhet te
kishte paraqitur ankese brenda 5 ditesh nga data e njoftimit prane Drejtorit te Pergjithshem te
Doganave. Kjo dispozite parashikon: “Kunder vendimit te autoriteteve doganore kompetente te
permendura ne paragrafin 1, personi i akuzuar mund t’i paraqese Drejtorit te Pergjithshem te
Doganave nje ankese te arsyetuar kunder ketij vendimi brenda 5 ditesh nga data e njoftimit.
N.q.s. personi i akuzuar nuk paguan shumen e permendur ne paragrafin , dhe nuk apelon prane
Drejtorit te Pergjithshem te Doganave, autoritetet doganore marrin te gjithe masat per te
proçeduar ne vjeljen e shumes se borxhit doganor dhe te gjobes, ne baze te proçedurave te
percaktuara ne nenin 245 te ketij Kodi”. Pra sikunder rezulton nga kjo dispozite ligjvenesi ka
percaktuar nje afat 5 ditor brenda te cilit mund te kundershtohet akti - afat ky qe nuk eshte
respektuar nga pala paditese. Ne kete kuptim akti nuk mund te kundershtohet me si i tille. Ne
kete dispozite parashikohet gjithashtu se, si veprohet ne rastet e mos ankimimit te aktit dhe per                                                  99
kete ka referuar ne nenin 245 te po ketij Kodi i cili rregullon menyren e proçedimit te
autoriteteve doganore per vjeljen e borxhit doganor.
     Paragrafi 4 i kesaj dispozite parashikon: “Vendimet e marra nga administrata doganore
per zbatimin e masave garantuese dhe/ose per rikuperimin me force te borxhit doganor behen
tituj ekzekutive menjehere sapo ato i njoftohen debitorit. Ekzekutimi i vendimeve te
siperpermendura behet ne baze te dispozitave te parashikuara ne nenet 511 dhe ne vazhdim te
K.Pr.Civile. Titujt ekzekutive te nxjerre nga administrata doganore, menjehere sapo mbeshteten
ne urdherin e ekzekutimit te nxjerre nga autoritetet gjyqesore kompetente, mund te zbatohen
menjehere nga organet e administrates doganore”.
     Po t’i referohemi fakteve qe kane rezultuar gjate gjykimit konkludohet se pala e paditur
ka vepruar ne perputhje me kete dispozite. Keshtu ne kuadrin e masave per vjeljen e detyrimit, i
cili duke mos u kundershtuar eshte kthyer ne borxh doganor, ajo ka nxjerre aktin e lajmerimit per
ekzekutim vullnetar te ketij detyrimi me date 08.06.2004, i cili eshte mbeshtetur nga urdheri i
ekzekutimit i leshuar nga gjykata ne daten 31.05.2004. Paditesi, i cili eshte vene ne dijeni te aktit
te mesiperm, ka filluar menjehere proçedurat e kundershtimit tashme jo te tij, por te vendimit
fillestar te autoritetit Doganor, i cili siç spjeguam me lart nuk mund te kundershtohej me. Me te
drejte Drejtori i Pergjithshem i Doganave ne pergjigjen e kthyer i ka spjeguar pales paditese se
akti nuk mund te kundershtohej me pasi eshte kthyer ne titull ekzekutiv. Vete dispozita qe cituam
me lart ka parashikuar menyren e ekzekutimit te ketyre vendimeve duke i trajtuar tashme si tituj
ekzekutive. Menyra e kundershtimit te ketyre te fundit eshte parashikuar qarte ne nenin 609 te
K.Pr.Civile dhe kjo do te ishte e vetmja rruge qe paditesi duhej te ndiqte.
     Per sa me siper konkludohet se, padia e paraqitur per shqyrtim eshte nje padi qe nuk
mund te ngrihej dhe per kete shkak te dy vendimet duhet te prishen dhe te pushohet gjykimi i
çeshtjes ne Gjykaten e Larte.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/e te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.2212, date 17.11.2004 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres dhe
te vendimit nr.220, date 10.05.2005 te Gjykates se Apelit Durres dhe pushimin e gjykimit te
çeshtjes ne Gjykaten e Larte.

                               Tirane, më 16.11.2006
100
Nr.31001-01654-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-917 i Vendimit (1258)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 16.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          VLADIMIR LOSHI, ne mungese.
         TË PADITUR:        1. KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT
                       TE BASHKISE FIER, ne mungese.
                       2. DEGA E POLICISE SE NDERTIMIT FIER,
                       ne mungese.

                    OBJEKTI I PADISË:
         Anullim i aktit administrativ i vendimit nr.3, date 28.04.2005
           te Keshillit te Rregullimit te Territorit te Bashkise Fier,
          si dhe pezullimi i menjehershem i ekzekutimit te ketij akti.
             Baza Ligjore: Neni 324/1 dhe 329 i K.Pr.Civile,
          si dhe Ligji nr.8405 date 17.09.1998 “Per Urbanistiken”.


    Gjykata e shkalles se pare Fier, me vendimin nr.1167, date 04.09.2006 ka vendosur:
       Te deklaroje mungesen e juridiksionit gjyqesor te ceshtjes civile nr.1057, date
       22.05.2006 qe i perket: Padites Vladimir Loshi, Te paditur: 1. Keshilli i
       Rregullimit te Territorit te Bashkise Fier, 2. Dega e Policise se Ndertimit Fier, me
       objekt: “Anullim i aktit administrativ, i vendimit nr.3, date 28.04.2005 te Keshillit
       te Rregullimit te Territorit te Bashkise Fier, si dhe pezullimi i menjehershem i
       ekzekutimit te ketij akti”.

    Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs paditesi Vladimir Loshi, i cili kerkon
prishjen e vendimit nr.1167, date 04.09.2006 te Gjykates se shkalles se pare Fier per deklarim te
mungeses se juridiksionit dhe te vendoset vazhdimi i gjykimit nga ana e Gjykates se shkalles se
pare Fier, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Vendimi i gjykates eshte i pambeshtetur ne ligj e ne prova.
                                                101
  -  Ne arsyetimin qe i ben vendimit te saj gjykata me shume se sa e konkretizon rastin ben
    referenca ne ligjin procedurial civil dhe ne Kodin Administrativ. Pikerisht sepse kishim
    ezauruar rrugen administrative dhe nuk na ishte dhene pergjigje, ne baze te nenit 328 te
    Kodit te Procedures Civile, te cilin ajo gjykate e citon ne vendimin e objekt kundershtimi,
    kemi hapur kete padi dhe prisnim gjykimin e saj.
  -  Edhe nga perfaqesuesi i pales se paditur Policia Ndertimore u pranua fakti qe kjo rruge
    eshte ndekur nga ana jone, por se nuk eshte marre ne konsiderate nga ana e organit
    perkates te administrates shteterore, qe ne rastin konkret eshte Bashkia Fier.
  -  Per sa me siper eshte e domosdoshme qe konflikti i lindur mes meje si padites dhe pales
    se paditur te zgjidhet permes rruges gjyqesore dhe jo asaj administrative.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Shpresa Beçaj, ne mungese te paleve dhe pasi e bisedoi
ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Paditesi Vladimir Loshi i eshte drejtuar me kerkesepadi Gjykates se shkalles se pare Fier
kunder K.R.T. te Bashkise Fier dhe Deges Policise Ndertimit, duke kerkuar anullimin e aktit
administrativ, vendimit nr.3, date 28.04.2005 te Keshillit te Rregullimit te Territorit te Bashkise
Fier, si dhe pezullimin e menjehershem te tij, me baze ligjore neni 324/1 e 329 te K.Pr.Civile, si
dhe ligjit “Per Urbanistiken”.
     Ne padine e paraqitur paditesi ka pretenduar se eshte pronar i ligjshem i nje shtepie
banimi dhe trualli prej 510 m2 ne lagjen “15 Tetori” Fier dhe me date 04.05.2006 i eshte
komunikuar njoftimi i Deges Policise se Ndertimit Fier per prishjen e objektit mur rrethues, ne
baze te nenit 79 te ligjit nr.8405, date 17.09.1998 “Per Urbanistiken”. Gjithashtu paditesi ka
kerkuar pezullimin e zbatimit te vendimit nr.3, date 28.04.2005 te K.R.T. te Bashkise Fier me
pretendimin se n.q.s. ai ekzekutohet do t’i vinte nje dem i rendesishem dhe i pazevendesueshem.
     Gjykata e shkalles se pare Fier, me vendimin nr.1167, date 04.09.2006, ka vendosur te
deklaroje mungesen e juridiksionit te ceshtjes civile nr.1057, date 22.05.2006 te ngritur nga
paditesi Vladimir Loshi me objektin e sipermendur. Ne permbajtjen e vendimit ne pjesen
pershkruese-arsyetuese gjejne pasqyrim rrethanat e ceshtjes dhe analiza lidhur me problemin e
juridiksionit per aktin administrativ qe kerkohet te anullohet. Duke ju referuar dispozitave te
K.Pr.Administrative perkatesisht neneve 18, 121, 123, 124, ligjit nr.8652, date 31.07.2000 “Per
organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”, nenit 328 te K.Pr.Civile, gjykata e faktit ka
arritur ne perfundimin se lidhur me aktin objekt gjykimi duhet te respektohet detyrimisht parimi i
kontrollit te brendshem te tij dhe me pas te atakohet gjyqesisht.
     Ne baze te ankimit te vecante te paraqitur para Gjykates se Larte, paditesi ka kerkuar
prishjen e vendimit te Gjykates se shkalles se pare Fier per deklarimin e mungeses se
juridiksionit dhe vazhdimin e gjykimit nga ana e gjykates se shkalles se pare.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte e gjen vendimin e gjykates se shkalles se pare te pa
bazuar ne ligj.
     Nga shqyrtimi i te dhenave te akteve qe ndodhen ne dosje rezulton se per fillimin e
procesit gjyqesor ne ceshtjen objekt gjykimi nuk eshte permbushur detyrimi i paleve qe
kerkesepadia te plotesohet me elementet e nevojshme te percaktuara nga nenet 154 e 156 te
K.Pr.Civile. Konkretisht kerkesepadise i mungon akti, i cili eshte kerkuar te deklarohet i
pavlefshem. Ndodhur para kesaj situate detyra e gjykates ishte kryerja e veprimeve sikurse


102
percakton neni 158/a, paragrafi i 2-te i K.Pr.Civile dhe me pas te merrej me shqyrtimin nese
ceshtja ben pjese ne juridiksionin gjyqesor, apo ate administrativ.
    Ne rastin ne gjykim, vendimi nr.3, date 28.04.2005 qe ka nxjerre K.R.T.-ja e Bashkise
Fier, ka per objekt prishjen e murit rrethues te paditesit si objekt i kundraligjshem. Ne baze te
nenit 79 te ligjit nr.8405, date 17.09.1998 “Per Urbanistiken” ky vendim eshte i formes se prere
dhe vete dispozita parashikon prishjen e menjehereshme te ndertimit te paligjshem nga dega e
Policise se Ndertimit brenda 5 diteve nga dalja e urdherit nga organi perkates. Ne ligjin “Per
Urbanistiken” nuk percaktohet nje organ me i larte ku duhet te ankohet subjekti per te revokuar
aktin e K.R.T.-se si te pavlefshem. Ne kete kuader, kur e drejta per te shfuqizuar aktet e
pavlefshme te organeve me te ulta te administrates nuk gjen zbatim konkret as nga organet e tyre
me te larta, atehere palet e interesuara e shfrytezojne te drejten e tyre kushtetuese per ta atakuar
pavlefshmerine e aktit nepermjet procedurave gjyqesore.
    Ne rastin ne shqyrtim objekti i kerkesepadise eshte atakimi i nje akti administrativ si i
paligjshem dhe nuk eshte ligjshmeria e mosveprimit te organeve te administrates per t`iu
pergjigjur ne kohe subjekteve per kerkesat qe ato paraqesin. Ne kete kontekst, Kolegji Civil
cmon se ne menyre te gabuar gjykata e faktit i eshte referuar edhe vendimit unifikues te
Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte nr.886, date 15.05.2000 per analizimin e ceshtjes ne
fjale. Duke qene se ligji i posacem nuk percakton organin me te larte qe ne rruge hierarkike
duhet te ankohet subjekti per aktin e nxjerre nga nje organ i posacem, atehere atakimi i aktit
administrativ behet objekt i juridiksionit gjyqesor ku detyra e gjykates eshte te shqyrtoje nese ky
akt eshte apo jo i paligjshem.
    Per sa me siper, Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon prishjen e vendimit te Gjykates se
shkalles se pare Fier dhe dergimin e akteve ne ate gjykate per te vazhduar gjykimin.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/“ç” te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.1167, date 04.09.2006 te Gjykates se rrethit gjyqesor Fier dhe
dergimin e akteve ne ate gjykate per te vazhduar gjykimin.

                                 Tirane, me 16.11.2006
                                                103
Nr.11211-00134-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-789 i Vendimit (1259)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 16.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.11211-00134-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËS:          DITURIJE BLACERI, ne mungese.
         TË PADITUR:        STEFAN KOLLCAKU, DRITA KOLLCAKU,
                       TAULLA HAXHILLARI, LUAN MUÇO,
                       VANGJEL KAROLI, LILJANA KAROLI, OLSI
                       KAROLI, MONIKA KAROLI, PAVLINA
                       KAROLI, ARMANDA KAROLI, ne mungese.
                       BASHKIA E QYTETIT POGRADEC, ne mungese.

                    OBJEKTI I PADISË:
              Deklarimin e pavlefshmerise se kontratave
            te shitblerjes se banesave ne favor te te paditurve
        te dates 29.07.1999, 26.07.1999, 14.07.1999 dhe date 01.07.1999.
           Detyrimin e te paditurve te paguajne qirane e truallit
                  nga viti 1998 e ne vazhdim,
         sipas pjeseve perkatese qe disponojne, ne total 171.120 leke.
            Baza Ligjore: Neni 92/a, 105 - 106 te Kodit Civil,
               Neni 21 i ligjit nr.7698, date 15.04.1993
          “Per kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronareve”,
                si dhe VKM nr.195, date 20.03.1998.
                  Nenet 451 dhe 32/a te K.Pr.C.


    Gjykata e shkalles se pare Pogradec, me vendimin 642, date 21.12.2004 ka vendosur:
       1. Pranimin e pjesshëm të padisë.
       2. Konstatimin e pavlefshmërisë së kontratave të privatizimit, si më poshtë:
104
       a.- Kontrate shitblerje me nr.1636 Rep., nr.643 Kol., date 26.07.1999 e lidhur
       midis shitësit Bashkia Pogradec dhe blerësit Taulla Haxhillari për objektin
       apartament banimi prej 79.8 m2 e ndodhur tek ish-zyrat e Ndermarrjes së
       Ndërtimit Pogradec.
       b.- Kontrate shitblerje me nr.534 Rep., nr.278 Kol., date 01.07.1999 e lidhur
       midis shitësit Bashkia Pogradec dhe blerësve Vangjel, Liliana, Olsi, Monika,
       Pavlina e Armanda Karoli për objektin apartament banimi prej 31.3 m2 e ndodhur
       tek ish-zyrat e Ndermarrjes së Ndërtimit Pogradec.
       c.- Kontrate shitblerje me nr.1542 Rep, nr.600 Kol, date 14.07.1999 e lidhur midis
       shitësit Bashkia Pogradec dhe blerësit Luan Muço për objektin apartament banimi
       prej 23.8 m2 i ndodhur tek ish-zyrat e Ndermarrjes së Ndërtimit Pogradec.
       d.- Kontrata shitblerje me nr.1309 Rep, nr.460 Kol, date 29.07.1999 e lidhur
       midis shitësit Bashkia Pogradec dhe blerësve Stefan e Drita Kollçaku për objektin
       apartament banimi prej 39.67 m2, i ndodhur tek ish-zyrat e Ndermarrjes së
       Ndërtimit Pogradec.
       3. Detyrimin e palës së paditur Bashkia Pogradec t’u kthejë të paditurve çmimin e
       blerjes së objekteve, përkatësisht:
       I.- Të paditurit Taulla Haxhillari 19.145 lekë.
       II.- Të paditurve Vangjel, Liliana, Olsi, Monika, Pavlina dhe Armanda Karoli
       6.846 lekë.
       III.- Të paditurit Luan Muço 4.907 lekë.
       IV.- Të paditurve Drita dhe Stefan Kollçaku 43.280 lekë.
       4.- Rrëzimin e padisë për pikën e dytë të saj.

    Gjykata e Apelit Korce, me vendimin nr.90 date 19.04.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.642, date 21.12.2004 te Gjykates se Rrethit
       Pogradec qe u perket paleve Diturije Blaceri e Stefan Kollcaku, etj.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, brenda afatit ligjor, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.C. ka ushtruar rekurs pala paditese Bashkia Pogradec dhe te paditurit Kollcaku, Haxhillari,
Karoli dhe Muco, duke kerkuar prishjen e vendimeve dhe rrezimin e padise per keto shkaqe:
  - Eshte provuar se kontratat e shitblerjes mes Bashkise dhe te paditurve jane lidhur ne nje
    kohe kur paditeses nuk i eshte njohur e drejta e parablerjes se objekteve dhe kane qene
    nen administrimin ligjor te bashkise.
  - Gjykata nuk eshte shprehur per vleren e investimeve te kryera ne keto banesa nga
    paditesit, te cilet duke qene ne mirebesim jane sjelle si pronare te ligjshem, duke qene
    regjistruar pronesia prane Z.R.P.P. Pogradec. Keto fakte do te paraqiten ne nje padi te re
    nese nuk jepet e drejta nga Gjykata e Larte.
  - Me ane te vendimit te shfuqizuar nr.6, date 03.02.1997 te Keshillit Bashkiak Pogradec
    eshte zgjidhur nje problem social sic eshte strehimi. Jane krijuar marredhenie me
    mirebesim per te dyja palet dhe te pakthyeshme. Kthimi ne gjendjen e mepareshme eshte
    i pamundur pasi vec te tjerash keto pasuri jane te regjistruara ne Z.R.P.P. dhe kane hyre
    ne veprim dhe te trete (jane shitur apartamente).

    Ne mbeshtetje te nenit 477 te K.Pr.C. ka ushtruar kunderrekurs pala paditese Diturije
Blaceri, duke kerkuar mospranimin e rekursit.                                               105
             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi gjyqtarin Fatos Lulo, ne mungese te paleve ndergjyqese, si dhe shqyrtoi
ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi nr.90, date 19.04.2005 i Gjykates se Apelit Korce eshte i drejte, i mbeshtetur ne
ligj dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi.
    Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar se ne baze te pikes 3 te
vendimit nr.6, date 03.02.1997 te Keshillit Bashkiak te Bashkise Pogradec eshte vendosur kalimi
ne fond banese i disa objekteve te ndermarrjes se Ndertimit, duke perfshire edhe objektin Zyra e
Kantierit te Inerteve tek Mullinjte “Gurorja”.
    Paditesja dhe familjaret e saj kane qene te perfshire ne kategorine e subjekteve qe
perfitonin nga zbatimi i ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe kompensimin e pronave
ish pronareve”. Ne baze te vendimit nr.26, date 26.08.1998 te K.K.K.P. te Keshillit te Rrethit
Pogradec eshte vendosur: pika 1/a; Ne baze te nenit 21 te ligjit tu njihet kerkuesve e drejta e
parablerjes mbi objektin ish zyrat e N.SH.N. sektori i Prodhimit ne Lagjen nr.5 me 408 truall. Ky
vendim eshte nxjerre mbeshtetur ne kerkesen e Njazi Blacerit.
    Mbeshtetur ne VKM nr.195, date 20.03.1998 “Per privatizimin e ndermarrjeve qe nuk
mund te transformohen”, ka dale urdheri nr.285, date 28.08.1998 i Ministrit te Ekonomise
Publike dhe Privatizimit, me ane te se cilit eshte urdheruar nder te tjera dhe privatizimi i
Ndermarrjes se Ndertimit Pogradec.
    Megjithese objektet ne fjale ishin asete te nje ndermarrjeje shteterore, per te cilen ishte
vendosur fillimi i procesit te privatizimit, Bashkia Pogradec ka vijuar me privatizimin e
ambjenteve te Ndermarrjes se Ndertimit, por tashme te kthyera ne fond banese, ne baze te
vendimit nr.6, date 03.02.1997 te Keshillit Bashkiak Pogradec.
    Keshtu me kontraten e date 01.07.1999 Bashkia Pogradec i ka shitur te paditurve
Vangjel, Liljana, Olsi, Monika, Pavlina, Armanda Karoli nje apartament banimi 1+1 per 6846
leke te reja. Me kontraten e date 14.07.1999 Bashkia Pogradec i ka shitur te paditurit Luan Muco
nje apartament 1+1 per 4.907 leke te reja. Me kontraten e date 26.07.1999 Bashkia Pogradec ia
ka shitur te paditurit Taulla Haxhillari nje apartament banimi 1+3 per 19.146 leke te reja. Me
kontraten e date 29.07.1999 Bashkia Pogradec i ka shitur te paditurve Stefan dhe Drita Kollcaku
nje apartament banimi 1+3 per 43.280 leke te reja. Keto kontrata shit-blerjeje jane mbeshtetur ne
ligjin nr.7652, date 23.12.1992 “Per privatizimin e banesave shteterore”, i ndryshuar. Rezulton se
te gjitha keto kontrata jane regjistruar ne regjistrat e Z.R.P.P. Pogradec.
    Me vendimin nr.14, date 28.02.2000 Keshilli Bashkiak Pogradec ka vendosur te kaloje ne
privatizim ne A.K.P. objektin ish Ndermarrja e Ndertimit bazuar ne VKM nr.192, date
20.03.1998. Me shkresen nr.649/1 prot., date 12.05.2003 A.K.P. ka njoftuar paditesen se Dega e
A.K.P. Korce nuk ka vijuar me procesin e privatizimit pasi objekti eshte i zene me familjare.
    Me vendimin nr.1417, date 08.07.2003 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce ne
perfundim te gjykimit me pale: paditese - Diturie Blaceri, e paditur - Bashkia Pogradec, objekt -
pavlefshmeri e vendimit nr.6, date 03.02.1997 te Keshillit te Bashkise Pogradec (vetem per piken
3) eshte vendosur: “1-Pranimin e kerkese padise dhe anullimin e pikes 3 te vendimit nr.6, date
03.02.1997 te Keshillit te Bashkise Pogradec, pasi eshte ne kundershtim me ligjin.” Ky vendim
rezulton te kete marre forme te prere me date 02.09.2003.
106
     Ne keto kushte paditesja ka kerkuar deklarimin e pavlefshmerise se kontratave te
shitblerjes se lidhura mes Bashkise Pogradec dhe te paditurve te tjere dhe pagimin e qerase se
truallit, pasi ka pretenduar se jane mbeshtetur ne nje vendim te Keshillit Bashkiak i cili eshte
anulluar me vendimin gjyqesor te mesiperm.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se argumentimi i vendimit nga ana e gjykatave
eshte i mbeshtetur ne ligj. Kontrata e shitblerjes se lidhura mes Bashkise Pogradec dhe te
paditurve te tjere duhet te konstatohen si te pavlefshme, pasi jane veprime juridike te kryera ne
kundershtim me ligjin.
     Keto kontrata rezulton se jane lidhur mes Bashkise dhe te paditurve, duke u mbeshtetur
ne vendimin nr.6, date 03.02.1997 te Keshillit Bashkiak Pogradec, ne baze te se cilit objekti ne
fjale ka kaluar ne fond banese. Me vendimin gjyqesor te formes se prere nr.1417, date
08.07.2003 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce, vendimi nr.6, date 03.02.1997 i Keshillit
eshte anulluar si i pavlefshem.
     Ne vijim te ketij arsyetimi, konstatohet se kontratat e shitblerjes mes paleve te paditura
jane lidhur duke patur si baze ligjore ligjin nr.7652, date 23.12.1992 “Per privatizimin e
banesave shteterore”. Eshte e vertete se ne baze te nenit 2 dekretit nr.1440, date 04.04.1996 “Per
privatizimin e banesave shteterore te paprivatizuara”, keshillat e bashkive ose te komunave do te
vendosnin per privatizimin e kesaj kategorie banesash sipas kritereve te ligjit nr.7652, date
23.12.1992 “Per privatizimin e banesave shteterore”. Por ne kohen kur Bashkia Pogradec ka
lidhur kontratat e shitblerjes me te paditurit e tjere, objekti i konfliktit gjyqesor ka qene pjese e
aseteve te nje ndermarrje shteterore sikurse ishte ajo e N.SH.N. Pogradec.
     Me hyrjen ne fuqi te ligjit nr.7926, date 20.04.1995 “Per transformimin e ndermarrjeve
shteterore ne shoqeri tregtare”, i ndryshuar, ne baze te nenit 4 te ketij ligji Ministria e Financave
(me vone ajo e Ekonomise Publike dhe Privatizimit) ushtronte te drejten e pronesise per kete
kategori objektesh.
     Vetem me hyrjen ne fuqi te ligjit nr.8482, date 10.05.1999 “Per nje shtese ne ligjin
nr.7926, date 20.04.1995 “Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare”,
ndryshuar me ligjet nr.8067, date 15.02.1996, nr.8158, date 07.11.1996, nr.8099, date
28.03.1996, nr.8237, date 01.09.1997 dhe dekretet nr.1195, date 14.08.1995 dhe nr.1615, date
20.09.1996” dispozita e nenit 4 parashikonte qe Keshilli i Ministrave mund t’ia kaloje kete te
drejte (ushtrimin e te drejtes se pronesise) edhe organeve te qeverisjes vendore.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se edhe ne kete aspekt te vleresimit juridik te
fakteve dhe provave te paraqitura nga palet, gjykatat kane argumentuar drejte vendimin e tyre.
Ne momentin kur jane lidhur kontratat e shitblerjes mes paleve, korrik 1999, per efekt te
kategorise se objektit, Bashkia, si organ i qeverisjes vendore, nuk kishte tagrin e ushtrimit te se
drejtes se pronesise mbi objektin konkret. Ky arsyetim vjen ne harmoni dhe me daljen e VKM
nr.378, date 12.08.1999 “Per kalimin e se drejtes te perfaqesuesit te pronarit per disa objekte
prone publike, organeve te qeverisjes vendore”. Ne numrin rendor 29 te listes bashkelidhur ketij
VKM rezulton se per nje pjese te N.SH.N. Pogradec e drejta e perfaqesimit te pronarit i kalonte
organeve te qeverisjes vendore.
     Ne momentin kur situata ligjore e ushtrimit te se drejtes se pronesise ka qene sikurse
pasqyrohet me siper konstatohet se me vendimin nr.26, date 26.08.1998 te K.K.K.P. Pogradec
paditeses i eshte njohur e drejta e parablerjes se objekteve ne mbeshtetje te nenit 21 te ligjit
nr.7698, date 15.04.1993.
                                                 107
    Ne keto kushte, organit te qeverisjes vendore i lindte e drejta e perfaqesimit te pronarit
pergjate procedures se privatizimit sikurse parashikonte neni 4 i ligjit nr.7926, date 20.04.1995
“Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare”. Ne mbeshtetje te sa me siper
ka dale dhe vendimi nr.14, date 28.02.2000 i Keshillit te Bashkise Pogradec per fillimin e
procedures se privatizimit per objekti e ish N.SH.N. Pogradec.
    Per sa me lart, rezulton se ne momentin e lidhjes se kontratave me te paditurit e tjere,
Bashkia Pogradec eshte bazuar ne nje vendim te Keshillit Bashkiak te anulluar me vendim
gjyqesor te formes se prere, sikurse ka bere nje interpretim te gabuar te legjislacionit ne fuqi qe
rregullonte te drejten e pronesise dhe procedurat e privatizimi per kategorine e objekteve, ne te
cilen perfshihet dhe objekti konkret.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.90, date 19.04.2005 te Gjykates se Apelit Korce.

                              Tirane, me 16.11.2006
108
Nr.11111 -00272-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-780 i Vendimit (1260)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare

ne daten 16.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS:          KOSTA ZOTO, perfaqesuar nga Av. Arqile Nini.
         TË PADITUR:        K.K.K.PRONAVE PRANE KESHILLIT TE
                       RRETHIT VLORE, ne mungese
                       KLEANTHI KALLUSHI, perfaqesuar
                       nga Av. Viktor Ikonomi.

                     OBJEKTI:
         Anullimi i vendimit nr.128, date 09.05.1994 te K.K.K.Pronave
              Baza Ligjore: Neni 7698, date 15.04.1993
          "Per kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronareve".


    Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.830, date 06.05.2004 ka vendosur:
       Pranimin pjeserisht te padise.
       Anullimin pjeserisht te vendimit nr.128, date 09.05.1994 te K.K.K.Pronave, ne
       kete menyre:
       Ne piken 1 te vendimit, pronarit Kleanthi Kallushi, i anullohet kthimi ne natyre i
       truallit 225 m2, brenda te cilit ndodhet banesa me siperfaqe 65 m2 e oborr
       funksional 175m2 e paditesit Kosta Zoto ne vendin e quajtur Spille te qytetit te
       Himares.
       Rrezimin e padise per siperfaqen 75 m2.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.281, date 08.06.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.830, date 06.05.2004 te Gjykates se shkalles se pare
       Vlore.

    Kunder ketij vendimi ka ushtruar rekurs i padituri Kleanthi Kallushi, i cili kerkon
prishjen e tij, duke parashtruar keto shkaqe:                                              109
  -  E njejta prone qe pretendon paditesi si te ndertuar me leje ne vitin 1981 eshte ndertimi pa
    leje i bere nga Mertika Tato dhe qe me vendim te formes se prere eshte vendosur prishja
    e tij si ndertim pa leje i bere ne truallin e ish pronarit.
  -  Regjistrimi i prones ne regjistrat hipotekore eshte bere ne kundershtim me ligjin, pasi
    ndertimi nuk eshte bere me leje ndertimi.
  -       Ndertimi i themeleve deri ne kuoten 00 para vitit 1994 edhe sikur te ishte ndertuar
    me leje te rregullt ndertimi do te kosiderohej truall i lire dhe do t'i kthehej ish pronarit.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales paditese
Av.Arqile Nini, i cili kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Vlore, perfaqesuesin
e pales se paditur Av. Viktor Ikonomi, i cili kerkoi ndryshimin e te dy vendimeve, si dhe
rrezimin e padise dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                         VËREN
     Rekursi i paraqitur nga i padituri Kleanthi Kallushi nuk permban asnje nga shkaqet e
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile. Vendimi i Gjykates se Apelit Vlore nr.281, date
08.06.2005, qe ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se Rrethit me te cilin eshte ndryshuar
pjeserisht, per siperfaqen 225 m2, vendimi i K.K.K.Pronave, eshte rrjedhoje e zbatimit te drejte
te ligjit. Si i tille ai duhet te lihet ne fuqi.
     Nga materialet e administruara ne gjykimet e zhvilluara ka rezultuar se me vendimin
nr.128, date 09.05.1994 te K.K.K.Pronave i eshte njohur pronesia te paditurit Kleanthi Kallushi
mbi nje siperfaqe 15.666 m2 toke te tjetersuar ne truall dhe prej saj i jane kthyer 5000 m2, te
cilat jane konsideruar te lira. Ne vendim nuk kane qene saktesuar kufijte e prones se kthyer - gje
qe eshte realizuar me vendimin gjyqesor nr.1520, date 08.11.2000.
     Paditesi ka pretenduar se, ne truallin e kthyer te lire te paditurit ka te ndertuar nje shtepi
banimi me leje te organit kompetent shteteror te vitit 1981 - banese te cilen e ka te rregjistruar
dhe ne Z.R.P.Paluajteshme. Sipas tij nje kat i baneses eshte ndertuar para viteve 90 dhe mbas
1994 eshte shtuar edhe nje kat. Per kete arsye trualli qe ze banesa dhe perreth saj duheshin
konsideruar te zene ne kuptim te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 dhe nuk i duhej kthyer te
paditurit. Ndaj me padine ne gjykim paditesi ka kundershtuar vendimin e K.K.K.Pronave qe kete
truall e ka kthyer ne gjendje te lire.
     Ka rezultuar se per te njejten prone ne vitin 2001 eshte zhvilluar nje gjykim ku me
cilesine e paditesit ka qene Kleanthi Kallushi, i cili ka pretenduar se pronar i shtepise te ndertuar
mbi truallin e tij ka qene Mertiko Tata. Ky i fundit sipas tij, ndertimet i ka kryer pa leje ndertimi
ndaj dhe ka kerkuar te detyrohej te lironte e dorezonte truallin mbi te cilin ngrihej shtepia. Ky
gjykim, i zhvilluar pa pranine e te paditurit, ka perfunduar duke u detyruar Mertiko Tata te liroje
e dorezoje kete truall. Vendimi asnjehere nuk eshte vene ne ekzekutim, pasi Mertiko Tata ka
deklaruar se shtepia nuk eshte e tij, por e Kosta Zotos (padites ne çeshtjen ne gjykim).
     Per sqarimin e çeshtjes nga gjykata e rrethit eshte kerkuar mendimi i disa grupeve te
eksperteve, meqenese ne disa pika ka patur kontradikte ne mendimet e shfaqura prej tyre.
Konkluzioni i pergjithshem i tyre i pranuar edhe nga gjykata ne vendimin e saj ka qene se
ndertimi i paditesit eshte i hershem, mbi bazen e lejes se ndertimit te vitit 1981, e cila eshte e
administruar ne dosjen gjyqesore deri ne nivelin e katit perdhes dhe mbas vitit 1994 asaj i eshte
shtuar nje kat. Duke i pare keto konkluzione ne raport me ligjin nr.7698, date 15.04.1993 dhe
udhezimet e dala per zbatim te tij, Gjykata ka arritur ne perfundimin se trualli duhej te ishte


110
konsideruar i zene nga K.K.K.Pronave. Ne percaktimin e siperfaqes se truallit qe duhej
konsideruar i zene ajo ka patur parasysh ligjin e kohes e konkretisht dekretin nr.5747, date
29.05.1978 “Mbi miratimin dhe zbatimin e planeve rregulluese te qyteteve dhe fshatrave”, sipas
te cilit maksimumi i lejuar per shtepite e banimit ishte 225 m2. Pikerisht per kete siperfaqe
gjykata ka anulluar vendimin e K.K.K.Pronave te dhene ne favor te te paditurit.
     Gjykata e apelit, nisur nga pretendimet e te paditurit lidhur me konkluzionet e eksperteve
te dhene gjate gjykimit ne shkalle te pare, ka perseritur pjeserisht hetimin gjyqesor duke kerkuar
mendimin e nje grupi ekspertesh. Ne aktin e ketyre te fundit eshte konfirmuar edhe nje here ajo
ç’ka gjykata e rrethit kishte pranuar ne vendimin e saj lidhur me periudhen e kryerjes se
ndertimit. Sipas eksperteve ndertimi i dy kateve te baneses eshte bere ne kohe te ndryshme. Kati
perdhes eshte bere para viteve 1990 ndersa kati i pare eshte ndertim i koheve te vona. Per sa me
siper gjykata e apelit e ka cilesuar te drejte vendimin e gjykates se rrethit qe e ka konsideruar te
zene truallin nen ndertim, si dhe masen e ketij trualli referuar dekretit te vitit 1978.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte arrin ne konkluzionin se, vendimi i gjykates se apelit
eshte i drejte e i bazuar ne ligj.
     Ka rezultuar se ne emer te paditesit ne vitin 1981 eshte dhene leja e ndertimit nr.265, date
14.11.1981 e cila eshte e administruar ne dosjen gjyqesore. I padituri vazhdimisht ka patur
pretendime per kete leje, por nuk ka vertetuar qe ajo te jete false ne rrugen qe parashikon ligji.
Kjo leje eshte dhene per ndertimin e nje shtepie dhe ne te citohet sipas projektit te miratuar.
Eshte e vertete qe ky projekt nuk ndodhet i administruar ne dosje, por ndertimi (nese do te ishte
kryer ne ate kohe) prezumohej i kryer konform ketij projekti. Lidhur me problemin kryesor - ate
nese ndertimi eshte kryer ose jo ne vitet kur eshte dhene leja, ekspertet e thirrur nga te dy
gjykatat jane shprehur se kati perdhes ka qene i ndertuar qe para viteve 1990. Kjo do te thote se
ne momentin e daljes se ligjit banesa ka qene e ndertuar pavaresisht se jo ne gjendjen qe eshte sot
- me dy kate.
     I padituri ka pretenduar se, nga gjykata eshte zbatuar gabim udhezimi nr.3, date
21.06.1993, pasi, qe trualli te konsiderohej i zene, ndertimi ne kohen e hyrjes se ligjit ne fuqi nuk
duhet te ishte ne kuoten 0+0 (siç pranojne gjykatat) por ne masen 50%. Eshte e vertete se per
ndertesat e banimit neni 1/ç i udhezimit te mesiperm parashikon si kusht qe trualli te
konsiderohet i zene me kryerjen e ndertimit ne masen 50 %, por kjo perqindje duhet pare ne
raport me projektin e miratuar per ate banese dhe jo me gjendjen ne te cilen ajo eshte ne kohen e
gjykimit. Konkretisht e thene kjo per çeshtjen ne gjykim, raporti 50 % i ndertimit nuk duhet pare
krahasimisht me gjendjen prej dy katesh ne te cilen ka qene banesa ne kohen e zhvillimit te
gjykimit. Ekspertet e pyetur ne gjykime kane spjeguar se kati shtese eshte ndertim i ri sipas
kushteve te reja te kohes, gje qe tregon qarte se ky ndertim nuk mund te ishte pjese e projektit te
vjeter te vitit 1981- e per rrjedhoje te konsiderohet si pjese e pa realizuar e tij. Nese i padituri do
te kishte pretendime lidhur me projektin, ishte ai qe kishte barren per te vertetuar te kunderten.
     Prandaj Kolegji Civil sakteson se pavaresisht nga ky interpretim jo i drejte i gjykatave,
perfundimi eshte po ai - trualli duhet konsideruar i zene edhe ne kuptim te pikes 1/ç te udhezimit
te mesiperm.
     Pretendimi i te paditurit se per kete objekt ka nje vendim te formes se prere ne emer te
Mertiko Tates e per rrjedhoje kjo eshte nje çeshtje qe i eshte dhene nje here zgjidhje, nuk
qendron. Procedurialisht eshte e qarte se gjykimi i zhvilluar midis personave te tjere nuk mund te
kete fuqi per paditesin per sa kohe ai nuk ka qene pjesemarres ne gjykim. Eshte e vertete qe ne te
dy gjykimet behet fjale per te njejtin objekt per te cilin Mertiko Tata ka pretenduar qe nuk eshte i
tij, por i paditesit Kosta.                                                  111
    Ishte pikerisht i padituri qe ngre kete pretendim ai qe i takon barra te provoje se ndertesa
objekt gjykimi nuk eshte e Kosta Zotos dhe leja e ndertimit e vitit 1981 ne emer te ketij te fundit
nuk i korespondon ketij objekti - gje te cilen nuk ka mundur ta vertetoje.
    Per sa me siper nuk rezulton te kete asnje shkak ligjor qe te beje te cenueshem vendimin
e gjykates.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.281, date 08.06.2005 te Gjykates se Apelit Vlore.

                               Tirane, më 16.11.2006
112
Nr.11115-00273-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-814 i Vendimit (1261)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Fatos Lulo       Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 21.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          SABRI HAZIZI, i pa perfaqesuar me avokat
         TË PADITUR:        ADNAND HAZIZI,
                       XHEMAL HAZIZI, te pa perfaqesuar me avokat

                      OBJEKTI:
                     Kthim sendi,
                 ne baze te Nenit 296 te K.C.
                   dhe nenit 32 te K.Pr.C.


   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier, me vendimin e saj nr.1390, date 21.10.2004 ka
vendosur:
       Pranimin e kerkese padise se paditesit, detyrimin e te paditurve per lirimin e
       truallit.

    Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.369, date 15.07.2005 ka vendosur:
       Prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit te çeshtjes.

    Kunder vendimit ka paraqitur rekurs paditesi, i cili me pretendimin se:
  -  Gjykata ka mohuar te drejten e pronesise.
  -  Ka zbatuar ligjin gabim, pasi posedimi i prones sime nga te paditurit eshte i
    kunderligjshem.
  -  Ka zbatuar ligjin 7843, date 13.07.1994 “Per rregjistrimin e pasurise se paluajteshme“
    gabim, pasi rregjistrimi behet nga Z.RR.P.P.
  -  Rregjistrimin akoma nuk e kane bere organet perkatese;
  -  Kerkon prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates
    se shkalles se pare.                                               113
              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, si shqyrtoi dhe bisedoi
ne teresi çeshtjen

                       VËREN
     Paditesi me pretendimin se eshte pronar i nje siperfaqe trualli prej 250 m2 (toke e fituar
ne zbatim te ligjes nr.7501) ka paraqitur kerkese padi ne gjykate kunder te paditurve, te cilet i
kane zene pronen. Me kerkese padine objekt gjykimi, paditesi kerkon rivendikimin e sendit te tij
te marre ne menyre te kunderligjshme nga te paditurit.
     Gjykata e shkalles se pare ka arsyetuar se paditesi eshte pronar i truallit, mbi te cilin te
paditurit pa leje ndertimi kane ngritur dy objekte tregtie.
     Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin duke arsyetuar se paditesi nuk e ka fituar te
drejten e pronesise pasi prona e tij nuk eshte rregjistruar dhe se ai nuk ka harten treguese te
rregjistrimit.
     Arsyetimi i gjykates eshte jo vetem kontradiktor, por dhe plotesisht i gabuar dhe ne
kundershtim me normat elementare te se drejtes.
     Gjykata e apelit ka pranuar se paditesi ka fituar toke ne baze te Ligjit nr.7501, date
19.07.1991 “Per Token”.
     Ne vitin 1991 ne fuqi ishin normat juridiko civile te perfshira ne K.C. te vitit 1981 (Ligji
nr.6340, date 26.06.1981) ku ne Nenin 126, ishte percaktuar si menyre e fitimit te pronesise edhe
ajo me ane te ligjit.
     Mbi kete baze dolen pas vitit 1990 disa dispozita ligjore ku rregullohej menyra e fitimit te
pronesise. Ne Nenin 2 te Ligjes “Per Token”, percaktohej kalimi i pronesise shteterore te tokes
tek privati duke u njohur dhe sanksionuar e drejta e pronesise private. E drejta e pronesise nuk u
kushtezua me asnje veprim tjeter te parashikuar nga ndonje norme juridike. Pra paditesi ka fituar
te drejten e pronesise dhe ne kuptim te K.C. ne fuqi ai ka te drejten te gezoje lirshem pronen e tij.
     Rregjistrimi i pronesise, nuk eshte akt qe kalon pronesine, por eshte akt qe rregjistron nje
pronesi te pronarit, pronesi qe prezumohet se eshte fituar ne menyre te ligjeshme. Akti i
rregjistrimit eshte publik, ne kuptimin qe ka rendesi juridike per interesat e te tretit dhe qe e lejon
nje prone te hyje ne qarkullimin juridiko civil. Per kete arsye edhe ligji citon se rregjistrimi i jep
te drejten e disponimit te pasurise ne perputhje me ligjin. Ne te kundert do te demtoheshin
interesat e te tretit nga mosberja publike e te drejtes se pronesise. Ne rastin ne shqyrtim nuk kemi
te bejme me veprime juridike te qarkullimit civil te prones (tjetersim, etj.), por me vete
ekzistencen e marredhenies se pronesise, pasi pronari cenohet ne te drejten e tij themelore te
pronesise.
     Ne rrethanat e mesiperme gjykata duhej te analizonte elemente te tjere qe mund te benin
me pretendime te anes se paditur mbi te drejten e tyre te posedimit ose pronesise, por jo me
cenimin e nje te drejte te fituar nga paditesi ne baze te ligjes.
     Ky qendrim juridik eshte nje qendrim i njohur nga legjislacioni yne, por edhe nga
praktika gjyqesore e Gjykates se Larte. Keshtu ne vendimin nr.185, date 24.03.1999 te Kolegjeve
te Bashkuara te Gjykates se Larte eshte nenvizuar se e drejta e pronesise mbi token fitohet me
aktin e marrjes se tokes ne dorezim.
     Ne rrethanat e mesiperme vendimi i gjykates duhet te prishet dhe çeshtja te dergohet per
shqyrtim ne ate gjykate, por me tjeter trup gjykues.
114
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, bazuar edhe ne Nenin 485§c te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.369, date 15.07.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e
çeshtjes ne ate gjykates per gjykim, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 21.11.2006
                                             115
Nr.11115-01614-00-2006 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-900 i Vendimit (1262)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 21.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          KRISTOFOR VASO, KLEANTHI VASO,
                       KOSTANDIN VASO, ROBERT VASO,
                       ne mungese
         I PADITUR:         TODI DAKO, ne mungese

                      OBJEKTI:
                 Shperblim per perdorim sendi,
                 ne baze te Nenit 298 te K.C.


   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet, me vendimin nr.51/45/10/51 akti, date 06.09.2006 ka
vendosur:
       Rrezimin e kerkeses se te paditurit per deklarim te moskompetences.

    Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs i padituri, i cili me pretendimin se:
  -  Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet nuk eshte kompetente per gjykimin e çeshtjes, pasi
    K.K.K.Pronave eshte ne Gjirokaster dhe vete ai eshte banor i rrethit Gjirokaster, kerkon
    prishjen e vendimit.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, si shqyrtoi dhe bisedoi
ne teresi çeshtjen,
116
                       VËREN
    Paditesi ka paditur te paditurin lidhur me nje mosmarreveshje pronesie mbi nje truall te
ndodhur ne rrethin e Permetit.
    Pas shqyrtimit nga gjykata me e ulet, vendimi u be objekt shqyrtimi edhe ne Kolegjin
Civil te Gjykates se Larte, e cila me vendimin nr.1281, date 20.11.2001 ka prishur vendimin
duke urdheruar shqyrtimin e çeshtjes edhe nje here nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet.
    Gjate shqyrtimit te kesaje çeshtje nga ajo gjykate, i padituri ka pretenduar per
moskompetence te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet, d.m.th. per kompetence te Gjykates se
Rrethit Gjyqesor Gjirokaster.
    Gjykata ka vendosur rrezimin e kesaj kerkese.
    Kunder ketij vendimi i padituri ka paraqitur rekurs ne Gjykaten e Larte.
    Rregullimi i marredhenieve procedurale lidhur me juridiksionin dhe kompetencen behen
ne Kapitullin D te K.Pr.C. Duke ju referuar Nenit 62 te K.Pr.C. thuhet se:
    Kunder vendimit te gjykates qe ka shpallur moskompetencen per gjykimin e
mosmarreveshjes … mund te behet ankim i veçante nga palet.
    Pra e drejta e ankimit ushtrohet vetem ne rastin kur gjykata vendos moskompetencen e
saj dhe jo ne raste te tjera.
    Kjo eshte e lidhur me faktin se ligja procedurale e ka parashikuiar ne normat e saj
gjykaten kompetente dhe nuk eshte e drejte e pales te kerkoje kompetencen e nje gjykate. E
drejta e saj lind vetem kur gjykata qe ne baze te ligjit eshte kompetente vendos moskompetencen
e saj. Ne kete rast cenohet nje e drejte themelore e shtetasit dhe ky me te drejte mund te ankohet
kunder ketij vendimi.
    Ne rrethanat e mesiperme gjykimi i çeshtjes duhet te pushohet.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 62 te K.Pr.C.,

                    VENDOSI
   Pushimin e gjykimit te çeshtjes nr.01614 qe i perket pjesemarresve ne proces Kristofor
Vaso dhe Todi Dako ne Gjykaten e Larte.

                              Tirane, me 21.11.2006
                                               117
Nr.11111-00089-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-898 i Vendimit (1263)

                   VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 21.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          RAMADAN, PAJTIM SULAJ, BESNIK BEQAJ,
                      ne mungese
         TË PADITUR:        AGIM MELLARAJ, BEHARE MELLARAJ,
                      MARGARITA MELLARAJ, PAJTIM
                      MELLARAJ, ROBERT MELLARAJ, NOVRUZ
                      MELLARAJ, perfaqesuar nga Av. Ilir Dushi
                      K.K.K.P. FIER, ne mungese
         PERSON I TRETË:      BASHKIA FIER, ne mungese

                     OBJEKTI:
             Kundershtim i vendimit te K.K.K.Pronave,
              ne baze Ligjes nr.7698, date 15.04.1993


   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier, me vendimin nr.1324, date 10.04.2001 ka vendosur:
       Pranimin e kerkeses se te paditurit dhe deklarimin si te pavlefshem te vendimit te
       K.K.K.Pronave.

   Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.207, date 22.04.2005 ka vendosur:
       Prishjen e vendimit te mesiperm dhe pushimin e gjykimit te çeshtjes.

    Kunder ketij vendimi ka paraqitur rekurs paditesi dhe personi i trete, te cilet me
pretendimin se gjykata ka zbatuar gabim ligjen dhe konkretisht se:
  - Ka cenuar te drejten e Bashkise per mbrojtjen e territoreve te saj.
  - Vendimi eshte i gabuar, pasi ka kthyer token publike.
  - Nuk jane zbatuar detyrat e lena nga Gjykata e Larte.
  - Ka zbatuar gabim institutin e servitutit te kalimit.118
  -  Jemi pronare te ligjshem dhe e vetmja rruge kalimi eshte ajo e sotmja.
  -  Kerkojne prishjen e vendimit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se
    pare.

    Kane paraqitur kunderrekurs dhe te paditurit, te cilet kerkojne lenien e vendimit ne fuqi.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e çeshtjes nga gjyqtari Dr. Agron A. Lamaj, degjoi mendimin e
perfaqesuesit te te paditurve, i cili kerkoi ndryshimin e vendimit te gjykates se apelit dhe
rrezimin e kerkese padise, si shqyrtoi dhe bisedoi ne teresi çeshtjen,

                        VËREN
    Paditesit kane pretenduar se me vendim te Keshillit Bashkiak (ana e paditur) ju eshte
njohur e drejta e privatizimit te nje banese te ndodhur prane ambjenteve te ish klubit sportiv te
qytetit Fier, e drejte e cila ju cenohet pasi me ane te vendimit te K.K.K.Pronave ju eshte kthyer te
paditurve prona e tyre, e cila shtrihet mbi pronen e paditesave.
    Ne keto kushte mosmarreveshja u paraqit para gjykates, me objekt anullimin e vendimit
te K.K.K.Pronave.
    Pasi jane zhvilluar disa gjykime, çeshtja i kaloi per shqyrtim Kolegjit Civil te Gjykates se
Larte, i cili vendosi rishqyrtimin e vendimit duke udhezuar kryerjen e nje ekspertimi, per te
caktuar kufijte e prones se pjesemarresve ne proces, d.m.th. nese ka ose jo mbivendosje.
    Gjykata e apelit, ne zbatim te udhezimeve te mesiperme, ka kerkuar mendimin e
eksperteve dhe perfundimisht ka arritur ne bindjen se ndermjet pjesemarresve ne proces lidhur
me pronat e tyre nuk ka asnje vendosje. Ne keto rrethana paditesit i mungon legjitimiteti pasiv,
pasi ai nuk mundet te ngreje padi kunder te paditurve, persa kohe qe ndermjet tyre nuk ka asnje
marredhenie juridike te cenuar.
    Ne keto rrethana me te drejte gjykata e apelit ka vendosur pushimin e gjykimit te
çeshtjes.
    Ana e paditur nuk ka paraqitur asnje rekurs kunder vendimit. Ne kunderrekursin e saj ajo
kerkon lenien e vendimit ne fuqi.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje edhe te Nenit 60 te K.Pr.C.,

                     VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.207, date 22.04.2005 te Gjykates se Apelit Vlore.

                               Tirane, me 21.11.2006
                                                119
Nr.11118-00544-00-2005 i Rregj. Themeltar
Nr.00-2006-831 i Vendimit (1264)

                   VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

   Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar
           Irma Bala       Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 21.11.2006 mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket
pjesemarresve ne proces:

         PADITËS:          PETRIT SPAHO,
                      ENGJELLUSHE SPAHIU,
                      ENKELEIDA SPAHIU, DAFINA SPAHIU
                      perfaqesuar nga av. Flamur Kapllani.
         I PADITUR:         BASHKIA TIRANE, perfaqesuar nga juristet
                      Vjollca Gjokutaj, Avokati i Shtetit Abaz Deda

                  OBJEKTI I PADISË:
                 Pushim cenimi te pronesise
              dhe kthim ne gjendjen e mepareshme
              Baza Ligjore: Neni 608, 640 i K.Civil.


   Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.2900, date 13.05.2005, ka vendosur:
       Pranimin e kerkese padise.
       Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane, te pushoje cenimin e pronesise mbi
       pronen e paditesave dhe konkretisht pikes se karburantit te ndodhur ne Rr. e
       “Dibres” Tirane dhe kthimin ne gjendjen e mepareshme.
       Detyrimin e te paditurit Bashkia Tirane, te paguaje ne favor te paditesave shumen
       prej 6477.431 leke si shperblim i demit te shkaktuar dhe fitimin e munguar.

   Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.991, date 13.10.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.2900, date 13.05.2005 te Gjykates se shkalles se
       pare Tirane, me ndryshimin qe, pala e paditur Bashkia Tirane, te detyrohet ndaj
       pales se paditur per shumen 5.255.981 leke qe perfaqeson demin e shkaktuar dhe
       fitimin e munguar.
120
    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile, ka ushtruar
rekurs Bashkia e Tiranes, e cila kerkon te prishet vendimi per keto shkaqe:
  - Padia per shperblim demi e ngritur nga paditesi nuk qendron, pasi policia Bashkiake ka
    vepruar vetem per tenden dhe reklamen jo vetem se jane pa leje te miratuar nga organi
    kompetent, por edhe se kane qene te vendosura ne ambjente publike.
  - Gjykata ka shkelur ligjin material dhe konkretisht nenin 48 te ligjit nr.8405, date
    17.09.1998 “Per Urbanistiken”, ku percaktohet se vendosja e reklameve dhe tenderave
    miratohet me ligj te veçante. Nje leje e tille nuk eshte miratuar per paditesin.
  - Ne keto kushte paditesi ka vepruar ne kundershtim me ligjin dhe gjykata ka legjitimuar
    veprime te kundraligjshme te paditesit, duke miratuar per shlyerje demi.
  - Policia Bashkiake ka vepruar ne perputhje me ligjin nr.8224, date 15.05.1997 “Per
    orgnizimin dhe funksionimin e Policise se Bashkise e Komunes”.
  - Akti i ekspertimit eshte i njeaneshem dhe i pabazuar sepse:
  - Behet perllogaritje e vleres se tendes dhe reklames ne masen 26137 USD dhe 11.742
    USD, gjithsej 37.879 USD, duke nxjerre nje shifer prej 5.443.591 leke, duke llogaritur
    edhe fitimin e munguar.
  - Se pari ketu behet fjale per nje send dhe jo veprimtari dhe ne kete koncept nuk mund te
    kete te ardhura te priteshme, apo te munguara (fitim i munguar) prej tij.
  -Se dyti ne kete llogari nuk eshte marre parasysh vlera e amortizimit te tyre ne vite .
  -Se treti llogaritjet jane bere me kursin 143.71 leke/USD pa konfirmim te kursit zyrtar te
    kembimit.
  -Se katerti eshte llogaritur qiraja e truallit, megjithese nuk ka qene detyre e vene nga gjykata,
    duke vepruar ne kundershtim me nenin 224/c te K.Pr.Civile.
  -Shkaktimi i demit ka ardhur si pasoje e veprimeve te kundraligjshme te paditesit, e per
    rrjedhoje, gjykata nuk mund te legjitimoje nje veprim te paligjshem, te shkele nenin 76 te
    ligjit pe “Urbanistiken” dhe na ngarkon me detyrim.
  - Policia Bashkiake ka vepruar ne mbrojtje te interesave shteterore per lirimin e ambjentit
    publik (neni 611 i K.Civil). Jane paditesat ato qe kane shkaktuar dem per prishjen e
    mjedisit madje dhe per cenimin e prones publike dhe duhet te pergjigjen. Ne baze te nenit
    624 te K.Civil ka detyrim paditesi, mbasi ka demtuar ambjentet publike.
  - Persa i perket objektit te padise per cenim ne pronesi gjykata nuk caktoi eksperte dhe nuk
    u vertetua as me prova.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, Avokatin e Shtetit Abaz Deda, qe kerkoi
ndryshimin e vendimit dhe rrezimin e padise, perfaqesuesen e Bashkise Vjollca Gjokutaj, qe
kerkoi ndryshimin e vendimit dhe rrezimin e padise, perfaqesuesin e pales paditese, Av..Flamur
Kapllani, qe kerkoi te lihet vendimi ne fuqi, si dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                      VËREN
    Vendimi nr.991, date 13.10.2005 i Gjykates se Apelit Tirane, eshe i drejte dhe si i tille
lihet ne fuqi.
    Nga gjykimi rezulton se, paditesat Petrit Spaho, etj., kane lidhur kontrate qiraje me
familjen “Vesho” per nje siperfaqe trualli prej 441,5 m2, e cila ndodhet ne Lagjen Abdulla Bej
Tirane, me afat 20 vjecare.                                                121
    Si qiramarres te truallit, paditesat kane kerkuar te ndertojne nje pike karburanti dhe me
vendimin nr.626, date 18.09.1998 te KRT e Bashkise Tirane eshte dhene leja “Per shesh
ndertimi”, ndersa me vendimin nr.713, date 25.10.1998 ju eshte dhene leje ndertimi per “Pike
Karburanti” ne pronen e familjes “Vesho”.
    Me date 21.04.1999 eshte mbajtuar “Akti i Kolaudimit ”nga Komisioni i shqyrtimit te
projekteve, prane Ministrise se Rendit Publik, sektori M.N.Z. dhe me pas eshte mbajtur edhe
“Akti i Kolaudimit per Impiantin Mekanik dhe Elektrik” dhe me vone “akti i Kontrollit ” i
nenshkruar nga Drejtori i Urbanistikes Ligjore dhe Shefi i Kadastres, nga ku permbajtja e te cilit
rezulton se, jane respektuar te gjitha kondicionet urbane dhe me date 15.05.2000 eshte dhene leja
e shfrytzimit nga Drejtoresha e Pergjithshme e Urbanistikes.
    Meqenese plotesonte te gjitha kushtet teknike ndertimore urbanistike dhe normat e
ushtrimit te ketij aktiviteti sipas M.N.Z., nga pala e paditur Bashkia Tirane, paditesat jane paisur
me Autorizimin nr.7397, date 12.10.2000, per tregetimin me pakice te karburanteve mbeshtetur
ne VKM nr.129, date 18.03.1999 “Per procedurat dhe kushtet per dhenien e lejeve e te
autorizimeve per tregtimin e naftes, te gazit e te nenprodukteve te tyre”.
    Pas kesaj paditesat kane vazhduar normalisht veprimtarine tregtare deri me date
27.08.2004 kur Bashkia e Tiranes nepermjet Policise Bashkiake ka urdheruar dhe bllokuar piken
e karburantit pa nxjerre ndonje akt administrativ per bllokimin e aktivitetit. Pas ankeses se
paditesave, jane paraqitur perfaqesuesit e urbanistikes ligjore, te cilet kane bere çbllokimin e
pompave.
    Edhe pas kesaj nderhyrje, Policia Bashkiake, me date 28.08.2004, me mjetet e saj, ka
prishur reklamen e vendosur nga paditesat dhe tenden poshte te ciles ishin te vendosura pompat,
si objekt i vendosur ne ambjent publik dhe jashte vijes se ndertimit, percaktuar per objektin me
lejen e ndertimit. Per keto veprime perfaqesuesit e policise Bashkiake, nuk kane paraqitur asnje
akt administrative, per prishjen e objektit, por me date 30.08.2004, paditesit i eshte dorezuar
proces-verbali me nr.987, date 28.08.2004, ku arsyetohen shkeljet e vijes se ndertimit dhe te
drejten e policise per nderhyrje.
    Ne keto rrethana paditesat me padine objekt gjykimi, kane kerkuar shperblimin e demit te
shkaktuar si rezultat i veprimeve te paligjshme te paditurve, fitimin e munguar, si dhe pushimin e
cenimit te pronesise dhe kthimin ne gjendjen e mepareshme, bazuar ne nenet 608, 640 te K.Civil.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane ne perfundim te gjykimit ka pranuar kerkese padine,
duke e detyruar Bashkine e Tiranes te pushoje cenimin e pronesise mbi pronen e paditesave te
pikes se karburantit te ndodhur ne Rr. e “Dibres” Tirane dhe kthimin ne gjendjen e mepareshme,
si dhe te paguaje ne favor te paditesave shumen prej 6.477.431 leke, si shperblim i demit te
shkaktuar dhe fitimin e munguar.
    Kunder vendimit te gjykates se shkalles se pare ka bere ankim pala e paditur Bashkia e
Tiranes.
    Gjykata Apelit Tirane ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se shkalles se pare, me
ndryshimin qe, pala e paditur Bashkia Tirane, te detyrohet ndaj pales se paditese per shumen
5.255.981 leke qe perfaqeson demin e shkaktuar dhe fitimin e munguar, me arsyetimin se pala e
paditur ka vepruar me faj dhe se duhet te pergjigjet per demin e shkaktuar duke u bazuar ne
konkluzionet e ekspertes, pa perfshire vleren e reklames e cila eshte vendosur pa lejen e
organeve kompetente.
122
     Kunder vendimit te gjykates se apelit, ka ushtruar rekurs Bashkia e Tiranes e cila
pretendon se, Policia Bashkiake ka vepruar ne mbrojtje te interesave te shtetit ne zbatim te ligjit
duke kerkuar, lirimin e ambjentit publik, (neni 611 te K.Civil), ekspertimi ka qene i njeanshem
dhe i pabazuar.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte gjykon se, vendimi i Gjykates se Apelit Tirane eshte i
drejte.
     Ne baze te nenit 608 te K.Civil ku bazohet kerkese padia “Personi qe, ne menyre te
paligjshme dhe me faj, i shkakton tjetrit nje dem ne personin ose ne pasurine e tij, detyrohet te
shperbleje demin e shkaktuar.
     Personi qe ka shkaktuar demin nuk pergjigjet kur provon se nuk ka faj. Demi quhet i
paligjshem kur eshte rrjedhim i shkeljes ose i cenimit te interesave dhe i te drejtave te tjera, qe
mbrohen nga rendi juridik ose nga zakonet e mira”.
     Nga sa siper del se, per te lindur detyrimet nga shkaktimi demit duhet te konkurojne keto
kushte, ekzistenca e demit, kunderligjshmeria e vepres, lidhja kauzale midis vepres dhe demit
dhe ekzistenca e fajit te personit qe ka shkaktuar demin.
     Nga gjykimi eshte vertetuar se, pika e karburantit e ndodhur ne rrugen e “Dibres” e
ndertuar prej paditesave ne truallin prone e familjes “Vesho”, eshte me leje te rregullt ndertimi
dhe se nuk ka cenuar kondicionet urbane. Kurse reklama eshte vendosur jashte prones se tyre dhe
pa leje per vendosjen e saj.
     Pala e paditur pa nxjerre akt administrativ, per prishjen e objektit dhe as per bllokimin e
aktivitetit tregtar, ka urdheruar verbalisht dhe ka vepruar ne kundershtim me ligjin nr.8224, date
15.05.1997 “Per Policine Bashkiake” dhe ligjin nr.8405, date 17.09.1998 “Per Urbanistiken”,
duke prishur reklamen dhe tenden e ndertuar nga paditesat, poshte te ciles kane qene te
vendosura pompat.
     Veprimet e tyre jane bere ne kundershtim me ligjen nr.8224, date 15.05.1997 neni 1/2 ku
citohet; “Policia Bashkiake … eshte organ ekzekutiv qe ka per detyre te kryeje funksione ne
sherbim te rendit, qetesise dhe mbarevajtjes se puneve publike ... ne perputhje me dispozitat e
ketij ligji dhe qe nuk jane ne kompetence te autoriteteve te tjera shteterore”.
     Ne baze te nenit 54 te ligjit nr.8405, date 17.09.1998 “Per Urbanistiken” organet
kompetente ne marrjen e masave, ne rastet kur vertetohet se siperfaqja dhe volumi i objektit qe
ndertohet eshte zmadhuar jashte kushteve te projektit te miratuar ne lejen e ndertimit, sic
pretendohet nga pala e paditur, jane KRRT dhe Policia Ndertimore te cilat marrin masa dhe
vendime per prishjen ose jo te ketyre siperfaqeve.
     Gjithashtu, Policia Bashkiake ka vepruar ne kundershtim me nenin 9 ligjit nr.8224 “Per
Policine Bashkiake”, ku sanksionohet se “Per rastet ku nevojitet zbatimi forcerisht i
kompetencave, komandanti i policise se bashkise … njofton me shkrim 5 dite perpara personin e
interesuar”. Ne rastin konkret, me date 27.08.2004, Policia Bashkiake, verbalisht ka urdheruar
bllokimin e pikes se karburantit. Pas ankeses se paditesave, brenda dites eshte zhbllokuar nga
urbanistika ligjore. Kurse te nesermen me date 28.08.2004 policia bashkiake ka prishur objektet
te cilesuara si te vendosura ne ambjentet publike, ndersa me date 30.08.2004, ju eshte dorezuar
paditesave process verbali me nr.987, date 28.08.2004, ku arsyetohen shkeljet e vijes se ndertimit
dhe e drejta e policise per nderhyrje.
     Pra Policia Bashkiake ka vepruar jashte kompetencave te veta dhe ne kundershtim me
ligjin “Per Organizimin dhe Funksionimin e Policise Bashkiake”, duke i shkaktuar paditesit dem,
me të drejte nga gjykata eshte vendosur te demshperbleje paditesat, ne masen qe ajo ka vleresuar.
                                                123
    Ne keto rrethana Kolegji Civil vlereson se, me te drejte gjykata e apelit ka pranuar se pala
e paditur ka vepruar me faj dhe duhet te pergjigjet per demin e shkaktuar paditesit.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te Kodit te Proçedures Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.991, date 13.10.2005 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 21.11.2006
124
Nr.11220-00124-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-832 i Vendimit (1265)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ardian Dvorani     Anetar
           Irma Bala       Anetare

ne daten 21.11.2006, mori ne shqyrtim ne seancen gjyqesore çeshtjen civile, qe u perket paleve:

         PADITËS:          “A.R.M.O” SH.A. FIER, perfaqesuar nga
                       Av. i Shtetit Kadri Skeraj.
         I PADITUR:         “A.R.C.O” Sh.A., ne mungese


                   OBJEKTI I PADISË:
            Zgjidhjen e kontrates se sherbimit te lidhur midis
           “ARMO” sh.a dhe “ARCO” sh.a., ne date 20.12.2000
            dhe detyrimin e anes se paditur “ARCO” sh.a.
             t’i paguaje pales paditese detyrimin e lindur
           nga mospermbushja e kontrates ne masen 178.410 $.
                Baza Ligjore: Neni 698 i K.Civil.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3507, date 05.07.2004, ka vendosur:
       Pranimin e padise.
       Zgjidhjen e kontrates date 20.12.2000 te sherbimit per depozitimin e nen
       produkteve te naftes te lidhur me te paditurin “ARCO” Sh.A. dhe detyrimin e
       ketij te fundit, d.m.th. te paditurit “ARCO” Sh.A. per t’i paguar paditesit
       “ARMO” Sh.A. Fier, detyrimin prej 178.140 $.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.776, date 28.06.2005, ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.3507, date 05.07.2004 te Gjykates se shkalles se pare
       Tirane dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt rrezimin e padise te pales paditese
       “ARMO” SH.A., si te pabazuar ne prova e ligj.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, ne baze te nenit 472 te K.Pr.Civile, kane ushtruar
rekurs pala paditese “ARMO” Sh.A. dhe Avokatura e Shtetit, te cilet kerkojne te prishet vendimi
per keto shkaqe:


                                               125
  -  Nga ekspertimet e bera ne gjykaten e shkalles se pare ka rezultuar se, pala e paditur na
    detyrohet ne shumen objekt padie, gjykata e apelit pa bere nje riekspertim dhe pa nje
    vendim te ndermjetem per riperseritjen e hetimit gjyqesor ne baze te nenit 465 te
    K.Pr.Civile, ka marre prova nga pala e paditur dhe ka rrezuar padine.
  -  Gjykata e apelit rrezon totalisht padine duke mos pranuar as zgjidhjen e kontrates,
    nderkohe qe pala e paditur nuk ka patur pretendime lidhur me ecurine e metejshme te
    kontrates.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtares Irma Bala, Avokatin e Shtetit Kadri Skera, i cili kerkoi
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se
pare, si dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                        VËREN
    Vendimi nr.776, date 28.06.2005 i Gjykates se Apelit Tirane eshte rrjedhoje e
mosrespektimit te ligjit, si i tille duhet te prishet.
    Nga gjykimi rezulton se, palet ndergjyqese paditesi “ARMO” Sh.A. dhe pala e paditur
“ARCO” Sh.A., me date 20.12.2000, kane lidhur nje kontrate sherbimi per depozitimin e
produkteve te naftes, ku nder te tjera eshte percaktuar se pervec rregullimeve ne kete kontrate do
te zbatohen dispozitat e kontrates se sipermarrjes.
    Pala paditese merr persiper magazinimin e karburanteve ne depozitat e ndodhura ne Narte
Vlore, kundrejt tarifes 3 USD per MT karburant, dhe garantimin e kater depozitave me nga 5000
MT secila, ne dispozicion te pales se paditur. Pala e paditur merr persiper pagimin e 3 USD per
cdo MT, si dhe te paguaje ekuvalentin per tranzitimin e nje sasie minimale prej 36.000 MT per
cdo vit te kontrates, e ndare kjo ne tre periudha 4 mujore, e barazvlefshme me 12.000 MT secili,
ne rastet kur pala e paditur nuk ploteson kete limit te percaktuar ne piken 8/2 te kontrates.
    Pala paditese ka kerkuar me padi zgjidhjen e kontrates se mesiperme dhe shperblim demi
ne shumen 178.410 USD me pretendimin se pala e paditur nuk ka permbushur detyrimin per
furnizimin me sasine minimale te percaktuar ne piken 8/2 te kontrates, e per pasoje duhet te
pergjigjet per kete diference sa me siper.
    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.3507, date 05.07.2004, ka vendosur:
    Pranimin e padise.
    Zgjidhjen e kontrates date 20.12.2000 te sherbimit per depozitimin e nen produkteve te
naftes te lidhur me te paditurin “ARCO” Sh.A. dhe detyrimin e ketij te fundit, d.m.th. te paditurit
“ARCO” Sh.A., per t’i paguar paditesit “ARMO” Sh.A. Fier detyrimin prej 178.140 $.
    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.776, date 28.06.2005, ka vendosur:
    Ndryshimin e vendimit nr.3507, date 05.07.2004 te Gjykates se shkalles se pare Tirane
dhe duke e gjykuar ceshtjen ne fakt, rrezimin e padise te pales paditese “ARMO” SH.A., si te
pabazuar ne prova e ligj.
    Gjykata e apelit arsyeton se, mospagimi nga pala e paditur e detyrimit sipas pikes 8/2 te
kontrates, nuk eshte per fajin e saj por ka qene pala pditese qe eshte bere pengese, duke refuzuar
ngarkesen me karburant te pales se paditur.
126
    Kunder vendimit te gjykates se apelit kane ushtruar rekurs pala paditese “ARMO” Sh.A.
dhe Avokatura e Shtetit, te cilet pretendojne se nga ekspertimet e bera ne gjykaten e shkalles se
pare ka rezultuar se, pala e paditur detyrohet ne shumen objekt padie dhe gjykata e apelit pa bere
nje riekspertim dhe pa nje vendim te ndermjetem per riperseritjen e hetimit gjyqesor, ne baze te
nenit 465 te K.Pr.Civile, ka marre prova nga pala e paditur dhe ka rrezuar padine.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte gjykon se, vendimi i gjykates se apelit eshte marre jo ne
zbatim te kerkesave te nenit 14, 126 te K.Pr.Civile, qe caktojne rregulla per nje hetim te plote e
te gjithaneshem te ceshtjes dhe aresyetimin e vendimit bazuar ne analizen e provave te marra
gjate gjykimit dhe bazen ligjore te zgjidhjes se mosmarreveshjes.
    Ne rigjykim te ceshtjes, pasi te percaktoje sakte llojin e marredhenies juridike civile qe
palet kane lidhur me njera tjetren, duke ju referuar dispozites perkatese te K.Civil qe rregullon
kontratat ne vecanti dhe dispozitave te K.Civil qe rregullojne kontratat ne pergjithesi, te
interpretoje ate ne baze te provave qe do te administroje, per nje hetim te plote te ceshtjes.
    Pala paditese ne kerkimet e saj ka kerkuar zgjidhjen e kontrates, si dhe detyrimin e te
paditures te paguaje detyrimin ne shumen 178.410 USD nga mospermbushja e kontrates.
    Eshte e rendesishme te sqarohet se, si ka filluar e vazhduar permbushja e detyrimeve
reciproke te marra persiper nga vete palet nga momenti qe kontrata ka filluar efektet e saj, deri ne
kohen kur kane lindur mosmarreveshjet ne lidhje me mospermbushjen e detyrimeve, cilat nga
detyrimet qe caktojne pika te vecanta te kontrates, nuk jane permbushur reciprokisht nga palet
dhe nese keto mospermbushje, jane te tilla, qe çojne ne zgjidhjen e kontrates.
    Nga deget e doganes perkatese, per periudhen qe ka lindur konflikti te kerkohen te gjitha
faturat perkatese qe vertetojne se e paditura (klienti ne kontrate) ka tranzituar produktet e naftes,
ne menyren dhe sasine e caktuar ne kontrate dhe nuk ka menduar t’i depozitoje, prane paditeses,
per shkak te mospermbushjes se detyrimeve te kesaj te fundit, per depozitat, pika 4 e kontrates,
moskujdesit per kryerjen e praktikave doganore (faqe 10 e kontrates), marrjen ne dorezim te
produkteve siç kerkon pika 10 e kontrates apo detyrimeve qe caktojne pikat e tjera te kontrates,
ne lidhje me depozitimin dhe tranzitimin e produkteve ne sasine e caktuar.
    Pasi te hetoje e analizoje provat e marra sa siper gjykata te konkludoje ne lidhje me
pergjegjesine e paleve ne lidhje me moszbatimin e kontrates, nese mospermbushja e detyrimeve
provohet se ka qene reciproke apo ka ardhur per fajin e vetem njeres nga palet, atehere cili eshte
demi i shkaktuar pales tjeter dhe masa, etj.
    Nese nga gjykata eshte e nevojshme qe dokumentat shkresore qe do te marre nga Dega e
Doganes ne lidhje me sasite e produkteve te tranzituara nga e paditura te kqyren nga eksperte,
per te dhene mendim per mbritjen e sasise se produkteve, shkarkimin e tyre, kryerjen e
veprimeve doganore, magazinimin reanzitimin dhe dorezimin e produkteve paditesit, etj., te
caktoje nje grup tjeter ekspertesh, duke i vene ne dispozicion dokumentat shkresore qe do te
administroje.
    Ne zbatim e interpretim te nenit 698 e vijues te K.Civil, qe jane dispozita te pjeses
pergjitheshme qe zbatohen per zgjidhjen e kontrates dhe kritereve qe vete palet kane caktuar ne
kontrate per zgjidhjen e saj, te zgjidhet edhe kerkimi tjeter i pales paditese ne lidhje me,
zgjidhjen e kontrates per shkak te mospermbushjes se detyrimeve nga pala e paditur, sic eshte
pretenduar. Ne kete rast gjykata te analizoje kriteret qe ligji dhe kontrata percaktojne per
zgjidhjen ose jo te kontrates, nese provon ose jo shkaqet qe e bejne ate kontrate te zgjidhet.
                                                 127
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te Proçedures Civile

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.776, date 28.06.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e
ceshtjes per rigjykim ne Gjykaten e Apelit Tirane, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 21.11.2006
128
Nr.11111-00074-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-884 i Vendimit (1270)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A. Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Irma Bala       Anetare
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 14.11.2006 dhe 21.11.2006 morri ne shqyrtim çështjen civile me
palë:

         PADITËS:          FATMIRA DONO, përfaqësuar nga
                       av. Eduard Shoshi
         TË PADITUR:        MINISTRIA E EKONOMISË, përfaqësuar
                       nga Avokati i Shtetit
                       AGJENCIA KOMBËTARE E PRIVATIZIMIT
                       (AKP), përfaqësuar nga juristi Shamet Shabani
                       DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E
                       DOGANAVE

                  OBJEKTI I PADISË:
            Detyrimi i pales së paditur për të privatizuar
               objektin e ndërtuar mbi truallin tonë.
            Baza Ligjore: Ligji nr.7512, date 10.08.1991,
          Vendimi i Keshillit te Ministrave nr.159, date 13.03.2003
           dhe neni 153 i Kodit te Procedures Civile (K.Pr.C.)


    Gjykata e shkallës së parë Tiranë me vendimin nr.2401, datë 17.05.2004 ka vendosur:
       Pranimin e padisë.
       Detyrimin e të paditurve, të Ministrisë së Ekonomisë dhe Agjencisë Kombëtare të
       Privatizimit të privatizojë objektin e ndodhur në rrugën “Reshit Çollaku” me
       siperfaqe 178 m2, sipas aktit te vlerësimit në vlerën 79.831 lekë.

    Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.338, datë 15.03.2005 ka vendosur:
       Lënien në fuqi të vendimit nr.2401, date 17.05.2004 te Gjykatës së shkallës së
       parë Tiranë.
                                               129
    Kundër këtij vendimi kanë bërë rekurs A.K.P. dhe Avokati i Shtetit, i cili perfaqeson
Ministrine e Ekonomise, të cilet kërkojnë prishjen e tij, duke parashtruar këto shkaqe:

   A.K.P. ka parashtruar se:
  - Gjykata nuk mund te detyroje A.K.P. të kryejë privatizimin e pronës shtetërore në
   kundërshtim me ligjin dhe aktet nenligjore te dalë në zbatim të tij, pasi shitja e pronës
   shtetërore bëhet me miratim të Ministrise së Privatizimit.
  Avokati i shtetit ka parashtruar se:
  - Nuk mund te detyrohet me vendim gjykate lidhja e nje kontrate ne kundershtim me
   vullnetin e paleve.
  - Sipas ligjit, A.K.P. realizon vetem shitjen mbi bazën e dokumetacionit të paraqitur per
   privatizim nga institucioni i autorizuar. Ajo nuk mund te detyrohet te beje shitjen e
   objektit me vendim gjykate.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    perpara se te fillonte relatimi i ceshtjes nga gjyqtari Perikli Zaharia,

                      VËREN
    Kunder vendimit te gjykates se apelit dhe atij te gjykates se shkalles se pare, sikurse u
permend, kane paraqitur rekurs A.K.P. me 23.03.2005 dhe Avokati i Shtetit me 15.03.2005.
    A.K.P. ka hequr dore nga rekursi, duke e formalizuar kete heqje dore me shkrim, (me
nr.prot.1552, date 25.04.2005), te nenshkruar nga drejtori i pergjithshem, Zihni BEQIRAJ.
    Po keshtu, Avokati i Shtetit hoqi dore nga rekursi, duke e bere heqjen dore me shkrim, ne
zbatim te kerkesave te diktuara nga neni 490 i K.Pr.C., me arsyetimin se, ceshtja eshte zgjidhur
jashtegjyqesisht midis paleve.
    (Shiko shkresen e Avokatures se Shtetit me nr.prot.1137, date 14.11.2005, protokolluar
ne Gjykaten e Larte me 14.11.2006).
    Heqja dore nga rekursi iu komunikua, ne zbatim te dispozites se mesiperme,
perfaqesuesit te pales paditese, av. Eduard Shoshi, i cili ishte i pranishem ne kete seance.
    Ne keto kushte, ketij Kolegji nuk i mbetet tjeter veçse, te pushoje gjykimin ne Gjykaten e
Larte.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte mbeshtetur ne nenet 490 dhe 491 te K.Pr.C.,

                    VENDOSI
    Pushimin e gjykimit ne Gjykaten e Larte.

                                Tirane, me 21.11.2006
130
Nr.11111-00363-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-905 i Vendimit (1271)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Agron A.Lamaj     Kryesues
           Perikli Zaharia    Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 14.11.2006 dhe 21.11.2006 mori ne shqyrtim çështjen civile me
palë:

         PADITËS:          ILIR GJYLBEGU, përfaqësuar nga
                       av. Lulzim Koko
         E PADITUR:         SHOQERIA “ALBISNA” SHPK, në mungesë
         PERSON I TRETË:      ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE
                       PALUJATSHME (Z.R.P.P.) TIRANE, në mungesë

                    OBJEKTI I PADISË:
               Permbushje e detyrimeve kontraktore
            dhe regjistrimi ne Z.R.P.P. te bashkepronesise midis
         Ilir Gjelbegut dhe shoqerise “ALBISNA” shpk mbi truallin,
          sipas perqindjes se parashikuar ne kontraten e shkembimit
                date 28.12.2000 te lidhur midis tyre.
        Detyrimin e Z.R.P.P. per te bere rregjistrimin e bashkepronesise
       midis Ilir Gjylbegut dhe shoqerise "ALBISNA" shpk mbi truallin,
     sipas perqindjes se parashikuar ne kontraten e shkembimit date 28.12.2000
         dhe kontrates se shitjes date 02.04.1996, te lidhur midis tyre.
             Baza Ligjore: Nenet 31 e vijues te K.Pr.Civile,
       nenet 192 e vijues te Kodit Civil, nenet 199 e vijues te Kodit Civil,
                  ligji nr.7843, date 13.07.1994
             “Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajteshme”,
        kontrata e shkembimit nr.6954 Rep., 1843 Kol., date 28.12.2000,
          kontrata e shitjes nr.1542 Rep., 475 Kol., date 02.04.1996.


    Gjykata e shkallës së parë Tirane me vendimin nr.6106, date 13.12.2004 ka vendosur:
       Pranimin e pjesshem te padise.
       Detyrimin e te paditurit shoqeria “ALBISNA " shpk te njohe bashkepronar
       paditesin Ilir Gjylbegu ne raport 20% mbi truallin prej 103 m2, e cila eshte


                                            131
        siperfaqe ndertimi, diference nga kontrata e shitjes dhe matjet faktike, aktualisht e
        pa zene me ndertim ne anen lindore, si dhe pasqyrimet e kesaj bashkepronesise ne
        regjistrat e Z.R.P.P.
        Rrezimin per pjesen tjeter te padise, si e pabazuar ne ligj dhe ne prova.

    Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.1190, date 08.12.2005 ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.6106, date 13.12.2004 te Gjykates se shkalles se pare
       Tirane.
       Detyrimin e pales se paditur shoqeria “ALBISNA” shpk te njohe bashkepronar ne
       teresi paditesin Ilir Gjylbegu ne raport 20% ne siperfaqen funksionale 403.75 m2.
       Urdherohet Z.R.P.P. Tirane te pasqyroje kete vendim ne regjistrat e saj.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka bere rekurs pala e paditur, shoqeria “ALBISNA”
shpk, e cila parashtron këto shkaqe për prishjen e tij:
  - Detyrimet kontraktore te percaktuara ne kontraten e shkembimit date 28.12.2000 jane
    permbushur plotesisht. Me nenshkrimin e kesaj kontrate paditesi ka humbur pronesine
    mbi truallin, duke e fituar kete te drejte shoqeria “Albisna” shpk.
  - Paditesi ne padi i eshte referuar nenit 199 te K.C., qe ben fjale per bashkepronesine ne
    pjese, ndersa gjate gjykimit ai i eshte referuar bashkepronesise se detyrueshme (nenet
    209-221 te K.C.). Te njejten reference ka bere gjykata ne arsyetimin e vendimit te saj.
  - Trualli i mbetur prej 403.75 m2 eshte pjese funksionale e ndertimit. Siperfaqja prej 103
    m2 eshte pjese e siperfaqes se lire prej 403.75 m2 dhe jo pjese e truallit mbi te cilin ngrihet
    ndertimi.
  - Me lidhjen e kontrates se shkembimit te dates 28.12.2000 eshte ndryshuar kontrata e
    meparshme e shitjes me kusht dhe per pasoje te gjitha detyrimet e shoqerise “ALBISNA
    ”sh.p.k.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Perikli Zaharia, perfaqesuesin e paditesit, i cili kerkoi te
lihet ne fuqi vendimi i gjykates se apelit dhe si bisedoi çështjen ne teresi,

                       VËREN
    Paditesit i eshte kthyer me vendimin nr.1143, date 29.01.1995 te Komisionit te Kthimit
dhe Kompensimit te Pronave (K.K.K.P.) nje truall i lire prej 751.8 m2, i ndodhur ne rrugen
“Nikolla Tupe” Tirane.
    Me daten 02.04.1996 ai ka lidhur me palen e paditur, shoqeria “ALBISNA”shpk nje
kontrate te emertuar kontrate shitje, sipas se ciles i shet kesaj pale truallin e siperpermendur, me
kusht qe ajo te ndertonte nje godine banimi me jo me pak se 5 kate dhe me nje siperfaqe
ndertimore jo me pak se 450 m2. Paditesi nepermjet kesaj kontrate shitje do te merrte si
kundervlefte 20% te siperfaqes se ndertimit te godines.
    Me mbarimin e ndertimit te objektit me 28.12.2000 eshte lidhur nje kontrate tjeter midis
dy paleve te mesiperme, ajo e shkembimit, nepermjet te ciles paditesi i ka kaluar pales se paditur
truallin qe kishte ne pronesi te tij, me siperfaqe 751.8 m2 dhe si kembim per kete truall te dhene
per ndertim, pala e paditur i ka dhene paditesit nga godina tetekateshe e banimit e ndertuar prej
saj 20% te siperfaqes se ndertimit.132
    Paditesi ka kerkuar te regjistrohet ne bashkepronesi te paleve te mesiperme kontraktore
edhe siperfaqja e truallit mbi te cilen nuk eshte ngritur godina e banimit, duke pretenduar se, pala
e paditur nuk ka plotesuar kushtet e parashikuara ne kontraten e shitjes date 02.04.1996, lidhur
me siperfaqen e ndertimit te godines te percaktuar ne ate kontrate,
    Pala e paditur ka prapsuar se, me kontraten e shkembimit date 28.12.2000 paditesi eshte
zhveshur nga pronesia mbi truallin.
    Gjykata e shkallës së parë ka vendosur pranimin e pjesshem te padise, duke detyruar
palen e paditur te njohe bashkepronar paditesin ne raport 20% mbi truallin prej 103 m 2, siperfaqe
ndertimi kjo diference e parashikuar nga kontrata e shitjes dhe matjet fakti e aktualisht e pa zene
me ndertim ne anen lindore. Kjo gjykate ka arsyetuar se, sipas kontrates se shitjes date
02.04.1996 siperfaqja e ndertimit duhet te ishte jo me pak se 450 m2, kur nga aktekspertimi ka
rezultuar se, kjo siperfaqe eshte 347 m2 dhe meqenese pala e paditur nuk e ka respektuar ate
kontrate per siperfaqen 103 m2, paditesi duhet te jete bashkepronar ne kete siperfaqe, sipas
pjeseve perkatese te bashkepronesise.
    Gjykata e Apelit Tirane ka ndryshuar vendimin e Gjykates se shkalles se pare Tirane,
duke e detyruar palen e paditur ta njohe bashkepronar ne teresi paditesin ne raport 20% ne
siperfaqen prej 403.75 m2 e mbetur e lire nga ndertimi dhe duke urdheruar Z.R.P.P. Tirane ta
pasqyroje kete vendim ne regjistrat e saj.
    Gjykata e apelit ka arsyetuar se, pretendimet e paditesit jane te bazuara ne nenin 199 te
K.C., paragrafi i dyte, sipas te cilit saktesohet se “te drejtat dhe detyrimet e bashkepronareve
caktohen ne perpjestim me pjeset perkatese”, gje qe ne rastin konkret eshte parashikuar ne
kontraten e shitjes se lidhur midis paleve ne proces me daten 02.04.1996 dhe ne kontraten e
shkembimit date 28.12.2000.
    Ky Kolegj e cmon vendimin e gjykates se apelit te bazuar ne ligj.
    Gjykata e apelit ka pranuar me te drejte se, me lidhjen e kontrates se shkembimit palet
ndergjyqese kane ndryshuar vetem llojin e kontrates, nga kontrate shitje ne ate shkembimi dhe ne
kete menyre, nuk ka ndryshuar asnjehere pronesia e paditesit, pasi ajo ka kaluar nga pronesi mbi
truallin ne pronesi mbi objektin, ndertimin e ri. Per kete shkak, paditesi ka te drejten e
bashkepronesise mbi sendin ne raport me pjesen e tij te pronesise mbi te.
    Gjykata e apelit ka ndryshuar me te drejte vendimin e gjykates se shkalles se pare, pasi
bashkepronesia e paditesit me palen e paditur nuk kufizohet vetem ne truallin prej 103 m2, e
parashikuar si siperfaqe ndertimi ne kontraten e shitjes, por ajo eshte ne teresi, ne raport me 20%
ne truallin prej 403,75 m2, qe konsiderohet si siperfaqe funksionale e godines se banimit.
    Per rrjedhoje, ky Kolegj i gjen te pabazuara pretendimet e pales se paditur, se me lidhjen
e kontrates se shkembimit paditesi ka humbur pronesine mbi truallin dhe per pasoje, edhe
pronesine mbi ate pjese te tij prej 403,75 m2, qe nuk eshte siperfaqe ndertimore.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te K.Pr.C.,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.1190, date 08.12.2005 te Gjykatës së Apelit Tirane.

                               Tirane, me 21.11.2006
                                                133
                    MENDIMI I PAKICËS
     Ne, gjyqtaret ne pakice, Perikli Zaharia dhe Evjeni Sinoimeri, nuk pajtohemi me
zgjidhjen qe shumica i ka dhene ceshtjes civile me pale: padites - Ilir Gjylbegu, i paditur -
Shoqeria “Albisna” shpk, personi i trete- Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme
(Z.R.P.P.) Tirane.
     Siç rezulton nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore, paditesi ka qene pronar i nje
trualli te lire te ndodhur ne rrugen “Nikolla Tupe”, te dhene me vendimin nr.1143, date
29.01.1995 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave.
     Palet ndergjyqese kane lidhur me daten 02.04.1996 nje kontrate shitje me kusht. Sipas
kesaj kontrate, paditesi i shet pales se paditur truallin e siperpermendur, me kusht qe i padituri te
ndertonte nje godine banimi me jo me pak se pese kate dhe me nje siperfaqe ndertimore jo me
pak se 450 m2. Si kundervlefte, nga kjo kontrate shitje paditesi do te merrte 20% te siperfaqes se
ndertimit te godines.
     Paditesi eshte zhveshur nga pronesia mbi kete truall pasi ka lidhur kontraten e
shkembimit date 28.12.2000 me te paditurin. Kjo kontrate, sic parashikohet ne nenin 757 te
Kodit Civil, ka per objekt kalimin e ndërsjelltë te pronesise se sendeve ose te te drejtave te tjera
nga njeri kontraktues tek tjetri.
     Keshtu, paditesi i ka kaluar ne pronesi pales se paditur me kontraten e mesiperme te
shkembimit truallin qe kishte ne pronesi te tij, me siperfaqe 751.8 m2 dhe si kembim per kete
truall te dhene per ndertim, pala e paditur i ka dhene paditesit nga godina tetekateshe e banimit,
qe kishte ndertuar, tre apartamente ne katin e dyte me siperfaqe 129 m2, 106 m2 dhe 114 m2, dy
apartamente ne katin e gjashte me siperfaqe 106 m2 dhe 114 m2 dhe nje bodrum me siperfaqe 54
m2 .
     Ne keto rrethana, paditesi ka pretenduar se, pala e paditur nuk ka plotesuar kushtet e
parashikuara ne kontraten e dates 02.04.1996, pasi nuk eshte respektuar siperfaqja ndertimore e
percaktuar ne ate kontrate. Ne kete menyre, ka kerkuar perpara gjykates permbushjen e
detyrimeve kontraktore, qe te regjistrohet ne bashkepronesi midis paleve edhe siperfaqja e
truallit mbi te cilen nuk eshte ndertuar dhe rregjistrimin ne Z.R.P.P. te bashkepronesise.
     Ne, gjyqtaret ne pakice, ndryshe nga shumica mendojme se, ne rrethanat e mesiperme
gjykatat kane vepruar ne kundershtim me ligjin.
     Keshtu, sipas nenit 690 te Kodit Civil, kontrata e lidhur rregullisht ka forcën e ligjit për
palët.
     Paditesi e ka patur te qarte ne kohen e nenshkrimit te kesaj kontrate se, sheshi i ndertimit
i akorduar me vendimin perkates te Keshillit te Rregullimit te Territorit (K.RR.T.) prane
Bashkise Tirane ishte 695 m2 dhe koefiçenti i shfrytezimit 0,44 ose 44% per ndertimin e godines
me tete kate. Nga matjet faktike ka rezultuar se, siperfaqja ndertimore e objektit te mesiperm
eshte 347 m2.
     Keshtu, duke lidhur kontraten e shkembimit pa u realizuar kontrata e shitjes me kusht,
palet ndergjyqese kane pranuar me vullnetin e tyre ta ndryshojne kete te fundit.
     Ne rast se paditesi do te kishte pretendime per respektimin e kontrates se shitjes me kusht
date 02.04.1996, duhet t’i kishte pasqyruar keto pretendime ne kohen e lidhjes se kontrates se
dyte te shkembimit, date 28.12.2000. Per rrjedhoje, mospasqyrimi i ketyre pretendimeve ne kete
te fundit presupozon se paditesi i ka pranuar kushtet e reja te kontrates se shkembimit, duke i
konsideruar te ndryshuara ose te permbushura kushtet e kontrates se mepareshme.
134
    Pranimi i pretendimit te paditesit se, ai duhet te njihet bashkepronar me palen e paditur ne
pjesen e truallit qe i kaloi asaj per ndertim dhe qe mbeti pa u shfrytezuar, nuk eshte ne pajtim me
ligjin. Me dorezimin e sipefaqes se ndertimit si me siper paditesi ka humbur te drejten ekskluzive
te pronesise mbi kete truall. Trualli i mbetur pa u shfrytezuar per ndertim konsiderohet si pjese
funksionale e pallatit, prandaj paditesi ka po ato te drejta si banoret e tjere te pallatit.
    Paragrafi ne kontraten e shkembimit se, palet kane te drejten e bashkepronesise ne
ambjentet e perbashketa ne perqindje me pjeset e tyre te pronesise, nuk mund te interpretohet sic
pretendon paditesi, pasi ambjentet e perbashketa jane ne bashkepronesi te detyrueshme dhe ne
perdorim edhe te banoreve te tjere te pallatit.
    Ne, gjyqtaret ne pakice mendojme se, ne kushtet e bashkepronesise se detyrueshme
gjykata nuk mund te vendose detyrimin per njohje e bashkepronesise ne pjese, duke urdheruar
Z.R.P.P. te beje regjistrimin e kesaj bashkepronesie.
    Prandaj, ndryshe nga shumica jemi te mendimit qe, vendimi i Gjykates se Apelit dhe
vendimi i Gjykates se shkalles se pare Tirane duhet te ndryshohen, duke u vendosur rrezimi i
padise.

    `                   Evjeni Sinoimeri       Perikli Zaharia
                                                135
Nr.11115-00189-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-909 i Vendimit (1275)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 23.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.11115-00189-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

         PADITËSE:         HATIXHE GOJANI, perfaqesuar me prokure
                       te posaçme nga av. Avni Shehu.
         I PADITUR:         HABIB BUDANI, perfaqesuar me prokure
                       te posaçme nga av. Dashamir Kore.

                   OBJEKTI I PADISË:
             Detyrimin e te paditurit te me liroje truallin
             (me emertim ullishte+truall) me sip.700 m2
                ndodhur ne Shkallnur Durres,
             duke prishur ndertimin qe ka bere mbi te.
            Baza Ligjore: Nenet 296, 302, 175 te Kodit Civil.


    Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.580, date 10.03.2004 ka vendosur:
       “Pranimin e kerkese padise se ngritur nga paditesja Hatixhe Gojani, duke u
       detyruar i padituri Habib Budani te liroje dhe dorezoje siperfaqjen e tokes prej
       700 m2 te zene (rrethuar me gardh, tel gabian) nga ku 85.6 m2 ze ndertesa nje
       kateshe, me konstruksion blloqe betoni, e mbuluar me cati me tjegulla dhe brenda
       catise nje dhome, e cila e ka hyrjen ne anen jugore te kesaj shtepie e futja behet
       me shkalle hekuri spirale.
       Kjo prone ndodhet ne zonen kadastrale nr.3385, me nr.pasurie 458/90, ndodhur ne
       Shkallnur Durres dhe ka keto kufizime: Veri - Pasurine 458/89 me balle 24.30 ml
       dhe ndertese 1 kateshe; Lindje - Pasuria 458/65 me balle 28.80 ml me siperfaqje
       te lire; Jug - Pasuria 458/11 me balle 24.30 ml me rruge dhe vila tre kateshe,
       Perendim - me pasurine 458/7 me balle 28.80 ml me rruge, theksuar ne
       planvendosjen shk.1:200 te aktit te ekspertimit, ndertesa prej 85.6 m2 me vije
       ngjyre e kuqe, ndersa gardhi me vije lejla”.136
    Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.348, date 05.07.2005 ka vendosur:
       “Lenien ne fuqi te vendimit civil nr.80, date 10.03.2005 te Gjykates se Rrethit
       Durres”.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, brenda afatit ligjor, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.C., ka ushtruar rekurs pala e paditur, duke kerkuar prishjen e vendimeve dhe rrezimin e
padise per keto shkaqe:
  - I padituri nuk eshte posedues i paligjshem i sendit. Me daljen e ligjit nr.9304, date
    28.10.2004 “Per legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale” posedimi i te paditurit
    eshte bere i ligjshem ne kuptim te nenit 305/2 te Kodit Civil, si posedim i fituar nga ligji i
    lartpermendur, te pakten derisa ky ligj te perfundoje zbatimin e tij.
  - Me vertetimin e Kryetarit te Komunes Rrashbull provohet se ndertimi eshte kryer para 9
    vjetesh dhe se i padituri ka nisur proceduren e legalizimit. Zona ku eshte kryer ndertimi i
    te paditurit eshte zone informale dhe jo zone urbane. Edhe ne çertifikaten per vertetim
    pronesie te ZRPP, paditesja ka te regjistruar 700 m2 ullishte dhe jo truall, si i tille nuk
    ben pjese ne zone urbane.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi gjyqtarin Fatos Lulo; perfaqesuesin e pales paditese av. Avni Shehu, qe
kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se apelit; perfaqesuesin e pales se paditur av.
Dashamir Kore, qe kerkoi prishjen e vendimeve dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes, si dhe
shqyrtoi ceshtjen ne teresi,

                         VËREN
    Vendimi nr.348, date 05.07.2005 i Gjykates se Apelit Durres eshte marre ne zbatim te
gabuar te ligjit dhe si i tille duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per rishqyrtim ne ate gjykate.
    Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar se me kontraten e shitblerjes
nr.5720 rep., date 27.07.2004 paditesja ka blere nga familja Shuaipi nje siperfaqje ullishte prej
700 m2. Pronesia e paditeses mbi kete siperfaqje ullishte pasqyrohet dhe ne çertifikaten e
pronesise te dates 30.07.2004 leshuar nga Z.R.P.P. Durres. Paditesja ka pretenduar se 100 m2
nga siperfaqja e mesiperme eshte zene nga banesa e te paditurit. Sipas pretendimit te paditeses, i
padituri eshte posedues i paligjshem i sendit dhe se ndertimi i bere prej tij eshte ndertim pa leje.
Ne keto kushte paditesja ka kerkuar lirimin dhe dorezimin e sendit.
    Gjykata e shkalles se pare Durres duke pranuar padine ka arsyetuar se ne rastin konkret
posedimi i sendit nga i padituri eshte i paligjshem, duke iu referuar nenit 10, pika 2 te ligjit
nr.9304 “Per legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale” ku thuhet: “Kur siperfaqja e zene
nga ndertimet eshte prone private legalizimi i baneses behet pas kalimit te pronesise mbi
siperfaqjen e zene nga pronari te ndertuesi i baneses ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil”.
Gjykata ka argumentuar se meqenese palet nuk kane rene dakort per kalimin e pronesise dhe i
jane drejtuar gjykates, pretendimet e te paditurit se perfiton nga zbatimi i ketij ligji nuk
qendrojne. Kete vendim te Gjykates se shkalles se pare Durres e ka gjetur te mbeshtetur ne ligj
dhe gjykata e apelit, duke e lene ne fuqi.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se vendimet e mesiperme jane marre ne zbatim te
gabuar te dispozitave ligjore ne fuqi, qe rregullojne marredheniet ne fushen e legalizimit te
ndertimeve pa leje dhe pronesine e trojeve mbi te cilat ato jane ngritur.                                                 137
     Gjykatat gjate shqyrtimit te kesaj ceshtje duhet te kishin vleresuar ligjshmerine e
posedimit te siperfaqjes objekt konflikti nga ana e pales se paditur. I padituri ne prapesimet e tij
ka pretenduar se posedimi i tij eshte i ligjshem per shkak te hyrjes ne fuqi te ligjit nr.9304, date
28.10.2004 “Per legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale”. Ne nenin 10 te ketij ligji
parashikohet si vijon:
     “Neni 10 / Zgjidhja e pronësisë mbi parcelën ndërtimore.
     Zgjidhja e pronësisë mbi parcelën ndërtimore nga ndërtimet e banesave pa leje bëhet si
më poshtë:
     1. Kur sipërfaqja e zënë nga ndërtimet në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji është
pronë jopublike e paluajteshme e shtetit ….
     2. Kur sipërfaqja e zënë nga ndërtimet është pronë private, legalizimi i banesës bëhet
pas kalimit të pronësisë mbi sipërfaqen e zënë nga pronari te ndërtuesi i banesës, në përputhje
me dispozitat e Kodit Civil.
     Në rastet kur ky kalim nuk realizohet, pronari i sipërfaqes së zënë nga ndërtimet
kompensohet në përputhje me ligjin nr.9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin
e pronës”. Në këtë rast, kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore te ndërtuesi i banesës bëhet
sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni”.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se nga ana e gjykatave nder te tjera nuk eshte
zbatuar drejt kjo dispozite e ligjit, duke mos marre parasysh parashikimet e paragrafit te fundit te
nenit 10. Ne kuptim te paragrafit te dyte te ketij neni, me hyrjen ne fuqi te ligjit ligjit nr.9304,
date 28.10.2004 “Per legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale”, gjykatat duhet te
shqyrtonin ligjshmerine e posedimit te truallit mbi te cilen eshte ngritur ndertimi pa leje i te
paditurit. Ne zbatim te kerkesave te ligjit te siperpermendur, pronesia mbi siperfaqjen e zene
edhe ne rast se nuk zgjidhet me mirekuptim me pronarin, i kalon subjektit qe ka ndertuar, duke u
kompensuar pronari sipas legjislacionit per kthimin dhe kompensimin e pronave.
     Per te konkluduar ne lidhje me perfshirjen e pales se paditur ne rrethin e subjekteve qe
perfitojne nga legjislacioni mbi legalizimin e ndertimeve pa leje, ne zbatim te parimeve
themelore te zhvillimit te procesit gjyqesor, gjykatat duhet te hetonin nese pala e paditur ka
permbushur detyrimin qe parashikon neni 7/a i ketij ligji, ne lidhje me afatin kohor per paraqitjen
e vete deklarimit te ndertimit pa leje. Ne zbatim te nenit 12 te K.Pr.C. eshte detyrim i pales se
paditur te paraqese formularin e vetedeklarimit te ndertimit te paligjshem qe ka depozituar prane
organeve te qeverisjes vendore.
     Ne te njejten kohe, ne perputhje me nenin 14 te K.Pr.C., gjykatat duhet te kishin hetuar
perfshirjen ose jo te siperfaqjes objekt konflikti ne kategorine e siperfaqjeve te zena nga
ndertimet pa leje qe legalizohen. Ne funksion te perfshirjes te kesaj siperfaqeje ne zone
informale, ne kuptim te ligjit nr.9304, date 28.10.2004 “Per legalizimin dhe urbanizimin e
zonave informale”, ne nenin 8/c parashikohet se percaktimi “zone informale” behet me vendim
te KRRTRSH. Persa me lart gjate rishqyrtimit te ceshtjes gjykata duhet te mbaje parasysh dhe
dispoziten e nenit 3/c te ligjit te mesiperm, duke verifikuar ne rast se zona ku ndodhet siperfaqja
ndertimore mbi te cilen eshte ndertuar banesa e pales se paditur trajtohet ne baze te dispozitave te
ligjit nr.7665, date 21.01.1993 “Per zhvillimin e zonave qe kane perparesi turizmin” dhe akteve
nenligjore te dala ne zbatim te tij. Nderkohe ligji i mesiperm eshte shfuqizuar me hyrjen ne fuqi
te ligjit nr.9482, date 03.04.2006 “Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa
leje”, qe ka lejuar legalizimin dhe brenda vijes kufizuese ndertimore.
138
    Ne lidhje me faktin nese siperfaqja ne pronesi te paditeses eshte truall apo ullishte ka
rezultuar se ne çertifikaten e pronesise ne emer te paditeses kjo siperfaqe figuron te jete ullishte.
Ne kartelen e pasurise se paluajteshme (fq.9 e dosjes) eshte shenuar se kjo pasuri eshte jashte
“vijes kufizuese se ndertimit” (vija e verdhe). Pala paditese ka pretenduar se ne zone jane
miratuar nga K.RR.T. e Qarkut dhe e Komunes ndertime dhe si e tille siperfaqja duhet te
trajtohet si siperfaqje trualli. Porse neni 5 dhe neni 6 i ligjit nr.8405, date 17.09.1998 “Per
urbanistiken” ka parashikuar procedurat per miratimin e vijes kufizuese te ndertimit dhe
ndertimin jashte territoreve te urbanizuara. Ne baze te nenit 12 te K.Pr.C. eshte detyrim i pales
paditese te vertetonte kategorizimin urbanistik te siperfaqes objekt konflikti, persa kohe qe ne
vertetimin e Z.R.P.P. Durres kjo siperfaqe figuron e regjistruar si ullishte.
    Per sa me lart, ne mbeshtetje te nenit 486 dhe 465/2 te K.Pr.C., gjate rishqyrtimit te
ceshtjes, gjykata e apelit, bazuar ne nenin 224/a te K.Pr.C. duhet te urdheroje kryerjen e nje akt-
ekspertimi ku te percaktohet siperfaqja e zene nga ndertimi pa leje i pales se paditur dhe
perfshirja ose jo e kesaj siperfaqe ne zonat qe jane objekt i legjislacionit per legalizimet e
ndertimeve pa leje.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te Procedures Civile,

                      VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.348, date 05.07.2005 te Gjykates se Apelit Durres dhe dergimin e
ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 23.11.2006
                                                 139
Nr.11115-00138-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-818 i Vendimit (1276)

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar

ne daten 23.11.2006, mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore çeshtjen civile me nr.11115-00138-
00-2005 akti, qe u perket paleve:

          PADITËSE:         NAUNKA MUÇARAKU, ne mungese
          E PADITUR:        ELI AGALLIU, ne mungese.

                   OBJEKTI I PADISË:
                     Kthim sendi
                dhe pagim i fitimit te munguar.
               Baza Ligjore: Neni 296 i Kodit Civil.


    Gjykata e shkalles se pare Fier, me vendimin nr.276, date 07.03.2001 ka vendosur:
       “Pranimin e padise se paditeses Naunka Mucaraku (Gjeci) kunder te paditures Eli
       Agalliu, duke detyruar te padituren Eli Agalliu te liroje dhe dorezoje paditeses
       Naunka Mucaraku (Gjeci), nje siperfaqje toke prej 1456 m2, te ndodhur ne fshatin
       Gryke te Komunes Seman te kufizuar: Veriu: -rruge, nga Lindja: - Trualli i vete
       paditeses, nga Jugu: rruga Fier-Seman dhe banesa e te paditures Eli Agalliu dhe
       nga Perendimi - rruge”.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.158, date 01.04.2005 ka vendosur:
       “Prishjen e vendimit nr.276, date 07.03.2001, te Gjykates se Rrethit gjyqesor Fier
       dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes”.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit, brenda afatit ligjor, ne mbeshtetje te nenit 472 te
K.Pr.C. ka paraqitur rekurs paditesja Naunka Mucaraku, e cila kerkon prishjen e vendimit te
gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare, duke parashtruar
keto shkaqe:
  - Siperfaqen e truallit e kemi te regjistruar ne Z.R.P.P. me nr.pasurie 82/45, date
    08.02.2005, regjistrim i kryer ne zbatim te vendimit te K.K.K.P. Fier.140
  -  Gjykata e apelit nuk permend asnje dispozite ligjore qe eshte shkelur nga Gjykata e
    Rrethit gjyqesor Fier.
  -  Gjykata e apelit padrejtesisht eshte bazuar ne paraqitjen e nje fotokopje akti te marrjes se
    tokes ne pronesi ne emer te Bektash Agalliut pasi ky akt nuk eshte ne emer te te paditures
    dhe kjo e paditur nuk paraqiti ndonje akt trashegimie per te provuar lidhjen qe ka me
    Bektash Agalliu. Ne baze te vendimit te K.K.K.Pronave dhe certifikates se pronesise
    rezulton se trualli ndodhet ne zonen kadastrale nr.1874 dhe nr.pasurie 82/45, ndersa ne
    aktin e marrjes se tokes ne pronesi te Bektash Agalliut rezulton te jete ne parcelen 82/42,
    pra, eshte ne vende te ndryshme. Nga provat eshte vertetuar plotesisht fakti qe trualli qe
    ka zene e paditura nuk ka qene asnjehere toke bujqesore dhe nuk eshte ndare sipas ligjit
    nr.7501, ka qene truall brenda vijes kufizuese te fshatit.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi gjyqtarin Fatos Lulo, ne mungese te paleve ndergjyqese, si dhe shqyrtoi
ceshtjen ne teresi,

                         VËREN
     Vendimi nr.158, date 01.04.2005 i Gjykates se Apelit Vlore eshte marre ne zbatim te
gabuar te ligjit dhe si i tille duhet te prishet dhe ceshtja te kthehet per rishqyrtim ne ate gjykate.
     Nga aktet e administruara ne dosjen gjyqesore ka rezultuar se paditeses Naunka
Mucaraku se bashku me trashegimtaret e tjere ligjore te Leko Mucarakut me vendimin nr.80,
date 2.12.1994, te K.K.K.Pronave Fier i eshte njohur dhe kthyer nje siperfaqe toke trualli prej
5060 m2, e ndodhur ne fshatin Gryke te Komunes Seman me kufij: V - rruga e repartit ushtarak,
L - shtepi banimi, J - shtepi banimi e rruga Fier Seman, P - rruge e shtepi banimi. Sa me lart
eshte vendosur ne zbatim te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe kompensimin e
pronave ish - pronareve”.
     Mbeshtetur ne nenin 296 te Kodit Civil, paditesja i eshte drejtuar gjykates me padi
rivendikimi, duke pretenduar se rreth 1400 m2 truall, prone e saj mbahet ne menyre te
paligjshme fillimisht nga Bektash Agalliu dhe ne vijim nga bashkeshortja e tij, e paditura Eli,
duke u bere keshtu pengese ne ushtrimin e te drejtes se pronesise.
     Gjykimi ne Gjykaten e shkalles se pare Fier eshte zhvilluar ne mungese te pales se
paditur. Gjykimi ne Gjykaten e shkalles se pare Fier ka konkluduar me marrjen e vendimit
nr.276, date 07.03.2001 duke vendosur pranimin e padise. Pa ia njoftuar kete vendim te paditures
qe ka qene ne mungese gjate gjykimit, ka filluar ekzekutimi i vendimit nga ana e zyres te
sherbimit te permbarimit gjyqesor prane Gjykates se shkalles se pare Fier. E paditura ka
kundershtuar gjyqesisht veprimet permbarimore. Gjykata e shkalles se pare Fier me vendimin
nr.1447, date 11.12.2001 ka vendosur rrezimin e padise. Gjykata e Apelit Vlore me vendimin
nr.72, date 10.05.2002 e ka lene ne fuqi kete vendim. Gjykata e Larte me vendimin nr.19, date
08.01.2004 ka vendosur prishjen e vendimeve dhe pranimin e padise, duke vleresuar se nuk jemi
perpara nje vendimi gjyqesor, te kthyer ne titull ekzekutiv persa kohe vendimi nuk i eshte
njoftuar pales ne mungese ne perputhje me nenet 130 e vijim te K.Pr.C.
     Pas gjykimit ne Gjykaten e Larte eshte bere komunikimi i rregullt i vendimit te themelit
(vitit 2001) pales se paditur, e cila me tej e ka ankimuar vendimin e gjykates se shkalles se pare
ne gjykaten e apelit brenda afateve ligjore.
                                                 141
     Gjate gjykimit ne Gjykaten e Apelit Vlore e paditura ka paraqitur nje Akt te Marrjes se
Tokes ne Pronesi ne emer te Bektash Agalliut, i cili ka qene subjekt qe ka perfituar nga zbatimi i
ligjit nr.7501, date 19.07.1991 “Per token”. Me arsyetimin se pretendimi i paditeses se e paditura
i ka zene forcerisht siperfaqen prej 1390 m2 qe ajo ka marre me vendimin e K.K.K.Pronave
nr.80, date 02.12.1994, nuk eshte e mbeshtetur ne prova, Gjykata e Apelit ka pushuar gjykimin.
Gjykata e apelit ka argumentuar se e paditura rezulton te jete pajisur me kete siperfaqje ne baze
te Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi. Ne keto rrethana gjykata e apelit ka konkluduar se padia
e paditeses eshte nje padi qe s’mund te ngrihet.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte vlereson se vendimi i Gjykates se Apelit Vlore eshte
marre ne zbatim te gabuar te dispozitave ligjore, konkretisht nenit 32 te K.Pr.C. ku parashikohet:
“Padia mund të ngrihet: a) për të kërkuar rivendosjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që
është shkelur; b) për vërtetimin e qenies ose mosqenies së një marrëdhënieje juridike ose një të
drejte; c) për njohjen e vërtetësisë ose pavërtetësisë së një dokumenti me pasoja juridike për
paditësin”.
     Konstatohet se ne rastin ne gjykim paditesja ka ngritur padi per lirimin dhe dorezimin e
sendit mbeshtetur ne nenin 296 te Kodit Civil. Per ngritjen e kesaj padie ligja kerkon plotesimin
e tri kushteve, a) paditesi te gezoje tagrin e pronesise, b) i padituri te jete posedues ose nendores i
sendit, c) sendi te jete i rivendikueshem.
     Ne rastin konkret gjykata e apelit duhet te kishte konstatuar legjitimimin aktiv te
paditeses ne ngritjen e kesaj padije. Me vendimin nr.80, date 02.12.1994 te K.K.K.P. Fier
paditeses dhe trashegimtaret e tjere ligjore te Leko Mucarakut, u jane kthyer 5060 m2 truall.
Gjate gjykimit ne Gjykaten e shkalles se pare Fier, ne akt-ekspertimin e urdheruar nga gjykata,
eksperti ka konkluduar (shih fq.9 te dosjes gjyqesore) se nje pjese nga siperfaqja qe i eshte
kthyer paditeses ne zbatim te ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe kompensimin e
pronave ish - pronareve” posedohet nga pala e paditur (legjitimimi pasiv). Ne keto kushte
gjykata e apelit ka zbatuar keq ligjin duke vendosur pushimin e gjykimit me arsyetimin se padia
nuk mund te ngrihej.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte cmon se ne mbeshtetje te nenit 6 dhe 8 te K.Pr.C.
gjykata duhet te ishte shprehur ne lidhje me pretendimet e paditeses dhe prapsimet e te paditures
duke vendosur ne perfundim ne lidhje me objektin e padise. Meqenese gjykimi ne gjykaten e
shkalles se pare eshte zhvilluar ne mungese te pales se paditur dhe duke qene se ne rastin konkret
ka rezultuar se te dyja palet kane nje titull pronesie mbi sendin, gjykata ne mbeshtetje te nenit 14
te K.Pr.C. duhet te kishte kryer nje hetim gjyqesor te plote e te gjitheanshem. Gjykata duhet te
vleresonte titujt e pronesise ne harmoni me provat e paraqitura nga palet dhe rrethanat ligjore,
duke cmuar ne perfundim pranimin ose rrezimin e padise.
     Ne mbeshtetje te nenit 486 dhe 465/2 te K.Pr.C. gjate rishqyrtimit te ceshtjes, gjykata e
apelit duhet t’i kerkoje pales paditese te provoje mbeshtetjen ne ligj te titullit te pronesise
(vendimi nr.80, date 02.12.1994 te K.K.K.P. Fier) perballe te njejtit detyrim te pales se paditur
per titullin e pronesise qe zoteron e paditura (Akti i Marrjes se Tokes ne Pronesi). Gjate
vleresimit te ketyre titujve te pronesise, mbeshtetur ne nenin 16 te K.Pr.C., gjykata duhet te
vleresoje dhe te marre ne analize dispozitat e ligjit nr.7698, date 15.04.1993 “Per kthimin dhe
kompensimin e pronave ish-pronareve”, dispozitat e ligjit nr.7501, date 19.07.1991 “Per token”
dhe zbatimin e tyre ne rastin konkret.
     Nderkohe, per nje vleresim te drejte te vendndodhjes se siperfaqjes objekt konflikti, ne
mbeshtetje te nenit 224/a, gjykata e apelit duhet te vendose kryerjen e nje akti-ekspertimi,
perfundimet e te cilit te mund te debatohen nga palet ndergjyqese.142
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/c te Kodit te Procedures Civile,

                      VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.158, date 01.04.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e
ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 23.11.2006
                                                 143
Nr.31001-00492-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-796 i vendimit (1277)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Evjeni Sinoimeri    Anetare

ne seance gjyqesore date 23.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe i perket:

         PADITËS:          PATRIOT SAKOLLARI, perfaqesuar nga
                       Av. Delo Isufi.
         E PADITUR:         BASHKIA TIRANE,
                       DREJTORIA E PERGJITHESHME EKONOMIKE
                       DHE DREJTORIA E DHENIES SE LEJEVE PER
                       USHTRIM AKTIVITETI, perfaqesuar nga juristja
                       Lindita Troja.

                       OBJEKTI:
                Anullimi i refuzimit te miratimit
             te liçenses per transport udhetaresh me taksi.
            Detyrimi i pales se paditur te miratoje rinovimin
              e lejes per transport udhetaresh me taksi.
               Baza Ligjore: Neni 324 te K.Pr.Civile,
               neni 81 i ligjit 8308, date 18.03.1998.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendim nr.3880, date 15.06.2005 ka vendosur:
       Rrezimin e kerkese-padise se paditesit Patriot Sakollari si te pabazuar.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendim nr.1009, date 18.10.2005 ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.3880, date 15.06.2005 te gjykates se shkalles se pare.
       Anullimin e aktit administrativ per refuzimin e miratimit te liçenses per transport
       udhetaresh me taksi nr.206, date 01.10.2003 te Drejtorise se Dhenieve te lejeve
       per ushtrim aktiviteti prane Bashkise Tirane.
       Detyrimi i Bashkise Tirane te Drejtorise se dhenieve te lejeve per ushtrim
       aktiviteti te miratoje rinovimin e lejes per transport udhetaresh me taksi per
       paditesin Patriot Sakollari.144
    Kunder vendimit ka ushtruar rekurs pala e paditur Bashkia Tirane, e cila kerkon prishjen
e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare
Tirane, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata e apelit ka shkelur ligjin proçedurial dhe material civil.
  - Ne e kemi refuzuar rinovimin e lejes per ushtrim aktiviteti “Taksi”, mbi kerkesen e
    paditesit, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk ishte i rregullt. Paditesi ka perdorur dy
    patenta; nje e vitit 1998, me nr.serial 521858 e cila nuk eshte e rregullt dhe nje e vitit
    1999 ku ka fituar klasin “C”.
  - Ne vitin 2001 kur ka aplikuar per taksi 4+1 ai ka qene ne dijeni se ajo patente nuk vlente
    megjithate e ka depozituar me dashje ate dokument, pasi kriteri baze per pajisjen me
    liçense ishte kriteri i klasit “D”.
  - Ky fakt rezulton i provuar nga shkresa nr.5296 prot, date 27.10.2004 e Drejtorise
    Rajonale se Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane. Patenten e klasit “D” e ka fituar ne
    date 16.12.2002 ndaj dhe Bashkia nuk e ka rinovuar liçensen per transport udhetaresh
    4+1 ne vitin 2001.
  - Bazuar ne ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore” me ndryshimet e tij si
    dhe udhezimin nr.5781, date 23.12.2003 e Ministrise se Transportit ne piken 7.4.7 thuhet
    se: Subjektit i hiqet liçenca apo autorizimi nga autoritetet kur provohet se subjekti
    transportues ka paraqitur informacion jo te sakte, ose ka fallsifikuar ne lidhje me te
    dhenat e kerkuara per marjen e liçenses apo autorizimit.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Evjeni Sinoimeri, perfaqesuesin e pales paditese Av.
Delo Isufi, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Tirane; mbrojtesen e pales
paditur juristen Lindita Troja, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Vlore dhe
lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se pare dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Rekursi i paraqitur nga pala e paditur - Bashkia Tirane nuk permban asnje nga shkaqet e
parashikuara ne nenin 472 te K.Pr.Civile, prandaj vendimi i Gjykates se Apelit Tirane nr.1009,
date 18.10.2005 me te cilin eshte ndryshuar vendimi i gjykates se rrethit duke u anulluar akti
administrativ i refuzimit te dhenies se liçenses, duhet te lihet ne fuqi si i drejte e i bazuar ne ligj.
     Nga materialet e administruara ne te dy shkallet e gjykimit ka rezultuar se paditesi Patriot
Sakollari eshte person fizik i regjistruar per ushtrimin e aktivitetit per transport udhetaresh me
taksi. Kete aktivitet e ka ushtruar mbi bazen e liçenses nr.206, date 01.10.2003 te leshuar nga
pala e paditur - Bashkia Tirane. Me mbarimin e afatit te vlefshmerise se ketij dokumenti paditesi
i eshte drejtuar Bashkise per rinovimin e tij, por prej saj, me shkresen e dates 26.01.2005, ka
marre pergjigje negative. Arsyeja, sipas shkreses, eshte se dokumentacioni i paraqitur nga
paditesi nuk eshte i rregullt, pasi kur jane leshuar lejet e viteve te mepareshme, dokumentacioni i
paraqitur nga paditesi e konkretisht deshmia e aftesise, ka qene me te dhena te ndryshme nga te
dhenat qe paraqet ajo aktuale. Sipas pales se paditur, paditesi ka qene ne dijeni te ketij fiktiviteti i
cili i eshte bere me dije qe ne vitin 1999.
     Me padine ne gjykim paditesi ka kerkuar anullimin e ketij akti qe i refuzon pajisjen me
liçense dhe detyrimin e pales se paditur ta pajise me kete dokument.
                                                  145
    Gjykata e rrethit pranon ne vendimin e saj se paditesi ka marre leje per ushtrim aktiviteti
duke perdorur nje dokument jo te vlefshem. Ai ka paraqitur dy dokumenta me te dhena te
ndryshme ku njeri prej tyre ishte fiktiv. Per sa me siper ajo arrin ne konkluzionin se, me te drejte
nga Bashkia i eshte refuzuar rinovimi i liçenses. Kjo e ka çuar ate gjykate ne perfundimin se
padia duhet rrezuar.
    Ne ndryshim nga gjykata e rrethit, gjykata e apelit pranon se qenia e dy deshmive te
aftesise me te dhena te ndryshme nuk eshte faji i paditesit - gje qe rezulton nga shkresa e
Drejtorise se Pergjitheshme te Transportit Rrugor. Nga ana tjeter sipas kesaj gjykate, paditesi
ploteson kriteret per ushtrim aktiviteti te sherbimit taksi te parashikuara ne udhezimin nr.5781,
date 22.01.2004 te Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit. Deshmia e aftesise qe ai
disponon eshte e rregullt dhe e tille ka qene dhe ajo e mepareshme. Per sa me siper ajo ka
ndryshuar vendimin e gjykates se rrethit dhe ka pranuar padine e paditesit, duke anulluar aktin e
refuzimit te dhenies se lejes dhe duke detyruar Bashkine te rinovoje liçensen.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte e vlereson te drejte e te bazuar vendimin e gjykates se
apelit.
    Nga kjo gjykate eshte hetuar lidhur me faktin se sa paditesi i ploteson kriteret e
parashikuara ne Udhezimin e Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit per ushtrimin e
aktivitetit te sherbimit taksi dhe eshte konkluduar pozitivisht. Edhe vete pala e paditur nuk e
konteston kete fakt. Ajo pranon se paditesi e ka patenten e klasit “D” - nder kushtet kryesore per
te ushtruar kete aktivitet. Por sipas pales se paditur arsyeja e mos rinovimit te liçenses eshte se ne
vitet e mepareshme paditesi ka paraqitur nje patente jo te rregullt dhe sipas saj, per kete fakt
paditesi ka qene ne dijeni te plote.
    Keto pretendime te ngritura ne te dy shkallet e gjykimit nuk kane rezultuar te provuara.
Ne dosjen gjyqesore eshte administruar shkresa e leshuar nga Drejtoria e Pergjitheshme e
Transportit Rrugor e cila ben pergjegjes per parregullsite e shume deshmive te aftesise te
leshuara ne vite, Komisariatet e Policise qe i kane leshuar. Nisur nga sa me siper gjykata e apelit
drejt arsyeton ne vendimin e saj se paditesi nuk eshte fajtor per keto parregullsi ndaj dhe nuk
duhet te penalizohet, duke mos ju rinovuar liçensa. Me te drejte eshte arritur gjithashtu ne
perfundimin se duhet te detyrohet pala e paditur te miratoje rinovimin e saj.
    Nga sa me siper nuk rezulton asnje shkak ligjor qe te beje te cenueshem vendimin e
gjykates se apelit.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.1009, date 18.10.2003 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 23.11.2006
146
Nr.31003-01652-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-828 i Vendimit (1278)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Besnik Imeraj     Anetar
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 23.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          SHOQ “PETROLIMPEKS” SH.A., perfaqesuar
                       nga Oljon Kaso
         I PADITUR:         DEGA E TATIM PAGUESVE TE MEDHENJ,
                       DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE,
                       KOMISIONI I APELIMIT TATIMOR, perfaqesuar
                       nga Av. i Shtetit Abaz Deda.

                   OBJEKTI I PADISË:
                Anullim i akteve administrative,
           njoftimi vleresimit nr.8033/2 prot, date 02.12.2005
              te Deges se Tatim Paguesve te Medhenj,
     vendimi nr.7434/4, date 21.02.2006 te Drejtorise se Pergjithshme Tatimeve,
       vendimi nr.191, date 19.04.2006 te Komisionit te Apelimit Tatimor.
            Baza Ligjore: Nenet 324 e vijues te K.Pr.Civile.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.4841, date 26.09.2006 ka vendosur:
       Nxjerrjen e ceshtjes jashte juridiksionit gjyqesor.

   Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs pala paditese duke parashtruar shkaqet e
meposhteme:
  - Vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte i padrejte dhe i marre ne
   kundershtim me provat e paraqitura.
  - Konform kerkesave te ligjit ne kemi ezauruar rekursin administrativ, perpara se t’i
   drejtohemi gjykates, duke i`u drejtuar ne lidhje me njoftim vleresimin fillimisht,
   Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
  - Shoqeria jone eshte teresisht e legjitimuar ne ngritjen e padise dhe ne kerkimin e saj per
   shqyrtimin nga gjykata, pasi i ka permbushur kerkesat e ligjit per rekursin administrativ.                                              147
  -   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane ka aplikuar gabim ligjin, duke e konsideruar ceshtjen
     si jashte juridiksionit gjyqesor.
  -   Ne keto kushte kerkojme prishjen e vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe
     kthimin e ceshtjes ne kete gjykate per vazhdimin e gjykimit.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   perfaqesuesin e pales paditese, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe dergimin e ceshtjes per
vazhdimin e gjykimit,
   perfaqesuesin e avokatit te shtetit, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit,
   dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi civil nr.4841, date 26.09.2006 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte i
bazuar ne ligj, prandaj duhet te lihet ne fuqi.
    Gjykata e shkalles se pare, ne kundershtim me sa ka pretenduar pala paditese, ka arritur
ne perfundimin se ajo nuk ka ezauruar paraprakisht kerkesat proceduriale per ankimin kunder
aktit te vleresimit tatimor ne rruge administrative. Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve i ka
kthyer pergjigje pales paditese se nuk mund ta merrte ne shqyrtim ankimin pa u paguar prej saj
me pare detyrimi i percaktuar ne akt-vleresimin tatimor. Gjithashtu edhe Komisioni i Apelimit te
Tatimeve me vendimin nr.191, date 19.04.2006, bazuar ne kerkesat e neneve 55, 58 te ligjit
nr.8560, date 22.12.1999 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, ka vendosur
lenien ne fuqi te vendimit te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
    Pra, rezulton se organet e shqyrtimit te ankimit ne rruge administrative nuk kane pranuar
ta marrin ne shqyrtim ankesen, d.m.th. nuk e kane shqyrtuar ceshtjen ne themel, per arsye te
mosplotesimit te kerkeses per parapagimin e detyrimit tatimor. Pretendimi per te bere
kompesimin e ketij detyrimi tatimor te pales paditese me shumat qe organet tatimore detyrohen
t`ia rimbursojne pales paditese, nuk eshte marre parasysh, sepse ky detyrim nuk eshte
konsideruar prej saj si detyrim i kerkueshem dhe i kompensueshem. Per me teper, rezulton qe kjo
kerkese per kompensim te jete bere pasi Drejtoria e Pergjitheshme e Tatimeve kishte kthyer
pergjigje per mosshqyrtimin e ankimit pa u paguar detyrimi. Ne keto rrethana, kur negocimi i
kompensimit varet nga pelqimi i organeve tatimore, gje qe nuk eshte pranuar prej tyre, pala
paditese nuk kishte rruge tjeter, vecse te parapaguante detyrimin sipas akt vleresimit tatimor, si
kusht per te vazhduar ankimin ne rruge administrative.

                     PËR KËTO ARSYE
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 59 te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
     Lenien ne fuqi te vendimit nr.4841, date 26.09.2006 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor
Tirane.

                                Tirane, me 23.11.2006
148
Nr.31003-01663-00-2006 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-829 i Vendimit (1279)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 23.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          SHOQ “MERT” SH.P.K., perfaqesuar
                       nga av. Haneme Bakia.
         TË PADITUR:        KOMISIONI I APELIMIT TATIMOR,
                       DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE,
                       DEGA E TATIM TAKSAVE TIRANE,
                       perfaqesuar nga Av. i Shtetit Kadri Skera.

                   OBJEKTI I PADISË:
              Pavlefshmeri e njoftim vleresimit tatimor
        nr.9824 prot., date 19.07.2004 te Deges se Tatim Taksave Tirane.
       Anullimi i vendimit nr.148, date 10.01.2005 te Komisionit te Apelimit.
              Baza Ligjore: Neni 31, 32/a i K.Pr.Civile,
        Nenet 108, 115/a, 116/c, 117/1 e 121/2 te K.Pr.Administrative.
                 Ligji nr.8560, date 22.12.1999
           “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”,
          Udhezimi i Ministrit te Financave nr.4, date 10.02.2004.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.2228, date 20.04.2006 ka vendosur:
       Te nxjerre ceshtjen me pale paditese Shoqeria “Mert” sh.p.k., jashte juridiksionit
       gjyqesor dhe zgjidhjen e konfliktit ne rruge administrative.

   Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs pala paditese, duke parashtruar shkaqet
e meposhteme:
  - Vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte i gabuar, si rrjedhoje e zbatimit te
   gabuar te ligjit.
  - Arsyetimi i gjykates se duhet te perfundohet ankimi ne rruge administrative, jo vetem qe
   vjen ne kundershtim me objektin e padise, por dhe me ligjin.                                              149
  -  Gjykata ne vendimmarrjen e saj nuk ka pasur parasysh objektin e kesaj padie qe eshte
    “... pavlefshmeria e aktit ...”, por i referohet nje kerkimi te paparaqitur per gjykim.
  -  Per sa me siper kerkojme prishjen e vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane,
    duke e shpallur ceshtjen brenda juridiksionit gjyqesor.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   perfaqesuesin e pales paditese, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe dergimin e ceshtjes per
vazhdimin e gjykimit,
   perfaqesuesin e Avokatit te Shtetit, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit,
   dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                        VËREN
    Vendimi civil nr.2228, date 20.04.2006 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me te cilin
eshte vendosur nxjerrja e ceshtjes jashte juridiksionit gjyqesor per shkak se nuk eshte ezauruar
paraprakisht procedura e shqyrtimit te ankimit ne rruge administrative, eshte i pabazuar ne ligj,
prandaj ky vendim duhet te prishet dhe ceshtja te dergohet ne ate gjykate per vazhdimin e
gjykimit.
    Prej shkakut e objektit te padise se paraqitur prej paditesit rezulton se ai nuk e ka cmuar
te ndjeke paraprakisht rrugen proceduriale te ankimit kunder aktit te njoftim-vleresimit tatimor,
duke pretenduar se ky akt duhet te konsiderohet si nje akt administrativ absolutisht i pavlefshem.
Per keto rrethana u eshte referuar neneve 108, 115/a, 116/c, 117/1 e 121/2 te Kodit te
Procedurave Administrative. Ne keto rrethana gjykata eshte e detyruar te respektoje
procedurialisht te drejten e disponibilitetit te pales paditese.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 59 te K.Pr.Civile,

                    VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.2228, date 20.04.2006 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe
dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit.

                               Tirane, me 23.11.2006
150
Nr.31001-00224-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-830 i Vendimit (1280)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 23.11.2006 mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE,
                       perfaqesuar nga juristi Shamet Shabani.
         I PADITUR:         KOMISIONI I SHERBIMIT CIVIL, ne mungese.
         PALË E TRETË:       GENCI AHMATAJ, perfaqesuar nga
                       Av. Llambi Kulo.

                  OBJEKTI I PADISË:
            Kundershtim te vendimit nr.104, date 20.04.2005
                te Komisionit te Sherbimit Civil.
          Baza Ligjore: Neni 8/2 i Ligjit nr.8549, date 11.11.1999
                “Per Statusin e Nepunesit Civil”.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.86, date 15.09.2005 ka vendosur:
       Rrezimin e kerkeses se kerkuesit Drejtoria e Pergjithshme e Doganave kunder
       Komisionit te Sherbimit Civil.

   Kunder vendimit te mesiperm ka ushtruar rekurs pala paditese, duke parashtruar shkaqet
e meposhtme:
  - Vendimi administrativ nr.786/5, date 25.02.2005 i Drejtorit te Pergjithshem te Doganave
   per te larguar nga puna personin e trete Genc Ahmataj eshte i drejte dhe i bazuar ne ligj.
  - Arsyetimi i vendimit te K.SH.C. eshte i pambeshtetur ne prova dhe ne ligj. Ne rastin
   konkret Drejtori i Pergjithshem i Doganave ka vepruar ne perputhje me ligjin dhe aktet
   nenligjore.
  - Vendimi yne dhe ne themel eshte i bazuar ne ligj. Eshte vertetuar plotesisht se ish-
   doganieri Genci Ahmataj ka vepruar ne kundershtim flagrant me dispozitat e Kodit
   Doganor.
  - Ne keto kushte kerkojme prishjen e vendimit date 16.09.2005 te Gjykates se Apelit
   Tirane.                                              151
             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Thimjo Kondi,
   perfaqesuesin e pales paditese, qe kerkoi prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit dhe
Komisionit te Sherbimit Civil,
   perfaqesuesin e te paditurit Genc Ahmetaj, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te apelit,
   dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Vendimi civil nr.86, date 15.09.2005 i Gjykates se Apelit Tirane, me te cilen eshte
vendosur rrezimi i kerkeses se Drejtorise se Pergjitheshme te Doganave kunder vendimit nr.104,
date 17.06.2005 te Komisionit te Sherbimit Civil eshte i bazuar ne ligj, prandaj duhet te lihet ne
fuqi.
     Nga shqyrtimi i ceshtjes ne Komisionin e Sherbimit Civil dhe ne Gjykaten e Apelit
Tirane rezultojne faktet dhe rrethanat e ceshtjes si me poshte:
     Personi i trete Genc Ahmetaj ka punuar prane Deges se Doganes Durres qe nga viti 2002,
ne detyren e doganierit, se fundi ne sektorin e kontrollit fizik ne kategorine C2.
     Me shkresen nr.786/5, date 25.02.2005 te pales se paditur eshte marre masa disiplinore
“Largimi nga puna”, me motivacion “Per veprime jashte procedurave ligjore te percaktuara ne
Kodin Doganor”. Shkaku per te cilen u mor kjo mase disiplinore, eshte percaktuar se doganieri
Genc Ahmetaj ne date 14.10.2004, gjate kryerjes se procedurave doganore ka pajisur me
vertetim hyrje (ne kushtet e rregjimit te perkohshem) dy subjekte per automjetet e tyre, nderkohe
qe ishin te destinuara per qendrimin definitiv dhe duhet te kryheshin procedurat e zhdoganimit.
Ndaj tij eshte filluar procedimi penal, por akuza eshte pushuar, pasi fakti nuk parashikohet nga
ligji si veper penale.
     Duke mos qene dakort me kete vendim doganieri Genc Ahmetaj eshte ankuar ne
Komisionin e Sherbimit Civil, i cili me vendimin nr.104, date 17.06.2005 ka vendosur:
     Shfuqizimin e aktit administrativ nr.786/5, date 25.02.2005 te pales paditese e kthimin e
ankuesit ne vendin e meparshem te punes. T`i paguhet paga ankuesit per te gjithe kohen e
qendrimit pa pune padrejtesisht, duke filluar nga data 02.03.2005 deri ne zbatimin e ketij
vendimi, me arsyetimin se akti administrativ eshte nxjerre ne kundershtim me proceduren dhe
formen e kerkuar nga ligji dhe se, konform nenit 116/c te K.Pr.Administrative, perben akt
absolutisht te pavlefshem.
     Gjykata e Apelit Tirane, qe e ka shqyrtuar ceshtjen mbi bazen e ankimit te punedhenesit,
Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave, ashtu si Komisioni i Sherbimit Civil, pa i hyre shqyrtimit
te ceshtjes ne themel, d.m.th. nese shkelja eshte kryer nga doganieri Ahmetaj dhe nese kjo
shkelje eshte e tille qe do te perligjet masa e dhene ngaj tij, ka konkluduar se: Komisioni
Disiplinor e ka shqyrtuar ceshtjen ne nje kohe qe e kish pezulluar ate me pare me qellim qe te
priteshin rezultatet e perfundimit te hetimit te ceshtjes penale te kallzuar prej punedhenesit, se
me vone ceshtja penale ka perfunduar me pushimin e saj, sepse fakti nuk parashikohet nga ligji si
veper penale. Gjithashtu, eshte konstatuar se ne te dy shkallet e shqyrtimit te ceshtjes, ne K.Sh.C.
dhe ne gjykaten e apelit, personi i proceduar disiplinarisht nuk eshte njoftuar e nuk ka marre
pjese ne zhvillimin e procedures disiplinore dhe nuk i eshte komunikuar vendimi per marrjen e
mases disiplinore.
152
     Ashtu si K.Sh.C., edhe gjykata e apelit ka arritur ne perfundimin se ne rastin ne shqyrtim
nuk jane respektuar kerkesat proceduriale per nxjerrjen e nje akti administrativ, prandaj ne baze
te nenit 116/c te Kodit te Procedurave Administrative, akti eshte absolutisht i pavlefshem dhe si i
tille, ne baze te nenit 117/1 te ketij kodi ai nuk mund te prodhoje pasoja juridike ligjore.
     Kolegji Civil i Gjykates se Larte i gjen te bazuara perfundimet e arritura prej K.Sh.C. dhe
gjykates se apelit. Procedura disiplinore e zbatuar ndaj nepunesit Genci Ahmetaj nuk ka
respektuar kerkesat e domosdoshme per nje proces te rregullt ligjor, prandaj akti i nxjerre ne
perfundim te saj eshte absolutisht i pavlefshem.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/a te K.Pr.Civile,

                     VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.86, date 15.09.2005 te Gjykates se Apelit Tirane.

                               Tirane, me 23.11.2006
                                                153
Nr.23000-00411-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-891 i Vendimit (1281)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Artan Hoxha      Anetar
           Fatos Lulo       Anetar
           Evjeni Sinoimeri    Anetare
           Shpresa Beçaj     Anetare

ne seancen gjyqesore te dates 23.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile qe u perket:

         PADITËS:          LINDITA MATOHITAJ, perfaqesuar nga
                       Av. Idajet Hoxha.
         I PADITUR:         GERHARD MATOHITAJ, SELIM MATOHITAJ,
                       ne mungese

                     OBJEKTI:
                Heqje e kujdestarise se posaçme.
             Baza ligjore: Neni 275 e vijues i K.Familjes.


    Gjykata e Rrethit Vlore, me vendimin nr.2287, date 28.12.2004, ka vendosur:
       Rrezimin e padise se paditeses Lindita Matohitaj.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.387, date 21.09.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.2287, date 28.12.2004 te Gjykates se shkalles se
       pare Vlore.

   Kunder vendimeve te mesiperme te gjykatave ka paraqitur rekurs paditesja Lindita
Matohitaj, e cila kerkon prishjen e ketyre vendimeve dhe pranimin e kerkese padise:
  - Vendimet e gjykatave jane te kundraligjshme dhe te pabazuar ne prova dhe ne ligj.
  - Paditesja eshte caktuar kujdestare nga keshilli i kujdestarise, e nuk ka pse gjykata te
   caktoje nje kujdestar te posaçem, pra t’i heqe nenes, paditeses, te drejten per te
   administruar edhe pasurine e tij qe rrjedh prej babait te tij.
  - Nuk u vertetua ne gjykim se pasuria te jete shperdoruar prej paditeses.
  - Gjykata nuk ka pse i ndan dy femijet e paditeses, njeri me paditesen dhe tjetri me gjyshin
   dhe gjyshen nga i ati.
  - Nuk u provua ne gjykim qe te kishte konflikt interesash midis te paditurit dhe paditeses,
   por nje gje te tille padrejtesisht e pretendojne gjysherit e te paditurit.
  - Gjykimi per caktimin e kujdestarise se posaçme eshte bere ne mungese te paditeses.


154
  -  Paditesja ka qene me te paditurin ne Itali, dhe ky ka qene duke studjuar ne nje kolegj
    Italian, por ate e kane marre pa dijenin time, dhe e kane sjelle ne Vlore.
  -  Kur ne gjykate nga ana e te paditurit Gerhard Matohitaj ka kerkuar para gjykates
    kujdestari te posaçme ka qene vetem 14 vjeç e nje muaj dhe kerkesa nuk eshte bere prej
    tij, por prej personave te tjere qe kane interes per pasurine e tij.
  -  Kerkoj prishjen e vendimit dhe pranimin e kerkese padise.

             KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtares Shpresa Beçaj, perfaqesuesin e pales paditese Av. Idajet
Hoxha, qe kerkoi pranimin e rekursit, ne mungese te paleve te paditura, dhe pasi e bisedoi
çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi nr.387, date 21.09.2005 i Gjykates se Apelit Vlore eshte i bazuar ne ligj e per
kete shkak duhet te lihet ne fuqi.
    Nga te dhenat qe ndodhen ne aktet qe jane shqyrtuar ne seance gjyqesore nga gjykatat,
rezultojne rrethanat e çeshtjes si me poshte:
    Paditesja Lindita Matohitaj eshte nena e te paditurit Gerhard Matohitaj dhe i padituri
Selim Matohitaj eshte gjyshi nga babai, i femijes Gerhard Matohitaj. Ne Maj te vitit 1999 eshte
vrare babai i femijes Gerhard dhe e drejta prinderore mbi femijet Gerhard dhe Anxhela Matohitaj
eshte ushtruar vetem nga paditesja Lindita. Deri ne date 19.01.2003 femija Gerhard ka jetuar ne
Itali me nenen dhe motren e tij ku ka studiuar ne Kolegjin Italian te qytetit Reggio Emilia. Sipas
deklarimeve te femijes Gerhard, ne kete kohe ai eshte larguar vullnetarsisht nga e ema dhe eshte
kthyer te jetoje me gjysherit e tij Selim dhe Adelina Matohitaj.
    Me kerkesen e femijes Gerhard, me vendimin gjyqesor te formes se prere nr.1388, date
28.07.2004 te Gjykates se shkalles se pare Vlore eshte vendosur te caktohet per te miturin
Gerhard kujdestar i posaçem gjyshi dhe gjyshja nga ati, Selim e Adelina Matohitaj, te cilet do te
permbushin funksionet e kujdestarit qe parashikohen ne nenin 272 te Kodit te Familjes.
    Me kerkese padine e paraqitur per gjykim, paditesja Lindita ka kerkuar ndryshimin e
vendimit te mesiperm duke hequr kujdestarine e posaçme, duke pretenduar se vendimi i
mesiperm eshte dhene ne kundershtim me ligjin dhe se ajo nuk e ka humbur asnjehere te drejten
prinderore.
    Gjykata e shkalles se pare Vlore, mbeshtetur ne rrethanat e çeshtjes siç i ka konstatuar
gjate gjykimit, i ka gjetur te pabazuara pretendimet e paditeses dhe ne perfundim ka vendosur
rrezimin e padise.
    Gjykata e Apelit Vlore e ka shqyrtuar çeshtjen mbi ankimin e paditeses dhe ne perfundim
ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit nr.2287, date 28.12.2004 te Gjykates se Faktit Vlore.
    Ne rekursin e paraqitur para Gjykates se Larte paditesja Lindita Matohitaj ka kerkuar
prishjen e dy vendimeve te gjykatave dhe pranimin e padise, duke parashtruar se keto vendime
jane te kundraligjshme dhe te pabazuara ne prova e ne ligj.
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, si shqyrtoi aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore,
shkaqet e parashtruara ne rekurs, pretendimet e parashtruara nga perfaqesuesi ligjor i paditeses
para Gjykates se Larte, konstaton se dy vendimet e dhena nga Gjykata e shkalles se pare dhe e
Apelit Vlore jane ne zbatim te drejte te ligjit dhe nuk gjen shkaqe ligjore qe t’i beje ato te
cenueshme, per shkaqet si me poshte:                                               155
    Neni 275 i K.Familjes ka percaktuar personat te cilet kane te drejten te kerkojne nga
gjykata caktimin e kujdestarit te posaçem. Kerkesa per caktimin e gjyshit dhe gjyshes si
kujdestar te tij te posaçem eshte bere nga vete femija Gerhard Matohitaj, i cili ne momentin e
paraqitjes se kerkeses para gjykates kishte mbushur moshen e percaktuar me ligj, katermbedhjete
vjeç. Sipas vendimit nr.1388, date 20.07.2004 te Gjykates se shkalles se pare Vlore, i cili ka
marre forme te prere, funksionet e kujdestarit te posaçem per te miturin Gerhard do te jene ato qe
parashikon dispozita e nenit 272 te K.Familjes, sipas te cilit “kujdestari kujdeset per te miturin, e
perfaqeson ate ne te gjitha veprimet juridike dhe administron pasurine e tij, sipas dispozitave te
ketij Kodi”.
    Ne vendimin per caktimin e kujdestarit te posaçem per te miturin Gerhard eshte
percaktuar shkaku (rasti) i vendosjes se kujdestarise posaçme, i bazuar ne nenin 274, germa ″a″
te K.Familjes.
    Kodi i Familjes, ne nenet 274 e vijues te tij, krahas rasteve per vendosjen e kujdestarise
se posaçme, ka parashikuar edhe rastet e mbarimit te saj. Konkretisht neni 280 i K.Familjes
parashikon se: “ujdestaria e posaçme mbaron kur pushojne shkaqet per te cilat eshte vendosur”
duke percaktuar se mbarimi i kujdestarise se posaçme behet me kerkesen e personave, sipas nenit
275 te K.Familjes.
    Nga rrethanat e çeshtjes, te konstatuara gjate gjykimit nga dy gjykatat, ka rezultuar se nuk
kane pushuar shkaqet per te cilat eshte vendosur kujdestaria e posaçme dhe me te drejte te dy
gjykatat kane arritur ne perfundimin se: “funksionet e kujdestarit te posaçem per administrimin e
pasurise se te miturit nuk kane perfunduar dhe nuk ka vend per mbarim te kesaj kujdestarie”.
    Pretendimet e paditeses te parashtruara ne rekurs Kolegji Civil i gjen te pabazuara, pasi
gjykatat ne marrjen e vendimeve te tyre kane patur ne vemendje parimet e pergjitheshme te
Kodit te Familjes dhe konkretisht nenin 2 te tij, i cili parashikon se: “Prinderit, organet
kompetente dhe gjykatat, ne vendimet dhe veprimtarine e tyre, duhet te kene ne konsiderate
paresore interesin me te larte te femijes”. Sikurse del nga aktet kryesore ne dosje, rezulton se
gjykata, per te permbushur kerkesat e ligjit lidhur me interesin e femijes, ka marre mendimin e tij
ne prani te psikologut Roland Xhako ne senace gjyqesore dhe nga deklarimet para gjykates
femija Gerhard ka qene i vendosur ne qendrimin e tij per te mos pranuar kerkesen e nenes se tij
per heqjen e kujdestarise se posaçme.
    Gjithashtu pretendimet e paditeses ne rekurs jane te pabazuar per shkak se ligji nuk e
ndalon ate te ushtroje kujdestarine mbi femijen e mitur. Siç rezulton nga permbajtja e dispozitave
te K.Familjes, ky Kod pranon ushtrimin e kujdestarise mbi femijen e mitur, paralelisht me
ushtrimin e te drejtave nga nje kujdestar i posaçem. Paditesja ka te drejten e saj prinderore per
femijen Gerhard, pasi kjo e drejte asaj nuk i eshte hequr, por ne rastin konkret, vendimi nr.1388,
date 20.07.2004 i Gjykates se shkalles se pare Vlore, vetem i ka dhene te drejten kujdestareve te
posaçem, per te administruar pasurine e femijes

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 485/″a″ te K.Pr.Civile,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.387, date 21.09.2005 te Gjykates se Apelit Vlore.

                               Tirane, me 23.11.2006156
Nr.11111-00276-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-771 i Vendimit (1282)

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Evjeni Sinojmeri    Anetare
           Artan Hoxha      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 23.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile me nr.11111-00276-
00-2005, qe i perket:

          PADITËS:         SHAHIN HARUNI
          I PADITUR:        IDRIZ MITA

                   OBJEKTI PADISË:
                 Detyrim per njohje pronar,
            detyrimin e Z.R.P.P. Vlore te rregjistroje pronen
             Baza Ligjore: Neni 296, 193, 192 i K.Civil.


    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore, me vendimin nr.1724, date 24.10.2003, ka vendosur:
       Pranimin e padise se paditesit Shahin Haruni, duke detyruar te paditurin Idriz
       Mita te njohe pronar trashegimtaret e te ndjerit Ismail Haruni mbi nje siperfaqe
       toke prej 1479 m2 ne vendin e quajtur “Memshyr”.
       Urdherohet Z.R.P.Paluajteshme Vlore t’i ç’rregjistroje te paditurit Idriz Mita
       siperfaqen e tokes prej 1479 m2 nga rregjistri i pasurive, si dhe detyrimin e
       Z.R.P.Paluajteshme Vlore per te rregjistruar aktin e marrjes se tokes ne pronesi
       per siperfaqen 2500 m2 ne emer te paditesit.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.409, date 24.9.2004 ka vendosur:
       Prishjen e vendimit nr.1724, date 24.10.2003 te Gjykates se shkalles se pare Vlore
       dhe pushimin e gjykimit te çështjes.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore, ka ushtruar rekurs paditesi Shahin Haruni, i
cili kerkon prishjen e ketij vendimi dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare
Vlore, duke parashtruar keto shkaqe:
   - 1. I padituri e ka rregjistruar pronen ne kundershtim me ligjin nr.7698, date 15.04.1993
    dhe te ligjit nr.7699, date 21.04.1993, pasi nuk ka patur dokumentacion.                                                157
  -  2. Gjykata e apelit quan te mireqene nje dokument per te provuar pronesine qe ka
    paraqitur Idriz Mita, te nxjerre nga nje flete e librit themeltar te pasurise se paluajteshme.
  -  3. Lidhur me aktin e ekspertimit nuk kam qene dakort ne kryerjen e tij, pasi eksperti eshte
    i lidhur me interesa materiale dhe fisnore me palen e paditur, si dhe kam kerkuar qe
    ekspertiza te behet nga dy persona te cilet duhet te jene te paanshem.

              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Artan Hoxha dhe pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                      VËREN
    Vendimi i gjykates se apelit eshte i mbeshtetur ne ligj e per kete shkak ai duhet lene ne
fuqi.
    Nga aktet e ndodhura ne dosje rezulton se, paditesi eshte pronar i nje siperfaqe toke
bujqesore prej 2500 m2, te ndodhur ne vendin e quajtur “Memshyr” ne parcelen nr.32/1, Bashkia
Vlore, te cilen e ka marre si rezultat i aplikimit te ligjit nr.7501, date 19.07.1991 “Per token”. Ai
ka pretenduar ne gjykim se per 1500 m2 toke, ka mbivendosje me pronen e te paditurit Idriz
Mita, i cili kete siperfaqe e mban padrejtesisht dhe qe e ka regjistruar ne kundershtim me ligjin.
Gjithashtu, meqenese paditesi nuk ka arritur dot ta regjistroje pronen ne fjale ne
Z.R.P.Paluajteshme, ka kerkuar njekohesisht qe te detyrohet kjo zyre si pale e paditur, qe te beje
edhe regjistrimin prones.
    Gjykata e rrethit gjyqesor Vlore e ka pranuar teresisht padine e paditesit, ndersa gjykata e
apelit e ka prishur kete vendim dhe ka pushuar gjykimin e ceshtjes.
    Per te arritur ne perfundimin e saj, gjykata e shkalles se pare ka thirrur ekspert ne gjykim,
i cili ka konfirmuar pretendimin e paditesit se ekziston mbivendosja per 1479 m2 toke, per
pasoje gjykata i ka konsideruar te drejta kerkimet e paditesit.
    Gjykata e Apelit Vlore, ka perseritur pjeserisht shqyrtimin gjyqesor dhe nder te tjera ka
marre vendim per te ribere ekspertimin per percaktimin e vendndodhjes se prones se paditesit
dhe prones se te paditurit. Ne perfundim, ka rezultuar se midis dy pronave nuk ka mbivendosje
dhe se prona e paditesit Shahin Haruni ndodhet 180 m larg nga ajo e te paditurit Idriz Mita. Vec
kesaj, gjykates se apelit i ka rezultuar se ne te gjithe zonen ku ndodhen keto prona nuk ka
perfunduar azhornimi i tyre sipas ligjit per token, i cili ka nje procedure te tille qe tokat e ndara
sipas ligjit duhet te percaktohen konkretisht ne terren se ku ndodhen, mbeshtetur jo vetem ne
siperfaqe, por edhe ne raport me kufizimet me pronat e tjera.
    Ashtu sikurse eshte pretenduar nga paditesi, lidhur me vendndodhjen e prones se tij dhe
rezultatit te dale nga konkluzionet e ekspertimit, pozicioni i prones se paditesit eshte ne distance
dhe jo me mbivendosje me pronen e te paditurit. Ne keto kushte cmohet i drejte vendimi i
gjykates se apelit i cili ka pushuar gjykimin, pasi mes paleve ne fakt nuk ekziston konflikt, te
pakten deri ne kete moment kur nuk ka perfundur azhornimi i zones.
    Kjo menyre zgjidhje i le mundesi paditesit qe pasi te kete perfunduar procedura
administrative e regjistrimit te te gjitha zones kadastrale, dhe ne eventualitetin e percaktimit te
ndryshem te pozicionit te prones se tij me ate qe ka dale ne kete gjykim, te kerkoje perseri ndaj te
treteve, perfshi edhe te paditurin, detyrimin qe ta njohe pronar.
158
                PËR KËTO ARSYE
Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/a te Kodit Procedures Civile,

                 VENDOSI
Lenien ne fuqi te vendimit nr.409, date 24.09.2004 te Gjykates se Apelit Vlore.

                          Tirane, me 23.11.2006
                                           159
Nr.31001-00242-00-2005 i Regj. Themeltar
Nr.00-2006-770 i Vendimit (1283)

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Civil i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Thimjo Kondi      Kryesues
           Fatos Lulo       Anetar
           Shpresa Beçaj     Anetare
           Evjeni Sinojmeri    Anetare
           Artan Hoxha      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 23.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen civile me nr.31001-00242,
qe i perket:

         PADITËS:          FATMIR LLESHI, perfaqesuar nga
                       av. Eduart Shoshi
         E PADITUR:         DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE,
                       perfaqesuar nga Spiro Budo

                   OBJEKTI I PADISË:
                Anullimi i urdherit administrativ
                  nr.871/2, date 2.12.2003,
              “Per perjashtimin nga policia e shtetit”.
              Baza Ligjore: Neni 42, 45 i Kushtetutes,
                ligji nr.8553, date 25.11.1999,
              “Per policine e shtetit”, neni 32, pika 5.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr.3458, date 01.07.2004, ka vendosur:
       Rrezimin e padise.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.485, date 12.04.2005:
       Ka lene ne fuqi vendimi e mesiperm te Gjykates se shkalles se pare Tirane.

    Kunder vendimeve ka paraqitur rekurs paditesi Fatmir Lleshi, i cili kerkon ndryshimin e
tyre dhe pranimin e padise, duke parashtruar keto shkaqe:
  - 1. Gjate dy viteve te fundit nuk kam pasur asnje mase disiplinore.
  - 2. Nga provat e administruara ne seance gjyqesore nuk rezulton te kete asnje veper penale
    ne ngarkimin tim.
  - 3. Masa disiplinore eshte ne kundershtim me dispozitat qe rregullojne marredheniet e
    punes ne Policine e Shtetit.160
              KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Artan Hoxha,
    perfaqesuesin e paditesit, avokatin Eduart Shoshi, i cili kerkoi prishjen e te dy vendimeve
dhe kthimin e akteve ne gjykaten e shkalles se pare, perfaqesuesin e te paditurit Spiro Budo, i cili
kerkoi lenien ne fuqi te vendimeve dhe pasi bisedoi ceshtjen ne teresi,

                      VËREN
    Vendimi i gjykates se apelit eshte marre ne kundershtim me dispozitat procedurale per
kete shkak ai duhet prishur dhe ceshtja duhet te kthehet per rigjykim.
    Paditesi ka qene ne marredhenie pune me palen e paditur ne detyren e pergjegjesit te
sherbimit te linjave ne Komisariatin e Policise Kruje, me graden “Kryeinspektor”. Me urdherin e
Drejtorit te Pergjithshem te Policise se shtetit nr.871/2, date 02.12.2003, eshte larguar nga puna
per shkelje te betimit dhe veprime qe cenojne ne menyre te pariparueshme detyren. Fillimisht
paditesi i eshte drejtuar komisionit te disiplines, sipas ligjit per policine e shtetit, i cili ka
vendosur ta konsideroje te motivuar dhe te bazuar ne ligj urdherin e pales se paditur.
    Te dyja gjykatat kane mbajtur te njejtin qendrim, duke e konsideruar te ligjshem dhe te
mbeshtetur largimin nga puna te paditesit dhe per pasoje kane rrezuar padine e tij.
    Kolegji Civil konstaton nga aktet e ndodhura ne dosje se, ne gjykimin ne shkalle te pare
jane marre nje sere provash shkresore dhe prova te tjera, por ne kundershtim me nenin 14 e 309
te K.Pr.Civile, ato nuk i jane nenshtruar shqyrtimit te tyre ne arsyetimin e vendimit te gjykates.
Gjykata eshte mjaftuar me konstatimin se, “rezulton e provuar nepermjet procedimeve penale te
hapura ne ngarkim te tij dhe kontrollit te kryer nga Kontrolli i Sherbimit te Brendshem (shiko
relacionin e sektorit te personel formimit prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise) se ai ne
menyre konseguente ka kryer veprime ne kundershtim me udhezimet e punedhenesit …”. Gjykata
e apelit, edhe pse eshte pretenduar ne ankim se mungon nje shqyrtim i plote gjyqesor ne
gjykimin ne shkalle te pare, jo vetem nuk e ka konstatuar ate, por edhe nuk e ka korigjuar ne
gjykimin ne shkalle te dyte.
    Si edhe gjykata e shkalles se pare, gjykata e apelit ka quajtur te mireqene faktin se,
veprimet e paditesit kane qene ne kundershtim me permbushjen e rregullt te detyres nga ana e tij
dhe ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se shkalles se pare.
    Po t’i referohemi relacionit te sektorit te personel formimit dhe akteve te tjera te
administruara gjate gjykimit ne shkalle te pare, rezulton se per largimin e paditesit nga puna kane
sherbyer disa shkaqe te trajtuara secila vecmas. Detyra e gjykates ka qene qe t’i analizonte ato
nje per nje nga pikepamja e faktit dhe aktit normativ te cenuar dhe jo t’i merrte apriori te
mireqena, pa ja nenshtruar debatit gjyqesor dhe shqyrtimit te provave te administruara ne
gjykim. Kjo menyre gjykimi vjen ne kundershtim me parimet e gjykimit civil dhe me dispozita te
posacme te K.Pr.Civile, konkretisht nenet 10, 14, 126 e 309 te K.Pr.Civile.
    Kolegji Civil, duke qene se aktet e gjykimit jane te plota, vlereson se kthimi i akteve per
gjykim ne gjykaten e apelit do ishte zgjidhja me e drejte, pasi kjo gjykate i ka te gjitha mundesite
per ta perfunduar vete ceshtjen edhe pse gjykata e shkalles se pare ka gabuar ne gjykimin e saj.
                                                161
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Civil i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 485/c te Kodit Procedures Civile,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.485, date 12.04.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe kthimin e
akteve per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 23.11.2006
162
ÇËSHTJE PENALE
         163
Nr.138 i Regj.Themeltar
Nr.123 i Vendimit

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Ylvi Myrtja      Anëtar
           Besnik Imeraj     Anëtar
           Gani Dizdari      Anëtar
           Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 01.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

          KËRKUESIT:    PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË
                   SHKALLËS SË PARË VLORË.
          PËRSON NËN HETIM: ARJAN XHAFERLLARI, i biri i Hysenit,
                   i dtl.1965, banues në Vlorë, i padënuar.

                      OBJEKTI:
                Vleftësimi i arrestimit në flagrancë
                dhe caktim mase sigurimi personal.


    Gjykata e shkallës së parë Vlorë, me vendimin nr.146, datë 14.07.2006 vendosi:
       Vleftësimin të ligjshëm të arrestimit në flagrancë të personit nën hetim Arjan
       Xhaferllari.
       Caktimin, si masë sigurimi personal ndaj tij, atë të arrestit në burg.

    Ky vendim u miratua nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.63, datë 25.07.2006 të
saj.

    Kundër të dy vendimeve ka paraqitur rekurs, në Gjykatën e Lartë, avokat Luan Xhuveli
me të cilin kërkon ndryshimin e tyre, duke caktuar ndaj klientit të tij një masë tjetër sigurimi të
ndryshme nga ajo e arrestit në burg, duke parashtruar:
  - Klienti im nuk ka asnjë raport me sendin e kundërligjshëm të gjetur në makinën e tij, pasi
    në kohën kur u gjet ai nuk ka qënë në makinë, xhamat dhe dyert e së cilës kanë qënë të
    hapura. Nuk ka asnjë gjurmë daktiloskopike të tij në pakon e gjetur. Edhe në shtëpinë e tij
    nuk u gjet asnjë send i kundërligjshëm. Edhe vlera e lëndës narkotike nuk i kalon të 5
    mijë lekët, në një kohë kur klienti im punon noter dhe është president i një shkolle 9-
    vjeçare jo publike.
164
            KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
   pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Bujar Sheshi, i cili kërkoi
mospranimin e rekursit,

                       VËREN
    Se, me vendimin nr.146, datë 14.07.2006 të Gjykatës së shkallës së parë Vlorë është
vendosur që ndaj Arjan Xhaferllarit - person nën hetim, të caktohet, si masë sigurimi personal
ajo e arrestit në burg, vendim ky, i cili u miratua edhe nga Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin
nr.63, datë 25.07.2006 të saj.
    Në seancën degjimore datë 01.11.2006 që ishte caktuar për shqyrtimin e rekursit të
paraqitur prej mbrojtësit të të arrestuarit, në Gjykatën e Larte, (në parashtrimin e kërkesave
paraprake), përfaqësuesi i prokurorisë, kërkoi që të vendoset mospranimi i rekursit, duke
parashtruar se, me vendimin nr.87, datë 06.10.2006 të Gjykatës së Apelit Vlorë, është bërë
zëvendësimi i masës së sigurimit personal për këtë person, nga arrest në burg, në detyrim për t’u
paraqitur në policinë gjyqësore, zëvendësim për të cilin edhe organi i përfaqësuar prej tij, është
dakord, duke paraqitur edhe një kopje të vendimit të përmendur më lart.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 244/3 dhe 433 të K.Pr.Penale,

                    VENDOSI
    Mospranimin e rekursit të paraqitur nga mbrojtësi i të arrestuarit Arjan Xhaferllari.

                              Tiranë, më 01.11.2006
                                                165
Nr.1337/474 i Regj. Themeltar
Nr.620 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar
           Gani Dizdari     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1337/474 Akti, qe
i perket:

         TË PANDEHURIT:      GEZIM CAFI

                    A K U Z U A R:
                 Per kryerjen e veprave penale
             te vrasjes me paramendim, ne bashkepunim,
                ndaj shtetases Brunilda Neziri,
             vrasjes me paramendim, ne bashkepunim,
            mbetur ne tentative, ndaj shtetasit Fatlum Kadija,
               vrasjes me paramendim, ne tentative,
                 ndaj shtetasit Gentian Selhani
          dhe mbajtjes pa leje te armeve luftarake dhe municionit,
           parashikuar nga nenet 78 - 25, 78 - 22 - 25, dy here
                  dhe 278/2 te Kodit Penal


   Gjykata e shkalles se pare per Krimet e Renda, me vendimin nr.15, date 15.03.2005 ka
vendosur :
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Gezim Cafi per vepren penale te vrasjes me
       paramendim, kryer ne bashkepunim, ne dem te shtetases Brunilda Neziri,
       parashikuar nga neni 78 - 25 te K.Penal dhe ne baze te kesaj dispozite denimin e
       tij me 17 vjet burgim.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Gezim Cafi per vepren penale te vrasjes me
       paramendim, mbetur ne tentative, kryer ne bashkepunim, ndaj shtetasit Fatlum
       Kadija, parashikuar nga nenet 78 - 22 - 25 dhe 23 te K.Penal dhe ne baze te kesaj
       dispozite denimin e tij me 10 vjet burgim.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Gezim Cafi per vepren penale te vrasjes me
       paramendim, mbetur ne tentative, kryer ne bashkepunim, ndaj shtetasit Gentian
166
        Selhani, parashikuar nga nenet 78 - 22 - 25 dhe 23 te K.Penal dhe ne baze te kesaj
        dispozite denimin e tij me 10 vjet burgim.
        Deklarimin fajtor te te pandehurit Gezim Cafi per vepren penale te “Mbajtjes pa
        leje te armeve luftarake dhe municionit, parashikuar nga neni 278/2 i K.Penal dhe
        ne baze te kesaj dispozite denimin e tij me 3 vjet burgim.
        Ne bashkim te denimeve, ne aplikim te nenit 55 te K.Penal, perfundimisht i
        pandehuri Gezim Cafi denohet me nje denim te vetem me 17 vjet burgim.
        Vuajtja e denimit per te pandehurin fillon nga dita e arrestimit te tij, date
        28.08.2003 dhe do te kryhet ne burg te sigurise se larte.
        Provat materiale arma automatik nr.091345 - 90 dhe dy karikatoret e sekuestruar,
        konform nenit 190 te K.Pr.Penale, te kalojne ne favor te shtetit.

    Gjykata e Apelit per Krimet e Renda, me vendimin nr.44, date 26.09.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.15, date 15.03.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       per Krimet e Renda.

    Kunder vendimit te gjykates se apelit per krimet e renda, ka paraqitur rekurs mbrojtesi i
te gjykuarit Gezim Cafi, i cili ka kerkuar prishjen e tij dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates
se shkalles se pare, per shkaqet:
  - Nga gjykata e apelit jane kryer shkelje proçeduriale qe e bejne vendimin e saj te
    pavlefshem. Ne seancen gjyqesore te dates 06.09.2005, kur eshte vendosur gjykimi ne
    mungese te te gjykuarit te arrestuar eshte bere dhe zevendesimi i mbrojtesit te zgjedhur
    prej tij, me mbrojtes kryesisht, veprim qe vjen ne kundershtim me nenet 351/1 dhe 49/5
    te K.Pr.Penale.
  - Gjykata nuk ka vendosur shtyrjen e seances gjyqesore, nderkohe qe kjo eshte kerkuar nga
    i gjykuari per arsye shendetesore.
  - Gjykata duke rrezuar kerkesen per perseritje te shqyrtimit gjyqesor, duke na mundesuar
    mundesine e paraqitjes se provave ne favor te alibise se te gjykuarit.
  - E vetmja prove qe implikon te gjykuarin si autor te ngjarjes eshte shenja e gishtit te tij ne
    armen e gjetur ne vendngjarje, por qe kundershtohet me provat e tjera, qe provojne
    alibine e tij, se kete gjurme e ka lene para dorezimit te saj (armes) ne komisariat.
  - Arsyetimi i gjykates se versioni i paraqitur nga i gjykuari si alibi eshte mundesi dhe jo
    siguri eshte i gabuar dhe nuk perligj deklarimin fajtor te tij, per vepren penale te
    parashikuar nga neni 79/dh te K.Penal.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Gani Dizdari, prokurorin Bujar Sheshi, qe kerkoi lenien
ne fuqi te vendimit nr.44, date 26.09.2005 te Gjykates se Apelit per Krime te Renda Tirane dhe
pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                         VËREN
    Se vendimi nr.44, date 26.09.2005 i Gjykates se Apelit per Krime te Renda Tirane eshte
rezultat i zbatimit te drejte te ligjit penal e proçedurial e si i tille duhet te lihet ne fuqi.
    Nga aktet e administruara ne gjykim ka rezultuar se me daten 13.03.2000 rreth ores
21.00, tek vendi i quajtur ″Kisha e Zonjes se Mire″ ne qytetin e Shkodres, te demtuarit Fatlum
Kadia e Gentian Selhani se bashku me viktimen Brunilda Neziri, i ka parakaluar nje autoveture


                                                167
dhe pasi i ka zene rrugen dhe penguar levizjen, prej saj kane zbritur dy persona te armatosur dhe
te maskuar, te cilet kane qelluar ne drejtim te tyre me arme zjarri.
    Te demtuarit kane mundur te dalin nga makina qe po udhetonin dhe te largohen nga aty,
ndersa viktime Brunilda e plagosur eshte transportuar ne spital nga persona qe kane kaluar
rastesisht, me pas ne vendngjarje, por ka mundur t’i shpetojne jeten.
    Ne vendngjarje eshte gjetur e demtuar nga goditjet me arme zjarri makina me te cilen po
udhetonin te demtuarit dhe viktima, nje arme automatike, si dhe 17 gezhoja, qe sipas akt
ekspertimit balistik ishin qitur nga dy arme, 10 prej te cilave nga arma e gjetur ne vendngjarje.
    Ne natribanin qe lidhte dy kreherat e automatikut te gjetur ne vendngjarje eshte fiksuar
nje gjurme papilare qe ka rezultuar e vlefshme per verifikim dhe sipas aktit te ekspertimit
daktiloskopik ishte lene nga gishti i mesem i dores se djathte te te pandehurit Gezim Cafi.
    Mbi kete baze eshte akuzuar i gjykuari per kryerjen e vepres penale te ″vrasjes me
paramendim″, ne bashkepunim, te ″vrasjes me paramendim″ ne bashkepunim mbetur ne tentative
dy here dhe ″mbajtjes, pa leje te armeve luftarake dhe municionit″, parashikuar nga nenet 78 - 25
dhe 78 - 22 - 25 dy here, dhe 278/2 te K.Penal.
    Gjate gjithe proçesit penal i pandehuri Gezim Cafi ka mohuar ne menyre kategorike
qenien e tij autor te vepres penale per te cilen akuzohet, duke pretenduar se ka alibi, ç’ka ka
sjellur mundesine e lenies se shenjes se gishtit ne natribanin qe lidh kreherat e armes se braktisur
ne vendngjarje. Keto arme sipas tij jane rrembyer nga keqberesit ne komisariatin e policise ne
vitin 1998 dhe jane perdorur prej tyre ne ngjarjen e siperpermendur.
    Te demtuarit kane sqaruar se nuk kane patur konflikt me te gjykuarin Gezim, bile i
demtuari Fatlum Kadia, i cili kishte bashkejetuar ne Itali me viktimen Brunilda, ka deklaruar se
me pare kishte patur nje konflikt me nje shtetas tjeter, te cilin e kishte mbyllur, por jo me te
gjykuarin.
    Ne kushtet si me siper Gjykata e shkalles se pare per Krime te Renda Tirane, me
vendimin nr.15, date 15.03.2005 e ka deklaruar fajtor te gjykuarin Gezim Cafi dhe perfundimisht
e ka denuar me 17 vjet burgim. Kete vendim e ka lene ne fuqi edhe Gjykata e Apelit per Krime
te Renda Tirane.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se, pretendimet e ngitura ne rekurs jane te
pabazuara. I tille eshte edhe pretendimi per zbatim te gabuar te kerkesave te nenit 49 te
K.Pr.Penale ne lidhje me zevendesimin e mbrojtesit te zgjedhur nga i gjykuari.
    Siç rezulton nga proçesverbali i dosjes gjyqesore, ne 8 nga 10 seancat gjyqesore te
zhvilluara, nuk eshte paraqitur avokati mbrojtes i te gjykuarit, gje qe ka shkaktuar zvaritje te
gjykimit. Nga ana e gjykates se shkalles se pare, jane bere te gjitha perpjekjet per njoftimin e
avokatit mbrojtes, ku nder te tjera ka edhe nje shkrese zyrtare te dates 11.06.2005, drejtuar
Dhomes Kombetare te Avokatise, ku pasi i behet me dije mungesa e pajustifikuar e avokatit ne
gjykim, kerkohet marrja e masave administrative ndaj tij. Por edhe pas ketij veprimi, perseri
mbrojtesi i tij nuk eshte paraqitur ne seancat e tjera, megjithese njoftimet jane bere te rregullta
nepermjet flete-thirrjeve te marra e te firmosura prej tij, gje qe e ka detyruar gjykaten te caktoje
mbrojtjes kryesisht.
    Keshtu ne seancen e dates 06.09.2005 nuk eshte paraqitur i pandehuri dhe as mbrojtesi i
zgjedhur prej tij, pavaresisht se edhe ne kete rast kishte dijeni dhe meqenese nuk kishte paraqitur
shkaqe qe te justifikojne mungesen, gjykata ka deklaruar mungesen e te gjykuarit dhe ka
vendosur zevendesimin e mbrojtesit te caktuar prej tij me nje mbrojtes te caktuar kryesisht. Ne
seancen e dates 26.09.2005 eshte paraqitur i pandehuri dhe ka kerkuar qe te mbrohet nga avokati
168
i zgjedhur prej tij, por kjo kerkese eshte rrezuar nga gjykata, duke vazhduar gjykimin me
mbrojtesin e caktuar kryesisht.
    Ne kushtet si me siper Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se, veprimi i kryer nga
gjykata duke vazhduar gjykimin me mbrojtes te caktuar kryesisht, eshte i drejte dhe ne zbatim te
kerkesave ligjore te parashikuara nga neni 49 i K.Pr.Penale. Ne rrethanat si me lart, kur avokati
mbrojtes ndonese kishte njoftim te rregullt per daten dhe oren e gjykimit dhe nuk kishte paraqitur
asnje lloj justifikimi per mungesen e tij, apo kerkese per shtyrjen e seances gjyqesore, nisur edhe
nga qellimi qe gjykimi i çeshtjes te mos zvarritet pafundesisht per kete shkak, gjykata ka qene
krejtesisht e perligjur qe te zhvilloje gjykimin e çeshtjes duke bere zevendesimin e avokatit
mbrojtes, pavaresisht nga qendrimi i mbajtur nga i gjykuari ne lidhje me kete vendim te
ndermjetem te gjykates.
    Theksojme se qendrim te njejte ka mbajtur edhe Gjykata Europiane per te Drejtat e
Njeriut (seksioni i trete) Strasburg, ne vendimin e saj date 16 qershor 2005, ne shqyrtimin e nje
çeshtje penale te gjykates shqiptare, mbi ankimin e aplikimit te (denuarit) T. B,, duke quajtur
proçes te rregullt gjyqesor proçeduren e ndjekur nga gjykata shqiptare, e cila sipas Gjykates se
Strasburgut nuk ka lejuar asnje shkelje te se drejtes se aplikantit per dhenien e ndihmes ligjore.
Ne arsyetimin e kesaj gjykate nder te tjera thuhet: ″Ne kete situate gjykata konstaton qe
autoritetet ne menyren e duhur i realizuan detyrimet e tyre per te siguruar ndihmen ligjore, si
duke shtyre seancat ne menyre qe t’i jepej mbrojtesit te aplikantit mundesia qe te permbushte
detyren e tij, si dhe duke caktuar kryesisht nje avokat sipas skemes se ndihmes ligjore″.
    Pra ne kushtet si me lart, duke respektuar me korrektesi kerkesat ligjore per realizimin e
mbrojtjes, Gjykata e Apelit per Krime te Renda ka vepruar drejt edhe ne lidhje me nderprerjen e
taktikes se ndjekur nga avokati dhe i gjykuari per zvarritjen ne pafundesi te gjykimit. Edhe
pretendimet e tjera te parashtruara ne rekurs, si per refuzimin e kerkeses per perseritje te
shqyrtimit gjyqesor dhe per analize te gabuar te provave, jane te pabazuara e per pasoje Kolegji
Penal çmon se nuk duhen pranuar.
    Nga dosja gjyqesore rezulton se gjykata jo vetem qe nuk i ka shkelur kerkesat e nenit 427
te K.Pr.Penale per perseritje te shqyrtimit gjyqesor, por i ka zbatuar ato duke marre vendim te
bazuar pikerisht ne kete dispozite. Pika ″1″ e ketij neni percakton qarte se eshte gjykata ajo qe e
çmon nese eshte apo jo e nevojshme perseritja e shqyrtimit gjyqesor dhe pikerisht ne zbatim te
kesaj dispozite, Gjykata e Apelit per Krime te Renda, duke e çmuar si te panevojshem ate
veprim, ka vendosur refuzimin e kerkeses. Pra te lejohet apo jo perseritja e shqyrtimit gjyqesor
kjo eshte gjithmone ne çmimin e gjykates se apelit, eshte e drejte e saj dhe jo detyrim.
    Edhe pretendimi per nje analize te gabuar te provave, ndonese nuk eshte objekt shqyrtimi
per kete Kolegj, eshte i pabazuar, mbasi te dy gjykatat ne vendimet e tjera kane bere analize te
plote te provave, mbi te cilat jane mbeshtetur ne deklarimin fajtor dhe denimin e te gjykuarit
Gezim Cafi. Ato hollesisht kane pershkruar rrethanat e ngjarjes, kane analizuar faktin e gjetjes
dhe sekuestrimit ne vend - ngjarje te njeres nga armet e krimit dhe fiksimit ne te (natriban), te
gjurmes ne gisht qe sipas akt - ekspertimit daktiloskopik dhe pyetjes se ekspertit ne gjyq ka 16
element identifikimi qe i perkasin te gjykuarit Gezim Cafi nga 12 elemente qe jane te nevojshem
per te dhene konkluzion kategorik per keto raste. Veç kesaj gjykatat kane analizuar drejte edhe
alibine e ngritur nga i gjykuari ne lidhje me mekanizmin e lenies se kesaj gjurme tek arma e
krimit dhe kane arritur ne perfundim se kjo alibi duhet rrezuar. Pra nga ana e gjykates jane
respektuar kerkesat proçeduriale per çmuarjen e provave ku ne zbatim te nenit 152 te
K.Pr.Penale te gjitha provat i jane nenshtruar shqyrtimit gjyqesor dhe mbi kete baze eshte krijuar
bindja per saktesine ne vertetesine e tyre.                                                169
                   PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/1, germa ″a″ të K.Pr.Penale,

                   VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.44, date 26.09.2005 te Gjykates se Apelit per Krime te
Renda Tirane.

                             Tirane, më 01.11.2006
170
Nr.798 i Regj. Themeltar
Nr.621 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ylvi Myrtaj      Anetar
           Gani Dizdari     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.987 Akti, qe i
perket:

         KËRKUES:         ALBENC GOXHARAJ

                      OBJEKTI:
               Mosekzekutimi i vendimit penal nr.4,
          datë 04.03.2000 i Gjykatës së shkallës së parë Tepelenë,
               për shkak të parashkrimit të dënimit,
                 në bazë të Nenit 68 të K.Penal.


    Gjykata e shkallës së parë Tepelenë, me vendimin nr.20, datë 02.11.2005 ka vendosur:
       Pranimin e kërkesës.

    Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr.148, date 22.12.2005 ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit penal nr.20, datë 02.11.2005 të Gjykatës së shkallës së
       parë Tepelenë si më poshtë:
       Rrëzimin e kërkesës së kerkuesit Albenc Goxharaj si të pabazuar në ligj.

    Kundër vendimit nr.148, date 22.12.2005 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër ka bërë rekurs
i gjykuari Albenc Goxharaj, nepermjet mbrojtesit te tij, për shkaqet:
  - Nga gjykata e apelit nuk është respektuar dhe zbatuar pika “c” e nenit 68 të Kodit Penal
    për parashkrimin e ekzekutimit të dënimit.
  - Arsyetimi dhe interpretimi i gjykatës së apelit lidhur me afatin dhe kufirin maksimal të
    masës së dënimit që parashkruhet sipas gërmave “b” dhe “c” të nenit 68 të K.Penal është
    jollogjik dhe jo gjyqësor.
  - Në bazë të fjalorit të gjuhës së sotme shqipe, parafjala “gjer” përfshin kufirin maksimal
    përcaktues dhe ka shkallëzim në rritje.
                                              171
  -  Në rastin konkret në masën e dënimit gjer në 5 vjet përfshihet vendimi i dënimit me 5
    vjet burgim dhe ky vendim parashkruhet dhe nuk ekzekutohet me kalimin e 5 vjetëve nga
    data që ka marrë formë te prere.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Gani Dizdari, prokurorin Artur Selmani, qe kerkoi
prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates
se rrethit gjyqesor Tepelene; mbrojtesin av. Selfo Dosti, qe kerkoi prishjen e vendimit te
Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se rrethit gjyqesor
Tepelene dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Se vendimi nr.148, date 22.12.2005 i Gjykates se Apelit Gjirokaster eshte rezultat i
zbatimit te gabuar te ligjit penal e per pasoje duhet prishur duke lene ne fuqi vendimin e
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tepelene.
    Nga aktet e ndodhura ne dosjen gjyqesore rezulton e provuar se kerkuesi Albenc
Goxharaj eshe denuar me 5 (pese) vjet burgim me vendimin penal nr.4, date 04.03.2000 te
Gjykates se shkalles se pare Tepelene per vepren penale te vrasjes ne kapercim te kufijve te
mbrojtjes se nevojshme, parashikuar nga neni 83 i K.Penal. Ky vendim ka marre forme te prere
me daten 18.07.2000, me lenien ne fuqi nga Gjykata e Apelit Gjirokaster.
    Ne kerkesen e parashtruar per gjykim kerkohet te vendoset nga gjykata parashkrimi i
ekzekutimit te denimit, bazuar ne nenin 68/c te K.Penal, pasi nga marrja forme te prere e
vendimit kane kaluar 5 (pese) vjet.
    Gjykata e shkalles se pare Tepelene me vendimin nr.20, date 02.11.2005 ka vendosur
pranimin e kerkeses.
    Gjykata e Apelit Gjirokaster me vendimin nr.148, date 22.12.2005 ka vendosur
ndryshimin e vendimit te Gjykates se shkalles se pare Tepelene, duke i rrezuar kerkesen
kerkuesit Albenc Goxharaj si te pabazuar ne ligj me arsyetimin se afati i parashkrimit te
ekzekutimit te nje vendimi penal qe permban nje denim prej 5 vjetesh percaktohet jo nga germa
″c″, por nga germa ″b″ e nenit 68 te K.Penal. Per rrjedhoje, arsyeton gjykata e apelit, duke qene
se vendimi penal ndaj te gjykuarit permban nje denim prej 5 (pese) vjet burgim, afati i
parashkrimit te ekzekutimit te denimit nuk eshte 5 (pese) vjet siç pranon gjykata e faktit, por
eshte 10 (dhjete) vjet.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se, vendimi i Gjykates se Apelit Gjirokaster eshte
rezultat i zbatimit te gabuar te ligjit penal, konkretisht i interpretimit te gabuar te nenit 68, pika
″c″ dhe ″b″ te K.Penal.
    Ne dispoziten e nenit 68 te K.Penal ligjvenesi ka parashikuar afatet me kalimin e te cilave
vendimi i denimit te dhene ndaj nje personi, nuk mund te ekzekutohet më.
    Nga permbajtja e kesaj dispozite, del se vendimi i denimit nuk ekzekutohet kur nga dita
qe ka marre forme te prere kane kaluar 20 (njezet) vjet per vendimin qe permban denim 15
(pesembedhjete) gjer ne 25 (njezet e pese) vjet, 10 (dhjete) vjet per vendimin qe permban denim
me burgim gjer ne 15 (pesembedhjete) vjet dhe 5 (pese) vjet per vendimet qe permbajne denim
me burgim gjer ne 5 (pese) vjet, ose denime te tjera me te lehta.
    Ky kufizim kohor qe ligjvenesi ka vene perpara organeve te ngarkuara me ekzekutimin e
vendimeve te denimit, perben ne te njejten kohe edhe nje ndalim te shprehur per keto organe, i
cili nuk u lejon atyre qe te ekzekutojne vendime penale tej afateve ne ligj.


172
     Ekzekutimi i vendimi te denimit kushtezohet nga momenti kur vendimi ka marre forme te
prere dhe se dyti ne vartesi te masave dhe llojeve te denimit te dhene, me afatet 20 (njezet), 10
(dhjete) dhe 5 (pese) vjet qe parashikon neni 66 i K.Penal.
     Organet kompetente shteterore te ngarkuara per ekzekutimin e vendimeve te denimit,
kane te drejte te ekzekutojne vendimet e denimit deri ne momentin kur nuk jane plotesuar akoma
afatet e mesiperme, pra vendimi i denimit nuk mund te ekzekutohet as para se sa te kete marre
forme te prere, as pasi te jene plotesuar afatet e parashkrimit te percaktuara ne ligj.
     Bazuar ne sa me siper, Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se, Gjykata e Apelit
Gjirokaster ka gabuar kur arsyeton se afati i parashkrimit te ekzekutimit te nje vendimi penal qe
permban nje denim prej 5 (pese) vjetesh percaktohet nga germa ″c″ e nenit 68 te K.Penal. Ne
rastin konkret, me masen e denimit gjer ne 5 (pese) vjet, ne ndryshim me sa pranon gjykata e
apelit, perfshihet edhe masa e denimit 5 (pese) vjet burgim, e per rrjedhoje afati i parashkrimit te
ekzekutimit te vendimit penal eshte 5 (pese) vjet, pra parashikohet nga germa ″c″ e nenit 68 te
K.Penal dhe jo nga germa ″b″ e ketij neni, siç pranon gjykata e apelit.
     Duke qene se vendimi penal nr.4, date 04.03.2000 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor
Tepelene permban nje denim prej 5 (pese) vjetesh burgim per te gjykuarin Albenc Goxharaj,
afati i parashkrimit te ekzekutimit te ketij vendimi, ashtu siç percakton germa ″c″ e nenit 68 te
K.Penal dhe siç me te drejte ka pranuar Gjykata e shkalles se pare Tepelene, eshte 5 (pese) vjet.
Meqenese nga data 18.07.2000, kohe kur vendimi i denimit te te gjykuarit ka marre forme te
prere, kane kaluar me shume se 5 (pese) vjet, ky vendim nuk mund te ekzekutohet më dhe ne
qofte se eshte ekzekutuar pas ketij afati 5 (pese) vjeçar, i denuari duhet liruar menjehere.
     Theksojme se ky qendrim perputhet me qendrimin e mbajtur nga Kolegjet e Bashkuara te
Gjykates se Larte me vendimin nr.7, date 11.10.2002, si dhe me praktiken e koheve te fundit te
Kolegjit Penal te Gjykates se Larte.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/1, germa ″d″ te K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.148, date 22.12.2005 te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe lenien
ne fuqi te vendimit nr.20, date 02.11.2005 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tepelene.

                               Tirane, më 01.11.2006
                                                173
Nr.1336/475 i Regj.Themeltar
Nr.622 i Vendimit

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Gani Dizdari      Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seance gjyqesore te dates 01.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale me:

          TË PANDEHURVE:      HAMZA KAROSHI
                       BUJAR SFINJARI

                    A K U Z U A R:
                 Per kryerjen e vepres penale te
              “Trafikimit te femrave per prostitucion”.
            Parashikuar nga neni 114/b paragrafi II i K Penal.


    Gjykata e shkalles se pare per Krimet e Renda Tirane, me vendimin nr.18, date
23.03.2005 ka vendosur:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Hamza Xhetan Karoshi per vepren penale te
       “Trafikimit te femrave per prostitucion” e parashikuar nga neni 114/b, paragrafi i
       II i K.Penal dhe denimin e tij me 17 vjet burgim.
       Vuajtja e denimit te pandehurit Hamza Karoshi i fillon nga dita e ndalimit, ne date
       16.04.2004 dhe duhet te kryhet ne burg te sigurise se zakonshme.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Bujar Islam Sfinjari per vepren penale te
       “Trafikimit te femrave per prostitucion” e parashikuar nga neni 114/b, paragrafi i
       II i K.Penal dhe denimin e tij me 17 vjet burgim.
       Vuajtja e denimit te pandehurit Bujar Islam Sfinjari i fillon nga dita e ndalimit, ne
       date 20.01.2004 dhe duhet te kryhet ne burg te sigurise se zakonshme.

   Gjykata e Apelit per Krimet e Renda Tirane, me vendimin nr.33, date 06.07.2005 ka
vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.18, date 23.03.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       per Krimet e Renda Tirane.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit per Krimet e Renda Tirane, ka paraqitur rekurs
mbrojtesi i te gjykuarit Bujar Sfinjari, i cili ka kerkuar prishjen e tij, per shkaqet:


174
  -  Jane kryer nga gjykata shkelje te renda proceduriale. Ky i gjykuar eshte detyruar te
    deshmoje fakte qe kane sherbyer si shkak per marrjen e tij si te pandehur, gje qe vjen ne
    kundershtim me nenin 37 dhe 157 te K.Pr.Penale. Ndjekja penale e ketij te gjykuari eshte
    urdheruar me vendimin nr.390, date 09.07.2003 i Gjykates se shkalles se pare Durres, qe
    deklaron fajtor te gjykuarin Hamza Karoshi dhe rekomandon prokurorine te procedoje
    me bashkepunetoret, veprim qe e ben gjykaten pale me akuzen dhe qe vjen ne
    kundershtim me nenin 11 te K.Pr.Penale.
  -  Arrestimi dhe gjykimi i te gjykuarit Bujar eshte bere pa dale asnje rrethane e re qe lidhet
    me vepren penale per te cilen akuzohet dhe, bazuar ne te njejtat prova qe implikojne te
    gjykuarin Hamza Karoshi.
  -  Gjykata nuk ka respektuar kerkesat e nenit 152 te K.Pr.Penale per percaktimin e
    vertetesise dhe fuqise provuese te te gjitha provave te shqyrtuara gjate gjykimit. Ne
    paraqitjen e rrethanave te faktit, ne arsyetimin e vendimit, gjykatat jane bazuar ne
    procesverbalin e sigurimit te proves se te demtuares Miranda Harçiu, qe po nga gjykata
    eshte konsideruar i pavlefshem per te gjykuarin Bujar, si dhe ne deklarimet e disa
    deshmitareve gjate hetimit. Nderkohe e demtuara, ne deshmine para gjykates nuk e
    implikon te gjykuarin Bujar si autor te vepres penale per te cilen akuzohet.
  -  Ndryshe nga konkluzioni i gjykatave, nuk rezulton qe me veprimet e kryera nga ky i
    gjykuar te ekzistojne elemente te vepres penale te “Trafikimit te femrave per
    prostitucion”, parashikuar nga neni 114/b - 2 i K.Penal, por ate te vepres penale te
    “Dhenies se ndihmes per kalim te paligjshem te kufirit”.
  -  Gjykata e apelit, ne kundershtim me nenin 6, 48, 50, 51 te K.Pr.Penale, pa pelqimin e te
    gjykuarit Bujar, ka bere zevendesimin e mbrojtesit te zgjedhur prej tij me nje mbrojtes
    kryesisht, nderkohe qe shkaqet e mungeses se tyre ishin shenuar ne fletethirrje dhe ishin
    te justifikuara.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Besnik Imeraj, prokuroren Ermira Bakalli, qe kerkoi
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe dergimin e akteve per rishqyrtim ne po ate gjykate,
av. A. Hoxha, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe dergimin e akteve per
rishqyrtim ne po ate gjykate, si dhe pasi shqyrtoi ne teresi ceshtjen,

                      VËREN
    Se vendimi nr.33, date 06.07.2005 i Gjykates se Apelit per Krime te Renda Tirane, eshte
rrjedhoje e shkeljeve te renda proceduriale dhe si i tille duhet te prishet.
    Mbi kallzimin e te demtuares Miranda Haraçiu, banore e fshatit Sadoholl te Peshkopise,
prokuroria ka filluar çeshtjen penale ndaj te pandehurit Hamza Karoshi, per vepren penale te
“Trafikimit te femrave per prostitucion”, te parashikuar nga neni 114/b, 1 i K.Penal.
    Gjate hetimit jane marre ne seancen e sigurimit te proves dhe theniet e te demtuares, sipas
se ciles ne gusht te 2001, kur kjo po kryente ne Diber nje kurs rrobaqepsie eshte njohur me te
pandehurin Hamza Karoshi, banor i Dibres, i cili i ka propozuar te fejoheshin nderkohe qe ishte i
martuar dhe me femije.
    Me pelqimin e te demtuares, ky i pandehur i ka shkuar ne shtepi, ku i ka kerkuar
prinderve doren e saj dhe per ta bere sa me te besueshme lidhjen, i ka çuar asaj pas disa ditesh
oren, unazen dhe vareset e fejeses.                                                175
     Pasi ka ndenjur rreth nje muaj ne banesen e vajzes, duke levizur per periudha te shkurtra
ne Tirane, Burrel, etj. dhe me pas, me preteksin se kishte blere shtepi ne Tirane eshte larguar
bashke me te prej aty.
     Ne Tirane ai e ka strehuar te demtuaren ne nje hotel dhe me pas e ka derguar ne Durres,
per te gjetur ndonje person qe ta blinte ate, per ta trafikuar jashte shtetit, me qellim prostitucioni.
     Ne zonen e Sukthit, i pandehuri Hamza eshte njohur me te pandehurin tjeter Bujar
Sfinjari dhe ky i martuar, me te cilin kane rene dakort t’i dorezoje te demtuaren, kundrejt shumes
1.200.000 lireta.
     Sipas te demtuares, kjo ka shkuar ne Itali me te pandehurin Bujar, me deshiren e saj dhe
po me deshiren e saj ka ushtruar prostitucion per nje periudhe kohe 6 mujore, ku te ardhurat qe
nxirrte i administronte vete dhe nje pjese te tyre ja ka dhene te pandehurit Bujar, per shlyerjen e
borxhit ndaj tij.
     Ne prill te vitit 2001, ajo bashke me te pandehurin Bujar jane kthyer ne Shqiperi dhe kane
shkuar ne Diber te familja e te demtuares. Duke pare te pamundur qendrimin aty, per shkak te
opinionit te krijuar per te, me ndihmen e te pandehurit Bujar, e demtuara se bashku me familjen
eshte sistemuar me banim ne Sukth, ne banese me qira.
     Dhenien te pandehurit Hamza te shumes 1.200.000 lireta per te demtuaren nga ana e te
pandehurit Bujar e pranon dhe ky i fundit, si dhe shtetasi Kujtim Brahim Rama, i pranishem ne
ate moment, ne deklarimet si persona qe tregojne per rrethanat e hetimit (deklarime qe jane
lexuar ne gjykim, meqenese ky deshmitar ishte larguar jashte shtetit).
     Ne perfundim te hetimeve, pasi ceshtja eshte kthyer per rigjykim dhe prokuroria prane
Gjykates se shkalles se pare Durres ka terhequr fashikullin, te pandehurit jane derguar per
gjykim dhe jane gjykuar e denuar sipas nenit 114/-b-2 te K.Penal.
     Por Kolegji Penal i Gjykates se Larte konstaton se gjate gjykimit ne Gjykaten e Apelit
per Krime te Renda Tirane jane kryer shkelje proceduriale, te tilla qe kane çuar ne zhvillimin e
nje procesi jo te rregullt ligjor dhe qe e bejne vendimin e saj te cenueshem.
     Ne seancen gjyqesore te dates 10.05.2005 jane paraqitur te pandehurit por nuk jane
paraqitur mbrojtesit e zgjedhur prej tyre edhe pse kishin dijeni. Eshte kerkuar shtyrja e gjykimit
nga mbrojtesi i te gjykuarit Hamza, pasi ndodhej ne nje gjykim tjeter dhe per kete shkak eshte
shtyre seanca gjyqesore.
     Ne seancen gjyqesore te dates 23.05.2005 jane paraqitur te pandehurit, por nuk jane
paraqitur mbrojtesit e zgjedhur prej tyre pavaresisht se kane marre dijeni per gjykimin. Seanca
gjyqesore eshte shtyre per mosformim te trupit gjykues.
     Ne seancen gjyqesore te dates 03.06.2005 jane paraqitur te pandehurit, mbrojtesi i te
pandehurit Hamza, por nuk jane paraqitur mbrojtesit e zgjedhur prej te pandehurit Bujar. Ne
fletethirrje nga ana e tyre eshte vendosur shenimi qe ne kete date ishin ne nje gjykim ne Gjykaten
e Larte. Pavaresisht se i pandehuri Bujar ka kerkuar vazhdimin e gjykimit me mbrojtesit e
zgjedhur prej tij, gjykata duke vleresuar se pretendimi i mbrojtesve i shenuar ne fletethirrje nuk
konsiderohet shkak i ligjshem per mosparaqitjen ne gjykim, ka caktuar mbrojtes kryesisht dhe ka
shtyre seancen gjyqesore per njohjen e ketij te fundit me materialet e dosjes.
     Ne seancen gjyqesore te dates 15.06.2005 eshte paraqitur i gjykuari Hamza dhe mbrojtesi
i tij, si dhe mbrojtesi i caktuar kryesisht i te gjykuarit Bujar. Nuk eshte paraqitur ky i fundit per
arsye shendetesore, duke kerkuar shtyrjen e seances gjyqesore per te qene i pranishem ne gjykim,
kerkese kjo qe eshte pranuar nga gjykata.
     Ne seancen e dates 22.06.2005 jane paraqitur te pandehurit dhe mbrojtesit e tyre.
Pavaresisht se eshte kerkuar nga mbrojtesi i caktuar kryesisht i te gjykuarit Bujar marrja per te e176
pelqimit te te gjykuarit, gjykata e ka refuzuar kete kerkese me arsyetimin se duke qene se eshte
caktuar kryesisht prej saj, nuk i merret per te pelqimi te gjykuarit. Eshte shtyre gjykimi, me
kerkese te mbrojtesit te caktuar kryesisht, me qellim studimin prej tij te dosjes.
     Ne seancen e dates 06.07.2005 eshte paraqitur i pandehuri Hamza, mbrojtesi i zgjedhur
prej tij, dhe mbrojtesi i caktuar kryesisht i te pandehurit Bujar. Nuk eshte paraqitur i pandehuri
Bujar, qe me nje deklarate ka deklaruar mospjesemarrjen ne gjykim per arsye shendetesore dhe
ka kerkuar shtyrjen e gjykimit, kerkese kjo qe nuk eshte pranuar nga gjykata, pasi e ka
konsideruar deklaraten te papranueshme, pasi i mungon konfirmimi i drejtorit te burgut dhe
mendimi i mjekut. Gjykata ka vazhduar gjykimin ne mungese te ketij te gjykuari, me mbrojtesin
e tij te caktuar kryesisht, ne perfundim te se ciles ka dhene vendimin.
     Gjykata e apelit, ne kundershtim me nenin 6, 48, 50, 51 te K.Pr.Penale, pa pelqimin e te
gjykuarit Bujar, ka bere zevendesimin e mbrojtesit te zgjedhur prej tij me nje mbrojtes kryesisht,
nderkohe qe shkaqet e mungeses se tyre ishin shenuar ne fletethirrje dhe ishin te justifikuara.
Nuk mund te mos konsiderohet shkak i ligjshem mungesa e mbrojtesit ne nje gjykim me
arsyetimin se ne te njejten date dhe ore ndodhet per gjykim ne Gjykaten e Larte. Do te
konsiderohej si shkak i pa arsyeshem mungesa e mbrojtesit ne rast se gjykata e apelit do te
provonte se nje pretendim i tille i tij nuk ka qene i vertete. Ne keto kushte, i paligjshem cmohet
dhe vendimi i Gjykates se Apelit per Krime te Renda Tirane per caktimin e nje mbrojtesi
kryesisht te pandehurit Bujar, nderkohe qe ai ka patur mbrojtes te caktuar vete dhe nuk e ka
revokuar ate, si dhe nuk konstatohen shkaqe qe cojne ne zevendesimin e mbrojtesit.
     Gjithashtu gjykata e apelit ka zhvilluar gjykimin ne mungese te te gjykuarit Bujar dhe pse
ky ka munguar per arsye shendetesore, duke kerkuar shtyrjen e tij dhe caktimin e nje seance
tjeter gjyqesore. Gjykata e apelit nuk duhet te rrezonte kerkesen e ketij te pandehuri dhe te
zhvillonte gjykimin ne mungese te tij duke cenuar te drejtat themelore per nje proces te rregullt
gjyqesor, mbasi detyrimi qe parashikohet ne nenin 111 te K.Pr.Penale nuk eshte permbushur nga
drejtori i insitucionit qe kishte kete detyrim dhe jo nga i pandehuri. Eshte krejtesisht e pamundur
per te pandehurin qe te kujdeset ai per te permbushur detyrimet qe parashikon neni 111 i
K.Pr.Penale jo vetem per shkak te kushteve ku ai ndodhet, por dhe sepse nga vete fryma e
dispozites del qarte qe ka per qellim te garantoje te drejta te te pandehurit qe ndodhet ne kushte
izolimi, duke detyruar drejtorin e institucionit te zyrtarizoje cdo kerkese apo ankese te tij.
Paraqitja e kerkesave ose ankesave te te pandehurit nepermjet drejtorit te institucionit eshte
detyre e ketij te fundit dhe jo e drejte. Mosplotesimi i ketij detyrimi kurrsesi nuk mund dhe nuk
duhet te mohoje te drejta qe ligji i ka njohur te pandehurit. Duke gjykuar ceshtjen ne mungese te
te pandehurit Bujar ne shkelje te dispozitave proceduriale qe i garantojne atij pjesemarrje ne
gjykim, vendimi i gjykates se apelit eshte i pavlefshem dhe si i tille duhet te prishet.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, bazuar ne kerkesat e nenit 441/ç te K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.33 date 06.07.2005 te Gjykates se Apelit per Krime te Renda
Tirane dhe kthimin e akteve per rishqyrtim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 01.11.2006
                                                177
Nr.1250/393 i Regj.Themeltar
Nr.623 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Gani Dizdari     Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 01.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1250/393, qe i
perket:

         TË PANDEHURIT:      ELVIS GURRA

                    A K U Z U A R:
             Per vepren penale te “Vrasjes nga pakujdesia”
              dhe “mbajtje pa leje te armeve luftarake”,
              parashkuar nga nenet 85, 278 te K.Penal.


    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane me vendimin nr.112, datë 08.02.2005 ka vendosur:
       Dekarimin fajtor te te pandehurit Elvis Gurra per vepren penale te “vrasjes nga
       pakujdesia”, parashikuar nga neni 85 te Kodit Penal dhe ne baze te ketij neni
       denimin e tij me 5 (pese) vjet burgim.
       Dekarimin fajtor te te pandehurit Elvis Gurra per vepren penale te “mbajtjes pa
       leje te armeve luftarake”, parashikuar nga neni 278/2 te Kodit Penal dhe e denon
       me 2 vjet burgim.
       Ne aplikim te nenit 55 te Kodit Penal e denon perfundimisht me 5 vjet burgim.

    Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.432, datë 23.06.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.112, date 08.02.2005 te Gjykates se Rrethit Tirane.

    Kundër vendimit të gjykatës së apelit ka bërë rekurs Prokurori i Apelit, i cili kërkon
ndryshimin e këtij vendimi lidhur me masën e dënimit, duke parashtruar këto shkaqe:
  - I pandehuri Elvis Gurra eshte denuar dhe me pare per krimin e vrasjes, fakt qe provohet
    nga vete i pandehuri. Pretendimi i gjykates se prokuroria nuk solli ndonje dokument te
    provoje kete fakt nuk eshte i drejte, pasi vete gjykata ka mundesi ta beje kete verifikim.
  - Nga ana jone, ne gjykimin ne apel, u paraqit vendimi nr.39, date 31.01.2001 i Gjykates se
    Apelit Tirane, e cila ka vendosur rrezimin e kerkeses se te denuarit Elvis Gurra per
    lirimin para kohe me kusht. Ne kete vendim rezulton se, ai eshte deklaruar fajtor me


178
    vendimin nr.133, date 26.11.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane per nenin 78 dhe 278/2 te
    K.Penal dhe eshte denuar me 18 vjet burg. Ne aplikim te nenit 51 te K.Penal, eshte
    denuar me 9 vjet burgim dhe ne aplikim te nenit 406 te K.Pr.Penale, eshte denuar
    perfundimisht me 6 vjet burg.
  -  Ai eshte hetuar dhe gjykuar ne gjendje arresti ne burg nga data 14.10.2004 deri me date
    08.02.2005 per vrasjen e nenes se tij , te cilen e ka kryer nga pakujdesia, por aplikimi i
    nenit 59 te K.Penal eshte i padrejte.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Ylvi Myrtja, prokurorin Saliko Hajno, qe kerkoi prishjen
e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, vetem persa i perket llojit te denimit duke lene ne fuqi
vendimin lidhur me kualifikimin ligjor dhe fajesine e tij, duke e denuar ne baze te nenit 85 e 278
te K.Penal me 3 vjet e 4 muaj burgim, si dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane, ka derguar per gjykim te pandehurin Elvis Gurra
per veprat penale te "Vrasjes nga pakujdesia" dhe "Mbajtjes pa leje te armeve luftarake", te
parashikuara nga nenet 85 e 278/2 te Kodit Penal.
    I pandehuri ka kerkuar qe kerkesa e prokurorit te shqyrtohej me gjykim te shkurtuar,
kerkese kjo e pranuar me vendim te ndermjetem nga gjykata.
    Nga shqyrtimi gjyqesor i ceshtjes ka rezultuar se i pandehuri Elvis Gurra me daten
14.10.2004, rreth ores 13:00, ndersa po qendronte ne katin e dyte te baneses se tij se bashku me
nenen (viktimen) Nurie Gurra, ka pare se ajo ka marre nje arme zjarri te cilen ai e mbante ne
dhome. I pandehuri ka nderhyre menjehere duke ia marre armen, pasi e kishte te mbushur me
fisheke.
    Viktima ka tentuar per t’ia marre serish armen, por ne moment arma ka realizuar qitje te
pavullnetshme duke e goditur ate ne koke. Nga goditja e marre shtetesja Nurie Gurra ka gjetur
vdekjen e menjehereshme.
    I tronditur nga ngjarja, i pandehuri eshte acaruar, ka filluar te ulerase dhe pasi ka demtuar
e prishur paisjet e dhomes ku ka ndodhur ngjarja ka kerkuar ndihme. Menjehere ne dhome ka
hyre gruaja e tij, shtetesja Etleva Gurra, e cila ka njoftuar familjaret e tjere per ngjarjen e
ndodhur, te cilet jane gjendur menjehere ne vendngjarje.
    Duke qene se i pandehuri ishte shume i tronditur, vellezerit e tij Festim e Besim Gurra e
kane shoqeruar ate per ne fshatin Gurre e Vogel tek motra e tyre Mereme Dervishi dhe me pas e
kane dorezuar ate ne organet e policise.
    Pervec ngjarjes, i pandehuri ka shpjeguar se e mbante armen ne shtepi, pasi ishin ne
hasmeri me fisin "Shkoza".
    Ne baze te aktit te ekspertimit teknik te armes nr.5493, date 21.10.2004 ka rezultuar:
"Arma objekt ekspertimi automatik tip "PMSH", kaliber 7.62 mm me nr.3K 373 - 945, ne
gjendjen qe na paraqitet eshte e parregullt teknikisht, por me te realizohet qitje".
    Nga akti i ekspertimit mjeko ligjor nr.202, date 14.10.2004 ka rezultuar:
    "Ne trupin e viktimes se Nurie Gurres u konstatua nje plage tejshpuese me arme zjarri ne
koke. Drejtimi i qitjes eshte nga perpara-prapa, nga e majta ne te djathte dhe nga poshte -
lehtesisht lart djathtas.
    Keto demtime jane shkaktuar nga kalimi i nje predhe arme zjarri ne koken e viktimes.                                                 179
    Vdekja e shtetases Nurie Gurra ka ardhur nga demtimet e renda kranio - cerebrale, shoku
shume i rende traumatiko - hemoragjik".
    Gjykata e shkalles se pare Tirane me vendimin nr.112, date 08.02.2005 ka vendosur ta
deklaroje fajtor te pandehurin Elvis Gurra per te dy veprat penale, si per vepren penale te
"Vrasjes nga pakujdesia" te parashikuar nga neni 85 i Kodit Penal, ashtu edhe per vepren penale
te "Mbajtjes pa leje te armeve luftarake" te parashikuar nga neni 278/2 i Kodit Penal, duke e
denuar per vepren e pare me 5 (pese) vjet burgim dhe per te dyten me 2 (dy) vjet burgim.
    Ne aplikim te nenit 55 te Kodit Penal, gjykata ka dhene si denim perfundimtar denimin
me te rende qe kishte caktuar per vepren penale te vrasjes nga pakujdesia, duke e ulur ate ne
zbatim te nenit 406 te Kodit te Procedures Penale me nje te treten.
    Ne zbatim te nenit 59 te Kodit Penal, gjykata ka urdheruar pezullimin e ekzekutimit te
denimit te dhene, duke e vene ne prove te pandehurin per nje kohe prej 5 (pese) vjetesh, me
arsyetimin se:
    - Rrezikshmeria e vepres nuk eshte e larte, pasi ne "Vrasjen nga pakujdesia" autori nuk
vepron me dashje direkte ashtu sic dhe ka vepruar i pandehuri pavaresisht pasojes se ardhur nga
vepra e tij,
    - Ne llojin dhe masen e denimit gjykata ka parasysh edhe rrezikshmerine e vete te
pandehurit, faktin qe ne vepren e tij nuk ka asnje rrethane renduese te parashikuar nga neni 50 i
Kodit Penal,
    - I pandehuri nga veprimet e tij ka marre nje ndeshkim real te rende, qe eshte vdekja e
nenes se tij.
    - Nga ana e organit te prokurorise eshte pretenduar qe i pandehuri ka qene i denuar me
pare, por ne fashikullin per gjykim nuk perfshihet as deshmi penaliteti dhe as vendim tjeter penal
per te provuar kete fakt. Edhe ne konkluzionet perfundimtare nuk pretendohet ne analizen e
fajesise nje rrethane e tille.
    Kunder vendimit te gjykates se shkalles se pare ka bere apel Prokurori, i cili ka kerkuar
ndryshimin e ketij vendimi duke hequr kushtin e dhene ne favor te pandehurit Elvis Gurra, pasi
ai nuk i ploteson kriteret e parashikuara nga neni 59 i Kodit Penal, sepse ka qene i denuar me
pare per vrasje.
    Gjykata e Apelit Tirane me vendimin nr.432, date 23.06.2005 ka vendosur te lere ne fuqi
vendimin e Gjykates se shkalles se pare me kete arsyetim:
    - Masa e denimit te dhene ndaj te pandehurit Elvis Gurra nga ana e gjykates eshte e
drejte. Gjykata e faktit i ka pasur parasysh te gjitha rrethanat lehtesuese e renduese, si dhe faktin
se vepra penale eshte kryer nga pakujdesia, marredheniet e te pandehurit me viktimen nene e bir,
si dhe rrethanat e tjera te ceshtjes.
    - Apeli i prokurorit per t'ia hequr te pandehurit denimin me kusht eshte i pabazuar per
shkaqet qe ai pretendon.
    - Denimi i dhene nga gjykata ne pamje eshte i rende, pasi ai i ka dhene maksimumin e
denimit per vepren kryesore.
    - I pandehuri vertete ka qene i denuar me pare, por rezulton se kete veper e ka kryer kur
ka qene i mitur.
    Gjykata e apelit, ne kundershtim me sa eshte pranuar nga gjykata e faktit, pa e zgjeruar
hetimin gjyqesor ka arritur ne perfundimin se i pandehuri Elvis Gurra ka qene i denuar edhe me
pare per krimin e vrasjes. Ne baze te nenit 380 te Kodit te Procedures Penale, gjykata e apelit
duhej t’i permbahej kerkesave te kesaj dispozite lidhur me provat qe mund te perdoren per te
marre vendimin. Nje nder keto kerkesa eshte edhe detyrimi i gjykates per te parashtruar ne180
vendimin e saj, ne menyre te permbledhur, rrethanat e faktit dhe provat mbi te cilat bazohet
vendimi. Nga aktet e dosjes hetimore dhe gjyqesore nuk del qe i pandehuri te kete qene i denuar
me pare per ndonje tjeter veper penale.
    Per te marre vendimin gjykata nuk mund te perdore prova te tjera vec atyre qe jane marre
ose verifikuar ne shqyrtimin gjyqesor.
    Konkluzionin e mesiperm te gjykates se apelit te pambeshtetur ne prova, Kolegji Penal i
Gjykates se Larte e konsideron shkelje procedurale qe ka ndikuar ne dhenien e vendimit, pasi
nuk eshte percaktuar drejt rrezikshmeria e te pandehurit. Kjo rrezikshmeri sherben per caktimin e
denimit.
    Ne caktimin e denimit, gjykata duhet te kete ne konsiderate pervec rrezikshmerise se
vepres penale edhe rrezikshmerine e te pandehurit, shkallen e fajit, si dhe rrethanat lehtesuese
dhe renduese.
    Rrezikshmeria e paket e te pandehurit dhe rrethanat lehtesuese e justifikon pezullimin e
ekzekutimit te vendimit me burgim, por nje rrezikshmeri e larte e te pandehurit e shoqeruar me
rrethana renduese nuk e justifikon aspak pezullimin.
    Per pasoje eshte e nevojshme te persertitet shqyrtimi gjyqesor dhe te verifikohet nese i
pandehuri Elvis Gurra ka qene me te vertete i denuar, nese po, per cfare vepre penale, sa eshte
denuar, a e ka vuajtur te tere denimin, etj. Keto verifikime te behen duke administruar deshmine
e penalitetit dhe vendimet gjyqesore te dhena kunder tij.
    Ne raport me rrezikshmerine e te pandehurit dhe rrethanat e tjera lehtesuese apo renduese
te caktohet edhe denimi kunder tij.

                 PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne mbeshtetje te nenit 441 germa “ç” te Kodit te
Procedures Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.432, date 23.06.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe kthimin e
akteve per rishqyrtim ne te njejten gjykate, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 01.11.2006
                                               181
Nr.1353/490 i Regj.Themeltar
Nr.626 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Fatos Lulo      Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1353, qe i perket:

         TË PANDEHURIT:      ARBEN JAZAJ

                    A K U Z U A R:
               Per vepren penale te vrasjes me dashje
                ne dem te viktimes Alketa Jazo
               dhe te largimit nga vendi i qendrimit.
             Parashikuar nga nenet 76 e 323/1 te K.Penal.

    Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.115, date 05.06.2003, ka vendosur:
       Te deklaroje fajtor te pandehurin Arben Jazaj per vepren penale te vrasjes me
       dashje dhe ne baze te nenit 76 te K.Penal e denon me 15 vjet burgim.
       Te deklaroje fajtor te pandehurin Arben Jazaj, per vepren penale te largimit te
       burgosurit nga vendi i qendrimit dhe ne baze te nenit 323/1 te K.Penal e denon me
       6 muaj burgim.
       Ne bashkim te denimeve te mesiperme ne baze te nenit 55 te K.Penal gjykata e
       denon te pandehurin Arben Jazaj me nje denim te vetem perfundimisht me 15 vjet
       burgim.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.174, date 25.05.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.115, date 05.06.2003 per pjesen me te cilin eshte
       deklaruar fajtor i pandehuri Arben Jazaj per kryerjen e vepres penale te largimit
       nga vendi i qendrimit, parashikuar nga neni 323/1 i K.Penal dhe denimin e tij per
       kete veper penale.
       Ndryshimin e vendimit te mesiperm per pjesen me te cilin eshte deklaruar fajtor i
       pandehuri Arben Jazaj, per kryerjen e vepres penale te vrasjes, ne kete menyre:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Arben Jazaj per kryerjen e vepres penale te
       shkaktimit te vetevrasjes, parashikuar nga neni 99 i K.Penal dhe denimin e tij me
       5 vjet burgim.
182
        Ne bashkim te denimeve ne baze te nenit 55 te K.Penal denimin e te pandehurit
        Arben Jazaj perfundimisht me 5 vjet e 3 muaj burgim.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Vlore ka paraqitur rekurs prokurori, i cili ka
kerkuar prishjen e tij dhe lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se shkalles se pare Vlore, duke
parashtruar keto shkaqe:
  - Vendimi eshte dhene ne shkelje te dispozitave procedurale. Gjykata nuk ka patur
    parasysh kerkesat e neneve 152 dhe 380 te K.Pr.Penale.
  - Pavaresisht se nga theniet e deshmitareve, ripyetja dhe ballafaqimi i eksperteve, gjate
    perseritjes se shqyrtimit gjyqesor ne gjykaten e apelit, nuk rezulton te kete dale ndonje
    rrethane e re, kjo gjykate ka arritur ne konkluzione te ndryshme nga ato te gjykates se
    shkalles se pare.
  - Edhe specialisti ne fushen e toksikologjise z.Besnik Juca, nuk ju dha pergjigje dy
    pyetjeve te bera nga akuza ne apel, ne lidhje me mundesine apo jo te gjetjes se lendeve
    helmuese ne stomakun me ushqim apo ne paretet e shishes se qelqit, edhe pa perdorur
    standartet e pretenduara prej tij gjate metodave te zbulimit.
  - Vendimi gjykates se apelit bazohet vetem ne pretendimet e te gjykuarit qe kane per baze
    edhe venien ne diskutim te metodave te perdorura nga specialistet toksikologe per gjetjen
    e lendeve helmuese ne organet e viktimes dhe ne shishen prej qelqi. Po keshtu dhe
    materiali i paraqitur nga specialisti toksikolog Besnik Juca, nuk ka vene ne diskutim
    metodat e perdorura per diagnostikimin, pranine dhe gjetjen e lendeve toksoke ne trupin e
    viktimes, por sipas tij keto metoda nuk kane qene te plota dhe nuk jane perdorur te gjitha
    standartet. Por nderkohe nuk thuhet nese edhe ne rastet e tjera jane perdorur te njejtat
    metoda qe u perdoren ne kete rast apo jo.
  - Ne vendin tone ekspertimet ne fushen e toksikologjise jane kryer ne kete Institucion dhe
    kane qene specialistet e ketij institucioni qe kane zgjidhur dhe kane dhene pergjigje
    pozitive ose negative, kategorike apo probable, te cilat kane sherbyer si prove ne dhenien
    e nje vendimi konkret te gjykates.
  - Gjykata e apelit nuk ka marre ne konsiderate provat e mbledhura gjate hetimeve
    paraprake, si dhe ato te marra ne shqyrtim gjate gjykimit ne shkalle te pare.
  - Deshmitaret Urani, Llazi dhe Mihallaq Lena, Liza Petani, etj., me shpjegimet e tyre
    hedhin drite per akuzen ndaj te pandehurit. Ne kete sens jane dhe rezultatet e kqyrjes se
    kufomes, demtimet qe jane konstatuar ne trupin e saj, te cilat tregojne per veprime te
    drejtperdrejta te te pandehurit per t’i marre asaj jeten, demtime qe jane pershkruar ne
    aktin e ekspertimit 107.
  - Ekspetimet kimiko-ligjor japin konkluzione kategorike se ne organet e brendshme ... ne
    gjakun e viktimes dhe ne shishen bosh prej qelqi, nuk u zbulua prania e lendeve
    helmuese. Ky konkluzion kategorik hedh poshte pretendimet e te pandehurit se viktima
    ka vrare veten me ane te helmimit.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Ylvi Myrtja, degjoi prokurorin Artur Selmani, qe kerkoi
prishjen e vendimit te gjykates se apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se shkalles se
pare, degjoi mbrojtesin e te pandehurit Arben Jazaj, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit te
gjykates se apelit dhe pasi diskutoi çeshtjen ne teresi,                                                183
                       VËREN
    Viktima Alketa Jazaj, rreth vitit 1993 eshte martuar kunder deshires se familjes se saj me
te pandehurin Arben Jazaj dhe gjate periudhes se marteses ato kane patur kontradikta te
ndryshme, qe kane çuar deri largimin e viktimes nga banesa bashkeshortore. Kane qene
familjaret e saj, qe kane ndermjetesuar per kthimin e saj te i pandehuri.
    Nje dite para ngjarjes, me 14.07.2002, viktima, me te shoqin dhe dy femijet pasi kane
drekuar te daja i saj, Jorgji Sheqi, ne fshatin Poro te rrethit Vlore, kane shkuar per vizite te motra
e saj, ne fshatin Ferras. Ketu kane qendruar vetem afro tre çerek ore, pasi i pandehuri nuk ka
pranuar te qendronin per darke, duke iu drejtuar te shoqes me fjalet “nuk do te rrime per ate
fjalen e bukur qe me the dje”. Me pas, i pandehuri ka lene viktimen dhe dy femijet tek prindet e
saj, ndersa vete ka shkuar tek motra e tij, ne po ate fshat. Ne oren 2300, kur i pandehuri eshte
kthyer ne banesen e vjehrrit, i ka gjetur te tere ne gjume, me perjashtim te viktimes qe po e
priste. Pasi ka ngrene darke dhe ka dashur te kthehet ne banesen e tij ne Dukat, se bashku me
femijet dhe te shoqen, kjo ka kundershtuar, gje qe ka çuar ne acarimin e tij, shoqeruar me
ushtrim dhune ndaj viktimes, duke e qelluar me grushte e shkelma ne kraharor. Ka qene
nderhyrja e te atit te viktimes qe ka qetesuar situaten dhe ka bindur viktimen te kthehet ne
banesen bashkeshortore, e cila i eshte drejtuar atij (te atit) me fjalet “une po iki dhe neser do te
vij e vdekur me perpara nga ty”.
    Kur kane mberritur ne banesen e tyre, ne oret e para te mengjesit te dates 15.07.2002,
viktima ka qene ne gjendje te renduar shendetesore dhe thirrjet e te pandehurit qe kerkonte
ndihme per te, se kishte pire helm qe perdorej per sperkatjen e portokalleve kane zgjuar te jemen
e te pandehurit. Kjo ka thirrur nusen e djalit tjeter deshmitaren Donika Jazaj, e cila se bashku me
te pandehurin dhe xhaxhain e tij e kane transportuar viktimen tek banesa e mjekut te fshatit,
Qerim Bozhani. Deshmitaret e siperpermedur deshmojne se kane ndjere qe viktimes t’i vinte ere
e rende nga goja dhe t’i dilte shkume prej saj. Me konstatimin prej mjekut te rendimit te
jashtezakonshem te gjendjes shendetesore te viktimes, ajo eshte transportuar per ne spitalin e
Vlores, ku gjate rruges ka vdekur.
    Ne lidhje me sa me siper, i pandehuri Arben Jazaj eshte akuzuar per kryerjen e
veprave penale te vrasjes me dashje ne dem te viktimes Alketa Jazo, dhe te largimit nga
vendi i qendrimit, te parashikuara nga nenet 76 e 323/1 te K.Penal.
    Sipas proces verbalit te kqyrjes se kufomes prej ekspertit mjeko-ligjor Gezim Numani
dhe aktit te ekspertimit te dates 15.07.2002, te kryer prej tij, demtimet e verejtura tek viktima
jane shkaktuar me helm te grupit te fosforo-organik dhe shkaku i vdekjes se saj eshte edema
polmonare akute.
    Pas rikqyrjes se kufomes, realizimit te autopsise se saj dhe kryerjes se ekspertimeve
toksikologjike me organet e brendshme te viktimes, mostrat e gjakut te saj, si dhe shishes bosh te
dorezuar nga i pandehuri, me pretendimin se prej tij kishte pire viktima, ekspertet kane arritur ne
konkluzionin se ne to nuk eshte zbuluar prania e lendeve helmuese fosfororganike, fostoksine.
    Pas zhvarrimit te kufomes se viktimes, kqyrjes se saj dhe pas shqyrtimit e dokumentave
te çeshtjes qe kane lidhje me vdekjen e saj, grupi i eksperteve ka arritur ne konkluzionin se, nisur
nga rezultati negativ i ekzaminimit kimiko-ligjor, ne mungese te nje ekzaminimi te plote
autopsik menjehere pas vdekjes, si dhe ne mungese te demtimeve kockore (pas zhvarrosjes), nuk
mund te jepet me saktesi shkencore shkaku i vdekjes se saj. Duke u nisur nga te dhenat e dosjes,
ka mundesi qe vdekja te kete qene e natyres asfiktive, reflektore, etj., e shkaktuar me mjete
dhune (shtrengime, goditje, etj.)184
     Gjykata e shkalles se pare Vlore, me vendimin nr.115, date 05.06.2003, ka deklaruar
fajtor te pandehurin Arben Jazaj per veprat penale te vrasjes me dashje dhe largimit nga vendi i
qendrimit, te parashikuara nga nenet 76 dhe 323/1 te K.Penal, duke caktuar per te nje denim
peerfundimtar me 15 vjet burgim. Sipas kesaj gjykate, shkaku i vdekjes se viktimes kane qene
veprimet e dhuneshme te te pandehurit me ane te shtrengimit dhe zenies se rrugeve te
frymemarrjes ne zonen e qafes, gje qe ka shkaktuar vdekjen asfiktike te saj dhe jo vetehelmimi.
     Gjykata e apelit ka vendosur perseritjen pjeserisht te hetimit gjyqesor duke thirrur ne
gjykim me cilesine e deshmitareve mjeket Nefail Haxhiselimi e Qerim Boxhani, si dhe ekspertet
mjeko-ligjore dhe toksikologe qe kane kryer aktet e ekspertimit te siperpermendura. Gjithashtu
jane thirrur prej gjykates se apelit si eksperte dhe mjeket Stilian Buzi, Engjell Mastrova dhe Zini
Sulaj, duke ju parashtruar pyetjet sikurse dhe eksperteve te tjere me qellim nxjerrjen e shkakut te
vdekjes se viktimes, gje qe nuk eshte bere i mundur te sqarohet dhe pas ballafaqimeve te bera me
ekspertet. Edhe pyetjes se bere nga gjykata, lidhur me aplikimin e metodave diagnostikuese, ata
u jane pergjigjur se “mund te gjendeshin mbetjet toksike, n.q.s. koha e ekzekutimit te analizes
eshte brenda limiteve teknike”, ndersa lidhur me afatin kohor te ekzistences se gjurmeve te
helmit ne shishen e qelqit ato i referohen nje periudhe kohore prej 6-7 dite.
     Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.174, date 27.05.2005, ka lene ne fuqi vendimin e
siperpermendur ne lidhje me deklarimin fajtor te te pandehurit per vepren penale te largimit nga
vendi i qendrimit, parashikuar nga neni 323/1 i K.Penal dhe llojin e masen e denimit te caktuar
per te, si dhe e ka ndryshuar per pjesen tjeter, duke ndryshuar cilesimin ligjor per vepren tjeter
nga “Vrasje” e parashikuar nga neni 76 i K.Penal ne “Shkaktim vetevrasjeje”, te parashikuar nga
neni 99 i K.Penal, duke caktuar per te nje denimin prej 5 vjet burg. Ne bashkim te denimeve,
perfundimisht i pandehuri eshte denuar me 5 vjet e 3 muaj burg.
     Nga ana e gjykates se apelit eshte arsyetuar se nuk ekzistojne prova qe te provojne
vazhdimin e grindjeve dhe dhunes se ushtruar nga i pandehuri ndaj vikitmes edhe pas mberritjes
ne banesen e tyre ne Dukat. Edhe nga aktet e ekspertimit mjeko - ligjor nuk percaktohet ne
menyre bindese konluzioni se vdekja e viktimes ka qene e natyres asfiktive. Qendrimi agresiv
dhe poshterues, keqtrajtimi dhe dhuna sistematike qe ka ushtruar i pandehuri ndaj bashkeshortes
se tij, ka çuar ne vetevrasjen e saj, nepermjet pirjes se helmit.
     Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se pretendimet e ngritura ne rekurs ne lidhje me
moskryerjen e nje hetimi te plote gjyqesor nga gjykata e apelit, per te arritur ne nje konkluzion te
sakte nuk qendrojne. Mangesite e verejtura gjate hetimit ne gjykaten e shkalles se pare jane
korigjuar ne gjykaten e apelit dhe ekspertet i jane pergjigjur te gjitha pyetjeve te saj, gjate
perseritjes se pjesshme te shqyrtimit gjyqesor ne te. Ne kushtet kur nuk gjenden me te
brendshmet dhe gjaku i viktimes, si dhe bazuar ne theniet e viktimes drejtuar te jatit “une po iki
dhe neser do te vij e vdekur me perpara nga ty”, era e rende e degjuar nga deshmitaret dhe
shkumba ne gojen e saj, te krijojne bindjen se jemi para vetevrasjes se saj, shtyre nga qendrimi
agresiv dhe poshterues, keqtrajtimi dhe dhuna sistematike e ushtruar i pandehuri ndaj saj dhe se
nuk jemi para vepres penale te vrasjes me dashje te saj prej te pandehurit, te parashikuar 76 te
K.Penal. Ne keto kushte, me te drejte Gjykata e Apelit Vlore ka ndryshuar cilesimin ligjor te
vepres penale te kryer nga i pandehuri, duke e cilesuar ate si shkaktim te vetevrasjes se viktimes
Alketa Jazo.
     Sa me siper, Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se vendimi i Gjykates se Apelit
Vlore, eshte i bazuar ne ligj dhe ne prova dhe si i tille duhet lene ne fuqi.
                                                185
                   PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 441/a te K.Pr.Penale,

                    VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.174, date 25.05.2005 te Gjykates se Apelit Vlore.

                             Tirane, me 08.11.2006
186
Nr.1367/501 i Regj. Themeltar
Nr.627 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar
           Gani Dizdari      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1367/501 Akti, qe
i perket:

         TË PANDEHURVE:       MYZAFER DAUTI
                       LAURANT KORRO
                       LAERT TAKA

                    A K U Z U A R:
                    Per veprat penale
           te dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit
               dhe te kalimit te paligjshem te kufirit
                 (per dy te pandehurit e fundit),
            parashikuar nga nenet 298/3 e 297 te Kodit Penal.

         TË PANDEHURËS:       MAJLINDA TUSHA

                    A K U Z U A R:
           Per vepren penale te kalimit te paligjshem te kufirit,
              parashikuar nga neni 297 i Kodit Penal.


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande, me vendimin nr.33, date 01.04.2005, ka vendosur:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Myzafer Dauti per kryerjen e vepres penale te
       dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit, te parashikuar nga neni 298/3 i
       K.Penal dhe ne baze te ketij neni denimin e tij me 5 (pese) vjet burgim dhe
       6.000.000 leke gjobe.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Laurant Korro per kryerjen e vepres penale te
       dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit, te parashikuar nga neni 298/3 i
       K.Penal dhe ne baze te ketij neni denimin e tij me 5 (pese) vjet burgim dhe
       6.000.000 leke gjobe.


                                              187
        Deklarimin fajtor te te pandehurit Laert Taka per kryerjen e vepres penale te
        dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit, te parashikuar nga neni 298/3
        dhe 51 te K.Penal dhe ne baze te ketij neni denimin e tij me 2 (dy) vjet e 6
        (gjashte) muaj burgim.
        Deklarimin e pafajshem te te pandehurit Laurant Korro per kryerjen e vepres
        penale te kalimit te paligjshem te kufirit, te parashikuar nga neni i K.Penal.
        Deklarimin e pafajshem te te pandehurit Laert Taka, per vepren penale te kalimit
        te paligjshem te kufirit, parashikuar nga neni 297 i K.Penal.
        Deklarimin fajtore te te pandehures Majlinda Tusha, per vepren penale te kalimit
        te paligjshem te kufirit, parashikuar nga neni 297 i K.Penal dhe ne baze te ketij
        neni denimin e tij me 60.000 leke gjobe.

    Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.59, date 06.06.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.33, date 01.04.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       Sarande persa i takon cilesimit ligjor te vepres, fajesise dhe mases se denimit te te
       pandehurve Myzafer Dauti, Laurant Korro, Laert Taka dhe Majlinda Tusha.
       Ne aplikim te nenit 59 te Kodit Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit te
       vendimit me burgim duke vene te denuarin Myzafer Dauti, Laurant Korro dhe
       Laert Taka ne prove per nje afat 5 (pese) vjet.
       Lenien ne fuqi te vendimit penal per pjeset e tjera.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, ka paraqitur rekurs i gjykuari Myzafer
Dauti, nepermjet avokatit te tij, i cili ka kerkuar prishjen e te dy vendimeve dhe kthimin e akteve
per rigjykim, duke parashtruar keto shkaqe:
  - 1. Te dy vendimet jane rrjedhoje e nje zbatimi te gabuar te ligjit penal, pasi ato kane
    cenuar parimin e drejtesise ne caktimin e mases se denimit meqenese nuk doli asnje
    prove qe te vertetonte se i pandehuri Myzafer e ka kryer kete veper penale.
  - 2. Te dy gjykatat jane bazuar ne deklarimet e shtetasit Alket Tushe, e cila nuk eshte prove
    direkte, pasi nuk eshte marre ne seance gjyqesore, por eshte lejuar leximi i thenieve, pra
    ne kuptim te nenit 369/3 te K.Pr.Penale, kjo prove duhet te lidhej dhe me prova te tjera.
  - 3. Gjykata ka gabuar kur e ka pranuar se kemi te bejme me vepren penale te parashikuar
    nga neni 298/3 i Kodit Penal, pasi qe te kemi nje veper te tille duhet qe te ekzistoje
    bashkepunimi, vepra duhet te jete kryer me shume se nje here apo te kete sjelle pasoja te
    renda, gje qe ne rastin konkret nuk kemi te bejme me asnje nga keto variante.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Gani Dizdari, prokurorin Skënder Breca, qe kerkoi lenien
ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi

                      VËREN
     Nga aktet e administruara ne gjykim, ka rezultuar se shtetasi Alket Tusha, emigrant ne
Korfuz te Greqise ka biseduar me te pandehurin Myzafer Dauti qe kundrejt nje shume prej 500
euro, te kalonte te fejuaren e tij, te gjykuaren Majlinda per ne Greqi, jashte pikave te kalimit
kufitar.
188
    Mbi baze e kesaj marreveshje, me daten 01.06.2004, Alket Tusha ka ardhur nga Korfuzi
ne Sarande, aty ka pritur dhe eshte takuar me te fejuaren, te gjykuaren Majlinda dhe te dy se
bashku me daten 04.06.2004 kane shkuar ne Konispol, jane takuar me te pandehurin Myzafer
Dauti, i cili i ka sistemuar ne nje hotel privat ku kane qendruar dy nete. Ne mengjesin e dates
06.06.2004 e gjykuara Majlinda e shoqeruar nga dy te gjykuarit e tjere, Laurant Korro e Laert
Taka, te cilet ishin marre vesh me te gjykuarin Myzafer, eshte nisur me nje automjet ne drejtim
te pikes kufitare Qafe-Bote dhe rreth 200 metra larg pikes se kalimit kufitar, ka kaluar kufirin.
Ne territorin grek, e gjykuara Majlinda se bashku me te gjykuarin Laert kane hipur ne autobuzin
e linjes per ne qytetin e Igumenices, kurse i gjykuari Laurant eshte kthyer per ne Konispol. Ne
vendin e quajtur Mavromat, pas kontrollit te ushtruar, meqenese e gjykuara Majlinda nuk kishte
dokumenta eshte shoqeruar per ne polici dhe eshte kthyer per ne piken e kalimit kufitar Qafe
Bote. Mbi kete baze eshte filluar çeshtja penale objekt shqyrtimi ne ngarkim te te kater te
gjykuareve.
    Me vendimin e Gjykates se shkalles se pare Sarande nr.33, date 01.04.2005 dhe
ndryshimet qe i jane bere atij nga Gjykata e Apelit Gjirokaster me vendimin nr.59, date
06.06.2005, te gjykuarit Myzafer Dauti, Laurant Korro e Laert Taka jane deklaruar fajtore e
denuar ne baze te nenit 298/3 te K.Penal me nga 5 vjet burgim e 6.000.000 leke gjobe. Per te
gjykuarin Laert Taka eshte zbatuar neni 51 i K.Penal duke e denuar me 2 (dy) vjet e 6 (gjashte)
muaj burgim dhe ne perfundim per tre te gjykuarit, ne zbatim te nenit 59 te Kodit Penal, eshte
pezulluar ekzekutimi i vendimit me burgim duke i vene ne prove per nje afat prej 5 (pese)
vjetesh. Ndersa e gjykuara Majlinda Tusha, ne baze te nenit 297 te K.Penal eshte denuar me
60.000 leke gjobe.
    Kunder vendimeve te mesiperme sikunder rezulton nga aktet, ka paraqitur rekurs vetem i
denuari Myzafer Dauti, i cili pretendon se me provat e marra gjate hetimit e gjykimit te çeshtjes,
nuk eshte vertetuar fajesia e tij ne vepren penale per te cilen eshte deklaruar fajtor e denuar.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se, keto pretendime kane te bejne me vleresimin e
provave, ato jane shqyrtuar e vleresuar nga gjykata e shkalles se pare dhe ajo e apelit, e sipas
nenit 432 te K.Pr.Penale nuk perbejne shkak per shqyrtimin e tyre nga ana e ketij Kolegji.
    Ne rekursin e paraqitur, krahas shkaqeve te mesiperme, i denuari Myzafer, ka pretenduar
edhe per shkelje proçedurale, ku sipas tij, ne kundershtim me nenin 369/3 te K.Pr.Penale, eshte
lejuar leximi ne seance gjyqesore i thenieve te deshmitarit Alket Tusha duke bere edhe
vleresimin e tyre. Ne ndryshim me sa pretendohet ne rekurs, ne rastin konkret nuk ka asnje
shkelje ligjore, jo vetem per faktin se lejimi i leximit te thenieve eshte bere duke zbatuar kerkesat
e nenit te mesiperm, por keto thenie perputhen plotesisht edhe me provat dhe rrethanat e tjera te
çeshtjes.
    Edhe pretendimi tjeter i parashtruar ne rekurs, se gjykata ka zbatuar gabim ligjin penal
kur e ka deklaruar fajtor e denuar te gjykuarin ne baze te nenit 298/3 te K.Penal, ndonese edhe ky
pretendim ka te beje me vleresimin e provave, Kolegji çmon se neni 298/3 i K.Penal eshte
zbatuar drejt, mbasi eshte provuar bindesisht se jo vetem qe vepra penale e ndihmes per kalimin
e paligjshem te kufirit eshte kryer ne bashkepunim, por eshte vertetuar se i denuari Myzafer ka
qene organizatori i kesaj veprimtarie kriminale.
    Kolegji Penal çmon se, nga ana e gjykatave jane patur parasysh dhe jane vleresuar drejt te
gjitha rrethanat ne te cilat eshte kryer veprimtaria kriminale, ndaj per te gjithe te gjykuarit, jo
vetem qe ka caktuar minimumin e denimit me burgim dhe me gjobe qe parashikon dispozita
penale perkatese, por ka zbatuar edhe nenin 59 te K.Penal duke ua pezulluar ekzekutimin e
vendimit me burgim.                                                 189
                   PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/1 germa ″a″ te K.Pr.Penale,

                    VENDOSI
   Lenien ne fuqi te vendimit nr.59, date 06.06.2005 te Gjykates se Apelit Gjirokaster.

                             Tirane, më 08.11.2006
190
Nr.1369/503 i Regj.Themeltar
Nr.628 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Gani Dizdari      Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1369/503, qe i
perket:

         TË PANDEHURIT:       ODISE KOTE

                    A K U Z U A R:
            Per vepren penale te goditjes per shkak te detyres,
              parashikuar nga neni 237 i Kodit Penal.


   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, me vendimin nr.19, date 01.03.2005, ka
vendosur:
       Deklarimin e pafajshem te te pandehurit Odise Kote per kryerjen e vepres penale
       te goditjes per shkak te detyres, te parashikuar nga neni 237 i K.Penal”.

    Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.84, date 05.09.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.19, date 01.03.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       Gjirokaster”.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, ka paraqitur rekurs prokurori prane
Gjykates se Apelit Gjirokaster, i cili ka kerkuar prishjen e te dy vendimeve dhe deklarimin fajtor
te te pandehurit, duke parashtruar keto shkaqe:
   - Te dy vendimet e te dy gjykatave jane dhene ne kundershtim me ligjin, pa u analizuar
    drejt provat si gjate hetimeve paraprake dhe gjate shqyrtimit gjyqesor. Duke i mare te
    lidhura deshmite e deshmitareve Gentiana Brahimi, Ylli Capi, Ismail Xhaferri, aktin e
    deshmise mjeko-ligjore dhe procesverbalet e mbledhjeve te mbajtura ne R.T.V.
    Gjirokaster, vertetojne se ne daten 25.09.2001 i pandehuri ka ushtruar dhune ndaj te
    demtuarit dhe kete dhune e ka ushtruar per shkak te detyres.
                                               191
              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Besnik Imeraj, prokuroren Ermira Bakalli, qe kerkoi
prishjen e te dy vendimeve dhe kthimin e akteve per rishqyrtim ne Gjykaten e Rrethit
Gjirokaster, si dhe pasi shqyrtoi ne teresi ceshtjen,

                       VËREN
    Se vendimi nr.84, date 05.09.2005 i Gjykates se Apelit Gjirokaster eshte rrjedhoje e
zbatimit drejt te ligjit material e procedurial penal dhe si i tille duhet te lihet ne fuqi.
    Ka rezultuar ne gjykim se ne daten 25.07.2001, ne sallen e redaksise se Radio-
Televizionit Gjirokaster ka nisur nje debat midis te pandehurit Odise Kote dhe kryeredaktorit te
Radio-Televizionit, shtetasit Arben Puto. E pranishme ne kete debat ka qene dhe Gentiana
Ibrahimi, gazetare ne kete televizion. Debati ka vazhduar dhe ne korridorin e nderteses dhe
shtetasi Arben Puto pretendon se eshte peshtyre dhe goditur me grushta nga i pandehuri Odise
Kote, duke bere keshtu dhe kallzim ne polici. Nga ana e shtetasit Arben Puto eshte paraqitur si
prove nje recete e mjekes kirurge Anila Manga qe eshte leshuar me date 24.07.2001, pra nje dite
para se te ndodhe ngjarja.
    Sipas akt-deshmise mjeko-ligjore nr.68, date 28.09.2001 eshte arritur ne konkluzionin se
i demtuari ka kontusion thorakal te kercirit te majte, demtime qe jane shkaktuar me mjet mbretes
dhe shkaktojne paaftesi te perkoheshme ne pune nga 1-9 dite.
    Gjykata e Rrethit Gjirokaster, pasi ka administruar te gjitha provat e paraqitura dhe
kerkuara nga palet ne gjykim, ka bere cmimin e tyre konform kerkesave te nenit 152 te
K.Pr.Penale, ka vendosur te deklaroje te pafajshem te gjykuarin. Ky vendim eshte lene ne fuqi
nga Gjykata e Apelit Gjirokaster.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte cmon te bazuar ne ligj vendimin e gjykates se apelit dhe
gjen te pabazuara pretendimet e ngritura ne rekurs nga organi i akuzes. Ndryshe nga sa ngrihet
ne rekurs, Gjykata e Apelit Gjirokaster, ne dhenien e vendimit ka respektuar dhe zbatuar ligjin
penal, nuk ka shkaqe qe kane sjelle si pasoje pavlevshmeri absolute te ketij vendimi apo shkelje
proceduriale qe te kene ndikuar ne dhenien e tij.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, bazuar ne kerkesat e nenit 441/a te K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.84, date 05.09.2005 te Gjykates se Apelit Gjirokaster.

                              Tirane, me 08.11.2006
192
Nr.1355/492 i Regj.Themeltar
Nr.629 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Gani Dizdari     Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1355, qe i perket:

         TË PANDEHURIT:      BARJAM DEMIRI

                    A K U Z U A R:
            Per vepren penale te plagosjes se lehte me dashje,
                parashikuar nga neni 89 i K.P.

         PADITËSE:         ROZETA KUTELI
         I PADITUR:        BARJAM DEMIRI


    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore, me vendimin nr.310, date 19.11.2004, ka vendosur:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Barjam Demiri per vepren penale te plagosjes
       se lehte me dashje, parashikuar nga neni 89 i K.P. dhe denimin e tij me 3 muaj
       burgim.
       Pranimin e pjesshem te padise civile.
       Detyrimin e te pandehurit Barjam Demiri te paguaje ne favor te paditeses civile
       Rozeta Kuteli shumen 145.325 leke si shperblim demi ne shendet dhe ne
       personalitet.

    Gjykata e Apelit Vlore, me vendimin nr.222, date 29.06.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.310, date 19.11.2004 te Gjykates se Rrethit Vlore,
       persa i perket kualifikimit ligjor te vepres penale, deklarimin fajtor dhe te padise
       civile ne procesin penal.
       Ndryshimin e ketij vendimi ne lidhje me masen e denimit ne kete menyre:
       Denimin e te pandehurit Barjam Demiri per vepren penale te plagosjes se lehte
       me dashje, sipas nenit 89 te K.P. me 200.000 leke gjobe.
                                               193
    Kunder vendimit te gjykates se apelit ka paraqitur rekurs i gjykuari Barjam Demiri, i cili
kerkon prishjen e ketij vendimi dhe kthimin e çeshtjes per rigjykim ne Gjykaten e Rrethit Vlore,
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Ne te dyja shkallet e gjykimit jane lejuar shkelje te renda procedurale duke me mohuar te
    drejten per t’u thirrur, degjuar e pyetur ne gjykim.
  - Nuk jane respektuar dispozitat procedurale lidhur me pranine e mbrojtesit te zgjedhur nga
    ana ime, gje qe sjell pavlefshmerine e vendimit ne baze te nenit 128 te K.Pr.P.
  - Si ne gjykimin ne shkalle te pare dhe ne apel nuk jane administruar provat e kerkuara nga
    une dhe avokati im, qe do te provonin pafajesine time.
  - Disa seanca jane zhvilluar ne mungese time duke mos patur dijeni per to, pasi nuk jam
    njoftuar.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Besnik Imeraj, prokurorin Artur Selmani, qe kerkoi
prishjen e dy vendimeve dhe kthimin e akteve per rishqyrtim ne Gjykaten e Rrethit Vlore, si dhe
pasi shqyrtoi ne teresi ceshtjen,

                      VËREN
    Se vendimet e te dyja gjykatave jane rrjedhoje e shkeljes se rregullave proceduriale qe
lidhen me pjesemarrjen e te pandehurit dhe mbrojtesit te tij ne gjykim dhe si te tilla duhet te
prishen.
    I pandehuri dhe e demtuara jane komshinj dhe kane patur vazhdimisht mosmarreveshje
me njeri tjetrin.
    Me date 27.11.2003, lopa e shtetasit Barjam Demiri eshte futur ne parcelen e shtetases
Rozeta Kuteli dhe kjo e fundit e ka larguar nga prona e saj. Por pas disa kohesh lopa eshte kthyer
dhe eshte futur ne pronen e te pandehurit, i cili e ka larguar lopen nga parcela dhe duke menduar
se kete veprim e ka kryer e demtuara Rozeta ka filluar te grindet me te dhe e ka goditur te
demturen disa here me shkop ne koke dhe ne trup.
    Nga akt deshmia mjeko-ligjor date 28.11.2003 rezulton se demtimet ne trupin e te
demtuares jane shkaktuar nga nje mjet i forte shembes dhe i ka sjelle paaftesi te perkoheshme ne
pune mbi 9 dite.
    Nga shpjegimet e vete te demtuares dhe te deshmitareve Diktori dhe Naim Gjipali
provohet se i pandehuri e ka goditur disa here te demtuaren ne pjese te ndryshme te trupit duke e
lene ate pa ndjenja derisa ne ndihme te saj kane ardhur deshmitaret, te cilet e kane marre dhe
derguar ne Spitalin e Vlores, duke njoftuar me pas dhe Policine per kete ngjarje.
    Por Kolegji Penal i Gjykates se Larte gjen te pabazuar ne ligj vendimin e Gjykates se
Rrethit Vlore dhe ate te Apelit Vlore, pasi rezulton se ne gjykimin e ceshtjes ne Gjykaten e
Rrethit Vlore jane lejuar shkelje te dispozitave proceduriale per njoftimin, pjesemarrjen e te
pandehurit ne gjykim dhe caktimin e mbrojtesit.
    Sic rezulton nga dosja gjyqesore, ne seancen e dates 12.05.2004 eshte paraqitur i
pandehuri, i cili ka kerkuar qe te mbrohet me avokatin Luan Xhuveli, duke pretenduar se nuk ka
patur njoftim dhe nuk njeh avokat tjeter veç atij qe ai ka zgjedhur.
194
     Gjykata i ka rrezuar kerkesen me pretendimin se avokati i zgjedhur prej tij, ndonese eshte
njoftuar nuk eshte paraqitur (nga aktet e dosjes rezulton se me perjashtim te seances se dates
01.03.2004, ku flete thirja e derguar ne adrese te ketij avokati eshte firmosur prej tij, ne dosje ne
adrese te tij nuk eshte derguar asnje flete thirje dhe flete thirja per me date 27.04.2004 eshte ne
emer te pandehurit, por eshte derguar tek ky avokat).
     I pandehuri nuk ka kerkuar qe te mbrohet me avokat tjeter pasi do te mbrohej vete,
prandaj gjykata ka revokuar vendimi per caktimin kryesisht te av. Sokrat Dauti.
     Ne seancen e dates 28.06 2004, i pandehuri, pasi gjykata i ka rrezuar kerkesen per berjen
e nje riekspertimi, eshte larguar ne menyre demostrative nga seanca. Me te drejte gjykata, pasi ka
caktuar per te nje mbrojtes kryesisht, ka vazhduar gjykimin ne mungese te te pandehurit.
Gjykimi i ceshtjes eshte shtyre per ne daten 05.07.2004, date ne te cilen, sipas proces verbalit te
seances nuk eshte paraqitur i pandehuri, per te cilin eshte deklaruar mungesa. Por rezulton se
gjykata, duke e konsideruar ne mungese kete te pandehur, nuk ka bere njoftimin e tij per seancen
e dates 05.07.2004 dhe ka vazhduar gjykimin ne mungese ne kushtet kur i pandehuri nuk ka
patur njoftim per seancen. Dhe pse duke u larguar vullnetarisht nga salla i pandehuri
konsiderohet sikur te jete i pranishem ne gjykim, kurrsesi kjo nuk mund ta konsideroje ate te
njoftuar per seancat e tjera gjyqesore, njoftim te cilin gjykata duhet ta kishte bere konform
kerkesave te nenit 132 e vijues te K.Pr.Penale.
     E njejta shkelje ka vazhduar nga gjykata e rrethit ne seancen e dates 07.09.2004 ne te
cilen nuk eshte paraqitur i pandehuri dhe ne dosje nuk ka njoftim derguar ne adrese te tij. Ne
pese seancat e tjera, gjykimi eshte zhvilluar ne mungese te pandehurit, por ne prani te avokatit te
caktuar kryesisht dhe gjykata shprehet se eshte marre vendimi per deklarimin e mungeses se te
pandehurit, qe ne fakt nje vendim i tille nuk eshte marre dhe nderkohe ne dosje per keto seanca
nuk ka njoftim te derguar ne adrese te te pandehurit.
     Pra nga permbajtja e proces verbalit te seances dhe nga aktet e administruara ne dosje
rezulton se jane shkelur dispozitat procedurale lidhur me njoftimin e te pandehurit dhe
deklarimin e mungeses se tij, si dhe te caktimit te avokatit kryesisht, parashikuar nga nenet 49/1,
140 dhe 351 te K.Pr.P.
     Gjykata cakton avokatin kryesisht ne baze te nenit 49/1 te K.Pr.P. kur i pandehuri nuk ka
zgjedhur mbrojtes, ose ka mbetur pa te. Ne rastin konkret provohet se i pandehuri Barjam Demiri
ka caktuar si mbrojtes te tij av. Luan Xhuveli duke u shprehur se “nuk njoh avokat tjeter”. Lidhur
me njoftimin e ketij avokati rezulton se ai eshte njoftuar e ka qene i pranishem vetem ne seancen
e dates 01.03.2004 dhe meqenese nuk eshte paraqitur ne seancen e zhvilluar me date 16.03.2004,
per te cilen ka patur dijeni, gjykata ne baze te nenit 49/5 te K.Pr.P. ka caktuar avokat kryesisht.
Per ne seancat e mepasme thirrje te derguar ne adrese te av. Luan Xhuveli nuk ka te administruar
ne dosje dhe gjykata ka vazhduar gjykimin me avokatet e caktuar kryesisht kur gjykimet jane
zhvilluar pa pranine e te pandehurit, per te cilin gjykata ka marre vendim per deklarimin e
mungeses se tij. Ndersa ne ato seanca kur i pandehuri ka qene i pranishem ka kerkuar qe te
mbrohet me avokatin e zgjedhur prej tij dhe nuk ka pranuar qe te mbrohet me avokatet e caktuar
nga gjykata. Ne rastin konkret mbrojtesi i ketij te pandehuri, sipas deklarimeve te ketij te fundit,
eshte av.Luan Xhuveli, kurse gjykata ne kundershtim me kriteret e percaktuara ne nenin 49 te
K.Pr.P. ka caktuar kryesisht av. Delo Meçani.
     Ne seancat e zhvilluara me pas gjykata as nuk ka njoftuar te pandehurin dhe as ka marre
vendim per deklarimin e mungeses se tij, nderkohe qe ne proces verbalin e ketyre seancave eshte
shprehur se “per te pandehurin eshte marre vendimi per deklarimin e mungeses”.
                                                 195
    Shkeljet e mesiperme te konstatuara ne gjykimin e ceshtjes ne Gjykaten e Rrethit Vlore e
bejne vendimin e kesaj gjykate te pavlefshem, nderkohe qe Gjykata e Apelit Vlore, edhe pse ka
qene perpara rasteve te parashikuara nga neni 428/ç i K.Pr.Penale, nuk ka vendosur te prishe
vendimin e gjykates se rrethit por ka vazhduar gjykimin e ceshtjes ne themel.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 441/ç te K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.222 date 29.06.2005 te Gjykates se Apelit Vlore dhe vendimit
nr.310, date 19.11.2004 te Gjykates se Rrethit Vlore dhe kthimin e akteve per rishqyrtim ne
Gjykaten e Rrethit Vlore, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, me 01.11.2006
196
Nr.1368/502 i Regj. Themeltar
Nr.630 i Vendimit

                     VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

            Kristaq Ngjela     Kryesues
            Spiro Spiro       Anetar
            Gani Dizdari      Anetar
            Ylvi Myrtja       Anetar
            Besnik Imeraj      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 08.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1368 Akti, qe i
perket:

          TË PANDEHURIT:       EDMOND LUTAJ

                    A K U Z U A R:
                   Per vepren penale te
            “dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit”,
                   mbetur ne tentative,
             parashikuar nga neni 298/1 e 22 i Kodit Penal.


   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Girokaster, me vendimin nr.129, date 08.12.2004, ka
vendosur:
       Deklarimin e pafajshem te te pandehurit Edmond Lutaj per kryerjen e vepres
       penale te dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit, mbetur ne tentative, te
       parashikuar nga neni 289/1 i K.Penal.

    Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.80, date 11.07.2005, ka vendosur:
       Ndryshimin e vendimit nr.129, date 08.12.2004 te Gjykates se shkalles se pare
       Gjirokaster, si me poshte:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Edmond Lutaj per kryerjen e vepres penale te
       dhenies ndihme per kalim te paligjshem te kufirit, mbetur ne tentative, te
       parashikuar nga neni 298/1 i K.Penal dhe ne baze te ketij neni denimin e tij me 1
       (nje) vit burgim dhe 3.000.000 (tre milion) leke gjobe.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, ka paraqitur rekurs i gjykuari Edmond
Lutaj, nepermjet avokatit te tij, i cili ka kerkuar prishjen e vendimit te apelit dhe lenien ne fuqi te
vendimit te gjykates se shkalles se pare, duke parashtruar keto shkaqe:
  - 1. Vendimi i gjykates se apelit eshte marre ne zbatim te gabuar te ligjit, pasi i pandehuri
    ka hequr dore vullnetarisht nga kryerja e vepres per te cilen ishte pergatitur qe te


                                                  197
    ndihmonte deshmitaren Entela Pasho per te kaluar kufirin per ne shtetin grek, ku e priste
    burri i saj, njekohesisht dhe shok i te pandehurit, por qe per rrethana te caktuar ne menyre
    vullnetare dhe perfundimtare vendosen te hiqnin dore nga ky veprim.
  -  2. Siç u provua dhe nga materialet e dosjes, fakti se i pandehuri hoqi dore nga dhenia
    ndihme per te kaluar kufirin deshmitarja Entela, provohet me faktin se deshmitarja eshte
    kapur nga policia duke u larguar per ne drejtim te Gjirokastres, ndersa i pandehuri eshte
    ndaluar duke kaluar kufirin grek, pasi kishte vulosur dhe pasaporten e bashkeshortes se tij
    , ne te cilat kishte vule dalje nga shteti grek, meqenese duhet te shkonte urgjentisht ne
    shtepine e tij, sepse kishte pervjetorin e babait te tij dhe nenen shume te semure.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Kristaq Ngjela, prokurorin Bujar Sheshi, qe kerkoi lenien
ne fuqi te vendimit dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Gjirokaster duhet te prishet pasi eshte marre ne
kundershtim me dispozitat ligjore qe bejne fjale per marrjen, verifikimin dhe çmimin e provave.
    I gjykuari Edmond Lutaj, eshte akuzuar per vepren penale te dhenies se ndihmes per
kalim te paligjshem te kufirit. Sipas kesaj akuze, i gjykuari Edmond, ka dashur te kaloje per ne
shtetin grek ne piken e kalimit te kufirit Kakavijë shtetasen Entela Pasho, duke perdorur per kete
qellim pasaporten e bashkeshortes se tij qe, sipas deklarimeve paraprake, kishin ngjashmeri
midis tyre.
    Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster e ka deklaruar te pafajshem te gjykuarin Edmond
Lutaj duke arsyetuar se, i gjykuari dhe Entela Pasho, me daten 25.09.2004, jane nisur per ne
piken kufitare Kakavije me qellim per te kaluar kufirin dhe aty ka pare se ngjashmeria e saj me
bashkeshorten ishte e vogel e per pasoje mund t’ja prishnin pasaporten, se ai nuk kishte vizen e
daljes nga shteti grek ne pasaporten e gruas e se Entela nuk dinte gjuhen greke, vendosen te mos
ndermernin veprime per kalimin e kufirit. Per pasoje arsyeton gjykata, ndodhemi perpara heqjes
dore nga kryerja e vepres penale, parashikuar nga neni 24 i K.Penal.
    Gjykata e Apelit Gjirokaster, qe ka shqyrtuar çeshtjen mbi apelimin e prokurorit, ka
ndryshuar vendimin e gjykates se shkalles se pare dhe e ka deklaruar fajtor te gjykuarin Edmond
Lutaj dhe denuar per vepren penale te dhenies se ndihmes per kalim te paligjshem te kufirit,
parashikuar nga neni 198/1 i K.Penal me arsyetimin se nuk ndodhemi para kushteve te heqjes
dore nga kryerja e krimit. Ne vendim arsyetohet se, i gjykuari, eshte munduar te vulose
pasaporten e te shoqes por nuk ja ka arritur qellimit. Me tej, duke ju referuar teresisht
deklarimeve te bera ne fazen e hetimeve paraprake nga i gjykuari, Entela Pasho, Gezim Pasho e
Leonidha Meçe, ne vendimin e gjykates se apelit, pranohet se i pandehuri ka ndermarre veprime
konkrete per te ndihmuar shtetasen Entela Pasho per te kaluar ne menyre te paligjshme kufirin
shqiptaro-grek, si: venia ne dispozicion e pasaportes se bashkeshortes se tij Gjinovefa Lutaj,
transporti per ne piken e kalimit kufitar, strehimin e saj ne hotel dhe veprime te tjera per te
vulosur pasaporten e bashkeshortes, gje qe, sipas vendimit te gjykates, tregon se vepra eshte
konsumuar ne te gjithe elementet e saj dhe se pasoja kriminale nuk ka ardhur per shkaqe
objective, duke lene ne tentative kalimin e paligjshem te kufirit nga shtetesja Entela Pasho.
198
     Perfundimet e arritura nga gjykata e apelit jane te pabazuara. Kjo gjykate, pa kryer asnje
veprim tjeter, ka bere nje vleresim ndryshe nga ai qe ka bere gjykata e rrethit. Ky fakt paraqet
rendesi nese do ju referohemi akteve dhe provave qe ka administruar e vleresuar gjykata e rrethit
dhe atyre qe ka vleresuar gjykata e apelit. Eshte e qarte se, nuk ka ndonje percaktim, apo kufizim
qe nje gjykate me e larte te beje nje vleresim te ndryshem te provave nga nje gjykate me e ulet,
por kjo duhet te behet duke respektuar kerkesat ligjore, qe ne rastin konkret nuk jane patur
parasysh nga gjykata e apelit.
     Sipas nenit 380 te K.Pr.Penale, ″per te marre vendim gjykata nuk mund te perdore prova
te tjera veç atyre qe jane marre ose jane verifikuar ne shqyrtimin gjyqesor″. Rezulton nga aktet
se, gjykata e rrethit ka marre provat ne seancat gjyqesore, ja ka neneshtruar ato debatit, i ka
analizuar e, mbi bazen e tyre, ka arritur ne perfundimin se i gjykuari ndodhej ne kushtet e heqjes
dore vullnetare nga kryerja e krimit. Ndonese ka patur disa ndryshime midis deklarimeve te bera
nga i gjykuari, nga Entela Pasho, Gezim Pasho e Leonidha Meçes ne fazen e hetimeve paraprake
para oficerit te policise gjyqesore dhe deshmive te bera para gjykates, nuk ka patur kundershtime
dhe asnje prej proçesverbaleve nuk eshte lexuar e shqyrtuar ne seancat gjyqesore dhe gjithçka,
gjykata e rrethit e bazon mbi provat e marra gjate shqyrtimit gjyqesor. Gjykata e apelit, ne
kundershtim me nenin 380 te K.Pr.Penale ju referohet teresisht atyre deklarimeve edhe se,
sikurse u permend, ato nuk jane shqyrtuar nga gjykata e nuk jane trajtuar si prova, gje qe e ben
vendimin e saj te cenueshem.
     Gjithashtu eshte e domosdoshme qe ne rishqyrtimin e çeshtjes, gjykata e apelit te kete
parasysh kerkesat e nenit 152 te K.Pr.Penale per çmuarjen e provave, per te percaktuar fuqine
provuese te tyre duke ja nenshtruar ato shqyrtimit gjyqesor per te arritur ne perfundime te drejta
per pergjegjshmerine penale te te gjykuarit per vepren penale qe akuzohet.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/″ç″ te K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.80, date 11.07.2005 te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe kthimin
e akteve per rishqyrtim po asaj gjykate, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, më 08.11.2006
                                                199
Nr.1359/496 i Regj.Themeltar
Nr.631 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Ylvi Myrtja      Anëtar
           Besnik Imeraj     Anëtar
           Gani Dizdari      Anëtar
           Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 08.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

         TË PANDEHURIT:       BESNIK ALLAMANI, i biri i Muratit, i dtl.1969,
                       banues në fshatin Arbanë (Tiranë).

                    A K U Z U A R:
            Për krimet e vrasjes me dashje, mbetur në tentativë
              dhe të mbajtjes pa leje të armëve luftarake,
              të parashikuara përkatësisht nga nenet 76,
            në lidhje me nenin 22 të K.Penal dhe 278/II të tij.


    Gjykata e shkallës së parë Tiranë, me vendimin nr.136, datë 11.02.2005, vendosi:
       Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Allamani për krimin e vrasjes me
       dashje, të mbetur në tentativë dhe, në zbatim të nenit 76, në lidhje me nenin 22 të
       K.Penal, dënimin e tij me 10 (dhjetë) vjet burgim.
       Deklarimin fajtor të këtij të pandehuri për krimin e mbajtjes pa leje të armëve
       luftarake dhe, në zbatim të nenit 178/II të K.Penal, dënimin e tij me 2 (dy) vjet
       burgim.
       Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Besnik Allamani u dënua
       përfundimisht, me 10 (dhjetë) vjet burgim, dënim, të cilin do ta vuajë në një burg
       të sigurisë së zakonshme.

    Ky vendim u la në fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.605, datë
23.09.2005, të saj.

    Kundër të dy vendimeve ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, mbrojtësi i të gjykuarit
- av.Flamur Progonati, me të cilin kërkon prishjen e tyre dhe kthimin e çështjes për rigjykim në
gjykatën e shkallës së parë, duke parashtruar:
200
  -  U shkelën dispozitat procedurale me rastin e zëvendësimit të gjyqtarit Ilir Çeliku, qoftë
    edhe për një seancë, në të cilën u morën prova. Gjykatat e kanë mbështetur vendimin
    vetëm në provat e paraqitura nga organi i akuzës, pa marrë në shqyrtim ato të mbrojtjes.
  -  Vepra penale e kryer nga klienti im duhej të ishte cilësuar si plagosje e rëndë me dashje.
    Qëllimi i tij ka qënë frenimi i të dëmtuarit dhe jo vrasja e tij, megjithëse i kishte të gjitha
    mundësitë për ta vrarë atë.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Saliko Hajno, i cili kërkoi lënien
në fuqi të vendimeve dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi,

                        VËREN
     Gjatë shqyrtimit të akteve të procedimit penal që i përket të gjykuarit Besnik Allamani u
konstatua se ai është dërguar për t’u gjykuar me akuzat e vrasjes me dashje, të mbetur në
tentativë dhe të mbajtjes pa leje të armëve luftarake, të parashikuara, përkatësisht nga nenet 76,
në lidhje me nenin 22 të K.Penal dhe 278/II të tij. U konstatua gjithashtu se, me vendimin nr.136,
datë 11.02.2005, të Gjykatës së shkallës së parë Tiranë, ai u deklarua fajtor për të dy këto vepra
dhe u dënua përfundimisht, me 10 (dhjetë) vjet burgim.
     Ky vendim u la në fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.605, datë
23.09.2005 të saj.
     Të dy gjykatat kanë pranuar të provuar se, në fshatin Arban, në mbasditen e datës
16.12.2003, gjatë një grindjeje ndërmjet të gjykuarit dhe një grupi njerëzish, midis të cilëve ishte
edhe i dëmtuari Xhevahir Topuzi, mbeti i plagosur ky i fundit. Sipas aktit të ekspertimit mjeko-
ligjor, në trupin e tij u konstatuan tre plagë tejshkruese me armë zjarri në të dy këmbët, (në 1/3 e
poshtme të kofshës së majtë, në 1/3 e mesme të kërcirit të djathtë dhe në 1/3 e poshtme të kërcirit
të majtë) e tij, të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit të tyre. Kanë pranuar gjithashtu
se, plagët e mësipërme u shkaktuan si rrjedhojë e shtënies në drejtim të tij, me armë automatike
nga ana e të gjykuarit Besnik, i cili mbas të shtënës që shkaktoi plagën e tretë, mbasi hoqi
karikatorin, ia dha armën të dëmtuarit me të cilën, mbasi ia mori përsëri, u largua, duke lënë të
dëmtuarin në vendin e ngjarjes.
     Në rekursin e paraqitur nga mbrojtësi i të gjykuarit pretendohet se, vepra e tij duhej të
ishte cilësuar si plagosje e rëndë me dashje dhe jo vrasje e mbetur në tentativë, pasi, sipas tij
(rekursit) qëllimi i të gjykuarit ka qënë frenimi i të dëmtuarit për të mos vazhduar grindjen dhe jo
vrasja e tij, megjithëse (po sipas rekursit), ai i kishte të gjitha mundësitë për ta vrarë atë.
     Megjithëse të dy gjykatat, duke përdorur si argument mjetin e përshtatshëm (sikurse është
arma automatike për të realizuar vrasjen dhe faktin që në drejtim të të dëmtuarit është shtënë me
të tre herë me rradhe, arritën në përfundimin se, nga ana subjektive, i gjykuari ka dashur të
realizojë vrasjen e të dëmtuarit, (gjykata e shkallës së parë - me dashje direkte, kurse ajo e apelit
- me dashje indirekte), Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në rrethanat në të cilat është
pranuar prej tyre (prej dy gjykatave) se është zhvilluar ngjarja, veçanërisht në faktin që dëmtimet
ndodhen në pjesët e poshtme (këmbët), e trupit të të dëmtuarit dhe veprimet që ka kryer i
gjykuari mbas të shtënës që shkaktoi dëmtimin e fundit, arriti në përfundimin se, pretendimi, si
më sipër, i mbrojtësit të tij, gjen mbështetje në aktet që ndodhen në dosje dhe prandaj, duhet
pranuar.
     Në këtë përfundim u arrit pasi, veç vendodhjes së plagëve në gjymtyrët e poshtme të
trupit të të dëmtuarit për të arritur në përfundime të drejta lidhur me anën subjektive të të


                                                 201
gjykuarit, ky Kolegj çmon se duhet të merren në konsideratë të gjitha rrethanat, (ato objektive) të
kësaj ngjarjeje, bazuar sidomos në shpjegimet e dhëna nga vet i dëmtuari Xhevahir. Ai si në
shpjegimet e dhëna para oficerit të policisë gjyqësore, (të nesërmen e ngjarjes), ashtu edhe në ato
të bëra përpara gjykatës, ka deklaruar se, mbas së shtënës së fundit, i gjykuari i kishte vënë
automatikun në gjoks, duke i thënë se, ″... do të të vras fare″ dhe mbasi hoqi karikatorin, armën i
a la atij në dorë, duke i thënë që ta shkrepte, dhe mbasi i a mori përsëri, pa kryer asnjë veprim
tjetër në drejtim të tij, përfundimisht u largua, duke e lënë atë të plagosur në vëndin e ngjarjes.
     Duke e pranuar ngjarjen si më sipër, Kolegji Penal çmos se, veprimet e të gjykuarit, të
marra në tërësinë e tyre, megjithëse janë drejtuar drejtpërsëdrejti në drejtim të të dëmtuarit, nuk
kanë qënë të mjaftueshme për shkaktimin e vrasjes. Edhe sikur të qëndronte versioni i pranuar
nga gjykatat për ekzistencën e anës subjektive tek ai, për vrasjen e të dëmtuarit (qoftë edhe me
dashje indirekte sikundër ka pranuar gjykata e apelit), pasoja nuk erdhi (vepra penale e vrasjes u
ndërpre dhe nuk u përfundua) për shkak se, i gjykuari, megjithëse kishte mundësi, me vullnetin e
tij të lirë, nuk vazhdoi të kryente dhe veprime të tjera (duke qënë në distancë fare të afërtë me
viktimën, aq sa, sipas tij, i vuri armën në gjoks, duke i thënë: do të të vras fare, të shtinte përsëri).
Në rrethanat e mësipërme, vrasja e të dëmtuarit Xhevahir, nuk u realizua për shkak se i gjykuari,
me vullnetin e tij dhe në mënyrë përfundimtare hoqi dorë nga vrasja, megjithëse, si objektivisht
(qënia i pajisur me armë në gjëndje dhe i pajisur për të realizuar qitje, dhe distanca shumë e
afërtë me të dëmtuarin e plagosur tashmë, ashtu edhe subjektivisht (u largua vet, pa ndërhyrjen
dhe aq më pak me detyrim nga të tjerët) kishte mundësi për kryerjen e saj (paragrafi i I i nenit 24
të K.Penal). Prandaj, bazuar në përmbajtjen e kësaj dispozite të Kodit Penal, ai nuk ka
përgjegjësi penale për veprën penale të vrasjes me dashje të mbetur në tentativë, parashikuar nga
neni 76 të K.Penal në lidhje me nenin 22 të tij.
     Megjithatë, ky Kolegj duke patur parasysh faktin që veprimet e të gjykuarit Besnik deri
në momentin e heqjes dorë nga vrasja e të dëmtuarit Xhevahir, përmbajnë elementët e dy
veprave të tjera penale të konsumuara plotësisht prej tij (plagosjes me dashje të të dëmtuarit, e
cila sipas aktit të ekspertimit mjeko-ligjor, në momentin e shkaktimit, ishte e rrezikshme për
jetën e tij, dhe të mbajtjes pa leje të armëve luftarake), bazuar në përmbajtjen e paragrafit të dytë
të dispozitës së nenit 24 të K.Penal, arriti në përfundimin se ai duhet të përgjigjet penalisht për
këto dy vepra.
     Përsa i përket pretednimit të rekursit për shkelje procedurale në zëvendësimin e një
gjyqtari gjatë gjykimit në shkallë të parë, Kolegji konstaton se ai nuk gjen mbështetje as në aktet
e dosjes, as në ligj, prandaj nuk duhet pranuar.
                    PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/″a″ dhe ″b″ të K.Pr.Penale,
                      VENDOSI
    Lënien në fuqi të vendimit nr.136, datë 11.02.2005 të Gjykatës së shkallës së parë Tiranë,
përsa i përket deklarimit fajtor dhe dënimin e të gjykuarit Besnik Allamani, për krimin e mbajtjes
pa leje të armëve luftarake, parashikuar nga neni 278/II i K.Penal.
    Ndryshimin e dy vendimeve në pjesën tjetër, duke e deklaruar fajtor të gjykuarin Besnik
Allamani për krimin e plagosjes së rëndë me dashje dhe, në zbatim të nenit 88/I të K.Penal,
dënimin e tij, për këtë vepër, me 6 (gjashtë) vjet burgim.
    Në zbatim të nenit 55/I të K.Penal, i gjykuari Besnik Allamani dënohet, përfundimisht,
me 7 (shtatë) vjet burgim.
                               Tiranë, më 08.11.2006


202
Nr.750 i Regj.Themeltar
Nr.669 i Vendimit

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

            Kristaq Ngjela     Kryesues
            Spiro Spiro      Anetar
            Gani Dizdari      Anetar
            Besnik Imeraj     Anetar
            Ylvi Myrtja      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 15.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.750, qe i perket:

          TË PANDEHURIT:       ASENIS TUSHE

                    A K U Z U A R:
                Per vepren penale te mashtrimit.
                Parashikuar nga neni 143 i K.Penal.


   Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster, me vendimin nr.106, date 11.11.2005, ka
vendosur:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Asenis Tushe, per kryerjen e vepres penale te
       mashtrimit, te parashikuar nga neni 143 i K.Penal dhe ne baze te ketij neni
       denimin e tij me 200.000 leke gjobe.

    Gjykata e Apelit Gjirokaster, me vendimin nr.147, date 22.12.2005, ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.106, date 11.11.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       Gjirokaster.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, ka paraqitur rekurs i gjykuari Asenis
Tushe, nepermjet avokatit te tij, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Gjykata ka zbatuar gabim ligjin penal, pasi nuk vertetohet qe une te kem dashur te hedh
    ne dore pasurine e te demtuarit me anen e genjeshtres, pra mungon keshtu ana subjektive
    e vepres penale per te cilen akuzohem. Ka rezultuar se une kam marre dhe here te tjera
    materiale pa paguar leket, duke qene klient i rregullt i ketij dyqani.
  - Vendimi i gjykatave nuk eshte rezultat i nje hetimi te plote dhe te gjithanshem.
  - Edhe nese pranohet ekzistenca e genjeshtres, ne kryerjen e veprimit juridik qe ishte
    shitblerja e sendeve, ne kete rast ajo eshte element i kryerjes se veprimit juridik me ane te
    mashtrimit, siç parashikohet ne nenin 95/1 i Kodit Civil.
                                                203
              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e anetarit Ylvi Myrtja, prokurorin Bujar Sheshi, i cili kerkoi lenien
ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, Avokatin Anastas Duro,, i cili kerkoi
prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster, si analizoi ceshtjen ne teresi,

                       VËREN
    Ne muajin qershor te vitit 2004, i pandehuri Asenis Tushe ka shkuar ne dyqanin e
shtetasve Fatmir e Blerina Erindi, ku ne ate moment ndodhej vetem deshmitarja Blerina dhe i ka
kerkuar nje aparat telefoni celular tip “Nokia”, nje karte SIM dhe tre karta rimbushese, pa i
paguar nderkohe, me pretendimin se do t’i paguante me vone.
    Deshmitarja i thote se nuk do t’i jap pa shlyer me pare borxhet e para, pas kishte marre
disa muaj me pare nje celular me gjithe karten SIM dhe disa karta rimbushese.
    I pandehuri kembengul se me duhet telefoni dhe do t’i kthej shpejt leket, por deshmitarja
i thote qe te flase me bashkeshortin e saj, deshmitarin Fatmir Erindi. I pandehuri ka folur nga
telefoni i dyqanit me deshmitarin Fatmir, mirepo i pandehuri ka genjyer duke i thene deshmitares
qe Fatmiri ra dakort dhe deshmitarja ia jep te pandehurit celularin se bashku me kartat.
    Ne darken e asaj date shtetesja Blerina Erindi mesoi nga burri i saj se i pandehuri e kishte
genjyer, pasi ai i kishte thene te pandehurit se nuk ke per te marre asnje gje ne dyqan pa shlyer
borxhet.
    Sipas aktit te ekspertimit vleresues te dates 29.10.2004, ka rezultuar se vlera e sendeve te
marra nga i pandehuri kap shumen 27.000 leke.
    Mbi kallzimin e shtetasit Fatmir Erindi, prokuroria prane Gjykates se shkalles se pare
Gjirokaster, ka rregjistruar procedimin penal dhe ka marre te pandehur te akuzuarin Asenis
Tushe per vepren penale te “mashtrimit” te parashikuar nga neni 143 i Kodit Penal.
    Ne perfundim te hetimeve, Prokuroria e Rrethit gjyqesor Gjirokaster ka vendosur
dergimin e çeshtjes kunder te pandehurit Asenis Tushe per gjykim.
    Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster me vendimin nr.106, date 11.11.2005, ka vendosur
deklarimin fajtor te te pandehurit Asenis Tushe per vepren penale te mashtrimit dhe denimin e tij
me 200.000 (dyqind mije) leke gjobe.
    Ne vendimin e Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster arsyetohet se fajesia e te
pandehurit Asenis Tushe provohet me theniet e deshmitareve Fatmir Erindi, Blerina Erindi,
pronare te dyqanit dhe Suzana Lika dhe Koçi Dhima te pranishem ne dyqan ne cilesine e bleresit,
akt-ekspertimi vleresues dhe aktet e tjera te administruara ne fashikullin e gjykimit.
    Sipas Gjykates se faktit Gjirokaster, i pandehuri Asenis Tushe me ane te genjeshtres ka
shtene ne dore pasurine e te demtuarit Fatmir Erindi.
    Pretendimet e mbrojtjes dhe te pandehurit se ndodhemi para nje marredhenie juridiko-
civile, Gjykata e shkalles se pare Gjirokaster i ka konsideruar te pabazuara ne prova dhe qe vijne
ne kundershtim me provat e administruara gjate hetimit gjyqesor.
    Kunder vendimit te Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster ka bere ankim i pandehuri
Asenis Tushe, duke pretenduar se vendimi i kesaj gjykate vjen ne kundershtim me ligjin. Sipas te
pandehurit gjykata dhe prokurori ngaterrojne mashtrimin me nje marredhenie juridike civile.
    Ne ankimin drejtuar gjykates se apelit, i pandehuri ka parashtruar se mungon ana
subjektive e vepres penale te mashtrimit. I pandehuri ka kembengulur se pala e demtuar ka
deklaruar para gjykates se per detyrimin tim me rregjistroi ne rregjistrin tregtar (librin e dyqanit),
por nuk e solli ate ne seance.204
    Gjykata e Apelit Gjirokaster me vendimin nr.147, date 22.12.2005, ka vendosur: “Lenien
ne fuqi te vendimit nr.106 date 11.11.2005 te Gjykates se shkalles se pare Gjirokaster”.
    Ne vendimin e Gjykates se Apelit Gjirokaster arsyetohet se ne momentin qe ka ndodhur
ngjarja (marria e celularit, etj.) rezulton se kane qene te pranishem ne dyqan edhe deshmitare te
tjere si Suzana Lika, etj., qe kane spieguar faktin se i pandehuri i tha Blerines (pronare dhe
shitese) se ka folur me Fatmirin (bashkeshort dhe pronar) dhe keshtu ai mori telefonin dhe kartat.
    Kur deshmitari Fatmir i ka kerkuar vleren e mallit te pandehurit Asenis, ky i fundit
megjithese ia ka pohuar si detyrim, nuk ia ka shlyer dhe as ka pranuar t’i leshoje dokument
lidhur me kete detyrim.
    Ne lidhje me pretendimin e ngritur nga mbrojtesi i te pandehurit se nuk kemi te bejme me
veper penale por me marredhenie juridiko-civile, pasi mungon ana subjektive e vepres penale se
i pandehuri e pranon detyrimin, gjykata e apelit aresyeton se: “… I pandehuri Asenis ka mohuar
akuzen ne ngarkim te tij, por edhe vete detyrimin mometar ndaj shtetasit Fatmir, duke pretenduar
se e ka shlyer”.
    Rrethanat e kryerjes se vepres, menyra e kryerjes se saj duke perdorur genjeshtren per te
shtene ne dore pasurine e tjetrit dhe mohimi i detyrimit me pas, nga Gjykata e Apelit Gjirokaster
jane cmuar se ekzistojne elementet e figures se vepres penale te mashtrimit dhe se nuk kemi te
bejme me detyrim thjesht civil.
    Pretendimin e mbrojtjes per t’u paraqitur ne seance libri i debitoreve te dyqanit eshte
konsideruar nga Gjykata e Apelit Gjirokaster i pa rendesishem per ceshtjen penale, pa vleren e
proves ne kete proces, duke e vleresuar ate (librin e debitoreve) si shkrese te thjeshte me procesin
civil.
    Vetem ne lidhje me kete pretendim te fundit te mbrojtesit te te pandehurit, Kolegji Penal i
Gjykates se Larte vlereson se administrimi i librit te debitoreve ka rendesi per kualifikimin ligjor
te vepres penale per te cilen akuzohet klienti i tij.
    Per pasoje, vendimi i Gjykates se Apelit Gjirokaster duhet te prishet dhe aktet gjyqesore
te kthehen per rishqyrtim. Ne rishqyrtim eshte e nevojshme te zgjerohet hetimi gjyqesor jo vetem
per marrjen, administrimin dhe vleresimin e “librit te debitoreve”, por edhe per rimarrjen ose
marrjen e provave te tjera qe do te cmohen te nevojshme nga Gjykata e Apelit Gjirokaster.

                 PËR KËTO ARSYE
   Kolegji Penal i Gjykates se Larte, mbeshtetur ne nenin 441/1 pika “ç” te Kodit te
Procedures Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.147, date 22.12.2005 te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe kthimin
e akteve gjyqesore per rishqyrtim, ne ate gjykate me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 15.11.2006
                                                205
Nr.1322/465 i Regj.Themeltar
Nr.671 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Ylvi Myrtja      Anëtar
           Shpresa Beçaj     Anëtare
           Fatos Lulo       Anëtar
           Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 15.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

         TË PANDEHURIT:       ILIR XHAKJA, i biri i Azemit, i dtl.1974,
                       banues në fshatin Katundi - Sukth (Durrës)

                    A K U Z U A R:
                    Për veprën penale
               të mbajtjes pa leje të armëve luftarake,
              parashikuar nga neni 278/II e III i K.Penal.


    Gjykata e shkallës së parë Durrës, me vendimin nr.250, datë 09.05.2003, vendosi:
       Të deklarojë fajtor të pandehurin Ilir Xhakja për krimin e mbajtjes pa leje të
       armëve luftarake dhe, në zbatim të nenit 278/II të K.Penal dënimin e tij me
       500.000 (pesëqint mijë) lekë gjobë.
       Të deklarojë fajtor këtë të pandehur për kundërvajtjen penale të mbajtjes së
       municionit luftarak pa leje dhe, ne zbatim të nenit 278/II të K.Penal, dënimin e tij
       me 100.000 (njëqint mijë) lëkë gjobë.
       Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Ilir Xhakja u dënua me 550.000
       (pesëqint e pesëdhjetëmijë) lekë gjobë.
       Në zbatim të nenit 406 të K.Penal i pandehuri Ilir Xhakja u dënua përfundimisht
       me 350.000 (treqint e pesëdhjetëmijë) lekë gjobë.

    Ky vendim u la në fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.255, datë
09.09.2003, të saj.

     Kundër të dy vendimeve ka paraqitur rekurs, në Gjykatën e Lartë, prokuroria e apelit me
të cilin kërkon ndryshimin e tyre dhe dënimin e të gjykuarit Ilir me burgim, duke parashtruar:
  - Është pranuar gjykimi i shkurtuar në kundërshtim me ligjin, pasi është i papërshtatshëm
     me rrezikshmërinë shoqerore të autorit dhe veprës penale. I pandehuri, megjithëse me
     masë sigurimi arrest në burg, ishte në mungesë, prandaj është vepruar në kundërshtim me


206
    nenin 405 të K.Pr.Penale. Masa e dënimit me gjobë, në kushtet kur vepra është kryer në
    bashkëpunim dhe bëhet fjalë për tre armë automatike dhe të një sasie të konsiderueshme
    municioni, është e papërshtatshme.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Bujar Sheshi, i cili kërkoi
ndryshimin e dy vendimeve përsa i përket llojit të dënimit dhe dënimin e të gjykuarit me burgim,
sidhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi,

                       VËREN
     Gjatë shqyrtimit të akteve të proçedimit penal që i përket të gjykuarit Ilir Xhakja u
konstatua se, me vendimin nr.250, datë 09.05.2003 të Gjykatës së shkallës së parë Durrës, i cili u
la në fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.255, datë 09.09.2003, të saj, ai u
deklarua fajtor për krimin e mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe të municionit, e në zbatim të
nenit 278/II dhe III, në lidhje me nenin 25 të K.Penal, u dënua me gjobë në shumën 350 (treqint e
pesëdhjetë) mijë lekë.
     Përsa i përket llojit të dënimit të dy këto vendime, u ndryshuan nga Kolegji Penal i
Gjykatës së Lartë (i vënë në lëvizje me rekurs të prokurorisë), me vendimin nr.84, datë
18.02.2004, të tij, duke e dënuar të gjykuarin me 3 (tre) vjet burgim, vendim ky, i cili u
shfuqizua, si antikushtetues, me vendimin nr.23, datë 13.10.2005 të Gjykatës Kushtetuese. Sipas
vendimit të kësaj të fundit, proçesi i zhvilluar u konsiderua jo i rregulltë, pasi Gjykata e Larte
kishte zhvilluar seancën gjyqësore në prani vetëm të prokurorit në kushtet kur nuk rezultonte që
rekursi t’i ishte komunikuar as të gjykuarit as mbrojtësit, por vëllait të tij.
     Mbas kthimit të çështjes, seanca gjyqësore për rishqyrtimin e çështjes u caktua për më
31.05.2006, por, për shkak të mosparaqitjes së mbrojtësit, nuk u zhvillua edhe pse rekursi,
meqënëse i gjykuari ishte në mungesë, i qe komunikuar përsëri vetëm vëllait dhe jo edhe
mbrojtësit të tij, edhe pse data dhe ora e gjykimit ishte shpallur rregullisht në vendin e afishimit
të listave pranë Gjykatës së Lartë. Prandaj nga ana e Kancelarisë së Gjykatës së shkallës së parë
Durrës, iu dërgua kopja e rekursit, për t’iu komunikuar të gjykuarit në banesë, por meqënëse nuk
ndodhej, sipas deftesës që ndodhet në dosje, me 15.06.2006, u mor në dorëzim nga vëllai i tij -
Fatbardh Xhakja, me shënimin ″marr përsipër njoftimin″. Në dosje ndodhet gjithashtu edhe
dëftesa e komunikimit të rekursit, datë 09.06.2006, nënshkruar nga avokat Plator Bilibashi, si
dhe një kopje datë 13.06.2006, e shkresës së Kancelares së Gjykatës së shkallës së parë Durrës
për shpalljen, që më 17.06.2006, të rekursit në fshatin Sukth-Durrës dhe pranë asaj gjykate. Në
këto kushte, mbas shpalljes rregullisht, të afishuar pranë Gjykatës së Lartë, më 15.11.2006, u
zhvillua seanca gjyqësore për rishqyrtimin e çështjes penale në ngarkim të të gjykuarit Ilir, pa
praninë e mbrojtësit, tashmë të njoftuar rregullisht dhe të paparaqitur për shkaqe të arsyeshme.
     Nga aktet e procedimit penal të ketij të gjykuari rezulton se, fillimisht ai kishte qënë në të
njëjtin procedim edhe me dy persona të tjerë - të quajturit Gëzim Laska e Rasim Oslli, çështja e
të cilëve u veçua me vendim të prokurorit, më 26.12.2002 dhe ata, me vendimin nr.77, datë
13.02.2003 të Gjykatës së shkallës së parë Durrës, u deklaruan fajtorë dhe u dënuan përkatësisht
me 2 (dy) vjet e 18 (tetëmbëdhjetë) muaj burgim, për krimin e parashikuar nga neni 278/II e III
të K.Penal, në lidhje me nenet 25 e 51 të tij. Rezulton gjithashtu se, sipas vendimeve që u
përmendën më lart (nr.250, datë 09.05.2003 i Gjykatës së shkallës së parë dhe nr.255, datë
09.09.2003 i Gjykatës së Apelit Durrës) i gjykuari Ilir, në bashkëpunim me të dënuarit Gëzim e
Rasim, kishin fshehur në një tunel, në vëndin e quajtur Kodra e Jubës, tre automatikë të


                                                  207
prodhimit kinez dhe një të tipit ″zastava″, një revolver me mulli me pesë fishekë, një krëhër
pistolete me katër fishekë, 6 krëhëra automatiku me 167 fishekë shenjëdhënëse, 3 kuti kartoni me
152 fishekë, radiondërlidhje, etj. Megjithëse nga aktet rezulton e provuar se, këto armë e
municione ishin të të gjykuarit Ilir, kurse dy të tjerët (të dënuarit Gëzim e Rasim) vetëm sa e
ndihmuan, duke marrë pjesë në transportimin dhe fshehjen e tyre, me 16.03.2003, (ditë në të
cilën kishte ndodhur një vrasje për kryerjen e së cilës, fillimisht u akuzua i gjykuari Ilir), këta të
fundit u dënuan me burgim, kurse i gjykuari Ilir, edhe pse në mungesë, posedues i paligjshëm i
armatimit si më lart dhe në rolin e nxitësit, u dënua me gjobë. Prandaj, në këto rrethana, Kolegji
Penal i Gjykatës së Lartë, çmon se qëndrimi i të dy gjykatave lidhur me llojin e dënimit me të
cilin u dënua i gjykuari Ilir nuk është në përputhje as me rrezikshmërinë si person dhe rolin e tij
në kryerjen e veprës penale dhe as me rrezikshmërinë e veprës së kryer prej tij, në bashkëpunim
me të dënuarit Gëzim e Rasim dhe për këto arsye, ai duhet të dënohet me burgim.
    Lidhur me pretendimin e paraqitur nga prokurori, si në rekurs ashtu edhe në seancën
dëgjimore që u zhvillua në Gjykatën e Lartë, në lidhje me pranimin e kërkesës për gjykim të
shkurtuar, ky Kolegj, megjithëse e çmon atë të drejtë, të bazuar në ligj, për shkak të respektimit
të parimit të gjithëpranuar të mosrëndimit të pozitës së të gjykuarit Ilir, (meqënëse çështja në
ngarkim të tij u kthye nga Gjykata e Kushtetuese e vëne në lëvizje mbi kërkësën e paraqitur prej
tij) nuk e pranon atë.
    Megjithatë, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, çmon se, për zbatimin gabim të dispozitave
të seksionit II-të, të kreut të IV-të të K.Pr.Penale, që i referohen gjykimit të shkurtuar, si një nga
gjykimet e posaçme që parashikohen në këtë Kod, në gjykimin e çështjes penale në ngarkim të të
gjykuarit Ilir, si nga Gjykata e shkallës së parë, ashtu edhe nga ajo e Apelit Durrës, t’u tërheqë
vëmendjen atyre, që gabimin e lejuar në këtë rast, të mos e përsërisin në të ardhmen.
    Ky Kolegj çmon se, në këtë gjykim, është vepruar gabim në lidhje me pranimin e
kërkesës së mbrojtësit të të gjykuarit Ilir për gjykim të shkurtuar, pasi, duke interpretuar në
mënyrë të zgjeruar përmbajtjen e dispozitës së nenit 405 të K.Pr.Penale, është vepruar në
kundërshtim me kuptimin e vërtetë dhe të saktë të saj. Kështu, nga përmbajtja e pikës 1 të kësaj
dispozite, del se cila duhet të jetë pjesëmarrja e detyrueshme e subjekteve procedurale që duhet
të jenë të pranishëm në seancën gjyqësore të gjykimit të shkurtuar. Në formë qartësisht të
shprehur dhe pa asnjë mëdyshje, në të përcaktohet se, seanca të tilla zhvillohen me pjesëmarrjen
e prokurorit, të të pandehurit e mbrojtësit të tij dhe kur është rasti, edhe të palëve private. Fakti
që pjesëmarrja e të pandehurit në këtë lloj gjykimi është e detyrueshme në të gjitha rastet,
përforcohet edhe nga urdhërimi kategorik i pikës 4 të së njëjtës dispozite të K.Pr.Penale, sipas së
cilës, kur i pandehuri nuk paraqitet në seancë për arsye të përligjura, gjykata cakton datën e
seancës së re dhe urdhëron që të lajmërohet i pandehuri. Përforcohet më tej edhe nga pika 6
e po kësaj dispozite, nga përmbajtja e së cilës, duke përdorur metodën e interpretimit sistematik
me dy të mëparëshmet (pikën 1 dhe 4) arrihet në përfundimin logjik se diskutimi (fjala është
vetëm për diskutimin përfundimtar të palëve) deklarohet i hapur nga kryetari i seancës, pasi
lexohet më parë kërkesa, për gjykim të shkurtuar, e të pandehurit të pranishëm. Sa më sipër,
duhen interpretuar, kuptuar dhe zbatuar edhe në funksion të qëllimit kryesor për të cilën është
parashikuar nga ligjvënësi ky lloj gjykimi, si një nga gjykimet e posaçme, i cili, në rradhë të parë
e mbi të gjitha, ka si qëllim kryesor realizimin e gjykimit në kohë sa më të shpejtë dhe pa krijuar
shkëputje të personave të tjerë nga puna e shqetësime të tjera nga më të ndryshmet dhe mandej,
si rrjedhoje e kësaj, edhe përfitimin e zbritjes së një të tretës së dënimit me burgim ose gjobë që
do të caktohet për të pandehurin nga gjykata, prej tij.
208
    Përsa i përket të drejtave të mbrojtësit në këtë lloj gjykimi, edhe pjesëmarrja e të cilit,
sipas pikës 1 të nenit 405 të K.Pr.Penale, është e domosdoshme), veç paraqitjes së konkluzioneve
me argumente faktike e ligjore në diskutimin përfundimtar (që, si rregull, për shkak të
profesionalizmit ai, zotëron dhe është në gjendje t’i paraqes më me nivel dhe më qartë e të
përmbledhura e klient i tij), ai, duke qënë përfaqësues i të pandehurit mund të paraqesë kërkesë
për gjykim të shkurtuar, si në seancë, para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, ashtu edhe kur është
autorizuar me shkrim (prokurë të posaçmë) ta depozitojë atë, me shkrim, në sekretarinë e
gjykatës, ashtu sikundër prokurori paraqet kërkesën për gjykim të zakonshëm apo, kur janë rastet
e parashikuara nga dispozita e nenit 400 të K.Pr.Penale dhe çmohet me vënd prej tij, kërkesën
për gjykim të drejtëpërdrejtë, që është lloji tjetër i gjykimeve të posaçme të parashikuara në
K.Pr.Penale.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/″a″ dhe ″b″ të K.Pr.Penale,

                      VENDOSI
     Lënien në fuqi të vendimit nr.250, 09.05.2003 të Gjykatës së shkallës së parë Durrës dhe
vendimit nr.255, datë 09.09.2003 të Gjykatës së apelit Durrës, përsa i përket deklarimit fajtor të
të gjykuarit Ilir Xhakja dhe ndryshimin e tyre për llojin e dënimit, duke e dënuar: për krimin e
parashikuar nga neni 278″ e 25 të K.Penal, me 4 (katër) vjet burgim; për krimin e parashikuar
nga neni 278/III e 25 të K.Penal, me 1 (një) vit burgim.
     Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i gjykuari Ilir Xhakja dënohet me 4 (katër) vjet e 6
(gjashtë) muaj burgim.
     Në zbatim të nenit 406 të K.Pr.Penale, i gjykuari Ilir Xhakja dënohet, përfundimisht, me
3 (tre) vjet burgim.
     Të njoftohet Prokuroria e Përgjithëshme për ekzekutimin e këtij vendimi.

                              Tirane, më 15.11.2006
                                                209
Nr.1377 i Regj. Themeltar
Nr.672 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ylvi Myrtaj      Anetar
           Fatos Lulo      Anetar

në seancen gjyqesore të datës 15.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale nr.1377 Akti, që i
përket:

         KËRKUES:         PROKURORIA PRANE GJYKATES SE
                      RRETHIT GJYQESOR DURRES

                     OBJEKTI:
            Njohjen e vendimit penal nr.653, date 21.06.2000
                te Gjykates se Apelit Selanik.
             Baza Ligjore: Neni 512, 516 i K.Pr.Penale.

         I DËNUAR:         FLAMUR DERVISHI OSE NIKO DISHA,
                      mbrojtur nga avokat Ferdinand Doja


    Gjykata e shkalles se pare Durres, me vendimin nr.136, datë 18.04.2002 ka vendosur:
       Njohjen e vendimit gjyqesor penal te Gjykates se Apelit Selanik nr.653, date
       21.06.2000 ne ngarkim te te denuarit Flamur Dervishi ose Niko Disha, duke
       konvertuar denimin e caktuar ne vendimin penal te huaj si me poshte:
       Per vjedhje te kryera per te cilat eshte deklaruar fajtor dhe eshte denuar me
       vendimin gjyqesor penal nr.255, viti 1997 te Gjykates se Apelit Selanik, ne baze
       te nenit 134/2 te K.Penal, te denohet me 6 vjet burg.
       Per vjedhje te kryera, per te cilat eshte deklaruar fajtor dhe eshte denuar me
       vendimin gjyqesor penal nr.256, viti 1997 te Gjykates se Apelit Selanik, ne baze
       te nenit 134/2 i K.Penal, denohet me 5 vjet burg.
       Per vjedhjet e kryera, per te cilat eshte deklaruar fajtor me vendimin gjyqesor
       penal nr.257, viti 1997 te Gjykates se Apelit Selanik, ne baze te nenit 134/2 te
       K.Penal, denohet me 5 vjet burg.
       Per vjedhjet e kryera, per te cilat eshte deklaruar fajtor me vendimin gjyqesor
       penal nr.258 te vitit 1997 te Gjykates se Apelit Selanik te rigjykuar me
       20.11.1999 ne baze te nenit 134/2 te K.Penal, denohet me 6 vjet burg.210
        Per vjedhjet e kryera per te cilat eshte deklaruar fajtor me vendimin gjyqesor
        penal nr.259 te vitit 1997 te Gjykates se Apelit Selanik ne baze te nenit 134/2 te
        K.Penal, denohet me 5 vjet burg.
        Ne bashkim te denimeve sipas nenit 55 te K.Penal perfundimisht Flamur Dervishi
        ose Niko Disha denohet 24 vjet burg.
        Vuajtja e denimit i ka filluar qe nga data 29.04.1996

    Gjykata e Apelit Durres, me vendimin nr.229, date 29.05.2006 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.136, date 18.04.2002 te Gjykates se shkalles se pare
       Durres, persa i perket vjedhjes se vendimit penal te Gjykates se Apelit te Selanik
       nr.653, date 21.06.2000 ne ngarkim te denuarit Flamur Dervishi ose Niko Disha,
       si dhe persa i perket konvertimit te denimit te caktuar ne vendimin penal te huaj
       per:
       Per vjedhje te kryera per te cilat eshte deklaruar fajtor me vendimin gjyqesor
       penal nr.256, viti 1997 te Gjykates se Apelit Selanik, nr.257 te viti 1997 te
       Gjykates se Apelit Selanik, nr.259 te vitit 1997 te Gjykates se Apelit Selanik,
       vuajtjes se denimit dhe te shpenzimeve gjyqesore.
       Ndryshimin e vendimit nr.136, date 18.04.2002 te Gjykates se shkalles se pare
       Durres, persa i perket konvertimit te denimit te dhene me vendimin gjyqesor
       penal nr.255 te vitit 1997 dhe vendimit nr.258 te vitit 1997 te Gjykates se Apelit
       Selanik si me poshte:
       Per vjedhjet e kryera per te cilat eshte deklaruar fajtor dhe eshte denuar me
       vendimin gjyqesor penal nr.255 te vitit 1997 te Gjykates se Apelit Selanik, ne
       baze te nenit 134/2 e 3/3 te K.Penal te denohet me 5 vjet burgim.
       Per vjedhjet e kryera per te cilat eshte deklaruar fajtor me vendimin gjyqesor
       penal nr.258 te vitit 1997 te Gjykates se Apelit Selanik te rigjykuar me date
       20.11.1999 ne baze te nenit 135/2, 3/3 te Kodit Penal te denohet me 5 vjet
       burgim.
       Ne bashkim te denimeve ne baze te nenit 55 te K.Penal perfundimidht Flamur
       Dervishi ose Niko Disha denohet me 24 (njezet e kater) vjet burgim.

    Kundër këtij vendimi ka bërë rekurs i denuari Flamur Dervishi (Niko Disha), nepermjet
avokatit te tij Ferdinand Doja, i cili kerkon prishjen e ketij vendimi dhe zgjidhjen e çeshtjes pa u
kthyer per rishqyrtim, duke parashtruar keto shkaqe:
  - Flamur Dervishi eshte duke vuajur nje mase denimi, e cila nuk parashikohet nga Kodi
    Penal i R.Shqiperise per shkak se kjo veper penale ne kohen kur eshte bere konvertimi
    denohej me burgim 5 vjet deri ne 15 vjet burg dhe sot po kjo veper penale me ndryshimet
    e bera me ligjin nr.9275, date 16.09.2004 neni 12, nga 6 muaj deri ne 5 vjet burgim.
  - Te dyja vendimet jane shkelje flagrante e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe
    konkretisht nenit 29 pika 2 te saj, rrjedhoje e se ciles eshte dhe neni 2/2 i K.Penal.
                                                211
  -  Gjykata e apelit zbatoi drejt ligjen duke ulur masen e denimit ne 5 vjet secilen per dy
    episode, per shkak te ndryshimeve qe i jane bere nenit 134 K.Penal, por nga ana tjeter ajo
    zbatoi ne menyre te gabuar nenin 55 te K.Penal lidhur me vepren penale te vjedhjes me
    shume se nje here te parashikuar nga neni 134/2 te K.Penal, pasi paragrafi i dyte
    parashikon qe te jene bere disa vjedhje ashtu siç ka ndodhur ne fakt dhe per te gjitha
    episodet vete kushtetuta dhe ligji material te ndalon te japesh denim me shume sesa 5
    vjet.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Kristaq Ngjela, prokurorin Skënder Breca, qe kerkoi
prishjen e vendimeve e kthimin per rishqyrtim, mbrojtesin Av. Ferdinand Doja, qe kerkoi
prishjen e vendimeve e zgjidhjen e çeshtjes ne fakt dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi,

                         VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Durres dhe i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres duhet te
prishen, pasi prej tyre jane lejuar veprime qe vijne ne kundershtim me kerkesat e K.Pr.Penale per
proçesverbalet e seancave gjyqesore dhe dispozitave per njohjen e vendimeve te huaja. Referuar
proçesverbalit te mbajtur ne seancat gjyqesore ne shqyrtimin e çeshtjes ne gjykaten e rrethit,
rezulton se ne asnje prej fleteve nuk ka nenshkruar personi qe e ka mbajtur ate. Duke vepruar si
me siper, eshte vepruar ne shkelje te nenit 345/2 te K.Pr.Penale, sipas te cilit ″menjehere pas
mbylljes se seances, proçesverbali, i nenshkruar nga ai qe e ka mbajtur, i paraqitet Kryetarit per
ta vistuar″. Proçesverbali i çeshtjes ne shqyrtim, eshte nenshkruar vetem ne fund te tij. Sipas
nenit 122 te K.Pr.Penale, proçesverbali eshte i pavlefshem kur mungon nenshkrimi i nepunesit qe
e ka mbajtur.
    Kolegji Penal i Gjykatates se Larte i gjen te bazuara pretendimet e prokurorit se, si
vendimi i gjykates se shkalles se pare dhe i apelit jane marre ne kundershtim me nenet 112/3 e
383/1/ç te K.Pr.Penale. Gjykatat, ne njohjen e vendimeve, nuk kane patur parasysh dhe nuk kane
bere njohjen e disa vendimeve gjyqesore te Gjykates se Apelit te Selanikut qe kane lidhje me
vendimin perfundimtar te kesaj gjykate me nr.653, date 21.06.2000, gje qe ka ndikuar ne dhenien
e nje vendimi jo te drejte e qe te jete ne perputhje me kerkesat e nenit 516/1 te K.Pr.Penale qe
ben fjale per caktimin e denimit ne rastet e njohjes nga gjykata shqiptare te vendimeve te huaja.
    I gjykuari Flamur Dervishi, eshte denuar me masa te ndryshme denimi nga Gjykata e
Apelit Selanik me daten 17.03.1997 me vendimet nr.255, 256, 257, 258 e 259 per vjedhje te
kryera me shume se nje here gjate viteve 1994 - 1995 dhe ne po ate date, me vendimin nr.653,
eshte bere bashkimi i denimeve duke e denuar me 16 vjet burgim.
    Rezulton se ky person eshte denuar perseri me vendimin nr.165, date 17.02.1997, me 5
vjet burgim e, me vendimin nr.843, date 20.11.1999, eshte denuar per kryerjen e 15 vjedhjeve
me 9 vjet burgim. Me vendimin nr.822, date 23.11.1998, eshte bere bashkimi i denimeve nr.259,
date 17.03.1997 qe kishte si mase 16 vjet burgim, vendimi nr.653, 654 i vitit 1997 qe kishte 8
vjet burgim e nr.165, date 17.02.1997 qe kishte 5 vjet burgim duke caktuar nje denim te vetem
prej 22 vjet e 6 muaj burgim. Ne dosje ndodhet edhe nje fragment zyrtar i Apelit tre anetaresh te
Selanikut ku, duke bere bashkimin e denimeve te caktuara me vendimin nr.822/23 te vitit 1998
me ate me nr.843 te dates 02.11.1999, me te cilin Flamur Dervishit i caktohet nje denim total
prej 25 vjetesh.
212
    Nga aktet e vendimeve del se, vendimi perfundimtar i Gjykates se Apelit Selanik nr.653,
date 21.06.2000 ben fjale per bashkimin e 9 (nente) denimeve te caktuara me vendim te gjykates,
por si gjykata e rrethit dhe ajo e apelit kane bere njohjen e 5 (pese) vendimeve duke mos
perfshire ne vendimet e tyre njohjen e kater vendimeve te cilat nuk ndodhen ne dosje e per
pasoje nuk del se perse eshte deklaruar fajtor e denuar Flamur Dervishi.
    Eshte e nevojshme gjithashtu qe gjykata, ne caktimin e masave te denimit, te kete
parasysh kriteret e percaktuara ne nenin 134 te K.Penal, masat e denimit qe parashikon ai dhe
faktin se nuk mund te caktojne denime me te renda se sa parashikon ai nen edhe ne rastet e
kryerjes se vjedhjes me shume se nje here.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/ç te K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.229, date 29.05.2006 te Gjykates se Apelit Durres.
    Prishjen e vendimit nr.136, date 18.04.2002 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres e
dergimin e akteve per rishqyrtim po asaj gjykate, me tjeter trup gjykues.

                              Tirane, më 15.11.2006
                                              213
Nr.881 i Regj.Themeltar
Nr.673 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Ylvi Myrtja      Anëtar
           Besnik Imeraj     Anëtar
           Fatos Lulo      Anëtar
           Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 15.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

         TË PANDEHURVE:      EDMOND ÇUPI, i biri i Zefit, i dtl.1982, banues
                      në fshatin Kaçinar (Mirditë), i padënuar.
                      FATMIR ÇUPI, i biri i Nikollës, i dtl.1986, banues
                      në fshatin Kaçinar (Mirditë), i padënuar.
                      BESMIR ÇUPI, i biri i Pjetrit, i dtl.1986, banues
                      në fshatin Kaçinar (Mirditë), i padënuar.

                     A K U Z U A R:
             Për krimet e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese
           (dy prej të cilave mbetur në tentativë), në bashkëpunim
              dhe të mbajtjes pa leje të armëve luftarake,
                   të kryer në bashkëpunim
            të parashikuara, përkatësisht, nga neni 79/″a″, ″c″
             dhe ″d″ në lidhje me nenet 22 e 25 të K.Penal
              dhe neni 278/IV në lidhje me nenin 25 të tij.


    Gjykata e shkallës së parë për krime të rënda Tiranë, me vendimin nr.52, datë
07.10.2005, vendosi:
       1. Të deklarojë fajtor të pandehurin Edmond Çupi për krimin e vrasjes në rrethana
       të tjera cilësuese, ndaj të miturit Ervin Lleshi, të kryer në bashkëpunim dhe, në
       zbatim të nenit 79/″a″ të K.Penal, në lidhje me nenet 25 e 50 /″gj″ e ″i″ të tij, e
       dënoi me burgim të përjetshëm.
       Të deklarojë fajtor këtë të pandehur për krimin e varsjes në rrethana të tjera
       cilësuese të policit Fran Lleshi të kryer në bashkëpunim dhe, duke zbatuar nenin
       79/″c″ të K.Penal, në lidhje me nenet 25 dhe 50/″gj″ e ″i″ të tij, e dënoi me
       burgim të përjetshëm.
       Të deklarojë fajtor po këtë të pandehur për krimin e vrasjes me dashje në rrethana
       të tjera cilësuese, mbetur në tentativë të Pal Nikollës e Bardhok Markut dhe, në


214
zbatim të nenit 79/″dh″ të K.Penal, në lidhje me nenet 22, 23 dhe 50/″i″ të
K.Penal, e dënoi me 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet burgim.
Të deklarojë fajtor po këtë të pandehur për krimin e mbajtjes pa leje të armëve
luftarake dhe, në zbatim të nenit 278/IV të K.Penal, e dënoi me 7 (shtatë) vjet
burgim.
Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Edmond Çupi u dënua,
përfundimisht, me burgim të përjetshëm, i cili duhet të kryhet në një burg të
sigurisë së lartë.
2. Të dëklarojë fajtor të pandehurin Fatmir Çupi për krimin e vrasjes në rrethana
të tjera cilësuese, të kryer në bashkëpunim, ndaj të miturit Ervin Lleshi dhe, në
zbatim të nenit 79/″a″ të K.Penal, në lidhje me nenet 25 e 50 /″gj″ e ″i″ të
K.Penal, e dënoi me 23 (njëzet e tre) vjet burgim.
Të deklarojë fajtor këtë të pandehur për krimin e vrasjes në rrethana të tjera
cilësuese, të kryer në bashkëpunim të policit Fran Lleshi dhe, në zbatim të nenit
79/″c″ të K.Penal, në lidhje me nenet 25 dhe 50/″gj″ e ″i″ të tij, e dënoi me 23
(njëzet e tre) vjet burgim.
Të deklarojë të pafajshëm këtë të pandehur për krimin e vrasjes në rrethana të
tjera cilësuese, të kryer në bashkëpunim, ndaj Pal Nikollës e Bardhok Markut,
mbetur në tentativë.
Të deklarojë fajtor po këtë të pandehur për krimin e mbajtjes pa leje të armëve
luftarake dhe, në zbatim të nenit 278/II të K.Penal, e dënoi me 2 (dy) vjet burgim.
Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Fatmir Çupi u dënua, përfundimisht,
me 25 (njëzet e pesë) vjet burgim.
3. Të deklarojë fajtor të pandehurin Besmir Çupi për krimin e vrasjes në rrethana
të tjera cilësuese, të kryer në bashkëpunim, të të miturit Ervin Lleshi dhe, në
zbatim të nenit 79/″a″ të K.Penal, në lidhje me nenet 25 e 50 /″gj″ e ″i″ të
K.Penal, e dënoi me 23 (njëzet e tre) vjet burgim.
Të deklarojë fajtor këtë të pandehur për krimin e vrasjes në rrethana të tjera
cilësuese, të kryer në bashkëpunim, të policit Fran Lleshi dhe, në zbatim të nenit
79/″c″ të K.Penal, në lidhje me nenet 25 dhe 50/″gj″ e ″i″ të tij, e dënoi me 23
(njëzet e tre) vjet burgim.
Të deklarojë të pafajshëm këtë të pandehur për krimin e vrasjes në rrethana të
tjera cilësuese, në bashkëpunim, të Pal Nikollës e Bardhok Markut, mbetur në
tentativë.
Të deklarojë fajtor po këtë të pandehur për krimin e mbajtjes pa leje të armëve
luftarake dhe, në zbatim të nenit 278/II të K.Penal, e dënoi me 2 (dy) vjet burgim.
Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Fatmir Çupi u dënua, përfundimisht,
me 25 (njëzet e pesë) vjet burgim.
4. Provat materiale: - automatikët model 56 me nr.17074566 dhe 11113443: me
nga 2 krëhër fishekë, 7 granata luftarake difensive e një ofensive, një palë dylbi,
katër krëhëra me fishekë (1x20 e 3x30 copë), katër ndezësa granatash luftarake,
11 fishekë luftarakë model 56, një qese telefoni me një sasi të papërcaktuar
zjarrpërcjellës, t’i kalojnë shtetit.
Kaseta filmike me ngjyrë blu ″EMTEC″, t’i kthehet prokurorisë.
                                        215
        Kaseta video ngjyqë e zezë, një xhup fëshfëshe jeshile, një palë pantallona xhinse
        blu, një këmishë bojëqielli e hapur dhe një bllok shënimesh t’i kthehen të
        pandehurit Edmond Çupi.

    Gjykata e Apelit për Krime të Rënda Tiranë, me vendimin nr.59, datë 29.12.2005,
vendosi:
       1. Lënien në fuqi të vendimit nr.52, datë 07.10.2005 të Gjykatës së shkallës së
       parë për Krime të Rënda përsa i përket deklarimit fajtor të të pandehurit Edmond
       Çupi për krimet e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, të parashikuara nga nenet
       79/″a″ e 25; 79/″c″ e 25; 79″dh″ e 22 të K.Penal e të mbajtjes pa leje të armëve
       luftarake e të municioneve, të parashikuara nga neni 278/IV i K.Penal dhe
       dënimin e caktuar ndaj tij për këto vepra.
       2. Lënien në fuqi të vendimit përsa i përket deklarimit të pafajshëm të të
       pandehurit Fatmir Çupi për krimin e parashikuar nga nenet 79″dh″ e 22 të K.Penal
       dhe deklarimin fajtor të këtij të pandehuri për krimet e vrasjes në rrethana të tjera
       cilësuese, të parashikuara nga nenet 79/″a″ e 25, 79/″c″ e 25 të K.Penal dhe të
       mbajtjes pa leje të armëve luftarake e municioneve, parashikuar nga neni 278/ i
       K.Penal. Ndryshimin e tij, përsa i përket dënimit, duke e dënuar: me nga 20
       (njëzetë) vjet burgim për krimet e parashikuara nga nenet 79/″a″ dhe ″c″ e 25 të
       K.Penal (2 herë nga 20) dhe me 2(dy) vjet burgim për krimin e parashikuar nga
       neni 278/II i K.Penal.
       Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Fatmir Çupi u dënua, përfundimisht,
       me 22 (njëzet e dy) vjet burgim.
       3. Lënien në fuqi të vendimit përsa i përket deklarimit të pafajshëm të të
       pandehurit Besmir Çupi për krimin e parashikuar nga nenet 79/″dh″ e 22 të
       K.Penal dhe deklarimin fajtor të tij për krimet e vrasjes në rrethana të tjera
       cilësuese, të parashikuara nga nenet 79/″a″ e 25; 79/″c″ e 25 të K.Penal dhe krimit
       të mbajtjes pa leje të armëve luftarake e municioneve, parashikuar nga neni 278/II
       i K.Penal. Ndryshimin e tij përsa i përket dënimit caktuar për këto vepra, duke e
       dënuar me nga 20 (njëzetë) vjet burgim për secilën prej këtyre veprave (2 herë
       nga 20) dhe me 2 (dy) vjet burgim për krimin e parashikuar nga neni 278/II i
       K.Penal.
       Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Besmir Çupi u dënua përfundimisht,
       me 22 (njëzet e dy) vjet burgim.
       4. Lënien në fuqi të vendimit në pjesët e tjera të tij.

    Kundër të dy vendimeve kanë paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë të gjykuarit Fatmir e
Besmir Çupi dhe mbrojtësit e tyre, përkatësisht av.Seit Zeqiri e Hajdar Harizi, me të cilët
kërkojnë prishjen e vendimeve dhe kthimin e çeshtjes për rigjykim. Kundër vendimit të gjykatës
së apelit ka paraqitur rekurs edhe mbrojtësi i të gjykuarit Edmond Çupi - av.Gani Dizdari me të
cilin kërkon ndryshimin e tij.
    Në rekurset e paraqitura parashtrohen shkaqet e mëposhtme:
    Rekursi i mbrojtësit të të gjykuarit Edmond Çupi:
  - Është zbatuar gabim ligji material dhe është bërë vlerësim i njëanshëm i provave - nuk
    është provuar bashkëpunimi i të mbrojturit prej meje me dy të gjykuarit e tjerë. Cilësimi
    ligjor i veprës me nenin 79/″c″ të K.Penal ështe i gabuar, pasi Fran Lleshi nuk është vrarë


216
    për shkak të cilësisë së tij si punonjës policie. I gabuar është edhe cilësimi ligjor i vrasjes
    së të miturit me nenin 79/″a″ të K.Penal, pasi mungon dashja direkte për vrasjen e të
    miturit E. Lleshi.

    Rekursi i të gjykuarit Fatmir Çupi dhe av.Seit Zeqiri:
  -  Vendimet janë rrjedhoje e një proçesi jo të rregullt ligjor. Mbrojtësi nuk është njohur me
    gjithë materialet e çështjes në përfundim të hetimit. Qëllimisht janë fshehur disa
    deklarime me të cilat jemi njohur gjatë gjykimit. Padrejtësisht është rrëzuar kërkesa jonë
    për pyetjen si deshmitarë të D, M dhe A. Zefit. Marrja e deklarimeve të të miturve Gj. e
    F. Zefit është bërë në kundërshtim me nenin 32/2 të Kushtetutës. Është hequr nga dosja
    dëshmia e Pjetër Zefit në polici. Në gjykatë janë pyetur si dëshmitarë persona (Gj.M,
    Z.Ll, Gj.Z, M.V., etj) pa bërë identifikimin e tyre. Është zbatuar gabim ligji material
    lidhur me kuptimin e bashkëpunimit, i cili nënkupton marrëveshje të mëparëshme.

    Rekursi i të gjykuarit Besmir Çupi dhe av. H. Harizi:
  -  Janë shkelur parimet e prezumimit te pafajësisë; ai i proçesit të rregullt ligjor dhe ai i
    paanësisë në gjykim. Nuk jam njohur nga prokurori me gjithë materialin e çështjes. Është
    gabuar në pranimin e bashkëpunimit.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Bujar Sheshi, i cili kërkoi lënien
në fuqi të vendimeve; mbrojtësit e të gjykuarve, përkatësisht: të të gjykuarit Edmond - av. R.
Kruja, i cili kërkoi ndryshimin e vendimit, duke e cilësuar veprën penale të vrasjes për klientin e
tij, me nenin 79/″dh″ të K.Penal; të të gjykuarit Fatmir - av. S. Zeqiri e B. Pelo, të cilët kërkuan
ndryshimin e cilësimit ligjor për veprën penale, nga vrasje në rrethana të tjera cilësonjëse, në
përkrahje mbas kryerjes së krimit; të të gjykuarit Besmir - av. H. Harizi, i cili kërkoi si dy
mbrojtësit e të gjykuarit Fatmir dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi,

                       VËREN
    Se, gjatë shqyrtimit të akteve të procedimit penal që u përket të gjykuarve Edmond,
Fatmir e Besmir Çupi, rezulton se në orët e paradites të datës 09.06.2004, në fshatin Kaçinar të
rrethit Mirditë u vranë me armë zjarri punonjësi i policisë së zonës Fran Lleshi dhe djali i tij i
mitur - Ervin Lleshi, të cilët ishin duke udhëtuar për në qytetin e Rrëshenit me një autoveturë që
drejtohej nga ky i fundit. Rezultoi gjithashtu se, në po atë ngjarje u plagosën, po me armë zjarri,
të quajturit Pal Nikolli e Bardhok Marku, të cilët ishin duke udhëtuar me të njëjtin automjet, në
sediljet e pasme të tij.
    Si gjykata e shkallës së parë, ashtu edhe ajo e apelit për krime të rënda, në vendimet
përkatësisht, nr.52, datë 07.10.2005 dhe nr.59, datë 29.12.2005, të tyre, kanë pranuar të provuar
se ekzekutori i ngjarjes së mësipërme është i gjykuari Edmond, i cili që prej disa ditësh ishte
përgatitur dhe ishte në pritje të momentit të volitshëm për të vrarë viktimat Fran e Ervin. Kanë
pranuar të provuar gjithashtu, edhe se si motiv i këtyre vrasjeve, shërben fakti që viktima Fran,
për shkak të detyrës së punonjësit të policisë që kryente në zonën ku banonte dhe ky i gjykuar,
sipas këtij të fundit, i ishte ″qepur″ dhe ″nuk e linte rehat″, duke filluar që me thirrjen si të
dyshuar për një vjedhje që kishte ndodhur disa kohë më parë dhe duke vazhduar me ndjekjen nga
ana e tij (viktimës Fran) për shkak të një kanosjeje që i gjykuari kishte kryer më 03.06.2004 në
adresë të punonjësve të policisë Xh. Tusha e P. Kacorri në kohën kur, me porosi të viktimës Fran


                                                 217
dhe në prani të tij, tentuan t’i dorëzonin të gjykuarit letër-thirrjen për t’u paraqitur në gjykatë, në
seancën gjyqësore që ishte caktuar për t’u zhvilluar më 12.06.2004 në një çështje civile me
objekt zgjidhje martese në të cilën ai ishte i paditur.
     Rezultoi gjithashtu se, të dy gjykatat kanë pranuar të provuar se, bashkëpunëtorë me të
gjykuarin Edmond përsa i përket vrasjes së viktimave Fran e Ervin janë edhe dy të gjykuarit e
tjerë të kësaj çështjeje - Fatmir e Besmir Çupi, të afërm me lidhje gjaku me të. Ndërsa plagosjen
e të dëmtuarve Xh. Tusha e P. Kaçorri e konsideruan ekses të ekzekutorit.
     Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë arriti në përfundimin se, përfundimet e arritura si më
sipër nga të dy gjykatat janë rrjedhojë e analizës dhe çmimit të provave të administruara gjatë
shqyrtimit gjyqësor të çështjes në përputhje me kërkesat dhe urdhërimet e dispozitës së nenit 152
të K.Pr.Penale. Arriti gjithashtu në përfundimin se, edhe në marrjen e vendimeve të tyre ato kanë
respektuar kërkesat e dispozitës së nenit 380 të këtij Kodi. Prandaj i gjen ato të drejta, të bazuara
në ligj e në prova.
     Pretendimin e të gjykuarit Edmond, sipas të cilit vepra penale e vrasjes në rrethana të
tjera cilësuese nuk duhej cilësuar edhe me shkronjën ″c″ të dispozitës së nenit 79 të K.Penal,
(pasi, sipas tij, nuk e ka vrarë atë për shkak të qënies polic, por sepse e ndiqte për shkak të
raporteve familjare që kishte me ish bashkëshorten e tij), bazuar në sa u parashtrua më lart, se me
të drejtë është pranuar e provuar nga gjykatat, ky Kolegj e gjen të pabazuar pasi nuk gjen
mbështetje në akte. Sikundër u përmend, viktima Fran ishte punonjës policie pikërisht në zonën
ku banonte i gjykuari Edmond dhe pikërisht për shkak të funksionit që i qe ngarkuar, e kishte
thirrur si të dyshuar atë për vjedhjen që kishte ndodhur në zonë, si dhe e ndiqte për ta kapur dhe
për ta vënë para përgjegjësisë ligjore për kanosjen e datës 03.06.2004 si kundërpërgjigje të një
veprimi të kryer nga dy të dëmtuarit e kësaj kanosjeje për shkak të dorëzimit të letërthirrjes për
t’u paraqitur në një gjyq civil, duke i dashur kështu, (si këta të fundit, ashtu edhe viktima Fran që
i porositi), të jepnin ndihmesën e tyre në zhvillimin normal të veprimtarisë së gjykatës.
     Të pabazuar ky Kolegj gjeti edhe pretendimin e dy të gjykuarve të tjerë, sipas të cilit ata
nuk bashkëpunuan në vrasjen e viktimës Fran dhe djalit të tij, pasi, sikundër me të drejtë kanë
pranuar të dy gjykatat, gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes u provua se të dy ata u bashkuan me
të gjykuarin Edmond, që më 03.06.2004, menjëherë mbas kanosjes me granatë të policëve Xh.
Tusha e P. Kacorri dhe jo vetëm që qëndruan të fshehur bashkë me të (duke qënë të armatosur
me disa lloj armësh) deri më 09.06.2004 kur ndodhi ngjarja, por nëpërmjet inkurajimit me fjalë
dhe veprime konkrete, e ndihmuan atë që të realizonte vrasjen. Kështu, sikundër me të drejtë
kanë pranuar të provuar të dy gjykatat, në bisedat e zhvilluara dhe në prani të personave të tjerë,
në banesën e të cilëve edhe ishin strehuar për një natë (dëshmitarit F. Zefi), të tre ata kanë
biseduar si për vrasjen e viktimës Fran, ashtu edhe të djalit të tij Ervin dhe kanë miratuar
reciprokisht mendimet e shprehuara nga secili prej tyre, veçanërisht ato prej të gjykuarit
Edmond. Madje, sikurse pranohej në të dy vendimet, është pikërisht i gjykuari Besmir, ai që
njoftoi të gjykuarin Edmond për ardhjen në fshat të viktimës Fran, njoftim mbas të cilit, i
gjykuari Edmond u nis menjëherë dhe kreu vrasjen, kurse dy të tjerët, pasi siguruan ushqimet e
nevojshme, e pritën dhe u bashkuan me të për disa ditë deri sa u vetëdorëzuan në organet e
policisë.
218
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë çmon se, megjithëse vepra e të gjykuarve me të drejtë
është cilësuar nga gjykatat si vrasje në rrethana të tjera cilësuese, parashikuar nga neni 79 i
K.Penal, konstaton se zbatimi disa herë prej tyre i kësaj dispozite, është i gabuar. Në këtë
përfundim u arrit, pasi si në teorinë e së drejtës penale, ashtu edhe në praktikën gjyqësore shumë
vjeçare lidhur me këtë vepër, është pranuar që kur ndodhin me shume se një vrasje, ose një apo
më shumë vrasje dhe një apo më shumë tentativa vrasjeje, apo edhe më shumë se një tentativë
vrasjeje me dashje, vepra penale konsiderohet e kryer kundër dy ose më shumë personave,
rrethanë kjo që parashikohet në shkronjën ″dh″ të nenit 79 të K.Penal, prandaj dhe kjo dispozitë
në këto raste duhet të zbatohet vetëm një herë dhe jo aq herë sa është numri i vrasjeve apo
tentativave për kryerjen e kësaj vepre. Kjo e metë do të ndreqet nga ky Kolegj, por i vihet në
dukje gjykatave të dy shkallëve të gjykimit të kësaj çështjeje për ta patur parasysh në të ardhmen.
    Duke patur parasysh rolin faktik që kanë luajtur në kryerjen e vrasjes dhe shkallën jo të
lartë të pjesëmarrjes së të gjykuarve Fatmir e Besmir në realizimin e veprës penale të vrasjes,
ndryshimi nga ana e këtij Kolegji do të bëhet edhe lidhur me masat e dënimit që u caktuan nga
dy gjykatat për këta të gjykuar, duke i ulur ato me nga 3 (tre) vjet për secilin prej tyre, për krimin
e vrasjes.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/″a″ dhe ″b″ të K.Pr.Penale,

                      VENDOSI
    Lënien në fuqi të vendimeve nr.52, datë 07.10.2005 të Gjykatës së shkallës së parë dhe
nr.59, datë 29.12.2005 të Gjykatës së Apelit per Krime të Rënda Tiranë, për deklarimin fajtor
dhe dënimin e të gjykuarit Edmond Çupi.
    Lënien në fuqi të këtyre vendimeve për deklarimin fajtor edhe të të gjykuarëve Fatmir e
Besmir Çupi, për vrasjen e Fran e Ervin Lleshit dhe për deklarimin e pafajshëm për dy tentativat
e vrasjes.
    Ndryshimin e të dy vendimeve përsa i përket cilësimit ligjor të veprës penale të vrasjes në
rrethana të tjera cilësuese, duke zbatuar dispozitën e nenit 79/″a″, ″c″ dhe ″dh″ vetëm nga një
herë për secilin prej të tre të gjykuarëve.
    Ndryshimin e masave të dënimit caktuar për krimin e vrasjes në rrethana të tjera
cilësuese, të kryer në bashkëpunim për të gjykuarit Fatmir e Besmir dhe, në zbatim të nenit
79/″a″, ″c″ e ″dh″ në lidhje me nenin 27 të K.Penal, dënimin e tyre me nga 20 (njëzet) vjet
burgim.
    Lënien në fuqi të vendimit për masat e dënimit caktuar për të gjykuarit Fatmir e Besmir
Çupi për krimin e parashikuar nga neni 278/II i K.Penal.
    Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, të gjykuarit Fatmir e Besmir Çupi dënohen
përfundimisht me nga 20 (njëzet) vjet burgim.

                               Tiranë, më 15.11.2006
                                                 219
Nr.1312/450 i Regj.Themeltar
Nr.675 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Ylvi Myrtja      Anëtar
           Besnik Imeraj     Anëtar
           Gani Dizdari     Anëtar
           Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 15.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

         TË PANDEHURIT:      ALTIN SINA, i biri i Remziut, i dtl.1977, banues në
                      fshatin Rrethkalë-Muhurr (Peshkopi), i padënuar.

                    A K U Z U A R:
           Për krimet e vrasjes me dashje, të mbetur në tentativë
             dhe të mbajtjes pa leje të armëve luftarake,
              të parashikuara, përkatësisht nga neni 76,
            në lidhje me nenin 22 të K.Penal e 278/II të tij,
             si dhe për kundërvajtjen penale të kanosjes,
                parashikuar nga neni 84 i K.Penal.


    Gjykata e shkallës së parë Dibër, me vendimin nr.116, datë 02.12.2004 vendosi:
       Pushimin e çështjes për veprën penale të plagosjes së lehtë me dashje, pasi
       ndjekja penale nuk mund të vazhdojë.
       Deklarimin fajtor të të pandehurit Altin Sina për krimin e mbajtjes pa leje të
       armëve luftarake dhe, në zbatim të nenit 278/II të K.Penal, dënimin e tij me 2 (dy)
       vjet burgim.
       Deklarimin fajtor të këtij të pandehuri për kundërvajtjen penale të kanosjes dhe,
       në zbatim të nenit 84 të K.Penal, dënimin e tij me 6 (gjashtë) muaj burgim.
       Në zbatim të nenit 55 të K.Penal, i pandehuri Altin Sina u dënua përfundimisht,
       me 2 (dy) vjet burgim.

    Ky vendim u la në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.345, datë
25.05.2005, të saj.
220
    Kundër vendimit të gjykatës së apelit ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë prokuroria
e apelit, me të cilin kërkon prishjen e tij dhe deklarimin fajtor të të gjykuarit Altin Sina për
krimin e vrasjes me dashje, të mbetur në tentativë dhe, në zbatim të nenit 76, në lidhje me nenin
22 të K.Penal, dënimin e tij me 8 (tetë) vjet burgim; ndryshimin e vendimit në lidhje me masën e
dënimit për krimin e parashikuar nga neni 278/II të K.Penal dhe dënimin e tij me 4 (katër) vjet
burgim, duke parashtruar:
  - Duke analizuar në kompleksitet veprimet e kryera nga i gjykuari provohet se ai, me
    dashje direkte, ka konsumuar veprën penale të vrasjes me dashje, të mbetur në tentativë.
    Pasoja nuk erdhi si rezultat i faktorëve që nuk vareshin nga ai (qënia qitës jo i mirë,
    fshehja e të dëmtuarit pas pemës së blirit, etj).

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Saliko Hajno, i cili kërkoi
ndryshimin e vendimit të gjykatës së apelit përsa i përket cilësimit ligjor të veprës nga plagosje
në tentativë vrasjeje dhe dënimin e të gjykuarit me 9 (nëntë) vjet burgim; mbrojtësin e të
gjykuarit - av.Qazim Gjonaj, i cili kërkoi lënien në fuqi të vendimit dhe pasi e bisedoi çështjen
në tërësi,

                       VËREN
     Se, gjatë shqyrtimit të akteve të procedimit penal që i përket të gjykuarit Altin Sina u
konstatua se, me vendimin nr.116, datë 02.12.2004 të Gjykatës së shkallës së parë Dibër, ai është
deklaruar fajtor dhe dënuar për veprat penale të mbajtjes pa leje të armëve luftarake e të kanosjes
dhe, në zbatim të neneve 278/II e 84 të K.Penal, u dënua me 2 (dy) vjet burgim. Ky vendim u la
në fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.345, datë 25.05.2005 të saj.
     Sipas të dy vendimeve, gjatë një grindjeje që ndodhi midis tij dhe të dëmtuarit Nazif Zebi
e vëllait të tij Korab, më 03.04.2003, në bulevardin e qytetit të Peshkopisë, i gjykuari ka kanosur
këtë të fundit dhe, me pistoletën që mbante pa leje, plagosi në krahun e djathtë dhe në njërën prej
gishtave të këmbës së djathtë Nazifin, plagë, të cilat, sipas aktit të ekspertimit mjeko ligjor, hyjnë
në kategorinë e plagosjes së lehtë.
     Po sipas vendimeve, mbas shtënies dy herë me pistoletë në drejtim të të dëmtuarit Nazif, i
gjykuari u largua me shpejtësi nga vëndi i ngjarjes, pa kryer veprime të tjera.
     Bazuar në shpjegimet e të dëmtuarit Nazif gjatë hetimeve paraprake (sipas të cilave i
gjykuari, para se të largohej nga vëndi i ngjarjes, kishte qëlluar 5-6 herë në drejtim të tij, por ai u
shmang, duke u fshehur mbas trungut të një peme dhe predhat nuk e zunë), prokuroria e akuzoi
të gjykuarin për krimin e vrasjes të mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 76 i K.Penal, në
lidhje me nenin 22 të tij, akuzë për të cilën, bashkë edhe me akuzat e kanosjes dhe asaj të
mbajtjes pa leje të armëve luftarake, të parashikuara përkatësisht nga nenet 84 e 278/II të
K.Penal, paraqiti kërkesë për gjykimin e tij. Po këtë qëndrim prokuroria ka mbajtur, si gjatë
shqyrtimit të çështjes penale në ngarkim të tij në dy shkallët e gjykimit, ashtu edhe në
pretendimet e parashtruara në rekurs edhe në seancën dëgjimore që u zhvillua në Gjykatën e
Lartë.
     Gjykatat, duke marrë në analizë provat e shqyrtuara, sidomos ato të fiksuara në
proçesverbalin e këqyrjes së vendit të ngjarjes, arritën në përfundimin se, nuk u provua që,
(pavarësisht nga pretendimi i të dëmtuarit Nazif) prej të gjykuarit të jetë shtënë me pistoletë më
tepër se dy herë, aq sa është edhe numri i plagëve të marra prej tij, përfundim të cilin e quan të
drejtë, të bazuar në aktet e dosjes.


                                                  221
     Përsa i përket pretendimit të parashtruar në rekurs, sipas të cilit, duke analizuar në
kompleksitet veprimet e kryera nga i gjykuari provohet se, ai me dashje direkte ka konsumuar
veprën penale të vrasjes me dashje, mbetur në tentativë dhe se pasoja nuk ka ardhur si rezultat i
faktorëve që nuk vareshin nga ai (si, qënia qitës jo i mirë dhe fshehja e të dëmtuarit pas trungut të
një peme, etj.) ky Kolegj çmon se ai nuk qëndron. Në këtë përfundim u arrit, pasi, duke pranuar
ngjarjen të provuar sikundër e kanë pranuar të dy gjykatat, si dhe duke patur parasysh distancën e
afërt të të gjykuarit me të dëmtuarin në kohën e shtënies me armë mbi të, mungesën e gjurmëve
të predhave (nga shtëniet me armë pas fshehjes së pretenduar të të dëmtuarit mbas trungut) në
trungun e pemës, si dhe faktin që, megjithëse kishte mundësi, i gjykuari nuk vazhdoi të shtinte
me armë në drejtim të të dëmtuarit, por me vullnetin e tij të lirë (edhe pse për t’iu shmangur
kapjes nga organet e policisë, të cilat në kushtet kur vendi i ngjarjes ndodhet në mes të qytetit në
fakt shkuan menjëherë pas largimit të të gjykuarit, në vend), u largua nga vendi i ngjarjes
çmohet se, edhe sikur me anën e të dy të shtënave të para i gjykuari të ketë dëshiruar vdekjen e të
dëmtuarit Nazif, bazuar në përmbajtjen e dispozitës së nenit 24 të K.Penal, duhet konsideruar se
ai ndodhet në kushtet e heqjes dorë. Kështu që, ai nuk do të kishte përgjegjësi penale për krimin
e vrasjes, mbetur në tentativë, por vetëm për kundërvajtjen penale të plagosjes së lehtë me
dashje, elementët e së cilës përmbajnë veprimet e tij deri në momentin e largimit nga vëndi i
ngjarjes. Por, në kushtet kur mungon ankimi i të dëmtuarit për ndjekjen penale të të gjykuarit për
këtë vepër, çmohet i drejtë, i bazuar në ligj, vendimi i gjykatave për pushimin e çështjes për këtë
vepër penale.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/″a″ të K.Pr.Penale,

                    VENDOSI
    Lënien në fuqi të vendimit nr.345, datë 25.05.2005 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

                               Tiranë, më 15.11.2006
222
Nr.1420/552 i Regj.Themeltar
Nr.688 i Vendimit

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

            Kristaq Ngjela     Kryesues
            Ylvi Myrtja      Anëtar
            Besnik Imeraj     Anëtar
            Gani Dizdari      Anëtar
            Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 22.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

          TË PANDEHURIT:       LEONARD AVDIA, i biri i Shaqirit, i dtl.1979,
                       banues në fshatin Cakran (Fier).

                    A K U Z U A R:
                Për krimin e trafikimit të femrave,
               parashikuar nga neni 114/b i K.Penal.


    Gjykata e shkallës së parë Fier, me vendimin nr.48, datë 24.02.2005, vendosi:
       Deklarimin fajtor të të pandehurit Leonard Avdia për krimin e trafikimit të
       femrave dhe, në zbatim të nenit 114/″b″ paragrafi i I-rë i K.Penal, dënimin e tij
       me 10 (dhjetë) vjet burgim.

    Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.233, datë 05.07.2005 të saj, vendosi
       Prishjen e vendimit të mësipërm dhe pushimin e çështjes.

    Kundër vendimit të gjykatës së apelit ka paraqitur rekurs prokuroria pranë asaj gjykate
me të cilin kërkon prishjen e tij dhe lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së shkallës së parë,
duke parashtruar:
  - Ekzistenca e faktit penal të trafikimit të Sh.Xh. për të prostituar jashtë shtetit, ka rezultuar
    e provuar së pari, me faktin që edhe pse i pandehuri i kishte premtuar për martesë asaj,
    nuk e çoi në shtëpinë e tij, por në një shtëpi të pabanuar ku e la dy ditë dhe së dyti, bazuar
    në thëniet e të dëmtuarës, sipas së cilës, kur e pyeti se përse e mbante në shtëpi të pa
    banuar, ai i u përgjigj se e kishte marrë për ta dërguar jashtë shtetit për të punuar si
    prostitutë.
  - Thëniet e saj në sigurimin e provës u konfirmuan edhe me dëshmi të dhena nga persona
    të tjerë (Y.Xh., L.G. dhe E.L.).
                                                 223
  -  Vendimi i gjykatës së apelit për të ripyetur të dëmtuarën, është i gabuar, pasi vjen në
    kundërshtim me nenin 427 të K.Pr.Penale. Edhe në ripyetjen, ajo pohoi se, nga veprimet
    e të pandehurit, kishte kuptuar se qëllimi i tij kishte qënë për ta trafikuar për prostitucion.
  -  Trafikimi i femrave është veprimtari që konsiston në qarkullimin apo lëvizjen e
    kundërligjëshme të femrave me qëllim prostitucioni dhe vepra konsiderohet e kryer,
    pavarësisht në se femra shfrytëzohet apo jo mbas mbërritjes së saj në destinacion.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Skënder Breca, i cili kërkoi
prishjen e vendimit të gjykatës së apelit; mbrojtësin e të gjykuarit - av. V. Haxhiraj, i cili kërkoi
lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së apelit dhe pasi e bisedoi çështjen në tërësi,

                       VËREN
     Gjatë shqyrtimit të akteve të procedimit penal që i përket të gjykuarit Leonard Avdia u
konstatua se, më 06.09.2003, shtetësja Sh. Xh., me banim në fshatin Lalar të rrethit të Fierit, ka
bërë kallëzim sipas të cilit, nëpërmjet mashtrimit, ai kishte kryer veprime për ta trafikuar atë me
qëllim shfrytëzimin e prostitucionit në dëm të saj. Mbi këtë bazë, më 10.09.2003 u bë ndalimi i
të gjykuarit dhe, me vendimin nr.215, datë 12.09.2003 të Gjykatës së shkallës së parë Fier, ndaj
tij u vendos masa e sigurimit personal arrest në burg dhe, po në atë datë, iu komunikua edhe
akuza për krimin e trafikimit të femrave, parashikuar nga neni 114/b i K.Penal. Më 18.09.2003,
me arsyetimin se, sipas organit të akuzës, kishte të dhëna e rrethana se shtetësja Sh.Xh. mund të
bëhej objekt kanosjeje e mund t’i premtohej dhënia e parave me qëllim mos bërjen dëshmi apo
bërje dëshmie të rreme para gjykatës, u vendos pranimi i kërkesës për sigurimin e provës, veprim
ky që u krye duke respektuar kërkesat e dispozitës së nenit 321 të K.Pr.Penale. U konstatua
gjithashtu se, si në kallëzim, ashtu edhe në deklarimet e bëra prej saj, nëntë ditë më pas (më
15.09.2003), para oficerit të policisë gjyqësore, si dhe gjatë proçesit të sigurimit të provës që u
zhvillua më 23.09.2003, e dëmtuara ka deklaruar se, mbasi kishte zgjidhur martesën me një burrë
tjetër, duke filluar që në tetor 2002, kishte krijuar marrëdhënie dashurie me të gjykuarin, të cilat
kishin vazhduar, në fshehtësi të familjeve të tyre, deri më 03.09.2003, datë në mbrëmjen e së
cilës (rreth arës 22°°), me ndërmjetësinë e dëshmitarëve L. G. - bashkëfshatare e saj dhe E. L. -
shok i të gjykuarit, pa dijeninë e prindërve të saj, me pretendimin se do të lidhte martesë me të, i
gjykuari e çoi në një banesë të braktisur, pronë e prindërve të E., në fshatin Buzmadh të qytetit
Fier, duke e lënë të mbyllur vetëm me një batanije, deri në mëngjesin e datës 05.09.2003, kur
mbas kërkesës së saj doli me ndihmën e kalimtarëve të rastit që atje. Sipas deklarimeve të saj,
veç sa kishte nënkuptuar nga veprimet dhe bisedat telefonike që i gjykuari pati me dëshmitaren
L. gjatë rrugës dhe ditëve të qëndrimit në atë banesë, kur kishte shkuar për t’i çuar ushqim,
pyetjes se përse e mbante të izoluar dhe nuk e çonte në shtëpinë e tij, ai i u përgjigj, me përsëritje
që ″.... pse 16 vjeçe je që nuk e kupton se ku do të çoj?!″ dhe atëhere ajo kuptoi se ai e kishte
mashtruar me qëllim trafikimin për prostitucion dhe prandaj kërkoi ndihmë.
     Mbas administrimit edhe të shpjegimeve të disa personave të tjerë, të pyetur si dëshmitarë
prej saj, duke pranuar ngjarjen si më sipër, Gjykata e shkallës së parë Fier, me vendimin nr.48,
datë 24.02.2005, vendosi deklarimin fajtor të të gjykuarit për veprën penale për të cilën ishte
dërguar për gjykim dhe, në zbatim të nenit 114/″b″ paragrafi i I-rë i K.Penal, e dënoi me 10
(dhjetë) vjet burgim.
224
     Gjykata e Apelit Vlorë, (e cila gjykoi çështjen mbi ankimin e të gjykuarit dhe mbrojtësit
të tij) mbas përsëritjes së pjesëshme të shqyrtimit gjyqësor, me vendimin nr.233, datë
05.07.2005, të saj, me arsyetimin se ″.... nuk rezulton që i pandehuri ta ketë kryer këtë vepër.....″,
në zbatim të shkronjës ″d″, të dispozitës së nenit 388 të K.Pr.Penale, vendosi pushimin e
çështjes, vendim të cilin Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë e gjen të pabazuar në ligj e në provat e
administruara e, për rrjedhojë, të cënueshëm.
     U arrit në këtë përfundim pasi u konstatua se, veç mosekzistencës së shkakut ligjor që
kërkohet në pikën 1 të nenit 427 të K.Pr.Penale për nevojën e ripyetjes të së dëmtuarës
(meqënëse më parë ishte bërë sigurimi i provës më të), gjykata e apelit e bazoi vendimin e saj në
shpjegimet krejtësisht të ndryshuara si të saj, ashtu edhe të dëshmitarit Y. Xh. - babait të saj,
gjatë përsëritjes së pjesshme të shqyrtimit gjyqësor, pa i a nënështruar ato proçesit të çmuarjes
sipas kërkesave të dispozitës së nenit 152 të K.Pr.Penale, përsa i përket vertetësisë dhe fuqisë
provuese të tyre si provë, në një kohë kur, nga aktet e dosjes, rezultoi se kishte arsye për të mos u
dhënë vlerë të paracaktuar atyre. Si arsye të kësaj natyre, ky Kolegj çmon se, në rigjykim duhet
t’i nënshtrohen çmimit të disa ngjarjeve që kanë ndodhur pas dhënies së vendimit të gjykatës së
shkallës së parë me të cilin, sikundër u përmend, i gjykuari u dënua me 10 (dhjetë) vjet burgim,
madje edhe shumë kohë mbas datës që mban ankimi i paraqitur kundër tij në gjykatën e apelit,
por vetëm disa ditë para se të fillonin proçedurat ligjore të këtij gjykimi. Kështu, ndërsa, sikundër
u përmend, vendimi i gjykatës së shkallës së parë u shpall më 24.02.2005 dhe kërkesa ankimore
kundër tij u paraqit në gjykatën e apelit më 02.03.2005, disa ditë para fillimit të gjykimit nga ana
e kësaj të fundit, (seanca e parë për të cilin ishte caktuar të zhvillohej më 31.05.2005) sipas një
çertifikate, lëshuar më 13.05.2005 nga Zyra e Gjendjes Civile Cakran, figuron se, në këtë datë,
midis të gjykuarit L. dhe të dëmtuarës Sh., është lidhur martesë. Figuron gjithashtu se, me
09.06.2005, d.m.th. një ditë para datës në të cilën ishte caktuar data e seancës pasardhëse, e
dëmtuara hartoi një deklaratë noteriale sipas së cilës shpjegimet e dhëna deri atëherë, sipas saj,
ishin rezultat i presionit nga familja dhe farefisi, megjithëse, sikundër u përmend, deklarimet e
para i kishte bërë në kallëzim të nesërmen e nxjerrjes nga të tjerët nga vëndi ku qëndronte e
izoluar (06.09.2003) duke i riprodhuar, po njëlloj, edhe më 15.09.2003 para oficerit të policisë
gjyqësore në cilësinë e personit që tregon rrethanat e hetimit, sidhe në proçedurat e zhvilluara për
sigurimin e provës më 23.09.2003 e në vazhdim, edhe në prani të mbrojtësit të zgjedhur nga vetë
i gjykuari L. Proçedurave të çmimit si më sipër, Kolegji vlerëson se i duhen nënshtruar edhe
shpjegimet krejtësisht të ndryshuara të të dëshmitarit Y. Xh. - babait të së dëmtuarës në seancën
e datës 29.06.2005, në gjykatën e apelit, në një kohë kur, me iniciativën e tij, të nesërmen e
zhdukjes të së dëmtuarës nga shtëpia (më 04.09.2004), bëri kallëzim në organet e policisë për
ngjarjen, kurse në seancën e datës 12.07.2004, gjatë gjykimit të çështjes në shkallë të parë, i
thirrur si dëshmitar, duke u zbatuar, me korrektësi, kërkesat e dispozitave të neneve 360 e 361 të
K.Pr.Penale, dha shpjegime krejtësisht të tjera e të ndryshme nga ato para gjykatës së apelit.
     Veç sa sipër, gjatë gjykimit të akteve, u konstaua se, ndërsa në paragrafin e I-rë të
dispozitës së nenit 114/″b″ të K.Penal me të cilën është cilësuar vepra nga gjykata e shkallës së
parë, parashikohet, si sanksion, ″me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me
gjobë nga tre milionë deri në gjashtë milionë lekë″, gjykata e shkallës së parë në një kohë kur
duhej ta kishte dënuar dhe me gjobë në një shumë brenda marzheve të mësipërme, sipas çmimit
të saj, gabimisht, ka caktuar vetëm dënimin me burgim.
                                                 225
    Por, meqënëse çështja në gjykatën e apelit është vënë në lëvizje mbi ankimin vetëm të të
dëmtuarit, pavarësisht se, rekursi në Gjykatën e Lartë u paraqit nga prokurori dhe vendimi i
gjykatës së apelit do të prishet mbi bazën e pretendimeve të parashtruara prej tij, bazuar në pikën
3 të dispozitës së nenit 425 të K.Pr.Penale, në eventualitetin e deklarimit fajtor të të gjykuarit
mbas rigjykimit, asaj (gjykates së apelit) për mangësinë e përmenduar në lidhje me moszbatimin
bashkarisht të të dy llojeve të dënimit (burgim dhe gjobë) nga gjykata e shkallës së parë, i lind e
drejta vetëm për t’ia vënë kësaj të fundit në dukje si të metë për t’u patur parasysh prej saj në të
ardhmen.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/″ç″ të K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.233, datë 05.07.2005 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e
akteve, për rishqyrtim në po atë gjykatë, me trup gjykues tjetër.

                               Tiranë, më 22.11.2006
226
Nr.1091 i Regj.Themeltar
Nr.689 i Vendimit

                    VENDIM
                 NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

            Kristaq Ngjela     Kryesues
            Ylvi Myrtja      Anëtar
            Besnik Imeraj     Anëtar
            Gani Dizdari      Anëtar
            Spiro Spiro      Anëtar

në seancën gjyqësore të datës 22.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

          TË PANDEHURIT:       GJON RRUSHI, i biri i Pandit, i dtl.1968,
                       banues në fshatin Gungas (Lushnjë), i dënuar.

                    A K U Z U A R:
                 Për krimin e vrasjes me dashje,
                parashikuar nga neni 76 i K.Penal.


    Gjykata e shkallës së parë Lushnjë, me vendimin nr.130, datë 14.07.2005, vendosi:
       Të deklarojë fajtor të pandehurin Gjon Rrushi për krimin e plagosjes së rëndë me
       pasoje vdekjen dhe, në zbatim të nenit 88/II të K.Penal, dënimin e tij me 8 (tetë)
       vjet burgim.

    Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.427, datë 13.12.2005, vendosi:
       Prishjen e vendimit nr.130, datë 14.07.2005 të gjykatës së shkallës së parë dhe
       dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me trup gjykues tjetër.

    Kundër vendimit të gjykatës së apelit ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, prokuroria
e apelit me të cilin kërkon prishjen e tij dhe, duke e gjykuar çështjen në fakt, deklarimin fajtor të
të pandehurit Gjon Rrushi për krimin e vrasjes me dashje, parashikuar nga neni 76 i K.Penal,
duke parashtruar:
  - Vendimi nuk është dhënë në përputhje me çfarë përcakton shkronja ″ç″ e nenit 428 të
    K.Pr.Penale.
  - Vendimi i marrë nga Prokuroria e Rrethit për prishjen e vendimit të pushimit të akuzës
    është i bazuar në nenin 34/II të K.Pr.Penale. Ai është marrë në kushtet kur, në tërësi,
    çështja për vrasjen ka qënë e pezulluar për moszbulim të autorit dhe jo e pushuar, gjë që
    do të bënte të domosdoshëm një vendim të prokurorit më të lartë. Edhe nëse do të
    merreshin në konsideratë argumentet e gjykatës së apelit në lidhje me pavlefshmërinë e
                                                 227
    veprimeve të prokurorit, ato, kursesi, nuk mund të përbëjnë shkak për kthimin e çështjes
    për rigjykim, por çështja duhej të ishte zgjidhur prej vetë asaj.
  -  Përsa i përket vendimit të gjykatës së shkallës së parë është zbatuar gabim ligji material
    penal, pasi nuk është marrë parasysh qëllimi i autorit, i cili del nga mjeti i përdorur, vëndi
    i goditjes dhe pasoja që ka ardhur - vdekja e viktimës.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Spiro Spiro; prokurorin Skënder Breca, i cili kërkoi
prishjen e vendimit të gjykatës së apelit dhe kthimin e akteve për rishqyrtim në po atë gjykatë;
mbrojtësin e të gjykuarit - av. E. Kokalari, i cili kërkoi lënien në fuqi të vendimit dhe pasi e
bisedoi çështjen në tërësi,

                       VËREN
    Se, vendimi nr.427, datë 13.12.2005 i Gjykatës së Apelit Vlorë është marrë duke mos u
respektuar dispozitat procedurale penale dhe, për këtë shkak, duhet të prishet.
    Gjatë shqyrtimit të akteve të procedimit penal që i përket të gjykuarit Gjon Rrushi
rezultoi se, me vendimin nr.130, datë 14.07.2005 të Gjykatës së shkallës së parë Lushnjë, ai
është deklaruar fajtor dhe dënuar me 8 (tetë) vjet burgim, për krimin e plagosjes së rëndë me
dashje që ka sjellë si pasojë vdekjen, parashikuar nga neni 88/II i K.Penal. Rezultoi gjithashtu se,
kundër vendimit ka paraqitur ankim i gjykuari, me të cilin, pasi pretendon për mungesën e
provave të mjaftueshme për deklarimin fajtor, kërkon prishjen e tij dhe deklarimin e pafajshëm të
tij.
    Gjykata e Apelit Vlorë, me arsyetimin se, vendimi i mësipërm është marrë në shkelje të
dispozitave procedurale mbi ushtrimin e ndjekjes penale dhe vlefshmërinë e akteve, me
vendimin nr.427, datë 13.12.2005 të saj, vendosi prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së
parë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim. Në marrjen e këtij vendimi, ajo ka arsyetuar se,
vendimet, datë 18.09.2002 dhe 27.05.2003, përkatësisht, për rifillimin e hetimeve dhe për
shfuqizimin e vendimit të pushimit të akuzës për krimin e vrasjes me dashje, parashikuar nga
neni 76 i K.Penal, të prokurorit të rrethit, janë marrë në kundërshtim me urdhërimet e pikave 2 e
5 të dispozitës së nenit 24 të K.Pr.Penale, pa e patur ai këtë të drejtë.
    Pa i hyrë shqyrtimit të pretendimeve të bazueshmërisë ose jo në ligj dhe në aktet që
ndodhen në dosje, të pretendimeve që parashtrohen në rekurs, as bazueshmërisë së argumenteve
të përdorura si më sipër nga gjykata e apelit për prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së
parë, bazuar në përmbajtjen e dispozitës së nenit 434 të K.Pr.Penale, Kolegji Penal i Gjykatës së
Lartë konstaton se, pretendime procedurale të natyrës që shërben si shkak për prishjen e vendimit
nga gjykata e apelit, nuk janë ngritur në përputhje me kërkesat e pikës 2 të nenit 129 të
K.Pr.Penale. Kështu, nga aktet rezulton se, fillimi i shqyrtimit gjyqësor të çështjes në gjykatën e
shkallës së parë është bërë në seancën e datës 02.06.2004 dhe ka vazhduar konform
përcaktimeve të dispozitave të neneve 355, 356 e vijues të K.Pr.Penale. As mbrojtësi, as edhe i
gjykuari në zhvillimin e kësaj seance, nuk figuron që të kenë paraqitur kërkesa dhe të kenë bërë
pretendime për pavlefshmeri të akteve te hetimeve paraprake që u zhvilluan në çështjen penale
në ngarkim të tij.
228
                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 441/″ç″ të K.Pr.Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.427, datë 13.12.2005 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e
akteve për rishqyrtim në po atë gjykatë, me trup gjykues tjetër.

                              Tiranë, më 22.11.2006
                                            229
Nr.1250 i Regj. Themeltar
Nr.690 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i përbërë nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Ylvi Myrtaj      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Gani Dizdari      Anetar

në seancen gjyqesore të datës 25.10.2006 dhe 22.11.2006, mori në shqyrtim çështjen penale
nr.1250 Akti, që i përket:

         TË PANDEHURIT:       GENTIAN HYSI, mbrojtur nga avokat
                       Ferdinand Doja

                     A K U Z U A R:
                    Per vepren penale te
           “shfrytezimit te prostitucionit ne rrethana renduese”.
               Baza Ligjore: Neni 114/a-5 i K.Penal.

                      OBJEKTI:
               Ankim kunder vendimit te ndermjetem
             date 05.04.2006 te Gjykates se Apelit Vlore
              qe ben fjale per mospranimin e kerkeses
              per shuarje te mases se sigurimit personal
            “arrest ne burg” per te pandehurin Gentian Hysi


    Gjykata e Apelit Vlore , me vendimin e ndermjetem, datë 05.04.2006 ka vendosur:
       Rrezimin e kerkeses se avokatit mbrojtes te te pandehurit Gentian Hysi per
       shuarje te afatit te paraburgimit si te pabazuar ne ligj

    Kundër këtij vendimi ka bërë rekurs i gjykuari Gentian Hysi nepermjet avokatit te tij
Ferdinand Doja, i cili kekron prishjen e ketij vendimi dhe vendosjen e nje mase tjeter sigurimi,
duke parashtruar keto shkaqe:
  - Kjo çeshtje eshte derguar per rigjykim prane Gjykates se Apelit Vlore, pasi me vendim
    nr.132, date 16.03.2005 te Gjykates se Larte eshte prishur vendimi i meparshem i
    gjykates se apelit.
230
  -  I mbrojturi prej meje eshte ndaluar ne date 31.08.2002 dhe eshte denuar me vendim te
    formes se prere ne date 25.05.2004. Ky vendim eshte prishur nga Gjykata e Larte me date
    16.03.2005, pra afatet e kohezgjatjes se paraburgimit e kane humbur fuqine, si persa i
    perket afatit te gjykimit ashtu dhe per sa i perket afateve teresore.

              KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Kristaq Ngjela, prokurorin Skender Breca, qe kerkoi
lenien ne fuqi te vendimit; mbrojtesin Ferdinand Doja, qe kerkoi prishjen e vendimit dhe pasi e
bisedoi çështjen në tërësi,

                       VËREN
    I pandehuri Gentian Hysi eshte akuzuar per vepren penale te shfrytezimit te prostitucionit
ne rrethana renduese, parashikuar nga neni 114/a pika 5 e K.Penal.
    Me daten 31.08.2002, eshte ekzekutuar urdheri i ndalimit te tij dhe, Gjykata e Rrethit
Gjyqesor Vlore, me vendimin nr.141, date 04.09.2002, ka vendosur vleftesimin e ligjshem te
ndalimit dhe caktimin ndaj tij te mases se sigurimit arrest ne burg. Çeshtja ne ngarkim te tij,
eshte shqyrtuar ne Gjykaten e shkalles se pare Vlore, e cila, me vendimin nr.246, date
15.12.2003, e ka deklaruar fajtor te pandehurin Gentian Hysi per vepren penale te shfrytezimit te
prostitucionit ne rrethana renduese dhe e ka denuar me 8 (tete) vjet burgim. Ky vendim eshte
lene ne fuqi nga Gjykata e Apelit Vlore me vendimin nr.152, date 25.05.2004.
    Mbi rekursin e te pandehurit, çeshtja eshte shqyrtuar ne Kolegjin Penal te Gjykates se
Larte i cili, me vendimin nr.132, date 16.03.2005, ka vendosur prishjen e vendimit te Gjykates se
Apelit Vlore dhe kthimin e akteve per rishqyrtim po asaj gjykate.
    Rezulton nga aktet se dosja ka shkuar e eshte rregjistruar ne Gjykaten e Apelit Vlore me
8.04.2005 dhe me 27.05.2005, ka filluar shqyrtimi i çeshtjes. Jane zhvilluar 15 seanca gjyqesore
disa nga te cilat jane shtyre per mos paraqitje te te pandehurit se nuk ka patur dijeni e nuk eshte
shoqeruar per ne gjyq, per mos formim te trupit gjykues, mos paraqitje te deshmitareve apo mos
kthim pergjigje nga Ministria e Drejtesise. Ne seancen e dates 05.07.2005, nuk eshte shoqeruar i
pandehuri e, me qe s’eshte paraqitur mbrojtesi i te pandehurit, eshte vendosur pezullimi i afateve
te paraburgimit dhe ne te njejtat rrethana eshte vendosur pezullimi i afateve te paraburgimit edhe
ne seancen e dates 15.07.2005 ndersa ne seancen e dates 15.11.2005 edhe se çeshtja eshte shtyre
per mos paraqitjen e deshmitareve te thirrur nga gjykata, eshte vendosur pezullimi i afateve te
paraburgimit. Me daten 15.11.2005, eshte pyetur nje deshmitar dhe eshte shtyre gjykimi per
thirrjen e deshmitareve qe nuk ishin paraqitur duke pezulluar afatet e paraburgimit. Keto afate
jane pezulluar edhe ne seancen e dates 13.12.2005 seance qe eshte shtyre per mos paraqitjen e
deshmitareve dhe qe t’i behej shkrese Ministrise se Drejtesise per te derguar leter porosi. Ne
seancat e datave 18.01.2006 e 28.02.2006 eshte vendosur perseri pezullimi i afateve te
paraburgimit, pasi eshte informuar trupi gjykues se nuk kishte ardhur pergjigje nga Ministria e
Drejtesise. Mbrojtesi i te pandehurit, ne seancen gjyqesore te dates 05.04.2006, ka paraqitur
kerkesen per shuarjen e afateve te paraburgimit duke pretenduar jo vetem se ato duhet te shuhen
pasi kane kaluar mbi nente muaj nga ardhja e çeshtjes e nga gjykata e apelit nuk eshte dhene
vendimi, por edhe se kane kaluar afatet teresore te paraburgimit.
                                                231
     Me vendimin e dates 05.04.2006, Gjykata e Apelit Vlore, ka vendosur rrezimin e
kerkeses per shuarjen e afateve te paraburgimit duke arsyetuar se nuk kane kaluar afatet e
parashikuara ne nenin 263 te K.Pr.Penale se pas prishjes se vendimit nga Gjykata e Larte, afatet
fillojne nga e para dhe çeshtja duhej te kishte perfunduar deri me daten 16.12.2005 se, vertet ka
kaluar afati nente mujor i perfundimit te çeshtjes por nuk ka kaluar afati 3 vjeçar si kohe zgjatje
teresore e perfundimit te çeshtjes i cili perfundon me 15.12.2006. Gjithashtu, thuhet ne vendim,
mbrojtja nuk ka patur parasysh se jane pezulluar afatet e paraburgimit per 179 dite per shkaqe
ligjore te mos paraqitjes te te pandehurit, apo te mbrojtesit.
     Duke ju referuar te dhenave te mesiperme, Kolegji Penal i Gjykates se Larte, çmon se
vendimi i gjykates se apelit eshte i drejte e i bazuar ne ligj. Ne piken 3 te nenit 263 te
K.Pr.Penale percaktohet se paraburgimi i humbet fuqine neqoftese kalojne nente muaj pa u
dhene vendimi i gjykates se apelit per krime qe denohen ne minimum jo me pak se dhjete vjet
dhe sipas pikes 4 te atij neni, ne rastet kur vendimi prishet nga Gjykata e Larte dhe çeshtja i
dergohet gjykates se apelit, fillojne perseri afatet e percaktuara per shqyrtimin e çeshtjes e
dhenien e vendimit.
     Sikurse u permend, gjykata e apelit, ne disa seanca, ka vendosur pezullimin e afateve te
paraburgimit te cilat arrijne ne rreth 180 dite. Shqyrtimi i çeshtjes ne gjykaten e apelit pas
kthimit te akteve per rishqyrtim nga Kolegji Penal i Gjykates se Larte ka filluar me 27.05.2005.
Me daten 05.04.2006, mbrojtesi i te gjykuarit ka paraqitur kerkesen per humbjen e fuqise se
paraburgimit me pretendimin se, ndonese kane kaluar nente muaj, gjykata e apelit, nuk ka dhene
vendimin. Ne pamjen e datave, duket se ka kaluar afati nente mujor, por realisht ky afat nuk ka
kaluar po te llogaritet koha per te cilin, me vendim te gjykates, jane pezulluar afatet e
paraburgimit deri me daten e paraqitjes se kerkeses nga mbrojtesi. Nga vendimet e gjykates, del
se ajo ka vendosur pezullimin e afateve te paraburgimit ne baze te nenit 265 te K.Pr.Penale dhe
ne asnje rast, kunder ketyre vendimeve nuk eshte paraqitur ankim. Sipas nenit 265/1 te
K.Pr.Penale, afatet e parashikuara nga neni 263 i K.Pr.Penale pezullohen me vendim te
ankimueshem te gjykates dhe, duke ju referuar ketij percaktimi, eshte i pabazuar pretendimi i
paraqitur nga mbrojtja se vendimet per pezullimin e afateve te paraburgimit, nuk jane te
ligjeshme sepse ai i ka patur te gjitha mundesite qe, duke ju referuar dosjes e vendimeve te
marra, te paraqiste ankim kunder tyre.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/a te K.Pr.Penale,

                    VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit te ndermjetem te Gjykates se Apelit Vlore te dates
05.04.2006, me te cilin eshte vendosur rrezimi i kerkeses se mbrojtesit te te pandehurit Gentian
Hysi, per humbjen e fuqise se paraburgimit.

                              Tirane, më 22.11.2006
232
                     MENDIMI I PAKICËS
    Kam mendimin se vendimi i Kolegjit Penal te Gjykates se Larte, me te cilin u la ne fuqi
vendimi i Gjykates se Apelit Vlore i dates 05.04.2006, per rrezimin e kerkeses se mbrojtesit te te
pandehurit Gentian Hysi per humbjen e fuqise se paraburgimit, nuk eshte i bazuar ne ligj dhe
eshte rezultat i interpretimit jo te drejte te nenit 265 te K.Pr.Penale.
    Bazuar ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe ne K.Pr.Penale te pandehurit duhet
t’i garantohen te gjitha te drejtat jo vetem per zgjidhjen me objektivitet te çeshtjes, por edhe per
perfundimin e shqyrtimit te çeshtjes ne nje afat te pershtatshem. Te drejtat e te pandehurit duhet
te garantohen nga gjykata sidomos ne rastet kur ndaj tij eshte vendosur masa e sigurimit arrest ne
burg. Ketij qellimi i sherben edhe neni 265 i K.Pr.Penale qe ben fjale per pezullimin e afateve te
paraburgimit. E shoh me vend te citoj tekstualisht kete nen per shkak te rendesise qe ka
interpretimi i tij (simbas asaj qe shkruhet e qe mendoj une).
    Afatet e parashikuara nga neni 263 pezullohen me vendim te ankimueshem te gjykates:
    a) per kohen qe shqyrtimi gjyqesor eshte pezulluar ose shtyre per shkak te veprimeve apo
kerkesave te padrejta te bera nga i pandehuri ose mbrojtesi i tij, perveç rasteve kur kerkesa behet
per marrjen e proves.
    b) per kohen qe shqyrtimi gjyqesor eshte pezulluar ose eshte shtyre per shkak te
mosparaqitjes ose te largimit te nje a me shume mbrojtesve, qe lene pa ndihme nje a me shume te
pandehur.
    Siç del nga permbajtja e pikes a e b, gjykata ka te drejte te vendose per te pezulluar afatet
e paraburgimit per raste rigorozisht te percaktuara e qe lidhen vetem me kerkesa apo qendrime te
pa drejta (qe ne themel synojne zvarritjen e gjykimit te çeshtjes, qofte edhe me qellim qe te
shuhet apo te humbe fuqine paraburgimi) dhe jo per shkaqe te tjera.
    Ripermend se keto vendime jane te ankimueshme.
    Meqenese dispozita ligjore e ka percaktuar qarte rastet kur gjykata mund te vendose per
pezullimin e afateve te paraburgimit do te ndalen ne disa raste qe eshte vendosur pezullimi i
afateve te paraburgimit per te pandehurin Gentian Hysi, qe mendoj se kane jo vetem rendesi
teorike, por edhe praktike ne veprimtarine e gjykatave.
    Rezulton nga aktet se seancat gjyqesore te datave 27.05.2005 dhe 10.06.2005, jane shtyre
per shkak se nuk ka qene njoftuar i pandehuri. Edhe ne seancat e dates 05.07.2005, nuk eshte
paraqitur i pandehuri dhe shenohet se ndodhet ne burgun 313. Nuk ka asnje akt qe ky i pandehur
apo edhe mbrojtesi i tij (qe gjithashtu nuk eshte paraqitur) te kene patur dijeni per daten e
gjykimit. Megjithate gjykata ka vendosur pezullimin e afateve te paraburgimit. Me te drejte lind
pyetja: ku e bazon kete vendim gjykata e apelit? Ku jane kerkesat apo qendrimet e padrejta te te
pandehurit, apo mbrojtesit te tij qe i japin te drejten gjykates te vendose pezullimin e afateve te
paraburgimit?
    E njejta gje perseritet edhe ne seancen e dates 15.07.2005, ku siç del nga dosja, nuk eshte
paraqitur i pandehuri dhe mbrojtesi kur ne proçesverbal shenohet se i pandehuri nuk ka dijeni e
per mbrojtesin nuk ka asnje akt qe te vertetoje se ka patur dijeni. Keto afate qendrojne te
pezulluara deri me daten 20.09.2005 (pra per rreth 12 dite) kur jane paraqitur i pandehuri e
mbrojtesi.
    Keto vendime per pezullimin e afateve te paraburgimit, kam mendimin se vijne ne
kundershtim me ligjin. Nuk pajtohem me vendimin e shumices se, per deri sa ato nuk jane
ankimuar, duhet te pranohen si te ligjshme. Perveç faktit se ato jane marre ne kundershtim me
kriteret e percaktuara ne nenin 265 te K.Pr.Penale me te drejte shtrohet pyetja: a jemi para nje
proçesi gjyqesor te rregullt kur ai zhvillohet pa pjesemarrjen e te pandehurit e te mbrojtesit te


                                                 233
cilet nuk jane njoftuar per daten e gjykimit? Sigurisht qe jo e per pasoje ky veprim e ben nul jo
vetem vendimin per pezullimin e afateve te paraburgimit, por edhe gjithe proçesin gjyqesor.
    Rregullat e pergjitheshme te kundershtimit te nje vendimi gjyqesor, jane te njejta edhe
per vendimet per pezullimin e afateve te paraburgimit. Ato fillojne me afate te percaktuara per
berjen e ankimit nga dita e neserme e shpalljes se vendimit apo nga dita e njoftimit te vendimit. I
pandehuri e mbrojtesi nuk kane qene ne gjykime, nuk kane ditur per marrjen e vendimeve e ato
nuk u jane njoftuar e per pasoje s’kishin si t’i ankimonin. Ne kushtet e pershkruara, gjykata nuk
mund te merrte ato vendime sidomos per nje person te arrestuar qe pret te gjykohet e nuk eshte
gjykuar.
    Vendime te marra ne nje proçes te parregullt gjyqesor, te cilat nuk jane ankimuar per
shkaqet qe parashtrova, kam mendimin se jane nul e, duke u ndodhur para nje problemi e shkelje
te rende te ligjit, vete Kolegji Penal i Gjykates se Larte duhej t’i trajtonte si te tilla e te
pavlefshme per pezullimin e afateve te paraburgimit.
    Terheq vemendjen edhe fakti tjeter. Me 12.10.2005 jane pyetur tre deshmitare te akuzes e
nuk u paraqit nje deshmitar. Ne kete seance edhe mbrojtesi ka kerkuar thirrjen e nje deshmitari,
kerkese qe pranohet nga gjykata, shtyhet seanca dhe vendoset pezullimi i afateve te
paraburgimit. Per mos paraqitje te deshmitareve apo per te pritur pergjigje nga Komisariati i
Policise se Rinasit, eshte marre vendim per pezullimin e afateve te paraburgimit dhe ne seancat e
datave 15.11.2005, 13.12.2005. Keto vendime gjithashtu kam mendimin se jane te paligjshme.
Nuk mund te pranohet se perben shkak per te vendosur pezullimin e afateve te paraburgimit ne
rast se prokurori nuk eshte ne gjendje te sjelle provat, apo qe mbrojtesi kerkon marrjen e
provave. Keto vendime nuk jane ankimuar nga mbrojtesi dhe se ka qene i pranishem.
    Seanca gjyqesore e dates 28.02.2006, nuk eshte zhvilluar dhe ne proçesverbal shenohet se
nuk u paraqit avokati e rezulton se ka komunikuar me kancelarin ne telefon dhe eshte semure.
Eshte marre vendim per pezullimin e afateve te paraburgimit, por edhe ne kete rast vendimi nuk
eshte njoftuar e s’ka ankim.
    Gjykata duhej te zhvilloje nje proçes te rregullt ligjor, te verifikoje e saktesoje gjerat e jo
te merret me biseda telefonike, sepse nese me te vertete mbrojtesi ishte i semure, pra pa shkaqe
ligjore per mos paraqitjen ne gjykim, nuk mund te zhvillohet proçesi gjyqesor e aq me teper te
merren vendime nga gjykata.
    Ne keto rrethana, kam mendimin se vendimi per lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se
Apelit Vlore nuk eshte i bazuar. Ai duhej te prishej e duke gjykuar çeshtjen ne fakt, te pranohej
kerkesa per humbjen e fuqise se paraburgimit.

                                     Kristaq Ngjela
234
Nr.1329/476 i Regj. Themeltar
Nr.691 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela    Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Ylvi Myrtaj      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Gani Dizdari     Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 22.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1329/476 Akti, qe
i perket:

         TË PANDEHURIT:      GJERGJ BARDHAJ, mbrojtur nga
                      avokat Dino Leli

                   A K U Z U A R:
               Per kryerjen e veprave penale te
               “Vrasjes me paramendim” dhe
         “Armembajtjes pa leje te armeve luftarale dhe municionit”.
            Baza Ligjore: Nenet 78 dhe 278/2 te K Penal


    Gjykata e shkalles se pare Lezhe, me vendimin nr.2, date 07.01.2005 ka vendosur:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Gjergj Bardhaj per kryerjen e vepres penale te
       “Vrasjes me paramendim”, te parashikuar nga neni 78 i K.Penal dhe ne baze te
       kesaj dispozite denimin e tij me 21 vjet burgim.
       Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale, denimin e te pandehurit Gjergj Bardhaj per
       vepren penale te “Vrasjes me paramendim”, me 14 vjet burgim.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Gjergj Bardhaj per kryerjen e vepres penale te
       “Mbajtjes pa leje te armeve luftarake”, te parashikuar nga neni 278/2 i K.Penal
       dhe ne zbatim te kesaj dispozite denimin e tij me 3 vjet burgim.
       Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale, denimin e te pandehurit Gjergj Bardhaj per
       vepren penale te “Mbajtjes pa leje te armeve luftarake”, me 2 vjet burgim.
       Ne zbatim te nenit 55 te K.Penal, bashkimin e denimeve dhe denimin
       perfundimisht te te pandehurit Gjergj Bardhaj me 14 vjet burgim.
       Ne zbatim te nenit 190 te K.Pr.Penale konfiskimin e armes automatike me
       nr.78291 model 56 e kalibrit 7,62 dhe kalimin ne favor te shtetit.
       Vuajtja e denimit i fillon nga dita e arrestimit.
       Shpenzimet gjyqesore dhe proçeduriale i ngarkohen te pandehurit Gjergj Bardhaj.
                                              235
    Gjykata e Apelit Shkoder, me vendimin nr.201, date 12.07.2005 ka vendosur:
       Lenien ne fuqi te vendimit nr.2, date 07.01.2005 te Gjykates se shkalles se pare
       Lezhe, persa i perket cilesimit ligjor te veprave penale te kryera, fajesise se te
       pandehurit dhe llojit te denimit.
       Ndryshimin e vendimit penal persa i perket mases se denimit.
       Denimin e te pandehurit Gjergj Bardhaj per kryerjen e vepres penale te “Vrasjes
       me paramendim”, parashikuar nga neni 78 i K.Penal me 18 vjet burg.
       Bazuar ne nenin 406 te K.Pr.Penale denimin e tij me 12 vjet burg.
       Denimin e te pandehurit Gjergj Bardhaj per kryerjen e vepres penale te
       “Armembajtjes pa leje”, parashikuar nga neni 278/2 i K.Penal me 1 vit burg.
       Bazuar ne nenin 406 te K.Pr.Penale denimin e tij me 8 muaj burg.
       Ne zbatim te nenit 55 te K.Penal, denimin perfundimtar te te pandehurit Gjergj
       Bardhaj me 12 vjet burgim.
       Vuajtja e denimit fillon nga data e ndalimit dhe do te kryhet ne burg te sigurise se
       zakonshme.

    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit per Krimet e Renda, ka paraqitur rekurs mbrojtesi
i te gjykuarit Gjergj Bardhaj, i cili ka kerkuar prishjen e tij, per shkaqet:
   - Gjykatat kane gabuar ne cilesimin ligjor te vepres penale te kryer nga i gjykuari. Nisur
    nga fakti qe vrasja ka ndodhur si rezultat i fyerjes se rende qe i eshte bere te gjykuarit nga
    ana e viktimes, fyrje qe kane shkaktuar tronditje te rende psiqike te tij, ato duhej ta kishte
    cilesuar vepren penale te kryer nga i gjykuari si “Vrasje ne kushtet e tronditjes se forte
    psiqike”, e parashikuar nga neni 82 i K Penal.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Kristaq Ngjela, prokurorin Artur Selmani, qe kerkoi
lenien ne fuqi te vendimit; mbrojtesin av. Dino Leli, qe kerkoi ndryshimin e cilesimit ligjor te
vepres dhe pasi e bisedoi çeshtjen ne teresi,

                      VËREN
    Vendimi i Gjykates se Apelit Shkoder nr.201, date 12.07.2005 me te cilin eshte lene ne
fuqi vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe per deklarimin fajtor te te pandehurit Gjergj
Bardhaj per vepren penale te vrasjes me paramendim dhe mbajtjes pa leje te armeve luftarake,
parashikuar nga nenet 78 e 278/2 te K.Penal dhe denimit te tij per keto vepra, duhet te
ndryshohet per zbatim te gabuar te ligjit material.
    Rezulton e pranuar nga gjykata se, me daten 03.10.1998, ne fshatin Spiten te rrethit
Lezhe, i gjykuari Gjergj Bardhaj, ka vrare duke e qelluar me pistoleten qe mbante pa leje disa
here ne koke viktimen Gjovalin Frroku. Ne kete date, ne nje lokal ku ishin viktima, Gjin Lesi,
Ndue Suli e Paulin Hila, ka shkuar ne tavolinen e tyre pa u ftuar edhe i gjykuari Gjergj. Viktima
beri prezantimin e te gjykuarit duke thene se ishte vellai i te ndjerit Frrok Bardhi qe ai e kishte
patur shume shok e qe ishte vrare para rreth nje viti. Pasi kane pire nga disa birra e u larguan
personat e tjere, viktima Gjovalin, i gjykuari Gjergj e deshmitari Gjin Lesi, secili me makinen e
vet, kane shkuar ne fshatin Spiten ne nje lokal ku kane vazhduar pijen. Duke qene te tre ne
tavoline, ne nje moment qe Gjin Lesi uli koken, ka degjuar krisma arme dhe pa që i gjykuari
vazhdonte te qellonte me pistolete mbi viktimen Gjovalin, i cili ishte i rrezuar ne toke. Nga akti i
ekspertimit mjeko ligjor i viktimes Gjovalin Frroku, del se ai ishte qelluar me kater plumba ne


236
balle, nje ne mollzen e faqes se djathte e nje ne kraharor nga te cilat eshte shkaktuar vdekja si
pasoje e demtimit te rende te trurit dhe shokut traumatik-hemoragjik.
    Si gjykata e rrethit dhe e apelit kane pranuar ne vendimet e tyre se, i gjykuari, vrasjen e
viktimes e ka bere me paramendim. Ne arritjen e ketij konkluzioni, ato kane patur parasysh
deklarimet e bera nga shtetasi Kol Bardhi (babai i te pandehurit) i cili ka spjeguar se para nje viti
i kishin vrare djalin, por nuk e dinte se kush e kishte kryer kete krim. Ne ate dite, deklaron ai,
viktima Gjovalin ka qene ne shtepine e tyre, i ka thene te ndjerit Frrok Bardhi se do te shkonin ne
Lezhe duke e porositur qe te mos merrte arme me vehte dhe po ate dite ai u vra. Kol Bardhi
deklaron se viktima mori pjese ne ceremonine mortore por me pas, edhe se e thirri disa here qe te
takoheshin per te mesuar te verteten e vrasjes se Frrok Bardhit, ai nuk ka shkuar, veprime keto qe
ngjallin dyshime ne familjen Bardhi ndaj viktimes Gjovalin Frroku per vrasjen e kryer.
    Ne seancen gjyqesore te dates 14.12.2004, mbrojtesi i te gjykuarit Gjergj Bardhi, ka
kerkuar zhvillimin e gjykimit te shkurtuar, kerkese kjo e pranuar nga gjykata. Ne seancen e dates
07.01.2005, ne konkluzionet perfundimtare, mbrojtesi ka kerkuar ndryshimin e cilesimit ligjor te
vepres ne ngarkim te te gjykuarit nga vrasje me paramendim, parashikuar nga neni 78 i K.Penal
ne vrasje me dashje parashikuar nga neni 76 i K.Penal me arsyetimin se, i pandehuri ka bere fjale
me viktimen i cili e ka fyer me fjale te ndyshme qe kane shkaktuar tronditje psikike te te
gjykuarit.
    Me vendimin e saj, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe, nuk e ka pranuar kerkesen e
mbrojtesit me arsyetimin se, nga aktet e marra ne shqyrtim, nuk rezultoi qe, midis viktimes e te
pandehurit te kene patur grindje dhe se nga spjegimet e te vetmit deshmitar okular Gjin Lesi, ka
dale se i pandehuri ka qene gjate gjithe kohes i heshtur e nuk u konfliktua me viktimen per asnje
moment.
    Te njejtin pretendim ka ngritur mbrojtesi edhe ne apelimin e bere dhe gjykimin e çeshtjes
ne gjykaten e apelit, pretendim qe nuk i eshte pranuar me te njejtin arsyetim qe ka bere edhe
gjykata e rrethit.
    Ne rekursin e paraqitur i gjykuari dhe mbrojtesi i tij perserisin se vrasja nuk eshte kryer
me paramendim, por se i gjykuari ka shkembyer fjale me viktimen duke perdorur viktima fjale
fyese e ofenduese te renda te cilat, duke qene edhe nën efektin e pijes, kane shkaktuar tronditjen
e rende psikike te te gjykuarit qe e çuan ne realizimin e vrasjes.
    Pavaresisht se ne rekurs tashme kerkohet ndryshim i cilesimit ligjor te vepres nga vrasje
me paramendim, parashikuar nga neni 78 ne vrasje te kryer ne gjendje te tronditjes se forte
psikike, parashikuar nga neni 82 i K.Penal dhe jo ne vrasje me dashje, parashikuar nga neni 76 i
K.Penal qe eshte kerkuar ne gjykaten e apelit, Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se ky
pretendim eshte i pabazuar dhe nuk ka prova apo te dhena te tjera qe i gjykuari te kete kryer
vepren si pasoje e tronditjes se forte psikike te çastit. Gjithashtu ky Kolegj i gjen te pabazuar
vendimet e gjykatave per cilesimin e vepres si vrasje me paramendim, parashikuar nga neni 78 i
K.Penal per shkak te mos provimit te motivit te kryerjes se krimit. Si organi i akuzes dhe gjykata
e rrethit dhe e apelit e kane cilesuar vepren ne baze te nenit 78 te K.Penal pa percaktuar
paragrafin, ne nje kohe qe ky nen, ne paragrafin e pare shprehet per vrasjen e kryer me
paramendim, ndersa ne te dytin per vrasjen e kryer per hakmarrje, gjakmarrje. Nisur nga masa e
denimit te dhene, arrihet ne perfundimin se ato jane bazuar ne paragrafin e pare, gje qe do te
thote se nuk eshte bere e mundur qe te provohet motivi per hakmarrje apo gjakmarrje, siç
pranojne ne arsyetimin e vendimeve gjykatat.
                                                 237
     Te provuarit e motivit ne kryerjen e vepres penale eshte nje element i domosdoshem dhe i
rendesishem dhe sidomos ai eshte i nevojshem qe te provohet ne ato raste qe vete dispozita
ligjore eshte percaktuese nga motive siç eshte midis te tjerash edhe vrasja me paramendim. Ne
rastin ne shqyrtim, gjykatat, kane arritur ne perfundimin se, vrasjen, i gjykuari Gjergj Bradhaj
duhet t’a kete kryer me paramendim duke pranuar si motiv dyshimet qe kishte familja Bardhaj
per vrasjen e njeriut te tyre Fran (vellai i te gjykuarit). Nje motiv i tille mbetet i pa provuar qe
nga aktet e prokurorise e gjithe materialet e gjykatave. Eshte e domosdoshme qe motivi per
kryerjen e nje vepre penale te provohet e jo te kete dyshime se duhet te jete ky apo ai motiv. Per
te arritur ne perfundimin se nje vrasje eshte kryer me paramendim eshte e domosdoshme te
provohen motivet, mendimi kriminal, koha qe ka lindur ky mendim e deri ne realizimin e krimit
çfare veprimesh ka kryer personi.
     Ne vendimet e gjykatave pranohet se gjate kohes qe viktima ka qene ne nje lokal ne
Lezhe duke pire me disa persona (te cilet po i qeraste se i kishte lindur vajze), ka shkuar aty rreth
ores 18 edhe i gjykuari Gjergj Bardhaj te cilin viktima e prezantoi si vellane e ″te pa fatit″ Frrok
Bardhi te cilin e kishte patur shume shok. Gjate kohes qe qendruar aty, krahas konsumimit te
pijeve, biseda ka vazhduar normalisht. Rreth ores 22, u larguan disa persona e, viktima, i
gjykuari e deshmitari Gjin Lesi, secili me makinen e vet, shkuan ne nje lokal ne Spiten ku perseri
pine birra derisa i gjykuari realizoi vrasjen. Me provat e administruara, provohet se gjate gjithe
kesaj kohe, i gjykuari s’ka patur asnje reagim ndaj viktimes dhe qendrimi bashke per disa ore
nuk mund te pranohet si veprim pregatitor per realizimin e vrasjes.
     Vendimet e gjykates qe te jene te pacenueshme, duhet te jene te bazuara ne prova qe nuk
lene dyshime per menyren e zgjidhjes ne te kunderten, do te zbatohet neni 4 i K.Pr.Penale, sipas
te cilit çdo dyshim per akuzen çmohet ne favor te te pandehurit. Ne rastin ne shqyrtim motivi i
vrasjes me paramendim dhe cilesimi i vepres sipas nenit 78 te K.Penal mbetet i dyshimte e per
pasoje, kur s’pranohet nje veper penale me e rende duhet te pranohet nje veper me e lehte qe per
te gjykuarin Gjergj Bardhaj duhet te ndryshohet cilesimi nga vrasje me paramendim, parashikuar
nga neni 78 i K.Penal, ne vrasje me dashje, parashikuar nga neni 76 i K.Penal.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, ne baze te nenit 441/b te K.Pr.Penale,

                      VENDOSI
    Lenien ne fuqi te vendimit nr.2, date 07.01.2005 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe
dhe te vendimit nr.201, date 12.07.2005 te Gjykates se Apelit Shkoder per deklarimin fajtor te te
gjykuarit Gjergj Bardhaj per vepren penale te mbajtjes pa leje te armeve luftarake dhe denimin e
tij ne baze te nenit 278/2 te K.Penal e 406 te K.Pr.Penale me nje vit burgim.
    Ndryshimin e vendimeve te mesiperme per cilesimin ligjor te vepres se kryer nga i
gjykuari Gjergj Bardhaj nga vrasje me paramendim, parashikuar nga neni 78 i K.Penal ne vrasje
me dashje, parashikuar nga neni 76 i K.Penal dhe denimin e tij me 15 (pesembedhjete) vjet
burgim.
    Bazuar ne nenin 406 te K.Pr.Penale denimin e te gjykuarit Gjergj Bardhaj me 10 (dhjete)
vjet burgim.
    Duke bere bashkimin e denimeve ne baze te nenit 55 te K.Penal denimin e tij
perfundimtar me 10 (dhjete) vjet burgim

                               Tirane, më 22.11.2006


238
                    MENDIMI I PAKICËS
    Në vendimin nr.691, datë 22.11.2006, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
    Nuk jam dakord me vendimin e shumicës së anëtarëve të trupit gjykues të Kolegjit Penal,
me të cilin u ndryshua cilësimi ligjor nga vrasje me paramendim, parashikuar nga neni 78 i
K.Penal që e kishin cilësuar dy gjykatat, në vrasje të thjeshtë, parashikuar nga neni 76 i këtij
Kodi, për arsyet e mëposhtëme:
    Për të argumentuar ndryshimin e cilësimit të veprës penale si më sipër, veç të tjerave,
shumica arsyeton dhe se: ″Të provuarit e motivit në kryerjen e veprës penale është një element i
domosdoshëm dhe i rëndësishëm dhe sidomos ai është i nevojshëm që të provohet në ato raste që
vetë dispozita ligjore është përcaktuese nga motive, siç është midis të tjerash edhe vrasja me
paramendim″, arsyetim me të cilin në formën e paraqitur dhe, në mënyrë të veçantë për shkak të
provave të administruara në çështjen objekt gjykimi, nuk jam dakord. Eshte e vërtetë që në
figurat e veprave penale, në anën subjektive të të cilave kërkohet, veç të tjerave, edhe ekzistenca
e motivit, për t’u cilësuar vepra sipas dispozitës konkrete të K.Penal, duhet të zbulohet dhe
vertetohet edhe ky motiv, sikurse duhet te ndodh në të gjitha rastet kur vepra cilësohet me
paragrafin e II-të të dispozitës së nenit 78 të tij, por në çështjen objekt gjykimi nuk ndodhemi
para një rasti të tillë.
    Këtu më duhet të hap një parantezë për të vënë në dukje faktin që, edhe pse dy gjykatat
(shkalla e parë dhe ajo e apelit), gabimisht nuk kanë përcaktuar paragrafin e dipozitës së nenit 78
të K.Penal me të cilin është deklaruar fajtor dhe dënuar i gjykuari Gjergj, nisur nga fakti që masa
e dënimit me burgim, caktuar përfundimisht për të për krimin e vrasjes është 18 vjet, d.m.th. nën
minimumin (20 vjet) që parashikohet në paragrafin e dytë të saj , arrihet në përfundimin logjik se
ato, në rastin konkret, kanë aplikuar paragrafin e parë të kësaj dispozite.
    Në këtë paragraf, ndryshe nga paragrafi tjetër në të cilin, për ta cilësuar vrasjen sipas tij,
ajo duhet të jetë kryer e shtytur nga njëri pre tre motiveve të dobëta, të cilat parashikohen
shprehimisht në të (sikurse janë: a) për interes, b) për hakmarrje dhe c) për gjakmarrje),
ligjvënësi, në dallim nga formulimi i dispozitës së nenit 76 të K.Penal në të cilin shprehet vetëm
me fjalët” ″Vrasja me dashje″, për ta bërë atë të cilësuar, është shprehur me fjalët: ″Vrasje me
paramendim″. (Duke hapur dhe një parantezë tjetër, kujtoj faktin që edhe vrasja me paramendim
kryhet vetëm me dashje dhe në dallim nga ajo e parashikuar në nenin 76 të K.Penal, që mund të
kryhet dhe me dashje indirekte, ajo kryhet vetëm me dashje direkte).
    Termi paramendim që është përdorur nga ligjvënësi në këtë rast, ndryshe nga sa është
pranuar nga shumica (e cila sikurse u citua më lart, e konsideron motiv), në vetvete, nuk mund të
konsiderohet motiv. Ai (paramendimi) shpreh marrjen e një vendimi për të kryer vrasje,
pavarësisht nga intervali kohor midis marrjes dhe zbatimit të vendimit. Në ndryshim nga vrasja
me dashje (neni 76), ku vendimi për vrasje (kur ndodhemi para dashjes direkte) është rrjedhojë e
rrethanave të çastit, të atypëratyshme, pa shkaqe apo indicje shkaqesh të mëparëshme që mund ta
kenë provokuar atë (zënien), në vrasjen me paramendim, nuk ka zënie apo grindje pak çaste para
se të kryhet vrasja (me përjashtim të rasteve kur grindja dhe zënia provokohen për të shërbyer si
″shkak″ që të vihet në jetë një vendim i marrë më përpara). Paramendimi, në mënyrë të
pashmangëshme shpreh një proçes të brendshëm, psikologjik të autorit, vepra penale e të cilit i
përshkon të gjitha fazat paraprake deri në realizimin përfundimtar të saj (tek subjekti lind
mendimi për të vrarë, përgatitet, kryhet veprimi i drejtuar drejt për drejt për arritjen e rezultatit
dhe kur nuk ndërpritet, ia arrin qëllimit - ai kryen vrasjen). Kështu që, vetë paramendimi, edhe
pse në vetvete nuk mund të konsiderohet motiv, është rrjedhojë e motiveve të gjithëllojëshme
(përjashto ato të parashikuara në paragrafin e II-të të nenit 78 të K.Penal, ekzistenca e të cilave


                                                 239
do të bënte që vrasja të cilësohej sipas këtij paragrafi). Fakti që nuk provohet grindja apo zënia
që t’i paraprijë aktit të vrasjes, kur kjo e fundit kryhet me dashje direkte, sikurse në çështjen
objekt gjykimi, bën që gjykata të vihet para detyrës për të analizuar dhe vlerësuar, sipas gjithë
rregullave të proçesit të të provuarit, të gjitha rrethanat dhe detajet e tyre që i kanë paraprirë
vrasjes, si dhe (sidomos, kur përjashtohet rrethana e papërgjegjshmërisë së autorit të vrasjes) ato
të momentit të kryerjes së saj. Këtë proçes do ta quaja - proçesi i zbulimit të motiveve, të
shtytjeve të brendëshme, të fshehura tek autori i vrasjes. E bazoj këtë përfundim në mendimin e
gjithpranuar tashmë në doktrinën e së drejtës penale, sipas të cilit në zbulimin dhe përcaktimin e
anës subjektive të figurës së veprës penale, në përgjithësi, organi procedues duhet të bazohet në
analizën e rrethanave të anës objektive të saj, gjë që, për mendimin tim, shumica nuk e ka bërë.
Përkundrazi ajo nuk pati parasysh jo vetëm faktin që para se të ndodhte vrasja e viktimës
Gjovalin nuk pati as zënie, as grindje midis tij dhe të gjykuarit, por as disa rrethana të pranuara të
provuara, sidomos nga gjykata e shkallës së parë, për të argumentuar cilësimin e vrasjes me
nenin 78 të K.Penal. Rrethana të tilla janë sidomos dyshimet e lindura për dijeninë e viktimës për
vrasjen më parë të vëllait të të gjykuarit; skemën e ″lojës″ midis tij dhe viktimës kur i mori dhe i
ktheu përsëri armën, si dhe përgjigjen që i dha dëshmitarit të pranishëm, Gjin Lesi, pas shkrepjes
disa herë të armës mbi trupin e viktimës, të cilit, pyetjes: ″çfarë bëre mor t’u thafshin krahët″, iu
përgjigj duke i thënë të ikte se nuk kishte punë me të dhe se ato ishin punët e tij. Prandaj, duke i
shtuar këtyre argumenteve dhe faktin e mungeses së zënies apo grindjes gjatë gjithë kohës që i
gjykuari dhe viktima atë ditë, para se të ndodhte vrasja, jam i mendimit rrethana e paramendimit
ekzistenca e së cilës kërkohet për ta cilësuar veprën me paragrafin e I-rë të nenit 78 të K.Penal
është e provuar plotësisht.
    Në këto kushte, jam i mendimit që vendimi i Gjykatës së Apelit Shkodër, duhej të lihej në
fuqi.

                                       Spiro Spiro
240
Nr.1403/536 i Regj.Themeltar
Nr.726 i Vendimit

                    VENDIM
                NË EMËR TË REPUBLIKËS

    Kolegji Penal i Gjykates se Larte i perbere nga:

           Kristaq Ngjela     Kryesues
           Spiro Spiro      Anetar
           Gani Dizdari      Anetar
           Besnik Imeraj     Anetar
           Ylvi Myrtja      Anetar

ne seancen gjyqesore te dates 22.11.2006, mori ne shqyrtim çeshtjen penale nr.1403/536, qe i
perket:

         TË PANDEHURIT:       KIMET DYRMISHI

                    A K U Z U A R:
                    Per vepren penale
                te kryerjes se veprimeve arbitrare.
               Parashikuar nga neni 250 i K.Penal.

         TË PANDEHURIT:       BARDHI KUSHI

                    A K U Z U A R:
             Per vepren penale te pervetesimit te titullit,
               parashikuar nga neni 246 te K.Penal.


    Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.291, date 18.03.2005, ka vendosur:
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Kimet Dyrmishi per kryerjen e vepres penale te
       kryerjes se veprimeve arbitrare, te parashikuar nga neni 250 i K.Penal dhe ne baze
       te ketij neni denimin e tij me 300.000 (treqind mije) leke gjobe.
       Deklarimin fajtor te te pandehurit Bardhi Kushi per kryerjen e vepres penale te
       pervetesimit te titullit, te parashikuar nga neni 246 i K.Penal dhe ne baze te ketij
       neni denimin e tij me 200.000 (dyqind mije) leke gjobe.

    Gjykata e Apelit Tirane, me vendimin nr.560, date 13.09.2005, ka vendosur:
       Mospranimin e ankimit ndaj vendimit nr.291, date 18.03.2005 te Gjykates se
       shkalles se pare Tirane.
                                               241
    Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ka paraqitur rekurs avokati Artan Tozaj, i
cili ka kerkuar prishjen e te dy vendimeve dhe pushimin e çeshtjes, duke parashtruar keto
shkaqe:
  - Ankimi per ne gjykaten e apelit, pavaresisht se nuk eshte firmosur nga i pandehuri, eshte
    bere ne perputhje me ligjin, duke iu referuar nenit 422 te K.Pr.Penale si dhe vendimit te
    Gjykates Kushtetuese nr.15, date 17.04.2003, ku percaktohet se mbrojtesi mund te beje
    ankim ne mungese vetem kur eshte pajisur me nje akt perfaqesimi leshuar nga format e
    parashikuara nga ligji, ne nje kohe qe nje nga format e kerkuara nga ligji eshte zgjedhja
    me deklarim sic e parashikon neni 48/2 i K.Pr.Penale.
  - Klienti i mbrojtur prej meje eshte punonjes ne Komisariatin e Policise Durres dhe nuk ka
    njohje me asnjerin nga personat e pranishem ne kete ngjarje, madje dhe sikur te
    supozonim se ka qene ne kete ngjarje nuk eshte subjekt i vepres penale te parashikuar nga
    neni 250 i Kodit Penal, pasi kushti kryesor eshte kryerja e veprimeve arbitrare, si: rrahja
    nga punonjesi i ngarkuar me funksion shteteror.
  - Kusht tjeter i domosdoshem qe te kemi elementet e kesaj vepre penale eshte qe urdherat
    arbitrare te kundraligjshem te jepen gjate ushtrimit te detyres shteterore apo te nje
    sherbimi publik, per me teper qe ne ligjin per policine e shtetit, nr.8553, date 25.11.1999,
    ne nenin 29 te saj thuhet qe kur keto punonjes shkelin rregullat e parashikuara ne aktet
    ligjore dhe nenligjore qe lidhen me detyrat. ose qe nuk zbatojne detyrat e sherbimit, kur
    nuk ka vend per pergjegjesi penale, ndeshkohen me masa disiplinore, verejtje, verejtje me
    paralajmerim, etj.

             KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË
    pasi degjoi relacionin e gjyqtarit Ylvi Myrtja, si dhe diskutoi çeshtjen ne teresi,

                       VËREN
     Te pandehurit Kimet Dyrmishi, punonjes policie ne Komisariatin e Policise Durres dhe
Bardhi Kushi punonjes ne Drejtorine e Hekurudhave, jane akuzuar dhe derguar per gjykim
perkatesisht per veprat penale te “Kryerjes se veprimeve arbitrare”, te parashikuar nga neni 250 i
K.Penal dhe “Pervetesimit te titullit”, parashikuar nga neni 246 te K.Penal.
     Gjate gjykimit ne gjykaten e shkalles se pare, i pandehuri Kimet Dyrmishi eshte mbrojtur
nga Av. Artan Tozaj, i zgjedhur prej tij me deklarim ne gjykate. Gjykimi ne gjykaten e shkalles
se pare eshte zhvilluar ne mungese te tij.
     Ne perfundim te gjykimit, Gjykata e shkalles se pare Tirane, me vendimin nr.291, date
18.03.2005, ka deklaruar fajtore te pandehurit e siperpermendur, per veprat penale per te cilat
akuzoheshin, duke denuar te pandehurin Kimet me 300.000 (treqind mije) leke gjobe, ndersa te
pandehurin Bardhi Kushi me 200.000 (dyqind mije) leke gjobe.
     Ky vendim i gjykates se shkalles se pare, eshte ankimuar nga Av. Artan Tozaj, me
cilesine e mbrojtesit te te pandehurit Kimet Dyrmishi, ne Gjykaten e Apelit Tirane dhe kjo e
fundit, me vendimin nr.560, date 13.09.2005, ka vendosur mospranimin e ankimit me arsyetimin
se avokati nuk paraqiti asnje prokure te dhene nga i pandehuri, ku te jete dhene e drejta per te
bere ankim.
     Kunder vendimit te Gjykates se Apelit Tirane, ka paraqitur rekurs avokati Artan Tozaj, i
cili ka kerkuar prishjen e te dy vendimeve dhe pushimin e ceshtjes, duke parashtruar se:
     - Ankimi prej tij eshte bere ne perputhje me ligjin, duke zbatuar dispozitat proceduriale
dhe vendimin e Gjykates Kushtetuese nr.15, date 17.04.2003.


242
    I pandehuri i mbrojtur prej meje nuk eshte subjekt i vepres penale per te cilen akuzohet.
    Pretendimet e ngritura ne rekurs nga avokati Artan Tozaj u shqyrtuan nga Kolegji Penal i
Gjykates se Larte ne seancen gjyqesore te dates 22.11.2006.
    Ne perfundim te gjykimit, Kolegji Penal i Gjykates se Larte arriti ne perfundimin se
padrejtesisht nga gjykata e apelit nuk eshte pranuar ankimi i paraqitur nga avokati i te pandehurit
Kimet Dyrmishi, per mungese legjitimimi.
    Avokati Artan Tozaj eshte zgjedhur nga i pandehuri Kimet Dyrmishi me deklarim te bere
perpara trupit gjykues ne zbatim te nenit 48/1 te Kodit te Procedures Penale dhe, ky vullnet i te
pandehurit eshte fiksuar edhe ne proces verbalin gjyqesor te mbajtur gjate shqyrtimit te akuzes se
ngritur kunder tij.
    Sipas gjykates se apelit, avokatit i eshte dhene e drejta e mbrojtjes ne gjykaten e shkalles
se pare, por i mungonte tagri per te bere ankim, pasi nje gje e tille nuk dilte ne menyre te
shprehur nga proces verbali gjyqesor.
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte çmon se, avokati Artan Tozaj i zgjedhur nga i
pandehuri Kimet Dyrmishi, ka qene i legjitimuar per te bere ankim. Edhe pse nga proces verbali
gjyqesor nuk dalin te gjitha tagrat qe i pandehuri i ka kaluar avokatit nga aktet e dosjes
gjyqesore, del se ai ka patur te drejte per ta perfaqesuar ate edhe ne mungese.
    Perveç argumentave te mesiperme te drejten avokatit per te bere ankim ja jep edhe
qendrimi konsekuent i mbajtur nga Gjykata Kushtetuese ne lidhje me te drejten e mbrojtjes qe
gezojne ne kuadrin Kushtetues e Ligjor avokatet mbrojtes.
    Bazuar ne vendimin nr.15, date 17.04.2003 te Gjykates Kushtetuese, kjo e fundit e ka
legjitimuar dhe avokatin e caktuar kryesisht per te bere ankim (apel ose rekurs). Kur ka te drejte
per te bere ankim avokati i caktuar, si mund t’i mohohet kjo e drejte avokatit te zgjedhur me
vullnet te lire nga vete i pandehuri.
    Ne kete kontekst edhe avokati i te pandehurit Kimet Dyrmishi ka patur te drejte te beje
ankim kunder vendimit te gjykates se shkalles se pare.

                   PËR KËTO ARSYE
    Kolegji Penal i Gjykates se Larte, duke u bazuar edhe ne nenin 441/1, germa “ç” te Kodit
te Procedures Penale,

                     VENDOSI
    Prishjen e vendimit nr.560 date 13.09.2005 te Gjykates se Apelit Tirane dhe kthimin e
akteve per rishqyrtim ne ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

                               Tirane, me 22.11.2006
                                                243

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1137
posted:11/26/2011
language:Albanian
pages:243