KERBELA SEHITLERI ISiM LISTESI : by Xw49wjr

VIEWS: 121 PAGES: 4

									KERBELA ŞEHİTLERİ İSiM LİSTESİ :

Hz. Hüseyin ile birlikte, Kûfe’ye gönderdiği amca oğlu Hz. Müslim bin Akil ve 2 çocuğu ile
birlikte Kerbelâ’da şehit olan kişilerin isimleri. İsimler Alfabetik sıraya göre düzenlendi.
  1. Abdullah oğlu Avf,

  2. Abdullah-i Muhyi oğlu Ömer,

  3. Abdullah oğlu Sa’d,

  4. Abdullah-i Yezmi oğlu Abdurrahman,

  5. Akîl oğlu Câfer,

  6. Akîl oğlu Müslim, (Küfe’de)

  7. Akil oğlu Abdurrahman,

  8. Aliyyü’l Mürtezâ oğlu Fazl,

  9. Amr Kelbi oğlu Abdullah,

  10. Avf oğlu Avn,

  11. Avsece-i Azerbaycanî oğlu Müslim,

  12. Cebâve oğlu Ömer,

  13. Câfer oğlu Abdullah’ın oğlu Muhammed,

  14. Câfer (İslam ordusunun müezzini),

  15. Deccâne oğlu Abdullah,

  16. Deccâne oğlu Sa’d,

  17. Enes oğlu Mâlik,

  18. Enes oğlu Muhammed,

  19. Farrat oğlu Ömer,

  20. Firûzan (İmâm Hüseyin’in kölesi),

  21. Fâris oğlu Gulam (İmâm Zeynel Abidin’in hizmetçisi),
22. Gûlam Selman (Basra’da şehit oldu),

23. Hâni Baba (Urve ve Hz. Ali’nin kızkardeşi Ümmehâni’nin oğludur),

24. Hasan-i Hemedanî oğlu Berir,

25. Hûr oğlu Ali,

26. Hanzala oğlu Said,

27. Hassen oğlu Zehir,

28. Hz. Ali oğlu Hz. Hüseyin

29. Hz. Ali oğlu Avn,

30. Hz. Ali oğlu Abdullah,

31. Hz. Ali oğlul Celal Abbas

32. Hz. Ali oğlu Ebubekir,

33. Hz. Ali oğlu Osman,

34. Hz. Hasan oğlu Abdullah,

35. Hz. Hasan oğlu Kâsım,

36. Hz. Hüseyin oğlu Ali Ekber

37. Hz. Hüseyin oğlu (Mâsum) Ali Asgar (Abdullah Ekber),

38. Hz. Hüseyin oğlu (Masum) Kâsım

39. Halit oğlu Ömer,

40. Harir oğlu Hamza,

41. Hâris oğlu Cebâve,

42. Hâris oğlu Yusuf,

43. Kays A’rabî, (Küfe’de)

44. Ma’kel oğlu Enes,

45. Malik oğlu Vekkas,

46. Meşkûr (Hz. Müslim’in çocuklarının zindancısı), (Küfe’de)
47. Mezahir oğlu Habib,

48. Mikdâd oğlu Muuhammed,

49. Muhacir-i Câfî oğlu Zeyd,

50. Muhammed-i Kesiyr, (Küfe’de)

51. Muhammed Kesiyr’in oğlu (ismi bilinmiyor), (Küfe’de)

52. Muta oğlu Ömer,

53. Müslim-i Azerbaycanî’nin oğlu (ismi bilinmiyor),

54. Müslim Akîl oğlu Abdullah,

55. Müslim Hammad,

56. Müslim Mazenî oğlu Yahya

57. Müslim-i Azerbaycanî’nin oğlu (ismi bilinmiyor),

58. Müslim Akîl oğlu Abdullah,

59. Müslim Akil oğlu Muhammed, (Küfe’de)

60. Müslim Akil oğlu İbrahim (Küfe’de)

61. Müslim Hammad,

62. Müslim Mazenî oğlu Yahya,

63. Ömer oğlu Halit,

64. Raf’i oğlu Hilâl,

65. Rebîa oğlu Kays,

66. Riyah oğlu Hûr,

67. Riyah oğlu Mıs’ab (Hûr’un kardeşi),

68. Saad (Ebu Tâlip’in kölesi),

69. Sad oğlu Hanzala,

70. Seviyd oğlu Şit,

71. Ubeyd oğlu Şerih,
  72. Urve oğlu Abdurrahman,

  73. Urve (Hûr’un kölesi),

  74. Utbe-i Vekkas oğlu Haşim,

  75. Utbe oğlu Mâlik,

  76. Veheb (Kelbî),

  77. Ziyad Şaabi oğlu Zeyd,
NOT : Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte şehit düşenlerin sayısı bakımından Alevi ve Şii
kaynaklarında pek farkılık yoktur. Ancak isimler konusunda listede ciddi bir karışıklık vardır.
Çok değişik kaynaklarda geçen isimlerin bir araya getirilmeleri sonucu ortaya çıkan isim
sayısı 126 kişidir. Biz bu konuda kanaatimizi kullanarak ve en çok belirtilen isimleri
derleyerek ancak yukarıda ki listeyi vermek durumunda kaldık.

Konuya Vakıf olan Canların ve değerli araştırmacıların katkı sunmalarını rica edeceğim.

Özellikle Sayın Müfit Yüksel, Sayın İlyas Üzüm, Sayın Enis Emir ve Sayın İsmail
Kaygusuz’dan katkı rica ediyorum.Selam ve MuhabbetleKazim Balaban / Viyana

								
To top