JAK POWSTAL KOMPUTER ??? by DI9i797

VIEWS: 67 PAGES: 31

									 JAK POWSTAŁ
 KOMPUTER ???


   HISTORIA PECETA

OPRACOWAŁ: MARCIN SOBOTKA II T
      CO BYŁO PRZED „EPOKĄ
       KOMPUTERA” ???
Dawno, dawno temu nie było komputerów. Ludzie do obliczeń używali przede
 wszystkim swoich palców i np. urządzeń takich jak Abakus widoczny na obrazku
 (z lewej strony). Prawdopodobnie jest to późniejsza wersja udoskonalona przez
 papieża Sylwestra II z roku 1000 . Jednak ten wynalazek wg uczonych powstał
 już ok. 3000 r. p.n.e. Pierwotny abakus był płaskim kamieniem pokrytym piaskiem
 na którym rysowano symbole liczbowe (z czego prawdopodobnie pochodzi jego
 nazwa z fenickiego słowo abak oznacza piasek, lub też z języka hebrajskiego
 słowa abhaq, oznacza kurz). Z czasem kamień został zastąpiony przez
 drewnianą ramę podtrzymującą cienkie patyczki, splecione włosie lub skórzane
 rzemienie, na które nanizano koraliki lub kamyczki z otworkami. Abakus dał
 początek liczydłom (rys. po prawej stronie)
  KOSTKI NAPIERA
  Przez następne lata ulepszano
  dotychczasowe „liczydło” aż do
  roku 1614 w którym szkocki
  matematyk John Napier
  odkrywa logarytmy i konstruuje
  kostki, które w zasadniczy
  sposób ułatwiają mnożenie
  liczb wielocyfrowych. (w
  rzeczywistości kostki były
  tablicą mnożeń wyrytą na
  pasach z drewna lub z kości co
  przedstawia rysunek).
  Odkrycie logarytmów było
  bardo znaczącym
  osiągnięciem na bazie którym
  stworzono następne
  urządzenia liczące.
                SUWAKI
W 1621 r. Edmund Gunter bazując na odkryciu Napiera stworzył suwak logarytmiczny
  działający na zasadzie dodawania logarytmów poprzez dodawanie różnej długości
  odcinków zaznaczonych na skali. Wynalazek ten w znaczący sposób ułatwiał
  wykonywanie działań, a mianowicie umożliwiał mnożenie, dzielenie, potęgowanie,
  logarytmowanie, pierwiastkowanie. W późniejszym czasie posiadał dodatkowe
  znaczniki lub skale pozwalające szybko obliczać powierzchnię koła, ciężar i
  wytrzymałość prętów itp. W 1632 powstają kolejne suwaki : liniowy i kołowy.
Suwaki logarytmiczne były powszechnie używane przez inżynierów do końca lat
  osiemdziesiątych. Służyły także do obliczenia średniego zużycia paliwa lub średniej
  prędkości samochodu !!!
ARYTMOMETR
 PASCALA

     W 1642 r. Blaise Pascal buduje
     arytmometr, który jest pierwszą
     maszyną liczącą napędzaną ręcznie
     służącą do wykonywania dodawania
     i odejmowania. Faktycznie maszyna
     ta potrafiła jedynie dodawać,
     odejmowanie polegało na tym, że
     odejmowana liczba była najpierw
     zamieniana na swoje dopełnienie, a
     dopiero ono było następnie
     dodawane do liczby pierwszej. Co
     interesujące, współczesne
     komputery używają podobnych
     technik dopełnień przy odejmowaniu
     liczb !!!!!! Pascal stworzył
     arytmometr by pomóc ojcu w
     obliczeniach w których się gubił ! ! !
       KARTA DZIURKOWANA
Karta ta służyła do sterowania maszyny tkackiej wynalezionej przez Josepha Marie Jacquard`a (1801). Karta ta
   sterowała nićmi podczas tkania, co pozwalało tworzyć tkaninę o powtarzalnym wzorze.
Karty służyły później (ok.1887r.) do zbierania informacji i kodowania jej na nich. Były dziurkowane za pomocą maszyny
   nazywanej dziurkarką, następnie weryfikowano poprawność przy pomocy sprawdzarki (początkowo robił to
   człowiek)
Karty te stosowane były podczas powszechnego spisu ludności USA w 1890 roku. Można również powiedzieć że
   wykorzystywane są do dziś np. w punktach lotto.

Biorąc pod uwagę fakt, że na pojedynczej, 80-kolumnowej karcie kodowano do osiemdziesięciu znaków
   (równorzędnych używanym dziś osiemdziesięciu bajtom) i że każde 80 bajtów miało zatem grubość 0,18
   milimetra, można oszacować, że do zakodowania 80 gigabajtów - standardowej pojemności współczesnego dysku
   twardego, potrzebny byłby stos kart o wysokości ponad 0,18 miliarda milimetrów, czyli - 180 kilometrów.
 MACHINA
RÓŻNICOWA
        W 1822 roku Charles Babbage
        (1792-1871) tworzy koncepcje
        tzw. machiny różnicowej i
        częściowo ją konstruuje.
        Maszyna ta miała wykonywać
        podstawowe działania
        matematyczne, zapamiętywać
        dane wejściowe, pośrednie
        oraz wyniki obliczeń.
        Wprowadzaniu i
        wyprowadzaniu danych służyły
        karty dziurkowane. Projekt nie
        doczekał się realizacji z
        powodu niskiego poziomu
        ówczesnej techniki.
INNE WAŻNE ODKRYCIA
     W 1824 George Boole tworzy słynną
      algebrę, która będzie miała duży wkład
      w budowę późniejszego komputera.
     W 1850 r. D. D. Parmalee, amerykański
      konstruktor, patentuje sumator (
      maszyna biurowa wykonująca
      podstawowe trzy działania
      matematyczne : dodawanie,
      odejmowanie i dzielenie)
      wyposażony w klawiaturę.
     W 1885 – Dorr E. Felt tworzy
      "Comptometer", pierwszy
      profesjonalny arytmometr, w którym
      liczby wprowadza się za pomocą
      klawiszy
     W 1889 powstaje biurkowy arytmometr
      Felta, drukujący wyniki obliczeń
     W 1903 Nikola Tesla patentuje obwody
      elektryczne nazwane "bramkami" i
      "przełącznikami".
LAMPA ELEKTRONOWA
   Pierwszą lampę elektronową zbudował w roku 1904 John
     Ambrose Fleming- była to dioda.
   W 1906 r. naukowiec Lee de Forest wynajduje lampę
     elektronową (triodę). Jest to jeden z przełomowych
     wynalazków w historii komputera. Trioda jest najprostszą
     i najstarsza lampą wzmacniającą .Teraz trochę o jej
     budowie. Składa się ona z trzech elektrod – anody,
     katody i siatki. Trioda umożliwia sterowanie przepływem
     elektronów z katody do anody przez zmianę napięcia na
     siatce – a zatem umożliwia budowanie wzmacniaczy
     sygnałów elektrycznych. Wydajność emisji elektronów z
     katody zależy od natężenia pola elektrycznego przy
     katodzie. W diodzie na to pole wpływa tylko anoda, w
     triodzie anoda i siatka, niezależnie od siebie – możliwa
     jest więc regulacja prądu anody za pomocą innej
     elektrody - siatki. Ponieważ siatka znajduje się bliżej
     katody niż anoda to oddziałuje ona silniej na emisję
     elektronów z katody niż anoda – im silniej tym większe
     wzmocnienie da się uzyskać za pomocą lampy
MASZYNY SZYFRUJĄCE
     1915 - Edward Hebern
      wynajduje maszynę
      szyfrującą
     1919- Hugo Koch,
      Holender, patentuje
      maszynę szyfrującą.
      Projekt ten zostanie
      potem użyty przez
      Niemca Scherbiusa,
      do zbudowania
      Enigmy (rys.)
BRAMKA AND
   W 1924 roku Walther
   Bothe buduje pierwszą
   bramkę logiczną AND,
   co przyniesie mu
   Nagrodę Nobla w 1954.
   W 40 lat później bramka
   AND będzie jednym z
   kluczowych elementów
   CPU komputera czyli
   podstawowym
   elementem w działaniu
   procesora.
PIERWSZA MASZYNA IBM
     IBM 601 - maszyna matematyczna
       produkcji koncernu IBM z roku
       1931. IBM 601 odczytywała dwie
       liczby ośmiocyfrowe z karty
       dziurkowanej i dziurkowała na tej
       samej karcie ich iloczyn.
       Wykonywała także dodawanie i
       odejmowanie. Jedyną jej wadą
       było brak możliwości
       wydrukowania wyników nad
       którymi pracowała. Jednak już w
       1933 roku John Presper Eckert,
       połączył ją z tabulatorem i
       perforatorem .Za pomocą
       urządzenia pośredniczącego
       własnej konstrukcji (perforatora),
       stworzył pierwszą maszynę zdolną
       do automatycznego wykonywania
       złożonych obliczeń naukowych.
         PIERWSZE PAMIĘCI
Pierwszą pamięć bębnową (rys dół) skonstruował austriacki inżynier Gustaw Tauschek w
  1932 r. Służyła do zapisu szybkich sygnałów analogowych, gdzie nie wystarczał
  rejestrator mechaniczny ani magnetofon. W 1951 roku pamięć bębnową po raz
  pierwszy zastosowano w komputerze.
Pamięć rtęciowa: (rys góra) była to pamięć zbudowana z rurek wypełnionych
  rtęcią.Działanie pamięci rtęciowej : prędkość rozchodzenia się każdej fali akustycznej
  przez rtęć, wynosi ok. 1407 m/s i jest ponad 200 tysięcy razy mniejsza od prędkości
  rozchodzenia się fali elektromagnetycznej (i co za tym idzie prądu elektrycznego),
  która wynosi 300 000 km/s, co znakomicie nadawało się do budowy linii opóźniających.
  Prościej mówiąc uzyskane w ten sposób opóźnienie umożliwiało zapamiętanie tylu
  sekwencji bitów, ile rur było zastosowanych (każda rura posiadała 1024 bitów pamięci)
Trudno jednak wyobrazić sobie ten
  rodzaj pamięci w komputerze 
    MASZYNA
    TURINGA

W 1936 r. Alan Turing tworzy abstrakcyjny model komputera służący do wykonywania
  algorytmów. Maszyna Turinga składa się z nieskończenie długiej taśmy podzielonej na
  pola. Taśma może być nieskończona jednostronnie lub obustronnie. Każde pole może
  znajdować się w jednym z N stanów. Maszyna zawsze jest ustawiona nad jednym z
  pól i znajduje się w jednym z M stanów. Zależnie od kombinacji stanu maszyny i pola
  maszyna zapisuje nową wartość w polu, zmienia stan i przesuwa się o jedno pole w
  prawo lub w lewo. Taka operacja nazywana jest rozkazem. Maszyna Turinga jest
  sterowana listą zawierającą dowolną ilość takich rozkazów. Liczby N i M mogą być
  dowolne, byle skończone. Czasem dopuszcza się też stan (M+1), który oznacza
  zakończenie pracy maszyny.
Lista rozkazów dla maszyny Turinga może być traktowana jako jej program. Maszyna
  posiadająca zdolność wykonywania dowolnego programu jest nazywana uniwersalną
  maszyna Turinga. Praktyczną realizacją uniwersalnej Maszyny Turinga jest komputer.
COMPLEX NUMBER
 CALCULATOR
    W 1940 roku Bell Labs, Samuel
     Williams i George Stibitz
     konstruują pierwszy
     kalkulator wykonujący
     działania na liczbach
     zespolonych. Maszyna
     używała dość egzotycznego
     systemu liczenia -
     zmodyfikowanego w pewien
     sposób systemu binarnego -
     w wersji znanej jako "plus 3
     BCD". W tej modyfikacji
     liczba 0 jest reprezentowana
     przez ciąg bitów 0011, 1
     przez 0100 i tak dalej aż do
     1100, co reprezentuje 9.
  NAJWIĘKSZY KALKULATOR
1944 - pierwszy kalkulator
  elektromechaniczny ogólnego
  zastosowania Harvard Mark I (inna
  nazwa - IBM ASCC)
Harvard Mark I miał blisko 16 m długości i
  2,5 m wysokości, ważył ponad 5 ton.
  Zawierał z górą 800 km przewodów z
  trzema milionami połączeń.
Maszyna początkowo liczyła dla wojska.
  Stosowano ją do budowy tablic
  artyleryjskich, rozwiązywania problemów
  z dziedziny zaopatrzenia i transportu, a
  także zagadnień związanych z
  konstrukcją broni jądrowej.
Najbardziej znaną programistką tej maszyny
  była słynna Grace Hopper, znana m. in.
  z wprowadzenia do języka informatyków
  słowa bug (pluskwa, owad)
ENIAC – PIERWSZY KOMPUTER
Electronic Numerical Integrator And Computer to pełna nazwa komputera, który
  nie miał pamięci operacyjnej. Programowany był przez przełączanie wtyków
  kablowych, później za pomocą kart perforowanych. Służył głównie do obliczeń
  związanych z balistyką, wytwarzaniem broni jądrowej, prognozowaniem
  pogody, projektowaniem tuneli aerodynamicznych, badaniem promieniowania
  kosmicznego.
Oczywiście jako pierwszy komputer miał wielkie rozmiary.
Składał się z czterdziestu dwóch pomalowanych na czarno szaf z blachy
  stalowej - każda miała 3 m wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości -
  były nafaszerowane 18 800 lampami elektronowymi szesnastu rodzajów;
  zawierały ponadto 6000 komutatorów, 1500 przekaźników, 50 000 oporników-
  trudno pomyśleć co by się stało jakby chociaż jeden element się spalił –
  krócej by chyba zajęło zbudowanie nowego Eniaca niż naprawianie .
  Monstrum ważyło 30 ton i pobierało 140 kW mocy. Jego system wentylacyjny
  miał wbudowane dwa silniki Chryslera o łącznej mocy 24 KM; każda szafa
  była wyposażona w ręcznie regulowany nawilżacz powietrza, zaś termostat
  zatrzymywał wszelkie działania "potwora", jeśli temperatura wewnątrz
  którejkolwiek z jego części przekraczała 48°C. Dalej, w pomieszczeniu
  przeznaczonym dla maszyny były trzy dodatkowe - również nafaszerowane
  elektroniką - jeszcze większe od pozostałych szafy przesuwne na kółkach,
  dołączane w miarę potrzeb w odpowiednim miejscu do zestawu. Stanowiły
  uzupełnienie czytnika i dziurkarki kart perforowanych.
 PROGRAMOWANIE ENIACA
Programowanie - czyli zlecanie maszynie konkretnego
 zadania do wykonania - nie przychodziło łatwo.
 Operatorzy ENIACA mieli trzy stoły funkcyjne - ruchome
 pulpity sterownicze do wprowadzania liczb bądź
 instrukcji do kalkulatora. Na każdym stole można było
 zarejestrować 104 informacje na 14 pozycjach (liczba
 dwunastocyfrowa i jej znak lub 2 liczby sześciocyfrowe i
 2 znaki). Pulpity obsługiwało się ręcznie !!!.
 Programatorzy musieli ręcznie nastawiać tarcze
 komutatorów,a konkretnie 3 tarcze mające razem 4368
 komutatorów . Zmiana programu zajmowała bardzo dużo
 czasu z uwagi na konieczność przełączenia mnóstwa
 styków, komutatorów i połączeń. Błędy popełnione przy
 nastawianiu maszyny powodowały sporo opóźnień i
 zacięć. Dodajmy, że dodatkowych kłopotów przysparzała
 ówczesna elektronika: średni czas bezawaryjnej pracy
 maszyny wynosił około pół godziny.
ARCHITEKTURA VON
  NEUMANNA
    Jest to rodzaj architektury komputera,
      przedstawionej po raz pierwszy w
      1945 roku przez von Neumanna (na
      zdjęciu) a wymyślonej przez Johna W.
      Mauchly'ego i Johna Prespera
      Eckerta, który miał 4 cechy:
    *posiadać skończoną i funkcjonalnie pełną
      listę rozkazów
    *mieć możliwość wprowadzenia programu
      do systemu komputerowego poprzez
      urządzenia zewnętrzne i jego
      przechowywanie w pamięci w sposób
      identyczny jak danych
    *dane i instrukcje w takim systemie
      powinny być jednakowo dostępne dla
      procesora
    informacja jest tam przetwarzana dzięki
      sekwencyjnemu odczytywaniu
      instrukcji z pamięci komputera i
      wykonywaniu tych instrukcji w
      procesorze
Electronic Delay Storage Automatic
       Computer
           EDSAC – (1949) pierwszy
            komputer z
            elektroniczną pamięcią
            skonstruowany przez
            zespół Maurice'a
            Wilkesa z University of
            Cambridge na którym
            wykonywano badania
            uniwersyteckie.
            Wykorzystywano w
            nim pamięć na
            rtęciowych liniach
            opóźniających (pamięć
            dynamiczną) i lampy
            próżniowe dla układów
            logicznych.
SMALL-SCALE EXPERIMENTAL
    MACHINE
      SSEM (inna nazwa Baby) to
       pierwszy komputer oparty
       na technice von
       Neumanna wspomnianej
       wcześniej. Po raz
       pierwszy w historii na tym
       komputerze uruchomiono
       program zapisany w jego
       pamięci (21 czerwca
       1948r.) ów program
       stworzył Tom Kilburn (
       jego rękopis widoczny na
       zdjęciu).
SSEM
NASTĘPNE GENERACJE
  KOMPUTERÓW
     W 1957 r. powstaje pierwszy
      komputer zbudowany w całości w
      technice fizyki ciała stałego - NCR
      304. Również w tym roku
      powstaje pierwsza pamięć
      dyskowa z ruchomymi głowicami
      zapisu/odczytu.
     W 1958 powstaje XYZ - pierwszy
      polski komputer oddany do
      eksploatacji (widoczny na rys.)
     W 1959 r. powstaje pierwszy
      minikomputer- PDP-1.
     W 1963 r. wychodzi pierwszy
      komercyjnie dostępny monitor z
      ekranem do współpracy z
      komputerem przy komputerze
      PDP-1
     W 1964 r. skonstruowano "myszkę"
      (Douglas Engelbart) .
PIERWSZY SUPERKOMPUTER
      Za pierwszy superkomputer
       uważa się CDC 600 stworzony
       przez Seymoura Craya (na
       zdjęciu po prawej) w 1963
       roku. Komputer ten potrafił
       wykonywać 3 miliony operacji
       na sekundę.
      Po raz pierwszy zastosowano
       technikę chłodzenia
       podzespołów freonem oraz
       użycie (po raz pierwszy w
       komputerach) tranzystorów
       krzemowych, dzięki czemu
       wyprodukowano komputer o
       niespotykanej wtedy mocy
       obliczeniowej .
PIERWSZY MIKROPROCESOR I
  PIERWSZY SYSTEM
      W 1969 r. powstaje
       pierwsza wersja
       systemu operacyjnego
       Unix wyprodukowana w
       Bell Labs na komputery
       architektury PDP-7 i
       PDP-9 firmy DEC.
      W 1971 r. wychodzi
       pierwszy mikroprocesor
       dostępny komercyjnie
       Intel 4004 (taktowanie
       108 kHz) (na zdjęciu)
KOMPUTERY PO 1975 ROKU
      W 1975 r. powstaje pierwszy
       komputer osobisty IBM - IBM 5100
      W 1981 r. powstaje pierwszy
       przenośny komputer osobisty z
       ekranem, napędem dyskietek i
       torbą podróżną Osborne 1 (na
       zdjęciu)
      W 1982 r. na rynek wszedł
       Commodore 64 - najlepiej
       sprzedający się komputer na
       świecie (zdjęcie w lewym rogu)
      Przez następne 24 lata powstaje
       coraz to doskonalszych
       komputerów z coraz to lepszymi
       podzespołami. Prawdziwy rozkwit
       doby komputerów uważa się na
       lata 90 kiedy to na rynek
       zaczynają wchodzić komputery
       klasy PC.
WSPÓŁCZESNY KOMPUTER
       MOJA OPINIA

W pracy tej starałem się chronologicznie
 przedstawić historię współczesnego komputera.
 Wybierałem te informacje które wydawały mi się
 najważniejsze. Nie opisywałem wszystkich
 komputerów jakie skonstruowano- wybierałem
 te, które wnosiły coś nowego, wykorzystywały
 inną technikę. Projektując tą pracę z pewnością
 mogę stwierdzić że postęp technologiczny
 dopiero się zaczął i nie wlecze się tak jak to było
 kilkaset lat temu.
              ŹRÓDŁA:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_informatyki
  http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/historia/pages/1000bc.htm
  http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/historia/pages/1600ad.htm
  http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/historia/pages/1625ad.htm
  http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/historia/pages/1640ad.htm
  http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/historia/pages/1971ad.htm
  http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/historia/pages/1973ad.htm
  http://www.earlyofficemuseum.com/
  http://www.computer50.org/mark1/new.baby.html
  http://inventors.about.com/library/weekly/aa060298.htm
  http://www.pldos.pl/bogus/hardware/procesory/intel/i4004/i4004.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
  http://www.fortunecity.com/marina/reach/435/people.html

								
To top