Helyi Vid�kfejleszt�si Strat�gia � V�rtes-Gerecse by HC111125231729

VIEWS: 0 PAGES: 115

									Helyi Vidékfejlesztési Stratégia –
Vértes-Gerecse

"Vértes–Gerecse Általél(r)ünk, kéz a kézben célhoz érünk!"
Budapest, 2008 Március 14.
A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni,
forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Helyi gazdaságfejlesztési terv

      ▪ Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és
       településfejlesztési terv

      ▪ IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv
                                 1
 Vértes-Gerecse – Összefoglaló a térségről

       A(z) Vértes-Gerecse területe 38 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség
       lakossága 64,207 fő, a városokban élő lakosok száma 683 fő

       A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A
       legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-,
       vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0


       A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 14 db fejlesztési intézkedés
       fogalmazódott meg

       A térségben összesen 0 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a
       legtöbb – az összes javaslat %-a, db – a(z) szektorhoz kapcsolódik


       A térségben összesen 0 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat
       fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – db – a(z) mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik


       A térségben összesen 0 db IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési javaslat fogalmazódott
       meg, melyek közül a legtöbb – db – a(z) IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési témához
       kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       2
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban
található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor

 Vértes-Gerecse – Általános áttekintés

 Általános információk           Négy legnépesebb település     Vállalkozások, jelentős szektorok
 Népesség            64,207   Csákvár         5,283 fő  Vállalk. száma létszám szerint (db)    Legtöbb vállalk. adó szektor

                                          1-9 fő                Kereskedelem, javítás
 Települé-              38  Környe         4,587 fő               3 810
 sek száma
                                        10-19 fő  83
                                        20-49 fő 66
 Városok               1  Vértesszőlős      2,938 fő                       Legnagyobb fogl. szektor
 száma                                     50-249 fő 18
                                                             Bányászat, feldolgozóipar,
                                       250-499 fő 1                villamosenergia-, gáz-,
 33 leghátrányosabb          0  Baj           2,732 fő
 kistérség közé tartozó                             500- fő 0                gőz-, vízellátás
 települések száma

 Települések száma, ahol...                          Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok
 ...nincs szélessávú                           2  Fő fejlesztési prioritások száma                   6
 internet
                                       Fejlesztési intézkedések száma                   14
 ...nem elérhető                             7
 mindhárom mobilhálózat
                                       Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma            0
 ...nincs helyközi                            2
 autóbusz-megálló                               Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési           0
                                       megoldási javaslatok száma
 ...van közművesített, köz-                       3  IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési             0
 úton elérhető ipari park                           javaslatok számaForrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                            3
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása
jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára


 Vértes-Gerecse - Legfontosabb probléma és lehetőség


 Legfontosabb probléma                    Legfontosabb lehetőség

 ▪ A vállalkozások zöme nem tőkeerős, a KKV-k nehéz     ▪ A Tatabánya–Székesfehérvár tengely a hazai GDP
  helyzetben vannak. Egyre inkább a városok a legfőbb     előállítás szempontjából meghatározó, aminek
  munkaadók, a falvak lassan csupán alvó           köszönhetően a térség foglalkoztatottsági helyzete
  településekké válnak.                    kedvező és egyúttal erős gazdasági potenciált
                                képvisel az „Innováció Régióján” belül. Ezt kell
 ▪ A klasszikus vidéki életformák iránti igény egyre      kihasználni a helyi munkalehetőségek
  nagyobb, de nincs mögöttük tőke vagy vállalkozó       megteremtésénél, szolgáltatások fejlesztésénél.
  kedv.
                               ▪ Gazdag természeti és építészeti örökség, mely
 ▪ A civil szektor „leült”, humán és anyagi erőforráshiány   megfelelő marketinggel, a Gerecsei Natúrpark
  nyomja rá bélyegét. A lakosság aktivitása, közéletben    kialakításával és a Vértesi Natúrpark további
  vállalt szerepe ezáltal csökken.              működtetésével jelentős vonzerő lehet.

                               ▪ Új integrált közösségi terek létrehozása, ezáltal a
                                közösségi élet felélesztése. Sport, ifjúsági és
                                általános igényeken alapuló szabadidős programok
                                szervezése.

                               ▪ A térség iparosodottságának pozítív hatása, hogy
                                jelentős a térségben a magas iskolai végzettségűek
                                aránya. Erre alapozva - ösztönzőkkel - jelentős civil
                                mozgalmak indíthatók be és szakértői hálózat
                                alakítható ki.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               4
 Vértes-Gerecse – A stratégia alapvető célja

       "A Vértes–Gerecse–Által-ér térség erőforrásainak fenntartható hasznosításával egy olyan vidéki élettér
       megteremtése, ahol élni jó és élni érdemes."

       A térséget alkotó tájegységek közös természeti, történelmi és kulturális örökségére alapozva egy olyan
       vidékfejlesztési modell kidolgozása és megvalósítása, amely alkalmas arra, hogy a térséget körülölelő
       nagyvárosok globalozációs folyamatokat gerjesztő hatásának alternatívájaként ismét vonzóvá és értékkéssé
       tegye a vidéki életet úgy, hogy közben kiemelt hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló erőforrások hosszú távú,
       tartamos hasznosítására, valamint a települések lakosságmegtartó-képességének erősítése érdekében a
       helyiek társadalmi és gazdasági előnyökhöz való juttatására.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               5
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Helyi gazdaságfejlesztési terv

      ▪ Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és
       településfejlesztési terv

      ▪ IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv
                                 6
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

       A Vértes-Gerecse térség területe 2 megyét (Komárom-Esztergom és Fejér), 6 kistérséget (Bicskei, Móri,
       Oroszlányi, Székesfehérvári, Tatai, Tatabányai), 38 települést és 64.209 lakost érint.

       A Vértes és Gerecse hegységek, az Által-ér völgye és a Mezőföld révén érintett térségek közötti kapocs mind
       természetföldrajzi-ökológiai, mind pedig történelmi-gazdasági-kulturális szempontból igen erős annak ellenére,
       hogy az ember alkotta mesterséges határok (közigazgatási egységek, nyomvonalas létesítmények) kisebb-
       nagyobb egységekre szabdalják.

       Természetföldrajzi-ökológiai szempontból nézve az összetartozást fejezi ki, hogy:
       •A 4 kistáj (így a 6 kistérség) ugyanazon tektonikai törésvonal (Tatai-árok, Bicskei-árok) mentén helyezkedik el;
       •A térséget észak-déli irányban átszelő madárvonulási útvonal szintén összeköti e tájakat a Dunától az Által-ér
       völgyén és a Zámolyi-medencén át a Sárvíz völgyéig (ezek egyúttal Érzékeny Természeti Területek is);
       •A kiemelkedő természeti értékek révén a legtöbb település határában országos vagy helyi jelentőségű védett
       területek, valamint NATURA 2000 területek találhatók.

       A történelmi-gazdasági-kulturális egységet jelentő közös pontok:
       •A Sopianae felől Brigetioba (délről észak felé), valamint az Aquincumból Savariába (keletről nyugat felé)
       vezető ókori hadi- és kereskedelmi utak a térségen haladtak keresztül, egymást Csákváron (Floriana)
       keresztezték. Egykori nyomvonalaikon mai is utak vezetnek;
       •A 18-19. század között az Eszterházy-uradalom szerves kapcsolatot jelentett a térség északi és déli területei
       (Tata és Csákvár), így a vértesi és gerecsei falvak között;
       •A mai tatai, tatabányai és oroszlányi kistérségeket összefűző Tatai-medence az 1930-as évek közigazgatás-
       szervezésének országos modellterülete volt (Magyary Zoltán munkássága);
       •Napjainkban az Által-ér Szövetség és Vértesi Natúrpark működési területe számos település tekintetében
       átfedésben van egymással.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 7
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

       A sorsközösség ma a közös példakeresésben is nyomon követhető: míg a térség „északi” területei a
       LEADER+ során gyűjtött tapasztalataikat tudják hozományként a többiek részére átadni, addig a „déli”
       települések az ország első hivatalos natúrparkjának, a Vértesi Natúrparknak a létrehozása és működtetése
       során szerzett ismereteikkel szolgálnak példaként mások számára;
       •A térség turizmusa két pólus köré szerveződik: a Velencei-tó-Vértes térség és a régió egyik legjelentősebb
       idegenforgalmi potenciállal rendelkező városa, Tata köré. A két királyi városon (Tata és Székesfehérvár) túl a
       térségben számos várrom, kastély, vallási emlékhely várja újból felvirágzását;
       •A „regélő kövek” mellett az elmúlt korok népeinek máig élő szellemi hagytéka; a magyar, német és szlovák
       ajkú lakosság által őrzött kulturális értékek, hagyományok gazdagsága az, ami a térség egésze számára
       meghatározza az identitáserősítő törekvéseket. A két megyén átívelő összefogás így jelképes értékkel is bír,
       amely révén a „hely szelleme” valóban láthatóvá, érzékelhetővé válik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               8
 A térség környezeti állapota 1/2

       A Vértes és a Gerecse hegységek a Dunántúli-középhegység egymás melletti tagjai. Mindkettő tájvédelmi
       körzettel rendelkezik: A Vértesi Tájvédelmi Körzetre alapozva a Vértesi Natúrpark 2005-ben már megalakult, a
       Gerecsei Natúrpark pedig megalakulásra vár. Az országos védelem alatt álló természeti területek mellett sok
       az önkormányzatok által védetté nyilvánított, valamint a Natura 2000 területek száma. A térség erdősültsége a
       Vértes és Gerecse „rengetegeinek” köszönhetően magas, míg a Kisalföld és a Mezőföld vidékein a
       mezőgazdasági művelés a meghatározó. Mind a Vértes, mind a Gerecse mészkőhegysége bővelkedik – nem
       egy esetben ókori eredetű – kőbányákban, melyek bár tájsebek, de számos közülük már a táj szerves részévé
       vált, illetve a környezeti nevelés, bemutatás fontos színtere.

       A térség infrastruktúrája általában fejlettnek tekinthető, és ez környezeti értelemben is igaz. Mind a
       csatornázottság, mind a hulladékgazdálkodás tekintetében (egyelőre) jó helyzetben van a térség, ami persze
       nem jelenti azt, hogy ne lennének sürgető tennivalók: gondoljunk itt a rekultiválandó (ma már jórészt bezárt)
       szeméttelepekre, de az Európai Unió Víz Keretirányelve is számos konkrét lépést vár el tőlük a vizek védelme
       érdekében. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a települések zöme jó adottságúnak tekinthető, csupán a
       Komárom-Tatabánya-Esztergom légszennyezettségi agglomeráció érinti a térség néhány települését. Míg az
       oroszlányi erőmű néhány évvel ezelőtt Magyarország egyik legnagyobb kén-dioxid kibocsátójának számított,
       addig az elmúlt években elvégzett retrofit programja révén ez már a múlté, és ezáltal a környező vértesi
       települések levegőminősége is sokat javult. A Gerecse és Vértes karsztos kőzetei a térség fontos ivóvízbázisát
       jelentik. A felszín alatt rejlő hatalmas karsztvízkincs mellett a térség bővelkedik tavakban, vízfolyásokban is. A
       nemzeti és nemzetközi ökológiai hálózathoz nagy kiterjedésű területek tartoznak, ami részben fokozott
       felelősséget, körültekintést követel meg, részben pedig óriási lehetőségeket nyújt egy értékközpontú,
       fenntartható vidékfejlesztés számára. A térség településeinek java része csatlakozott a regionális
       hulladékgazdálkodási rendszerekhez (Duna-Vértes Köze illetve Közép-Duna Vidéke), amelyek keretében
       számos környezetvédelmi beruházás megvalósítását tervezik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 9
 A térség környezeti állapota 2/2

       Zajvédelmi tekintetben szintén változatos a térség, hiszen miközben Vértesszőlős, Dunaalmás, Neszmély,
       Környe, Mór, Sárkeresztes számára a forgalmas főútvonalak közlekedési eredetű zajszennyezése nem kevés
       problémát jelent, addig a települések nagyobb részén még élvezhető az igazi csend. A települések egy másik
       – viszonylag szűk – körének a tatai NATO-lőtér is jelentős zajszennyezést okoz. Napjaink mind gyakrabban
       előtérbe kerülő problémája az ún. vizuális szennyezés, hiszen az átjátszó állomások, erősítő tornyok,
       magasfeszültségű vezetékek, kémények és egyéb objektumok mind meghatározóbb tájképi elemmé válnak.
       Ez alól térségünk sem mentesül, de szerencsére akadnak még tájak, ahol az „ég a földdel összeér”, ahol a
       tájképet nem bontják meg ilyen építmények. A térség mezőgazdasága fejlettnek (értsd: intenzívnek) tekinthető,
       elsősorban a Kisalföld, Bársonyos és Vértesalja magas aranykoronájú mezőgazdasági területein, de mind több
       vidéken (pl. Zámolyi-medence) láthatók az extenzív, tájfenntartó gazdálkodási formák is.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               10
 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség közé tartozó települések bemutatása 1/2

       A Vértes–Gerecse Akciócsoportra nem vonatkozik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis         11
 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség közé tartozó települések bemutatása 2/2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis         12
 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

                   Bányászat,
   Mezőgazdaság,          feldolgozóipar,                       Szálláshely-
   erdő-, hal-,           villamosenergia-,              Kereskedelem,  szolgáltatás és
   vadgazdálkodás          gáz-, gőz-, vízellátás  Építőipar      javítás     vendéglátás
   Szállítás,                        Ingatlanügyletek,
   raktározás, posta        Pénzügyi         gazdasági      Egyéb      Egyéb
   és távközlés           közvetítés        szolgáltatás    szolgáltatás  tevékenység
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                    13
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások
számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani


 Az egyes szektorok jelentősége a térségben


 Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%)
                                             ▪ A településen azok a
 50                                            legfontosabb szektorok,
     2. Néhány nagy vállalat         1. Sok kis/közepes méretű vállalat
                                              amelyek nagy mértékben
                                              részesednek a
                                              foglalkoztatásból és/vagy a
 40                                            vállalkozások számából
                                             ▪ Ebből a szempontból a
                                              település legfontosabb
                                              szektorai
 30
                                              – Bányászat, feldolgozóipar,
                                               villamosenergia-, gáz-,
                                               gőz-, vízellátás
 20 10


     4. Kevés kis vállalat                  3. Sok kis vállalat
 0
   0         10         20   30       40        50

             Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                       14
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 21%-kal a(z) Kereskedelem,
javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel


 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

  Aktív vállalkozások száma szektoronként                      Szektorok
  (db)                                        részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                              247               6%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,
                                  473           12%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                               708        18%

  Kereskedelem, javítás                             843    21%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                              264               7%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és
                              255               6%
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                141                  4%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                      745       19%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                    301              8%

  Egyéb tevékenység               2                     0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                            15
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 36%-kal a(z) Bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel

 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

  Foglalkoztatottak száma szektoronként                                  Szektorok
  (fő)                                                   részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,                         2 172                9%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,                                    8 520    36%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                                 1 917                8%

  Kereskedelem, javítás                               2 762            12%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                                615                        3%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és                                        7%
                                     1 713
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                    291                         1%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                   1 124                    5%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                     587                         2%
  Közigazgatás, védelem, társadalom-
  biztosítás, oktatás, egészségügy                             4 284        18%

  Egyéb tevékenység                   0                            0%

   * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                       16
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 3%, ami 0
százalékpontos változást jelent 2003 óta


 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül


  Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék)

                             4       3           3                     3   3
                                              ▪ Az álláskeresők
                                               aránya az aktív korú
                                               lakosságon belül
                                               2007-ben 3%
                                              ▪ Változás 2003-hoz
                                               képest 0
                                               százalékpont
     2003          2004         2005          2006  2007Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis                     17
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

       A rendszerváltást követő nagy munkanélküliségi robbanás után mostanra a munkanélküliségi ráta az
       akciócsoport területén évről-évre csökkent és már 1995-től folyamatosan alacsonyabb volt az országosnál. A
       régióban az 1990-es évek elején megindult gazdasági növekedés következtében mára magasabb a
       foglalkoztatottak aránya és a gazdaságilag aktív népesség aránya az országosnál.

       Kedvezően alakulnak a foglalkoztatottsági lehetőségek, bár a helyi munkahelyekből nincs elegendő, sokan
       ingáznak. Az ingázás jelentős az akciócsoport területével határos városokba, melyek közül a jelentősebbek
       közé tartozik Komárom (Nokia, Perlos, Foxconn), Nyergesújfalu (Viscosa), Tatabánya (SCI, Vértesi Erőmű,
       Grundfos), Tata (Güntner). Az ingázás leginkább a fizikai dolgozókat érinti, főleg férfiakat, de sok összeszerelő
       üzem jelentős létszámban foglalkoztat nőket is. A munkaerőpiaci helyzetet tehát érzékenyen érintik az ingázó
       övezetbe tartozó városok egyes üzemeinél bekövetkező létszámleépítések (ezek főként ipari beszállító
       üzemek, melyek betanított, szakmunkásokat szívnak el a térségből).

       A térségben meghatározó a mezőgazdasági kistermelés szerepe. A termesztett növények: gabonák,
       cukorrépa, burgonya, szőlő. Az állattenyésztés területén minden húsállat megtalálható: marha, sertés és a
       szárnyasok. A családok megélhetéséhez nagymértékben hozzájárulnak a kertben megtermelt élelmiszerek.

       A térségben a lakosság 6%-a roma származású, foglalkoztatottságuk csupán 10 %. Elsősorban fizikai munkát
       tudnak vállalni, mely általában az alacsony iskolázottságnak tudható be. Nagyrészük szakképzettsége nem áll
       összhangban a térségi ipari nagyfoglalkoztatók igényeivel.

       A nők helyzetét az ingázás mellett az a tényező is nehezíti, hogy a nők munkaerőpiacra visszajutása a GYES
       után alig 30%.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 18
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

       A családi feladatok, a gyereknevelés nehezen összeegyezethető a munkavállalással, főleg ha nem helyben
       történik, hanem akár napi 2-3 órát is utazással kell tölteni.

       A fiatalok – főként a felsőfokú végzettségűek – számára kevés helyi munkalehetőség nyílik – ezt jól mutatja a
       pályakezdő fiatalok viszonylag magas aránya a regisztrált munkanélkülieken belül, ezért vagy ingázni
       kényszerülnek, vagy az elvándorlók számát növelik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               19
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján
mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból


 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

                 Leírás                                Érték

 Legjelentősebb         ▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar,                      6 db
 szektor              villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
                  szektorban* működő vállalkozások
                  száma
                                                           A térség 10
 Legjelentősebb         ▪ Környe                                   2 db  legnagyobb
 település             székhellyel/telephellyel/fiókteleppel**                      foglalkoztató
                  működő vállalkozások száma                            vállalkozása
                                                           15%-át adja a
                                                           térségen belüli
 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                  3,659 fő  foglalkoztatás-
                  vállalkozása által foglalkoztatottak                       nak
 abszolút
 értelemben            száma


 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                    15%
 relatív értelemben        vállalkozása által foglalkoztatottak
                  számának aránya a térség összes
                  foglalkoztatásán belül

   * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
   ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       20
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
                       Működés helye a                         Fogl.   Árbevétel
         Név             térségben     Főtevékenység      Szektor        száma (fő) (ezer Ft)

   1      ▪ Gyermely Zrt.       ▪ Gyermely    ▪ 1581 Kenyér, friss  ▪ Bányászat,     ▪ 2,265
                                 tésztaféle gyártása   feldolgozóipar,
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
         ▪ AGC Autóipari       ▪ Környe                            ▪ 440
   2
          Magyarország
          Kft.


         ▪ Bridgestone        ▪ Környe     ▪ 2511 Gumiabroncs,   ▪ Bányászat,     ▪ 200
   3
          Tatabánya Kft.                gumitömlő gyártása   feldolgozóipar,
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
         ▪ Aranykocsi Zrt.      ▪ Kocs      ▪ 1561 Malomipari    ▪ Bányászat,     ▪ 188   ▪ 1,467,66
   4
                                 termék gyártása     feldolgozóipar,         4
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
         ▪ Max-Magyar Kft.      ▪ Tarján     ▪ 2524 Egyéb      ▪ Bányászat,     ▪ 160   ▪ 2,624,60
   5
                                 műanyag termék     feldolgozóipar,         4
                                 gyártása        villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                         21
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
                       Működés helye a                       Fogl.   Árbevétel
         Név             térségben     Főtevékenység    Szektor        száma (fő) (ezer Ft)

   6      ▪ Eurotrade Kft.      ▪ Dad       ▪ 5010 Gépjármű-   ▪ Kereskedelem,    ▪ 100
                                 kereskedelem     javítás         ▪ L&P            ▪ Tarján     ▪ 2873 Huzaltermék  ▪ Bányászat,     ▪ 97    ▪ 1,378,18
   7
          Magyarország                 gyártása       feldolgozóipar,         6
          Kft.                                villamosenergia-,
                                            gáz-, gőz-,
                                            vízellátás
         ▪ TB.ONE Kft. (Mc      ▪ Vértesszőlős  ▪ 5530 Étkezőhelyi  ▪ Szálláshely-    ▪ 76
   8
          Donalds)                   vendéglátás     szolgáltatás és
                                            vendéglátás


         ▪ Dolomit      ▪ Gánt          ▪ 1413 Pala     ▪ Bányászat,     ▪ 68
   9
          Kőbányászati Kft.               bányászata      feldolgozóipar,
                                            villamosenergia-,
                                            gáz-, gőz-,
                                            vízellátás
         ▪ Agricola Zrt.       ▪ Vértesszőlős                        ▪ 65
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       22
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

       Az akciócsoport területét körülölelő régió Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, ezen belül a
       Vértes-Gerecse közösséget a gazdasági és társadalmi térszerkezeti sajátosságok tekintetében közepes
       helyzet jellemzi.

       A külső kapcsolatok, a közlekedési helyzetkép szempontjából a terület adottságai jók, azonban ez egyelőre a
       kifelé irányuló mozgást erősíti, főként a nagyvárosok (a Tatabánya-Komárom-Székesfehérvár ipari háromszög
       és egyben foglalkoztatási központ) munkaerőelszívó hatásának köszönhetően. A városok szélére települő ipari
       parkok munkahelyteremtő szerepe azonban nem elhanyagolható.

       Az ipari parkokban megtelepülő nagyobb cégek mellett jelen vannak a kisebb léptékű (régiós vagy helyi)
       működési területen tevékenykedő közepes és kisvállalkozások is mind a mezőgazdasági, az ipari és a
       szolgáltatói szektorban. A beszállítói feladatokat ellátó KKV-k általában kedvező helyzetben vannak. A
       mezőgazdaságból élők száma azonban évről-évre kevesebb, amelynek oka részben a jól ismert
       piacvesztésük, illetve támogatottságuk csökkenése, valamint kiszámíthatatlansága. A regisztrálásra kerülő
       adatokból ennek ellenére kitűnik, hogy a térségben egy igen erős őstermelő közösség működik. A kisebb
       vállalkozások nagy része a szolgáltató szektorban próbál érvényesülni. A helyi igényeket kielégítő méretű és
       színvonalú ipari tevékenységet végző, valamint szolgáltatásokat nyújtó szakvállalkozások sok esetben
       hiányoznak a településekről, mivel a munkavállalók nagy része a közeli városokba jár dolgozni. Aggodalomra
       ad okot a viszonylag nagy számban megtalálható kényszervállalkozások helyzete, ezért piaci esélyeik
       erősítése az egyik kiemelt feladat.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               23
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis  24
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben

                                Számuk a                      Számuk a
 Non-profit szervezet típusa                  térségben  Non-profit szervezet típusa       térségben

 Kultúrával kapcsolatos tevékenység                38   Környezetvédelemmel kapcsolatos       3
                                      tevékenység
 Vallással kapcsolatos tevékenység                 8
                                      Településfejlesztéssel, lakásüggyel    37
 Sporttal kapcsolatos tevékenység                 54   kapcsolatos tevékenység
                                      Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel     3
 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység               62   kapcsolatos tevékenység
 Oktatással kapcsolatos tevékenység                44   Jogvédelemmel kapcsolatos          1
                                      tevékenység
 Kutatással, tudományokkal                     0    Közbiztonság védelmével kapcsolatos    22
 kapcsolatos tevékenység                          tevékenység
 Egészségüggyel kapcsolatos                    4    Többcélú adományosztással          3
 tevékenység                                kapcsolatos tevékenység
                                      Nemzetközi kapcsolatok           0
 Szociális ellátással kapcsolatos                 8
                                      Szakmai, gazdasági érdekképviselettel   14
 tevékenység
                                      kapcsolatos tevékenység
 Polgárvédelemmel, tűzoltással                   15   Politikai tevékenység            1
 kapcsolatos tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                25
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

       A térségben bejegyzett civil szervezetek száma több mint 300. Ezen szervezetek kb. 50%-a valamely helyi
       település, iskola, óvoda fejlődése érdekében létrehozott alapítvány, egyesület; további 40%-a sportegyesület,
       nyugdíjasklub, természetvédelmi egyesület; kb. 10%-a helyi népdalkör, táncegyesület, melyek fő célja a
       hagyományápolás. A településeken számos olyan civil kezdeményezés található, melyek ugyan fontos
       szerepet töltenek be a településeken, de csak klubszerűen működnek, nincsenek bejegyezve. Összességében
       tehát elmondható, hogy a civil szerveződések magas aktivitást mutatnak, de többségüknek még meg kell
       erősödni.

       A térségben működő, már jelentős múlttal rendelkező civil szervezetek működési területe széles palettát ölel
       fel.
       Az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség az Által-ér vízgyűjtő tágabb (mintegy 800 km2
       nagyságú és csaknem 160 ezer lakosú) térségének 1994-ben megalakult érdekérvényesítő közhasznú civil
       szervezete. Tagságát 21 önkormányzat, 13 non-profit szervezet és 21 gazdasági társaság alkotja. Fő
       célkitűzése a tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtőjének rehabilitációja, összehangolt környezetorientált vidék-
       és gazdaságpolitika kialakítása. A LEADER+ programban az Által-ér Völgye Helyi Akciócsoport
       megalakulásának kezdeményezője, a helyi vidékfejlesztési terv kidolgozója, a gesztori feladatok ellátója.
       A Pro Vértes Közalapítvány 1991-ben alakult meg. Alapítói között a civil és az önkormányzati szféra is
       képviselteti magát. Céljai között a Vértes és térségének természeti értékeinek átfogó védelme, a
       természetvédelmi kutatás, az oktatás és szemléletformálás, a műemlékvédelem, az ökoturizmus, valamint
       ezeken keresztül a térség gazdaságának fenntartható módon történő előmozdítása szerepelnek. A Vértesi
       Natúrpark létrehozásával és működtetésével turisztika-orientált térségfejlesztést valósít meg. A Zámolyi-
       medencében működő mintagazdaság, valamint a környezeti nevelési program révén hozzájárul a térségben a
       környezettudatosság erősítéséhez mind a lakosság, mind a gazdálkodók körében.
       A Szép Jelen Alapítványt 1991-ben egy magánszemély hozta létre.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 26
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

       A sérült, egészségkárosodott és idős személyek életminőségének javítása, a hozzátartozók és szakemberek
       képzése, az esélyegyenlőség, szolidaritás, integráció elvének térségi erősítése szerepel a célkitűzések között.
       A Vértes-Gerecse területén, Gánt településen működik a Fecskepalota – az ország egyetlen alapítványi
       fenntartású üdülője –, mely évente 1600 fő sérült, fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személy
       számára nyújt szolgáltatást.
       A Természetes Életmód Alapítvány hitvallása: a természet jobban tudja. A Magyar Humánökológus Társaság
       és magánszemélyek által alapított civil szervezet a Tatai-medencét és a Gerecse peremvidékét reprezentáló
       művelési ágakból, élőhelyekből mintegy 130 ha terület kezelését végzi, erdei iskolát működtet, táborokat,
       pedagógus továbbképzéseket szervez. Célja a humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód
       egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természeti-környezeti nevelés,
       oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül.
       A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 1995-ben alakult meg azzal a céllal, hogy őrizze és ápolja Magyary
       Zoltán szellemi hagyatékát, és újraindítsa a népfőiskolai képzést. Elsődleges feladatának tekinti az
       önkormányzati képviselők és a civil szervezetek vezetőinek képzését, amelyet igyekszik kiterjeszteni a
       munkanélküliekre is. Célja a széles körű és sokrétű tájékoztatás.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                27
A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,066 fővel nőtt, ami arányosítva
2%-os növekedést jelent


 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
               2002 (fő)       2003 (fő)    2004 (fő)    2005 (fő)   2006 (fő)

 Térség            63,141        63,281      63,755      64,096    64,207
 összlakossága Éves változás                     139       474         341    111
                       ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006
                        között 1,066 fővel nőtt
                       ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006
                        között 2%-kal nőttForrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                 28
A térségben az aktív korú lakosság aránya 66%, ami 6 százalékponttal magasabb
az országos átlagnál


 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben              Aktív korú
                                      lakosság


  Lakosság kor szerinti összetétele                   Országos
  (fő)                           Megoszlás  átlag


  0-2 év           1 756               3%       3%  3-5 év           1 822               3%       3%  6-14 év             6 165            10%       13%  15-59 év                     42 113   66%       60%  59 év felett              12 351        19%       21%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                      29
A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel
képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő


 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

  7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele                     Országos
  (fő)                                          Megoszlás  átlag

  0 általános                  975                      2%     2%

  1-5 általános                        5 229              9%     9%

  6-7 általános                         6 667            11%     9%

  8 általános                                   16 420   28%     26%

  Középiskolai, érettségi és szakmai
                            2 567                  4%     4%
  oklevél nélkül
  Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai
                                     12 334        21%     17%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, általános
                             3 764                 6%     9%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, szakmai
                                 6 175             11%     12%
  oklevéllel
  Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül    731                      1%     2%

  Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel         3 379                  6%     10%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                   30
 A térség demográfiai helyzete 1/2

       A Vértes-Gerecse akciócsoport 38 településén a 2006. évi KSH adatok alapján a népesség száma 64.207 fő.
       A települések lakossága jellemzően 1000-3000 fő között mozog, de előfordul 200 és 5000 fős település is.

       A térségben a népesség száma ugyan kis mértékben, de folyamatosan nő. A települések sokat tesznek azért,
       hogy népességvonzó és -megtartó képességüket megteremtsék, illetve erejét növeljék. Új lakótelkek
       kialakításával, közterületeinek megújításával érnek el eredményeket mindamellett, hogy a települések
       adottságaik jellemzően jók. A lakosság életkora jellemzően fiatal, a 15-59 évesek aránya közel 65%.

       Magyar, roma, szlovák és német színezetű települések egyaránt megtalálhatók a 38 település e téren igazán
       színes palettáján. Nagyszámú, hagyományait hűen őrző német és szlovák kisebbség található a térségben. A
       kevesebb lelket számláló településeken gyakran magasabb a kisebbség aránya, mint a magyaroké, ezért ott
       kisebbségi települési önkormányzatok működnek. A térség lakosságának becslések szerint 6%-át alkotja roma
       kisebbség. Nagyobb arányban 3-4 településen élnek, megélhetésük rendkívül megnehezedett. A romák aránya
       tehát jellemzően kicsi, az országos problémák azonban itt is jelentkeznek.

       A nők helyzetét nehezíti az ingázás és a gyerekvállalással összefüggő feladatok megoldatlansága. A fiatalok
       jelenleg a városban jobban megtalálják az elképzeléseiknek megfelelő munkát és lakóhelyet.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              31
 A térség demográfiai helyzete 2/2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis  32
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést
támogató infrastruktúra sem, 0%


 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

                    Azon települések  Azon települések
Infrastrukturális            száma, ahol nem  aránya, ahol nem
adottság                érhető el (db)   érhető el (%)

▪ Szélessávú                   2        5%
 Internet

                                       A térségben 0
▪ Mindhárom                   7        18%     db olyan
 mobilhálózat                                település van,
                                       ahol a fejlődést
                                       támogató
▪ Helyközi                    2        5%     infrastruktúra
 autóbusz-                                  közül egyik sem
 megállóhely                                 található meg,
                                       ez a térség
▪ Közművesített,                 31        82%     településeinek
 közúton elérhető                              0%-a
 ipari park

▪ Fenti infrastruk-               0        0%
 turális adottsá-
 gok együttesen


Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                          33
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Közlekedés                                      Közmű
                                           ellátottság
 Adminisztratív                                    Oktatás          ▪Kollégiumi feladat-ellátási hely
 és kereskedelmi
 szolgáltatások Ipari parkok                                     Kultúra
 Pénzügyi                                       Telekommuni-
 szolgáltatások                                    káció
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    34
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Szociális ellátás                                  Gazdaságfej-       ▪Gazdaságfejlesztési szervezet
                                           lesztési         ▪Ipari kamara
                                           szervezetek        ▪Agrárkamara
                                                        ▪Rotary típusú klub


 Egészségügyi                                     Természeti
 ellátás                                       adottságok
 Szabadidős te-                                    Natura 2000
 vékenységre és                                    területek
 sportolásra al-
 kalmas infrastr.


 Egyéb           ▪Életház                         Közbiztonsági
 infrastruktúra                                    szolgálat
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    35
 A térség infrastrukturális adottságai 1/2

       A Vértes-Gerecse térségre vonatkozó infrastruktúra megítélése csak elfogadhatónak minősíthető, ami
       elsősorban a kül- és belterületi utak rossz állapotának köszönhető.

       A térség földrajzi fekvése több szempontból is kedvezőnek tekinthető. A Tatai-árok már a középkorban az
       Észak-Dunántúl kulcsfontosságú közlekedési és kereskedelmi folyosója volt, amelyen át a Budáról Győr és
       Bécs felé irányuló áruforgalom jelentős hányada bonyolódott. A Vértes-Gerecse területét átszeli az M1-es,
       Bécs és Budapest közötti (E60, E75) autópálya és az 1-es számú országos főút is. A térség településeinek
       szempontjából fontos autópálya-lejárók: a két tatabányai, a zsámbéki, a bicskei és a tatai lejáró. Településközi
       úthálózati kapcsolatok az adottságokhoz képest fejlettnek mondhatók, bár vannak e téren kifejezetten
       hátrányos helyzetű települések is (pl. a székesfehérvári kistérségen belül Pátka). Tatabányától 10 km-re,
       Kecskéd határában található egy füves repülőtér, amely belföldi személy- és teherforgalom lebonyolítására
       alkalmas A Budapest-Bécs vasútvonal is keresztülhalad az akciócsoporttal érintett területen. Tatabányáról indul
       a vasúti szárnyvonal Pápa és Oroszlány irányába. A térség déli részét, a Vértesi Natúrpark területét elkerülik a
       fontosabb főközlekedési útvonalak, de ott a vonzerőt éppen ez az érintetlenség jelenti.

       A szolgáltató szektorban működtetett vonalas infrastruktúrák jelentős része kiépült, számos esetben
       megvalósult a teljes közművesítettség. A közműhálózatok hossza az elmúlt időszakban gyakorlatilag nem
       változott, csak az igénybe vevő háztartások száma emelkedett. Örvendetes tény, hogy a szennyvízcsatorna-
       hálózatra való rákötések száma is minden településen jelentősen emelkedett, mutatva a lakosság növekvő
       környezettudatosságát és csökkentve a derítők okozta talaj és élővíz szennyezéseket. Ezen hálózatok
       bővítése a közeljövő feladata.

       A külterületek infrastrukturális fejlesztése elsősorban a mezőgazdaságban és a turizmusban érdekeltek
       helyzetét erősítheti.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                36
 A térség infrastrukturális adottságai 2/2

       A belterületi illetve üdülőövezetek vonalas szolgáltatásit szintén bővíteni, illetve felújítani szükséges ahhoz,
       hogy a kistelepülések népességmegtartó ereje erősödhessen. Elsősorban a kistelepüléseken a humán
       infrastruktúra szektor is hiányos, ezért szintén fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra szorul.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 37
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már
rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással


 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
                  Egy főre jutó szálláshelyek száma           Egy főre jutó vendégéjszakák száma
                  (db/fő)                        (vendégéjszaka/fő)

                  Magas kategóriájú         Alacsonyabb kate-  Magas kategóriájú  Alacsonyabb kate-
                  szállás*             góriájú szállás**  szállás*      góriájú szállás**


 Térségi adat                 0.00              0.04       0.12        1.57
 Országos átlag                0.02              0.04       1.81        0.68
 Térségi adat az                19%              94%        6%         230%
 országos átlag
 százalékában


   * Szálloda, gyógyszálloda, panzió
   ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                          38
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 1/6

                          Lakosság Legnagyobb      Munknélküli- Jövedelmi        Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor ségi ráta (%) helyzet* (Ft)      kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 2,732    ▪ Bányászat,          ▪ 5.00%  ▪ 635,741  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Baj                                 feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 250     ▪ Bányászat,          ▪ 0.40%  ▪ 484,090  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Bodmér                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,270    ▪ Bányászat,          ▪ 2.27%  ▪ 680,592  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Bokod                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,221    ▪ Bányászat,          ▪ 3.97%  ▪ 590,320  ▪ 0.000   ▪ 0.147
 Csákberény                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Nagyközség ▪ 5,283        ▪ Közszféra           ▪ 2.90%  ▪ 590,155  ▪ 0.000   ▪ 0.123
 Csákvár

                ▪ Község       ▪ 1,243    ▪ Bányászat,          ▪ 1.97%  ▪ 657,475  ▪ 0.000   ▪ 3.225
 Csókakő                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,097    ▪ Bányászat,          ▪ 3.16%        ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Dad                                 feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           39
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 2/6

                          Lakosság Legnagyobb      Munknélküli- Jövedelmi        Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor ségi ráta (%) helyzet* (Ft)      kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,523    ▪ Bányászat,          ▪ 3.13%  ▪ 620,285  ▪ 0.000   ▪ 1.066
 Dunaalmás                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 416     ▪ Kereskedelem,         ▪ 2.00%  ▪ 653,278  ▪ 0.000   ▪ 22.615
 Dunaszentmiklós                           javítás

                ▪ Község       ▪ 829     ▪ Bányászat,          ▪ 1.80%  ▪ 482,299  ▪ 0.000   ▪ 7.396
 Gánt                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,388    ▪ Bányászat,          ▪ 3.91%  ▪ 777,990  ▪ 0.000   ▪ 0.919
 Gyermely                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,073    ▪ Bányászat,          ▪ 2.82%  ▪ 522,321  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Héreg                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,982    ▪ Bányászat,                     ▪ 0.000   ▪ 1.219
 Kecskéd                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,694    ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 3.07%  ▪ 552,916  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kocs                                erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           40
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 3/6

                          Lakosság Legnagyobb      Munknélküli- Jövedelmi        Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor ségi ráta (%) helyzet* (Ft)      kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,105    ▪ Közszféra           ▪ 3.61%  ▪ 530,004  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kömlőd

                ▪ Község       ▪ 4,587    ▪ Bányászat,          ▪ 3.04%  ▪ 649,345  ▪ 0.358   ▪ 0.000
 Környe                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,538    ▪ Bányászat,          ▪ 0.36%  ▪ 698,538  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Magyaralmás                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,397    ▪ Bányászat,          ▪ 2.90%  ▪ 532,929  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Naszály                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,424    ▪ Bányászat,          ▪ 3.56%  ▪ 548,476  ▪ 0.594   ▪ 2.342
 Neszmély                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,663    ▪ Bányászat,          ▪ 6.33%  ▪ 528,669  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Pátka                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,554    ▪ Bányászat,          ▪ 4.60%  ▪ 699,476  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Pusztavám                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           41
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 4/6

                          Lakosság Legnagyobb      Munknélküli- Jövedelmi        Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor ségi ráta (%) helyzet* (Ft)      kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,571    ▪ Bányászat,          ▪ 2.56%  ▪ 768,970  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Sárkeresztes                            feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 504     ▪ Bányászat,          ▪ 0.72%  ▪ 568,722  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Söréd                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,573    ▪ Bányászat,          ▪ 3.16%  ▪ 597,286  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szákszend                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,693    ▪ Bányászat,          ▪ 2.40%  ▪ 616,053  ▪ 0.000   ▪ 0.107
 Szár                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,255    ▪ Bányászat,          ▪ 2.86%  ▪ 602,817  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szárliget                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,079    ▪ Bányászat,          ▪ 3.20%  ▪ 684,436  ▪ 0.000   ▪ 0.075
 Szomód                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,114    ▪ Bányászat,          ▪ 3.60%  ▪ 655,522  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szomor                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           42
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 5/6

                          Lakosság Legnagyobb      Munknélküli- Jövedelmi        Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor ségi ráta (%) helyzet* (Ft)      kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,679    ▪ Bányászat,          ▪ 4.88%  ▪ 463,085  ▪ 0.000   ▪ 0.019
 Tardos                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,661    ▪ Bányászat,          ▪ 2.32%  ▪ 618,904  ▪ 0.986   ▪ 0.020
 Tarján                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Város       ▪ 683     ▪ Bányászat,          ▪ 5.10%  ▪ 739,027  ▪ 1.533   ▪ 1.037
 Tata                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 397     ▪ Építőipar           ▪ 0.19%  ▪ 142,806  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Újbarok

                ▪ Község       ▪ 586     ▪ Bányászat,          ▪ 3.50%  ▪ 703,426  ▪ 0.000   ▪ 117.468
 Várgesztes                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 976     ▪ Bányászat,          ▪ 0.40%  ▪ 627,989  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Vértesboglár                            feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,388    ▪ Bányászat,          ▪ 2.69%  ▪ 600,080  ▪ 0.000   ▪ 0.442
 Vértessomló                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           43
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 6/6

                          Lakosság Legnagyobb      Munknélküli- Jövedelmi        Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor ségi ráta (%) helyzet* (Ft)      kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 526     ▪ Bányászat,          ▪ 6.32%  ▪ 517,334  ▪ 0.000   ▪ 0.249
 Vértestolna                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,938    ▪ Bányászat,          ▪ 1.80%  ▪ 16,585  ▪ 0.437   ▪ 0.363
 Vértesszőlős                            feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,315    ▪ Bányászat,          ▪ 4.43%  ▪ 540,935  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Zámoly                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 1/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Baj           ▪ „A fiatalok, gyerekek és a Tóvárosi úti lakótelepen  ▪ „A település az Ászár-Neszmélyi borvidék tagja,
               élők számára nincs megfelelő közösségi tér        nagy hagyományai voltak a borászatnak, kedvező,
               (játszóterek), szabadtéri és fedett           kiváló bortermő vidék ma is. Jó lehetőséget kínál
               sportlétesítmények, kultúrált vendéglátóhelyek      borutak kialakításához. A Gerecse kirándulási,
               (fiataloknak is). A túristautak megfelelő        túrázási, horgászási lehetőséget rejt magában.”
               kiépítettségének hiánya, tájékoztató táblák hiánya.”
▪ Bodmér          ▪ „A település kereskedelmi ellátása nincs megoldva, ▪ „Rendezvények: Óceánrepülők emlékünnepsége,
               szolgáltatási szektor tevékenységi köre szűk,     több önkormányzat összefogásával; Falunap,
               melynek egyik oka a település kis lélekszáma (256   helytörténeti kiállítás. A lakótelkek kialakításához az
               fő). Felszíni vízelvezetés nem megoldott. Turisztikai önkormányzat rendelkezik földterülettel. Fiatalok
               lehetőségek kihasználatlanok.”            részére a Faluháza tetőterében teleház kialakítása.
                                          Díjak a településért: Kultúrált lakókörnyezetért díj,
                                          Közösségi munkában részvételi díj.”▪ Bokod          ▪ „A főúthálózat rossz minősége, a csökkenő       ▪ „A település jó elhelyezkedéséből adódó
               gyermeklétszám, idősek és csonka családok        lehetőségek, környező városok elérhetősége,
               körében jelentkező szociális problémák,         környező ipari parkok elérhetősége, nagy
               közbiztonság, vagyonvédelem, fiatalok szabadidős     kiterjedésű erdőterület, közeli horgásztó,
               foglalkoztatása.                     vadászház, bakancsos turizmus, lovastúrák,
              ▪ Egészségház létrehozása, faluház felújítása,       szekérút, bortúrák, kirándulás lehetőségei.”
               kistérségek településeit összekötő kerékpárút
               kiépítése”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                         45
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 2/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Csákberény        ▪ „A község úthálózata elöregedett, gyalogjárdák   ▪ „A turisztikai vonzerő fokozása (bor, bakancsos,
               tönkrementek, középülete állapota leromlott,     falusi turizmus), (golfpálya, villapark és rekreációs
               üzemeltetésük gazdaságtalan /fűtés, világítás, nagy  üdülőközpont építése folyamatban), valamint
               hőveszteség/. Belterületi vízelvezetés nincs     környezetbarát ipar telepítése. A falufejlesztés
               megbízhatóan kiépítve. A Vértesi Tájvédelmi      (belterületi utak, járdák felújítása, középületek és
               Körzet, a Natura 2000 terület és a Vértesi      vízelvezetés korszerűsítése) is fontos, valamint a
               Natúrparknak csak negatív hatásai érik a       lakótelkek és ipari telkek kialakítása. Virágosításra
               lakosságot és az önkormányzatot. Ezért a       és parkosításra is szükség van.”
               népesség állandóan csökken.”

▪ Csákvár         ▪ „Zárt szennyvízcsatorna hálózat hiányzó 20 %-ának ▪ „Foglalkoztatottság növekedéséhez külterületen
               kiépítése, nem szilárd burkolatú utak fedése,    iparterület kialakítása /logisztikai raktárbázis, stb./,
               felszíni vízelvezetés és járdahálózat kiépítése-   alternatív energia biztosítása kisebb szélerőműpark
               felújítása, külterületi lakott részek vízellátása,  létrehozásával.”
               külterületi utak felújítása, kerékpárutak kiépítése,
               elkerülő út építése. Vállalkozói infrastruktúra és
               kapcsolódó szolgáltatások hiánya. Játszóterek
               rossz állapota.”


▪ Csókakő         ▪ „Elöregedés, az ingázók nagy száma, a humán      ▪ „Elöregedés, az ingázók nagy száma, a humán
               infrastuktúra részleges hiánya, kül és belterületi   infrastuktúra részleges hiánya, kül és belterületi
               utak elavult állaga. Járdák, árkok kiépítése. A     utak elavult állaga. Járdák, árkok kiépítése. A
               gasztronómiai és vendégfogadók hiánya. A vár      gasztronómiai és vendégfogadók hiánya. A vár
               teljes rekonstukciója. A Jordán Parkerdő és az     teljes rekonstukciója. A Jordán Parkerdő és az
               ahhoz kapcsolódó tájrehabilitáció, ehhez        ahhoz kapcsolódó tájrehabilitáció, ehhez
               kapcsolódó infrastruktúra hiánya.            kapcsolódó infrastruktúra hiánya.
               Sportlétesítmények bővítése, és az ehhez        Sportlétesítmények bővítése, és az ehhez
               szükséges építmények hiánya.”              szükséges építmények hiánya.”


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                         46
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 3/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Dad           ▪ „Településünk a kis létszámú települések közé     ▪ „A település szép és csendes környezetben van,
               tartozik, szűkös anyagi lehetőségekkel. Ami       több műemlékkel,lovaglási lehetőséggel.
               hiányzik: Nincs megfelelő tornacsarnok, a        Fejlesztésre érdemes: falusi és
               sportpálya és környéke is felújításra vár, hiányzik   kerékpárosturizmus, ifjúsági turizmus (nyári
               egy központi rendezvénytér és pihenőparkok. Az     táborok). A falu központjában olyan
               utca és közterületek állapota is javításra szorul.   ingatlanrészekkel rendelkezünk, ahová közösségi
               Hiányzik vendégfogadásra alkalmas szálláshely,     épületet szeretnénk építeni és köréje különböző
               nyári táborokhoz szükséges infrastrutúra.”       kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.”


▪ Dunaalmás        ▪ „A nagy hagyományokkal rendelkező dunaalmási     ▪ „Kénes langyos forrásvízre épülő fürdő kiépítése és
               fürdőkultúra, strandfürdő 1986 óta nem működik,     turizmus fejlesztése, energia központ létrehozása
               ezáltal csökkent a helyben foglalkoztatottak száma   (bioetanol üzem, bio erőmű, krakkoló üzem, KEG
               és a község vonzereje. A községi utak rossz       fejlesztései stb.), fejlett civil szféra és sok kulturális
               állapota, tornaterem hiánya.”              program a helyben élők számára. A kedvező
                                           természeti adottságok fenntartható hasznosítása.”
▪ Dunaszentmikló ▪ „Kistelepülésből és zsáktelepülésből adódó           ▪ „A település fekvése jó lehetőséget kínál. A működő
 s        problémák: nehezen megközelíthető a település;          és új turisztikai szolgáltatások fejlesztése,
          kevés a vállalkozó, ezért az önkormányzat bevételi        befektetők településre csábítása és vállalkozások
          forrása is kevés, valamint nincs elegendő             elindítása, a természeti adottságok fenntartható
          munkahely a településen. A település lakosság           hasznosítása a turizmus fellendítéséhez vezethet,
          létszáma is kevés, fiatalok nem találnak helyben         jövedelem kiegészítő tevékenység folytatására ad
          megfelelő munkát.”                        lehetőséget, új munkahelyeket teremt, valamint a
                                           település számára is bevételi forrás.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                            47
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 4/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Gánt           ▪ „Helyi kis és középvállalkozások hiánya.       ▪ „Természeti környezet turisztikai hasznosítása.
               Szakemberek, mesteremberek hiánya (lakatos,       Német nemzetiségi kultúra és hagyományok
               asztalos, ács stb.). Nagysebességű átmenő        lehetőségei. Történelmi emlékek és helyek,
               forgalom. Természeti értékek védtelensége.       mondavilág. Település jó infrastruktúrális helyzete.
               Fiatalok inaktivitása. Nem megfelelő felszíni      Erős lakhelyhez kötődés és identitástudat. Szép
               csapadékvíz elvezetés. Szennyvíztisztítómű rossz    falukép. Lovarda, éves lovasrendezvények. Erdei
               kibocsátási értékei. Néprajzi értékeknek nincs     iskola, bakancsosturizmus. Civil mozgalmak
               gyűjtőhelye. Település erős megosztottsága.       (polgárőrség, kerekasztal társaság).”
               Üdülőteleppé válás veszélye.”

▪ Gyermely         ▪ „Községi belterületi utak felőjítása a hozzá     ▪ „A helyi ipar erőssége, a vállalkozások nagy száma.
               kapcsolódó csapadékvíz-elvezetési problémák       A Gerecse hegység nyúlványai által adott
               megoldása. A falut átszelő országos közút        természeti szépség. A falu környezetében lévő 3
               állapotának helyzete.”                 területegységen található Szőlőhegy. Vadászati,
                                           horgászati lehetőség.”
▪ Héreg          ▪ „Belvíz elvezetés, belterületi és külterületi utak,  ▪ „,A Főváros és a megyeszékhely közelsége. A
               középületek állapota, új építési telkek         települést körbe ölelő erdőségek, a Gerecse
               közművesítése.”                     hegység a turizmus kiépítését tenné lehetővé. Az
                                           itt lévő természeti értékek és látnivalók az erdőkben
                                           lévő gazdag vadállomány nagy lehetőséget
                                           jelenthet a jövőben.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                         48
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 5/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kecskéd         ▪ „Intézmények                     ▪ „Az előzőekben felsorolt problémák megoldását
               felújítása(energiaracionalizálás,akadálymentesítés)   elkezdtük,megtörtént azok felmérése, anyagi
               úthálózat és gyalogjárda felújítása és         lehetőségekhez mérten részben a szükséges tervek
               kiépítése,csapadékvíz elvezetés,közterületek      elkészítettése. A település kedvező elhelyezkedése
               szilárd burkolattal ellátása.Intézmények        (optimális megközelíthetősége) alkalmas a
               eszközfejlesztése. Ravatalozó építése.Templom      továbbfejlesztésre (előny a városok közelsége). A
               felújítás. Rendezési terv felülvizsgálata.”       település német nemzetiségi voltából adódóan
                                           nyelvi és kultúrális továbbfejlesztése.”


▪ Kocs           ▪ „Egyoldalú a gazdaságszerkezet (mezőgazdasági   ▪ „Tata és Komárom idegenforgalmi központok
               termelés), egészségtelen ivóvízbázis, korlátozott  közlesége, autópálya közelsége, európai hírű
               tömegközlekedés (csak busz), nincs idegenforgalmi  hagyomány ("kocsi"), műemléki jellegű épület
               célú vállalkozás (szálláshely, vendéglátás).”    (Kúria), közösségi célokra hasznosítható zöldterület
                                         megléte, jó termőhelyi adottságok (virág, bor,
                                         malom, tejipar).”
▪ Kömlőd          ▪ „Iskola fenntartása, mivel jelentős összeggel kell az ▪ „Amennyiben földrajzi adottságainkat ki tudjuk
               önkormányzatnak kiegészítenie az állami         használni a turizmus, előny még az autópálya
               normatívát. Ezért osztály összevonásra van       közelsége is. A községben található egy
               szükség az iskola fenntartásáért. Az utak állapota   fogyatékosokkal foglalkozó intézet is, amit
               nagyon rossz, ez egyrészt a közelmúltban elvégzett   szeretnénk továbbfejleszteni és bekapcsolni a
               beruházásoknak is köszönhető (csatorna, gáz), az    turizmusba. Kerékpár turizmus.”
               útfelbontások jelentős károkat okoztak. Az utcák
               utjainak állapota mára már veszélyes.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                       49
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 6/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Környe          ▪ „Infrastrukturális hiányosságok: külterületi     ▪ „A legfőbb fejlesztési prioritás: turizmus,
               infrastruktúra hiányos, kerékpárutak hiánya a      gazdaságfejlesztés. Ipari Park továbbfejlesztése.
               településen belül, illetve a térségben.         Turisztikai infrastruktúrafejlesztés (kerékpáros
              ▪ Nagy az átmenő forgalom a településen, mivel      túraútvonalak kiépítése -térségi látnivalók felfűzése;
               országos főutak találkozásának központjában       Mária-út kiépítése -Környén található a mariazelli
               helyezkedik el.”                    Mária-szobor másolata). Helyi kistermelők,
                                           vállalkozók támogatása, piacra segítése (pl.
                                           biotermékek előállítása (méhészet).”


▪ Magyaralmás       ▪ „A település legfontosabb problémái a közterületek,  ▪ „A civil szervezeteket megerősítve, és velük
               intézmények fenntartása, üzemeltetése,         összefogva terek, parkok kialalakítása,
               karbantartása, felújítása. A településkép        rendbetétele, hagyományok, rendezvények,
               rendezetlen, az úthálózat elavult. A turizmus      (falunap, búcsú, Alkotó tábor) felkarolása,
               kihasználatlan, civil szervezetek működése eseti,    támogatása, lebonyolítása, így a helyiek
               még nem kiforrott. A játszótereink elavultak,      identitástudata is erősödik. A turizmus adta
               parkosítás hiánya. Rendezvények szervezésére      lehetőségek kihasználása, fellendítése. A
               nincs elég forrásunk.”                 közintézmények, az utak korszerűsítése, a
                                           településkép rendezése.”

▪ Naszály         ▪ „A vállalkozások alacsony száma és a helyben     ▪ „Régi épületegyüttes felújítása, hasznosítása, a
               foglalkoztatottak száma kevés, ezért az         hagyományok felélesztése, egyedi tájértékek új
               embereknek ingázniuk kell és kevés a község ilyen    funkcióval való felruházása, széles körű
               forrásból származó bevétele. Kevés a megfelelő     megismertetése, Gerecse Natúrpark, Natura 2000-
               közösségi hely. A település belterületén kevés az    es és védett területek fejlesztése, bevonása a
               építésre alkalmas terület, ez gátolja a falu      község vérkeringésébe. Alternatív mezőgazdaság
               fejlődését, új közösségi helyek kialakítását.”     és ipar lehetőségeit megteremteni, és a hozzá
                                           kapcsolódó infrastruktúrát biztosítani.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                          50
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 7/13

Település         Legfontosabb probléma a településen             Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Neszmély         ▪ „A belterületi utak és járdák kritikus állapota, mely a  ▪ „A határmenti együttműködésből fakadó lehetőség
               korábban elvégzett közművesítésből fakadó          az Európa Falu, a Wellness-szálló és a kompkikötő
               helyreállítás elmaradásából fakad.”             megépítése, mely megteremti a magasszintű
                                             turisztikai szolgáltatások lehetőségét.”
▪ Pátka          ▪ „Funkciót vesztett közösségi épületek felújítása,     ▪ „A település kedvező földrajzi fekvésének
               hasznosítása /Ivánka Kúria, Művelődési Ház,         kihasználása /Budapest közelsége, Székesfehérvár
               Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Sport öltöző/.        és Velencei-tó vonzása, Vértes-Gerecse természeti
               Település zsákjellege /összekötő út Zámoly-         területe közelsége, valamint a település különleges
               Csákvár-Pákozd/. Kevés a településen a           természeti jelenségének bemutatása/. A település
               munkahely. Nincs melegkonyhás vendéglátás.         műemlékeinek bemutatása /Római kori kőgát,
               Település természetes értékei nincsenek           Ivánka Kúria/, a Natúra 2000 területek bemutatása.
               kihasználva /horgászat, vadászat, víztározó         A Vértesi Natúrpark vonzásának kihasználása.”
               sportcélú hasznosítása/.”

▪ Pusztavám        ▪ „A település kül- és belterületi úthálózata, járdái  ▪ „A biztonságos közlekedés megteremtése, a
               valamint a vízelvezetés felújításra, korszerűsítésre  vízelvezetés korszerűsítése, a középületek
               szorulnak. Az infrastruktúra nincs teljesen kiépítve.  rendbetétele az egyik legfontosabb feladatunk. A
               A középületek, műemlékek leromlott állapotban      település lakosság megtartó erejének növelése
               vannak, kevés a parkosított rész a településen. A    érdekében új lakótelkek kialakítása lenne a
               turizmus egyes szegmensei kihasználatlanok. A civil   megoldás, játszóterek, megfelelő közösségi
               szféra még nem tudott megerősödni.”           életterek kialakítása is terveink között szerepel.
                                           Turizmus lehetőségeinek kiaknázása a civil
                                           szervezetek bevonásával.”


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                          51
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 8/13

Település         Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Sárkeresztes       ▪ „Nincs faluközpont, nem biztosított a kulturált     ▪ „A mezőgazdasági üzem kiköltözésének és egy új
               szórakozás, szabadidő eltöltés, sportolás,         telephely létrehozásának támogatásával lehetőség
               kikapcsolódás. A községben szétszórtan           nyílna az új faluközpont kialakítására, ahol helyet
               elhelyezkedő, leromlott állapotú intézmények        kapnának a sportolásra, művelődésre, pihenésre
               vannak. A település közepén mezőgazdasági üzem       alkalmas multifunkcionális intézmények mellett az
               működik, ahol a leendő faluközpont kialakítását      oktatást és közigazgatás szolgáló épületek is.
               tervezzük. A terület megszerzése nehézségekbe       Lakosságszám nő, közösségi rendezvények,
               ütközik. A közterületek, utak, járdák állapota rossz.”   borfesztiválok rendezése.”


▪ Söréd          ▪ „Utak, járdák elhasználódtak, a közterületek és     ▪ „Kedvező földrajzi helyzet, város közelsége, ebből
               közintézmények rossz állapotban vannak. A         adódóan új építési területeket lehet kialakítani a
               településnek kevés a lakosságszáma, nincs a fiatal     betelepülő családok számára. A lakosság
               családok számára közösségi tér, játszótér, sport-és    megtartására a közintézmények, és közterületek
               szabadidős létesítmények. Rendezvényekre, és        felújítása, akadálymentesítése jelenthet megoldást.
               pályázatokra kevés önerő marad, sokszor nem        Ezen kívül a turizmus fellendítése a helyi értékekre
               elég. A turizmus lehetőségei nagyon            alapozva, bor-, falusi- és bakancsos turizmus.”
               kezdetlegesek.”


▪ Szákszend        ▪ „Nincsenek a fiatalok számára közösségi terek,   ▪ „Önkormányzati ingatlanok gazdasági célra való
               programok, hiányzik egy központ a településen     hasznosítása, faluközpont kialakítása és új óvoda,
               belül, ahol több fajta szolgáltatás is elérhető. A  sportpálya kialakítása öltözővel, rendezvények
               parkolás, csapadékvíz elvezetés sem megoldott, a   lebonyolításához színpad és fedett "épület",
               járda és útburkolat rossz állapotban van. Nincsenek  gyülekezeti terem kialakítása, mely a fiatalok,
               egyházi közösségi épületek (gyülekezeti terem).”   idősek és gyermekes családok számára jelentős
                                          életminőség javulást jelentene.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                          52
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 9/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szár           ▪ „Infrastruktúrális lemaradás - közösségi hely hiánya, ▪ „A település vasútvonal és közúti főközlekedési
               járdahálózat állapota, a felszíni            útvonal melletti fekvésének és természeti
               csapadékvízelvezetés megoldatlansága.”         környezetének kihasználása: környezetbarát
                                           turisztikai, kereskedelmi, szolgáltató befektetések.”
▪ Szárliget        ▪ „Alulfinanszírozottság. Magánvállalkozások hiánya,  ▪ „Turisztikai fejlesztések a településen, vállalkozások
               nincs tőke és lehetőségük az induláshoz. Fiatalok    helyzetbe hozása, természeti környezet
               nem találnak megfelelő munkát a településen.”      fenntartható használata. Kék túra útvonal
                                           közelsége, Gerecse 50 végpontja. Jó a település
                                           megközelíthetősége.”
▪ Szomód          ▪ „A településen élő fiatalok helyben tartása, az ő   ▪ „A település jó természeti adottságokkal(turista
               életfeltételeik megteremtése, kevés közösségi tér    útvonalak, tavak, Natura 2000 területek)
               léte, óvoda, iskola már nem korszerű, nincs       rendelkezik, közel van Tatához, érdemes
               tornaterem, helyi étkeztetés nem megoldott.”      kihasználni a földrajzi elhelyezkedést, új
                                           lakórészeket bevonni belterületbe, közösségi
                                           tereket létrehozni. Iskola és óvodabővítéssel a
                                           faluba csalogatni a környék fiatal családjait, és a
                                           helyieket maradásra bírni.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                         53
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 10/13

Település         Legfontosabb probléma a településen          Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szomor          ▪ „Közintézményeink felújítása még nem fejeződött     ▪ „Településünk fekvése, földrajzi elhelyezkedése,
               be, közterületeink - út, járda, buszmegálló,       természeti értékei mind kedvezőek a bakancsos és
               csapadékvíz elvezetés - rendbetétele még sok       a falusi túrizmus fellendítésére.”
               feladatot ró az önkormányzatra. A műemlékfelújítás
               - templom, szobor - és a közösségi helyek
               kialakítása is jelentős terhet ró a településen élőkre.
               A vállakozásaink erősítésére is szükség lenne a
               nagyobb foglalkoztatottság reményében.”


▪ Tardos          ▪ „Elöregedés, több a halálozás, mint a születés.   ▪ „Természet adta lehetőségek kihasználása,
               Oktatási intézmények létszámgondjai. Fiatalok     bevonása a falu életéba: turizmus fellendítése, új
               elköltöznek, mert nincs számukra helyben        rendezvények és a már meglévők fejlesztése,
               megfelelő munkahely, nincs kultúrált szórakozóhely   nyugodt környezet ideális a letelepedéshez. Ipari
               és vendéglátóipari egység.”              park beépítésre készen áll kisebb vállalkozók
                                          részére, új munkahelyeket teremthet helyben, a
                                          fiatalok helyben is munkát találnak.”▪ Tarján          ▪ „Tornyópuszta vízellátása már régóta húzódó    ▪ „A valamikor jól menő turizmus visszaállítása,
               probléma. Nincs a településen tájház. A       ehhez kapcsolódóan a Fő tér felújítása a templom
               településen keresztül halad a Tatabánya-Esztergom  körül, tájház kialakítása, Héreggel közösen borút
               főútvonal. Az egészségügyi szolgáltatások a     kialakítása.”
               faluban szétszórva helyezkednek el, hiányzik egy
               egészségcentrum.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                        54
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 11/13

Település         Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Tata           ▪ „A település megtartó erejét jelentő fiatal korosztály ▪ „A közigazgatásilag 1985. óta Tatához tartozó
               számára a szabadidős tevékenységek helyszíne       Agostyán, kedvező fekvésű és természeti
               nem biztosított, nincs sportlétesítmény és        adottságokkal rendelkező településrész a Gerecse
               sportpálya, valamint nagyobb tömeget megmozgató     kapujában, közkedvelt kirándulóhely. A településen
               rendezvények helyszínéül szolgáló            található ökofaluból adódó ökoturizmus sok
               rendezvényház.”                     lehetőséget rejt és országszerte mind többször
                                           hivatkozott példája a természetszerű
                                           gazdálkodásnak és környezeti nevelésnek.”


▪ Újbarok         ▪ „Sportolásra alkalmas területek kialakítása,      ▪ „A település infrastrukturális fejlettsége, rendezett,
               egységes, környezetbeillő járda kiépítése,        tiszta település, jó megközelíthetőség, Bicske és
               telekalakítás, faluház, közösségi helyiség építése    Tatabánya városok között azonos távolságra
               (civil szervezetek részére is), kerékpárút kiépítése,   fekszik, német nemzetiségi csoportok működése,
               önkormányzati területen idősek otthona          hagyományőrzés.”
               létrehozása.”
▪ Várgesztes        ▪ „Kistelepülésből és zsáktelepülésből adódó       ▪ „A természeti környezet páratlan lehetőséget kínál a
               problémák: kevés a munkahelyek száma a          falu számára, a természeti adottságok megfelelő,
               településen, nehezen megközelíthető a település.     fenntartható hasznosítása, értékként történő
               Infrastruktúra nem megfelelő állapota, az utak      kezelése hosszú távon a turizmus fellendítéséhez
               nincsenek kiépítve, illetve rossz állapotban vannak.   vezethet, és ezzel jövedelem kiegészítő
               Az esővíz elvezetés nem megoldott, a környező       tevékenység folytatására ad lehetőséget, új
               hegyekből lezúduló csapadék rendszeresen         munkahelyeket teremt.”
               elárasztja a települést.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                           55
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 12/13

Település         Legfontosabb probléma a településen         Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Vértesboglár       ▪ „Turisztikai fejlesztések hiánya, építési telkek  ▪ „Természeti adottságok jobb kihasználása,
               hiánya, község szintű közösségi tér-községház    turisztikai célú infrastruktúra kiépítése,
               rossz állapota, csökkenő lakosságlétszám, és     környezetbarát technológiájú üzemek szoltáltatások
               munkahelyek hiánya, kevés a helyi termelő és     számára lehetőség biztosítása.”
               szolgáltató vállalkozások száma.”
▪ Vértessomló       ▪ „Infrastrukturális hiányosságok. A félig mér    ▪ „Új építési területek kialakítása, üdülőfalu
               rekultivált bányaterületek hasznosítása.”      fejlesztése. Bányaterületek, (bányató) rekultivációja
                                         és hasznosítása. Sport és kulturális létesímények
                                         fejlesztése. Speciális mezőgazdasági termesztés
                                         (bio, gyógynövény, méhészet) ösztönzése. Tájház
                                         kialakítása.”
▪ Vértestolna       ▪ „Helyi vállalkozások nem tőkeerősek, nincs     ▪ „A település fekvése, természeti környezete
               befektető és munkahelyteremtő a településen.     vonzóvá teheti a települést a befektetők és a
               Elsősorban a nők számára nincs munkalehetőség.    turisták számára, megfelelő marketinggel. A helyi
               Nincs még kialakult szerkezete a helyben működő   identitástudatot erősítő lenne a sváb hagyományok
               szolgáltatások, termelők összefogásának.”      felélesztése, bemutatása a kialakításra kerülő
                                         Sváb-házban, valamint a helyi német dialektus
                                         megőrzése, továbbadása a fiatalok számára.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                        56
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 13/13

Település         Legfontosabb probléma a településen           Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Vértesszőlős       ▪ „Nagy az átmenő forgalom a településen az 1-es    ▪ „Elkerülő út építése; zajvédő fal a vasút mellett;
               számú főúton; Budapest-Hegyeshalom vasúti        kerékpárút építése; külterületi lakók szociális
               forgalom zajhatása; Nincsen kerékpáros, gyalogos    támogatása és infrastruktúra fejlesztés; gazdasági-
               kapcsolat a kereskedelmi, szolgáltató területekhez;   kereskedelmi területek fejlesztése”
               külterületi ingatlanokon lakók problémái; kevés az
               ingatlan gazdasági-kereskedelmi tevékenységhez.”
▪ Zámoly          ▪ „Hiányzik a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer,  ▪ „Szélerőműpark létesítése, az iskola és faluház
               szennyvíztisztítónál kapacitási és minőségi       bővítése, faluközpont fejlesztése, régi magtár
               problémák jelentkeztek, a faluközpont leromlott     épületének felújítása, majd többfunkciós
               állapotban van, nincs terület az újabb ingatlanok    kihasználtsága (kultúra, turisztika), új lakótelkek
               beépítésére.”                      kialakítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                        57
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Helyi gazdaságfejlesztési terv

      ▪ Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és
       településfejlesztési terv

      ▪ IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv
                                 58
A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 14
db fejlesztési intézkedés tartozik


 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
                                      Intézkedé-  Összes allokált
Fő fejlesztési prioritás                          sek száma  forrás
▪ „A társadalmi kohézió és az érdekérvényesítő képesség erősítése a Vértes– ▪ 2 db   ▪ millió Ft
 Gerecse térségben”
▪ „A Vértes–Gerecse térség erőforrásainak fenntartható hasznosításának   ▪ 2 db    ▪ millió Ft
 támogatása”
▪ „A Vértes–Gerecse térség integrált turisztikai fejlesztése”       ▪ 3 db    ▪ millió Ft

▪ „A Vértes–Gerecse térség jövedelemtermelő és versenyképességének     ▪ 2 db    ▪ millió Ft
 növelése, valamint önellátó képességének”
▪ „A Vértes–Gerecse térség természeti, épített és kulturális értékeinek  ▪ 3 db    ▪ millió Ft
 megmentése és hosszú távú megőrzése”
▪ „A Vértes-Gerecse térségben vonzó települési környezet megteremtése”   ▪ 2 db    ▪ millió Ft
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                        59
A legtöbb forrás – millió Ft – a(z) A Vértes–Gerecse térség mező- és
erdőgazdálkodásának fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/2

Fő fejlesztési prioritás              Fejlesztési intézkedés                Allokált forrás

 A társadalmi kohézió és az             ▪ A Vértes–Gerecse térség társadalmi tőkéjének ...
 érdekérvényesítő képesség             ▪ A Vértes–Gerecse térségben rendelkezésre álló...
 erősítése a Vértes–Gerecse
 térségben
 A Vértes–Gerecse térség              ▪ A Vértes–Gerecse térség adottságira építő táj...
 erőforrásainak fenntartható            ▪ Megújuló és megújítható energiaforrásokra épü...
 hasznosításának
 támogatása
 A Vértes–Gerecse térség              ▪ A Vértes–Gerecse térség arculatát meghatározó...
 integrált turisztikai               ▪ A Vértes–Gerecse térség turisztikai fogadókép...
 fejlesztése                    ▪ A Vértes–Gerecse térség turisztikai termékein...
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                60
A legtöbb forrás – millió Ft – a(z) A Vértes–Gerecse térség mező- és
erdőgazdálkodásának fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/2

Fő fejlesztési prioritás              Fejlesztési intézkedés                Allokált forrás

 A Vértes–Gerecse térség              ▪ A Vértes–Gerecse térség iparának fejlesztése
 jövedelemtermelő és                ▪ A Vértes–Gerecse térség mező- és erdőgazdálko...
 versenyképességének
 növelése, valamint önellátó
 képességének


 A Vértes–Gerecse térség              ▪ A Vértes–Gerecse térség épített örökségének m...
 természeti, épített és               ▪ A Vértes–Gerecse térség kulturális értékeinek...
 kulturális értékeinek               ▪ A Vértes–Gerecse térség természeti értékeinek...
 megmentése és hosszú távú
 megőrzése


 A Vértes-Gerecse térségben             ▪ A Vértes–Gerecse térség településeinek életmi...
 vonzó települési környezet             ▪ A Vértes–Gerecse térség településeinek infras...
 megteremtése
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                61
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A társadalmi kohézió és az érdekérvényesítő képesség erősítése a Vértes–Gerecse térségben fő
fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térségben rendelkezésre álló humán erőforrás fejlesztése fejlesztési intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     62
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A társadalmi kohézió és az érdekérvényesítő képesség erősítése a Vértes–Gerecse térségben fő
fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség társadalmi tőkéjének erősítése fejlesztési intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)      Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      63
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség erőforrásainak fenntartható hasznosításának támogatása fő fejlesztési
prioritás
Megújuló és megújítható energiaforrásokra épülő fejlesztések és hasznosítások támogatása a Vértes–
Gerecse térségben fejlesztési intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     64
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség erőforrásainak fenntartható hasznosításának támogatása fő fejlesztési
prioritás
A Vértes–Gerecse térség adottságira építő táj- és természetgazdálkodási programok támogatása
fejlesztési intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     65
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség integrált turisztikai fejlesztése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség turisztikai termékeinek piacra vitelének támogatása fejlesztési intézkedés

  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      66
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség integrált turisztikai fejlesztése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség turisztikai fogadóképességének javítása fejlesztési intézkedés

  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     67
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség integrált turisztikai fejlesztése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség arculatát meghatározó vonzerők turisztikai termékké fejlesztése fejlesztési
intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)        Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                        68
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség jövedelemtermelő és versenyképességének növelése, valamint önellátó
képességének fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség mező- és erdőgazdálkodásának fejlesztése fejlesztési intézkedés
 Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     69
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség jövedelemtermelő és versenyképességének növelése, valamint önellátó
képességének fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség iparának fejlesztése fejlesztési intézkedés
 Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)    Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                    70
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség természeti, épített és kulturális értékeinek megmentése és hosszú távú
megőrzése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség természeti értékeinek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése fejlesztési
intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)      Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      71
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség természeti, épített és kulturális értékeinek megmentése és hosszú távú
megőrzése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség kulturális értékeinek megőrzése, a helyi identitástudat erősítése fejlesztési
intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)      Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                       72
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes–Gerecse térség természeti, épített és kulturális értékeinek megmentése és hosszú távú
megőrzése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fejlesztése fejlesztési
intézkedés
  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)      Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      73
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes-Gerecse térségben vonzó települési környezet megteremtése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség településeinek infrastrukturális fejlesztése fejlesztési intézkedés

  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     74
Az egyes fejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó támogatási intenzitások
támogatotti csoportonként eltérőek


 Támogatás intenzitása támogatott csoportonként

A Vértes-Gerecse térségben vonzó települési környezet megteremtése fő fejlesztési prioritás
A Vértes–Gerecse térség településeinek életminőség-javító fejlesztése fejlesztési intézkedés

  Támogatás intenzitása támogatotti csoportonként (százalék)     Allokált forrás (millió Ft)

  Mezőgazdasági
  termelők és
  társulásaik
  Vállalkozások

  Egyéni
  vállalkozók
  Természetes
  személyek
  Nonprofit
  szervezetek
  Önkormányzatok
  és társulásaik
  Egyéb
  szervezetek


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                      75
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Helyi gazdaságfejlesztési terv

      ▪ Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és
       településfejlesztési terv

      ▪ IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv

      ▪ Települések részletes helyzetelemzése
                                 76
A vidékfejlesztési kezdeményezések során a helyi szinten már meglévő
adottságokra kell építeni a siker nagyobb valószínűsége érdekében


 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – helyi gazdaság fejlesztése Adottságok                         Fejlesztési lehetőségek

 ▪ Legtöbb vállalkozást adó szektor             ▪ A(z) Kereskedelem, javítás szektorban, a(z)
  – Kereskedelem, javítás                  Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-,
                                gáz-, gőz-, vízellátás szektorban történő
                                kezdeményezések nagyobb eséllyel
 ▪ Legnagyobb foglalkoztató szektor              vezetnek sikerre abból adódóan, hogy a
  – Bányászat, feldolgozóipar,                térségben már van gazdasági aktivitás az
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás          adott szektorban

 ▪ Azon szektor, amelyben a térség 10            ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató
  legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül        vállalkozásának valamelyikéhez kapcsolódó
  a legtöbb tevékenykedik                  kezdeményezések nagyobb eséllyel lesznek
   – Bányászat, feldolgozóipar,               sikeresek, mivel egy már működő vállalatra
   villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás         építenek
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                          77
A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik
a térség legjelentősebb szektoraihoz


 Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése
                            Szektoronkénti megoszlás

                            Vállalkozások     Foglalkozta-  10 legna-           10 legfonto-
Szektor                         száma         tottság    gyobb vállalk.  Javaslatok  sabb javaslat

Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                6%         11%       0%
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
                                12%         43%      75%
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar                           18%         10%       0%

Kereskedelem, javítás                     21%         14%      13%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás             7%         3%      13%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés            6%         9%       0%

Pénzügyi közvetítés                       4%         1%       0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás            19%         6%       0%

Egyéb szolgáltatás                       8%         3%       0%

Egyéb tevékenység                        0%         0%       0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                78
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési problémából/lehetőségből a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési probléma/lehetőség 1/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  1
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         79
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési problémából/lehetőségből a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési probléma/lehetőség 2/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  3
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  4
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         80
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési problémából/lehetőségből a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési probléma/lehetőség 3/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  5
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  6
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         81
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési problémából/lehetőségből a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési probléma/lehetőség 4/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  7
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  8
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         82
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési problémából/lehetőségből a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési probléma/lehetőség 5/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  9
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         83
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  1
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         84
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  3
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  4
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         85
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  5
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  6
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         86
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  7
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  8
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         87
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – db –
a(z) szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Szektor
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  9
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                         88
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Helyi gazdaságfejlesztési terv

      ▪ Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és
       településfejlesztési terv

      ▪ IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv
                                 89
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési
problémából/lehetőségből a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési probléma/lehetőség 1/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  1
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          90
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési
problémából/lehetőségből a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési probléma/lehetőség 2/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  3
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  4
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          91
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési
problémából/lehetőségből a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési probléma/lehetőség 3/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  5
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  6
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          92
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési
problémából/lehetőségből a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési probléma/lehetőség 4/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  7
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  8
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          93
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési
problémából/lehetőségből a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési probléma/lehetőség 5/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  9
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          94
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  1
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          95
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  3
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  4
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          96
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  5
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  6
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          97
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  7
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  8
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          98
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – db – településhez kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Település
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  9
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                          99
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Helyi gazdaságfejlesztési terv

      ▪ Helyi szolgáltatás-, valamint falu- és
       településfejlesztési terv

      ▪ IV. tengely forrásaira vonatkozó
       fejlesztési terv
                             100
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési problémából/lehetőségből a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési probléma/lehetőség 1/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  1
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             101
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési problémából/lehetőségből a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési probléma/lehetőség 2/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  3
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  4
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             102
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési problémából/lehetőségből a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési probléma/lehetőség 3/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  5
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  6
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             103
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési problémából/lehetőségből a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési probléma/lehetőség 4/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  7
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  8
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             104
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési problémából/lehetőségből a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési probléma/lehetőség 5/5

        Probléma/Lehetőség               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  9
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             105
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslatból a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslat 1/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  1
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  2
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             106
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslatból a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslat 2/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  3
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  4
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             107
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslatból a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslat 3/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  5
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  6
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             108
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslatból a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslat 4/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  7
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  8
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             109
A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslatból a
legtöbb – db – a(z) fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb IV. tengelyre vonatkozó fejlesztési megoldási javaslat 5/5

        Megoldási javaslat               Kapcsolódó fejlesztési intézkedés  Fejlesztési téma
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  9
        ▪ „”                     ▪ „”                ▪ „”
  10
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             110
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/1
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis             111
 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/1
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis           112
 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/1
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis       113
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/1
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis             114

								
To top