BAB DUA ( SOALAN) by kyFbm2

VIEWS: 0 PAGES: 16

									                BAB DUA ( SOALAN)
       MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

CIRI-CIRI MALAYAN UNION:

Lengkapkan Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union.
Catatan: Sila rujuk buku teks m/s 50
REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNION

Nyatakan faktor-faktor yang menimbulkan penentangan orang Melayu terhadap Malayan
Union.
Sila rujuk buku teks muka surat 52
TANAH MELAYU SELEPAS KEKALAHAN JEPUN


Lengkapkan tugasan berikut dengan maklumat yang bersesuaian
Rajah menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu sehingga pelaksanaan
Sistem Pentadbiran Malayan Union.

  1.   Nyatakan maklumat berkaitan pentadbiran MPAJA.
     a) Tempoh masa menguasai Tanah Melayu . ( m.s 45)

        ……………………………………………………

     b) MPAJA juga dikenali sebagai ………………….. ( m.s 46)
     c) Tindakan keganasan PKM di Jlebu, Negeri Sembilan .

          i.   …………………………………………………
          ii.   …………………………………………………( m.s 46)

     d) Pemimpin orang Melayu di Batu Pahat yang bangun menentang PKM

        …………………………………………...(m.s 48)

     e)  ……………………. , Pegawai Daerah Batu Pahat yang berjaya
        menghalang pertumpahan darah di Bandar tersebut. ( m.s 48)

  2.   X ialah ………………………………. ( m.s 48)
MALAYAN UNION

Lengkapkan carta minda di bawah dengan merujuk muka surat 49.
               TUJUAN PENUBUHAN
PENUBUHAN MALAYAN UNION
BENDERA
PERJUANGAN TOKOH UMNO


 1.  Nyatakan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh berikut dalam perjuangan
    UMNO.

    a.  Dato’ Onn Jaafar

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

 2.  Dato’ Panglima Gantang

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………
  3.   Dato’ Nik Ahmed Kamil

       ………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………

  4.   Zainal Abidin bin Ahmad ( Zaaba ).

       ………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………
Rujuk buku teks muka surat 66,67,68 dan 69
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Lengkapkan rajah di bawah.
Rujuk buku teks muka surat 77
                    JAWAPAN

       MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

CIRI-CIRI MALAYAN UNION:
Lengkapkan Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union.
Catatan: Sila rujuk buku teks m/s 50
REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNION

Nyatakan faktor-faktor yang menimbulkan penentangan orang Melayu terhadap Malayan
Union.
Sila rujuk buku teks muka surat 52
TANAH MELAYU SELEPAS KEKALAHAN JEPUN


Lengkapkan tugasan berikut dengan maklumat yang bersesuaian
Rajah menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu sehingga pelaksanaan
Sistem Pentadbiran Malayan Union.

  3.   Nyatakan maklumat berkaitan pentadbiran MPAJA.
     a) Tempoh masa menguasai Tanah Melayu . ( m.s 45)

        14 hari

     b) MPAJA juga dikenali sebagai Bintang Tiga      ( m.s 46)
     c) Tindakan keganasan PKM di Jlebu, Negeri Sembilan .

          i.   Mencemarkan masjid dan surau    ( m.s 46)

     d) Pemimpin orang Melayu di Batu Pahat yang bangun menentang PKM

        Kiai Salleh Karim               .(m.s 48)

     e)  Dato’ Onn Jaafar   , Pegawai Daerah Batu Pahat yang berjaya
        menghalang pertumpahan darah di Bandar tersebut. ( m.s 48)
4.  X ialah Pentadbiran Tentera British  ( m.s 48)
MALAYAN UNION

Lengkapkan carta minda di bawah dengan merujuk muka surat 49.
               TUJUAN PENUBUHAN
PENUBUHAN MALAYAN UNION
BENDERA
PERJUANGAN TOKOH UMNO


  5.   Nyatakan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh berikut dalam perjuangan
     UMNO.

     a.  Dato’ Onn Jaafar
        Pengasas UMNO –
        i. menyatukan orang Melayu seluruh Semenanjung dan menjelajah
          membantah Malayan Union.
        ii. Memujuk raja-raja Melayu supaya memulaukan upacara pelantikan
        Gabenor Malayan Union – Sir Edward Gent.

  6.   Dato’ Panglima Gantang
     Setiausaha Agung UMNO yang pertama.
     i. Ketua bahagian UMNO Perak.

  7.   Dato’ Nik Ahmed Kamil

     AJK UMNO Pusat dan Ketua UMNO Kelantan

  8.   Zainal Abidin bin Ahmad ( Zaaba ).

     Mengurus Persidangan Kongres Melayu 1946.
     Mencadangkan perkataan nasional dimasukkan dalam UMORujuk buku teks muka surat 66,67,68 dan 69
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Lengkapkan rajah di bawah.
Rujuk buku teks muka surat 77

								
To top